A C H T E R    H E T    N I E U W S 


15 februari 2018
 

Jan Zwerus de Donald Trump van Goeree-Overflakkee

 

COLUMN – In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart hield Stichting Zijn een verkiezingsdebat in het Diekhuus in Middelharnis. Een tot de nok gevulde Rabobankzaal maakte kennis met de tien lijsttrekkers. De veelbesproken oud-PVV’er Jan Zwerus maakte een onvergetelijk debuut voor het volk van Goeree-Overflakkee. “Duurzaamheid is aan mij niet besteed. Ik word er galies van! En wie gaat dat betalen?”

 


vlnr Eijkenduij (PvdA) Tuk (CU) en Zwerus (Lijst 10)

De toon was daarmee gezet. De PvdA, bij monde van Jaap Willem Eijkenduijn, begon met prijsschieten op de klimaatontkenner van Lijst 10. Niet verstandig omdat de verkiezingen in Amerika hebben geleerd dat je met het afbranden van Donald Trump het tegengestelde bereikt. Namelijk dat Trump - en in ons geval Zwerus - de verkiezingen wint.

 

Beter is om het gevaar Zwerus te omarmen. Dat deed Kees van Dam van de SGP met verve. Hij liet op tactische wijze Zwerus de dingen uit zijn partijprogramma zeggen die hij zelf liever niet hardop zegt. Dit een-tweetje zorgde bij de voorspellingen van Frans de Hondt voor een verschuiving naar rechts: 6 zetels voor de SGP, 5 zetels voor de Groep Jan Zwerus.

 


Wim Nagtegaat (Jezus leeft)

Tel bij deze 11 zetels er twee bij op van het CDA, één bij de ChristenUnie - het lijsttrekkerschap van de arrogante Gerrit de Jong kost veel kiezers - en één bij Jezus Leeft en we hebben voor de komende vier jaar een ijzersterke christelijke meerderheid met 15 zetels. Binnen dit christelijke geweld blijkt Christus Leeft van de progressieve en charismatische Wim Nagtegaal vooral stemmen weg te trekken bij de drie gevestigde christelijke partijen. 

 

De tegenpartijen hadden het nakijken. De PvdA moest de ondoordachte aanval op Zwerus meteen bekopen met zetelverlies. De socialisten staan nu op 4 zetels, één minder dan de VKGO van Johan de Vos die op 5 zetels blijft staan. Hetzelfde geldt voor Eiland van Vrede van Aat van Alphen die een sterke indruk maakte door op de juiste momenten humor in de politiek te brengen. Van Alphen blijft samen met Henk van der Meer met stip op 3 zetels staan. De VVD van Addy Reijerkerk en het GOS van Sebastiaan Both zijn de weinig zeggende hekkensluiters met ieder één gammel zeteltje.

 

Samenvattend een zwak begin van de verkiezingsdebatten. Geen diepgang en veel beeldvorming. Hopelijk gaat het niveau op woensdag 21 februari omhoog. Dan is er het tweede debat van Slogo en RTV Rijnmond. Nu in Bestuurscentrum Het Rondeel. Dit tweede debat vindt plaats tussen 18.00 en 19.00 uur.

 

Frans Evers

10 februari 2018

Kees van Dam en Jan Zwerus sluiten verbond

 

COLUMN – Even leek het dat de lokale partijen met steun van de PvdA een coalitie konden gaan vormen. Maar politiek zwaargewicht SGP-fractievoorzitter Kees van Dam gooide zijn volle gewicht in de strijd. Uit de goed gevulde partijkas werden de inwoners van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge, die overlast gingen krijgen van een windmolenpark in hun achtertuin, ruimhartig schadeloos gesteld. Met als direct gevolg dat de SGP in de peilingen van Frans de Hondt van vier naar zes zetels helemaal terug is op het strijdtoneel.

 


Geloof het of niet maar Jezus leeft!

Oppositiepartij PVDA ging terug van 5 naar 4 zetels. Fractievoorzitter Jaap Willem Eijkenduijn weet zeker dat het politieke society koppel Marleen Barth en Jan Hoekema voor dat zetelverlies verantwoordelijk is. VKGO blijft constant op 5 zetels hangen. Opmerkelijk is de niet te stuiten opkomst van de Groep Jan Zwerus die met de slogan ‘Via de PVV naar Leefbaar naar Lijst 10’ de kiezers weet te binden. Een uiterst slimme zet van Zwerus om de PVV te noemen, gezien de uitslag van de Tweede Kamer verkiezingen van vorig jaar, waar de PVV de op twee na grootste partij op Goeree-Overflakkee werd. Met als direct gevolg dat de Groep Jan Zwerus nu op 5 zetels staat.

 

In de wandelgangen liet Kees van Dam op vragen van verslaggevers weten dat zijn  partij en de Groep Jan Zwerus - samen goed voor 11 zetels - al met de coalitiebesprekingen zijn begonnen. Samen met de  2 zetels van het CDA, de 2 zetels van de ChristenUnie en 1 zetel van Jezus Leeft kunnen de inwoners van Goeree-Overflakkee weer uitzien naar vier jaar christelijke overheersing.

 

EVV blijft met 3 zetels een constante factor met de door de wol geverfde politici als Aat van Alphen en Henk van der Meer. Laatstgenoemde trekt op geheel eigen houtje de VVD op dit moment geheel leeg. Na ruim drie jaar monddood te zijn gemaakt is Van der Meer weer helemaal terug op het politiek strijdtoneel. Met als gevolg dat de VVD niet meer in de peilingen van Frans de Hondt voorkomt. GOS heeft van de spectaculaire opkomst van de Groep Zwerus het meest last en gaat van 3 naar 1 zetel.

 

Tenslotte over nieuwkomer Jezus Leeft gesproken. Fractievoorzitter Wim Nagtegaal begrijpt dat de aanmelding van deze nieuwe partij op het eiland tot vragen leidt. Immers, er zijn al drie christelijke fracties. Wat kan dan de toegevoegde waarde zijn voor nog een nieuwkomer vraagt verslaggever Jaap Ruizeveld zich in Eilanden Nieuws af. Nagtegaal: “Vanuit onze christelijke bewogenheid - met de Bijbel als leidraad - signaleren wij de onderlinge verdeeldheid bij de huidige partijen. Het vasthouden aan eigen starre standpunten. De hokjesindeling. Dat is jammer, want Gods liefde kent geen drempels. Onze insteek is Samen in de naam van Jezus. Eénheid.”

 

PS Geachte inwoners van ons eiland: Er komt nooit meer een circus op zondag in Oude-Tonge! Rapper Jebroer mag nooit meer optreden in de Dorpstienden! Jan Rot mag nooit meer optreden in het Diekhuus! Homoseksualiteit is ten strengste verboden op Goeree-Overflakkee! En aan werkende vrouwen zal op ons eiland definitief een eind worden gemaakt… Amen!

 

Frans Evers

 
9 februari 2018
 

Persbericht van NLGO en haar werkgroep Ouddorp Kust Ruimte Rust OKRR

Uitspraak Raad van State over bouw extra recreatiewoningen

OUDDORP - Wijziging van bestemmingsplan voor de bouw van 9 recreatiewoningen bij Landal alleen toegestaan mits er eerst 9 standplaatsen op de Magneet worden opgeheven.

Voor de uitbreiding van Landal met nog 9 recreatie woningen langs de Vrijheidsweg moest het bestemmingsplan van dit stuk terrein gewijzigd worden van agrarisch in recreatie. B&W hebben hiertoe van een wijzigingsbevoegdheid gebruik gemaakt. NLGO en OKRR vanaf 2016 gevochten tegen het college over deze wijziging. Zij vonden dat de wijziging alleen toegelaten kon worden als er evenveel recreatie eenheden zouden verdwijnen op een bestaand park. En verder hadden zij aangegeven dat zij het niet eerlijk vinden dat één recreatiewoning gelijk staat aan één standplaats voor een stacaravan. Een eerlijkere verhouding zou er dan toe leiden dat het maximum aantal eenheden op Landal al overschreden is.

Vanaf het begin hadden NLGO en OKRR aangegeven dat zij vooral tegen deze extra recreatiewoningen waren omdat er een veel groter gebied langs de Lange Dijk bebouwd dreigt te worden met recreatieverblijven waarbij ten gunste van een projectontwikkelaar het college van dezelfde bevoegdheden gebruik zou kunnen maken.

De procedure van NLGO en OKRR is begonnen met de publicatie op 23 november 2016 van het ontwerp-wijzigingsplan Ouddorp Duin. NLGO en OKRR hebben samen alle juridische stappen tegen dit besluit doorlopen en uiteindelijke heeft de Raad van State  op 8 februari uitspraak gedaan in deze procedure. Deze uitspraak geeft NLGO en OKRR gelijk voor zover het begrip verplaatsen, namelijk dat eerst elders standplaatsen moeten verwijderen, voordat er nieuw gebouwd kan worden. De Raad van State heeft die bepaling nu ook zelf in het bestemmingsplan gezet, omdat het wijzigingsplan geen harde garanties voor de uitruil bood. De gemeente Goeree-Overflakkee vond het ook goed als de standplaatsen een paar jaar na de bouw van de recreatiewoningen zouden worden opgeheven. De Raad is het dus eens met NLGO en OKRR dat dit veel de vrijblijvend is. De Raad stelt nu dus dat er nieuwe recreatiewoningen bijkomen er elders woningen of standplaatsen moeten verdwijnen. En dan ook echt in de juiste volgorde: eerst verdwijnen, dan pas bouwen. Deze uitspraak is ook van groot belang voor het gebied langs de Lange Dijk. Want ook hier mag dus alleen gebouwd worden als er eerst elders evenveel eenheden verdwijnen.

NLGO en OKRR hebben geen gelijk gekregen in de discussie over de vraag wat nu precies een eenheid is. De bestuursrechter is hierin met de gemeente mee gegaan en stelt dat inderdaad één recreatiewoning gelijk staat aan één standplaats.

Met de uitspraak van 8 februari jl is nu definitief duidelijkheid gekomen over deze problematiek. Een verder hoger beroep is immers niet mogelijk.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, neem dan contact op met

OKRR: Gjalt Huppes 06 539 00 362

NLGO: Jan Baks 06 222 522 54

 
8 februari 2018

Vechtpartij GOS in de startblokken…

 

Arie Swaneveld gaat voor de knock-out

 

COLUMN - Voorzitter GOS Arie Swaneveld is trots op de geuzennaam vechtpartij GOS. In zijn hoedanigheid als burger maakte hij het de burgemeester en wethouders tijdens het inspreken vaak heel erg moeilijk. Logisch als je twee miljoen door toedoen van de gemeente armer bent geworden.

 

Swaneveld werd door de gevestigde orde van politieke partijen zoals die er zijn met SGP, ChristenUnie, CDA en VVD regelmatig gemaand met bewijzen te komen. En als Swaneveld dan met ondertekende bewijzen kwam dat ambtenaren van de gemeente de rechter voorlogen, werd er door burgemeester en wethouders geen actie op genomen.

 

Swaneveld is dit wegkijken van het bestuur nu helemaal zat. Het zit ‘m tot hier (platte hand onder de neus). Swaneveld kan bogen op een ijzersterke achterban op Oostflakkee. Waaronder een tiental ondernemers die rechtszaken tegen de gemeente hebben lopen.

 

Hieronder hoe er in het partijprogramma van GOS op het bestuur van Goeree-Overflakkee wordt gereageerd:

 

“…De huidige bestuurscultuur is er niet één die wij als volksvertegenwoordiger mogen verwachten. In het huidige coalitieakkoord staat dat er met de rug naar het gemeentehuis gewerkt zou worden om zo toegankelijk te zijn voor de inwoners. Momenteel is de opvatting dat de uitwerking 180 graden anders ligt. Burgers worden eerder tegengewerkt om zo de wil van de ambtenarij/gemeente op te leggen. Dit moet anders, procedures moeten correct gevolgd worden zowel door burger als gemeente.

 

Daarom moet het bestuur transparanter, opener en meer gericht op de burger. Fouten kunnen gemaakt worden door burgers, maar dat mag geen reden zijn om direct op te treden. Ook de gemeente is niet foutloos en zal zijn fouten dan ook volgens de Gemeentewet correct moeten repareren. Openstaan voor overleg om gezamenlijk tot een oplossing te komen, waar een ieder zich in kan vinden. Dat is waar het GOS voor staat: Goeree Overflakkee Samen…”

 

Voorzitter Swaneveld belooft de kiezer dat als hij gekozen wordt als gemeenteraadslid, hij dan van ’s ochtends 08.00 tot ’s avonds 17.00 uur dagelijks op het gemeentehuis aanwezig zal zijn voor diepgaand dossieronderzoek. “De laatste steen - of beter alle geheime dossiers - zullen boven komen en dan zal eindelijk de waarheid waarvoor raadslid Rob Maliepaard door wethouder Trouwborst (VVD) in de gevangenis werd gezet, boven water komen!” 

 

Lijsttrekker Sebastiaan Both, Hanna IJzerman, Marco van der Zant, Elvira Houwelingen, Jan Bergenhenegouwen, Henk Huber, Toon Pollemans, Daniel Mulder en Dick Tanis zullen Swaneveld bijstaan in zijn  gevecht tegen de gemeente. Swaneveld zelf zegt voor de knock-out te gaan: “Ik heb immers niets te verliezen en net als Rob Maliepaard ben ik bereid om voor mijn principes de gevangenis in te gaan. De kiezer verdient de waarheid en niets dan de waarheid!”

 

Frans Evers


6 februari 2018

Goeree-Overflakkee een eiland van ruziezoekers!

 

Statenlid Jan Zwerus rukt op

 

COLUMN – Gisteren stond in het AD dat ons vredige eiland wordt overspoeld met ruziezoekers. Volgens het AD zijn er zelfs meer ruziezoekers dan bemiddelaars. En vanmorgen in het AD las ik dat een ruzie tussen twee politici de gemoederen op ons normaal vredige eiland Goeree-Overflakkee flink bezighoudt.

 


Jan Zwerus voor een vrolijk rechts geluid

Statenlid Jan Zwerus wilde aanvankelijk met de PVV aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen. Maar PVV-partijleider Wilders wilde daar niet van weten. Op verzoek van Arie Swaneveld begon Zwerus met Leefbaar Goeree-Overflakkee campagne te voeren. Echter de twee raakten in ruzie met elkaar. En niet zo’n beetje ook. Een waar bloedbad! Swaneveld verbood Zwerus de naam Leefbaar nog langer te gebruiken. Zwerus zou in de ogen van Swaneveld er een te ultrarechts gedachtegoed op na houden. Wat Zwerus ten stelligste ontkent. “Wij zijn een vrolijk rechtse partij en dat Swaneveld problemen heeft met mijn gedachtegoed vind ik hoogst merkwaardig. Hij was degene die contact zocht met mij. Maar ik kijk niet om. Met de Groep Jan Zwerus gaan we vol gas aan de campagne beginnen!”

 

Dat Swaneveld van Zwerus af wilde, moge duidelijk zijn. Zwerus blijkt namelijk een stemmentrekker van extreme proporties te zijn. Als domineeszoon sluit Zwerus een samenwerking met de SGP namelijk niet uit. In een SGP-bolwerk als Goeree-Overflakkee rukt de Groep Jan Zwerus op en die nieuwe partij blijkt een sterke aantrekkingskracht op de SGP-kiezer. SGP en de Groep Jan Zwerus delen de angst voor islamisering van Nederland. Zij zijn bang voor een grote stroom islamitische vluchtelingen en zijn bezorgd dat grote groepen straks niet meer de joods-christelijke wortels van Nederland onderschrijven.

 

In het SGP-verkiezingsprogramma van 2017 staat een aantal anti-islamvoorstellen die de leider van de Groep Jan Zwerus zeker zal delen. Zo wil de SGP een verbod op gezichtsbedekkende kleding in de zorg, in het onderwijs en in het openbaar. Van gemeenten verwacht de partij terughoudendheid bij het toestaan van moskeeën en minaretten, zodat het publieke domein niet wordt bepaald door islamitische symbolen. Ook is de partij tegen gebedsoproepen vanaf de moskee en wil zij niet dat islamitische feestdagen erkend worden in Nederland.

 

De Groep Jan Zwerus zorgt inmiddels in de laatste peilingen van Frans de Hondt voor een kantelmoment. De SGP is dankzij Zwerus terug op 6 zetels, gevolgd door de VKGO en de PvdA met ieder 5 zetels. De Groep Zwerus staat nu met stip op vier. CU blijft met 3 zetels constant. Ook Eiland van Vrijheid blijft met de toppers Aat van Alphen en Henk van der Meer aan het roer volledig op koers. Ondanks de Vrouwenbrief is het CDA terug met 2 zetels. GOS, de vechtpartij voor een leefbaar Oost-Flakkee komt binnen op 2 zetels. De VVD valt geheel buiten de boot. De Vrouwenbrief wordt deze van oorsprong liberale partij fataal. Zo lijkt. De uitgestoken hand van Zwerus richting Kees van Dam van de SGP heeft met name voor de christelijke partijen een positieve invloed gehad.

 

Frans Evers
6 februari 2018

Als vrouw moet je ook tegen vooroordelen opboksen
5 februari 2018

Rel rond Jan Zwerus over Leefbaar Goeree-Overflakkee

https://igo.nl/nieuws/algemeen/artikel/21957/Relletje-rondom-Leefbaar-Goeree-Overflakkee

3 februari 2018

SGP Goeree-Overflakkee feliciteert Paula Schot lijsttrekker in Amsterdam
30 januari 2018

Eerste verkiezingsvoorspellingen

 

Peiling: Vitale Kernen halveren ruimhartig de SGP

 

COLUMN – De eerste peilingen van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen op Goeree-Overflakkee voorspellen een grote verschuiving op links en een dikke winst voor Vitale Kernen. De PvdA zorgt voor een historisch kantelpunt met eveneens 5 zetels. Geen partij komt boven de vijf zetels uit.

 

Na 21 maart is de heerschappij van de SGP definitief voorbij, zeggen de eerste voorspellingen van de gemeenteraadsverkiezingen. De staatkundig gereformeerden gaan van 9 naar 4 zetels in de peiling van Frans de Hondt. Behalve Vitale Kernen is ook nieuwkomer Leefbaar daar voor een groot deel debet aan: uit het niets komt de  partij van Jan Zwerus op 4 zetels. Het vrolijke rechtse geluid van Zwerus kost de VVD van Rein Osinga bijna de kop. Met hangen en wurgen staat de VVD in de peiling op nog maar 1 zetel.

 

Het CDA valt na de bekendmaking van de Vrouwenbrief van Tea Both helemaal uit de boot: 0 zetels! Eiland van Vrijheid profiteert: van 3 naar 4 zetels. De middenpartij van Aat van Alphen en Henk van der Meer heeft duidelijk de sympathie van de kiezers. “Wij willen een sleutelrol gaan spelen in de coalitievorming,” aldus fractievoorzitter Van Alphen. “Het is nu aan de kiezers om ons nog net dat laatste zetje te geven.”

 

Peiler Frans de Hondt ziet een groot aantal partijen met 4 a 5 zetels zonder uitschieter naar boven. “Het ultieme bewijs dat het politieke landschap van Goeree-Overflakkee aan het versplinteren is. Een coalitie vormen zal na 21 maart met een uitslag die ook maar enigszins lijkt op deze voorspelling, een hels karwei worden. Maar

Een ding is zeker. Een christelijke coalitie behoort definitief tot het verleden.”

 

Frans Evers28 januari 2018
26 januari 2018
 

Christelijke partijen hebben schijt aan gedupeerde bewoners

 

COLUMN - Onlangs ontvingen de gedupeerde omwonenden van de windparken Battenoord, Suyderlandt en Blaakweg een mail van Tea Both van het CDA. Dat was een antwoord op het verzoek om een gesprek van de gedupeerde bewoners met de coalitiepartijen. Behalve Tea Both tekenden ook Kees van Dam van de SGP en Bert Tuk van de ChristenUnie de onderstaande mail.

 

“Naar aanleiding van de uitnodiging die we van u ontvingen stuur ik u mede namens de twee andere fracties onze reactie op uw uitnodiging. De mail die u van Monique Sweep (red: directeur Deltawind) heeft ontvangen is door de initiatiefnemers opgesteld en bevat voorstellen die invulling geven aan de wens van de coalitiepartijen om tot een ruimhartige compensatie naar de omwonenden te komen. Wij vinden dat deze voorstellen voldoende invulling geven aan ons verzoek.

 

Daarom zijn wij van mening dat u verder met de initiatiefnemers de gesprekken moet voortzetten en eindigt onze interventie. Wij zullen derhalve niet ingaan op uw uitnodiging en wensen u veel wijsheid bij de gesprekken die gevoerd zullen worden.”

 

Opmerkelijk is dat deze mail niet is ondertekend door coalitiepartner VVD. Wat ook opvalt is dat de kleinste christelijke partij het woord doet. Normaal is dat Kees van Dam van de SGP die met negen zetels de grootste partij in de raad is. Maar Van Dam is een gehaaid politicus die in dit geval met het oog op de komende raadsverkiezingen mevrouw Both voor zijn politieke karretje spant.

 

Echt schofterig is echter de manier waarop de coalitie met zijn burgers omgaat. Geen enkele verantwoordelijkheid neemt voor besluiten die de bevolking van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge in het hart treffen. Dat de kiezers een rekening gaan vereffenen blijkt wel uit de laatste peiling waar de SGP op nog maar vier zetels staat en het CDA niet meer dreigt terug te keren in de gemeenteraad. Gerechtigheid bestaat dus gelukkig nog op Goeree-Overflakkee!

 

Frans Evers 
26 januari 2018

Camiel Eurlings nieuw bestuurslid SRGO

Column - SRGO (Stichting Sport en Recreatie Goeree-Overflakkee) denkt een enorme stap gezet te hebben in de richting van professionalisering van haar stichtingsbestuur. Camiel Eurlings, de voormalig CDA politicus, is bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur van de stichting die zeven accommodaties exploiteert op Goeree-Overflakkee.

Met de komst van Eurlings hoopt het bestuur van SRGO dat er een einde gaat komen aan de stortvloed van kritiek op de stuurloze stichting die er in het eerste jaar van haar bestaan een enorme puinhoop van heeft gemaakt. Het regent klachten en bezoekersaantallen hollen achteruit. Ook financieel is er sprake van een tranendal. Zo erg zelfs dat wethouder De Jong de jaarcijfers van 2017 achterhoudt tot na de verkiezingen van 21 maart aanstaande. Ondanks het wanbeleid wilde de wethouder het contract met SRGO onlangs toch met vier jaar verlengen.

Eurlings past precies in het gewenste functieprofiel van SRGO. Zo heeft hij ervaring met mislukte samenvoegingen, spreekt hij niet altijd de waarheid, is hij niet vies van een ruime vergoeding voor zijn werkzaamheden en neemt hij het niet zo nauw met de gezondheid van zijn medemens. Een prima kandidaat, die zonder ingewerkt te worden meteen aan de slag kan.

van onze politiek verslaggever

25 januari 2018

bron: https://leefbaargoeree-overflakkee.nl/windturbines-gevaar-gezondheid/

Door: Jan Zwerus
 

Windturbines, gevaar voor de gezondheid!
 

De regering van Beieren heeft in november 2014 bepaald dat de afstand tot woonbebouwing minimaal 10x de hoogte van de windturbine moet zijn, dus bij een windturbine van 200 meter, is dit 2 kilometer. Polen heeft in juli 2016 ook bepaald dat de afstand tot woonbebouwing minimaal 10x de hoogte van de windturbine moet zijn.
 

Omdat windturbines een effect hebben op de gezondheid van de omwonenden. Uit vele internationale onderzoeken blijkt dat 30% van de omwonenden, binnen 2 km afstand van een windturbine, (blijvende) gezondheidsschade oploopt door windturbines. In Duitsland is er een rapport verschenen van de AEFIS, een professionele organisatie van artsen en specialisten, en in dit rapport staat het volgende:
 

Zeer bedreigend is het zogenaamde infrasoon geluid; dit niet hoorbare geluid wordt vaak gevoeld als druk op de oren, druk op het hoofd of trillingen in het lichaam. Effecten die in de onderzoeken worden beschreven zijn onder andere slaapstoornissen,, vermoeidheid, stijfheid, spierpijn, diabetes, hoge bloeddruk, oorsuizen, gehoorschade, hart- en vaatziekten, hoofdpijn/migraine en zelfs psychische problemen. Hoe hoger de windturbines, hoe meer infrasoon geluid, hoe groter de gezondheidsproblemen. Infrasoon geluid kan men niet tegenhouden door middel van isolatie; het gaat overal dwars doorheen en zorgt juist binnenshuis voor problemen. ‘s Nachts is de hinder het grootst en dat heeft te maken met afkoeling van de onderste luchtlagen. Tot op 25 km kan het infrasoon geluid van moderne windturbines worden waargenomen.
 

Dit rapport stelt ook dat er onmiddellijk gestopt zou moeten worden met de bouw van windturbines totdat duidelijk is wat een veilige afstand tot woonbebouwing is. Als alternatief wordt voorgesteld een afstand tot woonbebouwing aan te houden van 15x de hoogte van de windturbine (15 keer hoogte van 200 meter is 3 kilometer)). Als absoluut minimum wordt voorgesteld 10x de hoogte (dus zo’n 2 km) van de windturbine, waarbij gesteld wordt dat er dan nog sprake zal zijn van duidelijke gezondheidsrisico’s. Duidelijk is dus dat 2 km  afstand tot woonbebouwing onvoldoende is en dat er per direct uitgegaan zou moeten worden van 3 km.
 

En wat gebeurt er in Nederland? De duurzame, groene kabouters houden geen enkel rekening met het infrasoon geluid en deze duurzamisten doen als of het niet bestaat. Hun duurzame ideologie is de waarheid, dus groene energie is belangrijker dan de gezondheid van de omwonenden.

 


24 januari 2017
 

Na oproep van partijleider Buma

 

CDA sluit samenwerken met Leefbaar bij voorbaat uit

 

Column - Na de PvdA ziet het CDA op Goeree-Overflakkee ook geen basis om samen te werken met Leefbaar. Dat zegt een woordvoerder van het CDA. Voor nieuwkomer Leefbaar lijkt de kans op deelname aan het gemeentebestuur hiermee bij voorbaat verkeken. Alleen de VVD en de SGP gooien de deur niet dicht.

 

Of coalitiepartij CDA brood ziet in een toekomstig gemeentebestuur met Leefbaar? Deze optie werd dit weekend leven ingeblazen door CDA-partijleider Sybrand Buma die op tv bij Jinek niet uitsloot dat lokale partijen gaan samenwerken met Leefbaar. Op Goeree-Overflakkee zie CDA-fractievoorzitter dat niet gebeuren. “Het is twee maanden voor de verkiezingen, maar we hebben de lokale Leefbaar-lijsttrekker nog niet een keer gehoord. Ook is er geen partijprogramma. Dat is geen basis om eens fijn mee samen te werken.”

 

De gemeenteraadsverkiezingen zijn 21 maart. Voor het eerst doet Leefbaar mee, met de onbekende Jan Zwerus als lijsttrekker. Het is onduidelijk wanneer het verkiezingsprogramma van Leefbaar Goeree-Overflakkee wordt gepresenteerd. Met het wegvallen van het CDA vervalt voor Leefbaar een strategische partner rechts van het midden. Blijven voor een samenwerking over de VVD en de SGP. Al is VVD-lijsttrekker wel kritisch. “Ik sta open in de strijd en sluit niemand uit. Maar de kans dat Leefbaar in de gemeenteraad komt lijkt mij echt heel klein.”

 

Volgens de peilingen van opiniepijler Frans de Hondt is er sprake van een politieke aardverschuiving op Goeree-Overflakkee. Met de PvdA en Vitale Kernen met ieder vijf zetels op kop, is de strijd daarachter ongemeen spannend. Leefbaar en SGP staan met elk vier zetels op een gedeelde derde plaats. Dankzij het windmolenstandpunt stijgt Leefbaar van drie naar vier zetels.

 

Grote verrassing is de samenwerking van Henk van der Meer en Aat van Alphen die onder de noemer Eiland van Vrijheid op drie zetels binnenkomen.  Een ijzersterk verbond waar historisch besef en politieke ervaring de boventoon voeren. Kortom Eiland van Vrijheid op drie zetels met stip.

 

Stand van zaken woensdag 23 januari: PvdA 5 zetels; VKGO 5 zetels; SGP 4 zetels; Leefbaar 4 zetels; GOS 3 zetels; Eiland van Vrijheid 3 zetels; CU 2 zetels; VVD 2 zetels; CDA 1 zetel.

 

Frans Evers21 januari 2018

Sensationele ontwikkelingen rond gemeenteraadsverkiezingen

 

Column - Volgens de laatste peilingen heeft de Vrouwenbrief van Tea Both van het CDA en Addy Rijerkerk van de VVD desastreuze gevolgen gehad. De huidige coalitiepartijen SGP, VVD, CU en CDA leveren kostbare zetels in. De oppositiepartijen PvdA en Vitale Kernen profiteren en staan op dit moment op ieder vijf zetels.

 

Het GOS en nieuwkomer Leefbaar van Jan Zwerus zorgen met ieder drie zetels voor een aardverschuiving in het politieke landschap op Goeree-Overflakkee. Immers PvdA, Vitale Kernen, GOS en Leefbaar kunnen in principe nu een coalitie vormen. Samen zijn deze partijen namelijk goed voor zestien zetels.

 

Grote vraag is of de PvdA een coalitie met Leefbaar ziet zitten. In een eerder stadium heeft fractievoorzitter Jaap Willem Eijkenduijn een samenwerking met Leefbaar uitgesloten. Mocht de PvdA de grootste partij worden zoals het er nu naar uitziet, dan is ook een coalitie mogelijk zonder Leefbaar. Immers met de Fractie Henk van der Meer en Eiland van Vrijheid - iedere goed voor  een zetel - is met in totaal vijftien zetels een coalitie onder aanvoering van de PvdA net nog mogelijk.

 

Kees van Dam, de fractievoorzitter van de SGP, likt zijn politieke wonden. Met slechts vier zetels is er sprake van een historisch dieptepunt voor zijn partij die dit jaar honderd jaar bestaat: “De Vrouwenbrief van de vrouwen Both en Rijerkerk heeft ons de das omgedaan. Een christelijke coalitie is definitief van de baan. Zoals het er nu naar uitziet is het de grote vraag of het CDA en de VVD terugkeren in de raad. Ik zie de toekomst somber in.”

 

Inmiddels heeft de Vrouwenbrief de status gekregen van de Stadhoudersbrief die mogelijk door Prins Bernhard op 24 april 1942 aan de Duitse leider Adolf Hitler zou zijn geschreven. De Vrouwenbrief heeft inmiddels consequenties voor de politieke loopbaan van de vrouwen Both en Rijerkerk. Hun fractievoorzitterschap staat binnen de eigen partij ter discussie.

 

Frans Evers

 
20 januari 2018

Laatste peilingen: coalitie op Goeree-Overflakkee verliest zijn meerderheid

Column - De ingezonden brief van de dames Tea Both van het CDA en Addy Rijerkerk van de VVD heeft ernstige gevolgen gehad voor beide partijen. Hun VKGO bashing zorgt voor ernstig zetelverlies. Volgens de laatste peilingen gaat het CDA van drie naar één zetel en de VVD van drie naar ook één zetel.


Ook opmerkelijk is het verlies van de SGP die van negen naar vijf zetels gaat. Met name hun positieve grondhouding om Goeree-Overflakkee vol te zetten met windmolens heeft veel stemmen gekost. Een en ander betekent dat er op grond van deze peilingen geen meerderheid voor een coalitie meer is.

Tea Both heeft spijt dat zij de gewraakte brief aan het AD heeft gestuurd: “Ik heb me een beetje gek laten maken door Addy Rijerkerk. Zij moest zonodig het vrouwenstandpunt van Willy Heintjes van de VKGO bashen. Daar had ik achteraf gezien niet aan mee moeten doen.” Ook Rijerkerk zegt achteraf spijt te hebben van de brief. “Ik geef het toe, deze brief had beter nooit geschreven moeten worden. Ik heb me een beetje gek laten maken door Tea Both. Zij moest zonodig het vrouwenstandpunt van Willy Heintjes van de VKGO bashen. Daar had ik achteraf gezien niet aan mee moeten doen.”

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam reageert getergd op het verlies van vier zetels. “Dit bewijst maar weer waarom vrouwen niets in de politiek te zoeken hebben. Dankzij die vrouwenbrief kunnen we een christelijke meerderheid wel vergeten. Je moet er toch niet aan denken dat de VKGO, de PvdA met nieuwkomer Jan Zwerus van Leefbaar een coalitie gaan vormen op ons mooie eiland? Als dat gebeurt kunnen we zowel het ambtgebed als de zondagrust gevoeglijk vergeten. Tea en Addy, jullie worden bedankt! Met vriendelijke groet, Kees van Dam.”

Frans Evers

 

18 januari 201816 januari 2018

Dames Both en Reijerkerk wordt de les gelezen
16 januari 2018


16 januari 2018

Verspreidt SRGO Nep-nieuws?

Na alle commotie rond gezondheidsrisico’s, het uit de hand gelopen Nieuwjaarsfeest en alle andere blunders in en om de Staver lijkt SRGO zich nu schuldig te maken aan het verspreiden van Nep-nieuws.

In een persbericht van 14 januari jongstleden meldt SRGO terug te kijken op een succesvolle decembermaand. “Alle evenementen zijn goed verlopen” aldus de stichting die verantwoordelijk is voor de exploitatie van zeven gemeentelijke accommodaties. De werkelijkheid is echter anders. Niet alleen grote aantallen bezoekers van de evenementen maar ook ouders van kinderen die evenementen van SRGO bezochten, klagen steen en been over de organisatie.

De moeder van één van de deelnemertjes aan de Champions League voor de jeugd zegt dat het achter de bar in de Staver dramatisch was; de snacks en chips waren op en er werden die dag geen tosti’s gebakken. Een andere moeder die spreekt namens één van haar kinderen die het Nieuwjaarsfeest heeft bezocht is woest en vindt dat de gemeente zich moet schamen voor dit zogenaamde feest. Bepaalde soorten drinken waren op. Belachelijk! En hier ook nog 25.000 euro extra subsidie voor ontvangen… Waarvoor eigenlijk? Te weinig beveiliging, te weinig verkooppunten voor consumptiebonnen en te weinig drinken op voorraad. Echt belachelijk!

Weer een andere bezoeker klaagt over het feit dat er vlak voor het eind van het feest slechts één tap open was en er geen mogelijkheid was om de consumptiebonnen in te wisselen voor tegoedbonnen of contant geld. Na lang wachten heeft hij samen met zijn vrienden 48 biertjes besteld omdat de frisdrankjes uitverkocht waren. Burgemeester Grootenboer liet tijdens de raadsvergadering van vorige week een heel ander signaal horen over het gebruik van consumptiebonnen; het zou de alcoholmatiging moeten stimuleren. Wel burgemeester, de bonnen stimuleren op deze manier wel de omzet van de Staver, maar niet de alcoholmatiging. Wat een misser!

Blijft de vraag: verspreidt SRGO Nep-nieuws of moeten we ons als inwoners van Goeree-Overflakkee neerleggen bij het prestatieniveau van SRGO en ook gaan vinden dat hun evenementen goed verlopen?

Van onze nieuwe verslaggever: de trendwatcher16 januari 2018

Boycotten Christenen de beurs op zondag?

 

 

GOEREE-OVERFLAKKEE - Henk van der Meer van Fractie Van der Meer heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college. Het gaat om de boycot op zondag van een marketingproject van het eiland, op de Vakantiesalon Antwerpen.

 

Hieronder de vragen die Van der Meer stelt:

- Klopt het dat de gemeente Goeree-Overflakkee, vertegenwoordigd door de afdeling Eiland- Marketing deelneemt aan de Vakantiesalon te Antwerpen?
- Klopt het dat deze salon gehouden wordt van donderdag 1 februari t/m zondag 4 februari ?
- Klopt het dat Eiland-Marketing heeft besloten om zondag 4 februari de stand niet te bezetten en deze ter beschikking te stellen aan een andere deelnemer? Zo ja, is hier sprake van een 1 daagse onderverhuur van de stand en is dat door de organisatie toegestaan? Wat is de reden van deze handelswijze?

Toelichting: De recreatiesector in de gemeente is van dermate belang dat het een goed initiatief is om dit via dit soort platformen onder de aandacht te brengen. Daar op dit soort beurzen de zondag de drukst bezochte dag is, is het bijzonder te constateren dat deze dag afgevoerd is.

Het bezoek van onze zuiderburen incl. Frankrijk neemt hand over hand toe in onze gemeente en daarom is het wenselijk om van deze mogelijkheden optimaal gebruik te maken. Het zou op zijn minst de indruk kunnen wekken dat deze gasten op Zondag niet welkom zijn. Kosten noch moeite wordt gespaard om het Eiland op de kaart te zetten en met dit soort onzinnige besluiten wordt er weer een grote streep door gehaald. Met de oliebollenrel nog vers in de gedachten nu weer deze maatregel kan men zich afvragen : Welke maatregel gaat er volgen.? Deze salon heeft niets met winkelsluitingswet te maken.


15 januari 2018

Nieuwjaarfeest in de Staver: "organisatie was echt een aanfluiting!"

Lars Horselenberg op Facebook

ORIGINELE POST: Zo, eindelijk uitgebrakt en uitgekatert. Ik moet alleen echt even iets kwijt. Ik ben het nieuwe jaar, zoals vele van mijn leeftijdsgenoten, begonnen in Staver Sommelsdijk op de jaarlijkse nieuwjaarsparty. Hoewel ik het erg gezellig heb gehad, was de organisatie echt een aanfluiting.

Ik ben zelfop veel evenementen geweest en daar zaten goede en slechte bij, maar dit sloeg echt alles. Het begon al bij binnenkomst. Iedere bezoeker moest minstens een half uur wachten om door de beveiliging te komen. Nou kan ik daar op zich nog mee leven, want alles voor de veiligheid, maar een paar beveiligers meer had net wat fijner geweest. Na een half uur wachten was ik dan eindelijk binnen.

De rij voor de garderobe was kort en hier moet ik dan echt credits voor geven. Dit was goed geregeld. Dus ik was weer een beetje tevreden. Dit gevoel veranderde echter enorm snel toen ik munten ging halen. Ik denk dat er 800 man binnen waren. Op deze 800 mensen had de organisatie 1(!) muntverkoper neer gezet. De rij voor de munten was daardoor extreem lang en mensen werden, serieus waar, bijna verdrukt in de rij. Ik heb me nog zelden zo onveilig gevoeld als in die rij. Toen ik eindelijk aan de beurt was heb ik dan ook al mijn geld, wat ik contant bij me had, omgezet in consumptiebonnen om maar niet nog een keer die rij in te moeten. Ik had immers nog genoeg tijd om ze op te drinken. De bar zou pas sluiten om 4.15 uur.

Echter, hier faalde de organisatie weer. Om 3.50 uur stond ik in de rij om mijn bonnen op te maken. Het duurde echter tot 4.20 uur voordat ik mijn drinken had omdat er nog maar één tap open was omdat al het drinken verder op was. Schandalig. Er zijn mensen geweest die nog 12 of meer bonnen over hadden omdat De Staver er in faalde om genoeg drank in te kopen.

Ik hoop dat de Staver dit volgend jaar beter gaat aanpakken. Dit is namelijk echt te gek voor worden. Zeker ook omdat dit, ik denk door de gemeente bepaald, het enige evenement was wat in Middelharnis mocht plaats vinden. Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen die aanwezig waren op dit feest mijn status willen delen zodat Recreatiecentrum De Staver misschien wakker wordt geschud en er iets aan gaat doen. Dus was jij er bij en vond jij de gebeurtenissen tijdens het evenement ook schandalig, deel deze post. Alvast bedankt en Oud en Nieuw 2017 - 2018 De StaverGo ToRecreatiecentrum De StaverStaver Sommelsdijk of Event Support Goeree-Overflakkee, ik zie graag een reactie van een van jullie!14 januari 2018

Weer gedonder in de Staver

Column - 2018 was nog geen half uur oud en er ging alweer van alles mis in en rond Recreatiecentrum de Staver in Sommelsdijk. Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag bleek dat SRGO, de stichting die onder andere de Staver exploiteert, het nieuwe jaar was gestart met wéér een wanprestatie. De zoveelste in een lange, lange rij. Raadslid Johan de Vos (VKGO) stelde mondelinge vragen over het totaal uit de hand gelopen Nieuwjaarsfeest in de Staver.

Het college, onder leiding van burgemeester Grootenboer, had 25.000 euro beschikbaar gesteld voor het nieuwjaarsfeest in de Staver. Dit boven op de structurele toelage van zo’n 800.000 euro die de Staver de gemeenschap jaarlijks al kost! Ondanks alle goede voornemens van SRGO bleek het een te moeilijke opgave te zijn een simpel feestje te organiseren. De veelal jeugdige gasten lieten nog dezelfde nacht via sociale media in groten getale weten wat er zoal mis ging voor, tijdens en na het ‘feest’.

Wachttijden buiten het gebouw van meer dan een half uur in slechte weersomstandigheden, slechts één verkooppunt voor consumptie bonnen, te weinig beveiliging waardoor er in het gedrang gevaarlijke situaties ontstonden en na het plotselinge einde van het feest bleek er geen mogelijkheid om de consumptiebonnen om te ruilen voor contant geld of tegoed-bonnen.

Onvoorstelbaar! En het gaat maar door. Burgemeester Grootenboer deed nog een poging om het leed voor SRGO iets te verzachten door te melden dat het gebruik van consumptiebonnen was bedoeld als alcoholmatigingsbeleid… Wat een flauwe kul. In werkelijkheid was er na het plotselinge einde van het feest een veel te kleine keuze aan soorten drankjes en was er ook te weinig tijd om nog drankjes te bestellen.

Tijdens eerder genoemde raadsvergadering bracht het SRGO-bestuur naast de burgemeester ook nog wethouder Feller in verlegenheid door een budget van 80.000 euro aan te vragen voor de aanschaf van een warmtepomp voor de Staver. Raadslid Peter Keuker (PvdA) zei met verbazing en ergernis kennisgenomen te hebben van deze kredietaanvraag voor een zwembad dat volgens het bekende onderzoek van Synarchis uit 2015 binnen 5 jaar aan groot onderhoud toe is, of nog beter voor vervangende nieuwbouw gekozen zou moeten worden. Met deze opties is in de begroting van de Staver echter geen rekening gehouden. “En dan nu gaan investeren in een warmtepomp, er is slecht nagedacht toen vorig jaar augustus de CV-installatie vervangen is, hap snap beleid” aldus Keuker, en dat is zeer ongewenst.

Zelfs de coalitiepartijen bleken genoeg te hebben van de werkwijze van SRGO. Osinga (VVD) vroeg zich af of er al onderzoek is gedaan naar warmteterugwinning uit zwembadwater. Tuk (CU) toonde zich verbaasd over de volgorde in dit proces. Het is logischer eerst onderzoek te doen naar hoe de gemeentelijke gebouwen aangepakt moeten worden. Van Papeveld (CDA) stelde vragen over de terugverdientijd en de technische levensduur en Breederveld (SGP) merkte op dat het voor de SGP-fractie belangrijk is, eerst de problemen met de lucht- en waterkwaliteit op te lossen alvorens te gaan investeren in een warmtepomp. Daarnaast vroeg de SGP zich af waarom deze investering niet terug te vinden is in de begroting van SRGO over 2018, waarom een business case ontbrak, hoe groot de bezuinigingen van deze investering zijn en waarom alleen geïnvesteerd wordt in de Staver en niet in de andere twee zwembaden. “Waarom hebben we niet meer informatie gehad”?

Om geloofwaardig over te komen trok wethouder Feller vervolgens de trukendoos helemaal open door te stellen dat de CV- installatie die in augustus vorig jaar is vervangen uitermate geschikt is voor het toepassen van warmtepompen omdat er met lagere temperaturen opgewarmd kan worden. Volgens de wethouder heeft de investering in een warmtepomp niets te maken met de lucht- en waterkwaliteitsproblemen in zwembad de Staver. Maar is dat wel zo? Zouden er misschien bij het ontwerpen van de CV-installatie ook weer fouten zijn gemaakt, net als bij het ontwerpen van de waterbehandelingsinstallatie en de luchtbehandelingsinstallatie in 2013 en 2014, waardoor de capaciteit van de CV-installatie tijdens winterse weersomstandigheden tekort schiet? En wordt de extra energie die de warmtepomp gaat leveren gebruikt om deze tekortkomingen te verbloemen?

Ook de beantwoording van de vraag van Osinga over het terugwinnen van energie uit gebruikt zwembadwater riep vragen op. “We kennen geen voorbeelden van het energieterugwinnen uit water” aldus de wethouder. In werkelijkheid zijn er alleen al in Nederland echter tientallen zwembaden die met succes energie terugwinnen uit gebruikt zwembadwater.

SRGO blijft dus structureel voor ellende zorgen. Een jaar geleden was de oprichting van Stichting SRGO één van de redenen voor het ontslag van toenmalig wethouder Trouwborst. In de loop van 2017 kwam wethouder De Jong diverse keren in opspraak door SRGO vanwege wanbeleid en ernstige problemen voor de volksgezondheid door de slechte lucht- en waterkwaliteit in zwembad de Staver. Door problemen met de openbare orde en veiligheid tijdens het Nieuwjaarsfeest in de Staver kreeg de burgemeester last van de werkwijze van SRGO en nu komt ook wethouder Feller in zwaar weer terecht door weer een blunder van SRGO.

Hoelang wordt deze organisatie nog (kunstmatig) in leven gehouden? Een mooi afscheidsmoment is wellicht 1 januari 2019, de datum waarop het recht op BTW-aftrek voor stichtingen komt te vervallen en daarmee het laatste ‘voordeel’ van het beheren door middel van een stichtingvorm verdwijnt.
De SREXIT is nabij!


Van onze politiek verslaggever


12 januari 2018

Reactie Hans Klijn op besluit gemeenteraad 11 januari 2018


Bouw villa’s in Ouddorp

Ondanks een zeer goed onderbouwd verhaal van de fractie Maliepaard, gedocumenteerd tot op de datum nauwkeurig over een zeer slordig gevolgd proces en pertinente leugens en afspraken die gemaakt zijn destijds door een wethouder waarvan geen letter op papier staat, is er tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 11 januari toch goedkeuring gegeven om die twee villa's aan de Julianaweg en een aan de Oudelandseweg te bouwen.


Foto: Hans Klijn

Degenen die tegen deze bouw waren:
Both en Pijl (CDA)
Maliepaard (Fractie Maliepaard) 
Vreugde (VKGO_

Voorstemmers:
SGP unaniem voor. Deze partij  blijkt maar niet te begrijpen wat de  achterban van hen verwacht.

ChristenUnie Unaniem voor. Van die partij wil een raadslid zelf ook in het buitengebied bouwen, dus…
 

CDA Papenveld voor en Both en Pijl tegen.

VVD unaniem inclusief Van der Meer die voor zichzelf is begonnen. Maar dat snappen we. Die kiezen altijd voor rijkelui

De PvdA unaniem voor. Deze arbeiderspartij is echt de weg kwijt. Vertonen steeds meer VVD-neigingen

Alle voorstemmers, waaronder alle christelijke raadsleden op twee na kunnen blijkbaar leven met leugens. Zij kiezen voor systemen die er alleen maar zijn voor projectontwikkelaars en de rijkelui die dit soort dure huizen kunnen kopen.

Hoe kan een arbeiderspartij als de PvdA hier steun aan geven?

Waar geven de voorstemmer in feite steun aan:  
Het opkopen en slopen van een varkensstal in Oude-Tonge (compensatielocaties v/h ruimte voor ruimte) om in Ouddorp drie villa's te kunnen bouwen in een Zandwallengebied waar een Dirkslandse wethouder staat te beweren dat het geen Zandwallengebied is, maar er tegenaan ligt.

Ik heb nota bene honderd foto's gemaakt rondom de Julianaweg en dit betreft zandwallen en schurvelingen. Maar niemand trekt zich hier wat van aan.

Voor het plan Ruimte voor Ruimte

(Slopen van varkenshokken in Oude-Tonge in ruil voor bouwvergunningen in Ouddorp)

Waren de volgende raadsleden uit Ouddorp voor dit gekke plan

SGP
Peter Grinwis en Corne Grinwis

ChristenUnie
Bert Tuk en Maas Koese

VVD
Addy Rijerkerk en Henk van der Meer (ex VVD)

PvdA
Cees Grinwis

Overigens zijn dat ook allemaal mensen die voor de Recreatievisie hebben gestemd.

Hans Klijn
Ouddorp

 

PS 
Raadsleden die mij bellen dat ze tegen zouden stemmen
En toch voor stemmen: DIE MOETEN MIJ NOOIT MEER BELLEN!

Ik ben niet thuis voor dit soort schijnheilig gedoe. Omdat deze bellers de partijdiscipline (moeten) volgen van de fractievoorzitter. (stemvee)

Blijkbaar moeten wij Ouddorpers het hebben van raadsleden van Flakkee en niet van Goeree.

 

 

 11 januari 2018

Ondanks haar bijbelse standpunten is Riet haar hele leven gediscrimineerd
door de mannenboerders


https://www.groene.nl/artikel/riet-grabijn-van-putten

10 januari 2018

Het Vermoeden: Riet Grabijn-van Putten

Riet Grabijn-van Putten werd bekend door in 1984 als eerste vrouw lid te worden van de SGP. Na haar volgden nog enkele vrouwen. Vanuit haar gevoel voor recht. "Dat vrouwen die dat wilden ook lid konden worden van de SGP." Dat kon toen omdat in de statuten in 1984 nog stond 'personen'. Later is dat veranderd toen ze van de vrouwen af wilden.

https://www.npo.nl/het-vermoeden/07-01-2018/VPWON_1287932 8 januari 2018

Eerst SGP-vrouw nog in geen velden of wegen te zien

Reactie op ingezonden brief van mevrouw Both (CDA)

Geachte mevrouw Both,

 

Uw ingezonden brief van afgelopen zaterdag in het AD gelezen. Helemaal met u eens dat er meer vrouwen in de raad van Goeree-Overflakkee moeten komen. Dat VVD, CU, PvdA en CDA vrouwen op verkiesbare plaatsen hebben staan, is wat mij betreft een hele positieve ontwikkeling.

 

Echter u vergeet een cruciale overweging. En dat is de SGP. Ondanks rechterlijke uitspraken weigert de SGP om vrouwen op de kieslijst te zetten. Ook voor de komende gemeenteraadsverkiezingen staan er vijftien mannen op de kieslijst van de SGP. De SGP handelt daarmee in strijd met het VN Vrouwenverdrag en de Grondwet. Dat stelt de Hoge Raad, die daarmee een eerdere uitspraak van het gerechtshof in Den Haag bevestigt. Maar de SGP onder leiding van Kees van Dam, lapt genoemde rechterlijke uitspraken aan de laars.

 

Mevrouw Both, door met de SGP een christelijke coalitie aan te gaan, maakt u het als CDA mogelijk dat de SGP de vrouwen kan blijven discrimineren. In plaats dat u – terecht overigens – Vitale Kernen op de vingers tikt dat deze partij geen vrouw op een verkiesbare plaats heeft staan, zou u van tevoren moeten stellen dat uw partij geen coalitie aangaat met een politieke partij die de vrouw sinds 1918 discrimineert! Dit jaar viert de SGP dus 100 jaar discriminatie van de vrouw. Aan u mevrouw Both, dus een vuist te maken tegen een partij die openlijk de vrouw discrimineert

 

Rampspoed is er over ons mooie eiland gekomen met de SGP aan het roer de afgelopen vijf jaar. Denk aan het verbieden van het circus in Oude-Tonge, denk aan het dwingend opleggen van de zondagrust, denk aan het verbieden van rapper Jebroer, denk aan het fiat voor de bouw van windmolens in Battenoord waar enkele duizenden inwoners van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge tegen in opstand kwamen. Daaraan hebt u als CDA wel uw medewerking verleend.

 

Frans Evers


Gemeente Goeree-Overflakkee in de ban van de SGP


6 januari 2018

CDA heeft de vrouw hoog staan. Alleen Camiel Eurlings weet dat nog niet
3 januari 2018

Open brief aan wethouder De Jong

 

Wethouder De Jong u wordt beleefd doch dringend verzocht op te stappen!

 

De skatevoorziening op het Rubensplein was uniek in Nederland. Een voorbeeld voor vele gemeenten. Tot er één bewoner begon te klagen en u zich ermee begon te bemoeien. Het resultaat van uw bemoeienis is bekend. De skatevoorziening op het Rubensplein is niet meer.…

 

Daar is het gat van de deur!

Maar u kunt het kennelijk nog bonter maken. Na het inspreken van de heer Albrechts tijdens de raadsvergadering van 14 december jongstleden begreep ik dat u al een aantal maanden op de hoogte bent dat de technische installatie van zwembad de Staver niet aan de Nederlandse wet- en regelgeving voldoet en dat u deze tekortkomingen niet heeft gemeld bij de inspectie.

 

Verder begrijp ik uit het inspreken van de heer Albrechts dat er gesjoemeld is met meetgegevens van de technische installatie van zwembad de Staver. Dat de waterkwaliteit in zwembad de Staver niet aan de wettelijke eisen voldoet. Dat u al geruime tijd op de hoogte bent van bovengenoemde gebreken…

 

Ondanks dat neemt u willens en wetens onverantwoorde gezondheidsrisico’s door het zwembad voor publiek geopend te houden. Beseft u eigenlijk wel dat u daarmee een strafbaar feit pleegt? Verschillende leden van zwemvereniging de Schotejil hebben schade opgelopen aan luchtwegen en longen. Op advies van de longarts hebben deze leden hun lidmaatschap op moeten zeggen. We hebben het hier over kwetsbare kinderen, die blijvende schade hebben opgelopen! De eindverantwoording voor het beheer en de exploitatie ligt wel bij u wethouder De Jong!

 

Bij deze een passage uit de wekelijkse meditatie van dominee Visscher in Eilanden Nieuws speciaal voor u: “We leven gelukkig in een land waarin een stabiele rechtsorde is. En daar mogen we dankbaar voor zijn. De overheid is in dit opzicht de dienares van God en een schild voor de zwakken. Ons ten goede!” Dat betekent dat een christelijk wethouder als een herder hoort te waken over zijn schapen. Daaronder vallen ook de zwemmers van de Schotejil, alle overige bezoekers en de werknemers van de Staver!

 

Het feit dat u zich beschikbaar durft te stellen voor het lijsttrekkerschap van de Christen Unie voor  de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart gaat werkelijk alle perken te buiten. Welk een arrogantie!

 

Een motie van wantrouwen zit er met de samenstelling van deze gemeenteraad helaas niet in. Dus houd de eer aan uzelf en stap op!

 

Frans Evers

 


2 januari 2018

 

SGP-oprichter dominee Kersten en de oliebollen op zondag…

 

Column - Gisteren tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsduik in Middelharnis een gesprek mogen hebben met Radio PvdA. Onderwerp waren de oliebollenbakkers op Goeree-Overflakkee die van de SGP het groene licht hadden gekregen om op zondag voor de klanten verse oliebollen te bakken. Zo konden twee topbakkers duizenden gelovigen en ongelovigen ondanks de zondagsrust toch op zondag laten genieten van overheerlijke verse oliebollen en appelflappen.

Ook ter sprake tijdens dit korte interview kwam de zeer bedenkelijke rol die dominee Gerrit Hendrik Kersten speelde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar viert de SGP zijn 100-jarig bestaan. Het zou deze oudste politieke partij van Nederland sieren om afstand te nemen van het antisemitische gedachtegoed van de oprichter van de SGP. Mogelijk dat SGP-partijvoorzitter Kees van Dam hierin het voortouw kan nemen. Hieronder een samenvatting van het artikel van Harry Westerink.

 

SGP-oprichter: God strafte Joden met Tweede Wereldoorlog

 SGP-leider en dominee Gerrit Hendrik Kersten (1882-1948) sprak en handelde antisemitisch, aldus de orthodox-christelijke godsdienstleraar Herman van Beek. Kersten zag het Hitler-regime als een instrument van God tegen communisme, rooms-katholicisme en andere “zondigheid”. Toch lijkt zijn gezag binnen de SGP (1) nog steeds onaantastbaar.

 

Van Beek kreeg het christenfundamentalisme met de paplepel ingegoten. Hij groeide op in een gezin waar regelmatig de preken van Kersten werden gelezen en waar steevast op de SGP werd gestemd. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 stond hij op de kieslijst van de fractie SGP-ChristenUnie Barendrecht, en onlangs rondde hij zijn studie theologie aan de Leidse universiteit af met de scriptie “De houding van G.H. Kersten als leider van de SGP tegenover de Joden”.

 

Aanleiding voor zijn kritische onderzoek vormde een steunbetuiging in 2002 van de Gereformeerde Gemeenten aan Joden en aan de staat Israël. Van deze oerconservatieve “zwartekousenkerk” zijn veel SGP-ers lid. In een advertentie in het Reformatorisch Dagblad suggereerde de kerk dat Kersten als SGP-leider volop had gestreden tegen de jodenvervolging door de nazi's. “Zestig jaar later is de geest van antisemitisme weer ontwaakt, zoals onder meer blijkt uit het voornemen van Gretta Duisenberg 6 miljoen (!) handtekeningen te verzamelen voor de zaak van Yasser Arafat. Opnieuw kan er niet gezwegen worden.” De kerk riep op om “in het voetspoor van de vaderen” te gaan door hedendaags antisemitisme aan te klagen. Dat bracht Van Beek tot de vraag of Kersten eigenlijk wel wat had ondernomen tegen de jodenvervolging, hoe zijn houding was tegenover Joden, en welke rol de SGP speelde voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 

Voedseloverschotten

Kersten was voorman van de bevindelijk gereformeerden en drijvende kracht achter de totstandkoming van de Gereformeerde Gemeenten in 1907. Het woord “bevindelijk” wil zeggen dat de gelovigen de bijbel niet alleen met het verstand moeten begrijpen, maar ook met het hart moeten aanvaarden. Zo krijgen ze aangepraat dat God de aarde werkelijk 6 duizend jaar geleden in 6 dagen tijd heeft geschapen. Als “Gods woord” zou de bijbel nu eenmaal “onfeilbaar” zijn. Bevindelijk gereformeerden wonen vooral in een strook die loopt van Walcheren tot Staphorst, de bijbelgordel waar men streng vasthoudt aan de zondagsrust (redactie: zo ook op Goeree-Overflakkee waar onlangs het circus, het oliebollenbakken en de dodenherdenking op zondag werd verboden). Een derde van de half miljoen bevindelijken wijst vaccinatie af omdat het in strijd zou zijn met “Gods voorzienigheid”. De bevindelijken onderscheiden zich verder van andere christenen doordat ze de bijbel lezen in de bijna vier eeuwen oude Statenvertaling. Andere vertalingen worden afgedaan als nieuw en modernistisch.

 

Kersten preekte, schreef boeken, gaf les, stichtte scholen, leidde de SGP van 1918 tot 1945, was hoofdredacteur van het partijblad De Banier, en zat van 1922 tot 1945 namens de partij in de Tweede Kamer. Uit Van Beeks scriptie blijkt hoe passief, fatalistisch en zelfs loyaal de SGP-leider is geweest naar de nazi's toe. “Kersten zag de Duitsers als een roede in Gods hand om Nederland te straffen voor de zonde. Het oordeel van God was gekomen en de mensen moesten bukken en buigen onder de slaande hand Gods.” Een van die “hemeltergende zonden” zou zijn geweest dat Nederlanders bewust voedseloverschotten hadden weggegooid, zo schreef Kersten in De Banier vlak voor de inval van de nazi's op 10 mei 1940. Vijf dagen daarna, net na het bombardement op Rotterdam, liet hij zonder blikken of blozen weten dat “Gods gerechtigheid” was “gehandhaafd”. Met vrouw en kinderen woonde Kersten toen zelf in Rotterdam. Zijn woning stond door toedoen van de nazi's op instorten, maar toch vond hij “het goddelijke genade dat hij voor Gods recht buigen mocht en Hem te midden van de oordelen aanbidden kon”.(2) Ook zou God zich in die dagen tegen Nederland hebben gekeerd vanwege “de zondigheid” van prinses Juliana. Na de inval van de Duitsers was zij het land namelijk op een zondag ontvlucht en daardoor zou ze de zondagsrust hebben “ontheiligd”.

 

Tiranniek

Kersten vond het zinloos om tegen de nazi's te vechten, want “wie zal vermogen tegen God te strijden?” En “God doet geen onrecht, ook niet als Hij de Duitser gebruikt om ons te slaan”. De Nederlanders zouden “een welverdiend oordeel” en een terecht pak slaag van God hebben gekregen. Ze dienden het Hitler-regime voortaan als wettige overheid te gehoorzamen. Volgens hem was verzet tegen de overheid altijd ongeoorloofd, ook tegen een bezettende overheid als de Duitse. Daarom deden SGP-ers en leden van de Gereformeerde Gemeenten nauwelijks mee aan protesten van andere kerken tegen de “ariërverklaringen” en de jodenvervolging. Kersten was bovendien niet vies van de NSB. Ook al vond hij het “een heidense stroming”, toch had hij sympathie voor het autoritaire leiderschap van de fascisten en voor hun strijd tegen “het rode gevaar” van socialisten en communisten. Ook flink wat andere SGP-ers hadden waardering voor het fascisme.

 

Christenen als Kersten hebben altijd een extreem gehoorzame en onderdanige houding gehad naar alles en iedereen met macht en autoriteit. De wortels voor die griezelige gezagsgetrouwheid liggen bij de zestiende-eeuwse reformator Johannes Calvijn. Van hem hebben massa's protestanten en gereformeerden door de eeuwen heen geleerd dat ze zelfs een “tirannieke” overheid moeten gehoorzamen. “Wij moeten niet alleen gehoorzamen aan de overheid die geheel terecht en plichtsgetrouw haar gezag uitoefent, maar wij behoren ook degenen te verdragen die op een tirannieke manier misbruik maken van hun macht, totdat wij op wettelijke wijze van hun juk zijn bevrijd”, aldus Calvijn. “Want zoals een goede vorst het bewijs is van de goedheid Gods om het welzijn der mensen te bewaren, zo is een slechte, wrede vorst een gesel Gods om de zonden van het volk te bestraffen. Het wordt echter als vaststaand beschouwd dat zowel de goede als de slechte vorst hun macht van God hebben gekregen, en dat wij ons niet tegen hen kunnen verzetten zonder ons tegelijk ook te verzetten tegen de voorschriften van God.”(3) Veel christenen zitten nog steeds in de houdgreep van dit calvinisme.

 

Nederlandse boter

Na het aan de macht komen van het Hitler-regime in 1933 bagatelliseerde Kersten de jodenvervolging in Duitsland als “overdreven leugens en verzonnen verhalen”. In De Banier werd Hitlers “Mein Kampf” zonder commentaar en kritiek besproken. Zelfs na de Kristallnacht in 1938 bleef Kersten beweren dat de Joden voor eeuwig de vervolging over zichzelf hadden afgeroepen door Jezus te kruisigen, waarbij hij zich beriep op de antisemitische bijbelpassage “Zijn bloed kome over ons en onze kinderen”. Binnen het christendom was het al eeuwenlang gemeengoed om het lijden van de joden te beschouwen als een straf van God. De Joden zouden door God niet langer als zijn “uitverkoren volk” worden beschouwd. Die bevoorrechte positie zou zijn overgenomen door de christelijke kerk.

 

Johannes Calvijn Naast dit traditionele religieuze antisemitisme maakte Kersten zich ook schuldig aan sociaal-economische jodenhaat. Hij stelde goed te begrijpen waarom Duitsland zich tegen de Joden keerde. “Door hun grote rijkdom” zouden de Joden namelijk “bij machte zijn om pers, handel, industrie en tal van andere zaken te beheersen, tot benauwing van geheel de overige bevolking”. Kersten was fel tegen Joodse bedrijven als Jürgens en Van den Bergh (nu Unilever). Die zouden de Nederlandse boter verdringen, alsof deze Joodse ondernemers geen Nederlanders waren. Omdat veel Joden vrijmetselaar of communist zouden zijn, vond hij het noodzakelijk “om tegen hen positie te kiezen”. “Op de Joden is veel aan te merken, vooral op de Joden die socialist of communist zijn. Joodse journalisten als Polak en Kleerkoper dienen zich te matigen in hun kritiek op Hitler, want onze handel wordt bedorven door dit odium van ‘Deutschfeindlichkeit’.” Hij pleitte er na de Kristallnacht voor om de grenzen te sluiten voor Joodse vluchtelingen. Nederland heeft 400 duizend werklozen, schreef hij, en dan “gaat het niet aan om er nog een belangrijk aantal bij te nemen, daar toch het merendeel van hen die Duitsland ontvluchten willen, zonder middelen van bestaan zijn”.

 

Tekenend voor Kerstens houding was de affaire rond de scholiere Mirjam de Groot. In 1941 eiste de Duitse bezetter dat opgave gedaan werd van het aantal Joodse kinderen op scholen. De nazi's wilden hen uitsluiten van onderwijs. Daarop adviseerden de meeste christelijke scholenbonden hun schoolbesturen om die antisemitische maatregel te boycotten. Maar de gereformeerde scholenbond dacht daar anders over. Als voorzitter van die bond verlangde Kersten van zijn scholen dat ze de Duitsers zouden gehoorzamen. Zulke scholen waren volgens het illegale blad Trouw “als was in de handen van de bezettende macht”. Met zijn beleid kwam Kersten in conflict met voorzitter Kok van het bestuur van een van de weinige gereformeerde scholen die wel wilden protesteren tegen de uitsluiting. Kok wilde de Joodse leerlinge De Groot gewoon toelaten op zijn school, en daarop zette Kersten Koks school uit zijn scholenbond. Kersten vond dat Kok het meisje niet mocht beschermen, omdat de Joden Jezus hadden verworpen.

 

Antichrist

Kersten zag in het rooms-katholicisme zijn grootste vijand. “Veel meer dan voor socialist en voor NSB-er heeft ons protestantse volk voor Rome te vrezen en tegen Rome zich te wapenen”, schreef hij in 1938. Een lid van het SGP-hoofdbestuur noemde de paus en zijn aanhangers zelfs “de Antichrist met zijn goddeloze en misdadige synagoge”. Dat lag in de lijn van Calvijn, die stelde dat de paus van de duivel afstamde. Kersten meende dat rooms-katholieken geen echte Nederlanders waren. Katholieke politici zouden niet in het belang van het land werken, maar “in het leger van de paus strijden”. “Ons calvinistenland” zou “verraderlijk aan Rome zijn uitgeleverd”.(4)

 

Na de Tweede Wereldoorlog werd Kersten “gezuiverd”. Hij mocht niet meer terugkeren in de Tweede Kamer, omdat hij “tekort was geschoten in een juiste houding tegenover de Duitse bezetting”. Men beschouwde hem als een collaborateur. Ook kreeg hij een schrijfverbod van 10 jaar opgelegd vanwege pro-Duitse artikelen in De Banier. Drukkerij De Banier had zelfs nazistische boeken gedrukt. SGP-leden met kritiek op Kersten kregen binnen de partij echter geen schijn van kans. Ze werden geroyeerd of kregen te maken met kerkelijke censuur. De autoritaire Kersten betitelde hen als oproepkraaiers die de kop moest worden ingeslagen.

 

Vandaag de dag wordt Kersten in SPG-kringen nog steeds de hand boven het hoofd gehouden. De op zich moedige kritiek van een geloofsgenoot als Van Beek dringt er nauwelijks door. Volgens de SGP-jongeren zou “de beschuldiging” van Van Beek ongenuanceerd zijn. Kersten zou niet antisemitisch hebben gehandeld. In plaats van kritiek op hun voorman serieus te nemen, luisteren veel SGP-ers liever naar donderpreken over het “zondige Nederland” dat hel en verdoemenis tegemoet zou gaan. “Wij zijn een schandvlek geworden”, bulderde een dominee een paar jaar geleden in een zaal vol SGP-ers. “De ene pilaar na de andere pilaar van de samenleving wordt weggehaald, en slechts een puinhoop blijft over. Wij zijn een land dat vooropgaat in de zonde. En dat land zal ook vooropgaan in het oordeel” van God. Maar de christenfundamentalisten weten nog niet met welke “roede” God de Nederlanders dit keer gaat afranselen.

 

Harry Westerink

 

Noten

 

1.      “Taliban op klompen”, Harry Westerink. In: Fabel Archief. En: “SGP probeert zieltjes te winnen met aanval op islam”, Harry Westerink. In: Fabel Archief.

2.      “De heren lustten ds. Kersten niet”, Willem Bouwman. Op: Nederlands Dagblad-website.

3.      “De handzame Calvijn”, Rinse Reeling Brouwer, 2004.

4.      “Voor Kersten en Calvijn was hij de Antichrist”, Willem Bouwman. Op: Nederlands Dagblad-website.

 
31 december 2017

Oliebollenverkoop op zondag groot succes op Goeree-Overflakkee


Column - Traditiegetrouw bakt topbakker Cees van den Berge weer superverse oliebollen, appelflappen en appelbeignets. U kunt er terecht tot 15.30 uur. Via hoofdingang industrieterrein Tramweg 15 in Oude-Tonge.29 december 2017

Sensatie! SGP Goeree-Overflakkee heft zondagsrust op

 

Column - De voorzitter van de SGP deed een persbericht uitgaan waarin stond dat per direct de zondagsrust op Goeree-Overflakkee werd opgeheven. “Het bleef bij ons klachten regenen. Van zowel gereformeerden als hervormden. En niet te vergeten een enkele rooms-katholiek. Stuk voor stuk gelovigen bestaande uit grote gezinnen die komende zondag 31 december hunkeren naar verse oliebollen en appelflappen.”

 


Zo helpe mij Oliebol Almachtig


De SGP-voorzitter: “Wij zijn naar aanleiding van genoemde klachten in overleg gegaan met de middenstand op ons eiland. Bakker Van Helden te Middelharnis en bakker Van den Berge te Oude-Tonge waren bereid behalve op zaterdag ook op zondag 31 december voor ons klaar te staan. Bij bakker Van Helden kunnen zowel gelovigen als atheïsten terecht op zondag tussen 12.00 en 14.00 uur. Bestellen via het internet (www.bakkervanhelden.nl).

 

Echter ook in Oude-Tonge hebben wij een middenstander gevonden die bereid is om u op zondag te bedienen. Traditiegetrouw bakt  bakker Van den Berge voor onze achterban heel Oudejaarsdag overheerlijke verse oliebollen, appelflappen en appelbeignets. Bakker Cees van den Berge, ooit winnaar van de AD Oliebollentest, verkoopt de gehele zondag aan de Tramweg 15 te Oude-Tonge.

 

De SGP Goeree-Overflakkee dankt beide bakkers die bereid zijn hun zondagsrust op te offeren om ons van oliebollen te voorzien. Looft den heren Van Helden en Van den Berge!

 

Frans Evers
28 december 2017

Eigenaar Fort noemt inhoud brieven van de gemeente van 22 november over de continuering van nuts en de brief van 12 december voorbarig

De bewoners van het park Fort Prins Frederik hebben onderstaande nieuwsbrief ontvangen. 

7de nieuwsbrief december 2017

Beste recreanten,

Betreffende parkbeheer 2018.

De initiatiefgroep die de weg aan het zoeken is om tot een voor iedereen aanvaardbare beheersstructuur te komen maakt kleine stapjes in de goede richting. Wij steunen dit initiatief van harte.

