NIEUWS

3 december 2016


De 24 uur van de Staver

SOMMELSDIJK - Zwemclub de Schotejil houdt in samenwerking met de Staver, D&J computerservice en Sportteam GO op 16 en 17 december een 24 uur durend estafette evenement in het zwembad van Sportcomplex de Staver met als doel promotie van de zwemsport op Goeree-Overflakkee.

De leden van de Schotejil zwemmen van vrijdagavond 16 december 18.30 uur tot zaterdagavond 17 december 18.30 uur, 24 uur non-stop zoveel mogelijk banen, met als doel het record van 102 kilometer en 550 meter uit 2015 te verbeteren. 

Naast dit 24 uur evenement staat er op zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur ook een aantal team-estafettes op het programma. Er wordt ondere andere gestreden om het scholen kampioenschap van Goeree-Overflakkee voor teams van 4 deelnemers, die elk een afstand van 50 meter (2 banen) vrije slag zwemmen. Ook is er een klassement voor teams van 4 deelnemers van bedrijven, organisaties, instellingen, verenigingen, families, besturen, ambtenaren, politici enz. Iedereen kan dus meedoen en voor elke categorie is er een mooie prijs beschikbaar! Inschrijven kan tot 15 december via schotejil1972@hotmail.com   Vanaf 15.00 uur verzorgt Sportteam GO een zwem-spelprogramma voor kinderen van 5 tot 12 jaar die in het bezit zijn van een zwemdiploma. Deelname en toegang zijn gratis.


2 december 2016
 

Werkzaamheden traject Oudelandsedijk-Tilsedijk


MIDDELHARNIS/STAD AAN HET HARINGVLIET - In de nacht van woensdag 7 op donderdag 8 december wordt gewerkt aan de verkeersdrempels op de kruisingen Oudelandsedijk- Bolletjesweg en Oudelandsedijk - Oude Stadse Zeedijk in Stad a/h Haringvliet. Tijdens deze werkzaamheden worden aanpassingen gedaan aan de drempels om de verkeersveiligheid tijdens de wintermaanden te verbeteren.

De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de drempel op de kruising Oudelandsedijk-Bolletjesweg en het aanpassen van de belijning  van de drempel. Zo wordt er een verkeersremmende situatie gecreëerd en worden weggebruikers bewust gemaakt van de hier geldende maximumsnelheid van 60 km per uur. Bij de drempel Oudelandsedijk - Oude Stadse  Zeedijk wordt de zijde van de drempel, ter hoogte van de verbinding naar de Oude Stadse Zeedijk, aangepast. In de ochtend van 8 december zal, onder voorbehoud van de weersomstandigheden, de weg weer worden opengesteld voor verkeer. In januari 2017 worden resterende werkzaamheden in een plan van aanpak verwerkt en worden de afrondende werkzaamheden aan het traject Oudelandsdijk-Tilsedijk ingepland.

 

2 december 2016


Webshop met ‘Goeree-Overflakkee Mijn Eiland!’ producten gelanceerd!
                                                      
De webshop www.goeree-overflakkee.shop is op donderdagmiddag 1 december op feestelijke wijze gelanceerd in het Diekhuus in Middelharnis. In de webshop zijn leuke relatiegeschenken, giveaways en cadeaus te vinden met daarop het logo van ‘Goeree-Overflakkee Mijn Eiland!’. De trotse inwoners en ondernemers van Goeree-Overflakkee kunnen hun trots nu delen met vrienden, familie, relaties en klanten door hen een mooi ‘Goeree-Overflakkee Mijn Eiland!’ product te geven.
 
In de webshop zijn verschillende artikelen te vinden van een kookschort tot een rompertje en van een bumpersticker tot een digitale douchetimer. Voor consumenten zijn nu dertien producten leverbaar, dit assortiment wordt volgend jaar verder uitgebreid. Voor ondernemers zijn meer producten in grotere aantallen te bestellen.
 
Inspelen op de vraag
De webshop met ‘Goeree-Overflakkee Mijn Eiland!’ producten voldoet aan een behoefte om de trots op Goeree-Overflakkee uit te dragen en te delen. Om de projecten en evenementen op het eiland te ondersteunen en om Goeree-Overflakkee te positioneren is de boodschap ‘Goeree-Overflakkee mijn eiland!’ geformuleerd. Deze boodschap komt op veel verschillende plekken terug. En ook het promoteam Goeree-Overflakkee, dat bestaat uit vrijwillige inwoners en lokale leerlingen is gehuld in ‘Goeree-Overflakkee Mijn Eiland’ kleding. Zij delen op evenementen, in ruil voor een e-mailadres, een jute ‘Goeree-Overflakkee mijn eiland!’ tas uit met informatie en een lokale lekkernij. Naar aanleiding van de activiteiten van onder meer het promoteam is er vraag ontstaan naar ‘Goeree-Overflakkee mijn eiland!’ producten. Aan deze vraag wordt nu door middel van de webshop voldaan!
 
Vier jaar EilandMarketing
Op donderdagmiddag 1 december werd tijdens de feestelijke bijeenkomst in het Diekhuus in Middelharnis ook stilgestaan bij vier jaar EilandMarketing. Gebiedsmarketingspecialiseten Martin Boisen, Wim Ortjens en Luc Dietz gingen in gesprek met burgemeester Ada Grootenboer over de start van EilandMarketing en de tot nu toe behaalde resultaten.
 
Wethouder van der Vlugt presenteerde het verhaal van vier jaar EilandMarketing en de behaalde resultaten. Hij sprak vervolgens met de enthousiaste ondernemers en leden van de Stuurgroep EilandMarketing Wim Driesse, Jan Peter Robijn, Jeroen den Hollander en Steef Visser over 4 jaar eilandmarketing, de samenwerking het enthousiasme en de toekomst. Dit allemaal onder leiding van dagvoorzitter Maureen van Leeuwen.
 
Enthousiast vooruit
“Het was een zeer feestelijke en succesvolle bijeenkomst. Het is altijd goed om met elkaar stil te staan bij de resultaten die ondernemers, onderwijs en overheid in vier jaar tijd met elkaar hebben behaald. We hebben namelijk echt veel met elkaar bereikt en die resultaten zijn ook nog eens beloond met twee marketingprijzen!”, zo vertelt wethouder Arend-Jan van der Vlugt. “Daarnaast was het een goed moment om met elkaar duiding te geven aan de koers die we de komende jaren met elkaar gaan varen. Eén ding staat in ieder geval vast, de samenwerking op het eiland staat en we gaan enthousiast vooruit!”

 

1 december 2016


Werkzaamheden Westsluis Terneuzen

 
TERNEUZEN - Rijkswaterstaat werkt van 10 tot en met 23 december 2016 aan de zuidbrug van de Westsluis in Terneuzen. Hollandia Services vervangt dan in opdracht van Rijkswaterstaat de aandrijfcilinders van deze brug aan de Kanaalzijde van de sluis. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden moet de brug open blijven staan. Het wegverkeer kan daardoor alleen gebruik maken van de noordbrug. Bij het passeren van scheepvaart zal dus vertraging optreden voor het wegverkeer.
 
Verkeersmaategelen
Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren en de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken heeft Rijkswaterstaat  in de periode van 10 t/m 23 december verkeersmaatregelen ingesteld. Het wegverkeer van en naar Terneuzen wordt door middel van borden geadviseerd geen gebruik te maken van het sluizencomplex en te kiezen voor een alternatieve route via de Sluiskiltunnel. Verkeersregelaars in de omgeving van het sluizencomplex zullen zorgen voor een vlotte en veilige doorstroming van het wegverkeer en het vrijhouden van de rotonde ten westen van de Westsluis voor hulpdiensten en openbaar vervoer.
Voetgangers en fietsers kunnen, wanneer de noordbrug geopend is voor de scheepvaart, gebruik maken van de passage over de sluisdeur bij de zuidbrug.
 
Werkzaamheden in februari, maart en april 2017
Na de werkzaamheden aan de zuidbrug in december 2016, zal Rijkswaterstaat in februari de aandrijving, besturing en bediening van de Westsluis aan de kant van de zuidbrug vernieuwen en deze geschikt maken voor bediening op afstand. 
In maart 2017 vervangt Rijkswaterstaat vervolgens de aandrijfcilinders van de noordbrug (aan de Westerscheldezijde) van de Westsluis. Aansluitend wordt in april de aandrijving, besturing en bediening aan deze zijde van de Westsluis vernieuwd. Gedurende deze periodes is er opnieuw sprake van verkeershinder in de omgeving van het sluizencomplex. Ook dan gelden dezelfde verkeersmaatregelen en adviseert Rijkswaterstaat het wegverkeer van en naar Terneuzen gebruik te maken van de Sluiskiltunnel.  Na deze werkzaamheden zijn beide bruggen toekomstbestendig en is Terneuzen via het sluizencomplex weer vlot en veilig bereikbaar. 


29 november 2016
 

Bijeenkomst over toekomst 't Fort

OOLTGENSPLAAT - De gemeente Goeree-Overflakkee houdt vanavond een informatieavond in 't Centrum, Weesmolenstraat 12 over de toekomstplannen van het Fort Prins Frederik en de daar omheen liggende terreinen. Aanvang 19.30 uur.
 

28 november 2016

Beheer en exploitatie overgedragen aan nieuwe eigenaar

Nieuw Fort Prins Frederik in het nieuwe jaar
 
OOLTGENSPLAAT – Na enkele jaren van onzekerheid over de precieze situatie op en rond het Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat, komt er misschien eindelijk toch duidelijkheid. Begin dit jaar is het Fort en het overgrote deel van de grond er omheen verkocht en kwam er per eind maart een nieuwe eigenaar.Het beheer en de exploitatie bleef in dezelfde handen omdat dit los stond van de eigendom. De huidige beheerder zal per 31 januari 2017 het beheer overdragen aan de eigenaar die dan ook de exploitatie zelf ter hand zal gaan nemen.
De wereldwijde crisis van de afgelopen acht jaar, heeft de nodige financiële spanningen gebracht waardoor er geen geld was voor nodige ontwikkelingen.

Daarnaast is sociale onrust ontstaan doordat de gemeente na 25 jaar nog steeds geen nieuw bestemmingsplan heeft vastgesteld waardoor de onderlinge verhoudingen op het Fort soms tot nare kwesties leidden. Wellicht dat de nieuwe omstandigheden in de economie samen met de plannen van de gemeente en de nieuwe eigenaar, een ommekeer kunnen betekenen.

De huidige beheerder en de exploitant willen een periode van ruim zeven jaar afsluiten op een symbolische wijze door op Oudejaarsavond een groot feest te houden voor iedereen die deze periode op het Fort mooie dingen heeft meegemaakt of gewoon het Fort een warm hart toedraagt. Daarbij zal dan tevens de gelegenheid zijn om herinneringen op te halen en op feestelijke wijze een nieuw jaar en een nieuwe periode, in te luiden.
Informatie wat er die avond gaat gebeuren, is te lezen op http://www.fortprinsfrederik.nl/ en in de sociale media.
Herhaling van
26 november 2016

Rechter oordeelt: wanprestatie gemeente Goeree-Overflakkee

GOEREE-OVERFLAKKEE/DEN-HAAG – Na de gang naar de rechtbank en het Hof heeft nu de Hoge Raad definitief uitspraak gedaan op 23 september en geoordeeld dat de gemeente Goeree-Overflakkee in de zaak tegen projectontwikkelaar De Eylaenden B.V. ernstig tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen van project Spuikolk. Dat betekent dat de weg vrij is voor de ontwikkelaar een omvangrijke claim in te dienen. De gemeente is voor wanprestatie niet verzekerd.

De Eylaenden B.V. en de toenmalige gemeente Dirksland hebben in mei 2009 een exploitatieovereenkomst/
samenwerkingsovereenkomst gesloten betreffende het gebied ‘Spuikolk’. De Eylaenden zou in dat gebied voornamelijk woningen gaan bouwen en de gemeente zou voor de hiervoor noodzakelijke planologische basis zorgen. De bestaande bebouwing (onder andere bedrijfsgebouwen) zou daartoe moeten verdwijnen.

Bij besluit van 28 mei 2009 heeft de raad van de gemeente Dirksland het bestemmingsplan ‘Spuikolk’ met bijbehorend exploitatieplan vastgesteld. Tegen dit besluit is onder meer door de Ondernemersvereniging ‘De Spuikolk’ beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS). Desondanks heeft de gemeente geen aanvullende maatregelen getroffen op het gebied van geluidhinder.

Het gerechtshof Den Haag heeft op 23 september verklaard:  “dat de gemeente jegens De Eylaenden toerekenbaar te kort geschoten is in haar verplichtingen uit hoofde van de door partijen gesloten overeenkomst door de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Spuikolk’.” Het hof is van oordeel dat het tijdig laten verrichten van akoestisch onderzoek en, zo nodig, het opnemen van een bouwvoorschrift in verband met mogelijke geluidsoverlast, eenvoudige maatregelen zijn en dat het bestemmingsplan daardoor in strijd was met de daarbij in acht te nemen zorgvuldigheid. "De schade van De Eylaenden B.V. is ontstaan door toerekenbare tekortkomingen van de gemeente.”

Net als de rechtbank en het Hof, constateert De Hoge Raad eenvoudigweg dat er niets ‘mis’ had hoeven gaan indien de gemeente, naar aanleiding van een ingediende ‘zienswijze’, een passend voorschrift in het bestemmingsplan zou hebben opgenomen. “De gemeente had de noodzaak van (geluidshinder beperkende) maatregelen moeten onderkennen.”


https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak?ecli=ECLI:NL:PHR:2016:933


27 november 2016

Veel medailles voor AV Flakkee in Elderschanscross Aardenburg
 

GOEREE-OVERFLAKKEE/AARDENBURG - Het is niet naast de deur, Aardenburg, liggend in het puntje van Zeeuws-Vlaanderen vlak aan de Belgische grens. Dertien Flakkeeënaars maakten zaterdag 26 november de reis om zo na de openingswedstrijd in Hulst de strijd in de Zeeuwse Crosscompetitie voort te zetten met de Elderschanscross. Met maar liefst zes medailles was AV Flakkee zeer succesvol en was de reis de moeite waard!
 

Elderschanscross Aardenburg - David Bouman

Ook in Aardenburg lag er weer een prachtig parcours klaar. Mooie bospaden, drassige grasstroken en veel scherpe bochtjes waardoor het parcours met recht als zijnde technisch gemerkt mocht worden. Ook het droogstaande slootje was weer opgenomen in de route, een lastige maar mooie passage die kenmerkend is voor deze cross. Zoals gewoonlijk beet de jeugd het spits af. Daphne Joppe kwam helaas ten val tijdens haar race maar kon gelukkig toch verder en wist nog als derde te finishen. Haar broer, Zedie Joppe, toonde zijn kracht bij de A- pupillen. Waar hij vorig jaar nog moeite had met o.a. Luca Ton en Ivar Engels wist hij ze nu op een flinke achterstand te lopen en zo sleepte Zedie het eerste goud van de dag binnen voor Flakkee.

Ook de dames presteerden zeer goed, Judith van Dieren en Deborah van Dieren werden eerste en tweede bij de dames B-junioren. Bij de dames A-junioren pakte Judith Lodder de overwinning, in de 4,5km lange wedstrijd finishte ze na 21.08 voor Leannah Sies die met 24.57 tweede werd. Marijke Sies finishte als 8e vrouw op de korte cross.
 
De korte cross bestond uit drie ronden en het was Wouter Verstraate (Westkapelle) die zijn favorietenrol waarmaakte, na 2,5km finishte hij na 9.52 als eerste. Edwin Stolk was op de zevende plaats de eerste Flakkeese loper met 11.02. "De eerste helft had ik een mooi tempo, in het slot zakte dat wat in, ik train wat minder als voorheen en dat merk je als het op inhoud aan komt" Ewoud van der Sluijs finishte na 11.36 als negende en kan het wellicht een volgende cross Stolk lastig maken als hij zich nog verder ontwikkeld in de trainingen.
 
Het slotonderdeel was de lange cross 8,5km, vijf ronden van 1,7km. Onder de 64 deelnemers waren sterke Zeeuwse en Belgische lopers. Direct na het startschot was het Tim van den Broeke (Vlissingen) die er weer vol invloog. Tim Pleijte (Vlissingen) en Erwin Adan (Middelburg) moesten alle zeilen bijzetten in de achtervolging. David Bouman staat bekend als een diesel maar was er ditmaal ook hard ingegaan en na de eerste ronde kwam hij kort achter Pleijte door in een groepje op de plaatsen vier tot acht met o.a. de Belg Bleyaert. Ook Eric Wolfert kende een goede start, hij oogde sterk in een groepje van drie zo rond de tiende plaats. Henkjan Tieleman was de derde Flakkeeënaar in het veld, hij was even meegegaan met de meute bij de start maar koos al snel voor zijn eigen tempo, beseffende dat hij zich anders op zou blazen. Dat zelfde gold voor Johan Looij die aangaf niet zoveel kracht in de benen te hebben als de week ervoor in Zoutelande. De strijd om de overwinning was ook nu weer erg boeiend, Pleijte kwam richting het slot steeds dichterbij Van den Broeke die zich op zijn beurt niet zomaar gewonnen gaf. Uiteindelijk was Pleijte opnieuw de sterkste, hij won na 33.56 en hield daarmee 11sec over op Van den Broeke. De derde plaats was voor Erwin Adan die in de slotfase nog veel verloren had, hij finishte na 35.38 en bleef daarmee nog net uit de greep van de nieuwe Flakkeese crossrevelatie David Bouman die als vierde finishte na 35.50 en zeer tevreden was. Eric Wolfert schoof in de finale nog wat op en finishte na 36.30 als zevende. Henkjan Tieleman zette de klok stil na 44.24 en werd daarmee 28e. Johan Looij legde met 46.08 beslag op de 36e plaats. Zaterdag 3 december zet de competitie zich voort in Kruiningen met de Den Inkelcross.

 


27 november 2016

Atleten AV Flakkee 'hobbelen' over de duinen van Zoutelande
 

GOEREE-OVERFLAKKEE - De atleten van AV Flakkee zijn deze winter zeer actief in de Zeeuwse wedstrijden. Naast de crossen zijn er ook veel andere wedstrijden die erg populair zijn vanwege de mooie parcoursen en de gezellige sfeer die deze evenementen kenmerkt. De Hobbeldebobbeloop op zaterdag 19 november is één van die wedstrijden, door het zware parcours een ware uitputtingsslag.
 

Zoutelande - Johan Looij

De hoge duinen (max. 54m) van Zoutelande vormen het decor voor de 11km lange Hobbeldebobbelloop. Een bijzondere naam voor een bijzonder evenement, gedurende deze tocht krijgen de lopers onafgebroken strand, beklimmingen en lange trappen voorgeschoteld, slechts af en toe is er sprake van een vlak stukje parcours, kortom: een loodzwaar geheel. Op een koude middag klonk voor 275 deelnemers het startschot, onder hen zes Flakkeeënaars, Bastian Zoon, Johan Looij, Freek Goedhart, Eric Wolfert, Henkjan Tieleman en Judith Lodder.
 
Vanuit de start waren het Tim Pleijte (Vlissingen) en Huub van Noorden ('s Heer Abtskerke) die in rap tempo afstand namen van de concurrentie. In de voorhoede zagen we Wolfert rond de tiende plaats over de eerste series trappen razen, de Dirkslanders Goedhart en Zoon volgden op korte afstand. Vooraan wist Pleijte al na drie kilometer de beslissing te forceren en hij ging onbedreigd op weg naar zijn vierde overwinning op rij in een tijd van 41.49min. Wolfert had moeite met de trappen:" Met twee treden tegelijk naar beneden lopen vind ik lastig en dat kan ik niet zo snel, op de langere trappen verloor ik zodoende tijd en zo liep ik eigenlijk steeds achter de feiten aan". Ondanks dat wist Wolfert er toch een verdienstelijke negende plaats uit te slepen in 47.41min.

Bastian Zoon finishte heel knap op de 14e plaats in 48.36 en hij had zijn wedstrijd zeer goed ingedeeld. "Gisteren heb ik nog een pittige zwemtraining afgewerkt, ik was daarom behoudend gestart en dat pakte in de zware finale goed uit". Freek Goedhart was met de 18e plaats in 49.58 de derde Flakkeese loper bij de eerste twintig. "Het was voor mij de eerste keer dat ik deze wedstrijd liep, het was echt zwaarder dan ik had gedacht, maar wel erg mooi, hier wordt je sterk van!" Judith Lodder beleefde een spannende strijd om de ereplaatsen bij de dames, samen met Johan Looij zwoegde ze voort over de hoge duinen.

De eerste vier dames liepen binnen een minuut van elkaar en dat hield de spanning er tot het laatst goed in. Lodder wist in de klim naar het hoogste punt in de route de derde plaats te bemachtigen en mede door het goede haaswerk van Looij wist ze deze positie ook vast te houden. Lodder finishte als derde dame in 59.15, net achter Johan Looij die na 59.06 ook bij mocht komen van deze strijd. "Dit is toch wel de meest extreme wedstrijd die ik heb gelopen. Het moment dat je de finisht is daarom wel extra mooi, dan heb je alles doorstaan en dat geeft voldoening!", aldus Looij die pas een jaar hardloopt en in korte tijd mooie vooruitgang boekt. Henkjan Tieleman was niet fit en vanwege de verkoudheid maakte hij er een trainingsloop van, hij finishte na 1.02:50 en moest achteraf toegeven dat dit misschien niet het beste parcours is om 'rustig' te trainen.
 
In hetzelfde weekend liep Arie van Dijk de halve marathon van Monster, dit parcours bevat een lang stuk strand en de harde wind zorgde ervoor dat het geheel nog wat zwaarder werd. Van de 242 gestarte lopers bereikte Van Dijk als 66e de finish in een tijd van 1:40:32, goed voor de zesde plaats in de categorie 60+. Eén van de nieuwste aanwinsten van AV
Flakkee, Rijk van Dongen uit Dirksland, reisde zondag 18 november af naar Nijmegen waar hij aan de bekende Zevenheuvelenloop 15km deelnam. Achter het geweld van de (inter)nationale toplopers wist Van Dongen een zeer mooie prestatie neer te zetten. In een nagenoeg vlakke race finishte hij na 1:05:22.

 
27 november 2016

Minioren- en Junioren zwemmers Goeree-Overflakkee opnieuw in actie
 

GOEREE-OVERFLAKKE - De eilandelijk zwemselectie, samengesteld uit zwemmers van De Gooye, De Stelle en De Schotejil, heeft zaterdag 26 november deelgenomen aan het 2e Minioren-Junioren Circuit van de KNZB. In Alblasserdam kwamen opnieuw ongeveer 35 jonge wedstrijdzwemmers aan de start om deze Regio wedstrijd te zwemmen. Er werden door de eilandelijke zwemmers 15 ereplaatsen behaald en diverse persoonlijke en clubrecords verbeterd.
 
De junioren (12-15 jaar) hadden 200m vlinderslag, 100m wisselslag en 50m vrij op het programma staan.  Lyke Buscop (junioren-1) werd 2e op 100m wisselslag (1.25.36) en Phaedra Meijer (junioren-2) vervolgens 3e (1.22.14) in haar categorie. Phaedra Meijer greep op 50m vrij (31.56) met een 4e plaats net naast de ereplaatsen, evenals Lyke Buscop (33.59). Aisha Nobels werd op 100m wisselslag ook net 4e (1.29.95). Julien Tanis won bij junioren-1 zowel de 50m vrij (clubrecord in 28.11) als 100m wisselslag (clubrecord in 1.10.48). Xander Vis (junioren-2) werd 2e op zowel 50m vrij (28.90) als 100m wisselslag (1.13.77). Jarno Klink (junioren-2) werd 4e op 100m wisselslag (1.21.97). Luuk Kieviet (junioren-4) zwom naar de 1e plaats op 100m wisselslag (1.09.71), 2e plaats op 50m vrij (26.83) en werd 3e op 200m vlinderslag (2.46.79)
 
Bij de minioren (tot 11 jaar) kwamen eveneens interessante nummers aan bod en waren er ereplaatsen te vieren. Meyke van Nimwegen won zowel 100m schoolslag (1.58.00) als 50m vrij (40.16). Daphne v.d Slik werd net 4e op 100m schoolslag (2.06.19). Laurens Kalle won tot twee keer toe zilver op resp. 400m vrij (clubrecord in 5.46.75) en 100m rugslag (clubrecord in 1.23.13). Floris Tanis kwam eveneens tweemaal tot een zilveren medaille op resp. 100m schoolslag (1.44.37) en 50m vrij (35.38).
 
Knappe prestaties waren er o.a. voor Thalia Meijer op 100m wisselslag (1.44.42), Cloë Leeman (junioren-2) op 50m vrij (33.73), Daniël ’t Mannetje (junioren-1) op 50m vrij (32.95), Jarno Klink (junioren-2) op 50m vrij (31.25) en  Jesse Moelker op 400m vrij (7.02.07). De slotestafette 4x50m wisselslag (2.49.77) werd namens Goeree-Overflakkee gewonnen door Thijs van Dijk, Floris Tanis, Laurens Kalle en Tjeerd Lugtenburg.27 november 2016

DBGC geeft ruime voorsprong uit handen
 

OUDE-TONGE - Op bezoek bij Oostkapelle is DBGC er niet in geslaagd drie punten te pakken. De ploeg van trainer Richard Elzinga leidde na een uur met 0-3, maar gaf die voorsprong alsnog uit handen: 3-3.
 
DBGC had het in de beginfase niet makkelijk. De ploeg kwam niet onder de druk van Oostkapelle uit en moest toezien hoe de thuisploeg het beste van het spel had. Dat leidde na ongeveer een kwartier spelen tot een grote kans, maar Roy Nieuwland kwam uitstekend uit zijn doel en belette de Zeeuwse aanvaller het scoren.
 
Na een minuut of twintig kwam DBGC wat beter in de wedstrijd en kwam het ook op voorsprong. Thijs Tromp vond Jeroen Sep, die de bal van dichtbij binnen tikte: 0-1. Tien minuten voor rust was Jeroen Sep de aangever. Na een goede individuele actie vond hij de meegelopen Tim Mackloet, die de bal beheerst onder de doelman doorschoof. Kort voor rust had DBGC nog een derde goal kunnen maken, maar de inzet van Jeroen Sep werd net voor de doellijn weggehaald.
 
Direct na rust was het wel raak. Wilko Pulleman, in de rust ingevallen voor de geblesseerd geraakte Lars van Es, vond binnen een minuut het net op aangeven van Bas Abresch. Daarmee leek de wedstrijd gespeeld, maar niets was minder waar. DBGC ging steeds verder achteruit lopen, won bijna geen duels meer en slaagde er niet in om voorin de bal vast te houden.
 
