Nieuws algemeen

28 maart 2015


Een ondernemer met lef en visie of een doodloper?

OOLTGENSPLAAT - Het realiseren van een midgetgolfbaan en (camper)parkeerplaatsen nabij de Galethesehaven, Mariadijk 2 te Ooltgensplaat. Het college van dijkgraaf en heemraden heeft besloten een water- en wegenvergunning te verlenen voor het realiseren van een midgetgolfbaan en 8 campeerplekken nabij de Galethesehaven, Mariadijk 2 te Ooltgensplaat, dossiernummer D0027248. Start bezwaartermijn (6 weken): 25 maart 2015. De vergunning ligt ter inzage bij waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk.
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het waterschap, 0900 2005005 (lokaal tarief).

Bezwaar maken
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon wiens belang rechtstreeks bij een vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag nadat de vergunning ter inzage is gelegd, tegen de vergunning bezwaar instellen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk en moet ten minste bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van bezwaar.
 
Voorlopige voorziening
Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking daarom kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het postadres van deze Voorzieningenrechter is Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.
Voor het doen van een verzoek tot voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor de hoogte van de griffierechten kunt u contact opnemen met de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, onder telefoonnummer 010 297 12 34.
U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde Voorzieningenrechter via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Ridderkerk, 25 maart 2015

Dijkgraaf en heemraden,

Namens deze:

ing. R. Bouwman, afdelingshoofd Vergunningverlening
24 maart 2015

Intelligente LED-verlichting voor Goedereede-Havenhoofd
 
GOEDEREEDE - Wethouder Arend-Jan van der Vlugt en Inge Hameeteman van buurtvereniging ’t Hôôd, namen woensdagavond 18 maart, onder toeziend oog van ongeveer veertig buurtbewoners nieuwe verlichting in gebruik. In Goedereede-Havenhoofd, één van de buurtschappen van de gemeente Goeree-Overflakkee, zijn recent de masten van Havenhoofd en van de fietspaden uitgerust met Philips LED-verlichtingsarmaturen. Deze lichtbronnen worden aangestuurd door het CityTouch lichtmanagementsysteem voor de openbare verlichting, dat mogelijkheden biedt om de straatverlichting individueel op afstand aan te sturen. 

 
CityTouch is het nieuwste systeem van Philips voor monitoring en besturing van openbare verlichting. Deze intelligente verlichting maakt gebruik van GSM-technologie, op het moment van installatie een primeur voor Europa. Met dit systeem bespaart de gemeente per direct tot 50% energie op de nieuwe LED-lichtbronnen. Op CityTouch komt alle data van de armaturen bij elkaar en is precies te zien of er storingen optreden. De gemeente krijgt automatisch een e-mail binnen als ergens een storing optreedt en kan er dan meteen actie op laten ondernemen. Met een paar muisklikken kan de verlichting worden aangepast en beheerd. Via dimprofielen, waarbij het niveau van de verlichting na het aanspringen in stappen verlaagt en tegen de ochtend weer omhoog gaat, wordt veel energie bespaard.
 
“Onze gemeente heeft een hoge duurzaamheidsambitie”, legt wethouder Arend-Jan van der Vlugt uit. “Daarom zetten we volop in op energiebesparing, energieopwekking door zon, wind en getijden en werken we aan schone mobiliteit. De overstap naar energiebesparende LED's in combinatie met CityTouch past uitstekend in dit streven.”


23 maart 2015

Gezocht: nabestaanden van en informatie over oorlogsslachtoffers uit Nieuwe-Tonge

NIEUWE-TONGE  - Naar aanleiding van oproepjes in de media, was Joost Visbeen (de voormalig rechercheur)  zo vriendelijk om zijn honderdjarige vader, Klaas Visbeen, te bevragen over de oorlogsslachtoffers van Nieuwe-Tonge. De gegevens van Klaas Visbeen zijn opgenomen met al bekende gegevens waardoor we tot onderstaand overzicht komen.

We zijn op zoek naar meer achtergrondinformatie, nabestaanden en mogelijk een foto van het slachtoffer om te gebruiken voor het herdenkingspaneel dat half mei, geplaatst wordt op de begraafplaats van Nieuwe-Tonge. Informatie graag naar d.notenboom@wo2go.nl of Maria Evers tel: 0187-652330 (mariaevers@upcmail.nl )


Leen van Zanten (Leendert Jacob 22-01-1925) die woonde aan de Barnard. Hij was landarbeider. Zijn zoon Jaap van Zanten was bij de politie in Rotterdam. Leen van Zanten had meer kinderen. Mogelijk was er een getrouwd met Leen Breur en een ander met ene Droger.
Willem van der Veer (geboren Oude-Tonge 1-10-1869). Hij woonde aan de Molendijk in het rijtje huizen waar nu Leen Visbeen woont. Willem was een keuterboertje. Zijn zoon Chris werkte bij de boer van Es. Was gehuwd met Lodewika Kievit. Waren geëvacueerd van Nieuwe Tonge naar Kaatsheuvel. Willem van der Veer is op 26 januari 1945 door een V-1 getroffen.
Wout Kievit (Wouter 10-06-1900) Bij navraag is hij niet de slager aan de Molendijk, met dezelfde naam. Er zijn aanwijzingen dat de spelling verkeerd is en Kieviet moet zijn. Overleden op 26 februari 1941. Militaire rang van 1e Machinist aan boord van s.s. Beursplein. Trouwde op 14-3-1928 met Cornelia Klazina Vrijenhoek in Rotterdam. Zij is in 1982 overleden in Rotterdam.
Theo Schilperoort (Mattheus 04-03-1915) een keuterboertje. Hij woonde naast bakker Prinse op de Zuiddijk. Theo had een dochter en die woonde aan de Stovendijk. Er was ook een gezin Schilperoort dat aan de Ring woonde. Mogelijk was in dat gezin ook een Teeuw. Schilperoort is in een kamp in Duitsland overleden.
Jacob Visbeen (24-09-1915), militair van de Prinses Irene Brigade, zijn laatste taak was bij de mijnenopruimdienst Souburg op Walcheren. Hij is op 23 november 1944 door een mijnontploffing om het leven gekomen.
Cornelis Cramer (01-07-1879) of Kramer, is in een Jappenkamp om het leven gekomen op 03-06-1945.
Joh. Buijs, vader van 13 kinderen tracht een deur van een bunker te openen op de hoek van Sint Jape op 11 mei 1945, met als gevolg een explosie vanwege een aangebrachte springlading. In de loop van de dag is de man overleden na te hebben afscheid genomen van 12 kinderen, een zit dan nog in Duitsland vanwege de arbeidsinzet.
Dingenis van den Ouden (11-06-1906) is omgekomen bij een luchtaanval/beschieting in Dusseldorf.
Gert Camphens (02-09-1916) is bij de razzia van 20 en 21 december 1944 op transport naar Duitsland gesteld. Hij keerde terug in mei 1945. Als gevolg van de ontberingen is hij ziek geworden en overleden op 6 juni 1945. (er is contact met nabestaanden)
Van Jacob Arie Verolme (19-11-1918) die werd gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte op 09-11-1944, zijn de gegevens bekend.


21 maart

Presentatie Tommie's Jonge Waerelt bij De Motte

Eilandgeschiedenis centraal op Historische Dag

MIDDELHARNIS - In het prachtige historische Raadhuis van de voormalige gemeente Middelharnis werden de bezoekers ontvangen door leden van de Historische Vereniging De Motte. Op het programma stonden lezingen, rondleidingen, een expositie en een archeologische helpdesk. De bekendmaking van de winaars van de tekenwedstrijd op de basisscholen en de presentatie van het jeugdkatern van De Motte: Tommie's Jonge Waerelt een initiatief van de nieuwe generatie leden/bestuurders Arjan Diepenhorst en Pieter Prins.Pau Heerschap vertelt over het ontstaan van het wapen van Ouddorp.


’s Ochtends gaf Pau Heerschap een lezing over de ontstaangeschiedenis van Goeree-Overflakkee en meer specifiek besprak hij ‘Op de Kop’. Belangstellenden deden daarna een rondje door de Voorstraat en weer terug langs de Achterweg onder begeleiding van gemeentearchivaris Jan Both, die veel over de verschillende panden en hun bewoners kon vertellen.


De start van de rondleiding begint bij het oude Raadhuis.


s Middags vertelde docente Martina Westdorp over de heksenprocessen in Goedereede. Er waren opvallend veel oudere dames onder de belangstellenden. Sommerdieker Piet Lodder kwam met een doos potscherven die hij in de achtertuin had gevonden en Rias Olivier besprak deze vondsten met hem. 

De Jonge Waerelt
In de middag werden de winnaars bekend gemaakt van de tekenwedstrijd die De Motte organiseerde voor de basisscholen van Middelharnis. De inzendingen waren allemaal in het Oude Raadhuis te bewonderen. De eerste prijs is voor Amy Tieleman, de tweede voor Maasje van 't Veld, beiden leerlingen van de Bosseschool. De derde prijs voor een prachtige artistieke inpresse van het Motte kasteel gaat naar Chanella Narraina van 't Kompas. De winnaars krijgen hun prijs later op school uitgereikt.  


Pieter Prins, Pau Heerschap en Arjen Diepenhorst met het jeugdmagazine: Nieuwe Waerelt 

Hoogtepunt van de middag was de presentatie van een nieuw  verenigingsblad voor de jeugd, vol verhalen, puzzels en weetjes over de geschiedenis van het eiland. De naam van het katern is ‘De Jonge Waerelt’ en werd uitgereikt aan de aanwezigen.
21 maart 2015

Dochter voor Olympisch kampioen windsurfen Dorian van Rijsselberge

Zaterdag 21 maart 2015 - In Los Angeles is op vrijdag 20 maart 2015 Lise An van Rijsselberge geboren, dochter van olympisch kampioen windsurfen Dorian van Rijsselberge en zijn Canadese vrouw Sasha Plavsic. Het gezin woont in Laguna Beach, California, USA. Vader is ‘over the moon’ en moeder en dochter maken het uitstekend. Sasha Plavsic en Dorian van Rijsselberge traden in 2014 in het huwelijk, zowel in Vancouver als op Texel.


Lise An en papa Dorian


“Rillingen en een traantje”
Dorian laat vanuit Los Angeles het volgende weten: “Het is geweldig om de geboorte van mijn dochter mee te mogen maken en mijn vrouw te steunen tijdens de geboorte. Rillingen en een traantje zodra de eerst schreeuw er uit kwam!”

Topsport en een baby
Van Rijsselberge is bijna zeker van deelname aan de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 waar hij van plan is zijn olympische titel met succes te verdedigen. In de nationale selectie, op weg naar Rio 2016, heeft de kersverse vader de nationale selectie al op zijn naam geschreven. De Texelaar die in Los Angeles woont, moet nu nog voldoen aan de eisen van NOC*NSF. Dorian gaf de volgende toelichting: “Natuurlijk is de geboorte van onze prachtige dochter het meest unieke in mijn leven. Ik ben de komende weken nog bij Sasha en Lise An. Vlak voor de ISAF wereldbekerwedstrijden in het Franse Hyeres (21-26 april) gaat de focus weer voor 100% op Rio 2016. Sasha en ik hebben dit uitgebreid besproken. Rio gaat voor. Ik ben nog wel hertellende van een gebroken pols. Het gips is eraf. Maar ik verwacht nog geen wonderen in Hyeres.”

Van Rijsselberge of Van Rijsselberghe
Over de schrijfwijze van de achternaam verschilt de familie Van Rijsselberghe van mening met de Nederlandse overheid. Door een administratieve fout is ooit de h weggevallen. De familie vecht dit al jaren aan. Dorian van Rijsselberge staat bij de overheid en dus ook het IOC, NOC en Watersportverbond te boek zonder h. De familie schrijft het zelf met h.
//einde
Volg de avonturen van de jonge vader op weg naar Rio 2016 op www.lifeofdorian.com
Voor meer informatie bel Simon Keijzer 06 54754405


19 maart 2015
 

Brandweerman Munters ontvangt Koninklijke Onderscheiding
 
De heer A.A. Munters uit Den Bommel is vrijdagavond 20 maart benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Waarnemend burgemeester Jan Pieter Lokker reikte de Koninklijke Onderscheiding uit. De heer Munters zette zich 42 jaar vrijwillig in als brandweerman voor de blusgroep Oude-Tonge.

De heer Munters kreeg de onderscheiding opgespeld in de brandweerkazerne tijdens de jaarlijkse korpsavond van de post Oude-Tonge. Munters was vele jaren de eerste chauffeur binnen de blusploeg. Ook was hij penningmeester van de personeelsvereniging. Door zijn lange staat van dienst is hij een voorbeeld voor vele jonge brandweermannen van de blusgroep Oude-Tonge.
Op 20 maart 2015 nam hij afscheid van de brandweer. De heer Munters is dan 42 jaar vrijwilliger geweest van Brandweer Oude-Tonge dat nu valt onder de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.
WETHOUDER TOLLENAAR SLAAT EERSTE PAAL WINDPARK HELLEGATSPLEIN
 
OOLTGENSPLAAT - Met het slaan van de eerste paal gaf wethouder Tollenaar van de gemeente Goeree-Overflakkee vandaag het officiële startsein voor de bouw van windpark Hellegatsplein. De windmolens gaan begin 2016 draaien, maar aanmelden voor Windtegoed is nu al mogelijk. Windtegoed is een initiatief vanuit Qurrent waarbij de afnemers participeren in een windmolen. Met de komst van het park komt voldoende groene stroom beschikbaar voor ruim 10.000 huishoudens. Qurrent bouwt het nieuwe windpark in samenwerking met de gemeente bij de kruising tussen de A29 en de N59, ter hoogte van het recreatiestrand en strandpaviljoen Hellegat De Banaan.
 
“Het slaan van de eerste paal is een belangrijke mijlpaal voor Windpark Hellegatsplein, waarmee we duizenden huishoudens op Goeree-Overflakkee van windstroom kunnen voorzien. Lokale opwekking heeft de toekomst en de deelnemers aan dit project leveren een zeer tastbare bijdrage aan de vergroening van de energieproductie”, vertelt Richard Klatten, directeur van Qurrent. “Iedereen kan zich aanmelden. De leden van onze coöperatie zijn samen eigenaar van het windpark. Met de opwekking van hun eigen energie dragen zij bij aan een energieneutrale samenleving.”
 
Hoe meer wind, hoe lager de energierekening
Windtegoed is een nieuwe service van Qurrent waarmee klanten zelf windenergie kunnen opwekken. Zo wekken zij vijf jaar lang stroom op met een windmolen uit windpark Hellegatsplein en voorzien zij hun huishouden van groene stroom. Qurrent brengt de opgewekte stroom in mindering op de energierekening en vult de energie die klanten niet zelf opwekken aan. Bij gelijkblijvende stroomprijzen levert een Windtegoed een besparing op van zo’n 30 procent per jaar.
 
De gemeente heeft de totstandkoming van het windpark vanaf het begin omarmd en is volledig betrokken geweest bij de planvorming. ”Als gemeente hebben wij een windopgave liggen voor het realiseren van maximaal 225 MW aan windenergie op het eiland. Daarnaast hebben wij de ambitie om in 2020 volledig energieneutraal te zijn. Het windpark Hellegatsplein levert aan beide opgaven een bijdrage”, licht wethouder Tollenaar van de gemeente Goeree-Overflakkee toe.
 
Werkzaamheden
De windmolens worden in een lijnopstelling langs de A29 geplaatst, ter hoogte van het recreatiestrand en strandpaviljoen Hellegat “De Banaan”. Tijdens het voorjaar en najaar worden verschillende bouwwerkzaamheden uitgevoerd op deze locatie. Het aangrenzende recreatiegebied is dan grotendeels niet toegankelijk om de eerste bouwwerkzaamheden doorgang te laten vinden. Het strandpaviljoen blijft echter het gehele jaar bereikbaar en zo ook de parkeerplekken en het strand voor het strandpaviljoen. Dit geldt ook voor het ‘flyboarden’ op het water dat door Flyboard Nederland wordt georganiseerd. In het voorjaar worden de funderingen, kraanplaatsen en kabels voor het windpark aangelegd. Tijdens het zomerseizoen (juli en augustus 2015) zijn er geen werkzaamheden en is het recreatiegebied gewoon bereikbaar. Vanaf eind september worden de windturbines geplaatst en dan zal weer alleen het strandpaviljoen bereikbaar blijven, de rest van het gebied zal opnieuw worden afgesloten tijdens de werkzaamheden. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in december 2015 voltooid en kan weer overal worden gerecreëerd.
 

Niet direct zichtbaar en hoorbaar
Het windpark zal bestaan uit vier windturbines van 3 MW en zal jaarlijks ongeveer 36.000.000 kWh produceren. De turbines zijn van het type Alstom Eco 110 (3MW). Ze krijgen een plaats in ruimtelijk en open gebied en zijn niet direct zichtbaar en hoorbaar voor bewoners. Op de bouwaanvraag voor het windpark kwamen dan ook geen bezwaren binnen. De eigenaar van het strandpaviljoen wordt tevens de beheerder van het windmolenpark.
 
Iedereen die die zich nu via www.qurrent.nl/windtegoed aanmeldt, ontvangt tot 2016 20 kWh per maand gratis.

 


 

Sponsoren en caravans gezocht voor internationaal LandArt Festival

Internationaal LandArt Festival 
 
VLAARDINGEN - Van 15 t/m 17 mei is de Vlaardingse Broekpolder het decor van een internationaal LandArt Festival dat georganiseerd wordt door de St. Cultuur & Recreatie Zuid-Holland, bureau Op Koers! en twee Nederlandse landart kunstenaars, Eric Pannenborg en Jack van der Ende. Dit unieke festival is één van de projecten die voortvloeien uit de inventarisatie van groenkansen die de Stichting Citymarketing Vlaardingen heeft laten maken in 2014. Meer info op www.landartvlaardingen.nl


Enkele impressies van LandArt  (foto: PR)


De organisatie is vol goede moed aan de slag gegaan en intussen zijn er al 10 internationale landartduo’s ingeschreven. Ook staat er een dijk van een programma waarbij het publiek gedurende 3 dagen zowel de totstandkoming, als het resultaat van de kunstwerken van natuurlijke materialen kan beleven.
Qua inhoud en deelnemers dus geen vuiltje aan de lucht, maar ook voor dit project geeft het vinden van dekking van de kosten in en rond Vlaardingen de organisatie de nodige kopzorgen.

Sponsoren
Het LandArt Festival biedt sympathieke, doeltreffende en betaalbare sponsormogelijkheden: bedrijven adopteren één van de deelnemende landenteams en hebben daarmee de mogelijkheid om zich met die nationaliteit te profileren. Ook zijn er diverse leuke en originele mogelijkheden voor personeel en relaties tijdens het festival. Een aantal bedrijven hebben dit ingezien en steunen, net als het Fonds Schiedam-Vlaardingen e.o., het LandArt Festival in Vlaardingen. Toch is momenteel zelfs de minimale invulling van het project nog niet gedekt. De organisatie is dus heel hard op zoek naar sponsoren die voor €2.500 een team willen adopteren. Daarnaast gaat de stofkam heel creatief door de begroting.

Caravans gezocht
Een van de creatieve oplossingen om de kosten verder te beperken, is om de internationale deelnemers niet in een hotel te laten overnachten, maar in een zelf opgezet LandArt kamp. Locatie is het door de St. Survival Vlaardingen beheerde terrein in het Klauterwoud. Die stichting werkt hier volop aan mee, maar de organisatie vraagt hiervoor ook hulp bij het Vlaardings publiek: men is op zoek naar 12 caravans te leen.

De caravans worden per team van woensdag t/m zondag ingezet als slaapplek op het bewaakte terrein van de St. Survival Vlaardingen. Iedere soort caravan is welkom, zo lang er maar twee slaapplekken in zijn. De organisatie garandeert een schadevrij gebruik en zorgt ervoor dat de caravan volledig schoon en fris weer retour gaat.
Mogelijke sponsoren en mensen die hun caravan voor dit bijzondere doel ter beschikking willen stellen kunnen mailen naar Marleen Keereweer via info@landartvlaardingen.nl of bellen met 010-4602640. Voor meer informatie kunt u kijken op www.Landartvlaardingen.nl.18 maart 2015
 

Burgemeester ontvangt twee helden uit Sommelsdijk
 
MIDDELHARNIS - Waarnemend burgemeester Jan Pieter Lokker van de gemeente Goeree-Overflakkee zette dinsdagmiddag 17 maart 2015 Sjoerd Robijn en Jurjen de Vos uit Sommelsdijk in het zonnetje. Sjoerd en Jurjen redden op dinsdagavond 10 maart een vrouw uit de auto nadat deze op de kop in de sloot was beland.


De jonge helden in het zonnetje gezet.

Op dinsdag 10 maart 2015 aarzelden de twee jongens geen moment toen ze om 22.30 uur een auto van de weg zagen raken, en vervolgens op de kop de sloot belandde. Ze zagen een vrouw in de auto die vol liep met water. De jongens sprongen de ijskoude sloot in. Met een ijzeren pijp sloegen ze de achterruit stuk om zo het slachtoffer uit haar benarde positie te bevrijden. Volgens de politie hebben de twee jongens het leven van de vrouw gered.
De burgemeester bedankte Sjoerd en Jurjen voor hun heldendaad. De jongens ontvingen een VVV bon.


17 maart 2015


Gezocht: opruimers zwerfafval buitengebied Goeree-Overflakkee
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Maakt u graag een wandeling of fietstocht door de mooie polders van Goeree-Overflakkee? Ergert u zich aan het zwerfafval in de bermen en zou u daar graag wat aan willen doen? Dan is de gemeente op zoek naar u!
 
Het tegengaan van zwerfafval staat hoog op de agenda bij de gemeente Goeree-Overflakkee. De gemeente is daarom het project ‘Extra aanpak zwerfafval’ gestart. Als onderdeel van het project is in samenwerking met leerlingen van CSG Prins Maurits uit Middelharnis gekeken hoe de hoeveelheid zwerfafval langs de schoolfietsroutes kan worden aangepakt. Ook Edudelta college is gestart met een onderzoek naar zwerfafval op de wandelroute naar de Agrimarkt. Op woensdag 25 maart doen vele basisscholen weer mee aan de actie van Nederland Schoon en gaan de leerlingen met prikkers en vuilniszakken de straat op om de buurt schoon te maken.
 
De gemeente Goeree-Overflakkee is nog op zoek naar mensen die als vrijwilliger mee willen helpen om het zwerfafval langs de dijken en in de natuurgebieden op te ruimen. Het idee is om mensen te werven die een zelfgekozen stukje landschap bijhouden. De gemeente wil in samenwerking met Staatsbosbeheer en Waterschap Hollandse Delta de zwerfafvalopruimers hierbij ondersteunen.
 
Aanmelden
Heeft u interesse om mee te helpen? Meld u dan aan bij Anne Marijke Elema, Beleidsadviseur Kern- en buurtgericht werken. Zij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 0187 of e-mailadres a.elema@goeree-overflakkee.nl. Wanneer meerdere mensen zich hebben gemeld, organiseert de gemeente een bijeenkomst om concrete afspraken te maken.


17 maart 2015

Dringend technische mensen gezocht voor nieuw Reparcafe

OOLTGENSPLAAT - zaterdag 21 Maart gaat het Repaircafe Ooltgensplaat van start. Openingstijden van 10.00 uur tot 14.30 uur in het Fort Prins Frederik aan de Havendijk 16 in Ooltgensplaat. Het zal geen officiële opening zijn maar een “pilot” om te zien of er animo genoeg is. Op de derde zaterdag van april is de officiële opening.


Iedereen is van harte welkom zaterdag met hun kapotte apparaat. Uiteraard zal er een kopje koffie klaar staan en wordt het publiek ontvangen door de gastdames. Zij helpen de bezoekers om een plekje te krijgen aan de tafel van een van de monteurs. De kosten? Niets!! Wel wordt gevraagd een vrijwillige bijdrage te storten, zodat er nieuw reparatie materiaal gekocht kan worden. Tevens wordt er DRINGEND gezocht naar technische vrijwilligers die handig zijn in het repareren van elektrische apparaten. Meld u aan en stuur een mailtje naar: repaircafeooltgensplaat@gmail.com  of kom langs op zaterdag 21 maart of op een volgende derde zaterdag van de maand! Er wordt momenteel druk gewerkt aan het opzetten van een website en facebookpagina. Nieuws hierover volgt op onze website.

 
15 maart 2015


Jorian Tanis Regio Kampioen op 1500m vrij
 
MIDDELHARNIS/SOMMELSDIJK - De Schotejil was afgelopen weekend op drie fronten actief. In Dordrecht was gelegenheid om limieten te behalen op de 50m-baan in voorbereiding op de Nationale Kampioenschappen. In Brielle werd een minioren/junioren wedstrijd gezwommen en in Den Haag werden de Lange Afstand Regio kampioenschappen gehouden.
 
Op de wedstrijd in Den Haag was er een klinkende lange baan prestatie voor Jorian Tanis, die Regio kampioen werd op  1500m vrij in 17.50.72. Op dezelfde wedstrijd was ook Lotte Middelbos succesvol met een 3e plaats op 400m wisselslag (5.44.47). Later zwom zij ook nog 800m vrij (10.51.30) evenals zus Manon Middelbos, die een tijd neerzette van 11.00.27.
 
In Dordrecht kwam vooral Elise Tanis erg sterk naar voren. Zij benaderde met 1.05.82 (3e over-all) het Nederlands record op de 100m vlinderslag op enkele hondersten. Ook op 200m vrij (2.15.10) stelde zij haar startbewijs voor de NK lange baan andermaal veilig. Jacob Mackloet zwom een ‘dubbel’ p.r. op 100m vlinderslag (1.25.46), evenals Lotte Tillema  (31.69) en Tamara de Ruiter (32.95) beiden op 50m vrij. Lotte Tillema dubuteerde bovendien op 800m vrij in 11.42.59. Frank v.d. Voordt zwom met een ‘wildcard’ ook 800m vrij in een prima 10.36.21.  
 
In Brielle zwommen Lyke Buscop en Laurens Kalle bij de minioren naar dubbele successen. Lyke werd 1e op 100m schoolslag (1.46.28) en 50m vlinderslag (50.45), en Laurens won de 100m vrij (1.28.87) en 100m rugslag (1.38.77). Verder werd Xander Vis 2e op 100m vrij (1.10.73), gevolgd door Leroy v.d. Groef in 1.14.30 (3e). Leroy eindigde later op 100m als 2e (1.22.34) en Xander als 3e op 100m vlinderslag (1.32.80). Marijn Vis zwom op 100m vrij naar de 3e plaats (1.34.61), terwijl Dena Vis 3e werd op 100m schoolslag (1.53.96). Jill Wielhouwer werd 3e op 50m vlinderslag (1.02.88). Christian Kalle zwom een mooi p.r. op 100m vrij (1.24.63). Bij de junioren werd Dylan v.d. Groef in een prima tijd 2e op 200m schoolslag (3.11.90). Bibi Middelbos werd 2e op 200m wisselslag (2.56.20).

 
 

15 maart 2015

Inleveren rommelmarktspullen bij de Exoduskerk

SOMMELSDIJK - Voorafgaand aan de grote rommelmarkt de Ontmoetingsdagen van vrijdagavond 6 en zaterdag 7 november 2015 kunt u zaterdag 28 maart en zaterdag 5 september tussen 9:00 en 11:00 uw rommelmarktspullen inleveren bij de Exoduskerk aan de Dorpsweg 97 te Sommelsdijk.
 
De belangstelling gaat uit naar goede, schone en verkoopbare spullen met uitzondering van grote meubelen. Eveneens vraagt de commissie van de Ontmoetingsdagen naar goede en schone kleding voor de kledingbeurs. De organisatie van de Ontmoetingsdagen van de Exoduskerk hoopt op uw steun en vrijgevigheid te mogen rekenen. Voor vragen: Ronald v.d. Reede 06-22 03 02 15 of Leen van Sliedrecht 06-20 59 13 95.


13 maart 2015


Trekvaart Belevingsroute

12 maart 2015

Lente op D’n Diek

MIDDELHARNIS - De lente is weer aangebroken. En dat is ook merkbaar in het winkelcentrum D’n Diek in Middelharnis. Zaterdag 28 maart staat het winkelcentrum in het teken van de lente. Het winkelcentrum is extra feestelijk ingericht en verschillende winkels spelen op een bijzondere manier in op de lente. Aan bezoekers wordt een paaseitje aangeboden. Kom en vier samen de lente op D’n Diek op zaterdag 28 maart.Gratis compost als beloning voor scheiden afval
 
MIDDELHARNIS/GOEDEREEDE - De inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee kunnen op zaterdag 21 maart, tijdens de landelijke compostdag, gratis onverpakte compost ophalen bij de milieustraten in Middelharnis en Goedereede. Met deze actie bedanken Indaver Nederland B.V. en de gemeente Goeree-Overflakkee de inwoners voor hun inspanning om organisch afval gescheiden aan te leveren. (RED. Gedurende elke werkdag, tijdens openingsuren is er gratis compost te scheppen)
 
Al jaren bieden inwoners groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) en groenafval (snoeihout, takken en gras) gescheiden van ander afval aan. Het afvalbedrijf Indaver Nederland B.V. verwerkt dit organisch afval tot compost. Compost is perfect voor gebruik in de tuin. De natuurlijke bodemverbeteraar stimuleert de groei van bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze, het reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem. Gemengd met tuinaarde is compost geschikt voor alle tuinplanten.
 
Goed voor milieu èn portemonnee
Het hergebruik van organisch afval heeft een positief effect op het milieu. Zo legt compost CO2 vast in de bodem, waardoor het niet vrijkomt in de lucht. Compost helpt dus in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Daarnaast bespaart composteren geld, omdat het een goedkope manier van afvalverwerking is.
 
Gratis compost afhalen
Inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee kunnen op zaterdag 21 maart gratis onverpakte compost ophalen op de milieustraten in Goedereede en Middelharnis. Er wordt geadviseerd om er op tijd bij te zijn, want op is op! Let op: de compost is niet verpakt. U moet dus zelf iets meenemen om de compost in te vervoeren (bijvoorbeeld een vuilniszak of een aanhanger).
 
Locaties
De milieustraat in Goedereede is gelegen aan de Provincialeweg 12B in Goedereede en is op zaterdag geopend van 09.30 tot 11.30 uur. De milieustraat Middelharnis is gelegen aan de Johannispolderseweg 19 in Middelharnis en is op zaterdag geopend van 09.00 tot 12.15 uur. 


11 maart 2015

Raadslid Maliepaard gaat verder met fractie onder eigen naam 
 
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Raadslid Rob Maliepaard van de gemeenteraad Goeree-Overflakkee heeft besloten om met onmiddellijke ingang te breken met de partij Goeree-Overflakkee Samen en verder te gaan als fractie Maliepaard.
 

Rob Maliepaard gaat verder als eenmansfractie

Reden voor deze stap is vooral het feit, dat bij hem een groeiende onvrede ontstond over met name het opereren van de voorzitter van GOS. Deze was in toenemende mate alleen nog maar bezig met zijn eigen zaak. Hierdoor ontstond een groeiende irritatie bij Maliepaard vanwege de belangenverstrengeling, die zo plaatsvond.
 
Het uitvoeren van zijn taak als raadslid werd en wordt volgens hem te vaak doorkruist door eigengereid operen van de voorzitter van GOS, die zich ogenschijnlijk alleen maar druk  maakt over zijn eigen zaak. Enige tijd geleden heeft hij deze voorzitter daarom gevraagd zich (desnoods voor bepaalde tijd) terug te trekken als voorzitter. Deze heeft dat categorisch van de hand gewezen, maar ook na dit “incident” is hij blijven opereren als eenling, zonder overleg of samenwerking.
 
Maliepaard heeft daarom nu de knoop doorgehakt en gaat vanaf nu in de raad verder onder de naam fractie Maliepaard. Alvorens deze beslissing te nemen heeft hij serieus nagedacht over de vraag of hij zijn zetel niet zou moeten inleveren in plaats van onder eigen naam door te gaan.
 
Maar er zijn veel redenen om dat niet te doen. Zo heeft hij de raadszetel die hij nu bezet, min of meer zelf “tot stand gebracht”. Hij heeft de partij zelf van de grond getild, kandidatenlijst samen-gesteld, de verkiezingscampagne betaald en uitgevoerd enz. enz. Als lijsttrekker van een tot dan onbekende plaatselijke partij is hij erin geslaagd de vereiste hoeveelheid stemmen te verzamelen. Die mensen hebben op hem gestemd.
 
Als raadslid heeft hij zich de afgelopen twee jaar beijverd om als eenmansfractie zo goed mogelijk alle verplichtingen die het raadslidmaatschap met zich meebrengt op een goede wijze na te komen.
Een van de zaken die daarbij een belangrijk rol heeft gespeeld is het van de grond krijgen van een onderzoek naar het reilen en zeilen van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie. Dit heeft op enig moment zelfs geleid tot zijn arrestatie. In de  hectische periode na zijn arrestatie merkt hij op straat en in de supermarkt dat mensen hem persoonlijk aanspreken en dingen van hem persoonlijk verwachten.
 
Ook daarom kan terugtrekken uit de raad niet aan de orde zijn. Dit zou funest zijn voor de voortgang van het proces dat op gang is gebracht om te komen tot dat diepgaand onderzoek naar de gang van zaken in het bestuur en het ambtelijke apparaat van de gemeente.


11 maart 2015

Gemeente en waterschap gaan wegen en sloten efficiënter onderhouden

Het maai- en baggeronderhoud en de gladheidbestrijding op Goeree-Overflakkee wordt efficiënter. Waterschap Hollandse Delta en de gemeente Goeree-Overflakkee hebben op 11 maart daartoe een intentieovereenkomst getekend. Door de intensievere samenwerking ontstaan voordelen bij de aanbesteding en uitvoering en wordt onderhoud op dezelfde manier uitgevoerd. Hierdoor blijft de bestaande kwaliteit behouden.

Zowel het waterschap als de gemeente voeren onderhoud uit in de openbare ruimte. Zo strooit het waterschap de wegen buiten de bebouwde kom en de gemeente doet dit binnen de bebouwde kom. Dit geldt ook voor maaien en baggeren. Dit gebeurt regelmatig naast elkaar. Nu de intentieovereenkomst is getekend, zullen beide partijen zich inspannen om daarin steeds beter samen te werken. De belangrijkste voordelen zullen ontstaan wanneer gezamenlijk nieuwe contracten met marktpartijen worden gesloten. Mogelijk zal in de toekomst, waar dit mogelijk is, ook worden samengewerkt bij het onderhoud van de wegen op Goeree-Overflakkee.
Dijkgraaf Geluk is blij met de ondertekening. ”Overheden hebben de plicht altijd te streven naar samenwerking en efficiëntie. Het is immers gemeenschapsgeld waarmee deze taken worden bekostigd. In de praktijk is intensiever samenwerken best nog wel eens lastig, maar ik ben blij dat we met de gemeente Goeree-Overflakkee deze overeenkomst daadwerkelijk hebben kunnen tekenen.” Ook wethouder Van der Vlugt is te spreken over de overeenkomst: “De gemeente en het waterschap hebben van oudsher banden met elkaar en dit heeft in het verleden al tot samenwerking op verschillende gebieden geleid. Met de ondertekening van deze overeenkomst breiden we de samenwerking verder uit, waardoor nog meer organisatorische en financiële voordelen ontstaan. Een goede ontwikkeling!”.
11 maart 2015

Gemeente en waterschap gaan wegen en sloten efficiënter onderhouden

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het maai- en baggeronderhoud en de gladheidbestrijding op Goeree-Overflakkee wordt efficiënter. Waterschap Hollandse Delta en de gemeente Goeree-Overflakkee hebben op 11 maart daartoe een intentieovereenkomst getekend. Door de intensievere samenwerking ontstaan voordelen bij de aanbesteding en uitvoering en wordt onderhoud op dezelfde manier uitgevoerd. Hierdoor blijft de bestaande kwaliteit behouden.

