N I E U W S


23 januari 2017


Goed eerste jaar voor Windpark Battenoert

NIEUWE-tONGE - De vier turbines van het vernieuwde Windpark Battenoert presteerden prima in hun eerste jaar. Sinds het nieuwe Windpark in productie is gegaan, in januari 2016, is er 32.700.000 kWh geproduceerd. Voldoende schone energie voor het jaarverbruik van zo’n 9600 huishoudens.Het jaar 2016 zal de boeken ingaan als een matig windjaar. Weinig wind heeft natuurlijk een negatief effect op de totale productie maar relatief presteerden de nieuwe turbines naar verwachting. Ook het aantal storingen is na de oplevering zeer beperkt gebleven; de turbines hadden een beschikbaarheid van 98,5% .

CO2 besparing
Om te voldoen aan de klimaatafspraken van Parijs werkt Nederland toe naar 14% duurzame energie in 2020 en 16% in 2023. De Energieagenda die eind vorig jaar door de regering werd gepresenteerd richt zich daarnaast vooral op CO2-reductie. De uitstoot van CO2 moet zoveel mogelijk worden beperkt om de temperatuurstijging op aarde onder de 2 graden Celsius te houden. Dit broeikasgas versnelt immers de opwarming van de aarde. De schone energie van Windpark Battenoert draagt hieraan bij. In vergelijking met het produceren van dezelfde energie in bestaande energiecentrales is in 2016 door Windpark Battenoert 17.985 kton CO2 ‘bespaard’.

Concert
Om het eenjarige bestaan van het vernieuwde Windpark Battenoert te vieren organiseert Coöperatie Deltawind op zaterdag 4 februari een concert in de Grutterswei, dat wordt verzorgd door Fanfare de Hoop. Voor de Fanfare is een muziekstuk gecomponeerd met als thema ‘Leven met wind en water’. Het tweede deel van de avond is in Night of the Proms-achtige sfeer, uiteraard mag er worden meegezongen!

Aanmelden
Aanmelden voor het concert kan met een e-mail naar info@deltawind.nl of door te bellen naar 0187-470544. Graag horen we met hoeveel personen je aanwezig bent. Het concert is toegankelijk voor alle inwoners van Goeree-Overflakkee, niet-leden vragen we om een vrijwillige bijdrage. Consumpties op deze avond zijn voor eigen rekening, neem dus contant geld mee. (Aanvang 20:00 uur)23 januari 2017

Goed nieuws uit de regio in het Algemeen Dagblad Voorne Putten


20 januari 2017

Windmolens nogmaals onder de aandacht van de gemeenteraad
 
NIEUWE-/OUDE-TONGE/MIDDELHARNIS - Anne-Karin Guijt-Holleman zal namens de Dorpsraad op 26 januari opnieuw de gemeenteraad toespreken inzake de bezwaren die leven onder de bevolking van Nieuwe-Tonge tegen de voorgenomen uitbreiding van het windmolenpark.


De bijeenkomst in Elim, Nieuwe-Tonge trok heel veel bezorgde bewoners

Tevens zal zij de handtekeningen aanbieden die zijn opgehaald tegen de uitbreiding. Een andere inspreker zal namens de inwoners van Oude-Tonge vergelijkbare bezwaren naar voren brengen. De raadsvergadering is openbaar en u kunt daar dus bij aanwezig zijn. De zitting begint om 19.30 uur in Het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis. De actiecomités hopen op een grote opkomst van betrokken dorpsbewoners. Bent u erbij?20 januari 2017


Tour langs sportclubs om alcoholgebruik onder 18 jaar en boetes te voorkomen
 
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - In samenwerking met sportkoepel NOC*NSF houdt de gemeente Goeree-Overflakkee een bijeenkomst ‘Verantwoord alcoholgebruik binnen de sport(vereniging’. 
De informatieavond met dr. Van der Lely wordt gehouden op maandag 20 februari van 19.30 – 21.30 uur in het Prieel van De Staver in Sommelsdijk. U kunt zich aanmelden door uiterlijk vrijdag 10 februari te mailen naar NOC*NSF via alcoholensport@nocnsf.nl. Meer informatie vindt u op http://nocnsf.nl/alcoholensport.

 
Het blijkt voor jongeren onder de 18 nog vaak bijzonder makkelijk om aan alcohol te komen in sportkantines. Zij kunnen vaak ‘gewoon’ een biertje of wijntje bestellen, zonder dat barvrijwilligers zich bewust zijn van de leeftijd. De bekende kinderarts Nico van der Lely tourt de komende tijd door het land om sportclubs bewust te maken van de gevolgen van alcohol voor het puberbrein. Op maandag 20 februari is er een informatieavond in het Prieel van De Staver in Sommelsdijk. Bestuurders, trainers, barvrijwilligers, sporters en sportouders zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
 

Het slecht handhaven van de leeftijdsgrens in sportkantines is een serieus probleem. Uit onderzoek van de Universiteit Twente is gebleken dat in 2011 slechts 4 procent van de sportverenigingen in Nederland de toen geldende leeftijdsgrens van 16 jaar handhaafde. Door maatregelen en campagnes steeg dit percentage in 2013 naar 15 procent (bron: Bureau Nuchter), maar een jaar later handhaafde nog maar 8,5 procent van de clubs de inmiddels naar 18 jaar verhoogde leeftijdsgrens. Dat moet anders en daarom zetten sportbonden en sportkoepel NOC*NSF zwaar in op het stimuleren van verantwoord alcoholgebruik in sportkantines.
 