Daarmee hielp DBGC Oostkapelle weer in de wedstrijd. Desondanks was er aanvankelijk weinig aan de hand voor de blauw-witten, totdat een vrije trap van een meter of dertig in het doel verdween, waarmee Oostkapelle na een uur spelen terugkwam tot 1-3. Niet veel later kreeg de thuisploeg na getreuzel in de DBGC-defensie opnieuw een vrije trap, die vanaf de rand van het strafschopgebied onberispelijk werd binnengeschoten: 2-3. Oostkapelle rook haar kans en scoorde een kwartier voor tijd uit een corner zelfs de gelijkmaker.
 
In de slotfase gingen beide ploegen nog op zoek naar de winst, maar DBGC gaf gelukkig niet nog een goal weg. Aan de andere kant had Jeroen Sep nog een goede kans, maar zijn poging werd uiteindelijk geblokt waardoor DBGC genoegen moest nemen met een punt. Daardoor blijft de ploeg in de onderste regionen van de tweede klasse E, al is het gat met subtop en middenmoot niet al te groot. Komende zaterdag krijgt DBGC een mooie kans om dat gat te dichten, wanneer koploper Bruse Boys naar De Koepel komt.

 
Opstelling DBGC: Roy Nieuwland; Yannick Lugthart, Bas Mackloet, Joey Jacobs, Dimri Vogelaar; Lars van Es (46’ Wilko Pulleman), Robbert Huizer, Tim Mackloet, Bas Abresch (85. Nick van den Ochtend); Jeroen Sep, Thijs Tromp.
 
https://youtu.be/JVpi9yP_rd8


25 november 2016


Buurgemeenten werken samen aan toezicht en controle op leefbaarheid

Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee ondertekenen handhavingsconvenant
 
SCHOUWEN-DUIVELAND/GOEREE-OVERFLAKKEE - Burgemeester G.C.G.M. Rabelink van de gemeente Schouwen-Duiveland en burgemeester A. Grootenboer van Goeree-Overflakkee ondertekenden d
onderdag 24 november een handhavingsconvenant. 

Op dinsdag 30 augustus hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de beide gemeenten al ingestemd met de inhoud van dit convenant. De officiële ondertekening, waarbij ook van beide gemeenten een aantal buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) aanwezig was, heeft dit convenant nu bekrachtigd. Het is de bedoeling dat de uitvoering ervan in 2017 voortvarend wordt opgepakt.
 
Grensoverschrijdende samenwerking
In het convenant is de samenwerking tussen de twee gemeenten op het terrein van toezicht en handhaving vastgelegd. Het houden van toezicht in de openbare ruimte is belangrijk voor een goede leefbaarheid. Het convenant maakt het mogelijk dat buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) en toezichthouders over en weer ingezet kunnen worden op het grondgebied van de gemeenten.
 
Gedeeld belang
Steeds meer handhavingstaken worden aan gemeenten overgelaten. Dit betekent dat van de Boa’s meer wordt verlangd. Daarnaast komen de taken en werkzaamheden van de Boa’s van beide gemeenten sterk overeen. Burgemeester Rabelink: “Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland hebben veel raakvlakken. Raakvlakken die zich vertalen in een gedeeld belang en een behoefte aan verdere samenwerking op het gebied van toezicht en handhaving. Dit convenant stelt ons in staat elkaar te versterken. Niet alleen doordat we gezamenlijk kunnen handelen en optreden. Dit convenant vormt de basis voor een verdere uitwisseling van kennis en ervaring.”
 
Toekomst
De samenwerking moet leiden tot een adequatere uitvoering van toezicht en handhaving in de openbare ruimte, bijvoorbeeld in de aan elkaar grenzende recreatiegebieden zoals het strand en de Brouwersdam. Beide burgemeesters kijken uit naar een goede en constructieve samenwerking. Burgemeester Grootenboer: “We gaan eerst op beperkte schaal beginnen en vervolgens uitbreiden naar andere onderdelen. De uitvoering van de Drank- en Horecawet hoort daar dan ook bij.”

 

25 november 2016

Gemeente en agrariërs ondertekenen grondovereenkomsten Noordrand
 
MIDDELHARNIS - Zes agrariërs uit het deelgebied Zuiderdiep- en Halspolder en wethouder Daan Markwat van de gemeente Goeree-Overflakkee ondertekenden woensdag 23 november de grondkoopovereenkomsten voor het project Noordrand. Daarnaast tekenden agrariërs onderling grondruilovereenkomsten en wordt een opstallocatie verkocht aan een agrariër die deelneemt aan het grondplan. De ondertekende overeenkomsten zorgen voor een agrarische structuurverbetering. Verder zijn er gezamenlijke afspraken gemaakt om op de gronden windenergie te realiseren. 

 


Voor het deelgebied Zuiderdiep- en Halspolder is op 2 juni 2016 een Intentieovereenkomst gesloten tussen de agrariërs, gemeente Goeree-Overflakkee en Natuurmonumenten. Hierin zijn de gezamenlijke ambities voor de Noordrand/deelgebied Zuiderdiep- en Halspolder vastgelegd. De ambities zijn natuur, recreatief medegebruik, wind, agrarische structuurversterking en water. Door en met de agrariërs is een grondplan opgesteld. Dit grondplan is in onderling overleg met de agrariërs en met ondersteuning van Kadaster Advies en Ruimte op basis van vrijwillige kavelruil tot stand gekomen. Hierover is 12 september 2016 mondeling overeenstemming bereikt. Door de ondertekening van de overeenkomsten op 23 november 2016 is de definitieve overeenstemming vastgelegd.
 
Krediet beschikbaar gesteld
Onderdeel van het realiseren van de ambities voor het deelgebied Zuiderdiep- en Halspolder is het aankopen van de BBL-gronden van de provincie Zuid-Holland door de gemeente Goeree-Overflakkee en het doorverkopen van deze gronden aan de agrariërs uit het gebied. De meerwaarde van de gronden wordt gestort in de reserve gebiedsontwikkeling Noordrand en wordt geïnvesteerd in het gebied Noordrand. De grondtransacties staan uiterlijk gepland op 1 januari 2017, mits de gemeenteraad krediet beschikbaar stelt voor het aankopen van deze gronden. Donderdag 24 november 2016 heeft de gemeenteraad hiervoor krediet beschikbaar gesteld.
 
Project Noordrand
De ontwikkeling van de Noordrand van Goeree-Overflakkee aan het Haringvliet bestaat uit een land-waterovergang met ruimte voor natuur, recreatie, wonen, landbouw en het opwekken van windenergie. Op 17 maart 2016 ondertekenden de gemeente Goeree-Overflakkee, de provincie Zuid-Holland, Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds de officiële startovereenkomst van dit project.
24 november 2016

Wilt u meer of minder columnisten?
 

Column - Stel de lijsttrekker van de VVD op Goeree-Overflakke vraagt haar leden op een bijeenkomst: “Wilt u meer of minder columnisten?” En de leden roepen massaal: “Minder, minder!” En de lijsttrekker antwoordt: “Dan gaan we dat regelen.” Denkt u dan dat Rein Osinga zou worden vervolgd vanwege discriminatie van een minderheidgroep?
 
Nog een vraag die me tijdens de zaak Wilders bezighoudt en waarop ik maar geen antwoord kan vinden: Er bestaat heb ik begrepen van de officier van justitie kennelijk een Marokkaans ras. Als dat waar is, bestaat er mogelijk ook een Nederlands ras, een Fries ras, een Flakkees ras, een Goerees ras.
 
En ik maar denken dat het de nazi’s waren die de vorige eeuw meenden dat er verschillende menselijke rassen waren. En daaruit concludeerden onze Oosterburen dat sommige rassen meer- of minderwaardig waren. Minderwaardige rassen of Untermenschen waren in de ogen van de moffen joden, homoseksuelen, zigeuners, mensen met een lichamelijke of geestelijk beperking. Met de rassenleer ter rechtvaardiging in de hand werden ruim zes miljoen medemensen door de nazi’s omgebracht.
 
Rassenleer is totale onzin. Er bestaat maar één ras: Het menselijk ras. Maar nu word ik anno 2016 tot mijn stomme verbazing geconfronteerd met een apart ras. Namelijk het Marokkaans ras. Officier van Justitie Wouter Bos heeft namelijk geponeerd dat Marokkanen vanwege hun ‘gemeenschappelijke nationale afstamming’ een ras vormen. En dat daarom groepsbelediging van Marokkanen gelijkstaat aan racisme. De holocaust is Herr Bos kennelijk voorbijgegaan.    

 
Frans Evers   


Werkzaamheden Post- en Vlakebrug: hoge vaart gestremd
 
Rijkswaterstaat werkt aan de Postbrug en Vlakebrug over het Kanaal door Zuid-Beveland. Van 28 november tot en met 11 december 2016 wordt de complete besturing van de bruggen vernieuwd. De bruggen zullen in deze periode niet draaien voor de scheepvaart en zijn dus gestremd voor de hoge vaart.
 
De vaarweg is wel beschikbaar voor schepen die onder de bruggen door kunnen varen. De brughoogte is N.A.P + 10,5 meter onder het vaste deel. De doorvaarthoogte is afhankelijk van het getij. Scheepvaart wordt geadviseerd voor actuele doorvaarthoogtes een getijdetabel te raadplegen. Na de ombouw van de bruggen zijn er ook elektronische hoogteborden beschikbaar.
 
Testen
Van 12  tot en met 18 december worden de bruggen verder getest. De bruggen kunnen dan al wel weer open voor de hoge scheepvaart. Het wegverkeer kan minimale hinder ondervinden door een extra brugdraai. Ook kunnen brugdraaiingen tijdens het testen vijf tot tien minuten langer duren. Tijdens de spits wordt er niet getest.
 
Nieuwe bediening
De bruggen worden gemoderniseerd en krijgen nieuwe camera’s, lichtmasten, nieuwe besturing en een nieuwe bedieningsinterface. Door deze grote renovatie blijven de bruggen veilig en betrouwbaar voor de komende decennia en voldoen aan de laatste veiligheidsrichtlijnen. Vanaf 19 december stapt de bediening over op de nieuwe bediendesk. De bruggen zullen op de lange termijn worden bediend vanuit de Nautische Centrale Neeltje Jans, maar voorlopig blijft de bediening nog in het bediengebouw op het sluizencomplex Hansweert.
Over de Vlakespoorbrug is met Prorail afgesproken dat Rijkswaterstaat deze onveranderd blijft bedienen.
23 november 2016

Overheidspartijen en ondernemers ronden succesvolle samenwerking strand Brouwersdam af

Samen sloegen ze een golfbal over het strand van de Brouwersdam naar de waterlijn. Wethouders Jacqueline van Burg en Frans Tollenaar van de gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee, provinciesecretaris van Zeeland Ab Smit, programmadirecteur Hans Kleij van de provincie Zuid-Holland, Maurits Drenth van het Platform Pioniers Brouwersdam en Ellen Visser, directeur Netwerkmanagement van Rijkswaterstaat Zee en Delta sloten hiermee vandaag de samenwerking af die een breder en hoger strand voor de Brouwersdam heeft opgeleverd.

De sprekers waren zeer positief over zowel de wijze van samenwerken als het resultaat. In totaal werd vijfhonderdduizend kubieke meter zand opgespoten. Daarmee kan dit recreatiestrand, dat van grote betekenis is voor de economie, de recreatie en het toerisme in de regio, weer zo’n tien jaar vooruit.
 
Op diezelfde plek bij de waterlijn, op de grens van het oude en nieuwe strand, stond de tekst ALLES BEWEEGT in levensgrote letters van zand geschreven. Dit is de titel van het poëtisch filmverslag dat Bruno Doedens van SLeM  van de zandsuppletie bij de Brouwersdam maakt.
 
Slim omgaan met zand
De vijf overheidspartijen en het Platform Pioniers Brouwersdam, dat 19 plaatselijke ondernemers vertegenwoordigt, hebben de strandsuppletie bij de Brouwersdam als volgt mogelijk gemaakt:
·         Bij de eerstvolgende suppletie op de Kop van Schouwen wordt op een deel éénmalig geen zand aangebracht vanwege een natuurherstelproject. Hierdoor is vierhonderdduizend kubieke meter zand uitgespaard. Er is voor gekozen dit zand op een andere plek langs de kust van Schouwen in te zetten. De Brouwersdam had als locatie de voorkeur;
·         Vanuit Rijkswaterstaat is zand beschikbaar om de hele Nederlandse kust te laten meestijgen met de zeespiegel. Van dit zand is honderdduizend kubieke meter ingezet voor het strand van de Brouwersdam;
Omdat er voor Rijkswaterstaat meerkosten waren om het zand op het strand aan te brengen, hebben de lokale ondernemers, de gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee en de provincies Zeeland en Zuid-Holland bijgedragen in de kosten.

Bescherming tegen de zee
Samen met de waterschappen onderhoudt Rijkswaterstaat de Nederlandse kust. Door het opspuiten van zand op en vlak voor de kust houdt Rijkswaterstaat de kustlijn op zijn plaats. Zo blijft Nederland goed beschermd tegen de zee. Het strand van de Brouwersdam komt normaal niet in aanmerking voor kustonderhoud met zandsuppleties. De dam beschermt het achterland immers al. Door de invloed van golven, getij, stromingen en de wind verdwijnt het zand hier echter gestaag van het strand.
 
Meerwaarde voor natuur en recreatie
Door deze samenwerking en het slim omgaan met zand is het recreatiestrand op de Brouwersdam groter, herstelt en ontwikkelt de natuur zich op de Kop van Schouwen en blijft de Deltakust veilig. Zo gaat kustbescherming hand in hand met meerwaarde voor natuur en recreatie. De helft van het zand is in het najaar van 2015 op het strand van de Brouwersdam aangebracht. Vanwege slecht weer is het werk toen onderbroken. Tussen begin september en begin oktober 2016 is de rest van het zand aangebracht.23 november 2016

Afspraken voor inkoop thuisondersteuning 
 
De vijf wethouders Zorg & Welzijn van Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee ondertekenden op
10 november de code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning. Hiermee spreken de gemeenten, zorgaanbieders en de vakbond voor werknemers in de zorg uit, dat behoud van fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden het uitgangspunt blijft bij de inkoop van huishoudelijke hulp.

 Met de ondertekening leggen de vijf gemeenten vast dat ze op een duurzame manier samenwerken voor het inkopen van zorg en ondersteuning voor inwoners van Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee. De deelnemende gemeenten willen voor hun inwoners de best mogelijke zorg inkopen en realiseren zich dat deze zorg alleen geleverd kan worden door medewerkers met goede arbeidsvoorwaarden en omstandigheden. Het handelen naar de code moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van de thuisondersteuning op peil blijft voor inwoners die dit nodig hebben. Maar ook dat dit wordt uitgevoerd door medewerkers die een passend loon verdienen.
 
In de praktijk
In de praktijk betekent deze code dat gemeenten bij het inkopen van zorg en ondersteuning rekening houden met het personeel van de aanbieders. Want ook zorgaanbieders hebben een belangrijke rol in deze code. Zij kunnen hun personeel passend (blijven) belonen en mogelijkheden bieden om zich te ontwikkelen binnen de thuisondersteuning. Bovendien bevorderen de gemeenten hierdoor dat de zorgaanbieders medewerkers in vaste dienst nemen.
 
Langer thuis
Inwoners die door bijvoorbeeld ouderdom of ziekte niet (helemaal) meer voor zichzelf kunnen zorgen hebben recht op goede zorg, hulp en ondersteuning zodat ze zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven. Zo houden zij zelf de regie op hun eigen leven en kunnen zij naar vermogen mee blijven doen in de samenleving. Deze zorg blijft behouden dankzij de gezamenlijke afspraken zoals vastgelegd in de code.


22 november 2016

Nieuwe-Tonge voelt zich opgezadeld met turbines

Overweldigende opkomst avond dorpsraad


NIEUWE-TONGE – Dinsdagavond kwamen veel bewoners naar de avond in Ons Dorpshuis, belegd door de dorpsraad. Behalve de plaatsing van nieuwe windturbines stonden onder andere het bouwen van woonzorgappartementen, oversteek N215 / knooppunt Den Tram en andere activiteiten van de dorpsraad op het programma.Voorzitter Anne Karin Guijt vertelt dat om als dorpsraad goed te kunnen functioneren er is gekozen voor een stichtingvorm. Kernwethouder D. Markwat informeert over bouwen en wonen in het dorp. “Buurt en kerngericht werken is goed voor de leefbaarheid.” Hij vraagt medewerking aan de dorpsraad om de behoeften in het dorp te inventariseren zodat er gebouwd kan worden naar behoefte.

Windturbines
Lennard Seriese, beleidsadviseur duurzaamheid geeft een overzicht van de toekomstplannen voor plaatsing nieuwe windturbines. Veel bewoners geven te kennen niet blij te zijn dat Nieuwe- en Oude-Tonge worden opgezadeld met zoveel molens. En worden hun huizen nu minder waard?  Seriese gaat op serieuze vragen in. Moet erkennen dat er geen interprovinciaal overleg is over plaatsing turbines. Adrie Kom uit Oude-Tonge kaapt de microfoon en vertelt over het actiecomite dat in Oude-Tonge is opgericht en hij stelt voor om samen met Nieuwe-Tonge op te trekken om actie te voeren. “Waarom zo’n concentratie van overlast bij Oude- en Nieuwe-Tonge? Turbines plaatsen aan de Noordrand van het eiland geeft de minste overlast.” Wethouder Frans Tollenaar, de windwethouder verlaat voortijdig de vergadering met de toezegging naar de bezwaren te kijken.

Lange termijn planning

Rien Villerius, beleidsadviseur verkeer en vervoer, vertelt over de stand van zaken met betrekking tot aanpak van de oversteek van de Molendijk met de N215. De plannen zijn door de provincie gekoppeld aan andere plannen, zoals bijvoorbeeld een turborotonde bij Middelharnis. De financiële kant is rond. Nu moeten overal stukjes grond worden verworven. Mogelijk dat in de loop van 2018 eindelijk kan worden begonnen met uitvoering van de plannen die al stammen uit 1998.

Meer handen nodig

Mevrouw Guijt vertelt dat de dorpsraad zich heeft ingezet om het monument voor de rampslachtoffers van Nieuwe-Tonge die in Dirksland zijn begraven, eigenhandig op te knappen. Er zijn bankjes geplaatst op enkele locaties rond Nieuwe-Tonge en op het pad langs de Klinkelandse Wetering is een Cooperbaan uitgemeten. Er is een blikvanger geplaatst op de Westdijk en er komt er nog een op de Zuiddijk. De dorpsraad kan nog steeds vrijwilligers gebruiken. Bijvoorbeeld om de dorpskrant nieuw leven in te blazen of een website te maken en te onderhouden. Na afloop konden bewoners hun vragen stellen of opschrijven op de grote papieren die daarvoor klaarlagen. 22 november 2016

Plaatsen groene schutting nabij de kruising Duivenwaarsedijk – Wellestrijpsedijk, Nieuwe-Tonge  

Het college van dijkgraaf en heemraden heeft besloten een wegenvergunning te verlenen voor het plaatsen van een groene schutting nabij de kruising Duivenwaarsedijk – Wellestrijpsedijk te Nieuwe-Tonge, dossiernummer D0035139. Start bezwaartermijn (6 weken): 17 november 2016. De vergunning ligt ter inzage bij waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het waterschap, 0900 2005005 (lokaal tarief).

Bezwaar maken
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon wiens belang rechtstreeks bij een vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag nadat de vergunning ter inzage is gelegd, tegen de vergunning bezwaar instellen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk en moet ten minste bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening
Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking daarom kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het postadres van deze Voorzieningenrechter is Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.
Voor het doen van een verzoek tot voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor de hoogte van de griffierechten kunt u contact opnemen met de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, onder telefoonnummer 010 297 12 34.
U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde Voorzieningenrechter via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Dijkgraaf en heemraden,
Namens deze: ir. H.P. de Vries, afdelingshoofd Vergunningverlening


21 november 2016

Waterschapsbelasting voor inwoners stijgt maximaal 1,8%
 
RIDDERKERK,  21 november 2016 – De waterschapsbelasting die de inwoners van waterschap Hollandse Delta moet betalen in 2017 gaat met maximaal 1,8% omhoog.
Dat is het voorstel dat algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta op 24 november a.s. behandelt in een openbare vergadering.

 
“Uitgangspunt bij het opstellen van de programmabegroting is dat we de uitvoering op een maatschappelijk verantwoorde manier doen”, legt dijkgraaf Jan Geluk uit, “Duurzaam, met oog voor de leefomgeving, met een hoge kwaliteit en tegen de laagst mogelijke kosten.”
 
Via de waterschapsbelastingen betalen inwoners voor het zuiveren van uw afvalwater, voor schoon en voldoende water, veilige dijken en het duurzaam veilig inrichten van de waterschapswegen. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de inwoner. De samenstelling van het huishouden, de waarde van onroerend goed en de hoeveelheid grond spelen daarbij onder meer een rol. Twee voorbeelden:
-       Een gezin met een huurwoning in Zuid-Holland-zuid betaalt in 2017 €271 (dit was € 268 in 2016).
-       Een gezin met een koopwoning van €200.000 in binnendijks gebied betaalt in 2017 € 369 (dit was € 365 in 2016).
 
In het coalitieprogramma van waterschap Hollandse Delta hebben de partijen besloten dat de mogelijkheid tot kwijtschelding van de belasting, onder bepaalde voorwaarden, blijft bestaan.
De hoogte van de belastingaanslag wordt mede bepaald aan de hand van het belang dat inwoners en bedrijven hebben bij de uitvoering van de waterschapstaken. Daarom is de belastingaanslag van een huiseigenaar anders dan die van iemand die landbouwgrond bezit. Hier speelt ook de waardeontwikkeling van het onroerend goed en de hoeveelheid landbouwgrond een rol
 
Speerpunten
Op de vraag wat het waterschap in 2017 dan gaat doen, antwoordt de dijkgraaf: “In 2017 ronden we de dijkversterkingsprojecten af. Een jarenlang programma van ca. € 300 miljoen aan investeringen wordt daarmee succesvol afgerond. En we maken vervolgens een start met de eerste van drie toetsrondes om onze dijken in 2050 aan de nieuwe wettelijke normen te laten voldoen.
Innovatie en duurzaamheid maken deel uit van onze dagelijkse werkzaamheden. Om onze taken op een goede manier uit te kunnen voeren is het belangrijk om dit vanuit een innovatieve blik te doen met aandacht voor duurzaam gebruik van alle middelen. In 2016 is het opgaveplan Duurzaamheid vastgesteld dat richting geeft aan onze duurzaamheidambities. Dit opgaveplan krijgt in 2017 een vervolg in de vorm van concrete uitvoerende acties, bijvoorbeeld richting duurzame energie.”
 
De conceptbegroting voor 2017 met de waterschaptarieven voor inwoners, agrariërs, bedrijven, natuurterreinen en wegbeheerders is te bekijken op de website van het waterschap
https://wshd.notubiz.nl/vergadering/248422/24-11-2016


20 november 2016

Clubkampioenen zwemclub De Schotejil
 

De Schotejil heeft op 5 november de Clubkampioenschappen 2016 gezwommen. De Schotejillers zwommen tijdens deze wedstrijd afhankelijk van leeftijd resp. 25m, 50m en 100m nummers over de wedstrijdslagen vlinderslag, rugslag, schoolslag en vrije slag.
 


Bij de senioren waren de titels voor Lotte Middelbos en David Kievit. Vervolgens wonnen in de leeftijdscategorie 15/16 jarigen Manon Middelbos en Aron Paasse en in de categorie 13/14 jarigen waren de winnaars Lieske Zijlstra en Xander Vis. Zij zwommen allen 100 meter van iedere wedstrijdslag. In de categorie 11/12 jaar werden 50m nummers gezwommen en waren de winnaars Lyke Buscop en Julien Tanis. Ook de 9/10 jarigen zwommen 50 meters met als kampioenen Dominique Overduin en Laurens Kalle. In de leeftijd tot 8 jaar (25 meters) zwommen Daphne v.d Slik en Erik Korpershoek naar de snelste tijden. In de groep recreanten waren de bekers voor Akkelien Diepenhorst en Wim Both.

De overall wisselbekers op de 100 meter nummers waren voor resp. Lotte Middelbos en David Kievit. Op de 50m nummers voor Lyke Buscop en Julien Tanis.
 
Traditiegetrouw werden ook de Boomsma bokalen uitgereikt voor de grootste tijdsverbeteringen per slag. Op de schoolslag waren deze prijzen voor Roos Blijleve en Jesse Moelker, op de vrije slag voor Mèlanie Sonder en Erik Korpershoek, op de rugslag voor Lien Admiraal en Thijs Desjardijn en op de vlinderslag tenslotte voor Eva Gjini en opnieuw Jesse Moelker.20 november 2016

 
Zwemteam Goeree-Overflakkee wint verrassend Regionale Clubmeet in Dordrecht
 
Zwemteam Goeree-Overflakkee heeft zaterdag 19 november tegen alle verwachtingen in de Regionale Minioren Clubmeet in Dordrecht gewonnen. Het eilandelijke zwemteam is sinds september actief na een gezamenlijk initiatief van de drie zwemverenigingen De Stelle, De Gooye en De Schotejil. De samenwerking omvat meerdere leeftijdscategoriën. De Minioren Clubmeet in Dordrecht was uitsluitend bedoeld voor zwemmers tot 11 jaar. Er werden in Dordrecht 10 ereplaatsen behaald.
Laurens Kalle won twee keer goud op resp. 100m vrij (1.12.12) en 100m wisselslag (1.24.51). Daarnaast werd hij 2e op 50m schoolslag (45.41). Thalia Meijer won eveneens een gouden medaille op 50m schoolslag (46.85). Floris Tanis eindigde als 2e op 50m schoolslag (47.14) en als 3e op 50m rugslag (42.30). Meyke van Nimwegen was goed voor twee 2e plaatsen op resp. 50m rugslag (45.68) en 50m vrij (39.56). Luuk Voogd zwom naar de 3e plaats 50m vrij (38.10). Ook de meisjes estafette 4x50m wisselslag (3.05.90) met Dominique Overduin, Thalia Meijer, Meyke van Nimwegen en Eva v.d. Slik was succesvol met een 2e plaats.
 