Zowel het waterschap als de gemeente voeren onderhoud uit in de openbare ruimte. Zo strooit het waterschap de wegen buiten de bebouwde kom en de gemeente doet dit binnen de bebouwde kom. Dit geldt ook voor maaien en baggeren. Dit gebeurt regelmatig naast elkaar. Nu de intentieovereenkomst is getekend, zullen beide partijen zich inspannen om daarin steeds beter samen te werken. De belangrijkste voordelen zullen ontstaan wanneer gezamenlijk nieuwe contracten met marktpartijen worden gesloten. Mogelijk zal in de toekomst, waar dit mogelijk is, ook worden samengewerkt bij het onderhoud van de wegen op Goeree-Overflakkee.
Dijkgraaf Geluk is blij met de ondertekening. ”Overheden hebben de plicht altijd te streven naar samenwerking en efficiëntie. Het is immers gemeenschapsgeld waarmee deze taken worden bekostigd. In de praktijk is intensiever samenwerken best nog wel eens lastig, maar ik ben blij dat we met de gemeente Goeree-Overflakkee deze overeenkomst daadwerkelijk hebben kunnen tekenen.” Ook wethouder Van der Vlugt is te spreken over de overeenkomst: “De gemeente en het waterschap hebben van oudsher banden met elkaar en dit heeft in het verleden al tot samenwerking op verschillende gebieden geleid. Met de ondertekening van deze overeenkomst breiden we de samenwerking verder uit, waardoor nog meer organisatorische en financiële voordelen ontstaan. Een goede ontwikkeling!”.
 11 maart 2015

Restaurant ‘t Anker sponsort zwemster Sophie de Jonge

Restaurant ’t Anker uit Dirksland ondersteunt zwemster Sophie de Jonge met een Arena wedstrijdbadpak. De Stellendamse 13 jarige Sophie zwemt al jaren mee in de Nederlandse top. Ze won meerdere nationale titels en verbrak een aantal Nederlandse- en kampioenschapsrecords.


Eigenaar/chef Den Eerzamen met Sophie (foto: PR)

Sinds dit jaar zwemt Sophie bij hoofdklasse vereniging WVZ uit Zoetermeer en neemt deel aan het KNZB TalentPlus programma en staat op de NOCNSF talentenlijst. Dat Sophie op deze jonge leeftijd zo bewust bezig is met haar sport spreekt restaurant eigenaar Willy den Eerzamen zeer aan.
Restaurant ’t Anker heeft een nieuw bedrijfslogo wat mooi op Sophie haar wedstrijdtrui staat. Sophie was zeer blij verrast dat de heer Den Eerzamen haar een wedstrijdbadpak cadeau  deed. Trots prijkt het bedrijfslogo op haar mouw tijdens de komende wedstrijden. Wie eens wil komen eten in het restaurant aan de Dirkslandse kaai is van harte welkom. Restaurant ’t Anker, Kaai 27, Dirksland. 0187-603650 www.facebook.com/ankerdirksland9 maart 2015

KunstPlus verhuist naar de overkant
 
OUDE-TONGE - KunstPlus was ongeveer anderhalf jaar te gast aan het Dabbeplein 11. Tijdens de verhuizing werd er schuin overgestoken naar Dabbestraat 40. Winkelwagens en kleine karren werden ter beschikking gesteld door diverse winkels. Vanaf 13 maart is iedereen weer welkom in de Galerie. Er wordt nieuw werk ingebracht, naast gedeeltelijk  bestaand werk bestaand werk. Openingstijden zijn als vanoud; vrijdag en zaterdag van 12.00 uur tot 17.00 uur
                                                     


9 maart 2015

Pluizende populieren gaan plat
 

NIEUWE-TONGE  – Met donderend geraas valt boom na boom. In een tiental jaren zijn de snelgroeiende populieren flinke bosreuzen geworden. De pluizende bomen geven de omwonenden  overlast.  De activiteiten van de buitendienst zijn een vervolg op de werkzaamheden van 2010 om het Nieuwe-Tongse bos om te vormen met duurzame inheemse bomen.De statige populieren vormden het frame van het bos. Maar na jarenlange klachten van omwonenden heeft de gemeente opdracht gegeven om de pluizende populieren om te zagen en te versnipperen voor de paden. Inmiddels staat er volop jonge aanwas van onder andere elzen, hazelaars en eiken. Het zal een gevarieerder bos opleveren, een echt bos. De pluizende vrouwelijke populieren zijn mogelijk bij vergissing aangeplant door Staatsbosbeheer  of verkeerd aangeleverd bij de aanleg van het bos. 

8 maart 2015

Schotejil promoveert naar landelijk B-competitie
 

De Schotejil heeft zich zaterdag in Papendrecht definitief bij de 5 beste ploegen weten te plaatsen in de C-afdeling van de Nationale Zwemcompetitie. Dit betekent voor de zwemmers uit Middelharnis automatisch promotie naar de B-competitie. De schotejil promoveerde ook al vorig jaar en mengt zich nu tussen de 75 beste ploegen van Nederland.
 
De Schotejil was tijdens de vierde en laatste competitiewedstrijd erg goed op dreef. Er werd een clubrecord verbeterd op 4x100m wisselslag door Elise Tanis, Lieske Zijlstra, Bibi Middelbos en Manon Middelbos in 4.54.31 (1e). Ook de jongens estafette 4x50m vrij met Jorian Tanis, David Kievit, Jacob Mackloet en Aron Paasse zwom naar de winnende tijd in 1.51.91. Op de persoonlijke nummers waren er winnende optredens voor Leroy v.d. Groef op 100m vrij (1.15.16), voor Jacob Mackloet op zowel 100m rug (1.08.98) als 100m schoolslag (1.20.85), voor Manon Middelbos op 100m schoolslag (1.21.08) en Elise Tanis op zowel 100m vrij (1.00.03)  als 200m rugslag (2.28.45). Verdere ere-plaatsen waren er voor Seffie Bakker op 50m vlinder (42.27) en 100m vrij (1.23.31), Manon Middelbos op 200m vrij (2.23.70), Luuk Kieviet op 100m schoolslag (1.26.82) en 200m vrij (2.22.13), Odette Holster op 100m schoolslag (1.27.16) en 100m rugslag (1.16.83), Aron Paasse op 100m rugslag (1.11.20) en 100m schoolslag (1.23.77), Lotte Middelbos op 200m rugslag (2.31.92) en 100m vrij (1.03.41), Jorian Tanis op 100m vrij (55.76) en 200m rugslag (2.22.36), David Kievit op 200m rugslag (2.29.36), Leroy v.d. Groef op 50m vlinderslag (40.61) en Lieske Zijlstra op 100m schoolslag (1.24.27). Bij de senioren zwom Theo Jan Tanis op de 200m wisselslag (2.24.39) naar de 3e plaats en Marjon van Kempen werd tot haar eigen verbazing 2e op de 100m rugslag in 1.12.16. Vermeldenswaardig zijn de tijdsverbeteringen van Yente van Wensen en Arinde Korpershoek, die op 100m vrij met resp. 1.45.95 en 1.53.91 p.r.’s zwommen van maar liefst ca. 25 seconden.
 6 maart 2015


Opknapbeurt begraafplaats Emmastraat
 
OUDE-TONGE - Dinsdag 17 februari startte de firma BamBam steenhouwers uit Leiden met het opknappen van de begraafplaats aan de Emmastraat in Oude-Tonge. In opdracht van de Stichting tot Behoud Begraafplaats Emmastraat herstellen zij de kapotte stenen. De gemeente Goeree-Overflakkee restaureert het toegangshek en egaliseert het terrein.
 
Het onderhoud en behoud van de begraafplaats is niet alleen belangrijk uit respect voor de nabestaanden. De historische begraafplaats uit 1809 is namelijk ook één van de weinige historische monumenten in Oude-Tonge. Omdat de begraafplaats in slechte staat verkeerde, richtten Eva Lassing, Piet van Schelven en Jaap van Nieuwenhuijzen in 2014 een stichting op tot behoud van de begraafplaats aan de Emmastraat in Oude-Tonge. Samen met de gemeente zorgt deze stichting voor het behoud en de renovatie van de begraafplaats.
Met behulp van een subsidie van het Welzijnsfonds Oostflakkee schakelde de stichting de firma BamBam steenhouwers in om de kapotte stenen te repareren. Daarnaast knappen vrijwilligers uit Oude-Tonge de niet leesbare en vervuilde stenen op. Het Welzijnsfonds Oostflakkee is een samenvoeging van twee eeuwenoude boedels, die van Bigge en Dabbe. Het fonds stelt geld beschikbaar voor projecten die de lokale gemeenschap ten goede komen. De gemeente zorgt voor de restauratie van het toegangshek en de egalisatie van het terrein.
 
Door de handen ineen te slaan, zorgen inwoners en de gemeente samen voor het behoud en de renovatie van de begraafplaats in Oude-Tonge. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stichting tot Behoud Begraafplaats Oude-Tonge via e-mail; behoudemmastraat@gmail.com.


4 maart 2015

Eilandgemeente heeft meeste Blauwe Vlaggen voor jachthavens ter wereld
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Goeree-Overflakkee is dé gemeente die wereldwijd de meeste Blauwe Vlaggen voor jachthavens had in 2014. In de jachthavens: Atlantica in Stad aan ’t Haringvliet, jachthaven van Middelharnis, Marina Herkingen, WSV Herkingen, Marina Port Zélande in Ouddorp, WSV Oude-Tonge en WSV Ooltgensplaat wappert de Blauwe Vlag prominent. “Een unieke prestatie waar wij als gemeentebestuur en waar de betrokken jachthaven-beheerders met recht trots op mogen zijn”, vertelt wethouder Arend-Jan van der Vlugt enthousiast.
 
De Blauwe Vlag is een exclusieve milieuonderscheiding die jaarlijks wordt uitgereikt aan meer dan 3500 stranden en Jachthavens in ruim 49 landen in Europa, Zuid-Afrika, Marokko, Nieuw Zeeland, Canada en het Caribisch gebied. De Foundation for Environmental Education (FEE) maakte onlangs bekend dat Goeree-Overflakkee als gemeente wereldwijd de meeste Blauwe Vlaggen heeft wapperen in jachthavens.
           
Internationale erkenning
Het mogen voeren van een Blauwe Vlag is een internationale erkenning voor de inspanningen die de jachthavenbeheerders leveren voor onder andere, een schone haven en voorzieningen, mooie natuur, goede sanitaire voorzieningen en een gezond milieu”, geeft Erik van Dijk van de Stichting Keurmerk, Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK) aan. “Het feit dat een Nederlandse gemeente - de gemeente Goeree-Overflakkee -  hiermee nu wereldwijd uitblinkt is echt heel bijzonder!”
 
Blauwe Vlag 2015
Of de gemeente deze toppositie in 2015 behoudt is nu nog niet bekend. Erik van Dijk hierover: “Of een jachthaven een Blauwe Vlag erkenning ontvangt wordt jaarlijks beslist door de internationale jury in Denemarken. Deze jury beslist dit op voordracht van nominaties die door de Nederlandse jury worden ingediend. De nationale jury heeft onlangs alle aanvragen voor 2015  behandeld en ik mag verklappen dat de aanvragen van al deze 7 jachthavens door de nationale jury omgezet zijn in een nominatie. Op 30 april aanstaande wordt tijdens de jaarlijkse Blauwe Vlag ceremonie, in Vlissingen, bekend gemaakt welk besluit de internationale jury genomen heeft. U begrijpt dat ik dan direct ga tellen, ook in de wereldwijde overzichten. Want ik ben er ook trots op dat we dit 2014 record in mijn land gevestigd hebben en hoop uiteraard op continuering hiervan.”
 
Unieke prestatie
“Het is een buitengewoon unieke prestatie van de betrokken jachthavenbeheerders en gemeentelijke medewerkers die jaarlijks zorgen voor de kwaliteit en de veiligheid in de jachthavens op ons eiland”, vervolgt wethouder Arend-Jan van der Vlugt. “Goeree-Overflakkee wordt hiermee als duurzame vakantiebestemming extra op de nationale en internationale kaart gezet. Want voor de toerist is de Blauwe Vlag internationaal hét herkenning- en kwaliteitssymbool voor duurzame en kwalitatief goede jachthavens.”
 
Duurzame toekomst
Deze bijzondere toekenning past heel goed in de visie en de duurzame doelstellingen van de gemeente Goeree-Overflakkee. Onze ambitie is om het meest duurzame eiland van Nederland te worden, we willen in 2020 energieneutraal zijn. Naast het Europese keurmerk Quality Coast Award dat we als Goeree Overflakkee al enkele jaren mogen ontvangen. Is het een heel mooie waardering dat Goeree-Overflakkee nu uitgeroepen wordt als gemeente met de meeste Blauwe Vlaggen voor jachthavens ter wereld”, aldus wethouder Arend-Jan van der Vlugt.
 
Feestelijke bijeenkomst
De betrokken jachthavenbeheerders werden op dinsdagmiddag 3 maart uitgenodigd door de gemeente Goeree-Overflakkee en de Stichting Keurmerk, Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK) voor een feestelijke bijeenkomst op de Menheerse Werf in Middelharnis. Tijdens deze bijeenkomst kregen zij namens het gemeentebestuur en de KMVK een mooi aandenken uitgereikt en werden zij even extra in het zonnetje gezet.
 
 

 

2 maart 2015

Nieuwe website voor gemeente Goeree-Overflakkee 
 
De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een nieuwe website. Een website, die er moderner uitziet dan de vorige en beter geraadpleegd kan worden via tablet en smartphone. Daarnaast  is de nieuwe website overzichtelijker ingericht, waardoor bezoekers de informatie makkelijker kunnen vinden.
 
Bezoekers van een website willen zo snel mogelijk informatie vinden en/of een taak afronden, zoals het aanvragen van een uittreksel, het doorgeven van een verhuizing of het maken van een afspraak. De informatie op een website moet daarom makkelijk te vinden zijn, vooral de informatie waar veel vraag naar is.
 
Toptakenwebsite
De oude website van de gemeente was voornamelijk ingericht volgens het principe: ‘zoveel mogelijk informatie plaatsen’. Daarbij werd nauwelijks rekening gehouden met de wensen of vragen van de bezoekers. De nieuwe website is ingericht volgens het ‘toptaken’ principe. Dat betekent dat de meest gezochte onderwerpen (toptaken) duidelijk zichtbaar of in ieder geval snel te vinden zijn. Er is een onderzoek uitgevoerd om te bepalen voor welke taken bezoekers naar de gemeentelijke website komen. Aan dat onderzoek hebben ruim 120 deelnemers (inwoners en ondernemers) meegewerkt. Op basis hiervan staan de meest gezochte onderwerpen op de startpagina. Deze toptakenlijst kan wijzigen. In de wintermaanden staat op de startpagina bijvoorbeeld informatie over gladheidsbestrijding. 
 
Voor alle schermformaten
Het gebruik van mobiel internet groeit. De gemeentelijke website wordt daarom niet alleen bezocht vanaf een vaste computer, maar ook met een laptop, tablet of smartphone. De nieuwe website past zich automatisch aan aan het scherm waarmee de bezoeker de website bekijkt. Dit betekent dat alle afbeeldingen, teksten en video’s op verschillende schermformaten even goed worden getoond.
 
Verbetering dienstverlening
Om de (digitale) dienstverlening van de gemeente nog verder te verbeteren wordt het aantal digitale formulieren (e-formulieren) verder uitgebreid. Met deze e-formulieren kunnen gemeentelijke producten en diensten via de website aangevraagd en (eventueel) betaald worden. Op dit moment zijn er al ruim veertig e-formulieren beschikbaar. Deze formulieren zijn te vinden via de knop ‘Online melden of aanvragen’ op de startpagina van de website.
 
Ideeën of tips
Heeft u nog ideeën of tips waarmee we de dienstverlening via de website verder kunnen verbeteren? Wij horen het graag! U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een e-mail sturen naar info@goeree-overflakkee.nl1 maart 2015

Welkome lange-baan ervaring voor Schotejillers 
 

MIDDELHARNIS - De zwemmers van de Schotejil hebben de afgelopen twee weekenden de nodige ervaring op kunnen doen op de 50m-baan in Dordrecht. Er werden 6 clubrecords en enkele tientallen persoonlijke records verbeterd tijdens resp. een limietwedstrijd en de Regio competitie. Clubrecords waren er voor Elise Tanis, Jorian Tanis en een tweetal estafetteploegen.
 
Op genoemde limietwedstrijd zwom Elise Tanis clubrecords op 50m vrij (28.59), 100m rugslag (1.11.63) en 100m vlinderslag (1.09.83). Jorian Tanis verbeterde het clubrecord op 200m rugslag (2.22.40). Persoonlijke records, zelfs t.o.v. de 25m-baan (dubbele p.r.’s), waren er o.a. voor Manon Middelbos en Lotte Tillema op 50m vrij in resp. 30.90 en 32.63. Lotte Tillema deed dit trouwens ook 200m vrij (2.37.04).  

Tijdens de competitiewedstrijd werden twee clubrecords verbeterd op 4x50m vrij door resp. Jacob Mackloet, David Kievit, Aron Paasse en Bradley Tjia (1.59.47) en door Lieske Zijlstra, Marjon van Kempen, Lotte Middelbos en Elise Tanis (1.59.86). Ook tijdens deze wedstrijd waren er dubbele p.r.’s andermaal voor Manon Middelbos op 400m vrij (5.17.39), Bradley Tjia op 50m schoolslag (40.33), Tamara de Ruiter op 200m vrij (2.35.06), Dylan v.d. Groef op 50m vrij (32.60), Xander Vis op 50m vrij (33.36) en opnieuw Lotte Tillema op 50m vrij (31.96).
Ereplaatsen waren er voor Manon Middelbos (1e) op 100m rugslag (1.17.13), Elise Tanis (3e) op 200m vrij (1.19.95) en Lieske Zijlstra (3e) op 50m vrij (31.32).28 februari 2015

Intiem optreden bij KunstPlus van Gerard Cleton en Eric Esche
 

OUDE-TONGE - Gerard Cleton, ‘Roots’-muzikant trad vrijdagavond op in de Pop Up Galerie van KunstPlus in de Dabbestraat. Ook begeleidde hij muzikaal de poëzie van Eric Esche. Daarna speelden beide kunstenaars samen enkele oude nummers waaronder een nummer van Bob Dylon. Het was het laatste optreden op deze locatie, aangezien de galerij verhuist naar de overkant van de straat, naast de Bruna.


Eric Esche en Gerard Cleton

Tussen prachtige en gevarieerde kunstvoorwerpen van meerdere Flakkeese kunstaars en Schouwse kunstenares Danielle Orelio, was een klein podium gecreëerd. De gasten werden verwend met hapjes en drankjes. Muzikant Gerard Cleton nam de toeschouwers mee op een reis naar de blues uit het Amerika van de vijftiger en zestiger jaren. Hij vertelde bij elk nummer over de herkomst en de zanger. Er volgden nummers van Big Bill Broonzy, Bob Dylan en James Taylor. Cleton vertelde over de herkomst van zijn gitaren waaronder een akoestische gitaar en een dobrogitaar met sterke resonantie. Eric Esche uit Ouddorp nam de toeschouwers in zijn gedichten mee op reis naar het oude Indonesië en andere gebieden, waarbij de zee, de geuren en zijn vader een belangrijke plaats innemen. Hij benadrukte dat ieders optiek en ervaring anders is, al maak je hetzelfde mee. Aan het eind van de avond speelden beide kunstenaars samen nog enkele songs.


 27 februari 2015

Gemeente en DVV’09 werken samen om zwerfafval tegen te gaan
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Dinsdagavond 24 februari 2015 ondertekenden voorzitter Rob van Gils van de voetbalvereniging DVV’09 en wethouder milieu Piet Koningswoud van de gemeente Goeree-Overflakkee de intentieverklaring extra aanpak zwerfafval. Met deze ondertekening verklaren de gemeente en DVV’09 dat zij samen gaan werken om zwerfafval op het sportcomplex in Dirksland tegen te gaan en hergebruik van afvalstoffen te bevorderen.
 
In november 2014 nam voetbalvereniging DVV’09 contact op met de gemeente
Goeree-Overflakkee. De vereniging zamelde al actief zwerfafval in, maar vogels haalden continu het ingezamelde afval uit de afvaltonnen en verspreidden het over het complex. Na overleg bleek het plaatsen van verschillende minicontainers langs de velden de oplossing voor dit probleem. De gemeente heeft de voetbalvereniging in het kader van het project ‘Extra aanpak zwerfafval’ twintig minicontainers geschonken. Op de containers zitten stickers in de clubkleuren van DVV’09 met het opschrift ‘Zo houden wij onze club schoon’, die gratis zijn geleverd door de Stichting Nederland Schoon. De containers zijn eigendom van de vereniging. De vereniging zorgt voor een schoon sportcomplex en voert het zwerfafval af via de bedrijfscontainer.
 
Project ‘Extra aanpak zwerfafval’
Het tegengaan van zwerfafval staat hoog op de agenda bij de gemeente
Goeree-Overflakkee. Om het zwerfafval tegen te gaan is de gemeente gestart met het project ‘Extra aanpak zwerfafval’. Dit project bestaat uit meerdere onderdelen, waaronder: lessen op de basisscholen, projecten voor het voortgezet onderwijs, opruimdagen stranden samen met leerlingen van de basisscholen en de verenigingen, plaatsen van extra inzamelmiddelen in de kernen, inzet van zogenoemde Walking Bins tijdens de Omloop en de ondertekening van intentieverklaringen met scholen en verenigingen. Het project ‘Extra aanpak zwerfafval’ wordt bekostigd uit het door de gemeente ontvangen bedrag uit het Afvalfonds Verpakkingen.
 
Duurzaamheid
Voetbalvereniging DVV’09 is al erg actief op het gebied van duurzaamheid. Zo is de vereniging bezig met het opstellen van een duurzaamheidsplan, waarvan energiebesparende maatregelen als zonnepanelen een onderdeel uitmaken. Ook doet de vereniging mee aan de verkiezing ‘Schoonste Club van Nederland’. En is DVV’09 één van de twee verenigingen op Goeree-Overflakkee, die geselecteerd is om mee te doen aan een landelijke proef om de vrijkomende kunststofverpakkingen apart in te zamelen. De andere vereniging die hiervoor is geselecteerd is MSV&AV Flakkee.


25 februari 2015 Algemeen Dagblad regio editie.
23 februari 2015


Inloopbijeenkomst Ouddorp-Bad op donderdag 12 maart 2015
 
OUDDORP - De gemeente Goeree-Overflakkee, de Provincie Zuid-Holland en diverse ondernemers werken aan een integrale gebiedsontwikkeling in Ouddorp. De insteek is om Ouddorp een nieuwe impuls te geven. Om de inwoners en de ondernemers van Ouddorp en andere geïnteresseerden te informeren over deze plannen en ontwikkelingen organiseert de gemeente samen met de Provincie Zuid-Holland en diverse projectontwikkelaars een inloopbijeenkomst op donderdagavond 12 maart in het Fletcher hotel Duinzicht in Ouddorp.
 
De inloopbijeenkomst start om 19.30 uur. Er is geen plenair gedeelte, het betreft een vrije inloop. Tussen 19.30 uur en 21.30 uur is bij de verschillende stands/informatiehoeken informatie te verkrijgen over de diverse ontwikkelingen en plannen in het gebied. Naast vertegenwoordigers van de gemeente, de Provincie Zuid-Holland en diverse projectontwikkelaars is Wethouder Frans Tollenaar als verantwoordelijk portefeuillehouder gedurende de gehele avond aanwezig.
 
Ontwikkelingen en plannen
Binnen de gebiedsontwikkeling ‘Ouddorp Bad’ willen de initiatiefnemers het kenmerkende gebied tussen Ouddorp en het strand verder ontwikkelen. Dit gebeurt onder meer in samenwerking met Natuurmonumenten. Naast het opnieuw ordenen van bestaande recreatieterreinen, de ontwikkeling van nieuwe dag- en verblijfsrecreatieve voorzieningen wordt ook de ruimtelijke kwaliteit van het gebied versterkt en de herkenbaarheid en beleefbaarheid van het landschap vergroot. Ook zijn er plannen om de bereikbaarheid van Ouddorp te vergroten, onder meer door de Vrijheidsweg opnieuw en anders in te richten. De plannen voor de diverse ontwikkelingen in Ouddorp beginnen inmiddels concrete vormen te krijgen.
 
Meer informatie
Meer informatie over de inloopbijeenkomst is verkrijgbaar bij Erik Roeland, via e.roeland@ggo.nl of via 0187 - 47 53 46.


20 februari 2015

Uitbreiding service van Kringloopwinkel Goed voor Goed en Repaircafe Middelharnis!

MIDDELHARNIS - Vanwege klachten van klanten over de slechte bereikbaarheid van het industrieterrein hebben het Repaircafe en Kringloop winkel Goed voor Goed  hun service uitgebreid met een HAAL en BRENG Service op de eerste zaterdag van de maand, van 10.00 uur tot 13.00 uur. Goed voor Goed hoopt met deze pilot tegemoet te komen aan het vervoersprobleem van sommige klanten.

Vanaf zaterdag 7 maart start deze service tussen de nieuwe kringloop winkel aan de Lijnbaan in het centrum van Middelharnis en de Kringloopwinkel en Repaircafe in het industrieterrein aan de Simon Stevinweg 49. Men kan zich aanmelden voor de eerste zaterdag van de maand, via een mail naar info@goedvoorgoed.nl  met vermelding van naam, telefoon en tijdstip van aanwezigheid bij de winkel aan de Lijnbaan en indien van toepassing, ook graag vermelding van het te repareren  apparaat. Het is ook mogelijk aan te melden ter plekke aan de balie van de winkel aan de Lijnbaan op de eerste zaterdag van de maand.  Bij uitzondering kunt u verzoeken om thuis gehaald en gebracht te worden! (onder voorbehoud van drukte en beschikbaarheid) Dit geldt voorlopig alleen in de woonkern Sommelsdijk en Middelharnis. Alle service is gratis maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.


20 februari 2015

Gemeenteraad Goeree-Overflakkee stemt unaniem in met toekomstvisie eiland
 
De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee is tijdens de raadsvergadering van 12 februari unaniem akkoord gegaan met de toekomstvisie voor de gemeente, de Eilandvisie. Hiermee beschikt de gemeente over een heldere langetermijnvisie waar iedereen zich op kan richten en die de kaders biedt voor de besluitvorming van de gemeente.
 
Met deze visie kunnen de maatschappelijke opgaven waar het eiland voor staat, samen worden opgepakt. De inwoners van Goeree-Overflakkee worden hierbij vanzelfsprekend betrokken. Dit is ook gebeurd bij de ontwikkeling van deze nieuwe visie, waar de bewoners en de stakeholders tijdens twee bijeenkomsten hebben meegedacht over de toekomst van het eiland. De Eilandvisie is samengevat in een animatie die via http://www.goeree-overflakkee.nl/eilandvisie/animatiefilm is te zien. Er is ook een digitale versie van de Eilandvisie gemaakt: http://www.goeree-overflakkee.nl/eilandvisie/magazine
 
De Eilandvisie
Centraal in de visie, staan behoud en versterking van de leefbaarheid en van de identiteit van het eiland, de eilanditeit. Nu al worden eigenheid, traditie en identiteit van het eiland succesvol gecombineerd met duurzaamheid, innovatie en het leggen van verbindingen. De Eilandvisie versterkt en concretiseert deze ontwikkelingen, waarbij wordt uitgegaan van de eigen kracht van het eiland. De focus ligt op de zelfvoorzienendheid van het eiland, waarbij de strategische ligging tussen Rotterdam en Antwerpen goed wordt benut.
 
Koploper in duurzame energie
De visie schetst Goeree-Overflakkee als eiland van rust en ruimte waar mensen naar volle tevredenheid wonen, werken en recreëren. Weg van de hectiek van de stad, dichtbij alle stedelijke voorzieningen. Innovatie in visserij, landbouw, recreatie en zorg staan centraal. Onderwijs op hoog niveau en brede zorg bieden werk en kansen op maatschappelijke participatie. Goeree-Overflakkee wil koploper zijn in duurzame energiewinning en besparing.
 
Zes strategische kernthema’s
Vanuit de visie zijn zes strategische kernthema’s geformuleerd als de leidraad voor de toekomst:
1.    De eilanditeit, het behoud van de unieke identiteit van het eiland.
2.    De maatschappelijke balans, de versterking van de sociaaleconomische vitaliteit en het behoud van een voldoende zorg- en voorzieningenniveau.
3.    De kwaliteit, van leven en van groei.
4.    Duurzaamheid, Goeree-Overflakkee kan en wil het meest duurzame eiland worden.
5.    Innovatie, de vestigingsvoorwaarde voor bedrijven en onderwijs en dus als bron voor werkgelegenheid.
6.    Verbindingen, de versterking daarvan op het eiland en met de metropolen Rotterdam en Antwerpen, zowel sociaal, fysiek als digitaal. Deze thema’s hebben elk een toetsvraag.
Deze kernthema’s fungeren als zeef voor alle beleidsplannen,  beleidsvoornemens en initiatieven, zodat  toekomstige plannen altijd binnen de Eilandvisie vallen.
 
“Groot draagvlak de beste basis voor de volgende stappen”
Arend-Jan van der Vlugt, de verantwoordelijk wethouder Innovatie, Duurzaamheid, Gebiedsmarketing en Evenementen, reageerde uiterst positief op het unanieme besluit van de gemeenteraad: “Nu de Eilandvisie is vastgesteld kunnen we voortvarend aan de slag om van Goeree-Overflakkee het unieke, vitale en duurzame eiland van de toekomst te maken. Dit kunnen we als gemeente uiteraard niet alleen. We zoeken hierbij graag de samenwerking op met ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties.”
 
 19 februari 2015


Vooraankondiging inspraakavond detailhandelsvisie
 

GOEREE - OVERFLAKKEE - Alle ondernemers van Goeree-Overflakkee zijn op woensdagavond 25 maart om 19.30 uur van harte welkom op de inspraakavond voor de concept-detailhandelsvisie Goeree-Overflakkee. Deze wordt gehouden in het gemeentelijk Bestuurscentrum Het Rondeel.

De detailhandelsvisie is de afgelopen weken door de werkgroep Detailhandel van FOGO in samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee opgesteld. De concept-visie is reeds gedeeld en besproken met het Algemeen Bestuur van FOGO.Tijdens de inspraakavond op 25 maart presenteert de werkgroep Detailhandel haar plannen op het gebied van retail voor Goeree-Overflakkee voor de komende jaren. De aanwezigen krijgen de gelegenheid om vragen te stellen over de concept-visie en de verdere gang van zaken. Aan de hand van de input en discussie die wordt geleverd kan de detailhandelsvisie vervolgens verder worden aangescherpt. Nadien zal het document aan het college van B&W worden voorgelegd. Tot slot wordt de visie definitief gemaakt en ter goedkeuring met de gemeenteraad gedeeld. Het bestuur van FOGO is zeer content met de snelheid en zorgvuldigheid waarmee de concept-detailhandelsvisie tot stand is gekomen. Het verstevigt de positie van FOGO en de samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee.

Graag vernemen we van u of u de 25e maart aanwezig bent. Dit kunt u doorgeven via secretariaat@fo-go.nl.

 


17 februari 2015
 

Wecycle en Repair Café houden afgedankte apparaten uit vuilnisbak

Elektrische apparaten die niet meer te repareren zijn, moeten niet worden weggegooid maar ingeleverd voor recycling. Dat is de boodschap die recycleorganisatie Wecycle en Stichting Repair Café voortaan actief uitdragen naar de bezoekers van Repair Cafés in Nederland.

Jaarlijks gaan miljoenen kilo’s aan vooral kleine afgedankte elektrische apparaten verloren voor recycling, omdat ze verdwijnen in de vuilnisbak. Wecycle en Stichting Repair Café willen dit tegengaan. In de ca. 260 Nederlandse Repair Cafés krijgen bezoekers voortaan informatie over het verantwoord inleveren van afgedankte elektrische apparaten bij hun gemeente of bij een winkel met een Wecycle-inleverbak. Ook kunnen organisatoren van de Nederlandse Repair Cafés voor hun bezoekers de Jekko-inzamelbox voor thuis gratis bestellen.

Jan Vlak, directeur Wecycle, over de samenwerking:”De consument bepaalt hoe lang hij een apparaat gebruikt. Repair Cafés helpen om apparaten langer te laten werken door ze te repareren. Maar als een apparaat niet meer kan worden gerepareerd en het wordt afgedankt, dan is inleveren voor recycling het devies. Ik ben verheugd dat we onze boodschap samen met Stichting Repair Café naar de bezoekers van de Repair Cafés uitdragen.”

Martine Postma, directeur Stichting Repair Café, over de gemaakte afspraken:”Door samen te werken met Wecycle bieden we de bezoekers van Repair Cafés in Nederland een extra service. Gemiddeld 70 procent van de reparaties in Repair Cafés is succesvol; 30 procent niet. Ook bij elektrische apparaten lukt de reparatie soms niet. In zulke gevallen is het goed om bezoekers actief te wijzen op het nut en de noodzaak van verantwoorde recycling.”

Kleine elektrische apparaten laat Wecycle zo goed mogelijk recyclen. Grondstoffen worden voor 80 procent hergebruikt en schadelijke stoffen worden verantwoord verwijderd.

Over Stichting Repair Café
Stichting Repair Café heeft als missie om repareren op een moderne manier terug te brengen in de lokale samenleving. De stichting, opgericht in 2010 in Amsterdam, doet dat door lokale groepen vrijwilligers over de hele wereld op weg te helpen met hun eigen Repair Café – een regelmatig terugkerende repareerbijeenkomst voor en door buurtbewoners op vrijwillige basis. De stichting heeft sinds 2011 al ruim 700 Repair Café-groepen helpen opstarten, waarvan 260 in Nederland. Het aantal organisatoren groeit nog elke dag. Meer informatie: repaircafe.nl en repaircafe.org.

Over Wecycle
Wecycle is de stichting die sinds 1999 de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste) in Nederland organiseert. Wecycle garandeert optimale recycling van alle e-waste. De stichting onderhoudt een landelijk dekkend inzamelnetwerk door samen te werken met gemeenten, winkels, kringloopbedrijven, installateurs en kinderboerderijen. Wecycle werkt in opdracht van ruim 1.500 producenten en importeurs. Meer informatie: wecycle.nl.16 februari 2015

‘Wat jij niet wil dat jou geschiedt… ’

Tweede serie Stolpersteine gelegd  op Goeree-Overflakkee

MIDDDELHARNIS – “Het was een dag met een gouden randje”. Joost van der Pol, voorzitter van het Paul van Hessenfonds kijkt terug op een bijzondere dag. Kunstenaar Gunter Demnig plaatste 21 Stolpersteine voor de woningen van weggevoerde joodse inwoners van Middelharnis en Oude-Tonge.

Maandagochtend was de ontvangst in het Diekhuus van een groot gezelschap nabestaanden, bestuursleden van de Lionsclub en het Paul van Hessenfonds, leerlingen VWO van de Prins Maurits Scholengemeenschap en andere belangstellenden. Piet de Man is initiatiefnemer van het project om Stolpersteine te plaatsen op Goeree/Overflakkee. Zijn buurmeisje werd weggevoerd in de oorlog en dat maakte grote indruk op hem.Piet de Man leest over de weggevoerde bewoners van het pand aan de Westdijk, waar nu de winkel van familie Reedijk is.

Het ‘gouden randje’ van deze dag kwam niet door het schitterende zonnetje, maar vooral door de onverwachte, mooie gebeurtenissen. Zoals het poezie-album van mevrouw Anna Huizer (90) met een gedichtje, geschreven door de weggevoerde Levi de Winter, haar toenmalige buurjongen. Zij kwam naar de plechtigheid op de Molendijk in Oude-Tonge en las het gedicht voor, geflankeerd door nabestaanden van de familie De Winter. 


Mevrouw Huizer leest voor uit haar poezie-album


Het versje geschreven door Levi de Winter in 1937.In Middelharnis sprak mevrouw Antoinette Katzenstein – Hertogs (88) over haar weggevoerde familieleden.

