N I E U W S


27 mei 2018

AD Interview met Johan de Vos van Vitale Kernen

27 mei 2018

Kritiek Esther Ouwehand op CDA


26 mei 2018

 

Foto’s van en herinneringen aan Speeltuin De Flipjes gezocht

OUDDORP - Wie heeft er niet geslingerd aan de kabelbaan? Of heeft er eindeloos van de glijbaan geslierd? Al bijna 65 jaar is speeltuin De Flipjes aan de Prins Hendrikweg in Ouddorp een begrip. Volgend jaar verschijnt er een boek over De Flipjes. Maar daar is wel een beetje hulp voor nodig. De VVV Goeree-Overflakkee is daarom op zoek naar foto’s van en herinneringen aan deze bijzondere speeltuin.  Peter Grinwis (r) en Gerard Quist (l) roepen op foto’s van en herinneringen
aan speeltuin De Flipjes in te leven voor het nieuw te verschijnen boek over de Ouddorpse speeltuin.


Vorig jaar nam Peter Grinwis afscheid als voorzitter van de VVV Goeree-Overflakkee. Bij zijn afscheid kreeg Peter van de VVV een mooi cadeau; een boek. “Het was een boek met lege pagina’s. Ik mocht zelf bedenken waar het over mocht gaan en de VVV zou dan in opdracht het boek laten schrijven. Een geweldig cadeau! Maar ik moest het even laten bezinken. Ik wilde namelijk een boek, waarmee ik iets terug zou kunnen doen voor de gemeenschap en voor het toerisme”, aldus Grinwis. “Ik heb toen besloten dat het over speeltuin De Flipjes moest gaan. Iedereen, die in deze omgeving woont of recreëert heeft daar wel iets mee, of mee gehad. De VVV vond het een leuk idee en ook Gerard Quist, voorzitter van het bestuur van speeltuin De Flipjes, was zeer verheugd.”

Na verschillende gesprekken met betrokkenen is vast komen te staan dat het een boek moet worden met veel foto’s en herinneringen. Maar daar is dus wel hulp bij nodig. Heb je leuke vakantieherinneringen aan de Flipjes? Heb je uren lang in de draaimolen gezeten tot je er misselijk van werd? Je latere echtgenoot ontmoet op het klimrek? Er vrienden voor het leven geworden op de trampoline? Heb je er leuke zomers doorgebracht met andere ouders, die ook met hun kinderen naar De Flipjes gingen? Heb  je nog foto’s van jou en je vriendinnen op de schommels? Of was je er als leerkracht elk jaar weer om toezicht te houden tijdens schoolreisjes? Kom dan op zaterdag 9 juni naar het VVV kantoor in ‘t Blaeuwe Huus aan de Bosweg 2 in Ouddorp. Van 9.00 – 16.00 uur kunnen er herinneringen gedeeld en foto’s ingeleverd worden. Foto’s worden direct gescand en hoeven dus niet achter gelaten te worden. De schrijfster van het boek is ook aanwezig om verhalen op te tekenen. Mocht je verhinderd zijn op 9 juni, mailen kan natuurlijk ook: info@vvvgoeree-overflakkee.nl. Let wel op bij het versturen van foto’s dat ze minstens 1Mb per stuk zijn. En vergeet niet je contactgegevens mee te sturen. Het inleveren van bijdragen kan tot en met zaterdag 30 juni 2018.

 

 
25 mei 2018
 

Prof. dr. F. van der Pol uit Ouddorp benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 

Vrijdag 25 mei werden door Burgemeester Eddy Bilder van de gemeente Zwartewaterland en burgemeester Bort Koelewijn van Kampen Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan vier hoogleraren. Een van hen is Prof. dr. F. van der Pol uit Ouddorp.

 


De hoogleraren hebben allen een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de Theologische Universiteit. Hoewel zij reeds met pensioen zijn, zijn ze alle vier nog actief als begeleider van promovendi. De onderscheidingen zijn uitgereikt in Kampen, tijdens de boekpresentatie van de ‘Domineesfabriek’ over de geschiedenis van de Theologische Universiteit in Kampen.

 

Van 1991 tot 2015 was Prof. dr. F. van der Pol hoogleraar oudere kerkgeschiedenis en symboliek aan de Theologische Universiteit Kampen. Als kerkhistoricus heeft hij zich met name gericht op de kerkgeschiedenis van Kampen en in het bijzonder De Reformatie. In 1990 verscheen zijn proefschrift: De Reformatie te Kampen in de 16e eeuw. De wetenschappelijke bijdrage van Prof. dr. Van der Pol aan de kennis over en de duiding van de reformatiegeschiedenis is groot, getuige ook zijn op veel onderzoek gebaseerde publicaties over de grote reformatoren, waaronder met name de Frans-Zwitserse reformatoren Johannes Calvijn en Huldrich Zwingli.

 

De gemeente Kampen is dit jaar officieel toegetreden tot een select aantal steden in zeventien verschillende landen die zich Europese Reformatiestad mogen noemen. In het kader van de viering van 500 jaar reformatie heeft de Gemeenschap van Protestantse Kerken in Europa deze bijzondere eretitel aan de stad Kampen verleend. De onderzoeken van Prof. dr. Van der Pol hebben hier een grote bijdrage aan geleverd.

Zijn deskundigheid op dit terrein is een belangrijke bron van inspiratie geweest voor de programmering van het Kamper Reformatiejaar. Als vrijwilliger maakte hij zo zijn academische deskundigheid op een directe manier productief en relevant voor deze tijd.
25 mei 2018
 

Installatie college- en raadsleden gemeente Goeree-Overflakkee

 

Tijdens de raadsvergadering op donderdag 24 mei 2018 is het nieuwe college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee geïnstalleerd.  Daaruit voortvloeiend traden twee nieuwe raadsleden toe tot de gemeenteraad en werd afscheid genomen van twee wethouders. Met de twee nieuwe raadsleden komt het totaal aantal vrouwen in de gemeenteraad op negen.

 

Installatie wethouders

Foto: Wim van Vossen

Na de ondertekening van het coalitieakkoord op 17 mei, lag de weg naar een nieuw college open. De vier door de coalitie voorgestelde wethouders (vlnr) Berend Jan Bruggeman (VKGO), Daan Markwat (SGP), Peter Feller (VVD) en Arend-Jan van der Vlugt (CDA) zijn tijdens de raadsvergadering op 24 mei geïnstalleerd. Van wethouders Frans Tollenaar (SGP) en Gerrit de Jong (ChristenUnie) werd in dezelfde vergadering afscheid genomen, zij keren niet terug in het nieuwe college.

 

 

Installatie raadsleden

Wethouders Peter Feller en Berend Jan Bruggeman zijn direct na de verkiezingen geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad en laten met de overstap naar het college een lege raadszetel achter. Om deze zetels in te vullen zijn in lijn met de Kieswet de volgende personen op de kandidatenlijst van VVD en VKGO benaderd en benoemd. De dames Nynke Zwaga (VVD) en Jannie Campfens (VKGO) hebben deze benoeming aanvaard. Met het afleggen van de eed en de belofte werden zij geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. Daarmee is de vernieuwde gemeenteraad compleet. Ongeveer een derde van de 29 raadsleden is nieuw in de functie.

 


Nynke, burgemeester Ada en Jannie (Foto: Wim van Vossen)

Raadslid Nynke Zwaga

Nynke Zwaga is raadslid voor de VVD. Zij volgde de vorig jaar door de gemeente georganiseerde cursus Politiek Actief en werd enthousiast voor de lokale politiek. Zij woont in Middelharnis en is werkzaam bij een uitzendbureau als accountmanager voor de regio van de Zuid-Hollandse Eilanden. Daarnaast zet zij zich in voor de Plattelandsjongeren in de regio. Naast de agrarische sector heeft het sociaal domein haar grootste interesse binnen het politiek speelveld. Dit komt voort uit haar afgeronde hbo-opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening.

 

 

 

 

 

Raadslid Jannie Campfens

Jannie Campfens is raadslid voor VKGO en is geboren en getogen in Oude-Tonge, waar zij nog steeds woont. Zij was van 1994 tot 2013 raadslid in de voormalige gemeente Oostflakkee voor de Vrije Lijst Oostflakkee. Daarbij behandelde zij de portefeuille Financiën en Sociale zaken en Welzijn. Na de herindeling is zij als bestuurslid en in de steunfractie actief betrokken bij Vitale Kernen Goeree-Overflakkee (VKGO). Jannie werkt bij de cliëntenadministratie van een zorginstelling en is daarnaast mantelzorger en actief in het vrijwilligerswerk.

 

 

 
25 mei 2018

Coalitieakkoord voor de happy few

De PvdA ziet niets nieuws

Bij de beschouwing van het coalitieakkoord heeft de fractie van de PvdA zich nogal verwonderd over het document van SGP, VKGO, CDA en VVD. Een behoudend, conservatief akkoord dat niets nieuws laat zien, maar vooral een voortzetting is van het beleid van de vorige coalitie.

Fractievoorzitter Jaap Willem Eijkenduijn “Wij zijn teleurgesteld. Als vier partijen zich bijna twee maanden in een achterkamer opsluiten, dan zou je toch iets kunnen verwachten. In plaats daarvan heeft men in 21 pagina’s en ruim 6300 woorden het beleid van de vorige coalitie samengevat.”  

“Niets over de weeffouten in het plan MOOI, iets waar verenigingen de komende jaren veel last van gaan krijgen. Niets over kunst en cultuur. Niets over dierenwelzijn en natuurbehoud. Geen concrete plannen voor snel internet. Niets over andere locaties voor windmolens, waar verschillende partijen zich toch nogal nadrukkelijk voor hadden uitgesproken. Geen visie op samenvoegen van basisscholen. Hierdoor zullen de komende jaren kleine scholen in kleine kernen gaan verdwijnen.”

Wat volgens de PvdA ook ontbreek is een visie op de steeds toenemende tweedeling in de maatschappij op het gebied van werken, wonen, zorg, recreëren en duurzaamheid. Goeree-Overflakkee dreigt een eiland te worden met een happy few die alles heeft en die alles bepaalt en een grote groep mensen die 24 uur per dag probeert nog iets van zijn bestaan te maken. Mensen die geen enkele invloed hebben op wat er in hun gemeente gebeurt.

De belofte van de PvdA is dan ook om de komende tijd regelmatig met reparatievoorstellen te komen en met initiatieven om Goeree-Overflakkee een eiland te laten zijn waar IEDEREEN energie van krijgt.

 24 mei 2018

Lever uw medicijnafval in bij apotheek of apotheekhoudende huisarts

 

 

De gemeente Goeree-Overflakkee en samenwerkingsverband Paulina.nu maken het mogelijk dat inwoners van Goeree-Overflakkee medicijnafval kunnen afgeven bij de apotheek of apotheekhoudende huisarts. Dit is goed voor het milieu. Overbodige pillen en andere geneesmiddelen komen zo niet in de prullenbak of het milieu terecht.

 

Op woensdagmiddag 23 mei ondertekenden de wethouders Daan Markwat en Gerrit de Jong namens de gemeente Goeree-Overflakkee en Boudewijn van den Aarsen pro forma namens de apothekers en apotheekhoudende huisartsen op Goeree-Overflakkee het convenant waarmee de afspraken zijn vastgelegd. Het inzamelen van het medicijn- en naaldafval heeft de gemeente Goeree-Overflakkee uitbesteed aan Renewi.

 

Dichtbij huis medicijnafval inleveren

Doordat de apotheker het scheiden en verpakken van geneesmiddelen, vloeistoffen en gevaarlijke stoffen op zich neemt, zorgt deze voor een verantwoorde afvoer van medicijnen. Dit levert een belangrijke bijdrage aan het milieu en voor medicijngebruikers is de laagdrempelige inzameling prettig. Iedereen kan dicht bij huis zijn medicijnafval kwijt.

 

Paulina.nu en gemeente werken samen

Het zorgvuldig verzamelen en afvoeren van medicijnafval is goed voor het milieu. De gemeenten in Nederland zijn hier verantwoordelijk voor, maar tot een half jaar geleden namen de apothekers de kosten nog voor hun rekening. Paulina.nu, een samenwerkings-verband dat creatief en innovatief naar oplossingen zoekt voor complexe zorgvraagstukken, heeft samen met de gemeente afspraken gemaakt om de medicijn-afvalinzameling op het eiland anders te organiseren.

 

 Hoe levert u medicijnafval in?

Om het medicijnafval veilig te kunnen afvoeren is het belangrijk dat gebruikte naalden altijd in een afgesloten naaldencontainer worden afgegeven. Heeft u verpakkingen met pillen in strips? Dan kunt u alleen de strips afgeven. Bij flesjes en tubes verwijdert u het etiket, voor uw eigen privacy.

 

Meer informatie

Heeft u vragen over medicijnafval, dan kunt u terecht bij uw eigen apotheek of apotheekhoudende huisarts. Zij informeren u graag!

 

 

24 mei 201823 mei 2018


Beetje laat met publicatie Waterschap!
(niet dat we bezwaar hebben tegen een sportief evenement)


Het op 26 mei 2018 houden van een triathlon in en nabij de haven van Herkingen  

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het college van dijkgraaf en heemraden heeft besloten een water- en wegenvergunning te verlenen voor het op 26 mei 2018 houden van een triathlon in en nabij de haven van Herkingen te Goeree-Overflakkee, dossiernummer D0041594.

Start bezwaartermijn (6 weken): 17 mei 2018. De vergunning ligt ter inzage bij waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk. U kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling Vergunningverlening, 0900 2005005 (lokaal tarief).

Bezwaar maken

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon wiens belang rechtstreeks bij een vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag nadat de vergunning ter inzage is gelegd, tegen de vergunning bezwaar instellen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk en moet ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- de gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening

Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking daarom kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het postadres van deze Voorzieningenrechter is Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

Voor het doen van een verzoek tot voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor de hoogte van de griffierechten kunt u contact opnemen met de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, onder telefoonnummer 010 297 12 34.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde Voorzieningenrechter via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.23 mei 2018

23 mei 2018

Atleten AV Flakkee domineren 9e Wallenloop Hellevoetsluis

 

Donderdag 18 mei werd in Hellevoetsluis de 9e Lopers Company Wallenloop gehouden met afstanden van 5 en 10km. De organisatie, in handen van Pallas 93, kon totaal 175 lopers verwelkomen, onder hen een sterke delegatie Flakkeeënaars waarvan Ricardo Sint Nicolaas en Laurey van den Berge op de 10km er met de winst vandoor gingen.

 


Sint Nicolaas (43), Melissant (87), Van den Berge en Stolk (289) in actie tijdens de Wallenloop Hellevoetsluis.

Met een noordenwind kracht vijf bleef de temperatuur steken op zo'n 12 graden, relatief koude omstandigheden voor deze loop, gelukkig was het droog en om 19.30u klonk het eerste startschot voor de 10km, een kwartier later vertrokken ook de 5km lopers. Op de 10km waren het vanuit de start Ricardo Sint Nicolaas en Eric Wolfert die de kop pakten, samen gingen ze in gezwinde pas door de polders. Achter hen waren het onder andere Freek Goedhart en Matthijs van Dijk die namens Flakkee in de top van het deelnemersveld meegingen, zij werden vergezeld door Hans Berendsen (Heenvliet) en Martin Nieuwstraten (Spijkenisse). Deze mannen werkten goed samen en dat was met name op de stukken tegenwind erg nuttig. Sint Nicolaas sloeg na 2km een gaatje met Wolfert. "Om mezelf niet vroeg in de wedstrijd op te blazen koos ik mijn eigen tempo, Ricardo is normaal gesproken ook gewoon sneller dan ik". En zo kon Sint Nicolaas aan een solo richting de winst beginnen. Halverwege klokte hij 16.40min, Wolfert volgde in 17.12min en Berendsen volgde op plaats drie met 17.36min. Bij de dames was het Laurey van den Berge die onbedreigd aan kop liep, zij was in het gezelschap van André Melissant die vrijwel al het kopwerk voor zijn rekening nam en daarmee van grote waarde was voor Van den Berge.

 

Na zes kilometer begonnen de lopers aan de passage over de vestingwallen, een mooi stuk in de route waar ook de molen gepasseerd wordt en ook de mooie vuurtoren is niet ver verwijderd. De wind stond hier tegen en in combinatie met het vele draaien en keren was dit een pittig stuk. Met 2,5km voor de boeg verliet Sint Nicolaas met een zekere voorsprong de wallen en daar ging het nog bijna mis door een val. "We moesten een klein stukje door het gras en dat liep ietwat schuin, ik gleed uit en viel best hard, gelukkig kon ik gelijk weer verder en heb ik er niks aan over gehouden". En zo konden de armen na 33.27min toch omhoog, een keurige tijd voor de atleet uit Oude-Tonge. Als tweede was het Wolfert die na 34.50min de finish passeerde, ook voor hem een sterke prestatie. Berendsen werd derde in 35.34min. Goedhart (4e – 36.04), Van Dijk (6e – 36.49) en Melissant (9e – 38.36) vulden de top-10 aan waar Flakkee met maar liefst zes atleten bij zat gezien Laurey van den Berge met een 8e plaats in het veld als snelste dame finishte na 38.33min, Natasja de Winkel (Voorne Atl) was met 40.38min de tweede dame.

 

Op de 5km ging de winst naar Mario Poldervaart uit Zuidland, hij was met 17.26min sneller dan Edwin Stolk (17.36) en Bastian Zoon (17.43) die namens Flakkee op het podium stonden. Ook Eric-Paul Boeters deed van zich spreken, hij werd vierde in 17.48min, een nieuw persoonlijk record. "Poldervaart had een flinke voorsprong maar op het laatst kon ik het gat flink verkleinen en kwam ik nog bijna terug", aldus Stolk die tevreden terugkeek. Als derde dame finishte Sharon van Iwaarden namens Flakkee, zij finishte na 25.37min.

 

Op woensdag 17 mei werd in Zwijndrecht de Verkerkloop georganiseerd. Aan dit evenement deden bijna 2000 lopers mee, dit zorgde voor een prachtige sfeer. Op de 5km gingen de meeste atleten van start, bijna 1500! Namens Flakkee finishte Rijk van Dongen als 29e in 18.34min en Mark van Eijken kwam aan als 66e na 19.40min, voor beide heren een verbetering van hun persoonlijke toptijd. En zo kon AV Flakkee terugkijken op een uiterst succesvolle week, de komende periode zullen de atleten zich blijven toeleggen op de baanwedstrijden en de 10km op de weg, ook in de Molenloop Stellendam op donderdag 21 juni zal de Flakkeese ploeg er staan.
22 mei 2018
 

 Jongeren met buitengewone ervaringen krijgen hulp via internet

 

Campagne Eerder is Beter start op Goeree-Overflakkee

 

De gemeente Goeree-Overflakkee, MIND en Parnassia Groep starten op 22 mei 2018 de campagne Eerder is Beter. De campagne is gericht op jongeren die ‘buitengewone ervaringen’ hebben. Door deze ervaringen bespreekbaar te maken kan veel leed en een verstoord leven worden voorkomen.

 

 

Inzet op preventie

”, voegt wethouder Gerrit de Jong toe. We streven ernaar om jongeren te bereiken voordat klachten zich voor het eerst openbaren. In deze fase is internet het middel dat jongeren raadplegen in hun zoektocht naar antwoorden. Parnassia Groep en MIND zetten met deze campagne op Goeree-Overflakkee de eerste  stap”, licht Josette van Loon, beleidsadviseur bij de gemeente Goeree-Overflakkee toe. “We zetten daarom in op preventie van psychische problemen, in plaats van interventie levensjaar. “e75% van de psychische stoornissen start voor het 24

 

 

Uniek in Nederland

De aanpak van deze campagne is uniek in Nederland. Jongeren op Goeree-Overflakkee hebben toegang tot een online platform (MINDyoung.nl) waar ze meer informatie kunnen vinden over de ervaringen en daar vervolgens ook daadwerkelijk iets mee kunnen doen.

 

 

Digitale uitingen

. Indien de deskundigen van MIND Korrelatie het nodig achten raden ze de jongere aan contact op te nemen met zijn of haar huisarts.www.mindkorrelatie.nl staat informatie die jongeren helpt om buitengewone ervaringen (zoals het horen van stemmen, plotseling opkomende gedachten en hallucinaties) te duiden. De informatie legt uit, stelt gerust, normaliseert en biedt zo nodig hulp. Zo wordt voorkomen dat de buitengewone ervaringen het leven van de jongere gaan overheersen. Jongeren die verder willen praten kunnen anoniem contact zoeken via www.mindyoung.nlOp

 

 

Onderzoek Parnassia Groep en MIND

. MIND wil psychische problemen voorkomen. www.mindyoung.nl”. Google AdWords en advertenties op sociale media verleiden om te gaan kijken op Googelend op internet zoeken jongeren naar een verklaring van wat zij ervaren. Met de campagne Eerder is Beter willen we jongeren die zich zorgen maken over hun buitengewone ervaringen online ‘op hun zolderkamer’ treffenOnderzoek van deskundigen David van den Berg en Mark van der Gaag van Parnassia Groep leert dat jongeren deze buitengewone ervaringen vaak niet delen met hun ouders of vrienden. “

 

 

Meer informatie

of telefonisch via 06-10 53 66 54.e.velders@parnassiagroep.nlVoor meer informatie over de campagne kunt u contact opnemen met Eddo Velders, via e-mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 mei 2018
 

Schotejilzwemmers stellen persoonlijke records bij

Zaterdag 19 mei konden de zwemmers van Schotejil hun persoonlijke records op de korte baan nog iets aanscherpen. In Papendrecht werd gezwommen in een meerkamp samen met zwemmers van De Geul, ZOB’66, De Stelle en De Wiekslag.

Op 200m vrij waren er knappe tijden voor Thalia Meijer (2.37.46) bij de meisjes en voor Laurens Kalle (2.21.64) en Floris Tanis (2.23.40) bij de jongens. Op 200m wisselslag zwommen Meyke van Nimwegen (3.01.44) en Dominique Overduin (3.04.77) bij de meisjes en Floris Tanis (2.55.40) bij jongens andermaal naar prima tijden. De 400m wisselslag leverde Tamara de Ruiter een forse tijdswinst op met haar nieuwe tijd van 5.38.90. Ook Christian Kalle was goed voor een p.r. in 5.54.86 op dit zware nummer.

Vermeldenswaardig zijn verder snelle tijden op de sprintnummers van o.a. Phaedra Meijer, die forse winst boekte op 50m schoolslag (36.64), 50m vrij (28.89) en 50m vlinderslag (33.27). Hetzelfde gold op de 100m wisselslag voor Odette Holster (1.13.61) en Aisha Nobels (1.18.94). Bij de heren was Jacob Mackloet (1.06.81) een seconde sneller dan eerder. Op 50m schoolslag bij de minioren zwommen Thalia Meijer (42.83) en Dominique Overduin (43.77) knappe p.r.’s.20 mei 2018

Programma en uitvoering Menheerse Werf tijdens MHD 2018

REGIO - Dit jaar organiseert de Stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis vanuit de Menheerse Werf het nautische deel van de Havendagen. Ook is er een leuk dag- en avondprogramma op de Menheerse Werf, voor alle leeftijden en met allerlei historische, culturele en maritieme onderdelen.

De voormalige scheepstimmerwerf van Middelharnis, anno 1750, is sinds 2014 deels en sinds februari 2018 geheel, in handen van de stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis. De werf wordt door de stichting ontwikkeld tot een recreatief middelpunt aan het Haringvliet, met diverse tentoonstellingen, een educatieve Visserijspeeltuin, een interactieve getijdemaquette van de Delta, een unieke evenementenlocatie, een
scheepswerf-in-actie, VVV kantoor, diverse restauratieprojecten, vaartochten op het Haringvliet en de zee en allerlei culturele activiteiten zoals theater, muziek en lezingen.

De officiële opening van de Menheerse Werf gaat in september 2018 plaats vinden, maar tijdens de Havendagen is er al heel veel te beleven:

Vrijdag 1 juni 17u – 02u
Middag: verzamelen festivalvloot in de Buitenhaven aan de Loswal. Een vloot historische schepen tot ca. 20m, sleepboten, platbodems, klassieke jachten, met o.a. klipper Argus, reddingboot Koningin Juliana, vloot Museumwerf Arnemuiden/St. Behoud Hoogaars, vloot Scouting Goedereede.
17.00u Welkomstborrel en briefing festivalschepen op de Loswal
18.00u Inschepen publiek aan boord van de vlootschouwschepen vanaf de Loswal (gratis
meevaren, wie het eerst komt….) 
18.30u Start vlootschouw vanuit Buitenhaven en de sluis, met voorop varende flyboarder, diverse themaboten, een brassband aan boord van de mosselaak De Slenk en diverse andere muzikale en theatrale acts op de boten
19.30u aankomst vloot, flyboardshow in de Havenkom, rondloop Brassband naar de Menheerse Werf
20.00u – 02.00u) Zeebenenbal op de Menheerse Werf voor bemanningen schepen en iedereen met (of zonder) zeebenen. Oergezellig Kringloophaventerras met bar van Solaes en allerlei lekker havenhappen.
Muziek: Cirque du Vinyll, DJ’s met plaatjes en praatjes

 

Zaterdag 2 juni 10u – 2u
Op en rond de werf: Kringloophaventerras met Solaes bar, lekkere havenhappen DJ’s Cirque du Vinyll en akoestische optredens Haringvliet Uit De Hoogte: met attractie Flyseats naar 50m hoogte - Vogelbescherming NL
Zeiltjes & Zo met klaar-terwijl-u-wacht reparaties op de werf (wie ’t eerst komt….) Hindernisbaan in de haven (zwembroek mee) Springkussen, Kajakken, zeilen, suppen, wrikken. Uitzichtpunt boven MD10, Modelboten en vaarbak, modelbouw Flakkee. Exposities van Flakkeese en maritieme kunstenaars. Demonstraties klinken en ijzerbewerking. Historische fototentoonstelling. Fotodecor met verkleedsessie uit jutbak Doe Mee, Red de Zee
Presentaties en demonstraties van diverse musea, erfgoedinstellingen met o.a. Probiblio, musea Tiengemeten, Droomfonds Haringvliet, museumwerf Arnemuiden 

Vanuit de werf georganiseerd:
Maritieme feestboog Spuistraat. Gratis pendelboten vanaf de Menheerse Werf naar de sluis. Gratis rondvaarten op het Haringvliet met sleepboten Bambi en Esperance vanuit de sluis. Razendsnelle RIB rides op het Haringvliet vanuit de sluis (€ 15 pp, vooraf reserveren via havendag@menheersewerf.nl) Flyboard workshops in de Buitenhaven (€ 50 pp, vooraf reserveren via havendag@menheersewerf.nl)
20 mei 2018

Gedicht van de maand als reactie op onderstaand berichtEr was eens een wethouder uit de buurt van Goes,
kwam naar Goedereede na het uitslapen van zijn roes.
Wilde nooit naar hier verhuizen,
wist zeker dat hij ons er nog eens in zou luizen.
Deze daad gesteund door de raad.

Trouwde dan wel voor de lieve vrede
in de kerk van Goedereede.
Had zijn oude baas mevr van de Velde in zijn zak voor het Zeeuwse windpark Krammer,
geen zienswijze ex gemeente ingediend en bij wakker worden een hoop volks gejammer.
Als beloning onverholen
thans burgemeester van Tholen.


Martin van der Zee 

19 mei 2018


Bij de ingekomen stukken van de gemeente Goeree-Overflakkee

https://www.goeree-overflakkee.nl/document.php?m=46&fileid=191716&f=814f8dc9394839f82bffb92586c0f6eb&attachment=0&c=172066Dossier Tollenaar – banden wind-industrie

Er bestaan vanaf het begin allerlei geruchten vermeende banden van wethouder F. Tollenaar met de wind-industrie. Van meet af aan wordt beweerd, dat deze uit Zeeland afkomstige – vandaar kan deze slechts via een ontheffing als wethouder bij de gemeente Goeree-Overflakkee werkzaam zijn - niet integer zou zijn en ook persoonlijke belangen zou hebben vanwege de eerder genoemde banden, die bovendien in het taakgebied windenergie vallen van de wethouder.

Een sterk gerucht dat ook steeds terugkeert is het feit dat eertijds de wethouder door zijn fractievoorzitter in de gemeenteraad is teruggefloten vanwege nadere commerciële activiteiten in het eerder genoemde taakgebied. Het zou zo zijn geweest dat de wethouder in een komende aanbesteding had wilen meedingen.

Dat de wethouder niet woonachtig is op Goeree-Overflakkee, ook eerder veroordeeld is wegens een misdrijf in Zeeland en dan toch hier wethouder kan zijn is vele mensen een doorn in het oog. Hoe kan een wethouder op deze manier voldoende gezag uitoefenen en integriteit propageren?, zo is de vraag.

Naast het bovenstaande geeft het sec handelen als wethouder in het aandachtsgebied windenergie alle reden tot ongerustheid, Tollenaar wordt verweten alleen oog te hebben voor de intiatiefnemers, exploitanten en grondeigenaren en veel minder of helemaal niet luistert naar de belangen van de getroffen bewoners.

Het gebrek aan binding met Goeree-Overflakkee, wat velen de wethouder verwijten, heeft daarmee uiteraard een vruchtbare voedingsbodem. Wat echter als het meest stuitend wordt ervaren is de gang van zaken rondom de windparken Krammer, Blaakweg, Suyderlant en Anna Wilhelminapolder. Vooral het acteren richting de Provincie en het daarbij krampachtig vasthouden aan de locatie Battenoert (= de plannen Blaakweg en Suyderlant) is wel zeer opvallend.

De wethouder acteert hierin zeer solistisch en heeft in feite carte blanche van de gemeenteraad; ieder initiatief van overige raadsleden om “verhaal te halen” richting Provincie wordt in de kiem gesmoord (de raad moet dat beslissen, wat door de coalitie SGP/CU/CDA wordt geblokeerd). Voor de duidelijkheid: wethouder Tollenaar is ook van de SGP, met 9 zetels de grootste partij. In een vervolgdeel zal nader worden ingegaan op de relatie Provincie en gemeente Goeree-Overflakkee.

Daar waar het handelt om aantoonbare banden van de wethouder met de windenergie sector zijn een aantal uittreksels opgevraagd bij de Kamer van Koophandel van een aantal direct of indirect met directe of indirecte banden met wethouder Tollenaar. Wat als voornaamste hierbij opvalt is dat de wethouder op dit moment 100 procent eigenaar is van een tweetal bedrijven: FTC en TAC BV. FTC is en consultancy onderneming, TAC BV begeeft zich op het gebied van financiële holdings en beheersmaatschappijen.

TAC BV heeft vanaf 2008 tot eind 2015 een directie voerende rol vervuld in weer een ander bedrijf hetend DRS BV. Deze BV houdt zich onder meer bezig met activiteiten in de (wind-)energie sector, hetzelfde aandachtsgebied als een van de portefeuilles van de wethouder, wat uiteraard ronduit een belangenvermenging betekent. Wellicht dat deze belangenvermenging een rol heeft gepeeld bij de eerder genoemde commerciële activiteiten.
Als separate bijlagen een aantal downloads van de Kamer van Koophandel van direct of indirect aan de wethouder te koppelen BV's, waaronder TAC BV, FTC en GET-DRS BV.
18 mei 2018
 

Vliegtest als onderdeel van proef naderingsdetectie


REGIO - Vanwege luchtvaartveiligheid moeten windturbines van obstakelverlichting worden voorzien. Windpark Krammer werkt aan een proef voor de inzet van een radarsysteem voor detectie van luchtvaartvaartuigen. Onderdeel van de proef is een vliegtest. Deze vindt woensdag 23 mei plaats.
 
Op woensdag 23 mei worden met een klein vliegtuig diverse manoeuvres uitgevoerd in de omgeving van Windpark Krammer. Voor de testvlucht wordt een éénmotorig vliegtuig ingezet van het type Diamond DA40. Het vliegtuig stijgt naar verwachting rond 10:00 op en is rond 10:30 ter plaatse van het windpark. De totale test duurt zo’n 2 uur. Tijdens de test zal het vliegtuig enkele keren op zeer lage hoogte aanvliegen (circa 150 m). Dit is expliciet onderdeel van de test. Vanuit diverse richtingen en op diverse hoogtes zal het vliegtuig op het windpark af vliegen. Tijdens de vlucht wordt met mobiele meetapparatuur getest of het vliegtuig door de radar wordt gedetecteerd. 
 
Radarstation
Het mobiele radarstation wordt op vrijdag 18 mei opgebouwd en na afloop van de vliegtest weer verwijderd. Voor en na de vliegtest worden nog diverse onderzoeken gedaan, onder meer naar de communicatie met de software van het windpark.

Over Windpark Krammer
De 34 windturbines van Windpark Krammer worden op initiatief van de bijna 5000 leden van Zeeuwind en Deltawind gebouwd op en om de Krammersluizen. De bouw is in 2016 begonnen, het is de bedoeling dat het park in de zomer van 2019 volledig operationeel is.17 mei 2018


Goeree-Overflakkee, een eiland waar je energie van krijgt!

 

SGP, VKGO, CDA en VVD presenteren coalitieakkoord 

MIDDELHARNIS - 
Na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart, ging de SGP met alle partijen in gesprek om de mogelijkheden voor een coalitievorming te verkennen. Hieruit bleek dat er voor een coalitie van SGP, VKGO, CDA en VVD het grootste draagvlak was. Deze partijen zijn vervolgens met elkaar in gesprek gegaan en hebben de coalitieonderhandelingen succesvol afgerond. Op donderdag 17 mei ondertekenden de coalitiepartijen het coalitieakkoord met de titel ‘Goeree-Overflakkee, een eiland waar je energie van krijgt!

 


De fractievoorzitters van v.l.n.r. Tea Both (CDA), Addy Reijerkerk (VVD),
Kees van Dam (SGP) en Johan de Vos (VKGO)

Op 21 maart 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats waaraan tien partijen deelnamen. De verkiezingsuitslag leidde tot de volgende zetelverdeling: SGP zeven zetels, VKGO zes zetels, CDA vier zetels, VVD, PvdA en ChristenUnie ieder drie zetels, Eiland voor Vrijheid twee zetels en Groep Jan Zwerus één zetel. Als grootste partij nam de SGP het initiatief voor verkennende gesprekken met alle partijen, waarbij ook de griffie aanwezig was.

 

Nieuwe coalitie

Na het voeren van constructieve gesprekken kwamen SGP, VKGO, CDA en VVD tot een coalitieakkoord, waarbij ook de andere partijen de mogelijkheid kregen om hier een bijdrage aan te leveren. Een enkele partij maakte hier gebruik van. Nadat de coalitiepartijen het eens waren over de inhoud en de portefeuilleverdeling van de beoogde wethouders, ondertekenden zij 17 mei het coalitieakkoord.

 

Beoogd wethouders

De beoogd wethouders zijn Daan Markwat (SGP), Berend Jan Bruggeman (VKGO), Arend-Jan van der Vlugt (CDA) en Peter Feller (VVD). Tijdens de raadsvergadering op 24 mei zal hun benoeming worden voorgesteld.

 

Coalitieakkoord

Het coalitieakkoord heeft als titel ‘Goeree-Overflakkee, een eiland waar je energie van krijgt!’ en bestaat uit vier hoofdthema’s voor de komende vier jaren:

 • Leefbaarheid;
 • Aandacht voor jong en oud;
 • Versterken van de economie;
 • Burger, Bestuur en Financiën.

 

Meer informatie

Het coalitieakkoord kunt u vinden op www.goeree-overflakkee.nl/coalitieakkoord
17 mei 2018
 

Havendag 2018 gaat door na constructief overleg

 

MIDDELHARNIS - Jaarlijks vindt de Havendag plaats rond de haven van Middelharnis. Het evenement stond korte tijd op losse schroeven. Na overleg tussen verschillende partijen hebben zij besloten om de organisatie samen op te pakken. Daardoor zal het evenement op 1 en 2 juni 2018 gewoon doorgaan. Iedereen is van harte welkom om te genieten van de nautische gezelligheid in Middelharnis.

 

De Havendag is een historisch evenement dat inmiddels al tientallen jaren plaatsvindt rondom de haven in Middelharnis. Gedurende twee dagen in juni is de haven een bruisend centrum van gezelligheid. De laatste jaren was de organisatie met succes in handen van de stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis.

 

De afgelopen weken circuleerden er berichten in de media over het annuleren van de Menheerse Havendag. Verschillen van inzicht tussen de stichting en andere belanghebbenden, en zorgen over de begroting brachten de stichting ertoe om pas op de plaats te maken. Daarom bracht de gemeente alle betrokken partijen op 15 mei bij elkaar om te bespreken welke obstakels een mooi evenement als de Havendag in de weg stonden.

 

Tijdens het overleg werd duidelijk dat allen het over één ding eens waren: in het belang van inwoners en bezoekers van het eiland willen de betrokken partijen de krachten bundelen om ook dit jaar dit mooie evenement te laten plaatsvinden. Daarom sloegen de partijen aan tafel de handen ineen en besloten om de organisatie gezamenlijk ter hand te nemen: Havendag 2018 gaat dus gewoon door!

 

De verschillende partijen; de Stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis, de Stichting City Center Goeree-Overflakkee, de horecaondernemers en de Stichting Hart van Goeree-Overflakkee hebben samen de schouders gezet onder de organisatie van het mooie evenement. De laatste partij is het aanspreekpunt van de samenwerkende organisatoren. Op 1 en 2 juni 2018 zijn de havenkom, het havenkanaal, en de sluis van Middelharnis als vanouds het toneel van één van de mooiste nautische evenementen in Zuid-Holland, waarbij jong en oud van harte welkom zijn!
17 mei 2018


Uit: De Standaard

Glyfosaat getest op ratten

Nieuwe studie herbicide toont impact op DNA

De eerste resultaten van nieuw onderzoek naar de effecten van onkruidverdelger glyfosaat tonen aan dat die wel degelijk schadelijk is voor de gezondheid.17 mei 2018

Expansiedrift Duitse sportvissers wederom grenzenloos

17 mei 2018
16 mei 2018
 

7e Tulpenwandeltocht levert maar liefst € 5.750,- op voor 9 lokale goede doelen!

 

GOEREE-OVERFLAKKEE - Deze wandeltocht vond 14 april jongstleden plaats toen de tulpen voorzichtig in bloei kwamen. Met 4 wandelroutes, 1 fiets- en scootmobielroute, maar liefst 1410 deelnemers, 1.000 bossen tulpen, 500 pannenkoeken uit Stad, ca. 50 vrijwilligers en bijna 40 sponsoren was het wederom een zeer geslaagd evenement.

 Dinsdagavond 15 mei vond de uitreiking van de cheques aan de goede doelen van de Tulpenwandeltocht plaats in het inmiddels vertrouwde en schitterende gebouw ‘De Doele’ in Sommelsdijk. Het was een gezellige drukte met sponsoren, bestuurders, vrijwilligers, mensen van de pers en vertegenwoordigers van een aantal stempelposten.

 

Na een kort welkomstwoord van initiatiefnemer Hans Meijer voerde André Groenendijk het woord namens de organisatie. Hij schetste de activiteiten en ervaringen van de organisatie van november 2017 tot heden. Hierna was het de beurt aan Wethouder Feller van de gemeente Goeree-Overflakkee om de cheques uit te reiken.

 

Bestuurders van Stichting De Klup GO en Stichting Best Buddies GO namen hun cheques in ontvangst, beide stichtingen ontvingen maar liefst € 1.500,-. Door de hoge opkomst werden er in plaats van 2 maar liefst 9 goede doelen blij gemaakt met een mooie gift! Eveneens ontvingen het Streekmuseum GO, Rode Kruis GO, Modelvliegclub SDGO, Muziekvereniging Apollo, Koninklijke Muziekvereniging Sempre Crescendo, Gerard Razenberg Stichting en Stichting GO Mobiel een mooie bijdrage. Sprekers van de goede doelen gaven aan verheugd te zijn met de gift en deze nuttig te besteden.

 

Achtereenvolgens werd de prijs uitgereikt aan de winnaars van de fotowedstrijd, zij ontvingen van de gemeente Goeree-Overflakkee een overnachting cadeau in de beachlodges van het Zeil-en Surfcentrum Brouwersdam.

 

De organisatie bedankt alle meewerkende instellingen, sponsoren, vrijwilligers en natuurlijk de vele enthousiaste deelnemers. Opnieuw is gebleken dat bloeiende tulpenvelden een prachtig en krachtig product zijn om Goeree-Overflakkee nog meer op de kaart te zetten in binnen – en buitenland. Blijkende uit het feit dat de tocht zelfs deelnemers uit Tsjechië trok dit jaar! De tulpenwandeltocht verbindt natuur, cultuur en sportief bezig zijn. Hun motto spreekt voor zich “samen kunnen we veel!”.

 

Medio november 2018 starten de voorbereidingen voor de 8e editie van deze mooie Tulpenwandeltocht en de organisatie hoopt ook volgend jaar weer op uw deelname te mogen rekenen. Zet Paaszaterdag 20 april 2019 alvast in uw agenda!

 

15 mei 2018
 

Expeditie Haringvliet gaat weer varen!

 

Op zaterdag 2 juni gaat Expeditie Haringvliet weer van start! Na succesvolle expedities in 2016 en 2017 wordt, in opdracht van de omliggende gemeenten, ook in 2018 door de Waterbus gevaren naar het Haringvliet. Van 2 juni tot en met 30 september vaart de Waterbus een gevarieerde dienstregeling op verschillende dagen vanuit Rotterdam, Oud-Beijerland, Spijkenisse en Dordrecht. Stap op en vaar naar Tiengemeten, Middelharnis, Hellevoetsluis, Stellendam en Willemstad.

 


Foto: Maria Evers

In de maand juni vaart de Waterbus in de weekenden op zaterdag vanuit Rotterdam en op zondag vanuit Dordrecht richting het Haringvliet. In de zomervakantie wordt van dinsdag tot en met zondag gevaren. Kijk voor de exacte dienstregeling, vaardagen en afmeerlocaties op www.waterbus.nl/haringvliet. Net als afgelopen jaar kunnen reizigers voor Expeditie Haringvliet alleen online  een ticket bestellen, waardoor je verzekerd bent van een plek aan boord.

 

Waterbus

De Waterbus doet verschillende bestemmingen aan op het Haringvliet: Hellevoetsluis, Stellendam, Middelharnis, Willemstad en het natuureiland Tiengemeten. Vanuit Rotterdam wordt er een tussenstop gemaakt in Oud-Beijerland en Spijkenisse. Eric Schipper, directeur van Aquabus BV. waar de Waterbus onderdeel van uitmaakt, is blij met het voortzetten van de Expeditie in 2018 “Het Haringvliet ligt op steenworp afstand van Rotterdam en Dordrecht. De reis via het water is niet alleen een leuke beleving, maar tegelijkertijd ontlasten we daarmee ook het lokale wegennet.”

 

Dagje Uit

Expeditie Haringvliet biedt voor het hele gezin een mooi dagje uit. Op Tiengemeten is er voor kinderen een grote natuurspeelplaats, en voor de allerkleinsten een Ukkie-eiland. Ook is het mogelijk om het leefgebied van de bever onder begeleiding van een boswachter te bezoeken. Op Goeree-Overflakkee kun je een kijkje te nemen bij zeehondenopvang A Seal in Stellendam. Hier worden zieke zeehondjes opgevangen en uiteindelijk weer vrijgelaten in de natuur. In Stellendam kun je ook een bezoek brengen aan de visafslag. Middelharnis heeft een gezellig winkelgebied, en Willemstad is een oude vestingstad met forten en kerken. De horecavoorzieningen en de mooie uitzichten geven een heerlijk gevoel van vrijheid. Ook Hellevoetsluis biedt genoeg voor een dag vertier, ontdek bijvoorbeeld de historische Vesting.

 

Droomfondsproject Haringvliet

De vaarverbinding naar en over het Haringvliet maakt onderdeel uit van het Droomfondsproject Haringvliet en komt mede tot stand door de financiële bijdrage van de omliggende gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Het Haringvliet is een bijzonder natuurgebied op steenworp afstand van steden als Rotterdam en Dordrecht. Een delta die door miljoenen trekvogels wordt gebruikt als belangrijke tussenstop voor de lange tocht van de noordelijke toendra’s naar Zuid-Europa en Afrika én omgekeerd. Waar het zomers wemelt van de grote sternen en de lepelaars, maar ook de majestueuze vis- en zeearend regelmatig overvliegen. In 2018 gaan de sluizen van de Haringvlietdam op een kier en kunnen vissen, zoals de zalm en steur weer tussen zee en rivier trekken.15 mei 2018

Sint Nicolaas nadert 9 minuten grens op 3000m in Utrecht

 

De atleten van AV Flakkee leggen zich in deze periode van het jaar voornamelijk toe op het kortere werk, snelheid is daarbij een belangrijke factor. De baanwedstrijden vormen een goede basis voor de 10km op de weg.  Vrijdag 11 mei reisden Ricardo Sint Nicolaas, Eric Wolfert en Freek Goedhart af naar Utrecht voor een 3000m, op jacht naar nog snellere tijden.

 


Johan Looij in de laatste meters van de Meidoornloop, zij aan zij met Zeeuwse toploper Martijn de Kok

De omstandigheden op de atletiekbaan op sportpark Maarschalkerweerd waren uitstekend, er stond nauwelijks wind en met 16 graden was het aangenaam voor zowel lopers als publiek. Nadat alle series 400m, 800m en 1500m waren afgewerkt tikte de klok richting half elf en was het tijd voor het slotonderdeel van de avond, de 3000m, twee series van 25 atleten. In de eerste, en snelste, serie kwamen Ricardo Sint Nicolaas en Eric Wolfert in actie. Het startveld was minder sterk bezet dan anders, dit kwam voornamelijk doordat een dag eerder in Vught de Harry Schulting Games plaatsvonden, de 3000m was daar het hoofdnummer en daarop kwamen veel topatleten in actie. "Dit kan nadelig zijn voor de race, hoe meer sterke lopers er komen, des te beter het is. Als het niveau dicht bij elkaar ligt zijn de series compact en als je dan in een mooi treintje zit wordt je als het ware meegezogen naar een snelle tijd ", aldus Wolfert.

 

Vanuit de start zagen we het veld al snel verbrokkelen, Sint Nicolaas zat in een mooi groepje en het oogde sterk bij de atleet uit Oude-Tonge. Na een openingskilometer van 3.04 volgde een solide tweede km van 3.03. In de laatste kilometer schakelde Sint Nicolaas nog een tandje bij. "Het voelde nog soepel en het ging me niet hard genoeg dus toen heb ik zelf het initiatief genomen". En zo werd de laatste kilometer van 3.01 ook de snelste, het resulteerde in een keurige 9.08:18, goed voor de tiende plaats. "Achteraf had ik in het begin wat harder moeten starten, maar vergeleken met drie weken geleden ben ik 8sec sneller, als dat nog eens lukt komt de grens van 9min in zicht!" Wolfert had geen geluk met deze serie, al na 400m liep hij alleen tussen twee groepjes in en met kilometers van 3.10 en 3.12 leek een tijd onder de 9.30 weg te glippen. Echter op twee ronden voor het eind kreeg hij gezelschap van twee atleten die van achteruit aansloten, zo kon Wolfert even profiteren van hun tempo om vervolgens in de slotronde hard door te versnellen en te finishen na 9.28:58. "De benen voelden prima, als ik in een groepje tempo 9.20 had kunnen lopen was het zeker gelukt, maar het hoort er ook een beetje bij, met baanwedstrijden gaat het om seconden, alles moet meezitten".

 

Freek Goedhart kwam in de tweede serie in actie. Hij koos vanuit de start om te volgen bij een groepje wat op schema 10.00 liep. Als een Zwitsers uurwerk werden rondjes 1.20 genoteerd en met een krachtige versnelling in de slotronde zette Goedhart de klok stil op 9.57:58. "Dit was mijn eerste baanwedstrijd van het seizoen, dit is goed voor de tempohardheid, als die wat beter wordt kan ik richting de 9.50 of net daaronder, dat zou mooi zijn". En zo keerden de Flakkeese atleten met een goed gevoel huiswaarts, vrijdag 1 juni volgt een nieuwe poging in Utrecht.

 

Zaterdag 12 mei werd in Nisse de Meidoornloop georganiseerd met afstanden van 7,5 en 15km. In het kleine dorpje stonden maar liefst 325 lopers aan de start. Onder hen Johan Looij namens AV Flakkee, hij wilde de benen nog één keer testen voor de Roparun die komend Pinksterweekend plaatsvind. Looij was al snel in goed gezelschap van Zeeuwse toploper Martijn de Kok die niet voluit ging vanwege een blessure. "Dat was erg lekker om samen te lopen, Martijn hield het tempo keurig vlak en dat heb ik graag", Looij finishte na 34.27min als 39e. Op dezelfde zaterdag liep Eric Paul Boeters de 5km van de Kraaien Run in Ridderkerk. Na een snelle start kende Boeters op het laatst wat verval, mede door wat steken in de zij, toch wist hij nog een tweede plaats te veroveren in een eindtijd van 18.41min.15 mei 2018

Laatste poging tot gezamenlijke Menheerse Havendagen 2018
 

MIDDELHARNIS - Aan het einde van deze middag zullen burgemeester Ada Grootenboer en wethouder Arend-Jan van der Vlugt met alle partijen rond de Havendagen in gesprek gaan. Doel is betrokken ondernemers bij elkaar te brengen om te kijken of er nog een gezamenlijk evenement mogelijk is. Schrijfbedrijf Evers van der Waart houdt u op de hoogte.

 14 mei 2018

Laatste nieuws rond Menheerse Havendagen gezien door de ogen van Coerd de Heer 
 

Ik was tot gisteravond (red: zondagavond 13 mei) onwetend van de bewuste column toen ik door het Schrijfbedrijf gebeld werd. Ik kreeg de bewuste column later toegezonden vanaf de overkant. Ik ben flink geschrokken, want mijn naam komt er veelvuldig in terug en, hoewel ik me gevleid voel door de aan mij toegedichte kwaliteiten (die natuurlijk staan voor de hele groep die zich druk maakt voor de Menheerse Havendag), besef ik ook dat iedere lezer die mij minder goed kent, het vermoeden zou kunnen krijgen dat ik de bron ben of hierop aangestuurd heb.

Intussen heb ik al begrepen van betrokkenen dat ze het mij aanrekenen. Ik stel graag en met nadruk, dat ik persoonlijk, noch de St. Behoud Scheepstimmerwerf, noch de samenwerkingspartners, enige aanleiding hebben gegeven of invloed hebben gehad. Persoonlijk ken ik ook niemand ‘van de overkant’ (van de werf) die voldoet aan de vergelijkingen genoemd in de column.

Partijen die vanuit het Vingerling bij de Menheerse Havendag betrokken zijn geweest hebben, voor zover ik het weet, alleen positief bijgedragen aan het evenement, zelfs met inzet van eigen middelen en apparatuur.  Als dank voor de genereuze sponsoring van de Vrienden van de Menheerse Havendag hebben we die vrienden en hun gasten ieder jaar getrakteerd op een mooie avond bij de Brasserie. Niets meer, niets minder.

 

De inhoud van de column zet de relatie tussen de verschillende partijen flink op scherp. Dat is in lijn met vele andere meningen die geuit worden op Facebook en andere social media. Het staat iedereen natuurlijk vrij om de ontstane situatie naar eigen inzicht te interpreteren, maar wij zijn als groep, die al maanden bezig is met de organisatie, wel bedroefd dat al die positieve energie en dito kritieken van de afgelopen jaren binnen een paar dagen wegloopt in een ‘hullie-zullie’ verhaal dat van geen kanten klopt.

Ik doel hierbij niet op de column (want dat is een mening, geen feitelijk verslag), maar wel op de sterk versimpelde versie van de gang van zaken die betrokkenen her en der spuien. Je kunt je daar via social media nauwelijks, eigenlijk gewoon niet, tegen verdedigen. Wat ik, op persoonlijke titel, wel kwijt wil, is dat de beweringen dat wij niet hebben willen samenwerken met de ondernemers en dat wij Havendag ‘naar ons toe willen trekken’, de plank volkomen mis slaan.

We hebben juist als enige toenadering gezocht. Niet alleen met de ondernemers aan de haven, maar met de hele BIZ (waar we zelf ook lid van zijn). Het resultaat daarvan is dat 1 ondernemer aangaf het evenement te willen steunen met een bijdrage, maar dat er geen wensen waren voor activiteiten. Een ondernemer reageerde met ‘wel wat te gaan doen, maar weet nog niet wat’ (let wel: op de door gemeente gestelde deadline van onze vergunningaanvraag) en een ondernemer gaf aan op vrijdagavond een feest te hosten met muziek (waarbij we met elkaar hebben afgestemd over tijden en volume) en op zaterdag een leuk akoestisch programma te doen.

Vanuit de organisatie is 4 jaar lang stevig geïnvesteerd in een tweedaags drijvend podium/muziekprogramma/techniek. Zonder er iets voor terug te eisen, alleen vriendelijk gevraagd. Dat resulteerde in een dekking van ca. 20% van de kosten door sponsoring van de ondernemers aan de haven, in het beste jaar.… Niet erg, want de insteek was ‘eerst geven en dan pas vragen’. Let wel: van de omzet op de terrassen en in de zaken, ging verder geen euro naar het evenement, alleen voor eigen beveiliging op het Vingerling.

 

Dit jaar wilden we, mede gewongen door een flink lagere subsidie, iets proberen om een deel van de uitgaven door het publiek aan het budget van het evenement ten goede te laten komen. Een leuk haventerras op de Menheerse Werf, in een samenwerking tussen Solaes, Goed Voor Goed en onze stichting. Eén avond knallen met een openingsfeest en een zaterdag vol lokale muziek, beetje alternatieve sfeer etc. Als het had gewerkt, hadden we het model voor de komende jaren gehad.

Zo niet, dan weet je dat dat geen oplossing is in het kader van ‘je eigen broek ophouden’. Voorwaarde is dan wel dat we de ruimte zouden krijgen hiervoor. Een brief van de gemeente met daarin de glasheldere opmerking dat brandweer en politie negatief zouden adviseren op activiteiten op het Vingerling, sterkte ons in dat idee. Natuurlijk zitten de terrassen aan de haven standaard bomvol met Havendag en er was dan ook een optie besproken dat ondernemers zelf vergunning zouden vragen voor niet versterkte, kleinschalige optredens etc. op het Vingerling.

Of gemeente daar dan vergunning voor zou verlenen was niet onze zaak en we zouden er ook nooit tegen geageerd hebben. Feit was wel dat de deadline voor vergunningaanvragen intussen verlopen was en dat wij niet anders wisten dan dat het negatief advies van de diensten nog steeds van kracht was. Nogmaals: een verkenning onder de ondernemers leverde niets anders op dan bovengenoemde plannen. Intussen is duidelijk dat er drie weken geleden al volop sponsors geworven werden voor de Havendag op het Vingerling en aan de Havenkom en dat er een complete tweede vergunningaanvraag bij de gemeente ligt, inclusief subsidieverzoek.

Wij, de naieve overkanters, wisten van niets. Tot de bewuste mail van de gemeente….  (Overigens leverde onze herhaalde verzoeken voor samenwerking aan de BIZ, nog veel minder op. Namelijk niets. ‘Geen tijd’, ‘geen belang bij’ en minimale bereidheid om aangesloten ondernemers te informeren….Wel lees ik van een bestuurslid fikse commentaren op ons verondersteld weigeren tot samenwerken).

 

Maar goed, niemand moet tegen z’n zin of tegen z’n mogelijkheden meedoen. Toch? Juist. Je doet mee omdat je het leuk vindt, omdat je het niet uit kan staan dat het zó leuk zou kunnen zijn, als je maar even dat stapje extra zet, omdat je er geld aan gaat verdienen, omdat je in de spotlights wilt staan, omdat je je bedrijf bekendheid wilt geven, omdat je met je vereniging of stichting iets moois te laten zien hebt, omdat je een mooie boot hebt of om één van de vele andere redenen waarom de Menheerse Havendag de afgelopen vier jaar zoveel positieve reacties heeft losgemaakt en Middelharnis (en misschien wel het eiland) op haar mooist op de kaart heeft gezet.

 

Toch zijn we met z’n allen op dit punt beland. De gemeente zwaar onder vuur omdat we eerlijk hebben aangegeven wat voor ons de druppel was, terwijl er ontzettend veel meer positieve input dan deze hickup uit de gemeentelijke organisatie is geweest. Een deel van de belangrijkste geldschieters afgedroogd op een manier die ze helemaal niet verdienen. Onze hele club met vrijwilligers en helpers die wordt weggezet als ‘eigenbelangdenkenden’. Dat mooie, volle en complete festivalprogramma afgeserveerd met kreten als ‘vroeger was alles beter’, ‘bier en muziek is toch genoeg’ etc. Wat eeuwig zonde.

 

Het was nooit onze bedoeling om deze ‘shitstorm windkracht 10’ in het algemeen op te roepen. Wel om, met opgaaf van treurige redenen, te melden dat wij in deze situatie geen kans meer zien om de MHD te organiseren zoals we die de afgelopen jaren hebben neergezet. Een evenement met HAVEN in hoofdletters, inclusief mooie schepen, vaartochten, de band met de Buitenhaven en het Haringvliet, kunst, ruimte voor allerlei partijen om zich op hun best te presenteren in dat weekend en vooral een sympathiek visitekaartje voor Middelharnis en het eiland.

Waarom? Omdat wij dat leuk en belangrijk vinden. En omdat het (soms) kan. Nu kennelijk even niet. Een stapje terug in het programma kan best. Er is niets mis met een braderie, kermis en terrassen met muziek. Alleen draaien wij niet warm om dat alleen maar neer te zetten. Juist die extra inhoud in het evenement doet je die onmogelijke uren draaien en volhouden. Als het uiteindelijk dan toch net als vroeger moet zijn? Ja, dan is er vast wel iemand anders die daar zijn of haar schouders onder wil zetten. We dragen dat deel van het draaiboek met plezier over en maken er een relaxed weekendje van, het eerste weekend van juni 2019. Genietend van de muziek aan de overkant met een Solaes biertje in de hand. 

 

Is er nu wel of geen havendag dit jaar? Die basis van muziek en barren zal er best wel zijn, dat kun je aan de horecaondernemers goed toevertrouwen. En natuurlijk kun je dat weer Havendag noemen. Niemand die dat tegen zal werken, wij als laatsten. De rest van het programma dat we, met z’n allen, voor elkaar gebokst hebben voor 2018, staat nu op heel erg losse schroeven….en dat had zo makkelijk anders kunnen zijn.

We hebben begrepen dat de gemeente een gesprek wil arrangeren. Wij kijken daar naar uit, vooral om in alle rust en met aandacht uit te kunnen leggen hoe uit zoiets positiefs, zo’n lelijke situatie kan ontstaan. Over wat er daarna gaat gebeuren kan ik alleen maar vanuit m’n eigen wil en ambitie fantaseren, want we hebben het bewuste persbericht niet voor niets verzonden. Het was geen lege huls, we kunnen zo niet verder. Velen willen ook niet verder.

Ik zou het vreselijk vinden als al die tijd, moeite en positieve inbreng van de afgelopen jaren verloren zijn en ook nog eens een enorme zwarte piet (mag je dat nog schrijven?) oplevert voor de Menheerse Werf. Ik zou dus wel een oplossing willen vinden. Of dat lukt, gewenst is of we er draagvlak voor krijgen binnen onze club, dat weet ik echt niet.

 

Het is jammer dat het zo’n belangrijk onderwerp is en er zoveel mensen gekwetst zijn. 

 

Groeten

Coerd de Heer 14 mei 2018
 

Laatste nieuws omtrent Menheerse Havendagen

Menheerse Havendagen 2018 gaan gewoon door

MIDDELHARNIS - De Havendagen zoals ze ooit zijn begonnen, worden nieuw leven ingeblazen. Wat kleinschaliger weliswaar, maar met de gezelligheid van vroeger jaren.

Na diverse ondernemers rond de haven te hebben gesproken, blijkt dat het evenement Havendagen gewoon doorgaat. Wel zijn er twee partijen die elk een eigen ‘feestje’ geven. Aan de ene kant de horeca-ondernemers aan het Vingerling aan de andere kant de Menheerse werf.

Momenteel wordt er door vergunningverlener burgemeester Ada Grootenboer overleg gepleegd met de diverse partijen. Wethouder Arend-Jan van der Vlugt: “ Vandaag is er bij ons intern overleg.

Ada Grootenboer zal dit vanuit vergunningverlening doen. Morgenochtend wordt in het college besproken hoe we verder gaan.”

 

Wat betreft de toekomst zeggen eerdergenoemde ondernemers van rond de haven, dat de Havendagen qua organisatie waarschijnlijk in andere handen komt. “In elk geval zonder de Menheerse werf.”

 

De door onze bron opgevoerde Erdogan van het Vingerling blijkt volgens ondernemers rond de haven, die anoniem willen blijven, juist een groot sponsor te zijn van de Menheerse Werf. Het Schrijfbedrijf houdt de vinger aan de pols en brengt regelmatig het laatste nieuws omtrent deze in principe feestelijke dagen.14 mei 2018
 

Lange afstanden in zwembad de Staver

Zaterdag 12 mei heeft de Schotejil een zgn. LAC (Lange Afstand Circuit) wedstrijd georganiseerd in het zwembad van de Staver. Afhankelijk van de leeftijd van de zwemmers werden afstanden gezwommen variërend van 400m tot 2000m. Er werden behalve persoonlijke records ook vier clubrecords gezwommen.  

Op 400m vrij zwom Meyke van Nimwegen (2008) een clubrecord in 5.43.95 en waren er knappe persoonlijke records voor Dominique Overduin (5.47.55) en Thalia Meijer (5.51.86). Daphne v.d. Slik debuteerde met een tijd van 6.32.63, evenals Daphne van Dam (2009) met 7.18.98, die bovendien op haar 100m tussentijd (1.42.64) een dik p.r. zwom.

Er was verder een clubrecord voor Laurens Kalle (2006) op 800m vrij in 10.37.90. Dit clubrecord stond sinds 2004 op naam van Mark Costeris. Floris Tanis debuteerde met een mooie tijd van 10.53.86. In een oudere categorie werd tevens 800m gezwommen door o.a. Jacob Mackloet (9.09.51), Luuk Kieviet (9.43.28) en Christian Kalle (10.15.34), die zijn tijd met ruim een minuut verbeterde.  Bij de dames was Lotte Tillema eveneens goed voor een clubrecord op deze 800m vrij (9.55.94). Verder zwommen ook Lieske Zijlstra (10.00.81), Phaedra Meijer (10.56.92) en Leyla Oversluizen (11.09.94) dit nummer.

Op 1500m vrij kwamen Aron Paasse (18.02.14), David Kievit (18.42.35), Daniel ‘t Mannetje (19.26.44) en Aisha Nobels (20.36.04) tot dikke p.r.’s. Tenslotte was er een verbetering op de 2000m van het clubrecord voor Lotte Middelbos (26.43.90) daterend uit 2005. Bij de heren zwommen Niels Albrechts (24.5031), Frank v.d. Voordt (25.50.74) en Nico Paasse (27.07.22) deze 2000m.
13 mei 2018

Verwarring compleet

Uit de abonnementeneditie van Eilanden Nieuws van vrijdag 11 mei12 mei 201811 mei 2018

PERSBERICHT 11 mei 2018

 

Geen 5e Menheerse Havendag in 2018

MIDDELHARNIS - Met grote spijt moet de organisatie kenbaar maken dat het eerste lustrum voor de Havendag 2.0, de Menheerse Havendag, niet in 2018 zal plaats vinden. Het is de organisatie, een samenwerking tussen de Stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis en diverse andere maatschappelijk betrokken instellingen, niet gelukt om voldoende financiële dekking te vinden voor een uitvoering van het evenement.

 

Er is de afgelopen maanden met hart en ziel door een grote groep mensen gewerkt aan een waardig lustrumprogramma van de Menheerse Havendag, waarin zowel de historische kern van Middelharnis, als de Buitenhaven en de band met het Haringvliet een belangrijke rol speelden.

Maar deze week werd de organisatie onaangenaam verrast door het bericht van de gemeente Goeree-Overflakkee dat een deel van de havendag door een andere partij  wordt georganiseerd en dat zal worden bezien of er een verdeling van de toegezegde subsidie zal plaats vinden.

Dit betekent dat het evenement momenteel, op een cruciaal moment, een te wankele financiële basis heeft om verdere verplichtingen aan te gaan. Het maakt het organiseren van de vijfde Menheerse Havendag in het eerste weekend van juni tot een onmogelijke missie. Er restte geen ander besluit dan het annuleren van het evenement zoals de organisatie dat voor ogen had. Met spijt (en pijn in hart & ziel).

 

De organisatie heeft getracht alle betrokkenen en deelnemers op tijd te informeren. Mochten er mensen zijn die het uit andere berichtgeving hebben moeten horen, dan spijt ons dat. De koers naar een vijfde Menheerse Havendag in 2019 is uitgezet.
10 mei 2018

10 mei 2018

Extra avondopenstelling gemeentehuis op 15 mei

Het gemeentehuis is op dinsdagavond 15 mei eenmalig geopend tussen 18.00 en 20.00 uur.10 mei 2018


Afsluiting voetgangers- en fietsbrug Sommelsdijk

 

SOMMELSDIJK - Van 14 mei tot en met 3 juni vinden onderhoudswerkzaamheden plaats aan de voetgangers- en fietsbrug tussen de Herman Heijermansingel (nabij de drie grote parkeerplaatsen) en de Singelkade in Sommelsdijk. In de week van 7 tot en met 13 mei wordt de steiger geplaatst op de brug. Vanaf dat moment is de brug voor een periode van drie tot vier weken afgesloten voor voetgangers en fietsers.


10 mei 2018

Gewijzigde inzameling restafval (groene container)

NIEUWE-TONGE/OUDE-TONGE/STAD AAN HET HARINGVLIET - Rondom Hemelvaartsdag zijn er enkele wijzigingen in de gemeentelijke dienstverlening en de afvalinzameling. De ophaalroute van Hemelvaartsdag (donderdag 10 mei) voor restafval wordt op zaterdag 12 mei gereden.

De gemeente verzoekt inwoners van Nieuwe-Tonge, Oude-Tonge en Stad aan ’t Haringvliet om de groene containers op zaterdag voor 07.30 uur aan de straat te zetten. 
Voor vragen over niet geleegde containers kunt u contact opnemen met Renewi via telefoonnummer 0800 354 50 00.9 mei 2018

Gelezen vandaag in het AD: 
Kardinaal van Eijk valt paus aan

Dit gebeuren laat weer duidelijk zien hoe onwijs de mens bezig is met religie. Al die geloven met al die belachelijke regeltjes, bedacht door bejaarde, bebaarde mannen. Hou er mee op met die haarkloverij!

Er is maar een gebod waar gelovigen en niet-gelovigen zich aan moeten houde: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.


Maria Evers7 mei 2018
 

Zwemteam succesvol op Open Nederlandse Masters Kampioenschappen
 

GOEREE-OVERFLAKKEE - Afgelopen weekend van 5 en 6 mei hebben de zwemmers van Startgemeenschap Goeree-Overflakkee deelgenomen aan de Open Nederlandse Masters Kampioenschappen lange baan in Den Haag. Gedurende 4 dagen werd 22 keer persoonlijk gestart en is er deelgenomen op 3 estafettes. In totaal werden 6 ereplaatsen behaald.
 Op de 50m rugslag wist Leander Noordijk het goud te veroveren in een tijd van 32,74 en zwom Marjon van Kempen naar het zilver (35,03). Niels Albrechts behaalde bronzen medailles op zowel de 800m vrij (10:06,99) als de 1500m vrij (19:29,78). Zijn tijd op de 800m vrij was nog goed voor een aanscherping van zijn persoonlijk record. Niels zwom eveneens een persoonlijk record op de 400m wisselslag (5:43,98). Frank van der Voordt zwom op de 400m wisselslag naar het brons (5:30,97). Voor hem was dit een fixe verbetering van zijn inschrijftijd.  

Het grote estafette succes liet op zich wachten tot het slotnummer van het weekend. De finale estafette 4x50m vrij met Whitley Rens, Leander Noordijk, Kees Akershoek en Danica Koedoot kwam uit in een zeer sterk deelnemersveld, waarin zij als 4e geplaats stonden. Whitley, Kees en Danica hadden die dag al de 50m vrij persoonlijk gezwommen en waren in de estafette alle drie sneller dan tijdens de individuele actie. Uiteindelijk zwom de estafetteploeg naar het brons in 1:57,97.6 mei 2018

Nieuwe actie voor KiKa

 

MELISSANT -  Kees Witte, onze KiKa-ambassadeur plaatste zaterdag 5 mei de eerste inzamelton voor lege blikjes op de boerderijcamping Elizabeth Hoeve, aan de Noorddijk 8a in Melissant.

 Na het verzamelen van plastic doppen en cartridges en oude mobieltjes, start KiKa Goeree-Overflakkee nu ook het inzamelen van lege blikjes. De opbrengsten gaan natuurlijk naar het goede doel van KiKa. Met dit geld kan nog meer onderzoek worden gedaan naar kinderkanker. Rene Kardux stelde een plaats voor de inzamelton voor blikjes beschikbaar op zijn camping. Kees Witte bedankt hem namens de kinderen en hoopt dat er meer campings, maar ook jachthavens en verenigingen dit mooie voorbeeld zullen volgens. “Super bedankt Rene! We doen het tenslotte allemaal samen voor de kinderen,” zegt Kees Witte.5 mei 2018
 

Herkingen-Quilt levert weer mooi bedrag op voor Kika
 

HERKINGEN - "Als ambassadeur van stichting Kinderenkankervrij (Kika). heb ik om 11.00 uur zaterdagmorgen in theetuin de Bongerd in Herkingen voor het 4de opeen volgende jaar een quilt mogen verloten." vertelt Kees Witte.Kees Witte en Matie Almekinders 

De Quilt is gemaakt door de dames van de Bep Bazen Quiltgroep uit Herkingen en net als voorgaande jaren hebben zij de Quilt beschikbaar gesteld voor de stichting Kinderenkankervrij (Kika). De prachtige quilt werd verloot door middel van lootjes trekken uit een hoge hoed en heeft € 235,00 opgebracht voor KiKa

“Mevrouw Hannie van Nimwegen is de gelukkige winnares van de quilt. Van harte gefeliciteerd,” aldus Kees. “Ik wil graag Bep Bazen en de dames van de quiltgroep super bedanken namens Kika en de kindjes voor wie we het doen!”4 mei 2018
 

Goeree-Overflakkee ontvangt acht Blauwe Vlaggen en een Groene Wimpel

 

Op donderdag 3 mei reikte de Internationale Jury voor de Blauwe Vlag van FEE International 185 Blauwe Vlaggen uit voor 123 jachthavens en 62 stranden. Bij de Jachthaven Uitgeest ontving Goeree-Overflakkee maar liefst acht Blauwe Vlaggen en een Groene Wimpel; zes Blauwe Vlaggen voor jachthavens, twee Blauwe Vlaggen voor de stranden Westerduinpad en Brouwersdam de Kous en een Groene Wimpel voor de jachthaven in Middelharnis.

 


 

De Blauwe Vlag is een internationale onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die veilig en schoon zijn. Genomineerden moeten voldoen aan een aantal belangrijke criteria zoals schoon (zwem)water, goede sanitaire voorzieningen en een hoge mate van veiligheid. De Blauwe Vlag is één jaar geldig: jaarlijks wordt opnieuw aan de hand van controles bekeken of de stranden en jachthavens nog aan de vereisten voldoen. Voor de toerist en recreant is de Blauwe Vlag het internationale herkenningssymbool voor veilig en schoon zwemwater, goede stranden en schone en veilige jachthavens. De internationale toekenning van de Blauwe Vlaggen geschiedt door de Foundation for Environmental Education (FEE), een onafhankelijk internationaal netwerk van organisaties uit 59 landen die zich inspannen op het gebied van natuur- en milieuvoorlichting.

 

De Groene Wimpel

In Nederland kunnen Blauwe Vlag gecertificeerde jachthavens in aanmerking komen voor een extra award: de Groene Wimpel die twee jaar geldig is. Een jachthaven verdient deze wimpel als zij bovenop de internationale criteria extra inspanningen gedaan heeft op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en verduurzaming van de jachthaven. De jachthaven van Middelharnis ontving al eerder een Groene Wimpel in 2016.

 

Stranden en jachthavens

Naast de stranden Westerduinpad en Brouwersdam de Kous ontvingen de volgende jachthavens op Goeree-Overflakkee een Blauwe Vlag: Jachthaven van Middelharnis, Marina Herkingen, WSV Herkingen, Marina Port Zélande in Ouddorp, WSV Oude-Tonge en WSV Goeree in Ouddorp.

 

Internationale erkenning; acht Blauwe Vlaggen en een Groene Wimpel!

De Jury voor de Blauwe Vlag overhandigde donderdag 3 mei in Uitgeest acht Blauwe Vlaggen aan wethouder Arend-Jan van der Vlugt, portefeuillehouder Duurzaamheid en Innovatie: De stranden en jachthavens van Goeree-Overflakkee zijn van topkwaliteit, dat blijkt wel uit deze internationale waardering van acht Blauwe Vlaggen!  Dankzij de enorme inzet van onze aannemer, jachthavenbeheerders, watersportverenigingen en medewerkers van de gemeente, is dit prachtige resultaat bereikt en kunnen onze inwoners en bezoekers van schone en veilige stranden en jachthavens genieten!3 mei 2018

Imago-onderzoek Goeree-Overflakkee weer van start

 

De komende maanden wordt het imago van Goeree-Overflakkee wederom door het onderzoeksbureau Right Marktonderzoek onderzocht onder haar gasten. Vanaf de meivakantie gaat dit bureau persoonlijk enquêtes op het eiland afnemen onder enkele honderden bezoekers. Daarnaast wordt er een online onderzoek gedaan in Nederland en een deel van Duitsland en België.

 

In 2016 heeft Right Marktonderzoek in opdracht van gemeente Goeree-Overflakkee een onderzoek uitgevoerd naar de aantrekkelijkheid van het eiland als vakantiebestemming. In totaal hebben 1.047 (potentiële) toeristen en 247 verblijfstoeristen meegedaan aan het onderzoek. Daarnaast zijn er nog 12 diepte-interviews gehouden met verblijfstoeristen op het eiland.

 

Imago

Uit het onderzoek in 2016 bleek dat de gasten Goeree-Overflakkee als volgt zien: Een eiland met een natuurlijke kust/ strand met veel fietsmogelijkheden. Echt een eiland waar je tot rust komt. Voor het merendeel van de toeristen voldoet de vakantie op Goeree-Overflakkee volledig aan de verwachtingen. Ook is de kans groot dat de toeristen die eenmaal op het eiland zijn geweest terugkeren. Een kleine groep van de ondervraagden was geïnteresseerd in wonen op Goeree-Overflakkee. 

 

Effectmeting

Door de opzet van de vervolgmeting en de vragenlijst zoveel mogelijk identiek te houden, zijn de resultaten uit 2016 en de resultaten van het nieuwe onderzoek goed met elkaar te vergelijken. Hierdoor kan de impact van campagnes en activiteiten op het gebied van gebiedsmarketing en de ontwikkelingen op recreatief vlak worden gemeten. En kan worden bepaald welke invloed deze ontwikkelingen en activiteiten hebben gehad op het imago en de positie van Goeree-Overflakkee. 

 

Samen met de buren

De gemeente Goeree-Overflakkee en de gemeente Schouwen-Duiveland voeren weer het onderzoek in gezamenlijkheid uit.


3 mei 2018
 

Goeree-Overflakkee op Provada 2018

 

Op 5, 6 en 7 juni is Goeree-Overflakkee, in het kader van Smart Water, voor het eerst te vinden op de Provada in Amsterdam: de vastgoedbeurs van Nederland. Vanuit het programma Smart Water gaan diverse ondernemers en enkele medewerkers van de gemeente Goeree-Overflakkee op de Provada actief op zoek naar innovatieve en duurzame bedrijven die een bijdrage kunnen leveren aan de ambities van Goeree-Overflakkee op het gebied van duurzaamheid, innovatie en werkgelegenheid.

 

Tijdens de beurs staat het opdoen van nieuwe contacten en relaties en het proactief in gesprek gaan met duurzame en innovatieve bedrijven centraal. Er is vooraf een selectie gemaakt van voor het eiland interessante bedrijven. Tijdens de beursdagen wordt met meer dan zeventig van deze bedrijven het gesprek aangegaan. Dit zijn één op één gesprekken, maar er wordt ook deelgenomen aan diverse themasessies.

 

Smart Water

Smart Water is een visie op de regionale economische ontwikkeling van Goeree-Overflakkee tot 2050. Binnen Smart Water werken ondernemers, onderwijs en overheid nauw samen. Er wordt ingezet op het versnellen van economische groei door slimme (ict)technologieën toe te passen. Hierdoor ontstaan innovaties die producten, processen en diensten verbeteren. Dit versterkt de concurrentiepositie van sectoren en bedrijven. Innoveren, dingen anders en beter doen is de sleutel tot toekomstbestendige economische ontwikkeling. Kennisdeling tussen bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen is de eerste stap.