Na afloop kwam de Startgemeenschap Goeree-Overflakkee (SGGO), zoals het zwemteam officieel heet, als hoogst geklasseerd team naar voren. De tweede plaats in de einduitslag werd behaald door de Wiekslag en MNC Dordrecht werd derde. In totaal namen 15 teams deel uit de Regio Rotterdam.
De hoge ranking van het eilandelijke team was ook mede te danken aan een flink aantal meetellende top-10 klasseringen. Zo eindigde de 4x50m vrij estafette met Dominique Overduin, Charlize Rovers, Koen van Dijk en Luuk Voogd als 4e (2.35.27) en de 4x50m wisselslag estafette met Koen van Dijk, Arthur Wervers, Floris Tanis en Luuk Voogd als 5e (3.01.52). Thalia Meijer zwom naar een 4e plaats op 100m vrij (1.28.00). Dominique Overduin werd 5e op 100m wisslslag (1.39.76). Koen van Dijk zwom naar een 6e plaats op 50m rugslag (45.44) en Thijs van Dijk eindigde als 8e op 100m wisselslag (1.40.06). Arthur Wervers tenslotte werd 9e op 100m wisselslag (1.43.48) en 10e op 100m vrij (1.33.54)18 november 2016

Sintboek rekent af met ‘zwartepietdiscussie
 
Boekbespreking - Hoe terecht is de ‘zwartepietdiscussie als Sinterklaas rond het jaar 300, dus 1400 jaar voordat de Nederlandse slavenhandel op grote schaal begon? Auteur Peter van Trigt en Hans Kreuger geven in hun boek ‘1000 jaar Sinterklaas’ het ultieme bewijs dat slavernij niets met zwartepiet te maken heeft.
 Onlangs verscheen het boek ‘1000 jaar Sinterklaas’, een co-productie van wetenschappelijk onderzoeksjournalist Peter van Trigt en Gouwenaar Hans Kreuger. Kreuger hoopt dat het boek voor een kantelpunt zorgt in de oneindige zwartepietdiscussie. “Zwarte Piet is een metafoor en heeft niets met racisme of met enige vorm van slavernij te maken, dat staat nu onomstotelijk vast,” benadrukt Kreuger. “Sint Nicolaas stond voor het goede en zwartepiet voor het kwade, net als dat engelen wit worden afgebeeld en duivels zwart. Het ‘jing-jang’-effect zeg maar.”
 
Het was onderwijzer Jan Schenkman die in 1850 het prentenboek over Sinterklaas en zijn knecht schreef. Dat Sint Nicolaas volgens Schenkman kinderen cadeautjes schonk, klopt wel, maar dat deze via de schoorsteen in de huiskamer kwamen, is een regelrecht verzinsel. In het rijk geïllustreerde boek van Kreuger wordt de oorsprong van de Sinterklaasviering uitvoerig belicht en de wijze waarop door de jaren heen Sinterklaas over de hele wereld wordt gevierd. “Hierin zie je ook de verschillende uitmonsteringen van zwartepiet, die verschilden van land tot land. Met maskers, zwarte angstaanjagende gewaden en zwarte baarden. Schenkman heeft zwartepiet gemodelleerd in een oriëntaals ‘page-pakje’. Slaven liepen niet in een page-pakje en zeker niet met gouden oorringen. Iedere link met de slavernij is volledig uit de lucht gegrepen,” aldus Kreuger.
 
Kreuger: “Schenkman heeft 150 jaar het alleenrecht gehad met zijn boek, dat iedereen voor waarheid aannam. Dat zwartepieten ‘negers’ zijn is pertinent niet waar, want nogmaals, zwartepiet is slechts een verbeelding van deugd en ondeugd. Sinterklaas deelde cadeautje uit en zwartepiet strafte de stoute kinderen.” Kreuger vindt het onbegrijpelijk dat het traditionele kinderfeest door een, in zijn ogen, misplaatste discussie wordt verpest. “De hele discussie zit zo krom in elkaar. Men schiet in de slachtofferrol omdat men een kleurtje heeft. De pyramides in Egypte zijn ook gebouwd door slaven, blanke slaven wel te verstaan.”
 
Kreuger tenslotte: “Wil je echt wat tegen de slavernij doen en een statement maken, richt je dan op de hedendaagse slavernij. Op dit moment zijn er naar schatting 30-100 miljoen slaven in de wereld. Kijk naar de naai-ateliers in Thailand, de bouwers van de stadions in Qatar voor het WK, die worden uitgebuit en wiens paspoort is afgenomen. Zwartepiet is verleden tijd en niet meer dan folklore. Tegen de hedendaagse slavernij kun je wel wat doen, want dat speelt nu.” Het boek ‘1000 jaar Sinterklaas’ ligt vanaf zaterdag 12 november in de boekwinkel. Koop, lees en word wijzer!

 
Frans Evers 


18 november 2016

Gezellige Winterfair op zaterdag 26 november 
 
OUDDORP - Voor de 5e keer wordt in het gezellige winkelcentrum van Ouddorp een Winterfair gehouden. Partyservice Mierop staat op zaterdag 26 november garant voor de sfeervolle inrichting van deze themamarkt met ongeveer 60 kramen.

 
Vorig jaar beviel het Sinterklaas en Piet heel goed om een groot gedeelte van de Winterfair-dag in het centrum aanwezig te zijn. Om 10.00 uur zullen zij deze feestelijk openen en daarna zullen zij de 1e kinderen helpen met hun gevulde schoen te vinden in het Ouddorpse Raad- en Polderhuis. Op woensdagmiddag 23 november kunnen kinderen hier al hun “schoen zetten” van 13.00-17.00 uur.
 
Het belooft een leuke dag te worden met o.a. activiteiten voor de kinderen zoals springkussens, een ijsbaantje (sponsor: John P. de Wit Assurantiën), ponyrijden en –knuffelen en in de “Bieb”,  het Raad- en Polderhuis, de gehele dag workshops.
 
En natuurlijk komen de Ouddorpse ondernemers naar buiten met hun speciale aanbiedingen voor de komende feestmaand. De diverse horecagelegenheden verzorgen graag de inwendige mens met erwtensoep, glühwein, warme chocolademelk en ander lekkers.
 
Het culturele programma van de dag wordt verzorgd door Shantykoor “Op volle kracht” en de pietenband van Brassband Concordia (sponsor: Albert Heijn Ouddorp). Pau Heerschap vertelt om 11.00 en 14.00 uur gezellige Sinterklaasverhalen in ’t Ouddûrpse dialect.

 
Wederom speelt  het “Ouddûrps Snert Kampioenschap” een hoofdrol op deze dag. Alle amateur- /hobbykoks & huisvrouwen van Goeree-Overflakkee kunnen hier aan deelnemen! Door het publiek kan de hele dag worden geproefd en uiteindelijk worden 6 “finale soepen” beoordeeld door koks van Ouddorpse restaurants. Zij bepalen dan wie zich een jaar lang “Ouddûrps Snert Kampioen” mag noemen.
 
Natuurlijk zijn er leuke prijzen te winnen:
1e prijs: 1 jaar lang gratis naar Floresteijn, keurslager.
2e prijs: € 150,-- aan waardebonnen aangeboden door de OVO.
3e prijs: Goed gevulde soeppan, aangeboden door Van der Bok Warenhuis.
 
Ga voor uw inschrijfformulier naar Floresteijn, keurslager, Raadhuisstraat 13 in Ouddorp en lever het hier voor vrijdag 25 november weer in!16 november 2016


Omwonenden geïnformeerd over plaatsingsgebied Battenoert
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Omwonenden van het plaatsingsgebied Battenoert zijn maandag 14 november geïnformeerd over twee onderzochte alternatieve opstellingen voor de nieuw te plaatsen windturbines in het plaatsingsgebied. De twee alternatieve opstellingen zijn aangedragen door inwoners uit Oude-Tonge. Op verzoek van de gemeente Goeree-Overflakkee zijn deze alternatieven onderzocht door de initiatiefnemers Deltawind en Eneco. De onderzoeksresultaten zijn tijdens de extra informatieavond gedeeld met de omwonenden.
 
Tijdens de avond was een aantal raadsleden aanwezig als toehoorder, om te peilen hoe de verschillende scenario’s door de omwonenden werden beleefd. De verkregen informatie kan hen helpen bij de komende besluitvorming over dit plaatsingsgebied. De aanwezige inwoners uit Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge hebben tijdens de avond vooral hun zorgen geuit over de buitenste twee molens die aan beide zijden van het voorkeursmodel van de initiatiefnemers staan gepland.
 
Voorkeursmodel
In juni 2016 hebben de initiatiefnemers een informatieavond georganiseerd, waarin zij uitleg gaven over de verschillende opstellingsvarianten en de effecten daarvan. Daarnaast hebben zij tijdens deze avond hun voorkeursmodel gepresenteerd: vijf windturbines in een tweede lijn achter de bestaande turbines aan de westzijde van de N59 (zijde Nieuwe-Tonge) en vier turbines aan de oostzijde van de N59 (zijde Oude-Tonge).
 
Alternatieve opstellingen
Ook de gemeente Goeree-Overflakkee heeft het afgelopen jaar diverse gesprekken gevoerd met omwonenden van het plaatsingsgebied. Naar aanleiding van deze gesprekken heeft de gemeente aan Eneco en Deltawind gevraagd om twee alternatieve opstellingen uit te werken en op die manier inzicht te krijgen in de effecten daarvan.
 
De twee varianten zijn:

  1. Verkorten van de geplande lijnopstelling van vier windturbines langs Krammer/Volkerak door de turbines dichter op elkaar te plaatsen.
  2. De turbines aan oostzijde N59 (zijde Oude-Tonge) te verplaatsen naar de westzijde van de N59 (zijde Nieuwe-Tonge) door het realiseren van een derde lijn.

 
Beide alternatieven zijn gepresenteerd tijdens de extra informatieavond op 14 november 2016. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat beide alternatieven op de onderwerpen ‘slagschaduw’, ‘geluid’ en productie slechter scoren dan het voorkeursmodel van de initiatiefnemers. Deltawind en Eneco hebben daarom afsluitend aan de informatieavond laten weten hun voorkeursmodel te handhaven voor de vergunningaanvraag bij de gemeente.
 
Planning
De initiatiefnemers zijn van plan om medio december 2016 de vergunning bij de gemeente aan te vragen voor het realiseren van nieuwe windmolens op windpark Battenoert. Vervolgens neemt de gemeente de aanvraag in behandeling. Hierna volgt een periode van het ter inzage leggen van de stukken en organiseert de gemeente een informatieavond over het windpark Battenoert. Dit vindt naar verwachting in het voorjaar van 2017 plaats.


15 november 2016

Trainer Richard Elzinga vertrekt bij DBGC

OUDE-TONGE - DBGC en trainer Richard Elzinga gaan na dit seizoen uit elkaar. De 47-jarige trainer uit Barendrecht heeft aangegeven toe te zijn aan een nieuwe uitdaging.

‘Ik heb het erg naar mijn zin bij DBGC, maar het is tijd om verder te gaan. Ik ga er alles aan doen om met de spelers en de rest van de staf het huidige seizoen op een mooie manier af te sluiten,’ zegt Richard, die bezig is aan zijn derde seizoen bij DBGC. Onder zijn leiding promoveerde DBGC vorig seizoen naar de tweede klasse.
Ook Marko Aveling heeft aangegeven na dit seizoen te stoppen als trainer van DBGC 2. Net als Richard is Marko aan zijn derde seizoen bezig. Ook hij slaagde erin zijn team naar de tweede klasse te laten promoveren.
15 november 2016

Tijdens de De Week van de Goereese Vis wordt er meer Noordzeevis gegeten 

STELLENDAM  - Iedereen heeft wel iets met de visserij. Dat bleek uit een succesvolle derde editie van De Week van de Goereese Vis. Een week waarin er in de horeca meer Noordzeevis werd gegeten en de visserij een belangrijk thema in de klas op school werd.

 

De Week van de Goereese was ook dit jaar weer een succes. De campagne ‘iedereen heeft wel iets met de visserij’ sloeg aan, doordat de week breed werd gedragen en ‘gemaakt’ door 26 deelnemende restaurants en initiatieven van visserijondernemers, visdetaillisten, scholengemeenschappen, cultureel en sociaal maatschappelijke instellingen en zorgcentra. Ondanks dat de afgelopen jaren de vissersvloot kleiner is geworden blijft de visserij een belangrijk boegbeeld voor de inwoners van Goeree-Overflakkee.

Tijdens deze visweek werd er in de horeca aanzienlijk meer vis gegeten en ook op meer en andere dagen in de week. De vraag naar de Goereese vismenu’s was zo groot dat sommige horeca ervoor kozen het speciale menu langer op de kaart te houden staan.

 

Educatie

In De Week van de Goereese Vis staat genieten van vis bij een van de deelnemende restaurants op Goeree-Overflakkee centraal. Tijdens de 3e editie bleek het educatieve en sociaal maatschappelijke aspect tijdens deze week steeds belangrijker te worden. Er is behoefte aan Noordzeevis op de kaart en samen gezellig uit eten. En aan de andere kant dient het product vis en de visserij een bredere behoefte. Herinneringen van vroeger ophalen tijdens het garnalen pellen en dit oude ambacht overbrengen op de jeugd. Leren over hoe de vis gevangen en verwerkt wordt tijdens een bezoek in de visafslag en aan boord van een kotter. Echte vissen uit de Noordzee mogen aanraken in de klas. En de kleurrijke onderwaterwereld, de viskotters en visnetten onder leiding van echte kunstenaars knutselen, kleuren en schilderen op school of in ateliers. En chef-koks en koks in opleiding leren de kneepjes van het vak visfileren van experts.

 

Onlangs bracht Kees van der Bok van Hotel Akershoek en de Zeemeeuw met een kist Goereese vis een bezoek aan de leerlingen van de opleiding VMBO Horeca, Bakkerij en Recreatie van het Edudelta College in Middelharnis. En toen gingen ze aan de slag: koken onder leiding van een echte kok. Een Goerees vismenu. De gasten in het schoolrestaurant hebben gesmuld en de leerlingen hebben een interessante gastles gehad. De jeugd heeft de toekomst. In de visserij en in de keuken.

 

Week van de Goereese Vis 2017: 1 t/m 9 september

De vierde editie van De Week van de Goereese Vis vindt opnieuw plaats tijdens de eerste week van september van 1 t/m 9 september 2017. Tijdens deze week vieren we ook de start van het seizoen van de Stellendamse garnaal.


15 november 2016
 

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is ‘Beste overheidsorganisatie van 2016’

 

DEN HAAG - De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) is maandagavond 14 november tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Ridderzaal in Den Haag gekozen tot ‘Beste overheidsorganisatie van 2016’.


Jolanda Trijselaar, directeur Brandweer bij de VRR is enorm blij en trots. ‘Het is een prachtige erkenning voor alle medewerkers van de VRR. Met 2200 collega’s staan we 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar kaar om hulp te verlenen aan de inwoners van onze complexe regio. De verkiezing is extra feestelijk omdat we dit jaar ook ons 10-jarig bestaan als Veiligheidsregio vieren.’


De jury over de VRR

De jury (onder leiding van VNG-voorzitter Jan van Zanen) zegt over de VRR: ‘De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weet een opgave met een grote complexiteit goed uit te voeren en weet daarbij te anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is vooruitstrevend als crisisorganisatie voor veiligheidsvraagstukken en kan bogen op goede prestaties en een groot lerend vermogen.'


De verkiezing

Afgelopen zomer konden bezoekers via Internet een overheidsorganisatie nomineren met de motivatie voor hun keuze. Hieruit is een lijst ontstaan met ruim 200 organisaties. Uiteindelijk bleven er drie finalisten over: De gemeente Leeuwarden, Dienst Uitvoering Onderwijs en de VRR. Deze 3 organisaties kregen tijdens een bezoek van de jury alle gelegenheid om te laten zien waarom zij tot de drie finalisten behoren.


Innovatie

De VRR greep het bezoek van de jury aan om met behulp van informatiekraampjes, materiaal en materieel uitleg te geven over de projecten waarmee de VRR proactief inspeelt op onze snel veranderende samenleving. 

Voor alle informatie over de verkiezing van ‘Beste Overheidsorganisatie van het jaar: http://www.overheidsorganisatievanhetjaar.nl
13 november 2016

DBGC lijdt thuisnederlaag tegen Den Bommel
 

OUDE-TONGE - DBGC heeft de derby tegen Den Bommel zaterdag verloren. Op Sportpark De Koepel werd het 0-2 voor de bezoekers.
 
Weinigen zullen na de eerste helft hebben voorspeld dat Den Bommel met de zege aan de haal zou gaan. DBGC, met A-speler Mitchell Heemes als basisdebutant, was duidelijk de bovenliggende partij en had het beste van het spel, maar zoals wel vaker dit seizoen vergat de ploeg om de kansen af te maken. Zo miste Bas Abresch van dichtbij de bal na een goede voorzet van Yannick Lugthart en had Jeroen Sep de pech dat zijn schot op de paal belandde. Ook Bas Mackloet kende weinig geluk, toen zijn kopbal uit een corner tegen de lat verdween.
 
Ook na rust was er aanvankelijk niet veel aan de hand van DBGC, maar toch was het oppassen voor de gevaarlijke counters waar Den Bommel op loerde. Dat bleek na zo’n uur spelen, toen Johnno Bakker doorbrak en werd neergelegd door Dennie van Druningen, die voor deze actie een rode kaart ontving van de scheidsrechter.
 
Binnen enkele minuten had Den Bommel de numerieke meerderheid uitgedrukt in de score. Johnno Bakker ontsnapte aan de aandacht van de DBGC-defensie en passeerde Roy Nieuwland: 0-1. Ook met een man minder was DBGC niet de onderliggende partij en toen ook Den Bommel met tien man kwam te staan (twee keer geel) leken de kansen voor de blauw-witten weer te keren. Toch werden er niet echt grote kansen gecreëerd, terwijl Den Bommel kon blijven loeren op een uitval. Bij één zo’n uitbraak was het opnieuw Johnno Bakker die het duel vijf minuten voor tijd besliste: 0-2.
 
Door de nederlaag zakte DBGC naar de elfde plaats van de ranglijst, al is het verschil met de nummer twee FC Axel slechts vier punten. Komende zaterdag is er geen programma, waarna de competitie op zaterdag 26 november wordt hervat met een uitwedstrijd tegen Oostkapelle.  
 
Opstelling DBGC: Roy Nieuwland; Yannick Lugthart, Bas Mackloet, Dennie van Druningen, Dimri Vogelaar; Robbert Huizer, Bas Abresch, Tim Mackloet; Thijs Tromp, Jeroen Sep, Mitchell Heemes (70’ Sjoerd van der Zaan). 13 november 2016

Atleten AV Flakkee presteren goed ondanks veel kou en regen
 

De atletieksport staat er om bekend, door weer en wind, het gaat altijd door. Toch is het niet altijd even prettig, snelle tijden zijn nauwelijks haalbaar en wedstrijden zoals de Trail by the Sea, op zichzelf al lastig genoeg, worden een ware uitputtingsslag als de omstandigheden tegen zitten. Ondanks dat kou, regen en wind centraal stonden konden er toch mooie prestaties worden gerealiseerd.
 


Zondag 30 oktober stond in Dordrecht de Drechtstadloop op het programma. Een halve marathon, een 10km en 5km wedstrijd waarvan de parcoursen als snel te boek staan. Reden te meer voor de broers Freek en Ruud Goedhart om een poging te wagen hun persoonlijke records aan te scherpen. "In september liep ik 36.47min op de 10km, een mooie tijd, maar ik denk dat het sneller kan", aldus Freek. En in die gedachte zagen we hem er gretig in gaan, na ongeveer 6km kreeg hij wat verval en richting het einde leek een PR buiten bereik. Echter door een hele sterke slotkilometer wist Goedhart zijn doel alsnog te realiseren, na 36.25min kwam hij als vijfde over de finish. "Om eerlijk te zijn voelde het niet eens zo lekker vandaag, maar met deze tijd ben ik zeer tevreden, wie weet wat er kan als het wel goed aanvoelt!". Ruud Goedhart kwam in actie op de 5km, hij finishte na 19.16min als twaalfde van bijna 500 gestarte atleten. Op dezelfde middag werd in Goes de Parkcross 6km georganiseerd. Onder de 86 deelnemers was Henkjan Tieleman namens Flakkee. "Ik richt me deze winter meer op de crossen, het is leuk voor de afwisseling". Martijn de Kok (AV56) won afgetekend in 22.01 en Tieleman finishte als 21e na 27.15. Dit was goed voor de eerste plaats in de categorie heren 45-55, bedenkend dat de inspanning van de marathon nog niet helemaal verdwenen is, was het een keurige prestatie.
 
Zondag 6 november was de boswachterij van Westenschouwen het schitterende decor voor de 3e Trail by the Sea 24km. Wie dit gebied een beetje kent zal beamen dat er voor Zeeuwse begrippen flinke hoogteverschillen te vinden zijn, en uiteraard ontbraken deze passages niet in het parcours. Op een koude, regenachtige, dag kregen 367 atleten het startschot voor de barre tocht. Tim van den Broeke (Dynamica) was na 1.49:13 de eerste loper die finishte, hij kon profiteren van Erwin Adan die op 3km voor het eind als leider een verkeerde afslag nam. Cor Kostense finishte na 2.33:13, net voor Leon van der Wende die eindigde na 2.34:52. Kees Slui tikte na 2.36:49 aan, net voor Leon Goedegebuur in 2.37:34 en Wilma Bolleman arriveerde na 2.51:18. Jacqueline Lodder mocht na 3.01:53 ook op adem komen van deze loodzware tocht.
 
Ook op zondag 6 november ging in Spijkenisse het Van Buuren Circuit verder met de derde wedstrijd, de Sparkloop 15km. Tom Groot en André Melissant hielden de Flakkeese eer hoog in de stromende regen. Thuisloper Goos Speksnijder won de wedstrijd in 53.58, Groot eindigde op de achtste plaats in 56.25 en Melissant werd veertiende in 58.36. Judith van Groningen finishte na 1.11:36 en was daarmee de snelste Flakkeese dame. Bastian Zoon werd vierde op de 5km, met 17.46min zette hij een zeer sterke prestatie neer. Zoon staat bekend als zwemmer maar toont hiermee ook zijn klasse als atleet.
 
Tot slot werd zaterdag 12 november in de boswachterij van Westenschouwen de 49e editie van de Mosselloop 8,2km georganiseerd. Een klassieker in de Zeeuwse atletiek. Onder de 216 deelnemers was ditmaal slechts één Flakkeeënaar, maar gelukkig niet de minste, Arie van Dijk hield de Flakkeese eer hoog in het Zeeuwse land. Van Dijk finishte na 38.42 en was daarmee de snelste in de categorie mannen 65+. "Ik ben het nog zeker niet verleerd, menig loper van middelbare leeftijd laat ik nog mijn hielen zien, en dat voelt stiekem toch best goed!". Tim Pleijte wist na een spannend duel Tim van den Broeke te verslaan, zij finishten na 28.15 en 28.46, Martijn de Kok werd derde in 29.30.
 
13 november 2016

Schotejil knap in middenmoot Landelijke zwemcompetitie
 

SOMMELSDIJK - Ook na twee wedstrijden heeft De Schotejil zich weten te handhaven in de middenmoot van de Nationale A-competitie van de KNZB. In Alblasserdam werd gezwommen met thuisploeg De Wiekslag en de Duck uit Brielle.
 
In totaal werden 36 ereplaatsen behaald en 7 clubrecords verbeterd. Twee clubrecords en evenzoveel gouden medailles werden gerealiseerd door Elise Tanis op resp. 100m vlinderslag (1.03.27) en 400m wisselslag (5.15.09). Ook Julien Tanis verbeterde twee clubrecords en was goed voor winnende tijden op resp. 100m vrij (1.02.35) en 200m wisselslag (2.37.33). Lotte Middelbos zwom een clubrecord op 200m vrij (2.18.51). In twee estafettes werden eveneens clubrecords gezwommen, namelijk op 4x100m vrij (4.38.19) bij de jongens door Julien Tanis, Xander Vis, Jens Kooijman en Christian Kalle. Later nog een keer op 4x100m vrij (4.14.24) bij de meisjes door Elise Tanis, Lotte Tillema, Lieske Zijlstra en Lotte Middelbos.

Naast genoemde record-successsen waren er verder winnende tijden voor Jorian Tanis op 400m vrij (4.10.72) en 100m schoolslag (1.12.65). Evenals voor Lieske Zijlstra op 100m schoolslag (1.20.99), Manon Middelbos op 200m rugslag (2.35.86) en Marjon van Kempen op 200m wisselslag (2.44.71). Laurens Kalle sloot 100m wisselslag (1.25.59) en 50m schoolslag (44.96) eveneens winnend af.

12 november 2016
 

Realiseren informatiepaneel met bank en bijhorende beplanting ter plaatse van Heerendijk 10 

OUDE-TONGE  - Het college van dijkgraaf en heemraden heeft besloten een water- en wegenvergunning te verlenen voor het realiseren van een informatiepaneel met een bank en bijhorende beplanting ter plaatse van Heerendijk 10 te Oude-Tonge, dossiernummer D0034785.


Start bezwaartermijn (6 weken): 8 november 2016. De vergunning ligt ter inzage bij waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het waterschap, 0900 2005005 (lokaal tarief).

Bezwaar maken
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon wiens belang rechtstreeks bij een vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag nadat de vergunning ter inzage is gelegd, tegen de vergunning bezwaar instellen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk en moet ten minste bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening
Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking daarom kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het postadres van deze Voorzieningenrechter is Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

Voor het doen van een verzoek tot voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor de hoogte van de griffierechten kunt u contact opnemen met de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, onder telefoonnummer 010 297 12 34.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde Voorzieningenrechter via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Ridderkerk, 8 november 2016 
Dijkgraaf en heemraden,
Namens deze: ir. H.P. de Vries, afdelingshoofd Vergunningverlening

 11 november 2016


Cultuurprijs Rabobank gaat naar ervaren blazers

Blast blaast iedereen omver

SOMMELSDIJK – Na een grote variatie aan optredens in ’t Prieel, tijdens de verkiezing van de Rabobank Cultuurprijs en de Jongtalentprijs Goeree-Overflakkee, maakt juryvoorzitter Ben Cartens bekend dat Blast de prijs won en Joline Sperling de Jontalentprijs. Er was een aanmoedigingsprijs voor Stefan Droger. De publieksprijs ging naar het Samenwerkingsorkest.
De gemeente Goeree-Overflakkee organiseerde samen met de Culturele Raad en de Rabobank Goeree-Overflakkee deze eerste Rabobank Cultuurprijs en de Jongtalentprijs. Het initiatief is bedoeld om het eilandelijke culturele leven in de schijnwerpers te zetten. De jury selecteerde uit de vele aanmeldingen de volgende kandidaten: Amazing Singers (mannenkoor), Fiori Musicali (kamerkoor), Blast (saxofoonkwartet), Estampida (mandolineorkest), Stefan Droger (monoloog), Joline Sperling (harp), Samenwerkingsorkest Oostflakkee.

Juryprijs voor Blast
De jury prees Blast voor het slimme musiceren, het natuurlijke ritme en de technisch nagenoeg perfecte uitvoering. Blast bestaat uit Cees Jongejan sopraansax, Harmke Kik altsax, Marion Pieterse   tenorsax, Marieke van Ingen baritonsax. Allen jong begonnen en al jaren spelend bij Fanfareorkest De Hoop in Stellendam. Blast is toevallig ontstaan. Eind 2009 besloten de vier saxofonisten om eenmalig een kwartet te vormen en deel te nemen aan het project Bakker, Bak & Friends.

