N I E U W S

23 juli 2017

Weer een super weekend voor Kika-G-O

Jan Jaap Struik rookt de lekkerste paling

STELLENDAM/GOEDEREEDE - Zaterdag 22 juli heeft het team van Kika-G-O weer een prachtig dag gehad voor Kika. De Kika-smurfen Gerda en Conny  waren met de Kika-stand aanwezig op de Zomermarkt in Goedereede. In Stellendam was er ook een team aanwezig bij de eerste palingrookwedstrijd op het terrein van jachthaven Marina Stellendam met uitzicht over het Haringvliet, die door Jan Jaap Struik gewonnen werd.In Goedereede werd het prachtige bedrag van € 501,15 opgehaald voor Kika. John Harting van Pajo evenementen stelden de kika-kraam beschikbaar. Ook in Stellendam een mooie en gezellige dag en een prachtige opbrengst voor Kika. De palingrokers kregen 6 gemerkte palingen en gingen met veel concentratie en passie mee aan de slag om de beste paling van de dag te gaan roken. Rond kwart over 3 was de uitslag bekend en had de jury de palingen beoordeeld op kleur uitwendig, inwendig op het zoutgehalte en op de algemene smaak. Uit het rapport van de jury bleek Jan-Jaap Struik de beste palingroker van de dag. Gevolgd door Jan Abresch op een tweede plaats, Kees Grinwis op de derde plaats en Johan van Nimwegen op een vierde plaats.
 

De Kikastand in Goedereede op de zomermarkt

De palingrookwedstrijd en de sponsoring van Maaskant Shipyards en Marina Stellendam leverde € 300 euro op. Daarnaast werd er door de havenmeester Daan van de Klooster vis gebakken en die opbrengst ging voor 100% naar Kika. De gebakken vis werd gretig afgenomen en men doneerde zelfs extra. Het bedrag wat hiermee is opgedaan voor Kika is € 409,00 euro  en met de Kika-stand € 207,85 brengt dit het totaal op een bedrag van € 916,85. “Super de super”, zegt Kees Witte, ambassadeur van Kika. Hij wil de organisatoren Kees Grinwis, Daan v de Klooster, de sponsoren en  alle mensen van de jachthaven super bedanken “Namens Kika en die kids waar we het voordoen.”
22 juli 2017

21 juli 2017

Zie hier het ware gezicht van de Hersteld Hervormde Kerk Ouddorp

Hieronder de vertrouwelijke brief waarin staat dat de dominees moeten zwijgen over
de zaak rapper Jebroer. Ontluisterend!

21 juli 2017
20 juli 2017


Bijeenkomst ‘Vrouwen meer politiek actief’
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Het vrouwelijk deel van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee houdt vrijdagavond 1 september een bijeenkomst met het thema ‘Vrouwen meer politiek actief’. Belangstellenden, vrouwen én mannen, zijn van harte welkom deze avond deel te nemen aan het informatieve programma.
 

VLNR: Addy Rijerkerk (raadslid VVD), Petra ’t Hoen (raadslid PvdA),
Ada Grootenboer (burgemeester en voorzitter gemeenteraad) en Tea Both (raadslid CDA).


De vrouwelijke leden van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee vragen aandacht voor het werk dat juist ook vrouwen in de lokale politiek kunnen verrichten en het verschil dat zij daarin kunnen maken. De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee telt 29 zetels, drie daarvan zijn er in de huidige raad ingevuld door een vrouw. Ook landelijk is het de trend dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad, de gemeente Blaricum heeft als enige gemeente in Nederland meer vrouwelijke raadsleden dan mannelijke.
 
Lokale politiek
Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Om de lokale politiek op Goeree-Overflakkee een betere afspiegeling van de lokale samenleving te laten zijn, vragen de raadsleden Tea Both (CDA), Petra ’t Hoen (PvdA) en Addy Rijerkerk (VVD) voorafgaand aan de verkiezingen aandacht voor dit onderwerp. Door het organiseren van een informatieavond hopen zij meer vrouwen in beweging te krijgen om mee te gaan denken over de onderwerpen in de lokale politiek. Ook de bewustwording onder mannen over de rol van vrouwen is hierbij belangrijk. Burgemeester Ada Grootenboer ondersteunt het initiatief van de drie raadsleden.
 
Programma bijeenkomst 1 september
De informatieve bijeenkomst wordt op vrijdagavond 1 september tussen 19.30 en 22.00 uur gehouden in de raadzaal in Bestuurscentrum Het Rondeel aan de Dwarsweg in Middelharnis. Voor de bijeenkomst wordt een ervaren politica uitgenodigd en er is volop gelegenheid met raadsleden ideeën, ervaringen en praktijkvoorbeelden te delen. Ook zijn er workshops om een beeld te geven van de inhoud van het raadslidmaatschap en de context ervan.
 
100 jaar vrouwenkiesrecht
In 2017 is het precies 100 jaar geleden dat vrouwen zich voor het eerst verkiesbaar konden stellen. Het passief kiesrecht. Een mooie aanleiding om aandacht te vragen voor een betere afspiegeling van de samenleving in de gemeenteraad, waarbij het aantal vrouwen flink omhoog zou moeten.
 
Aanmelden
Om te weten hoeveel mensen er tijdens de avond aanwezig zijn, is het wenselijk dat u zich vooraf aanmeldt voor de bijeenkomst. Dat kan via het emailadres griffie@goeree-overflakkee.nl.18 juli 2017

Collectief zonnedak in Goedereede komt er zo goed als zeker

REGIO - Tientallen belangstellenden hebben zich inmiddels aangemeld voor het collectieve zonnedak ( de “ZonneHub”) op de Gemeenteschuur in Goedereede. Inwoners uit Ouddorp, Melissant, Dirksland en Stellendam die zelf geen zonnepanelen op hun dak kunnen of willen, kunnen via dit dak toch hun eigen zonnestroom opwekken. En zo profiteren van de belastingkorting die de overheid 15 jaar lang garandeert.Initiatiefnemer Gert-Jan van Veen


Tijdens deze zonnige dagen blijken zonnepanelen ‘on top of mind.’ Inmiddels zijn bijna 400 zonnepanelen gereserveerd;  waarvan 180 definitief bevestigd. Wanneer 256 panelen definitief gereserveerd zijn, zal de “ZonneHub” sowieso ontwikkeld worden. Op 10 augustus wordt de balans opgemaakt of er 256 of 487 panelen worden geïnstalleerd.
 
256 of 487 panelen
Initiatiefnemer Gert-Jan van Veen is positief gestemd dat hij binnen afzienbare tijd zijn eigen zonnestroom kan opwekken. Aangezien zijn huis is aangemerkt als beschermd stadsgezicht, kan hij namelijk geen zonnepanelen op zijn eigen dak plaatsen. Hij zocht de samenwerking op met de Gemeente (als eigenaar van het dak), ZonneHub van Eneco™ en Cooperatie Deltawind en roept zijn omgeving op om zich aan te melden.  “Ik ben natuurlijk al heel tevreden als de ZonneHub met 256 panelen door kan gaan, al zou het heel mooi zijn als er genoeg animo is voor de 487. Dan dragen we met zijn allen nog een groter steentje bij aan de duurzame opwek.”
 
15 jaar belastingkorting
Zonnestroom opwekken is niet alleen goed voor het milieu, het is ook een slimme investering. Over de stroom die men zelf opwekt, hoeft men namelijk geen energiebelasting te betalen. De overheid garandeert deze ‘salderingsregeling’ maar liefst 15 jaar, terwijl deze bij zonnepanelen op het eigen dak (inmiddels) tot 2023 gegarandeerd is. De Gemeente stelt het dak voor in totaal 20 jaar beschikbaar.  Eneco zorgt ervoor dat de energienota direct wordt verlaagd, en regelt onder meer ook de installatie, het onderhoud, en inzicht in de opgewekte stroom. Zo heb je dus wel de lusten, maar niet de lasten van zonnepanelen.

Meer informatie en reserveren van zonnepanelen
Iedereen kan zich nog aanmelden. Voor meer informatie kan men terecht op www.zonnehub.nl/goedereede.   


17 juli 2017

Fotowedstrijd Dag van de democratie
 
De Dag van de democratie valt dit jaar net als voorgaande jaren samen met Open Monumentendag en vindt plaats op zaterdag 9 september 2017. De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee wil ook dit jaar weer invulling geven aan deze dag. Raadsleden zijn van 10.00 tot 14.00 uur aanwezig in het Oude Raadhuis van Middelharnis om met inwoners in gesprek te gaan over de lokale democratie, de gemeente en de lokale politiek en besluitvorming.
 
Fotowedstrijd
Voorafgaand aan de Dag van de democratie organiseert de gemeenteraad een fotowedstrijd. Deelnemers kunnen door het inzenden van een digitale foto aandacht vragen voor hun wensen of ideeën voor het eiland, hun eigen dorpskern of hun eigen wijk. Vervolgens kan men hierover op de Dag van de democratie zelf het gesprek aangaan met de aanwezige raadsleden. De foto mag over elk onderwerp gaan. De winnaar ontvangt een leuke prijs.
 
Tentoonstelling
Op de Dag van de democratie wordt een selectie van de foto’s tentoongesteld in het Oude Raadhuis. Ook maken de aanwezige raadsleden de winnaar van de fotowedstrijd op deze dag bekend. De winnaar ontvangt hierover uiteraard bericht.
 
Foto insturen
Alle inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee kunnen deelnemen aan de fotowedstrijd. Deelnemen kan men doen door een digitale foto, met daarop het onderwerp, de locatie, de wens of het idee uitgebeeld, te sturen naar het e-mailadres griffie@goeree-overflakkee.nl. Geef in de mail een duidelijke uitleg en omschrijving van wat er op de foto is te zien en motiveer waarom u dit onder de aandacht van de raadsleden wilt brengen. Let op dat de foto’s die u instuurt niet te klein zijn. De foto’s moeten namelijk groot genoeg zijn om te kunnen ophangen tijdens de Dag van de democratie. De ingezonden foto’s worden ook gepubliceerd op: www.goeree-overflakkee.nl/fotowedstrijd.
 
Welkom
Geïnteresseerden zijn uiteraard ook zonder foto of camera van harte welkom om op zaterdag 9 september 2017 met de lokale politici in gesprek te gaan. Tussen 10.00 en 14.00 uur is een ieder van harte welkom een bezoek te brengen aan het Oude Raadhuis, Raadhuisstraat 1, Middelharnis.16 juli 2017

 
Partij voor de Dieren bezorgd over onderschatte risico’s winning aardwarmte
 

DEN-HAAG  – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland maakt zich zorgen over de veiligheidsrisico’s bij de winning van aardwarmte. Die risico’s bestaan onder meer uit aardbevingen en vervuiling van het drinkwater. Dat blijkt uit een onderzoek van het Staatstoezicht op de Mijnen. Volgens deze rijksdienst worden ook wet- en regelgeving niet goed genoeg nageleefd.
 
In zijn rapport over geothermie (de winning van aardwarmte) in Nederland stelt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dat deze relatief nieuwe sector moeite heeft om de nodige expertise en ervaring bij elkaar te krijgen, met alle risico's van dien. Zo zijn incidenten met aardwarmte-installaties mogelijk te wijten aan slechte materialen of onvoldoende deskundig personeel. Als voorbeeld worden de stalen buizen genoemd die bij twee projecten zijn gebruikt. Die bleken van matige kwaliteit, waardoor de wanddikte door corrosie en erosie "onverwacht snel" was afgenomen. Ook is vorig jaar een project tijdelijk stilgelegd omdat de toezichthouder geen vertrouwen had in de samenwerking van de betrokken adviseurs en aannemers.
 
In de beginjaren van de geothermie zijn vergunningen afgegeven voor experimenten in gebieden waar dat niet wenselijk is, zoals in Groningen. Het SodM adviseert het ministerie van Economische Zaken om strengere eisen op te stellen voor de sector.
 
De Partij voor de Dieren wil weten op welke plaatsen in Zuid-Holland geothermie al wordt toegepast of gaat worden toegepast. Ook wil de partij weten welke gevaren en risico’s er volgens het provinciebestuur zijn verbonden aan geothermie en welke gevolgen dit heeft voor het provinciale energiebeleid. Zo bestaat er het risico op aardbevingen en is er gevaar voor de drinkwatervoorziening en bodemverontreiniging.
 
Tenslotte vraagt de partij aan het provinciebestuur om nader onderzoek, strenger toezicht en het handhaven van de regels. Ook zouden Gedeputeerde Staten bij het Rijk moeten aandringen op strengere regels en strikt toezicht.
 
Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, Carla van Viegen: “De Partij voor de Dieren heeft al eerder gewaarschuwd voor het gebrek aan duidelijkheid over de gevolgen en risico’s van de winning van aardwarmte. Het Staatstoezicht op de Mijnen deelt nu deze zorg. We willen nader onderzoek om de veiligheid voor mens, dier en ons milieu beter te garanderen.”14 juli 2017

Rondrit over de Slikken van Flakkee

MELISSANT – Via de VVV Goeree-Overflakkee kunt u een rit bespreken over de Slikken van Flakkee met Staatsbosbeheer. Met mooi weer zijn er spectaculaire zonsonderondergangen te zien. De schuwe herten moeten niets van toeristen weten en die zie je alle kanten uit snellen. Maar de Heckrunderen zijn soms zo nieuwsgierig dat ze naar de huifkar toelopen.

Door: Maria Evers

Het is druk op de parkeerplaats van de Slikken. Zoveel mensen kunnen toch niet in de huifkar? Maar het blijkt een grote groep lopers te zijn, die een avondtraining doet in het mooie gebied. Wij, de bezoekers van de Slikken die voor de huifkartocht komen, moeten nog even wachten.Rond half 8 komt een tractor met een grote overdekte kar, waarin toch wel zo’n 30 – 35 mensen kunnen. De helft van de toeristen wordt gevormd door mensen van het eiland en de andere helft komt van elders. Voor ons zit een gezin met drie leuke, spontane meiden, uit de Haarlemmermeer. Een tanige man met een echte buitenkleur Willem Post, stelt zich voor als onze gids. Hij doet dit op vrijwillige basis, maar weet enorm veel te vertellen onderweg over het gebied, de dieren en de beplanting.

Door de afsluiting (1971) ontstond De Grevelingen, het grootste zoutwatermeer van West Europa. De Slikken van Flakkee bestaat uit zandplaten die voorheen bij vloed onder water kwamen te staan. De zandplaten werden permanent droog en bieden nu ruimte aan de mooiste natuur. Planten die van zoet en planten die van zout houden, landvogels als de fitis, merel, nachtegaal, wielewaal en kustvogels als de kluut en strandloper en strandplevier. In het water langs de rand, zien we  lepelaars. Fjordenpaarden en Heckrunderen houden de begroeiing kort. “Anders zou het hier heel snel dichtgegroeid zijn.”

Specifieke grazer
Het Heckrund is erg gewild als begrazer, door zijn specifieke manier van grazen. “De begroeiing is afhankelijk van de grazers die je er op zet.” Er staan op de Slikken veel bijzondere planten, die wat zout kunnen hebben. 430 soorten, waarvan 30 heel bijzonder, die staan op de zogenaamde ‘Rode lijst’. Zo gaat binnenkort de Parnassia weer massaal in de bloei. Zeekraal groeit volop en kleurt in het najaar weer de Slikken rood. Er zijn zeven soorten orchideeën.”

“Levensgevaarlijk” noemt Post de Heckrunderen. Iedereen moet dan ook vooral zijn armen en benen binnen de huifkar houden, adviseert hij. Zelf stapt hij af en toe uit de kar om zijn informatie met ons te delen. Maar nauwlettend kijkt hij regelmatig achterom naar de stier, die even verderop staat in een zandkuil. “De heckrunderen die elders rondlopen, stammen bijna allemaal af van de heckrunderen van Melissant. De gebroeders Heck probeerden het oerrund terug te fokken met een mix van Schotse Hooglanders en andere primitieve rassen.”Er zijn zo’n 60 fjordenpaarden en 130 runderen. De runderen vormen drie grote families. Staatsbosbeheer houdt nauwlettend in de gaten dat er geen inteelt ontstaat. En indien nodig wordt er een stier uitgehaald. “Elk jaar worden eenmaal de runderen bij elkaar gedreven. Er wordt bloed afgenomen van de kalven en ze krijgen hun verplichte oormerk.”  Hij vertelt erbij dat de verplichte vermindering van de veestapel om de uitstoot van broeikassen te verminderen,  ‘gelukkig’ niet geldt voor de wilde koeien en de vleeskoeien. “Die maken veel minder gas.”

Bijvoeren
We zien aan weerszijden heel veel Jacobs kruiskruid staan. De grazers eten het niet. De geur ervan schrikt ze af. Om te kunnen hooien, moet het kruiskruid eerder worden gemaaid, voor het zaad schiet. Komt het in het hooi dat is de geur weg en is het zeer giftig voor de dieren. Met het hooi wordt bijgevoerd bij strenge winters. De dieren zijn snel gewend aan de tractor met voer. Dan komen zelfs de herten naar de kar toe.

Post is een onderhoudende gids, die zeer betrokken is met het gebeid. Hij vertelt ook nog dat als de Grevelingen open gaat, dit gaat zorgen voor grote veranderingen. Er zal veel meer land onder water komen te staan en het broedgebied voor de vogels zal veel kleiner worden. “Getijden terug in de Grevelingen prima, maar houdt het waterpeil laag”, waarschuwt hij.
 


13 juli 2017

 
Drogisterij Van Loon uit Oude-Tonge ontvangt predicaat Hofleverancier
 
Aan de Drogisterij Van Loon uit Oude-Tonge is donderdagmiddag 13 juli 2017 door de Commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit, het predicaat Hofleverancier uitgereikt. De uitreiking vond plaats in de drogisterij aan de Kerkring in Oude-Tonge in het bijzijn van burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee, familieleden, medewerkers en relaties.
 
Predicaat Hofleverancier
Het predicaat Hofleverancier is een Koninklijke erkenning voor kleine en middelgrote bedrijven, die niet noodzakelijkerwijs ook aan het Hof hoeven te leveren. Het gaat om bedrijven van ten minste honderd jaar oud met een zeer goede reputatie in de regio. Zij onderscheiden zich door kwaliteit, soliditeit en continuïteit. Op dit moment zijn circa 450 Nederlandse bedrijven gerechtigd tot het voeren van het predicaat Hofleverancier. Zij voeren met trots het Koninklijk Wapen en de titel 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier'.
 
125-jarig jubileum
Dit jaar viert Drogisterij Van Loon haar 125-jarig bestaan. Drogisterij Van Loon werd opgericht in 1892, toen Jacob de Korte, getrouwd met Pietertje van Loon, zich vestigde in het pand in de Kerkring in Oude-Tonge. Inmiddels is de drogisterij een begrip in Oude-Tonge; service, kwaliteit, betrouwbaarheid, vakkundig en vriendelijk personeel staan hoog in het vaandel. In 2000 werd tijdens de landelijke verkiezing ‘Beste drogist van het jaar’ Drogisterij Van Loon zelfs tweede. Het predicaat Hofleverancier is voor Drogisterij Van Loon en alle medewerkers dan ook een bekroning op het werk.

 

13 juli 2017


Rapper Jebroer duivels om annulering
 

Jebroer reageert op Facebook op de annulering van zijn optreden op 19 juli in de Kreek in Ouddorp: "Helaas moet ik jullie melden dat er opnieuw een optreden van mij is geannuleerd, het gaat om het optreden in Discotheek de Kreek op 19 juli in Ouddorp. 
Het begon met een brief door SGP Raadslid Herweijer aan de gemeente en aan de discotheek om het optreden af te lasten. De brief werd ondertekend door de kerken op het eiland, scholen, de ondernemingsvereniging en de dorpsraad. 

De burgemeester van Ouddorp antwoordde hierop dat ze deze de show niet kan en zal verbieden als er maar genoeg beveiliging aanwezig is, zodat er geen ongeregeldheden zouden uitbreken. (Is dit beveiliging om mij te beschermen of beveiliging voor het publiek?) De klachten waren niet grondig om deze show te annuleren. Toch merk ik dat de uitbater vanwege de druk uit de omgeving bang is voor de toekomst van zijn discotheek en daarom mijn optreden annuleert. Dit is natuurlijk te achterlijk voor woorden, het is toch ziek dat dit kan?


Ik weet zeker dat de mensen die hierover klagen überhaupt niet eens naar dit optreden zouden komen, en het wederom verpesten voor een hele hoop mensen die wel graag willen. Je koopt zelf een kaartje en niemand dwingt de klagers om te gaan, maar de uitbater wordt nu zelf wel gedwongen om mijn optreden tegen zijn wil in te annuleren. Ik ben boos, we hadden hier met zijn allen een mooi feest van kunnen maken met een hele hoop mensen."

 
13 juli 2017


Relierel op Goeree-Overflakkee

12 juli 2017

Kleurrijke voetgangerstunnel

STELLENDAM -  De Dorpsraad Stellendam had enige tijd geleden het plan gevat om de voetgangerstunnel onder de Eendrachtsdijk op te knappen. Na een grondige schoonmaakbeurt en de muren weer netjes gewit te hebben was de tunnel klaar voor iets speciaals.Deze vraag kwam al gauw bij Atelier Schildersgeluk terecht en zo kreeg de plaatselijke kunstenares Marjolein Klapwijk, die ook teken en schilderlessen verzorgt in haar atelier. Zij had de vrije hand om er samen met haar jonge enthousiaste kunstenaars in spee iets moois van te maken.

De afgelopen 4 weken is er hard gewerkt, de kinderen hielpen bij het beschilderen van de grote vlakken en de details waren voor Marjolein. Er was een hoop bekijks in de voetgangerstunnel. In het dorp ging het als een lopend vuurtje rond en was de tunnel de meest besproken plek. Vele Stellendammers, maar ook toeristen, kwamen uit nieuwsgierigheid met eigen ogen zien wat er met de tunnel aan de hand was. Fietsroutes werden hiervoor verlegd en vele foto's werden gemaakt. Zelfs koffie en verschillende versnaperingen werden gebracht uit onverwachte hoek.


Inmiddels zijn de muren voorzien van totaal 14 frisse kleurrijke muurschilderingen van Stellendam en omstreken in de vorm van postzegels of oude ansichtkaarten. Een vermaak voor jong en oud, van kleurrijk kindervoorstellingen tot oude prentjes zoals “het Rode Licht” en “de RTM tram”, maar ook het “Leugenbankje”, zorgen voor vele mooie en interessante anekdotes.


Marjolein: “Graag wil ik mijn jonge enthousiaste cursisten; Bram, Max, Joshua, Daniel, Rebecca, Deborah, Anna, Marit, Julia, Rowan en Mathijs heel hartelijk bedanken voor hun goede inzet. Super gedaan! Ook hartelijke dank voor alle mensen die voor versnaperingen zorgden! Nieuwsgierig geworden? Verleg uw wandelingetje en ga gerust een kijkje nemen in de voetgangerstunnel onder de Eendrachtsdijk te Stellendam.”12 juli 2017


Gemeente Goeree-Overflakkee - Ontwerpbestemmingsplan Groeneweg 35 Nieuwe-Tonge

Burgemeester en wethouders maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 12/07/2017 het ontwerpbestemmingsplan Groeneweg 35 Nieuwe-Tonge gedurende zes weken voor een ieder ter inzage wordt gelegd.

Plangebied
Het plangebied is gelegen aan de Groneweg te Nieuwe-Tonge. Het bestemmingsplan voorziet in het vergroten van het bouwvlak en de mogelijkhede voor het oprichten van nieuwe bedrijfsgebouwen met hogere goothoogte. Het bestemmingsplan Groeneweg Nieuwe-Tonge biedt het planologische juridische kader om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Referentienummer: NL.IMRO. 1924.NTGroeneweg35-BP20

Inzage
De stukken kunt u inzien in het gemeentehuis van Goeree-Overflakkee, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis. Het gemeentehuis is geopend op maandag en vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 09.00 uur 11.00 uur. De gemeente werkt alleen op afspraak. U kunt het ontwerpbestemmingsplan (inclusief bijlagen) in pdf-formaat ook inzien op www.goeree-overflakkee.nl/terinzage en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Bij verschillen tussen het digitale en het papieren plan is het digitale plan op www.ruimtelijkeplannen.nl bepalend.

Zienswijzen
Tot en met 22/08/2017 kunt u bij voorkeur schriftelijk, maar ook mondeling, uw zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Groeneweg 35 te Nieuwe-Tonge kenbaar maken aan de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Wij vragen u om bij uw zienswijze het referentienummer te vermelden. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met de heer S. Koppenaal van de afdeling Externe Ontwikkelingen, via algemeen telefoonnummer 14 0187. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer S. Koppenaal van de afdeling Externe Ontwikkelingen, via algemeen telefoonnummer 14 0187.
 


11 juli 2017

Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijventerreinen Stellendam
 
Wethouder economische zaken Frans Tollenaar overhandigde vrijdag 30 juni het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) certificaat Continue Samenwerken aan Giel Lokker, voorzitter van de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Stellendam (SBBS). Om een veilig bedrijventerrein te waarborgen, ontwikkelde het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) het KVO.
 
Het KVO is een waardering voor bedrijventerreinen waarbij ondernemers samen met de gemeente, de politie, de brandweer en andere partijen samenwerken om de veiligheid op het terrein te verbeteren. Door het behalen van het KVO certificaat laten betrokken partijen zien dat zij door samen te werken voldoen aan de gewenste kwaliteitseisen, die zijn vastgelegd in het certificatieschema KVO. Sinds 2013 voldoen de bedrijventerreinen Korteweg en Deltahaven in Stellendam al aan de voorwaarden voor dit keurmerk. Het huidige keurmerk is geldig tot 2019; de geldigheidsduur van het keurmerk is namelijk verlengd van twee naar drie jaar.
 
Voorwaarden KVO
Een belangrijke voorwaarde om het keurmerk te ontvangen, is dat ondernemers samen met de gemeente, de politie, de brandweer en eventuele andere partijen afspraken maken om overlast, criminaliteit, onderhoud en beheer aan te pakken. Ondernemers zijn namelijk gebaat bij een veilig en schoon bedrijventerrein, waar de kans op inbraak, brand en andere vormen van criminaliteit minimaal is. Andere voordelen zijn een korting op de verzekeringspremie, subsidiemogelijkheden (VKB-scan) en fiscale voordelen.
 
In de praktijk
Om de continuïteit van de veiligheid van de bedrijventerreinen te waarborgen, zijn er periodieke overleggen en is er een jaarlijkse gezamenlijke schouw. Hierbij rapporteren politie, brandweer, ondernemers, bestuursleden, de parkmanager en de gemeente verbeterpunten en voeren die vervolgens uit. Deze activiteiten zorgen voor een structurele verbetering van de onderlinge samenwerking. Ook werden er met het instellen van de Bedrijven Investeringszone (BIZ) camera’s op de terreinen geplaatst. De genomen maatregelen dragen bij aan de versterking van het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en inwoners en verminderen de schade en overlast door criminaliteit.
 
Uitreiking Keurmerk
Wethouder Tollenaar overhandigde op 30 juni het KVO certificaat Continue Samenwerken aan de voorzitter van de SBBS, Giel Lokker: “Ik zie dit keurmerk als een kers op de BIZ-taart. Bedrijven die gevestigd zijn op beide terreinen ontvangen een korting op de verzekeringspremie en kunnen bij een audit een aantal bladzijden overslaan.” Frans Tollenaar is trots op het bereikte resultaat: “Het KVO certificaat is een terechte erkenning voor de veilige en schone bedrijventerreinen in Stellendam. Met dit keurmerk wordt de attractiviteit van deze bedrijventerreinen nog verder vergroot!”


11 juli 2017

Open brief aan Koos Moerland, Voorzitter Raad van Bestuur CuraMare                        Nieuwe-Tonge 11 juli 2017

Heer Moerland,

Natuurlijk is het vervelend voor u en uw gezin dat er zoveel, negatieve publiciteit is geweest omtrent uw vergoeding als voorzitter van de Raad van Bestuur van CuraMare. Misschien dat dominee Egas zich ooit ook zo voelde. Hetzelfde geldt mogelijk ook voor de heer Driesse, die met een vertrekpremie de landelijke media haalde. Terwijl Driesse niet eens weg wilde.


Driesse had graag willen aanblijven. Om zijn bouwplannen uit te voeren, nu de crises voorbij is. Gaan die vergevorderde bouwplannen voor CuraMare in Dirksland nog uitgevoerd worden? Of gaat heer Nattekaas nu het wiel opnieuw uitvinden? Hoeveel gemeenschapsgeld is hier mee gemoeid?

Nu ik u toch ‘aan de lijn heb’, waarom antwoordt u, of uw afdeling communicatie, niet op onze vragen? U claimt transparant te zijn. Maar daar merken wij weinig van. Transparantie geldt niet alleen voor het  - verplicht-  openbaar maken van bezoldigingen. Transparantie geldt niet alleen wanneer het goed uitkomt. Wij hadden een behoorlijk aantal vragen over integriteit en behoorlijk bestuurlijk handelen gesteld. Waarom geeft u niet gewoon antwoord?

Is er mogelijk sprake van belangenverstrengeling indien familieleden bij uw organisatie betrokken worden?  Let wel, het gaat hier niet om een familiebedrijf maar over een semi publieke instelling.

Is het waar dat de voorzitter van de Identiteitscommissie een deel van zijn pand aan CuraMare verhuurt? Indien dit het geval is, kan deze persoon zich dan nog wel onafhankelijk opstellen?

Was de voorzitter van de Raad van Toezicht, eerder als bestuurder werkzaam voor CuraMare? Indien dit het geval is, denkt u dat deze persoon nog onafhankelijk kan toezien op uw organisatie?

Houdt CuraMare zich aan de Gouvernance Code, die is opgesteld om ongewenste bijverschijnselen van het ‘old boys netwerk’ te voorkomen? Hoelang bent u, tussen haakjes, al bestuursvoorzitter?

Heeft u ook een functie als lid van de Raad van Toezicht bij Eleos? En krijgt u daarvoor een vergoeding? Indien dat het geval is, hoe hoog is die vergoeding?

Is dr. Paul van der Velde nog steeds actief lid van de Raad van Bestuur?

Hoe en wanneer wordt de Raad van Bestuur aangevuld tot de drie vereiste personen?

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet,

Maria Evers
Schrijfbedrijf Evers van der Waart


10 juli 2017

Open dag Windpark Battenoert trekt veel publiek

NIEUWE-TONGE - Onder zomerse omstandigheden, maar met een lekker windje vond op zaterdag 8 juli een druk bezochte open dag plaats op Windpark Battenoert in Nieuwe-Tonge. Energieleverancier Vandebron organiseerde deze dag, zodat iedereen kennis kon maken met duurzame energie.Ruim 800 mensen kwamen naar het windpark om de turbines met eigen ogen te bekijken. Onder het genot van een hapje en een drankje werd er veel informatie gedeeld over het windpark, Coöperatie Deltawind en Vandebron. Kinderen vermaakten zich met oudhollandse spelletjes en onder de volwassen bezoekers was een ritje in een Tesla of een rondleiding door de turbine erg populair. 


7 juli 2017


Helpt u mee aan het fairtrade maken van Goeree-Overflakkee?
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Fairtrade betekent eerlijke handel; boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden ontvangen een eerlijke prijs voor hun producten en werken onder menswaardige omstandigheden. Ook de gemeente Goeree-Overflakkee wil hieraan bijdragen. Bij een ‘Fairtrade Gemeente’ werken horeca, winkels, bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners samen aan bewustwording én het gebruik van fairtrade.
 
De sleutel tot succes voor de aanvraag van het keurmerk ‘Fairtrade Gemeente’ ligt bij deelnemende partijen uit de samenleving èn een nog op te richten werkgroep. Deze werkgroep zorgt er als stimulerende kracht voor de promotie van fairtrade binnen de gemeente en dat bedrijven, winkels en organisaties hun assortiment controleren en aanpassen om aan de voorwaarden te voldoen. Er zijn momenteel al 78 gemeenten met het gemeentelijke keurmerk ‘Fairtrade Gemeente’.
 
Voorwaarden ‘Fairtrade Gemeente’
Om ‘Fairtrade Gemeente’ te worden, zijn er deelnemende bedrijven nodig èn een actieve werkgroep die bedrijven, winkels en organisaties betrekt, controleert en hierover rapporteert:

 • Er is een lokale werkgroep actief en deze voert actief campagne
 • Zes supermarkten hebben minimaal tien fairtrade producten over meerdere afdelingen
 • Twee recreatiewinkels, vier horecagelenheden en twee overige winkels hebben meerdere fairtrade producten
 • Vier bedrijven en acht maatschappelijke organisaties schenken fairtrade koffie en thee
 • Acht bedrijven/winkels dragen actief bij aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 
Goeree-Overflakkee fairtrade; doet u mee?
Welke enthousiaste inwoner of ondernemer wil een actieve werkgroep vormen of hieraan deelnemen? En welke bedrijven willen fairtrade producten in hun assortiment opnemen? 


7 juli 2017

Goeree-Overflakkee geeft energie
 
Goeree-Overflakkee werkt voortvarend aan de energietransitie waarbij fossiele brandstoffen zoals aardolie en aardgas vervangen worden door duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Het eiland wil in 2020 energieneutraal zijn door net zoveel energie op te wekken als te gebruiken. Nog een stap verder is om in 2020 een overschot aan duurzame elektriciteit te produceren en energieleverancier te worden! In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee, ontwikkelde Studio Marco Vermeulen en BLOC een strategie om deze ambitieuze doelstelling te realiseren.
 
Volgens de energietransitie moet Nederland in 2020 één van de duurzaamste landen van Europa zijn. Op Goeree-Overflakkee zijn de omstandigheden voor duurzame energie gunstig. De gemeente heeft een strategische ligging tussen Rotterdam, Moerdijk en Antwerpen. En er ligt een visie om als eiland in 2020 tenminste energieneutraal te zijn.
 
Afstemming vraag en aanbod
Een van de belangrijkste uitdagingen in de energietransitie is de afstemming tussen vraag en aanbod. Het aanbod van energie is bijvoorbeeld door de afhankelijkheid van zon en wind niet altijd even groot. Maar ook de vraag van huishoudens, industrie en landbouw verschilt van moment tot moment en van seizoen tot seizoen. Intelligente netwerksystemen (smart grids) bieden (een deel van) de oplossing. Daarnaast gaan de innovaties op het gebied van opslag en bufferen van duurzame energie hard.
 
Energie-toekomst Goeree-Overflakkee
Tijdens een bijeenkomt op 3 juli bespraken inwoners, bedrijven, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de gemeente de energie-toekomst (2030-2050) van Goeree-Overflakkee. Welke keuzes en kansen liggen er en wat zijn de effecten van de energiestransitie?
 
Gaan bewoners bijvoorbeeld hun woning beter isoleren en voorzien van elektrische installaties om aardgasloos te kunnen wonen? Hierbij moeten vraag en aanbod van elektriciteit goed op elkaar worden afgestemd om het elektriciteitsnet niet over te belasten. Ook kunnen bewoners de isolatie van hun woning combineren met ruimteverwarming door collectief warmte uit het oppervlaktewater halen. Of wordt Goeree-Overflakkee hét energie-innovatie eiland van Nederland waar flink wordt geproduceerd en overschotten aan elektriciteit worden omgezet naar groene grondstoffen die gebruikt worden op het eiland en daarbuiten? Studio Marco Vermeulen en BLOC zullende input uit deze bijeenkomst verwerken in een plan van aanpak voor de energie-toekomst van het eiland.
 
Aan de slag
Inwoners, overheden en bedrijven op Goeree-Overflakkee zijn samen al ‘vol energie’ aan de slag gegaan met de energietransitie door projecten op te starten en te begeleiden. Lange termijn doelen worden gekoppeld aan korte termijn projecten en de maatschappelijke opgaven en ambities voor Goeree-Overflakkee. Denk daarbij aan ‘cable pooling’, waarbij zonneparken en windparken hun kabelinfrastructuur delen. Het teveel aan elektriciteit kan Goeree-Overflakkee via de ‘power-to-products methode’ aan bedrijven in de Rotterdamse haven leveren. Maar er kan met ‘power-to-fuels’ ook brandstof mee gemaakt worden, bijvoorbeeld waterstof.
 
Arend-Jan van der Vlugt, wethouder Duurzaamheid en Innovatie, vult aan: “Goeree-Overflakkee werkt voortvarend aan de energietransitie en is daarmee koploper in Nederland.
Door onze duurzame ambitie en koploperspositie willen partijen hun initiatieven op het gebied van innovatieve vormen van energie-opwekking, -besparing, -opslag en -conversie graag samen met ons op Goeree-Overflakkee tot uitvoer brengen. Een duurzame toekomst kan op verschillende manieren worden bereikt. Hoe ziet ons eiland eruit na de energietransitie? Welke keuze hebben we hierin? En hoe beïnvloedt onze keuze de ruimte, economie en maatschappelijke betrokkenheid op ons eiland? Het is belangrijk om hier samen over na te denken zodat we op de juiste manier aan de slag kunnen!”
 
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Petrus Postma van BLOC via e-mail: petrus@bloc.nl.


6 juli 2017

Gratis boekje om de deltanatuur van het Haringvliet te ontdekken

REGIO - Rond het Haringvliet kun je de Nederlandse delta in al haar facetten beleven. In het Haringvliet monden de grote West-Europese rivieren Rijn en Maas uit in de Noordzee. Van oudsher een rijk en dynamisch natuurgebied. Gelegen op steenworp afstand van Rotterdam. Een gratis boekje boordevol tips voor een echte deltanatuur ervaring ligt vanaf zaterdag 8 juli bij VVV’s en andere drukbezochte toeristische locaties in de regio om meer mensen het Haringvliet te laten ontdekken. 
 
De uitgave ‘Ontdek het Haringvliet. Tips voor een echte deltanatuur ervaring.’ geeft tips voor mooie wandelroutes, fietsroutes, vogelkijkplekken, visplekken en waterrecreatiemogelijkheden op en rond het Haringvliet. Ook komen een aantal experts aan het woord die vertellen wat het Haringvliet voor hen zo aantrekkelijk maakt.
“Op steenworp afstand van Europa’s dichtstbevolkte gebieden kun je hier naar hartenlust door de deltanatuur struinen. Wees welkom!”, aldus boswachter Ted Sluijter van Natuurmonumenten.
 
Waterbus
Het handzame boekje boordevol tips wordt ook uitgedeeld op de Waterbus die vanuit Rotterdam en Dordrecht naar het Haringvliet vaart. In de zomervakantie vaart de Waterbus zelfs 6 dagen in de week naar en over het Haringvliet. De wandel- en fietsroutes sluiten goed aan op de haltes van de Waterbus. Bovendien mag de fiets gratis mee op de Waterbus. Een perfecte combinatie voor een fijne dag uit op en rond het Haringvliet!
 
Droomfondsproject Haringvliet
Het gratis boekje ‘Ontdek het Haringvliet. Tips voor een echte deltanatuur ervaring.’ is een uitgave van het Droomfondsproject Haringvliet. Daarin werken zes natuurorganisaties met steun uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij aan het Haringvliet. In aanloop naar het op een kier gaan van de Haringvlietsluizen in 2018 krijgt niet alleen de natuur een impuls, maar wordt er ook gewerkt aan aantrekkelijke nieuwe recreatieve voorzieningen.
 
Gratis uitgave vanaf 8 juli beschikbaar
Bekijk de uitgave online via  https://haringvliet.nu/sites/haringvliet.nu/files/2017-06/Brochure_Ontdek%20het%20Haringvliet_final.pdf of lees verder op www.haringvliet.nu. Vanaf zaterdag 8 juli is het boekje ‘Ontdek het Haringvliet. Tips voor een echte deltanatuur ervaring.’ gratis op te halen bij VVV’s en andere goedbezochte toeristische locaties in de Haringvliet regio. 6 juli 2017


“Karakters en eigenschappen veranderen niet”

Reünie lagere school Herkingen

HERKINGEN – Elkaar na 38 jaar weer zien, levert leuke reacties op en verrassende ontdekkingen. “Iedereen is eigenlijk nog steeds dezelfde persoon, met dezelfde karaktereigenschappen: de deugniet is nog steeds ondeugend en de bedachtzame nog steeds bedachtzaam.” 
Publicatie van oude foto’s op de Facebookpagina Nostalgische foto’s van Herkingen, bracht een viertal oud-leerlingen op het idee een reünie te organiseren van de 6e klas van de Prins Johan Friso School. De school die eerst aan de Kaaidijk stond en in 1976 opende in het nieuwe gebouw aan de Deltastraat. Cornelis van Eck, Dio Otte, Theresa van Schouwen – de Gast  en Adrie van Dijk – Ras zetten hun schouders eronder en wisten 25 personen bij elkaar te krijgen voor de reünie van de 6e klas,  van 1978-1979. Hieronder vier leerkrachten die de leerlingen hebben meegemaakt in de lagere schooltijd.


Foto Karolien Jordaan Fotografie

Machiel Kardux maakte de langste reis om weer in Herkingen te komen. Hij woont tegenwoordig in Canada. Dingeman Verspuij kwam voor de reünie uit Frankrijk. De overige aanwezigen wonen min of meer in de regio. Het weerzien van de vijftigers, was heel gezellig en de mensen bleken weinig te zijn veranderd. Er werd veel gepraat en er werden oude foto’s bekeken en nieuwe gemaakt. Als afsluiting was er een barbecue en werden oude filmpjes gedraaid. Er zijn nog geen plannen om een vervolg te geven aan de reünie, maar dat zou wel heel leuk zijn, aldus de organisatie.6 juli 2017

Het Mosseldorp Philippine opent mosselseizoen
 
PHILIPPINE - In het Zeeuwse mosseldorp Philippine heeft 5 juli op kleine schaal de opening van het mosselseizoen plaatsgevonden in combinatie met de verkozen mosselwijn 2017-2018. Een initiatief van het “Culinair Mosselgezelschap” bestaande uit zeven mosselrestaurants ter plaatse. Doel is om Philippine als hèt mosseldorp van Zeeland nieuw leven in te blazen.
 
Wie Philippine zegt, zegt mosselen. Een voormalig vissersdorp met 2.200 inwoners, maar wel met zo'n 800 restaurant-stoelen, verdeeld over zeven restaurants gespecialiseerd in het bereiden van mosselen op diverse wijzen.
 
Aan het woord is één van de initiatiefnemers Erik de Bruijne “ Philippine is van oudsher (omstreeks 1820) één van de belangrijkste mosselsteden van Zeeland. Met name voor de Belgische- en Zeeuwse markt. De afgelopen jaren is daar minder ruchtbaarheid aan gegeven. Nu willen wij dat nieuw leven inblazen, omdat onze mosselroots op generatie op generatie in ons bloed zit en dus ook in het samenwerkingsverband “Culinair Mosselgezelschap”.”
 
Mosselwijn van het jaar
Vanmiddag werd tijdens een mossellunch in restaurant “De Kaaie” ook de mosselwijn van het jaar verkozen. Twaalf bekende wijninkopers van Europese witte wijnen zonden hun ultieme mosselwijn in. De wijn die de beste wijn-spijs combinatie met de mosselen heeft. Deze werden blind en in een willekeurige volgorde geproefd.
Het “Culinair Mosselgezelschap” heeft uiteindelijk gekozen voor de Picpoul de Pinet, Domaine Guillemarine, als de mosselwijn van 2017-2018.
 
Winnaar Aflons Kiljan van Kwast Wijnkopers: “de Picpoul de Pinet is een zinnenprikkelende wijn als mosselbegeleider in optima forma. In het herkomst gebied van deze wijn, kom je hem tegen bij elke mosselkraam, waar hij naar hart en lust wordt gedronken bij zilte zaligheden”, aldus de heer Kiljan.
De winnende wijn zal het hele mosselseizoen door alle deelnemende restaurants in Philippine worden geschonken. Cabaretier Joost van Hyfte begeleidde de mosselmiddag voor de genodigden.
 
Het “Culinair Mosselgezelschap”
Het samenwerkingsverband “Culinair Mosselgezelschap” uit Philippine bestaat uit de volgende restaurants:

 • Auberge des Moules, visserslaan 3, 4553 BE Philippine
 • De Fijnproever, Visserslaan 1, 4553 BE Philippine
 • De Mosselbank, Havenstraat 9, 4553 AV Philippine
 • Place du Marché, Havenstraat 12, 4553 AV Philippine
 • De Oude Haven, Waterpoortstraat 3, 4553 BG Philippine
 • In Den Vlaemschen Pot, Philipsplein 16, 4553 AM Philippine en
 • De Zwaan, Havenstraat 2, 4553 AV Philippine5 juli 2017


PLATINA QualityCoast Award voor Goeree-Overflakkee
 
De gemeente Goeree-Overflakkee heeft op 5 juli 2017 de Platina QualityCoast Award ontvangen, met een overall score van 8,8.  De PLATINA award is binnen het QualityCoast programma de hoogst haalbare onderscheiding voor groene en duurzame toeristische bestemmingen. Binnen de QualityCoast zijn er wereldwijd maar vier gebieden die het platina keurmerk mogen voeren, waarvan Goeree-Overflakkee er één is.
 


Goeree-Overflakkee heeft deze award ontvangen vanwege haar uitzonderlijke prestaties op het gebied van duurzaamheid. Het eiland heeft duurzame ambities en is in 2020 geheel energieneutraal, een bijzondere prestatie kijkend naar de schaal en grootte van het gebied. Goeree-Overflakkee loopt voorop in duurzame energieopwekking en werkt aan innovatieve oplossingen voor energieopslag, zoals het opslaan van energie in waterstof.
 
Duurzaam recreëren
Ook in de recreatiesector vinden duurzame ontwikkelingen plaats. Er zijn diverse horecagelegenheden en accommodaties te vinden met een Eco-Label (Travellife of Greenkey) een  keurmerk voor de duurzame recreatie- en vrijetijdsbranche. Deze accommodaties wekken bijvoorbeeld hun eigen duurzame energie op. Daarnaast zijn de stranden bij Ouddorp en diverse jachthavens bekroond met de Blauwe Vlag. Dit betekent dat er schoon en veilig zwemwater, een mooie natuur, goede sanitaire voorzieningen en een gezond milieu te vinden zijn.
 
Een groene en natuurlijke omgeving
Naast duurzame ontwikkelingen wordt er bij de QualityCoast Award ook gekeken naar natuur en biodiversiteit, cultureel erfgoed en identiteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid en een hoge kwaliteitsstandaard van toeristisch aanbod. Goeree-Overflakkee scoort op alle punten uitmuntend. Het eiland kenmerkt zich door een mooie natuurlijke en groene omgeving, met een rijke flora en fauna. 
 
Beoordeling
Gemeenten die meedingen naar de QualityCoast Award worden elke twee jaar ‘doorgemeten’ aan de hand van 100 criteria en indicatoren. Deze criteria en indicatoren komen overeen met en voldoen aan de wereldwijde standaard voor duurzame bestemmingen van het VN orgaan ‘Global Sustainable Tourism Council’. De beoordeling wordt goedgekeurd door een onafhankelijke jury.
 
Tot de wereldtop
Wethouder Arend-Jan van der Vlugt is erg enthousiast “Met het behalen van de PLATINA QualityCoast Award kan Goeree-Overflakkee zich tot de wereldtop scharen van kwalitatieve, groene en duurzame bestemmingen, een uitzonderlijk mooie prestatie! Het sluit naadloos aan bij onze ambitie van duurzaam en energieneutraal eiland. Daarnaast is het een bevestiging dat Goeree-Overflakkee gewoon een schitterend eiland is, een oase van natuurbeleving en kwaliteit van leven en dat zo dichtbij de Randstad. We zetten deze trend uiteraard voort en streven ernaar om de PLATINA waardering vast te houden in de toekomst.
 
QualityCoast
QualityCoast is een programma van de Europese vereniging Kust & Zee (EUCC) en wordt ondersteund door de Europese Unie. Doel van het programma is om badplaatsen duurzamer en milieuvriendelijker te maken en om inspanningen van gemeenten en bedrijfsleven te belonen. Grote reisorganisaties, zoals TUI schenken bijzondere aandacht aan de QualityCoast bestemmingen in hun vakantiebrochures en houden er ook rekening mee bij de selectie van hun vakantiebestemmingen. Meer informatie over de QualityCoast is te vinden op www.kustenzee.nl of www.qualitycoast.info


5 juli 2017

Bewoners rekenen op Kees van Dam


5 juli 2017

Kennisgeving beschikking Molendijk 138 Nieuwe-Tonge

GOEREE-OVERFLAKKEE -Reguliere voorbereidingsprocedure. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.


Bedrijf : Sakko Commercial Nieuwe-Tonge
Locatie : Molendijk 138, 3244 AN Nieuwe-Tonge
Activiteit : Milieuneutraal wijzigen
Voor : Het plaatsen van een AdBlue-installatie
Aanvraagdatum : 24 mei 2017
Besluitdatum : 26 juni 2017
Bekendmaking : 27 juni 2017
Zaaknummer : 999944597

Inzage
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken tijdens kantooruren op verzoek inzien bij burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee en de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam, o.v.v. “Awb-bezwaar”.
Inlichtingen
Mevrouw A. Khan van de DCMR, telefoon: 010 - 246 80 20.4 juli 2017

Kruimelpad

Samenwerking voor natuur en recreatie Haringvliet in een stroomversnelling

REGIO - Gemeenten, provincie Zuid-Holland en maatschappelijke partners gaan zich gezamenlijk inzetten om natuur en recreatie rond het Haringvliet naar een hoger plan te tillen. Zij ondertekenden op vrijdag 30 juni het ‘Manifest natuur en recreatie Landschapstafel Haringvliet’. Een van de eerste zichtbare resultaten: de ingebruikname van het speeltoestel ‘Speelsteur Haringvliet’.

Gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland: “Met de ondertekening van het Manifest en de ingebruikname van de Speelsteur laten we zien dat we onze gezamenlijke ambitie, om de natuur en recreatie in samenhang te versterken, waarmaken voor het Haringvliet.”

Haringvliet in een stroomversnelling
De partners van de landschapstafel Haringvliet hebben als gezamenlijke ambitie om de regio Haringvliet de komende jaren te versterken en tot een trekpleister te maken voor mens, dier en plant. Wethouder Daan Markwat van de gemeente Goeree-Overflakkee: “Dit komt ten goede aan de leefbaarheid en lokale economie op de Zuid-Hollandse eilanden en versterkt de relatie met Rotterdam en de Drechtsteden.” 

Vorig jaar verkoos een vakjury het gebied NLDelta Biesbosch-Haringvliet al tot mooiste natuurgebied van Nederland. Met de ondertekening van het Manifest committeren de partners zich aan de ambitie om de natuur, leefbaarheid, bereikbaarheid en aantrekkingskracht van het gebied verder te versterken.

Speelsteur Haringvliet
Gelijktijdig met de ondertekening onthulden de partners het eerste concrete resultaat van de samenwerking: de ‘Speelsteur Haringvliet’ in Stellendam. Dit 10 meter lange speeltoestel staat symbool voor trekvissen, die door het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen vanaf 2018 weer hun tocht tussen zoet en zout water kunnen maken. Een belangrijke gebeurtenis die bijdraagt aan de natuurlijke rijkdom van het Haringvliet. De Speelsteur is mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij en de provincie Zuid-Holland en werd direct enthousiast in gebruik genomen door de kinderen van de groepen 5, 6 en 7 van openbare basisschool Stellegors uit Stellendam.


4 juli 2017

Reactie van stichting Mallemolens en dorpsraden Oude- en Nieuwe-Tonge
 

De bewoners van Oude- en Nieuwe-Tonge vinden dat er veel te veel grote en zeer grote windturbines rond de dorpen komen en verzetten zich tegen de toekomstige massale aanwezigheid van windturbines middels: 2100 handtekeningen, verschillende bijeenkomsten, ca. 370 zienswijzen (bezwaarschriften) en tal van oproepen aan de gemeente, allen met dezelfde boodschap: “Geen uitbreiding van windpark Battenoord en schrap deze voorkeurslocatie”.

Wethouder Tollenaar heeft ons gedurende dit traject gevraagd alternatieven aan te dragen. Eén van die alternatieven voor de windturbines is plaatsing langs de noordkant van de N59 tussen Hellegatsplein en de aanlanding op Flakkee.

Wij allen wisten en weten dat dit een mooi natuurgebied is. Verschillende instanties hebben ons gezegd dat het plaatsen van windturbines in natuurgebieden onder bepaalde voorwaarden mogelijk is en we kennen daar ook voorbeelden van. Ook het bouwen in het water is mogelijk. Windpark Fryslân wordt in het IJsselmeer gebouwd, één van de drie meest belangrijke natuurgebieden van Nederland. Daarmee willen wij niet zeggen dat de natuur maar om zeep mag worden geholpen.

Het verbaasde ons dan ook dat er voor het onderzoek is uitgegaan van de plaatsing aan de zuidzijde van de N59, tussen de weg en de hoogspanningsleidingen, wat zeker extra risico’s met zich mee brengt.
Dat de uitkomst van de quickscan dan nu ook is, dat plaatsing van windturbines daar erg moeilijk is vanwege de natuur verbaast ons dan ook niet. Het ging er ons meer om onder welke voorwaarden is het wél mogelijk. In gebied Battenoord-Grevelingen vliegen volgens rapporten minstens net zo veel vogelsoorten als in het gebied rond de N59, Volkerak – Haringvliet.

Overal waar windturbines staan vallen slachtoffers onder de vogels.
Verder willen wij erop wijzen dat wij meerdere alternatieven hebben aangereikt, daarvoor hebben we met diverse instanties zoals Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat gesproken. In feite is het ook niet aan ons om locaties voor windturbines aan te wijzen. Ons standpunt is en blijft: “geen uitbreiding van windpark Battenoert” en zo willen wij de ruimte rond Oude- en Nieuwe-Tonge enigszins vrijhouden; 46 grote windturbines vinden we meer dan genoeg.
 
Daar over enkele maanden, in september- oktober, de eerste 185 meter hoge turbines van windpark Krammer zichtbaar zullen zijn, hebben we een beroep gedaan op het college en de raad de behandeling van windpark Battenoert uit te stellen tot die tijd, zodat allen zich een beter beeld kunnen vormen wat de impact hiervan gaat worden op onze leefomgeving.
 
Het persbericht van Deltawind, waarin wordt gesuggereerd dat het besluit over windpark Battenoord al is genomen, vinden wij misleidend en onwaardig voor een bedrijf dat verkondigt zich erg betrokken te voelen bij de omgeving en zich sociaal wil gedragen. Het is onze gemeenteraad die moet gaan beslissen of het bestemmingsplan wordt gewijzigd en of zo de bouw van windturbines mogelijk wordt.

Daarom doen we een oproep aan allen die zich betrokken voelen bij windpark Battenoert om de eerste raadsvergadering op donderdag 6 juli aanstaande, waar deze zaak zal worden behandeld, bij te wonen.
Zo hoorden we laatst iemand zeggen: 
De gemeente is er voor de burgers, niet voor het oplossen van het wereldwijde klimaatprobleem…
 
Dorpsraad Oude-Tonge
Dorpsraad Nieuwe-Tonge in Bloei!
Stichting Mallemolens
4 juli 2017

Zilveren medaille voor Maikel Peeman op NK junioren 5000m
 

GOEREE-OVERFLAKKEE - In het weekend van 1 en 2 juli werden in Vught de nationale kampioenschappen atletiek voor junioren gehouden. Voor Maikel Peeman een goede reden om de messen te slijpen en in topvorm aan de start van de 5000m te verschijnen waar hij samen met 18 atleten om de landstitel ging strijden. Na zijn gouden medaille op de 3000m indoor en zilver op de 3000m outdoor in 2016 behoorde Peeman ook nu tot de favorieten, samen met Luuk Maas uit Tilburg werd het een zinderende strijd!
 

Maikel Peeman dwingt Luuk Maas tot het uiterste in de laatste, snelle, kilometer van de titelrace in Vught.


Deze Luuk Maas is voor Peeman geen onbekende, in het nationale circuit zien de mannen elkaar regelmatig en op vrijdag 23 juni troffen ze elkaar nog tijdens de Track Meeting in Utrecht waar Peeman in de snelste serie op de 1500m van start ging. "Dit is een goede prikkel richting het NK, ik ga proberen om onder de 4.00min te duiken". Voor zo'n toptijd moet alles meezitten en de harde wind was een factor die daar niet aan bijdraagt. Na een iets te trage openingsronde kwam de race goed los en Peeman liep keurig rond de vijfde plaats in het vijftienkoppige veld. Na 1000m stond de klok op 2.40, precies op schema, alles zou aankomen op de slotronde. Peeman passeerde nog één atleet en finishte als vierde in 4.00:68 (22,5 p/u). "Net niet onder de vier maar wel een sterke race, ik zat 8sec voor Maas en dat ik hem kan kloppen geeft vertrouwen". Enkele series later kwam ook Eric Wolfert nog in actie, in zijn race zagen we het nodige duw- en trekwerk maar Wolfert hield zich goed staande en na een snelle slotronde finishte hij als tweede van zijn serie in 4.32:22.
 
In Vught ging het er om spannen, al om 10u 's ochtends klonk, in de regen, het startschot voor de 5000m. Tom Hendrikse uit Assen nam het initiatief en liep een strak tempo op kop, Peeman en Maas volgden soepel. Na 3000m in 9.10 nam Peeman de kop over van Hendrikse die er even later af moest, Maas kon de versnelling wel volgen. Peeman voelde zich ijzersterk en op 1200m van de meet gooide hij alle remmen los, het tempo lag nu ziedend hoog, Maas knokte maar bleef erbij, de spanning liep op, wie zou deze titanenstrijd winnen? Bij het ingaan van de laatste ronde kwam Maas eroverheen, Peeman pikte aan, vocht met alles wat hij in zich had, maar kwam niet meer langszij. Maas won in 14.51:33 en Peeman pakte het zilver in 14.52:80. "Ik heb er van genoten, het was een prachtig gevecht".
 
Laurey van den Berge leverde in de afgelopen weken twee mooie prestaties op de 10km, te beginnen in Rotterdam waar op zondag 11 juni een ladiesrun werd gehouden. Van den Berge was van de 1517 deelnemers de enige die erin slaagde om in de hitte onder de 40.00 te lopen, haar winnende tijd was 39.18min. Met een goed gevoel startte ze zondag 25 juni op de 10km van Roosendaal, daarin slaagde ze er helaas niet in om een snelle tijd te lopen, met 38.46min kwam ze niet in de buurt van haar persoonlijk record wat op 35.59min staat. Wel eindigde ze als tweede achter Fanos Tekle (37.10).
 
In Spijkenisse ging donderdag 29 juni het Runnersworld Baancircuit verder met de vijfde wedstrijd, een 3000m op de baan van AV Spark. De 52 deelnemers werden verdeelt in drie series. In de eerste serie liep Rijk van Dongen namens AV Flakkee. In zijn eerste baanwedstrijd zette hij 11.33:71 neer. "Ik had nog veel over op het laatst, dit kan nog wel een tandje harder!" In de snelste serie won Nick van der Poel (Zoetermeer) in 8.48:02, daarmee bleef hij Erwin Harmes met 6sec voor. Ricardo Sint Nicolaas was op de achtste plaats de snelste Flakkeese atleet met 9.17:76. David Bouman liep heel de race samen met Eric Wolfert, beiden liepen hun beste seizoentijd met 9:33:97 en 9.34:57. Peter Pollemans en Freek Goedhart werkten eveneens goed samen, zij bleven met 9.57:78 en 9.58:45 nog keurig onder de 10min. En zo presteerde Flakkee sterk met vijf mannen in de hoofdserie én een belovende debutant.


3 juli 2017

Buutenplaets krijgt meer vorm en inhoud en ligt op schema

OOLTGENSPLAAT - Zaterdag 3 juni stond er weer een bataljon aan vrijwilligers klaar met materieel om de volgende fase van de Buutenplaets in te gaan.Was afgelopen donderdag het gras gemaaid door loonbedrijf Kort en Zoon, op 3 juni stonden Martijn Klem AMK GWW BV Dennis van Kempen AMK Buitenruimtes, Imar Kleijburg AMK GWW / Imar Infra, Mieke Kleijburg AMK GWW / Imar Infra, Sjaak Vreeswijk Vreeswijk Battenoord, Matthijs v/d Velde AMK GWW, Henk Renes AMK GWW Kevin van Leeuwen AMK GWW / Imar Infra, Sjaak Troost Sato Project Support en zijn naamgenoot Sjaak Troost uit Middelharnis, Simon Terbeek, Perry Goedegebuur AMK GWW, Jhefta van Estrik van Estrik Buitenruimtes, Sander Boers S. Boers Grondwerken, Gerard Rook Den Engelsman, Mark Robberts, Jan Metske van de Schotgroep, Willem Noordzij Stichting Buutenplaets Petra Wevers Krachtig Buiten, Hans Bal Stichting Buutenplaets enKees Wuijckhuijse Stichting Buutenplaets klaar om aan de slag te gaan.
 
De volgende werkzaamheden werden uitgevoerd
 

 • Plaatsen 120 m1 afrastering schapenweide (27-05)
 • Maaien gras Speelplaats (01-06)
 • Plaatsen iglo van wilgentenen
 • Aanleg terras Buutenhuus (200 m2)
 • Aanleg schelpenpaden (197 m1) 
 • Ingraven/aanleggen 158 m1 aanvoerleiding vijverwater 
 • Graven 15 m1 sleuf voor voeding (stroom) vijverpomp
 • Geleverd 2x picknickbank (nog 4 tegoed)
 • Boomstammen aangebracht

 
Het resultaat wordt nu goed zichtbaar en we komen nu meer in de fase om de speeltoestellen te gaan verwezenlijken die gedeeltelijk via crowdfunding gerealiseerd moeten worden. 17 juni is de volgende dag waarbij we nog steeds vrijwilligers kunnen gebruiken. Zo kijken we naar natuurorganisaties en scouting en scholen die mee willen denken en mee willen werken om het ook echt een project voor en door de gemeenschap te laten worden. Hartverwarmend is de enorme steun en waardering die we krijgen. Me
 
Met de nieuwe exploitant van Paviljoen Sluishaven ie een samenwerking afgesproken en ook voor onderhoud en beheer zijn we in gesprek met maatschappelijke instellingen, natuur organisaties en educatieve instellingen.
 
Ook met de gemeente worden plannen ontwikkeld om naast de Buutenplaets ook in de haven activiteiten te ontwikkelen zodat de Galathese haven aan de oostkant van het eiland met de steun van de Veero op het gebied van recreatie en toerisme ook een interessante speler wordt.
 
Materialen zijn ook nog steeds welkom. De planning is nog steeds om in de zomervakantie open te zijn. Volg ons op Facebook Buutenplaets Twitter @Buutenplaets en www.buutenplaets.nl  Contact kan opgenomen worden met Wim noordzij 0653142432 en wim@event-broker.com


3 juli 2017

Gemeente start weer met extra dienstverlening aan strandgasten
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Nu het zomerseizoen is begonnen en het drukker wordt op de stranden, start de gemeente weer met de extra dienstverlening aan strandgasten. Gedurende ongeveer twee maanden zijn mensen die vallen onder de Participatiewet en bezig zijn met een re-integratietraject én mensen met een Wsw-indicatie aanwezig op de Noordzeestranden van Goeree-Overflakkee, als aanspreekpunt, parkeerwacht en schoonmaker. 
 


Wethouder Frans Tollenaar gaf op vrijdag 30 juni de formele aftrap van het project om de stranden in de gemeente Goeree-Overflakkee schoon, toegankelijk en veilig te houden. Omdat de voormalige brandweerkazerne aan de Molenweg 5 in Ouddorp is ingericht als uitvalsbasis voor de activiteiten, vond het officiële startmoment ook hier plaats.
 
De wethouder sprak hier de medewerkers van het uitvoeringsbedrijf Wsw en mensen die bezig zijn met een re-integratietraject toe. “Geweldig dat jullie deze inspanning willen plegen, dat jullie er zijn voor de mensen die hier op bezoek zijn, maar ook dat jullie onderweg de nodige hand- en spandiensten verlenen als er iets aan de hand is. Door deze aanpak en door er te zijn, tillen jullie de recreatie op het eiland op een hoger plan.”
 
Vanaf nu staan deze medewerkers van de gemeente, gedurende de zomermaanden, dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur klaar voor recreanten op en rondom de Noordzeestranden van Goeree-Overflakkee. Zij letten erop dat alles ordelijk verloopt, onder meer door toezicht te houden op de parkeerplaatsen (parkeerwacht), te monitoren op de veiligheid op en rondom de stranden (preventie van diefstal), het opruimen van zwerfvuil en door toeristen te woord te staan. De gemeente biedt hiermee een extra service aan strandgasten.
 
Daarnaast hebben zij een korte lijn met de politie voor als er kinderen of dieren in de auto’s zijn achtergebleven. De gemeente biedt hiermee een extra service aan strandgasten en creëert tegelijkertijd mogelijkheden voor arbeidsparticipatie
.


3 juli 2017

Floris Tanis wint goud op Jaargangfinales
 
DORDRECHT/MIDDELHARNIS  - In het weekend van 1 en 2 juli werden in het 50-meterbad in Dordrecht de Jaargangfinales gezwommen. Aan deze Jaargangfinales doen de beste zwemmers in de leeftijdsgroep van 7 tot 11 jaar van Nederland mee. 3 zwemmers uit Goeree-Overflakkee hadden zich geplaatst voor deze officieuze Nederlandse kampioenschappen.


Foto: PR

Dit waren Floris Tanis en Meyke van Nimwegen van De Schotejil en Thalia Meijer van De Stelle. Floris had zich weten te plaatsen op 4 afstanden bij de jongens onder de 10 jaar. Op zijn favoriete afstand, de 100 vrij verraste hij vriend en vijand en werd hij na een spectaculaire race eerste in een prachtige tijd van 1.11.58. Hiermee mag hij zich officieus kampioen van Nederland noemen in de jongste leeftijdscategorie. Deze tijd was ook goed voor een ruime verbetering van zijn eigen clubrecord.

Eerder had Floris al een medaille gewonnen op de 100 meter schoolslag. Hij werd derde in een tijd van 1.36.40. Ook deze tijd was goed voor een clubrecord, zelfs zijn tussentijd op de 50 meter was een nieuw clubrecord. Floris leverde verder prima prestaties op de 100 meter rugslag waarop hij 6e werd in een nieuw clubrecord en op de 50 vlinderslag, hier werd hij 7e in 40.38.

Meyke en Thalia debuteerden op de Jaargangfinales bij de meisjes onder de 10 jaar. Beide meiden deden mooie ervaringen op, op dit grote toernooi. Thalia eindigde knap in de top 10 op de 100 meter schoolslag in 1.40.58. Ook werd ze 24e op de 100 meter vrij in 1.27.44. Meyke zwom op de 50 vlinder naar de 21e plaats in een tijd van 44.21, dit is een knappe prestatie aangezien ze tegen meisjes zwom die een jaar ouder zijn. De Jaargangfinales werden feestelijk afgesloten met een zwemmer trainer estafette, hier sloten Floris, Thalia en Meyke het toernooi samen met Jorian Tanis af, ze wisten uiteindelijk de 4e plaats in hun serie te veroveren.


2 juli 2017

"Een leuk initiatief voor de hele buurt"
 
Praktijkonderwijs in het voedselbosje Bouwdijk
 

MELISSANT – “Kan je dit eten?” Met die vraag stormen de kinderen op Bouwie af. Ja, inderdaad zijn de blaadjes van de goudsbloem eetbaar. Ook de blaadjes en bloemetjes van de rucola. De jonge zaaddoosjes van de radijs blijken heerlijke, knapperige snoepjes. En als de bessenstruiken worden ontdekt, gaat de jeugd helemaal los.
 


Vrijdagochtend is groep 4 van OBS Roxenisse onder leiding van juf Tamara uitgenodigd voor de officiële opening van het Dorps Voedselbosje aan de Bouwdijk. Een project dat twee jaar geleden is opgestart door Bouwie & Nienke. Met hulp van vrijwilligers en financiële ondersteuning van Gemeente Goeree-Overflakkee, Fides wonen, Rabobank, De Groene Motor, Dorpsraad Melissant, Nollestee & The Greenman Project. Nienke en haar man Dick, wonen ook aan de Bouwijk en samen zorgen ze voor regelmatig onderhoud en een beetje toezicht.  
 
Bouwie had al goede contacten met de school, waar hij op het binnenplein een ‘Leertuin’ aanlegde. Bij aankomst bij het voedselbosje krijgen de kinderen allemaal een bekertje om eetbare kruiden, bloemen en bessen in te doen. Een van de wijze lessen van Bouwie is om niet alles te plukken maar wat over te laten voor anderen en voor de vogels. En natuurlijk zoveel mogelijk op de paden lopen, omdat er anders planten vertrapt worden. Na zijn uitleg krijgt iedereen om te proosten voor de officiële opening een bekertje heerlijke, troebele, appelsap.

Juf Tamara is net als de kinderen erg enthousiast over het voedselbosje. “Het is een plek waar we zeker nog eens naar toegaan. Het is prima in te passen voor diverse praktijklessen. Bijvoorbeeld over insecten of over de wisseling van de seizoenen.” Ze zal haar enthousiasme meenemen naar school om haar collega’s te informeren over de mogelijkheden, van deze prachtige openbare tuin, die op loopafstand van de school ligt. Ook bewoonster mevrouw Toos Neels (90) is naar de opening gekomen. “Nee nog nooit eerder geweest. Maar wat is het mooi. Een leuk initiatief voor de hele buurt. Echt aangelegd door vakmensen.”
 
Dorps Voedselbosje Bouwdijk is er voor iedereen. Kom gerust eens kijken en proeven aan het begin van de Bouwdijk. Wie wil meewerken en oogsten, kan zich aanmelden als vrijwilliger; bouwie@thegreenmanproject.nl


1 juli 2017

Goed fietsweer voor Ronde van Menheerse

MIDDELHARNIS - Zaterdag 1 juli werd de Wielerronde van Menheerse verreden. Een leuke dag met vele onderdelen, waaronder dikke bandenrace voor de kleintjes. Bij de prominenten reed oud profwielrenner Aad van den Hoek (65) uit Dirksland samen met zijn zoon Rens. Het koppel won de ronde. Aad en Rens van den Hoek, vader en zoon

Het was ideaal fietsweer. Niet te warm en droog. Ook voor het publiek was het prettig. De terassen zaten vol. Het begon in de ochtend al met de eerste vernieuwde Rabobank loopfiets Stridercup met fantastische helmpjes voor de kids tot 5 jaar. 
29 juni 2017

Vraag aan de afdeling communicatie van CuraMare,

Uit betrouwbare bron vernemen wij dat in de avonduren op de woongroepen maar één verzorgende aanwezig is, die voor alle zeven bewoners moet zorgen. Soms moet die verzorgende bij een andere woongroep helpen en dan worden de bewoners van de ene woongroep gedurende een kwartier, soms wel een half uur, alleen gelaten. Dan praten we over bewoners met een zorgzwaartepakket van 5 en hoger. Het gaat hier om zwaar demente mensen.

Gezien het nijpend personeelstekort, vragen wij u of een situatie, als in onderstaand bericht: (http://www.telegraaf.nl/e/28499948 ) zich ook zou kunnen voordoen in een van de woon/zorglocaties van CuraMare.

met vriendelijke groet,

Maria Evers
www.schrijfbedrijfeversvanderwaart.nl

Onderzoek naar mishandeling 84-jarige in verpleeghuis

HELLEVOETSLUIS - Een 84-jarige vrouw die na een zware afranseling in verpleeghuis Grootenhoek in Hellevoetsluis ernstig gewond raakte, heeft volgens haar familie onvoldoende medische zorg gekregen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en de politie doen inmiddels onderzoek naar de zaak.

Volgens Sonja Rondberg, de dochter van het slachtoffer, werd haar moeder Elisabeth eind mei in haar kamer door een medebewoner met een stok afgeranseld. Door het verpleeghuis werd geen ambulance gebeld. „De verpleegarts deed de verwondingen af als kneuzingen”, vertelt Rondberg, die stelt de volgende dag zelf de ambulance te hebben gebeld. „Het verpleeghuis heeft dat verzuimd. In het ziekenhuis bleek mijn moeder bloedingen onder haar schedel en een breuk in haar voet te hebben.”

Het verpleeghuis kwam eerder in opspraak nadat het vorig jaar een ’plascontract’ had opgesteld waarin stond hoe vaak een bewoner per dag naar het toilet mocht. Daarnaast staat zorginstelling Careyn waar het verpleeghuis onder valt onder toezicht bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Dit nadat ze vorig jaar kwamen te staan op de zogenoemde ’zwarte lijst’ met verpleeghuizen.

Rondberg vindt dat Grootenhoek behoorlijk tekort is geschoten. „De ambulancemedewerker was ook verbaasd dat er niet meteen een ambulance op de dag zelf was gebeld. Daarnaast zat de deur van mijn moeders kamer niet op slot, terwijl dat wel zo had moeten zijn”, vertelt Rondberg, die er vervolgens op stond dat haar weerloze moeder naar een ander verpleeghuis ging.
 
Een woordvoerder van Careyn erkent dat niet meteen na de mishandeling een ambulance is gebeld. „Er zijn twee artsen geweest die hebben geconstateerd dat de verwondingen kneuzingen waren. Zij hebben ingeschat dat de patiënt niet naar het ziekenhuis hoefde. Naar aanleiding van de commotie is mevrouw naar een ander huis overgebracht. Het is niet vreemd dat de artsen in Grootenhoek een andere inschatting hebben gemaakt. Mevrouw zit in een rolstoel of ligt in bed. Heel vervelend, maar het is te verklaren.”