 

Wanneer de productiviteit van bedrijven groeit, ontstaat er meer vraag naar (hoogwaardige) werkgelegenheid. Door de hogere inkomens stijgt de lokale welvaart, waardoor ook andere sectoren, zoals de detailhandel, de bouwsector, zorginstellingen en de zakelijke dienstverlening profiteren van Smart Water. Kortom: duurzame en innovatieve bedrijven dienen als ‘motor’ voor de economische ontwikkeling van geheel Goeree-Overflakkee.

 

Goeree-Overflakkee

Goeree-Overflakkee is tijdens de Provada te vinden in de Business Lounge, in Hal 12.  Lokale ondernemers die geïnteresseerd zijn om mee te gaan naar de Provada kunnen contact opnemen met de afdeling economische zaken van de gemeente Goeree-Overflakkee, bereikbaar via 14 0187. De Provada Vastgoedbeurs vindt plaats op dinsdag 5 juni, woensdag 6 juni en donderdag 7 juni in de RAI Amsterdam. De beurs is elke dag geopend van 10.00 tot 19.00 uur.2 mei 2018
 

Gemeente Goeree-Overflakkee - Vastgesteld bestemmingsplan Molendijk 62a Nieuwe-Tonge

Burgemeester en wethouders maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee in de vergadering van 12 april 2018 heeft vastgesteld het bestemmingsplan Molendijk 62a Nieuwe-Tonge als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1924.NWTMolendk62a-BP30 met de bijbehorende regels.

Plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Molendijk te Nieuwe-Tonge. Het bestemmingsplan voorziet in het wijzigen van de grondbestemming van 'Maatschappelijk' naar 'Wonen'. Het bestemmingsplan Molendijk 62a Nieuwe-Tonge biedt het planologische juridische kader om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

Z-17-93452

Inzage

De stukken kunt u inzien met ingang van 2 mei 2018 tot en met12 juni 2018 in het gemeentehuis, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis. Het gemeentehuis is geopend op maandag en vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 09.00 uur 11.00 uur. De gemeente werkt alleen op afspraak. U kunt het bestemmingsplan (inclusief bijlagen) in pdf-formaat ook inzien op www.goeree-overflakkee.nl/terinzage en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Bij verschillen tussen het digitale en het papieren plan is het digitale plan op www.ruimtelijkeplannen.nl bepalend.

Beroepstermijn

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Molendijk 62 A Nieuwe-Tonge naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee;
belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te stellen.

bij gewijzigde vaststelling. Belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening aanvragen. Het verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer S.Koppenaal van het team Omgeving, via algemeen telefoonnummer 14 0187.

 
2 mei 2018

1 mei 2018

 

Zilveren miniorenploeg SGGO gehuldigd in bijzijn van Inge de Bruijn

STELLENDAM - Zaterdagavond 30 april is het miniorenteam van Startgemeenschap Goeree-Overflakkee (SGGO) in zwembad het Zuiderdiep te Stellendam gehuldigd voor het behalen van de zilveren medaille op de Nationale Arena Club Meet.De jeugdige zwemmers van zwemclubs 'De Schotejil', 'De Gooye' en 'De Stelle', die samen het SGGO team vormen, zwommen op 7 april jl. in Den Haag naar een prachtige tweede plaats in het 'nationale kampioenschap' voor miniorenteams. Een unieke prestatie voor dit jonge team. Wethouder De Jong reikte namens de gemeente Goeree-Overflakkee onder het toeziend oog van Olympisch zwemkampioen Inge De Bruijn de medailles uit aan de zwemmers en hun begeleiders.
1 mei 2018

Misschien ook wel een goed idee voor Goeree-Overflakkee?
1 mei 2018

We zijn benieuwd naar de oorzaak
29 april 2018

Van Beusichem en Van den Berge zegevieren in 43e Omloop van Menheerse

 

MIDDELHARNIS - Traditiegetrouw op Koningsdag werd in Middelharnis de Rabobank Omloop van Menheerse georganiseerd. Met ruim 400 deelnemers kon de organisatie weer tevreden zijn, ook het vele publiek zag een prachtige wedstrijd waarin de winst bij zowel de dames als de heren op Flakkeese bodem bleef, Christiaan van Beusichem en Laurey van den Berge wonnen glansrijk.

 


Christiaan van Beusichem is op de Rottenburgseweg (4,5km) los van zijn concurrenten


Die Flakkeese overwinningen waren vooraf lang niet vanzelfsprekend, Maikel Peeman won de laatste twee edities maar was er dit jaar niet bij vanwege een trainingskamp in Portugal. Ook Ricardo Sint Nicolaas (winnaar in 2014) was afwezig, hij liep de Halve marathon in Oud-Gastel, onderdeel van het West-Brabant Circuit. De sterkste Flakkeese troef was Christiaan van Beusichem, en dat is ook niet de minste, drie weken geleden werd hij 8e Nederlander op de marathon van Rotterdam in een prachtige tijd van 2.34:13. "Op wat kleine pijntjes na ben ik goed hersteld, ik hoop dat ik na al die lange afstanden nog over voldoende snelheid beschik om zo'n korte wedstrijd als deze sterk te lopen". De omstandigheden waren gunstig, er stond weinig wind en met 11 graden was het voor de lopers prima. Nieuw dit jaar was de kidsrun, speciaal voor de jeugd, met al veel publiek ter plaatste gingen zij om 10.00u van start. Pepijn Klem en Famke Franzen waren de sterksten op de 600m, Ezra Boogaard en Naomi Fertoute wonnen de 1200m.

 

Nadat wedstrijdleider Ronald Oostdam vaststelde dat iedereen klaar was schoten Patricia van der Velde en Christine van Wageningen namens de hoofdsponsor het veld weg voor de 6,8km om de dorpskernen. Het was Floris Willeboordse (Middelburg) die in hoog tempo richting de Molen ging, alleen Hassan Mahamed (Deltasport) en Christiaan van Beusichem konden volgen. Eric Wolfert (Flakkee) volgde kort daarachter met de Belg Steven Dewulf die met een pittige versnelling na 2km alsnog de aansluiting kon maken bij de kopgroep die dus uit vier bestond. Na 3km noteerden de leiders 9.48min, Wolfert volgde op 12sec en een groepje met o.a. Peter Pollemans en Fouad Fertoute (Oud-Beijerland) volgde op 28sec van de kop. Laurey van den Berge had al een grote voorsprong op de rest van het damesveld en leek onbedreigd op de winst af te stevenen.

 

Op de Rottenburgseweg, na 4km, kon Van Beusichem de beslissende versnelling doorvoeren. "De snelle start vond ik het lastigst, ik was blij dat ik kon volgen, maar naarmate de kilometers vorderden merkte ik dat de rest meer moeite kreeg en ik begon er juist steeds beter in te komen". Zo versnelde de 37-jarige atleet van kop af aan en met een tempo van 19 km/h loste hij zijn concurrenten stuk voor stuk. Willeboordse bleef nog het dichtst in de buurt maar ook hij was niet meer in staat om nog aan te sluiten bij Van Beusichem die nu zo hard mogelijk richting het Diekhuusplein liep. Het parcoursrecord van Maikel Peeman, 20.32min, kwam niet in gevaar, maar met 21.18min finishte Van Beusichem in een zeer scherpe tijd. "Ik ben blij met de winst, het is een hele leuke wedstrijd waar de Flakkeese lopers écht willen presteren, dan is de winst extra leuk"! Willeboordse werd tweede na 21.49min, Dewulf completeerde het podium met 22.07min. Eric Wolfert (Flakkee) finishte na 22.48min als vijfde. "De kopgroep ging helaas net te hard, zo liep ik heel de wedstrijd alleen, dat was lastig, maar ik ben geslaagd in mijn doel om onder de 23' te duiken". Peter Pollemans (Oude-Tonge) werd 7e in 23.27min, Roland Schellevis (Sommelsdijk) finishte als 9e na 23.51  en Tom Groot (Flakkee) finishte als 10e na 24.13min.

 

Als 19e overall finishte Laurey van den Berge na 24.53min als snelste dame. "Het ging best goed, ik liep in de openingsfase net alleen achter een groepje tegen de wind in, dat was lastig maar daarna kon ik goed tempo blijven maken". Op geruime achterstand finishte Ilvia Hederik (Barendrecht) met 28.34min als tweede en Suzanne Elsacker (Middelburg) was de derde dame na 29.49min. De snelste Start-runner was Floris Jan Willemsen, hij finishte na 31.48min, snelste dame uit deze categorie was Chantal van Burg met 34.56min.
29 april 2018
 

Wauw wat een super bedrag € 1262,50

DIRKSLAND - Het team van KiKa-G-O heeft een super bedrag opgedaan voor KiKa op de Oranjemarkt in Dirksland. "Het was een beregoeie dag voor het team van Kika-G-O en wat hebben we genoten van alles en iedereen, ben toto, maar wat een dag echt Super de Super." Kees Witte, onze KiKa-ambassadeur wil de organisatie van de Oranjemarkt bedanken voor het beschikbaar stellen van de stands en zeker Wendy en
Mark van Dijk die de Zeskamp t.b.v. voor Kika hebben georganiseerd. "SUPER bedankt, ook alle deelnemers die mee hebben gedaan aan de Zeskamp super bedankt. Ook wil ik iedereen die onze kika-stand hebben bezocht bedanken. Ik ben ook super trots op mijn Kika-smurfen Conny Ploos van Amstel, Gerda Sjouken-Kruijmel, Maja Van Ham, Anita Koole van HeldenPiet Ploos van Amstel, Leen Koole en onze Kika-Mandela Stanley super bedank. Mijn weekend kan niet meer stuk haha."26 april 2018
 

Koninklijke onderscheiding voor vier inwoners tijdens de Lintjesregen

GOEREE-OVERFLAKKEE - Vier inwoners kregen op donderdag 26 april kregen vier inwoners van Goeree-Overflakkee een Koninklijke onderscheiding opgespeld. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman bezocht de decorandi thuis en bij de buurthuizen waar de inwoners naar toe waren 'gelokt''. 

Mevrouw Anne-Karin Guijt-Holleman uit Nieuwe-Tonge, mevrouw Aaltje Frank uit Sommelsdijk en mevrouw Ien Grinwis-Rijnbrand uit Goedereede werden allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In de gemeente Korendijk werd de heer Servaas Stoop uit Dirksland door de Commissaris van de Koning Jaap Smit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Mevrouw Anne-Karin Guijt Holleman uit Nieuwe-Tonge

Mevrouw Anne-Karin Guijt-Holleman zet zich al jaren in voor de leefbaarheid van de kern Nieuwe-Tonge. Ze is voorzitter van de Dorpsraad in Nieuwe-Tonge en organiseert veel activiteiten. Zo geeft ze voorlichting over de Watersnoodramp van 1953 op scholen en organiseert en leidt de herdenking van de bij de ramp omgekomen inwoners van Nieuwe-Tonge. Maar ook voorzieningen voor de jeugd op het oude voetbalveld, het ijsbaantje, de speelvoorziening en burendagactiviteiten werden door haar opgezet. De portefeuille verkeer is ook één van haar projecten. Haar niet aflatende inzet voor de realisatie van een veilige oversteek bij D'n Tram haalden menigmaal de krant. Haar inzet om de inwoners betrokken te houden bij het dossier over de windmolens verdient veel respect. Daarnaast beheert ze vanaf 2011 een depot ten behoeve kledinginzameling van de stichting Kom over en Help. Ook is zij vrijwilliger bij het Streekmuseum in Sommelsdijk, waarbij ze regelmatig gekleed is in klederdracht tijdens Open Monumentendag en bij andere bijzondere gelegenheden. In de aanvraag werd zij omschreven als een boegbeeld voor Nieuwe-Tonge, die voor het dorp en haar inwoners van onschatbare waarde is.

 

Mevrouw Aaltje Frank uit Sommelsdijk

Mevrouw Aaltje Frank verricht veel vrijwilligerswerk naast haar baan bij de wijkverpleging. Zo begeleidt ze buiten haar diensturen ernstig zieken en zorgt ze ook voor stervensbegeleiding. Ze is op de achtergrond aanwezig met een luisterend oor en een troostende schouder. Daarnaast begeleidt ze cliënten en naaste familie bij het regelen van de nodige ziekenhuisbezoeken. Dit om de naaste mantelzorgers te ontlasten in de toch al extra belastende dagelijkse zorg. Mevrouw Frank brengt ontspanning in de dagelijkse sleur van de cliënten, door hun een uitje aan te bieden, een kopje koffie te drinken en indien mogelijk winkelen. Ook begeleidt ze de naaste familie bij een sterfgeval van de cliënten, om hen zo te ontlasten met de nodige afwikkeling van medische zorg. En deze werkzaamheden verricht ze allemaal op vrijwillige basis. Verder is ze deelnemer aan de gesprekken met Moedige moeders. Tijdens deze meetings onderhoudt ze gesprekken met de Stichting Moedige moeders over verslavingszorg.

 

Mevrouw Ien Grinwis-Rijnbrand uit Goedereede

Sinds 1971 is mevrouw Ien Grinwis-Rijnbrand een trouw en zeer actief lid van De Kriekel. Vele jaren had ze een bestuursfunctie binnen de vereniging, was vicevoorzitter en gaf ze 33 jaar lang generaties kinderen en volwassenen gymles. Zij droeg in grote mate bij in de ontwikkeling van de sporten toen in Goedereede de sportzaal en in Ouddorp de sporthal waren gerealiseerd. Ook is mevrouw Grinwis vrijwilliger bij de Omloop van Goeree-Overflakkee. Zij zocht hier elk jaar weer vrijwilligers voor om de stempelposten in de nacht te bemannen. Waren er niet voldoende mensen, dan ging ze er zelf staan! Daarnaast was ze betrokken bij de oprichting van Buurtvereniging ’t Hood. Ze zorgt dat er faciliteiten komen en organiseert diverse evenementen/avonden. Tevens was zij penningmeester van deze vereniging. Ook ging ze diverse keren mee als vrijwilliger op de Henri Dunant, meerdere keren naar Mappa Mondo en tot op heden gaat ze nog mee als vrijwilliger met het jaarlijkse bejaardenreisje. Voor de bewoners van de Vliedberg schenkt ze als vrijwilliger de koffie in.

 

De heer Servaas Stoop uit Dirksland

De heer Servaas Stoop was van 2002 tot 2013 burgemeester van de gemeente Dirksland, en sinds 2013 is hij waarnemend burgemeester van de gemeente Korendijk. Naast zijn dagelijkse werkzaamheden zet de heer Stoop zich al een groot aantal jaren op vrijwillige basis in voor de samenleving, onder andere op het gebied van politiek, zorg en onderwijs. Door zijn open houding weet de heer Stoop op een natuurlijke manier mensen aan zich te binden en heeft hij een groot netwerk opgebouwd. Sinds 1992 is de heer Stoop lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland, waarvan de laatste 10 jaar eerste plaatsvervangend voorzitter. In 2017 vierde hij zijn 25-jarig jubileum als Statenlid. Daarnaast is hij sinds 2002 penningmeester/voorzitter van het Voorzieningenfonds Hospice Calando in Dirksland. Sinds 2004 was hij lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Sjaloom Zorg. In 2007 werd hij voorzitter. In 2004 werd hij lid en (vice)voorzitter van de Raad van Toezicht van CuraMare (het Van Weel-Bethesdaziekenhuis en Zorg en Verpleging Goeree Overflakkee). Voorts is de heer Stoop voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting Gevangenenzorg Nederland en is hij lid van de Commissie van beroep voor de stichting Dienstverlening Gereformeerd Onderwijs. In de gemeente Korendijk werd eerder die ochtend door de heer Stoop een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan een inwoner van Korendijk. Groot was zijn verrassing dat hij daarna zelf in de feestelijk versierde raadzaal in aanwezigheid van zijn familie, genodigden en de ambtelijke organisatie geridderd werd door de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer Jaap Smit. Hij overhandigde hem de onderscheiding “Ridder in de orde van Oranje-Nassau”.

 


26 april 2018
 

 

Herinrichting Markt en Noordzijde haven Goedereede

 

De Markt en de Noordzijde haven in Goedereede zijn toe aan een opknapbeurt. De gemeente Goeree-Overflakkee wil dit moment aanpakken om de ideeën en wensen van omwonenden, ondernemers en andere betrokken partijen mee te nemen in de herinrichting. Dit met als doel een mooie en aansprekende inrichting te realiseren, waarvoor draagvlak is bij alle partijen.

 

De bestrating is toe aan vervanging, de groeiomstandigheden van de bomen zijn onvoldoende en er zijn verschillende wensen vanuit bewoners en ondernemers. Daarnaast zijn er cultuurhistorische aspecten, moet een en ander voldoen aan wettelijke regels en is er een beperkt budget. Met deze informatie en kaders in het achterhoofd, wil de gemeente Goeree-Overflakkee graag in gesprek met omwonenden, ondernemers en andere betrokken partijen om te komen tot een gezamenlijk gedragen ontwerp en herinrichtingsplan voor de Markt en Noordzijde haven in Goedereede.

 

Bijeenkomsten

De komende maanden vinden drie bijeenkomsten plaats, waarin belangstellenden kunnen meedenken en meepraten over de herinrichtingsplannen. Op dinsdagavond 8 mei 2018 is de eerste bijeenkomst van 19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in verenigingsgebouw Oostdam in Goedereede. Deze avond is vooral bedoeld om ideeën en wensen op te halen en te horen wat de aanwezigen belangrijk vinden. Mensen die een idee hebben en deze tijdens de avond kort willen toelichten, kunnen zich hiervoor tot maandag 7 mei 2018 aanmelden via j.vandijke@goeree-overflakkee.nl.

 

Op donderdag 5 juli 2018 vindt de tweede bijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst wordt het ontwerp herinrichtingsplan gepresenteerd en kunnen aanwezigen hierop reageren. De laatste avond vindt plaats na de zomer. Op dat moment is ook het definitieve herinrichtingsplan klaar om te tonen.

 

Online platform

Om iedereen de mogelijkheid te geven om mee te praten over of ideeën kenbaar te maken voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde haven in Goedereede, is een online platform ‘Buurbook’ ingericht. Op dit platform kunnen belangstellenden meepraten over het proces, ideeën delen en reageren op elkaars inbreng. Ook is hier de voortgang van het proces te volgen. Het online platform is te vinden op www.goedereede.buurbook.nl. Ideeën zijn van harte welkom en kunnen voorafgaand aan de eerste bijeenkomst al worden geplaatst op het platform.26 april 2018


ingezonden: 

Beste Fietsers,

 

De eerste editie van de Toertocht voor Kenia zit er op. Het was een prachtige dag. Totaal is er ca 12000 km gereden met ca 140 fietsers.  Fotos van de dag staan op Facebook : https://www.facebook.com/pg/Hadassaimani/photos/
 

We kunnen terugzien op een geslaagd evenement zonder incidenten. Dank voor jullie komst om zodoende ook bij te dragen aan een betere toekomst voor de jongeren uit de slums van Nairobi. Deze krijgen een levensveranderende kans aangeboden, kans op een baan en ze komen in aanraking met de bijbel. Mede door een extra gift van een groep enthousiaste deelneemers is de opbrengst geen 1311 euro zoals vermeld in het Eilandennieuws maar :  1411 euro een prachtige opbrengst waar we als stichting erg dankbaar voor zijn. Ook dank aan onze sponsors XSARUS, Plus Slingerland en Gobikeparts.nl 

 

 

Een dag als deze verdiend een vervolg. Die gaat er komen. We houden u/jouw op de hoogte over de volgende editie. Tevens willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om de volgende toertocht onder de aandacht te brengen :  De Fietstocht van Sport4Hope op D.V. 16 juni 2018. 
25 april 2018
 

“Een kind heeft mensen nodig om te groeien”

Kibeo laat Ina Los

GOEREE-OVERFLAKKEE - Collega’s en vrienden namen woensdag 18 april afscheid van Ina Los. Zij was een van de grondleggers van de kinderopvang op Goeree-Overflakkee. Na een fusietraject van drie jaar, gaat de opvang onder de vleugels van Kibeo verder. Op het speelterrein achter de Staver werd het ‘Ina Los speelplein’ onthuld.


Ina Los bij haar speelplein, krijgt nog diverse cadeaus van collega's en vrienden

Nadat Ina Los zelf moeder werd, merkte ze hoe klein haar wereld werd, en dat ze dat helemaal niet prettig vond. Ze startte een gastouderproject vanuit huis. Begin jaren negentig nam de vraag naar kinderopvang toe en in 1991 startte kinderopvang aan de Boezemweg in Dirksland. Veel vrouwen op het eiland, die geen opvang voor hun kinderen hadden bij familie, vonden de weg naar dit eerste kinderdagverblijf. In de jaren die volgden groeide de kinderopvang en later de naschoolse opvang uit tot een serieuze sector. Ina, met als achtergrond sociale academie, volgde in 1992 een directiecursus en werd directeur Kinderdagverblijven.

Ina wordt door de sprekers, waaronder Elly Brand, bestuurder van Kibeo,  geroemd om haar verbindende karakter, haar vrolijkheid en positieve instelling. Zij voelt zich (med)verantwoordelijk voor de samenleving. Emancipatie en integratie zijn haar leidraad. ”Kinderopvang is daarbij belangrijk zodat ook moeders hun bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.” Later ontstond samenwerking met scholen en werd de naschoolse opvang opgezet. 

Het Prieel van de Staver was de plek voor de officiële afscheidsreceptie. Drs. Jacques Verheijke gaf een interactieve lezing over de meerwaarde van kinderopvang. Na 40 jaar in de kinderopvang te hebben gewerkt vanuit haar betrokkenheid met vrouwen, Ina is een geboren Soroptimist, legt zij haar functie met een gerust hart neer.

24 april 2018
 

Windpark Battenoert deelt met omgeving   
     

Windpark Battenoert heeft onlangs een deel van de winst gedeeld met de omgeving, waaronder de dorpsraden van Oude- en Nieuwe-Tonge.

Het Windpark draagt jaarlijks per geproduceerde MWh € 0,35,- af aan het Windfonds Battenoert. Met de omgeving is afgesproken hoe de gelden worden verdeeld over enerzijds omwonenden en anderzijds de dorpsraden. Omwonenden binnen  1500 meter van het windpark ontvangen een vaste vergoeding en de dorpsraden van beide dorpen delen het overige deel

Dorpsraden

Windpark Battenoert produceerde in 2017 in totaal 39.544 MWh aan schone energie waardoor er dit jaar bijna 14.000 euro wordt afgedragen. Na afdracht aan de omwonenden resteert er voor de dorpsraden ruim 5000 euro (Nieuwe-Tonge) en ruim 2500 euro (Oude-Tonge). Deze verdeling is in onderling overleg tot stand gekomen.

Wat gebeurt er met het geld?

Naar aanleiding van de schenking wordt jaarlijks overleg gevoerd over de mogelijke besteding van het geld, tussen de dorpsraden, de gemeente en de Coöperatie Deltawind. De dorpsraad in Oude-Tonge gebruikt het geld dit jaar om vlaggenmasten te plaatsen op de Kaai in Oude-Tonge. Ook wordt het beeld ‘De kaaiwerker’ met behulp van het windfonds letterlijk in de spotlights gezet.

De Dorpsraad in Nieuwe-Tonge bekijkt op dit moment de mogelijkheden om onder meer met behulp van het windfonds meerdere speeltoestellen te plaatsen aan de westkant van Nieuwe-Tonge.

Windfondsen

Op Goeree-Overflakkee worden in de komende jaren diverse windfondsen actief waar verschillende dorpskernen aanspraak op kunnen maken. Op de website van Deltawind verschijnt daarom in de loop van dit jaar een overzicht van de verschillende windfondsen met uitleg over hoe hier gebruik gemaakt van kan worden. Windfonds Battenoert is als pilot al eerder opgericht door Coöperatie Deltawind om ervoor te zorgen dat de omgeving direct kan meeprofiteren van het vernieuwde Windpark Battenoert.

24 april 2018

 

Baanseizoen van start met snelle tijden op 3000m in Oud-Beijerland

 

REGIO - Donderdag 19 april werd bij AV Spirit in Oud-Beijerland het baanseizoen gestart met een 3000m wedstrijd, onderdeel van het regionale baancircuit waar onder andere Rotterdam Atletiek en CAV Barendrecht deel van uitmaken. Op een, voor het gevoel, zwoele zomeravond werden uitstekende prestaties geleverd, ook door de Flakkeese lopers.

 


 Johan Looij (l) in de slotfase van de Brakelse Lenteloop en Ricardo Sint Nicolaas (r) in actie op de 3000m.

Nadat de jeugdonderdelen waren afgerond tikte de klok richting negen uur, dat betekende dat de zon inmiddels onder was en zo maakte de warmte plaats voor een heerlijke frisse atmosfeer, ook de wind ging helemaal liggen, ideale omstandigheden om snel te lopen. De 98 atleten werden verdeelt over vijf series en in serie twee zagen we Ruud Goedhart en Rijk van Dongen namens Flakkee. In de eerste rondes waren het thuislopers Sundermeijer en Nieuwenhuizen die op kop liepen, Goedhart volgde in het tweede groepje op enkele seconden van de leiders en Van Dongen was iets rustiger gestart, halverwege de race wist ook hij de aansluiting te realiseren in het groepje waar Goedhart intussen uit wegliep op weg naar de koplopers. Het oogde goed bij de Flakkeese mannen, in de laatste twee rondes schroefden ze het tempo flink omhoog en bij het klinken van de bel voor de laatste ronde was het Goedhart die los was, met een prachtige eindsprint won hij zijn serie in 10.54:18, daarmee bleef hij maar nipt uit de greep van Van Dongen die na 10.54:38 finishte. "Als ik zie hoe snel we die laatste kilometer hebben gelopen had het aanvangstempo eigenlijk hoger moeten liggen, er zit zeker nog meer in", aldus Goedhart.

 

In de vierde serie kwam Eric Wolfert in actie, hij raakte in de eerste 200m wat ingesloten waardoor de openingsronde iets langzamer was dan gewild. Wolfert bewaarde de kalmte en schoof goed op om zo bij het voorste groepje aan te haken. Met 3.11 en 3.09 over de eerste twee kilometers was het doel om 9.30 te lopen binnen bereik, Wolfert bleef goed tempo maken en wist zelfs nog wat te versnellen in het slot om zo na 9.28:33 (19,0 p/u) te finishen. "Het ging erg lekker, zo snel ben ik het baanseizoen niet eerder begonnen dus dat belooft wat"!

 

De klok tikte inmiddels 22.15u aan toen de finaleserie van start ging, daarbij sterke atleten als Tim van den Broeke (Vlissingen) en Ivo Bijl (Alblasserdam). Ricardo Sint Nicolaas was de Flakkeese troef in dit spektakel. "Ik hoop dat ik in de staart van dit veld aan kan haken, deze mannen lopen bijna allemaal onder de negen minuten, dat is voor mij met 9.05 als PR net aan". In de kop etaleerde Van den Broeke zijn klasse, hij dicteerde heel de race het tempo en maakte het met een spectaculaire slotronde af in 8.26:86. Sint Nicolaas kon 2km mee in de staart van de serie maar moest daarna wat seconden prijsgeven om uiteindelijk na 9.16:15 (19,4 p/u) te finishen.

 

Zaterdag 7 april werd de 3e Brakelse Lenteloop 10km gehouden, een mooie wedstrijd door de Bommelerwaard waar Eric Wolfert en Johan Looij namens Flakkee in actie kwamen. Vanuit de start was het de 17-jarige Jarreau Suijkerbuijk (Roosendaal) die een gaatje sloeg op Sander Demmers (Kaatsheuvel) en Eric Wolfert die de achtervolging leidde. Na 4km werd Suijkerbuijk ingelopen en even later moest hij Demmers en Wolfert laten gaan, zij bleven goed tempo maken onder de warme temperaturen. Wolfert sloeg na 7km een klein gaatje en leek op weg naar de winst, bij het ingaan van de slotkilometer had hij nog altijd een lichte voorsprong op Demmers die op 700m van het eind een spectaculaire versnelling plaatste en daarmee alsnog de winst pakte na 35.19min, Wolfert kwam 12sec later als tweede aan. Johan Looij heeft het blessureleed achter zich gelaten en na een goede trainingsperiode pakte hij deze wedstrijd mee. Waar menigeen in de tweede helft sterk terugviel ging Looij als een geoliede diesel door, hij passeerde nog veel atleten om zo na 44.58min te finishen, nog bij de eerste 25 lopers in het veld. "Het draaide soepel, nu lekker doortrainen en weer naar mijn oude niveau groeien"!
20 april 2018
17 april 2018

GROENE RAAD Goeree Overflakkee actief op vele fronten
Groene Raad GO is nu 4 maanden actief en wat de deelnemers betreft loopt het als een trein! We hebben ons ingezet voor de volgende onderwerpen:
 • Het Ontwerp Bestemmingsplan Ouddorp Bad Oost, een al lang lopend plan om een nieuwe recreatiewijk te bouwen tegenover Fletcher. We zijn niet principieel tegen het project, maar willen wel dat het op vele fronten mooier en beter wordt en hebben daarvoor een notitie opgesteld die we (als Groene Raad) naar de nieuwe gemeenteraad hebben gestuurd.
 • De gemeente werkt samen met de VEERO de recreatievisie uit in zogenaamde masterplannen. Het masterplan voor de kop van het eiland is de eerste. Wij kregen een opzet van de gemeente toegestuurd en waren daar niet enthousiast over. We hebben daarom een uitgebreide reactie opgesteld. De gemeente overlegt nu met alle andere partijen en komt bij ons terug.
 • Ook werkt de gemeente samen met de VEERO aan zogenaamde toetsingscriteria voor nieuwe recreatie projecten. Dus als een ondernemer met een plan komt voor een nieuw project, wanneer zegt de gemeente dan JA tegen zo’n initiatief. Naar onze mening waren de criteria die de gemeente had geformuleerd veel te economisch gericht. Wij hebben daarom een voorstel gedaan om ook criteria op te nemen die gaan over eigenheid, landschap en natuur. En om altijd specialisten op dit gebied in te schakelen om nieuwe plannen te toetsen.
 • We gaan praten met de gemeente over het gebruik van het strand. Welke vergunningen zijn er nodig voor een ondernemer die het strand gebruikt voor zijn bedrijf? Het strand is toch ook van ons allemaal? 
 • En recent hebben we gezien dat er nieuwe plannen zijn voor de nieuwbouw van Iloon, voor nog 9 woningen bij Landal en voor het grote Verplaatsingsgebied langs de Lange Dijk. Bij dat laatste gaat het om bijvoorbeeld 183 stacaravans. We zijn nog aan het studeren op de juiste reactie hierop.  
 
Wilt u meer informatie? Mail dan naar ouddorpkustruimterust@gmail.com
 
Groene Raad Goeree Overflakkee is een samenwerkingsverband van:
 1. Natuurmonumenten
 2. Stichting Duinbehoud
 3. Zuid Hollands Landschap
 4. NLGO
 5. Burgerinitiatief Ouddorp Kust Ruimte Rust, werkgroep van NLG
 

17 april 2018

De mythe van de herindeling
 
De inwoners zijn helemaal niet tevreden over de fusie!
 
COLUMN - In het AD van vandaag een groot artikel over de omstreden fusie van Binnenmaas, Oud-Beijerland, Cromstrijen, Korendijk en Strijen. Andere fusies passeerden in het artikel de revue. Bijvoorbeeld die van Nederlek, waar Jan Timmer de fusie met vier andere gemeenten tot Krimpenerwaard in 2015 met lede ogen aan zag.
 
“Het is ons door de strot gedrukt,” zegt de Lekkerker, onder meer actief als tekstschrijver en gespreksleider. “Nederlek had zijn zaken goed voor elkaar. De lijnen waren vroeger korter. De ambtenaar sprak mij aan bij mijn voornaam en ik kon met de wethouder dingen regelen. De afstand is nu groter.”
 
Ook werd de mening gevraagd aan Kees van Dam, raadslid van de SGP van de fusiegemeente Goeree-Overflakkee. “Zeker in Goedereede heerste de angst dat de identiteit van de dorpskernen, bijvoorbeeld de zondagsrust, verloren zou gaan,” zegt raadslid Van Dam. Achteraf gezien was het koudwatervrees. De meeste inwoners zijn tevreden.”
 
Van Dam pleegt hier geschiedvervalsing. Het is helemaal geen vaststaand feit dat de inwoners tevreden zijn. Met name de inwoners van de vroegere gemeente Goedereede zijn niet tevreden. Voor de herindeling was Goedereede de enige gemeente die bij iedere bestuurskrachtmeting met een ruime voldoende uit de bus kwam. De gemeentes Dirksland, Oostflakkee en Middelharnis scoorden jaar in jaar uit dikke onvoldoendes.
 
De enige gemeente die zijn inwoners via een referendum zelf liet kiezen voor of tegen een fusie was de gemeente Goedereede. Binnen een week had 90% gereageerd en van die 90% wilde ruim 60% zelfstandig blijven. Van die cijfers schrokken de drie andere gemeentes. Zij kregen van de provincie het dringend advies om toch vooral geen referendum te houden.
 
Net als in Nederlek, had Goedereede zijn zaken goed voor elkaar. De lijnen waren vroeger in de vier afzonderlijke gemeentes korter. De afstand tussen burger en bestuur is nu groter. Dat is de mening die ik te horen krijg van de inwoners van Goeree-Overflakkee. Van Dam was raadslid van de gemeente Middelharnis. Een armlastige gemeente die onder curatele stond van de provincie. Logisch dat Van Dam voor een fusie was met de enige gezonde gemeente. Wat ik hoor, in tegenstelling tot Van Dam, is dat de inwoners van de voormalige gemeente Goedereede helemaal niet tevreden zijn.
 
Ondanks de camper ingericht als rijdend kantoor die op vaste tijdstippen de dorpen aandoet en ambtenaren die indien nodig bij de mensen thuiskomt. Ondanks dat allemaal waren de meeste inwoners van Goedereede liever zelfstandig gebleven heer Van Dam. “Die fusie is ons door de strot gedrukt,” aldus de inwoners van de voormalige gemeente Goedereede die ik spreek.
 
Frans Evers
 
 
 
16 april 2018
 
“Deelnemers van Menheerse tot Tsjechië”
7e tulpenwandeltocht trekt maar liefst 1.410 deelnemers!
MIDDELHARNIS - Zaterdag 14 april was de 7e editie van de Tulpenwandeltocht rond Middelharnis. De deelnemers hadden geweldig wandelweer met een heerlijk voorjaarszonnetje!


In alle vroegte verschenen de deelnemers uit alle delen van Nederland en dit jaar zelfs uit Tsjechië en Slowakije! Na het inschrijven en het startschot van de 8-jarige Olivia, de kleindochter van medeorganisator Hans Meijer, vetrokken de deelnemers de Flakkeese polders in waar zich voorzichtig de eerste bloemen lieten zien.
Streekdacht
De deelnemers aan de 25 en 40 kilometer vertrokken vanaf 8 uur en vanaf 9 uur de deelnemers aan de 10 en 17½ kilometer. Zij werden zoals vorig jaar per touringcar en taxibusje naar het vertrekpunt voor deze afstanden gebracht met als gids twee in historische kledij gestoken dames namens het Streekmuseum Goeree-Overflakkee mee. De heer Schuring verzorgde in zijn schitterende kostuum het instappen.
Op de foto
De wandelaars kwamen als eerste bij de stempelpost op het terrein van Mastenbroek Bloembollen in Sommelsdijk, waar de familie Mastenbroek het werkelijk prachtig had aangekleed met tulpen en pioenrozen. Hier konden de deelnemers in samenwerking met Eilandmarketing bij Wim van Vossen op de foto (uiteraard met tulpen) en werd er door LTO-Noord in samenwerking met KABV en Plattelandsjongeren GO informatie gegeven over “de tulp”.

Harmonie Apollo
Daarnaast konden de deelnemers de molen van Nieuwe-Tonge gratis bezoeken met uitleg van de molengids en werden ze bij Café de Tram opgewacht door de muziek van Harmonie Apollo. Een andere stempelpost was de modelvliegclub van SDGO waar er zelfs demonstraties werden gegeven met muzikale omlijsting van Sempre Crescendo. Net als voorgaande jaren behoorde ook Manege Oostmoer tot de route, waarna de deelnemers nog langs Jachthaven Atlantica kwamen. Daar werden ze allervriendelijkst ontvangen door Herman Maas en diverse Stadtenaren. Vooral de warme “pannenkoeken uit Stad” werden goed ontvangen en smakelijk gegeten.
Voor de derde keer konden fietsers deelnemen aan het evenement. Met het prachtige weer van afgelopen weekend verschenen maar liefst 239 fietsers aan de start. Vanaf 13.00 uur volgden zij de route van de 25 kilometer.
Na het tellen van de inschrijfkaarten bleken we maar liefst 1.410 deelnemers te hebben gehad dit jaar, weer een record aantal waar we heel trots op zijn. De deelnemers kwamen uit alle delen van Nederland, een flink aantal uit België en dit jaar mochten we zelfs mensen uit Tsjechië en Slowakije tot onze deelnemers rekenen. Zij waren op bezoek bij familie en kwamen speciaal naar Flakkee om de tulpen te bewonderen.
De organisatie kijkt terug op een hele geslaagde 7e editie van de Tulpenwandeltocht die we konden organiseren met dank aan MSV & AV Flakkee, de gemeente Goeree-Overflakkee, het Waterschap Hollandse Delta, het Rode Kruis Goeree-Overflakkee afdeling Middelharnis, VVV Goeree-Overflakkee, het bestuur van het Streekmuseum, Taxi Gouswaart, Klasse Verkeer, TCR, jachthaven Atlantica, Manege Oostmoer, de Molen van Nieuwe-Tonge, Café de Tram, modelvliegclub SDGO, Mastenbroek Bloembollen, Happy Music, Blis, Fa. Fleuren, Herman en Greet Maas met hun dorpsgenoten van Stad aan ’t Haringvliet en natuurlijk alle sponsors en vrijwilligers.
Dinsdag 15 mei om 19.30 uur worden in De Doele in Sommelsdijk door de wethouder van de gemeente Goeree-Overflakkee de cheques uitgereikt aan de besturen van de goede doelen voor deze editie, namelijk Stichting Best Buddies en Stichting de Klup.
Vergeet niet alvast de datum voor volgend jaar in je agenda te schrijven: zaterdag 20 april 2019. Volg de Tulpenwandeltocht op Facebook! Daar vind je ook de foto’s gemaakt door Wim van Vossen terug.
 

16 april 2018

Vrijwilligersevenement met diner en muziek
 
Ambtenaren bedienen vrijwilligers
tekst en foto's: Maria Evers

MIDDELHARNIS – ’t Prieel van recreatiecentrum De Staver was vrijdagavond gevuld met zo’n tweehonderd vrijwilligers. Ammy van der Weide, vrijwilliger van het jaar, werd gehuldigd. Emma van Otzel en Cynthia Broeders die met hun Twirlteam The Rainbows het WK wonnen in Noorwegen, werden in het zonnetje gezet. En er was speciale aandacht voor het vrijwilligersteam van de Wielerronde.

Ammy van der Weide werd gehuldigd 

De vrijwilligers gaven gehoor aan de oproep van de gemeente om deel te nemen aan de jaarlijkse  vrijwilligersavond. Het thema was ‘gala’. En de rode loper lag uit om de mensen een bijzonder gevoel te geven. Bij de ingang werd iedereen op de foto gezet en door een team van feestelijk aangeklede ambtenaren welkom geheten. In de zaal stonden de gebakjes al klaar voor bij een eerste kopje koffie of thee.
Het was een geanimeerde avond, met een driegangendiner. Elke tafel had haar eigen ‘ambtenaar’ die voor het uitserveren zorgde. Tussen de bedrijven door werd elke gang, muzikaal gepresenteerd door de dames van Fem&Daan.
Ammy van der Weide, die als vrijwilligers van het jaar onlangs bij koning Willem-Alexander en koningin Maxima op de lunch was, werd nu ook in ‘eigen stad’ geëerd. Zij kreeg van de zaal een welverdiend applaus voor al die jaren dat zij als vrijwilliger werkt om het leven van velen aangenamer te maken.

Cynthia Broeders en Emma van Otzel

Speciale gasten waren de families van de meiden uit Oude-Tonge, die via Vivace uit Oude-Tonge, waren doorgegroeid en nu meedraaien met het Twilpteam van The Rainbows. Zij wonnen dit jaar op 4 april in Lillehammer het Wereld Kampioenschap. Een echte sport, waarvoor hard wordt getraind. Zij wonnen tot hun grote vreugde van favoriet Amerika. Wie het optreden, dat als thema terrorisme had, wil nazien https://nos.nl/op3/artikel/2225594-dit-weekend-konden-wij-even-beter-pomponnen-dan-amerika.html  
De meiden van het vrijwilligersteam van de Wielerronde werd ook genoemd. Als een hechte familie zorgen zij elk evenement voor alles wat er georganiseerd moet worden. Ze genoten deze avond van de gezelligheid, het diner en de aandacht. Aan het einde van de avond, werd er door een aantal dames uit de zaal nog even van de dansvloer gebruikt gemaakt. Maar rond 21.30 uur was het feest toch echt afgelopen. De foto’s van de vrijwilligers worden gepubliceerd op  https://www.govoorelkaar.nl


15 april 2018
 
Eilandelijke zwemmers opnieuw succesvol in actie
 
De Minioren en Junioren zwemmers van SG Gemeenschap Goeree-Overflakkee hebben tijdens de Swim Cup in Eindhoven opnieuw aansprekende successen geboekt.Tijdens de series waren er ereplaatsen voor Meyke van Nimwegen op 100m vrij (2e in 1.16.25) en 100m rugslag (2e in 1.24.95) in de jongste categorie Minioren tot jaargang 2008. In jaargangen 2006 en 2007 waren er eveneens hoge klasseringen voor Floris Tanis op 200m vrij (1e in clubrecord 2.25.93) en 100m schoolslag (2e in 1.19.57), Thalia Meijer op 50m vrij (1e in 31.98) en Laurens Kalle op 100m vlinderslag (1e in clubrecord 1.17.14). Floris Tanis en Laurens Kalle plaatsten zich op basis van eerdere resultaten voor de finale 100m vrij en werden resp. 3e in 1.06.10 en 6e in 1.08.54. 
13 april 2018
 
 “samen muziek maken, dansen en zingen...!"

Dit is het doel voor de nieuwe cursus ‘Muziek met Peuters’ georganiseerd door het Muziekgebouw Goeree-Overflakkee. Uw kind (van 1 tot 4 jaar) maakt op een zeer eenvoudige en speelse manier kennis met muziek. De kinderen leren al spelenderwijs de taal van muziek.
Er zijn vele redenen waarom ouders met hun jong kind muziek zouden moeten maken, we noemen er vijf:


Taalontwikkeling
De taalontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd door actief bezig te zijn met muziek. Ritme, melodie en intonatie vormen de basis van de taal bij je peuter. Hoe vaker het kind een liedje hoort, hoe meer hij het herkent en probeert mee te zingen. Spraakontwikkeling wordt gestimuleerd en de woordenschat vergroot.

Motoriek
Door muziek verbetert het jonge kind zowel zijn grove als fijne motoriek. Dat doet hij door bijvoorbeeld te leren trommelen met stokjes. Het verschil tussen hard en zacht wordt hierbij geleerd. De motoriek wordt verbetert door het klappen en dansen op muziek.

Muzikaliteit
Tijdens het maken van muziek, doet het jonge kind steeds een beroep op zijn hersenen. Muziek heeft invloed op beide hersenhelften. De ene hersenhelft hangt vooral samen met gevoel, terwijl de andere meer gericht is op het denken. Deze worden aan elkaar gekoppeld, wat de muzikaliteit van je peuter ontwikkelt. Daardoor kan hij beter een ritme herkennen, een melodie zingen en toonhoogtes onderscheiden. Ook kan muziek bijdragen aan een goed geheugen.

Emotie uiten
In het leven van je peuter komen heel wat emoties voorbij, van blij en vrolijk zijn tot helaas ook pijn en verdriet. Muziek helpt je peuter om gevoelens makkelijker te uiten. Emotie heeft zoveel kanten, daarbij hoort ook vreugde en plezier. Dit komt allemaal tot uiting in de muziek.

Muziek maken schept een band
Met zingen kan iedereen meedoen. Het draagt bij aan een sterkere band tussen ouder en kind, maar ook met andere kinderen.


De cursus wordt gegeven door Angelique Boer
Angelique wordt vaak Liek genoemd. Zij heeft veel met muziek en bewegingsactiviteiten. Zij is sinds 2001 werkzaam in het basisonderwijs als groepsleerkracht. Tijdens haar werk als groepsleerkracht in de onderbouw heeft ze ervaren dat aandacht voor muziek en expressie steeds meer verdrongen werd. Omdat ze zelf al heel vroeg interesse toonde in en plezier beleefde aan muziek heeft ze de cursus vakspecialist muziek gevolgd en de opleiding Muziek op schoot.

De cursus gaat van start bij een groepsgrootte van minimaal 6 en maximaal 10 kinderen en zal worden gegeven op twee tijden op donderdag in de Dorpstienden te Ouddorp
Groep 1: 09:30u. - 10:30u.
Groep 2: 10:30u. - 11:30u.

De cursus duurt 8 weken en start na de meivakantie.
Om u aan te melden vragen wij u om het inschrijfformulier op http://muziekgebouwgo.nl/muziek-met-peuters/ in te vullen. De kosten voor een (groot)ouder en een kind zijn voor deze cursus zijn € 60,-. Maakt u gebruik van kinderopvang bij Kibeo dan zijn de kosten voor deze cursus € 50,-12 april 2018

Zeehonden slachtoffer visserij?


10 april 2018
 
Inleveractie kleine elektrische apparaten op de milieustraat
 
De gemeente Goeree-Overflakkee doet mee aan de Wecycle-inleveractie voor afgedankte kleine elektrische apparaten en spaarlampen (e-waste). Inwoners die vanaf zaterdag 21 april 2018 e-waste inleveren op de milieustraat in Goedereede of Middelharnis, kunnen punten sparen. Hiermee maakt het Repair Café in Middelharnis kans op een sponsorcheque van € 1.000,- van Wecycle. Bovendien maken inleveraars zelf kans op mooie prijzen. De actie loopt tot en met vrijdag 31 augustus 2018.
 
Hoe werkt het?
Inwoners verdienen punten als zij op de milieustraat e-waste inleveren. Als zij op de milieustraat zijn, wordt dat herkend via GPS. Via hun smartphone kunnen inleveraars de punten vervolgens verzilveren. De 25 gemeenten met de meeste punten per inwoner, winnen een sponsorcheque van € 1.000,- voor een lokaal goed doel. Inleveraars op Goeree-Overflakkee sparen voor het Repair Café in Middelharnis. Daarnaast worden de eerste 100 inleveraars beloond met een kwartetspel. Ook verloot Wecycle onder alle inleveraars, 50 nieuwe apparaten.
 
Recycling
Jaarlijks verdwijnen veel kleine elektrische apparaten en spaarlampen in de vuilnisbak. Hierdoor gaan ze verloren voor recycling. Door recycling blijven grondstoffen behouden en komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht. De gemeente Goeree-Overflakkee werkt al jaren samen met recyclingstichting Wecycle. Inwoners kunnen er zeker van zijn dat alle ingeleverde elektrische apparaten en spaarlampen, optimaal worden gerecycled.
 
Meer informatie
Bezoek de website www.wecycle.nl/inleveren voor meer informatie over de actie. Raadpleeg www.goeree-overflakkee.nl/afval voor meer informatie over afvalinzameling en actuele openingstijden van de milieustraten.


9 april 2018
 
Inloopavond windlocatie Noordrand op 25 april 2018
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Van 11 april tot en met 22 mei 2018 liggen het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende milieueffectrapportage (MER) voor windpark Kroningswind (plaatsingsgebied Noordrand) ter inzage. De gemeente Goeree-Overflakkee organiseert op woensdag 25 april 2018 een inloopavond over het windpark. Tijdens deze avond kunnen belangstellenden kennis nemen van deze stukken en vragen stellen aan de adviseurs van de gemeente, DCMR en de initiatiefnemers
 
De ontwikkeling van het windpark Kroningswind is een onderdeel van de gebiedsontwikkeling van de Noordrand aan het Haringvliet. Deze gebiedsontwikkeling bestaat naast het opwekken van windenergie uit een land-waterovergang met ruimte voor natuur, recreatie, wonen en landbouw. Plaatsingsgebied Noordrand omvat de Halspolder, Kroningspolder en Zuiderdieppolder en is gelegen ten noorden van Melissant en ten oosten van Stellendam. Het grenst aan de dijk langs het Haringvliet aan de noordzijde, de weg Oudedijk/Kraaijenissedijk aan de zuidzijde en Zuiderdiepweg aan de oostzijde.
 
Het ontwerpbestemmingsplan dient als ruimtelijke onderbouwing voor het windpark Kroningswind. Het biedt het planologisch-juridisch kader voor de bouw van maximaal negentien windturbines met een tiphoogte van minder dan 150 meter. Daarnaast maakt dit bestemmingsplan de realisatie van bijbehorende voorzieningen, zoals opstelplaatsen, een transformatorstation en toegangswegen mogelijk. De ontwerp omgevingsvergunning voorziet in de bouw van de negentien windturbines met bijbehorende voorzieningen.
 
Voor de ontwikkeling van het windpark is een gecombineerd plan- en project-MER opgesteld. Dit betekent dat de milieueffectrapportage is opgesteld voor zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning. In de MER worden de milieueffecten, onder andere op het gebied van geluid, slagschaduw, luchtkwaliteit, externe veiligheid en flora en fauna, van de voorgenomen activiteit onderzocht en vergeleken. Een passende beoordeling is niet noodzakelijk. De rapportage maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan en vormt een bijlage bij de omgevingsvergunning.
 
Inloopavond
De gemeente Goeree-Overflakkee organiseert op woensdag 25 april 2018 een inloopavond voor belangstellenden om kennis te nemen van de stukken. Daarnaast is het mogelijk om vragen te stellen aan adviseurs van de gemeente, DCMR en de initiatiefnemers. De inloopavond is van 19.00 tot 21.00 uur en vindt plaats in ’t Haegse Huus, Haagsestraat 4-A in Stellendam. De avond heeft het karakter van een informatiemarkt en heeft geen plenair gedeelte. Belangstellenden kunnen tussen 19.00 en 21.00 uur op elk gewenst moment binnenlopen.
 
Ter inzage en zienswijze
Het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende milieueffectrapportage zijn vanaf 11 april 2018 in te zien op het gemeentehuis en digitaal via www.goeree-overflakkee.nl/terinzage. Men kan op zowel het ontwerp bestemmingsplan als op de ontwerp omgevingsvergunning een zienswijze indienen. Als men op beide ontwerp besluiten een zienswijze wil indienen, dan kan men dit doen in één zienswijze voor beide besluiten. Er moet dan wel duidelijk in de zienswijze worden vermeld dat deze voor beide besluiten geldt.
9 april 2018
 
Riet Struik zingt 25 jaar bij Apollo
NIEUWE-TONGE – Het Gemengd Zangkoor Apollo heeft vele trouwe leden. Donderdag 5 april werd tijdens de wekelijkse repetitie-avond in Ons Dorpshuis aandacht gegeven het 25-jarig lidmaatschap van Riet Struik - van den Doel.


Twee vriendinnen van Riet, die van oorsprong uit Nieuwe-Tonge komt, zongen al jaren bij Apollo. Na een tiental jaren besloot Riet nou toch ook maar  ‘op de zang’ te gaan. Wel zo gezellig. Riet is een heel trouw lid van het koor. Samen rijden vanuit Dirksland, Herkingen, Sommelsdijk of Middelharnis is gebruikelijk onder de koorleden.

Dit jaar mocht Apollo al weer vier nieuwe leden verwelkomen, waarmee Apollo zich met veertig leden, mag rekenen tot een middelgroot koor. Apollo treedt regelmatig op onder andere bij verenigingen en verzorgingshuizen. Meer informatie bij secretaris Rie Timmer tel: 0187-651244.9 april 2018


Jaarconcert Apollo met jeugd

NIEUWE-TONGE - Mooi jaarconcert op zaterdag 7 april in Ons Dorpshuis in Nieuwe-Tonge van muziekvereniging Apollo met gastoptredens van de kinderkoren HUM en POPS uit Middelharnis.
Er werd door Apollo onder leiding van Ivo van Kouwenhoven bekende filmmuziek gespeeld. Een volle zaal genoot van een leuke sprankelende avond met veel jonge gezinnen. Dat belooft wat voor de toekomst!


Foto's Maria Evers9 april 2018
Proefproject helpt deelnemers dagbesteding en beschut werk aan meer uitdaging in het werk
 
De gemeente Goeree-Overflakkee start, met ondersteuning van JSO (kennis en advies voor een krachtige samenleving), een proefproject voor een groep van tien tot veertien inwoners, die nu vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn aangewezen op dagbesteding of vanuit de Participatiewet meer uitdagend werk kunnen doen. Het doel van het project is om deze doelgroep meer kansen te bieden en meer zelfredzaam te zijn in onze maatschappij, op zowel Goeree-Overflakkee als daarbuiten.
 


Op vrijdag 6 april ondertekenden de samenwerkende partijen (gemeente Goeree-Overflakkee, Webego, Gemiva-SVG Groep, Goed voor Goed, Pameijer, SjaloomZorg en Zuidwester) het convenant. Dit feestelijke moment vond plaats op de locatie van Tuinderij de Bevelander. Dit is naast ontwikkelbedrijf Webego de locatie waar de doelgroep (arbeidsgerichte) activiteiten en begeleiding krijgt aangeboden. Namens de gemeente Goeree-Overflakkee ondertekende wethouder Gerrit de Jong het convenant.
 
Wethouder De Jong legt uit waarom dit project is opgezet. “Er zijn mensen die werken op basis van de Participatiewet en eigenlijk meer begeleiding nodig hebben dan ze nu kunnen krijgen. Daarnaast zien we een doelgroep vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die meer zou kunnen bereiken dan nu mogelijk is binnen de arbeidsmatige dagbesteding. Met dit proefproject behandelen we deze mensen niet als twee groepen, omdat ze toevallig onder twee verschillende wetten vallen, maar we kijken welke (arbeidsgerichte) activiteiten kunnen worden ontwikkeld en welke begeleiding kan worden ingezet die passen bij de mogelijkheden van deze doelgroep. Met dit project onderzoeken we of het mogelijk is om een daginvulling te vormen die niet alleen beter aansluit bij de (arbeids)mogelijkheden, maar ook bij de leefwereld, de begeleidingsbehoefte en het welbevinden van de doelgroep.”
 
Het proefproject duurt 21 weken, van 9 april tot 31 augustus 2018. Er kunnen tien tot veertien personen deelnemen aan de pilot. David van Kampen, teamleider bij ontwikkelbedrijf Webego vertelt: “De deelnemers doen vrijwillig mee aan dit project, maar krijgen als stimulering wel een kleine vergoeding. Deelnemen aan een dergelijk project is immers voor deze groep erg spannend. Ze worden voor iets wat tijdelijk is uit hun vertrouwde (werk)omgeving gehaald. We onderschatten niet dat dit onzekerheid en onrust met zich meebrengt voor deze groep. We verwachten echter van deze aanpak dat het voor hen ook iets oplevert, namelijk de ontwikkeling van werkzaamheden die (beter) passen bij de mogelijkheden van deze doelgroep. Het project is helemaal geslaagd als ook nog blijkt dat hun arbeidsmogelijkheden, participatiekansen en ontplooiingsmogelijkheden zijn toegenomen.”


8 april 2018
 
Druk weekend voor de Schotejil
 
OUD-BEIJERLAND - Behalve de wedstrijden in Den Haag tijdens de NK Junioren 2018, de Nationale Arena Club Meet 2018 en de Ranomi cup 2018 was er ook nog een Limietwestrijd te Oud-Beijerland voor de resterende ca. 30 selectie zwemmers. Ook tijdens deze wedstrijd waren er weer talloze medailles en persoonlijke records te vieren. Gezien de vele ereplaatsen (ca. 40) wordt volstaan met de meest in het oog springende resultaten.
 
Een maximale score werd behaald door Eva v.d. Slik (2006) met drie maal goud bij de Junioren op resp. 50m vlinderslag (37.36), 100m wisselslag (1.24.30) en 50m schoolslag (45.76). In de senioren categorie was er goud voor Lotte Middelbos bij de dames op 50m schoolslag (35.24) en 100m wisselslag (1.11.41). Manon Middelbos won 50m rugslag (33.73). David Kievit won bij de heren de 50m schoolslag (32.52) en 50m rugslag (29.99). Behalve de kortere zwemnummers kwam ook 200m en 400m vrij aan bod. Lieske Zijlstra won 200m vrij (2.19.26) en Lotte Tillema won het goud op 400m vrij (4.51.14) bij de dames. Aron Paasse won de 200m vrij (2.06.39) en Jacob Mackloet de 400m vrij (4.23.70) bij de heren.

 


8 april 2018
 
Jonge Schotejilzwemmers opnieuw  succesvol bij Ranomi Cup 2018
 
DEN HAAG - Als sluitstuk van een succesvol weekend voor de Eilandelijke zwemmers heeft een aantal jonge wedstrijdzwemmers van de Schotejil opnieuw klinkende resultaten behaald tijdens de Ranomi Cup te Den Haag (50m bad).
 

Meyke van Nimwegen pakt goud en zilver

Zo won Meyke van Nimwegen (2008) in de categorie Minioren goud op 50m vlinderslag (38.89) en 50m rugslag (40.71). Ook op haar derde en laatste zwemnummer viel ze in de prijzen met een 2e plaats op 50m vrij (34.93). Bij de jongens won Floris Tanis (2007) goud op 100m vrij (1.08.16) en was er zilver voor hem op 50m vlinderslag (37.91) en 50m vrij (31.36). In de Junioren categorie wist Lyke Buscop (2005) een 3e plaats te bereiken op 100m rugslag (1.17.26)
 

8 april 2018
 
Leyla Oversluizen behaalt Nationale titel op 800m vrij
DEN HAAG - Tijdens de Nederlandse Junioren Kampioenschappen Lange Baan is Leyla Oversluizen (11 jaar) Nederlands Kampioene geworden op de 800m vrije slag. Op vrijdag 6 april was ze met haar tijd van 10.37.69 de snelste in een veld van acht startgerechtigde leeftijdgenootjes.


Leyla Oversluizen bijt in de medaille om te zien oftie wel echt is.

Plaatsing voor deze Nederlandse Kampioenschappen gebeurt o.b.v. behaalde limieten. Leyla Oversluizen is zwemster van De Schotejil uit Middelharnis en  zwom haar winnende race tijdens de Swimcup in het Hofbad te Den Haag.


8 april 2018
 
Eilandelijke Minioren-zwemmers eindigen als 2e bij Nationale Clubmeet
 
DEN HAAG - Zo’n twintig jonge wedstrijdzwemmers van De Schotejil, De Stelle en De Gooye hebben in een gezamenlijk Eilandelijk team de 2e plaats behaald in de Nationale Arena Club Meet 2018. In feite ging het om een soort Nederlands Kampioenschap voor Minioren teams.Er werden op de 50m baan van het Hofbad o.a. vijf eremedailles gewonnen en tal van top 10 noteringen behaald. De zwemmertjes in leeftijd variërend van 8 tot 11 jaar, gingen vergezeld van ouders en 
supporters naar Den Haag en zwommen ‘s middags een spannende wedstrijd tussen twee Swimcup sessies door.
 
De medailles werden gewonnen door Floris Tanis, die 1e werd op 100m vrij (1.08.73) en 3e op 50m schoolslag (43.00). Laurens Kalle zwom naar het zilver op 50m vlinderslag (34.19) en werd 3e op 100m vrij (1.09.08). Bij de meisjes eindigde Thalia Meijer als 2e op 100m vrij (1.11.52). En net binnen de top-10 waren er noteringen voor Famke Franzen op 50m vrij (43.50) en Daphne van Dam op 50m rugslag (49.81). Meyke van Nimwegen werd 4e op 50m schoolslag (46.54) en 5e op 100m vrij (1.18.33). Thalia Meijer eindigde ook nog als 4e op 50m vlinderslag (38.88).7 april 2018

Nederlands grootste viskwekerij te Kats

Officiële opening Kingfish Zeeland B.V. is een feit

KATS – Nederlands grootste landbased viskwekerij Kingfish Zeeland B.V. is vrijdag 6 april officieel door drs. Jo-Annes de Bat, gedeputeerde van de provincie Zeeland geopend.
 
Op het terrein vlak achter de Zeelandbrug, waar voorheen de stichting Zeeuwse Tong en een oesterkwekerij gevestigd waren,  staat nu Nederlands grootste kwekerij voor de kweek van de Dutch Yellowtail (Kingfish / Hiramasa / Seriola Lalandi). Een tonijnachtige vis die zonder antibiotica binnendijks wordt gekweekt.
 
Tijdens het officiële gedeelte van de openingsceremonie was het Janneke van der Linde,  medewerkster van Kingfish Zeeland en ondermeer verantwoordelijk voor de sales, die alle gasten welkom heette en het woord gaf aan Ohad Maiman (chief executive officer).
 
Ohad Maiman gaf in zijn verhaal aan, dat de realisatie van dit grootschalige project mede te danken is aan de medewerking van de provincie  Zeeland, de gemeente Noord-Beveland en alle toeleveranciers. Ook vertelde hij dat hij toevallig in contact kwam met Kees Kloet, een professional op het gebied van binnendijkse kweek en nu als operationeel manager van Kingfish opereert. Beider contacten waren de basis van de oprichting van Kingfish Zeeland B.V.
 
Vervolgens kreeg de burgemeester van Noord-Beveland, de heer Marcel Delhez, het woord. Hij vertelde in zijn toespraak dat hij super trots is op de komst van Kingfish in zijn gemeente, dit terwijl de gemeente Noord- Beveland van origine weinig met de visserij te doen had.
 
Tot slot sprak Jo-Annes de Bat, gedeputeerde van de provincie Zeeland, de genodigden toe. “Innovatie, duurzaamheid en aquacultuur zijn zaken, waar wij als Zeeuwen voorop lopen en trots op zijn. Kingfish Zeeland is daar een goed voorbeeld van”, aldus De Bat.
 
Na alle toespraken werden alle gasten verzocht om hun aangeboden champagne niet meteen te nuttigen. Immers de officiële handeling moest nog plaatsvinden.
Op twee grote TV-schermen in de ontvangsttent, kon men zien hoe een Drone (mini-helikopter) boven de Oosterschelde vloog om een grote sleutel uit het water te vissen. Met luchtbeelden vanuit de Drone, zag men hoe deze naar het terrein van Kingfish vloog.
Een medewerkster van Kingfish haalde de sleutel van de Drone en bracht deze naar het podium. Het was aan de gedeputeerde de eer om de sleutel in een soort van kist te stoppen en om te draaien. Vervolgens zag men op de Tv-schermen, dat de bassins gevuld werden met Oosterschelde-water, hetzelfde water waarin de ‘Kingfish’ vissen worden opgekweekt.
 
Ruim 250 gasten waren getuige van deze openingsceremonie., waaronder Belgische- en Nederlandse pers.
 
Dutch Yellowtail (Kingfish / Hiramasa / Seriola Lalandi) is een vissoort die te vergelijken is met de stevige bite van tonijn. De vis heeft een delicate smaak en geen extreme vissmaak. De kleur van de filets is lichtroze/wit. Kortom, een veelzijdige vis die in Zeeland op het land in een gesloten systeem en duurzaam wordt gekweekt in Nederlands grootste viskwekerij te Kats.
De eerste kweek van Dutch Yellowtail vond vanaf juni 2017 plaats in het bijgebouw op het terrein van Kingfish Zeeland, nabij de Zeelandbrug. Deze kweek bleek zo’n succes te zijn - de groei van de deze vis heeft de stoutste verwachtingen overtroffen - dat de directie van de kwekerij besloten heeft de vis een half jaar eerder (17 oktober 2017) dan gepland te introduceren aan de pers en inkopers.
 
Tijdens de officiële opening werd onder leiding van ambassadeur-kok Mart Scherp van restaurant Scherp uit Middelburg, diverse amuses gepresenteerd met als basis de gekweekte vis van Kingfish. Volgens Mart Scherp is deze vis zeer bijzonder en veelzijdig te bereiden: “De vis kan gerookt worden, zoals zalm, kort gegrild/gebakken in pan of op BBQ, rauw als tartaar, dungesneden en gemarineerd, als Sashimi, of als Ceviche kort “gegaard” in citrus”.
 
Waarom kweek op het land van Yellowtail?
Het gezuiverde Oosterscheldewater heeft een positieve invloed op de kweek. De vis wordt bovendien gevoed met organisch voedsel (onder andere vismeel gemaakt van snijresten) en er wordt geen antibiotica toegevoegd. Tot slot vindt de kweek op duurzame wijze plaats met groene energie. Windenergie alsook warmtepompen worden bij het kweekproces toegepast.
 
Achtergrond informatie over Dutch Yellowtail
Deze exclusieve vissoort, ook wel Kingfish en Hiramasa genoemd, wordt zo zeer gewaardeerd in het Westen dat ze over duizenden kilometers vanuit Japan en Australië wordt aangevoerd. De vis is zeer geliefd bij topkoks vanwege de stevige textuur en de sublieme, zachte smaak. Dutch Yellowtail, geserveerd als sushi, sashimi, gerookt, gekookt of gegrild als een filet of hele vis, is een gastronomische beleving. Deze vis is hiermee een prachtig alternatief voor bedreigde blauwvintonijn of zwaardvis en wordt duurzaam geproduceerd - zonder chemicaliën, antibiotica of vaccins, met 100% groene energie en de hoogste kwaliteit biologische, niet genetisch gemanipuleerde voeding - hier in Europa. Dit alles dankzij innovatieve technologie, ontwikkeld door Kingfish Zeeland B.V.
 
Top chefs inspireren met duurzame kwaliteit en innovatie
Kingfish Zeeland heeft als missie om zowel topkoks (èn hun veeleisende klantenkring) als de enthousiaste thuiskok te kunnen laten genieten van de meest pure, verse en duurzame vis. Om hen te inspireren de grenzen van hun creativiteit op te zoeken en hun unieke culinaire vaardigheden ten volle te tonen. Om hun fantasie te prikkelen met de beste, premium kwaliteit Dutch Yellowtail nu en later ook andere premium zeevruchten. Innovatie voor gastronomisch eten. Op een duurzame manier.
 
Een nieuwe culinaire ervaring door de volgende generatie aquacultuur
In plaats van verdere overbevissing van onze oceanen, of het milieu met kooikweek te belasten, heeft Kingfish Zeeland een duurzaam en innovatief kweekproces ontwikkeld. Om ervoor te zorgen dat de vissen altijd in zuiver water zwemmen, gebruikt Kingfish Zeeland schoon zeewater uit de Oosterschelde, een Natura 2000 natuurreservaat. Het recirculerende aquacultuursysteem (RAS) biedt tal van voordelen. Het verplaatst de wetenschap en de praktijk van de aquacultuur naar het land, waar het nauwkeurig gemonitord en gecontroleerd kan worden terwijl de productie niet van invloed op de omgeving is.
 
Deze comfortabele, stressvrije omgeving is ideaal voor het diervriendelijk kweken van pure en gezonde vis, het equivalent van Kobe-beef. Verder wordt er niets toegevoegd. Het RAS-proces ondersteunt antibioticavrije groei en Kingfish Zeeland gebruikt alleen het hoogste niveau van niet genetisch gemanipuleerde biologische voeding (hetgeen ook nog leidt tot een hoog niveau van gezonde Omega 3). Tenslotte draait de kwekerij op 100% groene energie.
 
Inmiddels is de Dutch Yellowtail beloond met het “Groene Label” van  “Good Fish Foundation” en is ook  winnaar geworden van de Horecava Innovation Award 2018.
 
Voor meer informatie over de Dutch Yellowtail vis en de land based kwekerij “Kingfish Zeeland B.V.” in Kats, ga naar https://www.kingfish-zeeland.com/


5 april 2018
Presentatie plannen nooddijk/kunstwerk

DIRKSLAND - Initiatiefnemer WO2GO houdt woensdagavond 11 april een bijeenkomst in het clubgebouw van de SVIK bij de speeltuin De Flierefluiter aan de Philipshoofjesweg. De presentatie start om 20.00 uur en bij deze nodigen wij u als omwonende van harte uit om kennis te nemen van de plannen en uiteraard ook voor uw ideeeÌ�n en suggesties. Indien u aanwezig wilt zijn, verzoeken wij u vriendelijk dit aan te melden bij Dennis Notenboom via: d.notenboom@wo2go.nl of 06-51 859 641. 

Dennis Notenboom van WO2GO zal kort ingaan op de historische achtergrond van de nooddijk, waarna Jaap Reedijk de plannen en schetsen presenteert van het kunstwerk in de nooddijk.


De nooddijk aan de westkant van Dirksland met op de achtergrond molen ‘de Eendracht’.

Van oudsher hebben de bewoners van Goeree-Overflakkee zich tegen het water moeten verdedigen. In februari 1944 zette de Duitse bezetter het water juist in als verdedigingsmiddel, tegen een geallieerde invasie. De Duitsers gebruikten een eeuwenoude, door de Nederlanders ontwikkelde techniek: inundatie. Zo'n 60 procent (ruim 12.000 ha) van het eiland kwam onder water te staan en ruim vijftienduizend mensen moesten hun huis verlaten. Het waterpeil was zo gekozen dat het gebied noch begaanbaar, noch bevaarbaar was. Zo hoopte de bezetter een invasie te vertragen of tegen te houden. Water tegen vrijheid ...

Met behulp van subsidies van de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee (provincie Zuid-Holland) en het Prins Bernard Cultuur Fonds, vestigt stichting WO2GO de aandacht op de inundatie van Goeree- Overflakkee. Dit doet de stichting onder de projectnaam ‘Verdrinkend Land’ naar het boek van de gebroeders Boomsma, waarin de onderwaterzetting van het eiland wordt verteld aan de hand van uniek fotomateriaal.

Het project bestaat uit een aantal onderdelen die de herinnering aan de meer dan een jaar durende inundatie levend moeten houden. Een van die onderdelen is het terugbrengen van een stukje nooddijk in Dirksland. Deze nooddijk zorgde ervoor dat de dorpen Middelharnis, Sommelsdijk, Dirksland en Melissant droog bleven. Ter herinnering daaraan wil stichting WO2GO een klein deel van deze noodkade terugbrengen in het landschap. De locatie die hiervoor is uitgekozen is een groenstrook aan de Philipshoofjesweg in Dirksland ter hoogte van de brandweergarage en de Victoriahal.
2 april 2018

Seksediscriminatie

Rokken moeten dragen is niets meer of minder dan seksediscriminatie. Toch heel raar dat anderen bepalen hoe jij gekleed moet gaan?
1 april 2018
 
Regio-kampioenschap voor Schotejil
 
MIDDELHARNIS - Zaterdag 31 maart heeft zwemclub De Schotejil op overtuigende wijze het kampioenschap behaald in de B-poule van de KNZB Regio competitie in Papendrecht. De Schotejillers behaalden 25 ereplaatsen en zwommen 4 clubrecords. Na het veiligstellen twee weken geleden van plaatsing in de landelijke A-klasse in Alblasserdam, is De Schotejil met het behalen van dit kampioenschap volgend seizoen ook weer terug op het hoogste regionale niveau.
 
Tijdens de wedstrijd van afgelopen zaterdag bleek dat De Schotejil over een sterk collectief beschikt. Zo werden drie van de vier estafette gewonnen, waarbij er bovendien twee goed waren voor een clubrecord. De 4x50m vrij voor jongens en meisjes tot 15 jaar werd gewonnen door Nienke Mierop, Julien Tanis, Lotte Tillema en Xander Vis in 1.52.70. Hiermee werd een clubrecord uit 2001 ruim verbeterd. In dezelfde categorie bleek ook de 4x50m wisselslag goed voor een clubrecord. Dit maal waren Lieske Zijlstra, Xander Vis, Tamara de Ruiter en Julien Tanis met 2.07.28 het snelst. De derde estafette die werd gewonnen was de 8x 50m vrij voor senioren. Hierop zwommen Lotte Middelbos, Aron Paasse, Lotte Tillema, David Kievit, Manon Middelbos, Jacob Mackloet, Nienke Mierop en Luuk Kieviet in 3.40.96 overtuigend naar de winst.
 
Op de persoonlijke nummers won Manon Middelbos de 200m vrij in een clubrecord (2.17.07) en was er een verrassende tijd op 100m rugslag (1.11.87) voor Marjon van Kempen, die hiermee het clubrecord van Esmee Koedoot uit 2009 verbeterde. Verdere gouden medailles waren er voor Lauren Kalle op 100m schoolslag (1.28.64) en 50m rugslag (35.56) evenals voor Julien Tanis op 100m vlinderslag (1.10.32) en 100m schoolslag (1.17.02). Phaedra Meijer won de 100m schoolslag in een knappe 1.21.28. Bij de minioren/junioren meisjes won Thalia Meijer tenslotte de 50m rugslag (37.00).1 april 2018

Schrijfbedrijf Evers van der Waart distantieert zich nadrukkelijk van misplaatste 1 april-grap van Hans Klijn
 
Schrijfbedrijf Evers van der Waart ziet af van 1 april-grappen
Nieuwssite Schrijfbedrijf Evers van der Waart heeft besloten niet mee te doen aan de aloude mediatraditie om op 1 april uit te pakken met een artikel dat poogt lezers op het verkeerde been te zetten.
Hoewel wij alle respect en begrip hebben voor onze collega’s in gedrukte en online media, die ook wel eens een leuke dag willen hebben, menen wij dat het in het verharde maatschappelijke klimaat ongepast is om op deze dag blijk te geven van onze spitsvondigheid, dan wel de goedgelovigheid van enkelen onder u te misbruiken.
De afgelopen week heeft eens te meer aangetoond dat humor en relativering in Nederland goederen zijn die hun courante waarde zeer snel aan het verliezen zijn. Media, politici en publiek zwepen elkaar op om korting bij de pomp in Ouddorp de status van een wereldschokkende gebeurtenis te verlenen.
Gelet op bovenstaande heeft Schrijfbedrijf Evers van der Waart besloten op 1 april geen misleidend artikel, noch een ander, serieuzer, artikel te plaatsen. 
De redactie
31 maart 2018

Opletten. Niet via Stellendam het eiland op of afEn ook Evers op 538 besteedt er aandacht aan

https://www.538.nl/evers-staat-op/ruzie-bij-het-tankstation 


31 maart 2018

Volkskrant 31 maart 2018
 
Tankkorting op zondag leidt tot religieuze rel in Ouddorp - onderdeel van landelijke trend?
Gelovigen voelen zich benadeeld en roepen op tot een boycot
Een kortingsactie op zondag: pompstation De Haan in het Zuid-Hollandse kustplaatsje Ouddorp hoopte hiermee toeristen te lokken die op weg naar huis nog snel even hun auto voltanken. Maar juist op die dag regeert de zondagsrust en dus voelden gelovigen zich benadeeld. Het conflict dat erop volgde lijkt onderdeel te zijn van een landelijke trend.
 
Met de actie ging het tankstation voorbij aan de grote geloofsgemeenschap in het dorp. Die wilde ook profiteren van de 13 cent korting per liter, maar een tankbeurt op zondag is uit den boze. Ouddorper Hans Klijn (70), belijdend lid van de Hersteld Hervormde Kerk, voelt zich daarom gediscrimineerd. Zijn advies aan geloofsgenoten op het eiland: ga elders tanken.
 
Dit werd hem niet door iedereen in dank afgenomen: zijn Facebookpagina stroomde vol met haatberichten. 'Ze wensten me de meest vreselijke ziektes toe', aldus Klijn tegen het AD. Hij was op Goede Vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.
 
Pomphouder Theo Noordijk vindt de commotie maar overdreven. 'In de twee jaar dat ik hier nu werk, klaagde heel soms iemand van het eiland dat hij op zondag geen gebruik maakte van zijn auto, maar verder hoorde je er niemand over.' Nu heeft het hoofdkantoor - De Haan is een keten met ongeveer tweehonderd vestigingen - besloten om de kortingsactie vanaf volgende week te verplaatsen naar de woensdag. 'Ze wilden niemand tegen de borst stuiten', verzucht hij.
Kind van de duivel
In het Zuid-Hollandse Ouddorp raakten de gemoederen vorig jaar ook al verhit. Kerkelijke leden gingen met collectebussen langs de deuren om de show van de populaire rapper Jebroer af te kopen. Ze wilden niet dat de jeugd in het dorp zou worden geconfronteerd met het in hun ogen verderfelijke nummer Kind van de duivel.
 
Vorige maand was Nunspeet het toneel waarop gelovigen en ongelovigen lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. Kerken in de zwartekousengemeente organiseerden een handtekeningenactie om de opvoering van een lokale versie van The Passion tegen te houden. Ze vonden het pijnlijk dat de kruisiging van Jezus werd vertolkt in een cultureel evenement. Ongelovigen reageerden met hoongelach.
 
