Nieuws algemeen


19 december 2014

Kerstkaart van KunstPlus waarin een kerstbal is verwerkt, die gemaakt is door Julia van Helden 
waarnemend burgemeester voor het eerst in functie
 
Raadsvergadering onder leiding van Lokker
 

MIDDELHARNIS - Donderdagavond zat burgemeester Jan Pieter Lokker (CDA) de raadsvergadering voor van de gemeente Goeree-Overflakkee. Hij vervangt burgemeester Ada Grootenboer tijdens haar revalidatie. Lokker gaf aan in zijn maidenspeech, veel waarde te hechten aan goed rentmeesterschap. Hij stelde geen CDA burgemeester te zijn, maar een burgemeester voor iedereen. Ook wees hij de gemeenteraadsleden erop dat zij er zijn voor de belangen van de burgers. 
 

Burgemeester Lokker wordt bijgepraat voor de raadsvergadering

Helaas bleek dat in de loop van de vergadering niet te gelden voor burger/ondernemer de heer Barend Labee, die donderdag 18 december geconfronteerd werd met een deurwaarder die beslag kwam leggen, in opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee. Dit ondanks het dringende schriftelijke verzoek van Labee om uitstel, omdat er hoger beroep is aangetekend.  Labee was na een eerdere rechtzaak die hij won, de gemeente terwille, door niet zijn 120.000 euro meteen op te eisen. Helaas voor Labee voelde het merendeel van de raadsleden zich niet geroepen om in te grijpen, te meer omdat zij meenden te weinig tijd te hebben gehad, om betrokken informatie te lezen, om zich in deze ingewikkelde zaak een goed oordeel te vormen.
 
Opvallend was dat geen van de raadsleden zich afvroeg waarom hij de brief van de gemeentelijke advocaat AKD niet eerder had ontvangen. De brief was namelijk gedateerd 11 december. B&W had dit blijkbaar nagelaten en via een plaatselijk persbureau, werd dit schrijven alsnog door de gemeentesecretaris ontvangen en verspreid onder de raadsleden.
 
Raadslid Aad van Alphen vroeg tot driemaal toe hoe het staatsrechterlijk zit, als B&W handelend optreedt  en beslag laat leggen terwijl de gemeenteraad nog geen groen licht heeft gegeven. Er kwam geen antwoord op zijn vraag. Meerdere fractievoorzitters vroegen B&W om nog eens goed naar deze zaak te kijken. Aan de beantwoording van wethouder Marnix Trouwborst te merken, voelt het college zich gerechtvaardigd om de rechterlijke uitspraak uit te voeren en beslag te leggen. Vaste ligplaatshouders betalen vanaf 2015 havengeld in Parkhaven en Waterstad
 

GOEREE-OVERFLAKKEE -De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een aantal gemeentelijke havens. Enkele daarvan zijn in erfpacht uitgegeven en met de overige havens heeft de gemeente één of meerdere huurovereenkomsten. Gebleken is dat niet in iedere haven waarmee de gemeente een huurovereenkomst heeft, havengeld betaald wordt. In Parkhaven (Middelharnis) en Waterstad (Stad aan ’t Haringvliet) is al geruime tijd geen havengeld in rekening gebracht. Dit is een ongelijke situatie ten opzichte van de andere schippers binnen het havengebied van de gemeente, die wel havengeld betalen.
 
Aanslagbiljet havengeld
Parkhaven en Waterstad vallen binnen de reikwijdte van de verordening haven- en kadegeld. Vanaf 1 januari 2015 wordt daarom ook aan de schippers van vaartuigen met een vaste ligplaats in Parkhaven en Waterstad havengeld in rekening gebracht. Dit betekent dat zij, net als de andere belastingplichtigen in 2015, een aanslagbiljet ontvangen voor het havengeld.
 
Verordening havengelden
Voor de gemeentelijke havens die de gemeente verhuurt geldt een verordening haven- en kadegeld. Onder deze verordening valt het gehele havenkanaal van Middelharnis, de haven in Stad aan ’t Haringvliet, een gedeelte van de haven in Den Bommel voor wat betreft de beroepsvaart en de Galathese haven in Ooltgensplaat. De huidige verordening kunt u inzien via www.overheid.nl, bij de verordening is ook een kaart toegevoegd waarop de betreffende havens zijn aangegeven.
 
Bezwaar maken
De hoogte van het aanslagbedrag is afhankelijk van de lengte van het schip en in welke haven u ligt. Bent u het niet eens met deze aanslag? Dan kunt u bezwaar maken zodra u het aanslagbiljet heeft ontvangen. Op het aanslagbiljet staat vermeld hoe u dat kunt doen en binnen welke termijn.
 
Meer informatie
Heeft u vragen over de verordening haven- en kadegeld? Dan kunt u terecht op de website www.goeree-overflakkee.nl/havengeld. Hier vindt u een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden. Heeft u andere vragen over dit onderwerp? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 0187 of via mailadres info@goeree-overflakkee.nl
 
18 december 2014

Burgemeester Lokker komt orde op zaken stellen

GOEREE-OVERFLAKKEE - Dondagavond 18 december wordt waarnemend burgemeester Jan-Pieter Lokker hartelijk welkom geheten in onze mooie, nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee. Dit gebeurt tijdens de openbare raadsvergadering in bestuurscentrum Het Rondeel (Dwarsweg 40 voormalig Waterschapsgebouw/ISGO) in Middelharnis. Belangstellenden zijn van harte welkom. 15 december 2014


Compensatie afschaffing tegemoetkoming Wtcg en CER

GOEREE-OVERFLAKKEE - Mensen met een chronische ziekte of een handicap hebben vaak extra zorgkosten door hun aandoening. Zij konden daarvoor een compensatie krijgen via de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de regeling Compensatie eigen risico (CER). De tegemoetkomingen werden uitgekeerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het kabinet heeft 3 juni 2014 besloten om de Wtcg en CER af te schaffen.

Waarom afschaffing Wtcg en CER?
De overheid heeft de Wtcg en CER afgeschaft, omdat met deze regelingen niet altijd de mensen bereikt werden die bereikt moesten worden. Zo waren er mensen die een tegemoetkoming kregen terwijl zij geen extra zorgkosten hadden. Maar omgekeerd waren er ook chronisch zieken en gehandicapten met extra zorgkosten die hiervoor geen tegemoetkoming kregen.

Uitbetaling Wtcg in najaar 2014 voor de laatste keer
De tegemoetkoming op grond van de Wtcg werd in het najaar 2014 voor de laatste keer uitbetaald. Wanneer u een Wtcg-tegemoetkoming ontvangt, verandert er dit jaar voor u dus nog niets. De tegemoetkoming voor het eigen risico van de zorgverzekering (CER) wordt in 2014 niet meer door het CAK verstrekt. De gemeente heeft besloten om de CER in 2014 nog éénmalig uit te keren aan alle CER-klanten die dit financieel nodig hebben, waarbij gekeken is naar inkomen en vermogen.

Ondersteuning door de gemeente
Door het afschaffen van deze regelingen moeten chronisch zieken en gehandicapten meer zorgkosten zelf gaan betalen. De gemeente krijgt budget van het Rijk om een nieuwe, gemeentelijke compensatieregeling op te zetten. Wel is duidelijk dat er aanzienlijk minder budget voor beschikbaar is dan voor de huidige regelingen. De gemeente kan alleen nog de inwoners met de laagste inkomens ondersteunen.
De gemeente vindt het belangrijk om de toegang tot betaalbare zorg voor minima te waarborgen. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten om bij CZ een nieuwe en uitgebreidere collectieve ziektekostenverzekering aan te bieden voor mensen met een laag inkomen. Dat wil zeggen dat mensen met een inkomensgrens tot 110% van het sociaal minimum in aanmerking komen voor de gemeentelijke collectieve ziektekostenverzekering. De gemeente betaalt een deel van de premie en neemt ook de verhoging van de gemeentelijke bijdrage in de premie voor haar rekening. De gemeentelijke bijdrage bedraagt € 17,76 per maand per verzekerde.

Deze nieuwe gemeentelijke verzekering (pakket Gemeenten Extra Uitgebreid) dekt de kosten die voorheen door de Wtcg werden gecompenseerd. Ook de eigen bijdrage die u bijvoorbeeld voor zorg thuis (waaronder hulp bij het huishouden) betaalt, is meeverzekerd. De dekking van deze verzekering is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. De verzekeraar geeft hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van de premie. Kinderen tot 18 jaar kunnen zich gratis meeverzekeren.
Degenen die al een ziektekostenverzekering hebben lopen via de gemeente hoeven niets te doen. Degene die in aanmerking wenst te komen voor deze verzekering en een inkomen tot 110% van het sociaal minimum heeft, kan hiervoor in aanmerking komen.

Meer informatie
Voor meer informatie over de nieuwe regeling van de gemeente kunt u contact met de gemeente opnemen via telefoonnummer 14 0187.

Clubkampioenschappen 2014 Schotejil

MIDDELHARNIS/SOMMELSDIJK - Enkele weken geleden werden in de Staver de jaarlijkse Clubkampioenschappen gezwommen. Op deze wedstrijd zijn twee soorten bekers te verdienen, die op vrijdagavond werden uitgereikt. Ten eerste is er per zwemslag voor zowel meisjes als jongens de zgn. Boomsma Bokaal voor de grootste tijdsverbetering sinds de vorige clubkampioenschappen en verder natuurlijk de bekers voor de Clubkampioenen van 2014.De Boomsmabokalen gingen resp. naar Kim Kluts (2002) en Nees Buscop (2007) op de schoolslag, naar Akkelien Diepenhorst (1994) en Maarten Visser (2004) op de vrije slag, naar Arinde Korpershoek (2003) en Matthijs de Ruiter (2006) op de rugslag en naar Seffie Bakker (2004) en Matthijs de Ruiter (2006) op de vlinderslag.
De kampioenschapsbekers waren achtereenvolgens voor Rilana Tamboer en Laurens Kalle in de leeftijd tot 8 jaar (25m nummers), voor Seffie Bakker en Christian Kalle onder 10 jaar (50m nummers) en voor Lieske Zijlstra en Xander Vis eveneens op de 50m nummers in de categorie tot 12 jaar. Op de 100m nummers werden Manon Middelbos en Aron Paasse kampioen onder de 14 jaar en Lotte Middelbos en Jorian Tanis in de categorie tot 16 jaar. Bij de senioren werden Marjon van Kempen en Martijn van Hoorn clubkampioen. Overall werden de wisselbekers gewonnen door Lieske Zijlstra (2002) en Xander Vis (2003) op de 50m nummers en door Lotte Middelbos (1999) en Jorian Tanis (1999) op de 100m nummers.


Miniorenwedstrijd Schotejil in Brielle
21 zwemmers onder de 13 jaar van de Schotejil hebben zaterdag deelgenomen aan de tweede voorronde wedstrijd van het miniorencircuit. Deze wedstrijd werd gezwommen in Brielle. Er waren 15 ere-plaatsen en ca. 18 persoonlijke records (pr's).

 

Bij de meisjes onder 8 jaar zwom Rilana Tamboer voor het eerst de 100 meter vrije slag. Ze werd 3e in een tijd van 2.09.85. Op de 100 meter rug werd ze 2e in 2.17.39. De jongens onder de 9 jaar zwommen de 100 meter schoolslag. Marijn Vis tikte als 1e aan in 1.57.02 en Laurens Kalle werd 2e in 1.58.89. Floris Tanis zwom 2.04.25 en Rien Mackloet eindigde in 2.14.00. Op de 50 meter vlinderslag zwom Laurens Kalle 10 sec. van zijn tijd af naar 48.46 (1e) en tevens goed voor een nieuw clubrecord!! Marijn Vis en Floris Tanis zwommen op het zelfde nummer resp. 48.58 (2e) en 1.06.39. Bij de meisjes onder de 9 jaar werd gestart door 5 deelneemsters. Ze zwommen de 100 meter rugcrawl en de 100 meter borstcrawl. Op beide afstanden werd Lyke Buscop 1e. Op de rugslag verbeterde zij haar tijd met maar liefst 8 sec. naar 1.36.54. Yente van Wensen werd 3e in 2.14.01. Op de vrije slag bemachtigde Dena Vis een 3e plaats in 1.40.96. Yente van Wensen zette een tijd neer van 2.09.13. Jill Wielhouwer en Berdien Korpershoek zwommen deze afstand in resp. 2.27.02 en 2.39.44. Christian Kalle verbeterde zijn tijd op de 50 vlinderslag bij de jongens onder de 10 jaar naar 47.25. Xander Vis en Leroy vd Groef zorgde voor een spannende wedstrijd door een nek aan nek race bij zowel de 100 meter vlinderslag als de 200 meter borstcrawl. Xander werd 2 maal 2e . Leroy verbeterde zijn 200 meter tijd met 10 seconden naar 2.45.07 en werd hierop 3e.
Op de 200 meter vrije slag voor meisjes onder de 13 jaar werden gestart door 6 deelneemsters. Lieske Zijlstra werd 3e en verbeterde haar tijd met 5 sec in naar 2.27.58 (Regio Limiet). Tamara de Ruijter haalde er zelfs 7 sec. af naar 2.35.37. Kim Kluts zwom er 4 sec af naar 2.54.86. Lotte Tillema verbeterde naar 2.39.95. Bibi Middelbos en Sofie Nijsse zwommen 2.45.48 en 3.00.48.

Daarnaast zwommen Lieske Zijlstra, Bibi Middelbos en Tamara de Ruiter  nog de 200 meter vlinderslag. Lieske zwom er 14 sec. af naar 3.06.26 en werd opnieuw 3e. Tamara verbeterde haar pr met 20 sec. naar 3.18.09. Bibi eindigde in een tijd van 3.13.18. Tim Wielhouwer en Kevin Vis startten bij de jongens onder de 13 jaar op de 200 meter vrije slag. Beiden verbeterden hun tijd, Tim met 8 sec. naar 2.40.45 en Kevin met maar liefst 17 sec. naar 2.50.16. We kijken terug op een sportieve wedstrijd en zetten de reeks voort op 24 januari 2015, want dan wordt het derde deel gezwommen!!
 
 
Limietwedstrijd Schotejillers in Amersfoort
In aanloop naar de Regio kampioenschappen en als voorbereiding op de Nationale kampioenschappen heeft een viertal zwemmers deelgenomen aan de limietwedstrijd te Amersfoort. Hier werden NK-limieten behaald door Jorian Tanis (1999) op de 400m vrij in 4.19.21 en door Lotte Middelbos (1999) op de 50m vrij in 28.72. Elise Tanis (2002) zette op de 400m wisselslag een toptijd neer in 5.24.14 (clubrecord) en eveneens goed voor een startbewijs op de aanstaande Nationale kampioenschappen. Op de 200m vrij zwom Elise Tanis andermaal een clubrecord in 2.18.36.Tamara de Ruiter (2002) verbeterde o.a. haar tijd op de 100m vrij met ruim één seconde naar 1.12.41.
 In het hele land zijn de afsteektijden voor vuurwerk vanaf de komende jaarwisseling verkort

Wijziging toegestane tijd afsteken vuurwerk
 

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het kabinet heeft besloten om de afsteektijden van vuurwerk te verkorten. De nieuwe toegestane tijd dat u vuurwerk mag afsteken is tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur, en dus niet meer vanaf 10.00 uur in de ochtend. De Rijksoverheid zorgt ook voor publicatie van deze tijden. U kunt een boete krijgen als u vuurwerk afsteekt buiten de toegestane afsteektijden.
 
Minimumleeftijd
Ook geldt een minimumleeftijd voor het afsteken van vuurwerk. Op de verpakking van legaal vuurwerk staat welke leeftijd u moet hebben om het te mogen afsteken. De minimumleeftijd (12, 16 of 18 jaar) hangt af van het soort vuurwerk. Illegaal vuurwerk is verboden, omdat dit gevaarlijk kan zijn.
 
Minder overlast
Het kabinet kiest voor het nieuwe tijdvak, omdat in de avond het aantal mensen dat naar buiten moet beperkt is en winkels dan al gesloten zijn. De overlast en onveiligheid door vuurwerk vermindert, zodat voor meer mensen de jaarwisseling een feest kan zijn.
 11 december 2014


1000-ste geboorteaangifte in 2014
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Dinsdag 9 december werd op het gemeentehuis in Middelharnis de 1000ste geboorteakte van 2014 opgemaakt. De heer Buitendijk uit Oostvoorne gaf zijn op zaterdag 6 december in het ziekenhuis van Dirksland geboren zoon aan bij de gemeente Goeree-Overflakkee.

“Een bijzondere gebeurtenis” vertelde Margreet Ouwens, senior klantadviseur van de gemeente. “Vorig jaar hebben we de 1000ste inschrijving net niet gehaald”. Voor de kleine Jaro Max Buitendijk lag een presentje gereed.
 Jaro is het eerste kindje van R. Buitendijk en J.H.M. Buitendijk-Uithol uit Oostvoorne. De vader deed de geboorteaangifte niet alleen. Zijn schoonvader, de heer G. Uithol, vergezelde hem daarbij als kersverse opa.
Labee: "Het is een leuk bedrijf. We zijn er heel blij mee."

Boezemweg 5 eindelijk bestemming gevonden

OUDE-TONGE – De grote bedrijfshal aan de Boezemweg op industrieterrein Oude-Tonge heeft een nieuwe gebruiker gevonden in MTE B.V. De verwachting is dat per 1 juli 2015 de nieuwe locatie operationeel zal zijn. Eigenaar Labee en de directie van MTE zijn bijzonder te spreken over voortvarendheid waarmee de verschillende partijen, waaronder de wethouders Koningswoud en Tollenaar van de gemeente Goeree Overflakkee, hebben gehandeld.
 
MTE B.V. opgericht in 1995,  ontwerpt en  produceert technische onderdelen in roestvaststaal en keramiek voor industriële klanten in haar productievestiging in Staphorst. Het  overgrote deel van deze producten worden via het nieuwe distributie centrum in Oude-Tonge naar vrijwel alle landen in Oost-Europa, West-Europa en Midden Oosten verstuurd. De keuze voor Goeree Overflakkee is bepaald door de centrale ligging ten opzichte van Antwerpen en Rotterdam. Het nieuwe pand  geeft MTE B.V. de mogelijkheid om de komende decennia te groeien en optimale service aan haar klanten te bieden. 10 december 2014


Social return in de praktijk: Webego werkt samen met GoGifts
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Webego en kerstpaketten leverancier GoGifts hebben de handen ineen geslagen. Mensen met een arbeidsbeperking, die werkzaam zijn bij de sociale werkvoorziening van de gemeente, pakken de kerstpakketten in.
 
GoGifts heeft maatschappelijke betrokkenheid op Goeree-Overflakkee hoog in het vaandel staan. Dit doen zij onder de noemer: FairFlakkee. Dit betekent niet alleen dat zij voor de kerstpakketten die zij leveren de producten inkopen bij ondernemers op het eiland, maar ook dat zij daarvoor medewerkers inzetten die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.
 
Op deze manier draagt GoGifts bij aan de werkgelegenheid op en rond het eiland én medewerkers van Webego kunnen zich met de juiste coaching en begeleiding weer (voorzichtig) begeven op de arbeidsmarkt.
 
Wethouder Gerrit de Jong vindt dit een goed voorbeeld met het oog op de Participatiewet, die zijn intrede doet per 1 januari 2015. “Deze wet zegt dat alle mensen als volwaardige burgers mee moeten kunnen doen aan onze samenleving. Bij voorkeur via een reguliere baan, maar als dat (nog) een brug te ver is, door op een andere manier te participeren in de samenleving. Als gemeente doen wij een beroep op lokale ondernemers om vanuit het maatschappelijk verantwoord ondernemen en het principe van social return ook na te denken over de inzet van Wsw-personeel. Ik hoop dat dit voorbeeld andere ondernemers inspireert, de medewerkers van Webego kunnen veel meer bedrijven een helpende hand bieden.”
Welkomstborden op Goeree-Overflakkee
 
GOEREE-OVERFLAKKEE De gemeente Goeree-Overflakkee en de Provincie Zuid-Holland hebben op de toegangswegen naar Goeree-Overflakkee welkomstborden geplaatst. Het plaatsen van deze welkomstborden maakt bezoekers, maar ook bewoners erop attent dat ze het mooie eiland Goeree-Overflakkee oprijden. De borden benadrukken de gastvrijheid van de gemeente Goeree-Overflakkee en de unieke ligging als zuidelijkste punt van de provincie Zuid-Holland.

De welkomstborden komen voort uit de samenwerking van de gemeente en de provincie in het Integraal Ruimtelijk Programma (IRP), binnen dit programma is EilandMarketing een van de onderwerpen. Het doel van EilandMarketing is om Goeree-Overflakkee op de kaart te zetten. De welkomstborden dragen hieraan bij.

EilandMarketing
Goeree-Overflakkee is een uniek eiland, in de zuidwestelijke Delta met prachtige elementen zoals veel ruimte, een kwalitatief goed leefklimaat, een rustig en landelijk karakter, een mooie kuststrook en verschillende natuurgebieden. Het is ook een  eiland van innovatie en vernieuwing. Allemaal elementen waar we gepast trots op mogen zijn en die trots mogen we ook best ‘naar buiten toe’ uitdragen. In veel opzichten zijn we daarin vaak nog te bescheiden. Met de EilandMarketing vertellen we aan de hand van projecten en evenementen wat Goeree-Overflakkee inwoners, bezoekers en passanten allemaal te bieden heeft. En willen we de bekendheid en het imago van Goeree-Overflakkee en de vele mogelijkheden van ons eiland vergroten’, vertelt wethouder Arend-Jan van der Vlugt enthousiast. "De welkomstborden sluiten daar naadloos bij aan.”Parel van de Delta in Middelharnis wordt gesloopt
 
MIDDELHARNIS - De sloopwerkzaamheden aan de Parel van de Delta in de havenkom van Middelharnis gaan halverwege de week van 8 december van start. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee heeft op dinsdagochtend 9 december ingestemd met de uitgangspunten voor de herontwikkeling van de nieuwe locatie. De locatie wordt herontwikkeld door Estate Invest, die er een appartementencomplex wil realiseren.
 
De randvoorwaarden voor deze ontwikkeling worden de komende periode verder uitgewerkt. Op basis van die randvoorwaarden wordt het bestemmingsplan gewijzigd. Er wordt ook een anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de projectontwikkelaar opgesteld. In deze overeenkomst worden afspraken vastgelegd over onder andere de financiën, de inrichting openbaar gebied en de ondergrondse werken. De sloopvergunning is ruim twee jaar geleden al afgegeven. Op basis van die vergunning wordt het huidige gebouw gesloopt.


9 december


Het college van burgemeester en wethouders nodigt de inwoners uit voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Goeree-Overflakkee.
 
De receptie is op dinsdagavond 6 januari 2015 in Zalen- en sportcomplex Dorpstienden, Dorpstienden 4 in Ouddorp.
 
Programma:
18.30 uur     Ontvangst
19.30 uur     Nieuwjaarstoespraak waarnemend burgemeester Jan Pieter Lokker
19.40 uur     Informeel samenzijn
21.30 uur     Einde nieuwjaarsreceptie
 
 
Planning renovatie Kreekrakbruggen aangepast
 
De planning van de renovatie van de Kreekrakbruggen wordt aangepast. Brug zuid blijft daardoor langer afgesloten, waarschijnlijk tot medio februari 2015. Verkeer moet daarom voorlopig rekening blijven houden met verkeershinder op de A58 bij de Kreekrakbruggen tussen de aansluiting Rilland en knooppunt Markiezaat. Verkeer wordt in beide richtingen over brug noord geleid. Er is per rijrichting slechts één rijstrook beschikbaar. De provinciale weg N289 blijft ingezet als alternatieve route.
 
Rijkswaterstaat renoveert sinds september 2014 de Kreekrakbruggen. Dit is nodig om ook in de toekomst vlot en veilig verkeer te kunnen garanderen. Deze bruggen zijn onderdeel van de A58, de hoofdverbinding tussen Zeeland en Noord-Brabant. De renovatie en de versterking van de brug neemt meer tijd dan was voorzien. Het project is complexer dan tevoren was ingeschat. Bovendien zijn enkele werkzaamheden voor de versterking van de brug opnieuw uitgevoerd.
 
Scheepvaart
Scheepvaartverkeer heeft te maken met een versmalde doorvaartbreedte van 90 meter. Deze wordt de komende periode een aantal keren wisselend versmald tot 50 meter aan de ene en 25 meter aan de andere kant. Het is op dit moment nog niet zeker op welke momenten deze versmallingen gelden. Het scheepvaartverkeer wordt door middel van de zogenaamde ‘Berichten aan de Scheepvaart’ over de versmallingen geïnformeerd.
 
Planning
De bijstelling van de planning van de werkzaamheden aan brug zuid betekent dat de planning van het hele project wordt aangepast. Volgens de huidige planning is de renovatie van beide bruggen voor de zomer afgerond.
Renovatie stalen bruggen
Rijkswaterstaat beheert een groot aantal stalen bruggen die zijn gebouwd in de jaren zestig en zeventig. Een aantal van deze stalen bruggen vertoont vermoeiingsverschijnselen of voldoet niet meer aan de huidige eisen. Er is nu meer en zwaarder verkeer dan tijdens de bouw werd voorzien. Daarom versterkt en renoveert Rijkswaterstaat deze bruggen, waaronder de twee stalen Kreekrakbruggen over het Schelde-Rijnkanaal. Tegelijkertijd wordt levensduur verlengend onderhoud uitgevoerd aan de twee betonnen bruggen over het Bathse Spuikanaal. Dankzij deze ingrepen blijven de Kreekrakbruggen minstens dertig jaar een veilige verbinding. Zo houden we Nederland goed bereikbaar: over de weg én over het water.
Blijf op de hoogte
Rijkswaterstaat informeert (vaar)weggebruikers met informatie op www.rijkswaterstaat.nl/kreekrakbruggen, een digitale nieuwsbrief en via www.facebook.com/kreekrakbruggen. Meer informatie over mogelijke hinder voor het wegverkeer is te vinden op www.vanAnaarBeter.nl/kreekrakbruggen. Weggebruikers kunnen gebruikmaken van de app van VanAnaarBeter om op de hoogte te blijven. Vaarweggebruikers vinden informatie op www.vaarweginformatie.nl.
 
 
8 december 2014

Betrokken inwoners denken mee over Eilandvisie

De serie bijeenkomsten over de Eilandvisie Goeree-Overflakkee is in bestuurscentrum Het Rondeel met een bevlogen inwonersbijeenkomst afgesloten. De aanwezige inwoners toonden tijdens de avond hun betrokkenheid bij het eiland. Ook lieten zij blijken zich graag in te willen zetten bij de verdere invulling en uitvoering van de Eilandvisie in de toekomst.
 

Foto: PR

Meedenken
De inwoners hadden zich aangemeld bij de gemeenteraad om mee te denken over de inhoud van de Eilandvisie. De visie is in concept gereed en werd tijdens de bijeenkomst toegelicht. Daarna werd in groepen onder leiding van raadsleden gesproken over de inhoud van de visie en de kansen en mogelijkheden die deze biedt.
 
Eilandvisie
In de visie staan zes strategische kernthema’s centraal: Eilanditeit, Maatschappelijke balans, Kwaliteit, Duurzaamheid, Innovatie en Verbindingen. De conceptvisie is in te zien via de website van de gemeente: www.goeree-overflakkee.nl.
 
Inbreng
In de terugkoppeling van de groepen, kwamen uiteenlopende aandachtspunten voor de Eilandvisie naar voren. Zaken als goede verbindingen, (hbo)onderwijs op het eiland, de eigen inwoners behouden, trots uitdragen en de bekendheid van het eiland vergroten werden bijvoorbeeld genoemd.
 
Vervolg
De Eilandvisie Goeree-Overflakkee zal met de inbreng uit de bijeenkomsten worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Na instemming van de gemeenteraad kan aan de invulling en uitvoering van de Eilandvisie vorm worden gegeven. En dat dus met hulp van betrokken inwoners!
 
Vragen?
Heeft u vragen over de Eilandvisie Goeree-Overflakkee? Dan kunt u contact opnemen met Moniek Bakelaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente (14 0187) of door een e-mail te sturen aan m.bakelaar@goeree-overflakkee.nl.

 Oprichting SAMUGO
 

MIDDELHARNIS  - Het samenwerkingsverband tussen de drie muziekscholen die ons eiland telt en het daartoe gemaakte convenant werd op zaterdag 6 december, officieel ondertekend. De Samenwerkende Muziekscholen Goeree-Overflakkee (SAMUGO) zijn: Muziekschool De Deltastreek, Muziekschool Goeree-Overflakkee en de Stichting Muziekonderwijs Oost-Flakkee. Deze muziekscholen staan al decennia lang aan de basis van onze rijke muziekcultuur; een muziekcultuur, op een fantastisch niveau, die een stevige bijdrage levert aan de uitstraling en het gezicht van ons eiland.

 

mevrouw J. Lokker, de heer F. van Leersum en de heer R. Smeets.

De muziekscholen De Deltastreek en Oost-Flakkee zijn gespecialiseerd in het onderwijs ten behoeve van de harmonie/fanfare orkesten en brassbands. De muziekschool Goeree-Overflakkee richt zich eveneens op dit Hafabra-onderwijs maar is daarnaast ook een grote school voor de algemene brede vraag naar muziekonderwijs. Gezamenlijk hebben de muziekscholen ongeveer 500 leerlingen. Dankzij deze opleidingen is er ook een goede toestroom van leerlingen naar de orkesten. Deze uitstekende orkesten hebben een grote plaats in de samenleving en sommigen zetten Goeree-Overflakkee in binnen- en buitenland op de kaart.
 
De al jarenlang bestaande samenwerking tussen de drie muziekscholen (o.a. op het gebied van de examens) heeft nu geleid tot de oprichting van de SAMUGO. Muziekonderwijs is een uitermate zinvolle investering in het welzijn van mensen en vooral ook zeer belangrijk voor de persoonlijk ontwikkeling van de kinderen. Het ontwikkelt op een bijzondere manier de creativiteit en bevordert verder de algemene cognitieve, motorische, emotionele en sociale vaardigheden van het kind.
 
De SAMUGO staat voor het in stand houden en verder stimuleren van goed, betaalbaar en gesubsidieerd muziekonderwijs, waarbij zowel kwaliteit als (financiële) toegankelijkheid voor onze inwoners hoog in het vaandel staan. Het convenant werd ondertekend door de voorzitters van de drie scholen mevrouw J. Lokker, de heer F. van Leersum en de heer R. Smeets. “Muziekonderwijs zo dicht mogelijk bij de leerling” is het motto en graag wil de SAMUGO hier nog  heel lang garant voor staan en blijven werken aan een goede basis voor de rijke muziekcultuur van Goeree-Overflakkee. 
 
Gemeente Goeree-Overflakkee gecertificeerd als erkend leerbedrijf
 
De gemeente Goeree-Overflakkee is net als vorig jaar door zowel Fundeon als ECABO gecertificeerd als erkend leerbedrijf. Het gaat dan met name om de bouw-, intra-, economisch/administratieve, ICT- of veiligheidsberoepen.  Bij een erkend leerbedrijf leren jongeren van een middelbare beroepsopleiding het vak in de praktijk. Als erkend leerbedrijf toont de gemeente een hoge betrokkenheid bij de verschillende branches, laat zij zien dat kwaliteit belangrijk is en dat zij investeert in de toekomst van jongeren.
 
De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van een middelbare beroepsopleiding. Leerlingen doen deze beroepspraktijkvorming in de vorm van een leerbaan of stage. Dat mag alleen bij een erkend leerbedrijf. 
 
Voor elk beroep waarvoor een leerbedrijf wil opleiden, is een aparte erkenning nodig. De erkenning van leerbedrijven gebeurt op basis van een erkenningsregeling. Om de erkenning te ontvangen, moet het bedrijf iedere leerling laten begeleiden door een zogenaamde leermeester. Deze leermeester moet het beroep uitvoeren, waarvoor de leerling wordt opgeleid. Daarnaast geeft het leerbedrijf de leerling tijd, ruimte en begeleiding om het vak te leren, naar school te gaan en praktijktoetsen uit te voeren.
 
De gemeente Goeree-Overflakkee is gecertificeerd door Fundeon en ECABO. Fundeon is het kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw en infra. ECABO is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de economisch/administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen.


8 december 2014

Sophie de Jonge verbreekt Nederlands Record 1500m vrije slag.
 
De Stellendamse Sophie de Jonge (12 jaar) brak tijdens haar deelname aan een Internationale zwemwedstrijd in het Noord-Duitse Bremen een 9-jaar oud Nederlands Record met maar liefs 2 minuten! Dit betekent dat er geen ander 12 jarig meisje zo snel geweest is op deze afstand in een 50m bad. Ze zwom de 1500m vrije slag in 18.55.45. Een enorme prestatie.

 

Sophie op de foto.  Foto: PR

Op zaterdag verbeterde Sophie haar persoonlijke tijden op 200m vrijeslag en 50m schoolslag en dat bleken goede opwarmertjes voor de dag erop. Sophie zwom voor de eerste keer een 1500m vrije slag.  Er was al weken toegewerkt naar deze wedstrijd door de hoofdtrainster van haar vereniging WVZ uit Zoetermeer. En dat bleek niet zonder resultaat.


Beide scheidsrechters wilden wel met Sophie (links van het midden) op de foto.7 december 2014


Schotejil gaat verder in A-competitie Regio West 
 
MIDDELHARNIS - Zwemclub De Schotejil is zaterdag 6 december op basis van twee eerdere voorronde wedstrijden begonnen aan de laatste drie wedstrijden in de A-groep van de Regionale zwemcompetitie. In Dordrecht werd gezwommen in het 50m-bad en waren er zelfs ereplaatsen tussen de topploegen van de voormalige KNZB-kring Rotterdam, thans KNZB Regio West.

 
De Schotejillers waren uiteindelijk succesvol met 3 clubrecords en 2 gouden medailles voor Elise Tanis (2002) op de 100m vrij in een clubrecord van 1.02.37 en voor broer Jorian Tanis (1999) op de 50m rugslag (31.22). Manon Middelbos (2001) wist een zilveren medaille te veroveren op de 100m schoolslag (1.25.18) en ook Xander Vis (2003) en Lieske Zijlstra (2002) zwommen zich naar ereplaatsen met 3e plaatsen op resp. 200m wisselslag (3.07.39) en 50m schoolslag (40.15). Verdere clubrecords waren er voor twee estafette ploegen van de Schotejil, te weten op resp. de 4x50m vrij (1.59.14) bij de meisjes onder 15 jaar met Lotte Middelbos, Manon Middelbos, Odette Holster en Elise Tanis en verder ook op de  4x50m vrij opnieuw bij de meisjes, maar nu onder 12 jaar met Bibi Middelbos, Lotte Tillema, Tamara de Ruiter en Lieske Zijlstra. Hun clubrecord-tijd was 2.15.29.
 
Vermeldenswaardig is ondermeer de prestatie van Aron Paasse (2000) op de 200m vlinderslag, waarop hij met een tijd van 2.49.88 een ‘dubbel’ persoonlijk record zwom (voor 25m en 50m baan). Hetzelfde deed overigens ook Rolien Holster (1997) op de 200m vlinderslag (3.15.69) en Leroy v.d. Groef (2003) op de 200m wisselslag (3.13.23). Op het eind van de wedstrijd zwom ook Lieske Zijlstra naar een ‘dubbel’ p.r. op de 200m wisselslag (2.54.22) evenals Tamara de Ruiter (2002) in 3.04.58. Vooral op de wat langere afstanden, zoals de 200m nummers, zijn dubbele persoonlijke records opmerkelijk.
 


4 december 2014

 
Succesvolle derde editie van Het Delta Netwerk

“De weg naar een duurzaam Goeree-Overflakkee gaat via innovatie”
 
Op woensdag 3 december jongstleden vond de bijeenkomst plaats van Het Delta Netwerk. Dit jaar stond deze bijeenkomst in het teken van de weg naar duurzaamheid via innovatie. Met 125 ondernemers, bestuurders en andere zakelijk belanghebbenden in de zaal was ook deze bijeenkomst van Het Delta Netwerk weer een groot succes.
 

De leerlingen met de winnende pitch krijgen hun prijs van wethouder Arend-Jan van der Vlugt

Loco burgemeester Frans Tollenaar opende de bijeenkomst met veel verwachtingsvolle woorden. Het eiland heeft heel veel te bieden, er zijn al heel veel goede, nieuwe ontwikkelingen. Er is alle reden om nu voorwaarts te gaan: “‘Laten we samen de schouders er onder zetten’, dat is het motto”, aldus Frans Tollenaar.
 
Samenwerking en dromen
Gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland benadrukte de vele specifieke innovaties én innovatie ondersteuning die de provincie samen met alle andere belanghebbenden zoals gemeenten en universiteiten ontwikkelt. Een voorbeeld is het ontwikkelbedrijf van de provincie, onder de naam Innovation Quarter, activiteiten van het Innovation Quarter staan allemaal in het teken van innovatie. Samenwerking met lokale overheden, ondernemers en het onderwijs is daarbij essentieel. Vorig jaar werd op de bijeenkomst van Het Delta Netwerk de FOGO gelanceerd. Deze Federatie Ondernemers Goeree-Overflakkee zorgt voor bundeling van alle ondernemersverenigingen van het eiland. De FOGO richtte een innovatie-werkgroep op waarin ondernemers samen aan de slag gaan. Voorzitter Steef Visser vatte de wens en de noodzaak om te innoveren samen: “We have a dream”, waarmee hij de samenwerking tussen partijen én de innovatieve ontwikkelingen wilde zien. Een wereld die gericht is op ontwikkeling, innovatie en samenwerking.
 
Pitches leerlingen CSG Prins Maurits
Dit jaar werden leerlingen van HAVO 5 van de CSG Prins Maurits gevraagd een innovatie te bedenken voor hun profielwerkstuk. De innovaties moesten de bedreigingen in kansen omzetten op vier thema’s: Vergrijzing, Bereikbaarheid, Duurzaamheid en Recreatie & Toerisme. Vier groepjes leerlingen presenteerden hun innovatieve idee, behorend bij een van de thema’s waarmee Goeree-Overflakkee duurzamer kan worden. Filmpjes, prezi’s, powerpoints én zelf ‘pitchen’ voor een zaal vol ondernemers en bestuurders. Het enthousiasme in de zaal over deze jonge ondernemers in de dop was overweldigend. Leerlingen met de beste ‘pitch’ kregen uit handen van wethouder Arend-Jan van der Vlugt een symbolische ‘sleutel tot het succes’ van chocolade, speciaal voor de gelegenheid ontwikkeld door Banketbakkerij Van Helden. De prijs ging naar het groepje dat het thema Bereikbaarheid had aangepakt: Dani de Vlieger, Jaap Mijs en Mark Zijlmans. In hun pitch stond een aparte rijstrook voor voertuigen die rijden op waterstof centraal.
 
