A C H T E R    H E T    N I E U W S 

10 juli 2020

Sebrenica-rapport

Een geautoriseerde samenvatting van de conclusies uit de epiloog van het hoofdrapport Srebrenica – een ‘veilig’ gebied. De cijfers in de linkermarge verwijzen naar de genummerde hoofdpunten uit de epiloog.

https://www.niod.nl/nl/srebrenica-rapport/perssamenvatting-rapport


7 juli 2020

Groene Amsterdammer:

Onderzoek EU-landen steunen de fossiele sector met 137 miljard per jaar

Fossiel verzekerd

Hoewel de Europese Unie met de Green Deal inzet op een energietransitie, blijven de individuele lidstaten de olie- en gassector met miljarden steunen. Zo staat Nederland garant voor nieuwe Mexicaanse olieplatforms en een olieterminal voor de kust van Oman.

https://tinyurl.com/y7nhpynx6 juli 2020

Follow the Money:

De verborgen openbaarheid van Nederland: bezwaar maken tegen een overheidsbesluit

Bezwaarschriftencommissies opereren als neprechters; van transparante besluitvorming is geen sprake; de klagende burger wordt nauwelijks gehoord en krijgt zelden gelijk. 

‘Geen feest om te lezen want ik herken het,’ zegt Reinier van Zutphen, de Nationale Ombudsman, die Dersjants onderzoek voorafgaand aan publicatie bekeek. Het vertrouwen van de burger in de overheid is in het geding en het is daarom ‘essentieel dat de bezwaarprocedures laagdrempelig zijn’.

Lees het hele artikel op:
https://tinyurl.com/ycn2dmny

4 juli 2020

Volkskrant, Sander van Walsum: 

De wetenschap moet complottheorieën geduldig blijven pareren

De ontwaakten draaien de bewijslast om: laten jullie maar eens zien dat er géén verband bestaat tussen corona en vaccin. Tonen jullie maar eens aan dat George Soros níét aan de knoppen zit.


https://tinyurl.com/y7zd73b54 juli 2020

Marc Siepman: 'We moeten de natuur meer laten bepalen en de controle los laten'

"De mens vernietigt ecosystemen en vervangt ze met monoculturen, waardoor klimaatverandering veroorzaakt wordt. Wij vissen zeeën leeg, we leggen land droog en vervolgens zijn wij als mens heel verbaasd dat er ecologische problemen ontstaan." Lees het hele artikel op:  https://tinyurl.com/ycvszkb8
2 juli 2020

De Groene Amsterdammer

Profiel: Jacinda Ardern

Altijd positief


In een tijdperk gedomineerd door hardvochtige leiders als Donald Trump, Vladimir Poetin, Recep Tayyip Erdogan en Boris Johnson toont de 39-jarige Jacinda Ardern dat er een andere weg is.

https://tinyurl.com/ydcjjxej
2 juli 2020


Artsen sturen brandbrief over coronamaatregelen: ‘Ze richten veel schade aan’

Een groep van 81 artsen is het niet eens met de coronamaatregelen van het kabinet en zegt dat ze meer schade aanrichten dan goed doen. In een brandbrief roepen de artsen de politiek op tot meer openheid in het debat.

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/artsen-sturen-brandbrief-over-coronamaatregelen-ze-richten-veel-schade-aan


30 juni 2020

29 juni 2020

Harry Vermeegen: de Viro loog

https://www.youtube.com/watch?v=kSgCeGtoax0&list=PLfZCQzlFmjWPF6M0h_StSuFhGG5ndu1Jv&index=15&t=0s

29 juni 2020


Harry Vermeegen: de ober komt altijd afrekenen

https://www.youtube.com/watch?v=GNqMPkJS8jQ29 juni 2020

VIDEO – Oproep: “Red de alsjeblieft kleine theaters!”

De cultuur- en evenementenbranche heeft het moeilijk door de maatregelen rondom het corona-virus. Er is daarom een oproep om de kleine theaters te redden.


https://goeree-overflakkee.nieuws.nl/entertainment/20354/video-oproep-red-de-alsjeblieft-kleine-theaters/


28 juni 2020

Wie gaat er echt opdraaien voor de kosten van de coronacrisis?

Hoe de superrijken onze samenleving oplichten

"Nederland een belastingparadijs voor grote bedrijven" 

lees verder:

https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2019-2020/kijken-naar-de-rijken.html
28 juni 2020


Een Deltaplan voor Corona

Fundamenteel is dat we onderkennen dat we nog ontzettend veel niet weten over het virus en de manier waarop het zich verspreidt. Een robuust plan doet daarom geen aannames over aerosolen, immuniteit of seizoenswerking – zelfs niet over welk virus ons treft – maar gaat alleen uit van het effect: nieuwe besmettingen. Dijken zijn ook niet gebouwd op een vermoeden over hoe de storm eruit ziet, maar op het effect: hoog water.


Normaal gesproken heb je één catastrofe te vermijden, in dit geval zijn het er twee: die van te weinig doen, en die van te veel doen. Want het is ook buitengewoon duur voor economie en volksgezondheid als we beperkende maatregelen hebben terwijl ze niet nodig zijn. Ten onrechte thuiswerken, ten onrechte anderhalve meter afstand houden, ten onrechte stress, faillissementen en werkloosheid.

Een deltaplan beoogt precies deze schijnbaar tegenstrijdige problemen op te lossen. Op de momenten en plekken waar dat het niet nodig is, zijn er weinig beperkingen en voorkomen we de fout van onnodige maatregelen. En als zich – volgens sommigen onvermijdelijk – nieuwe besmettingshaarden voordoen, zijn we er als de kippen bij om die in te dammen en voorkomen we de fout van te weinig maatregelen.

Lees het hele artikel van Follow the Money op: https://tinyurl.com/y8ggrox5


27 juni 2020

Waar hebben ze het over, die klagers?

Een paradijs, ja dat is Nederland

https://www.youtube.com/watch?v=OfxJSwvxuk825 juni 2020

Genee laat Derksen vallen als een baksteen

https://www.youtube.com/watch?v=BQjzykHgk7824 juni 2020


John Clees wordt ineens een racist genoemd

Vermeegen gaat los over vermeend racisme

https://www.youtube.com/watch?v=wl0FBdiyN_Q
22 juni 2020


Hetze rond VI onterecht vindt Harry Vermeegen

https://www.youtube.com/watch?v=f247uOFiwAI

22 juni 2020

5G is reeds onder ons

Zie zelf de dekkingskaart van Nederland (zet 4G uit)

https://tinyurl.com/yc7wy3x9
20 juni 2020

Open brief Marjan Lommerse, Researchverpleegkundige

Een open brief aan Mark Rutte, Hugo de Jonge en de Kamerleden van VVD, CDA, CU en D66. “Dit jaar werk ik 40 jaar in de zorg. Ik heb in die tijd heel veel verschillende zorgvelden gezien.”  En nu blijft Marjan Lommerse met een hele bittere nasmaak achter.https://tinyurl.com/ya8evtfl


20 juni 2020

Belangen intensieve veehouderij belangrijker

Esterh Ouwehand (Partij van de Dieren) over stikstofwetgeving

"Er is hier één partij (red: CDA) die kampioen is in het telkens verzinnen van truukjes die door de rechter onderuit worden gehaald."


https://www.youtube.com/watch?v=VaDpOzVmX8E&feature=push-sd&attr_tag=CbpaxEj8VJMM_JaQ%3A619 juni 2020


Dirksland, maandag 15 juni 2020

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Goeree-Overflakkee

Aan de leden van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee

 

Onderwerp: Toekomst zwembaden op Goeree-Overflakkee

 

Geacht College,

Geachte leden van de Raad,

 

Met veel interesse heeft de dorpsraad van Goeree-Overflakkee kennis genomen van het rapport van het Mulier Instituut, dat handelt over de toekomst van onze gemeentelijke zwembaden.

Wij nemen aan, dat de Raad op de hoogte is van de voortgang in de “Pilot Gemeentelijk Vastgoed Dirksland”. De gemeente heeft in samenspraak met de stakeholders in Dirksland al vergevorderde plannen ontwikkeld, waarin de toekomst van Sportcomplex De Gooye een belangrijke plaats inneemt.

De gemeente heeft ons het gevoel gegeven, dat onze mening ertoe doet en dat er van “onderaf” iets moois aan het ontstaan is op het gebied van gemeentelijk vastgoed in Dirksland.

Het moet inmiddels bij het College en de Raad inmiddels bekend zijn, hoe er vanuit de Dorpsraad Dirksland gedacht wordt over de toekomst van de zwembaden.

Het kan niet zo zijn, dat de Dorpsraad Dirksland niet meegenomen wordt in de discussie over de toekomst van ons zwembad. Wij herinneren u eraan, dat het zwembad in Dirksland tot stand is gekomen vanuit een burgerinitiatief en met ingezamelde gelden van de burgerij. Dat het zwembad historisch gezien een gevoelig onderwerp is, moge blijke uit de verschillende demonstraties, die in het verleden zijn gehouden tegen een eventuele sluiting.

 

Puntsgewijs nemen wij u mee in onze standpunten:

 1. Wij zijn het met het Mulierrapport eens, dat onze zwembaden niet voldoen aan de eisen van deze tijd. Dat er op de kop van het eiland meer recreatieve zwembehoeften zijn (vooral bij slecht weer op zondag) en dat op het midden van ons eiland vooral het banenzwemmen en leszwemmen prevaleert, met daarnaast specifieke doelgroepen.
 2. Het rapport geeft aan, dat vanuit Hellevoetsluis veel interesse is voor zwembad ’t Zuiderdiep.

Wij wijzen erop, dat Hellevoetsluis binnenkort een zwembad opent, dat aan alle eisen voldoet: zowel voor wedstrijdzwemmen als voor recreatief zwemmen. In Stellendam liggen grote uitdagingen op het gebied van toerisme.

 1. Het voedingsgebied van De Gooye is op dit moment het grootst. Bovendien blijkt uit de gemeentebegroting dat zwembad De Gooye het meest rendabel van alle 3 de zwembaden. De bezoekersaantallen van De Staver zijn de laatste 10 jaren teruggelopen van 150.000 naar 40.000. Wij pleiten voor een nieuw zwembad tussen Dirksland en Sommelsdijk, op fietsafstand van zowel Middelharnis/Sommelsdijk, als Dirksland. Bijvoorbeeld in de schaduw van de Watertoren. Uiteindeijk is dit de meest centrale plek op ons eiland.
 2. Jammer, dat het Mulierrapport niet of nauwelijks melding maakt van andere sporten. Het is blijkbaar onvoldoende bekend, dat Goere-Overflakkee veel triatleten telt, die wekelijks hun zwemconditie op peil proberen te houden. Wij pleiten dan ook voor een multifunctionele zwemaccommodatie, geschikt voor: wedstrijdzwemmen, banenzwemmen, waterpolo, reactiveringszwemmen, duiken, reddingszwemmen en aquafitness.
 3. Concreet hebben we daarvoor nodig: een 6 banenbad met een beweegbare vloer, zodat een diepte van 1m80 verkregen wordt. Op dit moment is geen van onze zwembaden door de KNZB goedgekeurd voor wedstrijdsport. Onze 3 zwemverenigingen kunnen alleen recreatieve wedstrijdjes organiseren en moeten voor officiële wedstrijden altijd het eiland af.
 4. Naast dit 6 banenbad is er onzes inziens  behoefte aan een extra instructiebad voor o.a. peuterzwemmen.
 5. Het rapport geeft aan, dat Goeree-Overflakkee relatief veel zwembadwater heeft, maar niet doelmatig benut. Indien er een zwembad komt, zoals wij hier hebben omschreven, dan neemt het totale wateroppervlak af, maar neemt de variëteit aan activiteiten toe.
 6. De VEERO heeft de wens te kennen gegeven voor een zwembad in Ouddorp. Wij raden dit af. De Ouddorpse gemeenschap zal voor een groot deel tegen een zwembadopening op zondag zijn. Port Zélande is een slecht alternatief: in vakantietijd te duur (vanaf 15 euro per bad) en bij drukte alleen voor parkgasten. Omdat andere parken alleen zwembaden voor eigen gebruik hebben, blijft ’t Zuiderdiep een ideale locatie.

 

Samengevat:

De Dorpsraad Dirksland adviseert een zwemaccommodatie, als vervanging voor De Staver en De Gooye,  in de buurt van de Watertoren, met 6 wedstrijdbanen, met een beweegbare vloer en een extra instructiebad.

 

 

Hoogachtend,

De Dorpsraad Dirksland

Jan Leenders, voorzitter

Henk Zwanenburg, secretaris

Aad van den Hoek, penningmeester

Peter Keuker, lid

Don Spelt, lid

John van Item, lid

Julien Robijn, lid

 

16 juni 2020

Mooie tekst van onbekende auteur


In ons kleine Nederlandje ...

Worden net als in de rest van de wereld, naast mensen met een ander kleurtje, ook kleine mensen, hele grote mensen, dikke mensen, schele mensen, stotterende mensen, manke mensen, al oudere mensen, verlegen mensen, ADHD en ADD mensen, andere sexuele-geaardheid mensen, minder slimme mensen, juist hele slimme mensen of gewoon omdat je bent zoals je bent, dikwijls anders aangekeken....
En toch probeert iedereen er in ons landje het beste van te maken.

In ons kleine kikkerlandje..
Is Aboutaleb burgemeester van Rotterdam en Marcouch van Arnhem....
Wonen er in Amsterdam meer dan 180 nationaliteiten...
Won Humberto Tan ooit de Televizierring en het Perfecte Plaatje....
Is Spong een beroemde advocaat....
En maken Braboneger, Theo Maassen of Najib heel Nederland aan het lachen.

In ons piepkleine landje..
Is Khadija Arib voorzitter van de Tweede Kamer....
Ali B het populairste gezicht van The Voice of Holland....
Zijn Depay, Dumfries en Wijnaldum topspelers in Oranje....
Was Gullit de aanvoerder van het succesvolste Oranje ever...
En Sanders onze troetelbeer bij de Leeuwinnen....
Martina een sprintende bigsmile import-antillaan....
En Ozcan Akyol een topcolumnist in het AD. ....

In ons Nederlandje..
Zijn politieagenten op straat wit, bruin , geel of zwart ...
Hebben leraren hippe baarden, kale koppen of dragen hoofddoeken....
Is de slager en groenteboer Nederlands, Turks. Antilliaans, of Marokkaans....
Heet de friettenteigenaar Corry, Hassan of ChengX....
En de ober in de kroeg Willem en Khadijia ....
Worden we in de sportschool gecoached door Admir of Ronnie....
Onze muren gladgestreken door Wladimir of Jeroen...
Eten we couscous bij Mo, shoarma bij Ali en rookworst bij de HEMA....
Leren we Ethiopiers uit het AZC fietsen en laten zij ons bij de Zevenheuvelenloop weer zien hoe je echt hard moet rennen...
Vieren we Braziliaans carnaval of met de buren het Suikerfeest mee, en hebben we de gay pride ...

In ons mooie Nederlandje….
Kan iedereen bereiken wat ie wil, worden mensen leiders en profs of wat dan ook om hun capaciteiten....
klappen en juichen we voor mensen ongeacht de hoeveelheid pigment....
en eten we waar we zin in hebben ongeacht de kleur van het snuitje dat boven de pannen hangt.
Volgens mij hebben we het hier in Nederland over het algemeen best leuk met elkaar....
Laten we dat dan ook zo houden ...
Ik dacht, ik meld het ff..
#perspectivematters
#respect
#doeislief
#vriendelijkheidkostniets
14 juni 2020

Maak onze Piet niet zwart

 

COLUMN - Geachte Beeldenstormers, voor dat u het beeld van Piet Hein van zijn sokkel trekt, lees eerst even dit. Piet Hein (1577) trok zich het lot aan van met name de Afrikaanse slaven. Na het veroveren van twee Portugese slavenschepen, liet hij alle slaven vrij.

 

Let op! Gedurende Heins leven was zijn werkgever - de West Indische Compagnie - niet actief in de slavenhandel. Vast staat dat Hein al zes jaar overleden was toen zijn werkgever zich met de trans-atlantische slavenhandel ging bemoeien. Dus, heren Beeldenstormers, maak onze Piet niet zwart

 

Leerzaam overigens dat de Amerikaanse en Nederlandse witte mannen dankzij wereldwijde demonstraties met hun neus op de feiten rond hun slavernijverleden worden gedrukt. Stof tot nadenken over de geschiedenis kan nooit kwaad.

 

Over nadenken gesproken: in de jaren negentig vermoordden Hutu milities een miljoen Tutsi’s. Een Afrikaanse genocide die vergeten lijkt. Waarom eigenlijk geen aandacht? Zijn de levens van Tutsi’s minderwaardig?

 

Nog een voorbeeld om bij stil te staan. Soennieten en sjiieten, twee moslim broederschappen die elkaar regelmatig de tent uit vechten. Waarom? Allah mag het weten.

 

Nog een voorbeeld: protestanten en katholieken die elkaar in Noord-Ierland tot voor kort naar het leven stonden. Elkaar uit naam van God opbliezen. Let wel blanke, witte mannen die in dezelfde God geloven.

 

Nog een voorbeeld: in Mexico zijn in april 337 vrouwen vermoord. Nog nooit zijn binnen een maand zoveel vrouwen door een misdrijf om het leven gekomen. De hoogste tijd om dagelijks over de positie van de vrouw in onze witte mannenwereld na te denken. Het betreft hier de helft van de wereldbevolking. Waarom gaan we daar ook niet voor de straat op?

 

Frans Evers

11 juni 2020

RD:

10 juni 2020


Veel te goedkope spullen worden de hele wereld over getransporteerd

Waarom de AliExpress-economie ons ziek maakt

Voor de Amerikaanse emeritus hoogleraar Frank Snowden is corona geen noodlot, maar een spiegel die toont hoe onze maatschappij in elkaar zit. ‘Epidemieën belagen een samenleving nooit toevallig; ze volgen de routes die we zelf hebben gecreëerd.’

Corona is een schoolvoorbeeld van hoe virussen en de wereldeconomie met elkaar zijn verweven, doceerde de medisch historicus aan de Universiteit van Yale onlangs op een webinar van de pan-Europese denktank ECFR. 

Hardop vraagt Bierman zich af of er sprake is van een economische óf van een morele crisis. ‘Ik denk weleens: dat laatste. We beseffen onvoldoende wat een bloeiende samenleving echt is en wat onze daadwerkelijke behoeften zijn. Willen we echt nog meer spullen tegen zo laag mogelijke prijzen? Of verdelen we het werk eerlijker en maken we ruimte voor zoiets als een basisinkomen?’

Lees verder: https://tinyurl.com/y9hsmnr2

9 juni 2020

Interview van 6 jaar geleden.
9 juni 2020


Trouw,  Seije Slager

In de VS gaat het nu over hervormen, budget weghalen, of zelfs het afschaffen van de politie


Minneapolis heeft een radicaal voornemen: de politie ontbinden. Welke concrete voorstellen gaan er schuil achter de aanzwellende oproep om de Amerikaanse politie terug te schalen, of zelfs af te schaffen?


Ron Davis: “Het idee van een politievrije toekomst is naïef noch onrealistisch. Het is de enige pragmatische oplossing voor een politiesysteem dat geworteld is in de tijd van de slavernij en het verdrijven van Indianen, en dat iedere poging om het te hervormen heeft verslagen.” 

“Het lukte me niet om de basisstructuur van de organisatie te veranderen.” De moderne politie groeide uit tot een professionele organisatie in het begin van de twintigste eeuw, in de tijd dat rassenwetten handhaven een van de belangrijkste taken van de organisatie was. Dat zit in het DNA, dat krijg je er niet zomaar uit. En dus kan het veranderen van het gedrag van individuele politieagenten volgens Davis niet de oplossing zijn. Want goede agenten die in een slecht systeem moeten werken, leveren alsnog slechte uitkomsten op. En slechte agenten kunnen in zo’n systeem ongestraft hun gang gaan.


Een voorbeeld: als je een deel van het budget investeert in betere psychiatrische zorg, levert dat misschien wel meer resultaat op voor de openbare veiligheid, dan wanneer je de politie steeds maar weer op verwarde personen afstuurt, een situatie waarbij escalatie altijd op de loer ligt. En als je een deel van het budget in economische programma’s en sociaal werk in de buurt investeert, daalt het aantal inbraken misschien wel meer dan wanneer je de politie hard laat handhaven. 


https://tinyurl.com/y9oqaxj86 juni 2020


Het is tijd dat Binic zijn eigen verhaal kan vertellen

https://goeree-overflakkee.nieuws.nl/gemeente/19956/gemeenteraadslid-binic-vreugde-alleen-verder/
6 juni 20205 juni 2020

Politieke aardverschuiving op Goeree-Overflakkee

COLUMN – Op het ooit zo vreedzame en religieuze eiland Goeree-Overflakkee lijkt de (politieke)hel te zijn losgebarsten. Fractieleden van Vitale Kernen gaan rollebollend de straat over, VKGO fractielid Binic Vreugde is zelfs uit de partij gezet en de lokale en regionale pers besteden ruim aandacht aan wat door insiders ‘de rel van de eeuw’ wordt genoemd.
 

Uit de kast
Waarom Binic Vreugde uit de fractie van VKGO is gezet, is niet duidelijk. Niemand binnen VKGO is bereid de werkelijke reden van de breuk toe te lichten. Dat is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk, want was het niet de fractie van toen nog oppositie partij VKGO die drie jaar geleden bij het vertrek van toenmalig VVD wethouder Trouwborst keer op keer opheldering eiste over de reden van diens vertrek? Blijkbaar is er iets veranderd in het politieke gedrag nadat VKGO zitting heeft genomen in de coalitie.

Peiling PPGO
In de peilingen van PPGO zien we dat de politieke onrust grote gevolgen heeft voor de zetelverdeling in de gemeenteraad op dit moment. VKGO heeft met het uit de partij zetten van Binic Vreugde het laatste beetje vertrouwen bij haar achterban verspeeld en zou, als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, niet meer terugkeren in de raad. Binic Vreugde daarentegen zou met zijn nieuwe partij ‘Vol Vreugde’ (VV) kunnen rekenen op 2 zetels. De SGP herstelt zich enigszins met 4 zetels en de lijstverbinding Groep Jan Zweerus/FVD (GVD) blijft net als in de vorige peiling de grootste partij met 7 zetels.

Nieuwe partijen
Nieuw in de gemeenteraad is de PvJ, de partij van de jongeren, een partij die zich onder andere ten doel stelt om een koffieshop op Goeree-Overflakkee te vestigen. Ook nieuw is de PVV met maar liefst 3 zetels. Het aanhoudend falende optreden van de huidige coalitie creëert blijkbaar een voedingsbodem voor populisme op Goeree-Overflakkee.

De zetelverdeling op Goeree-Overflakkee in de peiling van 5 juni 2020 ziet er als volgt uit:

GVD                     7

EVV                      4

PvdA                    4

SGP                      4

PVV                     3

CDA                     2 

CU                       2

VV                        2

VVD                     2  

PvJ                       1 

 

Van de politieke redactie
4 juni 2020
 

Vitale Kernen buigt voor de SGP

 

Raadslid Binic Vreugde als oud vuil weggezet

 

Column - Raadslid Binic Vreugde kwam na vijftien jaar uit de kast en werd prompt uit de partij gezet. Volgens fractievoorzitter Johan de Vos heeft die uitzetting niets te maken met de seksuele voorkeur van Vreugde. Een voorval in de privésfeer is volgens De Vos de reden,  waarom Vreugde moest opstappen…

 

Onze vaste volgers Fred Warbroek en Frank Boerboom die weten wel beter. Beide heren sloegen de spijker meteen op de kop. De uitzetting van Vreugde heeft alles te maken met zijn seksuele voorkeur. Een voorkeur die door coalitiepartner de SGP absoluut niet wordt getolereerd. De Vos is door de partijtop van de SGP op het matje geroepen en de Vos koos, na ernstig op de vingers te zijn getikt, eieren voor zijn geld.

 

Bij de vorige verkiezingen kreeg Vitale Kernen zes zetels van de kiezer. Dat Vitale Kernen in een coalitie ging samen werken met de SGP viel toen al rauw op het dak van de seculiere kiezer. Immers de SGP is een partij die verschrikkelijk fout was tijdens de Tweede Wereldoorlog. En behalve dat donkerbruine verleden is vandaag de dag de SGP een partij die openlijk vrouwen en homoseksuelen discrimineert. De lange arm van de SGP heeft ons mooie eiland in een verstikkende wurggreep. Met zo’n partij moet je toch niet willen samenwerken.

 

Meer dan eens heb ik in mijn columns geroepen dat de SGP verboden moet worden. Een politieke partij die vrouwen en homoseksuelen discrimineert, heeft wat mij betreft in onze democratie geen bestaansrecht. Hoe verschrikkelijk vernederd moet Vreugde zich hebben gevoeld om met zo’n partij in een coalitie te moeten samenwerken.

 

Samenvattend Binic Vreugde komt uit de kast en wordt uit de partij gegooid. Met als gevolg dat Vreugde zijn hele omgeving moet laten weten van zijn seksuele voorkeur. Het is toch te gek voor woorden dat je anno 2020 je omgeving moet uitleggen dat je homoseksuele gevoelens hebt. De partijtop van de VKGO geeft als reden van de uitzetting, een voorval in de privésfeer. Of dat iemand ene jota aangaat? De hele gang van zaken is wat mij betreft ontluisterend.

 

Frans Evers

3 juni 2020
 

Vitale Kernen staat op omvallen

 

COLUMN – In de landelijke politiek vochten enige tijd terug de drie mannen van politieke partij Denk elkaar de tent uit. Een van de mannen zou zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Onlangs begon Henk Grol van 50PLUS voor zichzelf. Was dat geen zetelroof? Dergelijke onverkwikkelijke zaken zouden zich op ons eiland toch niet voordoen?

 


De Vos bedankt Binic Vreugde

Vergeet het. Wij kunnen er hier ook wat van. Bij de politieke partij Vitale Kernen zitten op dit moment drie mannen die net als Denk elkaar de tent uit vechten. Alleen houden ze hier hun mond op slot.  En net als Henk Krol begint Binic Vreugde een eigen partij nadat hij de VKGO-fractie was uitgezet. Waarom in ’s hemelsnaam? We zetten de reacties van Binic Vreugde, Johan de Vos, Willy Heintjes en Akkie Krouwel op een rij. 

 

Vraag aan Binic Vreugde: Op welke dossiers lopen de visies van u en de rest van de Vitale Kernen uiteen. Vreugde: ‘Die lopen niet uiteen. Mijn afzetting uit de partij is een privézaak.’ Welk dossier was dan het breekpunt? ‘Geen enkel. Ik onderschrijf nog steeds het coalitieakoord.’ Waarom kom je zelf eind mei met het bericht van de breuk en niet de VKGO die zonder commentaar je naam en foto van de site heeft gehaald. Volgen er mogelijk meer fractieleden? Vreugde: ‘Voor zover ik weet niet,’ Wie precies heeft jou uit de fraciegezet? Vreugde: “Niemand individueel. De hele fractie heeft mij afgezet.” Is er een machtstrijd gaande in de fractie van de VKGO? Vreugde: ‘Niet dat ik weet.’ Hoe is de sfeer in de VKGO-fractie op dit moment? Vreugde: ‘Volgens mij is die goed. Wat mij persoonlijk betreft wat minder.” Heintjes vindt het schandalig dat jij zetelroog pleegt. ‘Dat valt me van Binic erg tegen. Ik vind dat hij zijn zetel moet afstaan. Dit doet geen recht aan de verkiezingsuitslag.’

 

Blijft een vreemde zaak. Vreugde zegt 100% achter het coalitieakkoord te staan en moet ondanks dat, toch vertrekken van de fractie. Hoe kan dat, vragen we aan fractievoorzitter Johan de Vos. ‘Het gaat hier om een privézaak. We hebben onderling afgesproken niet over de zaak Vreugde te praten in het openbaar.” Maar u bent toch volksvertegenwoordiger. De kiezer heeft u hier neergezet en verwacht transparantie van de partij waar zo massaal op gestemd is. De Vos: ‘Dat is op zich waar, maar dit gaat om privacy en privacy staat hoog in ons vaandel.’ Moeten privé en politiek niet gescheiden zijn? De Vos: “In principe wel maar dit betrof een schending van de normen en waarden van onze partij.’

 

Nu zijn we dus een stapje verder. Vreugde heeft volgens De Vos de normen en waarden van de VKGO met voeten getreden. Wat die normen en waarden precies waren, dat vertelde de Vos niet. Dus vragen we Willy Heintjes om een verklaring. Heintjes: ‘Die krijg je van mij niet. Dat hebben we onderling zo afgesproken. Wat is gebeurd dat is privé.’ Normen en waarden zijn met voeten getreden volgens uw fratievoorzitter. Heintjes: ‘Dat klopt. Maar het betreft hier een incident.” Een incident? Vertel. Heintjes: ‘Nee, hier laat ik het bij. Nogmaals het gaat hier om de privacy.’

 

Dus Vreugde heeft eenmaal de normen en waarden van de VKGO met voeten getreden. Dus een ernstige zaak. Zo ernstig dat de gehele fractie er het zwijgen toe doet en zich verschuilt achter de privacy. De privacy van wie vragen wij ons af. De privacy van Vreugde of de privacy van een ander gemeenteraadslid van de VKGO? Was de breuk overigens al langer van te voren te verwachten? Vreugde: ‘Ja ik wist dat de brief met mijn uitzetting eraan kwam. Dat was dus geen verrassing.’ Hoe komt het dat de VKGO zo weining van zijn verkiezingsbeloftes nakomt? Speelt coalitiegenoot de SGP daar een rol in? Of komt dit door persoonlijke belangen van bepaalde fractieleden? Vreugde: ‘Daar is mij niets van bekend. Ik kan het persoonlijk heel goed vinden met al mijn collega’s van de coalitie.’  Steunfractielid  John Albrechts is opgestapt. Vraag aan Vreugde: ‘Ga jij het dossier  SRGO met open vizier aanpakken en de wethouder bijsturen? ‘Nee, dat is aan de fractievoorzitter van de VKGO. En wethouder Berend Jan Bruggeman heb ik heel hoog staan die hoef ik echt niet bij te sturen. Een echt mensenmens.’

 

Behalve de drie mannen hebben drie vrouwen zitting in de raad van VKGO: Jannie Camphens, Akkie Krouwel en Rita van den Nieuwendijk. We spreken mevrouw Krouwel die best wel opkijkt dat de pers haar belt. “Nee, nee, ik zeg over de zaak helemaal niets. Behalve dat het privé is en dat onze fractievoorzitter Johan de Vos de woordvoerder op dit dossier is.’ Intussen is het geruchtencicuit in alle hevigheid losgebroken. Maar dat heeft alles te maken met het ontbreken van transparantie van een partij waar heel veel kiezers hun vertrouwen aan hebben gegeven.

 

Frans Evers


29 mei 2020


Atze Boerstra: ‘Op onderdelen interpreteer ik de wetenschappelijke literatuur duidelijk anders dan het RIVM.’

ONDERZOEK NAAR INVLOED VENTILATIE OP CORONABESMETTING

Kleine druppeltjes met het coronavirus erin lijken zich in slecht geventileerde binnenruimtes over veel grotere afstand te kunnen verplaatsen dan anderhalve meter. Nederlandse universiteiten, bedrijven en instellingen gaan onderzoeken hoe dat werkt.


https://tinyurl.com/ydbtjop7
29 mei 2020

uit De Groene Amsterdammer:

 ‘De toename van offline antisemitisme houdt rechtstreeks verband met een gestage toename van online antisemitische inhoud’, schrijven wetenschappers van de Universiteit van Oxford

Uitgesproken antisemitisme steekt na de Grunberg-speech de kop op


Antisemitisme helpt om de wereld terug te brengen tot simpele goed-fout-categorieën ​​

Al passeren de wildste complottheorieën de revue in de complotsfeer van Lagendijk, een niet onbelangrijk deel hiervan zien we ook terug bij conservatief en nationalistisch rechts. In beide groepen vinden we tweets waarin het jodendom en antisemitisme in verband worden gebracht met massa-immigratie, de burgerrechtenbeweging Kick Out Zwarte Piet, de ‘elite’, met Frans Timmermans en Mabel Wisse Smit. Ook in tweets over George Soros en Bilderberg raakt het discours van nationalistisch rechts aan dat van de complotsfeer.

‘Complotconstructies geven zin aan een verwarrende en soms als vijandig ervaren realiteit, rationaliseren problemen en tegenslagen en verminderen daarmee gevoelens van hulpeloosheid’, schreef Jelle van Buuren, als universitair docent aan de Universiteit Leiden gespecialiseerd in complotdenken, vorige maand in een analyse van complotdenken in tijden van crisis. ‘Ook nu blijkt het virus een dankbaar voertuig om een scala aan politieke ideeën te lanceren’, merkte hij al op en hij somde een aantal bekende vijandbeelden op, zoals het grootkapitaal, de linkse elite, nieuwkomer China of de joods-Hongaarse filantroop George Soros. ‘Waarmee via de achterdeur het antisemitisme ook deze complotconstructies binnenmarcheert.’

Mensen als Lagendijk geloven dat het Vaticaan en de vrijmetselarij heimelijk joodse organisaties zijn. Het is het type antisemitisch complotdenken dat meent dat vanuit die instituten een paar families of clans wereldwijd aan de touwtjes trekken.Lees (en huiver) het hele artikel op:   https://tinyurl.com/ydcqlns5


27 mei 2020

Kogel door de kerk: Middelharnis annexeert markt Sommelsdijk

Sommerdieker: voortaan elke woensdag/marktdag de vlag halfstok


26 mei 2020


EilandenNieuws

Ingezonden:

De markt hoort in Sommelsdijk. Houd het in de gaten!
25 mei 2020

persbericht Stichting Duinbehoud

Stikstof, een bedreiging voor het ecosysteem in de duinen

 

Juist nu genieten we van de natuur. En dat willen we blijven doen. Het is daarom goed nieuws dat Nederland de komende tien jaar vijf miljard euro uittrekt om stikstofneerslag aan te pakken. In een brief aan minister Schouten en de vier kustprovincies vraagt de Stichting Duinbehoud om vooral te investeren in een goed beheer van natuurherstelprojecten en in de aanleg van buffers rond de natuurgebieden.Regenboog op het strand door Ronald van Wijk


Marc Janssen, bioloog en directeur van de Stichting Duinbehoud, is er goed over te spreken dat geld wordt vrijgemaakt voor natuurherstel. “Vijf miljard is een flinke investering en een stap in de goede richting. Maar als het daarbij blijft, dan  staat de natuur in 2030 nog steeds bloot aan te veel stikstof. Ook na 2030 zijn er investeringen noodzakelijk, met name om de stikstofuitstoot structureel omlaag te brengen.”

 

Oorspronkelijk is het Nederlandse duingebied voedselarm. Eeuwenlang hebben flora en fauna hun overlevingsstrategieën hierop ingesteld. Nu gooit stikstof het ecosysteem danig in de war. In de Hollandse duingebieden is dat terug te zien in een overmatige begroeiing met struiken en grassen. Duinen stuiven daardoor nauwelijks meer en de oorspronkelijke soortenrijke vegetatie, vogels en insecten verdwijnen. Op overwoekerde plekken in de duinen is voor vogels steeds minder voedsel te vinden. Ook dieren zijn de dupe. 
 

Hoe kunnen we de teloorgang van de duinen aanpakken als de stikstofreductie voorlopig tekortschiet?


Marc Janssen: “Afplaggen van duingebied en bomenkap levert snel zichtbaar resultaat op. Het biedt kansen voor de oorspronkelijk soortenrijke vegetaties”. Maar dat stuit op weerstand bij het publiek, zo bleek recent nog bij de bomenkap in de Schoorlse duinen. Kleinschalige herstelmaatregelen en intensivering van het natuurbeheer zullen noodzakelijk zijn.


Daarnaast zullen de grote vervuilers zoals Tata Steel aangepakt moeten worden en liggen er kansen voor de inrichting van bufferzones rond de natuurgebied. De hervorming van de landbouw kan hierin een rol spelen, een landbouw die de natuur minder belast en de biodiversiteit bevordert. “Het zou mooi zijn als de hooilanden van de veehouderijbedrijven langs de randen van de natuurgebieden komen te liggen en de veestallen op grotere afstand”.
 

Wat zijn de prioriteiten voor de duinen?
 

“Ze moeten meer ruimte krijgen, zowel aan de zee- als de landzijde. Bijvoorbeeld door aan de binnenduinrand grond aan de kopen en om te zetten in natuur of extensief hooiland. Meer ruimte voor natuurgebieden vergroot de diversiteit en de overlevingskansen voor planten en dieren. En er moeten ecologische verbindingszones komen tussen het duingebied en de landinwaarts gelegen groengebieden. Dat levert bovendien wandel- en fietsrecreatie op. Goed nieuws dus, voor wandelaars en fietsers. En de lokale economie.”

 


Rijkdom aan biodiversiteit
 

Eric Wisse, duinconsulent van de Stichting Duinbehoud, maakt deel uit van een netwerk dat functioneert als de oren en ogen van de Stichting Duinbehoud in de natuur langs de hele Nederlandse kust. Hij baant zich een weg door duinbegroeiing, die nat is van de miezerregen en de dauw.  Het kalkrijke duin, met aardsterren tussen het duinsterretjesmos grenst aan een zuidhelling; een natuurlijk ‘insectenhotel’, waar duinhagedissen hun eitjes leggen in het warme zand.


Eric: “Het ziet er vredig uit, maar in werkelijkheid is hier een strijd gaande.” Langs een wandelpad in het Westduinpark, bij Duindorp, buigt hij zich over walstro en bitterkruid. Grassen en oprukkende duindoorn verdringen deze zeldzame duinplanten. “Ze worstelen om licht, ruimte en zuurstof. De duinvegetatie kwijnt hier langzaam weg. De kruiden raken overwoekerd door grassen en duindoorn”


Duinvegetatie gedijt bij stikstofarme grond. Uiteenlopende plantensoorten kunnen er vredig naast elkaar leven. Maar gras, bramen en brandnetels groeien ongehinderd door een overmaat aan stikstof, afkomstig uit landbouw, huizen, verkeer en de industrie. “In de afgelopen decennia zijn de stikstofverbindingen in de grond met veertig procent toegenomen,” legt Wisse uit. “Het is een sluipend proces. De duinen herbergen nu nog de grootste rijkdom aan biodiversiteit van Nederland. Misschien wel van heel Europa. Dat laten we niet verloren gaan.”

 

Wat kunt u doen?

Uw steun voor bescherming van de duinen is hard nodig. Want ook uw (klein) kinderen willen genieten van de natuur in de duinen en spelen met zand en schelpen. Word nu donateur: www.duinbehoud.nl

24 mei 2020

ingezonden:
 

Ik begrijp het niet meer
 

Koolstof opslaan in de bodem, weer een groen ideaal
 

Zolang er planten groeien op onze aarde is er een proces aan de gang dat nu nieuwe aandacht krijgt. Een plant neemt CO2 op, via de zogenaamde fotosynthese wordt de zuurstof(O2) teruggegeven aan de vogels, de plant houdt het element koolstof (C) vast. Dit proces vindt overdag plaats, 's nachts in omgekeerde richting. Tot zover niks nieuws. We gaan dit proces nu subsidiëren.
 

Ik heb altijd geleerd, meten is weten
 

Hoe gaan we bepalen hoeveel CO2 er wordt "afgevangen",  hoe gaan we dit meten? Dit kan bijna niet anders dan doormiddel van een rekenmodel. Het nadeel van een rekenmodel is dat er in de gebruikte formules veel aannames worden toegepast. Hier houdt de zekerheid dus op, we gaan er ook nog voor betalen, lees subsidie.
 

Wat betreft het afvangen van CO2 een loffelijk streven
 

Groene ideologen staan hier jodelend achter. Deze groep staat ook pal achter het verstoken van houtpallets gemixt met steenkool wat men dan biomassa noemt. We verkopen de opgewekte stroom als groen. Let even niet op de uitstoot van fijnstof en de uitstoot, jawel van CO2. Biomassa is de sterkst gesubsidieerde brandstof die we kennen. Nederland sponsort hier voor ruim 10 miljard euro.


Kijk eens hoeveel van deze centrales alleen al in ons land gepland staan, vaak bij dichtbevolkte gebieden. Dat dit ten koste gaat van bomen vergeten we even, U weet wel die boom die druk bezig was koolstof op te slaan. Hectares bos worden voor deze ideologie gerooid, vooral in Oost Europa en in Amerika.


Over het slopen van groene longen gesproken.


Begrijpt U nu waarom ik het niet meer snap?

 

Naam en adres bij de redactie bekend

24 mei 2020
 

Is 5G schadelijk voor de gezondheid? Wat zeggen wetenschappers?


 door 

Op dit moment doet De Gezondheidsraad onderzoek naar de veiligheid van 5G. De resultaten zullen naar verwachting in juli van dit jaar worden gepubliceerd.

https://www.ahealthylife.nl/is-5g-schadelijk-voor-de-gezondheid-wat-zeggen-wetenschappers/

22 mei 2020

 

En nu op naar een vorm van kapitalisme waar iederéén beter van wordt


De kapitalistische droom is in onze handen uit elkaar gespat. Hoe kunnen we het kapitalisme weer laten leveren wat het ooit beloofde: groei van welvaart voor iedereen? Hoogleraar economie Bas Jacobs geeft een voorzet.


https://tinyurl.com/y8srkafk
19 mei 2020


De Speld:

Wetenschappelijke doorbraak: 5G blijkt medicijn tegen COVID-19

Groot nieuws! Wetenschappers van Oxford University hebben een medicijn tegen corona ontdekt: 5G-straling. Volgens de onderzoekers moeten mensen snel wakker worden om het wonder te aanschouwen. 

https://speld.nl/2020/05/19/wetenschappelijke-doorbraak-5g-blijkt-medicijn-tegen-covid-19/18 mei 2020


Volkskrant 16 mei
 

COLUMNLISA BOUYEURE

 

Voor nepnieuwsverkopers als Robert Jensen is corona een vloek en een zegen

 

Hoe harder je ‘censuur’ kunt roepen, hoe makkelijker je schadelijke lulkoek als onwelgevallige waarheid kunt opdienen. Met een beetje geluk verkoop je er zelfs nog wat extra T-shirts mee.

https://tinyurl.com/y8cjavtj


18 mei 2020


Censuur! Mijn complottheorie moet wel waar zijn!

Sociale media-bedrijven proberen desinformatie en complottheorieën te weren. Dat leidt er juist ook toe dat die complottheorieën meer worden gedeeld.


https://tinyurl.com/ybnlojq4
18 mei 2020

Trouw: 

Trillende handen, dementie, depressie: landbouwgif is zo onschuldig niet

De Gezondheidsraad werkt aan een advies over risico’s van bestrijdingsmiddelen. Minister Schouten (landbouw) wil dat de raad ook kijkt naar de relatie tussen landbouwgif en de ziekte van Parkinson. Niet zonder reden.

https://tinyurl.com/y89t23lo
17 mei 2020

Volkskrant 16 mei

 

REPORTAGELANDBOUWKUNDE

 

Er waait een groene wind over Wageningen Universiteit

 

https://tinyurl.com/y7uyheut

Volkskrant 16 mei 2020  
 

COLUMNLOES REIJMER

 

Tussen de yoga en bergkristallen duikt een complottheorie op


Nee, dan de kruidenvrouwtjes van Instagram. In dit poederroze, met krulletters betegelde universum dat overloopt van de self-love en self-care, maar waar desalniettemin altijd genoeg liefde over is voor nieuwe manen, kristallen en havermelk, lijkt het goed toeven. 


Lees de column op:  https://tinyurl.com/ybjaso4w
16 mei 2020

bron: VVV Zeeland
 

Renovatie Raadhuis Ooltgensplaat

Op de Kaai in Ooltgensplaat staat een prachtig oud Raadhuis uit 1619. Op dit moment wordt het pand gerenoveerd. De koper – de Stichting Welzijnsfonds Oostflakkee - is voornemens het helemaal te renoveren. Op Open Monumentendag, in september (?), moet de grote heropening zijn.

 Niet alleen het pand is bijzonder, ook de koper. De stichting beheert namelijk de legaten van de boedels van de landheren Dabbe en Bigge en gebruikt het geld voor projecten die de lokale gemeenschap ten goede komen.De boedel Dabbe is een deel van de nalatenschap van Leendert Geertse, inwoner van Oude-Tonge, die op zijn sterfdag 14 juni 1612 liet vastleggen dat de opbrengst van zijn landerijen moest gaan naar de armen.

 

De andere boedel is van Pieter Bigge, inwoner van Ooltgensplaat die op 25 januari 1721 stierf, en in zijn testament had bepaald dat de opbrengsten van zijn bezittingen (boerderijen en veel land) moesten worden uitgekeerd aan de kerken van Ooltgensplaat en Den Bommel en aan de gemeente. Bigge maakte overigens deel uit van het college van schout en schepenen en vervulde een belangrijke functie in de rechtspraak en het polderwezen. Het raadhuis was bekend terrein voor hem.
 

Met de jaarlijkse opbrengst van de boedels is nu dus ook het Raadhuis aangekocht. Het Raadhuis aan de Kaai is het oudste pand in zijn soort op het Zuid-Hollandse eiland en eigenlijk is niet helemaal zeker wie de architect was, maar mogelijk is het een ontwerp van de Vlaamse bouwmeester Melchior van Herbach.
 

In Ooltgensplaat gaf de ambachtsheer van Sint Adolfsland, Francois van Aerssen, opdracht tot de bouw. Het gebouw had toen ook een cachot, een brandspuithuis en een waag, de laatste had een zandstenen ingangspoort. In de waag werden goederen gewogen, totdat er een apart weeghuisje kwam bij de haven.
 

Het Raadhuis doorstond vele rampen en overstromingen, waaronder 1953. De laatste decennia waren echter lastig voor het pand, toen de functie van gemeentehuis wegviel. Er heeft een tijd een restaurant gezeten, maar de laatste jaren was het verval te zien.

9 mei 2020

Zonder naaien je eigen variatie mondmaskertjes maken

https://www.youtube.com/watch?v=ENlLfUdHxeY
3 mei 2020


Follow the Money:

De grote uitdaging is niet de coronapandemie (met een virus dat mensen aan elkaar overbrengen) maar een volgende voor mensen besmettelijke ziekte uit de eigen veestapel. 

https://tinyurl.com/yb4dw9ah

2 mei 2020

29 april 2020

Hoe maak je een mondmasker

Mondmaskers zullen meer en meer een vertrouwd zicht in het straatbeeld worden. Maar hoe maak je zelf een mondmasker? Creatief naaister Evy Hutsebaut geeft het voorbeeld in de video hierboven, op basis van de officiële richtlijnen.


https://www.standaard.be/cnt/dmf20200429_0493873029 april 2020

DS De Standaard

Zeker nu zijn monopolies dodelijk

 

Als farmabedrijven hun gang kunnen gaan, zal niet iedereen toegang krijgen tot de coronavaccins, vrezen Joseph E. Stiglitz, Arjun Jayadev en Achal Prabhala.


We hechten al veel te lang geloof aan de mythe dat het huidige systeem noodzakelijk is. Het succes van het GISRS en andere toepassingen van open wetenschap laten zien dat dit niet klopt. Het is tijd voor een nieuwe aanpak. Wetenschappers en beleidsmakers zijn al naar voren gekomen met veelbelovende voorstellen om sociaal nuttige farmaceutische innovatie te genereren, in plaats van louter winstgevende. Er is nog nooit een betere tijd geweest om die ideeën in de praktijk te brengen.


https://tinyurl.com/yauwurza
29 april 2020

Permacultuurcentrum Den Haag: 

Overzicht van komende cursussen en workshops

https://www.permacultuur.nu/index.php/agenda28 april 2020

De groene Amsterdammer: 
 

Complotten over het virus

 

De nieuwe complotecologie

 

‘Het nieuwe 5G-netwerk zou het immuunsysteem verwoesten, het zou ingezet worden voor mind control, de lockdown zou gebruikt worden om de netwerken versneld in te voeren, of 5G zou het coronavirus via de straling verspreiden.’

https://tinyurl.com/ybshvh4h17 april 2020

Hoe haal je het in je hoofd. Levensgevaarlijk tijdens geboorteseizoen. Maar deze keer voor het kalfje

Wandelaars met neus op geboorte Schotse hooglander, maar nu is het kalf dood

Noorlander: ,,Die mensen zeiden tegen mijn collega die als eerste ter plaatse was dat ze zulke natuurliefhebbers zijn, maar door hun egoïstische actie hebben ze het doodvonnis van het kalf getekend.’’https://tinyurl.com/ya5fuh9724 april 2020


Open brief van columnist Leon Verdonschot aan Booking.com

 "Human Rights Watch kwam met een handzaam lijstje van bedrijven die wél fatsoenlijk zijn (Nike, H&M, Adidas)"


https://tinyurl.com/yaztz468

24 april 2020
 

Maling aan omwonenden

 

COLUMN - De Raad van State was woensdag duidelijk: het plan voor uitbreiding van hotel Duinzicht en de bouw van een villawijk met 38 duinwoningen tussen de duinen bij Ouddorp gaat niet door. Omwonenden en de Vereniging Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee hadden bezwaar gemaakt tegen het plan. Zij vinden dat er niet gebouwd zou moeten worden in open gebeid.

 Foto genomen tijdens de protestmars georganiseerd door de heer Hans Klijn


Twee jaar geleden hebben de coalitiepartijen SGP en Vitale Kernen afgesproken geen nieuwe recreatieparken meer toe te staan in de buurt van de duinen. Toen werd wel een uitzondering gemaakt voor Ouddorp Bad Oost. Een let nu op. SGP en Vitale Kernen zijn het niet eens met de uitspraak van de Raad van State. Met andere woorden beide partijen lappen de uitspraak van de Raad van State aan hun laars.

 

Met politieke steun in de rug krijgt ontwikkelaar Estate Invest opnieuw de kans om een aangepast plan voor te leggen. De kans dat de ontwikkelaar nu wel met politieke steun wint, is groot. Angstbeeld blijft dus dat ons duingebied in Ouddorp volgebouwd gaat worden met hulp van de politieke partijen SGP en Vitale Kernen. Opmerkelijk is de verradelijke rol die de SGP speelt in deze onfrisse zaak. Immers Ouddorp is van huis uit een SGP-bolwerk. En precies deze partij laat zijn kiezers in Ouddorp in de kou staan.

 

Frans Evers

p.s. Dat een partij als Vitale Kernen haar fiat geeft aan de bouw van een villawijk in de duinen, daar kan ik met mijn pet niet bij!
24 april 202

Het staat hem wel!

Ook Rutte kan niet naar de kapper
23 april 2020

Follow The Money onthult:

Champagne-, tabaks- en olieconcerns sluizen coronageld door naar aandeelhouders

Oliebedrijf Shell leende op 7 april 3 miljard euro, gemiddeld tegen 1,5 procent rente. Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), het conglomeraat van champagne, luxe tassen en parfum, leende 850 miljoen euro tegen 0,75 procent rente. Op 10 april stonden de obligaties van deze bedrijven al op de aankooplijst van de ECB. Hoeveel geld de centrale bank precies creëerde om Shell en LVMH te financieren, is niet bekend. Wat wel duidelijk is: terwijl deze bedrijven enerzijds massaal geld lenen bij de ECB, betalen ze aan de andere kant miljarden aan hun aandeelhouders.

Een van de interessante ondernemingen op de ECB-lijst is Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). 46 procent van de aandelen van deze producent van dure tassen, dure schoenen en dure drank is in handen van Bernard Arnault. Volgens zakenblad Forbes is Arnault, met een vermogen van 76 miljard dollar, op Jeff Bezos (Amazon) en Bill Gates (Microsoft) na, de rijkste mens op aarde.  Bernard Arnault maakt vanavond 600 miljoen over naar zijn privérekening. 

Lees het hele artikel op: https://tinyurl.com/y9sr9m8m

20 april 2020

Geen poen zonder plan

Het kan niet zo zijn dat vervuilende multinationals zoals KLM, die jarenlang van belastingvoordelen hebben geprofiteerd en keer op keer op keer hun reserves hebben uitgekeerd aan aandeelhouders, in zwaar weer opeens op onvoorwaardelijke staatssteun kunnen rekenen. 


https://actie.degoedezaak.org/petitions/steun-voor-klm-dit-kabinet-ziet-ze-vliegen?utm_source=&utm_medium=email&utm_campaign=blast2020-04-20


18 april 

Toxicoloog Tennekes had al die tijd gelijk over bijensterfte

Bij toxicoloog Henk Tennekes rinkelt in 2009 een alarmbel als hij leest over een nieuwe generatie bestrijdingsmiddelen. Hij vermoedt dat de schadelijkheid voor honingbijen en andere insecten ernstig wordt onderschat.


http://www.ftm.nl/artikelen/toxicoloog-tennekes-had-al-die-tijd-gelijk-over-bijensterfte?share=FA4xjURku8FTGjPE3vC4JDroog334C7iqtAhlBsubSJ8ZlHzNsU3dMa7uzdwDw%3D%3D%26utm_medium=social&utm_campaign=sharebuttonleden&utm_source=linkbutton14 april 2020
Complotdenkers slaan toe: ‘Er is een link tussen 5G en corona’

Stralingsexperts hebben herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat het nieuwe snelle 5G-netwerk geen risico voor mensen is en dat het coronavirus zich ook heeft verspreid in landen waar nog geen 5G in gebruik is.


https://www.ad.nl/binnenland/complotdenkers-slaan-toe-er-is-een-link-tussen-5g-en-corona~a4dbfa06/


11 april 2020

Mijn corona-avontuur

Het heeft even geduurd, maar nu zet ik toch mijn eigen verhaal bij onszelf op de site. We horen van veel mensen dat het een goede wake-up call is en dat het een duidelijk, aansprekend verhaal is. Bedankt Sam Fish voor het vragen en publiceren van mijn coronaverhaal. https://goeree-overflakkee.nieuws.nl/coronanieuws/18906/maria-evers-vertelt-over-haar-corona-ervaring/  

Coronatijd
 

Pas op de 6e dag na mijn besmetting begon de benauwdheid. Het rauwe, droge gevoel op de borst. Na drie dagen hoesten begon het slapen. Van donderdag tot en met maandag sliepen we, mijn man en ik, bijna 20 uur per dag. Ondanks de waarschuwingen van onze oudste dochter om de dokter te bellen, deden we dat niet. Er werd in de media gezegd thuis uit te zieken, dus dat deden we.


Maandag meldde ik toch bij de huisartsenpraktijk dat we ziek waren van corona. Ik wist het zeker omdat ik een mailtje kreeg van iemand waar ik mee had staan praten, wiens buurman, later die week, positief getest werd op corona. Door de praktijkassistente van de huisarts werd me gezegd het goed in de gaten te houden en als ik koorts kreeg en verslechterde, meteen weer contact op te nemen. 

 

Dat was al de volgende ochtend. Dinsdagochtend ineens koorts 38.6 C en dat voor iemand die nooit ziek is en nooit koorts heeft. Dus de praktijk weer gebeld om dit te melden. De huisarts zou later die ochtend langskomen, na een belletje. Deur open zetten en binnen in de kamer blijven. De huisarts kwam, na het omkleden in de gang, in vol ornaat binnen, inclusief beschermende bril. We zaten binnen op de bank en ik lag in het hoekje als een halfdood vogeltje. Na longonderzoek en wat gepraat, stelde de dokter, mij te willen laten opnemen in het ziekenhuis. Ik was de uitputting nabij. Had al dagenlang geen eten meer gekookt of mezelf gewassen. In deze toestand was er geen weerstand en stapte ik gedwee in de ambulance, die snel daarna arriveerde.


Positief
Ik kwam alleen op een apart kamertje te liggen. Nog niet naar de corona-afdeling voor ik positief was getest. Met een lange wattenstaaf helemaal via mijn neus en mond naar mijn keel, werd dit opgestuurd voor de coronatest. Ook werd er een röntgenapparaat het kamertje ingereden voor een borstfoto. Meteen die ochtend kreeg ik mijn eerste antibiotica en het experimentele medicijn tegen het coronavirus. Dat is een paar dagen zo doorgegaan. Ik was te ziek om veel in me op te nemen en ik bracht de dag en nacht voornamelijk slapend door.De volgende ochtend, woensdag, kwam de uitslag positief op corona, wat ik dus zelf eigenlijk al wist, en werd ik naar de corona-afdeling van het ziekenhuis gereden op een kamer voor vier personen, waar op dat moment een oudere heer en een nog veel oudere dame tegenover me lagen. Pas na enige uren maakten we een beetje contact. Later die dag werd ons viertal gecompleteerd met een vrouw van ongeveer mijn leeftijd of ietsje ouder. Twee van ons hadden zuurstof via slangetjes in de neus. Mijn eigen zuurstofopname bleef voldoende. We werden meerdere keren per dag en zelfs ’s nachts gecontroleerd op saturatie (zuurstofopname) bloeddruk, temperatuur.


Schreeuwen
Het was wennen voor iedereen. Ook het verplegend personeel moest zich aanpassen aan de omstandigheden. Het was een gekke situatie. Twee verzorgenden helemaal in beschermende kleding, binnen op zaal, moesten dan allerlei ‘bestellingen’ doorgeven naar de ploeg achter de deur. “Bed 1 twee beschuitjes. Een met jam en een met kaas. En een kop thee en een flesje water.” Er waren verzorgenden die niet door de eerste ronde van dit ‘gezelschapsspel’ kwamen. Wij, de patienten, konden nog grapjes maken om de situatie. “Bed 2 twee bruine boterhammen met kipfilet, een kopje bouillon, ja kippe-  en een flesje water.” En dan weer van de andere kant: “Bruine boterhammen?”


En zo ging het ook met de medicijnen en andere zaken. Het verplegend personeel dat bij ons op zaal was geweest, ontdeed zich bij de deur van de beschermende kleding, kapjes enz. Alles ging na elke keer in de aparte kliko in met de tekst: besmet afval.  Daar kwam eigenlijk alles in terecht. Alles wat op zaal was geweest. Ook het eten dat bleef staan. De onaangeroerde toetjes en verpakte beschuitjes. Later werd er gebruik gemaakt van een telefoon op zaal, waarmee alles doorgegeven kon worden naar buiten. Dat was een hele verbetering.

 


Helse hoofdpijn
In de loop van de woensdag werd ik steeds zieker. De hoofdpijnen, de misselijkheid. Ik kon geen etensluchten meer verdragen, of de lucht van koffie. Tijdens de maaltijden en ook daarbuiten, vluchtte ik de badkamer in, waar ik op een krukje tegen de muur hing of over de toilet of wasbak. Misselijk en ziek van ellende. Eten ging niet meer. Woensdag en donderdag nauwelijks wat binnen gekregen en toen moest ik aan het infuus. En dan die nacht aan het infuus! Elk uur moeten plassen. Een paar druppels. Vanaf het achterste bed, met het infuus in het donker door de zaal. Proberen niets te raken. Ik maak ze misschien telkens wakker. En het zijn al zulke gebroken nachten. Elke keer komt er weer een brigade binnen stappen. Voor de medicatie, voor het eten, voor de wasbeurten en bedden verschonen, om de vitale functies te meten. Dat ging maar door. Maar het was ook weer aangename afleiding van de stille, lange dagen en nachten. En de verpleging deed alles om het je naar de zin te maken.


Geen contact
Met mijn familie kon ik niet meer communiceren. Ik was te ziek geworden. Ik vroeg ook om niet op  bezoek te komen. Om appjes te beantwoorden had ik geen kracht meer. Het moet heel moeilijk geweest zijn voor het thuisfront. Donderdag was het dieptepunt van mijn corona-avontuur. Geen rust, misselijk, stekende koppijn. Ik kroop onder de dekens en de bezoekende longarts kreeg niet veel meer van me te zien, dan een pluk haar. Het was zwaar. Je moet er door heen. Het was heel diep gaan.


De goeie kant op
En toen op vrijdagochtend ging het ineens beter. Ik bestelde een licht ontbijt. Een beschuitje, een kopje thee. Veel meer ging nog niet. Maar toen de verpleging de wasronde aankondigde, wilde ik graag weer eens douchen. Helemaal zelf en heerlijk mijn haar gewassen. Schone kleren en ik voelde me met het uur opknappen. Ik belde zelf mijn man op dat het wat beter ging. Later die ochtend plaatste ik een foto van mezelf, met een mooie kleur lipstick op, in de kleur van mijn jasje, die ik op onze familie-app plaatste. De kinderen merkten het meteen op. Het ging beter met moeder. Ze had zich zelfs een beetje opgetut!


Naar huis
En toen ging het eigenlijk best snel. Tussen de middag zelfs een stukje vlees gegeten en wat groenten. Nog steeds veel slapen en ook nog wel hoofdpijn en misselijk, maar het licht aan het einde van de tunnel was in zicht. Ik had geen koorts meer en hoopte zelfs op zaterdag al naar huis te mogen. Maar dat vond de longarts toch ietsje te voortvarend. Hij zag wel hoe goed ik herstelde, maar vond het beter nog een nachtje aan te kijken. Dat was een moeilijke nacht. Bijna niet meer kunnen slapen en als het al een beetje lukte om weg te dommelen, kwam er weer verpleging op zaal voor controle en of medicatie. Eindelijk, aan het eind van de zondagochtend, kwam de longarts langs en toen ik aan de beurt was zei hij, dat hij de paperassen voor mijn ontslag ging klaarmaken. En toen duurde het nog zoooo lang, voordat ik eindelijk in de auto naar huis kon stappen. Maar het gebeurde en heerlijk thuis, heb ik die nacht in mijn eigen bedje een lange, ongestoorde ruk gemaakt.


Je zou zeggen eind goed, al goed. Maar het gekke is, dat ik dit ‘avontuur’ nog steeds aan het verwerken ben. Dagen na thuiskomst, was ik met mijn hoofd nog in het ziekenhuis. Als ik thuis in mijn eigen bed lag en mijn ogen dichtdeed, lag ik weer in het ziekenhuisbed, met rechts het raam en het platte dak. En links en tegenover mijn medepatiënten. Het kost me moeite en tijd om het allemaal een plaatsje te geven, te verwerken. En daarom ook hier mijn verhaal. En ook mijn ‘proza  over corona’.
 

 

De smaak van Corona

Corona, jij verachtelijk, verraderlijke virus. Jij smerig, slijmerig snottespul.
Met je gelige, gore slijm dat steken in mijn kop veroorzaakt.
De korstjes bloed, het bloedslijm, een zware prop om weg te slikken.
Dik in mijn keel en ik proef de corona.
De smaak van corona zit in mijn hoofd.

 

Maria Evers – van der Waart (1954)

Nieuwe-Tonge
9 april 2020


Psychologiemagazine:

HOOGLERAAR GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE ANDREA EVERS
 

‘We kunnen ons lichaam veel meer zélf laten oplossen’

Als we meer gebruikmaken van het placebo-effect zullen er minder medicijnen nodig zijn, zegt gezondheidspsycholoog Andrea Evers. Het zelfherstellend vermogen is volgens Evers een stuk groter dan we denken, neem allergieën. ‘Als je verwácht dat je lichaam antihistamine aanmaakt, zal het dat ook daadwerkelijk gaan doen.’

https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/we-kunnen-ons-lichaam-leren-om-zichzelf-te-genezen/
9 april 2020Volkskrant:

OPINIECORONACRISIS

Prinses Irene: nu betalen we de prijs voor de ongebreidelde groei

 

Het ziet er naar uit dat de huidige virusuitbraak de zoveelste waarschuwing is voor de onhoudbaarheid van oneindige groei in een eindige wereld. 

https://www.volkskrant.nl/cs-b9d3fd43

16 maart 2020


Beetje humor om de tijd door te komen15 maart 2020

Harry Mens is helemaal klaar met Thierry Baudet


14 maart 2020

Wat is Natuurgoed Ziedewij?

Ziedewij is een polder in Barendrecht, van oudsher water, later agrarisch grond en binnenkort natuur en belevingsgebied ingericht als voedselbos.

Met Natuurgoed Ziedewij wordt een toekomstgericht landschap gecreëerd, een biodiverse wereld onder de rook van Rotterdam van waaruit we mensen kunnen voeden, met elkaar in contact brengen en we ze laten ervaren wat de geschiedenis van deze plek is en hoe we werken naar een toekomstgericht duurzaam leefsysteem. Een plek waar gepionierd wordt en waar we ruimte geven aan natuurinclusieve voedselproductie op basis van permacultuur principes. Inclusief plek voor recreëren, eten en slapen. 10 hectare ruimte voor natuur, voedselproductie, duurzame innovatie en beleving.
http://www.natuurgoedziedewij.nl/ziedewij/

9 maart 2020

Trattoria Le Pinocchio aan de Vissersdijk in Middelharnis

Pizza tegen wil en dank

MIDDELHARNIS - Je moet er heel wat voor over hebben om in je favoriete pizzeria te gaan eten. We kwamen met onze auto vast te zitten in de modder. De auto moest worden geduwd en zat onder de modderspetters en zo ook onze schoenen. Maar het eten was weer prima, van de constante kwaliteit zoals we dat gewend zijn.
Zelf hadden we het de afgelopen maanden van dichtbij kunnen meemaken. Het was moeilijk geweest om Le Pinocchio te bereiken. Het kon alleen via de achterkant van het kanaal. Stappen door modder en zand. Het uitzicht op het terras was niet meer met zicht op de haven met de bootjes, maar op de werkzaamheden, bouwmaterialen en hekken voor de bouw van een kolos, praktisch recht voor het restaurantje.

Uitglijdende klanten
Ondanks alle overleggen met de gemeente, was het de ene ellende na de andere. Geen fatsoenlijke parkeerplaatsen.  Geen verlichting. Klanten die in het donker vast kwamen te zitten tussen de planken op de brug. Klanten die vielen. Zelfs de bouwvakkers klaagden dat het daar eigenlijk te smal was om zo’n groot gebouw te bouwen. Het naastgelegen pand raakte door de werkzaamheden zodanig beschadigd dat het afgebroken moest worden. De Wilhelminabrug kapot gereden.

Parkeerplaatsen
Vrijdagavond bedachten we weer eens bij onze favoriete pizzeria te gaan eten. We hadden natuurlijk de publicaties gelezen in de media. En we reden weer via de achterzijde, zoals we dat we al gewend waren geraakt. Dat de Vissersdijk weer open was, hadden we nergens opgemerkt. Aan de achterzijde stonden alle noodparkeerplaatsen met plassen. We zochten er een uit, die nog de beste leek. Zelf kon ik aan mijn kant niet uit de auto stappen zonder weg te zakken in de modder.

Binnen zag alles er schoon en gezellig uit. We werden vriendelijk ontvangen en kregen een mooi plekje. Het eten was weer uitstekend en de bediening prima. Onze bewondering gaat uit naar deze hardwerkende mensen, die moeten knokken voor het voortbestaan van hun levenswerk. Ze hadden zo’n prachtig plekje aan de historische haven, met een parkeerterrein voor de deur. En nu zijn ze weggestopt in de schaduw van een enorm gebouw, zonder behoorlijke parkeerplekken voor de gasten.

 

Het eten was weer geweldig

 

Afspraken

De gemeente heeft er weinig, tot niets aan gedaan om de gasten en eigenaren van de pizzeria zoveel mogelijk te ontzien tijdens de bouw. En ook nu nog worden er afspraken niet nagekomen. Er zouden drie parkeerplaatsen komen voor de deur, om de bezorgauto’s te parkeren. Nadat een bewoner van de kolos aan de overzijde klaagde over die bedrijfsautootjes voor de deur, wil de gemeente terugkomen op die afspraak. Modderbad

Na een heerlijke maaltijd, probeerden we weer zo goed en kwaad als het ging in de auto te stappen en wat ik had gevreesd, gebeurde.. de auto kwam vast te zitten.  Nadat we geduwd werden, lukte het eruit te komen. De auto zat onder de modder en wij ook inmiddels. Dit is toch niet hoe je je een gezellig etentje op de vrijdagavond voorstelt. Geen blauwe, groene of gele vlag voor de gemeente, maar een rode kaart!

 5 maart 2020
 

De staat van ons zaad

We krijgen steeds moeizamer kinderen op de door god voorziene wijze. Onze vrouwen drukken massaal op de snoozeknop van de biologische klok, en in ’s lands balzakken zwemmen de spermacellen elk jaar trager.  Ligt de dalende zaadkwaliteit aan ons drankgebruik, onze smartphones of onze in pesticiden gedrenkte tomaten? Onze man testte zijn kwakje en zocht het uit. ‘Sommige koppels vrijen gewoonweg te weinig. Je moet al verdómd slecht zaad hebben om een vrouw niet zwanger te krijgen.’

https://urlverkorten.com/NC8yZ5 maart 2020
 

Burgemeester wil posters Second Love niet weghalen

 

COLUMN - De posters van de Second Love moeten van de samenwerkende christelijke fracties in de gemeenteraad (SGP, ChristenUnie en CDA) zo snel mogelijk worden verwijderd uit alle bushokjes die er zijn op Goeree-Overflakkee. Daarvoor heeft raadslid Hendrik Herweijer zich gisteravond in een ingelaste spoedvergadering sterk gemaakt. Maar burgemeester Ada Grootenboer voelt daar niets voor.

Volgens Herweijer zet de website SecondLove.nl met haar activiteiten aan tot overspel en tot oneigenlijk gebruik van de in principe monogame pispaal. Op de website worden met name diep gelovige mannen die wel eens denken aan het buitenechtelijk uithangen van hun pispaal, opgeroepen zich te melden. “Wat daaruit voortkomt is niet altijd even verhevend voor de directe omgeving”, vindt de vertegenwoordiger van de samenwerkenden christelijke fracties in de gemeenteraad. De activiteiten van SecondLove leiden ook tot extra werk voor het ambtelijk apparaat en dat is toch al overbelast, voerde Herweijer als extra argument aan.

 

Burgemeester Grootenboer was kort maar duidelijk: zij is niet van plan de posters weg te halen. Los wat zij er persoonlijk van vindt, zegt Grootenboer heel terughoudend te zijn met het ingrijpen bij dergelijke boodschappen, omdat ze onder de vrijheid van meningsuiting vallen. Dat burgemeesters van onder meer Rhenen, Groningen en Bunschoten-Spakenburg wel aanstoot nemen aan de affiches, verandert Grootenboers mening niet.

 

Frans Evers


5 maart 2020

Het recht van de rijkste

Waarom walst de gemeente zo over zijn eigen burgers en ondernemers heen?

Hieronder het zoveelste voorbeeld van minachting voor de inwoners.  Wordt het geen tijd om een gemeentelijke ombudsman/vrouw aan te stellen? 


uit: Goeree-Overflakkee.nieuws.nl

De ingezonden brief over de situatie bij de Parel van de Delta heeft veel reacties gekregen. Inmiddels zijn ook de foto's binnen van de schrijvers van de brief. Het artikel is daarmee aangevuld.


https://goeree-overflakkee.nieuws.nl/nieuws/18223/ingezonden-de-waanzin-van-de-delta-in-middelharnis/
3 maart 2020

50PLUS nieuw in gemeenteraad Goeree-Overflakkee

COLUMN -  In de landelijke peilingen van Frans de Hond van 27 februari 2020 is 50PLUS de grote winnaar. Uit de peilingen van PPGO blijkt dat 50PLUS ook op Goeree-Overflakkee flink in de lift zit, als er nu verkiezingen zouden worden gehouden zou 50PLUS goed zijn voor twee zetels.
 

 


DENK in gemeenteraad G-O

Ook de landelijk bekende politieke partij DENK zou nu voor het eerst in de historie een zetel veroveren in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. De geruchten over de bouw van een moskee nabij de watertoren in Dirksland eind vorig jaar is de reden voor de winst. De bouw lijkt overigens voorlopig van de baan nu er in allerijl een stichting is opgericht voor het behoud van de watertoren.

PvdA grootste stijger

Het verzet tegen de massale bomenkap en de inzet om de uit de pan rijzende lokale lasten op Goeree-Overflakkee een halt toe te roepen, levert de PvdA deze maand zetelwinst op; plus twee.

De drie VVD-babes in de gemeenteraad winnen sinds lange tijd weer eens een zetel. Deze winst heeft alles te maken met de viering van de wereldvrouwendag later deze week.

SGP verliest zetel door godslasterlijke rellen

Het zetelverlies van de SGP komt deze keer niet alleen door de landelijke ophef rond het ‘godslasterlijk’ kunstwerk Tong van Lucifer uit Lelystad, dat volgens de SGP-fractievoorzitter van de Statenfractie Flevoland de duivel uitbeeldt die zijn tong uitsteekt naar God. Ook op het meest christelijke eiland van Nederland is een ‘kunstwerk-rel’ ontstaan. Het gaat hier om de sleutel in het logo van Oost West Wonen. Volgens ingewijden zou de sleutel grote overeenkomsten vertonen met de sleutel van een kuisheidsgordel.
 


Het logo van Oost West Wonen
 

VKGO op nul zetels

VKGO verliest deze maand ook haar laatste zetel. Het onnozele geleuter over vogelpoep heeft de kiezer doen besluiten deze partij de rug toe te keren.

De zetelverdeling op Goeree-Overflakkee in de peiling van 29 februari 2020 ziet er als volgt uit:

GVD                     11 (-1)

PvdA                     6  (+2)

EVV                      3  (-1)

CDA                      3  (0)

CU                        3   (0)

50 Plus                 2  (+2)

VVD                      2  (+1)

SGP                      1  (-1)

VKGO                   0   (-1)

PvdD                     0   (-1)

 

Van de politieke redactie

2 maart 2020

INGEZONDEN:
 

Een gemeente om je kapot voor te schamen

Staalslakken?? Geen probleem volgens de gemeente Goeree Overflakkee maanden geleden. Mensen moesten niet zo zeuren. De gemeente en de milieudienst wisten het allemaal beter dan de criticasters. Nu worden er (heel kleine) dwangsommen opgelegd aan het bedrijf dat de staalslakken liet storten. Wat een gemeente!

Een bewoner van het fort krijgt een dwangsom opgelegd omdat hij op het door hem verlaten terrein nog rotzooi heeft liggen. Dat moet hij opruimen van het college, dat stelt te handelen namens de gemeenteraad. Diezelfde gemeenteraad heeft vast niet de beschikking over de informatie, dat de gemeente nog steeds niet het volledige bedrag naar die bewoner heeft overgemaakt, dat volgens de coulanceregeling per vierkante meter eigen grond zou worden betaald.

Opruimen van rotzooi zegt college namens raad tegen een exbewoner van het fort en wel onmiddellijk en anders een dwangsom. Ondertussen laat diezelfde gemeente en diezelfde raad een ondernemer, eigenaar van een pizzeria, in Middelharnis met zijn zaak compleet naar de klote gaan. Want ja, je kunt toch niet van de grote kapitalist Dingeman van Es verlangen, dat die bij de bouw van het veeeeeel te grote appartementencomplex aan de haven van Middelharnis zijn rotzooi zodanig netjes opruimt, dat de pizzeria gewoon netjes zijn klanten kan ontvangen.

Wat boeit het de gemeente eigenlijk?

Als ik zie hoe de gemeente Goeree Overflakkee omgaat met de mensen en met de waarheid. Er wordt smerig spel gespeeld. Er wordt gelogen in rechtszaken.  Er wordt echt ongelooflijk opgetreden tegen de eigen burgers. Een klein voorbeeldje: mensen op ‘t Fort vragen om een (geluids)band van een raadsvergadering vanwege een stukje dat juist voor hen in een rechtszaak belangrijk is. Wat denk je? Juist dat ene stukje ontbreekt vanwege  ‘technische problemen’ .....maar de rest van de opname mogen ze best hebben hoor.