Toenemende polarisatie
Volgens religiewetenschapper Ernst van den Hemel, verbonden aan het Meertens Instituut, wordt het debat over geloof een steeds meer gepolariseerd. 'Mede door de toenemende media-aandacht voor het onderwerp.' Maar er is meer aan de hand: terwijl de protestantse en katholieke Kerk jaarlijks minder leden krijgen, geldt dit in mindere mate voor het orthodox-protestantisme. Geloof wordt voor die groep juist een steeds bewustere keuze. Door het integratiedebat in Nederland zijn de verdedigers van seculiere waarden (denk aan gelijkheid tussen man en vrouw) zich bovendien feller gaan positioneren tegenover geloofsgroepen die deze waarden anders interpreteren. 'Het contrast met de algemene seculiere cultuur in Nederland wordt daardoor groter', aldus Van den Hemel.
 
De recente campagne van Suitsupply is hier een goed voorbeeld van: posters waarop zoenende homostellen stonden afgebeeld werden beklad, het pakkenmerk verloor duizenden volgers op sociale media. Seculiere Nederlanders organiseerden tegenacties om de tolerantie van Nederland te onderstrepen.
 
Realiteitsbesef
Een relletje op zijn tijd kan volgens Van den Hemel helemaal geen kwaad. 'Het zorgt voor de nodige realiteitsbesef. We doen weleens alsof Nederland vóór de arbeidsmigratie een groot consensusfeestje was, terwijl mensen elkaar sinds de Tachtigjarige Oorlog de tent uitvechten over geloofskwesties. Het beeld dat de joods-christelijke cultuur in het publieke domein door iedereen op dezelfde manier wordt omarmd, klopt gewoon niet.'
 
Ook in het Zuid-Hollandse Ouddorp zijn de inwoners verdeeld. 'Ik heb wel vaker het gevoel dat inwoners van het dorp heel erg tegen elkaar zijn', zegt pomphouder Theo Noordijk. Onbegrijpelijk, vindt hij zelf. 'Ik denk dan: doe normaal. Laten we met z'n allen door één deur gaan. Ook meneer Klijn is nog steeds welkom hier.'30 maart 2018

Afscheid van een krant en van een krantenman

GOEREE-OVERFLAKKEE - Er verandert nogal wat in de media op ons eiland. De krant Ons Eiland, waaraan wij dikwijls hebben meegewerkt, redactie voor hebben gevoerd en foto's voor hebben geschoten, is opgeheven. Daarnaast is onze goede collega Hans Villerius aan de kant gezet bij Eilanden Nieuws. Wij waren net als vele anderen op de afscheidsreceptie in Werelds bij Keukencentrum Tieleman. Hans het ga je goed!


Foto: Julian Villerius

Per 1 april stopt Ons Eiland en stopt Hans Villerius bij Eilanden Nieuws. En helaas geen grap. 


30 maart 2018
 

“Waarom moeilijk doen, als het samen kan”
 
Presentatie afzetcoöperatie i.o. De Mosselcompagnie is historisch moment
 
door Maria Evers
BRUINISSE – “Vrije kwekers vechten voor een eerlijke prijs.” Tijdens de jaarvergadering 2018 in ’t Dorpsuus op vrijdag 23 maart werd door voorzitter Cees Otte bekend gemaakt dat de mosselvissers zich gaan verenigen in coöperatie ‘De Mosselcompagnie’.


Wilbert van den Bosch vertelt over de voordelen van de cooperatie

“De financieel/economische kant van ons beroep is momenteel onze grootste bedreiging. Binnen onze beroepsgroep is sprake van hogere productiekosten als gevolg van verduurzaming van de productie. En schaalvergroting is een moeilijk en kostbaar pad”, aldus Otte. Door deze hogere productiekosten en lage prijzen die niet hebben geleid tot grotere vraag, vangen de vissers al enkele jaren minder dan de kostprijs. “Niets doen is geen optie.”
 
Na jarenlang werken onder de kostprijs, gaan de vissers zich verenigen in een coöperatie om meer invloed te hebben op de prijzen, meer marktmacht tegenover de macht van de supermarkten. Drs Wilbert van den Bosch van de Nationale Coöperatieve Raad is uitgenodigd om een presentatie te geven over het ontstaan en de kracht van een coöperatie toe te lichten, hetgeen hij met verve doet. Nog voor de start van het seizoen moet de coöperatie een feit zijn. Momenteel wordt gewerkt aan het bedrijfsplan, worden de statuten opgesteld en wordt de oprichtingsakte voorbereid, kwartiermaker Marcel de Jong is aangetrokken om het kantoor op te tuigen.
 
Mosselvissers zijn sterk afhankelijk van de natuurlijke omstandigheden. Stormen en wind zorgen ervoor dat veel zaad wegwaait. Voor het aanstaande seizoen staat er slechts een beperkte voorraad op de consumptie percelen gereed. In de zomer 2017 is er geen zaad tot ontwikkeling gekomen. “Zojuist is de eerste inventarisatie week achter de rug. Deze leverde tegenvallers en verrassingen op. Helaas is er weer geen nieuw zaad gevonden. Van de halfwas werd er ondanks de stormen nog wat gezien op de Breesum, terwijl op andere plaatsen de indruk is dat er veel verdwenen is. Hopelijk wordt er de komende twee weken, tijdens de inventarisatie nog meer halfwas terug gevonden. En zit er een bescheiden voorjaarszaad visserij in.”
 
De transitie vordert gestaag. “We zijn inmiddels 8 à 9 jaar onderweg en we staan voor de 3e transitiestap. Verbetering van het percelenareaal is noodzakelijk om deze derde stap te kunnen zetten. In nauw overleg met onze collega’s, de noordelijke garnalenvissers, is een optimalisatieplan met een horizon tot 2030 tot stand gekomen. Nu vind er over samenhangende zaken binnen de twee convenanten Viswad en Mosselconvenant bestuurlijk overleg plaats. Het streven is dat in april de besluiten vallen en dit najaar een 1e optimalisatie ronde afgerond kan worden. In de periode tot 2030 zullen hopelijk nog enkele rondes volgen.
 
Voor wat betreft het invangen van mosselzaad zijn grote stappen gezet. Zaak is nu om de percelen te optimaliseren. “Maar hoewel we slechts in 2 van de 10 kombergingsgebieden mossels kweken, is de hiervoor beschikbare ruimte door claims beperkt. Jammer en onnodig voor het proces als u het mij vraagt. Want er is nog voldoende, potentieel goede kweekgrond in andere kombergings gebieden aanwezig. Mosselkweek en natuur gaan prima. Het één kan niet zonder het ander. De beoogde duurzame mosselkweek ligt binnen handbereik. De medewerking van onze convenantpartners is noodzakelijk. Niet in de laatste plaats met het oog op de periode na 2020. Regeren is tenslotte vooruitzien!”
 
Otte rondt af: “En over regeren gesproken: in het Regeerakkoord wordt het voornemen uitgesproken een Beheersautoriteit voor de Waddenzee in te stellen. Daarmee gaat een wens van de natuur organisaties in vervulling. Als PO Mossel staan we hier een stuk genuanceerder in. Voorwaarde voor ons is in ieder geval dat de beslissingsbevoegdheid daar blijft liggen waar die hoort: bij de nationale overheid!”

Uit: PZC 30 maart 2018

VVD-wethouder Wout van den Berg stopt met onmiddellijke ingang
 
BRUINISSE - Wethouder Wout van den Berg (VVD) legt zijn functie met onmiddellijke ingang neer. Hij had eerder al aangegeven niet meer beschikbaar te zijn voor een tweede raadstermijn. 
 
De Bruënaar zet zich met ingang van 29 maart in voor het oprichten van een afzetcoöperatie voor de mosselsector. Omdat dit werk niet te verenigen is met zijn werkzaamheden als wethouder,  heeft hij besloten om met onmiddellijke ingang zijn ontslag in te dienen. De normale gang van zaken is dat wethouders na de verkiezingen aanblijven tot een nieuwe college van burgemeester en wethouders is gevormd.    


30 maart 2018
Afscheid van het UVV
 
foto en tekst: Maria Evers

MIDDELHARNIS – Vrijwilligers zijn het cement van veel zorginstellingen. En dat blijft ook zo. Maar de overkoepelende instelling Unie Van Vrijwilligers houdt op te bestaan. Bestuursleden zijn niet meer te vinden. De vrijwilligers blijven echter gewoon hun werk doen, voortaan onder de vleugels van de eigen instelling.
 

Er was veel belangstelling voor de afscheidsavond van het UVV

Voorzitter Ben Fabert heet alle vrijwilligers welkom, die naar het afscheidsbuffet kwamen op 21 maart, in de aula van de Prins Maurits Scholengemeenschap. Van de bijna driehonderd vrijwilligers die werkzaam zijn bij CuraMare in het ziekenhuis, Geldershof, Ebbe en Vloed, Vroonlande en voor Careyn, zijn er 170 aanwezig.
 
Een speciaal welkom is er voor mevrouw Hoogervorst, Marie-José Kroot, Claudia de Bruine en Joke Heijligers van CuraMare, Ada de Geus van Vroonlande en Joke van Dijk van Careyn Reginahof. En natuurlijk ook voor de donateurs.
 
Fabert schetst in het kort de geschiedenis van het UVV op Goeree-Overflakkee. “Op 27 mei 1981 wordt de werkgroep UVV opgericht. Vijf dames uit Dirksland wilden een neutrale club op gaan zetten waar iedereen aan kon meedoen. Het eerste bestuur bestaat uit: Ria Roodzant voorzitter, Ans Meyer vice-voorzitter, Anneke Jukkema secretaris, Nel Arentshorst penningmeester en Janny de Man werkobjectleider.
 
Na een tweetal artikelen in de pers kan er op 20 augustus van start worden gegaan met 12 medewerkers in Vroonlande met het project Vriendschappelijk Contact en met de Gastvrouwendienst in het ziekenhuis. Op 7 september 1981 is er een gesprek met het ziekenhuis voor aanvullende werkzaamheden aldaar. Het eerste project is gastvrouwen voor bloemen en de post. Op 26 januari 1982 start het project begeleid zwemmen in de Gooye. Op 25 januari 1984 start de oppascentrale voor mindervaliden. Op 11 mei 1987 was de start met de gastvrouwen in de Geldershof. En op 1 januari 1991 wordt gestart in Ebbe en Vloed.”
 
In de afgelopen 37 jaar is het aantal vrijwilligers van twaalf personen gegroeid naar bijna driehonderd. Op alle genoemde locaties wordt veel werk verricht door de vrijwilligers. Als dank voor hun inzet, wordt hen door de UVV een buffet aangeboden en een geurig cadeau. De bestuursleden ontvingen uit handen van mevrouw Hoogervorst een bos bloemen en een cadeaubon als blijk van waardering.
 30 maart 2018
29 maart 2018

Coalitievorming Goeree-Overflakkee

De SGP heeft als grootste partij in de nieuwe gemeenteraad van Goeree-Overflakkee het initiatief genomen tot verkennende gesprekken met de partijen die in de nieuwe raad zullen komen. Doel van deze gesprekken is om uiteindelijk tot een coalitie en een raadsprogramma dan wel coalitieakkoord te komen. De eerste verkennende gesprekken vonden plaats op vrijdag 23 maart 2018.
Op woensdagavond 28 maart 2018 waren op uitnodiging van de SGP vertegenwoordigers bijeen van SGP, VKGO, CDA en VVD. Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat allen van mening zijn dat een coalitie van SGP, VKGO, CDA en VVD het meest recht doet aan de verkiezingsuitslag en aan de uitkomst van de gesprekken die de SGP heeft gevoerd met alle partijen in de nieuwe gemeenteraad.

Genoemde partijen hebben het vertrouwen uitgesproken in een mogelijke coalitie van SGP, VKGO, CDA en VVD. De intentie werd door alle aanwezigen uitgesproken op constructieve wijze de verkennende gesprekken voort te zetten om te bezien of daadwerkelijk tot een coalitie kan worden gekomen. Gestart wordt met het gelegenheid geven aan alle fracties in de nieuwe gemeenteraad om input te leveren voor het op te stellen raadsprogramma dan wel coalitieakkoord. Volgende week zal op basis van de ontvangen input een concept raadsprogramma dan wel coalitieakkoord worden opgesteld, dat in de periode daarna met elkaar besproken zal worden. Namens SGP, VKGO, CDA en VVD, C.J. van Dam, fractievoorzitter SGP


29 maart 2018

B R E A K I N G   N E W S

SGP gaat in zee met winnaars

GOEREE-OVERFLAKKEE - De kogel is door de kerk. De grootste partij de SGP vormt een coalitie met Vitale Kernen, het CDA en de VVD. Alle partijen leveren een wethouder. Een van die wethouders is zeker Peter Feller (VVD). Deze coalitie doet recht aan de uitslag van de verkiezingen. Nader nieuws volgt zo spoedig mogelijk.


29 maart 2018
Drie scheidende raadsleden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Tijdens een bijzondere vergadering van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee, op woensdagavond 28 maart zijn de raadsleden Peter Keuker, Robert van Papeveld en Adrie van Gurp, Koninklijk onderscheiden voor hun langdurige inzet als gemeenteraadslid. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reikte de Koninklijke Onderscheidingen uit.

Foto: Stan van Heemst

De drie raadsleden werden in de raadzaal in het Rondeel onderscheiden tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Peter Keuker was raadslid voor de PvdA in de gemeente Dirksland sinds maart 2006. Aansluitend werd hij raadslid in de gemeente Goeree-Overflakkee. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman roemde zijn betrokkenheid bij de jeugd. Peter diende recent nog met succes een motie in om stembureaus in scholen te realiseren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

De heer Robert van Papeveld was vanaf maart 2006 raadslid voor het CDA in de gemeente Middelharnis en aansluitend in de gemeente Goeree-Overflakkee. Hij werd door de burgemeester een inhoudelijk scherp raadslid met een brede interesse genoemd. De heer Adrie van Gurp tenslotte was raadslid voor de SGP. Hij startte als raadslid in de gemeente Oostflakkee in april 1994 en werd aansluitend lid van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. De burgemeester noemde zijn raadslidmaatschap van bijna 24 jaar een enorme prestatie.


Afscheid

De raadsvergadering op 28 maart in het Rondeel in Middelharnis, stond in het teken van het afscheid van de vertrekkende raadsleden, na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Een deel van de scheidende raadsleden had het vertrek vooraf al aangekondigd, anderen kwamen door de stem van de kiezer niet terug in de raad.

In totaal namen deze avond tien raadsleden afscheid. De namen van de overige vertrekkende raadsleden zijn:
Maas Koese (ChristenUnie);
Martin Wilstra (SGP);
Eric van Noordt Wieringa (VVD);
Rob Maliepaard (Fractie Maliepaard);
Joop Kievit (ChristenUnie);
Gert Slootweg (SGP) en
Rein Osinga (VVD);

De installatie van de herkozen en nieuw gekozen raadsleden is op donderdag 29 maart 2018, eveneens tijdens een Bijzondere raadsvergadering. De eerste reguliere gemeenteraadsvergadering is op donderdag 12 april 2018.


29 maart 2018


Pomphouder zwicht onder zware druk gelovigen
28 maart 2018

Afscheid raadsleden
Vanavond werd in het Rondeel tijdens een speciale vergadering afscheid genomen van onderstaande raadsleden. Morgen worden de nieuwe raadsleden geinstalleerd.


foto: Stan van Heemst


28 maart 2018
28 maart 2018

AV Flakkee opent wegseizoen glorieus met vier zeges

De atleten van AV Flakkee hebben zich in de wintermaanden voorbereid op het komende weg- en baanseizoen, de winterse omstandigheden werden getrotseerd en trouw werden de trainingen afgewerkt. Dit wierp al gelijk zijn vruchten af met vier overwinningen, Christiaan van Beusichem, Eric Wolfert, Edwin Stolk en Laurey van den Berge gingen juichend over de finish!


Christiaan van Beusichem op weg naar de winst op de halve marathon

Het echte voorjaar laat nog wat op zich wachten maar voor de lopers waren de omstandigheden van zaterdag 24 maart optimaal, droog weer, weinig wind en 11 graden, perfect voor snelle tijden. In Naaldwijk werd de Halve van het Westland 21km en de 10km gehouden. Bijna 900 lopers hoorden om 14u het startschot en in de eerste kilometer ontstond een kopgroep van tien atleten met daarbij Christiaan van Beusichem, Ricardo Sint Nicolaas (beiden 21km) en Eric Wolfert (10km) namens AV Flakkee.

Het parcours bestaat voornamelijk uit brede asfaltwegen en staat als snel te boek, dit werd bevestigd met de doorkomst na 5km in 17.10min. Vanaf daar was het Van Beusichem die het tempo opschroefde, de in Barendrecht woonachtige atleet is sinds enkele maanden lid van AV Flakkee en is in training voor de marathon van Rotterdam, in deze wedstrijd wilde hij de benen nog één keer testen en dat lukte uitstekend. Na 7km was Maarten van Zetten (Zoetermeer) de enige die nog kon volgen, Sint Nicolaas liep kort daarachter op plaats drie.


Eric Wolfert in het spoor van Bram van Dongen op de 10km.

Ook voor Eric Wolfert waren er interessante ontwikkelingen, nadat de halve marathonlopers zich na 7km afsplitsten zagen we hem samen met Bram van Dongen (Haag Atl) aan kop van de 10km, de uit Eritrea afkomstige Tesfit Ghide moest kort daarvoor lossen en zijn achterstand liep snel op. Van Dongen, winnaar in 2017, hield het tempo strak, Wolfert volgde goed en maakte een sterke indruk. Beide mannen kregen elkaar niet los en samen gingen ze de laatste kilometer in, ondanks dat het tempo sterk werd opgevoerd kregen de mannen elkaar niet los en moest de eindsprint het beslissen. Daarin toonde Wolfert zich de sterkste, met een prachtige tijd van 34.34min pakte hij de winst op de 10km. "Dit was echt heel spannend maar het is gelukt!”

Intussen was de strijd op de halve marathon in volle gang, Van Beusichem en Van Zetten hadden een riante voorsprong op Sint Nicolaas die op zijn beurt een veilige marge had op de rest van de concurrentie. Met een doorkomst van 50.15min op het 15km punt was duidelijk dat Van Beusichem zeer sterk bezig was, nog altijd was er geen spoor van vermoeidheid te bekennen bij de atleet die van nature een zeer soepele loopstijl heeft. Van Zetten had na 12km een dipje en moest Van Beusichem laten gaan, die verdedigde zijn voorsprong met verve om het tenslotte af te maken in 1.10:39, een geweldige tijd. "Vooraf dacht ik 1.13/14 te lopen, dus dit verbaast me echt in positieve zin, ik hoop dat de marathon net zo mooi wordt!"

Van Zetten had zich nog herpakt in het slot en werd tweede op slechts 10sec, Sint Nicolaas finishte knap als derde in 1.13:50 en completeerde het Flakkeese succes. "Vanaf 7km moest ik het alleen doen maar dit is wel een minuut sneller dan twee weken geleden in Oostvoorne, de vorm is groeiende!" Freek Goedhart kwam ook in actie, hij finishte als 14e na 1.20:15 en zag deze wedstrijd als goede training voor de Rotterdam marathon waar hij mikt op een tijd van 2.50u.

Op dezelfde zaterdagmiddag kwam Edwin Stolk in actie in Bruinisse waar 5km, 10km en een halve marathon werden gehouden. Op de 5km toonde Stolk zich de snelste na 18.17min. Jeroen Stoop finishte na 1.32:08 op de halve marathon, goed voor de 9e plaats. Marc Donkers werd 15e met 1.38:49. Zondag 25 maart werd de 10km van Halsteren georganiseerd met daarbij ook de 5km als nevenafstand. Bij de dames won Laurey van den Berge de 5km in 18.32min, Johan Looij kwam op de 10km in actie, hij finishte in een tijd van 44.53min.

27 maart 2018

Coöperatie Deltawind deelt winst met leden

Coöperatie Deltawind heeft deze maand de rente over de ledenleningen uitbetaald aan haar leden. Op deze manier delen de leden mee in de opbrengsten uit windenergie. Over 2017 heeft Coöperatie Deltawind in totaal € 386.120,-uitgekeerd aan 2398 leden.

De Coöperatie is opgericht door en voor de lokale bevolking met als doel om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken in eigendom van de lokale bevolking. Enerzijds omdat duurzame ontwikkeling als noodzakelijk wordt gezien en voor grote projecten veel geld nodig is dat gezamenlijk kan worden opgebracht. Anderzijds om te zorgen dat de baten lokaal blijven en iedereen op het eiland mee kan praten over nieuwe projecten.

Wind in 2017
Leden van Deltawind lenen geld uit aan de coöperatie. Zo maken we samen duurzame projecten mogelijk. Leden ontvangen over hun lening een rente die wordt gebaseerd op de Windex (hoe hard waait het in een jaar). In 2017 waaide het minder hard dan gemiddeld, maar wel meer dan in 2016. De Windex voor 2017 komt daardoor uit op 91. Ter vergelijking: In 2016 was de Windex 80. Dat maakt dat het rentepercentage over 2017 uitkomt op 5,46 %. De totale rente die Deltawind over 2017 heeft uitgekeerd aan haar leden bedraagt € 386.120. Sinds 2013 heeft Coöperatie Deltawind in totaal ruim 1 miljoen euro (1.038848,24) aan rente uitgekeerd aan haar leden.


26 maart 2018
persbericht
Aangifte van laster

Maandag 26 maart heeft Jan Zwerus (Groep Jan Zwerus) aangifte bij de politie gedaan van laster inzake de beschuldigingen van Hanna IJzerman-Jobse betreft het aanbrengen van een hakenkruis op de verkiezingsposter van GOS.IJzerman heeft middels diverse media laten weten dat de dader komt uit de Groep Jan Zwerus. Wij keuren het bekladden van verkiezingsposter met dergelijke symbolen ten zeerste af, wat wij ook afkeuren is het beschuldigen van onze partij zonder aantoonbaar bewijs. IJzerman zegt camerabeelden, gemaakt via de beveiligingscamera van een bedrijf, in bezit te hebben waarop de dader in actie te zien is, tot op heden hebben wij hiervan geen enkel bewijs gezien.


Groep Jan Zwerus vindt dat door de beschuldigingen van IJzerman in de media, waaronder diverse (lokale) kranten en Facebook de grenzen van de wet overschreden zijn. Het toepassen van hoor en wederhoor in deze kwestie zijn uitgebleven door de kranten en ook de politieke partijen, hetgeen zeer schandelijk is. Met uitzondering van Rien van der Boom (SGP) en Rob Mailiepaard (lijst Maliepaard) heeft niemand navraag gedaan bij Groep Jan Zwerus betreft deze kwestie.

Het is nu aan de recherche om een strafrechtelijk onderzoek te starten naar aanleiding van de aangifte.


25 maart 2018

Schotejillers succesvol tijdens KNZB Circuit-wedstrijd
 
De zwemmers van z.c. De Schotejil uit Middelharnis hebben snelle tijden gerealiseerd tijdens de KNZB Junioren-Jeugd-Senioren wedstrijd te Oud-Beijerland. Tijdens deze zgn. KNZB-Circuitwedstrijden worden ook de zwaardere nummers geprogrammeerd door de KNZB. Behalve diverse ereplaatsen op de kortere nummers, waren er ook aansprekende tijden op de langere afstanden.
 
Zo werden op 200m vlinderslag dikke p.r.’s gezwommen door o.a. Tamara de Ruiter (2.47.61) in de categorie Jeugd. In de jongere categorie Junioren waren er eveneens knappe tijden voor Lelya Oversluizen (2.57.98) en Aisha Nobels (3.09.84). Op 200m schoolslag zwom Phaedra Meijer een p.r. in 2.59.63. Op 200m vrij waren er scherpe p.r.’s voor Julien Tanis (2.11.37), Xander Vis (2.11.54) en Daniel ’t Mannetje (2.18.81). David Kievit zwom een knappe 1.02.77 op 100m rugslag.

20 maart 2018
Gemeente stimuleert bouw vrije sector huurwoningen door verkoop grond
 
De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een kavel grond in eigendom aan de Prinsesselaan 49 in Sommelsdijk.  Deze grond wil de gemeente verkopen aan projectontwikkelaar Estate Invest voor de realisatie van vijftien vrije sector huurwoningen. Een woningbouwproject dat aansluit bij de woningbehoefte op Goeree-Overflakkee.

Op dinsdag 20 maart ondertekenden de gemeente en projectontwikkelaar Estate Invest het afsprakenkader.  Met de ondertekening van het afsprakenkader hebben beide partijen overeenstemming bereikt over de inhoud, uitgangspunten en voorwaarden voor het plan Prinsessenlaan. Binnenkort worden de afspraken verwerkt in een koopovereenkomst. 
 
De gemeente Goeree-Overflakkee heeft verschillende kavels grond in eigendom. Eén van de kavels ligt aan de Prinsesselaan 49 in Sommelsdijk. Op deze kavel stond voorheen een schoolgebouw. Dit gebouw is na leegstand gesloopt en het is de wens van de gemeente om op korte termijn dit kavel weer bebouwd te zien. Sinds 2014 is de gemeente in gesprek met projectontwikkelaars om te kijken welke mogelijkheden er zijn voor het realiseren van woningbouw op de betreffende kavel. Nu ligt er een plan van Estate Invest voor het realiseren van vijftien vrije sector huurwoningen. Een plan dat inspeelt op de trend in de samenleving en aansluit bij de woningbehoefte op Goeree-Overflakkee.
 
Wethouder Daan Markwat benadrukt het belang van nieuwbouw in de vrije sector huur. “Op dit moment zijn er te weinig woningen beschikbaar in het middenhuur-segment, terwijl daar wel behoefte aan is. Door de bouw van deze woningen, bieden we kansen voor inwoners die enerzijds niet in aanmerking komen voor sociale huurwoningen en anderzijds niet in de gelegenheid zijn om een woning te kopen”.
 
Dingeman van Es van Estate Invest geeft aan dat zij de vraag vanuit de markt al geruime tijd signaleren: “Wij zijn verheugd om in te kunnen spelen op deze vraag met de realisatie van het plan Prinsessehof, hetgeen de naam is van deze schitterende nieuwe ontwikkeling van Estate Invest”.
 
Hoewel de bouw van woningen een taak is van de particuliere markt, hecht de gemeente waarde aan het hebben van een gevarieerd woningaanbod op het eiland. Een gevarieerd woningaanbod zorgt voor een goede doorstroming op de woningmarkt.
 
Het is de wens van de gemeente om daar vanuit het verkopen van gronden medewerking aan te verlenen”, vult wethouder Peter Feller aan.
 
Planning
De komende periode maakt de gemeente de grond bouwrijp en bereidt zij het bestemmingsplan voor. De verwachting is dat de bouw van de huurwoningen uiterlijk eind 2018 start. Bent u geïnteresseerd in een huurwoning van Estate Invest, dan kunt u zich bij hen aanmelden via e-mail: info@estateinvest.nl of telefoon: (0187) 48 04 00.


18 maart 2018

Respect is ver te zoeken, de gemeente neemt de zaak hoog op en stelt een onderzoek in

Hakenkruizen op Goeree-Overflakkee tijdens verkiezingstijd

Goeree-Overflakkee Samen
Samen
Samen wil het GOS werken aan een leefbaar Goeree-Overflakkee voor alle bewoners op dit eiland. Voor ons zijn alle mensen uniek en gelijkwaardig. Tot ons ongenoegen worden wij de laatste dagen geconfronteerd met extreem rechtse gedachten, die het klaarblijkelijk nodig achten te discrimineren op basis van huidskleur.
Wij distantiëren ons dan ook van deze gedachten, en wij kunnen dit handelen dan ook niet appreciëren. De houding van de gemeente in deze, die adequaat reageert, wordt door ons als zeer prettig en steunend ervaren.
Wij betreuren het dat er mensen zijn, die blijkbaar niet in staat zijn zich op een volwassen manier te kunnen uiten en alleen anoniem uiting kunnen geven aan hun gedachtengoed. Waarbij geen rekening wordt gehouden met andermans gevoelens. Wilt u een warme samenleving met respect voor elkaar, ga stemmen en laat uw stem niet verloren gaan.
 
Sebastiaan Both,
Namens GOS

 

19 maart 2018
CDA actief voor dorpshuis Herkingen

HERKINGEN - Het CDA Goeree-Overflakkee was op zaterdag 10 maart zoals ieder jaar weer actief met de landelijke vrijwilligersactie NLdoet. Dit keer had het CDA gekozen voor een klus in Herkingen. De vele vrijwilligers hebben met elkaar het hele dorpshuis schoongemaakt.

Het CDA heeft bewust gekozen om te ondersteunen bij een dorpshuis, omdat de partij vindt dat naast de basisscholen en sportverenigingen het behoud van een dorpshuis erg belangrijk is voor de leefbaarheid van een dorp.
 
Lokale en actieve partij
Het CDA Goeree-Overflakkee is een lokale partij met 35 kandidaten van het hele eiland die actief zijn in hun buurt en weten wat er speelt. Zo geldt dat ook voor de kandidaten uit Herkingen, Joar van der Velde en Jan Tuinstra, die zich onder andere ook voor het dorpshuis inzetten of ingezet hebben.
 
Het CDA wil niet pas in verkiezingstijd op straat zijn, lintjes en prijzen uitdelen en andere goed bedoelde acties uitvoeren. Daarom is het CDA Goeree-Overflakkee het hele jaar door actief, elk jaar weer. Dit doet het CDA onder andere door jaarlijks op de boerenlanddag te staan, elk jaar bij mantelzorgers op bezoek te gaan en ook door ieder jaar mee te helpen met NLdoet.
 
Eerdere jaren was het CDA Goeree-Overflakkee al actief met NLdoet om de ramen te lappen van de christelijke basisschool in Den Bommel, het klussen op een zorgboerderij bij Nieuwe-Tonge, het opknappen van het dorpshuis in Stad aan het Haringvliet, de inzet voor het Goereese landschap op de Kleistee in Ouddorp en het voorjaarsklaar maken van zorgcentrum Geldershof in Dirksland.19 maart 2018

Waterdrone scant bodem van De Keen
 
RIDDERKERK - Waterschap Hollandse Delta baggert De Keen in Strijen. Het grootste deel ten zuiden van de bebouwde kom van Strijen is gebaggerd in fase 1. Fase 2 start nu voor het resterende deel van de Keen. Heemraad Lies Struik en wethouder Wilco van Tilborg van gemeente Strijen zetten deze fase in gang door de inzet van de waterdrone.

Deze waterdrone, ook wel aquatic drone genoemd, brengt de waterbodem nader in beeld. Eerder onderzoek naar de waterbodem en bagger in dit deel van de Keen heeft aangetoond dat er ondefinieerbare objecten in de bagger liggen. Niet duidelijk is echter of dit bijvoorbeeld fietsen of koelkasten zijn of explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.
 
Heemraad Struik: “De waterdrone biedt ons de mogelijkheid om in de bagger te kijken. Door de 3D-beelden die gemaakt worden, kunnen we beter zien wat er inzit. Daar zullen we onze werkmethode op aanpassen. Voordeel van deze onderzoeksmethode is ook de snelheid dat de resultaten en analyses bekend zijn.” Wethouder Van Tilborg vult aan: “Het waterschap kiest voor een waardevolle, innovatieve en veilige manier om meer zekerheid te krijgen over die ondefinieerbare objecten. Dat vinden wij een goede ontwikkeling.”
 
Waterschap werkt hiervoor samen met Aquatic Drones BV. Een aquatic drone is een onbemand vaartuig met vele sensoren aan boord. De onbemande inspectie wordt uitgevoerd onder monitoring van iemand aan de wal. De data die verzameld wordt kan automatisch geanalyseerd, geïnterpreteerd en gebruikt worden, zodat de beste baggermethode in gezet kan worden.


18 maart 2018
Cheyenne van Alphen (18)  had iets meer verwacht van het verkiezingsdebat
Ik heb geleerd dat in een goed debat argumenten en standpunten duidelijk naar voren komen en dat in een slecht debat vooral de schreeuwers de overhand hebben. Ik hoopte natuurlijk op het eerste, toen ik naar het verkiezingsdebat in de Staver ging. Ik was benieuwd….

Cheyenne had wat meer van het debat verwacht

Wat mij opviel is dat het publiek in de zaal voornamelijk bestond uit bestuurders, raadsleden en partijleden en maar een paar mensen die je als neutrale kiezer zou kunnen beschouwen. Er was ook geen live-uitzending via internet of tv. Eigenlijk was het debat maar voor een enkele aanwezige nuttig. Merkwaardig, je wil toch vooral zoveel mogelijk kiezers bereiken?
Aan de hand van vijf hele algemene onderwerpen (duurzaamheid, economie, vluchtelingen, participatie en leefbaarheid) werd er gedebatteerd.  Maar waar bleven de onderwerpen waarover inwoners echt praten zoals zondagsrust, jeugd, LGBT en voorzieningen?  Er werd volgens mij geprobeerd om de lastige onderwerpen weg te houden van de discussie. Als iemand uit het publiek de zondagsrust aanroerde, werd het vrijwel direct afgekapt en op een ander onderwerp overgegaan.
Ook het niveau van het debat viel mij tegen. Op een vraag uit het publiek over voorzieningen voor de jeugd noemde de mijnheer van VKGO iets op als een ‘clubhuis’. Als jongere wist niet waar ik moest kijken. Dit is dus het niveau van de discussie: de jeugd wordt niet begrepen en niet gehoord. Terwijl juist de VKGO het hardst schreeuwt om de stemmen van de jeugd binnen te halen. En dan komen ze met een clubhuis. Ze hebben geen idee…!  Voor mij in elk geval een bevestiging dat het heel hard nodig is, dat er een aanspreekpunt voor de jeugd in de gemeenteraad komt die zelf tot die doelgroep behoort. Maar goed, het is dan ook een beetje mijn thema.
Vervolgens mochten mensen uit het publiek vragen stellen aan de lijsttrekkers. Op deze vragen werd nauwelijks een concreet antwoord gegeven. Er werd door partijen van alles beweerd, maar naar een onderbouwing van stellingen werd helemaal niet gevraagd. Dat is natuurlijk niet goed. De debatleider, die ooit kampioen debatteren was, had hier moeten doorvragen, maar deed dat niet.  Misschien lag het niet aan hem en had hij instructies.
Ik ben blij dat ik naar het verkiezingsdebat ben geweest. Het was goed om te zien hoe zo’n debat verloopt. Het zou voor alle burgers goed zijn om zich te voegen tussen het publiek om te zien wat voor boeltje het is. Helaas wordt aan het bereiken van een breed publiek niet veel aandacht gegeven. Zoals ook aandacht voor belangrijke onderwerpen als zondagsrust, jeugd en economie ontbreekt. Mijn hoop op een goed debat is niet uitgekomen. Het was vooral een hoop geschreeuw en weinig inhoud. 
Cheyenne van Alphen
Eiland van Vrijheid
 

17 maart 2018
 
Maak kennis met Nathalie de Beste van Groep Jan Zwerus
“Hier vind ik alles wat Rotterdam niet heeft. Strand, rust, ontspanning, schoon en veel groen. En de mensen zijn vriendelijk.” Nathalie de Beste (46) staat voor de gemeenteraadsverkiezingen als derde op de lijst van Jan Zwerus. Ze is zeer begaan met de dieren. Ze bestrijdt dierenleed en is tegen de bio-industrie. Daarnaast kiest ze heel bewust haar voeding.
 

Dierenwelzijn staat bij Nathalie hoog op de agenda

Nathalie is een vlotte, zelfbewuste vrouw, afkomstig uit Rotterdam. “Het leek daar wel of ik in het buitenland woonde. Er wonen steeds meer mensen met een andere achtergrond en andere normen en waarden. Natuurlijk ben ik voor het opvangen van echte vluchtelingen, maar als het kan moeten ze op een gegeven moment terug naar hun land van herkomst.” Met mensen die zich aanpassen heeft Nathalie geen problemen. “Ik vind mezelf helemaal geen racist en ik heb respect voor de mensen die mee willen draaien. Maar we moeten voorkomen dat ze allemaal bij elkaar in clusters komen te wonen, zoals nu in Rotterdam gebeurt. In de stad heb je daar elke dag mee te maken. De mensen op Goeree-Overflakkee realiseren zich niet hoe fijn ze het hier hebben.”
Integratie via voetbal en honden
Sinds enkele jaren geniet ze met haar gezin van ons eiland. “We hadden er behoefte aan om in een dorp te gaan wonen. In Dirksland vonden we een heel fijn huis. Mijn zoons gingen op de voetbal en naar school op de RGO, waar ze het erg naar hun zin hebben. Zelf werk ik enkele dagen per week. Ik ga graag wandelen en fietsen in de polder met onze honden.” Zo werden contacten snel gelegd en de integratie van het gezin verliep voorspoedig.
Nathalie reageerde op een oproep van Jan Zwerus, die mensen zocht voor een lokale PVV-partij. “Het klikte meteen. Hij kwam heel recht door zee op me over. Later bleek dat hij nog als leraar had gewerkt op mijn oude school. Hij kan zo goed vertellen dat hij mijn interesse wekte.” Nathalie heeft geen ervaring in de politiek, maar voelde zich meteen thuis bij de club mensen rond Zwerus. “Het waren heel ontspannen gasten.”
Dierenwelzijn en toerisme
Een maal per week is er nu fractievergadering. Jan Zwerus zet de lijnen uit en maakt een indeling. Nathalie richt zich op de onderwerpen dierenwelzijn en toerisme. Als nieuweling in de politiek moet ze zich veel inlezen. “Ik vind het best spannend. Ik moet nu echt goed nadenken wat ik ergens van vind, wat mijn standpunt is. Het is fijn dat ik met Jan overal over kan praten. Hij is een goede leermeester, lekker direct. Kort en bondig en niet eindeloos vergaderen.  En hij luistert ook naar ons.”
Enthousiast team
Nathalie heeft veel bewondering voor lijsttrekker Jan Zwerus, maar ook voor de nummer 2 op de lijst Jos de Jonge. “Hij heeft ongelofelijk veel dossierkennis.”  Over de overige leden van Groep Jan Zwerus: “Iedereen zet zich enthousiast in. We doen het met zijn allen, ook ná de verkiezingen.”  Groep Jan Zwerus is zeer EU-kritisch. “Daar willen we liever uitstappen.”
Bindend referendum
Daarnaast vindt ze dat er aandacht moet komen voor het hoge drugsgebruik op het eiland. “Het is hier hoger dan het landelijk gemiddelde. Overal zitten dealertjes.  Nu kom je sneller aan drugs dan aan een pizza. De rode draad is de zwijgcultuur.” Ze vermoedt dat bij het probleem van de dakloze jongeren vaak drugs het onderliggende probleem is. “Omdat er op het eiland verdeeldheid heerst over dit onderwerp vindt Groep jan Zwerus het onderwerp wel/niet coffeeshop geschikt om een bindend referendum aan te koppelen.”
Zondagsrust
De gemeente zet er op in om meer mensen naar het eiland te halen om het voorzieningenniveau te behouden. “Er wordt op ingezet om meer overkanters naar het eiland halen, maar dan moet je ze wat te bieden hebben. Ze moeten wel ergens een kop koffie kunnen gaan drinken of een boodschap kunnen doen. Ik ken ondernemers die graag zomers op zondag open zouden gaan, omdat ze mogelijkheden zien om op die dag wat te verdienen.”
Nu is het afwachten wat de kiezers gaan doen woensdag 21 maart. Het wordt spannend  of Groep Jan Zwerus in de raad komt en met hoeveel zetels.  “Ik hoop in elk geval dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen.”


16 maart 2018
 
Op weg naar een aardgasvrij Goeree-Overflakkee: Gemeente ondertekent Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw 
  
Samen met 30 Zuid-Hollandse gemeenten en netbeheerder Stedin ondertekende de gemeente Goeree-Overflakkee dinsdag 13 maart het Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw. Met de ondertekening van dit convenant bundelen de provincie, gemeenten en de netbeheerder hun krachten. Het doel hiervan is om projectontwikkelaars te overtuigen om bij zowel lopende als nieuwe projecten te kiezen voor een duurzaam alternatief voor aardgas.
 
-uitstoot fors te verminderen, zal Nederland in 2050 volledig klimaatneutraal zijn.2 -uitstoot. Door onder andere de CO2In 2015 werden in het Klimaatakkoord van Parijs internationale afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde te beperken. Het verwarmen van woningen met aardgas zorgt op dit moment nog voor 30% van de landelijke CO
 
 
 Ondertekening Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw
Recent schrapte de Tweede Kamer de aansluitplicht op het aardgasnet voor nieuwbouwwoningen. Het duurt echter nog maanden voordat deze wetswijziging in werking treedt. Om aardgasvrije nieuwbouw nu al te stimuleren, ondertekende de gemeente Goeree-Overflakkee samen met nog 30 gemeenten en Stedin op 13 maart het Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw.
 
“Duurzaamheid moeten we niet alleen in woord belijden. De gemeenten die hier bijeen zijn, zetten concrete stappen, wat ook hard nodig is”. Diederik Samsom, voorzitter sectortafel Gebouwde Omgeving, leidde deze ondertekeningsbijeenkomst en gaf aan: “De gemeente Goeree-Overflakkee werkt hard aan een duurzame toekomst en richt zich daarbij onder andere op de verduurzaming van gebouwen, afval, schone mobiliteit en klimaatadaptatie. Aardgasvrij zal ook voor Goeree-Overflakkee de toekomst zijn, niet alleen vanuit de duurzaamheidsgedachte, maar ook door prijsstijgingen. Fossiele brandstoffen zoals aardgas zullen in mijn optiek dan ook sneller verdwijnen dan verwacht. Door de ondertekening van dit convenant geven we een duidelijk signaal af.”Wethouder Arend-Jan der Vlugt, portefeuillehouder Duurzaamheid en Innovatie, sluit zich hierbij aan
 
 

15 maart 2018

Raadslid Rob Maliepaard blikt terug op veelbewogen politieke carriere

Omzien in vreugde en verdriet
Rob Maliepaard heeft een bewogen politieke loopbaan achter de rug. Hij is beschimpt, gearresteerd en als crimineel weggezet. Hij ontdekte het vaste patroon van het spel dat door de coalitiepartijen werd gespeeld. Hij zag het totaal mislukken van het dualisme. Na de verkiezingen keert hij niet meer terug in de politiek op Goeree-Overflakkee. “Het is genoeg geweest.”

Maliepaard vocht tot op het laatst als een leeuw voor
de inwoners van Oostflakkee


Maliepaard komt uit een groot gereformeerd nest op de Veluwe. Vader was beroepsmilitair en tucht en orde heerste in het gezin. Door zijn opleiding, die startte op 18-jarige leeftijd aan de militaire academie voor een baan bij de luchtmacht, kwam hij in Brabant terecht en dat beviel hem goed. Na vier jaar verliet hij de luchtmacht, “Ik had toch wel wat moeite met bevel is bevel”. Enkele jaren later startte hij een adviesbureau in Rotterdam op het gebied van personeel en opleiding.
Als inwoner van het plaatsje Etten Leur werd hij meteen betrokken bij de plaatselijke PvdA-afdeling. Werd bestuurslid, secretaris en voorzitter. De gemeente vroeg hem plaats te nemen in de gemeentelijke commissie Sociale Zaken. “Dat was een voor Nederland uniek experiment.”
Het heen en weer gereis naar Rotterdam ging tegenstaan en hij vertrok met vrouw en kinderen naar Oude-Tonge, waar hij een huis betrok in de Voorstraat. “Het was in 1987. Nog net voor de sluiting van de Philipsdam. Er was nog eb en vloed.” In Oostflakkee werd hij lid van de PvdA-club en kwam als tweede op de lijst meteen in de raad. “De PvdA was toen de grootste raadsfractie.” In 1994 werd Maliepaard wethouder en hij bleef dat circa zes jaar. In 2000 besloot hij helemaal te stoppen met de politiek na onmin met de toenmalige burgemeester.
Bijna 10 jaar later startte hij de beweging ‘Oostflakkee Nee’. “De gemeentelijke fusie kwam er aan. Een zeer ondemocratisch proces. Ik wilde daar mijn mond over open doen, in dat proces van doordrammen. Maar we waren te laat.” Aansluitend werd Maliepaard weer politiek actief met Lijst 7 en de kreet ‘ut mot aers’. Maliepaard, die inmiddels werkzaam was als leraar in het MBO en VMBO kwam in de raad van de fusiegemeente Goeree-Overflakkee met de partij Goeree-Overflakkee Samen (GOS) met één zetel.
In 2013 startte de nieuwe gemeente en ondanks dat Maliepaard aanvankelijk  tegenstander van de fusie was, begon hij enthousiast. “Nieuwe ronde, nieuwe kansen, ook voor een eenling.” Na enkele maanden ging hij bij wethouder Trouwborst op bezoek. Met een dossier papieren over ambtenaren die het niet zo nauw namen met de waarheid. “Niet tegenover de raad, burgers en zelfs tegenover de rechter. Het betreft een clubje ambtenaren dat zijn oorsprong heeft in de voormalige gemeente Oostflakkee. Maar er kwam geen enkele reactie van de wethouder. Ook na een bezoek later aan de burgemeester, geen enkele reactie.” Via via hoorde hij dat er een onderzoek was geweest naar een van de bewuste ambtenaren. “Maar er was zogenaamd niets aan de hand.”
Er werd een plan de campagne opgesteld en op een maandagmorgen in november 2014 betrad Maliepaard “Ik wilde niets illegaals doen en kwam gewoon netjes via de voordeur” met twee fractiegenoten het gemeentehuis binnen en wilde inzage in dossiers. “Als ik het via de voorgeschreven weg zou doen, zou het alleen maar waardeloze papieren opleveren. Het ging om geheime dossiers, maar ik wist precies in welke kast ik moest zijn. Ik vroeg het beleefd. Maar nee, het moest volgens het reglement. En ik werd gemaand uit het gemeentehuis te vertrekken.”
Wethouder Trouwborst werd bij het incident betrokken. “Hij wilde dat ik het gemeentehuis verliet. Maar ik weigerde omdat ik het recht heb daar te zijn. En ik heb recht op inzage.” Maliepaard  werd daarop door de politie gearresteerd wegens lokaalvredebreuk. “Trouwborst gaf zich tegenover de politie uit als loco-burgemeester, maar dat was hij niet. Dat was wethouder Tollenaar. Trouwborst liet ons arresteren. Dat gebeurde met veel machtsvertoon. Drie politie-auto’s en negen agenten.”
Dit gebeuren had een grote impact op Maliepaard. Pas na 5 ½ uur mocht hij de cel verlaten. “Mensonterend, vernederend.” En toen daarna al zijn collega raadsleden hem lieten zakken als een baksteen, liet dat hem zwaar ontgoocheld achter. “De hele raad pikte het. Ik voelde me ongelofelijk in de steek gelaten door iedereen. De fractievoorzitter van het CDA noemde mijn optreden een schandvlek voor de hele raad. Door de fractievoorzitter van de VVD werd ik zelfs leider van een criminele organisatie genoemd. En niemand van de raad reageerde hierop. Ook zijn beide fractievoorzitters nooit in het openbaar teruggekomen op hun uitspraken. Vanaf dat moment had ik niets meer met de raad en heb dan ook nooit meer na afloop ‘gezellig’ een borrel gedronken.” Normaal gesproken heeft een raadslid recht op rechtsbijstand van een verzekering. “Dat gold niet voor mij, omdat ik zogenaamd door eigen schuld in de problemen gekomen was.”
Er zijn verschillende versies van de gebeurtenissen omtrent de arrestatie van Maliepaard. ”In het verhaal volgens B&W werd ik heel tendentieus neergezet. Zo stond er bijvoorbeeld: Maliepaard met zijn trawanten… En dat ik tot driemaal toe gesommeerd was om het gemeentehuis te verlaten. Maar er zijn opnames van het hele incident en het verhaal van B&W klopt feitelijk niet.” Het verhaal over het  gearresteerde raadslid bereikte de hele Nederlandse pers. “De andere kant is dat ik veel steunbetuigingen kreeg van de mensen uit het hele land en op straat. Dat was dan weer hartverwarmend.”
Maliepaard pakte zijn raadswerk weer op. “Ik zit hier voor de bewoners. Daar haal ik veel plezier en vreugde uit, het contact met de bewoners. Mensen die bij me komen met problemen over bijvoorbeeld bestemmingsplannen. Op bezoek bij mensen thuis en het bijwonen van vergaderingen van actiegroepen. Soms kon ik toch wat voor die mensen betekenen en in elk geval als spreekbuis fungeren. Daar heb ik veel plezier aan beleefd.” In 2015 stapte hij uit het GOS “Omdat de partij teveel een one-issue partij werd” en ging verder als Fractie Maliepaard.
Toen het voorstel kwam om bureau Berenschot in te schakelen voor een onderzoek naar misstanden in de voormalige gemeente Oostflakkee, kreeg hij weer hoop op een gedegen uitkomst. “Veel mensen waren toch blij dat het incident van mijn arrestatie leidde tot het onderzoek. Maar vanaf het begin af aan is het onderzoek getraineerd door de gemeente. De onderzoeksperiode werd teruggebracht tot vijf jaren, waardoor er nog maar twee jaar van de voormalige gemeente Oostflakkee werden onderzocht. De ellende begon veel verder terug in de tijd. En dat is bewust geblokkeerd. En er zou weerwoord gegeven mogen worden. Dat is niet gebeurd. Bij mij niet en bij andere aangevers ook niet. Maar de ‘beklaagden’ mochten wel allemaal inzage hebben en weerwoord geven. Het uiteindelijke rapport was een klap in het gezicht van veel mensen.”
“Er moest en zou gewoon een positief verhaal uitkomen. En o.a. een overleden wethouder kreeg de zwartepiet toegeschoven. Dat kan je toch niet maken! Dat is toch te makkelijk. Schuld in iemands schoenen schuiven die zich niet kan verdedigen. Een amendement van mij om dit gedeelte uit het rapport te halen, werd verworpen. Ook door zijn eigen SGP-fractie. Over normen en waarden gesproken! Ongelooflijk dat een gerenommeerd bureau als Berenschot zich zo heeft laten gebruiken. Met zo’n uitkomst. Precies zoals B&W voor ogen had.”  
“Maar de situatie is nog steeds hetzelfde. Alles is weer dichtgetimmerd. En er wordt gewoon keihard gelogen.” Dit was een van de redenen dat Maliepaard onze gemeente een bananenrepubliek noemde. Dat werd door zijn collega’s in de raad natuurlijk niet gewaardeerd. “De gemeente wil graag een succesverhaal laten horen. Voor sommige groepen op ons eiland is het inderdaad goed wonen. Voor de happy few. De tweeverdieners, de woningbouwverenigingen, de projectontwikkelaars en de banken.” Maliepaard is ook niet te spreken over de inzet van Dorpsraden. “Een spreekbuis voor B&W. Een instrument van gezag gebruikt door het college. Er is totaal geen legitieme basis voor en er is geen controle op.”
Inmiddels is het klaar voor Maliepaard. Hij stopt met de politiek en verlaat de gemeenteraad met een officieel afscheid op 28 maart. Maar eerst gaat hij nog stemmen op 21 maart en wel op: Jan Zwerus! “De enige die in de gemeenteraad zijn mond open durft te gaan doen.” Maliepaard roept iedereen op te gaan stemmen op 21 maart. “Het is de enige manier waarop we politieke veranderingen kunnen krijgen.”
 
 


15 maart 2018

Kassenbouw loopt volledig uit de klauw in Oude-Tonge
Brandbrief aan de dames en heren politici
Momenteel worden we, in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen, overladen met prachtige berichten en beloftes door de heren en dames politici. Vooral de woorden ”luisteren naar de burgers” wordt door alle partijen veelvuldig gebruikt. Uiteraard is dat een nobel streven. Al zal menigeen begrijpen, dat dit in Oude-Tonge met enige scepsis ontvangen wordt.
Wat wij een beetje missen in de berichten zijn de woorden: informatie, transparantie en communicatie.
Zo lazen we de afgelopen tijd in de gemeentelijke berichten onder het kopje aanvraag omgevingsvergunningen een tweetal punten, die een behoorlijke impact hebben op de omgeving van Oude-Tonge en waarbij wij wat vraagtekens zetten. Punt 1 was de aanvraag voor het bouwen van een kas met bijbehorende bouwwerken aan de Oostendensedijk. In het bericht wordt niets vermeld over de oppervlakte, maar wij kunnen ons nog goed herinneren, dat indertijd, wegens groot protest van de bevolking, is toegezegd, dat grootschalige uitbreiding van de kassen rondom Oude-Tonge niet meer aan de orde zou zijn. Inmiddels is er alweer wat gebouwd en er komt klaarblijkelijk nog meer. Wij vragen ons dus af of de afspraken van weleer verjaard zijn of wellicht vergeten zijn?
Punt 2 betreft een aanvraag voor de bouw van een productiehal voor waterstof. In het kader van het energieakkoord wordt ons eiland aangemerkt als proeftuin voor energietransitie. Er komt een conversiepark in Middelharnis, een waterstofpijplijn en experimenten met omzetting naar groene ammoniak. Nu hebben wij absoluut geen verstand van zaken, maar zover wij weten is waterstof behoorlijk explosief en ammoniak behoorlijk giftig. Is het dan wenselijk om dergelijke maatregelen te realiseren, zo dicht bij een dorpskern? Is het misschien een idee om de omwonenden uitleg te geven over hetgeen te gebeuren staat en wat de risico’s zijn? Dat missen wij namelijk in de berichtgeving. Of komt dat, net als bij de molens, pas als alles al gerealiseerd is?
Goeree-Overflakkee energieneutraal. Een mooi streven en als je de verkiezingsbeloftes leest, dan moet ons eiland een mooie plek zijn om te wonen en te werken in een omgeving van rust en ruimte. Maar moeten wij dan meteen daarachter denken: Met uitzondering van Oude-Tonge? Aan de zuidkant komen er nog 14 molens bij, bovenop de Krammer. Aan de Noordoostkant de kassen en aan de Noordwestkant een chemisch bedrijf.
Wij vragen de straks gekozen en herkozen politici om hun beloftes ook waar te maken voor Oude-Tonge. Ook wij willen een mooie plek om te wonen.
Hoogachtend, Dorpsraad Oude-Tonge
 

14 maart 2018
 
Cheyenne van Alphen (18): "Het wordt tijd dat de politiek naar jongeren gaat luisteren"
De kloof tussen de politiek op Goeree-Overflakkee en jongeren wordt steeds groter merk ik om me heen. Het lijkt misschien niet zo, omdat lokale partijen zich in verkiezingstijd overschreeuwen over hoe goed ze het met de jeugd voor hebben.

Cheyenne wil aandacht voor de jeugd op het eiland

Het erge is dat vooral oudere mannen en vrouwen van boven de 40 dat doen. Niet bepaald jeugd dus. Maar goed, ze willen natuurlijk wel graag onze stem hebben. Dat gaat zo ver dat er lokale artiesten aan de kandidatenlijst worden toegevoegd om de jeugd te paaien en hun stem afhandig te maken. Daarmee houd je jongeren voor de gek. Die stemmen gaan immers weer naar oudere raadsleden, die ver staan van de leefwereld van mijn leeftijdgenoten en ik. Zij lachen dan in hun vuistje en alles blijft bij ‘het oude’.
Dat moet echt anders! Een echte vertegenwoordiger van de jeugd moet zelf tot die doelgroep behoren. Zo denk ik er over, zo denkt Eiland van Vrijheid er over!  Als je zelf geen jongere bent, kan je niet voelen en vertalen wat er leeft in de samenleving van Goeree-Overflakkee. En dat is heel wat. Er is in de praktijk nauwelijks invloed van jongeren op onze omgeving. Er blijft nu een hele wereld verborgen. Een stuk democratie gaat verloren. 

Daarom moeten we zelf in actie komen. Onze invloed kan heel groot zijn. Dat blijkt wel uit andere gemeenten waar jongerenpartijen zijn opgericht die meerdere zetels in de gemeenteraad hebben. Aan de hand van dergelijke voorbeelden en met een aantal idealen in mijn hoofd ben ik voor Eiland van Vrijheid op de lijst gaan staan.
 
Ik wil spreekbuis zijn voor de jeugd van tegenwoordig en vooral aandacht vragen voor het gebrek aan voorzieningen maar ook gebrek aan werk en goedkope woningen. Je kan als je in de raad komt veel onderwerpen op de politieke agenda zetten en problemen aankaarten. De extreme bezuinigingen op verenigingen, cultuur, kunst en evenementen moeten in elk geval worden teruggedraaid. Die sloegen nergens op.  

Dat geldt ook voor horecagelegenheden en festiviteiten die door een sluipend ontmoedigingsbeleid zijn getroffen. Veder is het openbaar vervoer dramatisch slecht. Het mag dan wel duurzamer zijn geworden maar de verbindingen blijven rampzalig.  
En waar kan je wonen voor een laag bedrag? Nou, niet op Goeree-Overflakkee. Ook merk je duidelijk dat de overheid de jongeren betuttelt. Het lijkt wel of het gemeentebestuur een klamme deken over de jeugd van Goeree-Overflakkee heeft gehangen die frivoliteit en vrijheid van meningsuiting dempt. Helemaal eng is hoe een grote groep over LBHT+ en vrouwen denkt.

Er moet gewoon iets gebeuren anders gaat een groot deel van de jeugd voor goed weg van het Eiland en verhuist massaal naar de stad. Dan ben je nergens meer met je economie en je grootse plannen voor de toekomst. Dan woont je toekomst in Rotterdam of Amsterdam. Dat is lekker duurzaam!

Cheyenne van Alphen voor Eiland van Vrijheid14 maart 2018
 
Gemeente Goeree-Overflakkee pakt verpaupering dorpskernen aan
 
De beleving van een dorpskern wordt niet alleen bepaald door de ligging en de aanwezige voorzieningen, maar vooral ook door het uiterlijk. Goed onderhoud van gebouwen draagt bij aan een positieve beleving van de omgeving. Om de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid binnen en buiten de dorpskernen verder te verbeteren, start de gemeente Goeree-Overflakkee met het project ‘Verbeteren fysieke leefomgeving’. In dit project staat de aanpak van verpauperde panden, terreinen en openbare ruimte centraal.
 
Aanpak
Elke dorpskern heeft panden, pleinen, terreinen en straten, die beeldbepalend zijn voor een kern. Verpaupering hiervan zorgt voor een negatief beeld van de fysieke leefomgeving. De afgelopen maanden heeft de gemeente Goeree-Overflakkee in alle dorpskernen geïnventariseerd welke panden verpauperd of vervallen zijn en die bepaalde voorzieningen nodig hebben. In deze inventarisatie zijn de locaties meegenomen, die in een eerder stadium door inwoners en dorpsraden zijn aangedragen.
 
De komende weken bezoekt de gemeente de panden die zijn geïnventariseerd. Tijdens deze bezoeken worden de gebreken van de panden in kaart gebracht. De panden met ernstige gebreken en waarbij gevaar is voor bewoners en passanten, hebben een hoge urgentie. Deze panden worden als eerste aangepakt. Vervolgens bezoekt de gemeente de panden die de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving verminderen en inspecteert zij terreinen en andere onderdelen die van invloed zijn op de ruimtelijke kwaliteit.
 
Brief eigenaren
Via een brief krijgen de eigenaren van de bezochte panden een uitnodiging voor een gesprek met de gemeente. De insteek van deze gesprekken is om met elkaar de geconstateerde gebreken door te lopen en samen te bekijken welke voorzieningen er op korte en lange termijn nodig zijn. Het doel van de gesprekken is om met elkaar tot een goede en gewenste oplossing te komen, zodat uiteindelijk de fysieke leefomgeving in de verschillende dorpskernen verbetert.
 
De beleidsnotitie ‘Verbeteren fysieke leefomgeving’ is vanaf woensdag 21 maart in te zien op www.goeree-overflakkee.nl/terinzage.14 maart 2018
Uitslagenavond gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018
 
Op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeente Goeree-Overflakkee organiseert aan het einde van deze dag een uitslagenavond. Tijdens deze avond kunnen de politieke partijen en belangstellenden samen de uitslagen van de verkiezingen volgen. De avond vindt plaats in het Prieel van De Staver in Sommelsdijk. Vanaf 21.00 uur is de zaal open. Belangstellenden zijn van harte welkom!
 


Voor de inwoners van Goeree-Overflakkee is het de eerste keer dat men voor deze gemeente kan stemmen tijdens de reguliere gemeenteraadsverkiezingen. De verkiezingen voor de leden van de huidige gemeenteraad vonden plaats in november 2012 en waren herindelingsverkiezingen. Inmiddels bestaat de gemeente Goeree-Overflakkee ruim vijf jaar en is het tijd om een nieuwe gemeenteraad voor het eiland te kiezen. Op 21 maart 2018 kunnen inwoners hun stem uitbrengen op het kandidaat-raadslid van hun keuze.
 
Uitslagenavond
Woensdagavond 21 maart 2018 om 21.00 uur sluiten de stembureaus. Vanaf dat moment start de uitslagenavond in het Prieel in De Staver in Sommelsdijk. Tijdens de avond maakt burgemeester Ada Grootenboer de tussentijdse uitslagen bekend bij 25 procent, 50 procent, 75 procent en 100 procent van de getelde stembureaus. Maikel Coomans, onder andere bekend als journalist van RTV Rijnmond, is de gespreksleider van de avond. Op verschillende momenten tijdens de avond gaat hij in gesprek met de lijsttrekkers van de politieke partijen en vraagt hij de kandidaten om reacties op de voorlopige tussentijdse uitslagen. Ook is een sfeerimpressie van de totale verkiezingsdag te bekijken. Belangstellenden zijn van harte welkom om samen met de kandidaten de uitslagen van de verkiezingen live te volgen.


13 maart 2018

Plaatsing van onderstaande tekst uit Groot Goeree-Overflakkee levert felle reacties op.

Rob Maliepaard: Ik begrijp denk ik de wereld niet meer...Schrijfbedrijf Evers plaatst zonder commentaar een paginagroot verhaal uit Groot GoereeOverflakkee over de politieke situatie...een stuk zonder ondertekenaar, een advertentie...zogenaamd geschreven door een " deskundige" ..maar het is typisch een stuk van de hand van Arie Swanevelt.

Hij doet in 't stuk of GOS de afgelopen vijf jaar in de raad zat, hetgeen niet waar is. Ik zat er namens GOS en heb met GOS gebroken omdat diezelfde Swanevelt het politieke werken onmogelijk maakte omdat hij alleen maar bezig kon zijn met zijn eigen sores...en wat je van groep Zwerus ook denkt, wat deze " deskundige" er van maakt is gewoon smerige roddel en leugens...Swanevelt zocht contact met Zwerus en wilde van hem af toen bleek dat deze een maatje te groot voor hem was...en dus gooit hij nu met stront...ik denk maar zo: wie met stront gooit krijgt stinkende handen


13 maart 2018

Voor u gelezen in Groot Goeree-Overflakkee
Wat levert uw stem na de verkiezingen op?
 
Beste kiezer,
Om beter uw keuze te kunnen maken doen wij, betrokken burgers, een poging om een objectief beeld te geven over het functioneren van de partijen die aan de verkiezingen deelnemen en hun kansen om aan de nieuwe coalitie te kunnen deelnemen. Het laatste verkleint het risico op teleurstellingen dat uw stem niet meetelt.  Daarom is van belang om te weten welke mogelijkheden er voor uw keuze zijn om aan het roer te staan en invloed hebben in het toekomstige bestuur.
 
Een grote groep kiezers stemmen traditiegetrouw op hun vaste landelijke partij omdat zij zich daar thuis voelen. Dat gaat vooral op voor de christelijke partijen en de SP, iets mindere mate voor de VVD, PvdA en PVV.  Zolang verkiezingen bestaan worden kiezers om de oren geslagen met allerlei verkiezingsprogramma’s waarin u de allerbeste voornemens worden voorgehouden, waar in de praktijk zeer weinig van uitkomt. 
 
Zwevende kiezers - Er heeft ook altijd een belangrijke groep kiezers bestaan die gewoontegetrouw zwevend zijn. Daar is de laatste jaren een grote groep voorheen vaste PVDA kiezers bijgekomen die zich vanwege het landelijk beleid over de laatste kabinetsperiode van deze partij hebben afgewend. Omdat de SP, D66, Groen links, de PVV en een aantal kleinere partijen niet aan onze lokale verkiezingen deelnemen, zijn ook deze kiezers gedwongen om een andere keuze te maken. Van voornoemde groepen zwevende kiezers wordt nu verwacht dat zij allerlei verkiezingsprogramma’s doorworstelen, debatten volgen en kieswijzers invullen om daarmee hun keuze te bepalen.
 
Ontevredenheid - Wegens het veelal ontbreken van deze informatie is het voor u als gemiddelde burger vanzelfsprekend  dat u door de bomen het bos niet meer ziet en volkomen logisch dat  u geen enkel vertrouwen meer kan opbrengen voor de politiek. Veel politici zijn er om de meest uiteenlopende redenen huiverig om de waarheid uit te spreken. Het wordt vaak als onfatsoenlijk aangemerkt, of het belang van goede persoonlijke verhoudingen wordt ondergeschikt gemaakt aan het belang van de burger. Dit terwijl elk raadslid zonder last of ruggespraak dient te functioneren. 
 
Ongewenste realiteit: Geen democratie, maar dictatuur  - De voornaamste definitie van democratie is dat de meerderheid beslist, rekening houdend met de minderheid. In de praktijk blijkt dit verhaal een illusie omdat de collatie zich niets van de oppositie, bestaande uit PvdA en 3 lokale partijen, aantrekt. Objectief kan worden gesteld dat op ons eiland sprake is van een schijndemocratie. Duidelijk is dat degeen die de knoppen bedient, bepaalt. Uw stem op een oppositiepartij betekent in feite een blanco stem.
 
Essentiële informatie  - Van vitaal belang is een evaluatie van hetgeen door partijfracties en hun wethouders in de afgelopen raadsperioden is gepresteerd, waaruit tevens de kwaliteit kan worden afgeleid.  Onderlinge persoonlijke en politieke verhoudingen spelen vaak nog de allerbelangrijkste rol.
 
Wij hebben de vergaderingen van de nieuwe gemeenteraad gedurende de periode van vijf jaren nauwlettend gevolgd. Uiteraard op de belangrijkste onderwerpen. Het zijn onderwerpen die er echt toe doen: onder meer bestuurlijke en ambtelijke cultuur, fatsoen en respect, transparantie, duurzaamheid en windmolens, kustbebouwing, economie, het sociaal domein, werkgelegenheid en woningbouw. Diverse grote, hoofdzakelijk Oostflakkeese pijndossiers blijven maar liggen, niet opgelost ook de afgelopen vijf jaar niet!  En met de manier waarop men hiermee bezig is, doet men de betrokken burgers groot onrecht aan.
Om u van de juiste informatie te voorzien hebben wij aan een externe deskundige gevraagd de inbreng van de partijen onder het vergrootglas te leggen. Het resultaat waarvan wij menen dat u die niet onthouden mag worden treft u onderstaand. Een uitermate getrouw beeld van de werkelijkheid. Wij hopen dat u er gebruik van maakt.
 
Coalitiepartijen:  (samen 19 zetels)                                                                           
SGP 9 zetels   Reuzenfractie. Verantwoordelijk voor coalitie en slimme zet door overbodige VVD-fractie binnen  boord te nemen. Aanwezig in de haarvaten van de raad, college en organisatie. IJzeren discipline Vooral nodig om ongewenste praktijken vanuit Oostflakkeese cultuur onder de pet te houden. Lukte uitstekend maar maakte van duaal  systeem een farce. De burgemeester hield tijdens  behandeling van precaire onderwerpen altijd oogcontact met fractievoorzitter SGP. Maar de kiezer heeft gesproken. En dat heeft de gemeenschap geweten. Uiteindelijke missie van deze fractie om broodnodige ontwikkelingen tegen te houden is uitstekend gelukt. Schadelijk voor imago.
ChristenUnie 4 zetels - Aardige mannen. Spelen nooit op de man en dat valt te waarderen. Eventuele talenten blijven onder het maaiveld verborgen. Deze fractie is daardoor aangewezen op  scoren op randverschijnselen.  Jammer. Zo gaat talent verloren. De fractie is met Bert Tuk iets losser geworden sinds het vertrek van voormalige voorzitter die zeer strak in de leer was. Tuk sluit zich in het debat meestal bij zijn voorganger aan en  krijgt daardoor weinig voor elkaar. Hun wethouder oogt als een wereldvreemde man. Maar deze mist daarentegen het trucs en trics van zijn collega’s. Pluspunt.
CDA 3 zetels - Grapje van vroeger van cabaretier Wim Kan. Als je achter een CDA-er fietst en hij geeft aan naar links te willen, pas dan op want het zou best eens rechts kunnen zijn. Volstrekt humorloze fractievoorzitter. In de wandelgangen ook wel bekend als de 10e SGP-er. Jammer want een talentvolle vrouw in fractie Thea Bot. En Dirk Pijl, die handelt uit de grond van zijn hart. Maar ook deze fractie is in de ban van coalitiediscipline. Focust alleen op toerisme en energieneutraal waardoor het aantrekken van werkgelegenheid is verwaarloosd.
VVD 3 zetels - Fractie met de beste bedoelingen. Door overdreven enthousiasme in de val van  SGP getrapt. Deelname aan coalitie. Juist de partij die vrijheid in het vaandel heeft, verkocht zijn liberale ziel aan SGP. Toen men het doorhad, was het te laat. Sympathieke fractievoorzitter verlaat het zinkend schip. Nieuwe fractievoorzitter vindt alles leuk. Heeft het nog steeds niet door. Fractie scoorde op geen enkel onderdeel. Gaan zich weer uitleveren aan de SGP.
 
Oppositie:  ( samen 10 zetels )
PvdA 4 zetels - Grootste oppositiepartij met authentieke figuren als Kees Grinwis en Peter Keuker. Een soort laatste der Mohikanen. Fractie vraagt tegenwoordig ook aandacht voor economische zaken, maar stelt zich vooral op als bestuurderspartij. Door de aanwezigheid van mevrouw ’t Hoen, voormalig wethouder Oostflakkee,  was er geen aandacht  voor de overheersende en zeer ongewenste Oostflakkeese bestuurscultuur. Fractievoorzitter opereert behendig en lijkt zich warm te lopen voor deelname aan een nieuw te vormen coalitie.   Jaap Willem Eijkenduin is kwalitatief goed als wethouder, in het bijzonder op het sociaal domein.
VKGO 3 zetels - De aanwezigheid van een onderwijzer en politieman  bepaalt de favoriete onderwerpen van de fractie. Propageert zich in te zetten voor het voortbestaan van schuurfeesten, terwijl het voortbestaan daarvan tot nu toe nooit bedreigd is geweest. Partij is een bundeling van enkele voormalige lokale partijen o.a. Algemeen Burgerbelang. Op dat niveau functioneert de fractie nog steeds. Weinig of minder oog voor de gemeente als onderdeel van groter geheel.  De start van de nieuwe gemeente werd gekleurd door de Oostflakkeese cultuur, de minder fraaie uitingen van een niet gewenste bestuurscultuur. De heer Heintjes, voormalig  wethouder van Oostflakkee, liet de onderwerpen behendig aan zich voorbijgaan.
 
Eiland van Vrijheid 1 zetel - Aat van Alphen  ontwikkelde in de raad een  geheel eigen stijl. Beschikt over grote dossierkennis en weet kaf van het koren te scheiden. Plaatste de economie op de agenda en baseert zich daarbij op feiten en niet op wenselijkheden. De volkomen eenzijdig gerichte vorm van duurzaamheid en de verwaarlozing daardoor van de maatschappelijke items is hem een doorn in het oog. Zijn  grootste wens is dat gemeente kans ziet eigen beleid te ontwikkelen en niet blijft functioneren als slippendrager  van provincie.
 
Fractie Henk van der Meer (Voormalig VVD raadslid) 1 zetel - In de enkele maanden dat Van der Meer zelfstandig functioneert, is merkbaar dat hij verlost is van de knellende banden van de coalitie. Kan zijn talenten duidelijk etaleren. Beschikt over grote dossierkennis. Een liberaal in hart en nieren.
 
Goeree-Overflakkee Samen ( GOS ) 1 zetel - Twee nieuwe verkiesbare mensen vol ambitie op gezondheid en ouderenzorg, belangen 50 +, jeugd, sport, bedrijven en werkgelegenheid. Huisvesting, uitkeringen en chauffeursproblemen. Heeft vanaf het eerste begin gestreden tegen windmolens en kustbebouwing. Gestreden vóór dubbelbestemming daar waar toerisme geen economische drager is noch kansen biedt. Gestreden vóór het oplossen van hoofdpijndossiers met respect voor de betrokkenen. Hecht grote waarde aan een zuiver bestuur waarbij meer burgers actief moeten worden betrokken door het herinvoeren van raadscommissies. (Democratisering) Maakt zich sterk voor referendum, en een gekozen burgemeester. Hecht grote waarde aan gelijkheid man en vrouw.
 
Nieuwe deelnemende partijen
Jezus leeft :    - Geen informatie beschikbaar.
 
Blanco lijst :  ( Lijst Jan Zwerus) - Helaas moet worden geconstateerd dat hij sterk de nadruk legt op verschillen tussen cultuur en samenleving door voortdurend te wijzen op statushouders. Omdat hij vooral aan werkende mensen keer op keer vertelt wat zij verliezen en de statushouders allemaal zogenaamd krijgen toegeschoven,  kweekt hij woede en wrok. Hij weet de woede te bespelen en zondebokken aan te wijzen. Ook de milieumaffia zou de er de schuld van zijn dat gewone mensen het slecht hebben. Een eerlijk debat met Jan Zwerus is onmogelijk. Hij staat bol van oneliners. Alles wat men bedenkt zou ten koste gaan van de belastingbetaler, behalve subsidie op zonnecollectoren. Komt met geen enkele oplossing. Hij springt van de hak op de tak, valt mensen aan, strooit met beledigingen en vloekt en tiert, ook in eigen kamp. Hij leeft van verdeeldheid en chaos. Sinds hij zich als Statenlid van de PVV heeft afgescheiden voert hij nauwelijks debat en steekt alleen zijn vinger op als er gestemd moet worden.
 
Kiezers niet deelnemende partijen
SP  - Het gedachtegoed van de SP sluit het beste aan bij de lokale PvdA, vooral omdat zij een bepaald eigen geluid laten horen, los van de landelijke partij.
PVV  - Onderzoek wijst uit dat de gemiddelde PVV stemmer zich tekort gedaan voelt door de landelijke politiek gedurende de laatste kabinetperioden. Zij voelen zich niet alleen buitengesloten, maar zijn ook buiten gesloten. Het zijn voorlal hardwerkende burgers en uitkeringstrekkers die hebben moeten inleveren en daarmee het gelag moeten betalen.  En dan voortdurend ingepeperd krijgen dat asielzoekers en Oost-Europeanen de grootste oorzaak zijn van hun misère. De werkelijke oorzaak is dat er te weinig sociale woningen zijn gebouwd, de huren veel te hoog zijn en de salarissen ver zijn achtergebleven om in het normale levensonderhoud te kunnen voorzien. Dit wordt niet opgelost door op een rechtse partij te stemmen. Het GOS en de PvdA behartigen uw werkelijke belangen.
 
D66 - De inzet van Goeree Overflakkee Samen ( GOS ) op het punt van volksraadpleging, democratisering etc. sluit naadloos aan bij uw gedachtegoed.
 
Bespreking coalitiemogelijkheden   ( Er zijn 29 raadzetels )
In de voorspelling is gebruik gemaakt van de uitslag van de laatste landelijke verkiezingen in combinatie met lokale verkiezingsuitslagen van vóór de gemeentelijke fusie 1 januari 2013. Tengevolge van de lage opkomst van de herindelingverkiezingen lagen de christelijke partijen op kop. ( lage kiesdeler)  Met de verwachte normale hoge opkomst  zal naar verwachting de SGP en CU als 1 blok samen 10 zetels behalen en het CDA 3. Dat betekent samen 13 zetels tegen 16 nu. Daarmee verliezen de christelijke partijen de absolute meerderheid. De verwachting voor de VVD is 3 zetels. Dat betekent dat de huidige coalitie haar meerderheid met 16 zetels gewoon zal kunnen voortzetten. Iets wat met de houding van de VVD voor de hand ligt.
 
De VKGO heeft een tijdje geleden een motie van treurnis ingediend tegen de fractie SGP waardoor zij een vrijwel onomkeerbare vertrouwensbreuk met de SGP tot stand heeft gebracht. Verder houdt de VKGO de deur dicht voor elk contact met andere lokale partijen waardoor samenwerking niet mogelijk is. Het venijnig optreden van fractievoorzitter Heintjes draagt zeker niet bij aan goede verhoudingen. Dit maakt dat hoeveel zetels zij ook haalt, coalitiedeelname van welke samenstelling dan ook, praktisch buiten bereik ligt.
 