Kinderarts dr. Nico van der Lely in gesprek met sportclubs
Dr. Nico van der Lely, kinderarts en oprichter van de Alcoholpoli’s, is een expert op het gebied van alcoholmisbruik onder jongeren. Van der Lely: “Dagelijks zie ik in mijn praktijk de gevolgen van overmatig alcoholgebruik door jongeren. Tieners met beschadigde hersenen, veranderend gedrag maar ook afnemende intellectuele vaardigheden. Het komt niet zelden voor dat iemand een schoolniveau zakt. Alleen maar omdat hij of zij op te jonge leeftijd en vaak ook te veel heeft gedronken.” Tijdens de bijeenkomst krijgen sportverenigingen tips om de leeftijdsgrens te handhaven. Er worden instructievideo’s getoond, waarin acteurs heikele situaties aan de bar naspelen en er zijn materialen beschikbaar om in de kantine aandacht te geven aan het thema.
 
Forse boetes
Sportclubs die zich niet houden aan de wettelijke leeftijdsgrens riskeren een boete die ligt tussen de 1.360 en 2.720 euro. In het uiterste geval wordt zelfs de drank- en horecavergunning ingetrokken. Staatssecretaris Van Rijn van het ministerie van VWS heeft op basis van recente nalevingscijfers (17 procent, bron: Bureau Nuchter) opgeroepen nog beter en strenger op de leeftijdsgrens voor alcoholschenken toe te zien en deze te handhaven.
 20 januari 2017

Goeree-Overflakkee herinnert De Ramp van 1953
 
Streekmuseum Goeree-Overflakkee organiseert in samenwerking met De Motte, Streekarchief GO en de Bibliotheek Zuid-Hollandse diverse activiteiten in het kader van de Ramp 1953 o.a. een thema-avond met Rik Launspach in Middelharnis en een expositie met niet eerder getoond materiaal in het Streekmuseum van Sommelsdijk. De expositie opent 25 januari en is van 26 januari t/m 4 maart geopend voor publiek.
 

Stroomgat Den Bommel

Het verhaal van de Watersnood vindt u in de expositie van het Streekmuseum in de Kerkstraat van Sommelsdijk. Daar wordt uniek historisch filmmateriaal van Goeree-Overflakkee van de Boomsma’s getoond. Daarnaast zijn er persoonlijke verhalen te beluisteren en zijn er vele foto’s te bekijken op o.a. de nieuwe touchscreentafel.
 
Er zijn gedichten die de ernst van de situatie in 1953 treffend weergeven.
Nog niet eerder getoonde voorwerpen zijn uit het depot gehaald voor de expositie.
Kijk voor openingstijden op http://www.streekmuseum.nl . De expositie is onderdeel van het project Water, het DNA van Goeree-Overflakkee.
 
Lezing door Jan Both…
Streekarchivaris van gemeente Goeree-Overflakkee geeft 8 en 22 februari een lezing van 14:00 tot 16:00 uur in het Streekmuseum. Hij vertelt het verhaal van de Ramp aan de hand van het boek Gebroken Dijken. Hij vertelt over de totstandkoming van het boek en de rol van de gebroeders Boomsma. De entree bedraagt 7,50 euro, inclusief koffie en thee. Opgave via info@streekmuseum.nl of neem contact op: 06-5215 3169. Er is slechts plaats voor 25 personen per middag.
 
Avondopenstelling
Om iedereen een kans te geven de expositie in het Streekmuseum Goeree-Overflakkee te bezoeken, is het Streekmuseum 8 februari ook ’s avonds geopend van 19.00-21.30 uur.
 
Thema-avond met Rik Launspach
De avond van 15 februari begint met Polygoon-beelden over de Ramp. Vervolgens krijgt het publiek foto’s per dorp te zien en zijn er gedichten te horen. Speciale gast is Rik Launspach, auteur van het boek De Ramp. In de pauze signeert hij. Na de pauze vertelt hij hoe zijn boek een film werd. Kaarten voor deze avond in het Rondeel van Middelharnis zijn te reserveren via http://www.leerenbeleef.nl aan de balie van de bibliotheek en kosten 7,50 euro (inclusief koffie en thee). Aanvang 19.30 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur.
  
Film de Storm
Tot slot zijn er twee vertoningen van de film De Storm. De verfilming van het boek van Rik Launspach. Op 19 januari in de bibliotheek van Ouddorp en 23 februari in de bibliotheek van Middelharnis. De entree bedraagt 5 euro. Reserveren is via http://www.leerenbeleef.nl  of aan de balie van de bibliotheek.
In de bibliotheekvestiging van Ouddorp is de hele maand van februari een presentatie over de Ramp van 1953 te zien. Zo ook de uitzending van de Reünie, die de KRO in 2013 uitzond van de klas uit Oude-Tonge.
 
Bovendien kunt u in het Streekmuseum of in de Bibliotheek een exemplaar verkrijgen voor slechts 7,95 van het recent uitgebracht tijdschrift over de Ramp op Goeree-Overflakkee.
De expositie en het tijdschrift wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit de Erfgoedlijnen Goeree-Overflakkee van de provincie Zuid-Holland.20 januari 2017

Wateraanvoerplan Middelharnis gereed

De uitvoering van de werkzaamheden van het wateraanvoerplan Middelharnis voor het verbeteren van de waterkwaliteit in en om Middelharnis en Sommelsdijk is gereed. Door de realisatie van twee aanvoer tracés kan er voldoende zoet water aangevoerd worden.

In het project zijn watergangen met elkaar verbonden door nieuwe duikers. De aanleg van grotere duikers zorgt voor betere doorstroming van het water. Nieuwe stuwen en doorspoelpompen regelen het waterpeil in het gebied.