Publieksprijs voor Samenwerkingsorkest
Het publiek heeft massaal gestemd op het Samenwerkingsorkest dat bestaat ui jonge musici van drie orkesten uit Oostflakkee:  Sir Oliversband, Muziekvereniging W.M. van der Harst en Fanfareorkest Vooruit. Dirigent is Machiel de Kruijf.  Op donderdag 24 november is dit orkest te zien in Ooltgensplaat. http://www.eventsooltgensplaat.nl/programma/donderdag-24-novemberJongtalentprijs voor Joline Sperling
Joline Sperling (14) bracht een betoverende uitvoering op haar harp. Na dit optreden werd haar ouders op het hart gedrukt toch vooral de muzikale ontwikkeling van Joline verder te ondersteunen. De jury prees haar serieuze en technisch goede uitvoering en dit na slechts drie jaar les.Aanmoedigingsprijs voor Stefan Droger
Stefan Droger zit in het derde jaar van de theaterhavo in Rotterdam. Naast het reguliere onderwijs krijgt hij spel- en danslessen. “Het is net topsport”. Hij werd gepresenteerd als aankomend cabaretier, maar noemt zijn podiumkunst meer verhalend vertellen. Met zijn sprekend mimiek wist hij het publiek te boeien.Uitreiking van de Rabobank Cultuurprijs is eens in de twee jaar. Dit jaar stonden de podiumkunsten centraal. Vorige keer was de focus op de beeldende kunsten en de volgende keer zijn de letteren en de poëzie aan de beurt. Deze verkiezingen worden afgewisseld door de tweejaarlijkse verkiezing voor de Rabobank Ondernemersprijs. 
Begroting 2017 vastgesteld door gemeenteraad
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Donderdagavond 10 november is de begroting voor 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. In deze begroting heeft het college door middel van keuzes een structureel sluitende begroting gerealiseerd. Deze keuzes zijn op voorhand verwerkt in de begroting.
 
In de begroting staan de inkomsten en uitgaven van de gemeente en is opgebouwd uit vier programma’s: leefbaarheid, aandacht voor jong en oud, versterking van de economie en burger, bestuur en financiën. Deze programma’s zijn hetzelfde als de hoofdonderwerpen uit het coalitieakkoord. Vervolgens zijn de vier programma’s verder uitgewerkt in thema’s. Per thema ligt vast wat de belangrijkste doelstellingen zijn die in het begrotingsjaar gerealiseerd moeten worden. Daarnaast is bepaald hoeveel geld dat thema mag kosten.
 
Speerpunten
Enkele voorbeelden van de in de begroting opgenomen speerpunten zijn:
 
•           Uitvoeren van de detailhandelsvisie, waaronder realisatie van leegstandsaanpak, een eiland breed ondernemersfonds en City Center Goeree-Overflakkee 2017;
•           Maatregelen in de openbare ruimte, waaronder het uitvoeren van het verkeerscirculatieplan (VCP) Oudorp II, het groenkwaliteitsplan, het beheerplan kunstwerken en het beheerplan openbare verlichting;
•           De inrichting van een fysieke en digitale GO-markt waar ondernemers, onderwijs en overheid samenkomen, met als doel het creëren en invullen van zoveel mogelijk arbeidsplaatsen.
•           Ondersteunen van de uitvoering van de SmartWater strategie, welke bijdraagt aan het versterken van de regionale economische ontwikkeling van Goeree-Overflakkee;
•           Inzetten op verbreding en verdieping van de samenwerking met inwoners, verenigingen en andere initiatiefpartners op Goeree-Overflakkee.
•           Medewerking verlenen aan de nieuwbouw van Edudelta;
•           Opstarten van een project voor buurtbemiddeling;
•           Ontwikkelingen voor de aanleg van een turborotonde Middelharnis/Sommelsdijk;
•           Groot onderhoud aan de ‘oude’ haven in Stellendam;
•           Realisatie kunstgrasvelden;
•           Opstellen van het Speelplan Goeree-Overflakkee, betreffende een onderhouds- en vervangingsplan voor speeltoestellen.
 
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van wat de gemeente Goeree-Overflakkee als doelstellingen voor 2017 heeft vastgelegd en waarvan inwoners in het komende jaar resultaat kunnen zien.
 
Gemeentelijke belastingen
De lokale lasten, bestaande uit de onroerendzaakbelasting (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing, vallen voor de inwoners van Goeree-Overflakkee iets gunstiger uit dan vorig jaar. Dit betekent bijvoorbeeld dat de eigenaar van een woning (met een gemiddelde WOZ-waarde) binnen een een- of meerpersoonshuishouden in 2017 niet meer betaalt aan lokale belastingen dan in 2016. De recreatiebelastingen (voor toeristen en forensen) blijven ongewijzigd.
 
Begrotingsapp
De gehele begroting is te raadplegen via de Begrotingsapp. Dit is een digitale en toegankelijke weergave van de begroting. De Begrotingsapp is te downloaden via de Apple Appstore (zoek op begrotingsapp). Er is ook een Android versie van de begrotingsapp beschikbaar. De app van Android vindt u in de Google Play Store. Kunt u geen gebruikmaken van de Apple Appstore of Google Play Store, dan is de Begroting 2017 in PDF te raadplegen via de gemeentelijke website (www.goeree-overflakkee.nl/begroting).
 
Meer informatie
De raadsvergadering is na te kijken en te beluisteren via http://goeree-overflakkee.notubiz.nl/. Met vragen naar aanleiding van de begroting kunt u contact opnemen met Peter van den Doel, teamleider Financiën, via het algemene telefoonnummer 14 0187.


11 november 2016

Waterschap: Verenigde Vergadering 24 november 2016

De Verenigde Vergadering komt donderdag 24 november 2016 bijeen tijdens een openbare vergadering in zaal 1 van het waterschapshuis, Handelsweg 100 in Ridderkerk. De vergadering begint om 14.00 uur. De agenda met bijbehorende stukken staan op de website van het waterschap en liggen tevens ter inzage in het waterschapshuis. De stukken liggen op de vergaderdatum vanaf 13.30 uur ook ter inzage in de vergaderzaal. 

Indien u uw mening over één van de onderwerpen die op de agenda staan wilt laten horen, kunt u dit tijdens de vergadering doen. Hiervoor zijn per spreker 5 minuten per agendapunt uitgetrokken. Dit spreekrecht kunt u, onder vermelding van het onderwerp, tot 24 uur voor het begin van de vergadering (bij voorkeur schriftelijk) aanvragen. U kunt een verzoek, onder vermelding van de naam van degene die het woord wil voeren en het punt waarover men wil spreken, richten aan de voorzitter van de Verenigde Vergadering, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk of e-mailen naar bestuur@wshd.nl.

Dijkgraaf en heemraden,
Namens deze:   ing. J.M. Geluk, dijkgraaf
8 november 2016

Informatieavond windturbines alleen voor genodigden

Van voorzitter Karin Guijt namens de Dorpsraad Nieuwe-Tonge in Bloei

 

"Naar aanleiding van diverse vragen en klachten die bij ons binnenkwamen de afgelopen dagen kan ik u het volgende berichten:
 
De extra informatieavond die georganiseerd wordt in “de Grevelingen’ op 14 november is ALLEEN voor PERSOONLIJK GENODIGDEN. Dat zijn zij, die wonen op 900 meter afstand  van het (toekomstige) windpark Battenoert en een brief van de gemeente ontvingen.

ANDEREN ZULLEN NIET TOEGELATEN WORDEN OP DEZE VERGADERING, persoonlijke brief dient als TOEGANGSBEWIJS.
 
Na overleg deze morgen met diverse partijen zijn we tot de volgende ‘oplossing’ gekomen:
 
Er zal in Nieuwe Tonge op 22 november een inwonersavond zijn. Een van de thema’s van deze avond is windpark Battenoert. Op ons verzoek zal Lennard Seriese, beleidsmedewerker duurzaamheid van de gemeente en belast met het winddossier, de presentatie die avond voor ons dorp houden. Naar aanleiding daarvan kunnen ook vragen gesteld worden of opmerkingen geplaatst worden.
 
Aangezien het programma die avond meerdere onderdelen heeft, is er een half uur beschikbaar voor het onderwerp windpark Battenoert. Mocht we voor dit onderwerp aanzienlijk meer tijd nodig hebben, dan hebben we een afspraak staan, dat er dan een tweede, aparte avond zal volgen voor deze materie, zodat we in alle rust daarover met elkaar van gedachten kunnen wisselen.
 
Ik hoop dat een ieder doordrongen is van het belang van deze inwonersavond en daarom roepen we een ieder op om deze avond met zo veel mogelijk mensen bij te wonen. We kunnen nu onze stem laten horen en IEDERE STEM TELT.... Dus: zegt het voort... Volgende week zal ook een folder met deze oproep huis aan huis verspreid worden
 
We hopen u allen te ontmoeten de 22e november om half 8 in Ons Dorpshuis.
 
6 november 2016

Druk zwemweekend voor z.c. De Schotejil
 

Op 5 november heeft z.c. De Schotejil de Clubkampioenschappen 2016 gezwommen. De Schotejillers zwommen tijdens deze wedstrijd afhankelijk van leeftijd resp. 25m, 50m en 100m nummers over de wedstrijdslagen vlinderslag, rugslag, schoolslag en vrije slag. Uiteindelijk kwamen in het zwembad van ‘de Staver’ ruim 90 zwemmers aan de start. Verder was in Hoofddorp was een 4-tal zwemmers van de partij op de Open Nederlandse Kampioenschappen korte baan. 
 
De uitslag van de Clubkampioenschappen wordt weliswaar pas komend weekend bekend gemaakt, maar sommige uitslagen zijn al wel duidelijk, getuige vier afstandsoverwinningen in een aantal categorien. Clubrecords waren er ook dit keer voor Julien Tanis resp. op 50m vlinderslag (32.53) en 50m vrij (28.81). Dikke p.r.’s werden gezwommen door o.a. Lotte Tillema op 100m vlinderslag (1.26.82) en Xander Vis (1.19.39) eveneens op 100m vlinderslag. Op de 50m vlinderslag wisten Roos Blijleve (56.65) en Thijs van Dijk (50.65) ook flinke tijdsverbeteringen te realiseren. Roos Blijleve zwom opnieuw een dik p.r. op 50m schoolslag (57.42).
 
Op het Nederlands Kampioenschap zwom Elise Tanis 3 clubrecords op 100m rugslag, eerst in de series (1.04.78) en daarna in de finale opnieuw (1.04.25). En later op 100m wisselslag (1.06.64) zwom zij opnieuw een clubrecord. Jorian Tanis kwam met een mooie tijd uit op 200m vrij (1.58.17) en 400m vrij (4.11.65). Lotte Middelbos startte op resp. 50m schoolslag (34.78) en 100m schoolslag (1.17.84). De estafette 4x50m wisselslag (2.00.04) met Jorian Tanis, Lotte Middelbos, Elise Tanis en Jacob Mackloet zorgden opnieuw voor een clubrecord.  

 


6 november 2016


Sterke prestaties voor AV Flakkee in Moerschanscross Hulst
 

GOEREE-OVERFLAKKEE - De winterperiode is weer aangebroken en in de Zeeuwse atletiek betekend dat de start van de crosscompetitie. Een reeks van zeven wedstrijden die tezamen een klassement vormen. De deelname van AV Flakkee is dit seizoen groot en bij de eerste wedstrijd in Hulst werden al gelijk sterke prestaties geleverd. David Bouman werd knap vijfde op de lange cross.
 


David Bouman opent de Zeeuwse crosscompetitie zeer sterk met een vijfde plaats in Hulst.

 

Met negen graden, een onstuimige wind en regelmatig een bui waren de omstandigheden echt herfstachtig. De mooie herfstkleuren en de vallende bladeren maakten het plaatje af en ondanks de neerslag was het parcours goed te belopen voor de atleten. Vroeg in de middag was het eerst de beurt aan de jeugd, bij de jongens A pupillen kwam Zedie Joppe in actie. In een sterke race werd hij nipt geklopt door de Belg Lars Pauwels (Waasland) die met 4.07 drie seconden minder nodig had dan het Flakkeese talent die blij was met het zilver. Ook bij de dames was er succes, Judith Lodder werd tweede bij de A-junioren en Deborah van Dieren eindigde op de derde plaats bij de B-junioren. Voor Ewoud van der Sluijs was het zijn eerste cross, hij kwam in actie op de korte cross 2,4km en wist zich goed staande te houden in het geweld. Na een flitsende start liep hij goed door en finishte hij als negende in 9.27min.
 
Het slotonderdeel was de lange cross, één kleine en drie grote ronden, over totaal 8km. Het venijn zat in dit geval in het begin van elke ronde, daar lagen een drietal pittige klimmetjes die er flink inhakten bij de 82 atleten die om 14.10 klonk het startschot hoorden. Direct vanuit de start was het Tim van den Broeke (Dynamica) die vol in de aanval ging samen met topfavoriet Mats Lunders uit België. Al in het begin van de tweede ronde staakte Lunders de strijd en zo kwam Van den Broeke alleen op kop te lopen met Kustmarathon-winnaar Tim Pleijte (Dynamica), Martijn de Kok (AV56) en Niek den Exter (Scheldesport) als eerste achtervolgers. Daarachter kwam de eerste Flakkeese loper al, dat was David Bouman die zeer sterk liep in een groepje met Ralph Wiessner (Dynamica). Niet ver daarachter kwam ook Eric Wolfert die goed op weg was voor een top-10 klassering in dit sterke startveld. De andere drie Flakkeese lopers hadden elkaar gevonden en liepen gebroederlijk samen, het waren Henkjan Tieleman en de broers Ruud en Freek Goedhart, laatstgenoemde is normaal gesproken in staat om harder te lopen maar gezien het feit dat hij zich in de ochtend niet fit voelde besloot hij deze wedstrijd als training te lopen.
 
Het publiek kreeg een prachtige finale te zien, Pleijte versnelde vanuit de achtervolgende groep en ging op jacht naar Van den Broeke. In de laatste kilometer kwamen de twee samen en uiteindelijk was het Pleijte die na 27.40 won, 7sec voor Van den Broeke en Den Exter werd derde in 27.57. David Bouman liep een fantastisch sterke slotronde, loste Wiessner, en finishte als vijfde na 29.31. "Het ging boven verwachting lekker, als ik kijk hoe ik in de laatste kilometer nog kon versnellen, dat was echt goed", aldus Bouman die voornemens is de hele competitie te lopen. Op de negende plaats was Eric Wolfert de tweede Flakkeeënaar, hij finishte na 30.30min. Van het drietal was Ruud Goedhart uiteindelijk de snelste, hij finishte als 41e na 36.26, voor Tieleman in 36.29 en Freek Goedhart zette de klok stil na 36.36.

Ook deze mannen zien we terug in het vervolg van de competitie. Maikel Peeman was in deze cross ook van start gegaan, hij kampt nog met een lastige achillespeesblessure. Na drie kilometer kreeg hij opnieuw last en besloot hij niet verder te forceren en uit te stappen. "Dit is balen, in de trainingen gaat het eigenlijk prima en voel ik weinig, de cross-spikes zijn zeer lichte schoenen en dan komt er teveel druk op die pees", aldus Peeman die onlangs is opgeroepen voor de nationale selectie en zich al regelmatig op sportpark Papendal begeeft.

 

6 november 2016

DBGC pakt belangrijke punten bij Klundert
 
OUDE-TONGE - Na vier wedstrijden op rij niet te hebben gewonnen, heeft DBGC zaterdagmiddag weer eens drie punten behaald. In en tegen Klundert werd met 1-2 gewonnen.  Hoogtepunten Klundert – DBGC: https://youtu.be/1qPXDBtaJeQ

 
Op het West-Brabantse kunstgras was DBGC vanaf het begin de gevaarlijkste ploeg. De thuisploeg had meer balbezit, maar de Oude-Tongenaren schakelden keer op keer razendsnel om. Dat had al in het eerste half uur drie enorme kansen voor Jeroen Sep tot gevolg, maar de topscorer slaagde er niet om de doelman te passeren. Kort voor rust besloot hij, na te zijn diep gestuurd door Robbert Huizer, de bal dan maar breed te leggen op Thijs Tromp, die via de onderkant van de lat raak schoot.
 
De openingstreffer was verdiend, al kreeg ook Klundert een aantal kansen op een goal. Een schot werd met de vingertoppen naast getikt door Roy Nieuwland en uit een hoekschop raakte Klundert de buitenkant van de paal. Verder gaf DBGC, met het centrale gelegenheidsduo Nick van den Ochtend – Joey Jacobs, niet heel veel kansen weg en dus kon er gerust gaan worden met een 0-1 voorsprong.
 
Kort na de break kreeg DBGC een goede kans om direct de tweede goal te maken, maar Jeroen Sep schoot in de handen van de keeper. Daarna kwamen de bezoekers steeds iets meer onder druk te staan van de opportunistisch spelende thuisploeg, die vooral via voorzetten, vrije trappen en corners gevaarlijk was. De DBGC-defensie gaf echter geen krimp en hield keurig stand.
 
Vijf minuten voor tijd maakte DBGC uiteindelijk toch de bevrijdende tweede goal. Tim Mackloet stuurde Jeroen Sep diep en kreeg de bal vervolgens keurig terug, waarna hij simpel de 0-2 kon binnenschuiven. Daarmee leek de winst binnen, maar een minuut later kende de matige scheidsrechter een strafschop toe na een vermeende overtreding van Joey Jacobs. Roy Nieuwland ging naar de goede hoek, maar kon de bal niet keren.
 
In de slotfase werd de pressie van Klundert alleen maar groter, maar dicht bij de gelijkmaker kwam de thuisploeg niet meer. Na vijf minuten blessuretijd kon DBGC daardoor opgelucht ademhalen en de eerste overwinning sinds 1 oktober vieren.
 
Gezien de andere uitslagen in de competitie – waarin alle ploegen van elkaar lijken te kunnen winnen – was de winst bovendien zeer belangrijk. DBGC blijft op de achtste plaats staan, met slechts drie punten achterstand op de nummer twee. Het gat met nummer twaalf Den Bommel is even groot, maar DBGC kan de afstand komende zaterdag vergroten wanneer Den Bommel naar De Koepel komt.
 
Opstelling DBGC: Roy Nieuwland; Yannick Lugthart, Nick van den Ochtend, Joey Jacobs, Dimri Vogelaar; Robbert Huizer, Bas Abresch, Tim Mackloet; Lars van Es (80. Sjoerd van der Zaan), Jeroen Sep, Thijs Tromp (65. Mitchell Heemes).


6 november 2016


Caroline Melissant uit Goedereede brengt derde educatieve kinderboek uit

Walter & Poes gaan naar de visafslag

 
STELLENDAM - Walter en Poes zijn naar de onderwaterwereld gedoken, mee wezen vissen op een vissersboot en in het derde deel laat schrijfster Caroline Melissant de vriendjes en lezertjes de volgende schakel in de visketen ontdekken: de visafslag. Walter & Poes - naar de visafslag is opnieuw een kleurrijk educatief zoekboek voor peuters en kleuters in de kinderboekenreeks visserijavonturen.
 


De hoofdpersonen Walter en Poes hebben de visvangst binnengehaald in deel 2 ‘aan boord van de vissersboot’. De vis moet gelost en verkocht worden, dus tijd voor een derde deel dacht Caroline Melissant, waarin de vriendjes een emmertje vis krijgen van de schipper voor hun harde werken op zee. Maar nog voor ze aan de wal zijn pikt een hongerige zeemeeuw de emmer vis uit de handen van Walter. Walter en Poes zoeken de zeemeeuw en de emmer met vis onder andere in de mijnzaal, schouwruimte, bij de peken, op de scheepswerf en in de nettenschuur. De lezertjes worden uitgenodigd om de vriendjes te helpen om hun welverdiende emmertje met vis te zoeken.
 
Educatief
Een kinderboek vol kleurrijke illustraties gemaakt door de Rotterdamse kunstenares Denise Kruithof, met een realistisch verhaal over waar het visje op het bord vandaan komt. De kinderboekenreeks visserijavonturen is letterlijk en figuurlijk een getekende rondleiding van kotter tot keuken. Het vierde en voorlopig laatste deel zal gaan over de laatste schakel in de visketen: de viswinkel. “Walter en Poes nemen de allerkleinsten mee op visserijavontuur. Van samen plaatjes kijken, goed zoeken en tellen. De boekjes groeien mee met de leeftijd”, vertelt Caroline.
 
Voedselonderwijs
De kinderboekenreeks Walter & Poes is te leen bij diverse bibliotheken in heel Nederland en wordt gebruikt in de klas op diverse basisscholen. Caroline Melissant heeft al diverse keren de visserijavonturen voorgelezen op diverse basisscholen aan kleuters in groep 1 en 2. “Ik heb een goudvis en ik vind garnalen lekker, vertelde een kleuter nadat ik had voorgelezen. Ik kan zo genieten van zulke gesprekjes met kinderen over hún visserijavontuur. Voorlezen is overal en altijd weer een feestje!” vertelt Caroline.
Ook wil Caroline Melissant lesmateriaal over de visserij voor de allerkleinsten op basisscholen ontwikkelen om juffen en meesters te helpen om bijvoorbeeld het beroep visser of de viswinkel als thema te gebruiken in de klas. “Walter & Poes worden daarmee echte vriendjes van de peuters en kleuters, waarmee ze samen ontdekken waar het product vis vandaan komt. Voedselonderwijs op school is belangrijk.”
 
Verschijning
Het kinderboek ‘Walter & Poes – naar de visafslag’ verschijnt begin december in een beperkte oplage. Bestel het boek van 12,95 euro vooruit en betaal geen verzendkosten. Geldig t/m 30 november 2016. Bestel via caroline@trendsinzee.nl of kijk op www.visserijavonturen.nl 

 


5 november 2016

Column (over doodstraf op Goeree-Overflakkee) wordt door de waarheid ingehaald

5 november 2016


Het graven van vijf proefsleuven nabij de Oudelandsedijk 73b / Zeedijk Stad aan het Haringvliet

STAD A/H HARINGVLIET - Het college van dijkgraaf en heemraden heeft besloten een water- en wegenvergunning te verlenen voor het graven van vijf proefsleuven nabij de Oudelandsedijk 73b / Zeedijk Stad aan het Haringvliet, dossiernummer D0034783. Start bezwaartermijn (6 weken): 1 november 2016. De vergunning ligt ter inzage bij waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het waterschap, 0900 2005005 (lokaal tarief).

Bezwaar maken
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon wiens belang rechtstreeks bij een vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag nadat de vergunning ter inzage is gelegd, tegen de vergunning bezwaar instellen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk en moet ten minste bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening
Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking daarom kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het postadres van deze Voorzieningenrechter is Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.
Voor het doen van een verzoek tot voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor de hoogte van de griffierechten kunt u contact opnemen met de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, onder telefoonnummer 010 297 12 34.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde Voorzieningenrechter via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.4 november 2016


Extra info avond ontwikkelingen windturbines bij Battenoert 
 
NIEUWE-TONGE/OUDE-TONGE - Een extra informatieavond wordt gehouden op maandag 14 november over Battenoert in restaurant Grevelingen vanaf 19.30 uur. De extra informatieavond is tot stand gekomen naar aanleiding van de diverse gesprekken tussen de verantwoordelijk wethouder, initiatiefnemers en omwonenden. Op verzoek van een aantal omwonenden is aan Eneco en Deltawind gevraagd om twee alternatieve scenario’s uit te werken, die volgens hen haalbaar zijn.
 
De twee scenario’s zijn:
1.         Verkorten van de beoogde lijnopstelling van vier windturbines langs Krammer / Volkerak door de turbines dichter op elkaar te plaatsen.
2.         De turbines aan oostzijde N59 (zijde Oude-Tonge) te verplaatsen naar de westzijde van de N59 (zijde Nieuwe-Tonge) door het realiseren van een derde lijn.
 
De uitkomsten van deze scenario’s worden tijdens de avond gepresenteerd. Het is voor de gemeente belangrijk dat ook deze twee scenario’s worden uitgewerkt en gepresenteerd aan een brede groep belanghebbenden, waaronder de dorpsraad Nieuwe-Tonge in bloei!. Daarbij kan dan ook bekeken worden hoe de verschillende scenario’s worden beleefd in de omgeving. Ook zal de vijfde turbine in de tweede lijn aan bod komen, zodat ook daarover nog goed doorgepraat kan worden. Deze informatie helpt de gemeente bij de komende besluitvorming over dit plaatsingsgebied. 

4 november 2016


Goeree-Overflakkee ontvangt Roemeense delegatie 
 
Een delegatie uit de Roemeense gemeente Caransebes heeft de gemeente Goeree-Overflakkee bezocht voor een tweedaags werkbezoek. 

Het Roemeense gezelschap, dat bestond uit Felix Borcean (burgemeester), Gabriela Banaduc (directeur Europese Zaken) en Anna Blaj (assistente burgemeester, werd op dinsdag 1 november hartelijk ontvangen door het college van de gemeente Goeree-Overflakkee.
 
Kennisoverdracht
De eerste dag stond vooral in het teken van ‘bestuurlijke’ kennisoverdracht. De beide gemeenten wisselden informatie uit over de bestuurlijke verhoudingen, taken en verantwoordelijkheden binnen een Nederlandse en een Roemeense gemeente. Daarna werd door Gabriela Banaduc een presentatie gegeven over Europese subsidies en hoe een gemeente daar voor in aanmerking kan komen. In de avond werd de zeehondenopvang en expo A Seal in Stellendam bezocht. 
 
Op 2 november werden de Roemeense gasten - op verzoek - geïnformeerd over afvalverwerking en het plaatsen en functioneren van ondergrondse (vuil)containers. Ze bezochten één van de milieustraten. Vervolgens kregen zij een presentatie over Eiland Marketing en na de lunch volgde een presentatie over de aanleg van fietspaden binnen en buiten de bebouwde kom.
 
Eilandtour
Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding over het eiland waarbij in het bijzonder werd stilgestaan bij de verschillende soorten fietspaden binnen en buiten de bebouwde kom. Uiteraard werden ook diverse mooie locaties op het eiland bezocht, zoals de oude dorpskernen van Middelharnis en Goedereede, het strand bij Ouddorp en de Brouwersdam.


4 november 2016


Bezoek familie Forster bij WO2GO

GOEREE-OVERFLAKKEE - De uit Ierland afkomstige 21-jarige vliegenier Thomas Noble Forster is vermoedelijk tijdens de Tweede Wereldoorlog neergestort in de buurt van Stad aan het Haringvliet. Dennis Notenboom ontvangt namens stichting WO2GO, de familie Forster op 12 oktober. Eeen kort verslag van de ceremonie op het Haringvliet is te zien op https://www.youtube.com/watch?v=fBdm30owIL4 

De volgende dag vaart de familie met de boot ‘Trendsetter’ van Dennis de Rooij de familie Forster op in de binnenhaven van Stellendam. Ze varen naar de locatie die bij benadering in de archieven als crashlocatie is aangeduid. Er worden enkele gedichten voorgedragen en het ‘Abide with me’ (Blijf bij mij, Heer) wordt gezongen op zelf meegebrachte muziek. Emoties overmannen vooral Thom Forster, vernoemd naar zijn oom en nog altijd wonend in het ouderlijk huis van oom Tom. Aan het einde van de kleine ceremonie wordt een krans in het Haringvliet ‘gelegd’, waarna alle familieleden nog een roos in het water werpen waaraan een foto van Tom zit bevestigd. Het levert een symbolisch plaatje op als de bloemen en de krans vredig met de stroming uit het zicht verdwijnen… ‘And in het morning and in the sun, we’ll remember them’, klinkt het uit de monden van de familie Forster als de motoren van de boot weer worden gestart en de terugtocht naar Stellendam wordt ingezet. 