Careyn vindt niet dat ze steken hebben laten vallen. „We hebben alles uit de kast gehaald om deze patiënt te helpen. Zo hebben we een plekje in een ander huis gevonden. De vermoedelijke dader hebben we extra medicatie en bewaking gegeven. Alles is volgens het boekje gegaan. Het is heel vervelend dat dit soort dingen gebeuren, maar dit gebeurt in alle verpleeghuizen. Dit is niet uitzonderlijk. Je hebt soms te maken met mensen met gedragsproblemen.”

 

 29 juni 2017

Eerste geslaagden Muziekgebouw Goeree-Overflakkee

GOEREE-OVERFLAKKEE - Bij het examen op 10 juni hebben alleen de leerlingen die op harmonie-, fanfare-, of brassband instrumenten spelen meegedaan. De komende tijd doen ook nog heel veel anderen kinderen van het muziekgebouw examen, die andere instrumenten dan een hafabra instrument bespelen. We hopen dat deze kinderen het net zo goed gaan doen, want deze week werd bekend dat alle hafabra leerlingen geslaagd zijn!

Het is niet alleen examentijd geweest op de middelbare scholen. Op 10 juni 2017 hebben ook ruim twintig leerlingen van het muziekgebouw Goeree-Overflakkee muziekexamen gedaan. Bij zo’n examen wordt er een theoretisch deel afgenomen met vragen over de algemene muziekleer maar ook met luisteroefeningen.

Er wordt ook een praktisch examen afgenomen waarbij de leerlingen mooie muziekstukken mogen spelen, op het eerste gezicht een stukje moeten spelen en ook zelfs een stuk uit het hoofd. Hierbij wordt gelet op o.a. techniek, zuiverheid, toonkwaliteit en algemene muzikaliteit.

We willen Ruben van de Klooster, Niels Donselaar, Rosemarijn Tanis, Femke Mooijaart en Celia Meijer op trompet, Amran-Boaz Brandwijk, William Klepper, Anne van der Veer, Manita Verbiest en Rianne van Nieuwenhuizen op bugel, Aron Visscher op bariton, Stijn Mol op trombone en Geanne Grinwis, Emmely Mosterd, Marith Troost, Judith Koese en Zoë Wielaar op saxofoon feliciteren met het behalen van hun A-diploma!
Voor het B-diploma zijn Pieter van Loon op euphonium en Anke Brederveld, Gert Versluis en Karlijn Braber op bugel geslaagd, van harte gefeliciteerd! Diederik van Steenbeek heeft zelfs zijn C-diploma gehaald op Bugel, evenals Rune bal op saxofoon, wat een mooie prestatie, proficiat!
Ook de docenten, André Leer, Ralf Godrie, Inge Kegel-Verbraak, Margriet Smits en Machiel de Kruijf, van harte gefeliciteerd met dit fantastische resultaat van jullie leerlingen!
 
Naast het behalen van het A,B, of C-diploma is het allerhoogste amateur niveau het behalen van het D-diploma. Mocht u, of misschien de leerlingen die net een diploma op zak hebben, dit willen bijwonen dan kan dat! Op dinsdag 4 juli zal Timon van Dieren (18) zijn D-examen afleggen op piano én orgel. Tijdens een uurtje muziek neemt hij alle luisteraars mee naar Bach, Franck, Prokofjev en Poulenc. Het concert begint op 18.00 uur en vindt plaats in de kerk van de Doopgezinde Gemeente te Ouddorp. De toegang is gratis.
 
Bij het muziekgebouw is er trouwens altijd plaats voor nieuwe leerlingen, van alle leeftijden. Wil u, of iemand die u kent ook graag een nieuw instrument leren bespelen, aan het zangtalent werken of nog beter worden in een bepaald instrument? Gaat u naar www.muziekgebouwgo.nl of stuur een mailtje naar algemeen@muziekgebouwgo.nl


29 juni 2017


Werkbezoek Goeree-Overflakkee in Brussel bij Lambert van Nistelrooij 
 
BRUSSEL - Na twee eerdere werkbezoeken van CDA Europarlementariër Lambert van Nistelrooij aan de gemeente Goeree-Overflakkee, was het nu tijd voor een bezoek in Brussel op woensdag 28 juni. Het werkbezoek stond in het teken van het verder verkennen van de ondersteuningsmogelijkheden vanuit de EU om Goeree-Overflakkee op sociaal en economisch gebied naar een hoger niveau te brengen.  


Wethouder Van der Vlugt overhandigt een motie over de pulsvisserij
aan CDA Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik


Van Nistelrooij bezocht in september 2013 en december 2016 de gemeente Goeree-Overflakkee waarbij verschillende initiatieven op het gebied van zorg en welzijn, economie, duurzaamheid en innovatie onder zijn aandacht werden gebracht. Het doel hiervan was om te onderzoeken welke ondersteuning de EU kan bieden om Goeree-Overflakkee op economisch en sociaal vlak op een hoger peil te brengen.

Werkbezoek in Brussel
Naar aanleiding van de eerdere bezoeken van Van Nistelrooij aan Goeree-Overflakkee, vond op 28 juni samen met de provincie een bezoek in Brussel plaats. Behalve burgmeester Ada Grootenboer en wethouder Arend-Jan van der Vlugt, waren hierbij ook aanwezig: Hans Kleij van de provincie Zuid-Holland voor de getijdencentrale, Jan Peter Robijn voor Paulina.nu en Steef Visser en Marlies Mulder voor Smart Water.
 
Paulina.nu is het eilandelijk samenwerkingsverband van inwoners, ondernemers, gemeente en zorgverleners om uitmuntende zorgvoorzieningen en gezondheidsprogramma’s verder te ontwikkelen en dichtbij aan te bieden. Smart Water is een strategie voor de regionale economische ontwikkeling van Goeree-Overflakkee, waarbij ook het onderwijs nauw betrokken is. De getijdencentrale in de doorlaat in de Brouwersdam kan door de getijdenwerking groene energie opwekken voor alle huishoudens op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland.
 
Motie pulsvisserij
Tijdens het werkbezoek werden verschillende projecten op Goeree-Overflakkee inhoudelijk besproken en ging de Europarlementariër dieper in op de ondersteunende rol van de EU. Ook overhandigde wethouder Van der Vlugt een motie over de pulsvisserij aan CDA Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik. De wethouder onderstreepte het belang van de innovatieve en milieuvriendelijke pulsvisserij voor de vissers van Goeree-Overflakkee. “De visserij is een belangrijke economische pijler voor Goeree-Overflakkee. Niet alleen de pulsvisserij staat onder druk, maar de vissers krijgen ook te maken met de onzekere gevolgen van de aanlandplicht en de brexit.”
 
Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding door het Europees Parlement, waaraan de delegatie bezoekers met praktische en concrete handvatten naar huis ging. Burgemeester Grootenboer kijkt terug op een geslaagd werkbezoek: ”Vandaag is weer gebleken hoe belangrijk het is om met elkaar in gesprek te blijven. Vooral bij grote projecten op ons eiland is het ontzettend belangrijk om samen te werken en (inter)nationale contacten te onderhouden. Ons ambitieniveau ligt hoog en daarom hebben we de ondersteuning van de EU hard nodig om die allemaal te kunnen realiseren!”
 
Werkbezoek VVD Europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen
Inmiddels is het volgende werkbezoek al gepland; in september 2017 zal VVD Europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen een werkbezoek brengen aan Goeree-Overflakkee.


28 juni 2017

Onderzoek alternatieve locatie windmolens bij N59 afgerond
 
De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een alternatieve locatie langs de N59 voor windmolens laten beoordelen door Pondera Consult, om zo de ontvangen zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan voor windlocatie Battenoord zorgvuldig te kunnen beantwoorden. Uit de uitgevoerde quickscan blijkt dat realisatie van windmolens langs de N59 hoogst onzeker is. Op basis van de uitkomsten van de uitgevoerde quickscan, gaat het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad informeren dat de alternatieve locatie geen reëel alternatief is.
 
Eerder dit jaar hebben het ontwerp bestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunningen en bijbehorend milieueffectrapport (MER) voor windlocatie Battenoord ter inzage gelegen. In de ontvangen zienswijzen is meerdere malen de locatie langs de rijksweg N59, tussen Den Bommel en knooppunt Hellegatsplein genoemd als mogelijk alternatieve locatie voor de plaatsing van windmolens. Om deze zienswijzen zorgvuldig te kunnen beantwoorden, heeft de gemeente aan Pondera Consult gevraagd om deze alternatieve locatie te beoordelen.
 
Quickscan
Pondera Consult heeft de alternatieve locatie beoordeeld door het uitvoeren van een zogenoemde quickscan. Vooral op het gebied van ecologie scoort de locatie slecht en worden negatieve effecten verwacht. De locatie naast de N59 is een Natura 2000-gebied en maakt daarnaast onderdeel uit van Natuurnetwerk Nederland (NNN-gebied). Voor Natura 2000 geldt het wettelijk kader van de Wet natuurbescherming. De provincie is verantwoordelijk voor het Natuurnetwerk Nederland en ingrepen in dergelijke gebieden moeten aan strenge provinciale regelgeving voldoen. Zowel de wet als de provinciale verordening verplichten om bij ontwikkelingen te beoordelen of er andere locaties beschikbaar zijn met minder negatieve effecten voor de natuur. Deze alternatieve locaties zijn binnen de gemeente Goeree-Overflakkee aanwezig en zijn eerder aangewezen en vastgelegd in de vastgestelde structuurvisie.
 
Verder beoordeelde Pondera Consult de alternatieve locatie langs de N59 op de aspecten ‘Geluid en slagschaduw’, ‘Externe veiligheid’ en ‘Landschap’. Voor het aspect ‘Geluid en slagschaduw’ oordeelt Pondera Consult dat er geen gevoelige objecten in de directe omgeving zijn, maar dat de stiltegebieden een aandachtspunt vormen. Voor ‘Externe Veiligheid’ geeft zij aan dat de beheerders van de rijksweg N59, de waterkering en de hoogspanningsverbinding bereid moeten zijn om hogere risico’s te accepteren. En voor ‘Landschap’ concludeert zij dat het impact heeft op de kern Ooltgensplaat en dat het een aantasting is van de kwaliteiten van het naastgelegen natuurgebied.
 
Op basis van de uitkomsten van de quickscan constateert het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee dat de locatie langs de N59 geen reëel alternatief is. Het college heeft daarom besloten om de stukken rondom windpark Battenoord door te sturen naar de gemeenteraad. Het rapport van Pondera Consult is hier een onderdeel van.28 juni 2017


Gedrukte gemeentegids alleen op aanvraag

GOEREE-OVERFLAKKEE - De nieuwe gemeentegids van Goeree-Overflakkee is weer uitgegeven door Akse Media uit Den Helder. Zoals in februari al werd gepubliceerd, is de huis-aan-huis verspreiding van de gemeentegids vervallen. De gids is in beperkte oplage gedrukt, voor degenen die toch een papieren gids willen ontvangen.
 
Beperkte oplage
De redenen van de beperkte oplage zijn de besparing van papier, inkt en drukkosten, de toename van digitalisering, de beschikbare uitgebreide informatie op de website, het aanbod van gemeentelijke online-dienstverlening en de up-to-date gegevens in de digitale gemeentegids. De digitale versie van de gemeentegids is te vinden op de gemeentelijke website www.goeree-overflakkee.nl/gemeentegids.
 
Gids toch ontvangen
Stelt u toch prijs op een papieren gemeentegids? Bel dan naar het algemene nummer van de gemeente: 14 0187 of stuur een e-mail naar info@goeree-overflakkee.nl, dan wordt de gids kosteloos toegezonden. Bij bejaardencomplexen en verzorgingshuizen worden gidsen neergelegd op een centraal punt.
 
Gids voor blinden en slechtzienden
De gemeentegids is ook gratis te bestellen in braille, grootlettertype en Daisy cd-rom. Ga naar de gemeentelijke website www.goeree-overflakkee.smartmap.nl/toegankelijk en kies de gewenste versie van de gids. Een digitale versie kunt u downloaden en een geprinte versie wordt per post verzonden, na het invullen van uw adresgegevens. Natuurlijk kunt u hiervoor ook telefonisch contact opnemen met de gemeente via nummer 14 0187.
 
Meer informatie
Voor meer informatie over de gemeentegids kunt u contact opnemen met het team communicatie van de gemeente Goeree-Overflakkee, via e-mailadres communicatie@goeree-overflakkee.nl.27 juni 2017

 
Slagerij Buth wint 3e prijs Spareribs Trophy 2017
 
OOLTGENSPLAAT - De derde prijs in de Spareribs Trophy 2017 is gewonnen door  Slagerij Buth. Op 26 juni ontving slager Krijn Buth de prijs voor deze vakwedstrijd, georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Slagers, in het bijzijn van zijn team. De spareribs van Slagerij Buth uit Ooltgensplaat behoren hiermee tot de beste van Nederland.
 


Slager Krijn Buth ontving de prijs tijdens de feestelijke uitreiking op het KNS Inspiratiecongres uit handen van juryvoorzitter, chefkok, schrijver en tv-presentator Ramon Beuk.
 
De eerste prijs is gewonnen door Slagerij P.J. van den Broek uit Den Haag. De tweede prijs ging naar Slagerij Christiaanse uit Leidschendam.
 
Op basis van een voorselectie, een finaleronde en een mysterieaankoop en -keuring zijn alle spareribs gekeurd. De jury, bestaande uit Rinus de Rijder (onderwijsmanager SVO vakopleiding food), Simon van Schaik (Slagerij Van Schaik uit Leiden en winnaar Spareribs Trophy 2016) en juryvoorzitter Ramon Beuk, heeft alle inzendingen met veel zorg en aandacht gekeurd om tot dit oordeel te komen. Bij de beoordeling wogen alle onderdelen van een lekkere sparerib mee: uiteraard smaak, de geur en kleur, maar ook het uiterlijk.
 
Ramon Beuk zei over de spareribs van slager Buth: “Een robuuste sparerib met een fijne rooksmaak.”
 
Slager Buth: “Onze spareribs behalen nu voor drie jaar achter elkaar de top 10 van de Spareribs Trophy. Pure producten die met vakmanschap worden bereid staan bij ons centraal. We zijn er dan ook trots op dat ons werk met een mooie derde plaats is beloond!” 
 
Over Slagerij Buth
In 1904 werd Slagerij Buth in Ooltgensplaat opgericht en heden ten dage worden onze specialiteiten nog steeds op die ambachtelijke wijze bereid. De slagerij is ambachtelijk, dat wil zeggen dat wij al ons vlees en worstsoorten nog ambachtelijk verwerken. En ook ons vlees wordt met zorg uitgezocht, zodat u onbezorgd kunt genieten van onze lekkernijen. Puur Natuur, Puur Eerlijk, Puur gezond.
 
De overige finalisten die een eervolle vermelding ontvingen, in willekeurige volgorde, zijn:
 
·         Slagerij Tomassen uit Heel
·         Slagerij Hein Swolfs uit Goirle
·         Keurslager Horst uit Epe
·         Gildeslager Goossen uit Rijssen
·         Keurslagerij Kluijtmans uit Sint-Oedenrode
·         Keurslagerij Marco van Strien uit ’s Gravenmoer
·         Ambachtelijke Slagerij Dennis van de Ven uit Schijndel27 juni 2017
 

Schotejil wint opnieuw Doetse Kom Bokaal

MIDDELHARNISZaterdag 24 juni heeft zwemclub De Schotejil uit Middelharnis voor de derde achtereenvolgende maal de Doetse Kom Bokaal gewonnen. Jaarlijks wordt door PCG uit Gorinchem een zwemwedstrijd georganiseerd in het 50m openluchtzwembad ‘De Doetse Kom’ te Giessenburg met als hoofdprijs een wisselbeker.De Schotejillers wisten 21 ereplaatsen te behalen op de resp. 26 zwemprogramma’s. Hierbij waren clubrecords voor Floris Tanis op resp. 100m vrij (1.15.42) en 100m schoolslag (1.39.81). Ook de estafette met Dominique Overduin, Eva v.d. Slik, Aisha Nobels, Yente van wensen, Rien Mackloet, Christian Kalle, Floris Tanis en Laurens Kalle kwam op 8x50m vrij (5.01.14) uit op een clubrecord.

De wedstrijd werd voor het grootste deel in regenachtige omstandigheden gezwommen. Dit was voor De Schotejil echter geen reden iets aan motivatie in te leveren. Integendeel behalve de genoemde ereplaatsen werden ook nog eens ‘dubbele’ persoonlijke records gerealiseerd, geldend voor zowel de korte als lange baan. Dit was ondermeer het geval bij Dominique Overduin, die 50m schoolslag (48.45) won. Ook Erik Korpershoek kwam op 50m schoolslag (58.57) tot een ‘dubbel’ persoonlijk record.
26 juni 2017

Team K-G-O haalt € 15.119.45 op voor KiKa

Kees Witte: “Afgelopen zondag ben ik naar het Zuiderpark in Rotterdam geweest waar het team van KiKa-Goeree-Overflakkee de KiKarun heeft gelopen. Het was een fantastische dag met veel emotie, maar we hebben ook veel gelachen. Het was echt super om dit mee te maken en om te zien hoeveel mensen zich inzetten voor Kinderen met Kanker.


Foto: Arjan van Dam Fotografie

Ik heb gelachen maar ook met tranen in mijn ogen gestaan. Ik ben dan ook supertrots op mijn team en dankbaar, want wat zij hebben gepresteerd in de afgelopen maanden om zoveel geld op te halen voor dit mooie doel is Super de Super. Mede door de inzet van het K-G-O team  heeft de KiKarun Rotterdam een megabedrag opgehaald van € 336.571,13. Dit bedrag is weer voor onderzoek naar kinderkanker. Daarmee hopen we dat de genezings- en overlevingskans van kinderkanker nog sneller naar de 95% gaat.

Namens het K-G-O team wil ik alle sponsoren en mensen die ons K-G-O team hebben gesteund en bedragen hebben gedoneerd om dit fantastische bedrag bij elkaar te krijgen superbedanken namens Kika en die kinderen waar we het voor doen. Het is echt geweldig,”, aldus de zeer geëmotioneerde KiKa-ambassadeur. 
25 juni 2017

Politieke partijen hebben zorgen over kustontwikkeling Grevelingen
 
20-06-2017
Den Haag, 19 juni 2017 – De Partij voor de Dieren, GroenLinks, 50Plus en de PvdA hebben zorgen over economische ontwikkelingen in het kustgebied Grevelingen. De provincies Zuid-Holland en Zeeland en een aantal gemeenten hebben gezamenlijk gewerkt aan de ontwikkeling van een kusthotel en nieuwe eilanden in het Grevelingenmeer, het zogenaamde Brouwerseiland. Uit een rapport van het adviesbureau AT Osborne blijkt dat er veel kritiek is op het openbaar bestuur en dat er bezwaar is van bewoners en gebruikers rondom de Brouwersdam.
 


Naar de bewoners wordt niet geluisterd

Het luxe ecohotel Punt-West Hotel & Beachresort in Ouddorp aan het Grevelingenmeer moest het ‘Ibiza’ aan het Grevelingenmeer worden. Maar door een slechte gang van zaken rond de aanleg van het ecohotel, onder meer vanwege een slecht functionerend openbaar bestuur, is hier nog niets van terecht gekomen. Dit is recent bekend geworden via een artikel in het NRC: ‘Ibiza in Ouddorp toont zwak bestuur’. Het NRC had een beroep gedaan op de Wet Openbaar Bestuur (WOB) om de stukken boven water te krijgen.
 
Het rapport van adviesbureau AT Osborne geeft een aantal kritiekpunten rondom de aanleg van Punt West aan. Zo zou het recreatieschap Zuid-Hollandse Delta sterk hebben mee bewogen met de projectontwikkelaar. Het provinciebestuur maakt deel uit van het bestuur van dit recreatieschap. Het recreatieschap zou volgens het rapport meerdere malen niet objectieve informatie hebben verstrekt. Tevens is nog niet vastgesteld in welke mate aan de oorspronkelijke uitgangspunten van duurzaamheid is voldaan.
 
De fractie van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft samen met de fracties van GroenLinks, 50PLUS en PvdA over deze kwestie schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur. Zij willen weten op welke wijze de provincie financieel en bestuurlijk betrokken is bij de kustontwikkelingsprojecten in de Grevelingen. De partijen willen weten of, en zo ja welke afspraken hierover zijn gemaakt.
 
Zo heeft een deel van het provinciebestuur van Zuid-Holland zitting in het algemeen bestuur van natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta. Dit recreatieschap is betrokken bij het Ecohotel in Ouddorp en Brouwerseiland. De partijen willen weten welke betrokkenheid het provinciebestuur heeft gehad vanuit het recreatieschap bij de genoemde projecten.
 
Voorts willen de partijen weten of er een risicoanalyse voor de projecten is gemaakt en wat de ruimtelijke gevolgen zijn, de gevolgen voor de natuur en voor de economie en of er compenserende maatregelen worden genomen.
 
Tot slot willen zij weten of de bouw van het Ecohotel in Ouddorp en/of de aanleg van het Brouwerseiland is opgenomen in het Integraal Ruimtelijk Programma Goeree-Overflakkee (IGO) en of hier financiële middelen voor beschikbaar zijn gesteld.

 

 

23 juni 2017

Verkeersveiligheidsdag 2017

OUDE-TONGE - Ongeveer 105 leerlingen van 
basisscholen in Oude-Tonge, Achthuizen en Ooltgensplaat bezoeken vrijdag 30 juni de Verkeersveiligheidsdag Goeree-Overflakkee. Rondom en in Hotel-Restaurant ‘Lely’ worden de hele ochtend verschillende activiteiten georganiseerd waarbij leerlingen  bewust worden gemaakt van de gevaren die zij kunnen lopen in het verkeer. De nadruk ligt daarbij op “zelf ervaren” en het eigen verkeersgedrag. 


De leerlingen kunnen hun fietsvaardigheden oefenen op een parcours op hun vooraf gecontroleerde fiets. Daarnaast voeren zij opdrachten uit rondom het thema alcohol en drugs in het verkeer. Ook geeft het Nederlands Instituut Verkeersveiligheid een demonstratie van de remweg van een auto. De verkeerskennis wordt getest tijdens een quiz en de kinderen brengen een bezoekje aan een vrachtwagen.

De Verkeersveiligheidsdag 2017 wordt georganiseerd in opdracht van de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) van Goeree-Overflakkee. De RPV voert jaarlijks onder het motto "Maak Van De Nul Een Punt" verschillende verkeersveiligheidsprojecten uit voor alle leeftijden, zoals lesmodules in het Voortgezet Onderwijs, scootmobiel-cursussen en de Praktijkdagen Jonge Automobilisten. Hiermee streeft de RPV naar 0 verkeersslachtoffers


21 juni 2017

Nieuw leven Oude Raadhuis Middelharnis

MIDDELHARNIS - Na een flinke opknapbeurt is het Oude Raadhuis in Middelharnis weer volop in gebruik. Zowel de werkruimten als de vernieuwde raadzaal zorgen voor een nieuw impuls van het karakteristieke gebouw.
 


In het vernieuwde gedeelte van het statige pand, dat in beheer is bij de gemeente Goeree-Overflakkee, bevindt zich nu het Innovatief Business Centre Goeree-Overflakkee. In de mooie ruimten zijn werkplekken gecreëerd waar collega’s van de programma’s Smart Water, Energy Island, Eilandmarketing en Paulina.nu elkaar treffen.
 
Open huis goed bezocht
Op vrijdag 16 juni was het open huis in het Oude Raadhuis, waar veel belangstelling voor was. Diverse inwoners gaven gehoor aan de uitnodiging om een kijkje te komen nemen. De reacties van de aanwezigen waren zeer positief.
 
Eerste huwelijk in vernieuwde raadzaal
De raadzaal onderging ook een metamorfose. Door de eigentijdse inrichting veranderde de ruimte in een sfeervolle ambiance, die volledig past bij de stijl van het gebouw. Het eerste huwelijk dat is voltrokken in de vernieuwde raadzaal was afgelopen vrijdag, van Patrick Munter en Thirza van der Graaff. De reactie van het kersverse bruidspaar: “De combinatie van oude elementen met de nieuwe meubels geeft een ouderwetse look in een nieuw jasje. Erg leuk om het eerste bruidspaar te zijn in deze vernieuwde zaal. Het ziet er prachtig uit!”.


21 juni 2017
 

AnkerDrones verboden op Concert at Sea

Anker
De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee; Ankergelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 mei 2017; Ankergelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Ankeroverwegende,

Ankerdat op vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli 2017 het evenement Concert at Sea plaats zal vinden;
Ankerdat voornoemd evenement zal plaatsvinden op de Brouwersdam;
Ankerdat er naar verwachting 42.500 gelijktijdige bezoekers aanwezig zullen zijn tijdens het evenement;
Ankerdat er boven het terrein een helikopter zal vliegen om beeldopnamen te maken;
dat het bijeenkomen van zoveel bezoekers in combinatie met de bovengenoemde vliegbewegingen voor de veiligheid van publiek passende maatregelen noodzakelijk zijn;
         
dat daarom een tijdelijke maatregel moeten worden getroffen, die met gebruikmaking van de huidige bestaande wetgeving niet, of niet op deze wijze kan worden getroffen, en die in het belang van het beperken van gevaar noodzakelijk is;
Ankerdat met die maatregel de volgende belangen worden gediend:

a.Ankerde persoonlijke veiligheid van de aanwezige personen op het festivalterrein;
b.Ankerde veiligheid van de personen in de helikopter die vliegbewegingen maakt boven het festivalterrein;
c.Ankerde voorkoming van eventuele ordeverstoringen;
Anker

b e s l u i t :
vast te stellen de volgende algemeen verbindende voorschriften ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar: Verordening verbod op het voorhanden hebben en/of in bezit houden van drones.


20 juni 2017

AV Flakkee grijpt naast de zege in Stellendam, buiten Flakkee wel successen
 
Donderdag 15 juni werd alweer voor de 18e maal de Molenloop Stellendam georganiseerd waarbij de afstanden 5 en 10km waren. De 10km staat bekend om het afwisselende parcours met halfweg de mooie passage door de Scheelhoek. De Flakkeese inbreng was ook dit jaar groot maar men kon niet voorkomen dat de winst ging naar Goos Speksnijder uit Spijkenisse die na 36.41 als eerste aankwam.

 

Freek Goedhart (l) en John Arensman (r) zij aan zij rond 8km in de Molenloop Stellendam.


De wind was misschien wel de venijnigste factor tijdens de Molenloop voor de 49 lopers op de 10km en de 29 op de 5km die om 19.30 van start gingen vanaf de Molenkade. Op de 5km was het Chris Kievit uit Oude-Tonge die met 19.59min als eerste finishte, hij had daarmee een riante voorsprong op Marco Vendeloo (21.27) uit Hellevoetsluis en Kees Akershoek (22.34) van de organiserende Stellerunners. Op de 10km zagen we veel Flakkeese lopers in de voorhoede, Freek Goedhart en John Arensman waren de sterkste ijzers in het vuur maar ook Arco Melissant, Leonard van Putten en André Melissant lieten zich goed van voren zien. Er was echter één man die al vroeg in de wedstrijd de leiding nam, dat was Goos Speksnijder, de atleet van AV Spark uit Spijkenisse is geen onbekende op Flakkee waar hij vaak wedstrijden loopt. Goedhart en Arensman kregen het gat niet meer dicht en zo won Speksnijder na 36.41, Goedhart werd met 37.53 tweede, voor Arensman met 37.59. Judith van Groningen zorgde wel voor Flakkees succes, zij pakte de winst bij de dames met een scherpe tijd van 48.16.
 
In het Brabantse Rijsbergen werd zaterdag 16 juni de Bavoloop 10km georganiseerd. Een wedstrijd waar al jaren de Belgische en Nederlandse toppers de strijd uitvechten. In deze 30e editie behoorden Ricardo Sint Nicolaas, David Bouman en Eric Wolfert tot de genodigde lopers. "Het is jammer dat we de Molenloop niet konden lopen maar dit is ook prachtig", aldus Sint Nicolaas. Om 19u klonk het startschot en met de temperatuur boven de 25 graden was het afzien op de vijf lokale ronden door het sfeervolle dorp. Vooraan rekende Colin Bekers (31.17) uit Teteringen af met de Marokkaan El Hammaz (31.35) en de Belg Bouciki (32.25). Sint Nicolaas liep heel de wedstrijd sterk mee in de tweede groep met o.a. Huub Maas en Alwin Roovers, mannen van naam! "Ik kon prima mee met deze mannen al werd het na 6km erg zwaar en begonnen er ook gaten te vallen". Sint Nicolaas liep zodoende de laatste kilometers alleen maar bleef de concurrentie in het vizier houden en met een sterke eindsprint finishte hij als tiende in 33.28min, slechts 12sec achter de nummer zes, Melvin Franken. "Door de warmte verlies je wel wat tijd, maar daar hadden we allemaal last van, ik kan heel tevreden zijn met deze prestatie in zo'n sterk veld". Bouman liep 6km samen op met Wolfert die het vanaf dat punt moeilijk kreeg en een gaatje moest laten. Bouman finishte in 35.05min en Wolfert volgde kort daarachter in 35.39min. Na afloop bleek het parcours zo'n 150m te lang, wat zo'n 20-30sec scheelt.
 
Om 21.30u op dezelfde avond klonk voor Maikel Peeman het startschot in het Belgische Ertvelde waar hij op de baan een 3000m liep. Deze wedstrijd was zeer sterk bezet en er werden hazen ingezet, atleten die op kop van de groep een afgesproken tempo lopen om zo andere atleten naar een snelle tijd te loodsen. Peeman had 8.30min in gedachten en dat was precies het tempo van de haas. "Dat was ideaal, ik kon lekker volgen en de eerste vier rondjes ging het perfect", daarna zakte het tempo wat waarop Peeman zelf besloot een versnelling door te voeren. Dat pakte goed uit, Peeman haalde een paar te snel gestarte atleten in en ging in een ideale positie de laatste ronden in, een verbetering van zijn persoonlijk record (8.33) was absoluut mogelijk! De Sommelsdijker liep een fantastische slotronde en dook zo nog net onder de 8.30 met 8.29:54. "Weer 4sec van mijn PR af, heerlijk!"18 juni 2017

Elise Tanis behaalt twee Nationale titels in Eindhoven
 
Tijdens de Nederlandse Junioren & Jeugd Kampioenschappen lange baan van 15 t/m 18 juni in Eindhoven heeft Elise Tanis van z.c. De Schotejil uit Middelharnis twee Nederlandse titels behaald. Op de 50m rugslag (30.20) en 100m rugslag (1.04.79) was zij in de finale het snelst en wist het goud en de titel te bemachtigen. Op de 100m vrij zwom Elise tanis naar de 2e plaats (58.30) en behaalde zij het zilver. Op 50m vlinderslag (28.34) behaalde zij een bronzen medaille.
In totaal wist Elise Tanis zich voor 8 finales te plaatsen, waarin ze dus 4 ereplaatsen wist te bereiken.  Ook broer Jorian Tanis plaatste zich voor een finale. Op 200m vrij eindigde hij met een prima 1.58.75 op de 6e plaats.
 
Behalve ereplaatsen werden er ook clubrecords verbeterd. Elise Tanis verbeterde clubrecords op 200m rugslag (6e in 2.23.65), 50m vrij (4e in 26.73) en 50m vlinderslag (28.34). Xander Vis zwom een sterke tijd en een clubrecord op zowel 50m schoolslag (35.64) als 200m schoolslag (8e in 2.46.05). Ook de meisjes-estafette met Manon Middelbos, Lieske Zijlstra, Tamara de Ruiter en Lotte Tillema waren op 4x100m wisselslag (4.59.22) goed voor een clubrecord. De jongens-estafette met Aron Paasse, Jorian Tanis, David Keivit en Jacob Mackloet zwommen eveneens een clubrecord, dit keer op 4x200m vrij (8e in 8.35.98).
 
Vermeldenswaardig zijn verder top-10 noteringen van Jorian Tanis op 400m vrij (4.16.43) en Elise Tanis op 200m wisselslag (5e in 2.26.05) en 200m vrij (9e in 2.11.91). Julien Tanis kwam tot snelle tijden op 50m schoolslag (7e in 36.15) en 100m schoolslag (4e in 1.18.62). Aisha Nobels en Nienke Mierop debuteerden resp. op 400m vrij (5.28.52) en in de estafette 4x100m vrij (1.05.28).  Jacob Mackloet tenslotte zwom een prima 1500m vrij (17.51.76).


18 juni 2017


Schotejil wint Eilandbeker 2017
 

GOEREE-OVERFLAKKEE - De Schotejil heeft zaterdag 17 juni voor de 17e keer op rij de Eilandbeker weten te winnen. De Gooye eindigde als tweede en De Stelle werd derde. Er werden resp. afstanden van 50m en 100m gezwommen afhankelijk van leeftijd. Verder waren er voor jeugd en senioren afzondelijke estafettes en aan het eind van de wedstrijd werd een spectaculaire 8x50m vrij gezwommen. 
 
Meyke van Nimwegen won bij de minioren zowel 50m schoolslag (48.65) als 50m vrij (37.67). Ook bij de jongens was er een dubble overwinning voor Laurens Kalle op 50m vrij (31.86) en 100m wisselslag (1.22.28). Bij de jeugd zwom Nienke Mierop naar de winst op zowel 100m schoolslag (1.23.52) als 100m rugslag (1.17.75). Bij de jongens zwom Luuk Kieviet eveneens naar twee eerste plaatsen op 100m schoolslag (1.20.60) en 100m rugslag (1.12.98). Bij de dames won Lotte Middelbos de 100m vrij (1.02.27) en 100m wisselslag (1.11.36). Bij de heren werd de 100m vrij gewonnen door Aron Paasse (37.33) en de 100m wisselslag door David Kievit (1.04.16). Ook de in totaal 5 estafettes werden door de Schotejil gewonnen.


16 juni 2017


16 juni 2017

Ondertekening samenwerkingsintentie GO-markt  
 
MIDDELHARTNIS - De GO-markt (een unieke samenwerkingsvorm tussen ondernemers, onderwijs en overheid) krijgt steeds meer gestalte in de bibliotheek van Middelharnis. Intermediaire organisaties staan op het punt hun activiteiten daar vorm te geven en de eerste branchetafels met onderwijs en ondernemers hebben plaatsgevonden. Vrijdag 16 juni is deze samenwerking officieel bekrachtigd met het zetten van een handtekening door wethouder Gerrit de Jong en directeur bibliotheek Zuid-Hollandse Delta, Viktor Thissen.
 
De komst van de GO-markt biedt kansen voor een verregaande samenwerking in de activiteiten die elkaar kunnen aanvullen of versterken. Met het tekenen van de samenwerkingsintentie is de wil en vorm van de samenwerking bekrachtigd. Door gezamenlijk op te trekken wordt de kans voor minder kansrijken op de arbeidsmarkt vergroot. Enerzijds doordat de doelgroep hulp geboden kan worden, anderzijds doordat alle partijen die kunnen bijdragen aan een mogelijke kans op werk op dezelfde locatie aanwezig zijn.
 
Samenwerkings- en ontmoetingsplek
De GO-markt/bibliotheek wordt de fysieke samenwerkings- en ontmoetingsplek van Goeree-Overflakkee op het gebied van werk, re-integratie en de Participatiewet. Met het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst bekrachtigen gemeente en bibliotheek de intentie om samen te werken aan het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe activiteiten en cursusaanbod. De bibliotheek kan dat bijvoorbeeld doen door leesmateriaal aan te bieden dat passend is bij geselecteerde branches/ doelgroepen en door bij te dragen aan (volwassen)educatie door ruimte te bieden aan (bij)scholing, cursussen en trainingen.
 
Aansluiting kennisaanbod en arbeidsmarkt
Wethouder De Jong (sociale zaken) benoemt als meerwaarde voor de samenwerking de aansluiting tussen kennis (leesaanbod) en de arbeidsmarkt.  “Deze samenwerkingsvorm met de bibliotheek is van grote toegevoegde waarde om inwoners uit onze gemeente die zonder werk zitten te begeleiden en stimuleren naar betaalde arbeid“. De bibliotheek ziet in de samenwerking een kans om haar activiteiten aan te kunnen bieden aan doelgroepen die zij voorheen moeilijker kon bereiken. Thissen: “Wij zien de komst van de GO-markt als een mooie ontwikkeling voor de invulling van onze bibliotheektaken. De verwachting is dat dit nieuwe doelgroepen en activiteiten oplevert”.
 
Officiële opening
Op maandag 29 mei is de GO-markt officieus van start gegaan. Op 30 mei was er een informele kennismakingsbijeenkomst van bibliotheekmedewerkers, gemeentemedewerkers en medewerkers van intermediaire organisaties. De officiële opening (voor genodigden) is op dinsdag 27 juni aanstaande.


15 juni 2017

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond vraagt aandacht voor Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling

Naar schatting 200.000 ouderen jaarlijks slachtoffer huiselijk geweld

REGIO - Vandaag is het de Internationale dag tegen de Ouderenmishandeling. Naar schatting worden jaarlijks 200.000 ouderen boven de 65 jaar mishandeld. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR), het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, vraagt op deze dag extra aandacht voor ouderenmishandeling.
 


In 2016 kwamen in de regio Rotterdam Rijnmond, waar ook de gemeente Goeree-Overflakkee onder valt, 230 meldingen over ouderenmishandeling binnen. “Dat zijn er 54 meer dan het jaar daarvoor. Schrikbarende cijfers”, zegt burgemeester Ada Grootenboer. De gemeente Goeree-Overflakkee onderschrijft daarom het belang van melden bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond en de burgemeester roept iedereen op om vooral te bellen bij een ‘niet pluis gevoel’. “Ouderenmishandeling stopt nooit vanzelf. Tegen deze vorm van geweld kunt u iets doen, hoe moeilijk dat ook is. Bij Veilig Thuis werken professionals die ervaring hebben met ouderenmishandeling. Zij luisteren naar u en adviseren wat in uw situatie verstandig is”.
 
Speciaal team Ouderen
Elly van Ooijen is onderzoeker binnen het team Ouderenmishandeling, een speciaal team van experts op het gebied van ouderenmishandeling van VTRR. “Ouderenmishandeling komt vaak voor. Het gaat niet alleen om lichamelijke of psychische mishandeling maar ook om verwaarlozing en financiële uitbuiting. Het is belangrijk dat de omgeving hierop alert is. Als iemand een vermoeden van ouderenmishandeling heeft, dan kan gratis worden gebeld met VTRR via het nummer 0800-2000. Ook kan iemand een anonieme melding doen. Het geweld stopt helaas niet vanzelf.”
 
Dit persoonlijke verhaal illustreert hoe, door tussenkomst van VTRR, ouderenmishandeling wordt opgemerkt en gestopt:
 
“Na een zorgelijk telefoontje van een buurvrouw van mijn hoogbejaarde oom, ontdekte ik dat zijn huis ernstig vervuild was. De buurvrouw vermoedde dat anderen gebruikmaakten van de auto en de pinpas van mijn oom. Ze zag hen steeds met boodschappentassen uit de auto komen. Maar mijn oom vroeg de buurvrouw iedere keer om brood en geld voor boodschappen. Dit was voor mij, samen met de buurvrouw, aanleiding om een melding bij VTRR te doen. Zij deden onderzoek en regelden dat er een netwerk van hulpverlening om mijn oom heen werd georganiseerd. Hoewel mijn oom dit niet wilde heeft VTRR dit, in zijn belang, toch doorgezet. Verder droegen zij informatie aan die de politie kon gebruiken voor strafrechtelijk onderzoek en regelden zij beschermingsbewind en mentorschap voor mijn oom. Dankzij de doortastende inzet van VTRR, stopte het financieel misbruik en kreeg mijn oom de zorg die hij echt nodig had. Hij woont nu in een beschermde woonvorm.”
 
Bel gratis 0800– 2000
U hoeft  het niet alleen te doen. Bij VTRR werken professionals die ervaring hebben met ouderenmishandeling. Zij luisteren naar uw probleem en adviseren wat verstandig is te doen in uw situatie. VTRR adviseert en ondersteunt, doet onderzoek naar aanleiding van een melding en schakelt indien nodig hulp in. Bel gratis met VTRR via het nummer 0800-2000 (24/7 bereikbaar).15 juni 2017

Aspire: lekker, honger- en dorstlessend

De Britse gezondheidsdrankenfabrikant Aspire introduceert naast haar twee bestaande smaken Cranberry en Appel–Acai nu een derde nieuwe smaak:  Mango-Lemon, net als de andere twee varianten gezond, lekker van smaak, licht koolzuurhoudend en met een eetlust onderdrukkende, energie verhogende werking, die bovendien zorgt voor extra vetverbranding. Slanker worden met een blikje fris, hoe relaxed is dat!Wij van het Schrijfbedrijf zijn niet zo van de frisdranken. Water, koffie en thee (en af een toe een biertje of een wijntje) lijkt genoeg. Maar na het drinken van enkele blikjes aspire, zijn we wat bijgedraaid. Het ligt goed in onze smaak. Dat wil zeggen niet mierzoet. Het is zelfs lekker fris en de mango is onze favoriet. Maar de cranberry is ook heerlijk. En... onderstaand verhaal vertelt het al: je hebt minder hongergevoel of trek in eten. En dat leidt vanzelf tot minder eten. Mooi meegenomen, toch!
 
Gezond, slank, lekker
Aspire is met haar calorie- en suikervrije gezondheidsdranken een relatief nieuwe speler op de Nederlandse frisdrankenmarkt. De Britse fitness-toppers Darren Linnell en Neil Blewitt kwamen in 2008 op het idee: “In de topsport is het handhaven van je gewicht een belangrijke factor. We bedachten dat er nog geen gezond en lekker drankje bestond, waarmee je dat op verantwoorde wijze kunt beïnvloeden”. Een jaar later introduceerden zij Aspire-Cranberry, snel gevolgd door Appel-Acai. In de zomer van 2017 wordt daar de Mango-Lemon variant aan toegevoegd; vanaf € 1,49 verkrijgbaar in blikjes van 250 ml in de supermarkt en daarnaast bij drogist, benzinepomp, sportschool en convenience shops.  
 
Over Aspire  
Aspire is gemaakt van vruchtensappen met uitsluitend natuurlijke aroma’s en bevat geen conserveringsmiddelen; guarana en groene thee extract vormen de basis, aangevuld met biotine, gember, L-carnitine en vitamines. In Nederland en België is Aspire verkrijgbaar bij de DA drogisten, gezondheidswinkels G&W, sportscholen, Holland & Barrett en DIO drogisten en Vitaminstores. In het zuiden bij Jan Linders en Delhaize supermarkten, in het Noorden bij die van Deen. Tevens verkrijgbaar bij benzinepompen, cateraars en convenience shops. De groothandels die Aspire leveren zijn Lekkerland, Hanos en Foox. Op Curaçao zijn de gezondheidsdranken ook op diverse locaties verkrijgbaar.  www.aspiredrinks.nl14 juni 2017

Spannende tijden voor zwemmers SchotejilDe Schotejildelegatie,  die vanaf donderdag 15 juni tot 18 juni deelneemt aan de Nederlandse Junioren Jeugd Kampioenschappen lange baan te Eindhoven.Schotejil neemt deel met 9 deelnemers op zowel persoonlijke nummers als estaffetes.


13 juni 2017

Straling en gezondheid

SOMMELSDIJK – Maandagavond 12 juni zijn op uitnodiging van de ‘werkgroep straling’ dr. Leendert Vriens en zijn vrouw Eeke, in Sommelsdijk. In de schuur van Klaas van der Velde zitten ruim tachtig belangstellenden, die allemaal hun telefoon op verzoek uitzetten of in hun auto laten liggen. De grote schuur is speciaal stralingsvrij gemaakt voor deze avond.Je ziet het niet, je ruikt het niet en je hoort het niet. De lezing over straling maakt veel indruk op het publiek, waaronder twee raadsleden van onze gemeente Goeree-Overflakkee. Vriens zijn missie is, na eigen ervaringen, de mensen bewust te maken van de gevaren van draadloze communicatie. Omdat de overheid zwijgt, richt hij daar ook zijn pijlen op. “Maar ook van onderop.” Hij onderscheidt hoge frequentie straling die komt van hoge zendmasten en elektro magnetische velden, in vaktermen aangeduid met EMV.

Zelf was Vriens jarenlang ziek en leefde in de veronderstelling dat zijn einde naderde. Tot hij ontdekte dat hij ziek was van straling. Hij noemt de straling van zendmasten, draadloze huistelefoon (DECT), smartphones, wifi, slimme meters en radar. “Radiofrequentie straling dringt door in het lichaam. Het geeft klachten als hoofdpijn, slapeloosheid, depressie, maagklachten en dergelijke. En vaak leggen mensen het verband met straling niet.”

Stralingsvluchtelingen
Volgens Vriens is dit nog maar het begin en zijn de effecten op de lange duur zeer ernstig. “Omdat mensen verschillend zijn is ook het klachtenpatroon verschillend. Soms gaat het om niet aangeboren allergieën, maar ook hartritmestoringen komen vaak voor.” Eek Vriens leest tussen de lezing door enkele ervaringsverhalen voor van mensen die zo gevoelig waren dat ze moesten vluchten naar stralingsvrije oorden. “Mensen raken alles kwijt: hun huis, hun baan en hun gezondheid.”

Wetenschap
Vriens stelt dat eigenlijk alles al bekend is en noemt vele onderzoeken. “We zien een stijging van prostaatkanker, schildklierkanker en autisme. De effecten komen pas na jarenlange blootstelling aan straling. Mensen zijn bio-elektrische wezens. Maar elektrogevoeligheid wordt niet erkend. De eenling die klaagt wordt voor gek verklaard.” Vriens beweert dat de overheid de problematiek ontkent. “Erkenning zou een ramp zijn voor de telecomproviders en de overheid. Er zijn grote economische belangen mee gemoeid.”

Inmiddels zijn er veel boeken en websites te vinden over het stralingsgevaar. Het beste boek noemt Vriens: Elektrostresse & Gezondheid van prof. Dr. Ir. Michiel Haas en Henk Wever MSc. Er zijn actiewebsites zoals www.stopumts.nl maar ook informatieve site, hoe de straling thuis zoveel mogelijk te verminderen. Voor babyfones wordt aangeraden er een aan te schaffen die alleen aanspringt als de baby huilt. “Anders is het kind de hele tijd blootgesteld aan straling.” Mobieltjes zoveel mogelijk uitzetten en dat geldt ook voor computer en laptop.

Stralende informatie
In de flyer Stralende Informatie staat de Weense Artsenkamer aanbeveelt om het mobieltje zover mogelijk van het lichaam te plaatsen. En zoveel mogelijk de vaste telefoon te gebruiken. En kinderen en tieners onder de 16 jaar mogen mobiele telefoons alleen meenemen voor noodgevallen! Ook op de website www.cpld.nl en kijk eens op www.Stichting EHS.nl een stichting voor Elektro Hypersensitiviteit, waar vrijwilligers bij zijn aangesloten die telefonische informatie geven of landelijke en regionale bijeenkomsten organiseren.

Regelgeving
De WHO (World Health Organization) stelt dat straling mogelijk kankerverwekkend is.  Maar de stralingsnormen zijn heel verschillend in diverse landen. Zo zijn in 2012 zendmasten in India verboden bij scholen op een afstand van minder dan 500 meter, maar ook rond speelvelden en ziekenhuizen geldt deze norm. “De (hoge)normen die Nederland hanteert zijn in Italië strafbaar. Maar officieel is hier alles veilig heeft staatssecretaris Van Geel verklaard.”

Zendpark
Onder de aanwezigen twee vrouwen die beiden in de omgeving wonen van het zendpark Westduinweg in Ouddorp. Beide vrouwen verloren hun echtgenoot aan een vorm van kanker en vragen zich af in hoeverre dit antennepark een rol heeft gespeeld. Volgens Vriens gaat het bij dit park inderdaad om de gevaarlijke lage frequentie straling.Werkgroep

De Stralingswerkgroep die dr. Vriens naar Sommelsdijk haalde bestaat uit Akkie Krouwel, Jan Mastenbroek, Klaas en Reinie van der Velde. Akkie Krouwel bedankt Vriens en zijn vrouw voor zijn interessante lezing met een mandje met streekproducten.
 13 juni 2017

Mooie en fleurige laan

MIDDELHARNIS - De Christiaan de Vrieslaan is een van de mooiere laantjes in Middelharnis. Misschien wel de mooiste. Vooral in de zomer is het een fleurige straat. Meneer Van der Put werkt daar hard aan mee. In zijn voortuin staat een tiental potten met Brugmansia’s.De grote plant met prachtige roze-gele bloemen, in de volksmond vaak Engelentrompetten genoemd staan net achter het hek. De bloemen komen er overheen. Van der Put is er groos op. Het is wel een beetje uit de hand gelopen hobby, die planten. “Ze moeten een goede overwinteringsplek hebben, anders overleven ze het niet.” Zelf brengt Van der Put ze naar een winterstalling. Een flinke klus, want de grote potten zijn loeizwaar.

Brugmansia valt onder het geslacht van planten in de nachtschadefamilie (Solanaceae). Vroeger viel deze plant onder het geslacht Datura. Maar bij de brugmansia’s hangen de bloemen en bij datura's niet. Beide soorten zijn zeer giftig. De bloemen geven, vooral tegen de avond, een sterk zoete geur af die je in de hele omgeving kunt ruiken. “Eigenlijk moet je over drie weken terugkomen, want dan zijn ze op het mooist”, aldus Van der Put. Maar wij vonden het nu al de moeite waard om een foto van te maken.

 


12 juni 2017

Na de dag van de graaiers houdt CuraMare nu de dag van de schoonmakers

WEEK VAN DE SCHOONMAAK BIJ CURAMARE

12 JUNI 2017

Week van de schoonmaakOp 15 juni is het de Dag van de Schoonmaak. Aanleiding voor CuraMare om tijdens die week haar schoonmakers in het zonnetje te zetten. Elke dag wordt er op een van de woonzorglocaties iets voor hen georganiseerd. Want schoonmaken is een vak dat vaak ondergewaardeerd wordt. 


Training microvezel
Alle schoonmakers van de algemene ruimten krijgen in deze week een opfriscursus Schoonmaken met microvezel. Schoonmaken met microvezeldoekjes is namelijk totaal anders dan met een emmertje sop.De huishoudelijk medewerkers van de woonzorglocaties hebben eerder dit jaar al een training Schoonmaken met microvezel gevolgd en krijgen hun certificaat uitgereikt. Uiteraard wordt daar een feestelijk tintje aan gegeven. De week van de schoonmaak wordt afgesloten met een feestelijke borrel op vrijdag voor alle schoonmaakmedewerkers. 

Oorsprong Dag van de Schoonmaker
De dag van de Schoonmaker is ontstaan in Los Angeles. Op 15 juni 1990 demonstreerden de schoonmakers daar voor betere arbeidsvoorwaarden. Sindsdien wordt ieder jaar op 15 juni deze demonstratie herdacht op de Internationale Dag van de Schoonmaker. 12 juni 2017

Topweek voor KiKa

REGIO – Zelden waren er zoveel activiteiten in de regio, in een week voor KiKa. Ambassadeur Kees Witte kijkt tevreden terug op een week, waarin veel mensen zich hebben ingezet om geld bij elkaar te krijgen voor de strijd tegen kinderkanker. In totaal werd bijna 4000 euro ingezameld.


Kees Witte ontvangt de cheque van WFB

“Het was een top week voor Kika.” Op 8 juni heeft het Zomerfeest KDV in Barendrecht 111,50 euro opgebracht, op 9 juni KBS prinses Elisabethschool in Rotterdam 165,50 euro. De jaarmarkt op 10 juni  in Rozenburg 157 euro. Met de Tractor Pulling in Oudenhoorn, ook op 10 juni, maar liefst 719,95 euro.


Flakkee familiedag
Tijdens de druk bezochte familiedag werden, net als aan het einde van de vorige seizoenen, alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet. Dit waren vaak niet alleen woorden van dank maar ook woorden in gebaar, door middel van de uitreiking van een cheque. Door de vereniging werd in overleg met de vrijwilligers besloten om dit jaar het bedrag te schenken aan KIKA. Kees Witte mocht een bedrag van 300 euro in ontvangst nemen. Kees werd onder luid applaus bedankt voor het fantastische werk dat hij doet.

Sportdag vv WFB
Om 09.00 uur begon de jaarlijkse sportdag, de altijd leuke en gezellige afsluiting van het seizoen. Kosten nog moeite waren gespaard en naast een pannaboarding waren er onder andere springkussens en een spelletjesplein. Tussen de spelletjes door kregen de kinderen en vrijwilligers van alles te eten en te drinken.
De dag zou afgesloten worden met een wedstrijd tegen Sparta Legends, op donderdagavond ging echter de telefoon met de mededeling dat Sparta te weinig spelers had. Snel werd er geschakeld en JO19 bleek bereidt te zijn om tegen WFB 1 & Friends te spelen.

Tijdens de toernooien en de sportdag werden er onder andere verlotingen gehouden voor KIKA, en de mensen waren zeer gul voor dit goede doel. Voor de wedstrijd werden er speciale shirts besteld en gedrukt. Ze zagen er zo mooi uit dat de selectie besloot om ze voor 270 euro te kopen. Weer een fantastisch bedrag voor KIKA, en het gesigneerde shirt van SPARTA voor 250 euro. Tijdens de sportdag werd er regelmatig geteld en bleek dat WFB echt uniek is. In totaal is er namelijk een fantastisch bedrag uit gekomen, 2500 euro voor Kika! Alle vrijwilligers en sponsors die hebben bijgedragen aan deze geweldige dag worden van harte bedankt.


11 juni 2017

Jonge eilandelijke zwemmers behalen Regionale titels
 

In het weekend van 10 juni hebben ook de zwemmers in de leeftijd tot 11 jaar van zich doen spreken tijdens de Regionale Minioren Finiale in Dordrecht. Er waren 2 Regionale titels te vieren, namelijk voor Laurens Kalle op 50m vlinderslag (35.19) en voor Thalia Meijer op 100m schoolslag (1.35.65).
 


Meyke van Nimwegen behaalde zilveren medailles op 100m wisselslag (1.31.15), 100m rugslag (1.31.71), 100m schoolslag (1.42.60) en 100m vrij (1.23.22). Op 50m vlinderslag (41.82) behaalde zij een 3e plaats. Ook waren er bronzen medailles voor Floris Tanis op resp. 100m wisselslag (1.23.88), 100m schoolslag (1.32.71), 100m vrij (1.15.18), 100m rugslag (1.25.57) en 50m vlinderslag (38.12). Luuk Voogd zwom tenslotte nog naar de toptien op 100m wisselslag (1.36.27), 100m vrij (1.23.61) en 50m vlinderslag (47.31), evenals Laurens Kalle op 100m rugslag (1.24.43) en 100m vrij (1.11.18). Ook bij de toptien eindigden Daphne v.d. Slik op 100m schoolslag (1.56.85) en Thalia Meijer op 200m wisselslag (3.32.44) en 100m vrij (1.19.72).
 
Overige deelnemers waren Eva v.d. Slik op 100m vlinderslag (1.44.63) en 100m schoolslag (1.46.88), Charlize Rovers op 100m vlinderslag (1.49.59) en 100m schoolslag (1.29.22), Dominique Overduin op 100m rugslag (1.39.57), 50m vlinderslag (46.00) en 100m vrij (1.24.01), Luuk Voogd op 100m schoolslag (1.51.32) en 100m rugslag (1.37.29), Thalia Meijer op 50m vlinderslag (47.98) en Rien Mackloet op 50m vlinderslag (46.76).


10 juni 2017


Goeiemorgen!

9 juni 2017


43% minder loze uitrukken

ROTTERDAM-RIJNMOND - In het eerste kwartaal van 2017 heeft Brandweer Rotterdam-Rijnmond het aantal loze uitrukken weten terug te dringen met 43% ten opzichte van het jaar daarvoor. Het gaat dan om brandmeldinstallaties die afgaan terwijl er geen brand is. 

Het hoge aantal onnodige ritten met zwaailicht en sirene zijn de brandweer al jaren een doorn in het oog. Dit levert niet alleen een onnodige werkdruk op voor de brandweerorganisatie, maar is bovendien niet zonder risico’s voor het overige verkeer.

Niet meteen op pad
In het eerste kwartaal van 2016 verlieten nog 1083 brandweerwagens in de regio Rotterdam-Rijnmond de kazerne voor een loos alarm. In de eerste drie maanden van 2017 werd dat aantal teruggebracht naar 623. De winst is een resultaat van het project STOOM: Structureel Terugdringen Ongewenste en Onechte Meldingen.
Beleidsmedewerker Goos Janssen van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, de organisatie waar de brandweer sinds 2006 onder valt, is erg tevreden met de resultaten. “De afgelopen jaren hebben we veel tijd en energie geïnvesteerd in het terugdringen van de onnodige ritten. Zo gingen we in gesprek met beheerders van brandmeldsystemen. Ook sturen we niet meer direct een brandweerwagen op pad, maar wachten we een minuut voordat we uitrukken. Die tijd gebruiken we om telefonisch contact te zoeken met de beheerder van het pand. Vaak blijkt het dan loos alarm te zijn".

Verder omlaag
Het aantal loze uitrukken mag dan flink teruggedrongen zijn; het aantal brandalarmen dat onnodig in alarm slaat is nog altijd even hoog, realiseert Janssen zich. “De winst is nu vooral behaalt aan ‘onze’ kant, door slimmer om te gaan met de melding. Eigenlijk willen we natuurlijk dat zo’n brandmeldsysteem helemaal niet onnodig afgaat. Daar gaan we de komende jaren verder op investeren”.


7 juni 2017

Wisselende prestaties voor atleten AV Flakkee, Sint Nicolaas ijzersterk
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - De wedstrijdkalender is deze periode goed gevuld en de atleten van AV Flakkee kwamen weer op verschillende plaatsen in actie, met wisselende successen, sommigen overtroffen zichzelf, voor anderen viel het wat tegen. Ricardo Sint Nicolaas loopt al maanden ijzersterk en toonde zijn klasse in Barendrecht met een snelle 2.43min over 1000m.

 


Ricardo Sint Nicolaas 


Donderdagavond 1 juni werd op de atletiekbaan van CAV Energie te Barendrecht de 1000m wedstrijd gehouden, de derde in de reeks van zeven uit het Runnersworld Baancircuit. Ondanks de concurrentie van diverse andere wedstrijden stonden er toch 130 atleten klaar, zij werden verdeelt in elf series en met een aangename temperatuur en weinig wind zag het er gunstig uit voor degenen die een gooi wilden doen naar hun persoonlijke besttijd. De Flakkeese inbreng kwam van David Bouman, Eric Wolfert en Ricardo Sint Nicolaas. In de tiende serie was het de beurt aan Bouman en Wolfert die doorgaans aan elkaar gewaagd zijn.

In de eerste 200m lag het tempo erg hoog en Wolfert kon in de staart van de groep nog net de aansluiting houden, Bouman moest al een gaatje laten en dat bracht hem in een lastige positie voor het vervolg van zijn race. Halverwege ging het tempo iets omlaag en Wolfert bracht zich goed in stelling voor de slotronde die hij sterk doorkwam en zelfs zo dat hij finishte in 2.49:67, een persoonlijk record. "Dit is een mooie opsteker, de slotronde was echt afzien maar met een PR voor ogen zette ik door en maakte ik het af". Bouman finishte in 2.55:04 en was niet tevreden. "Ik miste de aansluiting en zat geen moment goed in de race, volgende keer beter".


Edwin Stolk in de Wallenloop|

 

In de elfde en laatste serie was het de beurt aan de twaalf snelste mannen van de avond, Ricardo Sint Nicolaas was het Flakkeese ijzer in het vuur. "Voor de marathon heb ik heel veel op duurvermogen getraind, ik heb geen idee of ik die snelheid voor zo'n 1000m nog kan halen zoals ik die eerder had, ik ga er gewoon lekker onbevangen in en zie wel wat er gebeurt". En zo zagen we Sint Nicolaas in het begin achterin het treintje volgen, het tempo lag hoog dus bijblijven was prima. Bij het ingaan van de laatste ronde wist Sint Nicolaas er nog een machtige versnelling uit te gooien die hem bracht naar 2.43:26, goed voor de tiende plaats, een PR en een tempo van iets boven de 22 per uur. "Het zit er dus nog steeds, dit was een prachtige race, hier kan ik echt van genieten".
 
Op dezelfde avond werd in Hellevoetsluis de Wallenloop gehouden, een wedstrijd over 5 of 10km waarbij de route van de langste afstand de lopers over de bekende vestingwallen leidt. Op de 10km was het Erwin Poldervaart die er met kop en schouders bovenuit stak, hij won in een parcoursrecord van 32.22min en zette de nummer twee, Nixon Fernandez, op bijna drie minuten. Freek Goedhart was de beste Flakkeeënaar op de vijfde plaats met 36.56min, zijn broer Ruud Goedhart werd elfde in 40.05min en Arie van Dijk finishte als 29e in 44.47. Op de 5km won Mark de Munter uit Rotterdam in 17.29 en Edwin Stolk pakte namens Flakkee de tweede plaats in 17.40 en laat daarmee zien dat de vorm weer groeit.
 
Vrijdag 2 juni liep Maikel Peeman een 5000m in Nijmegen. Op 27 mei had hij al een poging gewaagd in het Belgische Oordegem echter daar kon hij op het onpasselijke tijdstip van 1u 's nachts pas starten, het was gedoemd om te mislukken en Peeman stapte na ruim 2km uit. In Nijmegen klonk het starschot van de serie met topatleten rond 20.45u en Peeman finishte in een tijd van 15.22min. "Over mijn tijd ben ik nog niet tevreden, het kan zeker sneller". Eric Wolfert liep zaterdag 3 juni in het Oordegem (BEL) op de 3000m, helaas pakte het ook voor hem niet gunstig uit hier, ook hij startte laat (23.15u) en liep heel de race alleen tussen twee groepjes wat hem bracht naar 9.49min.6 juni 2017

Buutenplaets krijgt meer vorm en inhoud en ligt op schema

SLUISHAVEN/OOLTGENSPLAAT  -  Zaterdag 3 juni stond er weer een bataljon aan vrijwilligers klaar met materieel om de volgende fase van de Buutenplaets in te gaan.


Bouw van de wilgenhut


Was afgelopen donderdag het gras gemaaid door loonbedrijf Kort en Zoon 3 juni stonden Martijn Klem AMK GWW BV Dennis van Kempen AMK Buitenruimtes, Imar Kleijburg AMK GWW / Imar Infra, Mieke Kleijburg AMK GWW / Imar Infra, Sjaak Vreeswijk Vreeswijk Battenoord, Matthijs v/d Velde AMK GWW, Henk Renes AMK GWW Kevin van Leeuwen AMK GWW / Imar Infra, Sjaak Troost Sato Project Support en zijn naamgenoot Sjaak Troost uit Middelharnis, Simon Terbeek, Perry Goedegebuur AMK GWW, Jhefta van Estrik van Estrik Buitenruimtes, Sander Boers S. Boers Grondwerken, Gerard Rook Den Engelsman, Mark Robberts, Jan Metske van de Schotgroep, Willem Noordzij Stichting Buutenplaets Petra Wevers Krachtig Buiten, Hans Bal Stichting Buutenplaets enKees Wuijckhuijse Stichting Buutenplaets klaar om aan de slag te gaan.
 
De volgende werkzaamheden werden uitgevoerd:
 

 • Plaatsen 120 m1 afrastering schapenweide (27-05)
 • Maaien gras Speelplaats (01-06)
 • Plaatsen iglo van wilgentenen
 • Aanleg terras Buutenhuus (200 m2)
 • Aanleg schelpenpaden (197 m1) 
 • Ingraven/aanleggen 158 m1 aanvoerleiding vijverwater 
 • Graven 15 m1 sleuf voor voeding (stroom) vijverpomp
 • Geleverd 2x picknickbank (nog 4 tegoed)
 • Boomstammen aangebracht

 
Het resultaat wordt nu goed zichtbaar en we komen nu meer in de fase om de speeltoestellen te gaan verwezenlijken die gedeeltelijk via crowdfunding gerealiseerd moeten worden. 17 juni is de volgende dag waarbij we nog steeds vrijwilligers kunnen gebruiken. Zo kijken we naar natuurorganisaties en scouting en scholen die mee willen denken en mee willen werken om het ook echt een project voor en door de gemeenschap te laten worden. Hartverwarmend is de enorme steun en waardering die we krijgen. Me
 
Met de nieuwe exploitant van Paviljoen Sluishaven ie een samenwerking afgesproken en ook voor onderhoud en beheer zijn we in gesprek met maatschappelijke instellingen, natuur organisaties en educatieve instellingen.
 
Ook met de gemeente worden plannen ontwikkeld om naast de Buutenplaets ook in de haven activiteiten te ontwikkelen zodat de Galathese haven aan de oostkant van het eiland met de steun van de Veero op het gebied van recreatie en toerisme ook een interessante speler wordt.
 
Materialen zijn ook nog steeds welkom. De planning is nog steeds om in de zomervakantie open te zijn. Volg ons op Facebook Buutenplaets Twitter @Buutenplaets en www.buutenplaets.nl
Contact kan opgenomen worden met Wim noordzij 0653142432 en wim@event-broker.com
 

 
 


6 juni 2017

 
College besluit tot herplaatsing JOP in Ouddorp

 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het herplaatsen van de JOP (Jongeren Ontmoetingsplaats) in Ouddorp. Na een tweede informatieavond voor direct omwonenden en de jongeren die gebruik willen gaan maken van de JOP – waarbij ook vertegenwoordigers van Jongerenwerk, de politie en de gemeente(raad) aanwezig waren – is gebleken dat er draagvlak is voor een eigen ‘chillplek’ voor de jeugd in Ouddorp. Er wordt gestart met een proefperiode van drie maanden.
 
JOP verwijderd in 2014
Voor de Ouddorpsejeugd stond er tot de zomer van 2014 op de hoek bij de Dorpstienden en basisschool De Westhoek een Jongeren Ontmoetingsplaats (JOP). In verband met het herinrichtingsproject voor de Dorpstienden is deze JOP in 2014 (tijdelijk) verwijderd. Bij de afronding van de herinrichting van het parkeerterrein op de Dorpstienden is gebleken dat er bij de jeugd op dat moment geen behoefte voor een eigen plek meer was. De JOP is daarom toen niet teruggeplaatst.
 
Herplaatsing JOP in 2017
Burgemeester Grootenboer licht toe waarom de JOP alsnog wordt teruggeplaatst: “We zijn nu een aantal jaren verder en er is een nieuwe groep jongeren ontstaan die graag een eigen plek in het dorp wil. Door een JOP te plaatsen aan de voorzijde van de Dorpstienden, op de oude locatie, wordt beoogd dat de jongeren op deze – voor hen ingerichte – plek samenkomen en niet elders in het dorp. Daarnaast vormt deze locatie dan ook de plek waar de politie, boa’s of jongerenwerkers de jeugd kan vinden om met hen in gesprek te gaan of naar toe kan verwijzen als zij zich elders in het dorp ophouden.”
 
Eigen plek als oplossing voor overlast
De gemeente Goeree-Overflakkee organiseerde op woensdagavond 31 mei in Zalencentrum Dorpstienden een bijeenkomst om een toelichting te geven op het voornemen om de JOP terug te plaatsen onder een aantal voorwaarden. Direct omwonenden en een vertegenwoordiging van de betreffende jeugd gingen op respectvolle wijze het gesprek met elkaar aan. De uitkomst van de avond was dat het merendeel van de omwonenden een proefperiode positief vindt. Het verloop en de uitkomst van de avond is door het college meegenomen bij de uiteindelijke beslissing tot het terugplaatsen van de JOP aan de voorzijde van de Dorpstienden.
 
Terugplaatsing en proefperiode
De JOP zal op korte termijn – na een schilder-/opknapbeurt waar de jeugd zelf zorg voor draagt – teruggeplaatst worden. Na een periode van drie maanden wordt geëvalueerd met alle betrokkenen (inclusief de dorpsraad van Ouddorp). Naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie kan de proef met een periode van zes maanden worden verlengd. Wanneer blijkt dat deze periode ook op een positieve manier is verlopen wordt deze voorlopige voorziening omgezet in een permanente voorziening.
 
Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Het welslagen van de JOP is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De jeugd is op het hart gedrukt de JOP te gebruiken met respect voor de omwonenden en de omgeving. En de omwonenden is meegegeven bij kleine ergernissen vooral in gesprek te gaan met de jeugd. Een WhatsAppgroep voor omwonenden, Jongerenwerk, de politie en de gemeente wordt aangemaakt, zodat ervaringen en reacties met elkaar kunnen worden gedeeld. Door de politie en Jongerenwerk zal extra gecontroleerd worden en inden nodig zal handhavend worden optreden. Burgemeester Grootenboer: “Geef elkaar de ruimte. Neem de tijd om aan elkaar te  wennen en stel elkaar (en ons) niet teleur!”.


6 juni 2017

Waterbewustzijn verdient méér aandacht

Kwart jongeren vreest grote overstroming in Nederland
 
REGIO - Een kwart van de Nederlandse jeugd denkt dat een grote overstroming ook in Nederland kan voorkomen. Een op de vijf kinderen is hier zelfs wel eens bang voor. Dat blijkt uit onderzoeken uitgevoerd in opdracht van waterschap Hollandse Delta en het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
 
De onderzoeksbureaus Novio Research  en GFK deden volgtijdelijke en separaat onderzoek naar het waterbewustzijn van jongeren tussen de 8 en 18 jaar. Doel hiervan was om meer inzicht te krijgen in wat kinderen weten over water als het gaat om veiligheid, bescherming en overlast. 40% van de kinderen in Nederland woont in een gebied dat kan overstromen. Een kwart van de jongeren denkt dat een ernstige overstroming in Nederland mogelijk  is. Met name kinderen in de kustprovincies zijn zich bewust dat ze in een overstromingsgebied wonen. In het rivierengebied leeft dit veel minder.
 
“Er valt nog veel te winnen als het gaat om veiligheid en bewustwording rond water en wateroverlast”, zegt heemraad Leo van Gelder van waterschap Hollandse Delta. “Het is niet alleen een kwestie van overheden die dijken ophogen, wij moeten dit samen doen; overheden en burgers. En dat kan klein beginnen bijvoorbeeld in je eigen tuin en in je eigen schoolklas.” Onderwijs over water is een van de speerpunten van Hollandse Delta.
 
In Nederland zijn in de afgelopen jaren dijkversterkingswerkzaamheden uitgevoerd door de waterschappen, waaronder Hollandse Delta, binnen het het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Binnen dit programma versterken waterschappen en Rijkswaterstaat de komende jaren ruim 1100 kilometer aan primaire dijken in heel Nederland.
 
50 jaar veilig
Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma is ook aan het Eiland van Dordrecht gewerkt waar 11 km dijken versterkt zijn. Het  dijkversterkingsproject startte in 2007 met de planvorming en is uitgevoerd vanaf 2014 door de aannemerscombinatie Van Oord-GMB. In totaal zijn de dijken met  ruim 400.000 m³ zand  en 180.000 m³ klei verstrekt.  Dat zijn zo’n 20.000 vrachtwagens van 30m³. Achter elkaar is dat 236 kilometer aan vrachtwagens. Ruim de breedte van Nederland. Vandaag is het werk afgerond en worden de dijken veilig verklaard en opgeleverd aan het waterschap Hollandse Delta. De dijken rond het Eiland van Dordrecht zijn nu weer veilig voor de komende 50 jaar.
Overstroming
Uit de onderzoeken blijkt dat een ruime meerderheid van de kinderen in Nederland in de buurt van water woont: een kanaal, rivier, meer of de zee. De aanwezigheid van water lijkt voor hen gewoon. Toch bestaat enige vrees voor het water. Een kwart van de ondervraagde jongeren denkt dat een grote overstroming in Nederland mogelijk is. Opvallend is dat in de provincie Groningen de vrees voor een overstroming nog hoger is. Daar geeft meer dan 40% van de ondervraagden aan een overstroming denkbaar te achten. Ook in Zeeland denkt een 40+ percentage dat een overstroming mogelijk is, maar dat laat zich vanuit historische context verklaren.
 
Waterbewust
Ruim 77% van de jongeren weet dat delen van Nederland onder de zeespiegel liggen. Kinderen in kustprovincies noemen vaker dat ze in een overstromingsgebied wonen, kinderen in het rivierengebied noemen dit veel minder vaak. “Er valt dus nog veel te winnen aan waterbewustzijn”, aldus Leo van Gelder.  Reden voor de Nederlandse waterschappen om tweemaal per jaar in de ‘Week van Ons Water’ (in mei en oktober) een extra impuls te geven aan het waterbewustzijn onder jongeren. Tijdens deze landelijke themaweken worden overal water gerelateerde activiteiten en uitjes georganiseerd.  6 juni 2017

Nieuwe traditie geboren met bruisend kunstfestival

Cultuur mengt zich met Havendag

MIDDELHARNIS – Mirjam Bentvelzen, voorzitter van KunstPlus opende zaterdagmiddag 3 juni, tijdens de Havendag, onder grote belangstelling de expositie Water en Wind, in en rond het atelier Havenhoofd 1 van Renate van Opdorp. Sommige tradities verdwijnen, maar soms komt er een mooie voor terug.Bentvelzen gaf ruiterlijk toe dat de reizende tentoonstelling, die KunstPlus dit jaar organiseert met verschillende kunstenaars op verschillende locaties, een beetje was ‘gepikt’ van de Reizende Dichters. En in het kader van de Havendag is er een vlaggenparade. Op de kade staan vlaggen met afbeeldingen van kunstwerken van de aangesloten kunstenaars van KunstPlus: Marleen van Arendonk, Tineke Bechtum, Marja Bergwerff, Ellen van der Bok, Danny van de Griend, Joep Luijckx, Renate van Opdorp, Ineke Snoek- Terlouw (Pien), Yvette Steginga-Jansen, Frans Steginga, Monique van Wensveen, Martha Woonink-Hofman, en Mirian Zimmerman.Op borden langs de reling van de havenkade staat uitleg over de werken en wie ze heeft gemaakt. Allemaal geïnspireerd op het thema water of wind, of beiden. Aan de overzijde van de kade van het Havenkanaal staat een enorme installatie, gemaakt door Joep Luijckx met waai-objecten.