Het project Stolpersteine is bedacht door de Duitse kunstenaar  Gunter Demnig. Hij brengt gedenktekens aan op het trottoir voor de huizen van mensen die door de nazi´s verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn. Deze Stolpersteine herinneren onder andere aan Joden, Sinti en Roma, mensen met een andere politieke overtuiging, homoseksuelen, gehandicapten en Jehova´s getuigen.


Gunter Demnig, kunstenaar uit Berlijn startte in 1993 zijn project Stolpersteine.

Demnig noemt de steentjes, die een messing top hebben, waarin de namen en gegevens van de weggevoerde joden staan, Stolpersteine omdat je erover struikelt met je hoofd en je hart, en je moet buigen om de tekst te kunnen lezen. Eind 2014 waren er al 50.000 geplaatst in West Europa.


450 steentjes worden er per maand gemaakt.

Vorig jaar werden de eerste vijftien stenen geplaatst en de verwachting is dat volgend jaar nog 21 stenen worden geplaatst, zodat van alle 57 weggevoerde Joodse mensen, de namen herinnerd zullen worden. Het wordt allemaal mogelijk gemaakt door het Paul van Hessenfonds, een fonds opgericht door de Lionsclub Goeree-Overflakkee.
 

 Sloop synagoge Middelharnis zwarte bladzij

Woensdag 16 april 2014 hield de vereniging Streekmuseum haar jaarvergadering in het oude raadhuis van Middelharnis. Museumsecretaris Jan Both gaf na het huishoudelijk gedeelte een indrukwekkende lezing over het Joodse leven op het eiland. Het leed van de Joodse mensen dat zich tijdens de Tweede Wereldoorlog over het eiland voltrok, is nauwelijks voorstelbaar. Zes miljoen mensen in koelen bloede vermoord…  

Vanzelfsprekend kwam in de lezing van Jan Both ook de synagoge van Middelharnis ter sprake. Een gebedshuis dat in opdracht van de gemeente Middelharnis in 2007 tegen de vlakte ging. Dat riep bij mij de vraag op hoe wij in Nederland in het algemeen, en op Goeree-Overflakkee in het bijzonder, zijn omgegaan met het weinige Joods cultureel erfgoed dat ons na de Tweede Wereldoorlog nog restte. Op www.siger.org vond ik antwoorden op die vraag en wel in het hoofdstuk ‘Joodse geschiedenis in kaart. Joden in de Mediene’.

Siger.org: “…In de achttiende eeuw ontstaat naast ‘Mokum’ de ‘Mediene’. Hiertoe worden alle joodse gemeenten (‘killes’) buiten Amsterdam gerekend, zo ook die in Heenvliet, Middelharnis, Ommen en Hoorn. Elke ‘kille’ moet voor een gebedsdienst minimaal tien mannen van 13 jaar of ouder hebben. Meestal dient eerst een kamer in een woonhuis als plaats voor die dienst. Pas later worden synagoges gebouwd. Daarnaast zijn een ritueel bad (‘mikwe’) en een begraafplaats vereist en is een schoollokaal gewenst. Iedere joodse gemeente dient door interne belastingen, offergelden en boetes haar eigen voorzieningen aan te kopen en te beheren. De gekozen bestuurders (‘parnassiem’) stellen reglementen op die door de plaatselijke overheid goedgekeurd moeten worden. Afhankelijk van de middelen beschikt de gemeente over een rabbijn, een voorzanger, een onderwijzer en een ritueel slachter. Vaak worden meerdere functies gecombineerd. Als na het verlenen van gelijke burgerrechten in 1796 de joden zich vrij kunnen vestigen, ontstaan verspreid over Nederland een groot aantal nieuwe joodse gemeenten. De mediene beleeft haar hoogtepunt na het midden van de negentiende eeuw. Zo telt in 1869 Heenvliet 54 joden, Middelharnis 152 joden, Ommen 72 joden en Hoorn 433 joden.

Eind negentiende eeuw begint de neergang van de ‘mediene’, behalve in plaatsen die zich duidelijk industrieel ontwikkelen. Naast joodse liefdadigheidsinstellingen ontstaan daar culturele en politieke verenigingen, al dan niet van zionistische signatuur. In de eerste decennia van de twintigste eeuw verliezen veel kleinere ‘killes’ hun autonomie of ze worden opgeheven, zoals die van Heenvliet. In de jaren dertig wordt de synagoge van Hoorn alleen nog bij speciale gelegenheden gebruikt. Meer nog dan voorheen fungeert Amsterdam als het zwaartepunt van joods Nederland.

Door de nazi-terreur in de bezettingsjaren blijft er van het joodse leven in de ‘mediene’ niet veel meer over. Na de oorlog verdwijnen ook veel voormalige synagogen, meestal wordt later wel een gedenksteen geplaatst. De sjoel van Ommen wordt verkocht en in 1951 afgebroken. Die van Heenvliet wordt na de watersnoodsramp in 1953 gesloopt, ter plekke rest alleen nog een deel van de ‘mikwe’. De synagoge van Hoorn is 1953 aan de gemeente verkocht en daarna afgebroken. De synagoge in Middelharnis doet na de oorlog dienst als café, discotheek en kledingwinkel. Begin 2007 gaat de oude sjoel van het eiland Goeree-Overflakkee alsnog tegen de vlakte...”  
Daarvoor verantwoordelijk de toenmalige burgemeester en wethouders van de gemeente Middelharnis die de sloop van de synagoge in 2007 verordonneerde . In 2009 schreef ik naar aanleiding van deze cultuurbarbarij onderstaande brief aan het Eilanden Nieuws. Nogmaals voor de duidelijkheid, mijn ingezonden brief was een reactie op de burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente Middelharnis die het bevel hadden gegeven de synagoge te slopen.

Te Middelharnis is een synagoge afgebroken
 
Vrijdagavond 11 september 2009 werd aan de haven van Middelharnis een monument onthuld. Met daarop een gedicht van dichter Ed. Hoornik: Te Middelharnis is een kind verdronken. Hoornik schreef dit gedicht naar aanleiding van een artikel in het Algemeen Handelsblad de dato 18 juli 1938. Toen bekend werd dat het overleden kind Adri Krijgsman was, hebben diverse notabelen van onze gemeente zich ingezet om dit gedicht in Middelharnis aan de haven geplaatst te krijgen. Ter plekke maakten belangstellenden kennis met een stukje eigen geschiedenis van onze enige socialistische wethouder Bert Kleingeld en niet te vergeten de eigen dichtsels van onze enige echte eilandelijke poëet Rien Vroegindeweij. Zo kreeg de persoonlijke tragedie van de familie Krijgsman op 09/11 een extra dimensie. Ook voor een ieder zichtbaar dat onze gemeente in het rijke bezit is van bestuurders met een antenne voor menselijk leed en een hart dat wagenwijd  openstaat voor cultuur.  
 
Ik moest tijdens de herdenking rond het monument onwillekeurig denken aan dat andere historische monument: de plaquette op de gevel van de voormalige synagoge op de Dijk die op 27 april 1995 door rabbijn Soetendorp werd onthuld. De synagoge bestond in 1892 vijftig jaar. In 1942 honderd jaar. Het jaar dat de eerste Flakkeese joden werden weggevoerd naar de vernietigingskampen. Na de oorlog deed dit historische gebedshuis een tijd dienst als café en discotheek. En nog weer later als kledingwinkel. Ik moest bij de nu zichtbare persoonlijke tragedie van de familie Krijgsman dus onwillekeurig denken aan de onvoorstelbare tragedie achter die zwartmarmeren plaquette op de dijk: de tragedie van de joodse bevolking van Middelharnis. 
 
Mijn gedachten gingen terug naar het onvergetelijke interview dat Kees van Rixoort in Eilanden Nieuws had met mevrouw Buytendijk-Verburg: “…Wat blijft – ook na al die jaren – is de herinnering aan de Joden van Middelharnis en hun noodlottige geschiedenis. Mevrouw Buytendijk-Verburg, op haar hoge leeftijd gezegend met een uitzonderlijk geheugen, draagt die geschiedenis met zich mee. Net als het beeld van het ‘Jodenkerkhof’ met de in oorlogsjaren aangebrachte tekst ‘Hier mogen ze blijven’...” Echter niet de synagoge, dat kleine kerkje, niet veel groter dan een huiskamer, met witte muren die definitief uit het straatbeeld is verdwenen. “Een schande,” besloot mevrouw Buytendijk-Verburg. Een schande is wel wat erg mild uitgedrukt. Een pikzwarte bladzijde in de geschiedenis van de gemeente Middelharnis, zou ik zeggen. 
 
Het doet me daarom goed dat onze huidige bestuurders zich het lot van de kleine Adri Krijgsman ruim zeventig jaar na dato nog immer aantrekken. Dat past in het beeld van de ‘nieuwe’ bestuurders die zich vandaag de dag bezig houden met het bepalen van beeldbepalende panden, met het aan banden leggen van de overvloedige belettering des middenstands, met het uit historisch besef opwerpen van aardewallen tegen panden van bewoners die dat niet willen. Met deze nieuwe lichting bestuurders zou het enige pand dat stond voor de noodlottige geschiedenis van de joden van Middelharnis er nog staan. En zou dus niet tegelijkertijd met ons historisch besef met de grond zijn gelijkgemaakt…
 
Frans Evers
 
 
Stichting tot Bescherming Dorpsgezicht uit protest niet aanwezig bij het terugplaatsen gedenksteen op plaats van Joodse Synagoge


De Plaquette is het enige dat nog herinnert aan de synagoge van Middelharnis.


De Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht waardeert het terugbrengen van de zwart marmeren gedenksteen overeenkomstig het besluit van B&W. Een gedenksteen uit 1995 die herinnert aan de voormalige Joodse synagoge aan het Zandpad van Middelharnis. Dit ondanks de vertraging van een aantal maanden en het feit dat de steen niet wordt teruggeplaatst in een stukje weer op te bouwen oude muur, zoals de projectontwikkelaar zelf indertijd had voorgesteld. De Stichting is echter niet ingegaan op de uitnodiging om bij de terugplaatsing van de gedenksteen aanwezig te zijn vrijdag 20 maart 2009. De reden hiervoor is dat het in haar ogen geen feestelijke gebeurtenis is, omdat de voormalige Joodse synagoge in zijn geheel is afgebroken. Van de voormalige synagoge (later Zeeman) was een groot deel van de muren nog authentiek, en het originele dak (de hemel) was nog intact en bepaald niet kuisverrot, zoals indertijd in de pers was vermeld. Noch de projectontwikkelaar noch de gemeente hebben helaas van hun mogelijkheden gebruik willen maken om dit stukje religieus erfgoed voor Goeree-Overflakkee te behouden, aldus de stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht. 
Bron: www.flakkeenieuws.nl/nieuws/2259.
 

De joodse begraafplaats aan de Hobbemastraat/Hoflaan.

Het zal dan niet lang duren of de eerste deportaties vinden plaats. In totaal worden in de jaren 1942-1943 tweeënzestig Joden van het eiland weggevoerd, zeven weten onder te duiken, waarvan zes de oorlog overleven. Uit de opgaven van het Rode Kruis blijkt, dat zij veelal binnen drie dagen na aankomst in de vernietigingskampen om het leven zijn gebracht. Op de joodse begraafplaats te Middelharnis staat een herdenkingsmonument met behalve de namen van de slachtoffers van de oorlog het opschrift: ‘Ter nagedachtenis van de Joodse ingezetenen, die op dit eiland vredig leefden; zij werden in 1942 door wrede hand ten dode weggevoerd. Hun aandenken zij tot zegen’. 16 februari 2015
Bron: Eilanden Nieuws vrijdag editie15 februari 2015

Record regen bij De Schotejil
 

OUD BEIJERLAND - De Schotejil zwemmers hebben zaterdag 14 februari erg goed gezwommen tijdens een limietwedstrijd in Oud-Beijerland. De Schotejillers zwommen totaal 2 clubrecords en 69 persoonlijke records. De 2 clubrecords werden door Elise Tanis (2002) gezwommen.

Zij zwom op de 50m rugslag een 14 jaar oud clubrecord uit de boeken. Haar tijd was 32.81. Het tweede clubrecord werd op de 400m vrij gezwommen (4.45.78). Arinde Korpershoek (2003) en Yente v Wensen (2005) hebben de laatste weken veel progressie. Afgelopen zaterdag was het niet anders. Op de 100m wisselslag gingen er 14 seconden van Arinde haar tijd af en 21 bij Yente. Ze zwommen beide net onder de 2 minuten. Seffie Bakker was op deze afstand het snelste in 1.32.46 en ook voor haar een mooi pr. Leroy v.d. Groef (2003) verbeterde zijn pr`s op de 100 meter rug en de 100 meter wisselslag tot 1.23.84 en 1.25.58.
 
Er stonden 2 langere vrije slagnummers op het programma deze middag. Eerst werd de 200m vrij gezwommen en later kwam de 400m vrij aan de beurt. Op de 200m vrij verbeterde alle 8 Schotejillers hun toptijd. Manon Middelbos (2001) was bij de meisjes het snelste in 2.23.92. Zij werd op de huid gezeten door Odette Holster (1999) die 2.29.61 zwom. Bibi Middelbos (2002) zwom 2.40.67 en Laurentien Diepenhorst kwam uit op 3.05.80. Bij de Jongens dook Luuk Kieviet (2001) voor het eerst onder de 2.20.  In een race waarbij hij moest strijden voor de eerste plaats stond de klok uiteindelijk stil op 2.19.84. Dylan v.d. Groef, Tim Wielhouwer en Bradley Tjia zwommen deze afstand in 2.30.40, 2.32.29 en 2.36.57. Op de 400 vrij werden bij de meisjes 5 dikke pr`s gezwommen. Lieske Zijlstra (2002), Tamara de Ruiter (2002), Lotte Tillema (2002), Sofie Nijsse (2002) en Janine Diepenhorst (1998) zwommen allemaal tientallen seconden onder hun pr. Hun tijden waren: 5.09.89, 5.21.89, 5.35.08, 6.08.91 en voor Janine 5.24.37 bij de ‘dames’. Bij de jongens konden er 3 prachtige nieuwe pr`s in de boeken worden bijgeschreven. Jacob Mackloet (2000), David Kievit (1999) en Luuk Kieviet (2001) waren de daders. In hun recordboek komen nu de volgende tijden: 4.41.33, 4.58.53 en 4.58.73.
Op de 50 meter schoolslag werden een aantal mooie pr`s gezwommen. Dit waren o.a. de volgende zwemmers: Lotte Middelbos 35.52, Jorian Tanis 35.21, David Kievit 35.84, Jacob Mackloet 36.66, Christian Kalle(2004) 51.04, Arthur Verwers (2005) 1.03.89 en Maarten Visser (2004) 1.08.20.
Vanaf volgende week gaan de Schotejillers weer meer in het 50 meter bad zwemmen, met als doel om zich te plaatsen voor de Nederlandse kampioenschappen lange baan.15 februari 201512 februari 2015


Leerplichtambtenaren controleren op onrechtmatig verzuim van leerlingen

GOEREE-OVERFLAKKEE - De voorjaarsvakantie staat weer voor de deur en dat is voor veel mensen een reden om er lekker een weekje tussenuit te gaan. Hier heeft de gemeente natuurlijk niets op tegen, mits deze vakantie binnen de reguliere schoolvakantie valt. De leerplichtambtenaren controleren op vrijdag 20 februari op onrechtmatig verzuim van leerlingen. Dit doen zij op basis van de Leerplichtwet. Het eerder op vakantie gaan zonder toestemming van de directeur is niet toegestaan. Ook het ‘ziek’ melden van leerlingen om eerder weg te kunnen gaan is in strijd met de Leerplichtwet.

De ouders van kinderen die op vrijdag 20 februari niet op school zijn, kunnen een telefoontje of een huisbezoek van de leerplichtambtenaar verwachten. Deze kinderen kunnen ziek gemeld zijn of er is een andere reden opgegeven waarom de kinderen niet naar school kunnen. De leerplichtambtenaar controleert steekproefsgewijs of er sprake is van onrechtmatig verzuim op basis van de Leerplichtwet.

Proces-verbaal
Als ouders hun kinderen toch zonder toestemming eerder mee op vakantie nemen, dan kan de leerplichtambtenaar proces-verbaal opmaken.

Meer informatie
De Leerplichtwet biedt in bijzondere gevallen de mogelijkheid om extra vakantieverlof aan te vragen. Wilt u hier meer over weten dan kunt u telefonisch contact opnemen via 14 0187 of per e-mail via info@goeree-overflakkee.nl.Bericht van burgemeester Ada Grootenboer - Dubbelman over het verloop van haar herstel.


http://www.goeree-overflakkee.nl/portal/nieuws_3813/item/bericht-van-burgemeester-ada-grootenboer-dubbelman_69193.html    


8 februari 2015
 

Schotejil-jeugd scherpt persoonlijke tijden verder aan

DIRKSLAND - Zaterdag 6 februari werd in Dirksland het tweede deel van de jaarlijkse Eilandelijke Jeugdwedstrijd gezwommen. De zwemmers van de Schotejil grepen deze gelegenheid aan om op de diverse zwemnummers hun persoonlijke records te verbeteren.
 

Bovendien werd het clubrecord op de 4x50m wisselslag verbeterd in de winennde tijd van 2.11.14 door Lotte Middelbos, Manon Middelbos, Elsie Tanis en Odette Holster. De jongensetafette, met David Kievit, Jacob Mackloet, Jorian Tanis en Bradley Tjia, eindigde eveneens op de 1e plaats in een tijd van 2.08.82.

Op de persoonlijke nummers werden ca. 40 ereplaatsen behaald. De winnende tijden waren voor Lotte Middelbos, Jorian Tanis, Elise Tanis, Dylan v.d. Groef, Seffie Bakker, Leroy v.d. Groef, Xander Vis, Lyke Buscop, Rien Mackloet en Floris Tanis. De overige medailles werden behaald door Dominique Overduin, Meyke van Nimwegen, Dena Vis, Rien Mackloet, Arthur Wervers, Lieske Zijlstra, Tamara de Ruiter, Tim Wielhouwer, Jens Kooiman, Manon Middelbos, Odette Holster, David Kieviet en Jacob Mackloet.

Forse tijdsverbeteringen werden bereikt door o.a. Jill Wielhouwer op de 50m rugslag, Arinde Korpershoek op de 50m vlinderslag, Matthijs de Ruiter op de 50m rugslag, Arjen van Rumpt op de 50m vlinderslag, Lotte Tillema, Soffie Nijsse en Kim Kluts, allemaal op de 100m wisselslag.


De heer De Ruiter uit Middelharnis ontvangt zilveren gemeentepenning

MIDDELHARNIS - De heer J.J. de Ruiter uit Middelharnis ontving op vrijdagavond 6 februari een gemeentepenning in zilver. Tijdens zijn afscheidsreceptie bij Wijkcentrum Middelharnis kreeg hij deze onderscheiding uitgereikt van wethouder Gerrit de Jong.De heer De Ruiter is een vrijwilliger pur sang. Zo was hij van 1962 tot 1981 vrijwilliger bij Supportersvereniging Flakkee, waar hij de functies van wedstrijdsecretaris, scheidsrechter en juniorenleider vervulde. Van 1980 tot 1989 heeft hij kantinediensten gedraaid bij de korfbalvereniging Good Luck in Middelharnis. Ook was de heer De Ruiter vanaf 1983 vrijwilliger bij het Verzorgingstehuis De Samaritaan. Hij repareerde de rolstoelen en rollators en verzorgde het videowerk. Ook was hij jarenlang actief voor tafeltje-dekje. Vanaf 2003 tot heden is de heer De Ruiter vrijwilliger bij wijkcentrum Middelharnis. Hij was hier beheerder en gastheer, en zorgde ook voor het onderhoud van het gebouw.
De heer De Ruiter is vanwege zijn gezondheid genoodzaakt te stoppen als vrijwilliger bij de diverse instanties.
Wethouder De Jong gaf in zijn toespraak aan dat mensen zoals de heer De Ruiter onmisbaar zijn in de samenleving. Zij dragen bij aan sociale cohesie, aan gemeenschapsvorming, kortom aan een betrokken samenleving.


7 februari 2015

Vrijwilligers gevraagd voor Repair Cafe Ooltgensplaat

OOLTGENSPLAATS - Het Repaircafe heeft een locatie gevonden in Ooltgensplaat, waar een nieuw Repaircafe wordt opgezet. Het Fort Prins Frederik, Havendijk 16 in Ooltgensplaat gaat voorlopig een maal per maand fungeren als lokaal Repair Cafe. Hiervoor wordt een groep gezellige, enthousiaste vrijwilligers gezocht. Mensen die handig zijn in b.v. het repareren van elektrische apparaten, fietsen, kleding en computers enzovoort en ook gastdames/heren die de klanten kunnen ontvangen en eenvoudig administratief werk willen doen, maar ook voor een kopje koffie/ thee kunnen en willen zorgen. 

Het Repair Cafe start zodra er voldoende vrijwilligers zijn. Het plan is om iedere 3e zaterdag van de maand open te gaan van 10.00 uur tot 14.30 uur. Het gaat om circa 4 uur uur per maand, maar dat zou in de toekomst meer kunnen worden, afhankelijk van het aantal klanten en uw beschikbaarheid. Dus heeft u wat tijd over en wilt u deze tijd besteden om andere mensen te helpen hun kapotte spullen te repareren en beschikt u over de nodige kennis, Meld u dan aan via: repaircafeooltgensplaat@gmail.com 
 
U krijgt dan uiteraard alle informatie en uitleg die u wilt. De ervaring leert dat het al snel kan uitgroeien tot een vriendenclub en dus heel gezellig kan worden!
2 februari 2015
 

MYSTERIEUS MEMO BUITEN DE RAAD VAN GOEREE-OVERFLAKKEE OM

 
Aan:                      het Presidium
Van:                      College
Datum:                 02 december 2014
Reg.nr.                 Z-14-36771/32775
 
 
 
Aan de leden van het Presidium,
 
Door middel van deze memo wordt u nader geïnformeerd over een aantal aangescherpte veiligheidsmaatregelen, die betrekking hebben op het gemeentehuis en bestuurscentrum het Rondeel. Er zijn een aantal (ICT)beheersmaatregelen getroffen en eenvoudige bouwkundige aanpassingen uitgevoerd. Om de toegang van de raadsleden optimaal te laten verlopen is het immers goed dat er voor medewerkers en raadsleden duidelijkheid is op welke wijze de toegang tot het gemeentehuis is georganiseerd.
 
Bezoek gemeentehuis
Als een raadslid een afspraak heeft in het gemeentehuis dan kan hij/zij, via de hoofdingang, zich melden bij de ontvangstbalie van het KCC. Het KCC zal dan (de griffie, het collegelid, het afdelings-hoofd, de ambtenaar etc.) informeren dat er bezoek is en zorgen, dat het raadslid wordt opgehaald. Wanneer het raadslid daarna eventueel nog een afspraak heeft in het gemeentehuis wordt hij/zij daar naar toegebracht. Aan het einde van de afspra(a)k(en) wordt er meegelopen naar de uitgang. Verder is het goed te vermelden, dat er voor het bezoek aan de griffie vooraf geen afspraak hoeft te worden gemaakt.
 
Bouwkundige aanpassingen
Bij binnenkomst in de hal van het gemeentehuis worden de bezoekers ontvangen door een medewerker van de ontvangstbalie. Achter deze ontvangstbalie is een trap naar de 1e etage. Om doorlopen zoveel als mogelijk te voorkomen is er een deur gemaakt met badgelezer. Tevens wordt er op de lift in de hal een badgelezer geplaatst, zodat deze alleen door medewerkers kan worden gebruikt.
 
Autorisatie badges
De badges van de raadsleden zijn alleen geautoriseerd voor het gebruik in het bestuurscentrum het Rondeel. Ze verstrekken geen toegang tot het gemeentehuis of bij de slagboom achter het gemeentehuis. Uit de praktijk blijkt, dat er voor (sommige) raadsleden met de badge wel toegang was tot het parkeerterrein achter het gemeentehuis. Dit is echter niet de intentie geweest. De autorisatie is teruggezet naar de oorspronkelijke situatie.
 
Parkeren
Voor een bezoek aan het gemeentehuis kan er op het parkeerterrein aan de zijkant van het gemeentehuis worden geparkeerd of op het parkeerterrein nabij de Bosseschool. Dit is in beide gevallen buiten de blauwe parkeerzone.
 
We hopen u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd en vragen uw begrip en medewerking voor deze werkwijze. 


 

10 Nationale medailles en 2 records voor Sophie de Jonge

GOEREE-OVERFLAKKEE - Tijdens de Nederlandse Junioren en Jeugd kampioenschappen wedstrijdzwemmen in Amsterdam heeft Sophie de Jonge uitstekende resultaten behaald. De 12-jarige Stellendamse zwemster verbrak 2 stokoude kampioenschapsrecords op de100m en 200m schoolslag. Deze records werden 18 jaar geleden gezwommen door de latere Olympische Spelen medaillewinnares Hinkelien Schröder.Sophie traint bij WVZ Zoetermeer onder de bezielende leiding van trainster Karin van Straaten. Op het totale kampioenschap had Sophie 9 persoonlijke starts en 1xestafette. Op alle afstanden won Sophie nationale medailles, waarvan 6xgoud (400m vrij, 800m vrij, 400m wisselslag, 100m en 200m schoolslag en de wisselslag estafette), 3xzilver (100mvrij, 200m vrij en 200m wissel) en 1xbrons (200m rug). Met deze resultaten was Sophie de meest succesvolle 12-jarige zwemster van het toernooi en won ruim het Arena Klassement. De bijbehorende prijs was een zwempakket van sponsor Arena.

 


Huishoudelijke Hulp Toelage kan worden ingezet voor ondersteuning bij huishoudelijke taken
 
De rijksoverheid heeft de huishoudelijke hulp toelage (HHT) in het leven geroepen. Dit is een financiële regeling waar gemeenten en zorgaanbieders gebruik van kunnen maken. De HHT is een middel om werkgelegenheid te behouden op het gebied van huishoudelijke hulp. Dit is nodig, omdat door de huidige veranderingen huishoudelijke hulpen hun baan dreigen te verliezen of al verloren hebben.


De Huishoudelijke Hulp Toelage kan onder bepaalde voorwaarden worden ingezet voor de hulp bij het huishouden. Deze dienstverlening wordt geleverd door de zorgaanbieders voor de Hulp bij het Huishouden: Curamare, Tzorg en de RST Zorgverleners.
Wie komt voor de HHT in aanmerking?
•           Personen van 75 jaar of ouder die geen huishoudelijke ondersteuning via de Wmo (willen) ontvangen;
•           Personen met een Wmo-indicatie voor huishoudelijke ondersteuning die een plusdienst willen afnemen;
•           Mantelzorgers (geregistreerd bij de Stichting ZIJN als mantelzorger of als mantelzorger opgenomen in het ondersteuningsplan van een cliënt).
 
Wat kan met de HHT geleverd worden?
Personen die geen hulp bij het huishouden hebben op grond van de Wmo, kunnen de HHT inzetten voor de gewone huishoudelijke taken. Personen die wel huishoudelijke hulp op basis van de Wmo ontvangen, kunnen een beroep doen op de HHT voor zogenaamde ‘plusdiensten’. Plusdiensten zijn diensten die niet onder de reguliere taken van de zorgaanbieder vallen voor het verzorgen van een schoon en leefbaar huis, zoals bijvoorbeeld  de jaarlijkse ‘grote schoonmaak’, het opruimen van de zolder of de kelder en het zemen van de buitenboel.
 
De HHT voor mantelzorgers kan worden ingezet om de mantelzorger te ontlasten. Stel dat u als mantelzorger het huishouden verzorgd bij iemand, dan kunt u de HHT inzetten om u hierbij (tijdelijk) te ondersteunen. Ook kan de HHT worden ingezet als de mantelzorger niet meer aan de eigen huishoudelijke taken toekomt, omdat het verlenen van mantelzorg (te) veel tijd kost. 
 
Welke overige voorwaarden gelden voor de HHT?
U kunt maximaal voor twee uur per week een beroep doen op de HHT. Per uur bent u een eigen bijdrage verschuldigd van € 10,00. Deze eigen bijdrage staat los van de eigen bijdrage die u verschuldigd bent op grond van de Wmo. Deze kosten worden door de zorgaanbieder bij u in rekening gebracht. Hiervoor kan geen bijzondere bijstand worden verstrekt.
 
Hoe kan de HHT worden aangevraagd?
Om in aanmerking te komen voor de HHT kunt u bij de gemeente een aanvraagformulier opvragen via het algemene telefoonnummer 14 0187. Op dit formulier geeft u aan  voor welke huishoudelijke diensten u de HHT wilt inzetten. U kunt een beroep doen op de HHT voor periodieke ondersteuning (wekelijks of maandelijks), maar ook voor incidentele ondersteuning. De HHT wordt maximaal voor de duur van het lopende kalenderjaar toegekend.
 
Gemeentelijk budget HHT
De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een maximaal budget dat kan worden ingezet per kalenderjaar voor de Huishoudelijke Hulp Toelage. Als dit bedrag is bereikt, kan voor het betreffende kalenderjaar geen HHT meer worden toegekend. 
 
Meer informatie
Heeft u nog vragen over de Huishoudelijke Hulp Toelage dan kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0187 of een e-mail sturen naar info@goeree-overflakkee.nl.

 


1 februari 2015
 

Elise Tanis zevenvoudig Nederlands kampioene

De Schotejil nam deel met zes zwemmers aan de Nationale zwemkampioenschappen korte baan voor Junioren/Jeugd, die in het weekend werden gehouden in Amsterdam. Er werden 8 medailles in de wacht gesleept en Elise Tanis behaalde maar liefst zeven Nationale titels. Een bronzen medaille was er voor Jorian Tanis.v.l.n.r.  Elise Tanis (7 Nationale titels), Jorian Tanis (brons op 400m vrij)

Elise Tanis verscheen 7 keer persoonlijk aan de start en werd 7 keer overtuigend eerste. Resp. slagen waarop zij Nederlands kampioene werd, waren 50m vrij (27.35), 100m vrij (59.36), 200m vrij (2.08.47), 100m rugslag (1.07.17), 200m rugslag (2.24.43), 100m vlinderslag (1.05.95) en 200m wisselslag (2.27.20). Het moge duidelijk zijn, dat haar maximale score, goed voor 10 clubrecords,  erg bijzonder is. Behalve Elise Tanis zwom ook Jorian Tanis naar een ereplaats (3e) en wel op de 400m vrij in 4.15.00.
Jorian Tanis kwam ook nog uit op 50m vrij (25.56) en 200m vrij (2.00.65). Lotte Middelbos zwom op resp. 50m vrij (28.77) en 200m wisselslag (2.35.30) eveneens naar mooie tijden.
De Junioren-estafette 4x100m vrij, met Manon Middelbos, Bibi Middelbos, Lieske Zijlstra en Elise Tanis, zwom tenslotte een clubrecord in 4.21.97. Overigens was hier de splittijd 59.45 van Elise Tanis al een voorbode voor haar uiteindelijke supertijd op de 100m vrij van 59.36.
1 februari 2015

De ramp lang gelee, maar voor altijd dichtbij”

Herdenking Watersnoodramp Nieuwe-Tonge

NIEUWE-TONGE  - In die verschrikkelijke nacht van 1 februari 1953 verloor het kleine dorp, 86 van zijn inwoners. Oude mensen, jonge mensen en ook hele kleintjes. Het verdriet en het gemis kon tientallen jaren later pas geuit en besproken worden. Hans Timmer was 17 jaar toen hij tijdens die rampnacht zijn moeder verloor. Hij schreef er een lied over. Hij zong het tijdens deze herdenking.Vanaf het dorpshuis vertrok zondagmiddag, een grote stoet mensen. Onder aanvoering van brandweer en afvaardiging van de gemeenteraad, waaronder onze waarnemend burgervader Jan Pieter Lokker, naar het watersnoodmonument aan het Finlandplein. Na het welkomstwoord door  René Kom, volgde het voorlezen van de namen van alle 86 slachtoffers door mevrouw Anne-Karin Guijt-Holleman.Hans Timmer, zong daarna a capella zijn zelfgeschreven lied, dat door de geschiedenis erachter, extra indruk maakte. “Het water van de zee zo hoog. Een mens zo klein en machteloos….. Waar een schreeuw van angst niet wordt gehoord. Door stormkracht gesmoord….Die tijd vergeet ik nimmer meer. Ik hoor haar stem steeds weer, steeds maar weer.”Burgemeester Lokker las een ‘weerbericht’ voor van de nacht van 31 januari op 1 februari. “…Weinig uren later nam de zee het land, dat eerder door mensenhand, van haar genomen was.” Lokker noemde ook het totale aantal slachtoffers van 488, op Goeree-Overflakkee. “Door het noemen van hun namen willen en kunnen wij hen nooit vergeten en blijven zij op een bijzondere manier in ons midden. De ramp en alle slachtoffers zijn mede daardoor nog geen geschiedenis, maar horen bij het heden.” Hij riep op om waakzaam te zijn en de ramp van 62 jaar geleden te blijven herdenken. “Toen een storm als een dief in de nacht land en leven heeft genomen.”  Na het blazen van de Last Post door Henk Mackloet volgde een minuut stilte.25 januari 2015

Dierenweiden Nieuwe-Tonge en Sommelsdijk in beheer bij vrijwilligers
 
REGIO - De afgelopen weken heeft de gemeente Goeree-Overflakkee twee gebruikersovereenkomsten ondertekend voor het beheer van de dierenweiden in Nieuwe-Tonge en Sommelsdijk. De heren Van Moort en Van den Doel beheren de dierenweide in Nieuwe-Tonge. De heer Arensman doet dit samen met zijn zoons voor de dierenweide in Sommelsdijk. Dit betekent dat het onderhoud van de weide en de verzorging van de dieren voor hun rekening is. Door hun inzet en enthousiasme blijven beide dierenweiden bestaan.

 

Ondertekening gebruikersovereenkomst door de heren Van Moort en Van den Doel

De gronden van de dierenweiden zijn eigendom van de gemeente. Voorheen werden de dierenweiden beheerd door externen. Hiervoor kregen zij van de gemeente een vergoeding. Door de bezuinigingsopgave van de gemeente, kon het beheer niet langer worden betaald. De enige optie was om de dierenweiden op beide locaties te sluiten. Omwonenden lieten de gemeente weten het een gemis te vinden als de dierenweiden zouden verdwijnen. Samen met hen is gekeken naar een alternatief. Een oproep voor vrijwilligers bleek de oplossing. Verschillende mensen hebben aangegeven vrijwillig het beheer te willen oppakken, waarvan uiteindelijk de heren Van Moort en Van den Doel voor Nieuwe-Tonge en de heer Arensman voor Sommelsdijk de overeenkomst met de gemeente hebben ondertekend.
 
Wethouder Arend-Jan van der Vlugt is erg te spreken over de inzet van de vrijwilligers. “Het is mooi om te zien hoe enthousiast de heren zijn over hun taak. Een goed voorbeeld van burgerkracht. Fijn dat wij op Goeree-Overflakkee zulke betrokken inwoners hebben. Samen zorgen we voor het behoud van de leefbaarheid en de vitaliteit in de kernen”.
 
Financiële ondersteuning
Alle kosten voor het beheer, de verzorging van de dieren en het onderhoud van de dierenweiden zijn voor rekening voor deze vrijwilligers. Daarnaast hebben zij verschillende plannen om de dierenweiden op te knappen en te vullen met meer of andere dieren, zodat  de weiden aantrekkelijker worden voor omwonenden en passanten.
 
Vindt u dit een goed initiatief en wilt u de heren financieel ondersteunen? Dan kunt u voor de dierenweide in Nieuwe-Tonge contact opnemen met de heer Van Moort via w.vanmoort@live.nl en voor de dierenweide in Sommelsdijk kunt u contact opnemen met de heer Arensman via p.arensman@kpnplanet.nl
23 januari 2015

Wmo-Adviesraad biedt wethouder De Jong een handreiking aan voor herziening mantelzorgbeleid
 
Op woensdagmiddag 21 januari overhandigde de heer Wim van der Kamp, secretaris van de Wmo-Adviesraad, een adviesdocument aan wethouder Gerrit de Jong van de gemeente Goeree-Overflakkee.
 