 

Naam en adres bij de redactie bekend2 maart 2020

Terugkijken: Wie zitten achter de lobby van klimaatsceptische organisatie Clintel?


Gesponsord ⋅ Betaald door Pointer KRO-NCRV · 


Clintel bestaat nog geen jaar, maar haar klimaatsceptische boodschap wordt vol overgave omarmd door een deel van de (internationale) politiek. Wij zochten uit hoe dat kan met een boodschap die niet klopt.
In samenwerking met Follow the Money en Platform Authentieke Journalistiek.


https://pointer.kro-ncrv.nl/artikelen/terugkijken-wie-zitten-achter-de-lobby-van-klimaatsceptische-organisatie-clintel?fbclid=IwAR3Bw3DCdT_E1RfKkx2pfgu3ChK5wopN46Lxo82ZU7Br9UPTOIpY95AB2MM2 maart 2020

SGP zet tweede golf Beeldenstorm in


SGP wil Tong van Lucifer niet terug

Kunst De Tong van Lucifer, een negen meter hoog kunstwerk langs de A6 in de Flevopolder, hing scheef na stormachtig weer, en is tijdelijk van zijn plaats. De SGP grijpt de komende restauratie aan om definitieve verwijdering te bepleiten.


https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/29/sgp-wil-tong-van-lucifer-niet-terug-a39921822 maart 2020

De macht van orthodox conservatieve krachten in Europa neemt toe

Bijna 100 gemeenten in Polen hebben zich uitgeroepen tot 'LHBT-vrije zone'. Zeer slecht nieuws. Polen lijkt zich dus niks aan te trekken van het Europees Parlement, dat dit veroordeelde in december. Meer weten, en weten wat wij doen?

https://www.humanistischverbond.nl/watwedoen/onze-programmas/leven-liefde-en-dood/voor-een-vrij-europa/

29 februari 2020
 

Marijke Verolme begraven in het dorp van haar jeugd

NIEUWE-TONGE - Vrijdag 28 februari was het afscheid van Maartje Adriaantje Verolme, beter bekend als Marijke Verolme. Familie en vrienden bezochten een indrukwekkende en waardige bijeenkomst in Ons Dorpshuis, met aansluitend de begrafenis op de algemene begraafplaats van Nieuwe-Tonge aan het Korteweegje.

De oudere zus van Marijke, Conny Flohil-Verolme sprak een stichtelijk woord bij gebrek aan voorganger of predikant, wegens de vakantie. De uitvaartverzorger was Krijn Breen.


Marijke was een van de twee dochters van Jaap Verolme en Gré Huysen. Jaap Verolme is wegens zijn rol in het verzet door de Duitse bezetter opgepakt en op 9 november 1944 op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd. Marijke werd geboren op 26 december 1944. Zij heeft haar vader nooit gekend.

In 2012 werd de eerste Dodenherdenking (sinds de samenvoeging met Middelharnis) weer lokaal gehouden. De organisatie wist beide dochters te betrekken bij de plechtigheid, die sinds 2018 door de Oranjevereniging in samenwerking met de Dorpsraad jaarlijks wordt georganiseerd.

Beide dochters kwamen jaarlijks naar Nieuwe-Tonge om de Dodenherdenking bij te wonen rond het graf van hun vader. Ook vorig jaar was Marijke er nog bij. Toen haar ziekte eind oktober werd ontdekt heeft zij met haar dochters en kleindochters intensief contact gehad en is er: "Veel gepraat, gelachen en ook heel veel gehuild." zoals dochter Jolanda vertelde tijdens de plechtigheid. Het was Marijke's wens om in Nieuwe-Tonge begraven te worden, op het kerkhof waar ook haar vader en moeder begraven liggen.

 

29 februari 2020
 

Coronavirus brengt toevoer onnodige troep in gevaar

 

Grote tekorten dreigen

5 februari 2020 door 
 

Nederlandse consumenten dreigen keihard geraakt te worden door het coronavirus. Het virus legt vele Chinese fabrieken stil en daardoor kunnen miljoenen Nederlanders zomaar wekenlang zonder onnodige troep te komen zitten. Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel spreekt van een noodsituatie.

https://speld.nl/2020/02/05/coronavirus-brengt-toevoer-onnodige-troep-in-gevaar/29 februari 2020
28 februari 2020


De waanzin van de Delta, aan de haven van Middelharnis

Voorafgaand aan dit project heeft de uitbater van Le Pinocchio veelvuldig overleg gevoerd met de gemeente. Angstig als hij was om klanten te verliezen door de gevolgen van het megaproject bij hem voor de deur. Bang voor gevolgen zoals: geen parkeerplaatsen, slechte toegankelijkheid, gevaar voor gasten en personeel tijdens de bouwwerkzaamheden. De angsten bleken gegrond.

https://igo.nl/nieuws/nieuws/artikel/26878/Ingezonden-De-waanzin-van-de-Delta-aan-de-haven-van-Middelharnis
27 februari 2020

Cynthia Nixon: just be a lady 

https://www.youtube.com/watch?v=HCUmuNWXWsI
26 februari 2020

Providers slaan alarm: burgers in het geweer tegen 5G-masten

Providers slaan alarm nu bewoners op steeds meer plekken de komst van mobiele masten proberen tegen te houden. Deze stralingscritici vrezen dat 5G-masten gezondheidsschade opleveren.  


Door de komst van supersnel 5G mobiel internet zal het huidige aantal van 18.000 mobiele antennes komende jaren met minstens 10 procent toenemen. Die stijging leidt op veel plekken tot verzet. Hoewel er geen sluitend wetenschappelijk bewijs is en de straling onder de limiet lijkt te blijven, vrezen critici gezondheidsschade.

Is 5G schadelijk voor onze gezondheid? Universiteit van Nederland zocht het uit:

https://www.youtube.com/watch?v=PrcjEYOyQBU24 februari 2020
 

“Je mag het wel zijn, maar je mag het niet doen”

 

Hoeveel christelijke homoseksuele jongeren telt de SGP?

 

COLUMN - In België en Nederland wordt vaak gezegd dat één op de tien orthodox protestante inwoners in min of meerdere mate homoseksueel is. Dit cijfer komt uit het Amerikaanse Kinsey Report uit 1948 en werd sindsdien vooral door de christelijke homobeweging gebruikt. Nederlands onderzoek in de jaren zestig gaf een resultaat van 5% overwegend christelijke homoseksuele respondenten.

 

Bovenstaand betekent dat van de zeven raadsleden er minimaal twee homoseksueel zijn. Dit cijfer loopt op naar acht als we de 47 kiesmannen op de lijst van de SGP erbij optellen. Uit een enquete bleek dat steeds dezelfde namen van mannen in de raad en mannen op de kieslijst naar boven kwamen als potentieel homoseksueel.

 

Om de homoseksualiteit op ons eiland beter zichtbaar te maken, vragen wij homoseksuele SGP-ers om zich in verband met de komende verkiezingen kenbaar te maken. Als coming-out willen wij op een Zondag met alle christelijke homo’s volledig naakt gaan zwemmen in het Zuiderdiep te Stellendam. Een zwemdiploma is gewenst.

 

Frans Evers
24 februari 2020
 

Minister beloont zorggroep Pluryn voor gesjoemel met subsidies

EELKE VAN ARKSIEM EIKELENBOOM

Hoewel vasstaat dat zorggroep Pluryn miljoenen aan subsidies onrechtmatig heeft besteed, besloot het ministerie van VWS dat geld niet terug te vorderen om de continuïteit van de zorg niet in gevaar te brengen. Dit blijkt uit onderzoek van Follow the Money.

https://tinyurl.com/twsgh3h


 23 februari 2020

"Eerst zien dan geloven"

ongelovige thomas


22 februari 2020

Uit onderzoek door Volkskrant en Follow the Money:


Klimaatscepticus Frits Böttcher kreeg in de jaren '80 en '90 meer dan een miljoen gulden van voornamelijk Nederlandse multinationals met als expliciet doel vraagtekens te zetten bij de menselijke verantwoordelijkheid voor de opwarming van de aarde.

Geconfronteerd met de onthulling dat Böttcher werd gefinancierd door onder meer Shell, laat Rozendaal weten ‘geen behoefte’ te hebben om te reageren. Laböhm ontkent dat hij wist van de sponsoring en benadrukt met klem dat zijn eigen website geheel op vrijwilligers draait en niet door bedrijven wordt gesubsidieerd. Rörsch reageert kort: ‘Nou en, wat gaat het u aan wie wat financiert?’  13 februari 2020

De Volkskrant nieuws

We eten te veel vlees en de EU betaalt tientallen miljoenen euro’s om dit zo te houden


De EU geeft tientallen miljoenen euro’s per jaar uit aan campagnes ter promotie van vlees. Ook in Nederland komt er binnenkort weer een gesubsidieerde kippenvleescampagne aan. Dit terwijl de Nederlandse overheid de vleesconsumptie juist probeert te minderen. 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/we-eten-te-veel-vlees-en-de-eu-betaalt-tientallen-miljoenen-euro-s-om-dit-zo-te-houden~bd375cb3/13 februari 2020

De zelfgebouwde 'aardehuizen' van Paul schoner dan een gewoon nieuwbouwhuis

Met een dorp dat is opgebouwd uit afgedankte autobanden en strobalen en zelfvoorzienend is realiseerde Paul zijn droom. "Ik wilde altijd al met mensen ecologisch samenleven en mijn eigen huis bouwen." Hij hoopt dat zijn voorbeeld nu navolging vindt.


https://eenvandaag.avrotros.nl/item/het-zelfgebouwde-aardehuis-van-paul-geeft-minder-c02-uitstoot-dan-een-gewoon-nieuwbouwhuis/?fbclid=IwAR2TNQvIoa43gAPYdMRaGSB9HwhlaknWG2_pcQLW5F_NQTfFdM_Ycv2CftI12 februari 2020


Over vooroordelen gesproken. Chinezen bijten van zich af

https://www.youtube.com/watch?v=38fje_G4qLI11 februari 2020


Opening Klachtenspreekuur SGP


Naar aanleiding van de vele klachten over Schrijfbedrijf Evers van der Waart opende de SGP onlangs een klachtenspreekuur. Het spreekuur is nooit op zondag en alleen voor mannen en niet-praktiserende homoseksuelen. Van enige genitale mimiek was bij de eerste bijeenkomst geen sprake.11 februari 2020

de Volkskrant   

"Ik kijk nooit op mijn loonstrookje"
 

Net als in voorgaande jaren heeft de VVD de twijfelachtige eer de hoogst scorende politieke partij in onze Politieke Integriteitsindex te zijn. Bij al die affaires valt op dat slechts weinig politici zonder omhaal hun excuses aanbieden en het daarbij laten: ‘Het spijt me. Punt.’


https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2020/het-spijt-me-punt-dat-hoor-je-een-politicus-niet-snel-zeggen~v87027/?fbclid=IwAR3M7_TgRhT8MYIsVDIRJIJ_hJthG6C9-tiO3ByfYWDX80tKjX6GHvIILfQ
11 februari 2020


Minister van Landbouw biedt boeren excuses aan voor harde waarheid
 

7 februari 2020 door  en 
 

In een uitgebreide verklaring heeft Carola Schouten excuses aangeboden voor het aanvallen en bedreigen van boeren. In een eerder bericht had de minister van Landbouw de boerengemeenschap geconfronteerd met de harde waarheid. Te hard, geeft ze nu toe.
 


https://speld.nl/2020/02/07/minister-van-landbouw-biedt-boeren-excuses-aan-voor-harde-waarheid/
9 februari 2019


WRR-Rapport bewijst: het basisinkomen wint aan populariteit


Het gaat volgens de WRR om drie belangrijke condities: grip op geld, grip op het werk en grip op het leven. Die condities worden nader geconcretiseerd naar “voldoende (financiële) zekerheid (…), ook in verhouding tot anderen en op de lange termijn”. Naar “een zekere vrijheid, waarbij een beroep wordt gedaan op onze capaciteiten” en naar “voldoende tijd en ruimte om werk te combineren met zorgtaken en een privéleven”. Laten dat nou nét de zaken zijn die door de voorstanders van een basisinkomen worden gezien als de belangrijkste voordelen ervan!

https://basisinkomen.nl/wrr-rapport-bewijst-het-basisinkomen-wint-aan-populariteit/

5 februari 2020openbare orde en de veiligheid waren in het geding
 

Wilhelminabrug teruggezet

 

COLUMN - Goed nieuws voor de Stichting Brugbeschermers van Goeree-Overflakkee. De Wilhelminabrug is vandaag teruggezet. Nadat Johan de Vos van Vitale Kernen vorige week liet weten dat de historische Wilhelminabrug was weggehaald, brak er een storm van protest los.

 De maatschappelijke onrust die na deze publicatie ontstond, was reden voor burgemeester Ada Grootenboer het besluit van Tea Both om de brug weg te halen, nietig te verklaren. “De openbare orde en de veiligheid waren in het geding.  De brug moet zo snel mogelijk terug,” aldus de burgemeester.

 

De brug, die was opgeslagen op de Menheerse Werf, is met speciaal vervoer teruggeplaatst bij het appartementencomplex De Parel van de Delta. Coerd Menheer, organisator van de Havendag, heeft een oproep gedaan de Wilhelminabrug flink in het zonnetje te zetten door deze te versieren met slingers en ballonen.

 De Vos tenslotte is blij dat de brug weer terug op zijn plaats staat: “Vitale Kernen is groot voorstander van het behoud van dergelijke karakeristieke elementen. Ons idee is om de brug permanent open te zetten zodat plezierbootjes elkaar kunnen passeren. De brug gangbaar maken met een afstandsbediening en doorvaart met regellichten is ook een optie. Voor de kosten kunnen we een beroep doen op ons droomfonds,” aldus De Vos.  

 

Frans Evers
4 februari 2020

Ongelijkheid van behandeling door gemeentebestuur
 

Wie regelmatig over de N498 rijdt, zal zeker het half afgebouwde huis aan de rand van Achthuizen opgevallen zijn. Dit huis staat al een aantal jaar in deze staat. Om maar gelijk de situatie te verklaren: dit huis is, zoals het daar staat, niet gebouwd volgens de vergunde voorwaarden en het bestemmingsplan; het staat daar dus illegaal.


De bouw is in 2017 begonnen en op een gegeven moment werd het voor de omwonenden duidelijk dat het huis niet gebouwd werd volgens de vergunde voorwaarde. Het huis werd namelijk wel heel dicht bij de erfafscheiding gebouwd. Na deze constatering hebben de omwonenden de gemeente ingelicht. Die is namelijk de vergunningverlenende partij die ook als taak heeft het houden van toezicht en het handhaven wanneer er afwijkend wordt gebouwd. Gezien de vorderingen van de bouw kan je dan wel stellen dat deze taken door de gemeente niet adequaat zijn uitgevoerd. Maar ok, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald is het spreekwoord.

 

Wat er vervolgens gebeurt, is eigenlijk zorgelijk voor de inwoners van deze gemeente. Er worden wel veel heen en weer gesprekken gevoerd en er vinden locatie bezoeken plaats, maar toch laat het gemeentebestuur de situatie escaleren naar de rechterlijke macht door haar verantwoordelijkheid bij deze niet te nemen. Hierbij bekruipt je toch het gevoel van ongelijke behandeling door het gemeentebestuur. Als u en ik bijvoorbeeld een schutting of hekwerk niet op de juiste plek plaatsen, zijn ze er, ondersteund met foto's, als de kippen bij om vervolgens wel handhavend op te treden. De vraag is nu; waar komt dit verschil in behandeling vandaan?
 

De voorzieningsrechter heeft zijn oordeel over deze beschreven casus snel klaar; het huis staat er illegaal. Dus moeten alle bouwactiviteiten gestopt worden en is het aan de gemeente om hierbij handhavend op te treden. Ja, maar dit was al bekend toch? Met dit verschil dat nu de omwonenden flink op kosten zijn gejaagd, het gemeentebestuur weer een hoeveelheid gemeenschapsgeld heeft verspild en de rechterlijke macht onnodig belast is. Dus de rechterlijke macht heeft gesproken! Misschien dat B&W nu dan wel hun verantwoordelijkheid nemen? Ze worden er namelijk rijkelijk voor betaald denk je dan.
 

Maar nee, de partijen komen er niet uit en wederom laten B&W deze situatie voor een tweede keer beoordelen door de rechter. Wat? Weer naar de rechter, weer gemeenschapsgeld gebruiken omdat je het zelf niet kan oplossen, weer de omwonenden op kosten jagen, weer het gerechtelijk apparaat onnodig belasten? Wat is dit? Waar komt dit vandaan? Is het onbekwaamheid, is het vriendjespolitiek, een grote mate van zelfgenoegzaamheid of een combinatie van deze? (Voor degene die niet weet wat zelfgenoegzaamheid is: het is een beroepsziekte waar voornamelijk bestuurlijke ambtenaren last van hebben). De rechter doet wederom zijn uitspraak, het laat zich niet moeilijk raden wat deze is. Het huis staat er illegaal, er mogen geen bouwactiviteiten plaatsvinden en het is aan de gemeente om hierop te handhaven en oplossingsgericht te acteren (zeg maar doen waar je voor betaald wordt).
 

Zoals hierboven weergegeven, is er dus een duidelijke andere behandeling door de gemeente als je illegaal een hekwerk plaatst of wanneer je illegaal een huis bouwt. Het verschil van behandeling wordt waarschijnlijk gedreven door geld. En dat maakt het dat we hier te maken hebben met sociale ongelijkheid.
 

Begin dit jaar komt B&W met een oplossing, eigenlijk een hele simpele. Want hoe maak je wat eerst illegaal is vervolgens legaal? Juist ja, door de regels aan te passen! Helemaal niet afbreken of een compromisoplossing, maar gewoon door wat begon als een illegaal bouwwerk vervolgens te legaliseren. Maar nu wordt het toch echt zorgelijk! Nadat omwonenden op kosten zijn gejaagd, er veel gemeenschapsgeld is verspild en het landelijk rechterlijk apparaat onnodig is belast, gaan B&W van deze gemeente in haar geheel deze illegale bouw legaliseren door de regelgeving hiervoor speciaal (o.a. het bestemmingsplan) aan te passen.
 

Dit beleid dient toch wel op zijn minst kritisch beoordeeld te worden door de gemeenteraad, want is dit de manier om met bewoners om te gaan en zorgt een dergelijke bestuurlijke aanpak niet voor een precedent? (ja sommige mensen zien hierin misschien kansen liggen).
 

Voor het gemeentebestuur is het ook raadzaam om toelichting te geven op het handelen en de uitkomst van deze casus. Want je wilt toch niet dat mensen denken dat deze beslissing voornamelijk om financiële redenen is genomen en normale maatschappelijke christelijke sociale principes daarvoor aan de kant zijn gezet? Je wilt toch niet dat mensen denken dat het hele proces en uitkomst bedoeld is om de eigen fouten en onbekwaamheid te maskeren en dat daarbij de (financiële) rekening bij de omwonenden wordt gelegd. Dat wil je toch niet?


Naam en adres bij de redactie bekend

 3 februari 2020
 

Over bruggen, bomen en boktoren

 

COLUMN - De boktor wordt vaak als rede gegeven om bomen te kappen en bruggen buiten gebruik te stellen. Dat laatste gebeurde met de Wilhelminabrug, de verbinding tussen de Vissersdijk en de Westhavendijk. Bij het opruimen van een bouwplaats in de directe omgeving van de Wilhelminabrug werden diverse boktoren gespot. Een bruginspectie wees plotseling uit dat de kwaliteit van de Wilhelminabrug zeer twijfelachtig was. Veilig gebruik kon volgens de gemeente onvoldoende worden gegarandeerd.

 


Vandaag weer bomen gekapt langs de Zuiddijk Oude-Tonge

Deskundigen zetten vraagtekens bij het de schuld geven aan de boktor. Immers de boktor is een kever waarvan de larve van de meeste soorten in hout leven. De larven van de boktor kunnen kilo’s hout wegvreten. U leest het goed. Hout staat op het menu van de boktor. En geen ijzer dus. Oudere inwoners onder ons weten dat de Wilhelminabrug sinds 1898 van ijzer is en dus niet van hout.

 

Hoogst onwaarschijnlijk dus dat de huidige ijzeren Wilhelminabrug ten prooi is gevallen aan de boktor. Wij begrijpen de reactie van wethouder Tea Both wanneer zij zegt dat de Wilhelminabrug door boktor onherstelbaar is aangevreten. Immers datzelfde argument gebruikte de wethouder om het bruggetje aan de Bosweg te Ouddorp te laten verdwijnen. Uit onderzoek achteraf bleek dit karakteristieke bruggetje geheel boktorvrij te zijn.

 

Projectleider van de Stichting Eerherstel Boktor G-O Sjaak Nietzsche: “Te vaak krijgt de boktor op ons mooie eiland de zwartepiet toegespeeld wanneer de gemeente bijvoorbeeld snel wat bomen wil kappen. Of bruggen onveilig wil gaan verklaren. Vaak zie dan dat er zomaar eventjes honderd kerngezonde bomen zijn gekapt. En de ene na de nadere brug verdwijnt zonder dat de omgeving door de gemeente vantevoren is gewaarschuwd.

 

Sinds de sloop van het bruggetje aan de Bosweg zijn er drie blinden en vier slechtzienden in de sloot gevallen. Zij wisten niet dat aan de Bosweg, hun vertrouwde brug weg was. Hetzelfde overkwam een Duitse bejaarde oorlogsveteraan. Ook hij belandde in de sloot. Een dag later werd hij onderkoeld teruggevonden. In hoeverre hij nog in leven is, dat is ons niet bekend.

 

Frans Evers
2 februari 2020

Tea Both omdat ut mot 

 

COLUMN - De gemeente Goeree-Overflakkee staat in den lande bekend als gemeente die rucksichtloos bomen kapt en bruggen in het niet doet verdwijnen. Weet u nog het bruggetje aan de Bosweg? Verdwenen als sneeuw voor de zon! Onlangs gaf wethouder Both opdracht de historische Wilhelminanrug van Middelharnis bij het appartemenetencomplex De parel van de Delta, op te blazen.

 
Tea Both, die behalve wethouder ook voorzitter is van de Stichting Goeree-Overflakkee Brugvrij, heeft van de Provincie opdracht gekregen alle bruggen die Goeree-Overflakkee rijk is, te slechten en vervolgens te slopen. “Grote voorbeeld zijn onze oosterburen die net als ik een enorme hekel hadden aan bruggen.”

 

In tegenstelling tot wethouder Both is Vitale Kernen een groot voorstander van het behoud van de Wilhelminabrug. Fractievoorzitter Johan de Vos reageerde als door een adder gebeten op de reactie van wethouder Both: “Het historisch en cultureel besef is bij Both ver te zoeken. De oosterburen waarover Both spreekt waren de Duitse bezetters die in de Tweede Wereldoorlog het leuk vonden om op Goeree-Overflakkee bruggen op te blazen.”

 

De Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht reageerde met het prachtige enigszins bewerkte gedicht van Toine Lacet, ‘De Wilhelminabrug is en blijft van Menheerse. En dat verhaal van die boktorren die de Wilhelminabrug zouden teisteren is niet waar!

Frans Evers


Gedicht van 
Toine Lacet, aangeboden door Stichting Bescherming Dorpsgezicht

 

Geachte Both, beste Tea,

 

Breng jij mij op weg tot aan de Wilhelminabrug?

ik ben zo bang om daar alleen te staan.

Als we daar zijn, ga niet direct terug,

maar wacht totdat ik overga

en lieve Tea zwaai me na.

Dan voel ik me veilig en vertrouwd.

 

Breng jij mij weg tot aan de Wilhelminabrug?

Ik heb geen idee hoe diep het water is.

De overkant lijkt mij zo ver.

Je kunt de oever hier niet zien.

Zover het oog reikt zie ik mist.

Ik twijfel aan het verder gaan.

 

Je angst voor de dood

is je angst voor het leven.

Het nieuwe lijkt te groot

om het oude op te geven.

In de diepte van je verlangen,

ligt de kennis van het nieuwe leven

zoals een vlinder al weet van vliegen

in zijn donkere cocon.

 

Breng jij mij weg tot aan de Wilhelminabrug?

En ga dan niet te vlug weer terug.

Zwaai mij na als ik erover ga.

Een heel klein duwtje in mijn rug

is alles wat ik verlang van jou

Dank voor je liefde en trouw

ik ga nu gauw

Want het begin is reeds in zicht .

Ik voel de warmte van een licht.

 

 31 januari 2020
 

Politieke aardverschuiving op GO
 

COLUMN - Uit de landelijke politieke peiling door Maurice de Hond op 29 januari 2020 blijkt dat de VVD niet langer de grootste politieke partij van Nederland is (zie afbeelding). PVV van Geert Wilders heeft de koppositie overgenomen, gevolgd door VVD, PvdA en FvD.


 

Peiling PPGO
Ook op Goeree-Overflakkee zien we de zetelverdeling in snel tempo veranderen. Het lokale opiniebureau PPGO heeft onderzocht hoe de samenstelling van de gemeenteraad op Goeree-Overflakkee er uit zou zien als er nu verkiezingen zouden worden gehouden. Uit de peilingen van vorige maand kwam naar voren dat met name SGP en VKGO een groot deel van hun huidige zetels gaan verliezen, in de peiling van 26 januari zetten de verliezen voor met name SGP door.

 

Nieuwe partij
Spectaculair is de groei van een nieuwe politieke partij op G-O. In de wandelgangen werd al een aantal maanden gesproken over 'een nieuwe politieke partij' op Goeree-Overflakkee. Eerder deze week werd duidelijk dat het hier gaat over een samenwerking tussen de Groep Jan Zwerus en de landelijk bekende politieke partij Forum voor Democratie. De naam van de nieuwe partij wordt Groep Jan Zwerus Voor Democratie (GVD). Een partijnaam die met name oud SGP-leider Kees van Dam tegen de borst stuit. In de achterkamertjes van de SGP wordt al gefluisterd dat Kees van Dam later dit jaar, als zijn aanstelling tot directeur van de wooncorporatie Oost West Wonen rond is, zijn come-back in de lokale politiek zal maken.

 

Gemeente van de dierenpoep
Ook deze maand is Zwerus weer de grote winnaar, dit keer door wijselijk te zwijgen. Ook toen de burgemeester tijdens een dialoogavond de term 'gemeente van de dierenpoep' in de mond nam zweeg Zwerus. Tactisch zeer sterk. Door de samenwerking tussen Zwerus en FvD groeit de nieuwe partij GVD naar een zeteltotaal van 12. Omdat ook de lokale partij EVV 2 zetels wint (nu 4 zetels) komt een coalitie van GVD en EVV op een meerderheid van 16 van de 31 zetels.

De zetelverdeling op Goeree-Overflakkee in de peiling van 29 januari 2020 ziet er als volgt uit:

GVD                     12
EVV                      4 (+2)
PvdA                    4 (-1)
CDA                     3  (-1)
CU                       3   (0)
SGP                     2  (-1)
VVD                     1   (0)
VKGO                  1   (0)
PvdD                   1   (0)

 

Van de politieke redactie30 januari 2020


Zembla:

De afvaldump door Rijkswaterstaat

Zembla gaat op onderzoek en ontdekt dat toezichthouder Rijkswaterstaat een zeer opmerkelijke rol heeft bij de afvalstort die op dit moment in een grote natuurplas plaatsvindt.

 

Donderdag 6 februari om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 2
Herhaling: donderdag 13 februari   - 10.10 uur

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/de-afvaldump-door-rijkswaterstaat?utm_source=200130-zembla-nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=ZEMBLA&utm_content=29 januari 2020

Uit: De Groene Amsterdammer

Bomen als kroon op elke woonwijk

‘Op een dag stond ik in de rechtszaal tegenover een bedrijf dat glasvezelkabels aanlegt in Nederland. Er waren honderden bomen beschadigd bij werkzaamheden. Volgens mijn berekeningen kwam dit neer op anderhalf miljoen euro die dus ook gecompenseerd moest worden. Na jaren procederen bepaalde de rechter dat deze schade inderdaad betaald moest worden aan de gemeente.’ 

https://www.groene.nl/artikel/bomen-als-kroon-op-elke-woonwijk?utm_source=De+Groene+Amsterdammer&utm_campaign=69b43a1298-Dagelijks-2020-01-29&utm_medium=email&utm_term=0_853cea572a-69b43a1298-7410897729 januari 2020

Ingezonden brief in Eilanden Nieuws

28 januari 2020

Gegevens Ramp jarenlang geheim gehouden en moedwillig veranderd


Haakse Zeedijk tegen nieuwe watersnoodrampen


Ir Jan Willem Boehmer (76), wil vrijdag 31 januari bij voorkeur bij een landelijk praatprogramma, uitleggen waar de waternoodramp in 1953 om 22.10 uur begon. In zijn zoektocht naar de oorzaak heeft hij gevonden dat de maanstand een hoofdrol speelt bij veel dijkdoorbraken in het verleden. Ook wil hij mededelen dat de verslagen van deze ramp in 1953, die 56 jaar Staatgeheim zijn gehouden, moedwillig voorzien zijn van verkeerde gegevens.


 

Vrijdag 31 januari om 22.10 uur is het exact 57 jaar geleden dat de eerste dijken in Zeeland en Zuid-Holland inzakten. Door de waterverplaatsing die hierdoor werd aangetrokken ontstond vanuit de Noordzee een Waterwolf van hoog water die de genaden klap was voor de andere waterkeringen. Het water stond bv. bij Hoek van Holland 50 cm hoger dan elders in onze Delta.
 

De Haagse Ir. Jan Willem Boehmer, indertijd hoofd research bij Rijkswaterstaat van de fundering van de Oosterschelde en van de dijken, oever- en dijkvallen in het rampgebied stelt: “De harde bewijzen, naast mijn onderzoeksgegevens over de waterstand en maanstand bij rampen in het verleden, schijnen van de aardbodem verdwenen.”
 

Carel Enkelaar heeft op 1 februari 1953 voor de Volkskrant luchtfoto’s genomen van alle dijken die toen bezweken waren. Navraag bij deze en andere kranten, ministeries, museums en nieuwsverspreiders hebben tot nu toe geen succes opgeleverd. Ir. Boehmer blijft van mening dat door het ophogen van dijken en het uitdiepen van vaarwegen, in onze strijd tegen het water, de problemen enkel maar groter worden.
 

Het advies van Boehmer is om massaal bomen te planten, het liefst in riviergebieden, zodat de opwarming van onze aarde gestopt wordt. Dit moeten dan natuurlijk geen productiebossen worden maar bossen die de bodemdaling corrigeren door humus- en veenvorming. Om ook tijdens zwaar weer rivierwater te kunnen blijven spuien raadt hij aan om www.haaksezeedijk.com te realiseren. Om onze delta te optimaliseren zou bij dit laatste dan ook België en Duitsland willen betrekken. Het is dus pompen of verhuizen om ons lage land bewoonbaar en in tact te houden.  
28 januari 2020
 

Het is niet de rechter die regeert

Beknotten rechters de wetgevende macht? Nee, zegt Geert Corstens. Rechters zijn doorgaans terughoudend, maar het is hun taak de burger te beschermen tegen de overheid. Het bestuur voert wetten uit en de rechter toetst het gedrag van burgers en bestuurders aan wetten en (internationaal) recht.

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/01/24/het-is-niet-de-rechter-die-regeert-a3988101?fbclid=IwAR1rvChYvss1j8kbDXFgbkbjz44Eeuio6SYGlFTuig9nw0ffMtThcW8TiT4
27 januari 2020

Van Vitale Kernen Goeree-Overflakkee
 

Bankschijters
 

Bij de eerste beste raadsvergadering van 2020 kreeg Vitale Kernen meteen een teleurstelling te verwerken. Een mondelinge vraag werd door de voorzitter, burgemeester Ada Grootenboer, niet in behandeling genomen. Dit omdat het een individuele kwestie zou betreffen.


Vitale Kernen deelt de mening dat individuele zaken niet in een openbare raadsvergadering thuishoren. Echter in voorkomend geval vinden wij dit een bijzondere situatie. Een bijzondere situatie omdat een inwoner de moeite neemt zijn verbolgenheid op papier te zetten en aan te bieden aan de lokale media. Essentie van het verhaal is dat een inwoner van Oude-Tonge namens de Oude-Tongse ‘hangouderen’ de bankjes op de Kaai een half metertje naar voren verplaatst wil hebben. Dit omdat de zwaluwen erboven, de bankjes én mensen onderschijten.
 

Motie
De reactie van of namens wethouder Tea Both (CDA) was ‘dit gaan we niet doen’. Vitale Kernen neemt hiermee geen genoegen en dient de eerstvolgende raadsvergadering daarom een motie in, om de bankjes alsnog een stukje te verplaatsen, zodat de mannen er strontvrij kunnen chillen.

 

Participatie
Het college pretendeert dat ieder initiatief van een inwoner een ‘ja’ krijgt ‘tenzij’. De gemeente wil graag in gesprek met inwoners in het kader van participatie. Wat Vitale Kernen ervaart met ‘de bankschijters’ klopt niet met de wens van de gemeenteraad en het college.

 27 januari 2020

De Groep Frenk ten Brinke laat Vitale Kernen een poepje ruiken…

 

COLUMN - De wat ouderen onder ons weten wie Frenk ten Brinke is. Samen met prins Berhard bevrijdde Ten Brinke ons van de Duitsers in 1945. Het gedachtengoed van Willem Drees introduceerde hij hoogst persoonlijk op Goeree-Overflakkee. Inmiddels erelid van de PVDA. Lange tijd was hij de rechterhand en vertrouwenspersoon van burgemeester Greet de Vries – Hommes. Het Schrijfbedrijf ontving de volgende ingezonden brief van de Groep Frenk ten Brinke.

 


Frenk ten Brinke opnieuw ingezworen

“…Sinds enige tijd is de gemeente Goeree-Overflakkee een nieuwe politieke partij in de coalitie rijker, Vitale kernen (VKGO). Publicitair gezien timmert deze partij behoorlijk aan de weg. Er is vrijwel geen gemeentelijk onderwerp waar Vitale Kernen haar mening niet over geeft. Dat is zonder meer toe te juichen. Sterker, de bestaande politieke partijen kunnen daar een voorbeeld aan nemen, en niet zo weinig ook: van links naar rechts is het doodstil.

 

Nu werkt het in een democratie zo dat degene die een mening verkondigt, in dit geval dus Vitale Kernen, er op bedacht moet zijn dat niet iedereen het per definitie eens is met die mening. Ja dat er misschien wel iemand is die Vitale Kernen. Dat noemen wij debat. Vitale Kernen zond laatst een stuk in naar Eilanden-Nieuws met de kop  '5G, circus, oliebollen, zwemmen en wildplassen moet mogelijk zijn op zondag.” Dit stuk was in de inmiddels vertrouwde stijl van Vitale Kernen, namelijk verdachtmakingen, insinuaties enzovoort, zonder enige onderbouwing, zonder ook maar een snipper bewijs.

 

De Groep Frenk ten Brinke zegt hierbij het volgende tegen Vitale Kernen. “Ik ben staatsburger van het Koninkrijk der Nederlanden. Ik ben als fractievoorzitter van de Groep Frenk ten Brinke in het volledige bezit van mijn burgerlijke en politieke rechten. Vrijheid van meningsuiting is een grondrecht voor iedere burger in dit land. Het feit dat u aantoont dat u denkt te kunnen bepalen wie wel en wie niet zijn mening mag geven over een bepaald onderwerp, is beangstigend voor de democratie en voor het vrije debat. U kunt er echter verzekerd van zijn dat ik mij de mond niet door u laat snoeren. Dus de volgende keer als u weer allerlei beweringen doet zonder ook maar enige onderbouwing, kunt u er vergif op innemen dat u door mij met onderbouwde argumenten zal worden tegengesproken…” ..

 

 Frans Evers

25 januari 2020
 

Video – Renske Leijten (SP) sloopt falende topambtenaren Belastingdienst, Mark Rutte boos

 

'Dit is een uitspraak die je als serieus Kamerlid niet kan doen, Renske'


Felle botsing dinsdagavond tussen minister-president Mark Rutte en SP Kamerlid Renske Leijten tijdens het debat over de reorganisatie van de Belastingdienst. De socialiste vindt dat in de hele affaire rondom de problemen met de toeslagen ook ambtenaren schuld hebben. Zo vindt ze dat de premier een topambtenaar niet ‘jubelend kan binnenhalen’ om vervolgens ‘de Kamer de mond te snoeren’ als er kritiek is op die ambtenaar. Rutte was not amused. “Dit is een uitspraak die je als serieus Kamerlid niet kan doen, Renske.”


https://www.youtube.com/watch?time_continue=78&v=jx6MUrWprzU&feature=emb_title
25 januari 2020

Baggeraars op de korrel

Zand voor de wereldwijde bouwwoede wordt schaars. Baggerbedrijven zoals Boskalis graven kwetsbare ecosystemen af, waardoor nabijgelegen stranden dreigen te verdwijnen. Waaronder het paradijselijke strand van Diani in Kenia.

https://www.groene.nl/artikel/baggeraars-op-de-korrel?utm_source=De+Groene+Amsterdammer&utm_campaign=eacbaedff0-Dagelijks-2020-01-25&utm_medium=email&utm_term=0_853cea572a-eacbaedff0-74108977

25 januari 2020


Gaat deze investering ook werkelijk iets opleveren?

En wederom vraagt de Staver geld voor verbeteringen. Maar gaat het werken vraagt Johan de Vos zich af of wordt er een halve ton in het water gegooid?


https://youtu.be/2qt3qWhYtRs
24 januari 2020


Ezeltje prik in de Staver
 

COLUMN - Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag betichtte wethouder Bruggeman (VKGO) zijn partijgenoot Johan de Vos van het spelen van spelletjes. In dit geval doelde de wethouder op het gezelschapsspel Ezeltje prik.Reden voor de confrontatie tussen beide partijgenoten: de alsmaar voortdurende technische problemen in zwembad de Staver. Nog steeds worden mensen ziek na een bezoek aan dit zwembad en nog steeds biedt SRGO geen oplossing voor de problemen. Via een ingekomen brief vraagt SRGO nu wéér om een extra subsidie bij het gemeentebestuur. Ook deze keer weer voor aanpassingen aan de technische installaties.

 

Alle eerdere pogingen om de problemen op te lossen zijn mislukt. Ook nu is niet zeker of de financiële injectie van bijna 50.000 euro iets zal helpen, zo bleek uit de subsidie-aanvraag en uit de beantwoording door de wethouder op vragen van De Vos. Eerst de aanpassingen uitvoeren en dan meten of het gewenste effect behaald is, aldus de wethouder. De Vos was verbaasd over deze manier van werken en hij reageerde met een pakkend voorbeeld; als ik mijn auto in de garage breng om de motor te laten repareren en de garagehouder zegt: ik kan hem wel maken, maar weet niet of de motor na de reparatie goed werkt, dan ga ik daar mijn auto niet laten repareren. Waarom dan nu, zonder zeker te weten of er nu eindelijk eens veilig gezwommen kan worden, wéér extra geld naar de Staver? En wat nu als blijkt dat ook deze aanpassingen niet de gewenste resultaten opleveren, gaat het gemeentebestuur dan wéér extra subsidie beschikbaar stellen?

 

Tevens meldde wethouder Bruggeman dat het ook nog niet zeker is of zwembad de Staver na deze investering zal voldoen aan de nieuwe wetgeving die op 1 januari 2021 ingaat. Volgens deze nieuwe wetgeving zal op meer en andere onderdelen gemeten worden. De manier van werken van Bruggeman is opmerkelijk; elk weldenkend mens zou toch eerst onderzoeken wat nodig is om structureel een zwembad op een veilige manier te exploiteren en vervolgens pas met een al omvattend plan van aanpak komen? Wat nu als aan het eind van dit jaar blijkt dat de Staver niet aan de nieuwe wetgeving voldoet, gaat het gemeentebestuur dan wéér extra subsidie beschikbaar stellen?

 

Hoeveel keer kan een ezel zich aan dezelfde steen stoten?

 

Van onze politieke redactie
24 januari 2020


Raadslid Heintjes geschoffeerd door burgemeester. Hoe voelt dat? "Verbijsterd!"

https://youtu.be/gglKGKc6V3E
23 januari 2020


'Dit heeft niet de schijn van belangenverstrengeling, maar is belangenverstrengeling'

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/217987/Dit-heeft-niet-de-schijn-van-belangenverstrengeling-maar-is-belangenverstrengeling

Dit gaat over Bureau Berenschot dat ook bij ons een onderzoek deed naar het handelen van de gemeente en dat de eer en goede naam van (de overleden) wethouder Koningswoud publiekelijk te grabbel gooide.

Voordat het artikel hierover zou verschijnen, besloten de provincies al een punt te zetten achter de samenwerking met Berenschot.
21 januari 2020
 

Zangeres Froukje Veenstra schreef het nummer ‘Groter dan ik’ dat gaat over het klimaatprobleem. Om aandacht te vragen voor de toekomst. Van haar, haar vrienden en de planeet. En het is prachtig. 
 


De redder in nood
 

Zelf schrijf Froukje er het volgende over op haar social media: “Het klimaatprobleem is groter dan ik. Ik ben niet het meesterbrein, de held of de redder in nood, die de oplossing gaat bieden. Dat is wat ik altijd dacht, terwijl ik de verontrustende berichten over ons klimaat de afgelopen jaren voor mijn ogen steeds scherper zag worden. Het is comfortabel om problemen waarvan je denkt dat je ze niet kan oplossen te negeren, om in stilte te hopen dat iemand anders ons redt, en op tijd.
 

Ik had gelijk. Ik ben niet het meesterbrein, en zeker geen held, maar ik wil wel iemand zijn met hoop en met de juiste mindset. En hoop en de juiste mindset liggen voor het grijpen. Het begint met je open te stellen voor verandering in jouw leven. Ik kan hier een waslijst neer gaan zetten met tips om je CO2-uitstoot te verminderen, maar deze tips zijn niet verder van je verwijderd dan een Instagram-post. Ik ben zelf ook niet heilig, er is veel dat ik beter zou kunnen doen, maar kleine veranderingen maken samen het grote verschil.
 

Ik wil niet belerend zijn, of de held spelen. Ik wil een gesprek nog verder openen. En het is niet gezellig om je vrienden te vragen wat zíj doen voor het klimaat, maar het is nodig. Want dit gaat om ónze toekomst, die er zomaar eens heel anders uit zou kunnen zien dan we altijd hebben gedacht. Denk er in ieder geval eens over na. Het klimaatprobleem is groter dan ik. Maar niet groter dan wij.”

https://www.youtube.com/watch?v=IUGFn7wQSlM
 


De songtekst van ‘Groter dan ik’


Happy new year
De wereld staat in de fik
En ik zou het willen blussen
Maar het vuur is groter dan ik
En ik stik in
De time, time ticking
De tijd tijd tikt maar door en je sluit je ogen ervoor

Happy new year
Het is tweeduizendtwintig alweer
En we zijn met steeds meer en we willen steeds meer
Wie het kleine niet eert is het grote niet weert
En wie niet weet wie niet deert
Ik drink nog een drankje
Proost op het leven
De klok slaat twaalf uur, zijn mijn zonden vergeven dan?
We zullen beven, de aarde zal bloeden
En wie niet betaalt moet zijn schulden vergoeden

Maar ik wil een toekomst
Ik wil een kind, ik wil een carrière, een tuin, een gezin
Ik wil kunnen proeven van echt schone lucht
Maar de rijken die vluchten, die boeken een vlucht
En het kan anders, ik weet dat het kan
Met geloof en een wil en een wet en een plan
Ik wil een toekomst, en jij wil het ook
Of je blijft blind, want waar vuur is, is rook

Happy new year
De wereld staat in de fik
En ik zou het willen blussen
Maar het vuur is groter dan ik
En ik stik in
De time, time ticking
De tijd tijd tikt maar door en je sluit je ogen ervoor

Groter dan ik
Maar ik ben groter dan dat
We gaan dood dus de nood is wat hoger dan dat
’T is klote maar laten we hopen op dat
we het redden met horten en stoten en dat
We gaan praten, vooral met elkaar
Want de crisis is hier en den haag is nog daar
en dat we iets doen, echt doen hoor
Want daar heb je poen voor
En met sinterklaas zet ik daar dan m’n schoen voor

Want ik wil een toekomst
Ik wil een verhaal
En niet voor mezelf maar voor ons allemaal
ik wil zien in 50 tinten groen
Ik wil graag denken en durven en doen

Happy new year
De wereld staat in de fik
En ik zou het willen blussen
Maar het vuur is groter dan ik
En ik stik in
De time, time ticking
De tijd tijd tikt maar door en je sluit je ogen ervoor
20 januari 2020

uit Velt

Aardbeien in de winter: ecologisch rampzalig

 

Voor Spanje en Marokko is de teelt van zeer vroege aardbeien economisch gezien een 'gouden' zaak. Maar liefst 94.000 ton leverde Spanje in 2016 alleen al aan Duitsland. De keerzijde van de medaille: voor elke kilo aardbeien is 276 liter water nodig en dat in gebieden met weinig neerslag en stijgend grondwatertekort. 
 

Boeren lossen dit probleem op door illegaal waterputten te boren tot 100 m diepte en meer. Zij verantwoorden deze ingrepen door te stellen dat zij de meest uitgekiende vorm van bevloeiing hanteren. Omdat in diezelfde regio's naast aardbeien ook nog massaal tomaten en paprika's worden verbouwd, is verdere woestijnvorming helaas niet meer uit te sluiten.
 

Kies voor seizoensfruit

Als consument kun je het verschil maken door de voedselkilometers zo veel mogelijk te beperken. Kies daarom altijd voor fruit dat het dichtst bij huis is gekweekt. Via de fruitkalender van Velt ontdek je heel snel wat momenteel het seizoensfruit is.
19 januari 2020

5G geen goed idee

De organisatie Stop5G Nederland heeft haar initiatief gelanceerd om een kort geding tegen de overheid te beginnen om zo proberen de uitrol van 5G te stoppen!

 

5G betekent een enorme toename van masten (smal cells) elke 100 meter (in bewoonde gebieden) en daarmee een enorme verhoging van de stralingsintensiteit. 5G is ook niet onderzocht op gezondheidsrisico's. En de onderzoeken die er nu al liggen bij 2G, 3G en 4G tonen aan dat deze schadelijke effecten hebben op mens, dier en plant. Steeds meer mensen worden ook ziek van straling.

 

Dus 5G is geen goed idee. Om jezelf en je omgeving hier tegen te beschermen kan je ons initiatief steunen en een bedrag doneren! zie onze geheel nieuwe website. Ook voor meer informatie over onze zaak.

 

Inmiddels is er al een sommatiebrief uitgegaan aan de Minister van EZK met copy naar Volksgezondheid, de vaste Kamercommissies en Agentschap Telecom. En de dagvaarding gaat er volgende week uit. We hebben zeer deskundige advocaten in de arm genomen die inmiddels een prachtig concept klaar hebben liggen.

Er is tot op heden nauwelijks onderzoek gedaan naar de potentiële gezondheidsrisico’s van blootstelling aan 5G. De Gezondheidsraad (hyperlink artikel AD) bevestigt dit en geeft in een uitzending op RTLZ op 9 september jl. aan dat er veel zakelijke belangen liggen om 5G uit te rollen, zonder dat er goed is onderzocht wat de consequenties zullen zijn.

Voor meer informatie en hoe je ons kunt helpen zie www.stop5gnl.nl
18 januari 2020

INGEZONDEN:

Groene gemeente voor de Bühne

Wij vinden het absurd dat deze gemeente naar buiten toe zo groen mogelijk is, en dat ze nu 1100 bomen willen kappen voor 8 windturbines, terwijl in Europa besloten is om 2 miljard bomen te planten, hoe verzín je het...!

Ik heb deze zomer nog een gesprek gehad met een man die bezig was om de bomen te keuren in opdracht van het waterschap, op mijn vraag hoe het met de bomen gesteld was, was zijn antwoord: ze zijn niet goed en ze zijn niet slecht (dus daar kun je alle kanten mee op). Als het waterschap gewoon onderhoud pleegt aan deze bomen, kunnen ze nóg 40 jaar mee.

We vinden het beleid van dit waterschap toch wel wat vreemd, want overal wordt geschermd met de aanleg van ingezaaide akkerranden met wilde bloemen, het enige wat wij hebben zijn brandnetels. Stel nu dat het waterschap éénmalig langs dijken alle bermen freest en inzaait met bloemen, dan heb je een totaal ander gezicht en járen plezier !

De Galathesedijk wordt ondertussen een ‘tandeloos’ geheel, want in de tientallen jaren dat wij hier wonen, gaan er jaarlijks aardig wat bomen weg die beschadigd zijn door de storm. In plaats van dan alleen de beschadigde takken weg te zagen, heeft het waterschap telkens weer een reden om deze bomen maar helemáál om te zagen, maar het is toch absurd dat er in al die jaren nog nooit één boom terug geplant is ?
 

Naam en adres bij de redactie bekend
17 januari 2020

Zelfs Shell (!) erkent de opwarming van de aarde door menselijk toedoen al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw

Thierry Baudet verkondigde in 2 minuten 18 onwaarheden over het klimaat.
Dit zijn ze:

https://decorrespondent.nl/9674/thierry-baudet-verkondigde-in-2-minuten-18-onwaarheden-over-het-klimaat-dit-zijn-ze/529460941548-60462d29
17 januari 2020


Jonge Israëliërs bevragen besnijdenis: ‘Waarom is het zo interessant wat in je broek zit?’

In Israël groeit langzaam het besef dat je je pasgeboren zoon ook níét kunt besnijden. Was de ‘briet mila’ eerder nog een vanzelfsprekendheid, tegenwoordig wordt de eeuwenoude traditie kritisch bevraagd. ‘Besnijden is een unieke vorm van kindermishandeling.’


https://www.vn.nl/besnijdenis-israel-briet-mila?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_content=ABON&utm_campaign=NB20200111
15 januari 2020

‘Als je de EU-vlag ziet naast het logo van Coca-Cola, BMW of Google - dan is er maar één boodschap die naar buiten komt: belangenverstrengeling en commerciële lobby hebben invloed op het Europees beleid. 

Europese Ombudsman wil EU-sponsoring Coca-Cola & Co aan banden leggen


https://www.foodwatch.org/nl/current-nieuws/2019/europese-ombudsman-wil-eu-sponsoring-coca-cola-co-aan-banden-leggen/

15 januari 2020

Ons Voorland?

15 januari 2020

Overdenkingen: sociale uitsluiting

Hoe je als gemeenschap iemand kunt buitensluiten en zelfs kapot maken is exemplarisch. En het is van alle tijden. Net zoals gebeurde met ondernemer Swaneveld.

Op oneigenlijke gronden is zijn bedrijf gesloten. Raadsleden moesten hun oren laten hangen naar de fractiediscipline, waarmee ze de waarheid en zichzelf geweld aandeden. Later is door een afgetreden SGP-raadslid toegegeven, zwart op wit, dat de gemeente ondernemer Swaneveld schandalig heeft behandeld. De gemeente heeft nooit op die publicatie gereageerd.

Maria Evers
 


Molenaar Nieuwe-Tonge failliet

Hier even een reactie van Marianne. Ik las je mail en was verheugd dat je sprak over die prachtige molen bij jullie in het dorp (Nieuwe-Tonge). Nou ik kan je vertellen dat die prachtige molen ooit in het bezit was van mijn overgrootvader, Jannis Abraham Brevet.

Ik heb nog foto’s van die molen met de hele familie (inclusief mijn grootvader als klein kind). Mijn overgrootvader is die molen kwijtgeraakt, failliet gegaan kun je zeggen, en de reden was dat heb ik als kind altijd gehoord, dat die overgrootvader zijn molen verdronken heeft, als je begrijpt wat ik bedoel.

 

Enkele jaren geleden echter, nadat mijn moeder was overleden, kwam ik in contact met haar volle nicht, die inmiddels al jaren in Frankrijk woont, in Versailles. En zij vertelde mij dat die overgrootvader (haar opa dus) die molen kwijt was geraakt omdat hij nooit naar de kerk ging (ze waren afstammelingen van Hugenoten, kun je zien aan de Franse achternaam Brevet, een naam die in Zeeland vaker voorkomt), en de dominee van Nieuwe Tonge riep zijn gelovigen op om hun meel niet bij Brevet te kopen anders zwaaide er wat. Hel en verdoemenis ofzo..... Die Hugenoten hebben toch hun eigen kerk Eglise Wallone, nou die vond je dus niet bij jullie. Aldus is hij toch failliet gegaan wegens gebrek aan afnemers.

15 januari 2020

Natuurlijk. De duivel schijt altijd op de grootste hoop


15 januari 2020


PvdA-fractie niet solidair met eigen raadslid
Een vrouw kan toch geen zeemansliederen zingen! 


12 januari 2020

Een eerste aanzet om 5G te implementeren

Er wordt een dezer dagen weer een internetconsultatie, nu over het veilen van vergunningen voor het gebruik van 700, 1400 en 2100Mhz. Dit is een eerste aanzet om 5G te kunnen implementeren.

https://www.internetconsultatie.nl/multibandveiling   

 

Je kunt je reactie op de site achterlaten. Men kan nog reageren t/m 14 januari, dus nog een paar dagen.

Hieronder een voorbeeld reactie, die gebruikt kan worden. Gewoon kopiëren en plakken.

 

Ik ben tegen het veilen van deze frequenties omdat ze de telecombedrijven de mogelijkheid geven deze frequenties te benutten voor 5G.
Het veilen van deze frequenties mag niet gebeuren voordat uit onafhankelijk onderzoek naar de biologische effecten van 5G is vast komen te staan dat dit 100% veilig is voor mensen, dieren en planten. Ik geef geen toestemming volgens de Neurenbergcode om, zonder dergelijk onderzoek, hiermee op mij, mijn medemens, dieren en planten te laten experimenteren!
Ik eis dat de Nederlandse overheid haar morele plicht volgt en daarom het voorzorgsprincipe hanteert. D.w.z.: geen frequentieveiling, geen uitrol van 5G.
Ik eis dat er tijd en geld wordt vrijgemaakt voor onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de lange termijn-effecten van EMV op de gezondheid van mens, dier en plant."

 

Het is natuurlijk ook mogelijk zelf een tekst in te voeren of je laten  inspireren door de reacties die al gegeven zijn.

 

zie ook https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/12346/Overheid:%20Veiling%20700,%2014 voor meer info.7 januari 2020
 

Goeree-Overflakkee gaat stroom toeristenbussen aan banden leggen

 

COLUMN – Het schilderachtige Goeree-Overflakkee wil het liefst met rust worden gelaten. Door de oproep van wethouder Tea Both wordt de gemeente meer dan ooit overspoeld met Chineze toeristen. Bewoners zijn de chaos meer dan zat.

 Het Zuid-Hollandse eiland is werelderfgoed en beroemd om zijn unieke dorpskernen. Het idyllische eiland met vijftigduizend inwoners staat sinds de oproep van Both op de kaart van het massatoerisme. Bussenvol met Chinezen rijden af en aan. Volgens burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman kan Goeree-Overflakkee de toerismetoestroom niet meer aan, vertelde zij aan het Financieel Dagblad. “Tot de wethouder die uitspraak deed was dit een eiland van lust en vrede. Nu val je als autochtoon over de Chinezen die onze kernen bezetten.”

 

Toerismedeskundige Hendrik Herweijer van de SGP waarschuwt sinds de oproep voor de gevolgen van overtoerisme. Het fenomeen dat populaire plaatsen als Scheveningen, Kijkbduin en Zaanse Schans transformeert tot onleefbare pretparken. “Een normale kerkgang is niet meer mogelijk sinds de oproep van de wethouder om meer Chinezen.

 

In mijn hoedanigheid als hoeder van de eilandelijke lust en vrede deed ik toen onderzoek naar toerisme aan het Tinbergen Instituut. Meer Chinezen aantrekken werd unaniem gezien als de manier om ons eiland een boost te geven. Toen ik erop wees dat daar wel wat op af te dingen valt, werd ik weggelachen.”

 

De Wereldtoerismeorganisatie van de VN voorspelt dat het aantal Chinezen die Goeree-Overflakkee aandoet in 2030 bijna verdubbeld zal zijn als B&W geen ingrijpende maatregelen neemt.

 

Frans Evers

5 januari 2020

AD.nl column Kees Thies 

De totale anarchie die ons land regeert in de laatste dagen van het jaar is geen traditie

Traditie is, samen met je zoon of dochter, voor de deur van je huis een paar pijltjes afsteken en de volgende ochtend zelf je rommel opruimen, traditie is je familie en je vrienden opzoeken, een oliebolletje eten en met elkaar het glas heffen op een voorspoedig nieuw jaar.

https://www.ad.nl/dordrecht/de-totale-anarchie-die-ons-land-regeert-in-de-laatste-dagen-van-het-jaar-is-geen-traditie~a2ba17e3/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web

4 januari 2020

Gemeenten hebben nauwelijks zicht op besteding van zorggeld

 • In slechts eenderde (120) van de Nederlandse gemeenten is een toezichthouder aangesteld die controleert of zorggeld daadwerkelijk aan zorg besteed wordt.
 •  
 • Veel gemeenten wachten sinds de decentralisatie af hoe ze zorgfraude kunnen onderzoeken.
 •  
 • Zogeheten 'zorgcowboys' hebben in de afgelopen vijf jaar hun kans gegrepen en geld uit de zorgsector gesluisd.
 •  
 • Menno Fenger, hoogleraar bestuursrecht: "We hebben de sluizen wel flink open gehad. Dat heeft enorm veel geld gekost: dat is niet naar zorg gegaan, maar vooral naar zorgaanbieders die daar heel rijk van zijn geworden."
 •  
https://pointer.kro-ncrv.nl/artikelen/gemeenten-hebben-nauwelijks-zicht-op-besteding-van-zorggeld?fbclid=IwAR3F-UuMwQfHCa4QW02JFxAHt6V3K0oX9eGpESfg2UTNjinEvF8CuixzS6I

3 januari 2020

Freek de Jonge: nog steeds de beste standupper

In de vierde jaarsconference van Freek de Jonge, 'De lachgasfabriek' laat hij alle verplichtingen van de oudejaarsconference vallen. Geen opsomming van actualiteiten maar het grotere verband vormt bij De Jonge de rode draad.


https://www.vpro.nl/programmas/freek-de-jonge-jaarconference-de-lachgasfabriek.html#
2 januari 2020 

Vluchten kan niet meer

Zo ging het bij de buren met de jaarwisseling. Hoe zou dat bij ons zijn? 

Duizenden vogels werden opgeschrikt door het vuurwerk dat vlak na middernacht werd ontstoken. Deze animatie toont de herwerkte radarbeelden van de radar van Jabbeke (KMI), Helchteren (VMM) en Zaventem (Skeye) net vòòr en net ná de jaarwisseling. Voor natuurliefhebbers is het resultaat schokkend.

  https://www.natuurpunt.be/nieuws/zo-beleefden-vogels-de-nieuwjaarsnacht-20190102 2 januari 2020

‘De waarde van dit stuk is dat het een visie geeft op waar we als Nederland op de lange termijn naartoe zouden kunnen bewegen.' 

Nederland is in 2120 schoon en groen

In het Nederland van 2120 hebben we twee keer zoveel bossen en tweederde minder vee. En groeit de stedelijke bevolking vooral in het oosten en het zuiden van het land, minder in de Randstad.

Mac van Dinther31 december 2019
 

2020: het jaar van vertrouwen
 

COLUMN - Morgen gaan we het nieuwe jaar in. Als ik een wens voor het nieuwe jaar mag doen, dan wens ik dat er meer vertrouwen komt tussen politici en de rest van de samenleving. Ik hoop dat wij als inwoners van Goeree-Overflakkee in 2020 de politici weer kunnen vertrouwen en dat omgekeerd de politici ons, de inwoners van Goeree-Overflakkee, meer gaan vertrouwen.Lokale politici realiseren zich niet hoeveel ellende zij met hun handelen, of soms hun niet-handelen, veroorzaken. Besluiten van politici leiden vaak tot acute stress in huiskamers. Enkele voorbeelden: de dossiers Fort Ooltgensplaat, zaak Swaneveld, windmolens, bouw appartementen achter de Dabbestraat in Oude Tonge, wanbeleid SRGO en de ongebreidelde bouw van recreatiewoningen in Ouddorp.


Rek
Er zit een einde aan de rek in de lokale samenleving, maar dat hebben de politici kennelijk nog niet door. Zo langzamerhand ontstaat er een steeds grotere kloof tussen de samenleving en de politiek. Steeds minder inwoners van Goeree-Overflakkee vertrouwen politici. Uit onderzoek blijkt dat minder dan de helft van onze samenleving de volksvertegenwoordigers in Middelharnis nog vertrouwd. Eigenlijk is dat logisch, want hoe kun je mensen vertrouwen die zich laten leiden door de publieke opinie of berichtjes in de media in plaats van hun eigen mening en de wil van de bevolking? Heikele punten worden niet benoemd, want dat zou stemmen kunnen kosten. Moeilijke discussies worden uit de weg gegaan, omdat de oppositie ermee kan scoren en daarmee kiezers kan lokken.

 

Handjeklap
Gemeentepolitiek is een soort handjeklap geworden: “Als jullie willen dat wij loyaal blijven meedoen aan de coalitie, dan zijn deze onderwerpen onbespreekbaar.” Hoe kun je ooit vertrouwen hebben in iemand die zijn eigen mening laat afhangen van de positie van de partij en waarvan de partij vervolgens haar positie weer laat afhangen van peilingen en omstandigheden?

Schimmige procedure
Aan de andere kant hebben politici ook niet veel vertrouwen in ons. Het feit dat wij bijvoorbeeld nog steeds niet onze eigen burgemeester mogen kiezen, is een gevolg van dat wantrouwen. Een burgemeester wordt nu nog via een schimmige procedure, door een delegatie van de gemeenteraad benoemd, omdat politici ervan overtuigd zijn dat wij als inwoners, geen verstandige keuze kunnen maken. Alsof wij geen verstand hebben en niet weten wie goed zal zijn. Het is een zelfingenomen houding van politici, die zichzelf boven de samenleving zetten en hun kiezers wantrouwen.

 

Het vertrouwen moet terug. Laten we dit jaar werken aan een samenleving van vertrouwen. Een wereld waarin politici vertrouwen hebben in de mensen van dit mooie eiland en ervan overtuigd zijn dat zij weten wat ze doen. Aan de andere kant moeten politici ook hun best doen het vertrouwen terug te winnen dat het merendeel van ons in hen is kwijtgeraakt. Vertrouwen begint met transparantie. Geen koehandel met politieke besluiten of zwabberen met opinies omdat het de peilingen van morgen gunstig gaat beïnvloeden; en geen achterkamertjes. Dit mooie eiland is ons vertrouwen waard!


Van onze politieke redactie
29 december 2019

Het klimaatprobleem oplossen, is het probleem in onszelf oplossen

Jan Rotmans: Dus dat is mijn hele pleidooi: vandaag beginnen met een duurzame leefstijl, een paar keer per week minder vlees eten, minder gaan vliegen en uiteindelijk helemaal niet meer, en elektrisch vervoer nemen. Een elektrische fiets spaart heel veel autokilometers uit. Je kunt heel veel doen, nu al.

https://www.brainwash.nl/bijdrage/het-klimaatprobleem-oplossen-is-het-probleem-in-onszelf-oplossen28 december 2019

"Alsof de mens in staat is het klimaat te beinvloeden"

Emancipatie, homohuwelijk en klimaatreligie volgens Ds Visscher23 december 2019

Open brief aan Shell

Zihni Özdil


Aan de heer Frank van Hoorn, hoofd mediarelaties Shell Nederland


In deze open brief zal ik ook eenmaal belangenbehartiger zijn. Van Nederlandse belastingbetalers. Van Groningers. Van Nigeriaanse boeren. Van jongeren. Vier vragen daarover, als ik mag:


https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/21/open-brief-aan-shell-a3984667
22 december 2019
 

Toen NSB-ers, nu SGP-ers

 

Waarom verbiedt burgemeester SGP niet?

 

COLUMN – Meer dan eens heb ik columns geschreven over het foute oorlogsverleden van de SGP. Meer dan eens heb ik gepleit voor een verbod van deze homofobe, seksistische en fundamentalistische politieke partij. Tevergeefs.

 


Het gedachtegoed van deze bekende Duitse politicus heeft postgevat bij de SGP

Daarom nogmaals een poging. Wist u dat een aantal gemeenten in Polen een LHBT-vrije-zone heeft ingesteld? Dat wil zeggen dat lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders daar niet mogen komen. Te gek voor woorden natuurlijk. Logisch dat het Europees parlement in grote meerderheid een resolutie heeft aangenomen die deze Poolse gemeentes met LHBT-vrije-zones veroordeelt.

 

Let nu op. Er was één Nederlandse parlementariër die tegen stemde. Een Nederlandse parlementariër die vond dat genoemde Poolse gemeentes gelijk hadden en dat hij dus tegen deze resolutie stemde. Zijn naam? Bert-Jan Ruissen. Van welke partij? Natuurlijk van de SGP! Hoe bestaat het dat deze neonazistische partij nog steeds in Nederland en dus ook op Goeree-Overflakkee actief is?

 

Daarom nogmaals een oproep aan onze burgemeester. Verbied dat NSB-gespuis dat ons democratisch land met hun verderfelijke gedachtegoed verziekt. Eigenlijk had onze burgemeester al in moeten grijpen tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Op de kieslijst van de SGP stonden 47 SGP-ers. Allemaal mannen. Op grond van vrouwendiscriminatie had de burgemeester toen al naar de Koning gekund om deze partij voor eens en voor altijd te verbieden. Een gemiste kans. Maar nu met neonazi Bert-Jan Ruissen krijgt onze burgemeester een tweede kans.

 

Frans Evers  

17 december 2019

Een hele goeie brief

11 december 2019
 

SGP niet langer de grootste partij op Goeree-Overflakkee

COLUMN - Uit de peiling door Maurice de Hond op 8 december jongstleden blijkt dat SGP niet langer de grootste politieke partij van Goeree-Overflakkee is (zie afbeelding). Forum voor Democratie (FVD) is vanaf nu de grootste politieke beweging op het eens zo gelovige eiland.

Peiling PPGO
VVD, PvdA en PVV komen in de landelijke peiling van de Hond uit op 19 zetels en FVD op 18. Het lokale opinie bureau PPGO heeft onderzocht hoe de zetelverdeling op Goeree-Overflakkee er uit zou zien als er nu verkiezingen gehouden zouden worden.

Verliezers
Het politieke landschap van Goeree-Overflakkee ziet er in deze peiling totaal anders uit dan nu het geval is. Drie van de vier coalitiepartijen verliezen fors. Zo verliest SGP maar liefst 4 zetels met name door de niets en niemand ontziende aanpak van de dossiers van het Fort in Ooltgensplaat en de bouwplannen nabij de Dabbestraat in Oude-Tonge. Het gedoe rond de graaiende VVD politici in Den Haag en de lamlendige houding van de 3 VVD-dames tijdens de raadsvergaderingen, zijn de reden van het verlies van 2 zetels voor de VVD. De grootste verliezer in de peiling is VKGO. Het slappe optreden van de VKGO wethouder op onder andere de dossiers harmonisatie voetbalverenigingen, sociaal domein en SRGO zijn hier de oorzaak van. Veel VKGO stemmers voelen zich bedrogen en straffen de partij af met een verlies van maar liefst 5 zetels.

Winnaars
Grote winnaars zijn PvdA, de groep Zweerus, Partij voor de Dieren (PvdD) en FVD. PvdA heeft veel stemmen gewonnen door de aanhoudende strijd voor steun voor de voetbalverenigingen. De voetbalverenigingen Den Bommel, DVV ‘09, OFB en DBGC worden door de vasthoudendheid van de PvdA-fractie nog voor de harmonisatie in de watten gelegd. Dit levert PvdA 2 zetels winst op. Ook de groep Zweerus wint 2 zetels, met name de heldere uitleg van de fractievoorzitter over de klimaat-maoïsten en de aandacht voor het hondenpoepdossier zijn hier de reden van. FVD komt in de peilingen uit op 6 zetels en is hiermee in een klap de grootste partij op Goeree-Overflakkee. Ook nieuw in de gemeenteraad is de Partij voor de Dieren (PvdD) met 1 zetel. EVV (2), CU (3)en CDA (4) houden hetzelfde aantal zetels als tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.


De zetelverdeling op Goeree-Overflakkee in de peiling van 10 december 2019 ziet er als volgt uit:

FVD                     6 (+6)
PvdA                   5 (+2)
CDA                     4  (0) 
Groep Zweerus 3 (+2)
CU                       3  (0)
SGP                     3  (-4)
EVV                     2  (0)
PvdD                   1  (+1)
VVD                     1   (-2)
VKGO                  1   (-5)
Onze politiek verslaggever


10 december 2019
 

Boze witte man wordt steeds verder in de hoek gedreven

 

COLUMN - Niet langer aan het roer. Verstoten van zijn tradities. Zijn helden worden een voor een afgepakt. Zijn werk wordt door vrouwen overgenomen. Hij mag met zijn bolide geen 130 km. per uur meer. De witte man raakt alles langzaam maar zeker al zijn verworvenheden kwijt. En na Jeroen Pauw willen ze hem binnenkort ook nog zijn Matthijs van De Wereld Draait Door afpakken.

 


Door DWDD - DWDD (1:13-14), CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66005322

De witte man is anno 2020 de grote verliezer. Hij verliest dagelijks  terrein. Mag geen blanke vla meer, jodenkoeken zijn taboe, moorkoppen en negerzoenen zijn uit de schappen gehaald. Blote kunst in gemeentehuizen en museums wordt bedekt. Topless zonnen en in het openbaar naaktlopen zijn ongewenst. Daarbij pakken ze hem zijn sinterklaas en zijn zwarte piet, zijn kerst en kindeke Jezus af. En als klap op de vuurpijl gaan de laatste tijd stemmen op om zijn vuurwerk te verbieden.

 

En nu, terwijl hij rustig thuis voor de buis zich wil laven aan problemen van anderen, verdwijnt de een na de andere televisievriend uit zijn huiskamer. Na Jinek, hebben ze gisteren Pauw van hem afgepakt. “Als Mathijs, mijn laatste bastion van blank Nederland, van de buis verdwijnt, dan houd ik op Nederlander te zijn,” aldus een witte man die om privacyredenen anoniem wil blijven.

 

Frans Evers
9 december 2019
 

Cijfers over de vrijheid van denken

 

COLUMN - In Nederland wonen inmiddels net iets meer niet-gelovigen dan gelovigen. We staan nauwelijks stil bij onze vrijheid om niet te geloven. Daarom is het ook zo schokkend om te lezen dat je in tientallen landen vervolgd kunt worden, als je besluit om niet meer godsdienstig te zijn. In twaalf landen riskeer je zelfs de doodstraf. Bron: Sjors Roeters in Human Inc winter 2019-2020.

 In Nederland is 51% van de Nederlandse bevolking niet-religieus, 49% van de Nederlandse bevolking noemt zich religieus (24% katholiek, 15% protestant, 6% anders zoals joods of boeddhistisch en 5% moslim). Bron: CBS 2018, percentages zijn afgerond.

 

Opmerkelijke cijfers die wat Goeree-Overflakkee ietwat anders liggen gezien de invloed van de SGP als grootste partij. Met als directe gevolgen: 1) geen circus op zondag, 2) geen oliebollen bakken op zondag, 3) niet zwemmen op zondag in zwembad het Zuiderdiep, 4) drooglegging van alle supermarkten op zondag 6) geen optredens van rappers als Je Broer in Ouddorp; 7) geen vrouwen op hun kieslijst,  8) geen praktiserende homoseksuelen op hun kieslijst en last but not least 9) liever geen dodenherdenking op zondag.

 

Gezien deze toch wel verontrustende cijfers moeten we op ons mooie eiland meer op onze hoede zijn voor de fundamentalistische SGP-ers dan voor alle katholieken, joden, boeddhisten en moslims bij elkaar opgeteld…

 

Mocht u ondanks onze waarschuwingen toch van plan zijn met het vliegtuig naar verre landen te gaan, weet dan wat de meest onveilige landen voor atheïsten zijn: 1) Saoedi-Arabië; 2) Iran; 3) Afghanistan; 4) Malediven; 5) Pakistan; 6) Verenigde Arabische Emiraten; 7) Brunei; 8) Mauritanië; 9) Maleisië; 10) Soedan.

 

Mocht uw leven u lief zijn, bedenk dan dat er in 12 landen de doodstraf staat op afvalligheid of verandering van religie: 1) Afghanistan; 2) Iran; 3) Maleisië; 4) Malediven; 5) Mauritanië; 6) Nigeria 7) Qatar; 8) Saoedi-Arabië; 9) Somalië; 10)Soedan; 11) Verenigde Arabische Emiraten; 12 Jemen. 

 

Frans Evers
8 december 2019
 

SGP-fractievoorzitter Hendrik Herweijer beschuldigt Schrijfbedrijf van nepnieuws

 

COLUMN - In Eilanden Nieuws van afgelopen vrijdag schreef dominee Visscher het volgende over de evolutietheorie: “..We weten dat God de Schepper is van hemel en aarde. Hij schiep het leven. De almacht van God staat er garant voor dat we zeker weten dat God aan het begin van deze wereld alles heeft  gemaakt…”

 


De Bijbel in beeld met onze voorganger

Dat er een Heere zou zijn die de aarde in zes dagen op de kaart zou hebben gezet, dat moeten wij dus serieus nemen. Alles wat niet in het straatje van de gereformeerde gezindte van pas komt, wordt tegenwoordig door gelovigen afgedaan als zijnde nepnieuws.

 

Een voorbeeld. In een recente column gaven we kond van de reactie van de fractievoorzitter Hendrik Herweijer op het nieuws van de bouw van een moskee in Dirksland. Herweijer reageerde nog al geprikkeld op de column: “Het is nepnieuws. Mijn naam is gebruikt in een volkomen verzonnen bericht,” aldus de fractievoorzitter.

 

Daarop reageerde een lezer op de rubriek Achter het Nieuws als volgt: “Geachte heer Herweijer, Een volkomen verzonnen bericht? Er worden ook verhalen verzonnen uit naam van iemand in een boek en die geloof je wel!”

 

Frans Evers
6 december 2019
 

Hendrik Herweijer blij met bouw moskee

 

COLUMN - Hendrik Herweijer van de SGP zegt blij te zijn met de voorgenomen bouw van een moskee in Dirksland. Ook een bekende projectontwikkelaar steekt zijn blijdschap niet onder stoelen of banken.

 Toen de plannen op onze website bekend werden gemaakt, reageerden de inwoners van Goeree-Overflakkee en met name die van Dirksland massaal. Aanvankelijk geloofde men onze berichtgeving niet. Er werd zelfs openlijk geschreven dat het om nepnieuws zou gaan…

 

Gelukkig reageerde het merendeel van Dirksland positief na een post op onze site van planoloog drs Westhoeve: “Ik heb het nagevraagd, het klopt zeker. De gemeente wilde dit zo lang mogelijk stilhouden. Maar nu de vergunningen rond zijn mag iedereen het weten.” Dank aan de heer Westhoeve voor zijn reactie.

 

Fractievoorzitter SGP Herweijer: “In de wandelgangen hoorde ik van de plannen voor een moskee op ons eiland. Wij christenen hebben hier op Goeree-Overflakkee zo’n vijftig christelijke kerken. Dan heb ik het nog niet eens over de verderfelijke katholieken en Jehova’s Getuigen op ons eiland. Eén moskee is wat mij betreft een druppel op een gloeiende plaat. Bovendien kunnen wij met de moslims wat betreft de standpunten over vrouwen en homoseksuelen heel goed samen door een deur.”