Kansen voor Goeree-Overflakkee
Afsluitende key-note werd verzorgd door Ruud Veltenaar, trendwatcher en bevliegeraar. Hij nam de zaal mee in een aantal zeer bijzondere innovaties die er aan zitten te komen waarmee de wereld in de toekomst er wel eens heel anders zou kunnen uit zien. Hij pleitte voor een open houding. De wereld verandert van ‘ego’ naar ‘eco’. Daar moeten wij ons onderwijs, onze manier van werken, onze manier van ontwikkelen op inrichten. Hij constateerde in de wereld echter een lethargische, passieve houding. Men weet het wel, maar doet niets. Terwijl iedere verandering klein kan beginnen. Bij jezelf. Ook Goeree-Overflakkee biedt vele kansen. Het eiland heeft ook een voorsprong. Gemeenschapszin en het bewustzijn van wederzijdse afhankelijkheid zijn groot. En dat is de houding die we moeten hebben bij de transitie van consumptie economie naar deel-economie, van ‘bezit’ naar ‘gebruik’.
 
Netwerken
Het verhaal gaf veel stof tot nadenken én discussie. Deze discussie werd dan ook uitvoerig gevoerd tijdens het netwerkgedeelte na het symposium. Enige uren lang kon er uitgebreid genetwerkt worden onder het genot van verschillende hapjes van streekproducten.
 
Het Delta Netwerk
De bijeenkomsten van Het Delta Netwerk worden georganiseerd door de Stichting Het Delta Netwerk die tot doel heeft om beslissers en belangrijke stakeholders bijeen te brengen ten gunste van de economische ontwikkeling van Goeree-Overflakkee. Met ruim 125 aanwezigen was deze derde bijeenkomst van Het Delta Netwerk wederom een succes. De bijeenkomst is een initiatief van de gemeente Goeree-Overflakkee en wordt financieel mede ondersteund door hoofdsponsor Rabobank en de provincie Zuid-Holland. De organisatie is mede mogelijk gemaakt door de FOGO en Inspiratiecentrum Grevelingen.

 

 
Wethouder De Jong houdt spreekuur
 
Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor veel taken op het gebied van (jeugd)zorg,  zorg aan langdurig zieken en ouderen, werk en inkomen en welzijn. Een deel van deze taken hebben gemeenten nu ook al, een deel nemen zij over van de Rijksoverheid. Dit heet ook wel decentralisatie. Wethouder Gerrit de Jong houdt viermaal een spreekuur waar iedereen met vragen over wat de veranderingen voor hen persoonlijk betekenen, terecht kan.
 
De spreekuren worden gehouden in vergaderruimte B 0.03, tegenover de ontvangstbalie in de hal van het gemeentehuis. De spreekuren zijn gepland op:
 
Vrijdag 19 december:            10.00 – 11.00 uur
Zaterdag 20 december:         10.00 – 11.00 uur
Donderdag 8 januari:             19.00 – 20.00 uur
Vrijdag 16 januari:                  13.00 – 14.00 uur
 
Naast wethouder De Jong is ook mevrouw Van Prooijen hierbij aanwezig. Zij is gezinsregisseur voor het Sociaal Domein. Inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee kunnen tijdens het spreekuur vragen stellen over onder meer de jeugdzorg, de wijziging van AWBZ naar Wmo, de participatiewet, re-integratie, Wmo-voorzieningen, WWB-voorzieningen, schuldhulpverlening, (preventieve) jeugdhulpvoorzieningen, onderwijsvoorzieningen, Wsw-voorzieningen, etc.
 
Afhankelijk van het aantal mensen dat het spreekuur bezoekt duurt het gesprek maximaal 10 minuten. U kunt wachten aan de leestafel, waar koffie en thee gereed staat. Vooraf aanmelden voor het spreekuur is niet nodig. Indien uw vraag niet direct beantwoord kan worden, worden uw gegevens genoteerd zodat binnen een met u afgesproken tijd contact kan worden opgenomen.  
 
Gemeentelijk meldpunt
Vanaf 1 januari 2015 heeft de gemeente één centraal meldpunt voor alle meldingen, vragen
en signalen op het gebied van wonen, werk, zorg, ondersteuning en jeugd. Het meldpunt bereikt u via telefoonnummer 14 0187 of via het e-mailadres info@ggo.nl

 3 december 2014
 

Gemeente Goeree-Overflakkee - Besluit tot instelling van een commissie formulering probleemstelling onderzoek

De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;gehoord hebbende de beraadslagingen van 13 november 2014; 
gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;
b e s l u i t:
 • 1.
  een commissie in te stellen bestaande uit de volgende leden:
  • a.
   dhr. A. van Alphen;
  • b.
   dhr. C.J. van Dam;
  • c.
   dhr. J.W. Eijkenduijn;
  • d.
   dhr. W.P.M. Heintjes;
  • e.
   dhr. R. Maliepaard;
  • f.
   dhr. R. Osinga;
  • g.
   dhr. R. van Papeveld;
  • h.
   dhr. R.A. de Rover;
 • 2.
  dat bij verhindering van een lid van de commissie plaatsvervanging door een raadslid van dezelfde fractie is toegestaan;
 • 3.
  de griffier aan te wijzen als secretaris van de commissie en deze te belasten met het opstellen van een verslag van de vergaderingen van de commissie;
 • 4.
  de commissie te belasten met het formuleren van een probleemstelling voor een onderzoek naar vermeend onrechtmatig handelen en ander ongewenst gedrag op ambtelijk en bestuurlijk niveau in de voormalige gemeente Oostflakkee en de doorwerking daarvan in de huidige gemeente Goeree-Overflakkee;
 • 5.
  de commissie te verzoeken binnen vier weken een advies uit te brengen aan de gemeenteraad over deze probleemstelling en de wijze waarop het onderzoek het beste uitgevoerd kan worden;
 • 6.
  dat de commissie zich bij haar werkzaamheden bij kan laten staan door deskundigen, waaronder een externe voorzitter;
 • 7.
  de commissie niet in openbaarheid te laten vergaderen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Goeree-Overflakkee op 13 november 2014.
griffier, plv. voorzitter,
drs. J. Mimpen, C.J. van Dam
Een ieder kan op verzoek een papieren afschrift verkrijgen van het besluit van de gemeenteraad. Datum inwerkingtreding: 14 november 2014


2 december 2014

“Aandacht voor Deltawerken via slimme verbindingen tussen musea, sport, cultuur, recreatie en meer”
 
Opening tentoonstelling Beleef de Deltaroute
 
OUWERKERK - De start van de tentoonstelling ‘Beleef de Deltaroute’ in het Watersnoodmuseum op maandag 1 december, begon met de onthulling van een kunstwerk van Peter Bosman. De Zeeuwse Commissaris van de Koning Han Polman sprak over vele vormen van samenwerking om De Deltaroute tot een nog meer inspirerend en informatieve beleving te maken. Afvaardiging vanuit Zuid-Holland waren wethouder Arend-Jan van der Vlugt en voorlichter Mie-Wah Pang van de gemeente Goeree-Overflakkee.
 

Foto A:  CdK Han Polman en Johan Jacobs van RWS onthullen de wand
met De Deltawerken van Peter Bosman.
(Foto: Maria Evers)


De maker van de stenen en van de ‘kunstwand’ is Peter Bosman, wiens opa, Heero Leefoge, voorman was bij de operaties rond de sluitingen van de caissons van meerdere Deltawerken. Zoals de Veerse Gatdam en de Zandkreekdam. Er is hiervan een film van gemaakt door Bert Haanstra, die nu getoond wordt in het Rijksmuseum.


Foto B:  Johan Jacobs van RWS, Kunstenaar Peter Bosman en
Marieke Vromans voor het kunstwerk dat de Deltawerken verbindt
.
(Foto: Maria Evers)


Met de wand, een informatiezuil en een filmvertoning over de 13 Deltawerken en hun omgeving heeft het Watersnoodmuseum een interessante aanvulling van het verhaal dat wordt verteld in dit drukbezochte museum over water, waterbeheer en waterveiligheid gekregen. Beleef de Deltaroute is te zien in caisson 4, waar aandacht is voor de innovaties in de zuidwestelijke delta, het gebied waar in 1953 de watersnoodramp plaatsvond.
Rijkswaterstaat en de ANWB zijn de initiatiefnemers van dit project, dat mensen uitnodigt een interessante dag te plannen rondom de Deltawerken in Zeeland, Zuid-Holland en Brabant. Voor meer informatie over tochten rond de Deltawerken zie:  www.beleefdedeltaroute.nl Voor meer informatie over de tentoonstelling: www.watersnoodmuseum.nl
28 november 2014

Nieuws van de Repair Cafés

Tijdens de Europese Week van de Afvalvermindering zetten de vrijwilligers van ruim 40 Nederlandse Repair Cafés zich in voor minder afval. In 27 Europese landen wordt tussen 22 en 29 november de aandacht gevestigd op een probleem waar Repair Cafés zich het hele jaar door mee bezighouden, het voorkomen van afval.

In Nederland zijn er wekelijks gemiddeld 58 Repair Café-bijeenkomsten. Uit ervaring weten we dat er tijdens een Repair Café-bijeenkomst gemiddeld 35 reparaties worden uitgevoerd, waarvan er ongeveer 25 succesvol zijn. Als een voorwerp gemiddeld 1 kilo weegt, kunnen 58 Repair Cafés samen wekelijks 1.450 kilo afval voorkomen. Over een heel jaar is dat ruim 75.000 kilo!

Senseo's repareren
Dit weekend eindigt de landelijke Senseo-reparatiemaand. In november organiseerden meer dan 35 Repair Cafés bijeenkomsten waarop bezoekers met hun defecte Senseo terecht konden bij hiervoor getrainde reparateurs. En Philips-koffiemachines repareren, dat deden ze! Alleen al in de Hoeksche Waard werden 26 Senseo’s aangeboden, daarvan zijn er 22 gerepareerd.

Maar in het Repair Café worden niet alleen koffiezetapparaten gefikst, ook waveboards, schooltassen en spelcomputers. In Amersfoort is een Repair Café speciaal voor kinderen geopend. De organisator hoopt dat de jonge bezoekers minder snel nieuw speelgoed zullen kopen, als ze zien dat het oude kan worden gerepareerd.

Repair Café-kaars
Met het Repair Café-motto – Weggooien? Mooi Niet! – in gedachten, ontwierp Kaarsenmakerij ‘Het Tweede Lichtje’ een speciale Repair Café-kaars, geheel gemaakt van kaarsrestanten. Met de kaars, die te koop is onze webwinkel, steun je het werk van Stichting Repair Café Nederland.25 november 2014

Jan Pieter Lokker waarnemend burgemeester Goeree-Overflakkee
 
De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benoemt met ingang van 16 december 2014 de heer drs. J.P.J. (Jan Pieter) Lokker tot waarnemend burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee. De heer Lokker is 65 jaar en lid van het CDA.
 
De burgemeester van Goeree-Overflakkee, mevrouw mr. A. (Ada) Grootenboer-Dubbelman, heeft om gezondheidsredenen haar taken tijdelijk neergelegd. Zij hoopt haar werk in het voorjaar van 2015 te hervatten. Om de bestuurlijke continuïteit te waarborgen heeft de commissaris na overleg met de burgemeester en een afvaardiging van de gemeenteraad besloten om een waarnemend burgemeester aan te stellen.
 
De keuze voor de waarnemend burgemeester ging in goed overleg. Na een gesprek met de heer Lokker heeft een afvaardiging van de gemeenteraad unaniem ingestemd met de voordracht van de commissaris om de heer Lokker als waarnemend burgemeester te benoemen.
 
De heer Lokker heeft een ruime ervaring in het openbaar bestuur. Hij was van 2001 tot 2007 gedeputeerde in de provincie Utrecht. Daarna was hij van 2007 tot 2010 waarnemend burgemeester van Bodegraven. Na de samenvoeging van deze gemeente met de gemeente Reeuwijk was hij tot 1 juli 2011 waarnemend burgemeester van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Sinds augustus 2011 is hij waarnemend burgemeester van de gemeente Noordwijk. Op 16 december 2014 legt hij dit waarnemerschap neer vanwege de benoeming van een kroonbenoemde burgemeester.

24 november 2014

Voorspeelavond Muziekschool G-O meer dan geslaagd
 
MIDDELHARNIS – Vrijdag 21 november was de eerste uitvoering van de muziekschool Goeree-Overflakkee van dit schooljaar. Het concert van blokfluit-, keyboard- en pianoleerlingen werd gehouden in de prachtig klinkende Rabobankzaal van het Diekhuus.

 

Marlisa Driece, Lizzy Dijkgraaf en Liselot Dijkgraaf op de sopraan blokfluit

Er was een gevarieerd programma. Dat begon met de blokfluitleerlingen van docente Elly Bakker. Leerlingen van Paul Stark (keyboard/piano lichte muziek) en Piet Westhoeve (piano) speelden prachtige nummers zoals andere Le Onde en Tracce van Einaudi en Amélie van Yann Tiersen. Swier Garst speelde een jazznummer dat hij moet beheersen voor zijn toelating aan het conservatorium. Er was veel publiek aanwezig om te genieten van al die talentvolle jeugd.
 Brandweerman J. van Bergen ontvangt Koninklijke Onderscheiding

De heer J. van Bergen uit Stad aan ’t Haringvliet werd maandagavond 22 november 2014 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Loco-burgemeester Frans Tollenaar reikte de Koninklijke Onderscheiding uit. De heer Van Bergen zette zich 22 jaar vrijwillig in als brandweerman voor de blusgroep Stad aan ’t Haringvliet.Foto S. Bouwer.

De heer Van Bergen kreeg de onderscheiding opgespeld in de Brandweerkazerne Stad aan ’t Haringvliet vanwege zijn afscheid bij de brandweer. In 1992 begon hij zijn brandweercarrière en behaalde met succes de diploma’s en certificaten Brandwacht, Brandwacht Eerste Klasse en Hoofdbrandwacht.
De loco-burgemeester gaf in zijn speech aan dat de heer Van Bergen een zeer gedreven instelling heeft en hij hiermee ook andere leden van de blusgroep motiveerde. Zo had hij  een bestuursfunctie binnen de personeelsvereniging van de blusgroep Stad aan ’t Haringvliet. Hiermee leverde hij een belangrijke bijdrage aan de saamhorigheid van de ploeg. Ook was hij begeleider van jonge mensen die nieuw bij de vrijwillige brandweer kwamen. Hij  maakte hen wegwijs en hielp hen bij de studie. 


 

Stoffelijk overschot Haagse oogarts op zee aangetroffen (bron: vermist.nl en Omroep West) 

maandag 24 november 2014

 

In de nacht van zondag op maandag is het levenloze lichaam van de vermiste Nikola Smoljanic op 800 meter uit de kust door een vissersschip op de Noordzee aangetroffen. 

De 57-jarige dokter verliet afgelopen zondagochtend rond half negen zijn huis aan de Rockanjelaan in de hofstad om een rondje te gaan hardlopen, maar kwam niet meer naar huis. Zijn echtgenote heeft daarop de man als vermist opgegeven. Smoljanic werkt als oogarts bij het Van Weel Bethesda Ziekenhuis in het Zuid-Hollandse Dirksland. erdwijning kan niet uitgesloten worden.

 

De oogdokter ging zondagochtend 16 november hardlopen, maar kwam niet meer thuis. Zijn echtgenote belde daarop de politie en gaf hem als vermist op. De Scheveningen-42 haalde het lichaam van de man vannacht uit zee. De boot voer meteen gelijk terug naar de haven Scheveningen, waarna de politie onderzoek kon doen naar de identiteit van man. De exacte doodsoorzaak van de oogarts is nog niet bekend. De politie gaat niet uit van een misdrijf.

 

 

Vrijwilligerswebsite GOvoorelkaar.nl telt honderd gebruikers binnen twee maanden
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Twee maanden na de lancering van GOvoorelkaar.nl, blijkt dat organisaties en particulieren op Goeree-Overflakkee dé markplaats voor hulp en zorg weten te vinden en gebruiken. Al meer dan 100 inwoners hebben zich ingeschreven als gebruiker.
 
GOvoorelkaar is dé online marktplaats voor vrijwilligerswerk op Goeree-Overflakkee. Diverse vrijwilligersorganisaties, professionals en de gemeente Goeree-Overflakkee hebben de handen ineen geslagen om via deze website alle hulpvragen en het aanbod van vrijwilligerswerk op Goeree-Overflakkee inzichtelijk te maken.
 
Hulp geven kan op vele manieren; variërend van boodschappen doen en helpen bij het invullen van een formulier, tot iemand begeleiden naar een arts of het ziekenhuis. Maar ook het ‘gewone’ sociaalcontact is een veel voorkomende hulpvraag. En het werkt!
Wilt u meer informatie over de website GOvoorelkaar.nl, dan kunt u contact opnemen met Meis Broeders of Annemieke het Jonk, via het algemene nummer 14 0187 23 november 2014

Schotejilers zwemmen mooie tijden
 

MIDDELHARNIS - Zaterdag 22 november hebben zwemmers van de Schotejil aan 2 wedstrijden deelgenomen. De jonkies kwamen uit op de Regionale minioren clubmeet in Dordrecht. Een aantal wat oudere leden kwam uit op een lange afstand wedstrijd in Vlissingen.
 
Op de minioren clubmeet werd een medaille gewonnen door Laurens Kalle. Hij werd bij de jongens onder de 9 jaar derde op de 50 meter vrij. Hij zwom een mooi pr in 39.18. Op dit nummer zwom Floris Tanis ook een pr (44.11). Deze 2 jongens zwommen ook nog een pr op de 50 meter school (Laurens 54.92, Floris 55.30). Floris zwom ook nog een pr op de 50 rug in 52.97. Bij de meisjes van dezelfde leeftijd zwom Lyke Buscop een ruim pr op de 100 meter wissel in 1.37.97. Op de 100 meter vrij zwom Jill Wielhouwer 12 seconden van haar pr af in 2.18.13. Berdien Korpershoek debuteerde op deze afstand in 2.31.15. Yente van Wensen debuteerde op de 100 meter wissel in 2.20.20. Op de zelfde afstand had Dena Vis een tijd van 2.04.89.

Christian Kalle kwam uit bij de jongens onder de 10 jaar. Hij verbeterde 2 maal een pr. Op de 100 meter vrij ging er ruim een seconde van zijn beste tijd af tot 1.36.67 en op de 100 meter wissel ruim 2 tot 1.48.20.
Bij de jongens onder de 11 jaar werden alle afstanden afgelegd in een nieuwe toptijd. Xander Vis en Leroy v.d. Groef hadden allebei een uitstekende dag. Xander zwom de 50 vlinder in 39.96. Beide jongens zwommen ook de 100 meter wissel, waarop Xander 1.24.68 en Leroy 1.27.42 op de klokken registreerde. In een perfect gezwommen race zwom Leroy ook nog naar 1.18.34 op de 100 meter vrij.   
 
In Vlissingen werden 3 clubrecords verbeterd. Lotte Middelbos zwom de 800 vrij in 10.18.22. Hiermee werd een stokoud clubrecord uit 1997 verbeterd bij de meisjes onder 16 jaar. Jorian Tanis is net zo oud als Lotte en hij verbeterde ook een oud clubrecord uit 2006. Hij zwom de 1500 meter vrij. Zijn tijd was bijna een halve minuut sneller dan het oude record (17.32.64). Niels Albrechts verbeterde zijn eigen clubrecord op de 800 meter vrij tot 9.37.85. Manon Middelbos (2001) en Kim Kluts (2002) debuteerden op de 800 vrij met prima tijden (10.45.42 en 12.18.88). Op de 1500 vrij zwommen Jacob Mackloet (2000) en Luuk Kieviet (2001) voor het eerst deze afstand. Dit ging verdienstelijk want er kwamen mooie tijden op de klokken (18.51.69 en 20.50.89). David Kievit (1999) zwom op dezelfde afstand ruim een minuut van zijn pr af tot 20.31.66.

 22 november 2014

 
De heer D. Wolfert uit Den Bommel benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
 
DEN-BOMMEL - De heer D. Wolfert werd zaterdag 22 november benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Loco-burgemeester Frans Tollenaar van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de Koninklijke Onderscheiding uit in de Bommelstee in Den Bommel tijdens het 80-jarige jubileum van Muziekvereniging Eendracht Maakt Macht (EEM).
 


Foto: S. Bouwer


Vanaf december 1974 is de heer Wolfert actief lid van Muziekvereniging EMM. In 1975 startte hij in het bestuur als secretaris. Hij functioneerde tijdens een sterk veranderende maatschappij, als lid van het dagelijks bestuur als een krachtig en rustig persoon. Hij regelde optredens, stelde het jaarprogramma samen, had contacten voor inzamelacties, regelde loterijen en nog veel meer.

In 1990 werd hij voorzitter. Hij vervulde deze functie met grote betrokkenheid en inzet. De vereniging onderging de nodige wijzigingen die andere visies en zienswijzen met zich meebrachten. Dat was niet voor iedereen vanzelfsprekend. De overgang van Fanfare naar Bigband is daar een voorbeeld van. De heer Wolfert liet hiervan de uitdaging zien en legde de nadruk op het voortbestaan van de vereniging, door de leden te stimuleren en te ondersteunen. De muziekvereniging speelt een belangrijke rol in het culturele en sociale leven van Den Bommel en omstreken. De loco-burgemeester haalde in zijn speech aan dat de inzet van de heer Wolfert als  voorbeeld dient voor zijn medemens; het is van grote betekenis voor de lokale samenleving.

 

18 november 2014
 

Repair Cafés voorkomen ruim 1.600 kilo afval

In de Europese Week van de Afvalvermindering zetten bijna zeventig Repair Cafés in Nederland en België zich in voor een beter milieu. Ze hopen in die week, die duurt van 22 tot 30 november, in totaal 1.675 kilo afval te voorkomen.

De Europese Week van de Afvalvermindering wordt voor het vijfde achtereenvolgende jaar georganiseerd, met steun van de Europese Commissie. Aan de eerste editie, in 2010, deden zeventien landen mee. Dit jaar zijn dat er 27. Allemaal zetten zij zich, met landelijke, regionale en lokale acties, in voor minder afval, meer hergebruik en recyclen van producten.

Voor de vrijwilligers van Repair Cafés is het in feite een week als alle andere: zij repareren het hele jaar door talloze apparaten en andere kapotte voorwerpen. Spullen die anders waarschijnlijk zouden worden weggegooid.

In de Week van de Afvalvermindering kun je in Nederland ten minste 42 Repair Cafés bezoeken, in België 25. Een deel daarvan is bij toeval die week geopend, maar er zijn ook Repair Café-groepen die voor de gelegenheid een extra repareerbijeenkomst organiseren.

1.675 reparaties
Uit ervaring in Nederland en België blijkt dat tijdens een Repair Café-bijeenkomst gemiddeld 35 reparaties worden uitgevoerd, waarvan er ongeveer 25 succesvol zijn. Dat betekent dat tijdens de 67 Nederlandse en Belgische Repair Cafés in de Europese Week van de Afvalvermindering vermoedelijk ongeveer 1.675 kapotte voorwerpen kunnen worden gerepareerd. Als een voorwerp gemiddeld 1 kilo weegt, kan met deze gezamenlijke actie 1.600 kilo afval worden voorkomen.

"Dat is goed nieuws", vindt Repair Café-bedenker Martine Postma. "Zo dragen we met zijn allen bij aan afvalvermindering. En repareren in het Repair Café is nog leuk ook; dat is dus dubbel winst!"

Een overzicht van Nederlandse Repair Cafés die tussen 22 en 30 november worden georganiseerd, vindt u op de website van Stichting Repair Café Nederland.
17 november 2014


“Moet ik dan smeken of iemand de ramen komt doen?”

WMO pakt niet goed uit voor cliënten

GOEREE-OVERFLAKKEE - Wanneer je zelf niet veel meer kunt en van de drie uurtjes huishoudelijk hulp per week wordt nog eens de helft afgeknabbeld, wat moet je dan? De heer Polak legde zijn verhaal voor aan de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. Helaas ging de registratie hiervan  verloren wegens een technische storing aan het gemeentelijke video-opnamesysteem.


Ietje spreekt in namens de heer Polak over het tekort aan huishoudelijk hulp.

Tijdens de raadsvergadering maakte de heer Polak uit Sommelsdijk gebruik van het inspreekrecht. Omdat hij zelf niet bij machte is dit te doen, sprak zijn hulp Ietje Pulleman, het verhaal in, dat ze samen hadden voorbereid. Voor zover dit nog gaat doet hij zelf boodschappen. Voor al  het overige huishoudelijke werk heeft hij hulp nodig. Maar anderhalf uur per week voor de huishouding is te weinig. Zijn hulp ziet dat niet alleen Polak, maar ook andere cliënten, hulp te kort krijgen. “Soms is de tijd op en staat er nog een afwas in de keuken.”

Herstelgesprekken
Raadslid Petra ’t Hoen (PvdA) vroeg of er al een ‘herstelgesprek’ was geweest. Volgens Ietje zijn er nog nergens herstelgesprekken geweest en kan er éénmaal per drie maanden wat extra’s worden gedaan, zoals bijvoorbeeld voor de keukenkastjes schoonmaken. Wethouder de Jong gaf toe dat de hulp mogelijk niet altijd op maat was. Maar het stond cliënten vrij om een andere zorgverlener te zoeken. Verder moet er gekeken worden of er familie is, of mensen in de buurt die wat voor Polak kunnen doen.

Via de site van Tzorg wordt aangegeven:  ‘Het aantal uren thuishulp dat u ontvangt wordt bepaald door de indicatie vanuit de gemeente. Indien u meent dat u voor meer uren thuishulp in aanmerking zou moeten komen, dan kunt u dit aangeven bij uw zorgcoördinator of contact opnemen met het Wmo-loket van uw gemeente.’

Smeken om hulp
De heer Polak vertelt later aan de telefoon, dat na de overgang van Careijn, naar Tzorg, hij drie weken helemaal geen hulp kreeg. “Ik moest naar de Hema om schone onderbroeken, washandjes en handdoeken te kopen. Toen ik belde, kreeg ik te horen dat ik helemaal niet bekend was bij hen. Terwijl ik 14 jaar cliënt was bij Careijn!”  Polak staat regelmatig op de hoek van de Rozenlaan en de Dorpsweg in zijn scootmobiel. Daar sprak hij een vrouw aan waarvan hij dacht dat zij haar naasten lief had. “Maar toen ik haar vroeg of ze bij mij misschien een keertje de ramen zou kunnen doen, antwoordde ze, dat ik daar niet op hoefde te rekenen. Moet ik nu gaan smeken of iemand een keertje de ramen bij me komt doen?”

 


15 november 2014


Bron: EILANDEN-NIEUWS
Vrijdageditie 14 november 2014 met het laatste nieuws inzake arrestatie raadslid en hoe verder, 
tijdens de gemeenteraadsvergadering van 13 november.

14 november 2014

 
Brandweerman L. Van Mourik ontvangt Koninklijke Onderscheiding

DIRKSLAND - De heer L. van Mourik uit Dirksland is vrijdagavond 14 november benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Loco-burgemeester Frans Tollenaar reikte de Koninklijke Onderscheiding uit. De heer Van Mourik zette zich 24 jaar vrijwillig in als brandweerman voor de blusgroep Herkingen.


Foto: S. Bouwer.

De heer Van Mourik kreeg de onderscheiding opgespeld in de Schakel in Dirksland tijdens 
de jaarlijkse  korpsavond van de posten Melissant, Dirksland en Herkingen. In 1990 begon de heer Van Mourik zijn brandweercarrière en werd in 2001 aangesteld als chauffeur/pompbediener. Daarnaast maakte hij deel uit van het CBRNe-peloton dat is opgeleid om op te treden bij incidenten met chemische, biologische of nucleaire middelen.
Deze vaardigheid vraagt de nodige extra inspanning. Vanwege zijn verhuizing neemt hij op 1 december 2014 afscheid van de brandweer. De heer Van Mourik is dan 24 jaar lid geweest van Brandweer Herkingen en de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.13 november 2014
 

Eén in plaats van twee inwonersbijeenkomsten Eilandvisie op woensdag 26 november in Middelharnis(14-11-2014)

Elke organisatie heeft behoefte aan een visie, ook de gemeente Goeree-Overflakkee. Het is immers belangrijk dat iedereen dezelfde kijk op de toekomst heeft om de maatschappelijke opgaven voor ons eiland samen op te pakken. Daarom gaf de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders de opdracht om een gemeentelijke visie te realiseren. Deze ‘Eilandvisie’ beschrijft het wensbeeld voor de gemeente Goeree-Overflakkee in 2025, de bijbehorende doelen en de manieren om die doelen te behalen. 

In de eerste uitnodiging stonden twee bijeenkomsten gepland op woensdag 19 november en woensdag 26 november. In verband met het geringe aantal aanmeldingen zijn de twee bijeenkomsten samengevoegd tot één bijeenkomst in Middelharnis. De bijeenkomst op 19 november komt daarmee te vervallen. Het gemeentebestuur wil graag de conceptvisie met u bespreken en nodigt u uit voor een bijeenkomst op:

Woensdag 26 november, Bestuurscentrum Het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis

De opbrengst van deze bijeenkomst neemt de gemeenteraad mee in haar besluitvorming bij de vaststelling van de Eilandvisie eind 2014. 

Programma

Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:

19.00 - 19.30 uur   Inloop
19.30 - 19.45 uur   Welkomstwoord door portefeuillehouder Arend-Jan van der Vlugt
19.45 - 20.15 uur   Presentatie Eilandvisie door Luc Dietz, Dietz Communicatie 
20.15 - 20.30 uur   Pauze
20.30 - 21.00 uur   Tafelgesprekken onder leiding van raadsleden
21.00 - 21.15 uur   Terugkoppeling tafelgesprekken
21.15 - 21.30 uur   Reactie aanwezige wethouders en vragen uit publiek
21.30 - 22.00 uur   Einde bijeenkomst en informeel samenzijn

Aanmelden

Aanmelden voor de bijeenkomst is gewenst. Dit kan via het aanmeldformulier Eilandvisie of telefonisch via het klantcontactcentrum van de gemeente via telefoonnummer 14 0187.

 

Pieter Struik loopt tegen hedendaagse slavernij

 

 
Shalom!
 
Al langere tijd word ik geraakt door een thema waar veel mensen maar weinig over weten: mensenhandel. Wist je dat er nog nooit zoveel slaven in de geschiedenis van de mensheid zijn geweest als nu? 30 miljoen… En dat getal loopt alleen maar op.
 
Ik heb besloten hier iets tegen te gaan doen. Op 5 maart 2015 loop ik voor het eerst van mijn leven een marathon, door het onherbergzame grensgebied van Bulgarije en Griekenland, in de kou, over glibberige paadjes. Die marathon loop ik juist daar omdat Griekenland de voornaamste invoerhaven voor mensenhandel in Europa is. Tienduizenden jonge vrouwen worden vanuit Bulgarije en Roemenië ontvoerd en in de seksindustrie te werk gesteld. De marathon wordt georganiseerd door de 4e Musketier, in samenwerking met A21, een organisatie die zich internationaal onderscheidt in het bevrijden van vrouwen uit de seksslavernij en het achter de tralies krijgen van daders.
 
Met mijn marathon hoop ik minimaal 10.000 euro op te halen voor het werk van A21.
 
Op http://www.uptime.nl/2014/08/bedelblog/ kun je meer lezen over mijn motivatie. Wil je een bijdrage leveren?

Dat kan via deze link:
https://www.muskathlon.nl/deelnemers/389/pieter-struik
 
Ik hoop op je bijdrage! Dank namens de slaven,
Pieter 

Email Marketing Powered by MailChimp
 
SGP-fractie laat Corné Grinwis vallen

Vergadering gemeenteraad 13-11-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats: Bestuurscentrum Het Rondeel, Dwarsweg 40, Middelharnis
Tijd: 19:30-22:30
Voorzitter: dhr. C.J. van Dam (plv.)

Oordeelsvormende fase


8A  Brief SGP-fractie inzage dossier
11 november 2014
 

Record opbrengst rommelmarkt Exoduskerk

SOMMELSDIJK - Vrijdag 31 oktober en zaterdag 1 november stond de Hervormde Exodus Gemeente PKN te Sommelsdijk in het teken van haar jaarlijkse “Ontmoetingsdagen” met grote rommelmarkt. Evenals voorgaande jaren was de opkomst groot en het resultaat was super!
 


Maar liefst € 24.000 was de totale netto opbrengst en was iets meer dan vorig jaar. Het bedrag komt ten goede aan onderhoud van de kerk. De winnende lotnummers zijn op de website te bekijken: www.exoduskerk.nl.  De Kerkenraad dankt medewerkers en bezoekers voor hun bijdrage aan de Ontmoetingsdagen en hopelijk tot een volgende keer in de Exoduskerk, Dorpsweg 97 in Sommelsdijk. 

10 november 2014
 

Vergadering gemeenteraad 13-11-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats: Bestuurscentrum Het Rondeel, Dwarsweg 40, Middelharnis
Tijd: 19:30-22:30
Voorzitter: dhr. C.J. van Dam (plv.)

Oordeelsvormende fase

8A Feitenrelaas n.a.v. gebeurtenissen 3 november jl  
(arrestatie raadslid en twee steunfractieleden van Goeree-Overflakkee Samen)

 
Chronologisch feitenoverzicht naar aanleiding van het verwijderen van drie  personen uit het gemeentehuis van Goeree-Overflakkee op maandag  3 november 2014

08.03 De heer R. Maliepaard, raadslid voor Goeree-Overflakkee Samen, en twee andere personen gaan het gemeentehuis  binnen via de hoofdingang. Hiervan zijn camerabeelden.

08.10 Het hoofd van de afdeling VHV bemerkt dat raadslid voor Goeree-Overflakkee Samen de heer R. Maliepaard zijn  werkruimte betreedt met het verzoek om een dossier in te zien.  Hij weigert dat en meldt dat de heer Maliepaard daartoe de  procedure moet volgen en een verzoek moet indienen. De heer  Maliepaard weigert dat en geeft aan dat hij op basis van zijn  hoedanigheid als raadslid het recht heeft om de documenten onmiddellijk in te zien. Nadat dit verschil van inzicht niet wordt opgelost verwijst het hoofd VHV de heer Maliepaard naar de gemeentesecretaris. De heer Maliepaard meldt dan wel contact met de gemeentesecretaris op te zullen nemen en vertrekt.

08.12 Het hoofd van de afdeling VHV vertrouwt het niet en neemt poolshoogte. Hij treft de heer Maliepaard aan in de werkruimte van Juridische Zaken vergezeld van de genoemde twee personen. Hij heeft een gesprek met het drietal, wijst hen nogmaals op de procedure om dossiers in te zien en verzoekt hen uiteindelijk herhaaldelijk de ruimte te verlaten, maar zij weigeren dit. (Op vrijdag 31 oktober werden eveneens twee personen, de heer C. Grinwis, raadslid voor de SGP en een ander persoon aangetroffen in de werkruimte van Juridische Zaken. Deze vertrokken echter uiteindelijk na een gesprek met het hoofd VHV waarbij werd aangedrongen om een afspraak te maken.)

08.15 Het hoofd VHV bespreekt de situatie met wethouder Trouwborst en meldt dat de drie personen ook na uitleg van de procedure om dossiers in te zien de ruimte niet wensen te verlaten.

08.20 Wethouder Trouwborst komt ter plaatse. Hij heeft een gesprek met de drie waarin hij de nogmaals de procedure uitlegt om dossiers in te zien. Hij vraagt hen een afspraak voor de inzage van de gewenste dossiers te maken en de ruimte en het pand te verlaten. De drie personen herhalen de ruimte niet te verlaten zonder de gevraagde dossiers ingezien te hebben. Trouwborst vordert hen tot tweemaal toe de ruimte en het pand te verlaten. Zij volharden in hun weigering. Wethouder Trouwborst kondigt het drietal aan te politie te zullen inschakelen als zij de ruimte en het pand niet vrijwillig verlaten. Ook dit brengt hen niet op andere gedachten.

08.27 Op verzoek van wethouder Trouwborst belt de locosecretaris de politie.

08.30 Wethouder Trouwborst en de locosecretaris vangen de twee medewerkers van de politie op. De wethouder beschrijft de situatie aan de politie en meldt expliciet dat de drie personen wat hem betreft niet behoeven te worden aangehouden, maar dat gewenst is dat zij de ruimte en het pand verlaten. Samen  gaan zij terug naar de werkruimte van Juridische Zaken, waar het drietal nog steeds aanwezig is.

08.40 De politie heeft een gesprek met de drie personen en verzoekt hen het pand te verlaten. De heer Maliepaard geeft aan dat hij raadslid is en dat de twee anderen leden van de steunfractie zijn. De politie meldt dat zij aan die functie geen rechten kunnen ontlenen die zij nu menen te hebben en verzoekt hen opnieuw om de ruimte en het pand te verlaten. Zij weigeren dit opnieuw. Dan verklaart de politie dat de drie personen zijn aangehouden. Het drietal volhardt in het feit dat zij niet weggaan waarna de politie de hulp inroept van extra collega’s. Kort daarna worden de drie door de politie en wethouder Trouwborst naar de uitgang begeleid.

08.50 Wethouder Trouwborst informeert de plaatsvervangend voorzitter van de raad, de heer C. van Dam

08.50 De locosecretaris informeert de gemeentesecretaris

09.00 De plaatsvervangend kabinetschef van de commissaris van de Koning van de provincie Zuid-Holland belt naar wethouder Trouwborst.

09.00 Wethouder Trouwborst informeert wethouder Tollenaar 

09.08 Wethouder Trouwborst informeert de senior beleidsadviseur communicatie

09.30 De locosecretaris informeert de griffier

09.35 Wethouder Trouwborst heeft contact met de fractievoorzitter van de VDD, de heer R. Osinga

09.56 Het Algemeen Dagblad belt met wethouder Trouwborst om informatie

10.27 Overleg tussen wethouder Trouwborst en de senior beleidsadviseur communicatie over de te volgen communicatiestrategie.