Het document bevat informatie en aanbevelingen voor het door de gemeente nog op te stellen nieuwe mantelzorgbeleid. Wethouder De Jong heeft het adviesdocument met dank in ontvangst genomen. Hij is blij met het advies en heeft toegezegd het te betrekken bij het op te stellen beleid door de gemeente. Op dit moment werkt de gemeente Goeree-Overflakkee aan een herzien mantelzorgbeleid. De verwachting is dat  het nieuwe mantelzorgbeleid medio 2015 gereed is. 
 
Namens de Wmo-adviesraad waren naast Wim van der Kamp ook aanwezig: Cor Hameeteman, Sylvia Verwijs, Jan van Gurp en Piet Vervloet. De Wmo-adviesraad ondersteunt de gemeente bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De adviesraad geeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies.
 
De Wmo-adviesraad Goeree-Overflakkee bestaat uit dertien vertegenwoordigers van belangenorganisaties of bewoners uit de gemeente Goeree-Overflakkee met een onafhankelijke voorzitter. 


Veel nieuwe woningen op Goeree-Overflakkee
 
“Op Goeree-Overflakkee trekt de woningmarkt het komende jaar aan, de gemeente ontving van ontwikkelaars en corporaties aanvragen voor maar liefst 300 nieuwbouwwoningen”, zo meldt wethouder Piet Koningswoud.

De cijfers blijken uit recente aanvragen voor omgevingsvergunningen van diverse projectontwikkelaars en woningbouwcoöperaties. Er staan nieuwe woningen (waaronder ook recreatiewoningen) op de rol in plaatsen als Ooltgensplaat, Nieuwe-Tonge, Middelharnis, Ouddorp, Dirksland en Sommelsdijk. "Een goede en positieve impuls voor ons eiland”, vervolgt Piet Koningswoud. De afgelopen jaren zijn er op Goeree-Overflakkee, in tegenstelling tot  andere gebieden,  aardig wat nieuwe woningen gerealiseerd. En ook komend jaar zetten we deze trend voort. Met de nieuwe woningen wordt een brede doelgroep bediend.
 “De woningbouwprojecten worden steeds meer vraaggericht ontwikkeld. Hierbij staan de woonwensen van de consument centraal", vertelt wethouder Piet Koningswoud. Met de bouw van de 300 woningen loopt Goeree-Overflakkee voorop  in de verwachtingen van Bouwkennis, die onlangs in een onderzoek publiceerde dat de woningbouw in 2015 weer gaat toenemen. Bouwkennis is een uitgever van marktinformatie over de bouwsector.


20 januari 2015

Gemeente scoort hoog bij kwalitatieve beoordeling Basisregistratie Personen (BRP)
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - In 2014 zijn alle gemeenten in Nederland voor de eerste keer onderworpen aan een Audit Nieuwe Stijl voor de kwaliteit van de Basisregistratie Personen en Reisdocumenten (voorheen de Gemeentelijke Basisadministratie). Een audit is een onafhankelijke beoordeling om de activiteiten en de resultaten van een organisatie te onderzoeken en te evalueren.
 
Bij dit onderzoek wordt gekeken naar zowel de inhoud van de Basisregistratie Personen (BRP) als de processen rondom de beveiliging van persoonsgegevens en de privacy bewaking. De portefeuillehouder Dienstverlening, wethouder Marnix Trouwborst, is er trots op dat Goeree-Overflakkee zo goed heeft gescoord in deze audit.
 
“Het totale bestand met 48.000 persoonslijsten is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gecontroleerd. Daarbij scoorde Goeree-Overflakkee op het ijkmoment 99,99 %
(de norm is 99,5 %), dit is later zelfs gecorrigeerd in 100%”, aldus de wethouder.
 
Een foutloos bestand is bijzonder en ook opmerkelijk, temeer omdat na de herindeling van  januari 2013 een achterstand moest worden weggewerkt. Met deze score staat Goeree-Overflakkee bovenaan in de lijst van Zuid-Hollandse gemeenten en bovenaan in de lijst van gemeenten van vergelijkbare omvang.
 
Naast de Audit Nieuwe Stijl moeten gemeenten ook een zogenaamde zelf-evaluatie uitvoeren voor de BRP-processen. De zelfevaluatie BRP vervangt de driejaarlijkse GBA-audit. In het onderzoek wordt gekeken naar de zogenaamde BRP-processen. Dit zijn:
 
•           de inrichting van de basisregistratie;
•           de werking van de basisregistratie;
•           de beveiliging van de basisregistratie;
•           de verwerking van gegevens in de basisadministratie (BRP-gegevens) voor zover het om de gemeentelijke voorziening gaat of voor zover het college verantwoordelijk is voor de bijhouding.
 
Bij deze zelf-evaluatie scoorde de gemeente Goeree-Overflakkee 98% op de Basisregistratie Personen en 95% op de Reisdocumenten. Ook dit zijn zeer hoge scores in relatie tot de norm (90%) en de scores van de andere gemeenten in Nederland. 
 19 januari 2015
 

Eerste kinderboek Caroline Melissant landelijk in de Openbare Bibliotheek

GOEDEREEDE - Het eerste kinderboek van Caroline Melissant uit Goedereede met de titel ‘Walter & Poes , Verstoppertje in de Noordzee’ kwam 21 juni 2014 uit. De eerste druk is binnen een half jaar bijna uitverkocht. Jonge lezertjes die meer willen leren over de vissen in de Noordzee kunnen nu ook in de Openbare Bibliotheek op de meeste locaties in heel Nederland het boek lenen.


Foto: PR

De schrijfster Caroline Melissant is enorm trots dat haar kinderboek nu landelijk verspreid in de Openbare Bibliotheken op de boekenplank staat en het nu mogelijk is voor alle kinderen om het boek te lezen en te leren welke vissen er in de Noordzee leven. “Toen ik jong was zat ik graag in de bibliotheek aan een tafeltje te bladeren door zoekboeken. Een fijne herinnering die me is bijgebleven en ertoe heeft geleid dat mijn eerste boek een zoekboek is geworden. Ik hoop dat de jonge lezertjes van nu ook met veel plezier ‘Walter & Poes, Verstoppertje in de Noordzee’ lezen in de bibliotheek, op school of thuis.”

Verstoppertje in de Noordzee   
Welke vissen zitten er in de Noordzee? Hoe zien ze eruit? Welke kleuren hebben ze? Waar en hoe leven ze? De hoofdpersonen Walter en Poes fantaseren over hoe het eruit ziet onder water. Ondertussen in de diepe Noordzee speelt de Rode Poon met zijn 10 vriendjes verstoppertje. De schol, kabeljauw, rode mul,  tarbot, inktvis, zonnevis, haring, zeebaars, tong en makreel hebben zich verstopt. Rode Poon neemt de jonge lezertjes mee op zijn zoektocht. De aandacht van het kind wordt naar de aantrekkelijk gekleurde illustraties getrokken waarin op iedere pagina een vis is verstopt.

Boekreeks
Dit is het eerste boek van Caroline Melissant uit Goedereede. De tekst voor deel twee is geschreven en de illustraties worden momenteel door Denise Kruithof gemaakt. “Het idee is een boekenreeks van vier zoekboeken die elk gaan over een schakel in de visketen. Na het lezen van alle boekjes kennen kinderen precies de weg die de vis aflegt vanaf de vangst op zee tot de vis in de winkel ligt. Naar verwachting komt deel twee, waarin Walter en Poes gaan vissen op de Noordzee, in augustus dit jaar uit. Deel één is bijna uitverkocht. Kijk op visserijavonturen.nl voor de verkooppunten of neem contact op met Caroline Melissant.


Het boek Walter & Poes, Verstoppertje in de Noordzee is met ondersteuning van Rabobank Goeree-Overflakkee en VVV-Ouddorp aan Zee uitgebracht.
14 januari 2015


Nieuw verkeerscirculatieplan Ouddorp in concept gereed
 
OUDDORP - Sinds de zomer in 2014 is de gemeente Goeree-Overflakkee samen met Rho adviseurs bezig met de ontwikkeling van een nieuw verkeerscirculatieplan voor de dorpskern Ouddorp. Inwoners en ondernemers konden via een online applicatie op een kaart verkeersknelpunten aangeven. Deze knelpunten zijn meegenomen bij de ontwikkeling van het nieuwe verkeerscirculatieplan. Het plan is in concept klaar. De verwachting is dat het verkeerscirculatieplan in april of mei in werking treedt.
 
In 2003 is in de voormalige gemeente Goedereede een verkeerscirculatieplan opgesteld voor de dorpskern Ouddorp. Dit plan beschreef de maatregelen die nodig waren voor een goede doorstroming van het verkeer voor een periode van minimaal tien jaar. Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen in en rondom Ouddorp, waardoor het verkeerscirculatieplan moet worden geactualiseerd. Ook is er behoefte aan een actueel beeld van het functioneren van de huidige verkeersstructuur en vragen de nieuwe ontwikkelingen om een nieuwe visie op de verkeersstructuur. Het nieuwe verkeerscirculatieplan moet gaan zorgen voor een betere doorstroming van het gemotoriseerd verkeer. Daarnaast draagt het bij aan een betere bereikbaarheid van het centrum met name ook voor de fiets.
 
Verkeersknelpunten
In de zomer heeft de gemeente inwoners uit Ouddorp opgeroepen om verkeersknelpunten kenbaar te maken via een online applicatie. Hier is uitgebreid gebruik van gemaakt!
De belangrijkste knelpunten die zijn aangegeven zijn:
·         snelheid/wegbreedte/landbouwverkeer op diverse wegen
·         onoverzichtelijke kruispunten in de kern
·         parkeerdruk in het centrum
·         hoge snelheid op diverse wegen
·         routes bevoorradend verkeer
·         onduidelijke bebording/bewegwijzering
Deze knelpunten zijn meegenomen bij de ontwikkeling van het concept verkeerscirculatieplan.
 
Planning
Het verkeerscirculatieplan is in concept gereed. Deze is door een goede samenwerking met en inbreng vanuit inwoners, ondernemers en verenigingen tot stand gekomen. In februari presenteert de gemeente het plan aan de klankbordgroep. Deze klankbordgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van de hulpdiensten, Ondernemersvereniging Ouddorp, Vereniging voor Eigenaren en Exploitanten van Recreatie Ondernemingen, Veilig Verkeer Nederland, VVV Ouddorp aan Zee, Fietsersbond en lokale bevolking. In maart of april organiseert de gemeente een informatieavond voor inwoners uit Ouddorp, waar een uitleg wordt gegeven over het verkeerscirculatieplan. Hierna gaat het plan naar de gemeenteraad voor besluitvorming. Na de besluitvorming treedt het verkeerscirculatieplan in werking.11 januari 2015

Schotejil succesvol op Regionale zwemkampioenschappen
 

MIDDELHARNIS - Een kleine afvaardiging van z.c. De Schotejil uit Middelharnis heeft tijdens de Regionale Winterkampioenschappen in Alblasserdam voor prima resultaten gezorgd. Er werden 10 ereplaatsen behaald. Verder konden ook 2 clubrecords worden opgetekend voor Elise Tanis (2002) op resp. de 100m vrij (1.00.94) en de 200m rugslag (2.28.11).
 
Meteen al in het eerste nummer was het raak voor de Schotejil, toen Elise Tanis haar eerste titel behaalde op de 100m vrij in een tijd van 1.00.94. Later voltrok zich het zelfde scenario, toen zij ook de 200m rugslag won in 2.28.11. Verrassend was daarna vooral de 100m schoolslag van Lieske Zijlstra (2002), die 3e werd in een mooie tijd van 1.22.97. Ook Manon Middelbos (2001) werd 3e in haar leeftijdsgroep op de 100m schoolslag in 1.21.46. Op de 200m schoolslag behaalde Manon Middelbos zelfs de 2e plaats in een tijd van 2.57.38. Zus Lotte Middelbos (1999) zwom op de 200m schoolslag in een tijd van 2.54.54 naar de 3e plaats. Jorian Tanis (1999) zwom op de 100m vlinderslag in een p.r. van 1.06.71 naar de 3e plaats. Later herhaalde zich dit beeld zich op zowel de 100m vrij als de 200m rugslag waarop  hij eveneens 3e  werd in resp. een knappe 55.90 en een zo mogelijk nog opmerkelijkere 2.19.09. In één van de laatste zwemnummers wist Bibi Middelbos (2002) een 3e plaats te behalen op de 100m vlinderslag in een tijd van 1.19.01.
 
Vermeldenswaardige prestaties waren er o.a. voor Jacob Mackloet (2000) met een dik p.r. op de 100m schoolslag in 1.23.37 en later ook nog op de 200m vrij in 2.17.74. Jorian Tanis verbeterde zijn tijd op de 200m vrij tot 2.02.42. Verder waren er ook bij de meisjes p.r.-tijden voor Lieske Zijlstra en Manon Middelbos op de 200m rugslag in resp. 2.43.21 en 2.39.41. Lotte Middelbos zwom op de 100m schoolslag onder de grens van 1.20 en zette een tijd neer van 1.19.13. David Kievit (1999) zwom op de schoolslag een tijd van 1.18.45 en zwom een mooi p.r. op de 200m rugslag in 2.29.70. Odette Holster (1999) tenslotte kwam in actie op de 100m vinderslag (1.19.31), de 100m rugslag (1.15.95) en de 200m schoolslag (3.11.64).

 

10 januari 2015

Nieuwjaarsconcert De Hoop

OUDDORP - Zaterdagavond 10 januari speelde Fanfareorkest De Hoop haar Nieuwjaarsconcert in de grote zaal van Dorpstienden. De avond werd geopend door het blokfluitorkest, waarvan enkele kinderen pas zijn gestart met muziekles. Daarna volgde het jeugdorkest, dat later werd aangevuld met de rest van de orkestleden. Muzikaal werd een reis om de wereld gemaakt. Patrick Polie was spreekstalmeester.


 De blokfluitgroep onder leiding van Inge Kregel-Verbraak  (Foto: Maria Evers)


Leden van het jeugdorkest  (Foto: Maria Evers)De slagwerkgroep met een experimenteel muziekstuk (Foto: Maria Evers)


10 januari 2015

Opening mooie expositie in Remonstrantse kerk

SOMMELSDIJK - Zaterdag 10 januari was de feestelijke opening van de expositie Fine Art Fotografie van Wim Weeda en Keramiek van Pien in de Remonstrantse kerk aan de Voorstraat. Joep Luyckx verzorgde de opening.


Echte kunst bezorgt Joep slapeloze nachten. Foto: Maria Evers

Wim Weeda heeft een brede fotografische interesse, op de expositie toont hij dit met portretten, landschappen en digitale fotobewerking op basis van kleur en zwart/wit fotografie. Zijn inspiratie doet hij onderweg op door te kijken naar situaties, landschappen en ontmoetingen met mensen. Fotograferen, bewerken, printen en inlijsten doet in eigen beheer (behalve extra grote prints). Hij gebruikt zijn foto's om mee te doen aan (inter)nationale wedstrijden,
publicaties, exposities en het (zelf) printen en maken van fotoboeken. 


Ganzen door Wim Weeda.
Foto: Maria Evers

Ineke Snoek-Terlouw uit Dirksland, maakt onder de naam Pien al sinds 2005 verrassende beelden en keramiek (http://www.beeldenvanpien.nl) De beelden worden met de hand hol opgebouwd en daarna geglazuurd. Soms wordt er textiel in haar beelden verwerkt, dan worden de beelden beschilderd omdat glazuren dan niet meer mogelijk is. Haar beelden zijn uniek (er wordt nooit een tweede van gemaakt), zwierig, vol beweging en humor. Ieder beeld heeft een bijpassende titel waardoor de fantasie van de toeschouwer geprikkeld wordt. In haar optie is alles mogelijk en wijkt ze wel eens af van het traditionele. Dit geeft haar werk net dat beetje ‘anders’.'Don't you dare' van Pien. Foto: Maria Evers


9 januari 2015

Verklaring van burgemeester Lokker van de gemeente Goeree-Overflakkee naar aanleiding van de terroristische aanslag in Parijs

“Namens het gemeentebestuur van Goeree-Overflakkee spreek ik mijn diepe afschuw uit over de terreuraanslag in Parijs, waarbij journalisten en politiemensen om het leven kwamen.
Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers, hun familie en geliefden. Alle slachtoffers waren mensen die uit hoofde van hun beroep, maar vooral ook uit overtuiging, opkwamen voor onze vrijheden en voor de bescherming van die vrijheden. Daarom raakt deze aanslag ons allemaal en voelen wij de aanslag als een aantasting van een van de belangrijkste kernwaarden van onze samenleving: de vrijheid van meningsuiting. Een vrijheid die net zo diep geworteld is als de vrijheid van godsdienst. Wij zullen blijven geloven in een open samenleving, waarin tolerantie een kernwaarde is die wij koesteren. Een samenleving waar een plek is voor iedereen. Nee, wij buigen niet voor terreur en geweld, niet Goeree-Overflakkee, niet in Nederland, nee, nergens in onze vrije democratie.”


De burgemeester van Goeree-Overflakkee (wnd.),
Jan Pieter Lokker.7 januari 2015

Goeree-Overflakkee
 
Raadslid Rob Maliepaard doet aangifte tegen VVD-wethouder Marnix Trouwborst


 

januari 2014

Nederlandse visserij bruist van innovatie

‘Innovatieve marketing’ nieuwe categorie bij prijzen vissers

Door: Maria Evers
STELLENDAM –  ‘De visserijsector moet zelf de partijprogramma’s voor de Europese verkiezingen ontwikkelen en schrijven. Ik zal daarvoor het initiatief nemen’, aldus directeur Johan van Nieuwenhuizen tijdens de nieuwjaarsreceptie van de United Fish Auctions (UFA), in de visafslag aan de haven van Stellendam. ‘Dat scherpt het debat en geeft focus aan belangenbehartiging.’ Behalve uitreiking van de prijzen voor best verzorgde vis, was er was dit jaar een nieuwe categorie voor die ondernemer, die het afgelopen jaar het meest investeerde in innovatieve marketing.De winnende vissers met in hun midden Johan van Nieuwenhuizen

Over de drie visafslagen Stellendam, Scheveningen en Colijnsplaat is er een daling van 10% in omzet waar te nemen. Dankzij de inzet en betrokkenheid van alle UFA-medewerkers en de tijdig genomen efficiency maatsregelen is het bedrijfsresultaat echter gelijk gebleven. De tong- en scholprijzen zijn gezakt, maar de aanvoer steeg met 20%. Positiever was de prijsontwikkeling met 15% bij tarbot en griet. Ook de gemiddelde garnalenprijs was 4 euro per kilo hoger bij een gelijke aanvoer als in 2012. Positief was de toename van de gemiddelde omzet per kotter. De kwaliteit van de aangeleverde vis is toegenomen door doorontwikkeling van de vangsttechnieken en een betere communicatie met de afnemers.

Doelstellingen
Veel van de doelstellingen voor 2013 zijn behaald en invulling van nieuwe projecten en initiatieven heeft vorm gekregen. Dienstverlening en efficiency zijn verbeterd. Digitalisering is verder doorgevoerd. Dit voorjaar wordt het definitieve ontwerp afgerond van een ambitieus plan voor de ontwikkeling Noordelijk Havenhoofd Scheveningen. Vanuit het Regionaal Innovatienetwerk Zuidwest Nederland/Blueport Zuidwest Nederland is in samenwerking met de Zeeuwse visafslagen de introductie en promotie van lokale vis aan een lokale keten voorbereid. Naar verwachting volgt de eerste levering in februari.

Komend jaar
De quota voor schol is met 15% gestegen, voor tong is het met 15% gedaald. Voor de schol betekent dit een stijging van 180 ton per week extra afzet. ‘Een uitdaging om deze groei goed in de markt te zetten.’ In het geheel verbetert de visserij zich door meer oog voor ecologie, scherpere kostprijs en beter product.  ‘Helaas is dit nog niet voor alle visserijbedrijven mogelijk en toegankelijk. Een groot deel van de vloot is nog in afwachting van politieke besluitvorming voor een ontheffing op de pulsvisserij. Ik ga er van uit dat begin 2014 verdere verruiming voor ontheffing op de puls zal plaatsvinden. Verdere vertraging leidt tot schade voor de economie en het innovatievermogen in de visserijsector.’

Grote verschillen
De verschillen tussen traditionele visserij en pulsvisserij zijn groot. De pulsvisserij heeft een lager kostprijs per kilogram vis door minder brandstofverbruik, betere ecologische prestaties door grotere vangstselectiviteit en minder bodemberoering. Het betere bedrijfsresultaat levert meer investeringscapaciteit voor verdere innovaties, zoals terugbrengen van de bijvangst (discardvermindering). Johan Baai (TH10) gaf afgelopen september een presentatie over de pulsvissrij in Venetië en deze techniek is door de Italiaanse vissers met enthousiasme ontvangen. ‘Ik ben er van overtuigd dat we als sector zelf moeten investeren in communicatie van innovaties. Een pilot met de puls op de Adriatische Zee is nu in ontwikkeling met Nederlandse technologie.’


 


Nicolas Tanis en Erik Hamann ontvangen de prijs voor innovatieve marketing van Johan van Nieuwenhuizen


Best verzorgde vis
Wout Boelaars en Andre ’t Mannetje van de SL3 namen de prijs in ontvangst in de categorie kotter 2000pk. De SCH65 won bij de Flyshooters en de GO57 bracht de beste garnalen naar de afslag. Nicolas Tanis en Erik Hamann van de GO48 werden geprezen voor hun innovatieve marketing. Zij gebruiken kritiek en advies uit de markt om hun product te verbeteren. Zij waren ook actief tijdens de workshop ‘vergeten vis’ tijdens het World Food festival 27 oktober in Rotterdam.

  


Nieuwjaarsborrel Gay op Flakkee
 
Middelharnis - Onder het genot van een borrel, muziek en een hapje nodigt de Stichting Gay op Flakkee iedereen uit op donderdagavond 9 januari elkaar het beste te wensen voor 2014. De Nieuwjaarsborrel zal worden gehouden in de Foyer van het Diekhuus, Beneden Zandpad te Middelharnis.
 
De Stichting Gay op Flakkee is de belangenorganisatie voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT) van Goeree-Overflakkee en streeft naar openheid over en acceptatie van seksuele diversiteit op Goeree-Overflakkee en daarbuiten.
 
Een gelegenheid om elkaar op een informele manier te ontmoeten en te spreken! Ook vrienden en familieleden zijn welkom. Een goed moment om te toasten op 2014 en het jaar goed in te luiden voor alle activiteiten van de stichting komend jaar. Iedereen is van harte welkom vanaf 20.00 uur in het Diekhuus te Middelharnis. Toegang is gratis, drank op eigen kosten. Wilt u meer weten van de Stichting Gay op Flakkee? Zie www.gayopflakkee.nl, mail ons:info@gayopflakkee.nl of like ons op Facebook. Ook is het mogelijk donateur te worden. NL84RABO0118.2811.19t.n.v. St. Gay op Flakkee o.v.v. donatie 2014.
 Per 1 januari onderhoud openbare verlichting door CityTec 
 
GOEREE-OVERFLAKEE - De samenwerking tussen de gemeente en Ziut is het afgelopen jaar niet naar wens verlopen. Daarom heeft de gemeente het contract met Ziut opgezegd. De gemeente heeft per 1 januari CityTec de opdracht gegeven om het onderhoud aan de openbare verlichting uit te voeren. En daarnaast de huidige storingen met de hoogste prioriteit aan te pakken.
 
Inwoners ondervinden helaas regelmatig hinder van storingen aan de openbare verlichting. CityTec stelt al het mogelijke in het werk om problemen met de verlichting zo snel mogelijk te verhelpen. CityTec probeert bovendien door preventief onderhoud problemen te voorkomen.
 
Inwoners kunnen veel betekenen bij het zo snel mogelijk oplossen van een storing aan de openbare verlichting. Als er problemen zijn met de verlichting is het belangrijk dat de storing zo snel mogelijk wordt gemeld. Bij een melding is het belangrijk dat het nummer van de lichtmast en het adres van de meest nabij gelegen woning worden vermeld. Ook andere informatie kan van belang zijn, bijvoorbeeld of er onlangs graafwerkzaamheden zijn geweest. Uw informatie helpt bij het sneller vinden van de oorzaak en het oplossen van de storing.
 
Niet werkende verlichting wordt meestal binnen vijf werkdagen gerepareerd. Als blijkt dat niet werkende verlichting het gevolg is van een storing in het elektriciteitsnet, geeft CityTec de storing door aan netbeheerder Stedin. Dan duurt reparatie mogelijk langer.
 
Storing melden
Inwoners geven storingen aan de openbare verlichting door aan het Klant Contact Centrum van de gemeente Goeree-Overflakkee. Dat kan telefonisch via het algemene telefoonnummer 14 0187 of per e-mail info@goeree-overflakkee.nl. Het is ook mogelijk om de melding digitaal via de website www.goeree-overflakkee.nl door te geven.


2 januari 2014

Groeiend aantal deelnemers aan onofficieel maar zeer gezellig evenement

Nieuwjaarsduik strandje Stad

STAD A/H HARINGVLIET - Woensdag 1 januari doken ongeveer 30 mensen - min of meer vrijwillig - het water in, na het startsein van organisator Piet Huizer. Na afloop werd iedereen bij de voetbal getrakteerd op een heerlijke kop erwtensoep gemaakt door Ina.Een kleine dertig deelnemers aan de duik in het Haringvliet. Foto: Maria Evers


Met 10 graden Celsius was het water niet ijskoud te noemen, maar er stond een snijdende koude wind. Dus lang werd er niet gedraald. Na een kort welkomswoord door Piet Huizer en voordat iemand zich kon bedenken, rende iedereen snel het water in. En misschien renden ze wel nog sneller er weer uit, om te worden opgevangen door de meelevende familie en vrienden, die met handdoeken en badjassen klaar stonden.

Tweede duik

Terwijl de eerste bikkels waren vertrokken naar de kantine van v.v. SNS om met een warme douche het bloed weer te laten stromen, kwamen er nog verlate deelnemers aan. Omdat enkelen het sneu vonden, trok een vijftal de kleding nogmaals uit voor een gezamenlijke, tweede duik in het Haringvliet. In de kantine kwam iedereen weer op temperatuur en kwamen de stemmen los. Toen Ina en Hans binnenkwamen met twee pannen overheerlijke erwtensoep, werden de magen gevuld en was de stemming opperbest.

Snel groeiend aantal deelnemers
Terwijl drie jaar geleden -op zondag- het aantal deelnemers slecht vijf telde, waren er vorig jaar al elf deelnemers te tellen. Volgens de organisatie waren het er deze keer rond de dertig, waarbij de vrouwen goed vertegenwoordigd waren. De organisatie houdt het graag klein en informeel, maar uitgroeien tot vijftig deelnemers moet mogelijk zijn. januari 2014

 117e jaarvergadering Koninklijke Schuttevaer afdeling Goeree-Overflakkee

Twee stromingen bij leden KSV

door: Maria Evers
OUDE-TONGE - Sommige leden gaat het samengaan in een grote branchevereniging binnenvaart BLN/Schuttevaer te snel. Zij willen onafhankelijk blijven. Anderen gaat het niet snel genoeg. Deze verdeeldheid is ook terug te vinden bij de leden van de kleinste afdeling van district Zeeland, het Zuid-Hollandse Goeree-Overflakkee. Zij zien ook de urgentie van spoedige samenvoeging en zouden deze vraag al graag komend jaar voorleggen aan leden om te behandelen tijdens het volgende congres. 2014 wordt een grote uitdaging.

De contributie is een lastig verhaal. Voor nieuwe leden wordt een contributie arrangement uitgewerkt. Maar voor de huidige leden van Schuttevaer gelden andere regels. Er zijn bij afdeling Goeree-Overflakkee 19 varende A-leden en 19 B-leden. Schuttevaer heeft het mandaat van BLN op nautisch/technische zaken. Maar op sociaal economisch gebied hebben de B-leden (geassocieerde leden van BLN) alleen spreekrecht en geen stemrecht. Een voorstel uit de zaal is dat alle leden een B-lidmaatschap van Schuttevaer nemen en A-lid worden bij BLN. De argumentatie erachter is om de regioafdelingen hun financiële zelfstandigheid te laten behouden, maar wel voor een vol lidmaatschap te gaan bij BLN, waarbij inbegrepen stemrecht. Mevrouw Marleen Buitendijk die aanwezig is namens de hoofdafdeling, benadrukt het belang van de B-leden voor de vereniging, die vaak de spreekbuis zijn van de A-leden. ‘BLN moet weten wat varende leden belangrijk vinden.’
Lisette Booy, regio coördinator, laat het afgelopen jaar de revue passeren. Belangrijke zaken zoals het huisvuildossier. ‘De minister heeft de hele infrastructuur afgebroken en het systeem van de abonnementen werkt niet. Het is een debacle en we willen een nieuw overleg.’  Wat betreft het AIS vinden de leden dat het nog niet geschikt is om verplicht te stellen. ‘Het is een hulpmiddel en geen navigatiemiddel. Ook bevat het systeem nog fouten en gaat de AIS nog wel eens kapot. Zolang er geen Europese richtlijnen zijn, zou het niet verplicht moeten worden. Elk land en zelfs steden, maken hun eigen regels.’ Alternatief is de elektronische kaart, die beheerders over twee jaar verplicht zijn beschikbaar te stellen, met regelmatige updates.    

Spelregels
Er is vanuit de beroepsgroep veel kritiek op de recreatievaart, waar pas een vaarbewijs wordt gevraagd bij boten langer dan 15 meter. Vooral mensen die een boot huren, weten weinig van de spelregels op het water en zorgen voor gevaarlijke situaties. Ondanks de actie ‘Varen doe je samen’. De recreatievaart is een belangrijke economische pijler, maar zij ziet zelf ook in dat er regels moeten worden gesteld. Een alternatief is voor alle gebruikers van de hoofdvaarwegen een vaarbewijs te vragen. De onjuiste berichtgeving in de pers over ongelukken, zijn mevrouw Booy een doorn in het oog. In 2014 werkt zij verder aan verbetering van het imago van Schuttevaer en de binnenvaart en verleent ze medewerking aan meerdere items van Omroep Zeeland. Ondanks dat in 2014 het rijk beslist over de structuurvisie Grevelingen/Volkerak zijn er voor de schippers tot 2017 in de Zuidwestelijke delta geen veranderingen te verwachten. De versoberingen bij RWS hebben voor alle schippers gevolgen: het inkorten remmingswerken, het vervangen van steigers door buispalen en specifiek in Zeeland de vraaggestuurde bediening van de vier kleine sluizen.

De pilot met RWS betreft stremming is succesvol en heeft veel feedback ontvangen. De website en de appwww.sluisplanning.nl blijven in ontwikkeling. Mogelijkheden voor een nieuwe pilot worden onderzocht en bij RWS wordt meer aandacht gevraagd voor dit onderwerp. Ook de pilot voor het digitaal aanmelden door de tankvaart is succesvol. Er zijn inmiddels 600 schepen aangemeld.


Penningmeester Piet Deurwaarder wordt samen met echtgenoot in het zonnetje gezet met cadeaus en bloemen.
Foto: Maria Evers


Bestuurswisselingen

Tijdens de vergadering wordt het nieuwe bestuurslid Jan Paul Mastenbroek aan de bestuurstafel uitgenodigd. Het bestuur is heel erg blij met een -relatief- jeugdig nieuw bestuurslid. Penningmeester Piet Deurwaarder neemt na 13 jaar de centjes te hebben beheerd, afscheid.

 
 


Goeree-Overflakkee publiceert bekendmakingen vanaf 1 januari 2014 elektronisch

REGIO - De gemeente Goeree-Overflakkee publiceert haar wekelijkse bekendmakingen vanaf 1 januari 2014 elektronisch via de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl. De Wet elektronische bekendmaking verplicht gemeenten om per 1 januari 2014 alle algemeen verbindende voorschriften digitaal te publiceren in de vorm van een elektronisch publicatieblad.

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft er voor gekozen om naast de wettelijke verplichting per 1 januari 2014 alle officiële bekendmakingen rechtsgeldig digitaal te publiceren. Alle bekendmakingen van de gemeente zijn voortaan op één digitale plek te vinden. Onder gemeentelijke officiële bekendmakingen vallen publicaties van onder meer: vastgestelde verordeningen, besluiten van algemene strekking, omgevingsvergunningen, beleidsregels, ontwerpbesluiten, besluiten en bestemmingsplannen.

Ter inzagelegging
Niet alleen de bekendmaking maar ook de ter inzagelegging van stukken vindt vanaf 1 januari 2014 elektronisch plaats. Wel is het mogelijk om op afspraak bij de gemeente de papieren stukken in te zien. Ook kunt u tegen een (eventuele) vergoeding een afschrift van een besluit ophalen op het gemeentehuis.

Huis-aan-huisblad
In het kader van de dienstverlening heeft de gemeente besloten om de bekendmakingen voor minimaal 1 jaar ook nog in het huis-aan-huisblad (Groot Goeree-Overflakkee) te publiceren. In de loop van 2014 wordt de digitale publicatie van de bekendmakingen geëvalueerd. Aan de hand van de resultaten bekijkt de gemeente of na dat jaar met het wekelijks publiceren in het huis-aan-huisblad wordt doorgegaan.

Via de mail op de hoogte blijven
Geïnteresseerden kunnen via de mail op de hoogte blijven van bepaalde publicaties van de gemeente. Zij kunnen zich via www.overheid.nl aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. De nieuwsbrief bekendmakingen van de gemeente komt hiermee te vervallen.december 2013

Lancering Federatie Ondernemers Goeree-Overflakkee tijdens bijeenkomst Het Delta Netwerk
 
Het eiland van de verbindingen is in beweging! Ondernemers bundelen de krachten 

OUDDORP - Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van Het Delta Netwerk op woensdag 18 december werd de Federatie Ondernemers Goeree-Overflakkee (FOGO) gelanceerd. Het Delta Netwerk heeft tot doel om beslissers en belangrijke stakeholders aan elkaar te verbinden ten gunste van de economische ontwikkeling van Goeree-Overflakkee. Kersverse voorzitter van de gelanceerde federatie van ondernemersverenigingen op het gehele eiland Goeree-Overflakkee is Steef Visser, accountant in Middelharnis. 

De FOGO, wat ‘vuur’ betekent in het Portugees, beoogt het vuur in de samenwerking tussen overheden en ondernemers aan te wakkeren en brandend te houden. “Ondernemers hebben altijd een eigen belang, daar zijn het ondernemers voor. Maar de federatie stelt zich continu de vraag: ‘Wat is goed voor het collectief?’, aldus Steef Visser. Burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee Ada Grootenboer-Dubbelman en gastvrouw van de bijeenkomst, stelde vast dat Goeree-Overflakkee in beweging is. “We zijn het eiland van de verbindingen, tussen Holland, Zeeland en Brabant. Met de bundeling van ondernemerskracht zullen we nog meer dan nu in beweging komen om deze verbindingen optimaal te benutten, ook de verbinding tussen overheid en ondernemers.”
 
Infrastructuur en samenwerking
De bijeenkomst van Het Delta Netwerk in Fletcher Hotel Duinzicht in Ouddorp stond in het teken van duurzame infrastructuur en samenwerking tussen overheid en ondernemers. René Buck van Buck Consultants International pleitte voor een brede opvatting van het begrip infrastructuur: “Denk niet alleen aan asfalt of water, maar ook aan kennis en innovatie.’ Hij gaf voorbeelden van bedrijven in kleine steden die toch wereldspelers zijn geworden. “Koester het ondernemerschap en herken de potentie van innovatie”, was zijn boodschap aan de verzamelde ondernemers en bestuurders in de zaal.
 
Ruimte voor ondernemerschap en trots
In een forumdiscussie onder leiding van Kamer van Koophandel adviseur Rik van der Linden werd de wens geuit van ondernemers om ruimte te krijgen om te ondernemen. Maar ook om vooral trots te zijn op wat Goeree-Overflakkee nu al is en heeft. Daar mag best wat meer marketing mee bedreven worden. In de forumdiscussie zat overheid naast ondernemers. De overheid vertegenwoordigd door de wethouders Frans Tollenaar en Marnix Trouwborst van de gemeente Goeree-Overflakkee en provinciaal gedeputeerde Han Weber. De ondernemers vertegenwoordigd door de voorzitter van de FOGO Steef Visser en twee gelauwerde ondernemers: Ton Plooij van TBP Electronics, winnaar Ondernemersprijs Goeree-Overflakkee 2013 en Matthijs Zeelenberg van Zeelenberg Architectuur, winnaar MVO Award Goeree-Overflakkee 2013.
 