Voor een andere samenstelling van het college met een duidelijk ander beleid blijven slechts drie kanshebbende partijen over. Zowel de PvdA alsmede Goeree Overflakkee Samen ( GOS) hebben aangegeven bestuursverantwoordelijkheid te willen nemen. Eiland van Vrijheid heeft zich hierover nog niet uitgesproken. Deelname ligt zeker binnen bereik.
 
Daarom beste kiezer. Een ander beleid is alleen mogelijk door een andere samenstelling van het college. Wilt u dat? Blijf dit keer zeker niet thuis en kies voor de partij welke het dichtst bij u staat en kans maakt om mede aan de knoppen te zitten. 21 maart 2018 gemeenteraadsverkiezingen.    Kies strategisch !!!!
 

12 maart 2018

persbericht
CDA Goeree-Overflakkee op werkbezoek bij landbouw & visserij
Het CDA Goeree-Overflakkee is op vrijdag 9 maart op werkbezoek geweest bij de agrarische- en de visserijsector. Samen met Tweede Kamerlid Jaco Geurts brachten de lokale CDA’ers een bezoek aan de visafslag in Stellendam en landbouwbedrijf Van Putten in Dirksland. Het CDA is een partij die zich inzet voor de landbouw & visserij met kandidaat-raadsleden Dirk Pijl en Lobke van Oorschot-Coppens als vertegenwoordigers van deze sectoren.

werkbezoek met Tweede Kamerlid Jaco Geurts bij een landbouwbedrijf in Dirksland

 
Op de Stellendamse visafslag werd de CDA-delegatie met daarbij Tweede Kamerlid voor het CDA Jaco Geurts, bijgepraat door UFA-directeur Johan van Nieuwenhuijzen over de ontwikkelingen met betrekking tot de Brexit, de pulskorvisserij en de aanlandplicht. Desondanks was hij zeker niet somber over deze innovatieve sector en benoemde hij diverse kansen voor de visserij. De delegatie heeft met eigen ogen kunnen zien aan welke innovaties er momenteel wordt gewerkt in het Innovatiecentrum.
CDA bezoekt landbouwbedrijf in Dirksland
Na het bezoek aan de visafslag gingen de CDA vertegenwoordigers naar het Vollegrondsgroenten bedrijf van Eelco van Putten in Dirksland. Deze ondernemer vertelde vol enthousiasme over de ontwikkelingen op zijn bedrijf die hem hebben gebracht waar hij nu is: zijn spruiten gaan de hele wereld over en vinden onder andere aftrek in Amerika, Canada en Azië vanwege de kwaliteit en de garantie op een voedselveiligheid product. Ook bij dit bedrijf waren de CDA’ers onder de indruk van het innovatieve karakter van het bedrijf.

Vertegenwoordigers uit de sectoren
Het is belangrijk dat in de gemeenteraad vertegenwoordigers zitten met kennis van de verschillende sectoren. Het CDA is op Goeree-Overflakkee de enige partij met kandidaten uit de agrarische- en visserijsector op een verkiesbare plaats.
Dirk Pijl uit Goedereede-Havenhoofd staat op de tweede plaats van de kandidatenlijst van het CDA en vertegenwoordigt de visserijsector. Dirk werkt al vanaf jonge leeftijd in de visserijsector en is bestuurslid van de visserijverening.
Lobke van Oorschot-Coppens uit Achthuizen staat op de derde plaats van de kandidatenlijst van het CDA en vertegenwoordigt de agrarische sector. Lobke heeft in diverse functies binnen deze sector gewerkt en woont op een akkerbouwbedrijf.
Arend-Jan van der Vlugt uit Stellendam is lijstduwer van het CDA en beschikbaar om als wethouder zijn inzet voor de landbouw en visserij voort te zetten.
CDA: lokale partij met veel slagkracht
Lijsttrekker Tea Both-Verhoeven uit Dirksland: “Het CDA is de grootste lokale partij van Nederland. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft het CDA 35 kandidaten vanuit heel Goeree-Overflakkee. Voor het eiland is een goede samenwerking met gemeenten, provincies, Den Haag en Brussel noodzakelijk. Het CDA Goeree-Overflakkee heeft goede contacten en korte lijntjes met deze vertegenwoordigers, zoals ook met Tweede Kamerlid Jaco Geurts. Hierdoor is het CDA een lokale partij met veel slagkracht en invloed. Voor een partij die alleen maar actief is in één gemeente is dit veel moeilijker. Daarom is het voor het eiland belangrijk om te stemmen op de enige echte lokale partij; het CDA.”


11 maart 2018
persbericht
 
De PvdA is de enige progressieve keuze voor Goeree-Overflakkee

Nu GroenLinks, D’66, SP en Partij voor de Dieren besloten hebben niet mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen, is de Partij van de Arbeid de enige keuze op links.
 
Lijsttrekker Jaap Willem Eijkenduijn: “Dit brengt een speciale verantwoordelijkheid met zich mee. Omdat onze progressieve vrienden niet mee doen, voelt de PvdA zich verantwoordelijk om ook hun geluid te laten horen. De PvdA heeft de afgelopen maanden ideeën opgehaald en wil ook de komende jaren een platform zijn voor allerlei progressieve ideeën. Dat deze partijen niet aan de verkiezingen meedoen, houdt niet in dat hun stem verloren gaat”.
 
Het is belangrijk om op Goeree-Overflakkee het progressief geluid breed te laten horen en de komende jaren om te zetten in daden. “Linkse hobby’s” als zorg, natuurbescherming, duurzaamheid, kunst en cultuur, sport, werk en wonen, moeten op de agenda blijven. Eijkenduijn: “De thuiszorg is de afgelopen jaren door de gemeente flink gekort. Er zijn nog veel te weinig levensloopbestendige woningen voor mensen die in hun kern willen blijven wonen. Sowieso moet er veel meer geëxperimenteerd worden met alternatieve woonvormen. Willen we de jongeren op ons eiland houden dan moeten we zorgen voor starterswoningen en voor werk. Ook moet het eiland kleurrijker worden; muziek, popfestivals, kunst en cultuur evenementen, maken Goeree-Overflakkee levendiger. Maar laten we ook vooral niet onze leefomgeving vergeten. De natuur is kwetsbaar en zal permanent beschermd moeten worden. Ook zullen we vol moeten inzetten op het verder verduurzamen van Goeree-Overflakkee. We kunnen de aarde niet achterlaten zoals hij nu is”.
 
Er is de komende jaren dus nog veel te doen. Daarom roept de Partij van de Arbeid iedereen op te gaan stemmen op 21 maart. Jaap Willem Eijkenduijn: “Laten we samen vooruit gaan op naar een ander Goeree-Overflakkee”.


11 maart 2018

 
Generale repetitie voor Nationale Arena Club Meet 2018 
 
Zaterdag 10 maart hebben circa 45  jonge wedstrijdzwemmers van de gezamenlijke zwemverenigingen van Goeree-Overflakkee de derde en laatste wedstrijd gezwommen van het KNZB-Miniorencircuit te Rozenburg. Er werden ca. 20 ereplaatsen behaald, ondanks dat het opnieuw voor velen pas hun eerste of tweede officiële wedstrijd was.

Er werd in twee categoriën gezwommen, te weten volgens het Swimkick reglement en in de reguliere Miniorencategorie. Op 7 april neemt een selectie van ca. 20 zwemmers van dit Eilandelijk team deel aan de Nationale Arena Club Meet in het 50m-bad te Den Haag.

 
In de ‘Swimkick categorie’ voor beginnende wedstrijdzwemmers stond de kennismaking met wedstrijdsport centraal. Er werden door debuterende Swimkick-zwemmers afstanden van 25m en 50m gezwommen en er werden medailles gewonnen door o.a. Abya Buscop op 25m schoolslag (3e in 28.24) en Ilse Weerheim op 50m schoolslag (2e in 51.43). Op de 4x25m vrij estafette eindigden Daphne van Dam, Ruben Moelker, Famke Franzen en Luuk Broekhuis als 2e (1.28.79).
 
In de categorie ‘Minioren’, werd officieel conform de KNZB reglementen gezwommen. Hier waren er medailles voor Daphne van Dam (2009), die 1e werd op 50m vlinderslag (55.07) en 2e op 100m schoolslag (2.03.32). Bij de jongens van 2008 eindigde Roan Klink als 2e zowel op 50m vlinderslag (47.87) als 100m schoolslag (1.55.29). In de jaargang 2008 voor de meisjes werd de 200m wisselslag en 50m vrij gezwommen. Meyke van Nimwegen won beide nummers in resp. 3.03.61 en 34.63. Daphne v.d Slik werd op beide nummers 2e in resp. 3.37.52 en 39.05.

De jongens jaargang 2007 zwommen het zelfde programma. Floris Tanis won eveneens beide nummers in resp. 2.58.72 en 31.34. Luuk Voogd werd 2e op 200m wisselslag (3.24.47) en Koen van Dijk werd 2e op 50m vrij (34.93). Meisjes 2007 zwommen 100m vrij, gewonnen door Dominique Overduin (1.15.90) en 100m vlinderslag, met Thalia Meijer als 1e (1.33.40), Dominique Overduin als 2e (1.37.13) en Trijntje de Geus als 3e (1.45.03). Laurens Kalle (2006) won 100m vlinderslag (1.18.16) evenals 400m vrij (5.18.47).    
 
In de slotestafette 4x50m wisselslag zwommen Meyke van Nimwegen, Thalia Meijer, Laurens Kalle en Floris Tanis naar een ruime 1e plaats (2.32.10), gevolgd door Koen van Dijk, Dominique Overduin, Luuk Voogd en Lieke Franzen op de 2e plaats (2.51.24).10 maart 2018
 
RTL4 op bezoek bij Streekmuseum
SOMMELSDIJK - In het vrijetijdsprogramma Plezier & Passie van RTL 4 worden enthousiaste Nederlanders, die met veel plezier en vol passie hun tijd invullen, een middag gevolgd. 'Ontspannen, genieten en inspiratie' is het credo, waarin de leukste plekken van Nederland worden bezocht waar het heerlijk ontspannen en vooral genieten is. Het Streekmuseum Goeree-Overflakkee trok de aandacht van RTL 4. Woensdag 7 maart  waren de programmamakers te gast in het mooiste straatje van Goeree-Overflakkee.De familie Van Nimwegen uit Sommelsdijk werd rondgeleid door het museum en waren vol lof. Met name de nieuwe Virtual Reality beleving over de Watersnood van 1953 vonden ze indrukwekkend. “Het verhaal over de ramp vertellen en doorvertellen aan een volgende generatie doen ze erg goed in het Streekmuseum”. Over de lepel levertraan waren de kinderen wat minder positief.
Bekijk de uitzending op zaterdag 24 maart 2018, om circa 16.30 uur. De herhaling is zondag 25 maart 2018 om circa 12.00 uur te zien, eveneens bij RTL 4.


10 maart 2018
Sociale werkbedrijven ondertekenen intentieverklaring voor voldoende passend werk
 
REGIO - De zes sociale werkbedrijven uit de arbeidsmarktregio Rijnmond ondertekenden op 9 maart een intentieverklaring om samen zorg te dragen voor voldoende passend werk tegen een eerlijke prijs.
 
Sociale werkbedrijven Werk & Inkomen Hoeksche Waard, Robedrijf, Voorne-Putten Werkt, Webego, Promen en Stroomopwaarts MVS slaan de handen ineen om mensen, die vanwege een beperking zijn aangewezen op aangepast werk, goed werk te kunnen bieden in de arbeidsmarktregio Rijnmond.  De feestelijke ondertekening van de intentieverklaring door de verantwoordelijke wethouders, waaronder wethouder Gerrit de Jong van Goeree-Overflakkee, vond plaats in het Werkleerbedrijf Maassluis van Stroomopwaarts MVS. De directie van de werkbedrijven maakten afspraken over hoe ze door samenwerking beter kunnen slagen in de opgave van de Participatiewet.
 
Partners in plaats van concurrenten
Werkbedrijven hebben een gedeelde verantwoordelijkheid als het gaat om het genereren van passend werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er is behoefte aan werkzaamheden die binnen de werkbedrijven worden uitgevoerd. Daarnaast zijn voldoende passende werkplekken nodig bij private partijen. In deze gemeenschappelijke opgave zijn de werkbedrijven geen concurrenten, maar partners. ”Als kleinere Wsw-organisatie lukt het ons nog altijd om goede tarieven met de markt af te spreken. Maar een krachtige marktbenadering gaat beter als we gezamenlijk, als partners, dezelfde koers varen. Dit geeft meer kans op continuïteit voor de mensen die aangewezen zijn op passend werk”, stelt Gerrit de Jong, wethouder Sociale Zaken van de gemeente Goeree-Overflakkee.
 
Groot aanbod voor de ondernemer
De aangesloten werkbedrijven spreken de intentie uit om de komende jaren op strategisch niveau in de regio te gaan samenwerken. Zij benutten hierbij elkaars kracht om de kansen op werk voor de doelgroep te vergroten en versterken tegelijkertijd de dienstverlening aan ondernemers in de regio en daarbuiten. “Samen kunnen we elkaars mogelijkheden beter benutten en is er voor elke productievraag een antwoord in de regio. De grotere capaciteit en het sneller kunnen acteren maakt ons interessanter voor ondernemers. De grote diversiteit aan werkzaamheden die hiermee geboden kan worden, zal bijdragen aan meer variatie in de ontwikkelmogelijkheden voor de doelgroepen en maken dat ondernemers makkelijker een bijdrage kunnen leveren aan hun sociale opgave”, aldus wethouder de Jong.
 
De verklaring vormt een belangrijke stap in het creëren van betaalde banen voor mensen uit de regio. “Een eerlijke prijs, voor eerlijk werk. Daar staan wij voor.”
9 maart 2018

Dakloze jongeren op Goeree-Overflakkee
Tijdens de politieke pizza avond bracht Kelly vd Veer het probleem dakloze jongeren onder de aandacht. Hoewel de problematiek al jaren speelt, lijkt de gemeente niet met adequate oplossingen te komen. Tijdens het verkiezingsdebat bleek ook dat onder de gevestigde partijen de problematiek onbekend is. Volgens Kelly is dit struisvogelpolitiek en steekt men de kop in het zand.

Tijd voor een gesprek met Kelly door Groep Jan Zwerus:

Kelly (20 jaar, geboren en getogen op Flakkee) beschrijft zichzelf als een onhandelbare puber met gedragsproblemen. Met een verleden van opnamen in diverse instellingen voor gedragsproblemen en begeleid wonen is zij een ervaringsdeskundige op dit gebied.
Inmiddels gaat het goed met Kelly. Zij woont sinds 3 jaar op zichzelf. Vanuit Pameijer ontvangt ze nazorg & begeleiding en wordt ze geholpen om haar leerdoelen te behalen. Wekelijks vinden er gesprekken plaats, gericht op maatschappelijk functioneren en algemene problemen.

De gemeente moet het probleem erkennen dan komen de oplossingen.
Volgens Kelly is het zwerfjongeren probleem al jarenlang bekend op het eiland. Inmiddels is de groep zwerfjongeren gegroeid naar een voorzichtige schatting van 50 jongeren. Verspreid over het eiland, in de leeftijd vanaf 16 jaar. Kelly geeft aan dat het voor de zwerfjongeren niet duidelijk is waar zij kunnen aankloppen voor hulp. Het zou helpen wanneer er 1 algemeen telefoonnummer komt waar jongeren zich kunnen melden. Vanuit dit telefoonnummer kan er verder verwezen worden, afhankelijk van de indicatie van de betrokken persoon. Hoewel de bestaande organisaties van goede wil zijn lijken deze langs elkaar te werken. Processen gaan traag en de lange lijst aan regelgeving bevordert de snelheid ook niet. Terwijl de jongeren direct hulp nodig hebben, zij kunnen niet wachten.

Er bestaat behoefte aan een opvangmogelijkheid in 1 of 2 dorpen waar de jongeren in 1ste instantie opgevangen worden en kunnen slapen nadat zij zich gemeld hebben via een algemeen telefoonnummer. Op deze manier voorkom je dat jongeren gaan zwerven. Het JAC kan hierin ook een rol moeten spelen, meer activiteiten aanbieden en de openingstijden moeten verruimd worden en gewijzigd worden. Openingstijden tijdens de schooluren zijn niet efficiënt.

Er moeten meer woningen beschikbaar gesteld worden aan deze jongeren. De jongeren moeten voorrang krijgen op het toewijzen van woningen ten opzichte van asielzoekers. Behalve dat de zorg primair gericht is op wonen moet er ook goed gekeken worden naar het zelfstandig maken van de jongeren en het voorbereiden op het leven.
Het wordt tijd dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en met een goede aanpak komt!9 maart 2018
Provincies, gemeenten en Rijk maken afspraken voor de uitvoering van een duurzame en verkeersveilige N59
 
 
Met de ondertekening van een bestuursovereenkomst door de provincies Zuid-Holland en Zeeland, de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland  en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is op 9 maart 2018 een belangrijke volgende stap gezet in de aanpak van de N59 op Goeree-Overflakkee.

De weg wordt verkeersveiliger en duurzamer. Nu in de overeenkomst financiering, organisatie, verantwoordelijkheden en opdrachtverlening zijn vastgelegd, wordt gewerkt aan het uitvoeringsplan. In de zomer is het plan af. In de periode 2018 tot 2024 moeten de verbeteringen worden gerealiseerd.
 
 
 
Gedeputeerde Floor Vermeulen, voorzitter stuurgroep N59: “Mooi dat provincies, gemeenten en Rijk de handen ineen hebben geslagen en nu daadwerkelijk aan de slag kunnen. Met de aanpak van de N59 verbeteren we de verkeersveiligheid en met innovatieve oplossingen en smart mobility toepassingen maken we de weg duurzamer en verbeteren we de doorstroming.”
 
 
 
De bestuursovereenkomst volgt op de toezegging door de minister van Infrastructuur en Waterstaat in december 2017 om € 5 miljoen ter beschikking te stellen voor de verbetering van de verkeersveiligheid van de N59. De provincie Zuid-Holland draagt maximaal € 10 miljoen bij en de gemeenten in totaal € 0,8 miljoen. In de bestuursovereenkomst zijn de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen vastgelegd. De provincie Zeeland draagt bij met expertise en organisatie.
 
 
 
 
 
 
De komende maanden zetten de provincies Zuid-Holland en Zeeland, de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland  en Rijkswaterstaat als wegbeheerder zich in om de doelstellingen uit de bestuursovereenkomst om te vormen tot een compleet maatregelenpakket. Onder andere door marktconsultaties benutten zij de kennis uit de markt en bekijken zij hoe en welke innovatieve oplossingen kunnen bijdragen aan een duurzame N59. In de zomer worden het maatregelenpakket en de planning vastgesteld.
 
 
 
9 maart 2018
 
Inschrijving Rabobank Cultuurprijs Literatuur geopend
 
Rabobank en gemeente Goeree-Overflakkee zetten lokaal schrijverstalent in de schijnwerpers!
 
Iedere inwoner van Goeree-Overflakkee, jong of oud, ervaren poëet of beginnend schrijver, kan meedingen naar de Rabobank Cultuurprijs Literatuur. Een jury van taal- en literatuurprofessionals beoordeelt de teksten en op donderdag 11 oktober worden de prijzen uitgereikt in de Rabobankzaal van het Diekhuus in Middelharnis. Er zijn twee categorieën (12 tot 18 jaar en 18 jaar en ouder) waarbinnen proza en poëzie kan worden ingeleverd dat past bij het door de jury gekozen thema ‘LICHT’. 
 
Om kans te maken op de Rabobank Cultuurprijs Literatuur is het alleen toegestaan om nieuw werk in te dienen. Dit betekent dat de tekst, in welke vorm of via welk medium dan ook, niet eerder is gepubliceerd. Daarnaast dient de tekst Nederlandstalig te zijn en niet langer dan 2500 woorden. Er zijn twee categorieën waarin men kan meedingen naar de prijs: proza en poëzie. De deelnemer bepaalt in welke categorie het aangeleverde werk mag worden beoordeeld. Ook de artistieke vorm waarin de tekst wordt ingeleverd mag de schrijver zelf bepalen, als de tekst die wordt ingestuurd maar als één geheel te lezen is. Er is voor gekozen om de literatuurwedstijd het thema ‘LICHT’ mee te geven. Iedere deelnemer mag zelf bepalen op welke wijze dit thema tot uiting komt in de tekst.
 
Upload de tekst uiterlijk 30 mei!
Heeft u een lang gekoesterde wens om eindelijk uw verhaal op papier te zetten? Komen bij het thema ‘LICHT’ de eerste teksten van een couplet in u op?
 
Heb je bij het lezen over deze wedstrijd meteen zin om je schrijfblok te pakken en gedichten en versjes neer te pennen? Zeggen anderen dat je de kunst beheerst om met weinig woorden veel te zeggen?
 
We ontvangen de bijdragen graag uiterlijk woensdag 30 mei 2018 via de link op www.goeree-overflakkee.nl/literatuurprijs.
Begin oktober worden de prijzen uitgereikt, daarover ontvangen de deelnemers later bericht.
 
De jury
Onder leiding van juryvoorzitter Peter van der Graaf (docent en dichter) kiest een deskundige jury de winnaars. Dit gebeurt op basis van een juryrapport. De jury bestaat naast Peter van der Graaf uit John Louws (voormalig docent Nederlands (Pabo) met een specialisatie in  kinder- en jeugdliteratuur, daarnaast ook recensent en meermaals jeugdjurylid), Dr. Phiny de Groot (docent en coach, voorzitster van een filosofische praatgroep en ruim 25 jaar lid van een leesclub in Vlissingen/Middelburg), Anne-Marie Maartens (freelance docent-trainer Nederlands, docent Boekschrijfcursus en oprichtster Stichting Korreltje Zeezout (laagdrempelig en met plezier in taal naar poëzie kijken) en Hans van der Wulp (docent aan de Stichting Cultuureducatie KCE, schrijver van diverse opstellen en verhandelingen over muzikale en culturele onderwerpen en sinds 2011 lid van de Culturele Raad Goeree-Overflakkee).
 
Prijzengeld
Er zijn in totaal vier prijzen te winnen voor volwassenen en jeugd in de categorieën proza en poëzie. Voor de volwassenen zijn er twee prijzen van € 500,- (voor proza en poëzie) en ook de jeugd maakt kans op twee prijzen van € 250,- (voor proza en poëzie).
 
Rabobank Cultuurprijs
De Rabobank Cultuurprijs is een initiatief van Rabobank Het Haringvliet. Iedere twee jaar reikt de Rabobank de Cultuurprijs uit aan één lokale kunstenaar, een groep of een cultuur- of kunstinstelling. Kunst is een breed begrip daarom is ervoor gekozen om iedere twee jaar een andere vorm van kunst letterlijk een podium te geven. In 2014 was de prijs voor een beeldend kunstenaar op Goeree-Overflakkee en in 2016 mochten podiumkunstenaars strijden om de titel. Dit jaar staat schrijverstalent in twee categorieën, proza en poëzie, centraal.
 
Meer informatie
Voor meer informatie over de Rabobank Cultuurprijs Literatuur neemt u contact op met Ada Overwater, beleidsadviseur Erfgoed en Cultuur van de gemeente Goeree-Overflakkee, via telefoonnummer 14 0187 of per e-mail a.overwater@goeree-overflakkee.nl.
 

9 maart 2018
 
Inwoners Stad aan het Haringvliet denken mee over een aardgasvrij Goeree-Overflakkee
 
In lijn met het klimaatakkoord van Parijs is Nederland in 2050 volledig klimaatneutraal. In het kader van de verduurzaming zullen ruim zeven miljoen huishoudens van het fossiele aardgas af moeten. Daarom organiseerde het Stadsoverleg (dorpsraad Stad aan het Haringvliet) op maandag 5 maart een goedbezochte inwonersbijeenkomst in dorpshuis ’t Trefpunt om hierover met verschillende partijen in gesprek te gaan. Stad aan het Haringvliet wordt namelijk de eerste aardgasvrije kern in de gemeente Goeree-Overflakkee.
 
In 2015 werden in het Klimaatakkoord van Parijs internationale afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde te beperken. Voor Nederland betekende dit de CO2-uitstoot voor 2030 te halveren. Het verwarmen van woningen en gebouwen met aardgas zorgt op dit moment voor 30% van de landelijke CO2-uitstoot. Fossiele brandstoffen zoals aardgas passen dus niet meer bij een CO2-arme samenleving en een duurzame gemeente.
 
Landelijke ontwikkelingen ondersteunen deze opgave. Bijvoorbeeld het vervallen van de aansluitplicht waardoor projectontwikkelaars nieuwbouwwoningen moeten realiseren zonder gasaansluitingen.
 
Goedbezochte inwonersbijeenkomst
In Stad aan het Haringvliet liggen mooie kansen om woningen te verduurzamen en comfortabeler te maken. Daarom vond in die kern op 5 maart een eerste inwonersbijeenkomst plaats over een aardgasvrije toekomst.
 
Na een welkomstwoord door de dorpsraad werden vertegenwoordigers van verschillende partijen geïnterviewd zoals netbeheerder Stedin, Woongoed GO, Stichting Energieke Regio, energiecoöperatie Deltawind, Architect Ruimte voor Leven en de gemeente Goeree-Overflakkee. In de pauze werd op een informele manier van gedachten gewisseld en was er gelegenheid om een duurzaamheidsproject van OBS Molenvliet en CBS Albert Schweitzer te bekijken. Na de pauze werden er verschillende vragen beantwoord over de alternatieven voor aardgas, de financiering ervan en het wooncomfort. Tenslotte kregen de aanwezigen een vooruitblik op een toekomst zonder aardgas. Afsluitend was er een informeel samenzijn.
 
 “Uit deze bijeenkomst blijkt dat betrokkenheid van onze inwoners onmisbaar is om met elkaar de mogelijkheden voor een duurzame, aardgasvrije, toekomst te onderzoeken. Bovendien sluit een aardgasvrij Goeree-Overflakkee naadloos aan bij onze ambities om in 2020 energieneutraal te zijn en om duurzame ontwikkelingen te versnellen door samen te werken aan een duurzame toekomst!” Wethouder Arend-Jan van der Vlugt, portefeuillehouder Duurzaamheid en Innovatie, blikt tevreden terug op deze bijeenkomst;
“Duurzaamheid is stevig verankerd in Stad aan het Haringvliet. Zo is OBS Molenvliet landelijk de eerste school met zes Groene Vlaggen en in het nieuwbouwproject Havenstadt zijn er elektrische deelauto’s beschikbaar gesteld voor de nieuwe bewoners”, vult kernwethouder Peter Feller trots aan.
 
Meer informatie
of via het algemene telefoonnummer 14 0187.s.vandebeek@goeree-overflakkee.nl. Ook kunt u contact opnemen met Simon van de Beek, beleidsadviseur Duurzaamheid en Innovatie, bereikbaar via het e-mailadres www.goeree-overflakkee.nl/aardgasvrijMeer informatie vindt u op de website via
 
 9 maart 2018

financiële impuls van 75 miljoen!

 
Verbeterde waterkwaliteit en natuurherstel in de Grevelingen
GOEREE-OVERFLAKKEE - Het Rijk investeert, naast de reeds toegezegde 30 miljoen, nog eens 75 miljoen in de aanleg van een doorlaat in de Brouwersdam. Via de doorlaat kan er zuurstofrijk zeewater in de Grevelingen stromen waardoor de waterkwaliteit verbetert en natuur zich kan herstellen. Behalve positieve effecten voor de (mossel)visserij, betekent dit ook nieuwe mogelijkheden voor toerisme en recreatie.

Verder kan er in de doorlaat een getijdencentrale worden gehangen, die door de getijdenwerking in de Brouwersdam groene energie kan opwekken. Naast de investeringen van het Rijk, dragen de provincies Zuid-Holland en Zeeland en de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland gezamenlijk 14,5 miljoen euro bij.

De Grevelingen is het grootste zoutwatermeer van West-Europa met een oppervlakte van 14.000 hectare, waarvan 11.000 hectare water. De aanleg van de Brouwersdam in de jaren zeventig zorgde voor bescherming tegen hoog water. Helaas leidde de afsluiting van de voormalige zeearm ook tot aantasting van het ecosysteem in de Grevelingen. Door een tekort aan zuurstof overleefden steeds minder vissen, planten en andere soorten en verslechterde de waterkwaliteit.
Financiële impuls 75 miljoen
Ook de landelijke politiek ziet inmiddels de noodzaak in om ‘het tij te keren’ en stelt bovenop de reeds toegezegde 30 miljoen nog eens 75 miljoen beschikbaar voor de realisatie van een doorlaat in de Brouwersdam. De toestroom van zuurstofrijk water uit de Noordzee zorgt voor een verbeterde waterkwaliteit in de Grevelingen en herstel van de natuur. Behalve het Rijk, leveren ook de provincie Zuid-Holland (10 miljoen), de provincie Zeeland (2,5 miljoen), de gemeente Schouwen-Duiveland (1 miljoen) en de gemeente Goeree-Overflakkee (1 miljoen) een financiële bijdrage voor de aanleg van deze doorlaat.
Ministers bezoeken de Grevelingen
Natuur en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom bezochten ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) op donderdag 8 maart het Grevelingenmeer en bespraken met betrokkenen de stappen in de uitvoering en de ambities.
Getijdencentrale
Het realiseren van een doorlaat in de Brouwersdam biedt ook de mogelijkheid om hier een getijdencentrale in aan te brengen om duurzame energie op te wekken. Het Rijk en de regionale partijen onderzoeken of deze doorlaat gecombineerd kan worden met een getijdencentrale waarmee op een innovatieve manier elektriciteit kan worden opwekt door gebruik te maken de werking van eb en vloed.
Wethouder Arend-Jan van der Vlugt is erg blij met de (financiële) steun vanuit de politiek; “Deze investering is enorm belangrijk voor ons eiland en ervaar ik na een jarenlange lobby als een belangrijke mijlpaal! De aanleg van een doorlaat in de Brouwersdam zorgt namelijk niet alleen voor een positieve impuls voor de visserij, maar ook het toerisme, de recreatiesector en de natuur profiteren hiervan. Als er in de doorlaat ook nog een getijdencentrale wordt geplaatst, dan zou dat een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van onze duurzaamheidsambities. Bovendien zou de getijdencentrale wereldwijd een inspirerend voorbeeld van duurzame innovatiekracht kunnen zijn!”

9 maart 2018
 
Gemeente roept jonge kiezers op om te stemmen
 
De gemeente Goeree-Overflakkee roept jonge kiezers op om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen – op 21 maart 2018 – hun stem uit te brengen. Jonge inwoners die voor het eerst mogen stemmen, ontvangen daarover een persoonlijke brief van de burgemeester. Daarnaast opent de gemeente dit jaar een stembureau in De Sjem in Middelharnis. Door op deze vestiging van het Albeda College een stembureau in te richten, hoopt de gemeente dat meer jonge kiezers hun stem uitbrengen.
 
‘Mee mogen beslissen is een belangrijk recht in onze democratie. Door te stemmen kun je invloed uitoefenen op de uitslag en daarmee op de toekomst waar je mee te maken krijgt. Bijvoorbeeld op het gebied van sluitingstijden van de horeca, sportvoorzieningen en het onderwijs. Laat je stem daarom niet verloren gaan!’ aldus burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. In de brief aan de jonge kiezers legt de burgemeester onder meer uit hoe het stemmen zelf in zijn werk gaat en waar ze terecht kunnen voor meer informatie.
 
De Sjem in Middelharnis
Inwoners kunnen op woensdag 21 maart tussen 07.30 en 21.00 uur hun stem uitbrengen in één van de 24 stembureaus op Goeree-Overflakkee. De Sjem aan de Koningin Julianaweg 55 (vestiging van het Albeda College) is dit jaar nieuw als stemlocatie. De gemeente heeft de school als stemlocatie aangewezen om de drempel voor jonge kiezers te verlagen. Op deze manier kunnen zij eenvoudig op school hun stem uitbrengen. Alle stemgerechtigden op Goeree-Overflakkee zijn hier overigens van harte welkom.
 
Verkiezingsmagazine
Tot 21 maart voeren de verschillende politieke partijen campagne op het eiland. Ze hangen bijvoorbeeld posters op of proberen aandacht te trekken via social media. Daarnaast is er huis-aan-huis een verkiezingsmagazine verspreid. In dit magazine staat allerlei informatie over de gemeenteraadsverkiezingen en de verschillende politieke partijen.
 
Raadgevend referendum
Naast de gemeenteraadsverkiezingen vindt er op 21 maart een raadgevend referendum plaats over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. Stemgerechtigden kunnen voor of tegen deze wet stemmen. Meer informatie over het raadgevend referendum staat op www.referendumwiv2017.nl
 
Meer informatie
Meer informatie over de komende gemeenteraadsverkiezingen staat onder andere op de gemeentelijke website: www.goeree-overflakkee.nl/verkiezingen. Een eenvoudige uitleg over het stemmen is te vinden op www.stemjijook.nu en www.hoewerktstemmen.nl.9 maart 2018
 
Gemeente gebruikt verbeterpunten omwonenden voor parkeerterrein Goudsmiene
 
Tijdens een informatieavond in januari 2018 over een nieuw aan te leggen parkeerterrein Goudsmiene in Ouddorp, droegen omwonenden enkele verbeterpunten aan. De gemeente Goeree-Overflakkee is met deze punten aan de slag gegaan, met als resultaat een plan waarmee de verkeersveiligheid en de doorstroming van gemotoriseerd verkeer is verbeterd. Het ontwerpbestemmingsplan, dat het parkeerterrein mogelijk maakt, ligt tot en met 17 april 2018 ter inzage.
 
Op 10 januari 2018 organiseerde de gemeente Goeree-Overflakkee een informatieavond over het plan om een nieuw partkeerterrein en een nieuwe rotonde aan te leggen in Ouddorp. Het parkeerterrein ‘Goudsmiene’ wordt aangelegd tussen Spaanseweg en de Achterweg. De nieuwe rotonde moet komen op de kruising Bredeweg/Oosterweg.
 
Hoewel de meeste bezoekers van de informatieavond positief waren over beide plannen, zijn er ook enkele verbeterpunten aangedragen voor het parkeerterrein Goudsmiene. Deze punten hadden met name betrekking op de verkeersveiligheid en de doorstroming van gemotoriseerd verkeer.
 
Verbeterpunten
De gemeente Goeree-Overflakkee heeft na de informatieavond bekeken welke wijzigingen in het plan aangebracht konden worden, om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de omwonenden. Dit heeft geleid tot de aanpak van de verkeersveiligheid van de kruising Spaanseweg/Hazersweg. Ook wordt na realisatie van het parkeerterrein een parkeerverbod in de Spaanseweg ingesteld, om daarmee het voetpad vrij te houden en de doorstroming van het gemotoriseerde verkeer te verbeteren.
 
Een aangedragen verbeterpunt over het veranderen van de aan- en afvoerroutes op het parkeerterrein is niet overgenomen. De reden hiervoor is dat deze aanpassing de bereikbaarheid van het parkeerterrein zou verslechteren. 
 
Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan parkeerterrein Goudsmiene biedt het kader om een parkeerterrein in het plangebied mogelijk te maken. Het ontwerpbestemmingsplan ligt tot en met 17 april 2018 ter inzage en is in te zien op www.goeree-overflakkee.nl/terinzage of www.ruimtelijkeplannen.nl.8 maart 2018
GOvoorelkaar organiseert extra klusdag voor NLdoet
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - NLdoet houdt op 9 en 10 maart de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Vele inwoners van Goeree-Overflakkee gaan aan de slag en pakken een vrijwilligersklus op. Hierdoor worden veel maatschappelijke organisatie geholpen. GOvoorelkaar ziet echter een groeiende hulpbehoefte bij de ‘gewone burger’. Om hier aandacht voor te vragen én om deze inwoners direct te helpen, organiseert GOvoorelkaar op maandag 19 maart een extra NLdoet dag.
 
Het aantal hulpvragen op GOvoorelkaar stijgt gestaag sinds de start van het platform in 2014. De hulpvragen worden geplaatst door organisaties, professionals en inwoners van Goeree-Overflakkee. 45% van de vragen betreft directe hulp voor een inwoner. “Dat steeds meer inwoners het platform weten te vinden om hulp te vragen, is een heel positieve ontwikkeling” stelt wethouder Gerrit de Jong. Deze groei zal naar verwachting nog wel even doorzetten gezien de steeds langer thuiswonende zelfstandige ouderen. “Maar we moeten wel alert blijven of iedereen wel de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft. Zo geeft 87% van de mensen die voor zichzelf hulp vragen aan dat zij de hulp via het platform echt noodzakelijk vinden. Zonder zitten ze echt met een probleem”, aldus de wethouder Sociale Zaken.
 
Extra lokale NLdoet dag
Om dit te voorkomen organiseert GOvoorelkaar een extra NLdoet dag op Goeree-Overflakkee op maandag 19 maart. Naast de extra handjes zorgt NLdoet ook voor aandacht voor het thema vrijwilligerswerk.
 
Doe mee!
GOvoorelkaar nodigt iedereen van harte uit om de handen uit de mouwen te steken op 9, 10 én 19 maart. Via NLdoet.nl en GOvoorelkaar.nl kunt u zich aanmelden voor een klus. Natuurlijk kunt u ook op andere dagen een ander blij maken. GOvoorelkaar matcht het hele jaar door vraag en aanbod voor vrijwillige hulp. Hulpvragen zijn ook altijd welkom; er zijn ontzettend veel mensen die voor elkaar klaar staan. Dat geldt ook voor maatschappelijke organisaties: zij kunnen na NLdoet hun vragen op GOvoorelkaar blijven stellen.7 maart 2018

Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland, Veere en Westvoorne benoemd tot beste duurzame kustbestemming wereldwijd!
 
De vier QualityCoast gebieden in de Nederlandse Delta: Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duivenland, Veere en Westvoorne zijn door de jury van de Green Destination top 100 benoemd tot de beste duurzame kustbestemming wereldwijd! Daarnaast wonnen de vier gemeenten gezamenlijk ook nog eens een gedeelde eerste publieksprijs voor beste duurzame bestemming in het algemeen. De publieksprijs wordt gedeeld met Buthan en het Griekse eiland Skyros. De juryprijs en de publieksprijs zijn woensdagmiddag 7 maart uitgereikt tijdens de internationale beurs ITB in Berlijn.
 
Het Nederlandse Deltagebied kenmerkt zich door uitzonderlijke natuurgebieden waar zeehonden, bruinvissen, herten, flamingo’s en andere bijzondere vogels te vinden zijn. Ongerepte brede stranden en duingebieden wisselen elkaar af. Bij de stranden en jachthavens grenzend aan de Noordzee, het Haringvliet, de Grevelingen, de Oosterschelde en het Veerse Meer wapperen Blauwe vlaggen; de gebieden staan bekend om hun bijzonder schone zwemwater.
 
Internationale trekpleister
De beste duurzame kustbestemming wereldwijd is uiteraard een groene, natuurlijke en duurzame bestemming, maar in het gebied zijn ook volop horecagelegenheden, gezellige en authentieke dorpen en stadjes en diverse overnachtingsmogelijkheden te vinden. De winnende kustgebieden trekken veel gezinnen, natuurliefhebbers, wandelaars, fietsers en watersporters uit binnen- en buitenland.

Duurzame ontwikkelingen
De gebieden in de Nederlandse Delta blinken uit in duurzaamheid en zetten volop in op duurzame ontwikkelingen. Alle vier de gebieden zijn bekroond met een QualityCoast Award. Goeree-Overflakkee is in 2020 energieneutraal; het eiland loopt voorop in duurzame energieopwekking en werkt aan innovatieve oplossingen voor energieopslag en gebruik van waterstof. Met het eerste integrale gebiedsproject van Nederland is in de Kop van Schouwen met zijn 22 km brede kust een enorme kwaliteitsslag gemaakt met herstel van ruim 200 hectare oude natuur, ruim 1.400 hectare nieuwe natuur en hoogwaardige recreatiebedrijven wat blijkt uit de oorkondes als Superplatz en de ranking in Zoover.
 
De gemeente Veere gaat voor een energie neutrale gemeente en enkele projecten waaraan gewerkt wordt zijn het duurzaam (toeristisch) vervoer en samen met de Stichting Strandexploitatie Veere werkt men aan een project ‘Duurzame stranden’. In Westvoorne is het Fieldlab Green Economy aan het Oostvoornse Meer hèt podium voor duurzame initiatieven op het snijvlak van economie, wetenschap, natuur en recreatie. In het Fieldlab wordt geëxperimenteerd, geïnnoveerd, ontwikkeld, getest en gedemonstreerd op ecologische ontwikkeling, duurzame energiewinning en circulaire economie.
 
Meest duurzame bestemming
De burgemeesters en verantwoordelijk wethouders zijn erg trots op deze internationale waardering en erkenning. De vier gemeenten zetten de huidige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verder door zodat zij ook in de toekomst de meeste duurzame kustbestemming blijven.
 
De Green Destinations top 100 voor meest duurzame bestemmingen wereldwijd is georganiseerd door ITB Berlijn, Green Destinations en TravelMole’s Visie op duurzaam toerisme. In de verkiezing is gekeken naar bestemmingen die aantrekkelijk zijn door hun toeristische mogelijkheden, hun ligging en omgeving, maar die daarbij ook nog eens veel aan duurzaamheid doen.7 maart 2018
Gemeente neemt haar verantwoordelijkheid in behoud van kwalitatief goed beroepsonderwijs op Goeree-Overflakkee
 
Door rijksbezuinigingen op het agrarisch onderwijs en dalende leerling- en studentenaantallen is het Edudelta College niet meer in staat om de continuïteit te waarborgen. Nu uit een brief van 5 maart 2018 aan de Tweede Kamer is gebleken dat het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) niet bereid is om een bijdrage te leveren in de fusiekosten van Edudelta en Lentis, zijn andere maatregelen noodzakelijk.
 
Behoud beroepsonderwijs op Goeree-Overflakkee
Hoewel van een  faillissement op dit moment vooralsnog geen sprake is, is duidelijk geworden dat Edudelta met ingang van het nieuwe schooljaar geen onderwijs meer aanbiedt. Behoud van het beroepsonderwijs is voor het gemeentebestuur van Goeree-Overflakkee primair van groot belang. De inzet van het gemeentebestuur is er op gericht om te bewerkstelligen dat de andere instellingen van voortgezet onderwijs in onze regio het aanbod van Edudelta in het nieuwe schooljaar overnemen.
 
Ongerustheid bij ouders en leerlingen
Ouders en leerlingen zijn ongerust en vragen zich af wat dit voor hen betekent. “We krijgen telefoontjes van ongeruste ouders die zich afvragen of hun zoon of dochter dit jaar wel eindexamen kan doen en of het verstandig is een inschrijving voor het aankomende schooljaar te laten staan. Voor de locatie Middelharnis heeft de gemeente met de andere scholen per direct overleg in gang gezet om het onderwijs aan de huidige en toekomstige leerlingen/studenten op korte en langere termijn voort te zetten”, zegt wethouder Frans Tollenaar, die Onderwijs in zijn portefeuille heeft. “Ik zal mij maximaal inspannen om in de komende maanden tot een constructieve oplossing te komen voor de kortere en langere termijn”.
 
Onderwijscampus Goeree-Overflakkee
In 2017 is na het besluit van de gemeenteraad om te investeren in de nieuwe beroepscampus de realisatieovereenkomst met partijen getekend. Het onderbrengen van toekomstbestendig beroepsonderwijs in de onderwijscampus blijft voor de gemeente Goeree-Overflakkee onverminderd uitgangspunt. Door de overblijvende partijen wordt met andere partners overlegd om de nieuwe beroepscampus in te vullen en tot stand te brengen.7 maart 2018
6 maart 2018
Broer en zus Joppe eindwinnaars in Zeeuwse Crosscompetitie
Zaterdag 3 maart werd in Vlissingen de zevende en laatste wedstrijd gehouden van de Zeeuwse Crosscompetitie 2017/2018. Met een sneeuwlaag over de bevroren ondergrond van het Nollebos werd het een bijzonder lastige cross, de dooi zette zich in en zo werd het glijden en glibberen voor de deelnemers die er een boeiende finale van maakten. De prijzenkast van AV Flakkee werd aangevuld met twee crosstitels, voor broer en zus Zedie en Daphne Joppe.

Zedie Joppe

Met het voorjaarszonnetje erbij was het na een week van flinke vorst en harde wind zeer aangenaam loopweer. De komende lente betekend ook het eind van de crosswinter, vanaf november werd in Zeeland gestreden, zes wedstrijden op prachtige parcoursen werd er gevochten voor de punten, nu ging het nog één keer los, te beginnen met de jeugd. Daarbij had AV Flakkee met broer en zus Zedie en Daphne Joppe twee kanshebbers voor de eindzege in huis.

Het eerste succes was voor Daphne die in haar race over 1,1km als eerste finishte na 4.59min, daarmee had ze een riante voorsprong op Liselotte Zandstra (Terneuzen) met 5.25min. Daphne stond al aan de leiding in het klassement en met deze overwinning was de titel binnen. Even later was het de beurt aan Zedie, ook hij startte als leider, zijn belangrijkste tegenstanders waren de Middelburgers Ivar Engels en Julius Schletterer. In de wedstrijd over 1,1km bleef het tot het laatst toe spannend, het kwam aan op een eindsprint die Schletterer in zijn voordeel besliste, Joppe werd tweede en daarmee verzekerde hij zich van de eindzege in het klassement, na zijn zus mocht ook hij op de hoogste trede van het podium plaatsnemen.
Op de korte cross ditmaal geen Flakkeese inbreng, Henkjan Tieleman moest wegens vakantie deze wedstrijd aan zich voorbij laten gaan, in het klassement eindigde hij op de vierde plaats. Om 14.10u was het dan zover, de lange cross 10km. In het 92 koppige deelnemersveld zagen we niet de minsten, bijna de gehele Zeeuwse top was present, mannen als Erwin Harmes, Martijn de Kok, Yunis Stitan, Tim van den Broeke, ze stonden er allemaal. Ook was er een bus uit België afgereisd met een grote delegatie van AC Lebbeke, ook hier zaten snelle mannen bij, konden zij de Zeeuwen verassen? Namens Flakkee zagen we Maikel Peeman, Eric Wolfert en Arie van Dijk. Nadat het startschot klonk ging het hard over een smal, glad, bospad. Stitan en Van den Broeke waren het best vertrokken, deze mannen hebben een snelle 1500m in de benen en met die snelheid brachten ze zichzelf goed in stelling. Harmes liep in derde positie, hij had gezelschap van Peeman. Zo rond plaats vijftien zagen we Wolfert, hij was iets behoudender gestart en probeerde zijn race goed op te bouwen richting het slot. Arie van Dijk was bezig aan een keurige wedstrijd, hij had al snel een flinke voorsprong op zijn concurrenten in de leeftijdsklasse 65+.
In de kop van de wedstrijd had Stitan een gat geslagen op Van den Broeke en Harmes, hij behield zijn voorsprong en won na 35.16min, Van den Broeke werd met 35.41min tweede en Harmes moest deze keer genoegen nemen met plaats drie in 36.14min, wel won hij het eindklassement van de competitie. Na 36.41min was Maikel Peeman de eerste Flakkeese loper op plaats vijf. "Helaas heb ik te korte spikepunten gekozen waardoor ik totaal geen grip had en mijn kracht niet kon omzetten in snelheid, volgende week is het NK cross, laten we hopen dat het daar beter gaat". Eric Wolfert finishte als 10e na 38.18min en was daarmee mooi opgeschoven gaande de race. "Ik liep in een goed groepje en met diverse versnellingen kon ik al die mannen één voor één lossen, dat geeft een lekker gevoel". Arie van Dijk finishte als 47e overall en eerste heer 65+. "Het was leuk om nog een crossje mee te pakken, het gaat niet meer zo hard als vroeger maar ik heb er nog altijd veel plezier in".
 

6 maart 2018
6 maart 2018

Weet op wie u niet moet stemmen!
6 maart 2018

Toekomst Edudelta College
In september 2017 maakten de Edudelta Onderwijsgroep en Lentiz onderwijsgroep gezamenlijk bekend dat zij een intentieovereenkomst hadden ondertekend. In deze overeenkomst hebben de organisaties afgesproken de mogelijkheden te onderzoeken voor een bestuurlijke fusie per 1 januari 2018 (later aangepast naar 1 januari 2019) en overdracht van de onderwijsactiviteiten (vmbo en mbo) van de regio’s Middelharnis en Barendrecht naar de Lentiz onderwijsgroep.

Besluit van de ministers van OCW
Op 13 februari jl. hebben de ministers van OCW in een gesprek het besluit met betrekking tot dit reddingsplan voor Edudelta College en de daarbij passend transitiekosten aan ons mondeling toegelicht. Kern van dit besluit is: organiseer de overdracht van leerlingen en studenten naar regionale onderwijspartners met behoud van zoveel mogelijk onderwijzend personeel; en neem verantwoordelijkheid voor het oplossen van de achterblijvende financiële problematiek binnen Edudelta.
Op 5 maart 2018 hebben  de ministeries in een Kamerbrief aan de leden van de 2e Kamer uitleg gegeven over de gekozen beleidslijn en de consequenties daarvan voor Edudelta.

Wat bekent dit besluit concreet? De gevolgen:
 • De intentieovereenkomst met Lentiz zal worden beëindigd. De voorgenomen fusie gaat dus niet door.
 • De afspraken in Zeeland blijven onveranderd: De overdracht van het vmbo Goes naar Pontes wordt per 1 augustus 2018 gerealiseerd. De intentieovereenkomst met Scalda wordt omgezet in een definitieve overdrachtsovereenkomst voor het mbo in Goes per 1 augustus 2018.
 • Voor de locaties Middelharnis en Barendrecht zoeken wij overdrachtspartners die het onderwijs aan de huidige en toekomstige leerlingen/studenten kunnen borgen, daarbij zo veel mogelijk (onderwijzend) personeel overnemen en verantwoordelijkheid nemen voor de benodigde voorzieningen (inclusief realisatie beroepscampus). De eerste gesprekken hierover hebben inmiddels plaatsgevonden.
 • Na afronding van bovenstaande activiteiten zal Edudelta als scholengroep ophouden te bestaan. Tot die tijd worden alle verbonden partijen geïnformeerd en wordt gezamenlijk gewerkt aan nieuwe afspraken voor de toekomst.

Voortzetting zorgvuldig proces
Deze, door het ministerie gevraagde resultaten kunnen wij bereiken door het volgen van een zorgvuldig proces. Zodra er formeel vastgelegde resultaten geboekt zijn, zullen wij deze uiteraard bekendmaken. Tot die tijd vragen wij begrip voor het feit dat wij geen mededelingen kunnen doen.

Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van Edudelta hebben waardering voor deze gekozen beleidslijn en ondersteunen deze van harte. Vol vertrouwen zien wij dan ook de toekomst tegemoet.

Borging kwaliteit van onderwijs
Door deze stappen kunnen wij de kwaliteit van het onderwijs verder versterken, passend bij onze hoge ambitie (beste AOC van Nederland en ons vmbo is excellent). De essentie blijft het verzorgen van goed onderwijs op bereikbare locaties voor studenten/leerlingen, zodat ook groen en technisch onderwijs in de regio Zuidwest-Nederland gegarandeerd blijft. Met afgestudeerde studenten die zeer gewild zijn door de werkgevers in de regionale arbeidsmarkt.

Goes, 5 maart 2018


Koos Samsom
De voorzitter van het College van Bestuur5 maart 2018

Dat is schrikken! Dat is die school met onze vakkanjers4 maart 2018
Schotejil bereidt zich voor op langebaan seizoen
 
MIDDELHARNIS - In de voorbije weekenden hebben zwemmers van De Schotejil aan diverse lange baan wedstrijden deelgenomen. Dit in voorbereiding op de naderende Regionale en Nationale kampioenschappen op de 50m baan.
 
In Den Haag waren in het weekend van 24 februari clubrecords te vieren voor o.a. Leyla Oversluizen op 200m vlinderslag onder 12 jaar (3.11.96) en op 800m vrij voor Lotte Tillema onder 16 jaar (10.34.90) en voor Lotte Middelbos bij de senioren (10.48.90). Knappe tijden waren er o.a. voor Daniel  ’t Mannetje op 200m vrij (2.24.03) en 100m vlinderslag (1.25.26). In hetzelfde weekend zwom Xander Vis in Oosterhout een clubrecord onder 16 jaar op 200m schoolslag (2.41.39). Aisha Nobels zwom op 1500m vrij een clubrecord onder 14 jaar (22.00.66). Ook hier enkele mooie persoonlijke records voor o.a. Leyla Oversluizen op 200m vrij (2.30.78) en Xander Vis op 100m schoolslag (1.14.89).
 
Op zaterdag 3 maart was een delegatie zwemmers present in Antwerpen bij de Antwerp Diamond Speedo Race (ADSR). Ook hier werden mooie prestaties geleverd. Opnieuw zwom Lelya Oversluizen naar een clubrecord, dit maal op 400m wisselslag (6.19.86). Floris Tanis verbeterde het clubrecord op 200m schoolslag (3.23.33) en op 50m vrij (31.05). Dit laatste clubrecord dateerde uit 2004 en stond op naam van Mark Costeris.


4 maart 2018

Alle kinderen een vrijetijdsbesteding
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Armoede bestaat nog steeds op Goeree-Overflakkee, harde cijfers wijzen dat uit. Voor gezinnen met schoolgaande kinderen is dit extra schrijnend; een valse start haal je moeilijk in. Daarom pleit de PvdA voor een sport- en cultuurpas.
 
Het is goed voor onze kinderen kans om te sporten, te musiceren, of aan toneel te doen.  Het is de kans om gezond en evenwichtig op te groeien en een sociaal netwerk op te bouwen. Ouders met een krappe beurs zien vaak geen mogelijkheden voor hun kinderen om deel te nemen aan het verenigingsleven. Hun kinderen raken vaak in een isolement en dat moeten wij voorkomen.

In 2017 deden 815 burgers van Goeree-Overflakkee een aanvraag voor een bijstandsuitkering en 172 burgers kregen schuldhulpverlening. Armoede bestaat wel degelijk op Goeree-Overflakkee! Kinderen die actief zijn in verenigingsverband, kunnen bouwen aan een eigen netwerk en een gezond sociaal leven. Kinderen die deelnemen aan het maatschappelijk leven, hebben grotere slagingskansen in het onderwijs en hebben later meer kansen op de arbeidsmarkt.

Kinderen uit kansarme gezinnen missen vaak nog meer dan alleen het lidmaatschap van een vereniging. Te denken valt aan het hebben van een eigen computer, of een I-pad, het lidmaatschap van de bibliotheek en een ouderbijdrage voor een schoolreisje.Het afgelopen jaar hebben 96 kinderen gebruik gemaakt van het Jeugdparticipatiefonds Sport en Cultuur, terwijl statistisch gezien meer dan 400 kinderen in onze gemeente gebruik zouden kunnen maken van deze regeling.

Oud-staatssecretaris Jette Klijnsma heeft 135.000 euro aan onze gemeente beschikbaar gesteld om ook de kansarme  kinderen de mogelijkheid te geven om lid te worden van een vereniging. Jammer genoeg zijn nog weinigen bekend met deze ondersteuningsregel. Niet alleen de gemeente, maar ook scholen en verenigingen kunnen hier een actievere rol in spelen. De PvdA zal zich in de komende periode inzetten voor meer kansen voor kinderen in een achterstandspositie. Onder het motto “een sport- en cultuurpas voor alle kansarme kinderen” gaat de PvdA zich hard maken voor dit doel.
 3 maart 2018

https://www.ad.nl/voorne-putten/inwoners-van-oude-en-nieuwe-tonge-voelen-zich-belazerd-door-komst-windmolens~ab710af8/


2 maart 2018

Van de PvdA, VVD, VKGO, EVV en Groep Jan Zwerus mag er op zondag gedanst worden
1 maart 2018
Sensationele ontwikkelingen rond LTO-debat
 
LTO-verkiezingsdebat gaat niet door!
 


De hier onderstaande mail van Eelco van Putten van LTO werd gestuurd naar alle lijsttrekkers:
 
“…Het leek ons als LTO afdeling Goeree-Overflakkee goed om een politieke avond met de agrarische sector te organiseren met als doel om de wederzijdse betrokkenheid te vergroten. Namens ons bestuur mocht ik deze avond organiseren, samen met de plattelandsjongeren. De opzet van de avond is afgeleid van politieke debatten die op TV hebben plaatsgevonden waarvoor alleen de grootste partijen zijn uitgenodigd. In ons geval is de keuze gebaseerd op de verkiezingsuitslag van de laatste gemeenteraadsverkiezingen.
 
Gezien de heftige reacties van enkele politici is dit geen goede keuze geweest. Het is nooit de bedoeling geweest om bewust personen of partijen uit te sluiten of te kwetsen, hier is geen reden voor. In tegendeel, ik ben van mening dat de huidige raad mede verantwoordelijk is voor de (in mijn ogen) succesvolle fusie tussen de vier gemeenten. Uiteraard zijn er een aantal onderwerpen waarover we graag in discussie zouden willen gaan maar gezien de negatieve reacties op deze opzet is besloten om de debat avond van 5 maart aanstaande NIET door te laten gaan…”
 
Met vriendelijke groet, Namens LTO afdeling Goeree-Overflakkee en Euro Delta afdeling Goeree-Overflakkee. Eelco van Putten.
 
Opmerkelijke reactie van LTO omdat de meerderheid van de tien lijsttrekkers duidelijk had aangeven het debat te willen voeren. Maar dan wel met alle partijen. De interesse was daarvoor kamerbreed aanwezig. Jan Zwerus van de Groep Jan Zwerus stelde zelfs voor om in de eigen buidel te tasten om een debat met tien lijstrekkers mogelijk te maken. Draagvlak voor een debat dat LTO voor ogen had, was dus meer dan aanwezig.
 
Meteen na de vlammende reactie van Zwerus, verzocht Aat van Alphen van Eiland van Vrijheid de LTO beleefd maar dringend om aan het debat deel te mogen nemen. “Immers de agrarische sector heeft meer dan ooit tevoren draagvlak en meedenken hard nodig vanuit de volksvertegenwoordiging.”
 
Tea Both fractievoorzitter van het CDA was net als Jan Zwerus en Aat van Alphen ook duidelijk: “Beste allen, het lijkt mij inderdaad beter om de organisatie te verzoeken alle partijen deel te laten nemen aan het debat. Hoop op een positieve reactie van de organisatie…”
 
Natuurlijk kon Kees van Dam, leider van de grootste coalitiepartij met een wervende en politiek correcte mail niet achterblijven: “De VVD heeft aangegeven niet mee te doen aan het LTO-debat. Het lijkt ons ook verstandig om alle partijen uit te nodigen en niemand uit te sluiten. Neem een en ander serieus in overweging. Als SGP gaan we graag in debat met alle partijen die aan de verkiezingen deelnemen.”
 
Nu nog maar twee debatten te gaan. Dat wordt spannend!

Frans Evers

1 maart 2018

Reactie Jezus Leeft
 
"De VVD verwoordde mooi dat een democratie draait om alle partijen, de SGP heeft de juiste keuze gemaakt om LTO te vragen alle partijen uit te nodigen voor het debat. Ik vond het al vreemd, dat wij als partijen wel in de zaal mochten zitten bij het debat, maar er niet actief deel aan zouden mogen nemen.
 
JEZUS LEEFT is dan ook blij dat dit ondemocratisch debat niet doorgaat."

Wim Nagtegaal


27 februari 2018
Nieuwe lokale bewegwijzering voor Goeree-Overflakkee
 
 
Onlangs startte verkeerskundig adviesbureau Ronnico in opdracht van de gemeente met het vervangen van lokale bewegwijzering binnen de bebouwde kom op Goeree-Overflakkee. Door de nieuwe uniforme bewegwijzering kan de weggebruiker eenvoudig zijn locatie bepalen en zijn weg vinden naar de bestemming. Achthuizen is in het bezit van de primeur en kreeg als eerste dorpskern op Goeree-Overflakkee de nieuwe, uniforme bewegwijzering.
 
 Wethouder Arend-Jan van der Vlugt (Openbare werken) en wethouder Peter Feller (Verkeer) waren op dinsdag 27 februari 2018 aanwezig bij het vervangen van de bewegwijzering in Dirksland. ‘Met de nieuwe uniforme blauwwitte wegwijzers willen we duidelijkheid en herkenbaarheid creëren voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Daarnaast geeft goede bewegwijzering een stimulans aan lokale voorzieningen’, aldus wethouder Arend-Jan van der Vlugt. Ook wethouder Peter Feller is enthousiast: ‘Eenduidige bewegwijzering vervult een belangrijke functie voor de weggebruiker. Het draagt namelijk bij aan een vlotte en veilige verkeersafwikkeling’.
 
 
 
Planning vervanging wegwijzers
In de loop van dit jaar krijgen ook Den Bommel, Herkingen, Melissant en Nieuwe-Tonge uniforme bewegwijzering. Naar verwachting zijn de kernen Ooltgensplaat, Oude-Tonge en Stad aan ’t Haringvliet volgend jaar aan de beurt. Vanwege de werkzaamheden kan tijdelijk enige overlast ontstaan. De gemeente vraagt hiervoor begrip van haar inwoners.
 
 
 
 De huidige bewegwijzering in Middelharnis en Sommelsdijk wordt pas vervangen als het verkeerscirculatieplan is vastgesteld. De lokale bewegwijzering in Goedereede, Ouddorp en Stellendam voldoet momenteel aan de kwaliteitseisen, daarom vindt hier geen vervanging plaats.
 
 
 
Meer informatie
. Voor meer informatie kan men contact opnemen met de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 0187.www.goeree-overflakkee.nl/bewegwijzeringDe lokale voorzieningen waarnaar verwezen wordt, bepaalt de gemeente aan de hand van de ‘richtlijnen Bewegwijzering Goeree-Overflakkee’. Deze richtlijnen zijn terug te vinden op de gemeentelijke website:
 
 


26 februari 2018
 
Gemeentelijke website biedt verenigingen en ondernemers toegang tot gratis subsidiedatabanken
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Verenigingen, sportclubs, vrijwilligersorganisaties en ondernemers zijn vaak op zoek naar financiering voor projecten en investeringen. Via de subsidieportal www.goeree-overflakkee.nl/subsidieloketten, zoeken alle inwoners gratis naar subsidies, fondsen en fiscale regelingen voor hun bedrijf of vereniging. De gemeente Goeree-Overflakkee biedt hiermee inwoners die actief zijn binnen de lokale economie of het verenigingsleven een mooie kosteloze faciliteit om extra geld te vinden.
 
Het subsidieloket bestaat uit twee subsidiedatabanken (voor ondernemers en stichtingen en verenigingen) en wordt onderhouden door Vindsubsidies.nl, Nederlands grootste online subsidiedatabase. Het subsidieloket is toegankelijk via www.goeree-overflakkee.nl/subsidieloketten en bevat regionale, landelijke en Europese subsidies, fiscale regelingen, kredieten en fondsen. Om te zoeken volstaat slechts één relevante zoekterm voor het betreffende project of uitgave. Daarna opent een scherm met tientallen regelingen. Het zoeken is kosteloos en het loket is direct toegankelijk voor bezoekers van de website.
 
U vindt onder meer subsidies en fondsen voor activiteiten en projecten van (sport)verenigingen, culturele organisaties en goede doelen-stichtingen. Voor bedrijven zijn er financieringsmogelijkheden te vinden voor investeringen, onderzoek en ontwikkeling op het gebied van techniek, energie, duurzaamheid, landbouw, transport en onderwijs.
 
Van elke subsidie, fonds of fiscale regeling bevat de portal een samenvatting, de wettelijke voorwaarden en de beschikbare subsidiebijdrage. Daarnaast staan in het loket gegevens om zelf subsidie of extra informatie aan te kunnen vragen. Ook kan er contact worden opgenomen met adviseurs van Vindsubsidies. Zij kunnen u ondersteunen bij uw aanvraag en administratie.
 
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Dennis Troost, via het algemene telefoonnummer 14 0187 of per e-mail: info@goeree-overflakkee.nl.


26 februari 2018
Goeree-Overflakkee genomineerd voor Wandelgemeente van het Jaar 2018
 
MAARN – De gemeenten Bronckhorst, Goeree-Overflakkee en Hilvarenbeek zijn genomineerd voor de Wandelgemeente van het Jaar 2018. Deze gemeenten springen er op een bijzondere manier uit voor wandelaars. De jaarlijkse verkiezing wordt georganiseerd door ‘te voet’, de wandelkrant van Nederland.
 


Gemeenten in Nederland zetten wandelpaden, ommetjes, wandelnetwerken, themaroutes en kuiertochten uit. ‘Te voet’, de wandelkrant van Nederland, beoordeelt ieder jaar de wandelmogelijkheden in de gemeenten. Vorig jaar werd Leusden gekozen tot Wandelgemeente van het Jaar.
 
De Grote Drie
Nadat tientallen gemeenten in Nederland deelnamen aan de voorronden voor de Wandelgemeente van het Jaar, zijn Bronckhorst in Gelderland, Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland en Hilvarenbeek in Noord-Brabant genomineerd. Deze gemeenten blijken in de praktijk extra vriendelijk voor wandelaars.
Verslaggevers van ‘te voet’ zijn afgereisd naar De Grote Drie en hebben ter plekke de mooiste route van de gemeente beoordeeld. Daarbij is onder meer gekeken naar het percentage onverharde paden, rustpunten, horeca onderweg, afwisseling in het landschap, exclusiviteit voor de wandelaar, bereikbaarheid en informatie.
 
Meestemmen
De beoordelingen van de genomineerden verschijnen in de eerstkomende editie van wandelkrant ‘te voet’. Iedereen kan tot en met 20 april 2018 op www.wandelkrant.nl  en www.wandelgemeentevanhetjaar.nl stemmen voor de favoriete wandelgemeente. Zowel de stem van de lezer als die van de redactie bepaalt uiteindelijk de winnaar voor de Wandelgemeente van het Jaar 2018. 
 

24 februari 2018

PvdA; geld van de zorg moet gebruikt worden voor de zorg
 
De gemeente Goeree-Overflakkee heeft in 2015 grote veranderingen in de zorg doorgevoerd. Veel wordt nog altijd vanuit Den Haag voorgeschreven. Hulp in de huishouding en aangepast vervoer zijn geregeld door deze gemeente. De PvdA dook in de cijfers; steeds minder mensen maken gebruik en er blijft geld over. Mensen die het nodig hebben blijven met hun zorgen thuis achter.


PvdA GO – Twee oud-wethouders sociale zaken; Nelly van Dijke en Petra ’t Hoen

"Ik weet hoe het is als de mensen om je heen wegvallen’ aldus Nelly van Dijke, oud-wethouder van de gemeente Oostflakkee.  ‘Je doet mantelzorg totdat je zelf zorg nodig hebt. Ik doe de digitale zaken voor een aantal vriendinnen en rij met de auto ’. Aan de eetkamertafel zit Nelly, samen met Petra ’t Hoen. Petra, nog geen vijftiger,  maar ook al een oudgediende in de politiek en herkiesbaar voor de gemeenteraad.
 
‘Met je hulp kan je het echt treffen. Er zitten gouden krachten bij’,  vindt Nelly, ‘maar na de bezuinigingsronde in 2015 zijn veel mensen uren kwijt geraakt. Hoe kun je nu huishoudelijke zorg verlenen als je maar 1,5 uur in de week krijgt ? In die tijd kun je niet eens een was draaien !’
 
Petra ’t Hoen betoogt dat geld van de zorg gebruikt moet worden voor de zorg.  De gemeente heeft een miljoen euro bezuinigd op de uren huishoudelijke zorg en vooral ouderen met een kleine beurs voelen dat dagelijks. ‘Als je wil dat ouderen langer thuis blijven wonen, moet je ze ook ondersteunen’.
 
Nelly beklaagt de hulpen, die ondanks al hun werk, niet uit de bijstand komen.  ’t Hoen ziet dat als voorbeeld van doorgeslagen marktwerking; ‘ zorgbedrijven concurreren op de laagste prijs en daarmee het goedkoopste personeel. Personeel krijgt onderbetaald  0-uren contracten’. Beiden vinden dat de gemeente dit anders zou moeten regelen.
 
‘De regie ligt bij de gemeente en begint bij het keukentafelgesprek. Menselijkheid hoort de maat te zijn. De PvdA wil ervoor waken dat mantelzorgers overbelast raken. En dan al die verschillende regelingen, op te zoeken op internet, veel ouderen kunnen daar geen wijs uit !’
De Pvda zal het onderwerp  zorg op de gemeentelijke agenda houden om het aantal uren zorg weer op het oude niveau te krijgen. Zeker zijn van goede zorg !
 
De Pvda Goeree-Overflakkee hoort graag ook uw praktijkvoorbeelden over de zorg. U kunt terecht op het volgende emailadres: goeree-overflakkee@pvda.nl
 
 23 februari 2018
23 februari 2018

 
Stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis neemt Jachtwerf Peeman over
 
MIDDELHARNIS - Buiten was het vandaag koud en helder, binnen in de oude werfloods van de Menheerse Werf brandde het vuur in de kachel én in de harten van de bestuursleden en initiatiefnemers van de Stichting Behoud Scheepstimmerwerf en de Menheerse Werf.
 


Na een aanloop van bijna vier jaar konden vanmiddag eindelijk de handtekeningen gezet worden voor de overdracht van het werfterrein en de houten werfloods van Jachtwerf Peeman. Onder toeziend oog van notaris Benschop en initiatiefnemers Mariska van Gent en Coerd de Heer tekenden secretaris Leen van Nimwegen en penningmeester Sjaak van den Akker de stukken namens de stichting. Hiermee is het belangrijkste deel van de missie van de stichting bereikt: het als geheel behouden van de voormalige scheepstimmerwerf van het vissersdorp Middelharnis. De overname bleek een fikse uitdaging, maar dankzij financiering door de Rabobank Haringvliet en een garantstelling door de gemeente Goeree-Overflakkee is het uiteindelijk gelukt.
 
De werf, gelegen aan de havenkom in de prachtige historische dorpskern van Middelharnis, is opgericht in 1750. Al vanaf 1764 stond de werf bekend als ‘Werf Peeman’. John en Addie Peeman, de laatste generatie eigenaren, hebben de afgelopen jaren alle mogelijke medewerking verleend om de missie van de stichting te doen slagen. Het feit dat de eeuwenoude werf in z’n geheel behouden blijft en door de stichting ingericht wordt als gratis toegankelijke museale werf, was mede de reden voor die medewerking. Naast de publieke functie blijven de werfactiviteiten voor jachten en varend erfgoed
 
In september 2014 kocht de stichting, met hulp van betrokken lokale particulieren en de Stichting Sociale en Maatschappelijke Belangen, het eerste en meest historische deel van de werf. Sindsdien is er hard gewerkt om de twee rijksmonumenten op dat deel te restaureren en een herbestemming te geven. Daarnaast heeft de stichting op de werf een aantal deelprojecten opgezet waarmee de Menheerse Werf een cultuurhistorisch middelpunt aan het Haringvliet wordt: een bezoekerscentrum in het voormalige pekelpakhuis, een educatieve Visserijspeeltuin op de werf, een door lokale kunstenaars ontworpen publieksentree en een Visserijmonument aan de gevel van het pekelpakhuis.
 
Ook is de werf al actief als restauratiewerf voor varend erfgoed: samen met de stichting Behoud Beugsloep MD10 ‘Johanna Hendrika’ wordt de laatst overgebleven en uit 1896 stammende beugsloep uit Middelharnis gerestaureerd en in opdracht van het RTM Museum in Ouddorp werkt de werf sinds vorig jaar aan de restauratie van het historische fiets- en voetgangersveer ‘Anna Jacoba’ uit 1932.
 
Om de plannen van de werf bij een breed publiek bekend te maken en om de band van het eiland met het Haringvliet te versterken organiseert de stichting sinds 2014 ook allerlei evenementen in Middelharnis, zoals de drukbezochte Menheerse Havendag, de Sail4Care Regatta en diverse natuurvaartochten.
 
De Menheerse Werf wordt ondersteund door de provincie Zuid-Holland in het kader van de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee, door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Mondriaan Fonds, de Van Dijk Nijkamp Stichting, Stichting SABA, het Droomfonds Haringvliet, de Landschapstafel Haringvliet, Lions Club Goeree-Overflakkee, de samenwerkende serviceclubs van Goeree-Overflakkee en vele bedrijven en vrijwilligers. Nu het behoud van de Menheerse Werf gezekerd is, wordt op volle kracht gewerkt aan de voltooiing van de restauratie en de deelprojecten. Op vrijdag 1 juni 2018, de eerste dag van de Menheerse Havendag 2018, wordt de Menheerse Werf officieel geopend.
 
Meer informatie op www.menheersewerf.nl19 februari 2018
Bestuur CuraMare overtreedt de regels
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Er is maar een goede oplossing mogelijk in het belang van CuraMare en de gezondheidszorg in de regio: zowel Koos Moerland, voorzitter Raad van Bestuur als Bert Kool, voorzitter Raad van Toezicht zouden moeten opstappen. Dit blijkt uit de uitspraak van de Governance Code Commissie.
 
Het rommelt aan de top. Er worden verkeerde beslissingen genomen. Er is sprake van belangenverstrengeling en vriendjespolitiek. Schrijfbedrijf Evers van der Waart heeft vorig jaar juni vragen gesteld aan de leiding van CuraMare, een instelling die de christelijke waarden hoog in het vaandel heeft staan. En daarnaast de kernwaarden voert: deskundigheid, gastvrijheid, compassie en vertrouwen.
 
Vanuit de samenleving kwamen signalen over de manier waarop Moerland, de voorzitter van de Raad van Bestuur, opereert. Dat maakte ons nieuwsgierig naar de gang van zaken aan de top van CuraMare. Op onze vragen, onder andere over het plotselinge vertrek van Wim Driesse, als lid van de Raad van Bestuur, werd inhoudelijk niet ingegaan. Als enige reactie toen, ontving Het Schrijfbedrijf de bewering dat CuraMare zich houdt aan alle wet-  en regelgeving die op haar bedrijfsvoering van toepassing is. Dat blijkt dus niet te kloppen.
 
De Governance Commissie Gezondheidszorg (GCG) heeft zich, op verzoek van Actiz en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen over de gang van zaken bij het bestuur van CuraMare gebogen. Op meerdere punten heeft deze commissie van geleerden (mr. H.F.M. Hofhuis, wonende te Den Haag, voorzitter, mr. G.J. Bloemendal, wonende te Y., drs. Z.D. Woldhuis, wonende te Y., drs. J.H. Colijn, wonende te Nijmegen, dr. M. van Ooijen, wonende te Gennep, bijgestaan door mr. A.T.B. de Vries, secretaris) geoordeeld dat Moerland en de Raad van Toezicht de regels van de zorgbrede  Governance Code 2010 hebben geschonden.
 
De geanonimiseerde uitspraak is te vinden via link:
http://scheidsgerechtgezondheidszorg.nl/uitspraken/uitspraken-governancecommissie/gc1701
Een juridisch verhaal, maar de conclusie is duidelijk. Het bestuur en het toezicht van CuraMare houden zich op vele punten niet aan de geldende codes. Uit de uitspraak blijkt dat de Moerland, voorzitter van de Raad van Bestuur, de baas is en de Raad van Toezicht hem volgt in plaats van toezicht te houden. “De RvT heeft zich in zijn besluitvorming te veel laten leiden door de voorzitter van de RvB en heeft daarmee de organisatie tekort gedaan.”
 
Ook bij het benoemen van de voorzitter van de Raad van Toezicht heeft men zich niet aan de regels gehouden. Uit de uitspraak blijkt dat de voorzitter van de Raad van Toezicht nooit benoemd had mogen worden. Ook de andere leden van de Raad van Toezicht hebben onvoldoende toezicht gehouden waardoor er een samenspel was tussen Moerland en Kool. Ook was er sprake van belangenverstrengeling. Er bestond namelijk tussen beiden een zakelijke relatie. Verder blijkt uit het oordeel dat Moerland als voorzitter van de Raad van Bestuur zijn “adviseur en vertrouwenspersoon Kool”. inschakelde bij het invullen van de voorzittersvacature in de Raad van Toezicht én bij de evaluatie van de Raad van Toezicht.
 
 
Moest Driesse, lid van de Raad van Bestuur opstappen omdat hij de vinger op de zere plek legde? Driesse moest volgens de officiële verklaring vertrekken vanwege verschillen van inzicht over de manier van besturen. “Reden was een diepgaand verschil van inzicht tussen Driesse en de Raad van Toezicht over de wijze waarop aan de gemaakte afspraken over de collegiale bestuursvorm invulling moet worden gegeven.”  
 
De governancecommissie heeft daarnaast problemen met de wijze van besturen. De commissie geeft namelijk aan dat Moerland, de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zich qua besturen niet aan de regels hebben gehouden die in Nederland gelden, dus ook op Goeree-Overflakkee. Men kan zich afvragen of het juiste bestuurslid is heengezonden. Zeker nu ook duidelijk is dat de Raad van Toezicht onvoldoende de Raad van Bestuur controleert.
 