Kierbesluit en Kaderrichtlijn Water

Met de aanleg van de aanvoertracés is rekening gehouden met het nog te realiseren zoetwaterkanaal voor de Compenserende Maatregelen Kierbesluit. Na de uitvoering van de maatregelen gaan de Haringvlietsluizen eind 2018 op een kier. Dit betekent dat bij opkomend tij zout water het Haringvliet instroomt. De afspraak is gemaakt dat het zoutere water nooit verder komt dan de denkbeeldige lijn Middelharnis-Spui.
De uitgevoerde werkzaamheden horen bij de afspraken die gemaakt zijn voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Uiterlijk in 2027 moet het water gezond zijn voor mensen, vissen, watervogels en waterplanten.

De uitvoering van de werkzaamheden van het wateraanvoerplan Middelharnis zijn mogelijk gemaakt door medefinanciering van de gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zuid-Holland.  

19 januari 2017

Informatieavonden over bewust omgaan met energie

OUDE-TONGE/STELLENDAM - Maandag- en woensdagavond hield de gemeente Goeree-Overflakkee in samenwerking met Joop Bensdorp, energie coach en Stedin een informatieavond over bewust omgaan met energie. Veel handige tips kunt u ook vinden in de gratis gemeentelijke brochure Samen voor energiezuinig wonen.


Na afloop van de informatie-avond was er ook nog gelegenheid tot een persoonlijk gesprek.
Bezoekers in gesprek met Lennard Seriese.Het streven van de gemeente is om in 2020 energieneutraal te zijn. Aan de ene kant wordt dit gerealiseerd door duurzame energie-opwekking, aan de andere kant door de bewoners te informeren hoe ze energie kunnen besparen in hun eigen woning. Joop Bensdorp sprak, na de inleiding door duurzaamheidsambtenaar Lennard Seriese, over allerlei maatregelen die niet alleen energie besparen maar ook nog het comfort in huis verhogen. Denk aan vloerisolatie en isolatie van de ramen. Gezien het belang van het onderwerp was, viel de publieke belangstelling tegen in Oude-Tonge.

“Bij elke woning kan je energie besparen”, volgens Bensdorp, die op aanvraag bij mensen thuis komt, via een aanvraag bij de woonwijzerwinkel. (www.woonwijzerwinkel.nl) Hier kunt u ook terecht voor adviezen op gebied van zelf duurzame energie opwekken voor de verschillende doelgroepen, zoals huiseigenaren, verenigingen van eigenaren of huurders. Op Goeree-Overflakkee hebben de woningcorporaties prestatieafspraken met de gemeente en ze lopen voorop wat betreft duurzame aanpassingen van hun woningen.

Joop van Gemert van Stedin vertelt hoe de netbeheerder momenteel bezig is om landelijk de slimme energiemeter ‘uit te rollen’ over heel Nederland. De komende maanden is het werk gepland voor Goeree-Overflakkee. Stedin die 2 miljoen klanten heeft die elektriciteit afnemen en er zijn 300 monteurs aan het werk. “Het is een enorme organisatie. We zijn in 2012 begonnen en tot 2020 hebben we werk voor 500 monteurs.” De slimme meter wordt gratis aangeboden en kan ook eventueel geweigerd worden. “Er is maar een heel klein percentage weigeraars en dat is meestal omdat de mensen vinden dat de oude meter het nog best doet.” De meter is digitaal uit te lezen en elke twee maanden krijgt de klant een verbruiksoverzicht. Aan de slimme meter is eventueel een energiemonitor te koppelen.18 januari 2017

Werkzaamheden Goeree-Overflakkee Midden van start


GOEREE-OVERFLAKKEE - Deze week is waterschap Hollandse Delta begonnen met de eerste werkzaamheden voor het project Goeree-Overflakkee Midden als onderdeel van de Compenserende Maatregelen Kierbesluit.

De uit te voeren werkzaamheden vinden plaats tussen de havenkanalen van Dirksland en  Middelharnis. Het waterschap gaat in dit gebied diverse gebouwen slopen en grondwerkzaamheden uitvoeren. Met het slopen van de gebouwen ontstaat er ruimte om het aanvoerkanaal te realiseren. De grondwerkzaamheden bestaan uit het graven van watergangen en het aanbrengen van grote duikers. Het aanvoerkanaal wordt gegraven tussen de sifons die in 2017 onder de havenkanalen van Middelharnis en Dirksland gerealiseerd worden. Kenmerkend voor het project is dat er veel grondtransport plaats gaat vinden.
16 januari 2017

 
 Herdenkingsbijeenkomsten Watersnoodramp op Goeree-Overflakkee

GOEREE-OVERFLAKKEE - Woensdag 1 februari zijn er vier herdenkingsbijeenkomsten van de Watersnoodramp in de gemeente Goeree-Overflakkee. Dit jaar is het 64 jaar geleden dat de Watersnoodramp plaatsvond. De herdenkingen zijn een goed moment om stil te staan bij de enorme gevolgen.


