NIEUWS


21september 2016

 

Nooddrinkwateroefening in Middelharnis

Evides Waterbedrijf en gemeente Goeree-Overflakkee oefenen op 26 september in Middelharnis met de inzet van een nooddrinkwatervoorziening. De oefening is op het plein voor het gemeentehuis van Middelharnis en is toegankelijk voor publiek.

Rond het middaguur, tussen 12:00 en 13:00 uur, kunnen aanwezigen een schone fles of pan komen vullen met water. De oefening heeft geen invloed op de drinkwatervoorziening van de bewoners van Middelharnis; zij blijven beschikken over drinkwater in hun woning.

 

Nooddrinkwater kan Evides samen met de gemeente inzetten als de drinkwatervoorziening langer dan 24 uur uitvalt. Hoewel deze kans klein is, bereiden wij ons hier goed op voor. Om vertrouwd te raken met de nooddrinkwatermaterialen en samenwerking te oefenen, organiseert Evides Waterbedrijf regelmatig een operationele oefening.

 

Sinds de jaren 90 beschikt Evides Waterbedrijf over een uitgebreide nooddrinkwatervoorziening. Wanneer de reguliere drinkwatervoorziening in het distributiegebied van Evides geheel of gedeeltelijk uitvalt, kan Evides met deze voorziening – buiten het leidingnet om – drinkwater leveren aan de bevolking. Evides en de gemeenten werken hierin samen.


 


20 september 2016

Camilla Dreef gaat vloggen over het Haringvliet
 
REGIO - Camilla Dreef - één van de gezichten van het Tv-programma BinnensteBuiten   (KRO-NCRV) - gaat in opdracht van het Droomfondsproject Haringvliet op ontdekkingstocht in, op en rond het Haringvliet. Wekelijks deelt ze haar bevindingen met een vlog (video blog). Ze geeft tips voor leuke uitstapjes in de Haringvliet-regio. Ook volgt ze de vele ontwikkelingen in het gebied, zoals de activiteiten van het Droomfondsproject Haringvliet.


Vlogger Camilla Dreef op bezoek bij Rijkswaterstaat bij de Haringvlietsluizen

Camilla Dreef (26 jaar) studeerde Biologie en heeft tijdens haar studie ontdekt hoe leuk het is om naar vogels te kijken. Ze stond onder andere aan de basis van onderzoeksprogramma ‘Vogel het uit!’. Met behulp van kleine GPS-apparaatjes bevestigd op vogels deed ze onderzoek naar het gedrag van kleine mantelmeeuwen en lepelaars. Met een gratis te downloaden APP kan iedereen de gezenderde vogels volgen, maar ook zelf bijdragen aan het onderzoek. In 2015 deed Camilla mee aan het Tv-programma ‘In de ban van de condor’ (EO) en werden haar camerakwaliteiten al snel zichtbaar. Ondanks dat Camilla een gepassioneerd vogelaar is, kiest ze in haar Haringvliet-vlog voor een bredere insteek. Ze volgt niet alleen de ontwikkelingen van het Droomfondsproject Haringvliet, maar gaat ook op ontdekkingstocht en laat de vele mooie plekjes zien die er rond het Haringvliet zijn en een uitstapje meer dan waard zijn.
 
Het Droomfondsproject Haringvliet
Het Haringvliet is een voormalige zeearm en de monding van de grote West-Europese rivieren Rijn en Maas. In 1971 werd de Haringvlietdam geplaatst en kwam het deltaleven tot stilstand. Trekvissen konden niet meer tussen de rivieren en de zee trekken en unieke planten- en diersoorten verdwenen. In 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier. Zes natuurorganisaties slaan met steun van de Nationale Postcode Loterij de handen ineen om met het Droomfondsproject Haringvliet de delta ecologisch én economisch een impuls te geven. Er worden gewerkt aan herintroductie van de steur, herstel van schelpdierbanken, natuurherstel aan de oevers, maar ook recreatieve voorzieningen aangelegd. Ontwikkelingen genoeg die Camilla met haar vlog gaat volgen, in beeld brengt en op toegankelijke wijze uitlegt voor een breed publiek.
 
Volg de vlog
Wekelijks gaat Camilla op ontdekkingstocht rond het Haringvliet. Ze geeft tips voor leuke uitstapjes, maar vertelt ook over de natuur en de ontwikkelingen die er gaande zijn in het gebied. De vlog van Camilla is te volgen via http://www.facebook.com/Haringvlietnu/of kijk op http://www.haringvliet.nu
 
Link naar de eerste vlog waarin Camilla zich introduceert: http://haringvliet.nu/vlog/1-ontdek-het-haringvliet of https://www.youtube.com/watch?v=1fEn89G6n0g
 


 

 

19 september 2016

HORECA NEDERLAND
 

Gemeenten: wilt u het horecaveld verlaten?

23-11-2015

Agnes Holtjer, lid Landelijk Bestuur KHN - Kent u ook zo'n 'horecabedrijf'? Een theater in de buurt waar wordt gewerkt met vrijwilligers maar dat wel zelf een theaterrestaurant exploiteert? Een poppodium dat op kosten van de gemeente voor miljoenen wordt verbouwd en vervolgens voor congressen ‘gewoon’ volledig kan worden afgehuurd?

Negen van de tien keer gaat het hier om stichtingen en verenigingen die direct of indirect structureel flinke subsidies ontvangen van de gemeente. En dus oneerlijke concurrentie vormen voor 'gewone' horecabedrijven.