10.43 De politie neemt telefonisch getuigenverklaringen op, waaronder die van wethouder Trouwborst

11.39 Overleg tussen wethouder Trouwborst, wethouder Tollenaar en de senior beleidsadviseur communicatie over de inhoud van een te verzenden informatiebericht

11.53 De fractievoorzitter van de PvdA, de heer J.W. Eijkenduijn stuurt e-mail aan de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, de heer C. van Dam met kopie aan wethouder Tollenaar en de griffier met vraag wat er aan de hand is.

12.02 Wethouder Tollenaar stuurt het bericht van de heer Eijkenduijn door aan de senior beleidsadviseur communicatie

13.00 Het hoofd van de afdeling VHV doet aangifte van lokaalvredebreuk bij de politie.

13.14 Wethouder Trouwborst belt met de woordvoerder van de commissaris van de Koning en spreekt zijn voicemail in.

13.17 Wethouder Trouwborst heeft contact met de fractievoorzitter van de ChristenUnie, de heer R. de Rover

13.17 De senior beleidsadviseur communicatie verzend een informatiebericht naar de collegeleden, naar de griffie om de raad te informeren en naar de webmaster voor plaatsing op het intranet om het personeel te informeren.

13.29 Wethouder Trouwborst heeft contact met de fractievoorzitter van het CDA, de heer R. van Papeveld

13.35 Wethouder Trouwborst overlegt met de politie en stemt de definitieve inhoud van de getuigenverklaring af en ondertekent deze. 

14.10 De griffie verzendt het informatiebericht naar de raadsleden.

14.41 Overleg van wethouder Trouwborst met de senior beleidsadviseur communicatie over de stand van zaken

15.01 Wethouder Trouwborst belt met de woordvoerder van de commissaris van de Koning, en krijgt diens voicemail.

15.33 Wethouder Trouwborst belt met de plaatsvervangend kabinetschef van de commissaris van de Koning.

De genoemde tijdstippen in dit feitenoverzicht zijn bij benadering. Er is echter naar gestreefd deze zo nauwkeurig mogelijk vast te leggen door waar mogelijk gebruik te maken van de tijden in onder meer logbestanden van telefoons, e-mails en camerabeelden.Overzicht gebeurtenissen 3 november 2014 door R. Maliepaard

Op maandag 3 november jl. meldde ik mij, vergezeld van twee steunfractieleden, Krijn Pronk en Marco van het Zant bij het gemeentehuis. Het was rond 08.00 uur en de deur was gesloten. Wij hebben aangebeld en er werd opengedaan. De man die opendeed vroeg aan Marco wat hij kwam doen (hij kende hem klaarblijkelijk). Marco zei dat hij met mij meeging. Wij konden doorlopen en we zijn naar de kamer van de behandelend ambtenaar gegaan.

Wij wisten waar we moesten zijn. Daar 
aangekomen heb ik de mannen op een stoel gezet en ben ik zelf naar de kamer van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening, Handhaving en Veiligheid (hoofd VHV) gegaan. Op zijn vraag wat ik kwam doen zei ik, dat ik documenten wilde inzien, die zich in een kast op de kamer van de behandelend ambtenaar bevonden. Hij zei me, dat ik dat schriftelijk moest aanvragen. Ik heb daarop gezegd dat dit niet van toepassing kon zijn op documenten die officieel niet bestaan.

Ik zei hem, dat 
ik naar de genoemde kamer terug zou gaan en daar ophem zou wachten. Na 5 à 10 minuten verscheen het hoofd VHV op de kamer van de behandelend ambtenaar. Hij voerde absoluut geen gesprek met mij maar kwam binnen, liep op me af en riep: “Ksstttt, wegwezen jij” (en nog wat meer onwelvoeglijke dingen in de sfeer van “oprotten”). Ik heb hem gezegd dat ik hem uitermate onbeschoft vond en dat ik als raadslid niet zo door een ambtenaar wilde worden toegesproken. En verder, dat ik niet van plan was weg te gaan. Hij vertrok. Hier zijn geluidsopnamen van.

Wat later kwam Marnix Trouwborst met in zijn kielzog het hoofd VHV. Ook hij voerde absoluut geen gesprek (ook dit is allemaal vastgelegd). Hij meldde ook dat “er procedures waren”. Ik heb ook tegen hem gezegd dat ik me daar “in dit geval” niet aan wenste te houden. Daarop kreeg ik een soort bevel (sommatie ??) om de ruimte en het gemeentehuis te verlaten. Ik heb dat tot 2 x toe geweigerd, waarop hij meldde dan de politie te halen. Ik heb hem gezegd, dat ik niet zag dat een wethouder hoe dan ook het recht had mij als raadslid het gemeentehuis uit te laten zetten. 

Hij kwam later terug met twee politieagenten. Deze vertelden waarom ze er waren en ook zij sommeerden mij het gemeentehuis te verlaten. Dit tot 2 x toe. Beide keren heb ik gereageerd met de opmerking, dat ik als raadslid het recht had om in “mijn eigen huis te verblijven” en dat ik dus niet van plan was te vertrekken. Mijn beide metgezellen hebben eigenlijk geen enkele keer het “bevel” gehad te vertrekken. Trouwborst deed het aan de politie voorkomen alsof hij de locoburgemeester was. Uiteindelijk zijn wij afgevoerd. Op mijn uitdrukkelijke wens door de voordeur ! Er waren 4 voertuigen en minstens 8 man politie “nodig”. We zijn in twee voertuigen naar Spijkenisse gebracht en daar hebben we 5 ½ uur in de cel doorgebracht. 

8B Instelling commissie formulering probleemstelling onderzoek

De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;

gehoord hebbende de beraadslagingen van 13 november 2014; gelet op artikel 84 van de Gemeentewet; 
b e s l u i t:
1. een commissie in te stellen bestaande uit de volgende leden:
a. dhr. A. van Alphen;
b. dhr. C.J. van Dam;
c. dhr. J.W. Eijkenduijn;
d. dhr. W.P.M. Heintjes;
e. dhr. R. Maliepaard;
f. dhr. R. Osinga;
g. dhr. R. van Papeveld;
h. dhr. R.A. de Rover;

2. geen plaatsvervanging toe te staan bij verhindering van een lid van de commissie;

3. de griffier aan te wijzen als secretaris van de commissie;

4. de commissie te belasten met het formuleren van een probleemstelling voor een onderzoek naar vermeend onrechtmatig handelen en ander ongewenst gedrag op 
ambtelijk en bestuurlijk niveau in de voormalige gemeente Oostflakkee en de doorwerking daarvan in de huidige gemeente Goeree-Overflakkee;

5. de commissie te verzoeken binnen vier weken een advies uit te brengen aan de gemeenteraad over deze probleemstelling en de wijze waarop het onderzoek het beste uitgevoerd kan worden;

6. dat de commissie zich bij haar werkzaamheden bij kan laten staan door deskundigen;

7. de commissie niet in openbaarheid te laten vergaderen. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Goeree-Overflakkee op 13 november 2014
griffier, plv. voorzitter,
drs. J. Mimpen C.J. van Dam
Publicatiedatum:
Inwerkingtreding:
Raadsvergadering : 13 november 2014
Registratienummer:
:
Gemeenteraad 13-11-2014 / 3811
Besluitnummer :
Onderwerp : Instelling commissie formulering probleemstelling onderzoekGoeree-Overflakkee doet mee met Wecycle-actie voor Sinterklaas
 
Net als vorig jaar doet ook dit jaar de gemeente Goeree-Overflakkee mee met de Sinterklaas-actie van Wecycle. Samen met Wecycle wil de gemeente inwoners bewust maken dat na Sinterklaas oud elektrisch speelgoed en andere elektrische apparaten ingeleverd moeten worden. Daarom roept de gemeente alle kinderen op om Groene Piet uit te nodigen op één van de milieustraten van de gemeente. Groene Piet is een milieubewuste piet met groene cape en zamelt elektrisch speelgoed en kleine elektrische apparaten in voor recycling.
 
Op Pakjesavond krijgen waarschijnlijk veel kinderen nieuw elektrisch speelgoed van Sinterklaas. Een nieuwe spelcomputer, walkietalkie, fotocamera of MP3-speler staat namelijk hoog op de verlanglijstjes. Deze cadeautjes vervangen meestal oud elektrisch speelgoed. Dat verdwijnt helaas vaak in de vuilnisbak. Jammer, want dan kan het niet gerecycled worden. Driekwart van het oude speelgoed komt bij het gewone afval terecht. Wecycle zamelt jaarlijks zo’n 400.000 kilo elektrisch speelgoed in. Ruim 1,3 miljoen kilo verdwijnt in de vuilnisbak en wordt niet gerecycled.
 
Wecycle zorgt ervoor dat alle elektrisch speelgoed en andere elektrische apparaten die ingeleverd worden op de milieustraten in Goedereede en Middelharnis optimaal worden gerecycled. Elektrische apparaten worden via Wecycle voor 80 tot 90 procent gerecycled. Dat is belangrijk, want door recycling behouden we de grondstoffen. Ook komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht.
 
De actie
Groene Piet is milieubewust en is verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van alle oude elektrische speelgoed. Hij bezoekt op 3 december in elke provincie één milieustraat om oud elektrisch speelgoed en andere elektrische apparaten in te zamelen.
 
Iedereen kan Groene Piet uitnodigen om op de milieustraat in Goedereede of in Middelharnis langs te komen. Dat kan via website van wecyle: www.wecycle.nl/sint. De deelnemers die hebben gestemd om de milieustraat waar hij langskomt, maken kans op een uitje naar Attractiepark Toverland. Natuurlijk kunnen ze daar ook hun oude elektrische speelgoed bij hem inleveren.10 november 2014

Gemeente betreurt dat ze zowel de eigenaar als de omwonenden op een dwaalspoor heeft gezet


Gemeente Goeree-Overflakkee
Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis
Ons kenmerk : Z -14-32907/3547
Onderwerp : reactie op inspreken
van mw. Bleijenberg, inzake Kerkring 21, Nieuwe-Tonge 

Geachte raad,
 
In uw vergadering van 4 september jl. heeft mw. A. Bleijenberg ingesproken. De voorzitter heeft aan u toegezegd dat wij een schriftelijke reactie geven over met name de vergunningverlening inzake de Kerkring 21 te Nieuwe-Tonge. Hieronder treft u onze reactie aan. De ‘overlast’problematiek heeft de Burgemeester, zoals ze heeft aangegeven in uw vergadering, besproken in het regulier overleg met de politie. Dit heeft geresulteerd in afspraken rondom de aanpak. 

Geldende planologisch regime
Ten tijde dat mw. Bleijenberg haar woning aankocht in Nieuwe-Tonge gold het bestemmingsplan Nieuwe-Tonge uit 1996. In 2013 zijn de bestemmingsplanvoorschriften van het bestemmingsplan Nieuwe-Tonge 1996 één op één overgenomen in het de ‘Beheersverordening Nieuwe-Tonge’. Dat houdt in dat het sinds 1996 is toegestaan om op het perceel Kerkring 21 een pension op te richten voor het verstrekken van nachtverblijven.  In het vigerende bestemmingsplan Nieuwe-Tonge wat door uw raad op 18 september jl. is vastgesteld, wordt aan het perceel Kerkring 21 de bestemming ‘Wonen met specifieke vorm van wonen - logiesgebouw’ toegekend. Het gebruik wordt beperkt tot maximaal elf personen. Op basis van het huidige gebruik door FIDflex heeft de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan echter geen consequenties. Dat betekent dat FIDflex op basis van het overgangsrecht het huidige gebruik mag voortzetten. Indien het huidige gebruik wordt beëindigd, valt het nieuwe gebruik onder
de nieuwe planregels. De consequentie daarvan is dat wij op basis van het planologisch regime thans niet handhavend kunnen optreden tegen FIDflex. De enige wijze waarop wij regulerend kunnen optreden is door het al dan niet verlenen van een exploitatievergunning op basis van de APV. Een ontvankelijke aanvraag daartoe ligt thans ter beoordeling bij de vakafdeling. Een advies zal binnenkort aan de Burgemeester worden verstrekt.
Onderzocht wordt in hoeverre de klachten van omwonenden, zoals die van mw. Bleijenberg meegenomen kunnen worden in de beoordeling van de exploitatievergunning. Wel dient bij de beoordeling rekening gehouden worden met de limitatieve weigeringsgronden in artikel 2:28 van de APV. De beleidsvrijheid is daardoor beperkt. 

Feitelijke informatie over de gevestigde onderneming Eind 2011 heeft uitzendbureau FIDflex meerdere werknemers van Poolse en/of Russische afkomst gehuisvest aan de Kerkring 21 te Nieuwe-Tonge. De samenstelling van de werknemers wisselt veelvuldig vanwege seizoensarbeid. Eind 2011/begin 2012 komen bij onze rechtsvoorganger gemeente Middelharnis de eerste klachten over de werknemers binnen. De omwonenden hebben diverse overlastklachten. Naar aanleiding van de klachten zijn controles uitgevoerd door onder meer BOA’s, de toezichthouder en de brandweer. De conclusie destijds was dat het pand aan de Kerkring 21 illegaal werd gebruikt en dat het pand niet voldeed aan de wettelijke brandveiligheidsvoorschriften. De eigenaar van het pand, tevens ook eigenaar van het uitzendbureau FIDflex, is destijds aangeschreven omtrent de activiteiten.

Eerder gevoerde procedures 
De eigenaar van het pand heeft gelet op voorgaande bij onze rechtsvoorganger een principe verzoek ingediend, voor het wijzigen van de bestemming van het pand aan de Kerkring 21. Het voormalig college van B&W van de gemeente Middelharnis heeft op 24 mei 2012 in principe besloten om medewerking te verlenen aan de vestiging van een pension voor de huisvesting van 11 personen, mits op eigen terrein 11 goed bruikbare parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Op 29 januari 2013 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het wijzigen van de bestemming. Bij beschikking van 24 april 2013 is de omgevingsvergunning verleend. Vanaf die tijd, begin 2013 zijn er weinig tot geen overlastklachten van omwonenden meer ontvangen. De omwonenden hebben wel bezwaar gemaakt tegen de verleende omgevingsvergunning. De bezwaren richten zich tegen het strijdige gebruik. Tijdens de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie op 4 november 2013 hebben de omwonenden desalniettemin
aangegeven dat de situatie aan de Kerkring 21 beter is. Conform het advies van de bezwaarschriftencommissie zijn de bezwaren van omwonenden gegrond verklaard en is de verleende omgevingsvergunning ingetrokken. Het verhuren van kamers in het pand Kerkring 21 is niet strijdig met de ‘Beheersverordening Nieuwe-Tonge’, aangezien het verstrekken van nachtverblijven toegestaan is binnen de bestemming ‘Centrumvoorzieningen en Woondoeleinden’.

Conclusie
Zoals u in voorstaande kan concluderen is in het vergunningstraject ten onrechte geen rekening gehouden met de bestaande bestemming. Hierdoor zijn zowel de eigenaar als de omwonenden op een dwaalspoor gezet. Wij betreuren dat. Ondanks het feit dat wij planologisch geen handhavingsinstrument hebben, zullen wij in de toekomst er alles aan doen om de overlast tot een minimum te beperken. De eigenaar kan daardoor in het pand nachtverblijven/logies verstrekken zonder het woongenot van de omwonenden geweld aan te doen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,
secretaris, locoburgemeester,
drs. B. Marinussen F.J. Tollenaar
In verband met automatische aanmaak is deze brief niet ondertekend.
10 november 2014

Het 'incident' beschreven in Eilanden Nieuws, de abonnementen-editie van vrijdag 7 november9 november 2014

Sophie de Jonge Nederlands Kampioen
 
STELLENDAM - Dit weekend werd tijdens het Open Nederlands Kampioenschap wedstrijdzwemmen in Tilburg, door de meisjes junioren gestreden om de titel op de 800m vrije slag. De in Stellendam wonende Sophie de Jonge (12 jaar) zwom een mooie race en na een zinderende strijd, waarin Sophie constant de leiding had, finishte ze als eerste in een schitterende tijd van 9.43.18 en won hiermee de gouden medaille.


(Sophie in het midden)

Sophie traint bij de Hoofdklasse vereniging WVZ uit Zoetermeer, waar ze met veel plezier haar sport bedrijft. Ook is Sophie meetrainend lid bij ZC De Stelle uit Stellendam. Sinds dit seizoen staat Sophie op de NOC-NSF talentenlijst en neemt deel aan het KNZB plus talentenprogramma. Net als de afgelopen twee jaren ontving Sophie de KNZB prestatie medaille voor haar uitzonderlijke prestaties van afgelopen seizoen.
Schotejil zwemsters ontvangen KNZB Prestatie medailles
 
MIDDELHARNIS - Zaterdag 8 november hebben twee zwemsters van z.c. De Schotejil tijdens de jaarlijkse Eilandelijke Jeugdwedstrijd in de Staver de KNZB prestatie-medaille in brons uitgereikt gekregen. Wegens hun prestaties in het voorbije zwemseizoen kregen Elise Tanis (2002)  en Lotte Middelbos (1999) deze ereprijs wegens één of meerder top-tien rankings op de Nationale zwemranglijsten.

 
Tijdens de daarop volgende wedstrijd werd door de Schotejil net als in de voorbije weken opnieuw goed gepresteerd, getuige het clubrecord van Elise Tanis op de 100m vrij in een tijd van 1.01.88. Ook de jongens-estafette, bestaande uit Aron Paasse, Jacob Mackloet, Bradley Tjia en Tim Wielhouwer, verbeterden het clubrecord (uit 2005) op de 4x50m vrij in 1.59.60.
 
De behaalde ereplaatsen zijn te talrijk om allemaal te noemen. Volstaan wordt met de behaalde 1e plaatsen. Lyke Buscop (2005) won zowel de 50m schoolslag (49.42) als de 50m vrij (39.47) en Marijn Vis (2005) deed het zelfde bij de jongens in resp. 54.29 en 42.73. In de categorie tot 11 jaar won Xander Vis (2003) de 50m vrij (34.20) en de 50m schoolslag (44.04). Op de 100m nummers werd in de categorie tot 13 jaar won Elise Tanis de schoolslag (1.23.04) en de vrij (1.01.88). Bij de jongens in de zelfde categorie was Luuk Kieviet (2001) succesvol op de schoolslag in 1.28.80 en de vrije slag in 1.08.42. In de oudste jeugdcategorie tot 15 jaar won Lotte Middelbos zowel de 100m vrij (1.04.13) als de 100m schoolslag (1.22.10). Bij de jongens werd de 100m vrij gewonnen door Jorian Tanis in 58.13 en David Kievit was de snelste op de 100m schoolslag in 1.19.45.
 
Ook werden er fikse tijdsverbeteringen gerealiseerd. Vooral bij de allerkleinsten worden traditie getrouw grote stappen gezet in de zwemtijden. Dominique Overduin (2007) deed dat op de 25m rugslag (30.50) bij de meisjes en Nees Buscop (2007) op de zelfde slag in bij de jongens in 30.51. Op de 50m nummers werden door Arthur Wervers, Jill Wielhouwer en Berdien Korpershoek (allen 2005) op de 50m schoolslag dikke p.r.’s gezwommen. Op de 50m vrij zwommen ook Madee van Hooff en Maarten Visser (beiden 2004) naar mooie p.r.’s. Op de 100m nummers waren er dikke p.r.’s voor Tamara de Ruiter en Kim Kluts (beiden 2002) op de schoolslag in resp. 1.37.57 en 1.41.20. Op de 100m vrij zwom Lylian v.d. Hoek (2001) een p.r. met 1.29.83 en Tamara de Ruiter andermaal een p.r. in 1.13.58.
 
5 november 2014

kort bericht van het college met een weergave van wat er zich maandag 3 november heeft voorgedaan

Op de ochtend van maandag 3 november zijn drie inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee door de politie verwijderd uit het gemeentehuis. Eén van de inwoners is raadslid Maliepaard van Goeree-Overflakkee Samen (GOS).
 
De drie personen hadden zich toegang verschaft tot een ruimte die niet bedoeld is voor bezoekers en wensten direct een aantal dossiers in te zien. Uiteraard is het mogelijk om dossiers in te zien, maar over de wijze waarop dit mogelijk is, gelden afspraken.
 
Wethouder Marnix Trouwborst heeft in zijn rol als locoburgemeester de personen herhaaldelijk verzocht om de ruimte te verlaten. Nadat aan de verzoeken geen gehoor werd gegeven, heeft de gemeente de politie verzocht om de personen uit de ruimte te verwijderen. De politie heeft de drie inwoners meegenomen naar het politiebureau in Spijkenisse. De gemeente doet aangifte tegen de drie personen wegens lokaalvredebreuk.
 
Eventuele (pers)vragen over dit onderwerp kunnen worden doorgeleid naar persvoorlichter Bert Brand (06-55747077). Hij zal de vragen zo nodig naar wethouder Trouwborst doorgeleiden.
PERSBERICHT GOEREE-OVERFLAKKEE SAMEN

Maandag 3 november is in het gemeentehuis van Goeree-Overflakkee Rob Maliepaard, fraktievoorzitter van GOS, gearresteerd. Ook twee steunfractieleden, Krijn Pronk en Marco van der Zant, werden gearresteerd. Het drietal heeft ruim vijf uur in een cel moeten doorbrengen in Spijkenisse. Criminelen? Nee! Reden dan wel: hun bezoek aan het gemeentehuis en het daaraan gekoppelde verzoek om inzage in een aantal documenten was een wethouder onwelgevallig.

Wethouder Trouwborst (VVD) sommeerde uitsluitend het raadslid het gemeentehuis te verlaten. Aan dit “bevel” werd geen gehoor gegeven. Na een tweede keer werd er politie bijgehaald en werden de drie GOS-ers gearresteerd en afgevoerd naar een cel in Spijkenisse, waar ze meer dan vijf uur (!) opgesloten zaten alvorens ze verhoord werden.

Er is altijd te weinig politie op het eiland Goeree-Overflakkee soms letterlijk niemand. Nu waren er vier (!) auto’s en zeven (!) politieagenten aanwezig om deze mannen te arresteren en af te voeren. Eenmaal vrijgelaten om ongeveer half vijf moesten ze maar zien hoe ze thuiskwamen, want er was geen auto en geen personeel beschikbaar om ze terug te brengen.

In het door de gemeente verspreide persbericht wemelt het van de hele en halve onwaarheden. Er wordt de suggestie gewekt als zou het drietal zich “toegang hebben verschaft”. Een leugen! Na aangebeld te hebben werd er open gedaan door de baliemedewerker en ze konden zonder enige hindernis vanaf de voordeur zo doorlopen naar de betreffende afdeling. Ook daarvan stond de deur gewoon open.

Er gelden afspraken om dossiers in te zien”. Dat is waar, maar geldt dat ook voor geheime dossiers, waar alleen een klein clubje vanaf weet en waarvan de gemeenteraad niet op de hoogte was?

In zijn rol als locoburgemeester”: Hij was geen locoburgemeester.

GOS heeft zich uitermate correct opgesteld: Meteen na aankomst werd het afdelingshoofd benaderd. Deze uitte zich op een ongehoord onbeschofte wijze tegen het raadslid. De drie mannen hebben nergens aangezeten, geen onwelvoeglijke taal gebruikt noch anderszins iets gedaan dat reden kon zijn tot verwijdering. GOS beschouwt de gang van zaken dan ook als een puur stukje machtsmisbruik van een wethouder die kennelijk iets te verbergen had. Want anders had hij wel gewoon inzage verleend. 


5 november
4 november 2014

 
BRON: RTV Rijnmond bij monde van verslaggever Jacco van Giessen
 
'Diepgaand onderzoek nodig na arrestatie raadslid'
 
Er moet een gemeentelijke enquête komen naar verhalen en geruchten over machtsmisbruik in de voormalige gemeente Oostflakkee, dat vindt Jaap Willem Eijkenduijn, fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij in de gemeente Goeree-Overflakkee. Volgens het raadslid gaan al jaren geruchten over onfrisse praktijken van de gemeente: “Laten we de waarheid boven tafel halen, want dit blijft maar boven de markt hangen. We zijn bezig een nieuwe moderne gemeente te vormen maar er hangt telkens een grijze sluier overheen van verwijten en verdachtmakingen. Ik weet niet hoe andere partijen denken over een verzoek voor een gemeentelijke enquête. Wat ons betreft komt die er.”
 
Eén van de verhalen die volgens raadsleden de ronde doen, is dat het bestuur en ambtenaren van de voormalige gemeente Oostflakkee lange tijd een ondernemer hebben dwarsgezeten. Maandagochtend werd in het gemeentehuis van Goeree-Overflakkee raadslid Rob Maliepaard gearresteerd omdat hij zonder toestemming inzage wilde in de dossiers over de voormalige gemeente Oostflakkee. PvdA-raadslid Eijkenduijn neemt de arrestatie van een collega-raadslid hoog op: “Het is niet zomaar dat een raadslid in het gemeentehuis gearresteerd wordt. Dan is er wat aan de hand. Een raadslid doet dit niet zomaar.” 
 
Het gearresteerde raadslid probeerde dossierstukken te bemachtigen zonder dat die van tevoren had aangevraagd. Rob Maliepaard: “Dat deed ik omdat ik bang was dat er tussentijds documenten zouden verdwijnen. Ik wilde stukken uit een dossier hebben om tastbaar bewijs te hebben dat er dingen aan de hand zijn die het daglicht niet kunnen velen.” Wethouder Marnix Trouwborst wijst er op dat raadslid Maliepaard zich bevond in een ambtelijk werkruimte en dat er geen verzoek tot het inzien van stukken was gedaan. “Toen heb ik gezegd dat ik het beter vond als hij het pand zou verlaten. Dat deed hij niet en vervolgens heb ik de politie erbij gehaald.” Einde citaat3 november 2014

Gemeenteraadslid Rob Maliepaard in hechtenis genomen

GOEREE-OVERFLAKKEE - Hedenmorgen heeft de politie drie personen, waaronder raadslid Rob Maliepaard (Goeree-Overflakkee Samen) afgevoerd naar politiebureau Spijkenisse. De drie mannen wilden inzage hebben in dossier van de afdeling Juridische zaken. Zij zouden gehandeld hebben uit wanhoop.


In zijn rol als loco-burgemeester heeft wethouder Marnix Trouwborst de heren gesommeerd zich te verwijderen. "Raadsleden mogen in beginsel alle dossiers inzien, maar de wijze waarop dat kan is geregeld en daar moet ook de heer Maliepaard zich aan houden." Aangezien zij daartoe geen aanstalten maakten, is vervolgens de politie ingeschakeld, die na een tevergeefse sommatie het pand te verlaten, de heren heeft meegenomen naar politiebureau Spijkenisse.

Volgens meerdere bronnen was het bezoek van de drie heren aan de afdeling Juridische Zaken een wanhoopsdaad, omdat zij al jarenlang proberen openheid van zaken te krijgen betreffende diverse dossiers van de voormalige gemeente Oostflakkee.

De telefoniste van de gemeente geeft aan dat de gemeente Goeree-Overflakkee morgen met een verklaring komt.


2 november 2014

Opnieuw scherpe tijden voor Schotejil 
 

MIDDELHARNIS - Zaterdag 1 november heeft zwemclub De Schotejil uit Middelharnis de tweede wedstrijd gezwommen in de competitie van de Regio-West van de KNZB in zwembad De Zeehond te Rozenburg. De wedstrijd werd gezwommen met nog vier andere verenigingen, te weten De Duck, combinatie Scom/Zeehond, De Kempvis en de Stelle. Er werden door de Schotejillers opnieuw prima resultaten behaald, getuige ca. 20 ere-plaatsen en ca. 25 persoonlijke records (pr’s). Elise Tanis (2002) zwom opnieuw een clubrecord, ditmaal op de 200m rugslag in de winnende tijd van 2.29.77.
 
Elise Tanis won niet alleen de 200m rugslag, maar ook op de 100m vlinderslag tikte ze in 1.09.37 als 1e aan. Jorian Tanis (1999) won de 100m rugslag bij de jongens in een tijd van 1.07.73 en werd 2e op de 200m vrij in 2.03.34 bij categorie heren. De 3e gouden medaille was voor Xander Vis (2003), die 1e werd op de 100m vrij in 1.16.18 in de leeftijd tot 11 jaar. De overige ereplaatsen werden behaald door o.a. Lotte Middelbos (1999), die 2e werd op de 200m wisselslag in 2.35.81 en ook nog 3e werd op de 200m schoolslag in 2.56.00. Bij de jongens zwom David Kievit (1999) naar 2e plaatsen op resp. de 200m wisselslag (2.33.47) en de 200m schoolslag (2.49.82). Janine Diepenhorst (1998) eindigde als 3e op de 50m rugslag in 39.48 en Odette Holster (1999) werd 2e op de 100m rugslag in 1.15.46. Verder was Jacob Mackloet (2000) erg goed op dreef met een 3e plaats op de 100m rugslag (1.11.83) en dikke persoonlijke records op resp. de 200m wisselslag (2.36.73) en de 100m vlinderslag (1.18.06). Bij de meisjes zwom Bibi Middelbos (2002) vervolgens op de 100m vlinderslag naar de 3e plaats in 1.18.03. Theo Jan Tanis werd nog 2e bij de heren op de 100m wisselslag in 1.03.51.
 
In de categorie opmerkelijke prestaties zwom Bradley Tjia (2000) een dik p.r. op de 50m rugslag (35.36), evenals Lieske Zijlstra (2002) op de 100m vlinderslag (1.24.35). Aron Paasse (2000) verbeterde zijn tijd eveneens flink op de 100m vlinderslag (1.16.16). In de allerjongste categorie zwommen Seffie Bakker (2004), Lyke Buskop (2005), Christian Kalle (2004) en Marijn Vis (2005) voor de eerste keer 100m vlinderslag. Zij deden dit allevier op reglementaire wijze erg knap in resp. 2.00.09, 2.01.15, 2.01.52 en 2.04.96. Lyke Buskop verbeterede later ook nog haar 100m vrije slag met bijna 8 seconden naar 1.31.18.1 november 2014

Bron: Provinciale Zeeuwse Courant 
 

Bijzondere Goese windmolen moet wereld veroveren

GOES - Alle bestaande windmolens kunnen worden afgebroken. Tenminste, als het aan Bouwbureau IBW Goes en Fierloos Engineering uit Meteren ligt. Oud-Goesenaar Mark Fierloos en zijn compagnon Wim Gerritsen van der Hoop van Bouwbureau IBW hebben naar eigen zeggen namelijk een veel rendabeler exemplaar ontwikkeld. Het tweetal presenteerde hun 'primeur op het gebied van windenergie' tijdens de driedaagse Woonmarkt bij TMC aan de Marconistraat in Goes.
 

Zo'n vijf jaar werkten zij onder de naam WindInvent aan het concept van de molen, die zich onderscheidt van zijn soortgenoten doordat hij wél kan omgaan met turbulente wind. Een 'fundamenteel probleem', aldus Fierloos. "Daarom worden windmolens ook hoger en hoger." De door Fierloos en Gerritsen van der Hoop ontwikkelde molen maakt daar korte metten mee, 'puur door de natuurwetten te volgen'. "Deze functioneert al bij een windsnelheid van 6, 7 kilometer per uur", zegt Fierloos. Het systeem is gebaseerd op kleine windmolens die op zichzelf, maar ook naast en boven elkaar kunnen functioneren. Het is dus mogelijk van kleine tot zeer grote hoeveelheden energie op te wekken. "De vormgeving van het blad, de manier van aansturen, het is allemaal heel belangrijk."

De molens werken niet alleen laag bij de grond, maar ook op daken en tussen bomen in. "Het is geen voorwaarde, maar als je gebruik maakt van de windstuwing over objecten, bomen, daken, dijken, noem maar op, dan kun je de energieopbrengst met een factor drie tot vier verhogen", legt Fierloos uit.

De windmolens kunnen indien gewenst 'esthetisch' worden weggewerkt. De landschappelijke impact is daardoor klein. Er is al interesse vanuit de markt voor het concept. Met de gemenete Goes zijn gesprekken gaande over de plaatsing van de windmolens op het dak van het stadskantoor. Daar liggen al zonnepanelen, volgens Fierloos een ideale combinatie. "Dan ben je gewoon klaar, je hebt energie als er geen zon is maar wel wind en andersom."

Op die manier kan ook met een ander groot probleem worden afgerekend, namelijk de opslag van duurzame energie.

www.windinvent.com31 oktober 2014

Inwonersbijeenkomsten Eilandvisie Goeree-Overflakkee

GOEREE-OVERFLAKKEE - Elke organisatie heeft behoefte aan een visie, ook de gemeente Goeree-Overflakkee. Het is  belangrijk dat iedereen dezelfde kijk op de toekomst heeft om de maatschappelijke opgaven voor het  eiland samen op te pakken. Daarom gaf de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders de opdracht om een gemeentelijke visie te realiseren. Deze ‘Eilandvisie’ beschrijft het wensbeeld voor de gemeente Goeree-Overflakkee in 2025, de bijbehorende doelen en de manieren om die doelen te behalen.
Het gemeentebestuur wil graag de conceptvisie met haar inwoners bespreken tijdens onderstaande bijeenkomsten:
1.     Woensdag 19 november, Zalen- en sportcomplex Dorpstienden, Dorpstienden 4 in Ouddorp
2.     Woensdag 26 november, Grutterswei, Willemstraat 14 in Oude-Tonge
 
Programma
Het programma voor deze avonden ziet er als volgt uit:
19.00 - 19.30 uur        Inloop
19.30 - 19.45 uur        Welkomstwoord door portefeuillehouder Arend-Jan van der Vlugt
19.45 - 20.15 uur        Presentatie Eilandvisie door Luc Dietz, Dietz Communicatie 
20.15 - 20.30 uur        Pauze
20.30 - 21.00 uur        Tafelgesprekken onder leiding van raadsleden
21.00 - 21.15 uur        Terugkoppeling tafelgesprekken
21.15 - 21.30 uur        Reactie aanwezige wethouders en vragen uit publiek
21.30 - 22.00 uur        Einde bijeenkomst en informeel samenzijn
 
Aanmelden
Aanmelden voor een van de bijeenkomsten is gewenst. Dit kan via het aanmeldformulier op de website van de gemeente www.goeree-overflakkee.nl of telefonisch via het klantcontactcentrum van de gemeente via telefoonnummer 14 0187. 


29 oktober 2014

 
Nicky Star heeft het afgelopen cursusjaar haar licentie behaald om te mogen jureren. Zelf is ook zeer regelmatig in de wedstrijdring te vinden en het hoogste niveau wat ze hierin tot nu toe heeft mogen behalen is Intermediaire I. Haar intentie is ook in de jurysport door te leren om het hoogst haalbare te behalen. Positiviteit staat bij haar voorop en ze is verschrikkelijk gemotiveerd.

 

De komende tijd heeft ze door omstandigheden extra tijd vrij om te jureren. Mocht u een wedstrijd organiseren en nog op zoek zijn naar een B/L jurylid, dan houdt zij zich aanbevolen. Ze is bereikbaar  0624560700, of stuurt u een mail naar info@equinova.nl
 

28 oktober 2014

Verkeerseducatie Roadsense Mercedes-Benz
 
MIDDELHARNIS - Van dinsdag 28 oktober tot en met vrijdag 7 november 2014 wordt RoadSense, het verkeerseducatieprogramma van de Mercedes-Benz Driving Academy, uitgevoerd op Goeree-Overflakkee.  Het programma richt zich op jongeren van 14 tot en met 16 jaar. Verkeersongelukken vormen voor deze groep jongeren één van de belangrijkste doodsoorzaken.
 
RoadSense benadrukt de eigen verantwoordelijkheid in het verkeer en maakt de jongeren weerbaarder in het verkeer. In een veiligheidslaboratorium leren jongeren risico’s in te schatten, te verminderen en uit te schakelen, tijdens een debat bespreken jongeren hun kennis en ervaringen met anderen en in een praktijkrit ervaren zij de gevolgen van bepaalde risico's zoals het gebruik van smartphones tijdens het rijden. Het laboratorium en het debat vinden plaats in Het Rondeel (Dwarsweg 40 Middelharnis), het praktijkgedeelte vindt plaats op het parkeerterrein bij de Jonge Spartaan (Oostplaatseweg 19 Middelharnis). 
 
Mercedes-Benz Driving Academy
De training wordt verzorgd door instructeurs van de Mercedes-Benz Driving Academy. Mercedes levert ook de auto's waarmee de training wordt gegeven. Zo'n 450 leerlingen uit de 4e klassen van CSG Prins Maurits , het EduDeltaCollege en de Rijkscholengemeenschap Goeree-Overflakkee uit Middelharnis doen mee. Ook van het Hoeksch Lyceum uit Oud-Beijerland, het Maerlant College uit Brielle en het Wellantcollege uit Klaaswaal nemen ruim 400 leerlingen deel aan de training. Marnix Trouwborst, wethouder verkeer en ambassadeur verkeersveiligheid is op 6 november om 8.30 uur aanwezig bij de training.
 
Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid
De training wordt georganiseerd in opdracht van de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) van Goeree-Overflakkee en het ROV Zuid-Holland. De RPV voert jaarlijks verschillende verkeersveiligheidsprojecten uit voor weggebruikers van alle leeftijden.  Dat gebeurt onder het motto "Maak Van De Nul Een Punt" (#MVD01.), het verkeersveiligheidsmotto waarbij gestreefd wordt naar nul verkeersslachtoffers.Schotejil op meerdere fronten actief
 

MIDDELHARNIS - In een weekend waarin nu eens geen competitie wedstrijden op het programma stonden, hebben twee afvaardigingen van de Schotejil deelgenomen aan resp. de IJsselcup in Nieuwerkerk a/d IJssel en de Anteunis Memorial in Gent (België). Op beide kortebaan-wedstrijden werden aansprekende tijden gezwommen door de Schotejillers. In totaal werden ca. 45 persoonlijke records verbeterd, waaronder een clubrecord door Elise Tanis in Gent op de 50m vlinderslag (30.94).
 