Daarnaast heeft u al vernomen dat er serieuze gesprekken gaande zijn die mogelijk leiden tot een eigendoms-overname door de gemeente. Of die het beheer doorvoeren zoals wij hebben ingezet en dat ook blijft doen of dat er op een andere manier naar gekeken zal worden, is nu nog onbekend. Wij willen u er in ieder geval op wijzen dat in dit stadium de brieven van de gemeente dd 22 november jl over de continuering van nuts en de brief van dd 12 december jl voorbarig zijn en niet in overleg met ons zijn opgesteld en verstuurd. In deze verwijs ik u naar de stukken van de raadsvergadering van 14 december jl waar nog een duidelijk voorbehoud in beschreven wordt.

Tot onze vreugde heeft de gemeente in ieder geval een groot budget beschikbaar gesteld om een oplossing te kunnen bieden voor de eigenaren op de bovenring.

Zodra definitief bekend is of het beheer van FPF wel of niet overgedragen wordt, zullen wij u daarover direct informeren. Zolang wij verantwoordelijk zijn voor het beheer vragen wij u de parkbijdrage.

Wij wensen u een goede jaarwisseling en een voorspoedig 2018 toe.

Met vriendelijke groet,

Stichting Beheer Erfgoed FPF

 

25 december 2017
 

Markwat maak je me nou!

 

Column - Wethouder Daan Markwat van de SGP is een leptosome christelijke bestuurder van om en nabij de twee meter tien die daarbij in tongen praat en derhalve door ongelovigen niet wordt begrepen. Zo beloofde hij plechtig voor het einde jaar een brug te slaan die de Pieterweg verbindt met landgoed Battenoord.

 


Hier mocht opaatje niet zitten, hier mocht opaatje niet staan. Stil is hij toen heengegaan.

De Pieterbrug ligt al vele jaren klaar. Midden op het landgoed, ver van de sloot waar de brug over moest komen te liggen. Daan, wij vergeven je. Je hebt je stinkende best gedaan. Laatste nieuws is dat in overleg met de landgoedeigenaar en Rijkswaterstaat deze brug niet over de sloot zal worden gelegd maar cadeau zal worden gedaan aan het nabijgelegen strijkijzermuseum van de liberaal Rein Osinga.

 

Bij het afscheid van de Pieterbrug dit ontroerende gedicht van Toine Lacet

 

 

Lieve Daan, breng jij me weg tot aan de brug?

 

“Breng jij me weg tot aan de brug.

Ik ben zo bang om daar alleen te staan.

Als we daar zijn, ga dan niet direct terug,

maar wacht totdat ik overga en zwaai me na.

Dan voel ik me heel veilig en vertrouwd.

 

Breng jij me weg tot aan de brug.

Ik heb geen idee, hoe diep het water is.

De overkant lijkt mij zo ver;

Je kunt de oever hier niet zien.

Zover het oog reikt, zie ik mist.

Ik twijfel aan het verder gaan.

 

De angst voor de dood

is als de angst voor het leven.

Het nieuwe lijkt te groot

om het oude op te geven.

In de diepte van het verlangen

ligt de kennis van het nieuwe leven.

Zoals een vlinder weet van vliegen

in haar donkere cocon.

 

Breng jij me weg tot aan de brug.

en ga dan niet te vlug terug.

Zwaai jij me na als ik erover ga.

Een heel klein duwtje in de rug

is alles wat ik nog verlang van jou.

Dank voor je liefde en je trouw.

Ik ga nu gauw,

want het begin is reeds in zicht.

Ik voel de warmte van het licht.”

 22 december 2017

Positieve insteek en open communicatie essentieel
22 december 2017  (herhaling)

Wethouder de Jong heeft schijt aan zwemwatervervuiling

Column - Tijdens de raadsvergadering van 14 december heeft wethouder Gerrit de Jong op miraculeuze wijze zijn politieke leven weten te redden. Bijna ging hij letterlijk en figuurlijk kopje onder in het dossier ‘zwembad de Staver’. Met name de aanhoudende problemen met de technische installaties, en als gevolg daarvan de gezondheidsrisico’s voor bezoekers en personeelsleden, leken zijn Waterloo te worden.
 Na een stortvloed van kritische vragen en opmerkingen over de aanhoudende gezondheidsrisico’s in de Staver, kwam de gehaaide wethouder echter met een dusdanig warrig verhaal dat hij de complete gemeenteraad op het verkeerde been zette. “De gezondheid van onze inwoners staat bij ons college voorop. Op het moment dat een toezichthouder, en in dit geval is dat Omgevingsdienst Midden Holland, constateert dat het zwembad dicht moet dan gaat het zwembad ook meteen dicht want het is onverantwoord om als de omgevingsdienst constateert dat er een situatie is die risico’s voor de volksgezondheid oplevert en we zouden het niet doen dan zou u ons daar op kunnen aanspreken” stelde hij.

Door het slaapverwekkende karakter van het betoog hadden de aanwezige gemeenteraadsleden blijkbaar niet in de gaten dat eerder op de avond door Dhr. Albrechts, die namens zwemvereniging de Schotejil gebruik had gemaakt van het spreekrecht, was aangetoond dat de waterzuiveringsinstallatie in de Staver niet goed werkt en een te geringe capaciteit heeft en dus niet aan de Nederlandse wet- en regelgeving voldoet.

De gebrekkige capaciteit van de technische installaties is bij de Omgevingsdienst Midden Holland niet bekend, echter wel bij SRGO als beheerder van de Staver en bij de wethouder. Hierdoor werden en worden er dus wel degelijk bewust gezondheidsrisico’s genomen door de beheerder van de Staver en dus ook door de wethouder als politiek verantwoordelijke. En juist daarop hadden de gemeenteraadsleden de wethouder afgelopen donderdag kunnen en moeten aanspreken en afrekenen.

Als een ware ontsnappingsdeskundige haalde wethouder De Jong echter ook deze keer weer het einde van een boeiende raadsvergadering.

van onze politiek verslaggever


21 december 2017
16 december 2017
16 december 2017

Slogo Jan van Gurp met wethouder Daan Markwat over de aankoop van Fort Prins Frederik

15 december 2017


Wethouder Markwat schoffeert bewoners 't Fort

Geachte heer Koningswoud, we missen u!

 

Column - Piet Koningswoud stond op het punt de twee hoofdpijndossiers ’t Fort en Swaneveld op te lossen. Zijn voortijdig overlijden voorkwam de oplossing van beide dossiers. Postuum kreeg de heer Koningswoud van zijn eigen partij de SGP nog even een dolk in de rug.

 Dat was naar aanleiding van het rapport Berenschot. De heer Koningswoud zou volgens Berenschot in beide dossiers inadequaat en onzorgvuldig hebben gehandeld. Kernbeginselen en bestuurlijke integriteit als openheid en zorgvuldigheid uit de gedragscode waren daarmee beschadigd, aldus Berenschot…

 

De SGP-fractie liet het gebeuren en kwam niet op voor zijn eigen wethouder. Zelfs zijn schoonzoon en gemeenteraadslid Ju hield de kaken stijf op elkaar. Een atheïstische inspreker voelde zich geroepen dit onrecht aan de kaak te stellen en het openlijk op te nemen voor de SGP-wethouder. De wereld op zijn kop!

 

Opvolger van de heer Koningswoud is ene Daan Markwat. Meteen na het overlijden van de heer Koningswoud, zette deze SGP- hyena zijn klauwen in het zand. De bewoners van ’t Fort werden structureel door deze wethouder en zijn ambtenaren geschoffeerd en de hele situatie bij ’t Fort was weer terug bij af.

 

Op de vraag van Henk van der Meer of Markwat geen klachten had gehad, antwoordde Markwat met een uitgestreken tronie dat bij hem nooit klachten van de bewoners van ’t Fort waren geland! Terwijl de gemeente werd overspoeld met klachten van bewoners over het onbehoorlijke ronduit schofterige optreden van deze SGP-dictator. Hoogste tijd dat deze wethouder opstapt.  

 

Wat is er met deze coalitie toch aan de hand. Er is een geheime bijeenkomst over de situatie ’t Fort. Er is geen agenda. Raadsleden hebben ieder een eigen interpretatie van wat daar besproken is. Werkelijk te gek voor woorden! Hoe bedoel transparant bestuur? Beseffen deze politici niet dat zij door de burgers zijn gekozen?

 

Frans Evers10 december 2017
7 december 2017


’Onderzoeken voor kabinet jarenlang gemanipuleerd’

Komt bekend voor. Blijkbaar gebruikelijk bij de overheid. Sturend een onderzoek beïnvloeden (meerdere versies van een rapport, vanwege aanpassingen! En dan zonder blikken of blozen beweren: Er is maar een rapport!) en beïnvloedingen door bijstelling van de onderzoeksvraag. Niet gek dat burgers alle vertrouwen in de politiek kwijt zijn geraakt.

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1401155/onderzoek-nederlands-drugsbeleid-jarenlang-gemanipuleerd  


5 december 2017
4 december 2017


Columnist Ozkan Akyol over het anti-racismekamp dat elke week verder radicaliseert
AD 2 december


4 december 2017

De Zwartepietenstrijd gaat om iets dat dieper zit3 december 2017
 

SGP weigert vals-gebaarde manspersoon te ontvangen

 

Column - De SGP is voorstander van een theocratie. Dat wil zeggen dat boven alle wetten de wet Gods staat als richtsnoer voor het regeren van land, provincie en gemeente. Dat levert spanningen op omdat de theocratie binnen de kaders van een democratie moet opereren. Er zijn telkens botsingen, daar waar de principiële uitgangspunten van de SGP zich moeten verhouden tot een werkelijkheid die daarmee niet geheel of gedeeltelijk in overeenstemming is.

 Op grond van de SGP-principes kan een SGP-burgemeester of wethouder feitelijk geen rooms-katholieke bisschop (lees Sint Nicolaas) ontvangen op Goeree-Overflakkee. Een SGP-wethouder die anoniem wil blijven, weigert dan ook om Sint Nicolaas op ons eiland welkom te heten. Een SGP-raadslid dat anoniem wil blijven heeft over deze nicolaasweigering een mooi gedicht geschreven.

 

Op het vriendelijk eiland Goeree-Overflakkee

roepen wij van de SGP tegen Sint Nicolaas een luid nee!

 

Alle leden van de fractie, mannenbroeders van de SGP

zeggen: hier bedrijft de roomse gemeenschap een doodzonde

Dus daar doen wij als SGP niet aan mee

 

Het is tegen Gods geboden, al dat grote eerbetoon

voor een doodgewoon verklede, vals-gebaarde manspersoon

 

Frans Evers3 december 2017

Jan Terlouw in Volkrant 2 december 2017 over de Zwartepietdiscussie"De zwartepietdiscussie loopt uit de hand, omdat mensen geen begrip voor elkaar willen opbrengen. Mensen die er nooit iets slechts mee bedoeld hebben, worden nu beschuldigd van racisme. Aan de andere kant: het is ook tijd om te veranderen."30 november 2017

"Daarom geloof ik in geen enkele god, ook niet in die van jullie..."

Frans Evers
29 november 2017


Wie het begrijpt mag het zeggen
29 november 2017

Partijgenoot Jan Zwerus maakt overstap van PVV naar Leefbaar openbaar via Facebook

Lieve vrienden, beste allemaal,

Helaas gaat de PVV ondanks eerdere berichten niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op Goeree-Overflakkee volgend jaar 21 maart. In plaats van de PVV doet Leefbaar Goeree-Overflakkee wel mee aan deze verkiezingen.

Een lokale, rechtse partij met dezelfde standpunten als de PVV en als het Forum voor Democratie. Mijn besluit om niet langer werkzaam te zijn voor de PVV op welk vlak dan ook kwam dan ook niet geheel onverwacht en heb dan ook het dappere besluit genomen mij als persoon te gaan verbinden aan Leefbaar Goeree Overflakkee wil jullie allemaal bedanken voor de steun en het begrip dat ik van jullie heb mogen ontvangen de afgelopen periode een hoofdstuk is gesloten en een nieuw hoofdstuk ging open zoals jullie mij kennen maakt mij dit des te meer strijdvaardig en hoop ik dat jullie mij in de toekomst blijven steunen op welke manier dan ook zonder jullie hulp kan ik het simpel weg niet...!!!

 

liefs Hanna Niels

28 november 201728 november 2017

Leefbaar Goeree-Overflakkee doet mee

Er is een nieuwe politieke partij op Goeree-Overflakkee. Partijleider is voormalig PVV-lid Jan Zwerus. Partijprogramma bij ons nog niet bekend.

Wel hebben we voor u het stemadvies van Hans Klijn ontdekt: "Deze beste man wil dubbele bestemming op recreatieparken mogelijk maken. Recreatie en permanente bewoning blijkbaar. Mijn stemadvies is dan ook NEE!"
Over zijn uitspraken in Polivak zegt Klijn: "Zwerus wil ook toestaan dat er dubbele bestemming op recreatieparken mogelijk is."


Stemadvies Rob Maliepaard: "Ik adviseer JA."

Hans Klijn over positief stemadvies Leefbaar Goeree-Overflakkee:  "Goedemorgen Rob Waren wij het altijd redelijk eens over de recreatie. Maar nu stel ik vast dat jij ook voorstander bent van recreatieparken met een dubbele bestemming Dat betekent voor Ouddorp 300 hectare recreatie met dubbele bestemming met ernstige gevolgen."26 november 2017

Voormalig kamervoorzitter maant Kees van Dam
22 november 2017

Sinterklaas komt helemaal niet uit Spanje. De goedheiligman komt uit Turkije
21 november 2017

Veiligheidsproblemen in de Staver

Column - Tijdens een presentatieavond voor de gemeenteraad afgelopen donderdag, moest SRGO voorzitter de heer Vogel met het schaamrood op de kaken toegeven dat er nog steeds grote technische problemen zijn in zwembad de Staver.

Sinds een flink aantal jaren regent het klachten over de Staver vanwege de bizar slechte lucht- en waterkwaliteit. Eerder dit jaar leidde dit zelfs tot vragen tijdens een gemeenteraadsvergadering. Willy Heintjes (VKGO) vroeg wethouder De Jong of hij op de hoogte was van de problemen. Tevens wilde Heintjes per direct beschikken over de meest recente meetgegevens op het gebied van lucht- en waterkwaliteit.

Na veel vijven en zessen kwamen de desastreus slechte meetresultaten uiteindelijk boven water en sloeg de paniek toe bij de wethouder en bij de directie en het bestuur van SRGO. Nog voor het zomerreces werden nieuwe metingen geregeld en werd de gemeenteraad gerustgesteld. Er zouden vorderingen zijn gemaakt op het gebied van de problemen met lucht- en waterkwaliteit en per direct zou de Staver voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Afgelopen donderdag bleek dit echter helemaal niet het geval te zijn; het is nog steeds niet veilig in de Staver en de problemen zijn, ondanks de forse investeringen en recente aanpassingen aan de technische installaties, nog steeds niet onder controle. Stotterend moest SRGO voorzitter Vogel toegeven dat er nog steeds ‘hoog gemeten wordt’.


Wat betekent dat in de praktijk? Voldoet de Staver eigenlijk wel aan de geldende wet- en regelgeving? Zijn de bezoekers en personeelsleden van zwembad de Staver in gevaar?  

Een echt ‘ja’ of ‘nee’ wilde Vogel niet geven, feit is wel dat deze man die al 10 jaar voorzitter is van de stichting die de Staver beheert nog steeds geen garanties kan geven over de veiligheid van zijn gasten en zijn personeel. Best gevaarlijk zo’n beheervorm.

Onze politiek verslaggever
 

21 november 2017


 

Een groene leugen op het witte eiland

Tijdens de raadsvergadering van 12 oktober jongstleden is er gesproken over het gebruik van waterstof als brandstof voor de vervoerssector en als brandstof voor verwarming.

Om waterstof te maken heb je erg veel energie nodig. Bij de productie van waterstof gaat 75% van deze benodigde energie verloren. Het rendement is dus erg laag. Ook de materialen die je bij verbranding nodig hebt, zijn erg duur. Je moet dan al gauw denken aan keramische materialen. Bedenk dat de verbrandingstemperatuur van waterstof 2100 graden Celsius is. De smelttemperatuur van aluminium(gebruikt bij productie van motorblokken en pannen) is 660 graden Celsius.

Nu de benodigde energie. Ik neem als voorbeeld het nog te bouwen tankstation Greenpoint. Voor het elektrolyseproces is per etmaal net zoveel elektriciteit nodig als het jaarlijks verbruik van vijf gezinnen. Wanneer je dit milieuvriendelijk wilt doen, heb je ongeveer 11 hectare aan zonnepanelen nodig. Ook de brandstof tank die je nodig hebt is van zwaar kaliber. Deze weegt 400 kg voor een personenauto. Het reservoir voor een bus of vrachtwagen is nog zwaarder. Het gas wordt hier opgeslagen onder een druk van 200 atmosfeer.

Voor het vervoer van industrieel verkregen waterstof is een heel streng protocol ontwikkeld. Niet door de bebouwde kom. Tunnels mogen niet worden gebruikt en zo is er nog veel meer regelgeving. Voor het gebruik van motorbrandstof heeft de wegenverkeerswet een uitzondering gemaakt. Het is gewoon toegestaan. Bedenk eens dat er brand in een tunnel ontstaat. Je krijgt dan taferelen zoals, met de destijds met waterstof gevulde zeppelin de Hindenburg.

Nu het gebruik van waterstof gemengd met aardgas. Hier is een proef mee gedaan op Ameland. Een mengsel van 30% waterstof en 70% aardgas. Hiervoor zijn compleet nieuwe verbrandingstoestellen voor ontworpen en geïnstalleerd. Hoe bedoel je een ‘kleine aanpassing van de verbrandingstoestellen’? Het mengen van beide gassen vraagt weer heel dure apparatuur. De te gebruiken materialen zijn van hoogstaande kwaliteit. Waterstof heeft een nare gewoonte en dat is dat het in atomaire toestand graag tussen de moleculen van staal gaat zitten. Hierdoor ontstaan blaasjes in het materiaal. Over het resultaat is weinig bekend gemaakt.

Moraal van dit verhaal. Loop niet blind achter de verkondigers van deze groene leugen aan. Maak eens een kosten- batenanalyse en grijp niet te gemakkelijk naar een beest dat we subsidie noemen.

 

Jan Mastenbroek
Middelharnis20 november 2017

Wethouder Markwat weigert in het openbaar te reageren op onderstaande brief bewoner 't Fort

Onderstaand de reactie van de gemeente:

 

De gemeente Goeree-Overflakkee reageert niet via de media op individuele kwesties. Mevrouw heeft persoonlijk een reactie ontvangen op haar verstuurde brief naar de gemeente. 

 

Met vriendelijke groet,

Mireille Zoet
CommunicatieadviseurBeste Daan,

Ik mag Daan zeggen, dat heb je zelf gezegd toen je in juli van dit jaar samen met Burgemeester Grootenboer en Arnold Schietekatte bij ons op het Fort op de koffie kwam. Wij hadden jullie uitgenodigd en jullie aanvaardden deze uitnodiging. Wat waren we trots. Trots dat jullie interesse toonden in hoe de mensen op het Fort woonden. Trots dat je bij de vijver stond te kijken en zei, dat het er allemaal mooi uitzag. Trots ook dat je luisterde naar mijn idee om gezamenlijk met de bewoners het Fort op te knappen en het toonbaar te maken voor eventuele toeristen. Toen hadden we nog hoop.....

Maar beste Daan, wat is er in die tussentijd gebeurd?
Jawel, wij hebben gesprekken gehad met twee ambtenaren, maar dit waren eenrichtingsverkeer  gesprekken. Er werd ons medegedeeld dat we moesten vertrekken. We stonden immers illegaal. Er wordt gehandhaafd, werd ons medegedeeld, niet goedschiks dan maar kwaadschiks met dwangsommen.  O, ja en mocht je naar de rechter stappen om het aan te vechten, dan kon je een compensatie van de gemeente wel vergeten (volgens mij wordt dit in goed Nederlands chantage genoemd). Compensatie werd al zeer snel een tegemoetkoming in de verhuiskosten. Dus we worden met een fooitje weggestuurd.

Hoezo illegaal? Met een brief uit 2000 in de hand, waarin de gemeente aangeeft dat ons chalet in het vigerende bestemmingsplan past. Met de wetenschap dat er al veertig jaar lang stacaravans staan op het Fort. Een stacaravan mag wel, maar een chalet niet. Twintig jaar lang WOZ en waterschapsbelasting  betaald, terwijl je illegaal bent. Sinds januari 2015 ingeschreven op je woonadres en dan nog illegaal? Eén chalet is wel een vergunning gegeven... oeps foutje van de Gemeente. Eén persoon wel een PGB … oeps foutje, wordt zelfs door de gemeente toegegeven.

Wat is er gebeurd met het projectplan uit 2014? Dit plan wordt met voeten getreden en verdraaid. Waar is het duurbetaalde rapport van Dienst Landelijk Gebied gebleven? In de bekende bureaulade? Hierin werd geadviseerd om met de bewoners (echt) in gesprek te gaan en samen naar oplossingen te zoeken.

Oplossingen hebben wij ook aangedragen:
1. Uitsterfconstructie. Als er een plek vrijkomt wordt deze niet meer opgevuld. Geef de mensen die weggaan een redelijke compensatie. Binnen 20 á 30 jaar is de bovenkant dan leeg. Geen rechtszaken en participatie van de bewoners ......NEEN

2. Verhuizen naar voormalig zwembadterrein..........NEEN

3. Geef de bewoners van het Fort een PGB voor een ander huis op een ander recreatiepark.........nooit antwoord op gehad.

Beste Daan, je kunt niet zeggen dat wij ons best niet doen om te zoeken naar oplossingen. Wij proberen al een tijd met jou te communiceren,  maar het steeds terugkomend antwoord is dat het naar de heer Schiettekatte gaat, van hem krijgen we ook weer nietszeggende antwoorden. En dan heb ik het nog niet over de op handen zijn de afsluiting van water en elektriciteit die de huidige eigenaar gaat verrichten op 15 december aanstaande. Al onze smeekbeden naar jou worden teruggestuurd met een nietszeggend antwoord.

Daarom probeer ik het even zo. Misschien krijg ik zo contact met je. Zijn wij, hardwerkende 'gewone ' Nederlanders, zoals jouw baas ons noemt, nog in beeld? Of zijn we maar hele vervelende, in de weg staanders die jouw mooie plannen voor het Fort dwarsbomen?

Beste Daan,
Om jou aandacht te krijgen stuur ik dit niet alleen naar jou, maar vraag ik het ook te plaatsen op Schrijfbedrijf Evers van der Waart. Ik weet toevallig dat veel raadsleden dit ook lezen.

Ik hoop dat je je bedenkt en echt met de mensen in gesprek gaat en samen tot een voor ieder aanvaardbare oplossing komt.

Met vriendelijke groet,
Joke Heijligers
16 november 2017

De andere kant van zwarte Piet14 september 2017

Goeree-Overflakkee op de bodem van het nationaal welvaartsklassement

 

Droomland, kiezersbedrog of gewoon onwetendheid?

 

Column- Misschien herinnert u zich nog die generaal die namens Saddam Hoessein optrad als voorlichter tijdens de Irak-oorlog. Terwijl Bagdad letterlijk op zijn grondvasten schudde vanwege de bombardementen ontkende de man desgevraagd dat er ook maar iets aan de hand was. Hoe komt u erbij?

 


Aat van Alphen van EVV (Eiland van Vrijheid)

Bij de behandeling van de begroting voor 2018 op donderdag 9 november verkondigden Kees van Dam (SGP), Bert Tuk (CU) en Robert van Papeveld (CDA) vanachter de microfoon dat het goed ging met Goeree-Overflakkee. Vooral met de economie en dat alles vanwege het beleid van de gemeente. Raadslid Aat van Alphen bracht een andere boodschap. Hij keek niet door een gekleurde bril, maar door de bril van anderen. Door de bril van wetenschappers.

 

Hij noemde drie onderzoeken die alle Nederlandse gemeenten (ruim 380) zeer nauwkeuring onder de loep nemen. Het gaat dan over werk, inkomen, basisvoorzieningen, luxe voorzieningen, natuur, landschap, zorg, bereikbaarheid, wonen, woonomgeving, economie en duurzaamheid.

 

Die onderzoeken, of beter gezegd de resultaten, zijn belangrijk. De gemeente wil immers nieuwe bedrijven, inwoners en recreanten aantrekken. En dan is het natuurlijk belangrijk te weten hoe de gemeente er voor staat. En wat mensen van elders van ons eiland vinden. En dat is bepaald niet om over naar huis te schrijven.

 

Het eerste onderzoek dat Van Alphen aanhaalde wordt jaarlijks in Elsevier gepubliceerd. De vraag is, waar u wilt wonen als u zou verhuizen. Nou niet op Goeree-Overlakkee dus. Zeer matig voorzieningenniveau. Weinig afwisseling in natuurgebieden. Weinig toegankelijk. Eindoordeel: zeer matig.

 

Het tweede onderzoek handelt over de berekende welvaart per hoofd van de bevolking. Nu niet alleen op basis van economische groei. Ook zaken als wonen, woonomgeving, zorg, geluk, milieu en veiligheid worden meegerekend. Goeree-Overflakkee wordt gerangschikt onder de gebieden met de minst brede welvaart.

 

Het derde onderzoek dat Van Alphen in herinnering bracht, gaat over duurzaamheid. Duurzaamheid op het gebied van wonen, woonomgeving, zorg, inkomen, onderwijs, water, landschap, kennis, economie en bereikbaarheid. En vooral over het evenwicht tussen die zaken.

 

In dat opzicht noemde Van Alphen het voorbeeld van energieopwekking. De gemeenteraad vond het nodig om circa honderd hectare zonneakkers in het landschap aan te leggen, voor 25 jaar. Dat is prima betoogde Van Alphen voor de energiewinning, maar natuurlijk vreselijk nadelig voor natuur, het landschap en de woonomgeving. En indirect voor recreatie en toerisme.

 

Op de ranglijst van de duurzaamste gemeenten neemt onze gemeente de 270e plaats in. En dat gaat er volgens Van Alphen met die windmolens en zonnevelden zeker niet beter op worden.

 

Tot slot wees hij op de afspraak dat er geen visies meer zouden worden opgesteld. Er was behoefte aan concrete projecten. Er zijn nadien vijf visies opgesteld en geen plan uitgevoerd. Veel geschreeuw dus en weinig wol.

 

 

Van onze politieke redactie

 

 

 
14 september 2017

Hoe rechts de vrouw ziet
13 november 2017

Hoeveel verklaringen met naam en toenaam heeft de gemeente nodig?  
12 november 2017

Hoe bedoelt u dat de heer Swaneveld geen bewijzen levert?

Hieronder de verklaring van de heer Frits Kroeze, voormalig gemeenteraadslid van de voormalige gemeente Oostflakkee. Een verklaring die u al in 2014 werd toegezonden.  En bij de ingekomen stukken van 27 november 2014 heeft gestaan (voor kennisgeving aannemen). Langzaamaan komen er steeds meer stukken naar boven, die het verhaal van ondernemer Arie Swaneveld ondersteunen.
11 november 2017

De maniakale tirades van kerkhervormer Luther tegen joden, vrouwen, gehandicapten en
iedereen die niet boog voor de machthebbers

 

Verheerlijking Luther ongepast

 

Toen arme en verpauperde boeren in 1524 onder leiding van Luthers collega-theoloog Thomas Münzer in opstand kwamen tegen de overheid die hen genadeloos uitzoog, koos Luther onvoorwaardelijk de kant van de machthebbers. In zijn vlugschrift “Tegen het roofzuchtige en moordlustige boerenvolk” riep hij hen op om korte metten te maken met mensen in verzet.

 “Daarom moet, in het openbaar of achter gesloten deuren, elke opstandeling worden doodgeslagen, gewurgd of doodgestoken, waarbij men moge bedenken dat er niets vergiftigenders, schadelijkers en duivelser is dan een oproerling, opdat hij als een dolle hond om het leven wordt gebracht.” Ook “heksen” en gehandicapten moesten van hem vervolgd en vermoord worden, omdat ze “duivels” zouden zijn.

 

 Vrouwen waren in zijn ogen alleen maar broed- en baarmachines die in dienst van God kinderen moesten krijgen en daarvoor zo nodig in het kraambed behoorden te sterven. Het meest maniakaal ging Luther tekeer tegen joden. Zelfs in een tijd waarin religieus antisemitisme doodnormaal was en joden als tweederangs mensen werden behandeld, viel zijn volkomen doorgedraaide en uitzinnige jodenhaat velen toch nog op.

 

“Hij is een meester in het verdraaien, kwaadspreken, lasteren en overdrijven”, stelde bijvoorbeeld zijn – eveneens antisemitische – tijdgenoot Erasmus. In “Over de joden en hun leugens”, een van de afschuwelijkste antisemitische smaadschriften aller tijden, noemt Luther de joden onder meer “Gods- en profetenmoordenaars”, “bloedhonden”, “duivelskinderen”, “leugenaars”, “adderengebroed”, “volksverleiders”, “woekeraars”, “wurgers”, “rondlummelende schooiers”, “weerzinwekkend uitvaagsel” en “schimmelig soepzootje”. Joden zouden “verblind” zijn, “vervloekt”, “boosaardig”, “wraakzuchtig”, “gierig”, “begerig”, “lasterlijk”, “afgunstig”, “hoogmoedig”, “bezeten”, “halsstarrig” en “onverbeterlijk”.

 

Ze zouden “ons” overheersen, “ons” water vergiftigen, en “onze” kinderen stelen, hen doorboren en hun bloed opvangen om dat te verwerken in matses, joodse broden. Ze zouden “ons ongeluk” zijn. Met grof geschut brengt Luther vrijwel het hele arsenaal aan antisemitische mythes en stereotyperingen in stelling. Alleen het raciale antisemitisme ontbreekt bij hem vanzelfsprekend, want dat werd pas ontwikkeld in de negentiende eeuw. Luther was een van de eersten die zei dat men zich van de joden moest ontdoen door hen allemaal te doden.

 

Harry Westerink

Uit: Kerkhervormer Luther inspireerde Hitler (Gebladerte Archief)
9 november 2017
 

Steun Stichting Mallemolens en stort uw bijdrage op

NL40 INGB 0008 0580 60

 

OPROEP aan de bevolking van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge de Stichting Mallemolens financieel te steunen in het streven de plaatsing van windturbines tussen Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge te voorkomen, door het voeren van juridische procedures bij de Raad van State en de rechtbank Rotterdam.

2100 inwoners van 18 jaar en ouder uit Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge hebben verklaard tegen het plaatsen van extra windturbines te zijn, de dorpsraden van beide dorpen en de Stichting Mallemolens hebben zich ingezet de plaatsing van extra windturbines tussen Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge te voorkomen en meer dan 300 zienswijzen zijn ingediend bij het gemeentebestuur tegen de plaatsing van extra windturbines. Al deze acties hebben de plaatselijke politiek er niet van kunnen overtuigen dat inwilliging van de aanvragen van Deltawind en partners een verkeerd besluit zou opleveren.

Op 28 september 2017 heeft de gemeenteraad in meerderheid besloten de bouw van zes extra windturbines mogelijk te maken en heeft het college van burgemeester en wethouders vervolgens besloten vergunning te verlenen voor de bouw van zes windturbines.

Voor de inwoners die een zienswijze hebben ingediend staat vanaf 11 oktober 2017 de juridische weg open. Een weg naar de rechter, met voor ieder een behoorlijk bedrag aan kosten. Voor veel inwoners zal dit een brug te ver zijn. Zij weten onvoldoende hoe zij dit moeten aanpakken en kijken in het algemeen al snel aan tegen de kosten van het inhuren van een advocaat. Het is voor weinigen een optie zonder juridische bijstand van een advocaat of andere deskundigen deze procedures zelfstandig tot een goed einde te brengen. De Stichting Mallemolens kan voor velen een alternatief zijn voor het zelfstandig voeren van een procedure.

De Stichting Mallemolens heeft onder meer als doelstelling …”plannen tot plaatsing van extra windturbines in het gebied Battenoord, Blaakweg en Suyderlandt kritisch te volgen en te bevorderen dat realisering van deze plannen niet doorgaan”. Voor de volledige statuten, zie www.mallemolens.nl.

De Stichting Mallemolens gaat de juridische procedures aan, maar kan dit niet zonder financiële steun van de mensen uit Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge. De tot op heden gemaakte kosten zijn door een beperkte groep mensen gedragen, een drietal te voeren juridische procedures gaat ook hun portemonnee te boven, daarom de vraag een bijdrage te leveren door het storten van een bedrag op rekeningnummer NL40 INGB 0008 0580 60 van de Stichting, met vermelding van “steunbijdrage juridische procedures”.  

Als de Stichting slaagt in de missie, is dat voor iedere inwoner van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge een overwinning.  Dat betekent immers geen extra aantasting van de woonomgeving, geen waardedaling van woningen en nog veel meer negatieve zaken… Zekerheid is niet te geven,… bij geen actie is het wel zeker dat de extra windturbines er komen!

Help ons met een financiële bijdrage en u bouwt mee aan mogelijk een toekomst zonder extra windturbines.  Elke bijdrage van bijvoorbeeld € 25,00, € 50,00 of een hoger bedrag is welkom, .. vele kleintjes maken uiteindelijk een groot bedrag, dat tot de laatste cent zal worden besteed aan de verdediging van de belangen van de inwoners van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge.

U hoort van ons via de media wat wij exact gaan doen met het gemeenschapsgeld uit Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge.  Tot slot: geef wat u kunt missen en breng de kans op een betere toekomst dichterbij.  Bij voorbaat dank en wij houden u op de hoogte van onze acties.

 

Met vriendelijke groet,

Mallemolens, oktober 2017

Opmerking: mocht om welke reden de rechtsgang niet doorgaan, dan wordt uw bedrag teruggestort.

 

 

 

 6 november 2017
 

Wildpoeper maakt werk wethouder onmogelijk

 

Column - Wethouder Daan Markwat van de SGP is in alle staten. Drie jaar beweegt Markwat hemel en aarde om een bruggetje over een sloot gelegd te krijgen. Al ruim drie jaar ligt dit bruggetje op het landgoed Battenoord niet over, maar langs de sloot.

 

Een bruggetje dat het mogelijk moet maken om vanaf het bos aan de Pieterweg over te steken voor een wandeling door het landschapspark. Markwat: “Ik heb er werkelijk alles aan gedaan. Ik heb het bruggetje op laten nemen in het inrichtingsplan, ik heb aan de bel getrokken bij de landeigenaar, bij Staatsbosbeheer, bij het waterschap. Maar niemand wilde meewerken.”

 

Toen de wethouder na jaren van touwtrekken meende de brug te kunnen gaan leggen, dook de wildpoeper op. “Ik ben ervan overtuigd dat één van de betrokken partijen deze wildpoeper heeft aangestuurd. Ik kreeg een telefoontje van een wandelaar die mij liet weten dat hij een blanke man met de broek om de enkels had zien kleien op de brug. Ik heb toen onmiddellijk mijn jas aangetrokken en ben ter plekke poolshoogte gaan nemen. Ik wist werkelijk niet wat ik zag. Dit was een vorm van kleien die op Goeree-Overflakkee zijn weerga niet kent.”

 

De wethouder meent, zoals gezegd, dat mogelijk een van de betrokken partijen een professioneel wildpoeper in de strijd rond het bruggetje heeft ingezet. “Als je ziet hoe de wildpoeper te werk is gegaan… Echt het kleien voorbij! Hier zit een grote organisatie achter. Dat weet ik zeker. Er gelden namelijk regels om op dat landgoed te mogen wonen." 

 

Markwat tenslotte: "Kennelijk is de invloed van één partij machtiger dan de vraag van de omwonenden en recreanten die graag dit bruggetje zouden zien liggen. Niet langs maar over de sloot.”  

 

Frans Evers4 november 2017
 

Een impressie uit de samenleving Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge, ofwel het windputje van Goeree-Overflakkee (5). Maar niet meer namens Dorpsraad Nieuwe-Tonge want die zegt zich onpartijdig te willen opstellen

De afgelopen maanden volgen meerdere inwoners van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge de raadsvergaderingen en de achtergronden van het winddossier. Uit mailverkeer voorafgaand aan de raadsvergadering van 28 september 2017 blijkt dat de coalitiepartijen SGP, CDA, CU en VVD wisten dat zij een politiek toneelspel gingen opvoeren voor met name de potentiele kiezers in Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge. 

Zij wisten wel degelijk dat de provincie niet verplicht is op een verzoek van Deltawind een bestemmingsplan vast te stellen met wel 8, 9 of nog meer windturbines. Zij wisten dat de provincie een daartoe strekkend verzoek van initiatiefnemers in behandeling moet nemen, maar niet zoals zij dit vertaalden naar de bevolking van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge, dat dit feitelijk al een gelopen race was en dat er geen verdere afweging meer zou plaats vinden. De ingediende motie om maximaal zes windturbines te plaatsen bij Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge moest dan ook als een geschenk van de coalitiepartijen worden gezien door de bevolking. Dit was zogenaamd het best haalbare resultaat.  

Het toneelspel of politiek spel dat werd opgevoerd was van hoogstaande klasse. De ene na de andere meelevende zin werd uitgesproken. Als het anders kon zou men het anders doen, want het is toch wel erg veel aan windturbines bij die dorpen, en nog veel meer van dit nietszeggende toneelspel waarbij de regie nu wel werd gevoerd bij monde van wethouder Tollenaar en uiteraard gesteund door fractievoorzitter Van Dam. In het kielzog van deze twee heren werd de rest van de coalitie geen keus gelaten, meedoen of ……. Als één blok, een theatergezelschap waardig, hield men de gelederen gesloten om, tot op heden nog niet geopenbaarde andere politieke doelen, te verwezenlijken. Dit alles met krokodillentranen richting bevolking Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge, zij zullen die windturbines krijgen. 

Waaruit blijkt dit bedrog? De coalitiepartijen waren ruim van tevoren op de hoogte gesteld van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State van 19 december 2012. Daarin staat verkort weergegeven dat de provincie een verzoek wel in behandeling moet nemen, maar een eigen afweging kan maken en de provincie met andere woorden niet verplicht is om een zogenaamd inpassingsplan vast te stellen. Dit bedrog is door enkelen al een historische blunder genoemd, hoewel indertijd niet het volle besef bestond, hoe erg de bevolking voor de gek werd gehouden.

Het toneelstuk gaat verder. Bij de ingekomen stukken van de gemeenteraad van 26 oktober 2017 is een brief van een tweetal inwoners uit Nieuwe-Tonge gevoegd. Op een hele duidelijke manier wordt daarin naar voren gebracht dat zij dit politieke spelletje door hebben. In een helder betoog geven zij te kennen dat de handelwijze van wethouder Tollenaar, met in zijn kielzog de fracties van de SGP, CDA, CU en VVD, afkeurenswaardig is en feitelijk maar naar één uitkomst werd geredeneerd, ….die windturbines moeten bij Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge komen, ook al zijn er betere locaties denkbaar. 

De volgende actie werd vanuit het college van burgemeester en wethouders richting gemeenteraad geadviseerd: “voor kennisgeving aannemen”. Aldus geschiedde in de raadsvergadering van 26 oktober 2017. Niemand van de aanwezige raadsleden reageerde meer, de coalitie omdat dit werd opgedragen door het college en om de gelederen gesloten te houden, het niet horen van een geluid van de overige partijen laat zich slechts vertalen door de redenering “het helpt toch niet meer, we hebben al zoveel voorstellen gedaan die zijn weggewuifd door de wethouder en coalitie”.

Zo sleept dit dossier zich voort in de tijd. Binnenkort zal er naar verwachting beroep worden ingesteld bij de Raad van State en bij de rechtbank Rotterdam, tegen respectievelijk de vaststelling van het bestemmingsplan en de verleende vergunningen. De messen moeten dus nog verder geslepen worden, .. waarom vraag je je zo langzamerhand af. Welke andere belangen zijn zo belangrijk dat dit besluit door de strot van de bevolking van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge moet worden geduwd, gaat het om toezeggingen aan Deltawind en partners, toezeggingen richting andere personen op andere locaties of het tegen beter weten in onverkort blijven steunen van een wethouder die niets dan ellende heeft gebracht voor Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge.

De tijd gaat door. Vóór de verkiezingen van de gemeenteraad op 21 maart 2018 zal er ongetwijfeld nog wel meer bekend worden van het afkeurenswaardige politieke spel. Al meerdere keren is de term “list en bedrog” gehoord. Wie heeft uiteindelijk het laatste woord op 21 maart 2018?   

 

Stichting Mallemolens, www.mallemolens.nl                                                                              Dorpsraad Oude-Tonge2 november 2017

In Groot Goeree-Overflakkee van dinsdag 31 oktober geeft Rob Maliepaard een reactie op de ingezonden brief van Deltawindleden onder de kop Mallemolens en het klimaat
30 oktober 2017

Verklaringen van voormalig raadsleden gemeente Oostflakkee Van Gurp en F. Kroeze 

"Dat er een beschikking zou zijn is is pertinent onjuist"30 oktober 2017

Reactie gemeente op inspreektekst Arie Swaneveld:

Onze gemeente heeft veel vertrouwen in de rechtspraak, en het vonnis van de rechter was ook in hoger beroep overduidelijk. Burgemeester en wethouder hebben daarom geen behoefte om te reageren; de reactie van de raadsleden tijdens de bewuste vergadering loog er niet om.


Met vriendelijke groet,

Bert Brand
Teamleider Veiligheid en Handhaving 


 

Inspreektekst Arie Swaneveld 26 oktober 2017
Het moment dat driekwart van de gemeenteraad wegliep


Geachte raad, medeburgers,

Velen onder u zullen denken: Labee en Deltahout hebben de rechtzaak tegen de gemeente verloren. Velen onder u zullen er vanuit gaan dat door beide partijen alle argumenten aan de rechter zijn voorgelegd. Dat is pertinent niet het geval.

Velen onder u zullen ervan uitgaan dat de rechter vervolgens alle argumenten op hun waarde zal hebben ingeschat. En nadat  getuigen zijn gehoord alles tegen elkaar heeft afgewogen en op grond daarvan tot een juist oordeel zal zijn gekomen. Ook dat laatste is pertinent niet het geval.

De burgemeester verklaart aan de rechter dat er onherroepelijk sprake is van een genomen besluit. Om dit aan te tonen verzoekt ze aan twee nauw betrokken ambtenaren hierover een getuigenverklaring af te leggen. De rechter heeft deze getuigenverklaringen serieus genomen en het verhaal van de burgemeester voor waar aangenomen, kennelijk er vanuit gaande dat een burgemeester en ambtenaren altijd de waarheid spreken.

Pas toen onze termijn om stukken in te leveren bij de rechtbank was verstreken, ontving onze advocaat uitgebreide getuigenverklaringen van een aantal voormalige fractievoorzitters, die aantoonden dat de ambtenaren liegen en dat het collegeverslag na de collegevergadering waarin het besluit zou zijn genomen op later tijdstip naar eigen wens is aangepast. (Met andere woorden vervalst)

Onder deze voormalige fractievoorzitters bevindt zich een huidig gerespecteerd SGP raadslid de heer Adrie van Gurp. Dit raadslid heeft al bijna 24 jaar raadservaring en is van onbesproken gedrag. Niemand heeft ooit twijfels geuit aan zijn integriteit. Zeker de hele SGP-fractie niet, heeft ze mij laten weten.

De burgemeester bleek ook de getuigenverklaring van Van Gurp voor de rechter te hebben achtergehouden.

Raadslid van Gurp toont in zijn getuigenis aan dat beide ambtenaren valse verklaringen hebben afgelegd en dat de beweringen van de burgemeester niet kloppen met wat werkelijk heeft plaatsgevonden. (Van Gurp heeft over het handelen van de burgemeester een klacht ingediend bij de Commissaris der Koning van Zuid-Holland de heer Jaap Smit)

Volgens procesrecht konden deze getuigenverklaringen alleen nog bij de rechtbank ingediend worden, wanneer beiden partijen hiermee akkoord gingen. Echter de burgemeester bleef medewerking weigeren. Zelfs nadat  betrokken raadslid Van Gurp, de SGP-fractievoorzitter de heer Van Dam en EVV raadslid Van Alphen bij voortduring bij haar daarop hebben aangedrongen. Bij navraag bleek ook de meerderheid van de fractievoorzitters voorstander van het doorsturen van alle documenten. Met uitzondering het CDA en de CU.

De vraag die steeds wordt gesteld is waarom gaat de burgemeester op de stoel van de rechter zitten? En als het volgens haar toch niets toevoegt, waarom stuurt ze de stukken dan niet gewoon naar de rechtbank? 

Zelfs de perfecte afspraken die met voormalig wethouder Trouwborst en burgemeester Lokker die op 10 augustus 2016 gemaakt zijn worden door haar totaal genegeerd door net te doen of ze niet bestaan.

Volgens de burgemeester zou het college inmiddels een gezamenlijk besluit hebben genomen om de getuigenverklaringen niet naar de rechter te sturen. De vraag is of dit werkelijk zo is. Ik kan met een reeks van concrete voorbeelden aantonen dat collegebesluitenlijsten alsmede collegeverslagen in de voormalige gemeente Oostflakkee achteraf vervalst zijn. Deze cultuur is daarna overgewaaid naar de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee waardoor deze trent zich tijdens deze collegeperiode onverminderd heeft voortgezet.

Samenvattend komt het er op neer dat burgemeester Grootenboer de valse verklaringen van twee, vanaf het begin van het conflict betrokken ambtenaren,  wel gelooft en als overtuigend bewijs naar de rechter stuurt en die van een integer SGP-raadslid niet gelooft en eigenhandig, nota bene met steun van SGP-wethouder Markwat, voor de rechter achterhoudt. Hij zegt ook van mening te zijn dat de verklaringen van zijn eigen partijgenoot Van Gurp onder geen beding moeten worden doorgestuurd.

De vraag die ik aan Markwat stel, is of hij als enige bij de SGP twijfelt aan de juistheid van de verklaringen van zijn partijgenoot. Op grond waarvan deelt hij de mening van de burgemeester? Meneer Markwat, ik verwacht straks een helder antwoord van u.

De vraag dringt zich voortdurend op waarom de burgemeester niet wil dat de rechter deze verklaringen onder ogen krijgt? Is zij bang dat de gemeente in het ongelijk wordt gesteld en een schadeclaim tegemoet kan zien. En dat tevens duidelijk wordt dat zij sinds het vertrek van interim burgemeester Lokker, de rechter niet volledig heeft ingelicht.

 

Een duidelijke vraag die ik aan alle burgers en raadsleden voorleg is wie spreekt hier de waarheid en wie niet?       

 

Arie Swaneveld


Raadslid Rob Maliepaard tijdens de behandeling van deze zaak op 15-01-2015:
Wethouder Trouwborst tijdens behandeling van deze zaak op 15-01-2015:29 oktober 2017
Eilanden Nieuws 27 oktober
tekst: Kees van Rixoort
 

 

Reactie Ferry Simonis: "De wethouder vertelt onwaarheden!"

 

De wethouder gaat op geen enkel aangedragen argument in. Hij zegt het raadsbesluit van 9 januari 2014 uit te voeren en zegt dat het vigerende bestemmingsplan geen bebouwing toestaat.  Beiden zijn niet waar.

 

Het Projectplan Fort Prins Frederik is onderdeel van het raadsbesluit. In dit plan staan nog enkele belangrijke mogelijkheden waar het college toe kan/kon besluiten;

  1. Er is nog ruimte in de vertaling naar concrete uitvoering;
  2. Fasering bij de handhaving volgens een prioriteit;
  3. Er moeten ruime termijnen worden gehanteerd van 2 tot 3 jaar;
  4. Er kan keuze worden gemaakt voor legalisering van 14 chalets op de vestingwal;

 

Geen van deze mogelijkheden is door het college overwogen. Hiermee schendt het college het zorgvuldigheidsbeginsel volgens artikel 3:2 Awb. Dit artikel bepaalt dat bij de voorbereiding van een besluit het bestuursorgaan de nodige kennis vergaart omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen. Het college heeft dat niet gedaan en is hierdoor in gebreke gebleven.

 

Het hoeft geen betoog dat de belangen voor 14 eigenaren waarvan het chalet nu wordt verwijderd essentieel zijn. Het college kan volgens het projectplan c.q. het raadsbesluit de keuze maken deze chalets te legaliseren.

 

Volgens de wethouder is bebouwing in het huidige bestemmingsplan niet toegestaan. Ook hier is de werkelijkheid toch wel iets anders. In een brief van 12 oktober 2000 laten B&W van de voormalige gemeente Oostflakkee aan de Stichting Christelijke Recreatiecentra weten onder welke voorwaarden stacaravans passen in het huidige bestemmingsplan en tevens vergunningvrij zijn.

 

Toen wethouder Markwat in de raadsvergadering  van 6 juli 2017 hiermee werd geconfronteerd antwoordde hij op vragen van de heer Tuk (CU) dat jurisprudentie uitwees dat deze stacaravans vergunningsplichtig zijn en derhalve illegaal op fort staan. De wethouder heeft gelijk als het gaat om stacaravans die niet zijn toegestaan in het bestemmingsplan. Maar een groot aantal stacaravans zijn, zoals blijkt uit brieven van B&W van Oostflakkee, wel toegestaan en daarvoor geldt de door Markwat bedoelde jurisprudentie niet. Een groot aantal van de huidige stacaravans voldoet aan de criteria en zijn dus legaal.

 

Volgens het huidige bestemmingsplan mag volgens artikel 25, lid 2 worden teruggebouwd wat er tijdens de terinzagelegging van het huidige bestemmingsplan (1991) stond. In die periode stond het fort vol met stacaravans. Die mogen dus feitelijk allemaal worden herplaatst. Volgens het projectplan c.q. het raadsbesluit van 9 januari 2014, dat de wethouder zegt uit te voeren, is ook sprake van 3 kavels met overgangsrecht. Ook deze kavels kunnen niet worden ontruimd. Daarnaast blijft er natuurlijk de keuze die het college volgens het raadsbesluit kan maken om 14 chalets op de vestingwal te legaliseren.

 

Dan het maatwerk waar het college mee schermt. Dit zou bestaan uit de mogelijkheden om afspraken over de termijn van verwijdering, herplaatsing elders op het fort en een financiële compensatie.

 

Dat er afspraken kunnen worden gemaakt over de termijn van verwijdering is doodgewoon niet waar. In de gesprekken die namens het college worden gevoerd is de eigenaren op de vestingwal duidelijk gemaakt dat er met of zonder maatwerk een maximale termijn gegeven wordt van één jaar. Daarover vallen geen andere afspraken te maken omdat dat gedogen zou betekenen wat de gemeente niet wil.

 

 

Het maatwerk inzake herplaatsing elders op het fort houdt niet meer in dat de gemeente de contactgegevens van de eigenaren van chalets die worden verwijderd doorgeeft aan de parkeigenaar. Dat kan je dus geen maatwerk noemen. Verder is de verstandhouding van de bewoners met de parkeigenaar, wegens zijn aankondiging in december iedereen af te sluiten van nutsvoorzieningen, dusdanig verstoord dat die hele eventuele verplaatsing een totale illusie is. In zijn reactie heeft de wethouder het trouwens niet meer over deze mogelijkheid.

 

De financiële compensatie is een eventuele vergoeding in de kosten van verwijdering. Dit moet overigens nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Als dit al door de raad wordt goedgekeurd zal het niet meer dan een fooi zijn. De gemiddelde schade voor de eigenaren beloopt al gauw € 100.000,00 nog daargelaten de hypotheekschuld die een aantal eigenaren na de verwijdering zal houden. De fooi die de wethouder in gedachten heeft, is tekenend voor de arrogante en respectloze houding die het college en de wethouder tentoonspreidt tegenover de gedupeerden.

 

Daarbij komt dat eigenaren die van hun burgerrechten gebruik willen maken en de rechter om een oordeel willen vragen sowieso worden uitgesloten van een eventuele vergoeding. Men komt alleen in aanmerking als men ‘meewerkt’. Met andere woorden als makke lammeren naar de slachtbank laten leiden.

 

En dan nog het advies van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het ministerie van Economische Zaken. Het college met de helaas te vroeg overleden voorganger van de heer Markwat, de heer Koningswoud, heeft na het raadsbesluit van 9 januari 2014 de DLG advies gevraagd over de concrete uitvoering en de stappen die ondernomen moeten worden. Op 13 juni 2014 verscheen het rapport en tot grote vreugde van de betrokkenen adviseerde DLG om hun chalets niet te verwijderen maar samen met de bewoners/eigenaren in gesprek te gaan en een andere oplossing te zoeken. Het college reageerde met de raadsbrief van 28 augustus 2014 waarin zij meedeelde dat het advies van DLG uitwees dat rechtlijnige handhavingsacties niet verstandig waren en rekening te zullen houden met de wensen van betrokkenen zoals verplaatsen, vertrekken of mogelijk op dezelfde plek blijven.

 

Zoals hiervoor al vermeld kwam geheel onverwachts wethouder Koningswoud te overlijden en trad de heer Markwat aan als zijn opvolger. Het advies van DLG en de daarop verschenen raadsbrief werden onder het welbekende tapijt geveegd. Een recent verzoek om alsnog het advies van DLG door de raad behandeld te krijgen ging dezelfde weg.

 

Een apart verhaal is nog de opmerking van de wethouder in de raadsvergadering van 24 november 2016. Citaat: “En als dat nieuwe bestemmingsplan eenmaal in procedure is, en ik hoop dat dat in de loop van 2017 zal plaatsvinden, dan hebben wij dat gedaan volgens de kaders die door de raad op basis van de startnotitie zijn gesteld. “

 

De startnotitie is nooit verschenen. De kaders die de raad op basis daarvan had moeten bepalen zijn nooit vastgesteld. Maar het voorontwerpbestemmingsplan ligt er. Over dit mysterie mogelijk later meer.

 

Samenvatting

De wethouder negeert het zelf door het college gevraagde advies en de toezeggingen in de daaropvolgende raadsbrief uit 2014. De wethouder voert ‘selectief’ het raadsbesluit uit. Maakt geen enkele afweging van belangen van betrokkenen en schendt het zorgvuldigheidsbeginsel zoals is vastgelegd in artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht. De wethouder vertelt onwaarheden over mogelijke afspraken inzake de termijn van verwijdering en doet voorkomen dat er sprake is van maatwerk. Het maatwerk bestaat dus uit afspraken die niet gemaakt kunnen worden, het doorgeven van contactgegevens voor een onmogelijke herkaveling en een financiële fooi die de naam vergoeding of compensatie niet waard is en die nog door de raad moet worden goedgekeurd.

 

Ooltgensplaat, 29 oktober 2017,

Ferry Simonis27 oktober 2017

Hardwerkende ondernemer is kansloos tegen deze gemeente

 

Column – Hoe lang is ondernemer Arie Swaneveld bezig om zijn recht te halen? Aan het begin van deze eeuw werd zijn bedrijf in Oude-Tonge op oneigenlijke gronden gesloten. Swaneveld was naar ons eiland gekomen omdat hem werd verteld dat het ondernemersklimaat hier zo optimaal was.

 

Helaas. Van twee miljoen naar de bijstand, is kort samengevat Swanevelds situatie. Swaneveld bevindt zich in een ijzeren wurggreep van zowel burgemeester en wethouders als het merendeel van de gemeenteraad. Met twee uitzonderingen weliswaar. Rob Maliepaard en Aat van Alphen zijn de enige twee raadsleden die vanaf het eerste moment achter de kruistocht van Swaneveld zijn gaan staan. Omdat Swaneveld het gelijk aan zijn zijde had. Kortom de enige twee raadsleden die ruggengraat tonen in dit dossier.

 

Gisteren tijdens de raadsvergadering barstte de bom. Driekwart van de raadsleden verliet de zaal toen Swaneveld aan het inspreken was. Geheel tegen de gebruikelijke usance van het inspreken, onderbrak CU-raadslid Tuk op onbehoorlijke wijze het betoog van de inspreker. Daarna kreeg Tuk bijstand van SGP-raadslid Slootweg. Slootweg meende dat vrouw en paard noemen uit den boze was. Burgemeester Grootenboer sloot zich tenslotte daarbij aan. Toen Swaneveld daarna zijn betoog voortzette, verliet driekwart van de gemeenteraadsleden de zaal.

 

De burgemeester stelde dat Swaneveld leugens verkondigde, dat hij niet met bewijzen kwam voor zijn beweringen. Een opmerkelijke uitspraak want op de website van het Schrijfbedrijf zijn in de loop der jaren de nodige bewijsstukken wel degelijk openbaar gemaakt. En iedere keer weer bleek het gelijk aan de kant van Swaneveld.

 

Al die jaren vecht Swaneveld een hopeloze strijd tegen burgemeesters en wethouders. Alleen de heer Koningswoud maakte in zijn hoedanigheid als wethouder van de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee een einde aan de ongelijke strijd die Swaneveld voerde. Hij had de oplossing tot tevredenheid van alle betrokken partijen. Echter na het overlijden van de heer Koningswoud, zetten zijn opvolgers de hakken weer in het zand en volgde de ene na de andere juridische confrontatie. Een juridische strijd die de gemeente voert op kosten van de gemeenschap…  

 

Frans Evers

 

Over het ondernemersklimaat op Goeree-Overflakkee gesproken...
https://vimeo.com/56201988


De toespraak van de heer Labee tijdens heropening van het gebouw Boezemweg, door wethouder Koningswoud

 

 
24 oktober 2017

De discussie ging toch over de locatie en niet over het klimaat? 
23 oktober 2017

Ingekomen brief van A. van der Velde en A.M. van der Velde voor de gemeenteraad over handelwijze wethouder Tollenaar en gemeenteraad inzake windpark Battenoord
https://www.goeree-overflakkee.nl/document.php?m=46&fileid=160345&f=e1a9b19296278918f4766db1d31df0f0&attachment=0&c=149398


20 oktober 2017

De kogel is door de kerk

 

Jan Rot mag in Middelharnis optreden

 

Column - Jan Rot heeft van de toetsingscommissie ‘Boek geen heidense artiesten op Goeree-Overflakkee’ op het laatste moment het groene licht gekregen om met zijn show ‘Seks & Drugs & Rot & Roll’ in het Diekhuus op te treden. Met slechts één stem verschil, kreeg Rot van de toetsingscommissie het voordeel van de twijfel.

 

Genoemde  toetsingscommissie werd dit jaar vanwege het optreden in de Dorpstienden van rapper Jebroer in het leven geroepen door dominee Zoet van de Kopse kerken. Dominee Zoet vond steun voor een optreedverbod bij de SGP-fractie en bij de ouderlingen Bruggeman en Van Wijk van de Hersteld Hervormde Gemeente. Tezamen haalden de drie partijen 2.500 euro op om het optreden van Jebroer te kunnen boycotten.

 

Dat er om Jan Rot te verbieden een veel grotere afkoopsom nodig was, had dominee Zoet cum suis niet voorzien. Het waren dus economische overwegingen om aan het optreden het groene licht te geven. Kees van Dam, fractievoorzitter van de SGP, liet aanvankelijk weten dat hij Jan Rot helemaal niet kende, maar dat de titel ‘Seks & Drugs’ voor hem voldoende was om tegen een optreden te stemmen.

 

Echter toen hij hoorde dat de afkoopsom voor Rot minstens het viervoudige was van het bedrag dat nodig was om rapper Jebroer de mond te snoeren, liet Van Dam weten Rot geen strobreed in de weg te leggen. Trouw aan de Heere hoeft tenslotte geen godsvermogen te kosten…

 

Hendrik Herweijer, fractielid van de SGP,  liet weten dat hij bij de ingang van het Diekhuus de namen gaat noteren van alle orthodoxe protestanten die de voorstelling bezoeken. Het ligt in de bedoeling dat Herweijer deze lijst overhandigt aan burgemeester Grootenboer. Deze lijst met namen zal vooralsnog niet openbaar worden gemaakt, laat de griffie ons weten.

 

Frans Evers   
13 oktober 2017

Kiezers opgelet! De PVV komt eraan!
 

 

Column - In april van dit jaar had RTV Slogo een interview met Jan Zwerus, het PVV-Statenlid voor de provincie Zuid-Holland. Onlangs dook deze Zwerus (69) op in Groot Goeree-Overflakkee. Zwerus zoekt voor de komende gemeenteraadsverkiezingen mensen die in de gemeente Goeree-Overflakkee daaraan mee willen doen. Zwerus doet deze oproep omdat er voldoende draagvlak voor de PVV op ons eiland blijkt te zijn.

 

Geen gekke gedachte want tijdens de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen stemde op Goeree-Overflakkee ruim 15% van de kiezers op de PVV. Komt nog bij dat de PVV het buitengewoon goed doet bij middelbare scholieren. Als het aan middelbare scholieren ligt, dan is de PVV volgend jaar de grote winnaar van de gemeenteraadverkiezingen. Immers bij de laatste Scholierenverkiezing voor de Tweede Kamer haalde de PVV bij de jeugd maar liefst dertig zetels.

 

Grote vraag is nu of de gemeente Goeree-Overflakkee na Den Haag en Almere de derde gemeente wordt waar de PVV in de gemeenteraad van de partij is. Na zijn interview bij Slogo en Groot Goeree-Overflakkee is Jan Zwerus alvast geen onbekende meer op ons eiland.

 

Zwerus noemt zichzelf een halve Flakkeeënaar. Hoe dat zo? Omdat hij hier als kind beginjaren vijftig heeft gewoond. Zijn vader was er in de voormalige gemeente Middelharnis dominee van de Gereformeerde Gemeente. Zwerus werkte in het onderwijs en was directeur van diverse mediabedrijven. In het interview zegt Zwerus op zoek te zijn naar mensen met ballen (dat kunnen zowel mannen als vrouwen zijn).

 

Zwerus zegt verder achter de inwoners van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge te staan die massaal tegen de komst van de zes windmolens waren. “Als op nationaal niveau de partijen vinden dat klimaatverandering komt door uitstoot van CO2, dan kunnen ze hier hoog en laag springen, het gebeurt. Dat noem ik ‘ecologisch Marxisme’. Ze denken zo ideologisch dat ze niet meer van hun mening afwijken.”

 

Zwerus blijkt een man die geen blad voor de mond neemt. Onlangs nog kwam hij in botsing met de PvdA in Provinciale Staten. In een nieuwsbrief van zijn partij beschreef Zwerus zijn visie op de cultuur in het Provinciehuis en de tekst was een PvdA-voorman in het verkeerde keelgat geschoten. In de nieuwsbrief van de PVV van vorige maand noemde Zwerus de statenvergaderingen namelijk een feestje van kleine, zielige incestueuze narcisten. De toon is daarmee gezet. De politiek op Goeree-Overflakkee zal met de komst van de PPV nooit meer wezen wat het was…

 

Inmiddels houdt de SGP zijn hart vast. De komst van de PVV gaat deze partij namelijk stemmen kosten. Héél veel raadszetels kosten. Duizenden kiesgerechtigden uit Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge hebben nog een serieus appeltje te schillen met de partij die zorgde voor een molenpark in hun achtertuin. Tel daarbij op dat ex- Europarlementariër voor de PVV Lucas Hartong zijn comeback gaat maken in de gemeentelijke politiek… Nog meer kopzorgen dus voor Kees van Dam en zijn mannenbroeders.

 

Frans Evers
12 oktober 2017

Eén klagende omwonende en de skatebaan van Middelharnis is weg. Vraag: Hoeveel bewoners van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge wilden geen molens in hun achtertuin?

 

Column - Een skatebaan in het centrum van Middelharnis. Dat was werkelijk uniek. Een sprookje bijna. Ouders van kinderen waren blij dat zij hun skatende kroost in de gaten konden houden. Andere gemeentes kwamen bij ons een kijkje nemen. Wij waren met deze skatebaan een lichtend voorbeeld voor ons omringende gemeenten.

 

Maar de skatebaan aan het Rubensplein in Middelharnis moest verdwijnen. De rechter stelde één klagende omwonende in het gelijk. U leest het goed. Zegge en schrijve één klagende omwonende en het was gedaan met deze unieke voorziening voor onze jeugd!

 

En de gemeente Goeree-Overflakkee ging nota bene niet in beroep. Een grof schandaal was dat burgemeester en wethouders de gemeenteraad pas informeerden nadat de mogelijkheid om in beroep te gaan, was verstreken. Kostte dat akkefietje wethouder De Jong de kop? Welnee!

 

Net zo min dat de schijnregie van wethouder Tollenaar met het windmolendossier ooit gevolgen zal hebben. Niet één bewoner, maar duizenden direct betrokkenen zetten een handtekening tegen de plaatsing van zes extra windmolens in de nabijheid van hun dorpen. Honderden bewoners leverden een zienswijze in. En wat gebeurt, de christelijke partijen en een verdwaalde liberaal in de raad hebben maling aan deze volksopstand. Die zes molens komen gewoon in de achtertuin van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge.

 

Vanmorgen las ik in het AD: “…Provincie luistert naar alternatief gemeenten. Polders blijven windmolenvrij…” In dit artikel wordt gesproken van een windmolenproblematiek op Voorne-Putten die zich ook op Goeree-Overflakkee voordoet. Het enige verschil is echter dat de wethouders aldaar in tegenstelling tot wethouder Tollenaar alhier, wel de regie voerden.

 

De polders van Zuidland, Oudenhoorn en Hekelingen blijven namelijk windmolenvrij. Wethouder Henk van de Graad (VVD) van de gemeente Nisselande: “Dit is het resultaat van de gezamenlijke inspanningen van de vier gemeenten.” Zijn voorgangster Christel Mourik vocht als een leeuw voor het vrijhouden van de polders, omdat het open landschap de kracht van het eiland is.

 

Maar dat laatste geldt toch ook voor de polders van Goeree-Overflakkee? Intussen zaten wij opgescheept met een gedeputeerde Weber die ons eiland als een afvalput voor windmolens ziet. Waarom neemt deze provinciebestuurder geen voorbeeld aan zijn collega-gedeputeerde Adri Bom (CDA) die zegt dat ze bewust de gemeenten de kans gaf zelf plekken aan te wijzen. “Wij wilden niet over de hoofden van gemeenten regeren.” Zo kan het dus ook.

 

Frans Evers

 

PS Hoorde in de wandelgangen dat de transcriptie van de Tollenaar Tape binnen afzienbare tijd openbaar wordt gemaakt. We houden u op de hoogte.   
9 oktober 2017

Onkruid is ook een deel van de schepping

Groenbeheer van de gemeente Goeree-Overflakkee

NIEUWE-TONGE - “Het liefst zou ik alles doodspuiten.” Of “Ik kom wel even langs met RoundUp.” Bewoners van ons eiland zitten vol frustratie over ‘onkruid’. Vaak nuttige planten, die door onze voorouders werden gegeten of als thee of geneesmiddel werden gebruikt.

Maar zo kijkt een groot deel van de bewoners niet meer naar onkruid. Dat bleek ook tijdens de laatste bewonersbijeenkomst in Nieuwe-Tonge. Klagende mensen over het niet meer spuiten van de gemeente Goeree-Overflakkee. Schrijnend om mee te maken. Deze houding van ‘Na mij de zondvloed.’

Terwijl ‘onkruid’ een verzamelnaam is voor alle plantjes die we ongewenst vinden. Het woord ‘vuulte’, het Flakkeese woord voor onkruid, geeft de onkunde en de afkeer goed aan. Als rentmeester vinden de meeste bewoners dat groen alleen moet staan waar zij willen. Vergeten ze niet dat de hele schepping van de Heere komt?  Ook de vuulte?

Bekijk het eens anders. Door niet meer te spuiten met gif, vergiftigen we niet meer onze bodem en grondwater. En onze bodem, daar moeten we het toch van hebben. Dat is onze voedingsbodem. Ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Dus in plaats van trots te zijn op het feit dat de gemeente er alles aan doet om gif in onze bodem en grondwater te voorkomen, is een groot deel van onze bevolking nog steeds bereid om alles dood te spuiten.

Is het zo moeilijk om een oplossing te bedenken? Zelf heb ik twee jaar geleden in enkele uurtjes de hele straat schoon gemaakt. Gewoon met een aardappelmesje. Gewoon met wortel en al eruit. Is er niets te organiseren met enkele bewoners, jongeren of schoolklas? Burendag? Lekker buiten bezig. Samen een klusje klaren. Je hoofd leeg maken.


Maria Evers6 oktober 2017

Veiliger oversteek gaat nog jaren duren

Bewonersavond Nieuwe-Tonge van de dorpsraad

door: Maria Evers

NIEUWE-TONGE -  Diverse onderwerpen stonden op de agenda van de bewonersavond georganiseerd door de dorpsraad. Belangrijke onderwerpen ware de plaatsing van de windturbines bij Battenoert, de verkeerssituatie, nieuwbouw, leefbaarheidsplan en lancering website (www.dorpsraadnieuwetongeinbloei.nl). Niet veel bewoners waren dinsdagavond naar de avond in Ons Dorpshuis gekomen.Voorzitter van de dorpsraad mevrouw Anne-Karin Guijt opent de bijeenkomst. Ze deelt mee dat de dorpsraad sinds december 2016 een stichting is geworden met een eigen bankrekening. Ze legt uit dat de dorpsraad heeft besloten ‘toelichting door de coalitie over standpunt dossier windpark Battenoert’ van de agenda te halen, nadat hierover veel reuring ontstond in zowel Oude-Tonge als Nieuwe-Tonge.

Op de agenda ook het terugkerende onderwerp: de plannen om de wegen en kruisingen rond het dorp aan te pakken. Gastsprekers over dit onderwerp waren Tea Both (CDA) en een woordvoerder van de provincie. Omdat de provincie de gehele weg als één project wil aanpakken, inclusief verbeteringen bij traject Melissant/Dirksland en de rotonde met fietstunnel bij ingang Middelharnis, kan het nog wel even duren voor de eerste spa de grond in gaat. Door al die extra aanpassingen wordt het totaalbedrag 8 a 9 miljoen hoger dan aanvankelijk geraamd was. Hij hoopt dat het werk 2022 klaar is. “Dan is Nieuwe-Tonge vast weer als laatste aan de beurt”, vat iemand de frustraties samen, die leven in het dorp. Een van de bewoners is zelfs zo gedesillusioneerd, dat hij tijdens de behandeling van dit onderwerp, boos wegloopt “Laat je toch weer niet in de maling nemen”, bijt hij de voorzitter van de dorpsraad toe.

Oversteek N215
“Eind jaren tachtig hebben we, twee moeders, nog actie gevoerd voor het veiliger maken van de oversteek van de provinciale weg. Onze kinderen waren toen nog klein. Inmiddels hebben die zelf al weer kinderen. Waarom geen stoplicht? Bij een tankstation (De Tille) kan dat zo. Met sensoren in de weg, zodat niemand voor niets staat te wachten. Maar ja daar geldt een economisch belang”, zegt een zwaar teleurgestelde inwoner.

Bruggetje Battenoord
Een bewoner vraagt aan de aanwezige kernwethouder Markwat, hoe de stand van zaken is met het bruggetje dat tussen de Pieterweg en het landgoed, de verbinding moet maken naar het haventje. Het bruggetje ligt al enkele jaren aan de kant op het landgoed. Omdat er meerdere partijen bij betrokken zijn, ligt de zaak gecompliceerd. Nu is het weer wachten op het Waterschap, dat eens in de zes jaar de sloten baggert. Markwat hoopt dat binnenkort de sloten bij Battenoord aan de beurt zijn en dat daarna, hopelijk eind van dit jaar, het bruggetje geplaatst kan worden.Rampslachtoffers

Positief nieuws kan de dorpsraad melden over het opknappen van het gedeelte van de begraafplaats waar de slachtoffers van de Watersnoodramp liggen. In samenwerking met de buitendienst van de gemeente is de plek fors aangepakt. Zijn er in overleg met nabestaanden, graven gedraaid en is er nieuwe bestrating aangelegd. Er is hard door de dorpsraad aan gewerkt en een compliment is zeker op zijn plaats.