Samenwerken aan een vitaal en duurzaam Goeree-Overflakkee
De FOGO is ook een van de gesprekspartners van de Rabobank en de gemeente Goeree-Overflakkee over de vervolgstappen van het rapport ‘Samenwerken aan een vitaal en duurzaam Goeree-Overflakkee’ dat begin 2014 gepresenteerd zal worden. In dit rapport worden verschillende thema’s benoemd waarmee alle betrokken partijen aan de slag kunnen om de economie op het eiland te stimuleren.
 
Tevreden mopperkonten
Herman Pleij sloot het symposiumgedeelte van de bijeenkomst af met een inspirerende en humoristische kijk op onszelf. De Nederlanders zijn een volk van tevreden mopperkonten. Het is heel gebruikelijk te schelden op ons eigen land en op onze leiders, maar aan het eind van de dag zijn we ‘zeer tevreden’ met het eigen leven. We zijn pragmatisch en slaan de handen over de zuilen ineen om geld te verdienen. Herman Pleij hield een pleidooi voor debranding van Goeree-Overflakkee en het benutten van de rijkdom aan ideeën die in de samenleving aanwezig is.
 
Het Delta Netwerk
De jaarlijkse bijeenkomsten van Het Delta Netwerk worden georganiseerd door de Stichting Het Delta Netwerk en hebben tot doel beslissers en belangrijke stakeholders bijeen te brengen ten gunste van de economische ontwikkeling van Goeree-Overflakkee. Met ruim 120 aanwezigen was deze tweede bijeenkomst van Het Delta Netwerk wederom een succes. De bijeenkomsten zijn een gezamenlijk initiatief van de gemeente Goeree-Overflakkee, de Rabobank Goeree-Overflakkee, de provincie Zuid-Holland en de Kamer van Koophandel.December 2014

Gemeente Goeree-Overflakkee onder repressief begrotingstoezicht door provincie


GOEREE-OVERFLAKKEE - De provincie Zuid-Holland heeft de gemeente Goeree-Overflakkee onder repressief toezicht geplaatst. Repressief toezicht houdt in dat de gemeente zonder voorafgaande goedkeuring van de provincie de begroting mag uitvoeren. Repressief toezicht is toezicht achteraf en is daarmee de lichtste vorm.

Toezicht op gemeentefinanciën 

Het toezicht op de financiële positie van gemeenten is een taak van de provincie. Dat is vastgelegd in de Gemeentewet. Het doel hiervan is om een gezonde financiële situatie bij gemeenten te bevorderen. Een gemeente is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor een goed financieel beleid en beheer. De provincie leest mee, wijst op mogelijke risico’s en geeft adviezen en aandachtspunten voor (meerjaren)begrotingen en jaarrekeningen.


Repressief begrotingstoezicht voor 2014 
De begroting van de gemeente Goeree-Overflakkee voldoet aan de criteria voor repressief toezicht. De provincie heeft hierbij wel een kanttekening geplaatst. De begroting is namelijk niet structureel en reëel in evenwicht. Dit komt doordat de begrotingsjaren 2014 en 2015 een tekort laten zien. Echter door het omvangrijke en ingrijpende bezuinigingspakket is een structureel sluitende begroting in 2016 tot stand gebracht


11 december 2014
 

Skatevoorziening Rubensplein krijgt ontheffing van college


MIDDELHARNIS - Dinsdag 10 december heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee een nieuwe beslissing op bezwaar genomen. Het college heeft besloten om een ontheffing te verlenen voor de skatevoorziening aan het Rubensplein in Middelharnis.
 


Protesten van gebruikers en omwonenden tegen sluiting skatevoorziening
(Foto: Maria Evers)


Op woensdag 30 oktober heeft de rechtbank in Rotterdam uitspraak gedaan over de skatevoorziening aan het Rubensplein in Middelharnis. De voorlopige voorziening is toen door de rechtbank afgewezen. Het college van burgemeester en wethouders kreeg van de rechtbank de opdracht de zaak opnieuw te bekijken en op basis daarvan opnieuw een besluit te nemen.


Het college heeft bij het nemen van de beslissing opnieuw alle belangen in ogenschouw genomen. Omwonenden hebben er belang bij zonder ernstige geluidshinder te kunnen wonen aan of rond het Rubensplein. Daarnaast hebben omwonenden – en andere inwoners uit Middelharnis en omstreken – belang bij een speelvoorziening voor de jeugd.
 

Bij verwijdering van de skatevoorziening zou de kans op geluidsoverlast blijven bestaan doordat skateboarders wel gebruik kunnen blijven maken van het plein. De mogelijkheden tot het nemen van geluid reducerende maatregelen zijn onderzocht, maar die bleken onvoldoende effect te hebben. Bekeken is of er andere locaties binnen de kern geschikt zijn voor de plaatsing van een skatevoorziening. Het college beschouwt het Rubensplein als meest geschikte locatie. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten om ontheffing te verlenen voor de skatevoorziening op het Rubensplein. Dit houdt in dat de skatevoorziening in stand kan blijven. Tegen dit besluit staat de mogelijkheid tot beroep bij de rechtbank open.Mevrouw G. de Kooning-Hommes benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

MIDDELHARNIS  - Op maandagavond 16 december 2013 is mevrouw G. de Kooning-Hommes benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de Koninklijke Onderscheiding uit. De voormalig burgemeester van de gemeente Middelharnis heeft zich jarenlang vrijwillig ingezet voor belangrijke maatschappelijke projecten.

Mevrouw De Kooning-Hommes ontving de Koninklijke onderscheiding voor de volgende vrijwillige werkzaamheden:

Voorzitter van Raad van Toezicht van de RGO (Regionale Scholengemeenschap Goeree-Overflakkee);

Lid van de Provinciale Adviescommissie ‘Berie foar it Frysk’;

Voorzitter van Natuur- en Milieueducatie Friesland;

Voorzitter van de Raad van Beheer en Jeugdzorg Friesland;

Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Zuidwester te Middelharnis;

Lid en Vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van Parc Spelderholt;

Lid Comité van Aanbeveling Wereldwinkel ;

Lid Comité van Aanbeveling en mede-oprichtster Stichting ‘De Boei’;

Lid Comité van Aanbeveling Moedige Moeders;

Voorzitter en adviserend lid Rotaryclub Goeree-Overflakkee;

Voorzitter Culturele Raad Goeree-Overflakkee;

Bestuurslid van de Zuid-Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen.

Mevrouw De Kooning-Hommes nam op 16 december afscheid als voorzitter van de Raad van Toezicht van de RGO in Middelharnis.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman bracht in haar toespraak naar voren dat mevrouw De Kooning-Hommes met haar persoonlijkheid, kennis, visie en inzet een grote sociale bijdrage levert aan de samenleving


Twee  ‘historische’ clubrecords van De schotejil uit de boeken gezwommen door Elise Tanis en Sophie de Jonge
 
Een afvaardiging van De Schotejil heeft zaterdag 14 december deelgenomen aan de 2e minioren wedstrijd in Schiedam. Tijdens deze voorrondes kunnen de minioren zich plaatsen voor de finales in het voorjaar van 2014. Twee clubrecords uit het verleden en tot zaterdag in het bezit  van de oud-zwemster Sanne Huijsmans en Esmee Koedoot, niet de minste Schotejillers, werden ruimschoots verbeterd. De nieuwe recordhoudsters zijn Elise Tanis op de 200m rugslag in 2.38.18 en Sophie de Jonge op de 200m vlinderslag in 2.50.74.
 Beide Schotejil talentjes met Pieter van den Hoogenband  (Foto: PR)

De jongste deelneemster van het hele veld was Emma de Jonge. Zij kwam uit op de 100 meter vrij en de 100 meter rug bij de meisjes onder 8 jaar. De Stellendamse zwom 2 maal onder haar persoonlijk records (1.36.28 en 1.43.30) en werd daarmee ruimschoots eerste. Bij de jongens onder de 10 jaar zwommen Christan Kalle en Marijn Vis. Christian zwom een ruim pr op 100 meter school (2.11.44) en dat herhaalde hij op de 50 meter  vlinder (1.03.92) De tijd van Marijn op de 50 meter vlinder was 1.05.75. Sandy van Tigchelen zwom bij de meisjes onder de 10 jaar bijna een minuut van haar 1 jaar oude pr af op de 100 meter rug. Haar nieuwe pr is vanaf zaterdag 2.13.70. Sandy bleek goed in vorm te zijn zaterdag, want haar pr op de 100 meter vrij werd met 15 seconden verbeterd tot 1.59.79. Seffie Bakker zwom nog iets sneller. Haar tijd op de 100 meter vrij was 1.46.07. Ook voor haar een nieuw pr.
Leroy vd Groef was de enige Schotejiller bij de jongens onder de 11 jaar. Hij verbeterde zijn pr op de 100 meter schoolslag tot 1.49.89. Fenne Holleman zwom voor het eerst een 200 meter vrij. Haar tijd op deze afstand was 3.41.77. Bij de jongens onder de 12 zwommen Jens Kooijman, Kevin Vis en Marijn Both 100 meter vlinderslag en 200 meter vrij. Op de vlinder was Jens de snelste van de drie in 1.46.75. Kevin zwom 1.48.33 en de klok van Marijn stond stil op 1.56.72. Op de 200 vrij was Kevin de snelste in een pr van 3.07.17. Jens en Marijn zwommen resp.  3.23.33 en 4.34.29.
 
De junioren moesten aan de bak op 2 zware afstanden. De 200 meter rug en de 200 meter vlinder stond voor hen op het programma. Op beide afstanden werd zeer goed gepresteerd. Op de 200 meter rug bij de meisjes onder 13 jaar werd het uit 2007 daterende clubrecord met 2 seconden verbeterd door Elise Tanis. Het nieuwe clubrecord is nu 2.38.18. Sophie de Jonge (2.42.49), Manon Middelbos (2.46.89) en Kelly v.d. Groef (3.08.56) zwommen naar nieuwe pr`s op dit nummer. Tamara de Ruiter, Lieske Zijlstra en Bibi Middelbos debuteerden met resp. 3.03.10, 3.05.82 en 3.07.99. De tijden van Elise en Sophie geven tevens recht op deelname aan de Nederlandse Junioren kampioenschappen. Op de 200 meter vlinderslag ging Sophie de Jonge helemaal los. Het 10 jaar oude clubrecord op de 200 meter vlinder werd door haar verbeterd met maar liefs 7 seconden tot 2.50.74. Bibi Middelbos zwom op deze afstand naar een mooie 3e plaats in 3.05.93. Lieske Zijlstra (3.35.11), Tamara de Ruiter (3.43.02) en Sofie Nijsse (4.07.77) zwommen deze afstand voor het eerst.  Bij de jongens onder de 13 jaar werden op de 200 meter rug de volgend tijden gezwommen: Aron Paasse 2.41.96, Jacob Mackloet 2.48.46, Dylan vd. Groef 3.05.94 en Tim Wielhouwer 3.07.80. Voor Aron en Jacob betekende deze tijden een nieuw pr.  Op de 200 meter vlinderslag was de uitslag als volgt: Aron Paasse 2.58.81, Jacob Mackloet 3.22.94 en Tim Wielhouwer (debuut) in 3.45.46.

 Heropening Swanehal na tien jaar juridische strijd

OUDE-TONGE - De Swanehal aan de Boezemweg op bedrijventerrrein Oostplaat in Oude-Tonge, is vrijdag 13 december 2013 opnieuw in gebruik genomen. De feestelijke opening werd bijgewoond door wethouder Koningswoud van de gemeente Goeree-Overflakkee. Eigenaar B. Labee hield een toespraak over de Kafkaiaanse toestanden rond de tien jaar durende soap (Gek van de gemeente) die hij en voormalig eigenaar Arie Swaneveld hebben moeten doorlopen.


Wethouder Koningswoud feliciteert B. Labee met de opening van de Swanehal .
(Foto: Maria Evers)


Toespraak B. Labee tijdens de opening
Voormalig eigenaar Arie Swaneveld met naast zich raadslid Aad van Alphen (EVV)
(Foto: Maria Evers)

MEER INFORMATIE VINDT U OP ONZE PAGINA 'ACHTER HET NIEUWS' Gemeente Goeree-Overflakkee publiceert bekendmakingen vanaf 1 januari 2014 elektronisch
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - De gemeente Goeree-Overflakkee publiceert haar wekelijkse bekendmakingen vanaf   1 januari 2014 elektronisch via de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl  De Wet elektronische bekendmaking verplicht gemeenten om per 1 januari 2014 alle algemeen verbindende voorschriften digitaal te publiceren in de vorm van een elektronisch publicatieblad. 
 

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft er voor gekozen om naast de wettelijke verplichting per 1 januari 2014 alle officiële bekendmakingen rechtsgeldig digitaal te publiceren. Alle bekendmakingen van de gemeente zijn voortaan op één digitale plek te vinden. Onder gemeentelijke officiële bekendmakingen vallen publicaties van onder meer: vastgestelde verordeningen, besluiten van algemene strekking, omgevingsvergunningen, beleidsregels, ontwerpbesluiten, besluiten en bestemmingsplannen.
 
Ter inzagelegging
Niet alleen de bekendmaking maar ook de ter inzagelegging van stukken vindt vanaf 1 januari 2014 elektronisch plaats. Wel is het mogelijk om op afspraak bij de gemeente de papieren stukken in te zien. Ook kunt u tegen een (eventuele) vergoeding een afschrift van een besluit ophalen op het gemeentehuis.
 
Huis-aan-Huisblad
In het kader van de dienstverlening heeft de gemeente besloten om de bekendmakingen voor minimaal 1 jaar ook nog in het huis-aan-huisblad (Groot Goeree-Overflakkee) te publiceren. In de loop van 2014 wordt de digitale publicatie van de bekendmakingen geëvalueerd. Aan de hand van de resultaten bekijkt de gemeente of na dat jaar met het wekelijks publiceren in het huis-aan-huisblad wordt doorgegaan.


Gemeente biedt minima en uitkeringsgerechtigden goedkope ziektekostenverzekering

 
GOEREE-OVERFLAKKEE - De gemeente Goeree-Overflakkee biedt aan inwoners met een laag inkomen de mogelijkheid om een collectieve ziektekostenverzekering af te sluiten. Het college heeft dit besloten, omdat dit de basis biedt voor toegankelijke zorg. Daardoor wordt de kans op participatie in de samenleving vergroot. De gemeente heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten met zorgverzekeraar CZ. 
 
Collectieve zorgverzekering
Het pakket dat de gemeente aanbiedt aan mensen met een minimum inkomen heet het Gemeentepakket Extra. Dit pakket is vergelijkbaar met het gemiddelde aanvullende pakket, maar dan met een nog uitgebreidere dekking. De aanvullende verzekering is op maat gemaakt. Zo zijn er ruime vergoedingen opgenomen voor brillen, contactlenzen, tandartskosten, hulpmiddelen zoals gehoorapparaten, diverse therapieën, kraamzorg en de eigen bijdrage voor thuiszorg.
 
Aanvragen vóór 18 december
Om per 1 januari 2014 gebruik te kunnen maken van deze collectieve zorgverzekering moet het aanvraagformulier vóór woensdag 18 december zijn ingediend bij de gemeente. Enkele weken geleden hebben de inwoners die bij de gemeente bekend zijn als ontvanger van een uitkering op grond van de Wwb, de IOAW of IOAZ (of op een andere wijze een lager inkomen hebben dan 110 procent van het geldende sociaal minimum) een brief ontvangen. In deze brief is uitgelegd hoe kan worden deelgenomen aan de verzekering, wat de verzekering precies inhoudt en aan welke voorwaarden moet worden voldaan om recht te hebben op de collectieve ziektekostenverzekering.
 
Meer weten?
Voor meer informatie en/of de benodigde formulieren kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken op telefoonnummer 14 0187 of per e-mail via info@goeree-overflakkee.nl.
Breed aanbod kunst en cultuur

Cultureel ontbijt in vernieuwde foyer

Foto´s en tekst Schrijfbedrijf Evers van der Waart
MIDDELHARNIS – Het laatste, door Jan Trompper georganiseerde, cultureel ontbijt was zaterdag 7 december in de prachtig vernieuwde foyer van het Diekhuus. De gasten schoven aan, aan de lange ontbijttafel om van Mirjam Bentvelzen te horen over haar werk als edelsmid en over de stichting  KunstPlus. Anne Verhey vertelde over de stand van zaken van het Diekhuus. Hugo Verweij werd voorgesteld als de nieuwe cultuurcoach en natuurlijk was Hans Lammers als vanouds gespreksleider.Iedereen aan de gezellige ontbijttafel luistert geinteresseerd. Foto Maria Evers

Mirjam Bentvelzen is voorzitter van KunstPlus. Een beroepsvereniging van kunstenaars op en rond ons eiland. Een overkoepelende organisatie voor vele disciplines, waaronder beeldende kunstenaars, dichters, dansers, schrijvers, architecten, filmmakers. Het doel is samenwerking, aankomende talenten ondersteunen en kunst onder de aandacht brengen van een breed publiek. In Oude-Tonge is een prachtige, tijdelijk, expositieruimte gevonden als anti leegstand, aan het Dabbeplein. Elke donderdag, vrijdag en zaterdag is op toerbeurt een van de kunstenaars aanwezig. Het publiek stapt makkelijk naar binnen om eens rond te kijken. Een mooie laagdrempelige manier om mensen kunst te tonen. Iedereen kan vriend worden van KunstPlus. (meer op kunstplus.nu )

Verloren wasmethode
Mirjam Bentvelzen maakt kunst in zilver en goud. Door contacten met de tandtechniek, leerde zij gebruik te maken van een bijna vergeten eeuwenoude methode. Zij experimenteerde met het boetseren, smelten en gieten. En ze maakte zich deze methode eigen.


Mirjam Bentvelzen met een zelf ontworpen sieraad. Foto Maria Evers
 

Het meesterschap dat zij in 1996 ontving is de erkenning van haar creativiteit en ambachtelijkheid. Het miniatuur beeldhouwen is haar passie geworden. Een tijdrovend werk, maar met fraaie resultaten, door haarzelf omschreven als ‘Modern Barok’. Met haar verhuizing naar Goeree-Overflakkee ging zij terug naar haar roots. Opa en oma kwamen uit Middelharnis en zelfs tijdens het ontbijt ontdekte zij een verwantschap met een van de aanwezigen. “Ik heb een band met de zee en houd van de golven en de wolken. Kapotte schelpen, zeewier, drijfhout en de patronen en vormen inspireren me.” (meer op eksternet.nl )

Multifunctioneel gebouw met cultureel randje
Na het bekend  worden van plannen van het gemeentebestuur om het Diekhuus te verkopen liet de bevolking van zich horen. Er werden brieven naar de gemeente geschreven en op twee avonden was de raadszaal afgeladen met sympathisanten. Het resultaat was een flinke opknapbeurt voor het Diekhuus in de 1e fase. Directeur/bestuurder Anne Verhey: “Het gebouw is meer van deze tijd, geschikt voor een brede doelgroep, terwijl we toch het oude schoolgebouw idee bewaren.” Het Diekhuus heeft met het uitvoeren van het achterstallig onderhoud, wat van zijn oude glorie terug. Maar geld voor vernieuwing was er niet. Door vrijwilligers is veel werk verzet en er zijn sponsoren en fondsen gevonden om een mooie theaterzaal te realiseren. Hierdoor kan het Diekhuus een regionale functie vervullen op een breed gebied van kunst en cultuur.

Lijnen zijn kort maar het netwerk groot
“Het is een mooie ambiance met een warm jasje van cultuur. Een expositie van mooie foto’s aan de muur. Een scala van gebruikers geeft een bijzondere sfeer. Er zijn mogelijkheden tot verbinding van diverse disciplines. Zoals een muzikaal optreden in de pauze van een training of conferentie. Workshop of cursus met muziek of beeldende kunst. De lijnen zijn kort maar het netwerk groot. Het is een dynamische omgeving met inspirerende ontmoetingen in de gang.” De gebruikers zijn ambassadeurs van het Diekhuus.  En er komen steeds meer mensen binnen, die nooit eerder binnen waren. “We willen ons richten op de 40-plussers met bijvoorbeeld populaire films en jaren ’80 muziekavondjes. We hebben een goede bezetting, maar met name overdag zijn er nog ruimtes beschikbaar.”

Cultuurcoach
Hugo Verweij uit Oude-Tonge is de nieuwe cultuurnetwerker/coach. “Er zijn financiën beschikbaar gesteld vanuit de provincie om onder de vleugels van het Kunstgebouw een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs in het basisonderwijs op te zetten.


Hugo Verwij wordt de nieuwe cultuurcoach op het eiland. (foto: Maria Evers'

Daaronder vallen erfgoed, kunsten, mediawijsheid, theater, film; een breed pakket.”  Verweij, uitvoerend en docerend muzikant, heeft ervaring als ontwikkelaar en uitvoerder van cultuureducatieve projecten en als adviseur op het snijvlak van kunst, cultuur, onderwijs en beleid. Hij stelt zich nader voor op een bijeenkomst van cultuurmakers op 11 december in ’t Prieel.Donkere dagen offensief


In Nieuwe-Tonge, Middelharnis en Stad aan ’t Haringvliet vond op woensdagavond 11 december het Donkere dagen offensief plaats. Het Donkere dagen offensief is een gezamenlijke actie van de buurtpreventieteams, de politie en de gemeente. De actie is gericht op het tegengaan van woninginbraken. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman liep mee met het buurtpreventieteam in Nieuwe-Tonge. 

Tijdens de preventieactie is gelet op onder andere openstaande deuren of ramen, buitenverlichting rondom de woning en opvallende zichtbare waardevolle voorwerpen in woningen. Bij het aantreffen van een open deur / raam bij een ruimte zonder direct toezicht is een Wit Voetje neergelegd, met de boodschap: Dit had een schoenafdruk van een insluiper kunnen zijn. Er werd ook een begeleidende brief in de brievenbus gedaan met uitleg over de impact van woninginbraken en wat er tijdens de controle is geconstateerd.
Op maandagavond 16 december vindt er in het kader van het Donkere dagen offensief nog een gezamenlijke preventieactie plaats in Ouddorp Zuid, Ouddorp (Diependorst), Stellendam.
College stelt uitgangspunten beleid sociale domein vast

MIDDELHARNIS - Het college van burgemeester en wethouders stelde op 3 december de oplegnotitie voor het sociale domein vast. Deze notitie is een nadere uitwerking van de visie op de inrichting van het sociale domein op Goeree-Overflakkee. De gemeente wordt per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor taken op het gebied van zorg, jeugd en participatie. Om dit goed te regelen is een nieuwe inrichting van het sociale domein noodzakelijk.


Expertteams
Net als de visie kwam de oplegnotitie tot stand door samenwerking tussen gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen, kerken, woningbouwcorporaties en andere partners. Gedurende een intensief traject dachten de partners in zogenoemde expertteams na over uitgangspunten voor het nieuwe sociale beleid.
Testfase 2014
Het jaar 2014 staat in het teken van het testen van de verschillende uitgangspunten. Zo zijn gemeente en partners van plan om een pilot te starten met betrekking tot de inrichting van een wijkteam in Oude-Tonge. Het doel van het wijkteam is om dichter bij de inwoners te staan en een betere samenwerking tussen verschillende partijen te bereiken. De bevindingen van het sociaal wijkteam dienen weer als bouwstenen voor de gemeente en haar partners voor de verdere invulling van het sociale beleid. Naast de pilot van het wijkteam is de gemeente van plan andere uitgangspunten te testen in 2014, bijvoorbeeld het stimuleren van burgerkracht.Druk weekend voor zwemclub De Schotejil

MIDDELHARNIS - Zwemclub de Schotejil is het afgelopen weekend op diverse plaatsen actief geweest. Zo zijn tijdens de clubavond van afgelopen vrijdag de bekerwinnaars van de Clubkampioenschappen bekend gemaakt. En er waren niet alleen prijzen te verdienen voor de clubkampioenen, maar ook de traditionele Boomsmabokalen voor de zwemmers met de grootste progressie werden uitgereikt.
 

De grootste tijdsverbeteringen bij de jongens werden behaald door Stan Vos (1999), die zowel op de 100m schoolslag als de 100m rugslag dus de meeste vooruitgang boekte. Verder wisten ook Marijn Both (2002) op de 50m vlinderslag en Arthur Verwers (2005) op de 25m vrij een Boomsma Bokaal te verdienen. Bij de meisjes ontstond daarna een unieke situatie toen bleek, dat Melissa Peeman (2000) op alle vier de 100m zwemnummers de meeste vooruitgang wist te realiseren. Zij won derhalve allevier de Boomsma Bokalen bij de meisjes.
 
De uiteindelijk clubkampioenen van 2013 werden actereenvolgens Emma de Jonge en Marijn Vis bij de categorie onder 8 jaar. Fenne Holleman en Xander Vis wonnen bij de leeftijd tot 10 jaar. Elise Tanis en Luuk Kieviet waren de gelukkigen onder 12 jaar, terwijl Lotte Middelbos en Jorian Tanis op de 100m nummers de titel wonnen in de leeftijd tot 14 jaar. Onder 16 jaar waren de clubkampioenen Rolien Holster en Gido Ista. In de senioren categorie waren Marjon van Kempen en Theo Jan Tanis de bekerwinnaars. Overall waren er nog wisselbekers op de 50m nummers voor Elise Tanis en Luuk Kieviet, terwijl de 100m wisselbekers voor Lotte Middelbos en Theo Jan Tanis waren.
 
Daarnaast werd er ook nog gezwommen in het 50m bad in Dordrecht in het kader van de Regio West A-Competitie. Op zaterdag zwommen de Schotejillers naar vier ereplaatsen en drie clubrecords. De medailles waren voor Elise Tanis met twee maal goud op 50m vlinderslag (clubrecord in 32.95) en 100m rugslag (1.20.42), terwijl de 100m vlinderslag (1.19.55) haar een 2e plaats opleverde. Jorian Tanis zwom op de 100m rugslag naar de 3e plaats in 1.12.13. De overige clubrecords waren voor de estafette 4x50m vrij (2.20.37) met Elise Tanis, Xander Vis, Bibi Middelbos en Jens Kooijman (allen onder 11 jaar). Leroy van der Groef (2003) zwom een clubrecord op de 100m rugslag in 1.31.39.
 
In Duisburg (eveneens op een 50m baan) werd gestart door Emma (2006) en Sophie de Jonge (2002). Emma de Jonge zwom hier vier clubrecords, namelijk op de 50m vrij (43.55) en de 100m vrij (1.37.56), alsmede op de 50m rugslag (48.38) en 100m rugslag (1.47.15). Sophie de Jonge wist twee clubrecords te verbeteren, namelijk op de 200m schoolslag (3.04.57) en de 200m vrij (2.23.16).
 


Lelystad eerste Regionale Training Centrum

vrijdag 6 december 2013 

LELYSTAD - Gedeputeerde Jaap Lodders van de Provincie Flevoland, wethouder Willem de Jager van de gemeente Lelystad en Rob Franken van het Watersportverbond hebben een intentieverklaring ondertekend, waarmee zij verklaren als partners op te treden en zo het eerste Regionaal Training Centrum (RTC) watersport van Nederland te realiseren.

Het Watersportverbond kent Lelystad hiermee de officiële status van RTC toe. Dit RTC Lelystad/Flevoland gaat uiterlijk 1 mei 2014 van start. Gedeputeerde Jaap Lodders: “Watersport en recreatie stroomt door de aderen van Flevoland. De RTC past bij de ontwikkelingen in Flevoland, sportief, recreatief en economisch.”

Potentie Lelystad watersportstad
Het Watersportverbond ziet de potentie van Lelystad als watersportstad. Watersportvereniging het Bovenwater is al jaren één van de vier hoofdsteunpunten van het watersportverbond in de regio midden Nederland. Het doel van de hoofdsteunpunten is beginnende jeugdige watersporters te begeleiden en optimale trainingen voor getalenteerde zeilers en surfers te verzorgen. Hoewel de hoofdsteunpunten in eerste instantie zijn opgezet vanuit het jeugdbeleid, moeten de steunpunten nu uitgroeien tot centra van (water)sportstimulering, training en begeleiding voor alle leeftijden. Wethouder Willem de Jager is er trots op dat eerste het RTC in Lelystad komt: “Lelystad heeft met een kustlijn van 17 kilometer, 5 jachthavens en meer dan drieduizend ligplaatsen voor zeil- en motorjachten veel te bieden op het gebied van watersport en heeft potentie om uit te groeien tot een echte watersportstad. Een RTC helpt deze ambitie mede vorm te geven.”

Talentontwikkeling
De komst van een RTC is een logisch vervolg op de pilot Regiohoofdtrainer, dat de drie partners recent hebben ondersteund, en past in het beleidsplan 2013-2016 van het Watersportverbond om nadrukkelijk de breedtesport en topsport met elkaar te verbinden. Zij spelen een belangrijke rol in de coördinatie van activiteiten bij de verenigingen in de regio. Ook kunnen getalenteerde zeilers en surfers die het trainingsniveau van de vereniging ontgroeien, op het RTC terecht voor regionale toptrainingen. Zo kunnen jeugdige talenten al in een vroeg stadium worden opgevangen en begeleid. Het Watersportverbond ziet naast de bestaande NTC (Nationale Training Centra Scheveningen en Medemblik) de komst van het eerste RTC als een belangrijke ontwikkeling. (Bron: Watersportverbond)Windgroep: houd nieuwe windturbines uit de buurt van woonkernen

GOEREE-OVERFLAKKEE - De Coöperatie Windgroep Goeree-Overflakkee heeft in de raadsvergadering van 28 november gepleit om de locaties voor de nieuwe windturbines verder van woonkernen vandaan te houden. Met het voorstel dat gemeente en provincie doen in de concept-Structuurvisie wordt voldaan aan de wettelijke eisen voor geluid. Maar juist omdat er op Goeree-Overflakkee meerdere geschikte locaties zijn, kan voor een grotere afstand tot woonkernen worden gekozen dan wat wettelijk verplicht is. De Windgroep vindt dat van die mogelijkheid gebruik gemaakt moet worden, dit ter bescherming van woonkernen en bewoners.
 
De gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zuid-Holland hebben een concept-Structuurvisie opgesteld met daarin een voorstel voor plaatsingsgebieden voor windturbines. De overheden verwachten dat hiermee maximaal 260 MW (MegaWatt) aan opgesteld vermogen te realiseren is, zoals door hen is overeengekomen in het bestuursakkoord en ook is afgesproken in de  Samenwerkingsovereenkomst met de Windgroep.

Bij de opstelling van de Structuurvisie is gebruikgemaakt van de planMER die onlangs is uitgevoerd.
De plaatsingsgebieden zijn tot op 450 m vanaf de woonkernen ingetekend. Daarmee wordt ruimte geboden aan de ontwikkelaars van de windparken om tot op deze afstand windturbines te bouwen. Wettelijk gezien is dit toegestaan, en er zijn verschillende plekken in Nederland waar dat ook gebeurt omdat er geen andere keuze is. Maar juist op Goeree-Overflakkee, waar een groot gebied is onderzocht op geschiktheid, is duidelijk dat er wél alternatieven zijn.

In het proces van de planMER is een aantal locaties afgevallen waar weinig mensen wonen. In de concept-Structuurvisie kiezen gemeente en provincie ervoor om het aantal plaatsingsgebieden te beperken. De Windgroep vindt echter dat de afstand tot de woonkernen zwaarder moet wegen dan het beperken van het aantal gebieden. Door toevoeging van één of meerdere locaties in de Structuurvisie, kunnen de gemeente en de provincie de afstand tot woonkernen verruimen en toch de beoogde doelstelling in MegaWatt behalen.


 Afbeelding
De locaties bij de vier sterren zijn in de planMER ook als geschikte locaties genoemd. Door deze locaties in de Structuurvisie uit te sluiten wordt het noodzaak om in de omcirkelde gebieden windturbines dicht in de buurt van woonkernen te bouwen.


Bron: PZC

Sluizen 's nachts alleen nog op aanvraag open


DEN HAAG - De Roompot-, Zandkreek-, Grevelingen- en Bergse Diep sluis gaan vanaf 2015 's nachts alleen nog op aanvraag open.

Op verzoek van de provincie wordt er nadrukkelijk op gelet dat vissers niet lang hoeven te wachten, met name zondagnacht. De sluizen gaan door bezuinigingen van het Rijk over op vraaggestuurde bediening, blijkt uit een brief die minister Melanie Schultz (Infrastructuur) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Dat betekent dat de sluizen 's nachts (22.00-06.00 uur) alleen op aanvraag open gaan.


Eerste - en laatst ingeschreven lid in ’t zonnetje
 
MIDDELHARNIS - Coöperatie Deltawind hield 2 december haar ledenvergadering in ’t Prieel. Zoals gebruikelijk werd de vergadering goed bezocht. Ruim honderd leden waren aanwezig. Hiervan waren er ruim 15 voor de eerste keer. Het afgelopen jaar hebben zich opnieuw 200 nieuwe leden aangemeld.

Op de agenda stonden alle projecten en de voortgang van de windopgave op het eiland, naast de begroting van de coöperatie voor 2014. Twee leden werden door voorzitter Gert Jan van der Valk in het zonnetje gezet. Lien de Wit uit Oude-Tonge, was de eerste die zich inschreef als lid van de coöperatie, ruim 24 jaar geleden. Onlangs meldde zich het 1500e lid aan. Adriaan Knulst uit Sommelsdijk, 16 jaar, is het laatst ingeschreven lid, een aspirant-lid. Hij kreeg een mooie pennenset overhandigd door Lien de Wit namens het bestuur.De eerste stappen zijn gezet tijdens conferentie Gay op Flakkee 

Gay op Flakkee heeft nog een lange weg te gaan

MIDDELHARNIS - Woensdagmiddag kwamen vertegenwoordigers van de kerken, de scholen, politiek partijen en andere geinteresseerden samen in het Diekhuus. De eerste stappen werden gezet tot diepgaande bezinning bij vertegenwoordigers van het christelijke geloof.Burgemeester Ada Grootenboer van Goeree-Overflakkee krijgt de regenboogvlag van Jacqueline Lokker - de Gans, voorzitter stichting Gay op Flakkee. (Foto: Maria Evers)

Het is goed om de hokjesgeest op het eiland te doorbreken. HLBT-ers (homo's, lesbische vrouwen, bi-seksuelen en transgenders) komen overal en in alle lagen van de samenleving voor. Vaak zijn ze niet zichtbaar. "Dat is een reden om eens goed bij onszelf te kijken, hoe dat komt." Vaak keren homoseksuelen zowel de kerk als het eiland de rug toe en vluchten naar de grote stad. Meerdere voorgangers gaven aan dat eerst naar de mens moet worden gekeken. "Bovenal zijn we eerst mens. De mens moet geaccepteert worden." Blijft feit dat er verschillende stromingen worstelen met de vraag hoe er mee om te gaan. De bijbel spreekt er toch schande van en het praktiseren van de homoseksualiteit blijft voor gelovigen een groot probleem.

Burgemeester Ada Grootenboer nam namens de gemeente Goeree-Overflakkee de regenboogvlag in ontvangst. Ook de Regionale Scholengemeenschap hees al eerder deze maand de vlag ten top. De Maurits Scholengemeenschap gaf aan nog niet zover te zijn. Zij zijn blij dat zij binnen de door de overheid opgelegde opgave, -aandacht te geven aan diversiteit in seksualiteit-, de ruimte te hebben om dit op hun eigen manier in te vullen. Gebaseerd op de woorden uit de bijbel.