 

Ook de projectontwikkelaar die wij spraken ziet de bouw van een moskee niet als een probleem, maar als een uitdaging. “Het is mijn missie om op Goeree-Overflakkee zoveel mogelijk christelijke en islamitische gebedshuizen te bouwen. Alle tekeningen voor alle mogelijke gebedshuizen liggen wat mij betreft klaar. Het wachten is op het groene licht van de treuzelwethouder Markwat.”        

 

Frans Evers 


4 december 2019

 

Eerste moskee op Goeree-Overflakkee
 

COLUMN - Op een terrein grenzend aan industrieterrein de Watertoren in Dirksland zal volgend jaar gestart worden met de bouw van de eerste moskee op Goeree-Overflakkee.

 

Minaret met als basis de Watertoren van Dirksland
 

Een nog onbekende Arabische financieringsmaatschappij heeft een stuk grond ter grootte van bijna tien voetbalvelden aangekocht voor de bouw van een moskee en een bijbehorend parkeerterrein. De bestaande watertoren zal na een optische verbouwing aan de spits gaan dienen als minaret.
 

Na de confrontatie van vorige maand tussen de SGP-fractie en de fractie van Vitale Kernen over het luiden van de kerkklokken voor aanvang van de erediensten op zondag, is er nu geheel onverwacht een akkoord gesloten tussen de kibbelende coalitiepartijen.

Beide fracties doen water bij de wijn en hebben hun zegen gegeven aan het volgende voorstel: voor aanvang van de erediensten op de zondagen mogen de Dirkslandse kerklokken ‘gewoon’ luiden en op de overige zes dagen van de week mag de watertoren-minaret vijfmaal per dag door de gebedsoproeper worden gebruikt voor de oproep tot het rituele gebed. Ook via de luidsprekers van de luchtalarmsirenes zullen deze gebedsoproepen in de woonkern Dirksland worden uitgezonden.

 

De dorpsraad van Dirksland is niet blij met deze ontwikkeling. Juist het stuk grond waar nu een moskee gebouwd gaat worden, was bij de dorpsraad in beeld voor de bouw van een nieuw zwembad, sporthal, verenigingsgebouw en het nieuwe voetbalcomplex voor DVV 09.

 

trendwatcher4 december 2019
 

Tim Fransen langs de humanistische meetlat

 

Wat het Schrijfbedrijf  opviel in de media. In HUMAN INC Winter 2019-2020 lazen we een indrukwekkend interview met filosoof/cabaretier Tim Fransen. Uit de rubriek ‘Langs de humanistische meetlat’ viel ons de volgende alinea’s op:

 
“…We zijn meesters in het zelfbedrog, als geen ander in staat om recht te lullen wat krom is (daarbij moesten we onwillekeurig denken aan onze wethouder Markwat). Die eigenschap vormt een permanente bedreiging van de democratie. Boeren die op trekkers naar het RIVM rijden om daar te zeggen: de data die jullie over stikstof hebben verzameld, bevallen ons niet!

 

Dat heeft natuurlijk niets met rationaliteit te maken. Het is niet alleen krankzinnig, maar vooral ook intimiderend, een machtsuitoefening. En het diende in feite een privé belang. Terwijl je in een democratische samenleving toch vooral  naar een zekere consensus zou moeten streven…”

 

En tenslotte: Op de zesde dag schiep God de mens en Hij gaf ons de opdracht mee over de aarde en de dieren te heersen. “…Ik vraag me af of dat nou wel zo’n goed idee is geweest, die opdracht. Zelfs de mensen die niet meer in God geloven, zijn er nog steeds van overtuigd dat die rol ons nog altijd toebehoort, terwijl het toch zo langzamerhand wel duidelijk mag zijn dat we er een potje van hebben gemaakt…”

 

Tim Fransen zien optreden? Kijk voor de speellijst op timfransen.nl


4 december 2019


Stekels


COLUMN: Waarom altijd dat gedraai en gekonkel?

 

Een betrouwbare en geloofwaardige overheid…. Wat zou dat heerlijk zijn. Dat je er als burger van uit zou mogen gaan dat de overheid (die er is om jou te dienen !! en die door jou betaald wordt!! en die door jou gekozen wordt !! en namens jou moet regeren !!) niet alleen het beste voor je probeert te regelen, maar dat ook loepzuiver, glashelder en hartstikke open en eerlijk zou doen.


Helaas is dat zeer vaak (vrijwel nooit ) het geval. De landelijke overheid draait en kronkelt vrijwel dagelijks en is wat mij betreft al zijn geloofwaardigheid al lang verloren. En daarmee ook het apparaat dat de overheid ten dienste staat: het ambtenarenapparaat. 
Ik ga er niet te ver op in, maar denk eens aan de belastingdienst, aan het OM, aan corruptie bij de douane, aan een staatssecretaris die zegt dat een Marokkaanse minister haar niet wil ontvangen, maar die te laf is om het probleem van uitgewezen Marokkanen recht voor zijn raap aan te kaarten. Of denk aan Rutte die in zijn eerste leugen niet gebleven is, die de grootst mogelijke problemen weglacht, maar die echt heikele zaken het liefst niet oppakt.


Maar dichter bij huis is het van hetzelfde laken een pak. Je zou denken: dichter bij de mensen, herkenbaarder, aanspreekbaarder, benaderbaarder…. Vast en zeker ook eerlijk(er) en open(er). Helaas is dat ook een foute gedachtengang. Wie de politiek volgt op GO of wie daarmee te maken heeft (gehad) weet vaak (helaas) wel beter. Ik ga niet allerlei zaken heel diep uitwerken, maar ik geef hier een aantal herkenbare voorbeelden van zaken die in onze gemeente hebben plaatsgevonden.

Het windmolendossier: vanaf 't begin gedraai, dreigementen, hallelujah over 't energieneutrale eiland, schijnbeloftes, gepaai met fondsen. Werkelijkheid: andere gemeentes trekken zich van de provincies weinig aan; de provincie zelf twijfelt aan het nut van deze energie; nu al zoveel productie, dat we gaan "exporteren" (over de ruggen van de inwoners), fondsen die een sigaar uit eigen doos zijn.

Het zwembaddossier: gedoe om 't Zuiderdiep (dat moet zondag gesloten blijven, zg. om kosten (want zuiveringstechnieken !), de Staver… het openlijk flirten met een nieuw bad in Middelharnis, een hoop ophef over de gezondheid bij het baden in de Staver, maar met een nietszeggend en waardeloos rapportje van (alweer !!) een extern bureau is de zaak geklaard en zwijgt de raad.


Het sportvelddossier: als het niet zo treurig was zou je er om moeten lachen, maar huilen is meer op zijn plaats (nietwaar DBGC ?). Verenigingen die de vitaliteit van de kernen moeten bewerkstelligen worden in de steek gelaten. Al die vrijwilligers (die in tegenstelling tot college- en raadsleden geen enkele vergoeding krijgen) laat men letterlijk bungelen, jarenlang, en maar praten over "vitale kernen".


Helledijk in Oude-Tonge: zonder moreel of historisch besef graaft men een middeleeuwse dijk af om de grond te kunnen gebruiken voor luxe projecten aan de Noordrand. Vragen van o.a. het CDA worden nauwelijks beantwoord (het CDA dringt ook niet aan).


Er zal als doekje voor het bloeden een "nieuwe" dijk worden aangelegd. Daarvoor wordt agrarische afvalgrond met bieten- en aardappelafval gebruikt. Vragen daarover worden afgewimpeld met beloften. Maar in plaats van dat die worden nagekomen sluit men liever de weg naast die dijk,zodat in het "duister" de dijk kan worden afgewerkt.


Dossier Ouddorp: de Stichting Natuurlijk Ouddorp wordt al jaren met een kluitje in het riet gestuurd, vragen over allerlei ter zake doende onderwerpen worden niet of niet correct beantwoord of lacherig weggewimpeld.
Ik noem de recreatieve ontwikkelingen, bouwvergunningen, gemeentelijke (tonnen !!) geld in commerciële ontwikkelingen als het Strandtheater De Houten Kaap, wegwijzers ten behoeve van bevriende ontwikkelaars maar niet voor iedereen, het bruggetje dat niet zou worden vervangen "na goed overleg met de dorpsraad" maar misschien toch weer wel, maar dan eerst na nader onderzoek (misschien iets voor een extern bureau ?).

Ik noem de kerkenpaden die door kwaadwillende landeigenaren bewust worden afgesloten, de fietsstraten (ten behoeve van wie eigenlijk ??)


Het dossier Fort Frederik: ik heb er mijn laatste column aan gewijd. Een verhaal vol ellende voor de bewoners, dreigementen, het leven zuur maken, zogenaamd "goede gesprekken", gekonkelefoes met documenten, gedraai met toezeggingen, een overleden oud-wethouder, die plotseling niet meer mag worden geciteerd als "bestuurder", zelfs weggezet wordt als iemand die zijn boekje te buiten is gegaan, maar om wie wel krokodillentranen worden geplengd bij het afscheid van raadslid Van Dam.
 

Het dossier Appartementen Oostdijk in Oude-Tonge: bewoners van de Dabbestraat krijgen pal achter hun huis appartementsgebouwen van elf meter hoog. Weg privacy, weg woongenot. De vergunningen zijn al verstrekt. De bewoners hebben "niet adequaat gereageerd". Ach dat zal best. Het zijn altijd de bewoners die "niet adequaat reageren", of het nou in de Dabbestraat is, of bij het Windpark De Krammer of bij bouwvergunningen in het Schurvelingengebied in Ouddorp. Technisch gesproken zal dat vast wel kloppen.

Maar het is ons gemeentebestuur, dat verkeerd met zijn burgers omgaat. Niet juist voorlicht. Niet "to-the-point" groepen mensen / bevolkingsgroepen uitnodigt voor een gesprek om zaken te bespreken, om groepen van rechtstreeks betrokkenen, de ene keer een klein clubje (bijv. de bewoners van de Dabbestraat in Oude-Tonge of de bewoners van de fietsstraten in Ouddorp) en de andere keer een heel dorp (bijv. bij Windpark De Krammer of bij het storten van de staalslakken in Oude-Tonge).

 

Wat een klaagzang zullen sommigen zeggen. Dat klopt. Want er gebeurt veel goeds in de gemeente, maar dat valt altijd weg tegen dat soort dingen. Dingen die geen toevallig ongelukje zijn (geweest), maar die symptomatisch zijn. En die daardoor een gevoel van welbevinden in de weg staan. Zo niet erger.
 

Want een burger moet er blindelings op kunnen vertrouwen dat zijn of haar overheid hem of haar niet bedriegt. En ook al denk je iets "goed te kunnen praten" met een schijnredenering, als je dat doet ben je als bestuurder al fout bezig.. Maar het is nooit te laat om…


Stekelpaardje

Stekelpaardje

 


3 december 2019

Gestolen Dixie van Tea Both terecht!

 

Rechtbank veroordeelt Duitsers voor stelen van Dixies

  

COLUMN - De rechtbank in Rotterdam heeft een Duitse man en dito vrouw veroordeeld voor het stelen van meer dan honderd Dixies.

 De man en de vrouw werkten als schoonmakers voor een afvalverwerkingsbedrijf dat in de herfst van 2017 meer dan honderd mobiele toiletten was kwijtgeraakt. Daaronder de Dixie van wethouder Tea Both op de carpoolplaats aan de Schaapsweg. De diefstal werd pas ontdekt  door Tea Both zelf nadat raadslid Jan Zwerus aan de bel had getrokken, aldus persbureau AP.

 

De Dixie van wethouder Both was een zogenaamde Super Dixie die ontlasting duurzaam omzette in vruchtbare grond. Deze Dixie alleen al had een waarde van meer dan tienduizend euro. De Duitsers die na de ontdekking op staande voet werden ontslagen, zijn veroordeeld tot onvoorwaardelijke celstraffen van zes en tien jaar.

 

Slechts drie Dixies zijn teruggevonden. De overige 103 exemplaren zouden zijn doorverkocht aan een nietsontziende heler op Goeree-Overflakkee. Tea Both na afloop van de zitting: “Ik had al mijn spaargeld in die Dixie zitten, dus je begrijpt dat ik heel blij ben dat ik mijn Dixie terug heb!”

 

Frans Evers
3 december 2019

1 december 2019
 

 

Wie weet waar de Dixie van wethouder Tea Both is?

 

COLUMN - Jan Zwerus van de Groep Zwerus stelde afgelopen raadsvergadering kritische vragen over de volksgezondheid op de carpoolplaats aan de Schaapsweg. Uit eigen onderzoek blijkt dat ter plekke op grote schaal aan wildplassen en –poepen wordt gedaan. “Chauffeurs uit binnen- en buitenland  schijten en zeiken ver boven de toegestane stikstofgrens. En geloof me, mevrouw Both er is hier geen sprake van fijnstof! We hebben het hier over compacte robuuste bruine plakken,” aldus een verontruste Zwerus.  

 


Wat kost een Dixi?

Wethouder Both was erg geschrokken van de uitkomsten van het onderzoek van raadslid Zwerus. Immers zij wist van het probleem en had nog niet eens zo lang geleden een Dixie op de carpoepplaats laten plaatsen. En wat blijkt, deze Dixie is spoorloos verdwenen. Wethouder Both weet zeker dat een niet nader te noemen landelijk bekende liberaal met de hulp van een partijgenoot uit onze gemeenteraad de Dixie heeft ontvreemd. Een getuige zegt te hebben gezien dat een man die op een kabouter leek, met een vrouw die leek op Addy Rijerkerk rond de Dixie liep. “Nadat ik bij Hetty mijn patatje had gegeten zag ik dat de Dixie was verdwenen. En die vrouw en die kleine kabouter ook!” 

 

Zeer wel mogelijk luistert de Dief van de Dixie naar de naam Dijkhoff.  U weet wel. De man die tot juli vorig jaar 66.000 euro per jaar van de gemeenschap zonder enige vorm van tegenprestatie ontving. Dat is inmiddels 37.000 euro per jaar. “Over een Dixie van een minister of staatssecretariaat valt niet te onderhandelen. Ik zie deze Dixie als onderdeel van mijn inkomen. Zie de Dixie maar als uitgesteld loon, net als pensioen. Daar doe ik ook geen afstand van. Kortom die Dixie is en blijft bij mij.”

 

Frans Evers

29 november 2019

Open brief aan wethouder Tea Both
 

Geachte mevrouw Both,

 

Het is niet niks als Thijs de la Court van het klimaatverbond ons eiland complimenteert. Hij roemt Goeree-Overflakkee als ‘verrassend scherp en innovatief.’ Het sexy woordgebruik van het H2GO project raakt Thijs’ gevoelige snaar. Kreten als: ‘er is geen weg terug, linksom of rechtsom Goeree-Overflakkee gaat voor groene waterstof’ winden een voormalig activist van Milieudefensie nu eenmaal op.

U legitimeert de gesubsidieerde proeftuin op Goeree-Overflakkee met: ‘we produceren straks meer elektrische energie dan we zelf nodig hebben.’ Sinds wanneer weet u dat? Waarom bouwde u teveel windmolens? Een fiks deel van uw inwoners was en is tegen de bouw van die horizon vervuilende ornithologische gehaktmolens. En, als het een bewuste keuze was weet u dan zeker dat u de juiste windmolens koos? Er bestaan molens die hun energie direct gebruiken voor het produceren van waterstof. Dat scheelt energieverlies.

De manager van het H2GO demonstratieproject beweert met droge ogen dat er nog wat juridische plooitjes glad gestreken moeten worden omdat de toepassing van waterstof nieuw is. Mevrouw Both, hebt u er enig idee van hoeveel waterstof er via een buizenstelsel aan de overkant van het Volkerak richting het Botlekgebied wordt getransporteerd? Een raadslid vroeg waarom Shell niet participeert in het project. Het antwoord: ‘Shell denkt niet groen genoeg.’ Is het werkelijk dat onze toekomst wordt gedomineerd door milieuactivisten?

Binnen een aantal jaren is Oude Tonge aan de beurt. Er ligt een plan voor de bouw van een waterstof- annex ammoniakfabriek. Een raadslid stelde de voor de hand liggende vraag: ‘hoe participeert de brandweer in dit project.’ De manager: ‘dat is een andere afdeling.’ Ammoniak dient als grondstof voor kunstmest. Wist u dat deze ‘groene kunstmest’ minimaal twee keer zo duur wordt als haar grijze tegenhanger en bovendien hoe groen kan kunst…mest zijn? Waar kiest een agrarische ondernemer straks voor? Interessanter: waar kiest de gemeente voor? Subsidie?

 

Mevrouw Both, ik hoop dat u volhardt in uw standpunt dat we spreken over een proeftuin, er valt voorlopig niets te demonstreren.

 

Met vriendelijke groet,

 

Fred Schuite

Ooltgensplaat
28 november 2019

Voor de liefhebbers:

Interview met Rutger Bregman

Schrijver van Gratis geld voor iedereen over het basisinkomen en het onlangs verschenen: De meeste mensen deugen.

https://zwijgenisgeenoptie.be/rutger-bregman/?utm_source=drip&utm_medium=email&utm_campaign=Rutger+Bregman%3A+We+zijn+ons+eigen+cynisme+zat
27 november 2019

Christenen van Goeree-Overflakkee blij met meevaller

 

COLUMN - Wethouder Tea Both is blij met meevaller van ruim 51 miljoen. “Met dat geld ga ik alle bruggen en bruggetjes op Goeree-Overflakkee opknappen. Ik dorst het eigenlijk nooit te zeggen maar het achterstallig onderhoud van onze bruggen en bruggetjes liep de spuigaten uit.”

 

SGP-fractievoorzitter Hendrik Herweijer is net als wethouder Both blij met de meevaller: “Nu kan eindelijk de grote wens van de SGP doorgaan. Ieder gezin op Goeree-Overflakkee voorzien van een Staten Bijbel. Dit is onze manier om de ontkerkelijking op ons eiland een halt toe te roepen.”

 

Rien van der Boom van de SGP krijgt drie miljoen voor een leerstoel Griekse filosofie. “Het historisch besef van onze inwoners is bedroevend. Vrijwel niemand weet dat er voor de Staten Bijbel een rijke Griekse filosofie op onze aarde welig tierde. De Heere en Jezus kent een ieder maar een denker als Socrates daar heeft men hier op ons eiland nog nooit van gehoord. “Er is maar één deugd en dat is kennis, er is maar één ondeugd en dat is onwetendheid.” Kortom Socrates deed uitspraken waar de Heer Jezus een puntje aan zou kunnen zuigen!”

 

Frans Evers
26 november 2019
 

Beeld Participatiewet minder somber dan geschetst

 

Gepubliceerd op 25 november 2019


https://www.berenschot.nl/actueel/2019/november/landkaart-participatiewet-2019/?fbclid=IwAR2SWOu91jeX4Jd2bEe6RMjjDTCPKmTW-aaoDkQQL-v7XfRN2FbLOlTmBisWaar kennen we dit bureau ook al weer van?

https://www.sgpgo.nl/2016/05/reactie-sgp-op-rapport-berenschot/?fbclid=IwAR2FN-_RjqOEzhMIkvBR2UJhvt5G31rFx1bPVFLQOGfKrf7o2ttzD-jjyII
24 november 2019

Gegijzeld door de bouw van project Havenkade
 

MIDDELHARNIS - Ondanks uitspraak Raad van State dat de bewoners onbelemmerd toegang moeten hebben tot hun woningen, waren de bewoners op maandag en dinsdag 'gegijzeld'. Ze konden er niet in of uit.


Op onze mails met vragen (zie hieronder)  aan projectontwikkelaar Wonen op Flakkee, komt geen reactie.

 

Goedemiddag,

Naar aanleiding van enige informatie die ik kreeg van bewoners van het terrein naast het nieuw te bouwen project Havenkade had ik een aantal vragen aan u.


 

Bent u op de hoogte van een rechterlijke uitspraak dat de bewoners onbelemmerd hun terrein moeten kunnen bereiken?

Is het u bekend dat de bewoners soms dagenlang hun brievenbus niet kunnen bereiken en dus hun post niet ontvangen?

Zijn er momenten geweest dat u met de bewoners om de tafel bent gaan zitten om tot constructieve oplossingen te komen?

 

Klopt het dat u aangifte heeft gedaan tegen een bewoner die een emmer modder op uw stoep heeft gestort?

Klopt het dat u haar ook beschuldigt van overstuur maken van uw medewerkers en van bedreiging? 

Hoe kan het dat uw medewerkers van een stoep met modder overstuur raken, terwijl deze bewoners al enkele weken tot en met hun enkels in de blubber staan?

 

Graag zo spoedig mogelijk een reactie in verband met publicatie.12 november 2019


Herman Vuijsje in Zwartkijkers:

"Nederland is niet in twee kampen verdeeld. Het laat zich gijzelen door een beperkt aantal extremistische opiniemakers, ondersteund en bestreden door een beperkt aantal reaguurders en hooligans die elkaar bekogelen met alles wat voorhanden komt. En die weten dat de racisme-fetisj de heftigste reacties oproept en dus het ideale middel is om de tegenpartij op stang te jagen. 
12 november 2019

Bestuurders, spreek je uit: Zwarte Piet ís racisme

Het geweld wordt door een grote groep geaccepteerd, daarvoor hoef je maar enkele minuten op sociale media te surfen; van mensen die de actie niet hard genoeg vinden tot ‘ik ben tegen geweld, maar deze lui vragen er wel om’ en een enorme berg racistische bagger.https://www.groene.nl/artikel/bestuurders-spreek-je-uit-zwarte-piet-is-racisme?utm_source=De+Groene+Amsterdammer&utm_campaign=6de2871a6b-Dagelijks-2019-11-12&utm_medium=email&utm_term=0_853cea572a-6de2871a6b-74108977


10 november 2019

Het leven en de omstandigheden maken de werkelijkheid voor iedereen anders

Dé werkelijkheid bestaat niet

Stefan schreef met De Bekeerlinge en Oorlog en Terpentijn boeken die ons wereldbeeld grondig verstoorden. We (Zwijgen is geen optie) kregen hem ruim twee uur op bezoek in onze studio en daar deed hij het weer. Weergaloos. Met liefdevolle onverbiddelijkheid. Kijk dit. Alsjeblieft. Kijk.

https://zwijgenisgeenoptie.be/Stefan-Hertmans/?fbclid=IwAR21v301iy0r1yzswxQEwvNoEdEctbz_iiaHheNBAxI3TIJY_FClRW56dHc


9 november 20199 november 2019

8 november 2019

 

Raad hekelt plan gebedsoproepen

 

‘Voorstel Vitale Kernen is dieptepunt’

 

COLUMN – Het door Vitale Kernen gewenste verbod op  gebedsoproepen op zondagen oogst felle kritiek vanuit de gemeenteraad. Vanzelfsprekend werd het afgelopen donderdag een fel debat, waarin Willy Heintjes werd verweten christanofobe drek te verkondigen.Het was de confrontatie die iedereen zag aankomen. Vitale Kernen wil een eind maken aan alle openbare gebedsoproepen die de rust van de gemeente Goeree-Overflakkee luidruchtig verstoren. Het voorstel werd door sommige partijen  met grote woorden bestreden. Marielle van den Berg van de ChristenUnie noemde het een nieuw christanofoob dieptepunt, een zelfverzonnen probleem om een bevolkingsgroep te kleineren.

 

Ook CDA en SGP wezen op de Grondwet en godsdienstvrijheid. “Daar hebben wij in dit land keihard voor gevochten. Die laat ik niet zomaar afpakken”, zei SGP-fractievoorzitter Hendrik Herweijer. CDA en ChristenUnie waarschuwden voor een hetze tegen religieuze uitingen in het openbaar.

 

Uiteindelijk was de VVD de enige partij in de gemeenteraad die het voorstel van Vitale Kernen steunde. Fractievoorzitter Addy Rijerkerk vroeg zich af of we religieuze uitingen door de stad willen laten schallen. Dat schoot Jan Zwerus van de Groep Jan Zwerus, die zich lange tijd stil hield, in het verkeerde keelgat. Hij stelde dat de christanofobe drek van Vitale Kernen wordt witgewassen door de VVD. “Een partij vol vrouwen die niets snapt van het Nederlandse liberalisme.”

 

Frans Evers7 november 2019


Bewoners naast nieuwbouwproject Havenkade leven in angst en vrees
 

"Als je klaagt, ben je lastig"

 

Als je opkomt voor jezelf of anderen word je door de instanties weggezet als lastig. Je bent een zeurpiet. Anderen worden voor je gewaarschuwd. Je wordt persona non grata.   

 


vrijdag 8 november is de ingang afgesloten door een hoge berg aarde

MIDDELHARNIS - Mensen die nu wonen op het terrein tussen Hernesseroord en project Havenkade https://havenkademiddelharnis.nl/  zitten al weken in de ellende. In de blubber, in een weg met gaten. Regelmatig onbereikbaar voor de hulpdiensten. Ook waren de bouwers even vergeten door te geven dat het riool doorgespoten zou worden waardoor de badkamers en toiletten van de bewoners onder de stinkende shit kwamen. “Spetters tot op het plafond.”

Onbereikbaar
De brievenbussen waren dagenlang onbereikbaar. Na klachten werd diverse keren gezegd vanuit projectontwikkelaar Wonen op Flakkee dat de bussen verplaatst waren. “Maar elke keer stonden ze nog steeds op dezelfde plaats.” Of er is vergeten te melden dat het water gedurende een aantal uur wordt afgesloten. "Daarna een doorgestoken waterleiding (kan gebeuren....) met als gevolg veel gruis in de vaatwas- en wasmachines, evenals in de kranen." Even later een gaslek. Gewoon een losse buis onder de grond. “Levensgevaarlijk. We zijn ontsnapt aan een ramp!” En als ze dan boos reageren, worden de bewoners beschuldigd van bedreiging.

 

Verkeerde dossier
Bij een overleg met de gemeente in 2014  somde de ambtenaar allerlei bepalingen op, die niet in het contract van de bewoners staan. Bij commentaar werd de mensen hun mond gesnoerd. Luisteren! Het bleek een vergissing. Na afloop kwam er geen excuus alleen de opmerking dat de bril was vergeten en uit het verkeerde dossier was geciteerd.

Wethouder wist niet van erfpacht

In een brief uit 2010  bleek dat de gemeente dacht dat ze de grond en huizen van de bewoners hadden gekocht. Bij een later gesprek viel de wethouder bijna van zijn stoel toen hij hoorde dat het ging om eigen huizen op erfpachtgrond, een contract dat loopt tot 2042.

Rechter bepaalt onbelemmerde toegang
Na procedures tot aan de Raad van State, bepaalde de rechter dat de bewoners tijdens de bouw onbeperkte toegang moeten hebben tot hun woningen. Desondanks wordt  binnenkort het terrein afgesloten. De bewoners moeten maar proberen via het fietspad aan de achterzijde met hun auto’s van het bouwterrein af te rijden. Een pad waar behalve wandelaars ook veel bewoners van Hernersseroord gebruik van maken. Levensgevaarlijk met al het slik en  gladheid.  De bewoners zeggen niet tegen nieuwe bebouwing te zijn, maar hoe de zaken lopen is onaanvaardbaar en tergend irritant.

 

Als je de moed hebt om in te spreken bij de gemeenteraadsvergadering, moet je dat beslist niet te vaak doen. Je zou wel eens een verbod kunnen krijgen nog langer het gemeentehuis te betreden. Uiteindelijk kan je zelfs gecriminaliseerd worden. Terwijl je alleen maar opkomt voor veiligheid, rechtvaardigheid en rust. Kortom de kernwaarden van ons mooie eiland.

 

Maria Evers
 

 3 november 2019

uit: HP/De Tijd

Biomassa is het grootste schandaal van deze eeuw

De beleidsmakers die een paar jaar geleden in het stoken van biomassa, duurzaam klimaatbeleid en de inperking van de CO2-uitstoot zagen, hebben een heel land getroffen met hun grenzeloze naïviteit. Ze zijn verantwoordelijk voor de vieze lucht in ons land en hebben tevens door hun handtekening te zetten onder dit project het decreet gegeven voor de vernietiging van hele bossen in Amerika en Oost- Europa.

https://www.hpdetijd.nl/columns/biomassa-is-het-grootste-schandaal-van-deze-eeuw/?fbclid=IwAR1tVSnMKr06Ww91T-lCrP9SLMD1w0-gv9OGxhqSnogtMzdxYfcx36eMgpA
3 november 2019


Zo stop je binnen een paar maanden met milieu vervuilen

Tien jaar kostte het schrijver en filosoof Maarten Meester om zijn ecologische voetafdruk terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau. Hij legt uit hoe u het in een paar maanden kan doen.

"In een maatschappij die voortdurend probeert je aandacht te vangen, die je continu prikkelt met vermaak, luxespullen en reclame daarvoor, is het buitengewoon moeilijk een goed mens te zijn."


"Hoe meer ik mij in uw ogen misschien ontzeg, des te meer ik floreer, mijn capaciteiten ontwikkel. Doordat ik minder consumeer, geef ik minder uit. Doordat ik minder uitgeef, hoef ik minder te werken. Doordat ik minder hoef te werken, houd ik meer tijd over om te doen wat ik echt graag doe."

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/zo-stop-je-binnen-een-paar-maanden-met-milieu-vervuilen~b057a725/
2 november 2019

Promotiefilmpje WEBEGO

https://www.youtube.com/watch?v=ZJNQ-px3kRM&feature=share&fbclid=IwAR0jOVbbMkFv4LNw63I0HwuSLzA76OT3FqYhKGA7ofWHKn6aOjv1bJNF9vs
1 november 2019SGP-oprichter: God strafte Joden met Tweede Wereldoorlog

 

Geachte lezer,

 

Is er op ons eiland een politieke partij die het opa’s verbiedt om op zondag met zijn kleinkind naar het circus in Oude-Tonge te gaan? Jazeker, dat is de SGP!

 

Is er op ons eiland een politieke partij die het ondernemers verbiedt om op zondag met Nieuwjaar oliebollen te bakken? Jazeker, dat is de SGP!

 

Is er op ons eiland een politieke partij die al jaren voorkomt dat het zwembad ‘t  Zuiderdiep op zondag gesloten is? Jazeker, dat is de SGP!

 

Toch wel van belang dat de inwoners van Goeree-Overflakkee beseffen welke ellende zij in huis hebben gehaald met een partij die zeven zetels bezet in de gemeenteraad. Lees hieronder over de donkerbruine geschiedenis van de SGP zoals opgetekend door Harry Westerink in de Fabel van de illegaal.


Bron: uit de Fabel van de illegaal 89/90, winter 2008
 

SGP-oprichter: God strafte Joden met Tweede Wereldoorlog

 

SGP-leider en dominee Gerrit Hendrik Kersten (1882-1948) sprak en handelde antisemitisch, aldus de orthodox-christelijke godsdienstleraar Herman van Beek. Kersten zag het Hitler-regime als een instrument van God tegen communisme, rooms-katholicisme en andere “zondigheid”. Toch lijkt zijn gezag binnen de SGP nog steeds onaantastbaar.

 De 'bruine' domineeVan Beek kreeg het christenfundamentalisme met de paplepel ingegoten. Hij groeide op in een gezin waar regelmatig de preken van Kersten werden gelezen en waar steevast op de SGP werd gestemd. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 stond hij op de kieslijst van de fractie SGP-ChristenUnie Barendrecht, en onlangs rondde hij zijn studie theologie aan de Leidse universiteit af met de scriptie “De houding van G.H. Kersten als leider van de SGP tegenover de Joden”.

 

Aanleiding voor zijn kritische onderzoek vormde een steunbetuiging in 2002 van de Gereformeerde Gemeenten aan Joden en aan de staat Israël. Van deze oerconservatieve “zwartekousenkerk” zijn veel SGP-ers lid. In een advertentie in het Reformatorisch Dagblad suggereerde de kerk dat Kersten als SGP-leider volop had gestreden tegen de jodenvervolging door de nazi's. “Zestig jaar later is de geest van antisemitisme weer ontwaakt, zoals onder meer blijkt uit het voornemen van Gretta Duisenberg 6 miljoen (!) handtekeningen te verzamelen voor de zaak van Yasser Arafat. Opnieuw kan er niet gezwegen worden.” De kerk riep op om “in het voetspoor van de vaderen” te gaan door hedendaags antisemitisme aan te klagen. Dat bracht Van Beek tot de vraag of Kersten eigenlijk wel wat had ondernomen tegen de jodenvervolging, hoe zijn houding was tegenover Joden, en welke rol de SGP speelde voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 

Kersten was voorman van de bevindelijk gereformeerden en drijvende kracht achter de totstandkoming van de Gereformeerde Gemeenten in 1907. Het woord “bevindelijk” wil zeggen dat de gelovigen de bijbel niet alleen met het verstand moeten begrijpen, maar ook met het hart moeten aanvaarden. Zo krijgen ze aangepraat dat God de aarde werkelijk 6 duizend jaar geleden in 6 dagen tijd heeft geschapen. Als “Gods woord” zou de bijbel nu eenmaal “onfeilbaar” zijn. Bevindelijk gereformeerden wonen vooral in een strook die loopt van Walcheren tot Staphorst, de bijbelgordel waar men streng vasthoudt aan de zondagsrust. Een derde van de half miljoen bevindelijken wijst vaccinatie af omdat het in strijd zou zijn met “Gods voorzienigheid”. De bevindelijken onderscheiden zich verder van andere christenen doordat ze de bijbel lezen in de bijna vier eeuwen oude Statenvertaling. Andere vertalingen worden afgedaan als nieuw en modernistisch.

 

Kersten preekte, schreef boeken, gaf les, stichtte scholen, leidde de SGP van 1918 tot 1945, was hoofdredacteur van het partijblad De Banier, en zat van 1922 tot 1945 namens de partij in de Tweede Kamer. Uit Van Beeks scriptie blijkt hoe passief, fatalistisch en zelfs loyaal de SGP-leider is geweest naar de nazi's toe. “Kersten zag de Duitsers als een roede in Gods hand om Nederland te straffen voor de zonde. Het oordeel van God was gekomen en de mensen moesten bukken en buigen onder de slaande hand Gods.” Een van die “hemeltergende zonden” zou zijn geweest dat Nederlanders bewust voedseloverschotten hadden weggegooid, zo schreef Kersten in De Banier vlak voor de inval van de nazi's op 10 mei 1940. Vijf dagen daarna, net na het bombardement op Rotterdam, liet hij zonder blikken of blozen weten dat “Gods gerechtigheid” was “gehandhaafd”. Met vrouw en kinderen woonde Kersten toen zelf in Rotterdam. Zijn woning stond door toedoen van de nazi's op instorten, maar toch vond hij “het goddelijke genade dat hij voor Gods recht buigen mocht en Hem te midden van de oordelen aanbidden kon”. Ook zou God zich in die dagen tegen Nederland hebben gekeerd vanwege “de zondigheid” van prinses Juliana. Na de inval van de Duitsers was zij het land namelijk op een zondag ontvlucht en daardoor zou ze de zondagsrust hebben “ontheiligd”.

 

Kersten vond het zinloos om tegen de nazi's te vechten, want “wie zal vermogen tegen God te strijden?” En “God doet geen onrecht, ook niet als Hij de Duitser gebruikt om ons te slaan”. De Nederlanders zouden “een welverdiend oordeel” en een terecht pak slaag van God hebben gekregen. Ze dienden het Hitler-regime voortaan als wettige overheid te gehoorzamen. Volgens hem was verzet tegen de overheid altijd ongeoorloofd, ook tegen een bezettende overheid als de Duitse. Daarom deden SGP-ers en leden van de Gereformeerde Gemeenten nauwelijks mee aan protesten van andere kerken tegen de “ariërverklaringen” en de jodenvervolging. Kersten was bovendien niet vies van de NSB. Ook al vond hij het “een heidense stroming”, toch had hij sympathie voor het autoritaire leiderschap van de fascisten en voor hun strijd tegen “het rode gevaar” van socialisten en communisten. Ook flink wat andere SGP-ers hadden waardering voor het fascisme.

 

Christenen als Kersten hebben altijd een extreem gehoorzame en onderdanige houding gehad naar alles en iedereen met macht en autoriteit. De wortels voor die griezelige gezagsgetrouwheid liggen bij de zestiende-eeuwse reformator Johannes Calvijn. Van hem hebben massa's protestanten en gereformeerden door de eeuwen heen geleerd dat ze zelfs een “tirannieke” overheid moeten gehoorzamen. “Wij moeten niet alleen gehoorzamen aan de overheid die geheel terecht en plichtsgetrouw haar gezag uitoefent, maar wij behoren ook degenen te verdragen die op een tirannieke manier misbruik maken van hun macht, totdat wij op wettelijke wijze van hun juk zijn bevrijd”, aldus Calvijn. “Want zoals een goede vorst het bewijs is van de goedheid Gods om het welzijn der mensen te bewaren, zo is een slechte, wrede vorst een gesel Gods om de zonden van het volk te bestraffen. Het wordt echter als vaststaand beschouwd dat zowel de goede als de slechte vorst hun macht van God hebben gekregen, en dat wij ons niet tegen hen kunnen verzetten zonder ons tegelijk ook te verzetten tegen de voorschriften van God.” Veel christenen zitten nog steeds in de houdgreep van dit calvinisme.

 

Na het aan de macht komen van het Hitler-regime in 1933 bagatelliseerde Kersten de jodenvervolging in Duitsland als “overdreven leugens en verzonnen verhalen”. In De Banier werd Hitlers “Mein Kampf” zonder commentaar en kritiek besproken. Zelfs na de Kristallnacht in 1938 bleef Kersten beweren dat de Joden voor eeuwig de vervolging over zichzelf hadden afgeroepen door Jezus te kruisigen, waarbij hij zich beriep op de antisemitische bijbelpassage “Zijn bloed kome over ons en onze kinderen”. Binnen het christendom was het al eeuwenlang gemeengoed om het lijden van de joden te beschouwen als een straf van God. De Joden zouden door God niet langer als zijn “uitverkoren volk” worden beschouwd. Die bevoorrechte positie zou zijn overgenomen door de christelijke kerk.

 

 Naast dit traditionele religieuze antisemitisme maakte Kersten zich ook schuldig aan sociaal-economische jodenhaat. Hij stelde goed te begrijpen waarom Duitsland zich tegen de Joden keerde. “Door hun grote rijkdom” zouden de Joden namelijk “bij machte zijn om pers, handel, industrie en tal van andere zaken te beheersen, tot benauwing van geheel de overige bevolking”. Kersten was fel tegen Joodse bedrijven als Jürgens en Van den Bergh (nu Unilever). Die zouden de Nederlandse boter verdringen, alsof deze Joodse ondernemers geen Nederlanders waren. Omdat veel Joden vrijmetselaar of communist zouden zijn, vond hij het noodzakelijk “om tegen hen positie te kiezen”. “Op de Joden is veel aan te merken, vooral op de Joden die socialist of communist zijn. Joodse journalisten als Polak en Kleerkoper dienen zich te matigen in hun kritiek op Hitler, want onze handel wordt bedorven door dit odium van ‘Deutschfeindlichkeit’.” Hij pleitte er na de Kristallnacht voor om de grenzen te sluiten voor Joodse vluchtelingen. Nederland heeft 400 duizend werklozen, schreef hij, en dan “gaat het niet aan om er nog een belangrijk aantal bij te nemen, daar toch het merendeel van hen die Duitsland ontvluchten willen, zonder middelen van bestaan zijn”.

 

Tekenend voor Kerstens houding was de affaire rond de scholiere Mirjam de Groot. In 1941 eiste de Duitse bezetter dat opgave gedaan werd van het aantal Joodse kinderen op scholen. De nazi's wilden hen uitsluiten van onderwijs. Daarop adviseerden de meeste christelijke scholenbonden hun schoolbesturen om die antisemitische maatregel te boycotten. Maar de gereformeerde scholenbond dacht daar anders over. Als voorzitter van die bond verlangde Kersten van zijn scholen dat ze de Duitsers zouden gehoorzamen. Zulke scholen waren volgens het illegale blad Trouw “als was in de handen van de bezettende macht”. Met zijn beleid kwam Kersten in conflict met voorzitter Kok van het bestuur van een van de weinige gereformeerde scholen die wel wilden protesteren tegen de uitsluiting. Kok wilde de Joodse leerlinge De Groot gewoon toelaten op zijn school, en daarop zette Kersten Koks school uit zijn scholenbond. Kersten vond dat Kok het meisje niet mocht beschermen, omdat de Joden Jezus hadden verworpen.

 

Kersten zag in het rooms-katholicisme zijn grootste vijand. “Veel meer dan voor socialist en voor NSB-er heeft ons protestantse volk voor Rome te vrezen en tegen Rome zich te wapenen”, schreef hij in 1938. Een lid van het SGP-hoofdbestuur noemde de paus en zijn aanhangers zelfs “de Antichrist met zijn goddeloze en misdadige synagoge”. Dat lag in de lijn van Calvijn, die stelde dat de paus van de duivel afstamde. Kersten meende dat rooms-katholieken geen echte Nederlanders waren. Katholieke politici zouden niet in het belang van het land werken, maar “in het leger van de paus strijden”. “Ons calvinistenland” zou “verraderlijk aan Rome zijn uitgeleverd”.

 

Na de Tweede Wereldoorlog werd Kersten “gezuiverd”. Hij mocht niet meer terugkeren in de Tweede Kamer, omdat hij “tekort was geschoten in een juiste houding tegenover de Duitse bezetting”. Men beschouwde hem als een collaborateur. Ook kreeg hij een schrijfverbod van 10 jaar opgelegd vanwege pro-Duitse artikelen in De Banier. Drukkerij De Banier had zelfs nazistische boeken gedrukt. SGP-leden met kritiek op Kersten kregen binnen de partij echter geen schijn van kans. Ze werden geroyeerd of kregen te maken met kerkelijke censuur. De autoritaire Kersten betitelde hen als oproepkraaiers die de kop moest worden ingeslagen.

 

Vandaag de dag wordt Kersten in SGP-kringen nog steeds de hand boven het hoofd gehouden. De op zich moedige kritiek van een geloofsgenoot als Van Beek dringt er nauwelijks door. Volgens de SGP-jongeren zou “de beschuldiging” van Van Beek ongenuanceerd zijn. Kersten zou niet antisemitisch hebben gehandeld. In plaats van kritiek op hun voorman serieus te nemen, luisteren veel SGP-ers liever naar donderpreken over het “zondige Nederland” dat hel en verdoemenis tegemoet zou gaan. “Wij zijn een schandvlek geworden”, bulderde een dominee een paar jaar geleden in een zaal vol SGP-ers. “De ene pilaar na de andere pilaar van de samenleving wordt weggehaald, en slechts een puinhoop blijft over. Wij zijn een land dat vooropgaat in de zonde. En dat land zal ook vooropgaan in het oordeel” van God. Maar de christenfundamentalisten weten nog niet met welke “roede” God de Nederlanders dit keer gaat afranselen.

 

.


31 oktober 2019
 

Deze ‘duurzame’ plannen schaden de natuur


 

De torenhoge ambities van het kabinet-Rutte III ten spijt, het klimaatbeleid is nog allerminst een geoliede machine. Niet zelden is de overgang op ‘duurzame’ energiebronnen schadelijk voor natuur, dier en mens. Vooral windmolens en biomassacentrales zijn omstreden. Vier voorbeelden.https://www.elsevierweekblad.nl/kennis/achtergrond/2019/10/hoe-duurzame-plannen-slecht-uitpakken-voor-de-natuur-717593/?fbclid=IwAR2g_FIhjLQAaThpRIp7nhPD_gRxARLIVOAUd7I3qHDmpucEsH-a8_wPD2g29 oktober 2019
 

Waarom de SGP verboden moet worden Deel II

 

COLUMN - ‘Laten we de boer danken voor al dat mooie voedsel’ zo sprak Pieter Meijers van de SGP-jongeren. Dat deze vlerk de geschiedenis niet kent, blijkt wel uit het feit dat hij de hongerwinter er in dat verband bij durft te halen. Onder leiding van dominee Kersten was deze partij in de Tweede Wereldoorlog zou fout als maar zijn kon. Na de oorlog mocht deze in-en-in foute dominee niet meer terug te komen in de Tweede Kamer. De SGP was ook de enige christelijke partij die het protest tegen de jodenvervolging niet ondertekende…

 


Arie de Graaf uit Bunschoten schreef in een ingezonden brief in het AD van 29 oktober: “…Anno 2019 is er bij deze bijbelgetrouwe partij weinig veranderd met een voorzitter die weigert af te treden terwijl zijn eigen afdeling, Alblasserdam daarom smeekt. Pieter Zevenbergen ontvangt al jaren 1450 euro per maand aan wachtgeld, is rector van een reformatorische school en krijgt als SGP-voorzitter ook nog een royale onkostenvergoeding. Ze weten hun voorzitters wel te kiezen, daar bij de SGP…”

 

Los van deze ordinaire zakkenvullerij is de SGP een aantoonbare  vrouwonvriendelijke en homofobe partij. In onze gemeenteraad is de SGP met zeven zetels de grootste partij. Hoewel de SGP meer dan eens door de overheid op de vingers is getikt om vrouwen op een verkiesbare plek te zetten, trekt de SGP op Goeree-Overflakkee zich daar helemaal niets van aan. Bij de vorige verkiezingen stonden er voor de SGP op ons eiland 47 mannen op de lijst. Niet één vrouw dus. Een partij de schijt heeft aan uitspraken van de rechter, een partij die vrouwen discrimineert, een partij die homofoob is, zou wat mij betreft per direct verboden moeten worden.

 

Frans Evers  
27 oktober 2019
 

“Je bent vrij, prachtige lieve zoon. Vlieg als een Adelaar”

Tranen en trommels voor Thomas

foto en tekst: Maria Evers

GOEREE-OVERFLAKKEE - Thomas (24) is niet meer. Maandagavond 21 oktober komt hij om 21.15 uur om het leven door een ongeval met zijn motor. Op het Zandpad in Middelharnis. De zaterdag erop nemen familie, vrienden en collega’s afscheid in de Victoriahal in Dirksland.


Het paard als stalen monument bij de kist bij het afscheid van Thomas
 

Thomas Provoost is een lieve, ongeremde jongen, die ontzettend creatief blijkt met ijzer en staal. Bij Goed voor Goed wordt zijn talent ontdekt toen hij een kas aan het lassen was. Hij kon veel meer. De leiding bij Goed voor Goed geeft hem een enorme klus, waarmee hij wel even zoet is. Een paard van ijzer en staal. En hij maakt het. Prachtig en levensgroot. Het geeft hem bekendheid en een artikel in een lokale krant. Ook maakt hij onder andere nog een prachtige sculptuur van een flamingo voor bij de ingang van het Faunapark Flakkee.
 Thomas met Petra Blokker bij de ingang van Faunapark Flakkee


“Lieve, lieve zoon, mijn hart breekt. Wat hou ik oneindig veel van je. Mijn hart staat in brand. Het kabaal van emoties, gedachten en gevoelens past bijna niet in mijn lichaam.” Moeder Mirjam geeft woorden aan haar verdriet. De familie wil graag een open uitvaart en nodigt iedereen uit om met djembé, trommel, ratel of wat dan ook te komen. “Thomas houdt daarvan. Kom zoals je bent, kleurrijk, liefdevol, wild, anders, blij en vrij. Huil en lach met ons. We gaan zijn leven gepast vieren. Deze uitvaart gaat troost bieden aan iedereen die rouw ervaart om het heengaan van Thomas.”

Goed voor Goed

Zijn collega’s van Goed voor Goed halen vrijdagavond het stalen ros op uit Middelharnis en brengen het naar Dirksland. “Het is voor ons een mooi ritueel om samen de gebeurtenissen te verwerken. Het is symbolisch en magisch dat hij dit ongeluk kreeg op het Zandpad, waar ook zijn levenswerk geëtaleerd stond.” Ze zingen You’ll never walk alone. “Daarna gingen we over op hardcore techno, meer in Thomas' smaak.”


De VIC zit zaterdagmiddag stampvol. Op het podium staat het paard. Het staat er als een stalen monument voor Thomas. Er is een diapresentatie over zijn leven. Vader Frans vertelt emotioneel over zijn leven met zijn oudste zoon Thomas. Ook moeder Mirjam komt aan het woord: “Woorden kunnen nauwelijks raken waar het leven van Thomas om draaide. Hij vocht voor vrijheid, waarheid en verbinding. Voor loyaliteit en trouw. Hij combineerde een hoge intelligentie met een enorme gevoeligheid. Zijn brein werd getergd door overprikkeling en indrukken die zich maar lastig lieten ordenen. Thomas was goedgelovig. Nam dingen heel letterlijk. Hij droeg geen masker. In hem was geen gedraai of gekronkel. What you see is what you get. Uiteraard nemen we nu afscheid van Thomas in de fysieke vorm, maar hij reist verder. Zijn bewustzijn is volledig levend en enorm krachtig. We gunnen hem alle ruimte en laten hem in liefde en respect vrij.”


Na een kort optreden van Phons Bakx met mondharp, gaat iedereen naar de begraafplaats aan de Staakweg. Het is een bijzondere begrafenis met rituelen, vuurkorf, wierook, sjamaan, gezang en getrommel. Thomas laat vriendin Eva achter, vader, moeder, zus, broer en hond Daiya. En niet te vergeten al die andere familie, vrienden en collega’s.


Een van de vele reacties op Facebook op het bericht van het overlijden van Thomas: “Ik zag hoe bijzonder Thomas was en dat hij vanuit zijn gevoel alles uit zijn leven heeft gehaald. Hij heeft prachtige herinneringen en mooie kunst gecreëerd.”

26 oktober 2019Filosofiemagazine:
 

‘Je hebt elke dag drie kansen om de wereld te redden’

Klimaatverandering voorkomen is bijna onmogelijk, volgens schrijver Jonathan Safran Foer. Voor wie toch een poging wil wagen, heeft hij een advies: vraag je eens af of je echt niet kunt ontbijten en lunchen zonder vlees en zuivel.


Of we kiezen ervoor ons leven aan te passen, of we kiezen voor een soort zelfmoord. Geen zelfmoord die jij of ik zal gaan voelen, maar eentje die mensen in Bangladesh gaan voelen. Eentje die onze kinderen en kleinkinderen gaan voelen

https://blendle.com/shared/eyJuIjoiZi5ldmVyczExIiwiYSI6ImJubC1maWxvc29maWVtYWdhemluZS0yMDE5MTAyNS00NjNiODg1MmU2ZSIsInUiOiJmZjhjNzlmMC1hMzA1LTRhYjctYTVkMC0wNGFjYzRmNzE5ZDEifQ.LySv0vbOOKDtodbgaJSYXeOsmbhIkSbDzEcz3uQCVxA24 oktober 2019

Coalitie staat op springen. Burgemeester vaart eigen koers

Vitale Kernen Goeree-Overflakkee
20 oktober om 17:36 · 

College schuift coalitieakkoord gewoon terzijde

Het college van burgemeester en wethouders, van de gemeente Goeree-Overflakkee, schuift afspraken gemaakt in het coalitieakkoord over de openingstijden, gewoon terzijde. Coalitiepartijen CDA, SGP, VVD en Vitale Kernen hebben onder meer afgesproken dat schuurfeesten voortaan om 3.00 uur mogen sluiten. In de praktijk blijkt echter dat wanneer een schuurfeest niet om 2.00 uur sluit er geen vergunning wordt afgegeven.

Vroeger
Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman maakt in voorkomend geval dan gebruik van haar bevoegdheid als verantwoordelijk bestuurder voor de openbare orde en veiligheid. Uiteraard stelde Vitale Kernen haar de vraag waarom zij als burgemeester hierdoor het coalitieakkoord negeert? De burgemeester kan echter geen duidelijke, feitelijke redenen aanvoeren. Zij verwijst onder meer naar hoe het vroeger altijd werd geregeld. En volgens de burgemeester is er door de sluitingstijd van 2.00 uur een afname van geweldsdelicten, zogenaamde doordrinkers en het aantal incidenten.

Onderbuikgevoel
Die informatie is volgens de burgemeester aangeleverd door de politie. Deze informatie blijkt evenwel niet concreet onderbouwd met cijfers en betreft slechts een onderbuikgevoel van de politie. Vitale Kernen heeft bij navraag in de horeca juist vernomen dat, wanneer feestvierders verspreid over de avond en nacht een feest verlaten er minder incidenten plaatsvinden.
20 oktober 2019


Kieskompas

Wilt u uw mening geven? U vindt de Kieskompas op onze website www.kieskompas.nl, of op onze sociale mediakanalen Facebook, Twitter en Instagram. De resultaten van dit onderzoek en vele andere onderzoeken, worden op deze kanalen gepubliceerd.


Graag stellen we u een aantal vragen over de politieke en maatschappelijke situatie in Nederland. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 15 minuten. Vanzelfsprekend worden alle antwoorden vertrouwelijk behandeld en geanonimiseerd.

https://vuass.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_2gwxYdLYANwrUsB20 oktober 2019


Geen fotobeschrijving beschikbaar.
Geen fotobeschrijving beschikbaar.
Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Wanne Roetemeijer
10 oktober om 08:39


Ik zou jullie graag iets willen vertellen over stikstof, of beter gezegd: stikstofverbindingen. Het is heel veel in het nieuws en ik merk dat de problematiek voor veel mensen nieuw is. In mijn werk heb ik er veel mee te maken. En nee, ik heb niets tegen boeren, die zijn ook 'slachtoffer' van het grootschalige, intensieve denken. Maar het roer moet wel drastisch om en daar zijn we met elkaar verantwoordelijk voor.


Is het erg?
Ja, de situatie is echt dramatisch voor de natuur. De grootste problemen ondervindt de natuur op de droge zandgronden, duinen en hoogvenen. Die is gewoon ziek. Ongeveer half Nederland dus. Ook de Utrechtse Heuvelrug. Soorten die afhankelijk zijn van deze gebieden nemen enorm af. Door de overmaat aan stikstof verdwijnen bloemen, waardoor veel insecten verdwijnen en daardoor de vogels. Kale grond raakt begroeid onder een dikke grasmat, waardoor veel insectensoorten (graafbijen, loopkevers etc.) verdwijnen. Daardoor is de tapuit (vogel) en duinpieper al verdwenen in het binnenland. Door kalkgebrek worden koolmezen met kromme pootjes geboren en sterven in het nest, als het al lukt om goede eieren te produceren. Op steeds meer plekken sterven eiken door de verzuring. En eiken zijn een enorme bron van biodiversiteit. Het wordt stil in de natuur.
Lees meer in de presentatie van Prof. Siepel (Radboud Universiteit) over de relatie insectensterfte en de stikstofproblematiek: https://www.veldwerkplaatsen.nl/…/bevorderen-diversiteit-en…


Anders dan veel mensen denken is voor de Nederlandse natuur het stikstofoverschot een veel groter en acuter probleem dan klimaatverandering. Ook verdroging is een groot probleem dat de stikstofproblematiek versterkt.


Wat is het probleem?
Stikstof is in de basis een essentieel onderdeel van de natuur. We kunnen niet zonder. Bijna 80% van de lucht bestaat eruit. Maar het kan als verbinding met andere stoffen reageren, waardoor o.a. stikstofoxide en ammoniak ontstaat. Het gaat om de stikstofverbindingen die schadelijk zijn. Maar makkelijker om gewoon stikstof te zeggen.
Stikstof zorgt in de eerste plaats voor vermesting. De natuur op de zandgronden is namelijk juist 'gewend' aan heel weinig stikstof, veel bloeiende planten floreren dan (ook tussen de heide), met veel insecten en vogels tot gevolg. Overal zijn kale zanderige plekjes, waar loopkevers en graafbijen leven. In vennen en beken is het water helder en voedselarm. Door de overmaat van stikstof winnen enkele soorten zoals bramen en pijpestrootje het van de rest, waardoor heides en duinen dichtgroeien, vennen veralgen met enorm verlies aan biodiversiteit tot gevolg. Ook de verhoging van het stikstofgehalte IN planten zorgt voor problemen.
Het is eigenlijk net als met vet en suiker: je hebt het nodig, maar teveel is teveel.


Een minimaal zo groot probleem is de verzuring. Door constante toevoer van stikstof gaat de pH steeds verder naar beneden, het wordt dus zuurder. De natuurlijke buffering die de zure neerslag als het ware wegvangt raakt op. Gevolg is dat belangrijke mineralen oplossen (calcium, kalium etc.) die voor planten en dieren essentieel zijn en de grond in verdwijnen door uitspoeling. Schimmels sterven ook; schimmels die essentieel zijn voor veel planten en bomen voor de toevoer van mineralen. Veel planten en dieren krijgen daardoor grote mineralentekorten (voedselkwaliteit), maar ook de kwantiteit neemt af. Maar enkele soorten kunnen deze verzuring aan. De heide bijvoorbeeld lukt het nog vaak een tijd, maar je krijgt 'VVV-heide', geen andere soort meer te zien, een paarse monocultuur. Mooi in augustus, maar verder ecologisch weinig waardevol.
Let op: de verzuring is cumulatief, oftewel de verzuring uit het verleden telt ook mee. Als we nu stoppen met stikstof uitstoten is het nog steeds even zuur, zelfs dan is het probleem nog niet opgelost, je zult dan nog steeds iets moeten doen om de huidige verzuring terug te draaien. Of honderden, zo niet duizenden jaren wachten.


Natuurbeheerders moeten steeds meer doen om de gevolgen van de vermesting/verzuring tegen te gaan. Maar dat betekent vaak ingrijpen: plaggen, afgraven of zelfs bomen kappen om meer leefgebied te maken voor de getroffen soorten die steeds zeldzamer worden. Maatregelen waar mensen dan weer boos over worden. En plaggen is in droge gebieden ook niet goed zo blijkt steeds meer. Beste is om de bodem met rust te laten. Er valt gewoon niet tegenop te beheren....het probleem moet bij de bron worden aangepakt.
Voor wie wil: bijgaand artikel is interessant om te lezen en geeft meer wetenschappelijke achtergrondinformatie: https://www.b-ware.eu/…/fil…/publicaties/Bergsmaetal2018.pdf


Waar komt de stikstof vandaan?
Ca 31% komt uit het nabije buitenland (zoals België en Duitsland), huishoudens ruim 6%, wegverkeer ruim 6%, industrie/scheepvaart/luchtvaart 11% en landbouw 45%. (landelijke en openbare cijfers van het RIVM, zie de taartdiagram die het AD maakte). De cijfers geven een landelijk beeld, per locatie kan dit flink verschillen. Er is ook kritiek op de berekeningen. Ook TNO geeft aan dat het verfijnder en preciezer kan. Neemt niet weg dat de grote lijn wel duidelijk aangeeft uit welke bronnen de stikstof komt en in welke richting we de oplossingen moeten zoeken. Bovenal: de doorgaande verzuring en vermesting en de achteruitgang van vegetatie en insecten en vogels is duidelijk te zien en te meten op de zandgronden. De natuur liegt niet.
Lees hier meer in de interessante factsheet van TNO: https://www.tno.nl/…/nie…/2019/10/factsheet-stikstofemissie/


Er is door de rijksoverheid ook gekeken naar de herkomst van stikstof in onze meest bijzondere natuurgebieden: Natura 2000. Daaruit blijkt dat landbouw de grootste bron van stikstof (ammoniak) is, zie de staafdiagram. Landbouw, of beter gezegd intensieve veeteelt is dus de grootste post en let op: onze stikstofexport is veel groter dan onze import. Mopperen op de buren mag pas als we onze eigen uitstoot flink hebben teruggebracht. Kijken we alleen naar onze eigen uitstoot, dan is 65% van onze uitstoot afkomstig uit de landbouw/veeteelt, daarom is de meeste winst daar te halen. Maar ook andere bedrijfstakken zullen aan de bak moeten.
Stikstofoxide komt vooral van het wegverkeer (uitstoot), industrie en huishoudens (o.a. gasverwarming en houtrook) en klein beetje uit de luchtvaart. Ammoniak komt voornamelijke van de veeteelt. Vooral de menging van poep en plas (drijfmest) is funest, dan ontstaat ammoniak. Dat gebeurt vooral in stallen, koeien die buiten lopen veroorzaken dit niet of nauwelijks.


We hebben zoveel ammoniak doordat we een intensieve veehouderij hebben die veel veevoer uit het buitenland haalt (stikstofimport),door kunstmest en het houden van dieren in stallen. Ook een fors deel van Nederland wordt benut voor verbouwing van veevoedergewassen, die geconcentreerd in een paar gebieden terechtkomen. 3/4 wordt vervolgens geëxporteerd en wij blijven letterlijk met de 'shit' achter.
Bio-landbouw en zeker ook de biodynamische variant hebben een beter sluitende kringloop, waardoor zij niet de veroorzakers zijn van deze problematiek.


Maar de stikstofuitstoot is toch enorm gedaald?
Dat klopt! Maar het probleem is: het is nog steeds teveel, waardoor de vermesting en verzuring doorgaat. Als je van 200 km/uur 160 gaat rijden, rij je nog steeds te hard.


Maar de zure regen dan? Die kwam toch ook niet?
Klopt gedeeltelijk. Door de introductie van de katalysator en aanpassingen in de industrie is verzuring door zwavel enorm afgenomen, dat was de grootste klap. Maar de verzuring door stikstof is stilletjes doorgegaan, waardoor het op veel plekken nu zuurder is dan in de jaren '80. In Oost-Europa heeft het wel degelijk toegeslagen.


Zijn er ook oplossingen?
Gelukkig wel, maar dit vergt een enorme omslag in de landbouw en veranderingen in de industrie en wegverkeer. De grootste vervuilers vlakbij natuurgebieden zouden op korte termijn uitgekocht moeten worden, conform voorstel Remkes We moeten vervolgens toe naar een natuurinclusieve landbouw waarin kringlopen sluitend zijn en de natuur gebruikt wordt als hulpbron. Gevolg is: minder of geen kunstmest en import van veevoer, veel minder dieren, minder export van vlees, meer koeien in de wei, een mooier en levendig landschap, zowel op het platteland als in de natuurgebieden. Biologisch en biodynamisch zijn hier het meest ver in.
Industrie en verkeer zullen ook moeten bewegen door te investeren in schonere fabrieken. Uitstoot van huishoudens kan dalen door meer te isoleren, over te gaan op elektriciteit en minder vaak de open haard te stoken. Auto's moeten schoner worden. Diesels stoten relatief veel stikstof uit en kan je dus beter vervangen door schonere benzineauto's of elektrische auto's zijn qua stikstofuitstoot ook beter (de accudiscussie is daarbij een apart thema, daar heb ik te weinig kennis van). Waterstof is ook een wenkend perspectief. In die zin is aanpak CO2 ook goed voor de stikstofproblematiek.


De natuur zal ook opgeknapt moeten worden. Waar mogelijk door hogere grondwaterstanden waardoor de pH weer omhoog gaat, maar ook bemesting met bijvoorbeeld steenmeel waarmee nu druk wordt geëxperimenteerd. Dit brengt de hoognodige mineralen terug in het systeem en zorgt voor een hoger ph. Maar: de veiligheid moet eerst nog worden bewezen voordat het grootschalig ingezet kan worden.


Waarom is dit verhaal zo weinig bekend?
Ik denk dat de natuurorganisaties tegen beter weten in hoopten dat het wel beter zou gaan, het zijn ook niet van die protesttypes. Milieu-organisaties gingen vooral op klimaatverandering zitten en 'vergaten' dit thema een beetje. Groen werd synoniem met klimaatbeleid. Ook binnen een partij als GroenLinks valt mij op, tot mijn verdriet. LTO/VVD/CDA deden er veel aan om het probleem te bagetalliseren en doen dat nog steeds, enkele partijleden uitgezonderd. Nu komt alles als een complete verrassing.


Kan jij en ik wat doen?
Allerbelangrijkste: steun boeren die op de goede weg zijn, koop zoveel mogelijk biologisch, betaal fatsoenlijke prijzen voor je eten zodat boeren niet zo intensief hoeven te werken en eet minder vlees.
Maar ook: rij max 100 op de snelweg, verkoop je oude diesel of oude benzineauto, isoleer je huis en ga van het gas af als je dit kunt betalen, stook niet teveel houtvuurtjes en denk na of je wilt stemmen op partijen die dit systeem mogelijk gemaakt hebben en maar blijven verdedigen tegen beter weten in.


Banken en supermarkten zouden ook moeten bewegen om de transitie richting natuurinclusieve landbouw te ondersteunen.


De politiek moet zorgen voor een stabiel en sociaal beleid waardoor boeren, industrie, wegverkeer etc. weten waar ze aan toe zijn en gericht kunnen werken richting natuurinclusieve landbouw en een schoon milieu.


Voor alle duidelijkheid: ik wil niet minder boeren, ik zou graag een andere wijze van produceren zien, want boeren hebben we keihard nodig voor de productie van gezond voedsel en het beheer van een mooi landschap.


Ik hoop dat jullie het interessant vonden om te lezen.


Over mijzelf: ik ben in 2004 afgestudeerd Bos- en Natuurbeheerder (Wageningen Universiteit) en heb de afgelopen jaren talloze kennisbijeenkomsten bijgewoond over dit thema.
N.a.v. diverse opmerkingen - het kan altijd beter- heb ik dit stuk iets aangepast, de strekking is hetzelfde gebleven.


19 oktober 2019

Wat verdient de directeur?


Af en toe moet je ze toch maar weer eens checken. Natuurmonumenten en het Pr. Berhard Cultuurfonds kunnen er wat van!

https://www.deondernemer.nl/actueel/dit-zijn-de-salarissen-van-directeurs-bij-goede-doelen-1~1104826
18 oktober 2019


Het leger ingezet tegen onze boeren


Beste boeren,

Allemaal hopen ze dat jullie vandaag in de fout gaan. De politici. Die willen jullie graag wegzetten als criminelen, zodat ze jullie verhaal kunnen negeren. De soldaten. Die worden vandaag voor het eerst door het kabinet ingezet tegen de eigen bevolking en kunnen na voornamelijk uitwedstrijden in Afrika en het Midden-Oosten eindelijk eens hier laten zien dat die jongens en meisjes van de M.E. maar pussies zijn.


Lees verder op  https://www.briefjevanjan.nl/aan-de-boeren/…
16 oktober 2019

Meten met twee maten: het botst met alle principes van rechtsstatelijkheid

Volgens de Algemene Rekenkamer is de bio-industrie een subsidieslurpende sector en verdienen boeren bovengemiddeld goed. Bovendien zijn sommige boeren schatrijk. Volgens het CBS is een op de vijf van de 112.000 miljonairs die Nederland kent boer. En dat zijn ook precies de boeren die in de top vijftien van stikstofuitstoters staan
 die De Groene vorige week publiceerde.

https://www.groene.nl/artikel/boerenterreur?utm_source=De+Groene+Amsterdammer&utm_campaign=0cc3fa464e-Dagelijks-2019-10-16&utm_medium=email&utm_term=0_853cea572a-0cc3fa464e-7410897713 oktober 2019

“Het is een oneerlijke wereld met veel verdriet”

Fazila vraagt begrip voor het oorlogsleed van kinderen

tekst en foto: Maria Evers

MIDDELHARNIS - Verdrietig, maar ook echt lichamelijk ziek wordt Fazila Shorsh (61) bij het zien van de beelden. “Het zijn foto’s van Koerdische kinderen na luchtaanvallen van het Turkse leger”, vertelt ze aangeslagen. “Maar we mogen onze ogen niet sluiten voor het lijden van de kinderen, overal ter wereld, die slachtoffer worden van geweld.”Fazila tijdens een presentatie over haar volk in CSG Prins Maurits


Fazila woont al een tiental jaren met man en zoons in Middelharnis, waar vanuit ze zich bezig houdt met hulpverlening met geld en goederen aan vluchtelingen in de kampen rond Erbil. De Koerdische, geboren in Erbil, waar ze directeur was van een school, is in 1993 op wonderbaarlijke wijze met haar gezin uit Erbil ontsnapt aan een bloedbad in haar stad, dat plaatsvond onder het regiem van Sadam Hoessein. “Hij wilde ons land en gaf de soldaten opdracht alle Koerden uit te roeien. Onze buren en andere dorpsgenoten zijn vermoord. Zelf was ik hoogzwanger van Abdullah en door de stress kreeg ik weeën.”

Bergmensen
Fazila weet waar ze over praat, wanneer het gaat over geweld tegen de Koerden. “We worden neergezet als minderwaardig. Velen zijn stateloos. De Turken noemen ons:  de mensen uit de bergen.” De Koerden zijn een volk van bijna 40 miljoen mensen die verspreid over meerder landen leven in het Midden Oosten. Sinds de val van Saddam Hoessein in 2003 is het relatief rustig in deze regio in tegenstelling tot de rest van Irak. In de regio Zuid-Koerdistan met de hoofdstad Erbil zijn het parlement van Koerdistan en de Koerdische regering gehuisvest.

Kinderrechten
Via haar positie als voorzitter van de Koerdische vrouwen in Europa (KWU) zet Fazila zich in voor haar volk. Op 3 oktober, Internationale Kinderdag, bracht deze organisatie nog naar buiten: Kinderen overal ter wereld hebben het recht op een gelukkig en vreedzaam leven, ook de kinderen in Koerdistan hebben dit recht om zonder oorlog en discriminatie te leven. (Children around the world have the right to live happy and peaceful life, as well as Children in Kurdistan, they have the right to live a life away from war and discrimination for their ethnic background.)

Sinds de aanvallen van de Turkse luchtmacht na de terugtrekking van de Ameriaanse strijdkrachten plaatste/deelde Fazila enkele foto’s uit het oorlogsgebied op haar Facebook. “Van de aanval van Turkije op de Koerden. Het gezicht en de angst van het meisje zegt heel veel en op de achtergrond zie je de mannen kijken hoe zij de lijken onder de gebombardeerde huizen uit moeten gaan halen. Erdogan wil de trotse Koerden laten weten dat ze niets voorstellen en onder het mom van aanvallen op de PKK worden nu bommen gegooid op onze mensen.”

En over een andere geplaatste foto: “Het plaatje vertelt mij een gruwelijk verhaal. In principe maakt het voor mij niet uit waar het is. Het is belangrijk dat we allemaal ons best doen om te zorgen dat kinderen niet de dupe worden van geweld. Hoe we dat moeten doen, is best lastig. We kunnen aandringen bij onze regering. Misschien kunnen economische sancties helpen en in ieder geval moeten we geen wapens meer leveren aan mensen die met hun macht dit soort oorlogsleed veroorzaken aan gewone mensen en opgroeiende kinderen.”

12 oktober 2019

Burgerlijke ongehoorzaamheid als lakmoesproef voor de rechtstaat

Cabaretier-Filosoof Tim Fransen voegde zich afgelopen maandag bij de actie van Extinction Rebellion. Daarmee overtrad hij de wet, maar zijn burgerlijke ongehoorzaamheid, betoogt hij, is gelegitimeerd omdat het gebeurt uit naam van het publieke belang.https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/burgerlijke-ongehoorzaamheid-als-lakmoesproef-voor-de-rechtstaat~b3af74d6/?fbclid=IwAR0xbs2OQv6ZLchEhbqbw1FU-C-n0mPW-0EklLshCY77RSZ-5P7yrw6vkrI


12 oktober 2019

Pas als er doden vallen, wordt het bedrijf stilgelegd

Opnieuw voedselbesmetting met ernstige gevolgen: drie mensen overleden en één vrouw kreeg een miskraam door listeriabacterie. Frank Wassenberg vraagt de minister om maatregelen.


https://www.youtube.com/watch?v=oAzkTvBFBYA&feature=push-sd&attr_tag=3gzpCULA5s9K2l3E%3A6


4 oktober 2019

Greta is nieuw. Dit is confronterend. Dit beangstigt
 

Dat verklaart ook meteen de lading modder die over haar heen wordt gekieperd. Door velen wordt ze afgeschilderd als een mental sick freak. Maar wie is hier de ware freak? De vastberaden activiste die in haar eentje met een kartonnen bordje een wereldwijde beweging op gang brengt of die oude, vadsige mannen die een asperger-kind beschimpen achter de veiligheid van hun Twitteraccount?
 

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/greta-thunberg-heeft-niet-alleen-de-wetenschap-maar-ook-de-deugd-en-het-geweten-aan-haar-zijde~ba3f3efb/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter


3 oktober 2019


Nederlandse natuurplassen sterk verontreinigd met wetenschap waterschap
 

"Uit gegevens die Follow the Money en Spit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opvroegen, blijkt dat in zeker zestig voormalige Nederlandse natuurplassen de afgelopen tien jaar minstens 100 miljoen kubieke meter vervuilde grond en bagger is gestort.

Eerder is in deze natuurplassen zand gewonnen, een lucratieve handel. Om de plassen minder diep te maken, is er verontreinigde bagger teruggestort. Uit het gezamenlijke onderzoek blijkt dat regelgeving over het verondiepen van deze zandwinplassen  met voeten wordt getreden. Handhaving en controle op het storten schieten ernstig tekort. "

Via: https://www.ftm.nl/artikelen/vuile-spelletjes-rondom-een-meer-met-arseen?share=1&utm_source=Follow%20the%20Money&utm_campaign=236abe17bd-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_27_07_53_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_4571d2c3f6-236abe17bd-241201161"
3 oktober 2019
 

Boer spreekt:

De Nederlandse landbouw- en veeteelt sector exporteert jaarlijks voor € 85 miljard en is een niet te onderschatten motor voor de Nederlandse economie.


Linkse flapdrollen willen de veestapel halveren, let wel: de minst vervuilende en meest efficiënte ter wereld! Als de Groene Khmer zo nodig wil halveren, halveer: 1.Schiphol 2.de doorvoer van uit China afkomstige containers 3.het aantal migranten 4.de Rotterdamse haven 5.het aantal ambtenaren 6.luxe cruise schepen 7.subsidie voor windmolens 8.moskeeën


2 oktober 2019

ingezonden door Stekelpaardje
 

Feestjes op het fort……… misselijke schijnvertoningen

 

Fort Prins Frederik in de Plaat is veel in het nieuws. Wethouder Markwat verzint de een na de andere flauwekulreden om er een feestje te vieren met perspublicaties en foto’s. Als je die goed bekijkt zie je wat raadsleden en een pluk ambtenaren en wat andere belanghebbende kontlikkers. Altijd ’t zelfde clubje. Nooit bewoners, niet van het fort, niet van de Plaat. Die hebben ook niks te vieren. Maar Markwat wil de publicitaire vaart er graag inhouden, zodat hij om de 4, 5 weken een (steeds weer hetzelfde) verhaaltje kan doen: hoe goed hij bezig is, hoe mooi ’t voor ons allemaal wordt en hoe goed er met de bewoners wordt omgegaan.


En het klapvee applaudisseert, de raadsleden het hardst. Die redeneren simpel: als de wethouder het zegt dan zal het toch wel waar wezen. En aan de bewoners vragen of het ook klopt, dat komt bij geen enkel raadslid op. Waarom zouden ze zich ook druk maken over die bewoners.

 

De wethouder maakt zich ook niet druk over die bewoners. Hij heeft twee externe bloedhonden aangetrokken, die met de bewoners “gesprekken”  voeren. Steeds individueel, zodat ze geen gezamenlijke vuist kunnen maken. En die gesprekken zijn hard en komen in de kern neer op: U woont hier illegaal en u krijgt 6 maanden om te vertrekken op straffe van een dwangsom van € 15.000,--. En daar zit je dan. Je kunt geen kant op, je huisje is in één klap niks meer waard, je hypotheek is een rotsblok om  je nek en zie maar hoe je ’t redt. En dat terwijl je er al 10, 20 of nog meer jaren woont en elders in Oostflakkee heel veel mensen toestemming hebben gekregen hun huis permanent te gaan bewonen en jij ervan uit bent gegaan, dat dat ook voor jou zou (gaan) gelden.