5 juni 2017

7e Pinksterpad goed gelopen

OUDE-TONGE/NIEUWE-TONGE – Ruim driehonderd deelnemers aan de wandeltocht vanuit Oude- naar Nieuwe-Tonge op de Tweede Pinksterdag.  Landelijk waren er twee wandelingen. De andere wandeling  was in Nieuw-Lekkerland.Het Pinksterpad is bedoeld als inspirerende wandeltocht van 10 km. open voor alle leeftijden. Ook is de tocht toegankelijk voor rolstoelers, kinderwagens en buggy's. Onderweg krijgen de deelnemers zo nu en dan iets aangereikt; een foto, een gedicht, een spreuk of iets anders dat aanleiding geeft tot gesprek. De start was om 13.30 uur in Oude-Tonge en het eindpunt was bij Elim in Nieuwe-Tonge. Er was ook een Kinderpad van 5 km. Op het plein bij Elim waren kraampjes en spelletjes voor de kinderen. Muziekvereniging Apollo uit Nieuwe-Tonge speelde bij de aankomst van de lopers.  

Pinksterpad is in 2011 voor de eerste keer georganiseerd door een aantal Hervormde PKN kerken op Goeree-Overflakkee. Sindsdien is het een jaarlijkse traditie op het eiland en hier en daar elders in het land. 


4 juni 2017

De omloop van Goeree-Overflakkee in kroonkurken

MIDDELHARNIS HAVENHOOFD – De eilandelijke kroondoppenactie voor Kika leverde drie containers vol op. De schatting is zo’n 7000 kilo. Aan de actie was een wedstrijd verbonden voor verenigingen. De Ruiterstee uit Ouddorp eindigde op de eerste plaats.Kees Witte van KiKa-G-O is laaiend enthousiast “Echt niet normaal wat we binnen kregen aan kroonkurken voor Kika. Zie jullie al denken, de omloop aan kroonkurken haha.” Kees rekent voor: “We hebben rond de 7000 kg aan kroonkurken en er gaan circa 550 doppies in een kilo g en ze zijn ongeveer 29 millimeter doorsnede. Als we dan gaan rekenen is de som 550 x 7000 = 3.850.000 x 0.029 = 111,650 kilometer. Dit is het eiland rond toch!”

Hij wil iedereen die mee heeft geholpen om de kroonkurken te sparen superbedanken namens KiKa. “Ook onze sponoren Ronald de Koning van Formido, Cor van Helden van Mundus Advies, Martin Admiraal van Admiraal schilderwerken, van Dooren & Zn Metaalhandel, Afvalservice Goeree Overflakkee, superbedankt voor de bijdragen,  en medewerking was weer TOP! Maar zeker ook bedankt mijn kika-smurfen Piet Ploos van Amstel, Leen Koole, Ronald de Koning, Sjaak Koole, Ferry de Koning, Rene Witte, Ruben Geluk, en Cor van Janco van Heemst, Joop Hokke zonder fb en zijn zoon, onze kika-Mandela Stanley en Remy Van de Wetering, de chauffeur van ASGO die voor ons de containers heeft gebracht en weer heeft afgevoerd, superbedankt, ook William de Leeuw van cafetaria `t Hoad, bedankt voor het lekkere bakkie koffie.”


Drie volle containers leverde de actie op

Bij de actie ‘Kroonkurken voor Kika’  is op de 1e plaats geëindigd De Ruiterstee uit Ouddorp met 22,2 kilo per lid, 2e is geworden Scouting Goedereede met 10,4 kilo per lid en 3e is geworden zc Schotejil uit Sommelsdijk met 4,7 kilo per lid. Van harte gefeliciteerd namens Kika-G-O en de sponsoren. De bedragen die deze verenigingen tegemoet kunnen zien zijn beschikbaar gesteld 1 e plaats € 250, door Formido 2 e plaats € 150 door Mundus Advies Middelharnis en de 3e plaats door € 75 Admiraal schilderwerken uit Oude Tonge.
Kika gaat nu weer opnieuw beginnen met kroonkurken sparen voor Kika. “Wij nodigen alle verenigingen weer uit om mee te doen met deze prachtige actie voor Kika. "Samen maken we het verschil voor kinderen met kanker.”


3 juni 2017

Kika-G-O heeft een geweldige Havendag gehad

Havendag 2017 levert 651,50 euro op voor Kika

MIDDELHARNIS - Was weer een super leuke en gezellige dag met een geweldige opbrengst voor Kika. Met het kika-busje van Kika-Mandela Stanley erbij, bleef de teller staan op 651,50 euro. Kees Witte onze KiKa-ambassadeur is er heel blij mee. “Mijn dag kan niet meer stuk.”

Hij wil namens Kika-G-O Bianca Verbree Kroko van Kroko's Evenementen uit Hellevoetsluis superbedanken voor het beschikbaarstellen van de stand, iedereen die de KiKa-stand heeft bezocht en KiKa heeft gesteund. “Bedank namens die kinderen waar we het voor doen. Samen maken we het verschil voor kinderen met kanker.”4 juni 2017

Geslaagde eilandelijke Veteranendag Goeree-Overflakkee

MIDDELHARNIS - veteranen van Goeree-Overflakkee kwamen op zaterdag 3 juni weer bijeen om ervaringen en verhalen te delen. Ondersteund door de gemeente Goeree-Overflakkee, organiseerde vereniging Veteranen Goeree-Overflakkee voor de negende maal de eilandelijke Veteranendag.De Nederlandse Veteranendag is op 24 juni in Den Haag. De Nederlandse Veteranendag is een jaarlijks evenement waarmee Nederland zijn 117.000 militaire veteranen bedankt voor hun inzet in dienst van de vrede, nu en in het verleden. De eilandelijke Veteranendag is een aanvullende bijeenkomst voor de veteranen van Goeree-Overflakkee.
 
Eilandelijke Veteranendag
Zaterdagmiddag 3 juni kwamen ongeveer 50 veteranen bij elkaar in het gemeentehuis in Middelharnis. De veteranen, jonge en oude generatie, hebben zich ingezet tijdens de Tweede Wereldoorlog, oorlogen in Indië, Nieuw Guinea, Korea en tijdens diverse internationale vredesmissies in onder andere Libanon, Cambodja, de Balkan, Irak of Afghanistan.

Sprekers
Ceremoniemeester Jordi Hotting sprak namens de veteranen een welkomstwoord. Daarna was er één minuut stilte ter nagedachtenis aan alle oorlogsslachtoffers en overleden veteranen. Vervolgens hield burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee een toespraak, waarin zij het belang van het samenzijn benadrukte en respect, waardering en dank uitsprak richting de veteranen. Aansluitend sprak Michiel van Hattem, directeur Vfonds (het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) en Sergeant Majoor Wolf de Wilde, activiteitencoördinator bij het Veteraneninstituut.

Informeel samenzijn

De ceremoniemeester sloot het formele gedeelte van de middag af, waarna iedereen kon genieten van een informeel samenzijn met een hapje en een drankje, gevolgd door een warm buffet. Uit de vele positieve reacties van de aanwezigen bleek dat deze geslaagde bijeenkomst duidelijk in een behoefte voorziet bij de veteranen van Goeree-Overflakkee. 


3 juni 2017


Wandel over het laarzenpad, vaar mee met de Waterbus of rij mee met het treintje!

Centrum Middelharnis steeds aantrekkelijker:

GOEREE-OVERFLAKKEE -  Wethouder Daan Markwat opende zaterdag 3 juni het laarzenpad, een wandelpad tussen het Havenhoofd en het centrum van Middelharnis. Omdat het laarzenpad voor de halte van de Waterbus begint, werd de opening gecombineerd met de eerste vaardag in 2017 van de Waterbus en de eerste rit van het pendeltreintje.In de zomermaanden, op de dagen dat de Waterbus vaart, rijdt er dit jaar namelijk ook een treintje tussen Middelharnis en het Havenhoofd. Het laazenpad en het treintje zijn niet alleen veilige en makkelijke verbindingen rondom Middelharnis, maar bieden tegelijkertijd de mogelijkheid om te genieten van prachtige cultuurhistorische omgeving.
 
In zijn openingstoespraak op 3 juni gaf wethouder Markwat aan erg blij te zijn dat het centrum van Middelharnis steeds aantrekkelijker wordt. “Het laarzenpad, de Waterbus en het treintje zijn mooie initiatieven die de economie en leefbaarheid op het eiland versterken. Door meer mensen aan te trekken vanaf het water naar Middelharnis en andersom worden kansen op het gebied van de detailhandel, de recreatie en het historisch centrum benut. Maar ook de ontwikkeling van de Noordrand van Goeree-Overflakkee en de gunstige ligging van Middelharnis aan het Haringvliet bieden volop kansen. Vorig jaar ontving het Haringvliet namelijk nog de titel ‘Het Mooiste Natuurgebied van Nederland’!”
 


Na de toespraak meerde de Waterbus aan bij de halte in Middelharnis en nam wethouder Markwat de Waterbusvlag in ontvangst. Deze handeling symboliseerde de opening van het nieuwe vaarseizoen in 2017.
 
Laarzenpad
Het laarzenpad is een wandelpad van 2 kilometer tussen het Havenhoofd 7 en de  Spuistraat 3 in Middelharnis en loopt grotendeels over de Oosthavendijk. Naast een mooi uitzicht over het kanaal, biedt het pad cultuurhistorische informatie en een stappenteller. Het pad is aangelegd om de verbinding tussen het Havenhoofd en het centrum te verbeteren, zodat men veiliger vanaf het centrum naar het Havenhoofd en weer terug kan wandelen.
 
Waterbus en treintje
Na een succesvolle proef in 2016, vaart de Waterbus ook in 2017 vanuit Rotterdam naar het Haringvliet. De Waterbus vaart vanaf Middelharnis een rondje langs Stellendam, Hellevoetsluis en Tiengemeten. Meer informatie is te vinden op www.waterbus.nl/haringvliet. Nieuw dit jaar is het pendeltreintje dat heen en weer rijdt tussen de Waterbushalte aan het Havenhoofd 7 en de Menheerse Werf aan de Spuistraat 3 in Middelharnis. Het treintje rijdt in de zomermaanden, op de dagen dat de Waterbus vaart.


2 juni 2017

Nationale Bunkerdag

Op zaterdag 10 juni is het Nationale Bunkerdag. Tussen 10.00 en 17.00 uur gaan langs de hele Nederlandse kust bunkers van de Atlantikwall voor één dag open voor publiek. De betonnen kolossen maken onderdeel uit van ons landschap, maar zijn vaak beperkt toegankelijk. Soms verzonken in het zand of overgenomen door de natuur, toch vertellen zij nog altijd het verhaal van de Duitse bezetting.


De Europese kust veranderde tijdens de Tweede Wereldoorlog letterlijk in een vesting. Nazi-Duitsland legde een ruim 2.600 kilometer lange verdedigingslinie aan: de Atlantikwall. Talloze bunkers, tankwallen en loopgraven, gebouwd op strategische plekken, zijn daarvan nog altijd de stille getuigen. De aanleg van de Atlantikwall had zeer ingrijpende gevolgen voor bewoners in de kustregio. De Duitse bezetter wilde de kust tegen een geallieerde landing verdedigen en een ruim schootsveld was daarbij noodzakelijk. In Ouddorp betekende dit de ontruiming an afbraak van de woningen aan de haven en Goedereede-Havenhoofd werd zelfs helemaal afgebroken!

Bunkerdag in Ouddorp
Bezoekers kunnen tijdens de Nationale Bunkerdag Widerstandsnest 220H (De Punt) bezoeken. Het bunkercomplex, ook bekend als de Bunkerroute, bestaat uit 15 bunkers die allemaal hun eigen functie hadden. Gidsen vertellen er tijdens een uitgebreide rondleiding meer over. Pas wel op, want tijdens deze rondleiding  bestaat de mogelijkheid, dat de bezoeker opeens oog in oog staat met Duitse soldaten! Deze acteurs zullen de bezoekers actief betrekken bij hun bezoek aan de bunkers en daarbij alles vertellen over het dagelijkse leven in de oorlog op een dergelijk bunkercomplex. Daarnaast worden er de gehele dag demonstraties gegeven met radiografisch bestuurbare miniatuur-tanks, is er speciaal voor deze dag een kleine expositie ingericht en worden er films vertoond over de Atlantikwall.

Bunkers op het Ouddorpse strand
Bunkerdag landelijk
Om stil te staan bij de ingrijpende gevolgen van de Atlantikwall zijn er naast de bunkerbezichtigingen door het hele land, ook verschillende activiteiten voor jong en oud. Tijdens wandelingen en de rondleidingen worden er verhalen verteld uit eerste hand. Acteurs tonen hoe het leven er in en rond de bunkers aan toe ging. Historische voertuigen vervoeren de bezoekers tussen de verschillende bunkerlocaties. Filmvertoningen met historisch en unieke beelden brengen de bezoekers terug naar het verleden. Bekijk de website voor de locaties van de activiteiten. Speciaal voor kinderen is er een opdrachtenboekje om meer te leren over dit stukje geschiedenis van ons land.
Het hele programma is  te bekijken op www.bunkerdag.nl. Tickets zijn online en op de dag zelf verkrijgbaar bij de verschillende bunkerlocaties en geven toegang tot alle deelnemende bunkercomplexen in het hele land!

Duitse soldaten met op de achtergrond de vuurtoren van Ouddorp
Ticketprijzen (de opbrengsten komen ten goede van de deelnemende partijen, dus ook stichting WO2GO!)
Bunkerdagticket: € 6,-
Bunkerdagticket kinderen 4 t/m 12 jaar: € 3,-
Kinderen onder de 4 jaar zijn gratis.
Voor veteranen geldt een korting van 50%, op vertoon van de Veteranenpas. De pas biedt korting op 1 ticket. Deze korting is alleen te verkrijgen bij de ticketverkoop bij de bunkers (dus niet online).

 

1 juni 2017

Kijkdag gevonden fietsen Goeree-Overflakkee
 
De gemeente Goeree-Overflakkee houdt op zaterdag 17 juni 2017 opnieuw een kijkdag voor gevonden fietsen. Eigenaren die een fiets kwijt zijn, kunnen tussen 10.00 en 11.00 uur een kijkje nemen op het binnenterrein van Webego, Pascal 40 in Middelharnis, om te zien of hun vermiste fiets hier aanwezig is. Er staan ongeveer zestig fietsen. Bezoekers kunnen parkeren op het parkeerterrein van Webego.
 
Tijdens de kijkdag kunnen rechtmatige eigenaren hun gevonden fiets meenemen als men één van de volgende bewijsstukken kan tonen:
- bewijs aangifte vermissing/gestolen fiets;
- aankoopbewijs;
- fietssleutel;
- ander overtuigend bewijs.
 
Verder moet de eigenaar van de gevonden fiets zich ter plekke legitimeren. De gemeente vraagt voor het meenemen van de fiets een bewaartarief van € 20,00.
 
Aansluitende veiling
Aansluitend op de kijkdag vindt er, tussen 11.00 en 12.00 uur, een veiling plaats. De gemeente verkoopt tijdens de veiling de niet opgehaalde fietsen aan de hoogste bieder. De koper moet de fiets direct betalen en meteen na de veiling meenemen. De opbrengst van de veiling gaat naar een goed doel. Let op! Op locatie is alleen pinbetaling mogelijk.
 
Kijkdagen
Gemeenten registreren en bewaren gevonden voorwerpen, zo ook gevonden fietsen. Gemeenten organiseren regelmatig kijkdagen om eigenaren de kans te geven om fietsen terug te krijgen. De gemeente Goeree-Overflakkee bewaart voorwerpen met een dagwaarde van minder dan € 450,00 drie maanden. Voorwerpen met een hogere of onbekende dagwaarde worden twaalf maanden bewaard.


1 juni 2017


Atleten AV Flakkee trotseren de hitte, Sint Nicolaas neemt revanche
 

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het zomerse weer is voor de meeste lopers een verademing, niet langer de koude duurlopen maar lekker in de korte broek met de zon schijnend genieten van de mooie polders. Een wedstrijd lopen met 25 graden is echter behoorlijk pittig en de hitte kan het loodzwaar maken. De Flakkeese lopers presteerden goed, Ricardo Sint Nicolaas wist zelfs de 15km in Standdaarbuiten te winnen.
 

Jos de Bonte op weg in de Halve van Renesse 21km

Zondag 21 mei werd de zevende editie van de Halve van Renesse georganiseerd. Een halve marathon (21km) waarvan de route een zeer hoge moeilijkheidsgraad kent. Zo ging het 7km over het strand en via de duinpaden voerde de route ook naar de boswachterij van Westenschouwen waar ook de nodige pittige passages de lopers in de reserves deden tasten. Onder de 568 deelnemers waren tien Flakkeeënaars die onder tropische omstandigheden het startschot hoorden klinken. Het waren de Zeeuwen Harmes, Adan, de Belg Migou en de Fransman Verhaeghe die al snel een grote voorsprong hadden op de concurrentie en na 1.15:19 was het Adan die zich de eerste Zeeuwse winnaar mocht noemen. De eerste Flakkeese loper die zich meldde was Ron van Dijk, hij noteerde een keurige 45e plaats met een tijd van 1.35:49. Kort daarachter finishte Ruud Goedhart met 1.38:37. "Het was voor mij de eerste wedstrijd langer dan 10km, en dan gelijk zo'n parcours, best zwaar!" Pieter Klem finishte na 1.44:02 en bleef daarmee nog net uit de greep van Johan Looij die na 1.44:28 de streep passeerde, allen nog bij de eerste honderd in het veld. Hans Pijls finishte na 1.53:30 en Jos de Bonte volgde met 2.00:38. De eerste Flakkeese dame was Jacqueline Lodder, inmiddels hersteld van de marathon van Rotterdam zette ze hier een mooie 2.04:14 op de klokken, Rita Verhage deed niet veel onder met 2.08:18 en terwijl deze vrouwen op adem kwam finishte ook Leon Goedegebuur (2.08:32) en Peter Goedhart (2.10:12).
 

Ricardo Sint Nicolaas klopt Erwin Poldervaart in een geweldige eindsprint

Dezelfde zondag werd in Nijmegen de Marikenloop gehouden, een dameswedstrijd met als hoofdonderdeel de 10km. De bijna 2000 deelnemers op de 10km en nog eens 5000 op de 5 en 7,5km geven aan hoe populair deze loop is. Op de 10km ook vier Flakkeese prestaties, Jeannet Sarelse was de eerste met een tijd van 55.51, gevolgd door Janneke Appel met 58.41. Jolanda Heij  en Wilma van der Slik finishten na 1.04:46 en 1.05:14.
 
Op donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag, kreeg het West- Brabant Loopcircuit een vervolg met de 15km van Standdaarbuiten. Ricardo Sint Nicolaas stond hier namens Flakkee aan de start en hem kennen ze inmiddels in Brabant, vorig jaar won hij het eindklassement van dit circuit. Om 13.30 vertrokken zo'n 100 atleten op de 15km en met de temperatuur tussen de 25 en 30 graden was de hitte een serieuze factor. "Zeker op een afstand als deze ga je dat merken, ik zal zorgvuldig met mijn krachten om moeten gaan, als je te gek doet met deze hitte is het snel klaar". Er ontstond al snel een kopgroep van drie met daarbij de sterke master en thuisloper Roel van Nes, Erwin Poldervaart (Zuidland) en Ricardo Sint Nicolaas. Deze mannen liepen een vlak tempo rond de 3.30 p/km wat gelijkstaat aan ruim 17 km/h. Het meeste kopwerk werd gedaan door Sint Nicolaas die hiermee een sterke indruk maakte, tegelijk was het de vraag of Van Nes en Poldervaart niet harder konden of gokten op een eindsprint. Dat laatste scenario kwam uit, versnellingen of andere aanvalspogingen bleven uit en dus werd het in de laatste meters beslist. Van Nes moest als eerste passen en Poldervaart gooide alle remmen los, Sint Nicolaas kon volgen maar had alles nodig. Met snelheden ruim boven de 20 per uur werden de laatste hectometers afgelegd, Sint Nicolaas wist zich met een geweldig eindschot in de laatste meters voorbij Poldervaart te drukken en won zo deze wedstrijd in een tijd van 52.04. "Vorige week verloor ik een sprintje om plaats drie, nu neem ik revanche en win ik, dat voelt goed!" 


30 mei 2017   Zie meer info onze 'Achter het nieuws-pagina

Geld voor de zorg, moet naar de zorg. Maar geldt dat ook op Goeree-Overflakkee?

Vandaag hebben we de Raad van Toezicht om een reactie gevraag op onze vragen aan CuraMare over bezoldigingen (inkomens) die hoger zijn dan de toepasselijke norm, over deskundigheid en integriteit.
Hieronder de vragen en de reactie van CuraMare.


Deskundigheid, gastvrijheid, compassie en vertrouwen

De heer Koos Moerland is voorzitter Raad van Bestuur van CuraMare. Een hele grote zorginstelling op Goeree-Overflakkee. Een instelling die de christelijke waarden hoog in het vaandel heeft staan. En daarnaast de kernwaarden voert: deskundigheid, gastvrijheid, compassie en vertrouwen. Moerland krijgt voor zijn werk jaarlijks ruim twee ton. (Wet Normering Topinkomens 2015: 227.733 euro)

Vraag 1:  Wat is de huidige bezoldiging van de heer Moerland?
Vraag 2:  Op grond waarvan ontvangt de heer Moerland, zo’n exorbitante inkomen, buiten de Balkenendenorm?

De Raad van Bestuur bestaat volgens de eigen beschrijving uit drie personen. Een voorzitter, een lid en een praktiserend medisch lid. Nu is enige tijd geleden het lid Wim Driesse opgestapt. Volgens het persbericht dat in de media verscheen, stapte Driesse uit eigener beweging op. Dat doe je toch niet snel bij een baantje dat per jaar ruim 2 ton (WNT 2015 209.388 euro) opbrengt. In het verleden hebben meerdere directeuren/hoofden van dienst onder het voorzitterschap van de heer Moerland het veld moeten ruimen. Om redenen die de buitenwereld niet te horen krijgt.

Vraag 3: Wat is de reden van het plotselinge vertrek van de heer Wim Driesse?
Vraag 4: Heeft de heer Driesse een afvloeiingsregeling/wachtgeld? En zo ‘ja’ wat is daarvan de hoogte?

Deskundigheid

Volgens velen is de heer Driesse een specialist in en boegbeeld op ons eiland van de ouderenzorg. Maar de heer Driesse is er niet meer.

Vraag 5: Hoe gaat CuraMare dit verlies van deskundigheid ouderenzorg weer invullen?

De medische deskundigheid is ook verdwenen uit de Raad van Bestuur. Zoals we in het profiel van de Raad van Bestuur kunnen zien, moet het derde lid een praktiserend arts zijn. En zoals we in de media hebben kunnen lezen, heeft dokter Paul van de Velden afscheid genomen van zijn werk als arts in het ziekenhuis van Dirksland.

Vraag 6: Hoe gaat CuraMare het medisch praktiserend lid van de Raad van Bestuur invullen?

Nevenfuncties

De heer Moerland wordt genoemd als lid van de Raad van Toezicht bij Eleos. ‘Eleos is een identiteitsgebonden instelling die het christelijk geloof integreert in haar hulpverlening. Voor christelijke hulpvragers vormt hun geloofsovertuiging de basis van hun leven. Hulpverlening die aansluit bij deze overtuiging biedt hen een veilige omgeving in hun psychische kwetsbaarheid.

Vraag 7: Wat is de vergoeding voor de heer Moerland voor het werk als lid van de Raad van Toezicht bij Eleos?

In de profielen van de Raad van Bestuur staat:  ‘De functie van lid van de Raad van Bestuur is onverenigbaar met de functie van voorzitter van een toezichthoudend orgaan van een andere grote rechtspersoon’.  Is het omgekeerde dan ook niet het geval?

Vraag 8: Kan de bestuursvoorzitter van CuraMare wel lid zijn van de Raad van Toezicht van een andere grote rechtspersoon?

Houdbaarheid

In de literatuur wordt het wenselijke aantal van zeven jaren gehanteerd als zittingsperiode voor een Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Vraag 9: Hoelang is de heer Moerland al voorzitter van de Raad van Bestuur?

Belangenverstrengeling

Volgens onze informatie verhuurt de heer Dijkgraaf een deel van zijn pand aan CuraMare.

Vraag 10: Kunt u bevestigen dat de heer Dijkgraaf, voorzitter van de identiteitsraad van het ziekenhuis, een zakelijke deal met CuraMare heeft gesloten?

Vraag 11: Hoe onafhankelijk kan deze persoon zich nog opstellen ten opzichte van de heer Moerland en vice versa?

Dochter Sophia Mol-Moerland staat bij de Kamer van Koophandel inschreven als eenmanszaak ‘By Soof’. Een bedrijf in communicatie en grafisch ontwerp. Dit bureau is ingeschakeld om de  website Paulina.nu te ontwerpen. CuraMare is een van de initiatiefnemers, zoals te zien is in het filmpje op internet waarin zowel Moerland, Driesse als Van der Velden  spreken als initiatiefnemer van Paulina.nu. (https://www.youtube.com/watch?v=BXTcUev6J94 )

Vraag 12: Is hier sprake van belangenverstrengeling of althans de schijn er van?

De Raad van Toezicht bestaat uit onbekende, eminente grijzende heren, uit andere delen van het land, met weinig of geen banden met de samenleving op Goeree-Overflakkee. De heer dr. G.A. Kool uit Amsterdam was interim bestuurder bij de coöperatie van Spijkenisse Medisch Centrum, Maasstad Ziekenhuis en ons eigen ziekenhuis Dirksland. Het ziekenhuis Dirksland waar Moerland directeur is omdat het onder CuraMare valt. Later blijkt Kool voorzitter van de Raad van Toezicht van CuraMare. 

Vraag 13: Hoe onafhankelijk is deze Raad van Toezicht?
Vraag 14: Houdt CuraMare zich wel aan de Gouvernance Code, die is opgesteld om ongewenst bijverschijnselen van het ‘old boys netwerk’ te voorkomen?

Transparant
Op de website van CuraMare zegt de heer Moerland: “We hebben een hoog ambitieniveau voor wat betreft de realisatie en invulling van onze kernwaarden. Tegelijkertijd wordt er veel van de zorgorganisatie verwacht, onder andere op het gebied van transparantie, kwaliteit en veiligheid.”

Reactie CuraMare
“Dank voor uw bericht. Wij leggen op dit moment de laatste hand aan de financiële verslaglegging over 2016. Zodra die beschikbaar, en dus publiek is, kunt u daar vanzelfsprekend kennis van nemen. Bovendien zullen we een persbericht publiceren ter begeleiding van het jaarverslag. Beide documenten kunt u tegemoet zien na 1 juni aanstaande. Wij gaan ervan uit dat wij u daarmee van dienst zullen zijn. Verder zouden wij in antwoord op uw vragen willen benadrukken dat CuraMare zich houdt aan alle geldende wet- en regelgeving die op onze bedrijfsvoering van toepassing is.” 
 

Schrijfbedrijf Evers van der Waart30 mei 2017

Land, water en tijd verbonden

Zitbeleefpunt én kunstwerk

DEN-BOMMEL - De dorpsraad van Den Bommel/Zuidzijde opent vrijdag 2 juni samen met het Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta en de voorzitter van de erfgoedtafel Goeree-Overflakkee het zitbeleefpunt U BEVINDT ZICH HIER. Locatie van de feestelijke happening is Haven Den Bommel op de plek van het oude weeghuisje.


Het zitbeleefpunt is een kunstwerk, ontworpen en geproduceerd door de kunstenaar Milou van Ham samen met architect Laura Weeber. Zij wonnen in 2015 de prijsvraag uitgeschreven door het Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta. Kunstenaars waren opgeroepen een ontwerp te maken van een familie van zitbeleefpunten. Bij de kunstwerken kun je even op verhaal komen en wat eten of drinken. Even mijmeren over de omgeving en de geschiedenis van dit punt. Dat is de bedoeling van de zitblokken langs het Haringvliet.

De zestien zitblokken met letters U BEVINDT ZICH HIER zijn van beton en steeds, afhankelijk van de locatie, in een andere formatie geplaatst. Ze vormen een lange bank, een picknickplek, maar bijvoorbeeld ook een tribune. In alle gevallen staat er een roodbruine windvaan op, die niet alleen de windrichting aangeeft, maar ook aanwijzingen geeft over het verhaal van de plek. Deze kunstwerken zijn mede gefinancierd door de erfgoedlijn Goeree-Overflakkee.29 mei 2017


DBGC stap dichter bij promotie naar eerste klasse
 
OUDE-TONGE - DBGC maakt zich deze week op voor nog twee wedstrijden in de nacompetitie voor promotie naar de eerste klasse. De ploeg van trainer Richard Elzinga schakelde afgelopen zaterdag Roda Boys uit door middel van een 1-1 gelijkspel (na een 1-2 zege in Aalst) en mag het nu in de finale gaan opnemen tegen eersteklasser Nieuw-Lekkerland.
 
Dat het zaterdagmiddag zwaar zou worden voor DBGC, was van tevoren al duidelijk. Niet alleen omdat Roda Boys in de eerste wedstrijd een sterke tegenstander bleek te zijn en de voorsprong na het eerste duel minimaal was, maar ook vanwege de omstandigheden. In de volle zon steeg het kwik op De Koepel tot ruim boven de dertig graden, terwijl het veld vanwege de weersomstandigheden hard en droog was.
 
Desondanks gaven beide ploegen alles om een ronde verder te komen, waarbij DBGC in de rug werd gesteund door de Blue White Army die opnieuw een prachtige sfeeractie met vuurwerk had voorbereid. Het belang van de wedstrijd was terug te zien in het spel; zowel Roda Boys als DBGC nam aanvankelijk weinig risico’s waardoor de teams in de eerste helft aan elkaar gewaagd waren. DBGC kreeg via Jeroen Sep een goede kans, maar zijn schot hobbelde voorlangs.
 
Na rust ontspon zich een opener wedstrijd. Mede door de vermoeidheid werden de ruimtes op het veld steeds groter en nadat Robbert Huizer uitviel met een blessure, werd DBGC steeds verder teruggedrongen. Roy Nieuwland had daardoor al een aantal reddingen moeten verrichten voordat hij twintig minuten voor tijd alsnog geklopt werd. Een indraaiende vrije trap werd doeltreffend verlengd door een van de invallers van Roda Boys, die daarmee de stand over twee duels gelijk trok.
 
DBGC had het daarna even moeilijk, maar zoals wel vaker bood een diepe bal op Jeroen Sep uitkomst. Yannick Lugthart verzond een fraaie pass achter de verdediging, waarna Sep oog in oog met de doelman erg koel bleef en na 78 minuten voor de gelijkmaker zorgde. Kort voor tijd leek de aanvaller opnieuw te gaan scoren, maar dit keer werd hij neergelegd door een verdediger die daarvoor de rode kaart kreeg.
 
Ondanks de numerieke meerderheid had DBGC het in de absolute slotfase nog moeilijk. Roda Boys dwong talloze corners en vrije trappen af, maar telkens werden deze weggewerkt door de verdediging en/of gekeerd door de goed keepende Roy Nieuwland. Na 96 minuten floot de goed leidende scheidsrechter uiteindelijk af, waarna de vermoeide DBGC’ers gelukkig ter aarde stortten, in de wetenschap dat het prachtige seizoen nog steeds niet is afgelopen.
 
In het allesbeslissende tweeluik voor promotie naar de eerste klasse treft DBGC nu Nieuw-Lekkerland, dat over twee duels te sterk bleek voor Den Bommel. Aankomende zaterdag 3 juni om 14:30 uur wordt de eerste wedstrijd gespeeld in Oude-Tonge, waarna op maandag 5 juni  om 14:30 de return is in Nieuw-Lekkerland.
 
Opstelling DBGC: Roy Nieuwland; Yannick Lugthart, Wilko Pulleman, Dennie van Druningen, Sonny Noordermeer; Robert Koster, Robbert Huizer (60’ Niels van der Kooij), Bas Mackloet; Bas Abresch, Thijs Tromp, Jeroen Sep.
 
https://youtu.be/IFExtz4awss


29 mei 2017

Jong en oud genieten van mooie dierenparkje

Open dag bij dierenweide Nieuwe-Tonge

NIEUWE-TONGE  - Voor de kleintjes was het grote pret, en de openstelling van het veld leverde veel vertederende momenten op. Met de soms nog jonge dieren, en een enkel met de hand opgevoed lam werd er volop geknuffeld.


Werner Koppelaar met het schaaplammetje

Het schitterende weer en de mooie schaduwplekjes hielpen zeker mee, om een hele gezellige ontmoeting te maken van de jaarlijkse Open Dag. De families Wennie van Moort en Koppelaar deden er alles aan om mens en dier te verzorgen. Voor de ouderen was er koffie en iedereen kreeg beschuit met muisjes. Dit vanwege de geboorte van de lammetjes. Acht jonge geitjes waren er geboren en een schaapjeslam, waarvan de moeder is overleden. Met de hand is dit lam grootgebracht. En dat geeft veel binding met de verzorgenden, die om de vier uur, melk moesten geven. Maar het beestje is er goed aan toe. Werner Koppelaar is gek op het diertje.Er werd volop geknuffeld met de jonge geitjes

De ouderen die aan de Tuunstee wonen beleven veel plezier aan het parkje, waarop de meesten vanuit hun achterraam uitkijken. Ook is het een goede reden, om een rondje te maken om het parkje heen. Er staan bankjes om even uit te rusten of een praatje met een ander te maken. Wanneer de verzorging aanwezig is, is er de mogelijkheid om even het parkje in te gaan.29 mei 2017

Plezier voor mens en dier bij opening hondenspeelveld Skyba

OUDE-TONGE – Zaterdagochtend werd de laatste hand gelegd aan versiering van het veld, aan de Oudelandse dijk. Een grote dag voor Dick en Coby van Helden. Lang zochten ze naar een geschikte plek om hun eigen honden te laten rennen. En nu ze zo’n mooie plek hebben gevonden, willen ze die graag delen met andere hondenbezitters.De ijsbaan in Oude-Tonge veranderde de afgelopen weken in een ruim hondenspeelveld met verschillende vakken voor verschillende activiteiten. De hele dag door kwamen bezoekers met hun hond een kijken nemen. Ook was er een fotograaf om de honden mooi op de foto te zetten.

Even mooi stilzitten voor de foto


In verband met de hitte was het vooral in de ochtend druk en werd er door de honden veel gebruik gemaakt van de verkoelende badjes die her en der op de velden stonden. Er was een loterij en een parcours gemaakt om mens en hond uit te dagen. Voor meer informatie: er is een Facebookpagina en een website www.hondenspeelveldskyba.nl


29 mei 2017

Natuurspeeltuin Buutenplaets vordert

SLUISHAVEN - Zaterdag 27 mei werd bij natuurspeeltuin Buutenplaets de schapenafzetting geplaatst met Materiaal en mankracht van de Jarogroup uit Ouddorp van Jan en Lianne Hameeteman. Huib Hoek uit Ouddorp en Cornelis Capelle uit Oosterland zorgden voor een strak en mooi hek. Mooi hoe de Flakkeese bedrijven meewerken aan dit project. Ook AMK was natuurlijk weer van de partij als onze founding father. Carlo Hameeteman kan zijn schapen weer lekker laten lopen langs de strook van de dijk.


Met man, kind en macht wordt er gewerkt om op tijd open te gaan

Volgende week 3 juni wordt het terras van het Buutenhuus aangelegd, de wandelpaden worden gemaakt van schelpen en de leidingen van de waterpartij en pomp naar de haven voor de circulatie worden ook gelegd. Vanaf half juni begint de crowdfunding actie voor de speel objecten. Meer info op www.buutenplaets.nl of twitter @buutenplaets of op Facebook.

Het Buutenhuis wordt daarna ook opgeknapt en er wordt nog gezocht naar materialen zoals kozijnen, maar Felsbourg Bad en Cultuur , de Formido Oude Tonge en Bouwcenter Esselink Middelharnis hebben ook al materialen toegezegd. Alle hulp in natura en diensten worden op prijs gesteld. De organisatie hoopt ondanks de eerdere vertragingende de laatste week voor de vakantie in juli open te gaan. Voor contact mail of bel Wim Noordzij wim@event-broker.com 0653142432


24 mei 2017


Levi (15) uit Dirksland: “Eerst reisde ik met de taxi en nu kan ik met de bus, omdat ik de Buzz Buddy bij me heb”

Inzet van De Reiskoffer succesvol 

GOEREE-OVERFLAKKEE - In Nederland zijn er meer dan 150.000 mensen met een beperking die noodgedwongen gebruikmaken van ‘aangepast vervoer’. Ook in de gemeente Goeree-Overflakkee is een groot aantal personen aangewezen op het ‘aangepast vervoer’. In de praktijk is het, om allerlei redenen, voor deze personen moeilijk om zelfstandig te reizen.

De gemeente Goeree-Overflakkee wil deze inwoners graag een kans geven om zelfstandiger te worden en biedt daarvoor het project De Reiskoffer aan. In samenwerking met de provincie Zuid-Holland, Connexxion en GoOV heeft de gemeente dit project, dat bedoeld is om het gebruik van het reguliere openbaar vervoer te stimuleren, bij het doelgroepenvervoer geïntroduceerd.
 
Wat is De Reiskoffer?
Met de producten uit De Reiskoffer (GoOV, Buzz Buddy en Samen reizen met … ) kunnen mensen, die voorheen niet zelfstandig konden reizen, leren om zelfstandig(er) en veilig te reizen. Daarmee kunnen zij hun zelfredzaamheid en deelname aan de maatschappij vergroten.
 
Tevreden ouder en kind
Een van de ouders waarvan de zoon of dochter gebruikmaakt van één van de producten uit De Reiskoffer is Leonard van Bruinisse uit Dirksland Hij vertelt graag over zijn ervaringen en die van zijn zoon Levi. Levi is 15 jaar en reist vanuit zijn woonplaats dagelijks heen en weer naar het Schreudercollege in Rotterdam. Daarvoor gebruikt hij sinds begin dit jaar de Buzz Buddy. De Buzz Buddy is een klein apparaat met zowel een telefoon- als een GPS-verbinding. Met de Buzz Buddy kan een kind zelfstandig reizen met een 'noodknop' op zak. Als er hulp nodig is, kan de noodknop worden ingedrukt en belt de Buzz Buddy eenvoudig naar ouder(s) of verzorger(s), de woonvoorziening, school of de Hulplijn.
 
Op 10 januari heb ik de training gevolgd” vertelt de heer Van Bruinisse. “Daar was Levi niet bij, omdat ik moest leren hoe ik de website kan gebruiken om online zijn reis te volgen. Daarna heb ik hem thuis uitgelegd hoe het werkt en hebben we samen de Buzz Buddy getest.” Inmiddels reist Levi al een aantal maanden alleen en dat gaat erg goed. “Ik volg hem eigenlijk alleen nog steekproefsgewijs. Het is een fijn idee dat ik altijd kan zien waar Levi is.” Het doel van het op afstand via internet meekijken is om te zien waar Levi zich bevindt en of de juiste route wordt afgelegd. De heer Van Bruinisse legt uit dat zijn zoon (nu in mindere mate dan vroeger) beïnvloedbaar is. “Het reizen met OV kan hij wel aan, maar ik wil vooral graag weten of hij rechtstreeks naar huis komt. Dat ik altijd kan zien waar hij is, stelt mij gerust.”
 
De ervaring met de Buzz Buddy van Levi zelf is als volgt: “Eerst reisde ik met de taxi en nu kan ik met de bus, omdat ik de Buzz Buddy bij me heb. Zo kan ik altijd bellen in noodsituaties en zo is te zien wanneer ik op school ben. Ik vind het een heel fijn en makkelijk apparaatje. Sinds februari reis ik met de Buzz Buddy. Mijn verwachting was dat ik meer vrijheid zou hebben, en dat heb ik nu ook. Het is fijn en makkelijk om op deze manier te reizen met het openbaar vervoer”. Op de vraag of hij zich kan voorstellen dat andere kinderen het best spannend zullen vinden als zij met Buzz Buddy gaan reizen, geeft Levi aan: “Ik kan me dit zeker voorstellen, ik vond het de eerste keer ook wel ff slikken. Maar als je iets graag wilt, dan lukt het je ook!”
 
Voor wie is de Reiskoffer?
 

 • Leerlingen die naar het basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs reizen met het leerlingenvervoer;
 • Woon-werkverkeer voor mensen met een beperking, zoals mensen van de sociale werkvoorziening of een zorgboerderij;
 • Mensen die moeite hebben met zelfstandig reizen naar werk- en/of daginvulling, als gevolg van een cognitieve aandoening of verstandelijke beperking;
 • Individuele reizigers met een fysieke of cognitieve beperking die met aangepast vervoer reizen;
 • Mensen van 65 jaar of ouder die (nog) zelfstandig reizen met eigen vervoer, maar mogelijk op termijn zijn aangewezen op aangepast vervoer door ouderdomsbeperkingen.

Deelname
Wilt u ook ontdekken of uw kind in staat is om zelfstandig van en naar school te reizen? Deelname aan dit project is geheel vrijwillig en als na de oefenperiode blijkt dat zelfstandig reizen door uw zoon of dochter (nog) niet lukt, dan is terugkeer naar het aangepaste vervoer gegarandeerd.

 

23 mei 2017

Snelle tijden op 7e Auto Wisse 1500 meter bij AV Flakkee
 
MIDDELHARNIS - Voor de zevende maal werd op de atletiekbaan van AV Flakkeede 1500 meter gehouden Op donderdag 18 mei. De afgelopen edities kende wisselende omstandigheden maar gelukkig was het nu prima weer voor een avondje baanatletiek aan de Pallandtpolder. Het gunstige weer kwam ook tot uiting in de tijden, vele persoonlijke records en een baanrecord werden aangescherpt.

 

De 1500 meter atletiekbaan van AV Flakkee

Om 19uur beet de jeugd het spits af met de korte sprintnummers en enkele technische onderdelen. Positief was de grote deelname van de Flakkeese jeugd wat zich, aangemoedigd door het vele thuispubliek, van zijn beste kant toonde. Zedie Joppe liep bij de A-pupillen naar een hele knappe 3.38min op de 1000m, Amram-Boaz Brandwijk (3.50) en Thom Tieleman (3.54) bleven ook nog binnen de 4min. Jari Kieviet liep met 13.03sec een knappe tijd op de 100m sprint. Om 20.15u klonk het startschot voor de eerste van totaal vier series op het hoofdonderdeel, de 1500m. In de tweede serie zagen we Laurey van den Berge namens Flakkee een sterke race lopen, ze finishte in 4.57:84. "Dit viel me alles mee, deze afstand heb ik pas één keer eerder gelopen en toen verzuurde ik flink op het laatst, nu ging dat stukken beter en ben ik zelfs 10sec sneller dan de vorige keer".
 
In de derde serie stond de snelste dame aan de start, Shirin van Anrooij uit Kapelle, zij wilde een poging doen om het baanrecord van Marijke de Visser (4.41) aan te scherpen. Met haar broer Franklin van Anrooij als perfecte tempomaker slaagde ze in haar opzet, met 4.38:43 verbeterde ze het record met maar liefst 3sec. Daarmee zat ze net achter Freek Goedhart die namens Flakkee een prachtige race liep, in een goed groepje kwam hij uiterst zuinig de eerste kilometer door waarna hij met een krachtige versnelling een dijk van een slotronde liep en finishte in 4.34:83, een nieuw PR. Edwin Stolk wist in de eindsprint Marco Volmer nog achter zich te houden, deze Flakkeese mannen finishten in 4.48:53 en 4:49:99. Vervolgens was het de beurt aan de vijftien snelste atleten in de vierde en laatste serie met daarbij Ricardo Sint Nicolaas en Eric Wolfert namens Flakkee. Het was Tim van den Broeke (Vlissingen) die als topfavoriet direct aan de leiding ging en in zeer hoog tempo de ronden afwerkte, Robbin Pieterman (Leiden) kon nog redelijk in de buurt blijven maar Van den Broeke ging solo naar de winst. Zijn tijd van 4.00:66 was slechts 1sec boven het baanrecord van de Marokkaan Ouamoum uit 2011. Sint Nicolaas was op de tiende plaats de beste Flakkeese loper met 4.20:39, Wolfert werd dertiende in 4.32:94.
 
Zaterdag 20 mei werd in Stampersgat de Cheltenhamrun gehouden, een wedstrijd die onderdeel is van het West-Brabant Loopcircuit. Deze wedstrijd is met een lengte van 5km de kortste in het circuit en dus moesten de favorieten gelijk na de start alert zijn aangezien de verschillen op dergelijke afstanden klein zijn. AV Flakkee was met drie atleten vertegenwoordigd, Ricardo Sint Nicolaas, eindwinnaar van het circuit in 2016, David Bouman en Henkjan Tieleman. Het was Tom Koetsenruijter uit Roosendaal die samen met Erwin Poldervaart (Spijkenisse) aan de leiding ging, deze mannen onderhielden een tempo van bijna 20 p/u. Na 3km sloeg Koetsenruijter een gaatje, hij gaf zijn voorsprong niet meer weg en won in een tijd van 15.08min, Poldervaart werd tweede in 15.29min en na een spannende eindsprint werd Mels Lambregts derde in 15.45min, hij won die sprint van Sint Nicolaas die met 15.46min een persoonlijk record liep en zodoende zeer tevreden was. Bouman slaagde er niet in om zijn PR aan te scherpen maar liep toch een verdienstelijke 16.25min. Henkjan Tieleman wist de teleurstelling van zijn tegenvallende 1500m om te buigen in een persoonlijk record van 19.02min. "Dit had ik echt even nodig, de trainingen en wedstrijden draaien niet altijd geweldig de laatste tijd en juist dan is zo'n prestatie als nu heel motiverend, ik kan het nog steeds!"
 22 mei 2017

Caroline Melissant brengt vierdelige kinderboekenreeks over de vissector uit

Rondleiding van viskotter tot keuken
 
Walter en Poes zijn naar de onderwaterwereld gedoken, mee wezen vissen op een vissersboot, de visafslag bezocht en in het vierde deel laat schrijfster Caroline Melissant de vriendjes en lezertjes de laatste schakel in de visketen ontdekken: de viswinkel. Walter & Poes – vis eten in de viswinkel is opnieuw een kleurrijk educatief zoekboek voor peuters en kleuters in de kinderboekenreeks visserijavonturen.
 
De vis is gelost en verkocht in de visafslag, dus tijd voor een vierde en vooralsnog laatste deel dacht Caroline Melissant, waarin de vriendjes de wereld van de visboer ontdekken tijdens een bezoek aan de viswinkel. ‘De visboer heeft in dit visserijavontuur een belangrijke rol. In de andere zoekboeken nemen Walter en Poes de lezertjes mee op ontdekkingstocht, maar in het vierde deel is de visboer ook gastheer. Een bewuste keus, want in het echt wordt je ook door de visboer welkom geheten in zijn winkel,’ vertelt Melissant. De visboer laat Walter, Poes en de lezertjes vol trots alle afdelingen van de viswinkel zien. Tot zelfs in de diepvries. De visboer leert de lezertjes hoe je schol moet schoonmaken. Als afsluiter eten Walter & Poes vis in de viswinkel.
 
Educatief
‘Je wordt moeder. Naast luiers verschonen, voeden en troosten wil je je kinderen ook iets meegeven. Iets leren over de wereld. Iets vertellen over ‘onze’ wereld. Die van vis, vissers en visserij. Tijdens mijn zwangerschapsverlof zat ik vol inspiratie. Het idee was geboren. Nog eerder dan mijn eerste zoon. En dat is alweer 4 jaar geleden,’ vertelt Caroline, vrouw van visserijondernemer Cornelis Melissant van de GO1 en moeder van Walter en Carsten. De boekenreeks van vier zoekboeken gaan elk over een schakel in de visketen. Dankzij de Rotterdamse kunstenares Denise Kruithof is de boekenreeks letterlijk en figuurlijk een getekende rondleiding geworden. Over de vis in de Noordzee. Over de visserij aan boord van een vissersboot. En over de visafslag en uiteindelijk de visboer, daar waar het visje terecht komt, gekocht en gegeten wordt. Walter en Poes nemen de allerkleinsten, peuters en kleuters mee op visserijavontuur. Van samen plaatjes kijken, zoeken en tellen.
 
Het doel van de boekjes is dat jonge kinderen na het lezen van de visserijavonturen de vissoorten die onze vissersvloot vangt kennen en herkennen bij bijvoorbeeld de visboer in de vitrine. ‘Ik ben trots. Op vooral de kleine fans, sommige van nog geen twee jaar oud, die de vissen bij naam noemen en wijzen naar de plaatjes in het boek. Dan ben ik zo blij, dat ik er emotioneel van kan worden. Vooral omdat ik het plezier hoor in hun stemmetjes en zie in hun oogjes. Dan is deel vier wel de laatste schakel, maar misschien nog niet het laatste boek. We kunnen de jeugd nog zoveel leren over de herkomst van het visje op het bord.’
 
Verkrijgbaar
De kinderboekenreeks Walter & Poes is te leen bij diverse bibliotheken in heel Nederland en wordt gebruikt in de klas op diverse basisscholen.
Het kinderboek Walter & Poes – vis eten in de viswinkel  met ISBN 9789081819442 is verkrijgbaar in een beperkte oplage. Kijk voor de verkooppunten op www.visserijavonturen.nl  
  
Visfeestjes
Ter ere van het nieuwste boek leest Caroline Melissant dit jaar bij verschillende viswinkels en boekhandels in het land voor uit haar nieuwste boek Walter & Poes – vis eten in de viswinkel. Houd facebook.com/visserijavontuur in de gaten voor meer informatie.
22 mei 2017Succes voor Schotejil  tijdens Regionale Zomerkampioenschappen
 

MIDDELHARNIS - Ongeveer 20 wedstrijdzwemmers van de Schotejil hebben deelgenomen aan de Regio Kampioenschappen in Dordrecht. In het eerste weekend werden gelijk al diverse ereplaatsen behaald, waaronder Kampioenschapstitels voor Elise Tanis en Jorian Tanis. Daarnaast werden diverse limieten gezwommen voor de Nederlandse Kampioenschappen die van 15 t/m 18 juni in Eindhoven gehouden zullen worden. Naast persoonlijke records werden ook clubrecords verbeterd.
 
Elise Tanis werd werd Regio Kampioene op 100m rugslag (1.06.90) en won het zilver op 200m vrij (clubrecord: 2.10.45). Op 400m wisselslag zwom Elise Tanis naar het brons (Clubrecord:  5.20.68). Jorian Tanis werd vervolgens eveneens Regio Kampioen en wel op 200m rugslag (2.17.32). Hij won tevens zilver op 400m vrij (4.21.49).
 
Julien Tanis behaalde een zilveren medaille op 50m vrij (28.50) en deed hetzelfde op 50m vlinderslag en 50m rugslag in resp. 31.38 en 33.76. Julien Tanis (2004) behaalde bovendien op 100m vlinderslag en 200m rugslag het brons bij de Junioren in resp. 1.12.73 en 2.34.43 (clubrecord). David Kievit won het brons op 50m rugslag (31.24) bij de senioren.
 
De meisjes estafette op 4x100m wisselslag met Manon Middelbos, Lieske Zijlstra, Elise Tanis en Lotte Middelbos behaalde het zilver in 4.48.28 (clubrecord). Een bronzen medaille was er voor de jongens op 4x200m vrij met David Kievit, Jacob Mackloet, Aron Paasse en Jorian Tanis in 8.39.52 (clubrecord).

 
Verdere clubrecords werden gezwommen door Elise Tanis op 100m schoolslag (1.19.81) en Aisha Nobels op 400m wisselslag (6.27.33). Tijdsverbeteringen voor zowel de korte als de lange baan werden gezwommen door Christian Kalle op 50m vrij (32.59) en Lyke Buscop op 100m rugslag (1.21.77), 100m vrij (1.10.55) en 200m vrij (2.35.75). 
18 mei 2017


 
Goeree-Overflakkee bij de wereldtop met negen Blauwe Vlaggen

 
Op donderdag18 mei april reikte de Internationale Jury voor de Blauwe Vlag van FEE International 183 Blauwe Vlaggen uit voor 122 jachthavens en 61 stranden. Bij de Pier Scheveningen ontving Goeree-Overflakkee maar liefst negen Blauwe Vlaggen; zeven Blauwe Vlaggen voor jachthavens en twee Blauwe Vlaggen voor de stranden Westerduinpad en Brouwersdam de Kous. Hiermee ontving de gemeente Goeree-Overflakkee wereldwijd opnieuw het op één na grootste aantal Blauwe Vlaggen .

De Blauwe Vlag is een internationale onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die veilig en schoon zijn. Genomineerden moeten voldoen aan een aantal belangrijke criteria zoals schoon (zwem)water, goede sanitaire voorzieningen en een hoge mate van veiligheid. De Blauwe Vlag is één jaar geldig: jaarlijks wordt opnieuw aan de hand van controles bekeken of de stranden en jachthavens nog aan de vereisten voldoen. Voor de toerist en recreant is de Blauwe Vlag het internationale herkenningssymbool voor veilig en schoon zwemwater, goede stranden en schone en veilige jachthavens. De internationale toekenning van de Blauwe Vlaggen geschiedt door de Foundation for Environmental Education (FEE), een onafhankelijk internationaal netwerk van organisaties uit 59 landen die zich inspannen op het gebied van natuur- en milieuvoorlichting.
 
Eerste Blauwe Vlag WSV Goeree in Ouddorp
Dit jaar ontving WSV Goeree in Ouddorp voor het eerst een Blauwe Vlag als bekroning voor het vernieuwen van de steigers en de opgeknapte glooiing. Met deze erkenning werd het totaal aantal Blauwe Vlaggen voor de gemeente Goeree-Overflakkee verhoogd van acht naar negen stuks.
 
Stranden en jachthavens
Naast de stranden Westerduinpad en Brouwersdam de Kous ontvingen de volgende jachthavens op Goeree-Overflakkee een Blauwe Vlag: Atlantica in Stad aan ’t Haringvliet, jachthaven van Middelharnis, Marina Herkingen, WSV Herkingen, Marina Port Zélande in Ouddorp, WSV Oude-Tonge en WSV Goeree in Ouddorp.
 
Internationale erkenning
Wethouder Arend-Jan van der Vlugt: “Het is natuurlijk fantastisch dat wij dit jaar maar liefst negen Blauwe Vlaggen mochten ontvangen! De Blauwe Vlaggen zijn namelijk een internationale erkenning voor schoon en veilig zwemwater en schone en veilige stranden en jachthavens op Goeree-Overflakkee. Het is dan ook een welverdiende beloning voor alle inspanningen van jachthavenbeheerders, watersportverenigingen en medewerkers van de gemeente. Zij leveren allemaal hun bijdrage aan de mooie stranden en jachthavens op ons eiland, die daardoor een aantrekkelijk visitekaartje vormen voor bezoekers en inwoners van ons prachtige eiland!” 


18 mei 2017

Thema-avond ‘Wonen op Goeree-Overflakkee’
 
De gemeente Goeree-Overflakkee werkt aan een nieuwe woonvisie. In die visie legt de gemeente vast waar zij in 2025 wil staan als het gaat om wonen. Op maandag 22 mei 2017 organiseert de gemeente een thema-avond ’Wonen op Goeree-Overflakkee’ in Stellendam. Tijdens deze avond gaan aanwezigen met elkaar in gesprek over de thema’s ‘gewenste ontwikkeling van de woningvoorraad’, ‘betaalbaarheid van het wonen’, ‘wonen en zorg’ en ‘duurzaamheid’.
 
De gemeente Goeree-Overflakkee werkt aan het opstellen van een nieuwe woonvisie. De huidige woonvisie is gedateerd en de afgelopen jaren is er veel veranderd op de woningmarkt. Zo trekt de woningmarkt momenteel stevig aan. Ook is 1 juli 2015 de herziene Woningwet in werking getreden, waardoor verhoudingen tussen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties veranderd zijn. Tot slot vraagt de provincie Zuid-Holland van regio’s dat zij hun woningbouwontwikkelingen afstemmen via een regionale woonagenda. De woonvisie is een belangrijke basis voor de gemeentelijke beleidsuitvoering.
 
Thema-avond
De thema-avond ‘Wonen op Goeree-Overflakkee’ is op maandag 22 mei 2017 van 19.30 tot 22.00 uur en vindt plaats in Verenigingsgebouw ‘t Haegse Huus, Haagsestraat 4a in Stellendam. Adviesbureau Companen begeleidt de avond.
 
Tijdens een actieve werkbijeenkomst gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over de thema’s voor de nieuwe woonvisie. De aanwezigen krijgen uitgebreid de gelegenheid om hun visie te geven op de opgaven die spelen binnen de gemeente Goeree-Overflakkee. De uitkomsten van de bijeenkomst vormen belangrijke input voor de herijking van de woonvisie.
 
Programma
19.30 uur        Welkom en toelichting op de nieuwe woonvisie door wethouder Daan Markwat
19.40 uur        Korte presentatie over de woningmarkt van Goeree-Overflakkee
20.00 uur        Themasessie 1: woonopgaven voor Goeree Overflakkee
20.30 uur        Pauze
20.45 uur        Themasessie 2: missie en doelen voor de woonvisie
21.15 uur        Themasessie 3: Goeree-Overflakkee op de kaart
21.45 uur        Terugkoppeling en vervolgproces
22.00 uur        Afsluiting
 
Aanmelden
Om deel te nemen aan de thema-avond ‘Wonen op Goeree-Overflakkee’ kunnen inwoners zich vooraf aanmelden bij adviesbureau Companen via e-mail secretariaat@companen.nl, of telefoonnummer 026-3512532.
18 mei 2017

Alle informatie over werkgelegenheids- en onderwijsvragen onder één dak

GO-markt wordt ingericht in bibliotheek Middelharnis
 
MIDDELHARNIS - Schilders, bouwmensen, een elektricien en andere techneuten; er wordt hard gewerkt aan de inrichting van de GO-markt in de bibliotheek van Middelharnis. De GO-markt is de plaats waar iedere inwoner van Goeree-Overflakkee alle informatie over werk, werkgelegenheid, onderwijs en economie vindt en indien nodig ondersteuning krijgt bij het verwerven van betaald werk. 
 
Als locatie voor de GO-markt is gekozen voor de bibliotheek in Middelharnis (Kerkepad 11). Dit is een goed bereikbare, laagdrempelige, centrale locatie, die gedurende de gehele week voor een grote variëteit aan activiteiten (binnen de doelstelling van de GO-markt) beschikbaar is.
 
Er wordt hard gewerkt aan de herinrichting van de bibliotheek en de inrichting van de GO-markt. Boekenkasten zijn verplaatst, er zijn nieuwe wanden gezet, de muren zijn geverfd en digitale toegangspunten en werkplekken zijn gerealiseerd. De nieuwe wanden zijn gemaakt en geplaatst door leerlingen van Bouwmensen (vestiging Schoolstraat Middelharnis).
 
De inrichting van het algemene deel van de GO-markt wordt gedaan aan de hand van de kleuren van de branche indeling zoals die voor het VMBO is ontwikkeld. Voor elke branche wordt een deel van de ruimte ingericht met schermen voor bedrijfs- en opleidingspresentaties. Daarin zijn straks per branche ook alle werkmogelijkheden op Goeree-Overflakkee en directe omgeving zichtbaar, zoals vacatures, stagemogelijkheden, opleidingsplekken en vrijwilligerswerk. Deze informatie is voor iedere werkzoekende (werkloos of werkend) toegankelijk.
 
Workshops, groepspresentaties, beroepsoriëntaties en trainingen (voor bijvoorbeeld werkzoekenden en schoolklassen) behoren ook tot de mogelijkheden van deze ruimte. Naar verwachting is de GO-markt eind mei volledig operationeel, zodat hier de match tussen werkaanbod en werkvraag snel kan worden gemaakt.
 
Wilt u meer informatie over de GO-markt of heeft u vragen? Neem dan contact op met arbeidsmakelaar Rolf Grielen (r.grielen@goeree-overflakkee.nl). U kunt ook bellen naar het algemene telefoonnummer 14 0187.


16 mei 2017

Dagje varen voor cliënten Zuidwester

MIDDELHARNIS – Stichting Zuidwester had woensdag 16 mei een leuk uitje voor de cliënten. Rond 11.00 uur vertrokken 300 passagiers met rederij Fortuna voor een rondvaart over het Haringvliet. Cliënten en begeleiders hadden een heerlijke dag op het water. Rond 14.45 uur arriveerde de boot weer in Middelharnis om aan te leggen aan het havenhoofd. 
16 mei 2017

Rondom Hemelvaartsdag en Pinksteren zijn er enkele wijzigingen in de gemeentelijke dienstverlening

Wijzigingen rondom Hemelvaartsdag en Pinksteren

 
Gewijzigde openstelling gemeentehuis, milieustraten en Streekarchief
Op Hemelvaartsdag (donderdag 25 mei) en vrijdag 26 mei 2017 zijn het gemeentehuis en het Streekarchief gesloten. De milieustraten zijn op Hemelvaartsdag gesloten. Op vrijdag 26 mei en op zaterdag 27 mei zijn de milieustraten volgens de gebruikelijke tijden geopend. Op zaterdag 3 juni is de publieksbalie in het gemeentehuis volgens de gebruikelijke tijden geopend. Op Tweede Pinksterdag (maandag 5 juni) zijn het gemeentehuis, de milieustraten en het Streekarchief gesloten.
 
Kijk voor actuele openingstijden van het gemeentehuis, de milieustraten en het Streekarchief op www.goeree-overflakkee.nl.
 
Gewijzigde afvalinzameling
De ophaalroute van Hemelvaartsdag (donderdag 25 mei) voor huishoudelijk afval wordt op zaterdag 27 mei gereden. De gemeente verzoekt inwoners van Nieuwe-Tonge, Oude-Tonge en Stad aan ’t Haringvliet om de groene containers op zaterdag vóór 07.00 uur aan de straat te zetten. De ophaalroute van Tweede Pinksterdag (maandag 5 juni) wordt al op zaterdag 3 juni gereden. De gemeente verzoekt inwoners van Stellendam, Goedereede en Ouddorp om de groene containers op zaterdag vóór 07.00 uur aan de straat te zetten. 
 
Voor vragen over niet geleegde containers kunt u contact opnemen met Van Gansewinkel via telefoonnummer 0800 354 50 00.
 
Calamiteiten en spoedeisende jeugdhulpkwesties
Bij calamiteiten, waarvoor de buitendienst ingeschakeld moet worden, kan men (buiten de openingstijden van het gemeentehuis) bellen met de calamiteitentelefoon: (0187) 47 53 35. Bij spoedeisende jeugdhulpkwesties kan men (buiten de openingstijden van het gemeentehuis) bellen met het crisisinterventieteam: 010 233 00 00.
 
Online dienstverlening
Veel informatie over producten en diensten van de gemeente is te vinden op de website. Inwoners kunnen ook een vraag stellen per e-mail: info@goeree-overflakkee.nl. Deze vraag wordt dan zo spoedig mogelijk beantwoord.16 mei 2017

Nieuwe tassen voor zc de Schotejil
 


MIDDELHARNIS - Woensdag 10 mei ontving de wedstrijdselectie van zc de Schotejil uit Middelharnis uit handen van de heren Fris en Oldenhof van sponsor D&J computerservice nieuwe zwemtassen. Naast het aanbieden van deze tassen steunt D&J computerservice de Schotejil ook nog door middel van een reclamebord in het zwembad van recreatiecentrum de Staver.


16 mei 2017

Film over onvoorwaardelijke liefde tussen vader en dochter

Feestelijke preview Akkerland

MIDDELHARNIS – De film Akkerland van Astrid van Nimwegen werd op woendag 10 mei 19.00 voor alle donateurs vertoond in het Diekhuus aan het Beneden Zandpad 7. Een groot en enthousiast publiek leefde mee met de vorm waarin Astrid haar jeugd en haar herinneringen aan haar vader had gegoten. Een korte fictiefilm over liefde, acceptatie en vergeving.Bij toeval komt Astrid, beeldend kunstenaar, te wonen in hetzelfde polderhuisje als waar haar vader vroeger woonde. Haar herinneringen verbeeldt ze in de film Akkerland. Via crowdfunding en de inzet van vrijwillige acteurs weet ze haar film in 1 jaar te maken. “Ik heb heel veel hulp gehad. Iedereen leefde mee. Mensen die ik nauwelijks kende sponsorden de film.” Ook de gemeente Goeree Overflakkee verleende subsidie voor deze film.Het plan is om de film in te zenden voor diverse festivals. Van Nimwegen: “Ik hoop op selectie bij het Nederlands filmfestival, dat zou een fantastisch platform zijn voor de première. Mijn film gaat over de onvoorwaardelijke liefde tussen een vader en dochter.  Over erfelijkheid, het te vroeg verliezen van je 'kind-zijn' en over het kunstenaarschap, de worsteling met de maatschappij en haar verwachtingen en daarmee een stuk herkenbaarheid als ik terugkijk op het leven van mijn vader en de overeenkomsten met mijn eigen leven.”
15 mei 2017

Het weer zat niet helemaal mee, maar dat mocht de pret niet drukken


Kika-avond4daagse groot succes

Bijna driehonderd wandelaars finishten vrijdagavond op het Diekhuusplein op de slotavond van de Kika-avondvierdaagse. En een feest was het zeker! Zo werden alle lopers uitgezwaaid en op weg gestuurd met heerlijke live muziek van de Roffels van Zuidwester en kwam iedereen binnen met vrolijke muziek van Happy Music. Dat niet alleen, de finish was ook nog eens een rode loper met een kleurrijke ballonnenboog van Partyservice Mierop uit Ouddorp.

Bloemen
Om de binnenkomst voor de lopers nog leuker te maken, heeft Biedermeier Expresse uit Middelharnis bloemen geschonken die verkocht konden worden. "De opbrengst van die bloemen is helemaal voor Kika, dat is toch geweldig?!” aldus een blije Kees Witte.Avondvierdaagse
"Het was ongeveer vijftien jaar geleden dat er een avondvierdaagse was georganiseerd in Middelharnis en Sommelsdijk, dus ik heb de handen ineen geslagen met Hart van Goeree-Overflakkee en we hebben in vijf weken, met grote hulp van Kika-vriendjes die ook bij de Omloop werken en in team K-G-O zitten, dit hele evenement op poten gezet,” vertelt Kika-ambassadeur Kees Witte trots. "We hadden in eerste instantie al 187 aanmeldingen en daar zijn dinsdagavond, tijdens de startavond, nog bijna honderd aanmeldingen bijgekomen en uiteindelijk hadden we 285 deelnemers.” 

Sleutelhanger
Deelnemen kon al voor € 5,-. "Inschrijfgeld was inderdaad vijf euro en bij de bevestigingsmail kreeg iedereen ook een sponsorformulier. Het was niet verplicht, maar de mogelijkheid was er wel. Als iemand het dus wel leuk vond om zich te laten sponseren voor de loop dan kon dat,” zegt Kees. "We hadden ook drie afstanden, drie, vijf en tien kilometer.” Bij binnenkomst op vrijdagavond 12 mei werden alle lopers beloond met een echte Kika-medaille, een Kika-sleutelhanger en een snoepsleutel.

Opbrengst
Het lopen van een avondvierdaagse doe je natuurlijk sowieso voor de lol, maar bij deze speciale Kika-vierdaagse werd er ook geld verdiend voor het goede doel. "Leeg, moe, heimwee, maar ook blij, voldaan, trots en dankbaar,” schrijft Kees op donderdagavond laat op zijn Facebookpagina. "Ik ben blij dat we een fantastische Kika-avondvierdaagse hebben gehad in Middelharnis. Ik ben voldaan omdat het weer gelukt is er iets moois van te maken en ik ben dankbaar omdat iedereen, in welke vorm dan ook, heeft geholpen om het fantastische bedrag van € 5216,45 op te halen voor Kika! Namens de stichting Kika en de kids voor wie het doen wil ik graag de lopers, de sponsors en de vrijwilligers enorm bedanken.”
 


Speciaal bedankje voor de grootste kanjer van de Avond4daagse!

Deze kanjer (2jr) heeft met zijn moeder ook meegedaan met de avond4daagse. Wat een prestatie heeft hij geleverd! Naast het lopen heeft hij  ook nog eens €625 opgehaald voor Kika. We zijn hem dan ook ontzettend dankbaar!
   
Volgend jaar
"Er komt enorm veel kijken bij het organiseren van een evenement als dit en het geeft heel veel stress,” zegt Kees. "Maar tegelijkertijd, die voldoening aan het einde als je dat bedrag ziet en je merkt hoe veel mensen zich hebben ingezet om de zieke kindjes te helpen, dat voelt toch ook wel heel erg goed. We hebben iedereen bij binnenkomst een enquête in laten vullen en als er genoeg animo is dan komen we volgend jaar hopelijk gewoon terug met de tweede Kika-vierdaagse.”
15 mei 2017

Uitdagingen en kansen van de superdiversen stad

Kunst van het samenleven

 
ZAANDAM - Wees welkom op onze kunst van het samenleven brunch op zondag 21 mei aanstaande van 12.00-15.00 uur in Zaandam. In de oer-Zaanse voormalige koekjesfabriek van Verkade, met prachtig uitzicht op het water nuttigen we een heerlijk brunchbuffet en gaan we met elkaar en het panel in gesprek over de uitdagingen en kansen van de superdiverse stad.
 De term superdiversiteit is de laatste jaren in opmars, een aantal academici hebben hierover geschreven, waaronder Maurice Crul, Baukje Prins en Hans Boutellier. Zij doelen daarmee op een demografische realiteit die in de grote steden in Nederland steeds zichtbaarder wordt, namelijk dat de autochtone bevolking, “de witte Nederlander” steeds vaker een minderheid vormt binnen de wijken waarin zij wonen. Maar deze demografische realiteit heeft ook gevolgen voor de inrichting van het bestuur en het sociaal verkeer tussen mensen.
 
Tijdens het programma gaan we met elkaar en het panel in gesprek over wat superdiversiteit is, wat voor uitdagingen dat met zich meeneemt voor de toekomst van steden in de Randstad? Welke gevolgen dat heeft voor de politiek? Kortom over de uitdagingen en kansen van de superdiverse stad.
 
De vraag wat “succesvolle participatie” is krijgt binnen dit vraagstuk een geheel nieuwe dynamiek. 
 
De panelleden zijn: Songul Mutluer, Vera Bondy en Ewoud Butter. Daarnaast is er prachtig intermezzo door harpiste Mechteld Karlien de Jongh.15 mei 2016

Preventiebijeenkomst voor ondernemers op Goeree-Overflakkee

Laat je niet overvallen

 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Iedere vorm van winkeldiefstal, agressieve klanten of cybercrime is onacceptabel. Daarom organiseert de gemeente Goeree-Overflakkee samen met de politie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) een gratis preventiebijeenkomst ‘Laat je niet overvallen’. Tijdens deze bijeenkomst op woensdag 7 juni in Recreatiecentrum De Staver leren ondernemers en hun medewerkers wat zij zelf kunnen doen om het risico op criminaliteit te verkleinen.
 
Winkeldiefstal, geweld, agressie en cybercrime hebben een grote impact op ondernemers en medewerkers die het overkomt. Niet alleen financieel, maar ook emotioneel. Preventieve maatregelen helpen om dergelijke situaties te voorkomen. Bijvoorbeeld organisatorische maatregelen (gezamenlijk openen en sluiten, duidelijke huisregels en het stimuleren van pinbetalingen), technische en bouwkundige maatregelen (camera’s of een afroombox) en maatregelen tegen vormen van cybercrime.
 
Preventiebijeenkomst ‘Laat je niet overvallen’
De gemeente Goeree-Overflakkee organiseert samen met de politie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie een gratis preventiebijeenkomst voor ondernemers en hun medewerkers (detailhandel en daghoreca) ‘Laat je niet overvallen’. Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 7 juni in Recreatiecentrum De Staver (Het Prieel), Olympiaweg 32 in Sommelsdijk.
 
Programma
18.30 uur          Ontvangst met koffie en thee
18.45 uur          Opening door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman
19.00 uur          Presentatie politie
19.15 uur          Start workshop 1 ‘Afrekenen met winkeldiefstal en agressie’ (met acteur)
20.15 uur          Pauze
20.30 uur          Start workshop 2 ‘Voorkom cybercrime’
21.30 uur          Napraten en een drankje
22.00 uur          Einde
 
Aanmelden en meer informatie
Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met bedrijfscontactfunctionaris Cindy Hakkenbrak via e-mail; c.hakkenbrak@goeree-overflakkee.nl of telefonisch via 14 0187. Aanmelden is mogelijk tot woensdag 31 mei 2017 via de website: www.laatjenietovervallen.nl.
 