Na diverse rondetafelgesprekken onder leiding van een gesprekleider kwam het bij de afronding tot de woorden dat het nodig is een brede maatschappelijke discussie te hebben over HLBT's. "Het gaat over het welzijn van mensen. Het gaat over de stappen: ontkenning naar herkennning naar erkenning.Houd het op de agenda. Het gaat om mensen en maak er geen aparte groep van. Het was een goed begin van het gesprek over acceptatie van diverse manieren om seksualiteit te beleven.MVO prijs en Ondernemersprijs uitgereikt

MIDDELHARNIS - Donderdagavond 21 november zijn de ondernemersprijs van de KamerKoophandel en de MVO-prijs van de RABO-bank uitgereikt.Tijdens dit drukbezochte evenement in de Staver werd architect Mathijs Zeelenberg uitgeroepen tot de meest duurzame ondernemer van Goeree-Overflakkee.en ontving Ton Plooij van TPB Electronics de ondernemersprijs van de Kamer van Koophandel. 

Acties tegen sluiting bibliotheek

Kinderen willen graag lezen


MIDDELHARNIS
Voor aanvang van de raadsvergadering over de meerjarenbegroting, was er een klein protest.

 (Foto's Maria Evers)


Regionale uitbreiding leerwerkbedrijf Rotterdamse Zaak

Steun voor regionale ondernemers in zwaar weer

ROTTERDAM - Vrijdag 8 november tekende staatssecretaris Klijnsma een convenant met 27 gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond om ondernemers in zwaar weer te ondersteunen. Hiermee sluiten de gemeenten zich aan bij de Rotterdamse Zaak, een leerwerkbedrijf in Rotterdam. Samen gaan zij voor duurzame economische zelfstandigheid en het voorkomen van uitkeringsafhankelijkheid.

Het doel is om de ondernemers in deze moeilijke periode een doorstart te geven. De aanpak van de Rotterdamse Zaak is in 2012 gestart in Rotterdam en wordt nu door 27 gemeenten uit de regio Rotterdam-Rijnmond overgenomen. Het leerwerkbedrijf is een initiatief van de Hogeschool Rotterdam, Stichting Ondernemers Klankbord, Kamer van Koophandel en Regionaal Bureau Zelfstandigen van de gemeente Rotterdam.

Wethouder Gerrit de Jong was namens de gemeente Goeree-Overflakkee aanwezig bij de officiële ondertekening. De Jong is blij met de samenwerking: "Als ondernemers van Goeree-Overflakkee in de problemen (dreigen) te komen kunnen zij voor ondersteuning bij de Rotterdamse Zaak aankloppen. Dit initiatief is succesvol gebleken; veel Rotterdamse ondernemers hebben een doorstart kunnen maken. Doordat alle regionale gemeenten zich hebben aangesloten bij de Rotterdamse Zaak is een groot vangnet ontstaan voor alle lokale ondernemers. Door kennis te delen worden onnodige faillissementen voorkomen en waarborgen we een gezond ondernemersklimaat in de gehele regio Rotterdam-Rijnmond en Goeree-Overflakkee in het bijzonder."

In het afgelopen anderhalf jaar hebben meer dan 150 ondernemers die in zwaar weer verkeerden ondersteuning gekregen vanuit het leerwerkbedrijf de Rotterdamse Zaak. Studenten van Hogeschool Rotterdam en oud-ondernemers hielpen deze ondernemers met het op orde brengen van hun administratie, het verbeteren van de marketing of het opstellen van ondernemersplannen.

Nu alle gemeenten in de regio meedoen, is de verwachting dat het aantal ondernemers in de Rotterdamse Zaak groeit naar meer dan driehonderd ondernemers per jaar.


november 2013

Menheerse werf middelpunt Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee
 
MIDDELHARNIS
Vrijdagmiddag 15 november is op de ‘Menheerse Werf’ de startbijeenkomst voor het project Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee met Gedeputeerde Han Weber van de provincie en Wethouder Piet Koningswoud van de gemeente Goeree-Overflakkee. In de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee worden eilandelijke cultuur-historische belevingswaarden geaccentueerd, ontwikkeld en verbonden in een streekherkenbaar verhaal over leven met het water.

 
Naast de herbestemming van de Menheerse Werf en de conservering van de beugsloep MD 10 is er ook aandacht voor andere projecten die in de periode 2013-2016 door lokale initiatiefnemers met hulp van de provincie ter hand worden genomen. Te denken valt aan Goeree-Overflakkeese Tram, de karakteristieke Havenkanalen, de cichoreifabriek Ceres en de betekenis van de beurtvaart. Het gaat bij de erfgoedlijn overigens niet alleen om de cultuurhistorische waarde maar vooral ook  om de belevingswaarde uit recreatief oogpunt.
Verder worden initiatieven ontplooid op het gebied van informatie, educatie, routenetwerken en streekherkenbaarheid. Vrijdagmiddag half twee arriveert de logger Iris met gasten aan het Vingerling in Middelharnis en wandelt het gezelschap naar de Menheerse Werf. In deze erfgoedwandeling passeert men de Gebr. Boomsma, het bekende standbeeld aan de haven van het jongste Kofjekokertje, het literaire monument en een informatiepaneel over de haven. In het prachtige decor van de Menheerse haven is de wandeling een mooie opmaat voor de erfgoedlijn Goeree-Overflakkee. En een verrassende spreker zal daarover een korte beschouwing geven.

College B&W hard onderuit in zaak Rubensplein

van onze juridisch medewerker:

Het besluit dat het gemeentebestuur nam met als doel de skatevoorzieningen op het Rubensplein te Middelharnis te verwijderen deugt van geen kant. Dat bepaalde de voorzitter van de rechtbank. De zaak was aangespannen door een omwonende, die zegt al jaren hinder te ondervinden van het geluid op het plein. Hij had in 2012 nog van B&W te horen gekregen dat er niet zou worden opgetreden. Hij was het daarmee niet eens en diende bezwaar in. B&W veranderde van mening en gaf de klager nu wel gelijk. Daarom kreeg de klager in augustus van B&W te horen dat de skatevoorzieningen weggehaald zouden worden. Een paar dagen later veranderde B&W echter weer van mening, onder druk van gebruikers en omwonenden, waardoor de klager zich niet meer serieus genomen voelde. Hij moest deze draai van B&W uit de pers vernemen.

De klager wilde in elk geval van de rechter, in een spoedzitting horen, dat B&W zijn belofte aan hem moest nakomen. Daar ging de rechter niet op in, vanwege het van alle kanten rammelende collegebesluit. B&W bleek onzorgvuldig te hebben gehandeld en niet goed te hebben onderbouwd waarom de voorziening weg zou moeten. Ook bleek B&W vergeten te zijn om een juridische grondslag te benoemen. Terwijl dat volgens de rechter toch echt nodig is. Als je als gemeente wilt optreden, moet dat wel ergens op gebaseerd zijn, aldus de rechter. Het artikel uit de Algemene Plaatselijke Verordening dat gaat over geluidsoverlast van speeltoestellen, is in geval Rubensplein niet te gebruiken. De geluidsnormen uit het Besluit algemene inrichtingen milieubeheer (Barim) was in deze zaak ook niet van toepassing. De gemeente heeft nog een kleine zes weken om een nieuw besluit te nemen en de gemaakte fouten te herstellen. De gemeente is daarnaast een paar duizend euro kwijt aan proces- en advocaatkosten.  

Omdat de rechter het besluit van B&W vernietigde, was het beroep van de vele gebruikers en omwonenden die de skatevoorziening willen behouden op het Rubensplein, niet meer mogelijk. Daarom werd hun beroep niet ontvankelijk verklaard.

Het is jammer te constateren dat de gemeente de kwaliteit van de besluitvorming kennelijk niet op orde heeft. Het is niet het eerste geval van juridisch geblunder. En dat geldt ook voor de communicatie van het gemeentebestuur naar zijn burgers. Vooralsnog pakt de uitspraak van de rechter voor de voorstanders goed uit. Over een paar weken weten we hoe het nieuwe besluit zal luiden en of omwonenden het nodig vinden weer massaal beroep in te stellen.
 

5 november 2013
 

Bediening bruggen en sluizen op aanvraag

 

Rijkswaterstaat heeft in samenwerking met het Watersportverbond en andere belanghebbende partijen met ingang van 1 november 2013 de bedieningstijden op een aantal bruggen en sluizen in het IJsselmeergebied gewijzigd. In de uren met weinig aanbod van scheepvaart gaan de bruggen en sluizen uitsluitend op aanvraag open.
 

De partijen hebben deze maatregel ingevoerd om efficiënter te kunnen bedienen. De sluismeester of brugwachter is niet altijd op de brug/sluis, maar komt op afroep. De schipper moet tijdens zijn reis daarom tijdig een bediening aanvragen.


De aanvraag
De aanvraag moet minimaal 4 uur en maximaal 12 uur voor een bediening gemeld worden via telefoonnummer 0517-578173.

Winterrooster
De sluizen en bruggen waar in de winter de bediening op aanvraag geldt, zijn de volgende:
-          Naviduct/Krabbersgatsluis
-          Stevinsluis
-          Roggebotsluis
-          Ramspolbrug
-          Eilandbrug
-          Ketelbrug

Voor alle overige bruggen en sluizen van Rijkswaterstaat in het IJsselmeergebied en de randmeren verandert de situatie niet. Deze blijven lokaal bediend en de bedieningstijden blijven ongewijzigd. (Bron: Watersportverbond)
Middelharnis, maandag 4 november 2013
 

Uitspraak rechtbank over skatevoorziening Rubensplein
 

ROTTERDAM/MIDDELHARNIS - De rechtbank in Rotterdam heeft op woensdag 30 oktober uitspraak gedaan over de skatevoorziening aan het Rubensplein in Middelharnis. De voorlopige voorziening is door de rechtbank afgewezen. Dit betekent dat het niet nodig is om de skatebaan direct te verwijderen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee moet opnieuw de zaak bekijken en een besluit nemen.
 

Begin september maakte de gemeente bekend dat zij de skatevoorziening aan het Rubensplein wilde verwijderen in verband met de geluidsoverlast. Omwonenden en andere belanghebbenden die de skatebaan op deze locatie graag wilden behouden protesteerden en tekenden beroep aan tegen het besluit.
 

Op 11 september diende de voorstander van het verwijderen van de skatebaan een verzoek tot een voorlopige voorziening in bij de rechtbank Rotterdam. Dit verzoek hield in dat de gemeente de skatevoorziening zo snel mogelijk moest verwijderen. Dit verzoek is afgewezen; de gemeente hoeft de skatevoorziening dus niet onmiddellijk te verwijderen. De gemeente moet de situatie opnieuw bekijken en binnen zes weken een nieuw besluit nemen.november 2014


Windturbines staan stil op 5 november

GOEREE-OVERFLAKKEE - Dinsdag 5 november worden de twee monteurs begraven die op 29 oktober door een noodlottig ongeval zijn omgekomen in een turbine op Windpark Piet de Wit. De eigenaren van Windpark Piet de Wit, Promill B.V. en Coöperatie Deltawind U.A., hebben besloten om de windturbines op het park stil te zetten. Ook de turbines van Windpark Battenoert zullen worden stilgezet.

Begrafenis
De monteurs waren in dienst van Bettink Service Team, het vaste onderhoudsbedrijf voor het windpark. De lichamen zijn donderdag overgegeven aan de families. De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden in hun beider woonplaats. Aan alle pers en media is het dringende verzoek gedaan om de privacy van de families te respecteren en niet aanwezig te zijn bij de rouwdiensten en begrafenissen. Voor eenieder die zijn medeleven wil tonen is er op de website van de firma Bettink www.bettink.nl  een condoleanceregister geopend.

Oorzaak
Op dit moment is de Inspectie SZW bezig met een onderzoek bij het windpark in Ooltgensplaat. Het onderzoek is diepgaand en heeft betrekking op alle mogelijke aspecten die het ongeval kunnen hebben veroorzaakt. Het zal dan ook nog geruime tijd duren voordat er een inspectierapport uit voort zal komen en er meer duidelijkheid zal zijn.

Windbranche leeft mee

Iedereen die werkzaam is in de windbranche, is diep geschokt en verdrietig door het gebeuren. De reacties van medeleven en steun richting alle betrokkenen waren hartverwarmend. Vanuit diverse bedrijven in de branche is er het initiatief genomen om op de dag van de begrafenis op ieder windpark minimaal één windturbines voor een paar minuten stil te zetten als teken van medeleven en respect.  Dit zal gebeuren om 12 uur in de middag. Zo zal ook op de parken van Eneco op Goeree-Overflakkee deze intentie zichtbaar zijn.


Dode bij onderhoud windmolen cooperatie Deltawind

OOLTGENSPLAAT
Vanmiddag is bij het uitvoeren van onderhoud in Piet de Wit brand uitgebroken. Twee monteurs van Bettink zaten boven in molen 2 toen daar  een steekvlam ontstond. De twee andere monteurs in molen 1 hebben ze niet meer kunnen bereiken. Een van de monteurs is overleden, de andere is nog vermist.

Hollandsch Diep wint 15de Bietentocht

WILLEMSTAD - De klipperaak Hollandsch Diep van Jeanette en Pieter van der Wulp uit Willemstad won na vier dagen zeilen, jagen, manoeuvreren, in klederdracht lopen en creatief zijn met suikerbiet, de Bietentocht 2013.


De bieten worden op de kade uitgeladen (Foto: Maria Evers)


Van heinde en verre kwamen de 28 vrachtschepen - een recordaantal - om deel te nemen aan de jubileumtocht, georganiseerd door de Stichting De Zeeuwse Beurtvaart. Met dit evenement houden de schippers de geschiedenis van de Zeeuwse bietenvaart in ere.

De vloot zeilde 21 oktober vanuit Zierikzee via Colijnsplaat, waar de bieten werden geladen, naar het Goese Sas. Vandaar werden de schepen met Zeeuwse trekpaarden gejaagd naar Goes, naar Benedensas. Op 24 oktober eindigde de tocht in Willemstad. Daar werden de bieten gelost onder toeziend oog van tientallen Amerikaanse toeristen van een riviercruiseschip.


De Trouwe Hulp had een origineel logboek op video gezet en won daarmee deze categorie. De mooiste bieten had de Vrouwe Cornelia, die een Bietenmeermin gemaakt hadden van de bieten die zij in Colijnsplaat aan boord hadden gehaald. Volgend jaar zal de Bietentocht opnieuw worden gezeild in de herfstvakantie. Foto’s en belevenissen van deelnemers staan op de web­site en de Facebookpagina van De Bietentocht.

Rondje Tiengemeten

Twee dagen na de Bietentocht vertrokken 26 oktober de meeste schepen vanuit startpunt Willemstad voor het ‘Rondje Tiengemeten’ (sinds 1979), waaraan dit jaar zo’n 70 historische zeilschepen deelnamen. Een race voor deelnemers met bijvoorbeeld een zalmschouw, lelievlet, zeeschouw, Lemsteraak, Vollenhovense bol, schokker, hoogaars, klipper(aak), tjalk of een ander traditionele platbodem uit de zeilende beroepsvaart. (ME)

www.bietentocht.nl www.rondjetiengemeten.nl


 

Computerservice D & J geopend op nieuwe locatie

MIDDELHARNIS
Maandag 30 september is de compleet omgebouwde winkel aan het Kerkepad 1C feestelijk in gebruik genomen. Meerdere klanten kwam langs met de bloemetje en wensten de jonge ondernemers veel succes in hun nieuwe pand.
D & J Computerservice is een allround bedrijf op gebied van reparatie van computers, laptop, printer of monitor. Verkoop van computers, laptops, printers, monitoren, netwerkbenodigdheden en overige randapparatuur. Ook is service aan huis mogelijk. Het bedrijf is erkend UPC Dealer. Vanwege de opening zijn er diverse aanbiedingen. tel: 0187- 470967  meer informatie: www.djcomputerservice.nl

september 2013

Rechtbank stelt voormalige gemeente Dirksland in het gelijk
 
GOEREE-OVERFLAKEE
Op 11 september 2013 deed de rechtbank uitspraak in de zaak Spuikolk van projectontwikkelaar de Eylaenden B.V. tegen de voormalige gemeente Dirksland. Volgens de rechtbank schoot de voormalige gemeente niet tekort in de nakoming van de overeenkomst tussen de twee partijen.


Samenwerkingsovereenkomst Spuikolk
Op 20 mei 2009 ondertekenden de voormalige gemeente Dirksland en de Eylaenden B.V. een samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst had betrekking op het project Spuikolk in Dirksland en voorzag in de transformatie van het bedrijventerrein Spuikolk naar een woningbouwlocatie van ongeveer 120 woningen. Op 28 mei 2009 stelde de gemeenteraad van de voormalige gemeente het bestemmingsplan Spuikolk vast om deze ontwikkeling mogelijk te maken. De Raad van State vernietigde op 30 maart 2011 het bestemmingsplan. Volgens de Raad van State zag de gemeenteraad onvoldoende in dat er bij een aantal woningen geen aanvaardbaar woon- en leefklimaat zou ontstaan zonder aanvullende maatregelen. Woningen zouden in de eerste fase hinder ondervinden van nog actieve bedrijven in de tweede fase.

Niet-exploitabel project
Tijdens de reparatie van het bestemmingsplan kwam echter vast te staan dat het project financieel niet meer uitvoerbaar was, ook door de economische crisis. Vervolgens verzocht de ontwikkelaar de gemeente om bij te dragen aan het tekort van het project. De voormalige gemeente was hiertoe niet bereid.

Uitspraak rechtbank
De Eylaenden B.V. reageerde hierop met een vordering van drie miljoen euro en stelde dat de voormalige gemeente tekort schoot in de nakoming van de overeenkomst. Na een zitting op 8 maart 2013 verklaarde de rechtbank op 11 september 2013 dat de voormalige gemeente niet tekort schoot in de naleving van deze overeenkomst en wees de vordering af.


augustus 2013

Start campagne 'BOB in de sportkantine' op Goeree-Overflakkee

MIDDELHARNIS
De succesvolle campagne BOB in de sportkantine gaat vanaf september 2013 langs sportkantines in Zuid-Holland. In september start de BOB-campagne ook op Goeree-Overflakkee, de aftrap vindt plaats op 28 september bij VV Stellendam. 

De BOB- sportcampagne heeft tot doel zoveel mogelijk bezoekers van de sportkantines nuchter naar huis te laten rijden en zichzelf en hun vrienden veilig thuis te brengen. BOB zoekt verschillende mogelijkheden en partners om de boodschap breder te verspreiden.
Alle voetbal-, hockey- , tennis- en korfbalverenigingen krijgen een sport specifiek pakket met campagnemateriaal zoals posters, bierviltjes, dripmatten en biertrays.
 
Samenwerking
Gedurende de campagneperiode werken regionale en lokale overheden, politie, maatschappelijke organisaties en de sport samen om BOB een nog stevigere plek te geven in de sportkantines. En dat is nodig: blijkens landelijk onderzoek in 2011 stapt weliswaar 75% van de kantinebezoekers (sporters en supporters) nuchter achter het stuur. De andere 25% stapt echter ook na het nuttigen van alcohol nog achter het stuur. Een percentage van 10 tot 15% overschrijdt daarbij de wettelijk toegestane limiet.
 
ROV Zuid-Holland
Met al deze acties moet Bob ook in de sportkantine een vanzelfsprekendheid worden. Het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland coördineert en financiert deze campagne in samenwerking met de betrokken gemeenten en de regio’s Holland-Rijnland en Midden Holland.
 

 

 

KabelTV nu ook via UPC digitaal te bekijken 

GOEREE-OVERFLAKKEE
KabelTV GO is al meer dan 20 jaar te zien op Goeree-Overflakkee. Een begrip als het gaat om het laatste nieuws, uitgaanstips, informatie, ontspanning en als reclamemedium. Al deze jaren was de KabelTV via het analoge netwerk van UPC te zien, de laatste jaren ook via internet op de website iGO.nl. En vanaf heden ook op de digitale kabel van UPC, een mijlpaal voor de KabelTV, want in 1 klap zijn er ongeveer 12.000 nieuwe aansluitingen bij gekomen en dat is een hele forse uitbreiding van het bereik.


Voor de digitale aansluiting had de KabelTV zo'n 3000 kijkers per dag. Nu zal dat meer dan verdubbeld zijn. Met een huidige kijkdichtheid van 73% kan dat aantal ook zomaar verdrievoudigen tot 9000 kijkers per dag! Er is flink geïnvesteerd om aan de kwaliteitseisen van digitale televisie te voldoen. Naast TV is de Teletekst voor het eiland ook erg belangrijk. bijvoorbeeld pagina 105 voor het Laatste Nieuws en pagina 109 voor de Uitgaanstips. Ook Teletekst is in het nieuwe systeem ondergebracht. KabelTV is te vinden op kanaal 34. Analoog en via internet is de TV natuurlijk ook nog te zien.


Wij hebben uw steun nodig!
Een avondje uit. Een avondje toneel, een concert, een interessante lezing, een boeiend debat, genieten van een film. Het was allemaal al mogelijk in het Diekhuus maar vanaf november van dit jaar zijn we daar nog beter voor toegerust. Om dit te verwezenlijken hebben wij UW steun nodig. Dit kan al voor een heel klein bedrag…
Tientallen bedrijven en particulieren gingen u voor, zo hebben sommigen € 25 overgemaakt en hebben anderen een theaterstoel gesponsord voor € 300. Wij hebben, samen met de bijdrage van Rabobank Goeree-Overflakkee, het Oranjefonds en het VSB-fonds,
al ruim € 93.000 binnen voor onze multifunctionele theaterzaal.
We hebben nog € 25.000 nodig…
Wilt u helpen?
Dat kan! Ga naar onze speciale website www.samenhetdiekhuusmaken.nl en vul het sponsorformulier in. Uiteraard vindt u hier ook meer informatie over de renovatie en de stand van zaken. Ook kunt u contact met ons opnemen per e-mail receptie@hetdiekhuus.nl of per telefoon (0187) 48 24 00.


Werkgever en werknemer vinden elkaar dankzij test
 
Samen met de gemeente bedacht het bedrijf Hollands Moed het nieuwe systeem Klikopwerk. Dit systeem koppelt de gegevens van een cliënt met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de vacature van een werkgever. De cliënt vindt hierdoor sneller een passende baan. En de werkgever vindt op een efficiënte manier een nieuwe werknemer voor zijn bedrijf. Het bedrijf Hollands Moed en de gemeente Goeree-Overflakkee ondertekenden op woensdag 28 augustus een “Klikopwerk-overeenkomst”. De ondertekening van de overeenkomst was de officiële start van dit unieke project. 
 
De werving van potentiële werknemers gaat via Klikopwerk op een goedkope en snelle manier. Via een aantal tests belicht Klikopwerk zowel de (ontwikkelbare) beroepsvaardigheden als de competenties van de deelnemer. De kandidaat weet na het invullen van de test welke kwaliteiten hij of zij wél bezit. Dit in tegenstelling tot andere systemen die vaak de niet aanwezige vaardigheden en competenties benadrukken.
 
Bij het invullen van de tests wordt direct een anoniem profiel gecreëerd. De geanonimiseerde kandidaten staan met een bepaalde ‘score’ in een overzichtelijke database. De score geeft aan in welke mate de werknemer en de vacature bij elkaar passen. Werkgevers bekijken deze profielen en kiezen een geschikte kandidaat. De wensen van de werkgever en werknemer sluiten hierdoor goed op elkaar aan.
 
Toekomstige doorontwikkelingsmogelijkheden van het systeem zijn het vinden van een stageplaats voor studenten of het vinden van een baan voor cliënten met een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw-ers). Franc Schrijver, directeur van Hollands Moed vertelt over het systeem:  “Gedurende de ontwikkeling van Klikopwerk  is veel aandacht besteed aan technologie en veiligheid. Na een voorbereiding van twee jaar is deze start een heugelijk moment.”
 
“Mijn verwachting is dat we via dit nieuwe systeem veel cliënten  aan een baan kunnen helpen”, zegt Henk van Oostenbrugge, afdelingshoofd maatschappelijke zaken van de gemeente Goeree-Overflakkee. Daarnaast dragen ondernemers via dit systeem bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Kortom, dubbele winst!”
 
Voor meer informatie over Klikopwerk kunt u contact opnemen met Désirée Megens, beleidsadviseur maatschappelijke zaken bij de gemeente Goeree-Overflakkee, bereikbaar  via e-mail: d.megens@goeree-overflakkee.nl of via telefoonnummer 14 0187.
 

Bedankt Jaap!
Eilanden Nieuws 10 september 2013
 

Kranendonk Experience Company tekent voor exploitatie
 
Exploitatie van Inspiratiecentrum Grevelingen / Voordelta op Brouwersdam rond


OUDDORP - Tijdens de opening van DAM7 op de Brouwersdam is met het ondertekenen van een concessieovereenkomst de exploitatie van het toekomstig Inspiratiecentrum Grevelingen / Voordelta rond gekomen. Dam25 Exploitatie BV, dochtermaatschappij van Kranendonk Experience Company BV zal vanaf de opening van het Inspiratiecentrum in april 2015 de exploitatie verzorgen in samenwerking met OSeven happening and food, onderdeel van de Koninklijke van den Boer Groep.

Beide bedrijven willen investeren in het project, omdat het in een geweldig gebied ligt. “Een belangrijke vervolgstap in de ontwikkeling van het Inspiratiecentrum,” aldus wethouder Frans Tollenaar die als wethouder en bestuurder van Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen nauw betrokken is bij het project. “Het inspiratiecentrum zal de aantrekkelijkheid van de Brouwersdam en de Grevelingen voor heel veel meer bezoekers als elk-weervoorziening vergroten. Het is goed om te zien dat deze marktpartijen, samen met ons, geloven in de exploitatie van dit project.”
 
Van informatiecentrum naar pure beleving
Het Inspiratiecentrum Grevelingen / Voordelta vervangt het oude informatiecentrum dat nu gevestigd is in De Punt en dat plaats moet maken voor het te realiseren Ecohotel. Het nieuwe, markante gebouw van De Ruiter Architecten op de Kabbelaarsbank moet een landmark worden voor toeristen en bezoekers van de Grevelingen. Het wordt een ontmoetingsplek, een servicecentrum, een belevingscentrum met grote attractieve waarde en daarmee een toeristische trekpleister op de Kabbelaarsbank. Ook wanneer het slecht weer is. Voor initiatiefnemer Natuur- & Recreatieschap de Grevelingen is het essentieel dat het project door de markt gedragen wordt, wel zal een bijdrage geleverd worden aan de voorlichtingstaak die het Inspiratiecentrum krijgt. Bert Kranendonk van Kranendonk Experience Company, moedermaatschappij van Dam25 Exploitatie BV, de exploitant van het Inspiratiecentrum en bekend van het populaire Futureland op de 2e Maasvlakte: “In dit centrum komen natuur, recreatie, educatie en pure beleving van de omgeving samen. De Grevelingen en de Voordelta kunnen echt worden beleefd. Op allerlei manieren kan het centrum ingezet worden. Om te ontmoeten, om te genieten, om geïnformeerd te worden. Voor en door bewoners, bezoekers, ondernemers, verenigingen en andere organisaties. Wij willen iedereen inspireren en daar zetten wij al onze creatieve kracht voor in. De regionale economie wordt er mee versterkt en de bekendheid van het gebied en de waardering er voor zullen toenemen.” De horecafunctie wordt ingevuld door OSeven happening and food. Richard Jonker, algemeen manager van OSeven: “Het hele concept is nieuw en voegt belangrijke elementen toe aan het recreatief en toeristisch aanbod op de Brouwersdam. Vanuit het centrum zullen veel activiteiten en evenementen georganiseerd worden, sportieve activiteiten, natuur- en educatie activiteiten zoals excursies bijvoorbeeld. Zo past het prima binnen de filosofie van horecaexploitaties van OSeven happening and food.”
 
Multifunctioneel en structuurvisie
Dam 25 Exploitatie BV zorgt er voor dat basisschoolleerlingen van Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland gratis rondleidingen en een educatief natuur- en milieu lesprogramma krijgen. Een aantal kenmerken van het nieuwe, multifunctionele ontwerp:

 

  • Uitzichtplatform met panorama uitzicht over Grevelingen, Brouwersdam en Voordelta
  • Interactieve, virtuele maquette en 360o projectie, diverse presentatieruimtes
  • 4D auditorium met spectaculaire rondvlucht met bewegende stoelen
  • Speelgelegenheid voor kinderen
  • Grevelingenshop voor regio producten
  • Onderwater Lounge
  • Duurzaam karakter
  • Voorlichting over getijde energie

OP-Zuid
Met het ontwerp en de bouw is een bedrag gemoeid van € 3,25 miljoen. Het project Inspiratiecentrum Grevelingen / Voordelta wordt mogelijk gemaakt door bijdragen uit subsidies van Stimuleringsregeling Voordelta, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid, de Agenda VrijeTijd (provincie Zuid-Holland) en een bijdrage vanuit het Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen.
 
Havenconcert Goedereede goed bezocht


GOEDEREEDE - Ruim 300 mensen kwamen zaterdagavond naar het concert aan de haven.
Het weer was fantastisch en de verschillende artiesten zorgden voor een gevarieerde avond.


Foto: Maria Evers

Orkest De Hoop begon de avond en Koninklijke Fanfare Apollo sloot de avond af. Margriet Sjoerdsma bracht samen met gitarist Arie Storm een aantal prachtige tijdloze songs. Hierna volgde een optreden van het Rotterdams Saxofoonkwartet.

Weghalen skatevoorziening uitgesteld

MIDDELHARNIS - Het College van B&W heroverweegt haar besluit over afbreken van de skatevoorziening op het Rubensplein. Tijdens de raadsvergadering sprak Niek Verkerke in namens de jeugd. De VKGO diende een motie in.


Veel jongeren vonden donderdagavond de weg naar de raadszaal van de gemeente. En Niek heeft prachtig ingesproken. En niet zonder resultaat. De wethouder beloofde heroverweging van het besluit zodat de motie van de VKGO kon worden ingetrokken. Er zullen gesprekken worden georganiseerd tussen de jongeren en de klagers en onderzocht wordt of de geluidsnorm wel juridisch houdbaar is. Voorlopig kunnen de jongeren weer ongestoord genieten van het prachtige Rubensplein, waarvan vele raadsleden vinden dat het een unieke locatie is, die in zijn geheel behouden moet worden voor de jeugd.


Motie van Vitale Kernen in de raadsvergadering

Demonstratie jeugd en bewoners Rubensplein

MIDDELHARNIS - Op Goeree-Overflakkee is het mogelijk dat twee bewoners het plezier van tientallen jongeren vergallen. Na bezwaar te hebben gemaakt tegen de skatevoorzieningen op het Rubensplein stelde de metingen en de bezwaarcommissie de klagers in het gelijk. Resultaat morgen is de aanvang van de verwijdering van een skatevoorziening waar veel jeugd plezier van heeft. Veel bewoners zijn heel kwaad op de gemeente."De gemeente zet de mensen die zich jaren hebben ingespannen voor deze voorzieningen, in de zijk." ( Foto: Maria Evers)
 
Wethouder Gerrit de Jong kwam naar emotionele bijeenkomst en legde uit dat de gemeente niet anders kon dan het advies opvolgen van de beroeps- en bezwarencommissie maar dat hij er zelf ook niet blij mee was. Morgenavond donderdag is de raadsevergadering waar een vertegenwoorder van de jeugd gebruik zal maken van het spreekrecht. In het geruchtencircuit wordt gezegd dat Vitale Kernen een motie zal gaan indienen over dit onderwerp.


Wethouder De Jong legt uit dat de gemeente geen andere optie heeft dan de voorziening weg te halen. (foto: Maria Evers)


 


Voltooiing fusieproces met benoeming burgemeester

Ada Grootenboer - Dubbelman geinstalleerd als burgemeester Goeree-Overflakkee

MIDDELHARNIS - Onder grote belangstelling werd mevrouw mr. Ada Grootenboer in een speciale raadsvergadering geinstalleerd als eerste kroonbenoemde burgemeester van de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee. Bij deze gebeurtenis waren speciaal genodigden en pers aanwezig. Iedereen is onder de indruk van de nieuwe burgemeester. Charmant, spontaan en communicatief erg sterk. Zelf vindt ze het burgemeesterschap van het mooie eiland een droombaan.


Waarnemend burgemeester Corstiaan Kleijwegt doet mevrouw Grootenboer de nieuwe ambtsketting om.
(Foto: Maria Evers)


Aanwezig was ook haar voltallige gezin bestaande uit man Bert en vijf kinderen, waarvan drie jongens en twee meisjes. Ada is in staat haar carriere en prive op een uitstekende manier te combineren. Zoals PvdA voorman en voorzitter van de vertrouwenscommissie Jaap Willem Eijckenduin de eerste premier van Canada Kathleen Wynne aanhaalde, dat vrouwen minstens tweemaal zo goed moeten presteren als mannen om minmaal dezelfde waardering te krijgen. Maar daar zijn ze dan ook uitstekend toe in staat!

Ada Grootenboer tekent voor de functie van burgemeester.
Naast haar CdK Jan Franssen. 
(Foto: Maria Evers)Sophie wint nationale zilveren medaille

 
Op de eerste training van dit seizoen reikte hoofdtrainer Arie Noordijk de zilveren medaille uit aan Sophie

MIDDELHARNIS - Sophie de Jonge (11 jaar) van zwemvereniging De Schotejil uit Middelharnis, heeft vorig seizoen meegezwommen in het Lange Afstands Circuit. Dit is een landelijke competitie waarvoor het hele jaar gezwommen moet worden. Sophie zwom in de categorie minioren 5/junioren 1 (11 en 12 jarigen) en moest het dus opnemen tegen meisjes die een jaar ouder waren. De gezwommen afstanden waren 200m wisselslag, 400m vrijeslag en 800m vrijeslag. Aan het einde van het seizoen bleek dat Sophie op de landelijke tweede plaats stond en hiermee een zilveren medaille won!
 
Afscheid burgemeester Kleijwegt
GOEREE-OVERFLAKKEE - Tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 augustus heeft de gemeente Goeree-Overflakkee afscheid genomen van de tijdelijke burgemeester van de nieuwe gemeente. Dinsdag 3 september wordt de nieuwe burgemeester Ada Grootenboer geinstalleerd.


Kleijwegt kreeg een kunstwerk van schilder Corneille. Waarnemend voorzitter van de raad, Kees van Dam overhandigde dit cadeau. (Foto: Maria Evers)

Buurtsport op Goeree-Overflakkee weer van start!

GOEREE-OVERFLAKKEE - Sportteam GO organiseert weer de buurtsport! De buurtsport bestaat uit sport- en spelactiviteiten waaraan basisschoolkinderen (groep 3 tot en met groep 8) na schooltijd gratis deel kunnen nemen. De activiteiten vinden plaats op instuifbasis waarvoor kinderen zich niet vooraf hoeven op te geven. Elke keer staan er meerdere leuke activiteiten op het programma en is er ruimte voor de kinderen om zelf te kiezen wat ze willen doen. 
 

Laurie Hey toont de folders. (foto: Maria Evers)

De kinderen worden gemotiveerd om kennis te maken met verschillende sporten en spelletjes. Hierdoor leren ze waar ze goed in zijn, wat ze leuk vinden en kinderen leren om samen met anderen plezier te beleven.
 
In september 2013 start de buurtsport in alle dorpskernen van Goeree-Overflakkee. In elke kern vindt de buurtsport plaats op een vaste dag en tijdstip in de gymzaal of sporthal. Bij goed weer bekijken we de mogelijkheid om naar buiten te gaan, dit staat vermeld op de website www.goeree-overflakkee.nl. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met andere (jeugd)activiteiten die in de dorpskernen plaatsvinden.
 
Van 7 tot en met 14 september vindt DAM7 op de brouwersdam plaats. DAM7 is het festival rondom de World Cup Windsurfen 2013. Op woensdagmiddag 11 september vindt hier de kick-off plaats van de buurtsport op Goeree-Overflakkee. Er is van alles te doen, zoals waterjumpen, BMX-en, Stand Up Paddling (SUP) en schminken. Iedereen is van harte welkom!
 
Van 16 tot en met 26 september start in elke dorpskern de buurtsport met reguliere activiteiten. De eerste keer staan de thema’s ‘stoeien’ en ‘circus’ centraal. De kinderen kunnen oefenen met jongleren en de diabolo, menselijke piramides bouwen en nog veel meer.
 