Levensreddend nieuws
Wanneer buiten kantoortijden iemand onwel wordt, blijken de AED’s in het dorp onbereikbaar. Huisartsenechtpaar De Jager won met de oplossing van een puzzel van de Hartstichting een AED die ze ter beschikking stelt aan het dorp. Aan de buitenmuur naast de praktijk aan het Korteweegje 1, hangt nu een AED. Deze is 24 uur per dag en ook in het weekend beschikbaar. “Een belangrijke aanwinst voor het dorp.”

Vernieuwde website
Dick Jonker, lid van de Dorpsraad loopt met de aanwezigen door de vernieuwde en gemoderniseerde website ‘dorpsraad Nieuwe-Tonge in Bloei’.  Hij roept iedereen op, om vanuit de verenigingen informatie en nieuws aan te leveren zodat de website een goed beeld geeft van het dorp voor zowel eigen inwoners als mensen van buiten die wat meer over Nieuwe-Tonge willen weten. De dorpsraad roept de bewoners op om ideeën in te leveren, foto’s ter beschikking te stellen voor de website en aanvragen voor financiële ondersteuning op tijd in te leveren. Als laatste vraagt de dorpsraad inwoners om hulp bij het uitvoeren van haar taken.
4 oktober 2017

Blauwe golf ongewenst in historisch Goedereede

(Eilanden Nieuws 4 oktober 2017)


3 oktober 2017

Nagekomen bericht van Willy Heintjes van de Vitale Kernen

Beste mensen, heb zojuist Anne Karin van de dorpsraad Nieuwe-Tonge aan de lijn gehad. Haar sterk geadviseerd om de politiek buiten de dorpsraden te houden. Haar aanspreekpunt voor gemeente zijn de ambtenaren en de kernwethouder. Wanneer het podium wordt gegeven aan nu de coalitie over het winddossier dan wil ik daar dan ook m'n zegje kunnen doen als oppositiepartij.

Blijkbaar komt vanavond ook Tea Both (CDA) praten over de N215. Ook dit vind ik een ongewenst podium bij een dorpsraad. Anne Karin zou een en ander bespreken met haar medebestuurders.


2 oktober 2017

Een impressie uit de samenleving Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge,
ofwel het windputje van Goeree-Overflakkee (4)


De raadsvergadering van 28 september 2017 is massaal gevolgd door de inwoners van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge. Naast aanwezigen in de raadzaal hebben velen de vergadering gevolgd via internet.

Het verloop van de vergadering is ingeslagen als een bom… De coalitiepartijen SGP, CDA, CU en VVD hebben de genadeklap uitgedeeld aan de woongemeenschappen Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge. Zij maken het mogelijk dat Deltawind en partners zes extra windturbines rond de dorpen bouwen.  Het eindvonnis voor de leefbaarheid in beide dorpskernen is terug te voeren op het niet massaal reageren van de bevolking, nota bene vier jaar geleden, op de besluiten rond aanwijzing van zoeklocaties van windturbines op Goeree-Overflakkee.

Genoemde partijen kunnen in hun beleving niets anders dan Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge belonen met extra windturbines. Het lijkt erop dat deze dorpsgemeenschappen boete moeten doen voor het niet laten horen van een massale proteststem bij de oorspronkelijke plannen uit 2013/2014.

De coalitiepartijen staan voor mededogen, zij kunnen de emoties in Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge begrijpen, maar doen er vervolgens niets mee. Ja, zij leggen nogmaals vast op valse procedurele gronden, dat zij een zegen zijn voor beide dorpen door te verkondigen dat door hun toedoen er maar zes extra windturbines worden bijgeplaatst. Wie gelooft hen nog, nu de grondslag voor zo’n besluit, een verzonnen grondslag is, een list om op basis van angst, gezaaid door Deltawind en partners, geen inhoudelijke beoordeling te hoeven uitvoeren. Hoe gemakkelijk worden de dorpsgemeenschappen, uiteraard figuurlijk, de nek omgedraaid. Daar moeten de leefgemeenschappen blij mee zijn…

Het vonnis van de coalitiepartijen is het gesprek van de dag. Gevoelens van ongeloof, ontzetting, boosheid en verlies aan vertrouwen in de politiek zijn de heersende gevoelens bij veel mensen. Het zal toch niet waar zijn…wordt veel gehoord, … ja het is waar!

Met ingang van 28 september zijn de twee dorpsgemeenschappen binnen de gemeente Goeree-Overflakkee te beschouwen als gedegradeerde dorpsgemeenschappen. Niemand wil er meer wonen,.. wie kiest er voor om elke dag geconfronteerd te worden met een uitzicht op meer dan 50 windturbines, geconfronteerd te worden met geluidsoverlast enzovoorts. Het begin van een uitsterfconstructie is in gang gezet,… dan kunnen er nog wat turbines bij, .. tot het putje helemaal vol is!

Opgetekend in de wandelgangen is de korte, maar o zo krachtige opmerking van een inwoner: “Voorstemmers voor Battenoord hebben eigenlijk maar één argument. Ze moeten daar gewoon komen en ik wil niet naar een alternatief gebied kijken”. Dit is de geest die dwaalt in de hoofden van de inwoners van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge.

Dat er een alternatief is blijkt uit de benadering van het winddossier door de zogenaamde oppositiepartijen PvdA, VKGO, Eiland van Vrijheid, Fractie Maliepaard en Fractie Van der Meer. Deze partijen zeggen op inhoudelijke gronden NEE tegen het besluit van SGP, CDA, CU en VVD. Wacht in ieder geval af tot nadere onderzoeken zijn uitgevoerd en zwicht niet voor de druk van Deltawind en partners. Niets van dat al heeft mogen baten.

SGP, CDA, CU en VVD hebben haast met het besluit. Waarom die haast, nou… Deltawind en partners verliezen subsidie als niet snel een besluit wordt genomen. In maart 2018 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Hoe sneller een besluit wordt genomen, des te eerder is de kiezer dit belachelijke besluit, door sommigen aangeduid als “zwarte bladzijde” vergeten. Dit besluit moet zo snel als mogelijk uit de hoofden van de kiezers gehaald worden, moet er als het ware “uitwaaien” om het in windtermen te zeggen.

Voorlopig mogen de coalitiepartijen erop rekenen dat dit besluit niet wordt vergeten. Dit snappen zij ook, vandaar dat op de aanstaande dorpsraadvergadering in Nieuwe-Tonge (3 oktober 2017) enkele raadsleden aanwezig zijn om een toelichting te geven op de voortgang van het winddossier.  Gaan zij proberen recht te praten wat niet recht te praten is?

Vorig jaar werd de jaarlijkse vergadering bezocht door heel veel mensen, ..niet uit te sluiten is dat veel mensen hun vertrouwen in de politiek hebben verloren en niet meer komen opdagen. Of komt men dan toch nog opdagen om te horen dat de veilige oversteek bij de N 215 met medewerking van de provincie na pakweg 30 jaar nog even op zich laat wachten…. Hoe schril kan de tegenstelling zijn!

 

Dorpsraad Nieuwe-Tonge in bloei

Dorpsraad Oude-Tonge

Stichting Mallemolens

 

 
30 september 201729 september 2017
 

Wethouder Tollenaar dronken achter het stuur

Column - Zoals verwacht heeft het christelijke stemvee zich tijdens de raadsvergadering van 28 september aan de hand van SGP fractievoorzitter Kees van Dam als makke lammeren naar de slacht laten lijden. 16 zwartjurken en een VVD lafaard stemden voor het duivelse plan van Deltawind om nog eens 6 extra windturbines te plaatsen in de achtertuin van de burgers van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge.

Ondanks verwoede pogingen van de oppositie om eerst goed te laten onderzoeken of het écht wel noodzakelijk is deze beslissing nu al te nemen, moest en zou voor 1 oktober de kogel door de kerk. Zo niet, dan zou de mogelijkheid bestaan dat Deltawind een enorme zak subsidiegeld mis zou lopen. En dat is nu precies waar het over gaat; geld. Dankzij de voor een beter milieu bedoelde subsidie van de overheid, zijn directie en de 8 werknemers weer een aantal jaren verzekerd van inkomen. Plus dat de leden van Deltawind de komende jaren een meer dan riante rente kunnen opstrijken. 

Na afloop van de raadsvergadering leek de feeststemming binnen de coalitie nog even om te slaan in een grafstemming toen wethouder Tollenaar weer eens dronken achter het stuur van zijn auto bleek te zitten. Onderweg naar het feestje van Deltawind reed Vrolijke Frans, deze keer dronken van geluk, over de Flakkeese wegen. Raampjes open en luid zingend over ’t hijgend hert der jacht ontkomen..

van onze politieke verslaggever


29 september 2017

Hoe bedoel je een zwarte bladzijde?!

 

Column - Zestien christenen en één liberaal laten duizenden inwoners van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge in de kou staan. Met zeventien tegen elf gaven de christelijke partijen unaniem het groene licht om Oude-Tonge te laten omsingelen door 52 molens en Nieuwe-Tonge door 44 molens.

 

Centrale vraag was voor ieder weldenkend mens of beide dorpen niet ietwat overbelast werden door zoveel molens. Zou het woongenot van die duizenden inwoners daarmee niet worden aangetast? Dat het woongenot zal worden aangetast met zoveel molens vonden de PvdA, Vitale Kernen, Fractie Maliepaard, Fractie Van Alphen en Fractie Van der Meer.

 

Henk van der Meer en Jaap Willem Eijkenduijn deden nog een wanhopige poging om uitstel van stemming op basis van een publicatie van de Raad van State. Maar zoals de afgelopen vier jaar met elke motie/voorstel gebeurde, werd dit verzoek van de oppositie door de SGP en consorten afgeschoten.

 

Waarom die haast om te beslissen? Domweg omdat er voor begin oktober een dikke vette subsidie moet worden binnengeharkt! Dat noemt Kees van Dam van de SGP ‘je verantwoordelijkheid nemen’. Het moest en zou er gisterenavond doorgedrukt moeten worden. Dus sloten de gelederen van de SGP zich. Mogelijke dissidenten Adrie van Gurp en Martin Wilstra lieten zich als stemvee de mond snoeren.

 

Het failliet van de politiek op Goeree-Overflakkee werd door genoemde Wilstra van de SGP pijnlijk in beeld gebracht. Hij stemde tegen alle verwachtingen in, met zijn mannenbroeders mee. Ondanks dat wilde hij een stemverklaring uitbrengen. Immers toen hij nog geen raadslid was, was hij als inwoner van Nieuwe-Tonge de drijvende kracht tegen uitbreiding van windpark Battenoert.

 

Maar sinds hij is beëdigd als raadslid, is hij op de schoot van de grote leider Kees van Dam gaan zitten en is diezelfde Wilstra voor het plaatsen van extra molens voor zijn dorp Nieuwe-Tonge. En dat verwerpelijke gedrag en gedraai wilde hij nog van een stemverklaring voorzien ook! Dat is dus het bedenkelijke niveau van de mensen die ons in de gemeenteraad vertegenwoordigen.

 

In tegenstelling tot de SGP en consorten heeft de VVD verdeeld gestemd. Fractievoorzitter Rein Osinga stemde tegen meer molens.  Eric van Noordt Wieringa was voor meer molens. Maar de arme Eric moest van de nieuwe VVD-fractievoorzitter Addy Rijerkerk wel voor stemmen, als hij op een verkiesbare plek wilde komen te staan bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Zo zijn onze manieren bij de VVD.

 

Samengevat houdt de SGP met negen zetels in de raad een ijzeren greep op de bevolking van Goeree-Overflakkee. Deze christelijke partij schroomt namelijk niet om twee kleine dorpen te laten omsingelen door in totaal 96 molens inclusief achtergronddecor van  34 megamolens van de Krammer! 

 

Frans Evers


28 september 2017

Visie van Fractie Maliepaard over windmolens tijdens de raadsvergadering van 14 september 28 september 2017

Socialistische visie op een molentje meer of minder in de achtertuin
van de dorpen Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge

26 september 2017

Nog een nieuw diersoort op Goeree-Overflakkee

Nadat vorige week bekend werd dat een nieuw vogelsoort, de aasgier, zich definitief op Goeree-Overflakkee heeft gevestigd, zal aanstaande donderdag blijken dat zich op ons mooie eiland nog een nieuw diersoort heeft gehuisvest: het stemvee. Het meest bijzondere van deze recente ontdekkingen is wel dat het ene diersoort een gevolg is van het andere. Zonder aasgieren geen stemvee.

De druk van Deltawind op de lokale politiek is dusdanig groot, dat coalitieleider Kees van Dam (SGP) deze week alles in het werk moet stellen om een meerderheid in de gemeenteraad zover te krijgen in te stemmen met de duivelse plannen voor uitbreiding van de windparken bij Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge. Nu staat van Dam bekend als een autoritaire leider die ‘zwakke broeders’ met straffe hand er onder houdt. Dit windmolendossier heeft er echter voor gezorgd dat er voor het eerst in deze coalitieperiode serieuze scheurtjes ontstaan in de eens zo hechte coalitie.

Enkele weken geleden stapte Henk van der Meer uit de VVD-fractie. Van der Meer is overigens tegen de coalitieplannen op windmolengebied. Vervolgens heeft VVD-fractievoorzitter Rein Osinga aangegeven ook tegen de plannen voor uitbreiding van de windparken bij Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge te zullen stemmen. Hij stemt tegen omdat hij het zat is, na vier jaar lang geterroriseerd te zijn door de SGP. Als klap op de vuurpijl heeft ook SGP-fractielid Wilstra (woonachtig in Nieuwe-Tonge) laten weten tegen de verwerpelijke windplannen van zijn eigen coalitie te willen stemmen.

Van Dam zal de laatste dagen voor de belangrijke raadsvergadering dus optimaal gebruik gaan maken van de angstcultuur binnen de coalitie waar alles, ook de inhoud, ondergeschikt is aan macht. Stel je voor dat er nog meer coalitieleden ‘met verstand’ gaan stemmen. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 is de stemming over het winddossier tijdens de raadsvergadering van donderdag namelijk een uitgelezen mogelijkheid voor de volksvertegenwoordigers om te laten zien wat hun achterban werkelijk wil. Of zal van Dam zo machtsbelust blijken te zijn dat hij van de coalitie eist dat zij hém een plezier doen en zich dus als stemvee naar de slachtbank laat leiden?
 

onze politieke verslaggever26 september 2017

Advocaat mr. P. De Lange levert het door Kees van Dam gevraagde overzicht in bij de gemeente Goeree-Overflakkee met het totaal aan Megawatt wind op het eiland. Hij berekent dat het genoeg is om aan de windopgave van de provincie te voldoen. Oordeelt u zelf.26 september 2017

"Realisatie is overbodig. U hebt al aan de windopgave van de provincie voldaan."

Advocaat mr. P. De Lange houdt woord

Naar aanleiding van zijn inspreken bij de afgelopen raadsvergadering en vragen van Kees van Dam, voorzitter SGP, komt mr. De Lange met de feiten. Zijn conclusie is dat de bouw van 6 extra windturbines op Battenoord niet nodig is, om aan de windopdracht van de provincie te voldoen. "Realisatie is overbodig. U hebt al aan de windopgave van de provincie voldaan."


Hij stuurde onderstaand (met tal van excelsheets en staatjes) naar burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Het is nu aan burgemeester en wethouders om de gemeenteraad te informeren en adviseren. 

1. REALISATIE LOCATIE BATTENOORD IS OVERBODIG
Zoals onder punt 1. van mijn inspraakreactie gesteld is de realisatie van locatie Battenoord overbodig. Uit de kaart, detaillering en het overzicht blijkt specifiek welke bestaande locaties, turbines en windparken en voor welke vermogens zijn gerealiseerd of nog kunnen worden gerealiseerd. Deze leveren alleen al een totaal aan opgesteld windvermogen op van 229,45 MW, overigens nog zonder dat gekozen is voor de meest optimale en meest rendabele invulling binnen de gestelde randvoorwaarden van deze geschikte locaties. U voldoet met realisatie daarvan mitsdien ruimschoots aan uw eigen ambities en aan de overeengekomen inspanningsverbintenis met de Provincie Zuid-Holland. Het resultaat overtreft bij die stand van zaken dan zelfs nog het resultaat van de voorgenomen inspanningen. Daaruit volgt dan evident dat realisatie van Windpark Blaakweg en Windpark Suyderlandt niet is vereist en in zekere zin zelfs overbodig is. 

Daarbij is voor de nog te realiseren windturbines conservatief gerekend met een gemiddelde per turbine van 3,4 MW. Bij hantering van 3,5 MW per turbine wordt een totaalresultaat behaald van 234 MW aan opgesteld vermogen en bij 3,6 MW per turbine zelfs in totaal 239 MW.

Uit de 'Lijst turbines' blijkt welke fabrikanten gangbare type windturbines aanbieden, met welke rotordiameter en welk vermogen in aantal MW's kan worden bereikt. Daaruit blijkt van een gemiddeld aantal MW's per turbine van (69,95 / 19 = ) 3,68. 

Een rotordiameter tot 132 meter wordt veel toegepast op turbines met een maximale tiphoogte van 150 meter. Deze heeft, afhankelijk van de fabrikant, een vermogen van 3,2, 3,4, 3,6, 3,8 en zelfs 4,3 MW. 

Genoemde getallen zijn ook alleszins reëel en volledig te objectiveren. Een rotordiameter tot 132 meter wordt veel toegepast op turbines met een maximale tiphoogte van 150 meter en levert - afhankelijk van genoemde fabrikanten - een vermogen van 3,2, 3,4, 3,6, 3,8 en zelfs thans 4,3 MW op. De ontwikkeling in de tijd naar hoogte en vermogens van windturbines blijkt uit onderstaand grafiekje. Aan de grafiek kan nog toegevoegd worden een kort overzichtje, gebaseerd op 'Windstats'. Daaruit blijkt dat voor min of meer nabijgelegen windparken al in 2006 (ten minste) 3 MW per turbine wordt gerealiseerd bij een tiphoogte van slechts 120 meter, terwijl in 2014 in Zierikzee al bij een tiphoogte van (slechts) 130 meter 3,4 MW per turbine wordt gerealiseerd. 

Windpark Oost-Flakkee / Anna Wilhelmina rekent ook met een opgesteld vermogen per windturbine van 3.4 MW. 

Naast genoemde onafhankelijke bronnen kunnen onafhankelijk deskundigen, zoals deskundigen verbonden aan de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines of personen als de heer Johannes Houtsma genoemde getallen, weergaven en opgaven onverkort en objectief bevestigen. 

Uit het voorgaande volgt dat naar objectieve normen en maatstaven de gestelde opgave reëel kan worden ingevuld en behaald zonder realisatie van Windpark Battenoord. 

Overigens is het voorgaande ook nog op een andere manier te beredeneren. De opgave van 225 MW is gebaseerd op een 3 MW windturbine. Er staat aan MW 42,45 MW, dus er dient 183 MW te worden bijgebouwd. Als genoemde 3 MW vervangen wordt door 3,4 MW staat de nieuwbouw niet voor 183, maar voor 207 MW. Samen met de bestaande ruim 42 MW maakt dat dan 249 MW. Bij het vervallen van Windpark Battenoord (19 MW) blijft in dat geval nog 230 MW over; zelfs bij 3,3 MW blijft ruim 225 Mw over. Bij 3,5 wordt dat zelfs 237 MW. 


2. ER ZIJN GOEDE ALTERNATIEVEN VOOR LOCATIE BATTENOORD
Subsidiair is het volgende opgemerkt. Er zijn goede alternatieven voor locatie Battenoord. Voor het gebied G7 (Locatie Battenoord) geldt dat interferentie met het in aanleg zijnde Windpark Krammersluizen wordt verwacht en dat het gebied slechts beperkt ruimte bied. Daarom scoort dit gebied 'rood'. Windpark Diederik bij Melissant heeft die beperkingen niet, scoort ook beter dan Battenoord, heeft reeds succesvol een plan-MER doorlopen en is geschikt. Dat windpark biedt daarmee een volwaardig alternatief. Dat alternatief is ook al eerder aangedragen en beschikbaar. Mogelijk dwingt zelfs toetsing volgens de ADC-criteria of de V2-toets tot het realiseren van Windpark Diederik in plaats van Battenoord.

Gelet op de kennelijke wens van delen van uw raad om "namens de bewoners geen verantwoordelijkheid te willen nemen voor waarschijnlijk 9 molens en daarom te kiezen voor 6 molens" ligt mitsdien concreet de mogelijkheid voor te kiezen voor realisatie van Windpark Diederik in plaats van Windpark Battenoord en daarmee te kiezen voor 0 in plaats van 6 windturbines aldaar. Overigens zijn de bewoners zelf niet naar een mening gevraagd noch betrokken geweest, terwijl de constructief oppositie voerende dorpsraden en hun bewoners klip en klaar hebben aangegeven dat enig draagvlak voor realisatie van Windpark Battenoord volstrekt ontbreekt. 

Er zijn overigens nog meer alternatieven. Er is op Goeree-Overflakkee massaal steun voor de locatie N59 / Haringvliet. De opmerking dat plaatsing in Natuurgebied dit onmogelijk zou maken wordt gelogenstraft door tal van plaatsingen in dergelijke gebieden, terwijl ook de Provincie Zuid-Holland op dat vlak ook al precedenten kent. Uw verantwoordelijk wethouder zijn in dat kader al uitgewerkte voorstellen aangereikt. Datzelfde geldt overigens ook met zoveel woorden voor het aanlandingsgebied van de N59 ten zuidoosten van Den Bommel (Hellegatsdam).  

 
25 september 2017

Eilanden Nieuws 22 september Abonnee-uitgave

Henk van der Meer krijgt van VVD-top stank voor dank
24 september 2017

 

Aan de raadsleden van de gemeenteraad Goeree-Overflakkee

Koningin Julianaweg 45

3241 XB Middelharnis.

 

Onderwerp: Motie inzake aanpassing begrenzing windlocatie Battenoord

 

Middelharnis, 24 september 2017.

 

Geachte raadsleden,

 

Op de gemeenteraadsvergadering van donderdag 28 september 2017 komt in de besluitvormende fase de motie genoemd onder  agendapunt 11.17 ter stemming. Ons verzoek is hier het plaatsingsgebied Van Pallandtpolder in mee te nemen of een gelijkwaardige motie voor op te stellen, opdat de bewoners van Park Nieuw-Zeeland te Middelharnis er zeker van kunnen zijn, dat in de toekomst bij een mogelijke up-powering van de Eneco lijn opstelling in de Van Pallandtpolder, er een gelijke afstand tussen windturbines en woonkern wordt gehanteerd zoals in deze motie is voorgelegd.

 

Ter onderbouwing:

 

In onze zienswijze van 17 februari 2014, in reactie op het onderwerp partiële herziening regionale structuurvisie Goeree-Overflakkee windenergie van 6 januari 2014, hebben wij destijds al aangegeven dat wij het ingetekende plaatsingsgebied Van Pallandtpolder niet acceptabel vinden en verzocht dit te wijzigen. Het gebied is ingekleurd inclusief de bestaande Eneco lijnopstelling, waarvan de eerste van de zeven windturbines op 360 meter van onze woonkern staat.

 

Vanaf dag 1 begrepen wij wel wat de juridische waarde van deze inkleuring is. Ondanks alle beloften van wethouder Tollenaar dat de gemeente de regie heeft en houdt en dat bij mogelijke up-powering de 900 meter motie van kracht zou worden, hadden wij daar na gesprekken met Eneco, met gegronde redenen, minder vertrouwen in dan de wethouder zelf. De lijnopstelling van Eneco staat op eigen grond en wanneer zij zich aan de wet houden, kan bij mogelijke up-powering een eerste windturbine op 450 meter van onze woonkern komen te staan. En niet onbelangrijk en met de laatste inzichten: mocht de gemeente hier geen medewerking aan willen verlenen dan kan Eneco zich dus wenden tot de provincie en heeft de bevolking van Park Nieuw-Zeeland het nakijken.

 

Hoogachtend en vertrouwende op inwilliging van ons verzoek,

 

Werkgroep Windpark Pallandt Nee

Samengesteld op verzoek van het bestuur VvE.

Namens de bevolking van Park Nieuw-Zeeland.

 

 
22 september 2017
 

Nieuw vogelsoort gespot op Goeree-Overflakkee

Column - Was er in het verleden op Goeree-Overflakkee al sprake van een walhalla voor grote aantallen vogelsoorten, met de bouw van grote aantallen megawindmolens komt daar nog een vogelsoort bij; de aasgier.Bij monde van Deltawind beleidsmedewerker Andries Middelbos wordt de laatste maanden steeds duidelijker dat de eens zo idealistische windclub Deltawind is omgevormd naar een groep investeerders die haar geldelijk gewin door niets en niemand laat stoppen. Kosten wat kost, de duivelse windmolenplannen van Deltawind moeten doorgaan! Deltawind zet zelfs de lokale politiek onder druk door te dreigen dat als de huidige plannen niet door kunnen gaan, in de toekomst nog meer en nog grotere molens gebouwd zullen worden.

Vliegveld, kassenbouw en windmolens
Tijdens een interview met de lokale omroep Slogo eerder dit jaar, zei Middelbos dat hij als kind naast het spoor woonde en hij als het ware gewend raakte aan het geluid van de voorbij razende treinen. Het zou de inwoners van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge toch ook moeten lukken te wennen aan de nadelige gevolgen van de grote aantallen windmolens van Deltawind? Eerder had Middelbos zich al in het openbaar afgevraagd wat de inwoners van Oost-Flakkee nu eigenlijk wél willen; ze willen geen vliegveld, ze willen geen massale kassenbouw en nu zijn ze weer tegen de uitbreiding van windmolenparken. Wel mijnheer Middelbos, het overgrote deel van de inwoners van Oost-Flakkee wil de omgeving graag zoveel mogelijk houden zoals deze nu is; rustig, ruimtelijk met zo weinig mogelijk horizon vervuiling.

Dominante minderheid
Als de geplande uitbreiding van de windmolenparken doorgaat, betekent dit dat de Flakkeese gemeenschap zich moet aanpassen aan de wensen van een zeer kleine groep (nog geen 5% van het  totale aantal inwoners van Goeree-Overflakkee) geldgraaiers,  aasgieren! Te gek voor woorden, dat zo’n kleine minderheid de dienst uitmaakt en de coalitie met zwakke knieën een knieval maakt.

 

Onze windmolendeskundige

 

 


20 september 2017

Het ‘Stille Leed’ van de bewoners van het Fort

 

OOLTGENSPLAAT - Het nieuwe voorontwerpbestemmingsplan voor het Fort ligt er. 305 bladzijden, een hele kluif om door te nemen. De bewoners van het Fort zijn stil. Te stil... Waarom, vraagt u zich af?

 

Nou, heel simpel, ze doen iets wat niet mag. Wonen in een chalet op het Fort. Schoorvoetend gedaan ongeveer 15 a 20 jaar geleden. De makelaar die breed lachend vertelde dat het mocht. En iedereen deed het, dus waarom jij niet?
 

Prachtige nieuwe chalets werden er geplaatst. iedereen ging voortvarend aan de slag om zijn plekje mooi te maken. Chalets waarvoor hypotheken werden aangegaan. Met een brief in de hand, waarin de Gemeente aangaf dat het in het vigerende bestemmingsplan paste, dacht iedereen dat het ok was.

 

En nu, na 20 jaar, staan de ‘bouwsels’ zoals de Gemeente ze noemt, illegaal.
 

Na jarenlange spanningen, gemangeld door de vorige eigenaar, denkend dat het met een nieuwe eigenaar wel goed zou komen en er eindelijk rust op het park zou komen, nu verschijnt daar de hakbijl van de Gemeente. Uw chalet staat illegaal!! En permanent wonen is nog nooit toegestaan. Wonderlijk toch, dat de Gemeente in het verleden zelf mensen op het Fort plaatste en ze ook daar inschreef.

 

Het wordt niet begrepen door de bewoners van het Fort. Hoe kan het dat ongeveer 40 % van de bewoners ingeschreven staat in het basisregister van de Gemeente op hun adres op het Fort, en daar niets van gehoord heeft dat je er toch niet permanent mag wonen? Hoe kan het dat je trouw ieder jaar WOZ en Waterschap betaalt en niemand bij de Gemeente zegt dat dit illegale ‘bouwsels’ zijn?

 

En nu? Houden de bewoners nog steeds hun mond. Waarom? Omdat het merendeel 50+ is. En nog wel veel ouder. Waar moeten zij heen? Wat moeten ze met hun hypotheekrestant? Maar vooral je mond niet open doen, want dan kom je in beeld bij de Gemeente. Vooral niet praten over je slapeloze nachten, ruzies met je partner, hartkloppingen en depressieve gevoelens.

 

En de Gemeente? Die lacht in haar vuistje, want die kan, geruisloos en zonder tegenwoord, haar plannen doorzetten om, te beginnen met de bovenkant, de bewoners met een ‘verhuiskostenvergoeding’ weg te sturen.

 

Want ze hebben toch iets gedaan wat niet mocht..........

 

Joke Heijligers-van Hooff eigenaar van een chalet op de bovenkant.17 september 2017

Tekst inspreken Arie Swaneveld tijdens raadsvergadering 14 september 2017


Geachte raad, burgemeester, toehoorders

 

Mijn inspreken gaat over een pijnlijk dossier dat de burgemeester in ernstige verlegenheid zal brengen en dat tot op heden binnenskamers is gehouden.

 

Tijdens mijn inspreken bij de raadsvergadering in maart heeft de burgemeester u na mijn inspreken gezegd dat wij met de Commissaris der Koning hebben afgesproken over dit dossier niet naar buiten te treden. 

 

Dat is niet waar! Mede namens de heer Labee kan ik u zeggen dat wij tijdens dit gesprek, waarbij burgemeester Grootenboer en interim burgemeester Lokker aanwezig waren, duidelijk hebben gemaakt dat wij ons met alle middelen die ons ter beschikking staan, zullen blijven inzetten tegen het onrecht wat ons is - en nog steeds wordt - aangedaan. En dat wij hiermee doorgaan tot we niet meer kunnen.

 

Voor de vakantie heb ik wederom ingesproken en gesteld dat de burgemeester over documenten beschikt, die ze weigert door te sturen naar de rechtbank. Na mijn inspreken reageerde de burgemeester deze keer dat zijzelf met de Commissaris had afgesproken hierover niet naar buiten te treden. Daarom zou zij het presidium tijdens de eerstvolgende vergadering nader informeren.

 

Mijn stelling vond in het presidium kennelijk gehoor, want ik werd namens het presidium uitgenodigd mijn bewering te staven door een nauwkeurig overzicht te leveren van de ontbrekende stukken. Onze advocaat heeft het heldere bewijs geleverd middels een brief waarin hij precies aangeeft welke documenten de rechtbank niet hebben bereikt. Alles is ter hand gesteld aan de burgemeester en de griffier.

 

Intussen had de Commissaris een brief geschreven met een afschrift aan het college. Hierin staat kort samengevat dat raadsleden en de raad hierin in eerste lijn zelf verantwoordelijkheid hebben te nemen. Daarbij gaf hij het advies mee deze problematiek met collega-raadsleden onder elkaar te bespreken.

 

Een aantal raadsleden heeft het advies van de commissaris serieus genomen en zijn verantwoordelijkheid genomen. Deze raadsleden hebben de burgemeester dringend geadviseerd de documenten naar de rechter te sturen.

 

In goede volgorde, is het nu voor de burgemeester zaak de bewijsstukken aan te leveren bij de rechter. Opgelost, zou je denken.

 

Ik heb vanmorgen  contact gehad met mijn advocaat. Hij vertelde mij dat de documenten nog steeds niet bij de rechtbank zijn gearriveerd. Ondanks het heldere bewijs en de adviezen, nodig om onze rechtszaak rechtmatig te doen laten verlopen, zijn de documenten nog steeds niet gestuurd naar de rechtbank. Daarom sta ik weer hier.

 

De burgemeester stelt enerzijds dat het inzenden van de documenten de uitspraak zal vertragen. Dat is de burgemeester zelf aan te rekenen. Wat zij  heeft al alle kansen en tijd gehad deze documenten tijdig bij de rechtbank in te brengen. En dat een rechtvaardige oplossing van deze zaak, al ruim tien jaar op zich laat wachten, is uitsluitend te wijten aan de voortdurende tegenwerking vanuit de gemeente.

 

Anderzijds stelt de burgemeester deze documenten niet te willen doorsturen omdat zij vindt dat ze geen toegevoegde waarde hebben, c.q. niet relevant zijn. 

 

Een ieder die de bedoelde documenten leest en slechts een grammetje verstand van zaken heeft zal meteen begrijpen waarom de burgemeester deze documenten weigert door te sturen.  En tegelijkertijd inzien dat ze wel degelijk van grote waarde zijn, omdat het hier gaat over de juridische kern van de kwestie.

 

Me dunkt. Er is voor de Burgemeester helemaal geen keuze meer te maken! Eerst ontkennen dat deze documenten bestaan. En als blijkt dat ze wel degelijk bestaan en relevant zijn, doet ze niets en doet ze er het zwijgen toe!

 

Wij gedupeerde ondernemers doen nogmaals een beroep op u burgemeester om de documenten onverwijld door te sturen naar de rechtbank. Het is nodig voor een eerlijke rechtsgang.

 

En tot de raad wil ik zeggen. Kom raadsleden, hier is daadkracht op zijn plaats, om een eerlijke rechtsgang te doen laten plaats vinden, die onze rechtsorde past. Het is ook uw verantwoordelijkheid dat onrechtmatig bewijsstukken achter worden gehouden. Dit is een gegeven waar ik nog eens op wijs.

 

Volg het goede voorbeeld van een aantal raadsleden die u reeds zijn voorgegaan!

 

Ik dank u voor uw aandacht.  

 

Arie Swaneveld

Hieronder een van de stukken die door de burgemeester tot op heden niet zijn doorgestuurd naar de rechtbank.

 

Van: A.T. van Gurp
Verzonden: dinsdag 8 juli 2014 14:19
Aan: Grootenboer, Ada
CC: Koningswoud, Piet
Onderwerp: reactie op brief AKD
 


Geachte burgemeester, beste Ada, 


Aan u als portefeuillehouder juridische zaken wil ik u het volgende meedelen. Mij bereikte een brief van AKD gericht aan de rechtbank inzake Gemeente Goeree-Overflakkee/ Deltahout- Labee aangaande twee getuigenverklaring van twee ambtenaren. 
 

Mij troffen een aantal passages waar de waarheid geweld wordt aangedaan en daarom voel ik me genoodzaakt te reageren. Het betreft in beide verklaringen een passage waarin geschreven wordt dat besluitenlijsten  en het verslag van de collegevergaderingen    ter inzage lagen voor de gemeenteraad in de zogenaamde raadskamer en dat door kennisgeving van beide stukken de raad volledig werd geïnformeerd. 


Ik heb ernstig bezwaar tegen deze passages.

In de bijna 19-jarige periode dat ik deel uit maakte van de gemeenteraad van Oostflakkee heb ik nooit verslagen van de collegevergaderingen in de leeskamer aangetroffen. Wel besluitenlijsten. We kregen de belangrijkste stukken thuis bezorgd. De onderliggende stukken ging ik in de leeskamer lezen. Vele uren heb ik  deze mappen doorgespit.
 

Ook toen de raad meer digitaal ging werken, ging ik regelmatig nog naar de leeskamer stukken inzien omdat nog niet alles werd gedigitaliseerd. Ook toen trof ik alleen besluitenlijsten aan en geen college verslagen.Het is voor mij onverteerbaar dat deze onwaarheid bij de rechtbank wordt neergelegd.
 

Er is nog meer waaruit blijkt dat de collegeverslagen de raad nooit kunnen hebben bereikt, want het college ging er zelf ook vanuit dat deze niet naar de raad gaan. In het verslag van 8 mei 2007  (die ik onlangs voor het eerst onder ogen kreeg) staat dat de raad, via de griffier, op korte termijn zal worden geïnformeerd over de besluitvorming ten aanzien van de heer Labee.
 

Ik heb pas alles nog eens uitputtend nageplozen en ben geen enkele mededeling over een mogelijk besluit tegengekomen die mij en de raad ( van Oostflakkee) ooit heeft bereikt. Was dit wel het geval geweest dan had ik daar als raadslid zeker werk van gemaakt. Immers, ik had gehoord dat het pand was gereedgemeld, wat later ook bevestigd is in het VROM rapport.
 

Volgens mij is het wettelijk  voorgeschreven dat de secretaris een kort verslag maakt en de (concept) besluitenlijst opstelt. Deze concept besluitenlijst gaat naar de eerst volgende collegevergadering voor beraadslaging en wordt na mogelijke wijzigingen goedgekeurd.

Ook uit al deze dingen blijkt dat het collegeverslag niet dezelfde positie inneemt als de collegebesluitenlijst, zelfs al zou deze ter inzage hebben gelegen wat absoluut niet het geval was.

 

En dan nog heel wat anders.

Ik kreeg onlangs voor het eerst de tekst onder ogen van het collegeverslag van 13 december 2005 dat moet weergeven hetgeen gesproken zou zijn tijdens mijn aanwezigheid.


Deze tekst doet voorkomen alsof ik door het stof ben gekropen. Dat is volstrekt niet het geval. Ik ben hier niet blij mee. Het verslag en daarmee ook deze tekst is weliswaar goedgekeurd tijdens de collegevergadering van 20 december, maar mij heeft het college (van Oostflakkee) nooit iets laten zien, want ik had hier zeker niet mijn goedkeuring aan gegeven en doe dat nog steeds niet. 
 

Ik vind het jammer te moeten constateren dat, ondanks de goedkeuring door het college, collegeverslagen niet altijd als betrouwbaar kunnen worden aangemerkt. In ieder geval betreft dat de collegeverslagen van voormalig Oostflakkee dd. 8 mei 2007 en 13 december 2005.  
 

Ook heb ik bezwaar tegen hetgeen wordt gezegd over de uitspraken van burgemeester Heijkoop.  Dhr. Heijkoop wist beslist waar hij over sprak.  Later  is dat ook bevestigd door hoogleraar Pennarts die op zijn uitnodiging hierover een workshop heeft gehouden voor de raad van Oostflakkee waar het college zich aan conformeerde. 

Gedurende de laatste bijna 7 jaar in mijn Oostflakkeese periode ben ik ook fractievoorzitter geweest en in die hoedanigheid was ik ook bij het seniorenoverleg aanwezig.
 

Burgemeester Heijkoop heeft inderdaad gezegd wat wordt aangehaald. Hij heeft er echter iets bij gezegd namelijk: Bij hoge uitzondering komen besluiten niet op de openbare besluitenlijst. Dat geldt besluiten die ten 1e  te maken hebben met fraudezaken, ten 2e   met onderhandelingen over grond e.d. waar prijzen/afspraken nog niet naar buiten mogen, en ten 3e   als de privacy van mensen beschadigd kan worden. 


Ik ga er vanuit dat het college de onwaarheden rechtzet en wacht uw reactie af. 


Met vriendelijke groeten, 

Adrie van Gurp

SGP raadslid gemeente Goeree-Overflakkee 

(cc. naar Piet (Koningswoud - red.) als meest betrokken wethouder omtrent deze dossiers)

 

17 september 2017

Dominee verbiedt achterban te stemmen op Forum voor Democratie

Goedkope politiek

Column - Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag betichtte SGP fractievoorzitter Kees van Dam een aantal leden van de oppositie van het bedrijven van goedkope politiek. Echter, de oppositie had zich slechts ‘schuldig’ gemaakt aan het benoemen van de waarheid en de realiteit rond het winddossier Battenoord.

Het Eilanden-Nieuws is een Christelijk nieuwsblad op gereformeerde grondslag. Wekelijks verschijnt op dinsdag een gratis huis aan huis editie vol nieuws over lokale onderwerpen zoals in de editie van afgelopen dinsdag de wateroverlast na forse regenval, opening van een lokale supermarkt, nieuws over mantelzorgers enzovoort.

De vrijdag editie is de abonnee-editie, alleen lezers met een abonnement ontvangen deze krant. De inhoud van deze krant ziet er steevast heel anders uit dan die van de dinsdag editie. In deze vrijdag edities is meer aandacht voor onderwerpen met een Christelijke achtergrond. Naast een overzicht van de kerkdiensten die op het programma staan, en de wekelijkse meditatie, zijn ook regelmatig columns te lezen in deze rubriek. In de krant van afgelopen vrijdag was het de beurt aan dominee W. Visscher. Zijn column had als titel: Forum voor Democratie.

In zijn column verbaast Ds. Visscher zich over het feit dat zoveel mensen vanuit Christelijke kring veel sympathie hebben voor deze seculiere (lees: goddeloze) partij. Daarnaast beschrijft hij partijleider van Forum van Democratie de heer Baudet als een revolutionair die voorstander is van de stelling; de meerderheid beslist en wat de meerderheid bepaalt moet gebeuren. “Dit kan zo maar uitlopen op de dictatuur van de meerderheid” aldus Ds. Visscher.

Daarnaast stelt Ds. Visscher dat Forum voor Democratie een partij is van illusies die nog eens goed zou moeten nadenken over de realisering van haar idealen. “Illusies zijn in de politiek levensgevaarlijk en kosten vaak heel veel geld. Er zijn allerlei nieuwe partijen. Maar al het nieuwe brengt ons nog niet bij het goede. Gerechtigheid verhoogt een volk. Dat is de boodschap van de Schrift. Laten we ons daaraan houden.”
Over goedkope politiek gesproken…


van onze politiek verslaggever


17 september 2017

Van Dam (SGP) biedt excuses aan  

Beste Maria,

Je hebt helemaal gelijk, het is ondoordacht van me. Excuus en ik zal er voortaan rekening mee houden.

En gelukkig is ook mijn lieve echtgenoot een eigen individu met zeker een eigen mening.

 

Groet, Kees van Dam

 

Geachte heer Van Dam/Beste Kees,                  Nieuwe-Tonge 16 september

Meer dan eens ontvangen wij van u een reactie met de aanhef ‘beste Frans en Maria’. Nu wil ik u toch echt voor eens en voor altijd duidelijk maken dat ik niet verantwoordelijk ben voor de columns die op onze site verschijnen. Ik schrijf namelijk geen columns. Ik heb nog nooit een column geschreven. Mijn man schrijft columns, al zijn hele werkzame leven. Of neemt u me kwalijk dat ik de webmaster ben van het Schrijfbedrijf?

Voor de goede orde, ik neem uw vrouw toch ook niet kwalijk wat u voor beslissingen neemt als openbaar bestuurder. Net zoals de man van de burgemeester niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor het optreden van zijn vrouw. Ik weet wel dat in uw geloof man en vrouw één zijn, maar in mijn beleving zijn man en vrouw twee verschillende individuen, met elk hun eigen mening.

Mijn man heeft zo zijn eigen manier om met politiek en religie om te gaan. Zelf schrijf ik sinds jaar en dag over goede doelen, over het milieu, over vrouwenemancipatie, over openingen van molens en over mensen die in de hoek zitten waar de klappen vallen.

Wilt u mij dus voortaan in geval van columns die op onze website verschijnen, niet meer aanspreken.

Met vriendelijke groet,

Maria Evers


 
16 september 2017

Ingezonden brief over dubieuze rol wethouder Markwat (SGP) inzake 't Fort
 

Geachte heer Evers,                                                   Ooltgensplaat 16 september 2017

In uw column op uw nieuwssite spreekt u over de postume broedermoord op bestuurder Piet Koningswoud. Spreekt u maar gerust over dubbele moord.

In het recent ter inzage gelegde voorontwerpbestemmingsplan Fort Prins Frederik wordt zonder meer uitgegaan van de ontruiming van 26 particuliere kavels op de vestingwal van het fort. Tientallen gezinnen dienen hun zogenaamde illegale onderkomen na tientallen jaren op korte termijn te verwijderen. 

In 2014 is inzake dit voornemen naar aanleiding van het raadsbesluit van 9 januari 2014 door het college van B&W, met Piet Koningswoud als portefeuillehouder, advies gevraagd aan de Dienst Landelijk Gebieden (DLG) van het ministerie van Economische Zaken. In juni 2014 bracht deze dienst het advies uit om het voornemen om deze bebouwing te verwijderen niet uit te voeren en in gesprek te gaan met de bewoners/eigenaren om te komen tot een gezamenlijke andere oplossing.

Naar aanleiding van het advies van DLG schreef het college, met Piet Koningswoud als portefeuillehouder, op 28 augustus 2014 een brief aan de raad waarin het college de conclusie had getrokken dat handhaving c.q. ontruiming niet verstandig was en dat daarom zoveel mogelijk rekening zou worden gehouden met de persoonlijke voorkeuren van betrokkenen (verplaatsen, vertrekken of mogelijk op dezelfde plek blijven).

Zoals iedereen weet is helaas op 14 april 2015 geheel onverwachts Piet Koningswoud overleden.

Er trad een nieuwe wethouder c.q. portefeuillehouder aan die een geheel eigen koers uitzette. Het advies van DLG om de bebouwing niet te verwijderen werd volkomen genegeerd en onder het tapijt geveegd. Dit zelf door het college gevraagde advies is zelfs nog nooit aan de orde geweest in de gemeenteraad en ook een recent verzoek om het advies alsnog in de raad te bespreken werd door het presidium niet gehonoreerd.

Ook met de raadsbrief van 28 augustus 2014 waarin het college (lees Piet Koningswoud) nog de conclusie trok dat handhaving niet verstandig was en om rekening te houden met de wensen van de betrokkenen werd totaal niets gedaan. In recente gesprekken met twee ingehuurde ambtenaren met de bewoners over het komende bestemmingsplan is nog nooit één vraag gesteld over eventuele wensen. De gesprekken hadden uitsluitend tot doel de aankondiging van het voorgenomen handhavingstraject.

De betrokken portefeuillehouder Daan Markwat trekt, onder goedkeurend oog van de coalitie, ongestoord zijn eigen plan waarbij tientallen bewoners/eigenaren op korte termijn hun onderkomens dienen af te breken.

In het nu voorliggende voorontwerpbestemmingsplan wordt meer aandacht besteed aan de positie van de broedvogels dan aan de sociaal menselijke aspecten van de bewoners op de vestingwal. Want daarover is er met geen woord iets in het plan terug te vinden.

Het bovenstaande is slechts één aspect van de gevolgde procedure van het college c.q. Daan Markwat. Ik heb ordners vol met feiten van schending van beginselen van behoorlijk bestuur. Mogelijk daarover binnenkort meer.

Met vriendelijke groet,

Ferry Simonis

Eigenaar kavel 3, Fort Prins Frederik

 


16 september 2017

Geachte heer Van Dam/Beste Kees,

Na de postume broedermoord op collega-bestuurder en partijgenoot Piet Koningswoud, laat je nu duizenden burgers uit Oude- en Nieuwe-Tonge in de kou staan. Vlekken op je ziel, die je de rest van je leven zal moeten meedragen.

Overigens, sinds wanneer buigt de SGP voor chantage?!


Frans Evers

15 september 2017

Inspreektekst mr. P. de Lange: "Realisatie is overbodig.
U hebt al aan de windopgave van de provincie voldaan."15 september 2017

‘Hier sta ik, ik kan niet anders’ ofwel de angst voor electoraal verlies


Pontius Pilatus en de windmolens

 

Column - Hij durfde het zelf niet aan, het oordeel uit te spreken en dus liet hij het een ander doen. Om daarna zijn handen in onschuld te wassen. Jazeker, Pontius Pilatus is nog steeds onder ons. De christelijke partijen en driekwart van de VVD steunen wethouder Tollenaar die tegen wens van de bevolking van Oude- en Nieuwe-Tonge, hun gebied vol wil zetten met windmolens. Om zo hun leefomgeving voor de rest van hun leven grondig te verpesten.

 


Zij stemmen over twee weken voor plaatsing van Mega Molens
in de voortuin van Oude- en Nieuwe-Tonge.
V.l.n.r. Kees van Dam (SGP), Bert Tuk (CU), Tea Both (CDA) en Addy Reijkerk (VVD)


Maar... genoemde partijen vrezen ook het verlies aan stemmen. Want volgend jaar maart is het zover. Dan gaan we stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. En dus moest een list verzonnen worden. De SGP vroeg uitstel van behandeling met twee weken. En daarna barstte het politieke geweld los.

 

De vrienden van Tollenaar bij de provincie en bij Deltawind startten een campagne. Als de gemeenteraad de plannen afkeurt - is de boodschap - dan gaan wij het overnemen. En dan nog meer molens plaatsen. En nog veel hoger. En nog veel dichter bij de dorpskernen.

 

Afgelopen donderdag vergaderde de gemeenteraad. En ziedaar. De christelijke partijen en driekwart van de VVD geven aan voor de plaatsing van windmolens te gaan stemmen. Want ze kunnen niet anders! In het andere geval zou het nog veel erger worden. List geslaagd. En zo wassen de SGP, CU, CDA en tweederde van de VVD hun handen in onschuld.

 

Over Farizeeërs en Tollenaar gesproken…

 

De Farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf: ‘O God, ik dank U dat ik niet woon in Oude- of Nieuwe-Tonge, dat ik niet ben zoals de leden van de oppositie of als wethouder Turbo Tollenaar. Ik ga op zondag tweemaal naar de kerk, Ik zing psalmen en geef tienden van alles wat ik bezit.’ En Tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook vanwege de slagschaduw zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: ‘O God, wees mij, als handlanger en katvanger van de provincie, genadig.’ (vrij naar Lucas 18: 11-13 HSV)

 

Frans Evers

 

 

 


14 september 2017
 

De spanning stijgt!

Column - Over enkele uren gaat de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee de belangrijkste beslissing in haar bestaan nemen. Komen de 6 extra windmolens tussen Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge er wel of niet?

Het aantal voor- en tegenstemmers komt steeds dichter bij elkaar te liggen. Was eerst alleen de oppositie tegen de plaatsing, vanavond zal blijken dat ook een aantal raadsleden uit de coalitie tegen gaat stemmen.

'De stemming' op een rij;
Zekere ‘tegen’ stemmen komen van fractie Maliepaard (1), fractie van Alphen (1), VKGO (3), PvdA (4) en fractie van Meer (1). SGP raadslid Wilstra (woonachtig in Nieuwe-Tonge) gaat, ondanks de zware druk van fractievoorzitter van Dam, ook tegen stemmen. VVD factievoorzitter Osinga gaat eieren voor zijn geld kiezen (de eventueel te plaatsen windmolens zijn geprojecteerd in zijn achtertuin) en zal ook tegenstemmen.


In totaal zijn dit 12 stemmen. Daarnaast moet opgemerkt worden dat de raadsleden Pipping (CU) en van Noordt Wieringa beiden woonachtig zijn in Oude-Tonge en zij menselijk gezien dus niet kunnen maken ‘voor’ te stemmen. Het totaal aantal tegenstemmers komt hiermee op 14. Dat is vanavond precies de helft van het aantal stemgerechtigden. Het totaal aantal raadsleden bedraagt normaal gesproken 29, echter fractievoorzitter van Dam heeft zich al vaker afgemeld voor een gemeenteraadsvergadering, waarbij het winddossier op de agenda stond. Het is daarom aan te nemen dat hij ook vandaag weer wat buikpijn heeft en de vergadering aan zich voorbij laat gaan.

Een sleutelrol kan in handen komen te liggen van SGP raadslid Van Gurp. Hij is woonachtig in Ooltgensplaat dat de komende jaren ook erg zwaar belast wordt met een rij enorm hoge windmolens ter vervanging van het bestaande windpark Piet de Wit. Van Gurp gaat in maart de politiek verlaten en kan dus vrij uit ‘tegen’ stemmen.

De kans dat de 6 windmolens er komen is dus minimaal. Actiegroepen gefeliciteerd!

van onze poltieke verslaggever13 september 2017

Deltawind zet gemeentebestuur onder druk

COLUMN - Deltawind, ooit een idealistische club, blijkt vandaag de dag een ordinair verdienmodel te zijn waarbij de lusten bij de aandeelhouders terecht komen en de lasten voor álle inwoners van Flakkee zijn.

Op 6 juli maakte de heer Middelbos, beleidsmedewerker van Deltawind, tijdens de gemeenteraadsvergadering gebruik van het spreekrecht. In zijn betoog zette hij het gemeentebestuur onder druk door te stellen dat als Deltawind de geplande 6 windmolens bij Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge niet mag realiseren, een andere initiatiefnemer wellicht nog veel meer en veel grotere molens op deze locatie zou gaan bouwen. Vorige week werd over dit onderwerp door Deltawind ook nog eens een brief gestuurd aan de leden, echter deze brief was eigenlijk bestemd voor het gemeentebestuur. In deze brief wordt gesteld dat als de gemeenteraad tegen de plaatsing van de 6 windmolens stemt, de provincie de regierol van de gemeente zal overnemen en de kans bestaat dat er 9 of zelfs 11 windmolens gebouwd zullen worden op 450 meter van de woonkernen. Molens voorzien van verlichting en met een hoogte van meer dan 150 meter. Ook zou er bij de bouw van 6 windmolens sprake zijn van een maximaal onderhandelingsresultaat voor de bezwaarmakers.

Bangmakerij

In werkelijkheid heeft Deltawind een groot financieel belang bij het uitbreiden van windpark Battenoord en chanteert dus in feite het gemeentebestuur door onnodige bangmakerij. De gemeente heeft namelijk de regierol en houdt ook de regierol en moet zich niet bang laten maken. Tot op heden is alleen onderzocht welke locaties geschikt zouden kunnen zijn voor het plaatsen van windmolens, verder niet. En wat het maximale onderhandelingsresultaat betreft, slaat Deltawind de plank ook helemaal mis; meer dan 2.000 handtekeningen tegen de plannen van Deltawind en bijna 300 bezwaarschriften is geen maximaal resultaat te noemen.

Deltawind heeft 2.200 leden, dat is minder dan 5% van de totale bevolking van Goeree-Overflakkee. Gaat deze kleine groep mensen bepalen hoe het landschap van dit eiland er de komende 40 jaar uit gaat zien? We leven toch in een democratie?

Windmolens bouwen is een grote historische fout. Windmolens bouwen op land is een nog veel grotere historische fout. Minister Kamp heeft onlangs aangekondigd dat het opwekken van windenergie op zee op korte termijn zonder subsidies kan draaien. Dan stopt ook de subsidie voor windmolens op land.

Bestuur, werknemers en aandeelhouders van Deltawind, heeft u enig idee wat dit voor een bedrijf als Deltawind betekent? Bestuur en werknemers zullen voortaan (net als vroeger!) hun baan als vrijwilliger moeten gaan uitvoeren en de aandeelhouders zullen hun ‘winst premies’ (lees: winst uit subsidiegelden) niet meer ontvangen omdat er zonder subsidie geen winst meer gemaakt zal worden. Het is afwachten hoeveel leden Deltawind trouw zullen blijven als er geen financieel voordeel meer te halen is. En hoeveel werknemers en bestuursleden zo’n idealistische levensinstelling hebben dat ze hun werk als vrijwilliger gaan voortzetten.

Humanitaire ramp

Naast een historische fout leidt het bouwen van windmolens ook nog tot een humanitaire ramp. Uit het rapport ‘De dodelijke keerzijde van windenergie’ opgesteld door De Groene Rekenkamer blijkt dat de Nederlandse windenergie bedrijven letterlijk over lijken gaan. Windenergie is sowieso de gevaarlijkste manier van energie opwekken in de westerse wereld. Alleen al in Nederland kwamen de afgelopen jaren 5 mensen om het leven in deze industrietak.


Windmolens zijn bijzonder belastend voor het milieu. De windmolen is wereldwijd de grootste verbruiker van zeldzame aardmetalen. De nieuwste windmolens werken met behulp van een supermagneet van een neodymium-ijzer-borium legering (NdFeB). Deze aardmetalen worden gewonnen in China. De windindustrie is afhankelijk van de zeldzame aardmetalen uit Baotou en veroorzaakt niet alleen vele dodelijke slachtoffers per jaar maar is er tevens de oorzaak van dat er een enorme milieuvervuiling plaatsvindt met duizenden zieke inwoners per jaar als resultaat.

De schattingen van het exacte gewicht aan zeldzame aardmetalen dat in windturbines wordt gebruikt variëren, maar in ieder geval zijn de cijfers onthutsend. Fabrikanten en leveranciers van windturbines spreken hier niet graag over. Volgens het Bulletin of Atomic Sciences in Chicago bevat een windturbine van 2 MW gemiddeld 370 kg Neodymium en 60 kg Dysprosium.

Een onderzoek dat door MIT (Massachusetts Institute of Technology) is gedaan komt op ongeveer 350 kg zeldzame aardmetalen in een 2 MW windmolen. om deze hoeveelheid te kwantificeren in termen van milieuschade volgens het Institute For Analysis of Global Securety ontstaat bij de productie van 1 ton zeldzame aardmetalen 1 ton radio actief afval. Dit afval wordt in het milieu gestort.

Volgens de Chinese Society for Rare Earth genereert 1 ton zeldzame aardmetaalerts een hoeveelheid van 9.600 tot 12.000 m³ rookgas met de volgende stoffen: waterstoffluoride, zwaveldioxide en zwavelzuur en ongeveer 75 m³ zuur afvalwater dat in Baotou in meren wordt geloosd. Lekkage uit die meren veroorzaakt in de Gele Rivier een enorme milieuvervuiling.

De totale windopgave voor Goeree-Overflakkee in 2020 is 225 MW. Als we dat werkelijk willen realiseren betekent dat, dat hiervoor elders op de wereld 39.375 kg radioactief afval geproduceerd wordt en vervolgens in het milieu verdwijnt.

Met deze wetenschap wordt de stemming over de uitbreiding van windpark Battenoord tijdens de raadsvergadering van donderdag 14 september 2017 voor de leden van de gemeenteraad wellicht iets makkelijker?

Van onze energiespecialist11 september 2017

Wethouders moeten met de blanke billen bloot
 

Column - Tijdens de raadsvergadering van aanstaande donderdag zullen twee wethouders ‘met de billen bloot’ moeten. Wethouder de Jong legt verantwoording af over Stichting Olympia en wethouder Tollenaar zal zich moeten verantwoorden over de inhoud van ‘de Tollenaar tapes’. Gaat deze wethouder toegeven dat hij gezegd heeft dat polder Diederik bij Melissant een geschikte windlocatie is en gaat hij zich nu eindelijk vermannen door toe te zeggen dat hij zich niet langer laat intimideren door het eerste beste lid van Gedeputeerde Staten?
 

Wethouder De Jong van de Christen Unie heeft veel uit te leggen…

Wethouder de Jong heeft veel uit te leggen over de gang van zaken bij Stichting Olympia XXL, door de wethouder steevast SRGO genoemd, over onder andere de halfjaarcijfers, de jaarplannen vol fouten en de te verwachten vorderingen van de prestaties van het bestuur van Stichting Olympia XXL. Hij heeft tijdens de raadsvergadering van 18 mei toegezegd dit na het zomerreces te doen.

Je kunt voor de buitenwereld wel de naam veranderen maar als er op bestuurlijk niveau niets verandert mag je gerust stellen dat een vos wel zijn haren verliest, maar niet zijn streken. Zo ook bij Olympia XXL, de naam is veranderd maar het oude bestuur gaat ‘gewoon’ door met wat het deed voor de fusie van de gemeentelijke accommodaties. De wethouder mag de gevolgen donderdag verantwoorden. Zo zal hij een aantal openstaande vragen uit de raadsvergadering van 18 mei van de raadsleden Keuker (PvdA) en Heintjes (VKGO) moeten beantwoorden, het gaat hierbij onder andere over:


- de definitieve versie van het jaarplan, deze keer zonder getallen die van geen meter kloppen
- welke prestaties het college van burgemeester en wethouders van Olympia XXL verwacht
- de vorderingen van de prestaties van het bestuur van Olympia XXL
- de onderbouwing in cijfers of de taakstellende bezuiniging van 200.000 euro op de drie eilandelijke zwembaden in 2016 werkelijk gehaald is (Dit is niet de rekensom die de wethouder op 18 mei maakte door te stellen: neem het totale exploitatie tekort van de gefuseerde accommodaties en trek daar 200.000 euro af. De taakstellende bezuiniging gaat specifiek over een bezuiniging van 200.000 euro op de drie eilandelijke zwembaden en moet ook zo gepresenteerd worden)
- het inzicht geven in de financiële huishouding van Olympia XXL
- de stand van zaken rond definitieve oplossing van de kwaliteitsproblemen in het zwembad van de Staver

 

Halfjaarcijfers slechter dan ooit tevoren
Uit de halfjaarcijfers zal blijken dat een half jaar Olympia XXL heeft geresulteerd in een enorm tranendal. De exploitatieresultaten van Dorpstienden en de Grutterswei zijn slechter dan ooit tevoren en de gebruikers zijn erg ontevreden over de manier waarop deze accommodaties beheerd worden. In achterkamertjesoverleggen wordt intussen al overwogen deze accommodaties ‘buiten de deur te zetten’ en op zoek te gaan naar een commerciële partij die deze accommodaties wil gaan beheren.


De leegloop van de Gooye, na het bekendmaken van de op handen zijnde sluiting van het zwembad, gaat gestaag door, zo zullen de cijfers aantonen. In de Staver zijn de problemen nog veel ernstiger. Ondanks het oprichten van een schimmige horeca BV blijven de horeca-inkomsten achter bij de verwachtingen. Ook de andere afdelingen binnen de Staver presteren ondermaats. Naast de problemen met de lucht- en waterkwaliteit, lopen nu ook de zwemlessen leeg. Zo bestaat bijvoorbeeld de lesgroep voor het C-diploma uit nog maar één leerling. Ook de bezoekersaantallen tijdens het recreatief zwemmen, vallen enorm tegen. Als klap op de vuurpijl heeft de Staver ook nog eens te kampen met een enorm hoog ziekteverzuimcijfer.

Na de verantwoording van de eerste halfjaarcijfers volgt zoals afgesproken op 1 oktober een evaluatie over de prestaties van Stichting Olympia XXL. De gemeente staat garant en draagt de verantwoording voor eventuele risico’s. Nog steeds een openeindconstructie dus. Er is echt NIETS veranderd! Een totaal niet capabel bestuur kan gewoon zijn gang blijven gaan, de gemeente draagt de risico’s. Dit kan alleen op Goeree-Overflakkee! Tijd voor een motie van treurnis?

Wethouder Tollenaar van de SGP heeft nog veel meer uit te leggen…
Wethouder Tollenaar heeft ook het één en ander uit te leggen. Heeft hij echt gejokt over het feit dat hij gezegd zou hebben dat polder Diederik een geschikte windlocatie is? Donderdag gaat ook hij met de billen bloot! Als hij niet toegeeft dat hij dit in het openbaar heeft gezegd, zullen de Tollenaar tapes het tegendeel bewijzen…

Daarnaast zal hij uitleg moeten geven waarom hij als een hondje achter gedeputeerde Han Weber aanloopt als het over de plaatsing en locaties van windmolens op Flakkee gaat. Ja u leest het goed, het gaat over plaatsing van windmolens op Flakkee en niet op de kop van het eiland. Waarom worden er eigenlijk geen windmolens op de kop van het eiland gebouwd? Omdat de toeristen dat storend vinden? Omdat Tollenaar ‘een verleden’ heeft als wethouder in de voormalige gemeente Goedereede? Of omdat de wethouder een aantal jaren geleden een chalet heeft laten bouwen in de voormalige gemeente Goedereede? We weten het niet. Tijd voor uitleg!

Van onze politiek verslaggever11 september 2017

Een terugblik op de GO Classic met foto's
 

Ook provincieambtenaren fietsen de GO Classic
 

MIDDELHARNIS – Ineke den Heijer, werkzaam bij de provincie Zuid-Holland fietste de GO Classic. Ze had zich aangemeld voor de 150 km. maar reed uiteindelijk mee met haar collega’s die kozen voor de 115 km ronde.“Wij zijn van de provincie Zuid-Holland en collega’s van elkaar. We fietsen deze tour voor de 3de keer mee. Normaal doen er meer mee, maar dit keer waren er een paar die  vanwege het weer er van af zagen. Wij niet en daar hadden we geen spijt van.  We vonden  het deze keer weer een mooie tour. De wind was wel wat sterk en daardoor was het wat vermoeiender dan de vorige keer. Gelukkig viel het erg mee met de regen. Desalniettemin hebben we er weer van genoten! Prachtige fiets-routes en -paden en mooie en diverse omgeving. Volgend jaar zijn we er weer bij hoor!”

 

Rens en Aad van den Hoek

DIRKSLAND - De bekende wielrenner Aad van den Hoek (65) uit Dirksland was ook van de partij bij de GO-Classic. Samen met zijn zoon Rens fietste hij de 150 km.


Er waren ruim 100 deelnemers aan deze ‘monstertocht’. Aan de 70 km. namen ook rond de 100 fietsers deel.  Het grootste aantal deelnemers 336 reden de 115 km. Het goede lokale doel was dit jaar Fanfareorkest De Hoop uit Stellendam. Deze bijdrage zal het fanfareorkest besteden aan nieuwe instrumenten.

 

Pasta is typisch wielervoer

Een pastamaaltijd is echt wielervoer. Er was veel belangstelling voor bij de fietsers. Leerlingen van EduDelta, afdeling Consumptief maakten voor driehonderd mensen een koolhydraatrijke macaronimaaltijd.

 

Achtergrond
De GO-Classic is bedacht door een aantal leden van de Rotaryclub Goeree-Overflakkee, die in hun vrije tijd ook graag op de racefiets rijden. Als leden van Rotary maken zij echter ook deel uit van een wereldwijde organisatie van serviceclubs, die zich inzet voor de medemens en vanuit die gedachte geld inzamelt voor goede doelen. Uit de combinatie van deze twee, fietsen en een goed doel ondersteunen, is de GO-Classic ontstaan.

 

Het organiseren van een toertocht is geen sinecure. En geld inzamelen vereist naamsbekendheid. Vandaar dat het idee ontstond van iemand die als boegbeeld voor de GO-Classic zou kunnen fungeren. Dankzij een uitgebreid netwerk werd contact gelegd met Leontien van Moorsel, op de racefiets meervoudig wereld- en olympisch kampioene. Leontien zei spontaan ja op de vraag of zij haar medewerking aan de GO-Classic wilde verlenen. En haar echtgenoot, Michael Zijlaard, toonde zich bereid de organisatie van raad en daad te voorzien.

 

Leontien Foundation

 

Leontien zet zich al enkele jaren in voor mensen met eetstoornissen. Speciaal daarom heeft zij de Leontien Foundation (www.leontienfoundation.nl) opgericht. Aan haar medewerking aan de GO-Classic verbond Leontien daarom de voorwaarde dat een deel van de opbrengst aan haar Foundation ten goede zou komen. Tussen de Stichting Rotaryclub Goeree-Overflakkee en Leontien zijn goede afspraken over de verdeling gemaakt, vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die op 24 november 2015 is ondertekend. In deze overeenkomst heeft Leontien zich voor 2016 en 2017 aan de GO-Classic verbonden.

 8 september 2017

Deltawind komt met de feiten over besluitvorming plaatsingsgebied Batttenoord
7 september 2017

Vraag een mantelzorgcompliment aan voor uw mantelzorger!

 

Heeft u een mantelzorger die u trouw terzijde staat? Dan kunt u, zoals elk jaar, nu  weer een mantelzorgcompliment aanvragen bij de gemeente Goeree-Overflakkee.

 

 

Onder ‘mantelzorg’ wordt alle extra zorg en hulp verstaan die, min of meer geregeld, uit liefde of sympathie aan iemand gegeven wordt. Het gaat hier om vaardigheden en activiteiten die de ander niet (goed) meer zelf kan doen of nooit zal kunnen doen.

 

Voorwaarden

De gemeente waardeert deze vorm van zorg zeer en stelt hier een mooi gebaar tegenover. Wel  zijn er wat voorwaarden aan de aanvraag verbonden:

 

• uw mantelzorger staat geregistreerd bij de Stichting ZIJN. Als dat nog niet het geval is, moet de mantelzorger zich laten registreren vóórdat deze aanvraag wordt ingediend. Dat kan eenvoudig via www.zijngo.nl/mantelzorg/inschrijfformulier-mantelzorger of door contact op te nemen met Stichting ZIJN, via telefoonnummer (0187) 48 24 00 (optie 1 in het keuzemenu) of via een e-mail aan receptie@zijngo.nl.

• uw mantelzorger verricht meer dan acht uur per week ongebruikelijke zorg, voor een periode van drie maanden of langer. Het mantelzorgcompliment is niet bedoeld voor huisgenoten die gebruikelijke zorg verlenen.

• u mag maar één mantelzorgcompliment weggeven per jaar en u moet een inwoner zijn van de gemeente Goeree-Overflakkee. De mantelzorger mag wel buiten de gemeente wonen.

 

Aanvragen

U kunt deze waardering over het jaar 2017 tot maandag 16 oktober 2017 digitaal aanvragen bij de gemeente Goeree-Overflakkee. Aanvragen die later worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.

 

Aanvraagformulier

Het digitale aanvraagformulier is (alleen) tijdens de aanvraagtermijn te vinden op de website

www.goeree-overflakkee.nl/mantelzorgcompliment. Mocht het invullen van dit E-formulier niet lukken, dan kunt u bellen naar de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 0187. Het formulier moet worden ingevuld uit naam van de zorgvrager.

 

Toekenning

Bij toekenning van het mantelzorgcompliment, krijgt uw mantelzorger na 15 oktober een brief toegezonden. Dit jaar is het vermelden van een bankrekeningnummer niet nodig, omdat de waardering wordt toegekend in de vorm van VVV-cadeaubonnen.

 

Uitreiking

De daadwerkelijke uitreiking van de VVV-cadeaubonnen vindt plaats via het mobiele service kantoor van de gemeente. Meer informatie hierover wordt vermeld in de toekenningsbrief.

 

Vragen?

Heeft u vragen over het mantelzorgcompliment? Dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Meldpunt van de gemeente Goeree-Overflakkee, via telefoonnummer 14 0187 (keuze 1). U kunt ook e-mailen naar info@goeree-overflakkee.nl.

 


5 september 2017

Geld gaat weer naar de managers, niet naar handen aan het bed
5 september 2017

Veel vrouwen tonen interesse in politiek
Onder dit artikel de toespraak van burgemeester Ada Grootenboer integraal afgedrukt

Door: Maria Evers
GOEREE-OVERFLAKKEE – Het is nu aan de blanke, oudere man om vrouwen in zijn gelederen op te nemen. De wil is er zeker bij de vrouwen. Dat bewees de grote opkomst bij de avond ‘Vrouwen meer politiek actief’ donderdagavond in ’t Rondeel. Gastsprekers waren Lilian Jansen (SGP) en Ger van der Velde (VVD).“Ze zijn niet te vinden”, hoor je vaak als excuus voor het ontbreken van vrouwen in het bedrijfsleven, politiek en talkshows. Bij zo’n geweldig opkomst als vrijdagavond in ’t Rondeel in Middelharnis, moet je je toch in alle oprechtheid afvragen, of dat wel klopt. Misschien is het meer de huidige manier van vergaderen en politiek bedrijven, gecombineerd met de eigen onzekerheid, wat vrouwen tegenhoudt.

Daarbij komt natuurlijk het aantal uren dat in het metier gaat zitten. Lilian Jansen, SGP-vrouw uit Vlissingen is er wel een volle werkweek mee bezig. Maar… zij vormt een eenmensfractie en stopt veel tijd in haar contacten met de burgers. Petra ’t Hoen, raadslid voor de PvdA op Goeree-Overflakkee, komt er in een vierkoppige fractie met 10 uur per week aardig mee uit. Voordeel is dat zij graag stukken leest en zich verdiept in haar dossiers.