Herdenkingspaneel

Stichting WO2GO heeft bij het afscheid van de familie Forster een envelop met daarin een geldbedrag voor de stichting ontvangen. De familie wil dat het geld de stichting helpt om ook andere vliegeniers te herdenken, zoals de afgelopen dagen ook voor hun oom Tom is gedaan.

Bij het bestuur is het al snel een uitgemaakte zaak, dat dit bedrag besteed zal worden aan een herdenkingspaneeltje voor Tom Noble Forster. De mogelijkheid om het geschonken bedrag aan te vullen om over te gaan tot aanschaf van een dergelijk paneel doet zich al snel voor. De volgende dag wordt namelijk weer een filmavond georganiseerd, die inmiddels traditiegetrouw een volle zaal trekt. Toevalligerwijs betreft het onderwerp van de documentaire van deze avond, een vliegtuigberging van een Hampden-bommenwerper, waarbij nog twee stoffelijke overschotten worden geborgen. Een van die nog vermiste vliegeniers is ook een Ier met de naam Kehoe. Het tonen van deze film en het daarna vertelde verhaal over Tom en het bezoek van zijn familie op het eiland, roeren veel mensen. Het nog benodigde bedrag wordt op deze avond dan ook opgehaald door de prachtige giften van de bezoekers, waarvoor de stichting hen uiteraard zeer dankbaar is. Voorbereidingen zullen worden gemaakt voor de productie van het paneel en de daarbij behorende ceremonie in medio 2017.3 november 2016

 
Aankomst Sint en Pieten eerst in de haven en daarna in het winkelcentrum 

OUDDORP - Sinterklaas en Pieten komen op zaterdag 12 november aan met de pakjesboot in de Ouddorpse Haven en wel om 12.30 uur. Aan de kade speelt de Pietenband van Brassband Concordia gezellige Sinterklaasliedjes en wordt er warme chocolademelk uitgedeeld.
 Eén van de meest bekende verslaggevers van Goeree-Overflakkee, de heer Fred Götzenberger, die Sinterklaas op diverse manieren en ook in andere dorpen op het eiland vaak ter zijde staat, zal het gezelschap na de lange reis vanuit Spanje verwelkomen. Omstreeks 13.00 uur zal Sinterklaas in een prachtige koets en met een aantal Pieten in een verrassend vervoermiddel, vertrekken naar het centrum van Ouddorp. Ontvangst voor het Raad- en Polderhuis vindt plaats om ± 13.30 uur.
 
Tussen 13.30 en 16.00 uur kunnen kinderen spelletjes spelen en hun “Pietendiploma” halen in de Ring van Ouddorp door o.a. mee te doen aan de pepernotenrace, “Amerigo’s hoefijzerspel” en cadeautjes-memory. Overal in het centrum die middag is “meet & greet” met Sint en Pieten mogelijk.
 
Om 15.55 uur vertrekken Sinterklaas en de Pietenband in een feestelijke optocht naar de “Sinterklaasdisco” met DJ Piet in MFG Dorpstienden.
 
De route vanaf de haven naar het centrum: Havenweg, Maerenseweg, Hoofdlandseweg, Smalle Einde, Spaanseweg, Hazersweg, Weststraat.
3 november 2016

Sinterklaasfeest in Melissant
 
MELISSANT - Sinterklaas en zijn Pieten komen zaterdag 12 november aan op het Plein in het Melissant. We hopen dat iedereen zich daar verzamelt zodat we Sinterklaas met zijn Pieten warm kunnen onthalen om daarna in een optocht door het dorp richting verenigingsgebouw Melishof te lopen.In de Melishof worden met z’n allen Sinterklaasliedjes geoefend, zal er een danceclinic gegeven worden, zal er een Sinterklaasspel gespeeld worden en wordt er samen met Sinterklaas en zijn Pieten gedanst en gezongen. Iedereen t/m 12 jaar mag mee komen doen. De middag duurt tot ongeveer 16.00 uur en de toegang is gratis.

Het Sinterklaasfeest wordt georganiseerd door Activiteitencommissie Melishof i.s.m. Oranjevereniging Melissant. Meer informatie: boybothof@gmail.com / 06-19175851. 
3 november 2016
 

Den Haag

Mediation in strafzaken, waar sinds 3 jaar mee wordt geëxperimenteerd, is voorlopig van de baan. Verzoeken om bemiddeling tussen slachtoffer en verdachte die al waren aangemeld worden afgehandeld, maar voor nieuwe doorverwijzingen is geen geld meer. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft geen vervolgfinanciering aangekondigd voor de pilots, die tot 1 november lopen.

 

3 november 2016

Feestmaandactie – Kassabonactie Winkelcentrum D’n Diek Middelharnis
 

De kassabonactie in het winkelcentrum D’n Diek Middelharnis start op zaterdag 12 november. Al jaren is deze actie zeer succesvol en worden er door de leden van de Ondernemersvereniging Middelharnis wekelijks tientallen waardebonnen ter beschikking gesteld. Ook zijn er een aantal hoofdprijzen te winnen.

Bij aankopen in de winkels van de leden van de ondernemersvereniging (zichtbaar door de Feestmaand poster op de winkelruit) kunnen de kassabonnen met minimaal € 100,- aankopen, voorzien van de juiste firmanaam en gedateerd tussen 12 november en 31 december 2016 in de daarvoor bestemde enveloppen worden ingeleverd bij de deelnemende winkels. Op de extra koopmomenten op 3 december tot 19.00 uur, 22 en 23 december tot 21.00 uur hebben de kassabonnen een dubbele waarde voor de enveloppen. De prijswinnaars krijgen schriftelijk bericht en worden vermeld in de regionale pers.

Deelnemers van de kassabonactie staan vermeld op de achterzijde van de enveloppen, op www.dndiek.nl en op Facebookpagina Winkelcentrum d’n Diek Middelharnis.

1 november 2016
 

NLDelta Biesbosch-Haringvliet door jury verkozen tot mooiste natuurgebied van Nederland

NLDelta Biesbosch-Haringvliet heeft de publieksverkiezing voor het mooiste natuurgebied van Nederland gewonnen. De vakjury heeft NLDelta Biesbosch-Haringvliet de wildcard gegeven. De andere drie winnende gebieden zijn Nationale Park Hollandse Duinen, de Veluwe en het Waddengebied. Dat heeft het ministerie van EZ vandaag bekend gemaakt bij De Wereld Draait Door. De winnende natuurgebieden krijgen een elk geldbedrag van 300.000 euro en ondersteuning om het (inter-)nationaal verder op de kaart te zetten en toe te groeien naar een Nationaal Park van Wereldklasse.
 
Dick Verheijen, directeur Parkschap Nationaal Park De Biesbosch – samen met Staatsbosbeheer en de partners van het Droomfondsproject Haringvliet de initiatiefnemers van NLDelta Biesbosch-Haringvliet:
We zijn ontzettend blij! Enorm veel mensen en organisaties hebben bijgedragen aan dit succes. Van de openwaterzwemmers tot de boswachters, inwoners van de steden en dorpen tot de partners in de regio en bestuurders. Daar zijn we iedereen dankbaar voor! Niet eerder hebben we met zoveel mensen en organisaties de trots die we hebben voor dit unieke natuurgebied kunnen delen. Het heeft de hele regio veel energie gebracht en we gaan nu in volle vaart verder om de ambities uit ons bidbook te realiseren.”
 
De natuur is de echte winnaar!
De échte winnaar van de publieksverkiezing Mooiste Natuurgebied van Nederland is de natuur. Het is lang geleden dat er zoveel mensen zich zo hard hebben gemaakt vanuit hun trots, hun verbinding en hun liefde voor de veelheid aan natuur in ons kleine landje. De initiatiefnemers van NLDelta Biesbosch-Haringvliet hopen dat alle partners en stemmers van deze verkiezing de komende jaren zich met dezelfde verve blijven inzetten voor de Nederlandse natuur en de beleving ervan.
 
In de startblokken
De kandidatuur van NLDelta Biesbosch-Haringvliet wordt breed gedragen. Landelijke natuurorganisaties, lokale en regionale overheden, belangengroepen en het bedrijfsleven steunen de inzending. Vanuit dit brede draagvlak staan de initiatiefnemers in de startblokken om aan de slag te gaan om de ambities uit het bidbook te realiseren. Vanuit alle succesvolle netwerken die er al zijn, worden vertegenwoordigers uitgenodigd om zitting te nemen in de regietafel NLDelta Biesbosch-Haringvliet om de uitvoering van het actieprogramma 2016-2018 aan te jagen.
 
NLDelta Biesbosch-Haringvliet - Eén met het water
Er is maar één plek in ons land waar je de dynamiek van de rivier en de zee zo intens ervaart. In dit unieke natuurgebied leven mensen en dier samen met het water. Aan de monding van de Rijn en de Maas, in één van de grootste delta’s van Europa. Hier bouwt de mens al eeuwen aan zijn relatie met het water. Met opgestroopte mouwen hebben we dijken en kastelen gebouwd, molens laten draaien en bagger uitgegraven, maar geven we nu het water en de natuur weer meer de ruimte.
 
Hier beleef je 'het verhaal van Nederland' met al zijn facetten op een manier die voor Europa ongekend is. Van de sluizen in het Haringvliet tot de Zuiderwaterlinie en Slot Loevestein. Van Tiengemeten en de Biesbosch tot aan de molens van Kinderdijk. De natuur is er weids en ruig. Oer-Hollandse deltanatuur, voortdurend in beweging. Waar de bever, zeearend en steur hun plek vinden. Iedereen die hier komt voelt het meteen. En of je nu met de stroom meegaat of er juist tegenin. Hier ben je altijd één met het water.
 

 

31 oktober 2016

Voor de vierde keer dit seizoen is een wedstrijd van DBGC in een gelijkspel geëindigd. Op bezoek bij FC Axel werd het 2-2

Veerkrachtig DBGC pakt punt bij FC Axel
 

OUDE-TONGE - DBGC begon – wellicht met de lange busreis naar Zeeuws-Vlaanderen nog in de benen – niet goed aan het uitduel met de nummer twee van vorig seizoen. De thuisploeg begon feller aan het duel, maar had wel een fout van DBGC nodig om op voorsprong te komen. Miscommunicatie in de opbouw werd na een klein kwartier genadeloos afgestraft door een van de Zeeuwse aanvallers.
 
Na de vroege achterstand hadden de Oude-Tongenaren – dit keer spelend in het rood – moeite om de knop om te zetten. De ploeg was niet scherp genoeg en tot overmaat van ramp leidde een ongelukkige overtreding van Tim Mackloet tot een strafschop, die feilloos werd benut door de aanvoerder van de thuisploeg: 2-0.
 
Gelukkig duurde het niet lang voordat DBGC terugkwam in de wedstrijd. Na een overtreding op Thijs Tromp mocht Bas Abresch vanaf twintig meter aanleggen voor een vrije trap, die over de muur en in de linkerbenedenhoek verdween: 2-1. De aansluitingstreffer gaf DBGC wat geloof en vertrouwen terug en dat was helemaal het geval toen Bas Abresch uit een strafschop (toegekend na een handsbal) nog voor rust voor de gelijkmaker zorgde.
 
In de tweede helft gingen beide ploegen voor de winst en golfde het spel op en neer. DBGC kreeg via Thijs Tromp en Jeroen Sep een aantal goede kansen, terwijl aan de andere kant ballen op de paal en net voorlangs verdwenen. In de laatste tien minuten moest DBGC met tien man verder omdat Bas Mackloet zijn tweede gele kaart ontving van de bij vlagen warrig leidende scheidsrechter. Met man en macht werd in de slotfase het punt verdedigd, waardoor DBGC toch met een redelijk goed gevoel de wedstrijd afsloot.
 
Na acht speelronden bevindt DBGC zich nu op een achtste plaats, met slechts vier punten achterstand op nummer vier Klundert. Die Brabantse ploeg is komende zaterdag de tegenstander. In Klundert wordt om 14:30 uur afgetrapt.
 
Opstelling DBGC: Roy Nieuwland; Yannick Lugthart, Nick van den Ochtend, Dennie van Druningen, Dimri Vogelaar; Bas Mackloet, Bas Abresch, Tim Mackloet; Lars van Es (75. Joris de Vogel), Jeroen Sep, Thijs Tromp.
 
Hoogtepunten FC Axel – DBGC:

https://youtu.be/mtFfwuZIdfc

30 oktober 2016

Ricardo Sint Nicolaas eindwinnaar van het West- Brabant Loopcircuit

 

Eind 2013 werd hij opgepikt door AV Flakkee trainer Leonard van Putten, het was Ricardo Sint Nicolaas, een talentvolle atleet die toen nog veel fietste. Met de juiste begeleiding boekte hij in korte tijd veel progressie en met de winst in de Omloop van Menheerse, april 2014, zette hij zich stevig aan de Flakkeese top. PR's werden verbroken, overwinningen en ereplaatsen waren er in overvloed maar op zondag 23 oktober bereikte hij een nieuwe mijlpaal: 32.41 op de 10km.

 Het West-Brabant Circuit is een reeks van tien wedstrijden, eenmaal vijf, eenmaal vijftien en achtmaal 10km. Sint Nicolaas kwam vorig jaar tot 33.21min over 10km en zijn doel voor 2016 was een 32'er, door dit circuit te lopen had hij al acht mogelijkheden om dit doel te realiseren. De atleet uit Oude-Tonge kende dit seizoen een volle wedstrijdkalender, soms wel twee wedstrijden per week, daarmee speelde hij soms op het randje wat betreft pijntjes en blessures. Een recent voorbeeld was de Halve marathon in Breda waar hij een prachtige 1.14:25 noteerde, een week later miste hij de scherpte in Hellevoetsluis op de 10km waar hij strandde op een vierde plaats in 34.19. Na elf 10-kilometers in 2016 was de 10km van Ruchpen zijn laatste strohalm, kon hij zich nog één keer oprichten om zijn doel te verwezenlijken?

 

De omstandigheden waren perfect. "Dit heb ik graag, het is lekker fris, droog en in deze bebost omgeving heb je totaal geen last van de wind, ondanks een verkoudheid in het begin van deze week ben ik fit, ik ga er voor"! En zo klonk om 11.00 het startschot voor de 205 lopers op de 10km. Het was de 20-jarige Belg Mels Lambregts die het tempo aangaf en met Huub Maas, Toon Heeren, Richard van Oosterhout, Erwin Poldervaart en Ricardo Sint Nicolaas was er een hele sterke kopgroep. Al na enkele kilometers ontstonden er verschillen en Sint Nicolaas vond een metgezel in Heeren waar hij gedurende het hele circuit al veel strijd mee geleverd heeft. Na 5km kregen de lopers een eerste indicatie van het schema waarop gekoerst werd. Sint Nicolaas kwam door in 16.15, een waanzinnig scherpe tijd die maar een fractie boven zijn PR op de 5km ligt. "Kort voor deze doorkomst had ik het zwaar maar bij het zien van de klok kreeg ik energie, het besef dat ik op koers lag om die 32'er te lopen groeide, intussen zag ik in het groepje voor me Poldervaart ook moeite hebben, hij vormde een mooi mikpunt". Richting het slot was het Maas die de mannen nog eens flink testte en het tempo, wat al constant boven de 18 p/u lag, opvoerde naar bijna 20 per uur. "Zo'n versnelling had ik echt niet meer, ik moest al heel diep gaan om bij het groepje te blijven en dus focuste ik me daarop, samen met Heeren zou ik er komen". En zo ging het, terwijl Lambregts na 31.55 als eerste finishte draaide ook Sint Nicolaas de atletiekbaan op voor zijn laatste meters, met een ultieme eindsprint gooide hij het laatste drupje energie er nog uit om zo na 32.41 als zesde te finishen. Al wankelend zocht hij een plaats om bij te komen, zo kapot was hij, maar wat deerde het nog, het doel was bereikt! "Ik ben zo gelukkig, ik ben zelden zo diep gegaan maar dit was het meer dan waard", aldus Sint Nicolaas die dus ook eindwinnaar is van het circuit en dus in stijl afsloot. Peter Pollemans kwam ook nog in actie deze wedstrijd, na lang blessureleed noteerde hij een keurige 37.03.

 

David Bouman kwam op zondag 16 oktober in actie op de Halve van Amsterdam, gelijktijdig georganiseerd met de hele marathon. Bouman had de pech dat hij in een te langzaam startvak was ingedeeld en zodoende in de eerste kilometers vertraging opliep. Ondanks dit kwam hij toch nog tot een verdienstelijke 1.16:36, goed voor de 18e plaats op een veld van bijna 15.000 lopers.30 oktober 2016


Sterk optreden Schotejil
 
SOMMELSDIJK - Zaterdag 29 oktober heeft zwemclub De Schotejil uit Middelharnis de tweede wedstrijd gezwommen in de A-poule van de KNZB Regio-West-Competitie in Dordrecht. Er werden negen ere-plaatsen verdiend. Bovendien werden 5 clubrecords verbeterd.

Julien Tanis nam er hiervan maar liefst drie voor zijn rekening, namelijk op 100m rugslag (1.14.14), 50m schoolslag (37.73) en 200m vrij (2e plaats in 2.19.02). Laurens Kalle zwom voor de tweede achtereenvolgende week een clubrecord op 100m vlinderslag (1.22.64) en eindigde hiermee op de 1e plaats. Ook de estafette met Lyke Buscop, Laurens Kalle, Aisha Nobels en Floris Tanis zwom een clubrecord op 4x50m vrij (3e in 2.15.78)
 
Verder medailles werden gewonnen door Manon Middelbos, die goud won op 100m rugslag (1.11.06). Ook  Jorian Tanis was succesvol op 100m rugslag (2e in 1.03.10) en 50m schoolslag (3e in 33.37). Lotte Middelbos werd 2e op 50m schoolslag (35.04). Laurens Kalle eindigde verder nog als 3e op 100m vrij (1.14.83). De slotestafette bij de meisjes met Manon Middelbos, Nienke Mierop, Odette Holster en Lotte Tillema eindigde als 3e op 4x 50m wisselslag (2.14.49).
Opmerkelijke tijden waren er nog voor Xander Vis op 200m schoolslag (2.48.22), Luuk Kieviet op 100m vlinderslag (1.09.60) en Thijs van Dijk op 100m vrij (1.30.69)
 
28 oktober 2016


Ouddorp Kust Ruimte Rust         
 
 
Massale opkomst informatiebijeenkomst toekomst kop van Goeree
 
OUDDORP - Afgelopen dinsdag 25 oktober was de opkomst groot bij de informatiebijeenkomst in Dorpstienden, georganiseerd door Ouddorp Kust Ruimte Rust. Dit burgerinitiatief presenteerde hun Landschapsvisie voor de kop van Goeree. Daarnaast spraken ook genodigden over hun visie op de toekomst. Aanwezige partijen, naast OKRR, waren: de vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee (NLGO), Vereniging van Eigenaren en Exploitanten van Recreatieondernemingen (VEERO), Natuurmonumenten en wethouder Tollenaar namens de gemeente. Het publiek kreeg de kans om vragen te stellen.


 
Het burgerinitiatief Ouddorp Kust Ruimte Rust begon de avond met het aangeven waar ze voor staan. Gjalt Huppes als woordvoerder: “We zijn niet tegen ontwikkeling. De al uitgevoerde projecten Duynhille en Landal zijn mooie projecten, maar kijk uit voor verdringing.” Meer recreatiebouw betekent bestaande parken die leeg komen te staan. De groep maakt zich hard om de rust, ruimte en leegte te behouden op de kop van Goeree. Voor zowel de inwoners als voor de recreanten. Zij zijn van mening dat juist de rust van de natuur mensen naar de kust trekt. De wens is om strand, duinen en akkerbouw te laten zoals het is.
 
De aanwezigen werden op de hoogte gebracht van de bouwprojecten van de gemeente, die al verwezenlijkt zijn en die nog op stapel staan. Het grootste project, onder de naam Ouddorp Bad, bevat onder andere een plan van Fletcher Hotel om langs de Vrijheidsweg in Ouddorp flats van vier hoog te bouwen. Hiermee zal de openheid van dit gebied verloren gaan, vindt OKRR. Dit bestemmingsplan moet nog in de gemeenteraad behandeld worden.
 
Jan Baks van NLGO beaamde dat juist vanwege de mooie vergezichten mensen naar Goeree komen. “Nu zie je vanaf de N57 de polder en de vuurtoren. Stel je voor dat het land daar vol zou staan met caravans.” “Het is belangrijk dat we onze stem laten horen”, vond Gert de Groot van Natuurmonumenten. Want, al wordt vaak het tegendeel gedacht, er is daar wel ruimte voor namelijk. Volgens hem is regie op handhaving en ruimte nodig, anders raakt Goeree haar kroonjuwelen kwijt. “We willen ze toch ook aan onze kinderen en kleinkinderen doorgeven”, voegde hij er aan toe.
 
Namens de VEERO sprak Peter Grinwis voor de ondernemers: “Het eiland zou er anders uitzien als er geen recreatie was. Kleine initiatieven moeten mogelijk zijn.” Hij roept kleine bedrijven op om een plan te maken met hun toekomstvisie voor de komende tien tot twintig jaar.
Ten slotte was het woord aan Wethouder Frans Tollenaar die beloofde dat de gemeente alles gaat afwegen wat er deze avond gezegd is.
 
Aanbevelingen
Ouddorp Kust Ruimte Rust heeft vier aanbevelingen voor de gemeente: “Laat de Landschapsvisie leidend zijn voor de Recreatievisie; Help ons de Landschapsvisie aan te scherpen zodat het voor alle partijen aanvaardbaar is; Betrek de OKRR bij het opstellen van de Recreatievisie; Neem geen besluiten over recreatie voordat de Recreatievisie gereed is.”
 
Grote opkomst
Dat de bouwplannen voor grote onrust zorgen bij inwoners en recreanten bleek ook tijdens de eerste bijeenkomst van 9 juli jl.. Tijdens deze kustwandeling in Ouddorp was er een opkomst van bijna 500 mensen. Tijdens de bijeenkomst van 25 oktober jl. waren er naar schatting ruim 400 mensen. Pas na uitbreiding van de zaal kon iedereen naar binnen om de sprekers te horen. Dit laat zien dat het onderwerp leeft bij de inwoners. Na afloop mocht het publiek vragen stellen. Deze waren vooral gericht aan de gemeente, zoals: “Weet u wel wat de recreant wil?” “Hoe zit het met de toegangswegen?” “Zijn de duinen niet gebouwd als bescherming tegen de zee?” “Waarom mag de agrarische sector niet meespreken in dit verhaal?” Door het applaus was te merken dat de meerderheid van de zaal achter de vragenstellers stond. Antwoorden hierop waren er niet, maar de gemeente zou alles in overweging nemen. De eerste prangende vraag uit het publiek was: “In hoeverre is er nog inspraak, of is alles al vastgesteld?” Volgens de wethouder is er op plannen waar geen besluit over genomen is nog inspraak mogelijk. 
 
Kustpact
Dat er ruimte is voor inspraak blijkt wel uit de uitkomst van het Kustpact. Deze overeenkomst bevat landelijke afspraken over kustbebouwing tussen alle kustgemeentes, provincies, natuurorganisaties en minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. Het onderwerp kustbebouwing is namelijk niet alleen op Goeree-Overflakkee onderwerp van gesprek. Op 25 oktober jl. werd bekend gemaakt dat langs de Nederlandse kust geen nieuwe huisjes of paviljoens op het strand bij mogen komen. Alleen op plekken waar al veel gebouwd is, kan nog worden bijgebouwd.
 
Vervolg
Er zullen meer besprekingen komen tussen de genoemde partijen. De gemeenteraad moet nog over enkele plannen stemmen. De vereniging organiseert, zodra er meer bekend is, een vervolgbijeenkomst. Hiervan wordt u op de hoogte gehouden door berichten in de lokale kranten en andere media, zoals de website: www.ouddorpkustruimterust.nl. U vindt hier het overzicht van de bouwprojecten en de mogelijkheid om dit initiatief te steunen. Ook kunt u zich via de website aanmelden voor de nieuwsbrief.


28 oktober 2016

Begroting 2017 behandeld in gemeenteraad en beschikbaar via app
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Het college heeft de begroting 2017 aangeboden aan de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. Donderdag 27 oktober is deze behandeld in de beeldvormende fase om vervolgens tijdens de raadsvergadering van donderdag 10 november vastgesteld te kunnen worden. De nieuwe begroting is al te raadplegen via de Begrotingsapp.
 
Begroting
In de begroting staan de inkomsten en uitgaven van de gemeente. De in de kadernota vastgestelde hoofdlijnen zijn in de begroting verder uitgewerkt. De begroting is opgebouwd uit vier programma’s, namelijk de hoofdonderwerpen uit het coalitieakkoord. Vervolgens zijn deze vier programma’s nader uitgewerkt in thema’s. Per thema ligt vast wat de belangrijkste doelen zijn die in het begrotingsjaar gerealiseerd moeten worden. Daarnaast is bepaald hoeveel geld dat thema mag kosten.
 
Keuzes maken
Net als in een huishouden moet ook de gemeente keuzes maken om ‘rond te kunnen komen’ en een sluitende begroting te kunnen voorleggen aan de raad. In de door het college aangeboden begroting zijn deze keuzemogelijkheden verwerkt.
 
Provinciaal toezicht
Om voor 2017 opnieuw voor repressief begrotingstoezicht (toezicht achteraf) in aanmerking te komen, dient de begroting structureel en reëel in evenwicht te zijn. Wethouder Trouwborst: “Het was dit jaar geen gemakkelijke klus, maar we zijn er weer in geslaagd de begroting sluitend te maken. Daar was dit jaar wel de inzet van reserves voor nodig. Ook kunnen we een welkome meevaller van het Rijk tegemoet zien”. 
 
Begrotingsapp
De Begrotingsapp is een digitale begroting. Het toont alle informatie overzichtelijk als doorklikbare teksten. Video's en plaatjes maken de begroting visueel aantrekkelijk. De Begrotingsapp is te downloaden via de Apple Appstore (zoek op begrotingsapp). Er is ook een Android versie van de begrotingsapp beschikbaar. De app van Android vindt u in de Google Play Store.
 
Meer informatie
Kunt u geen gebruikmaken van de Apple Appstore of Google Play Store, dan kunt u de Begroting 2017 ook raadplegen via  www.goeree-overflakkee.nl/begroting. Met vragen naar aanleiding van de begroting kunt u contact opnemen met Peter van den Doel, teamleider Financiën, via het algemene telefoonnummer 14 0187.
28 oktober 2016


Gemeente Goeree-Overflakkee; klaar voor de winter!
 