Op de gemeentelijke website staat meer informatie over de activiteiten die op het programma staan, www.goeree-overflakkee.nl/inwoner en ga vervolgens naar ‘sport’.

 

Jaarvergadering Algemeen Vissersbelang Bruinisse

‘Het is tijd om te delen’

Door Maria Evers

 

BRUINISSE ‘Natuurorganisaties stelt u positief op ten opzichte van de mosselsector, die zulke groteinvesteringenheeftgedaan en vraag niet om het zoveelste rapport of onderzoek’, klonk de hartenkreet van wethouder Gilles Houtekamer (SGP) tijdens de jaarvergadering van Algemeen Vissersbelang Bruinisse.

De provincie Zeeland heeft alle betrokken partijen op de Oosterschelde bijeengebracht voor gezamenlijke oplossingen voor een duurzaam gebruik en beheer. De gemeente Schouwen-Duiveland legt de nadruk op de belangen van de visserijsector. Want er is ruimte nodig voor verdubbeling van het huidige aantal Mossel Zaadinvang Installaties (MZI’s). ‘Een voorwaarde voor opschaling is dat het ministerie van Economische Zaken voorziet in kwalitatief goede percelen.’ De gemeente verstrekt de komende vijf jaar opnieuw subsidie (totaal 17.500 euro) aan de leerstoel duurzame schelpdiercultuur bij het wetenschappelijk onderwijs in Wageningen. De gemeente geeft in de beleidsvisie Tij van de Toekomst ruimte aan innovatie van binnen- en buitendijkse aquacultuur. Veel van die onderzoeken en innovaties hebben plaats op Schouwen-Duiveland.

Delen of verdelen?

Op uitnodiging van Algemeen Vissersbelang Bruinisse gaf Barbara Holierhoek, die de belangen van de garnalenvissers op de Waddenzee behartigt, een presentatie over de visserij rond Harlingen. De garnalenvissers lopen tegen mededingingsregels aan bij de vermarkting van hun vangst. En de ruimte in de Waddenzee moet niet alleen worden gedeeld met de mosselsector, maar ook met natuur(organisaties) en windmolenparken. ‘De garnalensector moet zich niet opstellen als slachtoffer, maar samenwerking zoeken om daar voordeel uit te halen.’ Holierhoek werkt met haar achterban aan een voorgunning voor 12 jaar: ‘Erg belangrijk voor het doen van investeringen.’ Verder gaf ze aan dat de mosselsector met één productschap een voorbeeld is voor de garnalensector die met zeven organisaties werkt. Zij zet zich in om beide sectoren tot elkaar te brengen met als doel ervaringen te delen en kennis op te doen. ‘Overleg vergt geven en nemen. Een gezamenlijke visie is nog niet bereikt, maar ik heb goede hoop. Beide partijen geven aan te willen praten. Mossel- en garnalenlocaties liggen vaak vlak bij elkaar.’
 
Labee eist ruim 2 miljoen van gemeente Goeree-Overflakkee


In tegenstelling tot wat locoburgemeester Tollenaar hierboven stelt, heeft de zitting niet plaatsgevonden, maar is op de rol gezet.
De verwachting is dat de zaak in september voorkomt.  Principe van Shared Space

Je loopt naar een winkeldeur. Precies op datzelfde moment nadert iemand anders ook die winkeldeur. Je weet allebei dat je niet met z`n tweeën tegelijk door die ene deur kunt, dus dat één van de twee moet wachten. Je kijkt elkaar even aan en zonder verder overleg is dan duidelijk wie voorgaat. Daar zijn geen wetten voor nodig, geen borden, geen haaientanden….het gebeurt gewoon. Shared Space herontwerpt openbare ruimte zó, dat gewone menselijke gedragsregels weer worden herkend.

Zie voor bericht eerste slachtoffer Shared Space:  http://www.schrijfbedrijfeversvanderwaart.nl/achter-het-nieuws
Druilerig weer tijdens laatste bezoek in de reeks provinciebezoeken

Alexander en Maxima varen rondje op voormalig mijnenjager Bernisse
tekst en foto's: Schrijfbedrijf Evers van der Waart

GOEREE-OVERFLAKKEE/HELLEVOETSLUIS
Het had zo mooi kunnen zijn. Het begin van de zomer. 21 juni maakten koning Alexander en Koningin Maxima hun laatste provincietoer. Het begon in Zeeland en vervolgens bezochten ze, op de grens van Zeeland en Zuid-Holland, in de regen, het surfstrandpaviljoen Natural High aan de Brouwersdam. Daarna volde het bezoek aan Hellevoetsluis met een vaartocht. De koningstoer werd afgemaakt met bezoek aan Zoetermeer en Den-Haag.


(Foto's Maria Evers)
In Hellevoetsluis werden de koning en koningin in Droogdok Jan Blanken ontvangen door de burgemeesters van de vijf gemeenten op het eiland. Aan de kades en langs de Industriehaven stonden honderden belangstellenden. Rond 15.00 uur ’s middags ging het gezelschap aan boord van de AMS 60 MS Bernisse. Vanaf de steiger Pomphuys voer het schip in Haaven het Groote Dok naar de kade van de Koopvaardijhaven. Hier werd afscheid genomen van Hellevoetsluis. Bij het afscheid klonken, net als bij de aankomst saluutschoten die werden gelost door Brielse Schietsport Vereniging de Geuzen en Battery Zuidfront.


Statenvragen onkruidbestrijdingsmiddelen provinciale wegen

07-03-2013

Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS op grond van artikel 46 van het Reglement van Orde.

Geacht college,

Voor onkruidbestrijding op verkeersgeleiders en bestrating bij kunstwerken, alsmede berenklauwbestrijding langs de N46, werden in 2012 door de provincie flinke hoeveelheden Roundup Evolution (glyfosaat) en MCPA gebruikt. Deze stoffen veroorzaken aanzienlijke vervuiling van het oppervlaktewater en zijn schadelijk voor mens, dier en milieu (zie bijlage).

De Partij voor de Dieren wil u graag de volgende vragen stellen.

1. Is het u bekend dat er voor onkruidbestrijding op verhardingen bovengenoemde bestrijdingsmiddelen in de provincie Groningen worden ingezet?
2. Kunt u bevestigen dat, naast het berm- en slootbeheer, ook alle provinciale onkruidbestrijding op verhardingen uitgevoerd wordt volgens de DOB-methode?
3. Waarom wordt bij onkruidverdelging op verhardingen nog gebruik gemaakt van chemicaliën, terwijl er alternatieven zoals mechanische en thermische methoden beschikbaar zijn?
4. Wordt bij berm- en slootbeheer ook gebruik gemaakt van chemicaliën? Zo ja, welke en met welke motivatie?
5. Kunt u bevestigen dat in 2012 de normen in zowel oppervlaktewater als bij de innamepunten voor drinkwater in Groningen wat betreft glyfosaat (AMPA) en MCPA werden overschreden? Zo ja, wat ligt daar volgens u aan ten grondslag?
6. Heeft de provincie Groningen een plan van aanpak opgesteld om het gebruik van chemicaliën in de toekomst uit te bannen? Zo ja, op welke termijn zou dit gerealiseerd zijn? Zo nee, waarom niet?
7. Bent u bereid om te bezien of alternatieve bestrijding van berenklauw kan worden toegepast in Groningen?

Vriendelijke groet,

Anja Hazekamp

Europeanen krijgen zonder het te weten het gif glyfosaat binnen
Brussel/Amsterdam, 13 juni 2013 – Uit onderzoek van Milieudefensie en Friends of the Earth Europe in achttien Europese landen blijkt dat mensen het gif glyfosaat in hun lichaam hebben. Bij vijf van de acht Nederlandse proefpersonen zijn resten van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat in de urine gevonden. Van alle Europese deelnemers is vierenveertig procent positief getest op de aanwezigheid van glyfosaat, ook wel bekend onder de merknaam Roundup. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) test niet op de aanwezigheid van dit gif op groente en fruit. Milieudefensie pleit voor meer onderzoek en meer controle op dit veelgebruikte middel. In totaal zijn er 182 urinemonsters onderzocht. De resultaten zijn vandaag gepubliceerd.
 

“Deze onderzoeksresultaten tonen aan dat het gif glyfosaat haar weg vindt naar de burgers, terwijl we niet precies weten hoe de gifresten in het lichaam van de mensen terecht komen, of wat dat betekent voor de volksgezondheid” aldus Klaas Breunissen van Milieudefensie. “Het is bizar dat we nota bene van één van de meest gebruikte onkruidverdelgers niet weten hoeveel er in ons eten zit. Milieudefensie roept de overheid op hier grondig onderzoek naar te laten doen.” Wetenschappers veronderstellen dat schadelijke effecten voor de mens zullen optreden bij herhaalde of langdurige blootstelling, zelfs bij hele lage concentraties van dit middel in het menselijk lichaam [1]. “Reden genoeg voor de voedsel- en warenautoriteit om te testen hoeveel van dit gif in ons voedsel zit,” aldus Breunissen.

Glyfosaat wordt gebruikt door boeren, tuinders, lokale overheden en particulieren om onkruid te bestrijden. Zo wordt het bijvoorbeeld uitgebreid toegepast bij de teelt van genetisch gemanipuleerde gewassen die in Europa geïmporteerd worden voor gebruik als veevoer, met name soja uit Zuid-Amerika. De grootste producent is Monsanto, die het gif verkoopt onder de merknaam Roundup. In Europa wordt glyfosaat veel gebruikt door boeren om onkruid uit velden te verwijderen voorafgaand aan het planten of ontkiemen van de zaden. Het wordt ook veelvuldig toegepast om gewassen uit te drogen voorafgaand aan de oogst, zoals bij granen, koolzaad en maïs. De meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten zien dat gebruik van glyfosaat in de landbouw in tien jaar meer dan verdubbelde [2]. Het is de meest gebruikte herbicide in Nederland en het gebruik neemt ieder jaar toe, ook in de rest van Europa.

Veertien glyfosaat-resistente genetisch gemanipuleerde gewassen wachten momenteel op goedkeuring voor de teelt in de Europese Unie. Er zijn schattingen dat toelating van deze gentechteelten zou leiden tot een stijging van het glyfosaatgebruik met maar liefst 800 procent [3].

In alle achttien deelnemende landen werden sporen van de chemische stof gevonden [4]. Alle vrijwilligers die een monster verstrekten wonen in steden. Deelnemers aan het onderzoek hebben tijdens de test geen Roundup gebruikt of in handen gehad. Dit is de eerste keer dat in heel Europa de aanwezigheid van dit bestrijdingsmiddel bij de mens onderzocht is.

Noten:
[1] het rapport Growing doubts about the safety of glyphosate.
[2] CBS (2010). StatLine: Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen per actieve stof in de landbouw.
[3] Benbrook CM (2012) Glyphosate tolerant crops in the EU: a forecast of impacts on herbicide use. Greenpeace International
[4] Er werden urinemonsters verzameld van vrijwillige proefpersonen in Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Frankrijk, Georgië, Duitsland, Hongarije, Letland, Macedonië, Malta, Polen, Spanje, Zwitserland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De testgroep bestond uit allemaal stedelingen en uit mensen met een zowel vegetarisch als niet-vegetarische diëet. Proefpersonen maakten niet deel uit van een zelfde huishouden. De monsters werden geanalyseerd door Dr Hoppe op Medizinisches Labor Bremen in Duitsland (http://www.mlhb.de/).Nu allemaal je eigen straatje schoonhouden dan hoeft de gemeente geen gif te spuiten.

GGO 11 juni 2013


Goud voor Goeree als groene vakantiebestemming
 
OUDDORP 5 juni 2013. 
De Kop van Goeree-Overflakkee, met de plaatsen Ouddorp, Stellendam en Goedereede, wint dit jaar de hoofdprijs voor duurzaam toerisme: QualityCoast Gold. De score is hoger dan die van de andere Nederlandse QualityCoast winnaars van dit jaar. De andere badplaatsen die op Wereld Milieudag (5 juni) in de prijzen vallen zijn achtereenvolgens: Schouwen-Duiveland, Westvoorne en Ameland, Katwijk en Hoek van Holland. Vertegenwoordigers van deze badplaatsen ontvingen de QualityCoast Award op de Nederlandse uitreiking in Ouddorp.

De Kop van Goeree-Overflakkee is een Zuid-Hollandse regio met grote natuurlijke schoonheid; vooral het natuurgebied De Kwade Hoek is aantrekkelijk voor natuurliefhebbers. Bovendien heeft de regio zijn traditionele stijl behouden en veel gebouwen dateren uit de Nederlandse Gouden Eeuw of zelfs de Middeleeuwen.
De regio is met verscheidene projecten begonnen om duurzame energie te bevorderen. Bewoners worden gestimuleerd om zonnepanelen te installeren. Bovendien is het zonne-energieproject "Klepperstee" gerealiseerd, één van de grootste in Nederland. Verder is er groeiende belangstelling van het bedrijfsleven voor duurzaamheid en toeristische bedrijven zijn actief betrokken bij projecten die duurzaamheid promoten.
De beoordeling is goedgekeurd door een onafhankelijke Jury, waarbij 120 criteria gebruikt zijn. Eén daarvan is het aantal Blauwe Vlag-stranden; een ander is het percentage horeca-ondernemingen met een eco-label (Travelife, Green Key). QualityCoast is dan ook het enige complete keurmerk voor een toeristische bestemming als geheel. Uit onderzoek op de Vakantiebeurs blijken vakantiegangers het heel belangrijk te vinden dat de hele badplaats werkt aan duurzaamheid, en niet alleen hun hotel of strand.
 
QualityCoast Awards
QualityCoast is een programma van de Europese vereniging Kust & Zee (EUCC) en wordt ondersteund door de Europese Unie. Doel van het programma is om badplaatsen duurzamer en milieuvriendelijker te maken en om inspanningen van gemeenten en bedrijfsleven te belonen.
Over enkele weken wordt de ranglijst van alle Nederlandse kustplaatsen bekend gemaakt, evenals de internationale “QualityCoast Top 100” en de “QualityCoast Vakantieregio’s Top 10”. Dit is het resultaat van een uitgebreide beoordeling van bijna 1000 kustbestemmingen door onafhankelijke deskundigen.
Een aantal touroperators (bijvoorbeeld Holland International van TUI-Nederland) schenkt bijzondere aandacht aan de QualityCoast bestemmingen in hun vakantiebrochures en houden er ook rekening mee bij de selectie van hun vakantiebestemmingen.


Deltawind neemt afscheid van Paul van ’t Hoff

STELLENDAM
In de Ledenvergadering van donderdag 30 mei jongstleden in 't Haegse Huus in Stellendam heeft Coöperatie Deltawind afscheid genomen van bestuurslid Paul van ’t Hoff. De heer Van ‘t Hoff heeft gedurende negen jaren deel uitgemaakt van het bestuur van Deltawind en moest  om statutaire redenen afscheid nemen.

Klik op foto voor groot formaat

FOTO: Schrijfbedrijf Evers van der Waart


Als algemeen bestuurslid was hij in de breedte betrokken bij de ontwikkeling van het bedrijf van een vrijwilligersorganisatie tot een inmiddels landelijk gerespecteerde lokale coöperatie voor duurzame energieopwekking.  Hij was de drijvende kracht achter een onderzoek naar de mogelijkheden voor een lokaal pelleteringsbedrijf en heeft gedurende ruim twee jaar deel uitgemaakt van de Stuurgroep Windpark Krammer. Daarnaast was hij vooral sterk betrokken bij de externe communicatie van de coöperatie en was hij intern vertrouwenspersoon.
Zoals gebruikelijk bij het afscheid van een bestuurslid van Deltawind is als cadeau namens hem een storting gedaan aan een goed doel. Omdat de heer Van ’t Hoff zijn werkzame leven in de bouwwereld heeft doorgebracht, is gekozen voor Stichting Make Sense, een organisatie die met vrijwilligers woningen bouwt in Bosnië.
Voor de vrijgekomen plek in het bestuur is Anne Verheij voorgedragen en met algemene stemmen verkozen.
 


Award Fishing for Litter voor Bram en Jan Tanis van de Goeree 37
 
Vangst zwerfafval neemt af
 
STELLENDAM
´In het begin brachten we wel twee big-bags per week aan wal. Nu één per week en die is vaak niet eens vol!´aldus Jan Tanis. Hij en zijn broer Bram, zonen van Piet Tanis uit Goedereede, werden met de bemanning in het zonnetje gezet voor hun bijdrage aan het opvissen van afval uit de zee. De Award is in het leven geroepen door KIMO, de internationale veiligheids- en milieuorganisatie voor kustgemeentes. Een organisatie die strijdt tegen vervuiling van de zee.
 


Wethouder Van der Vlugt overhandigde de Award aan Jan Tanis. Op de voorgrond rechts L. Veerman, Secretaris KIMO Nederland en België  
Foto en tekst: Schrijfbedrijf Evers van der Waart

In restaurant De Zeemeeuw, boven de visafslag aan de haven van Stellendam, werd de prijs uitgereikt. Wethouder Arend Jan van der Vlugt, van de gemeente Goeree-Overflakkee en lid van het dagelijks bestuur van KIMO wees op het belang van de visserij in combinatie met kleinschalige landbouw en recreatie, voor het voormalige eiland. ‘De cultuur van vroeger, in combinatie met scheepswerven, visserijschool en toeleveringsbedrijven vormen een totaal pakket in Stellendam.’
 
Stimuleren
De gemeente is nauw betrokken bij de visserij en stimuleert duurzame nieuwe vistechnieken. Daarnaast zet de gemeente Goeree-Overflakkee zich in om de windopgave (totaal 260 Megawatt) vanuit het rijk te realiseren, om de getijdencentrale in de Grevelingen aan te leggen en een waterstofstation in Oude-Tonge te bouwen. De gemeente ontving deze week het predikaat Quality Coast vanwege haar inzet voor duurzame recreatie en toerisme. Om nog meer vissers te interesseren mee te doen aan het project, belooft de gemeente de eerst zes aanmeldingen als stimulans 250 euro te schenken.
 
Internationale aandacht
Mevrouw AnneMieke Korf, voormalig voorzitter van KIMO, vervangt in deze haar opvolger de heer Westerman. Zij vertelt over het belang van schone zee en schone stranden. Dat visserij en recreatie elkaar kunnen versterken. Ook vanuit Zuid-Europa er is belangstelling om mee te doen aan het project Fishing for Litter. In Nederland doen vanuit  12 havens, 101 schepen mee aan het project. Hierdoor wordt jaarlijks meer dan 400.000 ton uit zee verwijderd. Het gevolg is dat de bestaande vervuiling wordt teruggedrongen, de visgronden en stranden schoner. Door het project wordt het zwerfafval op zee zowel nationaal als internationaal onder de aandacht gebracht.
 
Reizende tentoonstelling
KIMO heeft een reizende tentoonstelling Fishing for Litter/Cleansea ontwikkelt, die 19 april van start ging. In het kader van kennisoverdracht en bewustwording over de gevolgen van verontreinigingen van zeeën en oceanen, doet deze tentoonstelling een groot aantal kunstgemeenten in Nederland en België aan. Er wordt ook aandacht geschonken aan het onderzoek van Dr. Jan van Franeker van Imares Wageningen, waaruit naar voren komt dat veel vogels plastic in hun maag hebben.
 
Eben Haëzer
De visserijfamilie Tanis uit Goedereede is vanaf het begin (1999) betrokken bij Fishing for Litter. Dat er steeds minder afval aan land wordt gebracht, is het gevolg van meerdere factoren. ‘Wij vissen altijd in dezelfde vaargeul van de Europoort. De controle op afval is veel strenger geworden en we vissen door de nieuwe technieken minder diep.’ De familie Tanis kreeg niet alleen de felicitaties voor deze Award maar ook voor haar nieuwe schip, de voormalige GO 8, omgebouwd voor pulsvisserij, dat de afgelopen week haar eerst visreis maakte.
 


24 mei 2013

Onderzoek: Repair Café vervult sociale functie in de wijk

De Repair Cafés in Nederland vervullen een belangrijke sociale functie. Vrijwilligers leren bezoekers en andere vrijwilligers kennen, hebben het gevoel dat zij nuttig werk doen en krijgen meer zelfvertrouwen door hun werk bij het Repair Café. Dat blijkt uit een onderzoek onder Repair Café-vrijwilligers in het hele land.

Het onderzoek is gehouden door Stichting Repair Café, in samenwerking met een onafhankelijke marktonderzoeker. Doel was antwoord te geven op twee vragen, namelijk: in hoeverre bevordert de aanwezigheid van een Repair Café de sociale contacten in de buurt? En: draagt het Repair Café bij aan het gevoel van empowerment bij de vrijwilligers? In totaal 117 vrijwilligers vulden in het kader van het onderzoek een enquête in. Met zes van deze vrijwilligers is vervolgens een persoonlijk gesprek gevoerd over hun motivatie en hun ervaringen met het Repair Café.

Ontmoetingsplaats
Uit de antwoorden werd duidelijk dat het Repair Café een belangrijke sociale functie vervult. Nagenoeg alle vrijwilligers (97 procent) hebben tijdens de bijeenkomsten bezoekers en andere vrijwilligers uit de buurt leren kennen. De helft van de ondervraagden beschouwt de repareerbijeenkomsten als ontmoetingsplaats voor mensen uit de buurt. Bijna eenderde heeft ook buiten het Repair Café contact met buurtgenoten die ze in het Repair Café hebben leren kennen. Ruim de helft (54 procent) van de vrijwilligers heeft door het Repair Café zijn of haar sociale netwerk uitgebreid. Hieruit mag worden geconcludeerd dat het Repair Café de sociale contacten in de buurt bevordert.

Zelfvertrouwen en trots
Vrijwel alle vrijwilligers (95 procent) hebben het gevoel dat zij nuttig werk doen bij het Repair Café. Eenderde geeft aan door het Repair Café meer zelfvertrouwen te hebben gekregen. Van de vrijwilligers die geen betaald werk hebben, heeft 37 procent het gevoel dat zij door het Repair Café weer actief meedoen in de maatschappij.

Tijdens de interviews met zes vrijwilligers (zie quotes hieronder) bleek dat deze allen erg betrokken zijn en trots op hun werkzaamheden. Ze zeggen zich sterker en zelfverzekerder te voelen. Voor sommige vrijwilligers was het Repair Café een manier om uit een sociaal isolement te komen, voor andere een manier om weer betaalde klussen te krijgen. Dat het Repair Café bijdraagt aan de empowerment van een belangrijk deel van de ondervraagde vrijwilligers, staat volgens de onderzoekers buiten kijf.

Quotes van vrijwilligers uit het onderzoek:

Vrouw (50 jaar), vrijwillig reparateur aan de naaitafel: “Het is heel fijn om nu iets te doen dat niet alleen leuk is, maar ook het gevoel geeft: ik draag weer een steentje bij, ik heb nut.”

Man (68 jaar), vrijwillig reparateur elektrische apparaten: “Mensen zijn erg betrokken. Het feit dat het allemaal vrijwilligers zijn maakt het ook zo leuk. Dat heeft te maken met het principe van geven. Als iemand iets aan je geeft, wil je dat eigenlijk ook weer doorgeven.”

Vrouw (47 jaar), vrijwillig reparateur elektrische apparaten: “Ik haal er veel voldoening uit. Ik heb het gevoel dat we nuttig werk doen. Laatst kwam er een slechthorende mevrouw met een telefoon bij me. De telefoon was erg belangrijk voor haar omdat niet elke telefoon een klank-kleur geeft die zij kan horen. Het is me gelukt de telefoon te repareren en ze is later heel blij terug gekomen. Daar word ik ook blij van natuurlijk.”

Man (60 jaar), vrijwillig reparateur elektrische apparaten: "Door het Repair Café ben ik mij weer sociaal gaan bezighouden. Ik had nog nooit vrijwilligerswerk gedaan in een sociale setting. Dit is voor mij een unieke mogelijkheid, omdat repareren centraal staat.”PinksterSail Hellevoetsluis 2013 - Tubes International
 
Gaffelgetuigde schepen op scherp
 
HELLEVOETSLUIS
Na de spannende en enerverende Pinkstersailwedstrijd is nog lang nagepraat over de voorrangsproblemen bij de het nemen van de boei voor Middelharnis, waarbij klipper Mathilda werd gesneden. Hierdoor verloor ze haar gedeelde koppositie en finishte uiteindelijk als 6e.  Zo’n veertig platbodems en andere traditionele gaffelgetuigde schepen deden mee.
 

Een prachtig gezicht al dat varend erfgoed. (Foto en tekst: Schrijfbedrijf Evers van der Waart)

Op het palaver, om 10.00 uur, bij de Linquenda II, kregen de deelnemers een startnummer en alle inlichtingen. Daarna volgden instructies over de traditionele speciale opdracht. Een bungy-roeiwedstrijd aan het eind van de middag. Met man en macht varen terwijl je wordt tegengehouden door een stuk elastiek. Uiteraard een hilarisch spektakel.
 
Vanaf de Westkade van de vesting van Hellevoetsluis vertrokken de schepen voor een prachtige tocht met perfect zeilweer: windkracht 4 tot 5 en een lekker zonnetje. Burgemeester van Hellevoetsluis, Erik van Heyningen gaf aan boord van Willem een binnenvaartschip, het startschot. Er wordt altijd fanatiek gestreden bij deze wedstrijd en alles wordt uit de kast gehaald om te winnen. Toen drie schepen tegelijkertijd uitkwamen bij een boei gaf dat problemen. Niemand gunde de ander een strobreedte. De Mathilda, die werd gesneden, raakte in de problemen, moest het grootzeil laten zakken en de motor starten.
 
Stratenmakers op zee
De ‘stratenmakers op zee’ zijn door het organiserende comite gevraagd om de baan voor deze zeiltocht in optima forma te brengen. Op sommige plekken speelde de ondieptes wat op, waren de golven door invloed van onder andere de bodem lastig, zeker voor de wat kleinere jachten en waren boeirondingen uitermate moeilijk in te schatten door de veelheid aan tekens op het water. Vorig jaar ondervonden diverse schepen op bepaalde plekken problemen. Eén van de vervelendste stukken, de boeironding vlak bij Middelharnis is overzichtelijker gemaakt, herbestraat en bevaarbaarder gemaakt. Door de herbestrating is het bijna uitgesloten dat zwaarden in de voegen tussen de stenen blijven steken. Het is nu ook verboden om daar golfslag te maken, óók door de wind en de stroming! De plaat voor Hellevoetsluis is voor een deel beter geplaveid. Na overleg met de natuurfederatie is bepaald hoe dit het beste moest. Door deze aanpassingen aan het vaarwater is de uitkijk op de boegspriet niet meer nodig.  
 
In groep 1 behaalde de Schuimer van de familie Overwater de snelste tijd. In groep 2, de Chantecler van Tom van Veen. Leo en Piroska de Mos uit Sommelsdijk wonnen in groep 3 de jaarlijkse Pinkstersail met hun skutsje Eben Haezer. Team Verboom van de Spartivento won het bungy-roeien.  
 


INFORMATIEAVOND NATURAL RUNNING

Op vrijdagavond 24 mei houdt atletiekvereniging Flakkee in samenwerking met Unito Sports een informatieavond over natural running.
 Vanaf 19.30 uur is er een korte informatiebijeenkomst in de kantine van MSV&AV Flakkee waarna op de naastgelegen atletiekbaan schoenen van diverse merken geprobeerd kunnen worden.
Ook niet leden van de A.V. Flakkee zijn van harte welkom.
Nog betere demping, nog meer steun… de moderne hardloopschoen is een technologisch hoogstandje met als belofte: minder blessures en efficiënter lopen met meer snelheid.
Een groeiende groep wetenschappers en hardlopers kiest voor de radicaal andere benadering van het natuurlijke lopen: landen op het midden van je voet in plaats van op hiel met behulp van schoenen die veel minder tot geen demping en steun bieden. Als dit van nature een fijne manier van lopen is waarom doen we het dan niet op die manier?
Steeds meer hardlopers en –loopsters die op traditionele schoenen lopen zijn nieuwsgierig naar de achtergronden, voordelen en valkuilen van meer natural running.
Voor A.V. Flakkee en Unito Sports, speciaalzaak uit Middelharnis op het gebied van sportkleding en running, aanleiding om een informatieavond te organiseren.
Unito Sports stelt deze avond schoenen van bekende merken als Saucony, Brooks en Mizuno beschikbaar om iedereen de gelegenheid te geven het natural running in praktijk te ervaren op de atletiekbaan.
Voor meer informatie kan men contact opnemen met Unito Sports via info@unitosports.nl of telefonisch via 06-53181317 of 06-23856702.
Locatie: MSV&AV Flakkee, Oostplaatseweg 1 in Middelharnis
 


 “De bestuurders in Den Haag weten niet wat er aan de hand is”

Ledenvergadering Huurdersvereniging Woonbelang

MIDDELHARNIS
‘Het is geen optimistische tijd. De problemen in de woningmarkt worden afgewenteld op de huurders. Zij moeten bloeden. De mensen in Den-Haag weten niet wat er in de samenleving aan de hand is. Gepensioneerden gaan er op achteruit en ook de laagste belastingschijf is opgehoogd.
Voorzitter Muller opent op woensdag 15 mei de Algemene Ledenvergadering met de constatering dat er nog steeds te grote en luxe woningen worden gebouwd. Daardoor stagneert de doorstroom. Veel woningen kosten meer dan 600 euro per maand. “Laten we zuinig zijn op de goedkopere woningen die we nog hebben.”
Huurdersvereniging Woonbelang met 1200 leden, zoekt al jaren naar meer bestuursleden en is blij met Ko de Boed uit Den Bommel als vertegenwoordiger van de huurders uit Den Bommel. “Er is veel werk te doen.” De vereniging hielp het afgelopen jaar weer veel 65-plussers met hun belastingaangifte, woonde vergaderingen bij van de Woonbond en hield de website actueel. Ook houdt de vereniging elke donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur spreekuur om vragen en klachten van leden te beantwoorden en te behandelen. Na de presentatie van het financieel jaarverslag krijgt mevrouw Noteboom de complimenten voor haar financiële jaarverslag van de kascontrolecommissie.
Spreker Jaap van Leeuwen is energieconsulent van de Woonbond, waarbij 5 miljoen huurders via hun huurdersvereniging zijn aangesloten. Hij komt praten over energiebesparing. Ondanks -of misschien juist dankzij-  het falen van de apparatuur geeft hij een interactieve lezing waarbij iedereen de gelegenheid krijgt om vragen en opmerkingen te maken. Via de Woonbond is het onder andere mogelijk een cursus tot energiecoach te volgen, de Energiebus te laten komen of vragen te stellen aan de deskundigen van het Kennis- en adviescentrum. Ook is het handig om eens met je buren de energierekeningen te vergelijken om te zien of je verbruik normaal is.
Vanuit Fides Wonen is de heer G.J. van der Valk, directeur bestuurder,aanwezig en vanuit Woongoed Goeree-Overflakkee de heer M. ten Have, hoofd Woondiensten. Door hun aanwezigheid kunnen alle vragen direct worden teruggekoppeld. Beide woningbouwverenigingen streven er naar hun woningen op te waarderen naar een energielabel op B-niveau.  Woongoed Goeree-Overflakkee heeft nu bij 500 van haar 2500 woningen pv panelen (zonnepanelen) geplaatst. Er zijn goede ervaringen mee. De huur is verhoogd met 7,50 euro per maand, maar het rendement is wel 23 euro per maand. Van der Valk (Fides): “Mensen moeten niet alleen naar de huur kijken, maar de totale woonlasten in ogenschouw nemen.” Alle nieuwbouwwoningen voldoen tegenwoordig aan het A-plus energielabel.

Klik op foto voor groot formaat
Spreker Jaap van Leeuwen krijgt een bloemetje van penningmeester Wil Noteboom.
(Foto en tekst Schrijfbedrijf Evers van der Waart)De Klup op jubileumreis

GOEREE-OVERFLAKKEE

Op 6 januari 2013 was het 25 jaar geleden dat de Stichting De Klup is opgericht.
De stichting De Klup organiseert activiteiten voor verstandelijk en/of geestelijk gehandicapten woonachtig op Goeree en Overflakkee en wordt bemand door een groep vrijwilligers die deze activiteiten organiseren.Elke 5 jaar wordt een speciale activiteit georganiseerd; dit jaar was het een reis naar diergaarde Blijdorp.
Op zaterdag 20 april, 's morgens om kwart voor negen verzamelden zich meer dan 60 deelnemers  in Hernesseroord,  om onder begeleiding van 24 vrijwilligers de busreis naar Blijdorp te maken.
Hier werden ze ontvangen met koffie en gebak om daarna per groep de dierentuin in te gaan.
Om vier uur ‘s middags was een ieder weer terug bij de bus om de terugreis naar Middelharnis te maken.
Tot grote verassing ging de reis niet direct naar Hernesseroord maar werd er nog een warm buffet aangeboden waarvan goed gebruik werd gemaakt.
Om half negen kwam er een einde aan deze mooie dag met heel mooi weer.
Deelnemers, vrijwilligers en het bestuur van de stichting kunnen terug zien op een geslaagde dag, zonder ongelukken en met vele lachende gezichten na afloop.
Deze reis was niet mogelijk geweest zonder de belangeloze medewerking van 47 sponsoren.
Het bestuur van de stichting wil hierbij dan ook namens de deelnemers en vrijwilligers de sponsoren hartelijk bedanken. 

 5 mei 2013

 

“Wat zou ik doen?”
 
Stijlvolle Dodenherdenking versterkt gemeenschapsgevoel
 
NIEUWE-TONGE - “Welke keuze zou ik maken in oorlogstijd? Zou ik een held zijn of me gedeisd houden en proberen deze tijd met zo min mogelijk schade door te komen?" Vragen die gemeenteraadslid Rob Maliepaard zichzelf stelde tijdens zijn indrukwekkende  toespraak bij de Dodenherdenking op de algemene begraafplaats aan het Kortweegje in Nieuwe-Tonge.

Klik op foto voor groot formaat
De familie Verome aan het hoofd van de stille tocht (foto: Wilko van Dam, www.digidamco.nl )


In 2012 startte vanuit lokaal initiatief opnieuw de traditie van het jaarlijks herdenken rond het graf van verzetsstrijder Jacob Arij Verolme, Jaap. Bijzonder was dat zijn beide kinderen: Conny en Marijke aanwezig waren met dochters en kleindochters. Marijke sprak over haar vader, die ze nooit gekend heeft en altijd gemist. Twee weken nadat hij op 9 november werd gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte, werd zij geboren. “Kerstmis was bij ons thuis nooit een feest.” Haar kleindochter Joyce sprak in een mooi gedicht over oorlog en vrede, waarin zij ‘opa’ bedankte voor het grootste offer dat hij met het geven zijn leven had gebracht. Daarna volgde nog een gedicht van Arenda Evers dat aansloot op de eerdere sprekers: “Maak gebruik van je vrijheid. Leef je leven ten volle. Dat zijn we verplicht aan Jaap Verolme die zijn leven gaf voor onze vrijheid.”
 
Neef en naamgenoot Jacob Arij Verolme kwam met zijn vrouw uit Zeeuws Vlaanderen om de herdenking bij te wonen evenals zijn broer Toon uit Numansdorp. Ook hun moeder Janna en zus Dina van de door de Duitsers gefusilleerde student theologie Jaap Verolme, was voor de tweede keer aanwezig bij de herdenking. Vanuit de inwoners van Nieuwe-Tonge was er veel belangstelling voor de herdenking die mede door medewerking van muziekvereniging Apollo bijzonder mooi was.


Klik op foto voor groot formaat
Muziekvereniging Apollo zorgde voor een sfeervolle omlijsting.
Foto’s: Wilko van Dam (zie voor meer foto's www.digidamco.nl )

Windenergie Goeree-Overflakkee besproken door de gemeenteraad

Donderdag 25 april heeft de gemeenteraad kennisgenomen van het proces rondom de m.e.r.-procedure voor windenergie op Goeree-Overflakkee en de samenwerkingsovereenkomst ‘Wind werkt voor Goeree-Overflakkee’. Uniek aan het proces is dat de gemeente, de provincie Zuid-Holland en de Coöperatie Windgroep Goeree-Overflakkee zich samen inspannen om geschikte plaatsingsgebieden voor maximaal 260 MW (MegaWatt) windenergie op het eiland te vinden. De gemeenteraad heeft uitgesproken communicatie met inwoners van het eiland en het inzichtelijk maken van baten erg belangrijk te vinden in dit project.