Beperking? 
Het lastige is dat het líjkt alsof het in de wet allemaal prima geregeld is: formeel moeten gemeenten volgens de Drank- en Horecawet een ‘paracommerciële verordening’ hebben. In zo’n verordening staan beperkingen voor verenigingen en stichtingen met een maatschappelijk doel, zoals sportkantines, sociaal-culturele centra, enzovoort. De beperkingen in de verordening moeten gaan over schenktijden en het aantal ‘bijeenkomsten van persoonlijke aard’ dat mag worden georganiseerd. Op deze manier is in de Drank- en Horecawet geregeld dat oneerlijke concurrentie met de horeca wordt beperkt. Er lijkt dus nog geen vuiltje aan de lucht. Maar wat blijkt? In de praktijk bieden paracommerciële verordeningen al (te) veel ruimte aan sportverenigingen en dorpshuizen: vaak vloeit het bier nog rijkelijk uit de tap lang nadat de laatste voetbalwedstrijd is afgelopen. Ook begint het zo ongeveer de normaalste zaak van de wereld te worden om je 25-jarig jubileum op de hockeyclub te vieren. 

Gewoon een horeca-bv oprichten 
Dan zou je denken dat stichtingen en verenigingen met de 'ruime regels' in de verordeningen best uit de voeten kunnen. Maar wat schetst mijn verbazing? De laatste jaren omzeilen stichtingen de paracommerciële verordening door de horecafaciliteit onder te brengen in een aparte BV. Een slim trucje, want een BV valt niet binnen de verordening, maar profiteert wel mee – direct of indirect – van de voordelen van de stichting. Denk aan tonnen subsidie, een lage huur of bijvoorbeeld vrijwilligers. Zo kunnen ze zich ongestoord begeven op het horecaspeelveld. Echter, wel tegen veel lagere kosten dan de reguliere horeca. 'Maar daar hebben we toch de Wet Markt en Overheid voor?' hoor ik u denken. Die moet immers voorkomen dat overheden ondernemers beconcurreert, toch? Maar hier komt de spreekwoordelijke aap uit de mouw: vaak heeft de gemeente in het stichtingsbestuur geen beslissende stem (dat de gemeente via subsidiestromen wel een dikke vinger in de pap heeft, laten we dan maar even buiten beschouwing). En aangezien de gemeente geen doorslaggevende stem heeft in het bestuur, gelden de activiteiten niet als ‘economische activiteit’ van de gemeente. En laat dat nou net een voorwaarde zijn om de Wet Markt en Overheid toe te kunnen passen. En mocht het toch een twijfelgeval zijn dan kan de gemeente alsnog de Wet Markt en Overheid ‘buiten toepassing’ verklaren. Dit kan ze doen door te besluiten dat de activiteiten in kwestie in het ‘algemeen belang’ zijn. En u begrijpt, over ‘algemeen belang’ kunnen we met elkaar heel lang discussiëren. 

Gebrekkige werking Wet Markt en Overheid opgemerkt in Den Haag 
Weet u wat volgens mij het grootste probleem is? Dat de prikkels voor verenigingen/ stichtingen om zo commercieel mogelijk te gaan opereren van gemeenten zelf komen. Wij krijgen als Landelijk Bestuur signalen van onze lokale bestuurders dat gemeenten, stichtingen en verenigingen juist stimuléren om commercieel aan de gang te gaan. Dat verbaast niet: we horen alleen maar dat gemeenten meer taken krijgen, structureel geld tekort komen en dus noodgedwongen subsidiekranen dichtdraaien. Met andere woorden: gemeenten hebben er eigenlijk beláng bij wanneer stichtingen en verenigingen commercieel succesvol zijn! Gelukkig zitten ze in Den Haag niet te slapen: binnenkort wordt de Wet Markt en Overheid geëvalueerd. En zijn er twee Kamerleden (Ziengs van de VVD en Verhoeven van D66) die een stuk hebben ingediend met verbetersuggesties voor die wet. U kunt erop rekenen dat wij als KHN daar direct op hebben ingespeeld: wij hebben meerdere cases aangereikt uit de praktijk waaruit blijkt dat lokale overheden met structurele subsidies direct of indirect economische activiteiten faciliteren en dat de Wet Markt en Overheid in de huidige vorm niet werkt. Wat ons betreft zijn er maar twee smaken: óf een stichting leunt op subsidies en houdt zich – BV of niet - aan de beperkingen van de paracommerciële verordening, óf een stichting gaat vol de concurrentie aan met de reguliere horeca maar dan mag er geen sprake zijn van structurele (directe of indirecte ) subsidies.

Een scheidsrechter die meespeelt? 
Tegen de gemeentebestuurders en -functionarissen in ons land zou ik willen zeggen: KHN maakt zich sterk voor een toekomstbestendige horeca. We willen de markt niet afschermen, want daar worden ondernemers niet toekomstbestendiger van. Concurrentie is gezond: dáar zijn ondernemers bij gebaat. Concurrentie houdt ons scherp en stimuleert innovatie. Maar die concurrentie moet wel eerlijk zijn. Wij kunnen zorgen voor mooie bedrijven, uitstekende gastvrijheid en goede producten voor een redelijke prijs. Ú moet zorgen voor een gelijk speelveld. Want hoe mooi onze bedrijven ook zijn, wij kunnen niet concurreren met bedrijven met enorme kostenvoordelen die een soortgelijk product bieden als het onze. In een prijsgevoelig landje als Nederland is die wedstrijd niet te winnen. En we houden best van een spelletje. Maar als de scheidsrechter ineens gaat meespelen is wat ons betreft het einde zoek.

19 september 2016
 

Succesvolle eerste editie Haringvlietdag
 
GOEREE-OVERFLAKKEE -  De eerste Dag van het Haringvliet was op zaterdag 17 september. Tijdens de ruim 15 activiteiten en excursies genoten jong en oud van de prachtige deltanatuur rond het Haringvliet. Ruim 300 personen namen deel aan de activiteiten. Gedeputeerde Han Weber van de Provincie Zuid-Holland gaf zaterdag het startschot voor de eerste editie tijdens een vogelexcursie bij Kwade Hoek in Stellendam. 