Hans Timmer vertelt zijn verhaal

De tijden en programma’s van deze herdenkingsbijeenkomsten zijn als volgt:
 
Oude-Tonge – locatie begraafplaats Heerendijk
10.30 uur        Welkomstwoord door Wim Harteveld
10.35 uur        Gedichten voorgedragen door leerlingen van de basisscholen
10.40 uur        Toespraak en kranslegging door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman
11.00 uur        Eén minuut stilte
11:05 uur        Krans- en bloemleggingen
11.15 uur        Wandeling langs de graven
11.30 uur        Koffiemoment in hotel-restaurant De Lely, Kaai 16
 
Stellendam – locatie monument Brielsestraat
18.30 uur        Verzamelen in De Rank, Bosschieterstraat 6
18.50 uur        Stille tocht naar het watersnoodmonument Brielsestraat
19.00 uur        Welkomstwoord door mevrouw Petra Moijses
19.02 uur        Toespraak en kranslegging door wethouder Daan Markwat
19.15 uur        Gedichten voorgedragen door leerlingen van de basisscholen
19.20 uur        Krans- en bloemleggingen
19.30 uur        Oplezen van de namen van de slachtoffers door mevrouw Petra Moijses
19.45 uur        Eén minuut stilte
20.00 uur        Koffiemoment in De Rank, Bosschieterstraat 6
 
Nieuwe-Tonge – locatie monument Finlandplein
19.00 uur        Herdenkingsdienst in de Hervormde Kerk, Kerkring 29
19.50 uur        Stille tocht naar het watersnoodmonument Finlandplein
20.05 uur        Welkomstwoord door mevrouw Anne-Karin Guijt-Holleman
20.10 uur        Gedichten voorgedragen door leerlingen van de basisscholen
20.15 uur        Toespraak en kranslegging door wethouder Frans Tollenaar
20.25 uur        Eén minuut stilte
20.26 uur        Krans- en bloemleggingen
20.30 uur        Koffiemoment in Oranje Nassauschool, Korteweegje 7
 
Den Bommel – locatie monument Voorstraat
19.00 uur        Aanvang herdenkingsbijeenkomst in de Hervormde Kerk, Voorstraat 25
19.50 uur        Wandelen naar het herdenkingsmonument bij de kerk
19.55 uur        Welkomstwoord door de heer Rien Bakelaar
20.00 uur        Jeugdbrandweer noemt de namen op van de negen slachtoffers
20.05 uur        Kranslegging wethouder door Gerrit de Jong
20.10 uur        Eén minuut stilte
20.11 uur        Krans- en bloemleggingen
20.30 uur        Koffiemoment in “de Bron”, Voorstraat 2516 januari 2017

Laurey van den Berge zegeviert in 45e Deltacross Westenschouwen
 

SCHOUWEN-DUIVELAND/GOEREE-OVERFLAKKEE - Zaterdag 14 januari vormde de schitterende boswachterij van Westenschouwen het decor voor de 45e editie van de Deltacross, een monument op de Zeeuwse hardloopkalender. De vele lopers hadden zich niet laten afschrikken door de slechte weersverwachting. De Flakkeese ploeg was weer goed op dreef, ook nu gingen er medailles mee terug in de koffer.
 

Ewoud van der Sluijs (983) op weg naar zijn eerste podiumplaats in de Zeeuwse competitie

Onder een donkere en dreigende lucht werd op slag van de middag gestart met de jeugd. Hierbij werd Dafne Joppe vierde bij de C-pupillen en haar broer Zedie ging opnieuw afgetekend naar de winst bij de A-pupillen, hem kan de zege in de competitie na vier van de zeven wedstrijden al bijna niet meer ontglippen. Lynde Westhoeve en Asley Schillemans liepen voor het eerst een wedstrijd, beide dames behaalden een mooie elfde plaats in hun categorie. Lars Bakelaar liep zijn eerste cross van dit seizoen en werd negende. Bij de dames A-junioren was er dubbel succes voor Flakkee, Judith Lodder leverde opnieuw een sterke race af en finishte na 4km in 20.45 als eerste, Leannah Sies, die 25.43 noteerde, werd tweede. Bij de jongens A- junioren laat Ewoud van der Sluijs een mooie stijgende lijn zien. Daar waar hij in de eerste crossen nog iets te hard startte wist hij nu in een prima opgebouwde race na 9.55 als derde te finishen op de korte cross 2,4km. "Eindelijk op het podium, ik zat er al een paar keer dichtbij en nu is het gelukt, dat geeft voldoening!" Bij de vrouwen finishte Marijke Sies als zevende in 12.34 op de korte cross.
 
Op de lange cross 11km stonden 196 atleten klaar voor vertrek, de zon brak zelfs door en het was goed loopweer. De Zeeuwen Tim Pleijte en Erwin Adan namen al direct afstand van de rest en de eerste Flakkeeënaar in het veld was Ricardo Sint Nicolaas, hij lag op de vierde plaats. Laurey van den Berge ging aan kop bij de dames, zij won de afgelopen drie edities en was dan ook de absolute topfavoriet. Het parcours was ook nu weer erg zwaar, de lopers wordt vrijwel geen moment rust gegund. Het mulle zand, de steile beklimmingen en veel bochtenwerk, wat in de steile afdalingen coördinatie vergt, maken het tot een loodzwaar geheel. Voor Tim Pleijte was dit een kolfje naar zijn hand, de trailrunner en Kustmarathon-winnaar maakte korte metten met de concurrentie en finishte na 41.17 als eerste, voor Adan die met 43.05 op gepaste afstand volgde. Robin de Vos werd derde in 45.04 en daarachter kwam Sint Nicolaas als eerste Flakkeese loper in 45.45. "Het was weer bikkelen maar het resultaat is mooi!". Eric Wolfert, die zich vanwege een griepje niet fit voelde, finishte toch nog als tiende in 48.01. Laurey van den Berge maakte haar favorietenrol volledig waar en won de dameswedstrijd in 49.22, goed voor de 18e plaats in het totale veld. "Dit voelde erg goed, zeker op het eind had ik nog flink wat over, dat is altijd lekker". De Zeeuwen Leonie Ton (53.03) en Monica Sanderse (53.05) eindigden als tweede en derde. John Arensman tikte als 26e aan in 50.29 en Henkjan Tieleman werd 51e in 54.41, daarmee bleef hij Pieter Klem (55.18) net voor. Johan Looij werd ondanks een val in een afdaling nog 72e in 57.09 en Jeroen Maliepaard debuteerde knap met een tijd van 1.04:15.
 