Voor wie ’t  nog niet weet: de gemeente heeft het fort gekocht en gaat ’t restaureren. En ondanks eerdere beloften mogen de bewoners er niet blijven wonen,  want ze wonen er “illegaal”, hoewel de meesten er al meer dan 10 jaar en nog veel langer wonen. Markwat is vastberaden: leeg, dat hele fort, bij voorkeur kwaadschiks. De twee ambtenaren, Schietekatte en De Boer lijken te zijn aangetrokken om als beul op te treden en ze doen dat met grote verve. En Markwat maar schijnheilig blijven roepen in de gemeenteraad, dat er goed, constructief en prettig gecommuniceerd wordt met de bewoners, die na zo’n gesprek jankend in de spreekkamer van de huisarts zitten.

 

De bewoners van het bovenvlak en zij die “in de schootslijn” woonden zijn afgekocht: € 50.000,-- voor hun huisje plus € 93,-- de m2 van de grond. Sommigen hebben juichend de polonaise gelopen: € 50.000,-- voor een 7e hands caravannetje, ze zaten er echt bij.  Markwat noemde deze bedragen een vergoeding “voor het leed, dat deze mensen moeten lijden”. De mensen die er nu af moeten krijgen niets, want ze wonen er “illegaal”(die anderen niet dan ?)  en al die permanente bewoners van huisjes in Ouddorp ?  Heb je je daar wel eens druk over gemaakt, raadslid Bijl en anderen ??


Om ze weg te pesten werden “illegaal wonen” en  “handhaven”de sleutelbegrippen en oh, oh wat was de raad het met Markwat eens. Geen raadslid die wees naar de geschiedenis en naar uitspraken en toezeggingen van wijlen wethouder Piet Koningswoud. Een lijst met pgb’s (persoonsgebonden beschikkingen) bestond volgens de gemeente niet en toen die bleek te bestaan werd die “niet geldig” verklaard, omdat het geen “officieel stuk” was. 

“Illegaal”??  Iedereen die zich ook maar een klein beetje verdiept in de geschiedenis van de bewoners van het fort weet dat dit onzin is. Bewoners wonen vaak al 10, 20  jaar met medeweten, gedoogsteun en soms zelfs met medewerking van de (vroegere) gemeente. En Markwat voert met behulp van zijn twee hellehonden een keihard gevecht. Zonder aanzien des persoons, zonder enig mededogen, zonder wat voor gevoel dan ook worden de “overgebleven” bewoners stuk voor stuk kapot gemaakt. Na gesprekken met de twee beulen zijn bewoners rijp voor een bezoek aan de huisarts. Het eind van elk “gesprek” is een datum (binnen  6 maanden) en een dwangsom van € 15.000,--. Een schriftelijke bevestiging, bewoners kunnen in beroep en ’t resultaat is steeds: beroep afgewezen.


Markwat vertelt de raad steeds, dat er goede gesprekken worden gevoerd en de raad applaudisseert. Geen raadslid neemt de moeite bij de bewoners te gaan informeren.


En Markwat viert zijn feestjes. Een boom planten:  de raad applaudisseert, een steen metselen: de raad applaudisseert….  en nu weer een ex-beheerder in ’t zonnetje zetten vanwege “50 jaar”(ex) beheerder zijn. Markwat wil elke keer de pers halen met zijn “goed nieuws-show” en de raad wil applaudisseren. Desnoods over de lijken van de bewoners heen. En wie helpt deze bewoners ?   Stel je gewoon eens voor dat iemand je nu komt vertellen dat je binnen 6 maanden je huis moet verlaten, je kunt ’t niet verkopen (want: aan wie ?) en je heb nog hypotheekschuld. En die “iemand” (lees Markwat) zegt: eigen schuld want je woont hier illegaal.
Maar hoe illegaal is zo’n bewoner als hij er 10, 20 jaar woont met medeweten/medewerking van de gemeente Oostflakkee (en nu ook al weer 7 jaar !) met gedogen door de gemeente GO ?


En handhaven?  Zou je dan niet eens moeten beginnen in Ouddorp en omgeving?  Want daar zit het probleem, heer Dirk Bijl van de gemeenteraad. En andere dames en heren van de raad.


 
28 september 2019

Maxim Februari: ‘Vroeger las je de krant, nu word je door de krant gelezen’

Het debat wordt verkeerd voorgesteld, zegt hij. Alsof je je privacy opoffert in ruil voor veiligheid. ‘Zeg je dat je niet alleen privacy, maar vooral ook rechtsbescherming opoffert, dan klinkt dat alweer veel vervelender. Ik denk dat het probleem daarom bewust als simpel privacyvraagstuk wordt geframed.’


https://www.vn.nl/maxim-februari?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_content=ABON&utm_campaign=NB2019092828 september 2019

Shame on you!

Jaren voor Greta, ging Christoffer Hitchens publiekelijk te keer over besnijdenis.'Shame on you!' Hitchens kreeg nog niet een fractie van de ellende over zich heen, die Greta nu krijgt.

(even reclame overslaan)
https://www.youtube.com/watch?v=Xx_ov2NiNo4&feature=youtu.be&t=285&fbclid=IwAR3-HqAXUjC6UlfBMzfDN9pVy1iPor2oDh3YnMcHFWZZ-0ytWCrh5Txem1o28 september 2019

Boze witte mannen, richt je machteloze woede niet op een kind

Volkomen mesjogge. Boze klimaatkabouter. Vrouwelijke Hitler. Boos, lelijk, eng, hysterisch, gehersenspoeld, geïndoctrineerd, jankerd, zeurkous, zeikerd, walgelijk, overdreven, grote bek, pleuriskind, demonchild, duivelsgebroed, misselijkmakend, schreeuwlelijk, zielige dramaqueen. 

Saskia Noort schrijft wekelijks over nieuws dat haar raakt. De schrijfster vraagt zich af wat er precies zo eng en bedreigend is aan de boodschap van Greta Thunberg.

https://www.ad.nl/buitenland/boze-witte-mannen-richt-je-machteloze-woede-niet-op-een-kind~af5ad5a5/?fbclid=IwAR3KYyiAMhPWfhFbCvOaWaw9Fca5QKdUqXuBOMFRQakJw-wFrS3y1qq4nuk


28 september 2019


Schiphol kom met een klimaatplan!

Honderden slimme meedenkers hebben meer dan duizend ideeën bedacht voor dé ultieme actie die Schiphol zal doen schudden op haar grondvesten. Deze ideeën hebben we samengevoegd, doorgedacht en uitgewerkt. Nu kies jij welke actie we gaan uitvoeren.

https://www.greenpeace.org/nl/acties/noodlandingvoorhetklimaat/?utm_source=23843872920390662&utm_medium=Facebook_Desktop_Feed&utm_campaign=Noodlanding+Stemperiode+-+Leads+-+FB%2FIG&utm_content=Vid.+11+-+Copy&fbclid=IwAR2qFQ1UOfBlOOM3BKkRKEK3vcRHAHRg5Po6KdcspwTCmoU--uLe_jtGrFU#28 september 2019

Doorbreek de stilte

Het is bijna onvoorstelbaar. Vrijheden die als vanzelfsprekend werden gezien staan weer onder druk. Zoals het recht om over je eigen buik te beslissen. Ook in Nederland neemt het taboe op abortus toe. Het aantal anti-abortusdemonstraties stijgt, valse informatie wordt verstrekt, en vrouwen worden als achteloos weggezet. https://humanistisch-verbond.magzmaker.com/vrij_om_abortus


https://www.humanistischverbond.nl/watwedoen/onze-programmas/leven-liefde-en-dood/stop-intimidatie-bij-abortusklinieken/
26 september 2019

Ivan Wolffers

Emeritus hoogleraar Gezondheidszorg
 

Bang voor een meisje van 16

 

'Greta Thunberg is geen troetelkind, maar een prijsvechter van 16, de leeftijd waarop kinderen beginnen in te zien dat de belofte van ouders en hun generatiegenoten dat alles wat bedreigend is vanzelf weer goed komt niet altijd klopt'
 


https://joop.bnnvara.nl/opinies/bang-voor-een-meisje-van-16-greta-thunberg26 september 2019

Iemand moet de waarheid vertellen

 

Ja, Greta Thunberg, de zestienjarige klimaatactiviste, roept irritatie op. Maar juist omdat ze zo stellig is, vervult ze een onmisbare rol in het klimaatdebat.

https://blendle.com/i/trouw/iemand-moet-de-waarheid-vertellen-liefst-een-jongere/bnl-trn-20190926-11335906?sharer=eyJ2ZXJzaW9uIjoiMSIsInVpZCI6Im1hcmlhZXZlcnMiLCJpdGVtX2lkIjoiYm5sLXRybi0yMDE5MDkyNi0xMTMzNTkwNiJ9
24 september 2019

Gericht stilleggen kan duizenden dieren redden
 

Windmolens doen vleermuis en vogel de das om

 

https://www.hln.be/de-krant/windmolens-doen-vleermuis-en-vogel-de-das-om~af41d9eb/?fbclid=IwAR3rpIcOdJConKxsOXDk-zyqvrGfMqT-GhZl0cc8S5ugj71RJHPsKSS_RRU

23 september 2019

Het verlaten van de islam is op veel plekken ter wereld illegaal – in dertien landen staat daar zelfs de doodstraf op.

https://www.vrij-links.nl/artikelen/waarom-links-solidair-moet-zijn-met-ex-moslims/?fbclid=IwAR2q8FbiKaA97N7RrBuoJ9SqdrC58fCyXqxjgN23jYUw7XEY3CC9hOdCUQQ

22 september 2019

INTERVIEW GLENN GREENWALD

 

Greenwald omarmt juist het activisme dat anderen hem aanwrijven: ‘Alle goede journalistiek is activisme. Goede journalistiek wil iets aan de kaak stellen.’
 

Glenn Greenwald, journalist en activist die links en rechts tegen de haren instrijkt

 

Op drie continenten veroorzaakte Greenwald inmiddels schokgolven in de hoogste regionen van de macht. Het maakt hem een van de invloedrijkste journalisten van het afgelopen decennium.


https://www.volkskrant.nl/mensen/glenn-greenwald-journalist-en-activist-die-links-en-rechts-tegen-de-haren-instrijkt~b179b980/22 september 2019

Bron: MONIQUE VAN DER VLOED   MEUKVRIJ MET MONIQUE!
 

Minder plastic gebruiken in de keuken?

 

Wil je 100% plastic vrije zakken, maar ook graag een beetje prettig geprijsd? Dan heeft AH de gulden middenweg. Zij verkopen sinds kort ook ecologische zakken. Het zijn er ( nog? ) niet veel, maar de eerste pedaalemmer-zakken zijn verkrijgbaar.


Voor 10 zakken betaal je € 1,49. De zakken zijn 100% plasticvrij, ze zijn gemaakt op basis van aardappelzetmeel. Ook deze zakken bevatten het keurmerk EN 13452. Ietsje duurder dus dan de Dumil zakken, maar wel 100% plasticvrij.

EINDOORDEEL:
Heb je minder te besteden, dan zijn de Dumil bio-zakken bij de Action een goed alternatief. Wil je, net als ik, liever gaan voor 100% plasticvrij dan kun je gaan voor Maistric ( verkrijgbaar on line en in de biowinkel ) Een goedkopere variant op 100% plasticvrij is AH , maar deze zijn tot nu toe ( September 2019 ) nog niet erg goed verkrijgbaar.

20 september 2019

Ingezonden lied:  


Slaap zacht wethouder Markwat:   https://www.youtube.com/watch?v=CysxaudqzHc&feature=youtu.beNaam en adres bij de redactie bekend
19 september 2019


reacties op Facebook op plaatsing van de gedenksteen op het fort

Corry de Waal: Waarom moet de heer Markwat op de gedenksteen????

Corry de Waal: Voor mij betekent dit bordje opnieuw een gevecht maar dan door mensen die ongelijk worden behandeld als hun medebewoners. Zij zijn gedupeerd  Het bedrag wat ter vergoeding aangeboden is had over iedereen verdeeld moeten worden! Daar zal ik mijn leven lang verder aan herinnerd worden als ik dit bordje zie.

Andre van Beek: Ja dat is ook mijn vraag, Markwat op deze steen ? Wie en wat is het belang hier van, hij is er net 2 jaar mee bezig, heeft jaren lang geen moer om het fort gegeven, gaat over lijken en heeft veel mensen hun leven moeilijk gemaakt en nog steeds, dan moeten we hem ook een lintje geven, eigen dunk stinkt hier.

Maja van der Valk:  Markwat is alleen maar bezig met (zijn)fort. De laatste bewoners mogen in tegenstelling tot de andere helft van de bewoners die een (fatsoenlijke)vergoeding gehad hebben, gewoon letterlijk en figuurlijk naar de sodemieter gaan! Waarom niet eerst de bewoners netjes helpen zoals een gemeente hoort te doen. Daarna pas het fort herstellen. Hoop dat de wethouder nog lekker slaapt in de wetenschap dat er door hem gezinnen helemaal kapot zijn. Is dat het waard een mooi fort? Ze hebben het zelf al die jaren toegelaten dat hier mensen woonden.

Agda Eeren Van Tjonge, jonge, dat die man het fort nog op durft, denk toch echt dat er iets niet goed ontwikkeld is met zijn geweten, kan gewoon niet anders. Elk weldenkend mens doet dit toch niet zo.
Ingezonden:

Noodkreet laatste bewoners het Fort

 

Als bewoner van het Fort wil ik graag even reageren op het stukje van de plaatsing van de gedenksteen op het fort. (Om de start van het herstellen van de geschutstoren te markeren, zie onze nieuwspagina)

Het is heel jammer en verdrietig dat de laatste bewoners nog steeds in de stress en onzekerheid zitten. We horen helemaal niets van de gemeente. We snappen ook niet goed waarom de naam van wethouder Markwat op die steen moet? De naam van Klaas Baas kan ik goed begrijpen. Die heeft het fort opgebouwd en 50 jaar lang beheerd. Maar Markwat gooit alleen de laatste bewoners in de slotgracht. De bewoners waren niet eens uitgenodigd voor de onthulling. We wisten ook nergens van.  Eigenlijk horen alle burgers van Flakkee er ook op. Want die betalen er allemaal aan mee. 

Het wordt hoog tijd dat ze de bewoners eens gewoon benaderen en een normaal gesprek aangaan. Al driemaal heb ik een raadslid een mail gestuurd. Daar hoor je ook gewoon niets van terug terwijl ze zelf haar visitekaartje aan me gegeven had, omdat ze meer wilde weten. Bewoners lopen hier als zombies rond. Zwaar overspannen door de stress, onzekerheid en die donkere wolk die boven ons hangt.

 

Naam en adres bij de reactie bekend
18 september 2019


Lesbisch in de middeleeuwen? Tamelijk veilig behalve hier

Nergens in laatmiddeleeuws Europa werden lesbische vrouwen zo vaak bestraft als in Vlaanderen. Dat komt paradoxaal genoeg omdat Vlaamse vrouwen meer vrijheid genoten dan gebruikelijk in de middeleeuwen. 


https://www.eoswetenschap.eu/geschiedenis/lesbisch-de-middeleeuwen-tamelijk-veilig-behalve-hier17 september 2019

Week tegen eenzaamheid
 

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. In de Week tegen Eenzaamheid vragen we aandacht voor dit probleem. Want eenzaamheid aanpakken begint met in contact komen. Iedereen voelt zich weleens eenzaam of alleen. Je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst.

Eenzaamheid gaat gepaard met kenmerken als negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid en met lichamelijke of psychische klachten. Eenzaamheidgevoelens kunnen invloed hebben op je gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven.

 

Wat eenzaamheid is, hoe het voelt en wat het met je doet is voor iedereen anders. De een heeft meer betekenisvolle relaties of een groter sociaal netwerk nodig dan de ander. Het is niet aan mensen te zien of zij zich eenzaam voelen. Er wordt weinig over gepraat. Het kan voelen als eigen falen als je eenzaam bent. Daarom is het goed om scherp te zijn op signalen die kunnen wijzen op eenzaamheid. Samen kunnen we eenzaamheid wél bespreekbaar maken en er zo ook wat aan doen. Eenzaamheid is iets dat je ervaart. Dit betekent dat je pas eenzaam bent als je jezelf eenzaam voelt. Eenzaamheid is vooral een probleem voor mensen die het sterk of langdurig voelen. Kort gezegd, wanneer eenzaamheid je ongelukkig maakt of het je belemmert in je functioneren.
 

Sociale relaties met andere mensen zoals familieleden, vrienden en kennissen zijn belangrijke ‘hulpbronnen’ in het dagelijks leven. Ze vormen het ‘sociale fundament’ van elk mens en dragen bij aan het gevoel van een zinvol leven. Een sterk sociaal netwerk kan ook een goede buffer zijn om – bijvoorbeeld op latere leeftijd – niet eenzaam te gaan voelen.
 

Stichting ZIJN biedt tal van activiteiten om mensen met elkaar in contact te laten komen en een netwerk op te bouwen en ondersteunt mensen met eenzaamheidsgevoelens op diverse andere manieren. Tijdens de week tegen eenzaamheid, van 1 tot en met 8 oktober, organiseert Stichting ZIJN onder andere dialoogtafels waarbij mensen aan de hand van stellingen over eenzaamheid met elkaar in gesprek kunnen gaan over dit onderwerp. Wilt u meedoen, of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Stichting ZIJN tel. 0187 483366 of mail naar c.vermeulen@zijngo.nl.

15 september 2019

Volkskrant 14-09-2019

Voor Jonathan Safran Foer begint een beter klimaat al bij het ontbijt

Het klimaat zijn wij

https://www.volkskrant.nl/mensen/voor-jonathan-safran-foer-begint-een-beter-klimaat-al-bij-het-ontbijt~b1224eba/


13 september 2019

Wereld moet boskap halveren, maar hakt steeds sneller

Charlotte Streck, directrice van Climate Focus dat het rapport coördineerde, wordt er stilaan cynisch van. ‘We hebben geen behoefte aan belangrijke mannen die plechtige beloftes doen. De beloftes die gemaakt zijn, moeten gewoon uitgevoerd worden.’


https://www.standaard.be/cnt/dmf20190912_04605371
12 september 2019

36 verschillende pesticiden in dode mezen

Een grootschalig onderzoek naar de oorzaak van de massale mezensterfte door Velt en Vogelbescherming Vlaanderen levert een schokkend resultaat op: maar liefst 36 verschillende pesticiden werden teruggevonden in de dode meesjes. Erger nog, vooral DDT werd gevonden, nochtans verboden sinds 1974 in België.

Velt en Vogelbescherming Vlaanderen zijn verrast door het hoge aantal pesticiden in lichamen van dode mezen. "In totaal troffen we 36 verschillende pesticiden in 95 mezennesten aan’, zegt Geert Gommers, expert pesticiden bij Velt. ‘Dat is zorgwekkend. Vooral omdat de mezen hoogstens 2 weken oud waren en nog nooit buiten de nestkast waren geweest."
11 september  2019

Salafistische moskeescholen: Ongelovigen verdienen doodstraf

Kinderen op radicaalislamitische moskeescholen wordt geleerd zich af te zetten tegen de Nederlandse samenleving. Leerlingen krijgen bijvoorbeeld te horen dat niet-moslims de doodstraf verdienen. https://www.ad.nl/binnenland/salafistische-moskeescholen-ongelovigen-verdienen-doodstraf~af09dfda/

Weer een hele goede reden om onderwijs neutraal te laten zijn. 
10 september 2019

Bij het Calvijn College in Goes mag je jezelf zijn. Hoe dan?

https://www.youtube.com/watch?v=zA1DCSTlgD4
9 september 2019

Telegraaf:https://www.telegraaf.nl/nieuws/1754676013/bij-sgp-rommelt-het-door-leugens-zorgen-voor-wroeging-bij-leden8 september 2019Veel ophef over boerka, maar orthodoxe christenen kunnen er ook wat van

Korte broek taboe

Op het Calvijn College in Goes, gelden strikte kledingvoorschriften. En die kun je maar beter accepteren. En al helemaal niet aan de kaak stellen, zoals een 17-jarige leerling deed. Hij haalde er het programma #BOOS (BNN/VARA) bij van Tim Hofman. Toen waren de rapen helemaal gaar. Niet meer welkom op school en mocht hij terug willen komen dan is een excuus op zijn plaats, vindt de schoolleiding. 

Het is niet voor het eerst dat deze school in de publiciteit komt wegens de rigide kledingvoorschriften. Tijdens strenge winters komen de meisjes op de fiets soms met een broek aan naar school. Daar moeten ze die dan wel snel wisselen voor een rok. 

Uiterlijk

Bij een christelijke levensstijl hoort eerbare kleding en een verzorgd uiterlijk, zowel voor jongens als voor meisjes. Concreet betekent dit onder andere het volgende:

 • aanstootgevende kleding (bijvoorbeeld door middel van een ontoelaatbare opdruk) is niet toegestaan. Dit geldt ook voor diverse opzichtige toevoegingen aan het uiterlijk, zoals opvallende make-up.
 • Meisjes mogen op school geen lange broek dragen; zij dragen een rok of jurk die tot op de knie komt. Als meisjes met een lange broek aan naar school komen, moeten zij zich omkleden zodra ze op school komen.
 • We willen in de school terughoudend zijn met het toestaan van diverse vormen van vrijetijdskleding. Dit betekent onder meer dat we van jongens verwachten dat ze een lange broek dragen

Volgens mij is dit discriminatie. Want op basis van sekse wordt bepaald of je wel of niet een lange broek aan mag/moet. Het is heel vreemd dat de vrijheid van godsdienst boven het verbod op discriminatie gaat.


Maria Evers

6 september 2019


SIMON ROZENDAAL in Elsevier Weekblad

Eén ouwe reus komt overeen met 2.700 jonkies
https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/achtergrond/2019/09/een-ouwe-reus-komt-overeen-met-2-700-jonkies-180208w/

6 september 2019

Gisteren weer mooi achtergrondverhaal over de Menheerse werf in het Algemeen Dagblad Voorne Putten
4 september 2019

Officiele reactie op massale bomenkap bij Oude-Tonge

Beste Maria Evers

 

Ik heb uw melding aan het WSHD ontvangen.

Hierbij wil ik uw vragen beantwoorden.

Het beantwoorden van de vragen doe ik op basis van de informatie die mij is verstrekt van een directe betrokkene.

 

REDEN VAN KAP

Tijdens een windhoos zijn afgelopen zomer meer dan de helft van de inmiddels gekapte bomen op de Zuiderlandse Zeedijk beschadigd geraakt, d.w.z. getordeerd, lengtescheuren in stam, gebroken takken etc.

De nacht opvolgend is men lang bezig geweest om de schade op te ruimen.

Aangezien bij deze bomen structureel problemen ontstaan bij harde wind is er overleg geweest met heemraad en uiteindelijk ook met de dorpsraad waarbij foto’s zijn laten zien van de terugkerende schades hier.

Er is voorgesteld om alle bomen te kappen, aangezien er telkens weer andere bomen beschadigen.

Hierbij speelt het ook een rol dat als bomen gekapt worden dat buurbomen dan vanwege de veranderde windbelasting vaak weer stormschade oplopen.

Al met al hebben veel mensen hier hun zegje over gedaan en is uiteindelijk besloten alle bomen te verwijderen.

 

HERPLANT

Ja er is besloten dat er herplant volgt.

Hoeveel bomen er herplant gaan worden is nog onduidelijk en wordt besproken.

Ik kan u vertellen dat herplant op de waterkering niet uitgevoerd wordt vanwege de eisen die hiervoor gelden.

Waar de locatie van de herplant dan wel zal plaatsvinden is nog niet kortgesloten.

Men is ermee bezig.

 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hierbij handel ik uw melding af.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Koen ‘t Hart

Adviseur bomen

 

Bomenwacht Nederland

Van Rietlaan 33

3461 HW Linschoten

T 085 822 80 10

M 06 5140 4150

I www.bomenwacht.nl

 

 3 september 2019

Weg met de bureaucratie en op naar de menselijke maat!

Zo had het al veel langer moeten gebeuren. De overheid heeft mensen gek gemaakt, dakloos gemaakt, willens en wetens op kosten gejaagd die ze niet konden betalen. Eindelijk iemand die het licht ziet. De overheid is er voor de mensen. De overheid heeft een zorgplicht. Denk mee met de mensen, en het is nog goedkoper ook! 

https://www.pzc.nl/binnenland/autootje-voor-probleemgeval-arie-bespaarde-tonnen-aan-zorgkosten~ace5ef12/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web&fbclid=IwAR10230kPxHW8qsZtcpIJ-kY_q1Um00Wlhxr_iVeHy4SdI0u0RLn7VUCYq0


3 september 2019

uit: TROUW

Destructieve economie kan leren van de ecologie

Duurzame Troonrede - Een economie die gezond is én de natuur heel laat, dat zou nog eens een mooi exportproduct voor Nederland zijn, betoogt de huidige nummer 1 van de Duurzame 100: Louise Vet


Soortgenoten, U behoort tot Homo sapiens: een van de meest innovatieve maar ook invasieve soorten die deze planeet ooit heeft gekend. Het is tijd voor stevige zelfreflectie.

https://blendle.com/shared/eyJuIjoiZi5ldmVyczExIiwiYSI6ImJubC10cm4tMjAxOTA5MDMtMTEyNTc5NjEiLCJ1IjoiZmY4Yzc5ZjAtYTMwNS00YWI3LWE1ZDAtMDRhY2M0ZjcxOWQxIn0.n6N-ntsQELN5NahoVPz4I3kiG31iYKXGPzXdkl8Bazg


1 september 2019

Waar kunnen we aangifte doen?30 augustus 2019

De zon schijnt alleen gratis voor grote bedrijven

 

Grote buitenlandse projectontwikkelaars kapen Nederlandse subsidies voor duurzame energieprojecten. Lokale, écht duurzame projecten maken nauwelijks kans en omwonenden van nieuwe zonneparken worden niet gehoord.
 


Vooral de aanleg van zonneparken in Nederland wordt op deze manier een lucratieve business, en een voornamelijk buitenlandse aangelegenheid.

https://www.oneworld.nl/duurzaamheid/de-zon-schijnt-alleen-gratis-voor-de-grote-bedrijven/?utm_source=OneWorld+nieuwsbrieven&utm_campaign=b2758c266f-EMAIL_CAMPAIGN_2019_WK08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_30126d7d06-b2758c266f-8859917&ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_2019_WK08_COPY_01)&mc_cid=b2758c266f&mc_eid=d240c2372c
29 augustus 2019


Hebben pensioenbazen geen normbesef? 

28 augustus 2019

EOS wetenschap: 

Is het 5G-netwerk een gevaar voor de volksgezondheid?

https://www.eoswetenschap.eu/gezondheid/het-5g-netwerk-een-gevaar-voor-de-volksgezondheid27 augustus 2019

Parijs bouwt de grootste ‘urban farm’ van de wereld. Op een dak

 

Posted by  | 24 augustus 2019 | 
 

Parijs bouwt de grootste urban farm ter wereld. Niet zo maar midden in de stad, maar op het dak van een gebouw van 6 verdiepingen. In de lente van 2020 zal de boerderij in bedrijf gaan.
 

https://www.hetkanwel.nl/2019/08/24/de-grootste-urban-farm/?utm_source=hetkanWel+Nieuwsbrief&utm_campaign=6fe702710f-EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_24_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_5707cd7d98-6fe702710f-28575640522 augustus 2019


"Maak er vooral geen informatie-avond van"


Aha!  Bekende taktiek, die 'inloopavonden'

GOEREE-OVERFLAKKEE -  Bewoners van Goeree-Overflakkee keken er niet van op, toen het AD meldde dat ambtenare geinstrueerd worden hoe om te gaan met bezorgde bewoners. Een taktiek die zij eerder meemaakten bij bijeenkomsten onder de noemer 'inloopavonden' zoals in 't Centrum in Ooltgensplaat en in de Grutterswei in Oude-Tonge.22 augustus 2019
 

Trump doet bod op Goeree-Overflakkee

COLUMN - Nu de premier van Denemarken zo schamper reageert op het idee van de president van de VS, Donald Trump over de aankoop van Groenland - ze noemt het idee absurd-, stort Trump zich op het verwerven van het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee.“Wie er ook president van de Verenigde Staten is, wij hebben er veel belang bij een eventuele aankoop met de Amerikanen te bespreken”, aldus wethouder Markwat (SGP). “Trump werd met name getriggerd doordat Goeree-Overflakkee een energieneutraal eiland is en in het bezit van een origineel Fort.” Een ander voordeel noemde Trump in een vraaggesprek de volgzame houding van de lokale bevolking. 

Trump toonde al eerder interesse in de getijdencentrale in de Grevelingen, waar al jaren over gepraat wordt. “Daarnaast heeft hij geconstateerd dat er hier nog genoeg ruimte is om een militaire basis te vestigen. Wij zullen proberen hem zo veel mogelijk ter wille te zijn,” reageert een enthousiaste Markwat.

De voorzitter van de eilandmarketing voor buitenlandse zaken, vindt dat we daarin niet te ver moeten doorslaan, al noemde hij Trump ‘een ietwat gestoorde president die op dit moment een hoop rare dingen doet’.


Maria Evers

 21 augustus 2019

VOLKSKRANT COLUMN PETER GIESEN

 

Wit zelfmedelijden is een gevaarlijke kracht geworden


De Duits-Amerikaanse politicoloog Yascha Mounk stelt een vorm van ‘inclusief patriottisme’ voor. Iemand kan burger worden van een land, ongeacht zijn huidskleur, religie of afkomst, mits hij de fundamentele waarden van dat land onderschrijft. Waarden als de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, democratie, gelijkheid van man en vrouw, homorechten.

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/wit-zelfmedelijden-is-een-gevaarlijke-kracht-geworden~b76e7e39/


18 augustus 2019

17.000 Franse vrouwen tekenen petitie ik-ben-niet-jouw-trofeevrouwtje

Het ergste vindt ze congressen met ‘hooggeplaatsten’ zoals politici, artsen en advocaten die de ‘juffrouwtjes’ als prooi zien en daarbij ook nog eens uitblinken in ‘sociale minachting’ voor de ‘decoratieve objectvrouw’

https://www.ad.nl/buitenland/17-000-franse-vrouwen-tekenen-petitie-ik-ben-niet-jouw-trofeevrouwtje~a9da65b1/18 augustus 2019


Door Johan Vollenbroek moet Nederland stikstofuitstoot drastisch aanpakken

Nee, Johan Vollenbroek heeft geen hekel aan boeren. Integendeel. Hij mag dan vaak juridisch te keer gaan tegen die 'schandelijke’ intensieve veehouderij, dat is niet tegen de boer gericht, maar tegen het beleid, legt hij uit. Hij is zelf zoon van een boer, uit de Achterhoek.

https://www.ad.nl/binnenland/door-johan-vollenbroek-moet-nederland-stikstofuitstoot-drastisch-aanpakken~a3837d14/

"Je ziet het nu ook weer bij de biomassacentrales, gaat hij verder. ,,Al die miljarden die daar in gestopt worden terwijl het ten koste gaat van het klimaat. En het parlement stemt er mee in. We hebben een premier die zich erop beroept geen visie te hebben, dan krijg je dit soort toestanden. En GroenLinks gaat er gewoon in mee.’’ 


17 augustus 2019

9 augustus 2019

Open brief aan het gemeentebestuur van de gemeente Goeree-Overflakkee

Hoe veilig is de Staver in werkelijkheid?

 

Geachte gemeentebestuur,

Uit de externe analyse van Sportfondsen Nederland blijkt o.a. dat zwembad de Staver op 16 punten niet volledig voldoet aan de huidige wet- en regelgeving op basis van het keurmerk Veilig en Schoon. Het betreft hier afwijkingen in de volgende onderwerpen:

Minor afwijkingen
-Besluit milieubeheer: Melding bij gemeente niet aantoonbaar aanwezig en het Energie en Milieuplan (EMP) is gedateerd.
-Legionella: Het is niet duidelijk of de adviezen van de risicoanalyse zijn uitgevoerd en meetresultaten drinkwater zijn niet aantoonbaar aanwezig.
-Beheer elektra (NEN50110, 3140): Installatieverantwoordelijke aangesteld via de gemeente, bewijs van aanstelling niet aantoonbaar aanwezig en NEN3140 rapportage opgesteld in opdracht van de gemeente maar niet aanwezig op locatie. Er is geen plan van aanpak naar aanleiding van deze rapportage opgesteld.
-Risico-inventarisatie en evaluatie: RI&E wordt momenteel herzien, concept niet aantoonbaar aanwezig, er is geen valbeveiliging op de daken aanwezig (verantwoording gemeente) en er is geen protocol aanwezig voor werken in afgesloten ruimten.
-Biocidenverordening: Er is geen bewijs van goedkeuring zoutleverantie Ctgb, en er is geen bewijs voor opname schoonmaakmiddelen volgens artikel 95, opvragen bij leverancier.

Major afwijkingen
-Legionella: Logboeken worden niet bijgehouden/afgetekend.
-Attractie- en speeltoestellen: Keuring waterglijbaan; Bevindingen nulmeting zijn niet aangepakt. Certificaat is niet afgegeven, plan van aanpak; Er is geen plan van aanpak opgesteld naar aanleiding van de keuring.
-Inspectie roestvast en verzinkt staal (Praktijkrichtlijn): Er is onderzoek uitgevoerd door Cobra, onderdelen vervangen, her-controle moet worden uitgevoerd.
-Beknelling onder water en aanzuigbeveiligingen: Er is geen risicoanalyse aanwezig op beknelling onder water en aanzuigbeveiligingen.
"Gezien het aantal minor- en major afwijkingen wordt niet volledig aan de wetgeving voldaan. Op basis van dit resultaat kan worden vastgesteld dat met veiligheid en hygiëne stringenter moet worden omgegaan" aldus het rapport.


Lucht- en waterkwaliteit
"De luchtbehandelingsinstallatie en de waterbehandelingsinstallatie voldoen voor wat betreft de capaciteit aan de vigerende wet- en regelgeving. Voor wat betreft het functioneren zijn verbeteringen noodzakelijk", aldus het rapport. Het niet goed functioneren van deze installaties is één van de oorzaken van de slechte klimatologische omstandigheden in de Staver in de afgelopen jaren. Deze tekortkomingen aan de technische installaties zijn reeds vanaf oktober 2015 bekend bij het management van de Staver. In 2017 zijn deze gebreken door 3 verschillende gespecialiseerde bedrijven nogmaals geconstateerd (van Dorp, Omegam en Labo Derva).


Calamiteit 31 oktober 2018
In tegenstelling tot de tekst in de reconstructie van SRGO is Sportfondsen wél van mening dat de ernstige calamiteit van 31 oktober 2018 had kunnen worden voorkomen als er voldoende monitoring en goede werkoverdracht waren geweest. Ook op het gebied van communicatie na de calamiteit en op het gebied van verwerken en afhandeling van de klachten schiet SRGO te kort, aldus het Sportfondsen rapport.


Belgisch adviesbureau
In 2018 heeft SRGO € 60.000 uitgegeven aan extra metingen, onderzoek en advies door het Belgische laboratorium Labo Derva. Om de gezondheidsproblemen door de slechte klimaatomstandigheden definitief op te lossen is op advies van Dhr. Feyen, directeur van Labo Derva, ook nog eens € 40.000 uitgegeven aan diverse aanpassingen en uitbreidingen van de technische installaties. Het betreft hier een extra subsidie van de gemeente bovenop de reguliere jaarlijkse subsidie van SRGO. Uit het rapport van Sportfondsen blijkt nu dat ook na de investeringen in 2018 voor wat betreft het functioneren van de technische installaties nog steeds verbeteringen noodzakelijk zijn.

Communicatie
Op het punt communicatie schieten zowel het college van Burgemeester & Wethouders als SRGO tekort. Sportfondsen: "Daarbij adviseren wij tevens om betrokkenen zoveel mogelijk te informeren omdat wij uit stukken opmaken dat pas zaken worden gedeeld wanneer partijen in de raad erom vragen." Naar aanleiding van dit advies wil ik het college bij deze verzoeken mij binnen 4 weken de resultaten van de volgende onderzoeksrapporten in de Staver in een digitaal bestand te doen toekomen: 
-de maandelijkse water analyses uitgevoerd door Labo Derva van januari 2018 tot heden;
-de maandelijkse lucht analyses uitgevoerd door Labo Derva van januari 2018 tot heden;
-de complete analyses van de legionella onderzoeken van het speelelement in het peuterbad, de hot whirlpool, de speelelementen in het recreatiebad, de douches en de watertappunten van januari 2018, juli 2018, januari 2019 en juli 2019.

Doel 
Het doel van de analyse was om op een objectieve wijze, door een onafhankelijke partij, onderzoek te laten doen naar de huidige technische en klimatologische omstandigheden en de bedrijfsvoering in zwembad de Staver. De achterliggende vraag van het college was of er vertrouwen mag zijn dat de stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee (SRGO) voorziet in een veilige zwemomgeving.

De raadsbrief die samen met het rapport van Sportfondsen naar alle gemeenteraadsleden is gestuurd bevat een onvolledige samenvatting van het rapport en vermeldt als conclusie van het college dat er geen enkele aanleiding is te veronderstellen dat zwemmen in de Staver ongezond of onveilig is. In werkelijkheid is het rapport op diverse onderwerpen zeer kritisch en beschrijft het dat verbeteringen noodzakelijk zijn en dat op diverse punten niet aan de wetgeving wordt voldaan. 

De zinsnede in het persbericht van 26 juli: "Sportfondsen concludeert dat zwembad de Staver, ten aanzien van veiligheid, hygiëne, technische bedrijfsvoering en klimatologische omstandigheden, voldoet aan de geldende wet- en regelgeving." is onjuist. Het betreft hier namelijk de conclusie van het college van B&W en niet de conclusie van Sportfondsen. Ook de opmerking dat het college mede op basis van de grondige analyse van Sportfondsen het vertrouwen heeft dat zwembad de Staver voorziet in een veilige omgeving, waar zonder zorgen gezwommen, gesport en gerecreëerd kan worden, is niet gebaseerd op de bevindingen van Sportfondsen. 


Hoe veilig is de Staver nu?
Gelet op het grote aantal afwijkingen op het gebied van wet- en regelgeving, de voortdurende gebrekkige bedrijfsvoering door SRGO en het uitblijven van de oplossing van de technische problemen na 2 jaar samenwerking met het Belgische adviesbureau is de conclusie: zwembad de Staver is nog steeds niet veilig en er zijn nog steeds diverse technische aanpassingen noodzakelijk.

Hoe durft het college te beweren dat zwembad de Staver voorziet in een veilige omgeving, waar zonder zorgen gezwommen, gesport en gerecreëerd kan worden in de wetenschap dat dit zwembad in januari van dit jaar te kampen had met een ernstige legionella uitbraak en dat er nu nog steeds geen legionella logboeken worden bijgehouden? (het betrof legionella type 1, het zelfde type als tijdens de legionella uitbraak op de bloemenflora in Bovenkarspel in 1999 waardoor 32 mensen om het leven kwamen)

Is zwembad de Staver nog levensvatbaar?
Door de teruglopende bezoekersaantallen (in de beginjaren 150.000 betalende bezoekers per jaar, en in 2018 nog ongeveer 50.000 betalende bezoekers) zijn de exploitatietekorten enorm opgelopen. Door de voortdurende technische problemen in de Staver zijn de bezoekersaantallen in 2019 nog verder gedaald; in het afgelopen half jaar is het aantal kinderen dat particuliere zwemlessen volgt in de Staver met ongeveer 20 % afgenomen, en heeft zwemvereniging de Schotejil te kampen met een teruglopend ledenaantal en dus minder zwembadbezoekers. Als klap op de vuurpijl heeft de grootste vaste huurder, de RGO, besloten met ingang van het schooljaar 2019/2020 geen gebruik meer te willen maken van zwembad de Staver.

De conclusie is dat zwembad de Staver niet levensvatbaar is op de manier zoals het nu geëxploiteerd wordt. Het college stelt dat SRGO met inachtneming van benodigde verbetering en aanbevelingen "in control" is en dat zij haar bedrijfsvoering in zwembad de Staver op orde heeft. Ieder weldenkend mens snapt dat dit niet reëel is. De beheerder belooft immers al vanaf de start van de klachtenstroom in 2013 dat de problemen snel opgelost zullen worden. Nog steeds zonder resultaat, zo blijkt uit het rapport van Sportfondsen.

Het is hoog tijd dat u als subsidieverlener en eigenaar van de Staver ingrijpt. Deze beheersorganisatie kan de problemen niet oplossen, dat is de afgelopen jaren wel gebleken. De inwoners van Goeree-Overflakkee hebben recht op een veilig en betaalbaar zwembad. Help ons alstublieft!John Albrechts

 


9 augustus 2019


uit: Volkskrant


Vier manieren waarop we de opwarming van de aarde kunnen tegengaan

Het invloedrijk VN-klimaatpanel IPCC heeft in een groot rapport op een rij gezet hoe landbouw, veeteelt en andere vormen van landgebruik schadelijk zijn voor het klimaat. Dit is wat we er zelf aan kunnen doen:

https://www.topics.nl/vier-manieren-waarop-we-de-opwarming-van-de-aarde-kunnen-tegengaan-a13200829vk/?context=playlist/a-klimaatverandering-9be27b/&utm_source=redactie&utm_medium=email&utm_campaign=DPN_ED_TOPICS_Newsletter_PERSO_API_20190809&utm_content=article&utm_term=&ctm_ctid=7334b119f927b4caee35c80be2264a9e
9 augustus 2019


uit: NRC

‘Nederlander in India belaagd vanwege regenboogkleurige bankpas’

Een 29-jarige Nederlander is donderdag in India belaagd omdat een groep mannen dacht dat hij homoseksueel was.

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/08/nederlander-in-india-belaagd-vanwege-regenboogkleurige-bankpas-a3969504
8 augustus 2019

Tientallen zoutgaten met kans op kraters in Twente: ze vullen duurt meer dan honderd jaar

https://www.ftm.nl/artikelen/zout-bodem-twente-akzonobel?share=18 augustus 2019

Blinde vlek

Ewald Engelen

– verschenen in nr. 32

Later deze week publiceert het Intergovernmental Panel on Climate Change een rapport waarin gewezen wordt op de desastreuze klimatologische effecten van ons landgebruik. Landbouw en veeteelt beslaan op dit moment 72 procent van de beschikbare grond, zijn verantwoordelijk voor pakweg een kwart van alle mensgerelateerde CO2-emissies en zijn de hoofdverantwoordelijken voor het snel toenemende verlies aan biodiversiteit, de decimering van onze bossen en de achteruitgang van onze bodemkwaliteit.

Lees verder: https://www.groene.nl/artikel/blinde-vlek-2019-08-07

7 augustus 2019
 

Progressief Nederland moet het boerkaverbod steunen

Kritiek op christenen is geaccepteerd, maar de islam is een taboe waar men de vingers liever niet aan brandt, schrijft Mathieu Peulen.

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/05/progressief-nederland-moet-het-boerkaverbod-steunen-a3969172

PRAAT MEE MET NRC

Onderaan dit artikel kunnen abonnees reageren. Hier leest u meer over reageren op NRC.nl .

Vrouwen niet op een kieslijst willen zetten is je reinste seksisme. Maar vrouwen die zich van top tot teen bedekken is emancipatie? 

Wat zit er achter deze – volstrekt irrationele – dubbele moraal? Het antwoord: de islam is een taboe waar men de vingers liever niet aan brandt. Want voor je het weet word je als ‘fatsoenlijke progressieve stemmer’ in de Wilders-hoek gedrukt: een schrikbeeld. Ouderwets christenen bashen voelt vertrouwd, want dat deden pap en mam in de jaren zeventig ook al. 

Wat progressief Nederland vergeet is dat de Woodstockgeneratie van weleer streed voor seksuele vrijheid, homorechten, het recht om te scheiden en de gelijkheid tussen man en vrouw. Met de opkomst van de orthodoxe islam, en de bijbehorende nikab, staan deze waarden onder druk. Zo worden Nederlandse vrouwen die hun haren los dragen, inclusief zij die op de bres springen voor de nikab, door sommige salafisten gezien als ‘oneerbare’ vrouwen. Ook praktiserende homo’s worden gezien als zondige wezens. Vrouwen in nikabs, van top tot teen bedekt in de naam van de eeuwige kuisheid en de patriarchale samenleving waar de man de scepter zwaait; hebben we daar in de jaren zestig nu voor op de barricaden gestaan?

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 6 augustus 2019


4 augustus 2019

Uitvinder Cees van Nimwegen bouwde een ‘zonne-accu’ van basalt. De groene batterij van de toekomst?

https://images2.persgroep.net/rcs/bh8qQdPELl72_QYmGg0Qt_83cfk/diocontent/152953577/_fitwidth/763?appId=93a17a8fd81db0de025c8abd1cca1279&quality=0.8
Cees van Nimwegen (rechts) voor de proefopstelling om zonnestroom op te slaan in basalt. Links Eric van den Hurk van het streekbelevingscentrum. Beeld Roos Pierson
 

De energiesector zoekt zich suf naar manieren om groene stroom op te kunnen slaan. Een Brabantse uitvinder hoopt dé oplossing te hebben. Hij bouwde zelf een ‘zonne-accu’ van basalt.

Frank Straver  31 juli 2019, 11:48

Kippen scharrelen naast de stal van het hangbuikzwijn. Binnen in een loods, naast het terras, staan replica’s van gebouwen uit het dorp. Er is een mediterrane binnentuin en je kunt lokale Brabantse producten kopen. Eigenaar Eric van den Hurk van het gehele terrein, de Gasthuishoeve, laat zijn nieuwste project zien: een enorme houten kar. “Een rijdend café”, zegt hij. Dit is, kortom, ‘het belevingscentrum’ van Sint-Oedenrode.

Vier jaar terug liet uitvinder Cees van Nimwegen uit Best hier ‘tijdens een praatje’ vallen dat hij zelf een opslagsysteem voor duurzame energie wilde gaan bouwen. “Je kunt hier morgen beginnen”, zei Van den Hurk. Van Nimwegen nam de uitnodiging aan. De aanvraag voor een test op een industrieterrein bij Budel zat in het slop. “Gedoe met vergunningen”, zegt Van Nimwegen. Trage procedures, meent hij, daar lopen pioniers al snel tegenaan bij het ontwikkelen van iets wat een doorbraak kan betekenen voor de energietransitie. 

Van Nimwegen (75) loopt naar het voorlopige resultaat van zijn poging tot die doorbraak. Naast de loods heeft hij drie emmertjes op de grond klaargezet. Er zitten donkere stukjes steen in, van grof tot ragfijn. “Basalt”, zegt de voormalige medewerker van Philips, die daar altijd werkte aan technische hoogstandjes. Hij laat wat korrels over zijn handpalm rollen. “Geweldig spul.”

https://images0.persgroep.net/rcs/Yld8EC3XRapw2XrhfZlXo5kUnKQ/diocontent/152953668/_fitwidth/763?appId=93a17a8fd81db0de025c8abd1cca1279&quality=0.8
Cees van Nimwegen bedacht de Cesar proefopstelling zoals je ziet op het spandoek. Beeld Roos Pierson

Vol met kleine stukjes basalt

Achter hem staat een langgerekte schuur: de energiebatterij die de uitvinder de laatste jaren bouwde. Het is de proefopstelling waar alles om draait: ‘Hét opslagsysteem voor duurzame energie’, staat op een spandoek. “Die zit vol met kleine stukjes basalt”, zegt Van Nimwegen.

De schuur kan hij niet van binnen laten zien, want die is bijna een bunker. Het bouwwerk zit potdicht, omringd met 120 kubieke meter isolatiemateriaal en afgewerkt met staal en beton.

Maar behalve een boek vol foto’s van alle bouwwerkzaamheden heeft Van Nimwegen nog een manier om te bewijzen dat er energie opgeslagen zit in deze zogenoemde ‘groene accu’. Hij geeft een druk op een knop. Een ventilatiesysteem begint te loeien, met het kabaal van een stofzuiger. “Moet je hier je hand eens voorhouden”, zegt hij, wijzend op een pijp die uit de voorkant van de schuur steekt. Een gloeiende hitte, als van een verfbrander, straalt eruit.

“De hitte die je voelt is feitelijk duurzame energie”, zegt Van Nimwegen. Zonne-energie om precies te zijn. Op het dak van de Gasthuishoeve liggen zonnepanelen, net als in de graskant naast het parkeerterrein. De elektriciteit van die zonnepanelen zet Van Nimwegen om in warmte. Door buizen gaat die hitte de container met basalt in. De stenen slurpen de hitte op en leggen die vast. “Het kan daarin tot wel 500 graden Celsius worden”, glundert Van Nimwegen trots.

De bewaarde hitte kan later, in een koude winter bijvoorbeeld, weer uit de basaltkiezels worden teruggewonnen. Hetzelfde zou je met stroom uit windturbines kunnen doen, zegt hij.

Cees van Nimwegen wekt zonne-energie op en daarmee verhit hij water tot zeer hoge temepratuur, die hitte slaat hij op in Basaltblokken. Beeld Roos Pierson

Goud in handen

Daarom denkt Van Nimwegen goud in handen te hebben voor de opslag van duurzame energie. De hele energiesector is daarnaar op zoek, want zonne- en windenergie zijn niet altijd beschikbaar. Grootschalige opslag van energie wordt onmisbaar, omdat het landelijke energiesysteem steeds meer gaat draaien op deze flexibele schone energiebronnen. Met zijn basaltopslag wil hij eerst de vloerverwarming van de Gasthuishoeve aanleggen. Daarna wil hij het systeem demonstreren bij vijftig huizen.

In andere ideeën voor energieopslag, zoals cavernes onder zeer hoge druk, ondergrondse pompsystemen of kinetische energie met grote draaischuiven heeft hij geen fiducie. Te duur, zegt hij. En: “Is het veilig?” Zijn idee voor energie-opslag in basalt heeft de meeste voordelen, al zegt Van Nimwegen het zelf. Basalt is ruim voorradig, goedkoop en het kost geen schaarse mineralen. “Het is steen en het blijft steen.”

Anders dan bij accu’s met lithium levert dat geen problemen op voor recycling. De beschikbaarheid van basalt is dik in orde, zegt Van Nimwegen. “Nou, in Nederland toevallig niet. Maar ga naar Duitsland en je kunt het zo afgraven.”  

In brand

Dat zijn uitvinding nog kinderziektes heeft, werd duidelijk op 4 april. Terreineigenaar Van den Hurk hing ’s ochtends vroeg aan de telefoon. Hij zag rook uit de ‘groene accu’ komen. Kort daarop stond het opslagsysteem in brand. “Het basaltblok was 300 graden. Door een piepklein gaatje in de isolatie konden houten spanten ontbranden”, zegt Van Nimwegen op vlakke toon. Hij verving het hout door staal. Door de brand en herstelwerkzaamheden liep de opening van het opslagsysteem een paar maanden vertraging op. “Zoiets kan gebeuren bij een proefproject”, zegt hij. 

Gonnie van der Vorst, pr-medewerkster van de proef,  gaat zelfs zover dat ze de brand uitroept tot succesmoment. “Kijk toch eens hoe heet basalt kan worden”, zegt zij. “Dit is de batterij van de toekomst.” Zij heeft het tot haar missie gemaakt om mede namens Van Nimwegen e-mails rond te sturen om iedereen te overtuigen dat er in Sint-Oedenrode een heuse doorbraak voor de energietransitie gaande is. Het is een kwestie van tijd tot minister Eric Wiebes van economische zaken en klimaat hier op de stoep staat, denkt zij.

Van het aardgas af

Van Nimwegen is verbaasd dat haast niemand zo opgewonden is over zijn uitvinding als hijzelf. Maar het succes lonkt, zegt hij. “Helemaal nu Nederland van het aardgas af gaat”, zegt hij. Voor een belangrijk deel zullen huishoudens overstappen op collectieve warmtenetten, staat in het Klimaatakkoord. Dat zijn pijpen met warm water. Bunkers vol basalt kunnen daar een ideale lokale warmtebron worden, denkt de uitvinder. Ook geothermie kan warmtenetwerken voeden, met hitte uit de diepe bodem. Maar dat is nog pionierswerk. Restwarmte van fabrieken is ook een optie, maar niet handig, omdat vervuilende industrie op termijn verdwijnt. 

Om aardgasvrije huizen het hele jaar door van warmte te voorzien moet er per woonwijk een opslagsysteem met basalt komen, betoogt Van Nimwegen. De hitte in zo’n buurtbatterij zou geleverd kunnen worden door zonnepanelen op alle daken. Je zou het systeem ook ondergronds kunnen aanleggen, zegt hij. Maar om isolatie en apparatuur te beschermen tegen vocht en kou uit de ondiepe bodem is een betonnen bak nodig. “Ondergronds bouwen is mooier, maar veel duurder.”

Patent aangevraagd

Van Nimwegen heeft alvast een Europees patent aangevraagd. “Dat heb ik gelijk gedaan. Want ik ken die grote bedrijven…” Wanneer een uitvinder niet oppast, gaat de industrie met diens ideeën aan de haal.

“Maar potverdrie”, grinnikt hij. Onlangs verschenen berichten uit Duitsland, waar technologiereus Siemens in Hamburg óók een opslag met basalt bouwt, voor het bufferen van wind- en zonneenergie. De kans is minimaal dat ze het idee uit Sint-Oedenrode hebben overgenomen. Daar is Siemens te snel voor. Ook steekt het technisch net wat anders in elkaar.

Het blijft sowieso lastig om in een dekkend octrooi het opslaan van hitte in stenen vast te leggen. Dat is uiteraard een heel natuurlijk principe, beseft Van Nimwegen. Ga maar na: op een tropische zomerdag loop je kans om je voetzool te branden op een tuintegel. Van Nimwegen: “Dat is de natuurkundige basis.” Maar het energiesysteem dat hij er zelf mee bouwde? “Daar zit veertig jaar technische kennis in.”


4 augustus 2019
 

Naaktfoto van Fotomuseum geeft nog steeds problemen op Facebook: ‘Belachelijk’

De foto met de titel Bij de Inland Sea, Japan, 1960 die het Nederlands Fotomuseum ter promotie van de tentoonstelling Lust for Life van fotograaf Ed van der Elsken plaatste zorgt nog steeds voor problemen op Facebook. Facebookberichten van gebruikers die de foto plaatsen, worden verwijderd.

https://www.ad.nl/rotterdam/naaktfoto-van-fotomuseum-geeft-nog-steeds-problemen-op-facebook-belachelijk~a238d686/


 


4 augustus 2019
 

Orthodoxe criminelen in verzet tegen verbod op gezichtsbedekking

https://speld.nl/2019/07/31/orthodoxe-criminelen-in-verzet-tegen-verbod-op-gezichtsbedekking/4 augustus 2019

2 augustus 2019

Brouwerseiland wordt bewoners door de strot geduwd
30 juli 2019


Rapport Externe analyse zwembad De Staver Middelharnis

Uit het rapport van Sportfondsen bleek een aantal ernstige tekortkomingen, dat tijdens deze analyse is vastgesteld.

 

Minor afwijkingen:

A2 Besluit milieubeheer:

- A2.1; Melding bij gemeente niet aantoonbaar aanwezig.

- A2.4; Het Energie en Milieuplan (EMP) is gedateerd.

 

A4 Legionella:

- A4.1.1;Het is niet duidelijk of de adviezen van de risicoanalyse zijn uitgevoerd.

- A4.4.1; Meetresultaten drinkwater zijn niet aantoonbaar aanwezig.

 

A5 Beheer elektra (NEN50110, 3140):

- A5.1; Installatieverantwoordelijke aangesteld via de gemeente, bewijs van aanstelling niet aantoonbaar aanwezig.

- A5.2; NEN3140 rapportage opgesteld in opdracht van de gemeente maar niet aanwezig op locatie. Er is geen plan van aanpak naar aanleiding van deze rapportage opgesteld.

 

A8 Risico-inventarisatie en evaluatie:

- A8.1.01; RI&E wordt momenteel herzien, concept niet aantoonbaar aanwezig.

- A8.3.3; Er is geen valbeveiliging op de daken aanwezig (verantwoording gemeente).

- A8.5.1; Er is geen protocol aanwezig voor werken in afgesloten ruimten.

 

A19 Biocidenverordening:

- A19.1; Er is geen bewijs van goedkeuring zoutleverantie Ctgb.

- A19.2; Er is geen bewijs voor opname schoonmaakmiddelen volgens artikel 95, opvragen bij leverancier.

 

Major afwijkingen:

A4 Legionella:

- A4.3.3; Logboeken worden niet bijgehouden/afgetekend.

 

A6 Attractie- en speeltoestellen:

- A6.1; Keuring waterglijbaan; Bevindingen nulmeting zijn niet aangepakt. Certificaat is niet afgegeven.

- A6.2;Plan van aanpak; Er is geen plan van aanpak opgesteld naar aanleiding van de keuring.

 

B4 Inspectie roestvast en verzinkt staal (Praktijkrichtlijn):

- B4.1 ;Er is onderzoek uitgevoerd door Cobra, onderdelen vervangen, her-controle moet worden uitgevoerd.

 

B11 Beknelling onder water en aanzuigbeveiligingen:

- B11.1; Er is geen risicoanalyse aanwezig op beknelling onder water en aanzuigbeveiligingen.

 

Gezien het aantal minor- en major afwijkingen wordt niet volledig aan de wetgeving voldaan. Er zijn relatief veel minor afwijkingen, echter meerdere minor afwijkingen maakt een major afwijking.

Met name de major afwijkingen zijn serieuze afwijkingen.


Conclusies sportfondsen geven klokkenluider gelijk

Reactie ouder: huiduitslag en bloedend tandvlees na bezoek zwembad Staver

Martin Admiraal John Albrechts weet van de hoed en de rand. En heeft informatie waarvan ze liever hadden dat hij dit niet had. Aan alle vaders en moeders met kinderen, mijn kinderen zijn ook in de Staver geweest om te zwemmen. De oudste voor zijn diploma,s. Hij kreeg uitslag op zijn huid van rode plekjes. Dit leek op kleine schaafwondjes. (Wij als ouders wisten toen nog niks van de problemen rondom het zwembad in de staver). Wij smeerden zijn lijf uiteindelijk van te voren in met creme zodat hij een beschermlaag zou hebben tegen het chloor, omdat soms de chloor lucht duidelijker aanwezig was op momenten. Toen onze tweede zoon ook naar de staver ging kreeg hij ook van die plekjes op zijn huid maar minder dan zijn broer.

Daarna zijn er twee kinderen van ons op zwemclub gegaan in de Staver. Op een avond op zwemclub werd er verteld door de kinderen : “ het water smaakt raar”. Even later lopen mensen heen en weer en zijn er blijkbaar meetresultaten bekend dat de ph waarde niet goed is van het water en dit wordt later pas bij ons bekend en wij wisten op dat moment nog niet van de water en lucht problematiek binnen de staver. De kinderen worden verzocht het water te verlaten naar aanleiding van de meetresultaten.

2 dagen na dit incident krijgt onze oudste zoon tandvlees ontsteking( wij relateren dit nog steeds niet aan het zwembadwater). Zijn gehele tandvlees bloed rondom zijn tanden en kan alleen nog vla weg krijgen omdat een boterham eten pijn doet. Binnen een anderhalve week later krijgt onze andere zoon het zelfde!
De goedmaker van de staver was twee A4 tjes uitgeprint die we kregen na 3 weken toen we de kinderen weer terug op zwemclub brachten samen. Het bleek dat ze eerder op deze dag al wisten dat het systeem niet goed was en de zwemclub toch door hebben laten gaan. En als ouders zijn wij nooit ingelicht zodat we keuze hadden om onze kinderen te laten gaan!

Toen ben ik in contact gekomen met John Albrechts. Deze man heeft in ons uitvoerig telefoongesprek verteld wat er gaande is. En de conclusie voor ons nadat we nog een voorval hadden aangaande de gevonden legionella in het peuterbad( waarbij het peuterbad was afgezet met lint en het bubbelbad niet terwijl dit op het zelfde filtersysteem aangesloten zit ), wij besloten om onze kinderen hier niet meer naar het zwembad te laten gaan. Deze klachten gaan niet op voor iedereen , zelf ben ik ook altijd wezen zwemen met de kinderen in het weekend en ik had geen last van huiduitslag. De chloorlucht was wel soms aanzienlijk sterker waarneembaar dan de andere keer.

Niet elk kind heeft er last van maar door achterhouden van informatie door de gemeente en zwemclub naar de leden en het openhartige gesprek met Dhr Albrechts en de gesprekken welke zijn gevoerd op een ledenvergadering van de zwemclub moet ik helaas concluderen dat het niet op orde is. En nogmaals, niet elk kind en/of ouder ondervind klachten van uit het zwembadwater uit de staver. Maar het gaat juist om die gene die wel klachten hebben of hebben gehad.

Ouders die hun kinderen wel laten zwemmen moeten hun huid en gestel altijd blijven controleren waar dat je ook gaat zwemmen. Maar dat er iets niet klopt met de water en lucht kwaliteit is over duidelijk. Maar om te blijven doen alsof er niks aan de hand is vind ik niet kunnen. Men moet het vertrouwen terug winnen van de (oud)bezoekers door alles open kaart te geven, en daar ziet het er voorlopig niet naar uit.
27 juli 2019
 

‘Waarom is brug niet uit voorzorg gekoeld?’

 

COLUMN – Het bruggetje aan de Bosweg in Ouddorp had preventief moeten worden gekoeld zodat de kans op storingen kleiner was. Dat vindt fractievoorzitter Jaap Willem Eijkenduijn van de PvdA.

 


Deze Duitser kon niet wachten tot de brug weer openging


Hij heeft het college van Goeree-Overflakkee om opheldering gevraagd waarom Rijkswaterstaat het nathouden van het staal tijdens de hitte heeft nagelaten. Nu gebeurde het pas donderdagavond.  De door wethouder Tea Bot met overheidsgeld gefinancierde brug stond toen al sinds kwart over twee  s ’middags in storing. De brug bleef tot middernacht gestremd. Ook woensdag was er een storing. Rijkswaterstaat wilde er toen nog niet aan, dat dit door de hitte kwam.

 

Eijkenduijn wil weten welke afspraken en toezeggingen de gemeente bij Rijkswaterstaat gaat afdwingen om herhaling van de problemen te vermijden. Hij wil ook een antwoord op de vraag wat de economische schade is van de storing van donderdag. Tientallen Chinezen en Sudeten Duitsers waren voor de brug gestrand en konden zodoende de oversteek niet maken. Welke noodplannen wilde Eijkenduijn weten, liggen klaar voor het geval de brug aan de Bosweg langdurig in storing is.

 

Ook omwonenden zitten met de storing in hun maag. Chinees en Duits zijn niet bepaald talen die een Ouddorper zich gemakkelijk eigen kan maken. De brug mocht gisteren vanwege de kans op nieuwe storingen niet meer worden geheven.Frans Evers


27 juli 2019


Folow the money: 


PLATFORM AUTHENTIEKE JOURNALISTIEK

 

Er is weinig bekend over ABDUP, een van Nederlands oudste lobbyclubs. ABDUP bestaat uit AkzoNobel, Shell, DSM, Unilever en Philips en is kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht. Documenten uit recente Wob-verzoeken laten zien dat ABDUP nog steeds actief is en wetten door het parlement probeert te loodsen, zoals de afschaffing van de dividendbelasting.

 

 • Nederland kent tal van formele en informele netwerken en lobbyclubs. In hun vooronderzoek ten behoeve van de Shell Papers stuitte PAJ op een lobby van de vijf Nederlandse multinationals, waarover maar weinig bekend is.

 • Ook de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) was op ABDUP gestuit, en deed al eerder een Wob-verzoek bij drie ministeries om documenten over hen op te vragen.

 • Bestudering van de – schaarse – publiek geworden documenten laat zien dat ABDUP al sinds kort na de oorlog innige banden heeft met kabinetslieden, en regelmatig met hen overlegt. Soms maakt ABDUP dan plannen hoe maatregelen en voorstellen snel door het parlement kunnen worden geloodst. Dat lukt soms, maar niet altijd.

 • Dit verhaal over ABDUP past in de serie artikelen van PAJ over de onzichtbare macht van lobbyclubs. Met hun publicaties over DTIB, de Shell Papers en nu ABDUP, laat PAJ zien hoe de lobby georganiseerd is en hoe onderwerpen op de politieke agenda belanden.

Lees het hele verhaal op: https://www.ftm.nl/artikelen/abdup-lobby-nederlandse-multinationals?share=1&utm_source=Follow%20the%20Money&utm_campaign=57277e88b7-EMAIL_CAMPAIGN_2019_07_19_10_34_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_4571d2c3f6-57277e88b7-241201161


26 juli 2019

25 juli 2019

Overal in Amsterdam hangt ‘pandjesprins’ Bernhard jr.

Thijs Niemantsverdriet


Wildplakken Kunstenaar Yuri Veerman ontwierp een satirische poster van de prins, die in de hoofdstad veel in vastgoed investeert. Hij kreeg diens pr-adviseur achter zich aan.

 

Pling! Een sms’je van Jack de Vries.

„Yuri, namens Prins Bernhard zoek ik contact met je.”

Het is 27 april van dit jaar en kunstenaar en ontwerper Yuri Veerman weet meteen wat er aan de hand is. Hij is de maker van een opvallende, rode poster die sinds een paar weken óveral in Amsterdam te zien is. ‘Nu in Amsterdam: de Prins met 349 huizen’, staat erop. ‘Geen sprookje.’ Daarboven: een portret van prins Bernhard van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven, neef van koning Willem-Alexander, zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, succesvol ondernemer, Formule 1-fan, en een grote speler op de Amsterdamse vastgoedmarkt.

Met zijn poster verwijst Veerman naar nieuws dat in de hoofdstad veel verontwaardiging heeft veroorzaakt. Eind 2017 onthulde het Het Parool dat Bernhard Jr. (mede)eigenaar is van 349 panden in Amsterdam, zowel privé als via bv’s. Daarmee is de prins een van de grootste investeerders op de hoofdstedelijke woningmarkt. En dat deugt niet, vindt Veerman: „Iemand van koninklijke bloede die de sociale infrastructuur gebruikt om geld te verdienen. Ik vind dat niet kunnen.”
 

Opvallend brilmontuur

Zo ontstond het idee voor de satirische poster, die volgens Veerman „een goede mate van helderheid én verwarring” schept. „Als je de poster ziet, denk je eerst: is dit een toneelstuk dat ergens in de stad speelt?” Hij had als ontwerper ook geluk met het opvallende brilmontuur van de prins, zegt Veerman. „Je ziet meteen dat het Bernhard is.”24 juli 2019
 

Toch zwembad open op zondag deze zomer
 

COLUMN -  De afgelopen maanden is er in de gemeenteraad veel gesproken over de zondag-openstelling van zwembaden op Goeree-Overflakkee. De fractie van de PvdA wil al vanaf 2014 dat zwembad ’t Zuiderdiep in Stellendam, in ieder geval in de zomerperiode, op zondagen geopend zal zijn. De coalitiepartijen SGP, VKGO, CDA en VVD denken daar echter heel anders over, zij willen koste wat kost ’t Zuiderdiep ook deze zomer op zondagen gesloten houden.


Zwemmen op zondag

Ondanks de onbegrijpelijke houding van de coalitie kan er deze zomer toch ‘gewoon’ gezwommen worden op zondagen in een zwembad op Goeree-Overflakkee. Enkele dagen geleden verscheen op de website van SRGO het zomer-openingsrooster, hierin staat dat zwembad de Staver in de zomervakantie geopend is op zondagen, de rest van de week zal het zwembad gesloten blijven.


Bezoekersaantallen

SRGO probeert door de openstelling op zondagen de bezoekersaantallen van zwembad de Staver een positieve boost te geven omdat het afgelopen jaar de bezoekersaantallen sterk zijn teruggelopen. Met name leszwemmers en een groot deel van de leden van zwemvereniging de Schotejil hebben de Staver, door de steeds voortdurende technische problemen en gezondheidsrisico’s, de rug toegekeerd. Daar komt nog bij dat de RGO heeft besloten met ingang van het nieuwe schooljaar geen gebruik meer te willen maken van zwembad de Staver voor het schoolzwemmen.


Levensvatbaar

Door de discussies over de zondag-openstelling van zwembad Zuiderdiep is de aandacht voor de technische problemen in zwembad de Staver de laatste maanden afgeleid. Dit betekent echter niet dat de problemen zijn opgelost. Doordat zwembad de Staver tijdens de zomerperiode alle zondagen geopend zal zijn kunnen de noodzakelijke technische aanpassingen om de problemen definitief op te lossen niet worden uitgevoerd. Om de werkzaamheden uit te voeren moet het zwembad eerst leeggepompt worden en na de aanpassingen weer gevuld worden met drinkwater. Het zwembad zou daarom enkele weken gesloten moeten blijven.

Tekortkomingen

 

Achter de schermen wordt koortachtig overleg gevoerd of de hoognodige aanpassingen so wie so nog wel uitgevoerd moeten worden. Ten eerste heeft SRGO hier geen budget voor gereserveerd en ten tweede is een zwembad waar zo weinig gebruik van gemaakt wordt niet levensvatbaar. Uit de onderzoeksrapporten van Sportfondsen die na de zomervakantie openbaar worden gemaakt zal blijken dat er naast de tekortkomingen aan de technische installaties nog veel meer niet in orde is in de Staver. Onder andere op onderdelen als bedrijfsvoering, wet- en regelgeving, keuringen van apparatuur, risicoanalyses, protocollen, veiligheid en logboeken is nog steeds van alles mis. Zelfs nu nog, na zoveel ernstige calamiteiten. Het zal dus niet druk worden in de Staver op de zondagen in de zomervakantie.

 

Onze trendwatcher
 

23 juli 2019
 

Wachtgeld wethouders gemeente Goeree-Overflakkee

Uitkomst landelijk onderzoek: Gemeente Goeree-Overflakkee, bedrag wachtgeld in vijf jaar: 300.831 euro, 

verdeeld over: 11 oud-wethouders   https://eenvandaag.avrotros.nl/item/gemeenten-betaalden-in-vijf-jaar-126-miljoen-euro-wachtgeld-aan-oud-wethouders/

Op onze vraag aan de gemeente om dit te specificeren kwam het onderstaande antwoord. Onderstaande tabel geeft overzichtelijk antwoord op uw vraag over wachtgeld. Het gaat inderdaad ook
om hoeveel wethouders het gaat, en of deze van de voormalige gemeentes zijn of van de huidige gemeente afkomstig zijn.Het gaat inderdaad ook om wethouders die werkzaam waren bij een van de voormalige gemeenten. In de tabel ziet u overzichtelijk antwoord op uw vraag over wachtgeld. Onderstaande tabel geeft

 

 

 

De wethouders die staan vermeld in 2015 en 2016 zitten qua aantallen ook opgenomen in 2014. Dit betekent dat het hier gaat om acht wethouders van de voormalige gemeentes. De wethouder die wordt meegeteld in 2017 is ook meegenomen in het totaal van 2018. Dit betekent dat het hier gaat om drie wethouders van huidige gemeente. Opgeteld komen we dan uit op elf wethouders.

 

 

 

Gemeente Goeree-Overflakkee

wachtgeld 300.831 verdeeld in vijf jaar over 11 wethouders: 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Goeree-Overflakkee

2014

2015

2016

2017

2018

 

aantal wethouders voor de herindeling

8

7

2

 

 

 

aantal wethouders huidige gemeente

 

 

 

1

3

 

 

 

 

 

 

 

11

 


19 juli 2019

Deze vogel heeft het niet gered


De dood van een Adelaar

 

Ze zouden toch stilstaan als ik langs zou komen

 

Maar die wond in mijn verenpak

 

Waar kwam die dan zo plots vandaan?

 

Was het dan toch de tiphoogte die mij was ontgaan?

 

Gedicht u aangeboden door de werkgroep de Wiekende Dood
19 juli 2019
 

Beste gemeenteraad,

 

Uiteraard met belangstelling de gemeenteraadsvergadering donderdagavond 18 juli gevolgd, met name punt Fort.

Het was prettig dat er tenminste één raadslid een vraag stelde over de mensen die er nog zitten.

Wat de wethouder antwoordde, vat ik samen als: als de gemeenteraad wil dat deze mensen ook ruimhartig worden gecompenseerd, dat de gemeenteraad dat dan moet aangeven en dat dit wel financiële consequenties heeft.

 

En toen werd het stil!!!

 

Waarom wil de gemeenteraad deze mensen, die door de gemeente zijn ingeschreven, die hun laatste centjes in een chaletje hebben gestoken niet compenseren, maar bedreigen met dwangsommen?
 

De gemeenteraad is er toch voor de bewoners. Wel een prestigieus project voor miljoenen laten plaatsvinden, maar de bewoners kunnen blijkbaar verrekken!

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Maria Evers

Nieuwe-Tonge
19 juli 2019


Russische Face-app, leuk of gevaarlijk?https://blendle.com/shared/eyJuIjoiZi5ldmVyczExIiwiYSI6ImJubC1kZXN0YW5kYWFyZC0yMDE5MDcxOS1kZjQ2Nzg1NF9hOTY0XzExZTlfYjJhZl8yYThjM2VkZjBjZTIiLCJ1IjoiZmY4Yzc5ZjAtYTMwNS00YWI3LWE1ZDAtMDRhY2M0ZjcxOWQxIn0.yaVvzzMOQ-19t2d7Z2mRO4YpDKQMZUYRjPnaULIRnYc


18 juli 2019
 

Oproep omwonenden om bezwaren kenbaar te maken bij de gemeente

Onrust bewoners aanpak Havenkom

MIDDELHARNIS – Onder de bewoners van het centrum van Middelharnis is grote onrust ontstaan over de plannen van de gemeente Goeree-Overflakkee om de Kaai permanent af te sluiten en de Spuistraat als eenrichtingsweg in te stellen. In een pamflet roepen zij op tot het aanschrijven van gemeenteraadsleden.


Langs de haven rechts zal geen verkeer meer mogelijk zijn (foto: Maria Evers)

Tijdens een inloopavond op 9 juli in het Diekhuus heeft de gemeente geïnteresseerden geïnformeerd over het definitieve pan ‘Aanpak Havenkom Middelharnis’.  Met dit project wordt behalve aanpak van de historische kademuur ook de verkeerssituatie aangepakt. En dat verontrust enkele bewoners nogal. “De gevolgen treffen veel bewoners die voldoende geïnformeerd zouden moeten zijn middels de gehouden inloopavond. Daarbij gaat de gemeente er gemakshalve aan voorbij dat veel bewoners geen idee hebben dat dit project zo’n enorme invloed gaat hebben.”

“Bij de afsluiting van de Kaai zal men vanuit het noorden ‘een andere route moeten kiezen’ staat er letterlijk in de Reactienota bewonersavond aanpak havenkom Middelharnis van 15 april. Daarnaast wordt de Spuistraat eenrichtingsverkeer richting het oosten. Dat betekent dat men vanuit het oosten alleen nog via de Zuidelijke Randweg en/of Molenweg-Rottenburgseweg naar het westen kan”, aldus het pamflet dat bewoners oproept om over dit als definitief bestempelde projectplan, dat binnen kort ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, contact op de nemen met de gemeente.

“Bent u het er niet mee eens dan dient u dit zo spoedig mogelijk bij de gemeente aan te geven om te laten zien dat niet iedereen zit te wachten een prestigeproject ten koste van het verkeer en daarmee de veiligheid van ons en onze kinderen.” U kunt dit doen via info@goeree-overflakkee.nl , via uw favoriete gemeenteraadslid (zie gemeentelijke website), onder vermelding van ‘Project Aanpak Havenkom Middelharnis’ of via tel: 0187 475555.16 juli 2019


Foutje!  Bedankt!