De herfst is nog maar net begonnen, toch zijn de voorbereidingen voor een nieuw winterseizoen op Goeree-Overflakkee al in volle gang. Op 1 november 2016 begint namelijk de gladheidbestrijdingsperiode. De gemeente Goeree-Overflakkee staat tot en met 31 maart 2017 vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week paraat voor begaanbare en veilige wegen. Het strooimaterieel heeft een onderhoudsbeurt gekregen, personeel is geïnstrueerd, strooiroutes zijn gereden en de zoutvoorraad is gecontroleerd. Goeree-Overflakkee is klaar voor de winter!
 
In de wintermaanden kan gladheid voor de nodige overlast zorgen en gevaarlijke situaties opleveren. De gemeente Goeree-Overflakkee is wegbeheerder en zorgt ervoor dat de wegen die in haar beheer zijn, in goede en veilige staat verkeren. Het bestrijden van gladheid is daarom erg belangrijk. Op de gemeentewerven ligt in totaal 300 ton zout klaar om gladheid op Goeree-Overflakkee te bestrijden. 
 
Waar strooien we?
De gemeente doet haar best om te zorgen voor begaanbare wegen, daarom bestrijdt de gemeente gladheid op wegen in een vastgestelde volgorde: Eerst de wegen die het meest worden bereden, de zogenaamde hoofdwegen. Het uitgangspunt hierbij is dat een inwoner binnen een afstand van 750 meter een gestrooid weggedeelte kan bereiken. Daarna bestrijdt de gemeente gladheid op routes van het openbaar vervoer, op- en afritten van dijken, doorgaande ontsluitingswegen en doorgaande fietspaden. Wanneer de hoofdroute is gestrooid, behandelt de gemeente voetpaden bij verzorgingstehuizen, winkelcentra, openbare gebouwen, bruggen en basisscholen. We vragen inwoners om het gedeelte van het voetpad voor de woning zelf schoon te houden.
 
Gevaarlijke situaties
Op de overige wegen vindt gladheidbestrijding alleen plaats als de hoofdroutes ijs- en sneeuwvrij zijn, er personeel beschikbaar is en het binnen de diensturen van de buitendienst past. In principe behandelt de gemeente de strooiroutes in een vaste volgorde. Mochten er meldingen binnenkomen van gevaarlijke situaties, dan worden deze locaties met voorrang gestrooid.
 
Wintermaanden
Niet alle wegen kunnen gelijktijdig worden gestrooid. De gemeente roept weggebruikers daarom op om tijdens de wintermaanden extra alert te zijn. Houd tijdens de wintermaanden de verkeersinformatie in de gaten en houd rekening met de weersomstandigheden en pas daar uw rijstijl en snelheid op aan.
 
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over gladheidbestrijding en de strooiroutes van de gemeente op de website www.goeree-overflakkee.nl/gladheidbestrijding.
27 oktober 2016

Gemeente continueert regierol over windenergie 
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Wethouder Frans Tollenaar ondertekende op donderdag 27 oktober een aangepaste overeenkomst met de provincie Zuid-Holland, waarin is vastgelegd dat de gemeente haar bevoegdheid behoudt om omgevingsvergunningen te verlenen aan exploitanten van windturbines.
 


Deze afspraak is eind 2014 gemaakt en wordt nu gecontinueerd met een aantal nieuwe afspraken. Nieuw is bijvoorbeeld dat de overeenkomst is uitgebreid met de  opschaling van bestaande windparken. Bestaande windmolens worden vaak, na zoveel jaar, vernieuwd. Dit valt normaliter onder de provinciale bevoegdheid. In deze overeenkomst is vastgelegd dat ook dit een taak van de gemeente is. Met het tekenen van deze overeenkomst behoudt de gemeente de regie over de plaatsing van windturbines. Daarnaast kan de gemeente regie blijven voeren over ontwikkelingen met betrekking tot windenergie op Goeree-Overflakkee.  
 
Voor initiatiefnemers met plannen voor windenergie op de door de gemeenteraad aangewezen locaties op Goeree-Overflakkee, betekent dit dat zij zich nog steeds voor de ruimtelijke procedure en vergunningverlening moeten melden bij de gemeente. Wethouder Tollenaar is blij dat de regierol bij de gemeente blijft. “Hierdoor beslist de gemeenteraad over plannen en plaatsing van windturbines en niet de provincie of het Rijk. Door als gemeente aan het roer te blijven hebben we bijvoorbeeld grotere afstanden voor windmolens tot onze woonkernen kunnen aanhouden dan wettelijk vereist. Ook het totaal aan Megawatts en de te plaatsen windturbines is door regievoering naar beneden bijgesteld.” Gedeputeerde Han Weber is positief over de regierol die de gemeente pakt in de energietransitie. “Weer een positieve stap op weg naar een energieneutraal eiland”.
 
Op Goeree-Overflakkee komt 225 Megawatt aan windenergie. Dit aantal is afkomstig van de al bestaande windturbines, aangevuld met de nog te plaatsen windturbines. De locaties zijn: Noordrand, Polder Van Pallandt (windpark Haringvliet GO), Anna Wilhelminapolder (nieuw te realiseren), Park Piet de Wit (bestaande opstelling) en Battenoert (uitbreiding bestaande opstelling). Voor drie plaatsingsgebieden zijn al diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd voor de  omwonenden en andere geïnteresseerden. Het plan voor de polder Van Pallandt is op dit moment het meest concreet en ligt tot en met dinsdag 1 november ter inzage. In deze polder zijn zes nieuwe windturbines voorzien.
 
Voor meer informatie over windenergie op Goeree-Overflakkee kunt u terecht op de website van de gemeente. Of contact opnemen met Lennard Seriese, Beleidsadviseur Duurzaamheid, via het algemene telefoonnummer 14 0187.


27 oktober 2016

Bliksembezoek staatssecretaris Van Dam aan NLDelta Biesbosch-Haringvliet 
 
Donderdagavond 27 oktober 2016 heeft staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken een bliksembezoek gebracht aan NLDelta Biesbosch-Haringvliet. In het hart van de Biesbosch ervaarde Van Dam de stilte en donkerte van de oer-Hollandse deltanatuur. De staatssecretaris bezocht donderdag in een marathonsessie alle dertien genomineerde natuurgebieden die meedoen met de verkiezing van het Mooiste Natuurgebied van Nederland.
 


Vanuit NLDelta Biesbosch-Haringvliet was een select gezelschap aanwezig, waaronder Dick Verheijen, directeur van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, Arjan van der Zee, gebiedsmanager bij Staatsbosbeheer en Marius Brants, voorzitter van het Droomfondsproject Haringvliet. Vol trots overhandigden de drie heren een collage aan de staatssecretaris om te laten zien hoe succesvol de publiekscampagne omarmd is in de regio en de media, met als hoogtepunt de zwemestafette van de Biesbosch naar de vestingstad Hellevoetsluis aan het Haringvliet. 
 
Staatssecretaris van Economische Zaken, Martijn van Dam: “NLDelta Biesbosch-Haringvliet heeft een ambitieus bidbook neergelegd. Heel veel partijen hebben de handen ineen geslagen om dit schitterende gebied op de kaart te zetten. Het is ongelooflijk mooi om te zien hoeveel energie deze wedstrijd heeft losgemaakt. En terecht, want NLDelta Biesbosch-Haringvliet is een prachtig voorbeeld van nieuwe natuurontwikkeling in een rijk cultuurlandschap.”
 
Steun NLDelta Biesbosch-Haringvliet en stem!
Steeds meer mensen geven via social media aan te stemmen op NLDelta Biesbosch-Haringvliet. De kandidatuur van NLDelta Biesbosch-Haringvliet wordt breed gedragen. Landelijke natuurorganisaties, lokale en regionale overheden, belangengroepen en het bedrijfsleven steunen de inzending. Stemmen kan nog tot 31 oktober 12.00 uur. Nog dezelfde avond worden de winnaars bekend gemaakt bij De Wereld Draait Door op NPO 1 tussen 19.00 en 20.00 uur. Stemmen kan via www.biesboschharingvliet.nl of sms Natuur [spatie] 1 naar 1008.
 
NLDelta Biesbosch-Haringvliet: één met het water
Er is maar één plek in ons land waar je de dynamiek van de rivier en de zee zo intens ervaart. In dit unieke natuurgebied leven mensen en dier samen met het water. Aan de monding van de Rijn en de Maas, in één van de grootste delta’s van Europa. Hier bouwt de mens al eeuwen aan zijn relatie met het water. Met opgestroopte mouwen hebben we dijken en kastelen gebouwd, molens laten draaien en bagger uitgegraven, maar geven we nu het water en de natuur weer meer de ruimte. Hier beleef je 'het verhaal van Nederland' met al zijn facetten op een manier die voor Europa ongekend is. Van de sluizen in het Haringvliet tot de Zuiderwaterlinie en Slot Loevestein. Van Tiengemeten en de Biesbosch tot aan de molens van Kinderdijk. De natuur is er weids en ruig. Oer-Hollandse deltanatuur, voortdurend in beweging. Waar de bever, zeearend en steur hun plek vinden. Iedereen die hier komt voelt het meteen. En of je nu met de stroom meegaat of er juist tegenin. Hier ben je altijd één met het water.
27 oktober 2016

Opdat we niet vergeten. De onmenselijke daden van het naziregime 

Lees hier hoe het de Flakkeese Joden verging. Slechts 6 overleefden de oorlog.

http://wo2go.nl/themas/jodenvervolging


Vandaag in het Algemeen Dagblad Rotterdams Dagblad
26 oktober 2016

Uit: Provinciale Zeeuwsche Courant woensdag 26 oktober


 

"Als ze een gesprek met mij willen, dan kan dat gewoon. Als het moet vanmiddag nog."

Exploitant Inspiratiecentrum slaat terug


SCHARENDIJKE - Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta spant een kort geding aan tegen Bert Kranendonk van het Inspiratiecentrum Grevelingen. 


Het pas geopende centrum aan de Brouwersdam is al weer dicht

De exploitant houdt zich ondanks herhaalde en diverse pogingen doof voor de oproep uitleg te komen geven over de financiële situatie, aldus Daniël Bakker van Groenservice Zuid-Holland (GZH). GZH, verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van het natuurgebied, en het bestuur willen met de rechtszaak voorkomen dat de kwestie verder escaleert en ieder geval de inboedel van het inspiratiecentrum veilig stellen, zegt Bakker. 

 

Kranendonk heeft sinds de opening van het centrum, anderhalf jaar geleden, geen huur betaald voor het gebouw. Het bestuur had hem in verband met opstartproblemen uitstel van betaling verleend. Deze maand zou de eerste termijn van die achterstand moeten worden afgelost.


"Volstrekte onzin", reageert Kranendonk op de aantijgingen. Hij ontkent pertinent zich voor het bestuur en beheer onbereikbaar te houden en draait de situatie juist om. "Als ze een gesprek met mij willen, dan kan dat gewoon. Als het moet vanmiddag nog."


Lees meer in de PZC van woensdag 26 oktober 201626 oktober 2016

Minister komt met Kustpact: strand moet onbebouwd blijven

Enorme opkomst voor Ouddorp Kust Ruimte Rust

OUDDORP – Dinsdagavond 25 oktober kwamen ruim 500 burgers naar Dorpstienden om meer te horen over de toekomst van Ouddorp en om vragen te stellen. Het gaat velen aan het hart om te zien dat projectontwikkelaars het kustgebied volbouwen. Vanuit verontruste burgers is de community Ouddorp Kust Ruimte Rust (OKRR) ontstaan met een eigen landschapsvisie. Meer info www.ouddorpkustruimterust.nlDe enorme opkomst in Dorpstienden gaf aanleiding voor de politie om de mensen op de paden en voor de uitgangen, de zaal uit te krijgen, vanwege veiligheid. Maar gelukkig kon de zaal uitgebreid worden door de flexibele tussenwand open te schuiven. Deze opkomst was een hart onder de riem van de organisatie, die in eerste instantie 100 stoelen had laten klaarzetten.

Kustpact
Door decentralisatie is Ruimtelijke Ontwikkeling tegenwoordig een taak van de gemeente. Maar is die gemeente daar wel toe in staat? Een goede regie is noodzakelijk stelt Gert de Groot van Natuurmonumenten. “Het is belangrijk dat de bevolking haar stem laat horen. De kust is niet van ons. Wij zijn van de kust.” Hij meldt dat de actie ‘Bescherm de kust’ die in de hele delta loopt de  minister ertoe heeft gezet vandaag Het Kunstpact te presenteren, om het strand te beschermen.

Drie chalets als belegging
Door de lage rente is financieel erg aantrekkelijk om met een projectontwikkelaar in zee te gaan. Vanuit de zaal wordt gesteld dat er mensen zijn die wel drie chalets kochten om als beleggingsobject te verhuren. “Vroeger was Ouddorp heel sympathiek voor de bleekneusjes. Tegenwoordig wordt de gewone man weggepest of met een oprotpremie weggejaagd. Ook met de inwoners wordt geen rekening gehouden.”


Leen Hoek is tegenstander van openstelling vuurtoren

Veel Ouddorpers zijn boos dat  hun strandje aan de Punt West bijna onbereikbaar is geworden en de toiletten zijn verdwenen, anderen vragen zich af wat de gemeente gaat doen aan de wegen voor de bewoners. “Je wordt gewoon van je sokken gereden tegenwoordig.” En de gemeente moet eens ophouden met in eenheden te tellen, maar gewoon in mensen want: “Het is vier keer zo druk geworden op de Oudelandse dijk.” Ook zijn er mensen boos dat het fietspad in de duinen wordt verlegd. En dat kost wat kost het Inspiratiecentrum moest komen. En op de zogenaamde salamanderroute is geen salamander te vinden! Men wil de bloementeelt weer terug rond Ouddorp met onder andere de O.I. kers, behoud van de bloemendijken, de schurvelingen, het oude landschap van de Kleistee.

Op slot
De Veero, bij monde van Peter Grinwis is bang dat het gebied op slot gaat en er geen ruimte meer is voor innovatieve kleinschalige projecten. Als voorbeeld noemt hij openstelling van en overnachtingsmogelijkheden in de vuurtoren en bij de vogelhut. Deze uitspraken werden door het publiek niet op prijs gesteld. Leen Hoek is een felle tegenstander. “De vuurtoren. Wij mochten er zelf ook nooit op!” Ineke Hoek, natuurgids,  schiet het idee van overnachten in een vogelhut aan flarden. Jan de Jong, agrariër vraagt waarom zij niet mee mogen praten.
 
Wethouder Frans Tollenaar die namens de gemeente Goeree-Overflakkee aanwezig was, sprak zichzelf binnen vijf minuten tweemaal tegen toen het ging over wel of geen bebouwing op het strand. Hij zegde toe dat alle partijen de mogelijkheid krijgen mee te spreken in de nieuwe recreatievisie. Vanuit de zaal kwamen vragen over plannen die er al zijn: “Kan alles worden stilgelegd tot de recreatievisie klaar is?” En mocht de gemeente worden aangeklaagd voor onbehoorlijk bestuur en een boete krijgen. “Zoek uit hoeveel zou dat kunnen zijn en zijn wij bereid om samen die boete op te brengen?”

Aanbevelingen
OKRR heeft tot slot vier aanbevelingen voor de gemeente: Laat de Landschapsvisie leidend zijn voor de Recreatievisie;  Help ons de Landschapsvisie aan te scherpen zodat het voor alle partijen aanvaardbaar is; Betrek de OKRR bij het opstellen van de Recreatievisie; Neem geen besluiten over recreatie voordat de Recreatievisie gereed is.24 oktober 2016

Leerlingen van het Muziekgebouw GO genomineerd voor Rabobank Cultuurprijs 2016

GOEREE-OVERFLAKKEE - Zoals u wellicht weet reikt de Rabobank elke 2 jaar op Goeree-Overflakkee de Rabobank Cultuurprijs uit. In 2016 is de prijs bestemd voor een lokale kunstenaar in de categorie Podiumkunsten. Dit kan een individuele kunstenaar zijn of een groep die actief is op het gebied van muziek, theater, dans of cabaret. De inschrijving voor de prijs is verdeeld in twee leeftijdsklassen: jong talent tot en met 20 jaar en talent vanaf 21 jaar. Naast deze twee prijzen wordt ook de Rabobank Publieksprijs uitgereikt.

Alle inzendingen worden beoordeeld door een vakjury en intussen zijn de zeven nominaties bekend.
Het Muziekgebouw GO is enorm trots dat twee van deze nominaties terecht zijn gekomen bij hun leerlingen.Het Samenwerkingsorkest Oostflakkee

Dit orkest bestaat uit zo'n 33 enthousiaste muzikanten, waarvan maar ongeveer 5 volwassenen. Al geruime tijd spelen deze leerlingen samen en ze zijn ook al een paar keer in de Efteling geweest om daar op te treden. De Rabobank Cultuurprijs bood een prima mogelijkheid om gezamenlijk een mooie muzikale prestatie neer te zetten. De muzikanten zijn afkomstig van de muziekverenigingen W.M van der Harst uit Ooltgensplaat, Sir Oliversband uit den Bommel en Vooruit uit Oude Tonge. Het orkest staat onder leiding van dirigent en docent van Muziekgebouw Goeree-Overflakkee, Machiel de Kruijf. 

Harpiste Joline Sperling
Jolien heeft meegedaan op speciaal verzoek van wethouder Gerrit de Jong die haar bij de opening van het Muziekgebouw GO hoorde spelen en na 6 spannende dagen hoorde ze dat ze door is naar de tweede ronde! Joline heeft pas 3 jaar les op de harp van docente Ghislaine Voorrecht en bracht Metamorphosis 2 van componist Philip Glass ten gehore Haar prachtige uitvoering bezorgde haar lovende woorden van de jury!

Publieksprijs
Tot en met woensdag 9 november is het mogelijk uw stem uit te brengen voor de Publieksprijs via de website www.goeree-overflakkee.nl/cultuurprijs. Hier kunt u ook de filmpjes van de audities bekijken evenals natuurlijk op de Facebookpagina van het Muziekgebouw GO. 23 oktober 2016

Druk zwemweekend voor de Schotejil
 

SOMMELSDIJK - De Schotejil is zaterdag 22 oktober op drie fronten actief geweest. In Papendrecht werd de gebruikelijke meerkamp gezwommen met De Geul, ZOB’66 en De Stelle. Verder ging een kleine delegatie naar Gent voor de Anteunis Memorial 2016. Tenslotte was Elise Tanis met RTC-Eindhoven (KNZB) in Aken op het Internationale Zwemfestival.
 
In Papendrecht was er voor Laurens Kalle een clubrecord en gouden medaille op 100m vlinderslag (1.25.30) alsmede een 1e plaats op 100m vrij (1.14.84). Verder waren er winnende tijden voor Lyke Buscop op 50m rugslag (40.87), 100m schoolslag (1.35.55) en 100m vrij (1.17.00). Floris Tanis won het goud op 50m rugslag (41.58) en 50m vrij (35.09). David Kievit won de 200m schoolslag (2.35.44) en 200m wisselslag (2.21.91). Odette Holster won goud op 50m vrij (29.11) en 200m wisselslag (2.43.08) bij de senioren, terwijl Laurentien Diepenhorst bij de jeugd deze 200m wisselslag (3.12.58) won. Kelly van der Groef (jeugd) was de snelste op 100m schoolslag (1.28.96).
In Gent werden clubrecords gezwommen door Julien Tanis op 50m vrij (2e tijd in 29.09) en 100m vrij (1e in 1.02.92). Dit laatste clubrecord op 100m vrij stond sinds 2003 op naam van Sebastiaan Rosendaal. Verder zwom Lotte Tillema op 400m vrij (5.03.06) een dik p.r.
Hoge klasseringen waren er op 50m schoolslag voor Lotte Middelbos (34.84) en Lieske Zijlstra (37.16). Opnieuw op 100m schoolslag voor Lotte Middelbos (1.17.59), Lieske Zijlstra (1.19.22) en Manon Middelbos (1.20.53). Bij de jongens werd ook op 100m schoolslag prima gezwommen door Xander Vis (1.18.98) en Julien Tanis (1.21.40).  Op 200m schoolslag gooide Lotte Middelbos opnieuw hoge ogen (2.50.77).
In Aken zwom Elise Tanis twee clubrecords op resp. 50m rugslag (30.28) en 400m wisselslag (5.16.55). Ook op 100m vrij (58.01) en 200m wisselslag (2.25.38) was zij in goede doen.21 oktober 2016
 

KierHaringvliet: geen inloopspreekuur in bouwketen

REGIO - De werkzaamheden in de polders van Zuidland en Oudenhoorn op Voorne-Putten zijn in de afrondende fase. Op Goeree-Overflakkee ten westen van het kanaal van Dirksland zijn de werkzaamheden nog in volle gang. Voor algemene zaken kunt u uw vragen stellen via kierharingvliet@wshd.nl. Voor vragen over de omgeving kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager telefoonnummer 06 23424722.

Van de inloopspreekuren wordt nu weinig gebruik gemaakt. Daarom stoppen deze twee projecten met de inloopspreekuren voor de betrokken perceeleigenaren en omwonenden. De laatste inloop in de bouwkeet aan de West Havendijk in Dirksland was maandag 10 oktober 2016. De laatste inloop in de bouwkeet aan de Zeedijk, ter hoogte van de kruising met de Koeneweg te Zuidland was op 17 oktober 2016. Indien er vragen zijn, zijn we uiteraard altijd bereikbaar.

 19 ooktober 2016

Inleveractie kleine elektrische apparaten op de milieustraat
 
De gemeente Goeree-Overflakkee doet mee aan de landelijke Wecycle-inleveractie. Inwoners die hun afgedankte kleine elektrische apparaten en spaarlampen inleveren op de milieustraat Middelharnis of Goedereede, kunnen punten sparen. De gemeente maakt hiermee kans op een cheque van € 1000,- die zij mag verdelen onder de Oranjeverenigingen op het eiland. Inleveraars zelf maken bovendien kans op mooie prijzen. De actie loopt tot en met zaterdag 31 december 2016. 
 
Hoe werkt het?
Inwoners verdienen punten als zij op de milieustraat kleine elektrische apparaten en spaarlampen inleveren. Wanneer zij op de milieustraat zijn, kunnen zij ter plekke via hun smartphone naar de website www.wecycle.nl/inleveren om in te checken. Via GPS wordt herkend of de inwoner daadwerkelijk op de milieustraat is. De 25 gemeenten met de meeste punten per inwoner winnen een sponsorcheque van € 1000,- voor een lokaal doel. Inleveraars op Goeree-Overflakkee sparen voor de lokale Oranjeverenigingen op het eiland.
 
Samenwerking
De gemeente werkt al jaren samen met recyclingstichting Wecycle. Inwoners kunnen er zeker van zijn dat alle ingeleverde oude elektrische apparaten en spaarlampen optimaal worden gerecycled.
 
Meer informatie
Bezoek de website www.wecycle.nl/inleveren voor meer informatie over de inleveractie. Voor actuele openingstijden van de milieustraten raadpleeg de gemeentelijke website www.goeree-overflakkee.nl.18 oktober 2016

Gemeente en Youz organiseren training Open & Alert
 
De gemeente Goeree-Overflakkee en Youz organiseren voor professionals op het gebied van alcohol- en drugspreventie in de jeugdhulpverlening, LVB-settings (licht verstandelijke beperking en verslaving), Jeugd-GGZ en Jongerenwelzijn een training Open & Alert.


Het doel van Open en Alert is problematisch alcohol- en drugsgebruik bij jongeren te voorkomen. Het stimuleert organisaties tot een open houding tegenover alcohol en drugs en de jongeren die dit gebruiken. Tegelijkertijd stimuleert het programma tot een alerte aanpak van problemen vanwege dit gebruik.
 
Deelname
De training wordt gegeven in Middelharnis. Op dinsdag 1, 8 en 15 november vindt de bijeenkomst plaats van 13:00 tot 16:00 uur. Actieve deelname aan een volledige Open en Alert levert twee registerpunten op voor de vrije ruimte - in het kader van de beroepsregistratie in het BAMw - van maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen. Voor het behalen van een certificaat dient u bij alle drie de bijeenkomsten aanwezig te zijn.
 
Meer informatie
Heeft u interesse of vragen, dan kunt u een e-mail sturen aan Anne Fish-van Middelkoop van Youz: a.middelkoop@youz.nl. Vermeld in de e-mail uw naam, uw werkgever en uw functie. Verkeersmarkt Voortgezet Onderwijs 2016
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - Op dinsdag 25 oktober 2016 bezoeken brugklasleerlingen van het Edudelta College en de PRO leerlingen van CSG Prins Maurits de Verkeersveiligheidsmarkt Goeree-Overflakkee. Rondom en in Recreatiecentrum De Staver in Sommelsdijk worden de hele ochtend verschillende activiteiten georganiseerd waarbij leerlingen bewust worden gemaakt van de gevaren die zij kunnen lopen in het verkeer. De nadruk ligt daarbij op “zelf ervaren” en het eigen verkeersgedrag.
 
De leerlingen kunnen hun verkeerskennis testen in een online quiz, met een zogenaamde Rausch-bril ervaren zij de invloed die alcohol kan hebben op je lichaam, het Nederlands Instituut Verkeersveiligheid geeft een demonstratie van de remweg van een auto en de kinderen worden bewust gemaakt van de gevaren rondom vrachtwagens. Ook busmaatschappij Connexxion werkt mee aan de dag en geeft voorlichting aan de leerlingen over de veiligheid in het verkeer. De verkeerskennis van de leerlingen wordt getoetst met een verkeersquiz en rondom een vrachtwagen ervaren de leerlingen hoe groot de dode hoek is door zelf achter het stuur te kruipen. Speciale aandacht is er voor het tegengaan van het smartphonegebruik in het verkeer door gebruik van de Fietsmodus-app.
 
De Verkeersveiligheidsmarkt wordt georganiseerd in opdracht van de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) van Goeree-Overflakkee. De RPV voert jaarlijks verschillende verkeersveiligheidsprojecten uit voor het voortgezet onderwijs. Dat gebeurt onder de vlag van Totally Traffic, een Provinciaal project ter bevordering van verkeerslessen in het voortgezet onderwijs. Door leerlingen in elk leerjaar één of twee modules verkeersveiligheid aan te bieden, wordt verkeersonderwijs een structureel onderdeel van het voortgezet onderwijs en wordt getracht het aantal verkeersslachtoffers onder jongeren terug te brengen. In 2009 wonnen de scholen op Goeree Overflakkee de Totally Traffic Award vanwege het jaarlijks uitvoeren van diverse verkeersveiligheidsactiviteiten in meerdere leerjaren.    17 oktober 2016


Overeenkomsten ondertekend voor ontwikkelplannen oude centrum Middelharnis
 
MIDDELHARNIS - Wethouders Daan Markwat en Marnix Trouwborst van de gemeente Goeree-Overflakkee en Dingeman van Es van Estate Invest ondertekenden op donderdag 13 oktober twee overeenkomsten voor woningbouwprojecten. De overeenkomsten gaan over de projecten ‘Parel van de Delta’ en ‘Gemeentewerf Middelharnis’. Beide projecten zijn opgepakt in het kader van de herstructurering van het oude centrum van Middelharnis en geven een kwaliteitsimpuls aan het historisch centrum van Middelharnis.
 