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft zich voor de uitdagende ambitie gesteld om in 2020 energieneutraal te zijn. Dit wil de gemeente bereiken door in te zetten op het besparen van energie, maar vooral ook door het opwekken van duurzame energie uit onder meer zon, zee en wind. Met name windenergie zal een grote bijdrage moeten gaan leveren aan de ambitie met  maximaal 260 MW (MegaWatt) in 2020. Dit plafond is in overleg met de provincie Zuid-Holland vastgelegd in het bestuursakkoord ‘Duurzame energie op Goeree-Overflakkee’, dat op 19 december 2012 is getekend door de provincie Zuid-Holland en de vier voormalige gemeenten op Goeree-Overflakkee.

Gemeente en provincie zijn vervolgens met de Windgroep een samenwerkingsovereenkomst ‘Wind Werkt voor Goeree-Overflakkee’ overeengekomen. Hierin zijn afspraken gemaakt over objectief onderzoek naar mogelijke plaatsingsgebieden voor windenergie, baten voor  Goeree-Overflakkee en communicatie. Dit doen provincie en de gemeente onder meer door een planMER te gaan opstellen, hierbij wordt specifiek aandacht gegeven aan leefbaarheid, natuur en landschappelijke kwaliteit. De resultaten zijn bedoeld voor een herziening van de provinciale en gemeentelijke structuurvisie, de planning is om eind van het jaar de gemeenteraad en provinciale staten een besluit te laten nemen.

Milieueffectrapportage (m.e.r.)
Een milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieugevolgen van een besluit in beeld voordat het besluit wordt genomen. Zo kan de overheid die het besluit neemt (het bevoegd gezag) de milieugevolgen bij haar afwegingen betrekken. Het doel van m.e.r. is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Ter inzage
Vanaf woensdag 1 mei 2013 ligt het Startdocument planMER Windenergie Goeree-Overflakkee zes weken ter inzage. In deze periode kan iedereen reageren op het document en zijn of haar zienswijze schriftelijk of digitaal kenbaar maken. Zienswijzen betreffen de reikwijdte en het detailniveau van het planMER onderzoek. Welke alternatieven moeten worden onderzocht en welke milieuaspecten moeten worden meegenomen? Vanaf 1 mei aanstaande is het Startdocument planMER digitaal in te zien op www.zuid-holland.nl/terinzage en op www.goeree-overflakkee.nl. Daarnaast ligt het document fysiek ter inzage op het gemeentehuis.

Inloopavonden
Tijdens de ter inzagelegging organiseert de gemeente Goeree-Overflakkee samen met de provincie Zuid-Holland en de Coöperatie Windgroep Goeree-Overflakkee drie inloopavonden verspreid over het eiland. Het doel van deze avonden is om inwoners de mogelijkheid te geven vragen te stellen en zich te laten informeren over de m.e.r.-procedure, windenergie op Goeree-Overflakkee en het vervolgtraject.

• Dinsdag 14 mei: oostelijk deel Goeree-Overflakkee
van 19.00 tot 21.00 uur in ’t Centrum, Weesmolenstraat 12 in Ooltgensplaat
• Dinsdag 21 mei: midden Goeree-Overflakkee
van 19.00 tot 21.00 uur in zaal 1 en 2 van De Staver, Olympiaweg 32 in Sommelsdijk
• Dinsdag 28 mei: westelijk deel Goeree-Overflakkee
van 19.00 tot 21.00 uur in ‘t Haegse Huus, Haagsestraat 4-A in Stellendam

Meer informatie
Meer informatie over windenergie op Goeree-Overflakkee is te vinden op de website www.goeree-overflakkee.nl onder het kopje ‘Windenergie’.

 


Goeree-Overflakkee genomineerd voor titel ‘Solar City 2013’
 
De gemeente Goeree-Overflakkee is samen met de gemeenten Leeuwarden en Wageningen genomineerd voor de verkiezing tot Solar City 2013. Tot 13 mei aanstaande is het voor een ieder mogelijk om zijn of haar stem uit te brengen op één van de drie gemeenten via www.solardays.nl. U stemt toch ook op Goeree-Overflakkee?
 
Nederlandse gemeenten die volop zonne-energie toepassen, konden tot 29 maart door middel van een aanmeldformulier worden voorgedragen voor de titel: Solar City 2013. Een vakjury heeft op basis van zeven criteria uit de aanmeldingen een selectie gemaakt van drie gemeenten die in aanmerkingen komen voor de titel. De drie genomineerde gemeenten zijn Goeree-Overflakkee, Leeuwarden en Wageningen. De uiteindelijke winnaar wordt op 13 mei tijdens het Nationaal zonne-energie debat bekend gemaakt.
 
Stemmen
Om kans te maken op de titel ‘Solar City 2013’ heeft de gemeente Goeree-Overflakkee stemmen nodig. De stemmen worden namelijk opgeteld bij de scores die zijn toegekend door de vakjury. Samen vormen zij de einduitslag van de verkiezing.
 
Iedereen kan tot 13 mei aanstaande zijn of haar stem uitbrengen via www.solardays.nl, onder het kopje SolarCity 2013.
 
Beoordeling vakjury over Goeree-Overflakkee
De vakjury bestaat uit vertegenwoordigers van Holland Solar, Agentschap NL, Vereniging Eigen Huis en UNETO-VNI. De vakjury heeft aangegeven dat zij de gemeente Goeree-Overflakkee vindt behoren tot de inzendingen die op veel gebieden een voorbeeld zijn voor vele andere Nederlandse gemeenten.
 
“Deze relatief kleine gemeente weet een bijzonder prestatie te leveren door in de top tien van gemeente te komen die het meeste duurzame elektriciteit produceert. De gemeente kiest er verder voor tijd en inzet te plegen op doelgroepen waar de zonne-energiekansen minder vanzelfsprekend te verzilveren zijn. Bijvoorbeeld door bij de agrarische sector gebruik te maken van de grote dakoppervlakten in combinatie met asbestsanering. De jury roemt het gebruik maken van beperkte middelen op een slimme manier waarbij men belemmeringen probeert weg te nemen en te faciliteren en vooral ruimte te geven aan de markt”, aldus de vakjury.
 
Wethouder Van der Vlugt, portefeuillehouder duurzaamheid en eilandmarketing: “Ik ben trots dat de gemeente Goeree-Overflakkee is genomineerd voor de titel ‘Solar City 2013’. Deze nominatie levert tevens een bijdrage aan het op de kaart zetten van Goeree-Overflakkee”.


Wnd. burgemeester Corstiaan Kleijwegt reikt vier Koninklijke Onderscheidingen uit tijdens de Lintjesregen

Op vrijdag 26 april werd in de raadzaal van de gemeente Goeree-Overflakkee de traditionele “Lintjesregen” georganiseerd. Namens Hare Majesteit de Koningin reikte wnd. burgemeester Corstiaan Kleijwegt vier onderscheidingen uit. De heer W.M.C. de Vos uit Ooltgensplaat, mevrouw H.M. Westhoeve uit Ouddorp, de heer C. van Wijk uit Ouddorp en mevrouw
C. Spanjer uit Sommelsdijk werden allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer W.M.C. de Vos uit Ooltgensplaat
De heer de Vos zet zich al jarenlang in als vrijwilliger voor diverse instanties.
Zo is hij bijna 40 jaar de administrateur voor de Hervormde Kerk. Ook is hij bestuurslid van “stichting ’t Centrum” te Oolgensplaat en vanaf 1992 heeft hij zitting in de Raad van Toezicht bij Woningbouwvereniging Beter Wonen in Ooltgensplaat. Daarnaast was de heer De Vos jarenlang administrateur van diverse plaatselijke coöperaties en naast deze vrijwillige werkzaamheden was hij directeur van De Vos Financiële Diensten te Ooltgensplaat.

Mevrouw H.M. Westhoeve uit Ouddorp
Mevrouw Westhoeve heeft gedurende 30 jaar de permanente zorg van haar zwakbegaafde zuster op zich genomen.
Zij werkte in de manufacturenwinkel van haar ouders, zodat haar moeder de zorg voor haar zwakbegaafde zuster op zich kon. Na het overlijden haar ouders kwam de zorg voor haar zuster volledig op haar schouders en daarnaast runde ze de manufacturenwinkel.
In het jaar 2000 werd de zorg voor haar zuster zodanig groot, dat zij zich genoodzaakt voelde om de winkel te sluiten. Gedurende ongeveer 30 jaar staat haar leven totaal in het teken van het welzijn en de zorg van haar zuster en neemt zij de mantelzorg onbaatzuchtig voor de volle 100% op zich.

De heer C. van Wijk uit Ouddorp
Gedurende ruim 33 jaar maakt de heer Van Wijk zich zeer verdienstelijk ten behoeve van de kerkelijke gemeenschap van Ouddorp en de daaraan gelieerde verenigingen. Ook zette de heer Van Wijk zich vanaf 2004 geheel belangeloos in voor de zwakkere in onze samenleving. Zo is hij chauffeur van het gehandicaptenvervoer Adullam en legt hij ouderenbezoeken af voor de Hersteld Hervormde gemeente. Daarnaast is de heer Van Wijk al jarenlang voorzitter van de Mannenvereniging Agur en bestuurslid van Stichting Eben Haëzer.


Mevrouw C. Spanjer uit Sommelsdijk
Mevrouw Spanjer nam jarenlang de mantelzorg voor haar inmiddels overleden zieke vriendin, mevrouw Van Weezel, permanent tot haar taak.
Mevrouw Spanjer had een baan als secretaresse bij verpleeghuis "De Samaritaan" en ging vanaf haar 47-jarige leeftijd haar zieke vriendin, mevrouw Van Weezel, verzorgen. Omdat ze wilde voorkomen dat mevrouw Van Weezel in een verzorgingshuis zou komen, heeft zij vervroegd pensioen aangevraagd en heeft ze vanaf haar 60-jarige leeftijd dag en nacht de zorg op zich genomen. Ze is zelfs bij haar vriendin gaan wonen om altijd paraat te zijn. In totaal heeft ze 31 jaar lang een vorm van nauwe en zware mantelzorg verricht aan mevrouw Van Weezel. Naast deze mantelzorg was mevrouw bestuurslid van de NCVB (Nederlandse Christelijke Vrouwenbond) en deed ze vrijwilligerswerk voor de Hervormde Gemeente Delft


woensdag 17 april 2013


Project Dorpstienden in Ouddorp definitief van start
 
Binnenkort start Blijvend Goed met de realisatie van een parkeergarage, een supermarkt en 18 woningen aan de Dorpstienden te Ouddorp. Ook een doorsteek voor het verkeer van de Dorpsweg / Weststraat richting de parkeerplaats maakt onderdeel uit van de ontwikkeling.
 
Al in 2009 begonnen de voorbereidingen voor het project Dorpstienden. In de zomer van 2012 lag het bestemmingsplan ter inzage. De gemeenteraad van de toenmalige gemeente Goedereede stelde op 22 november 2012 dit bestemmingsplan vast.
 
Naar aanleiding van de vaststelling tekende één partij beroep aan en verzocht om schorsing van het besluit. Op 22 maart 2013 wees de Raad van State het verzoek om schorsing af. Vervolgens zag de betrokkene af van het ingediende beroep waardoor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk werden. Dit houdt in dat de bouw van het pand en de aanleg van de doorsteek definitief zijn toegestaan. De realisatie van het project zal op korte termijn aanvangen; de exacte startdatum wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.
 
Blijvend Goed zal 18 woningen (waarvan 8 starterswoningen) realiseren boven de nieuwe supermarkt en de parkeergarage. Het huidige parkeerterrein bij de Dorpstienden wordt opnieuw ingericht waardoor het gebied een mooiere uitstraling krijgt. Via de nieuwe doorsteek zal het parkeerterrein sneller en makkelijker te bereiken zijn.
 
Meer informatie?
Voor meer informatie over het project Dorpstienden kunt u contact opnemen met Ivo Motshaven van de gemeente Goeree-Overflakkee, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 0187.

25 ondernemers gecertificeerd als Gastheer Grevelingen
Ondernemers uit Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland ontvangen schildje
 
Ouddorp, 22 april 2013. De intensieve vierde dag van de cursus ‘Gastheerschap Grevelingen’ stond in het teken van streekgerechten en het samenstellen van arrangementen voor toeristen en bezoekers. Met een keur van streeklekkernijen op de achtergrond ontvingen de ondernemers het schildje ‘Gastheer Grevelingen’ om te plaatsen op de eigen onderneming. “Het schildje is het bewijs dat de ondernemer een echte Gastheer is en goed in staat is om de eigen gasten uitgebreid te informeren over alles wat de Grevelingen te bieden heeft”, aldus Ad Verseput, wethouder Schouwen-Duiveland die de bordjes aan de enthousiaste ondernemers uitreikte. “Vooral de samenwerking tussen ondernemers van Goeree-Overflakkee en van Schouwen-Duiveland is bijzonder leuk om te zien.” De cursus is georganiseerd door Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen in samenwerking met IVN, de gemeente Schouwen-Duiveland, de gemeente Goeree-Overflakkee, Staatsbosbeheer en de VVV’s van beide eilanden.
 
De cursus is een succes en was volgetekend. In de vier dagdelen die de cursus telde deden 25 ondernemers mee. De belangstelling is echter groter, waardoor mogelijk de cursus in het najaar een tweede editie krijgt. Op dit moment staan er ondernemers op de wachtlijst. Met de cursus wordt het unieke karakter van het natuurgebied De Grevelingen een belangrijk onderdeel van het toeristisch product op de beide eilanden.
 
De cursus Gastheerschap Grevelingen is onderdeel van het project Natura People binnen het programma Zicht op Grevelingen wat zorgt voor versterking van de ecologie en economie van De Grevelingen. De cursus wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
 

Op zaterdag 20 en zondag 21 april start het NK Windsurf op de Grevelingendam in Zeeland.

Tijdens het openingsweekend komen niet alleen de Nederlandse windsurfers in actie, het evenement telt ook voor deelnemers uit Belgie. Er wordt gevaren in de disciplines Race, Slalom en de expressieve Freestyle.

Groei
Het belooft weer een mooi en spannend NK Windsurfen te worden. Dankzij de gouden plak van Dorian van Rijsselberge in Londen is het Windsurfen in volle bloei. Dit is te merken bij de wedstrijdsport maar ook bij surf scholen. Bij scholen wordt een sterke groei van leerlingen geconstateerd. (bron: Watersportverbond)

School Der LiefdesKunst

Kom naar  de Rabobank Inspiratiedag op zaterdag 20 april!

MIDDELHARNIS
Tijdens de inspiratie dag is de leertuin van obs Roxenisse met een stand aanwezig. Deze stand is onder andere voorzien van een 'Wenstuin' waar mensen een donatie achter kunnen laten en in ruil krijgen ze bv een aardbeienplantje. Dit plantje kunnen ze dan ergens op Goeree-Overflakkee laten groeien zodat er een eetbaar landschap ontstaat. Tijdens deze dag zijn er leerkrachten en leerlingen aanwezig die uw bezoek heel leuk zouden vinden. De inspiratiedag is op zaterdag 20 april van 10 uur tot 15 uur in het nieuwe kantoor van de Rabobank in Middelharnis (Langeweg 54, 3241 KA Middelharnis)


Geslaagde bijeenkomst over eilandmarketing Goeree-Overflakkee

DIRKSLAND
Op dinsdag 9 april vond bij TBP Electronics in Dirksland een bijeenkomst plaats over eilandmarketing. De bijeenkomst was bedoeld om draagvlak te creëren bij alle betrokken partijen op Goeree- Overflakkee.
De bijeenkomst is goed bezocht door circa honderd vertegenwoordigers van onder meer ondernemingsverenigingen, woningcorporaties, zorg- en culturele instellingen en het onderwijs. De organisatie van de bijeenkomst lag in handen van dertien organisaties, te weten: CuraMare, Fides Wonen, gemeente Goeree-Overflakkee, Kamer van Koophandel, LTO Noord, Ondernemersvereniging Goedereede, Vereniging van Bedrijven Goeree-Overflakkee, VEERO, Rabobank G-O, Stichting Companen, VVV Ouddorp, VVV Zuid Hollandse Eilanden en Woongoed G-O.
Tijdens de avond presenteerde de heer Martin Boisen, directeur City Result, de uitgangspunten en onderzoeksresultaten van de ‘Voorverkenning Eilandmarketing’. Dit betreft een onderzoek naar de marketingkansen voor Goeree-Overflakkee. Daarnaast waren er inspirerende sprekers aanwezig uit Texel en Zuid-Limburg; de heer Wouter de Waal, directeur VVV Texel en de heer Wim Ortjens, directeur Regio Branding Zuid-Limburg.
Het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld erkent de noodzaak om het eiland meer te promoten en het merk Goeree-Overflakkee ‘in de markt te zetten’.
Meer informatie over de bijeenkomst en het project eilandmarketing is te vinden op www.zeelandinderandstad.nl.
Oprichting Coöperatie Windgroep Goeree-Overflakkee
Energiecoöperatie Deltawind, energiebedrijven Eneco en Nuon, Staatsbosbeheer, Kemperman en een  tiental initiatieven van lokale agrariërs slaan de handen definitief ineen. Op vrijdag 19 april richten zij in Oude-Tonge de Coöperatie Windgroep Goeree-Overflakkee U.A. op.  Het doel van de Windgroep is om  door samen te werken een optimale invulling te geven aan de windopgave waar het eiland voor staat en te zorgen dat het eiland voordeel heeft bij de realisatie.

De gemeente Goeree-Overflakkee staat met een doelstelling van 260 MW (MegaWatt) aan gerealiseerd vermogen vóór 2020 voor een uitdagende windopgave. Vorig jaar zijn de initiatiefnemers van de verschillende windenergieplannen bij elkaar gaan zitten vanuit de overtuiging dat het voor het eiland het beste is als de windopgave in één keer als eilandbreed plan wordt onderzocht. Daarbij is expliciet uitgesproken dat het windplan ook baten moet opleveren voor het eiland zelf. Met deze uitgangspunten is de Windgroep, toen nog in oprichting, in gesprek gegaan met Rijk, provincie en gemeente om samen te kunnen werken aan een ruimtelijk plan voor het eiland als geheel.
Arjan van den Tol, voorzitter: “Het doel is om met alle partijen een samenwerkingsovereenkomst te tekenen met als uitgangspunt: een optimaal plan voor Goeree-Overflakkee, met opbrengsten die ten goede komen aan de verduurzaming van het eiland en voor lokale ondernemers tevens een kans om hun bedrijf op een duurzame wijze te verbreden.” Het bestuur van de Windgroep bestaat verder uit Anne van Pagée (penningmeester) en Simone van Adrichem (secretaris).
Iedere provincie in Nederland moet bijdragen aan de doelstellingen voor realisatie van windenergie. Volgens de provincie Zuid-Holland moet vóór 2020 730 MW gerealiseerd worden, deels in het havengebied van Rotterdam en deels in de randzone van Goeree-Overflakkee. Eind vorig jaar hebben provincie en gemeenten middels een bestuursakkoord met elkaar afgesproken dat er ruimte is voor 260 MW op Goeree-Overflakkee. Daarvoor wordt vanaf mei aanstaande door de provincie Zuid-Holland de procedure voor de planMER opgestart. De planMER is bedoeld om milieubelangen op een volwaardige manier mee te wegen in de besluitvorming m.b.t. de bestemmingsplannenInspirerende thema avond Noordzee

Het Watersportverbond houdt op maandag 22 april een leerzame en interessante thema avond over het varen nabij windmolenparken op de Noordzee. Tevens wordt u geïnformeerd over de wijzigingen in de scheepvaartroutes op de Noordzee.

Windmolenparken
Het regioteam Noordzee behartigt al een aantal jaren de belangen van de watersporters op de Noordzee. Het team houdt zich bezig met zaken dicht bij de kust, maar ook zaken die op open zee spelen. Windmolenparken is zo’n onderwerp. De huidige wetgeving zorgt er voor dat varen door de windmolens verboden. Nu er steeds meer windmolenparken bij komen is de vraag: ‘Hoe hier als watersporter mee om te gaan?’ Tijdens de thema avond van maandag leert u alles over het varen langs windmolenparken. Dit is echter niet het enige wat deze avond te bieden heeft. Zo komen de volgende onderwerpen ook aan bod: ligging van (huidige en toekomstige windmolenparken), de beperkingen, de veranderende scheepvaartroutes en verkeerscheiding stelsels. 

Nieuwe scheepvaartroutes
De Noordzee wordt steeds meer gebruikt voor andere doelen dan varen. Zaken zoals: windenergie, natuurbescherming en zandwinning. Tijdens de thema avond van maandag komt u te  weten hoe u als watersporter hier het beste mee om kunt gaan.

De avond vindt plaats in het Internationaal Topzeilcentrum Den Haag aan de Hellingweg 136, 2883 DX Den Haag. De toegang is gratis, wel graag even aanmelden via secretariaat@watersportverbond.n
Schotejil zwemmers zwemmen mooie tijden op minioren wedstrijd
MIDDELHARNIS
Tijdens de minioren wedstrijd die afgelopen zaterdag werd gezwommen in Rozenburg zijn door de Schotejil zwemmers een aantal mooie persoonlijke records gezwommen. De jongste deelneemsters meisjes onder 9 jaar mochten aan de slag op de 100 meter vrij.  Sandy van Tigchelen verbeterde haar persoonlijk record met ruim 15 seconden tot 2.15.72. Dena Vis en Mirthe van Huizen zwommen deze afstand voor het eerst. (2.14.90 en 2.20.45). Bij de jongste jongens onder de 10 jaar werd de 100 meter schoolslag en de 50 meter vlinderslag gezwommen.  Xander Vis, Leroy v.d Groef en Lars Kooijman zwommen alle drie een pr op de schoolslag. (1.48.25,1.57.57 en 2.08.43). Christian Kalle en Marijn Vis zwommen deze afstand voor het eerst en zij zwommen ook voor een eerst een 100 meter tijdens een wedstrijd. Zij lieten prima tijden op de klokken achter (2.19.02 en 2.29.30) Op de 50 meter vlinderslag zwom Xander Vis nog naar een pr. 45.00. De meisjes onder de 10 jaar moesten aantreden voor de 100 rug. Lieke Huijsmans zwom 3 seconden van haar beste tijd af naar 1.38.07. Fenne Holleman en Arinde Korpershoek zwommen deze afstand voor het eerst in tijden van 2.12.39 en 2.48.07. Op de 100 vrij was het de beurt voor Fenne Holleman om 3 seconden van haar beste tijd af te halen. (1.47.72) Jens Kooijman had een superdag bij de jongens onder de 11 jaar. Hij zwom 2 dikke pr`s op de 50 meter vlinder (45.76) en de 100 meter school  (1.56.61). Kevin Vis zwom ook een pr op de 100 meter school bij deze leeftijdscategorie (1.47.58). De meisjes van de zelfde leeftijd konden aan de slag op de 200 wissel en de 100 meter vlinder. Op de wissel werden door Sophie de Jonge, Bibi Middelbos, Lieske Zijlstra mooie tijdsverbeteringen gerealiseerd (2.44.86, 3.04.39 en 3.06.78). Lotte Tillema debuteerde op deze afstand met een tijd van 3.29.07. Op de vlinder zwommen Sophie, Bibi en Lotte nogmaals naar pr`s. 1.20.82, 1.28.36 en 2.00.46.

De jongens onder 12 jaar konden ook aan de slag op deze afstanden. Luuk Kieviet en Dylan v.d. Groef zwommen op beide afstanden pr`s (1.35.88/3.14.74 en 1.46.60/3.15.15). Tim Wielhouwer zwom als debutant op deze afstanden 2.10.23 en 3.39.04.
De oudste deelnemers van deze wedstrijd zwommen de 200 meter rug en 200 meter vlinder. Bij de meisjes onder de 13 jaar zwommen Manon Middelbos en Kelly v.d. Groef op de rug naar pr`s (2.52.38 en 3.16.67). Manon deed dit nog eens over op de vlinder 3.27.64. Bij de jongens onder de 14 jaar werden pr`s verbeterd door Jorian Tanis, Aron Paasse en Stan Vos op de rug. (2.37.61, 2.45.78 en 3.27.48). Op de vlinder zwommen alle 4 de Schotejilers naar persoonlijke toptijden. Jorian en Aron naar resp. 2.55.03 en 2.58.51. David Kievit en Jacob Mackloet zwommen 3.20.98 en 3.35.84. Het is nu nog even  afwachten op de uitslagen van de overige wedstrijden uit de regio. De snelste 24 zwemmers uit de kring Rotterdam plaatsen zich voor de Kring minioren finales.  


Wethouder geeft startsein uitdiepen havenkanaal Middelharnis
GOEREE-OVERFLAKKEE 
Wethouder Arend-Jan van der Vlugt heeft op woensdag 10 april het officiële startsein gegeven voor het uitdiepen van het havenkanaal in Middelharnis. Jaarlijks ontvangt de gemeente 30.000 watersporters in de jachthaven. 
 
De combinatie van het wijde Haringvliet als prachtig zeilwater, de beschutte haven, de horeca rondom de havenkom en het winkelcentrum blijkt een grote aantrekkingskracht op watersporters te hebben. Om de haven en de havenactiviteiten en bedrijven te voorzien van een goede toegang vanuit het Haringvliet heeft de gemeente besloten om het havenkanaal en de havenkom te verdiepen.
 
Aannemer de Vries en van de Wiel heeft de aanbesteding gewonnen en voert de werkzaamheden uit. Het kanaal wordt uitgediept zodat er een vaardiepte komt van 2.60 meter bij 0 NAP. Tevens wordt een aantal afmeervoorzieningen vervangen en verbeterd. Het uitdiepen is eind mei gereed, zodat de recreanten het komende vaarseizoen van voldoende diep water kunnen genieten. Tussen 1 juni en 15 september worden geen werkzaamheden uitgevoerd. In het najaar worden de aanlegsteigers vervangen door onderaannemer Ooms Construction B.V. uit Middelharnis.
 

SCHEPEN MET BESTE VIS BEKEND

RIJSWIJK
De schepen die het afgelopen jaar de allerbeste vis aan wal brachten, zijn bekend. Dat meldt het Product¬schap Vis, dat jaarlijks een Productschapsprijs toekent aan het vissersvaartuig dat zich onder-scheidt door het aanleveren van verse, goed verzorgde zeevis en garnalen.

In een jaarlijkse competitie wedijveren de Nederlandse vissers om de zogenaamde Productschaps¬prijs in de wacht te slepen, waarbij drie verschillende categorieën schepen worden onderscheiden.
De volgende vissersschepen zijn de prijswinnaars van de Productschapsprijs 2012 geworden:

Categorie Schip Winnaar thuishaven
kleinere zeevisschepen met motorvermogen tussen 101–1.500 pk SL - 27 Zeevisserijbedrijf Van Seters Stellendam
grotere zeevisschepen met motorvermogen van meer dan 1.500 pk GO - 31 Van Dam C.V. Goedereede
Garnalenschepen ZK – 11  J. Lukkien
Zoutkamp

Gedurende het hele jaar worden per vissersvaartuig cijfers toegekend voor versheid, verzorging en behandeling aan boord van zeevis en garnalen. Daarbij wordt ook gelet op de kistenvulling en de wijze van vissen. De toekenning gebeurt op voordracht van de buitendienstmedewerkers van het Productschap Vis, die de verzorging van de vis aan boord beoordelen.Klanttevredenheidsonderzoek Wmo
GOEREE-OVERFLAKKEE
De gemeente Goeree-Overflakkee neemt deel aan het Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012. Omstreeks 12 april ontvangen cliënten die,  in het kader van de Wmo, in 2011 en/of 2012 een aanvraag voor of een vraag over  een voorziening hebben ingediend bij één van de voormalige gemeenten een vragenlijst. 
 
Het doel van de Wmo is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. Als zelfstandig wonen of meedoen niet lukt zonder hulp, kan de gemeente ondersteuning bieden.
 
Voor de gemeente Goeree-Overflakkee is het van belang informatie te hebben over hoe klanten het contact met de voormalige gemeenten hebben ervaren. De eventuele verbeterpunten en aanbevelingen worden toegepast in de nieuwe organisatie.
 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door SGBO, een onafhankelijk onderzoeksbureau. Naar verwachting is half juni de uitkomst van het onderzoek bekend. Deze wordt op www.goeree-overflakkee.nl gepubliceerd.
‘In totaal 324 kilo kreeft gevangen’

Veiling eerste Oosterscheldekreeft

COLIJNSPLAAT
Inkoper Jeroen van Merkensteijn van Schmidt Zeevis uit Rotterdam was niet te stoppen. Hij bood  door tot eindelijk het ‘eenmaal, andermaal’ werd uitgesproken door veilingmeesteres Erica Terpstra. Deze ambassadrice van het Liliane Fonds wist de bieders aan te sporen met haar enthousiasme en de nodige spontane knuffels, tot een bedrag van 19.500 euro.
Klik op foto voor groot formaat
Erica Terpstra met winnaar Jeroen van Merkensteijn van Schmidt Zeevis. 

(foto en tekst: Schrijfbedrijf Evers van der Waart)
 


Veiling eerste Oosterscheldekreeft 

Groot Groeree-Overflakkee 3 april 2013


maart 2013

Afscheid cultuuraanjager Jan Trompper

MIDDELHARNIS - Na dertig jaar neemt Jan Trompper afscheid. Per 1 april teedt hij uit dienst van Companen. Jan heeft zicht de afgelopen dertig jaar met hart enziel ingezet om maatschappelijke en culturele projecten van de grond te trekken. Met grote ambintie ging hij door roeien en ruiten om Goeree-verflakkee een beetje mooier te maken. Stichting Companen wil zijn vertrek niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom nodigen wij u uit op

vrijdag 22 maart tussen 19.30 en 21.30 uur in het Diekhuus

'om met elkaar terug te kijken naar wat er is bereikt en vooruit te brlikken naar dat wat komen gaat .' (Jan Trompper)VVD delegatie naar visafslag
DOOR: Maria Evers
Raads- en collegeleden bezoeken visserijhaven Stellendam
GOEREE-OVERFLAKKEE - Om inzicht te krijgen in de visserijsector bezochten de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee vrijdagochtend 15 maart de visserijhaven in Stellendam. Het werkbezoek bestond uit een afwisselend programma. De groep bezocht de visserijhaven, de United Fish Auctions (UFA), Coöperatie Westvoorn en Maaskant Shipyards in Stellendam.

 

De visserijhaven in Stellendam is uitgebreid en compleet; de haven bestaat uit een binnen- en buitenhaven, een vissersvloot, scheepswerven en een visserijschool. De visserij is belangrijk voor de economie op Goeree-Overflakkee. Er is veel aandacht voor duurzame visserijtechnieken zoals het vissen met de pulskor. Bij deze techniek is het brandstofverbruik lager, is er een geringere verstoring van de bodem, is er minder bijvangst en een grotere opbrengst. Voor de bereikbaarheid van de haven is het belangrijk dat de vaargeul Slijkgat op diepte wordt gehouden.
Programma
Na een gezamenlijk ontbijt gaven de heren J. van Nieuwenhuijzen (directeur UFA) en C. Sinke (voorzitter Visserijvereniging Zuid-West) een presentatie. De UFA is de op één na grootste visafslagorganisatie in Nederland met vestigingen in Stellendam, Scheveningen en Colijnsplaat. De gemeente Goeree-Overflakkee is voor 63% aandeelhouder/eigenaar van de UFA. De Visserijvereniging kwam tot stand uit een fusie tussen drie visserijverenigingen en heeft 65 leden.

Tijdens de presentatie werden de kansen en bedreigingen voor de visserijsector besproken. Ook de ontwikkelingen met betrekking tot wetgeving en de rol van de gemeente kwamen aan bod. Daarna volgde een bezoek aan de afslagvloer en de mijnzaal waar het veilproces plaats vindt.

Vervolgens was er een rondleiding en een film over de visserij bij Coöperatie Westvoorn. Deze coöperatie is één van de negen visserij-coöperaties in Nederland en is leverancier van vistuigen in Nederland en Europa. Ook werden visserijschepen bekeken en werd er een bezoek gebracht aan Maaskant Shipyards. Dit bedrijf bouwt en repareert visserijschepen en overige bedrijfsvaartuigen. De heren H. Padmos (directeur Padmos Dokmij) en F. van Dongen (directeur Maaskant Shipyards) gaven een korte presentatie over hun bedrijf. Beiden benadrukten hun gezamenlijke belangen zoals de ontwikkeling van de haven van Stellendam en het op diepte houden van het Slijkgat.

“Het was een leerzame en interessante ochtend en ik hoop van harte dat de visserijsector de ondersteuning krijgt die het verdient, ook vanuit de Provincie Zuid-Holland. Zoals uit het coalitieakkoord blijkt, maakt de gemeente Goeree-Overflakkee zich sterk voor het op diepte houden van het Slijkgat. Het college onderstreept het belang van de visserijsector, ook voor de lokale economie”, aldus wethouder Van der Vlugt die visserij en havens in zijn portefeuille heeft.

 Schuttevaer zaterdag 2 februari 2013
Arie Kuijvenhoven:
Een straat in een dorp onder water


De Watersnoodramp van 1953 eiste ruim 1800 mensenlevens. Oude Tonge op Overflakkee werd heel zwaar getroffen met ruim 300 slachtoffers, waarvan bijna 100 alleen al in de Julianastraat. Hoe kwam dat? Waren de bewoners te onvoorzichtig of te naïef? Of het gemeentebestuur? Het waterschap? De provincie als toezichthouder? Vragen die in dit boek niet alleen worden gesteld, maar ook grondig beantwoord. Maar alles kent een voorgeschiedenis. Dus begint dit boek bij het begin, groeit uit tot de biografie van een straat en eindigt met een onderzoek naar alle slachtoffers van die ramp. Dus ook de vergeten slachtoffers.

Arie Kuijvenhoven:

  "Als politieman heb ik altijd veel aandacht gehad voor de maatschappelijke kanten van de politie. Daarover schreef ik in de vakliteratuur. Als bestuurssocioloog heb ik later andere onderwerpen onderzocht, zoals de Watersnoodramp van 1953. Dat leidde tot (internet)publicaties over bijvoorbeeld "vergeten slachtoffers", tot een boek over rampen (Vrouwen en kinderen eerst? - 2005) en nu dan een biografie over de Julianastraat in Oude Tonge, waar in 1953 de meeste slachtoffers vielen."


U kunt dit boek bestellen.

titel: Een straat in een dorp onder water
auteur: Arie Kuijvenhoven
aantal pagina’s: 278
geïllustreerd: ja
uitvoering/formaat: paperback 16 x 24 cm
ISBN: 978-94-6206-632-8
    
vaste prijs: € 18,95 
    

SP-werkgroep Goeree-Overflakkee: kritische vragen over salaris en bonus topman Woongoed GO


De SP-werkgroep Goeree-Overflakkee heeft per brief vragen gesteld aan de Raad van Commissarissen van Woongoed Flakkee. Aanleiding daarvoor is een onderzoek van de NOS naar hoogte van de salarissen van de bestuurders van woningcorporaties in het jaar 2010. Deze salarissen werden gerelateerd aan de omvang van de betreffende corporatie, zoals dat ook in de Sectorbrede Beloningscode Bestuurders Woningcorporaties toegepast wordt.

De branchevereniging Aedes, waarvan woongoed lid is, heeft een beloningsnorm. De SP constateert
dat het salaris van de directeur niet in de pas loopt met de beloningscode. Ook is de SP benieuwd
naar de buitengewone prestatie van de directeur die hem een bonus van 12.000 euro heeft
opgeleverd.
De SP ziet met belangstelling de reactie van de Raad van Commissarissen tegemoet.

SP-werkgroep Goeree-Overflakkee
ir. M.A. Swinkels / D. Visser
p/a Hobbemastraat 6
3241 AD Middelharnis