Het vertrek van Driesse (en de vele anderen voor hem) en de geconstateerde overtredingen door de Governance Commissie Gezondheidszorg zijn volgens insiders een symptoom van een al jaren bestaande zieke bestuurscultuur rond Moerland. Die in deze functie jarenlang ruim twee ton per jaar ontving. 
 
Heeft CuraMare een eind aan de gesignaleerde misstanden gemaakt na de uitspraak van Governance Commissie Gezondheidszorg van 20 december 2017? Uit niets blijkt dat dit het geval is. Is Peter Dijkgraaf, voorzitter (sinds 2008) van de Identiteitsraad is nog steeds in functie? Dit ondanks dat de commissie een zakelijke relatie heeft geconstateerd. De regels worden dus nog steeds niet nageleefd. Uit betrouwbare bronnen blijkt dat de bestuurscultuur nog steeds hetzelfde is. 
 
Hieronder de link naar de uitspraken:
 
http://scheidsgerechtgezondheidszorg.nl/article_pdf_files/565f4e68ac9b298786f1f334a642396f/gc1704.pdf?id=2303
 
http://scheidsgerechtgezondheidszorg.nl/article_pdf_files/f6e7bd65ddf3a5cd3d9d26068518cf41/gc1701.pdf?id=2304
 

Reactie Bestuur CuraMare:
 

Verklaring omtrent governance

16 februari 2018


De raad van toezicht van CuraMare heeft kennisgenomen van de beoordeling door de Governance-commissie Gezondheidszorg van een aantal procedures dat in het verleden in de organisatie is toegepast. Dit naar aanleiding van vragen die medio 2017 door een oud-bestuurder aan de commissie werden gesteld. Die vragen betroffen vooral de periode rond de benoeming van de voorzitter van de raad van toezicht in 2014.

Enerzijds gaat het om het feit dat de voorzitter van de raad van toezicht een half jaar voor zijn benoeming interim-bestuurder was van het SMC. Anderzijds werden vragen gesteld bij de rol van de toenmalige extern adviseur van de raad van bestuur bij de selectie van de voorzitter van de raad van toezicht en bij de zelfevaluatie van de raad van toezicht kort daarna.

De raad van toezicht is van mening dat deze gang van zaken toen alleszins verantwoord was, maar moet nu constateren dat de Governancecommissie het daar niet mee eens is. Op basis van de uitspraak van de Governancecommissie heeft CuraMare daarom per reglement geregeld dat de rollen van adviseur van de raad van bestuur niet meer vermengd kunnen worden met die van adviseur van de raad van toezicht. In de zelfevaluatie van de raad van toezicht die binnenkort plaatsvindt, zal ook tegen de achtergrond van de uitspraak van de Governancecommissie, de aanstaande herbenoeming van de voorzitter van de raad van toezicht worden beoordeeld.
 

Begin 2017 heeft CuraMare een onderzoek laten uitvoeren door de Governance University. Dit is een kennisinstituut op het gebied van governance. Daaruit bleek dat CuraMare voldoet aan de gestelde normen op het gebied van integriteit en transparantie. Uiteraard waren er verbeterpunten die inmiddels actief zijn opgepakt en zijn of worden verwerkt in reglementen en statuten.

CuraMare heeft haar visie op de uitspraak en de voorgenomen aanscherpingen van het governancebeleid gedeeld met de brancheorganisaties Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Actiz.

raad van toezicht CuraMare19 februari 2018
 
“Meer jeugd met ‘gouden handjes nodig”
Aftrap campagne CDA
STELLENDAM –CDA-prominenten en andere genodigden kwamen vrijdag 16 februari samen voor de start van de campagne voor de komende raadsverkiezingen. Speciale gast was staatssecretaris Mona Keijzer.

Mona Keijzer temidden van onze eigen CDA-prominenten

De netwerkborrel was in het paviljoen van Zoet en Zout. Na een welkomstwoord door lijsttrekker Tea Both, gaf wethouder Arend-Jan van der Vlugt een presentatie over ons eiland. “Een eiland vol ambitie. We willen vooruit, een aanvalsplan tegen de krimp en vergrijzing. Een balans zoeken tussen oud en jong. En werken aan een groei van 10.000 inwoners erbij, om ons voorzieningenniveau op peil te houden.”
Van der Vlugt vertelt over de Blauwe Vlaggen en de Quality Coast onderscheiding. De samenwerking met diverse partners op het gebied van energie, zorg en vervoer komen aan de orde. Over de plannen op gebied van onderwijs en woningbouw. En over het aantrekken van meer bedrijven, waar hard aan wordt gewerkt. 
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer was onder de indruk van de presentatie, maar ook van het prachtige gebied. Ze complimenteerde de organisatie over de prachtige locatie, aan het water. Ze vroeg zich af hoe erg het is, dat mensen ons eiland vaak onder Zeeland scharen. “Zelf kom ik ook van het platteland, van Noord-Holland. Maar dit gebied, het zuidwestelijke kustgebied is anders. Ook de kleuren en het licht zijn anders, door al dat water. Het voelt als een vakantieland.”
Keijzer is, na zich vijf jaar met de zorg te hebben beziggehouden, nu staatsecretaris voor onder andere het MKB. “Het is de basis van onze economie. Hier wordt het meeste geld verdiend en het is van groot belang voor de werkgelegenheid.” Het MKB werkt goed maar zou beter kunnen. “Het vinden van technisch personeel is een groot probleem in Nederland. Het VMBO en MBO zijn van ongelooflijk belang, maar worden vaak ondergewaardeerd. We hebben juist die kinderen met ‘gouden handjes’ nodig. Deze jeugd kan zo aan het werk in de techniek of in de zorg. We hebben deze jeugd hard nodig voor de toekomst.” Over de plannen om in Middelharnis een VMBO/MBO-opleiding op te richten zoals bestuurder Cees Sinke vertelt, is Keijzer dan ook voorstander.
“We moeten beseffen als overheid dat het MBK het fundament is van de samenleving. De wetgeving moet soepeler. In de onderling communicatie zitten fouten. We kijken naar andere vormen van financiering en de digitaliseringsslag van veel bedrijven blijft achter. Als overheid proberen we hulp te bieden door bijvoorbeeld RVO.nl.”  Peter Visser, voorzitter van de ondernemersvereniging van het winkelgebied D’n Diek vraagt aandacht voor co-financiering van landelijke winkelketens. “Ze profiteren wel mee van al inspanningen om het winkelgebied aantrekkelijker te maken, maar betalen niet mee.” Een terechte opmerking vindt Keijzer en zal dit zeker meenemen in haar overleggen.
Ze vertelt verder over haar werk en hoe haar dagen zijn gevuld. “Het lijkt op het werk van een wethouder. Heel veel lezen, bellen en sms-sen.” Ze vindt het een enorm voorrecht veel contact te hebben met leden van het koningshuis. “Mensen klagen vaak over de kosten, maar realiseren zich niet wat deze mensen allemaal doen voor Nederland en wat een verbindende rol ze spelen.”  
Na haar boeiende verhaal is het mogelijk nog even met haar persoonlijk te praten en we spreken haar aan over haar gezin. Keijzer is moeder van vijf zoons. En ja, deze zijn allemaal verschillend en volgen ook diverse opleidingen, van hoger onderwijs tot praktisch gericht onderwijs. “Het is allemaal even waardevol. Het moet naast elkaar kunnen bestaan. De een is niet meer waard dan de ander. Binnen ons gezin gaat dat heel goed samen.”
 
 


19 februari 2018

Medailles voor Schotejilzwemmers bij Speedo Jaargangwedstrijden
 
GOEREE-OVERFLAKKEEE/LEIDEN - Afgelopen weekend heeft een vijftal zwemmers van de Schotejil deelgenomen aan de Speedo Jaargangwedstrijden te Leiden. Laurens Kalle, Floris Tanis, Thalia Meijer, Dominique Overduin en Meyke van Nimwegen mochten op basis van hun gezwommen tijden starten op deze officieuze Nationale Winterkampioenschappen.
 
Er werden tal van ereplaatsen behaald en persoonlijke records verbeterd. Floris Tanis (2007) wist de 100m vrij te winnen (1.06.73) en werd 3e op respectievelijk 100m rugslag (1.19.30),  50m vlinderslag (35.08), 100m wisselslag (1.19.18) en 50m vrij (30.81). Meyke van Nimwegen (2008) op haar beurt werd 2e op 100m rugslag (1.25.39) en 3e op 100m wisselslag (1.23.98). Laurens Kalle  (2006) eindigde als 3e op zowel 200m wisselslag (2.45.92) als 100m vlinderslag (1.16.90).


19 februari 2018
 
Schotejil behoudt leidende positie in Regio-competitie
 
Na afgelopen zaterdag gaat zwemclub De Schotejil uit Middelharnis nog steeds ruim aan de leiding in de KNZB Regio B-Competitie. Er waren dit keer ca. 25 ere-plaatsen te vieren, waaronder 12 eerste plaatsen en ook nog ca. 25 persoonlijke records waaronder 1 clubrecord.
 


Gouden medailles waren er in de jongste juniorencategorie voor Leyla Oversluizen op zowel 50m vrij (31.19) als 100m rugslag (1.19.42). Lyke Buscop won in de oudste juniorencategorie eveneens goud op 100m rugslag (1.15.16). Lotte Tillema ontpopte zich in de jeugdcategorie als vrije slag specialiste door winst op resp. 100m vrij (1.02.53) en 200m vrij (2.16.78). Bij de jongens won Julien Tanis in de juniorencategorie goud op 100m rugslag (1.08.98) en 50m vrij (27.24). Xander Vis won goud op 50m schoolslag (33.39). Aron Paasse won in de jeugdcategorie de 100m vrij (56.86). Op drie van de vier estafettes pakte de Schotejil de winst, namelijk op 4x50m vrij (1.45.32) met Aron Paasse, Julien Tanis, Luuk Kieviet en Jacob Mackloet, op 4x50m vrij (1.56.59) in een clubrecord bij de senioren door Lotte Middelbos, Manon Middelbos, Lieske Zijlstra en Lotte Tillema, en tenslotte ook op 4x50m vrij (2.00.67) bij de jeugd door Phaedra Meijer, Nienke Mierop, Bibi Middelbos en Tamara de Ruiter.
 
Vermeldenswaardig zijn tenslotte de ruime persoonlijke records op 200m vrij door Xander Vis (2.11.81) en Christian Kalle (2.20.30). Jacob Mackloet (2.01.99) nadert op dit nummer inmiddels heel knap de magische twee minuten grens.


18 februari 2018

PvdA wil bouwen naar behoefte

 
Meer sociale woningbouw en meer levensloopbestendige woningen
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Voor  PvdA raadslid  Cees Grinwis betekent ‘bouwen naar behoefte’ dat de er woningen  bij moeten komen van een type waar vraag naar is. En op locaties waar dat nodig is. Gemeenteraadslid én Stellendammer Grinwis constateert een tekort aan huurwoningen in de middelhoge prijsklasse die levensloop bestendig zijn. Hierdoor komt doorstroming in het gedrang.
 
“Door de watersnood van 1953 heeft dit eiland een nogal eenzijdige woningvoorraad die inmiddels aan vernieuwing toe is” legt Cees uit. “De woningbouwcorporaties zijn bezig met een vernieuwingsslag, renovatie gaat gepaard met energiebesparende maatregelen. De huurverhoging wordt daarbij gecompenseerd door een lagere energierekening” aldus PvdA-er Grinwis. Hij constateert dat een groot aantal verouderde seniorenwoningen inmiddels is ingenomen door starters en alleenstaanden “vooral dit type woningen is lastig aan te passen aan de moderne eisen en zal verdwijnen”.
 
PvdA-er Cees Grinwis prijst zich gelukkig dat van prijsopdrijving op een overspannen woningmarkt in Goeree-Overflakkee geen sprake is: “met de veranderde regels rond huurtoeslag is het belangrijk dat de woningbouwcorporaties de huurprijs kunnen aanpassen zodat ook voor minima een fatsoenlijke woning bereikbaar blijft”.
 
Zorgwekkende tendens
Grinwis constateert wel een zorgwekkende tendens:  “woningbouwcorporaties hebben een taakstelling om speciale doelgroepen te huisvesten zoals mensen die een inrichting verlaten of statushouders. Indien we die plaatsen in kernen die minder in trek zijn, zetten we een negatieve spiraal in” waarschuwt de PvdA-er “beter zou zijn deze mensen over het eiland te spreiden”. Hij kijkt daarbij vooruit naar een glorend perspectief van meer werkgelegenheid op het eiland en hernieuwde belangstelling van overkanters; “we moeten zorgen dat we er klaar voor zijn en aantrekkelijke kernen houden”. Het woningbouwplan voor Achthuizen juicht Cees daarom van harte toe.

Herontwikkeling voormalige gemeentehuizen
Als sociaaldemocraat vindt Cees het jammer dat de herontwikkeling van de twee voormalige gemeentehuizen gegund is aan commerciële projectontwikkelaars. “Met name in Oude-Tonge, waar het dreigt te mislukken. Voor starters én mensen die hun hele leven gehuurd hebben is een hypotheek, met verscherpte eisen na de bankencrisis, niet haalbaar. Zij zijn op huur aangewezen”. Grinwis denkt met weemoed terug; “de voormalige gemeente Goedereede dwong samenwerkingsafspraken af tussen projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties. Nu is dat losgelaten maar dat moet, als het aan de PvdA ligt, weer terugkomen”.15 februari 2018

Kieslijsten bekend gemaakt
GOEREE-OVERFLAKKEE - Vrijdagmiddag 9 februari werden in het Rondeel de kandidatenlijsten voor de aanstaande verkiezing van 21 maart 2018 van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee bekend gemaakt. Dit deed de voorzitter van het centraal stembureau Kees Kuiper. Hieronder de geldige kanidatenlijsten. Na trekking van briefjes kwam Jezus leeft op lijst 9 en Groep Jan Zwerus op lijst 10.Geldige kandidatenlijsten die zijn ingeleverd:
Lijst 1: Staatkundig Gereformeerde Partij
Lijst 2: VVD
Lijst 3: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Lijst 4: ChristenUnie
Lijst 5: CDA
Lijst 6: Vitale Kernen Goeree Overflakkee
Lijst 7: Eiland van Vrijheid
Lijst 8: Goeree Overflakkee Samen (GOS)
Lijst 9: Jezus leeft
Lijst 10: Groep Jan Zwerus

 


14 februari 2018
 
Maikel Peeman pakt zilveren medaille op NK 10km in Schoorl
 
Op zondag 11 februari werd in Schoorl het Nederlands Kampioenschap 10km op de weg georganiseerd. Ondanks dat de weersomstandigheden niet optimaal waren werden er snelle tijden gelopen. Maikel Peeman pakte in zijn laatste jaar als junior de zilveren medaille, dat deed hij in een zeer knappe tijd van 31.48min, en dat was vooraf lang niet vanzelfsprekend!
 

Maikel Peeman in actie op het NK 10km in Schoorl

Nadat Peeman op zondag 21 januari met een keurige vijfde plaats de Abdijcross in Kerkrade afsloot leek het eenvoudig, nog twee weken de vorm uitbouwen en een week gas terugnemen om vervolgens te schitteren op het NK. Echter twee dagen na de Abdijcross sloeg het noodlot toe, tijdens een versnelling in een baantraining blesseerde hij zich aan de hamstring, nader onderzoek wees uit dat het om een scheurtje ging, het advies: twee tot drie weken rust. Hier leek een streep door de rekening gezet te worden, het NK was verder weg dan ooit. Met wat fietstrainingen probeerde Peeman de conditie op peil te houden en na 12 dagen rust voelde alles zo goed dat hij weer een half uurtje rustig probeerde te lopen, dat ging goed. In de week vooraf testte de 19 jarige Sommelsdijker zijn gestel, met name de training op donderdag waarin hij twee blokken van tien minuten op zijn beoogde wedstrijdtempo liep gaf de doorslag. "Ik had niet verwacht dat dit zou lukken, het gaat nu zo goed dat ik toch ga starten in Schoorl, dit is waar ik naar uitgekeken heb, het leek verloren, maar nu het is gelukt om op tijd fit te zijn zal ik er vol voor gaan!"
 
De omstandigheden op de wedstrijddag waren niet ideaal, er stond een stevige wind en regelmatig trokken er pittige regen- en hagelbuien. Gelukkig was het om 14.30u droog en konden de 495 lopers van start voor de titelrace. In de voorhoede was het de Britt Hawkins die strijd leverde met Michel Butter die na zich na 29.14min tot kampioen mocht kronen. Voor Peeman was Luuk Maas (Tilburg) de voornaamste uitdager, gedurende hun jaren als junior hebben ze al menig duel uitgevochten. Maas maakt met name de laatste maanden zeer goede progressie door en was daardoor ook de topfavoriet. Maar voor Peeman was dit bij voorbaat geen reden om het niet te proberen, vanuit de start pikte hij aan en na twee kilometer stond de klok op 6.05min, een aanvangstempo van 20 km/h. Richting de doorkomst halverwege moest er wat meer geklommen worden door het duingebied en in combinatie met de nog altijd stevig waaiende wind haalde dit het tempo wat naar beneden. Maas kende minder verval en sloeg een gat op Peeman die er in deze fase van de strijd verstandig aan deed om zijn eigen tempo te pakken. "Op Luuk stond geen maat, als ik langer mee was gegaan had ik later alsnog moeten lossen en was ik zelf ingestort". Dat laatste werd nu voorkomen, Peeman hield zijn tempo vlak en noteerde na 5km 15.55min, een schema wat sneller is dan zijn persoonlijk record (32.12).
 
De tweede helft is doorslaggevend, hier zou blijken of Peeman werkelijk fit genoeg is om een medaille te pakken. Het voordeel van dit parcours is dat de laatste kilometers licht aflopen, juist in een fase dat de verzuring toeslaat is dat zeer aangenaam. Dit kwam ook goed tot uiting in de kilometertijden, zo werden de laatste drie in 3.14 - 3.12 en 3.00 gelopen. De winst bij de junioren was voor Maas, hij finishte in een zeer scherpe 30.43min, Peeman wist alle onzekerheid om te zetten in een klinkende zilveren medaille met een eindtijd van 31.48min. "Hier ben ik echt super blij mee, zeker met deze voorbereiding en de moeilijke omstandigheden, qua tijd zit er zeker nog rek in". Peeman zal op 11 maart het NK cross nog lopen, daarna zal hij zich toeleggen op de baanwedstrijden over 1500, 3000 en 5000m.


14 februari 2018
12 februari 2018
Dakloze jongeren, zondagsluiting en rookvrije zones
Jongeren vragen aandacht aan politiek partijen voor hun problemen
MIDDELHARNIS – Ruim twintig jongeren van heel het eiland kwamen woensdagavond 7 februari naar het Diekhuus om te praten over wat ze bezighoudt, waar ze tegenaan lopen en wat ze missen op het eiland. De werkgroep verkiezingsdebat van Stichting ZIJN organiseerde samen met het JAC deze politieke pizza-avond voor de jeugd.


Schokkend was het voor de aanwezige volwassenen en zelfs voor een enkele jeugdwerker om te horen dat er zoveel dakloze jongeren op het eiland zijn. Tientallen jongeren die niet meer thuis kunnen of mogen wonen. Zo zouden er alleen al in Dirksland twintig dakloze jongeren zijn. Soms nog ingeschreven bij hun ouders, maar door hen uit huis gezet.
“Hulpverleningsinstanties werken niet samen. Maken geen goede analyse van de hulpvraag en zijn niet goed georganiseerd”, zijn veelgehoorde klachten. Voor jongeren zonder zorgindicatie is het nog moeilijker. Die vallen letterlijk tussen wal en schip en krijgen nergens ondersteuning. “Ik word van het kastje naar de muur gestuurd”, beaamt een van de aanwezige jongeren.
Kelly van der Veer weet er alles van. Zij vangt regelmatig jongeren op, omdat ze het niet over haar hart kan verkrijgen om ze buiten te laten. Ze weet uit ervaring dat het met zwervende jongeren vaak bergafwaarts gaat. Omdat dit alles behoorlijk ingrijpt in haar privéleven en mede gedwongen door de bureaucratie, probeert ze een stichting te vormen. Met deze nog op te richten Stichting Young Birds zouden jongeren opgevangen en begeleid moeten worden naar een eigen huis of begeleid wonen. Zij zoekt rond deze raadsverkiezingstijd steun bij de politieke partijen die achter haar ideeën willen gaan staan voor een opvangcentrum. Inmiddels heeft Kelly van Jan Zwerus (Lijst 10) de toezegging mee te denken en te helpen.
Het JAC, waarvan twee van de drie jongerenwerkers aanwezig zijn, is volgens de jeugd veel te weinig open. ’s Avonds is het gesloten en overdag van dinsdag tot met vrijdag alleen geopend van 14.00 tot 17.00 uur. “En als we dan op straat elkaar opzoeken, worden we door de politie weggejaagd. Noemen ze ons hangjongeren.” Deze groep van oudere jongeren vragen meer vrijwilligers en ondersteuning voor het JAC vanuit de gemeente. Ook wordt geconstateerd dat er geen samenwerking is tussen de middelbare scholen en het JAC.
Er zijn klachten over het slechte wegdek, zodat de scooter van een van de jongens kapot ging, waardoor hij ook zijn baantje kwijtraakte. Ook de verkeerssituatie op de Julianaweg in Middelharnis. (zogenaamde Shared Space) geeft aanleiding tot klachten. “Door de onduidelijkheid gebeuren veel meer ongevallen tegenwoordig, waarvan vooral fietsers en voetgangers de dupe zijn.”
Bij jongeren tussen de 13 en 18 jaar wordt al gerookt en gedronken. De jongens die dit melden, vragen hiervoor aandacht van de gemeente. “Jongeren zwerven op straat en willen graag gezellig samen komen, maar buiten mag niets.” Zij vinden dat er veel te weinig voor jongeren wordt gedaan. “En kan de gemeente er niet voor zorgen dat er rookvrije zones komen, zodat we niet door een rookwalm heen hoeven.” Als voorbeeld wordt de entree/uitgang van recreatiecentrum De Staver genoemd, waar bezoekers van het zwembad onvrijwillig worden getrakteerd op sigarettenrook.
Meiden uit groep 8 vragen waarom er geen winkels open zijn op zondag. “Kan de gemeente dat niet regelen. Waarom kan je wel uit eten op zondag, maar geen boodschappen doen.” De jeugd ziet hier kansen om aan een baantje te komen. “Veel jongeren willen best werken op zondag.”  
Hans Lammers die het debat leidt, nodigt de jongeren uit om ook aanwezig te zijn bij de komende verkiezingsdebatten om hun problemen bij de lijsttrekkers voor te leggen. Daarna geniet jong en oud van de heerlijke pizza’s.
 

11 februari 2018
 
Eilandelijke zwemmers in actie bij Minioren-Junioren Circuit
 
ROZENBURG - Zaterdag 10 februari hebben zwemmers van De Gooye, De Stelle en De Schotejil in Rozenburg gezamenlijk onder de naam  van Startgemeenschap Goeree-Overflakkee (SGGO) de 3e wedstrijd gezwommen van het KNZB-Minioren-Junioren Circuit. Opnieuw waren er talrijke ereplaatsen en persoonlijke records te vieren.
 
Op 100m vlinderslag voor Junioren werden bij de meisjes dikke p.r.’s gezwommen door Lyke Buscop (1.25.75), Nienke de Keijzer (1.31.02) en Eva v.d. Slik (1.33.85). Ook Anouk Roon (1.49.44), Rosalie Roon (1.49.95), Janneke Bergen (1.50.78) en Davina Floresteijn (1.53.34) realiseerden forse tijdsverbeteringen.  Bij de jongens waren er scherpe p.r.’s op 100m vlinderslag voor Julien Tanis (1.10.46), Xander Vis (1.11.49) en Christian Kalle (1.12.70).
 
In de categorie Minioren werd o.a. 100m vrij gezwommen. Hier waren er mooie prestaties voor Famke Franzen (1.42.17) en Roan Klink (2e in 1.30.29). In een oudere categorie zwommen Floris Tanis (1.06.62) en Meyke van Nimwegen (1.17.97) beiden naar het goud op 100m vrij. Daphne v.d. Slik werd knap 2e in 1.26.59, terwijl ook Sophie Franzen een dik p.r. zwom (1.41.39). Op 100m wisselslag werd Roan Klink 1e in een p.r. van 1.39.12. Op 100m rugslag zwom Floris Tanis 1.19.45 (2e) en zwom Daphne v.d. Slik naar het brons (1.41.19). Op 200m wisselslag  zwommen Thalia Meijer (3.06.32) en Dominique Overduin (3.08.37) naar resp de 1e en 2e plaats. De 100m rugslag in deze categorie werd gewonnen door Thalia Meijer (1.25.80), gevolgd door Dominique Overduin (1.27.10) op de 3e plaats.
 
Op de 50m sprint-afstanden tenslotte waren er o.a. een persoonlijk succesjes voor Daniel ’t Mannetje op 50m vrij (29.71) en Xander Vis (26.88). De slotestafette 4x50m vrij werd gewonnen door Leyla Oversluizen, Aisha Nobels, Lyke Buscop en Phaedra Meijer in 2.06.01


9 februari 2018

Meer bedrijven en 2000 extra banen er bij
Pvda wil ontwikkelingsbedrijf Goeree-Overflakkee
De Partij van de Arbeid wil haast maken met een Ontwikkelingsbedrijf Goeree-Overflakkee. Er moeten 2000 banen bij komen. Banen voor iedereen, hoog of laag opgeleid, jong of oud.
Het plan voor een Ontwikkelingsbedrijf Goeree-Overflakkee heeft de PvdA al enige tijd geleden gelanceerd, maar is onder het huidige college van B&W niet van de grond gekomen. Het Ontwikkelingsbedrijf krijgt twee taken: (1) zorgen voor meer bedrijven en 2000 nieuwe banen, en (2) zorgen dat de huidige bedrijven Goeree-Overflakkee niet verlaten. Beide zaken vergen een beter vestigingsklimaat dan nu het geval is.
Fractievoorzitter Jaap Willem Eijkenduijn: “Bedrijven gaan weg omdat de gemeente te stroperig is en bedrijven willen zich niet vestigen omdat de gemeente niet actief genoeg is om deze bedrijven over te halen. Dit moet veranderen. Werk staat bij de PvdA voorop. Iedereen verdient een eerlijke kans op goed betaald werk en een rechtvaardig inkomen. Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect. Met werk zijn mensen in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen en hun talenten te ontwikkelen. Werk biedt perspectief.”
De PvdA wil naast nieuwe bedrijven werven, ook de huidige bedrijven behouden. Eijkenduijn: “Het kan niet zo zijn dat een bedrijf verhuist omdat de gemeente te laks is. We moeten alles op alles zetten om bedrijven te behouden en te laten groeien. Dit is goed voor de werkgelegenheid en goed voor het economisch klimaat op Goeree-Overflakkee. De gemeente gaat wat ons betreft actief op zoek naar bedrijven om zich op Goeree-Overflakkee te vestigen. Niet wachten tot iemand zich meldt, maar er op uit om bedrijven te werven. Het is tijd voor actie!”


9 februari 2018
 
Persbericht van NLGO en haar werkgroep Ouddorp Kust Ruimte Rust OKRR

Uitspraak Raad van State over bouw extra recreatiewoningen


OUDDORP - Wijziging van bestemmingsplan voor de bouw van 9 recreatiewoningen bij Landal alleen toegestaan mits er eerst 9 standplaatsen op de Magneet worden opgeheven.

Voor de uitbreiding van Landal met nog 9 recreatie woningen langs de Vrijheidsweg moest het bestemmingsplan van dit stuk terrein gewijzigd worden van agrarisch in recreatie. B&W hebben hiertoe van een wijzigingsbevoegdheid gebruik gemaakt. NLGO en OKRR vanaf 2016 gevochten tegen het college over deze wijziging. Zij vonden dat de wijziging alleen toegelaten kon worden als er evenveel recreatie eenheden zouden verdwijnen op een bestaand park. En verder hadden zij aangegeven dat zij het niet eerlijk vinden dat één recreatiewoning gelijk staat aan één standplaats voor een stacaravan. Een eerlijkere verhouding zou er dan toe leiden dat het maximum aantal eenheden op Landal al overschreden is.

Vanaf het begin hadden NLGO en OKRR aangegeven dat zij vooral tegen deze extra recreatiewoningen waren omdat er een veel groter gebied langs de Lange Dijk bebouwd dreigt te worden met recreatieverblijven waarbij ten gunste van een projectontwikkelaar het college van dezelfde bevoegdheden gebruik zou kunnen maken.
De procedure van NLGO en OKRR is begonnen met de publicatie op 23 november 2016 van het ontwerp-wijzigingsplan Ouddorp Duin. NLGO en OKRR hebben samen alle juridische stappen tegen dit besluit doorlopen en uiteindelijke heeft de Raad van State  op 8 februari uitspraak gedaan in deze procedure. Deze uitspraak geeft NLGO en OKRR gelijk voor zover het begrip verplaatsen, namelijk dat eerst elders standplaatsen moeten verwijderen, voordat er nieuw gebouwd kan worden. De Raad van State heeft die bepaling nu ook zelf in het bestemmingsplan gezet, omdat het wijzigingsplan geen harde garanties voor de uitruil bood.

De gemeente Goeree-Overflakkee vond het ook goed als de standplaatsen een paar jaar na de bouw van de recreatiewoningen zouden worden opgeheven. De Raad is het dus eens met NLGO en OKRR dat dit veel de vrijblijvend is. De Raad stelt nu dus dat er nieuwe recreatiewoningen bijkomen er elders woningen of standplaatsen moeten verdwijnen. En dan ook echt in de juiste volgorde: eerst verdwijnen, dan pas bouwen. Deze uitspraak is ook van groot belang voor het gebied langs de Lange Dijk. Want ook hier mag dus alleen gebouwd worden als er eerst elders evenveel eenheden verdwijnen.


NLGO en OKRR hebben geen gelijk gekregen in de discussie over de vraag wat nu precies een eenheid is. De bestuursrechter is hierin met de gemeente mee gegaan en stelt dat inderdaad één recreatiewoning gelijk staat aan één standplaats.

Met de uitspraak van 8 februari is nu definitief duidelijkheid gekomen over deze problematiek. Een verder hoger beroep is immers niet mogelijk.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, neem dan contact op met
OKRR: Gjalt Huppes 06 539 00 362
NLGO: Jan Baks 06 222 522 549 februari 2018
 

Openbare zitting op 9 februari 2018

 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Op vrijdag 9 februari 2018 om 16.00 uur maakt het centraal stembureau de definitieve kandidatenlijsten en hun lijstnummers bekend voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart 2018. Dit gebeurt tijdens een openbare zitting in de raadzaal van Het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Tijdens de zitting zal het centraal stembureau beslissen over:
 • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
 • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
 • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering.
Ook nummert het hoofdstembureau in deze zitting de kandidatenlijsten.
Van deze openbare zitting wordt een proces-verbaal opgemaakt dat ter inzage wordt gelegd.8 februari 2018

Richard Groenendijk over 'anders' zijn7 februari 20186 februari 2018

Keiharde confrontatie tussen Jan Zwerus en Arie Swaneveld
Algemeen Dagblad editite Voorne Putten 6 februari


5 februari 2018

Jan Zwerus presenteert zich met zijn groep kandidaten van de lijst Jan Zwerus
(v/h Leefbaar Goeree-Overflakkee)

5 februari 2018

Stelletje ruziezoekers OP Goeree!
Of is dit een gevalletjes van Russisch Nepnieuws?
4 februari 2018
Schotejil  op meerdere fronten actief 
 
Zaterdag 3 februari heeft de Schotejil de derde wedstrijd van de Nationale Zwemcompetitie gezwommen. In Alblasserdam kwamen de zwemmers van de Schotejil tot ruim 40 ereplaatsen, waaronder een clubrecord voor Jorian Tanis op 200m rugslag (2.11.77).In deze wedstrijd van de A-klasse van de landelijke competitie waren er behalve medailles ook aansprekende persoonlijke records te vieren door o.a. Lyke Buscop op 100m rugslag (1.16.50) en 200m schoolslag (3.03.38). Op 400m wisselslag zwommen Xander Vis (5.22.27) en Lieske Zijlstra (5.38.94) eveneens naar scherpe tijden. Op 200m schoolslag debuteerden Daniel ’t Mannetje en Laurens Kalle in knappe tijden met resp. 3.13.16 en 3.13.25. Xander Vis ging op 100m vrij voor het eerst onder de ‘magische’ 1-minuut grens in 59.77. Alle estafettes werden door de Schotejil gewonnen, hetgeen het niveau in de breedte andermaal bevestigt. In het klassement van de landelijke A-klasse lijkt de Schotejil de hoge positie rond de top-10 weten te handhaven.
 
In Antwerpen was een 4-tal zwemmers actief bij de ‘Antwerp International Youth Swimming Cup 2018’ (50m-baan). Aisha Nobels en Lelya Oversluizen zwommen op 400m en 800m vrij naar knappe tijden. Op 400m vrij resp. 5.22.34 en 5.25.06, terwijl beide zwemsters op 800m vrij resp. 11.05.75 en 11.07.86 op de klokken zetten. De 11.07.86 voor Leyla Oversluizen bleek behalve goed voor een gouden medaille in een serieus veld van leeftijdsgenootjes ook een startbewijs voor de Nationale Junioren Lange Afstand Kampioenschappen op te leveren. Floris Tanis was uiterst effectief als het gaat om ereplaatsen en vooral clubrecords. Hij verbeterde zowel het clubrecord uit 2004 van Mark Costeris op de 100m rugslag (1.23.68) als op de 200m vrij (2.34.16) van broer Jorian. Elise Tanis zwom tenslotte in de finales van zowel 100m rugslag als 100m vlinderslag naar het zilver in resp. 1.06.68 en 1.04.88.


2 februari 2018
 
Gemeente Goeree-Overflakkee nieuwe eigenaar Fort Prins Frederik
 
OOLTGENSPLAAT - Sinds 1 februari 2018 is de gemeente Goeree-Overflakkee de nieuwe eigenaar van het Fort Prins Frederik. De gemeente wil van Fort Prins Frederik een exploitabel fort maken, waar niet alleen recreanten ter plaatse, maar ook toeristen profijt van hebben. Het vrijmaken van de vestingwal, de restauratie van de geschutstoren en de reconstructie van de fiets- en voetgangersbrug zijn de eerste stappen die de gemeente zet om het doel te bereiken.
 
De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee stelde op 14 december 2017 budget beschikbaar voor de aankoop van Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat, de verplaatsing van eigenaren en gebruikers van de vestingwal, de restauratie van de geschutstoren en de reconstructie van de cultuurhistorische fiets- en voetgangersbrug. Na de ondertekening van de intentieovereenkomst om over te gaan tot aankoop van het fort, is op 1 februari 2018 het fort formeel overgedragen aan de gemeente Goeree-Overflakkee. Hiermee is de gemeente formeel de nieuwe eigenaar van het Fort Prins Frederik.
 
“We hebben waardering voor alle inspanningen die Ivo Donker, namens Erfgoed Fort Prins Frederik BV, heeft gedaan tijdens zijn beheerperiode en danken hem voor de constructieve samenwerking ter voorbereiding op de overdracht. Nu we het fort hebben overgenomen en de nieuwe eigenaar zijn, gaan wij verder met de gedane inspanningen om het fort weer mooi, uitnodigend en beleefbaar te maken. Wij zijn van mening dat we door deze aankoop de exploitatiemogelijkheden van het fort kunnen verbeteren, waarbij het cultuurhistorische karakter en de monumentale waarden van het fort centraal staan”, aldus wethouder Daan Markwat.
 
Gesprekken eigenaren/gebruikers
De komende periode vervolgt de gemeente de gesprekken met de eigenaren en gebruikers van de vestingwal van het Fort Prins Frederik. De insteek van de gesprekken is om samen met de eigenaren en gebruikers te komen tot een passende oplossing. De gemeenteraad heeft budget beschikbaar gesteld voor een coulanceregeling. Hierdoor is het mogelijk om de eigenaren en gebruikers van de vestingwal een vergoeding aan te bieden als zij vrijwillig hun perceel ontruimen. Daarnaast is het mogelijk om de recreatieverblijven te verplaatsen naar een ander perceel op het fort waar onder het nieuwe bestemmingsplan recreatieverblijven worden toegestaan of het perceel te verkopen aan de gemeente. De eigenaren en gebruikers van de vestingwal krijgen binnenkort een uitnodiging voor een vervolggesprek.
 
Subsidie
Door Erfgoed Fort Prins Frederik BV is een plan opgesteld voor de restauratie van de geschutstoren. Op basis van dit plan heeft de voormalige eigenaar bij de provincie Zuid-Holland subsidie aangevraagd voor zowel de restauratie van de geschutstoren als de reconstructie van de fiets- en voetgangersbrug. De gemeente heeft dit plan en de subsidieaanvraag overgenomen. Hoewel de definitieve toekenning van de subsidie nog moet volgen, is de toezegging al wel gedaan. Zodra de subsidie is toegekend, gaat de gemeente aan de slag met de voorbereidende werkzaamheden. De insteek is om nog dit jaar te starten met de restauratiewerkzaamheden.
 
Fort Prins Frederik
Het Fort Prins Frederik, gebouwd als fort Duquesne in 1811 en uitgebreid in 1889, ligt op de oostpunt van Goeree-Overflakkee in Ooltgensplaat. Het fort vormt samen met Fort Sabina en Fort De Hel (Willemstad), Fort Bovensluis en Fort Buitensluis (Numansdorp) de zogeheten ‘Stelling van Willemstad’, een uniek cluster van forten binnen de Zuiderwaterlinie.


2 februari 2018
 
Innovatieve en duurzame kanten visserijsector voor het voetlicht

Werkbezoek Europarlementariërs aan visserijsector Stellendam
  
STELLENDAM - Een delegatie Europarlementsleden van de Visserijcommissie bracht op 1 februari een werkbezoek aan het Visserij-innovatiecentrum Zuidwest Nederland B.V. in Stellendam. De Visserijcommissie bestaat uit partijen uit de lidstaten en enkele onafhankelijke parlementariërs in het Europees Parlement. Het bezoek stond in het teken van kennisuitbreiding en het uitlichten van de sterke kanten van de Nederlandse visserij. Het doel is om een realistischere en positievere beeldvorming over de visserij tot stand te brengen bij het Europees Parlement.
 
 
Donderdagmiddag 1 februari heette wethouder Arend-Jan van der Vlugt (portefeuillehouder Visserij en Duurzaamheid) een delegatie Europarlementsleden van harte welkom bij het Visserij-innovatiecentrum in Stellendam. Van der Vlugt zet zich al geruime tijd in voor de belangen van de visserij op Goeree-Overflakkee. In juni 2017 overhandigde hij in Brussel al een motie over de pulsvisserij aan CDA Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik, die nu ook bij het werkbezoek aanwezig was. In zijn welkomstwoord benadrukte de wethouder het belang van de innovatieve en milieuvriendelijke pulsvisserij voor de vissers van Stellendam.
 
Gemeentebestuur zet zich in voor behoud pulsvisserij
De pulsvisserij is een vismethode waarbij platvissen met stroomstootjes worden opgeschrikt en het net worden ingedreven. Het is een zeer innovatieve methode, die minder brandstof kost en positief is voor de ecologie. Ondanks deze voordelen, stemde het Europees Parlement op 16 januari voor een verbod op de pulsvisserij. Het lokale politieke antwoord hierop was een tijdens de raadsvergadering ingediende motie voor het behoud van de pulsvisserij, die door het college werd overgenomen. De uitkomst van 16 januari is onbegrijpelijk en onacceptabel vindt Van der Vlugt: ”De visserij is een sterke en veerkrachtige sector die vanuit economisch oogpunt erg belangrijk is voor Goeree-Overflakkee. Deze sector heeft momenteel te maken met meerdere uitdagingen; niet alleen de pulskorvisserij, maar ook de gevolgen van de aanlandplicht en brexit spelen een belangrijke rol. “Ik ben ervan overtuigd dat door onze handen (inter)nationaal ineen te slaan wij een krachtig instrument in handen hebben om de visserijsector de (Europese) ondersteuning te geven die het verdient!”
 
Positieve Europese beeldvorming visserij van groot belang
Na het welkomstwoord van de wethouder, nam Johan van Nieuwenhuijzen, directeur van de UFA, het stokje over. Hij vertelde de aanwezigen over de visserijcluster waarin vissers, de visafslag, de scheepswerven, de Visserijschool en Coöperatie Westvoorn samenwerken aan innovatieve visserij. Na deze toelichting kreeg het gezelschap een rondleiding in het Visserij-innovatiecentrum. Het centrum levert een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de visserijsector door het testen van aanpassingen aan vistuigen en netten in een bassin met een zandbodem en zout water. De delegatie kreeg niet alleen een rondleiding, maar testte ook persoonlijk de subtiele lichte stroomstootjes van het pulsvissen door hun handen in een bak met water en elektriciteit te steken.
 
Ook Europarlementariër Gabriël Mato was bij de rondleiding aanwezig; hij zal binnenkort gaan onderhandelen met de Raad van visserijministers over het pulsvis-verbod.Dat kan gelukkig dankzij het innovatiecentrum in Stellendam!” “Regels voor de visserij komen grotendeels uit Brussel. Het is dus zeer belangrijk dat Europa een goed beeld heeft van de visserij.Na de interessante demonstraties gaf Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik nog mee: 
 
 
 
 
 
 


1 februari 2018

Jan Zwerus slaat keihard terug
GOEREE-OVERFLAKKEE - Naar aanleiding van het schrijven van de fractievoorzitter van GOS de heer Arie Swaneveld de reactie van Jan Zwerus.

Arie Swaneveld: "De politieke groepering Leefbaar Goeree-Overflakkee, onder voorzitterschap van de heer H. Huber en de politieke groepering Goeree-Overflakkee Samen (GOS), waarvan ik sinds de oprichting in 2012 voorzitter ben, zijn van mening dat versnippering in de raad niet bijdraagt aan een solide en daadkrachtig bestuur, welke broodnodig is om de bestaande en toekomstige problemen het hoofd te bieden. Daarom is besloten om voor de komende verkiezingen in ieder geval samen via één lijst in te gaan. Om dit proces centraal te kunnen begeleiden heeft de ledenvergadering van Leefbaar Goeree Overflakkee, op voorstel van voorzitter Huber, besloten het voorzitterschap aan mij over te dragen. Nadien hebben de leden van beide partijen unaniem besloten onder een vereniging de verkiezingen in te gaan. Omdat de behoefte bestond het gezicht van beide partijen te behouden, is besloten onder de partijnaam GOS verder te gaan onder het motto te streven naar een Leefbaar Goeree-Overflakkee."

Reactie Jan Zwerus: “Dat Arie en Huber samen met 1 lijst verder gaan, lezen wij nu voor de 1ste keer, dit is niet eerder aan de mij, op de vergaderingen van de LGO kandidaten medegedeeld. Hij spreekt over een ledenvergadering, echter bestond deze ledenlijst alleen uit Huber en zijn vrouw! Wij zijn overeengekomen met Swaneveld dat hij in opdracht van de leden/kandidaten, de vereniging zou over laten schrijven van Huber naar zijn naam. Met als doelstelling om mee te doen aan te gemeenteraadsverkiezingen.

De leden van beide partijen hebben dit zogenaamd ‘besloten’ om onder 1 vereniging verder te gaan? Welke leden? 1 van GOS, namelijk Swaneveld en 2 van LGO, namelijk Huber en zijn vrouw.”


Arie Swaneveld: “Om de bestaande versnippering, ten gunste van een broodnodig stevig bestuur voor de burgers van Goeree-Overflakkee te bevorderen, verricht onze partij tevens de nodige inspanningen en om met de twee andere lokale partijen, te weten Eiland van Vrijheid en de V.K.G.O nog nauwer in gesprek te gaan. Dit om in elk geval voor de komende raadsperiode van 4 jaar zo veel mogelijk als een blok samen te werken. In de hoop de tengevolge van de gemeentelijke herindeling veroorzaakte versnippering in de toekomst nog verder terug te dringen."

Reactie Jan Zwerus: “Wij begrijpen dus dat zij de versnippering serieus nemen en daardoor wordt LGO buiten spel gezet?! Een kulverhaal! Swaneveld heeft nooit eerder met ons over deze genoemde versnippering gesproken. Ook dit lezen we voor het eerst."

Arie Swaneveld: "Enige tijd geleden vernamen wij tot onze verbijstering uit de pers dat een derde persoon overal luidkeels verkondigde dat hij de partij Leefbaar Goeree- Overflakkee ( LGO) zou hebben opgericht. Nadat deze persoon door de gemeente er op attent was gemaakt dat deze partij reeds jaren bestond, heb ik met deze persoon diverse keren een gesprek gevoerd om mogelijkheden te onderzoeken tot samenwerking. Ook weer om verdere versnippering tegen te gaan, met alle nadelen voor onze burgers van dien. Op het laatst voegden zich daar ook enkele van zijn trouwe volgelingen aan toe.”

Reactie Jan Zwerus: “De 3e persoon waar Swaneveld over schrijft heeft nooit in pers geroepen dat hij LGO heeft opgericht. Vraag aan Swaneveld om concrete voorbeelden. Dat zal hij niet kunnen doen want die zijn er namelijk niet. Swaneveld heeft mij in oktober benaderd, nadat er in de pers interviews verschenen waarin ik een oproep deed voor PVV kandidaten. Swaneveld was positief en wilde graag een samenwerking aan gaan met mij. Swaneveld, Nathalie en ik hadden de 1ste donderdag van november een gesprek waarin Swaneveld en ik aan Nathalie de Beste vroegen de functie van secretaris te vervullen. Ondertussen hadden zich al een tiental kandidaten gemeld en heeft de 1ste ledenvergadering plaatsgevonden op 16 november 2017. De ‘volgelingen’ waarover Swaneveld spreekt zijn de kandidaten. In mails van Swaneveld, na de clash, noemt hij volgelingen ineens deelnemers (mail aanwezig). Het woord versnippering is nooit en te nimmer gevallen."

Arie Swaneveld: "Al tijdens het eerste gesprek heb ik deze persoon uitgelegd dat onze groep mensen fatsoen en respect hoog in het vaandel hebben staan. En dat bovendien integriteit boven elke twijfel verheven dient te zijn. En voorop staat dat de belangen van onze burgers waar mogelijk behartigt moet worden, onder aanwezigheid van bestuurlijke vakmanschap en ervaring. En daarbij met een luisterend oor optimaal gecommuniceerd dient te worden, zoals de wet op het dualisme dat voorschrijft.

Tegen het eind van de contacten kregen leden van onze partij, waaronder mijzelf, de overtuiging dat deze persoon op geen enkele wijze voldeed aan bovenstaande beschrijving van onze voorgestane identiteit. En dat het voor ons bovendien onmogelijk was ons te verenigen met zijn landelijke gedachtegoed, zijn wijze van communicatie en zijn op het laatst gebleken handelswijze. Direct daarna heb ik hem persoonlijk bij hem thuis meegedeeld dat er geen basis was voor verdere samenwerking, met als belangrijkste reden dat het voor ons onmogelijk was om met hem de door ons gestelde doelen te bereiken welke in het belang zijn voor onze burgers. Dat wij ons alleen dáárvoor wilden inzetten en nooit uit persoonlijk belang"


Reactie Jan Zwerus: “Indien Swaneveld kritiek heeft op het gedachtegoed van Zwerus als PVV-er vanwaar het verzoek tot samenwerking? De handelswijze en communicatie van mij waren juist dermate goed dat, op 2 personen na, iedereen mij is blijven steunen. Op dezelfde dag dat Swaneveld bij mij langs kwam (laat op de avond) werden Nathalie en ik van alle communicatiekanalen verwijderd (groepsapp, twitter, gmail, istagram) en werden de kandidaten in de ochtend gebeld met het verzoek om over te stappen en ze werden tegelijkertijd uitgenodigd voor zijn verjaardag de volgende dag. Het is gebleken dat de handelswijze van Swaneveld niet in goede aarde viel bij de grote meerderheid van de kandidaten.
Swaneveld geeft aan zich nooit uit persoonlijk belang te willen inzetten? Wat persoonlijk belang? Swaneveld heeft ons allemaal mails verstuurd inzake zijn problemen met de gemeente in het verleden en in het bijzonder met de burgemeester. Wij hebben hier nooit op gereageerd aangezien dit niet relevant is voor ons of behoort tot onze doelstelling.”

 1 februari 2018

Voorzitter GOS reageert als door een adder gebeten
GOEREE-OVERFLAKKEE - Naar aanleiding van vragen vanuit de lokale media ontving het Schrijfbedrijf onderstaande reactie van de voorzitter van Goeree-Overflakkee Samen

Partijen moeten maandag 5 februari hun kieslijst inleveren. Deelname is pas definitief op het moment van vaststelling door het Centraal stembureau op 9 februari. Dat kan alleen indien de politieke groeperingen aan de voorwaarden zoals gesteld in de kieswet hebben voldaan. U begrijpt dat de groeperingen tot sluiting van de inlevertijd maandag nog de keuze hebben om deel te nemen en hun kieslijst op te stellen.
Ik kon niet eerder naar buiten treden voordat het Centraal stembureau een besluit had genomen op mijn verzoek, als rechtsgeldig voorzitter van Leefbaar Goeree-Overflakkee, om de politieke groepering Leefbaar Goeree-Overflakkee uit het kiesregister te schrappen.
De politieke groepering Leefbaar Goeree-Overflakkee, onder voorzitterschap van de heer H. Huber en de politieke groepering Goeree-Overflakkee Samen (GOS), waarvan ik sinds de oprichting in 2012 voorzitter ben, zijn van mening dat versnippering in de raad niet bijdraagt aan een solide en daadkrachtig bestuur, welke broodnodig is om de bestaande en toekomstige problemen het hoofd te bieden.
Daarom is besloten om de komende verkiezingen in ieder geval samen via één lijst in te gaan. Om dit proces centraal te kunnen begeleiden heeft de ledenvergadering van Leefbaar Goeree-Overflakkee, op voorstel van voorzitter Huber, besloten het voorzitterschap aan mij over te dragen. Nadien hebben de leden van beide partijen unaniem besloten onder een vereniging de verkiezingen in te gaan. Omdat de behoefte bestond het gezicht van beide partijen te behouden, is besloten onder de partijnaam GOS verder te gaan onder het motto te streven naar een Leefbaar Goeree-Overflakkee.
Voormalig voorzitter Huber heeft zich verkiesbaar gesteld op de lijst GOS en is tevens benoemd tot erelid. De rechten op het gebruik van deze naam Leefbaar Goeree-Overflakkee blijven in bezit van de gelijknamige vereniging. Tegen elk misbruik door derden zal stevig worden opgetreden. Om aan de kiesgerechtigden, de pers en het Centraal stembureau duidelijkheid te verschaffen over de wettelijke status van welke partij aan deze verkiezingen deelneemt, is aan het Centraal stembureau het verzoek uitgegaan om de partijnaam Leefbaar Goeree-Overflakkee uit het kiesregister te schrappen.
Om de bestaande versnippering, ten gunste van een broodnodig stevig bestuur voor de burgers van Goeree-Overflakkee te bevorderen, verricht onze partij tevens de nodige inspanningen en om met de twee andere lokale partijen, te weten Eiland van Vrijheid en de V.K.G.O nog nauwer in gesprek te gaan. Dit om in elk geval voor de komende raadsperiode van 4 jaar zo veel mogelijk als een blok samen te werken. In de hoop de ten gevolge van de gemeentelijke herindeling veroorzaakte versnippering, in de toekomst nog verder terug te dringen.
Op vragen die mij door Schrijfbedrijf Evers an der Waart zijn gesteld het volgende:
Enige tijd geleden vernamen wij tot onze verbijstering uit de pers dat een derde persoon overal luidkeels verkondigde dat hij de partij Leefbaar Goeree-Overflakkee (LGO) zou hebben opgericht. Nadat deze persoon door de gemeente er op attent was gemaakt dat deze partij reeds jaren bestond, heb ik met deze persoon diverse keren een gesprek gevoerd om mogelijkheden te onderzoeken tot samenwerking. Ook weer om verdere versnippering tegen te gaan, met alle nadelen voor onze burgers van dien. Op het laatst voegden zich daar ook enkele van zijn trouwe volgelingen aan toe.
Al tijdens het eerste gesprek heb ik deze persoon uitgelegd dat onze groep mensen fatsoen en respect hoog in het vaandel hebben staan. En dat bovendien integriteit boven elke twijfel verheven dient te zijn. En voorop staat dat de belangen van onze burgers waar mogelijk behartigd moeten worden, onder aanwezigheid van bestuurlijke vakmanschap en ervaring. En daarbij met een luisterend oor optimaal gecommuniceerd dient te worden, zoals de wet op het dualisme dat voorschrijft.
Tegen het eind van de contacten kregen leden van onze partij, waaronder ikzelf, de overtuiging dat deze persoon op geen enkele wijze voldeed aan bovenstaande beschrijving van onze voorgestane identiteit. En dat het voor ons bovendien onmogelijk was ons te verenigen met zijn landelijke gedachtegoed, zijn wijze van communicatie en zijn op het laatst gebleken handelswijze. Direct daarna heb ik hem persoonlijk bij hem thuis meegedeeld dat er geen basis was voor verdere samenwerking, met als belangrijkste reden dat het voor ons onmogelijk was om met hem de door ons gestelde doelen te bereiken, welke in het belang zijn voor onze burgers. Dat wij ons alleen dáárvoor wilden inzetten en nooit uit persoonlijk belang.
Tot ons genoegen kan ik u meedelen dat onze kieslijst afgelopen dinsdag unaniem door onze leden is vastgesteld en gisteren ter controle aan het Centraal stembureau aangeboden. En zover bekend correct is voorbereid om maandag formeel in te dienen. Voor informatie over onze kieslijst, verkiezingsprogramma etc. en overige vragen kunt u zich wenden tot onze eerste secretaris mevrouw Hanna IJzerman en onze tweede secretaris van onze vereniging, mevrouw Elvira van Houwelingen. Ik ga er vanuit dat door middel van dit schrijven al uw onderstaande vragen afdoende zijn beantwoord. Indien u in dit verband nog aanvullende vragen heeft verzoek ik u deze eveneens te richten aan bovengenoemde secretaris.
 
Met vriendelijke groet,
Arie Swaneveld ( voorzitter )


1 februari 2018
Leefbaar mag niet meedoen aan gemeenteraadsverkiezingen

GOEREE-OVERFLAKKEE – “GOS heeft ons een kunstje geflikt.” Secretaris Nathalie de Beste reageert naar aanleiding van de uitschrijving Leefbaar Goeree-Overflakkee.
“Een kunstje dat geen schoonheidsprijs verdient op zijn zachtst gezegd. Arie S. is voorzitter bij twee verenigingen: GOS en LGO. Belangenverstrengeling! We zijn al even bezig met een jurist en hebben alle bewijzen dat er onrechtmatig gehandeld wordt. Echter de Kiesraad heeft uitsluitend gekeken naar de Kamer van Koophandelinschrijving. Heel jammer want aan ons is geen dossier opgevraagd. Wordt vervolgd! Waarschijnlijk eindigt dit in een kort geding. We doen echter sowieso mee. Desnoods middels een blanke lijst. Dit smerige spelletje krijgt absoluut een vervolg.”
Jan Zwerus wil echter niet teveel tijd steken in negativiteit: “We moeten vooruit kijken.” Toch wil hij nog wel kwijt dat hij samen met Arie S. in het begin goed heeft samengewerkt. De reden dat Arie S. hem buitenspel heeft gezet ligt mogelijk, maar dat weet hij niet zeker, in het feit dat Arie S. nog altijd bezig is met een zakelijk conflict met de gemeente en de burgemeester. “Ik heb hem gezegd dat hij zich beter op de toekomst kan richten.”
Naar aanleiding van interviews in NRC, Volkskrant en lokale media zocht, volgens Zwerus, Arie S. contact met hem om samen een partij op te richten. De naam Leefbaar bleek al te zijn geregistreerd en was van Hendrik Huber uit Herkingen. Daarop heeft Arie S. in samenspraak met Huber zich laten registreren bij de Kamer van Koophandel als voorzitter. “De afspraak was dat hij het hele bestuur zou registreren en ook leden. Dat heeft hij tot onze verwondering echter niet gedaan. Vervolgens bleken dat de wachtwoorden van onze sociale media-accounts waren veranderd.”
Zwerus en De Beste willen liever campagne voeren dan nu energie stoppen in een juridische strijd: “Wij hebben een leuke groep van overal op ons eiland, van elf enthousiaste mensen, die staan te popelen om aan de slag te kunnen.”
 

1 februari 2018

Stembureau schrapt inschrijving Leefbaar Goeree-Overflakkee

GOEREE-OVEFLAKKEE - Op verzoek van de Vereniging Leefbaar Goeree-Overflakkee heeft het stembureau van de gemeente Goeree-Overflakkee op 31 januari de inschrijving van lijst Leefbaar geschrapt.


Dit verzoek is gedaan door Arie S. die bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven als rechtsgeldig voorzitter van deze vereniging. Deze beslissing van het stembureau staat open voor beroep.

Het Schrijfbedrijf zal naar aanleiding hiervan later vandaag nog een reactie plaatsen van Jan Zwerus.31 januari 2018

Lijst Goeree-Overflakkee Samen bekend

We ontvingen vandaag de lijst van de politieke partij Goeree-Overflakkee Samen (GOS) voor de komende verkiezingen.30 januari 201830 januari 2018

CDA komt met sterke kandidaten van heel het eiland
GOEREE-OVERFLAKKEE - Het CDA Goeree-Overflakkee is klaar voor de verkiezingen. Met het verkiezingsprogramma ‘Voor het eiland dat we door willen geven’ waarbij het CDA kiest voor het eiland waar we zorgen voor elkaar, aangenaam wonen en werken & ondernemen. Met 35 kandidaten vanuit heel Goeree-Overflakkee, met als lijsttrekker Tea Both-Verhoeven en als lijstduwer wethouder Arend-Jan van der Vlugt.
 


Tea Both (55) uit Dirksland is lijsttrekker voor het CDA Goeree-Overflakkee en is de vertegenwoordiger vanuit de zorg. Tea heeft vele jaren in de thuiszorg gewerkt en is nu manager van woonzorglocatie Geldershof in Dirksland.
 
Dirk Pijl (63) uit Goedereede vertegenwoordigt de westkant van het eiland en de visserijsector. Dirk werkt al vanaf jonge leeftijd in de visserijsector en is bestuurslid van de visserijvereniging.
 
Lobke van Oorschot (41) uit Achthuizen vertegenwoordigt de oostkant van het eiland en de agrarische sector. Lobke heeft in diverse functies binnen deze sector gewerkt en woont op een akkerbouwbedrijf.
 
Daniël Huising (36) uit Sommelsdijk is de vertegenwoordiger vanuit het onderwijs en het verenigingsleven. Daniël staat voor de klas in Middelharnis, geeft tennisles in Melissant en zet zich in voor het jongerenwerk van de kerk.
 
Ondernemer en wethouder Arend-Jan van der Vlugt (45) uit Stellendam is lijstduwer voor het CDA Goeree-Overflakkee. Arend-Jan is beschikbaar om als wethouder zijn vele inspanningen voor het eiland dat we door willen geven voort te zetten.
 
Voor het eiland dat we door willen geven
Het CDA op Goeree-Overflakkee is een toekomstgerichte volkspartij die zich vanuit de christelijke traditie inzet voor het eiland dat we door willen geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Het eiland waar we zorgen voor elkaar. Het eiland waar we aangenaam wonen. Het eiland waar we werken en ondernemen. Met kandidaten die betrokken zijn bij het eiland en weten wat er speelt in de verschillende kernen en sectoren.
 
CDA blij met vele steunbetuigingen
Het CDA heeft de afgelopen vijf jaren als positief-kritische coalitiepartij verantwoordelijkheid gedragen en meegebouwd aan de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee. De inspanningen van de wethouder en gemeenteraadsleden van het CDA kunnen op brede steun rekenen.
 
Het CDA verwacht bij de komende verkiezingen minimaal de tweede partij van het eiland te worden. Zo hoopt het CDA zich de komende periode met meer volksvertegenwoordigers te kunnen inspannen voor het eiland dat we door willen geven aan onze kinderen en kleinkinderen.
 
Kandidaten CDA Goeree-Overflakkee
1.            Tea Both-Verhoeven (Dirksland)
2.            Dirk Pijl (Goedereede)
3.            Lobke van Oorschot-Coppens (Achthuizen)
4.            Daniël Huising (Sommelsdijk)
5.            Rudie Heintjes (Oude-Tonge)
6.            Bram Pijl (Ouddorp)
7.            Liesbeth Keijzer-Westhoeve (Stellendam)
8.            Joar van der Velde (Herkingen)
9.            Manel van der Sleen (Goedereede)
10.          René Sauren (Den Bommel)
11.          Diana Nuij-Meijer (Stellendam)
12.          Jan-Anton Houweling (Middelharnis)
13.          Jan van Eijken (Sommelsdijk)
14.          Cor van Leeuwen (Melissant)
15.          Cees Neels (Ooltgensplaat)
16.          Henk van Putten (Dirksland)
35.         Arend-Jan van der Vlugt (Stellendam)
 


29 januari 2018
 
Zuiderdiep SRGO heeft een primeur!!

STELLENDAM - Als een van de eerste zwembaden van Nederland reikte zij afgelopen woensdag 24 januari het vernieuwde Zwem ABC uit. Dit bijzondere moment konden zij niet zomaar voorbij laten gaan. Wethouder de Jong had de eer het eerste diploma uit te reiken aan Tomas Dietvorst.

Voorafgaand aan dit moment hielt hij een praatje over hoe belangrijk zwemles is en hoe belangrijk het is om door te gaan tot en met het C Diploma. De nieuwe zwemdiploma's geven immers aan dat je alleen met het volledige Zwem ABC op zak voldoet aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.
 
Wat kan je met welk zwemdiploma?
De Nationale Raad Zwemveiligheid heeft ieder niveau van zwemvaardigheid gekoppeld aan een diploma van het Zwem-ABC. Je kind voldoet pas aan de Nationale Norm Zwemveiligheid als hij of zij het volledige Zwem-ABC op zak heeft. De Zwemdiploma’s A en B zijn tussenstappen naar het complete Zwem-ABC. Deze niveaus sluiten aan op de Nederlandse infrastructuur van zwemwater waar volwassenen en kinderen zwemmen:
 • Zwemdiploma A: je beheerst vaardigheden voor een zwembad zonder attracties.
 • Zwemdiploma B: je beheerst vaardigheden voor een zwembad met attracties, zoals een (wildwater)glijbaan, een golfslagbassin en een stroomversnelling.
 • Zwemdiploma C: je beheerst vaardigheden voor een zwembad met attracties en in open water zonder stroming of grote golfslag, zoals recreatieplassen en bredere sloten/vaarten (behalve in de zee). Met dit diploma voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.
Stichting SRGO
In zwembad Zuiderdiep zijn ze van start gegaan met een plan wat organisatiebreed verder uitgerold wordt. Naast het Zuiderdiep zijn ook zwembad de Gooye en zwembad de Staver bezig met deze vernieuwing. Later dit voorjaar zullen ook daar de kinderen afzwemmen voor het vernieuwde Zwem ABC.29 januari 2018
 
Flakkeese flamingo's gaan viral

BATTENOORD - Elk jaar overwintert een grote groep flamingo's op het eiland Goeree-Overflakkee. Een video hiervan wordt massaal gedeeld op Facebook. De video met de flamingo's wordt vooral veel bekeken rondom Goeree-Overflakkee, in Rotterdam en Brabant. Maar opvallend is dat de video ook populair is in Antwerpen en zelfs veel kijkers trekt uit het Spaanse Valencia.
 
De wilde flamingo's vliegen meestal rond oktober vanuit Duitsland naar het Grevelingenmeer, waar ze (afhankelijk van de weersomstandigheden) verblijven tot april. De vogels zijn vaak te vinden rondom het haventje van Battenoord, waar ook een kleine uitkijktoren staat.
 
100.000 views
De video werd in één klap de meest bekeken video ooit op de Facebookpagina Eiland Goeree-Overflakkee. Fotograaf Hans van der Elst uit Middelharnis maakt regelmatig foto's van de natuur op het eiland. Hij maakte de video van de flamingo's, die werd geplaatst op de pagina Eiland Goeree-Overflakkee. Vervolgens werd het filmpje meer dan honderdduizend keer bekeken. ‘Ik vind het leuk dat de video zo vaak is bekeken. De flamingo’s heb ik al vaker gefotografeerd, maar nadat het filmpje op Facebook verscheen werd het heel druk bij Battenoord.’
 
Meer dan 15.000 fans
Eilandmarketing Goeree-Overflakkee is blij met deze aandacht voor de verrassende natuur op Goeree-Overflakkee. 'Behalve flamingo's zijn er ook heckrunderen, fjordenpaarden, zeehonden en reeën op ons eiland te zien', reageert wethouder Arend-Jan van der Vlugt. 'Ons eiland heeft veel moois te bieden.'
 
Door de populariteit van het filmpje telt de Facebookpagina Eiland Goeree-Overflakkee inmiddels meer dan 15.000 fans. Eerdere populaire filmpjes waren drone-video's van de kleurrijke tulpenvelden en een video van het Streekmuseum over de geschiedenis van het eiland. Goeree-Overflakkee is ruim drie jaar actief op Facebook. Uit de statistieken blijkt dat veel Rotterdammers een band met het eiland hebben: die stad telt de meeste fans van de Facebookpagina Eiland Goeree-Overflakkee.28 januari 2018
Eilandelijke wedstrijdzwemmers goed op dreef 
 
Zaterdag 27 januari hebben ca. 35  jonge wedstrijdzwemmers van de gezamenlijke zwemverengingen van Goeree-Overflakkee de tweede wedstrijd gezwommen van het KNZB-Miniorencircuit in Barendrecht. Er werden ca. 40 ereplaatsen behaald ondanks dat het voor velen hun eerste officiële wedstrijd was. Er werd in twee categoriën gezwommen, te weten volgens het Swimkick reglement en in de reguliere Minorencategorie.
 
In de ‘Swimkick categorie’ voor beginnende wedstrijdzwemmers staat de kennismaking met wedstrijdsport centraal. Er werden door debuterende Swimkick-zwemmers afstanden van 25m en 50m gezwommen en vele medailles gewonnen. In de categorie ‘Minioren’, werd officieel conform de KNZB reglementen gezwommen. Hier waren de medailles voor Dominique Overduin op 400m vrij (1e in 5.59.77) en Thalia Meijer (2e in 6.14.02). Op 100m schoolslag waren de rollen precies omgekeerd en won Thalia Meijer (1.36.28) gevolgd door Dominique Overduin (1.38.74) als 2e. In andere leeftijdsgroepen waren er op 100m schoolslag gouden medailles voor Laurens Kalle (1.27.91) en Meyke van Nimwegen (1.41.09), evenals op de 100m vrij voor Laurens Kalle (1.08.05) en de 50m vlinderslag voor Meyke van Nimwegen (39.84). Op de 50m vlinderslag waren Daphne v.d. Slik en Rosa Gerrits resp. 2e (41.71) en 3e (55.09). Daphne v.d. Slik werd ook nog 3e op 100m schoolslag (1.56.41). Bij de jongens waren er 1e en 2e plaatsen op 50m vlinderslag voor resp. Floris Tanis (36.08) en Luuk Voogd (42.55). Op 100m schoolslag won Floris Tanis goud (1.32.80) en was het brons voor Luuk Voogd (1.46.47). Roan Klink zwom op 50m vrij naar de 2e plaats (39.82) en won overtuigend de 100m rugslag (1.43.81). Daphne van Dam werd 2e op 50m vrij (45.16).
 
In de slotestafette 4x50m vrij zwommen Meyke van Nimwegen, Floris Tanis, Thalia Meijer en Laurens Kalle naar de 1e plaats (2.11.15) en was er een verrassende 3e plaats voor Daphne v.d. Slik, Rien Mackloet, Dominique Overduin en Luuk Voogd (2.32.19).

26 januari 2018

Gemeentebestuur in actie voor behoud pulskorvisserij
 
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Dinsdag 16 januari stemde het Europees Parlement in met een totaalverbod van pulsvisserij. Dit betekende een zware slag voor de visserijsector op Goeree-Overflakkee, die de afgelopen jaren forse bedragen investeerde in de zogenaamde pulstechniek. Daarom dienden alle fracties in de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering op donderdag 25 januari gezamenlijk een motie in voor het behoud van de pulskorvisserij. Ter ondersteuning van de grote inzet die het college reeds pleegt, is het college in de motie gevraagd om de pulskorvisserij alsnog geaccepteerd te krijgen door steun te vragen aan andere gemeenten, de Rijksoverheid en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
 
 
Hoewel het nog geen gelopen race is, was de stemming op 16 januari van het Europees Parlement over een verbod op de pulsvisserij een enorme tegenvaller voor de visserijsector op Goeree-Overflakkee. Er gaat nog overleg plaatsvinden tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad van Visserijministers, waarbij verder onderhandeld wordt over het visserijbeleid.
 
 
Motie behoud pulskorvisserij
Afgelopen donderdag nam het college van burgemeester en wethouders de tijdens de raadsvergadering ingediende motie voor het behoud van de pulskorvisserij over. Deze innovatieve vismethode heeft veel voordelen ten opzichte van de traditionelere boomkorvisserij: er is minder bijvangst, een lager brandstofgebruik en minder bodemberoering. Veel vissers investeerden dan ook enorme bedragen in deze techniek voor de ombouw van hun kotters en de aanschaf van pulsmodules.
 
 
Het gemeentebestuur wil de vissers op het eiland steunen in het behouden van de pulskorvisserij door samenwerking te zoeken en te overleggen met de visserijsector, andere gemeenten en hogere overheden. Zij zullen aan Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, vragen welke stappen er nog gezet kunnen worden. Verder zal het bestuur het Rijk verzoeken om een standpunt in te nemen en onze visserijsector te steunen.
 
 
“Door dit besluit worden onze vissers zwaar getroffen en benadeeld, terwijl de visserijsector juist zo belangrijk is voor de economie en werkgelegenheid op ons eiland. Maar ook vanuit de duurzaamheidsgedachte is het onvoorstelbaar dat onze vissers af zouden moeten stappen van een innovatieve en bewezen effectieve techniek met minder milieubelasting en meer opbrengst. Ik zal mij dan ook volledig inzetten en alle politieke wegen maximaal benutten om het tij te keren!”Wethouder Arend-Jan van Vlugt, portefeuillehouder Visserij en Duurzaamheid, vindt het verbod van het Europees Parlement op de pulsvisserij vanuit economisch en duurzaam oogpunt volkomen onacceptabel.


26 januari 2018

Jezus leeft is leefbaar alternatief voor SGP

25 januari 2018

25 januari 2018

Bewoners laten zich niet afkopen en gaan naar Raad van Staten
24 januari 2018
22 januari 2018
Zwemteam Goeree-Overflakkee succesvol op Open Nederlandse Masters Kampioenschappen
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Afgelopen weekend hebben de zwemmers van Startgemeenschap Goeree-Overflakkee deelgenomen aan de Open Nederlandse Masters Kampioenschappen in Terneuzen. In totaal werd in verschillende leeftijdscategorieën 25 keer persoonlijk gestart en is er deelgenomen op 6 estafettes. In totaal werden 12 ereplaatsen behaald.
 


De grootste successen waren er op de lange afstanden. Nico Paasse won goud op zowel de 800m vrij (10:28,47) als de 1500m vrij (19:50,44). Niels Albrechts deed in zijn leeftijdscategorie hetzelfde in respectievelijk 9:42,00 en 18:28,12. Frank van der Voordt won zilver op 1500m vrij (18:48,71) en brons op de 800m vrij (9:44,92). Niels Albrechts zwom op de 400m vrij (4:37,95) naar het zilver en op de 400m wisselslag (5:39.79) naar het brons. Frank van der Voordt won eveneens brons op de 400m wisselslag (5:16.85).

 
Op de korte rugslag nummers werden ook medailles binnengesleept. Marjon van Kempen wist het zilver te veroveren op de 50m rugslag (34,51). Mark Costeris won brons op de 50m rugslag (29,27).
 
Estafette succes was er voor de heren Niels Albrechts, Kees Akershoek, Frank van der Voordt en Mark Costeris op de 4x100m wisselslag (4:37,44). De dames Marjon Tieleman, Marjon van Kempen, Eline Roeland en Danica Koedoot grepen op de 4x100m vrij (4:54,90) net naast de medailles.21 januari 2018
 
Reactie op artikel in AD van 20 januari 2018 inzake aanpak Fort Prins Frederik
 
Wethouder Markwat spreekt in het AD van 20 januari 2018 inzake de gedwongen verwijdering van chalets op de vestingwal van het Fort Prins Frederik van ruimhartig compenseren en een riante coulanceregeling.
 
Dat mag misschien zo zijn voor die enkele bezitter van een inmiddels vervallen stacaravan die vanwege de bizarre situatie toch al van plan was het fort de rug toe te keren. Maar voor bewoners en eigenaren die een chalet hebben om op aangename wijze hun tijd door te brengen ligt dat wel iets anders.

Als je schade lijdt van meer dan honderdduizend euro leert een eenvoudige rekensom dat er na de coulancebetaling altijd nog een schade resteert van meer dan vijftigduizend euro. Coulance wordt ten onrechte geassocieerd met vrijgevigheid maar er mag toch een causaal verband worden verondersteld tussen de hoogte van het bedrag en de schade. In een groot aantal gevallen op de vestingwal is de coulance volstrekt ontoereikend.
 
De wethouder spreekt constant van illegale bebouwing en dat de gemeente al die tijd een oogje dichtkneep. Dat oogje dichtknijpen is wat al te bescheiden uitgedrukt. De folders om een kavel te kopen en daarop een chalet te plaatsen lagen bij de receptie van het gemeentehuis en bij plaatsing van een chalet kwamen de gemeenteambtenaren als eerste kijken om de WOZ-waarde te bepalen. Ook zijn op verzoek van de  gemeente, mensen op het fort gehuisvest waarvoor elders geen plaats was. Twee voormalige wethouders hebben dit (schriftelijk) verklaard. De gemeente had een actieve rol bij de totstandkoming en instandhouding van de ‘illegale’ situatie op het fort die aanzienlijk verder strekte dan een ‘oogje dichtknijpen’.
 
Er zijn legio juridische gronden aan te voeren waardoor er een zeer reële kans is dat de bestuursrechter handhaving niet zal goedkeuren. Als een eigenaar echter gebruik maakt van zijn burgerrechten en de bestuursrechter om een oordeel wil vragen dan vervalt de ‘riante’ compensatie en krijgt de gedupeerde helemaal niets. In het verlengde daarvan is het ook opmerkelijk dat de gemeente recentelijk heeft laten weten dat zij bevoegd is om een klacht over procedurele onrechtmatigheden inzake het dossier fort niet in behandeling te hoeven nemen. Als reden wijst de gemeente daarbij op de mogelijkheid om de klacht op te nemen in een bezwaar tegen een handhavingsbesluit. Alleen geldt dan de strafmaatregel dat de ‘riante en ruimhartige’ coulancebetaling vervalt.
 
De gemeente beweert in haar recht te staan maar probeert toch met man en macht een gang naar de Raad van State te voorkomen en heeft daar bijna een miljoen voor over wat neerkomt op ruim twintig euro per inwoner (veertig euro per inwoner incl. aankoop fort). Dit nog afgezien van de kosten voor exploitatie, herstel wegen en infra en restauratie monument. En dat is nog maar het begin. De hele procedure van handhaving van de vestingvoet en de ‘punt’ komen er nog aan. De volgende gang van de wethouder naar de raad met een verzoek om meer geld lijkt onafwendbaar. Zover bekend heeft de gemeente, evenals de vertrekkende eigenaar geen plan van aanpak met sluitende begroting om de plannen met het fort te realiseren. Het is niet ondenkbaar dat het te investeren bedrag nog wel eens zou kunnen oplopen richting honderd euro per inwoner of meer.
 
Ondertussen dienen de bewoners die geheel ter goeder trouw handelen te verdwijnen. Of  daarna de verwachte busladingen recreanten/toeristen naar het fort zullen komen is ook nog maar de vraag. Er heeft geen enkel (markt)onderzoek naar de behoefte aan de veronderstelde toeristische parel plaatsgevonden.
 
Zeker in het licht van de komende raadsverkiezingen is het dapper van deze coalitie om een miljoenen verslindend project te initiëren zonder enige daadwerkelijke onderbouwing van de behoefte daaraan. Dit ten koste van tientallen bewoners die geheel ter goeder trouw hebben gehandeld en voor rekening van de inwoners van de hele gemeente Goeree-Overflakkee.
 
Ferry Simonis


21 januari 2018

 
Schotejillers zwemmen scherpe tijden tijdens KNZB Circuit-wedstrijd
 
De zwemmers van z.c. De Schotejil uit Middelharnis hebben knappe tijden gerealiseerd tijdens de KNZB Junioren-Jeugd-Senioren wedstrijd te Rozenburg. Behalve een flinke hoeveelheid medailles was er een evenaring van het clubrecord bij de junioren door Xander Vis op 200m schoolslag (2.34.93).
 