15 juli 2019
 

Kees van Dam volgende slachtoffer van SRGO soap

COLUMN -  Net als bij de voormalige wethouders Trouwborst (VVD) en de Jong (CU) maken de misstanden binnen SRGO nu ook een einde aan het politieke leven van SGP fractievoorzitter Kees van Dam.


Kees van Dam krijgt Koninklijke onderscheiding voor de doofpotten van de eeuw


In een persbericht vorige maand wilde Van Dam de buitenwereld doen geloven dat zijn plotselinge vertrek uit de gemeentelijke politiek te maken zou hebben met zijn nieuwe functie binnen een woningcorporatie. Niets blijkt echter minder waar, zijn vertrek heeft alles te maken met de aanhoudende ellende binnen de stichting SRGO.


Afscheid
De datum van het aangekondigde vertrek heeft te maken met de datum waarop de eindrapportage van het onderzoek naar de calamiteiten in de Staver en andere misstanden binnen SRGO zal worden gepresenteerd. Dit rapport zal op 15 september aan de gemeenteraad worden aangeboden. Het afscheid van Van Dam als gemeenteraadslid, staat gepland op 12 september.


Hotspotlijst
Van Dam, die in 2015 samen met Trouwborst initiatiefnemer was van de oprichting van SRGO, hoopte met de komst van een nieuwe grote eilandelijke stichting de dubieuze praktijken van Olympia, de stichting die vanaf 1987 de Staver beheerde, definitief onder het spreekwoordelijke tapijt te kunnen vegen. Stichting Olympia was net als SRGO één groot fiasco, sterker nog; door een onderzoekscommissie is er destijds een dusdanige fraudecultuur aan het licht gebracht, dat het ‘dossier Olympia’ in de hotspotlijst (gepubliceerd in het Eilanden Nieuws van 7 mei 2019) van de gemeente Goeree-Overflakkee staat onder de titel; Fraude in de Staver 2003-2010.

Staver-beerput
Als raadslid van de voormalige gemeente Middelharnis was en is Van Dam tot in detail op de hoogte van deze fraude. Anno 2019 is Van Dam het laatst overgebleven raadslid dat destijds gehoord is door een onderzoekscommissie over de fraude in de Staver. Samen met CU, CDA en VVD heeft de SGP-leider in 2010 afgesproken een deksel op de Staver-beerput te plaatsen en daarna niet meer over de fraude te spreken. Omdat het huidige onderzoek wordt verricht door Sportfondsen (de organisatie waarbij stichting Olympia destijds was aangesloten) zouden de frauduleuze praktijken uit de periode 2003-2010 alsnog openbaar gemaakt kunnen worden.

Eind goed, al goed
Tijdens de raadsvergadering van 12 september zal burgemeester Grootenboer de heer van Dam ‘verrassen’ met een Koninklijke onderscheiding. Kees, bedankt voor de 21 prachtige jaren. We gaan je missen!


onze politieke verslaggever


15 juli 2019

15 juli 2019

Column Tommy Wieringa: Oliedom

Historicus David Wallace-Wells voorspelt dat de ontkenningen van oliebedrijven over één generatie zullen worden gerekend tot de meest perfide samenzweringen tegen de gezondheid en het welzijn die de wereld ooit gekend heeft.

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/13/oliedom-a3967029
14 juli 2019

Vitale Kernen Goeree-Overflakkee

Motie van treurnis

De PvdA diende een motie van treurnis in (noemde het ‘teleurstelling’) tegen het college omdat het wel erg lang duurt voordat zwembad ‘t Zuiderdiep, in Stellendam, op zondag beschikbaar is voor de recreant en voor inwoners die dan graag een baantje trekken.

Vreemde reactie
Beetje vreemde reactie omdat twee weken eerder het college aangaf dat in 2020 zwembad ‘t Zuiderdiep open wordt gesteld. Natuurlijk heeft dit te lang geduurd. Er loopt al een verzoek voor openstelling vanaf 2013. Echter er was in de vorige raadsperiode een christelijke meerderheid in de gemeenteraad. Vanaf maart 2018 niet meer.

Ons eiland is er niet mee gediend om nu iedere keer de tegenstellingen tussen partijen zo op te roepen. We hebben nu eenmaal acht verschillende fracties binnen onze gemeente en moeten elkaar met respect behandelen, inclusief het behoud van eigen standpunten en identiteit.
Rob Maliepaard Ik kan me helemaal vinden in de opstelling vd PvdA...en ik vind het beschamend van VKGO nu net te doen alsof anderen “ geen respect hebben” of “ geen geduld”...fractievoorzitter Johan de Vos zei op ditzelfde medium een aantal weken geleden tegen mij : het gaat voor de zomer open, Rob...en hij had het over de zomer van 2019

Johan De Vos Vitale Kernen Beste Rob. Jammer dat je zo over mij denkt en schrijft. Ik weet alleen dat wij ons als VK inzetten en blijven inzetten tot het zwembad Stellendam op zondag opengaat. 1 ding weet ik zeker dat het volgende jaar echt opengaat. Natuurlijk had het voor ons sneller gemogen. Maar zoals het er nu voorstaat kunnen wij mee leven. Ik zou graag wel het stukje van jou ontvangen waarin ik gezegd zou hebben dat het zwembad deze zomer open zou gaan.


Bert Spits Er is gewoon niets veranderd de SGP heeft het nog alleen voor het zeggen..
 


Janine Wegman beetje vreemde reactie inderdaad, van een partij met raadsleden die hun eigen wethouder eerst grillen over het zwembad tijdens een agendapunt dat daar eigenlijk helemaal niet over gaat en als het er op aankomt koudwatervrees krijgen. If you can't stand the heat, stay out of the kitchen12 juli 2019

Ingezonden brief voormalig eigenaar kavel Fort Prins Frederik:

 

Gemeente koopt kat in de zak

Als je heel graag een bepaalde auto wilt hebben en die staat te koop op de hoek van de straat, ben je in je begerigheid geneigd die te kopen zonder deze te laten keuren en zonder enige garantie. Als vervolgens blijkt dat de auto tot op de draad is versleten en vrijwel alles vernieuwd moet worden en je dat eigenlijk niet kan betalen dan noemen ze dat een kat in de zak.
 

Zo ook het Fort Prins Frederik. Toen dat fort te koop kwam doordat de kersverse eigenaar het financieel niet kon bolwerken, wist dit college niet hoe vlug ze wel niet tot aankoop moesten overgaan. Geen onderzoek, geen plan, niets. De verkoper had wel een restauratieplan opgesteld dat door de gemeente werd overgenomen maar dat bleek van geen kanten te kloppen.

Onlangs verscheen de tussentijdse rapportage over de stand van zaken inzake de restauratie van het fort. En daaraan voorafgaand een paginagroot artikel in de regionale bijlage van het AD met als redactionele kop dat het fort toch echt een pareltje wordt. De avond tevoren hadden vele raadsleden een adembenemende rondleiding gekregen. Een tactische zet van de wethouder die in de komende raadsvergadering alvast de volgende bedelacties zal aankondigen.
 

Hypermodern chalet op historisch monument

En toegegeven, de vergezichten zijn fenomenaal. Het zicht op het enig vergunde hypermoderne chalet wordt steeds dominanter. Ook varend op het Volkerak is dit eigentijdse bouwwerk als eerste zichtbaar op het monument. Dat hadden de Fransen in 1813 toch niet kunnen dromen. En ook vanaf het fietspad dat gaat leiden naar de toegang via het nog te bouwen retro-bruggetje is de uitstraling van dit bouwwerk, of moet men zeggen bouwwerken, niet weg te poetsen. De gemeente spreekt van één chalet maar dat is toch echt te bescheiden want het bestaat uit drie hedendaagse vormgegeven gebouwen.

 

De tussentijdse rapportage is toch vooral een klop op eigen borst. Alles gaat voortvarend en eilandbreed zijn de bewoners erg trots op hun fort, zo zegt de wethouder in het krantenartikel. Dit alles ten koste van bewoners en eigenaren op de vestingwal en oostelijke vestingvoet die gedwongen plaats hebben moeten maken voor deze cultuurhistorische parel. De overgebleven bewoners op de vestingvoet hebben inmiddels allemaal bericht gekregen dat zij onder last van een dwangsom van  15.000 euro binnenkort elders onderdak dienen te zoeken.
 

Gemeenteraad knikt instemmend

Deze gemeenteraad heeft al meermalen zijn grote blijk van waardering gegeven over de handelswijze van dit college. De oppositie gromt soms wat maar bijt niet om volgens met alle plannen van het college in te stemmen.

 

Het kost wat maar dan heb je ook wat is het gezegde. Alles bij elkaar gaat de opknapbeurt de gemeente 2,2 miljoen kosten aldus de wethouder in het krantenartikel. De tussentijdse rapportage laat zien dat er al ruim 2,5 miljoen is onttrokken uit de algemene reserve, ruim 1 miljoen is geactiveerd of afgeschreven en voor 147.000 euro is geen dekking aangegeven. Dat is al 182 euro per Goeree-Flakkees huishouden. En misschien dat er later nog meer geld bij moet zo laat de wethouder in de krant weten.

 

In de rapportage is te lezen dat behalve de geschutstoren ook de voormalige kazerne en de overdekte/bomvrije munitieopslagplaatsen en remises moeten worden gerestaureerd. De kosten hiervan worden globaal geschat op minimaal 750.000 euro waarbij alvast het voorbehoud is gemaakt dat bij historische gebouwen er vaak eerder sprake van tegenvallers dan van meevallers. Dan weet de raad alvast dat het college nog wel eens langs zal komen. Het college zal zich oriënteren op (Europese) subsidies of andere financieringsmogelijkheden maar over de kans van slagen is op voorhand niets te zeggen.

 

Andere bijkomende kosten:

Andere posten die nu al in de rapportage worden aangekondigd: historisch herstel van de munitieopslagplaatsen minimaal 30.000 euro, een groenplan ad minimaal 25.000 euro, opknappen van de entree aan de Havendijk minimaal 90.000 euro (na aftrek subsidie), riolering minimaal 50.000 euro, nutsvoorzieningen in de historische gebouwen tussen 50.000 en 100.000 euro. Bedragen voor de op te knappen wegen worden niet genoemd maar als klap op de vuurpijl zal het afvoeren van het slib uit de slotgracht tussen de 750.000 euro 1.500.000 euro (anderhalf miljoen!) gaan kosten.

Die 182 euro per huishouden op Goeree-Overflakkee, daar gaat de gemeente het in ieder geval bij lange na niet mee redden. Maar zoals de uitvoerder in het krantenartikel zei: “Als het werk dadelijk klaar is kunnen de inwoners van Goeree-Overflakkee er nog heel lang van genieten.

 

Een hele geruststelling.

 

Een voormalig kaveleigenaar

Naam en adres bij de redactie bekend.
12 juli 2019
 

“Fort wordt een pareltje, maar wel ten koste van de bewoners”

Reactie bewoners Fort op artikel in Algemeen Dagblad

OOLTGENSPLAAT - “Natuurlijk wordt het mooi op het Fort na restauratie. Maar het gaat wel ten koste van de bewoners.” Naar aanleiding van een ‘juichverhaal’ over de toekomst van Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat, kreeg de redactie een aantal reacties van (voormalig) bewoners. Deze spraken over intimidatie en chantage.


Boompje planten bij het Fort

In het krantenartikel in het Algemeen Dagblad van woensdag 16 juli komt alleen de gemeente aan het woord over de toekomst van het Fort dat weer in oude luister wordt hersteld, onder leiding van wethouder Markwat en projectleider Schiettekatte. Een bewoner: “In het artikel doet de gemeente voorkomen alsof alle eigenaren 50.000 euro hebben gehad. Dat is niet waar! Dat geldt alleen voor de bovenwal en een gedeelte beneden.”

Dwangsom van 15.000 euro
“De overige bewoners kregen een dwangsom van 15.000 euro aan hun broek, als ze niet voor een bepaalde datum waren verdwenen”, vertelt een van de huidige bewoners.  “De gemeente heeft het meer dan twintig jaar goed gevonden dat men er permanent woonde, maar toont nu totaal geen mededogen en medemenselijkheid. We worden alleen maar tegen gewerkt. We krijgen te maken met intimidatie en chantage.”

Afbetaling hypotheek onmogelijk
“De meeste van ons kunnen niet weg omdat ze met een woning hebben met een hypotheek erop. Verkopen kunnen we niet vanwege het voorkeursrecht van de gemeente op koop. Maar ze willen alleen de grond kopen voor een laag bedrag, waardoor het voor ons niet mogelijk is de hypotheek af te betalen. Als we weggaan, krijgen we daardoor te maken met dubbele lasten. En dat kunnen we niet betalen!”

Nog steeds geen bestemmingsplan
Al jarenlang belooft de gemeente een bestemmingsplan vast te stellen. “Dat komt er steeds maar niet terwijl het ook vorig jaar weer beloofd is. Laatst stond in de krant een lijst van alle parken op Flakkee met het bestemmingsdoel, maar het Fort staat er niet eens bij!” De bewoners zijn behoorlijk radeloos, mede door het uitblijven van het bestemmingsplan. “We weten nog niet eens of onze chalets überhaupt mogen blijven staan!”

Ziek van de stress
“We worden in onwetendheid en onzekerheid gehouden door de gemeente. Waarschijnlijk in de hoop dat men uit zichzelf vertrekt. Dat is al bij meerdere bewoners gebeurd, die de stress niet meer aan konden. De meeste bewoners lopen bij de huisarts en of ziekenhuis van al de stress, die dit geeft.”

Beloftes blijken leugens
“Het is dan ook wrang een paar keer per week te zien hoe Schiettekatte en Markwat drukdoend en wijzend, hun grootse plannen uitleggen aan de geldschieters van de provincie. Boompje planten, kanonnetje overdragen, start werkzaamheden aannemer met het geld van de gemeenschap. En dan zo’n verhaal in de krant, na alle leugens en beloftes van de door de gemeente ingehuurde Schiettekatte en De Boer voor het ‘vuile werk’, tijdens de gesprekken met alle bewoners.”
11 juli 2019

 

Projectleider Arnold Schiettekatte medogenloos onderhandelaar of man om van te houden?

 

COLUMN - Wie is toch die Arnold Schiettekatte met wie wethouder Markwat hand in hand loopt. Samen op naar fort Prins Frederik in Ooltgensplaet, ja gezellig! Schiettekatte is behalve extern adviseur, ook interim-projectleider en procesmanager bij complexe ruimtelijke dossiers, veelal bij achtergebleven gemeenten, zoals Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee.

 


Het beoogde standbeeld voor de aimabele Schiettekatte

Schiettekatte heeft een fijn ontwikkeld gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen. Hij staat in de managementwereld bekend als een man die bij calamiteiten een verband kan leggen. Hij verbindt van alles en nog wat aan mekaar: de buitenwereld met de ambtelijke organisatie, de politiek met het plebs.

 

Bewoners van Fort Prins Frederik hebben Schiettekatte leren kennen als een aimabel mens, resultaatgericht, gedreven en mens-georiënteerd. Hij staat bij de bewoners van Fort Prins Frederik bekend als een echt mensenmens, “Hij heeft werkelijk alles uit de kast gehaald om ons als bewoner voor het Fort te behouden. Dit in tegenstelling tot wethouder Markwat. Dat sujet wilde ons weghebben,” aldus een bewoner van het Fort.

 

De overgebleven bewoners zijn inmiddels bezig om geld in te zamelen voor een standbeeld van Schiettekatte voor bij de ingang van Fort Prins Frederik.

 

Frans Evers

10 juli 2019

Hoe is de situatie in Bergen na Opstandelingen?


https://home.bnnvara.nl/artikel/hoe-is-het-met-bergen-na-opstandelingen?fbclid=IwAR3CtwREMv_ERZ8g0rd6hyq0uzwJxROBCVKOOEJdXZ4Sa7BAil7AEAUNI7s

5 juli 2019

Dat geloof je niet. SGP maakt ruzie over snoepreisjes

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1273315609/sgp-ruziet-over-snoepreisjes5 juli 2019

Zolang de SGP regeert blijft zwembad het Zuiderdiep op zondag dicht

 

COLUMN - SGP-fractievoorzitter Kees van Dam verlaat binnenkort gelukkig de politiek. Gelukkig omdat hij een rotte appel in de mand is. Dat bleek afgelopen raadsvergadering weer overduidelijk. Ook werd duidelijk dat coalitiepartijen VKGO, CDA en VVD geen ruggengraat hebben. Zij kruipen structureel in een niet nader te noemen lichaamsholte van ayatollah Van Dam.

 


Eijkenduin dient slecht één motie van treurnis in

Meer eerst alle respect voor de fractievoorzitter van de PvdA Jaap Willem Eijkenduijn. Ondanks de beledigingen van Van Dam, bleef Eijkenduijn  rustig en respectvol. Bewonderenswaardig als je bedenkt dat de goede man sinds 2014 vraagt waarom zwembad het Zuiderdiep op zondag dicht is en tot op heden geen antwoorden krijgt.

 

Maar het antwoord is eenvoudig. Zolang de SGP op ons mooie eiland aan de macht is, dan blijft het Zuiderdiep op zondag dicht. Dat is een waarheid waarmee de gehele bevolking zal moeten leven. Echter het hierboven genoemde vertrek van Kees van Dam uit de politiek roept vragen op. Vragen die vooral te maken hebben met integriteit.

 

Als reden wordt opgegeven dat Van Dam bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een functie gaat uitoefenen, die volgens eigen zeggen niet goed verenigbaar is met het raadslidmaatschap. Lees ik goed wat Van Dam hier zegt?! De goede man is al sinds jaar en dag manager vastgoed bij Woongoed GO. En hij gaat dezelfde functie – dus als manager vastgoed – uitoefenen bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie. Hoe verklaar je dat zijn werkzaamheden bij Woongoed GO wel verenigbaar waren met het raadslidmaatschap en die zelfde werkzaamheden bij een wat grotere organisatie niet? Hier stinkt iets. En niet zo’n beetje ook!


Frans Evers5 juli 2019

PvdA dient Motie van Treurnis in over gang van zaken rond opening zwembad Zuiderdiep op zondag. Botsing met SGP-er Van Dam

https://youtu.be/Ff6kTr0h2Ug5 juli 2019

Inspreker M.L. Willemsen op 4 juli tijdens de gemeenteraad, over het Bijstandsbeleid van de gemeente Goeree-Overflakkee

Geachte leden,

Ik kreeg op 6 juni een brief van u, waarin u mij er fijntjes aan herinnert, dat u in november in de krant gepubliceerd heeft dat u de mogelijkheden voor bijzondere bijstand heeft ingeperkt. Mag ik u er aan herinneren dat u in mei, huis aan huis bij rijk en arm, een geldkrant bezorgd heeft, waarin u op bladzijde 3 de tip geeft dat, als het even niet uitkomt, er ook bijzondere bijstand bestaat? Dit is heel verwarrend allemaal.

Neem nou mijn situatie; mijn kind moet op de fiets naar school en via het kindpakket wilt u haar wel van een fiets voorzien. Ze is echter te jong om de reis alleen te maken. Voor mij geen fiets via de bijzondere bijstand. Moet ik er nu achter aan gaan rennen?

U schrijft dat de uitval van een wasmachine of koelkast is te voorzien en dat je er ook voor kan sparen. Dat had ik ook gedaan. Maar ik had niet voorzien dat een zomerstorm de schutting plat zou leggen en dat de buurman mij voor de helft van de kosten zou aanspreken.

Ik sta nog niet bij bureau kredietregistratie bekend maar als ik bij de Otto op de pof een wasmachine bestel, zal het met een rentepercentage van 14 procent, niet meevallen uit de schuldsanering te blijven.

U verwijst naar de langdurigheidstoeslag. Die staat bij mij in de planning voor november, zodat ik in de feestmaand ook mee kan doen. En dan is het op en klinkt er uit mijn portemonnee weer een holle echo.
Mijn ogen zijn verslechterd dus heb ik een nieuwe bril nodig. Mijn zorgverzekeraar (zilveren kruis) vergoedt dat niet. Aan uw loket zeggen ze dan ‘had u maar onze eigen (dure) verzekering moeten nemen’. Ik mag aannemen dat het verhaal van mijn lotgenoot die een klikgebit nodig had, u bekend is.

Erg verwarrend allemaal. Als uw credo is dat u mensen die aan de grond zitten wil activeren en laten participeren moet u ze niet zo kort houden!
4 juli 2019

Bothstock Fest gaan niet door

 

COLUMN – Het Bothstock Fest - dat stond gepland op zaterdag 6 juli aan de Bosweg in Ouddorp - gaat niet door. Reden is dat er met de ruiming van het bruggetje ter plekke een levensgevaarlijke situatie is ontstaan. De plaatselijke bevolking spreekt inmiddels over het Grote Gapende Gat van Ouddorp.

 


De wielrenner die bijna zijn nek brak, 'omdat ut mot'. 

Afgelopen dinsdag viel er het eerste slachtoffer. Een bejaarde bijziende man, die al veertig jaar gebruik maakte van het bruggetje, viel dwars door de afzetting die de gemeente had neergezet. Na een anderhalf uur durend gevecht voor zijn leven, hielp een fotograaf van Eilanden-Nieuws de bejaarde man uit zijn benarde positie.

 

“Welk een stommiteit!” Aan het woord actievoerder Hans Kleine. “Ouddorpers weten dat de Bosweg sinds jaar en dag wordt gebruikt door slechtziende medemensen. De Bosweg staat niet voor niets bij ons bekend als het Pad der Blinden. Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat een aantal wandelende slechtzienden in ons dorp sinds de ruiming van ons bruggetje, volledig is gedesoriënteerd. Het zou me niets verbazen dat er een oorzakelijk verband is met de ruiming van de brug.”

 

Rappers zoals JeBroer - die overigens hele goede herinneringen heeft aan het Bothstock Fest - vinden het diep treurig dat dit muziekfestival op het laatste moment is afgelast. Het was in hun beleving de Flakkeese pendant van Woodstock. “Eerst waren het vijf dominees die ons boycotten en nu laat een wethouder een bruggetje opblazen om ons optreden te voorkomen,” klaagt een rapper.

 

Frans Evers 

 

PS Afgelopen woensdag raakte een wielrenner ernstig gewond op de Bosweg. Hij sloeg met zijn racefiets over de hindernis die de gemeente had geplaatst na ruiming van het bruggetje. De wielrenner brak zijn beide sleutelbeenderen en liep een zware hersenschudding op. Het medisch spoedeisend personeel van ziekenhuis Dirkland heeft wethouder Both in een schrijven beleefd doch dringend verzocht per onmiddellijk het bruggetje te herplaatsen. Dit ter voorkoming van nog meer ongelukken.

 

 


4 juli 2019
 

Tea Both omdat ut mot!

 

COLUMN - ‘Tea Both omdat ut mot” is een van de bekendste slagzinnen van de 20ste eeuw. De slogan van wethouder Tea Both verscheen in 2019 voor het eerst in de gemeenteraad en wordt vandaag nog altijd gebruikt.

 


Het eerste slachtoffer van het 'Gat van Ouddorp'. Brug weg aan de Bosweg

“Omdat ut mot” waren de laatste woorden die wethouder Both sprak bij de ruiming van het bruggetje aan de Bosweg in Ouddorp. Volgens de wethouder zou een boktor de reden voor de ontruiming zijn. Regelmatige gebruikers van het bruggetje aan de Bosweg betwijfelen dat ten zeerste. Omwoners klaagden over de grote groepen Duitse wandelaars die ’s avonds gebruik maakten van het bruggetje. 

 

De slogan “Omdat ut mot” lijkt verdacht veel op de slogan “Wir machen es” van Angela Merkel. Vooral de tekst daarvan schoot de wethouder in het verkeerde keelgat: “Wij bepalen zelf wel of we het bruggetje aan de Bosweg repareren. Daar hebben we geen Duitsers voor nodig,” liet wethouder Both weten.

Frans Evers
2 juli 2019
 

Mindervalide man valt in sloot waar eens het bruggetje stond

 

COLUMN – Een mindervalide bijziende man, dacht via het bruggetje aan de Bosweg naar huis te kunnen keren. Niet wetende dat het bruggetje gisteren is verwijderd. Hij liep dwars door de hindernis die de gemeente na ruiming van de brug had aangelegd.

 


Met de moed der wanhoop wist de bejaarde zich anderhalf uur vast te klampen

Ruim anderhalf uur lag de mindervalide ernstig gewond aan de rand van de sloot. Een fotograaf van Eilanden-Nieuws, die was gestuurd om de gevaarlijke situatie vast te leggen, hielp hem uit zijn benarde situatie. Met de ambulance is de gehavende man naar ziekenhuis Dirksland vervoerd.

 

Dat de brug niet meteen vervangen is, dat is de gemeente te verwijten. De PvdA heeft de wethouder op de vorige raadsvergadering immers gewaarschuwd “Dit is een levensgevaarlijke situatie. Oudere bewoners die vroeger op de automatische piloot over hun bruggetje liepen, worden nu geconfronteerd met een levensgevaarlijke diepe valkuil. Precies boven de knie klappen ouderen tegen de hindernis. Het wachten is op de eerste dode,’ liet fractievoorzitter Jaap Willem Eijkenduijn weten.

Frans Evers2 juli 2019
 

Roomse boktor verbrijzelt brug in Ouddorp

 

COLUMN – Gisteren werd de loop-/fietsbrug aan de Bosweg in Ouddorp verwijderd door aannemingsbedrijf Schietgroep. Uit de keuring bleek dat de technische staat van de brug slecht was door de aanwezigheid van een Roomse boktor. Daarom werd besloten de brug ter plekke op te blazen.

 


Nieuwe soort ontdekt: de Tea de Boktor

De Roomse boktor is zeldzaam in Nederland. Mogelijk is de Roomse boktor door een nuntius uit het Vaticaan meegenomen naar Ouddorp. In tegenstelling tot de vaderlandse boktor, is de Roomse variant agressief en bijtgevaarlijk. Onlangs werd een argeloze Ouddorper die met zijn fiets liep op de brug aan de Bosweg in zijn achillespees gebeten. “Ik voelde een stekende pijn in wat ik dacht mijn enkel. Toen ik omkeek zag ik dat er een Roomse boktor aan mijn hiel hing.”

 

Naar aanleiding van dit incident besloot wethouder Tea Bok persoonlijk aan de Bosweg poolhoogte te komen nemen. Helaas was op het moment dat de wethouder langskwam de brug al opgeblazen. “Voorlopig doen we even niets. Jammer voor de mensen de dagelijks gebruikmaken van de brug. Die zullen moeten omlopen.  Maar we nemen geen enkel risico. Mogelijk dat de boktor in de oever eitjes heeft gelegd. Voor we het weten zitten we hier met een plaag. Bij mijn collega in Berghem zijn onlangs Aziatische boktorren opgedoken.”  (Zie voor meer informatie over de boktor https://www.youtube.com/watch?v=nVLV1KbH1V0 )

Frans Evers
 


30 juni 2019

Stralingsbewust Verzamelpunt Nieuwsbrief Juni 2019


Met onder andere: 5G Appeal al 100.091 keer ondertekend; Bezorgdheid over kennistekort 5G bij Ministeries; Internationale dag van elektrosensitiviteit en meer.

https://stralingsbewust.info/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzEwLDAsMTIyLCJhMzBjNDEwNTg2YmFkNTRiMTE0MmNhMWViMTAwY2QwOCIsOSwwXQ
26 juni 2019

Gemeente start onderzoek naar toekomst zwembaden op Goeree-Overflakkee
 

 

De Stichting Sport en Recreatie Goeree-Overflakkee (SRGO) exploiteert drie openbare overdekte zwembaden op Goeree-Overflakkee. Het gemeentebestuur wil graag inzicht in wat er nodig is om optimaal te kunnen voldoen aan de (lokale) behoefte aan (overdekt) zwemwater, nu en in de toekomst.
 

 

Het Mulier instituut uit Utrecht is door de gemeente benaderd om het onderzoek uit te voeren. Zij hebben ervaring op dit gebied, door een onderzoek naar de toekomst van de zwembaden in de gemeente Apeldoorn. Het onderzoek dat op Goeree-Overflakkee wordt uitgevoerd bestaat uit het in kaart brengen van de huidige en toekomstige behoefte in 2019, 2030 en 2040 aan (overdekt) openbaar zwemwater op het eiland. Het resultaat is een schets van twee scenario’s die meer inzicht geven in de toekomst van de drie zwembaden; De Staver in Sommelsdijk, De Gooye in Dirksland en ’t Zuiderdiep in Stellendam.
 

 

Vraag en aanbod

Wethouders Peter Feller (vastgoed, recreatie en toerisme) en Berend Jan Bruggeman (welzijn, sport, accommodaties) benadrukken de noodzaak van dit onderzoek. “De gemeentelijke zwembaden dateren uit de jaren ’80 of daarvoor, dit betekent dat er vraagstukken liggen op het gebied van vervanging en renovatie. Dit heeft ook een relatie met nieuwe wetgeving die gericht is op verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Daarnaast is de gemeente Goeree-Overflakkee ontstaan uit een gemeentelijke herindeling. Voor die tijd beschikte iedere gemeente over een eigen openbaar overdekt zwembad. Het is onduidelijk of vraag en aanbod in dit opzicht nog goed op elkaar aansluiten”.
 

 

De aanpak van het onderzoek

Er zijn verschillende doelgroepen die gebruikmaken van een (overdekt) zwembad. Dit kan gaan om jonge kinderen die zwemles volgen of ouderen of reumapatiënten die door te bewegen in het (warme) water vitaler zijn en blijven. Daarnaast wordt het zwemwater gebruikt voor sportieve doeleinden (bijvoorbeeld wedstrijdzwemmen, aquajogging, duiken) en door gezinnen voor ontspanning en vermaak.

Het Mulier instituut start in juli 2019 met het onderzoek en kijkt daarbij naar de huidige capaciteit aan openbaar zwemwater in de gemeente en het concurrerende aanbod aan zwemwater in de omgeving. Ook wordt een beeld gevormd van de bezoekers; komen deze van het eiland, in welke leeftijdscategorie vallen ze, met welk doel komen ze naar het zwembad en wat is de maximaal aanvaardbare reisafstand? Ook zal aan een aantal bezoekers worden gevraagd naar hun ervaringen met betrekking tot het huidige aanbod van openbaar zwemwater op Goeree-Overflakkee. Het onderzoek wordt naar verwachting in november 2019 afgerond.24 juni 2019
 

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Het Schrijfbedrijf

 

COLUMN - Donderdag 20 juni ontving Fort Prins Frederik als cadeau van Het Schrijfbedrijf een kanon. Met een convoi exceptionelle bestuurd door leden van Het Schrijfbedrijf en ambtenaren van de gemeente Goeree-Overflakkee werd het kanon op het Fort getakeld. En dat allemaal onder emotionele begeleiding van een fanfare. De publieke belangstelling was overweldigend.

 Het Schrijfbedrijf schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen gemeente en middenstand te symboliseren. “Bovendien heeft Fort Prins Frederik nu een, met scherp schietend kanon waarmee de laatste squaters op humane wijze van het terrein kunnen worden verwijderd,” aldus wethouder Markwat.

 

Tien voormalige wethouders hebben een deel van hun wachtgeld geschonken om het kanon mogelijk te maken. Ook heeft een plaatselijke boer enkele tonnen staalslakken ter beschikking gesteld ten behoeve van het project ‘Een Kanon voor Prins Frederik’.


Frans Evers24 juni 2019

Mannelijkheid en vrouwelijkheid staan niet tegenover elkaar

https://www.mamacash.org/en/fluidity-is-not-chaos-it-s-creativity?videoAutoPlay=true


20 juni 2019Hoe de gemeente een ondernemer naar de afgrond drijft

De gemeente Bergen is ernstig, maar de gemeente Goeree-Overflakkee kan er ook wat van. Kijk en huiver. Het verhaal van ondernemer Swaneveld.

https://youtu.be/HZtvMVbZV6g?t=1575


19 juni 2019

Samen Bergen Verzetten

Hoe zat dat bij onze gemeente Goeree-Oveflakkee ook al weer met de zaak Swaneveld? En hoe zat dat met een rapport dat alle ellende in de gemeente toeschreef aan een overleden wethouder? En hoe zat dat met een raadslid die stukken wilde inzien en werd gearresteerd? En hoe zat het met die wethouder die ineens verdwenen was?


https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/479210/Opstandelingen.html19 juni 2019

Oude-Tonge: uw plekkie voor windmolens, staalslakken en andere rotzooi
 

Oude-Tonge is al heel wat jaren DE plaats waar de overheid, provincie en/of gemeente, graag haar problemen dumpt. Heel wat jaren geleden kwam de provincie op de proppen met een volwaardige auto- en motorcrossbaan, aan te leggen in een mooi gebied, omdat deze baan op dat moment op “dure industriegrond in Europoort”lag. De provincie was graag bereid bestuursdwang toe te passen indien de gemeente niet zou willen meewerken. Omdat het toenmalige college van Oostflakkee desondanks nee zei, is het uiteindelijk niet doorgegaan. Lef wordt ook nog wel eens beloond…een tip voor het college en de raad.
 

Daarna waren er plannen voor een luchthaven ( om de problemen voor Rotterdam Airport op te lossen. In 2010 is nog een keer geprobeerd een vliegveld aan te leggen, maar dan voor ULV’s en MLA’s. Niet doorgegaan vanwege fel verzet vanuit de bevolking Vervolgens werd Oude-Tonge gezien als DE ideale stortplaats voor vele honderden hectaren kassen ( om het Westland te kunnen saneren).Ook dit ging vanwege massaal verzet niet door. Daarna kwamen er vele tientallen windmolens, waarvan 38 heel hoge met kerstverlichting. In de mooie natuur van het Krammer. (Geen Natura 2000, want dan was het niet doorgegaan, want dat is volgens bureau-natuurdeskundigen ECHTE natuur.) Dat windmolenpark is een door de strot gedwongen cadeau van de provincie Zeeland, de buurgemeente Schouwen-Duiveland (die waarschijnlijk ook dachten “in Oude-Tonge kun je je rotzooi wel kwijt). Daarbij enthousiast bijgestaan door het Oude-Tongense Deltawind, door sommigen in het dorp ook wel “Judaswind”genoemd. Datzelfde Deltawind had al molens staan naast de N59 vlakbij Oude-Tonge en gaat er nu nog een aantal bijbouwen met de zegen van college en raad. En aan de andere kant van het dorp komen er nog heel wat bij langs de Heerendijk.
 

Tussendoor kwam er en passant nog de waterstofopslag bij, op het bedrijvenpark Oostflakkee, ook zo maar “ineens geregeld”, maar voor vrienden moet je als gemeentebestuur wat over hebben, niet waar?? En dan nu 63000 ton staalslakken met een hoog risico voor de gezondheid en bij Rockanje verwijderd omdat daar mensen en dieren ziek zijn geworden. Niet echt ziek volgens wethouder Markwatt, maar een beetje…
 

In de raadsvergadering van 6 juni j.l. maakte Ben Musters, voorzitter van de dorpsraad van Oude-Tonge gebruik van het spreekrecht. Zichtbaar geïrriteerd somde hij het rijtje op, dat ik hierboven heb beschreven, bracht hij de bezorgdheid  over van de bevolking en vroeg hij wanhopig wat er nog meer voor Oude-Tonge in het verschiet lag. Normaal is Musters als voorzitter van de dorpsraad nooit politiek bezig en houdt hij zich aan de opgelegde regel van de gemeente, dat een dorpsraad zich niet met politiek mag bezig houden, behalve om te applaudisseren.. Musters is wat dat betreft altijd zeer correct bezig, tot groot genoegen van het college. Maar de emmer was vol voor hem:  Oude-Tonge was al weer het afvoerputje, de gemeentelijke informatie aan dorpsraad en bevolking schoot mijlenver te kort en de feitelijke gang van zaken bij het storten was aantoonbaar hartstikke fout.
 

Met behulp van door hemzelf gemaakte foto,s liet hij zien, dat allerlei zogenaamde eisen”met betrekking tot het storten en het afdekken met voeten getreden waren. Zo was er bij het weer op 4 mei ( door het KNMI aangemerkt met code Oranje) geen sprake van afdekking van de staalslakken…de stofwolken vlogen over het terrein. Volgens Markwatt niet erg, want dat beetje stof dat veroorzaakte geen gezondheidsproblemen. Ook de zijkant van de bergen slakken was niet afgedekt, ondanks dat deze bergen naast een sloot lagen en door de slagregens het stof zo de sloot inliep. Markwatt negeerde die opmerking en deelde mee, dat de grond onder de bergen wel was afgedekt, maar daar had Musters het niet over. Een ingezonden brief in een lokale krant en vele tientallen verontruste en verontwaardigde reacties op het internet waren aan de spreekbeurt van Musters vooraf gegaan.
 

Pas na de onrust op internet kwam er een heel korte reactie, die inhield: niets aan de hand, alles onder controle. Deze gemeente gaat heel bewust elke vorm van ECHTE informatie uit de weg en vindt dat ook heel normaal. Dat was eigenlijk ook het belangrijkste aspect van de reactie van wethouder Markwatt. Afstandelijk en arrogant overkomend liet hij weten, dat “de gemeente niet iedere keer om een wissewasje (mijn woorden) de bevolking vooraf kon gaan informeren”Al bij al een verbijsterende ervaring: Musters werd ondanks zijn heldere en goed onderbouwde betoog volstrekt niet serieus genomen. De wethouder verschool zich achter de DCMR ( die haar werk in Rockanje overigens ook niet goed had gedaan "maar daar kon de wethouder verder niets over zeggen”. Behalve, dat “daar sprake was van een volstrekt andere situatie, daar was niet goed afgedekt”. Maar de DCMR, in de vergadering veel geroemd door het college, had daar nergens een stokje voor gestoken , maar was pas gaan optreden nadat mensen en dieren ziek waren geworden.
 

Minister Wiebes maakte Groningen en heel Nederland kwaad met zijn opmerking over “een bevinkje”. Als hij aftreedt hoop ik, dat Markwatt hem mag opvolgen. Die had het in de vergadering over “wat stofvorming in het weekend”(bij windkracht 10) en hij herhaalde later nog eens, dat er “wellicht wel een wolkje stof”was geweest. Wiebes weg, Markwatt er in…iedereen blij Maar niet alleen de wethouder liet Musters – en via hem heel Oude-Tonge- als een wolkje stof voorbijgaan. Ook de gemeenteraad  stelde geen enkele vraag aan Musters en bevestigde een aantal ideeën, die bij de bevolking van Oude-Tonge leven: Van je “eigen”raadsleden moet je het niet hebben, evenmin als van de zogenaamde “lokale”partijen. Er waren wat vragen van VKGO ( die partij van de “vitale”kernen, aan de wethouder, puur technisch en het CDA had schriftelijke vragen gesteld, maar het antwoord daarop laat zich raden, als je je realiseert wat voor soort vragen dat waren: Wat is het beleid van de gemeente inzake staalslakken, bijvoorbeeld…hoe kom je er op..???

Met zo,n raad kan de bevolking van Oude-Tonge met een gerust hart gaan slapen, er wordt over hen gewaakt en er wordt voor hen gezorgd. De mensen weten precies waar ze staan: Tussen  al die windmolens met voldoende ruimte voor opslag van elders ongewenste stoffen..


Stekelpaardje 19 juni 2019

Bloedgeld

De Vlees- en eierproducten uit de Quote 500 boeren goed. Alleen is het met het welzijn van hun koopwaar een stuk minder gesteld. 

Dat geldt voor alle Quote 500-leden die in dieren grossieren, blijkt uit een inventarisatie die we maakten. Ze scoren minimaal op diervriendelijkheid, terwijl deze handelaren toch vorstelijk verdienen aan deze levende wezens, en ze vermijden vrijwel allemaal subiet vragen over welzijn. Dus speurden we op de sites, in jaarverslagen en archieven.https://blendle.com/i/quote/bloedgeld/bnl-quote-20190618-f78543112f0?sharer=eyJ2ZXJzaW9uIjoiMSIsInVpZCI6Im1hcmlhZXZlcnMiLCJpdGVtX2lkIjoiYm5sLXF1b3RlLTIwMTkwNjE4LWY3ODU0MzExMmYwIn0%3D


18 juni 2019

126 miljoen aan wachtgeld oud-wethouders in vijf jaar

Gemeenten waren de afgelopen 5 jaar 126 miljoen euro kwijt aan wachtgeld voor oud-wethouders. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 297 gemeenten. 
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/gemeenten-betaalden-in-vijf-jaar-126-miljoen-euro-wachtgeld-aan-oud-wethouders/

 

In totaal kregen ruim 1500 wethouders een wachtgelduitkering. De verschillen tussen gemeenten zijn groot. Zo betaalde gemeente Oude IJsselstreek met 1,7 miljoen euro het meeste wachtgeld, maar waren er ook tien gemeenten die in de onderzochte periode aan geen enkele bestuurder wachtgeld verschuldigd waren.

Op Goeree-Overflakkee betrof het bedrag wachtgeld in vijf jaar: 300.831 euro, verdeeld over: 11 oud-wethouders.


 17 juni 2019
 

Politieke leven van wethouder Bruggeman met twee weken verlengd
 

COLUMN-Tijdens de raadsvergadering van 6 juni  kwam wethouder Berend Jan Bruggeman (VKGO) voor de zoveelste keer onder vuur te liggen. Net als zijn illustere voorgangers Trouwborst (VVD) en de Jong (CU) gaat het dossier SRGO ook Bruggeman het politieke leven kosten, dat werd duidelijk tijdens de behandeling van agendapunt 12; de prestatiesubsidie 2019 voor SRGO.Bruggeman legt de eed af


SRGO is een organisatie die zich kenmerkt door ondere andere hoge ziekteverzuimcijfers, een groot personeelsverloop, het niet nakomen van gemaakte prestatie-afspraken, ernstige calamiteiten, financiële problemen en last but not least; ontevreden gebruikers.


Prestatie-afspraken
Vreugde (VKGO) vroeg zich daarom hardop af wat SRGO eigenlijk gepresteerd heeft in het eerste half jaar van 2019. Wethouder Bruggeman kon dit niet duidelijk maken evenals de prestaties van 2018, dit omdat de resultaten van 2018 nog steeds achtergehouden worden door SRGO. Ondanks alles, vraagt SRGO ‘gewoon’ om een verhoging van 160.000 euro bovenop de subsidie van zo’n tweeëneenhalf miljoen euro per jaar. Door de besluitvorming over de verhoging van de subsidie uit te stellen tot de raadsvergadering van 20 juni heeft Vreugde het politieke leven van wethouder Bruggeman met twee weken verlengd.


Niet alleen VKGO is het falende beleid van SRGO meer dan zat, ook andere fracties staken hun kritiek op SRGO niet onder stoelen of banken. Huising (CDA) adviseerde SRGO de afspraken vooral klein te houden en gaf het volgende advies mee: zorg dat je je accommodaties eindelijk eens op orde krijgt, dat je klanten tevreden zijn en dat je accommodaties vol zijn. Zet nevenactiviteiten zoals verenigingsondersteuning in de ijskast. Voor 2020 eist Huising van SRGO dat er een flinke slag is gemaakt in het op orde krijgen van de exploitatie van de zeven accommodaties.
 

’t Hoen (PvdA) was het helemaal met Huising eens en voegde nog toe dat ze het niet kon begrijpen dat een stichting die financieel in de problemen zit, zonder te blozen een volleybalvereniging sponsort. Dat is rondpompen van potjes geld, daar is een stichting niet voor opgericht. Daarnaast vroeg ’t Hoen zich af of de wethouder in de toekomst nog meer accommodaties onder SRGO wil laten vallen. SRGO kan nu al niet leveren wat afgesproken is, de hoeveelheid activiteiten en de diversiteit van de activiteiten, verhuur en professionaliteit van de organisatie zijn niet op orde. Bezettingsgraden lopen terug en financiële tekorten lopen op. “Misschien moet SRGO eens gaan kijken in de Melishof, dat wordt voor een groot deel beheerd door vrijwilligers die samen met de dorpsraad en verenigingen prima werk leveren. Daar zijn de gebruikers van de accommodatie wél tevreden en is er geen sprake van financiële problemen”.
 

Zondagopenstelling zwembad Zuiderdiep
Van Alphen (EVV) was, net als zijn partijgenoot Van der Meer al eerder aangaf, uiterst ontevreden over de prestaties van SRGO en vroeg zich af wie er beslist over de openingstijden van zwembad Zuiderdiep in Stellendam. Uit de beantwoording door de wethouder bleek dat SRGO bepaalt of Zuiderdiep op zondag open gaat. Wethouder Bruggeman heeft toegezegd dat hij tijdens de raadsvergadering van 20 juni aan de gemeenteraad gaat uitleggen waarom Zuiderdiep voortaan wél of niet open zal zijn op zondagen.

 

Simon van der Tang (SGP) wil een evaluatie over hoe SRGO tot stand is gekomen en een terugblik op tweeëneenhalf jaar SRGO. Zijn de doelen die we toen hebben afgesproken behaald en waar staan we nu en hoe verhoudt dit zich tot elkaar?
 

Nijssen (VVD) vroeg zich geïrriteerd af; hoe durf je als SRGO om extra subsidie te vragen als de gemeenteraad de resultaten van 2018 nog niet eens ontvangen heeft en hoe gaan we verder als er geen verbetering optreedt?
 

Wat wethouder Bruggeman nog verzweeg, is dat de basis waarop de extra subsidie gevraagd wordt ontbreekt. Een deel van het extra subsidiegeld zou nodig zijn omdat de energiebelasting is verhoogd. Een wel heel bijzonder argument omdat ook al in 2017 extra subsidie (80.000 euro) is verleend aan SRGO voor energiemaatregelen. Daarnaast is het argument over de uitbreiding van het bedrijfsbureau grote onzin. Het is namelijk een publiek geheim dat SRGO op korte termijn af wil van het beheer van de Grutterswei in Oude-Tonge en Dorpstienden in Ouddorp. Door de falende bedrijfsvoering van SRGO de afgelopen tweeëneenhalf jaar is de bezettingsgraad van beide accommodaties zover teruggelopen dat sluiting van deze accommodaties op termijn voor de hand ligt. Daarnaast loopt er een onderzoek naar de bouw van een nieuw zwembad als vervanging van twee of drie huidige zwembaden. Ook hier zal dus het aantal te beheren gebouwen afnemen. Waarom dan nu uitbreiding van het bedrijfsbureau overwegen?
 

Tijdens de raadsvergadering van donderdag heeft wethouder Bruggeman dus nog al wat uit te leggen over het functioneren van SRGO en ook over de noodzaak van de gevraagde extra subsidie. En om over het sprookje over de zondagopenstelling van zwemcomplex ’t Zuiderdiep nog maar te zwijgen….

 

De politiek verslaggever
16 juni 2019

Kees van Dam komt terug op zijn besluit

 

COLUMN – Vorige week verscheen in Eilanden-Nieuws het bericht dat Kees van Dam de politiek zou verlaten? Dat bericht zorgde voor enorme beroering op Goeree-Overflakkee. Zowel katholieken als protestanten spraken er schande van dat Kees van Dam ging werken  als manager vastgoed bij de nieuwe fusiecorporatie op het eiland.

 


Normaal gesproken gaan juist VVD-ers voor het zingen de kerk uit.

De gelovige mensen die massaal op Kees van Dam hadden gestemd tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen voelden zich bedrogen en hardhandig in het kruis getast. Zij gingen er vanuit dat hun fractievoorzitter gewoon de rit in de gemeenteraad voor de SGP zou uitzitten. Kortom een man een man, een woord een woord.

 

In een mail aan het Schrijfbedrijf komt Van Dam terug op zijn eerder genomen besluit. “Na ampel overleg met mijn fractie heb ik besloten met mijn raadswerk door te gaan tot en met 12 september 2029.” Dat betekent dat de beoogde nieuwe fractievoorzitter Herdrik Herweijer nog tien jaar in de wachtkamer zal moeten plaatsnemen.

 

Van Dam zegt geschrokken te zijn van de commotie die hij heeft veroorzaakt. Hij biedt zijn kiezers en zijn collega’s daarvoor in de raad zijn welgemeende excuses aan. Inmiddels hebben Kasper Nipius, bestuursvoorzitter van de gemeentelijke afdeling van de SGP, en Kees van der Staaij, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, verheugd gereageerd op  de terugkomst van Van Dam.

 

Van der Staaij: “Ik ben blij dat Kees op zijn besluit is teruggekomen. Ik ben ervan overtuigd dat hij binnen afzienbare tijd Lid van de Tweede Kamer kan gaan worden. Kees heeft daarvoor de klasse en kwaliteit in huis.”

 

Frans Evers15 juni 2019

Reactie Manager Vastgoed Kees van Dam

Geachte heer Evers,

 

Ondanks het feit dat ik helemaal niet van plan was om te reageren bij deze toch een korte reactie met het verzoek deze ook op uw website / facebook te plaatsen.
 

U overtreft u in het uiten van onwaarheden en onwaarheden. Ik ben voornemens met mijn raadswerk te stoppen per 12 september 2029. Per 1 juli 2019 ben ik aangesteld als manager vastgoed bij de nieuwe fusiecorporatie op het eiland, en dat is duidelijk wat anders dan de rol van directeur - bestuurder.

Ik kan u verklappen dat ook de door u eerder aangegeven vergoeding nog niet in de buurt komt van de werkelijke vergoeding die hoort bij de functie die ik zal gaan vervullen. Overigens zullen alle functies van hoog tot laag keurig ingevuld worden door middel van een zuivere en zorgvuldige en procedure.

 

Hartelijke groet,

Kees van Dam
 

Reactie op brief van Manager Vastgoed Kees van Dam

 

Geachte Van Dam/Beste Kees,

 

Dank voor uw snelle reactie. Excuses voor het feit dat ik meende dat u per 12 september 2019 de politiek zou verlaten. Dat het 12 september 2029 is, dat doet mij deugd. Immers de bevolking heeft massaal niet voor niets op u gestemd tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Behalve ondergetekende zou ook collega Kees van der Staaij het een regelrechte ramp vinden als u op zulk een korte termijn ons zou verlaten.

 

Het is ook helemaal niets voor u om een zinkend schip te verlaten. Ook doet het mij deugd dat u als manager vastgoed aan de slag gaat en niet als directeur zoals ik abusievelijk schreef. Dat u zich in uw nieuwe functie gaat inzetten tegen vastgoedcriminelen heeft onze onvoorwaardelijke steun. Goeree-Overflakkee heeft als geen ander een supervastgoedmanager nodig om criminaliteit in woontorens en fraude met vastgoed tegen te gaan.

 

Dat u voor deze functie rijkelijk beloond wordt, dat spreekt vanzelf. Behalve een goed salaris is een riante onkostenvergoeding en  gevarengeld hier eveneens op zijn plaats. En niet te vergeten een dertiende maand. Ook is de Heere wat betreft aardse rijkdom aan uw zijde: “…Wanneer een mens geniet van rijkdom en bezit, wanneer hem dat door God wordt toegestaan als zijn rechtmatig deel en hij zich verheugt in alles wat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God…”


Met vriendelijke groet,

Frans Evers
15 juni 2019


Naar aanleiding van de publicaties van de aanstelling van de heer Van Dam als nieuwe directeur Woningbouwcooperatie, ontvingen we de onderstaande ingezonden brief.


Ingezonden:

Wij lezen in de kranten en op internet dat de beslissing voor de nieuwe directeur van de grote nieuwe woningbouwvereniging is genomen. Wij kunnen dit niet terugdraaien. Maar het roept wel meerdere vragen bij mij op.

Wanneer is de vacature gepubliceerd of niet? Hoe is de selectieprocedure verlopen en uit hoeveel kandidaten moest worden geselecteerd? Ik kan zo nog even doorgaan. Vragen en nog eens vragen.

Een persoon die een woningcorporatie gaat leiden van zo'n omvang verwacht ik behalve ervaring (en dat heeft deze man) ook een gedegen opleiding. Is dit weer beslist, volgens een verkeerd Flakkees gebruik: we kenne mekare toch?

 

Naam en adres bij de redactie bekend
 


13 juni 2019

Reactie op de aangifte van de burgemeester op de vermeende bomdreiging
13 juni 2019

Kees van Dam gaat voor het grote geld

 

COLUMN- Gisteren het ontluisterende nieuws dat SGP-fractievoorzitter Kees van Dam op 12 september afscheid neemt van de politiek op Goeree-Overflakkee. Ik meen me toch te herinneren dat Van Dam met zijn hoofd op de posters voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018  stond. De SGP won deze verkiezingen dankzij lijsttrekker Van Dam. Op hem hebben de kiezers toch massaal gestemd. Om dan vervolgens de race niet uit te lopen is een staaltje kiezersbedrag dat je normaal gesproken alleen maar tegenkomt bij de VVD.

 Van Dam gaat dus voor het grote geld, door directeur te worden van een nieuwe mega-grote eilandelijke woningcorporatie. Wat betreft salaris en bonussen gaat Van Dam dus een slordige twee ton per jaar verdienen. Hij sluit zich, wat betreft inkomen aan bij de elite van de Raad van Bestuur van Cura Mare. Als grootverdiener blijkt hij al een voorschot op zijn nieuwe aardse rijkdom te hebben genomen. Met een hele dikke Duitse wagen. Autospotters beweren namelijk Van Dam hebben zien rondrijden in een BMW X3.

 

Om u een indruk te geven in welke wereld van grootverdieners op Goeree-Overflakkee Van Dam zich gaat mengen, nog even het volgende bericht van enige tijd terug: “…Oud-bestuurder Wim Driesse van Stichting CuraMare in Dirksland ontving in 2017 ruim 4 ton. Daarmee was hij de meest verdienende bestuurder in de ouderen- en thuiszorg in Nederland. Driesse had een regulier salaris van bijna 220.000 euro en ontving daarboven een ontslagvergoeding van 165.851 euro…”

 

Kasper Nipius, bestuursvoorzitter van de gemeentelijke afdeling van de SGP, kijkt ondanks bovenstaande terug op een prettige samenwerking en een zeer betrokken inzet voor de minder bedeelden op ons eiland. Volgens de bestuursvoorzitter is er dankzij Kees van Dam op zondag een algemeen circusverbod, een NK wielerverbod, een oliebollenbakkersverbod - onder het motto Heel Holland Bakt, maar niet op zondag op Goeree-Overflakkee - en een verbod op zwemmen op zondag in zwembad het Zuiderdiep.

En niet te vergeten zijn niet aflatende inzet voor een verbod op de homoseksuele praxis en het spreekverbod in het openbaar voor vrouwen. Feit is dat deze Van Dam steeds harder een Oud Testamentisch geluid liet klinken op Goeree-Overflakkee. Maar hij is nu met zijn Duitse bolide op weg naar de Heere. Weliswaar een totaal ontredderde fractie achter zich latend…

 

Tenslotte, Geachte heer Van Dam, Beste Kees: “…Vereer de Heere met wat je bezit en geef Hem Zijn deel van je inkomsten. Dan zullen je schuren te klein zijn en vloeit de most over de randen van je perskuip…”

 

Frans Evers

 

13 juni 2019
12 juni 2019

Ingezonden door Groep Jan Zwerus 

Afgelopen raadsvergadering van 6 juni 2019 stond de startnotitie Energie transitie warmte op de agenda.
Groep Jan Zwerus stemde tegen,

Klimaat maoïsten in Den Haag en de energietransitie.

Afgelopen donderdag, 6 juni, is in de gemeenteraad van onze gemeente Goeree-Overflakkee de startnotitie Energietransitie Warmte behandeld. 
 

Nederland moet voor 2050 van het aardgas af en moet overstappen op duurzame energie. Dit heet de energietransitie met als doel de uitstoot van CO2 drastisch te verlagen of het liefst Nederland CO2 vrij te maken.

Het kabinet Rutte en de meeste leden van de Tweede Kamer zijn klimaat maoïsten en hebben de volgende ideologie: de opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door de uitstoot van CO2. Dit is de absolute waarheid en wie hier aan twijfelt, is een dissident, een ketter of is gewoon niet goed snik.

Dit is wel  de absolute waarheid volgens de linkse subsidie slurpende groene kabouter bewegingen (milieuorganisaties) en sommige wetenschappers. Deze groene kabouters  hebben veel invloed bij de klimaat maoïsten in Den Haag. Naar hen wordt serieus geluisterd.

Maar er wordt niet naar wetenschappers geluisterd die beweren dat  de oorzaak van de opwarming niet de uitstoot van CO2 is maar dat de opwarming wordt veroorzaakt door de oceaanstromingen, de eclips van de aarde ten opzichte van de zon en door andere natuurkundige verschijnselen. Een groep van 24 Nederlandse bèta wetenschappers hebben zich verenigd in het Nieuw Klimaat Alarm en zij beweren dat het niet wetenschappelijk vast staat dat de CO2-uistoot de oorzaak is van de opwarming van de aarde. Naar hen wordt niet geluisterd in Den Haag.

Een van hen, Ir. Oosterling stelt dat het een strijd is tussen de alfa’s en de bèta’s en tussen emoties en feiten. Als voorbeeld het volgende. In 2006 kwam Al Gore met zijn documentaire, “ An  Inconvenient Truth.” Volgens Gore zou over tien jaar geen ijs meer op de noordpool zijn en als gevolg hier van zou de ijsbeer uitsterven. De linkse groene kabouter organisaties kwamen met een foto (poster) van een klein ijsbeertje dat tevergeefs om zijn moeder riep. De  kinderen op school zagen deze foto en begonnen massaal te huilen omdat dit ijsbeertje niet lang meer te leven had. CO2 was de  moordenaar van al die lieve, kleine ijsbeertjes. Pure emotie en niet volgens de feiten. Feit is dat volgens zoöloog Susan Crockford en professor Taylor het heel goed gaat met de ijsbeertjes in het poolgebied van Canada. Volgens hen waren er 50 jaar geleden tussen de 8000 en 10.000 ijsberen en in 2018 tussen de 21.000 en 28.000.

In de USA werd wel geluisterd naar de bèta wetenschappers. In 2017 hebben 300 bèta wetenschappers een brief  geschreven aan de regering van president Trump. Onder hen een  bekende naam als Lindzen, een gepensioneerde professor in de astronomische natuurkunde aan de MIT. (Massachusetts Institute of Technology, de beste technische universiteit in de wereld) In deze brief stellen deze wetenschappers dat de uitstoot van CO2 niet de oorzaak is van de opwarming van de aarde  en dat wind- en zonne-energie de meest inefficiënte en dure manier van energie opwekken is. Omdat het niet altijd waait en omdat de zon niet altijd schijnt,  heb je altijd een back up nodig.

Het gevolg was dat Amerikaanse regering zich terug trok uit de Parijse akkoorden. In 2015 hebben 174 van de  196 landen deze akkoorden ondertekend tijdens de klimaatconferentie van Parijs. Deze akkoorden houden o.a. in om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad en dat er snel een einde moet komen aan het gebruik van fossiele brandstoffen.

Een mooie klimaatconferentie op papier maar in werkelijkheid houden  veel landen  zich niet aan deze akkoorden. Rusland, Turkije en de USA hebben deze akkoorden niet ondertekend. China en India houden zich niet aan deze akkoorden en bouwen volop fossiele energiecentrales om hun snelgroeiende industrieën te voorzien van energie omdat wind- en zonne-energie  niet voldoende energie kunnen  leveren. Deze landen richten zich nu op thorium energie.

Triest voor de klimaat maoïsten in Den Haag  want een feit is dat veel meer dan de helft van alle uitstoot van CO2 op onze aarde gewoon door blijft gaan,

De energie transitie op ons eiland wordt een zinloze en dure onderneming, Het doel van deze transitie is dat Goeree-Overflakkee (ook heel NL) voor 2040  CO2 vrij  moet zijn. Waarom zinloos? Omdat de landen met de grootste economieën niet mee doen aan het verminderen van de CO2 uitstoot op moeder aarde.  Het verminderen van het kleine beetje uitstoot van CO2  van NL en van GO  helpt helemaal niks. Het symbool van deze zinloze strijd tegen CO2 is de windturbine. En daar hebben wij op ons prachtig eiland genoeg van.  Met dank aan de klimaat maoïsten in Den Haag.

Ook wordt deze transitie heel erg duur. Trek je knip maar open. Om alle huishoudens in NL en op GO aardgasvrij te maken, kost honderden miljarden euro’s. Per huis wordt een investering van om en nabij 30,000 tot 40,000 euro verwacht om over te stappen van aardgas naar aardwarmte. En de mensen met geld draaien op voor de sociaal en financieel zwakkere huishoudens. Gevolg is dat het u als huisbezitter veel geld gaat kosten en dat de energiebelasting omhoog gaat. Tel uit je winst.

Conclusie de strijd tegen de uitstoot tegen CO2 heeft geen enkele zin en  wordt een hele dure zaak.

Daarom heeft Groep Jan Zwerus tijdens de afgelopen  raadsvergadering van 6 juni tegen de startnotitie Energietransitie Warmte gestemd.

 

 

 

 

 
7 juni 2019


Ziekmakende slakken in Rockanje zijn dat in Oude-Tonge niet volgens wethouder Markwat

Voorzitter Dorpsraad Oude-Tonge met kluitje in het riet gestuurd

MIDDELHARNIS - Ben Musters maakte gebruik van het spreekrecht tijdens de raadsvergadering donderdagavond 6 juni. Als voorzitter van de Dorpsraad van Oude-Tonge bracht hij de bezorgdheid van de bevolking over, omtrent de stort van staalslakken, die elders voor klachten zorgden. Ook vraagt hij om de dorpsraden niet als buffer te laten fungeren.Mutsers schetst van Oude-Tonge een geschiedenis als afvoerputje voor het eiland. “Plannen
voor een vliegveld, in 2010 is er opnieuw een vergunning aangevraagd voor een luchthaven voor ULV en MLA, daar was grote weerstand tegen vanuit de bevolking en is ook niet door gegaan.  Later werd Oude-Tonge geconfronteerd met een grote hoeveelheid windmolens in de omgeving, daarna uitbreiding kassencomplex, de waterstofopslag en nu met staalslakken.”

In een artikel in het Algemeen Dagblad op 7 mei, over de ziekmakende staalslakken, bleek dat er in Rockanje 24 bewoners last kregen van benauwdheid en astma en 84 paarden ziek door opstuivende stof. Via hetzelfde medium werd bekend dat de staalslakken naar Oude-Tonge zouden komen. Mutsers vraagt zich af of dit of dit soort klachten dan in Oude-Tonge uitgesloten zijn. Hij denkt van niet.


Mutsers constateert dat ondanks de controles van DCMR, op 4 mei, met code oranje, de staalslakken nog steeds niet zijn afgedekt. “Er is behoorlijk wat water uit de lucht gekomen en flink veel wind over het perceel, de stof waaide dan ook over de naast gelegen akkers. Ik heb een aantal foto’s meegenomen om te laten zien dat het echt uit de hand loopt.”

Buffer
Waar Mutsers ook echt van baalt is dat hij en zijn medebestuursleden van de dorpsraad, vaak als buffer fungeren tussen bewoners en gemeente. Vaak moeten ze berichtgeving over hun woonomgeving uit de krant vernemen.


Reactie wethouder

De reactie vanuit de gemeente is dat ze erop vertrouwen dat DCMR haar werk goed doet. Dat de regelgeving omtrent behandeling staalslakken wordt gecontroleerd en dat het niet werkbaar is om bijvoorbeeld nieuws over aangeleverde bouwmaterialen, die wettelijk zijn toegestaan, Naar de Dorpsraad te sturen.


Een ter zake kundige inwoner die een monster wilde nemen, werd geweigerd op grond van het feit dat het materiaal gevaarlijke stoffen zou bevatten. Een bouwer uit Oude-Tonge “Fijnstof is per definitie gevaarlijk. Wethouder Markwat verschuilt zich achter de DCMR, de bevoegde instantie. Maar hij blijft uiteindelijk verantwoordelijk.” 

 

 

 

 
6 juni 2019

’PVV had enorm succes kunnen zijn’

René Dercksen en Lucas Hartong zagen de PVV met pijn in het hart onderuitgaan tijdens de laatste verkiezingen: „De pit is eruit.”


https://www.telegraaf.nl/nieuws/2017824290/pvv-had-enorm-succes-kunnen-zijn?utm_source=t.co&utm_medium=referral&utm_content=/MJzp4sKoJY


6 juni 2019

D-Day 2019, blijft wethouder Bruggeman zitten?

 

COLUMN - Tijdens de raadsvergadering van 6 juni 2019 gaat Vitale Kernen Goeree-Overflakkee kleur bekennen. Op de raadsagenda staan namelijk onder andere de onderwerpen: nota accommodatiebeleid G-O 2019-2023, nota vastgoedbeleid G-O 2019-2023 en last but not least de prestatiesubsidie 2019 SRGO.

 

Toen VKGO tijdens de vorige coalitie periode in de oppositie zat, heeft deze partij maar liefst 17 keer het wanbeleid van SRGO in raadsvergaderingen aan de orde gesteld. Vanaf mei vorig jaar maakt VKGO zelf deel uit van de coalitie en is VKGO-wethouder Bruggeman als portefeuillehouder verantwoordelijk voor onder andere accommodaties, accommodatiebeleid en SRGO.

 

Tijdens de raadsvergadering van 6 juni 2019 zal duidelijk worden of de fractie van VKGO uit gaat voeren wat ze haar kiezers voor de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar heeft beloofd; het oplossen van het SRGO-probleem. Of gaat VKGO net zoals de afgelopen twaalf maanden steevast het geval was, de oren weer laat hangen naar de SGP. En laten ze ook de komende jaren SRGO haar gang gaan.

 

Kortweg, hecht VKGO veel waarde aan het pluche van de coalitie of komt VKGO voor het eerst van onder het SGP-juk vandaan en kiest het voor de enige geloofwaardige oplossing; de eigen wethouder naar huis sturen en inzetten op een professioneel geleid sport- en accommodatiebeleid.

 

Donderdag 6 juni 2019: D-Day op Goeree-Overflakkee. Worden we bevrijd?

 

De politiek verslaggever
6 juni 2019


5 juni 20193 juni 2019
 

“Bedreiger burgemeester verward maar geen crimineel”

Vermeende bedreiger burgemeester reageert op artikel in AD

MIDDELHARNIS – Burgemeester Grootenboer deed aangifte tegen Florian v.d. W. wegens bedreiging. Woensdag staat hij voor de rechter, voor de vermeende bedreiging en voor het hebben van twee achtereenvolgende wietkwekerijen in zijn huis. Mensen die hem kennen vinden dat hij in tekst en woord heel verward overkomt.

Florian is geen onbekende voor de burgemeester en de gemeenteraad. Hij is al een tijd bezig om met gemeenteraadsleden te praten over zijn ideeën en over zijn jongerenpartij. Hij sprak al diverse malen in, bij de gemeenteraadsvergadering. Florian praat over liefde en medemenselijkheid. Maar ook over de noodzaak hier op het eiland, net zoals in vele andere gemeenten in Nederland, een coffeeshop te vestigen.

“Sorry ik moet jullie teleurstellen maar ik ben geen gevaarlijke meneer. Ze proberen me onschadelijk te maken. Waarschijnlijk omdat mijn verfrissende ideeën niet passen in hun originele vaarwateren.”

Florian begrijpt de harde opstelling van de burgemeester niet. Hij was zaterdag ook zeer ontdaan door de berichtgeving in het Algemeen Dagblad. “Ik heb mezelf nog nooit zo verloren gevoeld met wat ik vandaag meemaak.” Hij is eenzaam en voelt zich onbegrepen: “Waarom word je slecht behandeld door mensen, terwijl je goed voor ze probeert te doen?”

Er staat in de krant:  ‘Man dreigt burgemeester met bom raadszaal in te lopen’. “Maar er is nooit gedreigd of iets in de ik-vorm geschreven. Ik heb geen ouders meer en gebruik Facebook als een soort dagboek.” Florian zegt op Facebook letterlijk te hebben gezegd: “Dat het erop lijkt dat ze in hun raadszaal enkel luisteren als iemand met een bom binnen komt lopen.” Niet handig en zeker niet slim, in een tijd dat regelmatig bestuurders worden bedreigd door criminelen. Hoewel het hebben van een wietkwekerij volgens de Nederlandse wetgeving een criminele activiteit is, vinden de mensen die Florian kennen hem geen crimineel, maar meer een verwarde man, die hulp nodig heeft.
2 juni 2019
 

Sprookjeseiland deel 2: Wensdenken

COLUMN - In 2013 bedacht de toenmalig wethouder dat zeven gemeentelijke accommodaties ‘heringedeeld’ zouden moeten worden. Zijn wens was dat er een beheerorganisatie gevormd zou worden die door bestuurskracht, daadkracht, vakkennis en verbondenheid met de eilandelijke bevolking op een professionele wijze deze accommodaties zou gaan exploiteren.
 

Helaas beschikt SRGO, de organisatie die de wens van de wethouder in vervulling had moeten laten gaan, niet over de gehoopte bestuurskracht, daadkracht, vakkennis en is er geen enkele verbondenheid met de eilandelijke bevolking. Een serie calamiteiten, absurd hoge ziekteverzuim cijfers, tegenvallende exploitatieresultaten en teruglopende bezoekersaantallen geven aan dat zowel de directie als het bestuur van SRGO niet in staat zijn om de verwachtingen die je van een professionele organisatie mag hebben waarmaken.
 

In het jaarverslag van 2017 geeft SRGO toe dat er sprake is van een exploitatie tekort en dat de prestatieafspraken met de gemeente niet gehaald zijn. Of de gemeente het exploitatietekort maar even bij wilde betalen en de subsidie voor de jaren na 2017 structureel wilde verhogen. Nu, in 2019, blijkt SRGO wederom in financieel zwaar weer beland te zijn. Na het ontvangen van een extra subsidie voor aanpassingen aan de technische installatie van zwembad de Staver (40.000 euro boven op de reguliere subsidie) ruim een jaar geleden vraagt SRGO het gemeentebestuur nu om een structurele verhoging van de jaarlijkse subsidie van 160.000 euro per jaar! Let wel, een organisatie die zijn afspraken structureel niet nakomt, vraagt nu om extra geld. Hoe gek zou het gemeentebestuur zijn? Zou het gemeentebestuur écht denken dat SRGO in de toekomst de verwachtingen gaat waarmaken, of blijft het bij een wens?

En dan nu ook nog het gedoe over de zondag openstelling van zwembad Zuiderdiep. Houdt het dan nooit op!?


Het gemeentebestuur zal toch wel ééns wakker schrikken en stoppen met wensdenken? Er is hier namelijk sprake van een sprookje; Rupsje nooit genoeg. Helaas zal het rupsje zich echter nooit ontpoppen tot een prachtige vlinder.

 

De politiek verslaggever31 mei 2019

Man dreigt burgemeester met bom raadszaal in te lopen

Een 26-jarige Sommelsdijker heeft burgemeester Ada Grootenboer gedreigd met een bom de raadszaal van de gemeente Goeree-Overflakkee in te lopen. Hij was waarschijnlijk boos omdat de gemeenteraad geen coffeeshop wil toestaan. De man staat voor zijn dreigement woensdag voor de rechter.


https://www.ad.nl/voorne-putten/man-dreigt-burgemeester-met-bom-raadszaal-in-te-lopen~aa2d8a27/


31 mei 2019

Zo gooi je als onafhankelijk wetenschapper je reputatie te grabbel

Als commissaris van pesticiden-producent Syngenta schaadt Louise Fresco haar reputatie als onafhankelijk wetenschapper, schrijft Thijs Broer. Dat krijg je ervan, als je de grens tussen de universiteit en het bedrijfsleven vervaagt.


http://https://blendle.com/i/vrij-nederland/macht-op-vrijdag-zo-gooi-je-als-onafhankelijk-wetenschapper-je-reputatie-te-grabbel/bnl-vn-20190531-2b411b66?utm_medium=facebook&utm_campaign=social-share&utm_source=blendle&fbclid=IwAR3uqERpya7Z5T2v6nb_AFFdKkGxw6qUlHmL6xTEDz5DBV4IaNzNboJ9yOs&sharer=eyJ2ZXJzaW9uIjoiMSIsInVpZCI6Im1hcmlhZXZlcnMiLCJpdGVtX2lkIjoiYm5sLXZuLTIwMTkwNTMxLTJiNDExYjY2In0%3D


30 mei 2019

We hebben de landelijke media weer gehaald

Vitale Kernen laat zich mangelen door SGP
28 mei 2019

22 mei 2019

Wethouder Bruggeman kopje onder
 

COLUMN - VVD Staatssecretaris Harbers is gisteren afgetreden na het verdoezelen van cijfers uit rapporten over asielzoekerscentra. De gehele Tweede Kamer vindt het juist dat Harbers hiervoor opstapt omdat er op vertrouwd moet kunnen worden dat bestuurders eerlijk zijn, ook als de boodschap niet prettig is.
 Wethouder Bruggeman lijkt hetzelfde lot te ondergaan. Ook hij heeft cijfers verdoezeld en heeft hierdoor de gemeenteraad niet volledig en onjuist voorgelicht. Hij is dus niet betrouwbaar en moet zijn conclusie trekken, net als staatssecretaris Harbers.

 

Toen klokkenluider John Albrechts na een aantal ernstige calamiteiten een aantal maanden geleden, vijf achtergehouden onderzoeksrapporten van zwembad de Staver openbaar maakte, deed Bruggeman net of zijn neus bloedde en maakte de gemeenteraad wijs dat het allemaal wel meeviel met de gevaren voor de volksgezondheid in de Staver. De wethouder had de raad toen eerlijk moeten informeren en direct op moeten treden tegen het wanbeleid van directie en bestuur van SRGO.
 

SRGO was in januari 2017 de reden van het opstappen van toenmalig VVD wethouder Trouwborst. Het voortdurende wanbeleid van SRGO zorgde er in 2018 voor dat ook voormalig CU wethouder de Jong van het politieke toneel moest verdwijnen en in 2019 gaat wethouder Bruggeman van Vitale Kernen kopje onder door het SRGO dossier. Wie wordt het volgende slachtoffer?
 

 

De politiek verslaggever
21 mei 2019
 

Opsporing verzocht

 

Posters Partij voor de Dieren wederom verwijderd

 

COLUMN - De Partij voor de Dieren is voor de tweede achtereenvolgende maal geconfronteerd met de manische verwijderaar van haar verkiezingsposters. Eerst bij de Provinciale Staten verkiezingen en nu dan bij de Europese Parlementsverkiezingen.

 Volgens een woordvoerder van B&W van de gemeente Goeree-Overflakkee gaat het om een blanke man tussen de 20 en 60 jaar. De man is zeer waarschijnlijk woonachtig in Menheerse. “De man, geplaagd door een ernstig tekortschietend reproductieapparaat  compenseert dat tekort, door het dwangmatig verwijderen van posters van de Partij voor de Dieren.”

 

Een raadslid, dat anoniem wenst te blijven, is er van overtuigd dat het hier gaat om een godsdienstwaanzinnige die zich ten onrechte beroept op de Bijbel. Met name op het Oude Testament dat vaak wordt gezien als een extreem dieronvriendelijk boek. Voornamelijk vanwege de dieroffers die joden moesten brengen.  

 

“De dader weet kennelijk niet dat de Bijbel uitermate diervriendelijk is. Immers de Bijbel biedt in de persoon van David een voorbeeld van iemand die van zijn schapen hield. Er is hier sprake van dierenrechten waaruit blijkt dat God zelf zich bekommert om alle dieren,” aldus het christelijke raadslid dat anoniem wenst te blijven. “We hebben een donkerbruin vermoeden dat de dader onder ons is en we gaan binnenkort met hem persoonlijk het gesprek aan.” 

 

Frans Evers
20 mei 2019

Sprookjeseiland (aflevering 1; SRGO)

COLUMN - Goeree-Overflakkee is een eiland waar sprookjes en werkelijkheid door elkaar lopen. Inwoners en raadsleden die lastige vragen stellen, worden op dit sprookjeseiland ‘vakkundig’ de mond gesnoerd.
 