15 mei 2017

Collectief zonnedak Ooltgensplaat van start

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op verenigingsgebouw ’t Centrum in Ooltgensplaat komt een collectief zonnedak met 228 panelen waar inwoners van Goeree-Overflakkee mede-eigenaar van kunnen worden. Eneco biedt deze ‘ZonneHub’ aan in samenwerking met Coöperatie Deltawind en de gemeente Goeree-Overflakkee. Bewoners die zelf geen geschikt of eigen dak hebben kunnen zo ‘op afstand’ toch hun eigen zonnestroom opwekken en daarmee op een duurzame manier hun energierekening verlagen.Voor mensen die overwegen om zelf energie op te wekken met zonnepanelen maar dit niet op hun eigen dak willen of kunnen biedt de ‘ZonneHub’ een uitkomst. Coöperatie Deltawind werkt samen met Eneco en de gemeente Goeree-Overflakkee aan de ontwikkeling van collectieve zonnedaken op Goeree-Overflakkee. “De ambitie van Deltawind is om uiteindelijk in iedere dorpskern op Goeree-Overflakkee een collectief zonnedak te realiseren. Zo brengen we schone energie op een makkelijke manier naar mensen toe”, legt Monique Sweep, directeur van Coöperatie Deltawind uit.  

Directe verlaging van de energienota
Op de daken worden zonnepanelen geplaatst die zijn aangeschaft door omwonenden. Zo kan men op eenvoudige wijze een steentje bijdragen aan het milieu én aan de portemonnee. Want naast dat men de stroom zelf opwekt, hoeft men hier ook geen energiebelasting over te betalen. Eneco zorgt ervoor dat de energienota direct verlaagd wordt, en regelt onder meer ook de installatie, het onderhoud, en inzicht in de opgewekte stroom. De verlaging van de energierekening komt neer op circa 30 euro per paneel per jaar, met een rendement van circa 4,5%.
228 zonnepanelen voor omwonenden

Het multifunctionele gebouw ’t Centrum biedt ruimte voor 228 zonnepanelen. De Gemeente als eigenaar van het pand stelt dit dak ter beschikking om zonnepanelen zo voor iedereen toegankelijk te maken, ook als ze in beschermd dorpsgezicht wonen of in een huurwoning. De paneelprijs bedraagt €305,- euro. Meedoen kan al vanaf één paneel. Meer informatie over de ZonneHub in Ooltgensplaat is te vinden op www.zonnehub.nl/ooltgensplaat.

Postcoderoos
De ZonneHub maakt gebruik van de Postcoderoosregeling van de overheid: deelnemers aan lokale collectieve zonnedaken hoeven - net als bij zonnepanelen op eigen dak - geen energiebelasting te betalen over de stroom die ze opwekken voor hun eigen elektriciteitsverbruik. Een van de voorwaarden die de overheid hieraan stelt is dat zij en het dak zich in dezelfde “postcoderoos” bevinden. De ZonneHub op ’t Centrum in Ooltgensplaat is open voor inwoners uit Ooltgensplaat, Middelharnis, Achthuizen/Langstraat, Zuidzijde, Den Bommel, Oude-Tonge en Stad aan ’t Haringvliet.   De overheid garandeert de belastingkorting voor een periode van 15 jaar. Dit is beter dan zonnepanelen op het eigen dak; waarbij de toekomst van de salderingsregeling nog onzeker is.
Goedereede
Ook in Goedereede stelt de Gemeente op korte termijn een van haar daken beschikbaar. Gert-Jan van Veen – bewoner van een huis met beschermd stadsgezicht – is één van de initiatiefnemers, en presenteert de plannen vanavond (16 mei) tijdens de dorpsvergadering. Naast Goedereedenaars kunnen ook inwoners uit Stellendam, Ouddorp, Dirksland en Melissant mee doen aan dit initiatief. De verkoop start naar verwachting in juni.  Bij grote interesse in de daken op Ooltgensplaat en Goedereede zullen er meer collectieve zonnedaken volgen.
Meer informatie over de ZonneHub in Ooltgensplaat is te vinden op www.zonnehub.nl/ooltgensplaat.
Op de hoogte blijven van andere zonnedaken op het eiland, waaronder het dak in Goedereede? Mail naar zonnedaken@deltawind.nl
Meer informatie over de postcoderoosregeling:  www.hieropgewekt.nl15 mei 2017

Maikel Peeman verlegd opnieuw zijn grens op de 3000m
 

UTRECHT/MIDDELHARNIS - Vrijdag 12 mei was de atletiekbaan van AV Phoenix in Utrecht het toneel voor de eerste Track Meeting van het baanseizoen 2017. Deze wedstrijden worden doorgaans goed bezocht door sterke atleten uit het hele land, namens AV Flakkee reisden vijf atleten af met als voornaamste man Maikel Peeman die met 8.33:37min opnieuw een persoonlijk record liep.
 

Peter Pollemans begint de vorm van weleer weer steeds meer te krijgen.

Ondanks de zware regenval kwamen maar liefst 605 atleten naar Utrecht om te strijden tegen elkaar, én tegen de klok. De 3000m stond als slotonderdeel op het programma met start om 22.30u. Echter door de hevige buien moest er diverse malen worden onderbroken en was er bijna een uur uitloop. "Gelukkig werd het rond 22.15 droog en zo konden we een goede warming-up doen én, het belangrijkste, onder goede omstandigheden de wedstrijd lopen", aldus Freek Goedhart die voor de tweede maal in Utrecht in actie kwam. Kort na elven ging het dan gebeuren, de snelste 29 atleten stonden klaar voor de eerste serie 3000m met daarbij Maikel Peeman namens Flakkee. "Na de 8.39min van drie weken geleden mik ik nu op een tijd rond de 8.30, dat is scherp maar het zit er in". Met rondjes van 68/69sec lag het tempo net niet hoog genoeg naar Peemans' zin, hij zat goed op de voorste posten, in de eerste kilometer rond stek zeven maar halverwege zagen we hem zelfs even op kop lopen. Met 5.43min op de klok na 2km was duidelijk dat er onderweg 3sec verspeeld waren op het schema 8.30. In de laatste 600m gingen toppers als Zwama, Bolink en Maas los en Peeman hield knap stand op de vierde stek. Met een goede slotronde finishte hij na 8.33:37, een fantastische tijd en een nieuw persoonlijk record. "De eerste rondjes hadden van mij wat harder gemogen, daar ligt de winst, maar het is een PR en dat is altijd lekker".
 
In de tweede serie zagen we Ricardo Sint Nicolaas en Eric Wolfert in actie. Sint Nicolaas liep zijn eerste baanwedstrijd na de marathon van Rotterdam waar hij prachtig debuteerde met 2.39u. Hij volgde keurig in de voorhoede van de groep en versnelde in de laatste ronden nog goed om zo na 9.15.92 te finishen. Wolfert finishte na 9.39:36 en was niet echt tevreden. "Ik mis nog wat power, daar ga ik komende weken aan werken, dan kan het zeker sneller". In de derde serie kwamen de gebroeders Goedhart in actie, beiden presteerden sterk. Freek Goedhart zat perfect gepositioneerd, in een treintje van zeven atleten kon hij uiterst zuinig meelopen en met een imposant snelle laatste ronde finishte hij na 9.53:98. Ruud Goedhart liep eveneens sterk, de laatste ronden liep hij alleen maar met 10.55:00 behaalde hij zijn doel om onder de 11min te blijven.
 
Op zondag 7 mei kwam David Bouman in actie op de 5km wegwedstrijd in Spijkenisse. In de eerste kilometer bleek Timo de Geus een maatje te groot, Bouman verdeelde ook nu zijn krachten goed en voerde in de laatste kilometer nog een flinke versnelling door om zo na 16.17min te finishen, een verbetering van 17sec op zijn persoonlijke toptijd. Peter Pollemans liep de 10km en finishte op een goede minuut van winnaar Lars Rooskens in 36.24min. Een jaar of zes geleden was hij de vaandeldrager van Flakkee, helaas kampte hij met veel blessures maar nu lijkt hij langzaam maar zeker weer op de goede weg terug. Donderdag 18 mei zal bij AV Flakkee de Auto Wisse 1500m plaatsvinden, daarin zullen opnieuw veel Flakkeese atleten in actie komen. Maikel Peeman zal er deze editie niet bij zijn, hij gaat op trainingskamp naar Barcelona en hoopt een week later in nog betere vorm terug te komen. "Op zaterdag 27 mei ga ik naar het Belgische Oordegem waar ik wil schitteren op de 5000m, als ik onder de 14.35min loop heb ik kans op deelname van het EK junioren, dat zou fantastisch zijn", aldus Peeman die met de 8.33min op de 3000m zeker kans maakt om dit te verwezenlijken.14 mei 2017

Ook de Stichting verenigd in kracht steunt Op de bres tegen MS

DIRKSLAND - Op de valreep heeft ook de Svik haar bijdrage aan Op de bres tegen MS overgemaakt. Het heeft even geduurd voordat de bijdragen bijeen waren gebracht, omdat alle verschillende onderdelen van de Svik mee wilden doen. Sommige activiteiten zijn namelijk wekelijks, andere om de twee weken, één maal per maand of zelfs speciaal georganiseerd ten behoeve van de actie.Zoals vele andere welwillende Flakkeëenaars, wilde de Svik,  de stichting ‘Op de bres tegen MS’ ook een handje helpen. Al snel werden er vanuit de verschillende onderdelen acties en activiteiten op touw gezet. Zoals bijvoorbeeld een ontzettend druk bezochte kinderspeelmiddag, een vrije dansavond, een benefietavond en een speciale bingoronde. 

Uiteindelijk hebben de bezoekers van de bingo, de leden van de dansclub, de jeugdafdeling, disco en de organisatoren van de rommelmarkt een leuk bedrag bij elkaar gebracht. De Svik heeft dit naar boven afgerond. “Wij zijn blij dat we mee hebben kunnen doen aan de actie Op de bres tegen MS en we hopen van harte op een voor Robbert gunstig resultaat” aldus Leo Soldaat, penningmeester van de Svik. Het resultaat is een bedrag van 1500 euro dat is overhandigd aan Op de bres tegen MS.14 mei 2017

Schotejil houdt Lange Afstand Circuit zwemwedstrijd
 
SOMMELSDIJK - Zaterdag 13 mei heeft De Schotejil in zwembad de Staver een Lange Afstand Circuit (LAC) wedstrijd georganiseerd. Behalve zwemmers van De Schotejil waren er ook deelnemers namens De Stelle en De Gooye. De zwemafstanden bedroegen 400m vrij voor zwemmers tot 10 jaar, 800m vrij voor de 11 en 12 jarigen en de jeugd / senioren konden kiezen uit 800m, 1500m of 2000m vrij. Uiteindelijk werd door 26 zwemmers op diverse afstanden gestart.   
 
 
Bij de meisjes eindigde Meyke van Nimwegen (2008) op 400m vrij als 1e in een clubrecord van 6.19.16, gevolgd door Dominique Overduin (2007) in 6.31.29. Beiden namens de Schotejil. Bij de jongens was er een mooie winnende tijd voor Luuk Voogd (2007) namens de Stelle in 6.15.33.
 
Bij de junioren werd 800m vrij gezwommen en eindigde Aisha Nobels (2005) namens de Schotejil als 1e in 11.00.16, gevolgd door Charlize Rovers (2006) en Anouk Roon (2005) resp. als 2e (13.53.46) en 3e (14.05.55) namens de Stelle. Bij de jongens kwam Laurens Kalle (2006) uit op een 1e plaats in 11.31.50, gevolgd door Jesse Moelker als 2e in 13.56.60. Beiden namens de Schotejil.
Op de 800m vrij in de categorie Jeugd werd Lieske Zijlstra in een clubrecord 1e in 10.00.19, gevolgd door Lotte Tillema als 2e in 10.07.97. Bij de jongens Jeugd werd een spannende race gezwommen met als resultaat Aron Paasse als 1e in 9.36.04 en Luuk Kieviet als 2e in 9.37.80. Namens de Stelle zwom Jarno Klink naar de 3e plaats in 11.04.99.
 
Op 1500m vrij won Lotte Middelbos namens de Schotejil in een clubrecord bij de senioren in 19.54.03. Twee zwemsters van de Gooye, te weten Chloë Keehnen en Yvonne Visser werden resp 2e (22.22.39) en 3e (23.28.92). Bij de jongens  werd Jacob Mackloet 1e in 17.14.16, gevolgd door Julien Tanis als 2e (19.19.07) en Xander Vis als 3e (19.37.95). De 2000m vrij werd gewonnen door Jorian Tanis (22.54.69) in een clubrecord. Niels Albrechts werd 2e (24.39.92) en Frank van der Voordt (25.36.89) eindigde als 3e. Allen namens de Schotejil.
12 mei 2017

Brandweermannen Jan Mackloet en Ab Tieleman Koninklijk onderscheiden
 
OUDE-TONGE/STAD AAN HET HARINGVLIET - De heren Jan Mackloet en Ab Tieleman zijn vrijdagavond 12 mei benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De twee bandweermannen van de blusgroep Stad aan ’t Haringvliet en Oude-Tonge kregen hun onderscheiding uitgereikt door locoburgemeester Frans Tollenaar van de gemeente Goeree-Overflakkee.


v.l.n.r.: Ab Tieleman, Frans Tollenaar, mevrouw Mackloet en Jan Mackloet

Jan Mackloet verlaat na 37 jaar de vrijwillige brandweer. Hij trad in 1980 in dienst en heeft de benodigde papieren gehaald om zijn taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Jan is het boegbeeld van de blusgroep Stad aan ’t Haringvliet. Hij zorgde voor “zijn” mannen zoals het een leider betaamt. De declaraties waren altijd in orde, de kazerne en het voertuig zijn altijd op orde gehouden. Met oud en nieuw was het geen vraag of hij in het dorp was of niet. Omdat hij in Middelharnis werkt is hij ook lange tijd tijdens kantooruren beschikbaar geweest voor de blusgroep Middelharnis en later de Olympiakazerne. Kortom, een brandweerman in hart en nieren met hart voor de zaak.

Ab Tieleman heeft zich ruim 43 jaar ingezet voor de vrijwillige brandweer en ook hij heeft de benodigde certificaten gehaald en trainingen gevolgd. 43 jaar heeft hij bij nacht en ontij alles losgelaten als hij gealarmeerd werd om zo snel mogelijk zijn werk bij de brandweer te gaan doen. Door zijn lange staat van dienst is hij een voorbeeld geweest voor vele jonge brandweermensen welke momenteel lid zijn van blusploeg Oude-Tonge. Ook is hij vele jaren leider van de jeugdbrandweer van Oude-Tonge geweest, waar hij met veel overgave de jeugd de brandweerkneepjes bijbracht. De donderdagavond, oefenavond van de blusploeg, stond altijd ingepland voor de brandweer en hij heeft menig keer zijn kennis en kunde gebruikt om het oefenen leuk en leerzaam te maken in de vorm van het uitzetten van een oefening.

Door hun lange staat van dienst hebben zij veel kunnen betekenen voor de bevolking van Stad aan ’t Haringvliet en Oude-Tonge maar zeker ook ver daarbuiten als ze werden ingezet om assistentie elders in de regio te gaan verlenen.


12 mei 2017

Inspraakavond voorontwerpbestemmingsplan Den Bommel, Herkingen en Stad aan ’t Haringvliet
 
Van 9 mei tot en met 19 juni 2017 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Drie kernen Den Bommel, Herkingen en Stad aan ’t Haringvliet’ ter inzage. De gemeente
Goeree-Overflakkee organiseert op maandag 29 mei 2017 een inspraakavond over dit voorontwerpbestemmingsplan. Tijdens deze avond krijgen de aanwezigen een korte presentatie over het plan en kunnen zij vragen stellen en hun mening geven.

 
Het voorontwerpbestemmingsplan gaat over de drie dorpskernen Den Bommel, Herkingen en Stad aan 't Haringvliet. Op dit moment hebben deze kernen nog ieder een eigen bestemmingsplan. Vanuit de Wet ruimtelijke ordening is de gemeente verplicht om na tien jaar een bestemmingsplan te actualiseren. Dat moment is voor deze drie plannen aangebroken en vormt daarmee de belangrijkste reden om de bestemmingsplannen te herzien.
 
De drie dorpskernen vielen voor de herindeling onder drie gemeenten, die verschillende bureaus inhuurden om de bestemmingsplannen te maken. Hierdoor verschilden de plannen op punten van elkaar. Met de bestemmingsplanherziening worden de verschillen rechtgetrokken en sluit het plan aan bij de eerder vastgestelde bestemmingsplannen en beleidsnotities van de gemeente Goeree-Overflakkee. Uniformiteit, flexibiliteit, eenvoud en participatie vormen de belangrijkste uitgangspunten in het voorbereidingsproces om te komen tot het nieuwe bestemmingsplan.
 
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Drie kernen Den Bommel, Herkingen, Stad aan ’t Haringvliet’ biedt het planologische juridische kader om de bestemmingsplanherziening mogelijk te maken.
 
Inspraakavond
De gemeente Goeree-Overflakkee organiseert op maandag 29 mei 2017 een inspraakavond voor belangstellenden om kennis te nemen van het voorontwerpbestemmingsplan. Daarnaast is het mogelijk om vragen te stellen, een mening te geven over het plan en een reactie achter te laten op het plan. De avond start om 19.30 uur en vindt plaats in Bestuurscentrum Het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis.
 
Ter inzage
De stukken zijn tot en met 19 juni 2017 in te zien op het gemeentehuis en digitaal via www.goeree-overflakkee.nl/terinzage.
11 mei 2017

Nieuwe overeenkomst openbare verlichting Goeree-Overflakkee
 
De gemeente Goeree-Overflakkee en CityTec ondertekenden op donderdag 11 mei 2017 een meerjarige samenwerkingsovereenkomst voor het onderhoud van de openbare verlichting op Goeree-Overflakkee. In de overeenkomst staan onder meer afspraken over onderhoud en vervanging van armaturen, het verminderen van storingen en storingsduur, duurzaamheid en communicatie naar inwoners. 
 
De officiële ondertekening van de overeenkomst vond plaats op donderdag 11 mei in het gemeentehuis in Middelharnis. Wethouder Arend-Jan van der Vlugt en directeur René van den Hoof van CityTec ondertekenden de overeenkomst.
 
Overeenkomst
In de overeenkomst staat onder meer dat CityTec op Goeree-Overflakkee ruim 3.500 verouderde armaturen vervangt door onderhoudsarme en energiezuinige LED-verlichting. Na de grootschalige vervanging van de armaturen, voldoet Goeree-Overflakkee al in 2018 aan doelstellingen voor 2020 uit het landelijke Energieakkoord op het gebied van openbare verlichting. ‘Deze vervanging zorgt niet alleen voor minder storingen, maar levert ook een forse energiebesparing op. Daarnaast draagt het bij aan het behalen van onze eigen duurzaamheidsdoelstelling om in 2020 energieneutraal te zijn’, aldus wethouder Arend-Jan van der Vlugt.
 
Aanbesteding openbare verlichting
De overeenkomst is bijzonder voor de gemeente, omdat er bij de aanbesteding is gekozen voor prestatie-inkoop. Kern van deze innovatieve manier van inkopen is dat de opdrachtgever niet meer alles tot in detail dicteert, maar durft te vertrouwen op de expertrol van de leverancier. De leverancier die de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt, krijgt hierdoor alle ruimte om zich te onderscheiden van zijn concurrenten. Het resultaat is een betere samenwerking en afstemming.
 
CityTec
CityTec scoorde in de totale beoordeling het hoogste cijfer en is dus de winnaar van de aanbesteding. CityTec beheert en onderhoudt in ruim 100 Nederlandse gemeenten de openbare verlichtings- en verkeersinstallaties. De gemeente gaat een verbintenis aan van drie jaar met vijf keer de mogelijkheid om de samenwerking met één jaar te verlengen.10 mei 2017

Repair Café viert 1e lustrum

MIDDELHARNIS - Z
aterdag 6 mei was het feest, omdat het 5 jaar geleden is dat de start van ‘t Repair Café in Middelharnis werd ingeluid. Op de gebruikelijke reparatie-morgen op deze eerste zaterdag van de maand, werden de bezoekers getrakteerd op een jubileum-gebakje. Het team sloot af met een gezamenlijke lunch in de reparatieruimte en 's middags was er een gezellige bijeenkomst voor betrokkenen.


Goed voor Goed biedt een karrevracht vol gereedschap


Een heel scala van mensen was aanwezig om gezamenlijk dit heugelijke feit te vieren. Bij het ‘team 2017’ van ons Repair Café zijn ook weer even een paar oud-vrijwilligers aangeschoven. En Joost van Welsenis van kringloopcentrum Goed voor Goed, die al enkele jaren huisvesting verleent. Verder uiteraard Fred Warbroek. Tevreden concludeerde hij dat zijn initiatief om in 2012 het samen repareren als duurzaamheidproject ook op Goeree-Overflakkee te starten, nooit zo tot bloei had kunnen komen zonder het support van een motiverend netwerk en de maandelijkse inzet van de vrijwilligers.

Ook wethouder de Jong was er namens de gemeente Goeree-Overflakkee. Naast felicitaties met het bereiken van deze mijlpaal, sprak hij de aanwezigen toe om vooral door te blijven gaan. Om waar mogelijk de manier waarop wij handen en voeten geven aan het motto "Weggooien? Mooi niet!" nog beter op de kaart te zetten. Hij benadrukte dat juist burgerinitiatieven door de gemeente zeer op prijs worden gesteld. En deelde de gedachte dat afval feitelijk niet bestaat, dat alles is opgebouwd uit grondstoffen die voor hergebruik in aanmerking komen.

Gered Gereedschap

Naast festiviteiten heeft dit Repair Café in de jubileummaand ook een actie georganiseerd voor Gered Gereedschap. Giften tijdens de repairdag in april en een flinke duit van DeltaWind leverden een donatie op van €250,- voor dit goede doel. Daarnaast is een aanhanger vol bruikbaar gereedschap van Goed voor Goed naar de Hobbywerkplaats Westvoorne gebracht. Materiaal dat dus niet weggegooid wordt, maar opgeknapt en o.a. in ontwikkelingslanden aan jongeren de kans biedt een zelfstandig bestaan op te bouwen. Mooi zó!


10 mei 2017

Nieuw bestuur voor Stichting Verenigingsgebouw Ons Huis
 
HERKINGEN - Per 1 mei 2017 is het bestuur van Stichting Verenigingsgebouw Ons Huis in Herkingen afgetreden. Na een gezamenlijke vrijwillige inzet van 17 tot 43 jaar heeft het voormalige bestuur besloten dat het tijd is om plaats te maken voor een nieuw bestuur.
 


Herkingen telt voldoende inwoners die het plaatselijke verenigingsgebouw een warm hart toedragen. Een nieuw bestuur was dan ook snel gevormd en gaat zich inzetten om Verenigingsgebouw Ons Huis als gezellige ontmoetingsplaats voor de kern Herkingen te behouden. Als nieuwe bestuursleden zijn aangetreden:
 
Voorzitter: Cornelis van Eck
Penningmeester: Joar van der Velde
Secretaris: Connie Bestman
 
De nieuwe voorzitter, Cornelis van Eck, wil bereiken dat Ons Huis een open karakter heeft waar iedereen zich welkom voelt. “Ons Huis moet ten dienste van Herkingen staan, daarom zijn begrippen als laagdrempeligheid, toegankelijkheid en gezelligheid erg belangrijk.  Ons Huis is beschikbaar voor allerlei activiteiten, niet alleen voor verenigingen die activiteiten voor de kern willen organiseren, maar ook voor alle soorten familieaangelegenheden.”
 
Frans Tollenaar, kernwethouder voor Herkingen, roemt de inzet van het aftredende bestuur en zegt dankbaar te zijn voor alle uren die zij hebben besteed aan Ons Huis. “Hierdoor hebben de inwoners van de kern Herkingen steeds een verenigingsgebouw tot hun beschikking gehad.” De wethouder wenst het nieuwe bestuur succes met het voortzetten van deze taak. “Ik ben blij dat deze bestuursleden laten zien dat zij hart hebben voor hun kern en gezamenlijk een belangrijke voorziening in stand willen houden. Hier is sprake van stevige vrijwillige inzet en dat wordt niet alleen door mij, maar door het voltallige gemeentebestuur zeer gewaardeerd.”9 mei 2017
 

Voorontwerp bestemmingsplan Drie kernen Den Bommel, Herkingen, Stad aan 't Haringvliet

Het plangebied betreft de drie dorpskernen Den Bommel, Herkingen, Stad aan 't Haringvliet. Het primaire doel om het bestemmingsplan te herzien is de actualiseringsplicht uit de Wet ruimtelijke ordening. Daarnaast vormen uniformiteit, flexibiliteit en eenvoud de voornaamste doelen om de nu nog drie geldende bestemmingsplannen te herzien. In het voorontwerp bestemmingsplan worden vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet geen wijzigingsbevoegdheden meer opgenomen. Nieuwe ontwikkelingen worden alleen meegenomen als deze concreet of vergund zijn. Het voorontwerp bestemmingsplan "Drie kernen Den Bommel, Herkingen, Stad aan 't Haringvliet" biedt het planologische juridische kader om deze actualisatie mogelijk te maken.

Inzage

De stukken kunt u inzien in het gemeentehuis van Goeree-Overflakkee, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis. Het gemeentehuis is geopend op maandag en vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 09.00 uur 11.00 uur. De gemeente werkt alleen op afspraak. U kunt het voorontwerp bestemmingsplan (inclusief bijlagen) in pdf-formaat ook inzien onder aan deze pagina en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Bij verschillen tussen het digitale en het papieren plan is het digitale plan op www.ruimtelijkeplannen.nl bepalend.

Inspraakavond

Op 29 mei 2017 zal in het Rondeel aan de Dwarsweg 40 te Middelharnis om 19:30 uur een inspraakavond met korte presentatie worden gehouden over het voorontwerp bestemmingsplan "Drie kernen Den Bommel, Herkingen, Stad aan 't Haringvliet". 

Inspraakreacties

Tot en met 19 juni 2017 kunt u bij voorkeur schriftelijk, maar ook mondeling, uw inspraakreactie op het voorontwerp bestemmingsplan "Drie kernen Den Bommel, Herkingen, Stad aan 't Haringvliet" kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis.

Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u telefonisch een afspraak maken met de heer T.J. van Rossum  van de afdeling Externe Ontwikkelingen, via algemeen telefoonnummer 14 0187. Van mondelinge inspraakreacties wordt een verslag gemaakt. De ingekomen inspraakreacties worden betrokken bij de besluitvorming om te komen tot een ontwerp bestemmingsplan.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer T.J. van Rossum van de afdeling Externe Ontwikkelingen, via algemeen telefoonnummer 14 0187.8 mei 2017


ZC de Schotejil succesvol op Nederlandse Masters Kampioenschappen
 

MIDDELHARNIS - Het weekend van 6 en 7 mei heeft ZC de Schotejil uit Middelharnis deelgenomen aan de Open Nederlandse Masters Kampioenschappen lange baan in Eindhoven. De 8 Schotejillers behaalden in totaal 8 ereplaatsen en verbeterde 7 persoonlijke records.Marjon van Kempen zorgde voor dubbel succes op de rugcrawl door zowel de 100m (1:14.88) als de 200m (2:44.81) te winnen. Op de 50m vrij (30.31) en de 200m vrij (2:35.02) verbeterde Marjon nog haar persoonlijke records. Frank van der Voordt behaalde met een fikse verbetering van zijn inschrijftijd zilver op de 1500m vrij (19:55.64). Bronzen medailles waren er voor Frank op de 800m vrij (10:46.25), de 200m rug (2:38.09) en de 400m wisselslag (5:31.32). Niels Albrechts zwom op de 800m vrij (10:11.78) ook naar het brons. Nico Paasse verbeterde zijn persoonlijke records op de 200m vrij (2:30.65), de 400m vrij (5:15.91) en de 800m vrij (10:54.08). Eline Roeland verbeterde haar persoonlijk record op de 100m schoolslag (1:28.10). Whitley Rens verbeterde haar persoonlijk record op 800m vrij (13:09.67).
Op de 4x100m vrij estafette kwam De Schotejil aan de start met een heren- en een damesploeg. De herenploeg met Mark Costeris, Nico Paasse, Frank van der Voordt en Niels Albrechts zwommen in een tijd van 4:09.84 naar het zilver. De damesploeg met Danica Koedoot, Whitley Rens, Eline Roeland en Marjon van Kempen grepen op zowel de 4x100m vrij (4:49.24) als op de 4x50m wisselslag (2:21.74) net naast de medailles en behaalde op beide estafettes een 4e plaats.7 mei 2017

Werkzaamheden natuurspeeltuin Buutenplaets eindelijk van start
 
SLUISHAVEN - Na een voorbereiding van anderhalf jaar en het tekenen van de laatste vergunningen en huurovereenkomsten met het waterschap Hollandse Delta konden de werkzaamheden voor de natuurspeeltuin Buutenplaets eindelijk van start. Eigenlijk was 11 maart op NL Doet dag de bedoeling maar nu bijna 2 maanden later was het zover. De grote groep vrijwilligers stonden weer klaar met mankracht en materieel om de grondwerkzaamheden te beginnen. 2 rupskranen, 3 minigravers, een trekker en grondkar, zandauto’s en vrachtwagen met oplegger en 17 vrijwilligers begonnen om 7 uur in de ochtend van 6 mei aan de klus.

 

Initiatiefnemers en wethouder Van der Vlugt

Alles gecoordineerd door Imar Kleijburg van Imar Infra en in samenwerking met Martijn Klem van onze founding partner AMK GWW. Jan vermeer van Fugro Geoservices had de maatvoering gedaan en het uitzetten van de gps.
 
Het ontgraven van de vijver het maken van terpen door  Joost Tanis van de Jaro Group, het plaatsen van de kruiptunnel en de speelbomen het transporteren van de grond door Sjaak Vreeswijk en het aanvoeren van het zand door Machiel van Zanten en Jan Tijl van Van Zanten transport en overslag vormden de grootste onderdelen. Naast het graven van proefsleuven voor de waterpartij door Henk Renes, Rene Proper en Kevin van Leeuwen en met het plaatsen van de fietsenrekken door Dennis van Kempen en het aanleggen van het terras van het Oude weeghuisje dat nu een uitgiftepunt zal worden voor de horeca waar ook al de eerste picknickbank voor geleverd werd door Wout Los van Oranje BV . Reinier Plooy ontpopte zich als kampioen uitvlakker van de waterpartij.
 

De groep vrijwilligers 

Om 9 uur klom wethouder Arend Jan van der Vlugt op de rupskraan en met alle gemak en ervaring verplaatste hij de grond voor de vijver. Enthousiast dacht hij mee over alle activiteiten die de stichting op wil zetten van een strandje bij de haven tot speelobjecten in het water en het 50 dingen boekje die je gedaan moet hebben voor je twaalfde op Goeree Overflakkee. Maar ook outdoor Sports evenementen op en rond het water.
 
Het weeghuisje zal totaal vernieuwd worden naar een ontwerp van Kees Wuijckhuijse architect en bestuurslid en krijgt de naam “Buutenhuus”. Petra Wevers als ontwerpster van de natuurspeeltuin zorgde voor de plaatsing en de veiligheids onderdelen van de speelbomen en kruiptunnel. En Wim noordzij vanuit het bestuur liet zijn kinderen proefspelen op de eerste onderdelen.
 
De Stichting zal over drie weken weer een grote slag maken en er wordt nog een crowdfunding actie gestart voor specifieke speeltoestellen zoals de wilgenhutten en het klim en klauterbos en de glijbaan.
De grootste uitdaging wordt de waterpartij en het circulatie systeem met de haven.
 
Oproep blijft voor materialen in natura die we altijd goed kunnen gebruiken en natuurlijk vrijwilligers die op een of andere manier een bijdrage willen leveren.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Noordzij 0653142432 wim@event-broker.com7 mei 2017

Jeugdzwemmers Goeree-Overflakkee zwemmen laatste sezoenswedstrijd KNZB Circuit
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - De eilandelijk zwemploeg, bestaande uit jonge zwemmers van De Gooye, De Stelle en De Schotejil, heeft zaterdag 6 mei deelgenomen aan de 4e en laatste wedstrijd van het Minioren-Junioren Circuit van de KNZB in Alblasserdam. Er werden door de eilandelijke zwemmers 9 ereplaatsen behaald en diverse persoonlijke records verbeterd.
 

Laurens Kalle (2006) won zowel 100m vrij (1.10.95) als 200m wisselslag (2.57.93). Meyke van Nimwegen (2008) zwom eveneens twee maal naar goud op resp. 50m rugslag (42.91) en 100m wisselslag (1.33.38). Phaedra Meijer (2004) werd 2e op 50m schoolslag (40.13) en 3e op 100m wisselslag (1.20.66). Luuk Voogd (2007) werd 2e op 100m wisselslag (1.35.89) en 2e op 50m rugslag (44.23). Op 100m schoolslag zwom Eva v.d. Slik (2006) naar de 3e plaats (1.45.77).
 
Een aantal keren grepen de eilandelijke deelnemers net naast medailles. Desondanks zijn toch ook de behaalde 4e plaatsen vermeldenswaardig van o.a. Thalia Meijer (2007) op 100m vrij (1.23.19), Jarno Klink (2003) op 50m schoolslag (41.86) en 100m wisselslag (1.19.07), Dominique Overduin (2007) op 200m wisselslag (3.27.80), Joep van den Hooven (2002) op 200m vrij (2.34.11), Daniel ’t Mannetje (2004) op 200m vrij (2.26.59) en Phaedra Mejer (2004) op 200m vrij (2.39.49).4 mei 2017


Samenwerking drie O’s verbeeld in nieuw logo GO-markt
 
De gemeente Goeree-Overflakkee hecht veel waarde aan een gelijkwaardige, intensieve samenwerking tussen onderwijs, werkgevers en overheid (de zogenaamde drie O’s). Daarom wordt een fysieke samenwerkings- en ontmoetingsplek geopend op Goeree-Overflakkee: de GO-markt. Hier kunnen werkgevers, werkzoekenden, docenten, leerlingen en ambtenaren (die werkzaam zijn op het gebied van re-integratie en de Participatiewet) elkaar vinden en verbinden.
 
Door onderwijs en werkgevers samen te brengen wordt het onderwijsaanbod afgestemd op
de behoefte in de praktijk. Stage en leer/werkplekken zijn makkelijker in te vullen en jongeren verlaten de opleiding met de juiste vaardigheden waar het bedrijfsleven naar vraagt. Daarnaast blijkt dat ondernemers vaak langdurig blijven zitten met vacatures, terwijl de overheid een divers bestand heeft aan uitkeringsgerechtigden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met een sterker, structureler en frequenter persoonlijk contact is een match sneller tot stand gebracht.
 
Logo GO-markt
De efficiënte en effectieve samenwerking is in het
logo voor de GO-markt verbeeld in de vorm van drie spreekwolken. Deze overlappen elkaar en zijn opgebouwd uit de drie O’s: Ondernemers, Onderwijs en Overheid. Samen vormen ze een spreekwolk in de vorm van een schild. Dit symboliseert de samenwerking tussen de drie partijen. Door het aangaan van het gesprek en de uitwisseling van kennis: samen sta je sterk. Het logo roept daarnaast verschillende beelden op: laagdrempelig, beweging, verbinden, uitnodigend, groei (loopbaan, toekomst). Ook de kleuren zijn niet zonder reden gekozen. De inrichting van het algemene informatieve deel van de GO-markt gebeurt aan de hand van de kleuren van de branche indeling zoals die voor het VMBO is ontwikkeld. Deze kleuren komen terug in het logo voor de GO-markt.
 
Meer (lokale) arbeidsplaatsingen
De wens voor de ontwikkeling van een GO-markt is mede ontstaan vanuit de Participatiewet. Het doel is het creëren en invullen van zoveel mogelijk arbeidsplaatsen. Meer (lokale) arbeidsplaatsingen versterkt de zelfredzaamheid van de inwoners en voorkomt een uitkeringsafhankelijkheid. Daarnaast past een GO-markt uitstekend bij de ambitie van de gemeente om samenwerken en samen doen centraal te stellen, waarbij de gemeente initieert, organiseert en faciliteert. Wethouder Gerrit de Jong (Sociale Zaken) zegt hierover: “De duurzame verbinding tussen Ondernemer, Onderwijs en Overheid is één van de pijlers voor het behouden en ontwikkelen van de eilandelijke economie en de arbeidsmarkt. Door ervoor te zorgen dat werkgevers, scholen en werkzoekenden elkaar vinden en elkaar verder brengen, ontstaat een win-win situatie.”
 
Opening GO-markt
De GO-markt wordt ingericht in de bibliotheek in Middelharnis (Kerkepad 11) en opent naar verwachting medio mei de deuren. Een maand later wordt de GO-markt officieel geopend. Binnenkort wordt een deel van de bibliotheek geschikt gemaakt voor de komst van de GO-markt en heringericht. De bibliotheek blijft er immers zelf ook gevestigd. Voor bibliotheekbezoekers kan dit enige overlast geven.
 
Meerwaarde voor bibliotheek
Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta ziet de komst van de GO-markt als een mooie ontwikkeling voor de invulling van hun bibliotheektaken. “Samenwerken met participanten van de GO-markt levert nieuwe doelgroepen en een nieuw activiteiten- en cursusaanbod op. Met de komst van de GO-markt zullen de openingstijden van Bibliotheekvestiging Middelharnis worden uitgebreid. Ook een positieve ontwikkeling!”, zegt Victor Thissen, directeur Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta.
 
Meer informatie
Wilt u meer informatie over de GO-markt of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met arbeidsmakelaar Rolf Grielen (r.grielen@goeree-overflakkee.nl). U kunt ook bellen naar het algemene telefoonnummer 14 0187.4 mei 2017

 

Ook in 2017 weer een Menheerse Havendag?
 
Het was even heel spannend: komt er ook in 2017 weer een Menheerse Havendag? De 1april grap van de stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis zette ook nog eens heel veel mensen op het verkeerde been: door samenwerking met sinterklaas in plaats van een zomerfeest een wintereditie van het evenement? Uiteindelijk gaf een positieve reactie op een subsidieaanvraag onlangs de zucht van verlichting bij de organisatie: de Menheerse Havendag 2017 gaat er komen op 1, 2 en 3 juni!
 
De havens en de historische kern van Middelharnis zullen vanaf donderdag 1 juni weer bruisen van de activiteiten met het leukste en grootste maritieme feest van Goeree-Overflakkee. De organisatie is in volle gang en het programma van alweer de vierde editie Havendag-nieuwestijl zit weer boordevol en voor iedereen, met of zonder zeebenen, is wel wat te beleven. 

Coerd de Heer, organisator namens de Stichting Behoud Scheeptsimmerwerf Middelharnis, is heel blij met de gemeentelijke toezegging: “We weten intussen dat we de goede koers varen
met het evenement en dat we vorig jaar Middelharnis en Goeree-Overflakkee regionaal goed en mooi op de kaart hebben gezet. Onder andere 4 uur live Radio Rijnmond vanaf het evenement op vrijdag, dat krijg je niet zomaar eventjes voor elkaar. Het blijft echter wel een grote uitdaging om het geheel financieel rond te krijgen. Achter de schermen zijn we al sinds oktober bezig met de organisatie en fondsenwerving. We hebben met 10 grotere en
betrokken bedrijven van het eiland een solide groep Vrienden van de Havendag waardoor we wel alvast de nodige voorbereidingen konden treffen. Nu we die bredere financiële basis hebben, rollen we alles uit en gaan we de overige bedrijven en de bezoekers zelf vragen ons te
helpen.”
 
Het programma voor 2017 is bijna rond en wordt volgende week gepresenteerd. De kostenbegroting van al dat moois is echter nog zeker niet volledig gedekt. Is dat niet een groot risico? Coerd: “Natuurlijk is dat niet de situatie die je zou willen, maar we hebben dit jaar het kruit droog gehouden tot de subsidie zeker was. Gezien de reacties van het publiek en de lokale bedrijven hebben we er het volste vertrouwen in dat we uiteindelijk de begroting
gedekt krijgen. We zijn volop bezig met onze vriendelijke bedelactie: voor het bedrijfsleven is er een Havendag Bedelboekje waar allerlei mogelijkheden en tegenprestaties is staan en particulieren vragen we om ons Maatje of Topmaatje te worden.
 
Topmaatje of Maatje van de Menheerse Havendag?
Voor een bijdrage van minimaal 25 euro ben je Topmaatje en krijg je, naast grote dankbaarheid twee drankjes op de Menheerse Werf en een prachtige vlag van 100x150cm. Die kan dan gelijk ieder jaar twee weken voor het evenement in top! Maatjes betalen minimaal € 15 en krijgen dezelfde dankbaarheid en drankjes. Daar bovenop
mogen de eerste 200 maatjes meevaren met de vlootschouw op vrijdagavond. Wil je het evenement steunen met je bedrijf of als particulier? Een mailtje aan havendag@menheersewerf.nl is voldoende.
 
Meer informatie over de Menheerse Havendag is te vinden op www.menheersehavendag.nl en de facebookpagina ( www.facebook.com/menheersehavendag), die intussen al bijna 1400 volgers heeft, geeft telkens de laatste ontwikkelingen.


4 mei 2017


Het aanpassen tracé middenspanningskabel en gasleiding aan de Kraaijenissedijk/ West Havendijk in Melissant

MELISSANT - Het college van dijkgraaf en heemraden heeft besloten een water- en wegenvergunning te verlenen voor het aanpassen tracé middenspanningskabel en gasleiding aan de Kraaijenissedijk/ West Havendijk in Melissant, dossiernummer D0037054.

Start bezwaartermijn (6 weken): 26 april 2017. De vergunning ligt ter inzage bij waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk. U kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling Vergunningverlening, 0900 2005005 (lokaal tarief).

Bezwaar maken
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon wiens belang rechtstreeks bij een vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag nadat de vergunning ter inzage is gelegd, tegen de vergunning bezwaar instellen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk en moet ten minste bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening
Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking daarom kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het postadres van deze Voorzieningenrechter is Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

Voor het doen van een verzoek tot voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor de hoogte van de griffierechten kunt u contact opnemen met de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, onder telefoonnummer 010 297 12 34.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde Voorzieningenrechter via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Ridderkerk, 1 mei 2017
Dijkgraaf en heemraden,
Namens deze: ir. H.P. de Vries, afdelingshoofd Vergunningverlening 


3 mei 2017


Inloopavond opschaling windpark Piet de Wit
 
OOSTFLAKKEE - Van 7 april tot en met 25 mei 2017 ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de opschaling van het windpark Piet de Wit bij Ooltgensplaat ter inzage. De opschaling van het windpark betreft de vervanging van de windmolens in de huidige lijnopstelling. De gemeente Goeree-Overflakkee houdt op dinsdag 16 mei 2017 een inloopavond over het windpark. Tijdens deze avond kunnen belangstellenden kennisnemen van de NRD en vragen stellen aan de adviseurs van de gemeente, DCMR en de initiatiefnemers.
 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Voor de concrete invulling van het plaatsingsgebied moet een milieueffectrapportage (MER) opgesteld te worden. Een milieueffectrapportage brengt de milieugevolgen van een besluit in beeld voordat het besluit wordt genomen. Zo kan de gemeente de milieugevolgen bij haar afwegingen betrekken. Het doel van een milieueffectrapportage is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.
 
De eerste stap in de procedure rondom de realisatie van een windpark is het bekendmaken van het voornemen om een MER op te stellen en het ter inzage leggen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De Notitie Reikwijdte en Detailniveau geeft globaal een beschrijving van de activiteit waarvoor de MER wordt opgesteld. Hiernaast staat aangegeven op welke manier en tot welk detailniveau de milieueffecten van dit onderwerp worden onderzocht.
 
Inloopavond
De gemeente Goeree-Overflakkee organiseert op dinsdag 16 mei 2017 een inloopavond voor belangstellenden om kennis te nemen van de stukken. Daarnaast is het mogelijk om vragen te stellen aan adviseurs van de gemeente, DCMR en de initiatiefnemers. De inloopavond is van 19.00 tot 21.00 uur en vindt plaats in ’t Centrum, Weesmolenstraat 12 in Ooltgensplaat. De avond heeft het karakter van een informatiemarkt en heeft geen plenair gedeelte. Belangstellenden kunnen tussen 19.00 en 21.00 uur op elk gewenst moment binnenlopen.
 
Ter inzage
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is tot en met 25 mei 2017 in te zien op het gemeentehuis en digitaal via www.goeree-overflakkee.nl/terinzage. Men kan op de notitie een zienswijze indienen onder vermelding van ‘windpark Piet de Wit’.2 mei 2017

Maikel Peeman verpulverd parcoursrecord in 42e Omloop van Menheerse
 

MIDDELHARNIS - Dat Maikel Peeman zichzelf zou opvolgen als winnaar van de meest prestigieuze wedstrijd van Flakkee was voor velen geen verassing, echter de manier waarop, die was grandioos. Ondanks geduchte tegenstand van Marco Akershoek liet Peeman geen spaan heel van de concurrentie en het parcoursrecord was de ultieme kroon op zijn Koningsdag 2017.
 


Maikel Peeman (76) en Marco Akershoek (145) maakten er
direct een snelle koers van

Met de zon schijnend, weinig wind en een fijne temperatuur was het goed vertoeven onder aan d'n Diek voor de 396 lopers waarvoor Jeanine van der Veer en Wilma van der Wekke om 10.30u namens de hoofdsponsor het startschot losten. Onder de deelnemers waren een aantal bijzondere namen, zo zagen we tweevoudig wereldkampioen kitesurfen Youri Zoon en ook Peter Wielaard, onder de Flakkeese hardlopers een oude bekende. In 1994 liep Wielaard het parcoursrecord, 20.58min, toen lag de start/finish nog op het parkeerterrein van De Staver en was de Omloop 6,9km, sinds de start onder aan d'n Diek is de route 6,8km en op deze huidige route liep Wim Padmos in 2000 naar 21.14. 


De inmiddels 49-jarige Wielaard genoot zichtbaar van het evenement. "Ik zie de ene na de andere oude bekende en dan komen de verhalen gelijk weer boven, dat is prachtig. Ik loop nog twee keer per week en daarnaast doe ik twee fietstrainingen, zo hard als vroeger zal het niet meer gaan, dat mag de nieuwe lichting doen". En daarmee doelde hij vooral op Maikel Peeman, na zijn overwinning van vorig jaar, en zijn zeer snelle 3000m een week geleden, was hij de te kloppen man. "Ik weet dat er naar me gekeken wordt, dat is ook logisch, ik wil zelf ook graag winnen dus ga er alles aan doen".
 


Maikel Peeman geeft alles in zijn laatste meters
op weg naar het parcoursrecord


Die woorden maakte Peeman al in de eerste meters waar, opgezweept door het vele publiek ging het gelijk vol gas richting de molen waar na 1km net binnen de 3min alleen Marco Akershoek nog kon volgen, Ricardo Sint Nicolaas volgde op 3sec, Henkjan den Braven (Nieuwpoort) en Eric Wolfert keken al tegen 18sec achterstand op. In de Molenweg hield Peeman het tempo hoog, de passen waren groot en stuk voor stuk raak, met 20 km/h raasde de 18-jarige Sommelsdijker over het parcours. Akershoek, die als professioneel triatleet kans zag om deze wedstrijd in te passen, was te prijzen in zijn aanvalslust maar iets voor de 3km moest hij een gaatje laten en ondanks dat hij aan een geweldige race bezig was moest hij toezien dat Peeman stukje bij beetje verder wegliep. Na 5km noteerde Peeman 15.10min, een verbetering van zijn persoonlijk record met een doorkomsttijd! Nu moest hij nog 1,8km door tot de eindstreep, en dat waren moeilijke meters vanwege de tegenwind. Peeman hield echter stug vol en met het parcoursrecord binnen bereik gaf hij in de eindsprint alles om uiteindelijk in een weerzinwekkend snelle 20.32min te finishen. Akershoek werd tweede in 21.06 en Ricardo Sint Nicolaas completeerde het Flakkeese podium met een knappe tijd van 21.59min. Wolfert werd vijfde in 23.05 en kort daarachter finishte Peter Wielaard als zevende in 23.18. Nadat hij was bijgekomen feliciteerde hij Peeman met het record. "Het heeft lang genoeg gestaan, je hebt het dik verdient", klonk het sympathiek en vol lof. Peeman genoot zichtbaar van het verworven succes. "Deze dubbelslag is geweldig, het was een mooie strijd en met zoveel thuispubliek langs de kant is deze wedstrijd een feest om te lopen". Tom Groot (23.35), Peter Pollemans (23.40) en Edwin Stolk (23.44) waren op plaats acht t/m tien de overige Flakkeese lopers in de top-10.
 
Bij de dames ging de overwinning opnieuw naar Laurey van den Berge, met 24.38 eindigde ze 17e overall en bleef ze slechts 34sec verwijderd van haar eigen parcoursrecord. Lotte Spruijt was met 28.19 de tweede dame. Bij de junioren werd Zedie Joppe eerste, de pas 10-jarige passeerde al na 29.00 de finish, een zeer knappe prestatie. Voor de deelnemers van Start-Running was de Omloop na twaalf weken van voorbereiding het einddoel, Rick van den Doel was met 36.20 de snelste 'starter'.30 april 2017

Schotejillers actief tijdens internationale lange baan zwemwedstrijd
 

Een kleine delegatie van de Schotejil heeft vrijdag en zaterdag deelgenomen aan de ‘Antwerp International Youth Swimming Cup 2017’. Behalve persoonlijke records waren er ereplaatsen voor o.a. Jorian Tanis, die in zijn leeftijdscategorie de 400m vrij won in 4.20.45, vervolgens 2e werd op 200m vrij (2.02.90) en op 100m rugslag 3e werd in 1.03.92. Ook Lieske Zijlstra behaalde een ereplaats (3e) met 3.00.69 op de 200m schoolslag.
 
Vermeldenswaardige prestaties werden geleverd door o.a. Christian Kalle op 100m vrij (1.11.28) en 200m vrij (2.34.60). Ook Daniel ’t Mannetje zwom een prima 200m vrij (2.32.00).
30 april 2017

DBGC stap dichter bij nacompetitie na zege op Oostkapelle
 
OUDE-TONGE - DBGC heeft zaterdag de vierde overwinning op rij geboekt. Op sportpark De Koepel werd Oostkapelle door een late goal van Jeroen Sep met 1-0 verslagen. Daarmee verstevigde de ploeg van trainer Richard Elzinga de tweede plaats in de competitie én de koppositie in de derde periode, waardoor plaatsing voor de nacompetitie voor promotie naar de eerste klasse weer een stap dichterbij is gekomen.

 
Het duel in Oude-Tonge was niet heel hoogstaand, maar wel spannend. DBGC en Oostkapelle hielden elkaar in evenwicht, waarbij de thuisploeg voor rust de beste kansen kreeg om de score te openen. De doelman van Oostkapelle had echter een antwoord op een vrije trap van Bas Abresch en pogingen van Jeroen Sep en Thijs Tromp, waardoor er voor rust geen goals te bewonderen vielen voor de toeschouwers.
 
Dat DBGC niet goed uit de kleedkamer kwam, is een understatement. Binnen vijf minuten kreeg Oostkapelle drie opgelegde kansen, waarbij Roy Nieuwland enkele keren goed ingreep. Het was het sein voor een levendige tweede helft, waarin het spel op en neer golfde. Zo besloot Thijs Tromp een fraaie individuele actie met een schot op de paal, waarna hij in tweede instantie naast kopte.
 
Aan de andere kant schreeuwde Oostkapelle niet veel later om een strafschop na een vermeende overtreding van Sonny Noordermeer, maar de scheidsrechter wilde er niet aan. Vier minuten voor tijd was de arbiter ook gedecideerd in zijn beslissing toen hij de 1-0 van Jeroen Sep goedkeurde. De aanvaller tikte van dichtbij binnen uit een afgemeten voorzet van Dimri Vogelaar en zou dat volgens de grensrechter van Oostkapelle in buitenspelpositie hebben gedaan. Onterecht, zo oordeelde de scheidsrechter én zo bewezen na afloop van de wedstrijd de beelden.
 
Door de vierde zege op rij staat DBGC nu steviger op de tweede plaats, met drie punten voorsprong op Serooskerke. In de derde periode is de voorsprong op achtervolger Terneuzense Boys met nog twee duels te gaan vier punten. Komende zaterdag gaat DBGC op bezoek bij de kersverse kampioen Bruse Boys.
 
Opstelling DBGC: Roy Nieuwland; Sonny Noordermeer, Wilko Pulleman, Dennie van Druningen, Dimri Vogelaar; Bas Mackloet, Bas Abresch (88’ Joey Jacobs), Robert Koster; Thijs Tromp (90’ Mitchell Heemes), Niels van der Kooij (60’ Yannick Lugthart), Jeroen Sep. 
 
https://youtu.be/8ojwPo1fAg029 april 2017


Ook Goeree-Overflakkee is het afvalputje van Zuid-Holland

Gemeente Goeree-Overflakkee durf eens een vuist te maken

Lees de laatste alinea:  hetzelfde geldt voor Goeree-Overflakkee
28 april 2017

Expeditie Juttersgeluk verbindt en maakt Nederlandse kust schoon

Kustgemeenten geïnspireerd voor lokale participatiemogelijkheden


Delfzijl – Vandaag is de derde Expeditie Juttersgeluk, die 4 weken langs de Nederlandse stranden trok, afgesloten in Delfzijl. Achthonderd mensen voor wie een 'gewone' baan (nog) niet zo heel gewoon is, hebben meer dan 1000 kilo afval van het strand gehaald. Dit is een verdubbeling met vorig jaar. Maar nog belangrijker: meerdere gemeenten hebben tijdens de expeditie aangegeven samen met lokale zorginstellingen activiteiten op te willen zetten.

De Expeditie Juttersgeluk ging dit jaar langs in 27 van de 32 kustgemeenten tussen Sluis en Delfzijl. Mensen met een licht verstandelijke of psychische beperking hielpen mee het strand schoon te maken. Hierdoor kwam het probleem van de plastic soep onder de aandacht bij álle groepen in onze samenleving. Stichting Juttersgeluk bood hiermee in samenwerking met KIMO Nederland/België en VNG International een laagdrempelige manier om maatschappelijk actief te zijn.

Gemeenten enthousiast
Stichting Juttersgeluk hoopt met de Expeditie gemeenten en zorginstellingen te inspireren om de samenwerking te blijven zoeken. Strandjutten is een mooie manier om samen aan een duurzame toekomst te werken. Het strand plasticvrij maken is een zinvolle dagbesteding die mensen zelfvertrouwen en meer eigen waarde geeft. In meerdere gemeenten, bijvoorbeeld in Den Haag en Hollands Kroon is tijdens de Expeditie de intentie uitgesproken om vaker een gezamenlijke schoonmaakactie te organiseren. Stichting Juttersgeluk is zelf het hele jaar actief in de gemeenten Bloemendaal en Zandvoort. Vanuit het atelier in Overveen gaat een groep vrijwilligers iedere week jutten op het lokale strand. Van het afval worden in het upcycle atelier nieuwe producten gemaakt.

Samenwerking
Om de samenwerking met de gemeenten, die sinds 2015 verantwoordelijk zijn voor de zorg, te bevorderen, werkte Stichting Juttersgeluk dit jaar samen met KIMO Nederland/België en VNG International. De expeditie droeg hiermee ook bij aan de VNG-campagne Gemeenten4GlobalGoals. De Global Goals vormen een integrale agenda voor het bestrijden van armoede, de bescherming van de planeet en welvaart voor allen. Jan van Zanen, voorzitter Vereniging van Nederlandse Gemeenten: “Expeditie Juttersgeluk is een prachtig voorbeeld van hoe de Global Goals lokaal invulling krijgen en dat iedereen daaraan mee kan doen. De komende 15 jaar werken landen in de hele wereld aan de realisatie van deze opvolgers van de Millenniumdoelen. “26 april 2017

SGP-er Kees van Dam gaat aan de haal met plan van Rein Osinga van de VVD

26 april 2017

Zes inwoners van Goeree-Overflakkee Koninklijk onderscheiden tijdens de Lintjesregen

GOEREE-OVERFLAKKEE - Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman verraste op woensdagochtend 26 april zes inwoners van Goeree-Overflakkee. De burgemeester bezocht de decorandi thuis of op hun werk. De heer M. van ’t Geloof uit Dirksland, de heer L.H. Rietdijk uit Sommelsdijk, de heer W.C. Melissant uit Middelharnis en de heer mr. C.N. Schuring uit Middelharnis werden allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heren T. Plooij uit Middelharnis en drs. J.H.A. Leenders, MSc uit Dirksland werden beiden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
 
De heer drs. J.H.A. Leenders, MSc uit Dirksland
De heer Leenders heeft zich niet alleen lokaal maar ook regionaal, nationaal en zelfs internationaal ingezet. In zijn werkzame leven was hij in dienst bij stichting Zuidwester. Hij begon als logopedist en werd, na diverse functies naar volle tevredenheid te hebben vervuld,  manager Kwaliteit Zuidwester. Naast deze baan was de heer Leenders voorzitter van de Ondernemingsraad van Hernesseroord, afgevaardigde voor Stichting Steunfonds verstandelijk gehandicapten Goeree-Overflakkee, lid bestuur Stichting Gezinsverzorging, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Logopedie en Foniatrie, raadslid voor de gemeente Dirksland, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, voorzitter Stichting Volwassen Educatie Goeree-Overflakkee, lid Algemeen Bestuur Avondschool Mavo Middelharnis, lid kerkenraad Remonstrantse gemeente Sommelsdijk, voorzitter en erelid Oranjevereniging Dirksland, voorzitter Eerste Flakkeese Vogelvereniging, bestuurslid Muziekvereniging Amicitia, voorzitter vrienden van het Schipperke, voorzitter Dorpsraad Dirksland en secretaris van de Identiteitsraad Geldershof.
 
De heer M. van ’t Geloof uit Dirksland
De heer Van ’t Geloof is sinds de oprichting in 1967 vrijwilliger bij voetbalvereniging DVV’09 Dirksland. Naast zijn functie binnen het hoofdbestuur nam hij zitting in de jeugdcommissie om de zaken aangaande de jeugdleden de juiste richting op te krijgen. De organisatie rondom alle jeugdteams, zoals het regelen van trainers, leiders en kleding vergde veel tijd. En mocht er een trainer eens verhinderd zijn, dan stond hij klaar om bij te springen. Na deze bestuursfuncties te hebben vervuld, werd hij medewerker van de onderhoudsploeg, dat hij nog steeds doet. Ook is hij coördinator van het ophalen oud papier. Hij regelt de vrijwilligers en stemt de opslag en het vervoer af en helpt zelf mee bij het ophalen. De opbrengst komt ten goede aan de Hervormde Gemeente Dirksland. Daarnaast was hij van 1972 tot 2002 secretaris en penningmeester van de dam-  en schaakvereniging Dirksland. 
 
 
De heer L.H. Rietdijk uit Sommelsdijk
De heer Rietdijk was vier jaar voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart.  Hij was tevens voorzitter van de afdeling Modelvliegsport. Hierdoor heeft hij veel kunnen betekenen voor modelvliegend Nederland en voornamelijk voor de modelvliegclubs die hij met zijn kennis en ervaring ondersteunde bij terreinproblematiek. Ook was hij elf jaar voorzitter van de Watersportvereniging Zwartewaal. Hij was in diezelfde periode voorzitter van de Stichting Overleg Brielse Meer, een stichting die zich al jaren bezighoudt met de ontwikkeling en behoud van het Brielse Meer als recreatiegebied. Ook het jaarlijkse Brielse Meer Spektakel is door zijn jarenlange ervaring, grote netwerk en tomeloze inzet een zeer succesvol evenement geworden, en uiteindelijk nog met een seizoen verlengd. Vanaf 1977 was hij actief lid van modelvliegclub Schouwen-Duiveland / Goeree-Overflakkee (SDGO). In 1992 werd hij voorzitter en bleef dat tot 2006. Dankzij zijn inzet heeft hij het in 1993 voor elkaar gekregen dat SDGO zich heeft gevestigd in Middelharnis. In 2006 nam hij afscheid van het voorzitterschap maar in 2014 werd hij opnieuw voorzitter, en is dat tot op heden nog steeds.
 
De heer W.C. Melissant uit Middelharnis
De heer Melissant was in 1985 medeoprichter en voorzitter van Christelijk Gemeente Koor Jeduthun. In 1997 legde hij zijn bestuursfunctie neer en is sinds die tijd actief lid. Vanuit een diaconaal bewogen hart binnen de kerkelijke gemeente, was hij zeventien jaar als diaken voor de Hervormde Gemeente Middelharnis altijd praktisch bezig in de zorg voor ouderen. Ook is de heer Melissant al zeven jaar mantelzorger via de stichting Sjaloomzorg. In werkelijkheid is zijn werk voor Sjaloomzorg maar een klein gedeelte van wat hij al zo'n 50 jaar doet. Ongeacht wie er op zijn weg komt, staat hij voor zijn naaste klaar. Hij verleent hulp op het gebied van financiën, aanschaf van kleding en het vervoer naar dokter- en ziekenhuisbezoek. Daarnaast was hij lid van de identiteitsraad voor het Van Weel Bethesda Ziekenhuis in Dirksland. Hij toonde grote betrokkenheid en inzet en adviseerde geheel belangeloos de Raad van Bestuur en het locatiemanagement over identiteitsgebonden zaken. Hiermee leverde hij een bijdrage aan het in stand houden van de goede band tussen de zorgorganisatie en de gemeenschap van het hele eiland.
 
De heer mr. C.N. Schuring uit Middelharnis
De heer Schuring is sinds 1984 notaris bij Schuring & Benschop Netwerk Notarissen. Naast deze drukke baan en mede als gevolg van deze functie, verricht hij veel vrijwilligerswerk. Zo is hij bestuurder van de stichting Voorzieningenfonds Palliatieve Zorg. Vanaf de dag van oprichting van hospice Calando in 1998, is hij lid van het bestuur. Met grote betrokkenheid en inzet behartigde hij de belangen om het mogelijk te maken dat er een hospice op Goeree-Overflakkee kwam én kon blijven bestaan. Mede door zijn inzet is er een grote maatschappelijke betrokkenheid verworven, zodat de beperkte structurele middelen steeds vanuit de samenleving werden aangevuld. Ook is de heer Schuring sinds 2002 voorzitter van de Klachtencommissie Cliënten van Stichting Zuidwester. Zijn voorzitterschap kenmerkt zich door zijn onafhankelijke opstelling, zijn juridische deskundigheid, zijn integriteit en zijn interesse voor de medemens met een beperking. Voor de Dr. Jan Meerwaldt stichting is hij ruim 27 jaar penningmeester/secretaris. Het doel van de stichting is het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek in de neurologie, door het uitloven van een tweejaarlijkse prijs en door het verlenen van reisstipendia (beurs voor gepromoveerde onderzoekers) aan jonge neurologen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek in het buitenland.
 


 
26 april 2017

Basisschoolleerlingen leren over democratische besluitvorming 
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - De hoogste groepen van vier basisscholen uit de gemeente Goeree-Overflakkee namen in maart en april deel aan het interactieve spel Democracity van ProDemos. In Bestuurscentrum Het Rondeel, waar de raadzaal van de gemeente Goeree-Overflakkee is gevestigd, gingen zij actief aan de slag met het bouwen van een stad.
 


Leerlingen van OBS Ooltgensplaat (groep 7 en 8), CBS Bosseschool uit Middelharnis (groep 7), CBS ‘t Kompas uit Den Bommel (groep 6, 7 en 8) en CBS Oranje Nassauschool uit Nieuwe-Tonge (groep 7 en 8) maakten in spelvorm (voor het eerst) kennis met democratische besluitvorming.
 
Democracity bestaat uit verschillende elementen van een stad, zoals woningen, sportfaciliteiten, scholen, groen en de brandweer. Voor de inrichting van de stad richtten de kinderen verschillende politieke partijen (fracties) op. Binnen deze fracties zijn korte partijprogramma’s gemaakt met speerpunten, daarna gingen zij met elkaar in debat. De leerlingen ervaarden tijdens het spel dat overleg, argumentatie, meerderheid en overeenstemming bereiken nodig zijn in een democratische samenleving. Want het was aan hen om democratisch te beslissen wat er, naast huizen, nog meer in de stad gebouwd zou gaan worden. Het was aan de fracties om samen te beslissen of er bedrijven moesten komen in de stad of juist meer ruimte voor groen. En of de voorkeur uitging naar een groot ziekenhuis of toch liever een middelbare school. Het budget was beperkt, dus er moest echt gekozen worden.
 
De kinderen vonden het een leuke bijeenkomst en waren erg enthousiast. Juf Rineke Verheij van de CBS Oranje Nassauschool vertelt: “De leerlingen hebben een goed inzicht gekregen in hoe het werkt in een gemeenteraad en het besturen van een gemeente. De opzet was heel leuk en ik denk dat het een reëel beeld heeft gegeven van de werkelijkheid. Toevallig stond er in de CITO eindtoets een vraag over hoe mensen in een gemeenteraad konden komen. Die vraag hebben ze natuurlijk allemaal goed!“
 
Ook de aanwezigheid van een of meerdere raadsleden bij de spelsessies werd zeer gewaardeerd. Een vijftal raadsleden maakte gebruik van de mogelijkheid om de leerlingen te begeleiden in het spel en iets te leren over de lokale democratie. Na het spel konden de kinderen vragen stellen aan Willy Heintjes (Vitale Kernen Goeree-Overflakkee), Rob Maliepaard (Fractie Maliepaard), Henk van der Meer (VVD), Addy Rijerkerk (VVD) en Bert Tuk (ChristenUnie). Zij legden de kinderen uit hoe het toegaat in een gemeenteraadsvergadering.


26 april 2017

Maikel Peeman begint het baanseizoen met een droomstart
 
Dat de vorm weer groeit zagen we enkele weken geleden al toen Maikel Peeman in Brunssum een snelle 15.47min op de 5km neerzette. Op donderdag 20 april werd in Oud- Beijerland het Runnersworld Baancircuit geopend met een 3000m, Peeman liet zien dat hij weer helemaal terug is en zette de toon met een prachtig persoonlijk record van 8.39:34.

 


Het Runnersworld Baancircuit is een groeiend succes, de reeks van zeven baanwedstrijden vormt een ware impuls voor de regionale baanatletiek, tot groot genoegen van AV-Flakkee trainer Leonard van Putten die in 2012 dit initiatief nam. "Omdat er weinig aanbod was leek de baanatletiek niet te leven onder de lopers, nu zien we juist dat er veel animo voor is, dat is een hele mooie ontwikkeling!" Met een opkomst van 118 atleten op de 3000m was het drukker dan verwacht en zodoende klonk voor de finaleserie pas om 22.30 het startschot  voor de snelste 24 atleten waaronder Maikel Peeman en Eric Wolfert namens AV Flakkee.

Het veld werd aangevoerd door de nationale topatleet Roy Hoornweg die al snel een gaatje sloeg op de groep waarin Peeman goed volgde. Mede door de goede omstandigheden waren de atleten zich ervan bewust dat de kansen op snelle tijden toenamen, het tempo werd dan ook hoog gehouden en Peeman volgde uitstekend. Bij het ingaan van de laatste kilometer zag hij dat zijn PR van 8.41min haalbaar was. In dat besef gingen op 600m van het eind alle remmen los om zo met ruim 21 p/u door de laatste meters te knallen en als derde te finishen in 8.39:34. "Ik had niet gedacht dat dit er nu al in zou zitten, dit is echt genieten, ik kijk nu al uit naar wat komen gaat". Wolfert kende een degelijke maar ook moeilijke race, het was beter geweest als de organisatie hem in de tweede serie had ingedeeld aangezien hij nu met één atleet verlaten achter de groep liep en finishte in 9.40:49.
 
In die tweede serie werd goed gepresteerd door de Flakkeese lopers, David Bouman durfde het na zijn geweldige marathon alweer aan om te starten en liep heel soepel naar 9.48:86, daarmee zat hij voor Freek Goedhart die met 9.59:90 op zijn beurt nog net Peter Pollemans voorbleef die 10.03:23 noteerde. Ook Marco Volmer zat in deze serie, in het kielzog van trainingsmaat Piet van Mourik liep hij naar 10.38:75. Een serie daarvoor liet Arco Melissant al zien dat hij met 10.31:24 erg veel vooruitgang boekt en ook Henkjan Tieleman liet met 10.58:55 zien de weg naar boven weer gevonden te hebben. Bij de dames liep Laurey van den Berge namens Flakkee, zij hoopt dit seizoen haar 35.59 op de 10km te verbeteren en ziet de baanwedstrijden als een mooi middel. "Ik heb dit nog nooit gedaan dus vind het lastig in te schatten hoe hard ik kan lopen", met 10.44:44 werd ze zevende in het sterke damesveld.
 
In de afgelopen weken kwamen er ook nog Flakkeese lopers op diverse andere plaatsen in actie. Zo werd tijdens de marathon van Rotterdam ook een kwartmarathon gehouden, op deze 10,5km werden de volgende Flakkeese prestatie genoteerd: Janneke Appel 1.00.18
Jeannet Sarelse- Trommel 1.00.18, Jolanda Heij 1.06.28, Wilma van der Slik 1.09.07,
Marianne Kleingeld – Vinke  1.10.03, Martine Troost 1.10.59, Ankie Groenendijk, 1.16.05, Willona Hoekman 1.16.06, Jaqueline Breen 1.16.06 en Maarten de Korte 1.16.23. Zaterdag 9 april liep Eric Wolfert de Roparun Kustrun 10km in Dishoek, op een loodzwaar parcours door de hoge duinen en over het strand richting Zoutelande liep Wolfert een ijzersterke wedstrijd, na 6km liet hij Adriaan van Keulen, zijn enig overgebleven concurrent achter zich en zo won hij na 40.40min. Zaterdag 15 april wist Peter Pollemans ook een 10km te winnen, hij deed dat in Ameide waar een snel parcours uitgezet was waar de stevige wind wel vrij spel had. Pollemans had een ruime minuut voorsprong op de nummer twee en won na 37.11min.


25 april 2017

Beweegtoestel voor Vliedpark in Sommelsdijk
 
SOMMELSDIJK - De gemeente Goeree-Overflakkee plaatste op vrijdag 21 april 2017 een beweegtoestel in het Vliedpark in Sommelsdijk. Dankzij het beweegtoestel ontwikkelt het Vliedpark zich steeds meer tot een locatie waar inwoners zich kunnen in- en ontspannen. De gemeente nodigt belangstellenden uit om gebruik te maken van het nieuwe beweegtoestel. De gemeente is erg benieuwd naar de gebruikservaringen.
 
Het Vliedpark aan de rand van de nieuwbouwwijk Westplaat in Sommelsdijk is in ontwikkeling. Naast een voetbalveld, skatepark en klimheuvel is er nu ook een beweegtoestel aanwezig. Het beweegtoestel voorziet onder andere in de behoefte om op locatie krachtoefeningen toe te voegen aan de cardiotraining.  
 
Calisthenics
Het beweegtoestel bestaat uit verschillende onderdelen en is beschikbaar voor jong en oud. Een uitdaging voor zowel de beginnende als de gevorderde sporter. Sportievelingen kunnen er gebruik van maken bij de uitvoering van de beweegvorm Calisthenics. Calisthenics is een verzamelnaam voor alle oefeningen die men uitvoert met het eigen lichaamsgewicht of in combinatie met minimale apparatuur. Ook voor opkomende sporten als fitness en bootcamp in groepen is het beweegtoestel zeer geschikt.
 
Gebruikservaringen
De gemeente wil graag dat het beweegtoestel aansluit bij de wensen van haar inwoners en is daarom benieuwd naar de gebruikservaringen. Gebruikers die hun ervaringen, verbeteringen en wensen willen delen, nemen contact op met Lilian Kreemer, via e-mailadres l.kreemer@goeree-overflakkee.nl of telefonisch via 14 0187.


25 april 2017

 
Jubilarissen bij de zang Apollo

 

NIEUWE-TONGE - Drie jubilarissen had Gemengd koor Apollo te vieren in april. Riet Donkersloot is al veertig jaar een belangrijke spil bij alles in en rond het koor. Ruim twintig jaren vervult ze al bestuursfuncties zoals secretaris en penningmeester. Joop en Janny van Peperstraten zijn 25 jaar aan de zang.


v.l.n.r.  Jannie en Joop van Peperstraten en Riet Donkersloot


Bij het voormalige kinderkoor was Riet Donkersloot ook nog eens jarenlang begeleider en deed ze de financiën. Momenteel is Riet algemeen bestuurslid, maar nog altijd de persoon die alles weet van het koor en haar leden en alles bijhoudt. Zieke leden krijgen altijd bezoek of een belletje en bij festiviteiten zorgt ze voor een mooi boeket of een andere attentie.

Echtpaar Joop en Jannie van Peperstraten zitten al 25 jaar op het koor. Joop vervulde ook bestuursfuncties en was een belangrijke drijfveer achter speciale acties. Voor Joop en Jannie is koor Apollo een belangrijke sociale factor en er moet heel wat aan de hand zijn, als ze afwezig zijn. Gemengde Zangverenigin Apollo heeft veel aan deze mensen te danken en hoopt ze nog lang als koorlid te behouden.

 


23 april 2017

Paneel ter ere van de gesneuvelde piloot Thomas Noble Forster

door: Maria Evers

STAD AAN HET HARINGVLIET – Zaterdagmiddag 22 april is onder grote belangstelling en aanwezigheid van de familie Forster, het paneel onthuld voor de vermiste Ierse piloot Thomas Noble Forster. Het is het 19e bord dat de stichting WO2GO plaatst op een locatie op Goeree-Overflakkee ter nagedachtenis voor de jonge mannen die hun leven gaven voor onze vrijheid.Nichtjes van de familie Forster en mevrouw 
Caroline Whelan namens
de Ierse ambassade onthullen samen het gedenkpaneel


Ierse muziek, toespraken met tranen, gedichten, flypast over het Haringvliet door een Harvard en een Beechcraft D18S, wisselende weersomstandigheden; het waren de ingrediënten van een prachtige ceremonie ter nagedachtenis aan het offer van Thomas Noble Forster. Hij was pas 21 jaar en lang heeft zijn familie niet geweten wat er met hun zoon/kleinzoon/broer of neef was gebeurd. Nog heel lang zijn de ouders van Thom blijven geloven in zijn terugkeer. “De onzekerheid van het niet weten, is erger dan een overlijdensbericht”, aldus neef Robert Forster.