Vogelexcursie bij de Kwade Hoek

De hele dag was er van alles te beleven op en rond het Haringvliet. Waterliefhebbers ontdekten het Haringvliet met een traditionele zalmschouw of namen de Waterbus. De korexcursie op het strand van de Kwade Hoek van ARK Natuurontwikkeling was bij de kinderen in trek. Ook waren er diverse excursies door boswachters en vogelexperts van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Vogelbescherming. We hebben we bijzondere vogels kunnen spotten in de natuurgebieden rond het Haringvliet, zoals de bruine kiekendief, lepelaar, kleine zilverreiger en slechtvalk. Op natuureiland Tiengemeten vermaakten jonge gezinnen zich in de speelnatuur.

In navolging van het succes van de eerste editie is het streven om volgend jaar een Haringvlietweek te organiseren. Ondernemers en andere organisaties die willen aanhaken kunnen contact opnemen met IVN Zuid-Holland. De Haringvlietdag is een initiatief van IVN en wordt mede mogelijk gemaakt door het Droomfondsproject Haringvliet en de financiële steun van de Nationale Postcode Loterij en de provincie Zuid-Holland.


 
18 september 2016

Zwemteam Goeree-Overflakkee succesvol bij KNZB Minioren-Junioren wedstrijd
 

Een eilandelijk jeugdselectie, samengesteld uit zwemmers van De Gooye, De Stelle en De Schotejil, heeft als Startgemeenschap Goeree-Overflakkee deelgenomen aan het Minioren-Junioren Circuit van de KNZB. In Alblasserdam kwamen ongeveer 35 jonge wedstrijdzwemmers aan de start om de eerste Regio wedstrijd te zwemmen van het vernieuwde KNZB Minioren-Junioren circuit. Er werden door de eilandelijke zwemmers ca. 20 ereplaatsen behaald en diverse persoonlijke records verbeterd.
 De junioren (12-15 jaar) kregen 400m vrij en 200m schoolslag voorgeschoteld. Op 400m vrij werd prima gepresteerd door Julien Tanis (2e in 5.13.34, 12 jaar), Xander Vis (2e in 5.11.25, 13 jaar) en Luuk Kieviet (2e in 4.46.97, 15 jaar). Bij de meisjes behaalde Lyke Buscop een 3e plaats in 5.56.47 (categorie 11 jaar). Op 200m schoolslag wonnen Xander Vis en Julian Tanis opnieuw in supertijden van 2.53.59 en 2.59.32 hun races. Luuk Kieviet werd 3e in 2.54.65. Bij de meisjes werd Phaedra Meijer 3e in 3.19.88 (12 jaar) en Lyke Buscop  2e in 3.20.34 (11 jaar). Aan het eind van de wedstrijd werd nog een gouden medaille gewonnen door Julian Tanis op 50m rugslag (35.76) en was er een 3e plaats voor Luuk Kieviet (33.63). 
Bij de minioren (tot 11 jaar) kwamen ook serieuze nummers aan bod en waren er eveneens ereplaatsen te vieren. Laurens Kalle won de 50m vlinderslag bij de jongens in 37.46 (10 jaar) en Meyke van Nimwegen bij de meisjes in 44.56 (8 jaar), terwijl Floris Tanis 2e werd op 100m rugslag in 1.32.91 (9 jaar). Later eindigde Laurens Kalle op 100m wisselslag andermaal als 1e in 1.27.82 en opnieuw een 1e plaats voor Meyke van Nimwegen, nu op 100m rugslag (1.45.51). Floris Tanis won de zilveren medaille op 50m vlinderslag (41.80) en er was een 3e plaats voor Luuk Voogd in 49.56. Op de 200m schoolslag bij de meisjes werd Charlize Rovers 3e in 3.55.05.
Nieuw was de estafette bij de minioren. Dit keer dus voor het eerst in een eilandelijke samenstelling.  Hierop werd een 2e plaats behaald op 4x 50m vrij door Sanne Holleman, Meyke van Nimwegen, Dominique Overduin en Charlize Rovers in een tijd van 2.54.12. Een tweede estafette met Trijntje de Geus, Hannelore Zorge, Eva  v.d. Slik en Thalia Meijer eindigde als 3e in 3.04.36.
 
De Startgemeenschap Goeree-Overflakkee was in deze wedstrijd verder ook ‘kampioen’ in 4e plaatsen, die toch ook een aantal erg mooie prestaties opleverden. Vermeldenswaardig: Daniël ’t Mannetje (400m vrij: 5.33.67), Jarno Klink  (400m vrij: 5.48.49), Dominique Overduin (100m wisselslag: 1.42.07), Thalia Meijer (100m wisselslag: 1.43.43), Luuk Voogd (100m wisselslag: 1.41.55) en Eva v.d. Slik (200m schoolslag:
4.01.54).


14 september 2016

Goeree-Overflakkee presenteert zich op 50PlusBeurs in de Jaarbeurs Utrecht
 
Het eiland Goeree-Overflakkee presenteert zich, van 20 tot en met 24 september, op de 50PlusBeurs in Utrecht. In de Goeree-Overflakkee mijn eiland stand krijgen bezoekers informatie over de vele mogelijkheden die Goeree-Overflakkee biedt op het gebied van ontspanning, vrije tijd, recreëren en wonen. 
 
Tijdens de beurs oriënteert de actieve 50-plusser zich onder andere op de thema’s vakantie, wonen, vrije tijd, en maatschappij. Een perfecte gelegenheid om het eiland Goeree-Overflakkee te positioneren en te presenteren. In de Goeree-Overflakkee mijn eiland stand vertellen leden van het promoteam Goeree-Overflakkee en vertegenwoordigers van de verschillende deelnemende partijen het verhaal over het eiland.
 
Proeven is beleven
Proeven is beleven! Bezoekers worden getrakteerd op de smaak van het eiland, met werelds beste Jersey kaas en biologische geitenkaas van de Mekkerstee en speculaas van De Ruiter. Op woensdag 21 september worden er bovendien in de stand live koekjes gebakken door de koekbar.
 
Vlaggetjesspel
Goeree-Overflakkee organiseert tijdens de beurs op woensdag 21 september het vlaggetjesspel. Bezoekers aan de beurs kunnen aan het spel meedoen. Insteek van het spel is om de deelnemers op een leuke manier meer informatie te geven over het eiland Goeree-Overflakkee.  Alle deelnemers krijgen na afloop een zakje met Kruukplaetjes en een Z-card. De winnaar van het spel wint bovendien een verzorgde dag op Goeree-Overflakkee.
 