Op zondag 8 januari werd de Halve marathon van Egmond 21km gehouden, een groot evenement met internationale deelname. Arie van Dijk finishte na 1.39:24 als derde in zijn categorie heren 65+. "Ik had wat last van een stijve kuit maar verder heb ik zeer genoten van de entourage". Kees Slui finishte na 1.43:56. Ook op 8 januari werd in Rockanje de Halve van Westvoorne gehouden. Onder de 284 deelnemers was ook Arjan Reuijl namens AV Flakkee. Hij bracht het er zeer goed van af door als tiende te finishen in1.30:52. "Ik heb heel lekker gelopen, ook het strand ging super, daar haalde ik meerdere lopers in, dat geeft energie!"


16 januari 2017

Schotejillers goed voor zes regionale titels

 
SOMMELSDIJK  - Met als eindresultaat maar liefst 6 regionale titels en in totaal 27 ereplaatsen heeft De Schotejil een prima regionaal kampioenschap gezwommen in het Hofbad te Den Haag. Met drie titels voor Julien Tanis (resp. 50m schoolslag, 100m schoolslag en 200m schoolslag), één voor Jorian Tanis (400m vrij), één voor Elise Tanis (100m vrij) en één titel voor Lotte Middelbos (50m schoolslag). Bovendien werden ook 6 clubrecords verbeterd.
 


Het tweede en laatste weekend bracht Lotte Middelbos een gouden medaille op 50m schoolslag (34.43). Ook Jurien Tanis zette zijn medaille reeks voort met opnieuw een gouden medaille op 100m schoolslag (1.18.49) en 2e plaatsen op 100m vrij (1.00.97) en 200m wisselslag (2.30.53). Elise Tanis won zilver op 50m vrij (27.03) en brons op resp. 50m vlinderslag (28.90) en 200m rugslag (2.25.15). Jorian Tanis werd 2e op 1500m vrij (17.05.46) en 3e op resp. 100m rugslag (1.02.47) en 100m vrij (54.40). En de volgende generatie Schotejillers liet ook alvast van zich horen, want Lyke Buscop (2005) zwom op 200m schoolslag een NJJK limiet (3.09.98) en won de bronzen medaille.


Opnieuw ook succes voor een estafette met een 3e plaats, dit keer op 4x200m vrij voor de meisjes Elise Tanis, Lotte Middelbos, Lieske Zijlstra en Manon Middelbos (9.09.67).

 


14 januari 2017

Alternatief voor plaatsen windmolens: polder Diederik

Protest bevolking slaat aan bij wethouder Tollenaar

NIEUWE-TONGE/OUDE-TONGE – Wanneer de bewoners maar genoeg druk blijven uitoefenen op de gemeente, zal uiteindelijk plan Diederik van stal worden gehaald. Een alternatief plan dat door wethouder Tollenaar als prima initiatief wordt beoordeeld.Bij elke discussie rond de plaatsing van extra windmolens rond Battenoert roept wethouder Tollenaar de bevolking op om een geschikt alternatief aan te dragen. En dat is er! De polder Diederik. Een gebied van ongeveer 150 ha groot en zo nodig nog uit te breiden. Goed voor 14 windmolens.

De heer Tollenaar is van het plan op de hoogte en vindt het een prima plan dat als reserve kan dienen indien een van de geplande vijf locaties niet kan doorgaan door bijvoorbeeld maatschappelijke onrust. En dat klopt omdat het plan al is meegenomen in de MER en daarbij goed uit de bus kwam.

Wel bestaan er een aantal misverstanden rond polder Diederik. Het gebied is géén Natura 2000 gebied en om nog onduidelijke redenen wordt de polder niet aangemerkt als een grootschalige cluster. Het is qua windsnelheid een van de gunstigste gebieden op Goeree-Overflakkee, en er zijn ruime afstanden tot aan de dorpskernen Dirksland en Melissant, waardoor er weinig weerstand van de bewoners valt te verwachten. Ook is er zekerheid rond de grondposities, waardoor snelle realisatie mogelijk is.

De enig denkbare reden om Battenoert niet af te blazen zijn mogelijk juridische complicaties. Maar dat ligt niet voor de hand omdat het bevoegd gezag, de gemeenteraad, nog niet bij de planvorming betrokken is, laat staan het bestemmingsplan heeft goedgekeurd. 
11 januari 2017


Informatieavonden over bewust omgaan met energie
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - De gemeente Goeree-Overflakkee houdt op maandag 16 januari 2017 in Oude-Tonge en woensdag 18 januari 2017 in Stellendam informatieavonden over bewust omgaan met energie. Tijdens deze avonden krijgen inwoners uitleg over de mogelijkheden om zelf energie te besparen en energiekosten te verlagen. Alle inwoners die interesse hebben in duurzaamheid en energiebesparing zijn van harte welkom om een avond bij te wonen.
 
De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een ambitieus energiedoel: in 2020 energieneutraal zijn door energiebesparing en duurzame energieopwekking via zon, zee en wind. De gemeente wil de duurzame ontwikkeling versnellen door samen met particulieren bewust te werken aan een duurzame toekomst. Van het totale energiegebruik op het eiland wordt een derde gebruikt in huishoudens. Voor particulieren zijn er verschillende manieren om energie te besparen, comfort te verhogen en kosten te verlagen. Om hen te informeren over de mogelijkheden, organiseert de gemeente twee informatieavonden over bewust omgaan met energie.
 