Tijdens deze Circuitwedstrijden worden de zwaardere nummers geprogrammeerd door de KNZB. Zo werden dit keer op 200m vlinderslag dikke p.r.’s gezwommen door Luuk Kieviet (2.32.66) en de nog bij de junioren uitkomende Christian Kalle (2.51.29). Op de eveneens pittige 400m wisselslag werden door de junioren-meisjes Aisha Nobels (6.00.53) en Leyla Oversluizen (6.01.96) aansprekende resultaten geboekt. Op de 200m schoolslag verbeterden David Kievit (2.31.92) en Jacob Mackloet (2.47.80) hun tijden. De 200m vrij leverde p.r.’s op voor Bibi Middelbos (2.38.87) en junioren-zwemster Yente van Wensen (2.47.27).20 januari 2018


20 januari 2018

Algemeen Dagblad editie Voorne Putten 20-01-2018
19 januari 2018

 
Gemeente in gesprek met andere geïnteresseerde partij
 
Staton Bouw stopt met ontwikkeling plannen voormalig gemeentehuis Oude-Tonge
 
OOSTFLAKKEE - Na uitgebreide studie van de plannen heeft Staton Bouw, in goed overleg met de gemeente Goeree-Overflakkee, besloten om de ontwikkeling van het oude gemeentehuis in Oude-Tonge niet verder voort te zetten. Deze beslissing is mede ingegeven door de veranderende bouw- en marktomstandigheden.
 
Staton Bouw richtte zich op het leegstaande gemeentelijke pand aan de Eisenhowerlaan in Oude-Tonge. Tot het moment van de herindeling in 2013 was hier het gemeentehuis van de toenmalige zelfstandige gemeente Oostflakkee gevestigd. Het was niet de bedoeling van Staton Bouw om in het pand zelf activiteiten te ontplooien, maar om met eilandelijke makelaars gesprekken te voeren en daarbij de behoefte van marktpartijen naar ruimtelijke invulling van (delen) van het pand te onderzoeken.
 
Een jaar geleden werd in De Grutterswei in Oude-Tonge een informatiebijeenkomst gehouden. Tijdens deze avond zijn de plannen voor de mogelijke nieuwe bestemming bekendgemaakt. Toen was er sprake van vijfentwintig appartementen die onder de projectnaam 't Oude Raedthuys zouden worden gerealiseerd.
 
Op dit moment is er nog niets bekend over de toekomstplannen. Zowel Staton Bouw als de gemeente Goeree-Overflakkee is er van overtuigd dat nieuwe kansen kunnen worden gecreëerd door andere partijen. De gemeente biedt hiervoor de ruimte en neemt de ontwikkeling van het gebouw en het omliggende terrein voortvarend ter hand. De gemeente is op dit moment verkennend in gesprek met een andere geïnteresseerde partij. Als hierover concrete informatie gegeven kan worden, brengt de gemeente dit naar buiten.


18 januari 2018

Gemeente Goeree-Overflakkee: “Financiële positie Sopogo is gezond”

Bij de behandeling van de gemeentelijke Programmabegroting, op donderdag 9 november, is verwarring ontstaan rond de vermogenspositie van de schoolstichtingen Sopogo (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee) en Sovogo (Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee. Ten onrechte is het beeld ontstaan dat de genoemde terugloop van het vermogen betrekking heeft op Sopogo.

Raadsvragen over Begroting
Bij het indienen van de raadsvragen is door de SGP een vraag gesteld over Sopogo. Daarbij is waarschijnlijk bij een van de vragen een verwisseling gemaakt met de gegevens van Sovogo. “Hierdoor is de indruk gewekt dat de financiële situatie van Sopogo niet rooskleurig is. Dat beeld is onjuist”, zegt wethouder Frans Tollenaar, die de situatie betreurt. “De financiële situatie van Sopogo is nu en op middellange termijn gezond”.

Sluitende begroting voor Sopogo
Voor beide organisaties geldt dat de gegevens die zijn opgenomen in de gemeentelijke begroting gebaseerd zijn op verwachtingen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op het bestuursverslag van Sopogo over 2016 en het jaarverslag van Sovogo over 2016.
Het bestuur van Sopogo geeft aan over het jaar 2017 juist af te steven op een flink overschot in plaats van het gecalculeerde resultaat. Dit heeft met natuurlijk verloop van het personeel te maken en extra bekostiging.
Daarnaast geeft het bestuur van Sopogo aan voor 2018 een sluitende begroting te kunnen overleggen. Dit wordt gerealiseerd met uitsluitend natuurlijk verloop.

Krimp in leerlingenaantallen
Veel scholenstichtingen krijgen te maken met problematiek rondom krimp. Alle scholen op Goeree-Overflakkee, zowel primair als voortgezet, zien in meer of mindere mate een terugloop in het leerlingenaantal. Tollenaar: “Wat uit de tekst van de meerjarenbegroting opgemaakt had kunnen worden, is dat Sopogo zelf - en tevens samen met de gemeente - anticipeert op deze problematiek. Dit gebeurt onder de paraplu van de Transitieatlas”. Wethouder Tollenaar zegt Sopogo de mogelijkheid toe een presentatie te geven voor het college en de raad over hun visie en lange termijnplannen, als antwoord op het onderwerp krimp.


18 januari 2018

Groene Raad Goeree-Overflakkee

Natuurorganisaties gaan samenwerken in GROENE RAAD op Goeree Overflakkee
De gemeente Goeree-Overflakkee heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een “Toeristische
Recreatievisie”. Terugkijkend hierop zagen wij (een paar vertegenwoordigers van natuurorganisaties)
dat het moeilijk was om alle provinciale /landelijke natuurorganisaties erbij te betrekken.


Het burgerinitiatief Ouddorp Kust Ruimte Rust heeft daarom samen met NLGO het initiatief genomen om
met natuurorganisaties in gesprek te gaan om te zien waar samenwerking mogelijk is. Doelstelling
was het vormen van een platform waar kennis en krachten gebundeld worden. Met de oprichting
van “GROENE RAAD” krijgt de natuur een duidelijke stem daar waar gesproken wordt over de
recreatieve ontwikkelingen op het eiland.

Wie doen er mee?
De volgende organisaties doen mee: Ouddorp Kust Ruimte Rust, Natuur & Landschapsbescherming
Goeree-Overflakkee, Stichting Duinbehoud, Zuid- Hollands Landschap en Natuurmonumenten. Een
aantal van deze partijen werkt ook al samen in de campagne “Bescherm de kust” waarbij een goede
uitwerking van het kustpact centraal staat: het beschermen en versterken van de kernkwaliteiten en
de gemeenschappelijke waarden van ons bijzondere kust- en duinlandschap.

Wat wil GROENE RAAD?
Ons doel is behoud en uitbreiding van de kwaliteit van het landschap in de volle breedte van
Noordzeestrand, duinen, binnenduinrand en polderlandschap, cultuurerfgoederen en de oevers van
Grevelingen en Haringvliet op Goeree-Overflakkee. Van het unieke en kwetsbare landschap genieten
is prima. Recreatieve ontwikkelingen dienen echter wel zorgvuldig ingepast te worden. Van belang is
oog te hebben voor de kwaliteiten van het landschap en een maatvoering en schaalgrootte die
daarbij past. Respect voor de ruimte en rust zodat ook biodiversiteit gewaarborgd is. Dit verdient
blijvend de aandacht.

Dit samenwerkingsverband beperkt zich (voorlopig) tot de uitwerking en uitvoering van de
Toeristische Recreatievisie en alles wat hiermee samenhangt. Wij zullen gevraagd en ongevraagd
advies uitbrengen aan beleidsadviseurs, politiek, bestuur en andere organisaties. GROENE RAAD zal
zich sterk maken voor de kernwaarden van natuur en milieu, ook als tegenhanger van te veel nadruk
op economische belangen die de natuur kunnen schaden.

Hoe gaan we dat doen?
GROENE RAAD treedt op als spreekbuis en gesprekspartner voor de deelnemende organisaties en
gemeente rond het onderwerp Toeristische Recreatievisie Goeree-Overflakkee. Vanuit
Natuurmonumenten zal Frans van Zijderveld optreden als woordvoerder. Vanuit OKRR zullen Kors Pijl
en Gjalt Huppes de rol van secretaris vervullen en aanspreekpunt zijn voor de gemeente en lokale
organisaties, politiek en geïnteresseerde burgers. De andere partners geven ondersteuning door
kennis en menskracht waar nodig. Meer informatie, contact of vragen: MAIL ouddorpkustruimterust@gmail.com
Frans van Zijderveld 06 55 82 5 33. Kors Pijl 06 53 16 63 33. Gjalt Huppes 06 539 00 362.17 januari 2018

Harmes en Van den Berge ijzersterk in Deltacross Westenschouwen
 
Zaterdag 13 januari werd de Zeeuwse Crosscompetitie voortgezet met de 46e Deltacross in de prachtige boswachterij van Westenschouwen. Dat dit gebied nog altijd enorm populair is onder de lopers bleek ook nu met 203 deelnemers op de 11km. Verder waren de korte cross en de jeugdonderdelen ook druk bezocht.  Erwin Harmes en Laurey van den Berge toonden hun klasse door met overmacht de lange cross te winnen.
 

Laurey van den Berge pakt de overwinning bij de dames in de Deltacross


Maar voor het zover was kwam eerst de jeugd in actie. Daarbij werd Daphne Joppe derde bij de pupillen B en even later sloeg Zedie Joppe zijn slag bij de A-pupillen, in een spannende race versloeg hij zijn Vlissingse concurrent Ivar Engels en daarmee verstevigde de 10-jarige Flakkeese belofte zijn eerste plaats in het klassement. Op de korte cross 2,2km kwam Henkjan Tieleman in actie. In de voorgaande crossen zagen we een spannende strijd tussen hem en Anton Engels (Vlissingen). Telkens wist Tieleman in het slot de inhaalslag te maken, al moest het soms van ver komen. "Deze week ging de training erg lekker, ik heb mijn zinnen erop gezet om Engels weer te verslaan, als dat lukt staat het klassement goed". Tieleman voegde vanuit de start de daad bij het woord, hij zette fel in en pakte direct een aantal seconden op Engels die nu moest komen. Tieleman wist dat hij nu moest vasthouden, en dat deed hij voortreffelijk, na een ferme eindsprint finishte hij na 9.16min als tiende, het gat op Engels was maar liefst 23sec. "Hier ben ik echt blij mee, het was een prachtige wedstrijd en voor mij een grote stap voorwaarts", aldus Tieleman die na vier van de zeven wedstrijden de leiding in het klassement heeft overgenomen.
 
Om 14.10u was het tijd voor de finale, de lange cross over 11km, veel klimmen en dalen en lastige zandstroken, op dit parcours kan niemand zich verschuilen, alleen de sterksten blijven over. En zo zagen we in de openingsfase een prachtige kopgroep met daarbij de Zeeuwen Harmes, De Kok, Stitan, Adan, Van den Broeke en ook David Bouman (PAC R'dam). Daarachter volgde een tweede groepje met o.a. Tim Pleijte, terugkomend van een blessure, en Eric Wolfert namens AV Flakkee. Bij de dames had Laurey van den Berge al een riante voorsprong op Monica Sanderse (Vlissingen), dit was voor Van den Berge geen reden om het tempo te drukken, de Sommelsdijkse liet nog veel mannen de hielen zien en liep voornamelijk in de tweede helft zeer sterk.
 
In de kop had Erwin Harmes met een flinke versnelling de wedstrijd al na 3km naar zijn hand gezet. De concurrentie deed verwoede pogingen om de sterke Middelburger te achterhalen maar slaagde daar niet in, en dat was toch bijzonder gezien mannen als Van den Broeke en Adan zeker niet de minsten zijn! Harmes verkeerd duidelijk in topvorm, hij onderhield een groots tempo en had een enorm gat geslagen op de concurrentie die inmiddels ook wist dat zij hooguit nog voor plaats twee in aanmerking kwamen. Harmes zegevierde na 39.05min en had daarmee 1.25min en 1.39min voorsprong op Adan en Van den Broeke die tweede en derde werden. Eric Wolfert was op de tiende plaats de eerste Flakkeeënaar, met 43.45min zette hij een nette tijd neer. "Vooral in het slot kon ik goed blijven aanzetten op de klimmetjes", aldus Wolfert die nu derde staat in het klassement. Laurey van den Berge finishte als 19e overall en was daarmee de eerste dame na 47.26min. "Ik verbaas me gewoon over hoe lekker het ging, dit geeft echt vertrouwen voor de komende wedstrijden" Monica Sanderse was met 50.12 de tweede dame, Mirthe Overkamp completeerde het podium met 53.43min. André Melissant liep in de eerste helft kort achter Van den Berge en finishte uiteindelijk op een keurige 22e plaats na 48.26min.
 
Zaterdag 27 januari zal de Zeeuwse competitie verder gaan in Terneuzen met de Scheldesportcross, op 10 februari volgt de Grevelingencross, georganiseerd door AV Flakkee en de Kustcross in Vlissingen is op 3 maart de finale van de competitie.16 januari 2018
 
Prachtige actie van Slager Buth uit Ooltgensplaat
OOLTGENSPLAAT - Slager Krijn Buth heeft afgelopen jaar weer actie gehouden voor Kika. Er is een verbod om gratis plastic tasjes aan de klanten te geven. Slagerij Buth heeft net als vorig jaar, een  actie gehouden met de tasjes. Die actie was 10 eurocent voor plastic-tasje en de opbrengst gaat naar het goede doel. Dat heeft een bedrag van € 100,00. opgeleverd voor Kika.


Kees Witte, onze KiKa-ambassadeur: “Nu vrienden ben vanmiddag langs geweest bij Slager Buth in Ooltgensplaat en heb daar een foto gemaakt van de overhandiging van de cheque en naast de cheque kreeg ik ook nog eens een heerlijke eigengemaakte droge worst slagerij Buth (bedankt daarvoor, hij is heerlijk want heb op de terugweg al zitten smikkelen). En wat is het toch leuk om ambassadeur van Kika te zijn.
Ik wil Slager Krijn en Leny Buth en zijn medewerkers super bedanken en ook alle klanten bedankt namens Kika.
O ja en weet je, voor de lekkerste balgehakt moet je bij slager Buth zijn. Hij staat al 3 jaar in de top 5 van Nederland met de lekkerste gehaktbal.
Voor meer info over slager Buth kijk dan op http://www.slagerijbuth.nl/16 januari 2018
15 januari 2018

Vandaag in het Algemeen Dagblad15 januari 2018


Windpark Battenoert betaalt € 70.000,- rente

GOEREE-OVERFLAKKEE - Afgelopen week is voor het eerst rente uitgekeerd aan de obligatiehouders van Windpark Battenoert. Delta Windpark B.V. keerde in totaal ruim 70.000 euro uit aan de participanten, allen inwoners van Goeree-Overflakkee.


Windpark Battenoert is in maart 2016 volledig in productie gegaan. Het windpark is 100% eigendom van Coöperatie Deltawind, en daarmee van de ruim 2300 leden van de coöperatie. Leden en andere inwoners van Goeree-Overflakkee hebben eind 2015 de mogelijkheid gekregen om ook nog rechtstreeks financieel te participeren in het windpark. Er is voor bijna 1 miljoen euro aan obligaties gekocht. Het windpark bij Nieuwe-Tonge levert met vier windturbines voldoende energie voor ongeveer 11.000 huishoudens.
Meeprofiteren van inkomsten windpark

In 2015 heeft Deltawind via haar dochteronderneming Delta Windpark B.V. 1880 van de 2000 obligaties (500 euro per stuk) verkocht, waarmee omwonenden voor € 940.000,- aan leningen hebben verstrekt voor de bouw van Windpark Battenoert. De totale investering in het park bedroeg 20 miljoen euro. De bank had de financiering voor 90% van de investering al toegezegd, maar Deltawind wilde leden en omwonenden in de gelegenheid stellen om financieel deel te nemen en daarmee te delen in de inkomsten. Leden en omwonenden kregen de obligaties dan ook als eerste aangeboden.

Terugbetaling
De opbrengsten van de obligatielening die in 2015 is uitgeschreven zijn geïnvesteerd in het windpark, en liggen daarmee de eerste 6 jaar vast. In het 6e tot het met het 10e jaar worden alle obligaties uitgeloot, en worden de leningen aan de obligatiehouders terug betaald. In de tussentijd ontvangt de obligatiehouders jaarlijks 4,5% rente.15 januari 2018
Schotejil  continueert  hoge klassering Nationale zwemcompetitie 
 
MIDDELHARNIS - Zaterdag 13 januari heeft zwemclub De Schotejil de klassering in de A-klasse van de Nationale zwemcompetitie knap weten te handhaven. Met circa 45 ereplaatsen en verbetering van 2 clubrecords waren de Schotejiller opnieuw erg succesvol.
 
Clubrecords waren er voor de jongens estafette op 4x100m vrij (4.06.28) met Xander Vis, Daniel ’t Mannetje, Joep v.d Hooven en Julien Tanis. Jorian Tanis zwom het andere clubrecord op 400m wisselslag (5.54.44) bij de heren. Het gaat te ver om alle ereplaatsen te noemen, daarom wordt volstaan met ereplaatsen met de meeste progressie in prestaties. Zo waren er bij meisjes van jaargang 2005 dikke p.r.’s op 200m wisselslag en een spannende race voor Aisha Nobels (2e in 2.47.24) en Lyke Buscop (3e in 2.47.50).  Hetzelfde gold voor meisjes jaargang 2007/2008 waar de 100m rugslag andermaal mooie tijden opleverde voor Meyke van Nimwegen (2e in 1.26.17) en Dominique Overduin (3e in 1.27.90). Overigens was ook de tijd van Thalia Meijer (4e in 1.29.69) vermeldenswaardig. Manon Middelbos verbeterde haar 400m vrij naar 5.01.67 (2e), waarbij het podium overigens compleet werd gemaakt door Lotte Tillema (1e in 4.58.46) en Nienke Mierop (3e in 5.21.22). Bij de jongens zwom Xander Vis naar een knap p.r. op 200m rugslag (1e in 2.33.67). Christian en Laurens Kalle kwamen vervolgens in een spannende race tot sterke tijden op 200m wisselslag in resp. 2.45.80 (2e) en 2.46.02 (3e).
 
Tenslotte waren er nog meer spannende races tussen Schotejillers onderling. Tamara de Ruiter en Lieske Zijlstra gingen tot het uiterste op 200m rugslag met resp. 2.34.69 (1e) en 2.35.00 (2e). Op 100m vlinderslag bij de heren waren de verschillen zelfs nog kleiner tussen David Kievit (1.05.02) en Luuk Kieviet (1.05.25).

14 januari 2018
Johan Jansen uit Stellendam benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Zaterdag 13 januari 2018 werd de heer Jansen uit Stellendam benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van fanfareorkest De Hoop reikte burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee de Koninklijke onderscheiding uit.


De heer Jansen is al ruim 36 jaar verbonden met Fanfareorkest De Hoop uit Stellendam. In de hoedanigheid van voorzitter zoekt hij contacten met professionele musici, componisten, uitgevers en met landelijke organisaties, die de belangen van de amateurmuziek behartigen. Dit leidt tot een groot netwerk, zelfs internationaal. Zo laten uitgevers hun nieuwe werken graag “proefdraaien” bij De Hoop. Diverse nieuwe composities worden op cd’s  gezet. En zo wordt het orkest, Stellendam én Goeree-Overflakkee op de kaart gezet.
Van 1994 tot 1996 was de heer Jansen bestuurslid van fanfareorkest De Hoop. In 2007 werd hij wederom bestuurslid en op 27 maart 2008 werd hij voorzitter. Dat hij op die jonge leeftijd zoveel verantwoordelijkheid wilde nemen, getuigt van moed en is zeer uitzonderlijk in de wereld van de blaasmuziek.
En niet alleen zijn eigen vereniging is in beeld. Hij hoopte ook de wereld van de blaasmuziek vooruit te helpen. Van dit laatste getuigen de vele activiteiten voor regionale en landelijke organisaties. Zo is hij:
 • Vicevoorzitter van de Zuid Hollandse Bond van Fanfareorkesten;
 • Bestuurslid van het Repertoire Informatie Centrum te Arnhem;
 • Voorzitter van de doelgroep Blaasmuziek Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie;
 • Voorzitter van het Muziekgebouw Goeree-Overflakkee;
 • Voorzitter van de Stichting Muzikale Manifestatie Goeree Overflakkee;
 • Bestuurslid van de Federatie van fanfareorkesten Goeree Overflakkee.
 
Zijn tomeloze inzet en enthousiasme brengt hij over op zijn mede bestuursleden, dirigent en leden. Daardoor heeft Fanfareorkest De Hoop eveneens een brede uitstraling naar de samenleving. Zo heeft hij deelgenomen aan concertwedstrijden in de hoogste afdeling “concertafdeling”. Met als resultaat het landskampioenschap in 2008, 2011 en 2014 in Enschede, concerten in Limburg, België en Luxemburg. 
De heer Jansen werd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst aangenaam verrast door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. Zij benadrukte in haar toespraak hoe bijzonder het is dat hij dit allemaal heeft kunnen verwezenlijken. Hierna werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.14 januari 2018
 

Brandweerman Frans Ohmstede uit Herkingen ontvangt Koninklijke Onderscheiding
HERKINGEN - De heer Frans Ohmstede werd op zaterdagmiddag 13 januari benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg zijn hun onderscheiding uitgereikt door locoburgemeester Peter Feller van de gemeente Goeree-Overflakkee.


Frans Ohmstede verlaat na 20 jaar de vrijwillige brandweer. Hij trad in 1997 in dienst en heeft de benodigde papieren gehaald om de brandweertaken te kunnen uitvoeren. De heer Ohmstede was brandweerman, hulpverlener en chauffeur van de blusgroep Herkingen. Ook was hij lid van het CBRNe-peloton (Chemisch, Biologisch Radiologisch en Nucleair). In dit peloton oefenen de civiele veiligheidspartners en militairen multidisciplinair. Doel hiervan is om in Nederland goed voorbereid te zijn op CBRN-incidenten, -rampen en -aanslagen.
 
Door zijn lange staat van dienst betekende hij veel voor de bevolking van Herkingen, maar zeker ook daarbuiten bij de inzet om assistentie elders in de regio.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de brandweer in Herkingen werd hij verrast door locoburgemeester Peter Feller, die hem de Koninklijke onderscheiding overhandigde.13 januari 2018

Als alles op Goeree-Overflakkee echt 50 jaar later gebeurt,
dan kunnen we de eerste vrouw op de kieslijst van de SGP verwachten in 2068. 


12 januari 2018
10 januari 2018

Sint Nicolaas en Peeman domineren 38e Westrakloop Oude-Tonge
 
OUDE-TONGE - Traditiegetrouw op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar werd het Flakkeese atletiekjaar geopend met de Westrakmijlenloop in Oude-Tonge. In het verleden is de loop niet gespaard gebleven van winterse omstandigheden maar met zeven graden, windkracht één en geen neerslag was het uitstekend loopweer voor de deelnemers aan de 5 of 10 Engelse Mijlen (8/16km).

Ricardo Sint Nicolaas op weg naar de overwinning op de 10 Engelse Mijlen

Om 13u klonk het startschot voor de 16km, het was Ricardo Sint Nicolaas die al gelijk een gat sloeg op de rest van het veld waarin ieder op zijn of haar eigen tempo op weg ging. Sint Nicolaas zette twee weken geleden met 54.26min al een hele scherpe tijd neer op deze afstand. Via de Hoek van Sint Jaepe ging het richting de Grevelingendam waar kort voorbij 'Meerzicht' de route terugboog. De lopers hadden er hier 10km opzitten en Sint Nicolaas zette met 34.25min een strakke doorkomsttijd neer, tegelijk was duidelijk dat een verbetering van zijn PR er niet in zat. "In die wedstrijd liep ik in een groepje met veel strijd, nu moest ik alles alleen doen, dat scheelt". Freek Goedhart was de nummer twee in de wedstrijd, hij passeerde het 10km-punt in 36.47min, een geruststellende voorsprong voor Sint Nicolaas die het afmaakte en als eerste finishte na 55.35min. "Als Oude-Tongenaar is het extra leuk om deze thuiswedstrijd te lopen, en met de winst is het nieuwe jaar gelijk goed ingezet". Goedhart finishte als tweede na 59.47min, een prima resultaat van de Dirkslander die drie weken geleden de marathon van Spijkenisse liep. Maurice Pieterson uit Leiderdorp completeerde het podium met 1.01:42. Judith van Groningen won de dameswedstrijd in 1.20:42.
 
Op de 8km, die een kwartier later van start was gegaan, was het Maikel Peeman die er een sterke one-man-show van maakte, al na enkele kilometers had hij een enorm gat op Eric Wolfert en Edwin Stolk die hun ploeggenoot al bij de start lieten gaan. "De eerste km ging in 3.26min, dan loop je 17,5 km/h en dan zie je Maikel al 20sec voor je, daar is geen houden aan!", aldus Wolfert die na 2km een gaatje sloeg op Stolk en alleen verder ging. Peeman had geen weet van wat er achter hem gebeurde, hij raasde met een tempo van 19 per uur over het parcours en kon de overwinning iets eerder opeisen dan gedacht, om precies te zijn na 22.29min. De eindstreep was namelijk al getrokken na 7,1km, achteraf bleek het startpunt niet juist te zijn waardoor de route te kort werd. "Ik wilde eigenlijk nog gaan versnellen om een mooie slotkilometer neer te zetten maar dat hoefde dus niet meer. Ik ben in ieder geval heel tevreden over mijn tempo, dit hoop ik in februari op het NK 10km door te trekken". Wolfert, die deze loop zag als trainingsprikkel, werd tweede in 25.47min, Edwin Stolk liep een sterke wedstrijd en werd kort daarachter derde in 25.54min. Janita van der Have was met 32.21min de snelste dame op de korte afstand.
 
Zondag 7 januari werd de Halve van Westvoorne gehouden met daarbij ook een 10km wedstrijd. Ruud Goedhart kwam daarop namens AV Flakkee in actie. De 23-jarige atleet heeft vorig jaar mooie resultaten laten zien, zo was er een knappe 38.35min op de 10km. Het parcours in Westvoorne is erg mooi qua natuur, maar met een passage over het strand is het niet geschikt voor een snelle tijd. Goedhart liep sterk, halverwege passeerde hij op de vierde plaats en even later liep hij zelfs als tweede. "Er was even onduidelijkheid over een afslag, de nummers twee en drie waren verkeerd gestuurd en met een gelukje was ik dus aangesloten, ik zat lekker in de wedstrijd en kon ze goed volgen". Met een snelle slotkilometer finishte Goedhart na 40.41min als vierde. "Ik heb mijn medevluchters toch maar voorgelaten in de laatste meters, als ze niet verkeerd waren gestuurd had ik er waarschijnlijk niet bijgekomen". Een sportief gebaar van de Flakkeeënaar waar we zeker nog vaker van gaan horen.


9 januari 2018

Een herhaling van zetten


 
Eerst SGP-vrouw nog in geen velden of wegen te zien

Reactie op ingezonden brief van mevrouw Both (CDA) en mevrouw Reijerkerk (VVD)Geachte mevrouw Both en mevrouw Reijerkek,


Uw ingezonden brief van afgelopen dinsdag 9 januari in Eilanden Nieuws gelezen. Helemaal met u eens dat er meer vrouwen in de raad van Goeree-Overflakkee moeten komen. Dat VVD, CU, PvdA en CDA vrouwen op verkiesbare plaatsen hebben staan, is wat mij betreft een hele positieve ontwikkeling.

Echter u vergeet een cruciale overweging. En dat is de SGP. Ondanks rechterlijke uitspraken weigert de SGP om vrouwen op de kieslijst te zetten. Ook voor de komende gemeenteraadsverkiezingen staan er vijftien mannen op de kieslijst van de SGP. De SGP handelt daarmee in strijd met het VN Vrouwenverdrag en de Grondwet. Dat stelt de Hoge Raad, die daarmee een eerdere uitspraak van het gerechtshof in Den Haag bevestigt. Maar de SGP onder leiding van Kees van Dam, lapt genoemde rechterlijke uitspraken aan de laars.

Mevrouw Both en mevrouw Reijerkerk, door met de SGP een christelijke/liberale coalitie aan te gaan, maakt u het als CDA en VVD mogelijk dat de SGP de vrouwen kan blijven discrimineren. In plaats dat u – terecht overigens – Vitale Kernen op de vingers tikt dat deze partij geen vrouw op een verkiesbare plaats heeft staan, zou u van tevoren moeten stellen dat uw partij geen coalitie aangaat met een politieke partij die de vrouw sinds 1918 discrimineert! Dit jaar viert de SGP dus 100 jaar discriminatie van de vrouw. Aan u mevrouw Both en mevrouw Reijerkerk, dus een vuist te maken tegen een partij die openlijk de vrouw discrimineert

Rampspoed is er over ons mooie eiland gekomen met de SGP aan het roer de afgelopen vijf jaar. Denk aan het verbieden van het circus in Oude-Tonge, denk aan het dwingend opleggen van de zondagrust, denk aan het verbieden van rapper Jebroer, denk aan het fiat voor de bouw van windmolens in Battenoord waar enkele duizenden inwoners van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge tegen in opstand kwamen. Daaraan hebt u als CDA en VVD wel uw medewerking verleend.

Frans Evers9 januari 2018
 
Goede weersomstandigheden Westrakloop

OUDE-TONGE - Tennisvereniging Het Westrak hield zaterdag 6 januari haar traditionele Mijlenloop en Wandelmars. Voor de jeugd (tot 13 jaar) was er de 2 Engelse Mijl. De andere afstanden waren de 5, 7 en 10 Engelse Mijl.


Door het slechte weer tijdens de Westrakloop 2017, was de organisatie ietwat gespannen. Maar zaterdag was het prima weer en er stond nauwelijks wind. Dus een mooie dag voor wandelaars en lopers. Om omstreeks half twaalf melden zich de eerste wandelaars. De organisatie was zeer verheugd met de opkomst van 31 wandelaars. In totaal hebben inclusief de wandelaars 93 deelnemers meegedaan.
26 lopers gingen van start voor de 10 mijl waarbij van de start Ricardo Sint Nicolaas er als een haas vandoor ging, wat resulteerde  in een nieuw parcoursrecord van 55 minuten en 35 seconden. Bij de dames ging Judith van Groningen met de eer strijken. Op de 5 mijl werd de strijd voor de eerste plaatsen beslist door Maikel Peeman en Janita van der Have. Waarbij wel vermeld moet worden dat Sem Roetman van elf jaar deze 5 mijl ook voltooide.
Uiteraard was er na afloop de traditionele verloting met leuke prijzen die werd beschikbaar gesteld door de lokale middenstand en bedrijven. Aansluitend vond de Nieuwjaarsreceptie van de vereniging plaats. Het was een geslaagde middag. De volgende Westrak Mijlenloop is op 5 januari 2019.8 januari 2018
Gemeente zoekt leden voor cliëntenraad jeugd
 
De gemeente Goeree-Overflakkee zoekt voor de cliëntenraad jeugd geïnteresseerde jeugdigen of ouders/verzorgers van jeugdigen die momenteel jeugdhulp ontvangen. Zij kunnen bij uitstek vanuit eigen ervaringen een bijdrage leveren aan het jeugdbeleid op Goeree-Overflakkee.
 


Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij kunnen de zorg dichter bij de inwoners organiseren, maar ook eenvoudiger en goedkoper. De gemeente Goeree-Overflakkee is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp aan jongeren en hun ouders/verzorgers. Op basis van deze verandering wil de gemeente graag, in samenspraak met inwoners, bekijken welke verbeteringen er doorgevoerd kunnen worden in de uitvoering van het jeugdbeleid op Goeree-Overflakkee.
 
Wie zoeken we?
Ouders/verzorgers en jongeren die momenteel jeugdhulp ontvangen en die vanuit eigen ervaringen mee willen denken over mogelijke verbeterpunten van de uitvoering van het jeugdbeleid op Goeree-Overflakkee. Deze geïnteresseerde betrokkenen vormen vervolgens, bij voldoende interesse, een cliëntenraad jeugd.
 
Wat doet de cliëntenraad jeugd?
Ervaringen en signalen die ouders/verzorgers en jongeren hebben met betrekking tot de jeugdzorg op Goeree-Overflakkee kunnen met de cliëntenraad jeugd gedeeld worden. Wanneer er sprake is van een probleem dat door meerdere inwoners van Goeree-Overflakkee wordt ervaren, dan wordt dit doorgegeven aan de adviesraad sociaal domein. De adviesraad sociaal domein brengt het probleem vervolgens in tijdens het periodieke overleg met de gemeente Goeree-Overflakkee. De voorzitter van de cliëntenraad jeugd is tevens onderdeel van de adviesraad sociaal domein en kan op deze wijze meedenken over de beleidsvorming van onder meer het jeugdbeleid. Voor een bijdrage aan de cliëntenraad ontvangen leden een onkostenvergoeding.
 
Oproep
Woont u in de gemeente Goeree-Overflakkee en bent u ouder/verzorger van een jeugdige of een jeugdige die momenteel jeugdhulp ontvangt en wilt u zich aanmelden voor de cliëntenraad jeugd of wilt u meer informatie? Meld u dan uiterlijk woensdag 31 januari aan bij Esther Meijer, beleidsadviseur maatschappelijke ontwikkeling via het algemene telefoonnummer 14  0187 of per e-mail: e.meijer@goeree-overflakkee.nl. Alle aanmeldingen worden in februari beoordeeld. Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek.5 januair 2018

Atleten AV Flakkee sluiten het jaar af met snelle tijden
 
Het jaar 2017 was voor de atleten van AV Flakkee een goed jaar, met name Maikel Peeman en Ricardo Sint Nicolaas wisten de prijzenkast flink te vullen maar ook mannen als Eric Wolfert en Freek Goedhart lieten zich gelden. Tussen de crossen door werden er ook een aantal wegwedstrijden gelopen, daarop werd duidelijk dat het met de vorm wel goed zit.
 


Zaterdag 23 december werd de Linschotenloop georganiseerd. Een halve marathon over een mooi en snel parcours wat de deelnemers langs de dorpjes Bodegraven en Montfoort leidt om zo na 21,1km weer te finishen in Linschoten waar om 13.45u maar liefst 1658 lopers van start gingen. Eric Wolfert hield de Flakkeese eer hoog en in de eerste kilometers zagen we hem in een groepje van drie atleten. Er stond een straffe wind die in de eerste helft voornamelijk tegen stond. "De wind bracht me uit mijn ritme, daardoor voelde het niet echt sterk in het begin", aldus Wolfert die na 10km in 36.20min toch een goede doorkomst noteerde en zich bij de eerste vijftien lopers in het veld schaarde. De route boog nu terug en dat betekende de wind in de rug, Wolfert kwam op stoom en met lange passen schroefde hij het tempo op, het 15km punt werd in 54.25min gepasseerd en inmiddels lag de Sommelsdijker op plaats elf in de wedstrijd. De laatste 2km stond de wind weer tegen maar met een persoonlijk record in het vooruitzicht knokte Wolfert zich door deze slotfase, hij wist zijn tempo vast te houden en als 11e te finishen na 1.16:24, (16,5 km/h).
 
In Barendrecht werd zondag 24 december de Kerstloop 16,1km (10 Engelse Mijl) georganiseerd. In miezerig, winderig, weer werden ruim 250 lopers weggeschoten vanaf de atletiekbaan van CAV Energie. De winnaar werd al snel bekend, dat was nationale topatleet Bart van Nunen, de uit Hellevoetsluis afkomstige prof finishte na 50.40min, een zeer scherpe tijd! Daarachter werd een spannende strijd uitgevochten voor de overige podiumplaatsen, de mannen die hiervoor meededen waren Timo de Geus (Oud-Beijerland), Christiaan van Beusichem (Numansdorp), Ricardo Sint Nicolaas namens AV Flakkee en David Bouman, tot voorkort AV Flakkee maar tegenwoordig uitkomend voor PAC Rotterdam. De onderlinge strijd zorgde ervoor dat deze mannen hun grenzen konden verleggen, het tempo lag enorm hoog maar de mannen bikkelden verder en lieten elkaar niet gaan. De doorkomst na 10km 33.35min, wat voor Bouman zelfs een persoonlijk record betekende, en dat onderweg! Het was van Beusichem die in de laatste kilometers het verschil wist te maken en als tweede finishte na 54.01min, De Geus volgde als derde in 54.10min en daarachter kwam Sint Nicolaas op plaats vier in 54.28min (17,7 p/u), daarmee haalde hij ruim twee minuten van zijn oude persoonlijke record af! "Ik had me goed voorbereid op de Bruggenloop Rotterdam 15km, deze werd helaas afgelast vanwege de sneeuwval, maar in deze wedstrijd kon ik toch de trainingen nog verzilveren en omzetten in een klinkende tijd"!
 
Traditioneel werd op Oudejaarsdag de Sylvestercross in Soest gehouden. Het parcours wordt gekenmerkt door een venijnig oplopende passage van zo'n 500m door het mulle zand van de Soestduinen die elke ronde van 2km terugkomt. Maikel Peeman kwam namens AV Flakkee in actie bij de A-junioren in een race over 6km. Het was Luuk Maas (Tilburg) die al snel de kop pakte en gestaag zijn voorsprong uitbreidde op de overige concurrenten. Maas is voor Peeman geen onbekende, de afgelopen NK's verdeelden zij de hoofdprijzen. Helaas kon Peeman nu geen partij bieden. "Al na 200m voelde ik dat ik slechte benen had, ik heb de wedstrijd uitgelopen maar dat was het dan ook wel", aldus Peeman die zijn jaar afsloot met een 9e plaats. "Het is jammer dat het niet zo goed ging maar gelukkig kan ik terugkijken op een mooi jaar. Volgend jaar komen er weer veel mooie doelen zoals het NK 10km op de weg in Schoorl, daar wil ik pieken".


4 januari 2018
Digitaal gezondheidsplatform maakt informatie over zorg en welzijn snel vindbaar
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Vanaf 1 januari 2018 kunnen inwoners en (zorg)professionals van Goeree-Overflakkee terecht op de website www.GezondGO.nl voor alle informatie over zorg en welzijn in de regio.
 
GezondGO.nl is een gezamenlijk product van Zorggroep Haringvliet (en daarmee alle huisartsen) en de gemeente Goeree-Overflakkee. De website geeft juiste, actuele en betrouwbare informatie over het aanwezige zorgaanbod op Goeree-Overflakkee.
 
Het digitale gezondheidsplatform biedt een aantal belangrijke voordelen: zowel inwoners als professionals in de hulp-zorgverlening kunnen het gezondheidsplatform bekijken. Op deze website vinden zij alle relevante (praktische en handige) informatie op één plek, zoals adressen en links naar andere websites.
 
Organisaties, professionals en burgerinitiatieven hoeven alleen hun eigen informatie aan te leveren en actueel te houden, zodat de informatie via het platform gedeeld kan worden. Daarmee is de informatie beter en sneller beschikbaar. Afhankelijk van het gebruik en de behoefte van gebruikers wordt het platform verder ontwikkeld.

 
2 januari 2018
 
Nieuwjaarsreceptie Ebbe en Vloed
OUDE-TONGE – De eerste nieuwjaarsreceptie was op dinsdagochtend bij verzorgingshuis Ebbe en Vloed. De kantine was gevuld met bewoners, personeel en vrijwilligers. Locatiemanager Yvonne de Waal wenste iedereen een goed nieuw jaar toe en veel gezondheid voor 2018. Daarna kwamen de hapjes en drankjes voor een gezellig samenzijn.


Zoals altijd was het een gezellige bijeenkomst in de kantine. Aan de tafels zaten mensen geanimeerd te praten met elkaar. Maar iedereen was vol aandacht toen mevrouw De Waal haar toespraak hield met een terugblik en een vooruitblik. “Voldoende zorgpersoneel was in 2017 maar is ook in 2018 een uitdaging.” Het is gelukt om in 2017 om op alle momenten van de dag voldoende en vooral bekwaam personeel in te zetten. Intern werd een groep van zo’n twintig mensen opgeleid tot helpende. “Dat is een mooie stap. We hopen dat een aantal van deze leerlingen doorstroomt naar de opleiding tot verzorgende.”
De dagbestedingscoaches die zijn aangesteld in 2017 helpen de zorgmedewerkers om ook het welzijn van de bewoners in te bedden in het dagelijks werk. Er zijn nieuwe projecten ingezet in 2017 op het gebied van welzijn met snoezelkatten, zwemmen en koffiethematafel. “Ook is er vorig jaar een start gemaakt van samenwerking tussen zorg en facilitair, tussen zorg onderling en zorg en vrijwilligers. Dat maakt me trots.” In 2017 behaalde Ebbe en Vloed het gouden keurmerk Prezo. “Dat keurmerk is heel belangrijk, maar om daar handen en voeten aan te geven is het noodzakelijk dat u aangeeft als er zaken niet goed gaan, of u niet tevreden bent. Dan kunnen we samen met u, maar ook met de cliëntenraad en de identiteitsraad de zorg op een zo hoog mogelijk niveau krijgen, zodat u de beste zorg krijgt.”
Vrijwilligers
 “Waar we echt niet zonder kunnen, zijn de vrijwilligers. We hebben gelukkig veel vrijwilligers die allerlei mooie dingen doen voor u als bewoner. Vrijwilligers zijn een prachtig geschenk en ik hoop dat we daar in 2018 weer veel mee samen kunnen werken.” Ebbe en Vloed kan nog vrijwilligers gebruiken voor het zwemproject, om te gaan wandelen of te helpen bij de koffie-thematafel. De Waal dankt ook de medewerkers en cliënten van Gemiva. “Ik hoop dat we met jullie nog veel mogen lachen, genieten en samenwerken in 2018.”
Beste zorg
“Maar we zijn er nog niet. We zullen ook in 2018 hard moeten blijven werken aan die verbondenheid. Nog meer leren elkaar positieve feedback te geven, verantwoordelijkheid tijdig te delen en open te communiceren. Alleen zo kunnen we met elkaar de beste zorg aan onze bewoners leveren.”1 januari 2018
Grote groei deelnemers KiKa Nieuwjaarsduik
MIDDELHARNIS – Een groei van bijna 100% bij de deelnemers aan de KiKaduik in Middelharnis. Het was de tweede keer dat Kees Witte met zijn KiKa-team dit evenement met cafetaria ’t Hoad organiseerde. De opbrengst van 700 euro is voor meer onderzoek door de stichting KiKa.


Even voor de warming up startte, werd door de voorzitter van de PvdA Goeree-Overflakkee, Jaap Willem Eijkenduijn een cheque overhandigd aan Kees Witte, onze KiKa-ambassadeur. De opbrengst van de kerstactie van de PvdA-leden. “Een mooie cheque van 250 euro voor KiKa.
Vorig jaar, bij de eerste KiKa Nieuwjaarsduik in samenwerking met cafetaria 't Hoad deden er zo’n vijftig mensen mee. Dit jaar waren het er 96. “De eerste inschrijvers, al om 12.00 uur, waren twee Duitse toeristen”. En daarna liep het storm met de inschrijvingen. Later schreef ook een Colombiaanse man zich in, die hier met vakantie was. Het startsein werd wederom gegeven door burgemeester Ada Grootenboer. Bijzonder was dat zij dit jaar zelf ook deelnam aan de duik in het water. En natuurlijk ook heel bijzonder dat Kees Witte meeging het water in.


Na een stevige warming-up door stormden de deelnemers naar het water, waar leden van de Duikgroep 84 klaarstonden voor eventuele calamiteiten. Gelukkig ging alles helemaal goed. Na de warming-up in de snijdende koude wind, leek het water minder koud dan vorig jaar. Voor alle stoere deelnemers stond na afloop een kop warme erwtensoep of chocolademelk klaar.  

1 januari 2018
 
Drukke jaarwisseling voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft zich maximaal ingezet tijdens de jaarwisseling. Meldkamer-, brandweer- en ambulancepersoneel leverden grote inspanning om alle incidenten zo goed en snel mogelijk te verhelpen. Daarbij werd intensief samengewerkt met politie.
Van 31 december 21.00 uur tot 1 januari 8.00 uur rukten brandweer en ambulance in totaal 896 keer uit. De brandweer rukte totaal 751 keer uit. In 28 gevallen ging dat om een brand in een gebouw of woning. Daarnaast rukte de brandweer 497 keer uit voor container- en andere buitenbranden. Ook waren er 44 meldingen van autobranden. Het ambulancepersoneel had het vooral tijdens de nachtelijke uren erg druk, met een piek rond 01.00 uur. In totaal werd ze 145 keer bij een incident gevraagd.
In de Rotterdamse wijk Wielewaal ontstond een uitslaande brand in een buurthuis. Men had het pand zo stevig beveiligd dat het ook voor de hulpverleners moeilijk was om toegang tot het pand te krijgen. Helaas heeft het buurthuis grote schade opgelopen.
In de regio Rotterdam-Rijnmond zijn bij de veiligheidsregio zijn geen meldingen bekend van geweld tegen hulpverleners van Brandweer en Ambulance.
 
Hulpdiensten goed voorbereid
Net als voorgaande jaren was de veiligheidsregio goed voorbereid op de jaarwisseling. Zo was er maximale inzet van het personeel en werden extra voertuigen ingezet. Er werd met zogeheten decentrale meldkamers gewerkt. De centrale meldkamer in het WPC werd daardoor ontlast en kon zo alle prioriteitsmeldingen afhandelen. Er werd ook weer gewerkt met de zogenaamde MST’s [Multi Surveillance Teams] van brandweer en politie, die onder meer bij een incident controleerden welke inzet nodig was en of er veilig kon worden opgetreden door de hulpverleners.31 december 2017
 
Oliebollenbakkers danken SGP
Column - De oliebollenbakkers van Goeree-Overflakkee danken de SGP voor het opheffen van de zondagsrust. De omzet van oliebollen en appelflappen was groter dan ooit.


Speciale dank aan voorzitter Kees van Dam, die zijn achterban meekreeg om de middenstand van Goeree-Overflakkee in de gelegenheid te stellen om ook op zondag hun klanten te kunnen bedienen. Bedankt Kees, Peter, Rien, Pieter, Corné, Adrie, Hendrik, Martin en Gert!
Frans Evers


31 december 2017

Oliebollenverkoop op zondag groot succes op Goeree-Overflakkee


OUDE-TONGE - Traditiegetrouw bakt topbakker Cees van den Berge weer superverse oliebollen, appelflappen en appelbeignets. U kunt er terecht tot 15.30 uur. Via hoofdingang industrieterrein Tramweg 15 in Oude-Tonge.
27 december 2017
 
Milieustraten Goeree-Overflakkee per 1 januari 2018 gratis
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Inwoners kunnen vanaf 1 januari 2018 als particulier afvalstoffen gratis inleveren op de milieustraten in Goedereede en Middelharnis. Als gevolg van de maatregel haalt de gemeente grof huishoudelijk afval op afroep, vanaf 1 april 2018, eens per maand aan huis op. Oud ijzer en wit- en bruingoed blijft de gemeente wekelijks ophalen.
 
De gemeente wil met de maatregel het inleveren van afvalstoffen op de milieustraat bevorderen en zo haar afvalscheiding verder verhogen. Daarnaast hoopt de gemeente dat het ervoor zorgt dat afvaldumpingen tot het verleden behoren. Op de gemeentelijke website staat een overzicht van afvalstoffen die inwoners bij de milieustraat kunnen inleveren.
 
Geen bedrijfsafval
Let op! De gemeente accepteert alleen afval van particulieren op Goeree-Overflakkee. Bedrijfsafval wordt niet geaccepteerd.
 
Afvalbeleidsplan 2015-2020
Het gratis inleveren van grof huishoudelijk afval is één van de maatregelen uit het afvalbeleidsplan 2015-2020 van de gemeente. Met de uitvoering van het plan streeft de gemeente naar 75 procent hergebruik van het huishoudelijk afval.
 
Kijk voor meer informatie over het inleveren van afvalstoffen en het laten ophalen van grof huishoudelijk afval op www.goeree-overflakkee.nl/afval.


24 december 2017

Lichtjesnacht voor onze helden

NIEUWE-TONGE - Net zoals vorig jaar hebben wij vanavond een kaars geplaatst bij het graf van Jacob Arij Verolme, verzetsheld uit Nieuwe-Tonge die is herbegraven op de lokale begraafplaats aan het Korteweegje.Net zoals andere vrijwilligers die meewerken aan het initiatief van stichting WO2GO om op kerstavond bij de graven van geallieerde militairen op de begraafplaatsen van Den Bommel, Herkingen, Middelharnis, Sommelsdijk, Goedereede en Ouddorp kaarsen te plaatsen. Deze ‘lichtjes’ zullen gedurende beide kerstdagen branden en het offer van deze jongemannen voor onze vrijheid herdenken.23 december 2017

En zo verdwijnt er weer iets uit een dorp22 december 2017

 
Hollands Diep – Haringvliet: Voorkeursvariant bepaald
Rijkswaterstaat heeft per locatie samen met de natuurbeheerders, zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, gekozen voor een voorkeursvariant.

Die beschrijft hoe de 4 verschillende deelgebieden - Slijkplaat, Korendijkse Slikken, Menheerse plaat en Zeehondenplaat - worden ingericht. Dat plan wordt nu verder uitgewerkt en de aanbestedingsvraag, die Rijkswaterstaat halverwege 2018 uitzet, wordt voorbereid. Uiteindelijk leidt de herinrichting van de deelgebieden tot uitbreiding van de zoetwatergetijdenatuur.


22 december 2017
 
Ook Haringvlietbrug gaat aantal weekeinden volledig dicht
REGIO - De Haringvlietbrug bij Numansdorp gaat in januari en februari vier weekeinden dicht voor zowel het weg- als scheepvaartverkeer.
Folkert van der Krol 20-12-17, 14:27 Laatste update: 14:28
Rijkswaterstaat wil dan verstevigingen aan de brugklep aanbrengen, de voor- en achterkant van de brugklep repareren en werkzaamheden aan de voegovergangen afronden. Ook worden voorbereidingen getroffen om de brugklep te vervangen. Totdat deze werkzaamheden zijn voltooid, wordt de brug op de A29 slechts tweemaal per dag bediend. De afsluitingen zijn van vrijdag 19 januari (vanaf 22.00 uur) tot maandag 22 januari (tot 5.00 uur), 26-29 januari, 16-19 februari en 23-26 februari (alle dezelfde tijdstippen).
Gisteren werd al bekend dat de Heinenoordtunnel begin volgend jaar twee keer volledig wordt afgesloten. Rijkswaterstaat doet dan onderzoek naar de staat van die tunnel, die over enkele jaren moet worden gerenoveerd.21 december 2017

19 december 2017

18 december 2017
 
Den Braven voorkomt Flakkees succes in 1e Stratenloop Menheerse
 
MIDDELHARNIS - Zaterdag 16 december werd in het centrum van Middelharnis de eerste Kievit Warmte Stratenloop Menheerse georganiseerd door AV Flakkee. Deze wedstrijd is in de plaats gekomen van de Pallandtloop waarvan het parcours wegens werkzaamheden aan de buitendijk niet te belopen is. Na een spannende strijd met Eric Wolfert was het Henkjan den Braven uit Nieuwpoort die er met de winst vandoor ging op de 10km.
 

Ruben Vroegindeweij (461) soleert naar de winst op de 5km - Wolfert (44) en Den Braven in duel op de 10km.

De omstandigheden waren koud, winderig en nat, dit was helaas niet gunstig voor de opkomst. Toch liepen een goede 100 lopers de wedstrijd over 5 of 10km. Het parcours bestond uit plaatselijke ronden van 1,25km door het centrum met passages over de Voorstraat, de Ring en Beneden Zandpad. Op dit Kidsrun over 1,25km zagen we Zedie en Daphne Joppe als eerste finishen, deze jonge Flakkeese talenten winnen regelmatig in de Zeeuwse crossen en maakten het nu ook waar in eigen huis.
 
Om 13.45u gaf Cees Kievit namens de hoofdsponsor het startschot voor de 5km die bijna geheel in de regen gelopen werd. Het weerhield Ruben Vroegindeweij niet van een snelle race. De in Delft studerende Bommelaar opende hard en sloeg gelijk een gat met Ruud Goedhart die in het tweede deel nog flink aan de bak moest om Jarno Kooijman (Yerseke) en Rijk van Dongen achter zich te houden. Vroegindeweij zag zijn overwinning niet meer in gevaar komen en finishte na 17.48min, Goedhart werd tweede in 18.45min. De eerste dame was Chantal Oudheusden uit Breda, zij finishte na 20.41min en bleef daarmee Judith Lodder (22.31) en Sharon van Iwaarden (24.41) voor.
 
Inmiddels was het weer droog geworden, zelfs de zon ging schijnen en zo konden om 14.30u de lopers op de 10km van start voor hun acht ronden. Het was Henkjan den Braven uit Nieuwpoort die de kop pakte, hij kreeg Eric Wolfert namens Flakkee met zich mee. In de eerste vijf ronden was het vooral Den Braven die het tempo dicteerde, Wolfert volgde goed en de voorsprong op nummer drie, Bastian Zoon, was gegroeid naar 40sec. Bij het ingaan van de zesde ronde viel de beslissing, Den Braven trok flink door na het keerpunt en pakte enkele meters op Wolfert die het gat niet meer dicht kreeg. Den Braven verzaakte niet meer en kon na 34.50min als winnaar de streep passeren, Wolfert finishte na 35.21min als tweede, Zoon completeerde het podium met 36.08min, wat voor hem een persoonlijk record betekend. Den Braven was content met zijn zege: "Ik ben hier via een tante en een collega, door een val met de mountainbike ben ik een aantal maanden uit de roulatie geweest en dit was mijn eerste wedstrijd na het herstel, dat ik hier kon winnen toont aan dat ik de stijgende lijn weer gevonden heb". Wolfert moest genoegen nemen met plaats twee. "Ik had hier uiteraard graag gewonnen, zeker voor eigen publiek, we hebben er een mooie strijd van gemaakt en de beste heeft gewonnen". Bij de dames ging de winst naar Rianne Potappel, zij klokte een keurige 46.33min en had daarmee een riante voorsprong op Petra Dijkman (49.49min) en Jacqueline Lodder (50.40min) die een Flakkees podium vormden.
 
Zondag 17 december werd de Spijkenisse marathon gelopen, met ruim 250 deelnemers was er een goede opkomst voor de 42,2km. Namens Flakkee stond Freek Goedhart aan de start. De atleet uit Dirksland heeft een sterk jaar achter de rug en een goede marathon zou voor hem de kroon op het jaar zijn. Goedhart koos als aanvangstempo 15 km/h wat een schema van 2.48u betekend. Met 1.23u was de doorkomst halverwege uitstekend en ook na 30km in 1.59u zag het er heel goed uit. Helaas sloeg rond 35km het noodlot toe en kreeg Goedhart kramp waardoor hij in de slotfase het uitzicht op een tijd rond de 2.50u verloor, moegestreden finishte de Dirkslander na 2.58:12, wat nog wel een persoonlijk record is. "Ondanks de kramp ben ik toch tevreden, ik hoop in april de marathon van Rotterdam te lopen, die 2.50u zit er in, dus nu herstellen en dan met vertrouwen verder".


18 december 2017
 

Nachtelijke afsluiting N57 (18 - 19 december 2017)


Rijkswaterstaat repareert de verhoogde rijbaanscheiding op de N57 bij Ouddorp. Daardoor is de hoofdrijbaan in beide richtingen afgesloten van maandag 18 december 20.00 uur tot dinsdag 19 december 6.00 uur. De N57 is in beide richtingen afgesloten tussen de rotonde Oosterweg en rotonde De Punt bij Ouddorp. Het verkeer wordt omgeleid via de Groeneweg, Vrijheidsweg en Oosterweg en moet rekening houden met enkele minuten extra reistijd. De omleidingsroute staat met gele borden aangegeven. De parallelwegen en de rotondes blijven open voor verkeer.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis, op werkdagen tussen 7.00 uur – 20.00 uur, in het weekend tussen 10.00 uur – 18.30 uur).
17 december 2017
 
Nationale zwemtitel voor Elise Tanis
 
Afgelopen weekend heeft Elise Tanis van z.c. De Schotejil tijdens de Nationale Junioren Jeugd Kampioenschappen in Eindhoven klinkende resultaten behaald. Op 100m rugslag zwom zij naar de Nationale Titel in een tijd van 1.02.01 (tevens clubrecord).

Ook op 100m vlinderslag zwom zij naar een medaille, namelijk het zilver in 1.01.49. Op 50m rugslag en 200m rugslag won zij eveneens zilver in resp. 28.92 en 2.18.15. Verder zwom Elise Tanis nog naar top-10 noteringen op 50m vrij (5e in 26.16), 100m vrij (4e in 56.07) en 200m wisselslag (7e in 2.25.05). Op nagenoeg al haar gezwommen nummers kwam zij tot clubrecords.
 
Behalve Elise Tanis waren er ook top-10 noteringen voor o.a. Leyla Oversluizen, die op 400m vrij (5.15.35) als 4e eindigde, op 200m vrij (2.28.75) op de 7e plaats en op 100m vrij (1.07.26) op de 9e plaats uitkwam. Ook Xander Vis en Julien Tanis zwommen naar top-10 noteringen op 200m schoolslag in resp. 2.34.93 (6e in clubrecord) en 2.45.16 (9e). Xander Vis werd ook nog 8e op 100m schoolslag (clubrecord in 1.12.11).17 december 2017
Oude tijden herleven in het erfgoedmuseum van Goeree-Overflakkee
 
Gezellige kerstmarkt rond en in Streekmuseum
 
SOMMELSDIJK - Het Streekmuseum hield zaterdag 16 december een kerstmarkt met een gevarieerd programma. Kinderen van de J.C. van Gentschool openden de middag op het Marktveld.
 

Kertkoor van de J.C. van Gentschool

Na het optreden van de kinderen kwam een plotselinge zware regenbui het buitengebeuren verstoren. Gelukkig was er een tent waar Mandolineorkest Estampida kon spelen. Daar was ook heerlijke erwtensoep te koop en koffie en thee met kruukplaetjes.
 

Estampida speelt in de tent kerstliederen

Zowel binnen als buiten het museum waren leden van Ensemble Eeuwkant in Flakkeese klederdracht bezig om het publiek te verwennen en te informeren over het leven en werken vroeger. Pau Heerschap hield na een introductie in ABN diverse voordrachten in het dialect. Later die middag waren er nog optredens van het Oecumenisch kerkkoor en Sempre Crescendo.


De leden van Eeuwkant verkopen erwtensoep en koffie met kruukplaetjes

16 december 2017

 
Kegelvormig paviljoen TrueTalker ontworpen rond kampvuur Buutenplaets 
 
OOLTGENSPLAAT - In reactie op het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie, daar waar uitgebreid wordt gedebatteerd, heeft Studioninedots naar gezamenlijk concept met StoneCycling het paviljoen TrueTalker ontworpen. Centraal punt in de constructie was een haardvuur, een plek om verhalen te vertellen.
 
Het paviljoen TrueTalker was te zien op de tijdelijke campus FabCity op het Java-Eiland in Amsterdam, dat plaatsvond tussen 11 april en 26 juni 2016. De TrueTalker bestond uit een gebogen muur die om zichzelf heen draait en door het warme licht van het centraal gelegen kampvuur bezoekers uitnodigde het paviljoen te betreden.
 
De gevel was stevig en transparant tegelijk, omdat deze was gemetseld in een open verband met bakstenen die waren vervaardigd uit bouw-, sloop- en industrieel afval; de WasteBasedBricks van StoneCycling. Door dit verband creëerde daglicht patronen binnenin het paviljoen, terwijl het zich ’s avonds als baken manifesteerde door het kampvuur.
 
Open gesprek
Het doel van de constructie was een plek te creëren waar bezoekers konden rusten, een goed gesprek konden aangaan en open naar elkaar konden zijn.
 
Truetalker wordt Buutenpraet
Toen er een nieuwe locatie werd gezocht voor de True Talker was de stichting Buutenplaets er als de kippen bij om zich kandidaat te stellen als nieuwe locatie. Passend bij het gedachtengoed van Energy Island Goeree Overflakkee, een mooi voorbeeld van circulaire economie en uitnodigend voor een goed gesprek bij een kampvuur over de zin van het leven, past bij het gedachtengoed van natuurspeeltuin De Buutenplaets.
 
Plaatsing
Dinsdag 12 december is in Amsterdamde Truetalker op binnenvaartschip de Manna van eigenaar Bart Verkade geplaatst. Jasper Brommet van Stonecycling en Wim Noordzij van Buutenplaets coordineerden het geheel en Woensdag 13 dec vertrok schipper Carolus Poldervaart vanuit Amsterdam naar Sluishaven om daar 15 december in de middag(14.30) aan te komen.
 
De Reis
Vanuit Amsterdam ging de reis via het Amsterdam-Rijnkanaal naar Utrecht via de Waal naar de Boven Merwede waar ze in Gorinchem aanlegde. Vrijdag werd doorgevaren via de Nieuwe Merwede naar het Hollands Diep De Moerdijkbrug onder en naar de de Volkerak Sluizen. Vandaar het Volkerak op naar de Galathese Havenop Goeree Overflakkee. 

 
14 december 2017
 
Plaatsing Truetalker in natuurspeeltuin de Buutenplaets
 
OOLTGENSPLAAT - Met dank aan Carolus Poldervaart en zoon Sander voor het vervoer over water met het binnenvaartschip Manna van Bart Verkade is het uiteindelijk toch gelukt om het bouwwerk te plaatsen.

Met behulp van Jeroen Boeter kraanverhuur die op het laatste moment Verwijs een collega kraanverhuur bedrijf gevraagd heeft te assisteren omdat hun eigen kraan in gebruik was en het met de autolaadkraan niet ging. De chauffeur van Boeter, Peter Slingerland en de machinist van Verwijs, Sander Dooge,  hebben een prestatie van formaat geleverd met dit fragiele bouwwerk. In het voorjaar wordt de Truetalker hersteld. Door vervoer en trillen is een stukje ingestort, maar niets onoverkomelijks. Dank aan een ieder die hier aan meegewerkt heeft. 
 
Samenwerkende partners
De komst van de True Talker is mogelijk gemaakt door:
Stonecycling, Studioninedots, Kraanbedrijf Winder Limmen, Boeter Kraanverhuur, Verwijs Kraanverhuur, AMK GWW, Eventbroker, Bart Verkade, Carolus Poldervaart, Keest Ontwerpt en stichting Buutenplaets.
 
Stichting Buutenplaets
Natuurspeeltuin de Buutenplaets is een burgerinitiatief om eilandbewoners en bezoekers de kans te geven te genieten van de rust en ruimte in een natuurlijke omgeving van wind, water en aarde op Goeree Overflakkee. Natuur, milieu, educatie, duurzaamheid en vooral plezier staan voorop in de beleving van de stichting.
 

15 december 2017

RTV Rijnmond schenkt aandacht aan de problemen bij de Staver

MIDDELHARNIS -  Naar aanleiding van klachten van zwemmers zijn luchtkwaliteitsmetingen verricht waaruit blijkt dat er hoge concentraties van het giftige trichlooramine zijn aangetroffen. Onder de foto twee interviews aan te klikken, van gesprek met een bestuurder zwemclub Schotejil en de bestuurder zwembad.


https://www.rijnmond.nl/nieuws/162563/Ademhalingsproblemen-bij-zwemmers-in-Flakkees-bad-De-Staver  


14 december 2017

 
Gemeente Goeree-Overflakkee koopt Fort Prins Frederik
 
OOLTGENSPLAAT - De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee stelde op donderdagavond 14 december de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee budget beschikbaar voor de aankoop van Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat. De gemeente is van mening dat zij door deze aankoop de exploitatiemogelijkheden van het fort kan verbeteren, waarbij het cultuurhistorische karakter en de monumentale waarden van het fort centraal staan. Dit met als uiteindelijk doel een mooi, uitnodigend en beleefbaar Fort Prins Frederik.
 


In 2016 is het Fort Prins Frederik overgegaan naar de huidige eigenaar Erfgoed Fort Prins Frederik BV. Deze eigenaar wil het fort nu verkopen. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft de afgelopen maanden uitvoerig gesproken met de huidige eigenaar, met als insteek de aankoop van het fort door de gemeente. Inmiddels is de verkoop door de huidige eigenaar en de aankoop door de gemeente vastgelegd in een intentieovereenkomst. Nu de gemeenteraad budget beschikbaar heeft gesteld, kan de koopovereenkomst worden opgesteld en getekend. Naar verwachting vindt dan begin 2018 de formele overdracht plaats.
 
Projectplan Fort Prins Frederik
In 2014 stelde de gemeenteraad het projectplan Fort Prins Frederik vast. Het doel van dit plan is het verbeteren van de exploitatiemogelijkheden van het fort, vanuit cultuurhistorisch en recreatief perspectief, waarbij het fort als rijksmonument weer centraal staat en de recreatieve functie niet langer leidend is. Een exploitabel fort waar niet alleen recreanten ter plaatse, maar ook toeristen profijt van hebben.
 
Het projectplan heeft naast het hoofddoel vier subdoelen: een nieuw bestemmingsplan inclusief beeldkwaliteitsplan, verwijderen van niet-historische, niet-vergunde bebouwing op de vestingwal, de restauratie van de geschutstoren en de reconstructie van een fiets- en voetgangersbrug.
 
De eerste stappen zijn inmiddels gezet. In september en oktober 2017 heeft het voorontwerp bestemmingsplan inclusief het concept beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegen. Momenteel worden de inspraakreacties verwerkt. Daarnaast heeft de gemeente gesprekken gevoerd met de eigenaren/gebruikers, die gevestigd zijn op de vestingwal. Verder is voor de restauratie van de geschutstoren en de reconstructie van de fiets- en voetgangersbrug subsidie aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland.
 
Fort Prins Frederik
Het Fort Prins Frederik, gebouwd als fort Duquesne in 1811 en uitgebreid in 1889, ligt markant op de oostpunt van Goeree-Overflakkee in Ooltgensplaat. Het fort vormt samen met Fort Sabina en Fort De Hel (Willemstad), Fort Bovensluis en Fort Buitensluis (Numansdorp) de zogeheten ‘Stelling van Willemstad’, een uniek cluster van forten binnen de Zuiderwaterlinie. Deze forten liggen binnen ‘Waterpoort’, een samenwerkingsorganisatie voor het gebied dat ligt op de kruising van de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland. Waterpoort verbindt en brengt ondernemers, overheden en burgers met initiatieven samen. Op die manier stimuleert Waterpoort betrokken partijen om samen kansen te benutten, die zij individueel niet kunnen realiseren.


14 december 2017
 
Rotterdamse eigenaar wil al na 1,5 jaar af van onrustige camping
 
ONRUSTIGE CAMPING

De Rotterdamse eigenaar van camping Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat wil, amper 1,5 jaar na aankoop, alweer af van het onrustig vakantiepark.
Abdel Ilah Rubio 13-12-17, 16:29 
Op de camping zijn al een tijdje problemen met vaste bewoners omdat tientallen ‘illegale’ chaletjes op de vestingwal weg moeten. De gemeente Goeree-Overflakkee wil het fort kopen. Zij denkt de huisjes sneller weg te kunnen krijgen. De camping op Goeree-Overflakkee, dat een slechte naam heeft, kwam vorig jaar in handen van de nieuwe eigenaar: de familie Donker uit Rotterdam. Deze ondernemers hadden grote plannen met het Fort, waarin onder meer nieuwe horeca zou komen.
 
De 'illegaal' gebouwde chaletjes en stacaravans op de vestingwal pasten niet in die plannen. Probleem is echter dat de huisjes op eigen grond staan. De eigenaren kochten de kavels destijds van de toenmalige eigenaar en bouwden er chaletjes op. Volgens de gemeente is dat echter in die periode illegaal gebeurd, zonder de benodigde vergunningen. Het probleem speelt al jaren, maar de gemeente durfde of wilde al die tijd niet overgaan tot handhaving en ontruiming. Maar daar is nu verandering in gekomen.

Afgebroken
De gemeente wil namelijk de cultuurhistorische waarde van het terrein - het fort is in 1809 gebouwd in opdracht van de Franse legermacht- herstellen. Onlangs werd ook al het eerste 'illegale' chalet op het terrein afgebroken door de gemeente. Het gemeentebestuur heeft de raad nu gevraagd om bijna 7 ton beschikbaar te stellen voor de aankoop van het terrein. Als de gemeente die zelf in eigendom heeft, maakt het een oplossing makkelijker, is het idee. ,,Wij denken dat hierdoor kansen ontstaan omdat je de bewoners makkelijker kan verhuizen naar een ander deel’’, vertelt een woordvoerder. De bedoeling is dat uiteindelijk alle bebouwing op de vestingwal verdwijnt, zodat het fort meer tot zijn recht komt. Dit levert uiteindelijk meer toeristen en levendigheid (horeca) op.

Vertrouwen
Bewoners reageren sceptisch. ,,Ik heb er niet zoveel vertrouwen in’’, zegt Ferry Simonis. Volgens hem wil de gemeente eigenaren die vrijwillig vertrekken 50.000 euro per kavel geven, ongeacht wat er op de grond staat. ,,De een voert een vreugdedansje uit, maar voor anderen is het een debacle. Die hebben chaletjes gebouwd die veel meer waard zijn.’’
 
Waarom de huidige eigenaar de camping nu alweer wil verkopen, weet Simonis ook niet precies. Maar hij denkt wel dat het te maken heeft met de problemen op de camping. ,,Die heeft iets gekocht waar hij de gevolgen niet van kon overzien. Hij kon ook niet door een deur met de bewoners’’, weet hij. Simonis is bang dat de gemeente de bewoners dadelijk onder druk gaat zetten om hun kavels te verkopen. Morgenavond neemt de raad een besluit over de aankoop. Eigenaar Donker wilde nu niets zeggen over zijn voornemen om de camping te verkopen.  
 14 december 2017

13 december 2017

 
Kevelvormig paviljoen TrueTalker komt naar de Galathese Haven 

OOLTGENSPLAAT/SLUISHAVEN - 
In reactie op het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie, daar waar uitgebreid wordt gedebatteerd, heeft Studioninedots naar gezamenlijk concept met StoneCycling het paviljoen TrueTalker ontworpen. Centraal punt in de constructie was een haardvuur, een plek om verhalen te vertellen.


 
Het paviljoen TrueTalker was te zien op de tijdelijke campus FabCity op het Java-Eiland in Amsterdam, dat plaatsvond tussen 11 april en 26 juni 2016. De TrueTalker bestond uit een gebogen muur die om zichzelf heen draait en door het warme licht van het centraal gelegen kampvuur bezoekers uitnodigde het paviljoen te betreden.
De gevel was stevig en transparant tegelijk, omdat deze was gemetseld in een open verband met bakstenen die waren vervaardigd uit bouw-, sloop- en industrieel afval; de WasteBasedBricks van StoneCycling. Door dit verband creëerde daglicht patronen binnenin het paviljoen, terwijl het zich ’s avonds als baken manifesteerde door het kampvuur.
 
Open gesprek
Het doel van de constructie was een plek te creëren waar bezoekers konden rusten, een goed gesprek konden aangaan en open naar elkaar konden zijn.
 
Truetalker wordt Buutenpraet
Toen er een nieuwe locatie werd gezocht voor de True Talker was de stichting Buutenplaets er als de kippen bij om zich kandidaat te stellen als nieuwe locatie.
 
Passend bij het gedachtengoed van Energy Island Goeree Overflakkee, een mooi voorbeeld van circulaire economie en uitnodigend voor een goed gesprek bij een kampvuur over de zin van het leven, past bij het gedachtengoed van natuurspeeltuin De Buutenplaets.
 
Plaatsing
Dinsdag 12 december is in Amsterdamde Truetalker op binnenvaartschip de Manna van eigenaar Bart Verkade geplaatst. Jasper Brommet van Stonecycling en Wim Noordzij van Buutenplaets coordineerden het geheel en Woensdag 13 dec vertrekt schipper Carolus Poldervaart vanuit Amsterdam naar Sluishaven om daar 15 december in de middag(14.00) aan te komen. De True Talker wordt omgedoopt in Buutenpraet en zal een prominente plek krijgen in de natuurspeeltuin.
 
Samenwerkende partners
De komst van de True Talker is mogelijk gemaakt door:
Stonecycling, Studioninedots, Winder Limmen, Boeter Kraanverhuur, AMK GWW, Eventbroker, en stichting Buutenplaets.
 
Stichting Buutenplaets
Natuurspeeltuin de Buutenplaets is een burgerinitiatief om eilandbewoners en bezoekers de kans te geven te genieten van de rust en ruimte in een natuurlijke omgeving van wind, water en aarde op Goeree Overflakkee.
 
Natuur, milieu, educatie, duurzaamheid en vooral plezier staan voorop in de beleving van de stichting. U wordt van harte uitgenodigd bij aankomst aanwezig te zijn in de Galathese Haven.
 
 
 


12 december 2017
Bestuurlijke handtekeningen gezet voor realisatie Beroepscampus  
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Maandag 11 december werden door de Stuurgroep de benodigde handtekeningen gezet om voortvarend verder te kunnen gaan met de realisatie van een beroepscampus op Goeree-Overflakkee. Aan de beroepscampus aan de Langeweg in Sommelsdijk zullen, naast Edudelta, in ieder geval ook Albeda en RGO/Bouwmensen Zuidwest gaan deelnemen.
 
 
De aanleiding voor de ontwikkeling van een campus was de noodzaak tot vervangende nieuwbouw van de Technische School aan de Schoolstraat in Middelharnis. De huidige locatie verkeert in slechte staat en uit bouwkundig onderzoek is gebleken dat vervangende nieuwbouw financieel, maar ook onderwijskundig, de voorkeur geniet boven renovatie. Met het beschikbaar komen van een locatie aan de Langeweg in Sommelsdijk, van een voormalig aannemingsbedrijf, ontstond de mogelijkheid om te komen tot centrale huisvesting. De gemeente Goeree-Overflakkee, Edudelta, Albeda en RGO/Bouwmensen Zuidwest hebben vervolgens in gezamenlijkheid de haalbaarheid van een beroepscampus voor Goeree-Overflakkee onderzocht.
 
Intensieve samenwerking tussen onderwijsinstellingen
De realisatie van een schoolcampus beroepsonderwijs op Goeree-Overflakkee is van toegevoegde waarde voor inwoners, het bedrijfsleven en Goeree-Overflakkee in het algemeen. “Dit is een belangrijke impuls voor de arbeidsmarkt van Goeree-Overflakkee en voor de ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden van de jeugd”, zegt wethouder Frans Tollenaar. “De beroepscampus is van groot belang voor het eiland, omdat er bij bedrijven een groeiende behoefte is aan goed geschoolde vakmensen. Dit komt enerzijds door de vergrijzing, maar ook door technische ontwikkelingen. Door een intensieve samenwerking tussen de betrokken onderwijsinstellingen ontstaan doorlopende leerlijnen waarbij de vmbo-leerlingen binnen de campus  kunnen doorstromen naar  mbo-niveau. Ze hoeven het eiland dan niet meer af voor vervolgonderwijs, wat hopelijk een investering oplevert in de arbeidsmarkt van Goeree-Overflakkee.”
 
 
11 december 2017

Van harte gefeliciteerd Nachtijs in Sommelsdijk
10 december 2017

Eilandelijke zwemmers succesvol bij Minioren-Junioren Circuit
 
GOEREE-OVERFLAKKEE/ROZENBURG - Zaterdag 9 december hebben de zwemmers van zwemteam Goeree-Overflakkee deelgenomen aan de 2e wedstrijd van het KNZB Minioren-Junioren Circuit te Rozenburg. Er waren ruim 20 ereplaatsen te vieren.

Op 100m schoolslag bij de Junioren (11-15 jaar) zwommen Phaedra Meijer en Lyke Buscop naar de 1e en 3e plaats in resp. 1.23.88 en 1.28.04. Op 50m vlinderslag was er een 2e plaats voor Phaedra Meijer (34.03) en een 3e plaats voor Leyla Oversluizen (35.02). Op 100m wisselslag zwom Phaedra Meijer naar de 2e plaats (1.16.70). Bij de jongens eindigden Xander Vis en Julien Tanis op 100m wisselslag als 1e en 2e in resp. 1.06.87 en 1.08.99. Ook de 100m schoolslag werd gewonnen door Xander Vis (1.12.38), gevolgd door Julien Tanis (1.16.45) op de 2e plaats. Julien Tanis won de 50m vlinderslag (30.15).
 
In de minioren categorie (tot 11 jaar) zwom Roan Klink naar een 3e plaats (48.48) op 50m vlinderslag en een 3e plaats op 100m schoolslag (1.58.45). Jesse Moelker werd 3e op 100m vlinderslag (1.41.96). Luuk Voogd zwom naar de 3e plaats op 3.18.99). Bij de meisjes was Meyke van Nimwegen goed voor twee maal goud op resp. 200m wisselslag (3.11.84) en 50m vrij (35.34). Daphne v.d. Slik werd 2e op 50m vrij (38.88). Thalia Meijer en Dominique Overduin eindigden als 1e en 2e op 100m vrij in resp. 1.13.69 en 1.16.69. Daphne van Dam zwom op 50m vlinderslag (55.85) naar het goud.
 