Samenwerken
Fijn dat de samenwerking met ondernemers en partijen zo goed loopt en dat we samen optrekken om het eiland op de kaart te zetten. Ik ben dan ook heel erg benieuwd naar de ervaringen en reacties!”, aldus wethouder Arend-Jan van der Vlugt. De Goeree-Overflakkee mijn eiland stand op de 50Plusbeurs is een initiatief van EilandMarketing Goeree-Overflakkee, Geitenboerderij De Mekkerstee, Vakantiepark aan zee De Klepperstee, VVV Goeree-Overflakkee, Camping ’t Anker, Tieleman Keukens, het RTM Museum en Zeehondenopvang en Expo A Seal.
 
Gereduceerd tarief
Inwoners van Goeree-Overflakkee kunnen met een gereduceerd tarief naar de 50PlusBeurs toe. Normaal kost een entreekaartje € 20 euro. Door gebruikt te maken van de speciale actiecode kost een kaartje slechts € 7,95 (hier komen nog bestelkosten van € 1,50 per kaartje bij). Om gebruik te kunnen maken van dit actietarief dienen de entreekaartjes online, via www.50plusbeurs.nl besteld te worden. Gebruik de actiecode: GOEREEOVERFLAKKEE. De beurs is van 20 tot en met 24 september dagelijks geopend van 10.00 tot 17.30 uur.  
 

 


13 september 2016

Atleten AV Flakkee sluiten Runnersworld Baancircuit in stijl af in Spijkenisse
 

GOEREE-OVERFLAKKEE - Na zes mooie baanwedstrijden was het donderdag 8 september tijd voor de finale van het regionale baancircuit. De Flakkeese atleten lieten zich andermaal van hun beste kant zien door mooie klasseringen, scherpe tijden en in het eindklassement werden ook meerdere prijzen gepakt. Gedurende het baancircuit deden 441 lopers mee aan de wedstrijden, een schitterend aantal.
 

.
 Jan van Hassent (150) en Jan van Eijken (147) trotseren de warmte in de Fish Potato Run


De omstandigheden in de slotwedstrijd waren lastig, er stond een straffe wind en tegelijk was het nog zo'n 25 graden. Om 19.45 klonk het startschot voor de snelste serie 5000m van 15 atleten met daarbij Ricardo Sint Nicolaas, David Bouman en Eric Wolfert namens Flakkee. Het waren Erwin Poldervaart (Pallas93), Yoram Polak (PAC) en Timo de Geus (Spirit) die de kop pakten en samenwerkten met een gezamenlijk doel, finishen onder de 16.00. Poldervaart toonde zich de sterkste in het slot, hij won in 15.44:27, Polak werd tweede in 15.45:37 en De Geus maakte het podium compleet met 15.53:39. Daarachter was Sint Nicolaas de eerste Flakkeeënaar, na de hele race alleen te lopen kwam hij tot 16.08:76. "De kop ging te hard maar achter me kwam ook niemand, in een goed groepje kan ik onder de 16min duiken". Wolfert en Bouman hadden in dat opzicht niets te klagen, zij liepen in een groepje van acht atleten en konden zo de eerste kilometers zuinig lopen en meegaan in het tempo wat gemaakt werd door twee atleten van CAV Barendrecht, zij koersten op een schema rond de 16.40. Na 3km waren de atleten van CAV opgebrand en was het Wolfert die het commando overnam, hij krikte het tempo wat op en kwam iets voor de groep te lopen, Bouman hield zich daarin nog schuil. Met nog 800m te gaan kreeg ook Wolfert het zwaar, Bouman zag dit, sprong weg uit de groep, sloot aan bij Wolfert en zette zich op kop. "Dit was mijn reddingsboei, ik moest knokken maar kon wel mee in de versnelling". En zo werd een knap staaltje ploegenspel opgevoerd, Wolfert gaf alles in de laatste meters om zijn PR aan te scherpen, dit lukte met 1sec, 16.35:33. Bouman volgde in 16.36:27, goed voor plaats zes en zeven.
 
In de vierde serie kwam Judith Lodder nog in actie, zij liep een goede race en ging lang samen op met haar trainingsmaatje Emma van Mourik (Deltasport). In de slotfase bleek Lodder nog een extra versnelling in de benen te hebben en zo kwam ze tot 21.02:03. In het eindklassement eindigde Lodder als derde bij de dames. Bij de heren eindigde Sint Nicolaas als tweede, Wolfert werd vierde en Bouman zesde, een zeer sterk collectief. Zeker als we bedenken dat Maikel Peeman hier ook nog hoge ogen had gegooid, helaas is hij herstellende van een blessure.
 

De finaleserie 5000m in Spijkenisse


Ook op diverse andere plaatsen werden nog mooie prestaties geleverd. Zo was Laurey van den Berge de snelste dame tijdens de 21e Stadsloop in Goes op vrijdag 9 september. Van den Berge finishte na 7,8km door het sfeervolle centrum in 29.16 en bleef daarmee Marianne de Kok acht seconden voor. Zaterdag 10 september werd de Fish Potato Run gehouden, een wedstrijd over 12,8km tussen Urk en Emmeloord. Deze wedstrijd is zeer populair met ruim 2000 deelnemers waaronder ook enkele Keniaanse topatleten maar ook drie Flakkeese lopers, Jan en Mark van Eijken en Jan van Hassent gingen van start in de hitte. Mark van Eijken finishte na 54.31min, Jan van Eijken liep samen met Jan van Hassent en beide heren finishten na 1.04:26. Zondag 11 september liep Ricardo Sint Nicolaas de achtste wedstrijd in het West- Brabant loopcircuit, de Quickrun in Roosendaal. Ondanks dat Sint Nicolaas drie dagen eerder in Spijkenisse de 5000m had gelopen wilde hij deze wedstrijd toch meedoen om zo kans te houden op de zege in het eindklassement. Jeroen van Damme won afgetekend in 31.33 en Sint Nicolaas finishte als zesde in 33.49 en lijkt met nog twee wedstrijden te gaan zeker van de eindoverwinning.
 