Tijdens de afgelopen raadsvergadering van donderdag 16 mei werd, zoals de afgelopen twee jaar wel vaker gebeurde, weer langdurig gesproken over het wanbeleid en de bizar slechte bedrijfsvoering van SRGO. Onduidelijke prestatieafspraken en steeds verder oplopende financiële tekorten, blijven het gemeentebestuur bezighouden. Om nog maar te zwijgen over de nog steeds voortdurende kwaliteitsproblemen in zwembad de Staver…Verhoging subsidie
Raadslid Henk van der Meer (Eiland van Vrijheid) wilde tijdens de behandeling van het verzoek van SRGO om de jaarlijkse subsidie voor de zoveelste keer te verhogen, een vraag stellen  aan verantwoordelijk wethouder Bruggeman. Hij wilde weten wat de stand van zaken was wat betreft de voortgang van het traject naar een veilig zwemklimaat in zwembad de Staver. Maar hij werd, zoals wel vaker in dit dossier is gebeurd, op een strenge manier de mond gesnoerd door de burgemeester. De werkelijkheid mag namelijk absoluut niet aan het licht komen en de gemeenteraad moet vooral in de sprookjes van SRGO blijven geloven.


Hetze
En dat de gemeenteraad nog steeds in sprookjes gelooft, bleek enkele maanden geleden, toen de lange reeks van ernstige calamiteiten in zwembad de Staver besproken werd tijdens een raadsvergadering. Een VVD raadslid sprak toen over een hetze tegen de Staver. Want er was volgens haar niets aan de hand. De dochter van het raadslid had recent nog gezwommen in de Staver en zij had nergens last van gehad. En dus zou het veilig zijn om te zwemmen in de Staver, volgens het VVD-raadslid.


Het betreft hier echter een Trumpiaanse uitspraak, die vergelijkbaar is met de uitspraak: “Ik reis al twintig jaar dagelijks over de N59 en ik heb nog nooit een ongeluk gehad. Deze weg is dus veilig.” Het zoveelste sprookje dus.


Griepgolf
Een SGP-raadslid toonde via sociale media aan, ook nog steeds in sprookjes te geloven. Hij meldde dat de kwaliteitsproblemen in de Staver wel eens te maken zouden kunnen hebben met de een heersende griepgolf. In werkelijkheid duurt een griepgolf ongeveer tien weken, de kwaliteitsproblemen in de Staver duren echter al zo’n acht jaar.


Nattigheid
Toch zijn er raadsleden die enigszins ‘nattigheid’ voelen bij het sprookje over de Staver. Zo liet een CDA-raadslid uit Oostflakkee één van haar kinderen het afgelopen jaar zwemlessen volgen in de Gooye in Dirksland (en reed dus voor elke les de Staver voorbij). De fractievoorzitter van VKGO uit Sommelsdijk heeft zijn dochter vriendelijk maar dringend verzocht niet met haar kinderen in de Staver te gaan zwemmen. En de voormalig fractievoorzitter van het CDA, eveneens uit Sommelsdijk, liet zijn kind wekelijks zwemlessen volgen in het zwembad in Numansdorp.


Conclusie
Door geen enkele actie te ondernemen tegen de falende bedrijfsvoering van SRGO, lieten en laten deze politici in werkelijkheid de kinderen van andere ouders dus wél gewoon zwemmen in de Staver en doen ze hélemaal niets om de levensgevaarlijke situatie op te lossen. Wat een gruwelsprookje!

 

De politiek verslaggever

 
19 mei 2019


Blijven ze nou aan de gang?

De maandelijkse verhuizing van mens en materieel tussen Brussel en Straatsburg kost maar liefst 10 miljoen euro per keer. Daar krijg je toch het heen-en-weer van? Wij willen dat deze geldverslindende en milieuvervuilende praktijken stoppen! Stem 23 mei Partij voor de Dieren.

https://www.facebook.com/PartijvoordeDieren/videos/341430000065456/
19 mei 2019


Anti-homoseksualiteitbehandeling? Echt!

https://www.youtube.com/watch?v=5L_iU1W1RNU18 mei 2019


Zwembad Zuiderdiep voolopig nog niet open op zondag

Water heeft ook rust nodig

Hoe kan je de zaak traineren en het al je bewoners onmogelijk maken om te genieten op zondag van een prachtig buitenbad? Komen met een verhaal over water dat ook behoefte heeft aan een rustdag.

https://youtu.be/weN_OwkRuxA17 mei 2019


Het is nog steeds niet veilig jongens!

Voorzitter KNVB: Clubs raden spelers af om uit de kast te komen


https://www.ad.nl/nederlands-voetbal/voorzitter-knvb-clubs-raden-spelers-af-om-uit-de-kast-te-komen~a85aca2e/?utm_source=dailynewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20190517&utm_userid=&ctm_ctid=7334b119f927b4caee35c80be2264a9e17 mei 2019

Homoseksuele slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog niet herdenkingswaardig in Ouddorp

 

COLUMN -  Enkele dagen voor de Dodenherdenking kreeg het bestuur van de belangenorganisatie Stichting Gay op Flakkee van de oranjevereniging van Ouddorp te horen dat er uit hun naam geen bloemstuk gelegd mocht worden bij de Dodenherdenking. “We mochten wel een bloemstuk leggen als individu, maar niet als stichting omdat niet genoeg mensen in Ouddorp dat deel van de geschiedenis kennen,” liet bestuurslid Lennart van Dam van Gay op Flakkee weten.
 


 

Dit is echt gebeurd! Dit is geen nepnieuws. Voor alle mensen op Goeree-Overflakkee die het nog niet wisten: Behalve de zes miljoen Joden, waren zigeuners als de Roma, de Sinti en de Lalleri, de communisten, de vrijmetselaars, de Jehova’s Getuigen, de mindervaliden en de homoseksuelen doel van de vernietigingsdrift van de nazi's.

 

In tegenstelling tot Ouddorp kent Amsterdam wat betreft de homoseksuele slachtoffers wel zijn geschiedenis: Rond het Amsterdamse homo-monument wordt iedere vierde mei weer het homoleed van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Onderdrukking en vervolging sloegen toen diepe wonden in de homogemeenschap.  Honderden mensen komen jaarlijks op 4 mei naar het Homo-monument bij de Westerkerk in Amsterdam om daar de homoseksuelen te herdenken die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s zijn vermoord.

 

In 1995 hield schrijfster Karin Spaink aldaar een toespraak: ‘Het heeft lang geduurd’, aldus Spaink, ‘voordat het besef doorbrak dat de vervolging van homoseksuelen een bloedserieuze zaak is geweest en grote schade heeft aangericht, en nog langer voordat men begreep dat het wegmoffelen van juist deze vervolging verband hield met de nog altijd voortdurende discriminatie.’

 

Er is in Ouddorp dus kennelijk nog steeds sprake van een voortdurende, diepgewortelde discriminatie van homo’s. Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag stelde de partijvoorzitter van Vitale Kernen, Johan de Vos,  de volgende drie vragen: 1) Wat vindt het college van deze gang van zaken? 2) Welke acties gaat het college ondernemen om te voorkomen dat volgend jaar mensen of groeperingen worden uitgesloten om tijdens de plechtigheid hun medeleven te betuigen? 3) Krijgen Oranjeverenigingen van de gemeente subsidie om de dodenherdenking te organiseren?

 

Op die laatste vraag liet burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman weten dat een aantal jaren geleden is besloten om over te gaan op een faciliterende rol in plaats van een organiserende. “Vanuit de gemeente krijgen de organisaties € 500,- per herdenkingsdienst om de organisatie te kunnen bekostigen,” vertelde ze. “Ook wil ik laten weten dat ik samen met wethouder Bruggeman en beide partijen, zowel de oranjevereniging als Gay op Flakkee, in gesprek ga om te kijken hoe dit nu werkelijk is gegaan en dat we gaan proberen hier uit te komen. Maar laat duidelijk zijn dat het college vindt dat geen enkele groep uitgesloten mag worden bij een herdenking.”

 

Dat laatste is dus niet duidelijk. De oranjevereniging van Ouddorp - die voor Dodenherdenking gefinancierd wordt met overheidsgeld - bestaat het om Stichting Gay op Flakkee te weigeren een bloemstuk neer te leggen tijdens de Dodenherdenking. Hoe homofoob kun je zijn? Nog niet zo lang geleden vroeg Petra ’t Hoen van de PVDA om de status Regenbooggemeente aan te vragen (Nederland heeft 53 Regenboogsteden. Deze steden maken zich sterk voor het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen).

 

Een grote meerderheid van de raadsleden vond dat toentertijd niet nodig. ‘Hier op Goeree-Overflakkee maken wij geen onderscheid!’ Oranjevereniging Ouddorp laat zien dat er op het eiland wel onderscheid wordt gemaakt. Precies daarom is het hijsen van de Regenboogvlag - met de daaraan verbonden normen en waarden - op heel Goeree-Overflakkee heel hard nodig. Maar ja, krijg zo’n cultuuromslag maar eens voor mekaar met een gemeente waar de SGP de homofobe scepter zwaait!

 

Frans Evers
16 mei 2019
 

Kippenbedrijf van duizelingwekkende proportie, gestimuleerd door de EU

Oekraïne Europa wil werken aan duurzame landbouw. Waarom stimuleert de Europese Unie dan de mega-kippenstallen van het Oekraïense MHP?


https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/11/bio-industrie-aan-de-buitengrens-a395988115 mei 2019

Een feest……. voor wie dan  ?

 

Deltawind uit Oude-Tonge (!!) is samen met Zeeuwind de bouwer van het gigantische windmolenpark De Krammer, heel dicht tegen Oude-Tonge aan. Trots en stoer verkondigen deze organisaties al heel lang in perspublicaties en op internet, dat dit park het “grootste burgerinitiatief” is van Nederland. De 34 turbines hebben een “ashoogte” van circa 120 meter en een “tiphoogte” van ca. 180 m. Het totaal vermogen bedraagt 102 MW.
 De ontwikkelaars hebben het in vooral de perspublicaties heel graag over het feit, dat de opbrengst groot genoeg is om ca. 100.000 huishoudens te voorzien van windenergie. Hiermee wordt toch vooral de suggestie gewekt, dat wij met z’n allen trots en blij moeten zijn met de bouw van dit park als bewoners van, vooral, Goeree-Overflakkee, want stel je eens voor: 100.000 huishoudens !!  Dat is me nogal wat.

 

Waar meestal expres weinig aandacht aan wordt besteed (bewust verzwegen misschien ??)  is het feit dat de energie niet naar 100.000 huishoudens gaat, maar naar vier hele grote bedrijven. Deze bedrijven zijn AKZO Nobel, Google, DSM en Philips.
 

Nou kun je natuurlijk als enthousiaste windenergie-fan redeneren, dat dat niet belangrijk is, want groene stroom voor bedrijven is “ook best” heel belangrijk en is “ook best” een grote bijdrage aan een beter milieu enz. enz.  Maar wat mij in deze absoluut niet lekker zit, zelfs tegen staat, is het feit dat duizenden bewoners van Oude-  en Nieuwe-Tonge worden opgezadeld met vele tientallen heel hoge windmolens, met horizonvervuiling, met geluidsoverlast en slagschaduwen, met een verpeste Krammer en ga zo maar door, terwijl door Deltawind continu de suggestie wordt gewekt dat de opgewekte energie naar huishoudens gaat.  Maar nee, het gaat naar giga bedrijven, naar bedrijven met omzetten en winsten van honderden miljoenen. En die bedrijven gaan mooi weer spelen met deze ingekochte energie. Maar ze doen er verder geen sode….. voor .
 

Als deze energie voor de bedrijven eventueel meer kost dan fossiele energie, dan doen ze gewoon de prijzen omhoog en klaar is kees. En in hun (sociale) jaarverslagen rammen ze zichzelf op de borst, omdat ze “zo groen” zijn. Kijk ons eens !
 

Op hun eigen bedrijfsterreinen zou plaats zijn voor bij elkaar 34 windmolens, of anders zouden ze goed kunnen zorgen voor terreinen met minder overlast voor de omgeving. Of ze zouden kunnen zorgen voor een hogere prijs voor die energie en dus een veel grotere compensatie voor mensen, die dagelijks (heel veel) last hebben van die enorme masten. Maar die bedrijven zijn niet sociaal. En ze hebben geen van de vier iets te maken met G-O, laat staan met Oude- of Nieuwe-Tonge. En er wordt heus wel “gecompenseerd”. Vraag het maar aan de actievoerders van de “Mallemolens”. Per jaar gaat er € 100.000,-- via een stichting naar 3 gemeentes: Schouwen-Duiveland, Tholen en Goeree-Overflakkee. Aanvragen uit die gemeentes, specifiek uit omliggende dorpen, worden beoordeeld door die stichting. Die krijgen allemaal € 25.000,-- per jaar. Dat lijkt veel, maar dat stelt niks voor. Het is een schijntje van wat eigenaren van de gronden, waarop de molens worden gebouwd, ontvangen. En dan krijgen de twee dorpen, die echt alle last van de molens hebben geen voorrang en krijgen niet “meer”. Niet echt eerlijk, want Zeeland en de gemeente Schouwen-Duiveland hebben gezorgd voor plaatsing tegen G-O aan, zo ver mogelijk weg van hun eigen dorpen. In Bruinisse moet je bij wijze van spreken een verrekijker gebruiken om ze te kunnen zien. Maar de inwoners van dat dorp ontvangen net zo veel als die van Oude- en Nieuwe Tonge.

 

Over de plaats van de molens valt trouwens nog wel (veel) meer te zeggen. De actievoerders van Mallemolens hebben gevraagd plaatsing langs de N59 als alternatief te onderzoeken. De gemeente G-O heeft een bureautje gevraagd dat te onderzoeken. Waarschijnlijk stond al in de onderzoeks-opdracht dat de uitkomst negatief moest zijn. In een vloek en een zucht kwam er een flutrapportje met als conclusie, dat het echt niet kon. Goh,  hoe kan dat nou ?


Belangrijkste afwijzingsgronden kort door de bocht: natuur en te dicht bij de weg. Plaatsing in de Krammer: natuur (eilandjes met natuurlijke begroeiing , daar ooit gemaakt voor natuurontwikkeling en voor de vogels. Maar geen Natura 2000, want als je Natura 2000 bent, dan ben je “elite-natuur” en anders maar gewoon “volks-natuur”  en dicht bij de weg (als je van Bru naar Oude-Tonge rijdt kun je de windmolen vanuit je auto bijna aanraken).

 

En dan nu dus een feestje vanwege de “feestelijke opening” van het Krammer windpark. In goed Nederlands, het Krammer Fest geheten. In de uitnodiging staat dat Zeeuwind en Deltawind alle omwonenden graag uitnodigt om deze feestelijke opening samen te vieren. Natuurlijk is de uitnodiging gedrukt op een groep papiertje. Groen, u weet wel : Van je groen en geel ergeren.


Er vinden “diverse activiteiten” plaats, bijv. Zeeuwse foodtrucks, een Zeeuwse DJ, Zeeuwse bands, allemaal speciaal gecontracteerd om de blijde gasten op het festival uit Oude- en Nieuwe Tonge te vermaken. Of zouden de organisatoren wellicht stiekem rekenen op minder enthousiasme bij de bewoners van Oud- en Nieuwe Tonge, maar wel meer uit Bruinisse, Oosterland enz. ?

 

Ik vind ’t eigenlijk een ultieme vorm van mensen pesten. Je vraagt Willem Alexander de officiële opening te verrichten. Die doet dat omdat het gaat om “het grootste burgerinitiatief” van Nederland, samenwerking van twee coöperaties en een echt hollands project. Niemand zal hem hebben verteld over de bewoners van Oude- en Nieuwe-Tonge. En waar hij woont heeft hij nooit last van windmolens. Eigenlijk zouden de bewoners met grote spandoeken hun mening kenbaar moeten maken, maar dat gaat met het gedweeë en godvruchtige volk van G-O natuurlijk niet gebeuren.


En je geeft een “gratis feestje” (dat gaat toch gewoon af van de centen die ook aan compensatie besteed hadden kunnen worden), je krijgt een paar honderd koningsgezinden, resp. jeugdige discogangers, je maakt foto’s, je plaatst leuke persberichtjes met die foto’s en je hebt het weer voor elkaar. Einde protesten (de PvdA vindt het feestje nu al leuk), einde ruimhartige compensatie en voor minimaal 20 jaar de leefbaarheid en de schoonheid van de omgeving van de twee dorpen naar de knoppen.


Hoe maak ik “mijn idealen” waar over de ruggen van anderen en hoe strooi ik daarna nog volop zout in hun open wonden.


Voor het antwoord op die vragen: neem contact op met Deltawind, Zeeuwind.

 

Stekelpaardje

 14 mei 2019
13 mei 2019
 

Karbaat zaad van de bovenste plank

 

Dokter Jan Karbaat had een Bijbelse missie

 

COLUMN - Jan Karbaat was een Nederlandse arts die gespecialiseerd was in kunstmatige inseminatie met eigen donorzaad. Hij is vooral bekend geworden doordat hij regelmatig - tegen de regels in - zijn eigen sperma doneerde, waardoor hij de biologische vader is van mogelijk honderden kinderen.  

 

Grote handen met brede nagels en een zichtbare overbeet kenmerken de afstammelingen van dokter Karbaat. Hoewel veel inwoners van Goeree-Overflakee gezegend zijn met grote handen en in sommige gevallen een overbeet, is niet bekend of Karbaat ooit zijn zaad heeft geloosd op Goeree-Overflakkee.

 

In feite handelde Karbaat als eigenzaaddonor volgens de Bijbelse normen. Hij kon niet anders. Immers geen kinderen willen verwekken was een zware zonde in het oude Israël omdat het afdeed aan de kracht van de stam. In orthodox christelijke kringen wordt veelal het accent op de verspilling van het eigen zaad gelegd als aanleiding voor Gods toorn.

 

Leviticus hoofdstuk vijftien gaat over de seksuele vloeiingen in diverse situaties. Zo legt Leviticus 15:16 uit hoe de mannelijke masturbant na een zaadlozing moet handelen: het gehele lichaam met een desinfecterend middel baden en alles waarop de zaaduitstorting terecht is gekomen grondig met een harde borstel reinigen.

 

In de wandelgangen liet Leviticus weten dat men met deze zelfbevlekking ernstig gezondheidsrisico’s liep. Zo zou deze eenzame ontucht onder meer acne, haaruitval, onvruchtbaarheid, blindheid en lage rugklachten veroorzaken. Om deze risico’s te voorkomen is het niet alleen nuttig maar vaak raadzaam de hulp in te roepen van een christelijke ouderling en bij hem bemoediging te zoeken. Timotheüs 2:2-4.

 

Met vriendelijke groet,

 

Frans Evers

12 mei 2019
 

Dominee bezwangert getrouwde vrouw

 

Wie heeft zaad aan de handen?!

 

COLUMN - De gemoederen in Veenendaal zijn flink opgeschud. Een dominee van de gereformeerde kerk in de zogenoemde ‘Bible Belt’ is behoorlijk over de schreef gegaan. In een biecht aan de kerkraad onthulde de voorganger dat hij zeer wel mogelijk een getrouwde vrouw zwanger heeft gemaakt.

 In de gelovige plaats is de pastorale zaadlozing inmiddels het gesprek van de dag. “Ik vind wel dat hij op non-actief moet worden gesteld”, aldus een inwoner tegen Hart van Nederland. “Dat ligt lastig hier in Veenendaal.” Een andere bewonder vindt de ophef een tikkeltje overdreven. “We storten allemaal wel eens wat zaad buiten de pot. Moet je dan iemands eikel eraf gaan hakken? Ik vind van niet.”

 

Er heerst in protestantse kringen grote verdeeldheid. De zoveelste splijtzwam in het protestantisme. De ene partij zegt dat alle zaad van boven komt en de andere partij zegt dat alle zaad van onderen komt. Ze vechten en beschuldigen elkaar van zaad aan de handen te hebben.

 

De kerkcommissie laat momenteel een diepgaand onderzoek doen door het landelijk bestuur. Nico Belo, secretaris van de kerkraad hoopt binnen twee weken de resultaten te ontvangen. “Er wordt precies gekeken naar wat er met het zaad is gebeurd en hoe dat is gegaan.”

 

De dominee zelf zegt dat het in deze om een donatie gaat. Secretaris Nico Belo wacht het onderzoek af. “Was hier sprake van een voor- of nazanger? Of werd er helemaal niet gezongen en ging de dominee voor het zingen de kerk uit? Een onbevlekte ontvangenis, dat  zou ook nog kunnen. Zeker is dat we in deze van doen hebben met kwaad zaad.”

 

Navraag bij de bezwangerde vrouw leert dat er geen sprake was van een volledige penetratie: “De knuppel kwam maar voor de helft uit de zak. Net als het geval bij Winnetoe, gleed bij mij het zaad ook maar voor de helft naar binnen toe.”

 

Frans Evers


12 mei 2019

Denkfouten in het hedendaags ontwerp gefileerd door innovatie-expert (en cabaretier) Jasper van Kuijk

Deze week: Borstvoedingsbank

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/toch-heb-ik-wat-twijfels-bij-die-babyroze-borstvoedingsbank~b8bac28f/

12 mei 2019

Europa werkt fraude in de hand

In aanloop naar de Europese verkiezingen op 23 mei verenigden 63 journalisten van 35 media uit alle 28 EU-landen (plus Zwitserland en Noorwegen) zich onder de noemer #GrandTheftEurope om een grote doorlopende roof in kaart te brengen en aan de kaak te stellen: de btw-fraude. Op jaarbasis is daarmee nu zo’n 50 miljard gemoeid;


https://www.ftm.nl/artikelen/grand-theft-europe-de-gestolen-btw-miljarden?share=1

https://www.youtube.com/watch?v=syVERYn8JIY&fbclid=IwAR0duDa6ZruXfoPJoUau6osFJdUiba_t93ljtKxHxsL-kjJF0-livH9fYyY
12 mei 2019
 

Verkeerd beeld van verkrachters

"Daarom zeg ik altijd: je kunt beter ’s nachts door het park fietsen dan de deur open te doen voor je ex-vriendje. Meer vrouwen worden verkracht door hun ex-lief dan door een onbekende."

"De meeste slachtoffers werken wel mee – wat een perfect normale reflex is – want je wil overleven. Precies door die oerangst denk je: ‘Ik kan er maar beter voor zorgen dat het zo snel mogelijk voorbij is, met de minste verwondingen’.”

"Mijn laatste onderzoek, naar mijn meetinstrument, toonde aan dat 80 procent van de echte aangiftes was geseponeerd. Dat is geweldig veel.”

https://www.topics.nl/-we-zitten-als-samenleving-met-een-onrealistisch-beeld-van-verkrachting-a12634640demorgen/?context=playlist/m-boeiende-gesprekken-nl-0bab8c/12 mei 2019
 

Onschuldige bomen
 

Bert Wagendorp in de column: We moeten anders gaan denken, en niet blijven steken in de voordehandliggende oplossingen van dertig jaar geleden, willen we dit kwetsbare land niet naar de ratsmodee helpen en omvormen tot een keurig verkeersparadijs.

Die bomen staan er prima en doen geen vlieg kwaad. Laat ze staan, verdomme.


https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/bomen-kunnen-we-in-alle-objectiviteit-vaststellen-lopen-niet-tegen-auto-s-aan-auto-s-rijden-wel-tegen-bomen~be6c9089/
12 mei 2019


Schrappen uit Kieswet van het woord 'mannelijke' reden voor feestje

"Ik maakte uit liefde voor de politieke geschiedenis van Nederland een theatervoorstelling over Suze Groeneweg, de eerste vrouw die al in 1918 in de Tweede Kamer werd gekozen, een onderwijzeres uit Rotterdam. Vrouwen mochten toen nog niet stemmen, maar wel gekozen worden."

https://www.topics.nl/schrappen-uit-kieswet-van-het-woord-mannelijke-weer-reden-voor-feestje-a12561505trouw/?context=playlist/m-boeiende-gesprekken-nl-0bab8c/

10 mei 2019

Partij tegen de burger

https://www.youtube.com/watch?v=jdoU8A7OKfg&fbclid=IwAR0dB9ldbtN_U8EeAWqg-F_XbsYaNjuHyUW131A4ILkDqLsy4W_bvUtj7ME


10 mei 2019

Landelijke ophef over satirisch filmpje van de SP

Socialist Frans Timmermans krijgt ruim 1000 euro per dag!!!
https://www.youtube.com/watch?v=lBkOKd1MbGY&feature=youtu.be


8 mei 2019


'Gij zult niet begeren uws naasten vrouw'


Biecht: dominee bezwangert getrouwde vrouw


https://www.telegraaf.nl/nieuws/3552748/biecht-dominee-bezwangert-getrouwde-vrouw?utm_source=telegraaf&utm_medium=newsletter&utm_campaign=telegraaf_update_b&utm_content=Vandaaginhetnieuws+artikel+1+rechts_Biecht+dominee+bezwangert+getrouwde+vrouw&utm_term=20190508120007_update_b&EMAIL_SK=SK58181318 mei 2019

Het is een beginnetje

https://www.haarlem.nl/nieuws-centrum/rijker-insectenleven-door-maand-niet-maaien/


8 mei 2019

Het is tijd voor een wereldwijde CO2 belasting

De reden dat VN-klimaatconferenties blijven mislukken is eenvoudig: hun agenda's – die zich concentreren op vrijwillige, kwantitatieve doelen – zijn fundamenteel ondermaats.


https://www.duurzaamnieuws.nl/het-is-tijd-voor-een-wereldwijde-co2-belasting/


6 mei 2019
 

Bevrijdingsfeest
 

 

Wat vieren we op 5 mei?

 

COLUMN - Op 5 mei vieren we dat we in Nederland in vrijheid leven. We vieren dat we in 1945 bevrijd zijn van de Duitse bezetting in Europa en de Japanse bezetting in Azië. Dat er een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog vol geweld en onderdrukking. 5 mei is ook een dag om ons te bezinnen op het belang van vrijheid en ons te realiseren dat vrijheid kwetsbaar is. Voor de vrijheid in Nederland hebben velen gevochten en zelfs hun leven gegeven.

 

Op de Bevrijdingsfestivals staan we samen stil bij dit gegeven, tijdens verschillende momenten en activiteiten. Om te vieren dat we vrij zijn, en om steun te betuigen aan hen die dat niet zijn. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei geeft vorm aan herdenken op 4 mei en vieren op 5 mei. Alle 14 officiële bevrijdingsfestivals worden in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei georganiseerd.

 

Door heel Nederland werd de bevrijding gevierd. Dus ook Goeree-Overflakkee stond gisteren bol van de activiteiten. Ondanks dat 5 mei dit jaar op een zondag viel. Ondanks de oproep van de landelijke Stichting ter bevordering van de Staatkundig Gereformeerde beginselen. Via onderstaand gedicht (In het Spoor, mei 2019) trachtten de gereformeerden het Bevrijdingsfeest op 5 mei op Goeree-Overflakkee te boycotten:

 

Bevrijding herdenken, maar Gods Dag ontheiligen?

Wij gedenken nog wel nationaal degenen die hun leven in de vijfjarige oorlog  met Duitsland hebben gegeven;

 

Maar wat werkte het uit? Wat hebben we geleerd?

Hebben we verstaan wat Hij ermee heeft bedoeld?

Of moet het gelden: geslagen en geen pijn gevoeld?

Wat is de dank voor de herwonnen vrijheid geweest?

Grote brooddronkenheid, festivals, ja, feest op feest.

Zeker nu 5 mei op Gods dag valt, moeten we vrezen,

dat de ontheiliging van de heilige dat ernstig

zal vrezen.

 

 

Ondanks de refo-boycot was het Bevrijdingsfeestfeest op het Diekhuusplein in Middelharnis een enorm succes. Dit Bevrijdingsfeest waar de inwoners van Goeree-Overflakkee massaal aan deelnamen bewees maar weer eens waar een kleine gemeente groot in kan zijn! Bedankt Burgemeester en Wethouders voor dit onvergetelijke Feest van de Vrijheid!

 

Frans Evers

 3 mei 2019

Je weet niet wat je leest. Is dit echt?
 

Verzet u tegen de diversiteitstraining

02 mei 2019 06:23

 

Beste medewerkers van de gemeente Utrecht,

U heeft in de pers kunnen lezen, dat u binnenkort wordt geholpen aan uw vooroordelen. Het gaat om de vooroordelen die u heeft ten opzichte van mensen met een andere huidskleur, een andere religie, een andere geaardheid, mensen met een handicap of mensen die er gewoon anders uitzien. Wethouder Linda Voortman (GroenLinks) heeft daartoe een plan de campagne  ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

In het actieplan staat dat u de komende maanden op cursus gaat om van uw vooringenomenheid af te komen. Uw gedrag en denken zullen worden aangepast aan de normen die divers en inclusief samenleven nou eenmaal van ons vraagt.

Misschien denkt u dat u geen vooroordelen heeft of dat u een opvoeding genoten heeft en omgangsnormen bezit, die u weghouden van discriminatoir gedrag, maar ook dan is deze cursus zeer aan u besteed. 

Sterker, de training is juist toegesneden op de vooroordelen waarvan u niet eens weet dat u ze heeft. Wethouder Voortman weet wel beter en u zult eens zien wat u gedachtenloos allemaal heeft opgeslagen als u bewust wordt gemaakt van uw onbewuste vooroordelen. 

U bent niet de eerste – en ook zeker niet de laatste – die op diversiteitstraining gaat. Sinds het fenomeen enkele jaren geleden is komen overwaaien uit Amerika zijn duizenden werknemers in ons land u al voorgegaan.

Diversiteit en inclusie zijn inmiddels een miljarden business in Amerika en ook de bureautjes in ons land, die zich gespecialiseerd achten in deze materie, boeren goed. Zij profiteren van de tijdgeest en verkopen het bedrijfsleven en de overheid dag in dag uit de 'noodzaak' van deze trainingen.

Bedrijfsadvocaten in Amerika kopen met diversiteitstrainingen rechtszaken af waar werknemers mee dreigen als zij zich ongelijk behandeld voelen. En de cursussen doen het goed in de publiciteit.

Zo wist koffieketen Starbucks vorig jaar een viraal schandaal van (mogelijk) discriminatie ten goede te keren door 175 duizend werknemers tegelijk op een 'racismebewustzijnscursus' te sturen. Op die dag gingen 8000 filialen een halve dag dicht.

Een gebaar van goede wil. Cursuskosten worden geraamd op 21 miljoen dollar. Gederfde inkomsten door gesloten filialen: 12 miljoen dollar. Totaalbedrag dus: 33 miljoen dollar. Maar dan heb je ook wat, hoor ik u denken.

Ik ga u telleurstellen. Alle studies die in de Verenigde Staten zijn gedaan naar de effectiviteit van trainingen om vooroordelen aan te pakken tonen een grote deceptie. De trainingen verminderen de vooringenomenheid niet, het gedrag van mensen verandert niet en de werkplek verandert niet.

De Harvard-antropoloog Frank Dobbin geeft er hier een aantal verklaringen voor. Ten eerste verandert een korte cursus mensen niet in wat ze gedurende een heel leven van media-exposure en praktijkervaring hebben opgedaan

Ten tweede activeert een training ter bestrijding van vooroordelen juist de stereotypen. Probeert u nu maar niet aan een rooie olifant te denken.

Ten derde voelen blanke werknemers zich tijdens de cursus buitengesloten. De boodschap van het multiculturalisme is met name aan hen gericht. Zij dienen te veranderen, ook al zijn zij zich van geen kwaad bewust. Dat zorgt voor weerstand.

En ten vierde benoemt Dobbin een groot aantal organisatorische onderzoeken waaruit blijkt dat mensen negatief reageren op externe controles op hun gedachten en gedrag en slecht presteren op hun werk als ze geen autonomie ervaren.

Met andere woorden: de kans is groot dat u niet met minder, maar juist met méér vooroordelen de cursus uitkomt.

Maar als de resultaten zo slecht zijn en zelfs contraproductief, waarom moeten wij die trainingen dan volgen?, vraagt u zich af.

Dat is omdat wethouder Linda Voortman het wil. Zij en haar partij GroenLinks geloven dat de wereld beter en overzichtelijker wordt als mensen niet als uniek individu worden beschouwd, maar kunnen worden ingedeeld in groepen op basis van huiskleur, religie, gender, enzovoorts.

Mensen indelen in groepen van identiteiten is een vorm van controle. Zo kan ik u vooroordelen in de schoenen schuiven op basis van uw huidskleur. Zowel de vooroordelen als het feit dat u ze niet ervaart liggen aan het gegeven dat u blank (of wit) bent. Een privilege bovendien. En zo kan ik u tijdens een diversiteitscursus vragen uw gedachten, gedrag en taalgebruik aan te passen.

Ik zou u het liefst oproepen om in verzet te komen tegen deze manier van hersenspoelen en niet te verschijnen op de diversiteitscursus van Linda Voortman. Maar dat zou iets te gemakkelijk zijn. Omdat ik de consequenties niet ken en ze niet draag, als u niet komt opdagen. Uw vakbond weet daar meer van. Belt u hen gerust.

Dat de trainingen niet werken is een troost en weggegooid geld. Maar dat gemeenten, universiteiten en bedrijven ze blijven aanbieden is het kwaadaardig doordrukken van een politieke ideologie met morele dwang.

Dat vind ik huiveringwekkend. Maar ja, ik kom nog uit een tijd dat de enige kleur die er bij Gullit, Rijkaard, Seedorf, Koeman en Van Basten toe deed oranje was. En die tijd ligt al heel lang achter ons.

 

•             Linda Voortman
•             Vakbonden
•             Starbucks
•             Z link in bio
•             Gemeente Utrecht3 mei 2019
3 mei 2019

Waarom Jeroen Pauw niet spreekt over het salaris van Matthijs van Nieuwkerk

https://www.youtube.com/watch?v=8MOzgdE-h6w
3 mei 2019

Er zijn in dit land nog echte socialisten

https://www.dvhn.nl/groningen/Gronings-PvdA-raadslid-zegt-lidmaatschap-BNNVARA-op-om-salaris-Matthijs-van-Nieuwkerk-24418667.html

2 mei 2019
 

Waarom het niet gepast is dat een SGP-er een toespraak houdt op Dodenherdenking

 

COLUMN - Voor degenen die de geschiedenis niet kennen: Homoseksualiteit was binnen het gedachtegoed van de nazi’s een misdrijf: seks tussen mensen van hetzelfde geslacht droeg niet bij aan de verspreiding van het Arische ras. Tussen 1939 en 1945 werden er in Duitsland zeker vijftigduizend homoseksuelen veroordeeld voor hun geaardheid.

 

Hitlers gedachtegoed betreffende homoseksualiteit

 

De nazi’s waren van mening dat homoseksualiteit een ziekte was en zagen deze geaardheid als bedreiging van de samenleving. Omdat Hitler het Arische ras zo snel mogelijk wilden verspreiden, verbood hij alle seksuele handelingen die niet gericht waren op voortplanting.

 

Het SGP gedachtegoed betreffende homoseksualiteit

 

In het onlangs verschenen Nashville-homohaatmanifest, dat werd ondertekend door onder meer SGP-voorman Kees van der Staaij, staat letterlijk:

 

“…WIJ BEVESTIGEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw, waarbinnen seksualiteit een plaats heeft en waaruit kinderen kunnen voortkomen. WIJ ONTKENNEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een homoseksuele, polygame of polyamoreuze relatie…”

 

Er zijn mensen die in de Tweede Wereldoorlog hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid.  Met name die vrijheidstrijders worden herdacht. Dat zo’n 75 jaar na dato het gedachtegoed van Hitler nog springlevend is bij een Nederlandse politieke partij als de SGP geeft ernstig te denken… Een partij die bovendien aantoonbaar fout was in de Tweede Wereldoorlog. Dat een SGP-er de gelegenheid krijgt te spreken tijdens de Dodenherdenking is daarom een gotspe.

 

Frans Evers 
2 mei 2019


Earthbag huizen

We schreven eerder al over earthships: huizen die gemaakt zijn van afval. Een fenomeen dat is komen overwaaien uit Amerika, net als het fenomeen earthbag huizen

https://www.hetkanwel.nl/2019/05/01/earthbag-huizen/?fbclid=IwAR16BYtkgx32APM6RdjflMdVWrtH9SpIMtIWqOw57mWf7JirCpe1hf3mkvA1 mei 2019

Zolang de luchtvaart niet verandert is ons klimaatbeleid een luchtkasteel

Heel Nederland gaat op de schop om de klimaatdoelen van Parijs te halen, behalve de luchtvaart. Terwijl weinig sectoren zoveel bijdragen aan klimaatverandering. De luchtvaart is de olifant in de kamer van het klimaatbeleid.

Meer dan de helft van alleCO2 die de afgelopen eeuwen is vrijgekomen door het gebruik van fossiele brandstoffen, is uitgestoten ná het tekenen van het eerste klimaatverdrag van de Verenigde Naties in 1992.

Maar in de twintig jaar daarna heeft de mensheid meer CO2 uitgestoten dan de twintig jaar daarvoor. Met andere woorden: na Kyoto werd het erger, niet beter. 
Vrij Nederland, Evert Nieuwenhuis: https://www.vn.nl/luchtvaart-klimaatbeleid-luchtkasteel/

30 april 2019
 

Vandaag de dag wordt Kersten in SGP-kringen nog steeds de hand boven het hoofd gehouden
 

SGP-oprichter heulde met de moffen

Auteur: Harry Westerink
SGP-leider en dominee Gerrit Hendrik Kersten (1882-1948) sprak en handelde antisemitisch, aldus de orthodox-christelijke godsdienstleraar Herman van Beek. Kersten zag het Hitler-regime als een instrument van God tegen communisme, rooms-katholicisme en andere “zondigheid”. Toch lijkt zijn gezag binnen de SGP nog steeds onaantastbaar.
 

Een voorbeeld: In 1941 eiste de Duitse bezetter dat opgave gedaan werd van het aantal Joodse kinderen op scholen. De nazi's wilden hen uitsluiten van onderwijs. Daarop adviseerden de meeste christelijke scholenbonden hun schoolbesturen om die antisemitische maatregel te boycotten. Maar de gereformeerde scholenbond dacht daar anders over. Als voorzitter van die bond verlangde Kersten van zijn scholen dat ze de Duitsers zouden gehoorzamen. Met zijn beleid kwam Kersten in conflict met voorzitter Kok van het bestuur van een van de weinige gereformeerde scholen die wel wilden protesteren tegen de uitsluiting. Kok wilde de Joodse leerlinge De Groot gewoon toelaten op zijn school, en daarop zette Kersten Koks school uit zijn scholenbond. Kersten vond dat Kok het meisje niet mocht beschermen, omdat de Joden Jezus hadden verworpen.

Na de Tweede Wereldoorlog werd Kersten “gezuiverd”. Hij mocht niet meer terugkeren in de Tweede Kamer, omdat hij “tekort was geschoten in een juiste houding tegenover de Duitse bezetting”. Men beschouwde hem als een collaborateur. Ook kreeg hij een schrijfverbod van 10 jaar opgelegd vanwege pro-Duitse artikelen in De Banier. Drukkerij De Banier had zelfs nazistische boeken gedrukt. SGP-leden met kritiek op Kersten kregen binnen de partij echter geen schijn van kans. Ze werden geroyeerd of kregen te maken met kerkelijke censuur. De autoritaire Kersten betitelde hen als oproepkraaiers die de kop moest worden ingeslagen.

Lees het hele artikel op:   https://www.doorbraak.eu/gebladerte/11376f89.htm


30 april 2019

Het regende lintjes voor hervormden en gereformeerden

https://www.ad.nl/rotterdam/wat-me-verbaasde-was-de-grote-groep-christenen-onder-alle-gelukkigen~a5220e48/


30 april 2019

Leef als een Tukker, dan wordt alles mooier

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/de-mens-is-de-nieuwe-plofkip~ba090910/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=facebook

25 april 2019

Onderwijs moet neutraal zijn?

https://nos.nl/artikel/2281866-eenvandaag-opiniepanel-meerderheid-voor-afschaffen-bijzonder-onderwijs.html?fbclid=IwAR2kolAMeMXTMyB2yC26t6Nv91GUcx3oliPQXsQioHtXoxFLibVoQZwo2OQ

23 april 2019

Positivoos treden op in recreatiecentrum de Staver

Chrislam verovert Goeree-Overflakkee

https://www.youtube.com/watch?v=R3_zAOQk0LM


23 april 2019

Willy Heintjes van Vitale Kernen is tegen aanleg vliegveld op industrieterrein Oude-Tonge

Lees waarom Rudy Schokker niet meer huilt

https://www.youtube.com/watch?v=AiGWLtV_q8M

21 april 2019

Hoeveel Chinezen kan Goeree-Overflakkee eigenlijk aan?

 

COLUMN - Goeree-Overflakkee bezwijkt onder Chinese toeristen: Na de oproep van wethouder Tea Both is de schatting 1 miljoen Chinezen per jaar, tegen de duizend op een dag. Volgende week komen daar 40.000 Shanghai-Chinezen bij, een uitstapje van hun baas wegens goede prestaties. Hoeveel Chinezen wil je hebben?

 


Chinesen tussen de Tulpen van Tea

Chinezen zijn er na de oproep van mevrouw Both elke dag op Goeree-Overflakkee. Zomer, winter? Kou of regen? Ze zijn er elke dag en er komen er steeds meer. China heeft 1,4 miljard inwoners, als die allemaal nog naar Goeree-Overflakkee komen, wordt het er druk. “Daar zijn we niet blij mee” zegt Kees van Dam. Zijn boerderijtje biedt zicht op het Kerkenpad met een eindeloze reeks Chinezen. “Het aantal is enigszins gestabiliseerd. Die 40.000 erbij komen weliswaar in tien groepen langs, maar het zijn er in één klap meteen fors meer. En waar eindigt dat als er opeens van dit soort georganiseerde bedrijfsreisjes bijkomen?”

 

Het is een logisch punt om nog eens kritisch na te denken over de toestroom van Aziaten, vindt Van Dam: “Het zijn niet eens zozeer de aantallen, daaraan zijn we op Goeree-Overflakkee wel gewend. Het is meer de houding.  Chinezen denken dat ze in een museum zijn, met de inwoners als personeel. Ze fotograferen door het raam als de mensen zitten te eten, ze laven zichzelf aan de zon op hun bankjes in de achtertuin.

 

“Ze zijn beleefd, hoor, zeggen solly solly en gaan meteen weg, maar vervelend is het wel. We hebben er op aangedrongen: maak nou eens een folder waarin vooraf wordt uitgelegd dat dit een echte dorpsgemeenschap is.” En bootjes met Chinezen botsen op drukke dagen om de tien minuten tegen de dam voor zijn huis. Plonk hoor je elke keer, dankzij het slappe veen in de voorkamer. Van Dam: “Ik ben in een negeerfase, heb de gordijnen dicht. Ik wil het niet zien.” Het Diekhuus is door een Chinese investeerder opgekocht en is nu een Airbnb voor Chinezen. '

 

Tijd voor een rem op Chinezen? “Hoeft niet”, zegt Johan de Vos van Vitale Kernen, uitbater van het Diekhuus en als ondernemer en toeristische leidsman een ‘Chinezenlokker’ van de eerste orde.  “Dit reguleert zich vanzelf. Het aantal bootjes op Flakkee is aan vergunningen gebonden. Er is maar een beperkt aantal accommodaties, dat zijn van oudsher familiebedrijven, die hun charme willen houden.” Vol is vol, wil hij maar zeggen. “Georganiseerde reisgezelschappen komen echt niet vaker naar Goeree-Overflakkee als er geen logies is.”  Dat reguleert automatisch de toestroom.  In de regio springen ze er op in. Een hotel in Ouddorp heet in Chinese folders  inmiddels al ‘Hotel aan Zee’. Niet eens zo gek in een land waar Zandvoort voor de toeristen tot ‘Amsterdam Beach’ is omgedoopt.

 

Dat er iets moet gebeuren? Zonneklaar -  zegt Jan Zwerus van de partij Zwerus Belang Eerst: “We moeten zorgen dat het niet uit de hand loopt.” Gaandeweg groeit ook het besef bij de ondernemers dat er maatregelen nodig zijn. “Niet remmen vooralsnog, maar reguleren.” Parkeren met de Chinezen was een janboel. “Maar er is elders parkeerruimte genoeg. Spreiden, dat lost het al op.”' De uitdaging is groter dan de parkeervakken. Zwerus: “We moeten ervoor zorgen dat 's avonds iedereen ons eiland tevreden verlaat en dat ook de inwoners content zijn. Dat is in ieders belang.” Hardop wordt nagedacht om ook anderen de stroom Chinezen te gunnen, al is dat niet onmiddellijk ons belang: Voorne-Putten is ook mooi en als de Chinezen daar lucht van krijgen vallen die 40.000 extra Chinezen weer niet op.

 

Bij de gemeente Goeree-Overflakkee wordt gebroed op een nieuw plan, verantwoordelijk wethouder Tea Both die moet haar eigen ei gaan pellen. Rijkelijk laat, de ondernemers schreven vorig jaar al een brandbrief. “Het is zo gemakkelijk niet”, zegt Tea Both vol begrip: “Ieders belang is anders.”

Frans Evers
21 april 2019


De Speld
Hartverwarmend: duizenden mensen geven geld voor rijkste religieuze organisatie op aarde voor wederopbouw kathedraal

https://speld.nl/2019/04/17/hartverwarmend-duizenden-mensen-geven-geld-aan-rijkste-religieuze-organisatie-op-aarde-voor-wederopbouw-kathedraal/


17 april 2019

Lezing “5G, wat moeten we ermee?”
 

De voorbereidingen voor grootschalige plaatsing van 5G-zendmasten en antennes in Nederland zijn in volle gang. Deze zijn nodig voor het werken met nieuwe frequenties, die zorgen voor een snellere internetverbinding. De bedoeling is dat Nederland in 2020 overgaat op de 5G-verbinding. Maar terwijl de infrastructuur gereed wordt gemaakt op talloze plekken in ons land, groeit de bezorgdheid bij burgers en ook bij de politiek over de effecten van de hierbij vrijkomende straling op de volksgezondheid.

 


Het bovenstaande was reden voor de werkgroep Straling Bewust Goeree Overflakkee om een voorlichtingsavond te organiseren over dit onderwerp. Op maandag 1 april sprak de heer Rob Verboog in de grote schuur bij de familie Van der Velde in Sommelsdijk voor een publiek van ongeveer 40 belangstellenden over de gevaren van straling en elektromagnetische velden (EMV). Die straling is de laatste jaren enorm toegenomen o.a. door een grote toename van het aantal zendmasten en de uitbreiding van WiFi-netwerken en ‘last but not least’ de toename van draadloos communicerende apparaten, zoals bijvoorbeeld babyfoons, dect-telefoons, i-pads, tablets, slimme meters etc.


Ervaringsdeskundige
 

De heer Verboog is ervaringsdeskundige, in die zin dat zijn vrouw Wally stralingsgevoelig is. Dat betekent voor haar dat zij als een kluizenaar leeft in haar huis en dat zij alleen naar buiten gaat gekleed in beschermende kleding. En zij is lang niet de enige, zo vertelt de heer Verboog. Er zijn op dit moment rond de 3500 mensen in Nederland van wie duidelijk is dat zij gevoelig voor straling zijn en dan is 5G nog niet eens in gebruik. Reden voor de heer Verboog om zich de laatste jaren in de materie te verdiepen en op pad te gaan om voorlichting te geven over dit onderwerp.


Wat zijn de gezondheidsklachten bij personen die stralingsgevoelig zijn?
 

Veel voorkomende klachten bij (een overdosis) straling zijn vermoeidheid, slecht slapen, oorsuizen (Tinnitus), concentratieproblemen, een slecht geheugen, hoofdpijn, huidproblemen, spier- en gewrichtspijn, hoge bloeddruk en hartritmestoornissen. Deze klachten verdwijnen vaak weer als de stralingsbron weg is. Stralingsgevoeligen ervaren in hun dagelijks leven een heel aantal beperkingen vanwege deze gevoeligheid; zij kunnen bijvoorbeeld niet zo maar naar winkels, restaurants, de bioscoop, met de trein, de metro of het vliegtuig. Al met al heeft dit een behoorlijke impact op hun leven.
 

Wat doet de politiek?
 

Probleem is volgens de heer Verboog dat de politiek te weinig aandacht heeft voor de gezondheidsrisico’s van straling en deze zelfs vaak ontkent. Dat zou volgens hem helemaal anders moeten, zeker nu de plannen voor de invoering van 5G al vergevorderd zijn. Zijn advies aan de politiek is dan ook: hanteer het voorzorgsprincipe. Het voorzorgsprincipe is op de milieuconferenties van 1992 en 2000 in Rio de Janeiro internationaal overeengekomen: ”Bij een concrete verdenking van schadelijkheid voor de gezondheid door nieuwe technieken dient direct gereageerd te worden en niet afgewacht te worden tot de, vaak moeilijk te bewijzen, oorzaken naadloos vastgesteld zijn”.

Advies aan de politiek is ook: doe degelijk en dus onafhankelijk onderzoek naar deze materie en informeer actief alle burgers van ons land, dus ook de huisartsen, die niet allemaal bekend zijn met stralingsklachten. Neem verantwoordelijkheid en stop het ontkennen van de risico’s van straling. Ook gemeentes kunnen volgens de heer Verboog meer doen, zoals blijkt uit de acties van een aantal gemeentes zoals Bunnik en Nijkerk, die een eigen beleid op het gebied van het plaatsen van hoogspanningslijnen en antennes hanteren, met als effect minder straling. De politiek zou ook begrip moeten hebben voor elektrostress, stralingsgevoeligheid en EHS (Electro Hyper Sensitive) en ervoor moeten zorgen dat stralingsgevoeligen nog (enigszins) kunnen leven en dat hun klachten worden erkend. Creëer zogenoemde “white spots”, plekken waar de straling zeer beperkt is en stralingsgevoeligen de kans krijgen om even bij te komen.

 

Informatie

Het was een informatieve avond, maar er is veel meer te lezen en te zien over dit onderwerp. Wilt u meer weten over de gezondheidsrisico’s van straling en de invoering van 5G? Dan kunt u informatie vinden o.a. op de site www.stralingsbewust.info, www.sosstraling.nu of www.stopumts.nl. U kunt ook contact opnemen met de werkgroep Straling Bewust Goeree Overflakkee via het mailadres: info@akkerlust.nl of telefoonnummer 0187-485058. Een interview met Wally Verboog is te zien op 25 april in het programma De Outsiders van de VPRO op NPO 3.

 

 
16 april 2019

ingezonden: 

Jan Mastenbroek zet de feiten over waterstof op een rij

(rectificatie waterstof inspiratieavond in GGO)

 

Op verzoek van Ivo Teuwen heb ik een aantal gegevens verzameld om een presentatie te houden over waterstof, in het kader van een door hem georganiseerde avond over energie. Ik wil jullie iets vertellen over waterstof. Wat ik ga vertellen is geen mening maar een opsomming van feiten. Dit wil ik doen in een aantal stappen

 

1 Wat is waterstof

2 Hoe wordt het gemaakt

3 Waar wordt het voor gebruikt

4 Klimaattop Parijs

5 Waterstof is inmiddels ‘heilig’ verklaard.

 

1

Waterstof is het kleinste element dat we kennen, het staat op plaats 1 in het periodiek systeem. Dit is een systematische rangschikking van alle elementen die we  kennen.


2

Waterstof wordt op twee manieren gemaakt.

Door elektrolyse. Een elektrische stroom wordt door water gevoerd waardoor het molecuul uiteen valt in de elementen zuurstof en waterstof. Deze methode kost heel erg veel energie en is daardoor erg duur. Als voorbeeld noem ik de productie van waterstof bij een tankstation. Hier wordt per etmaal net zoveel elektriciteit verbruikt als vijf huisgezinnen in een heel jaar verbruiken.

 

Een tweede methode is het mengen van aardgas en stoom en dit vervolgens onder invloed van een katalysator door een reactor sturen. Deze methode kost veel geld, katalysator is duur, aardgas kost veel en het maken van stoom kost veel energie.


3

Het wordt gebruikt in: de voedselindustrie, petrochemische industrie en ruimtevaart

 

4

In 2015 wordt in Parijs het klimaatakkoord gesloten. Het gebruik van fossiele brandstoffen gaat in de ban. De cijfers die hier worden bepaald om de uitstoot van CO2 te verlagen zijn gebaseerd op gegevens van het klimaatbureau van de Verenigde Naties(IPCC). Dit bureau baseert zijn cijfers op gegevens van een rapport uit 2013, in het jaar 2015 komt het IPCC met bijgestelde cijfers waardoor de uitstoot verminderring minder streng hoeft te zijn. 30% minder CO2 uitstoot in plaats van 49% voor Nederland. Experts van het Planbureau voor de leefomgeving baseren hun cijfers 49% en 95% doodleuk op de gegevens van 2013 en kijken niet naar het bijgestelde rapport van 2015, dit wordt door het IPCC als doldriest gezien.

 

5

Fossiel is vloeken in de kerk. We moeten massaal van het gas af en over op elektriciteit en waterstof.

Het gebruik/plaatsen van de warmtepomp wordt gestimuleerd, ook weer een energie slurpend apparaat, verbruik van 6000 tot 8000 kWh per jaar. Dit apparaat is alleen geschikt voor vloerverwarming, niet bij het gebruik van radiatoren, de levensduur is 8 tot 10 jaar, de aanschafkosten liggen tussen de 12 en 15 duizend euro.

 

Koken op waterstof vergt een totaal ander verbrandingstoestel. De verbrandingswarmte van waterstof is immers 2100 gr C. Dit lukt niet met een aluminium pan. Aluminium smelt bij 700 gr C.

Het transport van waterstof door bestaande aardgasleidingen kan niet zonder dit gasnet hiervoor aan te passen.

 

Het mengen van 16 tot 20% waterstof bij gewoon aardgas is geprobeerd op Ameland bij een aantal proefwoningen. De gemeente Ameland ziet van definitieve toepassing af terwijl ze daar ook energie neutraal willen worden. Er wordt nog wel een proef gedaan bij de gemeente Rozenburg bij een aantal woningen, hier worden elektrolyse units geplaatst om waterstof te maken.

 

Ik sluit af met iets te vertellen over het aspect veiligheid.

 

Waterstof is een zeer brandbare stof. Waterstof in contact met vochtige omgevingslucht ontbrandt spontaan. Zeer speciaal gecertificeerd personeel is nodig om aan bovengenoemde installaties te kunnen werken. Het vervoer van waterstof geschiedt onder hoge druk en lage temperatuur, denk aan een druk van 700 tot 900 atmosfeer.

 

Dorps- en stadskernen ook tunnels moeten worden gemeden. Rijksdienst voor het wegverkeer maakt een uitzondering als de geladen waterstof voor eigen gebruik is in bv de toekomstige auto rijdend op waterstof.

 

Aanwezigen, dit was wat ik jullie wilde vertellen over het element waterstof.

 

Jan Mastenbroek

Sommelsdijk

 
14 april 2019


Van der Veer over voorgangers die elkaar te lijf gaan

Kerkschisma op Goeree-Overflakkee nakendVoorgangers slaan elkaar met Bijbelcitaten om de oren
13 april 2019

https://igo.nl/nieuws/overig/column/artikel/24971/Column-Lucas-Hartong-Demasqu-in-de-Delta

10 april 2019

De Heere Jezus distantieert zich van de posterplakkers op Goeree-Overflakkee
 

Europese verkiezingen Nederland 23 mei 2019

 

COLUMN - In Nederland worden op donderdag 23 mei Europese verkiezingen gehouden. Dan kunnen de kiesgerechtigden de Nederlandse kandidaten voor het nieuwe Europees Parlement kiezen. Waarschijnlijk krijgt Nederland dan 29 in plaats van de huidige 26 zetels.

 


De Heere Jezus distantieert zich van de posterplakkers op Goeree-Overflakkee

De EU-ministers voor Europese Zaken hebben besloten dat de lidstaten zelf kunnen bepalen op welke dag tussen donderdag 23 en zondag 26 mei hun burgers voor het EU-parlement naar de stembus gaan. De meeste landen stemmen op zondag. Uit oogpunt van eerbiediging van de zondagsrust is dat in Nederland dankzij Kees van Dam van de SGP niet het geval.

 

De Europese verkiezingen worden eens in de vijf jaar gehouden. Nog niet helemaal zeker is hoe groot het volgende parlement wordt. Het telt nu 751 zetels maar door het Britse vertrek uit de EU vervallen er 73. Het parlement heeft voorgesteld ze niet allemaal te schrappen maar er 27 te verdelen over landen die daar vanwege hun bevolkingsaantal recht op hebben. De overige 46 worden ‘bewaard’ voor toekomstige EU-lidstaten. Gekozen bij de verkiezingen van 2014 waren CDA 5 zetels, D66 4 zetels, VVD 3 zetels, PvdA 3 zetels, SP 2 zetels, CU/SGP 2 zetels, GroenLinks 2 zetels en Partij voor de Dieren 1 zetel.

 


Zelfs de achterkant is niet veilig voor de fundamentalistische plakkers

Inmiddels is op Goeree-Overflakkee verkiezingsstrijd losgebarsten. Op de verkiezingsboorden is de groep Jezus op groot formaat van start gegaan. De Bijbel verwerpt deze hoogmoed ten zeerste: “… Hoogmoed heeft vele mensen ervan weerhouden om Jezus Christus als Redder aan te nemen. Het toegeven van onze zonden en erkennen dat wij op eigen kracht niets kunnen doen om het eeuwige leven te erven is een onophoudelijk struikelblok voor trotse mensen. We horen ons niet met megaposters op onszelf te beroemen; als we ons ergens op willen beroemen, laat het dan de heerlijkheid van God zijn. Wat we over onszelf te zeggen hebben betekent helemaal niets in Gods werk. Het verschil wordt uitgemaakt door wat God over ons te zeggen heeft (2 Korintiërs 10:13).

 

Frans Evers
10 april 2019

ingezonden:

Het doek valt over Ouddorp…….

Donderdag 28 maart viel het doek over Ouddorp. Zo’n gezegde als “het doek valt over….” kun je op meerdere manieren uitleggen, tenminste als je een flexibele geest hebt. Nou hebben (de meeste) politici een heel flexibele geest, dus die zullen er geen moeite mee hebben een uitleg te kiezen die hen goed uitkomt.

In die raadsvergadering van 28 maart vielen dan (eindelijk) de besluiten over het ontwikkelkader verblijfsrecreatie, plan van aanpak recreatie-initiatieven Ouddorp, het bestemmingsplan Oude-Nieuwlandseweg Westerweg Ouddorp en bestemmingsplan Ouddorp Bad Oost. Er was al vele weken over gesteggeld, gediscussieerd, geoordeeld, vooruitgeschoven, teruggehaald, ter discussie gesteld, van de agenda afgehaald om onbekende redenen, weer over gediscussieerd… Kortom: het waren hete aardappels in de keel. Het werd ook de raadsleden, zelfs die van de coalitie, steeds duidelijker, dat deze punten voor veel Ouddorpers eigenlijk compleet onacceptabel waren.

 

Raadslid Jan Zwerus zal het met deze opmerking niet eens zijn, want die “wil eerst onderzocht hebben” hoeveel mensen het met deze opmerking  eens zijn. Hij geloofde niks van “verhalen van mensen, die zeggen dat ze een achterban hebben”.  Nooit gehoord van een menselijke keten, een enquête, een petitie ?   Nooit gehoord van een bomvolle Dorpstienden ? Misschien zou je als raadslid zelf ook eens onder de mensen moeten gaan in plaats van twee (2 !!) keer met je auto een tochtje door Ouddorp en omgeving te maken.


Hij diende een motie in waarmee hij beoogde eerst !! een officieel onderzoek te doen en daarna over de agendapunten te gaan besluiten. De motie werd binnen 5 minuten weer ingetrokken omdat de wethouder beloofde zo’n onderzoek later te laten verrichten en de resultaten mee te nemen bij de evaluatie. Voor wat betreft de meest heikele punten (Bad Oost, minicampings en verplaatsings-gebied) heeft dat natuurlijk geen enkele zin.

 

In de hele besluitvormingsprocedure werd steeds duidelijker, dat deze agendapunten voor veel reuring zorgden bij de coalitiepartijen en dan met name bij CDA, VKGO en SGP. Het CDA gooide roet in ’t “coalitie-eten”. De partij kondigde aan tegen te gaan stemmen bij ’t punt Oude-Nieuwlandseweg. En in dat geval voelde VKGO zich “vrij” om ook tegen te gaan stemmen bij Bad Oost. Wat mij betreft tot zo ver  nog wel te begrijpen. Maar om dan na allerlei overleg te besluiten om voor het ene (weliswaar een ietsepietsie gewijzigde) plan (Bad Oost) te stemmen en met zijn allen tegen het andere, wat het CDA dus als “onbetrouwbare coalitiepartner” al van plan was..... Ik begrijp de politieke codes niet.
 

Dus weg plan Oude-Nieuwlandseweg (ondanks “gewekte verwachtingen”) en ja tegen Bad Oost. Er waren wel wijzigingen: in de nieuwe opzet komen er maximaal 50 hotelkamers en 40 (recreatie) woningen. In de oude opzet waren dat 45 hotelkamers en 55 woningen. Tien minder dus, al bij al. En een paardenweitje gespaard.

 

De situatie met betrekking tot het verplaatsingsgebied is “technisch veranderd”. Er kan vanaf nu niet meer door het college worden ingestemd met verstening maar dat moet door de raad gebeuren. Dat klinkt als een soort “veiligheidsslot” maar dat is het natuurlijk niet. De bestaande twee minicampings mogen van 25 naar 45 staanplaatsen en een derde aanvrager mag er dan dus ook 45 plaatsen.

 

Met name bij dit punt (“dichtgetimmerd” volgens de voorstellers van de wijziging) is heel veel op te merken. Het waren minicampings als nevenactiviteit bij een boerenbedrijf.

Nu de grens is gesteld op 45 is er geen sprake meer van een minicamping, verbonden aan een boerenbedrijf. Het worden recreatiebedrijven en dat heeft niets meer te maken met het boerenbedrijf. Dus ook de geformuleerde voorwaarde over beëindigen maximaal 5 jaar na het stopzetten van het boerenbedrijf, hoort volgens mij in hetzelfde grote boek als Doornroosje en Roodkapje.

 

Al bij al: Is het doek nou gevallen of niet ?  Het beantwoorden van die vraag is moeilijk.

Wat mij betreft is het doek gevallen. Bad Oost gaat gewoon door,  hoe je het ook wendt of keert. Er komt een einde aan de open ruimte en wat er gebouwd wordt is voor de mens met de goed gevulde portemonnee, want dat worden dure huizen. Er komt gewoon een soort 2e Punt West en dat is geen reden om te juichen.  Verder, men mag me Sombermans noemen, maar ik meen wat verstand te  hebben van projectontwikkelaars (de rupsjes-nooit-genoeg) en van politici (flexibel, buigzaam en tot meedenken bereid) maar er komt heus een verzoek om in het verplaatsingsgebied te mogen gaan bouwen. En dat zal heus gesteund gaan worden. En verder: De recreatiebedrijven die de raad hardnekkig boerencampings blijft noemen, zullen over niet al te lange tijd verzoeken gaan indienen tot uitbreiding, en die zullen op termijn gehonoreerd gaan worden.

 

Minder pessimistische mensen zullen zeggen, dat er geen doek is gevallen. Die zullen zelfs zeggen: De politiek zegt “Genoeg is genoeg”, dus einde uitbreidingsverhaal. Dan zeg ik alleen maar: “Gelooft u nog steeds alles wat Rutten zegt en belooft ?”
 

En wat ik nog steeds bij (bijna) alle raadsleden heel hard mis is echte betrokkenheid bij de Ouddorpers en bij wat hen raakt. Ik geef één simpel voorbeeld om mee te eindigen. Je kunt zeggen en schrijven, dat je de zondagsrust wenst te handhaven (voor mij mag dat, maar hoeft dat niet), maar als je het dorp en omgeving vol bouwt met huizen voor rijke mensen die “van buiten” komen, dan maak je van de oorspronkelijke bevolking van Ouddorp een ondergeschikte en ondergesneeuwde minderheid, die niets meer voor het zeggen heeft (en dat is nu al  het geval, beste dames en heren raadsleden, maar u draait het om. U zegt: Ze laten niks van zich horen….)

En zo valt het doek…. desnoods langzaam…. maar zeker.

 

Stekelpaardje.

 


9 april 2019

Goeree-Overflakkee is hard toe aan een mannenpraatgroep

https://www.youtube.com/watch?v=2f_7NqbJjtg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2rPiPRY5-c4LSUITxxWUjozJ8-X2Jd9oBsQUYFxMAqFN8XfesCC-jz_AI

9 april 2019


Adrie van de Geest zet vraagtekens bij de Terp Turbine

 

Geacht heer Tollenaar,

 

Een turbine met een tiphoogte van 400 meter met een wieklengte van 220 meter betekent dat een gat van minimaal 40 meter diep gegraven moet worden om rond te kunnen gaan. Volgens mij is dit nepnieuws!

met vriendelijke groet,
Adrie van de Geest

 


Hieronder de reactie van Frans Tollenaar

 

Geachte heer Van de Geest,

 

Dank voor uw reactie. De Terp Turbine is geen nepnieuws. U hebt volkomen gelijk dat er in de terp een gleuf gegraven moet worden om de wieken de kans te geven rond te draaien. Dit is echter een functionele gleuf waar een elektrisch aangedreven aerodynamische windtunnel is geïnstalleerd. Deze windtunnel treedt automatisch in werking als het windstil is. Ingeval de wind ’s nachts gaat liggen, gaat bij mijn bedrif in Tholen het zogenaamd windstiltealarm af. U hoeft zich dan ook geen zorgen te maken.

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

 

Met vriendelijke groet,

Frans Tollenaar

Directeur Windbedrijf TipTopTollenaar8 april 2019
 

Pilot Terp Turbine op Goeree-Overflakkee

 

COLUMN - In 2020 moet Nederland 14% van haar energie duurzaam opwekken, zo is afgesproken in het Energieakkoord. Zowel op land als op zee wordt daarom flink geïnvesteerd in wind- en zonne-energie. Het Schrijfbedrijf onderzoekt de kansen voor een natuurinclusieve inbedding van een Terp Turbine tegenover het strandje van het Havenhoofd van Middelharnis.

 


Werkzaamheden ten behoeve van de terp turbine in volle gang

Breaking news is dat het Havenhoofd van Middelharnis ’s werelds hoogste windmolen op land krijgt. De Terp Turbine heeft een tiphoogte van 400 meter met 220 meter lange wieken. Voormalig SGP-wethouder Frans Tollenaar, directeur van het Windbedrijf TipTopTollenaar, zegt dat als testlocatie Goeree-Overflakkee de meest geschikte plek van Nederland is.

 

Wonen op terpen rond de Turbine is inmiddels mogelijk dankzij het Tholense Windbedrijf en de Gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree. In het oostelijke deel van de Gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree wordt een combinatie van wonen en natuurontwikkeling gerealiseerd door een samenwerkingsverband tussen Windbedrijf TipTopTollenaar, de gemeente Goeree-Overflakkee, de provincie Zuid-Holland, Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds. Voor meer inlichtingen zie Wonen op de Terpen van Flakkee.

 

https://www.goeree-overflakkee.nl/over-goeree-overflakkee/project-eerste-bekading_45740/item/de-eerste-bekading-veel-nieuwe-toegankelijke-natuur-met-kleinschalige-woonvorm_153850.html

 

Frans Evers7 april 2019


Peter Visser (voormalig CDA-wethouder) leest dominee Visscher de les

(Eilanden Nieuws 6 april 2019)

5 april 2019

Varia aan nieuws uit De Socialist april 20195 april 2019

Our Planet

Een splinternieuwe Netflix Originals-serie over onze prachtige, maar kwetsbare natuur

https://www.wnf.nl/protectourplanet.htm?utm_medium=email&utm_campaign=natuurnieuws&utm_content=&utm_source=nieuwsbrief-20190405

5 april 2019

Niks zo ongepast als baarmoederbemoeienis

Ze intimideren vrouwen op het kwetsbaarste moment in hun leven, en ze voelen dat ze dat recht hebben, enkel en alleen omdat ze denken dat hun god abortus afkeurt. Hoe kan het toch dat er mensen zijn die denken dat hún geloof ook van toepassing is op andermans baarmoeder?


https://www.ad.nl/binnenland/niks-zo-ongepast-als-baarmoederbemoeienis~a9633967/


31 maart 2019

Zwagerman wist het toen al
https://www.youtube.com/watch?v=pNovOoMWMZM&fbclid=IwAR3-CvXVc6_KKwtlAMtYbMUVP2lq-xghqLWwbKOe1nGXKJHJPMSCBTrupi0

29 maart 2019

Moeten we wel of niet bij Europa blijven?

Kieswijzer van Lucas Hartong voor de komende Europese verkiezingen.


ISBN 9 789402  130430 beschikbaar via Bol.com

29 maart 2019

AD 29-03-2019
28 maart 2019

Christelijk gehalte eiland brokkelt af

 

COLUMN - Uit nadere analyse van de afgelopen verkiezingen voor provincie en waterschap blijkt het christelijk gehalte van de gemeente Goeree-Overflakkee langzaam maar zeker aan het afbrokkelen is. Van de drie christelijke partijen boekte alleen oppositiepartij de ChristenUnie winst. Coalitiepartij SGP - hoewel dit jaar wederom de  populairste partij - kreeg een flinke klap te incasseren. De partij van Kees van Dam liep terug van 26.3 naar 19.9%. Hiermee lijkt het einde van het christelijke gedachtegoed nakend.

 

Grote vraag is echter hoe het kan dat bijna een op de vijf eilandelijke kiezers zo massaal voor Forum voor Democratie stemde? De partij van Thierry Baudet maakte op Goeree-Overflakkee zijn debuut als tweede partij met 18.7% van de stemmen. Vertaald  zijn dat 4584 stemmen. Met uitzondering van de ChristenUnie, leden de VVD, het CDA en de PvdA op het eiland verlies. Het is niet echt moeilijk de grote overwinning van Forum op Goeree-Overflakkee te duiden. Hieronder een drietal open wonden van kiezers die zeggen het helemaal te hebben gehad met de zittende politieke partijen.

 

Weet u nog dat er op ons eiland vier gemeentes actief waren? Dat waren de gemeente Middelharnis,  Oostflakkee, Dirksland en  Goedereede. Alleen in de laatstgenoemde gemeente werd een referendum gehouden. Een overweldigende meerderheid was voor zelfstandigheid en dus tegen fusie met de drie andere gemeentes. Ondanks dat kwam het toch tot een fusie. Wat zegt Forum daarover? ‘Forum is tegen gemeentelijke fusies als de bewoners daar niet voor zijn.’ De bewoners van Goedereede waren tegen een fusie, dus als Forum het toentertijd voor het zeggen had, was deze vermaledijde  fusie niet doorgegaan.   

 

Hadden de gemeentes Middelharnis, Dirksland en Oostflakkee net als Goedereede een referendum gehouden zou de uitslag daarvan niet veel anders zijn geweest dan die van Goedereede. Wat zou er zijn gebeurd als Forum er toentertijd was geweest? Dan zou er geen fusie zijn geweest want Forum is voor het bindend referendum,

 

Met Forum aan de macht was de Windmolenopstand van de bewoners van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge ook niet nodig geweest. ‘Stoppen met de aanleg van windmolenparken op het land en zonneweiden die het landschap ontsieren en overlast veroorzaken.’ Dat staat vetgeschreven in het partijprogramma. Maar Forum is  nog niet aan de macht op Goeree-Overflakkee, dus de bouw van windmolens en de aanleg van zonneweiden gaat voorlopig gestaag verder.

 

Frans Evers24 maart 2019


Ingezonden: 

Vrijgespeeld

Mijn persoonlijke wensen voor ons land en eigenlijk de hele wereld.

Ik bevind me in een uiterst comfortabele positie. Vooraf had ik niet kunnen dromen dat het zo fijn zou aanvoelen om een niet-stemmer te worden. Ik hoor bij geen enkel politiek kamp meer. Er bestaat geen enkele politieke partij met een programma dat al mijn zienswijzen voldoende benadert. In feite ben ik rechts noch links. Affijn.. de redenen om niet te stemmen heb ik al verwoord in een eerdere post.
 

Nu kan ik het slagveld overzien zonder meegezogen te worden in de strijd. Ik kan reageren op zaken, zonder dat het mijzelf betreft. Dat vind ik uiterst grappig. Tegelijkertijd realiseer ik me ook dat ik nog een stap verder kan gaan. De politiek gerelateerde zaken volledig uit mijn leven skippen. Maar ik ben nieuwsgierig van aard.. betrokken ook. Dus ik lees, grinnik, verwonder en verbaas nog ff verder.
 

Was het maar niet zo'n triest zaakje .. onze politiek. Wat zou het mooi zijn als de politiek volledig zuiver zou verlopen. Zonder inmenging van banken en bedrijven. Zonder verdeel en heers spelletjes. Als wijze, krachtige en bewuste mensen een verlengstuk van het volk zouden zijn. In contact met het grote geheel. Respect tonend voor de natuur, het dierenrijk en de mensheid.
 

Mijn persoonlijke wensen voor ons land en eigenlijk de hele wereld:
Vissersvloten minimaliseren/stilleggen. Plastic meukfabrieken afbreken, of ombouwen naar hennep-plastic fabrieken. Bio-industrie per direct volledig verbieden. Camera's met live video uitzendingen en grote ramen in slachthuizen. Landbouwgif uitbannen. Vrije productie en handel in hennep/wiet/cannabis. Vrijheid in kweek en toepassingen van alle plant-medicijnen/psychedelische middelen. Handen af van bomen. Voedselbossen aanleggen. Alle bermen en slootkanten vol zaaien met bloemen.

Alle religieuze teksten, leringen en uitdossingen verbieden op scholen, in ziekenhuizen en in overheidsgebouwen. Neutraal onderwijs. Sanering van het onderwijs, geen indoctrinatie meer op scholen. Lesstof en puntensysteem aanpassen aan de behoefte van de jeugd. Geen subsidie meer naar religieuze instanties, van welke aard dan ook. Ongecensureerd internet. Een eind aan de vaccinlobby en de machtspositie van farmaceutische bedrijven.

Uitgeprocedeerde gelukszoekers meteen uitzetten naar het land van herkomst. Geen uitkeringen in het buitenland. Kinderbijslag voor max 2 kinderen. Nederlanders krijgen altijd voorrang voor huurwoningen. Grote gebieden beschikbaar stellen voor tiny houses, waar ALLEEN de minima voor weinig geld kunnen wonen in de natuur en hun eigen voedsel kunnen verbouwen. Jeugdzorg en kinderbescherming hun macht ontnemen. Honden/katten/dieren toestaan in gevangenissen, instellingen en ouderzorg. Woonvormen mengen met alle leeftijden. Geen ouderen meer ophokken in zorgcomplexen. Chemotherapie niet/nauwelijks meer toepassen.