Bij de wedstrijd in Nieuwerkerk a/d IJssel werden uitsluitend vrije slag nummers gezwommen. Afhankelijk van leeftijd kon via twee programma’s een finaleplaats worden verdiend.
In de jongste categorie zwom Seffie Bakker (2004) via een 25m vrij en 100m vrij in resp. 16.71 en 1.27.53 naar een finale plaats, waarin ze uiteindelijk 2e in de einduitslag werd in 36.95. Al haar tijden bleken een p.r. In jaargang 2002 zwom ook Lieske Zijlstra naar een 2e plaats in de finale. Zij deed dit door eveneens drie p.r.’s te zwemmen op resp. 50m vrij (32.34), 100m vrij (1.09.60) en 200m vrij (2.32.76).  De derde zwemster die in de finale een ereplaats verdiende was Lotte Middelbos (1999). Zij werd ook 2e in de einduitslag met andermaal drie persoonlijke records op resp. de 50m vrij (28.91), de 100m vrij (1.03.49) en 200m vrij (2.18.43). Bij de jongens van jaargang 1999 eindigde David Kievit als 3e in resp. 29.81, 1.04.72 en 2.22.02 op de eerder genoemde afstanden. De overige finalisten waren Bibi Middelbos (2002), Lotte Tillema (2002), Manon Middelbos (2001) en Jacob Mackloet (2000). Vermeldenswaardige tijdsverbeteringen waren er op de 200m nummers voor Kim Kluts (2002) in 2.54.86, Jacob Mackloet in 2.18.61, Xander Vis (2003) in 2.42.34 en Jens Kooijman (2002) eveneens op 200m vrij in 3.05.75. 
 
In België kwamen Jorian Tanis (1999), Aron Paasse (2000), Luuk Kieviet (2001) en Elise Tanis (2002) in actie. Elise Tanis zwom vijf nummers en wist hierop ook vijf keer als 1e te eindigen. Zij deed dit op resp. de 50m vrij (28.40), 50m vlinder (30.94), 50m rugslag (33.40), 100m vlinder (1.09.48) en 100m rugslag (1.11.20). De anderen zwommen allemaal dikke persoonlijke records. Jorian Tanis deed dat op de 50m vlinderslag (30.05), 50m vrij (26.19), de 100m vrij (56.86) en de 400m vrij (4.20.54). Aron Paasse verbeterde de 50m vlinderslag (34.71) en de 100m vlinderslag (1.15.51). Luuk Kieviet verbeterde de 100m vrij met een dik p.r. naar 1.07.34, evenals de 100m vlindersg naar 1.23.84).

25 oktober 2014

Open Dag Modelbouw Flakkee

MIDDELHARNIS - In de Rabozaal van het Diekhuus hield de Modelbouwvereniging Open Dag. Iedereen was (gratis) welkom om de mooie opstelling en de bijzondere modellen te komen bewonderen. Schepen, stoommachines, houten speelgoed en Lego.


25 oktober 2014

“Wie heeft er wél een boek bij zich?”

Johan Goossens maakt mooi theater

MIDDELHARNIS - Met Johan Goossens, sloeg de programmering van Het Diekhuus, een goede slag. De prachtige Rabozaal was bijna letterlijk tot de nok gevuld met enthousiast publiek. Voor velen was deze leraar op het ROC, geen onbekende cabaretier. Zijn bundel ‘Wie heeft er  wél een boek bij zich?’ vond behoorlijk wat aftrek, na afloop van de voorstelling.Het is een compleet andere wereld, die wereld van het MBO. Zeker in de grote stad, zoals Amsterdam waar Goossens werkt. In de eerste plaats is hij leraar, pas later legde hij zich toe op het optreden, verfraaid met muzikale stukjes over de absurditeit van zijn bestaan. In 1982 won hij het Groninger Studenten Cabaret Festival. Met de show ‘Leer mij de mensen kennen’, werd hij genomineerd voor de Neerlands Hoopprijs voor het meeste veelbelovende cabarettalent.
De volgende theatervoorstelling in het Diekhuus is op 12 december. Dian Liesker treedt dan op. Meer informatie en reserveren op www.hetdiekhuus.nl23 oktober 2014
Bietentocht levert altijd prachtige Hollandsche plaatjes op


WILLEMSTAD - Donderdagmiddag arriveerden de schepen die meevoeren met de Bietentocht. Een vierdaagse tocht die elk najaar gevaren wordt door platbodems met een symbolische hoeveelheid suikerbieten aan boord. Dit evenement is in het leven geroepen om de geschiedenis van het vervoer van vracht onder zeil over de Zeeuwse wateren weer een gezicht te geven.


Foto´s Maria Evers


22 oktober 2014

Goeree-Overflakkee krijgt G-voetbalteam en beweegtuin in Middelharnis door Sportimpuls
 
MIDDELHARNIS - Eerder dit jaar zijn door Voetbalvereniging De Jonge Spartaan en Cura-Mare twee  zogenaamde Sportimpuls aanvragen voor G-voetbal en een beweegtuin in Middelharnis ingediend. Zij zijn bij het opstellen van de verzoeken ondersteund door Sportteam GO van de gemeente Goeree-Overflakkee. Medio september is bekend gemaakt dat de verzoeken zijn gehonoreerd.
 
Beide projecten worden de komende twee jaren met een financiële bijdrage vanuit de Sportimpuls uitgevoerd. Na deze periode worden de projecten door de betrokken organisaties zelf voortgezet.
 
Sportimpuls
De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten. Deze activiteiten moeten bestaan uit het opstarten en aanbieden van sportaanbod voor mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen of dreigen te stoppen met sporten en bewegen. Lokale partijen kunnen deze aanvraag zelf indienen, maar kunnen daarbij ook hulp krijgen van Sportteam GO van de gemeente Goeree-Overflakkee.
 
G-voetbal
Voetbalvereniging De Jonge Spartaan heeft een aanvraag voor het opstarten van G-voetbal in Middelharnis ingediend. Zij starten met één team, dat met ingang van seizoen 2015 – 2016 ook deelneemt aan de G-voetbalcompetitie. Een seizoen later wordt dit met een tweede team uitgebreid. Stichting Zuidwester (locatie Hernesseroord) wordt nauw betrokken bij het G-voetbal en daarnaast wordt ook samengewerkt met de stichting G-O Special Kids, ZML de Ark en Sportteam GO.
 
Beweegtuin
Cura-Mare deed een beroep op het project Ouderen in beweging met Olga Commandeur, voor het realiseren van een beweegtuin nabij woonzorglocatie Nieuw Rijsenburgh. In de beweegtuin komen beweegtoestellen die gericht zijn op senioren. Zowel bewoners van Nieuw Rijsenburgh als bewoners uit de omliggende wijken kunnen gebruik maken van de beweegtuin. In de beweegtuin wordt op verschillende momenten begeleiding aangeboden, voor een verantwoord gebruik van de beweegtoestellen. De activiteiten in de beweegtuin
worden ondersteund door stichting ZIJN, ANBO en Sportteam GO.
 
Aanvraag indienen 
Medio februari 2015 wordt een nieuwe ronde voor aanvragen Sportimpuls opengesteld.
Organisaties die lokaal sport- en beweegaanbod organiseren kunnen een aanvraag indienen voor budget uit de Sportimpuls. Dat zijn niet alleen sportverenigingen. Ook bijvoorbeeld loopgroepen, fitnesscentra, sportscholen en ouderencentra die beweegaanbod organiseren kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. Meer informatie over de Sportimpuls is te vinden op www.sportindebuurt.nl/sportimpuls
 
Menukaart Sportimpuls
Iedere Sportimpuls aanvrager moet sport- en beweegaanbod (om lokaal uit te voeren) kiezen van de Menukaart Sportimpuls. De keuze is daarmee niet geheel vrij. De Menukaart Sportimpuls is een geselecteerd overzicht van succesvol sport- en beweegaanbod, dat de afgelopen jaren ontwikkeld is door sportbonden, beweegaanbieders, fitnessorganisaties en andere organisaties. De Menukaart Sportimpuls is te vinden via de website www.effectiefactief.nl/menukaart
 
Meer informatie
Bij een aanvraag zijn steun van de gemeente en onderbouwing met behulp van een zogenaamd buurtactieplan gewenst. Het Sportteam van de gemeente kan daarbij helpen.
Organisaties die interesse hebben in het doen van een aanvraag of nadere informatie wensen, kunnen (bij voorkeur vóór maandag 1 december 2014) contact opnemen met Rick Postema, beleidsadviseur sport van de gemeente Goeree-Overflakkee. Dit kan via het algemene nummer 14 0187 of door een e-mail te sturen naar r.postema@ggo.nl.
 

 
 
Goeree-Overflakkee krijgt waarnemend burgemeester tijdens afwezigheid Ada Grootenboer
 
MIDDELHARNIS/SOMMELSDIJK - Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman is langer afwezig dan verwacht. Commissaris van de Koning Jaap Smit is daarom van plan een waarnemer te benoemen. De naam van de waarnemer wordt binnen enkele weken bekendgemaakt. Ada Grootenboer hoopt haar werk in het voorjaar van 2015 te hervatten.
 

Voorzitter Gay op Flakkee Jacqueline Lokker en rechts burgemeester Grootenboer bij het uithangen van de Regenboogvlag.
Foto: Maria Evers


De commissaris van de Koning van de provincie Zuid-Holland, Jaap Smit, is vanwege de langdurige afwezigheid van mevrouw Grootenboer voornemens om een waarnemend burgemeester te benoemen voor de gemeente Goeree-Overflakkee. Het benoemen van een waarnemer is een bevoegdheid van de commissaris van de Koning.
 
Om te komen tot een benoeming zal de commissaris van de Koning met een afvaardiging van de gemeenteraad in gesprek gaan. Naar verwachting wordt de procedure binnen enkele weken afgerond. Daarna wordt de naam van de waarnemend burgemeester bekendgemaakt.Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand?
 
De Wet werk en bijstand gaat op in de Participatiewet, maar niet één op één. Iedereen die op 31 december 2014 bijstand ontvangt en daar in 2015 ook recht op heeft, kan met de wijzigingen te maken krijgen.
 
Hoe korter iemand een uitkering heeft, hoe groter de kans is om nieuw werk te vinden. Daarom past de overheid de Wet werk en bijstand aan. Voortaan moeten mensen met een bijstandsuitkering sneller een baan accepteren wanneer deze wordt aangeboden, ook als dat betekent dat ze daarvoor drie uur op een dag moeten reizen. Om de sociale zekerheid in de toekomst te kunnen blijven betalen, wordt de hoogte van de uitkering nog beter aangepast aan de leefsituatie van de ontvanger.
 
Kostendelersnorm
Volwassenen die samen onder één dak wonen (een zogeheten ‘meerpersoonshuishouden’) kunnen hun woonkosten delen. Daarom krijgen bijstandsgerechtigden een lagere uitkering als ze met één of meer mensen vanaf 21 jaar in hetzelfde huis wonen. De hoogte van de uitkering is niet afhankelijk van het inkomen van medebewoners. Bij de bepaling van het aantal medebewoners tellen niet mee: jongeren tot 21 jaar, huurders die een commercieel contract hebben (en huur betalen), studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten en BBL-studenten.
 
Afschaffing alleenstaande oudernorm
Vanaf 1 januari 2015 is de uitkering voor een alleenstaande ouder gelijk aan die van een alleenstaande. Voor alleenstaande ouders die aan de voorwaarden voldoen wordt het kindgebonden budget verhoogd met een alleenstaande ouderkop. De Belastingdienst betaalt het kindgebonden budget uit. Alleenstaande bijstandsouders die niet in aanmerking komen voor de alleenstaande ouderkop, kunnen in 2015 een beroep doen op individuele bijzondere bijstand. De gemeente beslist of een alleenstaande bijstandsouder in aanmerking komt voor de individuele bijzondere bijstand.
 
Toeslagen en verlagingen
Door de komst van de kostendelersnorm vervallen de gemeentelijke toeslagen op de basisbijstandsnorm. Dat geldt ook voor de gemeentelijke verlagingen. Een alleenstaande of alleenstaande ouder die alleen in een woning woont, krijgt van de gemeente 70% van de gehuwdennorm. Als de alleenstaande (ouder) woonkosten kan delen en onder de kostendelersnorm valt, krijgt hij of zij een lagere uitkering.
 
Tegenprestatie
De gemeente kan vanaf 1 januari 2015 aan mensen met een bijstandsuitkering vragen een tegenprestatie te leveren. De tegenprestatie bestaat uit onbeloonde activiteiten die nuttig zijn voor de samenleving. Dit stimuleert uitkeringsgerechtigden om andere mensen te ontmoeten. Het kan hen ook helpen om werk te vinden en te behouden. De gemeente bepaalt of een tegenprestatie geleverd moet worden. In overleg met de cliënt wordt de inhoud, omvang en duur van de tegenprestatie ingevuld. Daarbij houdt de gemeente rekening met de omstandigheden van de uitkeringsgerechtigde.
 
Arbeidsverplichtingen
Uitkeringsgerechtigden moeten er alles aan doen om werk te vinden of actief mee te doen in de samenleving. Iedereen heeft door de Participatiewet voortaan dezelfde arbeidsverplichtingen. De gemeente verwacht van uitkeringsgerechtigden dat ze actief naar werk zoeken. Werk moet ook geaccepteerd worden als dat betekent dat iemand daar dagelijks drie uur voor moet reizen. Verder moeten kennis en vaardigheden bijgehouden worden. Dit kan bijvoorbeeld door een cursus te volgen die de kans op werk vergroot.
 
Strenger maatregelenbeleid
De Participatiewet is strenger voor mensen die zich niet aan de arbeidsverplichtingen houden. Wie onvoldoende zijn best doet, krijgt een lagere of helemaal geen uitkering. De gemeente kan de uitkering pas herstellen als de bijstandsgerechtigde kan aantonen dat hij of zij de verplichtingen alsnog is nagekomen. Als een uitkeringsgerechtigde binnen twaalf maanden na het opleggen van een maatregel opnieuw de arbeidsverplichtingen niet nakomt, moet de gemeente hem of haar een zwaardere straf opleggen.
 
Aanpassingen bijzondere bijstand
Vanaf 1 januari 2015 vervalt de categoriale bijzondere bijstand, behalve voor de collectieve ziektekostenregeling. Verder blijft de individuele bijzondere bijstand bestaan. Dat is een vergoeding van de gemeente voor noodzakelijke bestaanskosten die uitkeringsgerechtigden  niet zelf kunnen betalen. Hierbij moet worden aangetoond dat de kosten ook werkelijk zijn gemaakt.
 
Langdurigheidstoeslag wordt individuele inkomenstoeslag
Vanaf 1 januari 2015 gaat de langdurigheidstoeslag de individuele inkomenstoeslag heten. De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat één keer per 12 maanden kan worden toegekend. De toeslag is alleen bedoeld voor mensen die langdurig van een laag inkomen rond moeten komen, geen zicht hebben op hogere inkomsten en de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Ook moet de aanvrager kunnen aantonen dat hij of zij de afgelopen periode er alles aan heeft gedaan om zijn inkomen te verbeteren.
 
Meer informatie
De informatie in dit bericht bevat een samenvatting van de nieuwe Wet werk en bijstand. Uitgebreidere informatie vindt u op de website van de gemeente, www.goeree-overflakkee.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling Sociale Zaken via het algemene telefoonnummer 14 0187 of door een e-mail te sturen naar info@ggo.nl.

Miljoenen ontheemden rond Erbil gaan de ijskoude winter in

Help de mensen die gevlucht zijn voor IS

MIDDELHARNIS/ERBIL - Fazila Abdullatif uit Middelharnis is een Koerdische. Een ontwikkelde vrouw, die inmiddels voorzitter is van de Europese Koerdische Vrouwen Unie. Ze ontvluchtte Irak, met haar gezin, in de tijd van dictator Sadam Hoessein. Haar familie woont nog in het Iraakse Koerdistan. Een plek waar Koerden, Irakezen, Christenen Yezida's en Turkmenen naast en met elkaar leven.


Leraar van de Prins Mauritsschool in Middelharnis vertelt wat de leerlingen doen om geld in te zamelen voor de vluchtelingen.
Foto: Maria Evers


Deze samenleving -in opbouw- is totaal overvallen door de opmars van IS (Islamitische Staat). De verhalen die we in de media lezen, worden door Fazila bevestigd. Studenten van een universiteit die één voor één door het hoofd werden geschoten, 1400 meisjes ontvoerd om als (seks)slavinnen te dienen bij de Islamitische strijders, mensen die publiekelijk onthoofd worden of levende begraven. Het is allemaal te gruwelijk om te bevatten.

Voor de oprukkende troepen van IS vluchten de mensen uit hun dorpen en steden. Momenteel zijn er bijna 3 miljoen vluchtelingen in de regio rond Erbil, de hoofdstad van Koerdistan. Al deze mensen bezitten weinig tot niets meer en kunnen hun kinderen niets te eten geven. Fazila heeft bij haar laatste bezoek mensen bezocht en dekens en voedsel uitgedeeld. Een druppel op een gloeiende plaat. Ze wil meer doen voor al deze mensen, maar kan dat niet alleen. Met het geld van donaties koopt zij voedsel, kleding en dekens om de ergste nood te ledigen. Haar zoons betalen haar reisgeld zodat alle donaties daadwerkelijk in hulpgoederen worden omgezet. Wilt u ook een bijdrage doen voor deze mensen en kinderen in een noodsituaties, hoe klein dan ook? U kunt uw donatie overmaken op NL70 INGB 0653270674 t.n.v. Hulp aan vluchtelingen.
 


 

Scheidsrechter Plugge benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

MIDDELHARNIS - De heer H.G.M. Plugge uit Middelharnis werd zaterdag 18 oktober benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Loco-burgemeester Frans Tollenaar van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de Koninklijke Onderscheiding uit in de Topsporthallen van Rotterdam, tijdens de Nederlandse Kampioenschappen Judo.De heer Plugge met echtgenoot en in het midden wethouder Tollenaar. Foto: PR

De heer Plugge is sinds 1975 zeer actief op sportief gebied. Hij begon met het organiseren van judotoernooien op regionaal niveau en binnen een aantal jaren breidden zijn activiteiten bij diverse judo-organisaties uit op provinciaal en zelfs landelijk niveau. Daarnaast werd hij in 1980 actief als scheidsrechter, en voert deze taak nu al jarenlang op internationaal niveau uit. Naast de uitvoering van scheidsrechters-activiteiten, is hij de drijvende kracht bij de ontwikkeling van de judoarbitrage. Hij heeft op alle niveaus gearbitreerd, zelfs bij de Olympische Spelen van 2008 in China waarvoor hij als enige Nederlander werd gekozen als toparbiter.

Loco-burgemeester Frans Tollenaar noemde één project in het bijzonder, namelijk de ambassadeursrol die hij vervulde voor de Judo Bond Nederland. Dit was de arbitrage bij NOC*NSF, dat deel uitmaakt van het Actieplan naar een Veiliger Sportklimaat. Hier komt zijn passie voor het arbitragevak vol overgave tot uiting.
Naast zijn reguliere baan, heeft hij op bijzondere wijze een prachtige prestatie neergezet als internationaal judoscheidsrechter, met alles wat daarmee te maken heeft én met de medemens voorop. Zijn kennis, visie en ervaring deelt hij met anderen. Met zijn activiteiten vervult hij dan ook een voorbeeldfunctie voor anderen.

Verdere aanscherping Schotejil-tijden
 

MIDDELHARNIS - Zaterdag 18 februari  hebben de zwemmers van de Schotejil uit Middelharnis tijdens de Limiet driekamp met ZOB’66 uit Oud-Beijerland en De Geul uit Papendrecht de zwemtijden verder aangescherpt. In totaal werden ca. 50 persoonlijke tijden verbeterd. Elise Tanis (2002) verbeterde bovendien nog 2 clubrecords, te weten op de 50m vlinderslag (winnende tijd 31.26) en op de 200m rugslag (winnende tijd 2.29.90).
 
Er werden hier en daar dus snelle tijden gezwommen. Op de 50m nummers van vlinderslag alleen al werden 17 persoonlijke records gezwommen, waarbij de grootste verbetering op naam kwam van Bradley Tjia (2000), die in een tijd van 37.22 een ‘sprong’ maakte van ruim 4 seconden. Bij de jongens zwom Jorian Tanis (1999) de winnende tijd in 30.21 en met David Kievit (1999) en Aron Paasse (2000) als 2e en 3e in resp. 32.38 en 34.67. Bij de meisjes won Elise Tanis in het clubrecord, gevolgde door Bibi Middelbos (2002) en Lotte Middelbos (1999) in resp. 33.25 en 33.85.
De 200m schoolslag leverde een verrassende tijd op voor Odette Holster (1999), die met een winnende 3.09.81 haar tijd met 23 secondern verbeterde. Stan Vos (1999) won zowel de 100m als de 200m schoolslag bij de jongens in resp. 1.23.63 en 3.03.51.
Op de 100m vlinderslag was Leroy v.d. Groef (2003) succesvol met een p.r. van 12 seconden in de winnende tijd van 1.36.00. Later won hij ook de 100m vrij in 1.19.82. Bij de meisjes debuteerde Seffie Bakker (2004) verdienstelijk in 1.59.91 op de 100m vlinderslag en zij won later de 50m vrij in 41.08.
Op de 200m rugslag bleek opnieuwe Odette Holster goed voor een dik p.r. van ruim 8 seconden met haar tijd van 2.49.35. Lotte Middelbos en Manon Middelbos (2001) werden op dit nummer resp. 2e en 3e in 2.33.73 en 2.44.08. De winnende tijd was voor Elise Tanis met het clubrecord. Jorian Tanis was bij de jongens op de 200m rugslag (p.r. 2.24.57) de snelste.
David Kievit (1999) zwom op de 200m wisselslag naar de winnende tijd in een dik p.r. van 2.36.50. Aron Paasse (2000) werd 2e in 2.41.02.
Op de 100m schoolslag waren er mooie p.r.’s voor Luuk Kieviet (2001) in 1.28.47 en Jens Kooijman (2002) in 1.44.64. Jacob Mackloet (2000) zwom in een p.r. van 1.24.23 naar de 2e plaats. Kelly v.d. Groef (2001) won de 100m schoolslag bij de meisjes in 1.29.53, gevolgd door Bibi Middelbos die 3e werd in 1.30.23.
Tussen de langere nummers werden ook nog winnende tijden gezwommen door Bibi Middelbos op de 50m vrij (31.25) en door Jorian Tanis op de 50m vrij (p.r. 26.38). Niels Albrechts tenslotte zwom naar de winnende tijd op de 200m rugslag (p.r. 2.31.51) bij de senioren. Sven Dubbeld zwom een tijd van 1.25.02 op de 100m schoolslag, eveneens bij de senioren.
 
Pakistaanse minister van Onderwijs bezoekt Goeree-Overflakkee
 
MIDDELHARNIS - Maandag 13 oktober bracht een delegatie uit Pakistan een bezoek aan Goeree-Overflakkee. Wethouder Frans Tollenaar (Onderwijs) ontving het gezelschap op het gemeentehuis en gaf in een presentatie informatie over de gemeentelijke invloed op het onderwijs in Nederland en op Goeree-Overflakkee in het bijzonder.


Het gezelschap poseert voor een fotomoment. Foto: PR

De Pakistaanse delegatie bestond uit overheidsfunctionarissen van de Balochistan Province, afgevaardigden van Save the Children Pakistan en de programma-manager onderwijs van Save the Children in Nederland. In het kader van een internationale uitwisseling verbleef de delegatie van 11 oktober tot donderdag 16 oktober in Nederland. Naast het gemeentehuis bezochten zij ook basisschool De Bosseschool en de RGO Prins Maurits. Verder stond voor die week een bezoek aan het Grafisch Lyceum in Rotterdam, STC Rotterdam (school voor transport en logistiek), het Albeda College in Rotterdam en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op het programma.
 
Het gezelschap wilde vooral leren hoe zij een systeem kunnen opzetten om de schooluitval terug te dringen. In Pakistan is de schooluitval erg hoog. Ongeveer 50% heeft geen startkwalificatie door vroegtijdige schoolverlating. Daarnaast was men ook erg benieuwd hoe de gemeente Goeree-Overflakkee samenwerkt met het bedrijfsleven om  jongeren aan een baan te helpen.
 
De Pakistaanse delegatie vertelde over wat Save the Children doet voor het onderwijs in Pakistan. Save the Children voert in samenwerking met lokale partners en de lokale overheid een grootschalig onderwijsprogramma uit in de provincie Balochistan (Pakistan). Het programma, Balochistan Education Programme (BEP), wordt gefinancierd door de Nederlandse ambassade in Islamabad en loopt eind november 2014 af. Het programma heeft reeds een aantal successen opgeleverd, zo zijn er bijvoorbeeld 1.100 leraren opgeleid en zijn er betere onderwijsfaciliteiten gerealiseerd. Maar ze zijn er nog lang niet. De uitdagingen zijn groot, maar de basis is gelegd.‘Dit is geen strijd van eer maar van heimelijk overleven. Bid dan naar omhoog de hel is in ’t land verrezen’

Lezing over WO I tijdens de avond van de geschiedenis

MIDDELHARNIS –Streekarchief GO en Historische vereniging De Motte hielden woensdag 15 oktober een avond over de eerste Wereldoorlog (1914-1918). Geschiedenisdocent Arjen Diepenhorst vertelde aan de hand van een diapresentatie over de toenemende gruwelijkheden, maar ook over de toenemende absurditeit van de Grote Oorlog. De gebroeders Bin omlijsten de avond met stemmige sobere en stemmige liedjes vanuit persoonlijk perspectief.


Sjoerd en Floris Bin, werden geraakt door de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog
(Foto: Maria Evers)

Het was een oorlog die begon met haast middeleeuwse middelen, maar eindigde met afschuwelijke uitvindingen, enorme vlammenwerpers en dodelijk gifgas. Het lied van de gebroeders Bin bezingen de ‘Muur van verderf’ vanuit het dagboek van soldaat Willy Siebert’. Deze oorlog werd gevoerd vanuit loopgraven, die zo dicht bij die van de vijand lagen, dat men elkaar kon toeroepen. Met kerst kropen de tegenstanders uit hun loopgraven om samen het kerstfeest te vieren. Daar werd van hogerhand geen prijs opgesteld en er volgden strenge straffen. In deze oorlog, lagen de legers vier jaar lang in de loopgraven tegenover elkaar. Miljoenen soldaten zijn gedood, gewond of vermist bij aanvallen die een doorbraak in de vastgelopen fronten moesten forceren.

Draad des Doods
Minder bekend is De Dodendraad, of Draad des Doods. Een elektrische versperring van 180 km lang van Vaals tot Cadzand, waarop 2000 Volt stond, terwijl men nauwelijks bekend was met elektriciteit. De broers Bin zingen het lied over Jozef Mortier, die als smokkelaar de draad raakte en om het leven kwam. Zij bezingen het verdriet, het gemis. Een van de liederen die zij deze avond zingen,  is over de broederschap van de broers Van Raemdonck. Zelf twee jonge broers, Sjoerd en Floris Bin, werden getroffen door de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog tijdens een reis naar Ieper. Sindsdien maakten zij meerdere liedjes, die hebben geleid tot een album, dat deze zomer  is uitgekomen. www.gebroedersbin.nl

De aanwezigen in de kantine van het Rondeel luisterden vol aandacht naar dit indrukwekkend verslag van een oorlog, in onze buurlanden nog steeds de Grote Oorlog genoemd (la Grande Guerre, The Great War) die waanzinnig veel slachtoffers heeft gekost, niets heeft opgeleverd en die zelfs de opmaat was voor de Tweede Wereldoorlog.


 

Gemeente krijgt TOPtaken website
 

GOEREE-OVERFLAKKEE - De gemeentelijke website wordt vernieuwd. De vernieuwde website wordt ingericht op basis van TOPtaken. Dat betekent dat op basis van statistieken wordt bekeken welke informatie het publiek zoekt. De website wordt daar vervolgens op ingericht.

Het doel waarmee inwoners, ondernemers en bezoekers de website bezoeken vormt de basis. Dat kan alleen als er een helder beeld is van de reden waarom en hoe bezoekers op de website terecht komen. Daarom vraagt de gemeente uw hulp.

Om de informatie en diensten aan te bieden die de bezoekers van de website echt nodig hebben, is een enquête opgesteld. De enquête bevat een lijst van 100 diensten en onderwerpen. Wilt u aangeven wat voor u de vijf belangrijkste zaken zijn die u bij de gemeente Goeree-Overflakkee wilt regelen of waarover u informatie zoekt op de website?

De gemeente stelt uw medewerking zeer op prijs. Het invullen van de enquête duurt slechts vijf minuten. U vindt de enquête als pop-up op de gemeentelijke website  (www.goeree-overflakkee.nl) of via
https://nl.surveymonkey.com/s/2RCJLJJ. Er ligt ook een papierenversie bij de publieksbalie.
Internationale Coming Outdag ook op Goeree-Overflakkee goed zichtbaar

MIDDELHARANIS- Vrijdag 10 oktober stond ook Goeree-Overflakkee in teken van Internationale Coming Outdag. Er wapperden maar liefst vijf regenboogvlaggen op Goeree-Overflakkee, onder andere bij het gemeentehuis en het politiebureau, met als doel acceptatie van lhbt’s  - lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders – te bevorderen.Het hijsen van de regenboogvlag, het symbool van de lhbt-beweging, bij overheidsgebouwen en scholen, is een steun in de rug van lhbt’s bij het “uit de kast komen” en vraagt aandacht voor de problemen die dit vaak met zich meebrengt. Heel veel lhbt’s hebben te maken met vooroordelen en discriminatie, ook in ons land waar alles wettelijk goed geregeld is.

Vorig jaar was voor het eerst op Goeree-Overflakkee aandacht voor Internationale Coming Outdag. Toen werd door de Stichting Gay op Flakkee samen met de schooldirecties bij de Regionale Scholengemeenschap en de twee vestigingen van het Edudelta college de regenboogvlaggen gehesen. Dit jaar ging de vlag ook in top bij cultureel centrum Het Diekhuus, bij het Politiebureau in Sommelsdijk en bij het gemeentehuis van Goeree-Overflakkee te Middelharnis.

Wethouder Gerrit de Jong sprak op een zonovergoten grasveld voor het gemeentehuis een groep scholieren toe, alvorens de vlag te hijsen. Hij verzekerde hen hoe belangrijk het is dat iedereen zichzelf kan zijn in onze maatschappij, ook de mensen met een andere seksuele voorkeur dan die wij ‘normaal’ plegen te noemen. Hij zei dat we kritisch moeten zijn ten aanzien van vooroordelen en discriminatie, op school, thuis en overal in de maatschappij en dat openheid over seksuele diversiteit een goed ding is. Daarna ging onder luid applaus de regenboogvlag in top.

De voorzitter van de Stichting Gay op Flakkee, Jacqueline Lokker, bedankte de wethouder en met hem het hele college dat positief had gereageerd op het verzoek van de stichting. Want, zei zij, “Het is voor de gemeente Goeree-Overflakkee geen vanzelfsprekendheid dat dit gebeurt, hier is grondig over nagedacht en dat maakt dat deze beslissing des te meer wordt gewaardeerd”.
Voor meer informatie over de stichting Gay op Flakkee, zie www.gayopflakkee.nl of op de facebookpagina. Voor contact: info@gayopflakkee.nl.Schotejil van start in Nationale Zwemcompetitie
 

PAPENDRECHT - De Schotejil is na de promotie van vorig seizoen gestart in de C-afdeling van de Nationale Zwemcompetitie. In Papendrecht werd samen gezwommen met de thuisploeg De Geul, de Biesboschzwemmers uit Werkendam en de Duck uit Brielle. Er werden ruim 20 ereplaatsen behaald en Lotte Middelbos (1999) verbeterde een 14 jaar oud clubrecord op de 100m rugslag met een winnende tijd van 1.10.44.  
 
Over de gehele wedstrijd bezien, werden prima resultaten behaald. Zo werd de 4x 100m vrij estafette voor meisjes tot 13 jaar bestaande uit Lieske Zijlstra, Elise Tanis, Bibi Middelbos en Manon Middelbos, gewonnen in een tijd van 4.34.92.
Op de persoonlijke nummers was Jorian Tanis (1999) de snelste op de 100m schoolslag (1.19.32) en op de 200m vrij (2.04.36). Lotte Middelbos was niet alleen op de 100m rugslag eerste, maar ook op de 200m schoolslag (2.55.59). Elise Tanis (2002) won eveneens beide persoonlijke nummers, te weten de 100m vlinderslag (1.11.44) en de 100m rugslag (1.12.11). Ook Xander Vis (2003) won goud op zowel de 100m wisselslag (1.27.13) als de 50m vrij (34.65). Theo-Jan Tanis won de 50m rugslag bij de heren in 28.44.
De overige ereplaatsen waren voor Niels Albrechts en Theo-Jan Tanis bij de heren op de 400m vrij in resp. 4.38.46 en 4.39.33. Op 200m vrij werd Odette Holster 2e in 2.30.25 en op de 100m schoolslag werd zij 2e in 1.29.00. Marjon van Kempen werd bij de dames 3e op de 50m rugslag (34.50). Leroy v.d. Groef (2003) eindigde als 2e op 100m wisselslag in 1.30.03 en ook op de 50m vrij (35.60) Manon Middelbos (2001) won zilver op de 200m schoolslag (3.02.24). Lyke Buskop (2005) zwom op de 100m wisselslag naar de 3e plaats in 1.40.71. Verder werden met de overige estafettes nog twee keer een 2e plaats en één keer een 3e plaats bereikt.
 
Vermeldenswaardig zijn nog de persoonlijke records van Jacob Mackloet (2000) op de 200m schoolslag (3.03.57), Tamara de Ruiter (2002) op de 100m vlinderslag (1.29.33), Luuk Kieviet (2002) op de 100m vlinderslag (1.23.27), Jens Kooijman (2002) op de 100m vlinderslag (1.38.78) en van Bradley Tjia (2000) op de 200m vrij (2.45.66). Op de langere afstand waren er p.r.’s  voor Rolien Holster (1997) op de 400m vrij (5.12.86) en Janine Diepenhorts (1998) eveneens op 400m vrij (5.27.10)
 13 november uitreiking van winnaars vakjury en publiekprijs

Rabo Cultuurprijs Goeree-Overflakkee ingesteld

Foto’s en tekst : Maria Evers 
MIDDELHARNIS - Na de ondernemersprijs is het nu tijd voor een Rabo Cultuurprijs. Rabobank Goeree-Overflakkee organiseert samen met de Culturele raad en de gemeente Goeree-Overflakkee deze gebeuren dit jaar voor het eerst, deze tweejaarlijkse prijs. Ter gelegenheid hiervan werd vrijdagmiddag 10 oktober de expositie in het Diekhuus met de ingezonden werken geopend.


Ambtelijk secretaris Ada Overwater toont de inzendingen op een scherm.
Hier de inzending van Anneke Lalleman.


De cultuurprijs is ingesteld om kunstenaars van het eiland in de schijnwerpers te zetten, waardoor zowel de kunstenaar als het eiland Goeree-Overflakkee bekend worden bij een breder publiek. Dit jaar stuurden dertien beeldende kunstenaar hun werk in. Mirian Zimmerman, Kees Stoutjesdijk, Joep Luickx, Ivo Teeuwen, Foke Stribos, Jaap Reedijk, Anneke Lalleman, Renate van Opdorp, Marlies Verda, Hans Dolieslager, Harald Jassoy, Annette de Roo, Anne-Marie Vermaat. Voor jong talent is er een aparte categorie en zijn er twee kandidaten: Eva van Batum en Lisa Lambregts. Alle kunstenaars zijn woonachtig op Goeree-Overflakkee. 

De vakjury heeft werkbezoeken afgelegd en er is gekeken naar de beeldende processen en de beeldende producten. Daarnaast krijgt het publiek de kans om haar eigen winnaar te kiezen. Inwoners kunnen vanaf  zaterdag 11 oktober tot en met vrijdag 31 oktober hun stem uitbrengen via deze site. De bekendmaking van de winnaars van zowel de jury- als publieksprijs is op donderdag 13 november in het Prieel van De Staver, Olympiaweg 2 in Sommelsdijk.  Iedereen wordt uitgenodigd om zijn stem uit te brengen via  http://www.goeree-overflakkee.nl
10 oktober

 

Enjoy the Ride op Goeree-Overflakkee

 

Zaterdag 25 oktober vindt een Enjoy the Ride plaats op Goeree-Overflakkee. Dit is een speciaal voor ruiters en aanspanningen uitgezette tocht. Het is voor de eerste keer dat zo’n buitenrit op Goeree-Overflakkee plaatsvindt.

 

De gemeente Goeree-Overflakkee grijpt deze kans aan om haar ruiter- en menroutes bij de paardensportliefhebbers onder de aandacht te brengen. De afgelopen jaren zijn er drie ruiter- en menroutes gerealiseerd; Ouddorp, Zuiderlandse Bos bij Oude-Tonge en Watergat-Vogelnest / De Vliegers tussen Stad aan ’t Haringvliet en Middelharnis. De brochure waarin de drie routes zijn beschreven, is bij de VVV-kantoren te krijgen.

 

Buitentocht

Start- en eindpunt is Zorgboerderij De Mèkkerstee in Ouddorp. De tocht gaat door de duinen, over het strand en door het prachtige buitengebied van Ouddorp. Onderweg is er een verzorgde pauze. De tocht wordt afgesloten met een pannenkoekenbuffet op De Mèkkerstee. Kosten per deelnemer zijn voor KNHS leden €20, niet leden betalen €25. Inschrijven kan via www.enjoytheride.nl Meer informatie via vierineen@gmail.com

Enjoy the ride

Enjoy the ride is het buitenrijplatform van de Koninklijke Nederlands Hippische Sportfederatie (KNHS) en Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS). De ruiter- en menroutes op Goeree-Overflakkee zijn mede mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage vanuit Leader, Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.Eb en vloed terug op Grevelingen, Volkerak-Zoommeer wordt weer zout

DEN HAAG - Op de Grevelingen komt weer eb en vloed. Het Volkerak-Zoommeer wordt weer zout en krijgt ook weer eb en vloed.

Hierdoor herstelt de waterkwaliteit van beide, momenteel stilstaande en afgesloten, wateren. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu). De verbeterde waterkwaliteit is goed voor de natuur, recreatie en toerisme, landbouw, schelpdierteelt en de kwaliteit van de leefomgeving. Voorafgaand aan het zout maken van het Volkerak-Zoommeer, worden maatregelen getroffen om de zoetwatervoorziening van gebieden rondom het meer veilig te stellen.

Rijk en regio nodigen marktpartijen en gebruikers van het gebied uit om samen met hen de kosten te dekken. De totale kosten worden geraamd op ongeveer 350 miljoen euro, te betalen door Rijk, regio, marktpartijen en gebruikers. Voor ongeveer 100 miljoen euro zijn al afspraken gemaakt of in voorbereiding.