9 september 2016
 

Martieme veiling vandaag op de Menheerse Werf voor het goede doel
 
GOEREE-OVERFLAKKEE - De organisatie van De Week van de Goereese Vis hield in samenwerking met Stichting Goed voor Goed en Stichting Behoud Menheerse Werf vrijdag 9 september een unieke veiling en netwerkborrel op de Menheerse Werf in Middelharnis.De VisVrijMiBoVeiling, zoals deze speciale gelegenheid is gedoopt vindt plaats tijdens De Week van de Goereese Vis. Deze middag wordt er maritiem vintage en brocante geveild welke de afgelopen maanden zijn verzameld door Stichting Goed voor Goed. De veilingmeester was Rien Jan Benschop. De opbrengst komt ten goede van Stichting Goed voor Goed en
Stichting Behoud Menheerse werf. Tijdens de veiling en netwerkborrel genoten de gasten van gebakken vis en een proeverij van rabarberchampagne.Er waren diverse ludiek voorwerpen waarop geboden kon worden waaronder een echte Ouddorpse zeemanstrui. Deze ging voor 80 euro naar een nieuwe eigenaar.
9 september 2016

Premiere Portret van een eiland

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het voormalige eiland Goeree-Overflakkee en haar inwoners kennen een diepgaande relatie met water. Water vormt het eiland en de levens van de eilanders. In voor- en tegenspoed, vroeger, nu en in de toekomst.‘Portret van een eiland’ vertelt dit unieke en meeslepende verhaal in vijf korte films: in elke film is een inwoner  geportretteerd. De films worden op 10 september voor het eerst vertoond tijdens Open Monumentendag. Maar ook lang daarna zijn ze op diverse andere plekken op het eiland te zien. Het is een geschenk van de Erfgoedtafel Goeree-Overflakkee aan het eiland. 


De films volgen vijf cycli uit het menselijk leven. Voor elke fase vertelt een eilander zijn/haar verhaal. Zo komt Cor Kik aan het woord over de watersnoodramp; Zwemdocente Ellen Knöps vertelt over de noodzaak van zwemles; Rianne van der Valk en Ted de Jager nemen de kijker mee naar de recreatieve kant van water; Ex-visser Jaap Tanis doet zijn verhaal over de uitdagingen die zijn familiebedrijf kent in de visserij; Verloskundige Heleen de Geus-Goedegebuur wordt tot slot gevolgd tijdens haar werk, dat steeds een nieuw leven brengt.  
 

Tijdens de voorvertoning in de Rabozaal in Het Diekhuus van Middelharnis was de voltallige crew aanwezig.
De hoofdrolspelers en de makers.

Première op zaterdag 10 september
De films gaan zaterdag 10 september tijdens Open Monumentendag op diverse locaties op het eiland in première. Op twee locaties zijn filmmaker Jeroen Pool en enkele hoofdrolspelers aanwezig om vragen van de pers en uit het publiek te beantwoorden en samen met hen te toasten op het prachtige eiland.
 
11.30 – 12.30 uur : Raadhuis van Middelharnis, Raadhuisstraat 1, Middelharnis
14.00 – 15.00 uur: Museum R.T.M. Ouddorp, G.C. Schellingerweg 2, Ouddorp
 
Ook na 10 september zijn de films op veel locaties op het eiland te bekijken.
Kijk voor meer informatie op: www.geschiedenisvanzuidholland.nl/goeree-overflakkee  | www.portretvaneeneiland.nl
8 september 2016

Rechtbank verbiedt ontruiming Fort

OOLTGENSPLAAT - De onrechtmatige eis van de nieuwe eigenaar Fort, is op 7 september - opnieuw - door de rechter afgewezen. De eigenaar is -wederom- veroordeeld in de kosten van het geding. De Fortbewoners wachter nu op een nieuwe overval van de eigenaar.7 september 2016

Jeugd AV Flakkee in actie op Zweedse Estafette in Oud-Beijerland
 

De jeugd van AV Flakkee heeft zaterdag 3 september een sterke prestatie neergezet op de Zweedse estafette, een mooi onderdeel in de atletiek. Flakkee was vertegenwoordigd met een dames- en een herenteam, zij presteerden uitstekend en behaalden een podiumplaats.
 

Rita Verhage 
op weg in de Kustloop Vrouwenpolder 21km

De Zweedse estafette is een onderdeel wat op de atletiekbaan wordt gehouden. Het team, bestaande uit vier lopers legt achtereenvolgens 400 – 300 – 200 en 100m af, totaal 1km. Het herenteam bestond uit Jari Kieviet, Tobias Brandwijk, Xander Moerkerk en Ewout van der Sluijs. Zij maakten allen sterke beurten en met 2.34:54min behaalden zij de tweede plaats. Het damesteam bestond uit Judith Lodder, Leannah Sies, Deborah van Dieren en Luca Sloekers, ook zij haalden het beste in zich naar boven en finishten zo als derde in een tijd van 2.59:51min. Beide teams maakten hun debuut op dit onderdeel, een ieder vond het voor herhaling vatbaar. "Het is leuk voor de onderlinge sfeer en als we hier nog wat specifieker voor trainen kunnen we zeker nog sneller lopen", aldus Van der Sluijs.
 