In de slotestafette eindigde ploeg-1 Goeree-Overflakkee, bestaande uit Julien Tanis, Xander Vis, Joep van Hooven en Jarno Klink, op de 1e plaats (2.09.26). De 2e ploeg met Sjoerd Kamerman, Jens Kooijman, Daniels ’t Mannetje en Michiel van Eck kwamen uit op een 2e plaats.


9 december 2017

Streekmuseum zoekt vrijwilligers
SOMMELSDIJK - Streekmuseum Goeree-Overflakkee in Sommelsdijk heeft een leuk team vrijwilligers die het museum draaiend houden, maar het zijn er te weinig. “Voor sommige taken ontbreken nog mensen en kunnen we niet alle dagen open zijn”.
Het museum is op zoek naar gastheren en gastvrouwen die de bezoeker kan verwelkomen. Ook zijn een paar sterke armen en handige mensen ook altijd welkom. Ook om het museum schoon te houden zijn alle vrijwilligers welkom. Kortom, als u op zoek bent naar vrijwilligerswerk, dan kunt u terecht bij het Streekmuseum Goeree-Overflakkee.
Aanmelden kan via info@streekmuseum.nl. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek.
De waarde die vrijwilligers toevoegen aan musea in Nederland is onschatbaar. Vrijwel alle Nederlandse musea werken met vrijwilligers. Zelfs 16% van de musea draait volledig op hun tomeloze energie en toewijding. Ook het museum Goeree-Overflakkee moet het daarvan hebben.
Samen met de vrijwilligers kan het museum onze eilandverhalen blijven vertellen en doorvertellen. Het is niet voor niets dat het museum haar vrijwilligers bij de entree van het museum heeft geclassificeerd als Streekrobijnen. Streekdiamanten, Streekgoud en Streekzilver zijn andere financiële weldoeners van het museum.


8 december 2017
 
Gemeente en inwoners dragen vrijwilligers en -organisaties voor
 
Kanshebbers voor Meer dan handen vrijwilligersprijzen bekend
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - De gemeente waardeert de inzet van alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die het eiland rijk is. Begin 2018 worden de Meer dan handen vrijwilligersprijzen - een initiatief van het ministerie van VWS - uitgereikt. Per gemeente mogen hiervoor drie vrijwilligersorganisaties en één vrijwilliger worden voorgedragen.
 
De vrijwilliger met de meeste inwonersstemmen (347 van de 556 stemmen) is Ammy van der Weide van Wezel. Zij is als kanshebber voorgedragen voor de VriendenLoterij Passieprijs. Daarnaast maakt zij kans op een reischeque ter waarde van € 1.000,- (juryprijs) of € 500,- (publieksprijs). Mevrouw Van der Weide staat al 35 jaar, zeven dagen per week in weer en wind, klaar voor de bewoners en dieren (geiten, kippen en konijnen) van Nieuw Rijsenburgh.  Ze maakt graag een praatje met de bewoners en helpt bij grote activiteiten, zoals het optreden van koren in de avond of bloemschikken op woensdagmiddag. Ook bij Goed voor Goed is zij dagelijks te vinden.
 
Lokale vrijwilligersorganisaties voorgedragen
De vrijwilligersorganisatie met de meeste inwonersstemmen en twee door de gemeente gekozen vrijwilligersorganisaties maken kans op € 5.000,- (juryprijs) of € 2.000,- (publieksprijs) én een training vrijwilligersmanagement. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft gekozen voor Hospice Calando in Dirksland en Poppodium Jailhouse in Middelharnis. De meeste inwonersstemmen gingen naar Goed voor Goed. Goed voor Goed is een dagbesteding waar mensen met zowel een lichamelijke als een geestelijke beperking werken onder het motto: iedereen is gelijk!
 
Waardering en erkenning
Voor vrijwilligers is het belangrijk dat hun werk en inzet wordt gezien en gewaardeerd. Door mee te doen aan de Meer dan handen vrijwilligersprijzen zet de gemeente Goeree-Overflakkee vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers in de spotlight en biedt ze de kans op landelijke aandacht, een geldprijs en inhoudelijke ondersteuning. Wethouder Gerrit de Jong: “Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Zonder deze mensen zag de samenleving op Goeree-Overflakkee er heel anders uit. We kunnen helaas niet alle vrijwilligers voordragen, maar de gemeente geeft ook op andere manieren een blijk van dank, zoals bijvoorbeeld het jaarlijkse Vrijwilligersevenement.”
 
Meer dan handen vrijwilligersprijzen
De Meer dan handen vrijwilligersprijzen zijn een initiatief van het ministerie van VWS en worden ondersteund door Vereniging NOV, de VriendenLoterij en de VNG. De organisatie is in handen van Movisie.
 
Uitreiking prijzen
Vanaf 7 december 2017 kan via de landelijke website www.vrijwilligersprijzen.nl op alle aangemelde projecten worden gestemd voor de publieksprijs. Op 2 februari 2018 worden de juryprijzen uitgereikt tijdens een landelijke manifestatie waarvoor ook de staatssecretaris van VWS wordt uitgenodigd.


8 december 2017
 
Brandweer en burgemeester op kraamvisite voor brandveilige kraamtijd
 
STAD A/H HARINGVLIET - Klaas van Veen, Clustercoördinator ‘Veilig leven’, van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) en burgemeester Ada Grootenboer van de gemeente Goeree-Overflakkee brachten donderdag 30 november een kraambezoek aan de familie Van Gurp in Stad aan ’t Haringvliet. De trotse jonge ouders kregen een geboortekoffer overhandigd met daarin onder meer een rookmelder en tips over brandveiligheid. Op deze manier willen de brandweer en de gemeente Goeree-Overflakkee jonge gezinnen attenderen op brandveiligheid in huis.
 


Het kraambezoek was in het kader van de Nationale Brandpreventieweken 2017, die in oktober plaatsvonden. Thema van deze weken was: 'Hé, doe de deur dicht!'. De burgemeester en de brandweer brachten een bezoek aan de ouders van het eerste kindje dat in oktober 2017 in Goeree-Overflakkee is geboren. Voor jonge ouders is het zeker belangrijk om stil te staan bij de veiligheid van hun kinderen en dus bij de brandveiligheid in huis. De geboorte van een kind is een mooi moment in het leven. Het is ook een goed moment om stil te staan bij de brandveiligheid van het huis, zodat de roze of blauwe wolk geen rookwolk wordt!
 
Tips voor een brandveilig huis zijn onder andere het sluiten van deuren, het ophangen van werkende rookmelders en het oefenen van een vluchtplan. Rook is de grootste bedreiging bij een woningbrand. Door het inademen van rook krijgt het lichaam geen zuurstof, met vaak ernstig of fataal letsel tot gevolg. Rookmelders redden levens. Deze apparaten melden namelijk met een luid alarm dat er rook is. Sluit ’s avonds voor het slapen gaan de binnendeuren. Zo blijft de giftige rook nog enige tijd buiten de leefruimte.
 
Meer informatie
Meer informatie over brandveiligheid is te vinden op www.brandweer.nl/rozewolk en www.verkleindekansopbrand.nl.


7 december 2017
 
Intermediaire organisaties tekenen voor gezamenlijke inzet en de kortste route naar betaald werk op Goeree-Overflakkee
 
Negen intermediaire organisaties – zoals uitzendbureaus en payrollers – en burgemeester Grootenboer-Dubbelman namens de gemeente Goeree-Overflakkee ondertekenden op 7 decembermer een commitmentovereenkomst. Met deze overeenkomt zijn afspraken en verplichtingen vastgelegd om samen te werken in de GO-markt aan de uitstroom en doorstroom van werkzoekenden en het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Het gezamenlijke doel is het behoudt en de ontwikkeling van de lokale economie en de arbeidsmarkt op Goeree-Overflakkee.
 
De GO-markt, die gevestigd is in de bibliotheek van Middelharnis, is de fysieke locatie waar onderwijs, ondernemers, overheid en intermediaire organisaties samenkomen. De GO-markt is daardoor dè plek waar werkaanbieders en werkzoekenden op Goeree-Overflakkee elkaar vinden en matches ontstaan.
 
Burgemeester Grootenboer is blij dat zoveel intermediaire organisaties zich betrokken tonen bij de GO-markt: “Om de cliënt in de GO-markt optimaal te kunnen bedienen is de samenwerking gezocht met diverse intermediaire organisaties. Velen daarvan hebben aangegeven de doelstellingen van de GO-markt te onderstrepen en hier mede aan bij te willen dragen. Deze partijen delen niet alleen hun werkaanbod met de GO-markt, zij zijn ook frequent aanwezig. Daardoor is de GO-markt in staat werkzoekenden snel door te verwijzen en kan snel ingespeeld worden op het aangeboden werkaanbod.
 
Om deze samenwerking in de GO-markt verder te optimaliseren vinden er regelmatig gesprekken plaats tussen de arbeidsmakelaars van de gemeente en de intermediaire organisaties, maar ook tussen de concullega’s onderling. Burgemeester Grootenboer: “Ik hoop van harte dat deze samenwerking op veel vlakken vruchtbaar zal zijn en dat het mooie dingen oplevert voor Goeree-Overflakkee. De branchegerichte vacaturewand met gemiddeld 130 actuele vacatures per week laat al zien dat er voldoende werk te bemiddelen is”.
 
De GO-markt is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur. Voor telefonisch contact met een medewerker van de GO-markt kunt u de gemeente Goeree-Overflakkee bellen, via het algemene telefoonnummer 14 0187. De GO-markt is ook via e-mail bereikbaar: gomarkt@goeree-overflakkee.nl.7 december 2017
 
Jeugdhulp centraal tijdens werkbezoek gemeenteraad Goeree-Overflakkee
 
Op vrijdagmiddag 1 december 2017 had de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee een werkbezoek in het (eigen) gemeentehuis in Middelharnis. Een delegatie van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders werd deze middag door de medewerkers van het Team Jeugd en Gezin uitgebreid geïnformeerd over de gemeentelijke aanpak van de zorg voor kwetsbare jongeren en gezinnen.
 
Wethouder Gerrit de Jong opende de middag met een korte introductie. Daarna gingen de raads- en collegeleden in drie groepen langs de verschillende workshops. Aan bod kwamen: de visie en ontwikkeling van het Jeugdhulpbeleid, trainingen voor jongeren en gezinnen, de werkwijze van het Jeugdbeschermingsplein, uitleg over de werkzaamheden van het JeugdOndersteuningsTeam (JOT) en de dagelijkse activiteiten van de gemeentelijke Procesregisseurs. In sommige workshops moesten de raads- en collegeleden zelf aan het slag, zoals met de puzzels uit het ABC-circuit, het Autisme Beleving Circuit. Dat er in kwetsbare gezinnen grote uitdagingen kunnen zijn werd snel inzichtelijk gemaakt door met de raadsleden familie-opstellingen te maken. Met netwerktouwtjes in de hand, staand op een gekleurd familietapijtje en overgooiend met een fles frisdrank, werd de mogelijke problematiek voor de raadsleden snel duidelijk.
 
Decentralisatie 
Het werkbezoek Jeugdhulp stond al langere tijd gepland. De gemeenteraad volgt het thema intensief, omdat Jeugdhulp sinds 2015 bij de gemeenten is ondergebracht. Om de voortgang van de decentralisaties in het sociaal domein goed te volgen, startte de gemeenteraad op 24 oktober 2013 de klankbordgroep sociaal domein, die nog steeds regelmatig vergadert.
 
Hoorzitting Jeugdhulp
Het rapport ‘Toezicht wijkteams: Zorg en Ondersteuning aan kwetsbare gezinnen in Goeree-Overflakkee’ van de samenwerkende inspecties in maart 2017 was aanleiding voor de gemeenteraad om begin november 2017 een hoorzitting over het onderwerp Jeugdhulp te organiseren. Voor deze hoorzitting hadden zich voornamelijk zorgaanbieders aangemeld, en enkele ouders van cliënten. Tijdens het werkbezoek waren het juist de medewerkers van het ambtelijke team Jeugd en Gezin, die in korte workshops uitleg gaven over hun eigen werkgebied binnen de Jeugdhulp.
 
Raadslid Rien van der Boom sloot de middag af door te benoemen dat er nog steeds stappen in de goede richting worden gezet. Hij bedankte de aanwezige medewerkers voor hun inzet om deze informatieve en leerzame middag mogelijk te maken.


7 december 2017
 
Gemeente Goeree-Overflakkee Beleidsnotitie 'kleine windturbines in de gemeente Goeree-Overflakkee'
Door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee is beleid ontwikkeld met betrekking tot de plaatsing van kleine windturbines binnen het grondgebied van de gemeente.
Referentienummer: Z-17-76973
Inzage
De stukken kunt u met ingang van 6 december 2017 inzien in het gemeentehuis van Goeree-Overflakkee, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis. Het gemeentehuis is geopend op maandag en vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 09.00 uur toto 11.00 uur. De gemeente werkt alleen op afspraak. U kunt het ontwerpbeleid in pdf-formaat ook inzien op www.goeree-overflakkee.nl/terinzage.
Inspraakreacties
Tot en met 16 januari 2018 kunt u bij voorkeur schriftelijk, uw inspraakreactie op het ontwerpbeleid kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Wij vragen u om bij het indienen van uw inspraakreactie het referentienummer te vermelden.
De ingekomen inspraakreacties worden betrokken bij de besluitvorming om te komen tot een definitief beleid.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer S. Koppenaal van de afdeling Externe Ontwikkelingen, via algemeen telefoonnummer 14 0187.


6 december 2017
 
Burgerinitiatief tegen turbines op land
 
REGIO - Het verzet tegen meer en steeds grotere windturbines op land neemt overal toe. Veel mensen menen dat Nederland te dicht bebouwd is voor dit soort grote machines. Daarnaast is energie van windmolens op zee inmiddels goedkoper. Toch wil een groot aantal initiatiefnemers blijven doorgaan met de bouw op land. Waarom? De subsidies voor wind op land zijn veel hoger, maar die subsidies moeten wij met zijn alle opbrengen. Er is nu al aangekondigd dat de energiebelasting de komende jaren flink omhoog gaat.

Vele organisaties hebben hun krachten gebundeld en willen dit middels een burgerinitiatief op de agenda van de Tweede Kamer zetten. Daarvoor is een petitie gestart. Stichting Mallemolens gaat dit ook zeker onder de aandacht brengen van de coalitiepartijen van Goeree-Overflakkee. Zij verklaarden keer op keer: als het aan ons ligt komt er geen windturbine meer bij op G-O.
 
Stichting Mallemolens
 
Burgerinitiatief Stop de bouw van windmolens op land
Wind op land is tot 39 procent duurder dan wind op zee
Windenergie op zee is inmiddels goedkoper dan windenergie op land. En de ruimte die op de Noordzee al is gereserveerd voor windturbines is meer dan voldoende om alle plannen voor wind op land te kunnen vervangen. Toch blijft de overheid doorgaan met het plaatsen van windturbines op land. Windturbines zo hoog als de Euromast. Windturbines, die overlast veroorzaken door laagfrequent geluid, slagschaduw en horizonvervuiling. Vele honderden van deze windturbines moeten er nog verrijzen als het aan de regering ligt. Vele honderden, door heel Nederland! Dus ook bij u in de buurt.
Het bouwen van windturbines op land is:
 • Niet economisch, want windenergie op zee is goedkoper
 • Niet duurzaam, want op zee krijg je meer groene energie voor je geld
 • Overlast voor de omwonenden
Alle onderliggende analyses vindt u op de website:  www.stoplandwind.nl
 
Burgerinitiatief Stop de bouw van windmolens op land
Daarom moet het bouwen van windmolens op land stoppen. Om de politiek hiertoe te bewegen start vandaag het burgerinitiatief Stop de bouw van windmolens op land. Dit burgerinitiatief wordt gesteund door de organisaties onderaan dit bericht. Er zijn 40.000 ondertekeningen nodig om het onderwerp op de agenda te krijgen van de Tweede Kamer.
Ik roep iedereen op het burgerinitiatief te ondertekenen en bekend te maken bij zoveel mogelijk mensen. Samen willen we voor een groener, mooier en leefbaarder Nederland en Goeree-Overflakkee zonder windturbines op land.
 
Kees Pieters, initiatiefnemer
 
Het Burgerinitiatief Stop de bouw van windmolens op land wordt gesteund door:
3MO – MegaMolensMegaoverlast, Goeree-Overflakkee
Actiecomité Windpark Rietvelden NEE, ‘s-Hertogenbosch
Bewonersplatform Voor de Wind, West-Brabant
Buren van Rijnenburg, omgeving en stad Utrecht
Commissie Windturbines Nieuwe Waterweg, Maassluis
Eefde Tegenwind, Lochem, Zutphen
NKPW (Nationaal Kritisch Platform Windenergie)
Pottendijk Windmolenvrij, Emmen
Regiogroep Windpark Heerenveen NEE, Heerenveen en omliggende dorpen
Stichting Bewonerscomité Lindtwind, Zwijndrecht
Stichting BOEC, Coevorden
Stichting Gigawiek, Bergerden, Houten, Stad aan ’t Haringvliet
Stichting JAS, Hollands Kroon
Stichting Kritisch Platform Ontwikkeling de Zijpe, Schagen
Stichting Laagfrequent geluid
Stichting Mallemolens, Goeree-Overflakkee
Stichting Platform Storm, Borger-Odoorn, Veenkoloniën, Drenthe en Groningen
Stichting Platform Tegenwind N33, Midden-Groningen, Veendam
Stichting Omwonenden windturbines Wieringermeer, Hollands Kroon
Stichting Wind van Voren, Barendrecht
Stichting Windmolenklachten
Stichting Windmolens N57 nee, Brielle, Hellevoetsluis, West-Voorne
Storm Meeden, Midden-Groningen
Tegenwind Veenkoloniën, Veenkoloniën, Drenthe en Groningen
Vereniging Tegenwind Weijerswold, Coevorden
Vereniging Tegenwind Hunzedal, Aa en Hunze, Veenkoloniën, Drenthe en Groningen
WindNEE, Aa en Hunze, Veenkoloniën, Drenthe en Groningen
Zonvoorwind, Emmen


5 december 2017
Beroepsschrift windlocatie Battenoord, windparken Blaakweg en Suyderlandt
 
OUDE-TONGE/NIEUWE-TONGE - De Stichting Mallemolens heeft op 21 november 2017 beroep ingesteld tegen drie besluiten van de gemeente Goeree-Overflakkee. De beroepen zijn namens de stichting ingesteld door Vos & De Lange advocaten te Barendrecht.

Beroep bij de Raad van State is ingesteld tegen de vaststelling van het bestemmingsplan Windlocatie Battenoord door de gemeenteraad op 28 september 2017.
Beroep bij de rechtbank Rotterdam is ingesteld tegen twee door het college van burgemeester en wethouders verleende omgevingsvergunningen voor de bouw van in totaal zes windturbines (windparken Blaakweg en Suyderlandt).
Verschillende onderwerpen worden behandeld in de beroepschriften. Het gaat daarbij onder meer om de negatieve effecten op het landschap, geluid, archeologie en cultuurhistorie, schijn van partijdigheid en gebrek aan draagvlak, dit verdeelt over 52 bladzijden, exclusief een aantal meegezonden bijlagen.
Het instellen van drie beroepen is een vrij dure aangelegenheid. Als bestuur van de stichting Mallemolens hebben wij een beroep gedaan op inwoners van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge ons financieel te steunen in de kosten verbonden aan de beroepsprocedures.
Tot op heden hebben meer dan HONDERD gezinnen en bedrijven uit Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge een financiële bijdrage gegeven. Als bestuur van de stichting zijn wij daar heel blij mee, het toont aan dat het verzet tegen de bouw van de windturbines breed wordt gedragen in de dorpskernen Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge en het stelt de stichting in de gelegenheid de noodzakelijke deskundigheid voor het instellen van de beroepen in te huren.
De eerste stappen in de gerechtelijke procedures zijn gezet. Binnenkort zal een begin worden gemaakt met de voorbereiding van de zittingen bij de Raad van State en de Rechtbank Rotterdam. Ook deze handelingen gaan opnieuw veel geld kosten, vandaar de oproep aan hen die ons nog niet financieel hebben gesteund dit alsnog te doen. Ons rekeningnummer is NL40 INGB 0008 0580 60
Naast dit persbericht vermelden wij op www.mallemolens.nl nieuwsfeiten over de procedures. Degene die een bijdrage heeft overgemaakt en waarvan een mailadres/postadres bekend is, wordt via de mail/post van de voortgang van de procesgang op de hoogte gesteld.
 
Namens het bestuur van de stichting Mallemolens
December 2017
Mailadres: mallemolens@kpnmail.nl


5 december 2017
Buurtsuper Spar ontvangt als eerste supermarkt certificaat dementievriendelijk
NIEUWE-TONGE -  Supermarkt Spar van de familie Klapmuts aan de Westdijk is dementievriendelijk verklaard. Het personeel verdiepte zich in het onderwerp dementie om inzicht te krijgen in het herkennen van dementie en hoe zij het beste kan omgaan met dementerenden bezoekers van de winkel. 


De vergrijzing neemt toe en ook het aantal ouderen met een of andere vorm van dementie. In Nederland leven naar schatting 270.000 mensen met dementie. Omdat we steeds ouder worden, stijgt dat aantal in 2040 naar 550.000. Mensen leven gemiddeld acht jaar met dementie, waarvan de eerste zes jaar thuis. Het vraagt extra inzet van de omgeving om dat mogelijk te maken. We moeten daarvoor openstaan want het kan elk van ons gebeuren. We zullen als samenleving daar ook meer over moeten leren, zodat we weten hoe we er mee om kunnen gaan.
Betere dienstverlening
Bij de Spar in Nieuwe-Tong heeft het personeel een online training gedaan via samendementievriendelijk.nl. Trees van Schouwen, een van de werknemers: “We waren er allemaal enthousiast over en we proberen er extra op te letten. Je gaat er bewuster mee om na de training.” Omdat de Spar een echte buurtsuper is, wordt er al extra gelet op en hulp geboden aan mensen die niet meer zelfstandig boodschappen kunnen doen en/of moeite hebben met pinbetalingen. Nu is daarbij het personeel ook alert op en bewust van klanten die in de war zijn door (beginnende)  dementie. Zo blijft de buurtwinkel een veilige omgeving voor deze mensen.
De buurtwinkel voorziet in veel. Zo is er een stomerijpunt, fotoservice, slijterij en bloemen, een postNL servicepunt, kopieerservice, bibliotheek inleverpunt en RABO pin-automaat. Klanten kunnen online de boodschappen bestellen en er is een bezorgservice voor boodschappen.
Een feestelijke gebeuren was het vrijdagmiddag aan de koffietafel bij Klapmuts. Wim Eijbers voorzitter van de regionale afdeling Alzheimer Nederland en Carel van Velzen projectleider Dementievriendelijke Samenleving waren voor de uitreiking van het vignet en het certificaat naar Nieuwe-Tonge gekomen. Van de gemeente waren wethouder Gerrit de Jong en beleidsmedewerker Josette van Loon aanwezig. Het vignet is op de deur aangebracht om de klanten te tonen dat het hier een dementievriendelijke winkel betreft.4 december 2017
Maikel Peeman haalt zijn gram in Den Inkelcross Kruiningen
 
KRUININGEN - Zaterdag 2 december werd in Kruiningen het Zeeuwse crosscircuit voortgezet met de Den Inkelcross. Vrijwel de gehele Zeeuwse top stond aan de start en dat was voor Maikel Peeman een mooie gelegenheid om het slechte gevoel wat hij overhield aan de Warandeloop in Tilburg weg te poetsen, hij deed dit met glans door de cross met overmacht te winnen.
 

Maikel Peeman dicteert het tempo met Erwin Harmes in zijn spoor/ Zedie Joppe op weg naar de tweede plaats bij de A-pupillen.

Peeman werd in Tilburg vierde Nederlander bij de A-junioren en de atletiekunie moest een beslissing nemen of, en hoeveel, Nederlanders er naar het Europees Kampioenschap mogen. Helaas kozen zij alleen voor Bram Anderiessen, de snelste Nederlander, en dus geen ploeg. Met een gezonde dosis dadendrang startte Peeman in het koude, mistige, Kruiningen met nog 118 atleten op de lange cross, 9km verdeelt over drie ronden. Het parcours kende snelle stukken maar ook veel blubber en gladde bochten waar de techniek van de atleten sterk op de proef werd gesteld. In de eerste ronde ontstond een kopgroep van zeven met daarbij de Zeeuwse toppers Harmes, De Kok, Stitan, De Feijter, Den Exter, Van den Broeke en Peeman die namens Flakkee ogenschijnlijk soepel meedraaide in het hoge tempo. Toen de mannen het smalle, slingerende, bospaadje naderden nestelde Peeman zich aan de kop. "Het was daar zo smal dat inhalen niet mogelijk was, dus daar wilde ik voorop lopen". Dat dit een slimme tactiek was bleek in de tweede ronde, de kopgroep was fors uitgedund en alleen Erwin Harmes wist nog in het spoor van Peeman te blijven. Het publiek genoot van de spannende strijd al moesten de Zeeuwen uiteindelijk wel toezien hoe Peeman tenslotte ook afrekende met Harmes. Het gat groeide snel naar een kleine 100m en die voorsprong controleerde Peeman in de slotfase om zo na 32.32min als winnaar te finishen. "Hiermee laat ik zien dat de vorm wel degelijk goed zit, het ging erg makkelijk vandaag". Harmes werd tweede op 10sec en Van den Broeke legde beslag op de derde plaats in 33.06min. Eric Wolfert was op de tiende plaats de tweede Flakkeeënaar, ook nu had hij zijn krachten goed verdeelt en met een sterke slotronde finishte hij na 35.29min. Freek Goedhart werd 17e in 38.17min en Johan Looij was ook deze week goed in vorm en tikte de finish na 43.35 aan.
 
Op de korte cross 2,8km liep Henkjan Tieleman een goede wedstrijd, zijn tactiek om zich niet op te blazen in de snelle start pakte goed uit, in de slotfase schoof hij nog drie plaatsen op om zo als tiende te finishen na 11.52min. Zedie Joppe werd tweede bij de A-pupillen, Daphne Joppe eindigde eveneens als tweede bij de B-pupillen. Sophie van Seters liep bij de meisjes D de 2km cross in 12.47min.
 
Dat trailrunning ongekend populair is bleek in de opkomst van Voorne's Duintrail waarbij de lopers keuze hadden uit 15, 29 of 44km over onverharde paden en zand. De 15km was met 419 deelnemers het populairste onderdeel. Johnny Arensman finishte na 1.06:24 als tweede en Ruud Maliepaard werd met 1.09:38 vijfde, uitstekende prestaties voor de Bommelaars. Hans Bienevelt finishte als 83e na 1.25:16, Jacqueline Lodder eindigde na 1.36:26 en Rita Verhage zette de klok stil na 1.40:34. Op de 29km finishte Ron van Dijk na 2.23:55 als 35e, Hans Pijls volgde in 2.39:32, Antoinette Hoogstand passeerde de streep na 3.08:08.
 
Ricardo Sint Nicolaas kwam zaterdag 25 november in actie op de Heerlijk Avondje Loop 10km in Oud-Gastel. In het sfeervol verlichte dorpje waar de Brabantse gezelligheid overheerste ging Sint Nicolaas 's avonds om 20u van start voor de wedstrijd verdeelt over vijf ronden door het centrum. De Oude-Tongenaar had weinig moeite met de concurrentie en de overwinning was al snel zeker. Na 32.35min mochten de armen omhoog, een snelle tijd, al was het parcours enkele honderden meters tekort. "Deze kan ik ook weer afvinken, een Sinterklaasloop winnen als je Sint Nicolaas heet!" Zo lachte de sterke atleet die zondag 10 december met enkele andere Flakkeeënaars de Bruggenloop Rotterdam 15km zal lopen.


4 december 2017

persbericht
PvdA: Een gemeentebestuur met de rug naar bewoners past Goeree-Overflakkee niet
De gemeente moet zijn deuren open zetten: dienstbaar en transparant. ”De PvdA is volgens lijsttrekker Jaap Willem Eijkenduijn klaar om verantwoordelijkheid te nemen. “Het belangrijkste vind ik dat iedereen van zijn stemrecht gebruik gaat maken. Zo ontstaat er een gemeenteraad met maximaal draagvlak op het hele eiland”.  

Foto: PR

In maart 2018 gaat de PvdA op pad onder het motto: “Pvda, voor een ander Goeree-Overflakkee. Lijsttrekker Eijkenduijn: “De Pvda heeft 5 jaar lang constructief oppositie gevoerd en actief meegedacht over de opgaven waar dit eiland voor staat. We hebben daarbij steeds gehamerd op een cultuuromslag: Werk samen met je inwoners en bedrijven. Want een gemeentebestuur met de rug naar bewoners past niet bij de PvdA en niet bij Goeree-Overflakkee!”
De PvdA leden op Goeree-Overflakkee stelden een evenwichtige kandidatenlijst vast : Ervaring en deskundigheid voeren de boventoon.
Oud Wethouder Sociale Zaken Petra ’t Hoen is, naast Jaap Willem, een prominent kandidaat op de lijst. Voor veel eilanders een goede bekende en de laatste jaren in de gemeenteraad heel actief in de sociale sector. “De zorgtaken kwamen in 2015 naar de Gemeenten. Dat is een grote opgaaf voor ons maar biedt mogelijkheden om met maatwerk en precisie de zorg beter af te stemmen op wat onze inwoners nodig hebben,” aldus Petra, “Jammer dat onze Gemeente de afgelopen periode daar kansen liet liggen.
Petra plaatst kanttekeningen bij de huidige ouderenzorg: “Gelukkig hebben onze collega’s in Den Haag bezuinigingen op de wijkzorg weten af te wenden, maar ook onze Gemeente heeft een taak in de huishoudelijke hulp. Daar is de afgelopen jaren veel te veel geknepen zodat het werk afgeraffeld moet worden. Volgens ons is er in het budget ruimte om ook eens een kopje koffie te kunnen drinken en bij te kletsen. Zo komen ouderen, die veel binnen zitten, toch onder de mensen”. Zeker op ons overzichtelijke eiland kunnen we volgens Petra met kortere lijnen en minder vergaderen de menselijke maat weer terugbrengen in de zorg.
Ook de Stellendamse Cees Grinwis, met zijn grote ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening,  staat hoog op de lijst. Net als Peter Keuker, de huidige fractiespecialist gemeentelijke accommodaties en onderwijs. Hun kennis en ervaring zal van pas komen. Nieuw is Janneke Padmos, bekend met vrijwilligerswerk op het terrein van de zorg. Voor mensen uit oostelijk Flakkee is Frans Daalmeijer een oude bekende. Hij maakte eerder deel uit van de gemeenteraad en is actief binnen de vakbond.
Voor de complete lijst gaat u naar de website https://goereeoverflakkee.pvda.nl/ Daar is tevens te vinden hoe u met de kandidaat gemeenteraadsleden in contact kunt komen.


3 december 2017
 
Schotejil verstevigt leidende positie in Regio-competitie
 
MIDDELHARNIS - Na afgelopen zaterdag gaat zwemclub De Schotejil uit Middelharnis nog steeds stevig aan de leiding in de KNZB Regio B-Competitie. Er waren dit keer 25 ere-plaatsen te vieren, waaronder 11 eerste plaatsen, en ook nog ca. 30 persoonlijke records waaronder 4 clubrecords.
 


Gouden medailles waren er bij de meisjes voor Phaedra Meijer, die zowel de 50m schoolslag (38.48) als 100m vrij (1.07.76) won. Ook Julien Tanis was goed voor goud op twee afstanden, nl. 50m schoolslag (36.25) en 100mvrij (1.00.75). Laurens Kalle was de snelste op 200m vrij (2.26.80) en 50m vlinderslag (33.92). Xander Vis won de 100m schoolslag in een nieuw clubrecord (1.12.14) en ook Manon Middelbos behaalde goud op 100m schoolslag (1.19.42). Verder eindigden drie van de vier Schotejil estafettes als eerste. Nienke Mierop, Lieske Zijlstra, Lotte Tillema en Manon Middelbos wonnen de 4x50m vrij in een clubrecord (1.55.99). Aan het eind van de wedstrijd waren Phaedra Meijer, Aisha Nobels, Lyke Buscop en Leyla Oversluizen eveneens goed voor goud op 4x 50m vrij (2.05.30). Julien Tanis, Daniel ’t Mannetje, Christian Kalle en Laurens Kalle wonnen de 4x 50m vrij (1.59.69) bij de jongens. De gemengde estafette 4x 50m wisselslag met Leyla Oversluizen, Dominique Overduin, Laurens Kalle en Jesse Moelker zwommen eveneens een nieuw clubrecord (2.30.37). Zij behaalden de 2e plaats.
 
Verdere medaille winnaars waren Jorian Tanis (200m wisselslag en 100m vrij), Nienke Mierop (50m rugslag en 100m schoolslag), Leyla Oversluizen (200m vrij en 50m vlinderslag), Lieske Zijlstra (50m rugslag en 100m schoolslag), Aisha Nobels (100m vrij), Daniel ’t Mannetje (100m vrij), Christian Kalle (100m vrij), Julien Tanis (100m schoolslag) en Aron Paasse (100m schoolslag).
 
Vermeldenswaardig tenslotte waren de 200m-tijden op de vrije slag van Meyke van Nimwegen (2.51.76) en Thalia Meijer (2.52.71). 
 


3 december 2017
Prachtige rolbanner voor KiKa
 
OUDDORP - Kees Witte onze KiKa-ambassadeur heeft een geweldige week achter de rug. “Echt niet te filmen! Na al de bedragen die we hebben gekregen voor KiKa deze week,  kreeg ik vanmorgen nog een super mooie verrassing.”
 

Kyra en Dante Klepper

 
Kees was namelijk op de woonbeurs van Tieleman Keukens waar hij in gesprek kwam met Rianne en Peter Klepper van het bedrijf Stophartwater uit Ouddorp. Zij hadden een prachtige rolbanner staan. “Rianne vroeg aan mij of wij voor KiKa niet zo’n banner hadden.”

Later die avond kreeg Kees een berichtje van Rianne dat Stophardwater.nl een rolbanner voor KiKa wilde sponsoren. Kees natuurlijk enthousiast en toen hij zaterdagochtend op de koffie kwam bij Rianne, kreeg hij van haar dochter Kyra en zoon Dante de rolbanner overhandigd. Kees: “En laten we eerlijk zijn is het een plaatje of niet? Rianne en Peter SUPER bedankt namens Kika en Die kids waar we het voordoen. Ik ben er super blij mee.”2 december 2017

Lichten op windmolens in park Krammer mogelijk niet altijd aan
bron: PZC
door: Rob Paardekam

ANNA JACOBAPOLDER - Windpark Krammer krijgt misschien als eerste park in Nederland lichten die alleen aangaan op het moment dat er een vliegtuig in de buurt is. 

 
De bouwers van het park, Zeeuwind en Deltawind, hebben het Rijk gevraagd een dergelijk systeem te mogen toepassen. De gemeenten Tholen, Schouwen-Duiveland en Goerree-Overflakkee ondersteunen dat pleidooi. Ze schrijven een brief naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In Nederland is het verplicht om op windmolens een licht te plaatsen om het vliegverkeer te attenderen op de aanwezigheid van de turbines. Het systeem dat de initiatiefnemers van het park Krammer nu willen plaatsen, kan detecteren of er vliegtuigen in de buurt zijn. Enkel als een vliegtuig op 500 meter of minder boven de windmolen vliegt, gaat het felle licht aan. In de praktijk betekent dat waarschijnlijk dat het heel de nacht donker blijft, omdat vliegtuigen doorgaans hoger vliegen. 

De gemeenten ondersteunen het pleidooi, omdat het helpt de duisternis zoveel mogelijk te bewaren. Ze prijzen Zeewind en Deltawind voor het initiatief om de nieuwe techniek te willen toepassen. Er komen 34 windmolens. 


1 december 2017
 
Mooie deal voor KiKa
 
Kees Witte werd benaderd door Frank Klein van Klein Recycling uit Zwartewaal. Deze had goed nieuws voor KiKa. Ondanks dat de markt  van plasticdoppen in elkaar is gezakt, heeft Klein Recycling besloten om KiKa 250 euro recycling per ton te geven, inclusief sponsoring.

“We zien hoe jij je met je team inzet voor KiKa. En wij vinden KiKa een prachtig  doel. Want als ouder wil je toch niet dat je kinderen daar mee te maken krijgen! Vandaar onze beslissing om jullie een mooi bedrag te geven voor de doppen.”

 
Kees Witte is meteen aan het rekenen geslagen: “Uitgerekend komt dat op 25 eurocent per kilo, en we hadden 5910 kilo totaal aan plasticdoppen in de container. Dit komt neer op een bedrag van 1477,50 euro voor Kika!” Kees vindt het echt geweldig. “Ik wil dan ook Frank Klein van Klein Recycling super bedanken, ook alle mensen die de doppen bij ons hebben ingeleverd bedankt en mijn team super bedankt namens KiKa en die kids waar we het voordoen.”
 
De winnaar van de Kika-beer is Irene Drent. Zij zat er met 232 kilo het dichtste bij, Irene van harte gefeliciteerd met je kika-beer.1 december 2017
 
Gewijzigde afvalinzameling in december 2017
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - De inzameling van huishoudelijk afval is voor dorpskernen of bepaalde wijken  gewijzigd vanwege de feestdagen in december.
 
Wijziging ophaaldag blauwe papiercontainer
Voor huishoudens in Dirksland, Herkingen, Middelharnis en Ouddorp waarvan de blauwe papiercontainer normaal op de vierde zaterdag van de maand wordt geleegd, wijzigt de ophaaldag éénmalig in de derde zaterdag. De blauwe papiercontainer wordt daar dus op zaterdag 16 december 2017 geleegd.
 
Wijzigingen ophaaldag bruine gft-container
In Goedereede, Ouddorp en Stellendam wordt de bruine gft-container vanwege eerste kerstdag op zaterdag 23 december 2017 geleegd. In Middelharnis en Sommelsdijk (noord) wordt de bruine gft-container vanwege tweede kerstdag ook op zaterdag 23 december 2017 geleegd.
 
Wijziging ophaaldag groene restafvalcontainer
In Goedereede, Ouddorp en Stellendam wordt de groene restafvalcontainer vanwege nieuwjaarsdag op zaterdag 30 december 2017 geleegd.
 
Is uw container niet geleegd? Dan kunt u contact opnemen met inzamelbedrijf Renewi (voorheen Van Gansewinkel) via e-mail: goeree.overflakkee@renewi.eu of telefonisch via (0800) 354 5000.
 
Haal uw container van straat!
De gemeente vraagt inwoners om hun container na lediging zo snel mogelijk van straat te halen. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat containers beschadigd raken tijdens de jaarwisseling.
 
Inzameling grofvuil en vervanging containers
Van maandag 25 december 2017 tot en met maandag 1 januari 2018 is er geen inzameling van grofvuil, oud ijzer of wit- en bruingoed. Ook reparatie en vervanging van containers vindt dan niet plaats.
 
Geen PMD- en textielinzameling
Om brandstichting te voorkomen, verwijdert de gemeente vanaf donderdag 28 december 2017 alle gezamenlijke PMD-containers (voor plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons) en witte textielcontainers. De gemeente plaatst de containers vanaf dinsdag 2 januari 2018 weer terug. Wij vragen inwoners om in deze periode PMD-afval en textiel thuis te bewaren en pas na de feestdagen, verspreid over de eerste dagen van het nieuwe jaar, in te leveren. Dit om te voorkomen dat containers overvol raken.29 november 2017

 
Wethouder Van der Vlugt vervangt eerste armatuur op Goeree-Overflakkee
 
OUDE-TONGE - Wethouder A.J.C. van der Vlugt heeft onder toeziend oog van medewerkers van de gemeente, CityTec en Philips Lighting - op woensdag 29 november symbolisch het eerste armatuur gemonteerd aan een lichtmast in de Dabbestraat in Oude-Tonge. Hiermee gaf de wethouder het startsein voor een grootschalig vervangingsproject op Goeree-Overflakkee.
 
 


In de periode tot week 3 van 2018 vervangt CityTec 3.414 (van in totaal 10.500) armaturen aan de openbare verlichting van de gemeente Goeree-Overflakkee en het Waterschap Hollandse Delta. Hiermee geeft de gemeente invulling aan haar ambities om in 2020 energieneutraal te zijn. De vervanging gaat een besparing van 40 procent opleveren in de energiekosten over dit gebied.
 
De uitdaging
Na een recente aanbesteding is de firma CityTec uit Alblasserdam gekozen als aannemer voor het bovengrondse deel van de openbare verlichting. Bij deze aanbesteding zijn de betrokken aannemers uitgedaagd om mee te investeren in het betreffende lichtmasten-gebied van de gemeente en het waterschap. CityTec had het beste plan en is aangewezen als aannemer. Op 1 mei 2017 is de overeenkomst ingegaan en is gestart met de voorbereidingen van dit grootschalige vervangingsproject.
 
Samenwerking met Philips Lighting
CityTec werkt samen met Philips Lighting, die voor dit project een groot deel van de armaturen levert. Deze nieuwe armaturen zijn voorzien van led-verlichting en van het Philips CityTouch-systeem. Met dit systeem kunnen armaturen op afstand worden bediend, om bijvoorbeeld storingen uit te lezen. 
 
Doelstellingen
Het besparen van energie door het toepassen van led-verlichting helpt de gemeente Goeree-Overflakkee bij het realiseren van haar duurzaamheidsambities om in 2020 energieneutraal te zijn. Tevens voldoet de gemeente hier in één keer aan de doelstellingen van het SER Energieakkoord. De gemeente heeft in haar beleidsplan vastgelegd dat ze een ‘donkertebeleid’ toepast. Dat wil zeggen: verlichten als het moet, donker als het kan. Door het toepassen van dimprogramma’s kan er gerichter worden verlicht op tijden dat het nodig is. De verlichting kan bijvoorbeeld zachter branden op rustige momenten in de nachtperiode. Dit mag natuurlijk nooit ten koste gaan van de veiligheid voor het verkeer en de omgeving.
 
Minder storingen
Naast de besparing op energie zal er ook aanzienlijk bespaard kunnen worden op storingen. Led-armaturen zijn veel minder storingsgevoelig dan conventionele armaturen en hebben veel minder tussentijds onderhoud nodig. Dat bespaart weer op de voertuigbewegingen en natuurlijk in de kosten.
 
 
29 november 2017

Wethouder Markwat (SGP) wil niet op rechterlijke uitspraak wachten!

29 november 2017

 
Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Landal Strand Resort Ouddorp Duin
OUDDORP - Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee maken, overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan Landal Strand Resort Ouddorp Duin ter inzage wordt gelegd. Het gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan vervangt het eerder op 7 februari 2017 vastgestelde wijzigingsplan Landal Strand Resort Ouddorp Duin.
Het wijzigingsgebied is gelegen aan de Vrijheidsweg in Ouddorp. Aanleiding voor het opstellen van het wijzigingsplan is het plan om negen recreatiewoningen te realiseren
Aanpassing
Ten opzichte van het besluit van 7 februari 2017 is er aan de regels een voorwaardelijke verplichting toegevoegd waarmee geborgd wordt dat de recreatiewoningen alleen gebouwd kunnen worden als er sprake is van verplaatsing vanaf een bestaand recreatieterrein in het zandwallengebied. In de toelichting van het wijzigingsplan is een toelichting op de aangepaste regel toegevoegd.
Inzage
De stukken kunt u inzien met ingang van 29 november 2017 tot en met 9 januari 2018 in het gemeentehuis van Goeree-Overflakkee, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis. Het gemeentehuis is geopend op maandag en vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 09.00 uur 11.00 uur. De gemeente werkt alleen op afspraak. U kunt het wijzigingsplan ook inzien op www.goeree-overflakkee.nl/terinzage en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep
Tot en met 9 januari 2017 kan beroep tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:
belanghebbenden, die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpwijzigingsplan;
belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat zijn geweest binnen de gestelde termijn een zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan in te stellen.
Tevens kunnen voornoemde personen tijdens de beroepstermijn de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende beroepschrift te worden overlegd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M.P. Hoogmoed van de afdeling Externe Ontwikkelingen, via algemeen telefoonnummer 14 0187.28 november 201728 november 2017
Gemeente en City Center Goeree-Overflakkee slaan handen ineen met Klantbelevingsonderzoek
 
In de zomer van 2017 hebben mystery shoppers van de Retailacademie een bezoek gebracht aan de winkels en horeca in het City Center Middelharnis. Bij het onderzoek is gekeken naar de gastvrijheid, winkelassortiment en de algemene voorzieningen. Er is onderzocht hoe het zit met  het ‘klantgevoel’ en wat de beleving als geheel is. 
 
De winkels scoren voor 70% voldoende en in 36% van de gevallen zelfs zeer goed. Het personeel in de winkels wordt als goed beschouwd; in 52% van de gevallen werden bezoekers direct of binnen een minuut aangesproken. Daarnaast blijkt dat wanneer het winkelpersoneel doorvraagt en achterhaalt wat de wensen zijn, er een beoordeling is van een 8. Gemiddeld krijgen de winkels in het centrum van Middelharnis een 7,3 voor de gastvrijheid.
 
Ook zijn er duidelijk verbeterpunten. Er komt naar voren dat het aanbod beperkt is en dat dit zeker bij een langer bezoek wordt gemist.  Daarnaast zien we dat van de ondervraagden 53% zich niet welkom voelt.  Bijna 70% zou het centrum zelfs niet aanbevelen bij vrienden en kennissen. Het centrum wordt ook als ouderwets bestempeld; er zijn geen uniforme openingstijden en de winkels zijn op zondag gesloten. Ook de lege panden dragen niet bij tot een mooie uitstraling. Een bijzonder aandachtspunt is en blijft het assortiment. Er zijn iets te veel winkels in de sector lichamelijke verzorging zoals kappers, opticiens en schoonheid.
 
De Retailacademie geeft de volgende tips mee. Winkelcentra worden landelijk steeds compacter en hebben een ander karakter dan in het verleden. Winkelen is meer dan ooit een ‘dagje uit’ en niet alleen maar een moment van het doen van nieuwe aankopen. Consumenten zijn kritischer dan voorheen en zijn op zoek naar een verrassend aanbod. Recreatief winkelen is dan ook van groot belang. Juist dít wordt gemist binnen het winkelhart van Middelharnis.  Ook zullen meer ambachtelijke winkeltjes het centrum versterken. Hier liggen zeker kansen!
 


28 november 2017

Eerste jaar BIZ City Center Goeree-Overflakkee een feit

Op de najaarsvergadering van de Bedrijveninvesteringszone City Center (BIZ CCGO) op 21 november stond het eerste jaar BIZ op de agenda
 
De acties in het eerste jaar liegen er niet om. Naast het opstarten van de nieuwe organisatie (benoemen van het bestuur, secretariaat en het afbouwen van de ondernemersvereniging) zijn er een aantal mooie initiatieven ontplooid. Er vindt tweemaandelijks overleg met de Gemeente plaats en de BIZ is betrokken bij de herontwikkeling van het centrum. Met de Stichting Hart van Goeree-Overflakkee vindt afstemming plaats over geplande activiteiten.

Er is gestart met het op één lijn brengen van de uitingen naar buiten. Er worden zowel on- als offline advertenties geplaatst en er is een bedrijf in de arm genomen om de social media een boost te geven.
Daarnaast zijn er verschillende acties georganiseerd om de aantrekkelijkheid van het centrum te vergroten:
 • Publiceren van een glossy voor de toeristen. Een groot succes!
 • Organiseren van diverse evenementen, zoals een Valentijn actie (maak een selfie) en een actie met Pasen (eieren zoeken en schminken)
 • Uitbesteden van de Diekdagen aan een externe  partij. Dit heeft geresulteerd in meer standhouders én meer bezoekers
 • Plaatsen van nieuwe banieren in het centrum
 • Opfleuren van het centrum met hanging baskets met bloemen. Ook is er meer sfeerverlichting tijdens de feestmaanden
 • Een update van de bewegwijzering door het plaatsen van plattegronden.
Ook voor 2018 staat er weer voldoende op de agenda. Zo wordt er een PR en Marketing plan opgesteld, wordt er een camera-bewakingssysteem aangeschaft en is er blijvend aandacht voor onderhoud van het groen, straatmeubilair en de openbare verlichting.


28 november 2017
 
Stem op de vrijwilliger en de lokale vrijwilligersorganisatie van uw voorkeur!
 
De gemeente Goeree-Overflakkee waardeert de inzet van alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die het eiland rijk is. Begin 2018 worden de Meer dan handen vrijwilligersprijzen - een initiatief van het ministerie van VWS - uitgereikt. Per gemeente mogen hiervoor drie vrijwilligersorganisaties en één vrijwilliger worden voorgedragen.
 
Inwoners dragen kanshebbers voor
Inwoners konden vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties aanmelden waarvan zij vonden dat deze in aanmerking moesten komen voor landelijke aandacht, een geldprijs en inhoudelijke ondersteuning. De ontvangen aanmeldingen zijn geteld en beoordeeld. Via de website www.goeree-overflakkee.nl/vrijwilligersprijzen kan tot maandag 4 december gestemd worden. 
 
Breng uw stem uit 
De vrijwilliger met de meeste stemmen wordt als kanshebber voorgedragen voor de VriendenLoterij Passieprijs. Daarnaast maakt de vrijwilliger kans op een reischeque ter waarde van € 1.000,- (juryprijs) of € 500,- (publieksprijs). Inwoners kunnen stemmen op:
 
•           Ammy van der Weide van Wezel, vrijwilliger bij Goed voor Goed en Cura Mare (Nieuw Rijsenburgh)
•           Peter Wagemaker, vrijwilliger bij Twirlvereniging Vivace
•           Tannie van Eck, vrijwilliger als Taalmaatje
 
De vrijwilligersorganisatie met de meeste inwonersstemmen en twee door de gemeente gekozen vrijwilligersorganisaties maken kans op € 5.000,- (juryprijs) of € 2.000,- (publieksprijs) én een training vrijwilligersmanagement. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft op basis van de inzendingen gekozen voor Hospice Calando in Dirksland en Poppodium Jailhouse in Middelharnis. Inwoners kunnen stemmen op vijf vrijwilligersorganisaties:
 
•           Stichting Omloop Goeree-Overflakkee
•           Stichting Steunpunt Voedselbank Goeree-Overflakkee
•           De Vliegende Brigade van NLGO
•           Goed voor Goed
•           Kika Goeree-Overflakkee
 
Meer informatie over de kanshebbers
Op de gemeentelijke website www.goeree-overflakkee.nl/vrijwilligersprijzen is meer informatie te vinden over de geselecteerde vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Via deze pagina kunt u uw stem uitbrengen. Heeft u uw keuze al gemaakt? Dan kunt u ook direct stemmen via https://nl.surveymonkey.com/r/vrijwilligersprijzen.
 
Uitreiking prijzen
Vanaf 7 december 2017 kan via de landelijke website www.vrijwilligersprijzen.nl op alle aangemelde projecten worden gestemd voor de publieksprijs. Op 2 februari 2018 worden de juryprijzen uitgereikt tijdens een landelijke manifestatie waarvoor ook de staatssecretaris van VWS wordt uitgenodigd.28 november 2017
Partij voor de Dieren wil betere toegankelijkheid openbaar vervoer voor mindervaliden
 
Den Haag, 28 november 2017 – Het openbaar vervoer in Zuid-Holland moet goed toegankelijk zijn voor mindervaliden. Daarom moeten alle voertuigen en haltes die nog niet aan dat doel voldoen snel worden aangepast. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil van het provinciebestuur weten hoe het daarmee staat.
 
Sinds 1 januari van dit jaar is goede toegankelijkheid van het openbaar vervoer (OV) voor rolstoelgebruikers en mindervaliden wettelijk verplicht. Het is echter nog niet duidelijk hoeveel voertuigen en haltes in Zuid-Holland aan de nieuwe eisen voldoen. Daarom heeft de Partij voor de Dieren hierover vragen gesteld aan het provinciebestuur.
 
Zo wil de partij weten hoeveel haltes en voertuigen in Zuid-Holland nog niet goed toegankelijk zijn. Verder vraagt de partij wanneer bestaande OV-haltes en voertuigen zijn afgeschreven en kunnen worden vervangen door beter toegankelijke voorzieningen.
 
Op grond van een verdrag van de Verenigde Naties moet bij elke aanschaf, bouw of verbouwing van voertuigen en (bus)haltes rekening worden gehouden met toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Bestaande OV-haltes hoeven nog niet aan deze eisen te voldoen. Eerder dit jaar concludeerde het College voor Rechten van de Mens dat er nog enkele knelpunten waren. In een reactie op een landelijke petitie erkende ook de staatssecretaris van Volksgezondheid de urgentie om te werken aan betere toegankelijkheid van het openbaar vervoer.
 
Bart Canton, statenlid voor de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland: “Mijn partij vindt het belangrijk dat ook rolstoelgebruikers en mindervaliden op een goede manier gebruik kunnen maken van openbaar vervoer. Daarom willen  wij weten hoeveel haltes en voertuigen nog niet goed toegankelijk zijn. We vinden dat voertuigen en haltes, die nog niet voldoen, snel moeten worden aangepast en dat chauffeurs in het openbaar vervoer rolstoelgebruikers en mindervaliden goed van dienst moeten zijn, ook al kost dit extra tijd.”28 november 2017

Gemeente maakt foutje van een miljoen
bron: vkgo
GOEREE-OVERFLAKKEE - Wegens het gebruik van een verkeerd kolommetje moet de gemeente Goeree-Overflakee 1 miljoen euro betalen aan drie eilandelijke woningbouwverenigingen; Beter Wonen uit Goedereede en Fides Wonen en Woongoed GO uit Middelharnis. Woningbouwvereniging Beter Wonen uit Ooltgensplaat heeft zich niet ingelaten met het initiatief van Ernst & Young.
Bij Ernst & Young is er waarschijnlijk een ‘bijdehandje’ in dienst die in de gaten had dat de gemeente een verkeerde kolom in hun financiële administratie gebruikte voor de reservering van rioolonderhoud. Dit is gebeurd in 2013, 2014 en 2015. Het ‘bijdehandje” van Ernst & Young kreeg toestemming om de woningbouwverenigingen te benaderen en ze aan te bieden om op basis van no cure no pay de juridische strijd aan te gaan over de ja dan niet gebruikte juiste kolom binnen de gemeentelijke financiële administratie.
De rechter toetst aan de formele wet- en regelgeving en oordeelde dat er een verkeerde kolom is gebruikt. Hoeveel van het miljoen naar het ‘bijdehandje’ van Ernst & Young is gegaan weten we niet. Veel geld in ieder geval dat door toedoen van onze coöperaties uit de zak van Goeree-Overflakkeese inwoners is geklopt. Vitale Kernen is benieuwd naar de reacties van de drie woningbouwverenigingen. Kan toch niet zijn dat men hier gelukkig mee is.


27 november 2017

Maikel Peeman vierde Nederlander op Warandeloop Beekse Bergen
 
De Warandeloop op zondag 26 november stond met rood gemarkeerd in de agenda van Maikel Peeman. Deze wedstrijd is door de atletiekunie aangewezen als kwalificatiemoment voor de Europese Kampioenschappen in Slowakije op 10 december. De criteria die de Atletiekunie heeft gesteld zijn zwaar, de kans dat er Nederlanders worden afgevaardigd is daarom klein, maar Peeman stond op scherp, mocht er een ploeg gaan zou hij daar graag bij zitten.


Maikel Peeman eindigde als 4e Nederlander bij de A-junioren

Het EK van 2018 zal in Nederland plaatsvinden, in de Beekse Bergen, het gebied vlakbij Tilburg waar ook het bekende safaripark gelegen is. Zodoende had de organisatie van de Warandeloop besloten om de wedstrijd op het EK-parcours te houden. In een weerzinwekkend sterk deelnemersveld vertrok Peeman om 12.15u met 65 getergde concurrenten voor de strijd. Het waren de Zweed Lofqvist en de Deen Lindgreen die de race over 6,3km vanuit de start hard maakten. De Nederlanders Anderiessen en Hendriksen konden nog enigszins volgen. De rest, waaronder ook Peeman, moest al in de achtervolging, hij liep rond plaats tien. "Ik zat vanaf het begin niet lekker in mijn ritme, ik had mee willen zitten in de kop, doordat ik de aansluiting gelijk miste bungelde ik er heel de race wat achter". Peeman bleef strijden voor zijn positie en ondanks dat hij voor zichzelf geen goed gevoel had hield hij er een tempo van zo'n 18 km/u op na, en dat met modderstroken, bospaden en enkele klimmetjes. Na 21.07min finishte Peeman als achtste overall en als vierde Nederlander. De Scandinaviërs gingen er met de prijzen vandoor waardoor de kans zeer klein is dat er Nederlandse A-junioren naar het EK gaan. "Kort na de finishte baalde ik flink, nu ik de uitslag zie kan ik het relativeren, eigenlijk heb ik best goed gelopen alleen het voelde gewoon niet lekker". Of, en hoeveel, Nederlanders er naar het EK gaan zal de atletiekunie deze week besluiten.
Zaterdag 25 november kreeg de Zeeuwse Crosscompetitie een vervolg met de Elderschanscross in Aardenburg, tevens het Zeeuws Kampioenschap. Een aantal Flakkeese atleten waren afgereisd richting de Belgische grens om daar te strijden voor de punten en de Zeeuwse titel. Het parcours was vooral technisch, veel bochten die op plaatsen ook nog eens behoorlijk glad waren door de blubber. Bij de jeugd was er succes voor Zedie en Daphne Joppe, beiden wonnen met glans hun wedstrijd over 1km en zo mochten zij vol trots het podium beklimmen voor de gouden plak. Op de korte cross kwam Henkjan Tieleman in actie, na 2,7km finishte hij als 12e in een tijd van 11.48min.
Het slotonderdeel was de lange cross, 8,5km verdeelt over vijf ronden. In de beginfase ontstond een kopgroep van drie met Martijn de Kok (Heinkensand), Yunis Stitan (Zierikzee) en de Belg Patrick van Petegem (Zottegem). Kort daarachter volgden David Bouman (PAC R'dam) en de Belg Bart Bleyaert, zij werden op korte afstand gevolgd door Eric Wolfert, de eerste Flakkeese loper in het veld. Wolfert had zijn krachten goed verdeelt en kon in het tweede deel naar Stitan toelopen die de kopgroep had laten gaan. Van Petegem had intussen korte metten gemaakt met De Kok, de Belg ging hard over het lastige parcours en won de wedstrijd na 34.39min, De Kok werd tweede in 35.17min. Bleyaert had Bouman in de slotfase achter zich gelaten en finishte als derde in 35.47min. Wolfert wist in de slotronde knap bij Stitan te blijven, echter in de eindsprint moest hij toezien hoe de 800m specialist hem gemakkelijk de baas was. Wolfert eindigde als zesde na 36.34min. "Ik loop graag op zulke parcoursen, het was een mooie strijd en ik ben erg tevreden met het resultaat". Freek Goedhart finishte als dertiende na 39.56min. "Ik zie de crossen vooral als goede training, mijn eerste doel is de marathon Spijkenisse op 17 december". Johan Looij wist het publiek nog even op te zwepen door in de laatste 200m een prachtige eindsprint te winnen, eerst passeerde hij Paola van Gilst om zich daarna op volle snelheid nog voor Henk Lous (Vlissingen) te drukken. "Het draaide heel de wedstrijd lekker, en dan die eindsprint, ja, dat is genieten", aldus Looij die finishte na 44.54min.


27 november 2017
 
Slimme meter van Stedin draagt bij aan een energieneutraal Goeree-Overflakkee
GOEREE-OVERFLAKKEE - In februari 2017 ondertekenden Stedin en de gemeente Goeree-Overflakkee een samenwerkingsovereenkomst om Goeree-Overflakkee in 2020 energieneutraal te krijgen. Vanaf december 2017 tot april 2018 biedt netbeheerder Stedin alle huishoudens en kleinzakelijke klanten gratis een slimme meter aan. Dit is een nieuwe digitale energiemeter die de mogelijkheid biedt om zelf nauwkeurig het energieverbruik te volgen. Hierdoor is het makkelijker om energie, en dus kosten, te besparen.
Inwoners ontvangen een brief van Stedin met informatie, waarna een tweede brief volgt met een afspraakvoorstel om de energiemeter gratis te vervangen. Als dit moment slecht uit komt, dan kan de afspraak verzet worden. Medewerkers van Stedin zijn te herkennen aan hun bedrijfskleding en zijn in het bezit van een bedrijfslegitimatie.
Slimme meter helpt bij energie besparen
Consumenten zijn intensiever dan ooit tevoren met energie bezig. Met beter zicht op het energieverbruik door de slimme meter, zonnepanelen op het huis, of een elektrische auto, kiezen zij bewust voor milieu en hun portemonnee. “Via de slimme meter krijg je iedere twee maanden een verbruiksoverzicht van je energieleverancier. En door de slimme meter te koppelen aan een muurdisplay, app of website, kun je het energieverbruik nog actiever in de gaten houden. Zo helpt de slimme meter bij het verminderen van de uitstoot van CO2 en het energiebewustzijn in Nederland’’, aldus Joep Weerts, directeur Klant & Markt van Stedin.
Energy Island beurs Goeree-Overflakkee
Op vrijdagmiddag 8 december (van 13.00 uur tot 21.00 uur) en zaterdag 9 december (van 10.00 uur tot 17.00 uur) vindt Energy Island Goeree-Overflakkee plaats in Recreatiecentrum De Staver in Sommelsdijk. Deze innovatieve en duurzame beurs is gratis toegankelijk en heeft een gevarieerd aanbod met 58 stands, 20 inloopsessies en op zaterdag een leuk en leerzaam kidsplein. Ook kan er een proefrit gemaakt worden in een duurzame auto. De beurs is verdeeld in vier thema’s: duurzame mobiliteit, duurzaam wonen en bouwen, food en innovatieve zorg. Stedin is een van de 58 standhouders en verzorgt ook een inloopsessie over de slimme meter.
Wethouder Arend-Jan van der Vlugt vertelt: “Op vrijdag 8 en zaterdag 9 december staat ons eiland in het teken van duurzaamheid en innovatie. Samen met Stedin zetten we ons in om het aardgasverbruik op het eiland en daarmee ook de CO2-uitstoot te verminderen. Ik verwacht dat het gebruik van de slimme meters zal bijdragen aan meer inzicht in het energieverbruik bij onze inwoners. Op die manier werken we samen aan een duurzame toekomst, een beter klimaat en een energieneutraal Goeree-Overflakkee in 2020!”
Meer informatie
Meer informatie over de slimme meter vindt u op de website van Stedin: www.stedin.net/slimmemeter.

27 november 2017
 
Eilandelijke Minioren-selectie wint Regio Clubmeet
 
MIDDELHARNIS - In Dordrecht heeft een eilandelijke selectie van wedstrijdzwemmers voor het tweede achtereenvolgende jaar de Regionale Minioren Clubmeet gewonnen. De jonge zwemmers in leeftijden tot 11 jaar waren te sterk voor hun leeftijdsgenootjes. Er werden 11 ereplaatsen behaald, waaronder 7 keer goud. Het resultaat van zaterdag betekent deelname aan de Nationale Arena Clubmeet op 7 april in Den Haag.  
 
Meteen in het eerste programma was er al succes met een 1e plaats voor Thalia Meijer, Floris Tanis, Meyke van Nimwegen en Jesse Moelker in de estafette 4x50m vrij (2.17.92). Laurens Kalle won vervolgens zowel 50m vlinderslag (34.07) als 100m wisselslag (1.19.94). Ook Floris Tanis was goed voor tweemaal persoonlijk goud op 100m vrij (1.08.15) en 50m schoolslag (43.19), evenals Meyke van Nimwegen op 100m vrij (1.18.25) en 100m wisselslag (1.26.38). Thalia Meijer zwom naar een 2e plaats op 100m vrij (1.13.34) en Luuk Voogd werd 3e op 100m wisselslag (1.33.94). In de slot-estaftes 4x50m wisselslag waren er  2e en 3e plaatsen voor de meisjes Thalia Meijer, Dominique Overduin, Lieke Franzen en Daphne v.d. Slik en de jongens Koen van Dijk, Luuk Voogd, Laurens Kalle en Rien Mackloet in resp. 2.58.44 en 2.47.47.
 
Vermeldenswaardig zijn tenslotte de top-5 klasseringen van o.a. Roan Klink op 50m schoolslag (55.42), Luuk Voogd op 100m vrij (1.20.90), Daphne van Dam op 50m rugslag (52.05), Dominique Overduin op 100m wisselslag (1.31.83), Daphne v.d. Slik op 50m schoolslag (54.06), en Koen van Dijk op 50m schoolslag (50.66) en 100m wisselslag (1.37.84).26 november 2017
 
 
Doppen verzamelen voor KiKa

Het KiKateam onder leiding van Kees Witte heeft weer een super zaterdagmorgen gehad. Het begon ’s morgens vroeg om 9.15 uur bij de doppenopslag bij Trommeltransport in de Molenweg, Middelharnis. Leen Koole was er al en daarna volgden Thomas van Driel, Sjaak Koole, Wim Koole, Rene Witte en Piet Ploos van Amstel.Na een bak koffie met iets lekkers erbij, verzorgd door die lieve Wilma Witte is Kees met Sjaak de heftruck gaan halen bij ROGO Machines B.V. uit Middelharnis. Door Gert van Rossum van Rogo belang...eloos beschikbaar gesteld. De jongens waren begonnen om de plasticdoppen uit de opslag los in de container van Klein Recycling B.V. in Zwartewaal te storten. Ook Joop Hokke en zijn zoon uit Ooltgensplaat arriveerden met een aanhanger vol met plasticdoppen en kroonkurken. (doppen sparen we ook voor Kika). Zij bleven ook helpen en rond 11.30 uur was de klus geklaard. Het was weer een gezellige morgen en wat een doppies! Voor KiKa echt super. Kees Witte: “Ik wil de boys, de sponsoren Frank Klein van Klein Recycling, Gert van Rossum van Rogo en Trommeltransport van de opslag, namens KiKa en Die kids waar we het voordoen super bedanken, ook iedereen die de doppen heeft ingezameld bedankt. Hoeveel aantal kilo’s er zijn opgehaald lezen jullie volgende week, maar het is heel wat.”


23 november 2017


Welke ontwikkelaar geeft invulling aan een nieuwe stijl van wonen en natuurontwikkeling?
Wonen in de natuur bij Middelharnis
          
De gemeente Goeree-Overflakkee start op 6 december 2017 een verkoopprocedure voor de locatieontwikkeling van de Eerste Bekading, direct gelegen aan het Haringvliet, dichtbij Middelharnis. Het gebied is een onderdeel van de gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee en is gericht op ontwikkeling van natuur, recreatie en een duurzaam woonconcept.
 
Het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee werken samen aan de ontwikkeling van de Noordrand van Goeree-Overflakkee. De doelstelling is om tussen Stellendam en Middelharnis een aantrekkelijke en beleefbare land-waterovergang te realiseren met ruimte voor deltanatuur, recreatie, wonen, landbouw, watervoorziening en duurzame ontwikkeling van energie.
 
De Eerste Bekading: Wonen in de natuur bij Middelharnis
De Eerste Bekading is een onderdeel van de gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee en is gericht op ontwikkeling van natuur, recreatie en een duurzaam woonconcept. Het gebied is ruim 27 hectare groot en ligt direct aan het Haringvliet, dichtbij Middelharnis. Deze ontwikkellocatie biedt ruimte aan een woonterp van 5 hectare, waarvan netto 2,6 hectare beschikbaar is voor duurzame woningbouw. Het zoetwaterkanaal van het Waterschap Hollandse Delta krijgt ook een plaats in dit gebied. De uitgegraven grond voor het kanaal zal benut worden voor de aanleg van een kunstmatig aangelegde heuvel met duurzame woningen, een zogenaamde woonterp. Eigendom en beheer van de nieuw aan te leggen natuur in de Eerste Bekading bij Middelharnis wordt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de toekomstige bewoners.
 
Welke ontwikkelaar geeft invulling aan een nieuwe stijl van wonen en natuurontwikkeling?
De gemeente Goeree-Overflakkee schakelde Akro Consult in ter ondersteuning bij het vinden van de juiste koper voor deze bijzondere gebiedsontwikkeling. Op 6 december 2017 start de gemeente de verkoopprocedure voor de locatieontwikkeling van de Eerste Bekading bij Middelharnis. Geïnteresseerde kopers kunnen zich vanaf dat moment aanmelden. Maximaal acht partijen worden uitgenodigd voor een gespreksronde met vertegenwoordigers van de gebiedspartijen van de Noordrand. Op basis van deze voorselectie worden vervolgens vier partijen uitgenodigd om in de vervolgfase een ontwikkelplan aan te bieden. De gemeente zal met de winnende indiener een koop-ontwikkelovereenkomst sluiten.
 
Meer informatie en aanmelden
Meer informatie over de verkoopprocedure vindt u op www.Tenderned.nl en op www.tender.akroconsult.nl. Maak u interesse kenbaar via e-mail: eerstebekading@akroconsult.nl
 
Droomfondsproject Haringvliet
Eind 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier. Zes natuurorganisaties en de regio hebben de handen ineen geslagen om deze kans te pakken voor herstel van een dynamische delta. Via het Droomfondsproject Haringvliet draagt de Nationale Postcodeloterij hieraan bij. Bij de activiteiten van Droomfondsproject Haringvliet gaan ecologische en economische ontwikkelingen hand in hand; natuur en recreatie krijgen een boost, waardoor de regionale economie wordt versterkt. De gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee en het Droomfondsproject Haringvliet ondersteunen en versterken elkaar.


23 november 2017
UVV Contactbijeenkomst van vrijwilligers
MIDDELHARNIS - Het bestuur hield op donderdagavond 2 november de jaarlijkse  contactbijeenkomst voor de vrijwilligers in de aula van de Prins Maurits scholengemeenschap te Middelharnis.

Foto: PR

De vrijwilligers werden om 18.00 uur welkom geheten door de nieuwe voorzitter, de heer Ben Fabert, die zichzelf ook nog een keer introduceerde. Hij heette in het bijzonder het saxofoonkwartet Blast welkom. Medewerkers van lunchroom Croissy verzorgden een overheerlijke maaltijd, waarvoor zij de complimenten ontvingen.
Er werd begonnen met verse tomatensoep. Daarna werd iedereen uitgenodigd om gebruik te maken van een overheerlijk koud en warm buffet (ham met meloen, diverse salades, warm vlees en aardappelgratin). Vier saxofoonspelers van Blast (http://www.saxofoonkwartetblast.nl/) speelden drie maal twintig minuten op virtuoze wijze bekende en minder bekende muziek in verschillende stijlen (jazz, filmmuziek, klassiek). Het optreden kreeg terecht een warm applaus.
De avond die door de aanwezigen zeer werd gewaardeerd werd in stijl afgesloten: ijs uit de ijscokar van De Ouwe Snoeperd en koffie/thee met bijbehorend lekkers.

23 november 2017

Het Algemeen Dagblad pleit voor een Sinterklaasbestand
22 november 2017
Gezocht: bedrijven voor beroepenmarkten 2018
 
In februari 2018 houdt de gemeente Goeree-Overflakkee in samenwerking met scholen van het voortgezet onderwijs in Middelharnis twee beroepenmarkten. Eén speciaal voor mavo- en vmbo 2 klassen en één gericht op havo 4 en 5 en vwo 5 en 6 leerlingen.

De markten zijn bedoeld om jongeren (en hun ouders) te laten zien wat voor soort beroepen er mogelijk zijn op Goeree-Overflakkee en hen te helpen bij het maken van een juiste studiekeuze. Voor beide beroepenmarkten is de gemeente op zoek naar bedrijven die zich willen presenteren.
 
Voor jongeren is het vaak lastig om een juiste studiekeuze te maken. Het is van belang ze hierbij te begeleiden om te voorkomen dat zij een verkeerde studie- of beroepskeuze maken, met vroegtijdige uitval of werkloosheid tot gevolg. Dit is mogelijk door jongeren te betrekken bij het bedrijfsleven op Goeree-Overflakkee met een beroepenmarkt. Om de jongeren een goed en compleet beeld te geven, is de medewerking van diverse bedrijven van grote waarde voor het slagen van deze beroepenmarkten.
 
Beroepenmarkt mavo en vmbo
Op dinsdag 6 februari 2018 vindt voor de vierde keer een beroepenmarkt voor leerlingen en ouders van alle mavo- en vmbo 2 klassen plaats. Deze markt organiseert de gemeente Goeree-Overflakkee in samenwerking met  CSG Prins Maurits, RGO Middelharnis en Edudelta College. De beroepenmarkt is van 19.00 tot 21.30 uur in de CSG Prins Maurits, Koningin Julianaweg 57 in Middelharnis.
 
Beroepenmarkt havo en vwo
Op verzoek van ouders, leerlingen en ondernemers, organiseert de gemeente Goeree-Overflakkee in 2018 in samenwerking met CSG Prins Maurits en RGO Middelharnis ook een beroepenmarkt voor alle havo 4 en 5 en vwo 5 en 6 klassen. Deze beroepenmarkt is op maandag 12 februari 2018, van 19.00 tot 21.30 uur en vindt plaats in de RGO Middelharnis, Koningin Julianaweg 54 in Middelharnis. Voor deze beroepenmarkt is de gemeente specifiek op zoek naar bedrijven met functies op hbo- en wo-niveau.
 
Goed beeld van arbeidsmarkt(perspectieven)
Voor een goede aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, is het van belang dat leerlingen een opleiding kiezen waar het bedrijfsleven behoefte aan heeft. Het doel van de beroepenmarkt is dan ook om leerlingen (en hun ouders) kennis te laten maken met diverse mbo-, hbo- en universitaire opleidingen en bedrijven op Goeree-Overflakkee. Leerlingen kunnen zich tijdens de beroepenmarkt laten informeren over de arbeidsmarkt op Goeree-Overflakkee, de (toekomst) mogelijkheden op het gebied van werkgelegenheid en hun vragen stellen over de verschillende beroepsopleidingen.
 
Aanmelden
Wilt u meewerken aan één of beide beroepenmarkt? Geef dit dan door vóór 1 december 2017 via het digitale aanmeldformulier op: www.goeree-overflakkee.nl/aanmeldformulier.


21 november 2017
 
Atleten AV Flakkee hobbelen over duinen in Zoutelande
Zaterdag 18 november werd in Zoutelande de 17e Hobbeldebobbelloop georganiseerd. Een bijzondere naam voor een bijzondere wedstrijd. Het 11km lange parcours gaat door de hoge duinen tussen Zoutelande en Dishoek. De 17 beklimmingen, stukken strand en circa 1000 traptreden maken deze wedstrijd tot een loodzwaar geheel. Onder de bijna 300 deelnemers waren ook Flakkeese lopers, Eric Wolfert werd knap zesde.
Jacqueline Lodder


Vanaf de zeedijk in Zoutelande was er een prachtig uitzicht over aan de ene kant de zee met, vanwege de harde wind, schuimkoppen op het water en aan de andere kant de imposante hoge duinen met als hoogste punt 46m. Om 14.30 klonk het startschot en kwam het loperspeloton op gang. Het was Huub van Noorden uit 's Heer Abtskerke die resoluut de kop pakte, Yunis Stitan (Zierikzee) probeerde nog even mee te gaan maar moest al snel passen. Daarachter volgde een groepje met de Zeeuwen Wiessner, Schrier, Willeboordse en David Bouman, voormalig AV Flakkee atleet. Bouman woont in Hoogvliet en werkt in Rotterdam, zodoende is hij lid geworden van PAC Rotterdam zodat hij weer met een groep kan trainen.

Dit groepje kreeg na 2km gezelschap van Eric Wolfert, de Sommelsdijker liep vinnig over het eerste stukje strand, dichtte het gaatje en liep even later zelfs kort voor het groepje. Alleen Bouman wist nog over te steken en die liep op zijn beurt weg bij Wolfert. De Vlissingers Wiessner en Schrier volgden op korte afstand en na ruim 7km wisten zij de aansluiting bij Wolfert weer te realiseren, de Zeeuwen begonnen iets eerder aan de enorme trap ter hoogte van camping Valkenisse, ruim 100 treden omhoog na 8km wedstrijd met daarna een steile klim naar het hoogste punt in de route. Wolfert toonde karakter en wist juist hier het gaatje weer te dichten, een knap staaltje! En zo gingen Wolfert, Wiessner en Schrier de slotkilometers in totdat plots Bouman weer aansloot, aanvankelijk liep hij zo'n 30sec voor de groep maar hij had zich vergist in een afslag en moest zodoende een stukje terug.
De eerste plaats van Huub van Noorden kwam niet meer in gevaar, hij passeerde na 42.09min de finish, Stitan werd tweede in 44.18min. Daarmee bleef hij net uit de greep van de groep Wolfert, ondanks enkele aanvallen kregen deze mannen elkaar niet los en samen gingen ze de laatste 100m in. Bouman was de snelste op de laatste traptreden naar beneden, hij werd derde in 44.35min, Wolfert werd zesde in 44.43min. "Ik voelde me sterk en heb enorm genoten van de onderlinge strijd en het zware parcours".