Ger van der Velde uit Zonnemaire, bekend op het eiland als voormalig en laatste burgemeester van Goedereede, is erin gerold. “Zelf had ik gedacht mijn hele leven boerin te blijven.” Zij kreeg pas interesse in politiek, toen er zaken speelden op Schouwen-Duiveland, die haar tegenstonden. Haar man heeft altijd achter haar keuzes gestaan en stimuleerde haar ook weer om te solliciteren naar de functie van burgemeester van Tholen, haar huidige functie. De hele zaal luistert ademloos als Van der Velde  boeiend vertelt over haar ervaringen, die niet altijd even prettig waren.

Lilian Jansen kwam in de actieve politiek terecht toen er in Vlissingen geen mensen waren die op de lijst van de SGP wilden. “Ik zei tegen mijn vader, zet mij er dan maar op!” Nu kwam Lilian uit een politiek bewust gezin. “Mijn vader was jaren raadslid en thuis aan tafel ging het ergens over.” Toch was het voor haar een hele gebeurtenis. Ze werd het eerste vrouwelijke SGP-raadslid en dat feit kon rekenen op veel media-aandacht. Maar Lilian, nuchtere Zeeuwse zei, als ze weer eens werd gevraagd om op televisie te verschijnen: “Als je me wilt spreken, kom je maar naar Vlissingen.” Zo wist ze heel wat media-aandacht voor de stad te krijgen.De avond werd georganiseerd door de drie vrouwelijke raadsleden Thea Both (CDA), Addy Reijerkerk (VVD) en eerder genoemde Petra ’t Hoen. Tussen de bedrijven door droeg Els van Wageningen eigen gedichten voor. Ook burgemeester Ada Grootenboer was van de partij: “De politiek zou een afspiegeling moeten zijn van de maatschappij.” Momenteel zijn slechts 3 van de 29 raadsleden vrouw. Gezien de grote opkomst is er wel degelijk interesse bij vrouwen voor politiek.


Toespraak burgemeester  Ada Grootenboer

Heren en dames,

 

Van harte welkom op deze bijeenkomst met het thema ‘Vrouwen meer politiek actief’ of misschien beter gezegd ‘meer vrouwen politiek actief’. Een avond waarin we graag het belang naar voren willen brengen van evenwicht tussen mannen en vrouwen in politieke functies, en dan met name in het lokale bestuur van Goeree-Overflakkee.

 

Graag stel ik op voorhand dat dit streven niets te maken heeft met het feit dat vrouwen zich achtergesteld of minder gewaardeerd voelen. Nee, de grondslag voor deze bijeenkomst, op initiatief van de drie zittende vrouwelijke raadsleden in onze gemeenteraad, wordt gevormd door de overtuiging dat een goed democratisch bestuur een afspiegeling van de samenleving zou moeten zijn. Natuurlijk gebeurt dat voor wat betreft de politieke voorkeur door middel van de gemeenteraadsverkiezingen. Maar voor wat betreft het geslacht van de leden van het gemeentebestuur is die verdeling er niet.

 

De kieswet voorziet er niet in om het evenwicht tussen vrouwen en mannen te regelen. Maar hoe langer je er over nadenkt, hoe meer het opvalt dat vrouwen maar een beperkt aandeel hebben in het openbaar bestuur. En ik denk – nu exact 100 jaar na het invoeren van het vrouwenkiesrecht – dat dat anders kan. Niet omdat mannen het niet goed doen. Niet omdat vrouwen het beter kunnen. Maar omdat evenwicht tussen mannen en vrouwen in het openbaar bestuur een afspiegeling van de samenleving is.

 

Maar ook omdat vrouwen andere kwaliteiten hebben dan mannen. Niet beter, niet slechter, maar anders. Mannen en vrouwen zijn verschillend, hebben verschillende eigenschappen en kwaliteiten, en kunnen elkaar daardoor uitstekend aanvullen, ook in het openbaar bestuur. Vrouwen zitten vaak ook nog in andere netwerken dan mannen. Ook hier op Goeree-Overflakkee. En dat, heren en dames, komt de kwaliteit van het openbaar bestuur ten goede denken wij, want zoals oud-minister Els Borst ooit zo mooi zei: “politiek is te belangrijk om het alleen aan mannen over te laten”.

 

Met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 in het vooruitzicht, ontstaat op Goeree-Overflakkee een unieke kans om het evenwicht tussen vrouwen en mannen in de gemeenteraad te verbeteren. Slechts drie van de 29 raadszetels in onze gemeente zijn op dit moment ingevuld door vrouwen. Het zou zomaar kunnen dat er vrouwen in onze gemeente zijn, en zelfs dat er vrouwen in deze zaal zijn vanavond, die slechts een klein duwtje in de rug nodig hebben om zich aan te melden bij een politieke partij.

 

Vrouwen die zich verantwoordelijk voelen om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het mooie eiland Goeree-Overflakkee. Vanavond is er gelegenheid om een beeld te krijgen wat het raadslidmaatschap inhoudt. Wij hebben vanavond twee vrouwelijke gastsprekers bereid gevonden u hun persoonlijk verhaal en visie te vertellen.

 

Mevrouw Ger van de Velde en mevrouw Lilian Janse, beiden momenteel politiek/bestuurlijk actief in Zeeland. Mevrouw van de Velde is burgemeester van Tholen en was voor de herindeling burgemeester van de voormalige gemeente Goedereede. Mevrouw Janse is raadslid in Vlissingen en het enige vrouwelijke SGP raadslid in Nederland.

 

Verder zijn vanavond natuurlijk onze drie huidige vrouwelijke raadsleden, Tea Both, Petra ‘t Hoen en Addy Reijerkerk aanwezig om u, te vertellen hoe zij in de politiek gekomen zijn, wat het raadslidmaatschap inhoudt en hoe zij daar inhoud aan geven aan de hand van een aantal actuele onderwerpen en vragen van u.

 

Het programma van vanavond wordt opgeluisterd door gedichten, geschreven en voorgedragen door de Dirkslandse schrijfster Els van Wageningen. Els heeft meerdere romans en gedichtenbundels op haar naam staan. De gedichten gaan vaak over vrouwen en passen dus heel goed bij het thema van deze avond.

 

Na de sprekers zal er een forumdiscussie zijn waaraan de zes politica’s van vanavond deelnemen. Ron de Rover zal straks de forumdiscussie leiden. Hij zal de avond verder leiden en aan het eind terugblikken op deze avond. Ron was raadslid sinds 2002 in de gemeente Middelharnis. Voor het zomerreces nam Ron afscheid van onze gemeenteraad vanwege een verhuizing naar een andere gemeente. Ron is eigenaar van Latitude Organisatie Coaching en trainer bij het opleidingscentrum van de ChristenUnie. Fijn dat je er bent Ron en dank dat je deze rol vanavond op je wilde nemen. Tijdens het informele gedeelte is er ook nog voldoende gelegenheid om met de dames persoonlijk in gesprek te gaan.

 

Ik ben verheugd dat u met zovelen hierheen bent gekomen. Ook omdat ik uit persoonlijke ervaring weet dat vrouwen vaak denken: politiek of openbaar bestuur, dat is niks voor mij, dat kan ik niet. Dat dacht ik namelijk ook toen ik als 21-jarige, door mijn toen nog aanstaande schoonvader, gevraagd werd naar een ledenvergadering van het CDA te komen. Politiek is niks voor mij en ik heb er ook geen verstand van, zei ik. Maar ik was wel zeer geïnteresseerd in de lokale samenleving en was ook wel benieuwd hoe je invloed kan uitoefenen om juist die directe leefomgeving van mensen beter te maken. Ik besloot toch te gaan, samen met een vriend uit onze vriendengroep weliswaar, maar ik ging. Wij werden die avond met open armen ontvangen, omdat de partij meer jongeren wilde betrekken om een goede afspiegeling van de samenleving te krijgen. Hans, zo heette mijn vriend, en ik werden meteen gevraagd lid te worden, zodat we het jaar daarop op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen konden worden geplaatst. Overrompeld als we waren hebben wij beiden daarop ja gezegd, in de veronderstelling dat je zomaar niet 1,2,3 in de gemeenteraad komt. Het CDA had toen vier van de elf zetels van de gemeenteraad van Willemstad. Hans en ik kwamen op de lijst en werden met voorkeursstemmen gekozen. Het CDA ging toen ook van vier naar zes zetels. En daar zat ik toen, zo groen als gras maar zeer geïnteresseerd in alle maatschappelijke vraagstukken en dossiers die langs kwamen. Het gaf mij ontzettend veel voldoening om mee te praten en mee te beslissen over zaken die van belang zijn voor het dagelijks leven van mijn stadje. Ik kon daadwerkelijk iets terug doen voor die samenleving die mij zo lief was. Ik werd gegrepen door het openbaar bestuur. Geïnspireerd door ervaren politici en bestuurders leerde ik steeds bij.

 

Na het raadslidmaatschap kwamen er nog andere functie in het openbaar bestuur/ de lokale overheid op mijn pad. Ik werd als raadslid tevens commissievoorzitter, ik werd raadsgriffier en wethouder en ben nu burgemeester. Steeds was er wel iemand op mijn pad die mij wees op mijn verantwoordelijkheid een volgende stap te zetten. (daar ben ik wel gevoelig voor). Soms had ik dat ook even nodig en ik zie om me heen veel vrouwen die dat nodig hebben. Mijn advies aan u is: denk niet te snel dat je iets niet kan. Als je geïnteresseerd bent, denk er over na, stap erin en ga het ervaren.

 

Ik hoop dat deze avond u/jullie duidelijkheid kan bieden over de mogelijkheden en voordelen van de bijdrage van vrouwen in het openbaar bestuur. En vooral wat het raadslidmaatschap inhoudt, zodat eventuele drempels worden weggenomen en u geïnspireerd raakt door de verhalen die u vanavond hoort. En natuurlijk hoop ik ook dat dat resulteert in een toename van vrouwelijke raadsleden in maart 2018 of later.

 

Ik wens u een gezellige, boeiende  en leerzame avond!

 

Dank voor uw aandacht. 


3 september 2017


Politiek blijft een ambacht van blanke, bejaarde hetero-seksuele mannen

SGP is en blijft vrouwonvriendelijk

 

Column - ‘Vrouwen meer politiek actief’ was het thema waarvoor Tea Both van het CDA, Petra ’t Hoen van de PvdA en Addy Rijerkerk van de VVD, gesteund door burgemeester Ada Grootenboer, afgelopen vrijdag in het Rondeel aandacht vroegen. Opmerkelijk was de onverwacht grote opkomst op deze bijeenkomst van vrouwen. Opmerkelijk op deze avond voor vrouwen ook het aantal mannen dat de mond niet kon houden… Dat gold met name voor de man die op deze vrouwenbijeenkomst was gevraagd om gespreksleider te zijn. Merkwaardig. 

 

Van de 29 raadszetels die Goeree-Overflakkee rijk is, worden er slechts drie door vrouwen bezet. Met ruim 48.000 inwoners - waarvan de helft vrouw - geeft dit geringe aantal ernstig te denken. Wat kunnen politieke partijen doen om meer vrouwen te interesseren voor de politiek? Heel simpel. Meer vrouwen op de kieslijst is het antwoord.

 

De landelijke PvdA heeft jaren geleden de oplossing al gegeven. Na een man, een vrouw op de lijst. Bij het aantal van vijftig namen zou je als kiesgerechtigde dus kunnen kiezen uit 25 mannen en 25 vrouwen. Hoe eenvoudig kan het zijn? Dat vrouwen goed liggen bij het kiezersvolk bleek uit het grote aantal voorkeursstemmen dat Petra ’t Hoen van de PvdA behaalde bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen.

 

Dat vrouwen het verschil kunnen maken werd op deze avond duidelijk gemaakt door burgemeester van Tholen Ger van de Velde van de VVD en Lilian Janse, raadslid van Vlissingen van de SGP. Dat laatstgenoemde het enige vrouwelijke SGP-raadslid in Nederland is, geeft te denken. De SGP is en blijft namelijk een vrouwonvriendelijke partij.

 

Lees de voorpagina van Eilanden-Nieuws. Kees van Dam, de lijstaanvoerder van de grootste raadsfractie (SGP) vertelt hoe zijn partij obstakels opwerpt om te voorkomen dat vrouwen op de kieslijst komen. “Binnen de SGP wordt deelname van vrouwen niet gepromoot. Dat doen we niet bij mannen en ook niet bij vrouwen. In dat opzicht zijn man en vrouw voor ons gelijk.”

 

Van Dam vergeet daarbij te vermelden dat sinds 1918 zijn partij op grond van de Bijbel met succes vrouwen in het ambt heeft voorkomen. Op dit moment zegt Van Dam is de kandidatenlijst nog niet vastgesteld. “Het is dus ook niet bekend of er namen van vrouwen prijken op deze kandidatenlijst.” Dominee Gerrit Hendrik Kersten zal zich omdraaien in zijn graf indien er op Goeree-Overflakkee een vrouw – of een homo - op de kieslijst van de SGP zou verschijnen!

 

 Frans Evers

 

  
26 augustus 2017

Hier kan dominee Zoet een voorbeeld aan nemen
25 augustus 2017

Waarom is ‘Behandeling windpark Battenoert’ van de agenda?

De Tollenaar Tape is de ware reden

Column -  Agendapunt ‘Behandeling windpark Battenoert’ is van de agenda van de raadsvergadering van 31 augustus gehaald. Speelt de SGP een politiek spel of is er iets anders aan de hand?

De geruchtenstroom is op gang gekomen. Wethouder Frans Tollenaar (SGP) speelt hierin de hoofdrol. De wethouder heeft gezegd dat polder Diederik een ideale locatie is voor de plaatsing van windmolens. Wethouder Tollenaar beweert nu dat niet te hebben gezegd. Maar hij heeft een probleem. Er is een tape waarop de wethouder dit luid en duidelijk wel zegt.

Een groot probleem! Immers, wanneer uit deze tape blijkt dat Tollenaar dit wel heeft gezegd, dan betekent dat dat hij de raad heeft voorgelogen. Met als gevolg dat hij een motie van wantrouwen aan zijn broek krijgt.

Inmiddels doet B&W de grootste moeite om die tape te pakken te krijgen. De eigenaar van de tape echter weigert deze te overhandigen. Vandaar het uitstel.

Frans Evers22 augustus 2017

Dit vinden wij nu eens een goede ingezonden brief!

22 augustus 2017

Impressie uit de samenleving Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge,
ofwel het windputje van Goeree-Overflakkee (3).

Het beroep op het gezonde verstand om af te zien van plaatsing van zes windturbines bij Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge heeft nog geen tastbare resultaten opgeleverd. Integendeel, zowel de twee sturende wethouders als de fracties van de SGP, CDA, CU en een minderheid van de VVD blijven halsstarrig vasthouden aan eerder ingenomen standpunten en zijn voorlopig niet bereid voorstellen uit de bevolking van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge een eerlijke kans te geven. Het lijkt erop dat willens en wetens de bevolking van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge het slachtoffer wordt van andere belangen.

Er zijn in de afgelopen negen maanden op verzoek van wethouder Tollenaar meerdere alternatieven naar voren gebracht. Zowel de meest betrokken wethouders als de meerderheid in de gemeenteraad verschuilen zich op basis van onjuiste argumenten achter procedures of, zoals weleens door een betrokken wethouder naar voren is gebracht de bedrijfsbelangen van Deltawind en andere bedrijven.

Om onduidelijke redenen worden beide dorpen aan de kant geschoven en feitelijk tot tweede rang woonplaats op Goeree-Overflakkee gemaakt.

Ter illustratie het volgende.

Het op 14 augustus gevoerde zogenaamde coalitieberaad van de SGP, CDA, CU en VVD heeft voor zover bekend geen positieve zaken voor de bevolking van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge naar voren gebracht. Onder strakke regie van twee aansturende wethouders werden de loopgraven nog steviger ingenomen. Behalve de raadsleden van deze partijen en naast betrokken wethouders snapt niemand meer waar het hier nu in werkelijkheid over gaat. Niemand uit deze partijen voelt zich zodanig met de betrokken dorpen verbonden om dit nog eens ten overstaan van de inwoners uit te leggen. Voorlopig moeten de inwoners het doen met de gedachte dat het niet uit te leggen is.

In een moeizaam tot stand gekomen overleg tussen wethouder Tollenaar en enkele inwoners van Oude-Tonge heeft de wethouder op 15 augustus nogmaals verklaard dat hij niet bereid is het initiatief te nemen tot alternatieve locaties omdat de gemeenteraad dit feitelijk moet doen. Alle toezeggingen van zijn kant ten spijt, hij is er helemaal klaar mee en de beide dorpen moeten blij zijn dat het door zijn inspanning maar zes windturbines tussen de dorpen worden bijgebouwd en n acht aan de oostkant van Oude-Tonge. Ook heeft de wethouder nogmaals gezegd dat de inwoners van Oude- en Nieuwe-Tonge te laat hebben gereageerd, terwijl hij voorheen altijd zei dat de omwonende bij de vergunningaanvragen stevig van zich moesten laten horen.

In een op 16 augustus gevoerd overleg met een grondeigenaar in de polder Diederik nabij Melissant heeft wethouder Tollenaar opnieuw bevestigd dat de locatie Diederik op zich een goede locatie is en hij nog wel drie of meer andere kleine locaties weet die misschien nog wel gunstiger uit de bus komen dan de locatie Diederik. Ondanks deze wetenschap is hij niet bereid deze locaties nader te laten onderzoeken omdat de gemeenteraad vier jaar geleden een besluit heeft genomen waarop men niet terug wil komen. Hoe gek kan het gaan als de meerderheid van de gemeenteraad beweert dat zij geen andere optie heeft dan het plaatsen van windturbines bij Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge omdat dit vier jaar geleden zo is besloten. Moet dit nu worden gezien als transparante politiek of moeten andere belangen buiten schot blijven.

Wie o wie kan het nog volgen. Vele inwoners van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge hebben het vertrouwen verloren in “hun gemeentebestuur”. Is het dan toch waar dat dit gedeelte van het eiland er minder toe doet.  De warme belangstelling voor wat er op de kop van het eiland aan materiële en immateriële zaken speelt lijkt soms op vergaande bemoeizucht, maar zou door velen in het windturbine dossier als een verfrissende wind worden gezien.

Daar komt specifiek voor de woonkern Nieuwe-Tonge nog een bijzonder vervelende en langslepende zaak bij. Al pakweg 20 jaar wordt door het gemeentebestuur en het provinciebestuur aan de bevolking van Nieuwe-Tonge voorgehouden dat aan een veilige oversteek over de N215 wordt gewerkt. Het moet er nog steeds van komen,… dit in tegenstelling tot de windturbines die in een vlot tempo door de strot van de inwoners van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge gewrongen moeten worden. Is er al zoveel toegezegd dat dit niet kan worden uitgesteld en de tijd gebruikt kan worden voor onderzoek naar alternatieve locaties?

Op 22 augustus aanstaande komen de fractievoorzitters uit de gemeenteraad bijeen om de agenda voor de raadsvergadering van 31 augustus vast te stellen. Langs deze weg wordt een dringend beroep gedaan te luisteren naar wat er onder de bevolking van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge leeft. De meer dan 2.100 inwoners van 18 jaar en ouder uit beide dorpen die tegen de plaatsing van nog meer windturbines zijn, kunnen toch niet achteloos terzijde worden geschoven. Als dit signaal aan het gemeentebestuur niet meer werkt, wat werkt er dan nog? Doe iets om het vertrouwen van deze inwoners terug te winnen.

In de raadsvergadering van 31 augustus komt dit onderwerp aan de orde, bij deze de oproep aan geïnteresseerden en betrokken om deze bij te wonen en zo uit eerste hand te horen hoe onze raadsleden er over denken. 

 

Dorpsraad Nieuwe-Tonge in bloei.

Dorpsraad Oude-Tonge.

Stichting Mallemolens.

 
17 augustus 2017
 

VVD-bolwerk Goeree-Overflakkee spat uiteen

Column - “VVD-fractielid Henk van der Meer kiest voor eigen raadszetel” zo luidde de kop van het persbericht van VVD-fractievoorzitter Rein Osinga gisteren. Henk van der Meer heeft besloten zich na vierentwintig jaar terug te trekken uit de VVD-fractie in de raad van Goeree-Overflakkee. Nieuwe ontwikkelingen binnen het Lokaal Netwerk Goeree-Overflakkee hebben onder andere geleid tot zijn besluit zich per 9 augustus 2017 terug te trekken.

In werkelijkheid werkt het Lokaal Netwerk VVD Goeree-Overflakkee al langere tijd aan een verjongingskuur voor de vertegenwoordiging in de gemeenteraad na de verkiezingen van maart volgend jaar. Vast staat dat de ouderlingen Osinga, Van der Meer en Reijerkerk, en jaknikker Van Noordt Wieringa zullen vervangen worden door jongere VVD-ers die wél van deze tijd zijn en wél weten en wél doen wat de bevolking van Goeree-Overflakkee wil.

De VVD-jeugd is het optreden van de eigen fractie in de gemeenteraad al langer méér dan zat. Zeker in de periode toen Trouwborst wethouder was en van elk dossier een puinhoop maakte. Als docile jaknikkers zaten de VVD-ers toen klaar om de meest duivelse plannen van Trouwborst goed te keuren en waar nodig te verdedigen. Slechts één keer in vier jaar tijd produceerde Henk van der Meer een tegengeluid door een kritische opmerking te maken over de asociale en leugenachtige manier waarop Trouwborst in 2015 de gemeenschap opzadelde met de oprichting van Stichting Olympia XXL. Dit voorval kwam Van der Meer tijdens het eerstvolgende fractieoverleg op een stevige reprimande te staan.
 

In de tekst van mijn column van 28 juli 2016 met als titel: “VVD-jongeren staan in de rij voor Goeree-Overflakkee” is te lezen dat de problemen in en rond de VVD-fractie niet van vandaag of gisteren zijn, ik citeer:

Je kunt een keer op je gezicht gaan. Maar als dat zich herhaalt en een patroon wordt, dan ben je kennelijk niet slim, krachtig of vertrouwenwekkend genoeg om doortastend te handelen. Politici die keer op keer falen, moeten plaatsmaken. Het is tijd voor wisseling van de wacht. Een hele generatie VVD-jongeren staat klaar om de taken van de wethouder en de huidige VVD-fractie over te nemen. Nieuwe mensen. Nieuwe netwerken. Nieuwe ideeën. Dat allemaal werkt verfrissend. Als het partijbestuur niet snel ingrijpt, zal de kiezer in 2018 het gedrag van deze wethouder en haar door de tijdsgeest aangevreten VVD-raadsleden afstraffen. En zal deze van origine liberale partij na de volgende gemeenteraadsverkiezingen met één of maximaal twee zetels in de oppositie belanden.

De conclusie van vier en een half jaar samenspannen met de christelijke partijen is dat de VVD-fractie aan de wieg heeft gestaan van tal van geldverslindende dossiers die ontevredenheid en polarisatie bij de bevolking van Goeree-Overflakkee hebben aangewakkerd. De VVD-jongeren willen nu een aantal nieuwe ontwikkelingen doorvoeren.

Zo zal er onder andere een evenwichtiger man/vrouw-verhouding nagestreefd worden in de raadsfractie na de verkiezingen in maart 2018. Probleem is dat de VVD, na de totaal geflopte raadsperiode 2013 – 2018, waarschijnlijk maar met maximaal één raadslid in de gemeenteraad vertegenwoordigd zal zijn. Wordt deze plaats ingevuld door een man of een vrouw? Of wordt dit probleem wellicht gender neutraal opgelost? Zeker is dat er in ieder geval niet meer voor een ouderling als kandidaat gekozen zal worden.


Van onze politiek verslaggever
 16 augustus 2017

Raadslid Aat van Alphen tikt Han Weber, lid Gedeputeerde Staten, keihard op de vingers over zijn bemoeienis met het gemeentelijk windmolenbeleid


15 augustus 2017

Jan Rot ontspringt met zijn Sex & Drugs de dans van de Kopse Kerken


14 augustus 2017
 

Jan Rot mag van de SGP optreden in het Diekhuus!


SGP geeft Jan Rot groen licht


Column - Het op 27 oktober geplande optreden van Jan Rot in het Diekhuus te Middelharnis gaat door. Dit tot opluchting van zijn vele fans op het eiland Goeree-Overflakkee. Even leek het erop dat na de boycot van rapper Jebroer in Ouddorp dat Jan Rot met zijn voorstelling Seks & Drugs & Rot & Roll het volgende slachtoffer zou worden van de toetsingscommissie van de SGP.

 Na spoedoverleg in de fractie liet SGP-voorman Kees van Dam weten dat Jan Rot met zijn muziektheater van harte welkom is op het eiland: “De SGP wil Jan Rot geen strobreed in de weg leggen.” De linkse kerk op Goeree-Overflakkee reageerde opgelucht.

 

Een woordvoerder: “We waren als de dood dat na Jebroer het in het Diekhuus geplande optreden van Jan Rot en het hele verdere cabaretprogramma zou sneuvelen. Met name waren we bang dat het alles onthullende theatergesprek van Martin Simek met kunstenaar Jaap Reedijk en burgemeester Ada Grootenboer op 17 november niet door de toetsingscommissie zou geraken.”


Frans Evers


11 augustus 2017

Tour de France 2019 niet over Goeree-Overflakkee?

Column - De kans dat het parcours van de Tour de France net als in 2010 en 2015 ook in 2019 over Goeree-Overflakkee zal leiden lijkt minimaal. De twee grootste en mooiste sportevenementen van dit decennium op Goeree-Overflakkee zijn zonder twijfel de doorkomsten van de Tour de France in 2010 en 2015 over de kop van het eiland. Duizenden wielerliefhebbers woonden beide edities langs het parcours tussen de Haringvlietsluizen en de Brouwersdam bij en vele miljoenen televisie kijkers bekeken fantastische beelden van ‘s werelds grootste en bekendste wielerevenement. Op deze manier stond Goeree-Overflakkee eindelijk weer eens een keer positief ‘op de kaart’. En nog gratis ook!

De Tourstart in 2019 is in Brussel, de finish van de tweede etappe dat jaar staat net als in 2015 gepland op Neeltje Jans. Het zou dus best kunnen dat het peloton in de derde etappe weer over Goeree-Overflakkee zou fietsen. Al hoewel, door de verkiezingsstunt van Hendrik Herweijer een aantal weken geleden is de kans op een derde doorkomst flink geslonken.

Herweijer zorgde er persoonlijk voor dat rapper Jebroer niet mocht optreden in de Kreek omdat deze artiest in van één van zijn nummers zou gaan zingen over een kind van de duivel. U zult denken; wat heeft de tekst van dit nummer met de Tour de France te maken? Het antwoord is simpel: Chris Froome, viervoudig winnaar van de Tour de France, is een vrind van de duivel (zie foto). Dat gaat Brave Hendrik nooit goed vinden! 


Van onze politiek verslaggever8 augustus 2017


Van Dam vliegt met zijn SGP uit de bocht!
 
SGP-voorzitter beschuldigt Schrijfbedrijf van keiharde leugens
 

‘Nu gaan jullie toch wel erg ver door keiharde leugens te verkondigen in je laatste bijdrage in ‘achter het nieuws’. schrijft SGP-fractievoorzitter Kees van Dam. “De naam Jan Rot zegt me helemaal niets en er is geen sprake van dat wij als SGP zijn optreden in het Diekhuus willen tegenhouden.”
 
Ondanks dat ik enige tijd geleden Van Dam uitgebreid heb uitgelegd wat een column en een pastisch als stijlfiguur daarin betekent, doet Van Dam alsof zijn neus bloedt. Terwijl heel Goeree-Overflakkee niet kan wachten op de komst van woordkunstenaar Jan Rot in het Diekhuus te Middelharnis, beweert Van Dam de artiest niet eens te kennen.
 
Wel kent Van Dam rapper Jebroer. Volgens Van Dam zijn de teksten van Jebroer godslasterlijk. SGP-raadslid Hendrik Herweijer mocht van zijn fractievoorzitter de kolen uit het vuur halen. Samen met de burgemeester en ouderling Van Wijk van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ouddorp werd door deze kuiscommissie een plan bedacht om de rapper het optreden op het eiland onmogelijk te maken.
 
Dat lukte met een afkoopsom van 2.500 euro. Maar dat moest wel stil gehouden worden. Echter de religieuze toetsingscommissie onder voorzitterschap van het raadslid Herweijer, dominee Zoet, ouderling Bruggeman en ouderling Van Wijk wilden munt slaan uit hun overwinning. Jebroer had dankzij hun inspanningen een berufsverbot gekregen.
 
Vlak voor het optreden van Jebroer kwam deze commissie bijeen, waarbij enkele christelijke raadsfracties aanschoven. Letterlijk staat in de vertrouwelijke brief van ouderling Van Wijk dat geconstateerd kon worden dat de landelijke persuitingen zijn meegevallen. ‘Uitgegaan wordt dat het overwaait, want nieuws is vluchtig en gauw’. Een tactiek die had gewerkt. Ook liet de ouderling weten dat hij was benaderd door verschillende raadsfracties. Dat kan Van Dam toch niet ontkennen?
 
Begin september komt de toetsingscommissie wederom bij elkaar. De financiële handreiking voor een rapper van het kaliber Jebroer is vastgesteld op 2.500 euro. Over het bedrag om Jan Rot met zijn seks en drugs van het eiland te weren, daar wordt begin september over gestemd.
 
Vanuit de toetsingscommissie is er geen actieve benadering van de pers. Dat staat letterlijk in de vertrouwelijke brief! Erger nog: “Naar buiten treden met de stelling dat we er in gezamenlijkheid zijn uitgekomen en geen details vermelden. Dus niets vermelden over een financiële handreiking en dergelijke.” Ouderling Van Wijk besluit met: “Het is de Heere die alles heeft bestuurd en harten heeft willen neigen!”
 
De al eerder door ons gepubliceerde vertrouwelijke brief is hieronder nogmaals te lezen.

7 augustus 2017

Frans en Maria,

Nu gaan jullie toch wel erg ver door keiharde leugens te verkondigen in je laatste bijdrage in “achter het nieuws”.
De naam Jan Rot zegt me helemaal niets en er is geen sprake van dat wij als SGP zijn optreden in het Diekhuus willen tegenhouden.
Ik zou het zeer op prijs stellen als mijn reactie zowel op je website als op andere media wordt weergegeven.
Een erg goedkope manier van journalistiek bedrijven.


Kees van Dam, fractievoorzitter SGP GOGeachte heer Van Dam,

Uit betrouwbare bron vernam ik dat de SGP-fractie na de boycot van rapper Jebroer, nu bezig was om in het kader van de verkiezingen van volgend jaar, een zelfde berufsverbot in te stellen in geval zanger, componist en tekstdichter Jan Rot. Verder vernam ik uit andere bron dat de SGP gesprekken had gevoerd met dominee Zoet van de Hersteld Hervormde Kerk uit Ouddorp. Immers artiesten als Jebroer en Jan Rot moeten financieel tegemoet gekomen worden, als hun het optreden door toedoen van uw partij onmogelijk gemaakt worden. 


Verder spreekt u over een goedkope manier van journalistiek bedrijven. Indien u goed zou lezen dan ziet u aan het begin staan dat het een column is. Dus geen journalistiek stuk. Voor de feiten mag ik u verwijzen naar de vorige artikelen die in de landelijke media zijn verschenen ingeval de rapper Jebroer. Zie ook de columns die naar aanleiding van uw acties door mij zijn geschreven. Ook de vertrouwelijke brief die dominee Zoet naar de dominees in de Kop van Goeree stuurde, hebben wij gepubliceerd.

Al bovengenoemde feiten plus de bronnen heb ik gebruikt om deze column te schrijven. Nogmaals het betreft hier een column. U zou er goed aan doen om de heer Herweijer tot de orde te roepen. Zijn censurerende inbreng brengt grote schade toe aan het imago van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Met vriendelijke groet,

Frans Evers
6 augustus 2017


SGP wil optreden Jan Rot in Diekhuus verbieden
 

Column - Nadat de SGP van Goeree-Overflakkee met succes het optreden van rapper Jebroer had geboycot, richt de SGP-fractie bij monde van Hendrik Herweijer zijn pijlen nu op zanger, componist en tekstdichter Jan Rot. Op 27 oktober staat de artiest met zijn programma Seks & Drugs & Rot & Rol geboekt in het Diekhuus te Middelharnis.
 
“De tekst ‘seks en drugs’ zegt al voldoende. Dat zijn zaken waarmee wij onze inwoners niet mee moeten willen confronteren. Daarom vragen wij als SGP-fractie burgemeester Grootenboer onze motie van afkeuring en treurnis te ondersteunen. Net zoals zij dat deed ingeval het optreden van rapper Jebroer in Ouddorp. Zij moet de leiding van het Diekhuus op het matje roepen. Ik heb de teksten van de heer Rot bestudeerd en ik ben tot de conclusie gekomen, dat sommige teksten de grenzen van het toelaatbare ernstig overschrijden.”
 
Kees van Dam, fractievoorzitter van de SGP, pleit ervoor alle teksten van cabaretiers die willen optreden in het Diekhuus vooraf te toetsen op toelaatbaarheid. “Daar hebben wij als subsidiegever van het Diekhuus alle recht op.”
 
Mocht het juridisch onmogelijk zijn om de voorstelling van Jan Rot te verbieden, dan neemt Herweijer contact op met dominee Zoet van de Hersteld Hervormde Kerk in Ouddorp. “Deze dominee weet welke stappen moeten genomen worden om geld in te zamelen om artiesten die over de schreef gaan schadeloos te stellen.” 


Frans Evers6 augustus 2017

Over het wel en wee van de hoofddoek op Goeree-Overflakkee

MIDDELHARNIS - Onlangs ontspon zich een interessante discussie over een hoofddoek die zou zijn gesignaleerd achter de kassa van een filiaal van Albert Heijn op Goeree-Overflakkee. Een inwoner liet op Facebook weten verbaasd te zijn. Een religieus symbool in het publieke domein ging hem te ver. Vervolgens viel de goegemeente over de verbaasde man. 

Die verbazing echter is zo gek nog niet. Immers zou u ook niet verbaasd zijn bij het zien van een rooms-katholieke priester in een kazuifel achter de kassa bij Albert Heijn? Nog een voorbeeld: zou u ook niet verbaasd zijn bij het zien van een rabbijn met een keppel achter de kassa? Waarom ligt de discussie over de hoofddoek als religieus symbool zo moeilijk? 

Hieronder een deel uit het interview in de Volkskrant van 6 augustus met Elma Drayer, waar de hoofddoek als discussiepunt wordt besproken. Hoe moeilijk kan het zijn? 

2 augustus 2017
1 augustus 2017

Inwoner Oude-Tonge leest gelovige wethouder en dito raadslid de les30 juli 2017

We staan weer op de kaart!

Column - Lekker op vakantie op het mooie eiland Vlieland, onder uit gezakt met een biertje in de hand, zap ik een aantal TV zenders langs. En hé, Goeree-Overflakkee is weer in het nieuws. Minuten lang wordt onze gemeente op TV weer in de spotlights gezet, dat is nog eens eiland-marketing! En nog gratis ook!

Even kijken en luisteren waar het precies over gaat. Wat? Een optreden van Jebroer in de Kreek afgelast? What the f*ck is dit? Omdat SGP-raadslid Hendrik Herweijer dit eist vanwege het feit dat nummers van deze artiest teksten bevatten die niet passen in zijn geloofsovertuiging. Waar bemoeit deze man zich mee? Gaan de zwartjassen nu ook al bepalen welke artiesten mogen optreden op Goeree-Overflakkee?

Blijkbaar wel! Na wat politieke pressie van de SGP ging burgemeester Grootenboer maar weer eens door de knieën en zette de ondernemer, die de betreffende artiest had geboekt, dusdanig onder druk dat hij het optreden van Jebroer wel moest cancelen. Wat een politieke zwijnenstal! Wat een doorzichtige en smerige SGP-verkiezingsstunt!

Gek hè, dat de jeugd van Goeree-Overflakkee in groten getale het eiland de rug toekeert en zich elders vestigt. Zo ook de twee oudste kinderen van SGP-goeroe Kees van Dam. Logisch. Er is voor de jeugd al zo weinig te doen op dit SGP-eiland, en nu wordt er ook nog een optreden van een bekende artiest verboden.

Goeree-Overflakkee lijkt wel betoverd te zijn door zwarte magie, alsof er een hogere macht aan het bewind staat die alles wat het leven van de jeugd nog een beetje aantrekkelijk maakt, wil verbieden.

Is er dan helemaal geen oplossing te bedenken voor dit schijnbaar reddeloos verloren eiland Goeree-Overflakkee? De oplossing kan wat mij betreft juist liggen in het beluisteren van bepaalde songteksten. Voor de SGP-bestuurders adviseer ik iets verder te kijken en te luisteren dan de bekende psalmen, en de tekst 
(https://www.youtube.com/watch?v=GlJVpjDNq0I ) van het nummer ‘Je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet’ van Benny Neyman eens goed te beluisteren en op de juiste manier te interpreteren. Dat kan absoluut een positieve boost geven aan het leefklimaat op Goeree-Overflakkee. 

Speciale tip voor Hendrik Herweijer: beluister de tekst (https://www.youtube.com/watch?v=2wQFaX83l1E ) van de bekende hit van Elvis Presley ‘Devil in Disguise’ en trek je conclusies. Herken je er iemand in?

 
Van onze politiek verslaggever vanaf zijn vakantieadres
Het begin van de godsdienstoorlogen op de eilanden

Conflict binnen kerk in Kruiningen leidt tot extra surveillances door de politie

KRUININGEN - Het conflict tussen dominee Gerrit Bredeweg en voormalig diaken en kerkenraadslid Henk Jansen splijt de Gereformeerde Gemeente in Kruiningen in twee kampen. Er heeft zelfs een handgemeen tussen enkele leden plaatsgevonden.De emoties zijn zo hoog opgelopen dat de politie het nodig vond om afgelopen zondag rondom de diensten extra te surveilleren bij het kerkgebouw aan de Hansweertsestraatweg.

De heibel begon toen Jansen eind vorig jaar kritiek uitte op de werkwijze van dominee Bredeweg. Hij sprak de predikant daarop aan, maar het gesprek liep behoorlijk uit de hand. Uiteindelijk koos Jansen eieren voor zijn geld door uit de kerkenraad te stappen.

'Overspel met nicht'

Een dag later kreeg hij plots te horen dat hij overspel zou hebben gepleegd met zijn nicht. Dat zou hij in 2014 zelf hebben bekend in een gesprek met de predikant en enkele ouderlingen. Jansen ontkent dit ten stelligste en ook volgens de nicht is er geen sprake geweest van seksueel contact.

Desondanks werd de voormalige diaken voor drie maanden de toegang tot het Heilig Avondmaal ontzegd. Ook kreeg hij stille censuur opgelegd, een zware tuchtmaatregel. Jansen stapte met succes naar de rechter in Middelburg. Die veegde de vloer aan met de handelwijze van de kerkgemeente. Alle tuchtmaatregelen moesten worden teruggedraaid.

Wethouder De Jong (CU) reageert als door een adder gebeten 
In Groot Goeree-Overflakkee

(brief Johannes Reyntjes staat op deze pagina bij 19 juli Brief van de maand)
26 juli 2017


Dogma of zelf denken. Mens durf te leven

tekst: Mirjam van der Hart

Dan lees ik over de Jehovagemeenschap...

Een zeer besloten gemeenschap waar (zo blijkt nu) misbruikers en sadisten niet of nauwelijks veroordeeld worden, maar bescherming genieten. Alles wordt gedaan om eventuele ‘lekken’ te dichten. De buitenwereld mag geen lucht van krijgen van misstanden. 


Ze hanteren hun eigen wetten en regels. Mensen zonder verstand van zaken of zelfs medeplichtigen moeten beoordelen of een melding van bijvoorbeeld seksueel misbruik geldig is. Misbruikte kinderen die totaal radeloos zijn krijgen de opdracht om hun heil te zoeken in het geloof. Helpt dat niet.. dan zijn ze niet gelovig genoeg..


Ik realiseer me best... Er bestaan ook hele nette Jehova Getuigen. Lieve mensen die buitengewoon goed zijn voor hun kinderen. Maar toch.. ik vraag me altijd af hoe mensen het volhouden in een gemeenschap waar dit soort excessen plaats vinden. Daar wil je toch niet bij horen? Als je opmerkt dat een religieuze beweging, groep of gemeenschap mensen in een te machtige positie manoeuvreert. Als volgelingen de leider of voorgangers op een voetstuk plaatsen en als gezond verstand wordt vervangen voor leefregels en dogma’s.. dan ga je toch nadenken?


Sinds enige jaren heb ik af en toe contact met een echtpaar, leden van de JG. Intelligente mensen. Beiden een goede baan, een mooie positie binnen onze maatschappij. Ze zijn buitengewoon hartelijk en gunnend. Ze hebben een open mind. Beoefenen tantra, houden zichzelf gezond met allerlei alternatieve therapieën, bezoeken Mindfullness weekends en maken muziek. Stralende mensen die kiezen voor geluk. Hun levenshouding past absoluut niet binnen de gemeenschap van JG. Wel bezoeken ze trouw de Koninkrijkszaal en spelen daar hun brave en aangepaste ‘rol’. Niemand van hun gemeenschap weet hoe hun privéleven eruit ziet.


Ik heb hen gevraagd waarom ze doorgaan. Waarom ze zichzelf iedere keer weer in de JG dwangbuis wurmen. Waarom ze nog steeds gaan prediken langs de deuren. Het antwoord daarop was nogal vaag en ontwijkend. Hun Bijbel ligt altijd op tafel.. helemaal stukgelezen. Bij ieder vraagstuk wordt in dat boek gezocht naar een antwoord. Ze leiden een dubbelleven. Steeds gespletener, nog niet in staat om het oude en vertrouwde los te laten.


Ze zijn binnen de JG opgegroeid en het vormt hun veiligheid, een vaste fundering onder hun voeten. Zo was het bij mij ook toen ik nog lid was van de Gereformeerde Gemeente. Ik paste al nooit in die kerk, hoorde er niet bij. Was een vreemde eend in de bijt. Maar het was toch zó eng om echt los te laten. Alle veiligheid viel weg. Mijzelf en mijn kinderen officieel uitschrijven was en meest enge wat ik ooit heb gedaan in mijn leven. Plotseling werd ik vogelvrij. Geen regels meer. Het was alsof ik in een ravijn stortte zonder bodem. Ik wist niet hoe ik kon landen IN MIJZELF. Ik had geen persoonlijkheid ontwikkeld, stond totaal los van mijn eigen wezen.


Ik kende mijn naam… wist waar ik was geboren. Had een huis en kinderen. Maar ik had geen idee wie ik zelf was. Wie ben ik? Mijn zoektocht naar antwoorden en naar mijzelf begon met die vraag. Wie ben ik.. en vervolgens: Wat doe ik hier. Het was toen 2002. Inmiddels, al levend, kijk ik glimlachend terug op mijn pad. Wat ben ik blij dat ik de sprong in het diepe heb gewaagd.


Via doldwaze avonturen, opleidingen, werk, vrienden, relaties, eigen bedrijven en vooral heel veel foute beslissingen heb ik langzamerhand wel een idee gekregen wie ik ben.  ?  Maar het groeit nog steeds. Altijd weer stuit ik op innerlijke verrassingen. De beweging en groei stopt nooit. Het kan altijd verder. Het leven stroomt door mij heen en verrijkt me iedere seconde. Niks ligt vast. Ik ben niet gebonden aan leefregels. Dat is zó fijn, zó vrij. Stromen…leven…


Toon dat lef maar eens... beste gelovige... beste Jehova Getuige. Stap uit je kokervisie en ga leven!! Wie ben jij?
22 juli 2017


Geloof maakt meer kapot dan je lief is

tekst: Mirjam van der Hart
 

Het blijft al jaren angstig stil...

Natuurlijk weten ze wat ik deel op Social Media. Dat er een artikel is verschenen over mijn religieuze opvoeding in een vrouwentijdschrift. Ze kennen mijn mening over de jaren dat ik opgroeide in het strenge geloof. Er zijn zoveel tekenen van trauma en pijn bij alle zes de kinderen.

Het gezin valt steeds verder uit elkaar. Het contact onderling is steeds complexer geworden. Roddels, beschuldigingen, onbegrip, manipulatie, verwijten, schuld en schaamtegevoelens…. Al deze zaken broeien boven- en ondergronds. De weinige informatie die mij nog bereikt via een broer of zus is vol negativiteit.

 

Je zou denken dat de wijsheid toeneemt naarmate de haren grijzer worden. Maar bij sommige mensen werkt dat niet zo. Die graven zichzelf steeds verder in. Ze blijven halsstarrig doormodderen op een ooit ingeslagen weg. Ze blijven dezelfde overtuigingen en kronkels koesteren. Ook al doet hun lichaam zeer en belanden ze van de ene depressie in de andere, of zijn ze volkomen uitgeput… ze gaan dóór. Het is bijna bewonderenswaardig hoeveel taaiheid en doorzettingsvermogen sommigen tonen in het NIET bijleren. In het handhaven van hun kokervisie, het aanhangen van oude geschreven teksten en het verafgoden van predikanten en ‘oudvaders’.


En dan is er al 7 jaar geen contact meer met hun eigen dochter. De meeste ouders gaan dan zoeken naar een oplossing… een opening om weer met elkaar in gesprek te raken. Lijkt mij hoor..
Maar nee.. het blijft stil. Doodstil. Alsof ze bevroren afwachten. Als geslagen honden. Niet wetend hoe te beginnen? Of zijn ze misschien bang dat ze dan van hun pad raken? Te bang voor een confrontatie met hun dochter, die nu zonder pijn en depressie, een gelukkig leven heeft opgebouwd.. Die zichzelf niet beperkt met allerlei dogma’s, maar kiest voor vrijheid.


Wat is het diep armoedig als dogma's mensen dusdanig klemzetten, dat een vrij stromende liefde met de eigen kinderen niet meer mogelijk is. Dat de verbindende en liefdevolle woorden niet meer gesproken kunnen worden. Dat armen niet meer kunnen omhelzen en handen niet meer kunnen delen. Dat harten worden als ijs. Als de illusies zo diep geankerd zijn geraakt dat de realiteit niet meer gezien kan worden. De angst voor de hel en dood zo immens. Dat de devotie voor een hogere macht zó groot is en de weg op aarde innerlijk kruipend en kronkelend wordt afgelegd. Dat mensen zichzelf voor en door een geloof in de meest miserabele positie manoeuvreren. Steeds verder in de angst, verdediging en afscheiding.


Ik, als dochter wil niks weten van medelijden of sterkte-wensen. Met mij gaat het goed en ik weiger een slachtoffer te zijn. Hooguit verbaas ik mij nog. Overal op de wereld bestaan deze situaties. Bedenk: Religie maakt meer kapot dan je lief is. Door hierover te schrijven hoop ik dat steeds meer mensen dat gaan inzien en de dogma’s vaarwel zeggen. Zodat de liefde tussen mensen weer vrij kan stromen.


 

 


20 juli 2017

Rapper Mr. Polska zingt Kind van de Duivel in Ouddorp
 

Column - Gisteravond trad rapper Mr. Polska op in discotheek de Kreek te Ouddorp. Hij verving collega-rapper Jebroer. Jebroer kreeg van de kerken van de Kop van Goeree namelijk een berufsverbot. Met name zijn lied Kind van de Duivel schoot dominee Dirk Zoet van de Hersteld Hervomde Kerk verkeerd in het keelgat.
 
De dominee ging zelfs zover dat hij uit de kerkenpot tweeënhalf duizend euro trok om de eigenaar van de discotheek Rob Vereijken, tegemoet te komen. De eigenaar moest het management van Jebroer uit eigen zak een boete van vijfduizend euro betalen. Inmiddels is dominee Zoet om het resterende bedrag bij elkaar te krijgen, bezig aan een geldinzamelingsactie bij de andere kerken van Goeree-Overflakkee.
 
Wat de dominee niet kon vermoeden was dat invaller Mr. Polska zijn collega-rapper Jebroer niet liet vallen. Als afsluiting van zijn optreden gisteravond in de Kreek, kreeg het publiek geheel onverwacht uit de mond van Mr. Polka het lied ‘Ik ben een kind van duivel’ te horen.
 
Een collegiale geste die het jonge publiek zeer op prijs stelde. Uit volle borst zong de jeugd uit Goeree-Overflakkee en de omliggende eilanden mee met Mr. Polka. Het Kind van de Duivel is in Ouddorp de zomerhit van dit jaar. Dit dankzij de SGP’er Hendrik Herweijer, die bij burgemeester Grootenboer om een verbod van rapper Jebroer verzocht, en niet te vergeten dominee Zoet, die er tweeënhalf duizend euro voor over had om Jebroer de mond te snoeren.
 
Dat lukte beide christenradicalen dus niet. Tot diep in de nacht zong de jeugd van Ouddorp en omgeving Jebroers Kind van de Duivel…

 
Frans Evers
19 juli 2017

Hersteld Hervormde Kerk betaalt grote afkoopsom aan rapper Jebroer
 
Column - Dominee Dirk Zoet van de Hersteld Hervormde Kerk te Ouddorp heeft 2500 euro als afkoopsom betaald aan rapper Jebroer. In plaats van rapper Jebroer komt vanavond ene Mr. Polska naar de Kreek in Ouddorp. Mr. Polska staat landelijk bekend om zijn klip waar wordt gekotst in een kist in de kerk. Behoorlijk godlasterlijk me dunkt...

 
Maar waar blijft met Mr. Polska op het programma nu Hendrik Herwijer (SGP) met zijn grote mond? En waar is dominee Zoet met zijn hand op het Oude Testament gebleven? Waar zijn nu al die kerken die in het geweer kwamen tegen de teksten van rapper Jebroer? Waar blijven nu al die winkeliersverenigingen die uit commerciële overwegingen achter de kerken gingen staan? Waar blijven de scholen met de Bijbel die wilden voorkomen dat Jebroers godlasterlijke praat hun kinderen zou vergiftigen?
 
Met de komst van Mr. Polka zijn alle partijen terug in hun religieuze hokken. Geschrokken van zoveel negatieve publiciteit in de landelijke media en op internetforums. Eilandmarketing kan, wat betreft ons eiland op de kaart zetten, in de leer gaan bij dominee Zoet en consorten.
 
Maar er is nog een reden - een financiële - waarom alles wat gelooft in Ouddorp plotseling doodstil is. Nadat dominee Zoet van de Hersteld Hervormde Kerk tweeënhalf duizend euro (van de vijfduizend) had betaald aan de eigenaar van de Kreek Rob Vereijken, stond als vervanger van Jebroer, rapper Polska op het programma. Die zou objectief gezien net als Jebroer op basis van godlasterlijke clips verboden moeten worden. Maar wie gaat dat betalen?!
 
Als bijdrage in de kosten heeft Zoet aan alle kerken op protestantse grondslag op Goeree-Overflakkee nu al een bijdrage gevraagd. Zoet rekent op de financiële steun van alle kerken. Ook meent Zoet dat het religieuze deel van B&W van Goeree-Overflakkee de overige tweeënhalf duizend zou moeten dokken. Desnoods uit eigen zak.
 
Omdat tweeënhalf duizend euro niet steeds als aflaat kan worden opgehoest om onwelgevallige rappers te boycotten, heeft dominee Zoet binnenkort een gesprek met burgemeester Grootenboer om een totaalverbod voor rappers in de politieverordening op te nemen.

 
Frans Evers


19 juli 2017


Ingezonden brief van de maand: 


Jebroer niet welkom
 

Zelfs de landelijke pers wijdde  verschillende artikelen aan het gecancelde optreden van rapper Jebroer in Ouddorp. Onder druk van kerken, christelijke politieke partijen en iedereen die meent te moeten bepalen wat er op ons mooie eiland plaatsvindt (vooral op zondag) heeft de uitbater van de Kreek bakzeil gehaald.

Nu zijn de kromme teksten van deze en vele andere rappers sowieso niet om aan te horen (goed Nederlands schijnt moeilijk te zijn), maar dat terzijde. Waar het om gaat is dat men wil bepalen wat een artiest wel of niet met zijn optreden verkondigt. Waar ligt de grens en wie bepaalt die grens? Moet straks iedere artiest die Goeree-Overflakkee aandoet eerst voor een ballotagecommissie verschijnen?

En wat te denken van al die dominees die hel en verdoemenis prediken en die daarbij, net als Jebroer te pas en te onpas de duivel in hun preken noemen? Kunnen niet-gelovigen daartegen in het verweer komen? En worden die preken dan ook afgeblazen? De uitslag van de laatste gemeenteraadsverkiezingen heeft ons opgezadeld met een bestuur dat velen niet willen.

Ook de huidige wethouder van de VVD heeft een overtuiging die die partij niet waardig is. Het wordt tijd dat de niet-christelijke partijen in de gemeenteraad de handen ineen slaan en bij de volgende verkiezingen samen één front vormen om de dictatuur van de christelijke partijen een halt toe te roepen. Samen één partij  vormen en daarbij over de eigen schaduw heen stappen zou een  prima startpunt kunnen zijn.

Als men dan de grootste partij wordt, kan men meer bereiken dan nu, waarbij iedere verstandige motie wordt weggestemd. Dan wordt ons eiland echt mooi, want het echte mooie wordt mede bepaald door de mensen, niet alleen door de prachtige stranden en de bollenvelden.  Tenslotte nog even voor alle duidelijkheid: Ik vind de inhoud van de teksten van Jebroer (lees ze op internet) ook helemaal niks.
 

J.Reyntjes
Oude Tonge18 juli 201716 juli 2017


Zo gaat dat niet in Nederland, maar wel in Ouddorp

14 juli 2017
 
Geen antwoorden van CuraMare, maar wel meer vragen
 
Op onze vragen aan De heer Moerland, voorzitter Raad van Bestuur CuraMare is nog geen enkele reactie gekomen. Zelfs geen bevestiging van ontvangst. Inmiddels zijn er nog meer vragen die wij graag voor onze lezers beantwoord zouden zien.

 
Naar verluidt, wordt er al 5 jaar aan gewerkt en eind vorig jaar was er een compleet plan voor een nieuw Geldershof, om in goed overleg met de gemeente aan de Mozartsingel in Dirksland een kleine maar complete locatie te bouwen. Zeer geschikt voor mensen met dementie uit Dirksland en omgeving. Meerdere mensen hebben dat plan als ontwerp gezien. Ook Sjaloomzorg zou hier in meedoen.

Uit de te laat verschenen jaarrekening blijkt dat er voor ZVGO een verlies is van bijna 8 ton over het afgelopen jaar. In het persbericht van december 2016 kon nog op grond van de stukken gesteld worden dat ZVGO er financieel goed voorstaat.

Kennelijk  is er in ieder geval flink geknutseld, onder andere in het bouwdossier. Met als gevolg (zie bladzijde 20 van de jaarrekening) bijna 8 ton schadeafwikkeling voor de projectontwikkelaar die met Geldershof bezig was.
 
Waar blijft de nieuwbouw van de Geldershof?
 
Is er nu wel of niet een compleet bouwplan voor alle locaties?
 
Is er nu wel of niet sprake van verkoop van oude terreinen om nieuwe gebouwen te kunnen financieren?
 
Is CuraMare wel of niet van plan om deze plannen uit te voeren?
 
Met vriendelijke groet,

 
 
Maria Evers
www.schrijfbedrijfeversvanderwaart.nl13 juli 2017

Kalifaat op Goeree-Overflakkee
 

Column - Nadat SGP-raadslid Hendrik Herweijer zijn fatwa had uitgesproken over rapper Jebroer, is de eigenaar van de Kreek zo geschrokken dat hij de voorstelling van deze artiest in de Kreek te Ouddorp onder zware druk heeft afgelast. Zoveel kerk en zoveel burgemeester werden hem domweg te veel.
 
Wat is er nou eigenlijk weer aan de hand op Goeree-Overflakkee?  Volgens een groep fundamentalistische christenen zouden de teksten van rapper Jebroer, die zou komen optreden in Ouddorp, godslasterlijk zijn. Slecht ook voor de kinderen van ons eiland, zo liet de net uit de luiers gegroeide Herweijer vaderlijk weten…
 
We mogen ervan uitgaan dat Herweijer het Oude Testament kent. De verderfelijke teksten die daar in staan, zijn zo verschrikkelijk, zo vrouwonvriendelijk, zo homohatend, zo oorlogszuchtig dat ik ze niet op papier kan krijgen. Als je Jebroer verbiedt op basis van dubieuze teksten, zou het Oude Testament boven op je hitlijst van verbieden moeten staan beste Hendrik!
 
Overigens Hendrik, was je van plan een kaartje te kopen voor de voorstelling van rapper Jebroer? Ben je eigenlijk wel op de hoogte van zijn teksten? Je doet me sterk denken aan Ayatollah Khomeini van Iran die in 1989 een fatwa richting Salman Rushdie uitsprak. Rushdies roman De Duivelsverzen zou ‘godslasterlijk’ zijn, zonder dat hij ook maar een pagina had gelezen.
 
Goeree-Overflakkee gaat steeds meer lijken op een islamitische staat op christelijke grondslag weliswaar. Alles is hier zo’n beetje christelijk: CuraMare is christelijk, woongoed Flakkee is christelijk, de Rabobank is christelijk… Een groot christelijk bolwerk dat nu toch wel hele ernstige dictatoriale trekken begin te vertonen.
 
Circus op zondag? Verbieden! Nieuwjaarsduik op zondag? Verbieden! Rapper met teksten die je niet welgevallig zijn? Verbieden! Werken op zondag? Verbiden! Over verbieden gesproken. Ik vind dat de SGP per direct verboden zou moeten worden. Zij weigeren namelijk nog steeds om vrouwen toe te laten tot het ambt.


Frans Evers
  


11 juli 2017

Open brief aan Koos Moerland, Voorzitter Raad van Bestuur CuraMare                        Nieuwe-Tonge 11 juli 2017

Heer Moerland,

Natuurlijk is het vervelend voor u en uw gezin dat er zoveel, negatieve publiciteit is geweest omtrent uw vergoeding als voorzitter van de Raad van Bestuur van CuraMare. Misschien dat dominee Egas zich ooit ook zo voelde. Hetzelfde geldt mogelijk ook voor de heer Driesse, die met een vertrekpremie de landelijke media haalde. Terwijl Driesse niet eens weg wilde. 


Driesse had graag willen aanblijven. Om zijn bouwplannen uit te voeren, nu de crises voorbij is. Gaan die vergevorderde bouwplannen voor CuraMare in Dirksland nog uitgevoerd worden? Of gaat heer Nattekaas nu het wiel opnieuw uitvinden? Hoeveel gemeenschapsgeld is hier mee gemoeid?

Nu ik u toch ‘aan de lijn heb’, waarom antwoordt u, of uw afdeling communicatie, niet op onze vragen? U claimt transparant te zijn. Maar daar merken wij weinig van. Transparantie geldt niet alleen voor het  - verplicht-  openbaar maken van bezoldigingen. Transparantie geldt niet alleen wanneer het goed uitkomt. Wij hadden een behoorlijk aantal vragen over integriteit en behoorlijk bestuurlijk handelen gesteld. Waarom geeft u niet gewoon antwoord?

Is er mogelijk sprake van belangenverstrengeling indien familieleden bij uw organisatie betrokken worden?  Let wel, het gaat hier niet om een familiebedrijf maar over een semi publieke instelling.

Is het waar dat de voorzitter van de Identiteitscommissie een deel van zijn pand aan CuraMare verhuurt? Indien dit het geval is, kan deze persoon zich dan nog wel onafhankelijk opstellen?

Was de voorzitter van de Raad van Toezicht, eerder als bestuurder werkzaam voor CuraMare? Indien dit het geval is, denkt u dat deze persoon nog onafhankelijk kan toezien op uw organisatie?

Houdt CuraMare zich aan de Gouvernance Code, die is opgesteld om ongewenste bijverschijnselen van het ‘old boys netwerk’ te voorkomen? Hoelang bent u, tussen haakjes, al bestuursvoorzitter?

Heeft u ook een functie als lid van de Raad van Toezicht bij Eleos? En krijgt u daarvoor een vergoeding? Indien dat het geval is, hoe hoog is die vergoeding?

Is dr. Paul van der Velde nog steeds actief lid van de Raad van Bestuur?

Hoe en wanneer wordt de Raad van Bestuur aangevuld tot de drie vereiste personen?

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet,

Maria Evers
Schrijfbedrijf Evers van der Waart
11 juli 2017


B&W Goeree-Overflakkee is het aan haar christelijke achterban verplicht om 5000 euro uit pot onvoorzien te betalen om zodoende het optreden van Jebroer te kunnen afzeggen

Verbieden al die verderfelijke teksten!
 
 

Column - Terecht dat de kerken in Ouddorp, de dorpsraad en de ondernemingsvereniging protesteren tegen de verderfelijke teksten van rapper Jebroer. Jebroer zou als artiest verboden moeten worden. Ook wij zijn het daar volkomen mee eens. Maar wij gaan nog een stap verder. Wij vinden dat alle - jawel alle - boeken met verderfelijke teksten verboden moeten worden.
 


Zoals boeken waarin staat dat homoseksualiteit een gruwel is, boeken waarin staat dat je je ver moet houden van een menstruerende vrouw, boeken waarin staat dat je je dochter als slaaf mag verkopen, boeken waarin staat dat het houden van slaven de normaalste zaak van de wereld is, zolang ze maar uit een ander land komen, boeken waarin staat dat je slaven af en toe moet kunnen afranselen, boeken waarin staat dat mensen met een gebrek niet in de buurt van het altaar mogen komen, boeken waarin staat dat op vloeken dood door steniging staat, boeken waarin staat dat een man die met een vrouw en haar moeder de liefde bedrijft, dat ze dan allen verbrand moeten worden. Verderfelijke, opruiende en discriminerende teksten die elk voor zich spreken, dunkt ons.
 
Komt daarom allen naar de bede op 19 juli bij de Kreek in Ouddorp. Alleen het vreedzame gebed kan het verderfelijke tij nog keren. Blokkeer met het gebed de artiesteningang van de Kreek. Laten we er met z’n allen zorgen dat na Lourdes, nu Ouddorp jaarlijks op de kerkelijke bedevaartskaart komt te staan.
 
Inmiddels vernemen wij dat er een grote inzamelingsactie is gestart om het optreden Jebroer te voorkomen. Daarvoor is slechts 5000 euro nodig. Overigens zijn wij van mening dat B&W van Goeree-Overflakkee die 5000 euro uit de pot onvoorzien zou moeten betalen om daardoor de openbare orde op het eiland te handhaven. Goed nieuws is verder dat als alternatief voor de teksten van Jebroer, er onder leiding van Hans Klein psalmen gezongen gaan worden. 
 
Wij hopen u op woensdagavond 19 juli voor de Kreek te mogen treffen.

 
Frans Evers9 juli 2017
SGP’er Hendrik Herweijer maakt reclame voor rapper Jebroer

 
COLUMN - Nooit van gehoord! Van rapper Jebroer bedoel ik. Herweijer ken ik als raadslid van de SGP. Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag deed Hendrik Herweijer in de raad een opvallend verzoek over een optreden van rapper Jebroer in De Kreek in Ouddorp, gepland op woensdag 19 juli aanstaande.
 


Het college werd gevraagd alle mogelijkheden te benutten om dit optreden te voorkomen. Net als in SGP-gezinnen is televisie in mijn huis taboe. Net als de SGP-gemeenschap moet ik het doen met een laptop. Die Jebroer zou volgens Herweijer teksten uiten die God, Jezus en het christelijk geloof bespottelijk zouden maken…
 
In plaats te vragen of Herweijer van de pot was gepleurd, was burgemeester Grootenboer van het CDA het met Herweijer eens. De inhoud van de nummers draagt volgens haar niet bij aan een evenwichtige opvoeding van jongeren.
 
Dat moet ik zien! Of liever horen. Rappers zijn namelijk niet mijn ding. Ben opgegroeid met de Beatles en de Rolling Stones. Die maakten vroeger ook teksten waar dominees tegen protesteerden. Dus op mijn laptop googlen naar rapper Jebroer. Gewoon even intikken en je vindt Jebroer…
 
“…Met zijn hit Kind van de Duivel  wist rapper Jebroer flink wat olie op het vuur te gooien, vooral binnen gelovig Nederland. Toch is hij razend populair aan het worden. Zijn nieuwe nummer Engeltje werd binnen vijf uur al 100.000 keer bekeken en stond dezelfde dag in de iTunes top 100. Metro sprak met Jebroer over alle ophef, het geloof en zijn muziek. “Ja ik ben zwaar gelovig. In mezelf haha”, grapt de rapper.
 
Zelfs als je niet van zijn muziek houdt, is er een grote kans dat zijn teksten je niet zijn ontgaan. Timothy (Tim) Kimman, tegenwoordig beter bekend als Jebroer, heeft voor behoorlijk wat ophef gezorgd met zijn teksten als: “,Ik ben een kind van de duivel. Mama, jij hoeft niet te huilen. Feesten, alsof elke dag hier mijn laatste is, hoop dat je deze draait op mijn begrafenis. Gooi drank en drugs over mijn kist.”


Dank aan Herweijer. Behalve de duizenden gereformeerde jongeren, ken ik nu ook rapper Jebroer. Als overtuigd atheïst vind ik zijn teksten, in vergelijking met die uit het Oude Testament, nog reuze meevallen. In ieder geval niet ernstig genoeg om de burgemeester te vragen om zijn optreden te verbieden. Maar ik begrijp ook dat Herweijer als jongste telg van de SGP af en toe moet piepen.     


 Oordeel zelf:    https://www.youtube.com/watch?v=AKLrKMz-avE

Frans Evers


8 juli 2017

Meneer Mostert,
 

Uw ingezonden brief op de website van het Schrijfbedrijf heb ik met stijgende verbazing gelezen. Met name onderstaande opmerkingen vlogen mij naar de strot. U stelt: “…Dat Wim Driesse van een overeengekomen vertrekregeling gebruik heeft gemaakt, was het gevolg van afspraken die ruim 9 jaar geleden waren gemaakt."

U gaat verder: "Overigens aan dergelijke afspraken is niets vreemd, na de aanpassing van de ontslagwetgeving heeft iedere werknemer bij een gedwongen ontslag recht op een soortgelijke regeling. Dat deze bij hogere inkomens anders in omvang is dan bij lagere inkomens dat is onontkoombaar…”
 
In wat voor samenleving leven wij in godsnaam? Ik ben zelf werkzaam in de zorg. Met moeite houd ik financieel mijn hoofd boven water. Dan verneem ik uit de media dat leden van de Raad van Bestuur van CuraMare jaarlijks ruim tweehonderdduizend euro verdienen. Voormalig lid van de Raad van Bestuur de heer Wim Driesse pakte ruim vier ton inclusief vertrekregeling!
 
Dat over deze vertrekregeling ruim negen jaar geleden afspraken zijn gemaakt, vindt u niet vreemd. En dat deze vertrekregeling bij hogere inkomens anders in omvang is bij lagere inkomens, dat vindt u onontkoombaar! Hoe durft u? Zorginstellingen van het type CuraMare drijven voor een groot deel op idealisten die genoegen moeten nemen met een hongerloon. Nogmaals, idealisten die zelfs vakantiedagen moeten inleveren. In geval van ontslag krijgen zij helemaal geen ontslagvergoeding!
 
Hoe motiverend, denkt u, is het om als werknemer te moeten vernemen dat je eigen Raad van Bestuur zich verrijkt over de ruggen van ouderen, de kwetsbaarste groep uit onze samenleving. U kijkt kennelijk met de bril van rijken onder ons, die bonussen nog steeds de normaalste zaak van de wereld vinden.  Ik kan u verzekeren heer Mostert dat wij, werknemers in de zorg, dat niet vinden. Wij vinden het schandalig dat er in de zorgsector zo wordt omgesprongen met publieke gelden!
 
U begrijpt dat ik deze brief niet onderteken met mijn naam. Als ik dat wel zou doen dan zou dat mijn baan kosten. Dankzij de Raad van Bestuur heerst er onder het personeel een angstcultuur. Niemand durft meer zijn mond open te doen. Vandaar dat ik anoniem wens te blijven.

  


7 juli 2017


Geachte heer Mostert,
 

Ik heb uw ingezonden brief gelezen op de website van Schrijfbedrijf Evers van der Waart. U beweert in uw brief geen partij te zijn. Noch van CuraMare, noch van Wim Driesse voormalig lid Raad van Bestuur. Maar dat bent u wel degelijk. U vindt het de normaalste zaak van de wereld dat leden van de Raad van Bestuur van CuraMare jaarlijks dik twee ton incasseren!
 
U zegt dat de FNV valselijk voorlichting heeft gegeven wat betreft het inkomen van de heer Driesse. Dat is beslist niet waar. Steeds, en dat geldt ook voor de publicaties in het AD en de Telegraaf, werd melding gedaan van inkomen inclusief vertrekregeling.
 
Wat mij ook van het hart moet, is dat u voorbij gaat aan het feit dat het in deze gaat om publiek geld. In tegenstelling tot Mostert Beheer Stellendam die met geld, geld verdient. In organisaties als de uwe zijn God en geld twee zaken die in uw beleving niet met elkaar vloeken.  
 
Tussen haakjes heer Mostert, was u erbij toen de verpleegkundige de heer Driesse vroeg een keer mee te lopen met zijn/haar dienst? Dat dacht ik niet. Maar ik kan mij natuurlijk vergissen. Mogelijk dat u er wel bij was. Maar volgens de ‘handen aan het bed’ was Driesse in geen velden of wegen te bekennen.
 
Nog een punt dat schuurt. Nergens in de publicaties op de website van het Schrijfbedrijf wordt gesteld dat de zorg bij CuraMare niet op orde zou zijn. Wat daar ter discussie wordt gesteld zijn de exorbitante beloningen en vertrekregelingen van de leden van de Raad van Bestuur!
 
Uw negatieve bewoordingen richting Laurens zijn ook niet bepaald kies. Duizenden ouderen in Rotterdam en omstreken vertrouwen dagelijks op de zorg van ruim 6.000 betrokken zorgprofessionals van Laurens. Kortom deze dolksteek in de rug had ik niet verwacht van een godvrezend man als u!
 
U begrijpt dat gezien mijn werk in de zorg ik deze brief anoniem wens te houden.5 juni 2017

Reactie op door ons geplaatste brief over mogelijke oudermishandeling op Goeree-OverflakkeeL.s.,
 
Ik heb met verbazing kennis genomen van de ingezonden brief die u heeft gemeend te moeten plaatsen op uw site. Het is jammer dat u op deze wijze een podium geeft aan kritiek die meer indruk geeft dat het niet gaat om het onderwerp maar meer om het in diskrediet brengen van Curamare als organisatie.

 
Persoonlijk vindt het jammer dat de persoon van Wim Driesse op deze wijze wordt neergezet, toen Wim nog als bestuurder bij Curamare betrokken was en successen op het gebied van kwaliteit maar ook van nieuwbouw werden gerealiseerd werden hij een Koos Moerland bewonderd en geroemd terwijl hij na zijn vertrek wordt neergezet als patser, die flierefluitend zijn werk deed. Dat er in een organisatie als Curamare een discussie in de raad van bestuur ontstond is een vervelende situatie die ter gelijker tijd ook normaal is, dit gebeurt ook in andere organisaties. Dat wegen als gevolg van dergelijke discussies van elkaar scheiden is pijnlijk maar het komt vaker voor.  
 
Dat Wim Driesse van een overeengekomen vertrekregeling gebruik heeft gemaakt was het gevolg van afspraken die ruim 9 jaar geleden waren gemaakt. Overigens aan dergelijke afspraken is niets vreemd, na de aanpassing van de ontslagwetgeving heeft iedere werknemer bij een gedwongen ontslag recht op een soortgelijke regeling. Dat deze bij hogere inkomens anders in omvang is dan bij lagere inkomens dat is onontkoombaar.  
 