In het West-Brabant Circuit werd de zevende wedstrijd gehouden, de 10km van Groot Steenbergen. Ricardo Sint Nicolaas is hier namens AV Flakkee één van de revelaties. Hij staat er uitstekend voor in het klassement en legt de gevestigde orde het vuur aan de schenen. De warmte van de voorgaande week was op dinsdag 30 augustus een stuk verminderd en zo werd het een snelle koers. Niels Goderis, een snelle 23-jarige Belg uit Wuustwezel zette direct de toon en nam afstand van het achtervolgende groepje bestaande uit Toon Heeren (Achilles), Richard van Oosterhout (AV Rucphen) en Ricardo Sint Nicolaas. Deze mannen hebben gaandeweg het circuit al veel onderlinge strijd gehad en ook nu vonden ze elkaar. Goderis bleek een klasse apart en won in 32.38. Daarachter werd het spannend voor de strijd om de ereplaatsen, Sint Nicolaas toonde karakter en liet maar weer eens zien dat hij over een uitstekend eindschot beschikt, hij pakte de tweede plaats in 33.31 en bleef daarmee slechts 10sec verwijderd van zijn persoonlijk record.
 
Zaterdag 3 september werd in Vrouwenpolder de tiende editie van de Kustloop gehouden, een halve marathon die velen lopen als voorbereiding op de Kustmarathon op 1 oktober. Erwin Harmes uit Middelburg finishte na 1:13:58 als eerste voor Huub van Noorden uit Yerseke met 1.15:31. Onder de ruim 600 deelnemers was ook Rita Verhage namens AV Flakkee. Met 1.58:32 zette zij een keurige tijd neer op dit zware parcours met ruim 8km strand, haar prestatie was goed voor de 7e plaats bij de vrouwen 40-45.

 


6 september 2016
 

Van kade tot kade!
Vaar van Middelharnis naar Hellevoetsluis en terug!
 
Vroeger werden Hellevoetsluis en Middelharnis met elkaar verbonden door een veerdienst. Op open monumentendag (zaterdag 10 september) kunt u het gevoel van de oude historische veerpont opnieuw beleven op de waterbus die sinds deze zomer over het Haringvliet vaart. Door deze verbinding zijn Hellevoetsluis en Middelharnis ook weer over het water met elkaar verbonden.

 

Aan beiden kanten zijn op open monumentendag tal van leuke activiteiten georganiseerd en kunt u monumenten bezoeken. Op de waterbus worden ‘oude tijden’ herleefd doormiddel van een fotoreportage met beelden van de historische veerdienst.
 

Middelharnis
Bij het Havenhoofd in Middelharnis worden passanten bij de gerenoveerde veersteiger opgevangen door vrijwilligers van het RTM museum. Bij de veersteiger zijn het perron, twee railvakken en het kaartenhuisje in ere hersteld en kan worden beleefd hoe men vroeger in Middelharnis aankwam. De historische bus de RTM 107, bijgenaamd het Grasklokje, rijdt op aankomsttijden tussen het Havenhoofd en het centrum van Middelharnis om passagiers zonder fiets te vervoeren. De bus dateert uit 1977!

 

Met de RTM Bus

Het is mogelijk om in het centrum van Middelharnis op de RTM Bus te stappen. De bus rijdt tussen het Havenhoofd in Middelharnis - waar de waterbus aanmeert - en de bushalte Binnenweg in Middelharnis:

Van

Naar

Opstaptijd

Halte Binnenweg Middelharnis

Havenhoofd, veersteiger waterbus

11.00 uur

Havenhoofd, veersteiger waterbus

Halte Binnenweg Middelharnis

11.25 uur

Halte Binnenweg Middelharnis

Havenhoofd, veersteiger waterbus

12.50 uur

Havenhoofd, veersteiger waterbus

Halte Binnenweg Middelharnis

13.15 uur

Halte Binnenweg Middelharnis

Havenhoofd, veersteiger waterbus

14.40 uur

Havenhoofd, veersteiger waterbus

Halte Binnenweg Middelharnis

15.05 uur

 

Hellevoetsluis
In Hellevoetsluis kunnen passagiers rekenen op een warm onthaal door een Iconisch figuur uit Hellevoetsluis……Voor diegenen die een wandeling vanaf de waterbus te ver vinden, is een huifkar beschikbaar voor een monumenten ritje door de Vesting. In de Vestingstad zelf is een uitgebreid programma met onder andere demonstraties van oude ambachten in het Prinsehuis, rondleidingen over de verdedigingswerken en muziek.

 

Meer informatie:

Het volledige programma van Open Monumentendag is na te lezen op www.openmonumentendag.nl. Meer informatie over de musea vindt u op www.museumplatform.nl . Kijk op www.waterbus.nl/haringvliet voor de vaartijden van de waterbus. LET OP: De waterbus die om 15.00 uur vertrekt uit Middelharnis komt niet meer terug in Middelharnis. De laatste halte is Hellevoetsluis!

5 september 2016

Deurenwissels sluizen Hansweert en Krammersluizen
 
REGIO - Rijkswaterstaat verwisselt in september sluisdeuren van het sluizencomplex bij Hansweert en bij de Krammersluizen. Dit groot onderhoud is nodig om storingen te voorkomen en de levensduur van de deuren te verlengen.
 
Rijkswaterstaat start met een flinke onderhoudsklus. Het werk veroorzaakt hinder en stremmingen van 12 september 7.00 uur tot 26 september 7.00 uur. Een aantal sluisdeuren is aan groot onderhoud toe. Het gaat om deuren van de sluizen bij Hansweert (deur Oostsluis, Westerscheldezijde) en van het Krammersluizencomplex (deur Duwvaartsluis 2, Zoommeerzijde). De werkzaamheden op deze locaties worden bewust in dezelfde periode uitgevoerd om de hinder voor de scheepvaart te beperken. Tijdens de werkzaamheden is in beide sluizencomplexen altijd een kolk beschikbaar. Wel kan vertraging optreden, desgewenst kan het Schelde-Rijnkanaal als alternatief worden gekozen. Voor de zogeheten hoge vaart is er evenwel geen kolk bij de Krammersluizen beschikbaar en is ook het Schelde-Rijnkanaal geen alternatief. Actuele vaarweginformatie tijdens de stremmingsperiodes is te vinden op http://www.vts-scheldt.net, http://www.vaarweginformatie.nl of http://www.sluisplanning.nl.
 