Corrupte bankiers berechten en opsluiten. Een basisinkomen voor iedereen. Kindermisbruikers castreren. De mediabedrijven dwingen om eerlijk nieuws te brengen. Alleen nog maar onverpakte groente en fruit in de supermarkten, voorgesneden bestaat niet meer. Duidelijke taal op verpakkingen. Zepen en shampoos alleen nog maar in tabletvorm verkrijgbaar. Stoppen met windmolens. Alleen nog maar energieneutrale woningen bouwen. Buitensporige rijkdom zwaar belasten. Mileu, welzijn en redelijkheid wegen zwaarder dan economische belangen. Fluoride-gebruik volledig stoppen, ook bij de tandarts. Het 5G netwerk nooit aanleggen. Stralingsarme gebieden creëren voor gevoelige mensen. Het eigen risico afschaffen. Mensen zelf hun verzekeringspakket voor gezondheidszorg laten kiezen. enz

 

Mijn lijst is nog veel langer... over Europa, de Euro, de handel... maar het moge duidelijk zijn: Mijn partij bestaat niet ;-)
24 maart 2019

Links Nederland is volledig de weg kwijt

https://www.vrijspreker.nl/wp/2011/01/top-psychiater-links-denkenden-hebben-psychologische-stoornis/?fbclid=IwAR1ZkuSLt_uXkkjrNHw_XozJYR8RcYk4Nrnrj2slH70z4hY5LvZY3Tigxtk


22 maart 2019
 

Thierry Baudet roept op tot een landelijk masturbatieverbod

 

 

COLUMN - Wat heeft rechts tegen masturbatie? Neem Thierry Baudet van het Forum voor Democratie, hij roept op tot een algemeen masturbatieverbod in Nederland. Het plengen van zaad op rotsachtige gronden - en alle andere grondsoorten - is uit den boze. Maar voor alle soorten ondergrond geldt, dat het boreale zaad slechts dient te worden gestort in baarmoederlijke milieus.

 

In een interview met Story zegt de leider van het Forum voor Democratie dat hij definitief is gestopt met het bemasturberen van zijn eigen lid.  Die uitspraak is geheel in lijn met het beeld dat in rechtse kringen leeft. Algehele onthouding is goed voor de man. Door masturbatie stroomt mannelijke energie weg en dat is doodzonde.

 

Baudets oproep is inmiddels gehoord in Zweden en de Verenigde Staten. Zo beweert het rechtse kopstuk Marcus Follin uit Zweden dat hij net als Baudet tegen zelfbevrediging is omdat het zaad van de man gebruikt moet worden voor nuttiger doelen zoals het in stand houden van het ras. “Al die zaadjes die zo door de wc worden gespoeld zijn potentiële mensen, zonde om die met anderhalve liter pleewater door te trekken.” De Amerikaanse rechtse politieke beweging Proud Boys, heeft op zijn beurt onthouding als basisprincipe ingesteld.

 

Op rechts in Nederland hebben kopstukken als Rutte en Baudet elkaar gevonden: Wie masturbeert geeft toe aan basale driften en heeft dus geen controle over lichaam en geest. Bovendien stijgt door onthouding de testosteronspiegel waardoor mannen sterker worden. Komt bij dat het masturberen - net als het roken van een joint -  ontspannend werkt en  zo de focus afleidt van wat in de strijd belangrijk is.

 

Belangrijk volgens Baudet is bijvoorbeeld dat een echte man moet stinken. Zich weinig moet wassen. Dat laatste geldt met name voor het mannelijk lid. Sappen en secreten dienen zich aldaar ongestoord op te kunnen bouwen. Ook de boreale winden en de smegmaticus* moeten terug op het politieke speelveld. Een smegmaticus pur sang is lijstrekker Henk ‘De Tank’ Otten, het boegbeeld van de partij, een stormram. Boze tongen beweren dat hij de Grieks/Romeinse beginselen is aangedaan en dat hij de geurvlaggen van de partij uitzet.

 

*Een smegmaticus is een vijfde type in de humoraalpathologie, zit dicht tegen de flegmaticus aan, met maar sterk cholerische trekken.

 

Frans Evers        22 maart 2019                                         

Thierry Baudet  - Zondag met Lubach
https://www.youtube.com/watch?v=IvuWORVD0jQ&fbclid=IwAR39RDJA97GWyW_DucM8BN_LZ_XcSuyZap-y1DP5h76Lf9amO5eKphmC2Pg


19 maart 2019
 

Goeree-Overflakkee maakt enorme ruk naar rechts

 

COLUMN - De verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten hebben voor een aardverschuiving gezorgd op ons eiland. De SGP is met 19.9% van de uitgebrachte stemmen de grootste partij. Dat op zich is niet heel verrassend. Wel verrassend is de nummer twee. Vlak achter de SGP zit het Forum voor Democratie met 18.7%.

 

Na deze twee rechtse partijen volgen op rechts de VVD met 13.0%, de ChristenUnie met 10%, het CDA met 8.6%, de PVV met7%. Pas op de zevende plaats de eerste linkse partij, de PvdA met 6.6%. Partijen als 50Plus, Socialistische Partij, GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66 hebben  op Goeree-Overflakkee het nakijken. Ze worden weliswaar genoemd, maar staan wel aan de zijlijn.

 

Maar vertaald naar het aantal zetels voor Zuid-Holland krijgen we een heel ander beeld. Het Forum voor Democratie is hier de grote winnaar met 11 zetels, gevolgd door de VVD met 9 zetels, PvdA 5 zetels, GroenLinks met 5 zetels, D66 met 5 zetels, CDA met 4 zetels, PVV 4 zetels, ChristenUnie met 3 zetels 50Plus met 2 zetels, Partij voor de Dieren 2 zetels, de SP 2 zetels, de SGP 2 zetels en onder voorbehoud Denk met 1 zetel.

 

Het Schrijfbedrijf wenst de gemeente Goeree-Overflakkee en de Provincie Zuid-Holland veel sterkte en wijsheid toe. Let op! Als het aan het Forum ligt, stappen we per direct uit de Europese Unie (zie wat daar van komt in Engeland) en hoeven we ons over het klimaat geen zorgen meer te maken…

 

Frans Evers

 

COLUMN ALEID TRUIJENS

God heeft op school niets te zoeken

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/god-heeft-op-school-niets-te-zoeken~b8c352ac/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email


18 maart 2019
 

Zwembad de Staver nog steeds niet veilig

COLUMN - Zwemmen in zwembad de Staver in Sommelsdijk is nog steeds niet veilig. Recente onderzoeken wijzen uit dat er nog altijd problemen zijn met het klimaat in het zwembad en bezoekers klagen nog immer over gezondheidsproblemen tijdens en na een bezoek aan het zwembad.

 Ondanks de hoge investeringen in advies en aanpassingen aan de technische installaties de afgelopen jaren lukt het SRGO maar niet om een aanvaardbaar klimaat te bieden. Ook de nu lopende proef met een lagere watertemperatuur biedt zoals te verwachten was, geen oplossing voor de kwaliteitsproblemen.

 

Oplossing nog niet in zicht

Helaas toont, naast SRGO, ook een overgroot deel van het gemeentebestuur nog steeds geen interesse in een snelle oplossing van de voortdurende gevaren voor de volksgezondheid in de Staver. Verantwoordelijk wethouder Bruggeman blijft de oplossing van de problemen en de gevaren voor de volksgezondheid maar voor zich uit schuiven.

 

Deskundig of niet?

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag wist de wethouder te melden dat een extern bedrijf een eerste schouw heeft uitgevoerd (3 weken geleden, red.) om inzicht te krijgen in de problemen. De wethouder gaf aan dat dit bedrijf zich nog wel afvraagt of het voldoende deskundig is om een oordeel te geven. Let wel; de wethouder overweegt dus opdracht voor een onderzoek te geven aan een bedrijf dat zelf niet zeker weet of het kundig genoeg is om een gedegen onderzoek uit te voeren!


Het lijkt er op dat dit bedrijf prima gaat passen in het rijtje adviseurs dat al 2 jaar lang, zonder enig resultaat dik betaalde adviezen uitbrengt aan SRGO op het gebied van de technische problemen onder het motto ‘het maakt niet uit of je over een bepaald kennisniveau beschikt en/of problemen oplost, als het naar buiten maar lijkt, dat er aan de problemen gewerkt wordt’. En het gaat maar door…

 

De politiek verslaggever
17 maart 2019
 

Kees van Dam roept Hendrik Herweijer tot de orde

 

COLUMN - Onlangs werd de gemeente Goeree-Overflakkee opgeschrikt door een tsunami van wildplakkers. Posters van de PvdA werden massaal overplakt door posters van Thierry Baudet. Maar de SGP spande de kroon. Op het ene moment prijkte een bescheiden poster van de Partij voor de Dieren op de posterplaats bij het Rondeel en een moment later was die poster verdwenen en hing er een levensgrote poster van de SGP op de plek waar de poster van de Partij voor de Dieren aanvankelijk hing.

 

Kees van Dam, fractievoorzitter van de SGP, was hierover niet te spreken: “Zo ga je niet met je collega’s om. Duidelijk is dat de plakploeg van de SGP buiten zijn Bijbelboek is gegaan. Ik ben het volledig met mevrouw Evers van het Schrijfbedrijf eens dat deze wildplakkerij geheel en al ons als partij is toe te rekenen. Dit had absoluut niet mogen gebeuren.”

 

Fractiegenoot Herman Herweijer denkt daar heel anders over. Hij neemt het in een ingezonden brief op voor de voorzitter van de SGP-afdeling Middelharnis die beweert dat niet is aangetoond dat de posters van de Partij voor de Dieren zijn weggehaald door de personen die de SGP-posters hebben geplakt. Van Dam hierover: “Herweijer hebben wij ooit binnengehaald omdat hij een bekwaam jongerenbewerker is. Maar op het sociaal domein zakt hij als wildplakker door het ijs. Ik zal een serieuze poging ondernemen om hem op het droge getrokken te krijgen.

 

Van Dam tenslotte: “Namens Herweijer en de rest van onze fractie bied ik mevrouw Evers mijn excuses aan voor deze wildplakkerij die - ik zeg het eerlijk -  volledig is toe te schrijven aan mijn partij. Zoals bekend heb ik als gelovig mens veel aan de familie Evers te danken. En ik neem als boetedoening het de kiezer niet kwalijk dat hij of zij komende woensdag in plaats van op de SGP op de Partij voor de Dieren stemt.”

 

Frans Evers
16 maart 2019


Gezocht: Een raad met karakter en lef

 

In Ouddorp wordt de stemming onder de mensen steeds sikkeneuriger als het gaat om ontwikkelingen in de recreatieve sector. Er is ongerustheid onder de mensen die het gevoel hebben, dat het dorp en de omgeving door de gemeente gezien worden als melkkoe. Al jaren hebben projectontwikkelaars en recreatieondernemers vrij spel. De gemeente legt ze geen strobreed in de weg. In ’t kort een paar ontwikkelingen 

 1. Ouddorp Bad Oost
 2. Ontwikkelkader verblijfsrecreatie.
 3. Plan van aanpak Recreatie-initiatieven Ouddorp

 

Ouddorp Bad Oost. Het betreft het open gebied tussen het Fletcherhotel en de Vrijheidsweg. Het gebied zorgt voor een open kijk naar de duinen. Ouddorp Bad Oost moet volgebouwd worden: een hotel met minimaal 45 kamers en huizen waarvan er 40 bestemd zijn voor permanente bewoning. Een “gewone” woonwijk dus, niks recreatie, en bestemd voor de beter gevulde beurs.

 

In de oordeelsvormende fase spraken vijf partijen zich direct al uit als voorstander.


PvdA, met woordvoerder Grinwis, werkzaam in de recreatiesector: vóór. Juist bij de PvdA zou je verwachten dat aan het hart liggende zaken als natuur, klimaat, verstening, leefgebied, vogels, insecten enz. zwaar zouden wegen, maar nee hoor.


VVD, Rijerkerk, bekend voorvechtster van vrijheid voor: de (recreatie)ondernemer: vóór.


EVV, Van Alphen heeft hoe je ’t ook bekijkt een indirecte band met de projectontwikkelaar en Van der Meer een directe band met ondoordachte beslissingen uit de vroegere gemeente Goedereede: dus vóór. 


Groep Zwerus: Jan Zwerus debatteert bijna nooit mee: gewoon vóór. Ouddorp ?  Waar ligt dat ?  


En tenslotte de partij waarop menigeen zijn hoop bij de verkiezingen had gevestigd, de VKGO: vóór. Deze partij zegt “eigenlijk” tegen te zijn, maar heeft het coalitieakkoord getekend bij het kruisje van Van Dam. In dat akkoord staat ondermeer, dat “onomkeerbare initiatieven” altijd doorgaan (omdat men een betrouwbare partner wil zijn voor inwoners, organisaties en projectontwikkelaars ….. echt waar: voor inwoners ook, het staat er echt).

 

Een initiatief is per definitie niet onomkeerbaar. Alleen een besluit is onomkeerbaar. Alle andere prietpraat over verwachtingen en hele of halve toezeggingen is flauwekul. Een partij die zo’n opvatting serieus neemt kan beter meteen opstappen, want die zet zelf de raad als hoogste orgaan buitenspel.

Dreigingen met claims, schadevergoeding, voorwerk-betalingen, uren-in-rekening-brengen ?? Allemaal flauwekul. Want de raad besluit. En een college en/of ambtenaren kunnen noch mogen iets “toezeggen” of “verwachtingen wekken”. Alles wat overlegd wordt dient altijd te geschieden onder “voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad”.
 

Blijven over de drie christelijke partijen: Vaag, zo vaag mogelijk in hun reacties, alhoewel de woordvoerders hun best deden te “doen alsof de strijd nog niet gestreden is”.  Een beproefde tactiek: eerst zogenaamd aarzelen en straks bij de besluitvorming toch akkoord gaan. Ik heb altijd al gedacht dat ik het begrip rentmeesterschap niet goed interpreteerde, nu weet ik het zeker…. Het kan ook zijn dat deze christelijke partijen er een eigen definitie aan geven.
 

Wel een treurigmakend overzicht.

 

Het Ontwikkelkader lijkt “beperkend” te zijn: er is alleen nog ruimte voor ontwikkelingen onder voorwaarden. Je moet om iets te mogen ontwikkelen voldoen aan criteria en dan zal de gemeente je verzoek positief benaderen. Er worden drie soorten recreatiebebouwing genoemd: Innovatieve recreatiewoningen, groepsaccommodaties en hotels.
 

Je kunt dan denken aan “varianten” op stacaravans, ecolodges, trekkershutten enz. Een beetje “inpassen” in de natuur (heuveltje, struikje, miniboompje) plus voldoende parkeerruimte en de gemeente moet (vanwege haar eigen beleidsdocumenten) wel akkoord gaan. De agrariërs zijn graag bereid grond te verkopen dan wel zelf aan de slag te gaan. Een positieve benadering betekent gewoon een bestemmingsplanwijziging, dus nog meer landbouwgrond wordt recreatiegrond. En de raad zal ja zeggen in verband met  “onomkeerbare initiatieven”.

 

Wat dan wel ?  Niets meer buiten de bestaande recreatiegrond en voor wat betreft (groeps) accommodaties: alleen bestaande gebouwen zonder externe uitbreiding. Alleen zo voorkom je verdere verstening, verdere aantasting van het natuurlijk landschap.

 

Het Plan van aanpak ?  Twee punten om echt kwaad over te worden. Het verplaatsingsgebied zou vooral natuur moeten worden, maar het wordt mogelijk gemaakt om er “beperkte verblijfsrecreatie” toe te passen en wel 100 woningen. Hoezo beperkt ?


En de minicampings Brouwersdam en Zonnewende worden beloond voor hun continue overschrijden van de vergunningsregels en mogen zoveel plaatsen als binnen het bestaande oppervlak mogelijk is (100 plaatsen ?); de bestemming van de grond wordt recreatie in plaats van landbouw. Continue  overtreding wordt dik beloond.

Maar natuur is natuur en minicamping is minicamping…. Of worden de burgers en ik helemaal tot nietsvermoedende domoren bestempeld ?

 

Wat Ouddorp wil, beste gemeenteraadsleden, is een gemeenteraad met karakter, met lef, een raad, die waar maakt dat hij het hoogste orgaan is in de gemeente.  En dan ook alleen hij. Niet het college, niet ambtenaren en al helemaal niet de projectontwikkelaars en recreatieondernemers.
 

De raad is het hoogste orgaan. In het project Veerse Meer heeft de gemeenteraad dat bewezen door een (al lang lopend) initiatief af te wijzen. De ontwikkelaar ging natuurlijk naar de rechter, tot aan de Hoge Raad toe. Maar die gaf gewoon de gemeenteraad als hoogste orgaan (natuurlijk) gelijk. Een raad met lef, met karakter.

 

Nu is het woord aan de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. De bevolking van Ouddorp vraagt u: toon nu eindelijk eens karakter, toon lef. Zeg NEE. Genoeg is genoeg !

 

Stekelpaardje

 

 

 

 

 

15 maart 2019
 

Jezus leeft en reageert op de vrouwendiscriminatie

 

COLUMN – Dominee Herweijer uit Dirksland werd op de sociale media ten onrechte beschuldigd van het verwijderen van posters van de Partij voor de Dieren op de verkiezingsborden van de gemeente Goeree-Overflakkee. Voor de goede orde, de Here Jezus van Jezus Leeft blijkt eveneens onschuldig. Het feit dat de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren een vrouw is, speelt ongetwijfeld een rol bij de christelijke hetze tegen de Partij voor de Dieren.

 Onlangs hield dominee Herweijer uit Dirksland in een fundamentalistische protestantschristelijke kerk een antivrouwpreek die er niet om loog: “…Dat uw vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de Wet zegt. En zo zij iets willen leren, laat haar te huis haar eigen mannen vragen; want het staat lelijk voor de vrouwen dat zij in de gemeente spreken…”

 

Dominee Servaas Stoop uit Dirksland is het volledig eens met zijn collega. Tijdens een preek in een Dirkslands gebedshuis sprak hij de volgende zalvende woorden: “…De vrouw hoort niet in raden, Staten en Kamer noch aan de stembus, want de man is het hoofd van de vrouw. Dit is een scheppingsordinantie en daarom een regel die geldt voor het openbare leven in kerk, politiek en maatschappij…”

 

We vroegen Jezus om commentaar; “… Het is al jaren mij een doorn in het oog dat mijn moeder door de protestantschristelijke gemeenschap wordt gediscrimineerd. Neem de rooms-katholieken, die zetten mijn moeder tenminste op een voetstuk. Jammer echter dat die club een verontrustend hoog aantal pedofielen kent. Op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen op 20 maart blijk ik wel erg veel volgelingen te hebben: het CDA, de ChristenUnie, Staatkundig Gereformeerde Partij en Jezus Leeft. Dat de Partij voor de Dieren met zoveel christengeweld moet wijken, dat begrijp ik. Maar wat minder christelijk powerplay, wat meer bescheidenheid, wat meer ruimte voor de kleinere partijen lijkt mij op zijn plaats…”

 

Frans Evers

   
14 maart 2019Onjuiste beweringen SGP-brief in Groot Goeree-Overflakee

Geachte heer A. Westerhuis,

Dit zijn de feiten. Op 22 februari (!) werden op alle verkiezingspanelen in Oude- en Nieuwe-Tonge, Middelharnis en op twee in Sommelsdijk, posters geplakt van de Partij van de Dieren. Er waren door de andere partijen nog geen posters geplakt. Wat schetst onze verbazing. Enkele dagen later bleken al verschillende posters te zijn verwijderd. En zoals ik al in mijn ingezonden brief zei: hingen daar, op die plek, ineens de posters van VVD en SGP. Wie de schoen past trekke hem aan!

Momenteel hangen er van alle geplakte poster nog slechts twee van de Partij van de Dieren. Op het Zandpad en bij de ingang van Nieuwe-Tonge. Blijkbaar springen deze locaties teveel in het oog om hier ook de posters weg te halen. 


22 februari 2019                                                                  1 maart 2019
 

met vriendelijke groet,

Maria Evers13 maart 2019

EFSA teruggefloten: onderzoek glyfosaat moet openbaar


Van:  van Duurzaam Nieuws op 12 maart 2019

pesticide glyfosaat
 

Het Europese Hof van Justitie heeft beslist dat de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) ten onrechte de toegang tot onderzoeksresultaten met betrekking tot glyfosaat, een controversieel pesticide, heeft geweigerd.

De vertrouwelijke studies vormden de kern van de toelating door EFSA van glyfosaat. Dit gebeurde ondanks een waarschuwing van de Wereldgezondheidsorganisatie die het middel in verband bracht met kanker.
 

Greenpeace EU food policy director Franziska Achterberg zei: "Het oordeel is een grote stap in de richting van transparantie en verantwoording in de besluitvorming van de EU. Mensen hebben het recht om de verwachte gezondheids- en milieueffecten te kennen van EU-besluiten over producten zoals pesticiden, en de rechtbank heeft dit recht bevestigd. Het is schokkend dat de EFSA voor de rechter moet worden herinnerd dat het haar missie is om de volksgezondheid te verdedigen, niet om de commerciële belangen van de fabrikanten van glyfosaat te beschermen. "
 

De EFSA had de toegang geweigerd tot studies en informatie waarom was gevraagd door leden van het Europees Parlement.
 

EFSA motiveerde haar weigering met het argument dat “openbaarmaking van de gevraagde informatie de commerciële en financiële belangen van de bedrijven die de studies hadden ingediend, had kunnen schaden en dat er geen hoger belang was dat de openbaarmaking ondersteunde.”

Het Hof constateerde dat het besluit van de EFSA in strijd was met de EU-regels inzake transparantie.
 

De uitspraak van het Hof

In de eerste plaats heeft het Hof verklaard dat het belang van toegang van het publiek tot informatie die betrekking heeft op de uitstoot van chemicaliën in het milieu, prevaleert boven de bescherming van commerciële belangen.


Ten tweede erkende het Hof dat glyfosaat vanwege het gebruik ervan bestemd is om in het milieu te worden geloosd. Daarom, aldus het Hof, "de voorzienbare emissies kunnen daarom niet als louter hypothetisch worden beschouwd. In elk geval kunnen glyfosaatemissies niet worden aangemerkt als slechts te verwachten emissies." Volgens het Hof zijn glyfosaatemissies in het milieu een feit, omdat de werkzame stof vooral aanwezig is als residuen in planten, water en voedsel.
 

Uiteindelijk besliste het Hof dat "het publiek niet alleen toegang moet hebben tot informatie over emissies als zodanig, maar ook tot informatie over de gevolgen op middellange en lange termijn van die emissies voor de toestand van het milieu, zoals de effecten van die emissies op niet-gerichte organismen. Het publieke belang van toegang tot informatie over emissies in het milieu is specifiek om niet alleen te weten wat is of voorlopig zal worden vrijgegeven in het milieu, maar ook om te begrijpen hoe het milieu kan worden beïnvloed door de emissies in kwestie. "
7 maart 2019


Weet waarop je stemt!

Esther Ouwehand: Een verbod op #glyfosaat was nabij, ware het niet dat D66 samen met Forum voor Democratie vond dat je maar beter de Europese Commissie kan steunen. Interessant hè. Volop steun van Baudet voor Brussel hoor. En voor multinationals #Monsanto en #Bayer En zó wordt ons land dus verziekt.

 

5 maart 2019

Uit: De vogeldagboeken van Adri de Groot

Vorige week op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden geweest. Getroffen met het weer!
Met dagtripjes zoek je de interessantste natuurgebieden op, deze keer hebben we
Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland wat dieper bekeken.


Uitgestrekte akkers, helaas weinig keverbanken, kruidenrijke akkerranden, wintervoedselvelden en patrijzenhagen. Ook hier valt nog veel werk te verzetten om de planten- en dierenwereld te helpen.4 maart 2019

Ingezonden brief:
 

Is het wel veilig hier?
 

Een aantal weken geleden ging ik met mijn vriendin, haar zoon van 11 jaar en onze zoon van 15 maanden, zwemmen in het zwembad van recreatiecentrum de Staver in Sommelsdijk. Wij gingen naar de Staver omdat het op zondag open is en in het eigen dorp is.
 

Het was een regenachtige dag en ik zag dat er water door het plafond naar beneden kwam. Volgens een aanwezige badjuffrouw kwam dat omdat het dak lek was. Ik schrok daarvan want er lopen immers ook stroomkabels over het plafond en vroeg me af: is dit wel een veilige omgeving?
 

Ik heb er toen verder geen aandacht aan gegeven en ben met mijn zoontje in het kinderbadje gaan spelen, immers mamma Dyonne zit hoofdzakelijk in een rolstoel en kan dus zelf niet zo veel.
 

Door het spelen van de zwembadbezoekers gingen er waterdruppels de lucht in. Er was nog een gezin met een klein kind en een kind van rond de 10 jaar. Vanwege het spetteren kwam de badjuffrouw naar ons toe en zei dat we moesten oppassen want achter het muurtje zaten stopcontacten. Wederom een momentje waar van ik denk: is het wel veilig hier?
 

Ik zelf ben hartpatiënt en heb last van hartfalen. Ik slik daar een flinke hoeveelheid medicatie voor en daardoor voel mij normaal gesproken eigenlijk altijd wel oké in een zwembad. Maar deze middag was ik al gelijk kortademig en zijn we daardoor al vroeg vertrokken. Toen ik onze jongste zoon ging aankleden en mamma Dyonne assisteerde met aankleden, moest ik plotseling overgeven, iets wat ik toen nog niet kon thuisbrengen. Zoon Levi had na het bezoek aan de Staver ook een misselijk gevoel maar ik dacht: misschien iets verkeerd gegeten of zoiets.
 

Ravi, onze zoon van 15 maanden, is de twee weken na het zwembadbezoek een beetje ziek geweest en kwakkelig, wij dachten kou gevat maar hij werd ‘s nachts steeds benauwd wakker en als we hem rechtop zetten werd het minder. Toen ik in de media las wat er in zwembad de Staver allemaal mis is en hoe die calamiteiten worden afgedaan....
 

Dit kan anno 2019 toch niet meer voorkomen dat er mensenlevens in gevaar komen door het wanbeleid van de directeur van de Staver?
 

Een legionella bacterie had voor mij als hartpatiënt hele nare gevolgen kunnen hebben. Waarom is niet het gehele zwembad gesloten geweest tot onderzoek uitwees dat de legionellabesmetting voorbij was?
 

Gemeente; ga zelf onderzoek doen of laat onderzoek doen door deskundigen en kom met eerlijke rapporten naar buiten over het functioneren van directie en bestuur van SRGO en draai niet om de waarheid heen. Kan het bestuur en directie van SRGO wel blijven zitten? Want zij blijven alle feiten verdraaien en zelfs mensen privé lastig vallen op Facebook met nep-accounts (ja echt zo erg is het)
 

Dhr. de Bruin
Middelharnis

 
1 maart 2019
 

Politieke partijen plakken onsportief


Links de plakker voor de PvdD en rechts enkele dagen later

In een open democratie, waarin wij zo gelukkig zijn te leven, mogen politieke partijen voor de verkiezingen posters plakken op de daarvoor bestemde panelen. Als het goed is krijgen de plakkers instructies mee van hun politiek partij om op de daarvoor bestemde panelen te plakken, niet over een andere poster  heen te plakken en geen gekke dingen te doen, zoals bv het tekenen van een snorretje bij Rutte of zo.

Dinsdag 26 februari zijn op de borden in Oude- en Nieuwe-Tonge, Middelharnis en Sommelsdijk de posters van de partij voor de Dieren geplakt. De panelen waren toen nog praktisch leeg. Wat schetst onze verbazing: op vrijdag zijn de posters van de PvdD gewoon verwijderd van de meeste panelen. Immens grote posters hangen daar nu van o.a. SGP en VVD. Wat zou Jezus daar nou van vinden? En liberaal is dit gedrag helemaal niet te noemen. Wat een onsportiviteit!
 

Maria Evers
26 februari 2019
 

“Ik had elke keer een hele vervelende jeuk na het zwemmen”
 

Ook recreanten vertrekken na klachten
 

REGIO – Niet alleen meerdere ouders van talentvolle zwemmertjes van zwemclub De Schotejil vertrokken bij de Staver wegens de gezondheidsproblemen die het zwemmen daar opleverden, ook recreanten hielden het voor gezien na huidirritatie.
 

Meneer D. (41) startte met zwemmen in september/oktober 2018. “Ik ging trimzwemmen. Eerst 2 a 3 keer per week en op een gegeven moment ging ik bijna elke avond baantjes trekken.” Maar elke keer had hij na het zwemmen last van huidirritatie.

“Na het zwemmen had ik telkens een vervelende jeuk. Dat verdween pas als ik ’s avonds thuis had afgedoucht.” Na de berichten in de media en gesprekken met andere mensen stopte hij met zijn sport. “Ik ga daar niet meer zwemmen. Ik neem het zekere voor het onzekere.”
 

(naam van meneer D. en zijn gegevens bij de redactie bekend)24 februari 2019

Stekelpaardje is weer bezig!

https://www.ggof.nl/nieuws/actueel/93156/wie-redt-doodziek-ouddorp-?redir&fbclid=IwAR1asvQjYf-mjbHP6Lz_PNjpLBh6DvJPnlt4xV0CBjieouE5g2hp-WPKzpI22 februari 2019

“Ik kreeg het zelf ook steeds benauwder”
 

Verontruste ouders vertrekken uit de Staver (3)
 

Door: Maria Evers
REGIO - Meerdere ouders van talentvolle zwemmertjes van zwemclub De Schotejil, hakten de knoop door. Zij vertrokken met hun kroost naar andere zwembaden, vanwege de gezondheidsproblemen die zwemmen in het zwembad van de Staver opleverden. Ook hoofdtrainer Theo Jan Tanis van de zwemclub hield het voor gezien.
 

Familie Nobels/Schettini is een van de families die vertrok. “Onze dochter heeft ruim drie  ½ jaar gezwommen bij zwemclub de Schotejil. Ze zwemt wel vijfmaal per week." Vader Nobels was er steeds bij. “Ik was altijd zelf aanwezig en hielp overal mee. Als official zette ik me in voor de club.” De dochter kreeg bij zware inspanning steeds meer last van benauwdheid en pijn op de borst. “Zelf kreeg ik het ook heel benauwd, zo zittend aan het zwembad. Dat werd steeds erger.”
 

Breekpunt voor de familie Nobels was de calamiteit op 31 oktober.  “We waren aanwezig, toen het zwembad ineens ontruimd moest worden. Toen dacht ik: nu is het genoeg geweest!” Hij stelt nooit eerder, behalve de laatste maanden, door het bestuur van de club op de hoogte te zijn gesteld van (andere) klachten over de lucht- en waterkwaliteit en noemt dat zelf nalatig. (in een persbericht op de site van de Schotejil van woensdag 14 november benoemt de club zelf ‘het langlopende probleem rondom de water- en luchtkwaliteit.’)  Dochter heeft momenteel minder klachten. “Maar helemaal goed is het nog niet. Mogelijk dat we binnenkort naar een arts gaan.”
 

De familie Nobels/Schettini  was een van de eerste families, die vertrok. “Wij hebben gekozen voor een club in Rotterdam.” Er wordt nu heel wat afgereden door de ouders van kinderen die vijf keer per week trainen en regelmatig een wedstrijd zwemmen in het weekend. “Ik heb een mailtje naar de club gestuurd dat we er mee stoppen. Het antwoord van de penningmeester was dat ze het spijtig vond, dat we deze beslissing hebben moeten nemen.”
19 februari 2019

Naar aanleiding van punt 11 van de laatste raadsvergadering over de problemen bij het zwembad van de Staver, nam het Schrijfbedrijf contact op met een van de ouders, die vertrokken is, vanwege gezondheidsproblemen van zijn kinderen. Aan het woord Linda Oversluizen.
 

“Ze spelen met de gezondheid van mijn kind”

Verontruste ouders vertrekken (2)

Door: Maria Evers

REGIO - Meerdere ouders van talentvolle zwemmertjes van zwemclub De Schotejil, hakten de knoop door. Zij vertrokken met hun kroost naar andere zwembaden, vanwege de gezondheidsproblemen die zwemmen in het zwembad van de Staver opleverden. Ook hoofdtrainer Theo Jan Tanis van de zwemclub hield het voor gezien. 

Linda Oversluizen is een van die ouders. Haar dochter (12) is Nederlands Kampioen 800 mtr. vrije slag junioren 1. Een half jaar voor haar ouders verhuisden naar Goeree-Overflakkee, in september 2017, werd ze lid van de Schotejil. “De klachten begonnen begin 2018. Last van haar longen, heel  benauwd. De huisarts testte op astma, maar dat was het niet. Ze kreeg wel een pufje.”

“We hoorden van een andere ouder dat er trichlooramine hing boven het water. We zijn gaan zoeken op internet. (De slechte oplosbaarheid van trichlooramine in water zorgt ervoor dat het als gas in de bovenstaande lucht aanwezig is. https://esites.vito.be/sites/reflabos/2015/Online%20documenten/LUC_VII_002.pdf )

“Ik had een gesprek hierover met de voorzitter van de zwemclub. Zij antwoordde dat ze dit al drie jaar wist, maar dat ze niet goed kon communiceren hierover met meneer Wolters, de directeur van het zwembad. Ze had al meerdere aanvaringen met hem gehad.”

Vanuit haar werk bij een chemieconcern heeft Oversluizen een collega gevraagd eens polshoogte te nemen. “Hij constateerde dat er meerdere zaken niet op orde waren, zoals onder andere een verouderd zoutektrolysesysteem. En dat het water maar tweemaal per week wordt gespoeld. De koolstof spoelen ze elke keer weg, terwijl dat juist niet goed is. Ik vroeg aan de heer Wolters of hij open stond voor deze kritische punten."

Volgens Oversluizen vertelde directeur Wolters haar dat hij de adviezen van Labo Derva (wateranalyse en advies) volgde en dat hij met haar bevindingen niets gingen doen. “Hoe kan ik Labo Derva nog serieus nemen? Eerst komen ze met een test naar buiten met veel te hoge waarden. Later beweren ze dat ze een fout hebben gemaakt en trekken ze dit rapport in. Vreemd, want je komt pas met een test naar buiten als het gecontroleerd is.”  Oversluizen: “Wolters gaf wel aan dat de luchtbehandelingsinstallatie moet worden aangepast en dat de stroming in het zwembad niet optimaal is, waardoor er op sommige plekken geen goede doorstroming is. Hij stelde ook dat de Staver eigenlijk niet geschikt is voor wedstrijdzwemmen.”

Na deze perikelen nam ze de beslissing om haar dochter niet meer in de Staver te laten zwemmen.  “De leiding van de zwemclub gaf me nog gelijk ook!” Eind december beëindigde de familie Oversluizen het lidmaatschap. “Inmiddels was hoofdtrainer Theo Jan Tanis opgestapt. Iets later zijn een aantal ouders ook opgestapt.” Oversluizen neemt het de leiding van de zwemclub en het bestuur van het zwembad heel kwalijk dat ze nooit op de hoogte is gesteld van de slechte water- en luchtkwaliteit. “Ze spelen met de gezondheid van mijn kind.”

Ingezonden brief Eilanden Nieuws 15-2-2019
“Dat er mensen zijn die nu beweren dat één man het zwembad kapot maakt met zijn verhalen is een absolute onwaarheid. Ik had voor onze beslissing om weg te gaan bij de Staver, nog nooit met meneer John Albrechts gesproken.”

Inmiddels gaat het stukken beter met haar dochter. “Ik merk dat ze conditioneel aan het verbeteren is,  en ze gebruikt haar puf steeds minder.” Dat Oversluizen nu toch haar verhaal wil doen is omdat ze meent dat andere kinderen nog gezondheidsrisico’s lopen met zwemmen in de Staver.

 


17 februari 2019

Naar aanleiding van punt 11 van de laatste raadsvergadering over de problemen bij het zwembad van de Staver, nam het Schrijfbedrijf contact op met een van de ouders, die vertrokken is, vanwege gezondheidsproblemen van zijn kinderen. Aan het woord Theo Meijer.

“Ik zou me kapot schamen als ik directeur van de Staver was”

Verontruste ouders vertrekken

door: Maria Evers

REGIO - Meerdere ouders van talentvolle zwemmertjes van zwemclub De Schotejil hakten de knoop door. Zij vertrokken met hun kroost naar andere zwembaden, vanwege de gezondheidsproblemen die zwemmen in het zwembad van de Staver opleveren. Ook hoofdtrainer Theo Jan Tanis van de Schotejil hield het voor gezien. Hij vertrok en ouder van zes talentvolle zwemmers gingen hem achterna.

Theo Meijer is één van die ouders. Hij had er twee kinderen zwemmen, die je gerust ‘toptalentjes’ kunt noemen. Zijn kinderen zwommen eerst in zwembad ’t Zuiderdiep bij de Stelle en daar waren nooit problemen met de gezondheid van de kinderen. Aan het begin van het zwemseizoen 2017/2018 stapten de talentjes over naar de Schotejil en direct begonnen de problemen. Hoesten, soms nachtenlang. In eerste instantie werd een verkoudheid vermoed. "Later bleek het een effect van de slechte water- en luchtkwaliteit in de Staver te zijn."

Longspecialist
“Wij hoorden van een andere zwemmer die van de longarts moest stoppen met zwemmen in de Staver. Niemand heeft ons ooit gewaarschuwd dat de klachten van onze kinderen van het zwembad kon komen. Niet de zwemclub en ook niemand van de Staver”, vertelt de betrokken ouder. “Ik ben dolblij dat we de beslissing hebben genomen om daar weg te gaan.”

Geen hetze
Volgens Meyer is er absoluut geen sprake van een hetze, zoals door raadslid Ellen Nijssen (VVD) werd opgemerkt tijdens de laatste raadsvergadering. De dochter van mevrouw Nijsse heeft nergens last van als ze gezwommen heeft in de Staver. Papa Meijer: “Dat kan, en ik ben blij voor haar, maar het gaat niet alleen om haar en haar dochter. Recreanten die één keer in de week zwemmen, hebben er mogelijk geen last van. Mijn vrouw was zo verbolgen over deze opmerking van mevrouw Nijssen dat ze haar een mail heeft gestuurd.”

Gezondheid kinderen boven alles
Meijer: “ons verhaal gaat puur om de feiten. Ik heb zelf een geijkte thermometer aangeschaft om de temperatuur van het water te meten.” Dit werd niet op prijs gesteld door SRGO bestuurslid Andries Middelbos. “Hij kwam boos naar me toe, en zei dat ik het niet in mijn hoofd moest halen om zelf te gaan meten. Maar ik laat me echt niet intimideren, als het om de gezondheid van mijn kinderen gaat. De watertemperatuur was 31.7 graden Celsius. Veel warmer dan de afgesproken 29,2 C.” (https://www.ad.nl/utrecht/hoogleraar-over-zwembad-bilthoven-sporten-in-water-boven-de-28-graden-is-onverantwoord~a18546e7/ )”

Dordrecht
Sinds vijf weken trainen de kinderen van Meijer in Dordrecht. “We rijden nu gemiddeld 850 km per week. Dat doe je niet zomaar. Maar ik doe het graag. Ik ben zo blij dat we die beslissing hebben genomen. De kinderen hebben nergens last meer van. Geen hoest, geen benauwdheid, geen huidirritaties meer. De directie van het zwembad de Staver moet zich schamen. Het is in en in triest. Wat een onprofessionele organisatie!”


14 februari 2019
 

Jan Zwerus en Johan de Vos in topvorm

Boodschapper John Albrechts krijgt zwartepiet

 

COLUMN - Agendapunt 11 ging gisteren over de geloofwaardigheid van de politiek. Met andere woorden bij het hoofdpijndossier De Staver ging menige bil bloot. Johan de Vos, fractieleider van Vitale Kernen en Jan Zwerus van de Groep Jan Zwerus speelden een hoofdrol. Bedenkelijke bijrollen waren er voor de SGP, CDA, ChristenUnie en VVD. Genoemde partijen zakten door het ijs onder aanvoering van de gelegenheidsvoorzitter Kees van Dam.

 


John Albrechts sprak tot drie keer toe in, bij de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee vanwege zijn zorgen voor gezondheidsrisico's voor met name de jeugd

Een wel bijzondere voorzitter overigens. Hij adviseerde als technisch voorzitter zowel de raad als B&W. Alle vragen die Johan de Vos had, moesten van hem schriftelijk worden beantwoord. Bovendien vond hij met zijn eigen partij dat De Vos eindelijk eens moest ophouden met het stellen van kritische vragen over De Staver. En waarom stelde De Vos zijn kritische vragen vorige week woensdag niet tijdens het besloten overleg tussen gemeente en de SRGO wilden SGP, CDA, CU en VVD weten in koor.

 

‘Omdat wij het debat over de Staver openbaar willen houden’, was het antwoord van De Vos. Wethouder Berend Jan Bruggeman zei vervolgens dat hij alle vragen van De Vos schriftelijk zou beantwoorden. Bovendien liet hij weten dat een onafhankelijk onderzoeksbureau een opdrachtformulering ging formuleren. En daarmee zou de wethouder terugkomen naar de raad. ‘Maar dat hoeft u helemaal niet,’ liet voorzitter Van Dam weten. Dat is een zaak van B&W en daar heeft de raad niets mee te maken,’ aldus Van Dam. Geeft de wethouder opening van zaken, wordt hij teruggeroepen door voorzitter Van Dam!

 

Waarom Vitale Kernen tijdens het besloten overleg geen vragen stelde, werd snel duidelijk. Er blijken een aantal onderzoeksrapporten spoorloos verdwenen. Rapporten waarin de water- en luchtkwaliteit en vloeren er niet best uitkwamen. De Vos wilde dat deze fraude met onderzoeksrapporten in de openbaarheid kwam. SGP, CDA, CU en VVD willen niets liever dan deze fraude onder het tapijt vegen. Toegeven dat deze fraude had plaatsgevonden zou ernstige gevolgen hebben voor de stichting SRGO. En dat willen bepaalde partijen absoluut niet. Vandaar de christelijk/liberale hetze tegen De Vos.

 

Jan Zwerus verzocht de wethouder om alle partijen bij het onderzoek te betrekken. Dus niet alleen de gemeente en de stichting SRGO, maar ook John Albrechts en de ouders van kinderen die gezondheidsschade hadden opgelopen. Mijn inschatting is dat de gemeente alles zal doen om te voorkomen dat zwembaddeskundige John Albrechts en de onderzoekers met elkaar in gesprek gaan. Immers afgelopen disdag tijdens het besloten overleg met stichting SRGO, werd de doopceel van klokkenluider Albrechts gelicht zonder dat hij er zelf bij mocht zijn. Alsof hij de veroorzaker is van de calamiteiten in de Staver. Een eeuwenoud mechanisme: de boodschapper heeft het weer gedaan.  

 

 

Frans Evers

 

 

 

 

 

 

 


13 februari 2019

Van een collega nieuwsdienst, ingezonden stuk door 'stekelpaardje'

"Een gedwongen huwelijk is bij voorbaat gedoemd om te mislukken"

https://www.ggof.nl/nieuws/actueel/92652/een-gedwongen-huwelijk-is-bij-voorbaat-tot-mislukken-gedoemd-?redir&fbclid=IwAR3pq1Ou07j_ToFLiZIEmwWNyp9Gxy1gT4IZcMvvYNfLhV0FASO-9wILenM


13 februari 2019

Flakkeese pulsvissers accepteren geen onrechtvaardig besluit
https://igo.nl/nieuws/algemeen/artikel/24542/video-Flakkeese-pulsvissers-accepteren-geen-onrechtvaardig-besluit

mini documentaire over pulsvissen

https://www.youtube.com/watch?v=d8YwZk3oMeY


9 februari 2019

V I T A L E   K E R N E N   G O E R E E - O V E R F L A K K E E : 

Weer windfonds

Tijdens de raadsvergadering van 13 januari is het windfonds beeldvormend behandeld. Aanvullende vragen ter verduidelijking zijn door Vitale Kernen aan andere politieke partijen gesteld zoals;

 • vindt u het rechtvaardig dat een huishouden die 500 mtr of 1000 mtr. van een windmolen woont, het zelfde bedrag ontvangt als compensatie?
 • vindt u het rechtvaardig dat een huishouden met meerdere windmolens binnen de 1000 mtr. van een windmolen woont hetzelfde bedrag ontvangt als een huishouden met 1 windmolen?
 • vindt u het rechtvaardig dat inwoners buiten de 3.5 km. grens ook een compensatie uit het windfonds ontvangen?

Motie

Deze vragen zijn afgelopen donderdag tijdens de oordeelsvormende behandeling door Vitale Kernen in een motie verwerkt door te stellen dat er voor Vitale Kernen betreft er wel degelijk een onderscheid is tussen het wonen binnen een afstand van bv 500 mtr. of 1000 mtr. van een windmolen en er ook een wezenlijk verschil van overlast of je 1 of meerdere windmolens in de directe omgeving staan van een woning.

Ook is Vitale Keren de mening toegedaan dat inwoners op een grotere afstand dan 3.5 km geen recht hebben op compensatie. De bescheiden beschikbare middelen moeten naar de mening van Vitale Kernen beschikbaar zijn voor inwoners die daadwerkelijk hinder hebben van windmolens. Een inwoner van Ouddorp zal de windmolens vast zien, maar dan heb je “de overlast” wel mee benoemd.

Geen steun

Het enige waar Vitale Kernen een krappe meerderheid voor kreeg is een onderscheid van compensatie bij de afstand en hoeveelheid windmolens binnen de 1000 mtr. grens van een woning. Met uitzondering van de PvdA en EVV kreeg de motie geen steun van de SGP, VVD, CDA, CU en Jan Zwerus.

5 februari 2019

Waarom zijn er zoveel stalbranden?

https://www.youtube.com/watch?v=5oasch9huj0


2 februari 2019


Interview met John Albrechts over zijn mishandeling in de Staver en over de problemen met het zwembad


https://www.youtube.com/watch?v=SuQmCC8_Tjs&feature=share


18 januari 2019


ingezonden brief:

Splinters kunnen last geven

 

Dat een splinter verrekte zeer kan doen werd donderdag weer eens pijnlijk duidelijk. Laten we eerlijk zijn, de SGP mag dan op dit eiland de rol van tamboer-maitre vervullen bij het grote orkest in Den Haag bespelen ze de triangel.
 

Met zorgvuldig gekozen woorden, gevat in zinsconstructies waar de liefde van God voor zijn onderdanen, gelijk het water van een waterval op ons neerklettert, ontraadt de fractievoorzitter van de SGP het idee van de PvdA om regenbooggemeente te worden. Het bracht mij ertoe om Google te raadplegen met als zoekargument ‘god en de regenboog’. Wat Google mij voorschotelt vergelijk ik met hoe onze verre voorvaderen dachten over onweer. De toorn van een Opperwezen waarvan er nogal wat waren in die tijd. Veel goden is niet handig, veel politieke partijen ook niet. Een lerares op de lagere school leerde mij dat het natuurverschijnsel regenboog van doen heeft met het breken van zonlicht op waterdruppels. Die lerares woonde samen met haar vriendin.


Sinds die vijftigerjaren is er veel veranderd, maar niet overal. In de flow van opwinding over de Nashville-verklaring stuurt de Volkskrant een journalist richting de zuidelijke eilanden. Daar waar de Bijbelgordel ontspruit. Hij treft een 25 jarige theologiestudent die gevoelens koestert voor pappenheimers van zijn eigen geslacht. Vanwege zijn christelijke overtuiging leeft hij echter celibatair. Hij onderkent dat dat niet altijd eenvoudig is, maar och, de een is blind en van een ander wordt een been geamputeerd. Dat is ook niet makkelijk. Het zijn zijn eigen woorden. De jongeman voelt zich dus gehandicapt. Dit soort opgedrongen denkbeelden vormen mijns inziens een bron voor psychologische narigheid.
 

Het was overigens niet alleen de SGP die roet in het gedachtegoed van de PvdA strooide. De voltallige gemeenteraad omzeilde dit heikele agendapunt met zorgvuldig gekozen woorden. Zelfs de fractievoorzitter van de PvdA leidde zijn betoog in met een formulering die vooruitliep op een mislukt slottafereel. De motie, zo vertelde hij, was eigenlijk geen motie. Het college moet ook op dit punt beleid ontwikkelen. Op welk punt niet, kun je je afvragen. De burgemeester zegde toe een en ander te vatten in een discussiestuk. Niet bepaald een cliffhanger van formaat.

 

Ik ben bang dat veel eilandbewoners voorlopig in de kast blijven zitten.

Lieve mensen, geef ze de ruimte een kast voelt heel benauwd.

 

Fred Schuite

Ooltgensplaat
18 januari 2019

SGP-oprichter: God strafte Joden met Tweede Wereldoorlog

 

Na de Tweede Wereldoorlog, is er wat homoseksualiteit betreft nog weinig veranderd bij de SGP

 

COLUMN - In het kort iets over de donkerbruine geschiedenis van deze politieke partij: SGP-leider dominee Gerrit Hendrik Kersten (1882-1948) sprak en handelde antisemitisch. Kersten zag het Hitler-regime als een instrument van God tegen communisme, rooms-katholicisme en andere “zondigheden” zo als die er zijn met bijvoorbeeld homoseksualiteit.

 

Na het aan de macht komen van het Hitler-regime in 1933 bagatelliseerde Kersten de jodenvervolging in Duitsland als “overdreven leugens en verzonnen verhalen”. In De Banier werd Hitlers “Mein Kampf” zonder commentaar en kritiek besproken. Zelfs na de Kristallnacht in 1938 bleef Kersten beweren dat de Joden voor eeuwig de vervolging over zichzelf hadden afgeroepen door Jezus te kruisigen, waarbij hij zich beriep op de antisemitische bijbelpassage “Zijn bloed kome over ons en onze kinderen”. Binnen het christendom was het al eeuwenlang gemeengoed om het lijden van de joden te beschouwen als een straf van God. De Joden zouden door God niet langer als zijn “uitverkoren volk” worden beschouwd. Die bevoorrechte positie zou zijn overgenomen door de christelijke kerk. Tot zover de donkerbruine geschiedenis

 

Dat het verwerpelijk gedachtegoed wat betreft homoseksualiteit nog immer bij de SGP actueel is, bleek uit de onlangs gepubliceerde Nashville-verklaring. Uit journalistiek onderzoek bleken maar liefst 35 dominees dit verwerpelijke homofobe gedachtegoed regelmatig op ons eiland te verspreiden. Reden voor de homoseksuele medemens om als inwoner van de gemeente Goeree-Overflakkee toch maar liever in de kast te blijven…

 

En dat laatste was weer reden voor Jaap Willem Eijkenduijn om een motie in te dienen om regenbooggemeente te worden. Om met z’n allen aan te geven dat het onacceptabel is dat LHBTI-personen bijvoorbeeld op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport en in hun eigen sociale kring niet meer durven uitkomen voor hun identiteit. Eijkenduijn vroeg zijn collega’s om zich als regenbooggemeente de komende periode samen met de minister van OCW in te zetten om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van de LHBTI inwoners verder te bevorderen.

 

Let nu op! Niet een fractie wenste deze intentieverklaring te tekenen. Alle politieke partijen liepen als schoothondjes achter Kees van Dam van de SGP aan.  Laten we er geen doekjes om winden: de SGP staat wel zeker achter de homofobe Nashville-verklaring. En de overige partijen schijten stuk voor stuk in hun broek voor Van Dam en zijn mannenbroeders van de SGP. Zijn Woord is Wet. Punt uit.

 

Frans Evers  

 

 
16 januari 2019
 

Mooi initiatief door kerkenraad om zeep geholpen

De Nashville-verklaring heeft ook op ons eiland voor opschudding gezorgd. Veel instanties en particulieren besloten de regenboogvlag te hijsen. Maar niet de gemeente Goeree-Overflakkee. Die wilde geen statement maken om de zaak niet verder te polariseren. Het team van de Exodus dat de vlag wilde hijsen tijdens kerkdiensten om aan te geven dat werkelijk iedereen welkom is, werd teruggefloten door de kerkenraad. Er valt dus nog een wereld aan liefde te winnen.16 januari 2019
 

Regenbooggemeente op Biblebelt?

PROGNOSE - Komende donderdag 17 januari is er gemeenteraadsvergadering. De PvdA dient dan een motie in om van Goeree-Overflakkee een Regenbooggemeente te maken. Zou het mogelijk zijn, een Regenbooggemeente op de Biblebelt? Zijn we daarvoor afhankelijk van de christelijke partijen en hoe liefdevol staan die in het leven?


In het huidige ‘speelveld’ van de gemeenteraad, met grote invloed van de SGP met 7 raadsleden, is de motie onhaalbaar zonder steun van (enkele leden) van de christelijke partijen. We hebben een gemeenteraad met 29 leden. De niet-christelijke partijen: PvdA met 3 zetels, de VKGO met 6 zetels, de VVD met 3 zetels en EVV met 2 zetels komen met 14 stemmen niet aan een meerderheid. Wat doet Jan Zwerus? Stemt hij voor dan is er geen steun nodig van de christelijke partijen en kan de motie worden aangenomen. Alle steun verder vanuit christelijke hoek is mooi meegenomen. Deze christenen brengen dan de liefde voor de medemens echt in de praktijk.


Maria Evers14 januari 2019

Let op de kleine lettertjes
13 januari 2019

Foute dominees aangeklaagd


Inwoners van Goeree-Overflakkee voelen zich gediscrimineerd door dominees die de Nashville-verklaring hebben ondertekend/onderschreven.  Hieronder volgt een klacht die is ingediend via het meldpunt: 

https://www.goeree-overflakkee.nl/form/0003-discriminatie-melden/anoniem-melden-0

Geacht College van Burgemeester en Wethouders van Goeree-Overflakkee,

De Nederlandse grondwet is de basis waarop onze natie is gegrondvest. Alle wetten en verordeningen die in dit land gelden zijn getoetst op dit fundament. Het allereerste artikel is het gelijkheids/cq anti-discriminatie beginsel. In gelijke omstandigheden wordt je gelijk behandeld. Discriminatie wegens levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele geaardheid of op welke grond is niet toegestaan.

Ik spreek u aan op uw plicht deze wet na te leven en richt mijn grief tot:

Ds. C. Westerink, Emeritus-predikant en het bestuur van Christelijke Gereformeerde Kerken Stellendam

Ds. L.W.Ch. Ruijgrok, Predikant en het bestuur van Hersteld Hervormde Kerk Stellendam

Ds. A. van Wijk, Predikant en hnet bestuur van Hersteld Hervormde Kerk Herkingen/Ooltgensplaat

Ir. B. Visser, Diaken en het bestuur van Hersteld Hervormde Kerk Oude-Tonge

Ds. M. Blok, Predikant en het bestuur Gereformeerde Gemeenten Ooltgensplaat

Ds. G.J. Blankers, Predikant en het bestuur van Hersteld Hervormde Kerk, Herkingen

Ds. K. den Boer, Predikant en het bestuur van Hersteld Hervormde Kerk, Melissant

Ds. J.C. Breugem, Predikant en het bestuur van Protestantse Kerk in Nederland, Den Bommel Hervormde gemeente

Ds. G.R. Procee, en het bestuur van chr. Gereformeerde kerk Middelharnis

Ds. C. Gielen, en het bestuur van Hersteld |Hervomde Gemeente Sommelsdijk

Ds. O.M. van der Tang, Predikant en het bestuur van Gereformeerde Gemeenten in Nederland, Melissant

Ds. B.L.P. Tramper, Predikant en het bestuur van Protestantse Kerk in Nederland, Stellendam

Deze personen en organisaties trof ik aan bij de ondertekenaars van de zgn. Nashville-verklaring die publiekelijk is gemaakt. Zij verklaren daarin hoe zij tegenover mensen staan die homoseksueel en transgender zijn. In hun terminologie noemen zij de deze mensen zondig en ontzeggen hen het recht om hun liefde te uiten en zich te voelen zoals zij zich voelen. Deze uitingen zijn strijdig met bovengenoemd artikel 1 van de grondwet. De Nederlandse overheid is duidelijk dat dit wetsartikel van toepassing is op bovengenoemde groepen door bijv. openstelling van het huwelijk voor personen van gelijk geslacht en de mogelijkheid tot wijzigen van sekse in het paspoort. In Nederland gaat wet boven geloof.

Ik voel mij gekwetst door de vertegenwoordigers van bovengenoemde organisaties omdat zij dit wereldbeeld uitdragen onder de leden van kerk en daardoor aanzetten tot gedachtengoed bij anderen dat strijdig is met de grondwet.

Seksualiteit en genderidentiteit maken belangrijk onderdeel uit van iemands persoon en zijn, volgens algemeen erkende wetenschappelijke kennis, al meegegeven bij de geboorte. De opvattingen dat geslachtsbepaling of seksuele geaardheid een ideologie zouden vormen of te veranderen zijn is een ontkenning van een persoon. Wanneer iemand onderdeel uit maakt van een minderheidsgroepering is het voor die persoon moeilijker zijn eigen positie te bepalen en verdient daarom bescherming. De uitspraken van bovengenoemden zijn voor leden van die kerken met een dergelijke geaardheid een vorm van uitsluiting, waarbij jonge mensen in geestelijke nood kunnen raken omdat ontluikende seksuele gevoelens in strijd lijken met hun geloof. Hiervoor dragen bovengenoemde predikanten en kerkbesturen verantwoordelijkheid.

Het christendom pretendeert meer te zijn dan een bijeenkomst op bijv. zondagochtend in een gebouw maar een overtuiging waarmee gelovigen in het leven staan. Daarom neem ik het de predikanten en kerkbesturen kwalijk dat zij een levenshouding propageren hoe er naar homoseksuelen en transgenders gekeken moet worden. Dit brengt schade aan binnen gemeenschappen door sociale omgang en bejegening die uitsluit en discrimineert.

Ik verzoek u, vanuit uw plicht om de wet na te laten leven, te verifiëren of bovengenoemde personen en kerkbesturen de Nashville verklaring onderschrijven. Ik vraag u hen er op te wijzen dat de inhoud strijdig is met het Nederlands anti-discriminatie beginsel en hen te manen hun handtekening terug te trekken en verspreiding van dergelijk gedachtengoed in het vervolg na te laten. Voorts verzoek ik u hen te laten verklaren dat zij de Nederlandse wet en specifiek artikel 1, het antidiscriminatie-artikel, zullen naleven.

Tevens verzoek ik mij te laten weten welke stappen u onderneemt om mijn klacht te verhelpen. Ik dien deze klacht één week na het uitkomen van de Nashville-verklaring, een inhoudelijke reactie twee weken na ontvangst acht ik hierbij een redelijke termijn,

Hoogachtend,

Frans/Janine
Ooltgensplaat12 januari 2019


Premier Rutte spreekt dominees toe

                                                                               van de 35 op Goeree-Overflakkee prekende dominees


11 januari 2019

Hoeveel homoseksuele SGP-ers is ons eiland rijk?

 

COLUMN - De groep predikanten die de Nederlandse Nashville-verklaring verspreidde, blijkt zonder expliciete toestemming ondertekenaars te hebben toegevoegd. “Dat had niet mogen gebeuren’’, melden de dominees vanochtend in een persverklaring.

 

Het zwaar omstreden pamflet waarin homoseksuelen en transgenders worden afgewezen, was ondertekend  door ruim tweehonderd orthodoxe protestanten. Maar nu blijkt dat de initiatiefnemers ook supporters hebben toegevoegd zonder duidelijke instemming: “De lijst met ondertekenaars is op onzorgvuldige wijze tot stand gekomen’’, meldt dominee Rinie van Reenen namens de Nederlandse Nashville-groep. “Het had niet mogen gebeuren dat er mensen op stonden die daar niet expliciet toestemming voor hadden gegeven. Daarom zien wij voorlopig af van het publiceren van ondertekenaars.”

 

Zo’n 250 Nederlandse dominees zouden de homofobe Nashville-verklaring hebben ondertekend. Voor zover wij konden nagaan daaronder zo’n 35 dominees die op ons eiland het Woord van God prediken. Voor eventuele kerkgangers op Goeree-Overflakkee die worstelen met homoseksuele gevoelens goed om te weten wie die dominees precies zijn. Helaas is dat niet meer mogelijk omdat de Nashville-dominees nu eerst een ‘studiedag’ houden. “Totdat daar iets uitkomt, verdwijnt de Nashville-verklaring weer in de lade.”

 

Wat bezielt deze dominees? Wat bezielt SGP-voorman Kees van der Staaij die nog steeds achter dit homofobe pamflet zegt te staan. Treffend in het AD: Met de Nederlandse Nashville-verklaring gooien strenggelovigen geen steen, maar een compleet rotsblok in de vijver. De ophef over hun homo- en transgenderkritiek is groot. Wat drijft deze orthodoxe protestanten? Wat bereiken ze? ‘Het is de angst dat  jongeren te tolerant worden.’

 

Zou best eens kunnen. Immers op de kiesmannenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen stonden maar liefst 47 mannenbroeders. Geen enkele andere politiek partij kon zoveel volgelingen ophoesten. Mijn vraag is hoeveel homoseksuelen zitten er bij de SGP nog in de kast? Als het aan Kees van der Staaij en de ondertekenaars die op ons eiland prediken ligt, dan blijven die voor de komende honderd jaar in de kast van het gemeentehuis zitten.

 

Frans Evers11 januari 2019

Berouw komt na de zonde11 januari 2019
10 januari 2019

Persverklaring

Oldebroek, 10-1-2019

Verklaring: Toelichting op publicatie Nashvilleverklaring

De Nederlandse vertaling van Nashvilleverklaring die vorige week door ons naar
buiten werd gebracht heeft veel stof doen opwaaien. Deze verklaring verwoordt
de visie op huwelijk en seksualiteit zoals die alle eeuwen door op grond van de
Bijbel is beleden. Die visie willen wij blijvend uitdragen.

 

De verklaring is ten onrechte gelezen als een anti-homodocument. Dat betreuren
we. Niet voor niets schreven we in ons nawoord dat zij die bij zichzelf een
homoseksuele gerichtheid herkennen, mogen weten in de christelijke gemeente
een volwaardige plaats te hebben. In dat nawoord werd door ons onder meer
schuld beleden voor het feit dat de pastorale zorg voor hen vaak onder de maat
is geweest.

 

De communicatie rondom de publicatie had beter gekund. De verwoording in de
verklaring kon op sommige punten aanleiding geven tot misverstanden. Dat
trekken wij ons aan. Sommigen hebben het document gelezen alsof met de
juiste aanpak een homoseksuele gerichtheid ‘genezen’ kan worden. Of dat het
erkennen of uitspreken van het homoseksueel gericht-zijn zonde is. Dat was en
is onze intentie niet. Want hoewel wij een homoseksuele praktijk afwijzen, wij
aanvaarden onze homoseksuele medemens.

 

Ook is de lijst met ondertekenaars op onzorgvuldige wijze tot stand gekomen en
gepubliceerd. Het had niet mogen gebeuren dat er mensen op stonden die daar
niet expliciet toestemming voor hadden gegeven. Daarom zien wij voorlopig af
van het publiceren van ondertekenaars.

 

Ons voornemen is, ons eerst te richten op een studiedag waarop we met
predikanten en voorgangers de Nashvilleverklaring nader bespreken. Als er meer
te melden is, laten wij van ons horen.

 

Werkgroep Nashvilleverklaring
Woordvoerder: ds. M. (Rinie) van Reenen10 januari 2019

N.B. Gezien de beweringen in onderstaand artikel, hebben wij besloten de namen van de zogenaamde ondertekenaars te verwijderen van onze media


Fraude gepleegd door dominees met ondertekeningen 

Algemeen Dagblad 10-01-2019

Geknoei met handtekeningen Nashville-pamflet: ‘Dit had niet mogen gebeuren’

 

De groep predikanten die de Nederlandse Nashville-verklaring verspreidde, heeft zonder expliciete toestemming ondertekenaars toegevoegd. ,,Dat had niet mogen gebeuren’’, melden de dominees vanochtend in een persverklaring. Zij organiseren nu eerst een ‘studiedag’. Totdat daar iets uitkomt, verdwijnt de Nashville-verklaring weer in de lade. 
 

Niels Klaassen  Laatste update: 14:46 
 

Het zwaar omstreden pamflet waarin homoseksuelen en transgenders worden afgewezen, was ondertekend  door ruim tweehonderd orthodoxe protestanten. Maar nu blijkt dat de initiatiefnemers ook supporters hebben toegevoegd zonder duidelijke instemming: ,,De lijst met ondertekenaars is op onzorgvuldige wijze tot stand gekomen’’, meldt dominee Rinie van Reenen namens de Nederlandse Nashville-groep. ,,Het had niet mogen gebeuren dat er mensen op stonden die daar niet expliciet toestemming voor hadden gegeven. Daarom zien wij voorlopig af van het publiceren van ondertekenaars.’’

10 januari 2019 

8 januari 2019
 

 

N.B. Gezien de beweringen in een later artikel in het AD, hebben wij besloten de column en de namen van de zogenaamde ondertekenaars te verwijderen van onze media
 6 januari 2019
 

Toekomst zwembad de Staver onzeker
 

COLUMN – Vitale Kernen-fractievoorzitter Johan de Vos heeft op de website van de gemeente Goeree-Overflakkee een aantal onderzoeksrapporten gepubliceerd, die eerder door SRGO waren achtergehouden, zelfs nadat wethouder Bruggeman expliciet gevraagd had deze rapporten aan hem te overhandigen.


De toekomst van het zwembad de Staver in Sommelsdijk is onzeker. De afgelopen maanden is namelijk op een pijnlijke manier duidelijk geworden dat er serieuze vraagtekens geplaatst kunnen worden bij de bedrijfsvoering van het zwembad. Uit de achtergehouden rapporten blijkt dat de bedrijfsvoering heeft geleid tot een aantal levensbedreigende calamiteiten waarbij een groot aantal bezoekers gezondheidsschade heeft opgelopen. Bovendien blijkt er geknoeid te zijn met één van deze achtergehouden rapporten.


Poepbacterie aangetroffen in doucheruimte
De door SRGO achtergehouden rapporten laten onder andere zien dat naast de aanwezigheid van de poepbacterie in de doucheruimte van het zwembad tevens de luchtkwaliteit in de Staver bizar slecht is. Voor een onderzoek door de GGD blijken bovendien niet alle rapporten ter beschikking te zijn gesteld, waardoor de conclusie is gebaseerd op onvolledige data.

 

PH waarde onder wettelijke norm
Naast deze ‘rapporten-affaire’ is nu duidelijk geworden dat de technische dienst van het zwembad gedurende de dag geen enkele controle uitvoert waardoor de waterkwaliteit zeer slecht kan worden zoals tijdens een calamiteit op 31 oktober 2018 waarbij tientallen bezoekers gezondheidsschade opliepen.

 

Legionella
In december werd bij een halfjaarlijkse controle tot overmaat van ramp een uitbraak van de legionellabacterie vastgesteld. Door de gevaren voor de volksgezondheid zijn de bezoekersaantallen in 2018 teruggelopen. Met name recreatieve zwemmers, banenzwemmers en kinderen die de particuliere zwemlessen volgden in de Staver, hebben het zwembad de rug toegekeerd.

 

Toptalenten Schotejil vertrokken
Ook zwemvereniging de Schotejil is de dupe geworden van het  beleid van SRGO. Vanwege de slechte klimaatomstandigheden heeft de afgelopen maanden zo’n 20% van de leden het lidmaatschap van de vereniging beëindigd en is de hoofdtrainer opgestapt en samen met zeven toptalenten vertrokken naar een zwemvereniging in Dordrecht.


Subsidie
Al in 2015 bleek uit de veelbesproken onderzoeksrapporten van Synarchis dat zwembad de Staver in Sommelsdijk destijds tot de duurste zwembaden van Nederland behoorde. In 2015 moest de gemeente Goeree-Overflakkee ruim 11 euro per betalende bezoeker bijbetalen om de kosten te dekken. In 2018 is dit bedrag gestegen tot bijna 15 euro per betalende bezoeker.


Conclusie
Uit bovenstaande feitenrelaas, blijkt dat het misschien wel duurste zwembad van Nederland een gevaar is voor de gezondheid van zowel bezoekers als personeelsleden.

 

Van onze politiek verslaggever
31 december 2018


Ingezonden brief: 

Plaatsing betekent niet dat de redactie het eens is met de briefschrijver
 

Geachte redactie,

 

In het Reformatorisch Dagblad las ik een opmerkelijke reactie van Kees van Dam, de fractievoorzitter van de SGP. Hij zegt in dat interview met die krant dat niemand is gecharmeerd van de schrijfsels van het echtpaar Evers van het Schrijfbedrijf. Tegelijkertijd zegt hij dat diezelfde schrijfsels hem bij de Heere Zelf hebben gebracht en dat hij eigenlijk het echtpaar Evers moet bedanken. En dat meende hij echt…

 

Een wel heel vreemde en tegenstrijdige reactie. Zijn opmerking dat niemand is gecharmeerd van de schrijfsels van het echtpaar, die moet ik nadrukkelijk nuanceren. Op maandagochtend is het eerste wat wij op het gemeentehuis doen, kijken wat het echtpaar nu weer heeft te melden. Dat de heer Van Dam in die schrijfsels dikwijls kritisch wordt gevolgd, vindt het merendeel van de ambtenarij een goede zaak. En steun in de rug vooral.

 

Zonder het Schrijfbedrijf zouden wij een speelbal zijn van de fractievoorzitter van de SGP. Niet voor niets wordt hij door een deel van de ambtenarij de almachtige Ayatollah genoemd. In de wandelgangen spreekt hij met gelijkgestemden openlijk over de vorming op Goeree-Overflakkee van orthodox protestants kalifaat.

 

Zijn invloed op de politiek hier op Goeree-Overflakkee is veel groter dan men denkt. De burgemeester neemt geen enkele beslissing zonder eerst Van Dam te raadplegen. Denk hierbij aan het oliebollenarrest en het circusverbod op zondag. Terugkijkend zijn er nog een aantal dossiers, waaronder het dossier Labee/Swaneveld en het rapport Berenschot, waarvoor ik mij - ik zeg het eerlijk - voor zijn kar heb laten spannen.

 

Bij deze mijn welgemeende excuses aan de inwoners die de dupe zijn geworden van mijn - weliswaar onder dwang genomen - beslissingen. Ik hoop van harte dat u mijn brief wilt plaatsen. Anoniem vanzelfsprekend omdat mijn prepensioen nakende is.

 

Naam en adres bij de redactie bekend  29 december 2018
 

Fractievoorzitter SGP dankt het echtpaar Evers

 

COLUMN - In het Reformatorisch Dagblad van 28 december dankt Kees van Dam, fractievoorzitter van de SGP van de gemeente Goeree-Overflakkee, uit de grond van zijn hart het Schrijfbedrijf Evers van der Waart. Van Dam, ouderling-kerkvoogd bij de hersteld hervormde gemeente, vindt het een eer dat het schrijversduo hem maandelijks adviseert. "Dit samenzijn heeft ervoor gezorgd dat ik me heb afgevraagd: waarom doe ik dit en wie ben ik? Dat heeft me bij de Heere Zelf gebracht. Ik mag het van Hem verwachten en hoef dit werk niet in eigen kracht te doen. Eigenlijk moet ik het echtpaar Evers bedanken. En dat meen ik oprecht.”

 

Evers, sponsor van de landelijke Stichting ter bevordering van de Staatkundig Gereformeerde beginselen, over het laatste koffiemoment met de partijleider van de SGP: “Onlangs spraken wij over de erosie in eigen kring. Een voorbeeld is dat men onlangs heeft ingestemd dat winkels op recreatieterreinen wel op zondag open mogen zijn. Een zorgelijke ontwikkeling. Ik vroeg partijleider Van Dam om zijn mening over de toekomst van de SGP. Hij zegt behartigenswaardige dingen. Ik begrijp dat een antwoord geven op de vraag in hoeverre de ‘erosie in eigen kring’ tegen te gaan is, niet zo eenvoudig is. Deze erosie ontkent Van Dam niet. Noemt die zelfs aangrijpend.”

 

Over erosie binnen de partij moet u denken aan de nieuwe winkeltijden verordening, de verkoop van oliebollen op zondag, het circus op zondag en dodenherdenking op zondag. Daar moeten wij als SGP voor geen millimeter in meegaan: “Standvastigheid en vastberadenheid hebben we nodig om pal te staan voor de beginselen gegrond op Gods Woord. Godsvreze is daarvoor nodig, want anders krijgt mensenvrees de overhand.”

 

Zowel Evers als Van Dam zijn het eens dat we het verleden niet moeten idealiseren: “We zullen het heden reëel onder ogen moeten zien.” Van Dam: “Maar dan zullen we ons wel eerst moeten verdiepen in de standpunten die in het verleden op grond van Gods Woord ingenomen zijn.”

 

Van Dam vreest dat de app- en twittercultuur van deze tijd het denken van menig partijgenoot vervult. Ja, dat de vluchtigheid en oppervlakkigheid van deze tijd ook bezit van ons heeft genomen. Evers adviseert Van Dam de oproep te doen om de bakens weer helder te laten schijnen. Immers de kroonjuwelen van de SGP liggen in Gods woord verankerd.  

 

Frans Evers

(winnaar Calvijn Cup 2017)28 december 2018
 

Reformatorisch Dagblad 28 december 2018

Karakter rustig en christelijk Middelharnis-Sommelsdijk verandert langzaam

Door: Gijsbert Wolvers

Ze worden vaak in één adem genoemd: Middelharnis-Sommelsdijk. Toch woekert de verschillende afkomst van het tweelingdorp nog wat door. Intussen loopt er een belangrijker scheidslijn door de dorpen zelf: tussen die van christelijke ”eilander” en van de minder behoudende ”overkanter”.


Vrienden voor het leven 

Een argeloze bezoeker rijdt vanaf Rotterdam over een grensweg het Zuid-Hollandse tweelingdorp binnen: links ligt Sommelsdijk, rechts Middelharnis. In Sommelsdijk, tot 1805 een enclave van Zeeland, woonden de landbouwarbeiders, in Middelharnis de vissers. „Die hadden wat meer te verteren dan de landbouwarbeiders”, vertelt SGP-fractievoorzitter Kees van Dam. „Middelharnis heeft iets meer status dan Sommelsdijk. Die tegenstelling speelt nog best. Een echte Sommerdieker zal nooit in Menheerse gaan wonen, zoals we dat in dialect zeggen.”

Kees van der Boom (73), met zijn vrouw Jo oprichter van de gelijknamige boekhandel in Sommelsdijk, beaamt de verschillen. „Middelharnis is wat stadser, deftiger. Je krijgt er niet zo snel contact.” Bij de geboren en getogen Sommelsdijker speelt het onderscheid nog steeds. „De weekmarkt, elke woensdag hier voor de boekhandel in de Voorstraat, hoef je niet te verplaatsen. Dan komt er niemand meer. Die hoort in Sommelsdijk.”

Han van den Nieuwendijk, de 71-jarige eigenaar van de Flakkeesche Bazar op de Westdijk, dé winkelstraat in Middelharnis, denkt daar anders over. „Ik zou de markt graag hier hebben, op het Zandpad.” Toch merkt hij dat diverse klanten van de woensdagse weekmarkt in Sommelsdijk ook zijn kookwinkel in oude stijl opzoeken.

Kerkelijk

Middelharnis en Sommelsdijk zijn behoorlijk kerkelijk. Van de 14.500 inwoners zijn 2700 mensen lid van een hervormde gemeente van Gereformeerde Bondssignatuur, 1100 van de protestantse gemeente, 1000 van de hersteld hervormde gemeente, 900 van de gereformeerde kerk, 750 van de gereformeerde gemeente en 480 van de christelijke gereformeerde kerk.

Van den Nieuwendijk is lid van de Gereformeerde Gemeenten. De ondernemer moest zich tegen zijn zin aansluiten bij de winkeliersvereniging. Die organiseert dingen waarmee hij het niet eens is. „Zoals de wereldse muziek in de winkelstraat. Er spelen bandjes op koopavonden en in deze tijd staat er een kerstboom.”

Zowel hij als oud-boekhandelaar Van der Boom is bang dat de winkels in Middelharnis en Sommelsdijk op den duur ’s zondags open zullen zijn. Van der Boom: „Op zondag is het hier nog rustdag. Dan gaan de stammen nog op. Maar onlangs heeft een benzinepomp er een winkeltje bij gekregen. Dat floreert op zondag. Helaas gaat deze ontwikkeling ook hier door.”