Persoonlijk ben ik van mening, terwijl ik geen enkele binding met Wim Driesse of Curamare heb, dat het bericht wat het FNV recent verspreide onjuist en grievend was. In dat artikel wordt gesteld dat de Hr. Driesse één van de grootste verdieners was binnen de zorg terwijl zijn normale salaris, al ligt het boven de Balkenende norm, rekening houdend met de omvang van de organisatie in mijn ogen niet onredelijk was. Echter de cijfers waarop het FNV zich baseerde betrof het bedrag van zijn salaris vermeerderd met de vertrekregeling waardoor een exceptioneel beeld bestond wat niet als een “regulier” salaris had mogen worden aangemerkt. Het tekent het FNV dat ze eerst een bericht op basis van onjuiste gegevens publiceren maar nalaten om de informatie achteraf te corrigeren.
 
Dat de kwaliteit van de zorg in ons land in het algemeen geen recht doet aan degene die verzorgt moeten worden, staat buiten kijf. In mijn beleving zijn hiervoor 2 hoofdschuldigen aan te wijzen. Ten eerste zijn beslissingen in de politiek en het beleid van regeringen in de afgelopen decennia de grote oorzaak.  
Op onverantwoorde wijze zijn er bezuinigingen door gevoerd en met name de ingevoerde marktwerking in de zorg en de uitholling van de sociale wetgeving hebben geleid tot een kaalslag in voorzieningen. Dit betreft niet alleen de ouderen zorg maar ook de medische zorg in het algemeen.  Echter het is te makkelijk om daar alleen naar te wijzen. De andere hoofschuldigen zijn die organisaties die in een constante honger naar groei zijn uitgegroeid tot grote en vrijwel onbestuurbare organisaties. Deze worden gekenmerkt door een vrijwel onbetaalbare administratieve en management laag waardoor geld wat voor zorg is aangemerkt verdwijnt in de administratieve molen en nimmer bij de zorgvragenden komt. Ik ken organisaties als Careyn, Laurens en Aafje maar ook anderen en ik heb ervaring met de diverse bestuurslagen om te weten hoe het daar werkt.
 
En in dat perspectief gezien kan ik niet anders constateren dat de organisatie Curamare een ander beeld geeft. Dat er ook binnen Curamare dingen niet gaan zoals we graag zouden willen maar dat is inherent aan de omstandigheid dat er door mensen wordt gewerkt. Ook in mijn eigen bedrijf zie ik dat de één beter gemotiveerd is als de ander maar ook dat de één een betere product maakt als de ander. Ook in een zorg organisatie is dat niet anders.
 
Als ik dan nog eens naar het gepubliceerde stuk kijk dan vraag ik mij af of deze inhoud recht doet aan Curamare en dan ben ik van mening dat dit niet het geval is. Zelf heb ik als zoon van een dementerende ervaringen opgedaan met Curamare terwijl onze dochter stage liep in een vergelijkbare instelling van Laurens. Het contrast was uitermate groot, daar waar onze Moeder een prima verzorging had en kregen wij aan tafel de verhalen over een afdelingskoelkast die gevuld was met producten die ver over de datum was. Ouderen die dik ingepakt als gevolg van hun incontinentie 1x per dag verschoond worden maar ook verhalen over discussies tussen personeelsleden onderling omdat er medewerkers geen zin hadden om een oudere te helpen omdat ze in hun rookpauze zaten. Kortom, mensonwaardige taferelen.
 
Dat het voorval in de Grootenhoek ons tot schaamte moet nopen is duidelijk. Dit had nooit mogen gebeuren. Echter Careyn de organisatie waar de Grootenhoek een onderdeel van is kent deze problemen maar doet er bewust niets aan. De Grootenhoek staat op de nominatie om gesloten te worden en bij het personeel is de demotivatie groot. Denk nog even terug aan het Plascontract, wat ook een idee was van de leiding van de Grootenhoek en je kan bedenken wat het niveau van zorg binnen Careyn is. Ik zeg regelmatig, dat er ouderen zijn in de zorgcentra die goed om de organisaties te financieren maar niets terugkrijgen. Dat deze groep bejaarden vaak uitermate kwetsbaar is en bovendien doordat de zorg zich bij dementerenden achter gesloten deuren vrijwel onzichtbaar is draagt dit er toe bij dat dit een vergeten groep wordt.
 
Toch kunnen we als samenleving ook de hand in eigen boezem steken. Hoe vaak wordt Oma of Opa niet opgeborgen in een zorgcentrum zonder dat kinderen of kleinkinderen nog naar ze omkijken. Hoe vaak komt het niet voor dat ouderen die zorg nodig hebben maar nog zelfstandig wonen in eenzaamheid hun dagen slijten. Maar ook komt dan de vraag naar voren wat heb je zelf gedaan om dat te voorkomen? Dat gevoel van verantwoordelijkheid is al lang geleden uit onze samenleving gesloopt als oud en achterhaald. Tijd voor de naaste is er niet meer.
 
Als ik het stuk nog eens lees dan lees ik een groot stuk frustratie waarmee de indruk wordt gewekt dat het ook bij Curamare de zorg niet op orde zou zijn. Dat vindt ik jammer omdat binnen de diverse zorginstellingen op ons eiland door vele personeelsleden en vrijwilligers met Hart en Ziel wordt gewerkt om de ouderen te verzorgen. Als je dan vindt dat je daarop kritiek moet hebben prima, doe dat dan met een open vizier en accepteer dat je een weerwoord kan krijgen. Door het anoniem te doen kan je alles insinueren zonder dat andere daarop inhoudelijk kunnen reageren.
 
En dan kom ik op een andere invalshoek en dat is dat de medewerkers in de zorg veel te vaak zich moeten verdedigen als gevolg van misstanden in hun sector. Dat doet onrecht aan hen die met grote inzet zich inzetten voor hun medemens en daarom vindt ik dat er meer waardering, op welke wijze dan ook, moet komen voor deze mensen die onmisbaar zijn in onze samenleving. Dat schept verplichtingen en daarom bezoek ik nog regelmatig de woongroep van mijn overleden Moeder om de ouderen en de verzorgende te laten zien dat we ze niet vergeten.
 
Dat is voor mij de reden om op D.V. 2 december een concert te organiseren in Dirksland. Enerzijds om geld bij een te brengen om binnen de woongroepen van Curamare voor dementerenden dingen mogelijk te maken die niet vanuit de regulier zorg of budgetten kunnen worden gerealiseerd maar ook om middels een mooie concert avond dank je te zeggen tegen de medewerkers in de zorgcentra die met Hart en Ziel onze ouderen verzorgen.
 
Wilt u reageren prima, ik sta altijd open voor een gesprek.

 
 30 juni 2017

Ouderenmishandeling ook mogelijk op Goeree-Overflakkee

Naar aanleiding van alarmerende berichten in de Telegraaf en Algemeen Dagblad over ouderenmishandeling hebben wij aan CuraMare gevraagd of dit ook op ons eiland mogelijk is. (zie de nieuwspagina) Tot op heden hebben wij van CuraMare nog geen reactie mogen ontvangen.

Wel ontvingen wij een reactie van een voormalig medewerker van CuraMare, die wij hieronder weergeven: 


"De machtspositie van CuraMare is enorm hier op Flakkee. Ik ben absoluut geen fan van Wim Driesse en zag hem ook in mijn tijd bij CuraMare als een patser, die alleen verscheen in de krantenkoppen en op een opening of iets dergelijks. Hij heeft in mijn tijd nooit de uitnodiging aangenomen om eens een dag mee te lopen, en dan spreek ik nog van de oude Samaritaan, de tijdelijke locatie op de Westplaat en in de tijd rondom de verhuizing naar Nieuw Rijsenburgh.

Ouderenmishandeling gaat veel verder dan een gebroken been of een blauwe plek. Ouderen mishandeling gaat ook: dementerenden achter laten bij een leerling die de dementerende niet goed kent, zijn gezichtsuitdrukking niet begrijpt. Het gaat over de dementerende achterlaten bij een uitzendkracht die niet weet wat hij of zij graag lust, hoe laat hij naar bed wil (en niet op bed moet liggen omdat de nachtdienst komt),  wat de dementerende leuk vindt op tv, of graag een spelletje doet. De uitzendkracht komt een keer op een groep en doet haar ding, ze doet haar best, maar de slikproblemen, het langzaam eten of de gewoontes van de mens kent ze niet. En mijn ervaring is dat dat averechts werkt. De bewoner word boos en moet gekalmeerd. Maar hoe? Ook dat weet een uitzendkracht niet.

Om 22.00 uur gaan de eerste avonddiensten naar huis, bewoners liggen/dwalen alleen op een groep. De nachtdienst rent de benen uit het lijf om alles te controleren. Daar begint voor mij ouderenmishandeling al.
Gediplomeerde verzorgenden rennen van de ene woongroep naar de andere, om medicatie te delen, terwijl haar eigen groep bewoners even in de gaten gehouden wordt door een leerling of uitzendkracht. Bij calamiteiten moet ze inderdaad bijspringen op een andere woongroep. In theorie mag een bewonersgroep nooit meer dan een kwartier alleen zijn.

Neem van mij aan....ze zijn meerdere keren per avond langer alleen. Want als een bewoner naar bed wil/moet duurt dit minimaal een kwartier/half uur bij een passieve bewoner. Bij mazzel is er een familielid nog op visite, zodat die de zaak in de gaten kan houden. Meerdere keren is het management gevraagd hoe dit verder moet. De rek is er al lang uit. En nu dhr.Driesse vertrokken is met z’n mooie premie, is het lastig om verzorgend personeel, familie, mantelzorgers en vrijwilligers te motiveren om nog maar een stap harder te doen. In en in trieste situatie die deze bewoners en hun verzorgende niet verdienen.

Heel verhaal. Wat ik nog eens wil benadrukken....ik schrijf dit anoniem. Werk zelf in de zorg. Heb respect voor m’n oud-collega's en wil niet bedolven worden onder berichtjes van jan en alleman."

 
 


29 juni 2017


Ernstig personeelstekort dreigt bij CuraMare

SOMMELSDIJK - Met de vakantie voor de deur heeft het management van CuraMare een noodkreet geslaakt. Aan bezoekende mantelzorgers en familieleden werd onderstaande brief verstrekt. CuraMare kwam onlangs nog in het landelijke nieuws, vanwege de exorbitante beloningen van de leden van de Raad van Bestuur. 

In de brief staat letterlijk: 'Binnen de woonzorglocaties van CuraMare kampen we met een groot medewerkerstekort. Voor voor de vakantieperiode van juli, augustus en september wordt gevreesd dat het tekort groter wordt.' In de oproep wordt met name gevraagd om hulp tijdens de maaltijden en in de avond. 'Wij vragen om uw betrokkenheid om gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor de kwetsbare naaste.'
25 juni 2017

Katholieke koningin Maxima moest bij pausbezoek in het zwart
omdat haar echtgenoot protestant is20 juni 2017


Wie zijn er verantwoordelijk voor de negatieve beeldvorming van CuraMare in de media?

Zorginstelling CuraMare door het slijk gehaald
 
Column – Onlangs in Eilanden-Nieuws een groot artikel over Zorginstelling CuraMare. Net als het Schrijfbedrijf kreeg Eilanden-Nieuws in het kader van hoor en wederhoor geen antwoord op vragen. Vragen over bijvoorbeeld belangenverstrengeling werden niet beantwoord. Precies daarom blijft het speculeren. Nog maar even op een rijtje gezet. De hoofdrolspelers zijn Bert Kool voorzitter Raad van Toezicht CuraMare, Koos Moerland voorzitter Raad van Bestuur CuraMare en de ontslagen Wim Driesse voormalig lid van de Raad van Bestuur.
 


De Raad van Bestuur en met name Driesse kwam enkele weken terug negatief in het nieuws. Driesse was ontslagen en ging inclusief ontslagvergoeding met ruim vier ton naar huis. Daarmee stond hij op de eerste plaats van grootverdieners in de zorg. Alle negatieve media-aandacht ging vanzelfsprekend naar Driesse.
 
Uit betrouwbare bron hoorden we dat Driesse helemaal niet weg wilde bij CuraMare. Integendeel, Driesse wilde bij CuraMare de ouderenzorg naar een hoger plan tillen. Daarmee trok hij teveel aandacht en macht naar zich toe in de ogen van Moerland. Ook hoorden we dat Driesse werd ontslagen door Kool. Maar dat deed laatstgenoemde op voorspraak van Moerland.
 
Waarom? Omdat in de ogen van Moerland, Driesse hem met zijn plannen teveel in de weg liep. Zo simpel zit de affaire in mekaar. Maar nu komt het. Moerland en Kool wisten willens en wetens dat Driesse met vier ton oprotpremie in de media alle aandacht naar zich toe zou gaan trekken. En dat gebeurde ook. De Telegraaf, het Algemeen Dagblad, Eenvandaag en de FNV spraken schande over de grootverdiener Driesse. Maar verantwoordelijk voor al die negatieve beeldvorming in de media is en was uiteindelijk het duo Moerland/Kool.
 
Door deze handelwijze kwamen deze twee heren zelf ook negatief in de belangstelling. Op de grootverdienerslijst staat ook Moerland met ruim 230 duizend euro hoog op de lijst van graaiers in de zorg. Ook de rol van Kool kwam onder een vergrootglas te liggen. Hij liet zich door de diep christelijke Moerland voor het karretje spannen, door op zondag(!) de leden van de Raad van Toezicht bij elkaar te laten komen. Die bewuste zondag stond maar één item op de agenda. Dat was het ontslag van Driesse.
 
Al met al beschadigden zowel Kool als Moerland met hun handelen de eer en goede naam van CuraMare. Een instelling waar de medewerkers voor weinig geld de zorg van kwetsbare ouderen op zich nemen. Zij, en de inwoners van Goeree-Overflakkee, zijn de dupe van de negatieve beeldvorming waar deze bestuurders voor verantwoordelijk zijn.
 
Mogelijk dat na goed in de spiegel gekeken te hebben, Kool en Moerland opstappen en CuraMare teruggeven aan mensen met idealen voor de kwetsbare medemens…
 
 
 
 Frans Evers
 
 

 
 
14 juni 2017

Wegloopwethouder Goeree-Overflakkee vangt 220.000 euro

Column - De gemeente Goeree-Overflakkee gaat wegloopwethouder Trouwborst de komende drie jaar in totaal 220.000 euro betalen. De Nederlandse wetgeving staat dit soort wegloopbonussen toe. Echter in het geval Trouwborst lijkt deze regeling, toch op zijn minst ongepast.Voor alle duidelijkheid, het gaat hier over een wethouder die vele miljoenen euro’s gemeenschapsgeld over de balk heeft gegooid. Het NK wielrennen, het debacle met de kunstgrasvelden, de oprichting van stichting Olympia XXL en het dossier snippergroen vormen nog maar het topje van de ijsberg.

Bij wet is geregeld dat een wethouder die ontslagen wordt of zelf ontslag neemt, recht heeft op een uitkering van drie jaar; het eerste jaar 80% van het genoten jaarsalaris en de volgende twee jaar elk 70%. Het salaris van de wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee is ruim 100.000 euro per jaar.

Echter, als je als wethouder willens en wetens de gemeenschap voor vele miljoenen euro’s  benadeelt, hoe asociaal kun je zijn, als je met die wetenschap, nog durft aan te geven in aanmerking te willen komen voor een dergelijke uitkering?

Voormalig bedrijfsleider van zwemcomplex ’t Zuiderdiep in Stellendam, John Albrechts, kwam er ruim een jaar geleden veel minder goed af. Omdat Albrechts vanwege een ernstige ziekte een aantal behandelingen moest ondergaan werd hij ondanks een prima staat van dienst op initiatief van toenmalig wethouder Trouwborst zonder pardon ontslagen. Voor Albrechts werd geen bonus- of afscheidsregeling getroffen. Sterker nog, hij moet nu leven van een karige uitkering en heeft nog dagelijks last van mentale- en fysieke problemen als gevolg van zijn totaal onnodige ontslag.

Blijkbaar zijn mega-bonussen van de gemeente Goeree-Overflakkee alleen beschikbaar voor bestuurders en ambtenaren die ‘hoog in de boom zitten’. Zo ontving de vertrekkende gemeentesecretaris Marinussen in 2016 een vertrek premie van ruim 400.000 euro! Ook deze man heeft de gemeente geen streep verder geholpen. Vier jaar lang sprak hij over een stip aan de horizon. De horizon is er nog steeds maar de stip is verder weg dan ooit.


onze politiek verslaggever13 juni 2017


Graaier CuraMare in paniek
 
Onderstaand bericht van Bert Kool, de voorzitter van de Raad van Toezicht CuraMare, heeft Koos Moerland, de voorzitter Raad van bestuur CuraMare, gisteren naar het managementteam en de stafleden gestuurd.
 
Beste medewerkers van CuraMare,
 
Afgelopen zaterdag is er landelijke berichtgeving geweest omtrent de beloning van zorgbestuurders. Zo ook over de beloning van onze Raad van Bestuur en in het bijzonder over de ontslagvergoeding van Wim Driesse.
 
Zoals vermeld in de jaarverantwoording van CuraMare heeft Wim Driesse een ontslagvergoeding ontvangen van een jaarinkomen. Dat is conform de regeling opgenomen in zijn acht jaar oude arbeidsovereenkomst! De ontslagvergoeding past binnen de overgangsregeling van de Wet Normering Topinkomens en is goedgekeurd door de accountant.
 
De overeenkomst met Wim Driesse was een onderhandelingsresultaat tussen Wim Driesse en de raad van toezicht. Daarbij ging het om een afweging van belangen, van Wim Driesse en van CuraMare. Alternatieve oplossingen bleken niet haalbaar of waren ook maatschappelijk gezien ongewenst.
 
Alhoewel het onderhandelingsresultaat ook past binnen de wettelijke kaders, begrijpen wij heel goed dat er vragen bij u leven. Vooral omdat met name de thuis- en ouderenzorg onder druk staat en u ervaart dat dagelijks in uw werk. U mag er verzekerd van zijn, dat de raad van toezicht zich dit terdege bewust is.                                                                                                                  
Naar onze overtuiging hebben we, ook gegeven bestaande regelgeving, met de overeenkomst voorkomen dat de schade voor CuraMare, ook maatschappelijk gezien, groter zou worden.

 
Bert Kool, voorzitter Raad van Toezicht CuraMare
 

Met vriendelijke groet,

JC Moerland
Voorzitter Raad van Bestuur
CuraMare

 

Eerste reactie op de brief van de Raad van Toezicht:
 

Is hier meer aan de hand dan een ordinaire machtstrijd?


Geachte redactie Schrijfbedrijf,

Waarom heeft een Raad van Toezicht er zo ontzettend veel voor over, een bestuurder te ontslaan van wie geen functioneringsproblemen bekend zijn. Maar die wel veel draagvlak en successen in één van de moeilijkste episoden uit de ouderenzorg heeft geboekt.

 
Wat is er dan eigenlijk aan de hand? De maatschappij mort over de vergoeding. Heeft de maatschappij er ook geen recht op te begrijpen hoe dit kan? Wie of wat zit daar achter. Driesse leek enthousiast genoeg om nog jaren te blijven als zakelijk en positief kritisch bestuurder met bewezen successen en hart voor de zaak. 
 
De Raad van Toezicht wordt verondersteld niet zo slap te zijn Driesse zijn eigen ontslagvergoeding vast te laten stellen. Wat zit hier achter en wat is er gedaan om dit te voorkomen?Tweede reactie op de brief van de Raad van Toezicht 

Geachte redactie,

En dan blijft de vraag:
 
Welke schade die voorkomen is bedoelt de heer Kool nu eigenlijk precies? Dit roept grote vragen op gezien het lovend getuigenis over Driesse in het persbericht van december 2016. Daarin wordt overigens ook iets geschreven over de invulling van het collegiale model waar diepgaand verschil van inzicht over is. Waar gaat dit over?

Wat moet hier onder de pet gehouden worden? En wat was de huidige maatschappelijke onrust rondom CuraMare waard?

En wie is de heer Kool eigenlijk? En hoe is hij bij CuraMare gekomen? (Via Spijkenisse Medisch Centrum waar Moerland de baas was en Kool mede heeft aangesteld als interimmanager). Is die relatie tussen Kool en Moerland niet te innig? Is hier sprake van deskundig en onafhankelijk toezicht? Of samenspannen van de gevestigde orde tegen vernieuwing?

Vragen, vragen, vragen. Die een antwoord moeten krijgen nu CuraMare zo extreem in het nieuws is. Als de vertrokken bestuurder de oorzaak zou zijn van gevaar op schade dan past daarbij ook geen royale vergoeding. De focus lijkt nu te liggen op Driesse en zijn ontslagvergoeding maar die zou eerst op de beide andere zittende bestuurders en de raad van toezicht moeten liggen. Die nu hun straatje schoonvegen. En iets anders zeggen dan in december.


ingezonden reactie van medewerker

 

13 juni 2017

Column - Opvallend is dat Kool als voorzitter van de Raad van Toezicht, Koos Moerland buiten schot tracht te houden. Kool schrijft over de landelijke berichtgeving omtrent de beloning van zorgbestuurders. Met name noemt hij de ontslagvergoeding van Wim Driesse. Kool vergeet echter te melden dat Driesse door hem is ontslagen. Driesse immers wilde helemaal niet weg bij CuraMare. Driesse had een meningsverschil met Moerland. En Moerland verzocht Kool om Driesse te ontslaan.
 
Volgens insiders heeft Moerland zich op geen enkele wijze aan bestuursafspraken gehouden en ging hij volledig zijn eigen gang. Van de gekke dat Driesse - die organisatorisch de gehele ouderenzorg op poten heeft gezet - het veld moest ruimen omdat Moerland hem niet langer zag zitten. Het is dan ook wel erg gemakkelijk om zo, met gebruik van gemeenschapsgelden, een collega te ontslaan.
 
Verder schrijft Kool in zijn mail dat de overeenkomst met Driesse een onderhandelingsresultaat was tussen Driesse en de Raad van Toezicht. Daarbij ging het om een afweging van belangen, van Driesse en van CuraMare. Alternatieve oplossingen bleken niet haalbaar of waren ook maatschappelijk gezien ongewenst.
 
Alternatieve oplossing bleken niet haalbaar?! Sinds wanneer kan een dialoog tussen twee academisch gevormde bestuurders een probleem niet oplossen? Is er hier mogelijk sprake van een ordinaire vorm van machtstrijd? En alternatieve oplossingen waren maatschappelijk gezien ongewenst?! Het ontslag van Driesse zorgde ervoor dat CuraMare en heel Goeree-Overflakkee landelijk over de hekel werd gehaald. In het Algemeen Dagblad, in de Telegraaf en op de televisie werd schande gesproken over de exorbitante ontslagvergoeding. Hoe ongewenst voor de beeldvorming kun je het bedenken?
 
Als klap op de vuurpijl schrijft Kool dat hij en Moerland begrijpen dat er vragen leven bij het managementteam en de stafleden. “…Vooral omdat met name de thuis- en ouderenzorg onder druk staat en u ervaart dat dagelijks in uw werk. U mag er verzekerd van zijn dat de Raad van Toezicht zich dit terdege bewust is…”  
 
Welk een schande. Een voorzitter van de Raad van Bestuur die willens en wetens een collega laat ontslaan omdat die collega een bedreiging voor hem zou zijn. Met als gevolg dat de media massaal op de ruim 400.000 euro dook die Driesse als vergoeding in de pocket mocht steken. Maar blijft intussen staan dat Moerland zelf als voorzitter van de Raad van Bestuur al jaren meer dan 200.000 euro opstrijkt. Om precies te zijn, Moerland staat met 227.758 euro op de 27ste plaats in de top 50 grootverdieners in de zorg!
 
Tenslotte schrijft Kool: “Naar onze overtuiging hebben we, ook gegeven bestaande regelgeving, met de overeenkomst voorkomen dat de schade voor CuraMare, ook maatschappelijk gezien, groter zou worden… Heer Kool, leeft u onder een steen? De hoeveelheid bagger uitgeworpen op uw organisatie is u kennelijk ontgaan?
 
De maatschappelijke onrust rond de beloningen van uw leden van de Raad van Bestuur is groter dan ooit. Mensen die met hun ziel en zaligheid voor een hongerloon in de zorg werken, worden in de dagelijkse praktijk geconfronteerd met bestuurders die terecht in de media als graaiers in de zorg worden weggezet. Meneer Kool en meneer Moerland, u kunt niet langer met goed fatsoen deze roofbouw in de zorg goed praten.
 
Over christelijke identiteit en christelijke normen en waarden die hier met voeten worden getreden, zullen we het verder maar even niet hebben…
 

Frans Evers

 


12 juni 2017

FNV woedend op graaiers in de zorg
 
uit ACTIZ50 FNV Zorg & Welzijn

 
Voorwoord
 

Deze zevende editie van de Actiz 50 laat helaas zien dat er nog steeds te veel teveelverdieners zijn in de zorg. De afgelopen jaren hebben de zorgmedewerkers te maken gehad met een enorme kaalslag van hun arbeidsomstandigheden. Terwijl de zorgbestuurders roepen dat deze kaalslag noodzakelijk is om ‘financieel gezond’ te blijven, werd de rekening in zijn geheel neergelegd bij de zorgverleners. In de thuiszorg is nog steeds een ware race naar de bodem gaande waar thuiszorgmedewerkers bij elke nieuwe aanbesteding in onzekerheid verkeren. Behouden zij hun baan nog of moeten ze 30 procent van hun loon inleveren? Door de bezuinigingen hebben tienduizenden zorgmedewerkers hun baan verloren zonder riante ontslagvergoeding, terwijl de top er met riante ontslagvergoedingen naar huis gaat. Deze ranglijst is een knipoog naar de Quote500 en laat zien hoe er wordt om gegaan met uw geld voor de ouderenzorg.
 
Zorgmedewerkers aangesloten bij de FNV voeren al een jarenlange strijd tegen wantoestanden in de ouderenzorg. De absurde beloningen van topfunctionarissen is één van deze wantoestanden. Na 7 jaar de
top 50 teveelverdieners te publiceren zijn we dan ook verheugd om te zien dat het aantal teveelverdieners die meer verdienen dan de in Wet Normering Topinkomens aan het dalen is. Dit is een bewijs dat actievoeren werkt.
 
2016: Een cao zonder draagvlak
In 2016 hebben de werkgevers met de vakbonden CNV, NU ’91 en FBZ een cao afgesloten zonder draagvlak en vol met verslechteringen voor de zorgmedewerkers. De aanleiding hiervoor was dat de zorgmedewerkers volgens een uitspraak van de rechter recht hebben op uitbetaling van onregelmatigheidstoeslag (ORT) over hun vakantiedagen. Niet alleen over toekomstige vakantiedagen, maar met terugwerkende kracht van 5 jaar.
 
Sigaar uit eigen doos
In plaats van dat zorgmedewerkers kregen waar ze recht op hebben, moesten de zorgmedewerkers dit zelf betalen. Werkgevers en de andere vakbonden, die slechts 4 procent van de werknemers vertegenwoordigden, hebben in de cao afspraken gemaakt voor de terugbetaling van de gemiste ORT. Tegenover een aanbod ter compensatie van de gemiste ORT stonden tal van verslechteringen in de cao: 3 vakantiedagen inleveren, een minimale loonsverhoging en meer flex. Hierdoor werd de uitbetaling van de achterstallige onregelmatigheidstoeslag de bekende ‘sigaar uit eigen doos.’ De FNV die als grootste vakbond 13% van de zorgmedewerkers vertegenwoordigd heeft deze cao niet getekend.
 
De werkgevers die moord en brand schreeuwden dat het anders een kostenpost zou worden van een half miljard euro, leden na jarenlange winst bij elkaar een eenmalig verlies van 22 miljoen euro. Dit bedrag kon makkelijk vanuit de eigen reserves worden bekostigd.
 
Deze zevende editie van de Actiz50 laat zien dat de strijd voor meer collega’s, tijd en waardering nog niet gestreden is.
 
Topinkomens in de ouderenzorg

Al jaren zijn de hoge salarissen van de top in de (semi-) publieke sector een doorn in het oog van de FNV. Mede dankzij de publicatie van de Actiz 50 met teveelverdieners in de ouderenzorg over de afgelopen 7 jaar is er veel discussie gekomen over de topsalarissen. Dit zorgde voor de Wet Normering Topinkomens (WNT). De eerste WNT ging op 1 januari 2013 in. Voor nieuwe contracten na 1 januari 2013 geldt dat het salarissen niet meer dan 130% van het salaris van een minister mogen zijn, gelijk aan € 230.474. In 2014 is de WNT aangenomen die het maximumsalaris verder begrensd tot 100% van een ministersalaris van € 178.000, de zogenaamde Balkenendenorm. Voor een ontslagvergoeding staat een maximaal bedrag van € 75.000.

 
Soepele overgangsregeling voor topsalarissen
Terwijl duizenden thuiszorgmedewerkers de afgelopen jaren van de ene op de andere dag tot wel 30% van hun salaris moesten inleveren, krijgen zorgbestuurders die meer dan de Balkenendenorm verdienen 4 jaar de tijd om hun riante salaris terug te brengen tot € 178.000. Vanaf dit jaar zullen de salarissen van de top in de ouderenzorg worden teruggebracht. Daar is in deze editie van de Actiz 50 nog geen sprake. De cijfers zijn gaan over 2016 en ten opzichte van 2015 verdient de top 50 een schamele 0,29% minder.
 
Desalniettemin werd er van uw geld voor de zorg in 2016 voor het astronomische bedrag van ruim 68 miljoen euro besteed aan beloningen van topfunctionarissen van zorginstellingen die actief zijn in de ouderenzorg. Dit bedrag zal nog hoger uitvallen aangezien een groot aantal grote zorginstellingen ten tijde van de publicatie niet
hun jaarcijfers heeft ingeleverd. Van de 68 miljoen die de top binnen harkt kunnen meer dan 1700 zorgmedewerkers extra worden ingezet in de ouderenzorg. Zorgmedewerkers die hard nodig zijn om de werkdruk in de ouderenzorg aan te pakken.

Totale beloning per instelling
Het is niet alleen van belang om te kijken hoeveel een individuele topfunctionaris verdient, maar ook hoeveel zorginstellingen in totaal aan bezoldiging besteden. Uit dit onderzoek kwam het
schrikbarende resultaat dat de top 4 instellingen per instelling meer dan een miljoen euro aan beloningen verdeelden. Met stip staat daarbij Espria op nummer 1 met meer dan 2,6 miljoen euro aan totale
bezoldiging van de topfunctionarissen (op de derde plaats staat CuraMare).
 
Ontslagvergoedingen
In 2016 zijn ongeveer 70 duizend zorgmedewerkers op straat gezet. Vaak zonder een behoorlijke vergoeding of kans op doorstroom naar een nieuwe baan. Het is daarom extra wrang om te zien dat de topfunctionarissen die vertrokken bij elkaar een ontslagvergoeding meekregen van meer dan 2,5 miljoen euro.
 
Geld voor zorg moet naar zorg
Waar we vorig jaar extra nadruk legden op de extreme vermogens van de zorginstellingen willen we dit jaar laten zien dat de zorginstellingen met de meeste winst het minst besteden aan de inzet van personeel.
 
Het gemiddelde percentage van de omzet dat wordt besteed aan de inzet van zorgmedewerkers bedraagt 71,2%. De gehele top 10 van de grootste winsten zit onder dit gemiddelde.
 
In  de top 50 lijst van grootverdieners staan dit jaar twee medewerkers van de Stichting CuraMare
 
Wim Driesse Stichting CuraMare, was lid van de raad van bestuur van Stichting CuraMare. Hij trad in dienst in 2008 en verliet CuraMare in 2016. Reden van zijn vertrek was “een diepgaand verschil van inzicht tussen hem en de Raad van Toezicht over de wijze waarop aan de gemaakte afspraken over de collegiale bestuursvorm invulling moet worden gegeven”, aldus CuraMare. Ontslagvergoeding: € 186.851 Totaal-inkomen: € 406.732
 
J.C . Moerland van CuraMare op de 27e plaats  met € 227.758
 
In  de Top 10 Totale bezoldiging topfunctionarissen staat CuraMare met € 1.106.672 op de derde plaats.12 juni 2017

Waarom de SGP Goeree-Overflakkee wel zaken wil doen met graaiers in de zorg en de PvdA niet


Hieronder de reactie van de SGP

De normering van topinkomens is, na uitgebreide en langdurige discussie, door de landelijke wetgever gereguleerd in de Wet normering topinkomens. De wetgever heeft de gemeente(raad) in de Wet geen instrumenten gegeven voor de normering van topinkomens. Diverse gemeenten die geprobeerd hebben om via subsidievoorwaarden de inkomens van medewerkers van gesubsidieerde instellingen te normeren, hebben bij de rechter bakzeil gehaald. De SGP-fractie is daarom van mening dat de gemeentelijke overheid geen taak én geen reële instrumenten heeft als het gaat om de normering van topinkomens.

Met vriendelijke groet,
Kees van Dam
Fractievoorzitter SGP GO


Reactie Jaap Willem Eijkenduin, fractievoorzitter PvdA 

De Wet Normering Topinkomens (WNT) is bedoeld om het salaris van managers in de publieke en semipublieke sector aan banden te leggen. De aanleiding is duidelijk; jarenlange extreem hoge salarissen, bonussen en vertrekpremies voor bestuursters, terwijl er gelijktijdig gesnoeid werd in de budgetten voor bijvoorbeeld de zorg.
 
Werken bij de overheid en in de publieke sector vraagt naast kennis en vaardigheden ook idealisme om de samenleving te dienen. Daarin passen geen exorbitante vergoedingen en een bonuscultuur. Salarissen die hoger zijn dan dat van een minister en hoge vertrekregelingen zijn dan ook volgens de PvdA uit den boze. Geld dat we samen verdienen moeten we uitgeven aan doelen die we samen belangrijk vinden, zoals zorg, sociale zekerheid en onderwijs. Daarom vinden wij dat iedereen die betaald wordt van belastinggeld, direct of indirect, onder de Wet Normering Topinkomens moet vallen.
 
Als gemeenteraadsfractie van de PvdA Goeree-Overflakkee vinden wij dat de gemeente geen zaken moet doen met organisaties waar men zich niet houdt aan de WNT. Wij gebruiken belastinggeld om bijvoorbeeld thuiszorg te laten verzorgen. Wij besteden dat uit aan allerlei organisaties. Geheel in de geest van de WNT vinden wij dat deze organisaties geen bestuurders en managers in dienst mogen hebben die meer verdienen dan de WNT. Wij  willen niet dat er belastinggeld wegvloeit naar hoge salarissen, bonussen en vertrekpremies. Het is onze keuze met wie wij als gemeente zaken doen en activiteiten aan uitbesteden. Het is de keuze van de Partij van de Arbeid dat we dit alleen doen met organisaties die zich aan de WNT houden.
 
 
P.s. De Vereniging van Bestuurders in de Zorg spanden een kort geding tegen de staat aan omdat zij zelf een beloning wilden kunnen afspreken. Die zou dan eventueel hoger kunnen zijn dan de balkenendenorm. De rechtbank gaf de bestuurders geen gelijk.
2013: https://uitspraken.rechtspraak.nl/#zoekverfijn/ljn=BY8165&so=Relevance


Met vriendelijke groet,
Jaap Willem Eijkenduijn
10 juni 2017

Goeiemorgen!

Wim Driessen van Cura Mare met stip op de eerste plaats


L.S.
 
De raad van toezicht is trots op de prestaties van CuraMare en haar raad van bestuur die in de nazomer wordt aangevuld met een derde lid met de portefeuille ‘thuis en ouderenzorg’. De raad van toezicht is overtuigd van de integriteit van de  leden van de raad van bestuur ook in relatie tot de Governancecode.

De honorering van de leden van de raad van bestuur geschiedt uiteraard binnen de normen van wet- en regelgeving waaronder de WNT inclusief het overgangsrecht. Het onderhandelingsresultaat met de heer Driesse is getoetst aan wet- en regelgeving waaronder de WNT. CuraMare kan daar eenzijdig geen verdere mededeling over doen anders dan vermeld in de jaarstukken.

 
Met vriendelijke groet,
Voorzitter raad van toezicht 


Reactie CuraMare

“Dank voor uw bericht. Wij leggen op dit moment de laatste hand aan de financiële verslaglegging over 2016. Zodra die beschikbaar, en dus publiek is, kunt u daar vanzelfsprekend kennis van nemen. Bovendien zullen we een persbericht publiceren ter begeleiding van het jaarverslag. Beide documenten kunt u tegemoet zien na 1 juni aanstaande. Wij gaan ervan uit dat wij u daarmee van dienst zullen zijn. Verder zouden wij in antwoord op uw vragen willen benadrukken dat CuraMare zich houdt aan alle geldende wet- en regelgeving die op onze bedrijfsvoering van toepassing is.” 7 juni 2017


Topinkomens zorg geen probleem op Goeree-Overflakkee
 
Over veelverdieners in publieke dienst
 

Column - De NPO maakte gisteren bekend definitief een einde te maken aan topsalarissen. Het aantal grootverdieners bij de publieke omroep dat boven de 181.000 euro per jaar verdient gaat terug naar nul. “Bij de besteding van publieke middelen hoort een sober beloningsbeleid,” lichtte NPO-baas Shula Rijxman gisteren haar besluit toe.
 


Met de nieuwe maatregelen loopt de NPO vooruit op het wetsvoorstel dat minister Plasterk vorig jaar indiende voor een salarisplafond van 181.000 euro voor iedereen die in de (semi)publieke sector werkt. Geheel in lijn met dat wetsvoorstel was de motie die de Partij van de Arbeid Goeree-Overflakkee vorige week indiende over de Wet Normering Topinkomens.
 
Dat er op Goeree-Overflakkee in de zorg, leden van de Raad van Bestuur van zorginstelling CuraMare hun zakken lopen te vullen, dat  vindt de meerderheid van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee kennelijk geen enkel probleem. Bijvoorbeeld dat de voorzitter van de Raad van Bestuur dik twee ton toucheert. Dat er onlangs een lid is opgestapt met een ontslagvergoeding van dik twee ton. En dat een niet praktiserend medisch specialist een vergoeding krijgt die ook hoger is dan de toepasselijke norm… Dat mag en dat kan hier allemaal van onze belastingcenten op Goeree-Overflakkee.
 
De PvdA denkt daar anders over. In een motie stelde de partij  dat er in de zorg op Goeree-Overflakkee veel topfunctionarissen zijn die meer verdienen dan een minister en dat besteding van publiek geld een maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich meebrengt. De PvdA was verder van mening dat met de bezuinigingen zoveel mogelijk zorggelden besteed moeten worden aan de zorg en dat hier niet is uit te leggen dat aan de ene kant mensen hun baan verliezen - terwijl er werk genoeg is - en tegelijkertijd nog steeds topinkomens verdiend worden in de zorg.
 
Zou je zeggen dat iedere zichzelf respecterende partij vierkant achter deze motie van de PvdA zou gaan staan. Maar niets was minder waar. SGP, VVD, CDA en VKGO stemden tegen de motie van de PvdA. Motie verworpen! Daaruit mag de conclusie getrokken worden dat de meerderheid van de raad kennelijk geen enkel probleem heeft met de topsalarissen van zorgbestuurders op Goeree-Overflakkee.
 
In een artikel in de Volkskrant zei bestuurvoorzitter Koos Moerland van zorginstelling CuraMare het wrang te vinden om te worden neergezet als graaier: “Als ik mijn energie in het bedrijfsleven had gestopt, had ik vijf keer zo veel verdiend.” De voorzitter van de Raad van Bestuur van CuraMare kan in deze een voorbeeld nemen aan Jan Slagter van Omroep MAX. Slagter leverde in 2013 al vrijwillig een deel van zijn salaris in: “Gelijke monniken, gelijke kappen. Ik roep al jaren dat als je elders meer kan verdienen, daar het gat van de deur is!”  


Frans Evers


4 juni 2017

Hallo Heer van Dam! Uw leugen heeft geen plaats in het koninkrijk van God!
 
Column - “God is licht en er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn, en tegelijk duistere wegen bewandelen, dan liegen we en handelen we in strijd met de waarheid.” (1 Johannes 1:6)

 Bovenstaande Bijbeltekst  kan de SGP Goeree-Overflakkee in zijn zak steken. Met name fractievoorzitter Kees van Dam. Immers hij was het die in de landelijke media met uitgestreken gezicht onlangs kond deed van de N59 als plaatsingslocatie voor windmolens.
 
Voor de inwoners van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge was na die publicaties Van Dam de reddende engel. Van Dam zou er in hoogsteigen persoon voor zorgen dat de N59 als plaatsingsoptie zal gaan worden onderzocht. Zodoende zouden de inwoners van beide kernen - als het aan hem lag - niet nog meer lastig gevallen worden met windmolens.
 
De brutaliteit! De stuitende leugenachtigheid van een christelijke politieke partij! Immers samen met de coalitiegenoten was de N59 door de SGP en andere christelijke partijen al lang en breed als ‘no-go’-area bestempeld. Zelfs de VVD, die als enige coalitiepartij een onderzoek wilde, werd door de SGP hardhandig in de hoek gezet. Rein Osinga van de VVD moest zijn mond houden en gewoon met de coalitie meestemmen.
 
Maar toen onlangs duidelijk werd dat de bevolking van Oude- en Nieuwe-Tonge massaal tegen de komst van nog meer molens in opstand kwam, zag SGP’er Van Dam zijn kans schoon. In het AD vertelde hij dat de SGP een partij is die naar zijn achterban luistert. En omdat de inwoners van Oude- en Nieuwe-Tonge voorstelden om de N59 als plaatsingsoptie te onderzoeken, zag Van Dam zijn kans schoon.
 
Immers volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Uit electorale overwegingen besloot Van Dam te vergeten dat vooral hij degene was die jaren geleden al de N59 had afgeblazen als plaatsingsoptie! Wat Van Dam nu uithaalde bestempelde coalitiegenoot Rein Osinga van de VVD op de afgelopen raadsvergadering als geen eerlijk spel. Geen eerlijk spel? Kiezersbedrog! Klinkklare leugens! De inwoners van Oude- en Nieuwe-Tonge zijn op een godsgruwelijke wijze door Van Dam en de zijnen in de maling genomen.

 
Frans Evers


1 juni 2017


De reactie van de Raad van Toezicht op onze onderstaande vragen


L.S.
 
De raad van toezicht is trots op de prestaties van CuraMare en haar raad van bestuur die in de nazomer wordt aangevuld met een derde lid met de portefeuille ‘thuis en ouderenzorg’. De raad van toezicht is overtuigd van de integriteit van de  leden van de raad van bestuur ook in relatie tot de Governancecode.

De honorering van de leden van de raad van bestuur geschiedt uiteraard binnen de normen van wet- en regelgeving waaronder de WNT inclusief het overgangsrecht. Het onderhandelingsresultaat met de heer Driesse is getoetst aan wet- en regelgeving waaronder de WNT. CuraMare kan daar eenzijdig geen verdere mededeling over doen anders dan vermeld in de jaarstukken.

 
Met vriendelijke groet,
Voorzitter raad van toezicht 


30 mei 2017

Geld voor de zorg, moet naar de zorg. Maar geldt dat ook op Goeree-Overflakkee?

Vandaag hebben we de Raad van Toezicht om een reactie gevraag op onze vragen aan CuraMare over bezoldigingen (inkomens) die hoger zijn dan de toepasselijke norm, over deskundigheid en integriteit.
Hieronder de vragen en de reactie van CuraMare.


Deskundigheid, gastvrijheid, compassie en vertrouwen

De heer Koos Moerland is voorzitter Raad van Bestuur van CuraMare. Een hele grote zorginstelling op Goeree-Overflakkee. Een instelling die de christelijke waarden hoog in het vaandel heeft staan. En daarnaast de kernwaarden voert: deskundigheid, gastvrijheid, compassie en vertrouwen. Moerland krijgt voor zijn werk jaarlijks ruim twee ton. (Wet Normering Topinkomens 2015: 227.733 euro)

Vraag 1:  Wat is de huidige bezoldiging van de heer Moerland?
Vraag 2:  Op grond waarvan ontvangt de heer Moerland, zo’n exorbitante inkomen, buiten de Balkenendenorm?

De Raad van Bestuur bestaat volgens de eigen beschrijving uit drie personen. Een voorzitter, een lid en een praktiserend medisch lid. Nu is enige tijd geleden het lid Wim Driesse opgestapt. Volgens het persbericht dat in de media verscheen, stapte Driesse uit eigener beweging op. Dat doe je toch niet snel bij een baantje dat per jaar ruim 2 ton (WNT 2015 209.388 euro) opbrengt. In het verleden hebben meerdere directeuren/hoofden van dienst onder het voorzitterschap van de heer Moerland het veld moeten ruimen. Om redenen die de buitenwereld niet te horen krijgt.

Vraag 3: Wat is de reden van het plotselinge vertrek van de heer Wim Driesse?
Vraag 4: Heeft de heer Driesse een afvloeiingsregeling/wachtgeld? En zo ‘ja’ wat is daarvan de hoogte?

Deskundigheid

Volgens velen is de heer Driesse een specialist in en boegbeeld op ons eiland van de ouderenzorg. Maar de heer Driesse is er niet meer.

Vraag 5: Hoe gaat CuraMare dit verlies van deskundigheid ouderenzorg weer invullen?

De medische deskundigheid is ook verdwenen uit de Raad van Bestuur. Zoals we in het profiel van de Raad van Bestuur kunnen zien, moet het derde lid een praktiserend arts zijn. En zoals we in de media hebben kunnen lezen, heeft dokter Paul van de Velden afscheid genomen van zijn werk als arts in het ziekenhuis van Dirksland.

Vraag 6: Hoe gaat CuraMare het medisch praktiserend lid van de Raad van Bestuur invullen?

Nevenfuncties

De heer Moerland wordt genoemd als lid van de Raad van Toezicht bij Eleos. ‘Eleos is een identiteitsgebonden instelling die het christelijk geloof integreert in haar hulpverlening. Voor christelijke hulpvragers vormt hun geloofsovertuiging de basis van hun leven. Hulpverlening die aansluit bij deze overtuiging biedt hen een veilige omgeving in hun psychische kwetsbaarheid.

Vraag 7: Wat is de vergoeding voor de heer Moerland voor het werk als lid van de Raad van Toezicht bij Eleos?

In de profielen van de Raad van Bestuur staat:  ‘De functie van lid van de Raad van Bestuur is onverenigbaar met de functie van voorzitter van een toezichthoudend orgaan van een andere grote rechtspersoon’.  Is het omgekeerde dan ook niet het geval?

Vraag 8: Kan de bestuursvoorzitter van CuraMare wel lid zijn van de Raad van Toezicht van een andere grote rechtspersoon?

Houdbaarheid

In de literatuur wordt het wenselijke aantal van zeven jaren gehanteerd als zittingsperiode voor een Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Vraag 9: Hoelang is de heer Moerland al voorzitter van de Raad van Bestuur?

Belangenverstrengeling

Volgens onze informatie verhuurt de heer Dijkgraaf een deel van zijn pand aan CuraMare.

Vraag 10: Kunt u bevestigen dat de heer Dijkgraaf, voorzitter van de identiteitsraad van het ziekenhuis, een zakelijke deal met CuraMare heeft gesloten?

Vraag 11: Hoe onafhankelijk kan deze persoon zich nog opstellen ten opzichte van de heer Moerland en vice versa?

Dochter Sophia Mol-Moerland staat bij de Kamer van Koophandel inschreven als eenmanszaak ‘By Soof’. Een bedrijf in communicatie en grafisch ontwerp. Dit bureau is ingeschakeld om de  website Paulina.nu te ontwerpen. CuraMare is een van de initiatiefnemers, zoals te zien is in het filmpje op internet waarin zowel Moerland, Driesse als Van der Velden spreken als initiatiefnemer van Paulina.nu. (https://www.youtube.com/watch?v=BXTcUev6J94 )

Vraag 12: Is hier sprake van belangenverstrengeling of althans de schijn er van?

De Raad van Toezicht bestaat uit onbekende, eminente grijzende heren, uit andere delen van het land, met weinig of geen banden met de samenleving op Goeree-Overflakkee. De heer dr. G.A. Kool uit Amsterdam was interim bestuurder bij de coöperatie van Spijkenisse Medisch Centrum, Maasstad Ziekenhuis en ons eigen ziekenhuis Dirksland. Het ziekenhuis Dirksland waar Moerland directeur is omdat het onder CuraMare valt. Later blijkt Kool voorzitter van de Raad van Toezicht van CuraMare. 

Vraag 13: Hoe onafhankelijk is deze Raad van Toezicht?
Vraag 14: Houdt CuraMare zich wel aan de Gouvernance Code, die is opgesteld om ongewenst bijverschijnselen van het ‘old boys netwerk’ te voorkomen?

Transparant
Op de website van CuraMare zegt de heer Moerland: “We hebben een hoog ambitieniveau voor wat betreft de realisatie en invulling van onze kernwaarden. Tegelijkertijd wordt er veel van de zorgorganisatie verwacht, onder andere op het gebied van transparantie, kwaliteit en veiligheid.”

Reactie CuraMare
“Dank voor uw bericht. Wij leggen op dit moment de laatste hand aan de financiële verslaglegging over 2016. Zodra die beschikbaar, en dus publiek is, kunt u daar vanzelfsprekend kennis van nemen. Bovendien zullen we een persbericht publiceren ter begeleiding van het jaarverslag. Beide documenten kunt u tegemoet zien na 1 juni aanstaande. Wij gaan ervan uit dat wij u daarmee van dienst zullen zijn. Verder zouden wij in antwoord op uw vragen willen benadrukken dat CuraMare zich houdt aan alle geldende wet- en regelgeving die op onze bedrijfsvoering van toepassing is.” 
 

Schrijfbedrijf Evers van der Waart


18 mei 2017

Topsalarissen in de zorg op Goeree-Overflakkee
 
Kwart zorgbestuurders verdient meer dan Balkenendenorm
 

Volgens ANP/NU.nl verdient zeker een kwart van de zorgbestuurders nog altijd meer dan de Balkenendenorm (130% van een ministerssalaris). Dit blijkt uit de zesde editie van de ActiZ50, een overzicht van hoe de top van de ouderenzorg omgaat met het beschikbare geld in de sector.
 

Duurbetaalde compassie in de zorg

Volgens een analyse van bijna driehonderd jaarverslagen van vakbond FNV en het AD blijkt verder dat er in het afgelopen jaar rond de 17.000 banen verloren gegaan in de thuiszorg en de ouderenzorg. Sarah Dobbe van FNV Zorg & Welzijn daarover: “We zien dat bestuurders nog steeds een topinkomen hebben. Tegelijkertijd hebben duizenden mensen in de thuiszorg en in de verpleeg- en verzorgingshuizen hun baan verloren. Ook verloren kwetsbare ouderen hun zorg en veel zorgmedewerkers die wel hun baan behielden, hebben wederom fors op hun arbeidsvoorwaarden moeten inleveren.”
 
De topsalarissen en gouden handdrukken worden volgens FNV van zorggeld betaald. “Het kan niet zo zijn dat er nog steeds topsalarissen worden verdiend, terwijl de zorg in verpleeghuizen en thuiszorg zo enorm onder druk staat. Het is heel simpel: geld voor de zorg moet naar de zorg,” aldus Dobbe.
 
Column / Juist ja, geld voor de zorg moet naar de zorg! Bij CuraMare echter denkt de Raad van Bestuur daar heel anders over. In feite bestaat de Raad van Bestuur bij CuraMare uit drie leden, een voorzitter, een lid en een medisch lid. Zo verdient de voorzitter de heer Moerland 220.627,00 euro per jaar. Voormalig lid van de Raad van Bestuur de heer Driesse moest het doen met 209.388,00 euro per jaar. En tenslotte medisch specialist de heer Van de Velde toucheerde 143.231,00 per jaar.
 
Omdat het Medisch lid van de Raad van Bestuur met pensioen is - en dus geen praktiserend medisch specialist meer is - moest hij zich terugtrekken uit de Raad van Bestuur. Intussen kregen Moerland en Driesse verschil van mening met elkaar en moest de heer Driesse het veld ruimen, lees ontslag nemen. Vraag is nu hoe groot de gouden handdruk voor de heer Driesse is geweest. Een terechte vraag want geld voor de zorg moet naar de zorg en liever niet naar bestuurders die met elkaar bonje hebben. De heer Driesse zegt niets, mag ook niets zeggen omdat hij gebonden is aan de geheimhoudingsplicht.
 
Saillant detail is dat tenminste één van de leden van de Raad van Bestuur (in dit geval voorzitter de heer Moerland) in het kader van het identiteitsbeleid van het ziekenhuis meelevend lid van één van de protestantse kerken is. U leest het goed. Het geloof als verlengstuk van zelfzucht…
 

Frans Evers

16 mei 2017

Swaffelaar gespot op Goeree-Overflakkee
 

Column - Na eerst te zijn gesignaleerd in de omgeving van Barendrecht, hebben vogelspotters mogelijk de Barendrechtse swaffelaar gespot. De heer Koolmees van de Vereniging Vogelspotten op Goeree-Overflakkee weet het zeker: “Ik zag een man met alleen een wit T-shirt aan tegen een boom - een jonge iep -  ritmische bewegingen maken."


In mijn tijd was swaffelen de gebruikelijke ussance

"Mijn collega mevrouw Vink spotte hem ook. We hebben meteen de politie gebeld want in de boom waar deze man tegen aan het swaffelen was, huisde een nest van een slechtvalk. Een beschermde vogel. We waren als de dood dat deze onverlaat het nest zou verstoren."
 
Onder de bevolking van Goeree-Overflakkee is wat onrust ontstaan over de mogelijke aanwezigheid van een swaffelaar op het eiland. Geheel onnodig volgens raadslid Jaap Willem Eijkenduijn die in zijn jonge jaren voorzitter was van de Stichting Zeg Nee Tegen Swaffelen op Goeree-Overflakkee. Dat was in een periode dat swaffelaars uit den lande massaal naar ons eiland kwamen om hier te swaffelen.  
 
Eijkenduijn over de swaffelaar in het algemeen en die op Goeree-Overflakkee in het bijzonder: “In tegenstelling tot de potloodventer en de ruitentikker blijft de swaffelaar altijd op grote afstand van de mens. Dat de Barendrechtse swaffelaar is ontdekt door vogelspotters in een unicum. Normaal houdt hij dezelfde afstand tot de mens als windmolens. Dat is ook zijn ijkpunt,” aldus het raadslid.
 
Behalve tegen swaffelaars had Eijkenduin ook van doen met ruitentikkers waarvan er enkelen in de jaren zestig actief in Middelharnis op d’n diek. “Ieder weekend sneuvelde er wel een winkelruit. We hadden toen te doen met een groep socialistische ruitentikkers uit de randstad die voor veel schade bij de lokale middenstand zorgden.”
 
Inmiddels is het een en ander bekend van het signalement van de Barendrechtse swaffelaar. Zijn lengte wordt geschat op circa 2.20 meter maar verder is het een onopvallend type. Een blanke man met een donker uiterlijk. Draagt een wit T-shirt en is verder volledig ongekleed. 5 mei 2017

Over christelijke zakkenvullers in de zorg gesproken
 
Column - Enige tijd terug stond er een schokkend artikel in de Volkskrant. Het ging over topverdieners. Toenmalig minister Plasterk van Binnenlandse Zaken publiceerde een staalkaart van veelverdieners in publieke dienst. Het was Plasterks missie een einde te maken aan de superinkomens die steeds opnieuw voor onrust en onmin zorgden. “Veel verdienen is de cultuur geworden.”
 
Er volgde een misselijkmakende lijst van ordinaire zakkenvullers, in met name de wereld van de zorg en woningcorporaties. Op het eerste gezicht typisch iets voor de randstad. Een dergelijke scheefgroei zou op ons eiland ondenkbaar zijn. Dat had u gedacht. In het artikel van de Volkskrant werd bestuursvoorzitter Koos Moerland van zorginstelling CuraMare in Dirksland opgevoerd.
 
Ten tijde van het interview verdiende Moerland 216.186 euro. De reactie die hij gaf aan de Volkskrant gelooft u niet. “Het is wrang om te worden neergezet als graaier. Ik doe mijn stinkende best om dit ziekenhuis te besturen en overeind te houden. Als ik mijn energie in het bedrijfsleven had gestopt, had ik vijf keer zo veel verdiend. Dat is ook een manier om ernaar te kijken,” aldus Moerland. Vijf keer zoveel in het bedrijfsleven verdienen? Doen zou ik zeggen.
 
Ik ben ervan overtuigd dat er een capabel persoon op ons eiland is te vinden die voor een ministerssalaris van  144.000 euro een betrokken bestuursvoorzitter wil zijn van zorginstelling CuraMare
 
Ooit sprak Moerland in het Reformatorisch Dagblad zich uit over christelijke normen en waarden. Moerland vond het een sterk punt dat de protestantchristelijke identiteit was geïntegreerd in de gehele organisatie. “De christelijke overtuiging is geen papieren kwestie, maar krijgt concreet handen en voeten.” In een persbericht liet de voorzitter Raad van Bestuur CuraMare nog weten: “We zijn een aantal projecten gestart om onze zorg doelmatiger te leveren. In andere woorden: meer met minder geld.”
 
Plasterk zei bij de presentatie van de cijfers dat te veel mensen in de semi-publieke sector te veel verdienen. Plasterk had hun inkomen ‘het liefst van de ene op de andere dag’ naar beneden bijgesteld, maar dat mag niet van de wet. “Ik zou het een mooi gebaar vinden als topbestuurders vrijwillig sneller zouden teruggaan in salaris. Daarmee zouden ze een voorbeeld voor anderen zijn.”
 
In het Reformatorisch Dagblad staat dat Moerland lid is van de Hervormde Gemeente te Sommelsdijk waar de christelijke normen en waarden hoog in het vaandel staan, waar abortus provocatus en euthanasie worden afgewezen. Wat de Heere Jezus vindt van veelverdieners stond niet in de krant. Maar dat staat wel elders vermeld. In Matteüs 6 om precies te zijn.
 
“Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.”

 
Frans Evers
 
 1 mei 2017


Na Trouwborst, Maliepaard en Osinga verlaat nu ook Van Gurp de politiek
 
Column – Het Schrijfbedrijf wordt dikwijls ten onrechte verdacht van het brengen van zogenaamd nepnieuws. Niets is echter minder waar. Dat wethouder Marnix Trouwborst na de NK Wielrennen de pijp aan Maarten zou geven, werd meer dan eens op onze website aangegeven. Feit is dat  Trouwborst inderdaad is verdwenen van het politieke toneel. Dat Rob Maliepaard volgend jaar gaat vertrekken, wisten wij als eerste. Maanden later stond Robs vertrek pas in Groot Goeree-Overflakkee.

 

Ontgoocheld verlaat Van Gurp de eilandelijke politiek.
Een gemis.


Afgelopen weekend vernamen wij dat Rein Osinga na deze regeerperiode de politiek voorgoed de rug toekeert. Logisch als je door een collega wordt vernederd en tot in het diepste van je ziel wordt gekrenkt. Immers collega-fractievoorzitter Kees van Dam pikte Osinga’s windmolenplan en maakte daar in de media goede sier mee. Van Dams handelen zorgde voor een ernstige verdeeldheid in de VVD-fractie. Over vuile handen maken gesproken…
 
Na het aftreden van Osinga vernamen wij dat Adrie van Gurp van de SGP volgend jaar niet meer herkiesbaar is. Van Gurp is hiermee de vierde politicus die voorgoed afscheid van de politiek neemt. Het vertrek van Van Gurp is opmerkelijk. Een SGP’er doet zoiets normaal gesproken niet. Met name Van Gurp niet die bekend staat als een eerlijk en integer politicus.
 
Hieronder de beweegredenen van Van Gurp: “Al jaren probeer ik B&W te vertellen dat er in de voormalige gemeente Oostflakkee ambtenaren valse verklaringen hebben afgelegd tegenover de rechter. Met als gevolg dat de rechter oordeel heeft gesproken op basis van valse verklaringen. Ik vind dat B&W moet ingrijpen. Maar dat gebeurt maar niet. Iedere keer als ik over deze valse verklaringen begin, word ik teruggeroepen door mijn fractievoorzitter Kees van Dam. Met als gevolg dat ook de voltallige coalitie in de raad zijn lippen stijf op elkaar houdt. Er is hier in de gemeente sprake van een schrikbewind. Niemand durft zijn mond meer open te doen. Ik ben het zat. Ik kap ermee.”


Frans Evers29 april 2017

SGP Goeree-Overflakkee verwelkomt eerste vrouw
 

Column - Vier jaar geleden alweer stemde de kiesvereniging Wees getrouw van de SGP in Vlissingen in een besloten vergadering in de Marnixkerk van de Gereformeerde Gemeenten in met het lijsttrekkerschap van mevrouw Lilian Janse voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Het was voor het eerst in de 95 jaar van het bestaan van de orthodox-protestantse partij dat een vrouw werd voorgedragen voor een openbare politieke functie, nadat in maart van dat jaar een partijbesluit dat mogelijk had gemaakt.
 

De beoogde eerste vrouw op de kieslijst van de SGP Goeree-Overflakkee

Na Vlissingen volgt de SGP van de gemeente Goeree-Overflakkee met openstelling van het politieke ambt voor een vrouw. Rien van der Boom zorgde tijdens de jaarlijkse rommelmarkt in Stellendam voor breaking news: “Natuurlijk nemen wij de kritiek van het Schrijfbedrijf serieus. Nu zijn we eindelijk zover dat ook wij op Goeree-Overflakkee een vrouw gaan voordragen voor een politieke functie.”
 
Van der Boom vond onze kritiek wat betreft vrouwen in het politieke ambt onterecht: Jullie kijken eenzijdig naar de SGP. Maar vertel mij nu hoeveel vrouwen er op dit moment in onze gemeenteraad zitten. Van de 29 zetels worden er slechts drie bezet door vrouwen. En geloof mij, alle politieke partijen op ons eiland doen hun best om vrouwen op hun kieslijst te krijgen. Ook wij als SGP doen al jaren ons best. Hoe graag we dat ook wilden, het lukte ons gewoonweg niet om een vrouw bereid te vinden. Daarom ben ik blij dat we een vrouw gevonden hebben die op een verkiesbare plaats wenst te staan.”
 
Een verkiesbare plaats is bij de eerste tien? “Voor minder doet onze vrouw het niet (om privacyredenen mogen waar haar naam nog niet noemen). Het team in Stellendam was zo trots als een pauw toen de beoogde vrouw polshoogte kwam nemen. Nu we er toch waren, wilden wij weten hoeveel zetels de SGP volgend jaar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen met een vrouw in de gelederen zou halen. Van der Boom: “Voor minder dan vijftien zetels doen we het niet!”
 

 Frans Evers  


28 april 2017

Rein Osinga stapt op
 

Column - “Deze termijn maak ik nog af, maar volgend jaar ben ik niet meer herkiesbaar,” sprak een woedende Rein Osinga van de VVD. “Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik Eilanden Nieuws van afgelopen disdag onder ogen kreeg. Zie ik Kees van Dam als reddende engel van Oude- en Nieuwe-Tonge staan. Notabene met mijn plan om langs de N59 windmolens te plaatsen.”
 

Rein is ten diepste teleurgesteld in collega Kees van Dam

De VVD-fractievoorzitter is nog steeds in alle staten wanneer wij hem spreken. Met name in zijn SGP-collega Van Dam is hij ten diepste teleurgesteld: “Mijn plaatsingsplan werd door Van Dam en zijn partij in een vroeg stadium afgeschoten. Hij ging zelfs zover dat hij mij onder druk zette, dat ik mijn plan moest intrekken. Deed ik dat niet, dan zou Van Dam de coalitie laten klappen. Je gelooft je oren niet, maar dat is echt waar.”
 
Achteraf heeft Osinga spijt als haren op zijn hoofd dat hij in een coalitie met de SGP is gestapt. “Ja, als je alles van tevoren weet… Nu begin ik het steeds meer eens te worden met mijn collega Rob Maliepaard, dat we als gemeente op een ordinair kalifaat afstevenen…”
 
Maar heer Osinga, u wist toch wat voor vlees u in de kuip had? De ellende begon met dat circusverbod in Oude-Tonge. “Inderdaad. Ik had beter kunnen weten.” Schandalig toch hoe Van Dam onze burgemeester met het circusverbod op zondag op het verkeerde been zette. “Mee eens! Zo lang ik hier woon, was er op zondag in Oude-Tonge altijd circus. Voorbij die tijd. Nu realiseer ik mij dat het kalifaat van mannenbroeders aanstaande is."
 
Even terug naar uw plan. Het feit dat Van Dam met uw plaatsingsplan aan de haal gaat, heeft gezorgd voor een ernstige verdeeldheid in uw partij. Toen u tot inkeer kwam, zette uw partijgenoot Addy Rijerkerk haar hakken in het zand. Zij koos voor Kees en niet voor u. “Verschrikkelijk om te moeten zeggen, maar het is wel waar. Typisch de SGP. Verdeel en heers. Wat dat betreft is Van Dam een volksmenner eerste klas. Onderschat die man niet.”
 
Wat nu? “Wat nu? Ik kap er volgend jaar mee. Ik geef het stokje over aan Henk. Daarna huur ik bij mezelf een paar fietsen en ga lekker met mijn vrouw toeren over ons mooie eiland. In tegenstelling tot het NK wielrennen kost dat de bewoners van ons mooie eiland helemaal niets.” Maar u laat wel een partij in grote verdeeldheid achter. “Het zij zo. Maar ik laat mijn VVD niet vallen. Op mijn gehuurde fiets trek ik de kernen in om het liberale gedachtegoed te verspreiden en om te waarschuwen tegen het SGP-gevaar.”
 

 Frans Evers    


27 april 2017


Koning Kees 50 jaar

Column - Is dit alles? Is dit alles wat er is? Plotseling is er die onzekerheid. De twijfel slaat toe als een opvlieger op een koude winterdag. Stel je niet aan, denkt hij. Kom op zeg, je bent toch zeker geen wandelend cliché? Maar het kussen is nat van het zweet, het dekbed net een knellende dwangbuis. Hij knipt het nachtlampje aan. Wie ben ik eigenlijk? Ben ik wel gelukkig? Zal ik mijn baard laten staan? Zijn brein tolt.


Is dit alles, wat er is?

Is dit nou alles? Bij die laatste gedachte kijkt hij beschaamd opzij. Kijk toch eens. Zijn vrouw, zijn prachtige vrouw, zijn steun en toeverlaat, die hem vijf prachtige kinderen schonk. Zal hij haar wakker maken? Als geen ander weet zij hem gerust te stellen. Nee joh, laat het. Morgen wordt een drukke dag. Stel je toch niet zo aan, denkt hij en draait zich om. Maar zijn geweten knaagt. Zijn twijfel is de leider van een kudde op hol geslagen paarden, zijn gedachten zijn de hoefslagen die dreunen door zijn hoofd.

Negenenveertig, dat lachte hij nog weg. Maar morgenochtend staat toch echt die grote jongen voor de deur. Abraham zelf. Met z’n wallen en z’n buikje. The Big-Five-O, waarmee zijn SGP-fractiegenoten hem de laatste weken al plaagden. Hij denkt terug aan de tijd dat de coalitie nog een eenheid vormde, en alle collegeleden meededen aan de estafette van leugens en bedrog. Tot zo’n drie maanden geleden, toen wethouder Trouwborst bewust het estafettestokje liet vallen en er voor zorgde dat de coalitie werd gediskwalificeerd.

Hij neemt een slok water. Onder het glas ligt een briefje. Aan de jarige Abraham. ‘Aan de jarige Abraham: voordat je weet dat het er zit, heb je straks een kunstgebit.’ Hij grimlacht. Een grapje van de bijna tachtig jarige wethouder Tollenaar, die lieverd. Hoe laat is het? Half vier. En nog steeds klaarwakker. Dit heeft geen zin. Hij zwiept de benen uit bed. Het kniegewricht kraakt. Kruipt achter z’n bureau en ziet op z’n laptop een lijst met leugens die hij de komende weken de wereld in gaat slingeren om zijn positie als fractievoorzitter voor de verkiezingen van 2018 te versterken. Hij is doodmoe.

Toch maar even googelen dan? Hij typt het woord waarin hij absoluut niet gelooft. Dat een cliché is. Een excuus voor slappe happen. ‘Midlife.’ Hij leest: “veel voorkomende klacht tijdens penopauze zijn: verminderde vitaliteit.’ Met mijn agenda? Dat kan ik me niet permitteren, denkt hij. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. “Vermindering van spierkracht.” Nee hoor! “Meer buikvet.” Ehm…… Nou goed. Een beetje. “Afname van het libido”. Die slaan we even over, denkt hij. “Slaapstoornissen.” Bingo. Dat wel. “Botontkalking.” Hij strekt de knie. Dit keer hoort hij niets. Mooi zo. “Stemmingswisselingen.” Alleen in het holst van de nacht en tijdens fractievergaderingen waarbij de Ouddorpse SGP-ers altijd dwarsliggen. “Opvliegers.” Opvliegers? Haha, bij mannen? Drie uit acht. Dat valt hartstikke mee!

Een paar uur later neemt Kees een flinke hap van z’n eigen verjaardagstaart en kijkt goedkeurend naar de dinsdag editie van het Eilanden Nieuws waarin hij zich profileert als “de redder van Nieuwe Tonge en Oude Tonge.” Door net te doen of het zijn idee was dat de locatie langs rijksweg N59 een alternatieve plaatsingsmogelijkheid voor windmolens zou kunnen zijn zet hij zijn christelijke achterban zoals gebruikelijk weer op het verkeerde been.
Abraham wil nóg wel vier jaar regeren, ondanks zijn midlife-crisis.


van onze politiek verslaggever


26 april 2017

Koning Stiekem: Kees van Dam
 

Column - Nabij de Hoek van Sint Jacob is een windmolenpark gepland. Het heet Battenoert. Naast de al bestaande vier molens komen er nog zes. De gemeente wil dat zo.
 Grote delen van Oude- en Nieuwe-Tonge protesteren tegen de plannen. Niet alleen vanwege die tien molens maar vooral vanwege de samenklontering met de 35 molens die nabij de Krammersluizen worden gebouwd. Met een moeilijk woord het dat interferentie.
 
Raadsleden als Rein Osinga en Aat van Alphen hebben al op dat probleem gewezen. Maar burgemeester en wethouders en het merendeel van de raad houden voet bij stuk. Kees van Dam van de SGP dreigde zelfs met een coalitiebreuk richting coaliepartner VVD, indien deze partij tegen zou stemmen.
 
Maar ziedaar. De bevolking heeft de bezwaren op papier gezet (zienswijzen) en kennelijk is men bij de gemeente geschrokken van de kwaliteit van de bezwaren. Een alternatieve locatie die voorheen onbespreekbaar was - langs traject N59 - is van stal gehaald en wordt op haalbaarheid onderzocht. Een idee van de dorpsgroepen Oude- en Nieuwe-Tonge.
 
Er stond een foto in de krant. En wie stond daar levensgroot in het midden als ware hij uitvinder van het plan en de reddende engel? Juist. Kees van Dam. De SGP ten voeten uit. Stiekem en gluiperig. Al vier jaar lang.
 
Mattheus 26:23 - En Hij, antwoordende, zeide: Die de hand met Mij in den schotel indoopt, die zal Mij verraden.

 
 
 
24 april 2017

Na Trexit nu ook Rexit

Na Trouwborst verlaat nu ook De Rover het zinkend schip

Column - In navolging op het plotselinge opstappen van voormalig wethouder Trouwborst heeft nu ook fractievoorzitter van de Christen Unie, Ron de Rover, bekend gemaakt dat hij het hazenpad kiest.
In een brief aan de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft De Rover afgelopen week aangegeven dat hij zijn raadszetel ter beschikking stelt vanwege een verhuizing naar Hardinxveld-Giessendam.