De werkzaamheden in Hansweert hebben geen gevolgen voor het wegverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen over de andere sluisdeur. Door de werkzaamheden bij de Krammersluizen is er enige vertraging voor het wegverkeer op 19 september bij de brug in de Philipsdam (N257). Op twee momenten buiten de spits zal de brug vanwege de passage van een bok met sluisdeur langer open staan dan gewoonlijk (circa 20 minuten).
 
Werkzaamheden
Het kost één dag om de sluisdeur te verwijderen en een vervangend exemplaar terug te plaatsen. Vervolgens is enkele dagen nodig om de deur volledig aan te sluiten en te testen. Het wisselen van de deur gebeurt in Hansweert op 14 september. De deur wordt vervoerd naar Moerdijk. Daar worden roestplekken en schades van bijvoorbeeld kleine aanvaringen hersteld. Bij de Krammersluizen wordt de deur op 19 september 
gewisseld. Deze kan op locatie worden gereviseerd en geconserveerd bij de deurenbergplaats.5 september 2016

Goereese Vis en Stellendamse garnalen: de trots van Goeree-Overflakkee

De Week van de Goereese Vis is van start
 
STELLENDAM - Vrijdag 2 september werd onder de aanwezigheid van ondernemers uit de horeca en visserij, onderwijs, zorg, kunst, dorpsraden lokale en provinciale overheden en betrokkenen De Week van de Goereese Vis officieel geopend door wethouder Arend-Jan van der Vlugt. De aanwezigen vierden de start van een culinaire en culturele week en het seizoen van de Stellendamse garnaal door de vangst van viskotter GO58 symbolisch in ontvangst te nemen.
 

Arend-Jan van der Vlugt en Hans Juch brengen de garnalen aan land

De campagne ‘iedereen aan de vis’ is nog voordat de week begonnen is geslaagd. Tijdens de opening vrijdag 2 september bleek uit de aanwezigen uit diverse sectoren, overheden en eiland brede belangstelling de betrokkenheid en samenwerking om gezamenlijk het product vis en de visserij culinair en cultureel op de kaart te zetten. Voorzitter Hans Juch van Vissersvereniging Zuidwest benadrukte in zijn toespraak dat het mooie product die de moderne Goereese vissersvloot aan wal brengt een themaweek als deze verdient. Goeree-Overflakkee is trots op de visserij. “Als er schepen uitvaren met op de kop GO (Goedereede), OD (Ouddorp) of SL (Stellendam) maakt me dat enorm trots. Die komen van hier, met ons eiland als thuishaven”, zegt wethouder Arend-Jan van der Vlugt met duidelijke trots in zijn toespraak.
 
Kunst onder je bord
De Week van de Goereese Vis werd officieel geopend door Wethouder Arend-Jan van der Vlugt. Hij nam samen met voorzitter Hans Juch van Vissersvereniging Zuidwest en horecaondernemer Andreas Hameeteman van In d’ Groene Lanteern de speciaal voor deze week ontworpen placemats in ontvangst. Beeldend kunstenaar Mirian Zimmerman van Atelier Galathea maakte aan het begin van het schooljaar samen met alle basisschoolleerlingen van OBS Stellegors in Stellendam kunst voor onder je bord waarvan je zeker trek krijgt in vis op je bord. Van de mooiste vijf tekeningen gemaakt door Zuzia Russek, Sanne Stolk, Stijn de Vogel, Milan Breedveld en Sascha Tieleman zijn placemats gemaakt. De tekening van Zuzia Russek werd bekroond als allermooiste en zij werd samen met haar klas en de andere winnaars uitgenodigd bij restaurants De Zeemeeuw en getrakteerd op heerlijke kibbelingen gemaakt van kabeljauw. Alle winnaars kregen hun tekening in een mooie lijst mee naar huis. De placemats worden aangeboden aan de restaurants die deelnemen aan De Week van de Goereese Vis en een Goerees vismenu serveren. Een deel van de opbrengst wordt geschonken aan het goede doel De Klup Goeree-Overflakkee.


Kinderen van basisschool De Stellegors die de placemats ontwierpen


Stellendamse garnaal
Tijdens de opening van De Week van de Goereese Vis krijgt ook de Stellendamse garnaal speciale aandacht.
De genodigden verwelkomden Koos de Visser en zijn bemanning van de GO58 op de steiger waar hij zojuist aanvoer met verse ongepelde Stellendamse garnalen. De viskist inclusief vangst werd door wethouder Arend-Jan van der Vlugt en Hans Juch naar de visafslag gedragen waar ze, zoals ze het lekkerst smaken, traditioneel met de hand gepeld werden. De dames Mina van Oudenaarden en Annie Vlietland werden uitvoerig aanschouwd en ondervraagd hoe ze dat toch doen. Een snelcursus pellen van de dames en visserman Koos leerden de aanwezigen ook genieten van eigen gepelde gornet.
 

Iedereen kan garnalen leren pellen

Het seizoen van de gornet zoals de smaakvolle schaaldiertjes heten op het eiland is begonnen en duurt tot ongeveer tot het eind van het jaar. De Stellendamse garnaal is dankzij zijn intense smaak bekend en beroemd bij top koks in heel Nederland. Sinds 2015 is ons streekproduct toegevoegd aan de Ark van de Smaak waartoe 35 producten in Nederland horen en 2100 producten wereldwijd. De Ark van de Smaak verzamelt kleinschalige kwaliteitsproducten, die tot een bepaalde cultuur, historie of traditie behoren
 
De Week van de Goereese Vis
De Week van de Goereese Vis wil het mogelijk maken dat iedereen van de heerlijke lokale vis en Stellendamse garnalen kan proeven en genieten bij de horeca op Goeree-Overflakkee. Houd de website http://www.weekvandegoereesevis.nl en facebook.com/weekvandegoereesevis in de gaten voor het volledige culinaire en culturele programma.


 
5 september 2016

DBGC doet zichzelf tekort tegen Zaamslag
 
DBGC is het eerste het seizoen in de tweede klasse sinds 32 jaar begonnen met een gelijkspel. In en tegen Zaamslag werd het 2-2.
 