9 oktober
Verkeersveiligheidstraining Goeree-Overflakkee 2014
 
MIDDELHARNIS - Aan het Gedempt Kanaal in Middelharnis is op zaterdag 18 oktober een verkeersveiligheidstraining voor automobilisten. Bestuurders worden geconfronteerd met noodsituaties zoals bijvoorbeeld een glad wegdek en kunnen hun eigen beperkingen in deze situaties ervaren. Het doel van de training is om risico’s zodanig in beeld te brengen dat een bijdrage wordt geleverd aan een verantwoord rijgedrag.

 
De training wordt verzorgd door een instructeur van het Nederlands Instituut Verkeersveiligheid (N.I.V.). Het N.I.V. levert ook de auto waarmee de training wordt gegeven. Er is geen vast omlijst programma, van 11.00 tot 15.00 uur is er een vrije toeloop. Het N.I.V. voorziet geïnteresseerden van informatie  en laat hen enkele noodsituaties ervaren. Wethouder Marnix Trouwborst is bij deze training aanwezig.
 
De verkeersveiligheidstraining wordt georganiseerd in opdracht van de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) Goeree-Overflakkee. Uit onderzoek blijkt dat 98% van alle ongevallen wordt veroorzaakt door menselijk falen. Dit heeft in veel gevallen te maken met onvoldoende defensief en alert rijgedrag. De RPV voert jaarlijks verschillende verkeersveiligheidsprojecten uit voor weggebruikers van alle leeftijden.  Dat gebeurt onder het motto "Maak Van De Nul Een Punt" (#MVD01.), er wordt gestreefd naar nul verkeersslachtoffers.7 oktober


Verkeersveiligheidsmarkt Voortgezet Onderwijs 2014
 
SOMMELSDIJK -Brugklasleerlingen van het Edudelta College en CSG Prins Maurits bezoeken op maandag 13 oktober en dinsdag 14 oktober de Verkeersveiligheidsmarkt Goeree-Overflakkee. Rondom en in Recreatiecentrum De Staver in Sommelsdijk worden maandag de hele dag en dinsdagochtend verschillende activiteiten georganiseerd om leerlingen  bewust te maken van de gevaren die zij kunnen lopen in het verkeer. De nadruk ligt daarbij op “zelf ervaren” en het eigen verkeersgedrag.

 
De leerlingen kunnen hun verkeerskennis testen in een “ren-je-rot-quiz”. Met een zogenaamde Rausch-bril ervaren zij de invloed die alcohol kan hebben op je lichaam, het Nederlands Instituut Verkeersveiligheid geeft een demonstratie van de remweg van een auto en de kinderen worden bewust gemaakt van de gevaren rondom grote landbouwvoertuigen. Ook de politie en busmaatschappij Arriva werken mee aan de dag en geven voorlichting aan de leerlingen over de veiligheid in het verkeer.
 
De “Verkeersveiligheidsmarkt” wordt georganiseerd in opdracht van de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) van Goeree-Overflakkee. De RPV voert jaarlijks verschillende verkeersveiligheidsprojecten uit voor het voortgezet onderwijs. Dat gebeurt onder de vlag van Totally Traffic, een Provinciaal project dat verkeerslessen in het voortgezet onderwijs bevordert. Door leerlingen in elk leerjaar 1 of 2 modules verkeersveiligheid aan te bieden wordt verkeersonderwijs een structureel onderdeel van het voortgezet onderwijs en wordt getracht het aantal verkeersslachtoffers onder jongeren terug te brengen. In 2009 wonnen de scholen op Goeree-Overflakkee de Totally Traffic Award vanwege het jaarlijks uitvoeren van diverse verkeersveiligheidsactiviteiten in meerdere leerjaren.


Zaterdag 11 oktober: ook in de herfst feest op d’n diek

MIDDELHARNIS - Het is herfst en de herfstvakantie komt in zicht. De herfst is een feestelijke afsluiting van een mooie zomer. En dat willen ondernemers op D’n Diek uitstralen. Op zaterdag 11 oktober zullen verschillende winkels op een bijzondere manier aandacht besteden aan deze herfstdag. Muziek, een hapje of een drankje, een speciale aanbieding, de promotie van een bijzonder product, enzovoort.

Ga het zelf ontdekken en beleef wat er allemaal aan creatieve ideeën zijn ontstaan en tot uitvoer zijn gebracht. De deelnemende winkels zijn herkenbaar door een feestelijke uitstraling zoals een blauwe loper en een deelnameposter. Op 11 oktober kunt u van uw bezoek aan het winkelcentrum D’n Diek een feestelijke belevenis maken.
 
Deelnemende winkels: Arke Reizen, Bienefelts Bakkerij, Black & White Fashion, Brassiere Bodyfashion, Buijsse, 2B®, Bruna, College Style, Croissy, Curious Styling, D & J Computers, Van Dal Mannenmode, Diekmeester Cafetaria de, Ever Jeans, Eye Wish, G&W de Goudsbloem, Helden Banketbakkerij, Hisschemoller DA,
K-Dootje, Kabel TV, Keyzer shoes & Trends, Lake Side, Lia’s Boetiek, Lico’s Shop, Shoeby, Vive, Xenos
6 oktober
Op wie stemt u voor de Rabobank Cultuurprijs?
 
Rabobank Goeree-Overflakkee organiseert samen met de Culturele raad en de gemeente Goeree-Overflakkee de Rabobank Cultuurprijs. Deze prijs is voor kunstenaars op Goeree-Overflakkee met als doel kunstenaars van het eiland in de schijnwerpers te zetten. Hierdoor raakt zowel de kunstenaar als het eiland Goeree-Overflakkee bekend bij een breder publiek.
 
Iedere twee jaar reikt de Rabobank de cultuurprijs uit aan één kunstenaar, een groep of een cultuur- of kunstinstelling. Dit jaar stuurden dertien beeldend kunstenaars hun werk in: Mirian Zimmerman, Kees Stoutjesdijk, Joep Luickx, Ivo Teeuwen, Foke Stribos, Jaap Reedijk, Anneke Lalleman, Renate van Opdorp, Marlies Verda, Hans Dolieslager, Harald Jassoy, Annette de Roo, Anne-Marie Vermaat. Voor jong talent is er een aparte categorie en zijn er twee kandidaten: Eva van Batum en Lisa Lambregts. Alle kunstenaars zijn woonachtig op Goeree-Overflakkee. 
 
Opening kunsttentoonstelling
Vrijdagmiddag 10 oktober vindt een besloten opening van de kunsttentoonstelling in het Diekhuus plaats. Vanaf zaterdag 11 oktober tot en met vrijdag 31 oktober is de kunsttentoonstelling opengesteld voor publiek.
 
Wie krijgt de Rabobank Cultuurprijs?
Er is een vakjury die een winnaar heeft bepaald. Daarnaast krijgt het publiek ook de kans om haar eigen winnaar te kiezen. Inwoners kunnen vanaf  zaterdag 11 oktober tot en met vrijdag 31 oktober hun stem uitbrengen via www.gemeente-overflakkee. De bekendmaking van de winnaars van zowel de jury- als publieksprijs vindt plaats op donderdag 13 november in het Prieel van De Staver, Olympiaweg 2 in Sommelsdijk. Ook zullen de namen van winnaars via www.goeree-overflakkee bekend gemaakt worden.5 oktober

Schotejil begint goed op miniorencircuit
 
MIDDELHARNIS - Zaterdag 4 oktober hebben 20 jonge  zwemmers van De Schotejil deelgenomen aan de eerste voorronde wedstrijd van het miniorencircuit, in Rozenburg. Aan de prestaties van de zwemmers was niet te zien dat ze nog maar 4 weken hebben getraind. Dit heeft zeker betrekking op  Laurens Kalle (2006). Hij was de man van de wedstrijd. Bij de jongens onder 9 jaar werd hij tweemaal op afstand eerste. Met tijden van 1.31.93 op de 100 meter vrij en 1.43.88 verbeterde hij 2 oude clubrecords. Marijn Vis zwom de zelfde afstanden. Zijn tijden waren 1.45.39 en 1.57.33.


Bij de meisjes zwommen Rilana Tamboer en Dominique Overduin voor het eerst een 100 meter schoolslag. Rilana won op deze afstand gelijk een zilveren medaille. Haar tijd was 2.26.91. Christian Kalle zwom bij de jongens onder de 10 jaar, 2 maal een nieuw persoonlijk record. De 100 m vrij ging in 1.37.94 en de 100 meter rug in 1.54.53. Seffie Bakker is van de zelfde leeftijd. Op de 100 meter rug zwom zij een nieuw pr (1.36.76).  Bij de meisjes onder de 9 had de Schotejil 4 deelnemers in het water. Lyke Buscop was 2 maal de snelste van alle deelneemsters. Op de 100 meter school was haar tijd 1.55.29. Dena Vis zat haar op hielen met een tijd van 1.56.26. Jill Wielhouwer en Berdien Korpershoek zwommen op deze afstand 2.32.72 en 2.44.97. De tijden van Lyke, Dena en Jill of de 50 meter vlinder waren 50.29, 1.05.56 en 1.18.48.
Xander Vis en Leroy v.d. Groef toonden aan dat hun vorm aardig begint te groeien. Op de 100 vrij zwommen zijn allebei naar pr`s. (1.15.56 en 1.19.0). Leroy zwom tevens 5 seconden van zijn beste tijd af op de 100 meter rug in 1.24.36.
De jongens onder de 13 jaar zwommen 200 meter rug en 200 meter school. Dylan v.d. Groef zwom een ruim pr op de rug van 3.01.75. Luuk Kieviet deed dit op de school in 3.11.42. Kevin Vis zwom de 200 school voor het eerste in 3.33.78. De meisjes onder  13 jaar zwommen de zelfde afstanden. Lotte Tillema verraste op zowel de schoolslag als de rugslag. Ze haalde 9 seconden van haar tijd op de school en maar liefs 8 op de rug. Pr`s waren er ook voor Lieske Zijlstra (2.52.37) en Tamara de Ruiter (2.57.32) op de rug. Op de school was er voor Lieske nog naar een ruim pr (3.12.17). 

De volgend wedstrijd voor de minioren is op 22 november in Dordrecht. Hier wordt dan de spectaculaire minioren clubmeet georganiseerd.  3 oktober

Gezocht met name: techniek en klusjes

Diekhuus in Middelharnis zoekt vrijwilligers

MIDDELHARNIS - Bij een voorstelling in het Diekhuus zijn veel mensen actief zowel in de voorbereiding als tijdens de voorstelling zelf. Zonder onze enthousiaste en meedenkende vrijwilligers zou het Diekhuus niet kunnen bestaan. Denk aan onder andere gastheren en -vrouwen bij de kaartverkoop, de techniek tijdens theater en  muziekvoorstellingen, ondersteuning in de horeca en hand- en spandiensten in het Diekhuus.

 
De werkzaamheden van de techniek vrijwilligers is per voorstelling anders. Soms neemt een artiest zijn eigen technicus mee, je rol is dan het begeleiden van de technicus m.b.t. de installatie. Het kan ook zijn
dat de mensen van het Diekhuus zelf het licht/geluid moeten inhangen en programmeren, alsook bedienen tijdens de voorstelling. Als technicus kan het zo zijn dat je 4 uur van te voren aanwezig dient te zijn om een en ander in te stellen. Het Diekhuus is op zoek naar vrijwilligers, jong en oud, die eens per maand willen assisteren bij een voorstelling in onze theaterzaal, de Rabobankzaal. Ben je leergierig en plooibaar, heb je interesse in licht en geluidstechniek neem dan contact met het Diekhuus op!

Klusjesman
Voor allerhanden klusjes zoals bijvoorbeeld reparaties, montagewerkzaamheden, magazijnbeheer, licht
sjouwwerk voor een dagdeel per week, liefst vrijdagochtend. Contact Heb je interesse of zijn er nog vragen? Dan horen wij dat graag per e-mail receptie@hetdiekhuus.nl of per telefoon (0187) 48 24 00, vraag naar Auke de Bree, Coördinator Diekhuus.
1 oktober

Deltawind en Zeeuwind stellen winddata van Windpark Krammer beschikbaar

REGIO - De coöperaties Deltawind en Zeeuwind, initiatiefnemers van Windpark Krammer, vinden het belangrijk om windenergie in Nederland een stap verder te brengen en hebben daarom besloten windgegevens gratis ter beschikking te stellen. Het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) werkt aan het actualiseren en verbeteren van de Windkaart Nederland. Deze windkaart zal gebruikt worden voor het bepalen van de hoogte van de subsidie voor duurzame energieproductie in 2015.

Onderhoud aan de windmeetmast op de Krammersluizen (foto: Gijs van Hout)

De windkaart geeft informatie over de gemiddelde windsnelheid op 100 meter hoogte voor elke locatie in Nederland. Er was veel commentaar op de vorige versie van de Windkaart die dateert uit 2005. Daarom heeft de overheid besloten de kaart te actualiseren. Betrouwbare informatie over de wind op deze grote hoogte is echter schaars, er zijn maar weinig plaatsen in Nederland waar daadwerkelijk op dergelijke hoogte metingen worden verricht. Sinds februari 2012 heeft de 100-meter hoge meetmast op de locatie van het beoogde Windpark Krammer veel waardevolle meteorologische data verzameld, over windsnelheden en windrichtingen bijvoorbeeld. Deze gegevens hebben Deltawind en Zeeuwind nu kosteloos ter beschikking gesteld aan het KNMI om de windkaart te kunnen verbeteren.

Koningin Máxima opent Markthal Rotterdam vanaf kraam Goeree-Overflakkee!
 
ROTTERDAM -  De nieuwe Markthal in Rotterdam wordt op 1 oktober geopend door Hare Majesteit Koningin Máxima, vanaf de kraam van de coöperatie Buutegeweun. Bij deze coöperatie zijn tot op heden 45 streekproducenten van Goeree-Overflakkee aangesloten. De streekproducten worden verkocht onder het label ‘Geweun Goed’. En dat is iets waar we trots op mogen zijn!
 

Stockholm, Barcelona, Valencia, Kopenhagen. Bijna iedere wereldstad heeft er één: een overdekte food markt. Een bruisende markthal die uit zijn voegen barst van verse vis, brood dat nog warm is, mals vlees, ontelbaar veel soorten kaas en groenten net uit de grond. Een markt waar boodschappen doen een belevenis is en waar je lekker kunt neerstrijken voor een drankje of een hapje.


Kraam met streekproducten = bijzonder!
De kraam met streekproducten van Goeree-Overflakkee in de Rotterdamse Markthal is bijzonder. Er zijn in de Markthal geen vergelijkbare concepten te vinden. Er zullen vanuit de hele wereld cameraploegen aanwezig zijn om verslag te doen van de opening van de markthal, zoals CNN, maar ook cameraploegen uit China. De markthal is op woensdag 1 oktober vanaf 17.00 uur geopend voor het algemeen publiek.

 
De Markthal is gelegen aan de Binnenrotte, meer informatie is te vinden op www.markthalrotterdam.nl  
Kinderen geven hun speelwensen vorm in maquette
 
Bijeenkomst verkiezing beste speelbosplan
 
OOLTGENSPLAAT – Hierbij wordt u van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de officiële bijeenkomst op 1 oktober in het Oude Raadhuis voor de verkiezing van het beste plan voor uitvoering van een speelbos in Ooltgensplaat. Deelnemende scholen zijn basisscholen De Hoeksteen en De Regenboog in Ooltgensplaat. De jury bestaat uit wethouder de Jong, Harry Scheermeier (voorzitter dorpsraad Ooltgensplaat), Heleen Vink (st. Boog) en W. Pen (boswachter SBB).
 

Programma
18.15 inloop
18.30 opening en welkom woord Hendrik Baas
18.35 Presentatie over het Oeltgensbos
18.40 Presentatie Mirian Zimmerman
18.50 start presentaties
19.30 einde presentaties
Het publiek kan nader kennis maken met de maquettes en de ontwerpers. De jury gaat zich beraden.
Een ieder kan in de hal koffie/thee krijgen of een drankje op eigen kosten.
19.45 De jury uitslag
De jury zal haar bevindingen van de presentaties en de ontwerpen met de aanwezigen delen.
19.55 einde programma
Gelegenheid tot napraten en een drankje drinken.
 
Achtergrond informatie
St. kunst+ heeft in het voorjaar  in samenwerking met Stichting Boog een subsidie-aanvraag bij de gemeente Goeree-Overflakkee gedaan om, onder leiding van kunstenares Mirian Zimmerman,  de kinderen van groepen 7 van de basis scholen De Hoeksteen en De Regenboog in Ooltgensplaat hun ideale natuurspeelbos te laten ontwerpen. Op 9 september is met een bezoek aan het streekarchief met een presentatie van de heer jan Both de geschiedenis van het gebied getoond. Daarna is naar het natuurspeelbos in Melissant  een bezoek gebracht. Op 10 september is met een bezoek van Mirian aan de scholen een echte start gegeven om met het ontwerpen te beginnen. In de daarop volgende weken is er hard gewerkt door de kinderen. Bijgestaan door adviezen van Mirian en de begeesterde inzet van de leerkrachten hebben de kinderen hard gewerkt om hun ideeën te kunnen presenteren. Op 30 september hebben de kinderen al droog gedraaid door elkaar hun maquettes te tonen. Wellicht zullen op basis van deze ervaringen logistieke veranderingen worden doorgevoerd.
Trendwatcher Bakas: windmolens zijn verouderde techniek

SOMMELSDIJK - Tijdens de ledenvergadering van de Rabobank op 24 september in het Prieel van de Staver vertelde Adjiedj Bakas dat hij het een slechte zaak vind dat de overheid zoveel geld steekt in het bouwen van windmolens, zoals ook op Goeree-Overflakkee. 


Foto: Maria Evers

Hij toonde enkele nieuwe technieken en drong er op aan in te zetten op de getijdencentrale. Voor de boeren ziet hij grote kansen in biobased landbouw. Hij riep de gemeente op zich aan te melden voor een pilot voor een basisinkomen voor iedereen, waardoor mensen zelf hun tijd kunnen invullen met werk en vrijwilligerswerk. In het landelijke, ruime en groene eiland Goeree-Overflakkee ziet hij grote kansen voor een toekomst met steeds meer mensen op aarde.
 
Tijdens de Rabo ledenvergadering 24 september 2014 werden de winnaars bekend gemaakt van de clubactie

RABO clubactie winaars:
Christelijk gemengd koor uit Sommelsdijk met 851 euro, Huisvrouwenvereniging Dirksland e.o. 878 euro en de absolute winnaar Voetbalvereniging De Jonge Spartaan met 1053 euro. (Foto: Maria Evers)

Directievoorzitter Jan de Waard maakte allerlei zaken omtrent de fusie met Rabo Hoeksche Waard bekend. Deze zal eind van dit jaar (vijf voor twaalf) een feit zijn. Dit in verband met regelgeving omtrent het maken van maar een jaarrekening. Er komt een nieuwe directie, samengesteld uit beide banken en ook de ledenraad, die uit 36 personen zal bestaan wordt samengesteld uit leden van beide banken. De naam van deze bank wordt Rabobank Het Haringvliet.Eilanders positief over windenergie

GOEREE-OVERFLAKKE - Niet iedereen is even blij met de komst van meer windparken op Goeree-Overflakkee, maar  de meerderheid van de bevolking is doordrongen van het besef dat er toch iets moet gebeuren aan onze energievoorziening. Aldus het resultaat van een brede enquête die in opdracht van de Coöperatie Deltawind in juni is uitgevoerd.Foto: Maria Evers

“Windenergie is een goede zaak”

In opdracht van coöperatie Deltawind heeft de Research Company een enquête gehouden onder een representatief deel van de eiland bevolking. De twee hoofdvragen waren: “wat vindt u van windenergie  in het algemeen” en “wat vindt u van de nieuwe windparken op het eiland”. 
Op de stelling “Windenergie is een goede zaak” gaf 69% aan het hier mee eens zijn, 20% is neutraal en 8% is het hiermee oneens.  De rest, 3% heeft geen mening.  Vervolgens is gevraagd wat men vindt van de komst van nieuwe windparken op het eiland. 70% van de ondervraagden is positief danwel positief als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De voorwaarden die men noemde hebben betrekking op het beperken van overlast en rekening houden met natuur en landschap. 5% van de ondervraagden is neutraal, zij zien voor- en nadelen. 20% is negatief over de nieuwe windparken. De rest, 5% heeft geen mening. Hieruit valt op te maken dat de meerderheid van de inwoners niet negatief is over de nieuwe windparken, mits ze niet te dicht in de buurt komen.

Windenergie nu nog het meest efficiënt
Het onderzoek is een herhaling van het onderzoek dat Deltawind in 2011. Dat was vóór de herziening van de Structuurvisie. Op dat moment was er bij de bevolking minder bekend over de komst van nieuwe windparken. De publieke opinie was in 2011 positiever: toen vond 90% windenergie een goede zaak. Na de stevige discussie die het  afgelopen jaar heeft plaatsgevonden over de uitbreiding van windparken is de verschuiving niet verwonderlijk: windenergie komt dichterbij en de angst en onzekerheid voor de effecten neemt logischerwijs toe. Iets om bij de uitvoering terdege rekening mee te houden.  Dat een redelijk vaste kern van 75% positief dan wel neutraal staat tegenover de komst  laat zien dat een meerderheid van de bevolking overtuigd is van de wenselijkheid van duurzame energie uit wind. Windenergie is immers op dit moment de meest kostenefficiënte manier voor het opwekken van schone energie.  Op de site www.windvoorjou.nl is meer informatie hierover te vinden.
Goeree-Overflakkee energieneutraal in 2020
Juist vanwege de kosten voor schone energie richt Coöperatie Deltawind zich nu nog primair op wind. Maar haar doel is productie van duurzame energie en efficiënt energiegebruik. Samen met de gemeente streeft zij naar een energieneutraal eiland in 2020. Het valt te verwachten dat andere technieken  voor duurzaamheid verder zullen ontwikkelen. Daarop bereid de coöperatie zich voor. 
Leden Deltawind ontvangen gemiddeld 6% rente
Uit de enquête blijkt verder dat twee op de drie inwoners van Goeree-Overflakkee bekend is met de coöperatie Deltawind en dat is een verdubbeling sinds 2011. Niet idereeen weet dat alle eilandbewoners lid kunnen worden en daarmee mede-eigenaar van de wind- en zonneparken. Het lidmaatschap is gratis. Wel wordt gevraagd minimaal € 50 aan de coöperatie te lenen voor de realisatie van projecten. Hierover wordt 10% rente betaald. Meer uitlenen mag ook, tot een maximum van € 5.000 per volwassene, en € 1.000 voor jeugdigen (de aspirant-leden). Hierover wordt gemiddeld 6% rente betaald. Want “Wie tegen de windmolens aan kijkt, mag er van profiteren.“  Kijk op www.deltawind.nl voor meer informatie over de Coöperatie Deltawind. 
My Sky: de hemel op aarde arriveert aan het Havenhoofd

Superjacht in Middelharnis voor opbouw radarsysteem

MIDDELHARNIS  - Het 51 meter lange, luxe superjacht My Sky, gebouwd door  Heesen Yachts Holding B.V. uit Oss, arriveerde zaterdag in de haven van Middelharnis waar de opbouw van het radarsysteemsysteem zal plaatsvinden. Naar verwachting keert My Sky vanavond weer terug naar Hellevoetsluis, waar niet genoeg ruimte was voor deze klus.My Sky is een luxe-jacht ontworpen door Frans Laupman van Omega Achitects.  De wereldberoemde architect Erick van Egeraat ontwierp het ultra-moderne en verfijnde interieur. My Sky beschikt voor 5 hutten voor 12 gasten. Er is een helikopterplatform,  op het zonnedek een grote jacuzzi. Na uitgebreide proefvaarten op de Noordzee, wordt het schip in november overgedragen aan haar eigenaren.Foto’s Maria EversSchotejil pakt de draad weer op met goede resultaten
 
De Schotejil is het nieuwe zwemseizoen gestart in het thuisbad ‘De Staver’ te Middeharnis met een tweekamp met ZOB’66 uit Oud-Beijerland. Meteen al waren er clubrecords te vieren. Elise Tanis (2002) verbeterde haar bestaande record op de 50m vrij naar 28.23 evenals haar record op de 100m rugslag naar 1.09.92 (1e). In de jongste categorie verbeterde Laurens Kalle het clubrecord op de 25m vlinderslag in 20.60. Ook de winnende estafettes 8x50m vrij onder 13 jaar (4.15.27) en onder 15 jaar (3.58.33) verbeterden de resp. clubrecords.
 
Tijdens de tweekamp, die ‘Battle of the Pool’ was genoemd, werden ca. 50 ereplaatsen bereikt gerekend over 23 zwemprogramma’s. Teveel om allemaal op te noemen. Opmerkelijke tijden werden nog wel gezwommen door o.a. Lieske Zijlstra (2002), die op de 100m rugslag een dik p.r. zwom van van 1.19.45. Eva Dijkstra (2002) wist maar liefst met ruim 40 seconden haar tijd te verbeteren op de 50m vlinderslag naar 46.77. Ook Bradly Tjia (2000) kwam verrassend voor de dag met p.r.tijden van 1.26.57 op de 100m schoolslag en later opnieuw op de 100m vrij in 1.10.92. Bij de senioren zwommen Rolien Holster en Mandy van der Groef naar snelle tijden in resp. 1.06.51 en 1.09.70 op de 100m vrij. Bij de jongere categorien was Seffie Bakker (2004) op de 100m vrij erg snel in 1.28.25. In de allerjongste categorie (tot 9 jaar) zwommen vooral Lyke Buskop (2 maal 1e), Dena Vis, Timar van Wingerden, Marijn Vis (2 maal 1e), Laurens Kalle en Floris Tanis mooie tijden. 
 
Tenslotte worden ook nog de resterende winnende tijden vermeld van o.a. Xander Vis (2003) op 100m schoolslag (1.36.06) en 100m vrij (1.19.46) , Elise Tanis (2002) op 50m vlinderslag (31.62), Luuk Kievit (2001) op 100m rugslag (1.22.76) en 50m vlinderslag (35.76), Lotte Middelbos (1999) op 100m schoolslag (1.20.74) en 100m vrij (1.04.28), Jorian Tanis (1999) op 100m schoolslag (1.20.02) en 100m vrij (57.04) en Niels Albrechts op 100m vrij in 58.51.
 


Stenen ter opluistering van Beleef de Deltaroute

REGIO – In prachtige historische schepen werden donderdag 18 september de door het Zeeuws Museum aan Rijkswaterstaat geschonken kunstwerken ‘stenen’ van de Eerste Zandkreeksluis in Katz naar de haven van Zierikzee vervoerd. Vandaar vervolgden ze hun reis over het land naar het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk voor de tentoonstelling ‘Beleef de Deltaroute’. De stenen symboliseren de strijd van ons land tegen het water.


De stenen werden vervoerd in historische schepen waaronder Tweemastklipper Avontuur uit Goes.
(Foto:  Schrijfbedrijfeversvanderwaart.nl)   

60 jaar geleden, een jaar na de ramp van 1953, werd de eerste steen voor de Deltawerken bij de Hollandsche IJsselkering gelegd. Daarmee startte Rijkswaterstaat de bouw van Nederlands grootste verdedigingssysteem tegen hoogwater uit zee: de Deltawerken. Een gedurfde technische en innovatieve onderneming waar Nederland trots op mag zijn.

Rijkswaterstaat en de ANWB werken samen om op aantrekkelijke wijze informatie te geven over de 13 Deltawerken in Zeeland, Brabant en Zuid-Holland. Beleef de Deltaroute laat zien hoe deze Deltawerken ons al 60 jaar beschermen tegen hoogwater. Daardoor kunnen wij in ons laaggelegen land veilig wonen, werken en recreëren.

Dagje uit
Via de website www.beleefdedeltaroute.nl  wordt informatie over de functie van de Deltawerken vermeld en allerlei routes, uitjes, evenementen en attracties, waaruit een keuze gemaakt kan worden voor een leuk en interessant dagje uit. Met de informatie op de website kan iedereen zelf een route samenstellen.

Tentoonstelling
De ‘stenen’ zijn geschonken door directeur Marjan Ruiter van het Zeeuws Museum aan Rijkswaterstaat om toe te passen in de aankomende tentoonstelling ‘Beleef de Deltaroute’ in het Watersnoodmuseum. Eerder deden zij dienst in de tentoonstelling ‘Bescherm mij’. Ze zijn gemaakt door Peter Bosman. Hij heeft ze  aangepast voor de tentoonstelling Beleef de Deltaroute die in de eerste week van november naar verwachting gereed zal zijn. Peter’s opa Heero Leefoge heeft bij de bouw van meerdere Deltawerken meegewerkt. Zoals de dichting van de Veerse Gatdam met caissons, waarvan de verfilming van Bert Haanstra te zien is bij het Rijksmuseum.
Klipperaak Avontuur uit Goes en twee Hoogaarzen van Stichting Behoud Hoogaars uit Veere vervoerden dit bijzondere transport. Vroeger voeren oude schepen ook stenen voor dijkversterkingen. Ten tijde van de Watersnoodramp in 1953 werden schepen ingezet om mensen te redden en stroomgaten te dichten met stenen en zand.
Onze eindigheid is rode draad door Medicine Show

Frederique Spigt reist door het Wilde Westen

MIDDELHARNIS  - Frederique Spigt en haar band verzorgden vrijdagavond een reis door het Wilde Westen en Mexico. Na inname van de Snake Medicine, gezeten op de rodeostier Blue Berrie Wine en achtervolgt door The Great Grim Reaper trok het muziektheater dieper en dieper het herontdekte Amerika van begin 19e eeuw in. Het kon niet op en het publiek genoot ook nog van enkele spontane toegiften.


Foto: Maria Evers

De prachtige Rabo-theaterzaal in het Diekhuus was goed gevuld met ‘oudere jongeren’. Ook Frederique is niet meer een van de jongsten. Ze liet weten dat ze met haar 57 jaar tegen de eindigheid van haar leven en lichaam aanloopt en last heeft van gewrichtsklachten. De show leed er niet onder. Met veel gevoel voor de folk en country-muziek zong ze de sterren van de hemel met haar diepe en soms rauwe stemgeluid. Haar medemuzikanten, allround musici, Jan van der Meij, Janos Koolen en Joost van Es wisselden regelmatig van instrument. Meer informatie: www.frederiquespigt.nl
 


Gemeente en RGO werken samen om zwerfafval tegen te gaan

 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Dinsdag 16 september ondertekenden de gemeente Goeree-Overflakkee en de  Regionale Scholengemeenschap Goeree-Overflakkee (RGO) de intentieverklaring extra aanpak zwerfafval. Met deze ondertekening verklaren gemeente en RGO dat zij samen gaan werken om zwerfafval tegen te gaan. De insteek is om gezamenlijk de straat rondom de school schoon te houden en het hergebruik van afvalstoffen te bevorderen.
 
De RGO is de eerste school waarmee de gemeente Goeree-Overflakkee een intentieverklaring heeft ondertekend. Ook met het Edudelta College en de CSG Prins Maurits worden intentieverklaring getekend. Dit gebeurt later dit jaar. Bij de RGO zijn inmiddels vier zogenoemde peukentegels in het straatwerk van de Koningin Julianaweg aangebracht. Dit om te voorkomen dat sigarettenpeuken op straat komen te liggen. De school zorgt ervoor dat de peukentegels regelmatig door leerlingen worden geleegd. Daarnaast zijn er drie oranje minicontainers in de kantine van de school geplaatst voor de inzameling van kunststofverpakkingen. De school verzamelt de volle containerzakken en de gemeente komt deze iedere vrijdag ophalen.

Project ‘Extra aanpak zwerfafval’
Het tegengaan van zwerfafval staat hoog op de agenda bij de gemeente Goeree-Overflakkee. Om het zwerfafval tegen te gaan is de gemeente gestart met het project ‘Extra aanpak zwerfafval’. Dit project bestaat uit meerdere onderdelen, waaronder: lessen op de basisscholen, projecten voor het voortgezet onderwijs, opruimdagen stranden samen met leerlingen van de basisscholen en de buurtverenigingen, plaatsen van extra inzamelmiddelen in de kernen, inzet van zogenoemde Walking Bins tijdens de Omloop en de ondertekening van intentieverklaringen met scholen.

Bekostiging uit Afvalfonds
Het project ‘ Extra aanpak zwerfafval’ wordt bekostigd uit het afvalfonds. De verpakkingsindustrie stort voor iedere verpakking een bedrag in het afvalfonds voor het tegengaan van zwerfafval. Dit bedrag wordt aan de hand van het aantal inwoners verdeeld over alle gemeenten. Om dit bedrag te ontvangen moet een gemeente een plan indienen, waaruit duidelijk wordt hoe de betreffende gemeente het zwerfafval wil tegengaan. Na goedkeuring krijgt de gemeente het bedrag toegekend.Bijdrage aan een betrokken samenleving

Burgemeester geeft startsein voor GOvoorelkaar

SOMMELSDIJK – In de prachtige hal van Nieuw Rijsenburg waren woensdagochtend 17 sseptember vele organisaties aanwezig. Zij waren daar om de lancering mee te maken van de website GOvoorelkaar.nl  Een website die de verbinding moet leggen tussen hulpvragers en vrijwilligers.Burgemeester Grootenboer staat vierkant achter het initiatief.
(foto: Maria Evers)

Veel mensen zijn bereid een ander te helpen en dat is nodig ook. Want de vraag naar vrijwilligers is in 2015 gestegen met 70%. In onze geindividualiseerde maatschappij hebben veel mensen het druk en willen zich vaak niet vastleggen. Via de site GOsamenvoorelkaar.nl kunnen vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht. Een keertje boodschappen doen met iemand, of gewoon een kopje koffie drinken, iemand begeleiden naar het zwembad, of naar het ziekenhuis rijden, het kan van alles zijn.

Wethouder De Jong vertelt over de vele veranderingen in de zorg. Vanuit het rijk zijn veel taken naar de gemeentes overgeheveld. De Jong ziet de website als een hulpmiddel om voor elkaar te zorgen, de website maakt de vragen zichtbaar. Docent Pieter Brandwijk vertelt dat er voor leerlingen van de drie middelbare scholen mogelijk is een burgerschapsstage te kiezen die bij hen past . Daarna krijgen enkele jongeren die er ervaring mee hebben opgedaan de gelegenheid dit te delen met de genodigden.

Burgemeester Ada Grootenboer gaf het officiële startsein met haar eigen inschrijving als vrijwilliger. Ondanks haar drukke gezin en drukke baan, wil ze best kortdurende vrijwilligersactiviteiten uitvoeren. En als zo´n druk bezet persoon nog ruimte kan vinden om wat voor een ander te betekenen, dan moeten er veel meer mensen zijn die dat kunnen. Aanmelden is makkelijk en wijst zich vanzelf.   www.GOvoorelkaar.nl
 


 

Pieter van Kempen Beste Gewasbeschermer 2014

Bron: Groente & Fruit

Akkerbouwer Pieter van Kempen (26) in Nieuwe-Tonge (Z.-H.) is gisteren uitgeroepen tot Beste Gewasbeschermer 2014. Van Kempen kreeg de door de vakbladen Boerderij en Groenten & Fruit uitgeloofde prijs uitgereikt op mechanisatiebeurs AgroTechniek Holland in Biddinghuizen.

Pieter van Kempen

Hoofdredacteur Geert Hekkert van Boerderij noemt de gewasbescherming de achilleshiel van de akkerbouw. "Het is daarom uiterst belangrijk dat akkerbouwers er zeer serieus mee omgaan. Je kunt zeggen dat de Beste Gewasbeschermer gelijk de Beste Imagobeschermer is."

Akkerbouw/loonwerkersbedrijf Van Kempen in Nieuwe-Tonge besteedt veel zorg aan de toepassing van middelen op het veld, rekening houdend met de weersomstandigheden en het moment van de dag. Maar ook aan de handelingen op het erf, rond het omgaan met restvloeistof en het schoonspuiten, wordt veel aandacht besteed. Een overdekte stalling en spoelplaats is bijna gereed. Zowel vader als zoon is zich terdege bewust van de belangrijke wisselwerking met omwonenden. Het bedrijf houdt terdege rekening met hen en geeft zijn volle medewerking om zaken uit te leggen die spelen bij gewassen vrij houden van ziekten en plagen en de noodzakelijke ingrepen.

De jury koos Maatschap Van Kempen, bestaande uit zoon Pieter en vader Piet, als het bedrijf dat aan bovengenoemde zaken veel aandacht besteedt.

In totaal hebben 110 akkerbouwers/loonwerkers meegedaan aan de verkiezing van Beste Gewasbeschermer 2014. Door het invullen van een pittige vragenlijst over parate kennis over ander andere herkenning van ziekten, plagen en onkruiden, de veiligheidsvoorschriften en beperking van drift werden de beste vijf geselecteerd. De jury heeft deze bedrijven bezocht. Hierbij kwamen onder andere onderwerpen als opslag van middelen, toepassing van en het omgaan met middelen (en de restvloeistof) en omgang met omwonenden aan bod.

door Leo TholhuijsenThe feel of Woodstock op het Fort 

OOLTGENSPLAAT – Afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag was het FORT PRINS FREDERIK in Ooltgensplaat de plaats waar men moest zijn om te kunnen genieten van hedendaagse bands die een eerbetoon brachten aan het Woodstock Muziek en Kunst festival van 1969 in Amerika en aan de bands die daar speelden.  


Enkele leden van de band Sinner’s Prayer, die een tribute brachten
aan Canned Heat. (foto: Maria Evers)Ruim 20 bands speelden onvergetelijke nummers die de afgelopen 45 jaar over de hele wereld bekend zijn geworden. Absoluut uniek was het optreden van de formatie Modern Raga uit Amsterdam die speciaal voor deze gelegenheid een 3 kwartier lange hommage aan Ravi Shankar bracht op de Sitar, een heel bijzonder snaarinstrument uit India. De alom bekende Ron ‘El Kroppo’ Krop met zijn band  uit Gorinchem, nam de show van Richie Havens voor zijn rekening om het onvergetelijke ‘Freedom’ ten gehore te brengen. Een voorstelling waarbij de toeschouwers kippenvel kregen door de onwaarschijnlijke Feel of Woodstock die Ron Krop met dit optreden wist op te roepen. Maar ook de andere artiesten die Swami Satchidananda, Tim Hardin, The Incredible String Band, Melanie, Janis Joplin, Arlo Guthrie, Country Joe McDonnald, John Sebastian, Paul Butterfield, Creedence Clearwater Revival, John Lee Hooker, Jefferson Airplane, The Who, Grateful Dead, Sly, Joan Baez, Crosby Stills Nash and Young, Canned Heat, Johnny Winter en Jimi Hendrix eerden met vertolkingen van hun muziek, waren meer dan geweldig om te horen en te zien.  