Naar Hardingsveld-Giessendam! Dat is hooguit een uur rijden vanaf Middelharnis. Is de afstand tussen zijn oude en nieuwe woonplaats dus wel de echte reden? De gemeente Goeree-Overflakkee heeft toch ook een wethouder in dienst die diep in Zeeland woont? De Rover had toch dat laatste half jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar van 2018 wel heen en weer kunnen reizen? Nee, de afstand is niet de werkelijke reden. de echte reden ligt dieper. Veel dieper.

De Rover is al vanaf 2002 politiek actief als gemeenteraadslid voor de CU. Eerst in de voormalige gemeente Middelharnis en vanaf 2013 in de gemeente Goeree-Overflakkee. Hij is de afgelopen vijftien jaar getuige geweest van, en vaak zelf ook actief betrokken geweest bij zoveel zaken die het daglicht niet konden verdragen dat hij er nu, net als Trouwborst drie maanden geleden, van tussen piept voor het kaartenhuis in elkaar stort. Onderstaand twee voorbeelden van pijndossiers waarin De Rover een dubieuze rol heeft gespeeld. Eén uit het begin van zijn politieke loopbaan en één recent dossier.

Direct al bij zijn aantreden als gemeenteraadslid van de voormalige gemeente Middelharnis in 2002 viel De Rover met zijn neus in de boter toen het zwendelschandaal van Stichting Olympia aan het licht kwam. Jarenlang zijn er tijdens raadsvergaderingen felle discussies gevoerd. Jarenlang is door oppositiepartijen geprobeerd de waarheid boven tafel te krijgen. Maar steeds weer werd een christenbroeder van het CDA de handen boven het hoofd gehouden. Uiteindelijk hebben de christelijke partijen, ook toen al samen met de VVD, besloten een groot deksel op de Olympia-beerput te gooien en er gewoon niet langer over te spreken.

Tot 2013. Toen kwam voormalig wethouder Trouwborst op het idee om Stichting Olympia XXL op te richten. Een Stichting die in de toekomst alle sportaccommodaties op Goeree-Overflakkee zou gaan beheren. Het traject om tot deze stichting te komen is zo langzamerhand wel bekend met als trieste dieptepunten de verschillende uiterst dubieuze Synarchis-rapporten, het bewust voorliegen van de gemeenteraad en de ontslaggolf onder beheerders van een aantal eilandelijke accommodaties. Dit alles met medeweten van De Rover.

In september 2017 zal Stichting Olympia XXL haar eerste halfjaarcijfers presenteren. Hieruit gaat blijken dat het financiële tranendal nog veel dieper is geworden dan het in de Staver al die jaren al was. De directie en het bestuur van Olympia XXL zijn immers totaal niet capabel voor de taken die ze zich zelf hebben toegeëigend. Dat is de afgelopen jaren wel gebleken.

Bij het onderzoek naar misstanden in de voormalige gemeente Oostflakkee had De Rover zitting in de begeleidingscommissie van bureau Berenschot. Het hele onderzoek bleek een farce omdat in een achterkamertje werd besloten een andere periode te onderzoeken dan de periode waarin de grootste misstanden plaatsvonden. Daarnaast was ook nog eens verzuimd hoor en wederhoor toe te passen. De Rover deed er met zijn kompanen alles aan om zijn CU-partijgenoot en oud-wethouder Van der Valk van Oostflakkee ‘uit de wind te houden’.

En dat leek lange tijd te lukken. De situatie werd onverwacht toch lastig toen De Rover, notabene op eigen verzoek, de bewijsstukken in de zaak Swaneveld in handen kreeg. Met hulp van burgemeester Grootenboer, die onterecht stelt dat de zaak Swaneveld onder de rechter is, werd uiteindelijk toch weer wat tijd gewonnen. Voor de waarheid boven tafel komt, pakt De Rover nu zijn biezen en laat hij zijn erfenis achter op Goeree-Overflakkee.

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces neemt De Rover afscheid. Als dank voor zijn rol in de verschillende gemeentebesturen zal burgemeester Grootenboer hem een koninklijke onderscheiding opspelden.

 

Van onze politiek verslaggever

 
 
 
 


22 april 2017

The Passion
 
Haal The Passion in 2018 naar Goeree-Overflakkee

 
Column – GOEREE-OVERFLAKKEE - Burgemeester Ada Grootenboer ziet het al voor zich: opvoering van het tv-spektakel The Passion op Goeree-Overflakkee. Het zou volgens de raadsleden Kees van Dam van de SGP en Ron de Rover van de Christen Unie een ‘enorme boost’ zijn voor de uitstraling en naamsbekendheid van het eiland.
 


Aanleiding voor de twee religieuze politieke partijen om het college van B&W te vragen om te onderzoeken of Goeree-Overflakkee kan voldoen aan de voorwaarden om voor toewijzing van  The Passion in aanmerking te komen. Opvoering in 2018, het jaar dat de gemeente Goeree-Overflakkee het 5-jarig bestaan viert, zou het eilandjubileum ‘extra cachet’ geven, vinden de SGP en Christen Unie.
 
The Passion is een live tv-vertolking die sinds 2011 op de donderdag voor Pasen wordt opgevoerd in een stad in Nederland. Het gaat om een eigentijdse vertelling door vaak bekende artiesten van het lijden en sterven van Jezus. Tijdens de opvoering trekt een processie met een groot kruis door de stad. De opvoering afgelopen donderdag in Amersfoort was goed voor ruim drie miljoen tv-kijkers.
 
De vraag van de SGP en ChristenUnie komt bovenop het verzoek dat de PvdA begin 2014 al richtte aan het college om, ook in 2018, het Glazen Huis van 3FM naar Goeree-Overflakkee te halen. “Met de organisatie van het NK Wielrennen hebben wij bewezen dat we dergelijke evenementen makkelijk aankunnen,” aldus fractievoorzitter Jaap Willem Eijkenduin


Frans Evers12 april 2017


Wethouder Daan Markwat heeft de brug gelegd…
 

Column - Ergens op een plek op Goeree-Overflakkee ligt al jaren een brug. Deze brug ligt niet over water maar ligt op land. Heeft de Heere daar een bedoeling mee? Wethouder Daan Markwat is brugwachter en hij weet wat God voor ons over had met deze brug.
 

"Spreek ik met het gemeentehuis?
Mag ik Daan de brugwachter?


Breng je me weg tot aan de brug?
 
“Breng jij me weg tot aan de brug.
Ik ben zo bang om daar alleen te staan.
Als we daar zijn, ga dan niet direct terug,
maar wacht totdat ik overga en zwaai me na.
Dan voel ik me heel veilig en vertrouwd.
 
Breng jij me weg tot aan de brug.
Ik heb geen idee, hoe diep het water is.
De overkant lijkt mij zo ver;
Je kunt de oever hier niet zien.
Zover het oog reikt, zie ik mist.
Ik twijfel aan het verder gaan.
 
De angst voor de dood
is als de angst voor het leven.
Het nieuwe lijkt te groot
om het oude op te geven.
In de diepte van het verlangen
ligt de kennis van het nieuwe leven.
Zoals een vlinder weet van vliegen
in haar donkere cocon.
 
Breng jij me weg tot aan de brug.
en ga dan niet te vlug terug.
Zwaai jij me na als ik erover ga.
Een heel klein duwtje in de rug
is alles wat ik nog verlang van jou.
Dank voor je liefde en je trouw.
Ik ga nu gauw,
want het begin is reeds in zicht.
Ik voel de warmte van het licht.”
 
Een gedicht van Toine Lacet
R.K. Parochie Amstelland
Augustinuskerk11 april 2017

De gevolgen van 4 jaar wanbeleid en -bestuur

Column - Door elk gemeentebestuur in Nederland worden fouten gemaakt. Soms gaan zaken niet helemaal goed. Zo ook op Goeree-Overflakkee. Met het verschil dat op Goeree-Overflakkee wel heel veel fouten worden gemaakt en heel veel zaken onder de pet worden gehouden.Tot eind januari van dit jaar regeerde toenmalig wethouder Trouwborst (VVD) met harde hand over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee en bepaalde hij eigenhandig het overgrote deel van het beleid van deze gemeente. Toen tijdens zijn vakantie de werkelijke inhoud van een aantal pijndossiers aan het licht kwam, kneep hij er tijdens de eerste de beste B&W-vergadering als een dief in de nacht van tussen. Goeree-Overflakkee achterlatend met een flink aantal hoofdpijn-dossiers.

De raadsvergaderingen in februari stonden vervolgens in het teken van het debacle genaamd NK wielrennen 2016; totale kosten 1,4 miljoen euro! In maart werd wereldkundig gemaakt hoe groot de bende was die Trouwborst heeft nagelaten op het punt van kunstgrasvelden. Tienduizenden euro’s verspild aan onderzoek, vergaderingen en ingehuurd personeel en als resultaat geen kunstgras en al helemaal geen harmonisatie.

Binnenkort gaat het college met het schaamrood rond de kaken toegeven dat ook de oprichting van Stichting Olympia XXL totaal is geflopt. Drie jaar lang is er achter de schermen door Trouwborst en zijn volgelingen gewerkt aan het realiseren van een nieuwe organisatie en een nieuwe beheervorm voor in totaal zeven gemeentelijke accommodaties; Dorpstienden, Oostdam, het Haegse Huus, Zuiderdiep, de Gooye, de Staver en de Grutterswei.
Om de oprichting van de nieuwe stichting Olympia XXL rond te krijgen, werd zelfs de gemeenteraad bewust voorgelogen toen het ging over de keuze van een nieuwe beheervorm.

Daarnaast werden ook nog eens tienduizenden euro’s over de balk gegooid voor het laten opstellen van vier nep-rapporten door de firma Synarchis en werden drie ervaren en loyale beheerders ontslagen. Nu blijkt dat de taakstellende bezuiniging van 200.000 euro per jaar met ingang van 2016 helemaal niet gehaald is. Sterker nog er is vorig jaar zo’n 600.000 euro meer uitgegeven dan gepland was.

Dat Olympia XXL geen enkele kans van slagen zou hebben, was te voorspellen. Het bestuur van stichting Olympia XXL bestaat namelijk uit de penningmeesters van Olympia en de Gooye plus de voorzitters van Olympia en de Gooye. Laten die twee organisaties nu net de twee zwakste jongetjes uit de klas zijn. Onderzoeken bevestigen dat. Juist Olympia en de Gooye waren en zijn de locaties waar het qua bezoekersaantallen en exploitatie in werkelijkheid de laatste jaren helemaal fout ging en gaat.

De Staver kost de gemeenschap structureel 600.000 euro per jaar en de Gooye heeft de laatste jaren zo slecht gepresteerd dat het zwembad en de onderliggende grond verkocht moesten worden om een faillissement te voorkomen en de exploitatie nog enkele jaren rond te krijgen.

Het allerergste van alles is dat alle leden van het college van B&W, stuk voor stuk, de voormalig wethouder zijn gang lieten gaan en zo de gemeente Goeree-Overflakkee hebben opgezadeld met enorme problemen. De enige reactie van het college op het opstappen van Trouwborst is, dat hij zijn beslissing genomen zou hebben om persoonlijke redenen. Die redenen worden steeds duidelijker!

 
van onze politiek verslaggever


21 maart 2017


Breaking News

'Geheim document' doorgespeeld aan het Schrijfbedrijf

Onderstaande brief zou wel eens de brief/verklaring kunnen zijn, waar Arie Swaneveld het over had bij zijn laatste inspreken bij de raadsvergadering van donderdag 16 maart.


 18 maart 2017


Einde aan patriottische lente?
 

Column - De VVD was de grote winnaar. Weliswaar met acht zetels verlies. En PVV was de grote verliezer. Weliswaar met vijf zetels winst. Met twintig zetels is de PVV de tweede partij achter de VVD. Wat bedoelen de media en de linkse partijen met een einde aan het populisme? En wat bedoelen zij met een einde aan de patriottische lente?! Als dat waar is wat ze zeggen, hoe komt het dan dat het PVV-gedachtegoed landelijk is gegroeid van vijftien naar twintig zetels?
 


Op Goeree-Overflakkee was de VVD ook de grote winnaar met 19,2% gevolgd door de SGP met 17,6%. Maar ook hier leverden zowel de VVD als de SGP fors in, vergeleken met 2012. De PVV echter won en maakte op ons mooie eiland een sprong van 10.9 naar 15,4%. Met het CDA op vier met 12,8% en de CU op vijf met 7,3% zijn we op ons eiland gezegend met een ultrarechts protestantschristelijk fundamentalistisch blok.
 
Zowel VVD als PVV hebben net als de christelijke partijen de joods/christelijke traditie hoog in het vaandel. Conclusie, we leven op een streng gelovig eiland waar mannen vrouwen zien als een bedreigende diersoort. Een eiland waarop orthodoxe protestanten homoseksualiteit als een ernstige ziekte zien. Een eiland waar Kees van Dam van de SGP met trots zegt het NK wielrennen op zondag te hebben geblokkeerd. Kortom een eiland waar Thierry Baudet, de politiek leider van Forum voor Democratie, zich als een vis in het water zou voelen…    
15 maart 2017

 

De leugens rond het opstappen van Trouwborst
 

Column - Tijdens de vergadering van burgemeester en wethouders op 24 januari heeft wethouder Trouwborst zijn functie per direct neergelegd. In de eerstvolgende raadsvergadering op 26 januari wilde burgemeester Grootenboer niet ingaan op de reden van de beslissing van de wethouder, ook niet na vragen van raadslid Maliepaard. Het zou gaan om persoonlijke redenen.


VVD fractievoorzitter Osinga liet in de raadsvergadering van 9 februari weten erg verrast te zijn over het opstappen van zijn wethouder. Trouwborst zou volgens Osinga de beslissing op te stappen hebben genomen tijdens een vakantie in de week voor 24 januari. Dit blijkt echter een keiharde leugen.

Uit intern onderzoek is gebleken dat de werkelijke reden van opstappen alles te maken heeft met de beoogde samenstelling van de nieuwe directie van de ambtelijke organisatie. Al geruime tijd was Trouwborst druk bezig om de top van de organisatie naar zijn hand te zetten en z’n eigen erdocratie te vormen. Binnen deze erdocratie is geen ruimte voor oppositie, laat staan voor inspraak. ‘De  Sultan van Zuidland’ dwong persoonlijk een aantal top ambtenaren, waar onder een sectorhoofd, afscheid te nemen van de organisatie. Ook voormalig gemeentesecretaris Marinussen moest het veld ruimen. Trouwborst eiste dat de organisatie geleid zou gaan worden door één directeur.

De nieuwe gemeentesecretaris, Van Esch, wilde echter twee directeuren. Tijdens de vakantie van Trouwborst is door een aantal topambtenaren overleg gevoerd over hoe deze dictator kon worden gestopt. Ook in het college brokkelde de steun aan Trouwborst verder af toen de werkelijke schade van vier jaar wanbeleid steeds duidelijker werd.

Tijdens de bewuste B&W vergadering van 24 januari werd Trouwborst voor het eerst in vier jaar geconfronteerd met collegeleden die voor hun eigen mening op kwamen en zich niet langer klakkeloos neerlegden bij de ideeën en eisen van ‘De Sultan’. Zelfs de burgemeester koos niet langer partij voor de dictatoriale wethouder. De enige optie voor Trouwborst op dat moment was vluchten als een dief in de nacht.

Blijft over een aantal vragen waarover het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad zich de komende maanden moeten gaan buigen.

-Waarom wordt er gelogen over de werkelijke reden van het vertrek van Trouwborst?
-Waarom is de rest van het college niet opgestapt? (zij weten stuk voor stuk welke ‘spelletjes’ er gespeeld werden)
-Waarom is er nooit eerder ingegrepen, zelfs niet na het bewust onjuist informeren van de gemeenteraad tijdens    het zwembadfusie traject?
-Waarom heeft de VVD fractie in 2012 gekozen voor Trouwborst terwijl algemeen bekend is dat Peter Feller toen ook beschikbaar was voor de functie van wethouder?
-Gaat de gemeente de voormalig wethouder persoonlijk aansprakelijk stellen voor de financiële schade als gevolg van zijn gevoerde beleid?

van onze politiek verslaggever

 

 

 

 

Achter het nieuws, interviews, video's en columns


14 maart 2017

Het NK wielrennen 2016, de afrekening

College toon ballen en stap op!

Column - Tijdens de raadsvergadering van donderdag 16 maart aanstaande moet het college van burgemeester en wethouders verantwoording afleggen voor het financiële debacle van het NK wielrennen 2016. En de gevolgen hiervan.Onderwerp van gesprek zal niet zo zeer de bijna 1,5 miljoen euro zijn die het NK heeft gekost, nee, het zal hoofdzakelijk gaan over de manier waarop het zover heeft kunnen komen. Het voltallige college was namelijk al in een vroeg stadium op de hoogte van de steeds verder uit de hand lopende kosten van dit prestige project. Donderdag mogen zij de onderstaande vragen beantwoorden.

- Uit welke potjes zijn de mega-kosten betaald?
- Waar zijn de bonnetjes?
- Wie waren hiervan op de hoogte?
- Waarom is er niet tijdig ingegrepen?
- Waarom moest de bevolking van Goeree-Overflakkee maar liefst 9 maanden wachten op de financiële  verantwoording?
- Wat zijn de gevolgen voor de gemeentelijke begroting?
- Wat zijn de gevolgen voor de subsidies aan (sport)verenigingen?

Uiteraard zal het college weer in koor roepen “we hebben het niet geweten” en “we konden er niets aan doen want we stonden met de rug tegen de muur”. Allemaal flauwe kul; SGP-fractievoorzitter Van Dam heeft al ruim voor de start van het NK tijdens een raadsvergadering tegen toenmalig wethouder Trouwborst gezegd: “eens maar nooit weer”. Maar vervolgens kreeg Trouwborst toch weer alle ruimte om door te gaan met zijn geldverslindende project, met alle (financiële) gevolgen van dien.

Wethouder De Jong gaf tijdens de raadsvergadering van 23 februari alvast een voorproefje van ‘de oplossing’. Het bestuur van de Stichting NK wielrennen 2016 krijgt de schuld in de schoenen geschoven. Dit bestuur mag de lastige vragen beantwoorden.

We spreken hier over goedwillende mensen uit het lokale bedrijfsleven die hun nek hebben uitgestoken en als vrijwilliger talloze uren in dit project hebben gestopt. Ze hebben ervoor gezorgd dat de organisatie van het NK op zich prima is verlopen. Het stichtingsbestuur zou niet voldoende expertise in huis hebben gehad en dus (mede) verantwoordelijk zijn voor het financiële debacle. Wat een laffe streek.
College, toon ballen en stap op!
 

van onze politiek verslaggever


10 maart 2017


Berooide ondernemer smeekt SGP om waarheid

GOEREE-OVERFLAKKEE - In een Open brief aan Kees van Dam, voorzitter SGP Goeree-Overflakkee, vraagt voormalig ondernemer Arie Swaneveld hem te helpen om de zaak Labee/Swaneveld versus de gemeente Goeree-Overflakkee op te lossen. 
Arie Swaneveld stelt in de brief dat burgemeester Ada Grootenboer bij de rechtbank verklaarde dat het bedrijfsgebouw aan de Boezemweg in Oude-Tonge op bevel van de gemeente jaren gesloten is geweest, vanwege het ontbreken van brandveiligheidvoorzieningen. Maar Swaneveld heeft bewijzen dat zijn bedrijf aan alle brandvoorschriften voldeed. Hij heeft op verzoek van de raad alle certificaten overlegt. Swaneveld: "Samen met stukken die aantonen dat de burgemeester al jaren in het bezit is van de vereiste brandveiligheid certificaten."

Het bevel tot sluiting van het gebouw van Swaneveld aan de Boezemweg werd op 10 mei 2007 ondertekend door wethouder G. van der Valk (CU) omdat volgens hem het pand een bouwval was. Echter, Swaneveld heeft onlangs een brief van het ISGO in handen gekregen, waarin staat dat op het pand enkele dagen voor de sluiting, namelijk op 4 mei, door functionarissen van Bouw en Woningtoezicht en het ISGO samen, een bouw- en milieucontrole is verricht. Uit de stukken blijkt dat geen gebreken aan het pand zijn geconstateerd.

Wethouder Van der Valk schrijft in augustus 2011 na een vraag van een journalist, dat er nooit een controle is verricht en niemand wist of het pand nu wel of niet was afgebouwd. Volgens Swaneveld is onlangs Van der Valk formeel verzocht tekst en uitleg te geven. Maar de oud-wethouder wenst dit niet te doen. “Betrokkenen en een aantal raadsleden vragen zich af wat de motivatie van Van der Valk kan zijn om niet mee te werken.”

Swaneveld stelt dat onder gezag en opdracht van de onlangs overleden wethouder Koningswoud eind 2013 bouwcontrole is verricht overeenkomstig de bouwvergunning 24 mei 2006 waarbij geen gebreken zijn geconstateerd. "Op het punt van brandveiligheid is tijdens deze controle door ir. Tom Mans, hoofd brandveiligheidregio Rotterdam, geconstateerd dat alle vereiste brandveiligheidsvoorzieningen aanwezig waren."


Swaneveld gaat verder: "Nadat deze voorzieningen de tweejaarlijkse keurig goed hadden doorstaan, heeft Koningswoud het pand weer voor gebruik vrijgegeven en op 13 december 2013 feestelijk geopend. Hiermee is  onomstotelijk aangetoond dat onze burgemeester vanuit haar machtspositie de rechter doelbewust met valse informatie laat tobben om een verkeerd vonnis uit te lokken ten nadele van ons, gedupeerde burgers. Ik spreek dan nog niet eens over het feit dat de burgemeester nog steeds pertinent weigert nieuwe belangrijke verklaringen die zij in bezit heeft, naar de rechtbank te sturen. Waarschijnlijk omdat die haar en haar kompanen niet welgevallig zijn.”

Swaneveld vervolgt zijn smeekbede: “Kees, ik weet dat je daarvan op de hoogte bent. Waarom worden deze feiten niet gedeeld met de raad? Laat jij als voorman van de SGP toe dat de ambtenaren A. de J. en F t. B plus onze burgemeester tegen de rechter blijven liegen en bedriegen, om een schadeclaim te voorkomen?"

Verantwoordelijkheid pakken
"Wij blijven herhalen: een rechtvaardige oplossing hangt in belangrijke mate van jou en jouw fractie af. Wij verwachten van de SGP dat de achtergehouden documenten worden gedeeld met de hele raad om daar vervolgens met elkaar over te kunnen beraadslagen. Neem je verantwoordelijkheid.  Doe waar de SGP voor staat!” Met deze oproep sluit Swaneveld zijn open brief af.  

Reactie gemeente
Gemeentewoordvoer Bert Brand antwoordt namens de burgemeester: "De vragen gaan over een zaak die bij het gerechtshof in behandeling is. Mede in het belang van de betrokken partijen hanteert de gemeente het beleid om niet te reageren op persvragen over zaken die onder de rechter zijn."
9 maart 2017

Hoe Religie Alles Vergiftigt 
(quote Christopher Hitchens)


3 maart 2017


U was van plan D66 te stemmen, kijk dan eerst naar de documentaire


http://www.human.nl/politicologica/afleveringen/d66.html 


27 februari 2017

EK vliegeren 2018 op Goeree-Overflakkee

Column - Na het uiterst succesvolle NK wielrennen afgelopen jaar, is het de gemeente Goeree-Overflakkee opnieuw gelukt een (inter)nationaal aansprekend kampioenschap naar het Zuid-Hollandse eiland te halen: het Europees kampioenschap vliegeren op 8 tot en met 10 mei 2018 op Battenoord. Ook wel het kampioenschap van de wind genoemd.Het epicentrum van dit spektakel zal de woning en het bedrijf van Rein Osinga op Battenoord zijn. Door zijn uitgebreide netwerk binnen de regionale en nationale omroepen wist ‘de Vos van Battenoord’ de integrale uitzendrechten van dit evenement voor een ‘koopje’ binnen te halen. “Ook de huisvesting van de filmploegen is al rond” aldus een enthousiaste Osinga.
 
Sinds het NK wielrennen is het een gekkenhuis in het B&B van de familie Osinga. Tientallen cameraploegen staan dagelijks op de stoep om opnames te maken van de ingehuurde flamingo’s op Battenoord. Osinga: “Zonder het NK wielrennen had niemand geweten dat Goeree-Overflakkee zoveel flamingo’s te bieden heeft. Dat is nog eens mediawaarde!”

De liberale voorman vindt dat de schatting van het bureau Dietz van 1,2 miljoen euro mediawaarde voor het NK wielrennen dan ook aan de lage kant is en dat we voormalig wethouder Trouwborst dankbaar moeten zijn voor het binnenhalen van zo’n mooi evenement….

Net als bij het NK wielrennen is er vóór het binnenhalen van het EK vliegeren geen onderzoek gedaan naar de financiële gevolgen. Ook is er weer voor gekozen om geen nulmeting te verrichten. Deze manier van werken, kan zoals bekend is rekenen op brede steun binnen de coalitie.

Met het communicatiebureau Dietz, waar voormalig burgemeester Jan Pieter Lokker senior adviseur is, werd afgesproken dat, net als bij het NK wielrennen, uit een rapport moet blijken dat de mediawaarde van dit evenement vele miljoenen euro’s bedraagt.

Voor SGP-raadslid Slootweg zal dit dan weer aanleiding zijn te roepen dat hij absoluut geen behoefte heeft aan een gedetailleerde financiële evaluatie,  omdat het evenement toch al ontzaglijk veel geld heeft gekost. Slootweg heeft dit gedrag in het verleden wel vaker getoond.
 
Was hij niet de wethouder financiën in de tijd dat raadslid Haffert (ABB) in de gemeenteraad van Middelharnis de laatste steen boven probeerde te krijgen, toen duidelijk werd dat er financiële malversaties hadden plaatsgevonden in de Staver?  Was hij het niet die een deksel op de beerput van stichting Olympia gooide, omdat die hele affaire al ontzaglijk veel geld had gekost?

Stichting Olympia ettert nog steeds voort, en ook het NK wielrennen zal nog lang door etteren als de werkelijke cijfers achtergehouden worden en niemand in de coalitie de verantwoording durft te nemen. O ja, Van Dam (SGP), De Rover (CU) en Osinga (VVD) waren in de tijd van de Olympiabeerput ook al raadslid van de toenmalig gemeente Middelharnis. Zij weten dus wat etteren is…

Maar hopen dat het hard waait op 8 tot en met 10 mei 2018!
 

van onze politiek verslaggever
21 februari 2017

 
Open brief aan Rein Osinga, fractievoorzitter VVD gemeente Goeree-OverflakkeeGeachte heer Osinga, beste Rein,

Sinds het opstappen van wethouder Marnix Trouwborst, op 24 januari jongstleden, verkeert Goeree-Overflakkee in een shock. Van 1 januari 2013 tot 24 januari 2017 heeft Trouwborst niet alleen het gemeentebestuur maar ook de inwoners van Goeree-Overflakkee in een wurggreep gehouden. Zeg maar gerust gegijzeld.

 


Door zijn manier van politiek bedrijven zijn veel mensen beschadigd, organisaties ontregeld en is er enorm veel gemeenschapsgeld verspild. Door na de installatie van een nieuwe wethouder net te doen of er niets gebeurd is en er niets aan de hand is, neemt u ook na de zwarte periode met Trouwborst als wethouder, de inwoners van Goeree-Overflakkee nog steeds niet serieus en plaatst u de politiek nog verder van de bevolking dan reeds het geval was.

In uw toespraak tijdens de raadsvergadering van 9 februari jongstleden zei u dat het afscheid van Trouwborst voor u een volslagen verrassing was. Hoe naïef bent u? Was het u de afgelopen vier jaar echt nooit opgevallen dat als er weer eens een dossier dreigde te ontsporen of al ontspoord was, deze wethouder zijn snor drukte door op vakantie te gaan? Wegloopgedrag dus. Net als bij zijn vorige bestuursfunctie in Bernisse, in september 2012 waar hij ook plotseling opstapte.

En bent u niet geschokt door de respectloze manier waarop Trouwborst zijn eigen afscheid heeft geregisseerd? Tijdens zijn vakantie had de wethouder al besloten op te stappen, maar hij informeerde u als fractievoorzitter pas na zijn laffe boodschap aan het college. U bent geschoffeerd door het wegloopnieuws pas te horen te krijgen door middel van een telefoontje van Trouwborst toen hij in de auto onderweg naar huis was. De wegloper nam niet eens de moeite om u in een persoonlijk gesprek te informeren dát hij deze beslissing had genomen, en ook niet wáárom. Respectloos.
 
Ondanks alles durft u te stellen dat Trouwborst een kundig bestuurder was en is. Echter, dat hij géén kundig bestuurder was, heeft hij de afgelopen vier jaar zelf bewezen, door op werkelijk alle dossiers te falen. Of hij nú een kundig bestuurder ís, dat is moeilijk vast te stellen omdat hij momenteel geen openbare bestuursfunctie bekleedt.

Ook stelt u dat Trouwborst grote verdiensten heeft gehad omdat hij er, ondanks een mega bezuinigingsopdracht, voor heeft gezorgd dat de gemeente er financieel goed voor staat. Het tegendeel is waar. De gemeente staat er financieel helemaal niet goed voor. Ook in 2017 kan de begroting voor het vijfde jaar op rij alleen sluitend gemaakt worden door te graaien in de pot algemene reserve. Daarbij komt nog dat al vanaf begin januari duidelijk is dat de begroting van 2017 bij lange na niet gehaald gaat worden.

Tot overmaat van ramp komen daar nu ook nog de financiële blunders van Trouwborst bij. Vier jaar lang hebt u, samen met uw coalitiepartners, ‘de kundig VVD bestuurder’ zonder enige vorm van controle en tegenspraak zijn gang laten gaan en zijn duivelse plannen laten uitvoeren. Met alle gevolgen van dien. Trouwborst heeft werkelijk niets goed gedaan. Voor de goede orde nog één keer de grootste blunders op een rij:

Het kunstgrasdossier - Omdat de harmonisatie van de voetbalverenigingen keer op keer mislukte, bedacht Trouwborst, samen met een aantal partners uit het zakenleven, een list om het harmonisatieproces vlot te trekken; kunstgras. Iedereen kent de financiële en sportieve gevolgen van dit illustere plan.

De oprotpremie voor de vertrekkende gemeentesecretaris - Dat de verhouding tussen de voormalig gemeentesecretaris en voormalig wethouder Trouwborst vanaf de start van de nieuwe gemeente onder spanning stond, is voor niemand een geheim. Wel geheim was tot voor kort dat de wethouder financiën, na de zoveelste ruzie, akkoord is gegaan met het uitkeren van een oprotpremie voor de gemeentesecretaris van een slordige 500.000! euro.
 
Het coalitieakkoord - Het coalitieakkoord geeft aan dat in deze raadsperiode van de ambtelijke organisatie en geoliede machine gemaakt zou worden; de financiën op orde. Ook zou de gemeenteraad periodiek worden geïnformeerd over de ontwikkelingen in de inkomsten en uitgaven, zodat bijsturen mogelijk zou blijven.
Wat Trouwborst gedaan heeft, is het tegengestelde: een aantal ambtenaren werd het werken onmogelijk gemaakt. In een aantal gevallen volgden zelfs ontslagen. De financiën blijken allerminst op orde, en informeren van de gemeenteraad kwam al helemaal niet in het woordenboek van de wethouder voor.

De zwembadfusie - Ook dit dossier liep in de loop der jaren volledig uit de hand. Niet alleen de zwembaden werden geannexeerd door stichting Olympia, ook een aantal andere gemeentelijke organisaties werden door Trouwborst in de malaise meegetrokken. Loyale, vakbekwame werknemers werden zonder pardon en totaal onnodig ontslagen. Tijdens een gemeenteraadsvergadering werd keihard gelogen door de wethouder over de manier waarop gekozen was voor de beheervorm van een nieuwe organisatie. De taakstellende bezuiniging van 200.000 euro werd in 2016 niet gehaald, sterker nog; in 2016 kostten de accommodaties de gemeenschap juist 300.000 euro méér dan begroot was. Ruim een half miljoen verschil dus.

Verkeersveiligheid op de N59 - Werkelijk geen millimeter vooruitgang is er geboekt in 4 jaar tijd. Nog steeds is de N59 een ‘dodenweg’.

Het NK wielrennen - De definitieve nagel aan de doodskist. Leugens, bedrog en het leegroven van diverse subsidiepotten hebben dan eindelijk geleid tot het aftreden van de ‘kundige VVD-bestuurder’.

Enkele weken geleden berichtte het Algemeen Dagblad dat het NK ongeveer 170.000 euro had gekost. Wat de krant bedoelde was dat er nog een restschuld van 170.000 euro over is, na het graaien in allerlei gemeentelijke ‘potjes’ zoals sportsubsidies, wegonderhoud en innovatie. Zelfs verschillende gemeente-eigendommen zoals stukken snippergroen van soms wel 250 vierkante meter werden verkocht om de steeds hoger oplopende kosten van het NK te financieren.

In de uitgave van het Eilanden Nieuws van 21 februari 2017 meldt de gemeente dat het NK meer dan 400.000 euro heeft gekost. In werkelijkheid, zo melden doorgaans betrouwbare bronnen binnen Fort Flakkee, bedragen de totale kosten meer dan 1.400.000 euro.

Om de gemeenteraad en de rest van de inwoners van Goeree-Overflakkee zand in de ogen te strooien, heeft de gemeente Communicatiebureau Dietz een rapport laten schrijven waar uit blijkt dat de mediawaarde geschat kan worden op 1.200.000 euro. De betrouwbaarheid van een dergelijk rapport is te vergelijken met de rapporten van Synarchis over de zwembadfusie. Daarin werd beschreven dat het oprichten van Stichting Olympia XXL voor het beheren van gemeentelijke accommodaties een goed idee zou kunnen zijn. Niet dus!
 
Geachte heer Osinga, u bent al geruime tijd op de hoogte van de misstanden die veroorzaakt zijn door de wegloopwethouder. Meerdere keren is via dit medium ‘aan de bel getrokken’. Meerdere keren hebben bezorgde inwoners ingesproken tijdens raadsvergaderingen en ook tijdens bijeenkomsten zoals onder andere de nieuwjaarsreceptie van de gemeente bent u aangesproken door bezorgde burgers. Steeds lachte u de opmerkingen en vragen weg of zei u “ik weet niet waar u het over heeft”.

Vindt u het fair dat Peter Feller, een man met een prima staat van dienst op het gebied van openbaar bestuur, door u opgezadeld wordt met een groot aantal ‘hoofdpijn dossiers’ en vrijwel zeker blijvende persoonlijke schade gaat oplopen terwijl u, en uw coalitiegenoten zelfgenoegzaam achteroverleunen?

 
onze politiek verslaggever
 


21 februari 2017

Bron: Eilanden Nieuws 20-02-2017

Verontruste burgers: “Heel ons leefgebied wordt verpest!”
 

OUDE-TONGE – Nu concreter gaat worden wát de impact is van het aanwijzen van bepaalde gedeelten van Goeree-Overflakkee als concentratiegebied voor windenergie, krijgen veel inwoners er pas een beeld bij hoe zeer hun leefomgeving daardoor veranderen zal. En hoe ontzettend onaangenaam ze die verandering vinden. Vooral de bewoners van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge raakt het dat hun dorpen straks liggen ingeklemd tussen drie windparken. Uit de twee dorpen heeft zich een groep verontruste bewoners gevormd die, ondanks dat de voorbereidende procedures al hebben plaatsgehad, zich er graag toch nog voor inzetten dat de soep straks minder heet wordt opgediend.
 
“De procedures kunnen correct gegaan zijn, toch krijgen we er een heel onaangenaam gevoel bij”, zegt Ies Hartog. Hij is één van de leden van de groep verontruste burgers. “Het is niet pas van de laatste tijd dat we ons bezighouden met de komst van veel meer windmolens”, licht hij toe. “We zijn er al langere tijd mee bezig en zijn er ook meermaals over in gesprek geweest met de gemeente, met de wethouder, met ambtenaren. En altijd weer kregen we de indruk dat onze inbreng positief werd opgevat en kregen we er opmerkingen over te horen als ‘ja, daar hebben jullie goed over nagedacht, dat ziet er goed uit, dat nemen we zeker mee’ en ‘wacht maar af, u hoort van ons’. In werkelijkheid kregen we echter niets te horen, totdat we op gegeven moment begrepen dat besluiten intussen genomen waren. Dat voelt heel onaangenaam”, zegt Hartog.


Kwestie van willen

Ook Kees Lambert heeft zitting in de verontruste burgergroep en ventileert waarom ze “geen goed gevoel” erbij hebben. “Tijdens een bespreking die we met de wethouder hadden, gaf hij aan dat we wel met alternatieven mochten komen als ’t gaat om toekomstige plaatsingsgebieden. Toen we inderdaad met alternatieve plannen naar het gemeentehuis gingen, vroeg hij ons echter wie er gezegd had dat we met alternatieven moesten komen… Op dat moment zakt je broek echt af! Je krijgt heel sterk het gevoel dat er beleid achter zit dat eenmaal genomen besluiten hoegenaamd onaantastbaar zijn en nu erdoorheen gedrukt moeten worden. Maar zo lang er nog geen opdracht gegeven is de turbines te bouwen, kun je deze plannen natuurlijk altijd nog veranderen. Nú staan ze er nog niet, dus nú kunnen we er nog wat aan doen. Het is gewoon een kwestie van wíllen of níet willen. In Den Bommel hebben de inwoners flink tegengas gegeven toen daar de turbines dreigden te komen. Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge hebben niet meteen krachtig met de vuist op tafel geslagen. Het resultaat is dat wij er nu mee opgezadeld worden.”

34 Euromasten
Dat Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge niet eerder een duidelijke stem lieten horen tegen de komst van maar liefst bijna 60 turbines in hun directe omgeving, komt omdat hen pas in laat stadium duidelijk werd wat de impact ervan is. Tijdens een bewonersinformatieavond, nog niet zo lang geleden, begrepen ze pas dat ’t niet alleen ging om een windpark aan de noordkant en een aan de zuidkant van de N59 tussen Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge plus een park ten oosten van Oude-Tonge, in de Anna Wilhelminapolder, maar dat er ook 34 turbines komen in de Krammer, aan de zuidkant van beide dorpen. “Met een totale hoogte, inclusief rotorbladen, van zo’n 185 meter krijgen we daar dus 34 ‘Euromasten’, deels voorzien van rode knipperlichten, waar we vanuit onze dorpen op kijken”, zeggen Hartog en Lambert. “Een gebied van rust, ruimte en natuur wordt in één klap een industriegebied gelijk. Kijken we straks naar rechts, zien we turbines. Kijken we straks naar links, zien we turbines. Kijken we straks van ons af, zien we een compleet bos van windmolens. Heel ons leefgebied wordt verpest. Welk weldenkend mens kan medemensen zoiets aandoen? En welke gemeente wil dít voor haar burgers?”

Neergaande spiraal
“Beseft de gemeente dat dergelijke besluiten dodelijk zijn voor de samenleving in de dorpen die door zulk soort plannen getroffen worden?”, vervolgt Lambert. “Het stagneert de groei van de woonkernen, want er is niemand die zich hier straks nog wil vestigen. Dat vermindert de waarde van onze huizen en de economie in onze dorpen gaat erdoor achteruit. Onze recreatieparken, gericht op en met zicht op de Grevelingen en de Krammer, kunnen het schudden, want naar een windmolenindustriegebied ga je niet op vakantie. Het wordt één neergaande spiraal. Dat willen wij niet, daar hebben wij ook niet om gevraagd en daar hebben we zeker ons best niet voor gedaan om wat economie betreft hier op te bouwen wát er is. Het moet toch niet zo zijn dat wij als burgers zelf naar de provincie hoeven om onze belangen te bewaken? Daar hebben we toch een gemeente voor? Zelf zijn we dagelijks druk met ons werk, met ons bedrijf, met ons vrijwilligerswerk, of wat dan ook. Misschien volgen we daardoor wel te weinig wat zich aan ontwikkelingen rond ons afspeelt. Maar ‘t moet toch niet nodig zijn dat wij ons als burgers bezighouden met wat een gemeente hoort te doen: het opnemen tegen plannen die het welzijn en het wonen van je burgers schaden en die slecht zijn voor de economie in de dorpen?”

Ontbrekende visualisering
“Waarom wij nu pas wél hard van ons laten horen, heeft in belangrijke mate ook te maken met het feit dat het zo lang aan visualisering van de windmolenplannen heeft ontbroken”, geven Hartog en Lambert aan. “Verschillende malen hebben wij daar wel om gevraagd. Ter illustratie kregen we hooguit een plattegrondje los, waarop met stippen is aangeven waar turbines gepland zijn. Maar nooit verscheen er een 3D-perspectief, dat tegenwoordig zo goed te maken is en dat zo’n duidelijk beeld geeft van hoe de dingen eruit komen te zien. Pas laatst lukte het ons aan zo’n perspectief te komen van windpark Krammer. We zijn ons wild geschrokken en beseften tóen pas wat er op ons afkomt.”

Alternatieve plannen
“Wat de geplande windparken Blaakweg en Suyderlandt betreft”, vervolgen Hartog en Lambert, “daarvan weten we dat er een negatief advies ligt om deze te realiseren. Maar tóch wil men ’t zo gaan doen. Als alternatief dachten wij aan plaatsing van de turbines langs de Hellegatsdam. Zo’n plan bleek er zelfs al te zijn en eigenlijk ook als geschikter te zijn beoordeeld. Dit gebied is echter te kwetsbaar zijn, onder andere vanwege vogels. Het belang van vogels weegt kennelijk zwaarder dan het belang van mensen. Alsof er in het Krammergebied geen vogels zitten trouwens. Het is eenzelfde natuurgebied als langs de Hellegatsdam. Ook ligt er plan Diederik als alternatief. Het heeft de MER-procedure zelfs doorlopen. Maar het wordt dichtgelaten.”

Onevenredig zwaar
“Wat je nu ziet gebeuren is dat op ons woongebied een onevenredig zware druk komt te staan”, zeggen de twee mannen namens de verontruste inwoners van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge. “Wij vinden dat de gemeente niet weg moet kruipen achter wat de provincie wil, maar de moed op zou moeten durven brengen om te zeggen: ja, het wordt daar inderdaad te zwaar belast, het moet herijkt worden. Ook gemeenteraadsleden bekennen achteraf dat ze zich niet of onvoldoende gerealiseerd hebben wat er op ons woongebied afkomt. En áls de turbines er eenmaal staan, zeggen we met z’n allen: hadden we ’t maar niet gedaan. En daarom: nú moeten we er nog wat aan doen!”

Reactie gemeente
In een reactie geeft de gemeente desgevraagd aan liever in een afzonderlijk artikel toelichting te geven op de windopgave voor Goeree-Overflakkee. Er komt dus een vervolg op het artikel in de editie van vandaag.
Wel gaf de gemeente aan dat wat gesteld wordt over plan Diederik niet klopt. “Dit plan is geen panklaar alternatief. Dit gebied is in een vroeg stadium al afgevallen. Het valt onder de plaatsingsvisie ‘kleine clusters’ en door de gemeenteraad is gekozen voor de plaatsingsvisie ‘grote clusters’. Deze grote clusters zijn opgenomen in de structuurvisie. Het plan Diederik is daarom ook niet meegenomen in het vervolgproces voor het aanwijzen van plaatsingsgebieden in de structuurvisie.”


De reactie van gemeenteraadslid Rob Maliepaard (fractie Maliepaard):

Ik vind dat de gemeenteraad deze inwoners serieus moet nemen, maar ik ben bang, dat dat niet gaat gebeuren.
Je ziet het al aan het grote interview met de burgemeester in Eilandennieu
ws: wat eenmaal besloten is, moet zijn beloop hebben. Dat zeggen ook de wethouders Tollenaar en Markwat ( wat die er mee te maken heeft is mij volstrekt onduidelijk).

Van de coalitie is de VVD oprecht bezorgd over wat er staat te gebeuren en over de daardoor ontstane onrust, hoewel ik geloof dat Reijerkerk daar geen boodschap aan heeft. Die heeft ook het simpele principe, dat je nooit moet of mag terugkomen op een eenmaal gezette stap. De rest van de coalitie wil eventueel nog wel meedenken over 'minder molens' maar zeker niet over alternatieve locaties. Terwijl de oppositiepartijen allemaal bereid zijn met de bewoners mee te denken...

Ik denk daar zo over: misschien zijn de mensen laat wakker geworden. Aan de andere kant kun je je afvragen of de informatie over ZOIETS INGRIJPENDS, en dat gecombineerd met wat een andere provincie flikt in de Krammer, ooit wel genoeg genoemd kan en mag worden. Zoals gesteld is er bijvoorbeeld nooit een 3d verbeelding gepresenteerd..

Wat de gemeente stelt over eventuele alternatieven is ook maar ten dele waar. Er zijn alternatieven, maar er is een absolute onwil bij de gemeente om er überhaupt maar aan mee te werken. Ondertussen worden de verontruste burgers bezig gehouden, krijgen ze 'gesprekjes' , mogen ze 'alternatieven' indienen en wordt er 'met warme belangstelling' naar ze geluisterd.
NIET DUS.

Achter de schermen klinkt steeds maar 1 reactie: het is een gelopen koers.

De genoemde alternatieve keuze wordt door de gemeente afgewimpeld als niet aan de orde, omdat het een zogenaamde kleine locatie is. Maar ook voor die locatie worden aantallen van 6 tot 8 molens genoemd in de officiële stukken. Bovendien is die locatie meegenomen in de PlanMer en komt uit dat onderzoek als betere locatie naar voren.

Waar een wil is, is een weg....luidt een bekend spreekwoord. Maar dat kun je ook omkeren: Waar een onwil is , is geen weg...

Tot slot:

Oude-, en ook Nieuwe-Tonge, kunnen elke vorm van verdere ontwikkeling in de vaart der volkeren wel schudden. Welke toerist zal er überhaupt nog denken aan deze dorpen om daar een tweede woning te willen hebben? Suyssenwaerd kun je meteen afschrijven, maar eigenlijk kun je elke vorm van verdere ontwikkeling wel vergeten. De waarde van woningen zal ( nog verder) dalen, nieuwbouw, en zeker voor een zekere groei 'van buiten' zal niet ( meer ) plaatsvinden....je zou kunnen zeggen, dat in een toch al niet riante situatie nu de doodsteek wordt toegebracht.

Ik denk, dat een redelijke gemeenteraad zich zou moeten buigen over dit probleem met als duidelijke intentie het zoeken naar een alternatief. Daartoe is trouwens genoemde andere polder niet de enige optie. Er zijn ook nog steeds mogelijkheden in gebieden elders, zoals langs de N59, in een gebied van Natuurmonumenten, en langs de Noordrand, zeker als ook naar de hoogte wordt gekeken. 


Ik vind dat er eigenlijk niets ergers te bedenken valt dan alleen maar blijven roepen, dat je niet kunt terugkomen op een eenmaal ingenomen standpunt.

Rob MaliepaardReactie van een deskundige, die anoniem wenst te blijven:

'In de zogenoemde planMer zijn tal van grotere en kleinere locaties op geschiktheid onderzocht (flora, fauna, afstanden, slagschaduw enz. enz.) Op basis daarvan is een structuur
visie opgesteld. Uiteindelijk is gekozen voor 5 grote locaties. Dat zijn locaties met een capaciteit van 12 of meer molens. Kleine locaties zijn goed voor 6-8 molens. Er is nog een tussenvariant. Maar....die grote locaties zijn aangewezen als zoeklocaties. Dat is de opdracht van de structuurvisie: onderzoek of het daar en daar kan. Er is dus niet gezegd: dat zijn ze. 

Nu blijkt er met een van die locaties een probleem te zijn. Battenoert. Vooral vanwege het windpark Krammer. De mensen pikken het niet.

En nu?
Voor zover ik kan overzien gaat het bij Battenoert om 8 molens. Kees van Dam (SGP) heeft al een variant ingebracht die in elk geval maakt dat Battenoert niet langer een grote cluster is.
Zijn er andere alternatieven? Vast en zeker. Diederik doorliep de planMer en kwam daar ongeschonden uit. Goed voor 6-8 molens. Een kleine cluster. Kan zo uitgewerkt worden. Panklaar is natuurlijk flauwekul. Dat bestaat niet. Ook de grote clusters moeten nog op tal van zaken onderzocht worden (via projectMer).
Bovendien heeft wethouder Tollenaar de eigenaar van Diederik laten weten het een uitstekend alternatief te vinden.
Naar mag worden aangenomen stellen rond Battenoert de windpartijen de eisen.

Nota bene: de keuze voor grote clusters betekent niet per definitie dat kleine clusters niet geschikt zouden zijn.'


15 februari 2017


 en de doodstraf 11 februari 2017

Burgemeester Goeree-Overflakkee heeft lak aan uitspraak rechter
 

Kijk eerst naar het inspreken van de heer Kammeraad en hoor over het weerzinwekkend optreden van de liegende ambtenaar   https://youtu.be/i1VwBsRoNmU
 
Column - Het heeft iets weg van een virus. Een dodelijk virus waar dus geen medicijn voor is. Al zo’n jaar of veertien laat dit virus een spoor van vernielingen achter. Eerst in de voormalige gemeente Oostflakkee, nu in heel de gemeente Goeree-Overflakkee. Deze week bezocht dit agressieve virus het bedrijf van de familie Kammeraad in Ooltgensplaat.
 Kammeraad stapt naar de rechter omdat er naast zijn bedrijf gebouwd wordt in afwijking van het bestemmingsplan. Dit wordt hem zeer kwalijk genomen door de ambtenaar F. ten B.: ‘Wie denkt u wel dat u bent om zomaar de gemeente tegen te spreken!’ Maar de rechter geeft Kammeraad gelijk. De rechter stelt vast dat de door de gemeente verleende bouwvergunning aan alle kanten rammelt en legt de bouw voor zes weken stil.
 
De burgemeester moet daarop toezien. Maar dan slaat het virus weer toe. Terwijl de gemeente onder aanvoering van wethouder Markwat alles in het werk stelt om oude vrouwtjes en andere weerloze mensen van het Fort weg te jagen, wordt naast het bedrijf van Kammeraad gewoon doorgebouwd. Tegen de uitspraak van de rechter in.
 
De burgemeester is daar verantwoordelijk voor, maar doet niets. Wel als de buitenwereld er lucht van krijgt. Dan laat de burgemeester weten dat de bouw moet worden stilgelegd op straffe van tweeduizend euro per week. Wanneer de burgemeester hoort dat de heer Kammeraad met zijn verhaal naar de gemeenteraad komt, wordt het bedrag verhoogd tot twintigduizend euro. Echter dan is het stalen skelet al afgebouwd. En dat was precies de bedoeling van de gemeente.
 
Hoe komt het dat dit soort ellende als een rode draad door het gemeentelijk handelen kan lopen? De daarvoor verantwoordelijk ambtenaar is F. ten B. Deze ambtenaar wordt door de gemeente Middelharnis en later het ISGO overgedaan aan de gemeente Oostflakkee. Daar begint hij als juridisch medewerker met een vorm van onnavolgbare terreur. De wijze waarop hij opereert is sluw en voor een burger nauwelijks te volgen. Hij zorgt er bijvoorbeeld voor dat de mensen die op het Fort in Ooltgensplaat wonen geen PGB (woonvergunning) krijgen. Vrijwel alle andere bewoners van recreatieparken hebben zo’n vergunning wel. De huidige bewoners zijn nu dus de klos.
 
Hij is ook de ambtenaar die een forse bijdrage leverde aan de teloorgang van het bedrijf van Arie Swaneveld. Ambtenaar F. ten B. loog diverse keren tegen de rechter. Bewijzen zijn er wel, maar worden keurig afgedekt door de Oostflakkeese kliek op het gemeentehuis. Op een gegeven moment maakte hij het zo bont dat burgemeester Jan Heijkoop van Oostflakkee ingreep.
 
Heijkoop verklaarde tijdens een gewone raadsvergadering op besloten wijze door te willen gaan om de daden van de ambtenaar met de raad te bespreken. Maar de aanwezige F. ten B. en zijn chef weigerden de raadszaal te verlaten. De raad vertrok daarop naar een commissiekamer om over de ontspoorde ambtenaar te praten.
 


Maar het mocht allemaal niet baten. Zijn handelen joeg veel mensen op recreatieparken de stuipen op het lijf met dwangsommen. Zo wist hij een rechtzaak aan te spannen over de vraag of iemand legeskosten moest betalen. Over een bedrag van tweeëntwintig euro bestond hij het om van gemeenschapsgeld driemaal naar de rechtbank te gaan. Het voert te ver om hier op alle zaken in te gaan.
 
In de nieuwe gemeente presteerde hij het een dossier te verdonkeremanen met als gevolg een rekening van de rechtbank van meer honderdduizend euro. Hij stelde een valse verklaring op voor een oud-wethouder. Werd daarna een tijdje ‘tegen zichzelf in bescherming genomen’ maar is sinds enkele maanden weer op oorlogspad vanuit het gemeentehuis.
 
Loog kort geleden tegen de rechtbank inzake de kwestie Spuikolk. De heer ’t Jonk uit Dirksland sprak daarover luid en duidelijk de gemeenteraad aan. (zie https://www.youtube.com/watch?v=SUzG-ez-BMA )
 
Stelde samen met zijn chef A. de J. een valse getuigenis op inzake de rechtzaak Labee. Dit is bekend bij B&W maar die kijken de andere kant op. En nu dus de kwestie Kammeraad die van deze ambtenaar geen gebruik mocht maken van een van de meest elementaire rechten van de mens… een gang naar de rechter.
 

columnist Joep Kruizeveld
 

10 februari 2017


Zie eerst de videoboodschap van Rein Osinga

https://youtu.be/0e6HPQWUBfU 


VVD-nepnieuws misleidt inwoners van Goeree-Overflakkee
 

Column - In navolging van Geert Wilders is nu ook de lokale VVD afdeling Goeree-Overflakkee gestart met een ‘nepnieuws’-campagne. Door na het crisisberaad met de SGP-fractie afgelopen maandag een nepnieuwsbericht de media in te slingeren was een groot deel van de bevolking van Goeree-Overflakkee er vast van overtuigd dat het zittende college van burgemeester en wethouders en de raadsleden van SGP, CU, CDA en VVD tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag hun vertrek zouden aankondigen.
 Het tegendeel blijkt echter waar. VVD-fractievoorzitter Rein Osinga heeft hoogst persoonlijk de lokale media op het verkeerde been gezet door een nepnieuwsbericht over het vertrek van het college en de coalitie naar de media te ‘lekken’. Ook de bewering van Osinga dat hij deze week telefonisch contact met president Donald Trump heeft gehad over de aanstelling van de nieuwe wethouder is pertinent niet waar. Navraag leert dat de Amerikaanse president Rein Osinga niet kent.
 
In werkelijkheid zijn tijdens het crisisoverleg heel andere afspraken gemaakt, aldus goed ingelichte kringen binnen de SGP. Zo eiste SGP-fractievoorzitter Kees van Dam dat de eerste twee kandidaten die Osinga in gedachten had voor de vrijgevallen vacature van wethouder niet in aanmerking mochten komen voor deze functie. De hoogst geplaatste kandidaat op het verlanglijstje van Osinga - Frans Evers uit Nieuwe-Tonge - was in de ogen van Kees van Dam totaal ongeschikt omdat Evers zijn geloofsbrieven niet op orde had. De man uit Nieuwe-Tonge blijkt namelijk een gelovig atheïst.
 
Op de tweede plaats van het lijstje van Osinga stond Maria van der Waart, eveneens uit Nieuwe-Tonge. Een vrouw met een uitgebreid netwerk binnen het verenigingsleven op Goeree-Overflakkee en erg goed op de hoogte van wat speelt onder de lokale bevolking. Helaas voor Van der Waart is zij een vrouw, en zoals bekend gaan vrouwen en politiek bij de SGP-mannenbroeders niet samen. Zo was Van Dam destijds ook fel tegenstander van de aanstelling van burgemeester Ada Grootenboer, omdat zij een vrouw is… 

Met de aanstelling van de in het hiernamaals gelovende Peter Feller als nieuwe wethouder kon Van Dam wel instemmen. Op voorwaarde dat de VVD zou beloven de volledige raadsperiode tot maart 2018 als coalitiepartner uit te dienen en dat er met geen woord meer gerept zou worden over de talloze misstappen van voormalig wethouder Trouwborst. Van Dam is immers volledig op de hoogte van alle ellende van de afgelopen vier jaar en wil absoluut voorkomen dat de pijndossiers op straat belanden. Alsof er niets aan de hand was gingen de coalitiepartners na de raadsvergadering over tot de orde van de dag….


Van onze politiek verslaggeverOp bezoek bij Rein Osinga
 
Waarom wij geen wethouder konden worden
 

Column - Geheel onverwachts gaf VVD-wethouder Marnix Trouwborst zijn pijp aan Maarten. Zelfs Rein Osinga, de fractievoorzitter van de VVD van de gemeente Goeree-Overflakkee, was stomverbaasd. Waarom Trouwborst stopte als wethouder werd ook hem niet verteld. Behalve dan dat Marnix tijdens zijn wintersportvakantie er samen met zijn echtgenote goed over had nagedacht. Zijn besluit stond vast en was onomkeerbaar.
 


Omdat zij niet geloven...

Dus zat Osinga met een probleem. Op korte termijn een nieuwe VVD-wethouder uit de hoge hoed toveren, dat viel niet mee. Voor mij en mijn echtgenote was het eerlijk gezegd geen verrassing dat hij ons als eerste bij hem thuis uitgenodigde voor een gesprek. Vraag was of ik of mijn echtgenote interesse had om de lacune die Trouwborst had nagelaten op te vullen. Immers niemand op ons eiland - zo liet Osinga weten - was beter ingevoerd in de vele hoofdpijndossiers van de gemeente dan het Schrijfbedrijf Evers van der Waart.
 
Osinga vroeg of wij als wethouder in staat waren het beeld van de zakkenvullende en weglopende VVD’er bij te stellen. Want, zo liet hij weten: ‘Bijna alle politici op Goeree-Overflakkee deugen en zijn absoluut geen weglopers of zakkenvullers. Ik  meen het als ik zeg: bijna allemaal deugen ze. Zelfs mensen van de PvdA - ook al ben ik het fundamenteel met hen oneens - die deugen. Hier op Goeree-Overflakkee in de politiek zitten - zover ik het kan overzien - geen weglopers of  zakkenvullers.’ Volgens de fractievoorzitter werkt het overgrote deel dag en nacht. ‘Voor een prima salaris overigens, ik realiseer me dat heel goed. Maar het valt me op dat het merendeel van de mensen die hier werken, deugen en integer hun werk doen.’
 
Omdat we beiden absoluut geen kans zagen het beeld van de weglopende en zakkenvullende politici in bovenstaand verhaal bij te stellen, scheidden onze wegen. Weliswaar als vrienden. Dat hij later tijdens de raadsvergadering liet weten over onze eventuele aanstelling contact te hebben gehad met Donald Trump lijkt ons bezijden de waarheid. Die opmerkingen vallen wat ons betreft onder de noemer nepnieuws. Geen nepnieuws is dat ik bij het verlaten van het pand een diepe vleeswond opliep door over een omgevallen strijkijzer te struikelen…

 
Schrijfbedrijf Evers van der Waart  


10 februari 2017

'Met wethouder Koningswoud was de zaak allang opgelost'

De zaak Swaneveld ettert voort


Schrijfbedrijf Evers van der Waart publiceert de inspreektekst zoals die bedoeld was voor de raadsvergadering van 9 februari. Echter het werd de heer Ruts teveel allemaal. En hij stokte. Vervolgens riep hij de gemeente op om nu toch eindelijk eens als volwassen mensen om de tafel te gaan om deze zaak, die maar jarenlang doorzeurt, op te lossen.

Geachte raad, college en aanwezigen, Wellicht herinnert u zich mij nog. Mijn naam is Peter Ruts en ik ben zijn schoonzoon van de heer Labee. 

Weet u wat onder de rechter ligt?  Dat is de vraag of de kwestie Labee / Deltahout  ontvankelijk wordt verklaard vanwege die Formele Rechtskracht waar de burgemeester zich op beroept. Die formele rechtskracht houdt in dat mijn schoonvader verzuimd heeft binnen 6 weken na het sluitingsbevel bezwaar aan te tekenen. Mijn schoonvader had een enorm vertrouwen in de opstelling van de heer van der Valk niet alleen omdat hij dit uitstraalde maar ook omdat hij van de Christen Unie was. Achteraf blijkt het allemaal bedrog te zijn geweest.

In een onlangs opgedoken document bleek zelfs dat door de gemeente aan het pand geen gebreken zijn geconstateerd vóór het bevel tot sluiting door de heer van der Valk is uitgevaardigd.
 
Mijn schoonvader is op het verkeerde been gezet! Burgemeester Grootenboer probeert dit met een juridisch foefje af te serveren terwijl zij zelf deze situatie - vanuit haar machtspositie d.m.v. misleiding-  deze situatie heeft gecreëerd. De burgemeester zegt: 'in financieel belang van de gemeente'. Tellen de belangen van ons burgers en bedrijven dan niet mee? 
 
Ik kom hier eigenlijk slechts voor één punt
Net is u verteld dat de gemeente bij het pand - zes dagen voordat de heer van der Valk op 10 mei 2007 het bevel tot sluiting tekende-  geen gebreken heeft geconstateerd. Dus ook de drie vereiste brandveiligheidsvoorzieningen waren op orde. Brandslanghaspels, brandput en een brandmeldinstallatie.
 
In een procedure die is gevoerd, vanwege de weigering door de burgemeester om ambtenaren te horen, heeft zij  om kracht bij te zetten, de rechter verzekerd dat het ontbreken van deze brandveiligheidsvoorzieningen de belangrijkste reden is dat het pand destijds is gesloten. 
 
Tegenstrijdig 
Volgens burgemeester Grootenboer heeft de sluiting niets met geluidsoverlast te maken. Echter haar voorganger, burgemeester Heijkoop las de raad in juni 2009 een collegeverklaring voor waarin hij beweerde dat geluidsoverlast de oorzaak was van de sluiting. 

Burgemeester, kunt u mij uitleggen waar die sluiting nou om te doen is geweest? Wat is nu de waarheid?!
Ik en een heleboel andere mensen snappen er in elk geval niets van!
 
Deze gang van zaken, die onder directe verantwoording van de burgemeester valt,  is mijn schoonvader volledig in het verkeerde keelgat geschoten. In januari verleden jaar heeft hij burgemeester Grootenboer op deze dwaling gewezen en haar in de gelegenheid gesteld dit te corrigeren, zonder poespas te willen maken. Echter de burgemeester weigert pertinent.  Zij stelt dat dit feit onder de rechter ligt.Maar dat is gewoon niet waar. 
 
Tijdens het gesprek op 5 december jl. bij de Commissaris der Koning, de heer Smit, hebben Swaneveld en Labee burgemeester Grootenboer duidelijk gemaakt dat zij, beide ondernemers, zich niet laten vernederen door dit soort leugens en vooral niet deze. En dat zij zolang zij leven en er toe in staat zijn geen middel onbenut zullen laten deze leugen onder de aandacht te brengen van ieder die het maar horen wil. Net zolang als de burgemeester weigert dit te corrigeren. 
 
Merkwaardig is, is dat de burgemeester zegt zeker te weten dat de brandveiligheidsvoorzieningen niet in orde waren, terwijl ze in de procedure tegelijkertijd volhoudt dat er nooit bouwcontrole is verricht. Hoe kan de burgemeester dat weten, als er niet is gecontroleerd?
 
 
Uitgesproken bizar is het volgende:
Na zijn aantreden heeft wijlen wethouder Koningswoud begin 2013 met daadkracht de draad opgepakt, teneinde het pand na 7 jaarleegstand in gebruik te kunnen laten nemen. Hij heeft de controle laten verrichten door nota bene, het hoofd van de brandveiligheidregio Spijkenisse, ingenieur de heer Mans.  Mans verrichtte controle op dezelfde drie brandveiligheidsvoorzieningen als in de bouwvergunning van 2006 zijn vereist. Op tafel liggen dezelfde drie certificaten zoals die ook bestonden in 2007, alleen met recente keuringsdatum. Kort daarna is  de heer Koningswoud het pand op 13 december 2013 feestelijk wezen openen.
 
Mijn vraag aan de burgemeester.  Moet ik nu ook nog  afschriften hiervan naar u toesturen of denkt u het pand opnieuw te kunnen sluiten?
 
Het is opvallend stil in de raad nadat de heer Swaneveld heeft ingesproken. Ook nadat hij,  op verzoek, geldige veiligheidscertificaten aan u stuurde, die ons betoog ondersteunen. Tot tweemaal toe. Dat verwondert mij. Swaneveld en zijn gezin en nog een aantal andere gezinnen zijn zoveel leed en onrecht aangedaan!
 
Het lijkt er op dat niemand van u het waagt om ook maar één vinger uit te steken. Erger nog. Er wordt gewerkt aan een voorstel om te proberen, hem  opnieuw de mond te snoeren. Maar weet, als straks blijkt dat wij met z’n allen bedrogen zijn....en dat zijn wij, dat u erbij was en het liet gebeuren.
 
Dan kom ik nog even kort terug op het financiële risico voor de gemeente waar de burgemeester steeds als argument op wijst. Tijdens het laatste gesprek tussen mijn schoonvader, Swaneveld met wijlen de heer Koningswoud op zijn kantoor in Dirksland is, op de donderdagavond voor zijn overlijden die dinsdag daarop, overeenstemming bereikt over een oplossing waarin zowel de wethouder, alsmede mijn schoonvader, Swaneveld en de 9 andere schuldeisers zich in konden vinden.

Het bleef binnen het verzekerde bedrag,  zodat het de gemeente geen cent zou kosten. Plus een stukje naastgelegen gemeentewerf om een betere uitgang te creëren voor het zware vrachtverkeer ter ontlasting van de Boezemweg.  In combinatie met een betere toegankelijkheid. Volgens wijlen de heer Koningswoud had wethouder van der Vlugt gezegd dat hij het perceel snel vrij zou kunnen maken, wat voor Labee niet eens prioriteit had.
 
Met als eindresultaat finale kwijting.  Dat houdt altijd in dat alle partijen zich contractueel verplichten de kwestie voorgoed te laten rusten. Koningswoud zou daarvoor een gesprek aangaan met iemand van verzekering  Achmea. Helaas is de heer Konings woud die dinsdagavond daarop van ons heengegaan.
 
Daarna nam een wethouder, die intussen is vertrokken en wiens naam ik niet zal noemen, het stokje over. Het bekende resultaat. Geen oplossing. Alleen verder oplopende polarisatie tussen partijen met een aanwakkerende strijd die tot in het oneindige lijkt te gaan duren.
 
Labee hoopt daarom met recht dat er met de installatie van de nieuwe wethouder eindelijk rust komt in de gemeente. Maar dan moet er wel bereidheid zijn op basis van feiten met elkaar in gesprek te gaan, met de wil om een definitieve oplossing te bereiken. De zojuist besproken oplossing heeft wat ons betreft nog steeds kans van slagen.
 
De nieuwe wethouder wordt door Labee vooral veel sterkte en wijsheid toegewenst met de zware taak die hem wacht.
 
Ik dank u voor uw aandacht.
 
8 februari 2017

College van burgemeester en wethouders G-O stapt op

Column-Tijdens de raadsvergadering van 9 februari zal het voltallige college van burgemeester en wethouders haar ontslag aanbieden. De ontstane situatie, na het opstappen van wethouder Trouwborst, blijkt onhoudbaar. Het grote aantal pijndossiers dat Trouwborst achterliet, bleek in het eerder deze week gehouden crisisoverleg, een niet te nemen hindernis. Het voltallige college van burgemeester en wethouders was immers op de hoogte van de duistere praktijken die de voormalig wethouder er vanaf januari 2013 op na hield. Sterker nog, Trouwborst kon tot zijn afscheid altijd rekenen op de steun van het college en de voltallige coalitie.


Massale uittocht gemeentehuis

Ook de fractievoorzitters van SGP, CU, CDA en VVD kunnen niet meer terugkeren in hun raadsfractie nu duidelijk geworden is, dat zij vier jaar keihard hebben zitten liegen. Triest dieptepunt was de raadsvergadering van 1 september 2016. Tijdens deze vergadering overwoog raadslid Heintjes (VKGO) een motie van treurnis in te dienen tegen wethouder Trouwborst. De mislukte fusie van de gemeentelijke accommodaties en de bijbehorende schandalige ontslaggolf, het kunstgrasdebacle, de manier waarop de wethouder het NK wielrennen had 'binnengehaald' en het onjuist omgaan met gemeentelijke financiën, waren destijds een goede reden voor een dergelijke motie. De fractievoorzitters namen het echter als één man op voor de omstreden wethouder en schoffeerden om beurten de heer Heintjes.

De Rover (CU) deed zoals gewoonlijk weer net als of hij al jaren onder een steen leeft en meldde doodleuk dat hij de onderbouwingen miste. De dossiers wezen echter toen al uit wat er werkelijk aan de hand was, en De Rover wist dat maar al te goed. Van Papeveld (CDA) noemde de motie toen nog een slappe hap met rare argumenten, terwijl hij toen al op de hoogte was van de ins en outs van de miskleunen van de wethouder.

Van Dam (SGP) betichtte Heintjes van het bedrijven van politiek op totaal onacceptabele wijze en het druk leggen op de raad en ambtenarij door het veelvuldig stellen van vragen. Door het stellen van deze vragen probeerde Hientjes juist de waarheid boven water te krijgen, Van Dam had echter persoonlijke belangen om de waarheid te verdoezelen. Osinga (VVD) deed de motie af als stuitend en niet gebaseerd op feiten.

Dat de heer Osinga, waarschijnlijk door zijn leeftijd, wat vergeetachtig wordt, is al langer duidelijk, echter dat hij een gebrekkige dossierkennis heeft leek nieuw. Zo was hij 'vergeten' waarom geen enkele andere gemeente in Nederland het NK wielrennen 2016 wilde organiseren en was hij trots op Trouwborst dat hij een dergelijk evenement had 'binnengehaald'. In werkelijkheid was de commerciële- en marketingwaarde van dit NK om verschillende redenen erg laag en bleek het binnenhalen van het NK niet echt een slimme zet.

Naast het feit dat er totaal geen enthousiasme en betrokkenheid bij de bevolking van Goeree-Overflakkee was, kwamen de werkelijke kosten uit op een ander bedrag dan van tevoren was afgesproken. Een werkgroep van wijze mannen had in 2015 de financiële haalbaarheid onderzocht en schatte in, dat de totale kosten onder de 250.000 euro zouden kunnen blijven. In werkelijkheid liepen de kosten veel hoger op onder andere door tegenvallende inkomsten uit horeca, side events, sponsoring en verkoop van wielertenues.

Veel hoger dan gepland waren kosten voor de bijdragen vanuit verschillende diensten en afdelingen. Voor de bijdrage van 60.000 euro van de Veero zijn bar weinig extra boekingen en arrangementen verkocht in de periode 18 tot 25 juni 2016.

Om de steeds verder oplopende tekorten te dekken deed de wethouder regelmatig een greep in verschillende gemeentelijke potten. Zo werd ruim 200.000 euro uit de sport-subsidiepot gegraaid en uit de pot Innovatie werd zonder medeweten van de verantwoordelijke ambtenaren ook nog eens 150.000 euro gegraaid. Uit de pot onderhoud wegen, ging ook nog eens ruim 100.000 euro naar het NK voor het aanpassen van het fietsparcours.

In totaal zijn de kosten voor het NK wielrennen opgelopen tot ruim 1.400.000 euro. Het in het artikel van het AD genoemde bedrag van 170.000 euro is het bedrag dat de wethouder tekort komt na alle graaipartijen. Alle potten waaruit onbegrensd gegraaid kon worden, waren op een gegeven moment leeg, waardoor de wethouder pas echt in de problemen kwam.