Lowie van Eck leest zijn gedicht voor

Van de reizende dichters maakten zowel Lowie van Eck als Greta Lugtmeier een passend gedicht voor de ceremonie die in ’t Trefpunt begon. Lugtmeier droeg haar gedicht ‘A noble man’ daar voor. Later toen het hele gezelschap naar de Zeedijk was gelopen, droeg Van Eck zijn gedicht ‘Standing on the shoulders of giants’ voor. Tussen de gedichten en toespraken door speelde het Camelot Ensemble onder leiding en met zang van Jacqueline Edeling, Ierse liederen met onder andere typische balginstrumenten.

Namens de Ierse ambassade in Den Haag was de eerste secretaris mevrouw Caroline Whelan aanwezig. Namens de gemeente Goeree-Overflakkee locoburgemeester Frans Tollenaar, namens de  dorpsraad Wilco Blok and Piet Diepenhorst, leden van de Veteranen van Goeree-Overflakkee en een delegatie van de Bond van Wapenbroeders, een delegatie van the Royal British Legion Holland Branch, mensen van het Trefpunt, ‘Vrienden van de stichting WO2GO’ en niet te vergeten Herman Maas, die zoveel betekende voor de familie Forster tijdens hun bezoek en ook deze dag weer hand- en spandiensten verrichtte, waar het nodig was.Na alle toespraken en liederen, werd als slot van het eerbetoon een flypast over het Haringvliet uitgevoerd door een Harvard en Beechcraft D18S van de stichting Konlinklijke Luchtmacht Historische Vlucht. Na de regen en de harde wind, brak de zon door en zagen de aanwezigen de spectaculaire ‘missing man formation’ vlucht, tegen een prachtige blauwe lucht.

Veertien leden van de Ierse familie Forster waren voor deze paneelonthulling naar Nederland gekomen. Al eerder, in 2016 was een deel van de familie in Nederland voor ceremonie met een schip op het Haringvliet, georganiseerd door de stichting WO2GO. Een verslag van dit bezoek met een kleine videoreportage is terug te lezen en zien op http://wo2go.nl/familie-forster-bezoekt-g-o


Directe familie van Tom Forster met in het midden
Dennis Noteboom van WO2GO


Deze keer was er familie uit Ierland, Engeland en Denemarken. Ze waren ontroerd en dankbaar dat hun Tom middels een paneel aan de Zeedijk, in de herinnering zal blijven. Bezoekers en toeristen zullen lezen over de dappere Tom. De piloot hield het vliegtuig, dat motorpech kreeg boven het Haringvliet, na de missie in Duitsland, zolang mogelijk in de lucht zodat al de bemanningsleden veilig een sprong konden maken. Zelf bleef hij met een berustende glimlach achter. ‘Missing in action’.
 
They shall grow not old, as we that are left grow old:
Age shall not weary them, nor the years condemn.
At the going down of the sun and in the morning,
We will remember them.
23 april 2017

Welke politieke partij wil in 2018 een coalitie vormen met de SGP?

22 april 2017

Paneel ter ere van de gesneuvelde piloot Thomas Noble Forster

STAD AAN HET HARINGVLIET – Zaterdagmiddag 22 september is onder grote belangstelling en aanwezigheid van veertien familieleden van de familie Forster, het paneel onthuld voor de vermiste Ierse piloot P/O Thomas Noble Forster. Het is het 19e bord dat de stichting WO2GO plaats op een locatie op Goeree-Overflakkee ter nagedachtenis voor de jongens die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid.Leden van de familie Forster met Dennis Noteboom van WO2GO in het midden
na de onthulling van het paneel


21 april 2017

Heropening Zeil- en Surfcentrum Brouwersdam

OUDDORP/SCHARENDIJKE - Onder grote belangstelling werd vrijdagmiddag Brouwersdam heropend. Na meerdere sprekers knipten Uwe Jandrusch en Pieternel het lint door naar de etage. Het was een emotioneel moment voor de familie Jendrusch, die hiermee een grote stap naar de toekomst maakt. Zaterdag is er Open Dag voor het publiek.


Anna, Pietenel, Uwe, Tom en Rick Jendrusch, na de officiele handeling

Er is de afgelopen maanden heel hard gewerkt door bouwbedrijf Boogert en het personeel van de Brouwersdam. Het resultaat is een prachtig houten gebouw neergezet met een nieuw restaurant en surfshop. Door de groei en de bouw van de beachlodges was een grote renovatie echt nodig. Het watersportcentrum biedt behalve zeil- en surflessen ook een waterjump en diverse clinics. Er worden nationale en internationale surfevenementen en -wedstrijden gehouden.


Uwe Jendrusch met VVV directeur Patrick Polie en Mirna Bogert van VVV Ouddorp

Op zaterdag kon het publiek aan diverse gratis activiteiten, clinics en workshops deelnemen of een rondleiding krijgen door het nieuwe gebouw. De nieuwste windsurf- & boardmaterialen werden getest en op het terrein was een springkussen, kon men geschminkt worden of met de optimistentrein een rondrit maken. In de avonds was er een proeverij, diner en live muziek.


21 april 2017


Dorpsstraten te krap voor Convoi Exceptionnel

NIEUWE-TONGE - Aan de chauffeur lag het niet. Maar blijkbaar was de planning niet helemaal op de hoogte van de smalle straatjes en nauwe bochten in het dorp Nieuwe-Tonge, of was er geen rekening gehouden met de enorme lengte van het speciale vervoer.


Vast. Dan maar achteruit terug

Feit is dat de bocht van het Korteweegje naar de Wentinckstraat te krap was voor dit Convoi Exceptionnel. De wagens waren op weg naar de Kerkstraat en de Tuinstraat. Hier is een inbrei bouwlocatie, waar Woongoed Goeree-Overflakkee nieuwe woningen bouwt. Er zat niets anders op voor de hele stoet om achterwaarts het dorp weer te verlaten en via de Langeweg, de Molendijk op te rijden om vandaar het bouwterrein te bereiken. Of het gelukt is via die kant van het dorp is de redactie niet bekend.21 april 2017

EduDeltaleerlingen koken vegetarisch

MIDDELHARNIS – Voor de leerlingen van de opleiding Consumptief is april examenmaand. Over drie dragen verspreid deden zij hun praktijkexamen. De landelijke opdracht was het bereiden en serveren van een compleet vegetarische maaltijd. Dat deden zij voor de gasten in het restaurant aan de Schoolstraat.


Een deel van de leerlingen van de afdeling Consumptief

De avond begon met een heerlijk fruitig drankje, een soort aardbeispoom. Daarna door de leerlingen  zelfgebakken broodjes met kruidenboter. Als voorgerecht was er witlofsoep met blauwe kaas en walnoten. Een verrassende combinatie. Hoofdgerecht was een gevulde Portobello. Dat is een grote champignon gevuld met diverse groenten. Erbij risotto en gebakken tofu in bladerdeeg. En gegrilde groenten. Een vullende maaltijd. Toch hadden de meeste gasten nog wel een plekje over voor het heerlijke toetje van Victoria gevuld met ijs en slagroom.

De leerlingen die woensdag uitserveerden, hadden donderdag de beurt om te keuken en moest de andere ploeg aan de bak bij het bedienen. De leerlingen deden hun uiterste best om het de gasten naar de zin te maken. Vanaf een van de tafels zag de examinator streng toe op al hun verrichtingen. Alles liep voortreffelijk onder de bezielende leiding van meester Ronald Dolk.


20 april 2017

Verkeerscontrole op de Brouwersdam

OUDDORP - Politie, douane en belastingdienst hebben woensdagmiddag 19 april een controle gehouden op de Brouwersdam. Daarbij werden verschillende bekeuringen uitgeschreven en werd op acht auto’s beslag gelegd. In totaal werden 51 voertuigen gecontroleerd. De eigenaren hebben acht weken de tijd om nog openstaande vorderingen te betalen. In totaal werd er bijna 18.000 euro aan achterstallige belastingen bij bestuurders geïnd. Er werden ook nog twee bekeuringen uitgeschreven. Een maal voor een gladde achterband en een maal voor een defecte uitlaat. Een bestuurder bleek nog een boete van 438 euro te moeten betalen. Deze werd ter plaatse afgerekend.19 april 2017

Begin Koningsdag sportief met de 42e Rabobank Omloop van Menheerse
 

MIDDELHARNIS - Het weer Koningsdag op donderdag 27 april, houdt AV Flakkee traditiegetrouw de Omloop van Menheerse. Dit jaar alweer voor de 42e keer. Na jaren van stijgende deelname is de organisatie voornemens om er opnieuw een schitterende editie van te maken!
 


Het startschot zal om 10.30 klinken onder aan d’n Diek ter hoogte van het Diekhuus. In het Diekhuus is er tussen 08.45-10.00u gelegenheid tot na-inschrijven. Voorinschrijven kan t/m 22 april via www.inschrijvenzeeland.nl, voor €5,- ligt uw startnummer dan klaar, na-inschrijven kost €7,-. Betalen dient bij afhalen van het startnummer te gebeuren. Voor iedere deelnemer is er een attentie. In de Technische School is er gelegenheid tot omkleden en douchen.
 
Voor de snelste deelnemers in de categorieën jeugd, senioren en veteranen zijn prijzen ter beschikking. Het parcoursrecord staat op naam van Wim Padmos, in 2000 won hij in 21.14. Bij de dames staat het record op naam van Laurey van den Berge, zij liep in 2014 24.04. De Flakkeese atleten zullen op volle sterkte vertegenwoordigd zijn en zij proberen uiteraard de winst op eigen bodem te houden. Kan Maikel Peeman opnieuw winnen of wordt het iemand anders? De route is 6,8km en gaat om de dorpskernen van Middelharnis en Sommelsdijk.
 
De Start-to-runners zullen deze dag de kroon op het werk zetten, zij hebben gedurende twaalf weken getraind onder begeleiding van de trainers van AV Flakkee en zijn volledig klaar om de Omloop tot een goed einde te brengen. De prijsuitreiking zal om 11.30 plaatsvinden op het Diekhuusplein. Voor meer informatie, kijk op www.avflakkee.nl.19 april 2017

Heropening Zeil- & Surfcentrum Brouwersdam

OUDDORP/SCHARENDIJKE - Zoals u wellicht weet heeft Brouwersdam afgelopen winter een ware metamorfose ondergaan. Het restaurant en de surfshop zijn volledig verbouwd en er is een prachtig en uniek pand voor in de plaats gekomen. Zaterdag 22 april houdt het centrum een open dag met als thema: Kijk, doe proef & beleef! vol gratis activiteiten en clinics waar iedereen welkom is. 


18 april 2017


 
Andries Hagoort lid van verdienste Zwemclub de Schotejil
 


SOMMELSDIJK - Andries Hagoort is zaterdag 15 april benoemd tot lid van verdienste van zwemclub de Schotejil. Tijdens de familie zwemdag in sportcomplex de Staver kreeg dhr. Hagoort de bijbehorende oorkonde en een bos bloemen uitgereikt. Al ruim 30 jaar is hij één van de steunpilaren van de vereniging. In deze periode heeft hij diverse functies bekleed zoals ploegleider, official en trainer. 13 april 2017

Nu ook op Goeree-Overflakkee: Toeristische Overstappunten (TOP’s) 

GOEREE-OVERFLAKKEE - Twee Toeristische Overstappunten (TOP’s) op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee zijn op donderdag 13 april tegelijk geopend: TOP Stellendam en TOP Ooltgensplaat. Gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland en wethouder Frans Tollenaar van de gemeente Goeree-Overflakkee verrichtten samen de officiële openingshandeling bij de TOP in Ooltgensplaat.
 
 

Han Weber en Frans Tollenaar onthullen het informatiebord in Ooltgensplaat

De Stichting TOP Routenetwerken selecteerde in overleg met de gemeente Goeree-Overflakkee twee locaties op het eiland. Aan de westkant bij Stellendam kunnen de recreanten vanaf de TOP te voet direct de duinen van het natuurgebied De Kwade Hoek in of met de fiets naar het historische plaatsje Goedereede of helemaal naar Ouddorp. TOP Ooltgensplaat ligt aan de andere kant van het eiland. Deze regio is minder bekend, maar heeft met de Hellegatsplaten genoeg te bieden voor de natuurliefhebber.
Wethouder Frans Tollenaar, portefeuillehouder Recreatie en Toerisme: “De realisatie van de twee TOP’s zorgt voor een prachtige uitbreiding van de recreatiemogelijkheden op Goeree-Overflakkee. De TOP’s in Ooltgensplaat en Stellendam zijn dan ook een welkome aanvulling voor de recreatie op ons mooie eiland!”
 
Wandelexcursie TOP Ooltgensplaat
IVN Goeree-Overflakkee organiseert in samenwerking met Hans Hartmann Wandelingen op zondag 16 april een wandelexcursie vanaf TOP Ooltgensplaat. Wandelaars kunnen daarnaast ook één van de vier speciaal uitgezette wandeltochten vanaf 5 km (met puzzelopdrachten voor kinderen) tot 17 km volgen.
 
TOP netwerk
De beide TOP’s op Goeree-Overflakkee maken deel uit van een netwerk van Toeristische Overstappunten in Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. Gedeputeerde Han Weber: “Ik ben heel blij dat we vandaag weer een belangrijke stap hebben kunnen zetten in het versterken van de recreatieve netwerken in Zuid-Holland. Daarmee faciliteren we niet alleen bezoek van stadsbewoners aan het groen in hun omgeving, maar stimuleren en ondersteunen we ook lokale ondernemers hier in het gebied”.
 
Een TOP is een startpunt waar recreanten de auto kunnen parkeren om van daaruit een fiets- of wandeltocht te maken. De startpunten zijn te herkennen aan de markante stalen groene grashalm van 5,5 meter hoog. Voor meer informatie over de TOP’s en de wandelexcursie: www.toproutenetwerk.nl.13 april 2017

Start 'Drink Water'project op OBS de Pannebakker

NIEUWE-TONGE - Donderdagmiddag was het extra druk op het schoolplein van OBS de Pannebakker. Kinderen, ouders, pers en belangstellenden kwam voor de start van het 'drink water'-project. Onder begeleiding van de sportambtenaren van de gemeenten werd samen met Evi van Evides gedanst.  Het filmpje is te zien op: https://youtu.be/nesVIXy-6kk
  OBS de Pannebakker start met een ‘drink water’ beleid. Hiermee sluit de school aan bij de JOGG beweging (Jongeren Op Gezond Gewicht) op Goeree-Overflakkee, waarvoor dit voorjaar de campagne Drink Water start. Met de campagne maakt Jongeren Op Gezond Gewicht water drinken gemakkelijk en aantrekkelijk.

 
De doelstelling is dat jongeren op momenten dat ze dorst hebben vaker water drinken in plaats van zoete dranken. Water drinken levert een positieve bijdrage aan de preventie van overgewicht. Daarom roept de JOGG-regisseur van Goeree-Overflakkee  iedereen op om het drinken van water te stimuleren bij verenigingen, scholen, activiteiten, kinderdagverblijven enz.
 
De Pannebakker in Nieuwe-Tonge is de eerste school die hiermee start. Inmiddels hebben meerdere scholen aangegeven hier interesse in te hebben. 

12 april 2017


Gemeentebestuur Goeree-Overflakkee bezocht Ouddorp

OUDDORP - Een groep raads- en collegeleden van de gemeente Goeree-Overflakkee bezocht vrijdagmiddag 7 april de kern Ouddorp. Het gemeentebestuur vindt het belangrijk om alle kernen in de huidige raadsperiode te bezoeken. Enerzijds om nader kennis te maken met de afzonderlijke dorpsraden, anderzijds om de dynamiek van hun kernen beter te leren kennen.

Na Dirksland, Ooltgensplaat, Oude-Tonge, Achthuizen, Goedereede Havenhoofd, Goedereede en Stad aan ’t Haringvliet, bezochten gemeentebestuurders op 7 april de kern Ouddorp. Dit was het achtste bezoek in de reeks geplande kernbezoeken binnen de huidige raadsperiode. Net als bij de eerdere bezoeken, was ook dit kernbezoek interessant en leerzaam, waarbij veel informatie is gekregen over Ouddorp.

Strandje Punt-West
De leden van de dorpsraad Ouddorp ontvingen de bestuurders bij het strandje Punt-West om aandacht te vragen voor de gewijzigde situatie. De dorpsraad wil namelijk het strandje opnieuw inrichten en op die manier aantrekkelijk houden voor de inwoners van Ouddorp.

Dorpsraad Ouddorp
Na het bezoek aan het strandje, ging het gezelschap naar Dorpstienden. Daar presenteerde Ellen Mastenbroek, voorzitter van de dorpsraad, een overzicht van de wensen voor Ouddorp èn de inmiddels gerealiseerde zaken voor deze kern. Bijvoorbeeld de binnenspeeltuin in de herfst- en voorjaarsvakantie in Dorpstienden; dit was succesvol en krijgt een vervolg. Ook bestelde de dorpsraad een nieuw zwemvlot voor in de haven van Ouddorp en leverde een bijdrage aan de op te knappen skatebaan. Als zorgpunten noemde mevrouw Mastenbroek het oversteekpunt voor fietsers aan de Oosterweg, het postkantoor en het parkeren in het centrum. Ook met het fietspad, dat mogelijk verplaatst wordt, is de dorpsraad druk bezig.

Wandeling
Na de toelichting in Dorpstienden, startte een wandeling rond de Ring. Hierbij werd spontaan een voorheen leegstaande winkel bezocht, die nu is ingericht met 185 te huren ‘marktkraampjes’. Verder liep de groep tijdens de wandeling langs diverse terrasjes, die dankzij het mooie weer al grotendeels vol zaten. Op diverse plekken staken de bestuurders hun licht op, bijvoorbeeld bij het Raad- en Polderhuis en het braakliggend terrein de Goudsmiene.

Volgend kernbezoek
Op 7 juni 2017 staat een kernbezoek aan Nieuwe-Tonge gepland. 


12 april 2017

Inloopavond herontwikkeling Hazersweg 25 in Ouddorp
 
OUDDORP - Van 19 april tot en met 16 mei 2017 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Hazersweg 25 Ouddorp’ ter inzage. Het plan heeft betrekking op de herontwikkeling van een voormalig agrarisch perceel in Ouddorp, ook wel bekend als boerderij ’Welgelegen’. De gemeente Goeree-Overflakkee organiseert op maandag 24 april 2017 een inloopavond in ‘de Overkant’, Dijkstelweg 33 in Ouddorp. Tijdens deze avond kunnen belangstellenden het voorontwerpbestemmingsplan inzien en hun reactie geven.
 
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Hazersweg 25 Ouddorp’ heeft betrekking op de juridische planologische kaders waaraan de nieuwe woningen moeten voldoen. Daarnaast zijn er kaders aangebracht voor het parkeren en de openbare groenvoorziening.
 
Inloopavond
De gemeente Goeree-Overflakkee organiseert op maandag 24 april 2017 een inloopavond in ‘de Overkant’, Dijkstelweg 33 in Ouddorp. Belangstellenden kunnen tussen 19.30 uur en 21.00 uur op een zelf gekozen tijdstip binnenlopen. De avond heeft geen plenair gedeelte of een centrale presentatie. Er zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden. Tijdens de inloopavond of in ieder geval binnen de termijn dat het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunnen reacties naar voren worden gebracht. Inspraak- en overlegreacties kunnen van invloed zijn op het ontwerpbestemmingsplan.
 
Herontwikkeling
De herontwikkeling bestaat onder andere uit het renoveren van bestaande bebouwing en het bouwen van nieuwe woningen. Het huidige bestemmingsplan staat deze ontwikkeling niet toe. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om een ruimtelijke procedure te starten voor een nieuw bestemmingsplan. Het voorontwerpbestemmingsplan dat vanaf 19 april 2017 ter inzage ligt, is een eerste stap om deze herinrichting juridisch planologisch mogelijk te maken. 11 april 2017

Expeditie Juttersgeluk; iedereen werkt mee aan duurzaamheid op Goeree-Overflakkee
 

GOEREE-OVERFLAKKEE - Wethouder Arend-Jan van der Vlugt ontving op donderdag 5 april in strandpaviljoen C-Side vertegenwoordigers van de Stichting Expeditie Juttersgeluk en deelnemers van Pameijer en Gemina SVG. Tijdens Expeditie Juttersgeluk gaan mensen met een licht verstandelijke of psychische beperking op zoek naar de mooie en minder mooie dingen op het strand. Na een korte uitleg ging de wethouder samen met de deelnemers op pad om het aangrenzende strand ‘schoon te jutten’.
 


De derde Expeditie Juttersgeluk ging op 1 april van start en jutten mensen voor wie een 'gewone' baan (nog) niet zo heel gewoon is, de Noordzeestranden schoon. Stichting Juttersgeluk biedt hiermee in samenwerking met KIMO Nederland/België en VNG International een laagdrempelige manier om maatschappelijk actief te zijn. Expeditie Juttersgeluk is in drie jaar tijd een jaarlijks terugkerend evenement geworden waaraan inmiddels 27 van de totaal 32 kustgemeenten meedoen. Meer dan 700 deelnemers uit het hele kustgebied helpen mee om het strand afvalvrij te maken.
 
Strandjutten Goeree-Overflakkee
Op donderdagmiddag 5 april kwam de expeditie langs in de gemeente Goeree-Overflakkee. Na het welkomstwoord van wethouder Van der Vlugt in paviljoen C-Side, volgde een uitleg door Expeditie Juttersgeluk over hoe de deelnemers het afval op het strand konden herkennen en veilig konden oprapen. Daarna gingen de deelnemers van Pameijer en Gemina SVG samen met wethouder Van der Vlugt aan de slag om afval te zoeken op het Noordzeestrand. De meeste ‘opbrengsten’ lagen op plaatsen waar de strandmachines niet bij kunnen komen. Er werden aangespoelde touwtjes, vispluis, lege flessen en ballonresten gevonden. Het afval namen de jutters mee en zij lieten het strand schoon en opgeruimd achter.
 
Flessenpost
Na afloop van het strandjutten kreeg Arend-Jan van der Vlugt drie gevonden voorwerpen en ‘flessenpost’ van de deelnemers aangeboden; een ijzeren schepje (we blijven werken aan een schoon strand), ballonresten (afval op het strand is geen feest) en een poppenarmpje (bye bye zwerfvuil!).
 
Arend-Jan van der Vlugt, portefeuillehouder duurzaamheid en strandzaken, kijkt terug op een geslaagde middag: “Wat een leuke en laagdrempelige manier om samen aan een duurzame toekomst op ons mooie eiland te werken! Door alle groepen van onze samenleving hierbij te betrekken, snijdt het mes aan twee kanten: de deelnemers hebben een zinvolle dagbesteding èn dragen tegelijkertijd bij aan een schoon en duurzaam Goeree-Overflakkee!”
 
Meer informatie
Voor meer informatie over Expeditie Juttersgeluk kunt u contact opnemen met Joël Eichler, beleidsadviseur Economische Zaken, via e-mail; j.eichler@goeree-overflakkee.nl of telefonisch via 14 0187. 


11 april 2017

 
Wijzigingen rondom Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Rondom Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag zijn er enkele wijzigingen in de gemeentelijke dienstverlening. Daarnaast is de publieksbalie in het gemeentehuis op dinsdag 9 mei, 16 mei, 23 mei en 30 mei 2017 ook ‘s avonds geopend. Maak eenvoudig online een afspraak om langs te komen via www.goeree-overflakkee.nl/afspraak.
 
Op Koningsdag (donderdag 27 april) en vrijdag 28 april 2017 zijn het gemeentehuis en het Streekarchief gesloten. Vanwege Dodenherdenking (donderdag 4 mei) vervalt de avondopenstelling van het gemeentehuis. Op Bevrijdingsdag (vrijdag 5 mei) zijn het gemeentehuis en het Streekarchief gesloten. Op zaterdag 6 mei is het gemeentehuis gesloten, in plaats daarvan is het gemeentehuis op zaterdag 22 april geopend.
 
Gewijzigde openstelling milieustraten
De milieustraten in Goedereede en Middelharnis zijn op Koningsdag (donderdag 27 april) gesloten. De milieustraten zijn op vrijdag 28 april volgens de gebruikelijke tijden geopend. Op Bevrijdingsdag (vrijdag 5 mei) zijn de milieustraten gesloten. De milieustraten zijn op zaterdag 6 mei volgens de gebruikelijke tijden geopend.
 
Kijk voor actuele openingstijden van het gemeentehuis, de milieustraten en het Streekarchief op www.goeree-overflakkee.nl.
 
Gewijzigde afvalinzameling
De ophaalroute van Koningsdag (donderdag 27 april) voor huishoudelijk afval wordt op zaterdag 29 april gereden. De gemeente verzoekt inwoners van Nieuwe-Tonge, Oude-Tonge en Stad aan ’t Haringvliet om de groene containers op zaterdag vóór 07.00 uur aan de straat te zetten. Van Gansewinkel rijdt op Bevrijdingsdag (vrijdag 5 mei) de reguliere ophaalroute. Voor vragen over niet geleegde containers kunt u contact opnemen met Van Gansewinkel via telefoonnummer 0800 354 50 00.
 
Extra avondopenstellingen in mei
Vanwege de gewijzigde openingstijden zijn er in mei extra avondopenstellingen op dinsdag. Op dinsdag 9 mei, 16 mei, 23 mei en 30 mei 2017 is de publieksbalie in het gemeentehuis van 18.00 tot 20.00 uur geopend. Maak eenvoudig online een afspraak via www.goeree-overflakkee.nl/afspraak.
 
Calamiteiten en spoedeisende hulpkwesties
Bij calamiteiten, waarvoor de buitendienst ingeschakeld moet worden, kan men (buiten openingstijden gemeentehuis) bellen met de calamiteitentelefoon: (0187) 47 53 35. Bij spoedeisende jeugdhulpkwesties kan men (buiten openingstijden gemeentehuis) bellen met het crisisinterventieteam: 010 233 00 00.
 
Online dienstverlening
Veel informatie over gemeentelijke producten en diensten is te vinden op de website. Inwoners kunnen ook een vraag stellen per e-mail: info@goeree-overflakkee.nl. Deze vraag wordt dan zo spoedig mogelijk beantwoord.11 april 2017

Ricardo Sint Nicolaas en David Bouman schitteren in 37e Marathon Rotterdam
 
GOEREE-OVERFLAKKEE/ROTTERDAM - Zondag 9 april was voor velen de dag van de waarheid, de dag van de marathon van Rotterdam. Maandenlang werden veel kilometers getraind en al deze arbeid moest in 42,2km worden omgezet in een klinkende tijd. Ricardo Sint Nicolaas en David Bouman leverden een zeer bijzondere prestatie met 2.39u, een gemiddeld tempo van 16,0 km/h en met de 89e en 92e klassering top 100 in een internationaal veld van totaal 13.000 atleten.
 

David Bouman (links) en Ricardo Sint Nicolaas (midden) op weg naar 2.39u op de marathon

De ervaren rot en de debuterende revelatie, zo kunnen we ze noemen, David Bouman en Ricardo Sint Nicolaas, de Flakkeese speerpunten. Bouman liep de afgelopen twee jaar 2.46u en 2.44u op de marathon en zijn handelsmerk is de snellere tweede helft, de 'negatieve split' in atletiektermen. Voor Sint Nicolaas werd dit zijn eerste marathon en hij kende een sterke voorbereiding met o.a. winst in de Halve van Oostvoorne in 1.13u. Met die tijd zou 2.40u op de marathon in theorie haalbaar zijn maar dat is zeer lastig te zeggen voor een eerste marathon. "We gaan samen weg op 1.20u halverwege, dat is goed te doen, daarna proberen we zo lang mogelijk samen te blijven", aldus Sint Nicolaas die aan Bouman als stabiele factor een hele goede metgezel zou hebben. Om 10u klonk het startschot vanaf de Coolsingel waar Lee Towers met 'You'll never walk alone" de atleten wegzong. De Flakkeeënaars zaten direct in het goede ritme en met vlakke tussentijden van 19.00min per 5km werd de halve marathon in 1.20:13 gepasseerd. "Dit gaf heel veel positieve energie, vooral het gemak waarmee het ging gaf veel vertrouwen", aldus Bouman die als geen ander wist dat het nu pas écht ging beginnen. Hij hield dan ook het tempo vlak tot 30km en toen het daar nog steeds zeer soepel draaide besloten Sint Nicolaas en Bouman de gashendel langzaam iets verder open te draaien. De zon ging intussen meer hitte afgeven maar met hulp van Flakkeese vrienden die drinkflessen aanreikten bleef de energievoorraad op peil. Vanaf 35km gingen alle registers open en de wetenschap dat de 2.40u grens eraan zou gaan won het van de pijn die ook deze mannen ervaarden in de slotfase. Sint Nicolaas beschikte over het snelste eindschot, hij finishte na 2.39:04, Bouman volgde in 2.39:14.  "Het is zo mooi als alles op het goede moment op z'n plek valt", aldus Sint Nicolaas die een droomdebuut maakt met deze tijd die als vijfde in de Flakkeese ranglijst allertijden komt, Eef Kooman voert deze nog altijd aan met 2.28u.
 
De derde Flakkeese atleet was  Ferry Engel, hij bleef met 2.55.02 nog binnen de drie uur. André Melissant volgde daarachter. "Ik heb niet de kilometers kunnen trainen die passen bij een marathon en ook kampte ik de laatste weken met wat pijntjes". Het kwam dus aan op karakter, en dat heeft de Sommelsdijker die na 3.12:16 finishte. Vlak daarna kwam ook Marc Donkers binnen, in een prachtig vlak ingedeelde race kwam hij tot 3.14:17. De eerste Flakkeese dame aan de streep was Judith van Groningen, zij noteerde met 3.56:21, we kunnen stellen dat ze hiermee een sterke reeks wedstrijden bekroond. Hans Pijls volgde met 3.59.12 en Arjan Reuijl klokte 3.59:39. "Ik kan slecht tegen de warmte en na 25km zakte ik erdoor" Ook kramp bleef hem niet bespaard en zo werd andermaal bewezen dat de marathon een onvoorspelbare afstand is. Edwin Elvé finishte na 4.09:39 en kort daarachter finishten Adrienne van Voorthuizen met 4.10:38 en Jacqueline Lodder met 4.15:57, knappe prestaties voor deze Flakkeese dames. Peter Schouten lag tot halverwege strak op zijn schema 4.00 maar kreeg in de tweede helft veel last van de hitte en kramp in zijn bovenbeen. "Uitlopen was vanaf daar het enige doel, dat lukte met 4.30:16", aldus Schouten. Voor Freek Goedhart leek een tijd binnen de 2.50u zeker haalbaar maar helaas werd hij woensdag ziek. De Dirkslander ging nog wel van start maar moest na 13km concluderen dat het onbegonnen werk was en stapte uit.


10 april 2017

DBGC boekt eerste ‘Zeeuwse zege’ van het seizoen

OUDE-TONGE - DBGC heeft zaterdagmiddag een belangrijke overwinning geboekt bij nummer twee Serooskerke. De 2-3 zege betekende de eerste driepunter van het seizoen op Zeeuwse bodem voor de ploeg van trainer Richard Elzinga.

Tot afgelopen zaterdag hadden de blauw-witten nog geen enkel uitduel in Zeeland gewonnen. Toen het in Serooskerke ook al weer snel 1-0 stond, leek DBGC opnieuw een lastige middag tegemoet te gaan. De ploeg richtte zich echter op en knokte zich in de wedstrijd, met de 1-1 als verdiende beloning. Sonny Noordermeer kwam goed voor zijn directe tegenstander en had vervolgens een uitstekende steekpass in huis op Jeroen Sep, die de bal langs de doelman tikte.

Nog voor rust kon het publiek uit Oude-Tonge een tweede keer juichen, toen Tim Mackloet van dichtbij binnen tikte op aangeven van Thijs Tromp. Op slag van rust kwam Serooskerke echter toch nog langszij, door een snel genomen vrije trap waarbij de DBGC-defensie niet goed stond op te letten.
In de tweede helft herpakte DBGC zich opnieuw. Binnen vijf minuten kwam de bal na een verre ingooi bij Robbert Huizer, die Thijs Tromp in staat stelde de 2-3 te maken. Daarna werd de wedstrijd er niet beter op, maar met veel strijdlust en wil om te winnen bleef DBGC overeind, ook toen de druk van Serooskerke in de slotfase verder toenam.

Zo werd de zwaarbevochten zege over de eindstreep getrokken en werd het gat met de nummer twee teruggebracht naar drie punten. Bovendien heeft DBGC nog een wedstrijd in te halen, aanstaande zaterdag thuis tegen Zaamslag.

Opstelling DBGC: Roy Nieuwland; Sonny Noordermeer (85’ Yannick Lugthart), Bas Mackloet, Wilko Pulleman, Dimri Vogelaar; Robbert Huizer, Robert Koster, Tim Mackloet; Thijs Tromp (75’ Dennie van Druningen), Niels van der Kooij, Jeroen Sep. 


10 april 2017

Meedenkavond over ontwikkelmogelijkheden Achthuizen
 
ACHTHUIZEN - De gemeente Goeree-Overflakkee houdt samen met de dorpsraad Achthuizen en Kroon & De Koning BV een meedenkavond op maandag 24 april over de ontwikkelmogelijkheden in Achthuizen. Het doel van de avond is om samen met inwoners na te denken over de huidige en toekomstige woonbehoefte in Achthuizen voor de locatie achter het Lesje tussen de Achthuizensedijk en de Zandweg.
 Tijdens de informatieavond worden de woonwensen van inwoners van Achthuizen in kaart gebracht. Denk hierbij aan starterswoningen, doorgroeiwoningen, vrijstaande woningen of vrije kavels. Ook kunnen de aanwezigen ideeën doorgeven over (groen)voorzieningen voor de betreffende locatie.
 
Meedenkavond
De meedenkavond is op maandag 24 april 2017 en vindt plaats in ’t Buurthuus aan de Kloosterstraat 10 in Achthuizen. De avond start om 19.30 uur en de inloop is vanaf 19.00 uur.
 
Aanmelden
Inwoners uit Achthuizen en andere belangstellenden zijn van harte welkom om deze avond bij te wonen. Bij interesse kunnen zij zich aanmelden bij Mirella Brienissen, via e-mail m.brienissen@goeree-overflakkee.nl of via het algemene telefoonnummer 14 0187.10 april 2017


Groot diplomafeest in Nieuwe-Tonge
 
NIEUWE-TONGE -  48 kleuters in Nieuwe-Tonge behaalden maandag 3 april het Nijntje beweegdiploma. Een mooie samenwerking tussen gymvereniging S.S.S., De Oranje Nassauschool, OBS de Pannebakker, de dorpsraad, GO Learns to Move en gemeente Goeree-Overflakkee.
 
Gymnastiekvereniging  Sport Staalt Spieren organiseerde het diplomafeest voor alle kleuters. Beide basisscholen waren enthousiast om twintig weken met de kinderen van groep 1 en 2 naar de gymzaal te gaan. Van de vaardigheden die kinderen op jonge leeftijd meekrijgen via de Nijntje beweeglessen hebben ze een leven lang profijt. Een vroege kennismaking met bewegen in combinatie met plezier vergroot de kans dat kinderen lekker in hun vel zitten, meer zelfvertrouwen hebben en een sportieve levensstijl aannemen.
 
Via het Sportimpuls project GO Learns to Move zijn gymverenigingen de samenwerking aangegaan met peuterspeelzalen (Stichting Peutereiland), openbare basisscholen (Stichting OPOGO) en Christelijke basisscholen (Stiching Kindwijs) om de motorische ontwikkeling van jonge kinderen te bevorderen. De combinatiefunctionarissen sport (Sportteam GO) van de gemeente Goeree-Overflakkee begeleiden de gymverenigingen en onderhouden de contacten met alle samenwerkingspartners.
 
GO Learns to Move heeft de aangesloten verenigingen de gelegenheid gegeven om een speciale cursus te volgen om de lessenserie te kunnen geven. De lessenseries mogen uitsluitend gegeven worden door KNGU gediplomeerde leiding. Juf Sylvia en nog twee andere leidsters van S.S.S. zijn bevoegd om de lessen te verzorgen. Juf Sylvia nam de taak op zich om op maandagmorgen de lessen leuk en enthousiast te brengen. Dankzij het leefbaarheidsplan van de gemeente, met medewerking van de dorpsraad, kregen alle kinderen het Nijntje diploma kosteloos. De diploma’s werden uitgereikt door wethouder De Jong en mevrouw Guit van de dorpsraad. Zij hopen dat de lessenserie er aan zal bijdragen dat kinderen bewust voor een sport kiezen. Bij S.S.S. zijn de kleuters elke maandag van 15:30 - 16:30 uur van harte welkom in de gymzaal in Nieuwe-Tonge.


9 april 2017

Elise Tanis zwemt Europeese jeugdlimieten
 

MIDDELHARNIS/EINDHOVEN - Van 6 tm 9 april werd in Eindhoven de Swimcup gezwommen. Tijdens dit toernooi is door Elise Tanis van zwemclub De Schotejil uit Middelharnis erg goed gepresteerd. Zij drong op zowel  200m wisselslag, 100m rugslag als de 100m vrije slag door tot de finales.

Op de 200m wisselslag (2.24.16), 100m rugslag (1.04.48) en 100m vrij (58.04) haalde ze tevens overtuigend de kwalificatie-eis voor het Europees Jeugd Olympisch Festival dat dit jaar in Györ (Hongarije) wordt gehouden. In totaal heeft Elise Tanis maar liefst op 5 nummers de EYOF limiet behaald. In de finale van de 200m wisselslag behaalde ze tevens tot ieders verrassing een 3e plaats en bronzen medaille. Jorian Tanis zwom op 100m vrij een mooie 55.97.
 
Ook kwamen op dit toernooi de gezamenlijke minioren en junioren van zwemteam Goeree-Overflakkee (De Stelle, De Gooye en De Schotejil)  in actie. Onder naam van de eilandelijke startgemeenschap werd mooie ereplaatsen verdiend door Thalia Meijer die 2e werd op 100m schoolslag (1.40.72) en Floris Tanis die een 3e plaats behaalde op zowel 100m vrij (1.14.10) als 50m vlinderslag (38.33).Toptien noteringen waren er voor Koen van Dijk op 50m rugslag (46.29), Thalia Meijer op 50m rugslag (42.21), Dominique Overduin op 100m schoolslag (1.42.61), Luuk Voogd op 100m wisselslag (1.34.82) en Meyke van Nimwegen op zowel 50m vlinderslag (42.29) als 100m wisselslag (1.33.02). Bij de oudere minioren eindigde Laurens Kalle op 100m vlinderslag (1.22.50) bij de toptien. 


9 april 2017

Schotejil zwemt sterke Limietwedstrijd
 

MIDDELHARNIS/PAPENDRECHT - In Papendrecht heeft zwemclub De Schotejil goede zaken gedaan tijdens de jaarlijkse wedstrijdcyclus met De Geul uit Papendrecht, ZOB’66 uit Oud-Beijerland en De Stelle uit Stellendam. Er werden talrijke ereplaatsen behaald en ook vele persoonlijke records gezwommen.
 
Op 50m schoolslag werden in de diverse catagorien gouden medailles behaald door Lotte Middelbos (35.11), Nienke Mierop (36.94) en Xander Vis (35.43). Op 100m wisselslag was dit eveneens het geval voor Lotte Middelbos in een clubrecord (1.10.75) en Lieske Zijlstra (1.11.88) bij de meisjes en voor David Kievit (1.03.11) bij de jongens. Op 50m rugslag werd opnieuw maximaal goud gescoord door Lieske Zijlstra (33.03), Manon Middelbos (33.96), Aron Paasse (30.29) en Julien Tanis (31.62). Op 50m vrij zwommen Aron Paasse (26.02) en Nienke Mierop (29.31) naar het goud. Aan het slot van de wedstrijd stond nog 400m wisselslag op het programma. Hier zwommen resp. Tamara de Ruiter (5.46.82), David Kievit (4.58.60) en Julien Tanis (5.32.63) naar winnende tijden. In de jongere categorien was er goud voor Janneke Bergen op 50m schoolslag (50.80) en Rosa Gerrits op 200m vrij (4.00.92).7 april 2017

Grootschalige havenbeschermingsoefening in Rotterdam

ROTTERDAM - De Rotterdamse haven vormt vanaf 10 april aanstaande drie dagen het toneel van een grote havenbeschermingsoefening. Tijdens de oefening Port Defender Rotterdam trainen de Koninklijke Marine, Dienst Speciale Interventies (DSI), het Havenbedrijf Rotterdam, Politie eenheid Rotterdam en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond samen zodat bij een groot (openbare orde) incident of eventuele acute (terrorisme)dreiging er snel en adequaat kan worden opgetreden.

In verschillende uitdagende scenario’s krijgt de Rotterdamse haven te maken met een verhoogde dreiging. Terwijl de Dienst Speciale Interventies (DSI) een door terroristen gekaapt schip met explosieven aan boord moeten bevrijden, krijgen marineduikers, mariniers van het Marine Advanced Search Team (MAST) en militairen van de maritieme explosievenopruimingsdienst zo hun eigen uitdagingen voor de kiezen. De Nautische Mobiele Eenheid wordt ingezet om een einde te maken aan een uit de hand gelopen betoging, terwijl de Geneeskundige Hulporganisatie in de Regio (GHOR) zich bekommert om eventuele gewonden.

Havenbescherming
Het uiteindelijke doel is om met alle verschillende veiligheids- en hulporganisaties gezamenlijk te oefenen op het gebied van havenbescherming. Port Defender Rotterdam wordt voor de tweede keer gehouden en is dit jaar uitgebreid met meer verschillende scenario’s. Door deze met elkaar te integreren, ontstaan er zo realistisch mogelijke oefening en krijgen de deelnemers de kans om naast de eigen vaardigheden, ook de onderlinge samenwerking te beoefenen. De marine voert jaarlijks meerdere havenbeschermingsoefeningen uit, waaronder één in Rotterdam. Rotterdam is als grootste haven van Europa een cruciaal aanvoerpunt van Europa. Hierdoor leent deze haven zich als een realistisch en waardevol oefengebied voor Port Defender.

Geluidshinder
Tijdens Port Defender Rotterdam wordt er tussen 10 en 12 april in de omgeving van de Wilhelminakade, Rijnhaven, Waalhaven en Katendrecht gebruik gemaakt van een helikopter, figuranten en oefenmunitie. De verschillende deelnemers aan de oefening proberen de overlast voor omwonenden en omringende bedrijven zoveel mogelijk te beperken. Toch valt geluidshinder niet uit te sluiten.

Dienst Speciale Interventies (DSI)
De Dienst Speciale Interventies (DSI) bestaat uit samengestelde teams van politie en defensie, waaronder het M-Squadron van de Netherlands Maritime Special Operation Forces (NLMARSOF) van het Korps Mariniers. Één van de taken van de DSI is terrorismebestrijding.6 april 2017


Maikel Peeman trekt stijgende lijn door met snelle 5km in Brunssum 

GOEREE-OVERFLAKKEE/BRUNSSUM - Het is niet naast de deur, Brunssum, een mooi dorpje in het Limburgse landschap vlakbij Heerlen. Toch was het voor Maikel Peeman de moeite waard om op zondag 2 april vanuit Sommelsdijk af te reizen voor de 5km Talentenrace. Peeman heeft een tijd gekwakkeld met een achillespeesblessure maar liet zien dat hij zijn oude vorm weer aardig te pakken heeft.
 


Maikel Peeman op weg naar een nieuwe persoonlijk record in Brunssum

"De trainingen gaan weer goed, ik draai mijn kilometers om het duurvermogen weer op peil te krijgen en ook de snelheid gaat steeds beter, het is alleen al fijn dat ik nu weer kan opbouwen en niet meer wordt gehinderd door pijntjes", aldus Peeman die met zijn prestaties van vorig seizoen veel furore maakte in de atletiekwereld. Met name de bijzonder snelle 8.41min op de 3000m deed hem beseffen dat er veel mogelijk is. Toch is Peeman niet van plan om al op zijn lauweren te rusten. "Ik ben pas achttien jaar dus ik kan nog volop groeien, dit seizoen richt ik me op de 5km, liefst wil ik onder de 15min duiken". En dus was de 5km in Brunssum een goed meetmoment. In een veld van zo'n 100 atleten onder de 23jr ging Peeman goed mee in de voorhoede waar het tempo direct zeer hoog lag. De snelste drie atleten zouden zelfs net onder de 15min finishen. Peeman kende een zware vierde kilometer maar wist er met de finish in zicht nog een goede sprint uit te persen waarmee hij als 14e finishte in 15.47min, een verbetering van zijn persoonlijk record. "Als ik kijk waar ik vorig jaar rond deze tijd stond sta ik er, ondanks de magere voorbereiding, nu beter voor, dus laat het baanseizoen maar komen".
 
In Goes werd op zondag 2 april voor de vijfde maal de Ladiesrun georganiseerd, met keuze tussen 5km, 7,5km en 10km was er voor iedereen een geschikte afstand en met opgeteld ruim 750 deelnemers aan de start kon de organisatie zeer tevreden zijn. Namens AV Flakkee deden Wilma van der Slik, Jeannet Sarelse en Janneke Appel mee. Onder zonnige omstandigheden gingen zij op in de roze massa die de Zeeuwse polders kleurde. Wilma van der Slik finishte op de 7,5km na 45.32min. Op de 10km kwam Jeannet Sarelse als 60e na 55.31min over de eindstreep, dat betekende voor haar een nieuw persoonlijk record. Janneke Appel bleef met 58.20min ook nog binnen het uur.
 

5 april 2017

Informatiebijeenkomst Herdenking 65 jaar Watersnoodramp – Ooggetuigen van de Watersnoodramp
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - In 2018 is het 65 jaar geleden dat de Watersnoodramp plaatsvond. De stormvloed van 1953 was een gebeurtenis van enorme betekenis voor de samenleving, die een blijvende plek inneemt in de collectieve herinnering. De Watersnoodramp is één van de 50 vensters in de canon van de Nederlandse geschiedenis.
 


Goeree-Overflakkee werd zwaar getroffen door de ramp. In het dorp Oude-Tonge overleefde tien procent van de inwoners de ramp niet en is daarmee het zwaarst getroffen dorp van de Watersnoodramp. In Battenoord/Nieuwe-Tonge speelde zich een tragedie af. Deze is op een bijzondere manier vastgelegd in nog nooit gepubliceerde ooggetuigenverslagen.Het plan is ontstaan om op en rondom Battenoord en Oude-Tonge een unieke tentoonstelling te maken. Deze vindt plaats in de buitenlucht en op authentieke locaties. De laatste generatie overlevenden en nabestaanden van de slachtoffers én ooggetuigen werken intensief aan de tentoonstelling mee.
 
Tentoonstelling
De tentoonstelling “Ooggetuigen van de Watersnoodramp” heeft mede tot doel:

 1. de beeldvorming te veranderen dat de ramp uitsluitend een Zeeuwse ramp was;
 2. het verhaal te vertellen op basis van de meest authentieke verhalen, namelijk nog nooit gepubliceerde ooggetuigenverslagen die direct na de ramp zijn opgesteld, en op basis van zeer authentieke objecten en onbekend beeldmateriaal; 
 3. slachtoffers op een bijzondere manier te herdenken en helden op een bijzondere manier te eren.

 
Bijeenkomsten toelichting
De initiatiefnemers stellen het op prijs de inwoners van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge tijdig te informeren. Op 19 en 20 april lichten zij hun plannen toe. Op 19 april  bent u welkom om 19.30 uur in het Parochiehuis te Oude-Tonge, Voorstraat 15. Op 20 april bent u welkom om 19.30 uur in Ons Dorpshuis te Nieuwe-Tonge, Korteweegje 14.
 
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ada Overwater, beleidsadviseur Erfgoed en Cultuur, via het algemene telefoonnummer 14 0187.

 


5 april 2017

 
Paneel ter ere van de gesneuvelde piloot Thomas Noble Forster


STAD A/H HARINGVLIET - Zaterdag 22 april 2017, bijna 74 jaar na het fatale ongeval, komt op uitnodiging van stichting WO2GO een grote afvaardiging van de familie Forster uit Ierland om het paneel ter ere van hun oom Tom te onthullen. Het paneel op de Zeedijk biedt een fraai uitzicht over het Haringvliet, waar volgens de laatste overleveringen de jonge Ierse piloot met zijn toestel in terecht zou zijn gekomen. 


Tom Forster


Het Haringvliet is overigens niet nieuw voor een groot deel van de familie, want reeds in oktober 2016 bezochten zeven van hen Goeree-Overflakkee. Tijdens hun bezoek heeft WO2GO een boot ingezet, zodat zij op hun eigen, intieme manier afscheid konden nemen van hun oom op het Haringvliet ter hoogte van Stad aan ’t Haringvliet. Een verslag van dit bezoek met een kleine videoreportage is terug te lezen en zien op 
http://wo2go.nl/familie-forster-bezoekt-g-o/

Al weer bijna twee jaar geleden onthulde stichting WO2GO haar laatste herdenkingspaneel ter ere van de omgekomen bemanning van een B-17 bommenwerper, die op 5 april 1945 nabij Ouddorp neerstortte. Deze panelen zijn voor de bewoners van Goeree-Overflakkee geen vreemde eend in de bijt, want inmiddels staan er reeds achttien over het hele eiland. Alle hebben ze hetzelfde doel: de geallieerde vliegeniers eren die tijdens de Tweede Wereldoorlog, op en om het eiland, om het leven zijn gekomen.

Ze zijn echter niet alleen lokaal bekend, want in Nederland zijn er sinds het initiatief van de stichting startte in 2010, vele soortgelijke panelen onthuld. Recent zijn er zelfs, na overleg met WO2GO, in Engeland panelen ontworpen en geplaatst naar het Flakkeese voorbeeld. Op Goeree-Overflakkee is de actieve stichting echter nog lang niet klaar! Op de Zeedijk bij Stad aan ’t Haringvliet wordt namelijk herdenkingspaneel nummer negentien geplaatst. Dit paneel zal de nog immer vermiste Ierse piloot P/O Thomas Noble Forster eren.
 
April 1943
In de vroege avond van 3 april 1943 vertrekken vanaf het vliegveld bij Linton-on-Ouse in het noorden van Engeland, twaalf Halifax bommenwerpers van 78 Squadron. Zij maken deel uit van een veel grotere strijdmacht van 338 zware bommenwerpers die de stad Essen in het Ruhrgebied moeten gaan bombarderen. In een van die Halifax-bommenwerpers zit de dan nog maar net 21-jarige Thomas Noble Forster achter het roer. De uit Ierland afkomstige vliegenier is op dat moment alweer bezig aan zijn zestiende missie en mag dus zeker een ervaren piloot genoemd worden. Ondanks het feit dat de weersvooruitzichten voor deze nacht niet bijzonder goed te noemen zijn, leveren de viermotorige reuzen hun dodelijke lading redelijk precies af op Essen. Het gevaarlijkste deel van de missie zit erop en Tom zet koers richting thuisbasis via de opgegeven route Essen -> Holten -> Egmond -> Linton-on-Ouse. 


Motorbrand
Echter: boven Nederlands grondgebied gaat bakboordmotor nummer 1 sputteren en begint het toestel hoogte te verliezen. Boordwerktuigkundige Hodgson probeert uit alle macht uit te vinden wat het probleem is. Ondertussen moet de piloot de zoeklichtstralen zien te ontwijken die het toestel proberen te ‘vangen’, zodat daarna het luchtafweergeschut het karwei kan afmaken. Inmiddels is het vliegtuig in nood het Nederlandse kustgebied genaderd, maar bevindt zich dan nog maar op circa drie kilometer hoogte. Tot overmaat van ramp kan een van de stuurboordmotoren de extra werklast niet meer aan. De motor begeeft het en vliegt met een luide knal in brand.

Hodgson schreeuwt naar Tom dat hij de ontstane vlammenzee niet onder controle krijgt. Er is geen redden meer aan, beseft ook de gezagvoerder, en hij geeft het bevel aan de bemanning het toestel te verlaten. De radiotelegrafist Eric Drury reikt Tom zijn parachute aan, maar die is te druk bezig om het toestel in de lucht te houden en legt deze naast zich neer. Eén voor één verlaten de bemanningsleden het toestel in nood. Boordschutter Cal Wayte probeert nog contact te zoeken met de gezagvoerder voordat hij springt, Tom gebaart hem op te schieten en glimlacht even berustend, iets wat in zekere zin Cal geruststelt. Wat zich verder in de lucht afspeelt zal waarschijnlijk altijd een raadsel blijven… De zes bemanningsleden die in het duister een onbekend lot tegemoet zijn gesprongen, worden uiteindelijk allen krijgsgevangen genomen en overleven de oorlog in gevangenschap. Van Tom wordt echter nooit meer wat gehoord…

Programma
Het programma op 22 april start om 13.30 uur voor genodigden in Het Trefpunt in Stad aan ’t Haringvliet. Om 14.00 uur zal het gezelschap te voet vertrekken vanuit de Oranjelaan richting de locatie van de onthulling aan de Zeedijk, net iets buiten het dorp. Alle belangstellenden zijn van harte welkom om hierbij aan te sluiten, of op de locatie waar de plechtigheid om circa 14.15 uur begint. Hier zullen diverse mensen spreken, worden er gedichten voorgedragen en worden er ‘live’ typische Ierse liederen gespeeld op evenzo typische Ierse muziekinstrumenten. De ceremonie zal worden afgesloten om 15.15 uur met een mooie flypast van twee zogenaamde AT-16 Harvard (bouwjaar 1943!) toestellen van de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht. Op dit type toestel heeft menig vliegenier tijdens de Tweede Wereldoorlog en nog lang daarna zijn opleiding gevolgd tot piloot. Een passend eerbetoon!
 

Het programma van deze middag is tot stand gekomen dankzij een hele mooie samenwerking tussen WO2GO, de gemeente Goeree-Overflakkee en met name de dorpsraad Stad aan ’t Haringvliet en de inwoners van Stad aan ’t Haringvliet die fantastisch hebben geholpen met onder andere het faciliteren van deze middag.4 april 2017

AutoMaatje

GOEREE-OVERFLAKKEE - Stichting ZIJN is bezig met het onderzoeken of AutoMaatje ook gerealiseerd kan worden op Goeree-Overflakkee. Bij het onderzoeken hoort ook het zoeken en vinden van vrijwilligers,  die zich willen inzetten om minder mobiele eilandgenoten, die anders aan huis gekluisterd zijn, weer onder de mensen te brengenMensen zo lang mogelijk mobiel houden en laten deelnemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer. Dat is de reden dat de ANWB begin 2015 “ANWB_AutoMaatje”, een vervoersservice waarbij vrijwilligers met hun eigen auto minder mobiele plaatsgenoten vervoeren, startte met een tweetal proefprojecten. Beide projecten in Barneveld en Woerden waren succesvol en verliepen naar grote tevredenheid van de betrokken mensen, vrijwilligers en gemeenten. In dat jaar vervoerden 80 vrijwilligers, 400 minder mobiele inwoners ruim 4000 keer.

Even een boodschap doen, naar de huisarts, fysiotherapeut of de kapper gaan, is niet vanzelfsprekend voor 1 op de 5 zeventigplussers en  de vele mensen met gezondheidsbeperkingen. Met het ANWB AutoMaatje wil de ANWB samen met welzijnsorganisaties en vrijwilligers mensen helpen mobiel en actief te blijven. Het initiatief is lokaal georganiseerd en heeft geen winstoogmerk. Tegen een kleine onkostenvergoeding rijden vrijwilligers uit de buurt met hun eigen auto. Het gebruik van ANWB AutoMaatje is verder geheel gratis.
 
Welke rol AutoMaatje speelt in het leven van de gebruiker en de vrijwilliger is te zien in de vierdelige Man Bijt Hond serie:”AutoMaatje, samen komen we er wel” De hele serie is te zien via manbijthond.tv. Voorbeeld vanuit de het proefproject: Mevrouw heeft zoveel mooie herinneringen aan de strandvakanties die ze vroeger met vriendinnen had. Ze wil graag nog één keer weer terug naar Scheveningen. Herinneringen ophalen en de zee zien en ruiken.
Na wat rondvragen was er een vrijwilliger die haar best een plezier wou doen. Trouwens hij kon het zich helemaal indenken, hij was zelf ook gek op de zee. Ze hebben samen een werelddag gehad.
 
Doet u graag iets voor een ander? Meldt u dan aan als vrijwilliger en vervoer uw minder mobiele 'buren' in uw eigen auto. U  krijgt als vrijwilliger een kleine vergoeding van € 0,30 per kilometer plus eventuele parkeerkosten. U hoeft geen ANWB-lid te zijn. De oproep is dus : wilt u zich als vrijwilliger aanmelden en of u wilt meer informatie over dit project: U kunt contact opnemen met Stichting ZIJN: (0187) 641344 of via de mail: m.walter@zijngo.nl
3 april 2017
 

Kijk bij de boer Tweede Paasdag

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het is inmiddels een traditie op Goeree-Overflakkee: op tweede paasdag van 10.00 tot 16.00 uur gezellig met het hele gezin naar Kijk bij de Boer! Ontmoet de boer, de boerin en geniet van het eiland dat volop in bloei staat.
Over het hele eiland verspreid kunt u bedrijven bezoeken. Kijk voor de juiste locaties op http://www.kijkbijdeboer.nl. Daar is ook meer te lezen over de extra activiteiten op de bedrijven en over de speciale vervoersmiddelen die gebruikt worden.
 


Voor het 7e jaar alweer stellen 8 agrarische ondernemers dit jaar hun bedrijf open om u een kijkje in de boerenkeuken te gunnen. Hoeveel liter melk geeft een jersey koe en hoeveel een zwartbonte en wat eten ze nu precies. Waarom is witlof wit? Op deze, en nog heel veel meer vragen geeft de boer graag antwoord. Komt dat zien, proeven en beleven!

En geniet van een Goeree-Overflakkee dat rood, geel en oranje kleurt omdat de bloembollen rond deze tijd volop in bloei staan. Ook een bollenbedrijf is te bezoeken. Paarden zijn dit jaar ook weer vertegenwoordigd en op manege Oostmoer te bewonderen. De kinderboerderij van een zorginstelling is eveneens geopend en de twee molenaars in Goedereede en Stad geven graag uitleg over de eeuwenoude manier van werken in zo’n molen.
 
Deze dag werd mede mogelijk gemaakt door de Rabobank, de AMGO, CZAV en LTO Noord afd. GO.
 


3 april 2017

Mooie ereplaatsen voor jonge Eilandelijke zwemmers
 

GOEREE-OVERFLAKKEE/PAPENDRECHT - Opnieuw heeft de jongste generatie zwemmers van Goeree-Overflakkee van zich doen spreken. In Papendrecht werd deelgenomen aan het KNZB Swimkick Minioren Circuit en werden behalve vele persoonlijk records ook 17 ereplaatsen behaald. Tijdens het Swimkick deel van deze wedstrijd kon via  instroomnummers worden kennisgemaakt met het wedstrijdzwemmen. In de reguliere Minioren voorrondes konden startbewijzen worden verdiend voor de Regionale zomerfinales.

In de voorrondes was er op 400m vrij goud voor Laurens Kalle (5.32.37) bij de jongens en brons voor Thalia Meijer (6.29.69) bij de meisjes. Op 100m schoolslag zwommen Floris Tanis (1.40.48) en Luuk Voogd (1.50.75) naar resp. zilver en brons. Bij de meisjes eindigde Meyke van Nimwegen als 2e op 100m schoolslag (1.45.61) en op 50m vrij (38.31) was ze goed voor de 2e plaats. Bij jongens werd op 50m vrij een 2e plaats behaald door Floris Tanis (34.47). Laurens Kalle zwom op 100m rugslag (1.23.14) nog naar een 2e plaats.
 
In de Swimkick categorie waren op 50m vrij resp. Sissy van Prooijen (46.00) en Marit van Groningen (46.64) goed voor zilver en brons. Op 50m schoolslag eindigde Davina Floresteijn (49.75) als 2e. Goud was er op 25m vrij voor Vivian Buurveld (22.58) en voor Tijn v.d. Voordt op zowel 25m rugslag (40.82) als 25 m vrij (40.63). Marit van Groningen eindigde als 2e op 50m rugslag (53.38). Davina Floresteijn behaalde op 50m vrij (40.21) eveneens een 2e plaats. Tenslotte werd door Daphne v.d. Slik, Roan Klink, Meyke van Nimwegen en Ruben Moelker de estafette 4x25m vrij (1.20.60) gewonnen. 3 april 2017

Schotejil domineert op Junioren-Jeugd Circuit
 

MIDDELHARNIS/GORINCHEM - De Senioren, Junioren en Jeugd zwemmers van De Schotejil uit Middelharnis hebben in Gorinchem de laatste ronde gezwommen van het Junioren/Jeugd/Senioren Circuit van de KNZB. Samen met PCG uit Gorinchem, ZOB’66 uit Oud Beijerland en ZPG H&L uit Barendrecht werd een pittig programma afgewerkt. De Schotejillers kwamen zowel in series als finales tot prima resultaten, waarbij uiteindelijk ruim circa 50 ereplaatsen werden behaald.
 
In de finales waren er gouden medailles op 200m vrij voor Jorian Tanis (2.02.32) en Lotte Tillema (2.17.77). Julien Tanis won de finale van 100m vlinderslag (1.15.30). De 100m rugslag finales werden gewonnen door David Kievit (1.04.27), Manon Middelbos (1.11.10) bij de Jeugd en Lotte Middelbos (1.13.86) bij de Senioren. De Finale 100m vrij leverde goud op voor Luuk Kieviet (58.80) bij de Jeugd en Julien Tanis (1.03.65) bij de Junioren.
 
Eerder werd in de series een dik p.r. en de winnende tijd gezwommen op 400m vrij door Xander Vis (4.49.54). Verder waren er winnende tijden op 400m vrij voor Luuk Kieviet (4.38.67) en Aisha Nobels (5.24.13). Op 50m rugslag won Julien Tanis in 33.13 en op 50m schoolslag was David Kievit (32.92) het snelst bij de heren en Lotte Middelbos (35.58) bij de dames. 


3 april 2017

“Wij garanderen de hoogste kwaliteit bloemen”

Bloeminique  bestaat 12 ½ jaar

NIEUWE-TONGE  -  Zaterdag 31 maart vierde Monique van Wenen met partner, familie, klanten en dorpsgenoten het koperen jubileum van de bloemenwinkel aan de Zuiddijk.Sinds 2004 weten vele particulieren, bedrijven, en bruidsparen de weg naar Bloeminique te vinden. “Ook mensen die een dierbare of kennis hebben verloren kunnen bij ons terecht voor een rouwstuk of boeket.”2 april 2017

DBGC moet tegen FC Axel genoegen nemen met gelijkspel
 

DBGC heeft een punt overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen FC Axel. Op sportpark De Koepel eindigde een matig duel in 1-1.
 
Dat DBGC en Axel aan elkaar gewaagd waren, was op basis van de stand al te voorspellen geweest. Beide ploegen stonden met een gelijk aantal punten en een vrijwel gelijk doelsaldo (+1 in het voordeel van DBGC) op de vijfde en zesde plaats, terwijl het heenduel in Zeeuws-Vlaanderen in 2-2 eindigde. Ook in Oude-Tonge hielden beide ploegen elkaar in evenwicht. Zo ontstond een wedstrijd met twee gesloten defensies en weinig grote kansen. Het was dan ook niet verwonderlijk dat beide treffers uit een dood spelmoment vielen.
 
Axel kwam al vroeg op voorsprong door een vrije trap van 25 meter, waardoor Roy Nieuwland verrast werd. DBGC zette daarna de achtervolging in, maar creëerde daarbij niet echt grote kansen.
 
In de tweede helft verhoogden de blauw-witten de druk op het Zeeuwse doel wel enigszins, met een aantal gevaarlijke voorzetten en vrije trappen tot gevolgen. Bij een van die indraaiende ballen werd Wilko Pulleman naar de grond gewerkt, waarna Tim Mackloet mocht aanleggen vanaf elf meter. Hij maakte geen fout en zorgde met zijn rake strafschop toch nog voor een punt voor DBGC.
 
Door de remise verandert er voor DBGC weinig op de ranglijst. Komende zaterdag gaat de ploeg van trainer Richard Elzinga op bezoek bij nummer twee Serooskerke.

 
Opstelling DBGC: Roy Nieuwland; Sonny Noordermer (75’ Niels van der Kooij), Bas Mackloet, Wilko Pulleman, Dimri Vogelaar; Robert Koster, Tim Mackloet, Robbert Huizer; Bas Abresch (46’ Yannick Lugthart), Thijs Tromp (85’ Lars van Es), Jeroen Sep.


31 maart 2017

DAG MET EEN LACH

GOEREE-OVERFLAKKEE - 
Barry Doorn en Jannet Zuidwijk uit Middelharnis hebben zich in 2015 aangesloten bij DAG MET EEN LACH. Het concept is eigenlijk heel eenvoudig: "We verzamelen met enkele tientallen fraaie auto's op een locatie in Nederland of Vlaanderen en maken met de kinderen leuke rit, eten een frietje of een heerlijke pannenkoek en brengen een bezoek aan een dierentuin, bioscoop of museum. Maar ook de broers en zussen zijn welkom om deel te nemen aan de events. Immers, ook zij verdienen een verzetje".Barry in de Ford Mustang met bijrijdster Abigail (5 jaar) naast hem.
Foto genomen door Kilian Creations, tijdens een Dag met een Lach evenement.


DAG MET EEN LACH ontstond in de zomer van 2015 naar een idee van Jacco Brand en Desiree Dekker en organiseert, samen met de eigenaren van supercars en sportauto's, heerlijke en vermakelijke events voor kinderen die wel een verzetje kunnen gebruiken. Wat is er nu mooier dan een kind te zien lachen en even zijn zorgen te laten vergeten?

De eigenaar van de supercar is die middag, of ochtend, de gastheer en ontfermt zich over zijn gast. Zowel qua zorg als financieel, door de kosten van de dag op zich te nemen. DAG MET EEN LACH (DMEL) werkt geheel belangeloos en zonder winstoogmerk. DMEL beheert geen geld en is afhankelijk van sponsoring om investeringen te kunnen betalen.

DAG MET EEN LACH zet zich in voor onder andere de volgende doelen en/of organisaties: Stichting Jaimy van Boxel; Stichting Zeldzame Ziekten Fonds; Stichting Steun 22Q11; Stichting Opkikker; Villa Pardoes; Stichting Hartekind; Metakids.

DER GRÜNE HÖLLE

"Van 6 t/m 8 april rijden we een rally met 12 equipes en leggen ongeveer 900 km af met als highlights de geweldige wegen van de Eifel, de mooie steden als Cochem en Koblenz en natuurlijk de Nürburgring. De deelnemers betalen zelf de kosten en er is een kleine donatie per equipe gevraagd. Maar het is natuurlijk mooier wanneer we nóg meer geld op kunnen halen voor DMEL zodat er voor toekomstige evenementen meer mogelijk is om te organiseren en de verschillende activiteiten die op de agenda staan te kunnen bekostigen. 
De bedoeling is dus dat we deze rally gebruiken als fundraiser voor DMEL, zodat we ook in 2017 weer een ontzettende glimlach kunnen toveren op de gezichten van heel veel kinderen. Daarom is het mogelijk om ons te sponsoren! Doet u ook mee?"

Doneren kan via http://nl.dreamordonate.com/dromen/fundraiser-voor-dag-met-een-lach/
 
Meer info op: http://www.dagmeteenlach.nl


31 maart 2017

Nieuwe recreatievisie; kernwaarden behouden en de daarop gebaseerde kansen benutten!
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Als toeristische trekpleister staat Goeree-Overflakkee al prachtig op de kaart. Toch vindt zowel de gemeente Goeree-Overflakkee als de Vereniging voor Eigenaren en Exploitanten van Recreatie Ondernemingen (VEERO) dat er kansen blijven liggen. Zij hebben de handen ineengeslagen en werken aan een lange termijn recreatievisie voor het eiland, die deze zomer al bekendgemaakt zal worden.
 
De samenwerking tussen gemeente en VEERO met betrekking tot de recreatievisie begon in januari van dit jaar. Er zijn toen meteen ook onafhankelijke adviseurs in de arm genomen, experts op het gebied van vrijetijdseconomie. Bovendien is vanaf het begin een brede vertegenwoordiging vanuit de eilandelijke samenleving bij het visietraject betrokken. Ondernemers, dorpsraden en natuurorganisaties worden regelmatig gepolst over hun ideeën, via interviews en tijdens workshops.
 
Behoud van eilandkwaliteiten
De toeristische sector biedt kansen voor de werkgelegenheid en de toeristische bestedingen op het eiland. Om deze kansen te benutten, verdient deze sector een gedragen en deskundige recreatievisie. Een visie die aangeeft hoe de toeristische sector op Goeree-Overflakkee zich op de langere termijn gunstig kan ontwikkelen. Eventuele knelpunten zullen worden benoemd. Verder komt in de visie te staan welke doelen er bereikt moeten worden. Een belangrijk punt in de visie is welke specifieke kernwaarden van het eiland behouden moeten blijven. Voorbeelden hiervan zijn familiewaarden, gewoon doen en een hoog arbeidsethos.
 
Recreatie en toerisme zijn een belangrijke bron van inkomsten voor ondernemers. Het is essentieel dat zij inspelen op veranderingen in deze sector. De recreatievisie gaat hierbij houvast bieden. Een greep uit de vele vragen die in de visie beantwoord zullen worden: Gaat de focus van verblijfs- naar dagrecreatie? Waar liggen daadwerkelijk nieuwe kansen? Wat zijn de extra recreatiemogelijkheden als de sluizen naar het Haringvliet op een kier gaan? Wat zijn de kansen op het gebied van natuurbeleving?
 
Projecten
De samenwerking tussen gemeente en VEERO leidde al tot enkele concrete projecten die in de recreatievisie worden benoemd. Kwaliteitsverbetering van bestaande recreatieterreinen bijvoorbeeld en de aanleg van een natuurspeeltuin bij de Galathese Haven. Maar ook het plaatsen van een vogelspiekkoepel langs het Haringvliet  ten behoeve van dagrecreatie. Al met al krijgt Goeree-Overflakkee deze zomer een recreatievisie die richtlijnen zal bieden tot in 2025. Uiteindelijk zullen álle eilandbewoners baat hebben bij deze recreatievisie; alle betrokkenen hebben leefbaarheid op het eiland immers hoog in het vaandel staan!
 
Meer informatie
Voor meer informatie over de nieuwe recreatievisie kunt u contact opnemen met Erik Roeland, beleidsadviseur economische zaken via e-mail; e.roeland@goeree-overflakkee.nl of via het algemene telefoonnummer 14 0187.


31 maart 2017

Succesvolle bijeenkomst proeffietsers en –wandelaars Goeree-Overflakkee
 
Op dinsdag 21 maart organiseerde de gemeente Goeree-Overflakkee een bijeenkomst in het Diekhuus in Middelharnis voor de proeffietsers en proefwandelaars op het eiland. Deze vrijwilligers controleren de fiets- en wandelroutes op het eiland en zorgen daarmee voor een kwalitatief goed en gebruikersvriendelijk routenetwerk.
 
Vrijwillige proeffietsers en proefwandelaars zetten zich afgelopen jaren al in voor de controle van het fietsroutenetwerk of het uitzetten van nieuwe routes voor het wandelroutenetwerk op Goeree-Overflakkee. Naast het reguliere onderhoud door WEBEGO, zijn zij de ‘extra ogen’ in het veld. Inmiddels is het fietsroutenetwerk geactualiseerd en het wandelroutenetwerk werd vorige zomer opgeleverd. 
 
Bijeenkomst vrijwilligers
Voor de vrijwilligers van de recreatieve routenetwerken organiseerde de gemeente op dinsdagavond 21 maart een succesvolle bijeenkomst in het Diekhuus in Middelharnis. Wethouder Tollenaar opende de bijeenkomst en heette de aanwezigen van harte welkom. Na de opening waren er presentaties over het belang van de routenetwerken en de inzet van vrijwilligers voor het onderhoud. Aansluitend werden de verschillende controlerondes onder de proeffietsers en proefwandelaars verdeeld.
 
Fietsroutenetwerk
De proeffietsers van het fietsroutenetwerk zijn al enige jaren actief en hebben een vaste controleronde. Het netwerk is inmiddels uitgebreid met extra tracés, die tijdens deze bijeenkomst onder de bestaande proeffietsers werd verdeeld.
 
Wandelroutenetwerk – vrijwilligers gevraagd
Proefwandelaars hielpen de afgelopen jaren mee om de tracés in het veld uit te zetten en te controleren. Tijdens de bijeenkomst adopteerden verschillende proefwandelaars een controleronde. Voor een aantal wandelroutes worden nog vrijwillige controleurs gezocht. Vindt u het leuk om twee keer per jaar een wandelroute te lopen en te controleren op onder andere schade en vermiste bordjes? Meldt u dan als vrijwillige proefwandelaar bij Joël Eichler, beleidsadviseur Economische Zaken, via e-mail; j.eichler@goeree-overflakkee.nl of telefonisch via 14 0187.
 