Locaties en tijden
De informatieavonden vinden plaats op twee locaties. Maandag 16 januari 2017 vindt de informatieavond plaats in De Grutterswei, Willemstraat 14 in Oude-Tonge en woensdag 18 januari 2017 is de avond in ’t Haegse Huus, Haagsestraat 4-A in Stellendam. Beide avonden starten om 19.30 uur en zijn uiterlijk om 21.00 uur afgelopen. De avonden zijn openbaar en dus voor iedereen vrij toegankelijk.
 
Onderwerpen
Tijdens de avonden vertelt een beleidsadviseur van de gemeente Goeree-Overflakkee over de doelstelling van de gemeente om in 2020 energieneutraal te zijn. Daarbij wordt ingegaan op de mogelijkheden voor gratis advies en het aanvragen van ondersteuning bij financiering.
 
Daarnaast geeft iemand van de WoonWijzerWinkel uitleg over het project ‘Samen voor energiezuinig wonen’. Een project om particulieren te helpen hun huis energiezuiniger te maken. Wat kunnen particulieren zelf doen om het comfort te verbeteren en energie te besparen en waar moet men juist voor oppassen?
 
Afsluitend vertelt een deskundige van Stedin over de slimme meter. De slimme meter is de vervanger van de huidige elektriciteits- en/of gasmeter. Met de slimme meter kunnen particulieren energieverbruik nauwkeurig volgen, waardoor men makkelijker en bewuster energie én dus ook geld kan besparen.
 10 januari 2017

Vrouwen op Goeree-Overflakkee?  Nee, die wonen er niet!
9 januari 2017

Nieuws van de gemeente Goeree-Overflakkee

Welke dromen en wensen heeft u voor het Diekhuus?
Deel ze met ons op dinsdag 24 januari

MIDDELHARNIS - De theaterzaal en foyer in het Diekhuus zijn in 2013 gerealiseerd. Vanaf dat moment heeft de gemeente Goeree-Overflakkee steeds de wens gehad een vervolg te (kunnen) geven aan deze mooie resultaten.
Op maandag 12 december 2016 is tijdens een eerste bijeenkomst met diverse partijen gesproken over de dromen en wensen voor het Diekhuus. De gemeente wil met een zo breed mogelijk publiek spreken over de doorontwikkeling van het Diekhuus en samen de ideeën verkennen en vormgeven. Iedereen is van harte welkom!

De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 24 januari 2017 in het Diekhuus, Beneden Zandpad 7 in Middelharnis. Het programma begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. We staan stil bij de vraag: ‘Waarom doorontwikkelen en wat houdt dat precies in?’. Daarnaast willen we ideeën en meningen ophalen over wat de doorontwikkeling voor het Diekhuus en de nabije omgeving kan betekenen en dit met elkaar bespreken.

Programma
19.30 uur   Welkomstwoord - Anne Verhey (St. ZIJN)
19.35 uur   Agenda - Bas ter Stege (Simester)
19.40 uur   Terugblik eerste bijeenkomst en vaststellen “why” doorontwikkeling - Meis Broeders (Gemeente Goeree-Overflakkee)
20:00 uur   Optekenen ideeën rondom het Diekhuus (in groepjes)
20.45 uur   Pauze
21.00 uur   Elevator pitches
21.20 uur   Plenaire discussie pitches - Bas ter Stege (Simester)
21.50 uur   Afsluiting van de avond - Wethouder Gerrit de Jong
22.00 uur   Drankje

Aanmelden
Omdat we in kleinere groepen uit elkaar gaan en vooraf de indeling van deze groepen willen maken, is het van belang dat u zich van te voren aanmeldt. Dat kan via de website: www.survio.com/survey/d/diekhuus

Vragen?
Heeft u vragen over deze bijeenkomst of over de doorontwikkeling van het Diekhuus? Dan kunt u mailen naar mevrouw Meis Broeders (m.broeders@goeree-overflakkee.nl) of bellen via 14 0187.9 januari 2017

Barre omstandigheden Westrakloop 2017
 

OUDE-TONGE - Traditiegetrouw was zaterdag de traditionele Westrakmijlenloop. Mogelijk door de gladheid en de ijzige wind waren er slechts dertig deelnemers. Laurey van den Berge uit Sommelsdijk was de eerste persoon die finishte op de 5 Engelse Mijl.  John Arensman uit Den Bommel won de 10 mijl.
 

Laurey heeft zich gewapend met winterjas en muts tegen de ijzige kou

Vanuit het clubgebouw van de tennisvereniging vertrokken de lopers naar de dijk voor het startpunt. Goed aangekleed tegen de ijzige kou. Na afloop was er ook, naar traditie, te genieten van een kop heerlijke erwtensoep om weer op temperatuur te komen.


John Arensman laat Ruud Maliepaard achter zich


8 januari 2017


Ruime Schotejil-deelname aan Regionale zwemkampioenschappen
 
SOMMELSDIJK - Met ongeveer 20 wedstrijdzwemmers heeft de Schotejil deelgenomen aan het eerste deel van de Regio Kampioenschappen in Den Haag. In het eerste weekend werden gelijk al 15 ereplaatsen behaald. Daarnaast werden diverse limieten gezwommen voor de Nederlandse Kampioenschappen die van 26-29 januari in Eindhoven gehouden zullen worden. Naast persoonlijke records werden ook 5 clubrecords verbeterd.
 