Zondagsopenstelling is een heikel onderwerp in de politiek van Goeree-Overflakkee. Deze gemeente ontstond in 2012 na een fusie van Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee. Bij de herindelingsverkiezingen in 2011 werd de SGP met 9 van de 29 zetels veruit de grootste. Daarnaast haalde de ChristenUnie 4 en het CDA 3 zetels. Met deze twee partijen en de VVD vormde de SGP het college en kreeg twee van de vijf wethouders.

Om erger te voorkomen, zagen de christelijke partijen zich genoodzaakt in 2016 de Nota Zondagsrust goed te keuren. Daarin werd de openstelling van supermarkten op zondag en tweede feestdagen in het toeristische buitengebied van Ouddorp toegestaan, evenals evenementen in het oosten van het eiland, vanouds wat minder kerks.

Spanningsveld
Ondanks de nota blijft de zondagsopenstelling een spanningsveld. Recent deed een raadsmeerderheid pogingen om het zwembad in Stellendam ’s zondags open te krijgen. Ging eind vorig jaar de oliebollenkraam in Middelharnis op oudejaarsdag dicht, omdat die op zondag viel, nu mag die open als oudejaarsdag op zondag valt.

Deze zomer was er ophef over de sluiting door burgemeester Ada Grootenboer (CDA) van een circus in Middelharnis. Dat stond te dicht bij de gereformeerde gemeente, de Sionkerk, waardoor de kerkgang zou worden gehinderd. „Zeer discutabel”, stelt fractievoorzitter Jaap Willem Eijkenduijn (57) van oppositiepartij PvdA op zijn woonboot in Middelharnis. Volgens hem zaten er voldoende meters en enkele bedrijfspanden tussen het circus en de Sionkerk.

Principiëler vindt Eijkenduijn echter de vraag of anderen mogen bepalen hoe hij de zondag invult. „Het kan niet zo zijn dat mensen hier zeggen hoe ik moet leven. Ik ben óók voorstander van één rustige dag in de week, en vind het dus heerlijk om op maandag te gaan zeilen.”

Op dit punt scheiden de wegen van Eijkenduijn en zijn SGP-evenknie Van Dam, die elkaar „vrienden” noemen. „De Heere God heeft ons de opdracht gegeven de zondag te heiligen”, aldus Van Dam. „Dat geldt niet alleen SGP’ers, maar de hele bevolking. Deze opvatting botst. Het is juist een zegen dat er een rustdag mag zijn.”

Conservatief
De dreigende teloorgang van de zondagsrust heeft te maken met een veranderende bevolkingssamenstelling. Het eiland was eerst gesloten; de meeste inwoners waren conservatief christelijk. „De mensen die hier zijn opgegroeid, ook de niet-kerkelijke eilanders, respecteren de waarden en normen van de Biblebelt. Ze weten dat het voor kerkelijke mensen gevoelig ligt om op zondag iets te doen”, vertelt hoofdredacteur Martijn de Bonte van het Eilanden-Nieuws.

Met de ontsluiting van het eiland, sinds de opening van de Haringvlietbrug in 1964, veranderden de bevolking en de wensen rond de zondag. Inwoners uit de regio Rotterdam kiezen voor de rust en ruimte van het eiland, én voor de relatief lage huisprijzen. De bevolking van Goeree-Overflakkee groeit, met dank aan de nieuwkomers. De Bonte: „De meesten vinden het prima dat het hier rustig is, ook op zondag. Maar is er een kleine groep die ervoor strijdt dat op zondag alles moet kunnen.”

PvdA-voorman Eijkenduijn is zo’n ”overkanter”, zoals de eilanders ‘import’ noemen. „Mijn vrouw en ik wonen al 25 jaar op het eiland, Maar we blijven overkanters, al vind ik dat een geuzennaam.”

De PvdA viel bij de raadsverkiezingen afgelopen voorjaar terug van vier naar drie zetels. De meeste seculiere eilandbewoners kozen toen voor de lokale partij Vitale Kernen Goeree-Overflakkee. De VKGO, die als leus voert: ”Tégen de zondagsrust, maar vóór een rustige zondag”, verdubbelde, van drie naar zes zetels. Koud was de douche voor de christelijke partijen. Die raakten hun meerderheid kwijt. De SGP verloor twee van de negen zetels, de CU een van de vier. Daarop smeedde de SGP, nog altijd de grootste, een coalitie met VKGO, CDA en VVD. Zij verloor daarbij een van twee wethouders en de ChristenUnie haar enige.

De coalitie is volgens SGP-voorman Van Dam een voorbeeld van hoe christen en niet-christenen van oudsher met elkaar leven. „Dat gaat uitstekend en met respect. Ze leven gemoedelijk naast elkaar.” Wel merkt de SGP’er, al twintig jaar raadslid, dat de mensen mondiger worden.

Een duidelijk voorbeeld daarvan vormt het journalistenechtpaar Frans en Maria Evers. Vanuit hun rijtjeshuis in Nieuwe Tonge volgen ze Van Dam en zijn fractie met argusogen. Op hun raam prijkt een poster van de Partij voor de Dieren. „Wij rammelen stevig aan de poorten van de macht”, zegt Maria Evers (64). Daarbij moet vooral de SGP en haar achterban het ontgelden. Maria, die zegt ietsist te zijn: „Je hoeft niet met je geloof in een eventuele Schepper te koop te lopen door ’s zondags met een hoed op naar de kerk te gaan.” En: „De SGP vormt nog altijd een machtsblok.”

Toen het echtpaar zich in de jaren 80 vanuit Den Haag op het eiland vestigde, vielen ze om van verbazing over de dominantie van het behoudende protestantse christendom. Frans Evers (72), atheïst, verontwaardigd: „De gemeenteraad ging stáán tijdens nota bene een ambtsgebed.”

Op het eiland bestaan twee verschillende werelden, vindt Frans. Die tegenstelling stipt hij aan in zijn columns op de site die zijn vrouw beheert: „Vanuit eigen frustratie en voor bewustwording van de lezers over de macht van de SGP. Maria is erg fel, gelukkig. Ik schrijf mijn columns vanuit de optiek ”hoe krijg ik de humor terug?”.”

Het aanbod van SGP’er Van Dam om eens samen koffie te drinken, wijst het echtpaar tot nu toe af. Maria: „Wij bewaren liever afstand: we zijn professioneel en willen geen ouwejongenskrentenbrood. In deze gemeenteraad gaan ze te vriendschappelijk met elkaar om.”

Niet gecharmeerd
Van Dam, ouderling-kerkvoogd bij de hersteld hervormde gemeente, vindt het jammer dat het schrijversduo zijn uitnodiging afwijst. „Niemand is gecharmeerd van hun schrijfsels. De SGP en ik als persoon worden aangevallen, op een sensationele manier. Ik heb er wel een les uit geleerd. De vijandschap heeft ervoor gezorgd dat ik me heb afgevraagd: waarom doe ik dit en wie ben ik? Dat heeft me bij de Heere Zelf gebracht. Ik mag het van Hem verwachten en hoef dit werk niet in eigen kracht te doen. Eigenlijk moet ik het echtpaar Evers bedanken. En dat meen ik oprecht.”

Tweeling, maar toch verschil tussen de dorpen
Middelharnis en Sommelsdijk vormen een twee-eenheid. De dorpen zien er hetzelfde uit. „Ze hebben elk een dorpskerk met een ring eromheen”, vertelt Martijn de Bonte (32), hoofdredacteur van Eilanden-Nieuws, de grootste én christelijke lokale krant. In beide dorpen loopt vanaf de kerk de Voorstaat naar de haven.

Maar dan komen de verschillen. De haven van Sommelsdijk werd vroeger gebruikt om aardappels af te voeren, in Middelharnis meerden de vissers aan.

Sommelsdijk was een boerendorp; Middelharnis een vissersplaats. En de vissers waren rijker dan de arbeiders. „Van Sommelsdijkers wordt gezegd dat ze met een tasje achterop hun fiets rijden”, weet De Bonte.

 

„Voor als ze iets op straat vinden. Er zijn oudere Sommelsdijkers die voor geen goud in Middelharnis willen wonen, en andersom.”

Zijn blad constateerde begin dit jaar dat Middelharnis het buurdorp qua inwonersaantal passeerde door een groei met 105 mensen, terwijl Sommelsdijk met 3 burgers kromp.

„Een Sommelsdijker stelde in een ingezonden brief dat de groei van Middelharnis komt doordat het nieuwbouwproject DOCK 187 bewust op door Middelharnis „geannexeerd” grondgebied is gebouwd. Dat zou volgens de projectontwikkelaar beter verkopen.”

Middelharnis heeft veel meer winkels dan Sommelsdijk en de meeste middelbare scholen van het eiland. Bovendien is het gemeentehuis van de gemeente Goeree-Overflakkee er gevestigd.

Toch is er veel grensverkeer tussen de dorpen. „Veel inwoners uit Middelharnis bezoeken de weekmarkt in Sommelsdijk. Jonge kinderen gaan over en weer naar de basisscholen in beide dorpen.” Langzaam ebt de tegenstelling weg, denkt de hoofdredacteur. „De brandweerkorpsen zijn eind vorig jaar gefuseerd. Het nieuwe gebouw staat in Sommelsdijk. De tegenstelling is vooral nostalgie.”

 

19 december 2018

Kennelijk zijn mensen niet volmaakt genoeg en moet er een stukje weggesneden worden

15 december 2018

Legionellabacterie in zwembad de Staver

COLUMN - Dat zwemmen in de Staver gevaarlijk voor de gezondheid kan zijn, was de afgelopen maanden al pijnlijk duidelijk geworden door een reeks calamiteiten met alle gevolgen van dien. Dat de directie van SRGO niet terugdeinst voor het achterhouden van meetrapporten met zeer slechte uitslagen is na de publicatie van vijf geheimgehouden rapporten door Vitale Kernen, geen geheim meer. Maar dat het allemaal nog erger kan, bleek eerder deze week: in een speelelement in het babybad van zwembad de Staver is een zéér hoge concentratie van de legionellabacterie aangetroffen.


In de praktijk betekent dit dat er de afgelopen tijd via dit speelelement grote hoeveelheden legionellabacteriën in de lucht rondom het babybad en in het water van het babybad en de whirlpool terecht zijn gekomen. Hoelang deze zeer gevaarlijke situatie heeft geduurd is door SRGO (nog) niet bekend gemaakt. Bekend is wel dat een zwembadbeheerder wettelijk verplicht is twee keer per jaar een legionellacontrole uit te laten voeren. Uit een dergelijke controle bleek afgelopen woensdag de legionellabesmetting. De komende weken zal duidelijk worden hoeveel bezoekers van zwembad de Staver een legionellabesmetting hebben opgelopen.

Zembla
Toevalligerwijs werd afgelopen woensdag in het televisie programma Zembla de documentaire “De jacht op legionella” uitgezonden. In deze documentaire was te zien hoe gevaarlijk legionellabesmetting is en waar de kans op besmetting het grootst is. https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/458506/Zembla.html

 

Westfriese Flora
Dat legionellabesmetting levensgevaarlijk is, bleek in 1999 toen 32 mensen om het leven kwamen door een legionellabesmetting na een bezoek aan de Westfriese Flora in Bovenkarspel. Met ingang van 2004 zijn extra strenge regels op het gebied van voorkoming van legionellabesmetting ingevoerd. Ondanks deze aangescherpte wetgeving, is er nu dus toch de legionellacalamiteit in de Staver.

Na het bekend worden van de legionellacalamiteit in de Staver is op last van de Omgevingsdienst (de inspectie) het speelelement buiten werking gesteld. De directie van SRGO schrijft in een persbericht dat zij geen risico neemt en het babybad uit voorzorg gesloten heeft. Onbegrijpelijk dat de whirlpool nog wel “gewoon” open is voor publiek, omdat zowel het babybad als de whirlpool op hetzelfde filtersysteem draaien.


Aanpassen rapporten
Pas als uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat de waarden weer normaal zijn, gaat het babybad weer open, aldus SRGO. Het is te hopen dat dit onafhankelijke onderzoek niet wordt uitgevoerd door het Belgische laboratorium dat ook de maandelijkse wateronderzoeken in de Staver verricht. Dit laboratorium kwam namelijk onlangs negatief in het nieuws toen bleek dat één van de werknemers verantwoordelijk was voor het “aanpassen” van officiële meetrapporten die door SRGO waren achtergehouden na vragen van wethouder Bruggeman.


onze politiek verslaggever12 december 2018

"De gemeente moet dit rechtzetten"

SGP-er Van Gurp brengt waarheid zaak Swaneveld naar buiten

6 december 2018
 

Vitale Kernen ontdekt achtergehouden rapporten Staver
 

Fractievoorzitter Johan de Vos  van Vitale Kernen Goeree-Overflakkee heeft, met het openbaar maken van achtergehouden, belastende onderzoeksrapporten van zwembad de Staver, de werkwijze van SRGO op een pijnlijke manier blootgelegd (zie de rapporten op https://tinyurl.com/yaxgzqc9

 

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen 6 september vraagt Johan de Vos aan wethouder Bruggeman om alle onderzoeksrapporten vanaf april 2018, die te maken hebben met de water- en luchtproblematiek in de Staver. In de raadsvergadering op 22 november, blijkt dat niet alle onderzoeksrapporten beschikbaar zijn gesteld door SRGO, want VKGO heeft via derden ontbrekende rapporten ontvangen. Het gaat onder andere om een rapportage over de algemene hygiënische toestand van de vloer van de doucheruimte van 16 mei 2018. Uit dit rapport blijkt dat de hygiënische toestand van de vloer slecht was.
 

Uit de schriftelijke vragen van Vitale Kernen GO van 27 november blijkt dat er ook een rapport ontbreekt van de luchtkwaliteitsmeting van 16 mei 2018 met een bijzonder hoge meetwaarde van 3.000 ug/m3 trichlooramine (streefwaarde is 200 ug/m3). Opmerkelijk is dat er van dit rapport ook nog een door het Belgische laboratorium aangepaste tweede versie bestaat met een aanmaakdatum van 16 juni 2018 maar een verzenddatum van 13 juni 2018!
 

Het adviesrapport dat de GGD opstelde in februari 2018 blijkt berekend op onvolledig gegevens en is dus onbruikbaar. Twee ongunstige meetrapporten van 1.090 ug/m3 en 1.340 ug/m3 van 1 en 8 november 2017 zijn door SRGO buiten het GGD adviesrapport gehouden.
 

Om de werkelijke omvang van de problemen vast te stellen, zal het GGD-onderzoek dus opnieuw moeten gebeuren en moet er dan gebruik gemaakt worden van alle beschikbare informatie, ook de twee ontbrekende rapportages die nu nog buiten het onderzoek zijn gehouden. 
 

Tijdens de raadsvergadering van 22 november vroeg Johan de Vos wanneer het college een onafhankelijk bureau opdracht geeft om de kwaliteit van het beheer van zwembad de Staver te borgen. Volgens insiders heeft SRGO tot op heden echter  elke vorm van onderzoek door een onafhankelijk bureau afgewezen. Blijkbaar was de calamiteit van 31 oktober jl. nog niet ernstig genoeg en moeten er eerst dodelijke slachtoffers vallen voor er echt ingegrepen wordt.
 

Het lijkt een patroon: het niet doorsturen van rapporten die ongunstige cijfers geven. Je gaat je afvragen wat er nog meer aan gevoelige informatie wordt achtergehouden. Let wel! Het gaat om de gezondheid van volwassenen en kinderen in en rond het zwembad.
4 december 2018

Transparant bestuur nog ver te zoeken op Goeree-Overflakkee

 

Wat vooraf ging. In een interview met de wethouder Van der Vlugt van het CDA d.d. 9 oktober 2018 sprak deze wethouder over een tweede BING-rapportage (naar nevenfuncties van wethouders en mogelijke belangenverstrengeling, in deze zaak tussen Agro Van der Vlugt en NKTC over pachtcontact Essenbos). Het eerste BING-rapport verscheen al veel eerder op de website van het Schrijfbedrijf Evers van der Waart. De wethouder maakte daar terecht bezwaar tegen omdat er na dat eerste BING-rapport inmiddels een tweede was gevolgd. Dat rapport moesten wij dus hebben, om de wethouder gelegenheid tot wederwoord te kunnen geven.

 

Dus op 11 oktober dit recente BING-rapport opgevraagd via de griffier. Voor het eind van de maand zouden we een reactie ontvangen, werd ons beloofd. De reactie die inderdaad eind van de maand binnenkwam, was dat om dit document te verkrijgen er een Wob-verzoek moest worden ingediend. Fluitje van een cent toch, zou je denken bij een gemeente die zich voorstaat op transparantie en met het lichaam naar de kiezer gekeerd. Op 1 december werd de aangetekende brief bezorgd: Verzoek afgewezen. Notabene op grond van Artikel 10 waar de laatste tijd veel provincies en gemeentes naar grijpen, als ze met hun beleid liever onder de radar wensen te blijven….

 


Open brief aan de burgemeester en haar juridisch adviseur

 

Geachte heer Naberman en mevrouw Grootenboer-Dubbelman,

 

Bedankt voor uw reactie d.d.29 november 2018 waarin u te kennen geeft ons verzoek ingediend op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) af te wijzen.

 

Wij weten dat we als burger bij voorbaat een ongelijke strijd aan gaan  tegen het ijzersterke juridisch duo Naberman/Grootenboer. Maar strijdend ten onder gaan heeft zijn charme. Ons is bekend dat niet elk Wob-verzoek om informatie automatisch wordt ingewilligd ondanks dat als uitgangspunt geldt dat alle informatie van de overheid openbaar is.  

 

We erkennen dat in een aantal specifieke gevallen ons Wob-verzoek om informatie wordt geweigerd. Dit is het geval als het verstrekken van de informatie betrekking heeft op contacten tussen de Koning en de ministers. In vaktaal zou uw heer Naberman zeggen dat ons verzoek om informatie ‘de eenheid van de Koning en Ministers in gevaar zou kunnen brengen’. Volgens onze bescheiden mening is dit in ons verzoek niet het geval. Ook is het geenszins onze bedoeling om de veiligheid van de Staat te schaden. Kortom hier geldt de absolute uitzonderingsgrond.

 

Dus moeten wij uw weigering zoeken in de relatieve uitzonderingsgronden. Bij de zogenaamde relatieve uitzonderingsgronden moet u als overheidsinstantie een afweging maken tussen het algemene belang van de openbaarheid van gegevens en anderzijds een van de hieronder genoemde bijzondere belangen:

U beroept zich op Artikel 10. Art. 10 tweede lid, van de Wob bepaalt dat het verstrekken van informatie ingevolge deze wet eveneens achterwege blijft voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 1) de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en 2) het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, dan wel van derden.

 

Welnu wat punt 1 betreft, gewoon alles wat met de persoonlijke levenssfeer te maken heeft, even met een viltstift zwart maken (is meer gebeurd in deze gemeente) en wat 2) betreft: Deze weigeringsgrond wordt het meest algemeen gebruikt. Deze weigeringsgrond mag er volgens de wetsgeschiedenis echter niet toe leiden dat overheidsorganen gegevens mogen achterhouden, omdat publicatie daarvan mogelijk een ongunstig licht zou werpen op het door hen gevoerde beleid, of de kansen op aanvaarding van het door hen voorgenomen beleid zou verkleinen.

 

Mevrouw de burgemeester, wat is hier toch aan de hand?

 

Met vriendelijke groet,

 

Schrijfbedrijf Evers van der Waart
3 december 2018


Kan iemand die man vertellen dat hij zelf al lang uit de mode is

2 december 2018

Kerstgedachte: elk jaar wat geven voor mensen die het minder hebben
 

Eerste Kerstverhaal 2018….Stille wanhoop in het voetlicht…
 

Minder armoede dit jaar hoorde ik bij het NOS journaal… in ons consuminderhuis weten we dat minder mensen aan de bel trekken… De stille armoede blijft gewoon wat langer en beter verborgen… Een voorbeeld daarvan is Rietje…Haar verhaal is vooral leerzaam.  Het verhaal van Jos is diep schrijnend… De namen zijn gewijzigd…

Rietje….
In elke consuminderkring die ik start zijn van de tien mensen wel drie die door bewindvoerders werden of worden “genaaid.” Sorry voor het woord. Een kring start met budgetteren leren en blijkt dat mensen met bewind voering meestal geen inzage krijgen van wat er van hun geld in en uitgaat. Bewind voering wordt in moeilijke tijden aangevraagd door een maatschappelijk werker of je aangepraat om een huurwoning te krijgen als je geen spaarpot hebt. Bewind voering wordt door de rechter opgelegd en je kan er zo weer uit maar dat gebeurd niet als de bewindvoerder als advies bij de rechtbank aangeeft dat toezicht nog nodig is…

Als je geen schulden hebt kost bewind voering 111,00 euro per maand en met schulden 155,00 met uitschieters naar 175,00 euro. Een cliënt is een mooie melkkoe die je vooral dom moet houden… maar nu komt het duiveltje bij me boven. Ik ken ook zeer goede bewindvoerders al kan ik ze op een hand tellen. Voor enkelen is bewind voering beslist noodzakelijk…

Mijn ervaring is dat je door bewind voering nog een probleem erbij krijgt omdat je die mevrouw/meneer moet controleren. De eigen verantwoording blijft immers altijd bij jezelf liggen als het mis gaat…. Dat zijn de kleine lettertjes en de bewindvoerder gaat altijd vrijuit. Bij Rietje ging het ook goed mis…
 

Gelukkig heb ik korte lijnen naar sociale dienst en maatschappelijk werk, de gemeentelijke afdelingen schuld hulp en bel ook soms gewoon een bewindvoerder op… Bij Rietje bleek een jaar lang geen bijzondere bijstand aangevraagd te zijn voor bewindvoerderkosten waar ze recht op heeft. Dat kon niet meer omdat het jaar voorbij was en bijstand nooit met terugwerkende kracht kan aangevraagd. Dat betekende een schuld van tegen de 2000 euro voor Rietje die van haar WAOotje op minimum niveau min 10% beslaglegging de schuld moest aflossen. De kwijtschelding BSGW (gemeentelijke belasting en  waterschap) was ook niet aangevraagd en kwam daar 380,00  euro bovenop. Rietje was een fijne cliënt vertelde de bewindvoerder nog want ze zeurde nooit aan de telefoon om geld voor kleding of verjaardagen van de kinderen… Nee Rietje schaamde zich, begreep het allemaal niet, zweeg en crepeerde.  Ze gaf het beste aan de kinderen en leed in stilte. Gelukkig maar kwam ze in het consuminderhuis terecht en kreeg een warm vloerkleed, een bed voor een van de kinderen, kleding en een wasmachine die het heel goed schijnt te doen al maakt hij wat lawaai. Wie maalt erom in de achterkeuken… zolang hij draait en anders  staat er bij ons nog een tweedehandsje… Bij de bewindvoerder was geen geld voor een nieuwe wasmachine, vertelde hij en dat was niet vreemd als door wanbeleid schulden ontstaan…

Rietje krijgt tijdelijke  voedselondersteuning bij ons… om even de druk eraf te halen. Ze huilt wel eens de spanning eraf van louter vreugde omdat ze er niet meer alleen voorstaat. Wat Rietje naast de spullen kreeg is iemand die met haar meekijkt en de bewind voerder weet dat inmiddels ook.. Rietje leert budgetteren en wordt wijzer. Ze kan over een klein jaar bij de rechter (door haar mooie maandafrekeningen mapje) bewijzen dat ze het zelf kan en verlost worden van de bewind voerder….Ze leert niet alleen budgetteren maar ook meer doen met minder door gezond te leren koken van bijna niets en de truuks om geld over te houden omdat ze de juiste wegen leert bewandelen.…We gaan het wederom meemaken dat iemand als Rietje trots rechtop zal gaan lopen en zelfbewuster worden. Ze zal zich niet meer een oor laten aannaaien door wie dan ook… daar werkt ze aan. Zelf doen maar niet alleen!
 

Jos…                                             

Alleenstaand en al wat ouder. Hij heeft een Wajong uitkering en werkt parttime in een klein fabriekje aan de rand van het dorp. Op de fiets kan hij daarnaar toe. Een vrolijk goed simpel mens en als alles gewoon zijn gangetje gaat is er niets aan de hand met Jos. Een ongeluk zit in een klein hoekje, komt altijd onverwacht en zelden alleen…
 

Jos was in de problemen geraakt en een maandvoorschot achter bij Essent. Dat werden er drie binnen een half jaar, door samenloop van omstandigheden nadat hij een heup had gebroken na een val met zijn fiets. Er moesten wat trainingsbroeken komen en nieuw ondergoed omdat het oude tot op de draad was versleten. Zijn zus zou daar wel voor zorgen en moest Jos eerst onder het mes om een pin in zijn heup te zetten voor hij naar huis mocht, heb ik begrepen. Toen dacht Jos nog niet aan de 385 euro eigen bijdrage zorgverzekering die moest betaald. Hij kwam nooit bij de dokter. Zijn al snel zichtbare tweede financiële strop werd zijn eigen zus die hem hielp met boodschappen doen. Jos was blij geweest met de hulp en zweeg over de wel erg ruime hand waarmee door zus werd ingekocht. Het moest maar even, ze hoefde niet te weten hoe karig zijn huishoudbudget was. Jos gaf hoog op over de hulp van zus en iedereen was gerust…

De stille manipulatie moet toen zijn begonnen en eigenlijk had Jos het wel gevoeld maar kon geen kant uit. Het ongeluk had hem heel onzeker gemaakt en hij liet alles maar over zich heen komen. Hij kon niet goed tegen veranderingen. Opeens stond zijn hele leven  op z’n kop. Het waren niet alleen de te dure boodschappen maar ook de nodige eurootjes die hij betaalde voor de schoonmaak uurtjes van zijn zus en de was die opeens met dure spullen werd gedaan. Ze was gewoon verkwistend… De vele keren dat zijn zwager hem voor controle naar het ziekenhuis bracht werd verrekent want je wil niet over de tong gaan.. Al die drukte in zijn huis en de oude hond die nu door zijn neefje uitgelaten werd. Daar gaf hij ook weer geld voor want die neef was erop uit. Dat zal hij wel van zijn ouders hebben geleerd. De vele keren dat er friet werd gehaald omdat er geen tijd voor koken was geweest.  De zwager van Jos die steeds weer vertelde dat hij meer mensen naar het ziekenhuis bracht en ze altijd een tientje in de auto achterlieten. Een taxi kost meer nietwaar. En zijn zus die van de hoge toren blies hoeveel ze deed voor Jos werd geprezen door de buurt.…. Hij mocht wel dankbaar zijn voor zo’n goeie zus…

Zus en zwager woonden zo ongeveer bij Jos in… met koekjes bij de koffie die opeens van D.E. bleek te zijn en niet van OKE merk en mee eten bleek vaak gemakkelijker. Ze konden de kosten immers delen maar de grootste post betaalde jawel….  
                                                             

Jos… die altijd sober had geleefd maar overhouden was nooit gelukt door zijn oude hond die speciaal voer moest hebben (nierproblemen) en het beestje was zijn “kind” geworden toen hij na zijn scheiding alleen kwam te staan… Van zijn vakantiegeld moest hij meestal hoognodige uitgestelde aankopen doen of de minstand op zijn bankrekening aanvullen… Herstellen van een gebroken heup duurt lang als je niet meer zo jong bent en de tijd boven draagkracht moeten leven werd hem fataal. Een betalingsregeling voor die 380 euro schuld bij de zorgverzekering had hem misschien kunnen redden maar tegen de familie manipulatie was hij niet bestand. Jos zweeg uit onmacht en schaamte…Toen hij weer mobiel was heeft hij ze zo ongeveer uit huis gezet. “Stank voor dank,” zei zus. Toen was door Essent al beslag op Jos zijn uitkering gelegd, tot de beslagvrije voet en dat is 10% onder minimum… en Jos zweeg.

Jos zweeg nog steeds toen na drie maanden de ongeopende post een flinke stapel was geworden. Deurwaarders vonden hem nooit thuis en werd de energie afgesloten. Niemand mocht het weten… Hij was weer redelijk mobiel en kon op de hand wassen. In de zomer was dat geen probleem geweest. Er was ook nog een wasserette in de buurt. De dag begon als het licht was en hij ging met de kippen op stok als het donker werd na de nodige kaarsjes te hebben gestookt.  Nou ja… hij sliep op de bank met de hond in de mand ernaast, want in zware tijden wil je dichtbij het liefste zijn dat je hebt. Dieren bedriegen je niet want hun liefde is onvoorwaardelijk. Alle deuren waren steeds afgesloten en de rolluiken dicht als de schemering was gevallen. Hij was zogenaamd niet thuis en sloop door zijn huis. Soms trillend in een hoek gedrukt als de bel maar bleef gaan. De onzekerheid, het opgejaagde gevoel van direct na het ongeluk had hem niet meer verlaten… integendeel het werd alleen maar groter…
 

Jos weerde alle bezoek en een oud butagasstel met een gasfles werd zijn redding. Zogenaamd om frites op te bakken in de schuur om stank in huis te voorkomen. In werkelijkheid stond het gasstel in de keuken voor warm water voor koffie en een wasbeurt van zijn lijf en om wat eten op te warmen. Jos was vindingrijk en laadde zijn telefoon op zijn werk op, zonder dat iemand maar iets door had…

“Kom je vanavond ook langs Jos?” “Mag ik me dan bij jou even douchen, ik kom dan net van een zware klus iets verderop” Lekker door en door opwarmen in het weekend doe je bij de supermarkt of IKEA en bij moeder in de verpleegkliniek laadde hij op zondag de telefoon op… Zo heeft hij het hele verhaal aan me vertelt en we hebben er samen om gelachen hoe vindingrijk hij was… om de verdrietige lading te maskeren…
                                                                 

Hij heeft het bijna twee jaar volgehouden en er moest iets gebeuren want Jos vervreemde van de samenleving en was een kluizenaar geworden. Hij kon er niet meer tegen en raakte overspannen van alle geheimzinnigheid…. De tranen zaten constant hoog omdat hij nog een winter niet meer aankon en uiteindelijk brak hij… op zijn werk Zijn leidinggevende belde naar maatschappelijk werk waar hij dezelfde maand nog een afspraak kon maken. De leidinggevende wist gelukkig ook van ons consuminderhuis waar hij direct werd geholpen…

Er kwamen dekbedden en wollen dekentjes voor hem en zijn beestje en extra kleding want er was zoveel versleten en vooral te vies geworden om nog ooit schoon te krijgen. Jos kreeg voedsel in blikken en potten en vers spul voor diezelfde dag. Dat kon bewaard in een koelbox (die wij nog hadden staan) buiten in de kou naast zijn keukendeur.
 

Om weer aangesloten te worden plus maand voorschot plus eerste aflosbedrag van de schuld bleek 800 euro nodig te zijn waaraan we ook een deel bijdroegen en de grootste moot via maatschappelijk werk uit het noodfonds kon worden betaald. Jos werkt naast zijn werk enkele uren in de week in ons consuminderhuis en kreeg nog wat meubeltjes die aan vervanging toe waren. Als Jos kwam werken bracht hij de vuile was mee die ondertussen werd gedraaid en kon schoon weer mee naar huis…. Jos deelt nog een tijd mee met onze voedsellijn als aanvulling omdat hij zich het eten uit de mond spaart voor het dure hondenvoer en dat is hem aan te zien…Daarbij de aflossing schuld bij Essent niet te vergeten. We helpen tot de beslaglegging van zijn uitkering afgaat en nog ietsje verder als het eraan zit. We zien Jos rustiger worden en blij en zijn hond heeft hij al eens meegebracht die we uitgebreid hebben bewonderd en geknuffeld. Het beestje dat hem liefde gaf toen eigen volk hem uitbuitte… We blijven Jos helpen ook later nog, met kleding en linnengoed waar hij veel mee bespaart en blijft hij af en toe in onze nabijheid en blijven we meekijken met dit zeer goed lief mens…

Jos had vroeger tientallen jaren lang iemand van Meander die wekelijks een uurtje meekeek… Door bezuiniging was die hulp weggevallen….We zien het meer… met als gevolg de stille armoede…
                                                            


We willen velen in crisis o.a. Rietje en Jos verwennen met de Kerst. Een flinke bigshopper vol goede boodschappen mee waar ze wel tien dagen mee uit kunnen komen. Natuurlijk ook iets lekkers en een envelopje voor de zaken die nog gekocht moeten worden voor de feestdagen om even geen zorgen te hebben… Help jij ons mee? Ik open met 50 euro de Kerstactie… Graag een bijdrage op bankrekening:
 

IBAN NL14RABO0173658903 van Consuminderhuis Parkstad te Landgraaf. Zet er maar Kerstactie bij….

 

Annemiek.

23 november 2018

Ernstige bacteriegroei vloeren zwembad de Staver

SOMMELSDIJK - VKGO (Vitale Kernen) legt nieuw gezondheidsprobleem bloot. Na water- en luchtkwaliteit nu bacteriegroei vloeren zwembad de Staver buiten alle proporties. Raadsvragen hierover tijdens gemeenteraadsvergadering van donderdag 22 november 2018.


 

15 november 2018

Hoe serieus neemt de gemeente de gezondheidsproblemathiek bij zwembad de Staver?

Problemen in de Staver al van veel langer. Eind 2017 sloeg het Schrijfbedrijf al alarm. Lees hieronder onze column van 21 november 2017
 

Veiligheidsproblemen in de Staver
 

Column - Tijdens een presentatieavond voor de gemeenteraad afgelopen donderdag, moest SRGO voorzitter de heer Vogel met het schaamrood op de kaken toegeven dat er nog steeds grote technische problemen zijn in zwembad de Staver.
 

Sinds een flink aantal jaren regent het klachten over de Staver vanwege de bizar slechte lucht- en waterkwaliteit. Eerder dit jaar leidde dit zelfs tot vragen tijdens een gemeenteraadsvergadering. Willy Heintjes (VKGO) vroeg wethouder De Jong of hij op de hoogte was van de problemen. Tevens wilde Heintjes per direct beschikken over de meest recente meetgegevens op het gebied van lucht- en waterkwaliteit.


Na veel vijven en zessen kwamen de desastreus slechte meetresultaten uiteindelijk boven water en sloeg de paniek toe bij de wethouder en bij de directie en het bestuur van SRGO. Nog voor het zomerreces werden nieuwe metingen geregeld en werd de gemeenteraad gerustgesteld. Er zouden vorderingen zijn gemaakt op het gebied van de problemen met lucht- en waterkwaliteit en per direct zou de Staver voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.


Afgelopen donderdag bleek dit echter helemaal niet het geval te zijn; het is nog steeds niet veilig in de Staver en de problemen zijn, ondanks de forse investeringen en recente aanpassingen aan de technische installaties, nog steeds niet onder controle. Stotterend moest SRGO voorzitter Vogel toegeven dat er nog steeds ‘hoog gemeten wordt’.Wat betekent dat in de praktijk? Voldoet de Staver eigenlijk wel aan de geldende wet- en regelgeving? Zijn de bezoekers en personeelsleden van zwembad de Staver in gevaar?  


Een echt ‘ja’ of ‘nee’ wilde Vogel niet geven, feit is wel dat deze man die al 10 jaar voorzitter is van de stichting die de Staver beheert nog steeds geen garanties kan geven over de veiligheid van zijn gasten en zijn personeel. Best gevaarlijk zo’n beheervorm.


Onze politiek verslaggever
13 november 2018

Wethouder mogelijk onvolledig geinformeerd over calamiteiten zwembad de Staver

Waar is het rapport van 16 mei?

GOEREE-OVERFLAKKEE - Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 8 november bleek dat wethouder Bruggeman niet beschikt over alle rapporten met metingen van lucht- en waterkwaliteit van zwembad de Staver. Johan de Vos van Vitale Kernen vroeg nu expliciet om het rapport van 16 mei. 

Navraag bij de wethouder bleek dat hij niet beschikt over genoemd rapport. Dit roept de vraag op of dit rapport bewust is achtergehouden door de beherende stichting SRGO. En ook waarom? Waren de cijfers zo alarmerend? 9 november 2018


John Albrechts spreekt in op 8 november over de slechte lucht- en waterkwaliteit bij zwembad de Staver, tijdens gemeenteraadsvergadering Goeree-Overflakkee
Hieronder de tekst van het inspreken door John Albrechts
 

Geachte college, geachte raad,

 

Mijn naam is John Albrechts. Vanavond spreek ik in over de aanhoudende kwaliteitsproblemen en calamiteiten in zwembad de Staver. Op de kop af 11 maanden geleden stond ik hier ook al en heb ik u op de hoogte gebracht van de technische problemen in de Staver en de gevaren voor de gezondheid van de badgasten en het personeel.
 

Direct na mijn inspreken heeft de toenmalig wethouder toegezegd budget beschikbaar te stellen aan SRGO om de technische problemen aan te pakken, met als doel een optimaal zwemklimaat. Helaas is het SRGO nog steeds niet gelukt om een veilig en gezond zwemklimaat te realiseren. De directeur van SRGO, zei gisteren tijdens een overleg dat de lucht- en waterkwaliteit de afgelopen weken nog slechter zijn dan een jaar geleden.

 

Dat is opmerkelijk. De afgelopen 15 maanden is er namelijk naar schatting zo’n 200.000 euro gemeenschapsgeld geïnvesteerd in onderzoek, advies en aanpassingen aan de technische installaties en de kwaliteit van water en lucht gaat verder achteruit.

 

Dhr de Vos (Vitale Kernen) heeft een aantal weken geleden bij wethouder Bruggeman alle onderzoeksrapporten opgevraagd die te maken hebben met de water- en luchtkwaliteit vanaf april 2018. Ik heb vernomen dat het college deze rapporten in het bezit heeft, ik betwijfel echter of álle rapporten zijn verstrekt door de directeur van SRGO. Zo ben ik benieuwd of ook de meetresultaten van de luchtmetingen van 16 mei 2018 (verzenddatum 13 juni 2018) zijn verstrekt door SRGO. Het achterhouden van rapporten met slechte meetresultaten is namelijk reeds eerder gebeurd bij het opstellen van een GGD advies rapport over de gezondheidsgevaren in de Staver.
 

Ik durf dit zo stellig te beweren omdat ik over een dossier beschik waar uit dit blijkt. Ik kan u melden dat uit de metingen van 16 mei jl. blijkt dat de luchtkwaliteit die dag zeer slecht was. Een trichlooramine waarde die 15 keer hoger was dan de streefwaarde. Trichlooramine is een zeer giftig gas wat je beter niet in kunt ademen.
 

Dan nu de calamiteiten van vorige week.
Vorige week zondag bleek na sluitingstijd dat er tijdens het vrijzwemmen zwavelzuur in het zwembad gelekt was. Hierdoor was de zuurgraad van het zwemwater te laag geworden. De lekkage is tijdelijk verholpen door de zuurpomp uit te schakelen en de toevoerkraan af te sluiten. De volgende dag bleek dat de waterkwaliteit nog niet helemaal in orde was. In het klachtenboek zijn die dag niet alleen klachten gemeld van zwemmers maar ook van begeleiders, zij klaagden over prikkende ogen en keel- en luchtweg problemen.


 

Op dinsdag was er sprake van een lekkage waarbij grote hoeveelheden vervuild regenwater via het plafond en wanden het zwembad in stroomden. Een gevaarlijke situatie met kans op kortsluiting, gladde tegels op de perrons en de zwemwaterkwaliteit werd door het vieze water negatief beïnvloed. Die dag waren er klachten van zwemmers over o.a. huiduitslag.

 

Op woensdagmorgen heeft de technische dienst de zuurpomp die sinds zondag was uitgeschakeld weer aan gezet en de toevoerkraan geopend. Vanaf dat moment heeft niemand meer controles uitgevoerd of metingen verricht. De storing van zondag was er nog steeds zo bleek later, daar was niets aan gerepareerd. Tijdens het recreatiefzwemmen van 12.00 uur tot 16.00 uur kregen zwemmers last van huiduitslag en blaasjes op de huid. Ook hing er een vreemde geur boven het zwemwater. Toen even over 18.00 uur de zwemvereniging met de training startte meldden de zwemmers bij hun trainer dat het water een rare smaak had en dat ze last kregen van benauwdheid.
 

Er werd alarm geslagen door de trainer en de directeur van SRGO heeft vervolgens de meetwaardes nagekeken. De zuurgraad bleek zo laag dat het zwembad direct ontruimd moest worden.


Later beek dat de directeur van SRGO heeft verzuimd direct de alarmdiensten, de inspectie, de burgemeester in het kader van openbare orde en veiligheid en de wethouder te bellen en ook de rest van het van het gebouw te ontruimen. De badgasten hadden gezien de storing allemaal z.s.m gezien moeten worden door medici en de brandweer had direct luchtmetingen moeten verrichten om vast te kunnen stellen hoe erg de evt verwondingen zouden zijn. Bij een zuurgraad onder de 4 wordt namelijk het uiterst giftige chloorgas gevormd. Volgens de zwemwaterwet hoort de zuurgraad tussen 6,8 en 7,8 te zijn. In de Staver was de zuurgraad de hele middag 3,2. In de dagen na woensdag bleek dat tientallen kinderen gezondheidsschade hebben opgelopen door hun zwembad bezoek.


 

Geachte politici, namens alle ouders, kinderen en zwembadpersoneelsleden wil ik u vragen om alstublieft iets te doen aan deze onveilige situatie. Zij hebben recht op een veilige zwem- en werkomgeving. Alstublieft doe er snel iets aan. We rekenen op u. 

4 oktober 2018

Gezondheidsklachten na zwemmen in de Staver

Bron: RTV Rijnmond
 

GOEREE-OVERFLAKKEE - Zwembad de Staver in Sommelsdijk heeft afgelopen woensdag het bad moeten ontruimen. Zwemmers van zwemclub ZC De Schotejil merkten dat het water een vreemde smaak had en dat ze last kregen van benauwdheid en irritatie aan de ogen. Vorig jaar kwam De Staver ook al in opspraak doordat leden van de zwemvereniging bij het zwemmen last kregen van ademhalingsproblemen.
 

Uit onderzoek bleek woensdag dat de zuurgraad (pH) van het zwembadwater een waarde had van 3,6. Die waarde hoort tussen de 6,8 en 7,8 te liggen. “Veel te laag”, geeft beheerder Lesly Wolters van de Stichting Sport&Recreatie Goeree-Overflakkee (SRGO) toe.
 

Eerder die week was de zuurgraad in het zwembad ook al niet goed en werd er geklaagd over prikkende ogen en huiduitslag. Ook zou er een lekkage zijn geweest waardoor regenwater langs de wanden en plafonds liep. Een aantal ouders heeft een officiële klacht ingediend bij de Omgevingsdienst Midden-Holland, de toezichthouder van zwembaden. 


De beheerder van het bad laat weten dat er sprake was van een defecte zuurpomp van de zwembadinstallatie en dat deze gerepareerd is. Het zwembad is hiervoor een dag gesloten geweest. Volgens Wolters staat dit incident los van de klachten van vorig jaar.  3 november 2018

Ingezonden

Ontruiming zwembad de Staver

Op woensdagavond 31 oktober om 18.10 uur is zwembad de Staver vanwege een technische storing ontruimd. Zwemmers van zc de Schotejil merkten de storing op doordat het water een vreemde smaak had en omdat de vrijkomende dampen benauwdheid en irritatie aan de ogen veroorzaakten. De aanwezige trainers van de Schotejil hebben de klachten onmiddellijk gemeld bij de directeur van SRGO en het zwembad ontruimd.
 Onderzoek wees uit dat de zuurgraad (PH) van het zwembadwater een waarde had van 3,6 terwijl deze waarde volgens de Nederlandse wetgeving tussen 6,8 en 7,8 hoort te zijn. Een woordvoerder van SRGO liet desgevraagd weten dat de PH-waarde in de middag nog prima was en het probleem pas in de avond is opgetreden. In de loop van de dag bleek echter dat een aantal zwembadbezoekers dat de Staver op deze woensdag tussen 12.00 uur en 18.00 uur had bezocht, lichamelijk letsel heeft opgelopen.

In tegenstelling tot het persbericht van SRGO is het zwembad dus niet gesloten vanwege onderhoud maar vanwege een ernstige calamiteit. Een calamiteit waarover door SRGO ook nog eens niet de waarheid wordt gesproken. Wanneer maakt de politiek eindelijk eens een einde aan de martelgang die SRGO heet? Mijn kinderen willen weer veilig kunnen zwemmen!

 

Een verontruste ouder
(naam en adres bij de redactie bekend)2 november 2018
31 oktober 2018
30 oktober 2018

Jury van De toekomstbouwers kiezen voor zonne-auto

Auto wint van natuur

COLUMN - Wat een prachtig programma van de VPRO: de toekomstbouwers. Wat heb ik er van genoten en wat ben ik geraakt door sommigen van die jonge ontdekkers. De uiteindelijke winnaar was voor mij, een te verwachten?, teleurstelling.

Niets ten nadele van Lex Hoefsmid die geweldig bezig is voor de mensheid met het oplossen van ons mobiliteitsprobleem. Maar een auto laten winnen over de natuur? Mick Geerits kwam met diepdoorvoelde ideeën hoe de mens met zijn soortgenoten de dieren, om zou moeten gaan. Pro-actief! Zijn woorden: “Elke vijf minuten verdwijnt er een diersoort”, raakten mij diep. Is zijn insteek niet veel belangrijker voor de toekomst van de wereld dan het ontwikkelen van een zonne-auto? De jury vond blijkbaar van niet. Zij stelt zich duidelijk boven het dierenrijk. De mens belangrijker en er bovenstaand. Dat is nu juist ons probleem.


Maria Evers28 oktober 2018

Analyse 5G

5G is meer dan 4G + 1

Van zelfrijdende auto’s tot batterijloze sensoren: het 5G-netwerk kan heel wat meer teweegbrengen dan sneller filmpjes downloaden.

Niels Waarlo 26 oktober 2018

 

5G, de nieuwe generatie mobiele netwerken, komt eraan. Leuk hoor, dan laden de internetpagina’s op onze smartphones nóg sneller. Wie dat denkt, mist enkele bijzondere eigenschappen van deze nieuwe generatie netwerken. De eerste versie van 5G in Nederland werkt naar verwachting in 2020. In de jaren die volgen zal het een breed scala aan toepassingen mogelijk maken. Vier voorbeelden ter illustratie.

Écht goede droombrillen

Het is zo’n beetje de ultieme versmelting van realiteit en digitaal: brillen die digitale voorwerpen in de werkelijkheid projecteren. Met deze augmented reality (verrijkte realiteit) laat je productinformatie zweven naast een supermarktschap of projecteer je een gesprekspartner uit Australië in de stoel voor je neus. Zulke brillen zijn nog exclusieve speeltjes met prijzen van duizenden euro’s, maar worden steeds handzamer en goedkoper.

Maar wil augmented reality écht van de grond komen, dan is 5G nodig, zegt Pim den Uyl, vicepresident businessontwikkeling van telecomfabrikant Ericsson. Dat zit hem in de zogeheten latency (vertraging). Wat de grootte van het bestandje dat je verstuurt ook is, er is altijd een standaardvertraging. Bij 4G is dit enkele tientallen milliseconden, bij 5G slechts één.

Dat maakt bij zo’n bril uit wanneer er een directe verbinding is met een ander, al helemaal als er interactie bij komt kijken. Voor prettig gebruik moet de bril acties van jezelf of een ander direct verwerken, zonder storende vertragingen.

Als ultieme demonstratie van de lage vertraging van 5G liet Ericsson een Zuid-Koreaanse rockband een nummer spelen terwijl de leden honderden kilometers van elkaar waren verwijderd. Eén stapje verder en je projecteert ontbrekende bandleden met augmented reality op een podium, terwijl de band samenspeelt alsof ze pal naast elkaar staan.

Zelfrijdende auto’s

Van automatisch fileparkeren tot zelfstandig afstand houden op de snelweg, auto’s nemen steeds meer taken van hun bestuurders over. Wil dit op een dag zelfs leiden tot volledig autonoom rijdende voertuigen, dan wordt het 5G-netwerk ‘allesbepalend’, volgens Bart Smolders, hoogleraar telecommunicatie aan de TU Eindhoven.

‘Auto’s kunnen al om zich heen kijken. Maar dat is lang niet veilig genoeg. Met 5G is het de bedoeling dat ook informatie van andere auto’s in de omgeving en van sensoren langs de weg altijd beschikbaar is.’ En moet de auto remmen omdat de voorganger plots tot stilstand komt of er een hert oversteekt, dan kan de zeer korte vertraging van 5G van levensbelang zijn.

Bovendien is dataverkeer via 5G beter te versleutelen dan bij 4G, legt Smolders uit. Fijn, want stel je de chaos voor als iemand het netwerk hackt waarmee auto’s bepalen waar obstakels zich bevinden. ‘Het probleem met versleutelen is dat het capaciteit kost. Je effectieve datasnelheid gaat erdoor omlaag. Omdat 5G zoveel sneller is dan 4G, kun je het je veroorloven om veel meer capaciteit te gebruiken om data te versleutelen.’

Superboerderijen

Een bedrijf dat zich al met de praktische toepassingen van 5G bezighoudt, is telecombedrijf KPN. ‘Mijn vraag is: als die technologie er is, welke bedrijfsprocessen van klanten kan het werkelijk verbeteren?’, zegt Jacob Groote,  verantwoordelijk voor de ontwikkeling van 5G-diensten bij KPN. Om die reden test het bedrijf een aantal toepassingen in verschillende ‘veldlaboratoria’.

Een van die testlocaties is een aardappelakker op proefboerderij ’t Kompas in Valthermond, Drenthe. Begin oktober werkte het bedrijf hier mee aan een test met drones die samenwerken met landbouwmachinerie.

Een voertuig met 36 meter lange armen vol spuitmondjes was verbonden met een drone die vanuit de lucht detailfoto’s van de akker maakte. De machine spoot chemicaliën die het loof van aardappelplanten laat afsterven, zodat er meer energie naar de aardappelen gaat en deze beter en groter worden. De drone gaf door waar loof stond, de spuitmachine paste hierop onmiddellijk zijn sproeigedrag aan. Het bespaarde sproeimiddelen en tijd. ‘We brachten het sproeiproces terug van twee dagen naar twee uur’, aldus Groote.

De rol van 5G? Die zit hem vooral in het uploaden en verwerken van de beelden van de drone, zegt hij. ‘Dat lukt alleen zo snel met de hoge datasnelheden van 5G.’

Het project toont volgens hem de verknoping van verschillende sectoren die 5G teweeg zal brengen. ‘KPN is geen boerenbedrijf. Voorheen leverden we alleen diensten: hier is uw internet, succes ermee. Nu werken we samen met de Universiteit Wageningen en een tractorleverancier om diensten te verbeteren.’

Sensoren zonder batterij

Inmiddels zijn echt niet alleen telefoons en computers meer online. Ook broodroosters en wasmachines staan tegenwoordig in verbinding met internet. Het idee is dat dit uitmondt in een ‘internet der dingen’, waarin apparaten met elkaar communiceren. Ooit kan de diepvries misschien zelfstandig stroom kopen van de zonnepanelen van de buurvrouw. Maar er wordt ook meer meetbaar. Er zijn al proeven geweest met chips in koeienmagen, zodat de boer precies weet hoe het met de gezondheid van zijn vee is gesteld.

In zo’n systeem moeten er heel veel computerchips online kunnen. En iedereen die weleens op een druk festival heeft gestaan weet: heel veel apparaten op één netwerk, dat is niet bevorderlijk voor de internetsnelheid. 5G kan probleemloos tien tot honderd keer meer aangesloten apparaten aan dan 4G, legt hoogleraar Bart Smolders uit. Dat zullen we zelf merken tijdens de eerdergenoemde festivals, maar maakt ook het internet der dingen een aannemelijker scenario.

Maar een veel grotere uitdaging van al die chips en sensoren, denkt hij, is hoe je data uitleest met een zo laag mogelijk energieverbruik. Dit is vooral een probleem bij chips die niet in een elektrisch apparaat zitten en dus leeg raken. Denk aan fietsen, huissleutels of de eerder genoemde koeien. Ook hier helpt 5G: het netwerk is zo ingericht dat het minder vaak updates van chips vraagt. ‘Daarnaast wordt informatie veel sneller verzonden. Daardoor hoeft de chip maar heel kort aan, dat bespaart energie’, aldus Smolders.

‘Uiteindelijk wil je zelfs sensoren zonder batterijen. Dat is nog een beetje een ideaalbeeld, maar onderzoekers op onze faculteit werken daaraan. Als ze extreem weinig energie nodig hebben, zouden ze voldoende energie kunnen halen uit beweging of omgevingswarmte.’

De werkelijke toepassingen van 5G zullen we over tien jaar pas kennen, zegt hij. ‘Misschien zijn er tegen die tijd toepassingen die we helemaal niet voorzien. Tien jaar geleden hadden we geen idee dat streamen via Spotify of Netflix via 4G zo groot zou worden als het is.’

Meer lezen over 5G

Waarom de vrijwel niet-bestaande risico’s van hoogspanningslijnen en mobiele netwerken als 5G toch tot onrust leiden

De Pluim: duizend keer sneller internet dankzij ‘Nederlandse’ technologie.

Vorig jaar opende in Groningen een proeftuin voor 5G-netwerken op het platteland. ‘Je wilt zeker weten dat technieken werken voor je dure nieuwe masten neerzet.’

PR-man  of - vrouw gezocht

Vrienden van Zuidwester zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het bestuur van de Vrienden vergadert gemiddeld zes maal per jaar, overdag, en je kunt een eigen taak kiezen. Voor een eerste kennismaking kun je mailen/bellen naar vriendenvan@zuidwester.nl en 06-396 28 987.

Welke beginnende (freelance) journalist, of net gepensioneerde journalist/communicatieadviseur heeft nog wat tijd over om ervaring op te doen of juist ervaring te delen? Mogelijk ben jij de man of vrouw naar wie het bestuur van de stichting Vrienden van Zuidwester op zoek is.

Vrienden van Zuidwester zetten zich in als vrijwilligers om voor de meer dan duizend cliënten van zorginstelling Zuidwester de leuke dingen te blijven doen die door de vele bezuinigingen in Nederland doorgaans moeten sneuvelen. Die leuke dingen organiseren zij zelf, in overleg met de cliënten en hun begeleiders. Vrienden van Zuidwester is dus echt een DOE-stichting. Om deze activiteiten te bekostigen worden jaarlijks sponsoren gezocht.

De stichting doet wekelijks verslag op Facebook stichting vrienden van zuidwester en www.vriendenvanzuidwester.nl   met tekst, foto’s en filmpjes. Wie in Zuidwest Nederland wil dit vanaf volgend jaar op zich nemen? Je blijft hierdoor in elk geval voeling houden met de maatschappij en je doet ervaring op met de sociale media.18 oktober 2018

'ABN AMRO EN RABOBANK BETROKKEN BIJ MILJARDENROOF VAN EUROPESE BELASTINGDIENSTEN'

Keurige meneren maar wat een boeven!

https://www.bnr.nl/player/audio/10096719/1035757716 oktober 2018

Persbericht CDA

 

Rudie Heintjes de nieuwe fractievoorzitter van het CDA

 

COLUMN - Met vreugde laat het CDA weten dat de nummer 5 van de kandidatenlijst Rudie Heintjes unaniem gekozen is tot fractievoorzitter van het CDA. Deze functie kwam vacant omdat fractievoorzitter Tea Both, wethouder Arend-Jan van der Vlugt opvolgt.  

 


Links de Heintjes van de VKGO en rechts de nieuwe fractievoorzitter CDA
(andersom kan ook)


Heintjes heeft een bewogen loopbaan binnen de lokale overheid. Als 17-jarige begon hij als leerlingambtenaar bij de gemeente Oostflakkee waar hij werkzaam was op de salarisadministratie. Heintjes groeide in de loop der jaren door naar een organisatieadviseur van uitzonderlijk hoog niveau en hij werkte vanuit een adviesbureau voor vele gemeenten in het hele land. Zo werd hij gemeentesecretaris in de gemeente Goedereede. Deze functie vervulde hij ook in Steenbergen om daarna manager te worden bij een grote zorginstelling.

 

Toen daar de uitdaging verdween, kreeg hij een tip over de functie van interim-gemeentesecretaris bij de gemeente Veere. Als zzp-er stapte hij in dat nieuwe avontuur en trad hij later alsnog in dienst bij deze gemeente. Eind 2014 werd een nieuwe gemeentesecretaris gezocht voor de gemeente Oud-Beijerland. Een gemeente die voorstander was van de herindeling van de gemeenten in de Hoeksche Waard. Begin 2015 startte Heintjes bij zijn huidige werkgever, de gemeente Oud-Beijerland.

 

Heintjes kwam landelijk in het nieuws na samen met zijn socialistische partijgenoten Noordzij en Van Puffelen een vernietigend onderzoeksrapport te publiceren over vermeende corruptie in de gemeente Oostflakkee. In dat rapport werd ondernemer Arie Swaneveld gezuiverd van alle blaam.

 

Het CDA is blij en verheugd dat Rudie Heintjes – die tussen haakjes de eeneiige tweelingbroer van Willy Heintjes is – bereid is gevonden om Tea Both als fractievoorzitter van het CDA op te volgen. Saillant detail is dat Heintjes gezien zijn socialistische verleden door een administratieve fout op de kandidatenlijst van het CDA is komen te staan. PvdA-fractievoorzitter Jaap Willem Eijkenduijn betreurt het zeer, dat door een administratieve fout, een van ‘zijn’ Heintjes per ongeluk op de lijst van het CDA is geland. Desondanks wenst Eijkenduijn alle Heintjes veel succes.

 

Frans Evers 

15 oktober 2018

ingezonden:

Zwemmen is gezond, maar niet in de Staver!

“Veilig zwemmen voor iedereen in drie SRGO zwembaden”, “Zwemmen bij SRGO de Staver, een sportief feest voor iedereen!” en “Zwemmen, leuk en gezond voor alle leeftijden” zo luidden de koppen van drie paginagrote advertenties van SRGO in de edities van huis-aan-huisblad Groot Goeree-Overflakkee de afgelopen weken.Niets is echter minder waar; de veiligheid in zwembad de Staver is helemaal niet gewaarborgd, zo blijkt uit laboratoriumonderzoeken. De hygiëne wordt in onderzoeksrapporten van enkele maanden geleden beoordeeld als ‘slecht’ en uit de resultaten van recente luchtkwaliteitsonderzoeken blijkt dat de hoeveelheid aanwezige trichlooramine in zwembad de Staver extreem hoog is. Nog hoger dan een jaar eerder toen zwembad de Staver ook al in opspraak was. Zo ongezond hoog zelfs dat meerdere bezoekers er ziek van zijn geworden. Ook personeelsleden klagen over de aanhoudende slechte kwaliteit. Ondanks alle toegezegde verbeteringen aan de technische installaties lukt het SRGO, de beheerder van de Staver, nog steeds niet om een fatsoenlijke en veilige kwaliteit te leveren.

Een sportief feest is het ook al niet in zwembad de Staver. Vanwege de bizar slechte klimaatomstandigheden is het aantal en de ernst van de gezondheidsklachten van leden van zwemvereniging de Schotejil vergeleken met vorig jaar zelfs gestegen.

Waar haalt SRGO het lef vandaan om dan dit soort teksten in huis-aan-huisbladen te publiceren terwijl de directie en het bestuur van SRGO op de hoogte zijn van de huidige ongezonde situatie? Zwemmen hoort gezond te zijn!
 

naam en adres van de briefschrijver zijn bij de redactie bekend
15 oktober 2018
 

Nieuwe wethouder Tea Both mikt op gedragsverandering

 

“We gaan niet heel ons eiland volgooien met molens"

 

COLUMN -  De overgang van fossiele brandstof naar duurzame energie wordt de komende jaren één van de grootste uitdagingen voor Goeree-Overflakkee, meent de nieuwe wethouder Tea Both van het CDA. Maar het eiland volgooien met windmolens en zonneparken gaat wat haar betreft niet gebeuren. “Wij zijn toch meer een groen en blauw eiland.”

 


Tea Both met haar wandelpartner naar Santiago de Compostella

Dat betekent volgens de wethouder niet dat Goeree-Overflakkee haar verantwoordelijkheid niet neemt. Zo komen er bijvoorbeeld na een lange discussie met omwonenden en ondernemers vier enorme windturbines voor de poorten van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge.

 

Feit is dat Goeree-Overflakkee het de komende jaren vooral moet hebben van toerisme en recreatie. En dan helpt het niet als het landschap vol wordt gepropt met windmolens en zonneparken, denkt Both. “Wij fungeren een beetje als de beerput van Rotterdam.” Veel bezoekers komen in het weekend juist naar dit gebied vanwege de kerken, rust, polders en mooie stranden.

 

Maar dat er op het gebied van energie snel wat moet veranderen is onvermijdelijk, meent de wethouder. “We zullen klimaatneutraal moeten worden. Dat is wel iets wat we met elkaar zullen moeten doen.” Zo zal er bijvoorbeeld een alternatief moeten worden gevonden voor aardgas. “Het merendeel van onze woningen is aangesloten op aardgas. Wij willen daar zorgvuldig beleid in ontwikkelen. Anders betalen onze burgers dadelijk de rekening.”

 

Maar het gaat niet alleen om duurzame energiewinning, benadrukt zij. “Als je het goed wilt doen, kom je toch uit op het gedrag van mensen. Het begint al bij het scheiden van tafel en bed. Wat we nu te weinig doen. Maar ook het gebruik van de auto. Hebben we nou echt meer asfalt nodig of kunnen we vaker op de fiets stappen of gaan wandelen?” Vooral op kortere afstanden kunnen mensen de auto best wat vaker laten staan, vindt Both. “Hoe erg is het nou om een halfuurtje van Dirksland naar Menheerse te lopen?”

Frans Evers11 oktober 2018

Het zijn zenuwgassen maar men noemt ze gewasbeschermingsmiddelen

"Als je ziet dat er intussen zoveel van de rijkdom aan insecten is verdwenen, dan heb je de plicht om je stem te verheffen." Jeroen van der Sluijs. Frankrijk is tot dusver het enige land ter wereld dat, per 1 september 2018, een totaalverbod op neonics uitvaardigde.
https://www.trouw.nl/groen/-de-agro-chemische-industrie-gebruikt-dezelfde-tactieken-als-de-tabaksindustrie-~ab4e5dc0/

5 oktober 2018

Jan van Doorn: “Politici krijgen het imago dat je ze niet kunt vertrouwen”

Comeback Jan van Doorn als wethouder van het CDA

 

 

 

COLUMN - Jan van Doorn (62) was van 2006 tot december 2012 wethouder voor het CDA. Eerst in Bernisse, daarna in Middelharnis. Hij verloor zijn baan toen Middelharnis werd opgenomen in een grote gemeente Goeree-Overflakkee. “Het wethouderschap is niet bepaald een aanbeveling op je cv,” liet van Doorn de Volkskrant d.d. 26 maart 2014 weten na de eenwording.

 


Van Doorn in hetzelfde artikel: “Je leest vaak dat lokale politici aftreden vanwege integriteitsproblemen. Daardoor krijgen politici het imago dat ze niet te vertrouwen zijn; hun ja is geen ja, hun nee is geen nee. Je hebt aanzien zolang je wethouder bent en mensen je nodig hebben. Daarna richt je professionele netwerk zich op degene die nu op jouw plaats zit.

 

Van Doorn was voor het CDA in de voormalige gemeente Middelharnis een boegbeeld, een cultuurwethouder van uitzonderlijke klasse. Het voortbestaan van het Diekhuus is vooral te danken aan deze kundige wethouder.

 

Volgens insiders bestaat de kans dat Van Doorn aftredend wethouder Arend-Jan van der Vlugt gaat opvolgen.  Behalve de naam Van Doorn vallen ook de namen van Tea Both en Dirk Pijl. Ingeval Both of Pijl de nieuwe wethouder gaat worden, komt er een plaats vrij op in de raad. Dat betekent dat de bekeerde socialist Rudie Heintjes voor het CDA in de raad komt.


Volgens Peilbureau Frans de Hondt is Van Doorn voor het ambt van wethouder niet kansloos. “Hij heeft in ieder geval de looks om als wethouder terug te keren in de gemeente Goeree-Overflakkee,” aldus De Hondt.

 

Frans Evers
4 oktober 2018

Hieronder het Bingrapport dat 15 januari 2013 is aangeboden aan de gemeenteraad. Oordeel zelf of er in geval van wethouder Van der Vlugt wel of geen sprake is van (de schijn van) mogelijke belangenverstrengelingHieronder het artikel van Jaap Ruizeveld in Eilanden Nieuws
over verdachtmakingen van belangenverstrengeling


4 oktober 2018


De brief die wel aan de gemeente werd gestuurd maar niet in de media verscheen

5 september 2018

Geachte heer Mimpen,

Wij sturen u deze email omdat u een raadsvergadering heeft op 6 september, en we van mening zijn dat u hiervan op de hoogte gesteld moet worden: belangenverstrengeling. De toekomst van het natuurkampeerterrein het Essenbos in Oudorp staat op het spel. Een groep verontruste leden is een actie gestart.

Het terrein dat reeds 60 jaar wordt gepacht door het NTKC dreigt nu te worden gepacht door de vrouw van de wethouder Van der Vlugt. Het NTKC is een natuurkampeerterrein dat door vrijwilligers wordt gerund. In deze 60 jaar is het terrein van waardeloos stukje landbouwgrond omgevormd tot en in lijn gebracht met het cultuurlandschap de kop van Goeree Overflakkee.

Het kampeerterrein is zeer vriendelijk en toegankelijk voor natuurliefhebbers en passanten. Kamperen met respect voor de natuur is ook voor mensen met een kleine portemonnee mogelijk. Ook voor passanten. Mensen uit Rotterdam, Zeeland, Utrecht, Gelderland komen hier al generaties lang. Families hebben hier dierbare herinneringen.

Het Essenbos is geliefd. Daarom zijn we een actie gestart. De petitie die we binnenkort hopen aan te bieden heeft binnen een paar dagen tot nu toe tot ruim 1000 reacties (red: inmiddels 2500) geleid. Ook bij Ouddorpers. (www.kampeerclub.nl/nieuwsbericht/petitie-red-het-essenbos ) Onze actie heeft geleid tot publiciteit. Veel organisaties, ondernemers, politici, zzp'er steunen ons, weten we.

Advies van bureau Bing niet opgevolgd
We zijn het een en ander op het spoor. Onder meer dat een advies van bureau Bing niet is opgevolgd. Hierin staat dat wethouder van der Vlugt verschillende portefeuilles zou moeten afstoten omdat het tot belangenverstrengeling zou kunnen leiden. Dit advies is niet opgevolgd.

De vrouw van de wethouder Van der Vlugt wil nu het terrein van het NTKC pachten. Zij beschikken reeds over 3 kampeerterreinen...Waarom deze ook nog?

Met vriendelijke groet,

Mirjam Drost namens een groep verontruste leden3 oktober 2018
 

Wethouder Arend-Jan van der Vlugt slachtoffer van framing

 

COLUMN – Herinnert u deze nog? Tea Both van het CDA zette op het allerlaatste moment tijdens de raadsvergadering van 20 september een ingezonden brief op de agenda van actiegroep van verontruste leden van het Essenbos. Daarin werd gesproken over belangenverstrengeling in een brief gericht aan de gemeente. Een brief die niet in media is gekomen. Wat wel in de media kwam, was een brief van Annet Les, een van de kampeerders. Deze brief verscheen in Eilanden Nieuws.

 Raadslid Tea Both schoot in een stress en vertaalde alle commotie als zijnde beschuldigingen van belangenverstrengeling aan het adres van wethouder Van der Vlugt. Bovendien zou volgens mevrouw Both ’s mans integriteit ter discussie staan…

 

Nadat wethouder Van der Vlugt gisteren zijn aftreden wereldkundig maakte, viel bij mij het kwartje. Als reden gaf hij aan, dat hij aan een nieuwe uitdaging toe was en dat reacties over zijn integriteit en mogelijke belangenverstrengeling op de sociale media hem en zijn gezin te veel waren geworden.

 

Terugkijkend is hier sprake van een vies politiek spel. Ga maar na. Nergens in de media worden de woorden ‘belangenverstrengeling’ en ‘integriteit’ gebezigd. Helemaal nergens. Mevrouw Both was degene die deze termen – slinks in de ontkenning weliswaar - verbond aan de goede naam van haar eigen wethouder. Bovendien vonden op dringend verzoek van mevrouw Both, ook alle raadsleden dat de integriteit van de wethouder boven alle twijfel verheven was.

 

Een staaltje van succesvol framing. Anders gezegd een kwestie van hard roeren in de stront om het goed te laten stinken. Insiders lieten ons weten dat mevrouw Both al veel langer het ambt van wethouder ambieert. Om die wens in vervulling te laten gaan, hoefde zij alleen maar achterover te gaan zitten en wachten. Feit is dat de sociale media pas los gingen nadat mevrouw Both de termen belangenverstrengeling en integriteit in het openbaar aan de wethouder had verbonden.

 

Frans Evers
28 september 2018

COLUMN  Lucas Hartong
Bron: IGO"Tijd voor een onderzoekje.... Duidelijk is dat er veel geld in dit project omgaat. Hoe kan dat? ...Er gaat heel wat geld over de toonbank bij die noordrand van ons eiland." 


Brakke zaterdag
 

"Gaat u óók naar de Brakke Zaterdag? ‘De wátte?’ Brakke Zaterdag! De eerste gedachte die bij mij opkwam toen ik het programma aangekondigd zag in de kranten was: wie noemt zijn activiteit nu ‘brak’? Dat roept bij mij direct de associatie op van dronkenschap, waarna je een heel slechte nacht hebt gehad en brak uit bed stapt. Op zaterdagochtend. Dat zal de organisatie er vast niet mee bedoeld hebben, maar toch. Niet slim.
 


De lepelaarkolonie langs de noordrand van het eiland Goeree-Overflakkee


Het WWF, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Vogelbescherming, de Postcodeloterij en Ark Natuurontwikkeling nodigen u uit en betalen –naar ik aanneem- gezamenlijk de rekening. De eerste vier hebben een duidelijke link met natuur, dus daarvan kan ik mij voorstellen dat die een leuke natuurdag organiseren. Van de Postcodeloterij is dat al veel minder duidelijk en wat is eigenlijk Ark Natuurontwikkeling voor organisatie? Volgens informatie een organisatie die ‘robuuste natuur’ voorstaat en allerlei natuurgebieden met elkaar wil verbinden.

Tijd voor een onderzoekje. Wat al deze organisaties samenbindt is het ‘Droomfondsproject Haringvliet’ van de Postcodeloterij. Die verschafte 13,5 miljoen euro voor allerlei ontwikkelingen aan de noordrand van ons eiland en het Haringvliet. Waarom in vredesnaam? Was dit gebied nog niet ‘robuust’ of ‘natuurlijk’ genoeg? Wel, er komt 70 hectare nieuwe ‘getijdennatuur’. Broeinest van allerlei muggen en vliegen, dat dan weer wel. En natuurmonumenten schrijft “voor een bedrag van ruim € 6 miljoen te investeren in het herstel van het deltalandschap. Daarvan kopen we onder andere een cruciale ontbrekende schakel van circa 80 hectare aan de noordrand van Goeree…”. Toe maar.

 

Duidelijk is dat er veel geld in dit project omgaat. Hoe kan dat? Wel, Brakke Zaterdag komt niet op een Blauwe Maandag. Daarover is al lang nagedacht. Het heeft namelijk alles te maken met de windmolenplannen aan de Noordrand, genaamd ‘Plaatsingsgebied Noordrand’ ofwel windpark Kroningswind. Het is absoluut geen toeval dat die twee met elkaar van doen hebben en de gemeente Goeree-Overflakkee doet daar zelf niet geheimzinnig over. Je moet alleen even de moeite nemen om de website goed te bestuderen: “De ontwikkeling van het windpark Kroningswind is een onderdeel van de gebiedsontwikkeling van de Noordrand aan het Haringvliet.

Deze ontwikkeling bestaat naast het opwekken van windenergie uit een land-waterovergang met ruimte voor natuur, recreatie, wonen en landbouw.” Op 17 maart 2016 tekende wethouder Markwat namens de gemeente met de provincie Zuid-Holland, het Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten de overeenkomst ‘Gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee’.


Afgelopen week stond bovendien de aankondiging in de krant dat het bestemmingsplan is vastgesteld. Er komen 19 (!) windmolens van 149,99 meter hoog, plus alle voorzieningen die daarbij behoren. Zeer opmerkelijk is dat de gemeente in een brief aan de gemeenteraad van 15 juni (‘vaststellingsbesluit’) reeds aangeeft dat “voor dit plaatsingsgebied tussen de partijen een afgesproken doelstelling geldt van 78 MW. Deze doelstelling zal waarschijnlijk niet gehaald worden. Dit heeft onder meer te maken met het grote aantal woningen in het gebied.” Zo zout heb ik het nog nooit gezien: dat bij voorbaat al wordt gemeld dat de doelstelling van een windpark niet gehaald gaat worden. Toch wordt er gebouwd. Getekend: B&W Goeree-Overflakkee. Bizar.


Maar het verhaal wordt nog opmerkelijker. In de Akkerwijzer/Agraaf van 17 juni 2017 viel te lezen dat de aandeelhouders van windpark Kroningswind gevormd worden door “tien akkerbouwers en melk­veehouders tussen Stellendam en Melissant. Zij sloten eind vorig jaar een deal met overheden dat ze 85 hectare natuur in hun polder accepteren. In ruil daarvoor kochten ze 165 hectare grond van de provincie Zuid-Holland. Ze hebben de ambitie om de windopgave van Goeree-Overflakkee in te vullen. (…) In totaal gaat het om twintig molens met een gezamenlijke capaciteit van 78 megawatt. Die investering bedraagt 120 miljoen euro.” Vandaar dat zij geen bezwaar hebben tegen het windpark!


Er gaat heel wat geld over de toonbank bij die noordrand van ons eiland. De boeren ‘accepteren de natuur in hun polder’ en investeren in windmolens. Die worden goedgekeurd door de gemeente, ondanks dat het hele park ‘de doelstelling niet gaat halen’. En pal grenzend aan dat windmolenpark wordt er een natuurgebied aangelegd dat vol bijzondere trekvogels moet komen. Heeft iemand de natuurorganisaties al ingelicht dat windmolens gehakt maken van vogels? Ik ga die titel 'brakke zaterdag’ steeds beter begrijpen. Helaas niet in positieve zin. Het is allemaal een zoethoudertje voor een zeer ordinair en schimmig spel, me dunkt. En dan heb ik het nog niet eens over het volstrekt naïeve natuur-maakbaarheidsideaal."


Lucas Hartong

23 augustus 2019

Het valt niet mee, onze energietransitie
"Elk voordeel heb z'n nadeel."


Ingezonden in Eilanden Nieuws vrijdag 21 september21 september 2018


Petra 't Hoen (PvdA):  Waarom toch geen circus op zondag burgemeester

GOEREE-OVERFLAKKEE - "Kerkgangers kunnen het circus niet zien, horen of ruiken." Toch geeft de gemeente geen vergunning voor een voorstelling op zondag af. Petra 't Hoen vraagt zich namens haar partij af, waarom en welke regels dan worden gehanteerd. De burgemeester geeft antwoord. Zie het fragment op video.

https://youtu.be/4D4jisE3ebg


19 september 2018

Partij voor de Dieren, fel tegen Duinpolderweg

 

19 september 2018 - Met het besluit door te gaan met de Duinpolderweg hebben de Provinciale Staten besloten het open landschap tussen Hillegom en Lisse met nieuw asfalt te doorsnijden. Een meerderheid v