Enkele leden van de band Sinner’s Prayer, die een tribute brachten
aan Canned Heat. (foto: Maria Evers)


De bijzondere locatie die het Fort is, een plaats die gebouwd is voor bestrijding van geweld, was het toneel van deze ultieme demonstratie voor Liefde en Vrede. Zowel de bands als de bezoekers hebben een weekend meegemaakt wat voor deze regio uniek genoemd mag worden en wat zeker zijn vervolg zal krijgen.
Deze 3 dagen gingen in een ontspannen en prettige sfeer voorbij waarbij zelfs de overvloedige regen geen inbreuk op maakte, Wel zorgde het ervoor dat er veel minder bezoekers kwamen dan dat een activiteit als dit op dit mooie eiland verdient.

Over 2 weken zijn de Open Monumenten Dagen op zaterdag en zondag waarbij op het Fort een aantrekkelijk programma heeft en over 3 weken is de activiteit Peace of Heart dat op vrijdag, zaterdag en zondag gehouden wordt tijdens het internationale weekend van de Vrede.
Wie meer wil weten kan naar www.fortprinsfrederik.nl voor meer informatie.Lokaal genieten tussen de buien door
 
Ledendag Rabobank met Prullen en Pronkstukken

MIDDELHARNIS/SOMMELSDIJK – Het thema van de jaarlijkse ledendag was ‘The Best Of’. Er waren proeverijen van de lekkerste lokale streekproducten, de beste lokale muziektalenten speelden voor en de leden konden hun kostbaarheden op waarde laten schatten in het kader van Tussen Prul & Pronkstuk. 
 

In gemoedelijke sfeer werden de familie-eigendommen besproken (foto: Maria Evers)

De taxatiedag is goed bezocht. Zaterdag 30 augustus maakten 500 klanten van de Rabobank gebruik van deze mogelijkheid om hun ‘verborgen schatten’ eens op waarde te laten schatten. In het Prieel van recreatiecentrum De Staver stonden vier rijen bezoekers bij de vier deskundigen waren ‘ingevlogen’. Zij namen de tijd om elk voorwerp te becommentariëren en te taxeren. Onder de meegebrachte voorwerpen waren enkele mooie, oude schilderijen en landkaarten.


Een oudere dame bracht een hele oude foto van Koningin Wilhelma
met echtgenoot Hendrik en dochter Juliana. (foto: Maria Evers)

 
Bij de proeverijen werden de beste streekgerechten en – producten getoond, geproefd en meegegeven. Men kon een patatje eten van aardappels van Westhoeve, gebak van Van Helden, rabarberchampagne van Breederland. Er was fruit, (vergeten) groenten, ijs, ganzenvlees. Teveel om op te noemen. En het publiek genoot, tussen de verschrikkelijke regenbuien door van al dat leuks en lekkers.
 
Ook het lokale muzikale talent kreeg een podium op ledendag. Maartje Meijer Trio (jazz), The Brazilian Wax-effect, Piet Westhoeve,  Marije & Anton Weenink, Dutch Trombone Ensemble, StarkLinnemann Trio speelden allemaal in de mooie zaal van het nieuwe Rabobankgebouw aan de ingang van Middelharnis.
 

Hoogwerker aan het ramenzemenMIDDELHARNIS – De ramen van de huizen aan de Antoon Coolenstraat zijn schoon. Vorige week was een bedrijf met een hoogwerker in opdracht van Woongoed Goeree-Overflakkee de ramen aan reinigen. De straat werd uit veiligheid afgesloten. De bewoners en ondernemingen in de straat kunnen niet zelf de ramen aan de buitenzijde bewassen door het kanaal aan de achterzijde van hun huis. (foto: Maria Evers)

 Inzet Wsw-medewerkers in buitendienst gemeente is toegevoegde waarde
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Sinds de herindeling van de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee is de groenafdeling van Webego B.V. gestopt. De 52 medewerkers van de voormalige groenafdeling zijn vanaf dat moment geïntegreerd in de buitendienst van de gemeente Goeree-Overflakkee. Enerzijds om te voorkomen dat twee vaste groenbedrijven binnen één gemeente werkzaam zijn, anderzijds om als gemeente vooruitlopend op de participatiewet een voortrekkersrol te vervullen voor wat betreft de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen de eigen organisatie. Na ruim een jaar van samenwerking blijkt de inzet van Wsw-medewerkers zeker een toegevoegde waarde voor de organisatie en een goede aanvulling op het team.
 
In de voormalige vier gemeenten op Goeree-Overflakkee hadden de buitendiensten een groot aantal begeleid werken plaatsen. De Wsw-medewerkers hielpen onder begeleiding van de buitendienstmedewerkers mee met het onderhoud van het openbaar groen. Zij werden ingezet op repeterende werkzaamheden als schoffelen, opruimen van zwerfafval, vegen en grasmaaien.
 
Na de herindeling werd het uitvoeringsbedrijf een onderdeel van de gemeente Goeree-Overflakkee.  De Wsw-medewerkers, die werkzaam waren op de begeleid werken plaatsen, zijn overgenomen door de gemeente Goeree-Overflakkee en kwamen daarmee officieel in dienst bij de gemeentelijke buitendienst. Door de inzet van deze Wsw-medewerkers, benut de gemeente enerzijds hun kwaliteiten en biedt hen anderzijds een passende werkplek in een reguliere werkomgeving.
 
Organisatie buitendienst
Vanaf 1 januari 2013 bestaat de buitendienst in totaal uit 110 medewerkers, waarvan 52 met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn 3 teamleiders en 4 opzichters benoemd, die verantwoordelijk zijn voor de aansturing en begeleiding van deze medewerkers. Samen met personeelsconsulenten en trajectconsulenten, voor de begeleiding vanuit Webego B.V., zorgen zij ervoor dat de Wsw-medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen en kunnen doorgroeien.
 
Ook in de huidige situatie houden de Wsw-medewerkers zich bezig met de repeterende werkzaamheden. Dit voeren zij uit als onderdeel van een wijkteam. Als wijkteamlid zijn zij verantwoordelijk voor het groenbeheer in een eigen wijk. Zij zijn trots op hun rol in het team en zetten zich dan ook maximaal in voor hun eigen wijk.

Maryn Both wint gouden medaille bij Nationale  Zwemcompetitie Gehandicapten 2013/2014
 
MIDDELHARNIS - Maryn Both, 12 jaar, zwemmer van de Schotejil,  heeft voor het tweede jaar op rij goud gewonnen bij de Nationale Zwem Competitie Gehandicapten (ZCG).
 
De ZCG bestaat uit 4 periodes van 2 maanden. Iedere periode kunnen geclassificeerde gehandicapte zwemmers afstanden kiezen uit het door de KNZB voorgesc hreven programma van de ZCG en deze afstanden zwemmen tijdens reguliere wedstrijden.  De gezwommen tijden worden aan de hand van een tabel omgerekend naar IPC punten. De snelste 2 afstanden van iedere periode tellen mee voor het ZCG klassement, welke door de KNZB wordt bijgehouden. Op deze manier kunnen zwemmers  met verschillende handicapklasses tegen elkaar zwemmen. Voor de eerste periode stonden de 100m schoolslag, 50m vlinderslag en 50m rugslag op het programma. Op de 50m vlinderslag en 50m rugslag behaalde Maryn prima resultaten. De periode werd met een totaal van 285 IPC punten goed afgesloten door Maryn. Voor de tweede periode stonden de 50m schoolslag, 50m en 200m vrije slag op het programma. De vrije slag is niet de meest sterkste slag voor Maryn. Desondanks wist hij nog totaal 208 IPC punten bij elkaar te zwemmen. Voor de derde periode stonden 50m vrije slag, 100m rugslag, 100 en 200m wisselslag op het programma. Maryn zwom met de 100m rugslag een hele goede race, een verbetering van zijn PR met 17 sec., goed voor 161 IPC punten.  Met de wisselslag kan hij goed uit de voeten. Voor de 100m wisselslag zwom Maryn 135 IPC punten bij elkaar en voor de 200m wisselslag 134 IPC punten.  In totaal 296 IPC punten, de beste periode van de competitie. Voor de vierde en laatste periode stonden de 100m vrije slag, 50m schoolslag en de 100m vlinderslag op het programma. In totaal zwom Maryn in deze periode 255 IPC punten bij elkaar. De  100m vlinderslag zwom Maryn voor het eerst. Een prima race, 1:56.72 goed voor 131 IPC punten. Zijn tijd was zelfs goed genoeg voor een finaleplaats tijdens de Minioren Regio Finale. Als enige zwemmer met de classificatie zwom Maryn zich in een veld van 40 minioren 6 zwemmers (12 jarigen) naar een 32e plaats en verbeterde hij zijn PR met 4 sec. en 14 IPC punten.
 
Aan het eind van de ZCG stond Maryn in de leeftijdscategorie  junioren, handicapklasse 9, op de eerste plaats.  In het overall klassement, klasse 9, behaalde Maryn de zilveren medialle.  In deze klasse was het goud voor de 21-jarige Carlo van Weisssenbruch uit Dordrecht. Zaterdag 9 augustus jl. werd door de KNZB, tijdens het finaleweekend van het EK gehandicapten zwemmen in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion in Eindhoven, een afsluitdag georganiseerd voor alle deelnemers van de ZCG.  De dag begon met een ‘meet and greet’ met een deel van de nationale gehandicapten zwemselectie. Daarna was er een 2 en half uur durende zwemclinic onder leiding van Hikkelien Schreuder, voormalig topzwemster.  Na afloop van de zwemclinic werden de medailles van de ZCG 2013/2014 door Hikkelien uitgereikt.
Maryn is op 8 jarige leeftijd door de KNZB geclassificeerd voor de wedstrijdzwemsport (handicapklasse 9). Deze classificatie heeft Maryn nodig om diskwalificatie (voor technische uitvoering) bij wedstrijden te voorkomen en om deel te kunnen nemen aan de ZCG. Zwemmers met een handicap (lichaamlijk, verstandelijk of visiueel) kunnen zich via de KNZB laten classificeren.  Geclassificeerde zwemmers kunnen aan alle reguliere zwemwedstrijden deelnemen. Tijdens deze wedstrijden bestaat er geen compensatieregeling voor de gehandicapte zwemmers.  De omgerekende IPC punten van de zwemuitslagen gelden alleen voor de Nationale Zwem Competitie Gehandicapten.
 23 augustus 2014

Na regen komt zonneschijn

25e Omloop goed uitgelopen

MIDDELHARNIS - Heftig onweer, maar later weer een stralend zonnetje. Overal langs de route waren posten om even bij te komen, wat te drinken en er was verzorging mogelijk. Op 't Fort werd muziek gespeeld door 'Ongeregeld'. In Stad aan het Haringvliet stond poortwachter Herman Maas klaar om de Stadspoort te openen voor de omlopers. In Middelharnis werden de lopers ingehaald door entertainer Ab van der Valk, die zoals altijd zorgde voor een vrolijke noot.


Loslopende kip volgt loper bij Sluishaven

Band 'Ongeregeld' speelt bij de tent op 't Fort


Uitgebreide verzorging in 't FortBij Stad aan het Haringvliet worden de lopers opgewacht door poortwachter Herman Maas


Ab van der Valk heeft er weer een megajob opzitten, met het verwelkomen van de lopers bij de finish in Middelharnis

Foto's: Maria Evers


22 augustus 2014

Omloop Goeree-Overflakkee goed van start


Ben Kramer geeft startsein 25e Omloop 

MIDDELHARNIS - Ben Cramer ontpopte zich als een symphatieke entertainer, die tussen en met de mensen optrad op de avond van de start van de Omloop. Voor het Diekhuus plein is de start en de finish. Na het aftellen vertrokken om 19.00 uur ruim driehonder lopers aan de 110 kilometer lange tocht rond het voormalig eiland Goeree-Overflakkee. Om 23.00 uur was de start voor de 80 km.
Op zaterdagochtend vertrokken de deelnemers aan de 55 km (Marshallloop) de 30 km. en de inerhaast ingesteld 15 km., die net als de 15 km voor de jeugd startte in den Bommel. 


Ben Cramer met het bestuur van de Omloop


 
Ben Cramer poseert met ventje met Kikabeertje
 

Ben Cramer treedt op met assistentie


Ben Cramer als een van de jeugd van tegenwoordig

Foto's Maria Evers


Noordzeestranden Goeree-Overflakkee krijgen vier sterren in Schoonste Strandverkiezing

 
GOEREE-OVERFLAKKEE - De uitreiking van de Schoonste Strandverkiezing van Nederland was op donderdag 21 augustus. De Noordzeestranden op Goeree-Overflakkee kregen een 9,6 als gemiddeld rapportcijfer en maar liefst een eindscore van vier sterren.

Vier sterren is de maximale score die een strand kan krijgen en staat gelijk aan een zeer schoon strand. Inwoners en strandbezoekers konden hun stem uitbrengen via internet. Daarnaast brachten inspecteurs van de ANWB diverse bezoeken om de stranden te waarderen.
 
"We zijn trots op deze waardering van onze stranden. Het is een hele prestatie voor onze medewerkers die op het strand werken, zeker gezien het uitgestrekte strand dat wij op Goeree-Overflakkee hebben!", aldus wethouder Arend-Jan van der Vlugt.


Culinair en cultureel genieten van vis op Goeree-Overflakkee


 De Week van de Goereese Vis

 
GOEREE-OVEFLAKKEE - De Week van de Goereese Vis van 6 september t/m 13 september, staat in het teken van culinair en cultureel genieten van vis op je bord tot visserij gerelateerde activiteiten op Goeree-Overflakkee voor het hele gezin. Ontdek de moderne vissersvloot, de haven en visafslag in Stellendam. Ontmoet de vissers en proef de lokale lekkernijen uit de zee.
 
De Week van de Goereese Vis heeft als doel, de heerlijke lokale vis, Stellendamse Garnalen en oesters aan zo veel mogelijk inwoners, toeristen en consumenten smakelijk te serveren. Goeree-Overflakkee is trots op de visserij, vissers en het product vis. Met de Noordzee als onze achtertuin, een eigen vissersvloot en de Stellendamse visafslag is het vanzelfsprekend dat we op het eiland vis letterlijk op de (menu)kaart zetten.
 
Maandag 8 september tijdens de opening van het oesterseizoen welke gedeeltelijk plaatsvindt in de Ouddorpse haven, zal burgemeester Grootenboer de Week van de Goereese Vis officieel openen.
 
Restaurants
Tijdens de Week van de Goereese Vis geven restaurants op Goeree-Overflakkee extra aandacht aan lokaal gevangen vis op de menukaart.  De restaurants serveren vis van het seizoen in een 3-gangen diner- en/ of lunchmenu voor het vaste bedrag van € 27,50.
 
Erop uit
Naast een hele week culinair kun je ook cultureel genieten van vis tijdens de Week van de Goereese Vis. Verschillende ondernemers en organisaties bieden visserij gerelateerde activiteiten aan. Van een workshop vis schoonmaken, rondleiding in de visafslag tot samen garnalen pellen. Het programma komt binnenkort in deze krant te staan.
 
Deelname
De deelnemende restaurants waar een heerlijk vismenu geserveerd wordt en het programma met activiteiten staan op de website www.vvvgoeree-overflakkee.nl Restaurants die alsnog willen deelnemen kunnen zich via de VVV aanmelden.
Wilt u ook iets organiseren of aanbieden in De Week van de Goereese Vis? Neem contact op met Caroline Melissant via caroline@trendsinzee.nl of 06 12063103
 
Organisatie
De organisatie van De Week van de Goereese Vis ligt in handen van de VVV , gemeente Goeree-Overflakkee, INZee Communicatie & Trends, vissers en enthousiaste ondernemers die samenwerken in de projectgroep Verbreding Visserij. De projectgroep is ontstaan met het doel de aanbevelingen in het rapport Verbreding Visserij ten uitvoer te brengen. De groep wordt gefaciliteerd en getrokken door bedrijfscontactfunctionaris Heleen Vlietland en wethouder Arend-Jan van der Vlugt van de gemeente Goeree-Overflakkee.


 

Niet de complete Omloop maar toch de sfeer

GOEREE-OVERFLAKKEE - In samenwerking met het goede doel van de 25e Omloop van Goeree-Overflakkee, het ziekenhuis in Dirksland, is er een extra afstand ingelast voor mensen die een stukje sfeer van de Omloop willen proeven.

De organisatie van de Omloop kreeg steeds meer signalen dat mensen de Omloop wel leuk vinden, maar zelf niet zover kunnen lopen. Er is nu de mogelijkheid 15 km te lopen en je daarvoor uiteraard te laten sponsoren voor het goede doel. Op zaterdag 23 augustus 2014 na de kinderloop, die om 10.00 uur start, is het mogelijk om individueel voor het goede doel de 15 km te lopen. De start voor deze individuele afstand is tussen 11.00 uur en 13.00 uur in Den Bommel bij de haven. De kosten zijn 5 euro per persoon voor het goede doel.
Actie tegen zwerfafval tijdens de Omloop Goeree-Overflakkee
 
Tijdens de Omloop van Goeree-Overflakkee op 22 en 23 augustus 2014 maakt de gemeente Goeree-Overflakkee bezoekers op een originele manier bewust van het gescheiden inzamelen van afval. Met speciale ‘Walking Bins’ probeert de gemeente inwoners en bezoekers te stimuleren om actief zwerfafval tegen te gaan en dit afval zoveel mogelijk te scheiden.
 
Een Walking Bins promotieteam, gehuld in een opvallend afvalinzamelpak, loopt op 22 en 23 augustus rond tussen het publiek van de Omloop. Om hun nek hebben zij de zogenoemde Walking Bins hangen. Deze wandelende afvalbakken hebben afzonderlijke bakken voor plastic bekertjes en flessen, blik, restafval en GFT, waardoor het afval gescheiden ingezameld kan worden. Met deze actie nodigt de gemeente Goeree-Overflakkee  inwoners en bezoekers 24 uur lang uit om op ludieke wijze na te denken over zwerfafval en afvalscheiding.
 
Wie tijdens de Omloop gebruik maakt van de Walking Bins, wordt beloond met een lekker en gezond mandarijntje. De schillen? Die gaan natuurlijk ook de Walking Bin in!
Een rondje eiland Goeree-Overflakkee
 
De jubilerende wandeltocht
 
Tekst en foto: Maria Evers
 
MIDDELHARNIS - De Omloop van Goeree-Overflakkee is al 25 jaar een terugkerend evenement op het voormalige eiland Goeree-Overflakkee. Een prestatie-wandeltocht van 110 kilometer, af te leggen binnen 24 uur. Start en finish in Middelharnis Diekhuusplein op 22 en 23 augustus 2014 om 19.00 uur. Meer informatie op www.dewandeltocht.nl

 

Foto: Fietstunneltje bij de hoek van St. Jape bij Oude-Tonge, onder de N57 door. 

Begonnen als grap, met een tiental deelnemers, maar inmiddels uitgegroeid tot een spektakel waaraan zo'n 1000 wandelaars meedoen. De route gaat over buitendijken, het strand van Goeree-Overflakkee en gedeeltelijk door unieke natuurgebieden die de rest van het jaar voor het publiek zijn gesloten.
Zo'n kleine 10.000 mensen zijn een nacht en een dag op de been om de verrichtingen van de wandelaars gade te slaan, hen te ondersteunen en aan te moedigen, maar vooral om de sfeer van dit gebeuren te proeven.

Dit jaar zijn er een aantal veranderingen! Raadpleeg de website voor de laatste aanpassingen. Naast de 110 kilometer en de Kinderomloop bestaat nog steeds de mogelijkheid om deel te nemen aan kortere afstanden (55 en 30km) en estafette. Op veler verzoek dit jaar wederom een Kennedymars (80 km)!  Deze is ook officieel geregistreerd als Kennedymars.

Verzorging onderweg
Als deelnemer aan een van de onderdelen kan je je portemonnee thuislaten, want onderweg is op alle posten water verkrijgbaar. Op tal van posten koffie, thee of cola en broodjes. Een warme maaltijd wordt verzorgd in Ouddorp (post  Familie Westhoeve) en een maaltijd met soep in Ooltgensplaat. Er is verzorging door ervaren masseurs. EHBO verzorging voor eventuele blaren en andere blessures. Indien gewenst is er bagage-vervoer van en naar de grote posten. Als u de finish voorbij bent ontvangt u een aandenken aan de tocht en een certificaat van deelname.

 
OPROEP VOOR EEN SPETTERENDE 25E OMLOOP
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - 
Omloop van Goeree – Overflakkee wordt op 22 en 23 augustus voor de 25e keer gelopen. Ieder jaar wordt door vele vrijwilligers een waar feest gemaakt voor de honderden deelnemers vanuit heel het land. Iedereen die met zijn vereniging, muziekkorps, popgroep of solo iets wil doen, wordt gevraagd zich te melden bij info@fortprinsfrederik.nl

Vanaf de start langs alle verplichte stopplaatsen, staan enthousiaste mensen klaar om de deelnemers aan te moedigen. Op veel plaatsen wordt er een leuke dag van gemaakt omdat de lopers verspreid over de hele dag langskomen. Om op de start- en stopplaatsen voor vertier te zorgen, zijn er mensen nodig die iets leuks of moois willen laten zien of doen. Er zijn verenigingen die demonstraties geven, dichters die hun werk voordragen, zangkoren die optreden, popgroepen die voor muziek zorgen en ga zo maar door. Maar er zijn nog veel acts nodig die langs de route de dag kunnen vullen. Daarom wordt een ieder die iets heeft te laten zien of horen, gevraagd zich te melden zodat van deze speciale jubileum editie een spetterend festijn wordt gemaakt waar het eiland trots op kan zijn.

Het bestuur van de Omloop heeft het organisatie team van Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat, bereid gevonden om dit te coördineren. Na de melding bij info@fortprinsfrederik.nl en het aangeven wat men wil doen, wordt er contact opgenomen en in overleg een planning gemaakt. Presenteer jezelf aan het eiland en maak daarmee samen een geweldige 25e Omloop van Goeree Overflakkee.
  
Tweeluik van concerten
 
ORGELMUZIEK AAN DE VOORAVOND VAN EEN OORLOG
 
ZIERIKZEE - ‘Muziek aan de vooravond van de grote oorlog’ luidt de titel van een bijzonder orgelconcert dat de bekende organist Wim Diepenhorst in Zierikzee gaat geven.  Het concert in de Nieuwe Kerk  op donderdagavond 14 augustus is een onderdeel van een tweeluik van orgelconcerten rond de Eerste Wereldoorlog die precies een eeuw geleden uitbrak.  Het tweede concert wordt in september gegeven door Janno den Engelsman. 


De muziek die Diepenhorst uitkoos weerspiegelt de landen die een belangrijke rol tijdens deze oorlog zouden gaan spelen: Frankrijk, Duitsland, België en Engeland.  Hoe klonk de muziek in deze landen voordat de oorlog uitbrak? Dit concert is tevens een onderdeel van de Zierikzeese herdenking van de Eerste Wereldoorlog die dit jaar gehouden wordt. Dit laatste zal meer naar voren komen in het tweede deel van het tweeluik.
Het concert opent spectaculair met ‘La cathédrale engloutie’ (de verzonken kathedraal) van Claude Debussy.  Deze componist heeft echter nooit een werk voor orgel geschreven.  Deze muzikale schildering,  waarin de klokken, zingende priesters en het orgel van de verzonken kathedraal nog te horen zijn,  werd gecomponeerd voor piano.  Wim Diepenhorst waagt het dit stuk voor orgel uit te voeren.  Zijn keuze is mede ingegeven door het feit dat de negentiende-eeuwse klankkleur van het romantische orgel van de Nieuwe Kerk een dergelijke uitvoering mogelijk maakt. 

Marche Réligieuze
Het land België wordt vertegenwoordigd door een indrukwekkend werk van de in Nederland nog vrij onbekende naam Joseph Jongen. Hij schreef dit werk drie jaar voor het uitbreken van de oorlog.  Zijn compositie heet Marche réligieuse.   Van Duitse afkomst zijn de componisten Joseph Rheinberger en de beroemde Max Reger.  Van de laatste componist zijn de  technisch zware ‘Negen stukken voor orgel’ amper een jaar voor de wereldbrand geschreven.  Het andere werk ‘Weihnachten’  roept meerdere gedachten op omdat dat in de oorlog, in 1915 / 16 verscheen.  Het concert wordt op passende wijze besloten door het koraalvoorspel ‘O God our help’  (O God die droeg ons voorgeslacht) van de Engelse componist Charles Hubert Perry, gecomponeerd drie jaar voor de oorlog.
Wim Diepenhorst is een oud-leerling van de organist van de Nieuwe Kerk Rinus Verhage.  Hij studeerde orgel en musicologie.  Zijn orgelstudie uitvoerend musicus rondde hij cum laude af. Sindsdien was Wim docent aan het conservatorium van Amsterdam en ondermeer orgeladviseur voor de Hervormde en Gereformeerde kerk.  Sinds 2003 is hij specialist Orgels en klokken bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Wim Diepenhorst speelde overal ter wereld concerten en wordt regelmatig gevraagd om mee te werken aan CD-opnamen. Als adviseur was hij betrokken bij de bouw van het Verschueren-orgel in de kathedraal van Tarragona in 2013 (Spanje). Onlangs begeleidde hij in Zierikzee op bijzondere wijze delen uit de Messiah die in de Nieuwe Kerk werden uitgevoerd.  Het concert begint om 20.00 en de toegang is tien euro en voor kinderen t/m 12 jaar vijf euro.
De héle Noordzeekust schoon in augustus
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - In de maand augustus ruimt Stichting De Noordzee de hele Noordzeekust op. Dit doen zij tijdens de Boskalis Beach Cleanup Tour. 350 kilometer kust opruimen in 31 dagen, dat kunnen zij niet alleen! Daarom roept Stichting De Noordzee iedereen op om te helpen. Opgeven voor één of meerdere etappes kan via www.noordzee.nl/tour/schrijf-je-in. De gemeente Goeree-Overflakkee steunt de actie door materiaal, zoals een tractor met wagen, een terreinauto en vuilniszakken, ter beschikking te stellen. Daarnaast regelt de gemeente dat het afval wordt afgevoerd.

 

Boskalis Beach Cleanup
In 2013 heeft een team van Stichting De Noordzee samen met 563 ijverige inwoners voor het eerst de héle Noordzeekust opgeruimd. Dit jaar hopen zij dat nog veel meer mensen komen helpen. Tijdens de Boskalis Beach Cleanup Tour worden vierentwintig MyBeaches aangedaan. Dit zijn speciale zones op het strand bij strandpaviljoens, waar bezoekers opgeroepen worden om zelf het strand schoon te houden. MyBeach is te herkennen aan opvallende materialen op het strand, zoals strandvlaggen, informatieborden en houten palen met afvalzakjes.
 
5 en 6 augustus Ouddorp
Heeft u zin in een gezellige en actieve dag op het strand, wilt u samen met anderen een unieke prestatie neerzetten en iets doen aan de plasticsoep in zee? Geef u dan nu op voor één of meerdere etappes via www.noordzee.nl/tour/schrijf-je-in. Op dinsdag 5 en woensdag 6 augustus 2014 wordt het strand bij Ouddorp opgeruimd. Op 5 augustus is de start bij strandovergang ’t Gorsje. En op 6 augustus bij strandovergang Oosterduinpad. Iedere dag wordt om 10.00 uur verzameld bij een strandpaviljoen. Na een kop koffie of thee en een presentatie door Stichting De Noordzee wordt circa tien kilometer strand opgeruimd.
 
Strandscanner
Tijdens de tour wordt het afval niet alleen opgeruimd maar wordt ook geïnventariseerd op welke locatie welk soort afval wordt gevonden en in welke hoeveelheid. Met een speciale app, de Strandscanner, worden alle gevonden afvalitems ingevoerd. Aan het einde van de telling worden de gegevens zichtbaar op een kaart op de website www.noordzee.nl/strandscanner. Met deze belangrijke informatie kan Stichting De Noordzee het afvalprobleem gericht aanpakken.
Goed om te weten
U bepaalt zelf hoe lang u meeloopt. Maar let op, tien kilometer meelopen betekent dat, als u geen vervoer heeft geregeld, dezelfde tien kilometer ook teruggelopen moet worden. Houd daar rekening mee!
 
Meer informatie
Alle informatie over de opruimactie is te vinden op www.noordzee.nl/tour. Bijvoorbeeld informatie over de verschillende etappes. Een aantal etappes worden georganiseerd in samenwerking met andere organisaties, waardoor er extra activiteiten worden aangeboden. De actie is ook te volgen via Facebook: www.facebook.com/stichting.de.noordzee.
 
Streekproducenten Goeree-Overflakkee slaan handen ineen!

 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Ruim 30 streekproducenten die actief zijn op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee slaan de handen ineen om hun streekproducten te promoten en breed aan de man te brengen. Ze zijn momenteel bezig met de oprichting van een coöperatie waaraan lokale streekproducenten deel kunnen nemen. Het is de bedoeling dat de streekproducten van Goeree-Overflakkee vanaf dit najaar te verkrijgen zijn in de Markthal in het centrum van Rotterdam, die in oktober 2014 wordt geopend.
 
De producenten richten zich op het promoten en in de markt zetten van het brede scala aan streekproducten dat op Goeree-Overflakkee wordt geteeld, gevangen en geproduceerd. Denk hierbij onder meer aan aardappelen, (geiten)kaas, vis, garnalen, tomaten, groente, eieren, rabarberchampagne en groene asperges. Naast de gezamenlijke verkoop in de Markthal in Rotterdam, denken de producenten ook na over andere activiteiten zoals levering aan de lokale horeca en een streekfoodfestival. Dit alles met het doel om Goeree-Overflakkee en haar streekproducten op de kaart te zetten.
 
Markthal
Op zaterdag 12 juli brachten diverse streekproducenten, wethouder Arend-Jan van der Vlugt, Steef Visser (voorzitter van de Federatie Ondernemers Goeree-Overflakkee) en een afvaardiging van de Rabobank, een bezoek aan de nu nog in aanbouw zijnde Markthal in Rotterdam. Zij werden rondgeleid en kregen te horen welke mogelijkheden de Markthal hen biedt. Zo konden zij met eigen ogen de plek zien waar hun producten dadelijk mogelijk worden verkocht. “Als ondernemer zie ik veel kansen op de markthal. Een geweldig gebouw veel publiek: go there where the action is. We moeten laten zien en proeven dat we producten met een verhaal hebben”, aldus Andre Koudstaal.
 
EilandMarketing
Het is mooi om te zien hoe onze streekproducenten en enkele lokale vissers de handen ineen hebben geslagen om hun producten gezamenlijk te promoten en verkopen! De Markthal in Rotterdam is bij uitstek een geschikte locatie. Dit is het eerste initiatief dat in het kader van EilandMarketing concreet handen en voeten krijgt. Het is een mooi project waarmee Goeree-Overflakkee en haar streekproducten definitief op de kaart worden gezet”, aldus wethouder Arend-Jan van der Vlugt. “Geweldig dat de ondernemers hier gezamenlijk kunnen optrekken” vult Steef Visser aan.
 
Meedoen of meer informatie?
Wilt u meer informatie of wilt u als streekproducent aan de coöperatie of aan één van de andere initiatieven meedoen? Neem contact op met Conrad van Nimwegen, bereikbaar via 14 0187 of c.vannimwegen@goeree-overflakkee.nl
 

Zomerse zaterdagmiddag Concerten in Zierikzee
 
ZIERIKZEE -  In de Nieuwe Kerk is op zaterdag 26 juli, aanvang 16.00 uur, een prachtig en zeer gevarieerd concert. De jonge talenten Marlotte van 't Hoff (sopraan) en Eline de Gast (piano) verzorgen het grootste aandeel van het programma terwijl Rinus Verhage ook nog het grote orgel zal bespelen. De toegang is uw gift.  
 
Marlotte van 't Hoff begon haar muzikale loopbaan met gitaar- en pianoles, maar zingen was haar grote passie. Momenteel studeert ze solozang klassiek bij Hanneke Kaasschieter aan het Fontys conservatorium te Tilburg en volgt ze interpretatielessen bij Xenia Meijer. Ze volgde masterclasses bij Miranda van Kralingen en Maarten Koningsberger.
Marlotte voelt zich thuis in zowel de liedkunst als in oratorium- en operawerken. Als soliste was ze afgelopen seizoen  te horen bij  het ensemble “Consort of voices” waarmee de programma’s “Bei Bach ze hause”  en “Maddalena alla croce” uitgevoerd werden. 
In mei van dit jaar speelde ze de rol van Papagena in opera “Die Zauberflöte” van W.A.  Mozart.  Marlotte  is een veelgevraagde soliste bij uitvoeringen van cantates en oratoria. Voor het oratorium vak volgde ze een excellentieprogramma bij Hanneke Kaasschieter.  In het voorjaar van 2014 werd het programma met een succesvol concert afgesloten.
Ze werkte ook mee aan het slotconcert van de openingsfestiviteiten van de Nieuwe Kerk in Zierikzee. In oktober 2014 staat “Ein Deutsches Requiem” van J. Brahms met dirigent Rinus Verhage op het programma. Met Eline de Gast is ze in augustus te horen in het radio4 programma Opium op 4. Marlotte heeft een eigen website: www.marlottevanthoff.nl
 
Eline de Gast speelt piano sinds haar achtste jaar. Tot haar zeventiende heeft ze les gehad aan de Muziekschool Goeree-Overflakkee van Piet Westhoeve. Vervolgens heeft ze een jaar de vooropleiding gevolgd aan het conservatorium Codarts te Rotterdam en tegelijkertijd haar VWO diploma behaald aan de CSG Prins Maurits te Middelharnis. Momenteel zit ze in de bachelor van de opleiding klassieke muziek piano op Codarts. Ze studeert bij Stéphane de May en zijn assistent Amelia Santoso. Ook heeft ze masterclasses gevolgd bij Jan Dobrzelewski, Jean-Bernard Pommier en Kathryn Stott. Daarnaast concerteerde zij in zowel 2012 als 2013 tijdens een zomerfestival in Grimentz, Zwitserland. In november 2014 was zij één van de geselecteerde studenten die deelnam aan de ‘Fauré Pianomarathon’ in de Jurriaanse zaal van De Doelen. In maart 2014 nam zij deel aan het kamermuziekproject van Stéphane de May en Jan Dobrzelewski, waarbij ze in samenwerking met de studenten van de ‘Haute Ecole de Musique’ van Sion (Zwitserland) concerteerde in verschillende steden in Zwitserland, België en Nederland. Bach als verzamelaar!
 
Op donderdag 24 juli , aanvang 20.00 uur, wordt er een Bachconcert op het grote orgel van de Nieuwe kerk te Zierikzee gegeven. Voor de restauratie van de kerk waren deze concerten zeer succesvol en nu zal het in prachtige gerenoveerde kerk niet anders zijn; het schitterende Kam en van der Meulen orgel klinkt er dankzij de verbeterde akoestiek mooier dan ooit. Het Bachconcert wordt als vanouds gegeven door de vaste organist van de kerk Rinus Verhage.
De toegang is € 10,00 voor volwassenen en € 5,00 voor kinderen t/m 12 jaar.

 
Het thema van het concert is “Bach als verzamelaar”. In het laatste decennium van zijn leven heeft Bach (1685-1750) steeds meer tijd vrij gemaakt voor het verzamelen, ordenen en vervolmaken van zijn werken. Het wegvallen van een aantal mensen uit zijn omgeving en zijn toenemende gezondheidsproblemen zullen hier zeker mee te maken hebben gehad; de confrontatie met de eindigheid van het aardse bestaan zullen hem hiertoe hebben aangezet. Ook is bekend dat hij in die jaren een hernieuwde aandacht voor het orgel kreeg. Zijn grote orgelcollectie van de “18 Leipziger Choräle” maakte hij pas in 1749 en ook de “6 Schübler Choräle" werden toen uitgegeven.
Op het programma staan deze avond dus allemaal composities die komen uit collecties die Bach - ook al eerder - samengesteld heeft. Naast uit de al genoemde collecties klinken er ook werken uit het “Orgelbüchlein”, het “Wohltemperierte Clavier” en uit “Clavier-Ubung III” (o.a. de grote Prealudium en Fuga in Es).
Het zal duidelijk zijn dat het niet zijn minste stukken zijn die Bach koos voor zijn verzamelingen en het is deze avond dus volop genieten van het mooiste dat de meester gecomponeerd heeft!
 
Rinus Verhage kreeg tijdens zijn middelbare schoolopleiding (Atheneum-B) orgelles van Jan van Dijk. Daarna studeerde hij orgel (Docerend en Uitvoerend Musicus), kerkmuziek en koordirectie aan het Rotterdams Conservatorium bij resp. Arie Keijzer, Barend Schuurman en Jan Eelkema en is eerstegraads bevoegd kerkmusicus. Verder studeerde hij nog interpretatie bij Kees van Eersel. In 1979 was hij prijswinnaar van het internationale Albert Schweitzer Orgelfestival in Deventer.
Naast organist te Oude-Tonge, Stellendam en Zierikzee is hij dirigent van een drietal koren waarmee o.a. ook de grote oratoria uitgevoerd worden. Ook is hij cantor van de Sint-Catharijne kerk te Brielle.
Als orgeldocent heeft hij een bloeiende lespraktijk en sinds 1988 is hij op parttime basis ook directeur van de  Muziekschool “Goeree-Overflakkee”.
In de loop der jaren werden veel (koor)concerten gegeven en werd zijn orgelspel ook  opgenomen voor de radio. Eveneens is zijn spel te beluisteren op een tweetal CD’s van het orgel van de Grote- of Nieuwe kerk te Zierikzee. Recent speelde hij – in aanwezigheid van Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven – bij de her ingebruikneming van de Nieuwe Kerk.

 
 

Start ontwikkeling nieuw verkeerscirculatieplan Ouddorp
 
OUDDORP - Binnenkort start de gemeente Goeree-Overflakkee met het aanpassen van het huidige verkeerscirculatieplan in Ouddorp. De gemeente wil bij het opstellen van het nieuwe plan de inbreng van inwoners gebruiken. Inwoners kunnen meedenken en ervaringen delen door deel te nemen aan een klankbordgroep of door online in een applicatie verkeersknelpunten te melden.
 