Het ergste van deze hele affaire is dat alle collegeleden en coalitieleden van al deze financiële malversaties op de hoogte waren en niet ingrepen. Tot Trouwborst zelf ingreep door weg te lopen voor zijn verantwoordelijkheid.
Het is dus duidelijk dat zowel het college als de raadsleden die de coalitie vormen niet langer kunnen blijven zitten en donderdag dus en masse hun vertrek bekend zullen maken. Gelukkig maar!

 
van onze politieke verslaggever7 februari 2017

Opsporing verzocht!

De mysterieuze verdwijning van een wethouder

7 februari 2017

Ingezonden brief Piet van Zielst plus reactie Arie Swaneveld

7 februari 2017

Ingezonden brief in Eilanden Nieuws 31 januari: Het verdiet van Ouddorp
en aanvullend reactie Willy de Ruiter - Van der Welle in Eilanden Nieuws 7 februari 2017  reactie Willy de Ruiter - Van der Welle in Eilanden Nieuws 7 februari 2017
7 februari 2017


4 februari 2017

Reacties op:  'SGP komt met manifest tegen de islam

Uit Algemeen Dagblad 4 februari 2017Uit Reformatorisch Dagblad 4 februari 2017 3 februari 2017


Interview met Martin Wilstra, raadslid voor de SGP 

(bron: Groot Goeree-Overflakkee 31-01-2017)Nieuw SGP-raadslid schoffeert burgemeester
 
Column - In de rubriek ‘Portret van een politicus’ van het huis-aan-huisweekblad Groot Goree-Overflakkee staat een paginagroot interview met Martin Wilstra uit Nieuwe-Tonge. Dat de SGP regelmatig op de vingers is getikt om niet alleen mannen op de kandidatenlijst te zetten, daar trekt deze club zich niets van aan. Nog steeds prijken er vijftig godvrezende mannenbroeders op de kandidatenlijst.
 
Hoewel er in Nederland sprake is van scheiding kerk en staat, komt Wilstra godvrezend de raad in rollen. Luister naar het antwoord van Wilstra waarom hij heeft gekozen voor de SGP: ‘…Het is een groot voorrecht dat ik godvrezende ouders mocht hebben. Ondanks mijn opvoeding heb ik in mijn jeugd de kerk en de godsdienst de rug toe gedraaid…’
 
Dat deed Wilstra om op zondag te kunnen gaan voetballen. Hij begon zijn loopbaan onder de naam Kick Wilstra bij VVV (Veendorpse Voetbal Vereniging). Zijn grootste successen beleefde hij bij Victoria, de Malton Roovers in Engeland en nog later bij de Italiaanse club Titan. Ook speelde de wonderspits een hoofdrol in het Nederlands elftal. Meestal speelde hij op zondag. Ondanks dat werd hij voor deze doodzonden vergeven. ‘…Want God is goed. Ik had God verlaten maar God had mij niet verlaten. Mijn hart was leeg en ik heb geleerd dat die leegte alleen te vervullen is met en door de Heere Jezus Christus…’
 
Duidelijk weer een mannenbroeder die ongelovigen en andersdenkenden de les komt lezen met de Statenbijbel in de hand. U gelooft mij niet? Lees dan Wilstra’s antwoord op de vraag of er iets is waar hij teleurgesteld over is: ‘…Ik betreur de ontheiliging van de zondag door een nieuwjaarsduik met een startschot door onze burgemeester…’ Een duidelijker voorbeeld van vermenging van kerk en staat had deze Wilstra niet kunnen geven. Met dit raadslid gaan we dus terug naar de middeleeuwen.
 
Eigenlijk te gek voor woorden. Komt als nieuweling de raad binnen en schoffelt meteen met gestrekt been burgemeester Ada Grootenboer onderuit! Voor deze actie krijgt hij kennelijk toestemming van zijn Heere omdat de burgemeester een vrouw is. En we weten hoe de SGP over vrouwen denkt. Die mag je rücksichtslos onderuit schoffelen…
 
Behalve gemeentelijk doet Wilstra ook landelijk van zich spreken: ‘…Ik heb grote moeite met de Nederlandse abortuswetgeving waardoor jaarlijks 27.000 kindertjes in de moederschoot om het leven worden gebracht…’ De vrucht van geweld aborteren is volgens dit heerschap dus moord. Het staat er echt! Met die infame beschuldiging worden alle slachtoffers van seksueel geweld door Wilstra beschuldigd van moord indien zij kiezen voor een abortus.
 
Ongetwijfeld heeft deze godvrezende mannenbroeder een zelfde middeleeuwse opvatting wat betreft euthanasie. En daarop aansluitend is hij ongetwijfeld ook voor de invoering van de doodstraf op Goeree-Overflakkee. Gezien ’s mans middeleeuwse gedachtegoed lijkt doodstraf middels ontdarming voor hem zeker een optie.
 
Dat het CDA en de Christen Unie met de SGP samenwerken kan ik begrijpen. Zij geloven immers net als de SGP dat er een man met een witte baard op een wolk de wereld in zes dagen heeft geschapen. Maar om nu met een dergelijk gedachtegoed politiek op ons eiland te gaan bedrijven… daar heb ik als inwoner van Nieuwe-Tonge zo mijn bedenkingen tegen. Dat deze Wilstra in mijn dorp vrij rondloopt,  vind ik als ongelovige eerlijk gezegd nogal beangstigend…   
 

 
Frans Evers
2 februari 2017
 

Bron: Algemeen Dagblad 31 januari 2017

SGP komt met manifest tegen de islam

'De aanwezigheid van de islam in Nederland vraagt om een duidelijke politieke koers. Niet gedreven door angst, maar ook niet door naïviteit.' Dat stelt de SGP in een vandaag gepresenteerd manifest tegen de islam.
 


Volgens de partij verdienen de zorgen van veel burgers een serieuzer antwoord van de overheid. Het manifest gaat onder meer over opvang van moslimvluchtelingen in hun eigen regio, het laten ontbinden van radicale organisaties en het afnemen van het Nederlanderschap bij veroordeelde terroristen met een dubbele nationaliteit.
 
'Alle mensen hebben gelijke rechten', stelt de partij in het manifest. 'We hebben iedere naaste zo lief als onszelf. Die waarde mogen we nooit loslaten. Alleen, dat is geen reden om krampachtig vast te houden aan de gelijkheid van alle godsdiensten.'
 
Onder druk
Asielzoekers die zich in een asielzoekerscentrum schuldig maken aan antisemitisme of intimidatie verspelen daarmee het recht op een verblijfsvergunning, als het aan de SGP ligt. Ook voorstellen die de SGP eerder deed, zoals een verbod op de islamitische gebedsoproep, staan in het manifest. Arabische landen die antisemitische propaganda verspreiden moeten door de Europese Unie onder druk worden gezet.
 
De SGP zou graag zien dat andere partijen het voorbeeld volgen. 'Het is onze wens dat andere partijen ook kleur bekennen en met een heldere visie komen. Vóór de verkiezingen', is de afsluiting van het manifest.
 
Tunahan Kuzu van DENK ziet het manifest als 'een knieval voor xenofobie en islamofobie''. De opstelling van de SGP 'lijkt het verlengde van het verkiezingsprogramma van de PVV', zei hij vanavond in het EO-programma De tafel van Tijs. De ene religie is volgens hem gelijk aan de andere. 'Het moet niet zo zijn dat de ene meer vrijheid krijgt dan de andere.'
Reactie Harry Westerink  Bron: www.doorbraak.eu
 
Nieuw SGP-haatmanifest in lange christelijke traditie van moslimbashen en antisemitisme
 

Met het onlangs verschenen manifest ‘Islam in Nederland’ gooien de christenfundamentalisten van de SGP olie op het vuur van de haat tegen moslims. Zo probeert de partij zieltjes te winnen en ‘bezorgde burgers’ te paaien die in woord en daad de islam bestrijden en moslims uit Nederland willen deporteren. De christelijke schijnheiligheid druipt van het manifest af. De SGP kenmerkt zich sinds haar oprichting in 1918 door antisemitisme, theocratie, en onderdrukking van vrouwen, homo’s, andersdenkenden en ongelovigen.
 
De SGP is al jaren op oorlogspad tegen de islam. In 2006 publiceerde de partij de brochure ‘De islam in huis’. De boodschap daarvan heeft zich nog eens verscherpt in het recente manifest. In aanloop naar de Tweede Kamer-verkiezingen op 15 maart proberen de christenfundamentalisten munt te slaan uit de kolossale racistische haat waarmee Geert Wilders en zoveel anderen in het land elkaar proberen te overtreffen.

Daarmee sluit de partij aan bij de eeuwenlange traditie van christelijk geweld tegen moslims, zoals dat bijvoorbeeld tot uiting kwam tijdens de kruistochten, en tegen joden, zoals dat uiteindelijk leidde tot de shoah in de Tweede Wereldoorlog. Een van de voormannen van het protestantisme, de geloofsrichting waar de SGP uit voorkomt, was Maarten Luther, een van de ergste antisemieten aller tijden en de inspiratiebron voor Adolf Hitler.
 
Uitsluiting

In hun manifest beweren de SGP-ers doodleuk: 'We hebben iedere naaste zo lief als onszelf'. Maar, en daar komt de aap uit de mouw, 'dat is geen reden om krampachtig vast te houden aan de gelijkheid van alle godsdiensten. Het is hoogst onverstandig om alle godsdiensten over één kam te scheren.' Volgens de partij zouden het christendom, de christelijke god en zijn zoon volkomen okee zijn, maar de islam, de islamitische god en zijn profeet juist niet. En volgens de religieuze logica van de partij geeft dat de christenfundamentalisten het recht en zelfs de plicht om zich superieur te wanen aan moslims en hen tot tweederangs gelovigen te degraderen.

 
Dat proces van uitsluiten en rechteloos maken dient te geschieden via vijf zogenoemde ‘pijlers’, zo valt in het manifest te lezen. Ten eerste moet de groei van de islam worden tegengegaan door de migratie nog meer te beheersen en te beperken. Christelijke vluchtelingen wil de partij weliswaar mondjesmaat toelaten, maar islamitische vluchtelingen moeten zoveel mogelijk worden geweerd. Ten tweede moeten ‘de rechtsstaat’ en ‘de beschaving’ worden beschermd. Daarbij gaat de partij ervan uit dat alleen de witte westerse wereld 'beschaafd' mag worden genoemd, een standpunt dat in een lange koloniale traditie staat die was en is doordrenkt van christelijk paternalisme en racisme.

De christenfundamentalisten beroepen zich bij het verdedigen van de veronderstelde westerse normen en waarden op ‘tolerantie’, terwijl het manifest juist bol staat van christelijke onverdraagzaamheid. Daar komt bij dat de SGP om religieuze redenen een tegenstander is van democratie als belangrijkste norm voor de inrichting van de samenleving. Volgens de christenfundamentalisten dient de samenleving namelijk in essentie georganiseerd te worden op basis van het theocratische principe Gods wil is wet. Het woord van God zou het hoogste gebod moeten zijn, de christelijke god wel te verstaan, want in de ogen van de SGP-ers zijn de andere wereldgodsdiensten allemaal vormen van bijgeloof en afgoderij.
 
Doodleuk durft de SGP zelfs op te merken: ‘Antisemitisme is een giftig kwaad dat zo snel mogelijk de kop moet worden ingedrukt’. Daarbij koppelt de partij jodenhaat uitsluitend aan de islam. Een verschrikkelijk huichelachtige houding, want de oprichter en de ideologisch voornaamste persoon van de SGP, Gerrit Hendrik Kersten, sprak en handelde door en door antisemitisch. Hij maakte zich schuldig aan religieuze en sociaal-economische jodenhaat en stelde zelfs: ‘God strafte de joden met de Tweede Wereldoorlog’.

Volgens de lange traditie van het christelijke antisemitisme zouden de joden zijn verdoemd en zijn belast met een erfzonde, omdat ze zouden hebben geweigerd om Jezus als de zoon van God te erkennen. Zo rechtvaardigden christenen eeuwenlang al hun haat en geweld tegen joden. Kersten sloot naadloos aan bij de traditie. Schokkend genoeg heeft de SGP nooit afstand genomen van de jodenhaat van Kersten. De partij moet dus hoognodig de hand in eigen boezem gaan steken en antisemitisme in eigen kring ‘zo snel mogelijk’ de kop gaan indrukken.
 
In de spiegel kijken
 
Als derde ‘pijler’ bij het bestrijden van de islam roept de partij op om ‘radicaal-islamitische organisaties aan te pakken’. Religieus fundamentalisme is inderdaad een probleem, maar dat beperkt zich niet tot moslimfundamentalistische groeperingen. Ook christenfundamentalistische partijen als de SGP horen daar bij. De SGP kan als onderdeel van het probleem alleen werken aan een oplossing door afstand te nemen van het eigen religieuze fundamentalisme. Dat zou betekenen dat de SGP zichzelf zou moeten opheffen, want religieus fundamentalisme vormt de kern van de partij. Ten vierde wil de SGP ‘de publieke ruimte beschermen’ door moskeeën en andere islamitische geloofsuitingen in het openbaar zoveel mogelijk tegen te gaan en dwars te zitten.
 
‘Het zou bijvoorbeeld ontsierend zijn om naast de Tweede Kamer een hoge minaret te plaatsen. Het binnen de perken houden van islamitische uitingen in de publieke ruimte doet recht aan onze cultuurhistorische traditie, het vermijden van onnodige gevoelens van onbehagen en het garanderen van open communicatie tussen burgers. Er is genoeg islam in het Midden-Oosten, dat hoeven we in het Westen niet nog eens dunnetjes over te doen’, aldus het manifest.

Hieruit blijkt duidelijk dat de SGP de islam uit de publieke ruimte wil verbannen. Terwijl de SGP landen in het Midden-Oosten bekritiseert omdat christenen daar hun godsdienst niet openlijk kunnen belijden en zo tot tweederangs burgers worden gemaakt, wil de partij het omgekeerd voor moslims in Nederland zo moeilijk mogelijk maken om hun godsdienst te belijden en discrimineert men hen op basis van hun geloofsovertuiging. Ten vijfde pleit de SGP ervoor om met name ‘islamitische terroristen’ het leven zuur te maken, en ook ‘predikers met een haatdragende boodschap’.

De christenfundamentalisten zouden eens in de spiegel moeten gaan kijken. Ze prediken namelijk met hun manifest zelf ook ‘een haatdragende boodschap’. Een boodschap die ertoe oproept om moslims uit te sluiten, rechteloos te maken en tot tweederangs burgers te maken. En die boodschap moet hard worden aangepakt, net als de rest van de christenfundamentalistische uitgangspunten van de partij.
 


30 januari 2017

Wachtgeld wacht op Trouwborst
 

De gemeente Berkelland telt ruim 44.000 inwoners. Het aantal inwoners van Goeree-Overflakkee is ruim 48.000. Dus de bedragen waar wethouder Leo Scharenborg recht op heeft gelden in meerdere mate ook voor wethouder Trouwborst die opstapte als wethouder van de gemeente Goeree-Overflakkee. Bron: Tubantia 17 april 20105
 
Opgestapte wethouder Berkelland heeft recht op flinke som wachtgeld
 
Opgestapte wethouder Berkelland maakt gebruik van wachtgeldregeling
„Leo Scharenborg heeft in theorie tot aan zijn AOW-leeftijd recht op wachtgeld”, legt Arjan van Faassen, woordvoerder van de gemeente Berkelland uit. „Dat is tot 25 april 2018, dan is hij 65 jaar en 9 maanden oud."
De overheid heeft vaststaande salarissen voor wethouders, waarbij gekeken wordt naar de grootte van een gemeente. Een wethouder met een fulltime functie (1 fte) krijgt in Berkelland 6.529,53 euro per maand. Dat is zonder onkostenvergoeding en eindejaarsuitkering. Scharenborg werkte 32 uur per week als wethouder, 0,8 fte, wat zijn salaris op 5223,62 euro per maand brengt.

Recht op 137.903,52 euro
De wachtgeldregeling schrijft voor dat een opgestapte wethouder in het eerste jaar na ontslag recht heeft op 80 procent van zijn laatstverdiende salaris als wethouder, de jaren daarna is dat 70 procent. Scharenborg heeft zodoende in drie jaar - de tijd van zijn opstappen tot de AOW-leeftijd - recht op 137.903,52 euro: 50.146,80 euro over het eerste jaar (80 procent) en twee keer 43.878,36 euro over de laatste twee jaar (70 procent).

Bedrag waarschijnlijk lager
De kans dat de gemeente dit bedrag volledig aan Scharenborg moet overmaken is echter klein. De Beltrumer heeft namelijk ook inkomsten uit zijn varkensbedrijf. De regels stellen dat de opgestapte wethouder mag bijverdienen tot 100 procent van zijn laatstverdiende salaris; als hij daarboven komt, wordt hij op zijn wachtgeld gekort. „Het is dus afhankelijk van wat Leo Scharenborg aan inkomsten heeft”, zegt de woordvoerder, die over de hoogte van die inkomsten geen uitspraken kan doen. Ook is er nog de mogelijkheid dat Scharenborg afziet van wachtgeld. „Maar daar is nog niet over gesproken”, besluit Van Faassen.

Verder zitten er enkele verplichtingen aan. Zo moet Scharenborg actief solliciteren naar een andere baan, tenzij hij meer dan 70 procent van zijn inkomen als wethouder verdient met zijn eigen bedrijf.30 januari 2017


Verschil van waardering voor wegloopwethouder tussen SGP en fractie Maliepaard

Werk wethouder gaat wederom niet samen met nevenfuncties

Hoeveel nevenfuncties kan een mens aan? We begrijpen dat het wethouderschap hem teveel is geworden.
30 januari 2017

uit: Algemeen Dagblad Voorne Putten29 januari 2017


Nieuwe video's insprekers tijdens raadsvergadering
Gemeente Goeree-Overflakkee 25 januari 2017


Ondernemer Arie Swaneveld spreekt in over de teloorgang van zijn bedrijf  https://youtu.be/JRvMcAcmQcM

Martin van der Zee namens bewoners Park Nieuw Zeeland https://youtu.be/JRvMcAcmQcM
28 januari 2017


‘Judaskus’ voor Marnix Trouwborst

Column - SGP fractievoorzitter Van Dam omhelst in een artikel in de vrijdageditie van Eilanden Nieuws figuurlijk wegloop-wethouder Marnix Trouwborst. Van Dam respecteert het wegloop gedrag van de voormalig wethouder, maar had graag gezien dat ze samen de raadsperiode vol hadden kunnen maken.Van Dam zegt vervolgens Trouwborst te hebben leren kennen als een rechtvaardig, eerlijk en fijn mens die er voor gezorgd heeft dat in de ambtelijke organisatie een kwaliteitsslag is gemaakt.  In tegenstelling tot het vaak geschetste beeld was hij een open en gevoelig mens die handelde in het belang van de gemeente. Hoe intiem kan een Judaskus zijn? Iedereen die de dossiers waaraan Trouwborst werkte kent, weet dat de voormalig wethouder in werkelijkheid juist deze competenties niet beheerste en als een dictatoriale narcist alleen maar zijn eigen zin doordramde. En dat was niet in het belang van de gemeente.

Dat Rein Osinga al langere tijd onder een steen leeft werd in hetzelfde artikel pijnlijk duidelijk. Osinga noemde de aankondiging van het aftreden van Trouwborst onverwacht. Hij weet waarschijnlijk niet dat diezelfde Trouwborst in september 2012 het zelfde wegloop gedrag toonde in het gemeentebestuur van Bernisse. Hij gaf destijds als wegloop-reden dat zijn ondernemerschap niet langer te combineren was, met een plaats in het gemeentebestuur. Drie maanden later werd hij benoemd tot wethouder van Goeree-Overflakkee, met alle gevolgen van dien.

Slechts de fracties van Vitale Kernen en Maliepaard durfden in het eerder genoemde artikel te benoemen dat het optreden van de voormalig wethouder niet alleen maar respect verdient. Zo werden verschillende werknemers op schandalige wijze ontslagen, werd de gemeenteraad bewust onjuist en onvolledig geïnformeerd en zal uit diverse nog lopende dossiers het komende jaar blijken, dat er miljoenen euro’s gemeenschapsgeld zijn weggegooid. De uiteindelijke afrekening voor vier jaar wanbeleid zal binnenkort worden neergelegd bij de opvolger van Trouwborst, Peter Feller.

Van Dam en zijn christelijke coalitiekornuiten lachen zich een bult om al deze VVD-flaters en doen nog steeds of ze helemaal van niets weten.. De Judassen!


Van onze politiek verslaggever


28 januari 2017De dag dat de democratie op Goeree-Overflakkee failliet ging
 
Column - Donderdag 26 januari een pikzwarte dag in de geschiedenis van de gemeente Goeree-Overflakkee. Duidelijk werd dat de SGP-fractie en de beide SGP-wethouders lak hebben aan de duizenden handtekeningen tegen de plaatsing van nog meer windmolens in de nabije omgeving van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge. Wethouder Tollenaar weigerde botweg de hem door de bevolking aangeboden alternatieven serieus te onderzoeken.

 

Perceel Oostdijkseweg 26, Goedereede

Helemaal van de gekke is de houding van B&W en de gemeenteraad rond het perceel Oostdijkseweg 26 te Goedereede. Dat is een plek met agrarische bestemming en met landschappelijke waarde. Daar mogen dus geen woningen worden gebouwd. Zo simpel is dat. Echter een projectontwikkelaar wil daar een groot huis gaan neerzetten om te verkopen. Op de een of andere manier heeft deze projectontwikkelaar het voor elkaar gekregen dat het bestemmingplan wordt gewijzigd. Van agrarisch naar woonbestemming.
 
Buurtschap Oostdijk en Nieuwendijk ontdekte dat er een niet-geagendeerde brief van de projectontwikkelaar was waarop de raadsleden het besluit namen van agrarische naar woonbestemming. Via een WOB-procedure kreeg het buurtschap deze geheime brief boven water. Daaruit bleek een totaal vertekend beeld dat de projectontwikkelaar de raadsleden voorhield. De raad nam dus een beslissing op valse gronden.
 
Inmiddels zijn alle betrokken partijen tegen het besluit. Natuurmonumenten is tegen. Natuur- en Landschap Goeree-Overflakkee (NLGO) is tegen. Bewoners zijn tegen. De tweehonderd leden van Buurtschap Oostdijk en Nieuwendijk zijn tegen. Maar ondanks dat alle direct en indirect betrokken partijen unaniem tegen zijn, besloot de raad afgelopen donderdag het belang van één projectontwikkelaar te laten prevaleren.
 
Nogmaals het gaat hier om een stuk grond met agrarische bestemming en met landschappelijke waarde! Hoe in godsnaam kun je dat als gekozen politicus met voeten treden?! Hoe geloofwaardig ben je dan nog als politicus? Moet eerlijkheidshalve bekennen dat niet alle raadsleden in dit dossier van god los waren. VKGO, Rob Maliepaard en Aat van Alphen waren tegen. 
   
 
Frans Evers
 
 
 28 januari 2017


Video's onlangs op Youtube geplaatst door Schrijfbedrijf Evers van der Waart


https://youtu.be/Ygs3f-_EKhQ

Inspreken Ruud van Donk over Oostdijkseweg 26 in Goedereede
 

De heer Adrie Kom uit Oude-Tonge spreekt in namens bewoners tegen de uitbreiding van windpark Battenoert. 26 januari 2017.

https://youtu.be/TTJBYgtW3kY     Inspreken 2 mevrouw Guijt met windmolen

Namens de dorpsraad van Nieuwe-Tonge spreekt Anne Karin Guijt in met een gedicht, tegen de uitbreiding van windpark Battenoord op 26 januari…27 januari 2017


Het gedicht dat mevrouw Anne Karin Guijt van de Dorpsraad van Nieuwe-Tonge, voordroeg als inspreekbeurt tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 januari, als protest tegen de uitbreiding van windpark Battenoert


Leven in de 21e eeuw brengt ingewikkelde problemen met zich mee.
De wereldbevolking groeit explosief en plastic versmoort het leven in zee.
De opwarming van de aarde is een feit
en fossiele brandstoffen zijn daarom niet meer van deze tijd.
Voor het milieu moeten we daarom allen vechten
en met elkaar menig ingewikkeld probleem beslechten.
 
Neem nu ons prachtige eiland Goeree-Overflakkee:
daar valt het om de drommel ook niet mee !
Het rijk stopte daar een zeer lastige klus
bij de gemeente door de brievenbus…
Een derde van alle op te wekken energie van de gehele provincie Zuid-Holland
moet worden geproduceerd op het Flakkeese land !
De aantallen windparken die daarvoor moeten komen,
bezorgen ons nachtmerries en nare dromen.
 
Na het maken van zeer veel ingewikkelde berekeningen
was men toe aan het maken van tekeningen.
Nee, geen turbines rond heel  Goeree Overflakkee,
maar zomaar wat verschillende windpárken was het idee.
Sommige gebieden blijven daarom nu verschoond van turbines,
andere polders worden overspoeld door die geweldige windmachines.
 
Neem nu de polder Battenoord
daar wordt al sinds 1996 turbinegeronk gehoord.
Windpark Battenoert werd zelfs opgeschaald vorig jaar.
maar met de plannen is men daar nog lang niet klaar.
Het kan er niet bij die vier enorme reuzen blijven..
de nieuwe plannen doen ons van angst verstijven !!
Deltawind vroeg onlangs voor acht turbines vergunningen aan
en die zullen straks heel dicht bij ons dorp komen te staan.
Wij wonen dan in een windmolenindustriegebied
en dát willen we als Nieuwe-Tongenaren NIET  !!
 
We hangen zo aan onze ruimte en de rust,
die kernwaarden zijn voor ons echt een must.
Maar straks is zelfs bij onze mooie kerktoren
de geluidsoverlast van al die molens te horen.
 
 
Wij worden ook al zo gedupeerd door windpark Krammer
en dat is voor ons dorp zo heel erg jammer !
34 verlichte ‘Euromasten’ komen daar te staan
dat zal niemand in de wijde omtrek meer kunnen ontgaan.
 
Ik las vorige week nog  in de krant
dat een SGP-raadslid  zich hard maakt voor ‘t behoud van
rust en ruimte in ‘t Ouddorpse land
Koesteren wil hij die plekken van ruimte en rust,
maar bij ons wordt dat alles door de komst van de windparken juist uitgeblust…
 
Daarom wil ik u allen vanavond vriendelijk vragen
om voor deze waarden ook in de Battenoordse polder zorg te dragen.
Stop daarom de bouwplannen voor nieuwe turbines bij Blaakweg en Suyderlandt                                                     en laat ons genieten van de rust en de stilte van t Flakkeese polderland.
 
Vanavond mag ik hier opnieuw staan om u toe te spreken
dat daar een grondige reden voor is, is de laatste weken wel gebleken.
De komst van de windmolens brengt op ons dorp heel veel onrust teweeg
‘t was alles commentaar wat ook de dorpsraad over zich heen kreeg.
Enkele gedreven inwoners gingen met handtekeningenlijsten langs de deuren
en ze hoefden écht niet lang om stemmen te zeuren
Het eindresultaat is onvoorstelbaar:
in zeer korte tijd haalden ze 883 handtekeningen bij elkaar.
Ook in het dorp Oude-Tonge was men actief,
en het stemmenaantal groeide explosief.
Want vanavond staan we samen
hier met bij elkaar 2018 namen
van mensen die tegen de plannen zijn die de initiatiefnemers beramen.
 
Daarom  nogmaals de dringende oproep aan onze gemeenteraad:
Zorg dat dit plan van uitbreiding van windpark Battenoert de ijskast in gaat..
Onderzoek serieus of andere gebieden
voor ons wat soelaas kunnen bieden..
Wij smeken dat  het roepen van ruim 2000 stemmen uit de polder Battenoord
door de raad in alle ernst wordt aangehoord…..
 
                                                                             
 
                                                                                          Anne-Karin Guijt-Holleman
                                                                                                                    26 jan. 2017
 

 
 
 
                                                                                        26 januari 2017

Ook Peter Feller loopt zich warm…
 

Column - Behalve Addy Rijerkerk en Henk van der Meer loopt nu ook Peter Feller zich warm om de afgetreden wethouder Marnix Trouwborst op te volgen. Feller (47) was al eens wethouder bij de voormalige gemeente Goedereede. Niet voor de VVD maar voor Verenigd GemeenteBelang. Na de eenwording stapte Feller over naar de VVD waar hij vanaf de start furore maakte.
 


Gisteren trad wethouder Trouwborst om persoonlijke redenen af. Behalve een hoogoplopende ruzie met wethouder Daan Markwat van de SGP, vernamen wij dat er nog meer druppels waren die de emmer voor de wethouder deed overlopen.  Bij al dit gedruppel speelt de nieuwe gemeentesecretaris een rol die getuigt van politiek inzicht.
 
De nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur Wim van Esch is namelijk vanaf zijn aanstelling druk bezig de bezem door de gemeentelijke augiasstal te halen. Hard nodig want de invloed van sommige wethouders liep bij tijd en wijle de spuigaten uit. Zo stond de gevallen wethouder in de wandelgangen bekend als de ‘echte’ burgemeester.
 
Gemeentesecretaris Van Esch bedacht een ingenieus plan om aan deze wantoestanden een einde te maken. Met de aanstelling van twee directeuren binnen het ambtelijk apparaat zou Trouwborst meteen kaltgestellt en vleugellam gemaakt kunnen worden…
 
Dat Trouwborst geen ruggesteun meer zou krijgen van zijn collega-wethouder Markwat was met het oog op de komende  gemeenteraadsverkiezingen, ook duidelijk. De twee wethouders lagen elkaar totaal niet. Dat was alom bekend. Markwat staat bekend als ‘strenger in de leer dan de leer zelf’ en hij was in dit koningsdrama de beul die het vonnis over de liberaal en zijn ‘verwerpelijke gedachtegoed’ mocht voltrekken.
 
Eigenlijk was dit drama te voorzien. SGP en VVD liggen ideologisch hemelsbreed van elkaar. En let op, aan de vriendschap tussen de VVD en de SGP zal snel een eind komen en de fractievoorzitter van de SGP, Pilatus van Dam, zal zijn handen in onschuld wassen…
 

Frans Evers
 
 


26 januari 2017

Het wordt druk vanavond in het Rondeel! 


Eilanden Nieuws 20 januari 2017 (abonnementeneditie)
25 januari 2017

Bestuur stichting Olympia opnieuw in opspraak

Column - Het bestuur van de voormalige Stichting Olympia is voor de zoveelste keer in opspraak geraakt. Uit recent onderzoek is gebleken dat het bestuur bij de oprichting van een nieuwe stichting, in december 2016, heeft verzuimd te toetsen of de domeinnaam SRGO nog vrij was.

Het bestuur van de voormalige Stichting Olympia was al langere tijd niet van onbesproken gedrag zo bleek uit eerder onderzoek. Diverse affaires over onder andere een peperdure lease Audi voor de manager van de Staver, torenhoge exploitatiekosten en lage bezoekersaantallen van de Staver, onterecht ontvangen subsidiegelden omdat het bestuur zich jarenlang niet aan de statuten van haar eigen stichting hield, het oprichten van een schimmige horeca BV met daaraan gekoppeld een door de gemeente gesubsidieerde horeca en last but not least; de zelfverrijking door de twee bestuursleden van Olympia die jaarlijks € 30.000,- subsidiegeld als bonussen incasseren, hadden al geleid tot vragen van verschillende gemeenteraadsleden.

In de zucht naar meer macht, levensruimte en nog grotere bonussen heeft het bestuur van Stichting Olympia eind vorig jaar zes andere gemeentelijke accommodaties geannexeerd en samen met de Staver ondergebracht in één grote nieuwe organisatie: Stichting Olympia XXL. In een poging afscheid te nemen van het veel besproken verleden van de Staver en Stichting Olympia werd besloten de nieuwe organisatie een andere naam te geven. Gekozen werd voor de naam SRGO; Sport en Recreatie Goeree Overflakkee. Een bijzonder ongelukkige keuze, zo blijkt nu. In Maasland bestaat namelijk al sinds 2014 een stichting met de naam SRGO; Stichting Regionaal Geschiedkundig Onderzoek. De domeinnaam www.srgo.nl is dus al in gebruik. Een valse start voor de nieuwe organisatie.

    
Het nieuw ontworpen logo van de Stichting Sport en Recreatie Goeree Overflakkee is voor een deel gekopieerd van het logo van de NASA, het Amerikaanse ruimtevaart instituut. De bestuursleden Vogel en Vogelaar zullen toch niet verwachten dat ze nu automatisch 'hoogvliegers' worden?
 

Van onze politiek verslaggever


25 januari 2017


Knallende ruzie met Markwat oorzaak aftreden Trouwborst
 
Column - Dinsdagochtend 24 januari gaat de geschiedenisboeken van de gemeente Goeree-Overflakkee in als de dag dat Marnix Trouwborst van de VVD om persoonlijke redenen aftrad als wethouder van de gemeente Goeree-Overflakkee.
 


Navraag leert dat er op dinsdagochtend 24 januari een knallende ruzie op het gemeentehuis was tussen wethouder Daan Markwat van de SGP en Marnix Trouwborst van de VVD. Insiders van de SGP lieten weten dat het tussen hun wethouder en Trouwborst vanaf het begin niet boterde: ‘Ze konden elkanders bloed wel drinken. Het wachten was op de druppel die de emmer deed overlopen. Die druppel was uiteindelijk de gigantische kostenpost van de NK wielrennen…’
 
Feit is inderdaad dat we hier te doen hebben met twee alfamannetjes die worden gedreven door een extreem hoog testosterongehalte. Het scheelde die bewuste dinsdagochtend weinig of de beide mannetjes gingen met elkaar op de vuist. Ada moest eraan te pas komen om een handgemeen te voorkomen. 

Wat nu? Tijdens de bijpraatbijeenkomst windmolens op dinsdagavond bleek al dat de fractievoorzitter van de VVD not amused was met de gang van zaken. Voor het eerst clashte Rein Osinga openlijk met Kees van Dam, de fractievoorzitter van de SGP. De eerste scheurtjes in de coalitie zijn daarmee een feit. Intussen lopen Henk van der Meer en Addy Rijerkerk zich warm om de plaats in te nemen van hun gevallen wethouder.

 
Frans Evers


24 januari 2017

Wethouder Trouwborst stapt op, Trexit een feit

Column - Wethouder Trouwborst (VVD) heeft tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee op 24 januari 2017 te kennen gegeven dat hij om persoonlijke redenen zijn functie per direct neerlegt.Het is dus gissen naar de ware reden van dit afscheid. Zijn het gezondheidsproblemen, of wellicht familie omstandigheden? Of was het misschien dezelfde reden als in september 2012 toen hij plotseling de gemeenteraad van Bernisse verliet na de conclusie dat zijn ondernemerschap niet langer te combineren was met een plaats in het gemeentebestuur? Meer voor de hand ligt de opeenstapeling van pijnlijke dossiers die de politiek en de inwoners van Goeree-Overflakkee de afgelopen vier jaar in hun greep hielden. Welk dossier was de druppel die de emmer deed overlopen?

-Is het misschien het machtsmisbruik bij de onterechte arrestatie van raadslid Maliepaard?
-Is het de totaal mislukte harmonisatie?
-Is het de slepende fusie van de gemeentelijke accommodaties waarbij diverse werknemers op schandalige    manier zijn ontslagen?
-Is het de landelijke VVD-trend waarbij de volksvertegenwoordiging bewust onjuist wordt geïnformeerd? Minister  van der Steur heeft zijn bonnetjesaffaire, wethouder Trouwborst informeerde bewust de gemeenteraad onjuist  over de keuze voor een nieuwe beheervorm voor de gemeentelijke accommodaties.
-Is het toch het gesjoemel met de veel besproken rapporten van Synarchis?
-Is het de afscheidspremie van zo’n € 500.000,- voor het afscheid van gemeentesecretaris Boudewijn Marinussen
-Is het ‘de Oost-flakkeese beerput’?
-Is het veel besproken kunstgrasdossier de druppel?
-Is het de financiële afrekening van het NK wielrennen?

Of zijn het toch de vele 'woon-werk'-kilometers tussen het woonhuis van Trouwborst in Zuidland en zijn werkplek in het gemeentehuis in Middelharnis? We weten het (nog) niet. Feit is dat er in vier jaar tijd enorm veel schade is aangericht. Met medeweten van de voltallige coalitie. De christelijke wegkijkers zullen ongetwijfeld in koor roepen: 'We hebben het niet geweten!'Van onze politieke verslaggever19 januari 2017 19 januari 2017

Reden massaontslag Stichting Olympia XXL bekend

Column - Een personeelsadvertentie van Stichting Olympia XXL in de huis-aan-huis krant Groot Goeree-Overflakkee heeft op een zeer pijnlijke manier aangegeven waarom de beheerders van Dorpstienden, ‘t Zuiderdiep en de Grutterswei zijn ontslagen.In de bewuste personeelsadvertentie vraagt Stichting Olympia XXL kandidaten voor de functie medewerker bedrijfsbureau. 'We wensen iemand die zeer pro-actief is en de mentaliteit en gelegenheid heeft om zijn werk af te maken i.p.v. ‘morgen weer een dag’, zo luidt de eerste zin van de advertentie.

Geachte lezer, heeft u enig idee wat deze woordspeling doet met de drie ontslagen beheerders? Waren zij niet pro-actief? Hadden zij niet de mentaliteit en gelegenheid hun werk af te maken? Hadden zij de instelling van ‘morgen weer een dag’? Allemaal de grootst mogelijke nonsense! Het waren drie professionele medewerkers met hart voor de zaak. Zij bleken echter niet te passen in het toekomstplaatje van die mooie, nieuwe, grote Stichting Olympia XXL en moesten dus het veld ruimen.

Er is echter nog een achterliggende reden voor deze gecreëerde vacature. Deze nieuwe medewerker wordt tevens secretaris van het Management Team. Dit betekent nog meer centralisatie van macht. De huidige werknemers zijn door deze keuze blijkbaar niet geschikt voor de functie secretaris van het Management Team. Of…. hadden de drie ontslagen beheerders misschien wel geschikte kandidaten kunnen zijn, maar pasten zij niet in het plaatje van het bestuur?

Feit is dat veel inwoners van kleine kernen en inwoners van de voormalige gemeente Goedereede die al jaren roepen: “Dat het zo’n droevig zooitje is daar in Middelharnis” telkens weer recht van spreken krijgen.

Nu maar afwachten welke zakenrelatie of familielid van de bestuursleden of de directie, deze functie mag gaan invullen.


Van onze politieke verslaggever
16 januari 2017 

Populisme op Goeree-Overflakkee zorgt voor slachtoffers
 

Column - Tijdens de raadsvergadering van 12 januari kwam het voltallige college van burgemeester en wethouders zwaar onder vuur te liggen. Mede door de inbreng van maar liefst zeven burgers die gebruik maakten van hun spreekrecht, werd pijnlijk duidelijk dat het college totaal niet op de hoogte is van wat er leeft onder de bevolking, niet luistert naar de bevolking en dus ook geen respect heeft voor de bevolking van Goeree-Overflakkee. B&W doet uitsluitend haar eigen zin. Eén voor één gingen de leden van het college van burgemeester en wethouders op de pijnbank.
 


Burgemeester Grootenboer moest zich in allerlei bochten wringen om antwoorden te geven op de vragen van raadslid Maliepaard (Fractie Maliepaard) over het publiceren van een ontheffing voor een evenement op het Fort op 1 januari jongstleden. De publicatie van deze ontheffing - en dus ook de aankondiging voor inwoners die bezwaar wilden maken tegen dit besluit - werd pas gepubliceerd in de uitgave van Groot Goeree-Overflakkee van 3 januari jongstleden. Dat is twee dagen na het evenement. Bezwaar maken heeft dan geen enkele zin meer. Onvoorstelbaar.
 
Hoge windmolens vangen veel wind
In een emotioneel betoog tegen de plannen om het windmolenpark Battenoert nog verder uit te breiden in de richting van de woonkern Nieuwe-Tonge, smeekte mevrouw Guijt namens de inwoners van Nieuwe-Tonge het college van deze plannen af te zien. ‘Het is nog niet te laat’ en ‘in de MER staat dat deze locatie niet de voorkeur heeft als locatie voor het plaatsen van windmolens’ aldus mevrouw Guijt. Windwethouder Tollenaar ging niet op het verzoek in, maar meldde tussen neus en lippen nog wel even dat het windpark Piet de Wit binnenkort een opschaling krijgt. Wat hij bedoelde te zeggen is dat op korte termijn de bestaande molens van 65 meter hoog vervangen gaan worden door molens van 150 meter hoog. Met de nodige gevolgen voor de omgeving en de bevolking ter plaatse.
 
Nationale boom-kap-dag
Bewoonster van de Ringstraat in Sommelsdijk mevrouw Van Prooijen, sprak het gemeentebestuur toe over de voorgenomen kap van de bomen in de Ringstraat. ‘Er wordt niet naar de bewoners geluisterd als het gaat over het behouden van de bomen’ aldus mevrouw Van Prooijen. De ambtenaar die dit dossier behandelt had haar op maandag 9 januari telefonisch laten weten dat er reeds een dichtgetimmerd advies ligt voor de kap van alle bomen in de Ringstraat. Wethouder Van der Vlugt ontkende dat een dergelijk dichtgetimmerd advies klaarligt en dat er nog voldoende mogelijkheden komen om bezwaar te maken. Om de mening van de inwoners van de Ringstraat kracht bij te zetten overhandigde mevrouw Van Prooijen een dik pakket handtekeningen van bewoners die tegen de massale kap zijn.
 
Nep-bestemmingsplan
Maar liefst drie bewoners van de Oostdijk maakten gebruik van het spreekrecht over de bouwplannen op het perceel Oostdijkseweg 26 te Goedereede. Dit perceel heeft een agrarische bestemming met natuur- en landschappelijke waarde. De zienswijze, ingediend door inwoners van de Oostdijk, is niet tot tevredenheid beantwoord. Uit het dossier dat bij de bouwplannen hoort, bleek dat het voorgenomen besluit tot aanpassing van het bestemmingsplan, gebaseerd is op een toezegging die zou zijn gedaan door het gemeentebestuur van de voormalige gemeente Goedereede.
 
Dit is echter een onwaarheid zo bleek uit nader onderzoek. In werkelijkheid is er namelijk door de voormalige gemeente Goedereede nooit een toezegging gedaan om het bestemmingsplan aan te passen. Er is slechts toegezegd dat de kwestie opnieuw besproken zou worden in de nieuwe gemeente. Voorts is er door de gemeente nooit een antwoord gegeven op de vraag: waarom moet er gebouwd worden? Wethouder Markwat gaf aan dat de gemeente het mandaat heeft het bestemmingsplan aan te passen en dat er ook een aantal inwoners wél voorstander is van de bouwplannen. De bouw kan wat hem betreft dus gewoon doorgaan.
 
Hoe lelijk MOOI kan zijn

Inspreker de heer Tieleman legde haarfijn uit dat de 285 pagina’s tellende evaluatie van MOOI naar MOOIER (die pas een week voor de raadsvergadering beschikbaar was!) ondanks het enorme volume toch zeer beperkt van inhoud is en dat maatschappelijke gebruikers en vrijwilligers niet in de evaluatie zijn meegenomen. Sterker nog, zij wisten niet eens dat er een evaluatie werd gemaakt. Evalueren met verenigingen vonden ambtenaren op het gemeentehuis niet nodig omdat zij naar eigen zeggen, zelf voldoende kennis in huis hadden om te evalueren. Wethouder de Jong geeft in de evaluatie toe dat hij een aantal partijen niet kon en niet wilde benaderen.
 
Voor het plan MOOI was aangenomen was slechts één oriënterend gesprek geweest en werd toegezegd dat meer gesprekken zouden volgen. Echter opeens was plan MOOI aangenomen en wachtten verenigingen en instanties op een uitnodiging voor een vervolggesprek. Veel organisaties hadden vooraf al aangegeven dat uitvoering het plan MOOI veel problemen op zou leveren, in de praktijk blijkt dit nu ook uit te komen. Het grootste probleem is dat er niets wordt gedaan aan harmonisatie en participatie met het veld. Dit is een ondoorzichtig beleid. Er is naast een brede maatschappelijke discussie ook een onafhankelijke deskundige nodig.
 
Beleidsambtenaren en wethouders bemoeien zich regelmatig met inhoudelijke en organisatorische besturingen van organisaties, dit is niet gewenst. De harmonisatie is totaal mislukt, wethouder Trouwborst komt geen steen verder. De oplossing moet vanuit de raad komen want het college kan het niet. ‘Het is keihard, maar echt waar’ aldus een geëmotioneerde Tieleman. Wethouder de Jong trapte de heer Tieleman later nog hard na door na de inspreekreactie - toen de heer Tieleman weer in de zaal zat en zich dus niet meer kon verdedigen – te stellen dat hij zijn kans om ‘z’n zegje te doen’ al eerder had gehad. Raadslid Maliepaard was ontdaan over timing van de reactie van de wethouder, ‘Dit is niet correct, de wethouder had ook kunnen reageren toen de inspreker nog de voor de microfoon stond’ aldus een zichtbaar geïrriteerde Maliepaard.
 
Populisme
Op de vraag van de heer Heintjes (VKGO) ‘Of de subsidie die Stichting Olympia (exploitant van de Staver)  jaarlijks ontvangt wel rechtmatig is, omdat het bestuur van deze stichting zich niet aan de eigen statuten houdt’ antwoordde wethouder Trouwborst dat hij zich niet voor kon stellen dat dit een onderdeel zou zijn van de beoordeling van de rechtmatigheid van de subsidieverlening. Stichting Olympia staat vermeld in de Nota Verbonden Partijen. Daarbij is een toezichtspiramide georganiseerd en is de piramide van Olympia het model voor andere stichtingen en organisaties. De wethouder vindt dat uitgerekend stichting Olympia een organisatie is die het zeer behoorlijk doet. Dat is de mening van de wethouder, echter onderzoeksbureau Synarchis heeft in verschillende rapporten aangetoond dat Stichting Olympia ver onder de landelijke kerngetallen presteert. Deze stichting staat dus model voor andere organisaties op Goeree-Overflakkee…
 
Voorts vroeg Heintjes zich af wat er nu eigenlijk allemaal aan de hand is op het gebied van de harmonisatie van de gemeentelijke accommodaties. Onder andere op sociale media is veel onrust ontstaan na het gedwongen afscheid van Wils Flohil, van 1984 tot en met 2016 de beheerder van Dorpstienden. Eerder was ook al de bedrijfsleider van zwemcomplex ’t Zuiderdiep, John Albrechts, op brute wijze op straat gezet. Heintjes stelde terecht dat er twee keer persoonlijk leed is aangebracht. Wat Heintjes toen nog niet wist was dat Trouwborst even later schoorvoetend toegaf dat ook één van de beheerders van de Grutterswei per 1 januari jongstleden ontslagen is. Nog meer persoonlijk leed dus. Trouwborst weigert ook maar iets over deze ontslagen te zeggen omdat het individuele gevallen betreft. Duidelijk is wel dat de ontslagen allemaal het gevolg zijn van de oprichting van de nieuwe stichting Olympia XXL.
 
Beleid wethouders zorgt voor derde slachtoffer

Bij Heintjes hebben verschillende beheerders en gebruikers van andere gemeentelijke accommodaties de afgelopen weken aangegeven dat ze zich zorgen maken en zich afvragen wat er nu eigenlijk allemaal aan de hand is. Bij de wethouder zijn deze signalen niet binnengekomen.  Dat de wethouder niet op de hoogte is van wat er leeft bij de inwoners van Goeree-Overflakkee, komt omdat hij niet de moeite neemt om te gaan wonen in de gemeente waar hij wethouder is. Eén van de insprekers, de heer Albert, sloeg de spijker op z’n kop door te stellen dat het gevaar van populisme in deze gemeente op de loer ligt als het gemeentebestuur doorgaat met het niet luisteren naar hetgeen bij de burger leeft, de burger niet volledig informeert en dat beslissingen niet transparant zijn. Wethouder, u bent samen met de rest van het college een prima voedingsbron voor populisme!

Van onze politiek verslaggever
15 januari 2017


Wethouder Gerrit de Jong op werkbezoek Oostdijkseweg 26
 

Column - Het pand aan de Oostdijkseweg 26 staat op grond met agrarische bestemming met natuur- en landschappelijke waarde. Nu wil de eigenaar van dat stuk grond er een villa bouwen. En om die reden moet de agrarische bestemming worden omgezet in een bouwbestemming. Maar weten B&W en de raad wel waarover zij binnenkort moeten gaan beslissen?
 

Zonder hulp van omwonenden moeilijk te vinden

Op verzoek van de gemeenschap ging het Schrijfbedrijf op onderzoek uit. De Oostdijkseweg nummer 26 blijkt in Goedereede te liggen.  Een moeilijk te vinden locatie zoals de afbeeldingen duidelijk tonen. Maar met behulp van een bewoner vinden we de plaats delict. Nummer 26 blijkt verscholen in een prachtig natuurgebied. Dat er hier sprake is van een natuur- en landschappelijke waarde moge duidelijk zijn.
 

Het chalet met toilet

Grote vraag is of de burgemeester, de wethouders en de raad - die eind deze maand een beslissing moeten nemen - deze locatie ooit hebben bezocht? Gezien de inspanningen die wij moesten leveren om nummer 26 te vinden, menen wij niet echt veel. Men spreekt in de wandelgangen van het gemeentehuis van een bouwvallig schuurtje met twee kippenhokken. Dat is onjuist. Het schuurtje blijkt bij nader onderzoek -  wat de Engelsen noemen - een cottage. Ofwel een chalet met toilet.
 
Volgens de eigenaar van de grond wordt de cottage jaarlijks aan diverse groepen verhuurd. Vorig jaar nog aan een groep Poolse podologen.  Het enige wat de eigenaar van de grond wil, is het chalet een grote opknapbeurt geven. Hij beseft terdege dat zijn chalet behoort tot het culturele erfgoed van Goedereede. Ook de twee kippenhokken zijn een archeologisch onderdeel van het monumentenbeleid.

 
Een van de twee historische kippenhokken

Ten tijde van ons onderzoek waren alle kippen uitgelopen en daardoor konden deze niet in beeld worden gebracht. Wel aanwezig tot onze vreugde en verbazing, wethouder Gerrit de Jong van de ChristenUnie (een soort van SGP light) die naar zeggen op werkbezoek was. Tijdens onze opnames spotten wij een kleiende wethouder (zie afbeelding)
.     


We spotten een kleiende wethouder van Cultuur tijdens een werkbezoek
 
Frans Evers  


14 januari 2017

Dossier Oostdijkseweg 26 een vat vol leugens
 

Column - De Verlichting of Eeuw van de Rede was een cultureel-filosofische en intellectuele stroming in Europa. Het was een reactie in de achttiende eeuw op het dogmatische autoriteitsgeloof. In deze periode ontstond een culturele stroming met als doel het gebruik van de rede te bevorderen. De rede gaat alleen maar af op feiten, hoe verborgen die ook zijn…
 Deze Verlichting is nog niet geland op Goeree-Overflakkee. Die conclusie kan worden getrokken nadat drie insprekers hadden aangetoond dat de bestuurders van de gemeente Goeree-Overflakkee inzake Oostdijkseweg 26 op grond van leugens het besluit hadden genomen om het agrarische bestemmingsplan met landschappelijke waarde te wijzigen. Ondanks dat alle direct en indirect betrokkenen tegen deze wijziging in opstand kwamen.
 
Natuurmonumenten is tegen. Natuur- en landschapsbescherming is tegen. De buurtschapsvereniging is tegen. De bewoners zijn tegen. Kortom alle betrokkenen zijn tegen! De insprekers Martin Dorrepaal, Ruud van Donk en Paul Albert toonden stuk voor stuk aan dat de bestuurlijke dictatuur de ene na de andere onwaarheid (lees leugen) had gedebiteerd om zijn zin door te drukken.
 
Zo was er een niet-geagendeerde brief waarop de raad tot besluitvorming kwam. Een brief die het bestuur onder de pet wilde houden. De betrokkenen moesten de weg van de Wet Openbaarheid Bestuur bewandelen om die ‘geheime’ brief boven water te krijgen. Eenmaal boven water bleek die brief vol te staan met onjuiste en misleidende beweringen.
 
Slechts raadslid Rob Maliepaard kwam terug op zijn instemming het bestemmingsplan te wijzigen. Als enige erkende hij een beslissing te hebben genomen op grond van onwaarheden en leugens. De christelijke coalitie inclusief de VVD was en bleef tegen. “Wat steekt hier achter,” vroeg inspreker Van Donk zich af. Hoe kon het toch zijn dat het belang van een projectontwikkelaar boven het algemeen belang werd gesteld?
 
Nog een grote onwaarheid (lees leugen) was dat de voormalige gemeente Goedereede concrete toezeggingen zoud hebben gedaan wat betreft Oostdijkseweg 26. Uit onderzoek bleek dit onwaar (lees een leugen)! Alle drie de insprekers toonden dit uit eigen onderzoek met feiten onderbouwd aan.
 
Kort samengevat. B&W verschuilt zich achter de raad. De raad blijkt, zo tonen de drie insprekers aan, op een niet-geagendeerde brief, verkeerd te zijn voorgelicht. Maar ondanks dat gaan de christelijke partijen samen met de VVD voor wijziging van het bestemmingsplan stemmen. Dus wordt wederom het belang van één projectontwikkelaar boven het algemeen belang gesteld.

 
Frans Evers
 
PS Zie en beluister zelf de insprekers
https://www.youtube.com/watch?v=xe-kDlI1s4Y&t=12s
https://youtu.be/IjFjLaSdGhI
https://www.youtube.com/watch?v=xoZhpXR7Ajc

 
11 januari 2017

Wie wordt het volgende slachtoffer van de wethouder?!
 

Column - De wethouder financiën heeft, tegen diverse waarschuwingen en adviezen van professionele instanties in, toch besloten tot de oprichting van stichting Olympia XXL (SRGO). Met ingang van 1 januari 2017 heeft deze nieuwe stichting het beheer en de exploitatie van zeven accommodaties in handen gekregen. Het betreft de drie eilandelijke zwembaden voor een periode van vijf jaar en vier accommodaties in Goedereede, Stellendam, Ouddorp en Oude-Tonge voor een periode van voorlopig één jaar. “Na een jaar vindt een evaluatie plaats om te bekijken of deze opzet wordt voortgezet of dat een andere constructie nodig is”, aldus een persbericht van de gemeente Goeree-Overflakkee.Evalueren
De oorspronkelijke bedoeling van evalueren is het verleden kritisch te analyseren en van gemaakte fouten te leren. De leermomenten worden dan meegenomen in een (toekomst)plan met duidelijke en hoge doelstellingen. En dáár zit bij de wethouder financiën nu juist het probleem. Zonder te leren van de fouten van Stichting Olympia, zonder toekomstplannen, zonder hoge doelstellingen en ook zonder de gemeenteraad te informeren doet hij alleen zijn eigen zin. Als uit de evaluatie op 1 oktober 2017 blijkt dat exploitatie binnen de beschikbare budgetten niet mogelijk is, dan wordt naar een oplossing gezocht.
 
De gemeente staat in ieder geval garant en draagt verantwoordelijkheid voor eventuele financiële risico’s. Een open eind dus. Over toekomstplannen en hoge doelstellingen gesproken… Evaluatie is een dure term, die slechte bestuurders heel gewichtig gebruiken om hun onkunde te verbloemen. De goede leiders gebruiken dat woord niet, maar denken en doen gewoon in het belang van de organisatie. Als het woord evaluatie valt, wees dan op uw hoede. Het wil alleen maar zeggen, dat er ernstige misstanden zijn en alles bij het oude blijft.
 
Communiceren
Communiceren is iets gemeenschappelijk maken, ofwel met anderen delen. Informeren dus. Wethouders hebben een actieve informatieplicht. Dit geldt ook voor deze wethouder financiën. Hij waant zich echter onaantastbaar en denkt overal mee weg te komen. Hij voelt zich dichter bij God dan het gepeupel, als de keizer van Rome, de zonnekoning der decadentie. Onduidelijkheid, vaagheid, het achterhouden van informatie. Kortom minachting voor de rest van het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de inwoners van Goeree-Overflakkee.
 
Hoe is het mogelijk dat deze wethouder de coalitie nog steeds aan het lijntje houdt en in het college mag blijven zitten nu de afgelopen maanden duidelijk is geworden dat hij op diverse dossiers het college en de gemeenteraad niet, niet volledig, of zelfs bewust onjuist, heeft geïnformeerd? En als klap op de vuurpijl ook nog eens miljoenen euro’s meer heeft uitgegeven dan vooraf was afgesproken? Denk hierbij onder andere aan het NK wielrennen (ruim één miljoen euro), het kunstgrasdossier (voorlopig minimaal 200.000 euro extra en nog steeds geen kunstgrasvelden aangelegd) en de zwembadfusie (in plaats van de taakstellende bezuiniging van 200.000 euro te realiseren is er in 2016 ruim 600.000 euro extra uitgegeven).
 
Daarnaast was bij de officiële bekendmakingen in de uitgave van Groot Goeree-Overflakkee van 10 januari 2017 te lezen dat de gevreesde, en door Koninklijke Horeca Nederland sterk afgeraden, oprichting van de horeca BV voor Stichting Olympia XXL nu toch een feit is. Ter vervanging van de oude Drank- en horecavergunningen is aan deze schimmige BV voor Dorpstienden, Oostdam, ’t Haegse Huus, Grutterswei en de Staver een nieuwe Drank- en horecavergunning verleend. Gesubsidieerde horeca op Goeree-Overflakkee is vanaf heden een feit! TOF!
 
Respect
Burgemeester Grootenboer uitte in de Nieuwjaarstoespraak haar zorgen over de afname van respect voor elkaar en vroeg zich openlijk af wat hiervan de oorzaak is. Het woord respect komt van het Latijnse woord re-spirece, dat omkijken betekent. In de vroege tijd als een Romein in Athene verbleef, liep hij het gevaar om als vreemdeling aangevallen te worden. Daarom keken deze vreemdelingen altijd over hun schouder achterom, uit ontzag voor degenen die hun het leven zuur konden maken. Tegenwoordig betekent respect aanzien, eerbied of waardering, die men heeft voor iemand vanwege zijn of haar kwaliteiten, prestaties of vaardigheden.
 
De wethouder financiën leeft nog in de vroege tijd. Hij heeft angst voor mensen die respect genieten bij de bevolking van Goeree-Overflakkee vanwege hun kwaliteiten, prestaties en vaardigheden. Hij vreest dat zij hem het leven als wethouder zuur zouden kunnen maken. Om dit te voorkomen worden deze mensen rigoureus uit de weg geruimd. We zien dit niet alleen binnen het ambtenarenapparaat waar gerespecteerde ambtenaren het werken onmogelijk wordt gemaakt. Wat in een aantal gevallen ook heeft geleid tot een vroegtijdig afscheid. Ook de werknemers van de eilandelijke accommodaties liggen onder vuur. Na het schandalige ontslag van de bedrijfsleider van zwemcomplex ’t Zuiderdiep in september 2015, is in december 2016 de beheerder van Dorpstienden op een smerige manier buiten spel gezet. Over respect gesproken… Wie zal het volgende ‘gerespecteerde’ slachtoffer van de wethouder zijn?
 
Narcisme
Bovenstaande leert ons dat we te maken hebben met een zeer bijzondere persoonlijkheid. Misschien zelfs wel een narcist. Een narcist is namelijk iemand wiens gedrag wordt gekenmerkt door een obsessie met de eigen persoonlijkheid, egoïsme, dominantie, ambitie en gebrek aan inlevingsvermogen. Ziet u de overeenkomsten?
 
Evaluatie; bitter weinig geleerd
Als in februari 2018 een grondige evaluatie van de dan bijna afgelopen coalitieperiode gemaakt wordt, zullen het college van burgemeester en wethouders en de voltallige coalitie voor zichzelf concluderen dat ze trots zijn op alles wat zij de afgelopen ruim vijf jaar hebben bereikt. In werkelijkheid is het een periode van wanbeleid, wegkijken en het realiseren van doelen, puur en alleen in eigen belang van de coalitie geweest. Een periode waarin Goeree-Overflakkee is getransformeerd van een oase van natuur, rust, ruimte en respect voor elkaar naar een eiland van waar veel (jonge) oorspronkelijke inwoners vertrokken zijn omdat zij zich helemaal niet meer ‘thuis voelen’ op dit eiland. De overgebleven inwoners van Goeree-Overflakkee zullen de huidige coalitiepartijen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 keihard afstraffen voor het gevoerde wanbeleid.
 
De zeventien christelijke wegkijkers en de drie duivelse VVD’ers zullen vervolgens in koor roepen: oh, was het zo erg? Ik heb het niet geweten. Wat hebben we toch bitter weinig van de geschiedenis geleerd!
 

van onze politiek verslaggever
11 januari 2017

Raadslid Rob Maliepaard stopt definitief
 

Interview - In GGO (Groot Goeree-Overflakkee) stond dat raadslid Rob Maliepaard zich niet meer verkiesbaar stelt voor een volgende periode. Schrijfbedrijf vraagt of dit bericht klopt. Immers dit raadslid staat in hoog aanzien in Oostflakkee en de bevolking daar is hem liever rijk dan kwijt. “Het bericht klopt. Ik stop inderdaad. Mogelijk dat ik als lijstduwer nog even actief ben. Ik ben daarover gesprekken begonnen met een aantal personen, die net als ik de waarheidsvinding hoog in het vaandel hebben.”
 


In het interview in GGO wordt met geen woord gerept over het ingezetenschap van de wethouder zoals is vastgelegd in artikel 36a, lid 2 van de Gemeentewet. De raad bepaalde voor de vierde maal dat er ingeval wethouder Marnix Trouwborst en Frans Tollenaar wederom sprake was van bijzondere gevallen die de afwijking rechtvaardigt van de wettelijke norm van het vereiste ingezetenschap. Anders gezegd, voor de raad hoefde beide wethouders niet te verhuizen. U noemde dat een toneelvoorstelling waar u wederom niet aan wilde meedoen.
 
“Dat klopt. Opgelegd pandoer noemde ik het. Beide wethouders zijn vanaf de start van de nieuwe gemeente geen moment van plan geweest te verhuizen naar de gemeente waar zij nu wethouder zijn. Daarover is ongetwijfeld overleg gepleegd met de burgemeester en de wethouders en mogelijk betrokken fractievoorzitters. Een schande noem ik dat. Die Gemeentewet is er niet voor niets. Beide wethouders komen ieder jaar met hetzelfde briefje waarom zij niet kunnen verhuizen. Het slaat echt helemaal nergens op. Waarom er 28 raadleden dat toneelspel meespelen? Dat weet ik niet. Dat zou je hun moeten vragen.”
 
In tegenstelling tot Trouwborst en Tollenaar, verhuisde burgemeester Ada Grooteboer met haar echtgenoot en gezin wel binnen de kortste keren naar Sommelsdijk. “Zij pakte inderdaad haar wettelijke  verantwoordelijkheid. Trouwborst en Tollenaar komen ieder jaar met het argument dat als zij zouden verhuizen, zij het contact met hun omgeving zouden verliezen. Wat een flauwe kul! Die Gemeentewet is er juist om contact te maken met de bevolking van de gemeente waar zij wethouder zijn.  De overheid doet er met riante vergoedingen woon- en werkverkeer, tegemoetkoming dubbele woonlasten, verhuiskostenvergoeding enzovoort, enzovoort alles aan om de voorwaarden te scheppen en het wethouders zo makkelijk mogelijk te maken om te gaan wonen in de gemeente waar zij wethouder worden.”
 
Wethouder Trouwborst heeft u ooit door de politie laten arresteren toen u op het gemeentehuis dossiers wilde inzien. Heeft hij u ooit excuses aangeboden? Immers u had als raadslid alle recht om dossiers te mogen inzien? “Nee, dat heeft hij niet.” Het feit dat hij zich onterecht uitgaf voor locoburgemeester, is daar ooit excuus voor gemaakt? “Met geen woord.  Ook van B&W heb ik nooit een verklaring mogen vernemen. Terwijl toch duidelijk in de gemeentegids stond dat Frans Tollenaar loco-burgemeester was.” Keert u daarom de politiek de rug toe? “Nee, absoluut niet. Hoewel het eerlijk gezegd wel een klap was. Immers je probeert voor je achterban zaken boven water te krijgen. We zaten met ons onderzoek op een juist spoor. Valse verklaring afgelegd voor de rechter door bepaalde ambtenaren. Op grond waarvan de rechter geen recht kon spreken.”
 
Tenslotte het onderzoeksrapport van Berenschot. Er zijn betrokkenen die vraagtekens zetten bij het wetenschappelijk gehalte ervan. Aat van Alphen en u spraken van een ‘flutrapport’. Vindt u dat nog steeds. “Jazeker! Alleen al het feit dat er geen hoor en wederhoor is toegepast. Terwijl dat wel was afgesproken. En dan het zogenaamd anonimiseren. Een ieder, een beetje betrokken bij de gemeente wist over wie het allemaal ging. En de periode waarover het ging, - de periode 2002/2010 in de voormalige gemeente Oostflakkee – alle aangeleverde dossiers over die periode verdwenen in de prullenbak. Met als gevolg dat de harde ambtelijke kern van Oostflakkee gerehabiliteerd is en nu weer op leidinggevende posities zit…”
 
Hoe nu verder? “Ik heb mijn uiterste best gedaan en ik blijf de resterende periode mijn best doen om er het beste van te maken. Daarna wil ik het liefst naar Brabant verhuizen om me daar in te gaan zetten als coach van jongeren met problemen.”
  

Frans Evers9 januari 2017

Wethouders op Goeree-Overflakkee hebben lak aan woonplaatsvereiste
 
Column - Volgens artikel 36a lid 2 van de Gemeentewet zijn wethouders  verplicht in de gemeente te wonen waar zij wethouder zijn. “…Een te benoemen wethouder hoeft niet uit de gemeente zelf te komen, maar zal na benoeming wel daar moeten gaan wonen…” Duidelijke taal me dunkt. Maar de wethouders Marnix Trouwborst van de VVD en Frans Tollenaar van de SGP weigeren al drie jaren te verhuizen. Zij wonen dus nog steeds niet op ons eiland.
 

Verhuis- en/of reiskosten voor de gemeenschap


Dat deze wet er niet voor niets is, bleek onlangs nog in Nieuwe-Tonge waar de bewoners te hoop liepen om de plaatsing van nog meer windmolens te voorkomen. Wethouder Frans Tollenaar - die beweert de regie in handen te hebben wat betreft de plaatsing van molens - liet na afloop weten blij te zijn niet op ons eiland te wonen: “Een eiland waar je struikelt over windmolens is niet bepaald mijn cup of tea…”
 
Maar al eerder waren beide wethouders in ernstige verlegenheid gebracht. Dat was eind jaren 2014 toen overkanter Trouwborst raadslid Rob Maliepaard liet arresteren. Dat gebeurde toen Maliepaard in het gemeentehuis geheime stukken opeiste. Toen Maliepaard weigerde de afdeling juridische zaken te verlaten, werd door de wethouder de politie gealarmeerd. Die arresteerde Maliepaard en voerde hem af naar het politiebureau in Spijkenisse. Daar zat hij vijf uur vast.
 
Een hele ernstige zaak. Een zwarte bladzijde in de nog jonge geschiedenis van de gemeente Goeree-Overflakkee. Wethouder Trouwborst schaatste in die zaak een wel hele scheve schaats. Hij gaf zich tegenover de politie uit voor loco-burgemeester terwijl hij dat helemaal niet was! De echte loco-burgmeester was Tollenaar, maar die goede man was onderweg uit de provincie Zeeland en voorlopig niet op het gemeentehuis in Middelharnis!
 
Maar Trouwborst kon niet wachten op zijn collega. En de tijd drong, Trouwborst wilde koste wat kost voorkomen dat raadslid Maliepaard de dossiers in handen kreeg met daarin de ‘bewijzen van meineed en leugens door ambtenaren’. Omdat echte loco-burgemeester nog steeds onderweg was, gaf Trouwborst zich tegenover de politie uit voor loco-burgemeester.
 
Dus door een leugenachtige verklaring van een wethouder en een loco-burgemeester die lak heeft aan artikel 361 lid 2 van de Gemeentewet kon het gebeuren dat geheel ten onrechte een door de kiezer gekozen raadslid werd gearresteerd. Dus een raadslid die met het volste recht dossiers mag inzien. Kortom democratische normen en waarden werden op ons eiland met voeten getreden. Vindt u het gek dat raadslid Rob Maliepaard zich voor de volgende periode niet meer beschikbaar stelt?   

 
Frans Evers 
 8 januari 2017


Over respect gesproken…
 

Column - Tijdens de nieuwjaarstoespraak in Ooltgensplaat sprak burgemeester Ada Grootenboer woorden in het teken van de betekenis en invulling van het woord ‘respect’. Met een terugblik op het jaar 2016. Een bespiegeling voor 2017, schreef Jaap Ruizeveld in de abonnee-editie van Eilanden-Nieuws d.d. 8 januari 2017. Drie dagen eerder, op dinsdag 3 januari 2017, stond er in Groot Goeree-Overflakkee een paginagroot interview van Dorien Kickert met raadslid Rob Maliepaard die binnenkort afscheid neemt van de politiek. Ook hij sprak over respect of liever het gemis daarvan.
 


Op de vraag of er nog iets was waar hij over teleurgesteld is, antwoordde Maliepaard: “Ik heb oprecht gehoopt dat na de fusie tot één gemeente het beter zou gaan. Dat we met zijn allen iets moois konden bereiken en meegroeien in de vaart der volkeren. Dat mis ik. En een recente teleurstelling was voor mij het feit dat de gehele raad – op Adrie van Gurp en Aat van Alphen na – bij het onderzoek van Berenschot wijlen wethouder Koningswoud gewoon botweg liet vallen. Voor mij nog steeds onbegrijpelijk en ook onacceptabel.”
 
De SGP is met negen zetels de grootste partij van Goeree-Overflakkee. Nergens in een Nederlandse gemeente is deze partij zo sterk vertegenwoordigd. Meer dan eens heb ik argumenten aangedragen waarom ik vind dat de SGP verboden zou moeten woorden. Openlijke discriminatie van vrouwen en homoseksuelen met de hand op de Bijbel zijn wel de belangrijkste. De SGP onder leiding van Kees van Dam discrimineert niet alleen vrouwen en homoseksuelen maar wordt gekenmerkt door respectloosheid.
 
De SGP-fractie - met uitzondering van Adrie van Gurp – stemde unaniem in met de conclusie van het rapport Berenschot. In dat rapport werd er op wijlen wethouder Piet Koningswoud postuum politieke moord gepleegd. Omdat hij de raad niet zou hebben ingelicht over een deal met Labee/Swaneveld: “Door dit niet te doen hebben het college en in het bijzonder de wethouder inadequaat en onzorgvuldig gehandeld. Kernbeginselen van bestuurlijk integriteit als openheid en zorgvuldigheid uit de gedragcode zijn daarmee geschonden.”
 
Ja, u leest het goed! Van de 9 raadsleden van de SGP hielden 8 hun mond. Zelfs zijn schoonzoon in de raad Erik Ju, hield de lippen stijf op elkaar. Het imago van de gemeente werd belangrijker gevonden dan het tonen van respect voor een overleden partijgenoot.
 
Kees van Dam, Peter Grinwis, Hendrik Herweijer, Gert Slootweg, Corné Grinwis, Rien van der Boom, Erik Ju en Pieter Bredeveld, kunt u na dit verraad nog wel in de spiegel kijken? Hoe moeilijk was het voor u om een greintje respect te tonen voor uw overleden wethouder? De eerste en enige wethouder die door zijn doortastende optreden beweging bracht in de diverse hoofdpijndossiers?! Denkt u met uw houding, met uw verraad weg te komen als u bij de Heere wordt ontboden? 
 