Het plangebied van De Parel van de Delta ligt op de kop van de landtong aan de noordzijde van de haven van Middelharnis ingesloten door het Vingerling en Vissersdijk. Het project omvat zeventien appartementen en drie penthouses. Voor dit project hebben de gemeente Goeree-Overflakkee en Estate Invest een anterieure overeenkomst ondertekend. In deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over de verdeling van de kosten en de inrichting van het openbaar gebied.
 
Het plangebied Gemeentewerf Middelharnis ligt aan de noordoost zijde van Middelharnis en ingesloten tussen de Vissersdijk, het Nieuwepad en het havenkanaal Sommelsdijk. Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van vijfentwintig woningen met bijbehorende tuinen, erven en infrastructuur. Voor dit project hebben de gemeente Goeree-Overflakkee en Estate Invest een koop- en ontwikkelovereenkomst ondertekend. De voormalige gemeentewerf Middelharnis is eigendom van de gemeente Goeree-Overflakkee. In deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over de verkoop van het perceel, de ontwikkeling van het plan en de inrichting van de openbare ruimte.
 
De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van donderdag 13 oktober 2016 de bestemmingsplannen voor beide locaties vastgesteld. De bestemmingsplannen zijn nodig om de projecten te kunnen realiseren. De plannen bieden het planologische juridische kader om deze ontwikkelingen mogelijk te maken.17 oktober 2016

Schotejillers zwemmen knappe tijden tijdens Challenger 2016

Zaterdag 15 oktober heeft een kleine delegatie namens de Schotejil deelgenomen aan de korte baan (25m) Challenger te Rosendaal. Een clubrecord was er voor Julien Tanis op 50m vrij (29.20). Hij verbeterde het oude clubrecord (tot 12 jaar) uit 2004 dat op naam stond van Mark Costeris. Julien Tanis zwom verder ook de 100m vrij (1.03.55).

Bij de meisjes zwom Lotte Tillema op 50m vrij (29.73) en 100m vrij (1.05.17) prima tijden. Lieske Zijlstra wist haar tijd op 200m vrij (2.18.52) eveneens te verbeteren.  In de junioren categorie zwom Aisha Nobels een p.r. op 50m vrij (35.69). De verdere deelnemers waren Lotte Middelbos op 100m vrij (1.04.03) en100m rugslag (1.14.84), alsmede Manon Middelbos op 100m schoolslag (1.20.86) en 200m vrij (2.23.31).


17 oktober 2016
 

DBGC laat twee punten liggen tegen Serooskerke
 
OUDE-TONGE - DBGC heeft zichzelf afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Serooskerke tekort gedaan. De ploeg van trainer Richard Elzinga kreeg de beste kansen, maar moest genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel. 
 
Dat nummer twee Serooskerke over een goede ploeg beschikt, bleek al in de eerste tien minuten. De bezoekers probeerden in een hoog tempo de bal rond te laten gaan en de spits te bereiken, waardoor DBGC vanaf het begin scherp moest zijn. En dat was de ploeg. Ook in aanvallend opzicht, want bij een van de eerste uitbraken was het direct raak. Bas Abresch stuurde Jeroen Sep diep, die vanaf de linkerkant naar binnen trok en doeltreffend uithaalde: 1-0.
 
Ook in het vervolg van de eerste helft was DBGC de gevaarlijkste van de twee. Het zat de thuisploeg echter niet mee. Pogingen van Jeroen Sep verdwenen tegen de keeper, net over het doel en (op aangeven van Thijs Tromp) op de lat, terwijl Bas Abresch kort voor rust een rebound tegen de binnenkant van de paal mikte. 
 
Na rust golfde de wedstrijd, nog meer dan voor de thee, op en neer. Serooskerke slaagde er iets meer in om de aanvallers te bereiken, maar wist desondanks geen enorme kansen te creëren. DBGC bleef wél gevaarlijk en had opnieuw pech, toen Thijs Tromp de lat raakte na een prachtige pass van Tim Mackloet. Omdat DBGC verzuimde het duel te beslissen, kon Serooskerke een kwartier voor tijd gelijkmaken. Een voorzet viel over de ongelukkige Dimri Vogelaar heen bij de tweede paal, waar de spits van de Zeeuwen de 1-1 kon binnentikken. 
 
Ondanks die tegenvaller bleef DBGC de aanval zoeken, waarbij het nog een aantal grote kansen kreeg om uiteindelijk toch de winst te pakken. Jeroen Sep kreeg de grootste na een mooie solo, maar oog in oog met de doelman schoot hij hard over. Bas Abresch had kort voor tijd pech dat hij na een goede combinatie met Tim Mackloet de doelman op zijn weg vond.
 
Daardoor moest DBGC genoegen nemen met een gelijkspel, terwijl het drie punten had verdiend. Door al weer de derde remise zakten de blauw-witten naar de achtste plaats, al hebben zij nog een wedstrijd in te halen. Dat inhaalduel wordt aanstaande zaterdag in Middelburg gespeeld tegen hekkensluiter FC Dauwendaele. Wint DBGC dat duel, dan stijgt de ploeg naar de gedeelde derde plaats. 
 
Opstelling DBGC: Roy Nieuwland; Yannick Lugthart, Bas Mackloet, Dennie van Druningen, Dimri Vogelaar; Robbert Huizer, Thijs Tromp, Bas Abresch, Tim Mackloet, Lars van Es; Jeroen Sep. 
 
VIDEO HOOGTEPUNTEN DBGC
 
DBGC volgt ontwikkelingen kunstgrasvelden op de voet

OUDE-TONGE - Het zal niemand ontgaan zijn dat kunstgrasvelden met rubbergranulaat 'infill',zeker na de tv-uitzending van ZEMBLA, ter discussie staan. Het ministerie van WVS en het RIVM starten een hernieuwd en uitgebreid(er) onderzoek naar de gezondheidsrisico’s die het spelen op dergelijke velden met zich kunnen meebrengen. De rapportage wordt al binnen enkele weken verwacht.

Het is niet uitgesloten dat (jeugd)teams van DBGC bij uitwedstrijden op kunstgras met rubbergranulaat moeten spelen. Het bestuur zal niet zelf bij de tegenstander of KNVB aandringen op het cancelen van deze wedstrijden. Wel respecteert het bestuur het standpunt  van ouders en spelers die niet willen spelen op rubber alvorens alle seinen op veilig staan. Geef de beslissing om aan betreffende wedstrijden niet mee te doen wel tijdig door aan de begeleiding van het team waarin gespeeld wordt.

Bij de mogelijk toekomstige aanleg van kunstgras op De Koepel zal te allen tijde gekozen worden voor materialen die 100% veilig zijn en op geen enkele manier twijfel oproepen waar het gezondheidsrisico’s aangaat.16 oktober 2016

Atleten AV Flakkee presteren wisselend van Breda tot Poortugaal
 

De Flakkeese atleten waren de afgelopen weken weer zeer actief in de regionale wedstrijden. De prestaties waren niet altijd zoals gehoopt, maar ook dat hoort bij de sport. Langzaam maar zeker wordt de overgang gemaakt naar de winter en daarbij horen de crossen, daarin zette Eric Wolfert de toon met een mooie overwinning voor AV Flakkee in Poortugaal.
 


Foto: Ricardo Sint Nicolaas (l) en Tom Groot (r) in actie op de 10km in Hellevoetsluis.


Zondag 2 oktober werd in Breda de Singgelloop 21km gehouden. Een groot opgezette halve marathon met ruim 18.000 lopers aan de start. Ricardo Sint Nicolaas kwam namens Flakkee in actie. In het onstuimige weer zagen we de Flakkeese troef hard openen met een tussentijd van 34.31 op de 10km. "Ik zat in een mooie groep en ging lekker mee in hun tempo, toch merkte ik dat het net te hard ging, dus in het tweede deel heb ik ze laten gaan en ben ik mijn eigen tempo gaan lopen", aldus Sint Nicolaas die licht verval kende in deel twee, maar zeker niet instortte. Met een finishtijd van 1.14:25 scherpte hij zijn persoonlijk record met een ruime minuut aan.
 
In Hellevoetsluis werd zondag 9 oktober de tweede wedstrijd van het Van Buuren Circuit gehouden. Met de zon uitbundig schijnend gingen de ruim 250 lopers van start op de 5 of 10km. Lokale favoriet Erwin Poldervaart (Pallas) legde er vanuit de start een hoog tempo op wat alleen voor Timo de Geus (Spirit), Erwin Sparreboom (Olympus) en Ricardo Sint Nicolaas (Flakkee) nog bij te houden was. Halverwege was Sint Nicolaas de eerste die eraf moest, hij was de inspanning van de halve marathon nog niet te boven. Poldervaart won in 32.59, voor De Geus (33.08) en Sparreboom (33.31), Sint Nicolaas moest genoegen nemen met plaats vier in 34.19. "Het is tijd voor een rustigere periode, het lichaam is toe aan herstel, ik heb erg veel wedstrijden gelopen, dat hakt erin". Tom Groot was met 36.51 de tweede Flakkeeënaar op de negende plaats. Laurey van den Berge werd tweede bij de dames in een keurige 38.15, Marlies Jongerius (Wateringen) was met 37.33 een klasse apart. Op de 5km heersten de gebroeders Polak uit Rotterdam, Yoram won in 15.54, Ruud Goedhart was met 20.00 de eerste Flakkeese loper op de twaalfde plaats.
 


foto: Eric Wolfert op weg naar de winst op de cross 8km in Poortugaal.


Voor Henkjan Tieleman was zondag 9 oktober de dag waar hij al weken naartoe had getraind, de marathon van Eindhoven. "Mijn voorbereiding is goed gegaan, ik heb veel getraind en mik op een tijd rond de 3.30u". Op dat schema zagen we hem keurig startten, met 1.44:15 halverwege zag het er prima uit. Echter rond km 25 ging het mis, Tieleman voelde zijn krachten afnemen en kreeg last van kramp in zijn bovenbeen. "Dit waren de zwaarste kilometers die ik ooit gelopen heb, alles deed zeer, ik heb aan opgeven gedacht maar gelukkig ben ik er toch gekomen", en zo finishte hij na 3.46:50. Johan Looij kwam ook in actie in 'het Lampegat', hij maakte zijn debuut op de halve marathon en deed dat zeer goed met 1.42:41, vooral het feit dat zijn laatste kilometers sneller gingen geeft aan dat hij zijn krachten goed verdeeld had.
 
Voor Eric Wolfert begon op zaterdag 15 oktober het crossseizoen met de 8km cross in Poortugaal. Het parcours was zeer technisch en door de regenval ook flink drassig. In de race over vier ronden ontstond een spannende strijd tussen Wolfert en Cornelis Verboom (R'dam Atl), een sterke loper met 33.44 als PR op de 10km, dat is bijna een minuut sneller dan Wolfert (34.32). In de tweede ronde nam Verboom het commando over van Wolfert die
nog soepel volgde. Bij het ingaan van de derde ronde liet Wolfert zien dat hij een uitstekend crosser is, op één van de lastige grasstroken versnelde hij en Verboom moest passen. "Nu wist ik dat ik door moest gaan, zulke jongens moet je niet terug laten komen". Wolfert liep vervolgens een ijzersterk slot en finishte na 33.58 als eerste met 31sec voorsprong. "Ik voelde me sterk, dit is een lekkere opening van de crosswinter"!

 
 


16 oktober 2016
 

Mijn Eiland, achter de dijken van Tholen


REGIO - Het boek: Mijn Eiland, achter de dijken van Tholen' komt op 19 oktober uit. Ga erop uit op Tholen, een Zeeuws eiland waar het nog echt rustig is. De verkoopprijs is €17,95. Het boek is te koop in de boekhandel, via http://boekenbestellen.nl of voor een gesigneerd exemplaar via  http://www.AtelierAmbrosius.nl


‘Mijn Eiland’ beschrijft het leven op het Zeeuwse Tholen. Een authentiek stukje Nederland, centraal gelegen tussen Antwerpen en Rotterdam. Omgeven door water was het lang geïsoleerd en nog steeds is het onbedorven en puur. In heel Zeeland zijn juist op Tholen de meeste zonuren. Je kunt er omheen fietsen langs de Oosterschelde, een duik nemen of een boottochtje maken, paardrijden, bloemen plukken en picknicken bij eb, als God de tafel heeft gedekt. 


Ruim zeventig portretten en verhalen van bijzondere mensen en initiatieven op het gebied van kunst, cultuur, toerisme en natuur. De toerist vindt tips en wetenswaardigheden als basis voor een vakantie, boot- of fietstocht. Compleet met adressen en links.  


14 oktober 2016


Bouw windpark Krammer officeel gestart

Vier multinationals nemen rechtstreeks stroom af  

REGIO - Het officiële startsein voor de bouw van Windpark Krammer is vandaag gegeven. De bouw start dit najaar gestart en duurt naar verwachting tweeëneenhalf jaar. Tijdens het ledenfeest op Sint Philipsland om deze mijlpaal te vieren, maakte Windpark Krammer tevens een unieke samenwerking met AkzoNobel, DSM, Google en Philips bekend. Deze multinationals nemen gezamenlijk het grootste gedeelte van de stroom af. Daarnaast werd bekend gemaakt dat de regio de mogelijkheid krijgt om te participeren in het windpark.
 


Samenwerking multinationals

Deltawind en Zeeuwind nemen zelf slechts een klein deel van de opgewekte stroom af. Dat is echter maar een klein percentage van wat het windpark in totaal opwekt (<5%). De overige stroom levert Windpark Krammer rechtstreeks aan AkzoNobel, DSM, Google en Philips. Deze partijen hebben twee jaar geleden gezamenlijk een consortium opgezet om nieuwe duurzame energiebronnen te verkennen. Hun eerste samenwerking is nu met Windpark Krammer.
 
Rechtstreeks naar eindgebruiker
Een unieke samenwerking. Windpark Krammer levert direct aan de eindgebruiker zonder tussenkomst van een energiebedrijf. Tijmen Keesmaat, directeur Windpark Krammer, is trots op deze samenwerking. “Deze samenwerking zie ik als een nieuwe stap in de energietransitie en ik ben blij dat wij zo’n belangrijke rol in het nieuwe energielandschap kunnen spelen.”
 
Financiële participatie
Tijdens het ledenfeest werd ook bekend dat naast de leden van Zeeuwind en Deltawind, ook de regio financieel kan participeren in het windpark. Het DE Fonds organiseert die financiële participatie. Wilt u daarvan op de hoogte blijven? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief via http://www.onsdefonds.nl/windparkkrammer. Naar verwachting gaat de participatie eind dit kalenderjaar open en via deze website kunt u daar te zijner tijd de prospectus vinden.
 

Voorzitter Deltawind Anne Verheij bij de onthulling van het paneel

Over Windpark Krammer

Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief van Nederland. De ruim 4000 leden van de lokale coöperaties Zeeuwind en Deltawind sloegen de handen in één voor de ontwikkeling. De 34 turbines met een gezamenlijk vermogen van 102 MW worden op en rond de Krammersluizen gebouwd. De regio wordt betrokken bij de bouw en het park. De bouw is dit najaar gestart en het is de bedoeling dat het park in 2019 operationeel is.14 oktober 2016

“Goeree-Overflakkee dat ligt tussen de botte Hollander en de gierige Zeeuw”

Moderne mens op zoek naar nieuwe identiteiten


MIDDELHARNIS – Emeritus hoogleraar Herman Pleij kwam in het kader van de Week van de Geschiedenis als gastspreker naar ons eiland. De zaal in het Rondeel zat overvol met geïnteresseerden. De avond was een samenwerking tussen De Motte, het Streekmusem, Streekarchief en bibliotheek.Herman Pleij is niet alleen hoogleraar Nederlandse letterkunde, hij is ook gespecialiseerd in de literatuur van de Middeleeuwen. Daarnaast is hij een zeer nuchter en humoristisch man. Een van de aanwezigen stelde dat Pleij beter is dan menig cabaretier.

Stammenstrijd
Pleij die al eerder ons eiland bezocht kreeg het publiek meteen mee, toen hij constateerde dat een Sommerdieker héél anders is dan een Menheersenaar, die tachtig meter verderop in dezelfde straat woont. “Men profileert zich en soms zit dat heel diep.” Onderscheiden van de eigenheid via geboortegrond, geloof, ideologie, clubverband. “Dat leidt soms tot agressie die terug te voeren is tot de oude stammenstrijd.”

Enorme ideeënrijkdom
Pleij nam de aanwezigen mee in de zoektocht van de moderne mens naar nieuwe identiteiten. Na de ontzuiling, de tijd waarin het leven overzichtelijk en veilig was, was nu een andere tijd aangebroken.  Maar voelde men zich Europees? De Hollander was altijd gelovig maar pragmatisch geweest. De koopmansgeest. Hier was hier geen hiërarchische geschiedenis, maar een samenleving van egaliteit waarin iedereen zijn mening heeft. Dit werkte inspirerend en leverde weer een enorme rijkdom aan ideeën op. Zoveel mensen die meedoen scherpt de geest. “Niet voor niets hebben wij 26 Nobelprijswinnaars. En na Amerika staan wij,  het kleine Nederland, op de tweede plaats wat betreft het aanvragen van octrooien. Pleij eindigt zijn verhaal met het voorstel om de wapenspreuk ‘Je  maintiendrai ’ te veranderen in: ‘Moet kunnen’.


Herman Pleij krijgt een tas met echte Flakkeese producten van Arjen Diepenhorst. 14 oktober 2016Start Maarten van der Weijden in de Biesbosch

REGIO - de eerste beelden van de start van de zwemestafette die 12 topzwemmers waaronder Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden vandaag zwemmen om aandacht te vragen voor NLDelta Biesbosch-Haringvliet, het mooie natuurgebied dat in de race is om verkozen te worden tot mooiste natuurgebied van Nederland.
Zie http://www.biesboschharingvliet.nl


https://www.youtube.com/watch?v=GcacZouy_IE


13 oktober 2016

 
Breng uw stem uit voor de publieksprijs van de Rabobank Cultuurprijs
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - De Rabobank Cultuurprijs wordt op donderdag 10 november uitgereikt. Deze prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt en is bestemd voor lokale kunstenaars op Goeree-Overflakkee. Dit jaar mogen podiumkunstenaars in twee categorieën (jong talent van 12 tot 21 jaar en talent van 21 jaar en ouder) strijden om de titel. Naast de Rabobank Cultuurprijs en de Jongtalentprijs wordt ook de Rabobank Publieksprijs uitgereikt.
 
Breng uw stem uit!
Voor de Rabobank Publieksprijs kan tot en met woensdag 9 november gestemd worden op de zeven genomineerden. Op 10 november wordt bekendgemaakt welk optreden de meeste stemmen van het publiek heeft ontvangen. Via http://www.goeree-overflakkee.nl/cultuurprijs zijn de filmpjes van de genomineerden te bekijken, waarna gestemd kan worden.
 
De genomineerden voor de Rabobank Cultuurprijs zijn:
•           Amazing Singers (mannenkoor)
•           Fiori Musicali (kamerkoor)
•           Blast (saxofoonkwartet)
•           Estampida (mandolineorkest)
 
De genomineerden voor de Rabobank Jongtalentprijs zijn:
•           Stefan Droger (monoloog)
•           Joline Sperling (harp)
•           Samenwerkingsorkest Oostflakkee
 
Uitreiking
Op donderdag 10 november 2016 vindt de feestelijke uitreiking van de Rabobank Cultuurprijs plaats in het Prieel van de Staver in Sommelsdijk. Het programma begint om 16.00 uur en duurt tot 19.00 uur. Geïnteresseerden zijn van harte welkom, maar de beschikbare ruimte is beperkt. U kunt zich aanmelden via www.goeree-overflakkee.nl/aanmelden-uitreiking.

 


10 oktober 2016

Wegbeheerders Zuid-Holland brengen bezoek aan Goeree-Overflakkee

Regio lanceert campagne rondom Energy Highway N59
 
Het Provinciaal Verkeer- en Vervoerberaad (PVVB) bracht op 7 oktober 2016 een werkbezoek aan de gemeente Goeree-Overflakkee. Tijdens het werkbezoek was er speciale aandacht voor de rijksweg N59. Gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland lanceerde, samen met wethouders Marnix Trouwborst van de gemeente Goeree-Overflakkee en Jacqueline van Burg van de gemeente Schouwen-Duiveland, de campagne ‘Corridorplan Energy Highway N59’.
 


Het Corridorplan Energy Highway N59 is ontstaan in samenwerking met de provincies Zeeland en Zuid-Holland, de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland en het bedrijfsleven. In het plan staat de gezamenlijke ambitie om de N59 om te vormen tot een duurzame, goed functionerende en veilige weg. Belangrijke invalshoek is energietransitie en duurzaamheid. Dit sluit goed aan bij de ambities van de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland als energieneutrale eilanden. Tegelijk is een goed functionerende N59 van groot belang voor de economische ontwikkeling van Goeree-Overflakkee en Zeeland.
 
De ambitie om de rijksinfrastructuur energieneutraal te maken voor 2030 gekoppeld aan de nog grotere ambitie van de gemeente Goeree-Overflakkee om energieneutraal te zijn in 2020 maken de uitdaging onweerstaanbaar om de N59 tot voorbeeld van energieneutrale infrastructuur te maken.
 
De provincie Zuid-Holland heeft tien miljoen euro gereserveerd om de N59 aan te pakken, de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland zijn bereid samen een miljoen euro beschikbaar te stellen en ook de provincie Zeeland wil hieraan een bijdrage leveren.
“De regio wil graag de N59, waar veel knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid en doorstroming zijn, gezamenlijk aanpakken. We willen graag dat het Rijk geld beschikbaar gaat stellen en samen met ons het plan verder gaat uitwerken”, aldus gedeputeerde Floor Vermeulen.
 
Op 13 oktober 2016 is het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Milieu. Tijdens dit overleg worden het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat uitgenodigd om deel te nemen aan de verdere uitwerking van de kansen en ambities uit het Corridorplan Energy Highway N59. “De regio investeert al jarenlang om de verbetering van de N59 op de agenda van het Rijk te krijgen. Met dit project en de relatie met duurzaamheid denken wij dat we een geweldige aanleiding hebben gevonden voor het Rijk om hieraan vorm en inhoud te gaan geven”, aldus wethouder Marnix Trouwborst.
 
Provinciaal Verkeer- en Vervoerberaad
Periodiek treffen de voorzitters verkeer en vervoer van de regio’s in Zuid-Holland elkaar in het PVVB, voorgezeten door gedeputeerde Floor Vermeulen. Andere deelnemers aan het PVVB zijn Rijkswaterstaat en de Zuid-Hollandse waterschappen. 10 oktober 2016
Levendige dialoog over klimaatverandering met Helga van Leur

SOMMELSDIJK - Voor een volle zaal (zo’n 160 mensen) gaf weervrouw Helga van Leur (RTL) vrijdagavond in het kader van Dynamo Deltawind een klimaatcollege in recreatiecentrum de Staver in Sommelsdijk. Op uitnodiging van Coöperatie Deltawind vertelde ze over klimaatverandering en wat dit betekent voor ons dagelijkse leven.

Op energieke wijze en met veel interactie met het publiek vertelde Helga van Leur wat ons te wachten staat. Zo legde ze uit waarom we inmiddels met meer zekerheid kunnen zeggen dat klimaatverandering door de mens is veroorzaakt. Ook maakte ze concreet hoe dit ons dagelijkse leven de komende jaren gaat beïnvloeden. Samengevat kunnen we rekenen op extremer weer: grote hoeveelheden neerslag, extreme hagelbuien en de hoge temperaturen in de maand september zijn daar een goed voorbeeld van.

Veel vragen
Het publiek kreeg de kans om het college te onderbreken met een vraag. Dit zorgde voor een interactieve en levendige dialoog, onder aanvoering van de bevlogen weervrouw. Zo vroegen mensen zich af hoe slecht het nu gesteld is met onze leefomgeving. Aan de hand van het aantal CO2-deeltjes dat nu in de lucht zit maakte Van Leur duidelijk dat het zo niet langer kan. Zo zit er op dit moment 45 % meer CO2 in de lucht dan in 1850, een extreme stijging. Dit aandeel is het meest in de afgelopen 66 miljoen jaar.

Advies
Zelfs wanneer we nu volledig stoppen met het uitstoten van CO2 zal het nog vijftig jaar duren voor dit effect heeft en waarschijnlijk 80 jaar voor de temperatuur op aarde niet meer stijgt. Daarom  geeft ze de mensen één advies: Ben je bewust van hoe je leeft en wat hiervan de gevolgen zijn. Wanneer iedereen hier rekening mee houdt zal dit impact hebben op de mensen om je heen en zeker ook de politiek.

Duurzame Challenge
Na het klimaatcollege van Helga van Leur was het tijd voor jonge Flakeeënaars om hun duurzame idee voor het eiland te presenteren. Charlene Hersman beet het spits af met haar idee om de pakketpost op het eiland te verduurzamen. Dit wil zij doen door alle pakketten op centrale plekken op het eiland te verzamelen en deze te verspreiden met elektrische busjes. Daarna was het de beurt aan Team Edudelta dat met een zelfgemaakte installatie afvalplastic wil omzetten in een grondstof. Met hun eigen 3D-printer kunnen zij hier vervolgens producten van maken.
De jury, bestaande uit Helga van Leur, Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman en Kees van Wuyckhuyse (bestuurslid Deltawind) vond het een lastige keuze maar koos uiteindelijk met instemming van het aanwezige publiek voor het idee van Charlene Hersman. Daarmee werd zij de winnaar van de eerste Duurzame Challenge en ontving zij een cheque ter waarde van 500 euro. De komende tijd gaat Deltawind met alle deelnemers van de Duurzame Challenge in gesprek om te kijken hoe we de ideeën verder kunnen brengen.

Duurzaam buffet
De avond werd afgesloten met een duurzaam buffet dat werd verzorgd door Bij Elles. Onder het genot van een drankje aten zo’n 120 mensen samen en hadden zo mooi de gelegenheid om de avond nog eens door te nemen. Na het verhaal van Helga van Leur en de Duurzame Challenge was er zeker genoeg stof tot nadenken. 


8 oktober 2016
 

Eerste nederlaag voor DBGC 

OUDE-TONGE - DBGC heeft zaterdag de eerste nederlaag van het seizoen geleden. Op bezoek bij Terneuzense Boys verloor de ploeg van trainer Richard Elzinga terecht met 1-0.


Na een gelijkopgaande openingsfase zonder grote kansen kwam DBGC na 25 minuten ongelukkig op achterstand. Dennie van Druningen werkte een voorzet ongelukkig achter doelman Roy Nieuwland. In het vervolg van de eerste helft hadden de blauw-witten moeite om het spel te maken. Terneuzense Boys zette snel druk, waardoor DBGC vaak te snel de bal kwijt was. Slechts tweemaal werd de ploeg 'gevaarlijk', via een schot van Jeroen Sep (over) en een vrije trap van Bas Abresch (gered door de keeper). 
 