In 2003 is in de voormalige gemeente Goedereede een verkeerscirculatieplan opgesteld voor de dorpskern Ouddorp. Door nieuwe ontwikkelingen in en rondom Ouddorp moet het huidige verkeerscirculatieplan worden aangepast. Het nieuwe verkeerscirculatieplan moet gaan zorgen voor een betere doorstroming van het gemotoriseerd verkeer in Ouddorp. Het plan draagt bij aan een betere bereikbaarheid van het centrum met name ook voor de fiets. Ook worden de parkeergelegenheden en de verkeersveiligheid in en rondom Ouddorp  bekeken.
 
Bij de totstandkoming van het nieuwe plan wil de gemeente de inbreng van inwoners gebruiken. Zij weten namelijk als geen ander hoe de daadwerkelijke verkeerssituatie is en waar eventuele knelpunten liggen. Inwoners kunnen op twee manieren hun inbreng geven; door deelname in de klankbordgroep en door knelpunten te melden via een applicatie op de gemeentelijke website.
 
Aanmelden voor klankbordgroep
Om wensen en knelpunten te bespreken en uitwerkingen vooraf te toetsen, stelt de gemeente een klankbordgroep samen. Deze klankbordgroep komt in de periode vanaf september tot en met december in totaal drie avonden bij elkaar in Ouddorp.
 
De klankbordgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van:

 • Veiligheidsregio Rotterdam (hulpdiensten);
 • Ondernemersvereniging Ouddorp (OVO);
 • Vereniging voor Eigenaren en Exploitanten van Recreatie Ondernemingen (VEERO);
 • Veilig Verkeer Nederland (VVN);
 • VVV Ouddorp aan Zee
 • Fietsersbond;
 • lokale bevolking.
 
Voor deze klankbordgroep is de gemeente op zoek naar vier inwoners uit Ouddorp. Geïnteresseerden die namens de lokale bevolking willen meedenken over het plan, kunnen zich tot en met vrijdag 25 juli aanmelden via info@goeree-overflakkee.nl, onder vermelding van ‘Aanmelding klankbordgroep VCP’. Bij meer dan vier aanmeldingen wordt een selectie van inwoners gemaakt op basis van spreiding over de dorpskern. Vermelding van het woonadres in de aanmelding is dan ook gewenst.
 
Online melden verkeersknelpunten Ouddorp
Ook inwoners uit Ouddorp die niet willen deelnemen aan een klankbordgroep, kunnen hun inbreng geven. Dat kan op www.goeree-overflakkee.nl.  Op de startpagina (onderaan), onder het kopje ‘Uitgelicht’, staat een pagina ‘Verkeerscirculatieplan Ouddorp’. Op deze pagina is vanaf woensdag 16 juli 2014 een link te vinden naar een applicatie waarop knelpunten aangegeven kunnen worden op een kaart van Ouddorp. Deze gegevens gebruikt de gemeente om het nieuwe verkeerscirculatieplan vorm te geven.
 
Verkeerstellingen
Als voorbereiding op de ontwikkeling van het verkeerscirculatieplan moet de huidige situatie in kaart worden gebracht. Om dit voor elkaar te krijgen, houdt ‘Rho adviseurs voor leefruimte’  in de periode van 4 tot en met 17 augustus verkeerstellingen in en rondom Ouddorp.

 


Overeenkomst tussen gemeente en woningbouwvereniging

MIDDELHARNIS - De gemeente Goeree-Overflakkee en Woongoed GO ondertekenen twee anterieure overeenkomsten tussen hen op maandagmiddag 21 juli. Wethouders Arend-Jan van der Vlug en Piet Koningswoud en Simon van Nieuwaal (directeur van Woongoed GO) ondertekenen de anterieure overeenkomsten voor de Herstructurering Nieuwe-Tonge en het Herinrichtingsplan Pr. Margrietstraat/Zweedse woningen.


Herstructurering Nieuwe-Tonge
In de Ds. Van Baerlestraat, Helicoptèreplein, Brandweerplein en Tuinstraat gaat Woongoed GO 58 woningen slopen. Deze woningen zijn in de wederopbouw-periode direct na de watersnoodramp gebouwd, maar voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarvoor in de plaats worden maximaal 41 woningen teruggebouwd. Tegelijkertijd met deze sloop en nieuwbouw van de woningen wordt het openbaar gebied opnieuw ingericht.
 
Woongoed GO en de gemeente Goeree-Overflakkee hebben afgesproken dat de gemeente verantwoordelijk is voor de gehele herinrichting van het openbaar gebied. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de kosten van de herinrichting van het openbaar gebied, de overdracht van gronden is in de planning van het project vastgelegd. Al deze afspraken zijn vastgelegd in de te ondertekenen anterieure overeenkomst.
 
Het project wordt door de gemeente planologisch mogelijk gemaakt door het project op te nemen in de bestemmingsplanherziening voor geheel Nieuwe-Tonge. Dit bestemmingsplan wordt na de zomer door de gemeenteraad vastgesteld.
 
Herinrichtingsplan Pr. Margrietstraat/Zweedse woningen Middelharnis
Na de watersnoodramp van 1953 schonk Zweden 16 houten woningen aan de gemeente Middelharnis. De woningbouwvereniging werd eigenaar en verhuurde deze woningen meer dan 60 jaar. Inmiddels zijn deze 16 woningen zo gedateerd dat ze gerenoveerd moeten worden. Aangezien voor de renovatiekosten ook een nieuwbouw woning kan worden gerealiseerd is het plan door Woongoed GO opgevat om alle Zweedse woningen te vervangen voor nieuwbouwwoningen. Er konden meer nieuwe woningen worden teruggebouwd en dat is ook hard nodig gelet op de wachtlijst van woningzoekenden. Het voormalig gemeentebestuur van Middelharnis, enkele zittende huurders van de Zweedse woningen en de Stichting Beschermd Dorpsgezicht vonden dit een te rigoureuze aanpak. In een langdurig maar constructief overleg is uiteindelijk een herinrichtingsplan met Woongoed GO tot stand gekomen waarbij 4 Zweedse woningen behouden en gerenoveerd worden en waarbij 20 nieuwe woningen worden gebouwd. Met de 4 behouden en gerenoveerde Zweedse woningen wordt een stukje historie op deze locatie bewaard. Via planologische inpassingsprocedures worden de nieuwe woningen mogelijk gemaakt.    
 
 

Jaarlijkse uitvoering Muziekschool Goeree-Overflakkee

tekst en foto: Maria Evers
MIDDELHARNIS - Zaterdagavond werd in de aula van de Technische school, de jaarlijkse uitvoering gegeven door leden van de muziekschool Goeree-Overflakkee. Alle groepen en leerlingen kwamen aan bod. Het publiek luisterde geconcentreerd.Het optreden van de jongste leerlingen van de Algemene Muzikale Vorming was een fraaie afsluiting van eerste het deel voor de pauze. Aan het eind van de avond speelde het muziekschoolorkest onder leiding van Piet Westhoeve een grandioze finale. De zomervankantie duurt tot 30 augustus. Meer informatie over de muziekschool op www.muziekschoolgo.nl 
 50 jaar Haringvlietbrug 1964-2014

Fluzi-bijeenkomst in het Diekhuus

GOEREE-OVERFLAKKEE - De Haringvlietbrug werd op 20 juli 1964 geopend. Het eiland Goeree-Overflakkee kreeg daarmee zijn eerste vaste oeververbinding. Zaterdagochtend 19 juli wordt in de foyer van het Diekhuus een informele werkbijeenkomst gehouden, waarin de aandacht wordt gericht op de historische betekenis van de Haringvlietbrugbrug voor de eilandelijke economie en samenleving. In de zomer van 1964 werd de opening van de brug gevierd met de manifestatie “Fluzi” -Flakkee uit zijn isolement. Tot op de dag van vandaag herinneren mensen zich de hooggespannen verwachtingen rond de brug en de Deltawerken van de zestiger jaren.


Jan Both (streekarchief Goeree-Overflakkee) houdt een inleiding over de geschiedenis van de brug. Jan Trompper vertoont beeldmateriaal uit de jaren zestig. Maar het gaat 19 juli niet alleen om het delen van herinneringen aan Goeree-Overflakkee –hoe het was.  We willen ook spreken over de actuele eilandelijke inspiratie van het bouwen en onderhouden van verbindingen. Goeree-Overflakkee –hoe het eiland zich ontwikkelt.
De bijeenkomst begint om 10.00uur. Toegang vrij. Meer informatie fluzi.go@gmail.com
“Door de eeuwen heen waren de eilandbewoners aangewezen op boten om aan ‘de overkant’ te komen. Omdat de meeste dorpen op het eiland over een haven beschikten, was dit lange tijd eerder een voordeel dan een nadeel. In de negentiende eeuw kwamen stoomboten in de vaart, die niet meer afhankelijk waren van de wind en geregelde diensten onderhielden. Ook voeren beurtschippers op Dordrecht en Rotterdam. In 1909 kwam de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij op het eiland met een tramverbinding en enkele veerverbindingen (Ooltgensplaat en Middelharnis-Havenhoofd). Van een isolement was geen sprake, tenminste zo voelde men dat niet.

Maar in de eerste decennia van de twintigste eeuw veranderde er veel op het gebied van verkeer en vervoer. De automobiel deed z’n intrede, waarna het provinciale wegennet al snel werd uitgebreid. Met name het vervoer per as zou een enorme vlucht gaan nemen. In het begin van de jaren twintig werd er voor het eerst serieus nagedacht over een eventuele vaste oeververbinding met ‘de overkant’.
Meerdere plannen passeerden de revue maar in het kader van de Deltawerken kon de brugverbinding worden gerealiseerd. De toenmalige gemeenten van Goeree-Overflakkee en Schouwen Duiveland vormden met hun Provincies de NV Brugverbinding ‘Haringvliet’ die de vaste oeververbinding naar de Hoeksche Waard begin jaren zestig liet bouwen. Een eilandelijke onderneming, die Goeree-Overflakkee aansloot op het wegennet van de bedrijvige randstad. Een jaar later volgde Schouwen-Duiveland met de Grevelingendam.
Naar aanleiding van de ontsluiting van het eiland door een brug werd van 20 tot 29 augustus 1964 aan de Doetinchemsestraat in Middelharnis een manifestatie gehouden onder de titel: Flakkee uit zijn isolement (FLUZI). Op deze tentoonstelling werd een beeld gegeven van het leven en werken op het eiland. Er was van alles te zien en te beleven, er traden bekende artiesten op zoals Johnny Lion en Rob de Nijs. De tentoonstelling was groots opgezet en werd een enorm succes. In Dirksland kennen we nog de Fluzistraat. En jaren later wordt nog steeds gepraat over de FLUZI.” Het verhaal van de Haringvlietbrug is te lezen op de site www.streekarchiefgo.nl/canon (met dank aan Jan Both, Streekarchief G-O)
De informele werkbijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Podium G-O en Streekarchief Goeree-Overflakkee.
 


Van Peperstraten gaat voor 100% duurzaam in Greenpoint Holland-Zeeland

Presentatie in en om de waterstofbus

tekst en foto: Maria Evers
OUDE-TONGE – Dinsdagmiddag stapten afgevaardigden van provinciale en eilandelijke overheden,  vanuit de industrie, grondmakelaardij en de eilandelijke pers in de eerste brandstofbus op Goeree-Overflakkee. Ze maakten een rondje vanaf agrarisch bedrijf Van Peperstraten en eindigden aldaar na presentaties over de start van een Greenpointpunt in Oude-Tonge en het rijden van waterstofbussen op Goeree-Overflakkee/Hoeksche Waard.


Directeur Tonnie van Peperstraten met wethouder Arend-Jan van der Vlugt stappen in de waterstofbus

De nieuwe generatie Van Peperstraten in Oude-Tonge maakt de verbinding van het agrarisch bedrijf met alternatieve brandstoffen. Tonnie van Peperstraten lanceert een tankstation met duurzame energie.  In samenwerking met burgers, overheden, de EU, de industrie, het bedrijfsleven en de wetenschap zet hij een uniek project neer en maakt daarmee Goeree-Overflakkee nog duurzamer.

Greenpoint duurzaam tankstation
Het landbouwbedrijf vangt meer water op en wekt meer energie op dan het nodig heeft. Na zuivering is dit bruikbaar voor de productie van waterstof. Het is bovendien bruikbaar voor gewasbesproeiing, de wasstraat, de wasboxen en verwarming of afkoeling van de loodsen. De loodsen worden allemaal voorzien van zonnepanelen, waardoor het bedrijf in alle opzichten CO2 neutraal werkt. Het duurzame tankstation wordt een BP station Oude Tonge dat naast de reguliere brandstoffen twee vormen van aardgas aan.  De oplaadpalen voor de hybride en elektrische auto’s werken dankzij de zonnepanelen. Datzelfde geldt voor de shop, het restaurant, de vergaderruimte en het hotel. Oude Tonge is hiervoor een unieke locatie, gelegen tussen de N59, de N498 en de N215. Het laatste busstation voor Zeeland.

Gemeente Goeree-Overflakkee
De aanvraag voor de vergunning wordt binnenkort gepresenteerd bij de gemeente. Naast de 200 megawatt windenergie en de mogelijkheden van een getijdencentrale op de Brouwersdam zou Greenpoint de gemeente Goeree-Overflakkee en de nationale overheid helpen in haar streven in 2020 om 20% energieneutraal te zijn. “Maar wij gaan hier voor 100%”, aldus Van Peperstraten.

Waterstofbussen
Van Hool is een Belgisch bedrijf dat waterstofbussen heeft ontwikkelt en bouwt. In Californie rijden al 21 bussen van Van Hool. In Europa zijn er al 49 stuks geleverd aan Keulen, Aberdeen, Italië, Antwerpen en Noorwegen  Er zijn proeven gedaan in de gemeenten Leiden, Den-Haag en Groningen. In samenwerking met provincie en de EU assembleert Van Hool zes waterstofbussen voor het traject Dirksland tot Zuidplein Rotterdam.  De voor Europa ontwikkelde bussen hebben drie assen en kunnen 103 passagiers vervoeren. Het bedrijf Van Hool voldoet met zijn bussen aan alle, verschillende, eisen en normen die de verschillende landen in Europa stellen aan openbaar vervoer. Paul Jenné, project manager: “We hebben heel veel geleerd, het is een zeer complex voertuig. Full Elektrisch. Het voldoet aan alle eisen voor alle Europese landen, zodat we niet voor elk land apart hoeven te registreren. De bus heeft ook een ingebouwd automatisch brandblussysteem.” De passagiers van de bus, kunnen na afloop niet anders dan concluderen dat het een comfortabele rit was, met daarbij de wetenschap dat er geen CO2 uitstoot is veroorzaakt. Dat geeft een schoon gevoel.
De onthulling informatiebord aan de haven van Bruinisse

BRUINISSE - Op initiatief van Temara van Teylingen uit Battenoord, schipper op de Klipper Mathilda is maandagmiddag 30 juni een informatiebord geplaatst aan de haven van Bruinisse. De onthulling is gedaan door de havenmeester Marjolein Bronder.


links Temara van Teylingen met Lekko de scheepshond van de Klipper Mathilda en rechts Marjolein Bronder de Havenmeester


Temara: "We zijn blij dat het bord staat. Aan de haven komen best veel toeristen die niet weten dat ze een vaartocht kunnen maken. Op het bord staan alle mogelijkheden. Je kan gaan varen om te sportvissen of om te duiken en zeilen kan ook vanuit Bruinisse."
 
De visserijhaven van Bruinisse ligt heel strategisch. Als we gaan varen kunnen we kiezen of we op de Oosterschelde blijven of dat we het Grevelingenmeer op gaan. De Oosterschelde heeft getijde en is hierdoor dynamischer. Ook is de kans groot dat er bij laag water zeehonden gespot worden. Op het Grevelingenmeer is het heerlijk toeven als er wat meer wind staat of om lekker te zwemmen. Eigenlijk is er voor ieder wat wils.
 


Structuurvisie windenergie vastgesteld
 
Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee stemde donderdagavond 19 juni in met de aangepaste ‘partiële herziening regionale structuurvisie Goeree-Overflakkee; Windenergie’ op basis van het ingediende amendement. Daarnaast heeft de gemeenteraad ingestemd met zeven ingediende moties over windenergie. Nu de structuurvisie is vastgesteld, begint de planfase in het windenergieproces. Initiatiefnemers kunnen nu starten met het uitvoeren van de milieueffectrapportages voor windenergieprojecten (projectMER) in de aangewezen plaatsingsgebieden.
 
Amendement en moties
Tijdens de behandeling van de regionale structuurvisie heeft de gemeenteraad een amendement ingediend. Een amendement is een formele wijziging van een officieel document. In dit geval ging het om het inkorten van het plaatsingsgebied Anna Wilhelminapolder dat was opgenomen in het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. Het inkorten van het plaatsingsgebied is bedoeld om zo voldoende ruimte vrij te houden tussen het bestaande windpark Piet de Wit en het nieuwe plaatsingsgebied Anna Wilhelminapolder, waardoor eventueel overlast voor omwonenden flink wordt verminderd.
 
Daarnaast zijn er door verschillende raadsfracties zeven moties ingediend. Deze moties hebben betrekking op:

 • het laten opnemen van de plaatsingsgebieden voor windenergie op Goeree-Overflakkee in de provinciale en Rijksstructuurvisie;
 • het aan laten passen van de wet- en regelgeving zodat tijdelijk vergunnen of het verlenen van een tijdelijke vergunning (beide 20 jaar) juridisch mogelijk wordt;
 • het voorkomen van een windpark op zee binnen de 12 mijlszone voor de kust van
  Goeree-Overflakkee;
 • het toepassen van innovatieve technieken bij nadere invulling plaatsingsgebieden;
 • het behoud van OZB-opbrengsten voor gemeenten die de windmolens in de gemeentegrenzen krijgen;
 • de bestemming van de opbrengsten van windenergie;
 • de fasering in de uitwerking van de windopgave.
 
Locaties voor windenergie
De gemeenteraad heeft met het vaststellen van de aangepaste structuurvisie de locaties aangewezen waar windenergie op Goeree-Overflakkee is toegestaan. De locaties zijn: Noordrand, Polder Van Pallandt, Anna Wilhelminapolder, Park Piet de Wit (bestaande opstelling) en Battenoert. Naast deze aangewezen locaties, zijn er binnen de gemeente nog twee locaties waar al windturbines staan of waar deze al zijn vergund, maar die buiten de plaatsingsgebieden vallen. Deze locaties, Herkingen en Hellegatsplein, blijven gehandhaafd. Buiten de aangewezen locaties mogen geen nieuwe windturbines worden geplaatst.
 
Planfase windenergieproces
Nu de herziening van de structuurvisie is vastgesteld en de locaties voor windenergie bekend zijn, start de planfase in het windenergieproces. In deze fase stellen partijen vast of de projectplannen daadwerkelijk haalbaar zijn. Dit doen zij door het uitvoeren van verschillende onderzoeken, waaronder een projectMER. Daarnaast wordt bekeken of de projecten aan alle wettelijke normen en regels voldoen en worden de vergunningaanvragen en/of bestemmingsplanwijzigingen voorbereid.
 
 
“Erfgoed, kunst, kind en natuur hier hand in hand laten gaan”
 
Informatieavond over het Oeltgensbos

 
OOLTGENSPLAAT – Op initiatief van enkele inwoners en in samenwerking met de Stichting Boog wordt vrijdag 27 juni in het Centrum een informatieavond gehouden voor betrokken en belangstellende inwoners.  De bedoeling is te komen tot een klankbord/werkgroep om vorm te geven aan het Oeltgensbos. Inloop vanaf 19.30 uur en aanvang 20.00 uur.
 


Hooglander stier op het gors van Ooltgensplaat (Foto: PR)

Hendrik Baas opent de avond met een presentatie van de ideeën om de Ooltgensplaatse bossen om te vormen tot een speelser, smakelijker en natuurlijker Oeltgensbos. “Het bos bestaat nu uit drie losse delen. Wij willen de delen omvormen en het gors erbij betrekken. Dit alles met de rijke geschiedenis van dit gebied als thema en natuurlijker beheer. Daarbij krijgen de delen verschillende accenten: natuur, smul- en speelbos.”  Ecoloog  Leo Linnartz neemt het stokje over met een presentatie over het fenomeen Natuurbos. “We willen graag het bestaande (compensatie)bos natuurlijker maken, met meer bloemen, vogels en insecten.” Daarna is er volop gelegenheid om van gedachten te wisselen. Na de pauze presenteren de Vrienden van het Oeltgensbos zich en wordt de aanwezigen gevraagd om de plannen te ondersteunen door ook Vriend van het Oeltgensbos te worden. Voor meer informatie kunt terecht op de website www.boog-ooltgensplaat.nl 


Professor doctor Fop Verheij uit Ooltgensplaat benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Vrijdag 13 juni 2014 werd de heer Verheij uit Ooltgensplaat benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de Koninklijke Onderscheiding uit in De Doelen in Rotterdam, tijdens het congres Soma & Psyche.

De heer Verheij nam afscheid als medisch specialistisch staflid, sectormanager en hoogleraar van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie van het Erasmus MC, vanwege het bereiken van zijn emiraat.

Zijn inzet en betrokkenheid voor het menselijk welzijn resulteerde in een enorme vooruitgang van de zorg voor kinderen en jeugdigen met psychiatrische problemen. Hij was een bruggenbouwer tussen de psychiatrie en psychotherapie. Zijn bijdrage aan de modernisering van opleidingsplannen en de praktijk van de visitatie van opleidingen is zeer groot. Zijn voorliefde voor redactionele activiteiten blijkt uit de vele boeken en enorme hoeveelheid publicaties die hij schreef én zijn lidmaatschap van redacties van tijdschriften.

Zijn visie, kennis en ervaring deelde hij met anderen en hij ondersteunde ook veel artsen tijdens hun opleiding. Hij hield het oog op de verbetering en bewaking van de kwaliteit van de psychiatrieopleiding. Zijn inzet en betrokkenheid bij het landelijk onderwijs dragen bij aan de zorg voor kwetsbare kinderen en jongeren in onze nationale samenleving.Pinkstersail met slakkengang

HELLEVOETSLUIS
Omdat de wind het liet afweten, werden alle zeilen bijgezet. Naast de inzet van het waterzeil, het putsen en peddelen dook zelfs een enkeling aangelijnd het Haringvliet in, om het schip enkele meters te trekken. De UK 102 won de wisselbeker, dit jaar in het leven geroepen ter nagedachtenis aan Teus Renes, de in maart overleden hoofdsponsor. Drie rijen dik liggen de deelnemers aan de Pinkstersail.


Uitvaren levert een mooi Hollands plaatje op.


Zo weinig wind dat het water bijna als een spiegel is.

Foto's: Maria Evers
Monumentale beugsloep naar de Menheerse werf

Johanna Hendrika is binnen!
Door: Maria Evers
MIDDELHARNIS – Als start van de Menheerse Havendagen werd vrijdagmiddag 6 juni de Johanna Hendrika (MD 10) naar de Havenkom van Middelharnis gejaagd. Een groep schoolkinderen verrichtte die sportieve taak.  “Het is een bijzonder cultureel object voor de geschiedenis van Goeree-Overflakkee en voor Middelharnis in het bijzonder."


De Johanna Hendrika komt door de sluisdeuren het havenkanaal opSchoolkinderen nemen de lijnen op om het schip te jagen


Dat was trekken, tot aan het einde van het jaagpad


In de haven bij de Wilhelminabrug wordt het schip gedraaid.


De ijzeren tweemast getuigde sloep, werd gebruikt voor de beugvisserij. Het is de laatste beugsloep, nog met de originele romp. Ze werd gebouwd in 1898 door de firma Rijkee in Rotterdam, in opdracht van de NV Weduwe Kolff en zn. vertelt ‘aanjager’ Laurent den Hollander. De MD 10 wordt later deze maand op de Menheerse werf getakeld waar het schip het middelpunt wordt van een overzichttentoonstelling over de visserijgeschiedenis van Middelharnis.
Nieuwe samenwerkingsovereenkomst Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - De nieuwe samenwerkingsovereenkomst van de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid is op donderdagmiddag 5 juni ondertekend. Met deze overeenkomst spreken het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Goeree-Overflakkee, het Waterschap Hollandse Delta, het Openbaar Ministerie, de Politie Eenheid Rotterdam en Arriva af dat zij zich actief blijven inzetten voor verbetering van de verkeersveiligheid op Goeree-Overflakkee.

De doelstelling van deze overeenkomst is het terugdringen van het aantal (dodelijke) ongevallen. De middelen die daarvoor ingezet worden zijn naast de aanleg van een verbeterde fysieke infrastructuur ook het blijven opleiden, informeren en waar nodig controleren van de verkeersdeelnemers.
 
De Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid heeft sinds 2003 een samenwerkingsovereenkomst met de betrokken wegbeheerders en maatschappelijke partners. De overeenkomst wordt nu voor de derde keer afgesloten voor de duur van vier jaar. “Inmiddels is de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid op Goeree-Overflakkee uitgegroeid tot een professionele organisatie. Het opnieuw afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst bekrachtigt de intentie om samen te komen tot een verkeersveilig eiland: Goeree-Overflakkee gaat voor veilig!”, aldus verkeerswethouder Marnix Trouwborst. Stichting Fier heet per 1 juni Stichting ZIJN 
GOEREE-OVERFLAKKEE -  In juni 2013 zijn de stichtingen Companen, SWO, Peutereiland en Jac gefuseerd tot Stichting Fier. Vanwege juridische redenen mag de naam Fier niet meer gebruikt worden. Daarom gaan de stichting  per 1 juni 2014 verder onder de naam Stichting ZIJN. Het webadres wordt www.zijngo.nl. In de mailadressen wordt fiergo vervangen door zijngo.

Programma Diekhuus
De programmering van het Diekhuus voor volgend seizoen is zo goed als klaar.  
Houd www.hetdiekhuus.nl in de gaten voor een overzicht van al de voorstelling van 
september 2014 t/m mei 2015.

 


Gewijzigde openingstijden gemeentelijke instellingen in mei en juni

GOEREE-OVERFLAKKEE - In mei en juni gelden aangepaste openingstijden voor het gemeentehuis, bestuurscentrum Het Rondeel, het Streekarchief en de milieustraten. Via de lokale media, de website van de gemeente, Facebook (GemeenteGoereeOverflakkee) en Twitter (gem_go) informeert de gemeente haar inwoners over de wijzigingen.
 
Europese verkiezingen

Op 22 mei vinden de Europese verkiezingen plaats. Het gemeentehuis is daardoor gesloten op donderdagavond 22 mei.
 
Hemelvaart

Donderdag 29 mei is het Hemelvaartsdag. Het gemeentehuis, bestuurscentrum Het Rondeel en het Streekarchief zijn gesloten op donderdag 29 mei, vrijdag 30 mei en zaterdag 31 mei.
De ophaalroute voor huisvuil in Oude-Tonge, Nieuwe-Tonge en Stad aan ’t Haringvliet wordt niet op donderdag 29 mei gereden maar op zaterdag 31 mei. Van Gansewinkel verzoekt inwoners om de groene minicontainers op zaterdag voor 07.00 uur aan de straat te zetten.
 

Pinksteren
Maandag 9 juni is het Tweede Pinksterdag. Ook op deze dag zijn het gemeentehuis, Het Rondeel en het Streekarchief gesloten. Van Gansewinkel rijdt de ophaalroute in Stellendam, Goedereede en Ouddorp in verband met Pinksteren op zaterdag 7 juni. Van Gansewinkel vraagt inwoners de container voor 07.00 uur aan de straat te zetten.

Milieustraten
De milieustraten in Middelharnis en Goedereede zijn op Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag gesloten. Op vrijdag 30 mei, de dag na Hemelvaart, is de milieustraat Middelharnis gewoon geopend. De milieustraat Goedereede is 30 mei gesloten. De milieustraten zijn op zaterdag 31 mei geopend.
 
Meer informatie

Veel informatie over de producten en diensten van de gemeente is te vinden op de website www.goeree-overflakkee.nl. Inwoners kunnen tijdens de sluiting ook een vraag stellen per e-mail: info@goeree-overflakkee.nl. Deze vraag wordt dan zo spoedig mogelijk beantwoord.Wsw-medewerkers starten als nieuwe schoonmaakploeg

MIDDELHARNIS -
Dinsdagmiddag 13 mei startte de schoonmaakploeg van de gemeentelijke afdeling Uitvoeringsbedrijf Wsw officieel met het schoonmaken van het gemeentehuis. De gemeente laat de schoonmaakwerkzaamheden niet meer uitvoeren door een extern bedrijf, maar houdt het werk in eigen beheer door de inzet van gemeentepersoneel.


Wethouder Frans Tollenaar (met Arbeidsmarkt en sociale werkvoorziening in zijn portefeuille) is blij met deze inbesteding. Tollenaar: “Na de gemeentelijke herindeling is het uitvoeringsbedrijf Webego nog nauwer verbonden met de gemeente; het is een afdeling van de gemeente geworden. Die relatie is nu nog verder versterkt door de inzet van deze medewerkers in de dagschoonmaak van het gemeentehuis. Door de veranderingen in het sociaal domein, met name de Participatiewet die op 1 januari 2015 in werking treedt, zien we steeds vaker dat Wsw-medewerkers buiten de muren van Webego werken. Door Wsw-medewerkers te betrekken in onze bedrijfsvoering vervult de gemeente ook een voorbeeldfunctie richting het bedrijfsleven”.
 
Medewerkers van de afdeling Uitvoeringsbedrijf Wsw maken al veel gemeentelijke gebouwen schoon, zoals gymzalen, scholen en gebouwen van de buitendienst. Daar is het gemeentehuis nu bij gekomen. Daarnaast maakt de schoonmaakploeg ook bedrijfspanden schoon op het eiland.Schotejillers goed voor vier Regionale zwemtitels
 
Een kleine delegatie van de Schotejil heeft opnieuw goed gepresteerd tijdens het eerste weekend van de regionale zwemkampioenschappen. Op de Regionale langebaan sprintwedstrijd won Elise Tanis (2002) maar liefst 3 titels en was Sophie de Jonge (2002) succesvol op de vierde sprintafstand. Verder waren er ook medailles voor Bibi Middelbos, Manon Middelbos  en Lieske Zijlstra (allen 2002).
 
Op de 50m vlinderslag was Elise Tanis goed voor het goud en voor een dubbel clubrecord op zowel de 25m- als de 50m-baan in een tijd van 31.48. Bibi Middelbos werd 3e  op deze afstand in 33.67. Op de 50m rugslag werd Elise Tanis andermaal 1e in een tijd van 34.70. Manon Middelbos behaalde een 2e plaats in een tijd van 36.22. Op de 50m schoolslag was het Schotejil succes compleet, want hier werd Sophie de Jonge 1e in 39.28 (clubrecord 50m-baan), gevolgd door Lieske Zijlstra (2e in 40.89) en Elise Tanis (3e in 41.56). Op de laatste afstand, de 50m vrij, werd Elise Tanis opnieuw Regio kampioene in een clubrecord tijd van 29.70. Sophie de Jonge werd 2e in 30.26.
 
Behalve de genoemde zwemmers werd ook deelgenomen door Rolien Holster (19997), Lotte Middelbos (1999), Odette Holster (1999), Sofie Nijsse (2002), Tamata de Ruiter (2002), Jorian Tanis (1999), David Kievit (1999), Stan Vos (1999) en Sven Dubbeld (1996). Lotte Middelbos moest met een gelijke tijd (38.18) als de bronzen medaille winnares op de 50m schoolslag na een jurybeslissing toch genoegen nemen met een 4e plaats. Erg snel op de vlinderslag waren verder nog Jorian Tanis (30.63), David Kievit (34.00) en Sven Dubbeld (35.32).
 
 


  
Proef milieuvriendelijke onkruidbestrijding in Nieuwe-Tonge


GOEREE-OVERFLAKKEE - Eind mei start de gemeente Goeree-Overflakkee bij wijze van proef met een nieuw, ecologisch gewasbeschermingsmiddel om onkruid in Nieuwe-Tonge te bestrijden. De gemeente loopt met deze nieuwe ontwikkeling voorop in duurzame onkruidbestrijding op verhardingen. 
 
Ultima van Ecostyle
De gemeente houdt straten en wegen op dit moment schoon van onkruid met het door de overheid toegelaten middel Roundup Evolution. Als vervanger van dit middel gebruikt de gemeente in Nieuwe-Tonge het komende seizoen Ultima van Ecostyle. Ultima is sinds 2013 een in de markt toegelaten ecologisch gewasbeschermingsmiddel. Het middel bestrijdt onkruiden, mossen en algen. De werking van Ultima is op basis van het natuurlijke pelargonzuur. Na het aanbrengen ruikt het licht zuur. Het middel heeft een zichtbaar snelle werking en is volledig biologisch afbreekbaar.
 
Gewasbescherming
Gewasbescherming in de groenvoorziening is de laatste tijd een veelbesproken onderwerp in de Tweede Kamer. Maar ook inwoners spreken op dit gebied hun wensen uit. De gemeente vindt de wensen van inwoners belangrijk. Daarnaast innoveert de gemeente op het gebied van duurzaamheid. Om die redenen start de gemeente eind mei in Nieuwe-Tonge met een eerste spuitronde, er volgt daarna een evaluatie. De gemeente voert de proef samen met Mol Agrocom-Boonman groentechniek uit.
Negen blauwe vlaggen voor Goeree-Overflakkee

IJMUIDEN -  De uitreiking van de Blauwe Vlag vond plaats op donderdag 8 mei in IJmuiden aan Zee. Goeree-Overflakkee ontving maar liefst negen blauwe vlaggen. Het strand bij strandovergang Westerduinpad en familiestrand Brouwersdam  in Ouddorp ontvingen de Blauwe Vlag. Ook in de jachthavens Atlantica in Stad aan ’t Haringvliet, jachthaven van Middelharnis, Herkingen Marina, WSV Herkingen,  Marina Port Zélande in Ouddorp, WSV Oude-Tonge en WSV Ooltgensplaat wappert de Blauwe Vlag.

 
De Blauwe Vlag is een internationale milieuonderscheiding, die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens.  Het mogen voeren van een Blauwe Vlag is een erkenning voor de inspanningen die de strandgemeente of jachthavenbeheerder heeft geleverd voor schoon en veilig (zwem)water, mooie natuur, goede sanitaire voorzieningen en een gezond milieu. Voor de toerist is de Blauwe Vlag internationaal het herkenning- en kwaliteitssymbool voor goede stranden en jachthavens.
 
Hier mogen we trots op zijn!
Wethouder Arend Jan van der Vlugt, die onder meer Eilandmarketing en Openbare Werken (waaronder havens en stranden) in zijn portefeuille heeft, geeft enthousiast aan: “Ik ben met recht trots op de betrokken watersportondernemers en -verenigingen en op de gemeentelijke medewerkers die jaarlijks zorgen voor de kwaliteit en veiligheid van onze stranden en havens. Dit jaar hebben WSV Oude-Tonge en Ooltgensplaat voor het eerst een Blauwe Vlag ontvangen. Een mooie prestatie. Van Ouddorp tot Ooltgensplaat wapperen nu Blauwe Vlaggen. Hier mogen we trots op zijn!  Dit betekent overigens niet dat we op onze lauweren kunnen rusten. Kwaliteit en duurzaamheid vragen continu de aandacht.
 
Blauwe Vlaggen in Nederland
De Blauwe Vlag werd dit jaar uitgereikt aan 100 jachthavens en 59 stranden. De Blauwe Vlag wordt toegekend door de Foundation for Environmental Education (FEE), een onafhankelijk internationaal netwerk van organisaties uit inmiddels 59 landen die zich inspannen op het gebied van natuur- en milieuvoorlichting.
Wijzigingen locaties windenergie na inspraakprocedure

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het college van burgemeester en wethouders heeft o
p dinsdag 6 mei heeft een besluit genomen over windenergie op Goeree-Overflakkee. Besloten is om de partiële herziening regionale structuurvisie Goeree-Overflakkee; Windenergie inclusief bijbehorende stukken door te sturen voor behandeling in de gemeenteraad. De structuurvisie bevat een paar wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-structuurvisie. Een aantal locaties is gewijzigd. Hierdoor is naar verwachting 225 MegaWatt (MW) aan windenergie mogelijk op Goeree-Overflakkee.

Op basis van de ingediende zienswijzen en de eerder ingediende motie van de gemeenteraad (900 m afstand tot woonkern) zijn de locaties voor windenergie aangepast. Het beperken van hinder voor de omgeving is hiervoor het uitgangspunt geweest. Dit heeft er onder andere toe geleid dat de voorgestelde locaties minder ruimte bieden voor windenergie dan de afgesproken 260 MW in het bestuursakkoord en de samenwerkingsovereenkomst. Met de nieuwe locaties is naar verwachting 225 MW haalbaar. Dit is inclusief de al bestaande en vergunde opstellingen.
De belangrijkste wijziging is het vervallen van het cluster Den Bommel Zuid. Ook de clustermogelijkheid Piet de Wit komt te vervallen. De bestaande lijnopstelling Piet de Wit blijft wel gehandhaafd. Het gebied Anna-Wilhelminapolder is in tegenstelling tot de ontwerp-structuurvisie nu wel benoemd als locatie voor windenergie. Echter alleen voor een enkele lijn. De locatie nabij Stad aan het Haringvliet wordt beperkt. De polder Oude Stad maakt geen onderdeel meer uit van dit plaatsingsgebied. Verder is het zoekgebied Noordrand aangepast met een verbreding ten westen van de Haven van Dirksland en is het oostelijk deel van het zoekgebied komen te vervallen vanwege mogelijke gebiedsontwikkeling. Het plaatsingsgebied Battenoert is aangepast aan de motie van de gemeenteraad.
Nota van Beantwoording
In totaal zijn er 156 zienswijzen ingediend bij de gemeente. Deze zienswijzen zijn alle beantwoord in een Nota van Beantwoording. Iedere indiener van een zienswijze krijgt deze week een brief met daarin een antwoord of een uitleg op zijn of haar zienswijze. In die brief krijgen de indieners gelijk een uitnodiging om aanwezig te zijn bij de behandeling van de structuurvisie in de gemeenteraad.
Behandeling gemeenteraad
De partiële herziening regionale structuurvisie Goeree-Overflakkee; Windenergie (inclusief de kaart met mogelijke locaties) staat donderdag 15 mei op de agenda van de gemeenteraad. De gemeenteraad gaat dan in de beeldvormende fase van de raadsvergadering praten over de structuurvisie met de daarbij behorende kaart met locaties.
Besluit Gedeputeerde Staten
Op 6 mei hebben ook Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland een besluit genomen over windenergie op Goeree-Overflakkee. Dit hebben zij gedaan door in te stemmen met de Visie Ruimte en Mobiliteit. Hierin zijn ook de gewijzigde locaties voor windenergie op Goeree-Overflakkee opgenomen.
Planning
De regionale structuurvisie inclusief locaties waar windenergie mogelijk is, komt na de beeldvormende fase nog twee keer terug in de gemeenteraad. Op donderdag 5 juni komt het onderwerp oordeelvormend op de agenda en op donderdag 19 juni komt het onderwerp terug voor besluitvorming. De besluitvormende behandeling van de Visie Ruimte en Mobiliteit door Provinciale Staten staat gepland op maandag 7 juli.
OPROEP:

“Kom alsjeblieft een paar uurtjes helpen komende zaterdag voor inrichting Diektuun”


Ook bedrijfsleven steunt voedseltuin

MIDDELHARNIS – “Er is dringend menskracht nodig voor komende zaterdag. Minstens tien man, liefst met een kruiwagen, voor het zand rijden en opperen. Dus denk niet:  dat doet een ander wel. We hebben je echt nodig” aldus de noodkreet vanuit de Diektuun. “Reinier Looij komt weer met zijn graver en hij wil graag de klus afmaken. Maar het is een grote tuin, ruim 500 m2. Pas als de tuin helemaal is ingericht, met rolstoeltoegankelijke paden, kunnen we de moestuin gaan inrichten”, aldus een van de vrijwilligers.  Aanmelden tel:   06 23115157 of diektuun@gmail.com .