Grossier in eremetaal was Julien Tanis met tweemaal goud op resp. 200m schoolslag (2.52.10) en 50m schoolslag (36.42), vier keer zilver op resp. 50m vrij (28.08), 50m vlinderslag (31.15), 400m vrij (4.50.87) en 100m vlinderslag (1.12.27) en een bronzen medaille op 200m rugslag (2.41.25). Elise Tanis won de 100m vrij (58.21). Jorian Tanis was op 400m vrij (4.12.61) ook goed voor goud. Verdere ereplaatsen waren er voor Lotte Middelbos op 400m wisselslag (3e in 5.27.51) en eveneens voor Jorian Tanis op 200m rugslag (3e in 2.16.05). Elise Tanis eindigde ook nog als 2e op 100m schoolslag (1.16.88) en als 3e op 200m vrij (2.08.01)
De meisjes estafette op 4x100m wisselslag met Manon Middelbos, Lieske Zijlstra, Elise Tanis en Lotte Middelbos behaalde een 3e plaats (4.42.28). Eveneens een 3e plaats behaalden de jongens op 4x200m vrij met Aron Paasse, Jacob Mackloet, David Kievit en Jorian Tanis in 8.20.63 (NJJK limiet).

 AV Flakkee sterk het jaar uit en glibberig het nieuwe jaar in
 

GOEREE-OVERFLAKKEE - De winter kent deze keer zeer wisselende omstandigheden, van een zachte Kerst naar veel mist en later ook vorst, lichte sneeuw en dus gladheid. Voor de atleten is dit best lastig maar een goede winter is het halve werk voor de zomer en dus worden de omstandigheden getrotseerd. In Soest, Oud-Beijerland en Oude-Tonge werden mooie prestaties neergezet.
 


Eric Wolfert (links) op weg in de prominentenrace tijdens de Sylvestercross Soest

Traditiegetrouw werd op oudejaarsdag in Soest de Sylvestercross georganiseerd, onderdeel van de nationale crosscompetitie met een prachtig parcours in de Soester Duinen. Om twaalf uur kreeg Maikel Peeman het startschot in sterk startveld van 48 A-junioren. Hij zat in de openingsfase goed in de kop waar de Belg Tim van de Velde al snel de wedstrijd naar zijn hand zette. Na 6km finishte hij in een tijd van 20.59. Peeman had het moeilijk op de zandhelling maar hield knap stand en finishte als achtste in 22.08. "Dit is pas mijn tweede wedstrijd na mijn blessure, ik zie het vooral als onderdeel van de opbouw, telkens een stap voorwaarts en dan weer pieken op de NK's!". Henkjan Tieleman kwam daarna in actie bij de heren 35+, in zijn wedstrijd over 8km finishte hij na 37.56 als 90e. "Dit was zwaarder dan ik dacht, de zandklim hakt er degelijk in".

En dat ondervond ook Judith Lodder die als 19e finishte bij de dames junioren A, zij klokte na 4km af in 19.12. Op de lange cross 10,5km kwamen Eric Wolfert en Freek Goedhart in actie, in een sterk 100-koppig deelnemersveld met Europese en nationale toplopers moesten de Flakkeese mannen flink aan de bak in de race over zes ronden waarin de mulle zandklim als scherprechter diende. Wolfert staat te boek als een goede crosser en ging telkens vinnig naar boven om vervolgens de ronde te vervolgen door het bos. Na 41.47 finishte hij als 67e en daarmee was hij zeer content. "Ik heb me niet gek laten maken door de snelle start van de topatleten, elke ronde won ik wat plaatsen terug en het tempo bleef hoog". Goedhart eindigde als 82e in 45.50. "De cross ligt mij niet zo maar ik zie het als een goede investering in kracht en hardheid, dat wil ik komend seizoen omzetten in snelle tijden op de 10km".
 

Maikel Peeman 
ploegend door het zand in Soest

Zaterdag 7 januari werd in Oud-Beijerland het Van Buuren Circuit voortgezet met de Mourik Nieuwjaarsloop met afstanden van 5 en 10km. Na een gladde nacht en ochtend gaf de organisatie toch groenlicht om te starten en zo gingen totaal 329 lopers weg vanaf de atletiekbaan van AV Spirit. Op de 5km won Bastian Zoon met overmacht, de Dirkslander finishte na 17.58. Judith Lodder was met 22.02 de eerste dame dus op de korte afstand was de dubbelslag voor Flakkee een feit! Op de 10km was Ricardo Sint Nicolaas het sterkste ijzer in het vuur namens Flakkee. In de openingsfase zat hij goed bij thuislopers Timo de Geus en Ralf Nieuwenhuizen. Halverwege zagen we Sint Nicolaas in de problemen, hij moest de twee koplopers laten gaan.

"De paden waren in het begin goed schoon maar later werd het erg glad op de nog besneeuwde stukken, met de platte, lichte, wedstrijdschoentjes had ik weinig grip en al glibberend verloor ik de aansluiting stukje bij beetje". Sint Nicolaas werd uiteindelijk derde in 34.34, achter winnaar Nieuwenhuizen (33.47) en De Geus (33.51). Tom Groot en Freek Goedhart werkten goed samen en ook zij wisten in de top-10 te eindigen. Groot deed dat met een zesde plaats in 36.21 en Goedhart werd zevende in 36.23 wat voor hem een nieuw persoonlijk record betekende.
 
In Oude-Tonge werd 7 januari de Westrakmijlenloop georganiseerd met 8 of 16km. Op de 8km was Laurey van den Berge de snelste overall. Mark van Eijken was met 32.56min tweede en de eerste heer, voor Henkjan Tieleman (33.39) en Johan Looij (34.58). Op de 16km ging de zege naar John Arensman uit Den Bommel, hij was zijn dorpsgenoot Ruud Maliepaard te snel af over het met 400m ingekorte parcours vanwege de gladheid.
 7 januari 2017


Belangrijke speler in de circulaire economie op het eiland

Jacques Moenen meer dan een ijzerboer

OOLTGENSPLAAT - Jacques Moenen (55) is een bekende figuur in Ooltgensplaat en omgeving. Bij zijn terrein aan de Dorpsweg kunnen allerlei spullen ingeleverd worden. Op zijn eigen creatieve manier maakt hij daar exposities en opstellingen van. En dagelijks rijdt hij met zijn busje de hele buurt af en aan om elektrische apparaten op te halen.