Na een busreis van ruim anderhalf uur richting Zeeuws-Vlaanderen was het voor de blauw-witten afwachten wat het niveau van de tegenstander zou zijn. Al in de openingsfase bleek dat DBGC niet onder deed voor Zaamslag, al kreeg de thuisploeg na een kwartier wat meer de overhand. De 1-0 voorsprong die de Zeeuwen na een half uur namen, was dan ook niet volledig onverdiend te noemen. DBGC rechtte echter de rug en trok de stand nog voor de rust gelijk. Een uitstekende aanval, opgezet door Gertjan Lodder en Wilko Pulleman, werd uiteindelijk koelbloedig afgerond door de teruggekeerde Jeroen Sep: 1-1.
 
In de tweede helft kwam DBGC uitstekend uit de startblokken. De ploeg creëerde met goed combinatievoetbal diverse kansen, maar vergat zichzelf te belonen. Zo raakte Jeroen Sep de lat, vond Gertjan Lodder de handen van de keeper, kopte Thijs Tromp net over en had Wilko Pulleman pech bij twee rebounds. De Oude-Tongenaren leken de rekening voor die missers gepresenteerd te krijgen toen Zaamslag via een counter uitbrak, maar doelman Roy Nieuwland redde katachtig op een kopbal van een van de spitsen en hield zijn ploeg zodoende in de wedstrijd.
 
Kort voor tijd sprongen de toeschouwers uit Oude-Tonge alsnog juichend op, toen Gertjan Lodder op aangeven van invaller Yannick Lugthart voor 1-2 zorgde. De overwinning leek binnen, maar werd in de slotfase toch nog uit handen gegeven. Uit een corner verdween de bal via het been van de onfortuinlijke Dennie van Druningen achter doelman Roy Nieuwland, waardoor de thuisploeg op de valreep gelijk kwam. Niet veel later kwam DBGC nog heel goed weg, toen een van de aanvallers doorbrak en de bal langs Roy Nieuwland, maar ook tegen de buitenkant van de paal mikte.
 
Daardoor eindigde de wedstrijd in een gelijkspel, een resultaat waar DBGC minder vrede mee had dan Zaamslag. Aankomende zaterdag spelen de blauw-witten de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. De tegenstander op sportpark De Koepel is Nieuwdorp, dat met 4-2 wist te winnen van Dauwendaele.  
 
Opstelling: Roy Nieuwland; Martijn Bakker, Bas Mackloet, Dennie van Druningen, Dimri Vogelaar; Thijs Tromp (85. Stefan de Leeuw), Robbert Huizer, Tim Mackloet, Gertjan Lodder; Wilko Pulleman (80. Yannick Lugthart), Jeroen Sep.

 
VIDEO HOOGTEPUNTEN DBGC:
https://www.youtube.com/watch?v=hUs2dUlBZnI&feature=youtu.be

4 september 2016

Schotejil ruim vertegenwoordigd bij Haringvliet oversteek
 

STELLENDAM - Een delegatie van de Schotejil nam op zaterdag 3 september deel aan de Haringvlietoversteek 2016. Deze prestatietocht wordt traditioneel gezwommen tussen Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee met als finschplaats het strandje nabij de vissershaven te Stellendam.


De Schotejil deelnemers die de tocht volbrachten.

Bij de heren eindigde Jorian Tanis op de 2e plaats, Nico Paasse  als 3e en Theo Tanis als 4e. Zij zijn allen lid van de Schotejil. Frank van der Voordt en David Kievit, eveneens Schotejil, werden resp.  8e en 22e. Bij de dames kwam Lotte Middelbos ook namens de Schotejil als 1e aan de finish. Er waren ca. 170 deelnemers.


4 september 2016

Zwempromotiedag Schotejil goed bezocht
 

MIDDELHARNIS - De Schotejil hield op zaterdag 3 september voor het tweede achtereenvolgende jaar een Zwempromotiedag in de Staver te Middelharnis. Dit keer met een schoolslag zwemclinic door Sebas van Lith, de nationaal recordhouder op de 200m schoolslag.
 Sebas van Lith, met de KNZB medaillewinnaars van de Schotejil, te weten Jorian Tanis, Elise Tanis en Lieske Zijlstra.


Voorafgaand aan deze clinic werd door Sebas van Lith een aantal nationale medailles uitgereikt aan Schotejilzwemmers. Allereerst was er een zilveren medaille voor Jorian Tanis naar aanleiding van zijn 2e plaats op het KNZB Lange Afstand Circuit van seizoen 2015-2016. Vervolgens werden Jorian Tanis, Elise Tanis en Lieske Zijlstra gehuldigd voor het bemachtigen van de bronzen prestatiemedaille van de KNZB i.v.m. diverse top-10 noteringen in hun resp. leeftijdsklasses.
 
De hierop volgende schoolslagclinic bestond uit twee sessies resp. voor de wedstrijdselectie en de miniorenzwemmers van de Schotejil. Sebas van Lith bestede ruim aandacht aan alle aspekten van de schoolslag, waaronder ook starten en onderwater techniek. In totaal deden ca. 60 Schotejil zwemmers mee aan de clinics.
 
Het laatste onderdeel van dit geslaagde evenement werd ingevuld door Sportteam G-O met verschillende zwemspelletjes. Verder werd door de JOGG regiseur van de Gemeente Goeree-Overflakkee advies gegeven over een gezonde levensstijl. Aan het laatste (spel) onderdeel van het programma deden ruim 100 kinderen mee.1 september 2016
 

Stand van zaken Kier Haringvliet  

Evides Waterbedrijf en waterschap Hollandse Delta zijn volop aan het werk aan de Compenserende Maatregelen zowel op Voorne-Putten als Goeree-Overflakkee. Tegelijkertijd worden door het waterschap, Evides en Rijkswaterstaat achter de bureaus de laatste hand gelegd aan de voorbereidingen. Met dit bericht informeren wij u over de voortgang.