Reinier Looij geeft het goede voorbeeld! (foto: pr)

De tuin achter het Diekhuus is helemaal op de schop gegaan, tijdens de verbouwing. Nu het pand is opgeknapt, is het de beurt aan de tuin. “Maar er is geen budget voor.”  Pameijer heeft het initiatief genomen met een aantal vrijwilligers. Diverse bedrijven geven hun steun aan het inrichten van de Diektuun als sociale ontmoetingsplaats en moestuin voor de voedselbank.  Looij hoorde via zijn buurman over de oproep op Facebook dat iemand werd gezocht met een graver. Looij heeft zijn eigen grond-, weg- en waterbouwbedrijf en heeft graag iets voor een ander over. “Dat er een Voedselbank nodig is op dit eiland, dat zou toch eigenlijk niet mogen”. Bevlogen en spontaan ging hij zaterdag 3 mei aan de slag. Hij kwam kosteloos helpen in de tuin en mobiliseerde zijn netwerk, waaronder ZZP-er Bert van den Ochtend.  Beide Flakkeese ondernemers zetten zich afgelopen zaterdag, de hele dag in, om een start te maken met het aanleggen de paden en de bestrating. Daarnaast sponsort Looij de tuin met een financiële bijdrage en inzet materiaal. Ook zocht hij contact met Arensman Machines uit Oude- Tonge, die spontaan een kruiwagen en verschillende tuingereedschappen doneerde aan de tuin.
Webego hielp met het vervoer van de opsluitbandjes voor de bestrating. Firma Van Zanten leverde het zand voor een speciale prijs en regelde alles met de gemeente om het parkeerterrein af te zetten voor de zandopslag. De Voedselbank legde de laatste 80 euro bij voor de kosten. Vrijwilligers van Goed-voor-Goed hielpen bij het halen van stoeptegels, afkomstig van Caravanpark Middelharnis en van particulieren.
Zaterdag kan iedereen die wil helpen, naar de (zij) ingang komen van de Diektuun. Vanaf 8.00 uur, maar later kan natuurlijk ook. “We willen de klus graag afmaken. Met een flinke hoeveelheid vrijwilligers moet het lukken. Maar ze moeten wel komen!”Proef met extra schuif Volkeraksluizen voor kortere wachttijden scheepvaart
(bron: PZC)

WILLEMSTAD - Rijkswaterstaat begint in de Volkeraksluizen een proef om het schutproces voor de beroepsvaart te versnellen. In één van de kolken wordt een extra schuif in de sluisdeuren gemaakt. Dat gebeurt tussen 13 en 16 mei. Aan de hand van die eenvoudige aanpassing wordt onderzocht of de wachttijd voor de scheepvaart met enkele minuten kan worden verkort en meer schepen kunnen passeren. Tijdens de werkzaamheden kan de beroepsvaart gebruik maken van de andere twee sluiskolken.

De Volkeraksluizen verbinden het Volkerak en het Hollandsch Diep en vormen een cruciaal onderdeel van de Schelde-Rijnverbinding tussen Rotterdam en Antwerpen. Het is het grootste en drukste sluizencomplex van Europa voor de binnenvaart, met drie sluiskolken voor de beroepsvaart en één recreatiesluis.

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu vindt dat de wachttijd voor de sluizen omlaag moet. Daartoe werd een uitgebreide verkenning gedaan naar capaciteitsuitbreiding van het sluizencomplex.

Rijkswaterstaat verwacht rond de zomer de uitkomsten van de proef te kunnen presenteren. Indien de resultaten positief zijn, kunnen in 2015 de andere kolken worden aangepast.


In het Reformatorisch Dagblad zaterdag 3 mei:


Kees van Dam over de Doden op zondag
 
Soms gebeuren er dingen in je leven die je niet voor mogelijk houdt. Zo las ik in Eilanden-Nieuws van dinsdag 29 april een ingezonden brief die lafhartig was ondertekend met SGP-fractie Goeree-Overflakkee. Dus die club christenfundamentalisten waar Kees van Dam de leider van is. Wat ik las, daar werd ik letterlijk onpasselijk van. Deze zin bijvoorbeeld: “…Nu de herdenking – zij het in versoberde vorm – op zondag plaatsvindt betreuren wij dit ook omdat een deel van de bevolking niet bij de herdenking kan zijn…” Dit staat er dus letterlijk. Wat is dat voor gezwets over in versoberde vorm? Heeft er ooit op dit eiland dan juichend een Dodenherdenking plaatsgevonden?! Hoe sober kun je een stille mars en twee minuten stilte maken?! We schenken na afloop geen koffie uit piëteit voor onze gelovigen. Nee, dat is sober!
 
En dan “…omdat een deel van de bevolking nu niet bij de herdenking kan zijn…” O nee? Hoezo niet? Welke god gebiedt zijn onderdanen de doden die hun leven voor ons hebben gegeven niet op zondag te herdenken? Wanneer houdt dat zondagsgezemel nu eens op? Zes miljoen Joodse mensen die zijn vermoord door de Duitsers, die hadden niet de zondag maar de zaterdag als rustdag. Maar aan die gevoeligheid van de Joodse religieuze medemens, daar heeft de SGP van Goeree-Overflakkee lak aan. ‘Valt Dodenherdenking op zondag, dan verzetten we Dodenherdenking toch naar de zaterdag. Is zaterdag de rustdag van de gelovige Joden? Goh, dat wist ik niet!
 
Wat verder in de brief werd mijn fysieke ellende met iedere zin groter. “…Als fractie hadden we liever gezien dat – al gaat het niet om een feestelijke of attractieve activiteit – in afwijking van het advies van het Nationaal Comité 4 en 5 mei de herdenking op een andere dag had plaatsgevonden en er derhalve op zondag geen onnodige activiteiten  zouden behoeven plaatsvinden…” Dat tussenzinnetje ‘al gaat het niet om een feestelijke activiteit’ daar zijn onze mannenbroeders dus na bijna zeventig jaar bidden achter gekomen. We herdenken duizenden jonge jongens en meisjes die voor ons leven hun leven hebben gegeven. Hoort u het goed Heer van Dam? Dat geldt ook voor uw leven en zelfs voor uw krenkende godsdienstvrijheid. Vele jongeren gaven hun leven op zondag. Ja heer Van Dam, op zondag. Deze jongens en meisjes bestonden het om met hun dood de rust voor onze SGP’ers te verstoren. Hun dood op zondag als onnodige activiteit… Hoe diep kan de mens zakken…  
 
Frans Evers
Nieuwe-Tonge


Zeehondenopvang A Seal in Stellendam
 
De stichting A Seal wil in Stellendam, dat op het Zuid-Hollandse Goeree-Overflakkee ligt, een a seal centrum, oftewel een opvang voor zeehonden uit de Zuid-Hollandse en Zeeuwse stromen realiseren.  Met opvang, educatie en wetenschappelijk onderzoek wil de stichting de populatie in het gebied helpen te stabiliseren. Stellendam is centraal gelegen in de wateren waar de zeehonden vertoeven en heeft een unieke ligging direct aan de Noordzee en het Voordeltagebied.
 
“De wens om een zeehondenopvang in de Delta te openen hangt nadrukkelijk samen met het groeiend aantal zeehonden dat aan de Zuid-Hollandse en Zeeuwse kust hulp nodig heeft. Het is voor het welzijn van de dieren veel beter ze in de buurt op te vangen dan de zwakke dieren op een 4 uur durende reis te zetten naar het noorden van het land.”, zo vertelt Diederik van Liere de voorzitter van de stichting. Lenie ’t Hart adviseert de stichting en vult dit aan: “Lokaal draagvlak en kennisontwikkeling is daarbij ook heel belangrijk.”
 
A Seal Centrum
Het A Seal Centrum wil zich richten op de opvang, educatie en vrijlating van zeehonden aan de Zuid-Hollandse en Zeeuwse kust. Het gaat om zeehonden die ziek of verwond zijn, of die door hun moeder zijn verlaten en in nood verkeren.
 
Opvang
De opvang is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren naar de natuur. Het is de bedoeling dat een dier zodanig herstelt van ziekte of verwonding, respectievelijk aansterkt, dat het goede kansen op overleving heeft. En zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen na terugkeer in de natuur.
 
Expertise en voorlichting
Naast het opvangen van zeehonden houdt het centrum zich bezig met wetenschappelijk onderzoek naar de zeehonden in het gebied. Daarnaast geeft het centrum voorlichting over de zeehonden, hun natuurlijke leefomgeving en de wijze waarop  ze worden opgevangen en verzorgd.
 
Opvang welkom op Goeree-Overflakkee
De gemeente Goeree-Overflakkee verwelkomt de zeehondenopvang graag op Goeree-Overflakkee. “ Na de gesprekken met de stichting is mij duidelijk geworden dat opvang erg belangrijk is bij het realiseren van een stabiele zeehondenpopulatie in onze wateren. Vooral de driepoot van opvang enerzijds en wetenschappelijk onderzoek en educatie anderzijds spreekt mij erg aan. Het past bovendien goed bij onze doelstellingen in het kader van een maatschappelijk verantwoorde samenleving, brede samenwerking en het op de kaart zetten van Goeree-Overflakkee. Het zou bovendien een leuke koppeling kunnen opleveren met het uitvoeringsbedrijf Wsw van de gemeente. We werken als gemeente uiteraard graag mee aan het realiseren van de zeehondenopvang op ons mooie eiland. Daarom organiseren we op korte termijn samen met de stichting en de visafslag een brede informatiebijeenkomst. Nadere informatie hierover volgt binnenkort.”, zo vertelt wethouder Arend-Jan van der Vlugt enthousiast.
 
Positieve ontwikkeling
Ook  Visafslag Stellendam ziet de ontwikkelingen positief tegemoet. “De zeehondenopvang zal een positieve impuls geven aan de vitaliteit van Stellendam en het havengebied. Het visserij cluster in Stellendam is al jaren in ontwikkeling en zet sterk in op duurzaamheid en innovatie en ik zie mogelijkheden in verbreding van de visserij door koppelingen met functies als educatie, horeca, toerisme en recreatie. We proberen stichting A Seal op korte termijn te helpen aan tijdelijke huisvesting zodat gestart kan worden met de opvang. Naar de nabije toekomst toe willen we samen met de gemeente en stakeholders onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor gebiedsontwikkeling op bijvoorbeeld het Noordereiland. Een gebied waar een Zeezoogdierenpark een prominente plaats in kan nemen en met voldoende ruimte en potentie voor andere activiteiten”, aldus Johan van Nieuwenhuijzen van de UFA. 
 
Meer informatie
Meer informatie over het A Seal Centrum staat op www.aseal.nl  Op deze website is ook te vinden hoe je als particulier of ondernemer het A Seal centrum kunt steunen. Dit kan door donateur te worden, een vrije gift te doen of een zeehond te adopteren.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

 • Diederik van Liere, telefoonnummer: 00 31 6 11 39 17 18 (voorzitter)
 • Jaap van der Hiele, telefoonnummer: 00 31 6 53 76 36 28 (alg. bestuurslid)
 
 
Flakkeese kunstenares exposeert op grootste kunstexpositie van Portugal!
 
Joke van der Steen besloot vorig jaar te gaan overwinteren in de Algarve (Portugal). Lokale kunstkenners ontdekten daar haar talent en nu exposeert ze 7 schilderijen in de expositie van de Art Gallery in Lagoa. Eerder exposeerde ze al in Vroonlande (2012), het Dienstencentrum (2012) en het Diekhuus (2013).Deze expositie laat 600 kunstwerken zien van 80 kunstenaars op 3000 m2 oppervlakte. Op 12 april, de middag van de opening, werden deze kunstwerken al door meer dan 1200 bezoekers bekeken. Daarmee is deze expositie niet alleen de grootste van de Algarve, maar meteen ook de grootste van heel Portugal. U kunt de expositie virtueel bezoeken op www.artealgarve.net. De expositie duurt nog tot eind juli. 
 

Coöperatie Deltawind betaalt 180.000 aan eilandbewoners

OUDE-TONGE  - Deltawind is een coöperatie van meer dan 1600 inwoners van Goeree-Overflakkee. Alle leden lenen geld aan de coöperatie die daarmee projecten realiseert voor duurzaam opgewekte energie. De opbrengsten van de windturbines en het zonnepark van de coöperatie zijn eigendom van de leden.  Eén maal per jaar wordt in de ledenvergadering van Deltawind besloten over de rente op de ledenleningen. De gemiddelde rente bedraagt 6%, maar hoeveel het waait  speelt ook een rol bij de vaststelling. In de komende vergadering van 2 juni wordt besloten over het jaar 2013 en de verwachting is dat dit resulteert in een rentebetaling van minimaal €180.000 aan de 1600 leden, allen bewoners van dit eiland.


Coöperatie Deltawind is een initiatief van lokale bewoners. Met de eerste inleg is 25 jaar geleden de eerste windmolen gebouwd. Door verkoop van de energie konden er vervolgens nog drie molens bij komen, waarna in 1996 Windpark Battenoert in Nieuwe-Tonge volgde, in 2003 Windpark Piet de Wit in Ooltgensplaat en in 2012 Zonnepark Ouddorp aan Zee. De eerste leden hebben met hun geld waarde gecreëerd, en dat doen zij nu steeds opnieuw. Vanuit het motto: “Wie er tegen aan kijkt mag er van meeprofiteren.” De leden hebben inmiddels bijna € 4 miljoen bij elkaar hebben gelegd.  Het totaal aan bezittingen van de coöperatie bedraagt €9,6 miljoen. De leden zijn de mede-eigenaar van 21 windturbines en één zonnepark.

Nieuwe turbines
De overheden hebben bepaald dat er nog meer turbines moeten komen op Goeree-Overflakkee. Dat doet zij omdat windenergie van alle vormen van duurzame opwekking nu nog de meest efficiënte is. Uiteindelijk zullen er mede door vervanging circa 80 windturbines staan.
Uitgangspunt van Deltawind is: “Als ze er dan toch komen, laat ze dan maar van ons zelf zijn.” Van de extra windturbines die er komen zal de coöperatie naar verwachting ongeveer 10% realiseren. Deltawind heeft bijgedragen aan een eiland breed ruimtelijk plan, waarover de politiek komende maanden beslist. Ook heeft ze samen met de andere ontwikkelaars afspraken gemaakt over financiële participatie door de bewoners. Daarnaast komt er een Windfonds voor het eiland, met een gegarandeerde afdracht per eenheid geproduceerde elektriciteit. Dat fonds staat ter beschikking van de bewoners en is bedoeld voor verduurzaming in de directe omgeving van de windparken.  Totdat het zover is staat al wel het lidmaatschap van Deltawind voor alle eilandbewoners open.
Meer informatie, kijk dan op www.deltawind.nl 
Schotejil zwemt Jeugdwedstrijd te Stellendam 

Tijdens de jeugdwedstrijd in Stellendam waren er prima prestaties namens de Schotejil. Vooral Odette Holster (1999) bleek in goede doen. Zij verbeterde haar tijd op de 100m schoolslag naar 1.27.36. Dit leverde haar een gouden medaille op, evenals trouwens eerder op de 100m vlinderslag (1.15.95). Xander Vis (2003) won eveneens beide te zwemmen nummers, te weten de 50m schoolslag (46.33) en de 50m vrij (36.39). In de allerjongste categorie wonnen Rilane Tamboer (2006) de 50m vlinderslag (29.20) en Floris Tanis (2007) de 50m virj (23.41). Voorts waren er nog 1e plaatsen voor de 4x50m vrij estafette met Odette Holster, Kelly v.d. Groef, Janine Diepenhorst en Mandy v.d. Groef in een tijd van 2.09.56. Evenals voor de 4x50m wisselslag estafette met Leroy v.d. Groef, Xander Vis, Jens Kooijman en Kevin Vis in een tijd van 2.19.81. Opmerkelijke tijdswinst was er o.a. voor Marijn Vis (2005) op de 50m vlinder (2e in 48.16). Ook de 2e en 3e plaats voor resp. Dylan .v.d. Groef en Tim Wielhouwer op de 100m vlinderslag in tijden van 1.33.38 en 1.39.00 waren een flinke stap voorwaarts. Tenslotte zwom Seffie Bakker (2004) naar een 2e plaats en een p.r. op de 500m vrij (40.60).
Schotejillers goed op dreef op Internationale wedstrijd

Een 11-tal jeugdzwemmers van De Schotejil heeft op de vrijdag en zaterdag van het Paasweekend deelgenomen aan de Antwerp International Youth Swimming Cup. Aan dit toernooi doen meer dan 700 zwemmers en zwemsters mee. De jonge Schotejillers konden dan ook veel ervaring opdoen in het 50 meter bad van Antwerpen.

Lieske Zijlstra (2002) deed  voor het eerst mee aan deze wedstrijd. Haar doelstelling was het halen van limieten voor de Nederlandse Junioren / Jeugd Kampioenschappen (NJJK). Op de vrijdag lukte dit net niet op de 100 meter rug (1.22.67). Maar een dag later sloeg ze twee maal toe. Eerst op de 100 vrij (1.13.44) en later op 200 vrij in 2.39.87. Tussendoor won zij nog een bronzen medaille op de 50 meter school in 41.76.
Jorian Tanis (1999) zwom een uitstekend toernooi. Op vrijdag verbeterde hij zijn pr op de 400 meter vrij met 3 seconden tot 4.28.22. Hij werd hiermee derde. En met deze tijd mag hij uiteraard deelnemen aan de NJJK. Een dag later kwam er nog een prachtig pr en NJJK limiet bij. Dit maal op de 200 vrij (2.06.03). Met deze tijd werd hij ook derde. Tussendoor zwom hij nog pr’s op de 100 vrij ( 58.34) en de 200 wissel (2.30.34).
Lotte Middelbos (1999) miste de limiet op de 200 Schoolslag maar net (2.54.97). Op de 100 meter rug zwom zij 1.15.03. Hiermee plaatste zij zich voor de finale. In deze finale werd Lotte 7e in 1.15.44.
Elise Tanis (2002) zwom vrijdag ook de 100 meter rug. Met haar tijd van 1.13.94 plaatste zij zich als derde voor de jeugd finale. In deze finale bleek dat Elise nog een tikkeltje harder kon. In een mooi opgebouwde race werd ze uiteindelijk tweede in 1.12.61. Deze tijd is ruim voldoende voor een deelname bewijs voor het NJJK en tevens een nieuwe clubrecord. Elise zwom overigens overwegend clubrecords, zo ook op de 100 vlinder (1.15.86).
Voor Bibi Middelbos was de limiet op de 200 school nog iets te veel gevraagd. Zij zwom op deze afstand 3.19.58. Een mooie tijd zwom zij op de 50 meter school (42.29). Het favoriete nummer van Manon Middelbos (2001) is de 200 meter school. De elektronische tijdwaarneming gaf een tijd aan van 3.01.69. Helaas 0.6 te langzaam voor NJJK deelname. Zij zwom ook een mooie tijd op de 200 meter wissel (2.49.10). Luuk Kieviet (2001) debuteerde ook in Antwerpen. Op de 100 vrij zwom hij 1.12.20 en op de dubbele afstand zwom hij een nieuw pr van 2.39.66. Tamara de Ruiter (2002) was ook voor het eerst deelneemster in Antwerpen. Vrijdag zwom ze op de 100 rug 1.27.24. Een dag later zwom ze een mooie 1.18.89 op de 100 vrij. De 200 wissel ging in 3.14.20. Aron Paasse (2000) was van plan om ook een NJJK limiet te zwemmen in Antwerpen. Op de 100 meter vrij zwom hij 1.07.56 en op de 200 vrij 2.27.44. Deze tijden waren helaas nog niet snel genoeg voor een NJJK limiet. Jacob Mackloet (2000) zwom een mooie 100 meter vrij in 1.08.24. Lotte Tillema (2002) zwom op de 100 meter vrij 1.19.87 en op de 200 wissel 3.22.03.
De zwemmers gingen zaterdag avond moe maar tevreden terug naar Nederland. Eén zwemster zelfs met een envelopje met prijzengeld. Zeven zwemmers van De schotejil hebben zich inmiddels weten te plaatsen voor de Nederlandse Junioren en Jeugd Kampioenschappen die in juni plaatsvinden in Amsterdam. Wie weet komen daar nog een paar zwemmers bij in de komende weken.
 
Sophie de Jonge Nederlands kampioen
 
De Nederlandse Junioren Kampioenschappen wedstrijdzwemmen gehouden voor de lange afstanden in het 50m bad werden zaterdag 19 april in Amersfoort gehouden. Na de Nederlandse titel op deze afstand in het korte bad (25m bad - afgelopen november), heeft Sophie de Jonge (12) nu ook de kampioenschapstitel op de lange baan (50m bad) behaald.Voor zwemclub De Schotejil uit Middelharnis startte Sophie op de 800 meter borstcrawl. Op een dergelijke lange afstand is het belangrijk niet te snel weg te gaan, technisch mooi te blijven zwemmen en de race goed te verdelen. Sophie heeft dit uitstekend gedaan. Na 250m nam ze de leiding in het deelnemersveld en gaf dit niet meer uit handen. Met een tussentijd van 5.01 op de 400m zag het er goed uit. Sophie bleef geconcentreerd door zwemmen in het juiste slagritme en tikte na 800m aan in 10.05.97. Haar tijd van net boven de 10 minuten is een dik persoonlijk record en een aanscherping van het clubrecord.

 
 

Havenvereniging Rotterdam bezocht haven van Stellendam

GOEREE-OVERFLAKKEE - Zo´n 40 leden van de Havenvereniging Rotterdam  bezochten op woensdag 9 april de Stellendamse haven. Met behulp van lokale ondernemers maakten zij kennis met de visserijsector en de daarmee verbonden bedrijven. Vrijwel geen van de rotterdammers had vooraf een goed beeld van de bedrijvigheid en de innovatie die in Stellendam te vinden is.
 
Bedrijven als Maaskant Shipyards, Padmos en Elektro Westhoeve toonden welke producten en diensten zij aanbieden. Er werd een wandeling gemaakt langs de binnenhaven, waar diverse schepen van dichtbij werden bekeken. Ook de visserijschool van het Scheepvaart en Transport college (STC) presenteerde zich. De school liet zien hoe met behulp van een geavanceerde simulator de situatie op bijvoorbeeld een viskotter kan worden nagebootst.
 
Innovatieve techniek
In  de bedrijfshal van Elektro Westhoeve kon men met eigen handen voelen hoe de innovatieve techniek van de pulskor voelt. Elektroden in een bak met water zorgen voor lichte elektrische pulsen die een lichte tinteling veroorzaken. Op de zeebodem zorgt dit ervoor dat de platvis opschrikt en zo in het net komt. Hierdoor hoeft de vis niet met zware kettingen die over de zeebodem slepen opgeschrikt te worden. Dankzij de pulskor wordt tot wel 50% brandstof bespaard.
 
Goeree-Overflakkee op de kaart
De excursie werd afgesloten met een toepasselijk vismenu uit de Stellendamse keuken, van het boven de visafslag gevestigde restaurant de Zeemeeuw. Een dergelijke excursie draagt bij aan het op de kaart zetten van Goeree-Overflakkee. De innovatie en ketensamenwerking maakten indruk en dat op slechts 20 minuten met de auto vanaf de Rotterdamse haven. De deelnemers kijken voortaan met andere ogen naar Stellendam en Goeree-Overflakkee.
 
Havenvereniging Rotterdam
De Havenvereniging Rotterdam bestaat dit jaar 75 jaar. De bijna 2.000 leden werken onder andere in de scheepsverzekeringen, industriële fotografie, op- en overslag, logistiek en distributie en de bouwsector, hebben een eigen onderneming of zijn inmiddels met pensioen.

 

Wijzigingen op Koningsdag

Gewijzigde openingstijden Op Koningsdag (zaterdag 26 april) zijn het gemeentehuis, het bestuurscentrum Het Rondeel, het streekarchief en de milieustraten gesloten. Veel informatie over producten en diensten van de gemeente kunt u vinden op de website. U kunt tijdens de sluiting ook een vraag stellen per e-mail: info@goeree-overflakkee.nl. Deze vraag wordt dan zo spoedig mogelijk beantwoord.

Gewijzigde oud papierinzameling Middelharnis

In verband met Koningsdag haalt Van Gansewinkel op zaterdag 26 april geen oud papier op in Middelharnis. In plaats daarvan wordt de ophaalroute op zaterdag 3 mei gereden. Van Gansewinkel verzoekt inwoners van Middelharnis om de blauwe minicontainer op zaterdag 3 mei voor 08.00 uur aan de straat te zetten.
 Ecologisch groenbeheer nu ook in Achthuizen
 
Na een geslaagde pilot van vorig jaar in Ooltgensplaat om bepaalde percelen te laten begrazen door schapen in plaats van te maaien door machines, heeft nu ook Achthuizen twee locaties waar ecologisch groenbeheer wordt toegepast. Deze week is de gemeente Goeree-Overflakkee gestart met het laten begrazen van de dijktaluds aan de Achthuizensedijk en de Bommelsedijk in Achthuizen. Gedurende ongeveer twee weken zorgen zestig schapen ervoor dat de taluds er weer netjes bij liggen.
 
Planning
Op 15 april is de begrazing gestart op het dijktalud aan de Achthuizensedijk. De schapen grazen daar in een tijdelijk afgezet deel van het talud. Na ongeveer twee à drie dagen worden de schapen verplaatst naar het volgende gedeelte van de talud. De verwachting is dat uiterlijk begin volgende week de schapen verplaatsen naar de Bommelsedijk. Ook daar zullen de schapen ongeveer een week aanwezig zijn.
 
Ecologisch groenbeheer eilandbreed
Momenteel bekijkt de gemeente de mogelijkheden voor het uitrollen van ecologisch groenbeheer over de gehele gemeente. Hierbij wordt enerzijds gekeken naar de kosten en anderzijds naar te maken combinaties met zorg, educatie en recreatie en toerisme. Ook bekijkt de gemeente eventuele samenwerkingsmogelijkheden met externe partijen.
 
Begrazing door schapen
Voor de begrazing wordt gebruik gemaakt van verschillende rassen heideschapen. Deze schapen zijn qua soort zeer geschikt voor het beheren van de schrale natuurterreinen. Heideschapen hebben namelijk een spijsverteringsstelsel dat is ingesteld op de natuurlijke gewassen als heide en schrale graslandsoorten. Daarnaast zijn de meeste heideschapen door hun lichaamsbouw zeer geschikt om grotere afstanden af te leggen.
 
Het doel van begrazing door schapen is om in een gebied meer structuur en een gevarieerder beeld in plantengroei en de fauna te creëren. Door het verplaatsen en het rondtrekken van de kudde schapen worden de zaden van planten over een groter gebied verspreid en komen ecologische verbindingszones tot stand. Op die manier ontstaat er een grotere eenheid voor planten en dieren.
 
Het inzetten van een schaapskudde heeft vele voordelen ten opzicht van het maaien van graslanden. Het is een milieuvriendelijke manier van groenbeheer en draagt bij aan de kwaliteit van het terrein. Daarnaast is het begrazen van graslanden een selectief proces. Schapen eten de voedzame grassen selectief weg, waar kruiden in de graslanden van profiteren. En natuurlijk is de kudde ook nog aantrekkelijk voor het oog en de omgeving. 

Niet 1 maar 2 kitesurfers gered!
 

MAASVLAKTE - Bij een grote zoekactie naar een vermiste surfer op de Noordzee, nabij de Maasvlakte, werden twee sufers uit het water gehaald en per heli overgebracht naar het EMC.

Maandagmiddag om 17.50 werd groot alarm geslagen voor een kitesurfer die om 16.00 nog niet op een afspraak verschenen was. Conclusie was dat hij zich nog in het water moest bevinden, door de melder werd eerst zelf nog gezocht, maar dat mocht niet baten.

Reddingboten Antoinette en Neeltje Struijs van Stellendam werden opgeroepen, maar ook de Jeanine Parqui van Hoek van Holland; de SAR helicopter van NHV, Kustwachtvliegtuig Pedro 1, twee vletten van de Reddingsbrigade Rockanje, diverse (brandweer)manschappen op het strand en later ook het Kusthulpverleningsvoertuig (KHV) en reddingboot Baron van Lynden van Ouddorp

Als eerste werd al snel de kite zelf gevonden en een surfboard. Alleen voldeed deze laatste niet aan de kleur omschrijving, later werd door de Neeltje Struijs op een zandbank (Ribben) een tweede kite gevonden waardoor rekening gehouden moest worden met een tweede vermiste, waar geen melding van was.

Deze onbekende man werd als eerste opgemerkt door de Baron van Lynden, zo'n 9 km uit de kust van Voorne nabij de Hinder zandbank. Met veel moeite, door de zware zeegang, is deze man door de heli van boord gehaald. Kort daarna werd de tweede man opgemerkt, niet veel verder van de plaats van de eerste drenkeling. Deze man is aan boord genomen van de Antoinette via de kantelklep(drenkelingenplatform) en ook door de heli gehoist.

Beide mannen waren totaal uitgeput, onderkoeld en nauwelijks meer aanspreekbaar. Ze zijn met spoed naar het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam (EMC) gevlogen waar ze verder behandeld zijn. Een opmerkelijke reddingsactie, met veel landelijke media aandacht.

Hieruit blijkt weer hoe belangrijk het is om nooit alleen te gaan surfen zodat iemand alarm kan slaan als het misgaat. Ook het doorgeven van vermoedelijke tijden dat je weer thuis of aan de wal bent kan levensreddend zijn.

Op de kite stond helaas ook geen adres of telefoonnummer vermeld, dit is ook erg belangrijk, want hiermee kunnen bepaalde zaken snel uitgesloten worden. De KNRM heeft hiervoor speciaal de Be Traceable sticker laten ontwikkelen die gratis aangevraagd kunnen worden.

KNRM stations Ouddorp en Stellendam hebben dit jaar weer veel donaties vanuit het bedrijfsleven en particulieren ontvangen. De KNRM is volledig afhankelijk van giften en donaties. Wilt u ook graag het werk van de KNRM ondersteunen? Bezoekt u dan www.knrm.nl


Gemeente presenteert begroting in app-vorm 


GOEREE-OVERFLAKKEE - Donderdagavond 3 april lanceerde wethouder Marnix Trouwborst (financiën, verkeer en vervoer) de Begrotingsapp. Hij deed dit door de Begrotingsapp aan het begin van de raadsvergadering te tonen aan de gemeenteraad. Trouwborst: “In de app worden de plannen met het bijbehorende financiële huishoudboekje van de gemeente in grafieken en teksten uiteengezet. Daarmee wil de gemeente Goeree-Overflakkee op een toegankelijke manier inzicht geven in de begroting 2014 en later dit jaar ook in andere financiële beleidsdocumenten. Ik ben er best trots op dat wij de tweede gemeente in Nederland zijn met een Begrotingsapp. Alleen de gemeente Eindhoven is ons voor gegaan”.
 
De app is handig voor iedereen die geïnteresseerd is in de plannen van de gemeente. Het doel is om inzicht te geven in de begroting; wat wil de gemeente bereiken, wat gaat de gemeente daarvoor doen en wat mag dat kosten? De app, die gemaakt is in samenwerking met BMC, geeft een compleet en vooral overzichtelijk beeld. Alle begrotingsteksten zijn gemakkelijk per programma te raadplegen, maar ook grafieken, beleidsstukken en filmpjes van de portefeuillehouders zijn toegevoegd.
 
De app biedt vooral overzicht en gebruiksgemak. Maar er zijn nog meer voordelen:
 

 • Een verbeterde, transparante, compacte begroting is toekomstbestendig en kan daardoor meerdere raadsperiodes meegaan.
 • De kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad wordt versterkt.
 • Door het gebruik van de app kan op termijn de begroting en verantwoordingsinformatie real-time in beeld worden gebracht. Tot deze informatie behoren de programmabegroting, voorjaarsnota, najaarsnota en jaarrekening.
 • Een modernere begroting is toegankelijker voor een breed publiek.
De app is via de Apple Appstore gratis te downloaden (zoek op ‘begrotingsapp’) voor iedereen die een Ipad heeft. De mogelijkheden worden onderzocht om de app ook voor andere besturingssystemen (Android, Windows) geschikt te maken. 
 
De gemeentebegroting voor 2014 is het eerste document dat door middel van de Begrotingsapp wordt aangeboden. In juli 2014 volgt ook de voorjaarsnota. Voorlopig blijven alle financiële verantwoordingsdocumenten van de gemeente ook nog digitaal beschikbaar via de website www.goeree-overflakkee.nl.
 


Rijkswaterstaat doet proef met terugbrengen zeegras Grevelingenmeer
 
Als verantwoordelijke voor de waterkwaliteit, heeft Rijkswaterstaat afgelopen week in het Grevelingenmeer zaad ingeharkt waaruit zeegras kan groeien. Zeegras komt van oudsher voor in het gebied. Met het zaaien van zeegras draagt Rijkswaterstaat bij aan verbetering van de leefomgeving van diverse dieren en een veerkrachtiger natuur.
 
Zeesluis
Na de aanleg van de Brouwersdam in 1971 werd het Grevelingenmeer afgesloten van de Noordzee. Het zeegras kon zich goed aanpassen aan het brakke water. Nadat er in 1978 een zeesluis kwam in de Brouwersdam en het water ineens erg zout werd, verdween het zeegras helemaal uit het Grevelingenmeer.
Inmiddels is het zoutgehalte weer verlaagd en is de conditie van het water heel geschikt voor zeegras. Het zaad dat Rijkswaterstaat gebruikt is afkomstig uit de Duitse Waddenzee.
 
Verblijf- en schuilplaats
Het zeegras is gezaaid in een ondiep gedeelte voor de Slikken van Flakkee waar geen recreatievaart of visserij is. Het zeegras zorgt voor een verrijking van het leven in het Grevelingenmeer omdat het een verblijf- en schuilplaats is ondermeer voor vissen en vogels.
 
Het moment van uitzaaien was afhankelijk van het weer, er mag niet teveel golfslag zijn. Nadat een eerdere poging enkele weken geleden was mislukt, waren de omstandigheden nu gunstig. In de zomers en najaar van 2014 en 2015 wordt gekeken of het zeegras aanslaat. Afhankelijk van de resultaten, wordt het experiment in 2016 in het Veersemeer herhaald.


Koninklijke onderscheiding voor Hans van Oostende

NIEUWE-TONGE -Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman heeft woensdagavond 2 april een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan (voormalig) brandweerman Hans van Oostende.


Hans reageerde verbaasd, maar het kwartje viel, toen zijn familie de zaal van Elim binnenstapte.

Hans begin in 1991 bij de brandweer en vorig jaar nam hij afscheid van het actieve werk. Hij is nu bestuurslid van de Personeels Vereniging. De burgemeeste bedankte Hans voor zijn betrokkenheid en de enorme hoeveelheid tijd en energie die hij in de hulpverlening heeft gestoken in de afgelopen jaren. "Hij stond altijd klaar."


Het heeft de Koning behaagd om een koninklijke onderscheiding uit te reiken aan Hans van Oostende


Te midden van collega's en familie werd hem de onderscheiding uitgereikt.  Een fotomoment voor de lokale media.


Even overleggen met de baas.Nieuwe voorzitter Cooperatie Deltawind

STELLENDAM - Tijdens een algemene extra ledenvergadering gaf Gert-Jan van der Valk de voorzittershamer over aan de nieuwe voorzitte Anne Verheij.


Het was niet alleen symbolisch. Maar een echte hamer met echtheidscertificaatGemeente Goeree-Overflakkee werkt alleen nog op afspraak

 
De gemeente Goeree-Overflakkee verbetert de dienstverlening door nog klantgerichter te gaan werken. Vanaf maandag 14 april werkt de gemeente Goeree-Overflakkee volledig op afspraak. Dit betekent voor klanten dat zij vrijwel direct aan de beurt zijn en sneller worden geholpen omdat de juiste medewerker beschikbaar is en deze zich heeft kunnen voorbereiden op het gesprek.
 

Een afspraak maken
Een afspraak maken kan digitaal (voor de veel gevraagde producten) via www.goeree-overflakkee.nl of door te bellen met het algemene nummer 14 0187.
Bij spoedgevallen kunt u telefonisch een afspraak maken en uw situatie toelichten. Er wordt dan zo snel mogelijk een afspraak voor u ingepland.
 
Nieuwe openingstijden (op afspraak)
 
Maandag tot en met vrijdag:
08.00 tot 17.00 uur
 
Donderdagavond:
18.00 tot 20.00 uur
 
Zaterdagochtend:
09.00 tot 11.00 uur
 
Thuis digitaal aanvragen
Voor steeds meer diensten en producten hoeft u niet naar het gemeentehuis te komen. Die regelt u gewoon achter uw computer. Een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie of een parkeervergunning aanvragen, een verhuizing regelen of een melding doorgeven van een kapotte stoeptegel kan heel makkelijk en snel via de website www.goeree-overflakkee.nl. Producten waar kosten aan verbonden zijn kunt u direct via het internet betalen (via iDeal). Voor een aantal formulieren heeft u echter wel een DigiD nodig.