Wethouder Tollenaar, die recreatie in zijn portefeuille heeft, licht toe: “Vrijwilligers zijn onmisbaar bij het onderhouden van het wandel- en fietsroutenetwerk op Goeree-Overflakkee. Ik ben daarom erg blij met hun inzet om de routenetwerken up-to-date te houden. Ik hoop dat we net als bij de proeffietsers ook een enthousiaste groep mensen krijgen die zich in willen zetten voor de controle van het wandelroutenetwerk!”


31 maart 2017

Scholen Goeree-Overflakkee bouwen een stad tijdens interactief spel
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Vijf basisscholen nemen in maart en april deel aan het interactieve spel Democracity van ProDemos. Met het educatieve doe-programma maken kinderen uit groep 7 en 8 voor het eerst kennis met democratische besluitvorming. Ze brengen een bezoek aan Bestuurscentrum Het Rondeel en bouwen samen een stad. Op vrijdagochtend 31 maart 2017 gaven de leerlingen van OBS Ooltgensplaat de aftrap. In april 2017 gaan ook de leerlingen van CBS Bosseschool uit Middelharnis, CBS ‘t Kompas uit Den Bommel, CBS Oranje Nassauschool uit Nieuwe-Tonge en OBS Stellegros uit Stellendam actief aan te slag.
 
Tijdens het interactieve spel gaan de leerlingen aan de slag om samen een stad te bouwen. Democracity bestaat uit verschillende elementen van een stad. Denk hierbij aan woningen, sportfaciliteiten, scholen, groen en de brandweer. Voor de inrichting van de stad richten de leerlingen verschillende politieke partijen op. Zij ervaren tijdens het spel dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische samenleving. Tegelijk wordt de interesse gewekt voor democratische besluitvorming.
 
Het spel
Het spel wordt gespeeld in de raadzaal, het lokale Huis van de Democratie. De leerlingen nemen plaats op de raadszetels achter de microfoons. Samen vormen zij de volksvertegenwoordiging van een stad. De stad staat midden in de kring en bestaat alleen nog maar uit woningen. Het is aan de leerlingen om democratisch te beslissen wat er nog meer in de stad gebouwd gaat worden. Zijn dat bedrijven? Of moet er juist veel ruimte komen voor groen? En liever een groot ziekenhuis of toch een middelbare school?
 
Na afloop van het spel kunnen de leerlingen vragen stellen aan de raadsleden van de gemeente. De leerlingen horen dan hoe het toegaat in de echte gemeenteraad. Ook kunnen zij vragen stellen over actuele onderwerpen in de eigen gemeente.31 maart 2017


Gemeenteraad buigt zich over herijking harmonisatie huren en onderhoud van voetbalvelden
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Donderdagavond 30 maart discussieerde de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee over de herijking van de uitgangspunten voor het project harmonisatie huren en onderhoud voetbalvelden. De raad ging in maart 2016 akkoord met de aanleg van 16,5 kunstgrasvelden en stelde daar het benodigde krediet voor beschikbaar. Verschillende ontwikkelingen hebben een nieuw licht geworpen op dit dossier, waardoor herijking noodzakelijk werd.
 
Aanbesteding kunstgrasvelden
De gemeente Goeree-Overflakkee trof in 2016 voorbereidingen voor de aanbesteding van 16,5 kunstgrasvelden bij 11 voetbalverenigingen. Daarvoor had de gemeenteraad in 2016 5,3 miljoen euro gereserveerd. Naar verwachting zou de aanbesteding eind 2016 of begin 2017 in de markt worden gezet. De harmonisatieslag, waarbij de aanleg van kunstgrasvelden, renovaties van natuurgrasvelden en het onderhoud zijn meegenomen, betekent voor de gemeente Goeree-Overflakkee een grote investering. Verschillende ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het gereserveerde bedrag ontoereikend is geworden  voor de beoogde aanpak.
 
Nieuwe inzichten 
Verschillende ontwikkelingen hebben een nieuw licht geworpen op de realisatie van 16,5 kunstgrasvelden en het in stand houden van 19 natuurgrasvelden, voor een bedrag van 5,3 miljoen euro. Er ontstond sociale onrust na een uitzending van Zembla, omdat het sporten op kunstgras met rubbergranulaat mogelijk schadelijke gevolgen heeft. De korrels zouden gevaarlijke stoffen bevatten, die in hoge concentraties kankerverwekkend kunnen zijn. Alternatieven zijn natuurgras, kunstgrasvelden met een infill van kurkgranulaat of een andere variant kunstgras. Een andere kwaliteit kunstgras leidt onherroepelijk tot een fors extra beslag op de financiële middelen. Daarnaast blijken de (externe) begeleidingskosten,  onderhoudskosten en (mogelijk) onvoorziene kosten hoger te zijn dan aanvankelijk gecalculeerd.
 
Project herdefiniëren
De gemeente heeft moeten besluiten tot het herijken van de uitgangspunten voor wat betreft de harmonisering van huren en onderhoud. Dit betekent dat de aanleg van kunstgrasvelden, ten opzichte van de mogelijkheden tot het herstellen, renoveren (en eventueel upgraden) van de bestaande natuurgrasvelden, opnieuw tegen het licht is gehouden.
Noodzakelijke vervanging
De gemeenteraad heeft op 30 maart in meerderheid ingestemd met het intrekken van het in 2016 beschikbaar gestelde krediet en – vooruitlopend op een definitieve beslissing – gekozen voor de aanleg van 1,5  nieuwe natuurgrasvelden bij DBGC in Oude-Tonge. En de vervanging van één natuurgrasveld bij vv Den Bommel. Omdat de slechte kwaliteit van de natuurgrasvelden bij deze verenigingen op korte termijn actie behoeft.
 
Beslissing eind 2017
Het college heeft besloten aan de harmonisatie vast te willen houden. In overleg met de voetbalverenigingen wordt de komende tijd bezien op welke wijze dit alsnog kan worden gerealiseerd. Wethouder Peter Feller: “We zullen op zo kort mogelijke termijn de uitgangspunten voor de herijking voorleggen aan de gemeenteraad, met daarbij een uitgewerkt beeld van de kosten”. Het plan van aanpak, en een definitieve beslissing over de harmonisatie van huren en onderhoud,  wordt in december 2017 verwacht.

 
 

31 maart 2017

“Wij zorgen ervoor dat het water bij de inlaatpunten gewoon zoet is”

Start graven zoetwaterkanaal bij Middelharnis

VOORNE-PUTTEN/GOEREE-OVERFLAKKEE - Het heeft wat hoofdbrekens gekost, maar elke keer werden weer passende oplossingen gevonden Philip Wolfert project manager bij waterschap Hollandse Delta praat over de afronding van de Compenserende Maatregelen Kierbesluit op Voorne-Putten en de werkzaamheden die op Goeree-Overflakkee in volle gang zijn.


De start van het graven van het nieuwe zoetwater inlaatkanaal bij Middelharnis. 

Wanneer in 2018 de Kier een beetje opengaat, zal het zoute water het Haringvliet opkomen. Om heel goed in de gaten te houden dat dit zout niet voorbij de lijn Spui/Middelharnis komt, heeft Rijkswaterstaat  acht meetstations. “Twee vaste bij de ingang van het Spui en bij de haven van Middelharnis en zes mobiele stations. Daarnaast kunnen ze ook varend meten. Als het nodig is, gaan de schuiven in de Haringvlietdam dicht. RWS  zorgt ervoor dat het water bij onze  nieuwe inlaatpunten gewoon zoet is.”

Op Voorne-Putten zijn de werkzaamheden afgerond met een feestelijke moment op 29 maart in restaurant Aquarius. Voor de inlaat van de zoetwatervoorziening op Voorne-Putten is de bestaande watergang soms aangepast, verbreed en soms verlegd. “Het traject waar we over spreken is  5 kilometer lang. Alleen al op Voorne Putten had het waterschap met zo’n twintig agrariërs te maken. Het ging in de meeste gevallen maar om enkele meters grond die we nodig hadden, maar we moesten zelfs bij mensen door de voortuin heen. Ook moesten we onder wegen door en achter een monumentale boerderij langs. Er zijn goede detailafspraken gemaakt en er is een mooie watergang gemaakt. In het natuurgebied Spuimonding West, is een nieuw inlaatpunt gemaakt ‘inlaat Beringerwaard’ waar twee buizen zorgen voor de zoetwatervoorziening voor de polders Zuidland en Oudenhoorn.”Op Goeree-Overflakkee vinden vergelijkbare werkzaamheden plaats. “Op drie plekken wordt er gewerkt. Aan de westkant van het kanaal van Dirksland naar Stellendam wordt de bestaande watergang verbreed van 3 tot 5 meter, nieuwe duikers geplaatst en nog vier hele grote bij de waterkeringen Kraaijenissedijk en de Halsweg. Het waterschap brengt bijzondere leidingen aan naar de Boezem van Dirksland, midden in de kern, tegenover het ziekenhuis. VV Stellendam en polder Goekoop krijgen eveneens nieuwe leidingen waarmee zoet water op locatie wordt gebracht. De watergang tussen het havenkanaal van Middelharnis en  het havenkanaal van Dirksland wordt circa 25 meter breed. We hebben nu ongeveer 300 meter van de 3 kilometer zoetwaterkanaal in dit gedeelte klaar.
Gemaal Koert

“Het derde project is bij gemaal Koert aan de Brienensweg. Daar komt een nieuw inlaatgemaal en door de Van Pallandtpolder en onderlangs Park Nieuw Zeeland graven we een nieuwe watergang. Onder het Havenkanaal van Middelharnis moeten we door met twee buizen (sifons), onder het havenkanaal van Dirksland komt er ook nog een.. Ook wordt een stukje fietspad verlengd voor de provincie. Het zijn enorme werken! 30 maart 2017
 

Officiële Opening Oosterscheldekreeftenseizoen 2017
(tekst: Fleur Feijen)
 
ZIERIKZEE -  Het seizoen van de Oosterscheldekreeft werd vanddag officieel voor geopend verklaard. Zoals gewoonlijk vond de opening dit jaar wederom plaats op de laatste donderdag van de maand maart. De weergoden werkten ook dit jaar mee om de opening tot een geweldig succes te maken en zorgden voor een heerlijke lentedag op het water.
 
Zoals elk jaar was het weer een drukke bedrijvigheid in het mooie plaatsje Zierikzee deze ochtend. Ruim 650
genodigden, waaronder 60 internationale journalisten, werden welkom geheten in de Premierlounge van het
bedrijf Krijn Verwijs uit Yerseke. Onder het genot van een koffie en een Zeeuwse lekkernij, werden de gasten
allereerst te woord gestaan door de heer Luit Ezinga, voorzitter van de Stichting Promotie Oosterscheldekreeft, die zorgde voor de aftrap van de rest van het programma. 

Na vele speculaties over 
wie de mystery guest van dit jaar zou zijn, onthulde meneer Ezinga, wie zich dit jaar als gelukkige mocht prijzen. Echter koos de organisatie er dit jaar voor om alles net een beetje anders aan te pakken.
Allereerst werd het grote gezelschap getrakteerd op een klein schouw- en luisterspel, onder leiding van een
trotse naar binnenmarcherende doedelzakspeler, volgde een galante jonge dame, met een zacht roze zijden
jurk en een kroontje in het haar. De allereerste Oosterscheldekreeftkoningin en tevens ook mystery guest,
Olivia de Bree, werd daarop vervolgens gepresenteerd aan het publiek.
 
Na een korte speech werd mevrouw De Bree, door de commissaris van de Koning van Zeeland, dhr. Han
Polman geïnaugureerd en ontving zij haar officiële titel. Voordat de intronisatie plaats kon vinden, vroeg de
heer Ezinga de kreeftenkoningin echter eerst nog enkele noodzakelijke vragen, zoals; Wat is de lekkerste
kreeft ter wereld?, Waarom is dat de lekkerste kreeft? & Hoe vaak eet u deze kreeft? Waarop kreeftenkoningin
de Bree alle nodige goede antwoorden gaf.

Officiële Opening
Vervolgens was het tijd om aan boord te gaan van alle (15) schepen die deelnamen aan de officiële opening.
De meeste van de genodigden verzamelden zich aan boord van de Frisia, waarna de afvaart vanaf Zierikzee,
richting de Oosterschelde begon. Eénmaal aangekomen op de locatie waar de eerste kreeftenkorven zouden
worden gelicht, verzamelden alle deelnemende boten op het water en de helikopters van Prince Helikopters
in de lucht, zich rondom de vissersboot MS3 van Gerrie van den Hoek.
 
Aan boord van de MS3 bevond zich een select groepje personen, welke bevoorrecht waren de eerste paar
korven te mogen lichten zijnde; Mw. Ingeborg van Tilborg, Attaché for Fisheries and Agriculture, Dhr. Axel
Buyse, Vlaamse Vertegenwoordiging / Belgische Ambassade, Dhr. Frans Bijvoet, Nederlandse Consul-generaal
te Antwerpen & Dhr. Han Polman, commissaris van de Koning van Zeeland. Deze vier hoogstaande gasten
overhandigden de eerste kreeft vervolgens aan de allereerste Kreeftenkoningin, Olivia de Bree, welke dit
majestueuze dier in ere aannam. Tevens voorzagen zij, eregast en chef-kok Jaco Bakker van Restaurant
“De Korenbeurs op Landgoed Rijckholt” uit Geersdijk, met de tweede gevangen Oosterscheldekreeft, welke de
heer Bakker vervolgens in de kombuis van de Frisia bereidde. Na dit officiële gedeelte voer de Frisia rond op
de Oosterschelde en terwijl zij aan haar terugweg naar de kade van Zierikzee begon, ving de kreeftenlunch
met de daarbij behorende kreeftenwijn aan.
 
Recordbedrag veiling eerste Oosterscheldekreeft !
Eenmaal terug in Zierikzee overhandigde kreeftenkoningin Olivia de Bree, de allereerste Oosterscheldekreeft
van dit jaar, aan de heer Sjaak Troost directeur van de Dirk Kuyt foundation en oud Feyenoord & Nederlands
elftal voetballer. Dit jaar bracht de veiling van de eerste Oosterscheldekreeft een daverend recordbedrag ter
waarde van € 41.000,00 op! De firma Adri & Zoon mocht zich de gelukkige winnaar van de veiling prijzen. Ook
dit jaar vond de veiling weer plaats bij Vismijn Colijnsplaat.
 
Zoals elk jaar gaat de opbrengst van de veiling naar een goed doel. Dit jaar werd er gekozen voor de Dirk Kuyt
Foundation, die zich sterk maken voor het organiseren van sportevenementen voor mensen met een
beperking.
 
Kreeftenwijn
Voor het seizoen van de Oosterscheldekreeft wordt elk jaar ook aandachtig opzoek gegaan naar een mooie
bijpassende wijn, welke dat jaar zal worden aangeboden bij het kreeftenmenu van de restaurateurs van de
Kring van de Oosterscheldekreeft. Dit jaar werd er gekozen voor een Vermentino di Sardegna van de wijnboer
Contini. Een frisse droge witte wijn met een licht vette afdronk, die het prachtige zoetje van de Oosterschelde
kreeft mooi belicht. De vermentino is ook wel bekend als dé witte wijn van Sardinië
 
Kunstenares Juul Rameau, kreeg dit jaar de kans om het etiket van de kreeftenwijn te ontwerpen. Zij liet zich
hierbij inspireren door moderne strakke structuren en de natuurlijke segmenten die eigen zijn aan de
Oosterscheldekreeft. Door de jaren heen is het originele ontwerp van het etiket een waar verzamelobject
geworden. De speciale eer om het ontwerp van het etiket, welke ondertekend werd door; Han Polman,
Gerard Rabelink, Luit Ezinga & Olivia de Bree, en één van de eerste flessen kreeftenwijn in ontvangst te
nemen, ging dit jaar naar Ton Prince van Prince Helikopters.

Kreeftenseizoen
Tijdens de opening werd er door de heer Ezinga nadruk gelegd op de vraag naar de overheid, naar meer
breukstenen in de Oosterschelde, zodat er de volgende jaren nog betere leefgebieden voor de
Oosterscheldekreeft kunnen worden gecreëerd. Het Oosterscheldekreeftenseizoen loopt vanaf vandaag tot
zaterdag 15 juli 2017. Gedurende het seizoen kunt u bij de leden van de 'Kring van de Oosterscheldekreeft'
terecht voor een heerlijk Oosterscheldekreeftenmenu voor de prijs van € 59,95. Voor meer informatie kunt u
terecht op www.oosterscheldekreeft.nl
 
30 maart 2017
 

 
Internist-oncoloog dr. P.C. van der Velden uit Middelharnis benoemd
tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

 
GOEREE-OVERFLAKKEE - De heer dr. P.C. van der Velden uit Middelharnis werd donderdag 30 maart benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de Koninklijke Onderscheiding uit tijdens zijn afscheidssymposium in De Staver in Sommelsdijk. De heer Van der Velden heeft na zijn opleiding tot basisarts drie-en-een-half jaar ontwikkelingswerk in Afrika gedaan. Hij bestuurde van 1976 tot en met 1978 het St. Elizabeth ziekenhuis in Hwidiem Ghana.
 


De heer Van der Velden heeft in zijn bijna 40-jarige carrière als internist-oncoloog veel betekend voor het vak oncologie. Zo ging hij in 1984 als internist-oncoloog aan de slag in het Van Weel Bethesda Ziekenhuis in Dirksland. Als oncoloog heeft daarbij niet alleen oog voor medisch-technisch handelen, maar ook voor de psychische en sociale aspecten bij het lijden van de patiënten. Naast internist-oncoloog is de heer Van der Velden medisch directeur van het Van Weel Bethesda Ziekenhuis. Hij heeft zich hard gemaakt voor het behoud van kwalitatief hoogwaardige zorg dichtbij waar dat kan en verder weg als dat moet, met name voor de regio Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten. Hij heeft hiermee de lokale en regionale gemeenschap een zeer belangrijke dienst bewezen.

Ongeveer twintig jaar geleden was de continuïteit van verschillende medisch specialistische vakgroepen in het Van Weel Bethesda Ziekenhuis serieus in het geding. Wanneer deze vakgroepen waren opgeheven, dan had het ziekenhuis in zijn huidige vorm niet kunnen voortbestaan en was een belangrijke voorziening voor de inwoners van de regio verdwenen. Het aantal specialisten is onder zijn leiding in vijftien jaar tijd gegroeid van 25 naar 75! De zeer dreigende situatie van de sluiting van de Intensive Care heeft hij weten te voorkomen. Zijn grote betrokkenheid, zijn netwerk in de regio en zijn vasthoudendheid hebben geleid tot een stevige verankering van deze functie door samenwerking met het Maasstad Ziekenhuis.

Na het faillissement van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis, is onlangs mede door de heer Van der Velden het Spijkenisse Medisch Centrum opgestart. Hiermee vindt verdere verankering en verbetering plaats van de positie van het Van Weel Bethesda Ziekenhuis. Het specialisme oncologie is in Dirksland door de heer Van der Velden opgezet en stevig op de kaart gezet.

Naast het uitoefenen van dit vak heeft hij aangetoond dat ook een regionaal ziekenhuis in staat is om onderscheidend te werken. Het mede opzetten van het Hospice Calando is hier een voorbeeld van. Als lid van de Medisch Ethische Commissie en later als lid van de stuurgroep heeft hij op vrijwillige basis meegewerkt aan het opzetten van het hospice en aan de totstandkoming van de financiering door sponsorwerving. Met zijn vastberadenheid is een kwalitatief zeer goed hospice gerealiseerd.

De heer Van der Velden werd tijdens zijn afscheidssymposium aangenaam verrast door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. Zij benadrukte in haar toespraak hoe bijzonder het is dat de heer Van der Velden dit allemaal heeft kunnen verwezenlijken. Hierna werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
 

 

30 maart 2017

Inloopavond windlocatie Noordrand
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Van 29 maart tot en met 9 mei 2017 ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het windpark Kroningswind (plaatsingsgebied Noordrand) ter inzage. De gemeente Goeree-Overflakkee houdt op maandag 10 april 2017 een inloopavond over het windpark. Tijdens deze avond kunnen belangstellenden kennis nemen van de NRD en vragen stellen aan de adviseurs van de gemeente, DCMR en de initiatiefnemers.
 
De ontwikkeling van het windpark Kroningswind is een onderdeel van de gebiedsontwikkeling van de Noordrand aan het Haringvliet. Deze ontwikkeling bestaat naast het opwekken van windenergie uit een land-waterovergang met ruimte voor natuur, recreatie, wonen en landbouw. Plaatsingsgebied Noordrand omvat de Halspolder, Kroningspolder en Zuiderdieppolder en is gelegen ten noorden van Melissant en ten oosten van Stellendam.
 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Voor de concrete invulling van het plaatsingsgebied moet een milieueffectrapportage (MER) opgesteld te worden. Een milieueffectrapportage brengt de milieugevolgen van een besluit in beeld voordat het besluit wordt genomen. Zo kan de gemeente de milieugevolgen bij haar afwegingen betrekken. Het doel van een milieueffectrapportage is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.
 
De eerste stap in de procedure rondom de realisatie van een windpark is het bekendmaken van het voornemen om een MER op te stellen en het ter inzage leggen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De Notitie Reikwijdte en Detailniveau geeft globaal een beschrijving van de activiteit waarvoor de MER wordt opgesteld. Hiernaast staat aangegeven op welke manier en tot welk detailniveau de milieueffecten van dit onderwerp worden onderzocht.
 
Inloopavond
De gemeente Goeree-Overflakkee organiseert op maandag 10 april 2017 een inloopavond voor belangstellenden om kennis te nemen van de stukken. Daarnaast is het mogelijk om vragen te stellen aan adviseurs van de gemeente, DCMR en de initiatiefnemers. De inloopavond is van 19.00 tot 21.00 uur en vindt plaats in ’t Haegse Huus, Haagsestraat 4-A in Stellendam. De avond heeft het karakter van een informatiemarkt en heeft geen plenair gedeelte. Belangstellenden kunnen tussen 19.00 en 21.00 uur op elk gewenst moment binnenlopen.
 
Ter inzage
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is vanaf 29 maart 2017 in te zien op het gemeentehuis en digitaal via www.goeree-overflakkee.nl/terinzage. Men kan op de notitie een zienswijze indienen onder vermelding van ‘plaatsingsgebied Noordrand’. 


29 maart 2017


Kunstgras definitief van de baan

GOEREE-OVERFLAKKEE - Tijdens de raadsvergadering van 30 maart aanstaande staat voor de zoveelste, en tevens voor de laatste keer het kunstgras-dossier op de politieke agenda. Al vanaf 2013 probeerde de voormalig wethouder financiën 16,5 peperdure kunstgrasvelden door de strot van de voetbalverenigingen en de gemeenteraad te duwen.Echter, vanaf het prille begin van dit dossier werden er grote fouten in het aanbestedingstraject gemaakt en werd het besluit om de kunstgrasvelden daadwerkelijk te realiseren keer op keer uitgesteld. Dit in tegenstelling tot de inhoud van het artikel in Eilanden Nieuws van dinsdag 28 maart jongstleden waarin gesuggereerd wordt dat het uitstellen van de beslissing tot het aanleggen van de kunstgrasvelden te maken zou hebben gehad met de aangetoonde gezondheidsrisico’s.

Dat heeft er absoluut niets mee te maken. De beoogde kunstgrasvelden hadden immers al ruim voor de wel bekende uitzending van het televisieprogramma Zembla aangelegd moeten zijn.

Het gevolg van dit politieke geklungel is dat er helemaal geen kunstgrasvelden aangelegd gaan worden op Goeree-Overflakkee. Donderdagavond krijgen de gemeenteraad en de besturen van de voetbalverenigingen te horen dat er gekozen is voor het opknappen van de bestaande natuurlijke grasmatten en dat de harmonisatie van de voetbalverenigingen weer is uitgesteld.

Positief is dat het bedrag van 5,3 miljoen euro dat nu vrijvalt precies genoeg is voor de organisatie van het NK wielrennen voor de komende 4 jaar. 


van onze politiek verslaggever


27 maart 2017

“U bent het kapitaal van Goeree-Overflakkee”

Vrijwilligers bediend door Middeleeuwse vrijwilligers

MIDDELHARNIS – De grote zaal van ’t Prieel is vrijdagavond goed gevuld met vrijwilligers. Het is de jaarlijkse vrijwilligersavond van de gemeente. Een bonte verzameling van mensen die het normaal vinden wat voor een ander te doen. Van ouderenzorg tot scouting en van buurtpreventie tot EHBO. Deze keer worden zij eens verzorgd en verwend, door in Middeleeuwse klederdracht gestoken vrijwilligers van de gemeente en leerlingen van het Edudelta.Het merendeel van de gasten in ’t Prieel heeft ‘een hoog grijs gehalte’, maar Dennis de Gooijer (21) uit Stellendam haalt het gemiddelde wat naar beneden. Hij is heel actief met de scouting in Goedereede. Elke zaterdagochtend van 10.00-12.00 geeft hij leiding aan de welpen van 6 tot 11 jaar. “Door de weeks ben ik vaak nog zo’n zes tot acht uur bezig met voorbereidingen. We hebben weekendkampen en een zomerkamp. Binnenkort hebben we een regionale spellendag van alle 250 welpen van Goeree-Overflakkee en Voorne Putten bij elkaar!”


Ruts Geleijn vertoont zijn goochelkunsten

Anneke Reijntjes (76) en Bep van Eck (70) zijn vrijwilliger in Oude-Tonge bij de plaatselijke commissie van Stichting ZIJN. “We organiseren een keer per maand activiteiten en middagen voor de 55-plussers. Daar komt van alles bij kijken. Wij schenken als gastvrouw koffie en thee. Bij een potermiddag zit er meer werk aan vast. Het schoonmaken en koken van de poters. Soms hebben we een mosselmaaltijd, met een optreden van Zeeuwse Sien. Voor die middagen is altijd veel belangstelling. En het trekt aan, de laatste tijd. Door het verloop komen er weer nieuwe gezichten bij.”

Anneke: “Directeur Botman van de katholieke school in Achthuizen vroeg me twintig jaar geleden of dit werk niets voor mij was. We verzinnen uitjes, plannen routes voor een fietstocht naar Bruinisse. Soms doen we een dagtocht, zoals vorig jaar naar het Speelgoedmuseum. Of er komt iemand iets vertellen over zijn hobby, of een koor treedt op. Het is altijd heel gezellig, niet zo massaal.” Bep is nu zo’n vijf jaar betrokken. Ze meldt nog: “We bedruipen het zelf. Er komt geen subsidie aan te pas.”


Folkgroep Pekel

Marlies van Vugt (54) werkt al 7 jaar als vrijwilliger en mantelzorgondersteuner bij Stichting ZIJN, Pameyer en Nieuw Rijssenburgh. “Het is dankbaar werk. Je voelt je gewaardeerd en je wordt er blij van.” Marlies las een oproepje in de krant. “Er werd gevraagd om mantelzorgondersteuning bij iemand die helemaal alleen is.  Daar heb ik toen op gereageerd. Er zijn echt mensen die nooit bezoek krijgen. Voor die mensen ben je het venster naar de buitenwereld. Zo kom ik ook al een tijdje bij een asielzoekersgezin. Ze mogen niet veel. Mijn bezoek is een grote afleiding en we hebben hele discussies over de maatschappij.” Bij elkaar is Marlies zo’n drie dagdelen per week als vrijwilliger bezig.

Marja van Sliedrecht (70) werkt al 14 jaar als vrijwilliger bij de Wereldwinkel in Middelharnis. “Van jongs af aan heb ik warme gevoelens voor de 3e wereldlanden. Het heeft me altijd getrokken en het is dan ook heel leuk om elke week een dagdeel in de wereldwinkel te werken.” Marja is ook regelmatig  gastvrouw in het winkeltje van de Geldershof.

Burgemeester mevrouw Ada Grootenboer, is aanwezig en tussen het voorgerecht en de hoofdmaaltijd door, schuift ze aan bij diverse tafels en vraagt met belangstelling naar de activiteiten van de vrijwilligers. Goochelaar Ruts amuseert de gasten met zijn kunsten en de folkgroep Pekel speelt aanstekelijke, vrolijke volksmuziek. Het is een geweldige avond en de vrijwilligers voelen zich gewaardeerd door de gemeente.

Respect

Mevrouw Grootenboer: “Natuurlijk weet ik dat één gezellig avondje in het niet valt bij de inzet die u allemaal pleegt, maar neemt u van me aan dat iedereen in het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie respect heeft voor het leger van vrijwilligers dat Goeree-Overflakkee rijk is. En dat we heel goed snappen dat Goeree-Overflakkee niet hetzelfde zou zijn als u niet doet wat u zelf misschien wel zo gewoon vindt.”
 

 
27 maart 2017 


Landelijke netwerkmiddag Green Deal Zorg 10 april

22 februari hebben we met elkaar benut om met elkaar te verkennen of en hoe we op het eiland samen met verduurzaming stappen willen zetten. (zie verslag hieronder) Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om aan te sluiten bij de landelijke Green Deal Zorg.

Alle organisaties die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen zijn van harte uitgenodigd om ook bij dit landelijke initiatief aan te sluiten en de kennis en ervaring die gedeeld wordt binnen dit netwerk binnen de eigen organisatie in te zetten.

De eerste landelijke netwerkmiddag wordt op 10 april gehouden (in Utrecht). Mocht u geïnteresseerd zijn om (parallel aan de mogelijkheden die er op het eiland zijn om met elkaar aan de slag te gaan), ook landelijk uw duurzaamheidsambitie kenbaar willen maken door de ondertekening van de landelijke Green Deal Zorg, dan kunt u contact opnemen met leontine.vandermeer@dcmr.nl, telefoonnummer 010 246 8163.Duurzaamheid in Wonen, Welzijn en Zorg 
door informeren, stimuleren, kennisdelen en verbinden


Woensdag 22 februari was er een bijeenkomst rond duurzaamheid in Zuidwester Brasserie DOK16 op Hernesseroord in Middelharnis. Ruim 30 belangstellenden uit de maatschappelijke branches wonen, welzijn en zorg hebben elkaar geïnformeerd en geïnspireerd over inspanningen op het gebied van duurzaamheid in de regio.

Niet alleen energiegebruik maar ook hergebruik van afval, vervoer, voeding en vastgoedbeheer werden besproken. De bijeenkomst vond plaats op initiatief van de gemeente Goeree-Overflakkee, DCMR Milieudienst Rijnmond en Vereniging Regionaal Zorgoverleg G-O. De bijeenkomst liet zien dat duurzaamheid erg leeft onder de organisaties op het eiland, er zijn al de nodige stappen gezet, en er is bereidheid tot verdere samenwerking.

Gelegenheidsvoorzitter Jan Trompper (REZO) schetste de inzet van de bijeenkomst: wat kunnen maatschappelijke organisaties van elkaar leren wanneer het gaat om duurzaamheid. Kunnen we elkaar verder helpen om milieudoelen te bereiken?

Leontine van der Meer (DCMR) vertelde over de landelijke Green Deal voor de Zorg en over kansen om op Goeree-Overflakkee met gezamenlijke inspanningen de bedrijfsvoering te verduurzamen en te werken aan een gezonde toekomstbestendige leefomgeving. Vanuit de samenleving, financiers en overheden worden ook hogere eisen gesteld. De netwerkvereniging REZO biedt een goede mogelijkheid om met elkaar van gedachten te wisselen.

Manel van der Sleen (Gemeente G-O) liet zien dat duurzame ontwikkeling veel raakvlakken heeft met wonen, zorg en welzijn. In de VN zijn de milleniumdoelen voor duurzaamheid geformuleerd rond 17 thema’s; van armoede, voedselzekerheid, gezondheid en energie tot en met huisvesting, veiligheid en samenwerking. Energie is een belangrijke speerpunt…maar er is meer! In samenwerking met burgers en maatschappelijke organisaties wil de gemeente werken aan een groen, sociaal en innovatief eiland om trots op te zijn!

Annebet Houtsmuller (Zuidwester) begroette het gezelschap in de brasserie DOK16, een volwaardige brasserie die wordt gerund met hulp van cliënten van Zuidwester. Duurzaamheid is een belangrijk thema bij het ontwerp en de inrichting van de nieuwe gebouwen, waarbij het gebruik aangepast kan worden aan veranderende behoeften. Maar ook in de keuken geldt: wat je dichtbij kunt halen of zelf kweken is lekker!

Peter Jiscoot (Gemiva-SVG) vertelde vanuit zijn organisatie, die zich inzet voor ondersteuning, dagbesteding en huisvesting van mensen met een beperking, over dilemma’s: Zonnepanelen of ultra-zuinige tl-verlichting. Hoe zijn reacties op een vleesloze dag, die uit oogpunt van duurzaamheid goed zou zijn. En welke slimme oplossingen zijn er om het aantal reiskilometers te beperken?

Krijn Ratsma (Energieke Regio) vertelde over zijn eigen ervaringen met duurzame ontwikkeling. Zijn energieneutrale kantoorpand inspireerde tot een landelijke aanpak om met een duurzaamheidsscan energielekken op te sporen en in mogelijkheden voor slimme energie in kaart te brengen.

Joost van Welsenis (Kringloopcentrum Goed voor Goed) gaf een heel andere kijk op afval. Hergebruik is zijn motto. Letterlijk wanneer het gaat om goede kleding of meubilair. Maar ook om het sorteren van restmaterialen die een nieuwe bestemming krijgen. En waarom is er geen eilandelijk meldpunt waar organisaties hun vraag en aanbod van waardevolle gebruiksmiddelen uitwisselen?

CuraMare is een veelzijdige zorgorganisatie. Cees Blokland gaf een toelichting op verschillende aspecten van het duurzaamheidsbeleid: efficiënte warmwatervoorziening en verwarming, effectieve verlichting binnen én buiten op de parkeerplaats. En steeds op zoek naar mogelijkheden om gebouwen op duurzame wijze te beheren. Diederik van Putten vertelde over de resultaten van minutieus onderzoek naar de voedselverspilling in de voedselketen in een maandelijkse ‘meetweek’, met aandacht voor portionering, afdelingsregie, inkoop en keukenprocessen. Duurzaam is ook (kosten)efficiënt.

Kees van Dam besloot de serie ‘flitspresentaties’ en gaf een beeld van de inspanningen die Woongoed Goeree-Overflakkee doet op duurzaamheid met als doel vermindering van het gebruik van fossiele energie en het verminderen van woon/energielasten. Zonnepanelen, isolatie en energieneutraal wonen; daar wordt hard aan gewerkt door de woningbouwcorporaties.

Onder leiding van de inleiders werd vervolgens aan vijf thematafels verder gesproken. De uitkomsten werden genoteerd als mogelijke bijdrage aan een eilandelijke green deal of duurzaamheidspact, mogelijk onder de vleugels van het Pact 2.0. In de komende maanden worden ideeën uitgewerkt.

De aanwezige wethouders de Jong en van der Vlugt spraken waarderend over de bijeenkomst. En riepen op tot voortgezette inspanningen om van Goeree-Overflakkee een groen, zelfvoorzienend en innovatief eiland te maken. De bijeenkomst werd afgesloten met een lunchbuffet waarin DOK16 vooral ingrediënten van dichtbij had verwerkt, met onder andere een smakelijk ragoutbroodje met op koffiedik gekweekte champignons. Tijdens de lunch werd informeel verder gepraat.

Dit bericht is ook te lezen op www.rezo-goeree-overflakkee.nl en daar vind je ook de tafelverslagen.
Deelnemers en belangstellenden voor duurzaamheid in wonen, welzijn en zorg op Goeree-Overflakkee worden uitgenodigd om te reageren op de verslagen. De organisatie wil graag helpen met het bijeen brengen van concrete ideeën en initiatieven.
(Verslag JT 18 maart 2017)

 
 

27 maart 2017

Goed gereedschap voor ontwikkelingslanden

Vijf jaar Repair Café

MIDDELHARNIS – De gedreven vrijwilligers van het Repair Café in Middelharnis repareren al vijf jaar, samen met de bezoekers, kapotte huisraad, kleine apparaten en allerlei andere spulletjes zoals bijvoorbeeld speelgoed. Ter gelegenheid van dit jubileum wordt de opbrengst van de bijdragen van de Repairdag zaterdag 1 april, geschonken aan de Stichting Gered Gereedschap, zodat mensen in ontwikkelingslanden een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen.


Inge de Vries en Jaap Kalle  (foto: Maria Evers)

Na een enthousiaste maar voorzichtige start in het Diekhuus op 31 maart 2012, onder leiding van Fred Warbroek, heeft het Repair Café Middelharnis nu een vast onderkomen bij Goed voor Goed aan de Simon Stevinweg, industrieterrein Oostplaat. Vrijwilliger Inge de Vries: “Joost van Welsenis van Goed voor Goed is een geweldige gastheer. We sluiten qua manier van doen en hergebruik van goederen, goed op elkaar aan en versterken ook elkaar.”

In een van de hallen van Goed voor Goed kan het Repair Café een ruimte gebruiken voor reparaties. “Elke eerste zaterdag van de maand, werken we hier en we hebben ook de mogelijkheid ons materiaal op te slaan.” Veel vaste klanten dragen het Repair Café een warm hart toe. “Ze spaarden voor ons de zegeltjes van de gereedschapsactie van de Agrimarkt.”

Onder de negentien vrijwilligers zijn er elf met (elektro) technische, elektrische en/of mechanische achtergrond of ervaring. Ook zijn er drie naaisters en een aantal gastvrouwen. Het is een heel gemengd gezelschap van jong tot oud. Gepensioneerden, maar ook werkende mensen met een gezin. Voor het beheer van het magazijn zoekt men momenteel nog iemand. En wanneer er meer technici komen die zich doordeweeks als vrijwilliger kunnen inzetten, wordt repareren met de jeugd en andere doelgroepen een mogelijkheid.

Een van de monteurs is Jaap Kalle uit Melissant. Voorheen werkte hij onder andere als bankwerker en later als reparateur op een werkplaats met Princess apparatuur. “Met name elektronica vind ik heel fascinerend. Je kan het niet zien, niet horen, alleen merken dat het werkt.” Kalle vindt het werken bij het Repair Café hartstikke leuk om te doen. “Die blije gezichten als de reparatie is gelukt!”

Repair Café is geen concurrent van de vakman. “Veel zaken zijn heel arbeidsintensief en worden niet (meer) gerepareerd. Wij voeren de reparatie samen met de inbrenger van het kapotte artikel uit. Als een soort burenhulp. En natuurlijk met het doel om minder weg te gooien. Dat is duurzaam!” 


27 maart 2017

De Meeuwen maakt einde aan zegereeks DBGC
 
OUDE-TONGE - DBGC weet weer wat verliezen is. Na vier overwinningen op rij gingen de blauw-witten uit Oude-Tonge afgelopen zaterdag met 3-1 onderuit bij De Meeuwen.
 
Dat de stevige wind een belangrijke rol kon gaan spelen aan de Zeeuwse kust in Zoutelande, was vooraf al duidelijk. Maar dat dit binnen enkele seconden het geval zou zijn, had niemand voorzien. Binnen dat tijdsbestek was het namelijk al 1-0, omdat een speler van de Meeuwen direct vanaf de aftrap doelman Roy Nieuwland verraste met een perfecte geplaatste en door de wind gedragen boogbal.
 
De vroege tegengoal schudde DBGC niet wakker. Sterker nog: binnen zeven minuten stond de ploeg zelfs op een 2-0 achterstand. Een afstraffing leek in de maak, maar via Jeroen Sep - die goed doorzette na een pass van Tim Mackloet – produceerde DBGC snel de aansluitingstreffer. Met de wind tegen kwam de ploeg van trainer Richard Elzinga verder niet echt aan het voetballen toe, waardoor het blij was dat het ‘slechts’ een 2-1 achterstand de rust haalde.
 
In de tweede helft dacht DBGC te gaan profiteren van de wind in de rug, maar daar kwam het totaal niet van. De bezoekers creëerden vrijwel geen uitgespeelde kansen en namen het doel van De Meeuwen maar zelden onder vuur. De thuisploeg kon zich zo nu en dan zelfs onder de druk uitspelen en besliste uit een van die uitvallen halverwege de tweede helft de wedstrijd: 3-1.
 
Zo kende DBGC een uiterst teleurstellende middag in Zoutelande, maar bleek het na afloop desondanks een plekje te zijn gestegen naar de vijfde plaats. De ploeg die op doelsaldo werd gepasseerd, FC Axel, is aanstaande zaterdag de tegenstander op De Koepel.
 
Opstelling DBGC: Roy Nieuwland; Sonny Noordermeer, Wilko Pulleman, Dennie van Druningen, Dimri Vogelaar; Robbert Huizer, Bas Abresch (75’ Niels van der Kooij), Tim Mackloet; Yannick Lugthart (46’ Lars van Es), Thijs Tromp en Jeroen Sep (85’ Sjoerd van der Zaan).


27 maart 2017

Atleten AV Flakkee beginnen sterk aan het voorjaar
 
De atleten van AV Flakkee hebben in de winter een stevige basis gelegd om de komende maanden snelle tijden te lopen. In de eerste serie voorjaarswedstrijden werden sterke prestaties geleverd door de verschillende atleten, voor een aantal is de marathon van Rotterdam op zondag 9 april het hoofddoel, en dat komt nu snel naderbij.
 

De gebroeders Ruud (links) en Freek Goedhart in actie op de 10km van Naaldwijk

Zondag 13 maart liep Arie van Dijk namens AV Flakkee de City-Pier-City halve marathon. De 21,1km tussen Den Haag en Scheveningen is één van de grootste hardloopevenementen die Nederland rijk is, met bijna tienduizend deelnemers was de opkomst ook nu zeer groot. Van Dijk finishte na 1.37:21 en was niet helemaal tevreden. "Qua tijd had ik wat sneller gehoopt maar gelukkig sta ik wel op het podium (3e) bij de heren 65+, dat maakt weer veel goed". Zaterdag 20 maart liep Peter Pollemans de 10km van de Reeuwijkse Plassenloop, de atleet uit Oude-Tonge, die in 2011 nog 2.46:49 op de marathon liep, kende de afgelopen jaren veel blessureleed. "De laatste maanden gaat het iets beter en train ik weer zo'n drie tot vier keer per week, de snelheid is er al wel maar het duurvermogen ontbreekt nog". Pollemans finishte als vierde na 37.21 en hoopt richting de Omloop van Menheerse de vorm nog wat aan te scherpen.
 
Ricardo Sint Nicolaas is één van de mannen die de Rotterdam Marathon als hoofddoel heeft gesteld, na zijn overwinning in de Halve van Oostvoorne wilde hij nog één keer de benen testen op de Halderbergeloop 10km in Oudenbosch op zondag 19 maart. "Ik heb flinke trainingsweken achter de rug, de meeste boven de 100km met daarin rustige, lange, duurlopen en tempolopen. Zowel fysiek als mentaal is het behoorlijk zwaar maar ik hoop dat ik bij het opdraaien van de Coolsingel weet waar ik het voor gedaan heb". Sint Nicolaas kon goed mee in de sterke kopgroep van vijf met onder andere Huub Maas (Etten-Leur) en Erwin Poldervaart (Zuidland). Pas in de laatste kilometer besliste Tom Koetsenruijter (Roosendaal) de strijd in zijn voordeel, hij won in 33.05, Sint Nicolaas werd vijfde in een keurige 33.21.
 
In Naaldwijk werd zaterdag 25 maart de Halve van Westland georganiseerd, daarbij ook een 10km waar de Flakkeese lopers Freek en Ruud Goedhart en Eric Wolfert in actie kwamen. Met de zon uitbundig schijnend klonk om 14u voor ruim 1000 atleten het startschot, de parcoursen van de halve marathon en 10km gingen 7km gelijk op en met de harde wind was het zaak om een goed groepje te vinden. Wolfert kende een goede start en liep soepel mee in de tweede groep van zo'n tien atleten. Halverwege noteerde hij 17.25 en Freek Goedhart kwam kort daarachter door in 17.50. Ruud Goedhart was met 20.10 ook op weg naar een goede tijd. Echter in het stuk tussen kilometer zes en acht kwam het er op aan, de harde tegen- en zijwind maakte het de lopers lastig. Wolfert werkte goed samen met twee atleten waarmee hij was overgebleven uit de groep, die door de wind uiteen was geslagen. Met een sterk slot door het centrum finishte Wolfert als vijfde in 35.25, Freek Goedhart volgde in 36.45, goed voor de tiende plaats. Ook voor hem zal het over twee weken in Rotterdam moeten gebeuren, zijn progressie van de afgelopen maanden biedt veel perspectief. Zijn broer Ruud Goedhart finishte als 24e in 40.27 en daarmee komt hij steeds dichter bij zijn streven om de kaap van 40 minuten te doorbreken.
 
Op dezelfde zaterdagmiddag werd in Bruinisse de halve marathon gelopen, ook hier liepen drie Flakkeeënaars die over twee weken de marathon van Rotterdam lopen. Ferry Engel bracht het er uitstekend vanaf met een tweede plaats in 1.25:27, Marc Donkers volgde op de zevende plaats in 1.34:09 en Arjan Reuijl zat daar kort achter met een verdienstelijke 1.35:38. De marathonlopers zullen nu hun training afbouwen en over twee weken zullen we weten of ze hun doel bereiken. 26 maart 2017

Schotejil volgend seizoen in Regionale B-competitie
 

SOMMELSDIJK/DORDRECHT - Zaterdag 25 maart heeft zwemclub De Schotejil uit Middelharnis de vijfde en tevens laatste wedstrijd gezwommen in de A-poule van de KNZB Regio-West-Competitie (lange baan) in Dordrecht. Er werden 4 ereplaatsen verdiend en 3 clubrecords verbeterd. Xander Vis verbeterde het clubrecord op 100m schoolslag (1.17.48) bij de Junioren, Marjon van Kempen kwam tot een clubrecord op 100m rugslag (1.14.74) bij de Senioren en Floris Tanis verbeterde het clubrecord op 100m schoolslag (1.42.15) bij de Minioren. In de eindklassering werd de Schotejil 7e en zwemt daardoor in seizoen 2017-2018 in de Regionale B-afdeling
 
Er werden twee gouden races gezwommen. Allebei op de 100m schoolslag. Lyke Buscop zwom naar de 1e plaats in een tijd van 1.30.03 en Xander Vis deed hetzelfde in een tijd van 1.17.48 (clubrecord). Jorian Tanis werd 2e op de 200m vrij (2.08.16) en Julien Tanis zwom naar een 3e plaats op 100m schoolslag (1.21.96).

Er waren ook nog welkome prestaties in de vorm van diverse 4e plaatsen, die ook erg nuttige punten opleverden. Het betreft hier de starts van Julien Tanis op 100m vlinderslag (1.15.09), Manon Middelbos op 100m vrij (1.05.13), Lotte Tillema op 400m vrij (5.02.76) en Jacob Mackloet op 200m vrij (2.11.06).

Tenslotte overtroffen ook diverse zwemmers hun korte baan records. Dit leidt dan i.v.m. deze 50m-baan wedstrijd eigenlijk tot een dubbele tijdsverbetering. Manon Middelbos lukte dit op 50m vlinderslag (33.95), evenals Aron Paasse eveneens op 50m vlinderslag (29.11). Jens Kooijman zwom op 100m vrij een tijd van 1.17.71. Rien Mackloet lukte het op de 50m rugslag (47.29) en Luuk Kieviet op 50m vlinderslag (29.77)
 


25 maart 2017

45 Jaar zwemclub De Schotejil
 
MIDDELHARNIS/SOMMELSDIJK - Deze maand is het precies 45 jaar geleden dat zwemclub de Schotejil werd opgericht. Destijds waren het een aantal enthousiaste tieners die samen met het personeel van het instructiebad aan de Koningin Julianaweg in Middelharnis het initiatief namen om een zwemclub op te richten. De Schotejil is inmiddels uitgegroeid tot een middelgrote zwemvereniging van 150 actieve leden en zo’n 50 vrijwilligers.
 

Inge de Bruin foto: DT-fotografie


In de eerste 16 jaar van het bestaan van de vereniging werden de trainingen en onderlinge wedstrijden gezwommen in het instructiebad in Middelharnis. Omdat dit zwembad slechts 20 meter lang en 8 meter breed was mochten er geen officiële KNZB-wedstrijden gezwommen worden. Met de bouw van recreatiecentrum de Staver verhuisde de Schotejil in 1988 naar een zwembad dat wél voldeed aan de eisen van de KNZB en werden er jaarlijks meerdere officiële wedstrijden gezwommen. In 1989 zwommen de Schotejillers hun eerste echte wedstrijd in de ZRO (Zwembond Rotterdam en Omstreken) F-competitie.
 
Anno 2017 komt de Schotejil zowel regionaal als landelijk uit in de A-competitie. Naast de  wedstrijdselectie heeft de Schotejil ook nog een recreantengroep en een trimzwemgroep voor volwassenen. Jaarlijks organiseert de evenementencommissie een aantal evenementen ter promotie van de zwemsport in de Staver. Eén van de hoogtepunten van de afgelopen jaren was de zwemclinic van Olympisch zwemkampioene Inge de Bruijn in 2015. Op de foto wordt Elise Tanis gefeliciteerd door Inge de Bruijn met haar behaalde Nationale titel.
 
Op 15 april houdt de Schotejil een zwemevenement voor jong en oud waarbij in het programma plaats is gemaakt voor alle (oud)zwemmers die in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw actief waren bij één van de 4 eilandelijke zwemverenigingen: zc de Stelle, zc de Gooye, zc Ooltgensplaat en zc de Schotejil. Er worden oa. estafettes gezwommen en voor de echte fanatieke (oud)zwemmers bestaat er nog de mogelijkheid het persoonlijk record op de 25 meter vrije slag te verbeteren. Aansluitend is er gelegenheid zwemherinneringen met elkaar te delen onder het genot van een hapje en een drankje.
Meer info en inschrijven via email: jcalbrechts@gmail.com of tel. 06-36360842 


24 maart 2017


Inloopavond windlocatie Anna Wilhelminapolder
 
Vanaf donderdag 23 maart tot en met woensdag 3 mei 2017 liggen het ontwerp bestemmingplan Windpark Oostflakkee, de ontwerp omgevingsvergunning Windpark Oostflakkee en de bijbehorende milieueffectrapportage (MER) ter inzage. De gemeente Goeree-Overflakkee organiseert op dinsdag 4 april 2017 een inloopavond over dit windpark. Tijdens deze avond kunnen belangstellenden kennis nemen van de stukken die ter inzage liggen en vragen stellen aan de adviseurs van de gemeente, DCMR en de initiatiefnemer.
 
Het plangebied is gelegen ten zuidoosten van Oude-Tonge en ten zuiden van Achthuizen langs de Krammerdijk.
 
Het ontwerpbestemmingsplan dient als ruimtelijke onderbouwing voor de aanvraag omgevingsvergunning van het Windpark Oostflakkee. Het biedt het planologisch-juridisch kader voor de bouw van maximaal acht windturbines met een tiphoogte van minder dan 150 meter. Daarnaast maakt dit bestemmingsplan de realisatie van bijbehorende voorzieningen, zoals opstelplaatsen en toegangswegen mogelijk.
 
Voor de ontwikkeling van het windpark is een gecombineerd plan- en project-MER opgesteld. Dit betekent dat het MER is opgesteld voor zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning. In het MER worden de milieueffecten, onder andere op het gebied van geluid, slagschaduw, luchtkwaliteit, externe veiligheid en flora en fauna, van de voorgenomen activiteit onderzocht en vergeleken. Een passende beoordeling is niet noodzakelijk. Het MER maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan en vormt een bijlage bij de omgevingsvergunningen.
 
Inloopavond
De gemeente Goeree-Overflakkee organiseert op dinsdag 4 april 2017 een inloopavond voor belangstellenden om kennis te nemen van de stukken. Daarnaast is het mogelijk om vragen te stellen aan adviseurs van de gemeente, DCMR en de initiatiefnemer. De inloopavond is van 19.00 tot 21.00 uur en vindt plaats in De Grutterswei, Willemstraat 14 in Oude-Tonge. De avond heeft het karakter van een informatiemarkt en heeft geen plenair gedeelte. Belangstellenden kunnen tussen 19.00 en 21.00 uur op elk gewenst moment binnenlopen.
 
Inzage en zienswijzen
De stukken zijn vanaf 23 maart 2017 in te zien op het gemeentehuis en digitaal via www.goeree-overflakkee.nl/terinzage. Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Men kan op zowel het ontwerpbestemmingsplan als op de ontwerp omgevingsvergunning een zienswijze indienen. Als men op beide ontwerp besluiten een zienswijze wil indienen, dan kan men dit doen in één zienswijze voor beide besluiten. Er moet dan wel duidelijk in de zienswijze worden vermeld dat deze voor beide besluiten geldt.
23 maart 2017

Leerlingen, wethouder en heemraad actief op Boomfeestdag
 
Goeree-Overflakkee vierde op woensdag 22 maart 2017 Nationale Boomfeestdag. Meer dan honderd basisschoolleerlingen plantten met medewerkers van de gemeentelijke buitendienst bomen aan de Energiebaan in Oude-Tonge. Wethouder Arend-Jan van der Vlugt en heemraad Piet Robijn van waterschap Hollandse Delta wensten de leerlingen succes en hielpen zelf een handje mee.Leerlingen planten onder begeleiding bomen aan de Energiebaan in Oude-Tonge.

De Nationale Boomfeestdag is een initiatief om kinderen het belang van bomen in de natuur te tonen. Jaarlijks planten ruim 100.000 kinderen op Boomfeestdag bomen langs straten en pleinen, in parken en bossen, verspreid over het hele land. Het thema dit jaar is ‘Bomen Verbinden’. De gemeente Goeree-Overflakkee neemt als één van de ruim vierhonderd Nederlandse gemeenten deel aan de zestigste editie van Nationale Boomfeestdag.
 
Handen uit de mouwen
Leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen de Nobelaer, Het Startblok en De Bron uit Oude-Tonge arriveerden per bus bij het Bedrijvenpark Oostflakkee. De leerlingen kregen in de bus bij aankomst uitleg over het belang van bomen en het planten ervan. Vervolgens plantten zij samen met wethouder Arend-Jan van der Vlugt en heemraad Piet Robijn van waterschap Hollandse Delta, zelf een boom. Het doel is om leerlingen zo op een positieve manier in contact te brengen met de natuur. Na afloop ontvingen alle leerlingen een appel en een kleine attentie.
 
Compensatie
Waterschap Hollandse Delta is van plan om dit jaar bomen langs het Volkerak ten zuiden van Achthuizen te kappen. De bomen staan op een dijk en zijn aan het einde van de levenscyclus. Om de kap van deze bomen te compenseren, voerden de gemeente en het waterschap overleg over herplanting en de financiering ervan. Zodoende worden er bomen geplant op diverse plaatsen op het eiland. Dit gebeurt onder andere aan de Energiebaan op het BedrijvenPark Oostflakkee in Oude-Tonge.
23 maart 2017 

Presentatie pamflet plattelandsgemeenten ‘Ruimte voor oplossingen; het inzetbare platteland’


Aanbod voor nieuwe regering: benut het platteland
 
P10 doet aanbod aan nieuwe regering: zet het platteland in bij het oplossen van de opgaven op het gebied van klimaatverandering, duurzame energie en circulaire economie.
 
Het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten verenigd in de P10, roept het nieuwe kabinet in haar pamflet ‘Ruimte voor oplossingen - het inzetbare platteland’ op om het platteland beter te benutten. P10 voorzitter Ellen van Selm (burgemeester Gemeente Opsterland) presenteerde het pamflet vandaag in Eindhoven.
 
Kansen voor samenwerking tussen platteland en stad
Van Selm: ‘Wij als plattelandsgemeenten zien kansen in de samenwerking tussen het platteland en de stedelijk gebieden. Want daar waar in de stedelijke gebieden de ruimte beperkt is, hebben we op het platteland voldoende ruimte. Ook de veranderingen in het klimaat en de wens om meer duurzame energie in te zetten, vragen om ruimte. Op het platteland is -met goede investeringen- alle ruimte voor oplossingen, innovatie en zeker ook voor uitvoering.’ De oplossingen van de P10 staan gebundeld in het pamflet dat van Selm aan wil bieden aan het nieuwe kabinet.
 
Investeer in de tuin van de stedelijke gebieden
Het platteland biedt ruimte om met de effecten van klimaatverandering om te gaan; door bijvoorbeeld
overtollig zoet water en koolstofdioxide op te slaan. Het kan benut worden als tuin voor de stad; om te spelen, van te eten en om in te ontspannen. Maar datzelfde platteland moet dan ook aantrekkelijk blijven om te werken, wonen en recreëren. Daar zijn een integraal beleid en stevige investeringen voor nodig; voor goede (internet) verbinding, bereikbaarheid en veiligheid. Zo blijft het platteland vitaal en aantrekkelijk om te benutten.
 
Ambities energietransitie en circulaire economie waarmaken
Om de Europese-, landelijke en provinciale ambities op het gebied van temperatuurstijging, de uitstoot van broeikasgas, energiebesparingen en de inzet van hernieuwbare energie waar te maken, is het platteland onmisbaar. De enige mogelijkheid om die ambities waar te maken, is over te stappen van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen. Ook hier heeft het platteland ruimte voor oplossingen; met daken, biomassa en grond is er plek voor diverse vormen van duurzame opwekking van energie.
 
P10 heeft ervaring en goede voorbeelden
Goede voorbeelden van P10 initiatieven zijn de projecten ‘Wijnjewoude Energie Neutraal’, ‘Windpark Wieringermeer’ en ‘Solarpark De Kwekerij’. Bovendien wordt in veel P10 gemeenten al ingezet op hergebruik, reparatie en recycling en het terugwinnen van energie uit reststoffen. Een mooi voorbeeld is het initiatief van Circulair Friesland. De P10 gemeenten hebben een belangrijke agrarische functie die een grote bijdrage kan leveren aan het omschakelen naar een circulaire economie.
 
 
Over het samenwerkingsverband P10
De P10 is een samenwerkingsverband waarin vijftien van de grootste plattelandsgemeenten van Nederland -met in totaal 500.000 inwoners en een oppervlakte dat ruim 10% van Nederland bestrijkt- kennis en energie bundelen bij het inzetten van hun fysieke ruimte voor oplossingen. Daarom maakt zij zich sterk voor een verbinding tussen platteland en stad.
 
De P10 schaart zich achter de voorstellen van de VNG, het IPO en de UVW, richting de kabinetsformatie 2017, evenals het initiatief NL Next Level voor het opzetten van een investeringsfonds.


23 maart 2017

Landelijke Opschoondag op Goeree-Overflakkee
 
Tijdens de Landelijke Opschoondag op zaterdag 25 maart 2017 vinden er in het hele land allerlei opschoonacties plaats. Op Goeree-Overflakkee nemen veertien basisscholen deel aan de actie door in de omgeving van school zwerfafval op te ruimen. Ook organisaties, dorpsraden en inwoners organiseren diverse opschoonacties op het eiland.
 
Leerlingen van basisschool Het Startblok in Oude-Tonge kregen op woensdag 22 maart 2017 bezoek van wethouder Daan Markwat. Hij vertelde over het milieu en over het belang van een schone leefomgeving. Ruim tachtig leerlingen van diverse basisscholen uit Oude-Tonge gingen daarna enthousiast aan de slag en prikten in de omgeving van school zwerfafval. De leerlingen vulden een flink aantal vuilniszakken met blikjes, plastic verpakkingen en petflesjes.
 
Ondersteuning
De gemeente Goeree-Overflakkee draagt bij aan de Landelijke Opschoondag door handschoenen, veiligheidshesjes, vuilniszakken en opruimknijpers beschikbaar te stellen. Daarnaast bieden medewerkers van de gemeentelijke buitendienst ondersteuning bij diverse opschoonacties op het eiland.
 
Nederland Schoon
Landelijke Opschoondag is een initiatief van Nederland Schoon, dat zwerfafval in Nederland wil voorkomen en bestrijden. Om dat te bereiken voert de stichting campagnes tegen zwerfafval en doet het onderzoek naar het belang van een schone omgeving. Daarnaast adviseert de stichting bedrijven bij de verwerking van afval en mobiliseert het mensen en gemeenten om hun leefomgeving schoon te houden.
 
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de Landelijke Opschoondag en opschoonacties op de website van Supporter van Schoon, www.supportervanschoon.nl. Op sociale media gebruikt men tijdens de Landelijke Opschoondag de hashtag #LOD2017.21 maart 2017

Turbines Windpark Battenoert draaien weer   

NIEUWE-TONGE - De beschadigde turbines van Windpark Battenoert zijn op woensdag 15 maart weer in bedrijf gegaan. Op de camerabeelden die zijn gemaakt van de vernielingen is één persoon herkenbaar in beeld gekomen.

De twee beschadigde turbines van Windpark Battenoert zijn door snel en accuraat handelen van turbineleverancier Enercon weer in bedrijf. De vermindering van de productie van schone energie is daardoor beperkt gebleven. In de komende periode zullen nog wel enkele herstelwerkzaamheden aan de turbines moeten plaatsvinden.

Op de camerabeelden, die op zondagavond en in de nacht 12 op 13 maart zijn gemaakt, is één persoon herkenbaar in beeld gekomen. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Hopelijk kan met behulp van de camerabeelden snel een dader worden aangehouden en kan de schade worden verhaald.
20 maart 2017

Deltawind groeit door

GOEREE-OVERFLAKKEE - Ook in 2016 is het ledenaantal van Coöperatie Deltawind flink gestegen. De Coöperatie had eind 2015 nog 1977 leden. Een jaar later staat de teller op 2201 leden, oftewel 224 nieuwe leden! Begin januari 2016 werd de 20-jarige Dylan van Spronsen uit Dirksland het 2000e lid van Deltawind.

In 2016 hebben twintig mensen hun lidmaatschap opgezegd. In de meeste gevallen omdat deze mensen zijn overleden. Hoewel het lidmaatschap kan worden aangehouden bij verhuizing van het eiland is verhuizing de tweede reden om het lidmaatschap te beëindigen. In één enkel geval is het lidmaatschap opgezegd uit onvrede over de ontwikkeling van windenergie.

Geen record
224 nieuwe leden in een jaar is geen record voor Coöperatie Deltawind. Dat record werd namelijk gevestigd in 2015 met 281 nieuwe leden. Desondanks is Deltawind blij met deze groei en steun voor verdere verduurzaming van onze energievoorziening. De nieuwe leden noemen de noodzaak van verduurzaming als argument voor hun aanmelding, naast het feit dat deelnemen ook betekent dat je financieel mag participeren.

Ledenlening
Leden van Deltawind lenen geld uit aan de coöperatie. Zo maken we samen duurzame projecten mogelijk. Leden ontvangen over hun lening een rente die wordt gebaseerd op de Windex (hoe hard waait het in een jaar). 2016 was een zeer matig windjaar met een Windex van 80. Ter vergelijking: In 2015 was de Windex nog 102. Dat maakt dat het rentepercentage over 2016  uitkomt op 4,8%. De totale rente die Deltawind over 2016 uitkeert aan haar leden bedraagt € 306.104.

Waarom lid worden.
Leden van Deltawind zijn mede-eigenaar van ons zonnepark Ouddorp aan Zee en onze windparken in Ooltgensplaat (Windpark Piet de Wit) en Battenoord (Windpark Battenoert).De Coöperatie is opgericht door en voor de lokale bevolking met als doel om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken in eigendom van de lokale bevolking. Daarnaast stimuleert Deltawind efficiënt energieverbruik. Door lid te worden ondersteun je een duurzame toekomst, maak je meer schone energie mogelijk en profiteer je mee als het waait.
Ook lid worden? Kijk dan eens hier: http://www.deltawind.nl/leden


20 maart 2017

DBGC boekte vierde overwinning op rij
 
DBGC heeft afgelopen zaterdag opnieuw een belangrijke slag geslagen. Op het eigen sportpark De Koepel won de ploeg van trainer Richard Elzinga met 1-0 van Terneuzense Boys. Het was de vierde overwinning op rij.
 
In vergelijking met de voorgaande drie wedstrijden – tegen Prinsenland, Dauwendaele en Klundert – kreeg DBGC van Terneuzense Boys veel minder ruimte om te voetballen. De ploeg uit Zeeuws-Vlaanderen speelde compact en goed georganiseerd en gaf daardoor weinig ruimte weg tussen de linies of achter de verdediging.
 
Heel veel grote kansen kreeg DBGC dan ook niet in de eerste helft. Jeroen Sep slaagde er wel in om de verdediging te passeren, maar stuitte uiteindelijk op de doelman, die in de beginfase al op miraculeuze wijze een vrije trap van Tim Mackloet uit de kruising had getikt.
 
In de tweede helft slaagde DBGC er beter in om gevaar te stichten. Zo kreeg Thijs Tromp na een mooie pass van Jeroen Sep een grote kans, maar de aanvaller schoot recht op de doelman. Tien minuten leek Jeroen Sep de winnende goal op zijn schoen te hebben, maar op het moment van schieten werd hij neergehaald waardoor de scheidsrechter weinig anders kon doen dan een strafschop toekennen. Dat buitenkansje werd benut door Bas Abresch: 1-0.
 
In de slotfase moest Terneuzense Boys met tien man verder, maar desondanks kregen de bezoekers nog twee goede kansen. Roy Nieuwland, die tot dat moment nog niet veel te doen had gehad, redde echter twee keer uitstekend en hielp DBGC zo aan opnieuw een belangrijke overwinning.
 
Door de vierde driepunter op rij staat DBGC nu op de zesde plaats, met slechts één punt achterstand op nummer twee Den Bommel. Het gat met nummer elf De Meeuwen is zes punten en die ploeg is komende zaterdag de volgende tegenstander. De aftrap in Zoutelande is om 14:30 uur.
 
Opstelling DBGC: Roy Nieuwland; Yannick Lugthart, Wilko Pulleman, Dennie van Druningen, Dimri Vogelaar; Bas Abresch (80’ Lars van Es), Bas Mackloet, Robbert Huizer, Tim Mackloet; Jeroen Sep (90’ Sjoerd van der Zaan), Thijs Tromp.
 
https://youtu.be/cyQ_cRjqJuU19 maart 2017

Zwemteam Goeree-Overflakkee neemt deel aan 3e wedstrijd KNZB Circuit
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Een eilandelijk zwemselectie, bestaande uit jonge zwemmers van De Gooye, De Stelle en De Schotejil, heeft zaterdag 18 maart deelgenomen aan het 3e Minioren-Junioren Circuit van de KNZB. In Alblasserdam kwamen ongeveer 25 jonge wedstrijdzwemmers aan de start. Er werden door de eilandelijke zwemmers 10 ereplaatsen behaald en diverse persoonlijke en clubrecords verbeterd.
 Laurens Kalle won zowel de 100m schoolslag (1.37.53) als de 200m vrij (2.36.91). Meyke van Nimwegen zwom naar het goud op resp. 50m schoolslag (50.52) en 100m vrij (1.28.55). Thalia Meijer won de 100m schoolslag (1.41.34) gevolgd door Dominique Overduin als 2e in dezelfde tijd. Floris Tanis en Luuk Voogd zwommen op 100m vrij resp. naar de 2e en 3e plaats in 1.16.30 en 1.23.32. Floris Tanis werd nog 2e op 50m schoolslag (46.41). De estafette met Thalia Meijer, Janneke Bergen, Meyke v. Nimwegen en Dominque Overduin eindigde tenslotte knap als 2e op 4x50m wisselslag (3.00.30).
 
Een aantal keren grepen de eilandelijke deelnemers helaas net naast de medailles. Desondanks toch vermeldenswaardig zijn de 4e plaatsen van o.a. Luuk Voogd op 50m schoolslag (50.91), Tjeerd Lugtenburg op 100m vrij (1.25.12), Thalia Meijer op 200m vrij (3.06.43) en Lyke Buscop op 400m wisselslag (6.16.16).14 maart 2017

 
Start realisatie nieuwe trailerhelling Galathese Haven
 
OOLTGENSPLAAT - Sportvisserij Zuidwest Nederland, Paviljoen Sluishaven en de gemeente Goeree-Overflakkee ondertekenden op donderdag 9 maart een intentieovereenkomst voor de realisatie van een nieuwe trailerhelling in de Galathese Haven bij Ooltgensplaat. De bestaande trailerhelling voldoet namelijk niet meer aan de eisen van een moderne trailerhelling en wordt daardoor nauwelijks meer gebruikt.

 

Van links naar rechts; Eric Marteijn, Hans Bal en Arend-Jan van der Vlugt.

Naast bestuursvoorzitter Eric Marteijn (Sportvisserij Zuidwest Nederland), ondertekenden op donderdag 9 maart ook uitbater Hans Bal (Paviljoen Sluishaven) en wethouder Arend-Jan van der Vlugt (gemeente Goeree-Overflakkee) de intentieovereenkomst ‘trailerhelling Galathese Haven’. Door de handen ineen te slaan willen deze drie partijen een nieuwe trailerhelling in de haven realiseren. De huidige trailerhelling is namelijk verouderd en te smal en wordt daarom bijna niet meer gebruikt.
 
Financiering
Sportvisserij Zuidwest Nederland, Paviljoen Sluishaven en gemeente Goeree-Overflakkee financieren gezamenlijk de nieuwe trailerhelling. De investering van de gemeente is onder andere mogelijk vanuit het gebiedsprogramma ‘Gaan voor Goeree-Overflakkee’. In dit programma werken de provincie Zuid-Holland en de gemeente samen aan het versterken van recreatie en toerisme op Goeree-Overflakkee. Daarnaast draagt ook Sportvisserij Nederland haar steentje bij vanuit het subsidiefonds ‘Verbetering van sportvisserijmogelijkheden’.
 
Nieuwe trailerhelling
De nieuwe helling wordt  één van de weinig overgebleven mogelijkheden voor sportvissers om hun boot aan de noordzijde van het Volkerak te water te laten. Zo kan de nieuwe helling bijvoorbeeld door twee boten tegelijk worden gebruikt.  Uit onderzoek blijkt dat de sportvisserij op het Volkerak Zoommeer onverminderd populair is. Met name voor  roofvissers is het Volkerak een aantrekkelijk visgebied. Het bereik- en bevisbaar houden van moeilijk te bereiken viswateren is één van de doelstellingen uit het nieuwe beleidsplan ‘Samen Naar Buiten’ van Sportvisserij Zuidwest Nederland. De nieuwe trailerhelling in de Galathese Haven zal eind mei op de Nationale Hengeldag op een feestelijke wijze worden geopend. 


13 maart 2017

Voorstel om Swaneveld monddood te maken

GOEREE-OVERFLAKKEE - Tijdens de komende raadsvergadering staat als punt 12 op de agenda: Wijziging Reglement van orde van de raad Goeree-Overflakkee. Het gaat over het spreekrecht. Als de wijziging wordt aangenomen mogen burgers niet meer inspreken over zaken die onder de rechter liggen.  Arie Swaneveld zegt dat deze wijziging bedoeld is om hem monddood te maken.

Er gaat bijna geen raadsvergadering voorbij of voormalig ondernemer Arie Swaneveld neemt de kans waar, om aandacht te krijgen voor ‘zijn zaak’. Hij zegt onder andere dat zijn bedrijf door de gemeente op valse gronden is gesloten. Dat er valse verklaringen door ambtenaren bij de rechtbank zijn afgelegd en dat burgemeester Grootenboer weigert dit recht te zetten bij de rechter.

Swaneveld schrijft hierover een Open Brief naar Kees van Dam, voorman van de SGP-fractie. “Het argument dat wat ik inspreek onder de rechter ligt, heeft onze burgemeester mevrouw Grootenboer, al vaker gebruikt. En het is niet waar! Geen van de zaken waar ik over inspreek ligt onder de rechter.” Hij voegt er aan toe: “Ik spreek juist over zaken die de burgemeester achterhoudt voor de rechter!”

Volgens Swaneveld is het gewoon de zoveelste poging om hem de mond te snoeren. “Omdat ik dingen zeg die mevrouw de burgemeester niet welgevallig zijn. Dat is begrijpelijk want het gaat in hoofdzaak over haar disfunctioneren. Hoe kan onze burgemeester nou zonder dat jullie dit kunnen controleren,  bepalen dat hetgeen waar ik over spreek wel of niet onder de rechter ligt! Zij bepaalt dan in haar eentje het SPREEK RECHT. Heb je dat wel eens gehoord, met de nadruk op recht. Dit druist volledig in tegen het democratisch recht voor elke burger in alle openbaarheid de raad toe te spreken. (art 25 G.W.)”

Swaneveld weet zeker dat deze wijziging over hem gaat. “Ik heb vernomen dat er eerst een ander voorstel lag, dat inhield dat een persoon maximaal 4 of 5 keer per jaar in zou mogen spreken. Dus het inperken van de mogelijkheid tot inspreken. Dit wilde men niet om verschillende redenen.”