In de tweede helft kwam DBGC aardig uit de startblokken, maar de ploeg wist niet door te drukken. Terneuzense Boys bleef de bovenliggende partij, overigens zonder daarbij heel gevaarlijk te worden. Ook DBGC wist vrijwel niets te creëren. De poging van Gertjan Lodder, die kort voor tijd net naast schoot, was eigenlijk de enige mogelijkheid na rust. De gelijkmaker was onverdiend geweest, want DBGC speelde te slap om aanspraak te kunnen maken op een resultaat. Door de nederlaag zakte DBGC naar de vijfde plaats van de ranglijst. Komende zaterdag komt nummer twee Serooskerke op bezoek op De Koepel. 
 

Opstelling DBGC: Roy Nieuwland; Yannick Lugthart (70. Lars van Es), Bas Mackloet, Wilko Pulleman (45. Gertjan Lodder), Dennie van Druningen, Dimri Vogelaar; Robbert Huizer, Bas Abresch (80. Niels van der Kooij), Tim Mackloet; Thijs Tromp, Jeroen Sep. 


8 oktober 2016


Drie ton is toch geen kattepis?

Is de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee hierin gekend?

Geachte gemeenteraad. Zijn jullie op de hoogte van een uitgave van 3 ton extra voor kunstgrasvelden? In de pers te moeten lezen dat de gemeente al 3 ton heeft gereserveerd voor aanpassing kunstgrasvelden. Had u misschien hierover ook nog wat in de melk te brokkelen?7 oktober 2016

Zes atleten AV Flakkee voltooien pittige editie Kustmarathon Zeeland
 
Zaterdag 1 oktober stond Zeeland in het teken van de 14e Kustmarathon. Traditioneel werd er om klokslag twaalf uur gestart vanaf de Ring van Burgh vanwaar de ruim 1700 atleten vertrokken voor hun 42,2km richting Zoutelande. Het parcours staat bekend als zeer zwaar en de krachtige tegenwind en het springtij op het strand deden daar nog een schepje bovenop. De Flakkeese lopers brachten het er zeer goed vanaf, Eric Wolfert werd zelfs 12e.
 Voor de start is de spanning op de gezichten van de deelnemers af te lezen, de marathon blijft immers iets groots. "Van een korte wedstrijd kan je zelf vaak redelijk inschatten wat het gaat worden, de marathon is echter een ander verhaal, er kan van alles gebeuren", aldus de ervaren André Melissant voorafgaand aan zijn 10e Kustmarathon. Direct na de start waren het de Zeeuwen Van Noorden, Pleijte en Harmes die hard inzetten met de Marokkaanse topper Qumaair in hun kielzog. Daarachter ging iedereen zijn eigen weg en formeerden zich talloze groepjes. "Een goed groepje was nu extra belangrijk, met windkracht 4 tegen wil je op de stormvloedkering niet alleen komen te lopen, dat zou veel energie kosten", aldus Freek Goedhart. Het publiek was weer in grote getale aanwezig en De Zeeuwen hadden reden tot juichen toen Tim Pleijte voor eigen publiek als winnaar de streep passeerde in 2.36:12, voor Van Noorden met 2.42:05 en Qumaair die na 36km als leider ten onder ging.
 
De snelste Flakkeese prestatie kwam van Eric Wolfert. In de eerste 19km tot het strand bij Vrouwenpolder hield hij zich gedeisd in een groep van vijftien met o.a. de Tsjechische Churanova die de dameswedstrijd zou winnen. Wolfert verteerde de 7km strand goed en kwam als 19e het strand af bij Oostkapelle. In de heuvels van de Manteling bleef hij goed tempo maken en bij zijn doorkomst op de boulevard van Domburg (30 km), was hij opgerukt naar de vijftiende plaats. Tussen km 34 en 37 kwam Wolfert in een dip. "De harde tegenwind op de buitendijk had vrij spel, ik voelde mijn spieren verkrampen en vreesde de man met de hamer". Echter boven verwachting kwam Wolfert er in de zware slotfase doorheen! Hij versnelde en won nog drie plaatsen om zo na 3.01:47 als 12e te finishen in dit sterke veld.
 
Freek Goedhart finishte als 42e na 3.15:52 en was daarmee de tweede Flakkeeënaar. Veel lopers die deze marathon voor het eerst lopen verkijken zich op het zware tweede deel. Goedhart liep daarentegen juist een hele vlakke race en dat is erg knap. "Mijn voorbereiding ging super en zodoende durfde ik het aan om vlot te starten, het bleek geen overmoed want ik hield het vol tot de streep". John Arensman finishte na 3.20:35 als 61e en blikte tevreden terug: "Tot de halve marathon had ik een mooie groep met daarin ook Freek en André, na het strand verbrokkelde het veld en heb ik bij tijden flink afgezien. Ik kom niet zo vaak aan trainen toe als ik zou willen, daarom is mijn basis wat smaller, dat merkte ik in de slotfase wel. Toch heb ik genoten, ik kom hier zeker nog eens terug". André Melissant finishte als 77e in 3.26:04. "Ondanks dat ik andere jaren wat sneller liep ben ik toch tevreden, deze prestatie is in verhouding met mijn trainingsarbeid". Jaap van der Bok kwam na 3.57:42 binnen en houdt daarmee zijn reeks in stand, namelijk dat hij één van de weinigen is die alle veertien edities heeft uitgelopen. Rita Verhage hield de Flakkeese eer hoog bij de vrouwen. Ze begon vrij fris aan het strand waar alleen de snelste lopers nog harde stukken konden belopen, nu stond het water bijna op z'n hoogst. "Het ploegen door het mulle zand kostte me veel energie, die krachten miste ik in de laatste tien km, daarin werd het zwaar. Daarom was ik extra blij  om de finish in beeld te krijgen". Verhage finishte na 4.31:37 en zat daarmee nog in de eerste helft van de uitslag.6 oktober 2016


Nienke Provily ontwerpt het logo voor Kinderfaculteit Ooltgensplaat

Samenwerking basisonderwijs De Plaete

OOLTGENSPLAAT -  Kinderfaculteit Ooltgensplaat werd donderdag 6 oktober feestelijk geopend. Vanaf deze dag worden er extra-schoolse activiteiten  georganiseerd voor de kinderen. Wethouder Markwat was gevraagd de opening te verrichten.


Marit Okker, Nienke Provily en Emilie van Rossum en Henk Kuizenga

O.B.S. De Regenboog en C.B.S. De Hoeksteen openden hun Kinderfaculteit. Wethouder Markwat was gevraagd de openingshandeling te verrichten. Alle kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8  waren uitgenodigd voor de feestelijke opening. Plaatselijk kunstenaar Henk Kuizenga jureerde samen met Marian Kortekaas de logo’s die de kinderen hadden gemaakt. Kuizenga maakte het winnende logo bekend. Nienke Provily maakt een sterk, strak en werkbaar logo. Ook de logo’s vam Emilie van Rossum en Marit Okker vielen in de smaak bij de jury.  

Kinderfaculteit organiseert een programma aan leerzame, creatieve en sportieve lessen en trainingen. Leerlingen ontdekken er wat ze interessant vinden, waar ze goed in zijn en waar hun talenten liggen. De Kinderfaculteit helpt hiermee om het plezier in leren te vergroten en de kansen van kinderen te versterken. Een opsomming van de activiteiten: tennis, de natuur in met een gids van IVN, dans, schaken, muziek maken met de muziekvereniging, judo, programmeren, ballet, schilderen, dammen, voetbal, film en foto’s maken, rugby, lessen over watersport, darten, honkbal, volleybal.5 oktober 2016

Gekleurde dromen om taboe te doorbreken en Pink Ribbon te steunen

Een verjaardagskalender om het leven te vieren

In Oktober, Maand van de Borstkanker, komt een hele originele, kleurige verjaardagskalender uit. Daarop de foto’s van twaalf moedige kankerpatiëntes, die een taboe doorbreken. Zij staan namelijk met hun kale, maar prachtig beschilderde hoofden voor de keuzevrijheid die vrouwen moeten krijgen en nemen, wanneer zij worden geconfronteerd met borstkanker.


Manja nam het initiatief om een bijzondere kalender te maken

Op het moment dat alles goed loopt in het leven van Manja Meijer uit Stellendam, slaat het noodlot toe. Ze krijgt de diagnose borstkanker. Even liggen haar dromen aan diggelen. Dat duurt niet lang want Manja ontdekt door de borstkanker hoeveel kracht ze heeft en hoe goed en stevig de relatie met haar partner Arwin Knöps is. Maar ze ontdekt ook hoe onze maatschappij alles in het werk stelt om de kenmerken van deze ziekte te bedekken.

Vanzelfsprekend
“Iedereen gaat er meteen van uit dat je wel een hoofddoekje of een pruik gaat dragen als je haar uitvalt. Ook vindt iedereen het vanzelfsprekend dat je voor een prothese of reconstructie van de borst gaat. Dat maakt me erg opstandig. Het voelt als liegen, ontkennen. Waarom zou ik doen alsof. Een borst meer of minder maakt mij toch niet minder vrouw!”

Borstkanker. Niks om je voor te schamen
Manja wil dit bespreekbaar maken, naar buiten brengen, zet haar verhaal op Facebook. De vele positieve reacties doen haar besluiten er meer mee te doen en ze maakt een folder: ‘Borstkanker Niks om je voor te schamen’. Een folder over keuzevrijheid, bedoeld voor patiënten, professionals en betrokkenen. Haar oncoloog is aangenaam verrast en neemt de folder mee in het teamoverleg. Na contact met Borstkanker Vereniging Nederland neemt deze club een tweede druk voor haar rekening.

Keuzevrijheid
Manja: “Ik wind er geen doekjes meer om. Er moet ook gesproken kunnen worden om ‘niets te doen’. Zelf kies ik er voor om aangepaste lingerie en badkleding te dragen voor één borst. Daar kies ik voor omdat dat bij me past. Maar elke vrouw moet vrij zijn om zelf te kiezen.”

Gekleurde Dromen
Maar hierbij laat Manja het niet. Ze doet een oproep om vrouwen te vinden die hun kale hoofd willen laten beschilderen en fotograferen, met hun persoonlijke dromen.  “Ik ondervind zoveel medewerking, ook bij het maken van mijn folder. En een van de vrouwen die meedoet zei: “Ik ben zo blij en trots dat ik mee mag doen. Het geeft me het gevoel dat ik er toe doe. Dat ik er mag zijn en zelfs gewenst ben, mét mijn kale hoofd.”

Meer informatie op www.manjameijer.nl Bestellen van de kalender ad 15 euro kan op www.gekleurdedromen.nl  Ook te koop bij bakkerij Bleumink in Stellendam en Hellevoetsluis.


 

 


4 oktober 2016

 

“Wij hebben kop-zorgen om Goeree”
 
Een groep van twaalf Ouddorpers maakt zich zorgen over de kwaliteit van het landschap op de Kop van Goeree. Zij willen het open karakter, de weidsheid, de stilte en ongereptheid bewaren. Het kustgebied is van grote waarde en bovendien van groot belang voor toerisme en economie. Daarom hebben de twaalf Ouddorpers een burgerinitiatief gestart onder de naam Ouddorp Kust Ruimte Rust.De laatste jaren is er fors geïnvesteerd in de kwaliteitsverbetering van de recreatie op de kop van het eiland. Er is flink bijgebouwd, denk aan Duynhille, Punt West en het nieuwe Landal. Er zijn nu concrete plannen voor nog meer recreatiewoningen, met name tussen camping Het Oude Nieuwland en de Vrijheidsweg. En naast Landal bij de Langedijk. Ook gaan er binnen de gemeente gaan stemmen op voor uitbreiding van bestaande campings in het buitengebied. Daarmee zullen er nog honderden recreatiewoningen en kampeerplaatsen bij komen, bovenop de reeds gerealiseerde projecten.

Burgerinitiatief Ouddorp Kust Ruimte Rust
De 12 Ouddorpers hebben een burgerinitiatief gestart onder de naam Ouddorp Kust Ruimte Rust. Zij willen dat het hoogwaardige en unieke landschap van de Kop van Goeree behouden blijft. Niet alleen voor onszelf, de inwoners van Ouddorp, maar ook voor de mensen die hier komen recreëren. Bij een hoogwaardige recreatie hoort immers een hoogwaardig landschap!
 
Om dit te bereiken hebben wij een Landschapsvisie opgesteld, een toekomstplan voor het landschap op de kop van het eiland. Het sleutelwoord van deze visie is 'EVENWICHT'. Natuur, recreatie, toerisme, wonen en economische bedrijvigheid moeten met elkaar in balans zijn.
 
Onze Landschapsvisie is ondertussen onderschreven door alle milieu- en landschapsorganisaties die actief zijn op de Kop, zoals Natuurmonumenten, NLGO, Zuid Hollands Landschap en verschillende milieufederaties. Ook de VEERO heeft input gegeven. Het burgerinitiatief is ook onderdeel van het landelijke initiatief van Natuurmonumenten en andere organisaties verenigd in www.beschermdekust.nl die zich sterk maken voor een landelijk kustpact om het zo gewaardeerde kustlandschap te beschermen.

We hebben onze Landschapsvisie aangeboden aan de gemeente met het verzoek deze mee te nemen in verdere plannen voor bebouwing op de Kop van Goeree. De gemeente heeft daarop gereageerd dat ze de visie interessant vindt en dat zij bereid is tot verder overleg. De gemeente is zelf bezig met het uitwerken van een Recreatievisie en zal het burgerinitiatief daar bij betrekken.

Informatieavond Dorpstienden 25 oktober
De initiatiefnemers van Ouddorp Kust Ruimte Rust organiseren nu een informatieavond in de Dorpstienden in Ouddorp. Gjalt Huppes van Ouddorp Kust Ruimte Rust geeft een toelichting op de Landschapsvisie, hoe het unieke landschap van de Kop van Goeree behouden kan worden voor iedereen. Wethouder Frans Tollenaar zal aanwezig zijn om een reactie te geven op dit plan en een toelichting te geven op de Recreatievisie. Ook anderen vertellen wat zij vinden van de Landschapsvisie. Dit zijn Gert de Groot, kustbeheerder van Natuurmonumenten, Jeroen den Hollander, voorzitter van de VEERO en Jos Hendriks van NLGO.

Wilt u meer weten of zelfs meedoen? Kom dan naar de informatieavond op 25 oktober om 19.30 uur in de Dorpstienden in Ouddorp! 
Wie hebben het Burgerinitiatief gestart. Dat zijn: Gjalt Huppes, Monique Blokpoel, Let Spek, Jan de Gans, Cees Grinwis, Piet Grinwis, Hans Klijn, Remko Koopman, Kors Pijl, Simone van Os, Eline Sandberg en Rob van den Hooven. 
 
Nu alvast meer informatie? Bezoek onze website www.ouddorpkustruimterust.nl  Facebook https://facebook.com/ouddorpkustruimterust/ Wilt u iets vragen of meedelen, stuur een mail naar ouddorpkustruimterust@gmail.com
4 oktober 2016
 

Energiezuinig wonen op Goeree-Overflakkee

De Dag van de Duurzaamheid is op maandag 10 oktober. De gemeente Goeree-Overflakkee pakt dit moment aan om inwoners uit de gemeente bewust te maken van hun eigen energieverbruik en te stimuleren hun woning energiezuiniger te maken. Dit doet zij onder andere door het aanbieden van een aantrekkelijke duurzaamheidslening, te wijzen op de verschillende subsidiemogelijkheden en het project ‘Samen voor energiezuinig wonen’.

 

Project ‘Samen voor energiezuinig wonen’

Om inwoners te informeren over de mogelijkheden en hen handvatten te geven hoe zij zelf aan de slag kunnen gaan met energiebesparing en energieopwekking, is de gemeente Goeree-Overflakkee in samenwerking met de WoonWijzerWinkel het project ‘Samen voor energiezuinig wonen’ gestart. In het project gaan inwoners in groepen van vier tot zes huishoudens met elkaar aan de slag om hun woningen energiezuiniger te maken. Een wooncoach ondersteunt hen hierbij. Onderwerpen als verlaging energieverbruik, isoleren en verwarmen van een woning, elektriciteit opwekken, duurzaam materiaal gebruik en duurzaamheidslening komen in dit project aan bod. Meer informatie over het project ‘Samen voor energiezuinig wonen’ is te vinden op www.woonwijzerwinkel.nl. Aanmelden voor dit project kan via info@woonwijzerwinkel.nl.

 

Informatiebijeenkomsten

De afgelopen maanden heeft de gemeente Goeree-Overflakkee samen met de WoonWijzerWinkel en Stedin op verzoek vergaderingen van meerdere dorpsraden bezocht om inwoners te informeren over energiezuinig wonen op Goeree-Overflakkee, de uitrol van de slimme meter door Stedin en het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. In december 2016 worden nog twee informatiebijeenkomsten georganiseerd aan de oost- en westkant van het eiland.

Duurzaamheidslening

De gemeente Goeree-Overflakkee stelt voor particuliere woningbezitters op het eiland een duurzaamheidslening beschikbaar. De duurzaamheidslening is een aantrekkelijke lening met een lage rente. Met de lening kunnen inwoners uit de gemeente gemakkelijk duurzame maatregelen treffen in de woning. Zo verlaagt men naast de energierekening ook de woonlasten en verhoogt men in veel gevallen het comfort. De lasten van de lening zullen voor de woningbezitter in de meeste gevallen geheel of voor een groot deel wegvallen tegen de verlaging van de energierekening. Kijk voor meer informatie op www.goeree-overflakkee.nl/duurzaamheidslening.

Subsidies

Voor particuliere woningbezitters die in hun huis maatregelen willen nemen voor energiebesparing, heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verschillende subsidiemogelijkheden. Zo is er een Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. En ook een Subsidie energiebesparing eigen huis voor het treffen van energiebesparende maatregelen. Meer informatie over de subsidies is te vinden op www.rvo.nl.

 

Dag van de duurzaamheid

Maandag 10 oktober 2016 is de landelijke Dag van de Duurzaamheid. Deze dag is bedoeld om de duurzaamheidsbeweging in Nederland nog zichtbaarder te maken. Verschillende mensen, bedrijven en overheden gebruiken deze dag om te laten zien dat duurzaamheid niet alleen noodzakelijk is, maar ook inspirerend, innovatief en winstgevend. Vooruitlopend op deze dag heeft de gemeente Goeree-Overflakkee een folder en poster ontwikkeld over de drie speerpunten voor duurzame ontwikkeling op Goeree-Overflakkee. Deze folder met poster krijgen alle inwoners op dinsdag 4 oktober 2016 bij een huis-aan-huis krant mee bezorgd.
4 oktober 2016

BIZ voor winkelcentrum en havenkom


MIDDELHARNIS - Door het voorlopig bestuur van de Stichting City Center Goeree-Overflakkee is op 1 september bij het college van B. en W van onze gemeente een formeel verzoek ingediend om te komen tot een BIZ voor het gebied dat bestaat uit het winkelcentrum d’n Diek en het gebied rond de havenkom van Middelharnis.

Als onderdeel van dat verzoek is een projectplan voor de periode 2017 2021 opgesteld. In dit plan zijn alle voorgenomen activiteiten opgenomen met een begroting van inkomsten en uitgaven. Één van de voorwaarden om tot een BIZ te komen is een uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente Goeree-Overflakkee en de BIZ-organisatie (de Stichting City Center Goeree-Overflakkee i.o.). Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met de opgestelde uitvoeringsovereenkomst en die is getekend op het gemeentehuis op dinsdag 27 september 2016 door de burgemeester mevr. Grootenboer en de voorlopige bestuurders van de Stichting City Center Goeree-Overflakkee te weten Frans Baart en Peter Visser.

In deze uitvoeringsovereenkomst is geregeld wat de rechten en de plichten van de beide partijen zijn. Voor de gemeente betekent dit dat er nu een verordening wordt opgesteld waarin de BIZ is geregeld. Deze verordening wordt aangeboden aan de gemeenteraad en naar verwachting zal besluitvorming nog in oktober (waarschijnlijk de 17e) plaatsvinden. We houden u uiteraard op de hoogte van de volgende stappen in het proces om te komen tot een BIZ.

 
 2 oktober 2016


DBGC in slotfase langs De Meeuwen
 

DBGC heeft zaterdag de tweede overwinning van de competitie behaald. Op eigen veld werden De Meeuwen met 3-2 verslagen.
 
Vooraf werd gezegd dat DBGC met De Meeuwen een van de beter voetballende ploegen van de afdeling zou gaan treffen. Dat bleek ook wel in de eerste helft, waarin de ploeg uit Zoutelande regelmatig de vrije man wist te vinden. Grote kansen creëerden de bezoekers daarbij niet, evenals DBGC, dat in de beginfase wel een aantal kleine mogelijkheden kreeg.
 
Na ruim een half uur werd het duel opengebroken door Jeroen Sep, die een solo vanaf de rechterkant van het veld eindigde aan de linkerkant van het strafschopgebied en de bal vervolgens beheerst onder de doelman door schoof: 1-0. Dit was tevens de ruststand.
 
Tien minuten na rust kwamen De Meeuwen op gelijke hoogte, toen een mislukte voorzet bovenop de lat kwam en precies voor de voeten van een van de Zeeuwen viel. DBGC had het daarna even moeilijk en mocht Roy Nieuwland bedanken, die een uitstekende redding in huis had op een inzet van dichtbij.
 
Uiteindelijk nam DBGC in de slotfase toch afstand van De Meeuwen. Kort na een dubbele wissel en een tactische omzetting van trainer Richard Elzinga kwamen de blauw-witten plotseling op voorsprong, toen Bas Abresch – al dan niet in buitenspelpositie – op aangeven van Robbert Huizer profiteerde van een misverstand in de verdediging: 2-1. Niet veel later werd het zelfs 3-1. Jeroen Sep brak door aan de linkerkant en bereikte de goed breed weggelopen Thijs Tromp, die met een diagonaal schot de keeper kansloos liet.
 
Daarna ontstond er nog meer ruimte voor DBGC, maar de thuisploeg wist daarvan niet te profiteren. In de absolute slotminuten werd het nog even spannend toen de scheidsrechter tot ieders verbazing een strafschop toekende aan De Meeuwen. Roy Nieuwland raakte de inzet nog wel, maar kon de 3-2 niet voorkomen. In de allerlaatste minuut was het nog even billen knijpen op De Koepel, toen een bal uit een corner goed werd ingekopt. Wilko Pulleman redde echter op de lijn, waarna de scheidsrechter direct affloot en er een spontaan blauw-wit feestje ontstond in het strafschopgebied.
 
Door de overwinning is DBGC nog altijd ongeslagen en heeft het nu acht punten uit vier wedstrijden. Daarmee staat de ploeg op een keurige vierde plaats, met één duel minder gespeeld. Komende zaterdag wacht DBGC weer een lange reis, want dan staat de uitwedstrijd tegen Terneuzense Boys op het programma.
 
Opstelling DBGC: Roy Nieuwland; Sonny Noordermeer (70’ Yannick Lugthart), Bas Mackloet, Dennie van Druningen, Dimri Vogelaar; Robbert Huizer, Gertjan Lodder (70’ Bas Abresch), Wilko Pulleman, Tim Mackloet; Thijs Tromp, Jeroen Sep.
 
https://www.youtube.com/watch?v=6SISiCPecvI&feature=youtu.be  

 

Eerste krachtmeting voor de Schotejil in Landelijke A-competitie 
 

ALBLASSERDAM\- De Schotejil is na drie achtereenvolgende succesvolle zwemseizoenen en bijbehorende promoties doorgedrongen tot de Nationale A-competitie van de KNZB.  In Alblasserdam werd gezwommen met thuisploeg De Wiekslag en oude bekenden van de Duck uit Brielle. Er werden maar liefst 6 clubrecords verbeterd.

Elise Tanis verbeterde het clubrecord in winnende tijden op 100m wisselslag (1.07.79) en 400m vrij (4.42.16). Julien Tanis zwom clubrecords op 50m schoolslag (38.47), 100m schoolslag (1.21.09) en 200m vrij (2.21.75). De meisjes estafette 4x100m wisselslag (4.50.70) met Manon Middelbos, Lieske Zijlstra, Elise Tanis en Lotte Middelbos waren eveneens goed voor een clubrecord.

Gouden medailles waren er behalve voor Elise Tanis ook voor David Kievit op 200m schoolslag (2.35.81) en 100m rugslag (1.04.47). Eveneens voor Manon Middelbos op 100m rugslag (1.12.15) en Lotte Middelbos op 200m schoolslag (2.52.27). Jorian Tanis won 400m vrij (4.13.28) en werd 2e op 100m schoolslag (1.16.45). Jacob Mackloet eindigde verrassend als 3e op deze 400m vrij (4.27.42). Lieske Zijlstra zwom naar winnende tijden op 200m vrij (2.19.05) en 100m schoolslag (1.20.68). Luuk Kieviet zwom naar het goud op 200m vrij (2.09.97) en werd 3e op 100m schoolslag (1.20.26).

Verdere medailles waren voor Aron Paasse op 200m schoolslag (2.42.66) en 100m rugslag (3e in 1.07.03).  Manon Middelbos werd verder nog 2e op 200m schoolslag (2.59.11), terwijl Lotte Middelbos en Odette Holster op 100m rugslag resp 2e en 3e werden (1.13.20 en 1.14.68). Nienke Mierop werd 2e op 100m schoolslag (1.25.19). terwijl Lotte Tillema 2e werd op 200m vrij (2.24.43) en 3e op 100m schoolslag (1.29.61). Xander Vis werd 2e op 200m rugslag (2.42.56) en 3e op 100m vlinderslag (1.23.05). Dena Vis werd 3e op 100m schoolslag (1.43.86)

Bij de heren zwom Theo-Jan Tanis naar de 3e plaats op 50m rugslag (29.94), terwijl Eline Roeland bij de dames 3e werd op 100m schoolslag (1.27.24).

Bij de minioren won Laurens Kalle 100m schoolslag (1.39.23) en 50m rugslag (41.12). Floris Tanis werd 3e op 100m schoolslag (1.41.75) en 2e 50m rugslag (43.46).

Vermeldenswaardig is verder de 100m vrij van Aron Paasse die als startzwemmer in de laatste erstafette  met 58.92 ruim onder de ‘magische’ 1 minuut grens dook.
1 oktober 2016

MD10 naar Menheerse Werf

MIDDELHARNIS - Op vrijdag 30 september was er een heel speciaal transport onderweg langs het Havenkanaal van Middelharnis naar de Menheerse Werf. De enorme, historische beugsloep de MD10 werd over de weg vervoerd, naar de plek waar hij zal worden gerestaureerd en geexposeerd. Er waren veel belangstellenden op de werf aanwezig, maar ook lang de havenkom was het schouwspel goed te volgen.De MD10 wordt neergelaten op de speciaal gestorte ondergrond op de Menheerse werf