Jacques Moenen bij een verzameling strijkijzers


Twintig jaar woont Moenen nu in Ooltgensplaat. Hij kwam er terecht omdat hij een grote ruimte zocht om te sleutelen in opdracht aan Deux Chevaux (Lelijke Eendjes) Inmiddels heeft hij er een betekenisvol bestaan opgebouwd.  Moenen is een vriendelijk mens met een open oogopslag, waarmee je makkelijk een praatje maakt.

Maar Moenen wegzetten als ijzerboer, lorreboer of een Malle Pietje, dan doe je hem toch echt te kort. Het is heel belangrijk werk dat Moenen doet. Hij speelt een belangrijke rol in de circulaire economie op het eiland. Met andere woorden: hij zorgt in de eerste plaatst voor een juiste afvoer van allerlei apparaten, die via dagbesteding gedemonteerd worden.

Zinvolle dagbesteding

Op deze manier zorgt hij dus voor een zinvolle dagbesteding voor cliënten van diverse instellingen. “Ik lever spullen aan Hernesseroord in Middelharnis en Pameijer Rotterdam. Er is veel vraag naar mijn spullen, maar ik kan maar twee instellingen bevoorraden. De cliënten  krijgen er een vergoeding voor en ze vinden het geweldig om te doen. Ze worden er steeds handiger en sneller in. Het geeft ze echt het gevoel dat ze nuttig werk doen. Als ik geen spullen kan leveren, zijn ze erg teleurgesteld want dan moeten ze minder leuke dingen doen.”

De apparaten die hij krijgt of ophaalt, worden op de dagbesteding helemaal gestript. “Eigenlijk alles waar een stekker aan zit. Behalve televisies, want dat is te gevaarlijk.” Wat overblijft zijn kabels, stekkers, printplaatjes en ijzer en dat verkoopt Moenen tegen dagprijs. Deze materialen worden dan weer klaargemaakt voor hergebruik. En zo werkt Moenen mee aan een beter milieu.  2 januari 2017

 
Burgemeester reikt eerste welkomstpakket Goeree-Overflakkee uit

 
GOEREE-OVERFLAKKEE - De heer Van Estrik, kersverse vader van zijn derde kind, ontving op maandag 2 januari 2017 uit handen van burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman het eerste welkomstpakket. Vanaf vandaag ontvangen alle pasgeborenen en nieuwe inwoners op Goeree-Overflakkee een welkomstpakket van de gemeente. Het linnen tasje bevat informatie, waardebonnen en (streek)producten van Goeree-Overflakkee.   
 
“Met het welkomstpakket willen we pasgeborenen en nieuwe inwoners van harte welkom heten op Goeree-Overflakkee. We hopen dat zij zich, mede dankzij het welkomstpakket, snel thuis voelen op ons prachtige eiland”, aldus burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman.
 
Welkomstpakket
Naast nuttige informatie bevat het linnen tasje waardebonnen en (streek)producten. Er zijn twee welkomstpakketten met verschillende inhoud; een welkomstpakket voor nieuwe inwoners en een welkomstpakket voor pasgeborenen. 
 
Digitaal
Personen die zich digitaal inschrijven, ontvangen een welkomstbrief. Op vertoon van deze welkomstbrief kan men het welkomstpakket op het gemeentehuis afhalen.
 
Oproep
De gemeente wil graag samen met ondernemers de welkomstpakketten verder uitbreiden. Daarom doet de gemeente een oproep aan lokale ondernemers die ideeën hebben of een (streek)product gratis willen aanbieden, zich aan te melden. In ruil voor de bijdrage krijgen ondernemers de kans om hun naams-/productbekendheid te vergroten.    1 januari 2017

Drukke jaarwisseling voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft zich maximaal ingezet tijdens de jaarwisseling. Brandweer, meldkamer- en ambulancepersoneel leverden grote inspanning om alle incidenten zo goed en snel mogelijk te verhelpen. Daarbij werd intensief samengewerkt met politie.

Van 31 december 21.00 uur tot 1 januari 8.00 uur rukten brandweer en ambulance in totaal 561 keer uit. De brandweer rukte totaal 421 keer uit. In 12 gevallen ging dat om een brand in een gebouw of woning. Daarnaast rukte de brandweer 356 keer uit voor container- en andere buitenbranden. Ook waren er 30 meldingen van autobranden. Het ambulancepersoneel had het vooral tijdens de nachtelijke uren erg druk.

Een brandweerman is naar het ziekenhuis gebracht nadat hij teveel rook had ingeademd bij een woningbrand in de Koolzaadstraat in Rotterdam. Na controle bleek het goed met hem te gaan en kon hij het ziekenhuis weer verlaten.
In de regio Rotterdam-Rijnmond zijn bij de veiligheidsregio zijn geen meldingen bekend van geweld tegen hulpverleners. 

Hulpdiensten goed voorbereid
Net als voorgaande jaren was de veiligheidsregio goed voorbereid op de jaarwisseling. Zo was er maximale inzet van het personeel en werden extra voertuigen ingezet. Er werd met decentrale meldkamers gewerkt. De centrale meldkamer in het WPC werd daardoor ontlast en kon zo alle prioriteitsmeldingen afhandelen. Er werd ook weer gewerkt met de zogenaamde MST’s [Multi Surveillance Teams] van brandweer en politie, die onder meer bij een incident controleerden welke inzet nodig was en of er veilig kon worden opgetreden door de hulpverleners