Swaneveld gaat verder in de brief aan Van Dam: “Een liberale voorman van de grootste ‘Vaderlandlievende partij’ in Nederland die staat voor Law en Order en Vrijheid en Democratie  deelde mij mee, dat hij, ik citeer: ‘Mij het liefst op mijn bek zou slaan als ik weer in kom spreken’. En nu dreigt ons toch al gedupeerde gezin dat slechts vraagt om een rechtvaardige behandeling ook nog vanuit de SGP een dolk in de rug te krijgen.” 13 maart 2017

Bruut vandalisme op Windpark Battenoert

NIEUWE-TONGE - De vier windturbines van Windpark Battenoert zijn op zondagavond en in de nacht van zondag 12 op 13 maart op een ernstige manier beschadigd. Twee turbines zijn zo toegetakeld dat deze stilgezet moesten worden.Deze vernielingen komen kort na een eerdere melding van eind februari, waarbij enkele deuren van turbines zijn bewerkt met een slagvoorwerp. Dit keer zijn de vandalen in de turbines gekomen en zijn daar een aantal voorzieningen flink beschadigd. Daardoor zijn de turbines stilgezet en nu nog niet in bedrijf. Op zondagavond, rond kwart over acht, kreeg Deltawind een eerste melding van de beveiliging op basis van camerabeelden. Medewerkers van Deltawind, het beveiligingsbedrijf en de politie zijn ter plaatse geweest om de schade op te nemen.Later die nacht, rond twee uur, kwam er een nieuwe melding binnen. Bij het inventariseren van deze schade heeft het er alle schijn van dat er met een voertuig is geprobeerd om deuren uit de turbines te trekken. Bij deze vernielingen zijn volgens onze inschattingen geen materialen buitgemaakt, maar zijn de deuren ontframed en is er in de turbines ernstige schade aangericht.
Coöperatie Deltawind heeft met afschuw kennis genomen van deze ontwikkelingen. De politie is een onderzoek gestart naar deze vernielingen en doet er alles aan om de daders snel te vinden. 
14 maart 2017

Ricardo Sint Nicolaas ijzersterk naar de winst in 34e Halve van Oostvoorne
 

GOEREE-OVERFLAKKEE - De huidige Flakkeese hardlooplichting is zeer succesvol, regionaal worden er veel prijzen in de wacht gesleept en iemand die daar een groot aandeel in heeft is Ricardo Sint Nicolaas. De 30-jarige atleet uit Oude- Tonge was op de zonnige zaterdagmiddag van 11 maart met afstand de sterkste en won zo voor de tweede maal de halve marathon van Oostvoorne.
 


Met nog vier weken tot de marathon van Rotterdam is de halve marathon van Oostvoorne voor velen een ideale graadmeter, met het mooie lenteweer erbij was de opkomst dan ook uitstekend. Vanaf de Zwartelaan gingen klokslag 14u ruim 600 atleten van start waarvan zo'n 200 de 8km liepen. De eerste kopgroep bestond uit Hans Berendsen (Hellevoetsluis), Ronnie Overgaauw (Zoutelande), Egbert Hooijkaas (Zuilichem), Jelle Enthoven (Den Haag) en Ricardo Sint Nicolaas namens AV Flakkee. Kort daarachter volgde een groepje met o.a. de Flakkeeënaars David Bouman en Eric Wolfert. De favorieten waren niet van plan om er een afwachtende koers van te maken, Hooijkaas schudde na 3km eens flink aan de boom en alleen Sint Nicolaas kon volgen, de rest van de kopgroep versplinterde en dat werden mooie richtpunten voor de groep Bouman/Wolfert. Na 5km splitsten de routes van de 8km en de halve marathon zich af. Marcel Nieuwstraten (Spijkenisse) had bij de splitsing al een degelijke voorsprong en deze gaf hij niet meer weg, hij won de 8km na 28.40 en had daarmee precies een minuut voorsprong op Bastian Zoon die tweede werd. Op de derde plaats eindigde Edwin Stolk met 30.33, daarmee zat hij net voor Peter Pollemans die na lange tijd weer een wedstrijd liep en met 31.05 finishte.
 
Intussen viel op de halve marathon de beslissing, rond 8km kon Hooijkaas het tempo van Sint Nicolaas niet meer bijbenen en zo was een Flakkeese zege al vroeg in de maak. "Vanaf nu wist ik dat de winst binnen was dus ging ik vol voor mijn persoonlijk record (1.14:25)". Na 10km klokte Sint Nicolaas 35.15, Hooijkaas volgde nog op tien seconden en Berendsen klokte 35.55. De groep Wolfert-Bouman bestond nog uit drie, alleen Marcel de Vette (Oud-Beijerland) zat er nog bij. Deze mannen klokten 36.15, Bouman was de locomotief van de groep, zij waren goed op stoom en hadden de snelle starters Enthoven en Overgaauw al verschalkt. Sint Nicolaas was ontketend, het tempo kwam niet meer onder de 17 km/h en zijn voorsprong op een ingestorte Hooijkaas was na 15km opgelopen tot twee minuten. Intussen had Bouman ook de gashendel nog wat verder opgetrokken. "Het ging makkelijker dan gedacht en met Berendsen en Hooijkaas in het vizier zag ik podiumkansen", Bouman maakte zich los van Wolfert en De Vette en met een geweldige versnelling rukte hij snel op naar plaats twee. Sint Nicolaas kreeg van deze strijd niets mee, zijn laatste tegenstander was de klok en die liet hij stilstaan op 1.13:03, een fantastische tijd. Hiermee prolongeerde hij zijn overwinning van 2016. "Dit is geweldig, het ging erg makkelijk en zo'n mooie tijd geeft in de aanloop naar de marathon van Rotterdam veel vertrouwen".
 
David Bouman pakte met 1.15:09 de tweede plaats en vooral zijn laatste 5km waren indrukwekkend. De Vette completeerde het podium met 1.15:38. Wolfert eindigde als vijfde in 1.16:30, ook voor hem een nieuw persoonlijk record. De vierde Flakkeese loper in de top-10 was Freek Goedhart, met 1.17:58 werd hij achtste en daarmee overtrof hij zichzelf. "Mijn doel was om onder de 1.20u te duiken, als je dan hier op uitkomt is dat natuurlijk geweldig". Tom Groot finishte als 16e in 1.22:19, hij had helaas tussen km zes en acht last van zijn middenrif waardoor hij sterk vaart moest minderen en zo'n twee minuten verloor. Ferry Engel finishte als 19e in 1.23:15, net voor André Melissant die 1.23:55 noteerde. Judith van Groningen was met 1.41:29 de snelste Flakkeese dame. "Eindelijk, na 13 jaar verbeter ik mijn persoonlijk record, ik heb er erg hard voor getraind en dan geeft dit extra voldoening".


12 maart 2017

Schotejil volgend seizoen opnieuw in landelijke A-competitie
 

De Schotejil heeft zich ook voor seizoen 2017-2018 weten te garanderen van deelname in de Nationale A-competitie van de KNZB. Zaterdag 11 maart werd in Alblasserdam gezwommen met thuisploeg De Wiekslag en de Duck uit Brielle. Er stonden opnieuw lange zwemafstanden op het programma, zoals pittige 200m nummers en de 400m vrij. In totaal werden ruim 30 ereplaatsen behaald en werd het clubrecord op 200m schoolslag verbeterd door Xander Vis in 2.44.27.   
 
Gouden medailles waren er voor Elise Tanis op 100m vrij (58.47) en 200m rugslag (2.25.77). Ook Manon Middelbos was goed voor twee maal goud op resp. 200m schoolslag (2.51.09) en 100m rugslag (1.10.61). In de jongste categorie won ook Laurens Kalle zijn twee race’s op resp. 100m rugslag (1.24.70) en 50m vrij (33.16). Julien Tanis was oppermachtig op 400m vrij (4.48.08) en David Kievit won 200m rugslag (2.18.80).
 
Knappe tijdverbeteringen werden gerealiseerd door o.a. Nienke Mierop op 200m schoolslag (2.59.42), Bibi Middelbos op 200m wisselslag (2.53.99) en door Dena Vis op 200m vrij (2.54.77). De 400m vrij bracht mooie tijden voor resp. Aisha Nobels (5.19.14), Lyke Buscop (5.27.89) en Yente van Wensen (6.01.11) en bij de jongens voor Daniel ’t Mannetje (5.24.24) en Christian Kalle (5.26.02). Op 100m rugslag waren er dikke p.r.’s voor Dominique Overduin (1.39.53), Eva v.d. Slik (1.41.31) en Eva Gjini (1.58.48). Odette Holster zwom tenslotte een verrassende 200m vlinderslag (3.03.05).


DBGC haalt uit tegen Klundert
 

DBGC heeft zaterdagmiddag op overtuigende wijze gewonnen van Klundert. De nummer twee van de ranglijst werd op sportpark De Koepel met maar liefst 5-0 verslagen. Het was de derde overwinning op rij voor de ploeg van trainer Richard Elzinga.
 
Vanaf het begin was DBGC heer en meester. De blauw-witten beseften wat er op het slechte hoofdveld gevraagd werd: passie en strijd. Vrijwel alle persoonlijke duels werden gewonnen, waardoor de ploeg zichzelf in de wedstrijd speelde. Wat ook hielp, was de vroege openingstreffer van Robbert Huizer die met een droge schuiver voor 1-0 zorgde.
 
Na de eerste goal nam DBGC alles behalve gas terug, al kwam Klundert er wel één keer gevaarlijk uit. Roy Nieuwland verrichtte echter een uitstekende redding en voorkwam zo de gelijkmaker. Halverwege de eerste helft zorgde Jeroen Sep na een steekpass van Tim Mackloet voor 2-0 en niet veel later lag ook de derde er in. Een goed opgebouwde aanval van achteruit kwam uiteindelijk via Yannick Lugthart en Thijs Tromp bij Tim Mackloet, die voor 3-0 zorgde.
 
Twintig minuten na rust was het duel definitief beslist, toen Jeroen Sep – opnieuw op aangeven van Tim Mackloet – voor 4-0 tekende. Klundert drong hierna iets meer aan, maar kwam niet verder dan het raken van de paal, waardoor DBGC net als vorige week de nul hield. Het slotakkoord was voor invaller Niels van der Kooij, die de bal na breed leggen van Jeroen Sep voor het intikken had en voor 5-0 zorgde.
 
Door derde overwinning op rij steeg DBGC naar de zesde plaats van de ranglijst. Het gat met de nacompetitieplaatsen voor degradatie is inmiddels vijf punten, terwijl de achterstand op de nieuwe nummer twee FC Axel slechts drie punten is. Komende zaterdag speelt DBGC opnieuw thuis. Dan is Terneuzense Boys om 14:30 uur de tegenstander.
 
Opstelling DBGC: Roy Nieuwland; Sonny Noordermeer, Wilko Pulleman, Dennie van Druningen, Dimri Vogelaar; Robbert Huizer, Bas Abresch (75’ Bas Mackloet), Tim Mackloet; Yannick Lugthart (60’ Lars van Es), Thijs Tromp (85’ Niels van der Kooij), Jeroen Sep.
 
https://youtu.be/DXuAUx6jgXg


8 maart 2017 


AV Flakkee sluit Zeeuwse Crosscompetitie in stijl af
 

De Zeeuwse Crosscompetitie 2016/17 was voor AV Flakkee een zeer succesvolle editie. Er was weer meer deelname dan andere jaren en dat was goed te merken in het aantal medailles wat gepakt werd. Met drie overwinningen in het eindklassement zet Flakkee zich goed op de kaart. Zaterdag 4 maart werd in het Nollebos van Vlissingen de zevende en tegelijk finalewedstrijd gehouden.
 


De omstandigheden waren prima, het was twaalf graden, ondanks wat dreigende regenluchten bleef het droog en de wind was tussen de bomen nauwelijks voelbaar. In het begin van de middag werd er gestart met de jongste atleten. Daarbij opnieuw een goed resultaat voor Daphne Joppe die derde werd bij de C-pupillen. Haar broer, Zedie Joppe, is bezig aan een imponerende reeks wedstrijden. Alleen in Hulst moest hij de zege aan een ander laten, in de vijf opvolgende wedstrijden ging hij ijzersterk naar de winst, daarmee was hij al zeker van de eindzege. Uiteraard wilde hij in de slotwedstrijd nog één keer laten zien dat hij de beste was, en dat deed hij. Na een bekeken start voerde hij in gezwinde stijl een versnelling door die voor niemand haalbaar was, zo finishte Joppe na 5.01 als winnaar bij de B-pupillen. De tweede winst van de dag was voor Judith Lodder, ook zij was al zeker van de eindwinst en na een kleine vijf kilometer kwam ze als eerste binnen in 22.52, gevolgd door Leannah Sies die namens Flakkee de tweede plaats pakte in 26.44. Judith van Dieren werd tweede bij de dames B-junioren, de 3,2km legde ze af in 16.02 en daarmee zat ze een kleine minuut achter winnares Mirthe de Zeeuw (Terneuzen).
 
Om 13.45 klonk het startschot voor de korte cross 3,2km en op de voorste startrij stond Maikel Peeman opgesteld, terug van een hardnekkige achillespeesblessure. "Het heeft even geduurd, vanaf augustus tob ik er al mee, in december leek het beter te gaan maar in de opbouw kwam het toch weer terug en moest ik opnieuw rust nemen. Nu gaat het goed en ik wil mezelf hier testen". Peeman kreeg geduchte tegenstand van de gebroeders Petersen uit Goes, beiden pakten vorige week een bronzen medaille op het NK indoor voor junioren en zij zaten dan ook direct in de rug van Peeman die vanuit het startschot de leiding nam. Peeman hield het tempo van kop af aan hoog, de vraag was of hij sterk genoeg was om het af te maken, de gebroeders Petersen bleven namelijk goed in zijn spoor en wellicht zaten zij hun moment af te wachten om te versnellen. Die kans kregen ze echter niet, in de laatste kilometer liep Peeman ouderwets sterk, hij sloeg een gat en op overtuigende wijze won hij na 11.13, daarmee was het gat nog 11sec geworden. Ewoud van der Sluijs finishte na 13.09 als twaalfde en kan terugkijken op een sterke crosswinter.
 
Het slotstuk van de middag was de lange cross 10km verdeelt over drie ronden. Met Tim Pleijte aan de start was de eerste plaats eigenlijk al bekend maar daarachter werd er een prachtige strijd geleverd tussen de Flakkeeënaars David Bouman en Eric Wolfert en de Belgische triatleet Michael Dewilde. De mannen gaven elkaar weinig ruimte, Wolfert trok in de eerste ronde stevig door maar kwam niet weg en liet in ronde twee de Belg het kopwerk doen. In de slotronde liep Wolfert zeer sterk, hij versnelde opnieuw en dat werd Bouman in de laatste kilometer teveel. "Ik voelde me niet zo fit en was al lang blij dat ik zo lang bij kon blijven". Wolfert moest intussen alle zeilen bijzetten om Dewilde te volgen, het tempo lag heel hoog en met nog 300m te gaan zette Wolfert de sprint in, tot de laatste meters bleef het spannend maar Wolfert won de sprint en werd tweede in 37.46, achter Pleijte die met 35.19 ook nu een klasse apart was. Bouman werd vierde in 37.56 en Ruud Goedhart finishte als 25e in 45.08, Johan Looij zette de klok stil na 47.37. Pleijte won het eindklassement, Wolfert werd tweede, voor Erwin Adan.


8 maart 2017

Gemeente opent digitale snelbalie voor bijzondere bijstand

Aanvragen duurzame gebruiksgoederen voortaan thuis via de computer
 
De gemeente Goeree-Overflakkee maakt gebruik van een digitale snelbalie voor de afhandeling van aanvragen voor bijzondere bijstand. Dit betekent voor de aanvrager dat een bezoek aan het gemeentehuis niet meer nodig is en dat de beslissing direct en automatisch via e-mail wordt ontvangen. De snelbalie is een onderdeel van het Zorgloket op de website www.goeree-overflakkkee.nl 
 
Digitale snelbalie
Op 9 maart 2017 opende wethouder Gerrit de Jong officieel de digitale snelbalie. Dit deed hij samen met Anne-Marie Driesse, kwaliteitsmedewerker Sociale Zaken, Carla Ruijfrok, Projectmanager bij Centric en Edwin Middendorp Paap, consultant dienstverlening Werk, Inkomen en Zorg bij Centric. Centric is een Europese dienstverlener in software en de ontwikkelaar van de snelbalie.
 
Niet meer naar het gemeentehuis
Ruim twintig gemeenten kozen al voor de snelbalie. Na onder meer Delft, Groningen en Schiedam kunnen nu ook de inwoners van Goeree-Overflakkee met een bijstandsuitkering digitaal een aanvraag voor bijzondere bijstand indienen via de gemeentelijke website. Wethouder De Jong: “Op het eerste gezicht verandert er niet veel. Het indienen van een aanvraag voor bijzondere bijstand begint nog steeds bij het Zorgloket op onze website, maar de afhandeling gaat vele malen sneller. Onze klanten kunnen voortaan vanuit huis via
internet een aanvraag indienen. Het is klantvriendelijker en dringt de toeloop naar het gemeentehuis terug.”
 
Bijzondere bijstand
Niet voor alle kosten kan via de website een aanvraag worden ingediend. Dit kan alleen voor:
 
-           Wasmachine, gasfornuis, koelkast, tv en computer/laptop (witgoed)
-           Financiële ondersteuning (bewindvoering, mentorschap, onder curatelestelling)
-           Reiskosten medisch vervoer
-           Deelname aan sportieve en culturele activiteiten voor volwassenen
-           Reiskosten middelbare school en beroepsonderwijs (tot 18 jaar)
-           Schoolkosten basisschool en middelbare school (tot 18 jaar)
 
Tijd en kosten besparen
Wethouder De Jong is blij met deze digitalisering, die voor zowel de klant als de gemeente gunstig is. De Jong: “Voor de gemeente betekent dit een tijdsbesparing op de afhandeling van circa 450 aanvragen per jaar, die handmatig werden gecontroleerd en waarop per post een beschikking werd toegezonden. Uitkeringsgerechtigden zien nu overzichtelijk per product of kostensoort wanneer zij voor deze bijzondere bijstand in aanmerking komen en welke bewijsstukken zij daarvoor moeten bijvoegen. Vervolgens ontvangen zij de beslissing direct na het versturen van de aanvraag in hun mailbox.”
 
Controle gegevens
Het proces voor de aanvraag van bijzondere bijstand is dan wel versneld en vereenvoudigd, er blijft onverminderd aandacht voor de controle van de ingevulde gegevens. Bij het verstrekken van onjuiste informatie wordt de bijzondere bijstand teruggevorderd en kan het opleggen van een boete worden overwogen.
 
Meer informatie
Wilt u voor andere kosten bijzondere bijstand aanvragen, dan kunt u dit doen via www.goeree-overflakkee.nl/zorgloket. Ook als u geen bijstandsuitkering ontvangt, kunt u via deze site een aanvraag voor bijzondere bijstand indienen.


7 maart 2017


Opening eerste openbare watertappunt Goeree-Overflakkee
 
OUDDORP - Wethouder Arend-Jan van der Vlugt en Roelinda Vording, hoofd Communicatie van Evides Waterbedrijf, namen op dinsdag 7 maart 2017 het eerste openbare kraanwatertappunt op Goeree-Overflakkee in gebruik door de eerste bidon water te tappen. Het watertappunt bevindt zich ter hoogte van het Raad- en Polderhuis in Ouddorp. De gemeente en Evides willen met het watertappunt het drinken van kraanwater stimuleren en het gebruik van milieuvervuilend voorverpakt bronwater op Goeree-Overflakkee ontmoedigen.
 
Het watertappunt in Ouddorp biedt gratis drinkwater voor inwoners, recreanten en toeristen. Het is gemakkelijk te bedienen voor jong en oud: met één druk op de knop komt er schoon drinkwater uit de kraan.
 
Gezonde leefstijl en duurzaamheid
“Door gratis drinkwater in de openbare ruimte aan te bieden, willen we een bijdrage leveren aan duurzaamheid en een gezonde leefstijl in onze gemeente”, aldus een trotse wethouder Van der Vlugt. Watertappunten zijn goed voor het milieu. Doordat men flesjes met water meer hergebruikt, ontstaat er minder afval en CO2-uitstoot. Daarnaast is kraanwater een gezonde dorstlesser. Het plaatsen van watertappunten draagt zo bij aan de Jongeren Op Gezond Gewicht-beweging (JOGG). Deze beweging zet zich in om gezonde voeding en bewegen voor jongeren gemakkelijker te maken. Als kinderen meer water in plaats van zoete drankjes drinken, draagt dat bij aan gezond gewicht onder jongeren. 
 
Feestelijke opening
De opening van het watertappunt vond plaats op dinsdag 7 maart 2017. Om 16.00 uur vulde wethouder Arend-Jan van der Vlugt en Roelinda Vording de eerste bidon met drinkwater. Vervolgens was het de beurt aan kinderen die deelnamen aan Buurtsport in Ouddorp. Buurtsport bestaat uit leuke sport- en spelactiviteiten waaraan kinderen vanaf zes jaar na schooltijd gratis deel kunnen nemen. In iedere dorpskern van Goeree-Overflakkee organiseert het Sportteam GO regelmatig buurtsportactiviteiten.
 
Samenwerking
Het drinkwaterpunt is aangelegd door Evides, leverancier van het drinkwater op onder andere Goeree-Overflakkee, in samenwerking met DELTA Netwerkgroep, die het leidingnet in opdracht van Evides beheert. Evides onderhoudt het tappunt en ziet toe op de kwaliteit van het drinkwater. Evides stelt openbare tappunten beschikbaar aan de gemeenten in haar verzorgingsgebied. Naar verwachting volgen er meer tappunten op het eiland.


6 maart 2017

DBGC rekent eenvoudig af met FC Dauwendaele
 
OUDE-TONGE/MIDDELBURG - DBGC heeft zaterdag opnieuw een belangrijke overwinning geboekt. Op het eigen sportpark De Koepel hadden de blauw-witten geen kind aan hekkensluiter FC Dauwendaele, dat met een 3-0 nederlaag terug naar Middelburg werd gestuurd.
 
Vanaf het begin was DBGC de bovenliggende partij op het hobbelige hoofdveld. Zonder zelf groots te spelen, creëerde de ploeg van trainer Richard Elzinga al snel een overwicht. Het duurde echter tot de 42ste minuut voordat de score werd geopend. Thijs Tromp schoot overtuigend binnen nadat de bal in het strafschopgebied voor zijn voeten kwam. Daarvóór had DBGC al enkele goede kansen gekregen, maar onder meer Robbert Huizer en Lars van Es hadden hun vizier niet op scherp staan.
 
Ook bij de eerste grote kans na rust waren beide spelers betrokken. Robbert kopte snoeihard tegen de lat, waarna Lars iets te veel tijd nodig had bij de rebound. Jeroen Sep was niet veel later wel effectief, door de bal handig langs de doelman te tikken na een snel genomen vrije trap van Wilko Pulleman. Dat dit de 2-0 was, was mede te danken aan Roy Nieuwland die niet ver daarvoor een gevaarlijk schot in de korte hoek wist te pakken.
 
In de slotfase, waarin Dauwendaele met tien man verder moest, slaagde DBGC erin de score nog verder uit te breiden. Invaller Sjoerd van der Zaan stond nog maar enkele minuten in het veld toen hij met zijn eerste officiële doelpunt voor DBGC voor 3-0 zorgde.
 
Door de tweede zege op rij steeg DBGC naar de zevende plek, al is het gat met de nacompetitieplaatsen elf en twaalf nog altijd maar twee punten. Komende zaterdag kunnen de Oude-Tongenaren opnieuw een stap zetten om verder weg te komen van de degradatiezone. Om 14:30 uur komt Klundert op bezoek.
 
Opstelling DBGC: Roy Nieuwland; Yannick Lugthart, Wilko Pulleman, Dennie van Druningen, Dimri Vogelaar (65’ Arnaud Both); Robert Koster, Bas Abresch (80’ Sjoerd van der Zaan), Robbert Huizer; Lars van Es (85’ Nick van den Ochtend), Thijs Tromp en Jeroen Sep.
 

https://youtu.be/p9KnkqkBHUg


6 maart 2017

Schotejil op vele fronten actief
 
SOMMELSDIJK/DEN HAAG/EINDHOVEN - In het weekend van 4 maart zijn Schotejilzwemmers op diverse wedstrijden aan de start verschenen. Om te beginnen werd door Elise Tanis deelgenomen aan de Swimcup in Den Haag (lange baan) onder auspiciën van het Regionaal Training Centrum (RTC) van de KNZB te Eindhoven. Zij wist EYOF limieten (een Europeese Jeugd Olympisch Evenement) te realiseren op o.a. 100m vlinderslag (1.03.39) en de 50m vrij (27.03). Verder zwom zij een dik p.r. op 200m rugslag (2.26.53). In de A-finale van de 100m rugslag eindigde zij als 7e in 1.05.46.

 

Dee allerjonsgte generatie Schotejilzwemmers, die deelnam aan de Ranomi (Swim) Cup in Den Haag

Op hetzelfde toernooi in Den Haag kwam tijdens de ‘Ranomi’ Cup ook een 8-tal jonge Schotejil zwemmers aan de start. Ook zij zwommen op de lange baan (50m-bad). Knappe prestaties waren er o.a. voor Thijs van Dijk die dikke p.r.’s zwom op resp. 50m vrij (37.11), 100m vrij (1.27.59) en 200m vrij (3.17.74). Floris Tanis kwam ook weer sterk naar voren op 50m vrij (34.17) en 100m vrij (1.17.84). Bij de meisjes zwommen Eva v.d. Slik en Meyke van Nimwegen goed op 50m vlinderslag (resp. 39.14 en 39.37). In de jongste categorie kwamen Daphne v.d. Slik en Rosa Gerrits eveneens tot dikke p.r.’s op 100m vrij in resp. 1.50.40 en 1.50.58.  
 
In Antwerpen (eveneens lange baan) waren vooral junioren en jeugd actief. Ook hier prima resultaten. Jorian Tanis zwom in de series een clubrecord op 200m rugslag (2.16.33) en Xander Vis deed hetzelfde op 100m schoolslag (1.18.31) en 200m schoolslag (2.53.39). Jacob Mackloet kwam op de 1500m vrij tot een prima 17.55.82. In de finale was de Schotejil opnieuw van de partij. Jorian Tanis eindigde als 2e op 200m rugslag (2.18.45, serie 2.16.33) en er waren top-10 noteringen voor Aron Paasse op 200m rugslag (2.26.15) en Lieske Zijlstra en Lotte Middelbos op 100m schoolslag (resp. 1.21.62 en 1.23.03). Jorian Tanis kwam op 50m rugslag tot een 6e plaats (30.60, serie 29.98).
 
 


3 maart 2017

Aaneenschakeling van blunders bij behandeling Oosthavendijk

Ambtenaar:  "Ik had het verkeerde dossier, én mijn leesbril niet bij me"

MIDDELHARNIS - De gemeente Goeree-Overflakkee heeft grootse plannen met het voormalige recreatieterrein aan de Oosthavendijk. Maar de huidige bewoners zeggen dat er niet naar hen geluisterd wordt. Daarom sprak bewoner mevrouw Rietje Barelds op donderdag 23 februari in bij de gemeenteraadsvergadering.


mevrouw Barends krijgt een rondweg voor de deur

Geen goed woord heeft Barelds over voor de ambtenaren waarmee de contacten zijn geweest de afgelopen maanden. “De vele taal-, data- en spelfouten en feitelijke onjuistheden in de beslisdocumenten over dit bestemmingsplan, zijn voor mij tekenend voor het blunderen, de onzorgvuldigheid en onkunde van de ambtenaren die hieraan werken.

Blunders
“In de eerste brief van de gemeente, in 2010 staat dat ze behalve de grond ook de zes recreatiewoningen heeft gekocht. Volkomen onjuist. De woningen zijn ons eigendom. Bij ons eerste gesprek met de wethouder, is hij niet op de hoogte dat er sprake is van een erfpachtcontract. Een overeenkomst geldig tot 2043, waarin de vereiste situatie ondubbelzinnig staat beschreven en waarvoor ik jaarlijks een erfpacht van bijna 1000 euro betaal. Van onze erfpachtovereenkomst wist de huidige gemeente niets af. Dus ook niet dat ze als rechtsopvolger gehouden is aan alle rechten en plichten die voorheen voor eigenaar Klinkvis golden. Later hebben we t
ijdens de gesprekken met de gemeente steeds aangegeven bereid te zijn te willen praten over eventuele aanpassing van ons erfpachtcontract mits daar ook voor ons, als bewoners, een gunstige regeling tegenover staat.” 

Barends vervolgt: “Bij de eerste keer dat de bewoners gezamenlijk met de gemeente in gesprek gaan in januari 2014 is door de betreffende ambtenaar, een verkeerd erfpachtdossier meegenomen. Als er bij herhaling tijdens dat gesprek door mij op gewezen wordt dat er bij mij heel andere dingen vermeld staan bij een bepaald artikel, wordt dat afgedaan als zijnde ‘ik volg mijn papieren, en die kloppen’.  De dag erna schrijf ik haar en stel voor de dossiers naast elkaar te leggen om te zien of we het wel over hetzelfde project hebben. Of er misschien twee erfpachtcontracten zijn? Dan krijg ik zes dagen later als antwoord: ‘Ik had het verkeerde dossier,  én mijn leesbril niet bij me’.

Heel vreemd ook; Volgens de papieren van de gemeente zijn wij al gelegaliseerd; wij weten echter nog van niets. Integendeel: tot nu toe wordt ons steeds als een soort bedreiging voorgehouden: ‘dat het niet meewerken aan de plannen leidt tot handhaven als recreatiewoning...’ In een later stadium ontvingen wij een brief met: ‘In het u toegestuurde plan staat een overeenkomst met een deskundig bureau over wijziging in het erfpachtcontract dat met u is besproken.’ Daar weten wij niets van. Welk bureau is dat en wanneer is dat dan besproken en wanneer horen wij als bewoners daarover? En zo zijn er vele voorbeelden van het amateurisme en de ongeïnteresseerdheid bij de gemeente.”

De bewoners van het voormalige recreatiepark zijn reëel genoeg om te beseffen dat er veranderingen zullen komen en dat ze zich zullen moeten aanpassen, bij geplande woningbouw op het terrein. “We begrijpen dat we wat meer omgevingsgeluid en voorbijgangers zullen moeten dulden, maar gingen er vanuit dat de situatie rondom ons huis onveranderd zou blijven. Waar wij grote moeite mee hebben dat er een rondweg gepland staat waar elke dag een kleine honderd auto’s langs onze huizen zullen rijden. 
      
Mevrouw Bartels sluit haar betoog af en vraagt de gemeenteraad indringend: “Bent u het er echt mee eens dat hoogbouw aan ons pittoreske haventje de enig denkbare mogelijkheid is? Het moet toch mogelijk zijn om onze haven een mooi aanzicht te geven zonder flatgebouw. Het moet toch mogelijk zijn om mensen te huisvesten in iets anders dan in een vier verdiepingen hoog pakhuis? Bedankt voor uw aandacht.”

Reactie wethouder Daan Markwat tijdens de raadsvergadering: “Waar nieuwbouw wordt gerealiseerd is vaak sprake van tegenstrijdige belangen. We hebben er zeker ook als college zoveel mogelijk de tijd en de moeite voor genomen om de belangen van de verschillende bewoners aan te horen en met elkaar na te denken over de mogelijkheden die er zijn en zoveel mogelijk te komen tot maatwerk richting bewoners. We zijn aan de bezwaren van de bewoners op vele punten tegemoet gekomen. We proberen zoveel mogelijk maatwerk te leveren. Dat er maatwerk wordt aangeboden, kan ik u verzekeren." Voor het overige wil de gemeente niet in de media reageren op specifieke, individuele zaken.

 
 
 

3 maart 2017

Aanleg Natuurspeeltuin De Buutenplaets van Start op 11 maart
 
OOLTGENSPLAAT/SLUISHAVEN - Na bijna een jaar voorbereiding met vergunningstrajecten, ontwerpen maken, bedrijven en partners benaderen, vergaderen, speelobjecten verzinnen gaat 11 maart de aanleg van natuurspeeltuin Buutenplaets van start.
 


Vijftien vrijwilligers met groot materiaal van diverse grond weg en waterbouw bedrijven en en AMK als Founding Partner starten om 7 uur met de werkzaamheden op de dag van NL Doet bij de Galathese Haven. De Gemeente Goeree Overflakkee heeft de vergunning verleend en de subsidie toegekend en wethouder Arend Jan van der Vlugt zal zelf de graafmachine bedienen om 10 uur om de eerste grond te verplaatsen naar een terp.
 
Vanuit het innovatiefonds van de Rabobank is een grote bijdrage geleverd zowel aan de natuurspeeltuin als aan de renovatie van het weeghuisje, en ook het ING fonds “Help Nederland Vooruit” en het Oranjefonds NL Doet dragen bij aan de start. Fides Woningen Esselink, Lambert Kozijnen, Tieleman Keukens en Woningbouw vereniging Ooltgensplaat dragen ook bij aan het weeghuisje dat opnieuw ontworpen is door Kees Wuijckhuijse.
 
Oranje BV is onze circulaire partner geworden en Taalegas, Fugro, Van der Sijde Hout, SGS Benelux, De Jarogroup, Administratiekantoor de Eilanden, Voornegas, RiniScheer, Den engelsman, Hans Verkerke, Ooms construction, Biopol Stellendam, Sato project Support, C.Ras Verhuur, R.LooyGWW, klaas Koesse Verhuur,Van Zanten Zand en Grind, Groningen sloopwerken, Jan boeter, Loonbedrijf vijfwinkel, en W.Verkamman verhuur leveren allemaal een bijdrage in mankracht, materialen of machines.
 
De organisatie zit nu op de helft van de dekking van de kosten, dus kan nog bijdrages gebruiken zowel in materialen goederen en diensten. In april worden via Crowdfunding de zo noodzakelijke speeltoestellen hopelijk gerealiseerd. Mocht u een eigen idee of ontwerp in willen brengen staan we daar zeker voor open. De kernwaarden, duurzaamheid, natuur, milieu, water, zon en wind naast plezier en educatie moeten ook terugkomen in de speeltoestellen. Bovenal wil De Buutenplaets de jeugd van Goeree Overflakkee de kans geven op hun eigen eiland te ravotten en lekker vies te worden.1 maart 2017

Prachtig examen concert van veelzijdige pianiste 
 
 
Eline de Gast geslaagd voor Bachelor Piano 


  
GOEREE-OVERFLAKKEE - Het eiland Goeree-Overflakkee is weer een professioneel musicus rijker, de zoveelste al op dit ‘muzikale eiland’. Op 15 februari j.l. speelde Eline de Gast (Sommelsdijk) haar Bachelor examen piano op de Hogeschool voor de Kunsten, Codarts in Rotterdam. Zij slaagde met een 9 en werd daarmee tevens toegelaten tot de Master opleiding.Eline speelde een programma met muziek van Ludwig van Beethoven (sonate nr. 24), Schumann / Liszt (Widmung), twee Preludes van Olivier Messiaen en tot slot de derde Sonate van Skrjabin. Met dit programma toonde Eline de Gast haar veelzijdigheid: lyrische en poëtische passages werden afgewisseld met dynamische contrasten zonder de grote lijnen uit het oog te verliezen. Zij toonde aan gevoel te hebben voor grote structuren in de muziek (Beethoven en Skrjabin) en beschikt daarnaast ook over een krachtig fortissimo. Ze was heer en meester over de grote Steinway concertvleugel. De jury was vol lof over haar spel en de volle zaal, gevuld met familie, vrienden, leerlingen en collega’s beloonde haar optreden met een daverend applaus.

In haar dankwoord benadrukte Eline het belang van goed instrumentaal muziek onderwijs, dankte haar docenten Bart van de Roer en Stéphane de May en ook haar oud-docent Piet Westhoeve die haar van haar achtste tot achttiende lesgaf en coachte op de Muziekschool Goeree-Overflakkee (= nu het Muziekgebouw GO).
Goeree-Overflakkee kan trots zijn op de jongste loot aan de al volle takken van de muzikale boom die maar blijft groeien en bloeien. Wilt u of uw zoon of dochter ook les van Eline, u kunt dan een kijkje nemen op www.muziekgebouwgo.nl en voor verdere informatie over Eline kunt u haar website bezoeken: www.elinedegast.nl


1 maart 2017
 

Gemeente Goeree-Overflakkee - Ontwerpbestemmingsplan windlocatie Battenoord, ontwerp omgevingsvergunning windpark Blaakweg en windpark Suyderlandt en Milieueffectrapportage (MER)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van 2 maart 2017 de volgende stukken gedurende zes weken ter inzage worden gelegd ontwerpbestemmingsplan windlocatie Battenoord; ontwerp omgevingsvergunningen windpark Blaakweg en windpark Suyderlandt; bijbehorende Milieueffectrapportage (MER).

Plangebied
Het plangebied is gelegen tussen de dorpskernen Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge, nabij de Blaakweg (Nieuwe-Tonge) en Zuiderlandse Zeedijk (Oude-Tonge).

Gelijktijdigheid
Zowel het ontwerpbestemmingsplan als de beide ontwerp omgevingsvergunningen worden op basis van artikel 14.4b Wet milieubeheer gelijktijdig ter inzage gelegd. De besluiten behouden echter hun eigen procedure. Wilt u op alle ontwerpbesluiten reageren? Dan dient u dat aan te geven in uw zienswijze.

Bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld voor beide windparken en biedt het planologisch-juridisch kader voor de bouw van maximaal drie windturbines bij windpark Blaakweg en maximaal drie windturbines bij windpark Suyderlandt. De tiphoogte van de windturbines bedraagt minder dan 150 meter. Daarnaast maakt dit bestemmingsplan de realisatie van bijbehorende voorzieningen, zoals opstelplaatsen en toegangswegen mogelijk.
Omgevingsvergunning
Het gaat om de volgende aanvragen:
• -
de bouw van drie windturbines bij windpark Blaakweg;
• -
de bouw van drie windturbines bij windpark Suyderlandt.
De beide aanvragen bevatten de volgende activiteiten: bouwen, oprichting van een inrichting (milieu) en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. Het ontwerpbestemmingsplan windlocatie Battenoord dient als ruimtelijke onderbouwing voor de beide aanvragen omgevingsvergunning.

Milieueffectrapportage
Voor deze ontwikkeling is een gecombineerd plan- en project-MER opgesteld. Dit betekent dat het MER opgesteld is voor zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning. In het MER worden de milieueffecten, onder andere op het gebied van geluid, slagschaduw, luchtkwaliteit, externe veiligheid en flora en fauna, van de voorgenomen activiteit onderzocht en vergeleken. Een passende beoordeling is niet noodzakelijk. Het MER maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan en vormt een bijlage bij de omgevingsvergunning. Het is dus niet mogelijk afzonderlijke zienswijzen tegen het MER in te dienen. De commissie voor de milieueffectrapportage wordt gedurende de ter inzage legging geconsulteerd.

Inzage
De stukken kunt u inzien in het gemeentehuis van Goeree-Overflakkee, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis. Het gemeentehuis is geopend op maandag en vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 09.00 uur 11.00 uur. De gemeente werkt alleen op afspraak. U kunt het ontwerpbestemmingsplan (inclusief bijlagen) in pdf-formaat ook inzien op de gemeentelijke website en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Bij verschillen tussen het digitale en het papieren bestemmingsplan is het digitale plan op www.ruimtelijkeplannen.nl bepalend.

Inloopavond
Gedurende de termijn van inzage wordt inloopavond worden georganiseerd. De datum van deze inloopavond wordt via een aparte publicatie bekend gemaakt.

Zienswijzen
U kunt zowel op het ontwerpbestemmingsplan als op de beide ontwerp omgevingsvergunningen een zienswijze indienen. Als u op alle ontwerpbesluiten een zienswijze wilt indienen, dan kunt u dit doen in één zienswijze voor alle besluiten. U dient dan wel duidelijk in uw zienswijze te vermelden dat deze voor alle besluiten geldt.

Ontwerpbestemmingsplan
Van 2 maart tot en met 12 april 2017 kunt u bij voorkeur schriftelijk, maar ook mondeling, uw zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan windlocatie Battenoord kenbaar maken. Deze zienswijze dient u te richten aan de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met de heer J. Moelker van de afdeling Externe Ontwikkelingen, via algemeen telefoonnummer 14 0187. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Ontwerp omgevingsvergunning
Van 2 maart tot en met 12 april 2017 kunt u bij voorkeur schriftelijk, maar ook mondeling, uw zienswijze op de ontwerp omgevingsvergunningen voor windpark Blaakweg en windpark Suyderlandt kenbaar maken. Deze zienswijze dient u te richten aan de het college van burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met de heer J. Moelker de afdeling Externe Ontwikkelingen, via algemeen telefoonnummer 14 0187. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming over de aanvraag omgevingsvergunning.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Moelker van de afdeling Externe Ontwikkelingen, via algemeen telefoonnummer 14 0187.


1 maart 2017

Arie van Dijk pakt bronzen medaille op NK 10km in Schoorl 
 

Zondag 12 februari werd in Schoorl het Nederlands Kampioenschap 10km gehouden. Na een spannende strijd kwam marathon-topper Abdi Nageeye als winnaar uit de bus. Achter hem ging de strijd nog door, want vanaf 35 jaar behoort men tot de masters en per leeftijdsklasse zijn er prijzen. Arie van Dijk (Sommelsdijk) slaagde erin om op het podium te geraken in zijn categorie 65-70. 
 Jos de Bonte in zijn laatste meters van de 25km


Wanneer je op 66e jarige leeftijd nog prima in staat bent om drie tot vier keer per week te trainen is dat best bijzonder te noemen. Velen zijn hiertoe simpelweg niet meer in staat en bij anderen ontbreekt de motivatie, want 'de tijden uit je jonge jaren zal je toch nooit meer halen' is dan de gedachte. Het hardlopen komt bij Van Dijk dan ook voort uit pure passie, het is zijn lust en zijn leven! Ook hij weet dat hij zijn persoonlijke records niet meer zal aanscherpen maar het doel om een medaille te pakken in zijn leeftijdscategorie zorgt voor nieuwe motivatie. In het duingebied van Schoorl hoopte van Dijk deze ambitie waar te maken en na 5km in 21.22min zag het er goed uit. Dat Van Dijk een ervaren loper is bleek uit zijn tweede deel, met 21.29 zat daar nauwelijks verval in. Het resulteerde in een keurige eindtijd van 42.51min en de derde plaats in zijn categorie. "Ik moest in de slotfase nog aardig knokken om de concurrentie voor te blijven maar het is gelukt en daar ben ik heel blij mee", aldus Van Dijk die vanaf het podium vol trots het Wilhelmus hoorde klinken. Laurey van den Berge was eveneens actief op het NK, ook zij wist de Flakkeese eer hoog te houden. Met 37.23min zette ze een mooie tijd neer, goed voor de 28e plaats op het NK, daarmee zat ze net voor Ferry Engel die na 37.31 finishte en daarmee 13e werd in zijn categorie 50-55jr. 
 
In de bossen van Westenschouwen stond zondag 26 februari één van de mooiste, maar tegelijk zwaarste, wedstrijden van het jaar op het programma, de Trail by the Sea. Er was keuze tussen de 25km  en de hele marathon (42km). De route begint verhard vanuit start- en finishlocatie Renesse maar al snel worden de paden lastiger en moet er regelmatig geklommen worden. Om dit terrein goed te belopen is een sterk gestel en veel doorzettingsvermogen geen overbodige luxe. 
 
In grijze weersomstandigheden kregen 466 lopers het startschot voor de 25km, onder hen elf Flakkeese lopers. Tim van den Broeke (Vlissingen) toonde zich de snelste loper, hij won na 1.41:50 en had daarmee een riante voorsprong op Patrick de Vos uit Kattendijke die na 1.45:56 finishte. Ferry Engel liet zien dat hij nog steeds met de besten mee kan, na 1.51:29 finishte de atleet uit Herkingen als zesde overall en eerste in zijn categorie heren 50-60jr. "Het ging heel goed, dit is een opsteker in de voorbereiding op de marathon van Rotterdam". Ron van Dijk was de volgende Flakkeese loper aan de finish, met 2.08:27 zat hij nog bij de eerste vijftig. Cor Kostense finishte na 2.22:42 en niet veel later passeerden ook Leon van der Wende (2.24:29) en André Meijer (2.26:54) de eindstreep. Daarna finishte de eerste Flakkeese dame, met 2.28:12 was dat Judith van Groningen die opnieuw een sterke prestatie neerzette. Hans Pijls eindigde na 2.30:35 en Wilma Bolleman klokte af na 2.40:50 goed voor de tweede plaats in haar leeftijdsklasse dames 60+. Jos de Bonte wist ook alle hindernissen te bedwingen en kwam na 2.43:55 binnen, net achter Jacqueline Lodder met 2.43:32. Rita Verhage finishte na 2.46:04 en daarmee waren alle Flakkeese lopers weer binnen, veel energie armer maar een mooie ervaring rijker! Op de marathonafstand was Tim Pleijte (Vlissingen) opnieuw de sterkste, op hem lijkt de laatste tijd geen maat te staan. Na 18km liep hij weg bij zijn enig overgebleven concurrent Erwin Adan om als winnaar te finishten in 2.49:41. Adan werd tweede in 2.51:52 en Pascal van Norden uit Gouda completeerde het podium met een tijd van 2.53:16.

 


28 februari 2017

Belangenvereniging Langstraat overhandigt kernvisie
 
Uit handen van mevrouw Lemaire, secretaris van Belangenverenigingen Langstraat, ontving wethouder Arend Jan van der Vlugt de visie van het buurtschap. Van der Vlugt is kernwethouder voor het buurtschap Langstraat. De visie beschrijft het gewenste toekomstperspectief van de belangenvereniging voor de inwoners van het buurtschap.
 
Leefbaarheid en vitaliteit is één van de belangrijkste speerpunten binnen de gemeente. Dit wordt bevorderd door de kernen meer zeggenschap te geven over wat zij belangrijk vinden. De eigen gemeenschap is goed in staat zelf te bepalen welke zaken er binnen de kern toe doen. Wethouder Van der Vlugt over het doel van een kernvisie: “Als gemeente willen we de gemeenschap graag de ruimte geven om zelf hun agenda te bepalen. Deze agenda wordt verwoord in een kernvisie. De jaarlijkse kernsubsidie leefbaarheid en vitaliteit kan vervolgens worden ingezet om deze meerjaren agenda uit te voeren.”
 
Kernsubsidie
Voor iedere kern, inclusief bijbehorend buitengebied, is een kernsubsidie beschikbaar. Het is de kern die beslist op welke wijze deze wordt ingezet voor de leefbaarheid en vitaliteit. Dat moet echter wel georganiseerd worden. Daarbij is een belangrijke coördinerende rol weggelegd voor de dorpsraad of, zoals bij het buurtschap Langstraat, de Belangenvereniging. Zij zijn het klankbord en de gesprekspartner voor inwoners en gemeente.
 
Leefbaarheidsplan en kernvisie
Voor het aanvragen van de jaarlijkse kernsubsidie wordt een leefbaarheidsplan ingediend bij de gemeente. Hierin staan alle activiteiten vermeld die in het daarop volgende jaar in die kern worden georganiseerd. Dit leefbaarheidsplan wordt opgesteld met hulp van inwoners, verenigingen en overige partijen. Daarnaast wordt een kernvisie samengesteld, waarin de wensen van de kern op de lange termijn benoemd staan. Uiteraard is het belangrijk dat de activiteiten die in het leefbaarheidsplan staan vermeld passen bij de kernvisie.
 
Kernvisie
Omdat de kernvisie de wensen en ambities van een kern op lange termijn (vijf jaar) weergeeft, blijft deze in ontwikkeling: het is een levend document. Annemiek Lemaire: “Het was best spannend, de ‘geboorte’ van onze kernvisie. We hebben met het bestuur een opzet gemaakt en die gepresenteerd in de bewonersbijeenkomst. Dat klinkt heel deftig, maar ‘We hebben de visie voorgelegd aan onze buren’ klopt ook. We zijn tenslotte maar een klein buurtschap.” Iedereen kon zich vinden in de opzet. De visie beschrijft hoe het buurtschap nu is en wat het gewenste toekomst perspectief is, aan de hand van zeven maatschappelijke onderwerpen: wonen, welzijn, zorg, ondernemen, verkeerveiligheid, openbare orde en ruimtelijke ontwikkeling. Lemaire vervolgt: “In komende jaren kunnen we telkens besluiten welk onderwerp we verder willen uitdiepen en actief aanpakken. Maar de ‘kernwaarde’ voor Langstraat en omgeving is en blijft de leefbaarheid en de sociale cohesie: gezellig en met aandacht voor elkaar samenleven. Dan komt de rest vanzelf.”24 februari 2017

Compenserende maatregelen vervallen bij Battenoert

NIEUWE-TONGE - Tijdens de informatieavond op 19 december 2016 kondigde Cooperatie Deltawind aan dat de cirkel voor planschade werd verruimd. Ook zou de 2% eigen risico planschade vervallen. Nu er 'slechts' 6 nieuwe windturbines worden bij geplaatst bij windpark Battenoorde vervallen de compenserende maatregelen die Deltawind had toegezegd, bij plaatsing van 2 maal vier turbines.

In februari 2016 hebben omwonenden uit het gebied rondom Battenoert op een informatieavond de mogelijkheid gehad om meer te weten te komen over de planschaderegeling. In overleg met de partners Eneco (Windpark Blaakweg) en Peijnenburg B.V. (Windpark Suyderlandt) was besloten om deze regeling voor omwonenden ruimer te hanteren. Dit hield in dat de ontwikkelaars ook het wettelijk vastgestelde maatschappelijke risico (2%) zouden vergoeden. Tevens zou de cirkel van huishoudens die recht hebben op planschadevergoeding worden uitgebreid. Deze toezegging gold alleen indien de gemeente vergunning verleent voor het bouwen van twee windparken met elk vier windturbines. Wanneer er minder windturbines worden gebouwd nemen de kosten per turbine toe omdat de vaste kosten, zoals netinpassing, over minder turbines verdeeld kunnen worden.

Drie molens minder

De ontwikkelingen en overleggen van de laatste maanden hebben ervoor gezorgd dat Deltawind, Eneco en Peijnenburg BV als initiatiefnemers de plannen voor Windpark Blaakweg en Windpark Suyderlandt hebben moeten aanpassen. In plaats van twee windparken met ieder vier windturbines is de vergunningsaanvraag gebaseerd op drie windturbines voor elk van de twee parken. Nu die vier windturbines per park er niet meer komen, vervallen hiermee ook bovenstaande toezeggingen.

23 februari 2017

Vanaf 2 maart liggen het ontwerp bestemmingsplan en de twee ontwerp omgevingsvergunningen ter inzage
 
Drie molens minder in plaatsingsgebied Battenoert
 
De afgelopen maanden heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee uitvoerig overleg gevoerd met de initiatiefnemers van de twee nieuwe windparken in plaatsingsgebied Battenoert. Dit naar aanleiding van reacties van de inwoners uit de kernen Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge en een motie van de gemeenteraad. Insteek van de gesprekken was om minder windmolens te plaatsen binnen het plaatsingsgebied Battenoert, om zo de omwonenden van het park te ontlasten. Het resultaat van deze gesprekken is, dat er nu drie windmolens minder worden geplaatst; twee windmolens minder aan de kant van Nieuwe-Tonge (windpark Blaakweg) en één windmolen minder aan de kant van Oude-Tonge (windpark Suyderlandt).
 
In november 2016 is door de gemeenteraad een motie aangenomen, waarin het college wordt verzocht zich in te spannen een alternatief te vinden voor met name de buitenste twee windmolens in het plaatsingsgebied Battenoert. De aanleiding voor deze motie vormde de toegenomen weerstand in Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge. Mede door de constructieve gesprekken die het college heeft gevoerd met de initiatiefnemers van de twee windparken, komt er aan de kant van Oude-Tonge één windmolen minder en aan de kant van Nieuwe-Tonge komen er twee windmolens minder.
 
“Doordat we als gemeente de regie hebben behouden, is het mogelijk om maatwerk te leveren. Zo komt er geen luchtvaartverlichting, zijn er ruimere afstanden tot de woonkernen, komen er minder windmolens en is er een langere afdracht aan het Windfonds. Door de gevoerde gesprekken met de initiatiefnemers heeft het college bereikt dat de dichtstbijzijnde windmolen op 1.400 meter van Nieuwe-Tonge komt te staan en aan de kant van Oude-Tonge op 1.700 meter. Dit was eerst 900 meter voor Nieuwe-Tonge en 1.400 meter voor Oude-Tonge. Een flink grotere afstand dan de wettelijke regels, waarbij 450 meter van de bebouwde kom als richtlijn wordt aangehouden”, aldus wethouder Frans Tollenaar. “We snappen de emotie van de inwoners en weten dat zij liever nog minder molens zien verschijnen. Echter is dat naar mijn beleving geen haalbare optie. We hebben een uitvoerig voortraject doorlopen om te komen tot de huidige plaatsingsgebieden en hebben ook nog te maken met de druk van de provincie Zuid-Holland en het Rijk”.
 
Ter inzage en inloopavonden
Vanaf donderdag 2 maart 2017 liggen het ontwerp bestemmingsplan ‘Windlocatie Battenoord’, de ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw van drie windmolens aan de kant van Nieuwe-Tonge en de ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw van drie windmolens aan de kant van Oude-Tonge voor een periode van zes weken ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden hun zienswijzen indienen. Daarnaast organiseert de gemeente in maart een inloopavond. Zodra de exacte datum hiervoor bekend is, maakt de gemeente deze bekend. 


22 februari 2017

Kustpact

Ongerept strand of duin blijft ongerept. In gebieden buiten de bebouwde kom waar nu geen recreatieve bebouwing is mag niet gebouwd worden, dat is de grote winst van het nieuwe kustpact. De minister van Infrastructuur & Milieu heeft samen met kustprovincies, kustgemeenten, waterschappen en natuurorganisaties afspraken gemaakt om de openheid van de kust te behouden. Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland zijn mede-ondertekenaars namens de coalitie Bescherm de kust.


Foto: Maria Evers

Balans tussen bescherming en bebouwing

Er is in het kustpact gezocht naar een balans om de ongerepte kust te behouden maar de kust niet helemaal op slot te zetten voor bebouwing. Zo mogen recreatieve bouwprojecten die al worden uitgevoerd of waarover al afspraken zijn gemaakt in bijvoorbeeld een vergunning nog doorgaan. Ook mag er bebouwd worden in gebieden waar al bebouwing staat, zoals in de badplaatsen aan de Hollandse kust.

Winstpunten voor de kust
·         Alle betrokken overheden spreken de intentie uit om in duinen en op het strand géén nieuwe bebouwing toe te staan. Uitzondering zijn bouwplannen waarover al afspraken zijn gemaakt in bijvoorbeeld een bestemmingsplan of vergunning; die kunnen nog doorgaan. Dit geldt voor alle recreatieve bebouwing, dus ook voor seizoensbebouwing.
·         Langs de hele kust wordt alle bebouwing scherp begrenst in daarvoor aangewezen zones. Daarbuiten is géén ruimte is voor nieuwe recreatieve bebouwing. Deze afspraken komen in provinciale verordeningen te staan.
·         Het kustpact bevat harde procesafspraken hoe een en ander wordt opgenomen in het beleid van Rijk, provincies en gemeenten.
·         Het kustpact benoemt en onderschrijft de te beschermen kernwaarden van de kust: grootschaligheid, natuurlijkheid, vrij zicht, contrast tussen bebouwd en niet bebouwd gebied.
·         Het kustpact erkent dat onze kust van grote waarde is voor landschap, natuur, economie en mensen.
·         De bebouwing moet de kernwaarden van de kust respecteren of zelfs versterken.
·         Alle relevante partijen zoals overheden en maatschappelijke organisaties onderschrijven het kustpact.

Kustpact is een compromis
In zo’n complexe onderhandeling met tientallen betrokken overheden is het onmogelijk om al onze wensen te bereiken. Zo spreekt het kustpact zich niet uit over Friesland, de Zeeuwse zeearmen en ook niet over het binnenland grenzend aan de duinen. Dat zouden wel hebben gewild. Maar dankzij dit pact ziet de kust er over 20 jaar echt ongerepter uit dan zonder deze afspraken!

Blijf alert op bouwplannen
De coalitie Bescherm de kust houdt de uitwerking van het kustpact bij provincies en gemeenten goed in de gaten houden. We blijven er bovenop zitten en als het nodig is maken we bezwaar tegen bouwplannen.
Houd jij ook een oogje in het zeil? Kom je nieuwe bouwplannen tegen bij jou in de buurt? Laat het weten op het forum Kustbeschermers  en zoek andere Kustbeschermers om samen in actie te komen.

Reactie op maatschappelijke druk
In januari 2016 wilde minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu het bouwverbod aan de kust loslaten. Door de stem van het enorme aantal kustbeschermers en druk van Tweede Kamerleden heeft ze dit weer ingetrokken en kondigde het kustpact aan. Na een jaar onderhandelen is nu overeenstemming bereikt over de bescherming van de Nederlandse kust. Kustbeschermers bedankt!

 21 februari 2017

Gemeente en provincie zetten succesvolle samenwerking voort


De gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zuid-Holland verlengden op 21 februari hun succesvolle samenwerking met nog eens vier jaar om de sociale en economische vitaliteit van Goeree-Overflakkee te ontwikkelen en te versterken. De voortzetting van deze samenwerking vertaalt zich in een gebiedsprogramma voor het eiland voor de periode van 2017 tot en met 2020: Gaan voor Goeree-Overflakkee.

De gemeente en de provincie bundelden al vanaf 2012 tot en met 2016 hun krachten in het Integraal Ruimtelijk Programma (IRP) Goeree-Overflakkee om het eiland een extra impuls te geven. Deze succesvolle samenwerking bood vooral meerwaarde bij complexe processen waarbij verschillende externe partijen, de provincie en de gemeente betrokken waren. Daarom besloten de provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee hun samenwerking voor vier jaar te verlengen (2017-2020) om samen te zorgen voor:
-       Het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en het versterken van recreatie en toerisme;
-       Het stimuleren van innovatie in visserij, landbouw, recreatie en zorg;
-       Het realiseren van duurzame energie en fungeren als proeftuin voor innovaties;
-       Het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid.
 
Nieuwe netwerken
De provincie en de gemeente weten elkaar inmiddels goed te vinden. Er zijn tal van netwerken opgericht om samen met overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties de beoogde doelen te bereiken. Voorbeelden van netwerken zijn de landschapstafels Haringvliet en Landbouw, de erfgoedtafel Goeree-Overflakkee, Smart Water, Waterpoort, Energy Island en de Duurzaamheidsalliantie.
 
Smart Water en N59
Nieuw is de samenwerking tussen de Federatie Ondernemers Goeree-Overflakkee (FOGO), onderwijs en overheden om de economische visie van de FOGO ‘Smart Water’ uit te werken. Ook startte onlangs onder leiding van de provincie het onderzoek naar ‘Energy Highway N59’. In dit plan werken provincies, gemeenten en het bedrijfsleven samen om de N59 om te vormen tot een duurzame, goed functionerende en veilige weg die belangrijk is voor de economische ontwikkeling van Goeree-Overflakkee.

 

20 februari 2017

Eerste uitbetalingen Windfonds Battenoert

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het Windpark Battenoert in Nieuwe-Tonge heeft inmiddels een jaar gedraaid. Zoals afgesproken met de omgeving is voor de eerste keer een uitkering gedaan uit het Windfonds.

In het kader van de ontwikkeling van nieuwe windparken op Goeree-Overflakkee is in 2012 door de Windgroep Goeree-Overflakkee aan de gemeente Goeree-Overflakkee toegezegd een Windfonds ten gunste van het eiland in te richten. Op het moment dat dit speelde, was de voorbereiding van de opschaling van Windpark Battenoert door Delta Windpark BV (100% eigendom van Coöperatie Deltawind) al aan de gang en is Delta Windpark om die reden niet verplicht mee te doen. De coöperatie heeft toen echter besloten tot de oprichting van een apart fonds, Windfonds Battenoert. Het gaat om € 0,35 / MWh, de afdracht hangt dus samen met de productie van het windpark.

Verdeling door omgeving bepaald
Eind 2015 is, in overleg met omwonenden en de dorpsraden, de verdeling van dit fonds vastgesteld. Het resultaat van deze besprekingen is dat zowel de dorpsraden van Oude- en Nieuwe-Tonge als de omwonenden binnen 1.500 meter van het windpark jaarlijks een contant bedrag ontvangen. Naast de beide dorpsraden zijn er 14 huishoudens die hiervoor in aanmerking komen.

Uitbetaling
De productie over 2016 is inmiddels bekend en bedraagt 32.700.000 kWh. De afdracht over 2016 is € 11.445,00. Dit is ongeveer 80% van de productie in een gemiddeld jaar. Het windpark is immers niet het volledige jaar 2016 operationeel geweest en daarnaast is 2016 een relatief slecht windjaar geweest. 
Hiermee geeft Deltawind inhoud aan een van haar doelstellingen: de omgeving mee te laten delen in de opbrengsten van windenergie.20 februari 2017

Bij Brasserie Molenzicht eten voor KiKa

OUDDORP – Lekker uit eten en dan tegelijkertijd iets doen voor KiKa. Wie wil dat niet? De gehele maand maart biedt Brasserie Molenzicht deze mogelijkheid aan. Aan het eind van de maand wordt de actie afgesloten met een feestelijke avond.
Kees Huisman, eigenaar  van Brasserie Molenzicht wilde graag wat doen voor KiKa en nam contact op met Kees Witte, onze KiKa-ambassadeur. Die kan zo’n actie erg waarderen. “Een heel leuk initiatief, waar ik natuurlijk ook mijn medewerking aan wil verlenen.” De maand maart gaat van elk menu 10% van het bedrag naar Kika. De actie betreft de gehele menukaart, zowel de gewone kaart als de tapaskaart. En niet alleen de Brasserie, maar ook alle leveranciers van Brasserie Molenzicht  laten zich niet onbetuigd voor KiKa.

Deze maand die bij Molenzicht in het teken staat van KiKa, wordt feestelijk afgesloten op 31 maart. “Een gezellige avond met natuurlijk ook een muzikaal optreden” zegt Witte.  Huisman vult aan: “Dan wordt de opbrengst bekend gemaakt en overhandigen wij een symbolische cheque aan Kees.

Brasserie Molenzicht aan de Molenweg  15 in Ouddorp, is een brasserie met een mediterraan tintje. De openingstijden zijn woensdag t/m zondag van 16.00 tot 23.00 uur. Tel: 06-19888863 of 0187- 665782. Er is parkeergelegenheid voor de deur. Meer informatie:
http://molenzicht.wixsite.com/molenzicht19 februari 2017

Medailles voor Floris Tanis en Laurens Kalle bij Jaargangwedstrijden 

LEIDEN - Het weekend van 18/19 februari hebben Laurens Kalle (2006) en Floris Tanis (2007) met succes deelgenomen aan de Nationale Jaargangwedstrijden te Leiden. Per jaargang verschenen de snelste 18 zwemmers per slag aan de start. Laurens Kalle werd 3e op resp.  100m vrij (1.11.28) en 50m vlinderslag (36.12). Floris Tanis werd 2e op 100m vrij (1.12.18) en 3e op 50m vrij (33.16). Op de 100m rugslag zwom hij daarna nog een p.r. (1.26.73) en werd net 4e.

 

Op foto vl.n.r.: Luuk Voogd, Laurens Kalle en Floris Tanis. Op de voorgrond Meyke van Nimwegen.


Genoemde zwemmers zwemmen de reguliere Minioren wedstrijden onder de naam van zwemteam Goeree-Overflakkee. Hetzelfde geldt voor Luuk Voogd (2007) van de Stelle die tijdens deze wedstrijd o.a. uitkwam op 50m vrij (37.52) , 100m vrij (1.22.11), 100m wisselslag (1.34.98) en 50m vlinderslag (46.73). Naast genoemde jongens was ook Meyke van Nimwegen (2008) bij de meisjes startgerechtigd namens de Schotejil en wel op 50m vlinderslag (42.46).19 februari 2017

Schotejil actief op lange baan in Regio competitie
 
MIDDELHARNIS/DORDRECHT - Zaterdag 18 februari heeft zwemclub De Schotejil uit Middelharnis de vierde wedstrijd gezwommen in de A-poule van de KNZB Regio-West-Competitie (lange baan) in Dordrecht. Er werden 6 ereplaatsen verdiend en 2 clubrecords verbeterd. Xander Vis verbeterde het clubrecord op 50m schoolslag (35.91) en de meisjes estafette ploeg met Lotte Middelbos, Nienke Mierop, Lotte Tillema en Odette Holster werd 3e in een clubrecord op 4x50m vrij (1.59.23).

 
Jorian Tanis zwom naar een 2e plaats op 400m vrij (4.20.54) en werd 3e op 100m vrij (57.53). Op 100m rugslag werden Julien Tanis en Xander Vis resp. 2e en 3e in 1.14.11 en 1.15.96. Xander Vis werd verder ook nog 2e op 50m vrij (29.08). Tenslotte waren er ook nog persoonlijke records op zowel de korte als lange baan voor Rien Mackloet op 50m vrij (43.47) en 100m rugslag (1.44.80), Tamara de Ruiter op 50m vlinderslag (33.13), David Kievit op 50m vlinderslag (29.09), Christan Kalle op 50m vrij (32.66) en Lyke Buscop op 100m rugslag (1.25.71).19 februari 2017

Belangrijke zege DBGC bij Prinsenland
 

DBGC heeft zaterdag goede zaken gedaan door te winnen van Prinsenland. Dankzij de 1-4 zege nam de ploeg van trainer Richard Elzinga wat verder afstand van de twee directe degradatieplaatsen.

In het zonnige Dinteloord stond DBGC binnen een kwartier op een 0-1 voorsprong. Een vrije trap van Wilko Pulleman viel precies achter de verdediging en kwam terecht bij Bas Abresch, die de bal in één keer verlengde en zo het net vond. Heel lang konden de blauw-witten echter niet genieten van de voorsprong, want bij een lange bal liepen Wilko Pulleman en Roy Nieuwland elkaar in de weg waarna de spits profiteerde en voor 1-1 zorgde. Dat Wilko in zijn rug werd geduwd, werd daarbij niet gezien door de scheidsrechter.

DBGC kende na de gelijkmaker even een lastige fase, waarin het een ontsnapte aan een achterstand. De ommekeer vond plaats tien minuten voor rust, toen Tim Mackloet Jeroen Sep de diepte in stuurde. De topscorer van DBGC bleef koel oog in oog met de keeper en schoof de 1-2 binnen. Dit keer mocht DBGC de scheidsrechter juist bedanken, want die ging op zijn eigen oordeel af in plaats van dat van de grensrechter die vlagde voor buitenspel. Kort voor rust deed de arbiter dat (terecht) opnieuw, toen Jeroen Sep opnieuw werd weggestuurd door Tim Mackloet en de ruststand op 1-3 bepaalde.

Na de rust zette Prinsenland iets meer aan, maar na een uur viel de treffer aan de andere kant. Thijs Tromp tekende op aangeven van Jeroen Sep voor 1-4. Toen kort daarna een van de Brabanders zijn tweede gele kaart ontving, was het verzet van de thuisploeg definitief gebroken.

De wedstrijd werd door DBGC rustig uitgevoetbald zonder in de problemen te komen. In de laatste minuut werd ook de keeper van Prinsenland nog met rood van het veld gestuurd. De toegekende vrije trap werd door Bas Abresch op de lat geschoten, waarna Jeroen Sep de rebound benutte. Op dat moment had de scheidsrechter echter al voor het einde gefloten, waardoor het bij 1-4 bleef.

Door de zege steeg DBGC naar de tiende plaats van de ranglijst. Komende zaterdag is de ploeg vrij, daarna kan in drie thuiswedstrijden op rij - FC Dauwendaele (4 maart), Klundert (11 maart) en Terneuzense Boys (18 maart) - geprobeerd worden om verder afstand te nemen van de gevarenzone.

Opstelling: Roy Nieuwland, Sonny Noordermeer, Wilko Pulleman, Dennie van Druningen, Joey Jacobs, Yannick Lugthart, Robbert Huizer, Tim Mackloet, Bas Abresch, Jeroen Sep (80. Stefan de Leeuw), Thijs Tromp (75. Niels van der Kooij).15 februari 2017

Burgemeester reikt draaginsignes Nobelprijs VN-Militairen uit

MIDDELHARNIS - Woensdag 15 februari 2017 reikte burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman de draaginsigne uit aan vier veteranen van Goeree-Overflakkee. De heren Lievaart, Das, Hameeteman en Taal ontvingen het draaginsigne tijdens een bijeenkomst op het gemeentehuis.Draaginsigne

Met de instelling van het draaginsigne ‘Nobelprijs VN-militairen’ geeft de Minister van Defensie tastbaar uitdrukking aan de erkenning van en waardering voor (oud-)militairen die namens Nederland in de periode tussen 1956 en 1988 als blauwhelmen deelnamen aan VN-Vredesmissies. Het draaginsigne wordt toegekend aan degenen die zich in deze periode tenminste dertig dagen aaneengesloten, of langer, hebben ingezet in het buitenland voor vredesmissies van de Verenigde Naties.
 
Uitreiking
De heer N.C. Lievaart uit Goedereede, de heer A.R.V. Das uit Sommelsdijk, de heer H. Hameeteman uit Oude-Tonge en de heer C. Taal uit Nieuwe-Tonge kregen het draaginsigne op 15 februari 2017 opgespeld door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. Andere (oud-) militairen, die ook voor het draaginsigne in aanmerking kwamen, kozen ervoor om het draaginsigne rechtstreeks thuis te ontvangen. 
 
Waardering
Inmiddels is het al een hele tijd terug, maar het is goed dat er aandacht en erkenning is dat wordt uitgedragen met dit draaginsigne. Zo wordt de (oud-)militairen een hart onder de riem gestoken, van hogerhand wordt er belangstelling getoond en waardering uitgesproken voor de inzet en bijdrage van de veteranen aan de internationale gemeenschap. Er was veel moed voor nodig. Zij bevonden zich tijdens hun missie in een oorlogsgebied, waar hulp en bijstand noodzakelijk was.
 
Respect
De burgemeester sprak haar waardering en respect uit: “U leverde een belangrijke bijdrage aan deze vorm van ondersteuning van de medemens. En daarbij vergeten we zeker niet het thuisfront, de partners en familie van de veteranen”. 
15 februari 2017


Wethouder doet mee met Warmetruiendag bij CBS De Hoeksteen
 
Dit jaar combineerde de gemeente Goeree-Overflakkee op vrijdag 10 februari ‘Warmetruiendag’ (nationale dag van energiebesparing) met het programma ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’ (JOGG). JOGG is een landelijk initiatief voor een gezonde leefstijl bij jongeren. CBS De Hoeksteen in Ooltgensplaat volgde het voorbeeld van de gemeente en zette op 10 februari de thermostaat in het schoolgebouw lager. De leerlingen hielden zich warm door een warme trui aan te trekken en door extra te bewegen. Wethouder Gerrit de Jong bezocht de school en was aanwezig bij de start van de beweegprogramma’s.

Als ‘JOGG’ gemeente, liet de gemeente Goeree-Overflakkee Warmetruiendag dit jaar samenvallen met de themacampagne ‘gratis bewegen gewoon doen’. De gemeente streeft namelijk naar een gezonde leefstijl bij jongeren èn een duurzaam eiland waar zij kunnen wonen, leren, recreëren en werken.
 
Energieneutraal in 2020
Uit onderzoek blijkt dat er wereldwijd zo’n 70% energiebesparing mogelijk is en dat ongeveer een kwart van alle energie in Nederland wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen. In 2020 wil de gemeente Goeree-Overflakkee een energieneutraal eiland zijn door energiebesparing en door duurzame energieopwekking via zon, zee en de wind. Daarom deed ook de gemeente Goeree-Overflakkee mee aan Warmetruiendag. De gemeente schreef een prijsvraag uit voor het beste energiebesparingsidee en zette op10 februari de thermostaat in het gemeentehuis één graad lager om zes procent energie en zes procent CO2 uitstoot te besparen.
 
Bezoek ‘JOGG’ wethouder
Ook benaderde de gemeente alle basisscholen om op een gezonde manier energie te besparen door mee te doen aan Warmetruiendag in combinatie met de themacampagne ‘gratis bewegen gewoon doen’. CBS De Hoeksteen in Ooltgensplaat was een van de scholen die deze combinatiedag ondersteunde. Op 10 februari bracht wethouder Gerrit de Jong, portefeuillehouder sport en jeugdbeleid, een bezoek aan De Hoeksteen, sprak de leerlingen toe en maakte ze ‘warm’ om energie te besparen en meer te bewegen. Ook was de wethouder aanwezig bij de start van de beweegprogramma’s; beweegoefeningen voor de groepen drie en vier en ‘The Daily Mile’ voor de groepen vijf, zes, zeven en acht. The Daily Mile is een beweegprogramma voor fittere kinderen door dagelijks op school vijftien minuten (hard) te lopen. De wethouder gaf zelf het sportieve voorbeeld en rende zich samen met de leerlingen warm.15 februari 2017

Gemeente Goeree-Overflakkee - Vastgesteld wijzigingsplan Landal Strand Resort Ouddorp Duin

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee maken, overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het vastgestelde wijzigingsplan Landal Strand Resort Ouddorp Duin (NL.IMRO.1924.ODLandalResor-WP30) ter inzage wordt gelegd.


Plangebied en aanleiding
Het wijzigingsgebied is gelegen aan de Vrijheidsweg, nabij de Westerweg, in Ouddorp. Aanleiding voor het opstellen van het wijzigingsplan is een plan dat is ingediend om negen recreatiewoningen te mogen realiseren op een perceel gelegen op het resort Ouddorp Duin.

Inzage
De stukken kunt u inzien met ingang van 15 februari 2017 tot en met 28 maart 2017 in het gemeentehuis van Goeree-Overflakkee, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis. Het gemeentehuis is geopend op maandag en vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 09.00 uur 11.00 uur. De gemeente werkt alleen op afspraak. U kunt het wijzigingsplan ook inzien op www.goeree-overflakkee.nl/terinzage en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Tot en met 28 maart 2017 kan beroep tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:
• belanghebbenden, die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpwijzigingsplan;
• belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat zijn geweest binnen de gestelde termijn een zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan in te stellen.

Tevens kunnen voornoemde personen tijdens de beroepstermijn de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende beroepschrift te worden overlegd.
Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M.P. Hoogmoed van de afdeling Externe Ontwikkelingen, via algemeen telefoonnummer 14 0187.