Met 51.49min was Eric-Paul Boeters op de 31e plaats de tweede Flakkeese loper, een goede prestatie voor de man die in korte tijd veel vooruitgang boekt. Als 77e kwam Johan Looij over de finish, met de hete adem van Marco Dieleman (Sommelsdijk) in zijn nek wist hij richting de eindstreep nog te versnellen. Zijn tijd, 56.52min, was drie minuten sneller dan vorig jaar. "Dit is een geweldige wedstrijd, vooraf kijk je er naar uit, onderweg denk je soms ‘waar ben ik aan begonnen’ en eenmaal gefinisht is het weer prachtig"! Henkjan Tieleman liep deze wedstrijd als training en finishte keurig na 59.20min. Rita Verhage finishte in haar tweede Hobbeldebobbelloop na 1.11:19, daarmee bleef ze Jacqueline Lodder net voor, zij finishte, moe maar voldaan, na 1.12:32.
 
Zondag 19 november werd in Nijmegen de Zevenheuvelenloop georganiseerd, een internationale wedstrijd over 15km waar Leonard Komon in 2010 het wereldrecord (41.13min) liep, met ruim 21000 deelnemers een enorm evenement. Rijk van Dongen was hier namens AV Flakkee. Met een mooie versnelling in de laatste 5km finishte hij na 1.00:40, daarmee verbeterde hij zijn persoonlijk record met ruim twee minuten. Zondag 26 november zal Maikel Peeman in actie komen tijdens de Warandeloop, deze cross geld als kwalificatiemoment voor het EK junioren, Peeman heeft goede kansen om zich hiervoor te plaatsen. "De vorm is goed en de laatste wedstrijden geven me vertrouwen, deze week niet te gek en zondag alle remmen los"!


21 november 2017
 
UITNODIGING
Deel uw ervaringen met de gemeente op het gebied van zorg en ondersteuning
 
De gemeente Goeree-Overflakkee houdt op woensdag 29 november 2017 een bijeenkomst om – samen met professionals, cliënten en inwoners – te praten over de nieuwe zorgtaken van de gemeente. De gemeente doet een oproep aan inwoners en cliënten om mee te praten over dit onderwerp. De gemeente is benieuwd naar de mening en ervaringen van inwoners en cliënten. Vragen als: wat is uw ervaring? wat is goed gegaan en wat niet? komen aan de orde.
 
Vanaf 2013 is de gemeente Goeree-Overflakkee verantwoordelijk voor extra taken op het gebied van jeugd, zorg en werk. Dit betekende niet alleen een verandering in het takenpakket en de werkwijze van de gemeente. Het is een verandering geweest waar vrijwel iedere inwoner van Goeree-Overflakkee mee te maken heeft gekregen. De evaluatie bijeenkomst heeft als doel om met zoveel mogelijk verschillende partijen te overleggen en informatie op te halen over wat er sinds 2013 ten goede is veranderd en waar verbeteringen wenselijk zijn.
 
Datum: woensdag 29 november 2017
Locatie: Bestuurscentrum Het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis
 
Programma:
17:45 – 19:15 uur:      Diner en informeel samenzijn.
19:15 – 20:30 uur:      Doorlopend workshops waar inwoners en cliënten meningen kunnen geven en ervaringen kunnen delen. 
20:30 – 21:30 uur:      Afsluiting met een drankje
 
Aanmelden
U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden via het aanmeldformulier op de website: www.goeree-overflakkee.nl/conferentie.
 
Vragen?
Met vragen over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Johan van Nimwegen, senior beleidsadviseur Maatschappelijke Zaken, via het algemene telefoonnummer 14 0187 of per e-mail: j.vannimwegen@goeree-overflakkee.nl.


21 november 2017
 
Gemeente Goeree-Overflakkee zoekt steungezinnen
 
Kinderen opvoeden is vaak leuk, maar niet altijd even gemakkelijk. Iedere fase in de opvoeding brengt nieuwe vragen met zich mee. Soms lopen ouders daarbij tegen situaties aan waar zij niet 1-2-3 antwoord op hebben of twijfelen aan de gekozen aanpak. Het delen van ervaringen met andere ouders kan dan helpen. Het Jeugdondersteuningsteam (JOT) van de gemeente Goeree-Overflakkee is daarom opzoek naar steungezinnen.
 
Een steungezin biedt een ander gezin een steuntje in de rug. Zij kunnen ervaringen delen, een luisterend oor bieden, advies geven en helpen met praktische dingen, zoals bijvoorbeeld de administratie. Een steungezin is er voor het hele gezin, voor de ouders en de kinderen.
 
Enkele voorbeelden van ondersteuning door een steungezin zijn:
 
•           Het kind of de kinderen mee op stap nemen, hen helpen of stimuleren bij hun schoolwerk, hen een dag opvangen of eens een weekend laten logeren.
•           Ervaringen delen over de aanpak van de kinderen, luisteren naar problemen en helpen of stimuleren bij het oplossen daarvan.
•           Samen deelnemen aan sociale en culturele activiteiten in de omgeving.
•           Steun bieden bij formele contacten tussen het gezin en instanties, zoals school, werk, sociale zekerheid, administratieve verplichtingen en dergelijke.
 
Een gezin met een hulp- of ondersteuningsbehoefte wordt in contact gebracht met een beschikbaar steungezin dat het best bij de situatie en het gezin past. Daarvoor worden met beide partijen eerst verkennende gesprekken gevoerd om te inventariseren wat de wensen, behoeften en mogelijkheden zijn. Als er een ‘match’ is gevonden wordt een nadere kennismaking georganiseerd. Als er tussen beide gezinnen een ‘klik’ is, worden er concrete afspraken (met elkaar) gemaakt en gaat de steunrelatie van start. Het steunvragende gezin blijf hulp ontvangen van de eigen gezinscoach, ook als er een steungezin gevonden is. De steunouders staan er niet alleen voor!
 
Interesse of meer weten?
Wilt u meer weten over steungezinnen of wilt u uw gezin aanmelden als steungezin? Neem dan contact op met Sylvia Kremer, via sylviakremer@flexusjeugdplein.nl of 06-10631780 (bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag). U kunt ook informatie vinden op de Facebookpagina’s Steungezinnen en Steungezinnen FlexusJeugdplein.
20 november 2017
 
Schotejil sluit Regio Kampioenschappen succesvol af
 
Ook het laatste weekend waren er successen te vieren voor de zwemmers van de Schotejil. Elise Tanis won goud op 50m vrij (26.42) en de 100m vlinderslag (1.03.05), zilver op 200m rugslag in een clubrecord (2.21.27) en werd 3e op 100m schoolslag (1.17.02). Julien Tanis eindigde als 3e op 50m rugslag (31.70) en 200m wisselslag (2.28.89).
 


De dames estafette met Lotte Middelbos, Lieske Zijlstra, Lotte Tillema en Elise Tanis behaalden zilver op 4x200m vrij in een clubrecord van 9.04.37. Op 4x100m vrij zwommen Lotte Middelbos (100m clubrecord in 1.01.95), Elise Tanis, Tamara de Ruiter en Manon Middelbos opnieuw naar een clubrecord (4.05.92).
De Junioren estafette met Phaedra Meijer, Leyla Oversluizen, Aisha Nobels en Lyke Buscop behaalden twee knappe bronzen medailles op 4x200m vrij in 10.13.30 en ook op 4x100m vrij (4.34.80).
 
Vermeldenswaardig zijn verder o.a. de tijden op 100m vrij van Jorian Tanis (53.28), Aron Paasse (56.67), Jacob Mackloet (56.75) en van Julien Tanis, die de 1 minuut barrière wist te doorbreken met zijn tijd van 59.96. Aisha Nobels ontpopt zich steeds nadrukkelijker als iemand voor de langere afstanden, getuige aansprekende tijden op 400m wisselslag (6.02.99) en 400m vrij (5.10.36). Manon Middelbos zwom naar een dik p.r. op 200m rugslag (2.31.68), evenals Xander Vis op 50m schoolslag (31.45) en  200m wisselslag (2.30.67). Jorian Tanis zwom in zijn laatste persoonlijke nummer nog een scherpe 200m vrij (1.56.38).


17 november 2017
Poldergevoel is goed voor pony Sjakie
Zorgbedrijf GoedvoorGoed probeert afwisselend werk te organiseren voor iedereen die het op de arbeidsmarkt even niet redt en deze maand is GoedvoorGoed ook toegetreden tot het ‘paardenvolk’ met de aanschaf van shetlandpony Sjakie. Het beestje heeft nu plek bij stalhouderij van Eck in het buitengebied van Sommelsdijk.De samenwerking tussen stalhouderij van Eck en GoedvoorGoed is vorig jaar op gang gekomen. Volgens bedrijfsleidster Liesbeth van Eck sluiten de visies naadloos op elkaar aan; zo min mogelijk regels. ‘Soms kan paardenvolk vreselijk formeel zijn, het juiste jasje enzo. Bij ons staat voorop dat je goed voor je paard zorgt en met zo’n 25 paarden op stal kunnen we extra handjes goed gebruiken; de kudde moet elke dag de wei in, stallen schoon enzovoort.' 

De aanloopfase verliep wat stroef, GoedvoorGoed medewerker Niek Verkerk daarover ‘je moet wel echt iets met paarden hebben, anders is de stal uitmesten geen leuk werk. Voor ons staat voorop dat onze mensen met plezier aan de slag gaan. Om die reden hebben we de locatie uitgebreid met een moestuin en hebben de fietsenmakerij verplaatst. Ook een gedeelte van de computerwerkplaats is naar het buitengebied van Sommelsdijk gekomen. Zo is er afwisseling in de klus die je aanpakt’.

Heropvoeding
Sjakie staat te voorlopig te wennen aan zijn nieuwe thuis in een ruime paddock. Door omstandigheden moest deze achtjarige hengst van zijn vertrouwde plek verkassen. Sjakie was de laatste jaren een beetje aan zichzelf overgelaten en had zijn goede manieren verleerd, daarnaast moest de dierenarts er aan te pas komen. Weinigen zagen er nog toekomst in en de slachterij dreigde. Sylvana van der Veer heeft zich nu over Sjakie ontfermt en samen met Liesbeth is ze met het heropvoedingsprogramma gestart.

Met paarden aan de slag is voor Sylvana een gouden kans gebleken. Zij is pionier van het eerste uur en is via GoedvoorGoed al drie jaar bezig bij de stalhouderij. Eerst voorzichtig een ochtendje maar nu drie volle dagen aan de bak. ‘Van kinds af aan was ik bij de paarden te vinden’ vertelt ze terwijl ze Tinker Pluto liefdevol staat af te borstelen. ‘Ik was eerst bezig in de catering maar dit is leuker, het gaat sindsdien ook veel beter met me; woon nu op mezelf en heb een leuke vriend’.

Sylvana moest in het begin enige angst overwinnen ‘ik heb een ongeluk gehad met een schrikachtig paard, ik loop er nog een beetje scheef van. De eerste keer dat ik weer op een paard klom was ik best bang. Gelukkig loopt er altijd een ervaren begeleider mee als ik daarom vraag’. Sylvana over haar collega’s; ‘paarden hebben, net zoals mensen, een gebruiksaanwijzing. Sommige zijn erg gevoelig en dan past het soms niet bij elkaar. Samen met Liesbeth zijn we nu bezig de makste paarden op te leiden zodat ook beginners kunnen ervaren hoe leuk het is om de wereld vanaf het zadel te bekijken’.

Poldergevoel
Het bedrijf van de familie van Eck is al generaties gevestigd op de Kraaijensteinsedijk en schakelde zo’n 10 jaar geleden over van traditionele landbouw naar paarden. Liesbeth daarover ‘we zijn al een poosje bezig met de volgende omslag. Dagelijks komen er tientallen mensen over de vloer die hier genieten van de natuur en de ruimte. Wij noemen dat het Poldergevoel. Dat bracht ons op de gedachte om de toeristiese mogelijkheden te gaan benutten, de theeschenkerij en het terras zijn bijna af en al in gebruik voor partijen’.

Bed & Breakfast

Liesbeth wijst naar de kap van de half open schuur ‘daar zijn B&B-studio’s gepland, de bouwtekeningen zijn al klaar. Liesbeth droomt van een camping op  het terrein ‘niet met stacaravans maar echt voor vakantie. Je kunt je paard meenemen, plek genoeg in de wei’. Wilt u ook genieten van het Poldergevoel? Kom eens een kijkje nemen bij stalhouderij van Eck, Kraaijensteinsedijk 16.


17 november 2017
Goeree-Overflakkee ‘The Beauty of Home’
 
De reisbloggers Hannah en Nick – geboren en getogen op Goeree-Overflakkee – reizen de wereld over voor hun reisblog Salt in our Hair. In samenwerking met EilandMarketing Goeree-Overflakkee en de VVV maakten zij een blog, vlog en sfeerfilm over het eiland waar ze zijn opgegroeid. Onder de titel ‘Goeree-Overflakkee The Beauty of Home’ ging vorige week het eerste filmpje viral. In slechts een week tijd werden met de filmpjes, blogs en posts meer dan 394.000 mensen bereikt.
 
Ook plaatsten veel mensen – veelal inwoners en vaste bezoekers – van Goeree-Overflakkee leuke en positieve reacties op social media na het zien van de filmpjes en/of het lezen van de blog! Maar Hannah en Nick ontvingen ook veel positieve reacties van hun fans en volgers van over de hele wereld. “De reacties van onze volgers waren boven verwachting positief. Er werd veel naar de locaties gevraagd en kregen reacties als 'Wauw, er is dus meer dan Amsterdam!'.
 
Flakkeese glorie in New York
Daarnaast maakten en posten de twee al wel eens eerder mooie foto’s van het eiland. Eén van hun foto’s, gemaakt van het tulpenveld van Vido Fleur in Den Bommel is zelfs door het bedrijf GoPro uitgekozen voor één van hun campagnes. De foto is op dit moment te bewonderen op grote billboards in New York. “Het is erg leuk om te zien dat juist ‘mijn’ tulpenveld te bewonderen is aan de andere kant van de wereld”, zegt Pieter Dogterom van Vido Fleur enthousiast.
 
Social influencers
Vanuit het team EilandMarketing en de VVV wordt sinds eind vorig jaar samengewerkt met diverse bloggers en vloggers om Goeree-Overflakkee nationaal en internationaal op de kaart te zetten. De samenwerking met Salt in our Hair is als erg positief ervaren. “Hannah en Nick zijn zeer enthousiast en professioneel. Ze weten met hun creativiteit een grote groep mensen aan te spreken en te bereiken. We zijn heel erg blij met het resultaat!”, aldus wethouder Arend-Jan van der Vlugt.
 
Online bekijken
De blog is online te bekijken via saltinourhair.com klik op ‘Netherlands’. De sfeerfilm en vlog zijn te zien op het YouTube-kanaal van Salt in our Hair: ‘The beauty of HOME’ en ‘Island Roadtrip’.17 november 2017

Frontale aanval Maliepaard op functioneren burgemeester Grootenboer

Onthullend, sensationeel interview met raadslid Rob Maliepaard op Slogo

Over de zaak Swaneveld: "De gemeente heeft met heel veel geld en heel veel overmacht een persoon langzaam maar zeker de afgrond in geduwd. Daar ben ik heilig van overtuigd.

Over leugenachtige ambtenaren: Er zitten hier twee ambtenaren die de boel op Goeree-Overflakkee met medeweten van de coalitie verzieken

Over wethouder Markwat: Maliepaard kan bewijzen dat wethouder Markwat aantoonbaar onbetrouwbaar is ingeval dossier 't Fort. Bewoners moeten oprotten. Markwat hanteert de botte bijl.


http://www.rtvslogo.nl/wpr/wp-content/plugins/radio-gemist-luistersysteem/jplayer/?program=polivak&broadcast=2017-11-16-1900.mp3 
(mocht de link niet werken, ga dan via http://www.rtvslogo.nl/programma-gemist  naarde uitzending van Polivak 16 november 2017)


17 november 2017

Kandidatenlijst VVD bekend

foto van Hans Klijn.
Hans Klijn

16 november 2017
Mevrouw Troost uit Middelharnis ontvangt mantelzorgcompliment 

Veel mantelzorgers doen hun werk in stilte, maar de zorg die zij bieden wordt wel zeer gewaardeerd. Ook door de gemeente Goeree-Overflakkee. De gemeente reikt daarom jaarlijks op of rond 10 november (de Dag van de Mantelzorg) het mantelzorgcompliment uit.
 
Het mantelzorgcompliment wordt dit jaar verstrekt in de vorm van VVV-bonnen, die door de mantelzorger persoonlijk dienen te worden afgehaald op het gemeentehuis. Daarvoor is ruime gelegenheid. In totaal zijn er 330 aangemelde mantelzorgers die hun blijk van waardering kunnen afhalen. “Dit is slechts het topje van de ijsberg”, stelt wethouder De Jong, “niet iedere zorgvrager kiest er voor om het Mantelzorgcompliment via de gemeente aan te vragen en ook niet iedere mantelzorger wil er op deze manier voor ‘beloond’ worden. Maar de gemeente ziet deze inspanningen wel degelijk en zet deze mensen – die het cement van de samenleving vormen - graag in het zonnetje”.
 
 
 
 
 
Eén mantelzorger heeft het mantelzorgcompliment persoonlijk ontvangen uit handen van wethouder Gerrit de Jong. Mevrouw Gladys Troost uit Middelharnis is ongeveer drie jaar mantelzorger voor mevrouw W. van der Heeden-Hoogstad, die in Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk verblijft. De mantelzorgrelatie is ontstaan toen de beide dames nog buren van elkaar waren op het Gedempt Kanaal in Middelharnis. “Ik voelde dat ik naar haar toe moest”, zo beschrijft mevrouw Troost het begin van het warme contact. Ze trof mevrouw Van der Heeden aan nadat zij een herseninfarct had gehad en is sindsdien niet meer van haar zijde geweken.
 
 
 
 
 
 16 november 2017

Zijn raadsleden genoeg voorbereid op hun grote verantwoordelijkheid?


15 november 2017

Geld voor de zorg moet naar de zorg!!!

13 november 2017

Hamid El Mouaziz wint 50e Mosselloop, Peeman knap vierde
 
Zaterdag 11 november werd in de boswachterij van Westenschouwen de 50e editie van de Mosselloop gehouden, een klassieker in de Zeeuwse atletiek. De afgelopen twee jaar zat het deelnemersaantal rond de 215 maar nu stonden er maar liefst 424 atleten klaar voor de jubileumeditie. Onder hen ook veel toppers, de Marokkaan Hamid El Mouaziz, tweevoudig winnaar van de Kustmarathon, toonde zich de sterkste, Maikel Peeman werd knap vierde.
 

Maikel Peeman dicteert het tempo in de eerste kilometer, El Mouaziz, Agaba en van den Broeke volgen.

De dag begon wat wisselvallig, met slechts 8 graden en regelmatig regen- en hagelbuien zag het er niet optimaal uit. Maar een uur voor de start trok de lucht open en kwam zelfs de zon nog even door, en zo was het in de luwte van het bos goed vertoeven voor de vele lopers en het publiek wat ook goed vertegenwoordigd was. "Het is geweldig om te zien dat er zo'n grote belangstelling is voor deze wedstrijd, we hebben dit jaar veel aan de PR gedaan en het prachtige parcours is geliefd en verkoopt eigenlijk zichzelf", aldus Sebastiaan Heikoop, voorzitter van de organiserende AV Deltasport uit Zierikzee.
 
Om 13.30u klonk het startschot voor de wedstrijd die 8,2km lang is, het zwaartepunt ligt in het tweede deel waar de atleten een aantal zware beklimmingen voor de kiezen krijgen, omhoog door het mulle zand krijgen ze de meters niet cadeau. In de eerste kilometer zagen we Lars Gerritsen (Papendrecht) en Maikel Peeman op kop. "Het was niet direct mijn opzet maar met 20 per uur hoef je maar net iets te raken of je ligt op de grond, nu had ik mooi overzicht over de bospaden". Rond kilometer twee was het de topfavoriet El Mouaziz die de kop overnam, hij versnelde flink en had gelijk een gaatje op Tim van den Broeke (Vlissingen) en de in Bergen op Zoom woonachtige Eritreeër Agaba, internationale mannen in de kop! Op korte achterstand volgde Peeman die op zijn beurt Gerritsen weer op een gaatje had.
 
El Mouaziz toonde zich na 27.51min de sterkste van het veld, zijn voorsprong was groot genoeg dat hij zijn dochtertje nog even op de arm nam in de laatste meters. Van den Broeke werd tweede op 6sec en Agaba werd derde op 17sec. Na 28.24min finishte Peeman op plaats vier, een zeer sterke race van de Sommelsdijker die hiermee tal van sterke namen achter zich liet waaronder Gerritsen (29.03) en Erwin Harmes die genoegen moest nemen met de negende plaats in 29.35. Daarmee zat Harmes maar net voor Ricardo Sint Nicolaas, de tweede Flakkeeënaar, hij werd elfde in 30.08. "Ik startte best hard mee maar kon het goed vasthouden". Eric Wolfert finishte als 17e na 31.15, met name op de zware stroken was hij sterk. André Melissant liep de gehele wedstrijd samen met Edwin Stolk, het was Melissant die de eindsprint won na 34.14, Stolk volgde in 34.17. Freek Goedhart kampte met een verkoudheidje en finishte na 34.50. Erik Peeman kon zoon Maikel niet in het zicht houden maar finishte keurig na 36.03. Pieter Klem was er ook bij en passeerde de eindstreep na 38.30, kort daarna kwam ook Johan Looij die met 39.42 goed presteerde.
 
Bij de dames ging de overwinning naar Anjolie Engels, zij finishte na 34.52min en hield daarmee Laurey van den Berge van de overwinning die met 35.13 tweede werd, Karlijn Schipper (Rotterdam) werd derde in 36.42. Ruth Stolk finishte na 46.14min. Ook Arie van Dijk zorgde voor Flakkees eremetaal, met 39.53 finishte hij als eerste in de categorie heren 65+.
 
Zondag 5 november kwam Ricardo Sint Nicolaas in actie op de Sparkloop Spijkenisse 10km. Nadat hij eind oktober zijn persoonlijk record (32.41) evenaarde wilde hij toch nog een poging wagen om er onder te duiken. Sint Nicolaas won de wedstrijd met afstand en met 32.59min kwam de Oude-Tongenaar nog dicht in de buurt van zijn doel. "Ik had geen concurrentie en ook de wind was te hard voor een toptijd, volgend jaar nieuwe kansen".13 november 2017
 
Stichting Zijn zet mantelzorgers in het zonnetje
Met de Mantel der Liefde
GOEREE-OVERFLAKKEE - Stichting Zijn organiseerde voor mantelzorgers een mooie voorstelling en een lekkere lunch. Vrijdagochtend 11 november kwamen zo’n vijftig mantelzorgers naar het Diekhuus. Naar een bijeenkomst om eens even te ontspannen en te genieten onder elkaar, naast een leven vol zorg voor anderen.


Carla Vermeulen, adviseur Welzijn, heet iedereen welkom en vertelt dat ook deze 20e Dag van de Mantelzorg is bedoeld om de mantelzorgers eens in het zonnetje te zetten. “Mantelzorg is zwaar fysiek en mentaal en kost veel tijd. Dit is een moment van ontspanning en van ons een blijk van waardering. Ik zet mijn petje voor u af.”
Hierna begint een heel bijzondere theatermonoloog. 'Met de mantel der liefde' over mantelzorgers en hun zorgen. Geschreven door Maus Lazaroms en geregisseerd door Vincent van den Elshout. Het verhaal gaat over de 80-jarige Lowie en zijn zoon Kobe. Beide rollen worden vertolkt door Kurt Defrancq, die een aangrijpende en pakkende theatrale voorstelling over het thema mantelzorg neerzet. Ingeleid en muzikaal begeleid door celliste Renke van Impe.
Ronde van Vlaanderen
De Vlaamse Lowie is een wielerfanaat. De Ronde van Vlaanderen is een jaarlijks terugkerend evenement voor de bewoners van alle dorpjes in Vlaanderen waar de tour doorheen komt. Zijn zoon Kobe neemt de zorg van zijn oude en dementerende vader op zich. De fiets en de tour nemen een symbolische plaats in, in het verhaal van Lowie en Kobe.
Lowie is niet te handhaven in een verzorgingshuis. Hij houdt zich niet aan de regels, doet zijn eigen zin. Huilt urenlang als een kind dat een wedstrijd heeft verloren. Wanneer Kobe zijn vader in huis wil nemen, loopt hij tegen de bureaucratie op, medische zaken en ARBO-regels. Zijn vader gaat in vier jaar tijd sterk achteruit, wordt achterdochtig, veeleisend en onaangepast. En wie kijkt er dan naar de patiënt achter de patiënt? “Je eigen leven staat op halt. Je bent altijd maar aan het zorgen. Maar wie zorgt er voor jou?”
En dan als de vader dreigt te overlijden. “De anticiperende rouw. De opluchting en het schuldgevoel wisselen elkaar af. Het is een mentale 8-baan. Om in wielertermen te blijven, het is vals plat.” En dan het laatste stuk van de rit “De koers gaat stijl omhoog. Ik kan niet meer, maar ik blijf bij je papa, tot de finish. Toen kwamen de tranen, kapot van het wachten.” Ook bij het publiek dat is meegevoerd in de voorstelling, valt hier en daar een traantje. De emoties zijn herkenbaar voor de aanwezigen. (Trailer van Mantel der Liefde  https://www.youtube.com/watch?v=F9fuxKDk-GE )


Hierna wordt er een heerlijke lunch geserveerd in de foyer van Het Diekhuus. De mantelzorgers worden bediend en verwend. Verwarmende winterse soep en een uitgebreide broodtafel met salades. Iedereen geniet ervan en er worden ervaringen uitgewisseld. Het is gezellig en ontspannend. De mantelzorgers genieten volop en waarderen de geste van Stichting Zijn.


12 november 2017
 
Schotejil actief bij Regionale Zwemkampioenschappen
 
MIDDELHARNIS - Zwemclub De Schotejil uit Middelharnis was met 20 zwemmers present tijdens het eerste weekend van de Regio Kampioenschappen korte baan in Den Haag.  Zilveren medailles waren er voor Leyla Oversluizen op 100m vrij (1.08.59) en 200m vrij (2.27.29).

Ook bij de jongens werden zilveren medailles gewonnen door o.a.  Xander Vis op 200m schoolslag (2.37.20) in een clubrecord en door Julien Tanis op 200m rugslag (2.27.97). Bronzen medailles waren er nog voor Julien Tanis op 200m schoolslag (2.45.06) en Jorian Tanis op 400m vrij (4.13.74). Ook Xander Vis won op de 100m schoolslag (1.12.25) een bronzen medaille in opnieuw een clubrecord. Lotte Middelbos zwom een clubrecord op 200m vrij (2.17.56), evenals de gemengde estafette 4x100m wisselslag (4.25.82) met Manon Middelbos, Lotte Middelbos, David Kievit en Jorian Tanis.
Vermeldenswaardig waren verder de estafette aflossingen door Jorian Tanis op 100m vrij (53.09) en 200m vrij (1.56.20). Ook de tijden van Aisha Nobels op 800m vrij (10.53.91), Luuk Kieviet op 400m wisselslag (5.16.63) en Christian Kalle (5.57.94) mogen worden genoemd. Manon Middelbos zwom op 200m vrij een verrassende 2.17.22.

10 november 2017
 
Kinderen dansen voor KiKa
 
REGIO - Het goede doel van het jaarlijkse spektakel de Dance Battle was dit jaar KinderKanker. En de vertegenwoordigers van KiKa hadden woensdag 8 november een super leuke middag. Als klap op de vuurpijl ontving Kees Witte, onze KiKa-ambassadeur een cheque van 6500 euro!
 


De Dance Battle bij SKS alles voor kids in Spijkenisse is een jaarlijkse dansshow
waarin alle bso locaties van SKS Alles Kids tegen elkaar strijden om de beker. In alle vestigingen werden al eerder acties gehouden met de kinderen voor Kika. De KiKa-smurfen Janco van Heemst en Cor zijn op de vele acties te gast geweest namens KiKa. Kees Witte: “Maar vandaag hebben we genoten van de vele dansoptredens die de kinderen lieten zien tijdens de Dance Battle. Het was schitterend en zo supermooi als je die kinderen ziet en hoe zij zich hebben ingezet voor hun zieke leeftijdsgenootjes. En dan dat bedrag echt SUPER!  6500 euro voor KiKa. Ik wil namens KiKa, al deze kinderen, hun ouders en alle mensen van SKS alles voor Kids, super bedanken voor dit prachtige bedrag.


10 november 2017
 
Gemeenteraad Goeree-Overflakkee stelt begroting voor 2018 vast
 
Donderdagavond 9 november is de begroting voor 2018 door de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft, door middel van keuzes, een structureel sluitende begroting gemaakt.
 
Begroting 2018
In de begroting staan de inkomsten en uitgaven van de gemeente. De begroting is opgebouwd uit vier programma’s (leefbaarheid, aandacht voor jong en oud, versterking van de economie en burger, bestuur en financiën) en uitgewerkt in thema’s. Per thema ligt vast wat de belangrijkste doelstellingen zijn die in het begrotingsjaar gerealiseerd moeten worden. Daarnaast is bepaald hoeveel geld dat thema mag kosten. In deze begroting is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de door de gemeenteraad meegegeven kaders en met de wensen van de gemeenteraad voor nieuw beleid. Enkele voorbeelden van de in de begroting opgenomen speerpunten zijn:
 
- Financiële ruimte voor nieuw beleid
- Uitvoering VCP Ouddorp II
- Wegenbeheerplan 2018-2022
- Uitvoering Speelnota
- Ondersteuning netwerkopbouw Paulina.nl
- Taalondersteuning anderstaligen
- Hogere bijdrage restauratie molens
- Promotieplan gemeentelijke bedrijfskavels
- Programma Smart Water
- Nieuwbouw Edudelta
- Actualisatie Meerjaren Onderhoudsplan gebouwen 
 
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van wat de gemeente Goeree-Overflakkee als doelstellingen voor 2018 heeft vastgelegd en waarvan inwoners in het komende jaar resultaat kunnen zien.
 
Financieel evenwicht
Net als vorig jaar is de gemeentelijke begroting financieel in evenwicht. Met het bereiken van dit evenwicht valt de gemeente onder de aller lichtste vorm van financieel toezicht door de provincie Zuid-Holland. Dit betekent bijvoorbeeld dat de gemeente aan de provincie vooraf geen toestemming hoeft te vragen voor het doen van nieuwe uitgaven, zoals investeringen.
 
Meer informatie
De volledige begroting kunt u nalezen op de gemeentelijke website (www.goeree-overflakkee.nl). U kunt ook de raadsvergadering terugluisteren via http://goeree-overflakkee.notubiz.nl/. De begrotingsapp van de gemeente is voorlopig niet beschikbaar. De verwachting is dat in 2018 een nieuwe app is ontwikkeld die op nog toegankelijkere wijze de ins en outs van het gemeentelijk beleid en de financiën toont.


9 november 20177 november 2017
Realisatie gebiedsontwikkeling Noordrand weer een stap dichterbij!
MIDDELHARNIS - Woensdag 1 november tekenden agrariërs uit de Kraaijenissepolder en de gemeente Goeree-Overflakkee (ver)koopovereenkomsten waarbij de gemeente voormalige BBL-gronden (Bureau Beheer Landbouwgronden) aan de agrariërs verkocht. Deze transactie draagt bij aan de gebiedsontwikkeling Noordrand, gelegen tussen Middelharnis en Stellendam. Hiermee worden de ambities voor dit gebied mogelijk gemaakt zoals; efficiëntere bedrijfsvoering in de landbouw, opwekking van duurzame (wind)energie, aanleg van nieuwe natuur met wandel- fiets- en vaarroutes en innovatieve woningbouw.


De ontwikkeling van de Noordrand van Goeree-Overflakkee aan het Haringvliet bestaat uit een land-waterovergang met ruimte voor natuur, recreatie, wonen, landbouw en het opwekken van windenergie. Op 17 maart 2016 tekenden de gemeente Goeree-Overflakkee, de provincie Zuid-Holland, Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds de officiële startovereenkomst van dit project. In 2016 sloot de gemeente met de provincie een vaststellingsovereenkomst voor de aankoop van ruim 475 hectare voormalige BBL-gronden. De gemeente verkoopt  deze gronden weer door aan partijen om haar ambities op het gebied van natuur, wind, wonen, agrarische structuurversterking en recreatie te realiseren. Vorig jaar vonden de eerste grondtransacties al plaats in de Zuiderdiep- en Halspolder bij Stellendam en dit jaar zijn er grondtransacties in de naastgelegen Kraaijenissepolder en in de Eerste en Tweede Bekading bij Sommelsdijk.
Ondertekening grondtransacties Kraaijenissepolder
Wethouder Daan Markwat en vier agrariërs uit de Kraaijenissepolder zetten op 1 november hun handtekeningen onder de grondovereenkomsten. “Deze grondtransacties dragen bij aan de agrarische structuurversterking voor boeren die al in deze polder actief zijn. Net als vorig jaar in de Zuiderdiep- en Halspolder, ging er een uitgebreid traject aan vooraf om tot dit mooie resultaat te komen. De grondtransacties aan de westkant van het havenkanaal Dirksland zijn hiermee afgerond,” aldus een tevreden wethouder.
Agrarische structuurversterking
Een van de voorwaarden voor de grondtransacties was bedrijfsopvolging waardoor het agrarisch bedrijf kan blijven voortbestaan. Uit de samenstelling van de kopers bleek dat dit doel werd bereikt; twee van de vier kopers werden vertegenwoordigd door vader en zoon. Namens de agrariërs bedankte de heer Van Rossum de gemeente:“ Ik ben blij en trots dat de lokale boeren de kans hebben gekregen om deze gronden te kopen. Dit is een belangrijke stap voor de voortzetting van agrarische bedrijven op Goeree-Overflakkee.”
Zoetwaterkanaal
Tijdens de ondertekening spraken betrokken over het belang van de zoetwatervoorziening voor de landbouw. De aanleg van het zoetwaterkanaal langs de noordrand van het eiland door het Waterschap Hollandse Delta is bijna afgerond. Deze compenserende maatregel voor het Kierbesluit moet er onder andere voor zorgen dat in droge periodes beregeningsinstallaties onbelemmerd blijven functioneren.
 
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carolien Kranse, planeconoom, via het algemene telefoonnummer 14 0187 of per e-mail: c.kranse@goeree-overflakkee.nl.6 november 2017
Zeeuwse Crosscompetitie van start met Moerschanscross Hulst
 
In Hulst werd op zaterdag 4 november de Moerschanscross gehouden, de eerste van totaal zeven wedstrijden die samen de Zeeuwse crosscompetitie vormen. Het regenachtige weer maakte het parcours glad en dus waren de spikes geen overbodige luxe. Tussen de Zeeuwen en de vele Belgen waren ook zes Flakkeese atleten die in Hulst de strijd aangingen met de concurrentie.
 

Daphne Joppe (119) in de laatste meters van de Moerschanscross Hulst.

Traditiegetrouw beet de jeugd het spits af en bij de pupillen zagen we Daphne en Zedie Joppe in hun race over 1,3km. Het was druk bij de start en in het gewemel zagen we Zedie rond plaats tien de serie klimmetjes bedwingen, in het vlakke stuk wat daarop volgde zette hij aan en maakte hij een prachtige inhaalslag, de winst ging na 5.17min naar de Belg Tijn van Hooste maar slechts 6sec later finishte Zedie Joppe als tweede. Daphne Joppe finishte na 6.43min en was daarmee de vijfde dame. Op de korte cross 2,7km kwam Henkjan Tieleman in actie. Op 8 oktober liep hij de marathon van Eindhoven, het herstel nam even in beslag maar nu was hij fit genoeg om te starten. Tieleman liet een goede wedstrijd zien, in de laatste kilometer kreeg hij het zwaar maar het tempo bleef vrij constant en zo finishte hij keurig als 15e na 11.04min een veld van 124 lopers. Bij de dames junioren D finishte Sophie van Seters na 18.00min.
 
Op de lange cross 8,6 km gingen 82 atleten van start, de Zeeuwse toppers kregen stevige concurrentie van de Belgen die in grote getale waren afgereisd naar Hulst. Zo zagen we Belgisch junioren kampioen Sander Vercouteren die eerst de korte cross had gewonnen en alsof het niets was startte hij ook nog op de lange cross. Halverwege de wedstrijd zagen we de Zeeuwen Harmes en Van den Broeke aan de leiding, Eric Wolfert was de eerste Flakkeeënaar, de nummer 22 van de voorbije Kustmarathon was bezig aan een sterke wedstrijd. In de slotronde kreeg hij gezelschap van de Belg Yves Vercamman, het tempo werd opgestuwd maar beide mannen kregen elkaar niet los. In de eindsprint leek Wolfert het te redden maar in de laatste meters drukte Vercamman zich nog langszij, Wolfert finishte als tiende na 34.15min. Van den Broeke won de wedstrijd na 31.35min en hield daarmee 6sec over op Vercouteren, Harmes eindigde als vijfde na 32.26min. Freek Goedhart was voorzichtig begonnen maar kon in het tweede deel wat plaatsen opschuiven en eindigde als 20e na 37.28min. Johan Looij finishte met een 44e plaats in de middenmoot. "Ik had vandaag zware benen, zodoende voelde het niet optimaal, het is nog even inkomen op zo'n eerste cross".
 
Zondag 5 november werd in de omgeving van Renesse en Westenschouwen de Trail by the Sea georganiseerd met afstanden van 24 en 34km. Het parcours kende veel lastige passages over het strand en door het bos waar ook veel geklommen moest worden. Op de 24km gingen 300 lopers van start, Tim van den Broeke was ook hier van de partij en won na 1.36:17. Ron van Dijk was de eerste Flakkeese loper, met 2.04:43 eindigde hij als 38e. Kees Slui werd 80e in 2.17:44 en Hans Pijls liet niet lang op zich wachten, hij finishte na 2.20:42 als 94e. Judith van Groningen was de snelste Flakkeese dame, na 2.44:12 zat haar tocht erop, daarmee was ze de 8e dame in het totale veld. Leon van der Wende finishte na 2.31:19 gevolgd door Hans Bieneveld met 2.37:34 en Jos de Bonte met 2.38:08. Wilma Bolleman kwam binnen na 2.41:12 en ook Jacqueline Lodder was weer van de partij, zij zette de klok stil na 2.44.12. Eelco Versaevel en Antoinette Hoogstad finishten samen na 2.46:54. Erwin Harmes won de lange trail, na 2.22:09 was hij rond.
 
John Arensman kwam zaterdag 4 november in actie op de Erasmusronde 10km in Rotterdam. Na een periode van kwakkelen liet Arensman zien nog altijd in staat te zijn een degelijke 10km af te leveren. In een veld van 250 atleten pakte hij de 12e plaats in 36.35min.


6 november 2017


Zuid-Hollandse boeren gaan stroom opwekken op 'slechte' grond

door: RTV Rijnmond
 
Boeren op Goeree-Overflakkee stellen hun grond beschikbaar voor een groot zonnepark. Op de 70 hectare grond worden 140.000 zonnepanelen geplaatst.
Onder meer in Melissant en Middelharnis komen grote zonneweides. De grond is daar niet zo vruchtbaar, en dat maakt de overstap voor boeren aantrekkelijk. "Deze gronden zijn vroeger gewonnen uit de zee, daar zit hele zware klei in. Dat zorgt voor een lage opbrengst", zegt Reinout Das van zonnepanelen-leverancier Sunstroom tegen RTV Rijnmond.
De drie nieuwe zonneparken op Goeree leveren genoeg stroom voor alle bewoners van het eiland. Volgend jaar moet de eerste stroom worden opgewekt.

Meer zonneparken

Op meer plaatsen in het land zijn plannen voor grote zonneparken. Zo gaf Hoogezand-Sappemeer (Groningen) onlangs een vergunning af voor een nog groter zonnepark. Het plan is om daar 117 hectare te reserveren voor het plaatsen van 400.000 zonnepanelen.
Wel bestaat in Groningen de angst dat boeren die nu nog land pachten gedwongen worden om te stoppen.5 november 2017
Schotejil succesvol tijdens KNZB Circuit-wedstrijd
 
Zwemclub de Schotejil uit Middelharnis domineerde opnieuw met bijna 70 ereplaatsen de KNZB Junioren-Jeugd-Senioren wedstrijd te Sliedrecht. Behalve dus een enorme hoeveelheid medailles waren er ook clubrecords voor o.a. Lotte Middelbos op 50m vrij (28.15) en Xander Vis op 100m schoolslag (1.13.06).
 
Op 400m vrij werd met in achtneming van de leeftijdscategoriën een aantal knappe persoonlijke records gezwommen door o.a. Lotte Tillema (4.52.41), Tamara de Ruiter (5.01.83), Nienke Mierop (5.14.91) en Phaedra Meijer (5.29.79). Later op 200m wisselslag waren er opnieuw dikke p.r.’s voor Yente van Wensen (3.10.34) en Eva v.d. Slik (3.11.20). Bij de jongens waren eveneens op 200m wisselslag Daniel ’t Mannetje (2.47.81) en Arthur Wervers (3.33.45) ruim sneller dan voorheen. Op 100m rugslag zwom Eva v.d. Slik (1.36.15) andermaal een dik p.r. Bij 100m rugslag bij de jongens zwommen opnieuw Daniel ’t Mannetje (1.30.88) en Christian Kalle (1.37.09) naar snellere tijden. Op 100m vrij bij de jongens / heren tenslotte was het erg spannend voor Julien Tanis (1.00.48), Xander Vis (1.00.97) en Joep v.d. Hooven (1.02.91) bij doorbreken van de 1 minuut barrière.


4 november 2017
 
Oproep CDA: welke mantelzorger krijgt uw waardering? 
 
De zorg op Goeree-Overflakkee zou ondenkbaar zijn zonder de inzet, liefde en aandacht van alle mantelzorgers. Het CDA heeft daar grote waardering voor en voelt het als haar plicht om hun zorg te ondersteunen en te vergemakkelijken. Om de waardering naar mantelzorgers over te brengen, hoopt het CDA Goeree-Overflakkee rond de ‘Dag van de Mantelzorg’ weer vele mantelzorgers op ons eiland te bezoeken.
 
Zorgen voor elkaar moet volgens het CDA beloond en gewaardeerd worden. Daarom gaat het CDA de door u opgegeven mantelzorgers op Goeree-Overflakkee op zaterdag 11 november – voor het zesde jaar op rij - een persoonlijk bezoekje brengen en een kleinigheidje aanbieden als blijk van waardering.
Kent u mantelzorgers die onbetaald en veelal langdurig zorgen voor zieke, gehandicapte of oudere familieleden of bekenden? Laat weten dat u dit waardeert en geef hen op bij het CDA Goeree-Overflakkee! Dit kunt u doen door de gegevens van maximaal drie mantelzorgers uiterlijk woensdag 8 november door te geven via cdagoereeoverflakkee@gmail.com. 
 
 


3 november 2017
 
Het bouwen van een tankstation en het ten behoeve daarvan aanleggen van verhard oppervlak, het verlengen van een duiker en aanleggen van een nieuwe duiker in een hoofdwatergang en het graven van oppervlaktewater
OUDE-TONGE - Het college van dijkgraaf en heemraden heeft besloten een watervergunning te verlenen voor de bouw van een tankstation en het ten behoeve daarvan aanleggen van verhard oppervlak, het verlengen van een duiker en aanleggen van een nieuwe duiker in een hoofdwatergang en het graven van oppervlaktewater aan de Tonisseweg naast no. 1 te Oude Tonge, dossiernummer D0038206.
Start bezwaartermijn (6 weken): 26 oktober 2017. De vergunning ligt ter inzage bij waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk. U kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling Vergunningverlening, 0900 2005005 (lokaal tarief).
Bezwaar maken
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon wiens belang rechtstreeks bij een vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag nadat de vergunning ter inzage is gelegd, tegen de vergunning bezwaar instellen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk en moet ten minste bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van bezwaar.
Voorlopige voorziening
Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking daarom kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het postadres van deze Voorzieningenrechter is Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.
Voor het doen van een verzoek tot voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor de hoogte van de griffierechten kunt u contact opnemen met de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, onder telefoonnummer 010 297 12 34.
U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde Voorzieningenrechter via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
 3 november 2017
Het reconstructeren van de N215 en aanleg van een brug en een nieuwe omleidingsweg tussen Melissant en Dirksland
College van dijkgraaf en heemraden heeft besloten een water- en wegenvergunning te verlenen voor een reconstructie van de N215 en aanleg van een brug en een nieuwe omleidingsweg tussen Melissant en Dirksland, dossiernummer D0038283.
Start bezwaartermijn (6 weken): 31 oktober 2017. De vergunning ligt ter inzage bij waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk. U kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling Vergunningverlening, 0900 2005005 (lokaal tarief).
Bezwaar maken
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon wiens belang rechtstreeks bij een vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag nadat de vergunning ter inzage is gelegd, tegen de vergunning bezwaar instellen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk en moet ten minste bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van bezwaar.
Voorlopige voorziening
Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking daarom kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het postadres van deze Voorzieningenrechter is Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.
Voor het doen van een verzoek tot voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor de hoogte van de griffierechten kunt u contact opnemen met de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, onder telefoonnummer 010 297 12 34.
U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde Voorzieningenrechter via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
 


2 november 2017
 
Terugblik Maand van de Geschiedenis

GOEREE-OVERFLAKKEE - Twee bekende schrijfsters, een avond in het Streekmuseum, een cultuurhistorische markt met presentaties en muziek. De Maand van de Geschiedenis is een prachtige samenwerking tussen De Motte, Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta, Streekarchief Goeree-Overflakkee en Streekmuseum Goeree-Overflakkee. Mede mogelijk gemaakt met subsidie vanuit de gemeente.
tekst en foto's: Maria Evers


Annegreet van Bergen weet het publiek te boeien

Er is veel uit de kast gehaald om de Maand van de Geschiedenis dit jaar een aantrekkelijke inhoud te geven. Vrijdagavond 27 oktober vertelt econoom en journalist Annegreet van Bergen in het Rondeel over de verworvenheden van onze tijd. Zij wil een positief antwoord geven op de economische crisis. “Op een sombere novemberochtend realiseer ik me dat we rijker zijn geworden dan dat we ooit hadden kunnen dromen. Ons inkomen is verviervoudigd! Er zijn goede opleidingen, goede zorg en mooie wegen.”
Van schraal naar royaal
Van Bergen zoekt uit wat economische groei concreet inhoudt. “Alleen cijfers zeggen niets. Ik ben gaan kijken met de ogen van mijn 60-jarige oma uit 1959.” Dat resulteerde in een boek waarin zij prettig leesbaar en systematisch ons leven en ons bestedingspatroon behandelt. “Er zijn beroepen verdwenen door een andere manier van produceren en meer mechanisatie. Nieuwe beroepen zijn ontstaan en andere verdwenen. In de jaren ’60 had niemand nog gehoord van een activiteitenbegeleider of een computerprogrammeur.”

Foto uit het boek Gouden jaren

Papieren zakdoekjes en wegwerp maandverband
Het boek verhaalt over een tijd waarin slechts een enkeling televisie of telefoon had en de wasmachine nog geen gemeengoed. Een tijd waarin kleding zelf werd gemaakt en kapotte sokken nog werden gestopt. En hilarisch: een tijd waarin de condooms die je kocht als lid van de NVSH werden uitgewassen, gedroogd en meermalen gebruikt. Het publiek herkent veel uit de presentatie en in de pauze signeert Van Bergen menig exemplaar van haar boek ‘Gouden jaren’.

Aan de cultuurhistorische markt op zaterdag 28 oktober in CSG Prins Maurits ter gelegenheid van 25 jaar Genealogisch Centrum deden een tiental verenigingen en stichtingen mee. Historische vereniging
De Motte biedt voor 5 euro het tijdschrift Ouwe waerelt aan. Deze editie nr. 50 staat geheel in het teken van: Toen was Geluk heel Gewoon. Jan Trompper speelde op het orgel De kleine Victoria.
Kees van Rixoort neemt in de grote zaal een interview af met Annejet van Zijl over haar leven, haar werk en de totstandkoming van haar boeken. Annejet heeft boeken geschreven over het leven van Sunny Boy, Prins Bernhard, Annie M.G. Schmidt en de Amerikaanse prinses. Van een verlegen kind dat al graag verhaaltjes schreef, is ze uitgegroeid tot een vrouw die graag leest en duikt in geschiedenis van de levens van anderen. “Ik ben een detective in het diepst van mijn gedachten. Ik zoek de puzzelstukjes en het is een spannende manier om de wereld te leren kennen. Ik blijf me verbazen door wat ik meemaak en door de verhalen die me worden vertelt.”

Annejet van der Zijl en Kees van Rixoort

Ze leeft graag in haar eigen wereldje met man en hond. “Ik hoef niet zo nodig met mijn snoet op televisie.” Toch is ze een onderhoudend verteller en ze heeft maar een enkele vraag nodig van Van Rixoort om uitgebreid te vertellen over hoe ze het boek Sunny Boy eigenlijk schreef voor Waldy. “De uitgever zag er niets in. Een boek over onbekende mensen. Pas toen Joep van ’t Heck er in een column over schreef ging de verkoop echt lopen.” Uiteindelijk werden van het boek, dat voor een deel op ons eiland speelt, een half miljoen verkocht. Ook de film werd voor een deel opgenomen op ons eiland en een aantal bewoners spelen mee als figuranten, waaronder uw verslaggever met dochter. 
 
 


1 november 2017

Steun  Stichting  Mallemolens  en  voorkom  uitbreiding windpark Battenoord
 
Stichting Mallemolens gaat in beroep tegen de wijziging van het bestemmingsplan Battenoord en de omgevingsvergunningen voor windparken Blaakweg en Suyderlandt.
 
Ondersteun de stichting en stort uw bijdrage op:
NL40 INGB 0008 0580 60 t.n.v. Stichting Mallemolens****
 
Stichting Mallemolens vraagt uw aandacht voor het volgende:
Op aandringen van de Burgemeester en Wethouders is de meerderheid van de gemeenteraad (SGP, CU, CDA en 1 x VVD) op 28 september 2017 akkoord gegaan met het bouwen van nog eens 6 windturbines bij Oude- en Nieuwe-Tonge, 3 molens ten westen van de N59 (Blaakweg), 3 molens ten oosten van de N59 (Suyderlandt).  Alle andere politieke partijen (PvdA, VKGO, EvV van Alphen, Fractie Maliepaard, Fractie Van der Meer en 1 x VVD) hebben aangedrongen op alternatieve plaatsen.
Ook zijn er vergunningen afgegeven voor de bouw van 8 windturbines ten oosten van Oude-Tonge en samen met de 34 stuks van windpark Krammer gaan de dorpen Nieuwe en Oude-Tonge extra zwaar worden belast met 52 windturbines.
 
Als u een zienswijze heeft ingediend kunt u daartegen tot uiterlijk 21 nov. 17 in beroep gaan bij de Rechtbank en Raad van State, echter daar zijn flinke kosten mee gemoeid.
Wethouder Tollenaar zegt ons: “maken jullie vooral gebruik de jullie recht om in beroep te gaan!”
 
Stichting Mallemolens heeft o.a. als doelstelling* het kritisch volgen en voorkomen van de realisatie van meer windturbines in het gebied tussen Oude- en Nieuwe-Tonge.
De Stichting gaat in beroep bij de Rechtbank en de Raad van State. Aan een beroep zijn kosten verbonden, o.a. griffierechten, maar met name advocaat kosten.
Wij doen een oproep aan iedereen die tegen de komst van de zoveel windmolens is en de onevenredige verdeling op het eiland, ons te steunen* middels financiële bijdrage; i.v.m. beroepstermijn graag op korte termijn, uiterlijk 11 nov a.s. Elk bedrag is welkom**.
 
Wij kunnen geen garantie geven, dat de procedures tot succes gaan leiden. Als er geen beroep wordt ingesteld, worden de turbines sowieso gebouwd.
 
Nogmaals als u ook wilt proberen het bouwen van zoveel windturbines hier rond onze dorpen te voorkomen vragen wij u ons te steunen in de te voeren procedures.
 
Zowel via mail***, als via eilandelijke pers, zullen wij u op de hoogte houden, van de voortgang van de procedures en van eventuele andere informatie.
 
Stichting Mallemolens.
Oktober 2017
 
*  voor meer informatie over onze steunactie, volledige statuten en doelstelling, zie onze website: www.mallemolens.nl
** mochten de procedures om welke reden dan ook geen doorgang vinden, wordt uw geld teruggestort.
*** geef uw mailadres door aan: mallemolens@kpnmail.nl en wij houden u op de hoogte
**** vermeld a.u.b. naam en adres bij uw overboeking


31 oktober 2017
 
Geslaagde bijeenkomst over dementie en een (dementie)vriendelijke samenleving 
 
 
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - De Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta, Ketenzorg Dementie Goeree-Overflakkee en de gemeente Goeree-Overflakkee organiseerden op dinsdag 24 oktober een bijeenkomst over dementie en het streven om van Goeree-Overflakkee een (dementie)vriendelijke samenleving te maken.
 
 

Dinsdagmiddag 24 oktober vond de officiële opening plaats van de geheugenbibliotheek door wethouder Gerrit de Jong. De geheugenbibliotheek biedt informatie en hulp(middelen) om weer grip te krijgen op de dagelijkse bezigheden en te leren omgaan met de achteruitgang die bijvoorbeeld gepaard gaat met de Ziekte van Alzheimer.
 
 
 
Voor iedereen met (vragen over) geheugenproblemen
De geheugenbibliotheek is gevestigd in de bibliotheek van Middelharnis en bedoeld voor iedereen met geheugenproblemen en de mantelzorgers. Geheugenproblemen kunnen te maken hebben met de leeftijd (ouderdomsvergeetachtigheid), maar kunnen ook veroorzaakt worden door dementie. Dit kan tot gevolg hebben dat mensen zich onzeker of angstig gaan voelen, of in een sociaal isolement raken. Veel mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers hebben behoefte aan informatie over de problemen waar men nu en in de toekomst tegenaan kan lopen. Daarnaast kunnen ook vrijwilligers, hulpverleners en geïnteresseerden in de bibliotheek terecht voor gerichte informatie over geheugenproblemen en advies.
 
 
 
 Ondertekening intentieverklaring Village Deal
In de avond ondertekenden diverse organisaties de Village Deal. Dit is een bestuurlijke afspraak tussen het college van de gemeente Goeree-Overflakkee en de gemeenteraad  om tot de Village Deal te komen. De doelstelling van de Village Deal is ontschotting van de dementiezorg. Daarom hebben naast de gemeente diverse organisaties, waaronder Careyn, de zorggroep Haringvliet, Cura Mare en Zorgbelang, tijdens deze avond getekend. Op een later moment zullen meerdere handtekeningen onder deze deal komen te staan. De groep die werkt aan het ontschotten van de dementiezorg is groter dan alleen de hiervoor genoemde partijen. De werkgroep wil bereiken dat de reis die een cliënt en diens mantelzorger moeten maken geen zoektocht wordt. Aan de achterkant willen aanbieders vanuit de WLz (Wet langdurige zorg) en Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) met elkaar bereiken dat de cliënt de best passende zorg krijgt, zonder last te hebben van schotten. Zo werkt ook dit initiatief mee aan een (dementie)vriendelijke samenleving.
 
 
 
 
 
Veelzijdig programma
Tijdens de bijeenkomst  werden ook de mijlpalen, de resultaten van het dementieproject van het afgelopen jaar, gepresenteerd. En konden de aanwezigen luisteren naar een theatervoorstelling van Kees van Loenen, auteur en acteur. Hij gaf een theatrale voordracht over de mantelzorger van een Alzheimerpatiënt. Het stuk, De Mantel der Liefde, is geschreven om de mantelzorgers de aandacht te geven die zij verdienen. Van Loenen maakt duidelijk wat een mantelzorger van een dierbare doormaakt. Judith Kamerman heeft verteld over het nut van zang en muziek in het begeleiden van mensen met dementie. Muziek helpt mensen met dementie, want muziek roept herinneringen op. In verschillende zorgcentra hebben medewerkers gemerkt dat bewoners volledig op kunnen gaan in muziek en het zingen van liedjes van vroeger. Het beïnvloedt de stemming zeer positief en het is een manier om contact te maken. Ook voor mensen met dementie in een ver gevorderd stadium. Vaak komen naar aanleiding van de muziek allerlei herinneringen, verhalen en emoties los.
 
 
 
 
Meer informatie
 
 
.j.vanloon@goeree-overflakkee.nl. Voor meer informatie over de regionale aanpak dementiezorg op Goeree-Overflakkee neemt u contact op met mevrouw J. van Loon, via het algemene telefoonnummer 14 0187 of per e-mail: www.ketenzorgdementie-zhe.nlWilt u meer weten over ondersteuning en zorg bij dementie op Goeree-Overflakkee? Bezoek dan de website
 
 
 
31 oktober 2017
 
Fuif 's in met de band Sunday Roast!
NIEUWE-TONGE - Zaterdagavond was een echte feestavond in Ons Dorpshuis. De band  Sunday Roast speelde covers en verzoeknummers. Zo’n twintig cliënten plus hun begeleiders en familieleden hadden een geweldige avond. De volgende Fuif 's in is op 9 december en zal al in kerstsferen zijn.


Sunday Roast is een band bestaande uit een groep mensen die het leuk vindt om muziek te maken. Via Facebook zocht ze contact met de organisatie van Fuif 's in en bood aan gratis een avond te komen verzorgen. Dat aanbod is in dank aanvaard. Zowel de band als de cliënten hebben genoten. “Iedereen had de avond van zijn leven”, aldus de organisatie. De band heeft beloofd volgend jaar weer een keertje op te treden. Dat zal na de zomervakantie zijn. Volg de Facebookpagina van Fuif s in.

30 oktober 2017


Maikel Peeman opent crosswinter met klinkende overwinning
GOEREE-OVERFLAKKEE - Het atletiekjaar is alweer toe aan de crossen, onverharde parcoursen door velden en bossen met soms pittige klimmetjes, een zware discipline in de atletieksport die veel atleten gebruiken om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Maikel Peeman opende zijn crosswinter met een schitterende overwinning in de Blauwe Meercross waar hij mannen van naam de hielen liet zien!

Maikel Peeman (l) in actie op de cross, Ricardo Sint Nicolaas (r) tijdens de 10km in Rucphen.

Met het vizier volledig gericht op de Warandeloop reisde Peeman zondag 22 oktober af naar Kaatsheuvel waar rondom het Blauwe Meer de cross over 8km werd georganiseerd. "Ik zie dit als een testwedstrijd, ik heb deze week al 100km getraind dus dan is het even kijken hoe het gaat". Deze flinke trainingsweken hebben alles te maken met het EK cross voor junioren, als Peeman zondag 26 november bij de beste vier eindigt in de Warandeloop dwingt hij kwalificatie af. "Als dat lukt komt een droom uit, maar voor nu ben ik realistisch genoeg om te weten dat ik er eerst hard voor moet werken". Het parcours was erg nat, slechts een paar kleine stukjes waren aardig te belopen en verder was het één grote blubberpoel.
Om 14.15 klonk het startschot voor ruim 80 atleten met daarbij een aantal aansprekende namen. Zo zagen we Ben Vriends (Eindhoven), een talentvolle 27-jarige atleet die onlangs besloot zijn baan op te zeggen en zich volledig op de atletiek toe te leggen. Hij pakte in de openingsfase de kop en Peeman volgde op korte achterstand als tweede. Vriends hield zijn tempo strak maar het gat met Peeman bleef ongeveer gelijk. Na 5km kantelde de wedstrijd, in ronde drie van vier wist Peeman de aansluiting te realiseren en met grote passen stootte de Sommelsdijker door. Vriends had geen antwoord op dit geweld en moest een gaatje laten, en zo ging Peeman met een kleine voorsprong de slotronde in. Aangemoedigd door zijn familie groeide het vertrouwen, de zege was binnen handbereik! Tot de laatste meter bleef Peeman strijdbaar want het gat op Vriends was niet dermate groot dat er al rustig aan gedaan kon worden. En zo was er Flakkees succes in Kaatsheuvel, na 30.03min finishte Peeman als eerste, Vriends volgde op 13sec en Robin van Riel werd derde op 27sec. "Dit is een enorme opsteker, ik versla hier niet de minsten en ook laat ik een aantal jongens achter me die voor de EK-kwalificatie directe concurrenten zijn, dat geeft veel vertrouwen"!
Voor Ricardo Sint Nicolaas was zondag 22 oktober de slotdag van het Westbrabant Loopcircuit. De elfde wedstrijd ging over 10km in Rucphen. Vorig jaar wist Sint Nicolaas het eindklassement te winnen, dit jaar hield Erwin Poldervaart hem van de zege en pakte Sint Nicolaas de tweede plaats. Een ander belangrijk doel was een aanval op het persoonlijk record (32.41) op de 10km. "De laatste wedstrijden kom ik steeds dichterbij en vandaag zie ik als een laatste kans om dit jaar dat record nog te verbreken". Het waaide flink, al zorgde de beboste omgeving voor beschutting. Het waren Mels Lambregts en Tom Koetsenruijter, beiden uit Roosendaal, die er hard vandoor gingen, Sint Nicolaas had niks te verliezen en ging mee. Het tempo lag erg hoog en na 5km moest Sint Nicolaas een gaatje laten, zijn derde plaats leek veilig maar het ging uiteraard nog om de tijd. Koetsenruijter won in 31.41 en Lambregts werd tweede in 31.55, Sint Nicolaas was inmiddels ook de atletiekbaan opgedraaid en het zou een hele close finish worden, de seconden tikten weg, 38..39..40 en het werd 32.41, exact gelijk aan zijn persoonlijk record van vorig jaar. "Tsja.. net niet, maar ik ben zeker tevreden, het is mijn beste jaarprestatie en een tijd waar ik zeker blij mee ben!" Laurey van den Berge won de dameswedstrijd in 38.24min.
 
Zondag 15 oktober werd in Amsterdam de marathon gelopen, Arie van Dijk liep mee op de halve marathon, de 66-jarige Sommelsdijker finishte na 1.40:38, een tijd die weinig mensen van zijn leeftijd nog zullen lopen. "Ik train nog 5-6 keer per week en zolang ik gezond blijf geniet ik nog enorm van het hardlopen".


30 oktober 2017
 
Gemeente Goeree-Overflakkee; klaar voor de winter!
 
De herfst is nog maar net begonnen, toch zijn de voorbereidingen voor een nieuw winterseizoen op Goeree-Overflakkee al in volle gang. Op 1 november 2017 begint namelijk de gladheidbestrijdingsperiode. De gemeente Goeree-Overflakkee staat tot en met 31 maart 2018 vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week paraat voor begaanbare en veilige wegen. Het strooimaterieel heeft een onderhoudsbeurt gekregen, personeel is geïnstrueerd, strooiroutes zijn gereden en de zoutvoorraad is gecontroleerd. Goeree-Overflakkee is klaar voor de winter!
 
In de wintermaanden kan gladheid voor de nodige overlast zorgen en gevaarlijke situaties opleveren. De gemeente Goeree-Overflakkee is wegbeheerder en zorgt ervoor dat de wegen die in haar beheer zijn, in goede en veilige staat verkeren. Het bestrijden van gladheid is daarom erg belangrijk. Op de gemeentewerven ligt in totaal 300 ton zout klaar om gladheid op Goeree-Overflakkee te bestrijden. 
 
Waar strooien we?
De gemeente doet haar best om te zorgen voor begaanbare wegen, daarom bestrijdt de gemeente gladheid op wegen in een vastgestelde volgorde: Eerst de wegen die het meest worden bereden, de zogenaamde hoofdwegen. Het uitgangspunt hierbij is dat een inwoner binnen een afstand van 750 meter een gestrooid weggedeelte kan bereiken. Daarna bestrijdt de gemeente gladheid op routes van het openbaar vervoer, op- en afritten van dijken, doorgaande ontsluitingswegen en doorgaande fietspaden. Wanneer de hoofdroute is gestrooid, behandelt de gemeente voetpaden bij verzorgingstehuizen, winkelcentra, openbare gebouwen, bruggen en basisscholen. We vragen inwoners om het gedeelte van het voetpad voor de woning zelf schoon te houden.
 
Gevaarlijke situaties
Op de overige wegen vindt gladheidbestrijding alleen plaats als de hoofdroutes ijs- en sneeuwvrij zijn, er personeel beschikbaar is en het binnen de diensturen van de buitendienst past. In principe behandelt de gemeente de strooiroutes in een vaste volgorde. Mochten er meldingen binnenkomen van gevaarlijke situaties, dan worden deze locaties met voorrang gestrooid.
 
Wintermaanden
Niet alle wegen kunnen gelijktijdig worden gestrooid. De gemeente roept weggebruikers daarom op om tijdens de wintermaanden extra alert te zijn. Houd tijdens de wintermaanden de verkeersinformatie in de gaten en houd rekening met de weersomstandigheden en pas daar uw rijstijl en snelheid op aan.
 
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over gladheidbestrijding en de strooiroutes van de gemeente op de website www.goeree-overflakkee.nl/gladheidbestrijding.30 oktober 2017
 
Geheugenbibliotheek:
Spreekuur Ketenzorg Dementie & Filmavond Het doet zo zeer
 
MIDDELHARNIS - De Casemanagers van de Ketenzorg Dementie verzorgen op dinsdag 7 november een spreekuur in de Bibliotheek in Middelharnis. Dit spreekuur is voortaan iedere eerste dinsdag van de maand gepland van 14.00 tot 15.00 uur.
 
Bij het Spreekuur van de Ketenzorg Dementie kunt u terecht met al uw vragen op het gebied van dementie/ziekte van Alzheimer. Heeft u in uw omgeving te maken met dementie, heeft u een vermoeden dat iemand in uw omgeving tekenen van dementie vertoont of heeft u vragen over hulpmiddelen die het leven van mensen met dementie eenvoudiger maken? Met deze en andere vragen kunt u terecht op het spreekuur.
 
Filmavond Het doet zo zeer
Schrijfster Heleen van Royen filmde gedurende een jaar hoe haar 84-jarige moeder door beginnende dementie van hulp afhankelijk raakte. Een intiem, bitterzoet portret met de nodige ups en downs dat z’n feelgood-waarde dankt aan de welbespraakte, op haar onafhankelijkheid gestelde moeder en de gevatte manier waarop moeder en dochter met elkaar communiceren. Optimistisch van toon omdat de dementie in een pril stadium blijft en Van Royen het 'zo leuk mogelijk' voor haar moeder wil houden. Op dinsdagavond 14 november wordt in Bibliotheekvestiging Middelharnis deze documentaire vertoond. Na afloop is er gelegenheid tot napraten en ruimte om ervaringen te delen. Toegangskaarten voor deze filmavond zijn te koop aan de balie in de Bibliotheek en via www.leerenbeleef.nl
 
Geheugenbibliotheek
Het spreekuur Ketenzorg Dementie en de filmavond Het doet zo zeer zijn onderdeel van de Geheugenbibliotheek; een collectie van boeken en hulpmiddelen die in de Bibliotheek in Middelharnis worden uitgeleend bedoeld voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en andere belangstellenden.
 
Spreekuur Ketenzorg Dementie | dinsdag 7 november | 14:00 uur | toegang gratis
Filmavond Het doet zo zeer| dinsdag 14 november| 19:30 uur| €5,00 per persoon
 
Volg de bibliotheek ook op facebook en twitter! Kijk voor het complete activiteitenaanbod op www.leerenbeleef.nl.


29 oktober 2017
 
Stoere ontwerpsessie Natuurspeelplaats Middelharnis

REGIO - Op 1 november gebeurt het: kinderen uit Middelharnis en Sommelsdijk denken ter plekke mee over het ontwerp van een stoere natuurspeelplaats in Middelharnis, aan de oever van het Haringvliet - pal naast het recreatiestrand. Schoolkinderen, omwonenden en andere betrokkenen mogen en kunnen dan hun steentje bijdragen.

BSO Kibeo is in elk geval van de partij. Deze ontwerpbijeenkomst in het veld wordt georganiseerd door ARK Natuurontwikkeling en de gemeente Goeree-Overflakkee in het kader van het Droomfondsproject Haringvliet. Professionele begeleiding is in handen van Sigrun Lobst van Bureau Aardrijk, de ontwerpster van de natuurspeelplaats op Tiengemeten. Ben je ouder dan 8 jaar en wil je meedoen? Meld je dan met je ouder(s) aan bij Ineke van Dort van ARK Natuurontwikkeling, via ineke.vandort@ark.eu.
 
Dromen over een natuurspeelplaats
In de natuurspeelplaats in Middelharnis komen ambities van de gemeente Goeree-Overflakkee en een wens van het Droomfondsproject Haringvliet mooi samen. Als in 2018 de Haringvlietsluizen op een kier gaan, zal dat van invloed zijn op het Haringvliet en haar oevers. Op de natuurspeelplaats kunnen kinderen spelenderwijs vertrouwd raken met de veranderingen in, van en rond het Haringvliet.
 
Deltaspeelplek
Deze speelplaats wordt een echte deltaplek. We wonen hier immers in de delta van Nederland. Zoet en zout water kunnen straks weer een beetje mengen. Daar houden trekvissen van. En kustvogels. Door de beweging van eb en vloed zullen kreekjes ontstaan langs de oevers. Die bieden toegang aan spannende dieren, zoals bevers. Maar zij vormen ook een speelplek voor kinderen, om pret te hebben in de natuur!
Kinderen in de hoofdrol
Kinderen spelen de hoofdrol op de natuurspeelplaats. Daarom worden juist zij betrokken bij het ontwerp. Op woensdagmiddag 1 november kunnen zij tussen 14.00 en 16.00 uur hun speelwensen en -fantasieën in daden omzetten. Na een verkennend rondje over het terrein gaan ze  in groepjes werken aan een maquette: een schaalmodel in het zand van het strand. Met water, takjes, touw, stof en andere materialen kunnen de kinderen hun wensen visualiseren. Natuurlijk is er na afloop van al dat denk- en doewerk iets te eten en te drinken.
 
 
Droomfondsproject Haringvliet
In het Droomfondsproject Haringvliet werken zes natuurorganisaties aan de ontwikkeling van het Haringvliet. Nu de Haringvlietsluizen op een kier gaan, komt er weer een verbinding tussen de rivieren Rijn en Maas en de Noordzee. Met steun uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij slaan de zes natuurorganisaties de handen ineen voor herstel van de unieke deltanatuur die het Haringvliet ooit rijk was en voor een florerende regionale economie. De natuur waar zij aan werken, biedt niet alleen voedsel, rust en broedplekken voor (trek-) vissen en vogels, maar ook volop mogelijkheden voor de mens om te genieten. Op steenworp afstand van Rotterdam kan de regionale economie daar zijn voordeel mee doen. Het Droomfondsproject Haringvliet bereidt deze enorme verandering voor. Dankzij dit project ontstaat een beweging: een waar walhalla voor vissen en vogels, een boost voor de recreatie, een versterking van de regionale economie en een gebied waar omwonenden en bezoekers mee verbonden willen zijn. Zodat we het samen blijven beschermen en bewaken in de toekomst.29 oktober 2017
Schotejil aan de leiding in Regio B-competitie
 
MIDDELHARNIS - Sinds zaterdag 28 oktober gaat zwemclub De Schotejil uit Middelharnis na de tweede wedstrijd in KNZB Regio B-Competitie in Papendrecht overtuigend aan de leiding. Er waren dit keer 25 ere-plaatsen te vieren, waaronder 8 eerste plaatsen, en ondermeer ca. 40 persoonlijke records en een clubrecord.
 
Gouden medailles waren er bij de jongens voor Julien Tanis, die twee maal succesvol was op resp. 50m vlinderslag (30.59) en 200m vrij (2.13.30). Ook Laurens Kalle won twee gouden medailles, namelijk op resp. 100m vlinderslag (1.17.23) en 100m vrij (1.07.79). Bij de dames won Lotte Middelbos de 50m schoolslag (35.05) en bij de meisjes Jeugd was Lieske Zijlstra het snelst op 100m vlinderslag (1.14.19). Ook de beide estafettes op 4x50m wisselslag met de meisjes Lieske Zijlstra, Manon Middelbos, Tamara de Ruiter en Nienke Mierop, en de jongens Jacob Mackloet, Xander Vis, Luuk Kieviet en Aron Paasse, werden gewonnen in resp. 2.12.96 en 2.00.42. Floris Tanis zwom nog naar een clubrecord op 100m vrij (1.09.99).
 
Vermeldenswaardig zijn ook de ruime tijdsverbeteringen op 100m vlinderslag van resp. Dominique Overduin (1.40.66) en Thalia Meijer (1.45.45). Joep van Hooven zwom op 100m vlinderslag (1.20.96) eveneens ruim sneller. Verder werden er knappe persoonlijke records gezwommen door Xander Vis op 100m vlinderslag (1.13.81), Floris Tanis op 100m vlinderslag (1.27.60) en Daniel ‘t Mannetje en Christian Kalle op 200m vrij in resp. 2.20.59 en 2.27.68.26 oktober 2017

 
Derde Groene Vlag voor basisschool De Achtsprong
 
Basisschool De Achtsprong in Achthuizen ontving op 25 oktober 2017 opnieuw een Groene Vlag, dit keer uit handen van wethouder Arend-Jan van der Vlugt. Het is voor de school inmiddels de derde Groene Vlag op rij! Al sinds 2010 doet De Achtsprong namelijk mee aan Eco-Schools, een internationaal programma voor duurzaamheid binnen het onderwijs. Om de twee jaar krijgt de school een audit waarbij wordt gekeken wat er allemaal op het gebied van duurzaamheid, milieuzorg en omgevingsonderwijs is gebeurd.
 


Voorafgaand aan de uitreiking van de Groene Vlag, stelden de leerlingen van het zogenaamde ‘eco-team’ zich voor. Dit team bestaat uit zes leerlingen die het voortouw nemen in het proces om Eco-School te zijn. Na de presentatie van het eco-team, reikte Coöperatie Deltawind een cheque uit en was er een toneelstukje over afval scheiden.
 
Derde Groene Vlag
Leerlingen en leerkrachten van Eco-School De Achtsprong in Achthuizen hebben de afgelopen twee jaar weer laten zien dat duurzaamheid, milieuzorg en omgevingsonderwijs een vaste plek binnen de school heeft. Hun inzet als Eco-School werd woensdagochtend 25 oktober beloond door de uitreiking van de derde Groene Vlag uit handen van wethouder Van der Vlugt. De wethouder feliciteerde De Achtsprong: “Wat een mooie prestatie om hier vandaag de derde Groene Vlag te kunnen uitreiken! Dit is natuurlijk alleen maar mogelijk door jullie gezamenlijke betrokkenheid waarbij; leerlingen, het schoolteam en ouders de handen ineen slaan de handen voor een beter milieu! Al vanaf 2010 zijn jullie als Eco-School nauw betrokken bij de zorg voor het milieu en vormen onderwerpen zoals afval, water, energie, voedsel, groen, omgeving en veiligheid een onderdeel van jullie lessen. Als jullie je met elkaar blijven inzetten voor duurzaamheid en milieu, dan reiken we over twee jaar de vierde Groene Vlag uit!
 
Eco-Schools
Eco-Schools is een internationaal erkend programma voor duurzaamheid en milieuzorg binnen het onderwijs. Betrokkenheid en inzet van de leerlingen, hun ouders en het schoolteam spelen een belangrijke rol bij het bepalen of de school de Groene Vlag verdient. In Nederland richt het keurmerk zich op scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO. De Eco-Schools op Goeree-Overflakkee worden in opdracht van de gemeente door SME Advies (landelijk coördinator van Eco-Schools in Nederland) ondersteund. Meer informatie over Eco-Schools is te vinden op de website: www.eco-schools.nl.24 oktober 2017
 
Overeenkomst inzameling oud papier getekend
 
 
 
 
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Vanaf november 2017 leegt firma Renewi in samenwerking met vrijwilligers de blauwe papiercontainers op Goeree-Overflakkee. Op maandag 23 oktober 2017 ondertekenden wethouder Daan Markwat van de gemeente Goeree-Overflakkee en directeur Maurice Geelen van Renewi officieel de overeenkomst voor de inzameling van oud papier en karton.
 
 
 
 
 
 
In de overeenkomst staat onder meer dat Renewi samen met instanties, zoals verenigingen, kerken en scholen, per november 2017 de blauwe papiercontainers van huishoudens op Goeree-Overflakkee leegt. De vrijwilligers volgden hiervoor onlangs een veiligheidscursus. De netto opbrengst van het oud papier wordt eerlijk verdeeld onder de inzamelende instanties. De gemeente gaat met Renewi een verbintenis aan voor twee jaar, met twee keer de mogelijkheid om de samenwerking met één jaar te verlengen.