Later werd de fractievoorzitter Kees van Dam over dit verraad van een partijgenoot aangesproken door Rob Maliepaard. Van Dam vertelde hem hoe moeilijk hij het wel niet had gehad om zijn fractie op één lijn te krijgen voor de conclusies van Berenschot: “Rob, je moest eens weten hoe moeilijk ik het had met de zaak Koningswoud. Het liep in mijn partij van uiterst links naar uiterst rechts, van zwart naar wit. En ja, ik heb Ju verboden tegen te stemmen. Na Adrie van Gurp kon ik niet nog een raadslid hebben die de conclusies van het rapport tegensprak. Maar ik ben blij dat jij het openlijk hebt opgenomen voor onze wethouder.” Waarop Maliepaard aan fractievoorzitter Kees van Dam liet weten nul komma nul respect voor hem te hebben…
 
Na discriminatie van vrouwen en homoseksuelen wordt de SGP van Goeree-Overflakkee gekenmerkt door een hoog Judas-gehalte en een tenenkrommende respectloosheid. 
 

Frans Evers


7 januari 2017

Samenwerking VVD en SGP leidt tot massamoord

U vroeg zich af waarom VVD en SGP op Goeree-Overflakkee
een coalitie vormen? Na de herinvoering van de doodstraf
volgt nu de massamoord op grote grazers6 januari 2017

Doodstraf op Goeree-Overflakkee nakend


5 januari 2017

Steeds meer protest tegen bouw Brouwerseiland


5 januari 2017

 
Gert Slootweg in gesprek met een buitenaards wezen
 
(Pastiche op Tsepo Phokeng uit Zuid-Afrika die ooit een gefingeerde ontmoeting in scene zette tussen een alien en een christen (Gert Slootweg, de meest erudiete SGP-er van ons eiland). De alien valt van de ene verbazing in de andere.
 

Alien: Hallo m’n vriend.
Gert: Hallo manneke.

Alien: Wat ben jij?
Gert: Ik ben een menselijk wezen.

Alien: Oké, ik ben een buitenaards wezen en ik geloof in de wetenschap.
Gert: Ik heb een hekel aan de wetenschap.

Alien: Wat zeg je me nou?
Gert: Wetenschap is voor de dommen.

Alien: Als wetenschap voor de dommen is, waar geloof je dan wel in?
Gert: We geloven dat er een witte man met baard in de hemel woont die de gehele wereldbevolking straft omdat een pratende slang een uit ribben gemaakte vrouw overtuigde een hap in een verboden appel te nemen om zodoende wijs te worden.

Alien: En dat zeg je zonder blikken of blozen?
Gert: Hoe bedoel je?

Alien: Let maar niet op mij. Ik neem dit gesprek op voor mijn vrienden op Jupiter. Vertel verder over die man in de hemel.
Gert: Hij woont daar met witte engelen met vleugels en hij beschermt de wereld tegen een opstandige zwarte engel.  met vleugels, die in zonden door het leven gaat. Die zwarte engel is kwaadaardig van aard en een ieder die naar hem luistert zal eeuwig branden in een zee van vuur.

Alien: Dat meen je niet!
Gert: Jazeker. Als je naar hem luistert bega ie een zonde en ga je dus naar de hel. De is een plaats waar je voor eeuwig moet branden. Zelfs als je maar een rolletje drop uit de Hema ontvreemdt. Maar er is hoop. Je kan worden vergeven.

Alien: Hoe dan?
Gert: Door te geloven in de zoon van die man die in de hemel woont. Die zoon dat is de man die op water kan lopen, die met twee broden vijfduizend mensen kan laten lunchen en die na drie dagen dood weer levend opstaat.

Alien: Dit is gaaf zeg. Ik denk dat ik hier maar blijf.
Gert: Nee dat kan echt niet. Je moet weg want de man in de hemel komt binnenkort naar de aarde om te oordelen over alle mensen, dood of levend.

Alien: Maar dat kan toch niet. Dat zijn triljoenen mensen!
Gert: Dat kan hij wel want hij heeft een boek en in dat boek staan alle namen van alle mensen die ooit op de aarde hebben gewoond.

Alien: Hoe dik is dat boek wel niet?
Gert: Weet ik veel.

Alien: Maar ga verder.
Gert: Er is één man die zeker niet naar de hel gaat. En dat is Noach.

Alien: Noach?
Gert: Jazeker. Noach. Dat is de man die als enige de grote overstroming overleefde in een boot waarop alle dieren van de aarde zaten.

Alien: Ik begin het hier steeds leuker te vinden. Hebben jullie eigenlijk wel hersens? En mocht dat zo zijn, weten jullie dan hoe je ze moet gebruiken?
Gert: We hebben ze wel, maar we gebruiken ze niet. We varen blind op een tweeduizend jaar oud boek dat ons precies vertelt wat we moeten doen.

Alien: Bedankt man. Ik kan niet wachten om mijn vrienden te vertellen over de shit die ik over me heen heb gekregen.
Gert: Ga met God!

Alien: God? Wie is dat nou weer?
Gert: God is die man in de hemel.

Alien: Ik kom uit de hemel. Geloof me er is daar echt niemand die op die man lijkt.
Gert: Logisch, want God is onzichtbaar.

Alien: Geweldig! Ik hou van deze mensen.

 
 


4 januari 2017

SGP woedend op Koninklijke Familie vanwege bezoek aan Paus, de antichrist

31 december 2016

SGP is Taliban op klompen
 
Religieus fundamentalisme wordt in Nederland al snel gekoppeld aan de islam. Maar ook onder christenen zijn er fundamentalisten, zoals die van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). Met de bijbel in de hand predikt de SGP onderdrukking van vrouwen, homo's en moslims. (Onderstaand artikel verscheen in de Fabel van de Illegaal in het voorjaar van 2002 ten tijde dat Bas van der Vlies de Grote Leider van de SGP was – Auteur Harry Westerink)
 De SGP heeft momenteel ongeveer 26.000 leden en 3 zetels in de Tweede Kamer. Nederland telt zo'n 600.000 orthodoxe christenen die zich "gereformeerd" noemen. Dat woord verwijst naar de kerkhervorming - de Reformatie - die in 1517 in Duitsland begon en in Nederland vooral werd bepaald door het calvinisme, de geloofsleer van Calvijn. De SGP streeft in navolging van Calvijn naar een theocratie, “een regering van God". "Niet de mening van het volk - lees: kiezer - is bepalend voor onze stellingname, maar datgene wat de bijbel van ons vraagt."(1 )
 
Democratie in de vorm van "volkssoevereiniteit" - "de bevolking regeert" - wijst de SGP af, omdat dit in strijd zou zijn met de visie dat het de christelijke God is die het land bestuurt. "Het Woord van God" zou op alle terreinen van het leven moeten gelden. Als "Gods dienares" zou ook de overheid de bijbel "onvoorwaardelijk" moeten gehoorzamen. Die zou "ongeloofspropaganda, valse religies en anti-christelijke ideologieën" uit het openbare leven moeten weren.(2)
 
Door de toegenomen aandacht voor het moslimfundamentalisme van het Al Qaeda-netwerk en van het voormalige Taliban-regime in Afghanistan is ook het orthodoxe protestantisme van de SGP meer onder vuur komen te liggen. Mocht de SGP aan de macht komen, dan zou "een dictatuur met hoog-Taliban-gehalte" ontstaan, "die geen plaats biedt aan andersdenkenden", zo werd gesteld.(3) Dergelijke kritiek op christenfundamentalisten uit eigen land kwam na de aanslagen van 11 september 2001 weliswaar af en toe naar voren, maar werd toch overstemd door verhalen over "achterlijke moslims" die nog in de Middeleeuwen zouden leven.
 
Het zwaard oppakken
 
Voorzitter van de SGP-Tweede Kamerfractie B.J. van der Vlies en SGP-voorzitter W. Kolijn vonden het "een belachelijk verwijt" om de SGP "de Taliban van het westen" te noemen. Ze ergerden zich wild aan de weinig vleiende uitlatingen over de SGP in sommige dagbladen.(4) R. Bogerd, SGP-fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Flevoland en gemeentesecretaris van Urk, maakte eind 2001 daarentegen onbedoeld duidelijk dat het christenfundamentalisme wel degelijk gevaarlijk is. "Mocht de SGP ooit regeren, dan schaffen we de democratie af", stelde hij botweg. "Er is maar één God. Op een andere wijze kun je niet zalig worden. De Here Jezus zegt: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven". Er is dus geen ruimte voor andere godsdiensten."
 
Bogerd probeerde "de angst" weg te nemen dat de SGP net als de Taliban zou regeren. "Noch Gods Woord in het Nieuwe Testament, noch de reformatoren, noch de geschiedenis leert mij dat een SGP'er het zwaard moet oppakken." Een Nederland waar de SGP het voor het zeggen heeft, "zal een bloeitijd zijn, net zoals ook de zeventiende eeuw een gouden eeuw was voor ons land. Een tijd van vrede, liefde en verdraagzaamheid, rust en genot, maar ook gerechtigheid. Een voorafschaduwing van het Hemels Koninkrijk."(5)
 
Dat werd een briefschrijver in dagblad Trouw te gortig. De religieuze veranderingen van de Reformatie in het zestiende-eeuwse Europa gingen volgens hem juist gepaard met enorm veel geweld en vervolging. "Het was Martin Luther die in 1524 Duitse overheden aanspoorde om met het zwaard een bloedig einde te maken aan protesten van verpauperde boeren. En Calvijn liet tijdens zijn theocratische dictatuur in Genève andersdenkenden executeren. Dergelijke uitingen van verdraagzaamheid met bedenkelijk Taliban-gehalte kan men beter niet als voorbeeld stellen." Luther is ook bekend geworden als een van de ergste antisemieten die het christendom ooit heeft voortgebracht.
 
De briefschrijver stelde verder dat de zeventiende eeuw een tijd was "waarin een elite van Hollandse regenten zich verrijkte en het overgrote deel van de bevolking verpauperde. Deze verrijking vond mede plaats dankzij de lucratieve slavenhandel, een gruwelijke gesel die door calvinistische kooplieden werd bedreven. Het is ronduit stuitend om deze duistere bladzijde uit de geschiedenis een bloeitijd te noemen."(3) Als een imam zich op soortgelijke wijze als Bogerd zou uitlaten, dan zou "een nationale rel" het gevolg zijn.(5) Nu bleef de woede beperkt tot een enkele ingezonden reactie in de krant.
 
Maatschappelijke aftakeling
 
Van oudsher hebben SGP-ers altijd verlangd naar Nederland als de protestantse natie die in de zestiende en zeventiende eeuw zou zijn ontstaan. Nederland zou toen met behulp van een orthodox-protestantse God groot zijn geworden in de strijd tegen de heerschappij van de rooms-katholieke Spanjaarden. De geschiedenis van Nederland zou ook zeer nauw verbonden zijn met "de historie van het Huis van Oranje". Nederland, God en Oranje: voor de SGP een welhaast heilige drie-eenheid.
 
Dat de SGP teruggrijpt naar de tijd van voor de Franse revolutie, is geen toeval. De partij is namelijk vierkant tegen de idealen van "vrijheid, gelijkheid en broederschap" en tegen de Verlichting met zijn nadruk op rationeel denken. De Franse revolutie zou zijn bedoeld om "God en het gezag te onttronen en de mens zelf koning te maken". De maatschappelijke verhoudingen zouden niet tot stand mogen komen "door met elkaar afspraken te maken", want ze zouden "van God gegeven" zijn.(6) "Elk emancipatiestreven is revolutionair", tast "de van God gewilde gezagsverhoudingen" aan en moet dus "krachtig worden bestreden". Zo wil de SGP een verbod op stakingen. "De verhouding van werkgever en werknemer behoort overeenkomstig de regelen van Gods Woord te zijn."(2)
 
De SGP probeert een graantje mee te pikken van de opleving van het conservatisme. Men is erg te spreken over de Edmund Burke-stichting, een denktank van conservatieve opiniemakers, waaronder A. Kinneging, R. van Wissen en J. Livestro.(7) De SGP is enthousiast over de toenemende aandacht voor conservatieve standpunten. "Het begrip conservatisme draagt in Nederland de negatieve associatie "behoudzucht" met zich. De SGP staat niet voor zulke behoudzucht. De partij is niet reactionair; zij wil niet terug naar een geïdealiseerd verleden. In wezen is de partij als geheel voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de samenleving te veranderen, alleen niet langs een weg van revolutie."(6)
 
Ook partijleider Van der Vlies wil graag in gesprek met de conservatieven. "Een gezamenlijk aangespannen strijd tegen de moderne tijdgeest is meer dan geboden."(4) Beiden proberen namelijk "te strijden tegen de aftakeling van de maatschappij. In die strijd zullen ze zoveel mogelijk samen moeten optrekken, zonder dat de SGP haar christelijke principes geweld aandoet." De SGP zegt een conservatieve beginselpartij "in christelijk-historische zin" te zijn. "Dit sluit nadrukkelijk uit dat de partij geïdentificeerd zou kunnen worden met niet-christelijk conservatisme."(6) De conservatieven van de Burke-stichting stellen zich wat pragmatischer op en streven naar een gezamenlijk platform van alle conservatieven, christelijke en niet-christelijke.
 
De man als hoofd van de vrouw
 
Ondanks de verschillen in religieus opzicht komen de standpunten van de Burke-conservatieven en de SGP sterk overeen. Beiden beroepen zich op "de traditie", "de bronnen van de beschaving", "morele wetten die voor ieder mens gelden en een tijdloos karakter hebben" en de cultuurpessimistische visie "dat de mens van nature geneigd is tot het kwade".(6) Men klaagt voortdurend over de "verloedering" van normen en waarden, over een gebrek aan "fatsoen", over de teloorgang van traditionele instituties als gezin en kerk, over de vrije seksuele moraal, en over het feminisme dat heeft geleid tot vrouwenkiesrecht, recht op abortus, kinderopvang, en betaald werkende vrouwen.
 
"Gods Woord leert dat man en vrouw krachtens de scheppingsorde een eigen specifieke, van elkaar onderscheiden roeping en plaats hebben ontvangen. In deze orde is de man het hoofd van de vrouw", stelt het SGP-Beginselprogramma. Het vrouwenkiesrecht zou voortkomen "uit een revolutionair emancipatiestreven" en zou in strijd zijn met "de roeping van de vrouw".2 Vrouwen mogen dan ook geen zitting nemen in "politieke organen". Door een statutenwijziging in 1996 kunnen vrouwen alleen nog maar "buitengewoon partijlid" worden. Ze hebben geen stemrecht op partijvergaderingen, mogen geen bestuursfunctie vervullen en kunnen zich namens de SGP niet verkiesbaar stellen voor de Eerste en Tweede Kamer. Volgens de bijbel zou "het regeerambt" namelijk niet aan vrouwen toekomen. Een SGP-regering zal volgens SGP-er Bogerd vrouwen terugsturen naar "waar ze thuishoren": hun gezin.(5) Voor christenfundamentalisten is het enige recht van de vrouw nog steeds het aanrecht.
 
Tot 1984 werden vrouwen nog als gewoon partijlid toegelaten. Later werden ze geweigerd op de jaarlijkse ledenvergadering. H. Grabijn-Van Putten kwam daartegen in actie. Daarop sloten de SGP-mannenbroeders de vrouwen statutair uit van het politieke leven. Grabijn-Van Putten deed tevergeefs een beroep op de bestaande anti-discriminatiewetgeving. Eind 2001 beweerde de Commissie Gelijke Behandeling dat de SGP via de Algemene Wet Gelijke Behandeling niet zou kunnen worden gedwongen om vrouwen dezelfde politieke rechten te geven als mannen. Die wet zou zich namelijk beperken tot arbeid en onderwijs.
 
Hoewel het volgens het VN-Vrouwenverdrag wel zou moeten, wil de regering de SGP niet verplichten om vrouwen als partijlid toe te laten "omdat dit praktisch tot een partijverbod zou leiden". Het VN-verdrag wil vrouwendiscriminatie afschaffen in het maatschappelijk leven en de privé-sfeer. Religie, tradities en gewoonten mogen daarbij nooit een rechtvaardiging opleveren voor discriminatie. "Dit argument wordt door Nederland in de strijd geworpen wanneer het eerwraak, genitale verminking van vrouwen en meisjes en andere schadelijke traditionele praktijken veroordeelt. Dit beleid is alleen geloofwaardig als dergelijke argumenten ook ten aanzien van in Nederland levende tradities niet getolereerd worden", aldus Ineke Boerefijn, lid van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, en Margreet de Boer, beleidsmedewerkster Vrouwenverdrag van het Clara Wichmann Instituut.(8)  Door de discriminatie van vrouwen binnen de SGP toe te staan schendt de Nederlandse overheid stelselmatig de mensenrechten.
 
Maar ook al zou men vrouwen toelaten tot "het regeerambt", dan nog zou de SGP een door en door seksistische partij blijven. Het christendom is nu eenmaal een patriarchale godsdienst, zeker als aan de bijbel een fundamentalistische uitleg wordt gegeven. Zo verzet de SGP zich als "pro life"-partij tegen abortus en euthanasie, omdat God het leven zou hebben geschapen en de mens daarom geen zelfbeschikkingsrecht over zijn eigen bestaan zou mogen krijgen. Ook keert de SGP zich tegen het homohuwelijk en tegen samenwonen zonder huwelijk. "Het homohuwelijk is een uiterst zorgelijke en afkeurenswaardige inbreuk op onze rechtsorde." 9 Ook is de partij tegen adoptie van kinderen door homoparen en tegen echtscheiding. Het kerngezin van vader, moeder en kinderen zou als "hoeksteen van de samenleving" moeten bijdragen aan "gewetensvorming" en het aanleren van "deugden". Andere samenlevingsvormen zijn daarvoor volgens de SGP ongeschikt.
 
Voor het Wilhelmus
 
Het nationalisme van de SGP is sterk gekleurd door de orthodox-protestantse uitgangspunten. "God Zelf heeft Nederland doen ontstaan en daarom mag de zelfstandigheid van het land niet worden opgegeven." 6 "Het streven naar Europese eenwording onder een bovennationale regering" moet dan ook worden afgewezen, "temeer omdat daardoor de invloed van het rooms-katholicisme en het humanisme sterk wordt bevorderd, het werk van de Reformatie al meer wordt afgebroken en het koningschap dreigt te worden gedegradeerd".2 De SGP adviseerde haar leden dan ook om de Europese vlaggetjes af te plakken die tegenwoordig op de nummerborden van auto's staan. Men beschouwt die blauwe vlag met de 15 sterren in een cirkel namelijk als een "rooms" symbool.10
 
Voor vluchtelingen die wegens hun christelijk geloof worden vervolgd, wil de SGP "een ruimhartig beleid" voeren. In alle andere gevallen zou "een terughoudend beleid" moeten gelden. Illegalen zouden "onmiddellijk" uitgezet moeten worden. "De SGP vindt het te optimistisch van de Nederlandse regering om van afgewezen asielzoekers te verwachten dat ze zelfstandig en vrijwillig terugkeren naar hun vaderland. In de praktijk komt hier weinig van terecht. Het is wenselijk dat de asielzoekers onder toezicht terugkeren naar hun vaderland, zodat zeker is dat ze niet per kerende trein of vlucht onder een andere naam opnieuw asiel aanvragen in een Europees land. Verder blijft het voor de SGP onacceptabel dat de meeste afgewezen asielzoekers niet naar hun land terugkeren, maar - op allerlei manieren - gedoogd worden in onze samenleving. De regering dient zich maximaal in te spannen zoveel mogelijk uitgeprocedeerde asielzoekers terug te laten keren." 11
 
Inburgeringscursussen zouden er niet op neer mogen komen "dat elke nieuwaangekomene een flauw soort tolerantie ingepeperd krijgt en daarom in ieder geval moet leren dat de multiculturele, verdraagzame samenleving boven alles gaat." Migranten en vluchtelingen zouden vooral ingehamerd moeten krijgen dat het protestantisme zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in de ontstaansgeschiedenis van Nederland. Verder is de SGP tegen het aantrekken van nieuwe "gastarbeiders". Eerst zouden de hier al aanwezige arbeidsmigranten aan het werk geholpen moeten worden.(11)
 
Als fundamentalistische partij zet de SGP zich schrap tegen "de toenemende multireligiositeit". "Wie er een andere religie op na wil houden, moet dat maar in het verborgene doen", aldus partijbons Bogerd. "Een moskee zal een SGP-overheid dus zeker niet toestaan."(5) En ook openbare scholen zouden moeten sluiten, volgens het verkiezingsprogramma. "De opkomst van niet-christelijke godsdiensten gaat hand in hand met de secularisatie onder de autochtone bevolking. Grondwettelijk gezien is het niet mogelijk deze ontwikkeling tegen te gaan. We hebben niet alleen met doorgeslagen liberalisme en autonomiedenken te maken, maar ook met andere godsdiensten. De SGP zet zich ook de komende 4 jaar in voor behoud van overblijfselen van onze christelijke cultuur in een multicultureel en multireligieus wordende samenleving en tegen introductie van elementen die strijdig zijn met die christelijke cultuur. We strijden voor de exclusieve positie van de zondag, voor de christelijke feestdagen, voor het Wilhelmus, voor de christelijke ambtseed, en tegen polygamie, vrouwenbesnijdenis en eerwraak. Juist de aanwas van andere godsdiensten en culturen doet ons te meer teruggrijpen op onze geschiedenis."(11) Dat is dan wel een geschiedenis vol haat en geweld tegen vrouwen, homo's, zwarten, andersdenkenden en ongelovigen.

 
Noten
 
1. Aldus de website van de SGP
2. Aldus het Beginselprogramma van de SGP.
3. "Klop die onverdraagzame SGP'ers het stof der eeuwen uit de broek". In: Trouw, 11.1.2002.
4. Partijrede van Van der Vlies op 23.02.2002.
5. "Mocht de SGP ooit regeren, dan schaffen we de democratie af", Ton Crijnen. In: Trouw, 5.1.2002.
6. "Met het oog op de Traditie. Conservatief denken in staatkundig-gereformeerd perspectief", W.M.J. de Wildt, Guido de Brès-stichting, 2001.
7. Zie ook "Conservatieven willen verworvenheden vrouwenbeweging terugdraaien", Eric Krebbers en Inge van de Velde.
8. "Vrouwenverdrag verplicht tot aanpakken SGP", Ineke Boerefijn en Margreet de Boer. In: De Volkskrant, 18.10.2001.
9. Partijrede van Van der Vlies op 24.02.2001.
10. "SGP: sticker op 'roomse' vlag kentekenplaat". In: Leidsch Dagblad, 18.10.2000.
11. Aldus het SGP-verkiezingsprogramma 2002-2006.
 
 

29 december 2016


In Ons Eiland vandaag een interview met Hein Mijs. (Retorica)

Een doodzonde! 


"...De panden zijn nooit aangeboden aan het Streekmuseum en er zijn nooit officiele gesprekken met de gemeente geweest, hoewel de gemeente dat wel suggereert. De gemeenteraad is hierover onvolledig en onjuist ingelicht..."

28 december 2016


Waarom de SGP verboden moet worden – Deel II
 
 
SGP-oprichter: God strafte Joden met Tweede Wereldoorlog
 
SGP-leider en dominee Gerrit Hendrik Kersten (1882-1948) sprak en handelde antisemitisch, aldus de orthodox-christelijke godsdienstleraar Herman van Beek. Kersten zag het Hitler-regime als een instrument van God tegen communisme, rooms-katholicisme en andere “zondigheid”. Toch lijkt zijn gezag binnen de SGP nog steeds onaantastbaar.

 

 
Van Beek kreeg het christenfundamentalisme met de paplepel ingegoten. Hij groeide op in een gezin waar regelmatig de preken van Kersten werden gelezen en waar steevast op de SGP werd gestemd. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 stond hij op de kieslijst van de fractie SGP-ChristenUnie Barendrecht, en onlangs rondde hij zijn studie theologie aan de Leidse universiteit af met de scriptie “De houding van G.H. Kersten als leider van de SGP tegenover de Joden”.
 
Aanleiding voor zijn kritische onderzoek vormde een steunbetuiging in 2002 van de Gereformeerde Gemeenten aan Joden en aan de staat Israël. Van deze oerconservatieve “zwartekousenkerk” zijn veel SGP-ers lid. In een advertentie in het Reformatorisch Dagblad suggereerde de kerk dat Kersten als SGP-leider volop had gestreden tegen de jodenvervolging door de nazi's. “Zestig jaar later is de geest van antisemitisme weer ontwaakt, zoals onder meer blijkt uit het voornemen van Gretta Duisenberg 6 miljoen (!) handtekeningen te verzamelen voor de zaak van Yasser Arafat.
 
Opnieuw kan er niet gezwegen worden.” De kerk riep op om “in het voetspoor van de vaderen” te gaan door hedendaags antisemitisme aan te klagen. Dat bracht Van Beek tot de vraag of Kersten eigenlijk wel wat had ondernomen tegen de jodenvervolging, hoe zijn houding was tegenover Joden, en welke rol de SGP speelde voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.
 
Voedseloverschotten
Kersten was voorman van de bevindelijk gereformeerden en drijvende kracht achter de totstandkoming van de Gereformeerde Gemeenten in 1907. Het woord “bevindelijk” wil zeggen dat de gelovigen de bijbel niet alleen met het verstand moeten begrijpen, maar ook met het hart moeten aanvaarden. Zo krijgen ze aangepraat dat God de aarde werkelijk 6 duizend jaar geleden in 6 dagen tijd heeft geschapen. Als “Gods woord” zou de bijbel nu eenmaal “onfeilbaar” zijn.
 
Bevindelijk gereformeerden wonen vooral in een strook die loopt van Walcheren tot Staphorst, de bijbelgordel waar men streng vasthoudt aan de zondagsrust. Een derde van de half miljoen bevindelijken wijst vaccinatie af omdat het in strijd zou zijn met “Gods voorzienigheid”. De bevindelijken onderscheiden zich verder van andere christenen doordat ze de bijbel lezen in de bijna vier eeuwen oude Statenvertaling. Andere vertalingen worden afgedaan als nieuw en modernistisch.
 
Kersten preekte, schreef boeken, gaf les, stichtte scholen, leidde de SGP van 1918 tot 1945, was hoofdredacteur van het partijblad De Banier, en zat van 1922 tot 1945 namens de partij in de Tweede Kamer. Uit Van Beeks scriptie blijkt hoe passief, fatalistisch en zelfs loyaal de SGP-leider is geweest naar de nazi's toe. “Kersten zag de Duitsers als een roede in Gods hand om Nederland te straffen voor de zonde. Het oordeel van God was gekomen en de mensen moesten bukken en buigen onder de slaande hand Gods.” Een van die “hemeltergende zonden” zou zijn geweest dat Nederlanders bewust voedseloverschotten hadden weggegooid, zo schreef Kersten in De Banier vlak voor de inval van de nazi's op 10 mei 1940.
 
Vijf dagen daarna, net na het bombardement op Rotterdam, liet hij zonder blikken of blozen weten dat “Gods gerechtigheid” was “gehandhaafd”. Met vrouw en kinderen woonde Kersten toen zelf in Rotterdam. Zijn woning stond door toedoen van de nazi's op instorten, maar toch vond hij “het goddelijke genade dat hij voor Gods recht buigen mocht en Hem te midden van de oordelen aanbidden kon”. Ook zou God zich in die dagen tegen Nederland hebben gekeerd vanwege “de zondigheid” van prinses Juliana. Na de inval van de Duitsers was zij het land namelijk op een zondag ontvlucht en daardoor zou ze de zondagsrust hebben “ontheiligd”.
 
Tiranniek
Kersten vond het zinloos om tegen de nazi's te vechten, want “wie zal vermogen tegen God te strijden?” En “God doet geen onrecht, ook niet als Hij de Duitser gebruikt om ons te slaan”. De Nederlanders zouden “een welverdiend oordeel” en een terecht pak slaag van God hebben gekregen. Ze dienden het Hitler-regime voortaan als wettige overheid te gehoorzamen. Volgens hem was verzet tegen de overheid altijd ongeoorloofd, ook tegen een bezettende overheid als de Duitse.
 
Daarom deden SGP-ers en leden van de Gereformeerde Gemeenten nauwelijks mee aan protesten van andere kerken tegen de “ariërverklaringen” en de jodenvervolging. Kersten was bovendien niet vies van de NSB. Ook al vond hij het “een heidense stroming”, toch had hij sympathie voor het autoritaire leiderschap van de fascisten en voor hun strijd tegen “het rode gevaar” van socialisten en communisten. Ook flink wat andere SGP-ers hadden waardering voor het fascisme.
 
Christenen als Kersten hebben altijd een extreem gehoorzame en onderdanige houding gehad naar alles en iedereen met macht en autoriteit. De wortels voor die griezelige gezagsgetrouwheid liggen bij de zestiende-eeuwse reformator Johannes Calvijn. Van hem hebben massa's protestanten en gereformeerden door de eeuwen heen geleerd dat ze zelfs een “tirannieke” overheid moeten gehoorzamen. “Wij moeten niet alleen gehoorzamen aan de overheid die geheel terecht en plichtsgetrouw haar gezag uitoefent, maar wij behoren ook degenen te verdragen die op een tirannieke manier misbruik maken van hun macht, totdat wij op wettelijke wijze van hun juk zijn bevrijd”, aldus Calvijn.
 
“Want zoals een goede vorst het bewijs is van de goedheid Gods om het welzijn der mensen te bewaren, zo is een slechte, wrede vorst een gesel Gods om de zonden van het volk te bestraffen. Het wordt echter als vaststaand beschouwd dat zowel de goede als de slechte vorst hun macht van God hebben gekregen, en dat wij ons niet tegen hen kunnen verzetten zonder ons tegelijk ook te verzetten tegen de voorschriften van God.” Veel christenen zitten nog steeds in de houdgreep van dit calvinisme.
 
Nederlandse boter
Na het aan de macht komen van het Hitler-regime in 1933 bagatelliseerde Kersten de jodenvervolging in Duitsland als “overdreven leugens en verzonnen verhalen”. In De Banier werd Hitlers “Mein Kampf” zonder commentaar en kritiek besproken. Zelfs na de Kristallnacht in 1938 bleef Kersten beweren dat de Joden voor eeuwig de vervolging over zichzelf hadden afgeroepen door Jezus te kruisigen, waarbij hij zich beriep op de antisemitische bijbelpassage “Zijn bloed kome over ons en onze kinderen”. Binnen het christendom was het al eeuwenlang gemeengoed om het lijden van de joden te beschouwen als een straf van God. De Joden zouden door God niet langer als zijn “uitverkoren volk” worden beschouwd. Die bevoorrechte positie zou zijn overgenomen door de christelijke kerk.
 
Johannes Calvijn
Naast dit traditionele religieuze antisemitisme maakte Kersten zich ook schuldig aan sociaal-economische jodenhaat. Hij stelde goed te begrijpen waarom Duitsland zich tegen de Joden keerde. “Door hun grote rijkdom” zouden de Joden namelijk “bij machte zijn om pers, handel, industrie en tal van andere zaken te beheersen, tot benauwing van geheel de overige bevolking”. Kersten was fel tegen Joodse bedrijven als Jürgens en Van den Bergh (nu Unilever). Die zouden de Nederlandse boter verdringen, alsof deze Joodse ondernemers geen Nederlanders waren.
 
Omdat veel Joden vrijmetselaar of communist zouden zijn, vond hij het noodzakelijk “om tegen hen positie te kiezen”. “Op de Joden is veel aan te merken, vooral op de Joden die socialist of communist zijn. Joodse journalisten als Polak en Kleerkoper dienen zich te matigen in hun kritiek op Hitler, want onze handel wordt bedorven door dit odium van ‘Deutschfeindlichkeit’.” Hij pleitte er na de Kristallnacht voor om de grenzen te sluiten voor Joodse vluchtelingen. Nederland heeft 400 duizend werklozen, schreef hij, en dan “gaat het niet aan om er nog een belangrijk aantal bij te nemen, daar toch het merendeel van hen die Duitsland ontvluchten willen, zonder middelen van bestaan zijn”.
 
Tekenend voor Kerstens houding was de affaire rond de scholiere Mirjam de Groot. In 1941 eiste de Duitse bezetter dat opgave gedaan werd van het aantal Joodse kinderen op scholen. De nazi's wilden hen uitsluiten van onderwijs. Daarop adviseerden de meeste christelijke scholenbonden hun schoolbesturen om die antisemitische maatregel te boycotten. Maar de gereformeerde scholenbond dacht daar anders over. Als voorzitter van die bond verlangde Kersten van zijn scholen dat ze de Duitsers zouden gehoorzamen. Zulke scholen waren volgens het illegale blad Trouw “als was in de handen van de bezettende macht”. Met zijn beleid kwam Kersten in conflict met voorzitter Kok van het bestuur van een van de weinige gereformeerde scholen die wel wilden protesteren tegen de uitsluiting. Kok wilde de Joodse leerlinge De Groot gewoon toelaten op zijn school, en daarop zette Kersten Koks school uit zijn scholenbond. Kersten vond dat Kok het meisje niet mocht beschermen, omdat de Joden Jezus hadden verworpen.
 
Antichrist
Kersten zag in het rooms-katholicisme zijn grootste vijand. “Veel meer dan voor socialist en voor NSB-er heeft ons protestantse volk voor Rome te vrezen en tegen Rome zich te wapenen”, schreef hij in 1938. Een lid van het SGP-hoofdbestuur noemde de paus en zijn aanhangers zelfs “de Antichrist met zijn goddeloze en misdadige synagoge”. Dat lag in de lijn van Calvijn, die stelde dat de paus van de duivel afstamde. Kersten meende dat rooms-katholieken geen echte Nederlanders waren. Katholieke politici zouden niet in het belang van het land werken, maar “in het leger van de paus strijden”. “Ons calvinistenland” zou “verraderlijk aan Rome zijn uitgeleverd”.
 
Na de Tweede Wereldoorlog werd Kersten “gezuiverd”. Hij mocht niet meer terugkeren in de Tweede Kamer, omdat hij “tekort was geschoten in een juiste houding tegenover de Duitse bezetting”. Men beschouwde hem als een collaborateur. Ook kreeg hij een schrijfverbod van 10 jaar opgelegd vanwege pro-Duitse artikelen in De Banier. Drukkerij De Banier had zelfs nazistische boeken gedrukt. SGP-leden met kritiek op Kersten kregen binnen de partij echter geen schijn van kans. Ze werden geroyeerd of kregen te maken met kerkelijke censuur. De autoritaire Kersten betitelde hen als oproepkraaiers die de kop moest worden ingeslagen.
 
Vandaag de dag wordt Kersten in SPG-kringen nog steeds de hand boven het hoofd gehouden. De op zich moedige kritiek van een geloofsgenoot als Van Beek dringt er nauwelijks door. Volgens de SGP-jongeren zou “de beschuldiging” van Van Beek ongenuanceerd zijn. Kersten zou niet antisemitisch hebben gehandeld. In plaats van kritiek op hun voorman serieus te nemen, luisteren veel SGP-ers liever naar donderpreken over het “zondige Nederland” dat hel en verdoemenis tegemoet zou gaan.
 
“Wij zijn een schandvlek geworden”, bulderde een dominee een paar jaar geleden in een zaal vol SGP-ers. “De ene pilaar na de andere pilaar van de samenleving wordt weggehaald, en slechts een puinhoop blijft over. Wij zijn een land dat vooropgaat in de zonde. En dat land zal ook vooropgaan in het oordeel van God."  Maar de christenfundamentalisten weten nog niet met welke “roede” God de Nederlanders dit keer gaat afranselen.
 

Uit de Fabel van de illegaal 89/90 winter 2008 - auteur Harry Westerink
26 december 2016

 
SGP wil af van de missionarisstand

 
Column - De missionarisstand is op Goeree-Overflakkee met afstand de meest gebruikelijke seksuele positie voor gelovigen. Bij een onderzoek van Berenschot gaf 91% van de vrouwen van de zittende christelijke politici aan dat deze stand de meest voorkomende positie was. Voor de overgebleven 9% van de gelovige vrouwen op Goeree-Overflakkee was dit zelfs de enige toestand van geslachtsverkeer.
 

Deze stand mag niet meer van de SGP


Over de herkomst van het woord missionarisstand doen twee verhalen de ronde. Volgens een wijds verbreid verhaal propageerden missionarissen deze positie onder de bevolking van Goeree-Overflakkee omdat het bij de heidense bevolking gebruikelijk was om op zijn hondjes de liefde te bedrijven. Deze houding werd door de missionarissen als dierlijks gezien.
 
Minder wijdverbreid is het verhaal dat dit standje z’n naam dankt aan de seksuele inbreng van missionarissen op ons eiland. Een woordvoerder van de SGP spreekt van seksueel misbruik avant la lettre en is daarom mordicus tegen alles wat missionarissen Goeree-Overflakkee hebben gebracht. Dus ook de hierboven genoemde roomse bijslaaphouding.
 
De fractievoorzitter van de SGP is duidelijk. “Rooms-katholieke geestelijken zijn voor zover ik weet gebonden aan het celibaat. Dat wil zeggen dat feitelijk gezien de missionarisstand een contradictio in terminus is. Als fractievoorzitter van de grootste partij van de gemeente Goeree-Overflakkee raad ik mijn achterban aan de roomse missionarisstand in de ban te doen. Er zijn wat mij betreft voldoende protestantse alternatieven - zoals de diaconale domineestand - om de bijslaap op Goeree-Overflakkee te praktiseren…”  Frans Evers23 december 2017


Over onderbuikgevoelens gesproken


Voor u gelezen in de juinercourant d.d. 20 februari 198321 december 2016

Indrukwekkende brief van verontruste bewoners
van Oude- en Nieuwe-Tonge over plaatsing meer windmolens


Geachte wethouder en aanwezigen                                                                      d.d.19-12-2016
 
Als eerste willen wij, ontkennen dat wij niet voor verbranding van fossiele brandstoffen zijn, maar juist voor duurzame energie, al dan niet in de vorm van windenergie.
 
Tot voor kort waren de meeste bewoners van NT niet bekend met plannen van 9 extra windmolens zoals die onlangs zijn gepresenteerd.  Slechts een handje vol. Pas na een duidelijk foto in het Eilanden Nieuws (18 nov.), laat men de omvang duidelijk zien. Op foto paginabreed! Duidelijkheid! én goede informatievoorziening….. Misschien heeft het in de weg naar structuurvisie hier tot nu aan ontbroken? Waarom heeft men niet zulke plaatjes getoond ten tijde van het vaststellen van de structuurvisie? Of veel eerder. Dan had men eerder kunnen reageren tegen de gebieden. Daarom bleef het misschien stil vanuit NT. U zult zeggen; er zijn advertenties geplaatst, er zijn info avonden geweest, etc. Was het niet weer het zoveelste vinkje in de procedure…..en klaar?! Doorgaan “we moeten onze ambitie immers waarmaken”. Slechts een handje vol mensen (direct omwonenden) zijn actief benaderd met een briefje in de bus “aan de bewoners van”. Dat als de plannen er al concreet liggen!. Logisch dat na de dorpsraad vergadering van 14 nov. j.l. blijkt dat meer info gewenst is. “Wat gebeurt hier” (ontgoochelend!). De gemeente GO en initiatiefnemers zullen heus wel correct volgens het protocol hebben gehandeld, maar informatievoorziening van zo’n belangrijk iets moet krachtdadiger en duidelijker.
 
Sinds 18 nov. j.l. heeft en aantal bewoners van NT en OT, geattendeerd door de recente plannen, binnen een week een huis aan huis foldering weten te organiseren en zie gelijk het resultaat; Een zeer druk bezochte info avond in OT (7 dec.) op eigen initiatief georganiseerd door verontruste omwonenden en nu dan deze avond hier (ruim 200 aanwezigen) in navolging van 14nov. met nog grotere opkomst!. Daarnaast zijn afgelopen weken al een voorlopige 700 handtekeningen opgehaald. Het begint nu pas te “leven” in NT. U zult zeggen “dat is dan toch het probleem van Nieuwe Tongenaren”? Als men de krant niet leest of zich hierin niet verdiept. Verder het is rijkelijk laat. Dat klopt in basis, maar is niet reëel. De burgers dienen dan wel proactiever benaderd te worden met goede informatie voorziening als men zo iets “groots” gaat ontwikkelen of als de gemeente Goeree Overflakkee zulk een ambitie moet waarmaken richting Provincie en dat in onze “achtertuin” wil oplossen. De burger weet blijkbaar te weinig en dat is primair de verantwoording van de gemeente.
 
Het feit dat hier vanavond zoveel mensen zijn en er de afgelopen week zoveel handtekeningen zijn verzameld getuigd van een duidelijke NEE tegen deze uitbreidingsplannen en geeft aan dat de inwoners van beide dorpen hier geen extra molens willen… vier is genoeg! Ondanks al het promotiemateriaal van de initiatiefnemers. Om dit signaal kan de gemeente GO niet heen en/of dit ontwijkend naast zich neerleggen. Hier ligt een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad, college en wethouder(s). Laat ik het zo zeggen; veel bewoners zijn boos (soms woedend), verdrietig en teleurgesteld als men langs de deuren gaat voor handtekeningen. Nieuwe Tongenaren zijn een hard werkend volkje, van vroeger uit al, dat zich niet zo snel laat horen richting de overheden en zeker niet de barricades opgaat (misschien heeft men hier op gegokt?). Men is loyaal richting de lokale overheden, gaat trouw stemmen en betaalt ook gemeentelijke belastingen en wat krijgt men er voor terug? T.o.v. de groeikernen? Er wordt al jaren niets tot weinig geïnvesteerd in het dorp. De voorzieningen worden minder en/of zijn beperkt. In de nieuwbouwgebieden gebeurt al decennia niets dan alleen een herstructureringsplan door Woongoed en de op handen zijde WOZOCO…..pas na jaren!
 
Waar zijn we wel goed voor? Om de omgeving hier (onderdeel van het eiland van rust en ruimte) te misbruiken en beide dorpen (NT alleen al ruim 2000 bewoners tellende) op te offeren a. ten gunste van de groeikernen, b. de toeristen die hier een paar weken vakantie komen houden, of c. de natuurgebieden met bijzondere vogels ed.? Hoe verdedigbaar dat ook kan zijn.  Maar, deze loyale houding van Nieuwe Tongenaren is iets om rekening mee te houden en niet iets om te misbruiken. Straks komen beide dorpen tussen te veel molens op te korte afstand. Neem nou eens een helicopterview van de situatie straks. Battenoert 4 stuks (aanwezig), De Krammer met 34 stuks (gegund) inclusief rode knipperlampen, Dan straks Anna Wilhelmina polder 8 stuks……En dan nog 9 extra onder tegen NT/OT aan? We komen rondom in de molens! Dan kan men toch niet ontkennen dat te veel gaat worden?
 
In Den Bommel heeft men destijds in de structuurvisie nog wijzigingen kunnen doorvoeren en is daar het plan “Zuid” geschrapt. Daar wordt er geen één geplaatst. Mogelijk doordat er daar een aantal mensen waren die de politiek konden bewegen (lobby) en kon men daar toen al tegen protesteren met succes! Maar in de plannen Blaakweg is de afstand zeker niet langer dan bij Den Bommel het geval zou zijn geweest en daar stonden de molens gunstiger aan de noordkant van het eiland dan hier aan de zuidkant mbt geluid en slagschaduw.
 
De huidige vier molens geven namelijk nu al overlast, al zal de initiatiefnemer dat ontkennen. Het voldoet toch aan alle wettelijke kaders? Buiten het feit of men deze molens lelijk of mooi vindt is er een belangrijk aspect wat telt, namelijk geluid! dat met de huidige molens al duidelijk waarneembaar is. Met name aan de rand van het dorp als het “aangewind” is. De positie van de molens  tov de dorpen is aan deze kant van het eiland een extra nadeel omdat de molens Zuid en ZuidWest van de beide dorpen staan. Daar overwegend de wind uit die hoek komt wordt het monotone zware geluid van de turbines ver gedragen richting de dorpen en eerder hoorbaar, hetgeen met 9 extra turbines (dichter bij de dorpen) exponentieel zal toenemen. Daar houden de tabellen van de MER geen rekening mee…..?
Onacceptabel!! als men op rustige (zomer)dagen buiten zit om van de rust te genieten. Het dorp ligt namelijk nu aan de rand van een stiltegebied. Verder kan het ook gevolgen hebben voor de gezondheid zegt men.
 
Concluderend willen we als Nieuwe Tongenaren in dankbaarheid van deze rust blijven genieten. Ons “eiland van rust en ruimte” is/was lange tijd een slogan van de gemeente, dat wordt nu bedreigd door moderne technieken. Als de molens er staan is het een voldongen feit en kan men niet meer terug en kan men alleen nog achteraf roepen “wie heeft daar politiek voor gezorgd destijds”? Daarom is zorgvuldig handelen een vereiste. Er is nu nog een weg terug. Juist voor de gemeente Goeree Overflakkee. Maar dan zal men wel een vuist moeten maken en lef moeten tonen. En zeggen “we zijn hier te ver doorgeschoten in het behalen van onze doelstellingen”. Alleen maar (te veel) oog gehad voor de eis van de provincie en plannen van de initiatiefnemers. De belangen van zoveel bewoners helaas op de tweede plek? U; Burgemeester, Wethouder(s), college en Gemeenteraad bent er in de eerste plaats voor uw bewoners die op u stemmen en niet voor ondernemers die lobby voeren om de molens toch maar zo ver mogelijk van hun economische activiteiten weg te houden onder al den niet plausibele argumenten.
·         U bent primair verantwoordelijk voor uw beleid;
·         U alleen kan dit nog tegen houden;
·         Op U wordt een beroep gedaan dit te stoppen en terug te komen op de windparkgebieden zoals die in de structuurvisie verkeerd zijn bepaald en u kunt daar met het vaststellen van het bestemmingsplan rekening mee te houden.
 
Daarvoor moet u wel politieke lef tonen en voor uw burgers gaan instaan. De bouwaanvraag van de bouwplannen en het bestemmingsplan worden deze maand ingediend vermeldt DeltaWind. HET moment om een heroverweging te maken als het bestemmingsplan ter visie wordt gelegd. HET moment om als overheden in actie te komen en als burger uw bezwaren in te dienen tegen het bestemmingsplan. Wij hebben hier vanavond geen partijen zitten die een technisch tegengeluid kunnen laten horen, die waren niet welkom. Jammer, die tegengeluiden zijn er zeker, maar het zou niet nodig moeten wezen om tot aan de Raad van State te moeten gaan……
 
En ja…voor DeltaWind zal dit een tegenvaller zijn, zoals de burger ook wel eens een tegenvaller heeft als een dakkapel of tuinhuisje wordt afgewezen, omdat het niet in het bestemmingsplan past. Al voldoet uw bouwplan misschien volledig aan de technische eisen, maar zeg nu eerlijk als de wet? zo’n molen van 150meter hoog al op een afstand van 450meter vanaf een woning toestaat….klopt er toch iets niet? Een afstand van 2km is reëel. De huidige staan op ca.1,5km. Straks op 900meter. Nu worden allerlei verzachtende zoethoudertjes voorgehouden als geluidscontouren, maximum dB’s, molens stil zetten voor bepaalde tijd irt. slagschaduw, etc.
 
Maar, het is nog niet te laat! De bewoners van OT en NT willen er geen extra molens bij  dan de 4 die er al staan en De Krammer waarvan 34 stuks zijn gegund. Dat zijn er genoeg! Had de gemeente daar niets aan kunnen doen? Het valt weliswaar buiten de gemeente- en provinciegrenzen, maar men lees nergens dat men hier op bestuurlijk nivo tegen heeft geageerd. Dus OT en NT hebben hun portie wel gehad als de Krammer er staat.
 
Zoals ik al begon. Niemand is hier tegen duurzame windenergie al kun je tegenover deze vorm van energieopwekking vraagtekens zetten tov andere duurzame bronnen. Een ieder snapt dat de gemeente hier een noodzakelijke taak heeft op gekregen deze molens te verdelen over het eiland. Maar dit raakt NT en OT buiten proportioneel. Wij pleiten; GEEN extra molens, GEEN dubbele rij zo dicht bij het dorp. Wij rekenen op uw medewerking!
20 december 2016

Wethouders Goeree-Overflakkee willen niet wonen waar ze werken 

https://youtu.be/2IpEWXhlBCo
20 december 2016

Wethouder Frans Tollenaar zegt maar wat
 

Column - Volgens wethouder Frans Tollenaar heeft hij de regie stevig in handen wanneer het gaat om het plaatsen van windmolens op Goeree-Overflakkee. Feit is dat deze wethouder dus zelf bepaalt waar de molens op ons eiland wel of niet komen. Dat er een buitensporig aantal voor de dorpen Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge wordt neergezet, heeft de bevolking dus aan hem te danken.
 

Wij wonen in Nieuwe-Tonge. Waar wonen jullie?

“Als ik het niet doe, dan neemt de Provincie de regie over en worden er lukraak molens op ons eiland geplaatst,” zegt deze wethouder al sinds jaar en dag. Onzin. Lariekoek. Niet waar. Neem de gemeente Lemsterland. Deze gemeente heeft besloten geen bouwvergunning te verlenen voor zes windmolens in het Friese deel van het IJsselmeer. De windmolens zouden deel uit gaan maken van een honderd turbines tellend windpark. Het gemeentebestuur van Lemsterland vindt echter dat de rijen windmolens het uitzicht vanaf het Lemster strand verpesten.
 
Nog een voorbeeld. De gemeente Kampen toont ballen, luistert naar de inwoners en weigert windmolens. Dus dat verhaal van de regie houden, berust niet op waarheid. Wethouder Tollenaar kan altijd nog kiezen. Luisteren naar de bevolking - van in dit geval Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge - of luisteren naar de Provincie. Volgens hoogleraar bestuursrecht Broring voelen veel burgers zich gepiepeld door hun eigen gemeente. Het vertrouwen in de lokale politiek brokkelt zo verder af. Wethouder Tollenaar kan namelijk zeggen: “Jammer provincie, maar we spelen het spel niet meer mee.” Dat is precies wat de gemeenteraad van Aa en Hunze heeft gedaan. De vergunning voor windmolens wordt door B&W daar uit principe niet afgegeven…
 
Tollenaar is een marionet van de provincie. Een rol die hij overigens met verve speelt. In wandelgangen van het stadhuis verkondigt hij het volgende gedachtegoed: “Die boeren van Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge zijn zo gezagsgetrouw als de spreekwoordelijke pest. Protesteren tegen onrecht zit niet in hun genen. Dat stelletje landbouwers laat toch niet van zich horen. Dus laten we nog maar een extra rijtje molens voor die dorpen neerzetten.”
 
Tollenaar zelf woont niet op Goeree-Overflakkee. “Ik ben niet gek. Ik ga toch zelf niet op een eiland wonen waar je struikelt over de windmolens. Mijn partijgenoot Martin Wilstra woont in Nieuwe-Tonge en die arme man is nachtblind geworden door de slagschaduw van de molens in dat dorp. Ik kijk dus wel uit. Ik woon sinds jaar en dag lekker rustig in een stiltegebied in riant Rilland…”  

 
Frans Evers


19 december 2016

Groen Links
 
Hoe fout kan GroenLinks zijn?
 

Column - In het AD van maandag 19 december las ik dat GroenLinks-leider Jesse Klaver een links kabinet wil met christelijke partijen… Omdat ik mijn ogen niet kon geloven, las ik - zij het met tegenzin - verder. Klaver zei dit op het afgelopen GroenLinks-congres. Hij hoopt met die opmerking de VVD en de PVV uit het kabinet te houden. Hij vroeg iedereen ‘ballen te tonen’ en kleur te bekennen. In het openbaar mijn ballen tonen, dat doe ik niet in verband de verregaande staat van verschrompeling ervan. Maar kleur bekennen kan dankzij mijn zeventig jaren geen kwaad.
 


Zo herinner ik mij GroenLinks en de PvdA als twee hele foute partijen. Neem de geschiedenis van GoenLinks en de PvdA inzake pedofilie. GroenLinks en PvdA omarmden lange tijd pedofilie openlijk. Ene Herman Meijer, toenmalig partijvoorzitter van GroenLinks en actief pleitbezorger van de pedofiele zaak, deed uitspraken als: ‘Seks met kinderen moet kunnen.’ en ‘Ik kan ook wel eens op een knaapje vallen.’
 
De Groenlinkse Meijer pleitte samen met de werkgroep RozeLinks voor de afschaffing van de leeftijdsgrenzen in de zedenwetgeving en zelfs het geheel afschaffen van die wetgeving. Voor zover ik weet hebben de lijsttrekkers Ria Beckers, Ina Brouwer en Mohamed Rabbae, Paul Rosenmöller, Femke Halsema, Jolande Sap, Bram Ojik en Jesse Klaver nooit afstand genomen van de verwerpelijke standpunten van hun toenmalige partijvoorzitter.
 
Behalve GroenLinks kende de PvdA ook de nodige foute figuren. Nogal wat vooraanstaande socialistische politici als Annemarie Grewel, Jan Knot, Ed van Thijn en Edward Brongersma spraken zich uit voor de legalisering van pedofilie. Intellectuele steun kwam er in de vorm van de vooraanstaande socioloog Paul Schnabel. Zowel Brongersma als Schnabel werden benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Voor zover mij bekend heeft alleen de fractievoorzitter van de PvdA afdeling Goeree-Overflakkee Jaap Willem Eijkenduijn afstand genomen van het pederastische gedachtegoed van zijn grote socialistische voorgangers. Bravo Jaap Willem!
 
Dus zitten we met de groene pedopartij van Jesse Klaver die samen met een socialistische pedopartij en twee streng fundamentalistische religieuze partijen - die erom bekend staan dat zij openlijk  homo’s en vrouwen discrimineren - ons land wil gaan besturen…

 
Frans Evers


 

15 december 2016

Vijfde publicatie van leugenachtige verklaringen van ambtenaren

GOEREE-OVERFLAKKEE - Vanaf begin november publiceert het Schrijfbedrijf Evers van der Waart met enige regelmaat verklaringen van burgers/ondernemers/(voormalig)raadsleden over mogelijk valse getuigenissen van ambtenaren/wethouders  van de gemeente Goeree-Overflakkee (voormalig Oostflakkee, Middelharnis, ISGO, Dirksland en Goedereede). Is u dat ook overkomen, meldt dat bij ons. Wij nemen dan contact met u op. 

Ditmaal de getekende verklaring van meneer het Jonk uit Dirksland. Tijdens een rechtzaak vroeg de rechter aan de ambtenaar of de gemeente al meerdere gronden van Spuikolk in Dirksland had verworven. De ambtenaar antwoordde ontkennend. Terwijl de heer Het Jonk zeker weet dat dit onjuist is. U kunt ook zijn inspreken zien tijdens de gemeenteraadsvergadering over dit punt. https://www.youtube.com/watch?v=SUzG-ez-BMA&t=6s 

14 december 2016
5 december 2016

Vierde publicatie van leugenachtige verklaringen van ambtenaren

GOEREE-OVERFLAKKEE - Vanaf begin november publiceert het Schrijfbedrijf Evers van der Waart met enige regelmaat verklaringen van burgers/ondernemers/(voormalig)raadsleden over mogelijk valse getuigenissen van ambtenaren/wethouders  van de gemeente Goeree-Overflakkee (voormalig Oostflakkee, Middelharnis, ISGO, Dirksland en Goedereede). Is u dat ook overkomen, meldt dat bij ons. Wij nemen dan contact met u op. 

En weer heeft het Schrijfbedrijf een surprise gemaakt
Omdat de gemeente haar leugens niet staakt
Het betreft hier een al oude klacht
Over het misbruik maken van macht 

Maar de leugens gaan maar door
De gemeente volgt nog niet het juiste spoor

Met de mond wordt transparantie beleden
Maar de waarheid wordt nog steeds gemeden
Nog steeds als de spreekwoordelijke pest
Vandaar dat ons niets anders rest
Om weer een verklaring te publiceren
En hopen dat de gemeente het ééns wil leren

De SintVerklaring Frits Kroeze, voormalig raadslid gemeente Oostflakkee


4 december 2016

Bestuurlijk Goeree-Overflakkee massaal aanwezig bij legging Stolpersteine
 

Column - Voor degenen die niet weten waar Stolpersteine voor staan, bij deze een korte geschiedenis. In 1994 begon de Duitse kunstenaar Gunter Demnig zijn Stolpersteinproject. Stolpersteine of Struikelstenen zijn stenen van 10×10 centimeter voorzien van een messing plaatje waarop namen en data van tijdens de laatste wereldoorlog omgebrachte Joodse mensen. Die stenen worden geplaatst in de trottoirs voor de woningen waarin deze mensen woonden voor ze daaruit werden verdreven.
 


Dankzij de Stichting Paul van Hessenfonds, onderdeel van de Lions Club Goeree-Overflakkee, werden afgelopen vrijdag de laatste 21 van de in totaal 57 Stolpersteine aangebracht voor de woningen van Joodse inwoners van Goeree-Overflakkee die tijdens de oorlog zijn omgebracht. Het gaat om inwoners uit Dirksland, Middelharnis, Sommelsdijk en Oude Tonge, waarvan de nagedachtenis in ere dient te worden gehouden.
 
Hartverwarmend was de belangstelling van bestuurlijk Goeree-Overflakkee. Ondanks dat burgemeester Marnix Trouwborst en loco-burgemeester Frans Tollenaar wat verlaat waren - zij wonen beide niet op Goeree-Overflakkee - waren alle overige wethouders massaal aanwezig. Tekenend voor het historisch besef van onze huidige bestuurders. Zou deze nieuwe lichting bestuurders er zijn geweest ten tijde van het bewind van de gemeente Middelharnis, dan zou bijvoorbeeld de synagoge in Middelharnis nooit zijn afgebroken…
 
Zie hieronder wat er kan gebeuren indien het historisch besef van onze volksvertegenwoordigers het af laat weten:Te Middelharnis is een synagoge afgebroken

Vrijdagavond 11 september 2009 werd aan de haven van Middelharnis een monument onthuld. Met daarop een gedicht van dichter Ed. Hoornik: Te Middelharnis is een kind verdronken. Hoornik schreef dit gedicht naar aanleiding van een artikel in het Algemeen Handelsblad de dato 18 juli 1938. Toen bekend werd dat het overleden kind Adri Krijgsman was, hebben diverse notabelen van onze gemeente zich ingezet om dit gedicht in Middelharnis aan de haven geplaatst te krijgen.


Dankzij de cultuurbarbaren van de voormalige gemeente Middelharnis...

Ter plekke maakten belangstellenden kennis met een stukje eigen geschiedenis van onze enige socialistische wethouder Bert Kleingeld en niet te vergeten de eigen dichtsels van onze enige echte eilandelijke poëet Rien Vroegindeweij. Zo kreeg de persoonlijke tragedie van de familie Krijgsman op 09/11 een extra dimensie. Ook voor een ieder zichtbaar dat onze gemeente in het rijke bezit is van bestuurders met een antenne voor menselijk leed en een hart dat wagenwijd  openstaat voor cultuur. 

Ik moest tijdens de herdenking rond het monument onwillekeurig denken aan dat andere historische monument: de plaquette op de gevel van de voormalige synagoge op de Dijk die op 27 april 1995 door rabbijn Soetendorp werd onthuld. De synagoge bestond in 1892 vijftig jaar. In 1942 honderd jaar. Het jaar dat de eerste Flakkeese joden werden weggevoerd naar de vernietigingskampen. Na de oorlog deed dit historische gebedshuis een tijd dienst als café en discotheek. En nog weer later als kledingwinkel. Ik moest bij de nu zichtbare persoonlijke tragedie van de familie Krijgsman dus onwillekeurig denken aan de onvoorstelbare tragedie achter die zwartmarmeren plaquette op de dijk: de tragedie van de joodse bevolking van Middelharnis.

Mijn gedachten gingen terug naar het onvergetelijke interview dat Kees van Rixoort in Eilanden Nieuws had met mevrouw Buytendijk-Verburg: “…Wat blijft – ook na al die jaren – is de herinnering aan de Joden van Middelharnis en hun noodlottige geschiedenis. Mevrouw Buytendijk-Verburg, op haar hoge leeftijd gezegend met een uitzonderlijk geheugen, draagt die geschiedenis met zich mee. Net als het beeld van het ‘Jodenkerkhof’ met de in oorlogsjaren aangebrachte tekst ‘Hier mogen ze blijven’...” Echter niet de synagoge, dat kleine kerkje, niet veel groter dan een huiskamer, met witte muren die definitief uit het straatbeeld is verdwenen. “Een schande,” besloot mevrouw Buytendijk-Verburg. Een schande is wel wat erg mild uitgedrukt. Een pikzwarte bladzijde in de geschiedenis van de gemeente Middelharnis, zou ik zeggen.

Het doet me daarom goed dat onze huidige bestuurders zich het lot van de kleine Adri Krijgsman ruim zeventig jaar na dato nog immer aantrekken. Dat past in het beeld van de ‘nieuwe’ bestuurders die zich vandaag de dag bezig houden met het bepalen van beeldbepalende panden, met het aan banden leggen van de overvloedige belettering des middenstands, met het uit historisch besef opwerpen van aardewallen tegen panden van bewoners die dat niet willen. Met deze nieuwe lichting bestuurders zou het enige pand dat stond voor de noodlottige geschiedenis van de joden van Middelharnis er nog staan. En zou dus niet tegelijkertijd met ons historisch besef met de grond zijn gelijkgemaakt…

 
Frans Evers
 
 


24 november 2016

 

Publicatie derde verklaring over valse getuigenis ambtenaar

GOEREE-OVERFLAKKEE - Vanaf begin november publiceert het Schrijfbedrijf Evers van der Waart met enige regelmaat verklaringen van burgers/ondernemers/(voormalig)raadsleden over mogelijk valse getuigenissen van ambtenaren/wethouders  van de gemeente Goeree-Overflakkee (voormalig Oostflakkee, Middelharnis, ISGO, Dirksland en Goedereede). Is u dat ook overkomen, meldt dat bij ons. Wij nemen dan contact met u op. 

 

Integriteit kan het vertrouwen in de overheid maken of breken. Het is dus belangrijk dat ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers integer zijn. Er zijn regels en gedragscodes ontwikkeld om die integriteit zoveel mogelijk te borgen. Maar minstens zo belangrijk is dat integriteit een soort grondhouding moet zijn, een mentaliteit.

Hieronder een verklaring van gerespecteerd SGP-raadslid Adrie van Gurp, die erom bekend staat altijd de waarheid en niets dan de waarheid te spreken.
 

22 november 2016


Goeree-Overflakkee, 19 november 2016
 
Betreft: raadsbrief inzake vervolg plan van aanpak Fort Prins Frederik
 
Aan de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee,
 
Geachte raad,
 
Op de lijst van ingekomen stukken van de raadsvergadering van 24 november a.s. staat als nummer 12 de raadsbrief van het college over het vervolg van het plan van aanpak inzake recreatieterrein Fort Prins Frederik.
 
Ik heb deze ‘openbare’ brief met meer dan gewone belangstelling gelezen. Vooruitlopend op een eventuele bewonersavond wil ik, als direct belanghebbende, mijn ernstige bezorgdheid uitspreken over de inhoud van deze openbare brief aan uw raad.
 
Er is in de brief uitsluitend sprake van variant 3 van het projectplan Fort Prins Frederik als uitgangspunt voor het vast te stellen bestemmingsplan. Er wordt niets gemeld over het door het college aan de Dienst Landelijk Gebied gevraagde advies over de concrete uitvoering en de stappen die ondernomen moeten worden (formulering in brief aan bewoners 27-02-2014).
 
Advies DLG:
Het advies aan de gemeente en eigenaren/belanghebbenden van het fort is het gesprek met elkaar aan te gaan en gezamenlijk te zoeken naar een toekomstbeeld en daarbij passende aanpak die voldoende recht doet aan de nu geformuleerde doelstelling en de spelende belangen.
(…)
Dus, niet kiezen voor juridische benadering, maar voor visie en het via gesprek met belanghebbenden komen tot een aanpak.
 
Na het verschijnen van dit advies laat het college van B&W in raadsbrief van 28 augustus 2014 weten dat duidelijk is geworden dat het niet verstandig is rechtlijnige handhavingsacties te realiseren. Daarom zal in vervolggesprekken zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de persoonlijke voorkeuren van betrokkenen (verplaatsen, vertrekken of mogelijk op dezelfde plek blijven).
 
Er zullen binnenkort weliswaar gesprekken plaatsvinden met de bewoners die worden gevoerd door onafhankelijke organisatie Magrid maar nergens wordt duidelijk dat deze gesprekken in het teken staan van hetgeen in de raadsbrief van augustus 2014 wordt gemeld. Een opdrachtformulering aan Magrid ontbreekt.
 
Tegenstrijdig aan de inhoud van de raadsbrief uit 2014, dat het niet verstandig is rechtlijnige handhavingsacties te realiseren, wordt in de laatste raadsbrief melding gemaakt dat ‘naast’ herziening van het bestemmingsplan tevens zal worden gestart met de aanpak van o.a. alle illegale bouwwerken. Het is schokkend te moeten concluderen dat het college voornemens met de aanpak van ‘illegale’ bouwwerken niet te wachten totdat bij de vaststelling door uw raad is besloten welke (individuele) situaties, waarbij overigens sprake is van een zeer groot tijdsverloop waarin niet is gewraakt, positief kunnen worden bestemd of onder het (persoonsgebonden) overgangsrecht of uitsterfregeling kunnen worden gebracht. Ook in het projectplan is nog ruimte als het gaat om vertaling naar concrete uitvoering (incl. vestingwal en vestingruimte).
 
Kortom:
Hoewel het aan uw raad is om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen ontbreekt in de raadsbrief de intentie van het college om het advies van DLG bij de herziening van het bestemmingsplan toe te passen. Dit heeft direct betrekking op het voornemen van het college nu reeds, náást de herziening van het bestemmingsplan, de illegale bouwwerken aan te pakken waarbij overtreders de gelegenheid krijgen om via een minnelijk traject de overtredingen ongedaan te maken. De formulering in de raadsbrief is overduidelijk. Deze rechtlijnige stellingname laat geen enkele ruimte voor discussie of overleg en het is dan ook onduidelijk wat er wordt bedoeld met het belang dat de overtreders in gesprek gaan en blijven met de gemeente.
 
Dat verwijdering van bouwwerken via het bestuursrecht wordt aangepakt en daarmee de gemeenteraad wordt omzeilt heeft tot gevolg dat niet meer door uw raad per situatie kan worden besloten. Deze aanpak lijdt tot onomkeerbare situaties en ernstige aantasting van de rechtspositie van betrokkenen.
 
Als direct belanghebbende en bezorgde burger zou ik uw raad willen verzoeken het college naar aanleiding van de raadsbrief te vragen om meer duidelijkheid te verschaffen omtrent bovenstaande.
 

Hoogachtend,
Ferry Simonis
Havendijk 16 3
3257LH Ooltgensplaat21 november 2016


Wethouder ontsnapt aan politieke doodstraf

Column De wethouder financiën van de gemeente Goeree-Overflakkee is op miraculeuze wijze ontsnapt aan de politieke doodstraf. Na de zoveelste politieke doodzonde van deze wethouder besloot coalitieleider Van Dam van de SGP in zijn almachtige wijsheid, de in de wandelgangen van Fort Flakkee gekscherend genoemde Trumpborst, streng te straffen.


"I will make Goeree-Overflakkee great again"


Met een levenslange verbanning naar een niet nader te noemen eiland (Voorne-Putten) kwam ‘De Zondaar uit Zuidland’ er echter relatief gezien nog genadig van af. De SGP is tenslotte overtuigd voorstander van de doodstraf. Maar in deze tijd van het jaar blijkt zelfs een ras-SGP’er weleens bereid om met de hand over het hart te strijken, om zo voor barmhartige goedheiligman te kunnen spelen.

Welk dossier veroorzaakte de druppel die de emmer van Van Dam deed overlopen?

Was het het zwembadfusiedossier, waaruit bleek dat de fusie van de drie eilandelijke zwembaden totaal mislukt was en er onder andere voor zorgde dat de taakstellende bezuiniging van 200.000 euro niet behaald werd en dat de gemeenteraad meerdere keren bewust onjuist werd voorgelicht?

Was het het kunstgrasdebacle, waarbij de wethouder samen met zijn zakenpartner ‘de kunstgrasdeal’ achter de schermen al lang rond leek te hebben tot er een aantal (financiële) apen uit de mouw kwam? Naast gesjoemel met de aanbesteding bleek ook nog gekozen te zijn voor een type kunstgrasveld van inferieure kwaliteit. Als een voetbalvereniging een veld met een redelijke kwaliteit wenste dan moest er extra bijbetaald worden. Daar bovenop kwamen nog de extra kosten voor het aanpassen van de lichtinstallaties, aanschaf van doelen, beregenings-installaties en dergelijke. En of het nog niet erg genoeg was, bleek ook nog dat de wethouder een post van enkele honderdduizenden euro’s voor het afgraven en afvoeren van de afgegraven grond van de bestaande natuurgrasvelden ‘vergeten’ was op te nemen in de begroting.

Aan DVV 09 en DBGC was beloofd dat hun kunstgrasvelden vanaf augustus 2016 bespeelbaar zouden zijn. In werkelijkheid kwam hier niets van terecht en is het nog maar de vraag of er in augustus 2017 wél op kunstgras gespeeld kan worden. Wellicht het toppunt in dit dossier is ‘het omkopen’ van OFB en VV Den Bommel. Beide verenigingen wilden in eerste instantie niet meedoen aan de kunstgrascampagne van de wethouder maar werden door een fikse bijdrage uit een (voor een ander doel bestemde) subsidiepot toch over de streep getrokken en doen nu ook mee.

Was het de totaal mislukte harmonisatie van de tennisverenigingen en -accommodaties? De tennissers uit Ooltgensplaat en omgeving hebben er al maanden slapeloze nachten van.

Was het ‘het cadeautje’ van 1.000.000 euro voor Estate Invest als gemeentelijke bijdrage aan de ontwikkeling van het havengebied in Middelharnis?

Was het het snippergroendossier? Complete gemeenteplantsoenen werden verkocht om financiële blunders uit andere dossiers te financieren. Ambtenaren kregen openlijk de zwarte piet toegespeeld. In de praktijk was het echter de wethouder zelf die van de hoed en de rand wist en de regie volledig in eigen hand had.

Of was het misschien ‘de financiële afrekening’ van het NK wielrennen? Met allerlei smoesjes over verrekeningen met de belastingdienst en dergelijke probeerde de wethouder tijd te winnen en stelde de afrekening steeds uit. Doorgaans goed ingelichte bronnen in de wandelgangen van Fort Flakkee meldden dat de werkelijke kosten bijna 1.500.000 euro bedragen. De wethouder zou de gemeenteraad een heel ander kostenplaatje willen presenteren van bijna 1.000.000 euro (blijft veel geld voor een evenement dat niet begroot was). Ondanks dit financiële tranendal zou er dan toch nog een mooi bedrag ‘overblijven’ voor enkele goede doelen.

We zullen waarschijnlijk nooit precies te weten komen welk dossier de werkelijke druppel was. Duidelijk is wel dat Kees van Dam een half jaar geleden de wethouder tijdens een raadsvergadering al zijn laatste waarschuwing gaf toen hij belangrijke informatie over de werkelijke kosten voor de organisatie van het NK zorgvuldig achterhield: “Dit is eens, maar nooit weer!” Om voor zijn achterban geloofwaardig over te blijven komen, moest Van Dam dus wel een keer ingrijpen. Tijdens een bijeenkomst van zijn trouwe SGP- volgelingen verklaarde hij in zijn Ooltgensplaets dialect: “Die wethouwers van buute Flakkee, ‘tis allemael mar-niks.”