15 februari 2017

Tim Pleijte ijzersterk in 23e Schipper Electro Grevelingencross
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Voor wie vooraf nog twijfelde of Pleijte de winst zou pakken werd snel duidelijk dat hij momenteel met afstand de beste Zeeuwse atleet is, na een ijzersterke solo kon na 8km ook de Grevelingencross  aan zijn imposante erelijst worden toegevoegd. In een prachtig besneeuwd decor werd op zaterdag 11 februari door vele atleten gestreden en ook de Flakkeese lopers wisten op verschillende onderdelen eremetaal te bemachtigen.

 

Winnaar Tim Pleijte

Het was grijs en koud, het sneeuwde licht en op de kale vlakte van de Grevelingendam klonk om 12.30u het eerste startschot voor de jeugd die zoals gewoonlijk het spits afbeet. De Flakkeese lopers wilden voor eigen publiek extra goed presteren en Daphne Joppe begon met een tweede plaats bij de C-pupillen, ze verloor nipt de eindsprint. Haar broer Zedie toonde zich opnieuw de beste, hij won na 1km in 3.43min en had daarmee 5sec voorsprong op Daan van Gils (Puttershoek). Thom Tieleman werd vijfde in 4.08min. Sanne en Thom van Eijken, Sophie en Bram van de Putte, Milou Boerman, Ami Haring, Walter van den Hill, Alexandra van der Weijden, Asley en Davey Schillemans, Maxim van den Heuvel, Lars Bakelaar en Sophie van Seters leverden allen ook goede prestaties, voor hen geen podiumplaatsen maar wel veel top-10 klasseringen. Bij de dames A-junioren won Judith Lodder afgetekend, na 4km finishte zij in 19.06 en daarmee had ze een ruime voorsprong op Margot Thuy (Terneuzen) met 20.04 en Leannah Sies (Flakkee) die derde werd in 22.17.
 
De korte cross was het voorlaatste onderdeel van de middag, verassend was de start van Zeeuwse topper Erwin Harmes (Middelburg). "Ik loop morgen een 15km in Zoetermeer dus loop de korte cross om mijn krachten te sparen". Of hij zich echt spaarde valt te betwijfelen want vanaf de eerste meter gaf hij ongeremd gas en met grote voorsprong won hij de 2,5km in 8.10min voor Bart Balkenende (Goes) in 9.04 en Franklin van Anrooij (Goes) in 9.07. Ewoud van der Sluijs werd negende in 9.45 en bleef daarmee in een Flakkees onderonsje Edwin Stolk met 3sec voor. Ruth Stolk eindigde als vijfde dame in 13.24. Judith van Dieren finishte na 11.30 en werd daarmee tweede bij de dames B-junioren, Deborah van Dieren werd met 13.14 vierde in die categorie. Jari Kieviet finishte als vierde bij de junioren B, hij legde zijn 4km af in 19.48.
 

Ricardo Sint Nicolaas en Eric Wolfert op weg naar plaats drie en vier

Het slotstuk van de middag was de lange cross, 8km verdeelt over vijf ronden. Nadat Adri Schipper namens de hoofdsponsor het startschot had gelost schoof Pleijte zijn favorietenrol niet onder stoelen of banken. De Vlissinger had nog even Job de Feijter (Hulst) in zijn spoor maar die moest al na één ronde passen.  Daarachter kwamen de Flakkeese lopers Ricardo Sint Nicolaas en Eric Wolfert, zij werkten goed samen en gezien hun ruime voorsprong op de nummer vijf, Michiel Lelie (Hulst), leek plaats drie in ieder geval voor een Flakkeeënaar te zijn weggelegd. Welke van de twee die zou pakken werd nog spannend, Wolfert moest in ronde drie even een gaatje laten maar vocht zich op karakter terug en samen gingen ze de slotfase in. Pleijte won afgetekend na 26.42 en De Feijter werd tweede in 27.34. "Het was een relatief snel crossparcours en ik heb lekker gelopen, de sfeer in de Zeeuwse crossen is erg leuk en mede daarom heb ik bijna alle wedstrijden uit de competitie meegedaan", aldus Pelijte. In de eindsprint om plaats drie was het Sint Nicolaas die net wat meer over had dan Wolfert, zij finishten in 28.27 en 28.30, voor beide mannen een erg sterk optreden. "Het was leuk om samen sterk te lopen in een wedstrijd die georganiseerd wordt door je eigen club", aldus Sint Nicolaas. Na 31.17 finishte André Melissant als negende, hij maakte zich in het slot sterk los van zijn groepje, daarbij liep ook Freek Goedhart die elfde werd in 31.32. Petra Sloots (Voorne) was de snelste dame in 34.54 voor Janita van der Have (Flakkee) met 38.58.

14 februari 2017

Succes voor Ouddorp Kust Ruimte Rust

Vergunnig bouwen nieuwe strandtent Iloon vernietigd door de rechter

 
OUDDORP - Het burgerinitiatief Ouddorp Kust Ruimte Rust is samen met omwonenden en NLGO in beroep gegaan tegen de omgevingsvergunning die Iloon (de strandtent dichtbij de vuurtoren) van de gemeente heeft gekregen om een nieuwe strandtent te bouwen. De rechter heeft onlangs uitspraak gedaan en de vergunning is vernietigd.
 

Iloon huidige situatie

OKRR is niet tegen de vernieuwing van de strandtent. Wel heeft zij bezwaren tegen de hoogte van het nieuwe strandpaviljoen zoals die is aangevraagd. Het hoogste punt van de huidige strandtent is 6,9 m boven NAP. Het nieuwe strandpaviljoen zou 13,7 m boven NAP worden, terwijl de omliggende duinen slechts 7 m en de achterliggende duinen 10,5 m boven NAP zijn. Dit betekent dat het strandpaviljoen van grote afstand te zien zou zijn, ook vanaf de polderzijde, en dat de verlichting en het geluid veel verder naar alle kanten zouden uitstralen.

Ook had OKRR bezwaren tegen de plaats waar het strandpaviljoen zou komen. De huidige strandtent ligt in een kom in de duinen, maar het nieuwe strandpaviljoen zou veel verder naar voren op het strand komen te liggen. Hierdoor zou het gebouw vanaf grote afstand te zien zijn. Als je langs het strand loopt of op het fietspad Flauwe Werk rijdt, zou het paviljoen dan het eerste zijn wat je ziet.
 
Het beroep is inmiddels door de rechtbank Rotterdam behandeld. Op 8 februari 2017 heeft de rechter uitspraak over de omgevingsvergunning gedaan. De rechter heeft de vergunning volledig vernietigd zodat strandtent Iloon niet mag bouwen op basis van deze vergunning. Het belangrijkste aspect van zijn oordeel is, dat de vergunning in strijd is met het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Het Barro heeft onder meer betrekking op het bouwen in het kustfundament buiten stedelijk gebied. Nieuwe bebouwing in dat gebied is niet mogelijk, vervangen van een bestaand gebouw mag wel maar dan moet het nieuwe gebouw dezelfde omvang hebben als het oude.


Iloon in de nieuwe situatie fotomontage

Het kustfundament betreft voor Goeree-Overflakkee ruw gezegd het strand en de duinen. Daarnaast is de rechter van oordeel, dat de gemeente van verkeerde gegevens over de hoogte van het nieuwe gebouw en de omringende duinen is uitgegaan, waardoor de ruimtelijke onderbouwing van de vergunning onvoldoende is gemotiveerd. Natuurlijk mag Iloon opnieuw een bouwplan indienen bij de gemeente maar dan zal het plan binnen het huidige bestemmingsplan moeten passen.
 
De uitspraak van de rechter is ook belangrijk voor andere ontwikkelingen op de Kop van Goeree. Vast staat nu, dat er op het strand en in de duinen niet meer bij gebouwd mag worden. Een extra strandtent (waarvan wel eens sprake is geweest) en ook het Strandhotel lijken nu van de baan. OKRR is blij dat deze grens gesteld wordt en zal verder gaan met het bewaken van het mooie landschap van ons eiland, desnoods door juridische acties.13 februari 2017

Leerplichtambtenaren controleren op verzuim van leerlingen
 
De voorjaarsvakantie staat weer voor de deur en dat is voor veel mensen een reden om er lekker een weekje tussenuit te gaan. Hier is natuurlijk niets op tegen, mits deze vakantie binnen de reguliere schoolvakantie valt. De leerplichtambtenaren controleren op vrijdag 24 februari op ongeoorloofd verzuim van leerlingen. Dit doen zij op basis van de Leerplichtwet.
 
Het eerder op vakantie gaan zonder toestemming van de directeur is niet toegestaan. Ook het ziekmelden van leerlingen om eerder weg te kunnen gaan is in strijd met de Leerplichtwet.
 
Controle
De ouders van kinderen die op vrijdag 24 februari niet op school zijn, kunnen een telefoontje of een huisbezoek van de leerplichtambtenaar verwachten. Deze kinderen kunnen ziek gemeld zijn of er is een andere reden opgegeven waarom de kinderen niet naar school kunnen. De leerplichtambtenaar controleert of er sprake is van ongeoorloofd verzuim op basis van de Leerplichtwet.
 
Proces-verbaal
Als ouders hun kinderen zonder toestemming eerder mee op vakantie nemen, dan kan de leerplichtambtenaar proces-verbaal opmaken.
 
Meer informatie
De Leerplichtwet biedt in bijzondere gevallen de mogelijkheid om extra vakantieverlof aan te vragen. Wilt u hier meer over weten dan kunt u telefonisch contact opnemen via 14 0187 of per e-mail via info@goeree-overflakkee.nl.11 februari 2017

Overhandiging uniek nieuw Fisherman Saver werk-reddingsvest

STELLENDAM - Omdat het risico van te water raken – en de noodlottige gevolgen van dien – altijd op de loer ligt aan boord van een vissersschip, moet het dragen van een werk-reddingsvest een vanzelfsprekendheid worden. Daarom was het vrijdag 10 februari 2017 ‘Fisherman Saver Day’ bij de Stellendamse buitenhaven. Deze dag staat in het teken van het vergroten van het veiligheidsbewustzijn in de Nederlandse vissersvloot, gesymboliseerd door de uitreiking van de nieuw ontwikkelde Fisherman Saver werk-reddingsvesten.

Het bijzondere aan de Fisherman Saver is (zoals de naam al zegt) dat dit reddingsvest is ontwikkeld vanuit de eisen en wensen van vissers zélf. De bemanningen van vier vissersschepen hebben prototypes getest tijdens het werk aan boord. Hun bevindingen zijn verwerkt in verbeterde versies. Dat heeft geresulteerd in een geheel nieuw werk-reddingsvest, dat maximale veiligheid combineert met optimaal draagcomfort. Nu dit vest er is, heeft niemand meer een reden om tijdens het werk aan boord géén reddingsvest te dragen.

Eerste in serie geproduceerde Fisherman Savers
Het zijn de bemanningen van de TH-10, GO-31, SCH-63 en OD-17 die hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van dit unieke reddingsvest. Zij ontvingen deze vrijdag 10 februari om 15.00 uur in Restaurant De Zeemeeuw – boven de visafslag van Stellendam – de eerste in serie geproduceerde Fisherman Saver werk-reddingsvesten.

Reddingsactie op zee
In de ochtend is er eerst een heuse reddingsactie op zee. Opnames daarvan zijn bedoeld voor een promotie- en voorlichtingsfilm voor de Fisherman Saver. In de middag volgt rond 15.00 uur de uitreiking door Johan Baaij (namens de veiligheidscommissie van de Nederlandse Vissersbond) en Anne Marie van Seters Padmos (namens PO Delta Zuid, die voor alle aangesloten vissers een Fisherman Saver heeft laten produceren).

Achtergrond Fisherman Saver 300N PRO
De Fisherman Saver is ontwikkeld door leverancier Besto (www.besto-redding.nl), een gerenommeerd bedrijf op het gebied van reddingsmaterialen. De coördinatie van de ontwikkeling en de campagne voor meer veiligheidsbesef is in handen van de Nederlandse Vissersbond.

Hoewel ‘man overboord’ en het mogelijk noodlottige gevolg de nachtmerrie is van veel vissers, vissersvrouwen en hun gezinnen, draagt bijna niemand een werk-reddingsvest aan dek. “Zo’n vest zit niet lekker, het belemmert je in je beweging, gaat vreselijk stinken en vesten blazen zichzelf soms zomaar op als je een plens zeewater over je heen krijgt,” zijn de tegenargumenten. Daar moest verandering in komen.

Het antwoord is werk-reddingsvest Fisherman Saver 300N PRO. Het vest combineert de beste innovaties voor optimale veiligheid en draagcomfort in één hoogkwalitatief werk-reddingsvest. Onder de vlag van de Sectorraad Visserij wordt dit vest nu tegen kostprijs aangeboden aan alle vissers op de Nederlandse vloot. Deze scherpe prijs is mogelijk dankzij een overeenkomst tussen de Nederlandse Vissersbond en Besto, zonder bijkomende marges voor de tussenhandel.

In het kort zijn de belangrijkste veiligheidskenmerken:
•             HAMMAR hydrostatische (waterdruk) activering
•             Dubbele luchtkamer met Wave Barier technologie
•             300 Newton drijfvermogen
•             Ergonomisch, breed rugpand en extra grote buckle
•             Wipe clean oppervlak (hygiëne)
•             SOLAS goedgekeurd
•             PRO: standaard AIS noodsignaal

AIS-MOB EasyOne beacon
Maar misschien nog wel de belangrijkste ‘feature’ is het EasyOne AIS MOB beacon, waarmee de Fisherman Saver standaard is uitgerust en waarmee dit PRO-vest zich onderscheidt van gewone reddingsvesten. Nadat het vest zich heeft opgeblazen, zendt dit beacon een noodsignaal uit dat zichtbaar wordt op de plotter van het moederschip (en alle andere AIS-ontvangers aan boord van vaar- en vliegtuigen in een straal van circa 5 mijl). Zo kan de drenkeling snel gelokaliseerd en gered worden.
Veilig naar zee, veilig weer thuis!

Voor vragen over de Fisherman Saver Day kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Nederlandse Vissersbond, T 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.10 februari 2017

Het graven van proefsleuven nabij de Kraaijenissedijk in Dirksland

Het college van dijkgraaf en heemraden heeft besloten een water- en wegenvergunning te verlenen voor het graven van proefsleuven nabij de Kraaijenissedijk in Dirksland, dossiernummer D0036031.
Start bezwaartermijn (6 weken): 7 februari 2017.

De vergunning ligt ter inzage bij waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk. U kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling Vergunningverlening, 0900 2005005 (lokaal tarief).

Bezwaar maken
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon wiens belang rechtstreeks bij een vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag nadat de vergunning ter inzage is gelegd, tegen de vergunning bezwaar instellen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk en moet ten minste bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van bezwaar.
Voorlopige voorziening
Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking daarom kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het postadres van deze Voorzieningenrechter is Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.
Voor het doen van een verzoek tot voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor de hoogte van de griffierechten kunt u contact opnemen met de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, onder telefoonnummer 010 297 12 34.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde Voorzieningenrechter via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 

Ridderkerk, 7 februari 2017
Dijkgraaf en heemraden,
Namens deze:
ir. H.P. de Vries, afdelingshoofd Vergunningverlening 10 februari 2017

Inloopavond woningbouwplan perceel ‘Boerderij Welgelegen’ Ouddorp
 

De gemeente Goeree-Overflakkee ontwikkelde samen met bouwbedrijf De Langen & van den Berg een woningbouwplan voor het perceel ‘Boerderij Welgelegen’. Het perceel is gelegen aan Hazersweg 25 in Ouddorp. Om inwoners en ondernemers van Ouddorp en andere geïnteresseerden te informeren, vindt er op woensdag 22 februari een inloopavond plaats in sport- en zalencentrum Dorpstienden (Dorpstienden 4, Ouddorp).
 
De inloopavond start om 19.00 uur. Er is geen plenair gedeelte, het betreft een vrije inloop. Tussen 19.00 en 21.00 uur kunnen bezoekers een indruk krijgen van het bouwplan, de te bouwen woningen en de kaders van het toekomstige bestemmingsplan. Vanuit het bouwbedrijf en de gemeente zijn er medewerkers aanwezig om vragen te beantwoorden. De gemeente verwerkt, waar nodig, opmerkingen in het (bestemmings)plan.  
 
Ontwikkeling
Het perceel en de opstallen van de boerderij voldoen niet aan de gewenste ruimtelijke kwaliteit. De Langen & van den Berg ontwikkelde een plan om verder verval van de locatie tegen te gaan. Het plan bestaat onder andere uit het renoveren van de boerderijwoning en het teruggeven van de oorspronkelijke uitstraling van het wagenhuis. De grote schuur wordt nieuw gebouwd met daarin een aantal woningen. De nieuwbouw behoudt de huidige verschijningsvorm. Daarnaast worden er op het terrein nieuwe woningen gebouwd. Het college van burgemeester en wethouders heeft met betrekking tot het bouwplan een principebesluit genomen om hieraan medewerking te verlenen.
 
Plan
Omdat het bouwen van woningen niet overeenkomt met het geldende bestemmingsplan, is een partiële herziening van het plan voor dit perceel noodzakelijk. Het bouwplan bestaat uit de bestaande woning, het wagenhuis, zes rijwoningen in het volume van een landbouwschuur, zes levensloopbestendige woningen, drie twee-onder-één-kapwoningen en een vrijstaande woning.


10 februari 2017

 
Avondopleiding Nederlands als tweede taal
 
Binnenkort start het Albeda College in opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee een avondopleiding Nederlands als tweede taal. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij het Albeda College.
 
De avondopleiding is bedoeld voor mensen van buitenlandse afkomst die de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen. Voorwaarden om deel te kunnen nemen zijn dat u niet (meer) inburgeringsplichtig bent en dat u staat ingeschreven in de gemeente Goeree-Overflakkee.
 
Duur:               één jaar (geen les in de schoolvakanties)
Wanneer:        maandagavond (beginners A0 naar A1) of 
woensdagavond (licht gevorderden A1 naar A2)
Start:               begin maart 2017
Locatie:           Albeda College, Gebouw de Sjem, Koningin Julianaweg 55 in Middelharnis
Kosten:           gratis
 
Informatieavond
Op woensdag 22 februari 2017 wordt van 19.00 tot 21.00 uur in De Sjem, Koningin Julianaweg 55 in Middelharnis, een informatieavond georganiseerd. U bent van harte welkom!
 
Vragen?
Mocht u meer informatie willen of u willen aanmelden voor de avondopleiding Nederlands als tweede taal, dan kan dat via e-mail: a.wilbrink@albeda.nl
10 februari 2017

  
Peter Feller wethouder gemeente Goeree-Overflakkee
 
Tijdens de vergadering van donderdag 9 februari 2017 benoemde de gemeenteraad Peter Feller (VVD) als wethouder van de gemeente Goeree-Overflakkee. Peter Feller vervult daarmee de vacature die ontstond na het vertrek van Marnix Trouwborst op 24 januari 2017.
 
Het is nog niet bekend welke portefeuille de nieuwe wethouder gaat beheren. Hierover vinden op korte termijn gesprekken plaats. Het bestuur van de gemeente Goeree-Overflakkee is verheugd dat het college van burgemeester en wethouders met de komst van Peter Feller weer compleet is.
 
Peter Feller is 48 jaar, heeft twee kinderen en woont met zijn vrouw en zoon in Goedereede. Hij was tot aan de gemeentelijke herindeling in 2013 bijna zeven jaar wethouder in de voormalige gemeente Goedereede voor Verenigd Gemeente Belang (VGB), waar hij de portefeuille financiën en maatschappelijke ontwikkeling beheerde. Feller werkt op dit moment als orthopedisch schoentechnicus.9 februari 2016

Landelijke Opschoondag; helpt u ook mee?
 
Op zaterdag 25 maart 2017 is het weer Landelijke Opschoondag. Tijdens de Landelijke Opschoondag vinden er door heel het land opschoonacties plaats om samen de buurt, het speelplein of het sportterrein schoon te houden. De gemeente Goeree-Overflakkee doet actief mee aan dit initiatief van Nederland Schoon en roept inwoners op om ook deel te nemen.
 
De gemeente Goeree-Overflakkee vindt een schone leefomgeving belangrijk. “In een gemeente zonder zwerfafval is het namelijk prettig leven, het zorgt voor meer woongenot en het voelt veiliger”, aldus wethouder Daan Markwat. Inwoners die een bijdrage willen leveren, kunnen zich aanmelden als Supporter van Schoon via de website www.supportervanschoon.nl. Organiseer een opschoonactie en meld hem aan via de website. Deelnemers kunnen na aanmelding (gratis) materialen bestellen. Op social media gebruiken Supporters van Schoon tijdens de Landelijke Opschoondag de hashtag #LOD2017.
 
Landelijke Opschoondag op Goeree-Overflakkee
Op Goeree-Overflakkee nemen meerdere basisscholen op woensdagochtend 22 of 29 maart deel aan de actie door gezamenlijk de omgeving rond school schoon te maken. Ook dorpsraden organiseren diverse opschoonacties op het eiland. Medewerkers van de gemeentelijke buitendienst helpen mee en stellen handschoenen, veiligheidshesjes, vuilniszakken en opruimknijpers beschikbaar.
 
Nederland Schoon
De Landelijke Opschoondag is een initiatief van Nederland Schoon, dat zwerfafval in Nederland wil voorkomen en bestrijden. Om dat doel te bereiken voert de stichting campagnes tegen zwerfafval, doet onderzoek naar het belang van een schone leefomgeving, adviseert bedrijven bij het verwerken van afval en mobiliseert mensen om hun eigen leefomgeving schoon te houden.
 
Meer informatie 
De medewerker Kern- en buurtgericht werken van de gemeente Goeree-Overflakkee, Lilian Kreemer, kan inwoners ondersteunen bij het bedenken van opschoonacties of helpen bij de uitwerking ervan. Zij is voor meer informatie of advies bereikbaar via de e-mail, l.kreemer@goeree-overflakkee.nl of via telefoonnummer 14 0187.
7 februari 2017

Grotere schade met Oud en Nieuw

GOEREE-OVERFLAKKEE - Lucas Hartong deed al zijn beklag. Zijn bezwaarschrift tegen de vergunningverlening 'vreugdevuren' werd pas bijna drie maanden later behandeld in de Beroep- en Bezwaarcommissie. 'Gesubsideerd vandalsime', noemde hij het. Maar daarnaast zijn de vernielingen enorm en het schadebedrag komt op het bordje van de belastingbetaling.
6 februari 2017

Ontwikkeling duurzame energie op locaties Waterschap Hollandse Delta

Samenwerkingsovereenkomst getekend door waterschap Hollandse Delta en HVC

REGIO - Op 6 februari is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen waterschap Hollandse Delta en energie- en grondstoffenbedrijf HVC. Hierin is afgesproken om duurzame energie te gaan opwekken op locaties van het waterschap. Het gaat daarbij om de ontwikkeling van zonne- en windenergie. De groene stroom die opgewekt wordt, gebruikt het waterschap voor eigen locaties op weg naar energieneutraliteit. De overeenkomst is getekend door heemraad Cok Sas van waterschap Hollandse Delta en algemeen directeur HVC Dion van Steensel.

“Waterschap Hollandse Delta wil in 2020 minimaal 40% duurzame energie produceren als inzet om te werken aan de ontwikkeling van een lange termijn perspectief van energieneutraliteit”, aldus heemraad Cok Sas. “Klimaatverandering is een van de grote uitdagingen waarvoor we staan. Met behulp van duurzame energie kunnen we die bedreiging verminderen.” Directeur HVC Dion van Steensel: “De verwachting is dat we binnen twee jaar kunnen starten met een aantal zonne- en/of windenergie projecten. Eerst gaan we samen met het waterschap de locaties bepalen. Daarna volgt een fase voor onder andere vergunningsprocedures en het aanvragen van subsidie. Met de samenwerking ondersteunt HVC het waterschap bij de realisering van zijn duurzaamheidsdoelstellingen”.
Over waterschap Hollandse Delta
Waterschap Hollandse Delta (WSHD) is één van de 21 waterschappen in Nederland. Op Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee, IJsselmonde, Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht zorgt Hollandse Delta voor schoon en voldoende water en voor veilige dijken en wegen. Net als andere waterschappen wordt WSHD dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering en daarmee het belang van duurzame energie. Het faciliteren van initiatieven zoals wind en zon die bijdragen aan duurzame energie past uitstekend bij de duurzaamheidsopgave die het waterschap zich gesteld heeft. Meer informatie over WSHD: www.wshd.nl.
Over HVC
HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders (46 gemeenten en 6 waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland). HVC zet zich in om zoveel mogelijk afval te scheiden zodat het opnieuw kan worden gebruikt. Daarnaast produceert HVC duurzame energie. Deze wordt geleverd aan gemeenten en waterschappen en sinds kort ook aan particulieren (HVC KringloopEnergie). Verder ondersteunt HVC gemeenten en waterschappen om lokaal te verduurzamen via zonne- en windenergie. Duurzame energie (warmte, elektriciteit en gas) haalt HVC uit afval, biomassa, zon en wind. Meer informatie over HVC: www.hvcgroep.nl


6 februari 2017

 
Vogels Haringvliet snakken naar ‘de Kier’
 
Het afsluiten van het Haringvliet in 1970 was een dreun voor de kustbroedvogels van het Haringvliet. Het onlangs verschenen rapport ‘Vogels van het Haringvliet. Impressie van vogelwaarden voor en na de afsluiting in 1970’ geeft een helder beeld van de achteruitgang van de waarde van het Haringvliet voor vogels van kust en intergetijdengebied. Nu de Haringvlietsluizen in 2018 op een kier gaan, krijgen deze vogels het tij weer mee. “Een geweldige kans om het Haringvliet in oude glorie te herstellen en opnieuw een vogelparadijs te laten worden. Daar werken zes natuurorganisaties keihard aan.”
 


In 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier. Het openzetten van een aantal schuiven in de Haringvlietdam is een belangrijk begin naar een meer natuurlijke overgang tussen het zoute zeewater en het nu zoete Haringvliet. Het Haringvliet is de monding van de Rijn en Maas. De kier is een kans voor herstel van het ecosysteem van een van de grootste riviersystemen van Europa. Veel vogel- en vissoorten kunnen van de verbinding tussen zee en rivier en de zoute en brakke milieus in het Haringvliet gaan profiteren. Goed nieuws, want in Nederland staan kustbroedvogels als de strandplevier, grote stern, dwergstern en visdief zwaar onder druk. De aantallen gaan al decennia lang achteruit. Ze snakken naar een hersteld intergetijdengebied als het Haringvliet. Gerrit Dommerholt, projectleider bij Vogelbescherming: “Dit is een geweldige kans om het Haringvliet in oude glorie te herstellen en opnieuw een vogelparadijs te laten worden. Daar werken zes natuurorganisaties keihard aan.”
 
Kustbroedvogels onder druk
 
In het kader van het Droomfondsproject Haringvliet liet Vogelbescherming Nederland onderzoek uitvoeren naar de vogelpopulaties in het Haringvliet en bracht daarover onlangs het rapport ‘Vogels van het Haringvliet. Impressie van vogelwaarden voor en na de afsluiting in 1970’ uit. Het rapport laat de grote veranderingen zien waaraan het Haringvliet de afgelopen vijftig jaar onderhevig is geweest. De ingebruikname van de Haringvlietdam in 1970 veranderde het Haringvliet van een brakwatergetijdengebied naar een zoet meer zonder invloed van het getij. Vooral kustbroedvogels hadden daarvan zwaar te lijden. In de eerste plaats door de sterk verminderde beschikbaarheid van nestgelegenheid en voedsel. Maar ook door bijkomende factoren als vervuiling, predatie, recreatie en verruiging van broedgebied.
 
Open Haringvliet reddingsboei voor bedreigde vogels Ondanks de achteruitgang in vogelaantallen is het Haringvliet nog altijd van grote betekenis voor veel soorten vogels. Maar de mix van soorten is heel anders geworden. Zo zijn vogels die waterplanten eten (eenden en zwanen), gras- en planteneters (ganzen en smienten) en insecteneters (rietvogels) toegenomen. Maar juist de zo bedreigde vogels van kust- en intergetijdengebieden die vissen vangen op water (zoals sterns) en bodempikkers (zoals steltlopers en meeuwen) zijn in aantal afgenomen.
Het op een kier gaan van de Haringvlietsluizen zal het speelveld weer veranderen. Een belangrijke stap naar een meer dynamische delta. Met kansen, vooral voor de vogels van kust- en intergetijdengebieden. Die kunnen in het Haringvliet de komende jaren veiliger en beter broedgebied vinden en meer voedsel in de buurt van hun nestplaatsen.
 
Droomfondsproject Haringvliet
 
Het rapport Vogels van het Haringvliet is geschreven in het kader van het  Droomfondsproject Haringvliet. Met steun uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij bouwen ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds aan een natuurlijker Haringvliet. Zo kunnen we de dynamiek van deltanatuur, trekvissen en vogels ruim baan geven en mensen van het nieuwe natuurparadijs laten genieten.6 februari 2017

Bastian Zoon en Ricardo Sint Nicolaas winnen Van Buuren Circuit
 

GOEREE-OVERFLAKKEE - De winterperiode is voor de atleten van AV Flakkee het moment om de basis te leggen voor het komend seizoen. Een aantal richt zich specifiek op de crossen en een andere groep loopt het regionale Van Buuren Circuit, een serie van zeven wegwedstrijden. In Brielle, de zesde wedstrijd, presteerden Bastian Zoon en Ricardo Sint Nicolaas opnieuw sterk en daarmee stelden ze hun eindzeges in de klassementen voor de korte en de lange afstand veilig.
 

Potrozenloop Brielle Bastian Zoon

Met 117 lopers op de 5km en nog eens 144 op de hoofdafstand 10 mijl (16,1km) was er een goede opkomst voor de Potrozenloop in Brielle. Vanuit de start ging Ricardo Sint Nicolaas samen aan kop met Timo de Geus (Oud-Beijerland). Het tweetal onderhield een hoog tempo, het 10km-punt werd in 34.58 gepasseerd en De Geus voerde vanaf daar nog een flinke versnelling door. "Dit werd mij net te veel, ik wilde deze wedstrijd niet forceren omdat ik mijn krachten nog hard nodig heb in de flinke trainingsweken die komen gaan richting de marathon van Rotterdam", aldus Sint Nicolaas. De zege ging dus naar De Geus, zijn tijd was 55.13min, Sint Nicolaas volgde als tweede in 56.40 en pakte daarmee genoeg punten om zeker te zijn van de eindzege in het klassement. Hans Berendsen (Pallas) completeerde het podium met 57.36. De tweede Flakkeese loper in de top-10 was Tom Groot, hij werd met 1.00:03 negende. André Melissant liep naar een keurige 13e plaats in 1.02:35 en Arco Melissant komt steeds beter op dreef en werd 20e in 1.06:39. Judith van Groningen was de snelste Flakkeese dame met 1.17:51. Op de 5km ging de winst naar Marcel Nieuwstraten (Spijkenisse) in 17.04, Tjark Klee (Brielle) werd tweede in 17.14 en daarmee bleef hij net uit de greep van Bastian Zoon die met een derde plaats de Flakkeese eer hooghield. "Met 17.17min loop ik een persoonlijk record en ik ben zeker van de winst in het eindklassement, daar ben ik erg blij mee". Ruud Goedhart finishte met 19.04 als elfde op de 5km. De halve marathon van Oostvoorne is op zaterdag 11 maart de slotwedstrijd van het circuit.
 
Op zaterdag 4 februari reisden Johan Looij en Eric Wolfert af naar de boswachterij van Westenschouwen waar 'de Zwaarste 10 van Zeeland' gehouden werd. Om 13.30 klonk voor 130 deelnemers het startschot en al in de eerste kilometer ontstond een kopgroep met de Zeeuwse toppers Pleijte, Adan, Overgaauw én Wolfert die verrassend goed meeging in de openingsfase. Ook Looij kende een snelle start en hij schaarde zich bij de eerste twintig lopers. Na 2,5km versnelde Overgaauw op één van de lange, mulle, zandklimmen en daar moest Wolfert een gaatje laten, hij ging op eigen tempo verder. Pleijte en Adan bleven uiteindelijk samen over en de ploeggenoten sprintten niet meer om de winst, zo was het Adan die na 38.31 als eerste finishte, 1sec voor Pleijte en 23sec voor Overgaauw. Daarachter finishte Wolfert als vierde in 39.31, een zeer sterke prestatie. "Ook nadat ik eraf moest kon ik goed blijven aanzetten, ook op de lastige stroken, het voelde sterk, dat is altijd lekker!" Looij finishte als 26e in 47.10 en ook hij was tevreden. "Het ging prima en daarbij is het altijd genieten in deze schitterde natuur". Laurey van den Berge liep zondag 29 januari de Mastboscross in Breda. In een sterk veld liep ze naar de 9e plaats op de lange cross 8km.
 
Zaterdag 4 februari kwamen ook de jongste talenten van AV Flakkee in actie, zij deden dat in Zierikzee waar een driekamp werd georganiseerd door AV Deltasport. Lars Bakelaar, Bram en Sophie van de Putte, Milou Boerman, Dylan van der Schans, Alexandra van der Weijden, Davy en Ashley Schillemans, Luuk van Zielst en Geordano Margaritha leverden stuk voor stuk mooie prestaties op het verspringen, hoogspringen, kogelstoten en de sprintnummers 40 en 60m. Geordano Margaritha won zelfs bij de B-pupillen de driekamp.

 

5 februari 2017

Schotejil opnieuw sterk vertegenwoordigd op Junioren-Jeugd Circuit
 

MIDDELHARNIS - De Junioren en Jeugd zwemmers van De Schotejil uit Middelharnis hebben in Gorinchem een knap toernooi gezwommen tijdens het Junioren/Jeugd Circuit van de KNZB. Samen met PCG uit Gorinchem, ZOB’66 uit Oud Beijerland en ZPG H&L uit Barendrecht werd een pittig programma afgewerkt. De Schotejillers kwamen zowel in series als finales tot prima resultaten, waarbij uiteindelijk ruim ca. 65 ereplaatsen werden behaald. Er werd tevens een clubrecord uit 2011 bij de dames verbeterd door Lotte Middelbos op 400m vrij (4.52.28).
 
In de finales waren er gouden medailles op 100m vrij voor Jorian Tanis (56.57), Lotte Middelbos (1.02.57) en Lieske Zijlstra (1.04.39). Eveneens goud op 100m rugslag voor Julien Tanis (1.12.26) en op 200m wisselslag voor Aron Paasse (2.24.23). Lotte Middelbos en Julien Tanis wonnen een 2e gouden medaille op resp. 200m wisselslag (2.36.30) en 100m schoolslag (1.20.13). Lyke Buscop won de laatste finale van deze wedstrijd op 100m schoolslag (1.28.87).
 
In eerdere programa’s zonder finales, maar wel met ereplaatsen, werd 200m wisselslag gewonnen door resp. Julien Tanis (2.32.01) en Lyke Buscop (2.53.61). Julien Tanis en Lyke Buscop wonen later ook nog 50m vrij in resp. 27.90 en 32.14. Op 400m vrij waren er opnieuw gouden medailles voor Jorian Tanis (4.15.29), Lieske Zijlstara  (4.49.82) en Lotte Middelbos (4.52.28). Jorian Tanis won ook de 200m wisselslag (2.20.81). Op 100m vlinder werden winnende tijden gezwommen door Luuk Kieviet (1.09.23), Julien Tanis (1.12.77) en Aisha Nobels (1.37.08).     

 


Jong zwemteam Goeree-Overflakkee actief op KNZB-Swimkick wedstrijd
 

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het eilandelijk zwemteam, samengesteld uit Miniorenzwemmers van De Gooye, De Stelle en De Schotejil, heeft als Zwemteam Goeree-Overflakkee opnieuw deelgenomen aan een officiële KNZB-wedstrijd. In Papendrecht kwamen ca. 35 jonge wedstrijdzwemmers aan de start om de Regionale Swimkick Minioren wedstrijd te zwemmen. Er werden door de eilandelijke zwemmers circa 15 ereplaatsen behaald en vele persoonlijke records verbeterd.
 
Bij de instroomgroep tot 9 jaar was er een gouden en zilveren medaille voor Sissi van Prooijen op resp.  25m vrij (21.82) en 25m schoolslag (27.59). Ruben Moelker werd twee maal 2e in resp. 23.43 en 30.23 bij de jongens. Op 50m schoolslag (57.43) en 50m vrij (48.14) eindigde Marit van Groningen beiden keren knap als 1e. In de categorie tot 11 jaar werd Davina Floresteijn 3e op 50m vrij (43.76).
 
In de voorrondes werd eveneens prima gezwommen. Laurens Kalle won de 50m vlinderslag (35.80) en de 100m wisselslag (1.22.09). Floris Tanis eindigde tweemaal als 2e op resp. 100m rugslag (1.27.04) en 50m vlinderslag (37.57. Luuk Voogd werd 3e op de 50m vlinderslag (47.75). Meyke van Nimwegen kwam eveneens tot twee maal zilver op resp. 50m vlinderslag (41.39) en 100m rugslag (1.39.58). Charlize Rovers zwom naar het brons op 200m schoolslag (3.39.16). De slot estafette 4x50m vrij (2.23.80) werd knap gewonnen door zwemteam Goere-Overflakkee, bestaande uit Dominique Overduin, Thalia Meijer, Floris Tanis en Laurens Kalle.

3 februari 2017

Volg de veranderingen in het Haringvliet

De derde Haringvlietduikdag werd op 22 januari gehouden. 26 duikers trotseerden de kou om het onderwaterleven van het Haringvliet in beeld te brengen.

In 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier waardoor er vers Noordzeewater het Haringvliet binnen stroomt. Met de brakwaterzone die hiermee ontstaat is de verwachting dat dit een positief effect op de onderwaternatuur heeft en voor de onderwatersport beoefenaars nieuwe interessante duikplaatsen oplevert.
De Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) heeft een aantal potentiële monitorlocaties in kaart gebracht die door een team van vrijwilliger sportduikers regelmatig bezocht zal worden. Samen met de Stichting Anemoon coördineren zij het monitoringsprogramma waarbij met de waarnemingen van de duikers wordt gevolgd wat de gevolgen voor het onderwaterleven zijn. De Haringvlietduikdag is gebruikt om de 0-meting uit te voeren van de planten en vissen die in het Haringvliet leven.

Het onderwaterleven in het Haringvliet wordt gedomineerd door exoten zoals de quaggermossel en zwartbekgrondels die hier van nature niet voorkomen. Zij leven in zoet water. De grote vraag is dan ook wat er precies gaat gebeuren met deze planten en dieren.


2 februari 2017Wethouder Mourik van Zuidland/Hekelingen: Houd polders windmolenvrij
2 februari 2017


Gemeente Goeree-Overflakkee steunt brandbrief om oneerlijke belasting te stoppen 
 
In veel gemeenten betalen inwoners via de beheerder van het energienetwerk ongemerkt belasting aan andere gemeenten. Inwoners van Goeree-Overflakkee betalen onder andere aan Nissewaard, Rotterdam en Barendrecht, maar ook aan de Utrechtse heuvelrug en Dongeradeel in het noorden van Friesland, terwijl de gemeente zelf geen precariobelasting heft. De oorzaak is de precariobelasting op leidingen: een verborgen belasting die huishoudens via de netbeheerders, zoals Stedin, betalen.
 
Brandbrief
Op initiatief van de gemeente Capelle aan den IJssel is namens 2,7 miljoen inwoners (78 gemeenten) een brandbrief gestuurd naar minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Reden is dat de minister recent zijn wetsvoorstel voor het afschaffen van precariobelasting heeft versoepeld. De inwoners van gemeenten die geen precario heffen, zoals de gemeente Goeree-Overflakkee, zijn hiervan de dupe. Zij betalen nog tien jaar onterecht miljoenen euro’s mee aan de lucratieve inkomstenbron van hun buurgemeenten.
 
Precariobelasting 
In Nederland heft een deel van de gemeenten precariobelasting op ondergrondse kabels en leidingen van netbeheerders. Probleem is dat netbeheerders wettelijk verplicht zijn om deze belasting evenredig door te berekenen aan alle aansluitingen in hun leveringsgebied. Hierdoor betalen inwoners van gemeenten die géén precariobelasting heffen mee aan hun buurgemeenten. Bovendien gaat het om een vorm van ‘spookbelasting’, omdat het voor inwoners niet zichtbaar is dat zij het betalen. De precariobelasting zit onzichtbaar verwerkt in de nota van energieleveranciers.
 
Overgangsregeling
Tot tevredenheid van niet heffende gemeenten diende de minister in februari 2016 een wetsvoorstel in om precariobelasting op kabels en leidingen af te schaffen. Begin december heeft hij echter de bijbehorende overgangsregeling versoepeld. Hierdoor is geen sprake meer van een geleidelijke afbouw, maar mogen gemeenten nog tot 2027 volledig door heffen. Daarnaast kunnen ineens tientallen extra gemeenten starten met het heffen van precariobelasting. Een mogelijkheid waar grif gebruik van wordt gemaakt. Het bedrag dat per huishouden moet worden betaald loopt nu echter in veel gebieden op van nog geen 20 euro in 2015, naar meer dan 50 euro per jaar vanaf 2018.
 
Drie miljard euro
Ook de totale cijfers liegen er niet om: met het aanvankelijke wetsvoorstel zou tot 2027 in Nederland nog voor 1,7 miljard euro aan precariobelasting kunnen worden geheven. Door de versoepeling van de minister loopt dit bedrag nu op naar 3 miljard euro. Veel gemeenten pikken dit niet. Zij vinden het de omgekeerde wereld. In plaats van precariobelasting snel af te schaffen, maakt de minister het probleem juist groter.
 
Eerlijke compensatieregeling
Met de brandbrief hopen de gemeenten te bereiken dat de versoepeling van de overgangsregeling wordt teruggedraaid. Daarnaast willen zij dat de mogelijkheid wordt onderzocht voor een aanpassing van de Gas- en Elektriciteitswet. Door in deze wet ‘tariefdifferentiatie’ mogelijk te maken, hoeven netbeheerders alleen nog door te belasten aan inwoners van gemeenten die daadwerkelijk precario heffen. Tot slot roepen zij de minister op om de mogelijkheden voor een eerlijke compensatieregeling te onderzoeken.
 
Tweede Kamer
Volgens de voorlopige planning vindt het Kamerdebat over de afschaffing van precariobelasting plaats op dinsdag 7 februari.
1 februari 2017

Gezocht collectanten voor het Streekmuseum

SOMMELSDIJK - Het lijkt nog ver weg, maar in de week van 15 tot en met 20 mei 2017 vindt de Anjeractie plaats van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het Streekmuseum Goeree-Overflakkee zoekt collectanten die op Goeree-Overflakkee willen collecteren. Binnenkort in het museum een filmpje over het laatste Kofjekokertje van Middelharnis

De helft van de opbrengst is voor het Streekmuseum. Met dit geld wil het museum werken aan educatieve projecten om aan jong en oud eilandverhalen te vertellen.
Meld je aan vóór 16 februari op www.streekmuseum.nl/anjeractie of via 06-13405123 en geef aan welke dorpskern je voorkeur heeft. 

 

31 februari 2017

 
Lucas Hartong bij commissie Beroep en Bezwaar

MIDDELHARNIS –  Bijna drie maanden na zijn bezwaarschrift op het verlenen van een stookontheffing voor het aanleggen van een vreugdevuur tijdens de jaarwisseling op de locatie Sommelsdijk, hoek Dorpsweg/Koningin Julianaweg, werd het bezwaar besproken in de commissie Beroep en Bezwaar. Hartong kreeg gelegenheid zijn bezwaar toe te lichten en ambtenaar A. Lokker verdedigde het standpunt van de gemeente.


Lucas Hartong krijgt de gelegenheid zijn klacht toe te lichten

Hartong noemt de vreugdevuren die de gemeente faciliteert, gesubsidieerd vandalisme, waar hij niet aan wil meebetalen. Ook vindt hij het onbegrijpelijk dat de brandweer een positief advies heeft gegeven aan de gemeente, op een plaats midden in een woonwijk, waar zich in de directe omgeving een schakelkast bevindt.  


“Vanuit onze achter/zolderramen kijken wij precies op de locatie. Die nacht zijn wij getuige geweest van een grote groep luidruchtige en waarschijnlijk dronken jongeren die alles sloopte wat maar los en vast zat op de kruising. Alleen al om deze reden, zou toestemming voor een ‘vreugde’vuur op deze locatie een beloning zijn van slecht gedrag.” Lokker reageert: “Je doet iets om erger te voorkomen.” 


De gemeente had verzuimd Hartong een afschrift te sturen van het 2e APV besluit over deze zaak. Daarvoor verontschuldigde de heer Lokker zich namens de gemeente. Dit ontlokte Hartong de reactie: “Als een burger een dag te laat is, komt die er niet zo gemakkelijk van af!” Hartong vond de situatie dat de gemeente zichzelf een ontheffing verleent opmerkelijk.

Advies
Over het positieve advies van de brandweer vroeg de voorzitter van de commissie ir. J. Gideonse of de gemeente hier ook niet een eigen verantwoording in had, waarop Lokker stelde dat het onmogelijk was om alle besluiten zelf nog eens te gaan controleren. De voorzitter vroeg of er enig overleg was geweest met de bewoners, hetgeen ontkennend werd beantwoord. De commissie buigt zich over de zaak en geeft over enkele weken een (niet bindend) advies aan B&W.30 januari 2017


Schotejil ruim aan start tijdens Nationale kampioenschappen zwemmen
 

GOEREE-OVERFLAKKEE/EINDHOVEN - Van 26 t/m 29 januari is in Eindhoven het Nationaal Junioren Jeugd Kampioenschap zwemmen gehouden. De Schotejil was met twaalf zwemmers en zwemsters vertegenwoordigd. Persoonlijke starts waren er voor Jorian Tanis, Elise Tanis, Julien Tanis, Lieske Zijlstra, Xander Vis en Lyke Buscop. En in maar liefst vier estafettes kwamen verder ook nog Lotte Tillema, Tamara de Ruiter en Manon Middelbos bij de meisjes en David Kievit, Jacob Mackloet en Aron Paasse bij de jongens aan de start.  Er werden behalve vele persoonlijke records ook ca. 20 clubrecords verbeterd.
 
Julien Tanis had voor dit kampioenschap twaalf startplaatsen verdiend en bekroonde zijn optreden op de 100m schoolslag (1.17.31) met een prachtige 3e plaats. Op 50m schoolslag (35.19) viel hij met een 4e plaats weliswaar net naast de madailles, maar uiteindelijk kwam hij op acht zwemnummers bij de top-10.  
 
Elise Tanis wist zich zeven maal voor de finale bij de meisjes Jeugd te plaatsen en wist zodoende evenzoveel top-10 klasseringen te bemachtigen. Haar beste ranking behaalde ze op de 50m rugslag (30.14) waarop zij 4e werd. Vooral de gezwommen tijden in de finales stemmen tot tevredenheid, getuige persoonlijke records en clubrecords op o.a. 50m vrij (26.53), 50m rugslag (30.14), 100m rugslag (1.03.42), 50m vlinderslag (28.06) en vooral de 200m vrij (2.06.81).
 
Jorian Tanis zwom een prima 400m vrij (4.10.58) en 200m rugslag (2.13.22). Ook zwom hij 4x200m (8.22.23) vrij samen met Jacob Mackloet, Aron Paasse en David Kievit. Ook Xander Vis verbeterde zijn tijd en wel op 200m schoolslag (2.44.31). Lyke Buscop deed hetzelfde op 50m schoolslag (40.31). Lieske Zijlstra kwam in o.a. actie op 100m schoolslag (1.19.77).
 
Net als de jongens zwommen de meisjes ook estafettes. In verschillende samenstellingen zwommen, Elise Tanis, Manon Middelbos, Tamara de Ruiter, Lieske Zijlstra en Lotte Tillema de 4x100m wisselslag (5.51.37), 4x200m vrij (9.21.11) en 4x100m vrij (4.11.16).

 

Schotejil goed op dreef tijdens Limietwedstrijd 

SOMMELSDIJK/OUD-BEIJERLAND - Zaterdag 28 januari oktober heeft De Schotejil deelgenomen aan een limietwedstijd te Oud-Beijerland samen met De Geul, ZOB’66 en De Stelle. Er werden ca. 25 ereplaatsen verdiend en ruim 30 persoonlijk records verbeterd.

Goed voor drie gouden medailles waren Laurens Kalle en Aisha Nobels. Laurens Kalle won 50m vlinderslag (35.63), 100m wisselslag (1.25.84) en 50m schoolslag (45.46). Aisha Nobels was succesvol op 100m rugslag (1.26.11), 100m wisselslag (1.28.02) en 50m vrij (34.64). Verdere winnende klasseringen waren er voor Eline Roeland op 50m schoolslag (39.91) en 100m wisselslag (1.19.29). Ook Jacob Mackloet won twee maal goud op resp. 50m schoolslag (34.98) en 200m vrij (2.06.68). Enkelvoudig goud was er voor Nienke Mierop op 50m rugslag (35.39) en Dena Vis op 50m schoolslag (45.37). Op 400m vrij werd Luuk Kievit 1e bij de junioren in 4.38.18 en Aron Paasse won in 4.32.34 bij de jeugd.

Dikke persoonlijke records waren er tenslotte voor Dena Vis op 100m rugslag (1.36.69), voor Berdien Korpershoek eveneens op 100m rugslag (1.47.05) en voor Hilde Breugem op 100m wisselslag (1.32.36). Nienke Mierop verbeterde haar 400m tijd met ruim 12 seconden tot 5.19.76.


29 januari 2017

AV Flakkee stelt de eerste titels veilig in Zeeuwse Crosscompetitie
 
GOEREE-OVERFLAKKEE/WESTDORPE - De klassementen in de Zeeuwse Crosscompetitie komen langzaam maar zeker in hun beslissende plooi te liggen, na de Scheldesportcross in Westdorpe op zaterdag 28 januari wisten sommigen zelfs hun eindzege al vast te stellen met nog twee crossen voor de boeg. Voor AV Flakkee kunnen Judith Lodder en Zedie Joppe zich al crosskampioen noemen.

 

Eric Wolfert op weg naar de vijfde plaats in de Scheldsportcross

Het parcours lag ook nu weer in de polder van Westdorpe, een klein dorpje iets onder Terneuzen. Op de open vlakte was door de organisatie een zeer mooi parcours opgebouwd wat in combinatie met de straffe wind als erg zwaar werd ervaren door de deelnemers. In het begin van de middag opende de jeugd zoals gewoonlijk het programma. Daphne Joppe werd knap tweede bij de pupillen en haar broer Zedie Joppe liet zien dat hij voor een negenjarige pupil al over prima inzicht beschikt. Hij bleef slim achter de leider lopen en in de laatste 300m schoot hij als een pijl uit een boog uit de rug van zijn tegenstander om die vervolgens oppermachtig het nakijken te geven. Bij de dames A-junioren pakte Judith Lodder de winst voor Flakkee, ze legde de 4,5km af in 21.03, Leannah Sies werd derde in 24.03 en bij de jongens A-junioren werd Jari Kieviet tweede in 20.13. Op de korte cross 3,2km eindigde Ewoud van der Sluijs als vierde na 13.59. Bij de dames B-junioren werd Judith van Dieren tweede in 15.42, Deborah van Dieren passeerde als vierde de finish in 18.45.
 
Om 14.10 klonk het startschot voor het slotstuk, de lange cross over 10,5km. De Zeeuwen Erwin Adan en Tim Pleijte maakten er direct een harde strijd van en namen rap afstand van de rest van het veld waar David Bouman, Eric Wolfert, Freek Goedhart en Henkjan Tieleman namens Flakkee deel van uitmaakten. Bouman en Wolfert liepen in de eerste ronde samen op plaats vier en vijf. Bouman vloog er hard in, ondanks dat hij de laatste weken wat minder kon trainen en zo eigenlijk niet wist waartoe hij in staat was. Wolfert startte iets rustiger maar wist na 1km aan te sluiten en daarna maakte hij een dusdanig sterke aflossing dat Bouman moest lossen. "Behalve de matige voorbereiding ben ik ook verkouden, ik wist al dat het vandaag niet top zou zijn", aldus Bouman die op eigen tempo verder ging en Wolfert samen met Sander d'Hont (Terneuzen) nog lang kon zien op het uitgestrekte parcours. Tim Pleijte was ook nu een klasse apart en won na 37.45, voor Adan (39.17) en Patrick de Vos uit Goes werd met 41.23 derde. Vlak daarachter vochten Wolfert en d'Hont een spannende strijd uit die nipt werd gewonnen door d'Hont in 41.36, Wolfert werd knap vijfde in 41.47. "Het voelde sterk en soepel aan, ik kon goed uit de voeten op dit parcours". Bouman finishte als zevende na 43.14 en hoopt de komende maanden zijn vorm aan te scherpen zodat hij er in april weer staat met de marathon van Rotterdam.
 
Freek Goedhart eindigde op de 16e plaats na 46.00 en was tevreden. "Het crossen is voor mij geen hoofddoel, het is een mooi onderdeel in mijn training voor de marathon van Rotterdam". In die voorbereiding liep Goedhart op zondag 22 januari de halve marathon in Maassluis. Goedhart was niet geheel fit na een griepje eerder die week, maar kon hij deze 21,1km afvinken na 1.21:00. Henkjan Tieleman twijfelde vooraf of hij moest starten. "Ik heb wat last van mijn knie en wil dat niet forceren". Hij besloot het te wagen en liep uiteindelijk zonder al teveel last naar de 25e plaats in 49.57. Tieleman heeft de smaak van het crossen goed te pakken, zondag 22 januari liep hij ook al de Kapellecross 8km waar hij na 37.37min als 22e de finish passeerde, Tim van den Broeke (Vlissingen) pakte hier de winst. De zesde
en voorlaatste cross in de Zeeuwse Competitie zal zaterdag 11 februari worden georganiseerd door AV Flakkee: de Schipper Electro Grevelingencross.

 


27 januari 2017


Dit persbericht wordt gepubliceerd namens de VVD-fractie van Goeree-Overflakkee
 
VVD draagt Peter Feller voor als wethouder

 
GOEREE-OVERFLAKKEE - De fractie van de VVD draagt Peter Feller voor als wethouder voor de gemeente Goeree-Overflakkee. Feller volgt bij zijn benoeming Marnix Trouwborst op die op 24 januari zijn functie neerlegde.
 Peter Feller is 48 jaar, heeft twee kinderen en woont met zijn vrouw en zoon in Goedereede. Hij was tot aan de gemeentelijke herindeling in 2013 bijna zeven jaar wethouder in de voormalige gemeente Goedereede voor Verenigd Gemeente Belang (VGB), waar hij de portefeuille financiën en maatschappelijke ontwikkeling beheerde. Feller werkt op dit moment als orthopedisch schoentechnicus.
 
Fractievoorzitter Rein Osinga geeft namens de VVD aan blij te zijn met het feit dat snel een ervaren kandidaat is gevonden voor de vrijgekomen wethouderspost: “Peter heeft een ruime ervaring als wethouder, die hij graag wil inzetten voor de samenleving op Goeree-Overflakkee. Hopelijk kan hij al op korte termijn beginnen aan zijn taak.”
 
Peter Feller ziet uit naar zijn nieuwe uitdaging: “Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat het openbaar bestuur me enorm boeit. Nu de vacature is ontstaan en na constructief overleg met de fractie en bestuur, ga ik graag aan de slag om een bijdrage te leveren aan het openbaar bestuur van het mooie eiland waar mijn gezin en ik met veel plezier wonen.”
 
Na instemming van de gemeenteraad wordt Feller tijdens een raadsvergadering in bestuurscentrum Het Rondeel tot wethouder benoemd. De gemeente zal het verwachte moment van installatie publiceren zodra dit bekend is.
25 januari 2017

Onafhankelijke klachtencomissie ingesteld

Oproep vanuit actiecomites

Deze week briefje in de brievenbus 
25 januari 2017

Uitnodigend, jongeren en omgeving betrekken
 
Dromen verzamelen over het Diekhuus
 

MIDDELHARNIS - In de prachtige Rabozaal begon de presentatie van al eerder geformuleerde plannen voor de toekomst van het Diekhuus. Nadat  de groepjes hun ideeën op een plattegrond verwerkten, werden ze verzameld om tot een nieuw plan van aanpak te komen voor de toekomst. Jongeren werden in de plannen expliciet meegenomen.
 

Jongeren geven hun wensen aan over het Diekhuus

Wat opvalt is dat veel van de deelnemers, bestaande uit mensen van gemeente, vrijwilligers van het Diekhuus en anderen belangstellenden, het gebouw te gesloten vinden. Meerdere groepen opperen een orangerie aan de voorzijde en ook de ingang centraler. Het Diekhuus moet je zo binnen kunnen lopen voor ontmoeting met anderen. De bovenverdieping moet benut gaan worden in plaats van een stoffige opslagruimte te zijn.
 
Jongeren
Behalve jongeren die aangeven behoefte te hebben aan studieruimte en ruimte om elkaar te ontmoeten is er een afvaardiging van Jailhouse. Jailhouse zoekt nieuwe ruimte, aangezien hen de huur is opgezegd in het JAC aan de Molenweg. En Jailhouse trekt heel veel jongeren, dus een goede, grote zaal met oefenruimte voor muzikanten is noodzakelijk. De aanwezigen zien wel mogelijkheden in combinatie met het Muziekgebouw. De Rabozaal kan ook benut gaan worden voor films kijken voor jongeren. En nog beter moet naar buiten worden gebracht wat er allemaal gebeurt in het Diekhuus.
 
Behalve een aantrekkelijke voorzijde zou er meer contact gemaakt moeten worden met de winkeldijk en de omgeving. Geopperd wordt een Shared Space vanaf de hoek tot en met het Burg. Bouwmanplein. Aan de achterzijde zou de Diektuun toegankelijker moeten worden met in of aan het gebouw een lift om de bovenverdieping te bereiken. Daar zouden studio’s, startersruimtes en kantoor kunnen komen. In het gebouw zouden meerdere gebruikers gehuisvest kunnen worden zoals de bibliotheek en een informatiebalie.
 
“Het Diekhuus moet het centrum van het centrum worden”, zegt Bas ter Stege (Simester). Meis Broeders (gemeente) verzamelt de ideeën. Afgesproken wordt voor een volgende bijeenkomst op 20 februari met door het projectteam uitgewerkte plannen. “We willen nog dit jaar tot actie overgaan en we hopen dat u meedenkt”, sluit wethouder Gerrit de Jong (Sport en Cultuur) de bijeenkomst af.


24 januari 2017

Officiele reactie van de gemeente Goere-Overflakkee 

Wethouder Trouwborst legt functie neer
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Marnix Trouwborst (VVD) heeft tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee op 24 januari te kennen gegeven dat hij om persoonlijke redenen zijn functie als wethouder per direct neerlegt. Trouwborst was wethouder financiën, verkeer en vervoer bij deze Zuid-Hollandse gemeente sinds de herindeling op 1 januari 2013.
 
Het college van burgemeester en wethouders zegt dat het “door zijn vertrek een daadkrachtige en kundige wethouder verliest, maar zijn beslissing respecteert.” De werkzaamheden uit zijn portefeuille worden voorlopig binnen het college opgevangen. Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over eventuele vervanging voor de vrijgekomen wethouderspost. Zodra daar meer over bekend is, publiceert de gemeente dat.HEET VAN DE NAALD!

Wethouder Trouwborst stapt op

GOEREE-OVERFLAKKEE - Wethouder Marnix Trouwborst van de VVD stapt per onmiddellijk op. De gemeenteraad is om 12.30 uur door de burgemeester op de hoogte gesteld van het aftreden van de wethouder. Nader nieuws volgt. . .24 januari 2018

Zwemteam GO succesvol op Open Nederlandse Masters Kampioenschappen
 

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het eilandelijk masters zwemteam, samengesteld uit zwemmers van De Schotejil, De Gooye en De Stelle, heeft als Startgemeenschap Goeree-Overflakkee deelgenomen aan de Open Nederlandse Masters Kampioenschappen in Maastricht. In totaal werd door de drie verenigingen 33 keer persoonlijk gestart en is er deelgenomen op 5 estafettes. Er werden 8 ereplaatsen behaald en 6 persoonlijk records verbeterd.
 

Frank van der Voordt

Ramon van Huizen (De Gooye), de enige van het team uitkomend in de sterke en drukke 20+ categorie, zwom op de 100m rugslag (1:08.39) naar het brons. Whitley Rens (De Schotejil) heeft zich pas sinds het najaar van 2016 toegelegd op de langere afstanden. Op de 1500m vrij (23:49,78) verbeterde zij haar persoonlijke record met 5 seconden en greep net naast het brons. Frank van der Voordt (De Schotejil) zwom op zowel de 1500m vrij (19:09.91) als de 800m vrij (9:50.39) dik onder de inschrijftijd en haalde hiermee resp. zilver en brons. Op de 400m wisselslag (5:16.09) haalde hij ook brons. Persoonlijk records waren er nog voor Eline Roeland (De Schotejil) op de 100m vrij (1:11.36) en voor Nico Paasse (De Schotejil) op de 100m vrij (1:05.48) en op de 1500m vrij (19:46.14).
 

Niels Albrechts

De grootste successen kwamen uit de estafettes met Bastian Zoon (De Gooye), Ramon van Huizen, Frank van der Voordt en Niels Albrechts (De Schotejil). Op de 4x100m vrij (4:01.61) stonden de heren ingeschreven op een 2e plaats, maar wisten zij overtuigend het goud binnen te slepen. Later die dag haalde dezelfde heren op de 4x50m wisselslag (2:03.94) nog een gouden plak. De 4x100m wisselslag (4:39.81) met Ramon van Huizen, Kees Akershoek (De Stelle), Frank van der Voordt en Niels Albrechts leverde nog een zilveren medaille op. Op de 4x200m (10:20.44) vrij mix estafette werd eveneens nog een bronzen medaille behaald door Nico Paasse, Whitley Rens, Eline Roeland en Frank van der Voordt.23 januari 2017


Goed eerste jaar voor Windpark Battenoert

NIEUWE-tONGE - De vier turbines van het vernieuwde Windpark Battenoert presteerden prima in hun eerste jaar. Sinds het nieuwe Windpark in productie is gegaan, in januari 2016, is er 32.700.000 kWh geproduceerd. Voldoende schone energie voor het jaarverbruik van zo’n 9600 huishoudens.Het jaar 2016 zal de boeken ingaan als een matig windjaar. Weinig wind heeft natuurlijk een negatief effect op de totale productie maar relatief presteerden de nieuwe turbines naar verwachting. Ook het aantal storingen is na de oplevering zeer beperkt gebleven; de turbines hadden een beschikbaarheid van 98,5% .

CO2 besparing
Om te voldoen aan de klimaatafspraken van Parijs werkt Nederland toe naar 14% duurzame energie in 2020 en 16% in 2023. De Energieagenda die eind vorig jaar door de regering werd gepresenteerd richt zich daarnaast vooral op CO2-reductie. De uitstoot van CO2 moet zoveel mogelijk worden beperkt om de temperatuurstijging op aarde onder de 2 graden Celsius te houden. Dit broeikasgas versnelt immers de opwarming van de aarde. De schone energie van Windpark Battenoert draagt hieraan bij. In vergelijking met het produceren van dezelfde energie in bestaande energiecentrales is in 2016 door Windpark Battenoert 17.985 kton CO2 ‘bespaard’.

Concert
Om het eenjarige bestaan van het vernieuwde Windpark Battenoert te vieren organiseert Coöperatie Deltawind op zaterdag 4 februari een concert in de Grutterswei, dat wordt verzorgd door Fanfare de Hoop. Voor de Fanfare is een muziekstuk gecomponeerd met als thema ‘Leven met wind en water’. Het tweede deel van de avond is in Night of the Proms-achtige sfeer, uiteraard mag er worden meegezongen!

Aanmelden
Aanmelden voor het concert kan met een e-mail naar info@deltawind.nl of door te bellen naar 0187-470544. Graag horen we met hoeveel personen je aanwezig bent. Het concert is toegankelijk voor alle inwoners van Goeree-Overflakkee, niet-leden vragen we om een vrijwillige bijdrage. Consumpties op deze avond zijn voor eigen rekening, neem dus contant geld mee. (Aanvang 20:00 uur)23 januari 2017

Goed nieuws uit de regio in het Algemeen Dagblad Voorne Putten


20 januari 2017

Windmolens nogmaals onder de aandacht van de gemeenteraad
 
NIEUWE-/OUDE-TONGE/MIDDELHARNIS - Anne-Karin Guijt-Holleman zal namens de Dorpsraad op 26 januari opnieuw de gemeenteraad toespreken inzake de bezwaren die leven onder de bevolking van Nieuwe-Tonge tegen de voorgenomen uitbreiding van het windmolenpark. 


De bijeenkomst in Elim, Nieuwe-Tonge trok heel veel bezorgde bewoners

Tevens zal zij de handtekeningen aanbieden die zijn opgehaald tegen de uitbreiding. Een andere inspreker zal namens de inwoners van Oude-Tonge vergelijkbare bezwaren naar voren brengen. De raadsvergadering is openbaar en u kunt daar dus bij aanwezig zijn. De zitting begint om 19.30 uur in Het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis. De actiecomités hopen op een grote opkomst van betrokken dorpsbewoners. Bent u erbij?20 januari 2017


Tour langs sportclubs om alcoholgebruik onder 18 jaar en boetes te voorkomen
 
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - In samenwerking met sportkoepel NOC*NSF houdt de gemeente Goeree-Overflakkee een bijeenkomst ‘Verantwoord alcoholgebruik binnen de sport(vereniging’. 
De informatieavond met dr. Van der Lely wordt gehouden op maandag 20 februari van 19.30 – 21.30 uur in het Prieel van De Staver in Sommelsdijk. U kunt zich aanmelden door uiterlijk vrijdag 10 februari te mailen naar NOC*NSF via alcoholensport@nocnsf.nl. Meer informatie vindt u op http://nocnsf.nl/alcoholensport.

 
Het blijkt voor jongeren onder de 18 nog vaak bijzonder makkelijk om aan alcohol te komen in sportkantines. Zij kunnen vaak ‘gewoon’ een biertje of wijntje bestellen, zonder dat barvrijwilligers zich bewust zijn van de leeftijd. De bekende kinderarts Nico van der Lely tourt de komende tijd door het land om sportclubs bewust te maken van de gevolgen van alcohol voor het puberbrein. Op maandag 20 februari is er een informatieavond in het Prieel van De Staver in Sommelsdijk. Bestuurders, trainers, barvrijwilligers, sporters en sportouders zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
 

Het slecht handhaven van de leeftijdsgrens in sportkantines is een serieus probleem. Uit onderzoek van de Universiteit Twente is gebleken dat in 2011 slechts 4 procent van de sportverenigingen in Nederland de toen geldende leeftijdsgrens van 16 jaar handhaafde. Door maatregelen en campagnes steeg dit percentage in 2013 naar 15 procent (bron: Bureau Nuchter), maar een jaar later handhaafde nog maar 8,5 procent van de clubs de inmiddels naar 18 jaar verhoogde leeftijdsgrens. Dat moet anders en daarom zetten sportbonden en sportkoepel NOC*NSF zwaar in op het stimuleren van verantwoord alcoholgebruik in sportkantines.
 
Kinderarts dr. Nico van der Lely in gesprek met sportclubs
Dr. Nico van der Lely, kinderarts en oprichter van de Alcoholpoli’s, is een expert op het gebied van alcoholmisbruik onder jongeren. Van der Lely: “Dagelijks zie ik in mijn praktijk de gevolgen van overmatig alcoholgebruik door jongeren. Tieners met beschadigde hersenen, veranderend gedrag maar ook afnemende intellectuele vaardigheden. Het komt niet zelden voor dat iemand een schoolniveau zakt. Alleen maar omdat hij of zij op te jonge leeftijd en vaak ook te veel heeft gedronken.” Tijdens de bijeenkomst krijgen sportverenigingen tips om de leeftijdsgrens te handhaven. Er worden instructievideo’s getoond, waarin acteurs heikele situaties aan de bar naspelen en er zijn materialen beschikbaar om in de kantine aandacht te geven aan het thema.
 
Forse boetes
Sportclubs die zich niet houden aan de wettelijke leeftijdsgrens riskeren een boete die ligt tussen de 1.360 en 2.720 euro. In het uiterste geval wordt zelfs de drank- en horecavergunning ingetrokken. Staatssecretaris Van Rijn van het ministerie van VWS heeft op basis van recente nalevingscijfers (17 procent, bron: Bureau Nuchter) opgeroepen nog beter en strenger op de leeftijdsgrens voor alcoholschenken toe te zien en deze te handhaven.
 20 januari 2017

Goeree-Overflakkee herinnert De Ramp van 1953
 
Streekmuseum Goeree-Overflakkee organiseert in samenwerking met De Motte, Streekarchief GO en de Bibliotheek Zuid-Hollandse diverse activiteiten in het kader van de Ramp 1953 o.a. een thema-avond met Rik Launspach in Middelharnis en een expositie met niet eerder getoond materiaal in het Streekmuseum van Sommelsdijk. De expositie opent 25 januari en is van 26 januari t/m 4 maart geopend voor publiek.
 

Stroomgat Den Bommel

Het verhaal van de Watersnood vindt u in de expositie van het Streekmuseum in de Kerkstraat van Sommelsdijk. Daar wordt uniek historisch filmmateriaal van Goeree-Overflakkee van de Boomsma’s getoond. Daarnaast zijn er persoonlijke verhalen te beluisteren en zijn er vele foto’s te bekijken op o.a. de nieuwe touchscreentafel.
 
Er zijn gedichten die de ernst van de situatie in 1953 treffend weergeven.
Nog niet eerder getoonde voorwerpen zijn uit het depot gehaald voor de expositie.
Kijk voor openingstijden op http://www.streekmuseum.nl . De expositie is onderdeel van het project Water, het DNA van Goeree-Overflakkee.
 
Lezing door Jan Both…
Streekarchivaris van gemeente Goeree-Overflakkee geeft 8 en 22 februari een lezing van 14:00 tot 16:00 uur in het Streekmuseum. Hij vertelt het verhaal van de Ramp aan de hand van het boek Gebroken Dijken. Hij vertelt over de totstandkoming van het boek en de rol van de gebroeders Boomsma. De entree bedraagt 7,50 euro, inclusief koffie en thee. Opgave via info@streekmuseum.nl of neem contact op: 06-5215 3169. Er is slechts plaats voor 25 personen per middag.
 
Avondopenstelling
Om iedereen een kans te geven de expositie in het Streekmuseum Goeree-Overflakkee te bezoeken, is het Streekmuseum 8 februari ook ’s avonds geopend van 19.00-21.30 uur.
 
Thema-avond met Rik Launspach
De avond van 15 februari begint met Polygoon-beelden over de Ramp. Vervolgens krijgt het publiek foto’s per dorp te zien en zijn er gedichten te horen. Speciale gast is Rik Launspach, auteur van het boek De Ramp. In de pauze signeert hij. Na de pauze vertelt hij hoe zijn boek een film werd. Kaarten voor deze avond in het Rondeel van Middelharnis zijn te reserveren via http://www.leerenbeleef.nl aan de balie van de bibliotheek en kosten 7,50 euro (inclusief koffie en thee). Aanvang 19.30 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur.
  
Film de Storm
Tot slot zijn er twee vertoningen van de film De Storm. De verfilming van het boek van Rik Launspach. Op 19 januari in de bibliotheek van Ouddorp en 23 februari in de bibliotheek van Middelharnis. De entree bedraagt 5 euro. Reserveren is via http://www.leerenbeleef.nl  of aan de balie van de bibliotheek.
In de bibliotheekvestiging van Ouddorp is de hele maand van februari een presentatie over de Ramp van 1953 te zien. Zo ook de uitzending van de Reünie, die de KRO in 2013 uitzond van de klas uit Oude-Tonge.
 
Bovendien kunt u in het Streekmuseum of in de Bibliotheek een exemplaar verkrijgen voor slechts 7,95 van het recent uitgebracht tijdschrift over de Ramp op Goeree-Overflakkee.
De expositie en het tijdschrift wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit de Erfgoedlijnen Goeree-Overflakkee van de provincie Zuid-Holland.20 januari 2017

Wateraanvoerplan Middelharnis gereed

De uitvoering van de werkzaamheden van het wateraanvoerplan Middelharnis voor het verbeteren van de waterkwaliteit in en om Middelharnis en Sommelsdijk is gereed. Door de realisatie van twee aanvoer tracés kan er voldoende zoet water aangevoerd worden.

In het project zijn watergangen met elkaar verbonden door nieuwe duikers. De aanleg van grotere duikers zorgt voor betere doorstroming van het water. Nieuwe stuwen en doorspoelpompen regelen het waterpeil in het gebied.


Kierbesluit en Kaderrichtlijn Water

Met de aanleg van de aanvoertracés is rekening gehouden met het nog te realiseren zoetwaterkanaal voor de Compenserende Maatregelen Kierbesluit. Na de uitvoering van de maatregelen gaan de Haringvlietsluizen eind 2018 op een kier. Dit betekent dat bij opkomend tij zout water het Haringvliet instroomt. De afspraak is gemaakt dat het zoutere water nooit verder komt dan de denkbeeldige lijn Middelharnis-Spui.
De uitgevoerde werkzaamheden horen bij de afspraken die gemaakt zijn voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Uiterlijk in 2027 moet het water gezond zijn voor mensen, vissen, watervogels en waterplanten.

De uitvoering van de werkzaamheden van het wateraanvoerplan Middelharnis zijn mogelijk gemaakt door medefinanciering van de gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zuid-Holland.